Garmin | zūmo® 590LM | User manual | Garmin zūmo® 590LM Manual de utilizare

Garmin zūmo® 590LM Manual de utilizare
zūmo 590
®
Manual do proprietário
August 2015
Tipărit în Taiwan
190-01706-10_0A
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin.
Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo
persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu
privire la utilizarea produsului.
ANT , ANT+ , Garmin , sigla Garmin, TracBack , VIRB şi zūmo sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi alte ţări.
BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ şi trafficTrends™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale.
Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
Numele mărcii şi siglele Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. microSD™ este o
marcă comercială a SD-3C. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în alte ţări. Mac este o marcă
comercială a Apple Computer, Inc. PANDORA , sigla Pandora şi Pandora şi întreaga imagine comercială Pandora sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Pandora Media, Inc. A se utiliza cu permisiune.
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
Cuprins
Iniţiere .............................................................................. 1
Instalarea bateriei ....................................................................... 1
Montarea dispozitivului dvs. pe o motocicletă ............................ 1
Despre cablurile alimentate ale suportului ............................. 1
Instalarea bazei mânerului ..................................................... 1
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei .................... 2
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului .......................... 2
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei ............ 2
Montarea dispozitivului într-un automobil ................................... 2
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul motocicletei ........... 2
Asistenţă şi actualizări ................................................................ 3
Configurarea Garmin Express ............................................... 3
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express ................... 3
Intrarea şi ieşirea din modul de repaus ...................................... 3
Oprirea dispozitivului .................................................................. 3
Resetarea dispozitivului ......................................................... 3
Reglarea luminozităţii ecranului .................................................. 3
Reglarea volumului ..................................................................... 3
Pictogramele de pe bara de stare .............................................. 4
Recepţionarea semnalelor GPS ............................................ 4
Modurile de transport ............................................................. 4
Informaţii privind bateria ......................................................... 4
Setarea orei ........................................................................... 4
Utilizarea butoanelor de pe ecran ............................................... 4
Utilizarea tastaturii de pe ecran .................................................. 4
Despre scurtături ........................................................................ 4
Adăugarea unei scurtături ...................................................... 4
Eliminarea unei scurtături ...................................................... 4
Găsirea locaţiilor............................................................ 4
Locaţii ......................................................................................... 4
Găsirea unui loc după categorie ............................................ 4
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare ........................ 5
Schimbarea zonei de căutare ................................................ 5
Instrumente de căutare ............................................................... 5
Găsirea unei adrese ............................................................... 5
Găsirea unei intersecţii .......................................................... 5
Găsirea unui oraş ................................................................... 5
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele ............................ 5
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii ......................................... 5
Salvarea unui loc de reşedinţă ................................................... 5
Deplasarea la locul de reşedinţă ........................................... 5
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de
reşedinţă ................................................................................ 5
Găsirea destinaţiilor găsite recent .............................................. 5
Golirea listei de locaţii găsite recent ...................................... 5
Căutarea unei parcări ................................................................. 5
Setarea unui loc simulat ............................................................. 5
Salvarea locurilor ........................................................................ 6
Salvarea unui loc ................................................................... 6
Salvarea locului actual ........................................................... 6
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată ............................... 6
Editarea unei locaţii salvate ................................................... 6
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate ............................. 6
Partajarea unei locaţii salvate ................................................ 6
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 6
Navigare .......................................................................... 6
Iniţierea unei rute ........................................................................ 6
Schimbarea modului de calculare a rutelor ........................... 6
Previzualizarea rutelor multiple .............................................. 6
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată ............................... 6
Parcurgerea unei rute cu serpentine ..................................... 6
Ruta dvs. pe hartă ...................................................................... 6
Utilizarea hărţii ....................................................................... 7
Cuprins
Adăugarea unui punct la o rută .............................................. 7
Omiterea unui punct pe ruta dvs. ........................................... 7
Alegerea unei ocoliri .............................................................. 7
Oprirea rutei ........................................................................... 7
Utilizarea rutelor sugerate ...................................................... 7
Despre Înainte ............................................................................ 7
Găsirea punctelor de interes viitoare ..................................... 7
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor .................................. 7
Despre evitările personalizate .................................................... 7
Evitarea unei zone ................................................................. 7
Evitarea unui drum ................................................................. 7
Dezactivarea unei evitări personalizate ................................. 8
Ştergerea evitărilor personalizate .......................................... 8
Navigarea off-road ...................................................................... 8
Monitorizare nivel combustibil ..................................................... 8
Activarea monitorizării nivelului de combustibil ...................... 8
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului .............. 8
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil ............ 8
Activarea alimentării dinamice ............................................... 8
Pagini hartă..................................................................... 8
Personalizarea hărţii ................................................................... 8
Personalizarea straturilor hărţii .............................................. 8
Vizualizarea jurnalului de călătorie ........................................ 8
Modificarea câmpului de date pe hartă .................................. 8
Schimbarea perspectivei hărţii ............................................... 8
Vizualizarea activităţii rutei ......................................................... 8
Vizualizarea unei liste de viraje .............................................. 8
Vizualizarea virajului următor ................................................. 9
Vizualizarea intersecţiilor ....................................................... 9
Vizualizarea alertelor de trafic ................................................ 9
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei ......................... 9
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia curentă ........................ 9
Căutarea serviciilor din apropiere .......................................... 9
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă ................................................................................... 9
Funcţii hands-free.......................................................... 9
Activare Bluetooth Tehnologie wireless ...................................... 9
Despre căştile wireless ............................................................... 9
Asocierea unei căşti wireless ................................................. 9
Despre apelarea hands-free ....................................................... 9
Asocierea telefonului ............................................................ 10
Efectuarea unui apel ............................................................ 10
Primirea unui apel ................................................................ 10
Utilizarea registrului de apeluri ............................................. 10
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs ............................... 10
Salvarea unui număr de telefon de acasă ........................... 10
Asocierea de dispozitive Bluetoothsuplimentare ...................... 10
Ştergerea unui dispozitiv asociat Bluetooth .............................. 10
Utilizarea aplicaţiilor.................................................... 10
Utilizarea Ajutorului ................................................................... 10
Căutarea subiectelor de ajutor ............................................. 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Descărcarea Smartphone Link ............................................ 11
Conectarea la Smartphone Link .......................................... 11
Servicii live Garmin .............................................................. 11
Planificarea unei călătorii .......................................................... 11
Programarea unei călătorii ................................................... 11
Schimbarea modurilor de transport într-o călătorie ............. 11
Navigare utilizând o călătorie salvată .................................. 11
Editarea unei călătorii salvate .............................................. 11
Partajarea călătoriilor ........................................................... 11
Crearea unei rute dus-întors ..................................................... 12
Player media ............................................................................. 12
Schimbarea sursei media .................................................... 12
Pandora Service ....................................................................... 12
i
Descărcarea aplicaţiei Pandora ........................................... 12
Utilizând Pandora ................................................................. 12
Schimbarea staţiilor ............................................................. 12
Trasee ....................................................................................... 12
Vizualizarea informaţiilor despre traseu ............................... 12
TracBack® ................................................................................ 12
Urmărirea traseului recent ................................................... 12
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie .......... 12
Presiune în pneuri ..................................................................... 13
Setarea senzorilor de presiune în pneuri ............................. 13
Instalarea senzorilor pe pneuri ............................................ 13
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri ............................. 13
Mod de repaus senzor de presiune în pneuri ...................... 13
Utilizarea busolei ...................................................................... 14
Telecomandă VIRB ................................................................... 14
Controlul camerei VIRB ....................................................... 14
Căutarea ultimului loc de parcare ............................................. 14
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare ........................... 14
Înregistrarea istoricului de servicii ............................................. 14
Adăugarea categoriilor de servicii ........................................ 14
Ştergerea categoriilor de servicii .......................................... 14
Redenumirea categoriilor de servicii .................................... 14
Ştergerea înregistrărilor de servicii ...................................... 14
Editarea unei înregistrări de servicii ..................................... 14
Vizualizarea prognozei meteo .................................................. 14
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş ....................... 14
Vizualizarea radarului meteo ............................................... 14
Vizualizarea alertelor meteo ................................................ 15
Verificarea condiţiilor de drum ............................................. 15
Vizualizarea mesajelor myGarmin ............................................ 15
Trafic.............................................................................. 15
Trafic pe rută ............................................................................. 15
Vizualizarea traficului din faţă .............................................. 15
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs. ............................ 15
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă ................................ 15
Traficul din zona dvs. ................................................................ 15
Căutarea incidentelor din trafic ............................................ 15
Vizualizarea unui incident din trafic pe hartă ....................... 15
Înţelegerea datelor din trafic ..................................................... 15
Despre camerele video de supraveghere a traficului ............... 15
Salvarea unei camere video de supraveghere a traficului ... 15
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a
traficului ................................................................................ 15
trafficTrends™ .......................................................................... 16
Dezactivarea trafficTrends ................................................... 16
Activarea traficului ................................................................ 16
Dezactivarea Bluetooth ........................................................ 17
Setări pentru trafic .................................................................... 17
Setările pentru unităţi şi oră ...................................................... 17
Setările pentru limbă şi tastatură .............................................. 18
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate ............................. 18
Setările pentru alertele de proximitate ...................................... 18
Restabilirea setărilor ................................................................. 18
Anexă ............................................................................. 18
Cabluri de alimentare ................................................................ 18
Încărcarea dispozitivului ....................................................... 18
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 18
Curăţarea carcasei exterioare .............................................. 18
Curăţarea ecranului tactil ..................................................... 18
Evitarea furtului .................................................................... 18
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului ........ 18
Montarea pe planşa de bord ..................................................... 19
Demontarea dispozitivului, suportului şi ventuzei ..................... 19
Demontarea dispozitivului din suport ................................... 19
Demontarea suportului din ventuză ..................................... 19
Demontarea ventuzei de pe parbriz ..................................... 19
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare ..................................... 19
Camerele video de supraveghere ............................................ 19
Punctele de interes personalizate ............................................ 19
Instalarea POI Loader .......................................................... 19
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader ............. 19
Găsirea punctelor de interes personalizate ......................... 19
Achiziţionarea accesoriilor ........................................................ 19
Informaţii dispozitiv..................................................... 19
Specificaţii ................................................................................. 19
Depanare ....................................................................... 19
Dispozitivul nu primeşte semnale de la sateliţi ......................... 19
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu .............................. 20
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea mult timp ................. 20
Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis ........................... 20
Dispozitivul meu nu apare ca unitate amovibilă pe computerul
meu ........................................................................................... 20
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv portabil pe computerul
meu ........................................................................................... 20
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv portabil, nici ca
unitate sau volum amovibil pe computerul meu ....................... 20
Index.............................................................................. 21
Gestionarea datelor...................................................... 16
Gestionarea datelor .................................................................. 16
Tipuri de fişiere ......................................................................... 16
Despre cardurile de memorie ................................................... 16
Instalarea unui card de memorie ......................................... 16
Conectarea dispozitivului la computer ...................................... 16
Transferul datelor de pe computer ........................................... 16
Deconectarea cablului USB ................................................. 16
Ştergerea fişierelor ................................................................... 16
Personalizarea dispozitivului...................................... 16
Setările pentru hartă şi vehicul ................................................. 16
Activarea hărţilor .................................................................. 17
Personalizarea instrumentelor hărţii .................................... 17
Setările de navigare .................................................................. 17
Setări mod de calcul ............................................................ 17
Evitarea drumurilor cu taxă .................................................. 17
Evitarea vinietelor ................................................................ 17
Setările afişajului ....................................................................... 17
Setări Bluetooth ........................................................................ 17
ii
Cuprins
Iniţiere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Instalarea bateriei
1 Rotiţi inelul în formă de D al capacului bateriei în sens
alimentare poate determina deteriorarea vehiculului sau a
bateriei şi poate cauza rănirea.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
Dispozitivul trebuie să fie montat într-un loc potrivit şi sigur pe
motocicleta dvs., în funcţie de accesul la sursele de alimentare
şi direcţionarea sigură a cablurilor.
antiorar şi scoateţi capacul bateriei.
À
Á
Suport de alimentare de la motocicletă
Cabluri neizolate cu siguranţe în linie pentru conectarea la sursa de
curent (la sursa de curent a motocicletei)
Instalarea bazei mânerului
2 Localizaţi bateria litiu-ion în cutia produsului.
3 Dacă este necesar, introduceţi un card À microSD™ în
dispozitiv.
4 Introduceţi bateria cu cablul în partea superioară.
5 Introduceţi conectorul bateriei Á în portul bateriei Â.
Dispozitivul conţine piesele pentru două opţiuni de instalare a
mânerului. Montajul obişnuit poate necesita piese suplimentare
(http://www.ram-mount.com).
Instalarea bridei şi bazei mânerului
1 Puneţi brida À în jurul mânerului Á, apoi înşurubaţi capetele
prin baza mânerului Â.
2 Strângeţi piuliţele şi fixaţi baza.
NOTĂ: cuplul recomandat este de 5,65 N-m (50 lbf-in). Nu
depăşiţi cuplul de 9,04 N-m (80 lbf-in).
Instalarea bazei mânerului pe clema ambreiajului sau pe
suporturile clemei de frână
1 Scoateţi şuruburile din fabrică de pe clema ambreiajului sau
suportul clemei de frână À.
6 Închideţi capacul bateriei şi fixaţi inelul în formă de D al
capacului bateriei.
Montarea dispozitivului dvs. pe o
motocicletă
Despre cablurile alimentate ale suportului
AVERTISMENT
Garmin recomandă insistent instalarea dispozitivului de către
un electrician experimentat, care deţine cunoştinţe adecvate
privind sistemele electrice. Cablarea incorectă a cablului de
®
Iniţiere
NOTĂ: sunt incluse atât şuruburi standard de 1/4 in.
standard, cât şi bolţuri M6. Potriviţi dimensiunea şuruburilor
din fabrică pe clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
2 Înşurubaţi şuruburile noi Á prin baza mânerului, inelul de
distanţiere  şi clema ambreiajului sau suportul clemei de
frână.
3 Strângeţi şuruburile şi fixaţi baza.
1
Ataşarea plăcii de bază la suportul motocicletei
ATENŢIONARE
Contactul direct, susţinut, cu placa de bază sau cu orice altă
piesă a motocicletei poate deteriora suportul în timp. Pentru a
preveni acest tip de deteriorare, trebuie să poziţionaţi
distanţierele de montare între suport şi placa de bază şi să vă
asiguraţi că nicio piesă a dispozitivului sau suportului nu atinge
motocicleta.
1 Strângeţi şuruburile cu cap conic M4 x 20 À prin şaibe Á,
locaş, distanţiere  şi placă de bază Ã.
2 Împingeţi în spate dispozitivul până se fixează în poziţie.
3 Dacă vârful încuietorii de pe suport rămâne poziţionat în sus
după ce introduceţi dispozitivul, apăsaţi-l în jos.
Montarea dispozitivului într-un automobil
2 Strângeţi piuliţele pentru a fixa placa de bază.
Ataşarea plăcii de suport la baza mânerului
1 Potriviţi bila pe baza mânerului À şi bila pe placa de suport Á
pe fiecare capăt al braţului cu două orificii Â.
ATENŢIONARE
Înainte de a monta dispozitivul, consultaţi legile locale cu privire
la montarea pe parbriz.
AVERTISMENT
Acest produs conţine o baterie cu litiu-ion. Pentru a preveni
posibilitatea de rănire sau deteriorarea produselor cauzată de
expunerea bateriei la temperaturi extreme, depozitaţi dispozitivul
departe de lumina directă a soarelui.
Nu utilizaţi ventuza pe motocicletă.
Consultaţi ghidul Informaţii importante privind siguranţa şi
produsul, din cutia produsului, pentru a vedea avertismentele
pentru produs şi alte informaţii importante.
1 Conectaţi cablul de alimentare de la vehicul À în conectorul
de pe suport.
2
3
4
5
Introduceţi fiecare bilă în braţul cu două orificii.
Strângeţi uşor mânerul.
Reglaţi pentru a obţine cea mai bună vizualizare şi operare.
Strângeţi mânerull şi fixaţi suportul.
Instalarea dispozitivului dvs. în suportul motocicletei
1 Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului.
2 Dezlipiți folia de plastic de pe ventuză.
3 Curăţaţi şi uscaţi parbrizul şi ventuza de prindere cu o cârpă
fără scame.
4 Apăsaţi ventuza  pe parbriz şi basculaţi pârghia à înspre
5
6
7
8
spate, spre parbriz.
Fixaţi locaşul pe braţul ventuzei.
Potriviţi în locaş partea de jos a dispozitivului.
Împingeţi în spate dispozitivul până se fixează în poziţie.
Conectaţi celălalt capăt al cablului de alimentare auto la o
sursă de alimentare.
Demontarea dispozitivului dvs. din suportul
motocicletei
1 Apăsaţi butonul de deblocare din partea laterală a suportului.
2 Trageţi în sus dispozitivul.
2
Iniţiere
Asistenţă şi actualizări
Garmin Express™ oferă acces uşor la aceste servicii
dispozitivelor dvs. Garmin. Unele servicii nu sunt disponibile
pentru dispozitivul dvs.
• Înregistrarea produsului
• Manuale produs
• Actualizări software
• Hartă, grafic, sau actualizări curs
• Vehicule, voci şi alte bonusuri
• Pentru a instala toate actualizările disponibile, clic pe
Instalare toate.
• Pentru a instala o singură actualizare, clic pe Vizualizare
Detalii şi selectaţi o actualizare.
Configurarea Garmin Express
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Vizitaţi www.garmin.com/express.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizare hărţi şi software cu Garmin Express
Puteţi utiliza software-ul Garmin Express pentru a descărca şi
instala cele mai recente actualizări pentru hartă şi software
pentru dispozitivul dvs. Actualizările hărţilor furnizează cele mai
recente date disponibile pentru hărţi, pentru a vă asigura că
rutele calculate de dispozitivul dvs. sunt în continuare precise şi
eficiente. Garmin Express este disponibilă pentru computerele
Windows şi Mac .
1 Accesaţi www.garmin.com/express. de pe computerul dvs.
®
®
Software-ul Garmin Express descarcă şi instalează actualizările
pe dispozitivul dvs. Actualizările hărţii sunt foarte mari, iar acest
proces poate dura mult timp în cazul conexiunilor de internet
mai lente.
Intrarea şi ieşirea din modul de repaus
Puteţi utiliza modul de repaus pentru a economisi energia
bateriei când dispozitivul nu este utilizat. Când se află în modul
de repaus, dispozitivul utilizează foarte puţină energie şi poate fi
reactivat instantaneu.
SUGESTIE: dispozitivul se încarcă mai repede dacă se află în
modul de repaus pe durata încărcării.
Apăsaţi tasta de pornire À.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru instalare pe un computer Windows, selectaţi
Descărcare pentru Windows.
• Pentru instalare pe un computer Mac, selectaţi
Descărcare pentru Mac.
3 Deschideţi fişierul descărcat şi urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a finaliza instalarea.
4 Pornire Garmin Express.
5 Conectaţi dispozitivul Garmin la computer utilizând un cablu
USB.
Oprirea dispozitivului
1 Ţineţi apăsată tasta de pornire până când pe ecran va
apărea un mesaj de solicitare.
Solicitarea apare după cinci secunde. Dacă eliberaţi tasta de
pornire înainte să apară solicitarea, dispozitivul va intra în
modul de repaus.
2 Selectaţi Dezactivat.
Resetarea dispozitivului
Vă puteţi reseta dispozitivul dacă acesta nu mai funcţionează.
Ţineţi apăsată tasta de pornire timp de 12 secunde.
Reglarea luminozităţii ecranului
6 Clic pe Adăugare dispozitiv.
Software-ul Garmin Express detectează dispozitivul dvs.
7 Clic pe Adăugare dispozitiv.
8 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a adăuga dispozitivul
la software-ul Garmin Express.
La finalizarea configurării, software-ul Garmin Express caută
actualizări ale hărţilor şi software-ului pentru dispozitivul dvs.
9 Selectaţi o opţiune:
Iniţiere
1 Selectaţi Setări > Afișare > Luminozitate.
2 Utilizaţi bara glisantă pentru a regla luminozitatea.
Reglarea volumului
Înainte să puteţi regla volumul, trebuie să conectaţi dispozitivul
la un suport alimentat sau căşti care utilizează Bluetooth
tehnologia wireless.
1 Selectaţi Volum.
2 Selectaţi o opţiune:
• Utilizaţi bara glisantă pentru a regla volumul.
• Selectaţi pentru a dezactiva sunetul dispozitivului.
®
3
• Selectaţi
pentru opţiuni suplimentare.
Pictogramele de pe bara de stare
Bara de stare este localizată în partea de sus a meniului
principal. Pictogramele de pe bara de stare afişează informaţii
cu privire la caracteristicile dispozitivului. Puteţi selecta unele
pictograme pentru a modifica setările sau pentru a vizualiza
informaţii suplimentare.
Stare semnal GPS
Stare tehnologie Bluetooth (apare atunci când Bluetooth este
activat)
Indicator mod de transport
Ora curentă
Starea bateriei
Conectat la Smartphone Link
Temperatură
Benzinărie
Recepţionarea semnalelor GPS
Pentru a naviga cu ajutorul dispozitivului dvs., trebuie să
recepţionaţi semnale de la sateliţi.
din bara de stare indică
intensitatea semnalului de la sateliţi. Recepţionarea semnalului
de la sateliţi poate dura câteva minute.
1 Porniţi dispozitivul.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
3 Dacă este necesar, ieşiţi într-o zonă deschisă, la o distanţă
suficientă de clădiri înalte sau copaci înalţi.
Vizualizarea stării semnalului GPS
Ţineţi apăsat
timp de trei secunde.
Modurile de transport
Rutele şi navigarea sunt calculate în mod diferit în funcţie de
modul de transport ales. Modul de transport curent este indicat
de o pictogramă din bara de stare.
Mod Automobil
Mod Motocicletă
Modul off-road.
Alegerea unui mod de transport
Selectaţi
.
Informaţii privind bateria
După conectarea dispozitivului la o sursă de alimentare, acesta
începe să se încarce.
din bara de stare indică starea bateriei interne.
Setarea orei
1 Din meniul principal, selectaţi ora.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a seta ora în mod automat utilizând informaţiile
GPS, selectaţi Automată.
• Pentru a seta ora manual, trageţi numerele în sus sau în
jos.
• Selectaţi
pentru a vedea un meniu de opţiuni pentru
ecranul în care vă aflaţi.
Utilizarea tastaturii de pe ecran
Consultaţi „Setări pentru limbă şi tastatură” pentru a modifica
aspectul tastaturii (Setările pentru limbă şi tastatură,
pagina 18).
• Selectaţi pentru a şterge o înregistrare de căutare.
• Selectaţi
pentru a şterge un caracter.
• Selectaţi pentru a modifica modul limbii pentru tastatură.
• Selectaţi
pentru a introduce caractere speciale, cum ar
fi semnele de punctuaţie.
• Selectaţi pentru a modifica scrierea cu majusculă.
Despre scurtături
Adăugarea unei scurtături
Puteţi adăuga scurtături la meniul Încotro?. O scurtătură poate
indica o locaţie, o categorie sau un instrument de căutare.
Meniul Încotro? poate conţine până la 36 de pictograme pentru
scurtături.
1 Selectaţi Încotro? > Adăugare scurtătură.
2 Selectaţi un articol.
Eliminarea unei scurtături
1 Selectaţi Încotro? > > Eliminare scurtături.
2 Selectaţi scurtătura pe care doriţi să o eliminaţi.
3 Selectaţi din nou scurtătura pentru a confirma.
Găsirea locaţiilor
Locaţii
Hărţile detaliate încărcate în dispozitiv conţin locaţii cum ar fi
restaurante, hoteluri şi service-uri auto, precum şi informaţii
detaliate privind străzile. Puteţi utiliza categoriile pentru a
parcurge magazinele şi punctele de atracţie din apropiere.
Puteţi, de asemenea, căuta adrese, coordonate, oraşe şi
intersecţii.
Găsirea unui loc după categorie
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie sau selectaţi Categorii.
3 Dacă este necesar, selectaţi o subcategorie.
4 Selectaţi o locaţie.
Căutarea în cadrul unei categorii
După ce aţi efectuat o căutare a unui punct de interes, anumite
categorii pot afişa o listă de Căutare rapidă care afişează
ultimele patru destinaţii pe care le-aţi selectat.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi o categorie, sau selectaţi Categorii.
3 Selectaţi o categorie.
4 Dacă este cazul selectaţi o destinaţie din lista de Căutare
rapidă.
Utilizarea butoanelor de pe ecran
•
•
•
•
4
Selectaţi
pentru a reveni la ecranul meniului anterior.
Ţineţi apăsat
pentru a reveni la meniul principal.
Selectaţi sau pentru a vedea mai multe opţiuni.
Ţineţi apăsat sau pentru a derula mai rapid.
5 Dacă este necesar, selectaţi destinaţia adecvată.
Găsirea locaţiilor
Găsirea unei locaţii utilizând bara de căutare
Găsirea uneii locaţii folosind coordonatele
Puteţi să utilizaţi bara de căutare pentru a căuta locaţii
introducând o categorie, un nume de marcă, o adresă sau un
nume de oraş.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Introduceți căutarea în bara de căutare.
3 Introduceţi tot termenul de căutare sau o parte a acestuia.
Termenii de căutare sugeraţi vor apărea sub bara de căutare.
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta un tip de unitate comercială, introduceţi un
nume de categorie ( de exemplu „cinematografe”).
• Pentru a căuta numele unei unităţi comerciale, introduceţi
parţial sau integral numele acesteia.
• Pentru a căuta o adresă în apropierea dvs., introduceţi
numărul casei şi numele străzii.
• Pentru a căuta o adresă dintr-un alt oraş, introduceţi
numărul casei, numele străzii, oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta un oraş, introduceţi oraşul şi judeţul.
• Pentru a căuta coordonate, introduceţi coordonatele
pentru latitudine şi longitudine.
5 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a căuta utilizând un termen de căutare sugerat,
selectaţi termenul respectiv.
• Pentru a căuta utilizând textul introdus, selectaţi .
6 Dacă este necesar, selectaţi o locaţie.
Puteţi să găsiţi o locaţie utilizând coordonatele de latitudine şi
longitudine. Aceasta poate fi util pentru geocaching.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Coordonate.
2 Dacă este necesar, selectaţi şi modificaţi formatul sau
originea coordonatelor.
3 Introduceţi coordonatele pentru latitudine şi longitudine.
4 Selectaţi Vizualizare pe hartă.
Schimbarea zonei de căutare
1 Din meniul principal, selectaţi Încotro?.
2 Selectaţi Căutare în apropiere:.
3 Selectaţi o opţiune.
Instrumente de căutare
Instrumentele de căutare vă permit să căutaţi anumite tipuri de
locaţii răspunzând solicitărilor de pe ecran.
Găsirea unei adrese
NOTĂ: ordinea paşilor poate să se modifice în funcţie de datele
hărţii încărcate pe dispozitiv.
1 Selectaţi Încotro?.
2 Dacă este necesar, selectaţi Căutare în apropiere: pentru a
schimba zona de căutare (Schimbarea zonei de căutare,
pagina 5).
3 Selectaţi Adresă.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile adresei.
5 Selectaţi adresa.
Găsirea unei intersecţii
Puteţi căuta o intersecţie dintre două străzi, autostrăzi sau alte
drumuri.
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Intersecții.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce
informaţiile străzii.
3 Selectaţi intersecţia.
Găsirea unui oraş
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Orașe.
2 Selectaţi Introduceți căutarea.
3 Introduceţi numele unui oraş şi selectaţi .
4 Selectaţi un oraş.
Găsirea locaţiilor
Iniţierea unei rute cu ajutorul hărţii
Puteţi iniţia ruta, selectând o locaţie de pe hartă.
1 Selectaţi Vizualiz. hartă.
2 Trageţi şi măriţi harta pentru a afişa zona de căutare.
3 Dacă e necesar, selectaţi pentru a filtra punctele de interes
afişate după categorie.
Pe hartă apar marcajele locurilor ( sau un punct albastru).
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un marcaj de loc.
• Selectaţi un punct, cum ar fi o stradă, intersecţie sau
adresă.
5 Selectaţi Start!.
Salvarea unui loc de reşedinţă
Puteţi seta locul de reşedinţă acolo unde reveniţi cel mai des.
1 Selectaţi Încotro? > > Setare locație reședință.
2 Selectaţi Introduc. adresă proprie, Utilizare locație
curentă sau Găsite recent.
Locul este salvat ca „Acasă” în meniul Salvate.
Deplasarea la locul de reşedinţă
Selectaţi Încotro? > Acasă.
Editarea informaţiilor cu privire la locaţia dvs. de
reşedinţă
1 Selectaţi Încotro? > Salvate > Acasă.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi > Editare.
4 Introduceţi modificările.
5 Selectaţi Final..
Găsirea destinaţiilor găsite recent
Dispozitivul dvs. stochează în memorie ultimele 50 de locuri
găsite.
1 Selectaţi Încotro? > Recente.
2 Selectaţi un loc.
Golirea listei de locaţii găsite recent
Selectaţi Încotro? > Recente >
> Golire > Da.
Căutarea unei parcări
1 Selectaţi Încotro? > Categorii > Parcare.
2 Selectaţi locaţia unei parcări.
Setarea unui loc simulat
Dacă vă aflaţi în interior sau nu recepţionaţi semnale de la
sateliţi, puteţi utiliza simulatorul GPS pentru a obţine o un loc
simulat.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Simulator GPS.
2 Din meniul principal, selectaţi Vizualiz. hartă.
3 Atingeţi de două ori harta pentru a selecta o zonă.
Adresa locului apare în partea inferioară a ecranului.
4 Selectaţi descrierea locului.
5
5 Selectaţi Setare locație.
Salvarea locurilor
Salvarea unui loc
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi Salvare.
5 Dacă este necesar, introduceţi un nume, apoi selectaţi Final..
Salvarea locului actual
1 De pe hartă, selectaţi pictograma vehiculului.
2 Selectaţi Salvare.
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
4 Selectaţi OK.
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sau Toate locațiile
salvate.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
Editarea unei locaţii salvate
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
5 Selectaţi > Editare.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Nume.
• Selectaţi Număr de telefon.
• Selectaţi Categorii pentru atribuirea de categorii locaţiei
salvate.
• Selectaţi Schimbare simbol hartă pentru a modifica
simbolul utilizat la marcarea pe o hartă a locaţiei salvate.
7 Editaţi informaţiile.
8 Selectaţi Final..
Atribuirea de categorii unei locaţii salvate
Puteţi adăuga categorii personalizate pentru organizarea
locaţiilor salvate.
NOTĂ: categoriile vor apărea în meniul Locaţii salvate după ce
salvaţi cel puţin 12 locaţii.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi > Editare > Categorii.
5 Introduceţi unul sau mai multe nume de categorii, separate
prin virgule.
6 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sugerată.
7 Selectaţi Final..
Partajarea unei locaţii salvate
După ce salvaţi o locaţie, o puteţi partaja cu alte dispozitive
Garmin compatibile utilizând Bluetooth tehnologia wireless sau
un card de memorie.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi .
6
5 Selectaţi > Distribuire.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a partaja informaţiile
despre locaţie.
Ştergerea unei locaţii salvate
NOTĂ: locaţiile şterse nu mai pot fi recuperate.
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Selectaţi > Ștergere locații salvate.
3 Bifaţi caseta din dreptul locaţiilor salvate pentru care se
doreşte ştergerea şi selectaţi Ștergere.
Navigare
Iniţierea unei rute
1 Căutaţi un loc (Locaţii, pagina 4).
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Start!.
Schimbarea modului de calculare a rutelor
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută. Modul de
calculare afectează doar rutele pentru automobile.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Timp mai scurt pentru a calcula rute care sunt
mai rapide, dar care pot fi mai lungi ca distanţă.
• Selectaţi Serpentine pentru a calcula rutele care evită
autostrăzile şi utilizează rutele cu serpentine.
• Selectaţi Off-road pentru a calcula rute din punct în punct
(fără drumuri).
• Selectaţi Distanță mai mică pentru a calcula rute cu
distanţă mai mică, dar pentru care durata de călătorie
poate fi mai lungă.
Previzualizarea rutelor multiple
1 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
2 Selectaţi o locaţie din rezultatele căutării.
3 Selectaţi Rute.
4 Selectaţi o rută.
Iniţierea unei rute către o locaţie salvată
1 Selectaţi Încotro? > Salvate.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie sau Toate locațiile
salvate.
Selectaţi
o locaţie.
3
4 Selectaţi Start!.
Parcurgerea unei rute cu serpentine
Dispozitivul dvs. poate calcula rute care preferă serpentine.
Această funcţie vă poate oferi o rută mai plăcută, dar poate
creşte timpul sau distanţa până la destinaţia dvs.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă pe toate
modelele de dispozitive. Această caracteristică variază în funcţie
de regiunea dvs.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul > Serpentine >
Salvare.
2 Iniţiaţi o rută.
Ruta dvs. pe hartă
ATENŢIONARE
Caracteristica pentru limita de viteză are exclusiv rol informativ
şi nu înlocuieşte responsabilitatea dumneavoastră de a respecta
toate limitele de viteză de pe indicatoarele rutiere şi de a
Navigare
conduce permanent în siguranţă. Garmin nu va fi responsabilă
pentru nicio amendă de circulaţie sau citaţie pe care o puteţi
primi pentru nerespectarea legilor şi semnelor de trafic
aplicabile.
Ruta dvs. este marcată cu o linie purpurie. Un steag în tablă de
şah vă marchează destinaţia.
Pe parcursul călătoriei, dispozitivul vă ghidează către destinaţie
prin instrucţiuni vocale, săgeţi pe hartă şi instrucţiuni afişate în
partea de sus a hărţii. Dacă deviaţi de la ruta iniţială, dispozitivul
recalculează ruta şi furnizează instrucţiuni noi.
Pe hartă poate apărea un câmp de date care indică limita
curentă de viteză atunci când călătoriţi pe drumuri principale.
• Pentru a ocoli o anumită şosea de pe ruta dvs., selectaţi
Ocolire în funcție de drum.
Oprirea rutei
De pe hartă, selectaţi
>
.
Utilizarea rutelor sugerate
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
salvaţi cel puţin o locaţie şi să activaţi caracteristica Istoric de
călătorie (Setările dispozitivului şi de confidenţialitate,
pagina 18).
Utilizând caracteristica myTrends™, dispozitivul determină
destinaţia în funcţie de istoricul călătoriei, ziua săptămânii şi
momentul zilei. După ce conduceţi de mai multe ori către o
locaţie salvată, este posibil ca aceasta să apară în bara de
navigare de pe hartă, împreună cu durata estimată a călătoriei şi
informaţii despre trafic.
Selectaţi bara de navigare pentru a vizualiza o rută sugerată
către locaţia dorită.
Despre Înainte
Utilizarea hărţii
1 Selectaţi Vizualiz. hartă.
2 Selectaţi orice loc de pe hartă.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru mărire sau micşorare, selectaţi sau .
• Pentru a schimba vizualizarea din modul Nord-Sus în cel
3-D şi invers, selectaţi .
• Pentru a vizualiza categorii specifice, selectaţi .
Adăugarea unui punct la o rută
Înainte de a putea adăuga un punct, trebuie să navigaţi pe o
rută.
1 Selectaţi din hartă > Încotro?.
2 Căutaţi o locaţie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Start!.
5 Selectaţi Adăugare la ruta activă.
Omiterea unui punct pe ruta dvs.
Înainte de a putea omite un punct pe ruta dvs., trebuie să
navigaţi pe o rută şi trebuie să adăugaţi instrumentul pentru
ocolire la meniul cu instrumente de pe hartă (Personalizarea
instrumentelor hărţii, pagina 17).
Dacă decideţi să nu ajungeţi în următorul punct de pe rută, îl
puteţi omite. Aceasta împiedică dispozitivul să vă readucă pe
ruta iniţială către punctul omis. Această funcţie nu este
disponibilă dacă punctul următor este destinaţia dvs. finală.
De pe hartă, selectaţi
> Omitere.
Alegerea unei ocoliri
Înainte de a putea alege o ocolire, trebuie să navigaţi pe o rută
şi trebuie să adăugaţi instrumentul Schimbare rută la meniul cu
instrumente de pe hartă (Personalizarea instrumentelor hărţii,
pagina 17).
Puteţi alege o ocolire pe o anumită distanţă de-a lungul rutei
dvs. sau puteţi ocoli anumite drumuri. Această funcţie este utilă
atunci când ajungeţi la porţiuni de drum în lucru, drumuri închise
sau care se află într-o stare deficitară.
1 De pe hartă, selectaţi > Schimbare rută.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a ocoli ruta dvs. pe o anumită distanţă, selectaţi
Ocolire în fcț. de distanță.
Puteţi vizualiza companiile şi serviciile care se află în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
Serviciile sunt enumerate în file, pe categorii.
Benzină
Mâncare
Cazare
Toalete
Parcare
Bănci şi ATM-uri
Găsirea punctelor de interes viitoare
1 Selectaţi > Înainte pe rută pe hartă.
2 Selectaţi o filă.
3 Selectaţi un punct de interes.
Evitarea unor caracteristici ale drumurilor
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări.
2 Selectaţi caracteristicile de drum pe care doriţi să le evitaţi în
rutele dvs. şi apoi selectaţi Salvare.
Despre evitările personalizate
Evitările personalizate vă permit să evitaţi anumite zone şi
secţiuni de drum. Puteţi activa sau dezactiva evitările
personalizate, după cum este necesar.
Evitarea unei zone
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Dacă este necesar, selectaţi Adăugare evitare.
3 Selectaţi Ad. zonă de evitat.
4 Selectaţi colţul din stânga sus al zonei de evitat şi selectaţi
Înainte.
5 Selectaţi colţul din dreapta jos al zonei de evitat şi selectaţi
Înainte.
Zona selectată va fi umbrită pe hartă.
6 Selectaţi Final..
Evitarea unui drum
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi Ad. drum de evitat.
3 Selectaţi punctul de început al secţiunii de drum pe care doriţi
să o evitaţi şi selectaţi Înainte.
Navigare
7
4 Selectaţi punctul final al secţiunii şi selectaţi Înainte.
5 Selectaţi Final..
Dezactivarea unei evitări personalizate
Puteţi să dezactivaţi o evitare personalizată fără a o şterge.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o evitare.
3 Selectaţi > Dezactivare.
Ştergerea evitărilor personalizate
1 Selectaţi Setări > Navigare > Evitări personalizate.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a şterge toate evitările personalizate, selectaţi .
• Pentru a şterge o evitare personalizată, selectaţi evitarea
şi apoi
> Ștergere.
Navigarea off-road
Dacă nu navigaţi urmând drumurile principale, puteţi utiliza
modul Off-road.
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi Mod de calcul > Off-road > Salvare.
Ruta următoare va fi calculată ca linie dreaptă spre locul
vizat.
Monitorizare nivel combustibil
Dacă aveţi combustibil suficient doar pentru a parcurge distanţa
introdusă, pe pagina hărţii apare un avertisment de nivel redus
al combustibilului.
Resetarea kilometrajului rezervorului de combustibil
Atunci când rezervorul de combustibil este umplut din nou,
trebuie să resetaţi kilometrajul rezervorului pentru dispozitivul
dvs. pentru a urmări mai precis combustibilul rămas.
Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Resetare
rezervor de comb..
Activarea alimentării dinamice
Înainte de a putea activa staţiile de combustibil dinamice,
dispozitivul trebuie să fie în modul motocicletă, poziţionat în
suportul de motocicletă, şi trebuie activat nivelul de combustibil.
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă sugera benzinăriile în funcție
de consumul mediu de combustibil.
Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Alimentări
dinamice.
Pagini hartă
Personalizarea hărţii
Personalizarea straturilor hărţii
Puteţi personaliza datele care apar pe hartă, precum pictograme
pentru puncte de interes şi condiţii de drum.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Selectaţi straturile de inclus pe hartă, apoi selectaţi Salvare.
Puteţi seta dispozitivul pentru a estima utilizarea combustibilului,
pentru a vă avertiza atunci când vă apropiaţi de distanţa maximă
pentru combustibilul estimat şi a vă sugera benzinăriile pe baza
intervalului combustibilului estimat. Când monitorizarea nivelului
de combustibil este activată, indică benzinăria curentă.
Alb: monitorizarea nivelului de combustibil este dezactivată sau
dispozitivul nu este conectat la suportul de motocicletă.
Verde: intervalului combustibilului estimat este peste
avertismentul rezervorului de combustibil.
Portocaliu: intervalului combustibilului estimat este sub
avertismentul rezervorului de combustibil.
Roşu: distanţa estimată rămasă pe rezervor este 0.
Dispozitivul dvs. păstrează un jurnal de călătorie, care
reprezintă o înregistrare a traseului pe care l-aţi parcurs.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Straturi hartă.
2 Bifaţi caseta de selectare Jurnal de călătorie.
Activarea monitorizării nivelului de combustibil
2 Selectaţi un tip de date de afişat.
3 Selectaţi Salvare.
Înainte de a putea activa monitorizarea nivelului de combustibil,
dispozitivul trebuie să se afle în modul motocicletă şi off-road şi
amplasat în suportul de motocicletă.
Când activaţi monitorizarea nivelului de combustibil, indicatorul
de combustibil este afişat pe computerul de călătorie
(Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei, pagina 9).
1 Umpleţi rezervorul de combustibil.
2 Selectaţi Aplicații > Setări combustibil > Monitoriz. nivel
comb..
Selectaţi
Distanță per combustibil.
3
4 Introduceţi distanţa pe care o parcurge vehiculul cu un
rezervor de benzină şi selectaţi Final..
Vizualizarea jurnalului de călătorie
Modificarea câmpului de date pe hartă
1 Selectaţi un câmp de date de pe hartă.
NOTĂ: nu puteţi personaliza câmpul Viteză.
Schimbarea perspectivei hărţii
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Conducere Vizualizare hartă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Direcție-Sus pentru a afişa harta în două
dimensiuni (2-D), cu direcţia dvs. de deplasare în partea
de sus.
• Selectaţi Nord-Sus pentru a afişa harta în 2-D, cu nordul
în partea de sus.
• Selectaţi 3-D pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Setarea avertizării de nivel redus al combustibilului
Vizualizarea activităţii rutei
Puteţi seta dispozitivul pentru a vă avertiza atunci când nivelul în
rezervorul de combustibil este redus.
NOTĂ: dispozitivul trebuie să fie conectat la suportul de
motocicletă pentru a oferi avertizări de nivel redus al
combustibilului.
1 Activaţi monitorizarea nivelului de combustibil (Activarea
monitorizării nivelului de combustibil, pagina 8).
2 Selectaţi Avertism. rezervor de comb..
3 Introduceţi o distanţă şi selectaţi Final..
Vizualizarea unei liste de viraje
8
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi toate virajele şi
manevrele pentru întreaga rută, precum şi distanţa dintre viraje.
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de text din partea
de sus a hărţii.
2 Selectaţi un viraj.
Sunt afişate detaliile virajului. Dacă este disponibilă, este
afişată o imagine a intersecţiei, pentru intersecţiile de pe
drumurile principale.
Pagini hartă
Vizualizarea întregii rute pe hartă
1 În timp ce navigaţi pe o rută, selectaţi bara de navigare din
partea de sus a hărţii.
Selectaţi
> Hartă.
2
Vizualizarea virajului următor
În timp ce navigaţi pe o rută, în colţul stânga sus al hărţii apare o
previzualizare a virajului următor, a următoarei schimbări de
bandă sau a următoarei manevre.
Previzualizarea include distanţa până la viraj sau manevră şi
banda pe care trebuie să vă încadraţi, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi
pentru a vizualiza următorul viraj
de pe hartă.
Vizualizarea intersecţiilor
În timp ce navigaţi pe o rută, puteţi să vizualizaţi intersecţiile de
pe drumurile principale. Când vă apropiaţi de o intersecţie pe o
rută, imaginea intersecţiei respective este afişată pentru scurt
timp, dacă este disponibilă.
De pe hartă, selectaţi
pentru a vedea intersecţia, dacă
vizualizarea este disponibilă.
Vizualizarea alertelor de trafic
În timp ce navigaţi pe o rută, este posibil să apară o alertă de
trafic în bara de navigare.
Selectaţi alerta pentru a vedea mai multe informaţii.
Vizualizarea paginii cu informaţiile călătoriei
Pagina cu informaţiile călătoriei afişează viteza curentă şi
furnizează statistici despre călătorie.
NOTĂ: dacă faceţi opriri frecvente, lăsaţi dispozitivul pornit,
pentru a putea realiza o măsurătoare exactă a timpului scurs în
timpul călătoriei.
Pe hartă, selectaţi Viteză.
Căutarea serviciilor din apropiere
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a găsi servicii din
apropiere, cum ar fi benzinării, spitale sau secţii de poliţie.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi o categorie.
Obţineţi instrucţiuni de navigaţie către locaţia dvs.
curentă
Dacă trebuie să îi spuneţi unei alte persoane cum să ajungă la
locaţia dvs. curentă, dispozitivul vă poate oferi o listă de
instrucţiuni.
1 De pe hartă, selectaţi vehiculul.
2 Selectaţi > Indicații spre mine.
3 Selectaţi o locaţie de începere.
4 Alegeţi Selectare.
Funcţii hands-free
Vă puteţi conecta dispozitivul la o cască wireless şi puteţi
asculta instrucţiunile vocale de navigare prin cască. În timp ce
sunteţi conectat la cască, vă puteţi conecta la un dispozitiv mobil
pentru a efectua şi primi apeluri, utilizând dispozitivul şi casca
dvs.
Activare Bluetooth Tehnologie wireless
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Despre căştile wireless
Utilizând tehnologia wireless, dispozitivul dvs. poate trimite
comenzi de navigare vocale unei căşti wireless. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi http://www.garmin.com/bluetooth.
Asocierea unei căşti wireless
Resetarea informaţiilor cursei
1 De pe hartă, selectaţi Viteză.
2 Selectaţi > Resetare câmpuri.
3 Selectaţi o opţiune:
• Când nu navigaţi pe o rută, selectaţi Selectare toate
pentru a reseta fiecare câmp de date, cu excepţia
vitezometrului, din prima pagină.
• Selectaţi Resetare date călătorie pentru a reseta
informaţiile de pe computerul de călătorie.
• Selectaţi Resetare viteză maximă pentru a reseta viteza
maximă.
• Selectaţi Resetare călătorie B pentru a reseta contorul
de parcurs.
Vizualizarea informaţiilor despre locaţia
curentă
Puteţi utiliza pagina Unde mă aflu? pentru a vizualiza informaţii
despre locaţia curentă. Aceasta este o caracteristică utilă dacă
trebuie să comunicaţi personalului de urgenţă locul unde vă
aflaţi.
De pe hartă, selectaţi vehiculul.
Funcţii hands-free
NOTĂ: o singură cască poate primi notificări de navigaţie şi
apeluri în acelaşi timp. Pentru multimedia audio pot fi utilizate
maxim două căşti.
1 Aşezaţi casca şi dispozitivul Bluetooth la o distanţă maximă
de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Pe dispozitivul dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth.
3 Pe casca dvs., activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi
activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
4 Pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
După finalizarea procesului de asociere, puteţi activa sau
dezactiva funcţiile pentru căştile asociate wireless (Activarea
sau dezactivarea funcţiilor căştii, pagina 9).
Activarea sau dezactivarea funcţiilor căştii
Puteţi activa sau dezactiva funcţiile pentru căştile dvs. Bluetooth
asociate.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi căştile dvs. Bluetooth asociate.
3 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a asculta instrucţiunile de navigare şi a utiliza
telefonul prin căşti, selectaţi Telefon, Navigare.
• Pentru a asculta redarea fişierelor media prin intermediul
căştilor dvs., selectaţi Media.
Despre apelarea hands-free
NOTĂ: deşi majoritatea telefoanelor şi căştilor sunt compatibile
şi pot fi utilizate, nu există garanţia faptului că un anume telefon
sau anumite căşti pot fi utilizate. Este posibil ca nu toate
caracteristicile să fie disponibile pentru telefonul dvs.
9
Utilizând tehnologia Bluetooth wireless, dispozitivul se poate
conecta la telefonul mobil şi la casca dvs. wireless pentru a
deveni un dispozitiv hands-free. Pentru a afla dacă dispozitivul
dvs. cu tehnologie Bluetooth este compatibil cu dispozitivul,
vizitaţi www.garmin.com/bluetooth.
Asocierea telefonului
1 Aşezaţi telefonul şi dispozitivul zūmo la o distanţă maximă de
10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
2 Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe telefonul dvs. şi
setaţi telefonul pentru a putea fi descoperit.
3 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Setări > Bluetooth.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi cel al
dispozitivului dvs. zūmo.
După finalizarea procesului de asociere, puteţi activa sau
dezactiva funcţiile pentru smartphone-ul dvs. asociat (Activarea
sau dezactivarea funcţiilor smartphone-ului, pagina 10).
Activarea sau dezactivarea funcţiilor smartphone-ului
Puteţi activa sau dezactiva funcţiile pentru smartphone-ul dvs.
asociat.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi smartphone-ul asociat.
3 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a efectua sau a primi apeluri telefonice prin
intermediul dispozitivului dvs. zūmo, selectaţi Apeluri
telefonice.
• Pentru a conecta aplicaţia Smartphone Link de pe
smartphone, selectaţi Smartphone Link (Smartphone
Link, pagina 10).
• Pentru a control redarea media pe smartphone-ul dvs.
utilizând zūmo dispozitivul dvs., selectaţi Media (Player
media, pagina 12).
• Pentru a controla Pandora redarea radio de pe Internet
pe smartphone-ul dvs. utilizând zūmo dispozitivul dvs.,
selectaţi Pandora® (Pandora Service, pagina 12).
®
Efectuarea unui apel
Formarea unui număr
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare.
2 Introduceţi numărul.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unui contact din agenda telefonică
Agenda telefonică este încărcată din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare a acestor două dispozitive. Poate dura câteva
minute până când agenda telefonică devine disponibilă. Unele
telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Agendă.
2 Selectaţi un contact.
3 Selectaţi Apelare.
Apelarea unei locaţii
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Parcurgere categorii.
2 Selectaţi un punct de interes.
3 Selectaţi Apelare.
Primirea unui apel
Când recepţionaţi un apel, selectaţi Răspuns sau Ignorare.
Utilizarea registrului de apeluri
Registrul apelurilor este încărcat din telefon pe dispozitiv la
fiecare conectare între aceste două dispozitive. Poate dura
câteva minute până când registrul de apeluri devine disponibil.
Unele telefoane nu acceptă această caracteristică.
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > Registru apeluri.
2 Selectaţi o categorie.
10
Va apărea o listă cu apeluri, cele mai recente fiind afişate în
partea de sus a listei.
3 Selectaţi un apel.
Utilizarea opţiunilor pentru apel în curs
1 De pe hartă, în timpul unui apel, selectaţi .
2 Selectaţi o opţiune.
• Pentru a transfera sunetul în telefon, selectaţi Telefon.
SUGESTIE: utilizaţi această caracteristică dacă doriţi să
opriţi dispozitivul menţinând apelul sau în cazul în care
doriţi intimitate.
SUGESTIE: puteţi folosi această caracteristică pentru a
utiliza sisteme automate, cum este mesageria vocală.
• Pentru a dezactiva microfonul, selectaţi Dezact. sunet.
• Pentru a încheia apelul, selectaţi Încheiere apel.
Salvarea unui număr de telefon de acasă
SUGESTIE: după ce salvaţi un număr de telefon de acasă,
puteţi edita acest număr prin editarea opţiunii „Acasă” din lista
dvs. de locaţii salvate (Editarea unei locaţii salvate, pagina 6).
1 Selectaţi Aplicații > Telefon > > Setare nr. telefon
acasă.
2 Introduceţi numărul dvs. de telefon.
3 Selectaţi Final..
Apelarea acasă
Înainte de a putea suna acasă, trebuie să introduceţi numărul de
telefon pentru locaţia dvs. de reşedinţă.
Selectaţi Aplicații > Telefon > Apelare acasă.
Asocierea de dispozitive
Bluetoothsuplimentare
1 Aşezaţi căştile sau telefonul şi dispozitivul Bluetooth la o
2
3
4
5
6
distanţă maximă de 10 m (33 ft.) unul faţă de celălalt.
Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe dispozitivul dvs.
Activaţi tehnologia wireless Bluetooth pe casca sau telefonul
dvs. şi activaţi-i vizibilitatea pentru alte dispozitive Bluetooth.
De pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth >
Căutare dispozitive.
Va fi afișată o listă a dispozitivelor Bluetooth din apropiere.
Selectaţi-vă casca sau telefonul din listă.
Selectaţi OK.
Ştergerea unui dispozitiv asociat Bluetooth
Puteţi şterge un dispozitiv asociat Bluetooth pentru a preveni
conectarea automată a acestuia la dispozitivul dvs. zūmo în
viitor.
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi dispozitivul de şters.
3 Selectaţi Decuplare dispozitiv.
Utilizarea aplicaţiilor
Utilizarea Ajutorului
Selectaţi Aplicații > Ajutor pentru a vizualiza informaţiile
despre utilizarea dispozitivului.
Căutarea subiectelor de ajutor
Selectaţi Aplicații > Ajutor >
.
Smartphone Link
Smartphone Link este o aplicaţie de telefon care vă permite să
sincronizaţi datele despre locaţii cu telefonul dvs. şi să accesaţi
Utilizarea aplicaţiilor
informaţii în timp real utilizând conexiunea de date a telefonului.
Dispozitivul dvs. transferă date de la Smartphone Link utilizând
tehnologia wireless Bluetooth. Informaţiile în timp real sunt
disponibile prin planuri gratuite şi pe bază de abonament de la
Garmin Servicii live (Servicii live Garmin, pagina 11).
Locaţiile salvate şi cele recent găsite sunt sincronizate cu
telefonul dvs. de fiecare dată când acesta se conectează la
Smartphone Link.
Descărcarea Smartphone Link
Smartphone Link este disponibil pentru unele smartphone-uri.
Pentru informaţii privind compatibilitatea şi disponibilitatea,
accesaţi www.garmin.com/smartphonelink sau magazinul de
aplicaţii destinate dispozitivului.
Descărcaţi Smartphone Link din magazinul de aplicaţii pe
telefonul dvs. compatibil.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru informaţii
despre descărcarea şi instalarea aplicaţiilor.
Conectarea la Smartphone Link
Înainte de a vă putea conecta la Smartphone Link, trebuie să
descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul
dvs.
1 Porniţi Smartphone Link pe telefonul dvs.
2 De pe dispozitivul dvs., selectaţi Setări > Bluetooth.
3 Bifaţi caseta de selectare Bluetooth.
4 Din telefonul dvs. activaţi tehnologia wireless Bluetooth şi
scanaţi pentru dispozitive Bluetooth aflate în apropiere.
Consultaţi manualul de utilizare al telefonului pentru mai
multe informaţii.
5 Din telefonul dvs. selectaţi dispozitivul dvs. din lista de
dispozitive aflate în apropiere.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul telefonului şi al
dispozitivului dvs. pentru a confirma solicitarea de asociere.
Atunci când Smartphone Link este conectată, în bara de
stare de pe dispozitivul dvs. apare .
Servicii live Garmin
Înainte de a putea utiliza Serviciile live Garmin, dispozitivul
trebuie conectat la un telefon compatibil care rulează
Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link, pagina 11).
Conectarea la Smartphone Link furnizează accesul la Serviciile
live Garmin. Garmin Serviciile live furnizează planuri gratuite şi
pe bază de abonament pentru vizualizarea datelor în timp real
pe dispozitivul dvs., cum ar fi condiţiile de trafic şi datele meteo.
Unele servicii, precum datele meteo, sunt disponibile ca aplicaţii
separate pe dispozitiv. Alte servicii, cum ar fi Trafic,
îmbunătăţesc caracteristicile de navigare existente pe dispozitiv.
Caracteristicile care necesită acces la serviciile live Garmin
afişează simbolul Smartphone Link şi apar numai atunci când
dispozitivul este conectat la Smartphone Link.
Abonarea la serviciile în timp real Garmin
Înainte de a vă putea abona la Servicii în timp real Garmin,
trebuie să instalaţi aplicaţia Smartphone Link pe telefonul dvs.
1 Porniţi aplicaţia Smartphone Link de pe telefonul dvs.
(Conectarea la Smartphone Link, pagina 11).
2 Selectaţi Contul meu.
Apare o listă de servicii şi preţuri de abonamente.
3 Selectaţi un serviciu.
4 Selectaţi preţul.
5 Selectaţi Abonare.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea aplicaţiilor
Planificarea unei călătorii
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o
călătorie cu mai multe destinaţii.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi Călătorie nouă.
3 Alegeţi Select. locație de pornire.
4 Căutaţi o locaţie (Găsirea unui loc după categorie, pagina 4).
5 Alegeţi Selectare.
6 Pentru a adăuga locuri suplimentare, selectaţi .
7 Selectaţi Înainte.
8 Selectaţi Salvare.
9 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Programarea unei călătorii
Puteţi utiliza planificatorul de călătorii pentru a crea şi salva o
călătorie cu mai multe destinaţii.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ora plecării.
• Selectaţi Ora sosirii.
5 Alegeţi o dată şi o oră, apoi selectaţi Salvare.
6 Selectaţi Durată.
7 Alegeţi durata de timp pe care o veţi petrece în locaţia
respectivă şi apoi selectaţi Salvare.
8 Dacă este necesar, repetaţi paşii 3-7 pentru fiecare locaţie.
Schimbarea modurilor de transport într-o călătorie
Puteţi să schimbaţi modurile de transport utilizate pe traseul
unei călătorii salvate.
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie.
3 Selectaţi > Mod de transport.
4 Selectaţi un mod de transport.
5 Selectaţi Salvare.
Navigare utilizând o călătorie salvată
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi Start!.
4 Selectaţi următoarea destinaţie, apoi selectaţi Start.
Editarea unei călătorii salvate
1 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii.
2 Selectaţi o călătorie salvată.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Redenumire călătorie.
• Pentru a adăuga sau şterge o locaţie sau pentru a
modifica ordinea locaţiilor, selectaţi Editare destinații.
• Selectaţi Ștergere călătorie.
• Pentru a aranja opririle din călătoria dvs. în cea mai
eficientă ordine, selectaţi Optimizare ordine.
Partajarea călătoriilor
Puteţi partaja călătorii cu dispozitivele compatibile Garmin
utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
1 Aşezaţi dispozitivul la o distanţă maximă de 33 ft. (10 m) de
un dispozitiv compatibil Garmin.
11
2 Selectaţi Aplicații > Planificator de călătorii >
Distribuire > Bluetooth.
3 Selectaţi o călătorie şi apoi selectaţi Final..
4 Selectaţi un dispozitiv din listă şi selectaţi OK.
>
Crearea unei rute dus-întors
Dispozitivul poate crea o rută dus-întors, utilizând o locaţie de
pornire specificată şi o distanţă, durată sau destinaţie.
1 De pe ecranul de început, selectaţi Aplicații > Călătorie în
circuit.
2 Selectaţi Locație de pornire.
3 Selectaţi un loc, apoi selectaţi Selectare.
4 Selectaţi Atribute călătorie.
5 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Alegeți o distanță pentru a planifica ruta în
funcţie de distanţă.
• Selectaţi Alegeți o durată pentru a planifica ruta în funcţie
de durată.
• Selectaţi Alegeți o destinație pentru a planifica ruta în
funcţie de destinaţie.
Introduceţi
o distanţă, durată sau destinaţie.
6
7 Selectaţi o opţiune:
• Dacă aţi introdus o distanţă sau durată, selectaţi Final. >
Calculare.
• Dacă aţi selectat o destinaţie, selectaţi Selectare.
8 Selectaţi o rută, apoi selectaţi Start!.
Player media
Playerul media poate fi utilizat numai atunci când muzica poate
fi redată la o calitate stereo bună. Când folosiţi o cască fără
A2DP, playerul media nu poate fi pornit.
Selectaţi pentru a reda piesa curentă.
Selectaţi pentru a ajusta volumul.
Selectaţi o dată pentru a reda de la început melodia curentă.
Selectaţi de două ori pentru a reda melodia anterioară din lista
de redare.
Ţineţi apăsat pentru a derula melodia curentă.
Selectaţi pentru a trece la melodia următoare.
Ţineţi apăsat pentru a derula înainte piesa curentă.
Selectaţi pentru a întrerupe piesa curentă.
Selectaţi pentru a repeta lista de redare.
Selectaţi pentru a reorganiza lista de redare.
Selectaţi pentru a modifica sursa media.
Schimbarea sursei media
Puteţi modifica sursa din care sunt redate fişierele media pe
dispozitivul dvs.
1 Selectaţi Aplicații > Player media > .
2 Selectaţi o sursă media.
Pandora Service
Pandora este un radio gratuit personalizat care vă permite, ușor
și în mod nelimitat, să descoperiţi şi să ascultaţi
muzică.Integrarea Pandora necesită un dispozitiv mobil
compatibil cu aplicaţia Pandora instalată. Pentru mai multe
informaţii privind dispozitivele mobile compatibile, vizitaţi
www.pandora.com/everywhere/mobile.
NOTĂ: Pandora este în prezent disponibil în Statele Unite,
Australia şi Noua Zeelandă.
12
Descărcarea aplicaţiei Pandora
Ca să puteţi utiliza serviciul Pandora pe dispozitivul dvs., trebuie
mai întâi să descărcaţi şi să instalaţi aplicaţia Pandora pe
smartphone-ul dvs.
1 Deschideţi magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs.
compatibil şi căutaţi Pandora.
2 Instalarea aplicației Pandora.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare al
smartphone-ului sau dispozitivului dvs. media mobil.
Utilizând Pandora
Înainte să puteţi utiliza serviciul Pandora, trebuie să asociaţi
smartphone-ul dvs. compatibil cu dispozitivul (Asocierea
telefonului, pagina 10).
1 De pe dispozitivul dvs., selectaţi Aplicații > Pandora®.
2 Conectaţi smartphone-ul dvs. compatibil la dispozitiv.
3 Lansaţi aplicaţia Pandora pe smartphone-ul dvs.
4 Selectaţi o opţiune de pe dispozitivul dvs. zūmo:
• Pentru a reda o melodie, selectaţi .
• Pentru a întrerupe o melodie, selectaţi .
• Pentru a trece peste o melodie, selectaţi
.
• Dacă vă place o melodie, selectaţi pentru a asculta mai
multe melodii asemănătoare.
• Dacă nu vă place o melodie, selectaţi pentru a preveni
redarea acesteia în viitor.
Schimbarea staţiilor
1 Selectaţi Aplicații > Pandora®.
2 Selectaţi .
3 Selectaţi o staţie.
Trasee
Traseul reprezintă înregistrarea călătoriei dvs. Jurnalul de traseu
conţine informaţii cu privire la călătoria înregistrată, inclusiv
durata, locul şi informaţii despre altitudine.
Vizualizarea informaţiilor despre traseu
1 Selectaţi Aplicații > Trasee > Active.
2 Selectaţi un traseu.
Traseu este afişat pe hartă.
3 Selectaţi .
4 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a salva un traseu, selectaţi Salvare traseu.
• Pentru a salva un traseu drept călătorie, selectaţi Salvare
ca și călătorie.
• Pentru a vizualiza un grafic de altitudine pe trase, selectaţi
Profil de altitudine.
TracBack
®
Urmărirea traseului recent
Caracteristica TracBack înregistrează traseul parcurs recent.
Puteţi vizualiza traseul parcurs recent din punctul de plecare.
1 Selectaţi Aplicații > TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
2 Selectaţi Start!.
Salvarea traseului parcurs recent ca fiind o călătorie
Puteţi salva traseul parcurs recent ca fiind o călătorie, în care
puteţi naviga ulterior utilizând planificatorul de călătorii (Navigare
utilizând o călătorie salvată, pagina 11).
1 Selectaţi TracBack.
Traseul parcurs recent apare pe hartă.
2 Selectaţi > Salvare ca și călătorie.
Utilizarea aplicaţiilor
3 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Presiune în pneuri
AVERTISMENT
Utilizarea sistemului de monitorizare a presiunii în pneuri nu
înlocuieşte întreţinerea corespunzătoare a pneurilor, fiind
responsabilitatea şoferului să menţină presiunea corectă a
pneurilor, chiar dacă umflarea insuficientă nu a atins nivelul de
declanşare a alertei de semnalizare a unei presiuni scăzute în
pneuri. Nerespectarea menţinerii unei presiuni corespunzătoare
în pneuri poate determina pierderea controlului vehiculului, fapt
care poate cauza rănirea gravă sau moartea.
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri Garmin este
disponibil ca accesoriu separat. Funcţia de presiune în pneuri nu
este compatibilă cu toate modelele zūmo. Accesaţi
www.garmin.com/zumo pentru informaţii despre accesorii şi
compatibilitate.
Setarea senzorilor de presiune în pneuri
Înainte să puteţi seta senzorii de presiune în pneuri, fiecare
senzor trebuie să conţină bateria şi autocolantele numerice. De
asemenea, trebuie să aveţi un dispozitiv zūmo compatibil.
Senzorii comunică wireless cu dispozitivul dvs. zūmo compatibil.
Puteţi monitoriza presiunea în pneuri şi primi avertizări de
presiune scăzută pe dispozitivul zūmo dvs.
1 Scoateţi capacul À de pe senzorul Á rotitnd capacul în sens
invers acelor de ceasornic.
2 Dacă bateria este deja instalată în senzor, scoateţi bateria.
3 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicații > Presiune
pneuri.
4 Selectaţi un profil de vehicul care se potriveşte configuraţiei
de pneuri a vehiculului dvs.
5 Aduceţi senzorul în apropierea zūmo dispozitivului.
6 Pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi numărul de lângă pneul
cu care senzorul va fi asociat.
7 În termen de 30 secunde, introduceţi bateria  pe senzor în
suportul bateriei à cu partea pozitivă în sus.
Dispozitivul zūmo va căuta senzorul şi va afişa un mesaj de
confirmare când senzorul efectuează asocierea cu succes.
SUGESTIE: dacă senzorul nu efectuează asocierea cu
succes, trebuie să scoateţi bateria senzorului şi să repetaţi
paşii 6 şi 7.
8 Introduceţi presiunea recomandată pentru pneu.
9 Introduceţi presiunea minimă pentru pneu.
Dispozitivul zūmo declanşează o avertizare de presiune
scăzută atunci când senzorul raportează o valoare a presiunii
în pneu mai mică decât această valoare.
10 Înlocuiţi şi strângeţi complet capacul pe senzor.
11 Ataşaţi pe senzor autocolantul numeric ce corespunde
numărului pneului pe care l-aţi selectat la pasul 6.
12 Repetaţi această procedură pentru fiecare senzor rămas.
Instalarea senzorilor pe pneuri
AVERTISMENT
Sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri poate fi utilizat
numai cu suporturile metalice cu supapă pentru pneuri.
Instalarea senzorilor de presiune în pneuri pe suporturile
nemetalice cu supapă pot determina deteriorarea pneului şi/sau
a suportului supapei, care poate cauza rănirea gravă sau
moartea.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni posibila deteriorare a senzorului sau
vehiculului, asiguraţi-vă că fiecare senzor instalat nu
interferează cu frânele vehiculului, componentele suspensiei
sau alte echipamente instalate. Dacă un senzor instalat
interferează cu un echipament instalat pe vehicul, nu utilizaţi
vehiculul cu senzorul instalat.
Pe anumite vehicule, pentru a preveni vibrarea pneurilor sau
uzura inegală, după instalarea senzorului ar putea fi nevoie să
echilibraţi pneurile vehiculului.
Inainte de a instala senzorii pe pneuri, trebuie să efectuaţi
setarea acestora pe zūmo dispozitivul dvs.
1 Scoateţi suporturile cu supapă existente pe pneurile
vehiculului dvs.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicații > Presiune
pneuripentru a vizualiza schema profilului vehiculului.
3 Instalaţi senzorii pe suporturile cu supapă pentru pneuri,
strângându-le în sensul acelor de ceasornic.
NOTĂ: trebuie să instalaţi fiecare senzor pe pneul corect al
vehiculului, conform schemei profilului vehiculului şi
autocolantelor numerice aplicate pe senzori în timpul
procesului de setare.
4 Rotiţi roţile cu mâna pentru a verifica dacă senzorii au spaţiu
suficient şi nu împiedică echipamentul vehiculului.
Alerte pentru presiune scăzută în pneuri
Dispozitivul vă alertează utilizând mesaje pop-up, pictograme pe
hartă şi simboluri în aplicaţia de presiune în pneuri.
Când există o alertă pentru un senzor, numărul de lângă pneul
corespunzător apare cu roşu în aplicaţia de presiune în pneuri.
Simbolurile de sub număr apar cu roşu, pentru a indica alertele
active pentru senzorul respectiv.
Presiune scăzută în pneuri
Baterie senzor descărcată
Senzorul nu este conectat
Mod de repaus senzor de presiune în pneuri
La câteva minute după ce parcaţi vehiculul şi opriţi zūmo
dispozitivul, senzorul de presiune în pneuri intră în modul de
inactivitate pentru a economisi energie. Senzorul nu transmite
Utilizarea aplicaţiilor
13
informaţiile către dispozitiv zūmo în timp ce acesta se află în
modul de repaus. Aceasta poate determina ca dispozitivul zūmo
să raporteze deconectarea senzorului.
Data următoare când vehiculul dvs. se deplasează, senzorul
iese din modul de repaus şi se reconectează automat la
dispozitivul zūmo. Reconectarea poate dura până la 30 de
secunde.
Utilizarea busolei
NOTĂ: trebuie să fiţi în mişcare pentru ca busola să vă
determine direcţia.
Puteţi naviga folosind o busolă GPS.
Selectaţi Aplicații > Busolă.
Telecomandă VIRB
Funcţia de contro VIRB la distanţă vă permite să controlaţi
camera VIRB de la distanţă. Accesaţi www.garmin.com/VIRB
VIRB pentru a achiziţiona o cameră.
®
Controlul camerei VIRB
Înainte să puteţi utiliza VIRB funcţia de control la distanţă,
trebuie să activaţi setarea de control la distanţă pe camera dvs.
VIRB. Pentru mai multe informaţii, consultaţi VIRB manualul de
utilizare a seriei.
1 Porniţi camera VIRB.
2 De pe dispozitivul dvs. zūmo, selectaţi Aplicații >
Telecomandă VIRB > Conectare.
3 Aşteptaţi până când dispozitivul se conectează la camera
dvs. VIRB.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Începeți înregistrarea pentru a înregistra un
videoclip.
• Selectaţi Opriți înregistrarea pentru a opri înregistrarea
videoclipului.
• Selectaţi Instantaneu pentu a face o fotografie.
Căutarea ultimului loc de parcare
Atunci când deconectaţi dispozitivul de la sistemul de alimentare
al vehiculului în timp ce este pornit, locaţia dvs. curentă va fi
salvată ca şi loc de parcare.
Selectaţi Aplicații > Ultimul loc.
Vizualizarea rutelor şi destinaţiilor anterioare
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să
activaţi caracteristica istoricului de călătorie (Setările
dispozitivului şi de confidenţialitate, pagina 18).
Puteţi să vizualizaţi pe hartă rutele anterioare, precum şi locaţiile
în care v-aţi oprit.
Selectaţi Aplicații > Locuri vizitate.
Înregistrarea istoricului de servicii
Puteţi menţiona în jurnal data şi kilometrajul odometrului din
momentul în care se efectuează operaţii de service sau de
întreţinere asupra vehiculului dvs. Dispozitivul oferă unele
categorii de servicii şi puteţi adăuga categorii personalizate
(Adăugarea categoriilor de servicii, pagina 14).
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi Adăugare înregistrare.
4 Introduceţi kilometrajul odometrului şi selectaţi Înainte.
5 Introduceţi un comentariu (opţional).
6 Selectaţi Final..
14
Adăugarea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Adăugare categorie.
3 Introduceţi numele unei categorii şi selectaţi Final..
Ştergerea categoriilor de servicii
Când ştergeţi o categorie de servicii, sunt şterse şi toate
înregistrările de servicii din categoria respectivă.
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi > Ștergere categorii.
3 Selectaţi categoriile de servicii de şters.
4 Selectaţi Ștergere.
Redenumirea categoriilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi categoria care urmează să fie redenumită.
3 Selectaţi > Redenumire categorie.
4 Introduceţi un nume şi selectaţi Final..
Ştergerea înregistrărilor de servicii
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie de servicii.
3 Selectaţi > Ștergere înregistrări.
4 Selectaţi înregistrările de servicii pe care doriţi să le ştergeţi.
5 Selectaţi Ștergere.
Editarea unei înregistrări de servicii
Puteţi edita comentariul, kilometrajul odometrului şi datele
aferente unei înregistrări de servicii.
1 Selectaţi Aplicații > Istoric de service.
2 Selectaţi o categorie.
3 Selectaţi un câmp.
4 Introduceţi informaţiile noi şi selectaţi Final..
Vizualizarea prognozei meteo
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care
să ruleze Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link,
pagina 11). Această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Selectaţi o zi.
Apare prognoza detaliată pentru acea zi.
Vizualizarea vremii din apropierea altui oraş
1 Selectaţi Aplicații > Vreme > Locație curentă.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza prognoza meteo pentru un oraş favorit,
selectaţi un oraş din listă.
• Pentru a adăuga un oraş preferat, selectaţi Adăugare
oraș şi introduceţi un nume de oraş.
Vizualizarea radarului meteo
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
Puteţi vizualiza o hartă radar animată şi codată pe culori a
condiţiilor meteo curente, precum şi o pictogramă meteo pe
hartă. Pictograma meteo se modifică pentru a afişa datele
despre vremea din zonă, cum ar fi ploaie, zăpadă şi furtuni.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Radar meteo.
Utilizarea aplicaţiilor
Vizualizarea alertelor meteo
Evitarea întârzierilor în trafic pe ruta dvs.
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Meteo avansat, utilizând Smartphone Link.
În timp ce vă deplasaţi cu ajutorul dispozitivului dvs., pe hartă
pot să apară alerte meteo. Puteţi, de asemenea, vizualiza o
hartă cu alerte meteo în apropierea locaţiei dvs. curente sau a
unui oraş selectat.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Alerte meteo.
Înainte de a putea evita întârzierile din trafic, trebuie să primiţi
informaţii de trafic.
În mod implicit, dispozitivul vă optimizează automat ruta pentru
a evita întârzierile în trafic. Dacă aveţi această opţiune
dezactivată în setările pentru trafic (Setări pentru trafic,
pagina 17), puteţi vizualiza şi evita manual întârzierile în trafic.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
2 Dacă este posibil, selectaţi Rută alternativă.
3 Selectaţi Start!.
Verificarea condiţiilor de drum
Vizualizarea datelor din trafic pe hartă
Înainte să puteţi utiliza această funcţie, trebuie să cumpăraţi
serviciul Advanced Weather utilizând Smartphone Link.
1 Selectaţi Aplicații > Vreme.
2 Dacă este necesar, selectaţi un oraş.
3 Selectaţi > Condiții drum.
Harta traficului afişează fluxul traficului cu cod de culori şi
întârzierile de pe drumurile din apropiere.
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Dacă este necesar, selectaţi > Legendă pentru a vizualiza
legenda hărţii de trafic.
Vizualizarea mesajelor myGarmin
Traficul din zona dvs.
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, dispozitivul
trebuie să fie conectat la un telefon smartphone compatibil care
să ruleze Smartphone Link (Conectarea la Smartphone Link,
pagina 11). Această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Puteţi vizualiza mesajele de la myGarmin, precum notificări
pentru actualizări de software şi hartă.
1 Selectaţi Aplicații > myGarmin™.
Dacă aveţi mesaje necitite, numărul de mesaje necitite apare
pe pictograma myGarmin.
2 Selectaţi subiectul unui mesaj.
Apare mesajul complet.
Căutarea incidentelor din trafic
1 Din meniul principal, selectaţi Aplicații > Trafic.
2 Selectaţi > Incidente.
3 Selectaţi un element din listă.
4 Dacă există mai multe incidente, utilizaţi săgeţile pentru a
Trafic
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
oportunitatea informaţiilor de trafic.
Este posibil ca informaţiile despre trafic să nu fie disponibile în
toate zonele sau ţările. Pentru informaţii referitoare la trafic şi
zonele de acoperire, vizitaţi www.garmin.com/traffic.
• Alertele de trafic apar pe hartă atunci când pe traseul sau în
zona dvs. există incidente în trafic.
• Dispozitivul trebuie conectat la Smartphone Link printr-un
abonament de trafic activ pentru a recepţiona informaţiile de
trafic.
Trafic pe rută
Dacă survine o întârziere în traficul de pe ruta dvs., pe hartă
apare o alertă, iar dispozitivul calculează o rută alternativă
pentru evitarea întârzierii. Puteţi alege între utilizarea automată
sau la cerere a rutelor alternative. Consultaţi Setări pentru trafic
pentru informaţii suplimentare (Setări pentru trafic, pagina 17).
Dispozitivul poate să vă direcţioneze printr-o întârziere în trafic
dacă nu există o rută alternativă mai bună. Timpul de întârziere
este adăugat automat la ora de sosire estimată.
Vizualizarea traficului din faţă
Puteţi vizualiza incidentele de trafic care au avut loc în faţă pe
ruta dvs. sau pe şoseaua pe care vă deplasaţi.
1 În timp ce vă deplasaţi pe o rută, selectaţi > Trafic.
Cel mai apropiat incident de trafic din faţă este afişat pe un
panou din partea dreaptă a hărţii.
2 Selectaţi incidentul de trafic pentru a vizualiza detalii
suplimentare.
Trafic
vizualiza şi alte incidente.
Vizualizarea unui incident din trafic pe hartă
.
1 De pe hartă traficului, selectaţi
2 Selectaţi un incident.
Înţelegerea datelor din trafic
Legenda pentru trafic explică pictogramele şi culorile utilizate pe
harta traficului.
1 De pe hartă, selectaţi > Trafic.
2 Selectaţi Legendă.
Despre camerele video de supraveghere a
traficului
Camerele video de supraveghere a traficului furnizează imagini
în timp real ale condiţiilor de trafic pe drumurile sau în
intersecţiile principale. Puteţi să salvaţi camerele video pe care
doriţi să le vizualizaţi în mod regulat.
Salvarea unei camere video de supraveghere a
traficului
Înainte de a putea utiliza această caracteristică, trebuie să vă
abonaţi la serviciul photoLive, iar dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un telefon compatibil care rulează Smartphone Link
(Smartphone Link, pagina 10).
Această caracteristică nu este disponibilă în toate zonele.
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi Atingeți pt. adăugare.
3 Selectaţi un drum.
4 Selectaţi o intersecţie.
5 Selectaţi Salvare.
Vizualizarea unei camere video de supraveghere a
traficului
Înainte de a putea vizualiza o cameră video de supraveghere a
traficului, trebuie să o salvaţi (Salvarea unei camere video de
supraveghere a traficului, pagina 15).
1 Selectaţi Aplicații > photoLive.
2 Selectaţi o cameră video.
15
trafficTrends™
Când funcţia trafficTrends este activată, dispozitivul utilizează
informaţii de trafic din istoric pentru a calcula rute mai eficiente.
NOTĂ: se pot calcula rute diferite pe baza tendinţelor de trafic
pentru ziua săptămânii sau momentul zilei.
Dezactivarea trafficTrends
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Transferul datelor de pe computer
1 Conectaţi dispozitivul la computer (Conectarea dispozitivului
Pentru a împiedica dispozitivul să înregistreze sau să partajeze
datele de trafic, trebuie să dezactivaţi trafficTrends.
Selectaţi Setări > Trafic > trafficTrends.
Activarea traficului
Puteţi activa sau dezactiva datele din trafic. Atunci când datele
din trafic sunt dezactivate, dispozitivul nu primeşte date despre
trafic, însă va evita în continuare zonele potenţial congestionate
de pe traseu, utilizând funcţia trafficTrends dacă aceasta este
activată (trafficTrends™, pagina 16).
1 Selectaţi Setări > Trafic.
2 Bifaţi caseta de selectare Trafic.
Gestionarea datelor
Gestionarea datelor
Puteţi stoca fişiere pe dispozitivul dvs. Dispozitivul dispune de
un slot pentru carduri de memorie, ceea ce vă oferă un spaţiu
de stocare suplimentar.
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi Mac OS 10.3 şi versiuni mai recente.
®
Tipuri de fişiere
Dispozitivul acceptă aceste tipuri de fişiere.
• Fişiere cu hărţi şi puncte de referinţă GPX ale software-urilor
myGarmin™ de afişare a hărţilor, inclusiv MapSource şi
BaseCamp™ Punctele de interes personalizate, pagina 19
• Fişiere GPI cu puncte de interes personalizate din Garmin
aplicaţia POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 19).
• Fişiere audio MP3.
®
Despre cardurile de memorie
Puteţi achiziţiona carduri de memorie de la un furnizor de
produse electronice sau puteţi achiziţiona un software Garmin
de administrare a hărților preîncărcat (www.garmin.com). În plus
faţă de stocarea hărţilor şi datelor, cardul de memorie poate fi
utilizat pentru a stoca fişiere precum hărţi, imagini, geocache-uri,
rute, puncte de referinţă şi puncte de interes personalizate.
Instalarea unui card de memorie
NOTĂ: dispozitivul acceptă microSD, carduri de memorie
microSDHC şi microSDXC. Nu acceptă exFAT. Cardurile de
memorie trebuie să fie formatate ca FAT32.
1 Îndepărtaţi capacul din spate şi bateria din dispozitiv.
2 Introduceţi un card de memorie în slotul dispozitivului.
3 Apăsaţi-l până se fixează cu un clic.
Conectarea dispozitivului la computer
Vă puteţi conecta dispozitivul la computer utilizând un cablu
USB.
1 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul
dispozitivului dvs.
2 Introduceţi conectorul mai mare al cablului USB într-un port
din computerul dvs.
Pe ecranul dispozitivului va apărea o imagine a dispozitivului
dvs. conectat la un computer.
16
2
3
4
5
6
la computer, pagina 16).
În funcţie de sistemul de operare al computerului dvs.,
dispozitivul apare fie ca dispozitiv portabil, unitate amovibilă
sau volum amovibil.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Navigaţi la un folder de pe dispozitiv.
NOTĂ: în cazul unei unităţi sau volum amovibil trebuie să nu
plasaţi fişiere în folderul Garmin.
Selectaţi Editare > Lipire.
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la un computer Windows ca dispozitiv portabil, nu este
necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• În cazul computerelor Mac, trageţi pictograma volumului în
Pubelă.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
Personalizarea dispozitivului
Setările pentru hartă şi vehicul
Pentru a deschide setările Hartă şi vehicul, din meniul principal,
selectaţi Setări > Hartă și vehicul.
Vehicul: setează pictograma care reprezintă poziţia dvs. pe
hartă. Vizitaţi www.garmingarage.com pentru mai multe
pictograme.
Conducere - Vizualizare hartă: setează perspectiva pe hartă.
Detalii hartă: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina desenarea mai lentă a hărţii.
Temă hartă: schimbă culoarea de prezentare a datelor pe hartă.
Instrumente hartă: selectează scurtăturile care apar în meniul
de instrumente de pe hartă.
Straturi hartă: setează datele care apar pe pagina hărţii
(Personalizarea straturilor hărţii, pagina 8).
Zoom automat: selectează automat nivelul de zoom pentru cea
mai bună utilizare a hărţii. Când este dezactivat, trebuie să
măriţi sau să micşoraţi manual.
Gestionarea datelor
Alerte de viteză acust.: vă alertează atunci când vehiculul dvs.
depăşeşte limita de viteză.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Hărțile mele: stabileşte ce hărţi instalate utilizează dispozitivul.
Activarea hărţilor
Puteţi activa produsele legate de hărţi instalate pe dispozitivul
dvs.
SUGESTIE: pentru a achiziţiona hărţi suplimentare, accesaţi
http://buy.garmin.com.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Hărțile mele.
2 Selectaţi o hartă.
Personalizarea instrumentelor hărţii
Puteţi selecta scurtăturile care apar în meniul instrumentelor
hărţii.
1 Selectaţi Setări > Hartă și vehicul > Instrumente hartă.
2 Selectaţi instrumentele hărţii pe care doriţi să le includeţi în
meniu.
3 Selectaţi Salvare.
Setările de navigare
Pentru a deschide pagina Setări de navigare, din meniul
principal, selectaţi Setări > Navigare.
Mod de calcul: setează metoda de calcul a rutei.
Recalculare în afara rutei: setează preferinţele de recalculare
atunci când vă depărtaţi de o rută activă.
Evitări: setează caracteristicile drumului care trebuie evitate pe
o rută.
Evitări personalizate: vă permite să evitaţi anumite drumuri sau
zone.
Drumuri cu taxă: setează preferinţele pentru evitarea
drumurilor cu taxă.
Taxe: setează preferinţele pentru evitarea drumurilor cu taxă şi
a vinietelor.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Mod restricţionat: dezactivează toate funcţiile care necesită
atenţia deosebită a operatorului şi care ar putea distrage
atenţia în timpul conducerii.
Simulator GPS: opreşte recepţionarea de semnale GPS de
către dispozitiv şi economiseşte energia bateriei.
Setări mod de calcul
Selectaţi Setări > Navigare > Mod de calcul.
Calcularea rutei se bazează pe datele privind vitezele de
deplasare şi accelerarea vehiculului pe o anumită rută.
Timp mai scurt: calculează rutele mai rapide, dar care pot fi
mai lungi ca distanţă.
Distanță mai mică: calculează rutele cu distanţă mai mică, dar
pentru care durata de călătorie poate fi mai lungă.
Off-road: calculează o linie directă de la locaţia dvs. până la
destinaţie.
Serpentine: calculează rutele care preferă serpentinele.
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Evitarea drumurilor cu taxă
1 Selectaţi Setări > Navigare.
2 Selectaţi o opţiune:
NOTĂ: meniul se modifică în funcţie de zona dvs. şi de
datele hărţii de pe dispozitivul dvs.
• Selectaţi Drumuri cu taxă.
Personalizarea dispozitivului
• Selectaţi Taxe > Drumuri cu taxă.
3 Selectaţi La solicitare, Evitare, sau Permitere, şi selectaţi
Salvare.
Evitarea vinietelor
NOTĂ: această caracteristică nu este disponibilă în toate
zonele.
Datele hărţilor de pe dispozitivul dvs. pot conţine informaţii
detaliate despre viniete pentru anumite ţări. Puteţi evita sau
permite vinietele pentru fiecare ţară.
1 Selectaţi Setări > Navigare > Taxe > Viniete.
2 Selectaţi o ţară.
3 Selectaţi La solicitare, Evitare, sau Permitere, şi selectaţi
Salvare.
Setările afişajului
Pentru a deschide pagina Setări afişaj, din meniul principal,
selectaţi Setări > Afișare.
Orientare: setează afişarea la modul portret (vertical) sau peisaj
(orizontal).
Mod culoare: setează dispozitivul pentru a afişa culori pentru zi
sau noapte. Puteţi selecta Automat pentru a permite
dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau noapte
în funcţie de momentul zilei.
Luminozitate: reglează luminozitatea ecranului.
Stingere ecran: setează perioada de inactivitate până la
intrarea dispozitivului în modul de repaus.
Instantaneu: vă permite să obţineţi o imagine a ecranului
dispozitivului. Instantaneele sunt salvate în folderul
Screenshot din memoria de stocare a dispozitivului.
Setări Bluetooth
Selectaţi Setări > Bluetooth.
Bluetooth: activează tehnologia wireless Bluetooth.
Căutare dispozitive: căutare în apropiere Bluetooth dispozitive.
Nume intuitiv: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivul dvs. pe alte dispozitive cu tehnologie
wireless Bluetooth.
Dezactivarea Bluetooth
1 Selectaţi Setări > Bluetooth.
2 Selectaţi Bluetooth.
Setări pentru trafic
Din meniul principal, selectaţi Setări > Trafic.
Trafic: activează funcţia Trafic.
Optimizare rută: activează dispozitivul pentru a utiliza automat
sau la cerere rute alternative optimizate (Trafic pe rută,
pagina 15).
Alerte de trafic: setează gravitatea întârzierilor din trafic pentru
care dispozitivul afişează o alertă de trafic.
trafficTrends: activează caracteristica trafficTrends
(trafficTrends™, pagina 16).
Setările pentru unităţi şi oră
Pentru a deschide pagina de setări pentru Unităţi şi oră, din
meniul principal, selectaţi Setări > Unități și oră.
Oră curentă: setează ora dispozitivului.
Format oră: vă permite să selectaţi ora afişată în format de 12
ore, 24 ore sau UTC.
Unități: stabileşte unitatea de măsură utilizată pentru distanţă.
Format poziție: setează formatul şi coordonatele utilizate
pentru coordonatele geografice.
17
Setările pentru limbă şi tastatură
Pentru a deschide setările de Limbă şi tastatură, din meniul
principal, selectaţi Setări > Limbă și tastatură.
Limbă voce: setează limba pentru instrucţiunile vocale.
Limbă text: setează limba pentru tot textul afişat pe ecran.
NOTĂ: schimbarea limbii textului nu schimbă limba datelor
introduse de utilizator sau a datelor hărţilor, precum numele
de străzi.
Limbă tastatură: activează limbile pentru tastatură.
Setările dispozitivului şi de confidenţialitate
Pentru a deschide setările dispozitivului, selectaţi Setări >
Dispozitiv.
Info dispozitiv: afişează numărul versiunii software, numărul ID
al unităţii şi informaţii despre diverse alte caracteristici ale
software-ului.
Acorduri EULA: afişează acordurile de licenţă cu utilizatorul
final.
NOTĂ: aveţi nevoie de aceste informaţii atunci când
actualizaţi software-ul sistemului sau atunci când cumpăraţi
date suplimentare pentru hărţi.
Raportarea poziției: partajează informaţiile despre poziţia dvs.
Garmin pentru a îmbunătăţi conţinutul.
Istoric de călătorie: permite dispozitivului să înregistreze
informaţii pentru caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi
Jurnal de călătorie.
Golire istoric călătorii: goleşte istoricul călătoriilor pentru
caracteristicile myTrends, Locuri vizitate şi Jurnal de
călătorie.
Setările pentru alertele de proximitate
NOTĂ: trebuie să vă asiguraţi că punctele de interes
personalizate (POI) sunt încărcate pentru afişarea alertelor
pentru punctele de proximitate.
Selectaţi Setări > Alerte de proximitate.
Audio: setează stilul de alertă redată atunci când vă apropiaţi
de puncte de proximitate.
Alerte: setează tipul de puncte de proximitate pentru care sunt
redate alerte.
Restabilirea setărilor
Puteţi restabili o categorie de setări sau toate setările la valorile
implicite din fabrică.
1 Selectaţi Setări.
2 Dacă este necesar, selectaţi o categorie de setări.
3 Selectaţi > Restabilire.
Anexă
Cabluri de alimentare
Dispozitivul dvs. poate fi alimentat în diferite moduri.
• Cablu de alimentare al vehiculului
• Cablu USB
• Adaptor de c.a. (accesoriu opţional)
Dispozitivul se poate încărca lent atunci când este conectat
la un computer. Este posibil ca unele computere portabile să
nu încarce dispozitivul.
• Conectaţi dispozitivul la un accesoriu opţional de adaptare
pentru alimentare, cum ar fi un adaptor pentru alimentarea de
la o priză de perete.
Puteţi achiziţiona un adaptor Garmin AC-DC adecvat pentru
utilizarea acasă sau la birou de la Garmin un dealer sau
www.garmin.com.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu scăpaţi dispozitivul pe jos.
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Nu atingeţi niciodată ecranul tactil cu un obiect dur sau ascuţit;
în caz contrar, ecranul poate fi deteriorat.
Curăţarea carcasei exterioare
ATENŢIONARE
Evitaţi agenţii chimici de curăţare şi solvenţii care pot deteriora
componentele de plastic.
1 Curăţaţi carcasa exterioară a dispozitivului (nu şi ecranul
tactil) utilizând o lavetă umezită în soluţie de detergent
neagresiv.
2 Ştergeţi dispozitivul pentru a-l usca.
Curăţarea ecranului tactil
1 Utilizaţi o lavetă moale, curată şi lipsită de scame.
2 Dacă este necesar, umeziţi uşor laveta cu apă.
3 Dacă utilizaţi o lavetă umezită, opriţi dispozitivul şi
deconectaţi-l de la alimentarea cu energie.
4 Ştergeţi uşor ecranul cu o lavetă.
Evitarea furtului
• Depozitaţi dispozitivul şi suportul într-o locaţie sigură atunci
când nu le utilizaţi.
• Îndepărtaţi urmele lăsate de ventuză pe parbriz.
• Nu păstraţi unitatea în torpedo.
• Înregistraţi-vă dispozitivul la adresa http://my.garmin.com.
Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare
al vehiculului
ATENŢIONARE
Când înlocuiţi siguranţa, nu pierdeţi niciuna dintre componentele
mici şi asiguraţi-vă că acestea sunt reinstalate în poziţia corectă.
Cablul de alimentare a vehiculului nu funcţionează decât dacă
este asamblat corespunzător.
Dacă dispozitivul dvs. nu se încarcă în vehicul, poate fi necesar
să înlocuiţi siguranţa aflată la capătul adaptorului vehiculului.
1 Deşurubaţi capacul À.
Încărcarea dispozitivului
NOTĂ: acest produs clasa III trebuie alimentat de o sursă de
alimentare LPS.
Puteţi încărca bateria dispozitivului utilizând oricare dintre
aceste metode.
• Conectaţi dispozitivul la cablul de alimentare al vehiculului.
• Conectaţi dispozitivul la un computer utilizând un cablu USB.
18
2 Scoateţi capacul, capătul argintiu Á şi siguranţa Â.
3 Introduceţi o siguranţă nouă cu declanşare rapidă 3 A.
4 Poziţionaţi capătul argintiu în capac.
Anexă
5 Înşurubaţi capacul la loc pe cablul de alimentare a vehiculului
Ã.
Montarea pe planşa de bord
ATENŢIONARE
Adezivul pentru montare permanentă este extrem de dificil de
îndepărtat după instalare.
Puteţi utiliza un disc de montare opţional pentru a monta
dispozitivul dvs. pe planşa de bord şi a respecta anumite
reglementări statale. Vizitaţi www.garmin.com pentru mai multe
informaţii.
1 Curăţaţi şi uscaţi planşa de bord pe care poziţionaţi discul.
2 Scoateţi materialul de protecţie de pe partea cu adeziv de pe
spatele discului.
3 Poziţionaţi discul pe planşa de bord.
4 Îndepărtaţi învelişul de plastic de pe partea superioară a
discului.
5 Amplasaţi montura ventuzei pe partea superioară a discului.
6 Basculaţi pârghia în jos (înspre disc).
Demontarea dispozitivului, suportului şi
ventuzei
Demontarea dispozitivului din suport
1 Apăsaţi butonul de deblocare sau butonul de pe suport.
2 Înclinaţi în faţă dispozitivul.
Demontarea suportului din ventuză
1 Rotiţi dispozitivul în dreapta sau stânga.
2 Aplicaţi presiune până ce suportul se desprinde de bila
Pentru unele dispozitive şi regiuni, datele de bază despre
camerele video de supraveghere pot fi incluse cu dispozitivul.
Datele incluse nu cuprind actualizări sau un abonament.
Punctele de interes personalizate
Punctele POI personalizate reprezintă puncte speciale de pe
hartă. Acestea pot conţine alerte care vă anunţă dacă vă aflaţi în
apropierea unui punct desemnat sau dacă aţi depăşit o viteză
stabilită.
Instalarea POI Loader
Puteţi crea sau descărca pe computer liste cu puncte de interes
personalizate, pe care să le instalaţi pe dispozitiv utilizând
software-ul POI Loader.
1 Vizitaţi www.garmin.com/poiloader.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Utilizarea fişierelor Ajutor ale aplicaţiei POI Loader
Pentru mai multe informaţii despre POI Loader, consultaţi fişierul
Ajutor.
Având aplicaţia POI Loader deschisă, faceţi clic pe Ajutor.
Găsirea punctelor de interes personalizate
Înainte de a găsi puncte de interes (POI) personalizate, este
necesar să le încărcaţi pe dispozitiv cu ajutorul software-ului
POI Loader (Instalarea POI Loader, pagina 19).
1 Selectaţi Încotro? > Categorii.
2 Derulaţi la secţiunea Alte categorii şi selectaţi o categorie.
Achiziţionarea accesoriilor
Accesaţi http://buy.garmin.com.
Informaţii dispozitiv
ventuzei.
Demontarea ventuzei de pe parbriz
1 Basculaţi pârghia de pe ventuză înspre dvs.
2 Trageţi agăţătoarea de pe ventuză înspre dvs.
Achiziţionarea unor hărţi suplimentare
1 Accesaţi pagina de produs a dispozitivului dvs. la
(www.garmin.com).
2 Faceţi clic pe fila Hărţi.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Camerele video de supraveghere
ATENŢIONARE
Garmin nu este responsabilă pentru acurateţea sau
consecinţele utilizării unei baze de date cu puncte de interes
personalizate sau cu camere de supraveghere.
NOTĂ: această funcţie nu este disponibilă pentru toate regiunile
sau toate modelele produsului.
Informaţiile cu privire la locaţiile camerelor de supraveghere şi
limitele de viteză sunt disponibile în anumite zone pentru unele
modele ale produsului. Accesaţi www.garmin.com
/safetycameras pentru a verifica disponibilitatea şi
compatibilitatea sau a achiziţiona un abonament sau o
actualizare unică. Puteţi achiziţiona oricând o nouă regiune sau
vă puteţi prelungi abonamentul existent.
Puteţi actualiza camerele video de supraveghere în cadrul unui
abonament la camere de supraveghere valabil, accesând
http://my.garmin.com. Actualizaţi frecvent dispozitivul pentru a
primi cele mai noi informaţii cu privire la camerele video de
supraveghere.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Rezistenţă la apă
IEC 60529 IPX7
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
-20° şi 55°C (-4° şi 131°F)
Interval de temperatură de
încărcare
0° şi 45°C (32° şi 113°F)
Intrare alimentare (CLA,
motocicletă sau alimentare
externă)
8–28 V c.c.
Intrare alimentare (USB)
5 V ±0,25 V
Durata de viaţă a bateriei
Până la 4 ore, în funcţie de setări şi
modul de utilizare
Tip baterie
Baterie litiu-ion înlocuibilă
Interval tensiune baterie
3,5 V şi 4,1 V
Protocol frecvenţă radio
2,4 GHz ANT+ protocol comunicaţii
wireless (pentru telecomandă VIRB)
2,4 GHz ANT (pentru sistemul de monitorizare a presiunii în pneuri)
®
®
Depanare
Dispozitivul nu primeşte semnale de la
sateliţi
• Verificaţi ca funcţia Simulator GPS să fie dezactivată
(Setările de navigare, pagina 17).
• Scoateţi dispozitivul din garaje închise şi duceţi-l la distanţă
de clădiri înalte şi copaci.
• Staţionaţi timp de câteva minute.
19
Dispozitivul nu se încarcă în vehiculul meu
• Verificaţi siguranţa cablului de alimentare de la vehicul
(Înlocuirea siguranţei cablului de alimentare al vehiculului,
pagina 18).
• Verificaţi ca vehiculul să fie pornit şi să furnizeze energie la
priza de alimentare.
• Verificaţi ca temperatura interioară a vehiculului să fie între 0°
şi 45°C (între 32° şi 113°F).
• Verificaţi ca siguranţa din priza de alimentare a vehiculului să
nu fie întreruptă.
Bateria nu rămâne încărcată pentru prea
mult timp
• Diminuaţi luminozitatea ecranului (Setările afişajului,
pagina 17).
• Scurtaţi durata pentru temporizarea afişării (Setările
afişajului, pagina 17).
• Reduceţi volumul (Reglarea volumului, pagina 3).
• Dezactivaţi Bluetooth tehnologia wireless (Dezactivarea
Bluetooth, pagina 17).
• Comutaţi dispozitivul în modul de repaus atunci când nu îl
utilizaţi (Intrarea şi ieşirea din modul de repaus, pagina 3).
• Nu ţineţi dispozitivul la temperaturi extreme.
• Nu expuneţi dispozitivul la lumina directă a soarelui.
Indicatorul stării bateriei pare să fie imprecis
1 Lăsaţi dispozitivul să se descarce complet.
2 Încărcaţi complet dispozitivul, fără a întrerupe ciclul de
încărcare.
Dispozitivul meu nu apare ca unitate
amovibilă pe computerul meu
Pe majoritatea computerelor Windows, dispozitivul se
conectează utilizând Media Transfer Protocol (MTP). În modul
MTP, dispozitivul apare ca dispozitiv portabil şi nu ca unitate
amovibilă. Modul MTP este acceptat de către Windows 7,
Windows Vista şi Windows XP Service Pack 3 cu Windows
Media Player 10.
®
Dispozitivul meu nu apare ca dispozitiv
portabil pe computerul meu
Pe computerele Mac şi pe unele computere Windows,
dispozitivul se conectează utilizând modul de stocare în masă
USB. În modul de stocare în masă USB, dispozitivul apare ca
unitate sau volum amovibil şi nu ca dispozitiv portabil. Versiunile
Windows înainte de Windows XP Service Pack 3 utilizează
modul de stocare în masă USB.
Dispozitivul meu nu apare nici ca dispozitiv
portabil, nici ca unitate sau volum amovibil
pe computerul meu
1 Deconectaţi cablul USB de la computer.
2 Opriţi dispozitivul.
3 Introduceţi cablul USB într-un port USB de pe computer şi în
dispozitiv.
SUGESTIE: dispozitivul dvs. trebuie conectat direct la un port
USB de pe computer şi nu la un hub USB.
Dispozitivul porneşte automat şi intră în modul MTP sau în
modul de stocare în masă pe USB. Pe ecranul dispozitivului va
apărea o imagine a dispozitivului conectat la un computer.
20
Depanare
Index
curăţarea dispozitivului 18
curăţarea ecranului tactil 18
A
D
abonamente, Servicii în timp real Garmin 11
acasă
apelare 10
deplasare 5
editarea locaţiei 5
număr de telefon 10
setarea locurilor 5
accesorii 19
Acorduri EULA 18
actualizare
hărţi 3
software 3
adrese, căutare 5
agendă telefonică 10
ajutor. 10 Consultaţi de asemenea asistenţă
pentru produse
alerte, trafic 9
alerte pentru punctele de proximitate, setări 18
apeluri 9
acasă 10
apel în aşteptare 10
contacte 10
efectuare 10
formare număr 10
răspuns la apel 10
registru 10
apeluri telefonice 9, 10
apel în aşteptare 10
apelare vocală 10
dezactivare sonor 10
formare număr 10
răspuns la apel 10
apeluri telefonice prin hands-free 9
asistenţă pentru produse 10
asociere
cască 9, 10
ştergerea unui dispozitiv asociat 10
telefon 10
audio, puncte de proximitate 18
avertizare de nivel redus al combustibilului 8
date utilizator 16
ştergere 16
datele cursei, resetare 9
demontarea suportului 19
depanare 19, 20
deplasarea la locul de reşedinţă 5
destinaţii. Consultaţi locaţii
B
bară de căutare 5
baterie
instalare 1
încărcare 4, 18, 20
maximizare 20
probleme 20
bonusuri, puncte de interes personalizate 19
busolă 14
butoane de pe ecran 4
C
cabluri
pornire 18
suport de motocicletă 1
cabluri de alimentare 18
înlocuirea siguranţei 18
camere video, supraveghere 19
camere video de supraveghere, abonamente
19
camere video de supraveghere a traficului 15
vizualizare 15
card de memorie 16
instalare 16
card microSD. 16 Consultaţi de asemenea
card de memorie
instalare 16
cască, asociere 9, 10
cască wireless 9
Căutare rapidă 4
combustibil, monitorizare 8
computer, conectare 16, 20
computer de cursă, resetarea informaţiilor 9
condiţii de drum, vreme 15
coordonate 5
Index
E
ecran, luminozitate 3
evitări 17
caracteristici de drum 7
dezactivare 8
drum 7
personalizare 7
ştergere 8
zonă 7
F
fişiere
tipuri acceptate 16
transfer 16
formare număr 10
furt, evitare 18
G
Garmin Express 3
actualizare software 3
înregistrarea dispozitivului 3
găsire locaţii 4
găsire servicii, înainte 7
găsirea locaţiilor. Consultaţi de asemenea
locaţii
adrese 5
coordonate 5
intersecţii 5
găsirea locurilor
categorii 4
oraşe 5
geocaching 5
GPS 4
H
hartă, câmp de date 8
hărţi 5, 7, 17
achiziţionare 19
actualizare 3
nivel de detalii 16
straturi 8
temă 16
vizualizare rute 9
I
ID unitate 18
informaţii călătorie, vizualizare 9
instantanee 17
instrucţiune vocală 9
instrucţiuni 8
instrucţiuni de orientare 8
instrumente hartă 17
intersecţii, căutare 5
istoric călătorii 18
istoric de servicii
categorii 14
editare 14
înregistrări 14
ştergere 14
înainte, găsire servicii 7
încărcarea dispozitivului 4, 18, 20
înregistrarea dispozitivului 3
înregistrarea produsului 3
întreţinere dispozitiv 18
J
jurnal de călătorie, vizualizare 8
L
latitudine şi longitudine 5
limbă
limbă voce 18
tastatură 18
listă de viraje 8
locaţie curentă 9
locaţii 4, 5, 14
apelare 10
căutare 5
curente 9
salvare 6
locaţii salvate 6, 11
categorii 6
editare 6
ştergere 6
locuri
actuale 6
găsite recent 5
setarea reşedinţei 5
simulate 5
locuri găsite recent 5
locuri simulate 5
luminozitate 3
M
mod de repaus 3, 13
moduri de transport 4
modurile de transport 4
Modurile de transport, modificare 11
montarea dispozitivului
automobil 2
demontare de pe suport 2, 19
motocicletă 1
planşa de bord 19
ventuză 19
myGarmin, mesaje 15
myTrends, rute 7
N
navigare 6
off-road 8
previzualizarea rutelor 6
setări 17
navigare off-road 8
număr ID 18
O
ocoliri 7
P
parcare 5
ultimul loc 14
personalizare, evitări 7
personalizarea dispozitivului 16
perspectivă hartă 8
planificator de călătorii 11
editarea unei călătorii 11
player media 12
POI. 19 Consultaţi de asemenea punct de
interes (POI)
POI Loader 19
presiune în pneuri
alerte 13
mod de repaus 13
profiluri 13
senzori 13
puncte de interes (POI Loader) 19
puncte de interes (POI)
bonusuri 19
personalizare 19
POI Loader 19
puncte de interes (POI) personalizate 19
R
răspuns la apeluri 10
redenumirea călătoriilor 11
resetare
datele cursei 9
dispozitiv 3
restabilire setări 18
rute 12
adăugarea unui punct 7
21
calculare 6
iniţiere 5, 6
mod de calcul 6, 17
myTrends 7
omiterea unui punct 7
oprire 7
previzualizare 6
sugerate 7
vizualizare pe hartă 9
S
vizualizare hartă
2-D 8
3-D 8
vizualizare hartă 2-D 8
vizualizare hartă 3-D 8
vizualizarea intersecţiilor 9
volum, reglare 3
vreme 14
condiţii de drum 15
radar 14
salvare, loc actual 6
schimbarea zonei de căutare 5
scurtături 4
adăugare 4
ştergere 4
semnale de la sateliţi
recepţionare 4
vizualizare 4
Servicii în timp real Garmin, abonare la 11
Servicii live Garmin 11
setări 17, 18
setări afişaj 17
setări pentru oră 4, 17
siguranţă, înlocuire 18
Smartphone Link 11
conectare 11
Servicii live Garmin 10
software
actualizare 3
versiune 18
specificaţii 19
straturi hartă, personalizare 8
suport, demontare 19
suport de motocicletă, cabluri 1
suport planşă de bord 19
supraveghere trafic 15
ştergere
categorii de servicii 14
călătorii 11
dispozitiv asociat Bluetooth 10
înregistrări de servicii 14
toate datele de utilizator 16
T
tastatură 4
aspect 18
limbă 18
tastă de pornire 3
tehnologie Bluetooth 10
activare 9, 10
dezactivare 9, 10, 17
ştergerea unui dispozitiv asociat 10
Tehnologie Bluetooth 9
activare 9
setări 17
telefon, asociere 10
TracBack 12
trafficTrends 16
dezactivare 16
trafic 15–17
alerte 9
camere 15
camere video 15
căutare întârzieri 15
date 15
hartă 15
incidente 15
rută alternativă 15
trafficTrends 16
trasee 12
U
Unde mă aflu? 6, 9
următorul viraj 9
USB, deconectare 16
V
ventuză 19
VIRB telecomandă 14
VIRB telecomandă 14
22
Index
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. sau filialele sale
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising