Garmin | zūmo® 590LM | User guide | Garmin zūmo® 590LM Användarhandbok

Garmin zūmo® 590LM Användarhandbok
zūmo 590
®
Användarhandbok
Juni 2015
Tryckt i Taiwan
190-01706-39_0E
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logotypen, TracBack , VIRB och zūmo är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA
och andra länder. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™, och trafficTrends™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller
dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. microSD™ är ett varumärke
som tillhör SD-3C. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Mac är ett varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc. PANDORA , Pandora logotypen och Pandora trade dress är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Pandora Media, Inc.
Används med tillstånd.
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Innehållsförteckning
Komma igång.................................................................. 1
Montera batteriet ......................................................................... 1
Montera enheten på en motorcykel ............................................ 1
Om monteringskablarna med ström ....................................... 1
Montera styrstångsfästet ........................................................ 1
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet ................................ 1
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet ................................. 2
Montera enheten i motorcykelfästet ....................................... 2
Montera enheten i en bil ............................................................. 2
Ta bort enheten från motorcykelfästet ........................................ 2
Support och uppdateringar ......................................................... 2
Konfigurera Garmin Express .................................................. 2
Uppdatera kartor och programvara med Garmin Express ..... 2
Aktivera och avsluta viloläget ..................................................... 3
Stänga av enheten ..................................................................... 3
Återställa enheten .................................................................. 3
Justera skärmens ljusstyrka ....................................................... 3
Ställa in volymen ......................................................................... 3
Ikoner i statusfältet ...................................................................... 3
Söka efter GPS-signaler ........................................................ 4
Transportlägen ....................................................................... 4
Batteriinformation ................................................................... 4
Ställa in tiden ......................................................................... 4
Använd skärmknappar ................................................................ 4
Använd skärmtangentbord ......................................................... 4
Om genvägar .............................................................................. 4
Lägga till en genväg ............................................................... 4
Ta bort en genväg .................................................................. 4
Söka efter platser ........................................................... 4
Positioner .................................................................................... 4
Söka efter en plats efter kategori ........................................... 4
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet ............................. 4
Byta sökområde ..................................................................... 5
Sökverktyg .................................................................................. 5
Söka en adress ...................................................................... 5
Söka efter en korsning ........................................................... 5
Söka efter en stad .................................................................. 5
Söka efter en plats med koordinater ...................................... 5
Påbörja en rutt med hjälp av kartan ....................................... 5
Spara en hemposition ................................................................. 5
Köra hem ............................................................................... 5
Ändra information om din hemposition .................................. 5
Söka efter senast hittade destinationer ...................................... 5
Rensa listan med senast hittade platser ................................ 5
Söka efter parkering ................................................................... 5
Ange en simulerad plats ............................................................. 5
Spara platser .............................................................................. 5
Spara en plats ........................................................................ 5
Spara den aktuella platsen .................................................... 5
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 5
Ändra en sparad plats ............................................................ 5
Tilldela kategorier till en sparad plats ..................................... 6
Dela en sparad plats .............................................................. 6
Ta bort en sparad plats .......................................................... 6
Navigering....................................................................... 6
Påbörja en rutt ............................................................................ 6
Ändra ruttberäkningsläget ...................................................... 6
Förhandsvisa flera rutter ........................................................ 6
Starta en rutt till en sparad plats ............................................ 6
Köra en rutt med kurviga vägar .............................................. 6
Din rutt på kartan ........................................................................ 6
Använda kartan ...................................................................... 6
Lägga till en punkt på en rutt ................................................. 6
Innehållsförteckning
Hoppa över en punkt i rutten ................................................. 7
Göra en avstickare ................................................................. 7
Stoppa rutten ......................................................................... 7
Använda föreslagna rutter ...................................................... 7
Om Längre fram .......................................................................... 7
Söka efter kommande intressanta platser ............................. 7
Undvika vägfunktioner ................................................................ 7
Om egna undvikanden ............................................................... 7
Undvika ett område ................................................................ 7
Undvika en väg ...................................................................... 7
Avaktivera ett eget undvikande .............................................. 7
Ta bort egna undvikanden ..................................................... 7
Terrängkörning ........................................................................... 7
Bränslespårning .......................................................................... 7
Aktivera bränslespårning ....................................................... 8
Ställa in en varning för låg bränslenivå .................................. 8
Återställa bränsleförbrukningen ............................................. 8
Aktivera Dynamisk tankning ................................................... 8
Kartsidor ......................................................................... 8
Anpassa kartan ........................................................................... 8
Anpassa kartlager .................................................................. 8
Visa tripploggen ..................................................................... 8
Ändra kartdatafältet ................................................................ 8
Ändra kartperspektiv .............................................................. 8
Visa ruttaktivitet .......................................................................... 8
Visa en lista över svängar ...................................................... 8
Visa nästa sväng .................................................................... 8
Visa korsningar ...................................................................... 8
Visa trafikvarningar ................................................................ 8
Visa trippinformationssidan .................................................... 8
Visa aktuell platsinformation ....................................................... 9
Söka efter närliggande serviceställen .................................... 9
Få vägbeskrivning till din aktuella plats. ................................ 9
Handsfree-funktioner..................................................... 9
Aktivera trådlös Bluetooth teknik ................................................ 9
Om trådlösa headset .................................................................. 9
Para ihop med ett trådlöst headset ........................................ 9
Om handsfree-samtal ................................................................. 9
Para ihop telefonen ................................................................ 9
Ringa ett samtal ..................................................................... 9
Ta emot ett samtal ................................................................. 9
Använda samtalshistoriken .................................................... 9
Använda alternativ för Samtal pågår ................................... 10
Ange ett hemtelefonnummer ................................................ 10
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter .................................... 10
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet ...................................... 10
Använda appar............................................................. 10
Använda hjälpen ....................................................................... 10
Söka efter hjälpavsnitt .......................................................... 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Hämta Smartphone Link ...................................................... 10
Ansluta till Smartphone Link ................................................ 10
Garmin realtidstjänster ......................................................... 10
Planera en resa ........................................................................ 10
Schemalägga en resa .......................................................... 11
Ändra transportläge för en resa ........................................... 11
Navigera till en sparad resa ................................................. 11
Ändra en sparad resa .......................................................... 11
Dela resor ............................................................................ 11
Skapa en tur och retur-rutt ........................................................ 11
Mediespelare ............................................................................ 11
Byta mediekälla .................................................................... 11
Pandora tjänsten ....................................................................... 11
Hämta Pandora appen ......................................................... 11
Använda Pandora ................................................................ 12
i
Byta radiostation .................................................................. 12
Spår .......................................................................................... 12
Visa spårinformation ............................................................ 12
TracBack® ................................................................................ 12
Följ ditt senaste spår ............................................................ 12
Spara ditt senaste spår som en resa ................................... 12
Däcktryck .................................................................................. 12
Ställa in däcktrycksgivarna .................................................. 12
Montera givarna på däcken ................................................. 13
Däcktrycksvarningar ............................................................ 13
Viloläge för däcktrycksgivare ............................................... 13
Använda kompassen ................................................................ 13
VIRB fjärrkontroll ....................................................................... 13
Styra en VIRB actionkamera ................................................ 13
Söka efter din senaste parkeringsplats .................................... 13
Visa tidigare rutter och destinationer ........................................ 13
Logga servicehistorik ................................................................ 13
Lägga till servicekategorier .................................................. 13
Ta bort servicekategorier ..................................................... 13
Byta namn på servicekategori .............................................. 13
Ta bort serviceposter ........................................................... 13
Redigera en servicepost ...................................................... 14
Visa väderprognosen ................................................................ 14
Visa vädret i närheten av en annan ort ................................ 14
Visa väderradarn .................................................................. 14
Visa vädervarningar ............................................................. 14
Kontrollera vägförhållanden ................................................. 14
Visa myGarmin meddelanden .................................................. 14
Trafik.............................................................................. 14
Trafik på rutten .......................................................................... 14
Visa kommande trafik .......................................................... 14
Undvika trafikförseningar längs rutten ................................. 14
Visa trafik på kartan ............................................................. 14
Trafik i ditt område .................................................................... 14
Söka efter trafikincidenter .................................................... 14
Visa ett trafikproblem på kartan ........................................... 14
Förklaring till trafikdata .............................................................. 15
Om trafikövervakningskameror ................................................. 15
Spara en trafikövervakningskamera .................................... 15
Visa en trafikövervakningskamera ....................................... 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
Avaktivera trafficTrends ....................................................... 15
Aktivera trafik ....................................................................... 15
Språk- och tangentbordsinställningar ....................................... 17
Enhets- och sekretessinställningar ........................................... 17
Inställningar för positionslarm ................................................... 17
Återställa inställningarna ........................................................... 17
Bilagor........................................................................... 17
Strömkablar .............................................................................. 17
Ladda enheten ..................................................................... 17
Skötsel av enheten ................................................................... 17
Rengöra ytterhöljet ............................................................... 17
Rengöra pekskärmen ........................................................... 17
Förhindra stöld ..................................................................... 17
Byta säkring i 12 V-strömkabeln ............................................... 17
Montera enheten på instrumentbrädan .................................... 18
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen .................................... 18
Ta bort enheten från fästet .................................................. 18
Ta bort fästet från sugkoppen .............................................. 18
Ta bort sugkoppen från vindrutan ........................................ 18
Köpa fler kartor ......................................................................... 18
Fartkameror .............................................................................. 18
Egna intressanta platser ........................................................... 18
Installera POI Loader ........................................................... 18
Använda hjälpfilerna för POI Loader .................................... 18
Söka efter egna intressanta platser ..................................... 18
Köpa tillbehör ............................................................................ 18
Enhetsinformation........................................................ 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Felsökning.................................................................... 18
Min enhet hämtar inte satellitsignaler ....................................... 18
Enheten laddas inte i fordonet .................................................. 19
Mitt batteri tappar laddningen fort ............................................. 19
Det verkar inte som om batterimätaren visar rätt ...................... 19
Enheten visas inte som flyttbar enhet på datorn ...................... 19
Enheten visas inte som bärbar enhet på datorn ....................... 19
Min enhet visas inte som bärbar enhet, flyttbar enhet eller volym
på datorn ...................................................................................19
Index.............................................................................. 20
Datahantering ............................................................... 15
Datahantering ........................................................................... 15
Filtyper ...................................................................................... 15
Om minneskort ......................................................................... 15
Installera ett minneskort ....................................................... 15
Ansluta enheten till en dator ..................................................... 15
Överföra data från datorn ......................................................... 15
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 15
Ta bort filer ................................................................................ 16
Anpassa enheten.......................................................... 16
Kart- och fordonsinställningar ................................................... 16
Aktivera kartor ...................................................................... 16
Anpassa kartverktyg ............................................................ 16
Navigeringsinställningar ............................................................ 16
Inställningar för beräkningsläget .......................................... 16
Undvika avgiftsvägar ............................................................ 16
Undvika vinjetter .................................................................. 16
Skärminställningar .................................................................... 16
Bluetooth inställningar .............................................................. 16
Slå ifrån Bluetooth ................................................................ 16
Trafikinställningar ...................................................................... 17
Enhets- och tidsinställningar ..................................................... 17
ii
Innehållsförteckning
Komma igång
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Enheten måste monteras på en passande och säker plats på
motorcykeln, utifrån tillgängliga strömkällor och säker
kabeldragning.
Montera batteriet
1 Vrid D-ringen på batterilocket moturs och ta bort batterilocket.
À
Á
Motorcykelvagga
Blottade ledningar med säkring för strömanslutning (till motorcykelström)
Montera styrstångsfästet
Med enheten följer fästanordningar för två olika typer av
styrstångsmontering. Anpassad montering kan kräva fler
monteringsdelar (http://www.ram-mount.com).
Montera U-bygeln och styrstångsfästet
1 Sätt U-bygeln À runt styrstången Á och trä ändarna genom
styrstångsfästet Â.
2 Ta fram litiumjonbatteriet ur produktförpackningen.
3 Vid behov sätter du i ett microSD™ kort À i enheten.
2 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
4 Sätt i batteriet med kabeln uppåt.
5 Sätt i batterikontakten Á i batterianslutningen Â.
6 Stäng batterilocket och säkra D-ringen på batterilocket.
Montera enheten på en motorcykel
Om monteringskablarna med ström
VARNING
Garmin rekommenderar att du låter en erfaren montör med
kunskap om elektriska system installera enheten. Felaktig
anslutning av strömkabeln kan resultera i skada på fordonet
eller batteriet och kan orsaka kroppsskada.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
®
Komma igång
OBS! Rekommenderat åtdragningsmoment är 5,65 Nm (50
lbf-tums). Överskrid inte åtdragningsmomentet 9,04 Nm (80
lbf-tums).
Montera styrstångsfästet på kopplings- eller bromshandtagets fäste
1 Ta bort de två fabriksmonterade bultarna från kopplings- eller
bromshandtagets fäste À.
OBS! Både 1/4-tums standardbular och M6-bultar medföljer.
Använd den storlek som passar i kopplings- eller
bromshandtagets fäste.
2 Trä de nya bultarna Á genom styrstångsfästet,
avståndshylsorna  och kopplings- eller bromshandtagets
fäste.
3 Dra åt muttrarna så att fästet sitter stadigt.
Fästa bottenplattan på motorcykelfästet
MEDDELANDE
Direkt, ihållande kontakt med bottenplattan, eller någon annan
del av motorcykeln, kan så småningom skada fästet. För att
förhindra den här typen av skada måste du placera
monteringsavståndshylsorna mellan fästet och bottenplattan och
1
se till att ingen del av enheten eller fästet kommer emot
motorcykeln.
3 Om spärren ovanpå fästet stannar kvar uppe efter att du har
1 För skruvarna med kullrigt huvud (M4 × 20 mm) À genom
brickorna Á, vaggan, avståndshylsorna  och bottenplattan
Ã.
Montera enheten i en bil
2 Dra åt muttrarna så att bottenplattan sitter stadigt.
Fästa bottenplattan på styrstångsfästet
1 Rikta in styrstångsfästets kulled À och bottenplattans kulled
Á mot vardera ände på den dubbla fästarmen Â.
satt i enheten trycker du ned den.
MEDDELANDE
Innan du monterar enheten bör du kontrollera vilka lagar för
vindrutemontering som gäller där du befinner dig.
VARNING
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att
förhindra personskador eller skador på produkten på grund av
att batteriet utsätts för extrem hetta ska enheten inte förvaras i
direkt solljus.
Använd inte sugkoppsfästet på en motorcykel.
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
1 Sätt i fordonets strömkabel À i anslutningen Á på fästet.
2 Ta bort plasthöljet från sugkoppsfästet.
3 Rengör och torka framrutan samt sugkoppsfästet med en
4
2
3
4
5
Sätt i båda kullederna i den dubbla fästarmen.
Dra åt vredet lätt.
Ställ in position för optimal visning och användning.
Dra åt vredet så att fästet sitter stadigt.
Montera enheten i motorcykelfästet
1 Placera underkanten av enheten i vaggan.
5
6
7
8
luddfri trasa.
Sätt sugkoppen  mot vindrutan och tryck spaken à bakåt
mot vindrutan.
Sätt fast vaggan Ä på sugkoppsfästet.
Placera underkanten av enheten i vaggan.
Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
Anslut den andra änden av fordonets strömkabel till ett
strömuttag.
Ta bort enheten från motorcykelfästet
1 Tryck på frigöringsknappen på sidan av fästet.
2 Lyft ut enheten.
Support och uppdateringar
Garmin Express™ ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för
Garmin enheter. Det är inte säkert att alla funktioner är
tillgängliga för din enhet.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Uppdateringar av kartor, diagram eller banor
• Fordon, röster och andra extrafunktioner
Konfigurera Garmin Express
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till www.garmin.com/express.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
2 Luta enheten bakåt tills den knäpps fast.
2
Uppdatera kartor och programvara med Garmin
Express
Du kan använda programvaran Garmin Express för att hämta
och installera de senaste kart- och programuppdateringarna för
Komma igång
din enhet. Kartuppdateringar tillhandahåller de senaste kartdata
som finns tillgängliga så att enheten fortsätter att beräkna
exakta och effektiva rutter till dina destinationer. Garmin Express
finns för Windows och Mac datorer.
1 Gå in på www.garmin.com/express på datorn.
®
®
Aktivera och avsluta viloläget
Du kan använda viloläget om du vill spara på batterierna när
enheten inte används. När enheten befinner sig i viloläge
förbrukar den mycket litet ström och kan väckas direkt och
användas.
TIPS: Du kan ladda enheten snabbare genom att ha den i
viloläge medan batteriet laddas.
Tryck på strömknappen À.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera på en Windows dator väljer du Hämta
för Windows.
• Om du vill installera på en Mac dator väljer du Hämta för
Mac.
3 Öppna den hämtade filen och följ instruktionerna på skärmen
för att slutföra installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Anslut Garmin enheten till datorn med en USB-kabel.
Stänga av enheten
1 Tryck ned strömknappen tills ett meddelande visas på
skärmen.
Meddelandet försvinner efter fem sekunder. Om du släpper
upp strömknappen innan meddelandet visas försätts enheten
i viloläge.
2 Välj Stäng av.
Återställa enheten
Du kan återställa enheten om den slutar fungera.
Håll strömknappen nedtryckt i 12 sekunder.
Justera skärmens ljusstyrka
6 Klicka på Lägg till en enhet.
Programvaran Garmin Express upptäcker enheten.
7 Klicka på Lägg till enhet.
8 Följ instruktionerna på skärmen för att lägga till enheten i
Garmin Express programmet.
När installationen är klar söker Garmin Express programmet
efter programvaruuppdateringar till enheten.
9 Välj ett alternativ:
• Om du vill installera alla tillgängliga uppdateringar klickar
du på Installera alla.
• Om du vill installera en enskild uppdatering klickar du på
Visa detaljer och väljer en uppdatering.
1 Välj Inställningar > Skärm > Ljusstyrka.
2 Justera ljusstyrkan med hjälp av skjutreglaget.
Ställa in volymen
Innan du kan ställa in volymen måste du ansluta enheten till ett
strömförsörjt fäste eller till ett headset via trådlös Bluetooth
teknik.
1 Välj Volym.
2 Välj ett alternativ:
• Justera volymen med hjälp av skjutreglaget.
• Välj för att stänga av ljudet i enheten.
• Välj om du vill visa fler alternativ.
®
Ikoner i statusfältet
Statusfältet finns högst upp på huvudmenyn. Ikonerna på
statusfältet visar information om enhetens funktioner. Du kan
välja vissa ikoner för att ändra inställningar eller för att visa
ytterligare information.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknikstatus (visas när Bluetooth är aktiverat)
Indikator för transportläge
Aktuell tid
Batteristatus
Programvaran Garmin Express hämtar och installerar
uppdateringarna på din enhet. Kartuppdateringar är mycket
stora och processen kan ta lång tid om internetanslutningen är
långsam.
Ansluten till Smartphone Link
Temperatur
Bränslestatus
Komma igång
3
Söka efter GPS-signaler
Innan du kan navigera med enheten måste du söka efter
satelliter.
i statusfältet visar satellitsignalens styrka. Det kan
ta flera minuter innan enheten hittar satellitsignalerna.
1 Starta enheten.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Om det behövs kan du gå utomhus till en öppen plats, en bit
från höga byggnader och träd.
Visa status för GPS-signal
Håll ned
i tre sekunder.
Transportlägen
Ruttuppläggning och navigering beräknas olika beroende på ditt
transportläge. Det nuvarande transportläget visas med en ikon i
statusfältet.
Personbilsläge
Motorcykelläge
Fågelvägen
Välja ett transportläge
Välj
.
Batteriinformation
När enheten ansluts till ett eluttag börjar den laddas direkt.
i statusstapeln visar status för det interna batteriet.
Ställa in tiden
1 På huvudmenyn anger du tiden.
2 Välj ett alternativ:
Ta bort en genväg
1 Välj Vart? > > Ta bort genväg(ar).
2 Välj den genväg du till ta bort.
3 Välj genvägen igen för att bekräfta.
Söka efter platser
Positioner
De detaljerade kartorna i enheten innehåller platser, t.ex.
restauranger, hotell, fordonsservice och detaljerad
väginformation. Använd kategorierna för att söka efter företag
och sevärdheter i närheten. Du kan även söka efter adresser,
koordinater, orter och korsningar.
Söka efter en plats efter kategori
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj en plats.
Söka inom en kategori
Efter att du har sökt efter en intressant plats kan en
snabbsökningslista visas för vissa kategorier. Listan visar dina
fyra senast valda destinationer.
1 Välj Vart?.
2 Välj en kategori eller välj Kategorier.
3 Välj en kategori.
4 Välj destinationen i snabbsökningslistan om den är rätt.
• Om du vill ställa in tiden automatiskt med hjälp av GPSinformation väljer du Automatisk.
• Ställ in tiden manuellt genom att dra siffrorna upp eller
ned.
Använd skärmknappar
•
•
•
•
•
Välj
för att återgå till föregående menyskärm.
Håll ned
för att snabbt gå tillbaka till huvudmenyn.
Välj eller för att visa fler alternativ.
Håll ned eller för att bläddra snabbare.
Välj
för att visa en meny med alternativ för den aktuella
skärmen.
Använd skärmtangentbord
Information om hur du ändrar tangentbordslayouten finns i
"Språk- och tangentbordsinställningar" (Språk- och
tangentbordsinställningar, sidan 17).
• Välj för att ta bort söktext.
• Välj
för att ta bort ett tecken.
• Välj om du vill ändra språkläge för knappsatsen.
• Välj
om du vill ange specialtecken, t.ex.
kommateringstecken.
• Välj för att byta mellan stor och liten bokstav.
Om genvägar
Lägga till en genväg
Du kan lägga till genvägar i menyn Vart? En genväg kan peka
till en plats, en kategori eller ett sökverktyg.
Menyn Vart? kan innehålla upp till 36 genvägsikoner.
1 Välj Vart? > Lägg till genväg.
2 Välj ett objekt.
4
5 Välj aktuell destination om det behövs.
Söka efter en plats med hjälp av sökfältet
I sökfältet kan du söka efter platser genom att ange en kategori,
ett varumärkesnamn, en adress eller ett ortsnamn.
1 Välj Vart?.
2 Välj Ange söktext i sökfältet.
3 Ange hela eller en del av sökordet.
Föreslagna sökord visas under sökfältet.
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter en typ av verksamhet anger du ett
kategorinamn (till exempel "biografer").
• Om du vill söka efter en verksamhet efter namn, anger du
hela eller en del av namnet.
• Om du vill söka efter en adress i närheten anger du
gatunumret och gatunamnet.
• Om du vill söka efter en adress i en annan stad anger du
gatunumret, gatunamnet och staden.
• Om du vill söka efter en stad anger du ortens namn.
• Om du vill söka efter koordinater, anger du latitud- och
longitudkoordinater.
5 Välj ett alternativ:
• Om du vill söka efter ett föreslaget sökord väljer du ordet.
• Om du vill söka efter den text du angav väljer du .
6 Välj eventuellt en plats.
Söka efter platser
Byta sökområde
1 På huvudmenyn väljer du Vart?.
2 Välj Söker nära:.
3 Välj ett alternativ.
Sökverktyg
Med sökverktyg kan du söka efter specifika platstyper genom att
svara på uppmaningar på skärmen.
Söka en adress
OBS! Stegens ordningsföljd kan ändras beroende på de
kartdata som finns på din enhet.
1 Välj Vart?.
2 Om det behövs väljer du Söker nära: för att ändra
sökområde (Byta sökområde, sidan 5).
3 Välj Adress.
4 Följ instruktionerna på skärmen för att ange
adressinformation.
5 Välj adressen.
Söka efter en korsning
Du kan söka efter en viss korsning eller en korsning mellan två
gator, motorvägar eller andra vägar.
1 Välj Vart? > Kategorier > Korsningar.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att ange väginformation.
3 Välj korsningen.
Söka efter en stad
1 Välj Vart? > Kategorier > Orter.
2 Välj Ange söktext.
3 Ange ett ortsnamn och välj .
4 Välj en stad.
Söka efter en plats med koordinater
Du kan söka efter en plats med hjälp av latitud- och
longitudkoordinater. Detta kan vara användbart vid geocaching.
1 Välj Vart? > Kategorier > Koordinater.
2 Om det behövs väljer du och ändrar koordinatformat eller
datum.
3 Ange latitud- och longitudkoordinater.
4 Välj Visa på kartan.
Påbörja en rutt med hjälp av kartan
Du kan påbörja en rutt genom att välja en plats på kartan.
1 Välj Visa kartan.
2 Dra och zooma kartan för att visa det område som ska sökas.
3 Välj vid behov för att filtrera visade intressanta platser efter
kategori.
Platsmarkörer ( eller en blå punkt) visas på kartan.
4 Välj ett alternativ:
• Välj en platsmarkör.
• Välj en punkt, t.ex. en gata, korsning eller adressplats.
5 Välj Kör!.
Spara en hemposition
Du kan ange din hemposition för den plats du oftast kör tillbaka
till.
1 Välj Vart? > > Ange hemposition.
2 Välj Ange min adress, Använd aktuell plats eller Senast
sökta.
Platsen sparas som "Hem" på menyn Sparat.
Söka efter platser
Köra hem
Välj Vart? > Vänd hem.
Ändra information om din hemposition
1 Välj Vart? > Sparat > Hem.
2 Välj .
3 Välj > Ändra.
4 Ange ändringarna.
5 Välj Klar.
Söka efter senast hittade destinationer
Enheten lagrar de senaste 50 destinationerna som du hittat.
1 Välj Vart? > Senaste.
2 Välj en plats.
Rensa listan med senast hittade platser
Välj Vart? > Senaste >
> Rensa > Ja.
Söka efter parkering
1 Välj Vart? > Kategorier > Parkering.
2 Välj en parkeringsplats.
Ange en simulerad plats
Om du befinner dig inomhus eller inte kan ta emot
satellitsignaler, kan du använda GPS: En för att ange en
simulerad position.
1 Välj Inställningar > Navigation > GPS-simulator.
2 Från huvudmenyn, välj Visa kartan.
3 Tryck två gånger på kartan för att välja ett område.
Adressen för platsen visas längst ned på skärmen.
4 Välj platsbeskrivningen.
5 Välj Välj plats.
Spara platser
Spara en plats
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
2
3
4
5
sidan 4).
Välj en plats från sökresultaten.
Välj .
Välj Spara.
Om det behövs anger du ett namn och väljer Klar.
Spara den aktuella platsen
1 Välj fordonssymbolen på kartan.
2 Välj Spara.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
4 Välj OK.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Ändra en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Ändra.
5
6 Välj ett alternativ:
• Välj Namn.
• Välj Telefonnummer.
• Välj Kategorier om du vill tilldela kategorier till den
sparade platsen.
• Välj Byt kartsymbol för att ändra symbolen som används
för att markera den sparade platsen på en karta.
7 Ändra informationen.
8 Välj Klar.
Tilldela kategorier till en sparad plats
Du kan lägga till egna kategorier för att få bättre ordning på dina
sparade platser.
OBS! Kategorierna visas på menyn för sparade platser efter att
du har sparat minst 12 platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj en plats.
3 Välj .
4 Välj > Ändra > Kategorier.
5 Ange ett eller flera kategorinamn, avgränsade med komma.
6 Om det behövs väljer du en föreslagen kategori.
7 Välj Klar.
Dela en sparad plats
När du sparat en plats du kan dela den med andra kompatibla
Garmin enheter med hjälp av trådlös Bluetooth teknik eller ett
minneskort.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Om det behövs väljer du en kategori.
3 Välj en plats.
4 Välj .
5 Välj > Dela.
6 Följ instruktionerna på skärmen för att dela platsinformation.
Ta bort en sparad plats
OBS! Det går inte att återställa borttagna platser.
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Välj > Ta bort sparade platser.
3 Om du vill ta bort sparade platser markerar du rutan bredvid
dem och väljer Ta bort.
• Välj Kortare väg om du vill beräkna rutter som är kortare
men som kan ta längre tid att köra.
Förhandsvisa flera rutter
1 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
sidan 4).
2 Välj en plats från sökresultaten.
3 Välj Rutter.
4 Välj en rutt.
Starta en rutt till en sparad plats
1 Välj Vart? > Sparat.
2 Vid behov, välj en kategori eller välj Alla sparade platser.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör!.
Köra en rutt med kurviga vägar
Enheten kan beräkna rutter som föredrar kurviga vägar. Den här
funktionen kan ge en roligare resa, men det kan öka tiden eller
avståndet till din destination.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig på alla
enhetsmodeller. Den här funktionen är beroende av
kartregionen.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge >
Kurviga vägar > Spara.
2 Påbörja en rutt.
Din rutt på kartan
MEDDELANDE
Fartbegränsningsfunktionen är endast avsedd som information
och ersätter inte ditt ansvar att följa skyltade
hastighetsbegränsningar eller att hela tiden köra på ett säkert
sätt. Garmin ansvarar inte för några trafikböter eller stämningar
som du får genom att inte följa alla gällande trafiklagar och
skyltar.
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. En målflagga
anger din destination.
Medan du kör vägleder enheten dig till destinationen via
röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar överst på
kartan. Om du avviker från rutten beräknas en ny rutt och du får
en ny vägbeskrivning.
Ett datafält som visar aktuell hastighetsbegränsning kan visas
när du kör på huvudvägar.
Navigering
Påbörja en rutt
1 Sök efter en plats (Positioner, sidan 4).
2 Välj en plats.
3 Välj Kör!.
Ändra ruttberäkningsläget
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt. Beräkningsläget
påverkar bara bilrutter.
1 Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Kortare tid om du vill beräkna rutter som går
snabbare men som kan vara längre.
• Välj Kurviga vägar för att beräkna rutter som undviker
motorvägar och istället väljer kurviga vägar.
• Välj Terrängkörning om du vill beräkna rutter fågelvägen
(utan vägar).
6
Använda kartan
1 Välj Visa kartan.
2 Välj valfri plats på kartan.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill zooma in eller ut väljer du eller .
• Om du vill växla mellan Norr upp och 3D-vy väljer du .
• Om du vill visa specifika kategorier väljer du .
Lägga till en punkt på en rutt
Innan du kan lägga till en punkt måste du navigera längs en rutt.
1 Från kartan väljer du > Vart?.
Navigering
2
3
4
5
2 Välj vilka vägfunktioner du vill undvika på rutterna och välj
Sök efter en plats.
Välj en plats.
Välj Kör!.
Välj Lägg till i aktiv rutt.
Spara.
Om egna undvikanden
Hoppa över en punkt i rutten
Med hjälp av egna undvikanden kan du undvika specifika
områden och vägavsnitt. Du kan aktivera och avaktivera egna
undvikanden efter behov.
Innan du kan hoppa över en punkt i rutten måste du navigera
längs en rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar
på kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg, sidan 16).
Om du bestämmer dig för att inte åka till nästa punkt i rutten kan
du hoppa över punkten. Detta förhindrar att enheten försöker
guida dig tillbaka till den missade punkten. Den här funktionen
är inte tillgänglig om nästa punkt är slutdestinationen.
> Hoppa över.
På kartan väljer du
Undvika ett område
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Om det behövs väljer du Lägg till undvikande.
3 Välj Lägg t. undvik omr.
4 Markera det övre vänstra hörnet av det område du vill
Göra en avstickare
5 Markera det nedre högra hörnet av det område du vill
Innan du kan göra en avstickare måste du navigera längs en
rutt, och du måste lägga till verktyget för ruttändringar på
kartverktygsmenyn (Anpassa kartverktyg, sidan 16).
Du kan göra en avstickare på en viss sträcka längs rutten eller
en avstickare förbi specifika vägar. Det här är användbart om du
kommer till ett område med vägarbete, stängda vägar eller
dåliga vägförhållanden.
1 På kartan väljer du > Ändra rutt.
2 Välj ett alternativ:
• För att göra en avstickare från rutten på en viss sträcka
väljer du Avstickare efter avstånd.
• Om du vill göra en avstickare runt en specifik väg längs
rutten väljer du Avstickare efter väg.
Stoppa rutten
På kartan väljer du
>
.
Använda föreslagna rutter
Innan du kan använda den här funktionen måste du spara minst
en plats och aktivera färdhistorikfunktionen (Enhets- och
sekretessinställningar, sidan 17).
Med funktionen myTrends™ förutsäger enheten din destination
baserat på din färdhistorik, veckodag och tidpunkt på dagen.
När du har kört till en sparad plats flera gånger kan den platsen
visas i navigeringsfältet på kartan, tillsammans med beräknad
restid och trafikinformation.
Välj navigeringsfältet för att visa en föreslagen rutt till platsen.
Om Längre fram
Du kan visa kommande företag och serviceställen längs rutten
eller på den väg där du färdas.
Tjänsterna visas under flikar efter kategori.
Bensin
undvika och välj Nästa.
undvika och välj Nästa.
Det valda området skuggas på kartan.
6 Välj Klar.
Undvika en väg
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj Lägg t. undvik väg.
3 Välj startpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
4 Välj slutpunkten för det vägavsnitt som du vill undvika och
välj sedan Nästa.
5 Välj Klar.
Avaktivera ett eget undvikande
Du kan avaktivera ett eget undvikande utan att ta bort det.
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett undvikande.
3 Välj > Avaktivera.
Ta bort egna undvikanden
1 Välj Inställningar > Navigation > Egna undvikanden.
2 Välj ett alternativ:
• Ta bort alla egna undvikanden genom att välja .
• Ta bort ett eget undvikande genom att markera det och
välja
> Ta bort.
Terrängkörning
Du kan använda fågelvägsläget om du inte följer vägbanorna
när du navigerar.
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj Beräkningsläge > Terrängkörning > Spara.
Nästa rutt beräknas som en rak linje till platsen.
Mat
Bränslespårning
Logi
Du kan ställa in enheten så att den beräknar din
bränsleförbrukning, varnar dig när du närmar dig den längsta
uppskattade bränslesträckan och föreslår bensinstationer
baserat på beräknad bränsleräckvidd. När bränslespårning är
aktiverat anger aktuell bränslestatus.
Vit: Bränslespårning är inaktiverat eller enheten befinner sig inte
i motorcykelfästet.
Grön: Den beräknade bränsleräckvidden är över nivån för
bränsletankvarning.
Orange: Den beräknade bränsleräckvidden är under nivån för
bränsletankvarning.
Röd: Den beräknade återstående sträckan på tanken är 0.
Toaletter
Parkering
Banker och bankomater
Söka efter kommande intressanta platser
1 Välj > Längre fram på kartan.
2 Välj en flik.
3 Välj en intressant plats.
Undvika vägfunktioner
1 Välj Inställningar > Navigation > Undvikanden.
Navigering
7
Aktivera bränslespårning
Innan du kan aktivera bränslespårning måste enheten befinna
sig i motorcykelläge eller terrängkörningsläge och sitta i
motorcykelfästet.
När du aktiverar bränslespårning visas en bränslemätare på
färddatorn (Visa trippinformationssidan, sidan 8).
1 Fyll på bränsletanken.
2 Välj Appar > Bränsleinställningar > Bränslespårning.
3 Välj Distans per tank.
4 Ange den sträcka som fordonet körs på en tank bensin och
välj Klar.
Ställa in en varning för låg bränslenivå
Du kan ställa in att enheten ska varna när bränslenivån i tanken
är låg.
OBS! För att enheten ska kunna ge varningar om låg
bränslenivå måste den sitta i motorcykelfästet.
1 Aktivera bränslespårning (Aktivera bränslespårning, sidan 8).
2 Välj Bränsletankvarning.
3 Ange en distans och välj Klar.
När du bara har så mycket bränsle kvar att det räcker till den
distans du angivit visas en varning om låg bränslenivå på
kartsidan.
Återställa bränsleförbrukningen
När du fyller på bränsle bör du återställa bränsleförbrukningen
på enheten för att mer exakt hålla reda på återstående bränsle.
Välj Appar > Bränsleinställningar > Återställ bränsletank.
Aktivera Dynamisk tankning
Innan du kan aktivera Dynamisk tankning måste enheten
befinna sig i motorcykelläget och sitta i motorcykelfästet, och
bränslespårning måste vara aktiverat.
Du kan ställa in enheten så att den föreslår bensinstationer
baserat på beräknad bränsleräckvidd.
Välj Appar > Bränsleinställningar > Dynamisk tankning.
Kartsidor
Anpassa kartan
• Välj Norr upp om du vill visa kartan i 2D med norr överst.
• Välj 3D om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Visa ruttaktivitet
Visa en lista över svängar
När du navigerar längs en rutt kan du visa alla svängar och
manövrer för hela rutten och avståndet mellan svängarna.
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
Välj
en sväng.
2
Detaljerna för svängen visas. Om tillgänglig, visas en bild av
korsningen för korsningar på större vägar.
Visa hela rutten på kartan
1 Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på
kartan.
2 Välj > Karta.
Visa nästa sväng
Under navigering visas en förhandsvisning av nästa sväng,
filbyte och andra manövrer högst upp till vänster på kartan.
Förhandsvisningen omfattar avståndet till svängen eller
manövern och den fil du köra i, om tillgängligt.
Välj
på kartan för att visa nästa sväng på kartan.
Visa korsningar
Du kan visa korsningar på huvudvägar när du navigerar längs
en rutt. När du närmar dig en korsning på rutten visas helt kort
sidan för korsningen, om den är tillgänglig.
Välj
från kartan för att visa korsningen, om tillgänglig.
Visa trafikvarningar
När du navigerar längs en rutt kan en trafikvarning visas i
navigeringsfältet.
Välj varningen om du vill visa mer information.
Visa trippinformationssidan
På trippinformationssidan visas din aktuella hastighet samt
statistik om resan.
OBS! Om du stannar ofta bör du låta enheten vara påslagen så
att den kan mäta förfluten tid under resan.
Välj Hastighet på kartan.
Anpassa kartlager
Du kan anpassa vilka data som visas på kartan, t.ex. ikoner för
intressanta platser och vägförhållanden.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Välj vilka lager som ska inkluderas på kartan och välj Spara.
Visa tripploggen
Enheten har en tripplogg som är en registrering av den väg du
färdas.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartlager.
2 Markera kryssrutan Tripplogg.
Ändra kartdatafältet
1 Välj ett datafält på kartan.
OBS! Du kan inte anpassa Hastighet.
2 Välj vilken typ av data du vill visa.
3 Välj Spara.
Ändra kartperspektiv
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartvisningsläge.
2 Välj ett alternativ:
Återställa trippinformationen
1 Välj Hastighet på kartan.
2 Välj > Återställ fält.
3 Välj ett alternativ:
• När du inte navigerar längs en rutt väljer du Välj allt för att
nollställa alla datafält, förutom hastighetsmätaren, på
första sidan.
• Välj Nollställ trippdata om du vill nollställa informationen i
färddatorn.
• Välj Nollställ maxfart om du vill nollställa maxfarten.
• Välj Nollställ tripp B om du vill nollställa trippmätaren.
• Välj Kurs upp om du vill visa kartan i två dimensioner
(2D) med färdriktningen överst.
8
Kartsidor
Visa aktuell platsinformation
Om handsfree-samtal
Du kan använda sidan Var är jag? för att visa information om din
aktuella position. Det här är en användbar funktion om du
behöver tala om för räddningspersonal var du befinner dig.
Välj fordonet på kartan.
OBS! Även om de flesta telefoner och headset kan användas
finns ingen garanti för att en viss telefon eller ett visst headset
kan användas. Det är inte säkert att alla funktioner är tillgängliga
för din telefon.
Med hjälp av trådlös Bluetooth teknik kan enheten anslutas till
mobiltelefonen och det trådlösa headsetet eller hjälmen om du
vill ha händerna fria. Ta reda på om din enhet med Bluetooth
teknik är kompatibel med enheten genom att gå till
www.garmin.com/bluetooth.
Söka efter närliggande serviceställen
Du kan använda sidan Var är jag? för att söka efter närliggande
serviceställen, till exempel bränsle, sjukhus och polisstationer.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj en kategori.
Få vägbeskrivning till din aktuella plats.
Om du behöver ge någon en vägbeskrivning till din aktuella
position kan du få hjälp av din enhet.
1 Välj fordonet på kartan.
2 Välj > Vägbeskrivning till mig.
3 Välj en startplats.
4 Välj Välj.
Handsfree-funktioner
Du kan ansluta enheten till ett trådlöst headset och lyssna på
navigeringsröstmeddelanden via headsetet. När enheten är
ansluten till ett headset kan du ansluta till en mobiltelefon för att
ringa och ta emot samtal med enheten och headsetet.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Om trådlösa headset
Med hjälp av trådlös teknik kan enheten skicka
ljudnavigeringsmeddelanden till ett trådlöst headset. För mer
information, gå till http://www.garmin.com/bluetooth.
Para ihop med ett trådlöst headset
OBS! Endast ett headset i taget kan ta emot
navigeringsmeddelanden och telefonsamtal. Upp till två headset
kan användas för multimedieljud.
1 Placera ditt headset och din Bluetooth enhet inom 10 m
(33 fot) från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
3 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet och gör det
synligt för andra Bluetooth enheter.
4 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
När ihopparningen är klar kan du aktivera eller avaktivera
funktioner för ditt ihopparade trådlösa headset (Aktivera eller
avaktivera headsetfunktioner, sidan 9).
Aktivera eller avaktivera headsetfunktioner
Du kan aktivera eller avaktivera funktioner för ditt ihopparade
Bluetooth headset.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj ditt ihopparade Bluetooth headset.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• Om du vill höra telefonen och navigeringsmeddelanden
via headsetet väljer du Telefon, navigering.
• Om du vill höra medieuppspelning via headsetet väljer du
Mediespelare.
Para ihop telefonen
1 Placera telefonen och zūmo enheten högst ca 10 m (33 fot)
från varandra.
2 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och ställ in
telefonen på synlig.
3 Välj Inställningar > Bluetooth på zūmo enheten.
4 Följ instruktionerna på skärmen på din telefon och din zūmo
enhet.
När ihopparningen är klar kan du aktivera eller avaktivera
funktioner för din ihopparade smartphone (Aktivera eller
avaktivera smartphonefunktioner, sidan 9).
Aktivera eller avaktivera smartphonefunktioner
Du kan aktivera eller avaktivera funktioner för din ihopparade
smartphone.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj din ihopparade smartphone.
3 Välj ett eller flera alternativ:
• För att ringa eller ta emot telefonsamtal via din zūmo
enhet väljer du Telefonsamtal.
• För att ansluta till Smartphone Link appen på din
smartphone väljer du Smartphone Link (Smartphone
Link, sidan 10).
• Om du vill styra uppspelning av media på din smartphone
med zūmo enheten väljer du Mediespelare
(Mediespelare, sidan 11).
• Om du vill styra uppspelning av Pandora internetradio på
din smartphone med hjälp av din zūmo enhet väljer du
Pandora® (Pandora tjänsten, sidan 11).
®
Ringa ett samtal
Ringa ett nummer
1 Välj Appar > Telefon > Ring.
2 Ange numret.
3 Välj Ring.
Ringa en kontakt i telefonboken
Telefonboken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten kopplas. Det kan ta ett par minuter innan
telefonboken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den här
funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Telefonbok.
2 Välj en kontakt.
3 Välj Ring.
Ringa upp en plats
1 Välj Appar > Telefon > POI kategorier.
2 Välj en intressant plats.
3 Välj Ring.
Ta emot ett samtal
När du får ett samtal, välj Svara eller Ignorera.
Använda samtalshistoriken
Samtalshistoriken läses in från telefonen till enheten varje gång
telefonen och enheten ansluts. Det kan ta ett par minuter innan
Handsfree-funktioner
9
samtalshistoriken blir tillgänglig. Vissa telefoner stöder inte den
här funktionen.
1 Välj Appar > Telefon > Samtals-historik.
2 Välj en kategori.
En lista över samtal, med de senaste samtalen överst, visas.
3 Välj ett samtal.
telefonens dataanslutning. Enheten överför data från
Smartphone Link via trådlös Bluetooth teknik.
Realtidsinformationen finns tillgänglig kostnadsfritt och
abonnemangsbaserat via Garmin realtidstjänster (Garmin
realtidstjänster, sidan 10).
Sparade platser och senast hittade platser synkroniseras med
din telefon varje gång enheten ansluter till Smartphone Link.
Använda alternativ för Samtal pågår
1 Välj på kartan under ett samtal.
2 Välj ett alternativ.
Hämta Smartphone Link
• Överför ljudet till telefonen genom att välja Handenhet.
TIPS: Du kan använda den här funktionen om du vill
stänga av enheten, men behålla samtalet, eller om du vill
samtala privat.
TIPS: Du kan använda den här funktionen med
automatiska system, som en röstbrevlåda.
• Välj Tyst för att stänga av telefonen.
• Avsluta samtalet genom att välja Lägg på.
Ange ett hemtelefonnummer
TIPS: Du kan ändra ett sparat hemnummer genom att
redigera ”Hem” i listan över sparade platser (Ändra en sparad
plats, sidan 5).
1 Välj Appar > Telefon > > Ange hemnummer.
2 Ange ditt telefonnummer.
3 Välj Klar.
Ringa hem
Innan du kan ringa hem måste du ange ett telefonnummer för
din hemposition.
Välj Appar > Telefon > Ring hem.
Smartphone Link är tillgänglig för vissa smartphones. Gå till
www.garmin.com/smartphonelink eller läs i butiken med appar
för din telefon om kompatibilitet och tillgänglighet.
Hämta Smartphone Link från butiken med appar för din
telefon.
Information om hur du hämtar och installerar appar finns i
telefonens användarhandbok.
Ansluta till Smartphone Link
Innan du kan ansluta till Smartphone Link måste du hämta och
installera Smartphone Link-programmet på din telefon.
1 Starta Smartphone Link på din telefon.
2 Välj Inställningar > Bluetooth på enheten.
3 Markera kryssrutan Bluetooth.
4 Aktivera trådlös Bluetooth teknik på telefonen och sök efter
närliggande Bluetooth enheter.
Mer information finns i användarhandboken till telefonen.
5 På telefonen väljer du enheten i listan över närliggande
enheter.
6 Följ anvisningarna på skärmen och på enheten för att
bekräfta ihopparningen.
visas i statusfältet på enheten när Smartphone Link är
anslutet.
Para ihop ytterligare Bluetooth enheter
Garmin realtidstjänster
1 Placera headsetet eller telefonen och Bluetooth enheten
Innan du kan använda Garmin realtidstjänster måste enheten
vara ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone
Link (Ansluta till Smartphone Link, sidan 10).
Genom att ansluta till Smartphone Link får du tillgång till Garmin
realtidstjänster. Garminrealtidstjänster tillhandahåller kostnadsfri
och abonnemangsbaserad realtidsinformation på enheten, t.ex.
trafikdata och väder.
Vissa tjänster, t.ex. väder, är tillgängliga som separata appar på
din enhet. Andra tjänster, t.ex. trafik, utökar de befintliga
navigationsfunktionerna på enheten. För funktioner som kräver
åtkomst till Garmin realtidstjänster visas Smartphone Linksymbolen. Symbolen visas bara när enheten är ansluten till
Smartphone Link.
2
3
4
5
6
högst ca 10 m (33 fot) från varandra.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på enheten.
Aktivera trådlös Bluetooth teknik på headsetet eller telefonen
och gör så att den/det syns på andra Bluetooth enheter.
På din enhet väljer du Inställningar > Bluetooth > Sök efter
enheter.
En lista med Bluetooth enheter som finns i närheten visas.
Välj ditt headset eller din telefon i listan.
Välj OK.
Ta bort en ihopparad Bluetooth enhet
Du kan ta bort en ihopparad Bluetooth enhet för att förhindra att
den ansluter automatiskt till zūmo enheten i framtiden.
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj den enhet du vill ta bort.
3 Välj Ta bort ihopparning för enhet.
Använda appar
Använda hjälpen
Välj Appar > Hjälp om du vill visa information om hur du
använder enheten.
Söka efter hjälpavsnitt
Välj Appar > Hjälp >
.
Smartphone Link
Med appen Smartphone Link kan du synkronisera platsdata
med din telefon och få åtkomst till realtidsinformation via
10
Prenumerera på Garmins realtidstjänster
Innan du kan prenumerera på Garmins realtidstjänster måste du
installera Smartphone Link-appen på telefonen.
1 Starta Smartphone Link-appen på telefonen (Ansluta till
Smartphone Link, sidan 10).
2 Välj Mitt konto.
En lista över tjänster och abonnemangspriser visas.
3 Välj en tjänst.
4 Välj priset.
5 Välj Abonnera.
6 Följ instruktionerna på skärmen.
Planera en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj Ny resa.
Använda appar
3 Välj Välj startplats.
4 Söka efter en plats (Söka efter en plats efter kategori,
5
6
7
8
9
sidan 4).
Välj Välj.
Om du vill lägga till ytterligare platser väljer du
Välj Nästa.
Välj Spara.
Ange ett namn och tryck på Klar.
.
Schemalägga en resa
Du kan använda reseplaneraren om du vill skapa och spara en
resa med flera destinationer.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj en plats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Avgångstid.
• Välj Ankomsttid.
5 Välj ett datum och en tid och välj sedan Spara.
6 Välj Längd.
7 Välj den tid du kommer att stanna på platsen och välj Spara.
8 Vid behov, upprepa steg 3–7 för varje plats.
Ändra transportläge för en resa
Du kan ändra det transportläge som används i en sparad resa.
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj resa.
3 Välj > Transportläge.
4 Välj ett transportläge.
5 Välj Spara.
Navigera till en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj Kör!.
4 Välj din nästa destination och välj Start.
Ändra en sparad resa
1 Välj Appar > Reseplanerare.
2 Välj en sparad resa.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Välj Byt namn på resa.
• Välj Ändra destinationer för att lägga till en plats, eller för
att ändra ordning på platser.
• Välj Ta bort resa.
• Välj Optimera ordningen om du vill ordna resans stopp i
den mest effektiva ordningen.
Dela resor
Du kan dela med dig av resor med kompatibla Garmin enheter
med trådlös Bluetooth teknik.
1 Placera din enhet högst 10 m (33 fot) från en kompatibel
Garmin enhet.
2 Välj Appar > Reseplanerare > > Dela > Bluetooth.
3 Välj en resa och välj Klar.
4 Välj en enhet i listan och välj OK.
Skapa en tur och retur-rutt
Enheten kan skapa en tur och retur-rutt med hjälp av en angiven
startplats och sträcka, längd eller destination.
Använda appar
1
2
3
4
5
På hemskärmen väljer du Appar > Tur och retur.
Välj Startplats.
Välj en plats och välj Välj.
Välj Reseattribut.
Välj ett alternativ:
• Välj Välj en sträcka för att planera rutten baserat på
sträcka.
• Välj Välj en varaktighet för att planera rutten baserat på
tid.
• Välj Välj en destination för att planera din rutt baserat på
en angiven plats.
6 Ange sträcka, varaktighet eller destination.
7 Välj ett alternativ:
• Om du har angett sträcka eller varaktighet väljer du Klar >
Beräkna.
• Om du har valt en destination väljer du Välj.
8 Välj en rutt och välj Kör!.
Mediespelare
Mediespelaren kan endast användas om musik kan spelas upp
med god stereokvalitet. När ett headset utan A2DP används går
det inte att starta mediespelaren.
Tryck här om du vill spela upp aktuellt spår.
Tryck här om du vill justera volymen.
Tryck här en gång om du vill spela aktuell låt från början.
Tryck här två gånger om du vill spela upp föregående låt i
spellistan.
Håll knappen intryckt om du vill spola tillbaka aktuellt spår.
Tryck här om du vill hoppa till nästa spår.
Håll knappen intryckt för att snabbspola framåt genom det
aktuella spåret.
Tryck här om du vill pausa aktuellt spår.
Tryck här om du vill upprepa spellistan.
Tryck här om du vill blanda spellistan.
Tryck här om du vill ändra mediekälla.
Byta mediekälla
Du kan byta källa för uppspelning av media på enheten.
1 Välj Appar > Mediespelare > .
2 Välj en mediekälla.
Pandora tjänsten
Pandora är kostnadsfri användaranpassad radio som erbjuder
problemfria och gränslösa musikupplevelser och -upptäckter.
Pandora integrering kräver en kompatibel mobil enhet med
Pandora appen installerad. Om du vill ha mer information om
kompatibla mobila enheter besöker du www.pandora.com
/everywhere/mobile.
OBS! Pandora är för närvarande tillgängligt i USA, Australien
och Nya Zeeland.
Hämta Pandora appen
Innan du kan använda tjänsten Pandora på enheten måste du
hämta och installera Pandora appen på din smartphone.
1 Öppna butiken med appar på din kompatibla smartphone och
sök efter Pandora.
2 Installera Pandora appen.
Mer information finns i användarhandboken till din smartphone
eller din mobila medieenhet.
11
Använda Pandora
Innan du kan använda tjänsten Pandora måste du para ihop din
kompatibla smartphone med enheten (Para ihop telefonen,
sidan 9).
1 Välj Appar > Pandora® på enheten.
2 Anslut din kompatibla smartphone till enheten.
3 Starta appen Pandora på din smartphone.
4 Välj ett alternativ på zūmo enheten:
• Spela upp en låt med .
• Pausa en låt med .
• Hoppa över en låt med
.
• Om du gillar en låt kan du välja för att få höra fler
liknande låtar.
• Om du ogillar en låt kan du välja för att förhindra att den
spelas upp i framtiden.
Garmin övervakningssystemet för däcktryck finns som separat
tillbehör. Däcktrycksfunktionen är inte kompatibel med alla zūmo
modeller. Information om tillbehör och kompatibilitet hittar du på
www.garmin.com/zumo.
Ställa in däcktrycksgivarna
Innan du kan ställa in däcktrycksgivarna behöver du ha batteriet
och de numrerade etiketterna som följde med varje givare. Du
måste också ha en kompatibel zūmo enhet.
Givarna kommunicerar trådlöst med din kompatibla zūmo enhet.
Du kan övervaka däcktrycket och få varningar för lågt däcktryck
på zūmo enheten.
1 Ta bort locket À från givaren Á genom att vrida locket
moturs.
Byta radiostation
1 Välj Appar > Pandora®.
2 Välj .
3 Välj en station.
Spår
Ett spår av din väg spelas in. Spårloggen innehåller information
om den inspelade vägen, bl.a. tid, plats och höjd.
Visa spårinformation
1 Välj Appar > Spår > Aktiva.
2 Välj ett spår.
Spåret visas på kartan.
3 Välj .
4 Välj ett alternativ:
• Om du vill spara spåret väljer du Spara spår.
• Om du vill spara spåret som en resa väljer du Spara som
resa.
• Om du vill visa höjdprofilen för spåret väljer du Höjdprofil.
TracBack
®
2 Ta ut batteriet om du redan har satt in det i givaren.
3 På zūmo enheten väljer du Appar > Däcktryck.
4 Välj en fordonsprofil som matchar däckkonfigurationen för
fordonet.
5 Placera givaren nära zūmo enheten.
6 På zūmo enheten väljer du numret bredvid det däck som
givaren ska paras ihop med.
7 Sätt inom 30 sekunder i batteriet  i batterihållaren à på
givaren med pluspolen vänd uppåt.
Följ ditt senaste spår
Funktionen TracBack spelar in ett spår av din senaste
förflyttning. Du kan spåra den väg som du färdats tillbaka till din
startpunkt.
1 Välj Appar > TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj Kör!.
Spara ditt senaste spår som en resa
Du kan spara ditt senaste spår som en resa, som du kan
navigera senare med reseplaneraren (Navigera till en sparad
resa, sidan 11).
1 Välj TracBack.
Ditt senaste spår visas på kartan.
2 Välj > Spara som resa.
3 Ange ett namn och tryck på Klar.
Däcktryck
VARNING
Övervakningssystemet för däcktryck kan inte ersätta vanligt
däckunderhåll. Det är förarens ansvar att lufttrycket i däcken är
korrekt även om lufttrycket inte är så lågt att
däcktrycksvarningen har utlösts. Felaktigt däcktryck kan orsaka
att föraren tappar kontroll över fordonet, vilket kan leda till
allvarliga personskador och dödsfall.
12
zūmo enheten söker efter givaren. När ihopparningen har
slutförts visas ett bekräftelsemeddelande på givaren.
TIPS: Om ihopparningen misslyckas kan du ta ut batteriet ur
givaren och upprepa steg 6 och 7.
8 Ange det rekommenderade trycket för däcket.
9 Ange minimitrycket för däcket.
zūmo enheten utlöser en varning för lågt tryck om givaren
rapporterar ett däcktryck under det här värdet.
10 Sätt tillbaka och dra åt locket på givaren.
11 Sätt fast en numrerad etikett på givaren, utifrån det
däcknummer du valde i steg 6.
12 Upprepa den här proceduren för de återstående givarna.
Använda appar
Montera givarna på däcken
VARNING
Övervakningssystemet för däcktryck får endast användas med
däckventilskaft i metall. Om man monterar däcktrycksgivare på
däckventilskaft i andra material än metall kan däcket och/eller
däckventilskaftet skadas vilket kan leda till allvarliga
personskador och dödsfall.
MEDDELANDE
För att förhindra skador på givare och fordon bör du kontrollera
att ingen av de monterade givarna stör fordonets bromsar,
fjädringskomponenter eller annan fast utrustning. Om en
monterad givare stör någon fast utrustning på fordonet ska du
inte använda fordonet med givaren monterad.
För att förhindra eventuella däckvibrationer eller ojämnt
däckslitage på vissa fordon kan det vara nödvändigt att
balansera däcken när du har installerat sensorn.
Innan du monterar givarna på däcken bör du ställa in givarna
med din zūmo enhet.
1 Ta bort de befintliga ventilhattarna från fordonets däck.
2 På zūmo enheten väljer du Appar > Däcktryck för att visa ett
diagram över fordonsprofilerna.
3 Sätt fast givarna på däckens ventilskaft genom att dra åt dem
medurs.
OBS! Du måste sätta fast alla givare på rätt däck på fordonet
med utgångspunkt i diagrammet över fordonsprofiler och de
numrerade etiketter du satte på givarna under inställningen.
4 Snurra på hjulen för hand för att kontrollera att sensorerna
har tillräckligt med utrymme och att de inte stör fordonets
utrustning.
Däcktrycksvarningar
Enheten varnar dig med hjälp av popup-meddelanden, ikoner på
kartan och symboler i däcktrycksappen.
När det finns en varning för någon givare blir siffran bredvid
motsvarande däck röd i däcktrycksappen. Symbolerna under
siffran blir röda för att indikera de aktiva varningarna för givaren.
Lågt däcktryck
Låg batterinivå i givaren
Givaren är inte ansluten
Viloläge för däcktrycksgivare
När du parkerar fordonet och stänger av zūmo enheten går
däcktrycksgivaren in i viloläge efter några minuter. Givaren
skickar ingen information till zūmo enheten när den är i viloläge.
Det kan leda till att zūmo enheten rapporterar att givaren är
frånkopplad.
Nästa gång fordonet rör sig lämnar givaren viloläget och
återansluter automatiskt till zūmo enheten. Det kan ta upp till
30 sekunder att återansluta.
Använda kompassen
OBS! Du måste vara i rörelse för att kompassen ska kunna
fastställa din riktning.
Du kan navigera med hjälp av en GPS-kompass.
Välj Appar > Kompass.
VIRB fjärrkontroll
Med fjärrfunktionen för VIRB kan du styra din VIRB
actionkamera på avstånd. Gå in på www.garmin.com/VIRB för
att köpa en VIRB actionkamera.
®
Använda appar
Styra en VIRB actionkamera
Innan du kan använda fjärrfunktionen hos VIRB måste du
aktivera fjärrinställningarna på VIRB kameran. Mer information
finns i användarhandboken till VIRB serien.
1 Slå på VIRB kameran.
2 På zūmo enheten väljer du Appar > VIRB-fjärrkontroll >
Anslut.
3 Vänta medan enheten ansluter till din VIRB kamera.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Starta inspelning för att spela in video.
• Välj Stoppa inspelning för att avsluta videoinspelningen.
• Välj Stillbild för att ta ett foto.
Söka efter din senaste parkeringsplats
När du kopplar bort enheten från fordonsströmmen medan
enheten är påslagen, sparas din aktuella plats som en
parkeringsplats.
Välj Appar > Senaste platsen.
Visa tidigare rutter och destinationer
Innan du kan använda den här funktionen måste du aktivera
färdhistorikfunktionen (Enhets- och sekretessinställningar,
sidan 17).
Du kan visa dina föregående rutter och platser som du stannat
på i kartan.
Välj Appar > Platser jag besökt.
Logga servicehistorik
Du kan logga datum och trippmätaravläsningar när service eller
underhåll görs på ditt fordon. Enheten har flera tjänstekategorier
och du kan lägga till egna kategorier (Lägga till
servicekategorier, sidan 13).
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj Lägg till post.
4 Ange trippmätaravläsningen och välj Nästa.
5 Ange en kommentar (tillval).
6 Välj Klar.
Lägga till servicekategorier
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Lägg till kategori.
3 Ange ett kategorinamn och tryck på Klar.
Ta bort servicekategorier
När du tar bort en servicekategori tas även alla serviceposter i
den kategorin bort.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj > Ta bort kategorier.
3 Välj de servicekategorier du vill ta bort.
4 Välj Ta bort.
Byta namn på servicekategori
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj den kategori du vill byta namn på.
3 Välj > Byt namn på kategori.
4 Ange ett namn och tryck på Klar.
Ta bort serviceposter
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en servicekategori.
3 Välj > Ta bort poster.
13
4 Välj de serviceposter du vill ta bort.
5 Välj Ta bort.
Redigera en servicepost
Du kan redigera kommentaren, trippmätaravläsningen och
datum för serviceposten.
1 Välj Appar > Servicehistorik.
2 Välj en kategori.
3 Välj ett fält.
4 Ange den nya informationen och välj Klar.
Visa väderprognosen
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 10). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > Väder.
2 Välj en dag.
Den detaljerade prognosen för den dagen visas.
Visa vädret i närheten av en annan ort
1 Välj Appar > Väder > Aktuell position.
2 Välj ett alternativ:
• Om du vill visa vädret för en favoritort väljer du orten i
listan.
• Om du vill lägga till en favoritort väljer du Lägg till stad
och anger ortens namn.
Om det finns olästa meddelanden visas antalet på myGarmin
ikonen.
2 Välj ett meddelandeämne.
Hela meddelandet visas.
Trafik
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för att trafikinformationen är korrekt eller
aktuell.
Trafikinformation är kanske inte tillgängligt i alla områden eller
länder. Mer information om trafik och täckningsområden finns på
www.garmin.com/traffic.
• Trafikvarningar visas på kartan när det förekommer
trafikproblem utmed rutten eller i ditt område.
• För att kunna ta emot trafikinformation måste enheten vara
ansluten till Smartphone Link via ett aktivt trafikabonnemang.
Trafik på rutten
När en trafikförsening inträffar på rutten visas en varning på
kartan och enheten beräknar en alternativ rutt för att undvika
förseningen. Du kan välja om du vill använda alternativa rutter
automatiskt eller på begäran. Se Trafikinställningar för mer
information (Trafikinställningar, sidan 17). Din enhet kan leda
rutten genom ett trafikhinder om det inte finns någon bättre
alternativ rutt. Förseningstiden läggs automatiskt till i den
uppskattade ankomsttiden.
Visa väderradarn
Visa kommande trafik
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Du kan visa en animerad, färgkodad radarkarta över aktuella
väderförhållanden och en väderikon på kartan. Väderikonen
ändras och visar vädret i närheten, t.ex. regn, snö eller åska.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Väderradar.
Du kan visa trafikincidenter som finns längs rutten eller på den
väg där du färdas.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
Den närmast kommande trafikincidenten visas i ett fönster till
höger på kartan.
2 Välj incidenten om du vill visa mer information om den.
Visa vädervarningar
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
Medan du färdas med din enhet kan vädervarningar visas på
kartan. Du kan också visa en karta med vädervarningar i
närheten av din aktuella plats eller den valda orten.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vädervarningar.
Kontrollera vägförhållanden
Innan du kan använda den här funktionen måste du köpa
tjänsten Avancerat väder med hjälp av Smartphone Link.
1 Välj Appar > Väder.
2 Om det behövs väljer du en ort.
3 Välj > Vägförhållanden.
Visa myGarmin meddelanden
Innan du kan använda den här funktionen måste enheten vara
ansluten till en kompatibel telefon som kör Smartphone Link
(Ansluta till Smartphone Link, sidan 10). Den här funktionen är
inte tillgänglig i alla områden.
Du kan visa meddelanden från myGarmin, t.ex. meddelanden
om programvara och kartuppdateringar.
1 Välj Appar > myGarmin™.
14
Undvika trafikförseningar längs rutten
Innan du kan undvika trafikförseningar måste du ta emot
trafikinformation.
Som standard optimerar enheten automatiskt din rutt för att
undvika trafikförseningar. Om du har avaktiverat det här
alternativet i trafikinställningarna (Trafikinställningar, sidan 17)
kan du visa och undvika trafikförseningar manuellt.
1 När du navigerar längs en rutt väljer du > Trafik.
2 Välj Alternativ rutt, om tillgängligt.
3 Välj Kör!.
Visa trafik på kartan
Trafikkartan visar färgkodade trafikflöden och fördröjningar på
närliggande vägar.
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Om det behövs väljer du > Trafiktext för att visa texten för
trafikkartan.
Trafik i ditt område
Söka efter trafikincidenter
1 På huvudmenyn väljer du Appar > Trafik.
2 Välj > Trafikförhållanden.
3 Välj ett objekt i listan.
4 Om det finns fler än en incident trycker du på pilarna så visas
övriga incidenter.
Visa ett trafikproblem på kartan
på trafikkartan.
1 Välj
Trafik
2 Välj en Trafikförhållanden.
Förklaring till trafikdata
I trafiktexten förklaras de ikoner och färger som används på
trafikkartan.
1 Från kartan väljer du > Trafik.
2 Välj Trafiktext.
Om trafikövervakningskameror
Trafikövervakningskameror ger dig realtidsbilder av
trafikförhållanden på huvudvägar och i korsningar. Du kan spara
kameror som du vill visa regelbundet.
Spara en trafikövervakningskamera
Innan du kan använda den här funktionen måste du skaffa ett
abonnemang på tjänsten photoLive och enheten måste vara
ansluten till en kompatibel telefon med Smartphone Link
(Smartphone Link, sidan 10).
Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj Tryck för att lägga till.
3 Välj en väg.
4 Välj en korsning.
5 Välj Spara.
Visa en trafikövervakningskamera
Innan du kan visa en trafikövervakningskamera måste du spara
en trafikövervakningskamera (Spara en
trafikövervakningskamera, sidan 15).
1 Välj Appar > photoLive.
2 Välj en kamera.
trafficTrends™
När funktionen trafficTrends aktiveras använder enheten
trafikhistorikinformation för att beräkna effektivare rutter.
OBS! Olika rutter kan beräknas utifrån trafiktrender för aktuell
veckodag eller tid på dagen.
• Kartor och GPX-waypointfiler från myGarmin™
kartprogramvara, inklusive MapSource och BaseCamp™
(Egna intressanta platser, sidan 18).
• GPI-filer med anpassade sevärdheter från Garmin POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 18).
• MP3-musikfiler.
®
Om minneskort
Du kan köpa minneskort från en elektronikleverantör eller köpa
förinläst Garmin kartprogramvara (www.garmin.com). Vid sidan
av kartor och data kan minneskortet lagra filer som kartor, bilder,
geocache-platser, rutter, waypoints och egna intressanta
platser.
Installera ett minneskort
OBS! Enheten kan använda minneskort av typerna microSD,
microSDHC och microSDXC. Den fungerar inte med exFAT.
Minneskorten måste formateras som FAT32.
1 Ta bort locket och batteriet på baksidan av enheten.
2 Sätt i ett minneskort på rätt plats i enheten.
3 Tryck ned det tills du hör ett klick.
Ansluta enheten till en dator
Du kan ansluta enheten till datorn med en USB-kabel.
1 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till porten på
enheten.
2 Anslut den större kontakten på USB-kabeln till en port på
datorn.
En bild av enheten ansluten till en dator visas på enhetens
skärm.
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Överföra data från datorn
1 Anslut enheten till datorn (Ansluta enheten till en dator,
Avaktivera trafficTrends
Om du vill förhindra att enheten registrerar eller delar trafikdata
måste du avaktivera trafficTrends.
Välj Inställningar > Trafik > trafficTrends.
Aktivera trafik
Du kan aktivera eller avaktivera trafikdata. När trafikdata
avaktiveras tar enheten inte emot trafikdata, men undviker
fortfarande områden med risk för trafikstockning längs rutter
med hjälp av funktionen trafficTrends, om den aktiverats
(trafficTrends™, sidan 15).
1 Välj Inställningar > Trafik.
2 Markera kryssrutan Trafik.
Datahantering
Datahantering
Du kan lagra filer på enheten. Enheten har en minneskortplats
för ytterligare datalagring.
OBS! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
Filtyper
2
3
4
5
6
sidan 15).
Beroende på vilket operativsystem du har på datorn visas
enheten antingen som en bärbar enhet, en extern enhet eller
en extern volym.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Bläddra till en mapp på enheten.
OBS! Om det är en extern enhet eller volym ska du inte
lägga några filer i Garmin mappen.
Välj Ändra > Klistra in.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Enheten stöder följande filtyper.
Datahantering
15
Ta bort filer
MEDDELANDE
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Anpassa enheten
Kart- och fordonsinställningar
Om du vill öppna Kart- och fordonsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Karta och fordon.
Fordon: Anger vilken ikon som visar din position på kartan. Gå
till www.garmingarage.com för fler ikoner.
Kartvisningsläge: Anger perspektiv på kartan.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Karttema: Ändrar färg på kartdata.
Kartverktyg: Anger vilka genvägar som visas på
kartverktygsmenyn.
Kartlager: Anger de data som visas på kartsidan (Anpassa
kartlager, sidan 8).
Autozoom: Väljer automatiskt rätt zoomnivå för optimal
användning av kartan. När den är avaktiverad måste du
zooma in och ut manuellt.
Hörbar Fartvarning: Du får en varning när fordonet överskrider
hastighetsbegränsningen.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
minaKartor: Anger vilka installerade kartor som enheten
använder.
Aktivera kartor
Du kan aktivera kartprodukter som har installerats på din enhet.
TIPS: Om du vill köpa fler kartprodukter går du till
http://buy.garmin.com.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > minaKartor.
2 Välj en karta.
Anpassa kartverktyg
Du kan välja de genvägar som visas på kartverktygsmenyn.
1 Välj Inställningar > Karta och fordon > Kartverktyg.
2 Välj vilka kartverktyg som ska inkluderas i menyn.
3 Välj Spara.
Navigeringsinställningar
Om du vill öppna sidan Navigeringsinställningar väljer du
Inställningar > Navigation på huvudmenyn.
Beräkningsläge: Anger beräkningsmetod för rutter.
Omräkning utanför rutt: Anger inställningar för omräkning när
du navigerar bort från en aktiv rutt.
Undvikanden: Ställer in vägfunktioner du vill undvika på en rutt.
Egna undvikanden: Gör att du kan undvika specifika vägar
eller områden.
Avgiftsvägar: Gör inställningar för att undvika avgiftsvägar.
Tullar och avgifter: Gör inställningar för att undvika
avgiftsbelagda vägar och vinjetter.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
16
Begränsat läge: Avaktiverar alla funktioner som kräver
betydande uppmärksamhet och som kan stjäla
uppmärksamhet från körningen.
GPS-simulator: Gör att enheten inte tar emot någon GPSsignal och sparar batteri.
Inställningar för beräkningsläget
Välj Inställningar > Navigation > Beräkningsläge.
Ruttberäkningen är baserad på väghastigheter och
fordonsaccelerationsdata för en given rutt.
Kortare tid: Beräknar rutter som går fortare att köra men som
kan ha längre körsträcka.
Kortare väg: Beräknar rutter med kortare körsträcka men som
kan ta längre tid att köra.
Terrängkörning: Beräknar en direkt linje från din plats till din
destination.
Kurviga vägar: Beräknar rutter som föredrar kurviga vägar.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Undvika avgiftsvägar
1 Välj Inställningar > Navigation.
2 Välj ett alternativ:
OBS! Menyn ändras baserat på ditt område och kartdata på
enheten.
• Välj Avgiftsvägar.
• Välj Tullar och avgifter > Avgiftsvägar.
3 Välj Fråga alltid, Undvik eller Tillåt och välj Spara.
Undvika vinjetter
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla områden.
Kartdata på din enhet kan innehålla detaljerad vinjettinformation
för vissa länder. Du kan undvika eller tillåta vinjetter för varje
land.
1 Välj Inställningar > Navigation > Tullar och avgifter >
Vinjetter.
2 Välj land.
3 Välj Fråga alltid, Undvik eller Tillåt och välj Spara.
Skärminställningar
Om du vill öppna sidan Skärminställningar väljer du
Inställningar > Skärm.
Orientering: Ställer in skärmen på porträtt (stående) eller
landskap (liggande).
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Ljusstyrka: Anpassar skärmens ljusstyrka.
Skärmtidsgräns: Anger inaktivitetstidsgränsen innan enheten
försätts i viloläge.
Skärmbild: Ta en bild av enhetens skärm. Skärmbilderna
sparas i mappen Screenshot på enheten.
Bluetooth inställningar
Välj Inställningar > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Sök efter enheter: Söker efter Bluetooth enheter i närheten.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar din enhet på andra enheter med trådlös Bluetooth
teknik.
Slå ifrån Bluetooth
1 Välj Inställningar > Bluetooth.
2 Välj Bluetooth.
Anpassa enheten
Bilagor
Trafikinställningar
På huvudmenyn väljer du Inställningar > Trafik.
Trafik: Aktiverar trafik.
Optimera rutt: Gör att enheten kan använda optimerade
alternativa rutter automatiskt eller på begäran (Trafik på
rutten, sidan 14).
Trafikmeddelanden: Ställer in allvarlighetsgrad för den
trafikfördröjning som enheten visar en trafikvarning för.
trafficTrends: Aktiverar funktionen trafficTrends (trafficTrends™,
sidan 15).
Enhets- och tidsinställningar
Om du vill öppna sidan Enhets- och tidsinställningar väljer du på
huvudmenyn Inställningar > Enheter och tid.
Aktuell tid: Ställer in enhetens tid.
Tidsformat: Välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-visning.
Enheter: Anger den måttenhet som ska användas för avstånd.
Positionsformat: Anger koordinatformat och datum som
används för geografiska koordinater.
Språk- och tangentbordsinställningar
Om du vill öppna inställningarna för Språk och tangentbord
väljer du Inställningar > Språk och tangentbord.
Röstspråk: Anger språket för röstmeddelanden.
Textspråk: Anger all skärmtext till det valda språket.
OBS! Att textspråket ändras innebär inte att språket i data
som användaren lagt in ändras.
Tangentbordsspråk: Aktiverar språk för knappsatsen.
Enhets- och sekretessinställningar
Om du vill öppna enhetsinställningarna väljer du Inställningar >
Enhet.
Om: Visar enhetens versionsnummer för programvaran, IDnummer för enheten och information om flera andra
programfunktioner.
EULA: Visar licensavtal för slutanvändare.
OBS! Den här informationen krävs om du vill uppdatera
systemprogramvaran eller köpa ytterligare kartdata.
Positionsrapportering: Delar din positionsinformation med
Garmin för att förbättra innehållet.
Färdhistorik: Enheten registrerar information för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Rensa färdhistorik: Rensar färdhistoriken för funktionerna
myTrends, Platser jag besökt och Tripplogg.
Strömkablar
Enheten kan strömförsörjas på olika sätt.
• Strömkabel för fordon
• USB-kabel
• Nätadapter (valfritt tillbehör)
Ladda enheten
OBS! Den här klass III-produkten ska strömförsörjas med en
LPS-strömkälla.
Du kan ladda enhetens batteri med någon av följande metoder.
• Anslut enheten till fordonsströmkabeln.
• Anslut enheten till en dator med en USB-kabel.
Det kan hända att enheten laddas långsamt när den är
ansluten till en dator. Vissa bärbara datorer kan inte ladda
enheten.
• Anslut enheten till det extra strömadaptertillbehöret, t.ex. en
väggadapter.
Du kan köpa en godkänd Garmin AC/DC-adapter för
användning i hem- och kontorsmiljö från en Garmin
återförsäljare eller på www.garmin.com.
Skötsel av enheten
MEDDELANDE
Undvik att tappa enheten.
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Rengöra ytterhöljet
MEDDELANDE
Använd inte kemiska rengörings- eller lösningsmedel som kan
skada plastkomponenterna.
1 Du rengör enhetens ytterhölje (inte pekskärmen) med en
fuktig trasa med milt rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Rengöra pekskärmen
1 Använd en mjuk, ren, luddfri trasa.
2 Om det behövs, fukta trasan med vatten.
3 Om du använder en lätt fuktad trasa, stäng av enheten och
koppla ur enheten från eluttaget.
Inställningar för positionslarm
4 Torka skärmen försiktigt med trasan.
OBS! Du måste ha egna intressanta platser (POI:er) inlästa för
att larm för larmade positioner ska visas.
Välj Inställningar > Positionslarm.
Ljud: Anger vilka typer av varningar som ska höras när du
närmar dig larmade positioner.
Varningar: Anger vilken typ av larmade positioner som
varningar ska spelas upp för.
• Du kan förhindra att enheten stjäls genom att lägga den och
fästet utom synhåll när den inte används.
• Ta bort resterna efter sugfästet på vindrutan.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Återställa inställningarna
Du kan återställa en kategori med inställningar eller alla
inställningar till fabriksinställningarna.
1 Välj Inställningar.
2 Om det behövs väljer du en inställningskategori.
3 Välj > Återställ.
Bilagor
Förhindra stöld
Byta säkring i 12 V-strömkabeln
MEDDELANDE
När du byter ut säkringen bör du vara försiktig så att du inte
tappar bort någon av de små bitarna och se till att du sätter
tillbaka dem på rätt ställen. 12 V-strömkabeln fungerar inte om
den inte satts ihop rätt.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta
den säkring som finns i fordonsadapterns ände.
17
1 Skruva loss ändstycket À.
2 Ta bort ändstycket, den silverfärgade spetsen Á och
säkringen Â.
3 Sätt i en ny snabbsäkring på 3 A.
4 Sätt den silverfärgade änden i ändstycket.
5 Skruva tillbaka ändstycket i 12 V-strömkabeln Ã.
Montera enheten på instrumentbrädan
MEDDELANDE
Klistret på tejpen för permanent montering är extremt svårt att ta
bort efter att du har satt dit den.
Du kan använda monteringsplattan (tillval) till att fästa enheten
på instrumentbrädan på ett sätt som uppfyller gällande krav. Mer
information finns på www.garmin.com.
1 Rengör och torka instrumentbrädan där du vill placera
plattan.
2 Ta bort skyddsarket från den permanenta fästtejpen på
plattans undersida.
3 Placera plattan på instrumentbrädan.
4 Ta bort plasthöljet från fästplattans ovansida.
5 Placera sugkoppsfästet på plattan.
6 För spaken nedåt (mot plattan).
Ta bort enheten, fästet och sugkoppen
Ta bort enheten från fästet
1 Tryck på frigöringsfliken eller -knappen på fästet.
2 Luta enheten framåt.
Ta bort fästet från sugkoppen
1 Vrid enhetsfästet till höger eller vänster.
2 Tryck tills kulan på sugkoppen lossnar från sockeln på fästet.
Ta bort sugkoppen från vindrutan
1 För spaken på sugkoppen mot dig.
2 Dra fliken på sugkoppen mot dig.
Köpa fler kartor
1 Gå till produktsidan för enheten på (www.garmin.com).
2 Klicka på fliken Kartor.
3 Följ instruktionerna på skärmen.
Fartkameror
MEDDELANDE
Garmin ansvarar inte för noggrannheten hos eller följderna av
användningen av en egen databas för intressanta platser eller
fartkameror.
OBS! Den här funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller för
alla produktmodeller.
Information om placering av fartkameror och
hastighetsbegränsningar är tillgängligt i vissa områden för vissa
produktmodeller. Gå till www.garmin.com/safetycameras för att
kontrollera tillgängligheten och kompatibiliteten eller köpa ett
abonnemang eller en engångsuppdatering. Du kan när som
helst köpa en ny region eller förlänga ett befintligt abonnemang.
18
Du kan uppdatera fartkameror för ett befintligt
fartkameraabonnemang genom att gå till http://my.garmin.com.
För att få den mest uppdaterade fartkamerainformationen bör du
uppdatera enheten ofta.
För vissa enheter och regioner kan grundläggande information
om fartkameror medfölja enheten. Medföljande information
innehåller inte uppdateringar eller abonnemang.
Egna intressanta platser
Egna intressanta platser är anpassade punkter på kartan. De
kan innehålla varningslarm som meddelar dig när du är i
närheten av en angiven punkt eller om du kör för fort.
Installera POI Loader
Du kan skapa eller hämta listor med egna intressanta platser på
datorn och installera dem på enheten med programvaran POI
Loader.
1 Gå till www.garmin.com/poiloader.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Använda hjälpfilerna för POI Loader
För mer information om POI Loader, se hjälpfil.
När POI Loader är öppen, klicka på Hjälp.
Söka efter egna intressanta platser
Innan du kan söka efter intressanta platser måste du läsa in de
intressanta platserna på enheten med programvaran POI
Loader (Installera POI Loader, sidan 18).
1 Välj Vart? > Kategorier.
2 Bläddra till avsnittet Övriga kategorier och välj en kategori.
Köpa tillbehör
Gå till http://buy.garmin.com.
Enhetsinformation
Specifikationer
Vattentålighet
IEC 60529 IPX7
Drifttemperaturområde
-20 till 55 °C (-4 till 131 °F)
Laddningstemperaturområde
0 till 45 °C (32 till 113 °F)
Strömförsörjning (CLA,
motorcykel eller extern
strömkälla)
8–28 V likström
Strömförsörjning (USB)
5 V ±0,25 V
Batterilivslängd
Upp till 4 timmar, beroende på användning
och inställningar
Batterityp
Litiumjonbatteri som kan bytas av
användaren
Batterispänningsområde
3,5–4,1 V
Radiofrekvensprotokoll
2,4 GHz-protokoll för trådlös ANT+
kommunikation (för VIRB fjärrkontrollen)
2,4 GHz ANT (för övervakningssystemet
för däcktryck)
®
®
Felsökning
Min enhet hämtar inte satellitsignaler
• Se till att GPS-simulatorn är avstängd
(Navigeringsinställningar, sidan 16).
• Ta ut enheten från parkeringsgarage och bort från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i flera minuter.
Enhetsinformation
Enheten laddas inte i fordonet
• Kontrollera säkringen i 12 V-strömkabeln (Byta säkring i
12 V-strömkabeln, sidan 17).
• Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att det finns
ström i strömuttaget.
• Kontrollera att temperaturen inne i fordonet är mellan 0 och
45 °C (mellan 32 och 113 °F).
• Kontrollera att säkringen till strömuttaget på fordonet inte är
trasig.
Mitt batteri tappar laddningen fort
•
•
•
•
Minska skärmens ljusstyrka (Skärminställningar, sidan 16).
Korta ned skärmtidsgränsen (Skärminställningar, sidan 16).
Minska volymen (Ställa in volymen, sidan 3).
Avaktivera trådlös Bluetooth teknik (Slå ifrån Bluetooth,
sidan 16).
• Försätt enheten i viloläge när den inte används (Aktivera och
avsluta viloläget, sidan 3).
• Håll enheten borta från extrema temperaturer.
• Lämna inte enheten i direkt solljus.
Det verkar inte som om batterimätaren visar
rätt
1 Låt enheten ladda ur helt.
2 Ladda upp enheten helt utan att avbryta laddningscykeln.
Enheten visas inte som flyttbar enhet på
datorn
På de flesta Windows datorer ansluts enheten med hjälp av
MTP (Media Transfer Protocol). I MTP-läge visas enheten som
en bärbar enhet och inte som en flyttbar enhet. Det finns
funktioner för MTP-läge i Windows 7, Windows Vista och
Windows XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten visas inte som bärbar enhet på
datorn
På Mac datorer och vissa Windows datorer ansluts enheten via
USB-masslagringsläget. I USB-masslagringsläge visas enheten
som en flyttbar enhet eller volym, och inte som en bärbar enhet.
I tidigare Windows versioner än Windows XP Service Pack 3
används USB-masslagringsläge.
Min enhet visas inte som bärbar enhet,
flyttbar enhet eller volym på datorn
1 Koppla bort USB-kabeln från datorn.
2 Stäng av enheten.
3 Anslut USB-kabeln till en USB-port på datorn och till enheten.
TIPS: Enheten ska anslutas direkt till en USB-port på datorn
och inte till en USB-hubb.
Enheten startas automatiskt och ställs i MTP-läge eller USBmasslagringsläge. En bild av enheten ansluten till en dator visas
på enhetens skärm.
Felsökning
19
Index
Symboler
2D-kartvy 8
3D-kartvy 8
A
adresser, söka 5
aktuell position 9
anpassa, undvikanden 7
anpassa enheten 16
användardata 15
ta bort 16
avstickare 7
B
batteri
ladda 4, 17, 19
maximerar 19
montera 1
problem 19
besvara samtal 9
bildskärmsinställningar 16
Bluetooth teknik 9
aktivera 9
avaktivera 16
inställningar 16
ta bort en ihopparad enhet 10
Bluetooth-teknik
aktivera 9
avaktivera 9
bränsle, spåra 7, 8
byta namn på resor 11
byta sökområde 5
D
dator, ansluta 15, 19
destinationer. Se positioner
däcktryck
givare 12, 13
profiler 12
varningar 13
viloläge 13
E
egna intressanta platser 18
enhets-ID 17
EULA 17
extrafunktioner, egna intressanta platser 18
F
fartkameror, abonnemang 18
felsökning 18, 19
filer
format som kan användas 15
överföra 15
fågelvägen, navigera 7
färddator, återställa information 8
färdhistorik 17
fäste, ta bort 18
G
Garmin Express 2
registrera enheten 2
uppdatera programvaran 2
Garmin realtidstjänster 10
Garmins realtidstjänster, prenumerera på 10
genvägar 4
lägga till 4
ta bort 4
geocaching 5
GPS 4
H
headset, para ihop 9, 10
hem
ange platser 5
köra 5
ringa 10
telefonnummer 10
ändra position 5
20
hjälp. 10 Se även produktsupport
I
ID-nummer 17
ihopparning, ta bort en ihopparad enhet 10
instrumentbrädans fäste 18
inställningar 16, 17
Intressant plats. 18 Se även Intressanta
platser (POI)
intressanta platser (POI Loader) 18
intressanta platser (POI)
egna 18
extrafunktioner 18
POI Loader 18
K
kablar
kraft 17
motorcykelfäste 1
kameror, säkerhet 18
karta, datafält 8
kartbild
2D 8
3D 8
kartlager, anpassa 8
kartor 5, 6, 16
detaljnivå 16
köpa 18
lager 8
tema 16
uppdatera 2
visa rutter 8
kartperspektiv 8
kartverktyg 16
kompass 13
koordinater 5
korsningar, söka 5
köra hem 5
L
ladda enheten 4, 17, 19
larm för larmade positioner, inställningar 17
latitud och longitud 5
ljud, larmade positioner 17
ljusstyrka 3
längre fram
söka efter serviceställen 7
söka efter tjänster 7
M
mediespelare 11
microSD-kort. 15 Se även minneskort
installera 15
minneskort 15
installera 15
montera enheten
instrumentbräda 18
motorcykel 1
personbil 2
sugkopp 18
ta bort från fäste 2, 18
motorcykelfäste, kablar 1
myGarmin, meddelanden 14
myTrends, rutter 7
N
navigering 6
fågelvägen 7
förhandsvisa rutter 6
inställningar 16
nästa sväng 8
P
para ihop
headset 9, 10
telefon 9
parkering 5
sista platsen 13
POI Loader 18
positioner 4, 13
aktuell 5, 9
ange hem 5
ringa 9
senaste sök 5
simulerad 5
spara 5
söka efter 5
prenumerationer, Garmins realtidstjänster 10
produktregistrering 2
produktsupport 10
programvara
uppdatera 2
version 17
R
registrera enheten 2
rengöra enheten 17
rengöra pekskärmen 17
reseplanerare 10, 11
redigera en resa 11
riktningar 8
ringa 9
rutter 11
beräkna 6
beräkningsläge 6, 16
föreslagna 7
förhandsvisning 6
hoppa över en punkt 7
lägga till en punkt 6
myTrends 7
starta 5, 6
stoppa 7
visa på kartan 8
röstmeddelande 9
S
samtal 9
hem 10
historik 9
kontakter 9
ringa 9
ringa upp 9
samtal väntar 10
svara 9
satellitsignaler
söka 4
visa 4
senast hittade platser 5
servicehistorik
kategorier 13
poster 13, 14
redigera 14
ta bort 13
simulerade platser 5
skärm, ljusstyrka 3
skärmbilder 16
skärmknappsats 4
skötsel av enheten 17
Smartphone Link 10
ansluta 10
Garmin realtidstjänster 10
Snabbsökning 4
spara, aktuell position 5
sparade platser 5, 6, 11
kategorier 6
redigera 5
ta bort 6
specifikationer 18
språk
röstspråk 17
tangentbord 17
spår 12
strömkablar 17
byta säkringen 17
strömknapp 3
stöld, undvika 17
sugkopp 18
svänglista 8
säkring, byta 17
söka efter platser. 4 Se även platser
adresser 5
Index
kategorier 4
koordinater 5
korsningar 5
orter 5
söka efter serviceställen, längre fram 7
sökfält 4
trippdata 8
återställa inställningarna 17
T
ta bort
alla användardata 16
ihopparad Bluetooth enhet 10
resor 11
servicekategorier 13
serviceposter 13
ta bort fästet 18
tangentbord 4
layout 17
språk 17
telefon, para ihop 9, 10
telefonbok 9
telefonsamtal 9
ringa 10
röstuppringning 10
samtal väntar 10
stänga av ljud 10
svara 9, 10
telefonsamtal med handsfree 9
tidsinställningar 4, 17
tillbehör 18
TracBack 12
trafficTrends 15
avaktivera 15
trafik 14, 15, 17
alternativ rutt 14
data 15
incidenter 14
kameror 15
karta 14
söka efter förseningar 14
trafficTrends 15
varningar 8
trafikövervakningskameror 15
visa 15
transportlägen 4
ändra 11
trippdata, återställa 8
trippinformation, visa 8
tripplogg, visa 8
trådlöst headset 9
U
undvikanden 16
anpassa 7
avaktivera 7
område 7
ta bort 7
väg 7
vägegenskaper 7
uppdatera
kartor 2
programvara 2
USB, koppla bort 15
V
Var är jag? 5, 9
varning för låg bränslenivå 8
varningar, trafik 8
viloläge 3, 13
VIRB fjärrkontroll 13
VIRB fjärrkontroll 13
visning av korsningar 8
volym, justera 3
väder 14
radar 14
vägförhållanden 14
vägbeskrivningar 8
vägförhållanden, väder 14
Å
återställa
enhet 3
Index
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising