Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Kezdő lépések

Garmin zūmo® 590LM Kezdő lépések
zūmo 590
®
Kezdő lépések
2014. Március
190-01706-62_0A
Nyomtatva Tajvanon
Első lépések
FIGYELEM!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.‍
Az akkumulátor behelyezése
1 Forgassa el az akkumulátorfedél D-gyűrűjét balra, majd
távolítsa el az akkumulátorfedelet.‍
2 Keresse meg a lítium-ion akkumulátort a termék dobozában.‍
3 Szükség esetén helyezzen be a készülékbe egy microSD™
kártyát À.‍
3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas
épületektől és fáktól távol.‍
Alvó üzemmód – Be- és kilépés
Az alvó üzemmód segítségével takarékosabb
akkumulátorhasználatot érhet el, amikor éppen nem használja a
készüléket.‍ Alvó üzemmódban készüléke nagyon kevés
energiát fogyaszt, és azonnal használatra kész lehet.‍
TIPP: ha a készüléket alvó üzemmódba kapcsolja, akkor az
akkumulátor gyorsabban feltöltődik.‍
Nyomja meg a bekapcsológombot À.‍
A készülék kikapcsolása
1 Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg egy jelzés nem
jelenik meg a képernyőn.‍
A jelzés öt másodperc után jelenik meg.‍ Ha felengedi a
bekapcsológombot a jelzés megjelenése előtt, az eszköz
alvó üzemmódra vált.‍
2 Válassza a Ki lehetőséget.‍
Közlekedési módok
Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a
navigáció más-más módon történik.‍ Az aktuális közlekedési
módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.‍
Autó mód
4 Helyezze be az akkumulátort, úgy, hogy a kábele felül
legyen.‍
5 Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját Á az
akkumulátorcsatlakozó aljzathoz Â.‍
Motor mód
Terep mód
Közlekedési mód kiválasztása
Válassza a
ikont.‍
A súgó használata
A készülék használatára vonatkozó információk
megtekintéséhez válassza ki az Alkalmazások > Súgó
elemet.‍
Keresés a Súgótémakörök között
Válassza ki az Alkalmazások > Súgó >
lehetőséget.‍
Támogatás és frissítések
6 Zárja le az akkumulátorfedelet és rögzítse a D-gyűrűvel.‍
GPS-jelek keresése
A készülékkel történő navigáláshoz be kell fognia a
műholdjeleket.‍ Az állapotsávon lévő jel a műholdjel
erősségét mutatja.‍ A műholdjelek vétele akár több percig is
eltarthat.‍
1 Kapcsolja be a készüléket.‍
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.‍
2
A Garmin Express™ egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a
szolgáltatásokhoz a Garmin® készülékek számára.‍ A
szolgáltatások nem minden készüléken érhetőek el.‍
• Termékregisztráció
• Kézikönyvek
• Szoftverfrissítések
• Térképfrissítések
• Járművek, hangok és további extrák
A Garmin Express beállítása
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.‍
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép egy szabad
USB-portjába csatlakoztassa.‍
3 Tekintse meg a www.garmin.com/‍dashboard weboldalt.‍
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
A képernyő fényerejének beállítása
1 Válassza az Alkalmazások > TracBack lehetőséget.‍
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.‍
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.‍
2 Válassza az Indulás lehetőséget.‍
A hangerő beállítása
Az útvonal a térképen
Ahhoz, hogy be tudja állítani a hangerőt, előbb csatlakoztatnia
kell a készüléket egy töltést biztosító tartókonzolhoz, vagy egy
headsethez a Bluetooth® vezeték nélküli funkciót használva.‍
1 Válassza a Hangerő elemet.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.‍
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.‍
• További opciókért válassza a lehetőséget.‍
FIGYELEM!
A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt
szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos
felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett
sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét
használva vezessen.‍ A Garmin nem tartozik felelősséggel
semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön
esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések
betartásának elmulasztása miatt kap.‍
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet.‍ Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.‍
1 Válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.‍
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.‍
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).‍
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.‍
• Egy közeli cím kereséséhez adja meg az utca nevét vagy
számát.‍
• Egy másik városban található cím kereséséhez adja meg
a házszámot, az utca nevét, a várost és az államot.‍
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.‍
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.‍
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kulcsszót.‍
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.‍
6 Válasszon ki egy helyet.‍
Keresési terület módosítása
1 A főmenüben válassza a Hova? lehetőséget.‍
2 Válassza a Keresés ehhez közel: lehetőséget.‍
3 Válasszon beállítást.‍
Legutóbb talált úti célok keresése
A készülék tárolja a legutóbbi 50 úti cél találatát.‍
1 Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.‍
2 Válassza ki a helyet.‍
A közelben levő szolgáltatások keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel megkeresheti a közelben levő
szolgáltatásokat, pl.‍ üzemanyag, kórház, rendőrőrs.‍
1 A térképen válassza ki a járművet.‍
2 Válasszon kategóriát.‍
A legutóbbi útvonal választása
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.‍
A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg.‍ A célt
egy kockás zászló ikon jelzi.‍
Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható
nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel
navigálja el a célállomásig.‍ Ha eltér az eredeti útvonaltól, a
készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.‍
Előfordulhat, hogy egy, az aktuális sebességkorlátozást mutató
adatmező jelenik meg a nagyobb utakon való haladás közben.‍
A térkép használata
1 Válassza a Térkép megtek.‍ lehetőséget.‍
2 Válassza ki a térkép bármely pontját.‍
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.‍
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.‍
• Adott kategóriák megjelenítéséhez válassza a
lehetőséget.‍
Útvonaltervezés kanyargós utakra
A készülék képes olyan útvonalat tervezni, amely kanyargós
utak mentén halad.‍ Ez a funkció élvezetesebb utat képes
biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság
árán.‍
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden
készüléktípus esetében.‍ Ez a funkció az adott
térképtartománytól függ.‍
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód >
Élesen kanyargó utak > Mentés lehetőséget.‍
2 Útvonal megkezdése.‍
Pont hozzáadása egy útvonalhoz
Pont hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.‍
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.‍
2 Egy hely keresése.‍
3 Válasszon ki egy helyet.‍
4 Válassza az Indulás parancsot.‍
5 Válassza az Aktív útvonalhoz adás lehetőséget.‍
Pont kihagyása az útvonalon
Ha úgy dönt, hogy nem kívánja az útvonal következő pontját
érinteni, akkor kihagyhatja az adott pontot.‍ Ily módon a készülék
nem próbálja meg visszairányítani Önt a kihagyott pontra.‍ Ha a
következő pont a végső úti cél, akkor ez a funkció nem elérhető.‍
Válassza a térképen a következőt:
> Útvonal
módosítása > Úti cél kihagyása.‍
A TracBack® funkció rögzíti a legutóbbi mozgásának
nyomvonalát.‍ Újrarajzolhatja a legutóbb megtett nyomvonalat
annak kiindulásáig.‍
3
Kerülőút
Kerülőút használatához előbb be kell állítani egy navigációs
útvonalat, és az útvonal módosítása eszközt hozzá kell adni a
térképeszközök menühöz (Térképeszközök testreszabása).‍
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is.‍ Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.‍
1 Válassza ki a térképen a > Útvonal módosítása
lehetőséget.‍
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.‍
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.‍
Térképeszközök testreszabása
Válassza ki a térképeszközök menüjében megjelenítendő
parancsikonokat.‍
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképeszközök lehetőséget.‍
2 Válassza ki a menüben megjelenítendő térképeszközöket.‍
3 Válassza a Mentés lehetőséget.‍
Kihangosító funkciók
Lehetőség van a készülék vezeték nélküli headsethez történő
csatlakoztatására, és a navigációs utasítások headseten
keresztül történő hallgatására.‍ Miközben a készülék
csatlakoztatva van egy headsethez, lehetőség van mobiltelefon
csatlakoztatására is, így hívásokat tud indítani/fogadni a
készülék és a headset segítségével.‍
A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.‍
2 Válassza a Bluetooth lehetőséget.‍
Vezeték nélküli headset párosítása
MEGJEGYZÉS: egyszerre csak egy headset képes navigációs
üzeneteket és telefonhívásokat is fogadni.‍ Multimédiás hangok
esetén legfeljebb két headset használható.‍
Ahhoz, hogy navigációs utasításokat fogadhasson headseten
keresztül, párosítania kell az eszközt egy kompatibilis mobil
headsettel.‍
1 Helyezze el a headsetet és a Bluetooth készüléket
egymáshoz képest 10 m-en belül.‍
A
2 készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát.‍
3 A headseten engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök
számára.‍
4 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.‍
5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.‍
A készülék navigációs utasításokat küld a headseten keresztül
navigálás közben.‍
A telefon párosítása
1 Helyezze el a telefont és a zūmo készüléket egymáshoz
képest 10 m-en belül.‍
2 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető üzemmódba.‍
3 A zūmo készüléken válassza a következőt: Beállítások >
Bluetooth.‍
4 Kövesse a telefonon és a zūmo készüléken megjelenő
utasításokat.‍
4
További Bluetooth készülékek párosítása
1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth
készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.‍
2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
funkciót.‍
3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth
vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth
eszközök számára.‍
4 A készüléken válassza a Beállítások > Bluetooth >
Eszközök keresése lehetőséget.‍
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.‍
5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.‍
6 Válassza az OK lehetőséget.‍
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az
Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. A Garmin
Express™ és a TracBack® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett
védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem
használhatók.
A Bluetooth® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai,
amelyeket a Garmin engedéllyel használ. A microSD™az SD-3C védjegye. A
Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült
Államokban és/vagy más országokban. A Mac® az Apple Computer, Inc.
védjegye.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising