Garmin | zūmo 660LM | Garmin zūmo 660LM snabbstartshandbok

Garmin zūmo 660LM snabbstartshandbok
zūmo 660
®
snabbstartshandbok
zūmo
Strömknapp:
Tryck på och håll ned när du vill sätta på/stänga av zūmo.
Tryck snabbt om du vill justera volymen eller belysningens ljusstyrka.
Hörlursuttag/
ljudutgång
(under väderskyddslock)
Mini-USB-kontakt
GPS-antenn
Minneskortplats
Högtalare
Mikrofon
Extern antennanslutning
(under väderskyddslock)
Batterikontakter
Batterispärr: Skjut och
släpp för att öppna
batterilocket
Obs! Monteringsanvisningar för motorcykel och bil finns i
installationsinstruktionerna för zūmo 660 i produktförpackningen.
Serienummer
(under batteriet)
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen
finns viktig information om säker hantering av produkten och annat.
Installera batteriet
1. Ta fram litiumjonbatteriet som medföljer i
produktförpackningen.
2. Tryck på spärren tills batterilocket på baksidan
av zūmo öppnas.
3. Hitta metallkontakterna på litiumjonbatteriets
ena sida.
4. Sätt i batteriet så att metallkontakterna på
batteriet stämmer med metallkontakterna
inuti batterihållaren.
5. Sätt tillbaka batterilocket.
Olika sätt att ladda batteriet
till zūmo
•
•
•
•
Varning! Låt alltid batteriet sitta i när zūmo är påslagen.
Konfigurera zūmo
Starta zūmo genom att trycka på
strömknappen. Följ instruktionerna
på skärmen.
1. Sök upp en öppen plats utomhus,
utanför garaget och inte i närheten
av höga byggnader.
2. Stanna fordonet och slå på zūmo-enheten.
Det kan ta några minuter innan enheten hittar
satellitsignalen. Staplarna
anger styrkan
på mottagningen. När en stapel är grön har zūmo
fått kontakt med satellitsignaler. Nu kan du välja
ett mål och navigera dit.
➋ ➌
➊
Använd strömkabeln för bil.
Använd USB-kabeln.
Använd en nätadapter (tillval).
Använd en batteriladdare (tillval).
Söka satelliter
Varning! Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri.
För att förhindra att skador uppstår ska enheten tas med från
bilen när du går ut eller skyddas från direkt solljus.
Använda menysidan
➏
➍
➎
➐
➑ ➒ ➓
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
➒
➓
GPS-signalstyrka.
Status för Bluetooth®-teknik.
Tryck och välj motorcykel-, skoter-,
bil- eller fotgängarläge.
Batteristatus.
Aktuell tid. Tryck här om du vill ändra
inställningarna.
Tryck här om du vill söka efter ett mål.
Tryck här om du vill visa kartan.
Tryck här om du vill ringa ett samtal när du
är ansluten till en kompatibel mobiltelefon.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här om du vill använda verktyg,
t.ex. Var är jag?, Hjälp och rutter.
Söka efter intressanta platser
1. Tryck på Vart? > Intressant plats.
2. Välj en kategori och en underkategori.
3. Välj ett mål och tryck på Kör!.
Om du vill ange bokstäver som finns i namnet
trycker du på Vart? > Intressant plats > Stava
namnet.
Följa din rutt
Din rutt är markerad med en magentafärgad
linje. Medan du kör vägleder zūmo dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på
kartan och anvisningar överst på kartan.
Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt
och du får en ny vägbeskrivning.
Om du vill söka efter en plats i ett annat område
trycker du på Vart? > Nära.
Lägga till ett stopp
➌
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny > Vart?
➍
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill lägga
till det här stoppet före slutmålet.
➋
➊
➊
➎
➏
➋
Tryck här om du vill visa sidan Svänglista.
➌
➍
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck här för att visa färddatorsidan.
➎
Tryck här om du vill visa Var är jag?-sidan.
➏
Tryck här om du vill gå tillbaka till
menysidan.
➍
Tryck här om du vill visa sidan Nästa sväng
eller sidan för vägfilshjälp (om tjänsten är
tillgänglig).
Tips! Om du vill lägga till fler än ett stopp
redigerar du aktuell rutt. Tryck på Vart? >
Egna rutter.
Navigera fågelvägen
Aktivera bränslespårning
1. Tryck på Verktyg > Inställningar >
Navigation.
På färddatorsidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bränslemätare.
Om funktionen för fågelväg är aktiverad när
du väljer ett mål plottas en rak linje till målet.
2. Under Ruttinställningar trycker du på
Fågelvägen.
Riktning
Avstånd till
destination
Bränslemätare
Kompass
Anpassningsbara
datafält
När zūmo är ansluten till motorcykelfästet kan
du få ett meddelande när bränslenivån är låg.
• Under bränslespårning väljer du På.
En bränslemätare visas under kompassen
på kartsidan.
• Under Distans per tank anger du hur
långt motorcykeln kan gå per tank bränsle.
• Under Varning för låg Bränslespårning
väljer du när du vill bli meddelad om
att bränslenivån är låg.
Använda handsfreefunktionerna
Med hjälp av Bluetooth-teknik kan zūmo anslutas
till din mobiltelefon om du vill ha händerna fria.
För att kunna paras ihop och anslutas måste zūmo
och den andra enheten vara påslagna och inom
10 meters avstånd från varandra. zūmo-enheten
kan vara ansluten till en telefon och ett headset
samtidigt.
Om du vill kontrollera om din enhet med
Bluetooth-teknik är kompatibel med zūmo
går du till www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop zūmo med mobiltelefonen
Använda telefonboken
4. Under Ljud trycker du på Lägg till
(eller Ändra).
2. Under Bluetooth trycker du på Till.
2. Tryck på den post (kontakt) i telefonboken som
du vill ringa upp.
5. Slå på ditt headset och aktivera läget hitta
mig/möjlig att upptäcka/synlig om det behövs.
3. Tryck på Ring om du vill ringa upp kontakten.
6. Tryck på OK på zūmo.
1. Tryck på Meny > Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
3. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
4. Under Telefon trycker du på Lägg till
(eller Ändra).
1. Tryck på Telefon > Telefonbok.
Obs! Det finns telefoner som inte kan hantera
alla funktioner på telefonmenyn i zūmo.
5. Aktivera Bluetooth-komponenten på telefonen.
Aktivera läget hitta mig/möjlig att upptäcka/
synlig. De här inställningarna finns på en meny
kallad Bluetooth, Anslutningar eller Handsfree.
2. Sök efter det ställe du vill ringa till.
6. Tryck på OK på zūmo.
3. Tryck på Ring eller
7. Välj telefonen och tryck sedan på OK.
Ringa ett nummer
8. Ange 1234 i telefonen.
Svara på ett samtal
När du får ett samtal öppnas fönstret för
inkommande samtal. Tryck på Svara om du
vill svara. Tryck på Ignorera om du inte vill
ta samtalet och stänga av ringsignalen.
Ringa upp en sevärdhet
1. Tryck på Telefon > Intressant plats.
.
1. Tryck på Telefon > Ring.
2. Ange numret och tryck sedan på Ring.
3. Om du vill avsluta samtalet trycker du
på
> Lägg på.
Para ihop med ett trådlöst headset
7. Välj ditt headset och tryck på OK.
8. Ange Bluetooth PIN-koden/lösenordet för
headsetet om det behövs och tryck på Klar.
9. Tryck på OK.
Tips och genvägar
• Om du snabbt vill gå tillbaka till menysidan
trycker du på och håller ned Bakåt.
• Om du vill se fler alternativ trycker du
på
och
. Håll nedtryckt om du
vill bläddra snabbare.
Beroende på användningsläge och dina
inställningar visas sidorna på olika sätt.
1. Tryck på Meny > Verktyg > Inställningar >
Bluetooth.
Överföra filer till zūmo
2. Under Bluetooth trycker du på Till.
2. Anslut USB-kabeln.
3. På menysidan trycker du på Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
3. Överför filer till zūmo.
1. Sätt in ett minneskort (tillval).
4. Mata ut och koppla ut USB-kabeln.
Lyssna på MP3-filer
1. Tryck på Verktyg > Mediaspelare.
2. Tryck på Källa om du vill öppna MP3-spelaren.
3. Tryck på Sök.
4. Tryck på en kategori.
5. Tryck på Spela alla.
Låsa zūmo
1. Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
2. Tryck på knappen nedanför Garmin Lock.
3. Ange en fyrsiffrig PIN-kod och kör till en
säkerhetsplats.
Obs! Om du glömmer din PIN-kod och
säkerhetsplats måste du skicka zūmo-enheten
tillsammans med giltig produktregistrering eller
giltigt inköpsbevis till Garmin för upplåsning.
Återställa zūmo
Om zūmo-enhetens skärm slutar fungera ska du
slå av och sedan slå på zūmo igen. Om det inte
hjälper håller du strömknappen intryckt i
8 sekunder. Sätt på zūmo igen. zūmo bör fungera
normalt.
Produktregistrering
Kontakta Garmin
Mer information
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe)
Ltd. via telefon på 0808 2380000.
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att
fylla i vår online-registrering redan i dag. Besök
vår webbplats på http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert
ställe.
Om du vill ha mer information om zūmo trycker
du på Verktyg > Hjälp. Du kan hämta den
senaste versionen av användarhandboken på
www.garmin.com. Mer information om tillbehör
finns på http://buy.garmin.com eller hos din
Garmin-återförsäljare.
nüMaps Guarantee
™
Om du vill få en kostnadsfri kartuppdatering
registrerar du zūmo-enheten på http://my.garmin
.com inom 60 dagar efter att du mottog satellitdata
för första gången. Om du registrerar över telefon
eller väntar längre än 60 dagar är du inte längre
berättigad till den kostnadsfria kartuppdateringen.
Mer information finns på www.garmin.com
/numaps.
Kontakta Garmin om du har frågor om
användningen av zūmo. Om du befinner dig
i USA går du till www.garmin.com/support
eller kontaktar Garmin USA per telefon på
(913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Europa går du till www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för att få lokal
supportinformation, eller kontaktar Garmin
(Europe) Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Överensstämmelseförklaring
(DoC)
Härmed intygar Garmin att den här zūmo-enheten
uppfyller de grundläggande kraven och andra
tillämpliga föreskrifter i direktiv 1999/5/EG.
Den fullständiga överensstämmelseförklaringen
för din Garmin-produkt finns på Garmins
webbplats: www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logotypen och zūmo® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA och i andra länder. Garmin Lock™ och nüMaps Guarantee™ är
varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc.
All användning av sådana märken av Garmin är licensierad. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Övriga varumärken och varunamn tillhör deras respektive ägare.
De senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter finns på Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februari 2009
Artikelnummer 190-01026-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising