Garmin | zūmo® 590LM | User manual | Garmin zūmo® 590LM Kasutusjuhend

Garmin zūmo® 590LM Kasutusjuhend
zūmo 590
®
Kasutusjuhend
Juuni 2015
Trükitud Taiwanil
190-01706-13_0B
Kõik õigused kaitstud. Vastavalt autoriõigusseadustele ei tohi käesolevat juhendit kopeerida ei osaliselt ega täielikult ilma Garmini-poolse kirjaliku nõusolekuta.
Garmin jätab endale õiguse muuta või parendada oma tooteid ning teha käesolevasse juhendisse muudatusi ilma kohustuseta sellest isikuid või
organisatsioone selliste muudatuste või parenduste tegemisest teavitada. Toote kasutamise kohta lisateabe ning värskeimate uuenduste saamiseks külastage
veebilehte www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmini logo, TracBack , VIRB ja zūmo on ettevõttele Garmin Ltd. või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid, mis on
registreeritud USA-s ja teises riikides. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ ja trafficTrends™ on ettevõttele Garmin Ltd.
või selle haruettevõtetele kuuluvad kaubamärgid. Neid kaubamärke ei tohi ilma ettevõtte Garmin selgesõnalise loata kasutada.
®
®
®
®
®
®
Sõnamärk Bluetooth ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Garmin kasutab neid litsentsi alusel. microSD™ on ettevõttele SD-3C kuuluv
kaubamärk. Windows on ettevõttele Microsoft Corporation kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides. Mac on ettevõtte Apple
Computer, Inc. kaubamärk, PANDORA Pandora logo ja Pandora on ettevõtte Pandora Media, Inc. registreeritud kaubamärgid. Kasutatakse loa alusel.
®
®
®
®
Tootele on antud ANT+ sertifikaat. Ühilduvate toodete ja rakenduste loendi leiad aadressilt www.thisisant.com/directory.
®
Sisukord
Alustamine ...................................................................... 1
Aku paigaldamine ....................................................................... 1
Seadme paigaldamine tsiklile ..................................................... 1
Toitega kinnituse kaablitest .................................................... 1
Aluse paigaldamine lenksule ................................................. 1
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge ............................... 1
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega .............................. 2
Seadme paigaldamine tsiklikronsale ..................................... 2
Seadme paigaldamine auto külge .............................................. 2
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest .................................. 2
Tugi ja uuendused ...................................................................... 2
Rakenduse Garmin Express seadistamine ............................ 2
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express .................................................................................. 2
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine ................................... 3
Seadme väljalülitamine ............................................................... 3
Seadme lähtestamine ............................................................ 3
Ekraani heleduse reguleerimine ................................................. 3
Helitugevuse reguleerimine ........................................................ 3
Olekuriba ikoonid ........................................................................ 3
GPS-signaalide vastuvõtt ....................................................... 3
Liikumisviisid .......................................................................... 4
Akuteave ................................................................................ 4
Kellaaja määramine ............................................................... 4
Ekraaninuppude kasutamine ...................................................... 4
Ekraaniklaviatuuri kasutamine .................................................... 4
Lühiteedest ................................................................................. 4
Otsetee lisamine .................................................................... 4
Lühitee eemaldamine ............................................................. 4
Asukohtade otsimine..................................................... 4
Asukohad .................................................................................... 4
Asukoha otsimine kategooria alusel ...................................... 4
Asukoha otsimine otsinguriba abil ......................................... 4
Otsingupiirkonna muutmine ................................................... 4
Otsinguvahendid ......................................................................... 4
Aadressi otsimine ................................................................... 4
Ristmiku otsimine ................................................................... 5
Asula otsimine ........................................................................ 5
Asukoha otsimine koordinaatide abil ..................................... 5
Teekonna alustamine kaardil ................................................. 5
Kodu asukoha salvestamine ....................................................... 5
Kojuminek .............................................................................. 5
Kodu asukohateabe redigeerimine ........................................ 5
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine ................................................ 5
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine ........................ 5
Parkimiskoha otsimine ................................................................ 5
Simuleeritud asukoha seadmine ................................................ 5
Asukohtade salvestamine ........................................................... 5
Asukoha salvestamine ........................................................... 5
Oma praeguse asukoha salvestamine .................................. 5
Teekonna alustamine salvestatud asukohta .......................... 5
Salvestatud asukoha muutmine ............................................. 5
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine .............. 5
Salvestatud asukoha jagamine .............................................. 6
Salvestatud asukoha kustutamine ......................................... 6
Navigeerimine................................................................. 6
Teekonna alustamine ................................................................. 6
Teekonna arvutusrežiimi muutmine ....................................... 6
Mitmete teekondade eelvaade ............................................... 6
Teekonna alustamine salvestatud asukohta .......................... 6
Kurviline teekond ................................................................... 6
Sinu teekond kaardil ................................................................... 6
Kaardi kasutamine ................................................................. 6
Sisukord
Teekonnale punkti lisamine ................................................... 6
Teekonnale jääva punkti vahele jätmine ................................ 6
Ümbersõit ............................................................................... 6
Teekonna lõpetamine ............................................................ 7
Soovitatud teekondade kasutamine ....................................... 7
Eespool olevast .......................................................................... 7
Tulevaste huvipunktide leidmine ............................................ 7
Tee tüüpide vältimine .................................................................. 7
Välditavatest objektidest ............................................................. 7
Piirkonna vältimine ................................................................. 7
Tee vältimine .......................................................................... 7
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine .................... 7
Kohandatud välditavate objektide kustutamine ..................... 7
Maastikul navigeerimine ............................................................. 7
Kütusetaseme jälgimine .............................................................. 7
Kütusetaseme jälgimine ......................................................... 7
Vähese kütuse hoiatuse seadmine ........................................ 7
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine ........................................ 7
Tankimisabi sisselülitamine ................................................... 7
Kaardi leheküljed............................................................ 8
Kaardi kohandamine ................................................................... 8
Kaardikihtide kohandamine ................................................... 8
Reisilogi vaatamine ................................................................ 8
Kaardiandmete välja muutmine ............................................. 8
Kaardiperspektiivi vahetamine ............................................... 8
Teekonna aktiivsuse vaatamine ................................................. 8
Pöörete loendi vaatamine ...................................................... 8
Järgmise pöörde vaatamine ................................................... 8
Ristmike kuvamine ................................................................. 8
Liiklushoiatuste vaatamine ..................................................... 8
Reisiinfo lehe vaatamine ........................................................ 8
Praeguse asukoha teave ............................................................ 8
Läheduses asuvate teenuste otsimine .................................. 8
Juhiste saamine hetke asukohta ........................................... 8
Vabakäe funktsioonid.................................................... 8
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine ................... 8
Teave traadita peatelefonide kohta ............................................ 9
Juhtmevaba peakomplekti sidumine ...................................... 9
Käed-vabad helistamisest ........................................................... 9
Telefoni paaristamine ............................................................. 9
Helistamine ............................................................................ 9
Kõne vastuvõtmine ................................................................ 9
Kõnede loendi kasutamine .................................................... 9
Kõnesuvandite kasutamine .................................................... 9
Kodu telefoninumbri salvestamine ......................................... 9
Täiendavate Bluetooth seadmete paaristamine ....................... 10
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine ............................. 10
Rakenduste kasutamine .............................................. 10
Abi kasutamine ......................................................................... 10
Abiteemades tuhnimine ....................................................... 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine ........................ 10
Ühendamine Smartphone Link ............................................ 10
Garmin reaalajateenused ..................................................... 10
Reisi planeerimine .................................................................... 10
Reisi planeerimine ............................................................... 10
Liikumisviiside vahetamine reisi ajal .................................... 10
Salvestatud reisini navigeerimine ........................................ 11
Salvestatud reisi muutmine .................................................. 11
Reiside ühiskasutus ............................................................. 11
Ringreisi marsruudi arvutamine ................................................ 11
Meediumipleier ......................................................................... 11
Meediumiallika vahetamine .................................................. 11
Pandora teenus ........................................................................ 11
Rakenduse Pandora allalaadimine ...................................... 11
i
Teenuse Pandora kasutamine ............................................. 11
Raadiojaamade vahetamine ................................................ 11
Jäljed ........................................................................................ 11
Liiklusteabe vaatamine ........................................................ 11
TracBack® ................................................................................ 12
Hiljutise raja jälgimine .......................................................... 12
Hiljutise raja salvestamine reisina ........................................ 12
Rehvirõhk .................................................................................. 12
Rehvirõhu andurite seadistamine ........................................ 12
Andurite paigaldamine rehvidele ......................................... 12
Rehvirõhu hoiatused ............................................................ 12
Rehvirõhu anduri unerežiim ................................................. 13
Kompassi kasutamine ............................................................... 13
VIRB kaugjuhtimispult ............................................................... 13
VIRB kaamera juhtimine ...................................................... 13
Viimase parkimiskoha otsimine ................................................ 13
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade vaatamine ....................... 13
Logimise hooldusajalugu .......................................................... 13
Hoolduskategooriate lisamine .............................................. 13
Hoolduskategooriate kustutamine ....................................... 13
Hoolduskategooriate ümbernimetamine .............................. 13
Hooldusandmete kustutamine ............................................. 13
Hooldusandmete redigeerimine ........................................... 13
Ilmateate vaatamine ................................................................. 13
Ilmateade teise linna kohta .................................................. 13
Ilmaradari vaatamine ........................................................... 13
Ilmahoiatuste vaatamine ...................................................... 13
Teeolude kontrollimine ......................................................... 14
myGarmin sõnumite vaatamine ................................................ 14
Liiklus ............................................................................ 14
Liiklus teekonnal ....................................................................... 14
Eesoleva liikluse vaatamine ................................................. 14
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine ....................... 14
Liikluse vaatamine kaardil .................................................... 14
Liiklus piirkonnas ...................................................................... 14
Liiklusummikute otsimine ..................................................... 14
Liiklusjamade vaatamine kaardil .......................................... 14
Liiklusandmete mõistmine ........................................................ 14
Teave liikluskaameratest .......................................................... 14
Liikluskaamera salvestamine ............................................... 14
Liikluskaamera vaatamine ................................................... 14
trafficTrends™ .......................................................................... 14
keelaminetrafficTrends ......................................................... 14
Liiklusteabe lubamine .......................................................... 14
Ühikute ja aja seaded ............................................................... 16
Keele ja klaviatuuri seaded ....................................................... 16
Seade ja privaatsusseaded ...................................................... 16
Lähedushoiatuste seaded ........................................................ 16
Seadete taastamine .................................................................. 16
Lisa................................................................................ 17
ToitekaablidPower Cables ........................................................ 17
Seadme laadimine ............................................................... 17
Seadme hooldamine ................................................................. 17
Korpuse puhastamine .......................................................... 17
Puuteekraani puhastamine .................................................. 17
Varguse vältimine ................................................................ 17
Seadme toite kaitsme vahetamine ........................................... 17
Armatuurlauale kinnitamine ...................................................... 17
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine ............................... 17
Seadme eemaldamine hoidikust .......................................... 17
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest ................................. 17
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt ...................................... 17
Täiendavate kaartide ostmine .................................................. 17
Kiiruskaamerad ......................................................................... 17
Kohandatud huvipunktid ........................................................... 18
Huvipunktide laadija installimine .......................................... 18
POI Loader spikrifailid .......................................................... 18
Kohandatud huvipunktide leidmine ...................................... 18
Lisavarustuse ostmine .............................................................. 18
Seadme teave ............................................................... 18
Tehnilised andmed ................................................................... 18
Tõrkeotsing................................................................... 18
Seade ei saa satelliidisignaale ................................................. 18
Seade ei saa toidet ................................................................... 18
Aku tühjeneb kiiresti .................................................................. 18
Akumõõdik ei näi täpne ............................................................ 18
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina ......................... 18
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ......................... 18
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse seadmena ega eemaldatava
draivi või mälumahuna .............................................................. 18
Indeks............................................................................ 19
Andmehaldus................................................................ 15
Andmehaldus ............................................................................ 15
Faili tüübid ................................................................................ 15
Mälukaartidest .......................................................................... 15
Mälukaardi paigaldamine ..................................................... 15
Seadme ühendamine arvutiga .................................................. 15
Failide edastamine arvutist ....................................................... 15
USB-kaabli lahtiühendamine ............................................... 15
Failide kustutamine ................................................................... 15
Seadme kohandamine................................................. 15
Kaardi ja sõiduki seaded .......................................................... 15
Kaartide lubamine ................................................................ 15
Kaardi tööriistade kohandamine .......................................... 15
Navigeerimisseaded ................................................................. 15
Arvutusrežiimi seaded .......................................................... 16
Maksuliste teede vältimine ................................................... 16
Teemaksu vältimine ............................................................. 16
Ekraaniseaded .......................................................................... 16
Bluetooth i seaded .................................................................... 16
Bluetooth keelamine ............................................................ 16
Liiklusseaded ............................................................................ 16
ii
Sisukord
Alustamine
Paigalda seade tsiklil selleks sobivasse ja ohutusse kohta ja ole
juhtmete paigaldamisel eriti hoolikas!
HOIATUS
Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet
toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
Aku paigaldamine
1 Pööra akukatte D-rõngast vastupäeva ja eemalda akukate.
À
Á
Tsiklikronsa
Paljad juhtmeotsad koos toitekaitsmega (tsikli toitesse)
Aluse paigaldamine lenksule
Komplektis on seadme lenksule kinnitamiseks kahed erinevad
vidinad. Võid paigaldada ka mõnel muul moel
(http://www.ram-mount.com).
U-kinnituse paigaldamine lenksule
1 Aseta U-kinnitus À ümber lenksu Á ja paigalda alus Â.
2 Võta tootekarbist liitiumioonaku.
3 Vajadusel sisesta seadmesse microSD™ kaart À.
2 Keera mutrid kinni.
MÄRKUS. soovitatav pingutusmoment on 50 lbf-tolli (5,65 Nm). Ära pinguta üle 80 lbf-tolli (9,04 N-m).
4 Sisesta aku nii, et kaabel jääb ülespoole.
5 Sisesta akupistik Á akupessa Â.
6 Sulge akukate ja keera see D-rõngaga kinni.
Seadme paigaldamine tsiklile
Toitega kinnituse kaablitest
HOIATUS
Garmin soovitab lasta seade paigaldada kogemustega
paigaldajal, kes omab teadmisi elektrisüsteemidest. Toitekaabli
vale ühendamine võib kahjustada sõidukit või akut või
põhjustada kehavigastusi.
Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet
toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
®
Alustamine
Juhtraua aluse kinnitamine siduri- või pidurihoova klambri
külge
1 Eemalda siduri- või pidurihoova klambri À küljest kaks
tehases paigaldatud polti.
MÄRKUS. komplekti kuuluvad nii 1/4-tolline standardsed ja
M6 poldid. Sobita tehasepoldid siduri- või pidurihoova
klambriga.
2 Keera uued poldid Á läbi juhtraua aluse, tihendite  ja sidurivõi pidurihoova klambri.
3 Aluse kinnitamiseks keera poldid kinni.
Alusplaadi kinnitamine tsiklikronsa külge
TEADE
Otsene, pidev kontakt alusplaadiga või mootorratta muu osaga
võib hoidikut ajapikku kahjustada. Selle vältimiseks tuleb hoidiku
ja alusplaadi vahele paigaldada tihendusrõngas ja veenduda, et
ükski seadme ega hoidiku osa ei puutu vastu mootorratast.
1 Keera M4 x 20 mm poldid À läbi seibide Á, hoidiku,
vahetükkide  ja alusplaadi Ã.
1
Seadme paigaldamine auto külge
TEADE
Enne seadme paigaldamist kontrolli kohalikke õigusakte
tuuleklaasi kinnitite kohta.
2 Alusplaadi kinnitamiseks keera mutrid kinni.
Alusplaadi ühendamine juhtraua alusega
1 Joonda juhtraua aluse À kuul ja alusplaadi kuul Á
kahepoolse lüli mõlema pesaga Â.
HOIATUS
Toode sisaldab liitium-ioonakut. Selleks, et vältida vigastusi ja
toote kahjustamist, mille võib põhjustada aku kokkupuude liigse
kuumusega, ära hoia seadet otsese päikesevalguse käes.
Ära kasuta iminapaga hoidikut mootorrattal.
Toote hoiatuste ja muu olulise informatsiooni kohta leiad teavet
toote karbis olevast juhendist Tähtis ohutus- ja tootealane teave.
1 Ühenda sõiduki toitejuhe À aluse pessa Á.
2 Eemalda plastikust iminapp.
3 Puhasta ja kuivata oma tuuleklaas ja nüvi iminapp
ebemevaba riidega.
4 Vajuta iminapp  tuuleklaasi külge ja pööra hoob Ã
2
3
4
5
Sisesta kuulid lüli pesadesse.
Keerake nupp kergelt kinni.
Seadista optimaalse nähtavuse ja kasutamise tagamiseks.
Aluse kinnitamiseks keera nupp kinni.
Seadme paigaldamine tsiklikronsale
1 Aseta seadme alus hoidikusse.
5
6
7
8
tahapoole (tuuleklaasi suunas).
Kinnita hoidik Ä iminapa lüli külge.
Aseta seadme alus hoidikusse.
Kalluta seadet tagasi, kuni see paika klõpsatab.
Ühenda auto toitekaabli teine ots pistikupessa.
Seadme eemaldamine tsiklikronsa küljest
1 Vajuta hoidiku küljel olevat vabastusnuppu.
2 Tõsta seade välja.
Tugi ja uuendused
Garmin Express™ tagab Garmin seadmete kaudu nendele
teenustele hõlpsa juurdepääsu. Mõned teenused ei pruugi su
seadme jaoks olla saadaval.
• Toote registreerimine
• Toote kasutusjuhendid
• Tarkvarauuendused
• Kaardi, kaardi või marsruudi uuendused
• Sõidukid, hääl ja muud lisad
Rakenduse Garmin Express seadistamine
1 Ühenda oma seade USB-kaablit kasutades arvutiga.
2 Külasta veebilehte www.garmin.com/express.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
2 Kalluta seadet tagasi, kuni see paika klõpsatab.
3 Kui kinnituse riiv jääb püsti ka pärast seadme sisestamist,
vajuta see alla.
Kaartide ja tarkvara uuendamine teenusega Garmin
Express
Võid kasutada tarkvara Garmin Express, et oma seadmesse
uusimaid kaarte ja tarkvaravärskendusi alla laadida ja installida.
Kaardiuuendused pakuvad värskeimaid kaardiandmeid, mis
aitavad su seadmel sihtpunkti viiva marsruudi täpselt ja tõhusalt
arvutada. Garmin Express on saadaval opsüsteemiga Windows
ja Mac arvutitele.
1 Ava arvutis aadress www.garmin.com/express.
®
®
2
Alustamine
2 Vali suvand:
• opsüsteemiga Windows arvutis vali Laadi Windowsi
jaoks alla (Laadi Windowsi jaoks).
• opsüsteemiga Mac arvutis vali Laadi Maci jaoks alla
(Laadi Maci jaoks).
3 Ava allalaaditud fail ja järgi installi lõpuleviimiseks ekraanil
kuvatavaid juhiseid.
4 Käivita Garmin Express.
5 Ühenda seade GarminUSB-kaabli abil arvutiga.
Seadme väljalülitamine
1 Hoia toitenuppu all, kuni ekraanile ilmub viip.
Viip ilmub viie sekundi möödumisel. Kui vabastad toitenupu
enne viiba ilmumist, siseneb seade unerežiimi.
2 Vali Väljas.
Seadme lähtestamine
Kui seade lõpetab toimimise, saad seadme lähtestada.
Hoia toitenuppu 12 sekundit all.
Ekraani heleduse reguleerimine
1 Vali Seaded > Ekraan > Heledus.
2 Reguleeri heledust.
Helitugevuse reguleerimine
Enne helitugevuse reguleerimist peab ühendama seadme
toitega aluse külge või Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiaga
peakomplektiga.
1 Vali Helitugevus.
2 Vali suvand:
• Reguleeri helitugevust liugurribaga.
• Seadme vaigistamiseks vali .
• Lisavalikute kasutamiseks vali .
®
6 Klõpsa Lisa seade.
Tarkvara Garmin Express tuvastab seadme.
7 Klõpsa Lisa seade.
8 Seadme lisamiseks Garmin Express tarkvarasse järgi
ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui seadistamine on lõpetatud, otsib Garmin Express
tarkvara seadme jaoks kaardi- ja tarkvarauuendusi.
9 Tee valik:
• Kõigi saadaolevate uuenduste installimiseks klõpsa
Installi kõik.
• Ühe uuenduse installimiseks klõpsa Vaata üksikasju ja
vali uuendus.
Olekuriba ikoonid
Olekuriba paikneb peamenüü ülaosas. Olekuriba ikoonid
kuvavad teavet seadme funktsioonide kohta. Ikoone saab valida
seadete muutmiseks või täiendava teabe vaatamiseks.
GPS-signaali olek
Bluetooth tehnoloogia olek (kuvatakse, kui Bluetooth on
sisse lülitatud).
Liikumisviisi näidik
Praegune kellaaeg
Aku olek
Smartphone Linkiga ühendatud
Temperatuur
Kütuse tase
Tarkvara Garmin Express laadib ja installib uuendused sinu
seadmesse. Kaardiuuendused on väga suured ja aeglase
Interneti-ühenduse korral võib see protsess kesta kaua.
Unerežiimi sisenemine ja sealt väljumine
Kasuta unerežiimi, et säästa akut, kui seade ei ole kasutuses.
Unerežiimis kasutab seade vähesel määral voolu ja selle saab
kasutamiseks viivitamatult äratada.
VIHJE: seadme aku kiiremaks laadimiseks vii seade unerežiimi.
Vajuta toitenuppu À.
Alustamine
GPS-signaalide vastuvõtt
Seadmega navigeerimiseks pead võtma vastu satelliitsignaale.
märgib olekuribal satelliitsignaali tugevust. Satelliitsignaalide
vastuvõtmisele võib kuluda mitu minutit.
1 Lülita seade sisse.
2 Oota, kuni seade satelliidid leiab.
3 Vajadusel mine välja ja kõrgetest hoonetest ning puudest
eemale.
GPS-signaali olekute vaatamine
Hoia nuppu
all kolm sekundit.
3
Liikumisviisid
Teekond ja navigeerimine arvutatakse olenevalt liikumisviisist
erinevalt. Valitud liikumisviisi märgib olekuribal olev ikoon.
Auto režiim
Mootorratta režiim
Maastiku režiim
Liikumusviisi valimine
Vali
.
Akuteave
Kui seade on toiteallikaga ühendatud, hakatakse seda laadima.
olekuribal märgib siseaku olekut.
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vajadusel vali alamkategooria.
4 Vali asukoht.
Kategoorias otsimine
Pärast huvipunktide otsingut võidakse teatud kategooriaid
kiirotsingu loendis kuvada (näitab viimast nelja valitud
sihtkohta).
1 Vali Kuhu?
2 Vali kategooria või Kategooriad.
3 Vali kategooria.
4 Kui võimalik, vali sihtkoht kiirotsingu loendist.
Kellaaja määramine
1 Vali avamenüüs olles kellaaeg.
2 Vali:
• Kellaaja automaatseks määramiseks GPS-teabe alusel
vali Automaatne.
• Kellaaja käsitsi määramiseks lohista numbreid üles või
alla.
Ekraaninuppude kasutamine
•
•
•
•
•
Eelmisele menüüekraanile naamiseks vali .
Kiiresti peamenüüsse naamiseks hoia all .
Veel valikute vaatamise vali või .
Kiiremini kerimiseks hoia nuppu või all.
Praeguse ekraani menüüvalikute vaatamiseks vali
Asukoha otsimine otsinguriba abil
.
Ekraaniklaviatuuri kasutamine
Klaviatuuri paigutuse valimiseks vaata lõiku "Keele ja klaviatuuri
seaded" (Keele ja klaviatuuri seaded, lehekülg 16).
• Otsingukirje kustutamiseks vali .
• Tärgi kustutamiseks vali .
• Klaviatuuri keele muutmiseks vali .
• Erimärkide, nagu kirjavahemärgid, sisestamiseks vali
.
• Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vali .
Lühiteedest
Otsetee lisamine
Saad otseteid lisada menüüsse Kuhu?. Otsetee võib osutada
asukohale, kategooriale või otsinguvahendile.
Menüü Kuhu? võib koosneda kuni 36 otsetee ikoonist.
1 Vali Kuhu? > Lisa otsetee.
2 Vali element.
Lühitee eemaldamine
1 Vali Kuhu? > > Eemalda otsetee(d).
2 Vali eemaldatav lühitee.
3 Kinnitamiseks vali lühitee uuesti.
Asukohtade otsimine
Asukohad
Seadmesse laaditud üksikasjalikud kaardid sisaldavad asukohti,
nagu restoranid, hotellid ja autohoolduskeskused ning
üksikasjalikku tänavateavet. Saad kasutada kategooriaid ja
sirvida läheduses asuvaid ettevõtteid ja huvipunkte. Samuti
saad otsida aadresse, koordinaate, linnasid ja ristmike.
Asukoha otsimine kategooria alusel
1 Vali Kuhu?.
4
5 Vajadusel vali vastav sihtkoht.
Asukohtade otsimiseks kasuta ka otsinguriba: selleks sisestage
sinna kategooria, ettevõtte nimi, aadress või linna nimi.
1 Vali Kuhu?
2 Vali Sisesta otsing otsinguribal.
3 Sisesta otsingutermini osa või täielik termin.
Soovitatud otsinguterminid kuvatakse otsinguribal.
4 Vali:
• Ettevõtte tüübi otsimiseks sisesta kategooria (nt „kinod”).
• Nime alusel ettevõtte otsimiseks sisesta nime osa või
täielik nimi.
• Sinu lähedal oleva koha otsimiseks sisesta majanumber ja
tänavanimi.
• Muus linnas aadressi otsimiseks sisesta majanumber,
tänava nimi, linn ja riik.
• Linna otsimiseks sisesta linn ja riik.
• Koordinaatide otsimiseks sisesta laius- ja pikkuskraadid.
Vali:
5
• Soovitatud otsisõna otsimiseks sisesta sõna.
• Sisestatud teksti alusel otsimiseks vali .
6 Vajadusel vali asukoht.
Otsingupiirkonna muutmine
1 Vali peamenüüs Kuhu?.
2 Vali Otsing läheduses:.
3 Vali suvand.
Otsinguvahendid
Otsinguvahendid võimaldavad otsida kindlaid asukohatüüpe
ekraanil kuvatavate juhiste abil.
Aadressi otsimine
MÄRKUS. seadmesse laaditud kaardiandmetest tulenevalt võib
sammude järjekord erineda.
1 Vali Kuhu?.
2 Vajadusel vali otsinguala muutmiseks Otsing läheduses:
(Otsingupiirkonna muutmine, lehekülg 4).
3 Vali Aadress.
4 Aadressi sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
Asukohtade otsimine
5 Vali aadress.
Parkimiskoha otsimine
Ristmiku otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Parkimine.
2 Valige parkimiskoht.
Otsida saab kahe tänava, kiirteede või muude maanteede
vahelist ristmikku või ühendusteed.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Ristmikud.
2 Tänavateabe sisestamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
3 Vali ristmik.
Asula otsimine
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Linnad.
2 Valige Sisesta otsing.
3 Sisestage linna nimi ja valige .
4 Valige linn.
Asukoha otsimine koordinaatide abil
Saate asukohta laius- ja pikkuskraadi koordinaatide alusel
otsida. See on abiks geopeitusel.
1 Valige Kuhu? > Kategooriad > Koordinaadid.
2 Vajadusel vali ja muuda koordinaatide vormingut või
nivoopinda.
3 Sisesta laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.
4 Valige Vaata kaardil.
Teekonna alustamine kaardil
Teekonna alustamiseks saad valida asukoha kaardilt.
1 Vali Vaata kaarti.
2 Otsinguala kuvamiseks lohista ja suurenda/vähenda kaarti.
3 Vajadusel vali , et filtreerida kuvatavaid huvipunkte
kategooria alusel.
Asukohatähised ( või sinine täpp) kuvatakse kaardil.
4 Vali suvand:
• Vali asukohamarker.
• Vali punkt, nt tänav, ristmik või aadress.
5 Vali Mine!.
Kodu asukoha salvestamine
Kodu asukohaks võid määrata koha, kuhu kõige sagedamini
sõidad.
1 Vali Kuhu? > > Seadista kodukoht.
2 Vali Sisesta Minu aadress, Kasuta praegust asukoh. või
Hiljuti leitud.
Asukoht salvestatakse „Koduna” menüüs Salvestatud.
Kojuminek
Valige Kuhu? > Mine koju.
Kodu asukohateabe redigeerimine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud > Kodu.
2 Vali .
3 Vali > Redigeeri.
4 Sisesta muudatused.
5 Vali Valmis.
Hiljuti leitud sihtkohtade otsimine
Seade talletab kuni 50 leitud sihtkohta.
1 Valige Kuhu? > Hiljutine.
2 Valige asukoht.
Hiljuti leitud asukohtade loendi tühjendamine
Valige Kuhu? > Hiljutine >
Asukohtade otsimine
> Tühjenda > Jah.
Simuleeritud asukoha seadmine
Siseruumides ei saa satelliidisignaale vastu võtta, asukoha
määramiseks saad kasutada GPS-simulaatorit.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > GPS-simulaator.
2 Vali peamenüüs Vaata kaarti.
3 Piirkonna valimiseks puuduta kaarti kaks korda.
Asukoha aadress kuvatakse ekraani alaosas.
4 Vali asukoha kirjeldus.
5 Vali Seadista asukoht.
Asukohtade salvestamine
Asukoha salvestamine
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
2
3
4
5
lehekülg 4).
Vali otsingutest asukoht.
Vali .
Vali Salvesta.
Vajadusel sisesta nimi ja vali Valmis.
Oma praeguse asukoha salvestamine
1 Vali kaardil sõiduki ikoon.
2 Vali Salvesta.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
4 Vali OK.
Teekonna alustamine salvestatud asukohta
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria või Kõik salvestatud kohad.
3 Valige asukoht.
4 Valige Mine!.
Salvestatud asukoha muutmine
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Redigeeri.
6 Vali:
• Vali Nimi.
• Vali Telefoninumber.
• Vali Kategooriad, et salvestatud asukohtade hulka
kategooriaid lisada.
• Vali Muuda kaardi sümbolit, et muuta sümbolit, mida
kasutati salvestuskoha märkimiseks kaardil.
7 Muuda teavet.
8 Vali Valmis.
Salvestatud asukohtadele kategooriate määramine
Salvestatud asukohtade korrastamiseks saad neile kohandatud
kategooriad määrata.
MÄRKUS. kui oled salvestanud vähemalt 12 asukohta,
kuvatakse kategooriad salvestatud asukohtade menüüs.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali asukoht.
3 Vali .
4 Vali > Redigeeri > Kategooriad.
5
5 Sisesta komaga eraldatud kategooriate nimed.
6 Vajadusel vali soovituslik kategooria.
7 Vali Valmis.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim > Kurvilised
Salvestatud asukoha jagamine
Sinu teekond kaardil
Pärast asukoha salvestamist saad seda jagada muude
ühilduvate Garmin seadmetega, kasutades selles Bluetooth
juhtmevaba tehnoloogait või mälukaarti.
1 Vali Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria.
3 Vali asukoht.
4 Vali .
5 Vali > Jaga.
6 Asukohateabe jagamiseks järgi ekraanil olevaid juhiseid.
Salvestatud asukoha kustutamine
MÄRKUS. kustutatud asukohti ei saa taastada.
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vali > Kustuta salvest. kohad.
3 Märgi kustutatavate asukohtade kõrval olev ruut ja vali
Kustuta.
teed > Salvesta.
2 Alusta teekonda.
TEADE
Kiiruspiirangu funktsioon on üksnes informatiivne ega vabasta
juhti vastutusest järgida kõiki kehtivaid kiiruspiiranguid ja
kasutada ohutuid sõiduvõtteid. Garmin ei vastuta trahvide või
noomituste eest, mis võivad sulle osaks langeda kehtiva
liiklusseaduse ja liiklusmärkide mittejärgimise tõttu.
Teekond on märgitud punase joonega. Ruuduline lipp tähistab
sihtkohta.
Liikumise ajal juhendab seade sind häälkäsklustega, kaardil
kuvatavate noolte ja kaardi ülaosas näidatavate suuniste abil.
Algsest teekonnast eemale kaldudes arvutab seade teekonna
ümber ja annab uued juhised.
Põhiteedel sõites võidakse kaardil kuvada kiiruspiirangu
andmeväli.
Navigeerimine
Teekonna alustamine
1 Otsi asukohta (Asukohad, lehekülg 4).
2 Vali asukoht.
3 Vali Mine!.
Teekonna arvutusrežiimi muutmine
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal. Arvutusrežiim mõjutab vaid
autoteekondi.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
2 Vali suvand:
• Vali Kiirem aeg, et arvutada teekond, mida mööda on
võimalik kiiremini sõita, kuid mis võib olla pikem.
• Vali Kurvilised teed, et arvutada kiirteid vältiv teekond,
kus eelistatakse kurvilisi teid.
• Vali Maastikul, et arvutada punktist punkti teekonnad
(teedeta).
• Vali Lühem teekond, et arvutada lühema vahemaaga
teekond, kuid mille läbimisele võib kuluda rohkem aega.
Mitmete teekondade eelvaade
1 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 4).
2 Vali otsingutest asukoht.
3 Vali Teekonnad.
4 Vali teekond.
Teekonna alustamine salvestatud asukohta
1 Valige Kuhu? > Salv.-tud.
2 Vajadusel vali kategooria või Kõik salvestatud kohad.
3 Valige asukoht.
4 Valige Mine!.
Kurviline teekond
Seade võib arvutada kurvilisi teid eelistavaid teekondi.
Funktsioon pakub nauditavamat sõitu, kuid võib suurendada ajaja kütusekulu sihtkohta jõudmiseks.
MÄRKUS. seda funktsiooni ei saa kõigis mudelites kasutada.
See funktsioon sõltub regiooni kaardist.
6
Kaardi kasutamine
1 Vali Vaata kaarti.
2 Vali suvaline koht kaardil.
3 Vali:
• Suurendamiseks või vähendamiseks vali või .
• Vaadete Põhi üleval ja 3D vahel lülitumiseks vali .
• Konkreetsete kategooriate vaatamiseks vali .
Teekonnale punkti lisamine
Enne punkti lisamist pead teekonnal sõitma.
1 Vali kaardil > Kuhu?.
2 Otsi asukohta.
3 Vali asukoht.
4 Vali Mine!.
5 Vali Lisa aktiiv. teekonnale.
Teekonnale jääva punkti vahele jätmine
Punkti vahelejätmiseks pead sõitma marsruudil ning kaardi
tööriistade menüüsse peab olema lisatud vahelejätmise tööriist
(Kaardi tööriistade kohandamine, lehekülg 15).
Kui loobud järgmisesse teekonnapunkti minemisest, saad selle
vahele jätta. Nii väldid seadme tüütuid katseid sind tagasi vahele
jäetud punkti suunata. Funktsiooni ei saa kasutada, kui järgmine
punkt on lõplik sihtkoht.
Vali kaardil
> Jäta vahele.
Ümbersõit
Ümbersõiduks pead sõitma marsruudil ning kaardi tööriistade
menüüsse peab olema lisatud marsruudi muutmise tööriist
(Kaardi tööriistade kohandamine, lehekülg 15).
Võid teha teekonnal ümbersõidu või vältida teatud teid. See on
kasulik ehituspiirkonda, suletud või kehvadele teedele sattudes.
1 Vali kaardilt > Muuda teekonda.
Navigeerimine
2 Vali:
Kohandatud välditavate objektide blokeerimine
• Ümbersõidu teepikkuse kehtestamiseks vali Ümbersõit
vahemaa järgi.
• Teekonnal kindlast teest ümbersõidu tegemiseks vali
Ümbersõit vastavalt teele.
Teekonna lõpetamine
Vali kaardil
>
.
Soovitatud teekondade kasutamine
Enne funktsiooni kasutamist pead salvestama vähemalt ühe
asukoha ja aktiveerima reisiandmete funktsiooni (Seade ja
privaatsusseaded, lehekülg 16).
Funktsiooni myTrends™ abil arvutab seade sihtkohta saabumise
reisiandmete, nädalapäeva ja kellaaja alusel. Kui oled
salvestatud sihtkohta mitu korda sõitnud, võidakse sihtkoht
kuvada kaardi navigeerimisribal koos hinnangulise reisiaja ning
liiklusteabega.
Soovitatud teekonna vaatamiseks vali navigeerimisriba.
Eespool olevast
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid ettevõtteid ja
teenuseid.
Teenused on toodud kategooria vahekaartide all.
Tanklad
Söök
Majutus
Tualettruumid
Parkimine
Pangad ja sularahaautomaadid
Tulevaste huvipunktide leidmine
1 Vali kaardil > Eespool.
2 Vali sakk.
3 Vali huvipunkt.
Tee tüüpide vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Väldi.
2 Valige teekonnal välditavad tee tüübid ja seejärel valige
Salvesta.
Välditavatest objektidest
Võimaldab vältida teatud alasid ja teelõike. Välditavaid objekte
saad vastavalt vajadusele lubada ja keelata.
Piirkonna vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vajadusel valige Lisa välditav objekt.
3 Valige Lisa välditav ala.
4 Valige välditava piirkonna vasak ülanurk ja seejärel valige
Järg..
5 Valige välditava piirkonna parem alanurk ja seejärel valige
Järg..
Valitud piirkond varjutatakse kaardil.
6 Valige Valmis.
Tee vältimine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Valige Lisa välditav tee.
3 Valige välditava tee osa alguspunkt ja seejärel valige Järg..
4 Valige teeosa lõpp-punkt ja seejärel valige Järg..
5 Valige Valmis.
Navigeerimine
Saad välditavaid objekte blokeerida neid kustutamata.
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Vali välditavad objektid.
3 Vali > Keela.
Kohandatud välditavate objektide kustutamine
1 Valige Seaded > Navigeerimine > Kohandatud vältimised.
2 Tehke valik:
• Kõikide välditavate objektide kustutamiseks vali .
• Ühe välditava objekti kustutamiseks vali välditavad
objektid ja seejärel vali
> Kustuta.
Maastikul navigeerimine
Kui te ei sõida mööda teid, kasutage režiimi Maastik.
1 Valige Seaded > Navigeerimine.
2 Valige Arvutusrežiim > Maastikul > Salvesta.
Järgmine teekond arvutatakse otse sihtkohta.
Kütusetaseme jälgimine
Võid kasutada kütusetaseme ja -kulu jälgimise funktsiooni, mis
hoiatab enne paagitäie kütusega läbitava maksimaalse
vahemaa saavutamist ja annab tankimissoovitusi. Kui
kütusetaseme jälgimine on sisselülitatud, tähistab sümbol
kütuse hetketaset.
Valge: kütusetaseme jälgimine on väljalülitatud või seade ei asu
hoidikus.
Roheline: vahemaa ületab paagi hoiatustaset.
Oranž: vahemaa on allpool paagi hoiatustaset.
Punane: paak on tühi.
Kütusetaseme jälgimine
Enne kütusekulu jälgimise lubamist peab seade olema lülitatud
tsiklirežiimi või maastikurežiimi ja paiknema tsikli kronsal.
Kütuse jälgimise aktiveerimisel ilmub reisiarvutisse kütusenäidik
(Reisiinfo lehe vaatamine, lehekülg 8).
1 Täida kütusepaak.
2 Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Kütuse
jälgimine.
3 Vali Teekond paagitäie kohta.
4 Sisesta paagitäie kütusega läbitav vahemaa ja vali Valmis.
Vähese kütuse hoiatuse seadmine
Saad määrata seadme sind teavitama vähesest kütuse
kogusest paagis.
MÄRKUS. vähese kütuse hoiatuse andmiseks peab seade
olema ühendatud tsiklikronsale.
1 Kütuse jälgimise aktiveerimine (Kütusetaseme jälgimine,
lehekülg 7).
2 Vali Kütusepaagi hoiatus.
3 Sisesta vahemaa ja vali Valmis.
Kui paaki on jäänud vaid niipalju kütust, et läbida sinu sisestatud
vahemaa, ilmub kaardi leheküljele vähese kütuse hoiatus.
Kütusepaagiga läbisõidu nullimine
Kütusepaagi täitmisel peaksid seadmes läbisõidu nullima, sest
siis saab jäänud kütusekogust täpsemalt jälgida.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Lähtesta
kütusepaak.
Tankimisabi sisselülitamine
Enne, kui saad dünaamilised tankimispeatused lubada, tuleb
seade lülitada mootorratta režiimi, paiknema tsiklikronsal ja
kütuse jälgimine peab olema lubatud.
7
Võid kasutada hinnangulisel kütusekulul põhinevaid
tankimissoovitusi.
Vali Rakendused > Kütusenäidu seaded > Tankimisabi.
Kaardi leheküljed
Reisiinfo lehe vaatamine
Reisiinfo kuvab tema arvates kehtiva liikumiskiiruse ning pakub
reisistatistikat.
MÄRKUS. sagedaste või lühikeste peatuste ajal ära lülita
seadet välja,siis mõõdab see täpselt reisile kulunud aega.
Vali kaardil Kiirus.
Kaardi kohandamine
Kaardikihtide kohandamine
Saad valida, milliseid andmeid kaardil kuvatakse, näiteks
ikoonid huvipunktide ja teeolude tähistamiseks.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Vali kaardile lisatavad kihid ja seejärel Salvesta.
Reisilogi vaatamine
Seade peab läbitud tee kohta reisilogi.
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardikihid.
2 Märkige Reisipäevik märkeruut.
Kaardiandmete välja muutmine
1 Vali kaardil andmeväli.
MÄRKUS. valikut Kiirus ei saa kohandada.
2 Vali kuvatav andme tüüp.
3 Vali Salvesta.
Kaardiperspektiivi vahetamine
1 Valige Seaded > Kaart ja sõiduk > Sõidukaardi vaade.
2 Tehke valik:
• Valige Suund üles, et kuvada kahemõõtmeline (2D)
sõidukaart, kus sõidusuund on märgitud kaardi ülaosas.
• Valige Põhi üleval, et kuvada kahemõõtmeline kaart, kus
põhjasuund jääb üles.
• Valige 3D, et kuvada kolmemõõtmeline kaart.
Teekonna aktiivsuse vaatamine
Pöörete loendi vaatamine
Teekonnal saad vaadata kõiki pöördeid ja manöövreid ning
pöörete vahelist kaugust.
1 Teekonnal navigeerides vali tekstiriba kaardi ülaosas.
2 Vali pöördepunkt.
Kuvatakse pöörde andmed. Võimalusel kuvatakse peateede
ristmike kujutis.
Kaardil terve teekonna vaatamine
1 Teekonnal navigeerides valige kaardi ülaosas olev
navigeerimisriba.
Valige
> Kaart.
2
Järgmise pöörde vaatamine
Auto teekonnal liikudes kuvatakse kaardi vasakus ülanurgas
järgmise pöörde, reavahetuse või muu manöövri eelvaade.
Eelvaade sisaldab kaugust pöörde või manöövrini või rida, mida
mööda peaksite liikuma.
Vali kaardil
ja vaata järgmist pööret.
Ristmike kuvamine
Teekonnal navigeerides saad vaadata peateede ristmikke.
Teekonnale jäävale ristmikule lähenedes kuvatakse võimalusel
korraks selle ristmiku kujutis.
Võimalusel vali kaardil ristmiku vaatamiseks
.
Reisiinfo lähtestamine
1 Vali kaardil Kiirus.
2 Vali > Lähtesta väli (väljad).
3 Tee valik:
• Teekonnal mitte navigeerides vali Vali kõik, et lähtestada
esimesel leheküljel kõik andmeväljad peale
kiirusemõõdiku.
• Vali Lähtesta reisi andmed?, et lähtestada reisi arvuti
andmed.
• Vali Lähtesta max kiirus, et maksimumkiirus lähtestada.
• Vali Lähtesta reis B, et läbisõit lähtestada.
Praeguse asukoha teave
Praeguse asukoha kohta teabe saamiseks saad kasutada
lehekülge Kus ma olen?. See funktsioon on abiks siis, kui pead
operatiivtöötajatele oma asukoha teatama.
Vali kaardil sõiduk.
Läheduses asuvate teenuste otsimine
Saad kasutada lehte Kus ma olen?, et otsida läheduses asuvaid
teenuseid, nagu tanklaid, haiglaid või politseijaoskondi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali kategooria.
Juhiste saamine hetke asukohta
Kui pead inimesele seletama, kuidas sinu asukohta jõuda,
annab seade juhiste loendi.
1 Vali kaardil sõiduk.
2 Vali > Juhised minuni.
3 Vali alguskoht.
4 Vali Vali.
Vabakäe funktsioonid
Saad ühendada seadme traadita peakomplektiga ja kuulata
navigeerimise hääljuhiseid peakomplekti
vahendusel. Peakomplektiga ühendamisel saab ühendada ka
mobiiltelefoni ning helistada ja võtta kõnesid vastu seadme ja
peakomplekti vahendusel.
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia sisselülitamine
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali Bluetooth.
Liiklushoiatuste vaatamine
Teekonnal liikudes võidakse navigeerimisribal liiklushoiatused
kuvada.
Täpsema teabe saamiseks valige hoiatus.
8
Kaardi leheküljed
Teave traadita peatelefonide kohta
Seade saab juhtmevaba tehnoloogia abil häälega esitatavaid
navigeerimisjuhiseid traadita peatelefoni saata. Lisateabe
saamiseks mine http://www.garmin.com/bluetooth.
Juhtmevaba peakomplekti sidumine
MÄRKUS. navi juhiseid ja telefonikõnesid saab korraga vastu
võtta ainult üks kiivrikomplekt. Musa jaoks saab kasutada kuni
kahte kiivrikomplekti.
1 Aseta peakomplekt ja Bluetooth seade teineteise suhtes kuni
10 m (33 jala) raadiusesse..
2 Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
3 Luba peakomplektis Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia ja
muuda peakomplekt teistele Bluetooth seadmetele
nähtavaks.
Vali
oma seadmes Seaded > Bluetooth.
4
5 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Kui paaristamine on lõpetatud, saad juhtmevabas peakomplektis
funktsioone aktiveerida või blokeerida (Peakomplekti
funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 9).
Peakomplekti funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine
Saad funktsioone oma paaristatud Bluetooth peakomplektis
aktiveerida ja blokeerida.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali paaristatud Bluetooth peakomplekt.
3 Vali vähemalt üks suvand:
• Peakomplekti kaudu telefoni ja navigatsiooniviibete
kuulamiseks vali Telefon, navigeerimine.
• Peakomplekti kaudu meediumi esituse kuulamiseks vali
Meedium.
Käed-vabad helistamisest
MÄRKUS. kuigi süsteem toetab enamike telefonide ja
peakomplektide ühendamist, ei saa garanteerida kindla telefoni
või peakomplekti toimimist süsteemiga. Kõik funktsioonid ei
pruugi olla sinu telefoniga kasutatavad.
Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiat kasutades on võimalik
seade mobiiltelefoni ja peakomplekti või kiivriga ühendada ning
muuta see käed-vabad seadmeks. Et teada saada, kas sinu
Bluetooth tehnoloogiaga mobiiltelefon ühildub sinu seadmega,
külasta veebisaiti www.garmin.com/bluetooth.
Telefoni paaristamine
1 Aseta telefon ja zūmo seade teineteise suhtes 10 m (33 jala)
raadiusesse.
2 Luba telefonis Bluetooth traadita tehnoloogia ja määra telefon
leitavaks.
3 Vali oma zūmo seadmes Seaded > Bluetooth.
4 Järgi telefoni ja zūmo seadme ekraanil näidatavaid juhiseid.
Kui paaristamine on lõpetatud, saad paaristatud nutitelefonis
funktsioone aktiveerida või blokeerida (Nutitelefoni funktsioonide
aktiveerimine ja blokeerimine, lehekülg 9).
Nutitelefoni funktsioonide aktiveerimine ja blokeerimine
Saad funktsioone oma paaristatud nutitelefonis aktiveerida ja
blokeerida.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali paaristatud nutitelefon.
3 Vali vähemalt üks suvand:
• Et zūmo seadme kaudu kõnesid teha ja vastu võtta, vali
Telefonikõned.
• Nutitelefoniga Smartphone Link rakenduse ühendamiseks
vali Smartphone Link (Smartphone Link, lehekülg 10).
Vabakäe funktsioonid
• Nutitelefonis zūmo seadme kaudu meediumi esitamise
juhtimiseks vali Meedium (Meediumipleier, lehekülg 11).
• Et Pandora Internetiraadio esitust nutitelefonis zūmo
seadme abil juhtida, vali Pandora® (Pandora teenus,
lehekülg 11).
®
Helistamine
Numbri valimine
1 Vali Rakendused > Telefon > Vali nr.
2 Sisesta number.
3 Vali Vali nr.
Telefoniraamatus olevale kontaktile helistamine
Telefoniraamat laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
seadmete vahel ühenduse lood. Võib kuluda mõni minut, enne
kui telefoniraamatut on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Telefoniraamat.
2 Vali kontaktkirje.
3 Vali Helista.
Asukohta helistamine
1 Vali Rakendused > Telefon > Sirvi kategooriaid.
2 Vali huvipunkt.
3 Vali Helista.
Kõne vastuvõtmine
Kõne saabumisel valige Vastan või Väldi.
Kõnede loendi kasutamine
Kõnede loend laaditakse telefonist seadmesse iga kord, kui
telefon ja seade ühenduvad. Võib kuluda mõni minut, enne kui
kõnede loendit on võimalik kasutada. Kõik telefonid ei toeta
seda funktsiooni.
1 Vali Rakendused > Telefon > Kõnede ajalugu.
2 Vali kategooria.
Kuvatakse kõnede loend, mille tipus on viimatine kõne.
3 Vali kõne.
Kõnesuvandite kasutamine
1 Kõne ajal valige kaardilt .
2 Valige suvand.
• Heli telefoni suunamiseks valige Telefon.
VIHJE: kasutage seda funktsiooni juhul, kui soovite
seadme välja lülitada, aga telefonikõnet jätkata, või kui
vajate privaatsust.
VIHJE: kasutage funktsiooni automatiseeritud
süsteemide, nagu kõneposti kasutamiseks.
• Mikrofoni vaigistamiseks valige Vaigista.
• Lõpetamiseks valige Kõne lõpp.
Kodu telefoninumbri salvestamine
VIHJE: pärast kodu telefoninumbri salvestamist saad kodu
telefoninumbrit muuta, kui muudad salvestatud asukohtade
loendist valikut “Kodu” (Salvestatud asukoha muutmine,
lehekülg 5).
1 Vali Rakendused > Telefon > > Määrake kodune tel nr.
2 Sisesta telefoninumber.
3 Vali Valmis.
Koju helistamine
Enne koju helistamist sisesta kodu telefoninumber.
Vali Rakendused > Telefon > Helista koju.
9
Täiendavate Bluetooth seadmete
paaristamine
1 Aseta peakomplekt või telefon ja Bluetooth seade teineteise
2
3
4
5
6
suhtes 10 m (33 jala) raadiusesse.
Luba seadmes Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia.
Luba peakomplektis või telefonis Bluetooth juhtmevaba
tehnoloogia ja muuda peakomplekt teistele Bluetooth
seadmetele nähtavaks.
Vali oma seadmes Seaded > Bluetooth > Otsi seadmeid.
Kuvatakse läheduses olevate Bluetooth seadmete loend.
Vali loendist oma peakomplekt või telefon.
Vali OK.
Paaristatud Bluetooth seadme kustutamine
Saad paaristatud Bluetooth seadme kustutada, et vältida
edaspidi selle automaatset ühendamist zūmo seadmega.
1 Vali Seaded > Bluetooth.
2 Vali kustutatav seade.
3 Vali Ühenda seade lahti.
Rakenduste kasutamine
Abi kasutamine
Seadme kasutamisteabe saamiseks vali Rakendused > Abi.
Abiteemades tuhnimine
Valige Rakendused > Abi >
.
Smartphone Link
Smartphone Link on telefoni rakendus, mis võimaldab
andmesideühenduse kaudu asukohaandmeid telefoniga
sünkroonida ja pääseda juurde reaalajas andmetele. Seade
võtab vastu andmeid Smartphone Link kaudu, kasutades
Bluetooth juhtmevaba tehnoloogiat. Reaalajaandmed on
saadaval Garmin reaalajateenuste tasuta ja tellimuspõhiste
plaanide kaudu (Garmin reaalajateenused, lehekülg 10).
Salvestatud asukohad ja viimati leitud asukohad sünkroonitakse
telefoniga iga kord, kui seade loob ühenduse Smartphone Link.
Rakenduse Smartphone Link allalaadimine
Smartphone Link on kasutatav teatud nutitelefonides. Telefoni
ühilduvuse ja saadavuse teabe saamiseks ava aadress
www.garmin.com/smartphonelink või ava seadme
rakendustepood.
Laadi Smartphone Link rakenduste poest oma telefoni.
Teavet rakenduste allalaadimise ja installimise kohta vt oma
telefoni kasutusjuhendist.
Ühendamine Smartphone Link
Enne ühendamist Smartphone Link pead oma telefoni alla
laadima ja installima rakenduse Smartphone Link.
1 Käivita Smartphone Link oma telefonis.
2 Vali seadmes Seaded > Bluetooth.
3 Vali märkeruut Bluetooth.
4 Luba telefonis Bluetooth raadiosidetehnoloogia ja otsi
läheduses olevaid Bluetooth seadmeid.
Lisateabe saamiseks tutvu telefoni kasutusjuhendiga.
5 Vali telefonis lähedalasuvate seadmete loendist oma seade.
6 Järgi telefonis ja seadmes kuvatavaid juhiseid ning kinnita
sidumispäring.
kuvatakse seadme olekuribal, kui Smartphone Link on
ühendatud.
10
Garmin reaalajateenused
Enne funktsiooni Garmin reaalajateenused kasutamist peab
seade olema ühendatud toetatud telefoniga, millel töötab
rakendus Smartphone Link (Ühendamine Smartphone Link,
lehekülg 10).
Ühendamine rakendusega Smartphone Link annab juurdepääsu
Garmin reaalajateenustele. Garmin reaalajateenused pakuvad
tasuta ja tellimuspõhiseid plaane reaalajaandmete (nt liiklusolud
ja ilm) vaatamiseks sinu seadmes.
Mõned teenused, nagu ilmateated, on saadaval eraldi
rakendustena. Teised teenused, nt Reaalajas liiklusteave,
täiendavad olemasolevaid navigatsioonifunktsioone sinu
seadmes. Funktsioonid, mis vajavad juurdepääsu Garmin
reaalajateenustele, on märgitud Smartphone Link sümboliga,
mis kuvatakse siis, kui seade on ühendatud rakendusega
Smartphone Link.
Garmin reaalajateenuste tellimine
Enne Garmin reaalajateenuste tellimist peate installima telefoni
rakenduse Smartphone Link.
1 Käivitage telefonis rakendus Smartphone Link (Ühendamine
Smartphone Link, lehekülg 10).
2 Valige Minu konto
Kuvatakse teenuste ja tellimishindade loend.
3 Valige teenus.
4 Valige hind.
5 Valige Telli.
6 Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.
Reisi planeerimine
Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saad
kasutada Reisiplaneerijat.
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali Uus reis.
3 Vali Vali alguskoht.
4 Otsi asukohta (Asukoha otsimine kategooria alusel,
lehekülg 4).
5 Vali Vali.
6 Täiendavate asukohtade lisamiseks vali .
7 Vali Järg..
8 Vali Salvesta.
9 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Reisi planeerimine
Mitme sihtkohaga reisi loomiseks ja salvestamiseks saate
kasutada Reisiplaneerijat.
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Valige asukoht.
4 Tehke valik:
• Select Väljumisaeg.
• Select Saabumisaeg.
5 Vali kuupäev ja kellaaeg ning seejärel vali Salvesta.
6 Vali Kestus.
7 Vali asukohas viibimise aeg ja seejärel vali Salvesta.
8 Vajadusel korda samme 3‒7 iga asukoha puhul.
Liikumisviiside vahetamine reisi ajal
Saate muuta salvestatud reisil kasutatud liikumisviise.
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige reis.
3 Valige > Liikumisviis.
Rakenduste kasutamine
4 Valige liikumisviis.
5 Valige Salvesta.
Salvestatud reisini navigeerimine
1 Vali Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Vali salvestatud reis.
3 Vali Mine!.
4 Vali järgmine sihtkoht ja seejärel Algus.
Salvestatud reisi muutmine
1 Valige Rakendused > Reisiplaneerija.
2 Valige salvestatud reis.
3 Valige .
4 Tehke valik:
• Valige Muuda reisi nime.
• Valige Muuda sihtkohti sihtkoha lisamiseks või
kustutamiseks või asukohtade järjekorra muutmiseks.
• Valige Kustuta reis.
• Valige Optimeeri järjestust, et peatused kõige
paremasse järjekorda seada.
Reiside ühiskasutus
Võid Bluetooth juhtmevaba tehnoloogia abil oma reise jagada
teiste ühilduvate Garmini seadmetega.
1 Aseta seade 10 m raadiusesse Garmini seadmest.
2 Vali Rakendused > Reisiplaneerija > > Jaga >
Bluetooth.
3 Vali reis ja siis Valmis.
4 Vali loendist seade ja seejärel OK.
Ringreisi marsruudi arvutamine
Seade saab luua ringreisi marsruudi kindla alguspunkti ja
vahemaa, kestuse või sihtkoha alusel.
1 Vali avakuval Rakendused > Ringreis.
2 Vali Alguspunkt.
3 Vali asukoht ja seejärel Vali.
4 Vali Reisi atribuudid.
5 Vali suvand:
• Vali Vali vahemaa, et kavandada teekond vahemaa
alusel.
• Vali Vali kestus, et kavandada teekond aja alusel.
• Vali Vali sihtkoht, et kavandada teekond kindla asukoha
alusel.
6 Sisesta vahemaa, kestus või sihtkoht.
7 Vali suvand:
• Kui sisestasid vahemaa või kestuse, vali Valmis > Arvuta.
• Kui valisid sihtkoha, vali Vali.
8 Vali teekond ja seejärel Mine!.
Meediumipleier
Meediumipleierit saab kasutada üksnes siis, kui ühendatud on
head stereoheli võimaldav väljundseade. Kui sul pole A2DPpeakomplekti, ei saa meediumipleierit käivitada.
Vali valitud loo esitamiseks.
Helitugevuse reguleerimiseks vali .
Vali üks kord praeguse loo esitamiseks algusest.
Esitusloendis eelmise loo esitamiseks vali kaks korda.
Preguse loo tagasikerimiseks hoia all.
Vali järgmise loo juurde liikumiseks.
Esitatava loo kiireks edasikerimiseks hoia all.
Rakenduste kasutamine
Vali praeguse loo peatamiseks.
Vali esitusloendi kordamiseks.
Vali esitusloendi lugude juhuesitamiseks.
Vali meediumiallika muutmiseks.
Meediumiallika vahetamine
Saad vahetada, millist meediumit seade esitab.
1 Vali Rakendused > Meediapleier > .
2 Vali meediumiallikas.
Pandora teenus
Pandora on tasuta isikupärastatud raadio, mis pakub lõputut
võimalust muusikat nautida ja avastada. Pandora
integreerimiseks on vajalik ühilduv mobiilseade, kuhu on
installitud rakendus Pandora. Lisateavet ühilduvate
mobiilseadmete kohta leiad aadressilt www.pandora.com
/everywhere/mobile.
MÄRKUS. Pandora on praegu kasutatav Ameerika
Ühendriikides, Austraalias ja Uus-Meremaal.
Rakenduse Pandora allalaadimine
Enne, kui seadmes Pandora teenust saad kasutada, pead oma
nutitelefoni laadima alla ja installima rakenduse Pandora.
1 Ava ühilduvas nutitelefonis rakenduste pood ja otsi Pandora.
2 Installi rakendus Pandora.
Lisateavet nutitelefoni ja mobiilmeediumiseadme kohta leiad
kasutusjuhendist.
Teenuse Pandora kasutamine
Enne Pandora teenuse kasutamist pead oma ühilduva
nutitelefoni seadmega paaristama (Telefoni paaristamine,
lehekülg 9).
1 Vali seadmes Rakendused > Pandora®.
2 Ühenda ühilduv nutitelefon seadmega.
3 Käivita nutitelefonis rakendus Pandora.
4 Vali oma zūmo seadmes suvand:
• Loo esitamiseks vali .
• Loo peatamiseks vali .
• Loo vahelejätmiseks vali
.
• Kui lugu sulle meeldib, vali sarnaste lugude kuulamiseks
.
• Kui lugu sulle ei meeli, vali selle edaspidi vältimiseks .
Raadiojaamade vahetamine
1 Vali Rakendused > Pandora®.
2 Vali .
3 Vali raadiojaam.
Jäljed
Jälg on raja salvestis. Jäljelogi sisaldab teavet salvestatud raja
kohta, sh teavet kellaaja, asukoha ja kõrguse merepinnast
kohta.
Liiklusteabe vaatamine
1 Vali Rakendused > Rajad > Aktiivne.
2 Vali rada.
Rada kuvatakse kaardil.
3 Vali .
4 Tee valik:
• Raja salvestamiseks vali Salvesta jälg.
• Raja reisina salvestamiseks vali Salvesta reisina.
• Raja kõrguspunkti nägemiseks vali Kõrgusprofiil.
11
TracBack
®
Hiljutise raja jälgimine
Funktsioon TracBack salvestab hiljutise liikumise raja. Saad
jälgida hiljutist rada tagasi selle alguspunkti.
1 Vali Rakendused > TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali Mine!.
Hiljutise raja salvestamine reisina
Saad salvestada hiljutise raja reisina ja kasutada hiljem
(Salvestatud reisini navigeerimine, lehekülg 11).
1 Vali TracBack.
Sinu hiljutine rada kuvatakse kaardil.
2 Vali > Salvesta reisina.
3 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Rehvirõhk
HOIATUS
Rehvirõhu seiresüsteem ei asenda rehvide õiget hooldamist;
juht vastutab õige rehvirõhu hoidmise eest isegi juhul, kui
rehvirõhk pole saavutanud taset, mis vallandab madala
rehvirõhu hoiatuse. Kui õiget rehvirõhku ei hoita, võid kaotada
sõiduki üle kontrolli ja saada tõsiselt viga või isegi surma.
Garmin rehvirõhu seiresüsteem on saadaval eraldi
tarvikuna. Rehvirõhu funktsioon ei ühildu kõigi zūmo mudelitega.
Tarviku- ja ühilduvusteabe leiad aadressilt www.garmin.com
/zumo.
Rehvirõhu andurite seadistamine
Enne rehvirõhu andurite seadistamist pead omama käepärast
iga anduriga kaasnevat patareid ja numbrikleebiseid. Lisaks
peab sul olema ühilduv zūmo seade.
Andurid suhtlevad juhtmevabalt sinu ühilduva zūmo seadme
vahendusel. Rehvirõhku saad jälgida oma zūmo seadmes,
samuti saadetakse sinna madala rehvirõhu hoiatused.
1 Eemalda andurilt Á kork À, milleks keera korki vastupäeva.
Seade zūmo otsib andurit ja kuvab kinnitusteate, kui anduri
paaristamine õnnestus.
VIHJE: kui anduri paaristamine ei õnnestu, eemalda patarei
ja korda samme 6 ja 7.
8 Sisesta soovitatud rehvirõhk.
9 Sisesta minimaalne rehvirõhk.
Seade zūmo käivitab madala rehvirõhu hoiatuse, kui andur
tuvastab sellest väärtusest madalama lugemi.
10 Aseta kork tagasi ja keera see tugevalt kinni.
11 Kinnita andurile numbrikleebis, mis vastab 6 sammus valitud
rehvinumbrile.
12 Korda toimingut ka ülejäänud anduritega.
Andurite paigaldamine rehvidele
HOIATUS
Rehvirõhu seiresüsteem on mõeldud kasutamiseks vaid
metallist rehviventiilidega. Kui paigaldad rehvirõhu andurid
mittemetallist rehviventiilile, võid põhjustada rehvi ja/või
rehviventiili kahjustusi ja saada tõsiselt viga või isegi surma.
TEADE
Anduri või sõiduki võimalike kahjustuste vältimiseks veenduge,
et iga paigaldatud andur ei häiri pidurite, amortisatsiooni
komponentide ega muude paigaldatud seadmete tööd. Kui
paigaldatud andur häirib sõidukile paigaldatud muu seadme
tööd, ärge kasutage sõidukit enne anduri eemaldamist.
Rataste vibreerimise või rehvide ebaühtlase kulumise
vältimiseks tuleb rattad pärast andurite paigaldamist
tasakaalustada.
Enne rehvidele andurite paigaldamist pead andurit oma zūmo
seadmega seadistama.
1 Eemalda olemasolevad ventiili kübarad.
2 Vali oma zūmo seadmes Rakendused > Rehvirõhk et
vaadata sõiduki profiilijoonist.
3 Paigalda andurid rehviventiilidele, keerates neid päripäeva.
MÄRKUS. iga andur tuleb vastavalt sõiduki profiilijoonisele
õige rehvi külge paigaldada, samuti kinnita neile
numbrikleebised.
4 Keera rattaid käsitsi ja veendu, et andurid ei puutu vastu
sõidukit.
Rehvirõhu hoiatused
2
3
4
5
6
7
12
Kui patarei on juba paigaldatud, eemalda see.
Vali oma zūmo seadmes Rakendused > Rehvirõhk.
Vali sõiduki rehvikonfiguratsioonidele vastav sõidukiprofiil.
Aseta andur zūmo seadme lähedusse.
Vali oma zūmo seadmes anduriga paaristatava rehvi number.
Sisesta 30 sekundi jooksul patarei  patareihoidikusse à nii,
et plusspool jääb üles.
Seade hoiatab teid rehvirõhu rakenduses hüpikteadete, kaardile
ilmuvate ikoonide ja sümbolitega.
Kui andur annab hoiatuse, ilmub rehvirakenduses vastava rehvi
kõrvale punane number. Sümbol numbri all ilmub punasena, et
märkida selle anduri aktiivseid hoiatusi.
Madal rehvirõhk
Anduri patarei tühjeneb
Andur pole ühendatud
Rakenduste kasutamine
Rehvirõhu anduri unerežiim
Hoolduskategooriate kustutamine
Kui pargid sõiduki ja lülitad zūmo seadme välja, sisenevad
rehvirõhu andurid mõne minuti möödumisel unerežiimi.
Unerežiimis olles ei edasta andur teavet zūmo seadmesse. See
võib põhjustada zūmo seadmel teate, et andur on lahti
ühendatud.
Järgmine kord kui sõiduk liigub, väljub andur unerežiimist ja
taastab automaatselt ühenduse zūmo seadmega. Ühenduse
taasloomisele võib kuluda kuni 30 sekundit.
Hoolduskategooria kustutamisel kustutatakse ka vastava
kategooria kõik hooldusandmed.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Kustuta kategooriaid.
3 Vali kustutatavad hoolduskategooriad.
4 Vali Kustuta.
Kompassi kasutamine
MÄRKUS. kompassi abil suuna määramiseks pead liikuma.
Saad navigeerimiseks kasutada GPS-i kompassi.
Vali Rakendused > Kompass.
VIRB kaugjuhtimispult
VIRB kaugjuhtimisfunktsioon võimaldab juhtida VIRB kaamerat
eemalt. Ava aadress www.garmin.com/VIRB, et osta VIRB
kaamera.
®
VIRB kaamera juhtimine
Enne VIRB kaugjuhtimisfunktsiooni kasutamist pead lubama
VIRB kaamera kaugjuhtimisseaded. Lisateabe saamiseks tutvu
VIRB seeria kasutusjuhendiga.
1 Lülita VIRB kaamera sisse.
2 Vali oma zūmo seadmes Rakendused > VIRB pult >
Ühenda.
Oota,
kuni seade VIRB kaameraga ühenduse loob.
3
4 Vali suvand:
• Video salvestamiseks vali Alusta salvestamist.
• Videosalvestuse peatamiseks vali Peata salvestamine.
• Foto tegemiseks vali Hetkvõte.
Viimase parkimiskoha otsimine
Kui eraldad sisselülitatud seadme sõiduki toitesüsteemist,
salvestatakse hetke asukoht parkimiskohana.
Vali Rakendused > Viimatine koht.
Eelmiste teekondade ja sihtkohtade
vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist peate lubama reisiandmete
kasutamise (Seade ja privaatsusseaded, lehekülg 16).
Saad vaadata eelmiseid teekondi ja peatumiskohti kaardil.
Vali Rakendused > Kus ma olin.
Hoolduskategooriate ümbernimetamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali ümbernimetatav kategooria.
3 Vali > Muuda kategooria nime.
4 Sisesta nimi ja vali Valmis.
Hooldusandmete kustutamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali > Kustuta kirjeid.
4 Vali kustutatavad hooldusandmed.
5 Vali Kustuta.
Hooldusandmete redigeerimine
Hooldusandmete kommentaari ja kuupäeva ning läbisõidu näitu
saab redigeerida.
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali kategooria.
3 Vali väli.
4 Sisesta uued andmed ja vali Valmis.
Ilmateate vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine Smartphone Link, lehekülg 10). See funktsioon ei
ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Valige Rakendused > Ilm.
2 Valige päev.
Kuvatakse selle päeva üksikasjalik ilmateade.
Ilmateade teise linna kohta
1 Valige Rakendused > Ilm > Praegune asukoht.
2 Tehke valik.
• Lemmiklinna ilmateate vaatamiseks valige loendist linn.
• Lemmiklinna lisamiseks valige Lisa linn ja sisestage linna
nimi.
Logimise hooldusajalugu
Ilmaradari vaatamine
Seadme hooldamise kuupäeva ja läbisõidu näidu andmeid saab
logida. Seade pakub mitmeid hoolduskategooriad, samuti saad
lisada kohandatud kategooriaid (Hoolduskategooriate lisamine,
lehekülg 13).
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali hoolduskategooria.
3 Vali Lisa kirje.
4 Sisesta läbisõidu näit ja vali Järg..
5 Sisesta kommentaar (valikuline).
6 Vali Valmis.
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Saad vaadata animeeritud, värvikoodidega radarikaarti
praeguste ilmaolude kohta, samuti näed kaardil ilmaikooni.
Ilmaikoon muutub sõltuvalt ümbruskonna ilmast (vihm,
lumesadu, äikesetorm).
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmaradar.
Hoolduskategooriate lisamine
1 Vali Rakendused > Hooldusajalugu.
2 Vali > Lisa kategooria.
3 Sisesta kategooria nimi ja vali Valmis.
Rakenduste kasutamine
Ilmahoiatuste vaatamine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
Seadmega reisimise ajal võivad kaardile ilmuda ilmahoiatused.
Saad vaadata ilmahoiatuste kaarti oma praeguse asukoha või
valitud linna ümbruses.
1 Vali Rakendused > Ilm.
13
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Ilmateated.
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vajadusel vali > Legend, et vaadata liikluskaardi
Teeolude kontrollimine
Enne funktsiooni kasutamist pead rakenduse Smartphone Link
kaudu ostma teenuse Advanced Weather.
1 Vali Rakendused > Ilm.
2 Vajadusel vali linn.
3 Vali > Teeolud.
myGarmin sõnumite vaatamine
Enne selle funktsiooni kasutamist peab seade olema ühendatud
toetatud telefoniga, millel töötab rakendus Smartphone Link
(Ühendamine Smartphone Link, lehekülg 10). See funktsioon ei
ole saadaval kõikides piirkondades.
Saad vaadata myGarmin sõnumeid, nt tarkvara- ja
kaardiuuenduste teavitusi.
1 Vali Rakendused > myGarmin™.
Kui sul on lugemata sõnumeid, kuvatakse lugemata sõnumite
arv myGarmin ikoonil.
2 Vali sõnumi teema.
Kuvatakse kogu sõnum.
Liiklus
TEADE
Garmin ei vastuta liiklusteabe täpsuse ega ajakohasuse eest.
Liiklusteave ei pruugi kõikides piirkondades või riikides
kättesaadav olla. Teavet liikluse ja levialade kohta leiad
aadressilt www.garmin.com/traffic.
• Liiklushoiatused ilmuvad kaardile, kui marsruudile või
piirkonda jääb liiklusummikuid.
• Liiklusteabe saamiseks peab seade peab olema ühendatud
rakenduse Smartphone Link aktiivse liiklustellimusega.
Liiklus teekonnal
Kui marsruudile jääb liiklusummik, ilmub kaardile hoiatus ja
seade arvutab ummiku vältimiseks alternatiivse teekonna. Saad
valida, kas alternatiivset teekonda kasutatakse automaatselt või
nõudmisel. Lisateavet vt liiklusseadetest (Liiklusseaded,
lehekülg 16). Kui paremat teekonda pole olemas, üritab seade
sind läbi liiklusummiku juhendada. Viivituse aeg lisatakse
hinnangulisele saabumisajale.
Eesoleva liikluse vaatamine
Saad vaadata marsruudile või teele jäävaid liiklusummikuid.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
Lähim liiklusummik ilmub ekraanile kaardi paremas servas.
2 Täiendavate andmete vaatamiseks vali liiklusummik.
Teekonnale jäävate liiklusviivituste vältimine
Enne kui saad liiklusseisakuid vältida, pead vastu võtma
liiklusteabe.
Seade optimeerib vaikimisi teekonda, et vältida liiklusseisakuid
automaatselt. Kui oled selle valiku liiklusseadetes keelanud
(Liiklusseaded, lehekülg 16), saad liiklusseisakuid vaadata ja
vältida käsitsi.
1 Teekonnal navigeerides vali > Liiklus.
2 Vali Alternatiivne teekond, kui see on saadaval.
3 Vali Mine!.
Liikluse vaatamine kaardil
Liikluskaart kuvab värvidega kodeeritud liiklusvoolu ja viivitused
lähimatel teedel.
14
tingmärke.
Liiklus piirkonnas
Liiklusummikute otsimine
1 Vali peamenüüst Rakendused > Liiklus.
2 Vali > Juhtumid.
3 Vali loendist üksus.
4 Enam kui ühe ummiku korral kasuta täiendavate ummikute
vaatamiseks nooli.
Liiklusjamade vaatamine kaardil
.
1 Vali liikluskaardil
2 Vali juhtum.
Liiklusandmete mõistmine
Liikluse tingmärgid selgitavad liikluskaardil kasutatud ikoonide ja
värvide tähendusi.
1 Valige kaardil > Liiklus.
2 Valige Legend.
Teave liikluskaameratest
Liikluskaamerad annavad reaalajas pilte liiklusoludest
põhimaanteedel ja ristmikel. Võite salvestada need kaamerad,
mida soovite regulaarselt jälgida.
Liikluskaamera salvestamine
Enne, kui saad seda funktsiooni kasutada, pead tellima
photoLive teenuse ning sinu seade peab olema ühenduses
Smartphone Link toetava telefoniga (Smartphone Link,
lehekülg 10).
See funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
1 Vali Rakendused > photoLive.
2 Vali Lisamiseks puuduta.
3 Vali tee.
4 Vali ristmik.
5 Vali Salvesta.
Liikluskaamera vaatamine
Enne liikluskaamera vaatamist peate liikluskaamera salvestama
(Liikluskaamera salvestamine, lehekülg 14).
1 Valige Rakendused > photoLive.
2 Valige kaamera.
trafficTrends™
Kui funktsioon trafficTrends on sisse lülitatud, kasutab seade
täpsema teekonna arvutamiseks ajaloolist liiklusteavet.
MÄRKUS. seade suudab arvutada erinevaid teekondi sõltuvalt
nädalapäevade või kellaaegade erinevatest liiklustrendidest.
keelaminetrafficTrends
Kui te ei soovi, et teie seade liiklusandmeid salvestab või jagab,
tuleb teil funktsioon trafficTrends välja lülitada.
Select Seaded > Liiklus > trafficTrends.
Liiklusteabe lubamine
Saad liiklusteabe edastamise sisse või välja lülitada. Kui
liiklusteabe edastamine on välja lülitatud, ei võta seade
liiklusteavet vastu, aga väldib siiski potentsiaalseid marsruudile
jäävaid ummikuid funktsiooni trafficTrends abil, kui see on sisse
lülitatud (trafficTrends™, lehekülg 14).
1 Vali Seaded > Liiklus.
2 Märgi ruut Liiklus.
Liiklus
Andmehaldus
Failide kustutamine
Andmehaldus
Seadmesse saab faile salvestada. Seade on mälumahu
suurendamiseks varustatud mälukaardipesaga.
MÄRKUS. seade ei ühildu Windows 95, 98, Me, Windows NT ja
Mac OS 10.3 ja varasemate versioonidega.
®
Faili tüübid
Seade toetab neid failitüüpe.
• Kaardid ja GPX-teekonnapunkti failid myGarmin™
kaardistamistarkvarast, sh MapSource ja BaseCamp™
(Kohandatud huvipunktid, lehekülg 18).
• GPI kohandatud huvipunktide failid Garmin huvipunktide
laadijast (Huvipunktide laadija installimine, lehekülg 18).
• MP3-helifailid.
®
Mälukaartidest
Mälukaarte saad osta elektroonikapoest või soetades
eellaaditud Garmin kaarte (www.garmin.com). Lisaks kaartidele
ja andmete talletamisele saab mälukaarte kasutada failide, nagu
kaartide, piltide, geopeidikute, teekondade, teekonnapunktide ja
kohandatud huvipunktide, salvestamiseks.
Mälukaardi paigaldamine
MÄRKUS. seade toetab mälukaarte microSD, microSDHC ja
microSDXC. exFAT pole toetatud. Mälukaardid peavad olema
vormingus FAT32.
1 Eemalda seadme tagakate ja aku.
2 Sisesta mälukaart seadme pesasse.
3 Vajuta, kuni kuuled klõpsatust.
Seadme ühendamine arvutiga
Seadme saad arvutiga ühendada USB-kaabli abil.
1 Ühenda USB-kaabli väiksem ots seadme pessa.
2 Ühenda USB-kaabli suurem ots arvuti USB-pessa.
Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga ühendatud seadme pilt.
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Failide edastamine arvutist
1 Ühenda seade arvutiga (Seadme ühendamine arvutiga,
2
3
4
5
6
lehekülg 15).
Sõltuvalt arvuti opsüsteemist kuvatakse kaasaskantav seade,
eemaldatav draiv või mäluseade.
Ava arvutis failibrauser.
Vali fail.
Vali Redigeeri > Kopeeri.
Leia seadmes kaust.
MÄRKUS. eemaldatava draivi või mälu korral ei tohiks faile
panna Garmin kausta.
Vali Redigeeri > Kleebi.
USB-kaabli lahtiühendamine
Kui seade on arvutiga ühendatud kui eemaldatav draiv või
köide, tuleb andmekadude vältimiseks seade arvutist lahti
ühendada. Kui seade on arvutiga Windows teisaldatava
seadmena ühendatud, ei tule seadet lahti ühendada.
1 Lõpetage toiming:
• Windows arvutites vali Eemalda riistvara ohutult ikoon
süsteemisalves ja vali oma seade.
• Mac arvutites lohista helitugevuse ikoon Prügikasti.
2 Ühenda kaabel arvuti küljest lahti.
Andmehaldus
TEADE
Kui sa ei tea faili otstarvet, ära kustuta seda. Seadme mälus on
tähtsaid süsteemifaile, mida ei tohi kustutada.
1
2
3
4
Ava Garmini ketas või köide.
Vajadusel ava kaust või köide.
Vali fail.
Vajuta klaviatuuril Kustuta klahvi.
Seadme kohandamine
Kaardi ja sõiduki seaded
Kaardi ja sõiduki seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Kaart ja sõiduk.
Sõiduk: valib kaardil sinu asukohta tähistava ikooni. Rohkem
ikoone leiad aadressilt www.garmingarage.com.
Sõidukaardi vaade: määrab kaardi vaatenurga.
Kaardi detailid: määrab kaardi detailsuse taseme. Detailide
rohkus muudab kaardi joonistamise aeglasemaks.
Kaardi teema: muudab kaardi andmete värvi.
Kaardi tööriistad: valib otseteed, mis kuvatakse kaardi
tööriistade menüüs.
Kaardikihid: määrab andmed, mis kuvatakse kaardi leheküljel
(Kaardikihtide kohandamine, lehekülg 8).
Automaatne suum: valib automaatselt kaardi optimaalseks
kasutamiseks sobiva suumitaseme. Kui funktsioon on välja
lülitatud, tuleb kaarti suurendada ja vähendada käsitsi.
Heliga kiirushoiatused: hoiatab, kui sõdad lubatust kiiremini.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
myMaps: määrab installitud kaardid, mida seade kasutab.
Kaartide lubamine
Saad lubada seadmesse installitud kaartide kasutamise.
VIHJE: täiendavate kaarditoodete ostmiseks külasta
veebiaadressi http://buy.garmin.com.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > myMaps.
2 Vali kaart.
Kaardi tööriistade kohandamine
Saad valida otseteed, mis kuvatakse kaardi tööriistade menüüs.
1 Vali Seaded > Kaart ja sõiduk > Kaardi tööriistad.
2 Vali menüüsse lisatavad kaardi tööriistad.
3 Vali Salvesta.
Navigeerimisseaded
Navigeerimisseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Navigeerimine.
Arvutusrežiim: määrab marsruudi arvutusmeetodi.
Off-road arvutamine: määrab ümberarvutamise eelistused, kui
navigeerid väljaspool aktiivset marsruuti.
Väldi: määrab teekonna omadused, mida vältida.
Kohandatud vältimised: lubab vältida konkreetseid teid või
piirkondi.
Maksulised teed: valib maksuliste teede vältimise.
Tollid ja maksud: valib tasuliste ja teemaksukleebistega teede
vältimise.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
15
Piirangutega režiim: lülitab välja kõik segavad funktsioonid, mis
eeldavad juhi suurendatud tähelepanu.
GPS-simulaator: lõpetab GPS-signaali vastuvõtmise ja säästab
akut.
Arvutusrežiimi seaded
Vali Seaded > Navigeerimine > Arvutusrežiim.
Teekond arvutatakse teel lubatud kiiruste ja sõiduki tegeliku
kiiruse alusel sellel teekonnal.
Kiirem aeg: arvutab teekonnad, mida saab kiiremini läbida, kuid
mis võivad olla pikemad.
Lühem teekond: arvutab teekonnad, mis on lühemad, kuid mille
läbimiseks võib kuluda rohkem aega.
Maastikul: arvutab otsejoone su asukohast sihtkohta.
Kurvilised teed: arvutab teekonnad, kus eelistatakse kurvilisi
teid.
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides
piirkondades.
Maksuliste teede vältimine
1 Vali Seaded > Navigeerimine.
2 Vali:
MÄRKUS. menüü muutub sõltuvalt kasutuspiirkonnast ja
seadme kaardiandmetest.
• Vali Maksulised teed.
• Vali Tollid ja maksud > Maksulised teed.
3 Vali Küsi alati, Väldi või Luba ja siis Salvesta.
Teemaksu vältimine
MÄRKUS. see funktsioon ei ole saadaval kõikides piirkondades.
Seadmes olevad kaardiandmed võivad sisaldada teatud riikide
üksikasjalikku teemaksuteavet. Võid valida teemaksu lubamise
või vältimise.
1 Vali Seaded > Navigeerimine > Tollid ja maksud >
Teemaksud.
2 Vali riik.
3 Vali Küsi alati, Väldi või Luba ja viimaks Salvesta.
Ekraaniseaded
Ekraaniseadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded >
Ekraan.
Orientatsioon: lülitab ekraani püst- (vertikaalne) või
rõhtpaigutusele (horisontaalne).
Värvirežiim: lülitab sisse seadme päeva- või öövärvid. Et seade
vastavalt kellaajale automaatselt päeva- või öövärvid valiks,
saad valida Auto.
Heledus: reguleerib ekraani heledust.
Ekraanivalgustuse väljalülitus: määrab aja, mille möödumisel
seade lülitub unerežiimile.
Ekraanipilt: lubab seadme ekraanist pilti teha. Ekraanipildid
salvestatakse seadmes kausta Ekraanipilt.
Bluetooth i seaded
Vali Seaded > Bluetooth.
Bluetooth: lülitab sisse Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogia.
Otsi seadmeid: otsi lähedalasuvaid Bluetooth seadmeid.
Sobilik nimi: võimaldab sisestada sobiliku nime, mille alusel
seadet muudes Bluetooth i juhtmevaba tehnoloogiaga
seadmetes tuvastada.
Bluetooth keelamine
1 Valige Seaded > Bluetooth.
2 Valige Bluetooth.
16
Liiklusseaded
Vali peamenüüst Seaded > Liiklus.
Liiklus: võimaldab liiklusteavet vastu võtta.
Optimeeri marsruut: võimaldab seadmel kasutada optimeeritud
alternatiivseid marsruute automaatselt või taotlemisel (Liiklus
teekonnal, lehekülg 14).
Liiklushoiatused: määrab liiklusviivituse tõsiduse, mille puhul
seade kuvab liiklushoiatuse.
trafficTrends: võimaldab kasutada trafficTrends funktsiooni
(trafficTrends™, lehekülg 14).
Ühikute ja aja seaded
Ühikute ja aja seadete lehe avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Ühikud ja aeg.
Praegune kellaaeg: määrab seadmes kellaaja.
Ajavorming: lubab valida 12-tunnise, 24-tunnise või UTC
(universaalaja) kuva.
Ühikud: määrab vahemaade mõõtühiku.
Asukoha vorming: määrab koordinaatide vormingu ja
geograafiliste koordinaatide jaoks kasutatava nivoopinna.
Keele ja klaviatuuri seaded
Keele ja klaviatuuri seadete avamiseks vali peamenüüs Seaded
> Keel ja klaviatuur.
Heli keel: määrab hääljuhiste keele.
Teksti keel: näitab ekraanil kuvatavat teksti valitud keeles.
MÄRKUS. teksti keele muutmine ei muuda kasutaja
sisestatud andmeid ega kaardi andmeid, nagu näiteks
tänavanimed.
Klaviatuuri keel: võimaldab valida klaviatuuri keeli.
Seade ja privaatsusseaded
Seadme sätetega lehe avamiseks vali Seaded > Seade.
Seadmest: kuvab tarkvaraversiooni, seadme ID-numbri ja
teavet mitme muu tarkvarafunktsiooni kohta.
EULAd: kuvab lõppkasutaja litsentsilepingud.
MÄRKUS. seda teavet kasutatakse süsteemitarkvara
uuendamisel või täiendavate kaartide ostmisel.
Asukohaaruandlus: sisu parendamiseks jagab su asukohta
Garminiga.
Varemkülast. kohad: võimaldab seadmel salvestada teavet
funktsioonide myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Kustuta reisiandmed: kustutab reisiandmed funktsioonide
myTrends, Kus ma olin ja Reisilogi jaoks.
Lähedushoiatuste seaded
MÄRKUS. läheduspunktide hoiatuste kuvamiseks peavad
olema laaditud kohandatud huvipunktid.
Vali Seaded > Lähedushoiatus.
Heli: määrab läheduspunktile lähenedes antava hoiatuse stiili.
Hoiatused: määrab läheduspunktid, mille puhul hoiatus
esitatakse.
Seadete taastamine
Sul on võimalik taastada seadete kategooria või kõikide seadete
vaikeväärtused.
1 Vali Seaded.
2 Vajadusel vali seadete kategooria.
3 Vali > Taasta.
Seadme kohandamine
Lisa
ToitekaablidPower Cables
Seadmele saab anda voolu mitmel viisil.
• Sõiduki toitekaabel
• USB-kaabel
• Vahelduvvoolu adapter (valikuline tarvik)
Seadme laadimine
MÄRKUS. see III klassi toode saab voolu LPS vooluallikast.
Seadme aku laadimiseks kasuta ühte järgmistest võimalustest.
• Ühenda seade sõiduki toitekaabliga.
• Ühenda seade arvutiga USB-kaabli abil.
Arvutiga ühendatud seadet laetakse aeglaselt. Mõned
kaasas kantavad arvutid ei lae seadet.
• Ühenda seade valikulise toitetarvikuga, näiteks seinas
olevasse pistikupessa.
Kodus või kontoris kasutamiseks heaks kiidetud Garmin ACDC adapteri saad osta Garmin edasimüüjalt või aadressilt
www.garmin.com.
Seadme hooldamine
TEADE
Ära pilla seadet maha.
Ära hoia seadet pikka aega äärmuslike temperatuuridega kohas
– see võib põhjustada jäädavaid kahjustusi.
Ära kasuta puuteekraani kõva või terava esemega, vastasel
juhul võid seda kahjustada.
Korpuse puhastamine
TEADE
Väldi kemikaalide ja puhastuslahuste kasutamist, mis võivad
plastikkomponente kahjustada.
1 Puhasta seadme korpust (mitte puuteekraani) pehme
puhastuslahusega immutatud lapiga.
2 Kuivata seade.
Puuteekraani puhastamine
1 Kasuta pehmet, puhast ja ebemevaba lappi.
2 Vajadusel niisuta lappi veega.
3 Niisket lappi kasutades lülita seade välja ja eralda see
2
3
4
5
Eemalda ots, metallist otsik Á ja kaitse Â.
Paigalda uus 3 A sulavkaitse.
Aseta hõbedane otsik otsa sisse.
Keera ots tagasi sõiduki toitekaabli pistiku à külge.
Armatuurlauale kinnitamine
TEADE
Kasutatavat liimainet on pärast paigaldamist äärmiselt raske
eemaldada.
Seadme kinnitamiseks armatuurlauale vastavalt teatud riikide
seadustikule, võib kasutada kinnitusketast. Lisateavet vt
www.garmin.com.
1 Puhasta ja kuivata armatuurlaua osa, mis jääb ketta
kinnituskoha alla.
2 Eemalda kettapõhja kleepuvalt osa kaitsev kattekile.
3 Aseta ketas armatuurlauale.
4 Eemalda plaadi ülaosalt läbipaistev plastmassist kaas.
5 Aseta iminapa kinnitus plaadi ülaosale.
6 Vajuta kang alla (ketta suunas).
Seadme, hoidiku ja iminapa eemaldamine
Seadme eemaldamine hoidikust
1 Vajuta hoidikul olevat vabastusnuppu või kida
2 Kalluta seadet ettepoole.
Hoidiku eemaldamine iminapa küljest
1 Pööra seadme hoidikut vasakule või paremale.
2 Avalda survet kuni hoidiku pesa vabastab iminapa kuuli.
Iminapa eemaldamine tuuleklaasilt
1 Tõmba iminapa kangi enda suunas.
2 Tõmba iminapal olevat naga enda suunas.
Täiendavate kaartide ostmine
4 Pühi õrnalt ekraani lapiga.
1 Ava seadme tooteleht aadressil (www.garmin.com).
2 Klõpsa sakki Kaardid.
3 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
Varguse vältimine
Kiiruskaamerad
toiteallikast.
• Kui seadet ei kasutata, eemalda see ja selle kinnitus
vaateväljast.
• Eemalda iminapa poolt jäänud jääkained tuuleklaasilt.
• Ära hoia seadet kindalaekas.
• Registreeri seade aadressil http://my.garmin.com.
Seadme toite kaitsme vahetamine
TEADE
Kaitsme väljavahetamisel hoidke kõik väikesed osad alles ja
veenduge, et need paigaldatakse õigesti tagasi. Sõiduki
toitekaabel ei tööta, kui see ei ole õigesti paigaldatud.
Kui seadet autos ei laeta, pead võib-olla paigaldama sõiduki
adapteril paikneva katte.
1 Keera ots À lahti.
Lisa
TEADE
Garmin ei vastuta kohandatud huvipunktide ja turvakaamerate
andmebaasi täpsuse ega nende kasutamise tagajärgede eest.
MÄRKUS. see funktsioon pole teatud regioonides ja
tootemudelites kasutatav.
Teatud piirkondades ja tootemudelites on saadaval
kiiruskaamerate asukohti ja kiiruspiiranguid puudutav teave.
Kättesaadavuse ja ühilduvuse kontrollimiseks või ühekordse
uuendamise tellimiseks ava veebiaadress www.garmin.com
/safetycameras. Võid suvalisel hetkel tellida uue regiooni või
pikendada olemasolevat tellimust.
Olemasoleva kiiruskaamerate tellimuse kaamerate
uuendamiseks ava veebiaadress http://my.garmin.com.
Kiiruskaamerate uusima teabe saamiseks peaksid oma seadet
regulaarselt uuendama.
17
Teatud seadmete ja piirkondade korral võib kiiruskaamerate
põhiteave olla seadmes juba olemas. Olemasolevad andmed ei
sisalda uuendusi ega tellimust.
Kohandatud huvipunktid
Kohandatud huvipunktid on kaardile lisatud huvipunktid. Need
võivad sisaldada hoiatusi, mis annavad teada, kui oled
tähistatud punkti lähedal või kui ületad määratud sõidukiirust.
Huvipunktide laadija installimine
Saad luua arvutis või laadida alla kohandatud huvipunktide
loendid ning need huvipunktide laadija tarkvara abil seadmesse
installida.
1 Külasta veebilehte www.garmin.com/poiloader.
2 Järgi ekraanil kuvatavaid juhiseid.
POI Loader spikrifailid
POI Loaderi kohta lisateabe saamiseks vaata Spikrifaili.
Klõpsa avatud POI Loaderis Abi.
Kohandatud huvipunktide leidmine
Enne kohandatud huvipunktide otsimist pead laadima
kohandatud huvipunktid seadmesse tarkvara POI Loader abil
(Huvipunktide laadija installimine, lehekülg 18).
1 Vali Kuhu? > Kategooriad.
2 Liigu lõiku Muud kategooriad ja vali kategooria.
Lisavarustuse ostmine
• Veendu, et sõiduki pistikupesa kaitse on terve.
Aku tühjeneb kiiresti
• Vähenda ekraani heledust (Ekraaniseaded, lehekülg 16).
• Vähenda ekraani väljalülituse aega (Ekraaniseaded,
lehekülg 16).
• Vähenda helitugevust (Helitugevuse reguleerimine,
lehekülg 3).
• Keela Bluetooth juhtmevabad rakendused (Bluetooth
keelamine, lehekülg 16).
• Lülita seade unerežiimile, kui sa seda ei kasuta (Unerežiimi
sisenemine ja sealt väljumine, lehekülg 3).
• Väldi seadme kokkupuudet äärmuslike temperatuuridega.
• Ära jäta seadet otsese päikesevalguse kätte.
Akumõõdik ei näi täpne
1 Laadi seade täielikult.
2 Laadi aku täielikult laadimistsüklit katkestamata.
Seade ei ilmu arvutisse eemaldatava draivina
Enamikel Windows arvutitel luuakse seadmega ühendus MTPprotokolli kaudu. MTP-režiimis ilmub seade portatiivse seadme,
mitte eemaldatava draivina. MTP-režiimi toetavad opsüsteemid
Windows 7, Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3
koos rakendusega Windows Media Player 10.
®
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena
Mine http://buy.garmin.com.
Seadme teave
Tehnilised andmed
Veekindel
IEC 60529 IPX7
Töötemperatuuri vahemik
-20 ° kuni 55 °C (-4 ° kuni 131 °F)
Laadimise temperatuurivahemik
-0 ° kuni 45 °C (-32 ° kuni 113 °F)
Sisendtoide (CLA,
mootorratas või väline
toiteallikas)
8–28 Vdc
Sisendtoide (USB)
5 V ±0,25 V
Aku kestvus
Kuni 4 tundi, sõltuvalt seadistusest ja
kasutusest
Aku tüüp
Vahetatav liitiumioonaku
Aku pingevahemik
3,5 V – 4,1 V
Lainesagedusprotokoll
2,4 GHz ANT+ juhtmevaba sideprotokoll
(VIRB kaugjuhtimispuldile)
2,4 GHz ANT (rehivrõhu seiresüsteemile)
®
®
Opsüsteemiga Mac arvutites ja mõnedes Windows arvutites
luuakse seadmega ühendus USB-massmälurežiimis. USBmassmälurežiimis ilmub seade eemaldatava draivi või
mälumahuna, mitte portatiivse seadmena. Windows versioonid
enne versiooni Windows XP Service Pack 3 kasutavad USBmassmälurežiimi.
Seade ei ilmu arvutisse portatiivse
seadmena ega eemaldatava draivi või
mälumahuna
1 Ühenda USB-kaabel arvuti küljest lahti.
2 Lülita seade välja.
3 Ühenda USB-kaabel arvuti ja seadme USB-porti.
VIHJE: seade tuleb ühendada otse arvuti USB-porti, mitte
USB-jaoturisse.
Seade lülitub automaatselt sisse ja siseneb MTP-režiimi või
USB-massmälurežiimi. Seadme ekraanil kuvatakse arvutiga
ühendatud seadme pilt.
Tõrkeotsing
Seade ei saa satelliidisignaale
• Veendu, et GPS-simulaator on välja lülitatud
(Navigeerimisseaded, lehekülg 15).
• Välju seadmega maa-alustest parklatest, eemaldu kõrgetest
hoonetest ja puudest.
• Seisa mitu minutit paigal.
Seade ei saa toidet
• Kontrolli sõiduki toitekaabli kaitset (Seadme toite kaitsme
vahetamine, lehekülg 17).
• Veendu, et käivitatud mootoriga on pistikupesas vool.
• Veendu, et sõiduki salongi temperatuur jääb vahemikku 0 ° ja
45 °C (32 ° ja 113 °F).
18
Seadme teave
Indeks
A
aadressid, otsimine 4
abi. 10 Vt samuti tootetugi
ajaseaded 4, 16
aku
kestvuse pikendamine 18
laadimine 4, 17, 18
paigaldamine 1
probleemid 18
armatuurlaua kinnitus 17
arvuti, ühendamine 15, 18
asukohad 4, 13
helistamine 9
hiljuti leitud 5
kodu määramine 5
otsimine 4
praegune 5, 8
salvestamine 5
simuleeritud 5
asukohtade otsimine. 4 Vt samuti asukohad
aadressid 4
asulad 5
kategooriad 4
koordinaadid 5
ristmikud 5
B
Bluetooth tehnoloogia 9
Bluetooth-i tehnoloogia, paaristatud seadme
kustutamine 10
Bluetooth-tehnoloogia 9
keelamine 9, 16
lubamine 9
seaded 16
sisselülitamine 8
E
eespool, teenuste otsimine 7
ekraan, heledus 3
ekraaninupud 4
ekraanipildid 16
ekraaniseaded 16
EULA-d 16
F
failid
edastamine 15
toetatud tüübid 15
G
Garmin Express 2
seadme registreerimine 2
tarkvara uuendamine 2
Garmin reaalajateenused 10
Garmini reaalajateenused, tellimine 10
geopeitus 5
GPS 3
H
heledus 3
heli, läheduspunktid 16
helistamine 9
helitugevus, reguleerimine 3
hiljuti leitud asukohad 5
hoiatused, liiklus 8
hoidik, eemaldamine 17
hoidiku eemaldamine 17
hooldusajalugu
andmed 13
kategooriad 13
kustutamine 13
muutmine 13
huvipunktid (POI Loader) 18
huvipunktid (POI)
Huvipunktide laadija 18
kohandatud 18
lisad 18
Huvipunktide laadija 18
Indeks
hääljuhis 9
I
ID-number 16
ilm 13
radar 13
teeolud 14
Iminapp 17
J
jäljed 11
järgmine pööre 8
K
kaablid
toide 17
tsiklikronsa 1
kaamerad, ohutus 17
kaardi 2D-vaade 8
kaardi 3D-vaade 8
kaardi tööriistad 15
kaardi vaade
2D 8
3D 8
kaardid 5, 6, 15
detailsus 15
kihid 8
ostmine 17
teekondade vaatamine 8
teema 15
uuendamine 2
kaardikihid, kohandamine 8
kaardiperspektiiv 8
kaart, andmeväli 8
kaitse, vahetamine 17
kasutaja andmed 15
kustutamine 15
keel
heli keel 16
klaviatuur 16
Kiirotsing 4
kiiruskaamerad, tellimused 17
klaviatuur 4
keel 16
paigutus 16
kodu
asukoha redigeerimine 5
asukohtade määramine 5
helistamine 9
sõitmine 5
telefoninumber 9
kohandamine, vältimised 7
kohandatud huvipunktid 18
Kojusõit 5
kompass 13
koordinaadid 5
Kus ma olen? 5, 8
kustutamine
hooldusandmed 13
hoolduskategooriad 13
kõik kasutaja andmed 15
paaristatud Bluetooth seade 10
reisid 11
kõned 9
ajalugu 9
helistamine 9
kodu 9
kontaktid 9
ootel kõne 9
tegemine 9
vastuvõtmine 9
kõnedele vastamine 9
kütusetase, jälgimine 7
L
laiuskraad ja pikkuskraad 5
liiklus 14, 16
alternatiivne teekond 14
andmed 14
hoiatused 8
kaamerad 14
kaart 14
seisakud 14
trafficTrends 14
ummikud 14
viivituste otsimine 14
liikluskaamerad 14
vaatamine 14
liikumisviisid 4
muutmine 10
lisad, kohandatud huvipunktid 18
lisavarustus 18
läheduspunktide hoiatused, seaded 16
lähtestamine
reisiandmed 8
seade 3
lühiteed 4
kustutamine 4
M
maastikul navigeerimine 7
meediumipleier 11
microSD kaart. 15 Vt samuti mälukaart
paigaldamine 15
mälukaart 15
paigaldamine 15
myGarmin, sõnumid 14
myTrends, teekonnad 7
N
navigeerimine 6
maastikul 7
seaded 15
teekondade eelvaade 6
O
otseteed, lisamine 4
otsingupiirkonna muutmine 4
otsinguriba 4
P
paaristamine
paaristatud seadme kustutamine 10
peakomplekt 10
parkimine 5
viimane koht 13
peakomplekt
paaristamine 10
sidumine 9
POI. 18 Vt samuti huvipunkt (POI)
praegune asukoht 8
puuteekraani puhastamine 17
pöördepunktid 8
R
rehvirõhk
andurid 12
hoiatused 12
profiilid 12
unerežiim 13
reisi arvuti, andmete lähtestamine 8
reisiandmed 16
lähtestamine 8
reiside ümbernimetamine 11
reisiinfo, vaatamine 8
reisilogi, vaatamine 8
reisiplaneerija 10, 11
reisi redigeerimine 11
ristmike vaade 8
ristmikud, otsimine 5
S
salvestamine, praegune asukoht 5
salvestatud asukohad 5, 6, 11
kategooriad 5
kustutamine 6
muutmine 5
satelliitsignaalid
vaatamine 3
vastuvõtt 3
seaded 15, 16
seadete taastamine 16
19
seadme hooldamine 17
seadme ID 16
seadme kinnitamine
armatuurlaud 17
eemaldamine hoidikust 17
seadme kohandamine 15
seadme laadimine 4, 17, 18
seadme paigaldamine
auto 2
eemaldamine hoidikust 2
Iminapp 17
mootorratas 1
seadme puhastamine 17
seadme registreerimine 2
sidumine
peakomplekt 9
telefon 9
sihtkohad. Vt asukohad
simuleeritud asukohad 5
Smartphone Link 10
Garmin reaalajateenused 10
ühendamine 10
suunad 8
sõidusuunad 8
vältimised 16
keelamine 7
kohandamine 7
kustutamine 7
piirkond 7
tee 7
tee tüübid 7
T
tarkvara
uuendamine 2
versioon 16
teekonnad 11
alustamine 5, 6
arvutan 6
arvutusrežiim 6, 16
eelvaade 6
kaardil vaatamine 8
lõpetamine 7
myTrends 7
punkti lisamine 6
punkti vahele jätmine 6
soovitatud 7
teenuste otsimine, eespool 7
teeolud, ilm 14
Tehnilised andmed 18
telefon
paaristamine 10
sidumine 9
telefonikõned
helistamine 9
häälvalimine 9
ootel kõne 9
vaigistamine 9
vastuvõtmine 9
telefoniraamat 9
tellimused, Garmini reaalajateenused 10
toitejuhtmed, kaitsme vahetamine 17
toitekaablid 17
toitenupp 3
toote registreerimine 2
tootetugi 10
traadita peakomplekt 8
traadita peatelefon 9
TracBack 12
trafficTrends 14
keelamine 14
tsiklikronsa, kaablid 1
tõrkeotsing 18
U
unerežiim 3, 13
USB, lahtiühendamine 15
uuendamine
kaardid 2
tarkvara 2
V
vabakäetelefoniga helistamine 8
vargus, vältimine 17
VIRB kaugjuhtimispult 13
vähese kütuse hoiatus 7
20
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. või selle filiaalid
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising