Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Kratka navodila za uporabo

Garmin zūmo® 590LM Kratka navodila za uporabo
zūmo 590
®
Kratka navodila za uporabo
Marec 2014
190-01706-63_0A
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Namestitev baterije
1 Obroček vratc za baterijo zavrtite v nasprotni smeri urinega
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije.‍ V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za
uporabo.‍
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.‍
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.‍
kazalca in jih odstranite.‍
2 V embalaži izdelka poiščite litij-ionsko baterijo.‍
3 Če je treba, v napravo vstavite kartico microSD™.‍
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.‍
Poziv se prikaže po petih sekundah.‍ Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.‍
2 Izberite Izključi.‍
Načini prevoza
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza.‍ Trenutni način transporta označuje ikona v
vrstici stanja.‍
Način avtomobila
Način motocikla
4 Vstavite baterijo s kablom na vrhu.‍
5 Priključek baterije Á vstavite v vrata za baterijo Â.‍
Način izven poti
Izbira načina prevoza
Izberite
.‍
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.‍
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
.‍
Podpora in posodobitve
6 Zaprite vratca baterije in pritrdite obroček vratc za baterijo.‍
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.‍ v vrstici stanja označuje moč signala.‍ Iskanje
satelitskega signala lahko traja nekaj minut.‍
1 Vklopite napravo.‍
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.‍
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.‍
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin® preprost
dostop do teh storitev.‍ Nekatere storitve za vašo napravo morda
niso na voljo.‍
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
Nastavitev programa Garmin Express
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.‍
2 Večji konec kabla USB vključite v prosta vrata USB
računalnika.‍
3 Obiščite www.garmin.com/‍express.‍
4 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.‍
2
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.‍
Načrtovana pot na zemljevidu
Nastavitev glasnosti
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno.‍ Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.‍
Preden lahko spreminjate glasnost, morate napravo priklopite
na napajan nosilec ali slušalke prek brezžične tehnologije
Bluetooth®.‍
1 Izberite Glasnost.‍
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.‍
• Za izklop zvoka naprave izberite .‍
• Za dodatne možnosti izberite .‍
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.‍
1 Izberite Kam?.‍
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.‍
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.‍
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.‍
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").‍
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.‍
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.‍
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.‍
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.‍
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.‍
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.‍
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .‍
6 Po potrebi izberite lokacijo.‍
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.‍
2 Izberite Iskanje blizu.‍
3 Izberite možnost.‍
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.‍
1 Izberite Kam? > Nedavno.‍
2 Izberite lokacijo.‍
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.‍
1 Na zemljevidu izberite vozilo.‍
2 Izberite kategorijo.‍
Sledenje nedavni sledi
Funkcija TracBack® zabeleži sled vašega nedavnega
premikanja.‍ Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.‍
1 Izberite Programi > TracBack.‍
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.‍
2 Izberite Pojdi!.‍
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta.‍ Cilj je označen s
karirasto zastavo.‍
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida.‍ Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.‍
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.‍
Uporaba zemljevida
1 Izberite Prikaži zemljevid.‍
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.‍
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .‍
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .‍
• Za ogled določenih kategorij izberite .‍
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam.‍ S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.‍
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.‍
Funkcija je odvisna od območja zemljevida.‍
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.‍
2 Začnite vožnjo po načrtovani poti.‍
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.‍
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.‍
2 Poiščite lokacijo.‍
3 Izberite lokacijo.‍
4 Izberite Pojdi!.‍
5 Izberite Dodaj aktivni načrtovani poti.‍
Preskok točke na načrtovani poti
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite.‍ To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko.‍ Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.‍
Na zemljevidu izberite
> Spreminjanje načrtovane poti
> Preskoči cilj.‍
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v
meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje
načrtovanih poti (Prilagajanje orodij zemljevida).‍
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste.‍ To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.‍
1 Na zemljevidu izberite > Spreminjanje načrtovane poti.‍
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.‍
3
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.‍
Prilagajanje orodij zemljevida
Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij
zemljevida.‍
1 Izberite Nastavitve > Zemljevid in vozilo > Orodja
zemljevida.‍
2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.‍
3 Izberite Shrani.‍
Prostoročne funkcije
Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno
usmerjanje poslušate na njih.‍ Ko so povezane slušalke, lahko
priklopite mobilni telefon in kličete ter sprejemate klice z
napravo in slušalkami.‍
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
2 Izberite Bluetooth.‍
Povezovanje brezžičnih slušalk
OPOMBA: navigacijske pozive in telefonske klice lahko
naenkrat prejemate le na ene slušalke.‍ Večpredstavnostni zvok
lahko poslušate na največ dvojih slušalkah.‍
Preden lahko prejemate navigacijske pozive po slušalkah,
morate napravo povezati z združljivimi mobilnimi slušalkami.‍
1 Slušalke in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).‍
2 V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth,
naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.‍
4 Izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
5 sledite navodilom na zaslonu.‍
Naprava pošilja navigacijske pozive v vaše slušalke med
navigacijo po načrtovani poti.‍
Združevanje s telefonom
1 Telefon in napravo zūmo postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).‍
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.‍
3 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth.‍
4 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave zūmo.‍
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth
1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je
2
3
4
5
6
4
njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).‍
V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.‍
Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam
Bluetooth.‍
V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje
naprav.‍
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.‍
Izberite slušalke ali telefon na seznamu.‍
Izberite V redu.‍
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® in logotip Garmin sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic, registriranih v ZDA in drugih državah. Garmin Express™ in
TracBack® sta blagovni znamki družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic.
Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe
Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Garmin ima dovoljenje za uporabo tega imena. microSD™ je blagovna
znamka družbe SD-3C. Windows® je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac® je
blagovna znamka družbe Apple Computer, Inc.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising