Garmin | zūmo® 590LM | User manual | Garmin zūmo® 590LM Brugervejledning

Garmin zūmo® 590LM Brugervejledning
zūmo 590
®
Brugervejledning
Juni 2015
Trykt i Taiwan
190-01706-36_0E
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin.
Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle
sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om
brugen af dette produkt.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin logoet, TracBack , VIRB og zūmo er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre
lande.. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. microSD™ er et varemærke tilhørende
SD-3C. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac er et varemærke tilhørende Apple Computer,
Inc. PANDORA , logoet og Pandora varemærkeudstyr er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Pandora Media, Inc. Anvendt med tilladelse.
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Besøg www.thisisant.com/directory, hvis du vil se en liste over kompatible produkter og applikationer.
®
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang............................................... 1
Isætning af batteriet .................................................................... 1
Montering af enheden i en motorcykel ....................................... 1
Om kabler til strømtilsluttet holder ......................................... 1
Installation af holder til styr .................................................... 1
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen ................. 1
Fastgør grundpladen til styrholderen ..................................... 2
Montering af enheden i motorcykelholderen .......................... 2
Montering af enheden i en bil ..................................................... 2
Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen ............................ 2
Support og opdateringer ............................................................. 2
Konfigurering af Garmin Express ........................................... 2
Opdatering af kort og software med Garmin Express ............ 2
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand ................................. 3
Slukning af enheden ................................................................... 3
Nulstilling af enheden ............................................................. 3
Justering af skærmens lysstyrke ................................................ 3
Justering af lydstyrken ................................................................ 3
Statuslinjens ikoner ..................................................................... 3
Opfangning af GPS-signaler .................................................. 4
Transportformer ..................................................................... 4
Batterioplysninger .................................................................. 4
Indstilling af tid ....................................................................... 4
Brug af skærmknapper ............................................................... 4
Brug af skærmtastaturet ............................................................. 4
Om genveje ................................................................................ 4
Sådan tilføjer du en genvej .................................................... 4
Fjernelse af en genvej ............................................................ 4
Søgning efter positioner................................................ 4
Positioner .................................................................................... 4
Søgning efter en position efter kategori ................................. 4
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen ......... 4
Ændring af søgeområdet ....................................................... 5
Søgeværktøjer ............................................................................ 5
Søgning efter en adresse ....................................................... 5
Søgning efter et vejkryds ....................................................... 5
Søgning efter en by ................................................................ 5
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater ............... 5
Start af en rute ved hjælp af kortet ......................................... 5
Lagring af en startposition .......................................................... 5
Sådan kører du hjem ............................................................. 5
Redigering af din hjemmeposition ......................................... 5
Søgning efter nyligt fundne destinationer ................................... 5
Rydning af listen over nyligt fundne positioner ...................... 5
Søgning efter parkering .............................................................. 5
Indstilling af en simuleret position ............................................... 5
Gemme positioner ...................................................................... 5
Sådan gemmer du en position ............................................... 5
Lagring af din aktuelle position .............................................. 5
Start af en rute til en gemt position ........................................ 5
Redigering af en gemt position .............................................. 5
Tildeling af kategorier til en gemt position ............................. 6
Sådan deler du en gemt position ........................................... 6
Sletning af en gemt position .................................................. 6
Navigation....................................................................... 6
Start en rute ................................................................................ 6
Ændring af ruteberegningstilstand ......................................... 6
Visning af flere ruter ............................................................... 6
Start af en rute til en gemt position ........................................ 6
Kørsel med flere sving ........................................................... 6
Din rute på kortet ........................................................................ 6
Brug af kortet ......................................................................... 6
Tilføjelse af et punkt på en rute .............................................. 6
Indholdsfortegnelse
Spring et punkt over på din rute ............................................. 7
Valg af en omvej .................................................................... 7
Afbrydelse af en rute .............................................................. 7
Brug af Foreslåede ruter ........................................................ 7
Om Forude .................................................................................. 7
Søgning efter kommende interessepunkter ........................... 7
Undgåelse af vejegenskaber ...................................................... 7
Om brugerdefinerede undgåelser ............................................... 7
Sådan undgår du et område .................................................. 7
Sådan undgår du en vej ......................................................... 7
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse ....................... 7
Sletning af brugerdefinerede undgåelser ............................... 7
Navigation i direkte linje .............................................................. 7
Brændstofmåling ......................................................................... 7
Aktivering af brændstofmåling ............................................... 8
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning .............. 8
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal .......................... 8
Aktivering af dynamiske brændstofstop ................................. 8
Kortsider ......................................................................... 8
Tilpasning af kortet ..................................................................... 8
Tilpasning af kortlagene ......................................................... 8
Visning af turloggen ............................................................... 8
Ændring af feltet til kortdata ................................................... 8
Ændring af kortperspektiv ...................................................... 8
Visning af rejseoplysninger ......................................................... 8
Visning af en liste over sving ................................................. 8
Visning af siden Næste sving ................................................. 8
Visning af vejkryds ................................................................. 8
Visning af trafikadvarsler ........................................................ 8
Visning af siden Rejseoplysninger ......................................... 8
Visning af oplysninger om aktuel position .................................. 9
Søgning efter tjenester i nærheden ....................................... 9
Få retningsanvisninger til din aktuelle position ...................... 9
Håndfri funktioner.......................................................... 9
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi .................................... 9
Om trådløse headset .................................................................. 9
Parring af et trådløst headset ................................................. 9
Om håndfri opkald ...................................................................... 9
Sådan parrer du din telefon ................................................... 9
Foretagelse af et opkald ........................................................ 9
Modtagelse af et opkald ....................................................... 10
Brug af opkaldshistorikken ................................................... 10
Brug af indstillinger for indgående opkald ............................ 10
Lagring af et hjemmetelefonnummer ................................... 10
Parring af yderligere Bluetooth enheder ................................... 10
Sletning af en parret Bluetooth enhed ...................................... 10
Brug af programmerne ................................................ 10
Brug af Hjælp ............................................................................ 10
Søgning efter emner i Hjælp ................................................ 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Sådan downloader du Smartphone Link .............................. 10
Tilslutning til Smartphone Link ............................................. 10
GarminLive-tjenester ............................................................ 10
Planlægning af en tur ............................................................... 11
Tidsplan for en tur ................................................................ 11
Skift af transportformer på en tur ......................................... 11
Navigation til en gemt tur ..................................................... 11
Redigering af en gemt tur .................................................... 11
Deling af ture ........................................................................ 11
Oprettelse af ruteplanlægning .................................................. 11
Medieafspiller ............................................................................ 11
Ændring af mediekilden ....................................................... 11
Pandora Service ....................................................................... 12
Download af app'en Pandora ............................................... 12
Brug af Pandora ................................................................... 12
i
Skift af station ...................................................................... 12
Spor .......................................................................................... 12
Visning af sporoplysninger ................................................... 12
TracBack® ................................................................................ 12
Sådan følger du dit seneste spor ......................................... 12
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur ................... 12
Dæktryk .................................................................................... 12
Installation af dæktrykssensorer .......................................... 12
Installation af sensorer på dine dæk .................................... 13
Advarsler for dæktryk ........................................................... 13
Dvaletilstand for dæktrykssensor ......................................... 13
Brug af kompasset .................................................................... 13
VIRB fjernbetjening ................................................................... 13
Betjening af et VIRB actionkamera ...................................... 13
Søgning efter din seneste parkeringsplads .............................. 13
Visning af tidligere ruter og destinationer ................................. 13
Logning af servicehistorik ......................................................... 13
Tilføjelse af servicekategorier .............................................. 14
Sletning af servicekategorier ................................................ 14
Omdøbning af servicekategorier .......................................... 14
Sletning af serviceposter ...................................................... 14
Redigering af en servicepost ............................................... 14
Visning af vejrudsigten .............................................................. 14
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by ............. 14
Visning af vejrradaren .......................................................... 14
Visning af vejrvarsler ............................................................ 14
Kontrol af vejforholdene ....................................................... 14
Visning af myGarmin-meddelelser ............................................ 14
Trafik.............................................................................. 14
Trafik på ruten ........................................................................... 14
Visning af kommende trafikhændelser ................................ 14
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten ........................ 14
Visning af trafik på kortet ..................................................... 15
Trafik i dit område ..................................................................... 15
Søgning efter trafikhændelser .............................................. 15
Visning af en trafikhændelse på kortet ................................ 15
Om trafikdata ............................................................................ 15
Om trafikkameraer .................................................................... 15
Lagring af et trafikkamera .................................................... 15
Visning af trafikkameraer ..................................................... 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
Deaktivering af trafficTrends ................................................ 15
Aktivering af trafik ................................................................ 15
Indstillinger for sprog og tastatur ..............................................
Enhedsoplysninger og personlige indstillinger .........................
Indstillinger for alarmpunkter ....................................................
Gendannelse af indstillinger .....................................................
17
17
17
17
Appendiks..................................................................... 17
Strømkabler .............................................................................. 17
Opladning af enheden ......................................................... 17
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 17
Rengøring af yderside .......................................................... 17
Rengøring af berøringsskærmen ......................................... 17
Sådan undgår du tyveri ........................................................ 18
Udskiftning af sikringen i køretøjets strømkabel ....................... 18
Montering på instrumentbrættet ................................................ 18
Fjernelse af enheden, holderen og sugekoppen ...................... 18
Sådan fjerner du enheden fra holderen ............................... 18
Fjernelse af enheden fra sugekoppen ................................. 18
Fjernelse af sugekoppen fra forruden .................................. 18
Køb af flere kort ........................................................................ 18
Sikkerhedskameraer ................................................................. 18
Brugerdefinerede interessepunkter .......................................... 18
Installation af POI Loader .................................................... 18
Brug af hjælpefilerne til POI Loader ..................................... 18
Søgning efter brugerdefinerede POI'er ................................ 18
Køb af tilbehør .......................................................................... 18
Enhedsoplysninger...................................................... 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Fejlfinding..................................................................... 19
Enheden opfanger ingen satellitsignaler .................................. 19
Enheden oplades ikke i bilen .................................................... 19
Batteriet aflades hurtigt ............................................................. 19
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis ........................... 19
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på min computer ..... 19
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed på min
computer ................................................................................... 19
Min enhed vises hverken som en bærbar enhed eller som et
flytbart drev på min computer ................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Datahåndtering............................................................. 15
Datahåndtering ......................................................................... 15
Filtyper ...................................................................................... 15
Om hukommelseskort ............................................................... 15
Installation af et hukommelseskort ....................................... 15
Tilslutning af enheden til din computer ..................................... 15
Overførsel af data fra computeren ............................................ 15
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 16
Sletning af filer .......................................................................... 16
Tilpasning af enheden................................................. 16
Indstillinger for kort og køretøj .................................................. 16
Aktivering af kort .................................................................. 16
Sådan tilpasses kortværktøjerne ......................................... 16
Navigationsindstillinger ............................................................. 16
Indstillinger for beregningstilstand ....................................... 16
Undgåelse af betalingsveje .................................................. 16
Undgåelse af betalingsklistermærker ................................... 16
Skærmindstillinger .................................................................... 16
Bluetooth indstillinger ................................................................ 17
Deaktivering af Bluetooth ..................................................... 17
Trafikindstillinger ....................................................................... 17
Indstillinger for enheder og tid .................................................. 17
ii
Indholdsfortegnelse
Sådan kommer du i gang
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Enheden skal monteres et egnet og sikkert sted på motorcyklen,
baseret på tilgængelige strømkilder og sikker kabelføring.
Isætning af batteriet
1 Drej batteridækslets D-ring mod uret, og tag batteridækslet
af.
À
Á
Motorcykelholder
Uisoleret ledning med hængesikring til tilslutning af strøm (til motorcykelstrøm)
Installation af holder til styr
Enheden indeholder dele til to løsningsmodeller for montering
på styret. Brugertilpassede holdere kan kræve ekstra udstyr
(http://www.ram-mount.com).
2 Find litiumionbatteriet i produktæsken.
3 Indsæt om nødvendigt et microSD™ kort À i enheden.
Installation af U-bolt og styrholder
1 Placer U-bolten À rundt om styret Á, og før enderne gennem
styrholderen Â.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre holderen.
4 Indsæt batteriet med kablet øverst.
5 Sæt batteristikket Á i batteriporten Â.
BEMÆRK: Den anbefalede stramning er 50 lbf-tommer
(5,65 N-m). Den maksimale stramning på 80 lbf-tommer
(9.04 N-m) bør ikke overskrides.
Installation af styrholder på koblings-/bremsespændbøjlerne
1 Fjern de to fabriksinstallerede bolte fra din koblings-/
bremsespændbøjle À.
6 Luk batteridækslet, og fastgør batteridækslets D-ring.
Montering af enheden i en motorcykel
Om kabler til strømtilsluttet holder
ADVARSEL
Garmin anbefaler kraftigt, at du får en erfaren installatør med
den rette viden om elektriske systemer til at installere enheden.
Hvis du tilslutter strømkablet forkert, kan det beskadige køretøjet
eller batteriet eller medføre personskade.
®
Sådan kommer du i gang
BEMÆRK: Både 1/4 tommer tandardbolte og M6-bolte
medfølger. Vælg samme størrelse som de fabriksinstallerede
bolte på din koblings-/bremsespændbøjle.
2 Før de nye bolte Á gennem styrholderen, afstandsstykkerne
 og spændbøjlen.
3 Stram boltene for at fastgøre holderen.
Fastgøring af grundpladen til motorcykelholderen
BEMÆRK
Direkte, længerevarende kontakt med grundpladen eller nogen
del af motorcyklen, kan med tiden beskadige monteringen. For
at forebygge denne type skader skal du placere monteringens
1
afstandsstykker mellem monteringen og grundpladen og sørge
for, at ingen del af enheden eller monteringen berører
motorcyklen.
1 Før de fladhovedede skruer (M4 x 20 mm) À gennem
pakskiverne Á, holderen, afstandsstykkerne  og
grundpladen Ã.
3 Hvis låsetappen øverst på holderen bliver oppe, når du
indsætter enheden, skal du trykke den ned.
Montering af enheden i en bil
BEMÆRK
Før du monterer enheden, skal du kontrollere de lokale regler
for forrudemontering.
ADVARSEL
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. Opbevar enheden
uden for direkte sollys for at undgå risiko for personskade eller
produktskade, der skyldes, at batteriet udsættes for ekstrem
varme.
Brug ikke sugekopmonteringen på en motorcykel.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
2 Stram møtrikkerne for at fastgøre grundpladen.
1 Tilslut køretøjsstrømkablet À til stikket Á på holderen.
Fastgør grundpladen til styrholderen
1 Juster kuglen på styrholderen og kuglen på grundpladen, så
de passer til hver sin ende af armen med dobbeltholder Â.
2 Fjern det gennemsigtige plastik fra sugekoppen.
3 Rengør og tør forruden og sugekoppen med en fnugfri klud.
4 Tryk sugekoppen  fast på forruden, og skub armen Ã
5
6
7
8
2
3
4
5
Sæt kuglerne ind i armen med dobbeltholder.
Stram håndskruen en smule.
Juster for at få optimal synsvinkel og betjening.
Stram håndskruen for at fastgøre holderen.
Montering af enheden i motorcykelholderen
1 Placer bunden af enheden i holderen.
tilbage mod forruden.
Sæt holderen Ä fast på sugekoppens arm.
Placer bunden af enheden i holderen.
Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
Tilslut den anden ende af bilens strømkabel til en stikkontakt.
Fjernelse af enheden fra motorcykelholderen
1 Tryk på udløserknappen på siden af holderen.
2 Løft enheden ud.
Support og opdateringer
Garmin Express™ giver hurtig adgang til disse tjenester til
Garmin enheder. Nogle tjenester er måske ikke tilgængelige til
din enhed.
• Produktregistrering
• Brugervejledninger
• Softwareopdateringer
• Kort, kortprodukt eller baneopdateringer
• Køretøjer, stemmer og andet ekstraudstyr
Konfigurering af Garmin Express
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af kort og software med Garmin Express
2 Skub enheden tilbage, så den klikker på plads.
2
Du kan bruge Garmin Express software til at downloade og
installere de nyeste kort- og softwareopdateringer til din enhed.
Kortopdateringer giver de nyeste tilgængelige kortdata, der
sikrer, at din enhed fortsat beregner nøjagtige og hurtige ruter til
Sådan kommer du i gang
dine destinationer. Garmin Express er tilgængelig til Windows
og Mac computere.
1 På din computer skal du gå til www.garmin.com/express.
®
®
Aktivering og deaktivering af dvaletilstand
Du kan bruge dvaletilstand til at spare på batteriet, når du ikke
bruger enheden. Når enheden er i dvaletilstand, bruger den
meget lidt strøm og kan vågne på et øjeblik og være klar til brug.
TIP: Du kan oplade din enhed hurtigere ved at sætte den i
dvaletilstand, mens batteriet oplader.
Tryk på tænd/sluk-knappen À.
2 Vælg en funktion:
• For at installere på en Windows computer, skal du vælge
Download til Windows.
• For at installere på en Mac computer, skal du vælge
Download til Mac.
3 Åbn den downloadede fil, og følg instruktionerne på skærmen
for at gennemføre installationen.
4 Start Garmin Express.
5 Tilslut din Garmin enhed til din computer med et USB-kabel.
Slukning af enheden
1 Hold tænd/sluk-knappen nede, indtil der vises en meddelelse
på skærmen.
Meddelelsen vises efter fem sekunder. Hvis du slipper tænd/
sluk-knappen, før meddelelsen vises, aktiverer enheden
dvaletilstand.
2 Vælg Sluk.
Nulstilling af enheden
Du kan nulstille din enhed, hvis den holder op med at fungere.
Hold tænd/sluk-knappen nede i 12 sekunder.
Justering af skærmens lysstyrke
6 Klik på Tilføj en enhed.
Softwaren Garmin Express registrerer din enhed.
7 Klik på Tilføj enhed.
8 Følg instruktionerne på skærmen for at opdatere din enhed til
Garmin Express softwaren.
Når opdateringen er fuldført, softwaren søger Garmin
Express efter kort- og software-opdateringer til din enhed.
9 Vælg en funktion:
• Hvis du vil installere alle tilgængelige opdateringer, skal
du klikke på Installer alle.
• Hvis du vil installere en enkelt opdatering, skal du klikke
på Vis detaljer og vælge en opdatering.
1 Vælg Indstillinger > Skærm > Lysstyrke.
2 Brug skyderbjælken til at justere lysstyrken.
Justering af lydstyrken
Før du kan justere lydstyrken, skal du slutte din enhed til en
strømtilsluttet holder eller et headset ved hjælp af Bluetooth
trådløs teknologi.
1 Vælg Lydstyrke
2 Vælg en funktion:
• Juster lydstyrken ved hjælp af skyderbjælken.
• Vælg for at slå lyd fra på enheden.
• Vælg for at se yderligere valgmuligheder.
®
Statuslinjens ikoner
Statuslinjen er placeret øverst på hovedmenuen.
Statuslinjeikonerne viser oplysninger om funktioner på enheden.
Du kan vælge nogle ikoner for at ændre indstillinger eller få vist
yderligere oplysninger.
GPS-signalstatus
Bluetooth teknologistatus (vises, når Bluetooth er aktiveret)
Indikator for transportform
Aktuel tid
Softwaren Garmin Express downloader og installerer
opdateringerne på din enhed. Kortopdateringer er meget store,
og denne proces kan tage lang tid på langsomme
internetforbindelser.
Batteristatus
Tilsluttet til Smartphone Link
Temperatur
Brændstofstatus
Sådan kommer du i gang
3
Opfangning af GPS-signaler
For at navigere med enheden skal du oprette satellitforbindelse.
i statuslinjen angiver satellitsignalstyrken. Det kan tage flere
minutter at opfange satellitsignaler.
1 Tænd for enheden.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
3 Gå om nødvendigt udendørs på et åbent område, som ikke
er i nærheden af høje bygninger eller træer.
Visning af GPS-signalstatus
Hold
nede i tre sekunder.
Transportformer
Ruteplanlægning og navigation beregnes forskelligt afhængigt af
din transportform. Den nuværende transportform er angivet med
et ikon i statuslinjen.
Anvendelsesmåden Bil
Anvendelsesmåden Motorcykel
Anvendelsesmåden Direkte linje
Valg af transportform
Vælg
.
Batterioplysninger
Når enheden er tilsluttet strøm, begynder den at oplade.
på statuslinjen angiver status for det interne batteri.
Indstilling af tid
1 Vælg tiden i hovedmenuen.
2 Vælg en funktion:
Fjernelse af en genvej
1 Vælg Find > > Fjern genvej(e).
2 Vælg den genvej, der skal fjernes.
3 Vælg genvejen igen for at bekræfte.
Søgning efter positioner
Positioner
De detaljerede kort, der er indlæst på enheden, indeholder
positioner som f.eks. restauranter, hoteller, bilværksteder og
detaljerede gadeoplysninger. Du kan bruge kategorier til at søge
efter virksomheder og attraktioner i nærheden. Du kan også
søge efter adresser, koordinater, byer og vejkryds.
Søgning efter en position efter kategori
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en underkategori, hvis det er nødvendigt.
4 Vælg en position.
Søgning i en kategori
Når du har udført en søgning efter et interessepunkt, viser visse
kategorier muligvis listen Hurtig søgning, der viser de sidste fire
destinationer, du har valgt.
1 Vælg Find.
2 Vælg en kategori, eller vælg Kategorier.
3 Vælg en kategori.
4 Vælg en destination på listen Hurtig søgning, hvis den findes
på listen.
• Du kan indstille tiden automatisk ved hjælp af GPSoplysninger ved at vælge Automatisk.
• Du kan indstille tiden manuelt ved at trække tallene op
eller ned.
Brug af skærmknapper
•
•
•
•
•
Vælg
for at vende tilbage til det forrige menuskærmbillede.
Tryk og hold på
for at gå tilbage til hovedmenuen.
Vælg eller for at se flere valgmuligheder.
Hold eller inde for at rulle hurtigere.
Vælg
for at se en menu med valgmuligheder for den
aktuelle skærm.
Brug af skærmtastaturet
Se "Indstillinger for sprog og tastatur" for at få oplysninger om,
hvordan du ændrer tastaturopsætningen (Indstillinger for sprog
og tastatur, side 17).
• Vælg for at slette en søgepost.
• Vælg
for at slette et tegn.
• Vælg for at vælge sprogindstilling for tastaturet.
• Vælg
for at indtaste specialtegn som f.eks.
tegnsætningstegn.
• Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
Om genveje
Sådan tilføjer du en genvej
Du kan tilføje genveje til menuen Find. En genvej kan vise hen
til en position, en kategori eller et søgeværktøj.
Menuen Find kan indeholde op til 36 genvejsikoner.
1 Vælg Find > Tilføj genvej.
2 Vælg et emne.
4
5 Vælg evt. den rigtige destination.
Søgning efter positioner ved anvendelse af søgelinjen
Du kan bruge søgelinjen til at søge efter positioner ved at
indtaste en kategori, et varenavn, en adresse eller et bynavn.
1 Vælg Find.
2 Vælg Indtast søgeord i søgelinjen.
3 Indtast en del af eller hele søgeordet.
Forslag til søgeord vises under søgelinjen.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil søge efter en bestemt type virksomhed, kan du
indtaste et kategorinavn (f.eks. "biografer").
• Du kan søge efter en forretning vha. dens navn ved at
indtaste hele eller del af navnet.
• Du kan søge efter en adresse i nærheden af dig ved at
indtaste husnummeret og gadenavnet.
• Du kan søge efter en adresse i en anden by ved at
indtaste husnummer, gadenavn, by og stat.
• Du kan søge efter en by ved at indtaste by og stat/land.
• Du kan søge efter koordinater ved at indtaste koordinater
på længde- og breddegrad.
5 Vælg en funktion:
• Vælg et ord for at bruge det som søgeord.
• Vælg for at søge ved hjælp af din indtastede tekst.
6 Vælg en position, hvis det er nødvendigt.
Søgning efter positioner
Ændring af søgeområdet
1 Vælg Find i hovedmenuen.
2 Vælg Søgning nær:.
3 Vælg en funktion.
Søgeværktøjer
Søgeværktøjer giver dig mulighed for at søge efter bestemte
typer positioner ved at svare på forespørgsler på skærmen.
Søgning efter en adresse
BEMÆRK: Rækkefølgen af disse trin kan være anderledes
afhængigt af de kortdata, der er indlæst på din enhed.
1 Vælg Find.
2 Vælg om nødvendigt Søgning nær: for at ændre
søgeområdet (Ændring af søgeområdet, side 5).
3 Vælg Adresse.
4 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
adresseoplysninger.
5 Vælg adressen.
Søgning efter et vejkryds
Du kan søge efter et vejkryds eller en sammenfletning mellem to
gader, motorveje eller andre veje.
1 Vælg Find > Kategorier > Vejkryds.
2 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
3 Vælg vejkrydset.
Søgning efter en by
1 Vælg Find > Kategorier > Byer.
2 Vælg Indtast søgeord.
3 Indtast et bynavn, og vælg .
4 Vælg en by.
Søgning efter en position ved hjælp af koordinater
Du kan søge efter en position ved hjælp af bredde- og
længdegraden. Det kan være nyttigt ved geocaching.
1 Vælg Find > Kategorier > Koordinater.
2 Om nødvendigt skal du vælge og ændre koordinatformatet
eller datum.
3 Indtast koordinaterne for bredde- og længdegraden.
4 Vælg Vis på kort.
Start af en rute ved hjælp af kortet
Du kan starte en rute ved at vælge en position på kortet.
1 Vælg Vis kort.
2 Træk og zoom kortet for at få vist søgeområdet.
3 Vælg om nødvendigt for at filtrere de viste
interessepunkter efter kategori.
Positionsmarkører ( eller en blå prik) vises på kortet.
4 Vælg en funktion:
• Vælg en positionsmarkør.
• Vælg et punkt, f.eks. en gade, et vejkryds eller en
adresse.
5 Vælg Go!.
Lagring af en startposition
Du kan angive din hjem position for den position, som du
hyppigst vender tilbage til.
1 Vælg Find > > Indtast Hjem position.
2 Vælg Indtast min adresse, Brug aktuel placering eller
Nyligt fundne.
Positionen gemmes som "Hjem" i menuen Gemt.
Søgning efter positioner
Sådan kører du hjem
Vælg Find > Kør hjem.
Redigering af din hjemmeposition
1 Vælg Find > Gemte > Hjem.
2 Vælg .
3 Vælg > Rediger.
4 Indtast ændringerne.
5 Vælg Udført.
Søgning efter nyligt fundne destinationer
Enheden gemmer de sidste 50 positioner, du har fundet.
1 Vælg Find > Nylige.
2 Vælg en position.
Rydning af listen over nyligt fundne positioner
Vælg Find > Nylige >
> Ryd > Ja.
Søgning efter parkering
1 Vælg Find > Kategorier > Parkering.
2 Vælg en parkeringsposition.
Indstilling af en simuleret position
Hvis du er indendørs eller ikke modtager satellitsignaler, kan du
bruge GPS'en til at indstille en simuleret position.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > GPS-simulator.
2 Fra hovedmenuen vælges Vis kort.
3 Tryk to gange på kortet for at vælge et område.
Positionens adresse vises nederst på skærmen.
4 Vælg beskrivelsen af positionen.
5 Vælg Sæt position.
Gemme positioner
Sådan gemmer du en position
1 Søg efter en position (Søgning efter en position efter
2
3
4
5
kategori, side 4).
Vælg en position fra søgeresultaterne.
Vælg .
Vælg Gem.
Indtast om nødvendigt et navn, og vælg Udført.
Lagring af din aktuelle position
1 På kortet vælges køretøjsikonet.
2 Vælg Gem.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
4 Vælg OK.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Go!.
Redigering af en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Rediger.
5
6 Vælg en funktion:
• Vælg Navn.
• Vælg Telefonnummer.
• Vælg Kategorier, hvis du vil tildele kategorier til den
gemte position.
• Vælg Skift kortsymbol, hvis du vil ændre det symbol, der
bruges til at markere positionen på et kort.
7 Rediger oplysningerne.
8 Vælg Udført.
Tildeling af kategorier til en gemt position
Du kan tilføje tilpassede kategorier for at organisere dine gemte
positioner.
BEMÆRK: Kategorier vises i menuen med gemte positioner,
når du har gemt mindst 12 positioner.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en position.
3 Vælg .
4 Vælg > Rediger > Kategorier.
5 Indtast et eller flere navne på kategorier, adskilt af komma.
6 Vælg evt. en foreslået kategori.
7 Vælg Udført.
Sådan deler du en gemt position
Når du har gemt en position, kan du dele den med andre
kompatible Garmin enheder via Bluetooth trådløs teknologi eller
et hukommelseskort.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg en kategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg en position.
4 Vælg .
5 Vælg > Del.
6 Følg instruktionerne på skærmen til indtastning af
gadeoplysninger.
Sletning af en gemt position
BEMÆRK: Slettede positioner kan ikke gendannes.
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg > Slet gemte steder.
3 Vælg feltet ved siden af de gemte positioner, der skal slettes,
og vælg Slet.
• Vælg Korteste distance for at beregne ruter, der er
kortere, men som kan tage længere tid at køre.
Visning af flere ruter
1 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 4).
2 Vælg en position fra søgeresultaterne.
3 Vælg Ruter.
4 Vælg en rute.
Start af en rute til en gemt position
1 Vælg Find > Gemte.
2 Vælg om nødvendigt en kategori, eller vælg Alle gemte
steder.
3 Vælg en position.
4 Vælg Go!.
Kørsel med flere sving
Enheden kan beregne ruter, der foretrækker flere sving. Denne
funktion kan give en smukkere tur, men den kan også forlænge
tiden eller afstanden til din destination.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig på alle modeller.
Denne funktion er afhængig af din kortregion.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand >
Veje med sving > Gem.
2 Start en rute.
Din rute på kortet
BEMÆRK
Funktionen for fartbegrænsningsikon er kun beregnet til
oplysningsformål og træder ikke i stedet for dit ansvar for at
overholde alle opsatte skilte om fartbegrænsning samt for at
bruge sin egen dømmekraft for sikker kørsel på alle tidspunkter.
Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle trafikbøder eller
stævninger, du måtte modtage for ikke at overholde alle
gældende trafiklove og -skilte.
Ruten er markeret med en magentarød linje. Et ternet flag
markerer din destination.
Mens du kører, guider enheden dig til destinationen med
stemmekommandoer, pile på kortet samt retningsangivelser
øverst på kortet. Hvis du fraviger den oprindelige rute, beregner
enheden ruten på ny og giver nye retningsanvisninger.
Et datafelt med den aktuelle hastighedsgrænse kan blive vist,
når du kører på større veje.
Navigation
Start en rute
1 Søg efter en position (Positioner, side 4).
2 Vælg en position.
3 Vælg Go!.
Ændring af ruteberegningstilstand
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute. Beregningstilstanden
berører kun bilruter.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Hurtigste tid for at beregne ruter, der er hurtigere at
køre, men som kan være længere afstandsmæssigt.
• Vælg Veje med sving for at beregne ruter, der undgår
motorveje og gør brug af veje med sving.
• Vælg Direkte linje for at beregne punkt til punkt ruter
(uden veje).
6
Brug af kortet
1 Vælg Vis kort.
2 Vælg et vilkårligt sted på kortet.
3 Vælg en funktion:
• Vælg
• Vælg
• Vælg
eller for at zoome ind eller ud.
for at skifte mellem Nord op- og 3D-visning.
for at få vist bestemte kategorier.
Tilføjelse af et punkt på en rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan tilføje et punkt.
Navigation
1
2
3
4
5
> Find.
På kortet vælges
Søg efter en position.
Vælg en position.
Vælg Go!.
Vælg Tilføj til aktiv rute.
Spring et punkt over på din rute
Du skal navigere ad en rute, før du kan springe et punkt på din
rute over, og du skal tilføje værktøjet til at springe et punkt over i
menuen med kortværktøjer (Sådan tilpasses kortværktøjerne,
side 16).
Hvis du beslutter ikke at gå til næste punkt på din rute, kan du
springe punktet over. Dette forhindrer, at enheden forsøger at
føre dig tilbage til det udeladte punkt. Denne funktion er ikke
tilgængelig, hvis det næste punkt er din endelige destination.
Vælg
> Spring over på kortet.
Valg af en omvej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Undgå.
2 Vælg de vejegenskaber, du vil undgå på dine ruter, og vælg
Gem.
Om brugerdefinerede undgåelser
Brugerdefinerede undgåelser tillader, at du undgår særlige
områder og veje. Du kan aktivere og deaktivere
brugerdefinerede undgåelser efter behov.
Sådan undgår du et område
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg Tilføj undgåelse, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg Tilføj Undgå områ..
4 Vælg det øverste venstre hjørne på området, der skal
undgås, og vælg Næste.
5 Vælg det nederste højre hjørne på området, der skal undgås,
Du skal navigere ad en rute, før du kan vælge en omvej, og du
skal tilføje ruteændringsværktøjet på menuen med kortværktøjer
(Sådan tilpasses kortværktøjerne, side 16).
Du kan tage en omvej på en angivet strækning langs ruten eller
en omvej ad bestemte veje. Dette er nyttigt, hvis du kommer ud
for vejarbejde, lukkede veje eller veje i dårlig stand.
1 Vælg fra kortet > Skift rute.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil tage en omvej på en angivet strækning langs
ruten, skal du vælge Omvej baseret på strækn..
• Hvis du vil undgå en bestemt vej ved hjælp af omvejen,
skal du vælge Omvej baseret på vej.
Afbrydelse af en rute
På kortet vælges
Undgåelse af vejegenskaber
>
og vælg Næste.
Det valgte område er nedtonet på kortet.
6 Vælg Udført.
Sådan undgår du en vej
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg Tilføj Undgå vej.
3 Vælg startpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
4 Vælg slutpunktet på den del af vejen, der skal undgås, og
vælg Næste.
5 Vælg Udført.
Deaktivering af en brugerdefineret undgåelse
.
Brug af Foreslåede ruter
Du kan deaktivere en brugerdefineret undgåelse uden at slette
den.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg en undgåelse.
3 Vælg > Deaktiver.
Inden du kan anvende denne funktion, skal du gemme mindst
én position og aktivere rejsehistorikfunktionen
(Enhedsoplysninger og personlige indstillinger, side 17).
Når du anvender funktionen myTrends™, forudser din enhed din
destination baseret på din rejsehistorik, ugedagen og tidspunktet
på dagen. Når du er kørt til en gemt position flere gange, kan
positionen vises i navigationslinjen på kortet sammen med den
estimerede rejsetid og trafikoplysninger.
Vælg navigationslinjen for at se en foreslået rute til
positionen.
Sletning af brugerdefinerede undgåelser
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Brugerdef. undgåelser.
2 Vælg en funktion:
Om Forude
Navigation i direkte linje
Du kan få vist kommende virksomheder og tjenester langs ruten
eller på den vej, du kører på.
Tjenester findes som faner efter kategori.
Benzin
Spisested
Overnatning
Toiletter
Parkering
Banker og hæveautomater
Søgning efter kommende interessepunkter
1 På kortet skal du vælge > Forude.
2 Vælg en fane.
3 Vælg et interessepunkt.
Navigation
• Vælg for at slette alle brugerdefinerede undgåelser.
• Du sletter en brugerdefineret undgåelse ved at vælge
undgåelsen og derefter vælge
> Slet.
Hvis du ikke følger vejene på din tur, kan du benytte tilstanden
Direkte linje.
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg Beregningstilstand > Direkte linje > Gem.
Den næste rute bliver beregnet som en lige linje til
positionen.
Brændstofmåling
Du kan indstille din enhed til at beregne dit brændstofforbrug,
advare dig, når du nærmer dig den maksimale beregnede
brændstofdistance, og foreslå brændstofstop på basis af din
beregnede brændstofrækkevidde. Når brændstofmåling er
aktiveret,angiver den aktuelle brændstofstatus.
Hvid: Brændstofmåling er deaktiveret, eller enheden er ikke
tilsluttet til motorcykelholderen.
Grøn: Den beregnede brændstofrækkevidde er over
brændstoftankens advarselsniveau.
Orange: Den beregnede brændstofrækkevidde er under
brændstoftankens advarselsniveau.
7
Rød: Den beregnede distance, der er tilbage i tanken, er 0.
Aktivering af brændstofmåling
Før du kan aktivere brændstofmåling, skal enheden være i
motorcykeltilstand eller i tilstanden direkte linje og være placeret
i motorcykelholderen.
Når du aktiverer brændstofmåling, vises en brændstofmåler på
triptælleren (Visning af siden Rejseoplysninger, side 8).
1 Fyld tanken.
2 Vælg Programmer > Brændstofindstillinger >
Brændstofmåling.
3 Vælg Distance pr. tank.
4 Indtast den distance, køretøjet kører på en tank benzin, og
vælg Udført.
Indstilling af Advarsel om lav brændstofbeholdning
Du kan indstille enheden til at advare, når
brændstofbeholdningen er lav.
BEMÆRK: Enheden skal være tilsluttet holderen på
motorcyklen for at kunne sende advarsel om lav
brændstofbeholdning.
1 Aktiver brændstofmåling (Aktivering af brændstofmåling,
side 8).
2 Vælg Brændstoftankadvarsel.
3 Indtast en distance, og vælg Udført.
Når du kun har nok brændstof til at kunne tilbagelægge den
distance, der er angivet, vises en advarsel om lav
brændstofbeholdning på kortsiden.
Nulstilling af brændstoftankens kilometertal
Når du fylder din brændstoftank, skal du nulstille den
brændstoftankens kilometertal på din enhed, så du kan lave en
præcis registrering af resterende brændstof.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Nulstil
brændstoftank.
Aktivering af dynamiske brændstofstop
Før du kan aktivere dynamisk brændstofstop, skal enheden
være i motorcykeltilstand, placeret i motorcykelholderen og
brændstofmåling skal være aktiveret.
Du kan indstille enheden til at foreslå brændstofstop på basis af
din beregnede brændstofrækkevidde.
Vælg Programmer > Brændstofindstillinger > Dynamic
Fuel Stops.
Kortsider
Tilpasning af kortet
Tilpasning af kortlagene
Du kan tilpasse, hvilke data der skal vises på kortet, f.eks.
ikoner for interessepunkter og vejforhold.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Vælg de lag, der skal medtages på kortet, og vælg Gem.
Ændring af kortperspektiv
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortvisning for
kørende.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Spor op for at vise kortet i to dimensioner (2D) med
retningen for rejsen øverst.
• Vælg Nord op for at få vist kortet i 2D med nord øverst.
• Vælg 3-D for at få vist kortet i tre dimensioner.
Visning af rejseoplysninger
Visning af en liste over sving
Når du navigerer en bilrute, vises alle sving og manøvrer på
hele ruten og afstanden mellem svingene.
1 Mens du navigerer en rute, skal du vælge på tekstlinjen
øverst på kortet.
2 Vælg et sving.
Oplysningerne om svinget vises. Der vises et billede af
vejkrydset, hvis det er tilgængeligt, for vejkryds på større
hovedveje.
Visning af hele ruten på kortet
1 Vælg navigationslinjen øverst på kortet, mens du navigerer
en rute.
2 Vælg > Kort.
Visning af siden Næste sving
Under navigation ad en rute vises en visning af næste sving,
vognbaneskift eller andre manøvrer i det øverste venstre hjørne
af kortet.
Visningen inkluderer afstanden til svinget eller manøvren og
vognbanen, du bør køre i, hvis det er muligt.
Vælg
fra kortet for at få vist det næste sving på kortet.
Visning af vejkryds
Når du navigerer en rute, kan du få vist vejkryds på større
hovedveje. Når du nærmer dig et vejkryds på ruten, vises der
kortvarigt et billede af vejkrydset, når det er tilgængeligt.
På kortet vælges
for at vise vejkrydset, hvis det er
tilgængeligt.
Visning af trafikadvarsler
Når du navigerer en bilrute, kan trafikadvarsler vises i
navigationslinjen.
Vælg advarslen for at se flere oplysninger.
Visning af siden Rejseoplysninger
Siden for rejseoplysninger viser den aktuelle hastighed og giver
oplysninger om rejsen.
BEMÆRK: Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være
tændt, så den nøjagtigt kan måle den tid, der er forløbet under
rejsen.
På kortet skal du vælge Fart.
Visning af turloggen
Din enhed opretter en turlog, som er en registrering af din rejse.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortlag.
2 Marker afkrydsningsfeltet Triplog.
Ændring af feltet til kortdata
1 Vælg et datafelt på kortet.
BEMÆRK: Du kan ikke tilpasse Fart.
2 Vælg en type af data, du vil have vist.
3 Vælg Gem.
8
Nulstilling af rejseoplysninger
1 På kortet skal du vælge Fart.
2 Vælg > Nulstil felt(er).
Kortsider
3 Vælg en funktion:
• Mens du ikke kører en rute, skal du trykke på Vælg alle
for at nulstille alle datafelter på den første side med
undtagelse af speedometeret.
• Vælg Nulstil tripdata for at nulstille oplysningerne på
tripcomputeren.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at nulstille
maksimumhastigheden.
• Vælg Nulstil trip B for at nulstille distancetælleren.
Visning af oplysninger om aktuel position
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at få vist oplysninger om din
aktuelle position. Dette er en nyttig funktion, hvis du skal oplyse
en redningstjeneste om, hvor du befinder dig.
På kortet vælges køretøjet.
Søgning efter tjenester i nærheden
Du kan bruge siden Hvor er jeg? til at finde tjenester i
nærheden, f.eks. benzin, hospitaler eller politistationer.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg en kategori.
Få retningsanvisninger til din aktuelle position
Hvis du skal fortælle en anden person, hvordan man kommer til
din aktuelle position, kan din enhed give dig en liste med
retningsanvisninger.
1 På kortet vælges køretøjet.
2 Vælg > Rute til mig.
3 Vælg en startposition.
4 Vælg Ok.
Håndfri funktioner
Du kan slutte enheden til et trådløst headset og lytte til
stemmemeddelelser til navigation via headsettet. Du kan, mens
du har tilsluttet et headset, oprette forbindelse til en mobiltelefon
for at foretage og modtage opkald ved hjælp af enheden og
headsettet.
Aktivering af Bluetooth trådløs teknologi
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Om trådløse headset
Ved hjælp af trådløs teknologi kan enheden sende
lydnavigationsmeddelelser til et trådløst headset. Der findes
flere oplysninger på http://www.garmin.com/bluetooth.
Parring af et trådløst headset
BEMÆRK: Kun ét headset ad gangen kan modtage
navigationsmeddelelser og telefonopkald. Op til to headset kan
bruges til multimedielyd.
1 Placer headsettet og Bluetooth enheden inden for 10 m (33
fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 På dit headset skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
gøre det synligt for andre Bluetooth enheder.
4 På din enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Når parringen er fuldført, kan du aktivere eller deaktivere
funktioner til din parrede trådløse hovedsæt (Aktivering eller
deaktivering af Headset-funktioner, side 9) .
Håndfri funktioner
Aktivering eller deaktivering af Headset-funktioner
Du kan aktivere eller deaktivere funktioner til dit parrede
Bluetooth headset.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg din parrede Bluetooth headset.
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• For at høre telefonen og navigationsmeddelelser via dit
headset, skal du vælge Telefon, Navigation.
• For at høre medieafspilning via dit headset, skal du vælge
Medie.
Om håndfri opkald
BEMÆRK: Selvom de fleste telefoner og headset understøttes,
kan det ikke garanteres, at en bestemt telefon eller et bestemt
headset kan benyttes. Muligvis er ikke alle funktioner
tilgængelige for din telefon.
Ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi kan din enhed oprette
forbindelse til mobiltelefon, headset eller hjelm og på den måde
blive til en håndfri enhed. For at finde ud af om din enhed med
Bluetooth teknologi er kompatibel med din enhed, skal du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Sådan parrer du din telefon
1 Placer telefonen og zūmo enheden inden for 10 m (33 fod)
fra hinanden.
2 Aktiver Bluetooth trådløs teknologi på telefonen, og indstil
telefonen til at kunne findes.
3 På din zūmo enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
4 Følg vejledningen på telefonen og zūmo enheden.
Efter parringen er fuldført, kan du aktivere eller deaktivere
funktioner til din parrede smartphone (Aktivering eller
deaktivering af Smartphone-unktioner, side 9) .
Aktivering eller deaktivering af Smartphone-unktioner
Du kan aktivere eller deaktivere funktioner til din parrede
smartphone.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg din parrede smartphone.
3 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• For at foretage eller modtage opkald via din zūmo enhed,
skal du vælge Telefonopkald.
• For at tilslutte Smartphone Link app på din smartphone,
skal du vælge Smartphone Link (Smartphone Link,
side 10).
• For at styre afspilning på din smartphone med din zūmo
enhed, skal du vælge Medie (Medieafspiller, side 11).
• For at styre Pandora Internet radio afspilning på din
smartphone med din zūmo enhed, skal du vælge
Pandora® (Pandora Service, side 12).
®
Foretagelse af et opkald
Opkald til et nummer
1 Vælg Programmer > Telefon > Ring.
2 Indtast nummeret.
3 Vælg Ring.
Opkald til en kontaktperson i din telefonbog
Din telefonbog indlæses fra telefonen til enheden, hver gang der
oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det kan tage
et par minutter, før telefonbogen er tilgængelig. Nogle telefoner
understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Telefonbog.
2 Vælg en kontaktperson.
3 Vælg Opkald.
9
Opkald til en position
1 Vælg Programmer > Telefon > Gennemse kategorier.
2 Vælg et interessepunkt.
3 Vælg Opkald.
Modtagelse af et opkald
Når du modtager et opkald, skal du vælge Besvar eller
Ignorer.
Brug af opkaldshistorikken
Opkaldshistorikken indlæses fra telefonen til enheden, hver
gang der oprettes forbindelse mellem telefonen og enheden. Det
kan tage et par minutter, før opkaldshistorikken er tilgængelig.
Nogle telefoner understøtter ikke denne funktion.
1 Vælg Programmer > Telefon > Opkaldshistorik.
2 Vælg en kategori.
Der vises en oversigt over opkald med de seneste opkald
øverst.
3 Vælg et opkald.
Brug af indstillinger for indgående opkald
1 På et kort, under et opkald, skal du vælge .
2 Vælg en funktion.
• Hvis du skal overføre lyden til din telefon, skal du vælge
Håndsæt.
TIP: Du kan bruge denne funktion, hvis du ønsker at
slukke for enheden og stadig kunne modtage opkald, eller
hvis du har brug for at tale privat.
TIP: Du kan bruge denne funktion til at benytte
automatiske systemer som f.eks. telefonsvarer.
• Hvis du skal lukke mikrofonen, skal du vælge Lyd fra.
• Hvis du vil lægge på, skal du vælge Afslut opkald.
Lagring af et hjemmetelefonnummer
TIP: Når du har gemt et hjemmenummer, kan du redigere
nummeret ved at redigere "Hjem" på din liste med gemte
positioner (Redigering af en gemt position, side 5).
1 Vælg Programmer > Telefon > > Indtast
hjemmenummer.
2 Indtast dit telefonnummer.
3 Vælg Udført.
Opkald til hjemmet
Før du kan ringe hjem, skal du indtaste et telefonnummer til din
hjemmeposition.
Vælg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Parring af yderligere Bluetooth enheder
1 Placer dit headset eller din telefon og Bluetooth enheden
inden for 10 m (33 fod) fra hinanden.
2 På din enhed skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi.
3 På dit headset eller din telefon skal du aktivere Bluetooth
trådløs teknologi og gøre det synligt for andre Bluetooth
enheder.
På
din enhed skal du vælge Indstillinger > Bluetooth > Søg
4
efter enheder.
Der vises en liste over Bluetooth enheder i nærheden.
5 Vælg dit headset eller din telefon på listen.
6 Vælg OK.
Sletning af en parret Bluetooth enhed
Du kan slette en parret Bluetooth enhed for at forhindre, at den
automatisk opretter forbindelse til din zūmo enhed fremover.
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
10
2 Vælg den enhed, der skal slettes.
3 Vælg Annuller parring af enhed.
Brug af programmerne
Brug af Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp for at få vist oplysninger om brug
af enheden.
Søgning efter emner i Hjælp
Vælg Programmer > Hjælp >
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram, der lader dig
synkronisere positionsdata med din telefon og lader dig få
adgang til live-oplysninger via din telefons dataforbindelse. Din
enhed overfører data fra Smartphone Link ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi. Live-oplysninger er tilgængelige via
gratis og abonnementsbaserede planer fra Garmin Livetjenester (GarminLive-tjenester, side 10).
Gemte positioner og nyligt fundne positioner synkroniseres med
din telefon, hver gang din enhed opretter forbindelse til
Smartphone Link.
Sådan downloader du Smartphone Link
Smartphone Link er tilgængeligt til nogle smartphones. Besøg
www.garmin.com/smartphonelink eller se app-butikken for at
finde kompatibilitets- og tilgængelighedsoplysninger for din
telefon.
Download Smartphone Link fra app-butikken på din
understøttede telefon.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få oplysninger om,
hvordan du downloader og installerer programmer.
Tilslutning til Smartphone Link
Før du kan oprette forbindelse til Smartphone Link, skal du
downloade og installere Smartphone Link-programmet på din
telefon.
1 Start Smartphone Link-programmet på din telefon.
2 På enheden skal du vælge Indstillinger > Bluetooth.
3 Marker afkrydsningsfeltet Bluetooth.
4 På din telefon skal du aktivere Bluetooth trådløs teknologi og
scanne efter Bluetooth enheder i nærheden.
Se i brugervejledningen til telefonen for at få yderligere
oplysninger.
5 På din telefon skal du vælge din enhed på listen over
enheder i nærheden.
6 Følg instruktionerne på din telefons skærm og på din enhed
for at bekræfte anmodningen om parring.
vises på statuslinjen på din enhed, når Smartphone Link er
tilsluttet.
GarminLive-tjenester
For at du kan bruge Garmin Live-tjenester, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 10).
Tilslutning til Smartphone Link giver adgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester leverer gratis og
abonnementsbaserede planer til visning af aktuelle data på din
enhed, f.eks. trafikforhold og vejr.
Nogle tjenester, f.eks. Vejr, kan fås som separate programmer
på din enhed. Andre tjenester, f.eks. trafik, forbedrer de
eksisterende navigationsfunktioner på din enhed. Funktioner,
der kræver adgang til Garmin Live-tjenester, viser Smartphone
Link-symbolet og vises kun, når enheden er tilsluttet
Smartphone Link.
Brug af programmerne
Sådan abonnerer du på Garmin Live-tjenester
Før du kan abonnere på Garmin Live-tjenester, skal du installere
programmet Smartphone Link på din telefon.
1 Start programmet Smartphone Link på din telefon (Tilslutning
til Smartphone Link, side 10).
2 Vælg Min konto.
Der vises en liste med tjenester og abonnementspriser.
3 Vælg en tjeneste.
4 Vælg prisen.
5 Vælg Abonner.
6 Følg instruktionerne på skærmen.
Planlægning af en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg Ny tur.
3 Vælg Vælg startposition.
4 Søg efter et sted (Søgning efter en position efter kategori,
side 4).
5 Vælg Ok.
6 Hvis du vil vælge yderligere positioner, skal du vælge .
7 Vælg Næste.
8 Vælg Gem.
9 Indtast et navn, og vælg Udført.
Tidsplan for en tur
Du kan bruge ruteplanlægning til at oprette og gemme en tur
med flere destinationer.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en position.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Afgangstidspunkt.
• Vælg Ankomsttidspunkt.
5 Vælg en dato og et tidspunkt, og vælg Gem.
6 Vælg Varighed.
7 Vælg den tid, du vil bruge på positionen, og vælg Gem.
8 Gentag om nødvendigt trin 3–7 for hver position.
Skift af transportformer på en tur
Du kan ændre de transportformer, der bruges i hver etape i en
gemt tur.
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en tur.
3 Vælg > Transportform.
4 Vælg en transportform.
5 Vælg Gem.
Navigation til en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg Go!.
4 Vælg din næste destination, og vælg Start.
Redigering af en gemt tur
1 Vælg Programmer > Ruteplanlægning.
2 Vælg en gemt tur.
3 Vælg .
4 Vælg en funktion:
Brug af programmerne
• Vælg Omdøb tur.
• Vælg Rediger destinationer for at tilføje og slette en
position eller ændre rækkefølgen af positionerne.
• Vælg Slet tur.
• Vælg Optimer rækkefølge for at arrangere stoppene på
turen i den mest effektive rækkefølge.
Deling af ture
Du kan dele ture med kompatible Garmin enheder ved hjælp af
Bluetooth trådløs teknologi.
1 Placer din enhed inden for 10 m (33 fod) i forhold til en
kompatibel Garmin enhed.
2 Vælg Programmer > Ruteplanlægning > > Del >
Bluetooth.
3 Vælg en tur, og vælg Udført.
4 Vælg en enhed på listen, og vælg OK.
Oprettelse af ruteplanlægning
Enheden kan oprette en tur-retur rute vha. en angivet
startposition og en distance, varighed eller destination.
1 Fra skærmen Hjem skal du vælge Programmer > Tur-retur.
2 Vælg Startposition.
3 Vælg en position, og vælg Ok.
4 Vælg Turattributter.
5 Vælg en funktion:
• Vælg Vælg distance for at planlægge din rute efter
distance.
• Vælg Vælg varighed for at planlægge din rute baseret på
tid.
• Vælg Vælg destination for at planlægge din rute baseret
på en angivet position.
6 Indtast en distance, varighed eller destination.
7 Vælg en funktion:
• Hvis du har indtastet en distance eller varighed, skal du
vælge Udført > Beregn.
• Hvis du har valgt en destination, skal du vælge Ok.
8 Vælg en rute, og vælg Go!.
Medieafspiller
Medieafspilleren kan kun benyttes, når der kan afspilles musik i
god stereokvalitet. Hvis der benyttes et ikke-A2DP-headset, kan
medieafspilleren ikke startes.
Vælg for at afspille det aktuelle spor.
Vælg for at justere lydstyrken.
Vælg én gang for at afspille den aktuelle sang fra begyndelsen.
Vælg to gange for at afspille den forrige sang på afspilningslisten.
Hold nede for at spole tilbage i det aktuelle spor.
Vælg for at springe til næste spor.
Hold nede for at spole frem i det aktuelle spor.
Vælg for at holde pause i det aktuelle spor.
Vælg for at gentage afspilningslisten.
Vælg for at afspille afspilningslisten i tilfældig rækkefølge.
Vælg for at ændre mediekilden.
Ændring af mediekilden
Du kan ændre den kilde, hvor mediet afspilles på enheden.
1 Vælg Programmer > Medieafspiller > .
2 Vælg en mediekilde.
11
Pandora Service
Pandora er en gratis, personligt tilpasset radio, der giver dig
nem og endeløs musikalsk underholdning med kendte og nye
numre. Pandora integration kræver en kompatibel mobil enhed
med Pandora programmet installeret. Du kan finde flere
oplysninger om kompatible mobile enheder på
www.pandora.com/everywhere/mobile.
BEMÆRK: Pandora er i øjeblikket tilgængelig i USA, Australien
og New Zealand.
Download af app'en Pandora
Før du kan bruge Pandora tjenesten på din enhed, skal du
downloade og installere app'en Pandora på din smartphone.
1 På din kompatible smartphone skal du åbne app-butikken og
søge efter Pandora.
2 Installer app'en Pandora.
Se brugervejledningen til din smartphone eller mobile enhed for
at få yderligere oplysninger.
Brug af Pandora
Før du kan bruge Pandora tjenesten, skal du parre din
kompatible smartphone med din enhed (Sådan parrer du din
telefon, side 9).
1 På din enhed skal du vælge Programmer > Pandora®.
2 Tilslut din kompatible smartphone til din enhed.
3 Start programmet Pandora på din smartphone.
4 På din zūmo enhed skal du vælge en mulighed:
• Vælg for at afspille en sang.
• Vælg for at sætte en sang på pause.
• Vælg
for at springe en sang over.
• Hvis du kan lide en sang, kan du vælge for at høre flere
sange som den.
• Hvis du ikke bryder dig om en sang, kan du vælge for at
undgå, at den bliver afspillet igen senere.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg Go!.
Sådan gemmer du dit seneste spor som en tur
Du kan gemme dit aktuelle spor som en tur, du senere kan
navigere efter ved brug af ruteplanlægningen (Navigation til en
gemt tur, side 11).
1 Vælg TracBack.
Dit seneste spor vises på kortet.
2 Vælg > Gem som rute.
3 Indtast et navn, og vælg Udført.
Dæktryk
ADVARSEL
Brug af dæktrykssensorsystemet erstatter ikke ordentlig
dækvedligeholdelse, og det er førerens ansvar at opretholde
korrekt dæktryk, selvom dæktrykket ikke har nået det niveau,
der udløser advarslen for lavt dæktryk. Manglende opretholdelse
af korrekt dæktryk kan resultere i tab af kontrol over køretøjet,
hvilket kan føre til alvorlige kvæstelser eller død.
Garmin Kontrol af dæktryksystem er tilgængeligt som tilbehør,
der skal købes separat. Dæktrykfunktionen er ikke kompatibel
med alle zūmo modeller. Gå til www.garmin.com/zumo for at få
oplysninger om tilbehør og kompatibilitet.
Installation af dæktrykssensorer
Før du kan installere dæktrykssensorer, skal du have batteriet
og de numeriske klistermærker, der følger med hver sensor. Du
skal også have en kompatibel zūmo enhed.
Sensorerne kommunikerer trådløst med din kompatible zūmo
enhed. Du kan overvåge dæktryk og modtage advarsler om lavt
dæktryk på din zūmo enhed.
1 Fjern hætten À fra sensoren Á ved at dreje hætten mod uret.
Skift af station
1 Vælg Programmer > Pandora®.
2 Vælg .
3 Vælg en station.
Spor
Et spor er en registrering af din rute. Sporloggen indeholder
oplysninger om den registrerede rute, herunder om tid, position
og elevation.
Visning af sporoplysninger
1 Vælg Programmer > Spor > Aktive.
2 Vælg et spor.
Sporet vises på kortet.
Vælg
.
3
4 Vælg en funktion:
• Vælg Gem spor for at gemme sporet.
• Hvis du vil gemme sporet som en tur, skal du vælge Gem
som rute.
• Du kan få vist en stigningsprofil for sporet ved at vælge
Elevationsprofil.
TracBack
®
Sådan følger du dit seneste spor
2 Hvis du allerede har installeret batteriet i sensoren, skal du
fjerne batteriet.
3 På zūmo enheden skal du vælge Programmer > Dæktryk.
4 Vælg en køretøjsprofil, der passer til dit køretøjs
dækkonfiguration.
5 Hold sensorerne tæt på zūmo enheden.
6 På din zūmo enhed skal du vælge tallet ved siden af det
dæk, som sensoren skal parres med.
7 Inden for 30 sekunder skal du indsætte batteriet  i
batteriholderen à på sensoren med den positive side opad.
Funktionen TracBack registrerer et spor af dine nylige
bevægelser. Du kan finde tilbage til dit startpunkt via dit aktuelle
spor.
1 Vælg Programmer > TracBack.
12
Brug af programmerne
Lavt dæktryk
Sensorbatteri lavt
Sensor ikke forbundet
Dvaletilstand for dæktrykssensor
zūmo enheden søger efter sensoren og viser en
bekræftelsesmeddelelse, når sensoren er parret.
TIP: Hvis sensoren ikke bliver parret, skal du fjerne
sensorbatteriet og gentage trin 6 og 7.
8 Indtast det anbefalede tryk for dækket.
9 Indtast minimumstryk for dækket.
zūmo enheden udløser en advarsel ved lavt tryk, når
sensoren rapporterer om et dæktryk, der er lavere end denne
værdi.
10 Udskift og stram hætten på sensoren.
11 På sensoren skal du fastsætte det numeriske klistermærke,
der passer til det dæknummer, som du valgte i trin 6.
12 Gentag denne procedure for hver af de resterende sensorer.
Installation af sensorer på dine dæk
ADVARSEL
Dæktrykssensorsystemet kan kun bruges på dæk med
metalventiler. Installation af dæktrykssensorerne på ventiler, der
ikke er af metal, kan medføre skader på dæk og/eller
ventilspindel, hvilket kan resultere i alvorlige kvæstelser eller
død.
BEMÆRK
For at forhindre mulige skader på sensorer eller køretøj skal du
sikre, at hver installeret sensor ikke forstyrrer køretøjets
bremser, affjedringskomponenter eller andet installeret udstyr.
Hvis en installeret sensor forstyrrer installeret udstyr på
køretøjet, må du ikke bruge køretøjet med sensoren installeret.
For at forhindre vibration i dækkene eller ujævn dækslitage på
nogle køretøjer kan det være nødvendigt at afbalancere
dækkene efter installation af sensoren.
Før du installerer sensorer på dine dæk, skal du konfigurere
sensorerne med din zūmo enhed.
1 Fjern de eksisterende ventilhætter fra køretøjets dæk.
2 På zūmo enheden vælger du Programmer > Dæktryk for at
se oversigten over køretøjsprofiler.
3 Installer sensorerne på dækkets ventiler ved at stramme dem
med uret.
BEMÆRK: Du skal installere hver sensor på det rigtige dæk
baseret på oversigten over køretøjsprofiler og de numeriske
klistermærker, der sidder på sensorerne under
installationsprocessen.
4 Drej hjulene med hånden for at kontrollere, at sensorerne har
tilstrækkelig plads og ikke er i vejen for køretøjets udstyr.
Advarsler for dæktryk
Enheden advarer dig ved hjælp af popup-meddelelser, ikoner på
kortet og symboler i dæktryk-app'en.
Når der er en advarsel for en sensor, vises nummeret ud for det
tilsvarende dæk i rødt i dæktryk-app'en. Symbolerne under tallet
vises med rødt for at angive de aktive advarsler for den
pågældende sensor.
Brug af programmerne
Når du parkerer køretøjet og slukker for zūmo enheden, går
dæktrykssensorerne i strømbesparende dvaletilstand efter et
par minutter. Sensorerne kan ikke sende information til zūmo
enheden i dvaletilstand. Dette kan få zūmo enheden til at
angive, at sensoren er frakoblet.
Næste gang køretøjet bevæger sig, går sensorerne ud af
dvaletilstanden og opretter automatisk forbindelse til zūmo
enheden igen. Dette kan tage op til 30 sekunder.
Brug af kompasset
BEMÆRK: Du skal være i bevægelse, før kompasset kan
bestemme din retning.
Du kan navigere ved hjælp af et GPS-kompas.
Vælg Programmer > Kompas.
VIRB fjernbetjening
VIRB fjernbetjeningsfunktionen gør det muligt at betjene dit
VIRB actionkamera på afstand. Gå til www.garmin.com/VIRB for
at købe et VIRB actionkamera.
®
Betjening af et VIRB actionkamera
Før du kan bruge funktionen VIRB fjernbetjening, skal du
aktivere fjernbetjeningsindstillingen på dit VIRB kamera. Se
VIRB seriens brugervejledning for at få yderligere oplysninger.
1 Tænd for dit VIRB kamera.
2 På din zūmo enhed skal du vælge Programmer > VIRB
fj.betj. > Tilslut.
3 Vent, mens enheden opretter forbindelse til dit VIRB kamera.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Start optagelse for at optage video.
• Vælg Stop optagelse for at stoppe videooptagelsen.
• Vælg Snapshot for at tage et foto.
Søgning efter din seneste parkeringsplads
Hvis du kobler enheden fra bilstrømmen, mens enheden er
tændt, bliver din aktuelle position gemt som en parkeringsplads.
Vælg Programmer > Seneste plads.
Visning af tidligere ruter og destinationer
Inden du kan anvende denne funktion, skal du aktivere
rejsehistorikfunktionen (Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger, side 17).
På kortet kan du se dine tidligere ruter og steder, du er standset.
Vælg Programmer > Hvor jeg har været.
Logning af servicehistorik
Du kan logge dato- og kilometertællerudlæsninger, når der
udføres service eller vedligeholdelse på dit køretøj. Enheden
indeholder flere forskellige servicekategorier, og du kan tilføje
tilpassede kategorier (Tilføjelse af servicekategorier, side 14).
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg Tilføj post.
4 Indtast kilometertællerudlæsningen, og vælg Næste.
5 Indtast en kommentar (valgfrit).
6 Vælg Udført.
13
Tilføjelse af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Tilføj kategori.
3 Indtast kategorinavnet, og vælg derefter Udført.
Sletning af servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes alle serviceposter i den
pågældende kategori også.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg > Slet kategorier.
3 Vælg de servicekategorier, der skal slettes.
4 Vælg Slet.
Omdøbning af servicekategorier
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg den kategori, der skal omdøbes.
3 Vælg > Omdøb kategori
4 Indtast et navn, og vælg Udført.
Sletning af serviceposter
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en servicekategori.
3 Vælg > Slet post.
4 Vælg de serviceposter, der skal slettes.
5 Vælg Slet.
Redigering af en servicepost
Du kan redigere kommentaren, kilometertællerudlæsningen og
datoen for en servicepost.
1 Vælg Programmer > Servicehistorik.
2 Vælg en kategori.
3 Vælg et felt.
4 Indtast den nye koordinat, og vælg Udført.
Visning af vejrudsigten
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 10). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en dag.
Den detaljerede vejrudsigt for den pågældende dag vises.
Visning af vejrudsigten i nærheden af en anden by
1 Vælg Programmer > Vejr > Aktuel position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil se vejret for en foretrukken by, skal du vælge
en by på listen.
• Hvis du vil tilføje en foretrukken by, skal du vælge Tilføj
by indtaste et bynavn.
Visning af vejrradaren
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
Du kan få vist et animeret, farvekodet radarkort af aktuelle
vejrforhold, såvel som et vejrikon på kortet. Vejrikonet ændres til
at vise vejret i nærheden, f.eks. regn, sne og tordenvejr.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrradar.
Visning af vejrvarsler
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
14
Når du rejser med enheden, kan du få vist vejrvarsler på kortet.
Du kan også få vist et kort over vejrvarsler i nærheden af din
aktuelle position eller i nærheden af en valgt by.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejrvarsler.
Kontrol af vejforholdene
Før du kan bruge denne funktion, skal du købe Avanceret
vejrudsigt via Smartphone Link.
1 Vælg Programmer > Vejr.
2 Vælg en by, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Vejforhold.
Visning af myGarmin-meddelelser
For at du kan bruge denne funktion, skal din enhed være
tilsluttet til en understøttet telefon, der kører Smartphone Link
(Tilslutning til Smartphone Link, side 10). Denne funktion er ikke
tilgængelig i alle områder.
Du kan se meddelelser fra myGarmin, f.eks. beskeder om
opdateringer af software og kort.
1 Vælg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har ulæste meddelelser, vises antallet af ulæste
meddelelser på myGarmin-ikonet.
2 Vælg et meddelelsesemne.
Hele meddelelsen vises.
Trafik
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for trafikoplysningernes nøjagtighed
eller tilgængelighed.
Trafikoplysninger er muligvis ikke tilgængelige i alle områder
eller lande. Du kan finde oplysninger om trafik og
modtageområder på www.garmin.com/traffic.
• Der vises trafikmelding på kortet, når der er trafikhændelser
langs ruten eller i dit område.
• Enheden skal være tilsluttet Smartphone Link med et aktivt
trafikabonnement for at modtage trafikoplysninger.
Trafik på ruten
Når der opstår en trafikforsinkelse på ruten, vises en melding på
kortet, og enheden beregner en alternativ rute for at undgå
forsinkelsen. Du kan vælge, om du automatisk vil bruge
alternative ruter, eller om du vil spørges først. Se
Trafikindstillinger for at få mere at vide (Trafikindstillinger,
side 17). Enheden kan dirigere dig via en trafikforsinkelse, hvis
der ikke findes en bedre alternativ rute. Forsinkelsestiden føjes
automatisk til det forventede ankomsttidspunkt.
Visning af kommende trafikhændelser
Du kan få vist kommende trafikhændelser langs ruten eller langs
den vej, du kører på.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
Den nærmeste kommende trafikhændelse vises i et panel i
højre side af kortet.
2 Vælg den trafikhændelse, du vil have yderligere oplysninger
om.
Sådan undgår du trafikforsinkelser på ruten
Før du kan undgå trafikforsinkelser, skal du modtage
trafikoplysninger.
Som standard optimerer enheden automatisk din rute for at
undgå trafikforsinkelser. Hvis du har deaktiveret denne indstilling
Trafik
i trafikindstillingerne (Trafikindstillinger, side 17), kan du få vist
og undgå trafikforsinkelser manuelt.
1 Vælg > Trafik under navigation af en rute.
2 Vælg Alternativ rute, hvis det er muligt.
3 Vælg Go!.
Visning af trafik på kortet
Trafikkortet viser ved hjælp af farvekodede trafikforløb og
forsinkelser på nærliggende veje.
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Om nødvendigt skal du vælge > Forklaring for at få vist
forklaringen til trafikkortet.
Trafik i dit område
Søgning efter trafikhændelser
1 Vælg Programmer > Trafik fra hovedmenuen.
2 Vælg > Hændelser.
3 Vælg et element på listen.
4 Hvis der er mere end én hændelse, skal du trykke på pilene
for at få vist yderligere hændelser.
Visning af en trafikhændelse på kortet
.
1 På kortet skal du vælge
2 Vælg en hændelse.
Om trafikdata
Trafikforklaringen beskriver de ikoner og farver, der er brugt på
trafikkortet.
1 På kortet vælges > Trafik.
2 Vælg Forklaring.
Om trafikkameraer
Trafikkameraer viser direkte billeder af trafikforholdene ved
større hovedveje og i vejkryds. Du kan lagre de kameraer, som
du ønsker at se jævnligt.
Lagring af et trafikkamera
Før du kan bruge denne funktion, skal du abonnere på tjenesten
photoLive, og din enhed skal tilsluttes til en understøttet telefon,
som kører Smartphone Link (Smartphone Link, side 10).
Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg Tryk for at tilføje.
3 Vælg en vej.
4 Vælg et vejkryds.
5 Vælg Gem.
Visning af trafikkameraer
Før du kan få vist et trafikkamera, skal du først gemme et
trafikkamera (Lagring af et trafikkamera, side 15).
1 Vælg Programmer > photoLive.
2 Vælg et kamera.
trafficTrends
™
Når funktionen trafficTrends er aktiveret, bruger enheden
tidligere trafikoplysninger til at beregne mere effektive ruter.
BEMÆRK: Der kan beregnes forskellige ruter baseret på
trafiktendenser for ugedagen eller tidspunktet på dagen.
Deaktivering af trafficTrends
Deaktiver trafficTrends for at undgå, at enheden registrerer eller
deler trafikoplysninger.
Vælg Indstillinger > Trafik > trafficTrends.
Datahåndtering
Aktivering af trafik
Du kan aktivere eller deaktivere trafikdata. Når trafikdata er
deaktiveret, modtager enheden ikke trafikdata, men undgår
stadig områder med potentielle trafikpropper på ruten vha.
funktionen trafficTrends feature, hvis denne er aktiveret
(trafficTrends™, side 15).
1 Vælg Indstillinger > Trafik.
2 Marker afkrydsningsfeltet Trafik.
Datahåndtering
Datahåndtering
Du kan gemme filer på din enhed. Enheden har en port til
hukommelseskort til ekstra datalagring.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
Filtyper
Enheden understøtter disse filtyper.
• Kort- og GPX-waypoint-filer fra myGarmin™
kortlægningssoftware, herunder MapSource og BaseCamp™
(Brugerdefinerede interessepunkter, side 18).
• GPI-brugerdefinerede POI-filer fra Garmin POI Loader
(Installation af POI Loader, side 18).
• MP3-lydfiler.
®
Om hukommelseskort
Du kan købe hukommelseskort fra en elektronikudbyder, eller
du kan købe forudkonfigureret Garmin kortsoftware
(www.garmin.com). Ud over kort- og datalagring kan
hukommelseskort også bruges til at lagre filer som f.eks. kort,
billeder, geocaching, ruter, waypoints og brugerdefinerede
POI'er.
Installation af et hukommelseskort
BEMÆRK: Enheden understøtter microSD, microSDHC og
microSDXC hukommelseskort. Enheden understøtter ikke
exFAT. Hukommelseskort kan formatteres som FAT32.
1 Fjern dækslet på bagsiden og batteriet fra enheden.
2 Indsæt et hukommelseskort i stikket på enheden.
3 Skub det ind, indtil det klikker på plads.
Tilslutning af enheden til din computer
Du kan slutte enheden til din computer ved hjælp af et USBkabel.
1 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i stikket på enheden.
2 Slut det store stik på USB-kablet til en port på din computer.
Der vises et billede af enheden, der er sluttet til en computer,
på enhedens skærm.
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Overførsel af data fra computeren
1 Slut enheden til computeren (Tilslutning af enheden til din
2
3
4
5
computer, side 15).
Afhængigt af din computers operativsystem vises enheden
enten som en bærbar enhed eller et flytbart drev.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Vælg en mappe på enheden.
BEMÆRK: På et flytbart drev bør du ikke placere filer i
mappen Garmin.
15
6 Vælg Rediger > Indsæt.
Navigationsindstillinger
Frakobling af USB-kablet
Du kan åbne siden med navigationsindstillinger fra
hovedmenuen ved at vælge Indstillinger > Navigation.
Beregningstilstand: Indstiller ruteberegningstilstand.
Uden for rute-genberegning: Indstiller
genberegningspræferencer ved navigering væk fra en aktiv
rute.
Undgå: Indstiller vejegenskaber, man vil undgå på en rute.
Brugerdef. undgåelser: Giver dig mulighed for at undgå
særlige veje eller områder.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje.
Betalingsveje: Indstiller præferencer for undgåelse af
betalingsveje og betalingsklistermærker.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Begrænset tilstand: Deaktiverer alle funktioner, som kræver
væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som kan være
forstyrrende under kørslen.
GPS-simulator: Afbryder enhedens modtagelse af et GPSsignal og sparer på batteriet.
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Mac computere skal du trække diskikonet til
papirkurven.
2 Tag kablet ud af computeren.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af enheden
Indstillinger for kort og køretøj
Hvis du vil åbne Indstillinger for kort og køretøj fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Kort og køretøj.
Køretøj: Indstiller ikonet, der repræsenterer din position på
kortet. Gå til www.garmingarage.com for flere ikoner.
Kortvisning for kørende: Indstiller perspektivet for kortet.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Korttema: Ændrer farven på kortdataene.
Kortværktøjer: Indstiller, hvilke genveje der vises i menuen
med kortværktøjer.
Kortlag: Angiver de data, der vises på kortsiden (Tilpasning af
kortlagene, side 8).
Auto Zoom: Vælger automatisk det zoomniveau, der er optimalt
til brug på kortet. Når funktionen er deaktiveret, skal du
zoome ind eller ud manuelt.
Fartadvarsler med lyd: Advarer dig, når dit køretøj overstiger
hastighedsgrænsen.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
myMaps: Angiver, hvilke installerede kort enheden anvender.
Aktivering af kort
Du kan aktivere kortprodukter, der er installeret på enheden.
TIP: Du kan købe flere kortprodukter på http://buy.garmin.com.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > myMaps.
2 Vælg et kort.
Sådan tilpasses kortværktøjerne
Du kan vælge hvilke genveje, der skal vises i menuen med
kortværktøjer.
1 Vælg Indstillinger > Kort og køretøj > Kortværktøjer.
2 Vælg de kortværktøjer, der skal vises i menuen.
3 Vælg Gem.
16
Indstillinger for beregningstilstand
Vælg Indstillinger > Navigation > Beregningstilstand.
Ruteberegningen er baseret på vejhastigheder og køretøjets
accelerationsdata for en given rute.
Hurtigste tid: Beregner ruter, der er hurtigere at køre, men kan
være længere afstandsmæssigt.
Korteste distance: Beregner ruter, der er kortere
afstandsmæssigt, men som kan tage længere tid at køre.
Direkte linje: Beregner en direkte linje fra din position til din
destination.
Veje med sving: Beregner ruter, der foretrækker flere sving.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Undgåelse af betalingsveje
1 Vælg Indstillinger > Navigation.
2 Vælg en funktion:
BEMÆRK: Menuen skifter alt efter dit område og
kortdataene på din enhed.
• Vælg Betalingsveje.
• Vælg Betalingsveje > Betalingsveje.
Vælg
Spørg altid, Undgå eller Tillad, og vælg Gem.
3
Undgåelse af betalingsklistermærker
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder.
Kortdataene på din enhed indeholder muligvis detaljerede
oplysninger om betalingsklistermærker for nogle lande. Du kan
undgå eller tillade betalingsklistermærker for hvert land.
1 Vælg Indstillinger > Navigation > Betalingsveje >
Betalingsklistermærker.
2 Vælg et land.
3 Vælg Spørg altid, Undgå eller Tillad, og vælg Gem.
Skærmindstillinger
Hvis du vil åbne siden Skærmindstillinger fra hovedmenuen skal
du vælge Indstillinger > Skærm.
Orientering: Indstiller displayet til stående (lodret) eller liggende
(vandret).
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge Auto for at tillade, at enheden automatisk
indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af tidspunktet på
dagen.
Lysstyrke: Justerer displayets lysstyrke.
Tilpasning af enheden
Skærmtimeout: Angiver ledig tid, før enheden går i
dvaletilstand.
Skærmprint: Gør det muligt at tage et billede af enhedens
skærm. Skærmbilleder gemmes i mappen Screenshot i
enhedens lager.
Bluetooth indstillinger
Vælg Indstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
Søg efter enheder: Søger efter Bluetooth enheder i nærheden.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth trådløs teknologi.
Deaktivering af Bluetooth
1 Vælg Indstillinger > Bluetooth.
2 Vælg Bluetooth.
Indstillinger for alarmpunkter
BEMÆRK: Du skal have brugerdefinerede interessepunkter
(POIs) indlæst til at vise alarmpunkter.
Vælg Indstillinger > Varsler ved alarmpunkter.
Lyd: Indstiller typen af alarm, der afspilles, når du nærmer dig
alarmpunkter.
Alarmer: Indstiller typen af alarmpunkter, som der afspilles
alarmer for.
Gendannelse af indstillinger
Du kan gendanne en kategori af indstillinger eller alle
indstillinger til standardindstillingerne.
1 Vælg Indstillinger.
2 Vælg en indstillingskategori, hvis det er nødvendigt.
3 Vælg > Gendan.
Trafikindstillinger
Vælg Indstillinger > Trafik fra hovedmenuen.
Trafik: Aktiverer trafik.
Optimer rute: Gør det muligt for enheden at bruge optimeret
alternative ruter automatisk eller på anmodning (Trafik på
ruten, side 14).
Trafikmeldinger: Indstiller, hvor alvorlig trafikforsinkelsen skal
være, før enheden viser en trafikmeddelelse.
trafficTrends: Aktiverer trafficTrends funktionen (trafficTrends™,
side 15).
Indstillinger for enheder og tid
For at åbne siden med indstillinger for enheder og tid fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Enheder og tid.
Aktuel tid: Indstiller enhedens tid.
Tidsformat: Gør det muligt at vælge tidsvisning med 12 timer,
24 timer eller UTC.
Enheder: Indstiller måleenheden for afstande.
Positionsformat: Angiver det koordinatformat og datum, der
skal bruges til geografiske koordinater.
Indstillinger for sprog og tastatur
Hvis du vil åbne Indstillinger for sprog og tastatur fra
hovedmenuen skal du vælge Indstillinger > Sprog og tastatur.
Talesprog: Skift sproget for stemmemeddelelser.
Tekstsprog: Skift al skærmtekst til det valgte sprog.
BEMÆRK: Når du ændrer tekstsproget, ændres sproget af
brugerindtastede data eller kortdata, f.eks. gadenavne, ikke.
Tastatursprog: Aktiverer tastatursprog.
Enhedsoplysninger og personlige
indstillinger
Hvis du vil åbne siden Enhedsindstillinger, skal du vælge
Indstillinger > Enhed.
Om: Viser softwareversionsnummer, enhedens ID-nummer og
oplysninger om flere andre softwarefunktioner.
Slutbrugerlicensaftaler: Viser slutbrugerlicensaftalerne.
BEMÆRK: Du skal bruge disse oplysninger, når du
opdaterer systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata.
Positionsrapportering: Deler dine positionsoplysninger med
Garmin for at forbedre indholdet.
Rejsehistorik: Tillader, at enheden registrerer oplysninger til
funktionerne myTrends, Hvor jeg har været og Triplog.
Slet rejsehistorik: Rydder din rejsehistorik for myTrends, Hvor
jeg har været og Triplog-funktioner.
Appendiks
Appendiks
Strømkabler
Der kan tilføres strøm til enheden på forskellige måder.
• Bilstrømkabel
• USB-kabel
• AC-adapter (valgfrit tilbehør)
Opladning af enheden
BEMÆRK: Dette Class III produkt strømforsynes fra en
begrænset strømforsyning.
Du kan oplade batteriet i din enhed ved at anvende en af
følgende metoder.
• Forbind enheden til bilens strømforsyning.
• Slut enheden til din computer med et USB-kabel.
Enheden oplades måske langsomt, når den er tilsluttet en
computer. Visse bærbare computere kan måske ikke oplade
enheden.
• Slut enheden til en alternativ strømforsyning, som f.eks. en
strømadapter med vægtilslutning.
Du kan købe en godkendt Garmin AC/DC-adapter, der
passer til privat brug eller kontorbrug, fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Undgå at tabe enheden.
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på enheden.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
berøringsskærmen, da det kan beskadige skærmen.
Rengøring af yderside
BEMÆRK
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan
beskadige plastikkomponenterne.
1 Rengør enhedens udvendige side (ikke berøringsskærmen)
med en klud, der er fugtet med vand iblandet et mildt
rengøringsmiddel.
2 Tør enheden af med en tør klud.
Rengøring af berøringsskærmen
1 Brug en blød, ren og fnugfri klud.
2 Hvis det er nødvendigt, kan du fugte kluden let med vand.
17
3 Hvis du bruger en fugtig klud, skal du slukke enheden og
Køb af flere kort
Sådan undgår du tyveri
1 Gå til enhedens produktside på (www.garmin.com).
2 Klik på fanen Kort.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
afbryde strømforbindelsen.
4 Tør skærmen forsigtigt af med kluden.
• Fjern enheden og monteringen, og placer dem uden for
synsvidde, når enheden ikke er i brug.
• Fjern det mærke, som sugekoppen efterlader på forruden.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer enheden på http://my.garmin.com.
Udskiftning af sikringen i køretøjets
strømkabel
BEMÆRK
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de
små dele, og du skal kontrollere, at de sættes tilbage det
korrekte sted. Bilstrømkablet fungerer kun, hvis det er samlet
korrekt.
Hvis enheden ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis
skifte den sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
1 Afmonter endestykket À.
2
3
4
5
Fjern endestykket, sølvspidsen Á og sikringen Â.
Isæt en ny 3 A fast-blow-sikring.
Placer sølvspidsen i endestykket.
Skru endestykket på bilens strømkabel Ã.
Montering på instrumentbrættet
BEMÆRK
Den permanente monteringstape er yderst vanskelig at fjerne,
når først den er påført.
Brug en monteringsplade (ekstraudstyr) til at montere din enhed
på instrumentbrættet, så den overholder lovgivningen. Se
www.garmin.com for at få flere oplysninger.
1 Rengør og tør instrumentbrættet af der, hvor du vil have
pladen.
2 Fjern belægningen fra limen i bunden af pladen.
3 Placer pladen på instrumentbrættet.
4 Fjern den gennemsigtige plastik fra oversiden af pladen.
5 Anbring sugekopholderen oven på pladen.
6 Skub armen ned (imod pladen).
Fjernelse af enheden, holderen og
sugekoppen
Sådan fjerner du enheden fra holderen
1 Tryk på udløserarmen eller knappen på holderen.
2 Vip enheden fremad.
Fjernelse af enheden fra sugekoppen
1 Drej enhedens holderen til højre eller venstre.
2 Bliv ved med at trykke, indtil stikket på holderen slipper
kuglen på sugekoppen.
Fjernelse af sugekoppen fra forruden
1 Vip håndtaget på sugekoppen ind mod dig.
2 Træk knappen på sugekoppen imod dig.
18
Sikkerhedskameraer
BEMÆRK
Garmin er ikke ansvarlig for nøjagtigheden af eller
konsekvenserne af at bruge et brugerdefineret interessepunkt
eller en sikkerhedskameradatabase.
BEMÆRK: Denne funktion er ikke tilgængelig i alle områder
eller på alle produktmodeller.
Oplysninger om sikkerhedskameraplaceringer og
hastighedsbegrænsninger er tilgængelige i visse områder på
visse modeller. Gå til www.garmin.com/safetycameras for at
kontrollere tilgængelighed og kompatibilitet eller for at købe et
abonnement eller en engangsopdatering. Du kan til enhver tid
købe en ny region eller forlænge eksisterende abonnementer.
Du kan opdatere sikkerhedskameraer til et eksisterende
abonnement på sikkerhedskamera ved at gå til
http://my.garmin.com. Du bør opdatere din enhed ofte for at
modtage de nyeste sikkerhedskameraoplysninger.
Til visse enheder og regioner leveres grundlæggende
sikkerhedskameradata sammen med enheden. Data, der
inkluderes, omfatter ikke opdateringer og abonnement.
Brugerdefinerede interessepunkter
Brugerdefinerede interessepunkter er personligt tilpassede
punkter på kortet. De kan indeholde alarmer, som lader dig vide,
hvornår du er nær et bestemt punkt, eller om du rejser hurtigere
end en angivet hastighed.
Installation af POI Loader
Du kan oprette eller downloade tilpassede POI-lister på din
computer og installere dem på din enhed ved brug af softwaren
POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Brug af hjælpefilerne til POI Loader
Du kan få flere oplysninger om POI Loader i hjælpefilen.
Klik på Hjælp, når POI Loader er åben.
Søgning efter brugerdefinerede POI'er
Før du kan finde brugerdefinerede POI'er, skal du indlæse
brugerdefinerede POI'er på enheden vha. softwaren POI Loader
(Installation af POI Loader, side 18).
1 Vælg Find > Kategorier.
2 Rul ned til afsnittet Andre kategorier, og vælg en kategori.
Køb af tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Vandtæthed
IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
-20° til 55°C (-4° til 131°F)
Temperatur ved opladning
-0 til 45°C (-32 til 113°F).
Strømtilførsel (CLA,
motorcykel eller ekstern
strøm)
8–28 VDC
Strømtilførsel (USB)
5 V ±0,25 V
Enhedsoplysninger
Batterilevetid
Op til 4 timer, afhængigt af brug og indstillinger
Batteritype
Litiumionbatteri, som kan udskiftes af
brugeren
Batterispændingsinterval
3,5 V–4,1 V
Radiofrekvensprotokol:
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol (til VIRB fjernbetjening)
2,4 GHz ANT (til dæktrykssensorsystem)
®
®
2 Sluk enheden.
3 Tilslut USB-kablet til en USB-port på computeren og
enheden.
TIP: Din enhed skal tilsluttes direkte til en USB-port på din
computer og ikke til en USB-hub.
Enheden tændes automatisk og skifter til MTP-tilstand eller
USB-lagerenhedstilstand. Der vises et billede af enheden, der er
sluttet til en computer, på enhedens skærm.
Fejlfinding
Enheden opfanger ingen satellitsignaler
• Kontroller, at GPS-simulatoren er slukket
(Navigationsindstillinger, side 16).
• Bring enheden ud af garager og væk fra høje bygninger og
træer.
• Stå stille i flere minutter.
Enheden oplades ikke i bilen
• Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (Udskiftning af
sikringen i køretøjets strømkabel, side 18).
• Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten forsynes med
strøm.
• Kontroller, at temperaturen inde i bilen er mellem 0° og 45°C
(mellem 32° og 113°F).
• Kontroller, at sikringen i bilens strømstik ikke er sprunget.
Batteriet aflades hurtigt
• Reducer skærmens lysstyrke (Skærmindstillinger, side 16).
• Afkort længden af skærm-timeout (Skærmindstillinger,
side 16).
• Reducer lydstyrken (Justering af lydstyrken, side 3).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivering af
Bluetooth, side 17).
• Sæt enheden i dvaletilstand, når den ikke er i brug
(Aktivering og deaktivering af dvaletilstand, side 3).
• Udsæt ikke din enhed for ekstreme temperaturer.
• Efterlad ikke enheden i direkte sollys.
Batteriindikatoren synes ikke at være præcis
1 Lad enheden aflade helt.
2 Oplad enheden helt uden at afbryde opladningen.
Min enhed vises ikke som et flytbart drev på
min computer
På de fleste Windows computere tilsluttes enheden vha. Media
Transfer Protocol (MTP). I MTP-tilstand vises enheden som en
bærbar enhed og ikke som et flytbart drev. MTP-tilstand
understøttes af Windows 7, Windows Vista og Windows XP
Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Min enhed vises ikke som en bærbar enhed
på min computer
På Mac computere og nogle Windows computere tilsluttes
enheden via USB-lagerenhedstilstand. I USBlagerenhedstilstand vises enheden som et flytbart drev og ikke
som en bærbar enhed. Windows versioner tidligere end
Windows XP Service Pack 3 bruger USB-lagerenhedstilstand.
Min enhed vises hverken som en bærbar
enhed eller som et flytbart drev på min
computer
1 Frakobl USB-kablet fra computeren.
Fejlfinding
19
Indeks
Symboler
2D-kortvisning 8
3D-kortvisning 8
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 11
adresser, finde 5
advarsel om lav brændstofbeholdning 8
advarsler, trafik 8
aktuel position 9
alarmpunktalarmer, indstillinger 17
anvisninger 8
B
batteri
installere 1
maksimere 19
oplade 4, 17, 19
problemer 19
besvare opkald 10
Bluetooth teknologi 9
aktivere 9
deaktivere 17
indstillinger 17
sletning af en parret enhed 10
Bluetooth-teknologi
aktivere 9
deaktivere 9
brugerdata 15
slette 16
brugerdefinerede interessepunkter 18
brændstof
måling 7
sporing 8
GPS 4
H
headset, parre 9, 10
hjem
angive positioner 5
køre 5
opkald 10
redigering af position 5
telefonnummer 10
hjælp. 10 Se også produktsupport
holder, fjerne 18
holder til instrumentbræt 18
hukommelseskort 15
installere 15
Hurtig søgning 4
Hvor er jeg? 5, 9
håndfri telefonopkald 9
I
ID-nummer 17
indstillinger 16, 17
Interessepunkt. 18 Se også interessepunkter
(POI)
interessepunkter, brugerdefineret 18
interessepunkter (POI Loader) 18
interessepunkter (POI) 18
brugerdefineret 18
ekstraudstyr 18
POI Loader 18
K
ekstraudstyr, brugerdefinerede
interessepunkter 18
enheds-ID 17
kabler
motorcykelholder 1
strøm 17
kameraer, sikkerhed 18
knapper på skærmen 4
kompas 13
koordinater 5
kort 5, 6, 16
datafelt 8
detaljeniveau 16
købe 18
lag 8
opdatere 2
tema 16
vise ruter 8
kortlag, tilpasse 8
kortperspektiv 8
kortvisning
2D 8
3D 8
kortværktøjer 16
køre hjem 5
F
L
C
computer, tilslutte 15, 19
D
destinationer. Se positioner
drejliste 8
dvaletilstand 3, 13
dæktryk
advarsler 13
dvaletilstand 13
profiler 12
sensorer 12, 13
E
fejlfinding 19
filer
overføre 15
understøttede typer 15
finde tjenester, forude 7
fjerne holderen 18
foretage opkald 9
forude, finde tjenester 7
G
Garmin Express 2
opdatering af software 2
registrering af enheden 2
Garmin Live-tjenester 10
abonnere på 11
gemme, aktuel position 5
gemte positioner 5, 6, 11
kategorier 6
redigere 5
slette 6
gendanne indstillinger 17
genveje 4
slette 4
tilføje 4
geocaching 5
20
lyd, nærhedspunkter 17
lydstyrke, tilpasse 3
lysstyrke 3
længde-/breddegrad 5
M
medieafspiller 11
microSD-kort. 15 Se også hukommelseskort
installere 15
montere enhed
bil 2
fjerne fra montering 2, 18
instrumentbræt 18
motorcykel 1
sugekop 18
motorcykelholder, kabler 1
myGarmin, meddelelser 14
myTrends, ruter 7
N
navigation 6
direkte linje 7
indstillinger 16
visning af ruter 6
navigation i direkte linje 7
nulstille
enhed 3
tripdata 8
nyligt fundne positioner 5
næste sving 8
O
omdøbe ture 11
omveje 7
opdatere
kort 2
software 2
opkald 9
besvare 10
foretage 9
foretage opkald 9
historik 10
hjem 10
kontakter 9
ventende opkald 10
opladning af enheden 4, 17, 19
P
parkering 5
seneste plads 13
parre
headset 9, 10
sletning af en parret enhed 10
telefon 9
POI Loader 18
positioner 4, 5, 13
aktuel 5, 9
gemme 5
indstille hjemmeposition 5
nyligt fundne 5
opkald 10
simulerede 5
søger efter 5
produktregistrering 2
produktsupport 10
R
registrering af enheden 2
rejsehistorik 17
rejseoplysninger, vise 8
rengøre berøringsskærmen 17
rengøring af enheden 17
retningsanvisninger 8
ruteplanlægning 11
redigering af en tur 11
ruter 11
beregne 6
beregningstilstand 6, 16
foreslåede 7
myTrends 7
springe et punkt over 7
starte 5, 6
sådan stopper du 7
tilføje et punkt 6
vise 6
vise på kortet 8
S
satellitsignaler
opfange 4
vise 4
screenshots 16
servicehistorik
kategorier 14
poster 13, 14
redigere 14
slette 14
sikkerhedskameraer, abonnementer 18
sikring, ændre 18
simulerede positioner 5
skærm, lysstyrke 3
skærmindstillinger 16
slette
alle brugerdata 16
parret Bluetooth enhed 10
servicekategorier 14
Indeks
serviceposter 14
ture 11
Slutbrugerlicensaftaler 17
Smartphone Link 10
Garmin Live-tjenester 10
tilslutte 10
software
opdatere 2
version 17
specifikationer 18
spor 12
sprog
talesprog 17
tastatur 17
stemmekommando 9
strømkabler 17
udskifte sikringen 18
sugekop 18
søge efter positioner. 4 Se også positioner
adresser 5
byer 5
kategorier 4
koordinater 5
vejkryds 5
søgelinje 4
vejr 14
radar 14
vejforhold 14
VIRB fjernbetjening 13
Æ
ændre søgeområdet 5
T
tastatur 4
layout 17
sprog 17
telefon, parre 9, 10
telefonbog 9
telefonopkald 9
besvare 10
dæmpe 10
foretage opkald 10
stemmeopkald 10
ventende opkald 10
tidsindstillinger 4, 17
tilbehør 18
tilpasse, undgå 7
tilpasse enhed 16
TracBack 12
trafficTrends 15
deaktivere 15
trafik 14, 15, 17
advarsler 8
alternativ rute 14
data 15
hændelser 15
kameraer 15
kort 15
søger efter forsinkelser 15
trafficTrends 15
trafikkameraer 15
vise 15
transportformer 4
skifte 11
tripcomputer, nulstille oplysninger 8
tripdata, nulstille 8
trådløst headset 9
turlog, vise 8
tyveri, undgå 18
tænd/sluk-knap 3
U
undgå 16
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vej 7
vejegenskaber 7
USB, frakoble 16
V
vedligeholdelse af enheden 17
vejforhold, vejr 14
vejkryds, finde 5
vejkryds-info 8
Indeks
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising