Garmin | zūmo® 450 | Operating instructions | Garmin zūmo® 450 Betjeningsvejledning

Garmin zūmo® 450 Betjeningsvejledning
Betjeningsvejledning
zumo 400/450
™
den personlige navigator til motorcyklen
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. 913/397 8200 eller 800/800 1020
Fax 913/397 8282
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business
Park, Southampton, Hampshire,
SO40 9RB, Storbritannien
Tlf. +44 (0) 8708501241
(uden for Storbritannien) eller
0808 2380000
(kun Storbritannien)
Fax +44 0870 8501251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2.2642.9199
Fax +886 2.2642.9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes,
downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin,
medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne
vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle
opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om
ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer
heraf er strengt forbudt.
Information i denne vejledning kan ændres uden varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine
produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller
organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og
brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
zūmo™, MapSource®, MyGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™ og Garmin Lock™ er varemærker
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke benyttes uden udtrykkelig tilladelse fra
Garmin.
Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® og iTunes®
er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Varemærket Winamp tilhører Nullsoft, Inc.
og dets stiftende selskab America Online, Inc. SiRF®, SiRFstar® og SiRF-logoet er registrerede varemærker
tilhørende SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII™ og SiRF Powered™ er varemærker tilhørende SiRF Technology,
Inc. Google™ og Google Earth™ er varemærker tilhørende Google Inc. RDS-TMC Traffic Information Services France ©
ViaMichelin 2006. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
Januar 2007
Delnummer 190-00778-36 Rev. A
Forord
Forord
Tak, fordi du valgte at købe Garmin® zūmo™.
Brug af betjeningsvejledning
Når du bliver bedt om at “trykke” på noget,
skal du bruge din finger til at røre et element på
skærmen. Du vil se pile (>) brugt i teksten. De
indikerer, at du skal trykke på en række elementer.
Hvis du eksempelvis ser “tryk på Hvortil >
Foretrukne”, skal du trykke på knappen Hvortil
og derefter Foretrukne.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har nogen spørgsmål
omkring brugen af din zūmo. I USA kan du
kontakte Garmin Product Support på telefon:
913/397.8200 eller 800/800.1020, mandag
– fredag, 8:00 - 17:00 eller gå ind på
www.garmin.com/support og klikke på Product
Support.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europe)
Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden for
Storbritannien) eller på 0808 2380000 (kun
Storbritannien).
myGarmin™
Besøg http://my.garmin.com for at få adgang til
de nyeste tjenester til dine Garmin-produkter. Fra
webstedet myGarmin kan du:
• Registrere din Garmin-enhed.
• Abonnere på onlinetjenester til
sikkerhedskameraoplysninger (se side 42).
• Oplåse valgfri kort.
Besøg myGarmin ofte for at få nye Garminprodukttjenester.
Om Google Earth™
Gå ind på http://earth.google.com for at hente
programmet Google Earth. Når du har Google
Earth installeret på din computer, kan du få
vist waypoints, spor og ruter, der er gemt i
MapSource®. I menuen Vis skal du vælge Vis i
Google Earth.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Forord
Forord...............................................i
Brug af betjeningsvejledning..............i
Kontakt Garmin..................................i
myGarmin...........................................i
Om Google Earth...............................i
Vigtige oplysninger........................... iv
Sådan kommer du i gang...............1
Når du ser på din zūmo.....................1
Lynlinks..............................................2
zūmo Tip og genveje.........................2
Sådan justerer du lydstyrken.............2
Sådan justerer du lysstyrken.............2
Montering af din zūmo pådin
motorcykel....................................3
Sådan konfigurerer du din zūmo.......7
Sådan finder du satellitter..................7
Sådan bruger du din zūmo................7
Sådan finder du din destination . ......8
Sådan følger du ruten........................9
Sådan tilføjer du en pause
i din rute........................................9
Sådan tilføjer du en omvej...............10
Sådan stopper du en rute................10
Sådan vælger du en bedre rute.......10
Sådan låser du din zūmo.................10
ii
Hvortil............................................ 11
Sådan finder du en adresse............ 11
Valgmuligheder på siden Kør..........12
Kør hjem..........................................12
Sådan finder du
bestemmelsessteder (POI’er).....12
Nyligt fundne steder........................14
Foretrukne.......................................14
Sådan opretter du en gemt rute......16
Sådan finder du et sted vha.
kortet..........................................18
Sådan indtaster du Koordinater.......19
Sådan udvider du søgningen..........19
Sådan bruger du
hovedsiderne................................20
Siden Kort........................................20
Siden Rejseoplysninger...................21
Siden Liste over sving.....................22
Siden Næste sving..........................22
Trafikoplysninger.........................23
Sådan får du vist
trafikbegivenheder......................23
Sådan undgår du trafik....................23
Sådan køber du
trafikabonnementer....................24
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Forord
Sådan håndterer dufiler på din
zūmo..............................................25
Understøttede filtyper......................25
Sådan sletter du zūmo-filer.............27
Sådan bruger du
medieafspilleren...........................28
Sådan lytter du til MP3-filer ............28
Sådan tilpasser du din zūmo.......30
Sådan ændrer du kortindstillinger...30
Sådan ændrer du
systemindstillingerne..................31
Sådan lokaliserer du din zūmo........32
Sådan håndterer du
brugeroplysninger.......................33
Sådan ændrer du
navigationsindstillingerne...........34
Sådan tilpasser du skærmen...........35
Sådan skifter du tastatur.................35
Sådan håndterer du
Trafikindstillinger........................36
Sådan gendanner du
alle indstillinger...........................36
Sådan nulstiller du alle
brugeroplysninger.......................36
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks.....................................37
zūmo lydindstillinger........................37
Sådan oplader du din zūmo............37
Bilholder (ekstraudstyr)...................37
Sådan opdaterer du
zūmo-software............................39
Sådan køber og indlæser du
yderligere kortdata......................40
Valgfrit tilbehør................................40
Batterioplysninger ..........................44
Sådan bruger du en
fjernantenne...............................45
Om GPS-satellitsignaler..................45
Specifikationer.................................46
zūmo-fejlfinding...............................47
USB-grænseflade - fejlfinding.........48
Indeks............................................50
iii
Forord
Vigtige oplysninger
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter for at få oplysninger om produktadvarsler
og juridiske oplysninger.
Tip til beskyttelse af din zūmo
•
•
•
•
•
•
Transporter og opbevar din zūmo i den medfølgende bæretaske (kun zūmo 450).
Opbevar ikke din zūmo på steder, hvor den kan udsættes for længerevarende ekstreme
temperaturer (f.eks. i bagagerummet på en bil), da det kan forårsage permanente skader.
Selvom en PDA-pegepind også kan bruges til at betjene berøringsskærmen, må du aldrig
forsøge dette, mens du kører. Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå at tabe enheden og at betjene den i ekstreme omgivelser med risiko for stød og vibration.
Din zūmo indeholder følsomme elektroniske komponenter, som kan beskadiges permanent, hvis
de udsættes for kraftige stød eller vibration udover almindelig motorcykelbrug.
Du kan undgå tyveri ved at fjerne din zūmo og holderen, når du ikke bruger den.
Brug anordningen Garmin Lock™. Se side 10.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet
1999/5/EC.
Hvis du vil have vist overensstemmelseserklæringen i sin fulde længde, skal du se Garmins websted
for dit Garmin-produkt: www.garmin.com/products/zumo400 eller www.garmin.com/products/
zumo450. Klik på Manuals, og vælg derefter Declaration of Conformity.
iv
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Når du ser på din zūmo
A.
B.
Tænd/slukknappen.
Zoom ind, øg lydstyrken eller øg
lysstyrken.
C.
Zoom ud, sænk lydstyrken eller
dæmp lysstyrken.
D.
Side-knap – rul gennem kortet,
rejseoplysninger og medieafspillersiden.
Tryk og hold den nede for at justere
lysstyrken.
E.
Tale-knap – tryk for at justere
lydstyrken. Tryk og hold den nede for at
få mundtlige retningsanvisninger.
C
B
D
A
E
Mini-USB-port til AC adapter, USBlagertilstand og softwareopdatering
SD-kortstik
Batteripakke
(se side 44)
MCX-stik under
vejrhætte
(se side 45)
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
zūmo Tip og genveje
•
•
•
•
Tryk og hold
nede for hurtigt at vende
tilbage til menusiden.
Tryk på
for at vende tilbage til
kortsiden.
Tryk på
og
for at få vist flere
valg.
Tryk på
for at justere indstillinger
som lydstyrke, sprog og tastatur.
Sådan justerer du �lydstyrken
Tryk på
, og brug derefter
og
til
at justere lydstyrken. Hvis du vil se yderligere
lydstyrkeindstillinger, skal du trykke på
>
Lydstyrke.
•
•
•
•
•
•
•
Lynlinks
Sådan finder du en adresse: side11
Visning af kortsiden: side 20
Sådan bruger du Garmin Lock™
tyverisikringsanordning: side 10.
Sådan lytter du til MP3-filer: side 28–29
Sådan overfører du filer til din zūmo:
side 25–27
zūmo lydindstillinger: se side 37
Ofte stillede spørgsmål: side 47
Sådan justerer du �lysstyrken
Tryk og hold
nede, og brug derefter
og
til at justere lysstyrken. Se side 35 for
yderligere skærmindstillinger.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Montering af din zūmo pådin motorcykel
Advarsel: Vilkårene for Garmins garanti kræver at strømkablet med ubeskyttede
ledninger installeres af erfarne installatører, der har det rette kendskab til motorkøretøjers
elektriske system og er øvede i brugen af specialværktøj eller hardware, der kræves til
installationen.
1: Sådan sluttes der strøm til holderen
Vælg et passende og sikkert sted på motorcyklen til montering af din zūmo, hvor du tager hensyn til
strømkilder og sikker kabelføring.
Ubeskyttede
ledninger
med sikring til
strømtilslutning
Strømstik
Om at tilslutte lyd
Standardstik til mikrofon (2,5 mm) og lydudgang (3,5 mm) sidder på venstre side af holderen (under
en vejrhætte). Når du slutter lydsystemet til din zūmo, skal du tage hensyn til stierne til føringen af de
nødvendige kabler. For at få yderligere oplysninger kan du læse side 37.
2: Sådan installerer du basen til styret
Din zūmo indeholder dele til to forskellige installeringsløsninger til styret. Tilpasset montering kan kræve
yderligere værktøj (www.ram-mount.com).
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
A) Sådan installeres bøjlen og basen
til styret:
Base til styret
1. Placer bøjlen rundt om styret, og træk enderne
gennem basen til styret.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre basen.
Stram ikke for meget.
Bøjle
Bemærk: Det anbefalede
vridningsmoment er 5,7 N-m.
Overskrid ikke det maksimale
vridningsmoment på 9 N-m.
Styr
B) Sådan installeres basen til styret på
holderen til kobling/bremse:
Bemærk Der følger både bolte på 1/4” standard og M6 bolte med. Tag dem, der passer
ind i din holder til kobling/bremse.
1. Fjern de to bolte på holderen
til kobling/bremse.
2. Træk de nye bolte gennem basen
til styret, afstandsbøsningerne og
holderne.
Base til styr
Holder til kobling/
bremse
3. Stram boltene for at fastgøre basen.
Afstandsbøsninger
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
3: Fastgør basepladen på
zūmo-holderen
1. Skru de M4 x 40 mm fladhovede
bolte sammen med møtrikkerne for
at fæstne basepladen til zūmomonteringen.
2. Stram møtrikkerne for at fastgøre
basepladen.
zūmo-holder
Baseplade
Vejrhætte
4: Sæt basepladen
fast på basen til styret
Baseplade
zūmo-holder
Arm med dobbelt
kugleskål
Strømkontakt
Mini-USB-port
Drejeknap
1. Juster kuglen på basen
til styret og kuglen på
basepladen i forhold til
armen med den dobbelte
kugleskål.
2. Stram drejeknappen en
anelse.
3. Juster den for at opnå bedre
overblik og brugervenlighed.
4. Stram drejeknappen for at
fæstne holderen.
Vejrhætte
Base til styr
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
5: Sådan installerer
du din zūmo i
monteringen
1. Slut strømkablet til zūmomonteringen. For at sætte
den bedre fast, skal du
stramme skruerne på
strømstikket.
2. Skub armen op.
3. Skub vejrhætten ned og ind
under (magnetisk).
4. Placer din zūmo i
monteringen, og skub
armen ned.
5. Stram sikkerhedsskruen.
zūmo-holder
Sugearm
Sikkerhedsskrue
Strømkabel
Om sikkerhedsskruetrækkeren
Brug sikkerhedsskruetrækkeren for at sætte din
zūmo bedre fast på monteringen. Du kan sætte
skruetrækkeren i dit nøglebundt, så du har den
lige ved hånden.
Sikkerhedsskruetrækker
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan konfigurerer du din zūmo
For at tænde din zūmo skal du trykke og holde
konfigurere din zūmo.
nede. Følg instruktionerne på skærmen for at
Sådan finder du satellitter
Gå udenfor i et åbent område, uden for garager og væk fra høje bygninger. Tænd for din zūmo.
Lokalisering af satellitter kan tage nogle få minutter.
Søjlerne
indikerer GPS-signalstyrken. Når søjlerne er grønne, har din zūmo opfanget
satellitsignaler, og du kan begynde at navigere.
Sådan bruger du din zūmo
A
B
C
D
E
Viser signalstyrke.
Viser batteristatus.
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortsiden.
Tryk for at få vist trafikbegivenheder (kræver
modtager og abonnement).
F Tryk for at åbne medieafspilleren.
G Tryk for at justere indstillingerne på din zūmo.
A
B
C
D
E
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
F
G
Sådan kommer du i gang
Sådan finder du din destination
Menuen
Hvortil indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når du søger efter steder.
➊ Tryk på
Hvortil.
➍ Vælg en destination.
Tip: Tryk på
➋ Vælg en kategori.
➌ Vælg en underkategori.
➎ Tryk på Kør.
➏ Nyd turen!
og
for at få vist flere valg.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan følger du ruten
Mens du rejser, guider zūmo dig til din destination med stemmekommandoer, pile på kortet samt
retningslinjer øverst på kortsiden. Hvis du afviger fra den originale rute, beregner zūmo ruten igen og
giver nye ruteinstruktioner.
Din rute er markeret med en lilla
linje.
Følg pilene, når du drejer.
Et dambrætsflag markerer din
destination.
Sådan tilføjer du en pause i din rute
Du kan tilføje et stop til din rute. Din zūmo giver dig retningsangivelser til dit stop og derefter til din
endelige destination.
1.
2.
3.
4.
Mens ruten er aktiv, skal du trykke på Menu på kortsiden og trykke på
Søg efter det ekstra stop.
Tryk på Kør.
Tryk på Tilføj som viapunkt for at tilføje dette stop inden din
destination. Tryk på Indstil som ny destination for at gøre dette
stop til din nye endelige destination.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Hvortil.
Sådan kommer du i gang
Sådan tilføjer du en ������
omvej
Sådan l�����������������
åser du din zūmo
1. Mens ruten er aktiv, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Omvej.
2. Tryk på OK, og indtast en firecifret PIN-
Hvis en vej på din rute er lukket, kan du tage en
omvej
Sådan stopper du en rute
1. Mens ruten er aktiv, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Stop.
Sådan vælger du en bedre
rute
Når du kommer til din destination, vurderer din
zūmo vejmulighederne for at finde en bedre rute.
Når din zūmo finder en bedre rute, kommer
eller
frem i det højre hjørne af kortet. Tryk på
eller
for at følge den bedre rute.
1. Tryk på
Lock.
>
System > Garmin
kode.
3. Genindtast din firecifrede PIN-kode.
4. Tryk på OK.
5. Kør ud til sikkerhedsstedet, og tryk på
Indstil.
Hver gang du tænder for din zūmo, skal
du indtaste din PIN-kode eller køre til dit
sikkerhedssted.
Hvad er et sikkerhedssted?
Hvis du befinder dig på dit sikkerhedssted,
behøver du ikke at indtaste din PIN-kode.
Hvis du glemmer din PIN-kode, skal du
oprette satellitsignaler og derefter køre til dit
sikkerhedssted for at låse din zūmo op.
Bemærk: Hvis du glemmer din
PIN-kode eller dit sikkerhedssted, skal
din zūmo indsendes til Garmin for at
blive låst op.
10
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Hvortil
Hvortil
Menuen Hvortil indeholder flere forskellige
kategorier, som du kan bruge til at søge efter
steder.
Sådan finder du en adresse
1. Tryk på
Hvortil >
Adresse.
2. Angiv evt. et land, delstat/egn og
postnummer.
3. Indtast et adressenummer, og tryk på
Udført.
4. Indtast gadenavnet indtil der kommer en
liste med gader til syne, eller tryk på Udført.
5. Vælg gade og by, hvis det er nødvendigt.
6. Vælg om nødvendigt adressen. Siden Kør
åbnes.
TIP: Angiv ikke gadepræfiks eller -suffiks.
Hvis du f.eks. skal finde North Main Street,
skal du bare indtaste Main og for at finde
Highway 7, kan du indtaste 7.
Om postnumre
Du kan søge efter et postnummer. Indtast
postnummeret i stedet for bynavnet. Ikke alle
kortdata giver mulighed for søgning efter et
postnummer.
Vejkryds
At finde et vejkryds foregår næsten på samme
måde som at finde en adresse. Tryk på
Vejkryds, og indtast de to gadenavne.
7. Tryk på Kør for at oprette en rute til
adressen.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning11
Hvortil
Valgmuligheder på siden Kør
Tryk på et element i listen over søgeresultater for
at få vist siden Kør.
Sådan kører du hjem
Når du har angivet din placering for hjem, kan du
til enhver tid oprette en rute til den ved at trykke
på Hvortil >
Kør hjem.
Sådan skifter du din placering
for hjem
Tryk på Kør for at oprette en sving-for-sving rute
til denne lokalitet.
Tryk på Vis kort for at få vist denne lokalitet på
kortet. Hvis GPS’en er slukket, skal du trykke på
Angiv placering for at indstille stedet som din
nuværende placering.
Tryk på Gem for at gemme denne lokalitet som
en af dine Foretrukne. Se side 14.
Kør hjem
Du kan angive en placering for hjem til det sted,
som du hyppigst vender tilbage til.
1. Tryk på
Hvortil >
2. Vælg en funktion.
12
1. Tryk på
>
Brugeroplysninger
> Angiv placering for hjem.
2. Vælg Ja, indtast min adresse eller Ja,
brug min nuværende placering.
Sådan finder du
bestemmelsessteder (POI’er)
1. Tryk på
Hvortil >
Restaturanter,
Overnatning.
2. Vælg en kategori og en underkategori, hvis
det er nødvendigt. (Tryk på pilene for at se
flere kategorier.)
3. Vælg en destination.
4. Tryk på Kør.
Kør hjem.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Hvortil
Sådan finder du et sted ved at
stave navnet
Hvis du kender navnet på det sted, du søger efter,
kan du stave det vha. skærmtastaturet. Du kan
også indtaste bogstaver i navnet for at indsnævre
søgningen.
1. Tryk på
Hvortil >
Restaturanter,
Overnatning.
2. Tryk på Stav navn.
3. Vha. skærm tastaturet skal du indtaste
bogstaver, som er indeholdt i navnet. Tryk
på Udført.
4. Tryk på stedet, du søger efter, og tryk på
Kør.
Sådan bruger du
skærmtastaturet
Når skærmtastaturet kommer frem, skal du trykke
på og skubbe den gule boks for at rulle gennem
tegnene. Tryk på et tegn for at indtaste det.
Tryk på
for at slette det sidst indtastede
tegn. Tryk og hold
nede for at slette hele
indtastningen.
Tryk på
for at skifte tastaturtilstand, hvis
du vil bruge diakritiske tegn eller specialtegn.
Tryk på
for at indtaste tal.
For at skifte tastaturvisning, se side 35.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning13
Hvortil
Nyligt fundne steder
Din zūmo gemmer de sidste 50 nyligt fundne
steder i listen over seneste fund. De sidst viste
steder vises øverst på listen. Tryk på
Hvortil >
Nyligt fundne for at få vist
dine nyligt fundne elementer.
Tryk på Gem > OK for at føje nyligt fundne
steder til dine foretrukne.
Tryk på Ryd > Ja for at slette alle steder i listen
over nyligt fundne.
Bemærk: Når du sletter nyligt
fundne steder, fjernes alle elementer på
listen. Det fjerner ikke det faktiske sted
fra din enhed.
Foretrukne
Du kan gemme op til 500 steder i foretrukne, så
du hurtigt kan finde dem og oprette ruter til dem.
Din placering for hjem er også gemt i foretrukne.
Sådan gemmer du steder, du
finder
Når du har fundet et sted, som du vil gemme,
skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet er gemt i
Foretrukne.
Sådan deler du steder
Del dine foretrukne med andre zūmo-ejere.
Du skal have isat et SD-kort med tilgængelig
lagerplads.
1. Tryk på
Hvortil >
Foretrukne.
2. Vælg det sted, du vil dele med en anden.
3. Tryk på Del.
14
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Hvortil
4. Bekræft at den rigtige lokalitet er valgt, og
tryk derefter på Eksporter.
5. Tryk på OK.
6. Tag SD-kortet ud, og sæt det ind i en anden
zūmo.
7. Der kommer en meddelelse frem. Tryk på
Ja for at importere det delte sted.
8. Tryk på
Foretrukne, og tryk derefter på
den lokalitet, du vil importere.
9. Tryk på Importer, og tryk derefter på OK.
10. Tryk på Udført for at gå tilbage til
menusiden.
Sådan finder du gemte steder
Tryk på Hvortil >
Foretrukne. Stederne
er listet efter afstanden til din nuværende
placering. Tryk på Stav for at indsnævre din
søgning.
Sådan gemmer du din
Nuværende placering
På kortsiden skal du trykke på
køretøjsikonet. Tryk på Ja for at gemme din
nuværende placering som en foretrukket.
Sådan redigerer du gemte steder
1. Tryk på
Hvortil >
Foretrukne.
2. Tryk på det sted, som du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. At redigere stedet:
Tryk på Skift navn. Indtast et navn, og tryk
på Udført.
Tryk på Skift kortsymbol. Tryk på et
symbol.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning15
Hvortil
Tryk på Skift telefonnummer. Indtast et
telefonnummer, og tryk på Udført.
Tryk på Slet for at fjerne dette element.
Der kommer en liste frem med alle dine
foretrukne. Tryk på det element, du vil slette.
Tryk på Slet > Ja.
Sådan opretter du en gemt
rute
Brug din zūmo til at oprette og gemme ruter til din
næste rejse. Du kan gemme op til 50 ruter.
1. Tryk på
Hvortil >
Ruter > Ny.
2. Tryk på Tilføj nyt startpunkt.
3. Find et sted som startpunkt, og tryk på
Vælg.
4. Tryk på Tilføj nyt slutpunkt.
5. Find et sted som slutpunkt, og tryk på Vælg.
16
6. Tryk på
for at føje et andet sted til
din rute. TIP: Brug knappen Nær for at
indsnævre din søgning, se side 19. Tryk på
for at fjerne et sted.
7. Tryk på Kort for at beregne din rute og få
den vist på kortet.
8. Tryk på Tilbage for at forlade kortet og
gemme ruten.
Sådan redigerer du gemte ruter
1. Tryk på
Hvortil >
Ruter.
2. Tryk på ruten, som du vil bruge.
3. Tryk på Rediger.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Hvortil
4. At redigere ruten:
Tryk på Skift navn. Indtast et nyt navn, og
tryk på udført.
Tryk Tilføj/fjern punkter for at føje et nyt
start-, stop- eller slutpunkt til ruten.
Tryk på Omarranger manuelt for at ændre
rækkefølgen på punkter på din rute.
Tryk på Omarranger optimalt for at
arrangere punkterne automatisk i henhold
til distancer i lige linje mellem dine start- og
slutpunkter.
Tryk på Ny beregning for at ændre
ruteindstillingerne til at beregne ud fra
hurtigere tid, kortere distance eller direkte
linje.
Tryk på Slet for at fjerne dette element. Der
kommer en liste frem med alle dine ruter.
Tryk på det element, du vil slette. Tryk på
Slet > Ja.
Bemærk: Dine ændringer gemmes
automatisk, når du forlader en af
siderne til ruteredigering.
Sådan deler du ruter
Del dine gemte ruter med andre zūmo-ejere.
Du skal have isat et SD-kort med tilgængelig
lagerplads.
1. Tryk på
Hvortil >
Ruter.
2. Tryk på ruten, som du vil dele.
3. Tryk på Del.
4. Bekræft at den rigtige rute er valgt, og tryk
derefter på Eksporter.
5. Tryk på OK.
6. Tag SD-kortet ud, og sæt det ind i en anden
zūmo.
7. Der kommer en meddelelse frem. Tryk på
Ja for at importere den delte rute.
8. Tryk på Ruter, og tryk derefter på den rute,
du vil importere.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning17
Hvortil
Tip til at gennemse kortet
9. Tryk på Importer, og tryk derefter på OK.
10. Tryk på Udført for at gå tilbage til
menusiden. For at få vist din importerede
rute skal du trykke på
Hvortil >
Ruter.
Bemærk: Du kan også dele ruter
vha. Google Earth. Gå til
http://earth.google.com.
Sådan finder du et sted ������
vha.
kortet
Tryk på kortet og træk for at se forskellige dele
af kortet.
• Tryk på
og
for at zoome ind og ud.
• Tryk på et hvilket som helst objekt på kortet.
En pil kommer frem, som peger på objektet,
du valgte.
• Tryk på Tilbage for at vende tilbage til den
forrige skærm.
• Tryk på Gem for at gemme dette sted i dine
Foretrukne.
• Tryk på Kør for at oprette en sving-for-svingrute til denne lokalitet.
• Hvis GPS’en er slukket, skal du trykke
på Angiv placering for at indstille
pileplaceringen som din nuværende placering.
Tryk på
Vis kort for at åbne kortsiden. Tryk
og træk hvor som helst på kortet for at gennemse
kortet og få vist forskellige dele af kortet. Du kan
også trykke på Hvortil >
>
Gennemse kort.
18
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Hvortil
Sådan indtaster du
Koordinater
Hvis du kender de geografiske koordinater på din
destination, kan du bruge din zūmo til at navigere
til enhver placering vha. koordinaterne til dens
længde- og breddegrader.
Tryk på Hvortil >
>
Koordinater.
Sådan udvider du søgningen
1. Tryk på
Hvortil > Nær.
2. Vælg en valgmulighed:
Hvor er jeg nu – søger efter steder i
nærheden af din aktuelle placering.
En anden by – søger i nærheden af den by
du angiver.
Min aktuelle rute – søger efter steder langs
den rute, du aktuelt befinder dig på.
Min destination – søger efter steder i
nærheden af destinationen på din aktuelle
rute.
3. Tryk på OK.
Tryk på Format for at ændre typen af koordinater.
Da de forskellige kort og søkort bruger forskellige
positionsformater, gør zūmo det muligt at vælge
de korrekte koordinatformater til den type kort,
du bruger.
Tryk på Næste for at få yderligere
valgmuligheder:
• Tryk på Kør for at oprette en sving-for-svingrute til koordinaterne.
• Tryk på Vis kort for at få vist denne lokalitet
på kortet.
• Tryk på Gem for at gemme dette sted i dine
Foretrukne.
Bemærk: Din zūmo søger
automatisk i nærheden af din
nuværende placering.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning19
Sådan bruger du hovedsiderne
Sådan bruger du hovedsiderne
Siden Kort
På siden Menu skal du trykke på
aktuelle placering.
Vis kort for at åbne siden Kort. Køretøjsikonet
For at gemme din aktuelle placering skal du
trykke på køretøjsikonet og trykke på Ja.
Tryk på
viser din
Tryk på retningslinjen for at åbne
siden Liste over sving.
Tryk på
for at zoome ud.
for at zoome ind.
Tryk på Menu for at vende
tilbage til Menusiden.
Tryk på Hastighed
for at åbne siden
Rejseoplysninger.
Siden Rejseoplysninger
20
Tryk på Drej om for at
åbne siden Næste sving.
Kortside under rutenavigation
Siden Liste over sving
Siden Næste sving
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan bruger du hovedsiderne
Siden Rejseoplysninger
Siden Rejseoplysninger viser den aktuelle
hastighed og giver nyttige oplysninger om rejsen.
Rejseoplysninger, skal
Hvis du vil have vist siden ������������������������
du trykke på Hastighed på kortsiden.
Sådan nulstiller du
Rejseoplysninger
Hvis du vil have præcise rejseoplysninger, skal
du nulstille rejseoplysningerne, før du starter en
rejse. Hvis du stopper ofte, skal du lade din zūmo
være tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der
er forløbet under rejsen.
Tryk på Nulstil > Trip data for at nulstille
triptælleren og tidsoplysninger.
Tryk på Nulstil > Maks. hastighed for at nulstille
den maksimale hastighed.
Tryk på Flere for at få vist den samlede tid, tid i
bevægelse og tid i stilstand.
Sådan bruger du
brændstofindikatoren
Brændstofindikatoren er kun beregnet til brug på
motorcykler. Du kan spore dit brændstofforbug,
når din zūmo sidder i motorcykelholderen.
Brændstofindikatoren er kun så præcis, som de
oplysninger, du indtaster.
1. På kortsiden skal du trykke på Hastighed
for at åbne siden Rejseoplysninger.
2. Tryk på Nulstil > Kilometer pr. tank.
3. Indtast et antal, og tryk på Udført.
4. Der kommer en meddelelse frem, når der er
ca. 50 km tilbage.
5. På kortsiden skal du trykke på ikonet
for at søge efter en nærtliggende
tankstation.
6. For at nulstille
brændstofindikatoren, skal du
gå til siden Rejseoplysninger og
trykke på brændstofindikatoren >
Ja.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning21
Sådan bruger du hovedsiderne
Siden Liste over sving
Når du navigerer en rute, viser siden Liste over
sving sving-for-sving-instruktioner for hele din
rute samt afstanden mellem svingene. Tryk på
retningslinjen øverst på kortsiden for at åbne
siden Liste over sving. Tryk på et sving i listen for
at få vist siden Næste sving for dette sving. Tryk
på Vis kort for at få vist hele ruten på kortet.
22
Siden ������������
Næste sving
Siden Næste sving viser svinget på kortet samt
afstanden og den tid, der er tilbage, inden du når
frem til svinget. Hvis du vil have vist det næste
sving på kortet, skal du trykke på Drej om på
kortsiden, eller trykke på et sving fra siden Liste
over sving.
Tryk på
og
for at få vist andre
sving på ruten. Når du er færdig med siden Næste
sving, skal du trykke på Tilbage.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Trafikoplysninger
Trafikoplysninger
Din zūmo kan modtage og bruge trafikoplysninger
vha. en FM TMC (Traffic Message Channel)trafikmodtager (ekstraudstyr). Når en
trafikmeddelelse modtages, viser din zūmo
begivenheden på kortet, og du kan ændre din rute
for at undgå trafikbegivenheden.
Bemærk: Garmin er ikke ansvarlig
for trafikoplysningernes nøjagtighed.
FM-trafikmodtageren modtager blot
signalet fra trafikserviceudbyderen og
viser disse oplysninger på din zūmo.
Trafikikon for Nordamerika
Trafikikon for Europa
Sådan får du vist
trafikbegivenheder
Bemærk: Du kan kun få adgang til
trafikoplysningerne, hvis din zūmo er
tilsluttet til en trafikmodtager
(se side 41).
1. På menusiden skal du trykke på
>
Trafik for at få vist trafikbegivenheder.
2. Vælg et element for at få vist detaljer.
3. Vælg en funktion.
Sådan undgår du trafik
Kortsiden viser
eller
, når der er en
trafikbegivenhed på din aktuelle rute eller på den
vej, du kører på.
1. På kortsiden skal du trykke på
.
eller
zūmo 400/450 betjeningsvejledning23
Trafikoplysninger
2. Vælg et element for at få vist detaljer.
3. Tryk på Undgå.
Sådan køber du
trafikabonnementer
Du kan forny og købe nye abonnementer på
www.garmin.com/fmtraffic.
Sådan tilføjer du et �abonnement
1. Tryk på
>
>
Trafik.
2. Tryk på Abonnementer > Tilføj.
3. Følg instruktionerne på skærmen.
FM Trafik
Hvis du vil vide mere om en FMtrafikmodtager, skal du gå til www.garmin.
com/traffic. Oplysninger om deltagende FMtrafikabonnementudbydere og dækkede byer kan
du få på www.garmin.com/fmtraffic.
Bemærk: FM-trafikmodtageren og
din zūmo skal være i dataområdet af en
FM-station, der sender trafikdata for at
modtage trafikoplysninger.
Bemærk: Der følger yderligere
dokumentation med din Garmintrafikmodtager.
24
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan håndterer dufiler på
Sådan håndterer du
filer på din zūmo
Du kan indlæse filer på den interne hukommelse
eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
din zūmo
Trin 1: Isæt et SD-kort
(ekstraudstyr)
Hvis du vil indsætte kortet, skal du skubbe det
ind, indtil det siger “klik”.
Bemærk: zūmo er ikke
kompatibel med operativsystemerne
Windows® 95, Windows 98 eller
Windows Me. Det er en almindelig
begrænsning for mange USBlagerenheder.
Understøttede filtyper
•
•
•
•
MP3-musikfiler
JPEG og JPG-billedfiler til startskærm eller
billedfremviser
GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmins
POI Loader
GPX-waypointfiler og kort fra MapSource
Bemærk: Din zūmo understøtter
ikke iTunes® M4A/M4P-filer.
Mini-USB-port til AC adapter,
USB-lagertilstand og
softwareopdatering
SD-kortstik
Trin 2: Tilslut �����������
USB-kablet
1. Sæt den lille ende af USB-kablet ind i miniUSB-porten.
2. Slut det store stik på USB-kablet til USBporten på din computer.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning25
Sådan håndterer dufiler på
din zūmo
To nye drev vises på listen over drev: “Garmin”
er den tilgængelige lagerplads i din zūmos interne
hukommelse. Det andet flytbare diskdrev er
SD-kortet.
Bemærk: Hvis drevet ikke får
tildelt et navn automatisk, kan du se i
filen Hjælp eller på side 48, hvordan
du navngiver drevet.
Trin 3: Overfør filer til din zūmo
Med Windows
1. Slut din zūmo til computeren.
2. Dobbeltklik på
Denne computer.
3. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din
computer.
4. Fremhæv filen, og vælg Rediger > Kopier.
5. Åbn Garmin-drevet eller SD-kortets drev.
26
6. Vælg Rediger > Indsæt. Filen vises
herefter i fillisten på din zūmos Garmin-drev
eller SD-kort.
Bemærk: Du kan også trække og
slippe filer til og fra dine drev.
Med Mac®
1. Slut din zūmo til
computeren. Dit Garmindrev eller SD-kort bør vises
på din Mac Desktop som to
aktive diske (drev).
Lydstyrkeikon
2. Hvis du vil kopiere filer
til dit Garmin-drev eller
SD-kort, skal du trække og slippe filer eller
mapper på disk-ikonet.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan håndterer dufiler på
Trin 4: Udtag og afbryd
Med Windows
Når du er færdig med at overføre filer, skal du
dobbeltklikke på ikonet Sikker fjernelse af
hardware
i systembakken. Vælg USBlagerenhed, og klik på Stop. Vælg drevet, og
klik på OK. Du kan nu tage USB-kablet ud af din
zūmo.
Med Mac
Når du er færdig med at overføre filer, skal du
trække diskikonet til Papirkurv
(det bliver
til et skub ud-ikon ) for at deaktivere disken.
Du kan nu tage USB-kablet ud af din zūmo.
din zūmo
Sådan sletter du zūmo-filer
Du kan slette filer fra din zūmo, på samme måde
som du ville slette filer fra din computer.
Slut din zūmo til computeren, og åbn dit Garmindrev eller SD-kort. Vælg filen, som du vil slette
fra din zūmo, og tryk på tasten Delete på din
computers tastatur.
Advarsel: Hvis du ikke er sikker
på en fils formål, skal du ikke slette
den. Hukommelsen i din zūmo
indeholder vigtige systemfiler, som
ikke bør slettes. Vær især varsom ved
filer, som befinder sig i mapper ved
navnet “Garmin”.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning27
Sådan bruger du medieafspilleren
Sådan bruger du
medieafspilleren
Sådan lytter du til MP3-filer
Du kan indlæse MP3-filer på den interne
hukommelse eller på et SD-kort (ekstraudstyr). Se
siderne 12–16 for yderligere oplysninger.
1. På menusiden skal du trykke på
for
at åbne medieafspilleren.
2. Tryk på Gennemse.
3. Tryk på en kategori. Du kan få vist en
liste over alle MP3-filer eller få vist album,
kunstner eller genre.
4. Hvis du vil afspille hele kategorien fra
toppen af listen, skal du trykke på Afspil
alle. Hvis du vil afspille alle på listen fra en
bestemt sang, skal du trykke på titlen.
Tryk på albummets omslag for at få vist detaljer
om MP3-filen.
Tryk på
for at justere lydstyrken. Du kan
få mere at vide om zūmos lydindstillinger på
side 37.
Tryk på
for at gå til starten af sangen. Tryk
og hold knappen nede for at springe tilbage.
Tryk på
for at springe frem til næste sang.
Tryk og hold knappen nede for at springe frem.
Tryk på
for at sætte sangen på pause.
Tryk på
for at gentage.
Tryk på
for at afspille i vilkårlig
rækkefølge.
Bemærk: Din zūmo afspiller kun
MP3-filer. Den understøtter ikke
iTunes® M4A/M4P-filer.
Albumomslag
28
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan bruger du medieafspilleren
Sådan bruger du en
afspilningsliste
Denne funktion kræver håndtering af filer på din
zūmo (se side 25–27).
5. Tryk på Gennemse > Importer
afspilningsliste. Den tilgængelige
afspilningsliste kommer frem.
1. Opret en afspilningsliste med MP3-filer
vha. din computer og et lydprogram som
Winamp™.
2. Gem afspilningslisten som en M3U-fil.
Bemærk: Du skal muligvis
redigere M3U-filen med en
teksteditor, som f.eks. Notesblok,
for at fjerne stien (placeringen) til
MP3. M3U-filen bør kun vise MP3filerne i din afspilningsliste og ikke
deres placering. Se hjælpefilen til
lydprogrammet for at få instruktioner.
6. Tryk på en afspilningsliste for at starte
afspilning af MP3-filerne.
Bemærk: Du kan ikke ændre
rækkefølgen på afspilningslisten fra
din zūmo.
3. Overfør afspilningslisten og de tilhørende
MP3-filer til Garmin-drevet eller SD-kortet.
M3U-filen skal have samme placering som
MP3-filerne.
4. På din zūmo skal du trykke på
åbne MP3-afspilleren.
for at
zūmo 400/450 betjeningsvejledning29
Sådan tilpasser du din zūmo
Sådan tilpasser du din
zūmo
1. På menusiden skal du trykke på
.
2. Tryk på den indstilling, du vil ændre. Hver
indstilling indeholder en undermenu eller en
liste.
Sådan ændrer du
kortindstillinger
Tryk på
>
Kort.
Kortvisning – ændrer perspektivet på kortet.
• Spor opad – viser kortet i to dimensioner
(2D) med din færdselsretning øverst.
• Nord opad – viser kortet i 2D med nord
øverst.
• 3D – viser kortet i 3 dimensioner (3D) i Spor
opad.
Køretøj – tryk på Skift for at skifte det ikon, der
er brugt til at vise din placering på kortet. Tryk på
det ikon du vil bruge, og tryk på OK. Download
yderligere køretøjsikoner på
www.garmin.com/vehicles.
Kortoplysninger – se de indlæste kort på din
zūmo og deres versioner. Tryk på et kort for
aktivere (afkrydsningsmærke) eller deaktivere
(ingen afkrydsningsmærke) dette kort.
Gendan – gendan standardkortindstillingerne.
Kortdetaljer – ændrer antallet af de detaljer, der
vises på kortet. Visning af flere detaljer kan få
kortet til at blive tegnet langsommere.
30
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din zūmo
Sådan ændrer du
systemindstillingerne
Tryk på
>
System.
Garmin Lock – tænd for Garmin Lock for at låse
din zūmo. Indtast en firecifret PIN-kode og et
sikkerhedssted. For at få yderligere oplysninger
kan du læse side 10.
Om – viser din zūmos softwareversionnummer,
enheds-ID-nummer og lydversionnummer. Du
skal bruge disse oplysninger, når du skal opdatere
systemsoftwaren (se side 39) eller købe flere
yderligere kortdata (se side 40).
Gendan – gendan standardsystemindstillingerne.
GPS-tilstand – aktiverer og deaktiverer GPS
og WAAS/EGNOS. Det kan forbedre GPS’ens
nøjagtighed at tænde for indstillingen WAAS/
EGNOS, men den bruger mere batteristrøm. Gå til
www.garmin.com/aboutGPS/waas.html for at få
yderligere oplysninger om WAAS/EGNOS.
Sikker kørsel – tænd eller sluk for Sikker
kørsel. Når du kører, gør Sikker kørsel alle
enhedsfunktioner, der kræver væsentlig
betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning31
Sådan tilpasser du din zūmo
Sådan lokaliserer du din
zūmo
Tryk på
>
Lokalitet.
For at ændre en indstilling skal du trykke på
knappen ved siden af ikonet.
For at ændre alle indstillinger skal du trykke på
Skift alle. På hvert skærmbillede kan du trykke på
indstillingen og derefter trykke på OK.
Lokalitet – vælg din placering.
Tekstsprog – skift hele skærmteksten til det
valgte sprog. Ændring af tekstsproget vil ikke
ændre sproget på de brugerindtastede data eller
kortdata såsom vejnavne.
32
Stemmesprog – indstil sproget på
stemmemeddelelser.
Tidsformat – vælg mellem formaterne
12 timer, 24 timer eller UTC.
Tidszone – vælg en tidszone eller en nærliggende
by fra listen.
Sommertid - slå den til eller fra eller på auto,
hvis det er tilgængeligt.
Enheder – indstil måleenheder til kilometer
eller mil.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din zūmo
Sådan håndterer du
brugeroplysninger
Tryk på
>
Brugeroplysninger.
Få vist billeder – få vist billeder, der er gemt
på dit Garmin-drev eller SD-kort. Tryk på en
miniature for at få vist billedet. Tryk på billedet
igen for at zoome vha.
og . Tryk på
billedet, og træk for at se forskellige dele af
billedet.
Sådan deler du billeder med en
anden zūmo-bruger:
Angiv placering for hjem – angiv eller skift din
placering for hjem. Se side 12.
Importer data – indlæs foretrukne, ruter, trip
logs og billeder fa dit Garmin-drev eller SD-kort.
Håndtering af Trip Log – få vist den aktuelle
trip log-brug. Din zūmo gemmer de sidste 10.000
punkter med trip-data. Ved starten af din næste
lange rejse, vil du muligvis nulstille din trip
log. Tryk på Ryd Trip Log. Det kan tage et par
minutter at slette en stor trip log. Du kan også
genbruge de seneste trip-oplysninger. Tryk på
Gem som rute for at vælge og gemme et nyligt
trip-segment som en rute. Se side 16 for at få flere
oplysninger om ruter.
1. Tryk på en miniature.
2. Tryk på Del.
4. Bekræft at det rigtige billede er valgt, og tryk
derefter på Eksporter.
4. Tag SD-kortet ud, og sæt det ind i en anden
zūmo.
5. Der kommer en meddelelse frem. Tryk på
Ja for at importere det delte billede.
6. Tryk på Billeder > tryk på en miniature >
Importer.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning33
Sådan tilpasser du din zūmo
7. Bekræft at det rigtige billede er valgt, og tryk
derefter på Importer.
Tryk på Diasshow for at få vist hvert billede i
nogle få sekunder og få derefter vist det næste
billede. Under diasshowet kan du til enhver
tid trykke på skærmen for at stoppe og se flere
valgmuligheder.
•
Direkte linje – til at beregne punkt-til-punktruter (uden veje). På kortsiden skal du trykke
på
eller trykke på
for at rulle gennem
siden Kompas.
Sådan ændrer du
navigationsindstillingerne
Tryk på
>
Navigation.
Ruteindstilling – tryk på en indstilling for at
beregne din rute:
• Hurtigere tid – til at beregne ruter, der
er hurtigere at køre, men distancemæssigt
længere.
• Kortere afstand – til at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
34
Vogntype – angiv din vogntype for at optimere
ruter.
Undgåelser – vælg de vejtyper, som du ønsker at
undgå på dine ruter. Din zūmo vil kun bruge disse
vejtyper, hvis alternative ruter betyder for store
omveje, eller ingen andre veje er tilgængelige.
Hvis du har en FM-trafikmodtager, kan du
samtidig undgå trafikbegivenheder.
Advarselstone – tænd eller sluk advarselstonen.
Gendan – gendan
standardnavigationsindstillingerne.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Sådan tilpasser du din zūmo
Sådan tilpasser du skærmen
Tryk på
>
Skærm.
Farvevalg – tryk på Dag, hvis du ønsker en
oplyst baggrund, Nat for at få en mørk baggrund,
eller Auto for at skifte automatisk mellem de to.
Startskærm – vælg et billede, du ønsker vist, når
du tænder din zūmo. Indlæs først JPEG-billeder.
Se side 25–27.
Lysstyrke – øg og dæmp baggrundslysets
lysstyrke vha. og .
Skærmbillede – aktiver skærmbilledtilstand.
Tryk på
kameraikonet for at tage et billede
af skærmen. Bitmap-filen med billedet gemmes i
mappen Garmin\scrn på Garmin-drevet.
Sådan skifter du tastatur
Tryk på
>
Tastatur.
Standard – viser et komplet alfabetisk tastatur.
Store knapper – viser et skærmtastatur med store
knapper. Denne valgmulighed er praktisk for
motorcyklister, der bærer handsker. Se side 13.
Auto – vælg dette for automatisk at skifte
mellem standardtastatur, når du bruger zūmo i
bilholderen (valgfrit ekstraudstyr) og tastaturet
med store knapper, når du bruger din zūmo i
motorcykelholderen.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning35
Sådan tilpasser du din zūmo
Sådan håndterer du
Trafikindstillinger
Tryk på
>
>
Trafik for
at få vist FM-trafikoplysninger (abonnement)
og -indstillinger. Du skal have sluttet en
trafikmodtager til enheden (se side 23-24).
Sådan gendanner du alle
indstillinger
1. På menusiden skal du trykke på
.
2. Tryk på Gendan, og tryk derefter på Ja.
Dette gendanner alle dine zūmo-indstillinger
til fabriksindstillingerne.
36
Sådan nulstiller du alle
brugeroplysninger
Advarsel: Dette vil slette alle
brugerindtastede oplysninger, herunder
foretrukne, ruter, trip logs, indstillinger
og seneste fund.
1. Placer din finger på skærmens øverste højre
hjørne, mens du tænder for din zūmo.
2. Hold fingeren der, indtil pop-up-vinduet
kommer til syne.
3. Tryk på Ja for at nulstille alle
brugeroplysninger.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
Appendiks
zūmo lydindstillinger
Slut dine høretelefoner eller dit hovedtelefoner til
din zūmo for at høre navigationsmeddelelser og
MP3’er.
Bemærk: I forbindelse med alle
lydfunktioner, skal du have en ekstern
strømkilde sluttet til din zūmo-holder.
Bilholder (ekstraudstyr)
Du kan købe en ekstra holder til din bil. Vælg en
passende placering i bilen til sikker kabelføring
og sikker anvendelse. Rengør og aftør det valgte
sted på forruden.
Sådan monterer du holderen på
forruden
1. Anbring sugekoppen i forruden. Drej
sugekoparmen tilbage, mod forruden.
Sugearm
Sådan oplader du din zūmo
1. Slut strømkablet til holderen og en
strømkilde.
2. Placer din zūmo i holderen, og skub armen
ned.
de
rru
Fo
Sugekop
Sugearm
Strømkabel
Bilholder
2. Sæt strømkablet i siden af holderen.
3. Placer din zūmo i holderen, og skub armen
ned.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning37
Appendiks
Arm
Sugekoparm,
arm tilbage
Mini-USB-port
Lydstik
4. Sæt strømkablet i en stikkontakt i køretøjet.
Din zūmo bør tænde automatisk, hvis bilen
er tændt.
38
Montering på instrumentbrættet
Brug monteringspladen til at montere din zūmo
på instrumentbrættet og for at overholde bestemte
landes love.
Bemærk: Den permanente
monteringslim er yderst svær at fjerne,
efter den er blevet installeret.
1. Rengør og tør instrumenbrættet af der, hvor
du vil have pladen.
2. Fjern belægningen fra den permanente
monteringslim i bunden af pladen.
3. Placer pladen på instrumentbrættet.
4. Anbring bilholderens sugekop oven på
pladen.
5. Skub sugekoparmen ned (imod pladen).
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan fjerner du din zūmo fra
holderen
For at fjerne din zūmo fra holderen skal du
skubbe holderens arm op. Tag din zūmo ud.
Du kan skille sugekoppen og bilholderen ad. Drej
holderen så langt til højre eller venstre, som du
kan. Tryk i den retning, indtil armen frigøres fra
holderen.
S������������������������
ådan opdaterer du zūmosoftware
1. Gå ind på www.garmin.com/products/
webupdater for at downloade programmet
WebUpdater på din computer.
2. Slut din zūmo til din computer ved hjælp af
mini-USB-kablet.
Bemærk: Det kræver mange
kræfter at sætte sugekoppen fast på
bilholderen igen. Tryk kugleenden ind
i kugleskålen med et fast tag.
For at fjerne sugekoppen fra forruden eller
monteringspladen skal du skubbe sugekoppen
opad. Træk knappen på sugekoppen imod dig.
Mini-USB-port til AC adapter, USB-lagertilstand
og softwareopdatering
3. Kør WebUpdater, og følg
skærmmeddelelserne. Når du har bekræftet,
at du ønsker at udføre en opdatering,
downloader WebUpdater automatisk
opdateringen og installerer den på din
zūmo.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning39
Appendiks
4. Udtag og afbryd din zūmo (se side 27).
Registrer din zūmo, så den modtager meddelelser
om software- og kortopdateringer. For at
registrere din zūmo skal du gå ind på
http://my.garmin.com.
Du kan også downloade softwareopdateringer på
www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450. Klik på
Updates and Downloads, og følg instruktionerne.
Sådan køber og indlæser du
yderligere kortdata
For at finde ud af, hvilken version af kort, der er
indlæst på din zūmo, skal du trykke på
>
Kort > Kortoplysninger. Du skal bruge dit
enheds-id og serienummer til at låse supplerende
kort op.
Gå ind på www.garmin.com/unlock/update.jsp for
at se, om der er en tilgængelig opdatering til din
kortsoftware.
40
Du kan også købe yderligere kortdata fra Garmin
og indlæse kortene på den interne hukommelse
eller på et SD-kort (ekstraudstyr).
Se MapSource-hjælpefilen for at få flere
oplysninger om brugen af MapSource og
indlæsningen af kort og waypoints på din zūmo.
Valgfrit tilbehør
Hvis du vil vide mere om valgfrit tilbehør, kan du
gå ind på www.garmin.com/products/zumo400
eller www.garmin.com/products/zumo450 og
klikke på Accessories-linket. Du kan også
kontakte din Garmin-forhandler, hvis du vil købe
tilbehør. Valgfrit tilbehør omfatter:
• Bilholder
• Trafikmodtager
• Ekstern fjernantenne
• AC-adapter
• Extraudstyr (se side 41–43)
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan slutter du ekstraudstyr til
din zūmo
Nogle Garmin-trafikmodtagere skal sættes ind i
en mini-USB-port på zūmo-holderen. Lydstikkene
sidder på venstre side af zūmo-holderen.
Garmin Travel Guide™
Ligesom en rejsevejledning på papir giver Garmin
Travel Guide detaljerede oplysninger om steder
så som restauranter og hoteller. For at købe Travel
Guide (tilbehør) skal du gå ind på
www.garmin.com/extras.
Sådan bruger du Travel Guide:
Lydstik
Mini-USBport
Tip: Vær forsigtig, når du tilslutter og
fjerner kabler. For at fjerne kablet, skal
du ikke trække i kablet (ledningen),
men i stikket.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
1.
2.
3.
4.
Indsæt SD-kortet i din zūmo.
Tryk på
Hvortil >
Ekstraudstyr.
Tryk på Travel Guide.
Tryk på en kategori. Tryk evt. på en
underkategori.
5. Tryk på et sted på listen.
6. Gør et af følgende:
Tryk på Kør for at tage hen til stedet.
Tryk på Kort for at få vist dette emne på
kortet.
Tryk på Gem for at gemme dette sted i dine
Foretrukne.
Tryk på Mere for at få vist flere oplysninger
om stedet.
41
Appendiks
Sikkerhedskameraer
Oplysninger om sikkerhedskameraer er
tilgængelig i nogle placeringer. (Gå ind på
http://my.garmin.com for at se tilgængelighed.)
Til disse placeringer indeholder din
zūmo placeringerne af hundredevis af
sikkerhedskameraer. Din zūmo advarer dig, når du
nærmer dig et sikkerhedskamera, og kan advare
dig, hvis du kører for hurtigt. Dataene opdateres
mindst én gang om ugen, så du altid har adgang til
de senest opdaterede oplysninger.
Sådan får du opdaterede
oplysninger om
sikkerhedskameraer:
1. Gå til http://my.garmin.com.
2. Tilmeld dig et abonnement.
Du kan til enhver tid købe en ny region, og
du kan til enhver tid forlænge eksisterende
abonnementer. Hver region, som du køber, har sin
egen udløbsdato.
42
Brugerdefinerede ��������
POI’er
(Points Of Interest)
Indlæs brugerdefinerede POI’er (Points Of
Interest) på din zūmo. POI-databaser kan fås
hos mange virksomheder på internettet. Nogle
brugerdefinerede POI-databaser indeholder
advarselsoplysninger for steder som f.eks.
skoleområder. Der kommer en advarsel frem,
hvis du kører for hurtigt i nærheden af disse
brugerdefinerede POI’er.
Brug Garmin POI Loader til at indlæse POI’er
på dit Garmin-drev eller SD-kort. Download POI
Loader fra www.garmin.com/extras.
Se hjælpefilen til POI Loader for at få yderligere
oplysninger. Tryk F1 for at åbne hjælpefilen.
For at få vist dine brugerdefinerede POI’er skal du
trykke på Hvortil >
Extraudstyr >
Brugerdefinerede POI’er.
For at tænde eller slukke for brugerdefinerede
POI’er skal du trykke på
>
Nærhedspunkter > Nærhedsadvarsler.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
For at slette de brugerdefinerede POI’er på din
zūmo skal du slutte din zūmo til din computer.
Åbn mappen Garmin\poi på Garmin-drevet eller
SD-kortet. Slet filen med navnet poi.gpi.
Advarsel: Garmin er ikke
ansvarlig for konsekvenserne
i forbindelse med brugen af en
brugerdefineret POI-database eller for
nøjagtigheden af sikkerhedskameraet
eller andre brugerdefinerede POIdatabaser.
Garmin TourGuide™
Med Garmins TourGuide kan din zūmo afspille
GPS-guidede ture med lyd fra tredjepart. Disse
ture med lyd kan tage dig med på en rute, mens
der afspilles interessante fakta om historiske
seværdigheder på vejen. Efterhånden som du
kører, udløses lydoplysningerne af GPS-signaler.
Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på
www.garmin.com/extras og klikke på POI
Loader.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
For at få vist dine Garmin TourGuide-filer skal du
trykke på Hvortil >
Extraudstyr >
Brugerdefinerede POI’er.
For at ændre indstillingerne til Garmin
TourGuide skal du trykke på
>
Nærhedspunkter > TourGuide. Vælg
Autoafspilning for at høre hele turen som
programmeret, Forespørg for at få vist
højttalerikonet
på kortet, når der er
tilgængelige turoplysninger på din rute eller Fra.
SaversGuide®
SaversGuide er et valgfrit tilbehør, der kun kan
fås i Nordamerika (www.garmin.com/extras).
Med SaversGuides forudprogrammerede SDdatakort og medlemskabskort fungerer din zūmo
som et digitalt kuponhæfte, der giver dig besked
om adressen på de forhandlere i nærheden af
dig, hvor du kan opnå rabat, såsom restauranter,
hoteller og biografer.
43
Appendiks
Batterioplysninger
Bemærk: Se guiden Vigtige
oplysninger om sikkerhed og
produkter for at få oplysninger om
batteriadvarsler.
Din zūmo indeholder et internt lithium-ionbatteri. Batteriet holder op til 4 timer afhængigt
af brugen.
Batteriikonet
på menusiden indikerer
status for det interne batteri. Hvis ikonet ikke er
der, er din zūmo sluttet til en ekstern strømkilde.
Hvis du vil vide mere om opladning af din zūmo,
se side 37.
Sådan maksimerer du levetiden
på batteriet
•
•
44
Sluk for GPS (
>
System > GPStilstand > GPS Fra) når du ikke har brug for
at modtage GPS-signaler, eller brug Normal
tilstand, når WAAS eller EGNOS ikke er
tilgængelig.
Dæmp lysstyrken på baggrundsbelysningen.
Tryk og hold
nede, og brug derefter
og
til at justere lysstyrken.
•
Efterlad ikke din zūmo i direkte sollys. Undgå
længerevarende udsættelse for voldsom varme
eller kulde.
Sådan udskifter du batteriet
For at købe et lithium-ion-batteri til udskiftning
skal du gå ind på www.garmin.com/products/
zumo400 eller www.garmin.com/products/
zumo450 og klikke på Accessories-linket.
Skru batteripakken af og udskift batteriet. Kontakt
din lokale genbrugsstation for oplysninger om
korrekt bortskaffelse af batteriet.
Skrue
Batteripakke
MCX-stik
under
vejrhætte
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
Sådan bruger du en
fjernantenne
Du kan bruge en ekstern fjernantenne (Garmin GA
25MCX - ekstraudstyr). For at købe den skal du gå
ind på www.garmin.com/products/zumo400 eller
www.garmin.com/products/zumo450 og klikke på
Accessories-linket.
Træk vejrhætten tilbage på MCX-stikket, der
sidder bag på din zūmo, og tilslut antennen.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Om GPS-�����������������
satellitsignaler
Din zūmo skal oprette GPS-satellitsignaler (Global
Positioning System) for at kunne fungere. Hvis du
er inden døre, i nærheden af høje bygninger eller
træer eller i en parkeringskælder, kan din zūmo
ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et
område uden høje forhindringer for at bruge din
zūmo.
Når din zūmo har opfanget satellitsignaler, erl
signalstyrkesøjlerne på menusiden grønne
. Når den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne
røde eller forsvinder
.
Hvis du vil vide mere om GPS, skal du gå ind på
www.garmin.com/aboutGPS.
45
Appendiks
Specifikationer
Fysisk størrelse:
B 11,3 cm x H 8,2 cm x D 7,2 cm
Vægt: 269 g
Skærm: B 7,2 cm x H 5,4 cm, 320 x 240 pixel,
lys, 16-bit LCD-skærm med hvidt baggrundslys
og berøringsskærm
Kabinet: IPX7 vandtæt
Temperaturområde: 0° C til 60° C
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit
flytbart SD-kort. Data gemmes på ubestemt tid.
Computer-grænseflade: USB-lagerenhed,
plug-and-play
Opladningstid: Ca. 6 timer
Strømtilførsel: 12 VDC
Drift: Maks. 15 W. @ 13,8 VDC
Batterilevetid: Op til 4 timer, afhængigt af brug
46
GPS-ydelsesspecifikationer
Modtager: WAAS-aktiveret
Indfangningstider*:
Varm: < 1 sek
Kold: < 38 sek
Nulstilling til fabriksstandarder: < 45 sek
*Gennemsnitstider for en stationær modtager med
frit udsyn til himlen
Opdateringshastighed: 1/sek, vedvarende
GPS-nøjagtighed:
Position: < 10 meter, typisk
Hastighed: 0,05 meter/sek (effektiv værdi)
GPS (WAAS)-nøjagtighed:
Position: < 5 meter, typisk
Hastighed: 0,05 meter/sek (effektiv værdi)
Hvis du vil have en komplet liste over
specifikationer, skal du gå ind på www.garmin.
com/products/zumo400 eller www.garmin.com/
products/zumo450, og klikke på Specifications.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
zūmo-fejlfinding
Problem/spørgsmål
Min batteriindikator synes
ikke at være præcis.
Berøringsskærmen reagerer
ikke korrekt på mine tryk.
Din zūmo går i stå (fryser).
Løsning/svar
Lad din enhed aflade helt, og oplad den herefter helt (uden at afbryde
opladningen).
Sådan kalibrerer du berøringsskærmen. Sluk for enheden. Tryk og hold
nede i ca. et minut, indtil kalibreringsskærmbilledet kommer frem. Følg
instruktionerne på skærmen.
Nulstil din zūmo. Tryk og hold
nede, og tryk på
.
Hvordan rengør jeg min
zumo?
Din zūmo er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover rengøring. Rengør din enheds
ydre beklædning (ikke berøringsskærmen) med en klud, der er fugtet
med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå
kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Hvordan rengør jeg
berøringsskærmen?
Rengør berøringsskærmen med en blød, ren og fnugfri klud. Brug evt.
vand, isopropylalkohol eller brillerens. Påfør væsken til kluden, og tør
berøringsskærmen forsigtigt af.
Sugekoppen vil ikke blive
siddende på min forrude.
Rengør sugekoppen og forruden med sprit. Tør efter med en ren og tør klud.
Monter sugekoppen som beskrevet på side 37.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
47
Appendiks
USB-grænseflade - fejlfinding
Problem/spørgsmål
Hvordan ved jeg, at
min zūmo er i USBlagerenhedstilstand?
Min computer registrerer
aldrig, at min zūmo er
tilsluttet.
Jeg kan ikke finde nogen
drev med navnet “Garmin” i
min liste over drev.
Jeg bliver ved med at
få en meddelelse, der
siger “Usikker fjernelse af
hardware”, når jeg fjerner
USB-kablet.
48
Løsning/svar
Når din zūmo er i USB-lagerenhedstilstand, vises et billede af en zūmo, der
er tilsluttet til en computer. Du skulle også kunne se et nyt flytbart diskdrev
under Denne computer (Windows) eller en ny disk (drev) på dit skrivebord
(Mac).
1. Fjern USB-kablet fra computeren
2. Sluk for din zūmo.
3. Sæt USB-kablet ind i din computer og din zūmo. Din zūmo tænder
automatisk og går i USB-lagerenhedstilstand.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan Windows have
problemer med at tildele drevbogstaver til dine Garmin- eller SD-drev. Følg
trinnene på den følgende side for at tildele bogstaver til dit drev.
Windows: Dobbeltklik på ikonet Sikker fjernelse af hardware
i
systembakken. Vælg USB-lagerenhed, og klik på Stop. Vælg Garmindrevet, og klik på OK. Du kan fjerne din zūmo nu.
Mac: Træk disk-ikonet til Papirkurv. Papirkurv-ikonet ændres til et Skub
ud-ikon. Du kan fjerne din zūmo nu.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Åbn Denne computer.
Vælg det drev, du ønsker at omdøbe.
Højreklik med musen, og vælg Omdøb.
Indtast det nye navn, og tryk på tasten Enter på computerens tastatur.
Hvordan kan jeg omdøbe
mine Garmin-drev i
Windows?
1.
2.
3.
4.
Hvordan tilknytter jeg mine
Garmin-����������������
drev i Windows?
1. Sluk for din zūmo.
2. Slut USB-kablet til din zūmo og din computer. Din zūmo tænder
automatisk.
3. På din computer skal du klikke på Start > Indstillinger > Kontrolpanel
> Administration > Computeradministration > Lager >
Diskhåndtering.
4. Klik på et flytbart diskdrev for din zūmo (enten den interne hukommelse
eller dit SD-kortdrev). Højreklik med musen, og vælg Skift drevbogstav
og sti.
5. Vælg Rediger, vælg et drevbogstav fra rullelisten, og klik på OK.
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
49
Indeks
Indeks
Symboler
2-D, 3-D kortvisning 30
opdatere
kort 40
zūmo-software 39
A
adresse 11
advarsler, sikkerhedskamera 42
afspille musik 28
afspilningsliste 29
aktuel placering, gemme 15
angive din placering 12, 18
antenner 40, 45
B
batteri 44, 46
bedre rute 10
berøringsskærm
genindstille 47
rengøre 47
bilholder 37
bilinstallation 37
billedfremviser 33
brændstofindikator 21
brugerdata 33
brugerdefinerede POI’er 42
C
computerforbindelse 25
50
via navn 13
via postnummer 11
fjernantenne 45
fjerne holderen 39
flytbart diskdrev 26
FM-trafik 24
Foretrukne 14
dele 14
finde 15
gemme 14
redigere 15
D
dele
billeder 33
Foretrukne 14
ruter 17
detaljekort 30
diakritiske tegn 13
diasshow 34
direkte linje,
ruteplanlægning 17, 34
drev, Garmin 26
drev til datalagring 25, 46
G
E
EGNOS 31
Ekstraudstyr 41–42
enheds-id 31
F
få vist billeder 33
fejlfinding 47–49
filer
håndtere 25, 33
overføre 25–27
slette 27
understøttede typer 27
finde steder
element på kortet 18
gemte steder (Foretrukne) 15
i nærheden af et andet sted 19
vejkryds 11
via adresse 11
via koordinater 19
Garmin Lock iv, 10, 31
Garmin TourGuide
afspille filer 43
Garmin Travel Guide 41
gemme
din nuværende
placering 15, 18
ruter 16
steder du finder 12, 14
gendanne indstillinger 36
gennemse kortet 18
Google Earth i
GPS 7, 45
H
håndtere filer 25–27
holder til instrumentbrættet 38
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Indeks
I
importere data 33
indlæse yderligere kort 40
indstillinger 30–36
K
kalibrere berøringsskærmen 47
kilometre 32
knappen Nær 19
Knappen Om 31
kontakte Garmin i
koordinater 19
køretøjsikon 20, 30
køretøjstype 34
kort
bruge kortsiden 18, 20
brugerdefinere 30
flytte 18
gennemse 18
knappen Kortoplysninger 30
opdatere kort 39
version 30
vise 18, 30
zoome 18
kortvisning Nord op 30
kortvisning Spor op 30
L
låse du din zūmo 10
lyd
Indstillinger 37
stik 3, 38, 41
version 31
lydstyrke 2
lysstyrke 2, 35
M
M3U afspilningsliste 29
MapSource i, 25, 40
miles 32
mini-USB. Se USB
montere din zūmo
i en bil 38
på en motorcykel 3
motorcykelinstallation 3
MP3-filer
afspille 28
indlæse 25
myGarmin i, 40, 42
N
navigationsindstillinger 34
nulstille
din zūmo 47
maksimal hastighed 21
trip data 21
nulstille brugeroplysninger 36
nyligt fundet sted 14
O
omveje 10
opbevare din zūmo iv
oplade din zūmo 37
overensstemmelseserklæring iv
overføre filer 25–27
overholdelse af FCC iv
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
P
PIN-kode
Garmin Lock 10
placering for hjem 12
pleje af din zūmo iv
POI’er, brugerdefinerede 42
positionsikon 20, 30
postnummer 11
R
redigere gemte stede 15
registrere din zūmo 40
rengøring 47
retningsangivelser 22
retningsangivelser sving-forsving 22
ruteplanlægningsindstillinger 34
ruter 16–18
S
satellitsignaler 7, 45
SaversGuide 43
SD-kort 1, 25, 46
dele 14, 17
siden Kompas 34
siden Kør 12
siden Liste over sving 22
siden menu 7
siden Næste sving 22
siden Rejseoplysninger 21
sikkerhedskameraer 42
sikkerhedssted 10
Sikker kørsel 31
51
Indeks
Skærmbilledetilstand 35
skærmindstillinger 35
skoleområdedatabase 42
slette
alle bugeroplysninger 36
brugerdefinerede POI’er 43
filer 27
Foretrukne 16, 17
tegn 13
software
opdatere 39
version 31
sommertid 32
specialtegn 13
specifikationer 46
sprog 32
startskærm 35
stave navnet på et sted 13
stemmesprog 32
systemindstillinger 31
indstillinger 36
ulykker 23
undgå 23, 34
trip log 33
tyverisikringsanordning 10, 31
T
W
tage hjem 12–19
tastatur 13, 35
tekstsprog 32
tidsformat 32
tidszone 32
tilbehør 40
tilføj et stop 9
tilpasse din zūmo 30–36
toner 34
trafik
abonnementer 24
52
U
udtage USB 27
udvide din søgning 19
understøttede filtyper 25
undgå
trafik 34
vejtyper 34
USB
fejlfinding 47
lagertilstand 25–27
porte 1, 25, 38, 39, 41
V
vejkryds 11
vise kort 12, 22
WAAS 31
WebUpdater 39
Z
zoome 18, 20, 33
zūmo 400/450 betjeningsvejledning
Denne sprogversion af den engelske zūmo 400/450-manual (Garmin delnummer 190-00778-00,
Revision B) leveres for at gøre det nemmere for dig. Se evt. i den nyeste revision af den engelske manual
ang. betjening og brug af zūmo 400/450.
GARMIN ER IKKE ANSVARLIG FOR NØJAGTIGHEDEN I DENNE MANUAL OG FRASKRIVER
SIG ETHVERT ANSVAR I FORBINDELSE MED MANUALENS PÅLIDELIGHED.
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset
fra kortdata) i dit Garmin-produkts levetid, skal du besøge
Garmins hjemmeside på adressen www.garmin.com.
© 2006–2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europa) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Delnummer 190-00778-36 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising