Garmin | zūmo® 450 | Garmin zūmo® 450 Installatieblad

Garmin zūmo® 450 Installatieblad
=Nj02™
400/450 INSTALLATIEBLAD
WAARSCHUWING: Krachtens de bepalingen van de Garmin-garantie moet de stroomkabel met
blote uiteinden worden geïnstalleerd door ervaren installateurs die vertrouwd zijn met elektrische
systemen in auto’s en die geschoold zijn in het gebruik van het speciale gereedschap of de hardware
die tijdens de installatie moet worden gebruikt.
1: Sluit de montage op de stroom aan
.LHVHHQJHVFKLNWHSODDWVRPGH]njPRRSXZPRWRU¿HWVWHPRQWHUHQKRXGGDDUELMUHNHQLQJPHW
de beschikbare stroombronnen en zorg voor een veilig kabeltraject.
Blote draden
met zekering
in leiding voor
stroomaansluiting
Stroomconnector
Audioverbinding
Standaardaansluitingen voor microfoon (2,5 mm) en audio out (3,5 mm) bevinden zich op de
linkerzijde van de montage (onder de beschermhuls). Bij het aansluiten van uw audiosysteem op
GH]njPRPDJXQLHWYHUJHWHQUHNHQLQJWHKRXGHQPHWGHWUDMHFWHQGLHQRGLJ]LMQYRRUKHWJHOHLGHQ
van de benodigde kabels. Voor informatie, raadpleeg de ]njPRQDVODJJLGVen de ]njPR
JHEUXLNHUVKDQGOHLGLQJ op de disk.
2: Installeer de stuurbasis
'H]njPREHYDWRQGHUGHOHQZDDUPHHXKHPRSWZHHYHUVFKLOOHQGHPDQLHUHQRSKHWVWXXUNXQW
monteren. Voor speciale montages hebt u mogelijk
Stuurbasis
extra hardware nodig (www.ram-mount.com).
U-bout
A) De U-bout en stuurbasis installeren:
1. Plaats de U-bout rond het stuur en steek de
uiteinden door de stuurbasis.
2. Draai de moeren aan om de basis vast te zetten.
Niet te hard aandraaien.
OPMERKING: Het aanbevolen aandraaikoppel
bedraagt 5,7 Nm. Het maximale aandraaikoppel
mag niet meer dan 9 Nm bedragen.
B) De stuurbasis op de
klembeugel van de koppeling/rem
installeren:
Stuur
Klembeugel van
koppeling/rem
Stuurbasis
OPMERKING: Zowel de
1/4” standaard- en M6-bouten
zijn meegeleverd. Gebruik
fabrieksbouten van de juiste maat
die op de klembeugel van de
koppeling/rem passen.
Afstandsringen
1. Verwijder de twee fabrieksbouten uit
de klembeugel van de koppeling/rem.
2. Schroef de nieuwe bouten door de stuurbasis, afstandsringen en klembeugel.
3. Draai de bouten aan om de basis vast te zetten.
Garmin®LVHHQJHGHSRQHHUGKDQGHOVPHUNHQ]njPR™ is een handelsmerk van Garmin Ltd. of zijn
dochtermaatschappijen en mag niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Januari 2007
Onderdeelnummer 190-00778-75 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
3: Bevestig de grondplaat
RSGH]njPRPRQWDJH
]njPRPRQWDJH
Grondplaat
1. Schroef de M4 x 40 mm splitpenbouten
en moeren in de montage om de
JURQGSODDWDDQGH]njPRPRQWDJHWH
bevestigen.
2. Draai de moeren aan om de grondplaat
vast te zetten.
Beschermhuls
4: Bevestig de
grondplaat op de
stuurbasis
]njPR
montage
Grondplaat
Contactdoos
Arm met twee
openingen
1. Breng de bal van de
stuurbasis en de bal
van de grondplaat op
één lijn met de arm
met twee openingen.
Mini
USB-poort
2. Span de knop wat
aan.
3. Stel het geheel bij
voor een beter zicht
en om de bediening te
vergemakkelijken.
Knop
Beschermhuls
4. Draai de moeren aan
om de montage vast
te zetten.
Stuurbasis
,QVWDOOHHUGH]njPR
in de montage
]njPRPRQWDJH
Hendel
1. Steek de stroomkabel in
GH]njPRPRQWDJH9RRU
een betere afdichting,
draai de schroeven op de
stroomconnector aan.
Veiligheidsschroef
2. Klap de hendel omhoog.
3ODDWVGH]njPRLQGH
montage en klap de hendel
omlaag.
4. Draai de veiligheidsschroef
aan.
Stroomkabel
De veiligheidsschroevendraaier
Gebruik de veiligheidsschroef
RPGH]njPREHWHURSGHPRQWDJHYDVWWH]HWWHQ
U kunt de schroevendraaier op uw sleutelhanger
aansluiten voor gemakkelijke toegang.
Meer informatie
Veiligheidsschroevendraaier
Voor meer informatie over de
]njPRUDDGSOHHJGH]njPR
JHEUXLNHUVKDQGOHLGLQJ op de disk.
Zie de gids %HODQJULMNHYHLOLJKHLGVHQ
SURGXFWLQIRUPDWLH voor waarschuwingen
en wettelijke informatie met betrekking
tot dit product.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising