Garmin | zūmo® 450 | Garmin zūmo® 450 Asennuksen Pikaohje

Garmin zūmo® 450 Asennuksen Pikaohje
=Nj02™$6(118.6(13,.$2+-(
VAROITUS: Garminin takuuehdot edellyttävät, että virtajohto, jossa on paljaat päät, asennetaan
kokeneiden asentajien toimesta, joilla on asianmukaiset tiedot autojen sähköjärjestelmistä ja taidot
käyttää asennuksessa tarvittavia erityistyökaluja tai laitteita.
1: Virtajohdon kytkeminen telineeseen
9DOLWVHVRSLYDMDWXUYDOOLQHQSDLNND]njPROOHPRRWWRULS\|UlVVlVLSHUXVWXHQVDDWDYLOODROHYLLQ
voimanlähteisiin ja turvalliseen kaapeleiden reititykseen.
Paljaat johdot,
joissa on riippuva
sulakekotelo virran
kytkemiseksi
Virtaliitin
Äänen kytkemisestä
Standardinomaiset jakit mikrofonille (2,5 mm) ja äänen ulostulolle (3,5 mm) sijaitsevat telineen
YDVHPPDOODSXROHOOD VllVXRMDQDOOD .XQN\WNHWllQHQWRLVWRMlUMHVWHOPlVL]njPRRQKDUNLWVHPLVVl
tarvittavat kaapelit kulkevat. Lisätietoja tietoja ]njPR3LNDRSSDDVWDja ]njPR
2PLVWDMDQNl\WW|RSSDDVWD levykkeellä.
2: Ohjaustankotelineen asennus
]njPRVLVlOWllRVDWNDKWDHULRKMDXVWDQNRWHOLQHHQDVHQQXVYDLKWRHKWRDYDUWHQ(ULW\LVWHOLQHHWYRLYDW
vaatia lisäosia (www.ram-mount.com).
A) U-pultin ja ohjaustankotelineen asennus:
Ohjaustankoteline
1. Sijoita U-pultti ohjaustankotelineen ympärille ja
työnnä päät ohjaustankotelineen läpi.
U-pultti
2. Kiristä ruuvit telineen kiinnittämiseksi paikalleen.
Älä kiristä liikaa.
HUOMAUTUS: Suositeltava kiristysmomentti on
5,7 Nm. Älä ylitä enimmäiskireyttä (9 Nm).
Ohjaustanko
B) Ohjaustankotelineen
asennus kytkin/jarrukahvan
kiinnikkeeseen:
Kytkin/jarrukahvan
kiinnike
Ohjaustankoteline
HUOMAUTUS: Sekä 1/4 tuuman
standardipultit että M6-pultit tulevat
laitteen mukana. Varmista, että
tehtaan pultit kytkin/jarrukahvan
kiinnikkeessä ovat samaa kokoa.
Välilevyt
1. Poista tehtaan kaksi pulttia kytkin/
jarrukahvan kiinnikkeestä.
2. Pujota uudet pultit ohjaustankotelineen, välilevyjen ja kahvan kiinnikkeen läpi.
3. Kiristä ruuvit telineen kiinnittämiseksi paikalleen.
Garmin®RQUHNLVWHU|LW\WDYDUDPHUNNLMD]njPR™ on Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki eikä
niitä saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Tammikuu 2007
Osanumero 190-00778-77 Rev. A
Painettu Taiwanissa
3: Pohjalevyn kiinnitys
]njPRQMDOXVWDDQ
]njPRQWHOLQH
Pohjalevy
1. Pujota M4 x 40 mm laakakantapultit
ja mutterit kiinnittääksesi pohjalevyn
]njPRQMDOXVWDDQ
2. Kiristä mutterit pohjalevyn
kiinnittämiseksi paikalleen.
Sääsuojan
4: Kiinnitä
pohjalevy
ohjaustankotelineeseen
]njPRQWHOLQH
Pohjalevy
Virtaliitin
Kaksikuoppainen
pidike
1. Kohdista
ohjaustankotelineen
pallo ja pohjalevyn
pallo kaksikuoppaisen
pidikkeen kanssa.
3. Säädä niin, että sitä
on helppo katsoa ja
käyttää.
Väännin
Mini-USBportti
2. Kiristä väännintä
hieman.
Sääsuojan
4. Kiristä väännintä
telineen
kiinnittämiseksi
paikalleen.
Ohjaustankoteline
]njPRQWHOLQH
Vipu
]njPRQDVHQQXV
telineeseen
1. Työnnä virtakaapeli
]njPRQWHOLQHHVHHQ6DDW
tukevamman kytkennän, jos
kiristät virtaliittimen ruuvit.
Turvaruuvi
2. Käännä kahva ylös.
6LMRLWD]njPRWHOLQHHVHHQMD
käännä kahva alas.
4. Kiristä turvaruuvi.
Turvaruuvimeisselistä
Virtajohto
Käytä turvaruuvimeisseliä
NLLQQLWWllNVHVL]njPRQSDUHPPLQ
telineeseen. Voit kytkeä ruuvimeisselin avainketjuusi,
jossa se on helposti saatavilla.
Turvaruuvimeisseli
Lisätietoja
/LVlWLHWRMD]njPRVWDVDDWOHY\NNHHOOl
olevasta ]njPR2PLVWDMDQ
Nl\WW|RSSDDVWD.
Oppaasta 7lUNHllWXUYDOOLVXXVMD
WXRWHWLHWRDlöytyy tuotetta koskevia
varoituksia ja juridista tietoa.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising