Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Aloitusopas

Garmin zūmo® 590LM Aloitusopas
zūmo 590
®
Aloitusopas
Maaliskuu 2014
190-01706-57_0A
Painettu Taiwanissa
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja
‑oppaasta.‍
Akun asentaminen
1 Käännä akkulokeron kannen D-rengasta vastapäivään ja
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.‍
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.‍
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
lepotilaan, kun lataat akkua.‍
Paina virtapainiketta À.‍
irrota kansi.‍
2 Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.‍
3 Aseta tarvittaessa microSD™ kortti À laitteeseen.‍
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.‍
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua.‍ Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.‍
2 Valitse Ei käytössä.‍
Kulkuvälinetilat
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan.‍ Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.‍
Autoilutila
Moottoripyöräilytila
Maastotila
4 Aseta akku kaapeli ylöspäin.‍
5 Liitä akun liitin Á akkuliitäntään Â.‍
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.‍
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.‍
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.‍
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin®
laitteissa.‍ Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.‍
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
Asentaminen: Garmin Express
6 Sulje akkulokeron kansi ja kiristä sen D-rengas.‍
GPS-signaalien hakeminen
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.‍ tilarivillä
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden.‍ Satelliittien
hakeminen voi kestää useita minuutteja.‍
1 Käynnistä laite.‍
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.‍
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.‍
2
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.‍
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USBporttiin.‍
3 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/‍express.‍
4 Seuraa näytön ohjeita.‍
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.‍
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.‍
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Ennen kuin voit säätää äänenvoimakkuutta, sinun on liitettävä
laite virtatelineeseen tai kuulokkeisiin langattomalla Bluetooth®
tekniikalla.‍
1 Valitse Volyymi.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.‍
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .‍
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .‍
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.‍
1 Valitse Minne?.‍
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.‍
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.‍
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.‍
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.‍
elokuvateatterit).‍
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.‍
• Jos haluat etsiä osoitetta läheltäsi, anna kadunnumero ja
kadun nimi.‍
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
kadunnumero, kadun nimi, kaupunki ja osavaltio.‍
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.‍
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.‍
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.‍
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .‍
6 Valitse tarvittaessa sijainti.‍
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.‍
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä.‍
3 Valitse vaihtoehto.‍
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.‍
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.‍
2 Valitse sijainti.‍
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.‍
1 Valitse ajoneuvo kartassa.‍
2 Valitse luokka.‍
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
TracBack® toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi.‍ Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.‍
1 Valitse Sovellukset > TracBack.‍
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.‍
2 Valitse Aja.‍
Reittisi kartalla
ILMOITUS
Nopeusrajoitustoiminto on viitteellinen.‍ Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta.‍ Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.‍
Reitti on merkitty punaisella viivalla.‍ Määränpään merkkinä on
ruutulippu.‍
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien
ohjeiden avulla.‍ Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee
reitin uudelleen ja antaa uusia ohjeita.‍
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa
näkyy nykyinen nopeusrajoitus.‍
Kartan käyttäminen
1 Valitse Katso karttaa.‍
2 Valitse jokin kartan kohta.‍
3 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .‍
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .‍
• Voit näyttää tietyt luokat valitsemalla .‍
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
teitä.‍ Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä
ajoaikaa tai -matkaa määränpäähän.‍
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa
malleissa.‍ Tämä ominaisuus on riippuvainen kartta-alueesta.‍
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Mutkaiset
tiet > Tallenna.‍
2 Aloita reitti.‍
Pisteen lisääminen reitille
Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.‍
1 Valitse kartassa > Minne?.‍
2 Hae sijaintia.‍
3 Valitse sijainti.‍
4 Valitse Aja.‍
5 Valitse Lisää aktiiviselle reitille.‍
Reitillä olevan pisteen ohittaminen
Jos et halua mennä reitin seuraavaan pisteeseen, voit ohittaa
sen.‍ Tällöin laite ei yritä opastaa sinua takaisin ohittamaasi
pisteeseen.‍ Ominaisuus ei ole käytettävissä, jos seuraava piste
on määränpää.‍
Valitse kartassa
> Vaihda reitti > Ohita määränpää.‍
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja
reitinvaihtotyökalu on lisättävä karttatyökaluvalikkoon
(Karttatyökalujen mukauttaminen).‍
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.‍
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.‍
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.‍
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.‍
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.‍
3
Karttatyökalujen mukauttaminen
Voit valita karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.‍
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut.‍
2 Valitse valikossa käytettävät karttatyökalut.‍
3 Valitse Tallenna.‍
Handsfree-toiminnot
Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella
navigointiopastusta kuulokkeen kautta.‍ Voit muodostaa
yhteyden matkapuhelimeen, kun olet yhteydessä
kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteen ja
kuulokkeen kautta.‍
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
2 Valitse Bluetooth.‍
Langaton kuuloke ja pariliitos
HUOMAUTUS: vain yksillä kuulokkeilla voi vastaanottaa
navigointiohjeita ja puheluita kerralla.‍ Multimediaäänten
yhteydessä voi käyttää enintään kaksia kuulokkeita.‍
Muodosta pariliitos laitteen ja yhteensopivan mobiilikuulokkeen
kanssa, jotta voit vastaanottaa navigointiohjeita kuulokkeen
kautta.‍
1 Aseta kuuloke ja Bluetooth laite enintään 10 m (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.‍
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.‍
3 Ota kuulokkeessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.‍
4 Valitse Asetukset > Bluetooth.‍
5 Seuraa näytön ohjeita.‍
Laite lähettää navigointiohjeet kuulokkeeseen, kun navigoit
reittiä.‍
Puhelimen liittäminen
1 Aseta puhelin ja laite zūmo enintään 10 m (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.‍
2 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.‍
3 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth.‍
4 Seuraa ohjeita puhelimen ja zūmo laitteen näytössä.‍
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos
1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 m
(33 jalan) etäisyydelle toisistaan.‍
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.‍
3 Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton
Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille
Bluetooth laitteille.‍
4 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita.‍
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.‍
5 Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.‍
6 Valitse OK.‍
4
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® ja Garmin logo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Garmin Express™ ja TracBack® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin
nimenomaista lupaa.
Sana Bluetooth® ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja
yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n
tavaramerkki. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac® on Apple Computer Inc:n
tavaramerkki.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising