Garmin | zūmo® 450 | User guide | Garmin zūmo® 450 Kayttoopas

Garmin zūmo® 450 Kayttoopas
Käyttöopas
zumo 400/450
™
henkilökohtainen navigaattori moottoripyöriin
© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: +1.913.397.8200 tai
800.800.1020
Faksi: +1 913 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business
Park, Southampton, Hampshire, SO40
9RB UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Iso-Britannian ulkopuolella)
tai 0808 2380000
(vain Iso-Britannia)
Faksi: +44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa
mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin
myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen
tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän
oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen
päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja
toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin® on Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröity tavaramerkki.
zūmo™, MapSource®, MyGarmin™, Garmin Travel Guide™, Garmin TourGuide™ ja Garmin Lock™ ovat Garmin
Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® ja
iTunes® ovat Apple Computer, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Winamp-tavaramerkki on Nullsoft, Inc.:n ja sen emoyhtiö
America Online, Inc.:n omaisuutta. SiRF®, SiRFstar® ja SiRF-logo ovat SiRF Technology, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
SiRFstarIII™ ja SiRF Powered™ ovat SiRF Technology, Inc.:n tavaramerkkejä. Google™ ja Google Earth™ ovat Google Inc.:
n tavaramerkkejä. RDS-TMC Traffic Information Services France © ViaMichelin 2006. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
Tammikuu 2007
Osanumero 190-00778-37 ver. A
Johdanto
Johdanto
Onnittelut Garmin® zūmon™ hankkimisen
johdosta.
Euroopassa voit ottaa yhteyden Garmin (Europe)
Ltd.:iin: +44 (0) 870.8501241 (Iso-Britannian
ulkopuolella) tai 0808 2380000 (vain IsoBritannia).
Oppaan merkintätavat
myGarmin™
Kun ohjeessa neuvotaan koskettamaan jotakin,
kosketa mainittua kohdetta näytössä sormella.
Tekstissä käytetään nuolia (>). Ne kehottavat
koskettamaan useita kohteita peräkkäin. Jos
tekstissä lukee esimerkiksi “valitse Where to
(Mihin) > Favorites (Suosikit)”, valitse Where
to (Mihin) ja sen jälkeen Favorites (Suosikit).
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja zūmon käyttämisestä,
ota yhteys Garminiin. Yhdysvalloissa voit
soittaa Garminin tuotetukeen: 913/397.8200 tai
800/800.1020, ma-pe, 8.00–17.00 Keskistä aikaa
(Central time) tai siirry osoitteeseen
www.garmin.com/support ja valitse Product
Support (Tuotetuki).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Osoitteessa http://my.garmin.com voit käyttää
Garmin-tuotteiden uusimpia palveluja.
myGarmin-sivustossa voit
• rekisteröidä Garmin-laitteen
• tilata valvontakameratietoja (lisätietoja on
sivulla 42).
• avata lisäkarttoja.
MyGarmin-sivustosta näet aina uusimmat
Garmin-tuotepalvelut.
Tietoja Google Earthista™
Osoitteesta http://earth.google.com voit ladata
Google Earth -sovelluksen. Kun Google Earth
on asennettu tietokoneeseen, voit tarkastella
reittipisteitä, jälkiä ja reittejä, jotka on tallennettu
MapSourceen®. Valitse View (Näytä) -valikosta
View in Google Earth (Näytä Google
Earthissa).
Johdanto
Johdanto..........................................i
Oppaan merkintätavat........................i
Garminin yhteystiedot.........................i
myGarmin...........................................i
Tietoja Google Earthista.....................i
Tärkeää tietoa.................................. iv
Aloitus.............................................1
zūmon ulkoasu..................................1
Pikalinkit............................................2
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja..............2
Äänenvoimakkuuden säätäminen.....2
Kirkkauden säätäminen.....................2
zūmon kiinnittäminen
moottoripyörään...........................3
zūmon asetusten määrittäminen.......7
Satelliittien etsiminen.........................7
zūmon käyttäminen...........................7
Määränpään löytäminen . .................8
Reitin seuraaminen...........................9
Pysähdyksen lisääminen reitille........9
Kiertotien lisääminen.......................10
Reitin pysäyttäminen.......................10
Paremman reitin valitseminen.........10
zūmon lukitseminen.........................10
Where to (Mihin)........................... 11
Osoitteen löytäminen....................... 11
Go (Siirry) -sivun asetukset.............12
Go Home (Kotiin).............................12
Kohdepisteiden etsiminen...............12
Hiljattain löydetyt paikat...................14
Favorites (Suosikit)..........................14
Tallennetun reitin luominen..............16
Paikan etsiminen kartan avulla........18
Koordinaattien antaminen...............19
Haun laajentaminen........................19
Pääsivujen käyttäminen...............20
Karttasivu........................................20
Trip Information (Matkan tiedot)
-sivu............................................21
Turn List (Risteysluettelo) -sivu.......22
Next Turn (Seuraava käännös)
-sivu............................................22
Liikennetiedot...............................23
Liikennetapahtumien
tarkasteleminen..........................23
Liikenteen välttäminen.....................23
Liikennetilausten ostaminen............24
zūmon tiedostojen hallinta..........25
Tuetut tiedostotyypit........................25
zūmon tiedostojen poistaminen.......27
ii
zūmo 400/450 -käyttöopas
Johdanto
Mediasoittimen käyttäminen.......28
MP3-tiedostojen kuunteleminen .....28
zūmon mukauttaminen................30
Kartan asetusten muuttaminen.......30
Järjestelmän asetusten
muuttaminen...............................31
zūmon paikallisasetusten
määrittäminen.............................32
Käyttäjätietojen hallinta...................33
Navigointiasetusten
muuttaminen...............................34
Näytön mukauttaminen...................35
Näppäimistön muuttaminen.............35
Liikenneasetusten hallinta...............36
Kaikkien asetusten
palauttaminen.............................36
Kaikkien käyttäjätietojen
poistaminen................................36
Akun tiedot .....................................44
Ulkoisen antennin käyttäminen.......45
Tietoja GPS-satelliittisignaaleista....45
Tekniset tiedot.................................46
zūmon vianmääritys........................47
USB-liitännän vianmääritys.............48
Hakemisto.....................................50
Liite................................................37
zūmon ääniasetukset......................37
zūmon lataaminen...........................37
Ajoneuvokiinnityksen lisävaruste.....37
zūmon ohjelmiston päivittäminen....39
Lisäkarttatietojen ostaminen ja
lataaminen..................................40
Valinnaiset lisävarusteet..................40
zūmo 400/450 -käyttöopasiii
Johdanto
Tärkeää tietoa
Lisätietoja varoituksista ja lakiasioista on Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaassa.
zūmon suojausvihjeitä
•
•
•
•
•
•
Kuljeta ja säilytä zūmoa sen mukana toimitetussa kantokotelossa (vain zūmo 450).
Älä säilytä zūmoa paikassa, jossa se altistuu äärimmäisille lämpötiloille (esimerkiksi auton
tavaratilassa), koska se voi aiheuttaa pysyviä vahinkoja.
Vaikka kosketusnäyttöä voidaan käyttää myös kämmentietokoneen kosketuskynällä, älä koskaan
tee niin ajamisen aikana. Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä esineellä.
Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä laitteen pudottamista ja sen käyttämistä erittäin isku- ja tärinäalttiissa olosuhteissa. zūmo
sisältää erittäin herkkiä sähköosia, jotka voivat vaurioitua pysyvästi, jos se altistetaan liiallisille
iskuille tai tärinälle muutoin kuin moottoripyörän normaalin käyttämisen yhteydessä.
Voit estää varkauksia irrottamalla zūmon ja sen kiinnityksen ja säilyttämällä niitä poissa
näkyvistä, kun et käytä laitetta.
Käytä Garmin Lock™ -ominaisuutta. Lisätietoja on sivulla 10.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com/products/zumo400 -ja www.garmin.com/products/zumo450. Valitse Manuals ja
sitten Declaration of Conformity.
iv
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
zūmon ulkoasu
A.
B.
virtapainike
B
lähentäminen, äänenvoimakkuuden
C
lisääminen tai kirkkauden lisääminen.
D
C.
loitontaminen,
äänenvoimakkuuden vähentäminen tai
E
kirkkauden vähentäminen.
D.
sivupainike — kartan, Trip
Information (Matkan tiedot) -sivun ja
mediasoittimen sivujen selaaminen.
Kirkkauden säätäminen pitämällä
painiketta painettuna.
Mini-USB-liitäntä muuntajaa, USBmassatallennustilaa ja ohjelmiston
E.
puhepainike — äänenvoimakkuutta
päivitystä varten
säädetään painamalla painiketta. Voit
antaa ääniohjeita pitämällä
painiketta painettuna.
A
SD-korttipaikka
Akkupakkaus
(katso sivua 44)
MCX-liitäntä
suojuksen alla
(katso sivua 45)
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
zūmo-vihjeitä ja oikopolkuja
•
•
•
•
Voit palata nopeasti valikkosivulle pitämällä
-painiketta painettuna.
Voit palata karttasivulle painamalla
-painiketta.
Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
- ja
-painiketta.
Painiketta
painamalla voit säätää
esimerkiksi äänenvoimakkuutta, kirkkautta,
kieltä ja näppäimistöä.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
•
•
•
•
•
•
•
Pikalinkit
Osoitteen etsiminen: sivu 11
Karttasivun tarkasteleminen: sivu 20
Garmin Lock™ -varkaudeneston
käyttäminen: sivu 10
MP3-tiedostojen kuunteleminen:
sivut 28 – 29
Tiedostojen siirtäminen zūmoon:
sivut 25 – 27
zūmon ääniasetukset: katso sivua 37
Usein kysytyt kysymykset: sivu 47
Paina
-painiketta ja säädä
äänenvoimakkuutta
- ja
-painikkeella.
Voit käyttää äänenvoimakkuuden lisäasetuksia
valitsemalla
>
Volume
(Äänenvoimakkuus).
Kirkkauden �säätäminen
Pidä
-painiketta painettuna ja säädä
kirkkautta
- ja
-painikkeella. Lisätietoja
muista näytön asetuksista on sivulla 35.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
zūmon kiinnittäminen moottoripyörään
Varoitus: Garminin takuuehtojen mukaan virtajohdot, joissa on paljaita johtimia,
saa asentaa ainoastaan kokenut asentaja, jolla on tarvittavat tiedot ajoneuvojen
sähköjärjestelmistä ja joka osaa käyttää asennukseen tarvittavia erityistyökaluja tai
-laitteita.
1: Virran kytkeminen kiinnitykseen
Valitse zūmon kiinnityspaikka moottoripyörään sen mukaan, missä virtalähteet sijaitsevat ja missä
kohdissa kaapelit voidaan kiinnittää turvallisesti.
Paljaat johdot ja
sisäinen sulake
virtaliitäntää
varten
Virtaliitin
Tietoja ääniliitännöistä
Mikrofoni- (2,5 mm) ja ääniliitäntä (3,5 mm) sijaitsevat kiinnityksen vasemmassa reunassa (suojuksen
alla). Kun liität äänijärjestelmän zūmoon, muista huomioida tarvittavien kaapelien kiinnitys. Lisätietoja
on sivulla 37.
2: Telineen asentaminen ohjaustankoon
zūmo sisältää tarvittavat osat kahta erilaista ohjaustankoasennusta varten. Mukautettuihin kiinnityksiin
tarvitaan ehkä lisäosia (www.ram-mount.com).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
A) U-pultin ja ohjaustankotelineen
asentaminen:
1. Aseta U-pultti ohjaustangon ympärille ja työnnä
pultin päät ohjaustankotelineen läpi.
2. Kiinnitä teline kiristämällä mutterit. Älä kiristä
muttereita liian tiukalle.
Ohjaustankoteline
U-pultti
Huomautus: Suositeltava
kiristysmomentti on 5,7 Nm. Älä ylitä
enimmäiskireyttä (9 Nm).
B) Ohjaustankotelineen asentaminen
kytkin-/jarrukahvan kiinnitykseen:
Ohjaustanko
Huomautus: Sekä 1/4 tuuman pultit että M6-pultit toimitetaan laitteen mukana. Käytä
pultteja, joiden koko vastaa kytkin-/jarrukahvan kiinnityksen pulttien kokoa.
1. Irrota pultit kytkin-/jarrukahvan kiinnityksestä.
2. Työnnä uudet pultit
ohjaustankotelineen, välikappaleiden
Ohjaustankoteline
ja kahvan kiinnityksen läpi.
Kytkin-(jarrukahva)
3. Kiinnitä teline kiristämällä pultit.
Välikappaleet
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
3: Pohjalevyn
kiinnittäminen zūmon
kiinnitykseen
zūmon kiinnitys
Pohjalevy
1. Kiinnitä pohjalevy zūmon
kiinnitykseen M4 x 40 mm:n pulteilla
ja muttereilla.
2. Kiinnitä pohjalevy paikalleen
kiristämällä mutterit.
Suojus
Pohjalevy
zūmon kiinnitys
Kaksoistelineen
varsi
Virtaliitäntä
Nuppi
Mini-USBliitäntä
4: Pohjalevyn
liittäminen ohjaustankotelineeseen
1. Kohdista ohjaustankotelineen
pallomainen osa
kaksoistelineen varteen.
2. Kiristä nuppia hiukan.
3. Säädä laitteen asentoa, jotta
näet laitteen hyvin ja voit
käyttää sitä helposti.
4. Kiinnitä kiinnitys kiristämällä
nuppia.
Suojus
Ohjaustankoteline
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
5: zūmon
asentaminen
kiinnitykseen
zūmon kiinnitys
Vipu
1. Liitä virtajohto zūmon
kiinnitykseen. Voit tiivistää
kiinnitystä kiristämällä
virtaliitännän ruuveja.
2. Käännä vipua ylöspäin.
3. Käännä suojus laitteen alle
(magneettinen).
4. Aseta zūmo kiinnitykseen ja
käännä vipua alaspäin.
5. Kiinnitä ruuvi.
Kiinnitysruuvi
Virtajohto
Tietoja ruuvitaltasta
Kiinnitä zūmo kiinnitykseen ruuvilla. Voit
kiinnittää ruuvitaltan avaimenperään, missä se on
helposti saatavilla.
Ruuvitaltta
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
zūmon asetusten määrittäminen
Voit käynnistää zūmon pitämällä
mukaan.
-painiketta painettuna. Määritä zūmon asetukset näytön ohjeiden
Satelliittien etsiminen
Mene ulos avoimelle paikalle, pois autotallien ja korkeiden rakennusten lähettyviltä. Kytke zūmon virta.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti.
-palkit osoittavat GPS-satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun palkit ovat vihreät, zūmo on
löytänyt satelliittisignaaleja, ja voit aloittaa navigoinnin.
zūmon käyttäminen
A
B
C
D
E
Näyttää satelliittisignaalin voimakkuuden.
Näyttää akun lataustilan.
Voit etsiä määränpään koskettamalla tätä.
Voit tarkastella karttasivua koskettamalla tätä.
Voit tarkastella liikennetapahtumia (edellyttää
vastaanotinta ja tilausta) koskettamalla tätä.
F Avaa mediasoitin koskettamalla kuvaketta.
G Voit muuttaa zūmon asetuksia koskettamalla tätä.
zūmo 400/450 -käyttöopas
A
B
C
D
E
F
G
Aloitus
Määränpään löytäminen
Where to (Mihin) -valikon luokkien avulla voit etsiä paikkoja.
➊ Valitse
(Mihin).
Where to
➍ Valitse ajokohde.
➋ Valitse luokka.
➌ Valitse aliluokka.
Go (Siirry)
➎ Kosketa
-painiketta.
➏ Hyvää ajomatkaa!
Vihje: Katso lisää vaihtoehtoja koskettamalla
- ja
-painiketta.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
Reitin seuraaminen
Ajaessasi zūmo-järjestelmä ohjaa sinut päämäärääsi puhuttujen ohjeiden, kartalla olevien nuolien ja
karttasivun yläosassa olevien ohjeiden avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, zūmo laskee reitin
uudelleen ja antaa ohjeita uudelle reitille.
Reitti on merkitty
purppuranvärisellä viivalla.
Käänny nuolen osoittamaan
suuntaan.
Määränpää on merkitty
mustavalkoruudullisella lipulla.
Pysähdyksen lisääminen reitille
Reitille voi lisätä pysähtymispaikan. zūmo näyttää ajo-ohjeen pysähtymispaikkaan ja määränpäähän.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse karttasivulla Menu (Valikko) ja
valitse
Where to (Mihin).
2. Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
3. Valitse Go (Siirry).
4. Voit lisätä pysähdyksen ennen määränpäätä valitsemalla Add
as Via Point (Lisää kauttakulkupisteenä). Voit määrittää sen
määränpääksi valitsemalla Set as new Destination (Määritä
uudeksi määränpääksi).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Aloitus
Kiertotien �����������
lisääminen
Jos jokin reitillä oleva tie on suljettu, voit ajaa
kiertotietä.
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Menu
(Valikko).
2. Valitse Detour (Kiertotie).
Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Menu
(Valikko).
2. Valitse Stop (Pysäytä).
Paremman reitin valitseminen
Kun lähestyt määränpäätä, zūmo yrittää löytää
paremman reitin arvioimalla tievaihtoehtoja. Jos
zūmo löytää paremman reitin, kartan oikeaan
yläkulmaan ilmestyy
tai
. Valitse parempi
reitti valitsemalla - tai
-painiketta.
10
z������������������
ūmon lukitseminen
1. Valitse
>
System
(Järjestelmä) > Garmin Lock.
2. Valitse OK-painike ja anna nelinumeroinen
PIN-koodi.
3. Kirjoita nelinumeroinen PIN-koodi uudelleen.
4. Kosketa OK-painiketta.
5. Aja turvapaikkaan ja valitse Set (Aseta).
Anna PIN-koodi tai aja turvapaikkaan aina, kun
käynnistät zūmon.
Mikä on turvapaikka?
Jos olet valitsemassasi turvapaikassa, PIN-koodia
ei tarvitse antaa. Jos unohdat PIN-koodin, voit
avata zūmon etsimällä satelliittisignaaleja ja
ajamalla turvapaikkaan.
Huomautus: Jos unohdat PINkoodin ja turvapaikan, lähetä zūmo
Garminille avattavaksi.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Where to (Mihin)
Where to (Mihin) -valikossa on luokkia, joiden
avulla voit etsiä paikkoja.
Osoitteen löytäminen
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Address (Osoite).
2. Valitse tarvittaessa maa, osavaltio/lääni ja
kaupunki/postinumero.
3. Kirjoita osoitteen numero ja valitse Done
(Valmis).
4. Kirjoita kadunnimeä niin pitkälle, että
näyttöön tulee kadunnimien luettelo, tai
kosketa Done (Valmis) -kohtaa.
5. Valitse tarvittaessa katu ja kaupunki.
6. Valitse osoite, mikäli se on tarpeellista. Go
(Siirry) -sivu avautuu.
7. Voit luoda reitin paikkaan valitsemalla Go
(Siirry).
VIHJE: Älä kirjoita kadunnimen etu- tai
jälkiliitettä. Jos haluat löytää esimerkiksi
Itäisen rantakadun, kirjoita rantakatu, ja jos
haluat löytää maantien 7, kirjoita 7.
Tietoja postinumeroista
Voit etsiä postinumeroa. Kirjoita postinumero
kaupungin nimen sijasta. Kaikki karttatiedot eivät
sisällä postinumerohaun mahdollisuutta.
Risteykset
Risteyksen etsiminen muistuttaa osoitteen
etsimistä. Valitse
Intersection (Risteys) ja
anna risteävien katujen nimet.
zūmo 400/450 -käyttöopas11
Where to (Mihin)
Go (Siirry) -sivun asetukset
Voit avata Go (Siirry) -sivun valitsemalla kohteen
hakutulosluettelosta.
Palaaminen kotiin
Kun olet määrittänyt kotipaikan, voit muodostaa
reitin sinne milloin tahansa valitsemalla
Where to (Mihin) >
Go Home (Kotiin).
Kotikohteen muuttaminen
Valitse Go (Siirry), jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Valitsemalla Show Map (Näyttä kartta)
voit näyttää sijainnin kartassa. Jos GPS ei ole
käytössä, valitse Set Loc. (Aseta sijainti), jotta
voit määrittää paikan nykyiseksi sijainniksi.
Valitsemalla Save (Tallenna) voit tallentaa
sijainnin suosikiksi. Lisätietoja on sivulla 14.
Go Home (Kotiin)
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon
useimmiten palaat.
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Home (Kotiin).
2. Valitse vaihtoehto.
12
1. Valitse
>
User Data
(Käyttäjätiedot) > Set Home Location
(Määritä kotisijainti).
2. Valitse Yes, enter my Address (Kyllä,
merkitse oma osoite) tai Yes, use my
current location (Kyllä, käytä nykyistä
sijaintiani).
Kohdepisteiden etsiminen
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Food,
Lodging (Ruoka, hotellit).
2. Valitse luokka ja tarvittaessa aliluokka.
(Paina nuolipainikkeita, jos haluat nähdä
lisää luokkia.)
3. Valitse ajokohde.
4. Valitse Go (Siirry).
Go
zūmo 400/450 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Paikan etsiminen nimellä
Jos tiedät etsimäsi paikan nimen, voit kirjoittaa
sen näyttönäppäimistöllä. Voit rajoittaa hakua
kirjoittamalla nimen sisältämiä kirjaimia.
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Food,
Lodging (Ruoka, hotellit).
2. Valitse Spell Name (Kirjoita nimi).
3. Kirjoita nimen kirjaimia näyttönäppäimistöllä.
Valitse Done (Valmis).
4. Valitse etsimäsi paikka ja sen jälkeen Go
(Siirry).
Näyttönäppäimistön
käyttäminen
Kun näyttönäppäimistö tulee näyttöön, voit selata
merkkejä koskettamalla ja liu’uttamalla keltaista
ruutua. Voit valita merkin koskettamalla sitä.
Voit poistaa viimeisimmän merkin koskettamalla
-painiketta. Voit poistaa koko merkinnän
koskettamalla
-painiketta pitkään.
Valitsemalla
voit vaihtaa
näppäimistötilan, jotta voit käyttää diakriittisiä
merkkejä tai erikoismerkkejä.
Voit kirjoittaa lukuja koskettamalla
-painiketta.
Lisätietoja näppäimistön näyttötavan
näyttämisestä on sivulla 35.
zūmo 400/450 -käyttöopas13
Where to (Mihin)
Hiljattain löydetyt paikat
zūmo tallentaa viimeisimmät 50 löydettyä paikkaa
viimeksi löytyneiden paikkojen luetteloon. Ne
luetellaan näytössä viimeksi haettu ajokohde
ensimmäisenä. Voit tarkastella hiljattain löydettyjä
paikkoja valitsemalla Where to (Mihin) >
Recently Found (Hiljattain löydetyt).
Valitsemalla Save (Tallenna) > OK voit lisätä
hiljattain löydetyn paikan Favorites (Suosikit)
-kohtaan.
Valitsemalla Clear (Tyhjennä) > Yes (Kyllä)
voit poistaa kaikki paikat hiljattain löydettyjen
luettelosta.
Huomautus: Kun poistat
hiljattain löydetyt paikat, ne poistetaan
ainoastaan luettelosta. Paikkaa ei siis
poisteta laitteesta.
14
Favorites (Suosikit)
Favorites (Suosikit) -kohtaan voi tallentaa
enintään 500 paikkaa, jotka voidaan etsiä nopeasti
ja joihin voidaan luoda reittejä. Myös kotipaikka
tallennetaan Favorites (Suosikit) -kohtaan.
Löydettyjen paikkojen
tallentaminen
1. Kun olet löytänyt paikan, jonka haluat
tallentaa, valitse Save (Tallenna).
2. Kosketa OK-painiketta. Sijainti tallennetaan
Favorites (Suosikit) -kohtaan.
Paikkojen jakaminen
Voit jakaa Favorites (Suosikit) -kohdan sijainteja
toisten zūmo-käyttäjien kanssa. Laitteessa on
oltava SD-kortti, jolla on vapaata tilaa.
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
2. Valitse jaettava paikka.
3. Valitse Share (Jaa).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Where to (Mihin)
4. Varmista, että olet valinnut oikean paikan, ja
valitse Export (Vie).
5. Kosketa OK-painiketta.
6. Poista SD-kortti ja aseta se toiseen zūmolaitteeseen.
7. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetut
paikat valitsemalla Yes (Kyllä).
8. Valitse
Favorites (Suosikit) ja sen
jälkeen paikka, jonka haluat tuoda.
9. Valitse Import (Tuo) ja OK.
10. Voit palata valikkosivulle valitsemalla Done
(Valmis).
Tallennettujen paikkojen
etsiminen
Valitse Where to (Mihin) >
Favorites
(Suosikit). Paikat näkyvät luettelossa sen
mukaan, miten kaukana ne ovat nykyisestä
sijainnista. Voit rajoittaa hakua valitsemalla Spell
(Kirjoita).
Nykyisen sijainnin tallentaminen
Kosketa karttasivulla ajoneuvokuvaketta.
Valitsemalla Yes (Kyllä) voit tallentaa
nykyisen sijainnin suosikiksi.
Tallennettujen paikkojen
muokkaaminen
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Favorites (Suosikit).
2. Valitse ajokohde, jota haluat muokata.
3. Valitse Edit (Muokkaa).
4. Paikan muokkaaminen:
Valitse Change Name (Vaihda nimi).
Kirjoita nimi ja valitse Done (Valmis).
Valitse Change Map Symbol (Vaihda
kartan symboli). Kosketa symbolia.
zūmo 400/450 -käyttöopas15
Where to (Mihin)
Valitse Change Phone Number (Vaihda
puhelinnumero). Kirjoita puhelinnumero ja
valitse Done (Valmis).
Voit poistaa kohteen valitsemalla Delete
(Poista). Näyttöön tulee suosikkien luettelo.
Napsauta poistettavaa kohdetta. Valitse
Delete (Poista) > Yes (Kyllä).
Tallennetun reitin luominen
zūmolla voit luoda ja tallentaa reittejä ennen
seuraavaa matkaa. Voit tallentaa enintään
50 reittiä.
1. Valitse
Where to (Mihin) >
Routes
(Reitit) > New (Uusi).
2. Valitse Add New Start Point (Lisää uusi
lähtöpiste).
3. Etsi sijainti lähtöpisteeksi ja valitse Select
(Valitse).
4. Valitse Add New End Point (Lisää uusi
päätepiste).
5. Etsi sijainti päätepisteeksi ja valitse Select
(Valitse).
16
6. Valitsemalla
voit lisätä reitille jonkin
toisen paikan. VIHJE: Voit rajoittaa hakua
Near (Lähellä) -painikkeella. Lisätietoja on
sivulla 19. Voit poistaa paikan valitsemalla
.
7. Valitsemalla Map (Kartta) voit laskea reitin ja
tarkastella sitä kartassa.
8. Voit poistua ja tallentaa reitin valitsemalla
Back (Takaisin).
Tallennettujen reittien
muokkaaminen
1. Valitse
Where to (Mihin) >
(Reitit).
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Edit (Muokkaa).
Routes
zūmo 400/450 -käyttöopas
Where to (Mihin)
4. Reitin muokkaaminen:
Valitse Change Name (Vaihda nimi). Anna
uusi nimi ja valitse Done (Valmis).
Valitsemalla Add/Remove Points (Lisää
tai poista pisteitä) voit lisätä reitille uuden
lähtö- tai päätepisteen tai pysähdyksiä.
Valitsemalla Manual Reorder
(Manuaalinen uudelleenjärjestely) voit
vaihtaa reitin pisteiden järjestystä.
Valitsemalla Optimal Reorder
(Optimaalinen uudelleenjärjestely)
voit järjestää pisteen automaattisesti sen
mukaan, miten kaukana pisteet ovat lähtöja päätepisteistä linnuntietä.
Valitsemalla Recalculate (Muodosta
uudelleen) voit muuttaa reittisuositusta
siten, että laite laskee reitit lyhyemmän ajan,
lyhyemmän matkan tai tieltä poistumisen
mukaan.
Voit poistaa kohteen valitsemalla Delete
(Poista). Näyttöön tulee reittiluettelo.
Napsauta poistettavaa kohdetta. Valitse
Delete (Poista) > Yes (Kyllä).
Huomautus: Muutokset
tallennetaan automaattisesti, kun
poistut joltakin reitinmuokkaussivulta.
Reittien jakaminen
Voit jakaa tallennettuja reittejä toisten zūmokäyttäjien kanssa. Laitteessa on oltava SD-kortti,
jolla on vapaata tilaa.
1. Valitse
Where to (Mihin) >
(Reitit).
2. Valitse jaettava reitti.
3. Valitse Share (Jaa).
Routes
4. Varmista, että olet valinnut oikean reitin, ja
valitse Export (Vie).
5. Kosketa OK-painiketta.
6. Poista SD-kortti ja aseta se toiseen zūmolaitteeseen.
7. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetun
reitin valitsemalla Yes (Kyllä).
8. Valitse Routes (Reitit) ja sen jälkeen
tuotava reitti.
zūmo 400/450 -käyttöopas17
Where to (Mihin)
Vihjeitä kartan selaamiseen
•
•
•
9. Valitse Import (Tuo) ja OK.
10. Voit palata valikkosivulle valitsemalla Done
(Valmis). Voit tarkastella tuotuja reittejä
valitsemalla
Where to (Mihin) >
Routes (Reitit).
Huomautus: Voit jakaa reittejä
myös Google Earthissa. Siirry
osoitteeseen http://earth.google.com.
Paikan etsiminen ��������
kartan
avulla
•
•
•
•
Voit siirtyä kartan eri osiin koskettamalla ja
vetämällä karttaa.
Voit lähentää ja loitontaa kuvaa - ja
-painikkeella.
Kosketa mitä tahansa kohtaa kartalla.
Näyttöön tulee nuoli, joka osoittaa
valitsemaasi ajokohteeseen.
Palaa edelliseen näyttöön koskettamalla Back
(Takaisin) -kohtaa.
Voit tallentaa paikan Favorites (Suosikit)
-kohtaan valitsemalla Save (Tallenna).
Valitse Go (Siirry), jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin paikkaan.
Jos GPS ei ole käytössä, valitse Set Loc.
(Aseta sijainti), jotta voit määrittää paikan
nykyiseksi sijainniksi.
Voit avata karttasivun valitsemalla
View
map (Näytä kartta). Voit selata karttaa ja
tarkastella sen eri osia koskettamalla mitä tahansa
karttasivun kohtaa ja vetämällä sormea sitä pitkin.
Voit myös valita Where to (Mihin) >
>
Browse Map (Selaa karttaa).
18
zūmo 400/450 -käyttöopas
Where to (Mihin)
Koordinaattien antaminen
Jos tiedät määränpään maantieteelliset
koordinaatit, voit ajaa zūmon avulla mihin
tahansa paikkaan pituus- ja leveyspiirin
koordinaattien avulla.
Valitse Where to (Mihin) >
>
Coordinates (Koordinaatit).
Voit vaihtaa koordinaattien tyypin valitsemalla
Format (Muoto). Koska eri kartoissa käytetään
eri sijaintimuotoja, zūmossa voit valita
asianmukaisen koordinaattimuodon käytettävän
kartan mukaan.
Saat lisää vaihtoehtoja valitsemalla Next
(Seuraava):
• Valitse Go (Siirry), jotta voit luoda
yksityiskohtaisen reitin koordinaattien
osoittamaan paikkaan.
• Valitsemalla Show Map (Näyttä kartta) voit
näyttää sijainnin kartassa.
• Voit tallentaa paikan Favorites (Suosikit)
-kohtaan valitsemalla Save (Tallenna).
Haun laajentaminen
1. Valitse
Where to (Mihin) > Near
(Lähellä).
2. Valitse vaihtoehto:
Where I Am Now (Oma sijainti) — hakee
paikkoja, jotka ovat nykyisen sijainnin
lähellä.
A Different City (Toinen kaupunki)
— hakee kohteita antamasi kaupungin
lähettyviltä.
My Current Route (Nykyinen reitti)
— hakee paikkoja, jotka ovat navigoitavan
reitin varrella.
My Destination (Oma määränpää)
— hakee paikkoja, jotka sijaitsevat nykyisen
reitin määränpään lähellä.
3. Kosketa OK-painiketta.
Huomautus: zūmo hakee
automaattisesti nykyisen sijainnin
läheltä.
zūmo 400/450 -käyttöopas19
Pääsivujen käyttäminen
Pääsivujen käyttäminen
Karttasivu
Avaa karttasivu koskettamalla valikkosivun kuvaketta
Ajoneuvomerkki näyttää nykyisen sijaintisi.
Voit tallentaa nykyisen sijainnin koskettamalla
ajoneuvon kuvaketta ja Yes (Kyllä) -painiketta.
View map (Näytä kartta).
Kosketa ohjepalkkia, jos haluat avata
Turn List (Risteysluettelo) -sivun.
Lähennä koskettamalla
kuvaketta .
Loitonna koskettamalla
-painiketta.
Palaa Menu (Valikko)
-sivulle koskettamalla
kuvaketta Menu (Valikko).
Voit avata Trip Information
(Matkan tiedot) -sivun
valitsemalla Speed
(Nopeus).
Trip Information (Matkan
tiedot) -sivu
20
Kosketa kuvaketta Turn
In (Käänny), jos haluat
avata Next Turn (Seuraava
käännös) -sivun.
Karttasivu ja reitin navigoiminen
Turn List (Risteysluettelo)
-sivu
Next Turn (Seuraava
käännös) -sivu
zūmo 400/450 -käyttöopas
Pääsivujen käyttäminen
Trip Information (Matkan
tiedot) -sivu
Ajotietosivulla näkyy ajonopeus ja muita
hyödyllisiä matkaa koskevia tietoja. Voit
Trip Information (Matkan tiedot) -sivun
avata �����������������������������������������
koskettamalla karttasivulla Speed (Nopeus)
-painiketta.
Trip Information (Matkan tiedot)
-sivun tyhjentäminen
Jos haluat täsmällisiä tietoja matkasta, nollaa
ajotiedot ennen matkan alkamista. Jos pysähdyt
usein, pidä zūmon virta kytkettynä, jotta matkaan
kulunut aika näyttää oikeaa aikaa koko matkan
ajan.
Voit nollata matkamittarin ja aikatiedot
valitsemalla Reset (Palauta) > Trip Data
(Matkan tiedot).
Voit nollata enimmäisnopeuden
valitsemalla Reset (Palauta) > Max Speed
(Maksiminopeus).
Valitsemalla More (Lisää) voit näyttää
kokonaisajan, matka-ajan ja pysähdysajan.
Polttoainemittarin käyttäminen
Polttoainemittari on tarkoitettu vain
moottoripyöräkäyttöön. Voit seurata polttoaineen
käyttöä, kun zūmo on kiinnitetty moottoripyörään.
Polttoainemittari on vain niin tarkka kuin
antamasi tiedot.
1. Voit avata Trip Information (Matkan tiedot)
-sivun valitsemalla karttasivulla Speed
(Nopeus).
2. Valitse Reset (Palauta) > Miles Per Tank
(Mailia/tankillinen).
3. Anna määrä ja valitse Done (Valmis).
4. Näyttöön tulee ilmoitus, kun jäljellä on
30 mailia (noin 48,3 km).
5. Voit etsiä lähimmän huoltoaseman
valitsemalla karttasivulla
-kuvakkeen.
6. Voit nollata polttoainemittarin
siirtymällä Trip Information
(Matkan tiedot) -sivulle ja
valitsemalla polttoainemittarin >
Yes (Kyllä).
zūmo 400/450 -käyttöopas21
Pääsivujen käyttäminen
Turn List (Risteysluettelo)
-sivu
Kun navigoit reittiä, Turn List (Risteysluettelo)
-sivulla näkyvät koko reitin yksityiskohtaiset ajoohjeet ja käännösten väliset etäisyydet. Voit avata
Turn List (Risteysluettelo) -sivun koskettamalla
karttasivun yläreunan suuntapalkkia.
Koskettamalla jotakin luettelon käännöstä voit
avata sen Next Turn (Seuraava käännös) -sivun.
Valitsemalla Show Map (Näytä kartta) voit
näyttää koko reitin kartassa.
22
Next �������������������������
Turn (Seuraava käännös)
-sivu
Kun navigoit reittiä, seuraavan risteyksen sivulla
näkyy risteys, josta käännytään seuraavaksi, sekä
etäisyys ja jäljellä oleva ajoaika risteykseen.
Voit tarkastella tulevaa käännöstä kartalla
koskettamalla karttasivulla Turn In (Käänny)
-kuvaketta tai koskettamalla mitä tahansa
käännöstä Turn List (Risteysluettelo) -sivulla.
Voit tarkastella reitin muita käännöksiä
koskettamalla
- tai
-painiketta. Voit
poistua Next Turn (Seuraava käännös) -sivulta
koskettamalla Back (Takaisin) -painiketta.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liikennetiedot
Liikennetiedot
zūmo voi vastaanottaa ja käyttää liikennetietoja
valinnaisen FM TMC (Traffic Message
Channel) -liikennevastaanottimen avulla.
Kun saat liikenneilmoituksen, zūmo näyttää
liikennetapahtuman kartalla, ja voit muuttaa
reittiä, jotta vältät tapahtuman.
Huomautus: Garmin ei vastaa
liikennetietojen tarkkuudesta.
Liikennevastaanotin vastaanottaa
liikennepalveluntoimittajan signaalia ja
näyttää tiedot zūmossa.
Liikennekuvake (Pohjois-Amerikka)
Liikennekuvake (Eurooppa)
Liikennetapahtumien
tarkasteleminen
Huomautus: Liikennetietoja
voi käyttää ainoastaan, jos zūmo on
liitetty liikennevastaanottimeen (katso
sivua 41).
1. Voit tarkastella liikennetapahtumia
valitsemalla valikkosivulla
> Traffic
(Liikenne).
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Valitse vaihtoehto.
Liikenteen välttäminen
Karttasivulla laite näyttää
- tai
-ilmoituksen, kun nykyisellä reitillä tai tiellä on
liikennetapahtumia.
1. Valitse karttasivulla
tai
.
zūmo 400/450 -käyttöopas23
Liikennetiedot
2. Voit katsoa lisätietoja valitsemalla kohteen.
3. Kosketa Avoid (Vältä) -kohtaa.
Liikennetilausten ostaminen
Voit ostaa uusia tilauksia ja uusia aikaisempia
osoitteessa www.garmin.com/fmtraffic.
Tilauksen �lisääminen
1. Valitse
>
>
Traffic
(Liikenne).
2. Valitse Subscriptions (Tilaukset > Add
(Lisää).
3. Noudata näytön ohjeita.
FM-liikennevastaanotin
Lisätietoja FM-liikennevastaanottimesta
on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
Lisätietoja osallistuvista FM-liikennetilausten
palveluntoimittajista on osoitteessa
www.garmin.com/fmtraffic.
Huomautus: FM Traffic
Receiverin ja zūmon on oltava
liikennetietoja lähettävän radioaseman
taajuusalueella, jotta liikennetietoja
voidaan vastaanottaa.
Huomautus: Garminliikennevastaanottimen mukana
toimitetaan lisää oppaita.
24
zūmo 400/450 -käyttöopas
zūmon tiedostojen hallinta
zūmon tiedostojen
hallinta
Voit ladata tiedostoja sisäiseen muistiin tai
valinnaiselle SD-kortille.
Vaihe 1: SD-kortin (valinnainen)
asettaminen
Asenna tai poista se painamalla sitä sisään,
kunnes se napsahtaa.
Huomautus: zūmo ei toimi
Windows® 95-, Windows 98- tai
Windows Me -käyttöjärjestelmässä.
Tämä on useimpien USBmassatallennuslaitteiden yleinen
rajoitus.
Tuetut tiedostotyypit
•
•
•
•
MP3-musiikkitiedostot
JPEG- ja JPG-kuvatiedostot käynnistyskuvaa tai kuvankatseluohjelmaa
varten
GPI-mukautettujen kohdepisteiden (POI)
tiedostot Garminin POI Loader -ohjelmasta
GPX-reittipistetiedot ja kartat MapSourcesta
Huomautus: zūmo ei tue
iTunesin® M4A/M4P-tiedostoja.
Mini-USB-liitäntä muuntajaa,
USB-massatallennustilaa ja
ohjelmiston päivitystä varten
SDkorttipaikka
Vaihe 2: ��������������
USB-kaapelin
liittäminen
1. Liitä USB-kaapelin pienempi pää mini-USBliitäntään.
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää
tietokoneen USB-porttiin.
zūmo 400/450 -käyttöopas25
zūmon tiedostojen hallinta
Tietokoneen asemaluetteloon ilmestyy kaksi uutta
asemaa. Garmin on zūmon sisäisen muistin vapaa
tila. Toinen siirrettävä levyasema on SD-kortti.
Huomautus: Jos tietokone ei
nimeä asemaa automaattisesti, nimeä
asema uudelleen ohjeen tai sivun 48
ohjeiden avulla.
Vaihe 3: Tiedostojen siirtäminen
zūmoon
Windows
1. Liitä zūmo tietokoneeseen.
2. Kaksoisnapsauta
Oma tietokone
-kohtaa.
3. Etsi kopioitava tiedosto tietokoneesta.
4. Valitse tiedosto ja sen jälkeen Muokkaa >
Kopioi.
5. Avaa Garmin-asema tai SD-korttiasema.
26
6. Valitse Muokkaa > Liitä. Tämän jälkeen
tiedosto näkyy Garmin- tai SD-korttiaseman
tiedostoluettelossa.
Huomautus: Voit myös vetää
ja pudottaa tiedostoja asemiin ja
asemista.
Mac®
1. Liitä zūmo tietokoneeseen.
Garmin- ja SD-korttiaseman
pitäisi näkyä Mac-työpöydällä
Taltiokuvake
taltioina.
2. Voit kopioida tiedostoja tai kansioita
Garmin- tai SD-korttiasemaan vetämällä ja
pudottamalla niitä taltion symbolin päälle.
zūmo 400/450 -käyttöopas
zūmon tiedostojen hallinta
Vaihe 4: Poistaminen ja
irrottaminen
Windows
Kun olet siirtänyt tiedostot, kaksoisnapsauta
ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti
-kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja
Pysäytä. Valitse asema ja OK. Nyt voit irrottaa
USB-kaapelin zūmosta.
Mac
Kun olet siirtänyt tiedostot, poista laite vetämällä
taltion symboli Roskakoriin
(se muuttuu
Anna levy -symboliksi). Nyt voit irrottaa
USB-kaapelin zūmosta.
zūmon tiedostojen
poistaminen
Tiedostoja voi poistaa zūmosta samalla tavalla
kuin tietokoneesta.
Liitä zūmo tietokoneeseen ja avaa Garmin- tai
SD-korttiasema. Korosta poistettava tiedosto ja
paina tietokoneen näppäimistön Delete-näppäintä.
Varoitus: Jos et tiedä tiedoston
käyttötarkoitusta, älä poista tiedostoa.
zūmon muistissa on tärkeitä
järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa. Käsittele varovaisesti Garminnimisten kansioiden tiedostoja.
zūmo 400/450 -käyttöopas27
Mediasoittimen käyttämine
Mediasoittimen
käyttäminen
MP3-tiedostojen
kuunteleminen
Voit ladata MP3-tiedostoja sisäiseen muistiin
tai valinnaiselle SD-kortille. Lisätietoja on
sivuilla 25 – 27.
1. Voit avata mediasoittimen valitsemalla
valikkosivulla
.
2. Kosketa Browse (Selaa) -painiketta.
3. Kosketa luokkaa. Voit tarkastella kaikkien
MP3-tiedostojen luetteloa tai lajitella niitä
levyn, artistin tai lajin mukaan.
4. Jos haluat toistaa koko luokan, valitse Play
all (Toista kaikki). Toista koko luettelo tietyn
raidan kohdalta valitsemalla raita.
Levyn
kansikuva
28
Voit tarkastella MP3-tiedoston tietoja
koskettamalla levyn kantta.
Voit säätää äänenvoimakkuutta koskettamalla
-painiketta. Lisätietoja zūmon ääniasetuksista
on sivulla 37.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat siirtyä raidan
alkuun. Pidä kuvake painettuna, jos haluat siirtyä
takaisin.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat siirtyä
seuraavaan raitaan. Pidä kuvake painettuna, jos
haluat siirtyä eteenpäin.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat pysäyttää
raidan toiston.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat toistaa
raidan.
Kosketa kuvaketta
, jos haluat toistaa
raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
Huomautus: zūmo toistaa
ainoastaan MP3-tiedostoja. Se ei
tunnista iTunesin® M4A/M4Ptiedostoja.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Mediasoittimen käyttämine
Soittolistan käyttäminen
Tällä toiminnolla voit hallita zūmon tiedostoja
(katso sivuja 25 – 27).
5. Valitse Browse (Selaa) > Import Playlist
(Tuo soittolista). Käytettävissä olevat
soittolistat tulevat näyttöön.
1. Luo äänentoisto-ohjelmassa (kuten
Winamp™) soittolista MP3-tiedostoista.
2. Tallenna soittolista M3U-tiedostoksi.
Huomautus: M3Utiedostoa on ehkä muokattava
tekstinkäsittelyohjelmassa, kuten
Muistiossa, MP3-tiedoston polun
(sijainnin) poistamiseksi. M3Utiedostossa pitäisi näkyä ainoastaan
soittolistan MP3-tiedostot, ei niiden
sijaintia. Lisätietoja on äänentoistoohjelman ohjeessa.
6. Voit aloittaa soittolistan MP3-tiedostojen
toistamisen valitsemalla soittolistan.
Huomautus: Soittolistan
järjestystä ei voi vaihtaa zūmossa.
3. Siirrä soittolista ja sen MP3-tiedostot
Garmin- tai SD-korttiasemaan. M3Utiedoston on sijaittava samassa paikassa
kuin MP3-tiedostot.
4. Avaa MP3-soitin valitsemalla zūmossa
.
zūmo 400/450 -käyttöopas29
zūmon mukauttaminen
zūmon mukauttaminen
1. Valitse valikkosivulla
.
2. Kosketa muutettavaa asetusta. Kukin asetus
sisältää alivalikon tai luettelon.
Kartan asetusten
muuttaminen
Valitse
>
Map (Kartta).
Map View (Karttanäkymä) — voit muuttaa
karttasivun perspektiiviä.
• Track Up (Reitti ylös) — voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena ajosuunta ylöspäin.
• North Up (Pohjoinen ylös) — voit tarkastella
karttaa kaksiulotteisena pohjoinen ylöspäin.
• 3D — voit näyttää kartan kolmiulotteisena,
ajosuunta ylhäällä.
Vehicle (Ajoneuvo) — valitsemalla Change
(Vaihda) voit vaihtaa kuvakkeen, joka osoittaa
sijainnin kartassa. Valitse haluamasi kuvake ja sen
jälkeen OK. Voit ladata lisää ajoneuvokuvakkeita
osoitteesta www.garmin.com/vehicles.
Map Info (Karttatiedot) — voit tarkastella
zūmoon ladattuja karttoja ja niiden versioita.
Koskettamalla karttaa voit ottaa kartan käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
Restore (Palauta) — oletusarvoisten karttaasetusten palauttaminen.
Map Detail (Kartan yksityiskohdat) — voit
säätää kartan yksityiskohtaisuutta. Kartta piirtyy
sitä hitaammin, mitä yksityiskohtaisempi se on.
30
zūmo 400/450 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Järjestelmän asetusten
muuttaminen
Valitse
>
System (Järjestelmä).
GPS Mode (GPS-tila) — voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä GPS- sekä WAAS/EGNOSominaisuuden. WAAS/EGNOS-asetuksen
ottaminen käyttöön saattaa parantaa GPStarkkuutta, mutta se kuluttaa enemmän akun
virtaa. Lisätietoja WAAS/EGNOS-ominaisuudesta
on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS/waas.
html.
Safe Mode — voit ottaa Safe Mode -tilan
käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Kun ajoneuvo
on liikkeessä, Safe Mode -tila poistaa käytöstä
kaikki laitteen toiminnot, jotka edellyttävät
käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Garmin Lock — voit lukita zūmon ottamalla
käyttöön Garmin Lock -toiminnon. Anna
nelinumeroinen PIN-koodi ja määritä turvapaikka.
Lisätietoja on sivulla 10.
About (Tietoja) — voit tarkastella zūmon
ohjelmistoversion, laitteen tunnuksen ja
ääniversion numerotietoja. Tarvitset tietoja
järjestelmän ohjelmiston päivitykseen (katso
sivua 39) ja karttatietojen ostamiseen (katso
sivua 40).
Restore (Palauta) — oletusarvoisten
järjestelmäasetusten palauttaminen.
zūmo 400/450 -käyttöopas31
zūmon mukauttaminen
zūmon paikallisasetusten
määrittäminen
Valitse
>
Locale (Sijainti).
Voit muuttaa asetusta koskettamalla kuvakkeen
viereistä painiketta.
Voit muuttaa kaikki asetukset valitsemalla
Change All (Muuta kaikki). Valitse kussakin
näytössä asetus ja sen jälkeen OK.
Locale (Sijainti) — sijainnin valitseminen.
Text Language (Tekstin kieli) — näytön
tekstin kielen vaihtaminen. Tekstin kielen
vaihtaminen ei vaihda käyttäjän antamien tietojen
tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
32
Voice Language (Äänen kieli) —
äänikehotusten kielen muuttaminen.
Time Format (Ajan esitys) — valitse 12 tai
24 tunnin järjestelmä tai UTC-aika.
Time Zone (Aikavyöhyke) — valitse luettelosta
aikavyöhyke tai läheinen kaupunki.
Daylight Saving (Kesäaika) — valitse On
(Käytössä), Off (Ei käytössä) tai Auto
(Automaattinen), jos se on valittavissa.
Units (Yksikkö) — mittayksikön
muuttaminen arvoksi Kilometers (Kilometriä)
tai Miles (Mailia).
zūmo 400/450 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Käyttäjätietojen hallinta
Valitse
>
(Käyttäjätiedot).
User Data
View Pictures (Näytä kuvat) — voit
näyttääGarmin-asemaan tai SD-kortille
tallennettuja kuvia. Voit näyttää kuvan
valitsemalla pienoiskuvan. Koskettamalla kuvaa
uudelleen voit zoomata - ja -painikkeella.
Voit siirtyä kuvan eri osiin koskettamalla ja
vetämällä kuvaa.
Kuvien jakaminen toisen zūmokäyttäjän kanssa:
Set Home Location (Määritä kotisijainti)
— kotisijainnin määrittäminen tai vaihtaminen.
Lisätietoja on sivulla 12.
Import Data (Tuo tiedot) — voit ladata
suosikkeja, reittejä, matkalokeja ja kuvia Garminasemasta tai SD-kortilta.
Manage Trip Log (Matkalokin hallinta) — voit
tarkastella nykyisen matkalokin käyttöä. zūmo
säilyttää matkatietojen uusimmat 10000 pistettä.
Matkaloki kannattaa ehkä nollata ennen seuraavaa
pitkää matkaa. Valitse Clear Trip Log (Tyhjennä
matkaloki). Suuren matkalokin tyhjentäminen
saattaa kestää muutaman minuutin. Voit myös
käyttää tuoreen matkan tietoja uudelleen.
Valitsemalla Save As Route (Tallenna reittinä)
voit valita ja tallentaa tuoreen matkan osan
reittinä. Lisätietoja reiteistä on sivulla 16.
1. Kosketa pienoiskuvaa.
2. Valitse Share (Jaa).
3. Varmista, että olet valinnut oikean kuvan, ja
valitse Export (Vie).
4. Poista SD-kortti ja aseta se toiseen zūmolaitteeseen.
5. Näyttöön tulee ilmoitus. Voit tuoda jaetun
kuvan valitsemalla Yes (Kyllä).
6. Valitse Pictures (Kuvat) > valitse
pienoiskuva > Import (Tuo).
zūmo 400/450 -käyttöopas33
zūmon mukauttaminen
7. Varmista, että olet valinnut oikean kuvan, ja
valitse Import (Tuo).
Valitsemalla Slide Show (Diaesitys) voit näyttää
jokaisen kuvan muutaman sekunnin ajan ja siirtyä
seuraavaan kuvaan. Diaesityksen aikana voit
keskeyttää sen milloin tahansa koskettamalla
näyttöä ja näyttää lisää vaihtoehtoja.
•
Off Road (Pois tieltä) — voit laskea reittejä
pisteestä pisteeseen (ilman teitä). Karttasivulla
voit siirtyä kompassisivulle valitsemalla
tai painamalla
-painiketta.
Navigointiasetusten
muuttaminen
Valitse
>
Navigation (Navigointi).
Route Preference (Reittisuositus) — valitse
reitin laskenta-asetus:
• Faster Time (Lyhyt aika) — voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka
etäisyys ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
• Shorter Distance (Lyhyt matka)
— voit laskea reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan
lyhin mahdollinen.
34
Vehicle Type (Ajoneuvotyyppi) — valitse
ajoneuvotyyppi, jotta voit optimoida reitit.
Avoidances (Vältettävät reitit) — valitse
reittien vältettävät tietyypit. zūmo käyttää
näitä tietyyppejä ainoastaan, jos vaihtoehtoiset
ajoreitit ovat liian kaukana määränpäästä tai jos
muita vaihtoehtoisia reittejä ei ole. Jos käytössä
on liikennevastaanotin, voit myös välttää
liikennetapahtumia.
Attention Tone (Ilmoitusääni) — ilmoitusäänen
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Restore (Palauta) — oletusarvoisten
navigointiasetusten palauttaminen.
zūmo 400/450 -käyttöopas
zūmon mukauttaminen
Näytön mukauttaminen
Valitse
>
Display (Näyttö).
Color Mode (Värimuoto) — valitsemalla
Daytime (Päivä) voit ottaa käyttöön vaalean
taustan, valitsemalla Nighttime (Yö) tumman
taustan ja valitsemalla Auto (Automaattinen)
voit vaihtaa vaaleaa ja mustaa taustaa
automaattisesti.
Splash Screen (Käynnistyskuva) — valitse
kuva, joka näkyy, kun zūmo käynnistetään. Lataa
ensin JPEG-kuvia. Lisätietoja on sivuilla 25 – 27.
Brightness (Kirkkaus) — voit lisätä ja vähentää
taustavalon kirkkautta - ja -painikkeella.
Screen Shot (Kuvaotos) — kuvaotostilan
ottaminen käyttöön. Voit ottaa kuvan näytöstä
valitsemalla kamerakuvakkeen
. Kuva
tallennetaan bittikarttana Garmin-aseman
Garmin\scrn-kansioon.
Näppäimistön muuttaminen
Valitse
>
Keyboard
(Näppäimistö).
Standard (Vakio) — näyttää kokonaisen
kirjainnäppäimistön.
Large Buttons (Suuret painikkeet) — näyttää
suurinäppäimisen kosketusnäppäimistön.
Tämä vaihtoehto soveltuu erityisesti
moottoripyöräilijöille, jotka käyttävät käsineitä.
Lisätietoja on sivulla 13.
Auto (Automaattinen) — valitsemalla tämän
zūmo käyttää automaattisesti vakionäppäimistöä,
kun laite on kiinnitetty ajoneuvokiinnitykseen
(lisävaruste), ja suurinäppäimistä
näppäimistöä, kun zūmoa käytetään
moottoripyöräkiinnityksessä.
zūmo 400/450 -käyttöopas35
zūmon mukauttaminen
Liikenneasetusten hallinta
Valitsemalla
>
>
Traffic
(Liikenne) voit tarkastella FM-liikennetilausten
tietoja ja asetuksia. Liikennevastaanottimen on
oltava liitettynä laitteeseen (katso sivuja 23 - 24).
Kaikkien asetusten
palauttaminen
1. Kosketa valikkosivun kuvaketta
.
2. Valitse Restore (Palauta) ja Yes (Kyllä).
Kaikki zūmon oletusasetukset palautetaan.
36
Kaikkien käyttäjätietojen
poistaminen
Varoitus: Kaikki käyttäjän antamat
tiedot poistetaan, mukaan lukien
suosikit, reitit, matkalokit, asetukset ja
hiljattain löydetyt paikat.
1. Pidä sormea zūmon näytön oikeassa
alakulmassa käynnistyksen aikana.
2. Pidä sormi paikallaan, kunnes näyttöön
tulee ponnahdusikkuna.
3. Voit poistaa kaikki käyttäjätiedot valitsemalla
Yes (Kyllä).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
Liite
zūmon ääniasetukset
Liitä zūmoon kuulokkeet tai kuuloke, jotta voit
kuunnella ääniopasteita tai MP3-tiedostoja.
Huomautus: Kaikkien
äänitoimintojen käyttäminen edellyttää
zūmon kiinnitykseen kiinnitettyä
ulkoista virtalähdettä.
zūmon lataaminen
1. Liitä virtajohto kiinnitykseen ja
virtalähteeseen.
2. Aseta zūmo kiinnitykseen ja käännä vipua
alaspäin.
Ajoneuvokiinnityksen
lisävaruste
Voit hankkia lisäkiinnityksen autoa varten. Valitse
sopiva paikka ajoneuvossa sen mukaan, missä
kohdissa kaapelit voidaan kiinnittää turvallisesti
ja käyttäminen on turvallista. Puhdista ja kuivaa
valitsemasi tuulilasin kohta.
Kiinnittäminen tuulilasiin
1. Kiinnitä imukuppi tuulilasiin. Käännä
imukupin vipu takaisin tuulilasia kohti.
Vipu
si
lila
u
Tu
Imukuppi
Imukupin
vipu
Virtajohto
Ajoneuvokiinnitys
zūmo 400/450 -käyttöopas37
Liite
2. Liitä virtajohto kiinnitystelineen sivuun.
3. Aseta zūmo ajoneuvokiinnitykseen ja
käännä vipua alaspäin.
Vipu
Imukupin varsi,
vipu käännetty
taaksepäin
Mini-USBliitäntä
Ääniliitännät
4. Liitä virtajohto ajoneuvon virtaliitäntään.
zūmo käynnistyy automaattisesti, jos
ajoneuvo on käynnissä.
38
Kiinnittäminen kojelautaan
zūmon mukana toimitetulla kiinnityslevyllä voit
kiinnittää laitteen kojelautaan noudattaaksesi
tiettyjen osavaltioiden säädöksiä.
Huomautus: kiinnitysliiman
irrottaminen on erittäin hankalaa
asennuksen jälkeen.
1. Puhdista ja kuivaa se kojelaudan kohta,
johon aiot kiinnittää levyn.
2. Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3. Aseta levy kojelaudalle.
4. Aseta ajoneuvokiinnityksen imukuppiosa
levyn päälle.
5. Käännä imukupin vipu alaspäin (levyä
kohti).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
zūmon irrottaminen
kiinnityksestä
Voit irrottaa zūmon kiinnityksestä kääntämällä
kiinnityksen vipua ylöspäin. Nosta zūmo pois.
Voit irrottaa imukupin ajoneuvokiinnityksestä.
Käännä kiinnitystä niin kauas vasemmalle tai
oikealle kuin mahdollista. Käännä valitsemaasi
suuntaan, kunnes kiinnitys irtoaa varresta.
z������������������
ūmon ohjelmiston
päivittäminen
1. Lataa Webupdater tietokoneeseen
osoitteesta www.garmin.com/products/
webupdater.
2. Liitä zūmo tietokoneeseen mini-USBkaapelilla.
Huomautus: Imukupin
kiinnittämiseen ajoneuvon
kiinnitykseen tarvitaan runsaasti
voimaa. Paina pallo tukevasti
pidikkeeseen.
Voit irrottaa imukupin tuulilasista tai
kiinnityslevystä nostamalla imukupin vipua
ylöspäin. Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Mini-USB-liitäntä muuntajaa, USBmassatallennustilaa ja ohjelmiston päivitystä varten
3. Käynnistä WebUpdater ja seuraa näytön
ohjeita. Kun olet vahvistanut haluavasi
päivityksen, WebUpdater lataa päivityksen
automaattisesti ja asentaa sen zūmoon.
zūmo 400/450 -käyttöopas39
Liite
4. Irrota zūmo (katso sivua 27).
Rekisteröi zūmo, jotta saat ilmoituksia ohjelmistoja karttapäivityksistä. Voit rekisteröidä zūmon
osoitteessa http://my.garmin.com.
Voit ladata ohjelmistopäivityksiä myös osoitteesta
www.garmin.com/products/zumo400 -ja
www.garmin.com/products/zumo450. Valitse
Updates and Downloads ja noudata ohjeita.
Lisäkarttatietojen �����������
ostaminen
ja lataaminen
Voit tarkistaa zūmoon ladattujen karttojen version
valitsemalla
>
Map (Kartta) > Map
Info (Karttatiedot). Lisäkarttojen avaamiseen
tarvitaan laitteen tunnus ja sarjanumero.
Tarkista osoitteesta www.garmin.com/unlock/
update.jsp, onko karttaohjelmistoon saatavissa
päivitys.
40
Lisäksi voit ostaa karttatietoja Garminilta ja
ladata kartat sisäiseen muistiin tai valinnaiselle
SD-kortille.
MapSource-ohjetiedostossa on lisätietoja
MapSourcen käyttämisestä sekä karttojen ja
reittipisteiden lataamisesta zūmoon.
Valinnaiset lisävarusteet
Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista
siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/
products/zumo400 -ja www.garmin.com/products/
zumo450 ja valitsemalla Accessories-linkin. Voit
hankkia lisävarusteita myös lähimmältä Garminjälleenmyyjältä. Valinnaisia lisävarusteita ovat
• Ajoneuvokiinnitys
• Liikennevastaanotin
• Ulkoinen antenni
• Muuntaja
• Lisäominaisuudet (katso sivuja 41 – 43)
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
Lisävarusteiden liittäminen
zūmoon
Jotkin Garmin-liikennevastaanottimet on liitettävä
zūmon kiinnityksen mini-USB-liitäntään.
Ääniliitännät sijaitsevat zūmon kiinnityksen
vasemmassa reunassa.
Ääniliitännät
Mini-USBliitäntä
Vihje: Liitä ja irrota kaapelit
varovasti. Kun irrotat kaapeleita, älä
vedä johdosta vaan pistokkeesta.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Garmin Travel Guide™
Kuten painettu matkaopas, Garmin Travel
Guide sisältää tietoja esimerkiksi ravintoloista ja
hotelleista. Voit ostaa Travel Guiden osoitteessa
www.garmin.com/extras.
Travel Guiden käyttäminen:
1. Aseta SD-kortti zūmoon.
2. Kosketa
Where to (Mihin) >
Extras
(Lisäominaisuudet).
3. Kosketa Travel Guide -kohtaa.
4. Kosketa luokkaa. Kosketa tarvittaessa
aliluokkaa.
5. Kosketa jotakin paikkaa luettelossa.
6. Tee jokin seuraavista:
Siirry paikkaan koskettamalla Go (Siirry)
-kohtaa.
Voit näyttää paikan kartassa valitsemalla
Map (Kartta).
Voit tallentaa paikan Favorites (Suosikit)
-kohtaan valitsemalla Save (Tallenna).
Katso lisätietoja paikasta koskettamalla
More (Lisää) -kohtaa.
41
Liite
Valvontakamerat
Joidenkin paikkojen yhteydessä on saatavissa
valvontakameratietoja. (Tarkista saatavuus
osoitteesta http://my.garmin.com.) zūmo
näyttää näiden paikkojen yhteydessä satojen
valvontakameroiden sijainnin. zūmo hälyttää, kun
olet lähestymässä valvontakameraa. Lisäksi se
saattaa varoittaa ylinopeudesta. Tiedot päivitetään
vähintään kerran viikossa, joten viimeisimmät
tiedot ovat aina käytettävissä.
Päivitettyjen
valvontakameratietojen
hankkiminen:
1. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
2. Tee tilaus.
Voit ostaa uuden alueen tiedot tai laajentaa
nykyisiä tilauksia milloin tahansa. Kunkin alueen
tiedot vanhenevat eri aikana.
42
Mukautetut �������������������
kohdepisteet (POI)
Voit ladata zūmoon mukautettuja kohdepisteitä
(POI). Voit ostaa POI-tietokantoja Internetissä.
Jotkin mukautettujen kohdepisteiden tietokannat
sisältävät tietoja esimerkiksi koulualueista.
Näyttöön tulee varoitus, jos ajat liian kovaa
vauhtia tällaisten mukautettujen kohdepisteiden
lähellä.
Garmin POI Loaderilla voit ladata kohdepisteitä
Garmin-asemaan tai SD-kortille. Lataa POI
Loader osoitteesta www.garmin.com/extras.
Lisätietoja on POI Loader -ohjelman ohjeessa,
jonka voit avata painamalla F1-näppäintä.
Voit tarkastella mukautettuja kohdepisteitä
valitsemalla Where to (Mihin) >
Extras (Lisäominaisuudet) > Custom POIs
(Mukautetut POI:t).
Voit ottaa mukautetut POI:t käyttöön tai poistaa
ne käytöstä valitsemalla
>
Proximity
Points (Läheisyyspisteet) > Proximity Alerts
(Läheisyysvaroitukset).
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
Jos haluat poistaa mukautetut kohdepisteet
zūmosta, liitä zūmo tietokoneeseen. Avaa Garmintai SD-korttiaseman Garmin\poi-kansio. Poista
tiedosto nimeltä poi.gpi.
Varoitus: Garmin ei vastaa
mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan käyttämisestä eikä
valvontakameran tai muiden
mukautettujen kohdepisteiden
tietokannan tarkkuudesta.
Garmin TourGuide™
Garmin TourGuiden avulla zūmolla voidaan
toistaa toisten valmistajien GPS-ohjattuja
äänellisiä matkaoppaita. Ne saattavat esimerkiksi
sisältää mielenkiintoisia tietoja matkan varrella
olevista historiallisista paikoista. GPS-signaalit
käynnistävät äänitiedot matkan aikana. Saat
lisätietoja siirtymällä osoitteeseen
www.garmin.com/extras ja valitsemalla POI
Loader.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Voit tarkastella Garmin TourGuide -tiedostoja
valitsemalla Where to (Mihin) >
Extras (Lisäominaisuudet) > Custom POIs
(Mukautetut POI:t).
Voit muuttaa Garmin TourGuide -asetuksia
valitsemalla
>
Proximity Points
(Läheisyyspisteet) > TourGuide. Valitsemalla
Auto Play (Automaattitoisto), voit kuunnella
koko oppaan. Valitsemalla Prompted
(Nopeutettu) kartassa näkyy kaiuttimen kuva,
kun reitin varrella on käytettävissä tietoja.
Voit valita myös Off (Ei käytössä).
SaversGuide®
SaversGuide on valinnainen lisävaruste, joka
on käytettävissä ainoastaan Pohjois-Amerikassa
(www.garmin.com/extras). SaversGuiden
esiohjelmoidun SD-tietokortin ja jäsenkortin
ansiosta zūmo on kuin digitaalinen kuponkivihko,
joka ilmoittaa nykyisen sijainnin läheisistä
kaupoista, joista voit saada alennuksen. Tällaisia
kohteita ovat muun muassa ravintolat, hotellit ja
elokuvateatterit.
43
Liite
Akun tiedot
HUOMAUTUS: Lisätietoja akun
varoituksista on Tärkeitä turvallisuusja tuotetietoja -oppaassa.
zūmossa on sisäinen litiumioniakku. Akun lataus
kestää enintään 4 tuntia käytön mukaan.
Akun kuvake
valikkosivulla osoittaa
sisäisen akun varaustilan. Jos kuvake ei
ole näkyvissä, zūmo on liitetty ulkoiseen
virtalähteeseen. Lisätietoja zūmon lataamisesta on
sivulla 37.
Akun käyttöiän maksimoiminen
•
•
44
Poista GPS käytöstä (
>
System
(Järjestelmä) GPS-tila) > GPS Off (GPS
pois)), kun et tarvitse GPS-signaaleja, tai
käytä Normal (Normaali) -tilaa, kun WAAS
tai EGNOS ei ole käytettävissä.
Vähennä taustavalon kirkkautta. Pidä
painiketta painettuna ja säädä kirkkautta
- ja
-painikkeella.
•
Älä jätä zūmoa suoraan auringonpaisteeseen.
Älä jätä laitetta pitkäksi ajaksi kuumaan tai
kylmään paikkaan.
Akun vaihtaminen
Voit ostaa uuden litiumioniakkupakkauksen
siirtymällä osoitteeseen www.garmin.com/
products/zumo400 -ja www.garmin.com/products/
zumo450 ja valitsemalla Accessories-linkin.
Irrota akkupakkaus ja vaihda akku. Akku on
hävitettävä paikallisten säännösten mukaisesti.
Ruuvi
Akkupakkaus
MCX-liitäntä
suojuksen alla
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
Ulkoisen antennin
käyttäminen
Voit käyttää valinnaista ulkoista antennia
(Garmin GA 25MCX). Voit ostaa sen siirtymällä
osoitteeseen www.garmin.com/products/zumo400
-ja www.garmin.com/products/zumo450 ja
valitsemalla Accessories-linkin.
Siirrä zūmon taustapuolella olevan MCX-liitännän
suojus sivuun ja liitä antenni.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Tietoja GPSsatelliittisignaaleista
zūmo tarvitsee toimiakseen GPS (Global
Positioning System) -satelliittisignaaleja. zūmo
ei ehkä pysty hakemaan satelliitteja, jos olet
sisätiloissa, korkeiden rakennusten tai puiden
lähettyvillä tai pysäköintihallissa. Käytä zūmoa
aukealla paikalla, jossa ei ole korkeita esteitä.
Kun zūmo on löytänyt satelliittisignaaleja,
valikkosivun signaalin voimakkuuden osoittavat
palkit ovat vihreitä
. Kun laite ei pysty
vastaanottamaan signaaleja, palkit muuttuvat
punaisiksi tai katoavat kokonaan
.
Lisätietoja GPS-ominaisuudesta on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
45
Liite
Tekniset tiedot
Fyysinen koko: 11,3 (L) x 8,2 (K) x 7,2 cm (S)
Paino: 269 g
Näyttö: 7,2 (L) x 5,4 cm (K), 320 x 240
kuvapistettä, kirkas 16-bittinen LCD-näyttö, jossa
valkoinen taustavalo ja kosketusnäyttö
Kotelo: IPX7-vedenpitävä
Lämpötila: 0 - 60 °C
Tiedon tallennus: sisäinen muisti ja valinnainen,
irrotettava SD-kortti. Tallennetut tiedot säilyvät
laitteessa.
Tietokoneliitäntä: USB-massatallennus, plugand-play
Latausaika: noin 6 tuntia
Virran tuloliitäntä: 12 VDC
Käyttö: enintään 15 W @ 13,8 VDC
Akun varauksen kesto: enintään 4 tuntia käytön
mukaan
46
GPS-suorituskykytiedot
Vastaanotin: WAAS-yhteensopiva
Hakuajat*:
Lämmin: < 1 s
Kylmä: < 38 s
Tehdasasetusten palautus: < 45 s
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan, ja
taivas on kirkas
Päivitystahti: 1/s, jatkuva
GPS-tarkkuus:
Sijainti: < 10 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
GPS (WAAS) -tarkkuus:
Sijainti: < 5 metriä, tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s
Täydelliset tekniset tiedot ovat osoitteessa
www.garmin.com/products/zumo400 -ja
www.garmin.com/products/zumo450. Valitse
Specifications.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
zūmon vianmääritys
Ongelma/kysymys
Akun varaustila ei näy
oikein.
Ratkaisu/vastaus
Anna laitteen varauksen tyhjentyä täysin ja lataa akku sitten kokonaan
keskeytyksittä.
Kosketusnäyttö ei vastaa
kosketukseen oikein.
Kalibroi kosketusnäyttö. Katkaise laitteen virta. Paina
-painiketta noin
minuutin ajan, kunnes kalibrointinäyttö avautuu. Noudata näytön ohjeita.
zūmo lakkaa toimimasta.
Nollaa zūmo. Paina
Miten puhdistan zumon?
zūmo on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä se
vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista. Puhdista laitteen kotelo
(ei kosketusnäyttöä) miedolla puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla ja
kuivaa laite. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
Miten puhdistan
kosketusnäytön?
Imukuppi ei pysy tuulilasissa.
zūmo 400/450 -käyttöopas
-painiketta ja sitten
-painiketta.
Puhdista kosketusnäyttö pehmeällä, puhtaalla nukkaamattomalla liinalla.
Käytä tarvittaessa vettä, isopropyylialkoholia tai silmälasien puhdistusainetta.
Kostuta liina nesteellä ja pyyhi kosketusnäyttö varovasti.
Puhdista imukuppi ja tuulilasi alkoholilla. Kuivaa puhtaalla, kuivalla
kankaalla. Kiinnitä imukuppi sivun 37 ohjeiden mukaan.
47
Liite
USB-liitännän vianmääritys
Ongelma/kysymys
Mistä tiedän, että zūmo on
USB-massatallennustilassa?
Tietokone ei havaitse
zūmoa.
Asemaluettelossa ei näy
Garmin-nimistä levyä.
Saan virheilmoituksen
Laitetta ei ole poistettu
turvallisesti, kun irrotan
USB-kaapelin.
Miten voin nimetä
Garmin-asemia uudelleen
Windowsissa?
48
Ratkaisu/vastaus
Kun zūmo on USB-massatallennustilassa, näytössä on tietokoneeseen
liitetyn zūmon kuvake. Lisäksi Omassa tietokoneessa näkyy uusi siirrettävä
levy (Windows) tai työpöydällä uusi taltio (Mac).
1. Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2. Katkaise zūmon virta.
3. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja zūmoon. zūmo käynnistyy
automaattisesti USB-massatallennustilassa.
Jos tietokoneeseen on yhdistetty useita verkkoasemia, Windows ei
välttämättä pysty määrittämään Garmin- tai SD-asemien tunnuskirjaimia.
Yhdistä asemien tunnuskirjaimet seuraavan sivun ohjeiden avulla.
Windows: kaksoisnapsauta ilmaisinalueen Poista laite turvallisesti
kuvaketta. Valitse USB-massamuistilaite ja Pysäytä. Valitse Garmin-asema
ja OK. Nyt voit irrottaa zūmon.
Mac: vedä taltion symboli roskakoriin. Roskakorin symboli muuttuu Anna
levy -symboliksi. Nyt voit irrottaa zūmon.
1.
2.
3.
4.
Avaa Oma tietokone.
Valitse uudelleen nimettävä asema.
Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Nimeä uudelleen.
Kirjoita uusi nimi ja paina tietokoneen Enter-näppäintä.
zūmo 400/450 -käyttöopas
Liite
Ongelma/kysymys
Ratkaisu/vastaus
Miten yhdistän Garminasemia Windowsissa?
1. Katkaise zūmon virta.
2. Liitä USB-kaapeli zūmoon ja tietokoneeseen. zūmon virta kytkeytyy
automaattisesti.
3. Valitse tietokoneessa Käynnistä > Asetukset > Ohjauspaneeli
> Valvontatyökalut > Tietokoneen hallinta > Tallennus >
Levynhallinta.
4. Valitse siirrettävä zūmo-levyasema (sisäinen muisti tai SD-korttiasema).
Napsauta asemaa hiiren kakkospainikkeella ja valitse Muuta aseman
kirjain ja polku.
5. Valitse Muokkaa, valitse asemakirjain avattavasta luettelosta ja valitse
OK.
zūmo 400/450 -käyttöopas
49
Hakemisto
Hakemisto
A
äänen kieli 32
äänenvoimakkuus 2
äänet 34
ääni
asetukset 37
liitännät 3, 38, 41
versio 31
About (Tietoja) -painike 31
aikavyöhyke 32
ajan esitys 32
ajo-ohjeet 22
ajoneuvokiinnitys 37
ajoneuvomerkki 20, 30
ajoneuvon tyyppi 34
akku 44, 46
antennit 40, 45
asemat, Garmin 26
asennus autoon 37
asentaminen moottoripyörään 3
asetukset 30–36
asetusten palauttaminen 36
D
diaesitys 34
diakriittiset merkit 13
50
E
EGNOS 31
erikoismerkit 13
Extras (Lisäominaisuudet)
41–42
F
Favorites (Suosikit) 14
etsiminen 15
jakaminen 14
muokkaaminen 15
tallentaminen 14
FCC-yhteensopivuus iv
FM-liikennevastaanotin 24
G
Garminin yhteystiedot i
Garmin Lock iv, 10, 31
Garmin TourGuide
tiedostojen toistaminen 43
Garmin Travel Guide 41
Go (Siirry) -sivu 12
Google Earth i
GPS 7, 45
H
hälytykset, valvontakamera 42
haun laajentaminen 19
hiljattain löydetty paikka 14
J
jakaminen
Favorites (Suosikit) 14
kuvat 33
reitit 17
järjestelmän asetukset 31
K
kaksi-, kolmiulotteinen
karttanäkymä 30
kartan selaaminen 18
kartta
karttasivun käyttäminen 18, 20
karttojen päivittäminen 39
Map Info (Karttatiedot)
-painike 30
mukauttaminen 30
näyttäminen 18, 30
selaaminen 18
siirtäminen 18
versio 30
zoomaaminen 18
käynnistyskuva 35
käyttäjätiedot 33
käyttäjätietojen poistaminen 36
kesäaika 32
kielet 32
kiertotiet 10
kiinnityksen irrottaminen 39
kilometriä 32
kirkkaus 2, 35
kohdepisteet, mukautetut 42
zūmo 400/450 -käyttöopas
Hakemisto
kojelautakiinnitys 38
kompassisivu 34
koordinaatit 19
kosketusnäytön
kalibroiminen 47
kosketusnäyttö
kohdistaminen 47
puhdistaminen 47
kotisijainti 12
koulualuetietokanta 42
kuvien tarkasteleminen 33
L
laitteen tunnus 31
liikenne
asetukset 36
tapahtumat 23
tilaukset 24
välttäminen 23, 34
lisäkarttojen lataaminen 40
lisävarusteet 40
M
M3U-soittolista 29
mailia 32
MapSource i, 25, 40
matkaloki 33
mini-USB. On USB
MP3-tiedostot
lataaminen 25
toistaminen 28
Mukautetut kohdepisteet
(POI) 42
zūmo 400/450 -käyttöopas
musiikin toistaminen 28
myGarmin i, 40, 42
N
näppäimistö 13, 35
navigointiasetukset 34
näytä kartta 12, 22
näyttöasetukset 35
Near (Lähellä) -painike 19
Next Turn (Seuraava käännös)
-sivu 22
nollaaminen
enimmäisnopeus 21
matkan tiedot 21
zūmo 47
North Up (Pohjoinen ylös)
-karttanäkymä 30
nykyinen sijainti,
tallentaminen 15
O
ohjelmisto
päivittäminen 39
versio 31
osoite 11
P
paikan nimen kirjoittaminen 13
paikkojen etsiminen
kohde kartassa 18
koordinaateilla 19
nimellä 13
osoitteella 11
postinumerolla 11
risteys 11
tallennetut paikat (suosikit) 15
toisen paikan lähellä 19
päivittäminen
kartat 40
zūmon ohjelmisto 39
palaaminen kotiin 12–19
parempi reitti 10
Picture Viewer 33
PIN
Garmin Lock 10
poistaminen
Favorites (Suosikit) 16, 17
kaikki käyttäjätiedot 36
merkki 13
mukautetut kohdepisteet
(POI) 43
tiedostot 27
pois tieltä, reitti 17, 34
polttoainemittari 21
postinumero 11
puhdistaminen 47
pysähdyksen lisääminen 9
R
reitit 16–18
reittiasetukset 34
risteys 11
S
Safe Mode 31
satelliittisignaalit 7, 45
SaversGuide 43
51
Hakemisto
Screen Shot (Kuvaotos) -tila 35
SD-kortti 1, 25, 46
jakaminen 14, 17
siirrettävä levyasema 26
sijainnin asettaminen 12, 18
sijaintikuvake 20, 30
soittolista 29
T
tallennettujen sijaintien
muokkaaminen 15
tallentaminen
löydetyt paikat 12, 14
nykyinen sijainti 15, 18
reitit 16
tekniset tiedot 46
tekstin kieli 32
tiedontallennusasemat 25, 46
tiedostojen hallinta 25–27
tiedostojen siirtäminen 25–27
tiedostot
hallinta 25, 33
poistaminen 27
siirtäminen 25–27
tuetut tyypit 27
tietojen tuominen 33
tietokoneliitäntä 25
Track Up (Reitti ylös) karttanäkymä 30
Trip Information (Matkan tiedot)
-sivu 21
52
tuetut tiedostotyypit 25
Turn List (Risteysluettelo)
-sivu 22
turvapaikka 10
U
ulkoinen antenni 45
USB
liitännät 1, 25, 38, 39, 41
massatallennustila 25–27
vianmääritys 47
USB-aseman poistaminen 27
Z
zoomaaminen 18, 20, 33
zūmon huoltaminen iv
zūmon kiinnittäminen
autoon 38
moottoripyörään 3
zūmon lataaminen 37
zūmon lukitseminen 10
zūmon mukauttaminen 30–36
zūmon rekisteröiminen 40
zūmon säilyttäminen iv
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus iv
valikkosivu 7
välttäminen
liikenne 34
tietyypit 34
valvontakamerat 42
varkaudenesto 10, 31
vianmääritys 47–49
W
WAAS 31
WebUpdater 39
Y
yksityiskohtainen reitti 22
yksityiskohtaiset kartat 30
zūmo 400/450 -käyttöopas
Tämä zūmo 400/450 -laitteen kieliversio (englanninkielisen käyttöoppaan Garminosanumero on
190-00778-00, versio B) toimitetaan mukavuuden edistämiseksi. Tarvittaessa voit käyttää
englanninkielisen käyttöoppaan uusinta versiota zūmo 400/450 -laitteen käyttämiseen.
GARMIN EI OLE VASTUUSSA TÄMÄN OPPAAN TARKKUUDESTA JA KIISTÄÄ KAIKKI
SIIHEN LUOTTAMISEEN LIITTYVÄT VASTUUT.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat
ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2006–2007 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Osanumero 190-00778-37 ver. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising