Garmin | zūmo® 590LM | User manual | Garmin zūmo® 590LM Felhasználói kézikönyv

Garmin zūmo® 590LM Felhasználói kézikönyv
zūmo 590
®
Felhasználói kézikönyv
2015. Június
Nyomtatva Tajvanon
190-01706-42_0E
Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem
másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézkönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy
bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos
információkat a www.garmin.com oldalon találja.
ANT , ANT+ , Garmin , a Garmin logó, TracBack , VIRB és zūmo a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegye az Egyesült Államokban és más
országokban. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ és trafficTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegye.
Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók. A
®
®
®
®
®
®
A Bluetooth kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. microSD™ az SD-3C
védjegye. Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Mac az Apple Computer, Inc. védjegye,
A PANDORA , a Pandora logó és a Pandora védjegy a Pandora Media, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye, melyeket engedéllyel használunk.
®
®
®
®
A termék ANT+ tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra:
www.thisisant.com/directory.
®
Tartalomjegyzék
Első lépések.................................................................... 1
Az akkumulátor behelyezése ...................................................... 1
A készülék felszerelése motorbiciklire ........................................ 1
A töltést biztosító állvány kábeleinek ismertetése ................. 1
A kormányon levő tartó felszerelése ...................................... 1
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra ......................... 2
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra ............. 2
A készülék felszerelése a motoros tartóra ............................. 2
A készülék autóban történő felszerelése .................................... 2
A készülék eltávolítása a motoros tartóról .................................. 2
Támogatás és frissítések ............................................................ 3
A Garmin Express beállítása ................................................. 3
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel .............................................................................. 3
Alvó üzemmód – Be- és kilépés ................................................. 3
A készülék kikapcsolása ............................................................. 3
A készülék alaphelyzetbe állítása .......................................... 3
A képernyő fényerejének beállítása ........................................... 3
A hangerő beállítása ................................................................... 3
Az állapotsoron levő ikonok ........................................................ 4
GPS-jelek keresése ............................................................... 4
Közlekedési módok ................................................................ 4
Akkumulátorinformációk ......................................................... 4
Az idő beállítása ..................................................................... 4
A képernyőn megjelenő gombok használata .............................. 4
A képernyőn megjelenő billentyűzet használata ........................ 4
Parancsikonok ismertetése ......................................................... 4
Parancsikon hozzáadása ....................................................... 4
Parancsikon eltávolítása ........................................................ 4
Helyek keresése ............................................................. 4
Helyek ......................................................................................... 4
Hely keresése kategória szerint ............................................. 4
Hely keresése a keresősáv használatával ............................. 5
Keresési terület módosítása .................................................. 5
Keresési eszközök ...................................................................... 5
Cím keresése ......................................................................... 5
Útkereszteződés keresése ..................................................... 5
Város keresése ...................................................................... 5
Hely keresése koordináták használatával ............................. 5
Útvonal indítása a térkép használatával ................................ 5
Lakcím mentése ......................................................................... 5
Hazautazás ............................................................................ 5
A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése ................... 5
Legutóbb talált úti célok keresése .............................................. 5
A legutóbb talált helyek listájának törlése .............................. 5
Parkoló keresése ........................................................................ 5
Szimulált hely beállítása ............................................................. 6
Helyek mentése .......................................................................... 6
Hely mentése ......................................................................... 6
Az aktuális hely mentése ....................................................... 6
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre ............................ 6
Mentett hely szerkesztése ..................................................... 6
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez ............... 6
Mentett hely megosztása ....................................................... 6
Mentett hely törlése ................................................................ 6
Navigáció........................................................................ 6
Útvonal indítása .......................................................................... 6
Az útvonal-tervezési mód módosítása ................................... 6
Több útvonal előnézete ......................................................... 6
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre ............................ 6
Útvonaltervezés kanyargós utakra ......................................... 7
Az útvonal a térképen ................................................................. 7
A térkép használata ............................................................... 7
Tartalomjegyzék
Pont hozzáadása egy útvonalhoz .......................................... 7
Pont kihagyása az útvonalon ................................................. 7
Kerülőút .................................................................................. 7
Útvonal leállítása .................................................................... 7
Javasolt útvonalak használata ............................................... 7
A következő útszakaszról ........................................................... 7
Következő érdekes helyek keresése ..................................... 7
Útjellemzők elkerülése ................................................................ 7
Egyéni elkerülések ismertetése .................................................. 8
Terület elkerülése .................................................................. 8
Út elkerülése .......................................................................... 8
Egyéni elkerülés letiltása ....................................................... 8
Egyéni elkerülések törlése ..................................................... 8
Navigálás légvonalban ............................................................... 8
Üzemanyag-fogyasztás mérése ................................................. 8
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása ............... 8
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása ............. 8
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása ...................................... 8
Dinamikus tankolás engedélyezése ...................................... 8
Térképoldalak................................................................. 8
A térkép testreszabása ............................................................... 8
A térképrétegek testre szabása ............................................. 8
Az útnapló megjelenítése ....................................................... 8
Térkép-adatmezők módosítása ............................................. 9
A térkép perspektívájának módosítása .................................. 9
Útvonalaktivitás megtekintése .................................................... 9
Fordulók listájának megjelenítése .......................................... 9
A Következő forduló megjelenítése ....................................... 9
Útkereszteződések megjelenítése ......................................... 9
Forgalmi riasztások megtekintése ......................................... 9
Útadatok oldal megjelenítése ................................................ 9
Az aktuális hely adatainak megtekintése .................................... 9
A közelben levő szolgáltatások keresése .............................. 9
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez .................................... 9
Kihangosító funkciók..................................................... 9
A Bluetooth vezeték nélküli funkció bekapcsolása ..................... 9
Néhány szó a vezeték nélküli fejhallgatókról .............................. 9
Vezeték nélküli headset párosítása ..................................... 10
Hívások kezdeményezése és fogadása kihangosítón
keresztül ................................................................................... 10
A telefon párosítása ............................................................. 10
Hívás kezdeményezése ....................................................... 10
Hívás fogadása .................................................................... 10
A híváslista használata ........................................................ 10
Hívás közbeni opciók ........................................................... 10
Otthoni telefonszám elmentése ........................................... 10
További Bluetooth készülékek párosítása ................................ 11
Társított Bluetooth eszköz módosítása .................................... 11
Az alkalmazások használata ....................................... 11
A súgó használata .................................................................... 11
Keresés a Súgótémakörök között ........................................ 11
Smartphone Link ....................................................................... 11
Smartphone Link letöltése ................................................... 11
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz ................. 11
Garmin Élő szolgáltatások ................................................... 11
Utazás tervezése ...................................................................... 11
Utazás ütemezése ............................................................... 12
A közlekedési módok változtatása az utazás során ............ 12
Navigálás mentett úton ........................................................ 12
Mentett utazás szerkesztése ............................................... 12
Utazások megosztása .......................................................... 12
Oda-vissza út létrehozása ........................................................ 12
Médialejátszó ............................................................................ 12
Váltás a médiaforrások között .............................................. 12
Pandora szolgáltatás ................................................................ 12
i
A Pandora alkalmazás letöltése .......................................... 12
A Pandora használata ......................................................... 13
Csatornaváltás ..................................................................... 13
Nyomvonalak ............................................................................ 13
A nyomvonalinformációk megtekintése ............................... 13
TracBack® ................................................................................ 13
A legutóbbi útvonal választása ............................................ 13
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő
mentése ............................................................................... 13
Abroncsnyomás ........................................................................ 13
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása ................................ 13
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra .......................... 14
Abroncsnyomás-riasztások .................................................. 14
Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód ............................... 14
Az iránytű használata ............................................................... 14
VIRB Remote ............................................................................ 14
VIRB akciókamera vezérlése ............................................... 14
Legutóbbi parkolóhely megkeresése ........................................ 14
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése ........................... 14
A szervizelőzmények naplózása ............................................... 14
Szervizkategóriák hozzáadása ............................................ 15
Szervizkategóriák törlése ..................................................... 15
Szervizkategóriák átnevezése ............................................. 15
Szervizbejegyzések törlése ................................................. 15
Szervizbejegyzés szerkesztése ........................................... 15
Az időjárás-előrejelzés megtekintése ....................................... 15
Időjárás megtekintése egy másik város közelében ............. 15
Az időjárási radarkép megtekintése ..................................... 15
Időjárási figyelmeztetések megtekintése ............................. 15
Útviszonyok ellenőrzése ...................................................... 15
A myGarmin üzenetek megtekintése ........................................ 15
Forgalom....................................................................... 15
Forgalom az útvonalon ............................................................. 15
Soron következő forgalmi események megjelenítése ......... 16
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon ....................... 16
Forgalom megtekintése a térképen ..................................... 16
Közlekedési viszonyok a környéken ......................................... 16
Közlekedési események keresése ...................................... 16
Közlekedési esemény megtekintése a térképen ................. 16
A forgalmi adatok magyarázata ................................................ 16
Forgalmi kamerákra vonatkozó tudnivalók ............................... 16
Forgalmi kamera mentése ................................................... 16
Forgalmi kamera megtekintése ............................................ 16
trafficTrends™ .......................................................................... 16
A trafficTrends kikapcsolása ................................................ 16
Közlekedés engedélyezése ................................................. 16
Bluetooth kikapcsolva .......................................................... 18
Forgalombeállítások ................................................................. 18
Mértékegység- és időbeállítások .............................................. 18
Nyelvi és billentyűzetbeállítások ............................................... 18
Készülék- és adatvédelmi beállítások ...................................... 18
Közeledési figyelmeztetések beállításai ................................... 18
Beállítások visszaállítása .......................................................... 19
Függelék........................................................................ 19
Tápkábelek ............................................................................... 19
A készülék töltése ................................................................ 19
A készülék karbantartása ......................................................... 19
A külső borítás tisztítása ...................................................... 19
Az érintőképernyő tisztítása ................................................. 19
A lopás elkerülése érdekében ............................................. 19
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél ................................ 19
Felszerelés a műszerfalra ......................................................... 19
A készülék, a tartó és a tapadókorong eltávolítása .................. 19
Az eszköz eltávolítása a tartóból ......................................... 19
A tartó eltávolítása a tapadókorongról ................................. 19
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről .......................... 19
További térképek vásárlása ...................................................... 20
Térfigyelő kamerák ................................................................... 20
Egyéni érdekes helyek .............................................................. 20
Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése ................................... 20
A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata ........... 20
Egyéni érdekes helyek keresése ......................................... 20
Kiegészítők vásárlása ............................................................... 20
Készülékadatok ............................................................ 20
Specifikációk ............................................................................. 20
Hibaelhárítás................................................................. 20
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket ............................ 20
A készülék nem töltődik a járművemben .................................. 20
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül ............................... 20
Az akkumulátor-mérőműszer nem tűnik pontosnak ................. 20
A készülékem nem jelenik meg cserélhető meghajtóként a
Sajátgépben ..............................................................................21
A készülékem nem jelenik meg hordozható eszközként a
Sajátgépben ..............................................................................21
A készülékem sem hordozható eszközként, sem cserélhető
meghajtóként nem jelenik meg a Sajátgépben ......................... 21
Tárgymutató.................................................................. 22
Adatkezelés ................................................................... 16
Adatkezelés .............................................................................. 16
Fájltípusok ................................................................................ 16
A memóriakártyák ismertetése ................................................. 16
Memóriakártya behelyezése ................................................ 16
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása ................. 17
Adatok átvitele a számítógépről ............................................... 17
Az USB-kábel leválasztása .................................................. 17
Fájlok törlése ............................................................................ 17
Az eszköz testreszabása ............................................. 17
Térkép- és járműbeállítások ..................................................... 17
Térképek engedélyezése ..................................................... 17
Térképeszközök testreszabása ........................................... 17
Navigációs beállítások .............................................................. 17
Tervezési mód beállítások ................................................... 18
Fizetős utak elkerülése ........................................................ 18
Útdíjmatricák elkerülése ....................................................... 18
Megjelenítési beállítások .......................................................... 18
Bluetooth Beállítások ................................................................ 18
ii
Tartalomjegyzék
Első lépések
FIGYELEM!
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
Az akkumulátor behelyezése
1 Forgassa el az akkumulátorfedél D-gyűrűjét balra, majd
távolítsa el az akkumulátorfedelet.
nem megfelelő vezetékezése a jármű és az akkumulátor
károsodását eredményezheti, illetve személyi sérüléshez is
vezethet.
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
A készüléket a motor egy, a célnak megfelelő és biztonságos
részére rögzítse; ehhez vegye figyelembe az elérhető
tápforrásokat és kábelelvezetéseket.
À
Á
Motoros tartó
Belső biztosítékkal rendelkező csupasz vezetékek a tápforráshoz
(motorhoz) való csatlakoztatáshoz
A kormányon levő tartó felszerelése
2 Keresse meg a lítium-ion akkumulátort a termék dobozában.
3 Szükség esetén helyezzen be a készülékbe egy microSD™
kártyát À.
Az eszköz tartozékaival kétféleképpen rögzítheti azt a
kormányra. Az egyéni felszereléshez további hardver válhat
szükségessé (http://www.ram-mount.com).
Az U-csavar és a kormányon levő tartó felszerelése
1 Illessze az U-csavart À a kormányra Á, és dugja át a két
végét a kormányon levő tartón Â.
4 Helyezze be az akkumulátort, úgy, hogy a kábele felül
legyen.
5 Csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját Á az
akkumulátorcsatlakozó aljzathoz Â.
2 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.
MEGJEGYZÉS: ajánlott nyomaték: 5,65 Nm. Maximális
nyomaték: 9,04 Nm.
A kormányon levő tartó felszerelése a tengelykapcsolóra/
fékbilincsre
1 Távolítsa el a tengelykapcsolón/fékbilincsen levő két gyári
csavart À.
6 Zárja le az akkumulátorfedelet és rögzítse a D-gyűrűvel.
A készülék felszerelése motorbiciklire
A töltést biztosító állvány kábeleinek ismertetése
FIGYELEM!
A Garmin nyomatékosan ajánlja, hogy az eszköz beszerelését
olyan tapasztalt szakemberre bízza, aki megfelelő ismeretekkel
rendelkezik az elektromos rendszerek területén. A tápvezeték
®
Első lépések
MEGJEGYZÉS: mindkét 1/4 hüvelyk-os szabványos és M6
csavar mellékelve van a termékhez. Ellenőrizze a
tengelykapcsolóba/fékbilincsre gyárilag beillesztett csavarok
méretét.
2 Dugja át az új csavarokat Á a kormányon levő tartón, a
hézagológyűrűkön  és a fékbilincsen.
3 A tartó rögzítéséhez szorítsa meg a csavarokat.
1
Az alaplemez felszerelése a motoros tartóra
FIGYELEM!
Az alaplemezzel vagy a motorkerékpár bármely részével való
tartós, közvetlen érintkezés a tartó idő előtti károsodását
okozhatja. Az ilyen károsodások elkerülése érdekében helyezze
a tartóhézagolókat a tartó és az alaplemez közé, és győződjön
meg róla, hogy a tartó vagy a készülék semmilyen része nem
érintkezik közvetlenül a motorkerékpárral.
1 Vezesse át az M4 x 20 mm-es trapézfejű csavarokat À az
alátéteken Á, a tartón, a hézagológyűrűkön  és az
alaplemezen Ã.
2 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
3 Ha a tartó tetején található retesz a készülék behelyezése
után álló helyzetben marad, nyomja le.
A készülék autóban történő felszerelése
2 Az alaplemez rögzítéséhez szorítsa meg a csavaranyákat.
Az alaplemez felhelyezése a kormányon levő talpra
1 Illessze egymásba a kormányon levő talp golyós részét À és
az alaplemezen levő golyós részt Á, valamint a kétvégű kart
Â.
FIGYELEM!
Az eszköz felszerelése előtt tájékozódjon a készülékek
szélvédőre erősítésére vonatkozó helyi előírásokról.
FIGYELEM!
A termék lítium-ion akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátor nagy
hőnek való kitettsége következtében bekövetkező személyi
sérülés, illetve a termék károsodásának elkerülése érdekében
ne tárolja az eszközt közvetlen napfényen.
A tapadókorongos autós tartót ne használja motorkerékpáron.
A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos
információkat lásd a termék dobozában található Fontos
biztonsági és terméktudnivalók ismertetőben.
1 Csatlakoztassa a jármű tápkábelét À a tartó
csatlakozóaljzatába Á.
2 Helyezze be a golyókat a kétvégű karba.
3 Óvatosan szorítsa meg a gombot.
4 Állítsa be úgy, hogy a rálátás és a használat optimális
legyen.
5 A konzol rögzítéséhez szorítsa meg a gombot.
A készülék felszerelése a motoros tartóra
1 Illessze a készülék alját a tartóba.
2 Távolítsa el a tapadókorongról az átlátszó műanyagot.
3 Tisztítsa és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot
szöszmentes ruhával.
4 Nyomja rá a tapadókorongot  a szélvédőre, és fordítsa
hátra a kart à a szélvédő irányába.
5 Pattintsa rá a tartót Ä a tapadókorong karjára.
6 Illessze a készülék alját a tartóba.
7 Döntse hátra a készüléket, amíg a helyére nem pattan.
8 Illessze az autós tápkábel másik végét a tápaljzatba.
A készülék eltávolítása a motoros tartóról
1 Nyomja meg a tartó oldalán levő kioldógombot.
2 Emelje ki az eszközt a tartóból.
2
Első lépések
9 Válasszon ki egy lehetőséget:
Támogatás és frissítések
A Garmin Express™ egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a
szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára. A
szolgáltatások nem minden készüléken érhetőek el.
• Termékregisztráció
• Kézikönyvek
• Szoftverfrissítések
• Térkép-, grafikon- vagy útvonalfrissítések
• Járművek, hangok és további extrák
• Az összes elérhető frissítés telepítéséhez kattintson az
Összes telepítése lehetőségre.
• Ha csak egy frissítést szeretne telepíteni, akkor kattintson
a Részletek megtekintése lehetőségre, majd jelöljön ki
egy frissítést.
A Garmin Express beállítása
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel
használatával.
2 Tekintse meg a www.garmin.com/dashboard weboldalt.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Térkép- és szoftverfrissítés a Garmin Express
szoftverrel
A Garmin Express szoftverrel letöltheti és telepítheti a legújabb
térkép- és szoftverfrissítéseket készülékére. A térképfrissítések
az elérhető legfrissebb térképadatokat biztosítják, hogy
készüléke továbbra is pontos és hatékony útvonalszámításokat
nyújtson. Garmin Express Windows és Mac operációs
rendszert futtató számítógépekre elérhető.
1 A számítógépen látogasson el a www.garmin.com/express
weboldalra.
®
®
A Garmin Express szoftver letölti a frissítéseket és telepíti
azokat a készülékre. A térképfrissítések sok helyet foglalnak,
ezért lassabb internetkapcsolat esetén a művelet sokáig tarthat.
Alvó üzemmód – Be- és kilépés
Az alvó üzemmód segítségével takarékosabb
akkumulátorhasználatot érhet el, amikor éppen nem használja a
készüléket. Alvó üzemmódban készüléke nagyon kevés
energiát fogyaszt, és azonnal használatra kész lehet.
TIPP: ha a készüléket alvó üzemmódba kapcsolja, akkor az
akkumulátor gyorsabban feltöltődik.
Nyomja meg a bekapcsológombot À.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Windows operációs rendszer esetén válassza a Letöltés
Windowsra lehetőséget.
• Mac operációs rendszer esetén válassza a Letöltés Macre lehetőséget.
3 Nyissa meg a letöltött fájlt, majd kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
4 Indítsa el a Garmin Express alkalmazást.
5 Az USB-kábellel csatlakoztassa a számítógéphez a Garmin
készüléket.
A készülék kikapcsolása
1 Tartsa nyomva a bekapcsológombot, amíg egy jelzés nem
jelenik meg a képernyőn.
A jelzés öt másodperc után jelenik meg. Ha felengedi a
bekapcsológombot a jelzés megjelenése előtt, az eszköz
alvó üzemmódra vált.
2 Válassza a Kikapcsol lehetőséget.
A készülék alaphelyzetbe állítása
Az eszközt alaphelyzetbe állíthatja, ha az nem működik.
Tartsa lenyomva 12 másodpercig a bekapcsológombot.
A képernyő fényerejének beállítása
6 Kattintson a Eszköz hozzáadása elemre.
A Garmin Express szoftver felismeri a készüléket.
7 Kattintson az Eszköz hozzáadása elemre.
8 A képernyőn megjelenő utasítások szerint adja hozzá
eszközét a Garmin Express szoftverhez.
Amikor a telepítés befejeződött, a Garmin Express szoftver
térkép- és szoftverfrissítéseket keres az eszközhöz.
Első lépések
1 Válassza a Beállítások > Kijelző > Fényerő elemet.
2 A csúszka segítségével állítsa be a fényerőt.
A hangerő beállítása
Ahhoz, hogy be tudja állítani a hangerőt, előbb csatlakoztatnia
kell a készüléket egy töltést biztosító tartókonzolhoz, vagy egy
headsethez a Bluetooth vezeték nélküli funkciót használva.
1 Válassza a Hangerő elemet.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• A hangerő beállításához használja a csúszkát.
®
3
• A készülék elnémításához válassza a lehetőséget.
• További opciókért válassza a lehetőséget.
Az állapotsoron levő ikonok
Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a
készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg.
Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a
beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.
A GPS-jel állapota
Bluetooth technológia állapota (aktív Bluetooth esetén jelenik
meg)
A közlekedési mód kijelzője
Pontos idő
Az akkumulátor állapota
Smartphone Link-csatlakozás él
Hőmérséklet
A képernyőn megjelenő billentyűzet
használata
A billentyűzet elrendezésének módosításához lásd a „Nyelv- és
billentyűzet beállítása” részt (Nyelvi és billentyűzetbeállítások,
18. oldal).
• Keresőkifejezés törléséhez válassza ki a elemet.
• Karakter törléséhez válassza ki a
elemet.
• A billentyűzetnyelv módjának módosításához válassza ki a
elemet.
• Speciális karakterek, például központozási jelek beviteléhez
válassza ki a
elemet.
• A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a
elemet.
Parancsikonok ismertetése
Üzemanyag-állapot
Parancsikon hozzáadása
GPS-jelek keresése
A készülékkel történő navigáláshoz be kell fognia a
műholdjeleket. Az állapotsávon lévő
jel a műholdjel
erősségét mutatja. A műholdjelek vétele akár több percig is
eltarthat.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Várja meg, hogy a készülék megtalálja a műholdakat.
3 Ha szükséges, menjen a járművel a szabadba, magas
épületektől és fáktól távol.
A GPS-jel állapotának megjelenítése
Tartsa három másodpercig lenyomva a
gombot.
Közlekedési módok
Az egyes közlekedési módok esetében az útvonaltervezés és a
navigáció más-más módon történik. Az aktuális közlekedési
módról egy ikon tájékoztat az állapotsávon.
Autó mód
Motor mód
Terep mód
Közlekedési mód kiválasztása
Válassza a
ikont.
Akkumulátorinformációk
Miután csatlakoztatta a készüléket a tápellátáshoz, elkezd
töltődni.
Az állapotsoron látható a belső akkumulátor állapotát jelzi.
Az idő beállítása
1 A főmenüben válassza ki az időt.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az idő GPS-információkat használó, automatikus
beállításához válassza az Automatikus lehetőséget.
• Az idő manuális beállításához húzza a számokat felfelé
vagy lefelé.
A képernyőn megjelenő gombok használata
• Az előző menüképernyőre való visszatéréshez válassza a
lehetőséget.
• A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a
gombot.
• További lehetőségek megtekintéséhez válassza a és a
gombot.
4
• Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a vagy a
gombot.
• Az aktuális képernyőnek megfelelő parancsokat tartalmazó
helyi menü megtekintéséhez válassza ki a
gombot.
Parancsikonokat adhat a Hova? menühöz. A parancsikon
mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre.
A Hova? menü legfeljebb 36 parancsikont tartalmazhat.
1 Válassza a Hova? > Parancsikon hozzáadása lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő elemet.
Parancsikon eltávolítása
1 Válassza a Hova? > > Parancsikon(ok) eltáv.
lehetőséget.
2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikont.
3 A megerősítéshez válassza ki újból a parancsikont.
Helyek keresése
Helyek
A készülékbe betöltött részletes térképek helyeket tartalmaznak,
például éttermeket, szállodákat, illetve részletes útinfót. A
kategóriák segítségével a közelben található üzleti
vállalkozásokat és látványosságokat kereshet. Kereshet cím,
koordináták, városok és útkereszteződések szerint.
Hely keresése kategória szerint
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
4 Válassza ki az egyik helyet.
Kategórián belüli keresés
Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott
kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb
kiválasztott négy hellyel.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák
lehetőséget.
3 Válasszon kategóriát.
4 Válassza ki az úti célt (ha van olyan) a gyorskeresési listából.
Helyek keresése
2 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg az utcára vonatkozó adatokat.
3 Válassza ki az útkereszteződést.
5 Szükség szerint válassza ki a megfelelő úti célt.
Hely keresése a keresősáv használatával
A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg
kategóriát, márkanevet, címet vagy városnevet.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza ki a Keresés megadása lehetőséget a
keresősávban,
3 Írja be a kulcsszót vagy annak egy részét.
A keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Egy adott vállalkozás kereséséhez írjon be egy
kategórianevet (például: „mozik”).
• Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a
teljes nevét vagy annak egy részét.
• Egy közeli cím megkereséséhez adja meg a házszámot
és utcanevet.
• Egy másik városban található cím megkereséséhez adja
meg a házszámot, utcanevet, várost és államot.
• Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
• Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és
hosszúsági koordinátákat.
5 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki
a megfelelő kifejezést.
• Megadott szövegrész alapján történő kereséshez
válassza ki a lehetőséget.
6 Válasszon ki egy helyet.
Keresési terület módosítása
1 A főmenüben válassza a Hova? lehetőséget.
2 Válassza a Keresés a közelben: lehetőséget.
3 Válasszon beállítást.
Keresési eszközök
A kereső eszközökkel megadott típusú helyszíneket kereshet, a
képernyőn megjelenő kérdésekre válaszolva.
Cím keresése
MEGJEGYZÉS: a lépések sorrendje a készülékre letöltött
térképadatoktól függ.
1 Válassza a Hova? lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a Keresés a közelben:
lehetőséget a keresési terület megváltoztatásához (Keresési
terület módosítása, 5. oldal).
3 Válassza ki a Cím lehetőséget.
4 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével adja
meg a címre vonatkozó adatokat.
5 Válassza ki a címet.
Útkereszteződés keresése
Útkereszteződést is kereshet két utca, autópálya vagy egyéb út
között.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Útkereszteződések
lehetőséget.
Helyek keresése
Város keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Települések lehetőséget.
2 Válassza a Keresés megadása lehetőséget.
3 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a következőt: .
4 Válasszon ki egy várost.
Hely keresése koordináták használatával
Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok
koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Koordináták lehetőséget.
2 Szükség szerint válassza a ikont, és változtassa meg a
koordináták formátumát vagy a dátumot.
3 Adja meg a szélességi és hosszúsági adatokat.
4 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
Útvonal indítása a térkép használatával
Lehetősége van úgy elindítani egy útvonalat, hogy kiválaszt egy
helyet a térképről.
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület
megjelenítéséhez.
3 Szükség esetén válassza a lehetőséget a megjelenített
érdekes helyek kategória szerinti szűréséhez.
Megjelennek a térképen a helyek jelölői ( vagy kék pont).
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válasszon ki egy helyjelölőt.
• Válasszon ki egy pontot, például egy utcát,
útkereszteződés vagy helycímet.
5 Válassza az Menj! lehetőséget.
Lakcím mentése
Beállíthatja lakcímként azt a helyet, ahová a leggyakrabban tér
vissza.
1 Válassza a Hova? > > Otthon megadása lehetőséget.
2 Válassza a Saját cím megadása, Jelenlegi hely
használata, illetve a Korábbi találatok lehetőséget.
A rendszer „otthonként” menti a helyet az Elmentve menüben.
Hazautazás
Válassza a Hova? > Menjünk haza lehetőséget.
A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése
1 Válassza ki a Hova? > Elmentve > Otthon lehetőséget.
2 Válassza a ikont.
3 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.
4 Adja meg a módosításokat.
5 Válassza a Kész lehetőséget.
Legutóbb talált úti célok keresése
A készülék tárolja a legutóbbi 50 úti cél találatát.
1 Válassza a Hova? > Legutóbbi lehetőséget.
2 Válassza ki a helyet.
A legutóbb talált helyek listájának törlése
Válassza a Hova? > Legutóbbi >
lehetőséget.
> Törlés > Igen
Parkoló keresése
1 Válassza a Hova? > Kategóriák > Parkolók lehetőséget.
5
2 Válassza ki a megfelelő parkolóhelyet.
Szimulált hely beállítása
Amikor beltéren tartózkodik, vagy a készülék nem fogad
műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a
GPS-t.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > GPS-szimulátor
lehetőséget.
2 A főmenüben válassza a Térkép lehetőséget.
3 Terület kiválasztásához érintse meg kétszer a térképet.
A hely címe megjelenik a képernyő alján.
4 Válassza ki a hely leírását.
5 Válassza a Kiindulóhely lehetőséget.
Helyek mentése
Hely mentése
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
2
3
4
5
szerint, 4. oldal).
A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
Válassza a ikont.
Válassza a Ment lehetőséget.
Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza a Kész
lehetőséget.
Az aktuális hely mentése
1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
2 Válassza az Ment lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
4 Válassza az OK lehetőséget.
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az Összes tárolt hely
lehetőséget.
3 Válassza ki a helyet.
4 Válassza a Menj! parancsot.
Mentett hely szerkesztése
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza ki a helyet.
4 Válassza a ikont.
5 Válassza a > Szerkesztés lehetőséget.
6 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki a Név lehetőséget.
• Válassza a Telefonszám lehetőséget.
• Kategóriák hozzárendeléséhez a mentett helyhez
válassza ki a Kategóriák lehetőséget.
• Az elmentett hely térképen való jelöléséhez használt
szimbólum módosításához válassza ki a
Térképszimbólum módosítása lehetőséget.
7 Szerkessze az adatokat.
8 Válassza a Kész lehetőséget.
Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez
Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.
MEGJEGYZÉS: a kategóriák csak akkor jelennek meg a
mentett helyek menüben, ha már legalább 12 helyet elmentett.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza ki a helyet.
3 Válassza a ikont.
6
4 Válassza a > Szerkesztés > Kategóriák elemet.
5 Adjon meg egy vagy több kategórianevet, vesszővel
elválasztva.
6 Szükség szerint válasszon felkínált kategóriát.
7 Válassza a Kész lehetőséget.
Mentett hely megosztása
Miután egy helyet elmentett, megoszthatja olyan Garmin
kompatibilis készülékekkel, amelyek Bluetooth vezeték nélküli
technológiát vagy memóriakártyát használnak.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza ki a ikont.
5 Válassza ki a > Megosztás lehetőséget.
6 A képernyőn megjelenő utasítások figyelembevételével tudja
megosztani a pozícióadatokat.
Mentett hely törlése
MEGJEGYZÉS: a törölt helyek nem állíthatók vissza.
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
2 Válassza a > Mentett helyek törlése lehetőséget.
3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet,
majd válassza a Törlés lehetőséget.
Navigáció
Útvonal indítása
1 Keressen helyet (Helyek, 4. oldal).
2 Válassza ki a helyet.
3 Válassza a Menj! parancsot.
Az útvonal-tervezési mód módosítása
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre. A tervezési mód
csak az autós útvonalakra vonatkozik.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig, válassza a
Rövidebb idő lehetőséget.
• Az autópályákat elkerülő és helyette kanyargó utakat
preferáló útvonaltervezésekhez válassza az Élesen
kanyargó utak lehetőséget.
• Az útvonalak légvonalban történő megtervezéséhez (utak
figyelembe vétele nélkül) válassza a Légvonalban
lehetőséget.
• Ha olyan útvonalakat kíván tervezni, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás
tovább tart, akkor válassza a Kisebb távolság
lehetőséget.
Több útvonal előnézete
1 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
szerint, 4. oldal).
2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
3 Válassza az Útvonalak lehetőséget.
4 Válasszon útvonalat.
Útvonal megkezdése egy elmentett helyre
1 Válassza a Hova? > Elmentve elemet.
Navigáció
2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az Összes tárolt hely
Pont kihagyása az útvonalon
Útvonaltervezés kanyargós utakra
Pont kihagyásához előbb be kell állítani egy navigációs
útvonalat, és a pont kihagyása eszközt hozzá kell adni a
térképeszközök menühöz (Térképeszközök testreszabása,
17. oldal).
Ha úgy dönt, hogy nem kívánja az útvonal következő pontját
érinteni, akkor kihagyhatja az adott pontot. Ily módon a készülék
nem próbálja meg visszairányítani Önt a kihagyott pontra. Ha a
következő pont a végső úti cél, akkor ez a funkció nem elérhető.
> Kihagyás lehetőséget.
A térképen válassza a
lehetőséget.
3 Válassza ki a helyet.
4 Válassza a Menj! parancsot.
A készülék képes olyan útvonalat tervezni, amely kanyargós
utak mentén halad. Ez a funkció élvezetesebb utat képes
biztosítani, a hosszabb menetidő vagy a nagyobb távolság árán.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden
készüléktípus esetében. Ez a funkció az adott
térképtartománytól függ.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód >
Élesen kanyargó utak > Ment lehetőséget.
2 Útvonal megkezdése.
Az útvonal a térképen
FIGYELEM!
A sebességkorlátozási ikon funkció csak tájékoztatási célt
szolgál és nem helyettesíti a vezető azzal kapcsolatos
felelősségét, hogy betartson minden, táblán jelzett
sebességkorlátozást és mindenkor józan ítélőképességét
használva vezessen. A Garmin nem tartozik felelősséggel
semmilyen közlekedési bírságért vagy idézésért, amelyet Ön
esetlegesen a kötelező közlekedési előírások és jelzések
betartásának elmulasztása miatt kap.
A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg. A célt
egy kockás zászló ikon jelzi.
Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható
nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel
navigálja el a célállomásig. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a
készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.
Előfordulhat, hogy egy, az aktuális sebességkorlátozást mutató
adatmező jelenik meg a nagyobb utakon való haladás közben.
Kerülőút
Kerülőút használatához előbb be kell állítani egy navigációs
útvonalat, és az útvonal módosítása eszközt hozzá kell adni a
térképeszközök menühöz (Térképeszközök testreszabása,
17. oldal).
Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy
elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos,
ha útépítési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz
útviszonyokkal találkozik.
1 Válassza ki a térképen a > Útvonalmódos. lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha egy adott távolságra szeretné elkerülni az aktuális
útvonalat, akkor válassza a Kerülőút távolság alapján
lehetőséget.
• Ha egy adott utat szeretne elkerülni az aktuális útvonalon,
akkor válassza a Kerülőút út alapján lehetőséget.
Útvonal leállítása
A térképen érintse meg a következő lehetőséget:
>
.
Javasolt útvonalak használata
A funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet,
és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (lásd:
Készülék- és adatvédelmi beállítások, 18. oldal).
A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási
előzmények, a hét napja és a napszak alapján előrejelzi az úti
célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat,
hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi
adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.
A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza
a navigációs sávot.
A következő útszakaszról
A térkép használata
1 Válassza a Térkép lehetőséget.
2 Válassza ki a térkép bármely pontját.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Nagyításhoz/kicsinyítéshez válasszon a vagy
lehetőségek közül.
• Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a
lehetőséget.
• Adott kategóriák megjelenítéséhez válassza a
lehetőséget.
Pont hozzáadása egy útvonalhoz
Pont hozzáadásához útvonali navigáció szükséges.
1 A térképen válassza a > Hova? lehetőséget.
2 Egy hely keresése.
3 Válasszon ki egy helyet.
4 Válassza az Menj! parancsot.
5 Válassza az Aktív útvonalhoz adás lehetőséget.
Megjelenítheti a tervezett útjának következő útszakaszán
található vállalkozásokat és szolgáltatókat.
A szolgáltatások lapokon vannak felsorolva, kategóriánként.
Üzemanyag
Étkezés
Szállás
Mosdó, WC
Parkoló
Bankok, bankautomaták
Következő érdekes helyek keresése
1 A térképen válassza a > Következik lehetőséget.
2 Válasszon egy lapot.
3 Válasszon ki egy érdekes helyet.
Útjellemzők elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések elemet.
2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd
válassza az Ment.
Navigáció
7
Egyéni elkerülések ismertetése
Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és
útszakaszok elkerülését. Igény szerint engedélyezheti és
letilthatja a funkciót.
Terület elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
2
3
4
5
6
lehetőséget.
Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása
lehetőséget.
Válassza az Elker.ter. hozzáad. lehetőséget.
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
Válassza a Kész lehetőséget.
Út elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
2
3
4
5
lehetőséget.
Válassza az Elker. út hozzáad. lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd
válassza a Tovább lehetőséget.
Válassza a Kész lehetőséget.
Egyéni elkerülés letiltása
Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
3 Válassza a > Kikapcsol lehetőséget.
Egyéni elkerülések törlése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések
lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a ikont.
• Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az
elkerülést, majd válassza a
> Törlés lehetőséget.
Navigálás légvonalban
Ha nem úton halad, válassza a terep (légvonalban) módot.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza a Tervezési mód > Légvonalban > Ment
lehetőséget.
A következő útvonalat a program a célhelyig tartó egyenes
vonalként tervezi.
Üzemanyag-fogyasztás mérése
Beállíthatja, hogy az eszköz kiszámolja az üzemanyagfogyasztást, figyelmeztesse Önt, amikor eléri az aktuális
üzemanyaggal megtehető távolság határát, és hogy az aktuális
fogyasztás alapján benzinkutat javasoljon. Amikor az
üzemanyag-fogyasztás mérése funkció engedélyezve van, a
kijelzi az aktuális üzemanyag-állapotot.
Fehér: az üzemanyag-fogyasztás mérése funkció le van tiltva,
vagy az eszköz nincs csatlakoztatva a motoros
tartókonzolhoz.
Zöld: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel megtehető távolság
az üzemanyag-tartály figyelmeztetési szintje felett van.
8
Narancssárga: az aktuális üzemanyag-mennyiséggel
megtehető távolság az üzemanyag-tartály figyelmeztetési
szintje alatt van.
Piros: a tartályban lévő üzemanyaggal a becsült megtehető
távolság nulla.
Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása
Ahhoz, hogy mérni tudja az üzemanyag-fogyasztást, a
készüléket motoros vagy terep üzemmódra kell váltani és a
motoros tartóba kell helyezni.
Ha bekapcsolja az üzemanyag-fogyasztás mérését, a fedélzeti
számítógép képernyőjén megjelenik az üzemanyagszint-mérő
(Útadatok oldal megjelenítése, 9. oldal).
1 Töltse fel az üzemanyagtartályt.
2 Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyag
beállítások > Fogyasztás mérése.
3 Válassza a Távolság/tartály lehetőséget.
4 Adja meg, hogy a jármű egy tank üzemanyaggal mekkora
távolságot tud megtenni, majd nyomja meg a Kész gombot.
Alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés beállítása
Beállíthatja úgy a készüléket, hogy figyelmeztessen, ha
alacsony az üzemanyagszint.
MEGJEGYZÉS: a készülék csak akkor tud alacsony
üzemanyagszint figyelmeztetést küldeni, ha csatlakoztatva van
a motorkerékpáros tartóhoz.
1 Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása
(Üzemanyag-fogyasztás mérésének bekapcsolása, 8. oldal).
2 Válassza az Üzema.tank figyelm. lehetőséget.
3 Adja meg a távolságot, majd válassza a Kész lehetőséget.
Ha csak annyi üzemanyag van a tartályban, amennyi a beírt
távolság megtételéhez elég, a térképoldalon megjelenik az
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés.
Üzemanyagtartály-figyelő nullázása
A maradék üzemanyag pontosabb követéséhez az
üzemanyagtartály újratöltésekor állítsa alaphelyzetbe az
üzemanyagtartály-figyelőt.
Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyag
beállítások > Üzema.tank visszaáll..
Dinamikus tankolás engedélyezése
A dinamikus tankolás engedélyezése előtt a készüléket motor
üzemmódra kell állítania, a motoros tartóba kell helyeznie és
engedélyeznie kell az üzemanyag-fogyasztás mérését.
Beállíthatja, hogy az eszköz az aktuális üzemanyagmennyiséggel megtehető becsült távolság alapján javasoljon
megállót a tankolásra.
Válassza a következőt: Alkalmazások > Üzemanyag
beállítások > Dinamikus tankolás.
Térképoldalak
A térkép testreszabása
A térképrétegek testre szabása
Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes
helyek és az útviszonyok ikonjait.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek
lehetőséget.
2 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és
válassza a Ment lehetőséget.
Az útnapló megjelenítése
A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.
Térképoldalak
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek
lehetőséget.
2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.
A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
Térkép-adatmezők módosítása
1 A térképen válasszon adatmezőt.
MEGJEGYZÉS: a Sebesség adatmező nem szabható testre.
2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
3 Válassza a Ment lehetőséget.
A térkép perspektívájának módosítása
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > Térképnézet
elemet.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Menetirányba lehetőséget az autóstérkép 2Dben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány
fent legyen látható.
• Válassza ki az Észak felé lehetőséget a térkép
megjelenítéséhez 2 dimenzióban, az északi iránnyal
felfelé.
• Válassza a 3D lehetőséget a térkép három dimenzióban
történő megjelenítéséhez.
Útvonalaktivitás megtekintése
Fordulók listájának megjelenítése
Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan
megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók
közötti távolságot.
1 Útvonalon való navigáláskor válassza ki a térkép tetején levő
szövegsávot.
2 Válassza ki az egyik fordulót.
Megjelennek a fordulóra vonatkozó részletes adatok. A
nagyobb kereszteződések esetében megjelenik az
útkereszteződés képe (ha elérhető).
A teljes útvonal megjelenítése a térképen
1 Útvonalon való haladás közben válassza a térkép tetején
levő navigációs sávot.
2 Válassza a > Térkép elemet.
A Következő forduló megjelenítése
Útvonalon való haladás közben megjelenik a következő forduló,
sávváltás vagy egyéb manőverre vonatkozó előnézet a térkép
bal felső sarkában.
Az előnézeten (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges
sávváltásig hátralévő távolság.
A következő forduló térképen való megjelenítéshez érintse
meg a
ikont a térképen.
Útkereszteződések megjelenítése
Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon
található útkereszteződéseket. Amikor már közel van az
útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van olyan).
Az útkereszteződés képének (ha van olyan)
megjelenítéséhez érintse meg a
ikont.
Forgalmi riasztások megtekintése
Útadatok nullázása
1 A térképen válassza ki a Sebesség ikont.
2 Válassza a > Mező(k) visszaállítása lehetőséget.
3 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az Összes
kijelölése lehetőséget, és állítsa vissza az első oldalon
levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
• A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához
válasza az Útadatok nullázása lehetőséget.
• A maximális sebesség nullázásához válassza a Max.
sebesség visszaáll. lehetőséget.
• A kilométer-számláló visszaalításához válassza a „B” út
nullázása lehetőséget.
Az aktuális hely adatainak megtekintése
A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére
vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha
segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.
A térképen válassza ki a járművet.
A közelben levő szolgáltatások keresése
A Hol vagyok? lehetőséggel megkeresheti a közelben levő
szolgáltatásokat, pl. üzemanyag, kórház, rendőrőrs.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válasszon kategóriát.
Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez
Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön
jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.
1 A térképen válassza ki a járművet.
2 Válassza ki a > Jelenl. helyre vez. útv. lehetőséget.
3 Válassza ki a kezdőpont helyét.
4 Válassza a Választ lehetőséget.
Kihangosító funkciók
Lehetőség van a készülék vezeték nélküli headsethez történő
csatlakoztatására, és a navigációs utasítások headseten
keresztül történő hallgatására. Miközben a készülék
csatlakoztatva van egy headsethez, lehetőség van mobiltelefon
csatlakoztatására is, így hívásokat tud indítani/fogadni a
készülék és a headset segítségével.
A Bluetooth vezeték nélküli funkció
bekapcsolása
Útvonalon történő navigálás közben forgalmi riasztás jelenhet
meg a navigációs sávban.
További részletekért válassza ki a riasztást.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
2 Válassza a Bluetooth lehetőséget.
Útadatok oldal megjelenítése
Néhány szó a vezeték nélküli fejhallgatókról
Az útadatokat tartalmazó oldal megjeleníti az aktuális
sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.
MEGJEGYZÉS: ha útközben gyakran megáll, ne kapcsolja ki a
készüléket, hogy az pontosan mérhesse az utazásra fordított
időt.
Kihangosító funkciók
A vezeték nélküli technológia segítségével navigációs
hangutasításokat küldhet a vezeték nélküli fejhallgatóba.
További részletekért látogasson el a http://www.garmin.com
/bluetooth weboldalra.
9
Vezeték nélküli headset párosítása
MEGJEGYZÉS: egyszerre csak egy headset képes navigációs
üzeneteket és telefonhívásokat is fogadni. Multimédiás hangok
esetén legfeljebb két headset használható.
1 Helyezze el a headsetet és a Bluetooth készüléket
egymáshoz képest 10 m-en belül.
2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
funkciót.
3 A headseten engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és tegye láthatóvá más Bluetooth eszközök
számára.
4 A készüléken válassza a következőt Beállítások >
Bluetooth.
5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A párosítás befejeződésével párosított vezeték nélküli
headsetjének funkcióit bekapcsolhatja és kikapcsolhatja
(Headset funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása,
10. oldal).
Headset funkcióinak bekapcsolása vagy kikapcsolása
Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja párosított Bluetooth
headsetjének funkcióit.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
2 Válassza ki a párosított Bluetooth headsetet.
3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
• A telefonos és navigációs jelzések headseten keresztüli
lejátszásához válassza a Telefon, navigáció elemet.
• A headseten keresztüli médialejátszáshoz válassza a
Média elemet.
Hívások kezdeményezése és fogadása
kihangosítón keresztül
MEGJEGYZÉS: jóllehet a telefonok és headsetek többségét
támogatja a készülék, mégsem garantálható, hogy az Ön
telefonjával vagy headsetjével is együtt fog tudni működni.
Előfordulhat, hogy nem minden funkció érhető el a telefonján.
A navigációs készülék a vezeték nélküli Bluetooth technológia
segítségével képes kapcsolódni a felhasználó mobiltelefonjára
vagy headsetjére, így kihangosítóként használható. Ha meg
szeretné állapítani, hogy a Bluetooth funkcióval rendelkező
készüléke kompatibilis-e a navigációs készülékkel, látogasson el
a www.garmin.com/bluetooth weboldalra.
A telefon párosítása
1 Helyezze el a telefont és a zūmo készüléket egymáshoz
képest 10 m-en (33 lábon) belül.
2 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és állítsa a telefont felfedezhető üzemmódba.
3 A zūmo készüléken válassza a következőt: Beállítások >
Bluetooth.
4 Kövesse a telefonon és a zūmo készüléken megjelenő
utasításokat.
A párosítás befejeződésével okostelefonja funkcióit
bekapcsolhatja és kikapcsolhatja (Okostelefonos funkciók be- és
kikapcsolása, 10. oldal).
Okostelefonos funkciók be- és kikapcsolása
Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a párosított okostelefon
funkcióit.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
2 Válassza ki a párosított okostelefont.
3 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:
• Hogy hívásokat indíthasson vagy fogadhasson zūmo
készülékén keresztül, válassza a Telefonhívások elemet.
10
• Hogy csatlakozni tudjon a Smartphone Link
alkalmazáshoz okostelefonján, válassza a Smartphone
Link (Smartphone Link, 11. oldal) elemet.
• Hogy kezelni tudja a médialejátszást zūmo készülékével,
válassza a Média (Médialejátszó, 12. oldal) elemet.
• Hogy kezelni tudja okostelefonja Pandora internetrádióját
zūmo készülékével, válassza a Pandora® (Pandora
szolgáltatás, 12. oldal) elemet.
®
Hívás kezdeményezése
Szám tárcsázása
1 Válassza a következőket: Alkalmazások > Telefon > Hív.
2 Adja meg a telefonszámot.
3 Válassza ki a Hív lehetőséget.
Névjegy hívása a telefonkönyvből
A telefonkönyv áttöltődik a telefonról a készülékre, valahányszor
a telefon kapcsolódik a készülékhez. A telefonkönyv néhány
perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem támogatják ezt a
funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Telefonkönyv
lehetőséget.
2 Jelöljön ki egy névjegyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hely hívása
1 Válassza ki: Alkalmazások > Telefon > Kategóriák
keresése.
2 Válasszon ki egy érdekes helyet.
3 Válassza ki a Hívás lehetőséget.
Hívás fogadása
Hívás fogadásakor válassza ki a Fogad vagy Elvet elemet.
A híváslista használata
A híváselőzmények áttöltődnek a telefonról a készülékre,
valahányszor a telefon kapcsolódik a készülékhez. A híváslista
néhány perc múlva elérhető. Bizonyos telefonok nem
támogatják ezt a funkciót.
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > Híváslista
lehetőséget.
2 Válasszon kategóriát.
Megjelenik a híváslista a tetején a legutóbbi hívással.
3 Válasszon ki egy hívást.
Hívás közbeni opciók
1 A térképről, hívás közben, válassza a
2 Válasszon beállítást.
lehetőséget.
• Hang átküldésére a telefonra válassza ki a Kézikészülék
lehetőséget.
TIPP: akkor alkalmazhatja ezt a funkciót, ha ki szeretné
kapcsolni a készüléket, de hívásban szeretne maradni,
vagy ha magánbeszélgetést kíván folytatni.
TIPP: e funkció segítségével automatikus rendszereket,
például hangpostát használhat.
• A mikrofon elnémításához válassza ki a Némít
lehetőséget.
• A vonal bontásához válassza ki a Hívás vége
lehetőséget.
Otthoni telefonszám elmentése
TIPP: miután kiválasztott egy otthoni számot, azt az elmentett
helyek listáján az „Otthon” szerkesztésével teheti meg (Mentett
hely szerkesztése, 6. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Telefon > > Otth. tel.szám
beállítása lehetőséget.
Kihangosító funkciók
2 Adja meg a telefonszámát.
3 Válassza a Kész lehetőséget.
Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz
Hazatelefonálás
Hazatelefonálás előtt meg kell adnia egy telefonszámot a
kiindulási helyéhez.
Válassza ki az Alkalmazások > Telefon > Hazatelefonálás
elemet.
További Bluetooth készülékek párosítása
1 Helyezze el a headsetet vagy telefont és a Bluetooth
készüléket egymáshoz képest 10 m-en belül.
2 A készüléken engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
funkciót.
3 A headseten vagy telefonon engedélyezze a Bluetooth
vezeték nélküli funkciót, és tegye láthatóvá más Bluetooth
eszközök számára.
4 A készüléken válassza a Beállítások > Bluetooth >
Eszközök keresése lehetőséget.
Megjelenik a közelben levő Bluetooth eszközök listája.
5 Válassza ki a listából a headsetjét vagy telefonját.
6 Válassza az OK lehetőséget.
Társított Bluetooth eszköz módosítása
Ha nem szeretné, hogy a társított Bluetooth eszköze a jövőben
automatikusan csatlakozzon a zūmo készülékhez, kitörölheti
azt.
1 Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
2 Válassza ki a törölni kívánt készüléket.
3 Válassza ki a Eszköz párosít. megszünt. elemet.
Az alkalmazások használata
A súgó használata
A készülék használatára vonatkozó információk
megtekintéséhez válassza ki az Alkalmazások > Súgó
elemet.
Keresés a Súgótémakörök között
Válassza ki az Alkalmazások > Súgó >
lehetőséget.
Smartphone Link
A Smartphone Link egy telefon alkalmazás, amely lehetővé teszi
a helymeghatározási adatok telefonnal történő szinkronizálását,
és telefonjának adatkapcsolata használatával hozzáférést
biztosít az aktuális információkhoz is. A rendszer a Smartphone
Link alkalmazásból a Bluetooth vezeték nélküli technológia
segítségével kapja meg az adatokat. Az aktuális információk
szolgáltatás elérhető a Garmin Élő szolgáltatások előfizetéses
csomagban (Garmin Élő szolgáltatások, 11. oldal).
Az elmentett helyek és a legutóbb talált helyek minden egyes
alkalommal szinkronizálásra kerülnek az okostelefonnal, amikor
a készülék csatlakozik a Smartphone Link alkalmazáshoz.
Smartphone Link letöltése
A Smartphone Link bizonyos okostelefonok esetében érhető el
Keresse fel a www.garmin.com/smartphonelink weboldalt, vagy
telefonja alkalmazáspiacát, ahol a kompatibilitásról és a
rendelkezésre állásról nyerhet információt.
A Smartphone Link az alkalmazáspiacról tölthető le a
támogatott telefonon.
Az alkalmazások letöltésére és telepítésére vonatkozó
információkat a telefon felhasználói kézikönyvében
olvashatja.
Az alkalmazások használata
Ahhoz, hogy csatlakozhasson a Smartphone Link
alkalmazáshoz, előbb le kell töltenie és telepítenie kell a
Smartphone Link alkalmazást a telefonjára.
1 A Smartphone Link alkalmazás indítása a telefonon.
2 Készülékén válassza ki a Beállítások > Bluetooth
lehetőséget.
3 Jelölje be a Bluetooth jelölőnégyzetet.
4 A telefonon engedélyezze a Bluetooth vezeték nélküli
technológiát, és keresse meg a közelben található Bluetoothkészülékeket.
További tudnivalókért tekintse át a telefonhoz tartozó
felhasználói kézikönyvet.
5 A telefonon a közeli készülékek listájáról válassza ki a saját
készüléket.
6 A társítási kérelem megerősítéséhez kövesse a telefon,
illetve a készülék képernyőjén megjelenő utasításokat.
jelenik meg a navigációs készülék állapotsorán, amikor a
Smartphone Link alkalmazás csatlakoztatva van.
Garmin Élő szolgáltatások
Az GarminÉlő szolgáltatások használata előtt a készüléket
támogatott, Smartphone Link alkalmazást használó
okostelefonhoz kell csatlakoztatni (Csatlakozás a Smartphone
Link alkalmazáshoz, 11. oldal).
A Smartphone Link-csatlakozás biztosítja a hozzáférést a
Garmin Élő szolgáltatások alkalmazáshoz. GarminÉlő
szolgáltatások ingyenes és előfizetéses csomagokat kínálnak
olyan adatok megtekintésére, mint például közlekedési adatok,
időjárás és üzemanyagárak.
Egyes szolgáltatások, mint például az időjárás, külön
alkalmazásként érhetők el a készüléken. Más szolgáltatások,
mint például a forgalom, a készülék meglévő navigációs
funkcióit egészítik ki. Az Garmin élő szolgáltatást igénylő
funkcióknál megjelenik a Smartphone Link szimbólum, és ezek
a funkciók csak Smartphone Link-csatlakozás esetén láthatók.
Előfizetés a Garmin élő szolgáltatásokra
Mielőtt előfizetne a Garmin élő szolgáltatásokra, telepítenie kell
a Smartphone Link alkalmazást a telefonjára.
1 Indítsa el a Smartphone Link alkalmazást a telefonján
(Csatlakozás a Smartphone Link alkalmazáshoz, 11. oldal).
2 Válassza a Saját fiók lehetőséget.
Megjelenik a szolgáltatások és előfizetési árak listája.
3 Válasszon egy szolgáltatást.
4 Válassza ki az árat.
5 Válassza az Előfizetés lehetőséget.
6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Utazás tervezése
Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt
tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza az Új utazás lehetőséget.
3 Válassza az Indulási poz. kiválasztása lehetőséget.
4 Keresse meg az adott helyet (Hely keresése kategória
szerint, 4. oldal).
Válassza
a Választ lehetőséget.
5
6 További helyek hozzáadásához válassza ki a ikont.
7 Válassza a Tovább lehetőséget.
8 Válassza a Ment lehetőséget.
9 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
11
Utazás ütemezése
Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt
tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válasszon ki egy utazást.
3 Válassza ki a helyet.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza ki az Indulás ideje lehetőséget.
• Válassza ki az Érkezési idő lehetőséget.
5 Válasszon ki egy dátumot és időpontot, majd válassza az
Ment lehetőséget.
6 Válassza az Időtartam lehetőséget.
7 Válassza ki azt az időt, amit az adott helyen kíván tölteni,
majd válassza az Ment lehetőséget.
8 Szükség esetén ismételje meg a 3–7. lépést minden egyes
hely esetében.
A közlekedési módok változtatása az utazás során
Az elmentett utazás során alkalmazandó közlekedési módokat
megváltoztathatja.
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válasszon ki egy utazást.
3 Válassza ki a > Közlekedés üzemmód lehetőséget.
4 Válasszon közlekedési módot.
5 Válassza az Ment lehetőséget.
Navigálás mentett úton
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
4 Válassza ki a következő úti célt, majd válassza az Indítás
lehetőséget.
Mentett utazás szerkesztése
1 Válassza az Alkalmazások > Utazástervező elemet.
2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
3 Válassza a ikont.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza az Utazás átnevezése lehetőséget.
• Az Úti célok szerkesztése lehetőséggel helyeket adhat
hozzá és törölhet, illetve módosíthatja a helyek sorrendjét.
• Válassza az Utazás törlése lehetőséget.
• Válassza a Sorrend optimalizálása lehetőséget az
utazás közbeni megállók leghatékonyabb sorrendjének
meghatározásához.
Utazások megosztása
Megoszthatja az utazásokat kompatibilis Garmin eszközökkel,
Bluetooth vezeték nélküli kapcsolatot használva.
1 Helyezze eszközét egy kompatibilis Garmin eszköz közelébe,
10 méteren (33 láb) belül.
2 Válassza a következőt: Alkalmazások > Utazástervező >
> Megosztás > Bluetooth.
3 Válasszon ki egy utazást, majd nyomja meg a Kész gombot.
4 Válasszon ki egy eszközt a listából, majd nyomja meg az OK
gombot.
Oda-vissza út létrehozása
A készülékkel létrehozhatók oda-vissza utak, az indulási hely, a
távolság, az időtartam vagy az úti cél megadásával.
1 A kezdőképernyőn válassza az Alkalmazások > "Retúr"
lehetőséget.
12
2
3
4
5
Válassza az Indulási pozíció lehetőséget.
Válasszon egy helyet, majd válassza a Választ lehetőséget.
Válassza Az utazás tulajdonságai lehetőséget.
Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Válasszon távolságot lehetőséget, ha az
útvonalat távolság alapján szeretné megtervezni.
• Válassza a Válasszon időtartamot lehetőséget, ha az
útvonalat időtartam alapján szeretné megtervezni.
• Válassza a Válasszon úti célt lehetőséget, ha az
útvonalat úti cél alapján szeretné megtervezni.
6 Adja meg a távolságot, az időtartamot vagy az úti célt.
7 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Ha távolságot vagy időtartamot adott meg, akkor válassza
a Kész > Számítás lehetőséget.
• Ha úti célt adott meg, akkor válassza a Választ
lehetőséget.
Válasszon
útvonalat, majd válassza a Menj! gombot.
8
Médialejátszó
A médialejátszó csak akkor használható, ha a zene lejátszása
sztereó módban, kiváló minőségben lehetséges. Nem A2DP
fejhallgató használata esetén a médialejátszó indítása nem
lehetséges.
Az aktuális szám kiválasztása lejátszásra.
A hangerő beállítása.
Nyomja meg egyszer az aktuális szám elölről történő lejátszásához.
Nyomja meg kétszer a lejátszási lista előző elemének lejátszásához.
Tartsa nyomva az aktuális szám visszatekeréséhez.
Nyomja meg a következő számra ugráshoz.
Nyomva tartva előreteker az aktuális számon belül.
Az aktuális szám szüneteltetése.
A lejátszási lista ismétlése.
A lejátszási lista elemeinek véletlenszerű lejátszása.
Az adathordozó kiválasztása.
Váltás a médiaforrások között
Megváltoztathatja az eszközén lejátszott médiák forrását.
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Media Player > .
2 Válasszon egy médiaforrást.
Pandora szolgáltatás
A Pandora egy ingyenes, személyre szabható rádió, mellyel
gondtalanul élvezheti a soha véget nem érő zenét. A Pandora
integrációjához egy kompatibilis mobilkészülékre és a Pandora
alkalmazásra van szükség. A kompatibilis mobilkészülékekkel
kapcsolatos információkért lásd: www.pandora.com/everywhere
/mobile.
MEGJEGYZÉS: a Pandora jelenleg az Egyesült Államokban,
Ausztráliában és Új-Zélandon érhető el.
A Pandora alkalmazás letöltése
A Pandora szolgáltatás használatához le kell töltenie és
telepítenie kell okostelefonjára a Pandora alkalmazást.
1 A kompatibilis okostelefonon nyissa meg az
alkalmazásboltot, és keresse meg a Pandora alkalmazást.
2 Telepítse a Pandora alkalmazást.
További információért tekintse meg okostelefonja vagy mobil
készüléke használati útmutatóját.
Az alkalmazások használata
A Pandora használata
A Pandora szolgáltatás használatához előbb párosítani kell a
kompatibilis okostelefont a készülékkel (A telefon párosítása,
10. oldal).
1 A készüléken válassza a következőt: Alkalmazások >
Pandora®.
2 Csatlakoztassa a kompatibilis okostelefont a készülékhez.
3 Indítsa el a Pandora alkalmazást az okostelefonon.
4 A zūmo készüléken válasszon egy lehetőséget:
• Zene lejátszásához nyomja meg a gombot.
• A zenelejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg a
gombot.
• Zeneszám átugrásához nyomja meg a
gombot.
• Ha az aktuális szám tetszik Önnek, akkor nyomja meg a
ikont, hogy több ehhez hasonló számot hallhasson.
• Ha az aktuális szám nem tetszik Önnek, akkor nyomja
meg a ikont, hogy a jövőben ne hallja ezt a számot.
Csatornaváltás
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Pandora®.
2 Válassza a ikont.
3 Válasszon egy csatornát.
Nyomvonalak
A nyomvonal a megtett útvonal rögzítése. A nyomvonalnapló
információkat tartalmaz a rögzített útról, beleértve az időre, a
helyszínre és a magasságra vonatkozó adatokat.
Abroncsnyomás
FIGYELEM!
Az Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem helyettesíti az
abroncsok megfelelő karbantartását és ellenőrzését. A vezető
felelőssége a megfelelő abroncsnyomás ellenőrzése abban az
esetben is, ha a levegő nyomása még nem érte el a kritikusan
alacsony szintet, és így nem történt riasztás. A megfelelő
abroncsnyomás fenntartásának elmulasztása a jármű feletti
irányítás elvesztésének veszélyét okozhatja, és súlyos személyi
sérülést vagy halált okozó balesethez vezethet.
A Garmin Abroncsnyomás-figyelő rendszer külön tartozékként
érhető el. Az abroncsnyomás funkció nem kompatibilis minden
zūmo típussal. Tekintse meg a www.garmin.com/zumo
weboldalt a tartozékokkal és kompatibilitási jellemzőkkel
kapcsolatban.
Az abroncsnyomás-figyelők beállítása
Az abroncsnyomás-figyelők beállításához szükség van elemre
és az érzékelőkhöz mellékelt számmatricákra. Ezenkívül
szükség van egy kompatibilis zūmo készülékre.
Az érzékelők vezeték nélkül kommunikálnak a kompatibilis
zūmo készülékkel. Ezek segítségével nyomon követheti az
abroncsok nyomását, és értesülhet az alacsony
abroncsnyomásról a zūmo készüléken.
1 Forgassa el balra a kupakot À az érzékelőn Á, eltávolítva így
azt.
A nyomvonalinformációk megtekintése
1 Válassza a következőt: Alkalmazások > Nyomvonalak >
Aktív.
2 Válasszon nyomvonalat.
A térképen megjelenik a nyomvonal.
3 Válassza a ikont.
4 Válasszon ki egy lehetőséget:
• A nyomvonal elmentéséhez válassza a Nyomvonal
mentése lehetőséget.
• A nyomvonal útvonalként való mentéséhez válassza a
Mentés útvonalként lehetőséget.
• A nyomvonal egy magassági pontjának megtekintéséhez
válassza a Magassági profil lehetőséget.
TracBack
®
A legutóbbi útvonal választása
A TracBack funkció rögzíti a legutóbbi mozgásának
nyomvonalát. Újrarajzolhatja a legutóbb megtett nyomvonalat
annak kiindulásáig.
1 Válassza az Alkalmazások > TracBack lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
2 Válassza az Menj! lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal útvonalként történő
mentése
A legutóbb megtett nyomvonalat útvonalként mentheti, melyen
az utazástervező segítségével később navigálhat (Navigálás
mentett úton, 12. oldal).
1 Válassza a TracBack lehetőséget.
A legutóbb megtett nyomvonal megjelenik a térképen.
2 Válassza a > Mentés útvonalként lehetőséget.
3 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Az alkalmazások használata
2 Ha már behelyezte az elemet az érzékelőbe, akkor azt most
vegye ki.
3 A zūmo készüléken válassza az Alkalmazások >
Abroncsnyomás lehetőséget.
4 Válassza ki az abroncskonfigurációnak megfelelő
járműprofilt.
5 Vigye az érzékelőt a zūmo készülék közelébe.
6 A zūmo készüléken válassza ki azt a számot, ami azon az
abroncson látható, amelyhez a párosítani kívánt érzékelő
tartozik.
7 30 másodpercen belül helyezze be az elemet  az
elemtartóba Ã, ügyelve a helyes polaritásra (a pozitív rész
felfelé nézzen).
13
Alacsony abroncsnyomás
Érzékelő akkufeszültsége alacsony
Az érzékelő nem csatlakozik
Abroncsnyomás-figyelő alvó üzemmód
A zūmo készülék elkezdi keresni az érzékelőt. Sikeres
párosítás esetén megjelenik egy nyugtázó üzenet.
TIPP: ha a párosítás sikertelen, akkor távolítsa el az elemet
az érzékelőből, majd ismételje meg a 6. és 7. lépést.
8 Adja meg az abroncs ajánlott nyomásértékét.
9 Adja meg az abroncs legkisebb nyomásértékét.
A zūmo készülék figyelmeztet, ha az érzékelő a megadott
legkisebb nyomásértéknél alacsonyabb értéket mér.
10 Csavarja vissza a kupakot az érzékelőre, és húzza azt meg
jól.
11 Helyezze fel az érzékelőre a 6. lépésben megadott
abroncsszámnak megfelelő számmatricát.
12 Ismételje meg a műveletet a többi érzékelőnél.
Amikor leállítja a gépjárművet és kikapcsolja a zūmo készüléket,
az abroncsnyomás-figyelő pár perc elteltével energiatakarékos
készenléti módba lép. Az érzékelő alvó üzemmódban nem
továbbít információkat a zūmo eszköz számára. Ennek
következtében zūmo eszköze lecsatlakoztatottként észlelheti az
adott érzékelőt.
A következő alkalommal, amikor járműve megmozdul, az
érzékelő kilép az alvó üzemmódból, és automatikusan
visszacsatlakozik a zūmo eszközhöz. Az újracsatlakozás 30
másodpercet is igénybe vehet.
Az iránytű használata
MEGJEGYZÉS: az iránytű csak mozgás közben képes
meghatározni az irányokat.
A navigációhoz használhatja a GPS iránytűt.
Válassza az Alkalmazások > Iránytű elemet.
VIRB Remote
A VIRB távirányító funkció segítségével távolról is vezérelheti
VIRB akciókameráját. Látogasson el a www.garmin.com/VIRB
oldalra, ha szeretne vásárolni egy VIRB akciókamerát.
®
Az érzékelők felhelyezése az abroncsokra
FIGYELEM!
Az Abroncsnyomás-figyelő rendszert kizárólag a fémszelepes
abroncsok esetén történő használatra tervezték. Az
Abroncsnyomás-figyelő rendszer nem fémszelepes abroncsok
esetén történő használata károsíthatja a gumiabroncsot és/vagy
a szelepet, és súlyos személyi sérüléssel vagy halállal végződő
balesethez vezethet.
FIGYELEM!
Az érzékelők vagy a jármű lehetséges károsodásának
elkerülése érdekében gondoskodjon róla, hogy a telepített
érzékelők ne akadályozzák a fékek, felfüggesztés alkatrészei,
vagy más telepített/beszerelt készülék megfelelő működését. Ha
egy telepített érzékelő akadályozza a jármű készülékeinek
megfelelő működését, ne használja a járművet a telepített
érzékelővel.
Az esetleges kerékrázás és az egyenetlen abroncskopás
elkerülése érdekében az érzékelők felhelyezése után ki kell
egyenlíteni az abroncsokat.
Az érzékelők felhelyezése előtt be kell azokat állítani a zūmo
készüléken.
1 Távolítsa el a szelepsapkákat az abroncsokról.
2 A zūmo készüléken válassza ki az Alkalmazások >
Abroncsnyomás lehetőséget a profildiagram
megtekintéséhez.
Csavarja
fel az érzékelőket (jobbra tekerve) a szelepekre.
3
MEGJEGYZÉS: az érzékelőket a profildiagramnak és az
érzékelőkre felhelyezett számmatricáknak megfelelően kell
felszerelni az egyes érzékelőkre.
4 Forgassa meg kézzel a kerekeket, hogy meggyőződjön róla,
hogy az érzékelők nem akadályozzák a kerekek szabad
forgását.
Abroncsnyomás-riasztások
A készülék felugró üzenetek, térképikonok és szimbólumok által
figyelmeztetést küld Önnek az abroncsnyomás-alkalmazásban.
Ha riasztási helyzet áll fent egy érzékelő esetén, az adott
abroncshoz tartozó szám piros színre vált az abroncsnyomásalkalmazásban. A szám alatt található szimbólumok jelzik az
érzékelőhöz tartozó aktív riasztásokat.
14
VIRB akciókamera vezérlése
A VIRB távoli funkció használatához engedélyezni kell a távoli
beállítást a VIRB kamerán. További információért lásd a VIRB
sorozat használati útmutatóját.
1 Kapcsolja be a VIRB kamerát.
2 A zūmo készüléken válassza az Alkalmazások > VIRB
távirányító > Csatlakozás lehetőséget.
3 Várja meg, hogy a készülék kapcsolódjon a VIRB
kamerához.
4 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Válassza a Rögzítés indítása lehetőséget videó
rögzítéséhez.
• Válassza a Rögzítés leállítása lehetőséget a
videórögzítés leállításához.
• Válassza a Pillanatkép lehetőséget fénykép
készítéséhez.
Legutóbbi parkolóhely megkeresése
Ha a készülék bekapcsolt állapotában lecsatlakoztatja a
járműről, a rendszer elmenti aktuális tartózkodási helyét
parkolóhelyként.
Válassza az Alkalmazások > Legutóbbi hely elemet.
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése
E funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási
előzmények funkciót (Készülék- és adatvédelmi beállítások,
18. oldal).
A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a
helyeket, ahol megállt.
Válassza az Alkalmazások > Merre jártam elemet.
A szervizelőzmények naplózása
A jármű karbantartásakor és javításakor regisztrálhatja a
dátumot és a kilométerszámláló állását. A készülék számos
szervizkategóriát kínál fel, melyekhez egyéni kategóriákat is
hozzáadhat (lásd: Szervizkategóriák hozzáadása, 15. oldal).
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
Az alkalmazások használata
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a Bejegyzés hozzáadása lehetőséget.
4 Írja be a kilométerszámláló állását, és válassza a Tovább
lehetőséget.
5 Fűzzön hozzá megjegyzést (opcionális).
6 Válassza a Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák hozzáadása
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategória hozzáadása lehetőséget.
3 Írja be a kategória nevét, és válassza a Kész lehetőséget.
Szervizkategóriák törlése
Szervizkategória törlésekor a kategória minden
szervizbejegyzése is törlésre kerül.
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza a > Kategóriák törlése lehetőséget.
3 Válassza ki a törölni kívánt szervizkategóriákat.
4 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizkategóriák átnevezése
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válassza ki az átnevezni kívánt kategóriát.
3 Válassza a > Kategória átnevezése lehetőséget.
4 Írjon be egy nevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
Szervizbejegyzések törlése
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon szervizkategóriát.
3 Válassza a > Bejegyzések törlése lehetőséget.
4 Válassza ki a törölni kívánt szervizbejegyzéseket.
5 Válassza a Törlés lehetőséget.
Szervizbejegyzés szerkesztése
A megjegyzést, kilométerszámláló-állást és a szervizbejegyzés
dátumát szerkesztheti.
1 Válassza az Alkalmazások > Szervizelőzmények elemet.
2 Válasszon kategóriát.
3 Válassza ki az egyik mezőt.
4 Írja be az új információt, és válassza a Kész lehetőséget.
Az időjárás-előrejelzés megtekintése
A funkció használata előtt a készüléket csatlakoztatni kell
valamilyen támogatott, Smartphone Link alkalmazást futtató
okostelefonhoz (Csatlakozás a Smartphone Link
alkalmazáshoz, 11. oldal). Ez a funkció nem érhető el minden
területen.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Válasszon ki egy napot.
Ekkor megjelenik az adott napra vonatkozó részletes
előrejelzés.
Időjárás megtekintése egy másik város közelében
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás > Jelenlegi
pozíció.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
• Valamely kedvenc város időjárásának megtekintéséhez
válassza ki az adott várost a listából.
• Kedvenc város hozzáadásához válassza a Település
hozzáadása, és adjon meg városnevet.
Az időjárási radarkép megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Forgalom
Megtekinthet egy animált, színkódokkal ellátott radartérképet az
aktuális időjárási helyzetről, valamint egy időjárási ikont a
térképen. Az időjárási ikon változik, így jelezve a közelben
tapasztalható időjárást, például esőt, havazást és zivatarokat.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás radar lehetőséget.
Időjárási figyelmeztetések megtekintése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
Amikor a készülékkel utazik, időjárási figyelmeztetések
jelenhetnek meg a térképen. Az aktuális hely vagy egy
kiválasztott város közelére vonatkozóan is megtekinthető az
időjárási figyelmeztetések térképe.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Időjárás riasztások lehetőséget.
Útviszonyok ellenőrzése
A funkció használatához meg kell vásárolni a speciális időjárási
szolgáltatást a Smartphone Linken keresztül.
1 Válassza ki az Alkalmazások > Időjárás lehetőséget.
2 Szükség esetén válasszon ki egy várost.
3 Válassza ki az > Útviszonyok lehetőséget.
A myGarmin üzenetek megtekintése
A funkció használata előtt a készüléket csatlakoztatni kell
valamilyen támogatott, Smartphone Link alkalmazást futtató
okostelefonhoz (Csatlakozás a Smartphone Link
alkalmazáshoz, 11. oldal). Ez a funkció nem érhető el minden
területen.
Megtekintheti a myGarmin üzeneteket, például szoftverek és
térképfrissítések értesítéseit.
1 Válassza az Alkalmazások > myGarmin™ lehetőséget.
Ha vannak olvasatlan üzenetei, azok száma a myGarmin
ikonon fog megjelenni.
Válassza
ki az üzenet tárgyát.
2
A teljes üzenet megjelenik.
Forgalom
FIGYELEM!
A Garmin nem vállal felelősséget a közlekedési adatok
pontosságáért és időszerűségéért.
Előfordulhat, hogy a közlekedési adatok nem érhetők el minden
területen és országban. A közlekedésiadatokról és a lefedett
területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat
bővebben.
• Figyelmeztetések jelennek meg a térképen, ha közlekedési
esemény történt útvonalán vagy területén.
• A készüléket csatlakoztatni kell a Smartphone Link
alkalmazáshoz egy aktív közlekedési előfizetés által, hogy
közlekedési információkat kaphasson.
Forgalom az útvonalon
Ha forgalmi akadály alakul ki az útvonalon, figyelmeztetés
jelenik meg a térképen, a készülék pedig alternatív útvonalat
tervez az akadály elkerülése érdekében. Választhat, hogy az
alternatív útvonalat automatikusan alkalmazza-e a készülék,
vagy csak külön kérésre. További részletekért lásd a Forgalmi
beállításokat (Forgalombeállítások, 18. oldal). Előfordulhat,
hogy a készülék forgalmi akadályon át navigálja Önt, ha nincs
15
másik lehetséges útvonal. A késés idejét a rendszer
automatikusan hozzáadja az érkezés számított idejéhez.
Soron következő forgalmi események megjelenítése
Megjeleníti az adott úton soron következő forgalmi
eseményeket.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
A legközelebb levő forgalmi esemény a térkép jobb oldalán
található panelon jelenik meg.
2 Válassza ki a forgalmi eseményt, ha a részleteket is látni
kívánja.
Forgalmi akadályok elkerülése az útvonalon
Ahhoz, hogy a forgalmi akadályokat el tudja kerülni, fogadnia
kell a közlekedési adatokat.
Alapértelmezés szerint a készülék optimalizálja az útvonalat,
hogy automatikusan elkerülje a forgalmi akadályokat. Ha
kikapcsolta ezt az opciót a forgalombeállításokban
(Forgalombeállítások, 18. oldal), manuálisan tekintheti meg és
kerülheti el a forgalmi akadályokat.
1 Útvonalon történő navigáció közben válassza a >
Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza a További lehets. útv. lehetőséget, ha
rendelkezésre áll.
3 Válassza az Menj! lehetőséget.
Forgalom megtekintése a térképen
A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a
közeli utak esetleges közlekedési akadályait.
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Szükség esetén válassza a > Jelmagyarázat lehetőséget
a Közlekedési jelölések magyarázatának megjelenítéséhez.
2
3
4
5
Válassza ki a Hozzáad.: érintse meg lehetőséget.
Út választása.
Válasszon ki egy kereszteződést
Válassza a Ment lehetőséget.
Forgalmi kamera megtekintése
Ahhoz, hogy megtekinthessen egy forgalmi kamerát, előbb el
kell mentenie azt: (Forgalmi kamera mentése, 16. oldal).
1 Válassza ki az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
2 Válasszon ki egy kamerát.
trafficTrends™
Bekapcsolt trafficTrends funkció mellett a készülék korábbi
forgalmi információkat használ a hatékony útvonaltervezéshez.
MEGJEGYZÉS: a készülék az adott napnak vagy napszaknak
megfelelő közlekedési trendek alapján különböző útvonalakat
számít ki.
A trafficTrends kikapcsolása
Ha nem kívánja, hogy a készülék közlekedési adatokat
rögzítsen vagy osszon meg, kapcsolja ki a trafficTrends funkciót.
Válassza ki a Beállítások > Közlekedés > trafficTrends
lehetőséget.
Közlekedés engedélyezése
A közlekedési adatok engedélyezhetők vagy letilthatók. Amikor
a közlekedési adatok nincsenek engedélyezve, a készülék nem
fogadja a közlekedési adatokat, de a potenciálisan torlódásos
területeket elkerüli a trafficTrends funkció segítségével, ha a
(trafficTrends™, 16. oldal) be van kapcsolva.
1 Válassza a Beállítások > Közlekedés lehetőséget.
2 Törölje a Közlekedés jelölőnégyzet kijelölését.
Adatkezelés
Közlekedési viszonyok a környéken
Közlekedési események keresése
1 Válassza a főmenü Alkalmazások > Közlekedés elemét.
2 Válassza a > Események lehetőséget.
3 Válassza ki a lista egyik elemét.
4 Ha több közlekedési esemény van, a nyilak segítségével
tekintse meg a további közlekedési eseményeket.
Közlekedési esemény megtekintése a térképen
.
1 A forgalmi térképen válassza ki a következőt:
2 Válasszon egy eseményt.
Adatkezelés
Fájlokat tárolhat a készüléken. A készülék memóriakártyanyílással rendelkezik, mely tárolóbővítésre szolgál.
MEGJEGYZÉS: a készülék nem kompatibilis a Windows 95, 98,
Me, Windows NT és Mac 10.3 és korábbi verziójú operációs
rendszerekkel.
®
Fájltípusok
A közlekedési jelölések magyarázata tartalmazza a forgalmi
térképen található ikonokat és színeket.
1 A térképen válassza ki a > Közlekedés lehetőséget.
2 Válassza ki a Jelmagyarázat lehetőséget.
A készülék a következő fájltípusokat támogatja.
• A myGarmin™ térképszoftver térképei és GPX útvonalpontfájljait, ideértve a MapSource és BaseCamp™ (Egyéni
érdekes helyek, 20. oldal).
• GPI egyéni POI (érdekes hely) fájlok a Garmin POI Loader
alkalmazásból (Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése,
20. oldal).
• MP3 hangfájlok.
Forgalmi kamerákra vonatkozó tudnivalók
A memóriakártyák ismertetése
A forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és
útkereszteződések közlekedési viszonyairól készítenek élő
képeket. Elmentheti a rendszeresen megtekinteni kívánt
kamerákat.
Memóriakártyát beszerezhet egy műszakicikk-forgalmazótól,
illetve előre feltöltött Garmin térképszoftvereket is vásárolhat
(www.garmin.com). A memóriakártyák a térképek és adatok
tárolásán kívül még a következő fájlok tárolására is
használhatók: térképek, képek, geoládák, útvonalak,
útvonalpontok és egyéni érdekes helyek.
A forgalmi adatok magyarázata
Forgalmi kamera mentése
Ahhoz, hogy használhassa ezt a funkciót, elő kell fizetnie a
photoLive szolgáltatásra, és csatlakoztatnia kell a készülékét
egy támogatott telefonra, amelyen fut a Smartphone Link
(Smartphone Link, 11. oldal).
Ez a funkció nem érhető el minden területen.
1 Válassza az Alkalmazások > photoLive lehetőséget.
16
®
Memóriakártya behelyezése
MEGJEGYZÉS: a készülék támogatja a microSD, microSDHC
és microSDXC memóriakártyákat. Nem támogatja az exFAT
fájlrendszert. Gondoskodjon a memóriakártya FAT32 rendszerű
formázásáról.
Adatkezelés
1 Távolítsa el az eszköz hátlapját és akkumulátorát.
2 Helyezze be a memóriakártyát a készüléken található
nyílásba.
3 Nyomja meg kissé, amíg kattanást nem hall.
A készülék számítógéphez történő csatlakoztatása
A készülék egy USB-kábel segítségével csatlakoztatható a
számítógéphez.
1 Az USB-kábel keskeny végét csatlakoztassa a készüléken
található portba.
2 Az USB-kábel vastagabb végét a számítógép USB-portjába
csatlakoztassa.
A készülék képernyőjén megjelenik egy kép, amely mutatja,
hogy a készülék és a számítógép csatlakoznak egymáshoz.
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, cserélhető meghajtóként vagy
cserélhető kötetként jelenik meg.
Adatok átvitele a számítógépről
1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (lásd a A
2
3
4
5
6
készülék számítógéphez történő csatlakoztatása, 17. oldal).
A számítógép operációs rendszerétől függően a készülék
hordozható készülékként, eltávolítható meghajtóként vagy
kötetként jelenik meg.
A számítógépen nyissa meg a fájltallózót.
Válasszon ki egy fájlt.
Válassza a Szerkesztés > Másolás lehetőséget.
Keressen meg egy mappát a számítógépen.
MEGJEGYZÉS: ha a készülék eltávolítható meghajtóként
vagy kötetként csatlakozik, ne helyezzen fájlokat a Garmin
mappába.
Válassza a Szerkesztés > Beillesztés lehetőséget.
Az USB-kábel leválasztása
Ha a készülék eltávolítható meghajtóként vagy kötetként
csatlakozik a számítógéphez, az adatvesztés elkerülése
érdekében biztonságos módon kapcsolja le a készüléket a
számítógépről. Ha a készülék hordozható eszközként
csatlakozik a Windows rendszert futtató számítógéphez, nincs
szükség biztonságos leválasztásra.
1 Végezze el a következő műveletet:
• A Windows rendszert futtató számítógép esetében
válassza ki a tálcán levő Hardver biztonságos
eltávolítása ikont, majd válassza ki a készüléket.
• A Mac rendszerű számítógépeknél húzza az adathordozó
ikonját a lomtárba.
2 Húzza ki a kábelt a számítógépből.
Fájlok törlése
FIGYELEM!
Ismeretlen rendeltetésű fájlokat ne töröljön. A készülék
memóriája fontos rendszerfájlokat tartalmaz, amelyeket nem
ajánlatos törölni.
1
2
3
4
Nyissa meg a Garmin meghajtót, ill. kötetet.
Szükség szerint nyissa meg az egyik mappát, illetve kötetet.
Válasszon ki egy fájlt.
Nyomja meg a billentyűzeten levő Törlés gombot.
Az eszköz testreszabása
Az eszköz testreszabása
Térkép- és járműbeállítások
A Térkép- és járműbeállítások megnyitásához válassza ki a
Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget a főmenüből.
Jármű: a pozícióját a térképen jelző ikon beállítása. További
ikonokért látogasson el a www.garmingarage.com
weboldalra.
Térképnézet: a térkép perspektívájának beállítása.
Térkép részletezés: a térkép részletességi szintjének
beállítása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép
megjelenését.
Térkép témája: a térképadatok színének módosítása.
Térképeszközök: a térképeszközök menüjében megjelenő
parancsikonok beállítása.
Térképrétegek: a térképoldalon megjelenő adatok beállítása (A
térképrétegek testre szabása, 8. oldal).
Automatikus nagyítás: a nagyítási szint automatikus
kiválasztása a térkép optimális használhatósága érdekében.
Ha a funkció ki van kapcsolva, akkor kézzel kell nagyítania/
kicsinyítenie a térképen.
Hallható sebes.riasztó: riasztás a sebességkorlátozás
túllépésekor.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
myMaps: beállítja a készülék által használt telepített térképeket.
Térképek engedélyezése
Lehetőség van a készülékre telepített térképtermékek
engedélyezésére.
TIPP: további térképtermékek vásárlásához látogasson el a
http://buy.garmin.com webhelyre.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps
lehetőséget.
2 Válasszon térképet.
Térképeszközök testreszabása
Válassza ki a térképeszközök menüjében megjelenítendő
parancsikonokat.
1 Válassza a Beállítások > Térkép és jármű >
Térképeszközök lehetőséget.
2 Válassza ki a menüben megjelenítendő térképeszközöket.
3 Válassza a Ment lehetőséget.
Navigációs beállítások
A Navigációs beállítások oldal megnyitásához válassza ki a/az
Beállítások > Navigáció lehetőséget a főmenüből.
Tervezési mód: a útonaltervezési mód beállítása.
Újratervezés letéréskor: az aktív útvonalról való letéréskor
életbe lépő újratervezés beállításainak megadása.
Elkerülések: az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
Egyéni elkerülések: segítségével meghatározott utakat és
területeket elkerülhet.
Fizető utak: a fizetős utak elkerülésének beállítása.
Díjak: a fizetős és matricát igénylő utak elkerülésének
beállítása.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Korlátozott mód: letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős
kezelői felügyelet szükséges, és amely így vezetés közben
elvonhatja a figyelmet.
GPS-szimulátor: megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket
fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.
17
Tervezési mód beállítások
Válassza a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód
lehetőséget.
Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű
gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.
Rövidebb idő: olyan útvonalak tervezése, amelyeken
gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb
távolságot kell megtennie az úti célig.
Kisebb távolság: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb
távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább
tart.
Légvonalban: egyenes vonal a tartózkodási hely és az úti cél
között.
Élesen kanyargó utak: olyan útvonalak tervezése, amelyek
előnyben részesítik az élesen kanyargó utakat.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
Fizetős utak elkerülése
1 Válassza a Beállítások > Navigáció lehetőséget.
2 Válassza ki az egyik lehetőséget:
MEGJEGYZÉS: a menü a területtől és a készüléken
található térképadatoktól függően változik.
• Válassza a Fizető utak lehetőséget.
• Válassza a Díjak > Fizető utak lehetőséget.
3 Válasszon a Mindig kérdezzen rá, Elkerülendő, vagy az
Engedélyezés lehetőségek közül, majd válassza a Ment
parancsot.
Útdíjmatricák elkerülése
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem érhető el minden területen.
A készüléken levő térképadatok részletes információkat
tartalmazhatnak az útdíjmatricákkal kapcsolatban néhány
ország vonatkozásában. Az útdíjmatricákat minden ország
esetében elkerülheti vagy engedélyezheti.
1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Díjak > Útdíj matrica
lehetőséget.
2 Válassza ki a megfelelő országot.
3 Válasszon a Mindig kérdezzen rá, Elkerülendő, vagy az
Engedélyezés lehetőségek közül, majd válassza a Ment
parancsot.
Megjelenítési beállítások
A Megjelenítési beállítások oldal megnyitásához válassza a
Beállítások > Kijelző lehetőséget a főmenüben.
Tájolás: a kijelző beállítása álló (függőleges) vagy fekvő
(vízszintes) helyzetbe.
Színösszeállítás: a nappali/éjszakai színek használatának
beállítása. Az Automatikus opció kiválasztása esetén a
készülék a napszaknak megfelelően automatikusan beállítja
a színeket.
Fényerő: a képernyő fényerejét állítja be.
Kijelző időtúllépése: annak az időnek a beállítása, amely
elteltével a készülék alvó üzemmódba vált.
Képernyőfotó: képernyőkép készítése. A képernyőképeket a
rendszer a készülék tárolójának Screenshot mappájába
menti.
Bluetooth Beállítások
Válassza ki a Beállítások > Bluetooth elemet.
Bluetooth: a Bluetooth vezeték nélküli technológia
bekapcsolása.
Eszközök keresése: megkeresi a közelben levő Bluetooth
eszközöket.
18
Bluetooth név: segítségével megadhatja azt a Bluetooth nevet,
amely azonosítja a készüléket más készülékeken a Bluetooth
vezeték nélküli technológia használata során.
Bluetooth kikapcsolva
1 Válassza ezt: Beállítások > Bluetooth.
2 Válassza a Bluetooth lehetőséget.
Forgalombeállítások
Válassza a főmenü Beállítások > Közlekedés elemét.
Közlekedés: a forgalom engedélyezése.
Útvonal optimalizálása: lehetővé teszi az optimalizált alternatív
útvonalak használatát, automatikusan vagy külön kérésre
(Forgalom az útvonalon, 15. oldal).
Közlekedési riasztások: beállítja a készülék által megjelenített
riasztáshoz tartozó forgalmi akadály súlyosságát.
trafficTrends: a trafficTrends funkció engedélyezése
(trafficTrends™, 16. oldal).
Mértékegység- és időbeállítások
A Mértékegység- és időbeállítások oldal megnyitásához
válassza a Beállítások > Egységek és idő lehetőséget a
főmenüben.
Pontos idő: a készülék órájának beállítása.
Időformátum: segítségével kiválaszthatja a 12 vagy 24 órás
formátumot, illetve az UTC időkijelzést.
Mértékegységek: a távolságra használt mértékegységek
beállítása.
Pozícióformátum: a földrajzi koordinátákhoz használt
koordináták és dátum formátumának beállítása.
Nyelvi és billentyűzetbeállítások
A Nyelvi és billentyűzetbeállítások oldal megnyitásához
válassza ki a főmenüben a Beállítások > Nyelv és billentyűzet
lehetőséget.
Beszéd nyelve: a hangutasítások nyelvének megadása.
Szöveg nyelve: a képernyőn megjelenő szöveg kiválasztott
nyelvre állítása.
MEGJEGYZÉS: a szövegnyelv módosítása nem befolyásolja
a térképadatok, pl. utcák vagy a felhasználó által bevitt
adatok nyelvét.
Billentyűzet nyelve: a billentyűzetnyelvek engedélyezése.
Készülék- és adatvédelmi beállítások
A Készülékbeállítások oldal megnyitásához válassza ki a
Beállítások > Eszköz lehetőséget.
Névjegy: megjeleníti a szoftververzió számát, a készülék
azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó
információkat.
EULA-k: a végfelhasználói licencszerződések megjelenítése.
MEGJEGYZÉS: az információra a rendszerszoftver
frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van
szükség.
Pozíciójelentés: pozíciójának megosztása a következővel:
Garmin a tartalom bővítéséhez.
Utazási előzmény: lehetővé teszi, hogy a készülék
információkat rögzítsen a myTrends, Merre jártam és az
Útnapló funkciók számára.
Összes útnapló törlése: törli az utazási előzményeket a
myTrends, Merre jártam és Útnapló funkcióknál.
Közeledési figyelmeztetések beállításai
MEGJEGYZÉS: a közeledési riasztások megjelenéséhez be kell
tölteni az egyéni érdekes helyeket (ÉH).
Az eszköz testreszabása
Válassza a Beállítások > Közeledési riasztások lehetőséget.
Hangeszköz: a közeledési pontok felé haladva megszólaló
riasztás stílusának beállítása.
Riasztások: beállítja azt a közeledésipont-típust, amelyiknél a
riasztás beindul.
Beállítások visszaállítása
Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az
összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.
1 Válassza a Beállítások elemet.
2 Szükség szerint válasszon kategóriát.
3 Válassza a következőt: > Visszaállít.
Függelék
Tápkábelek
A készülék különféle módon tölthető.
• A jármű tápkábele
• USB-kábel
• AC-adapter (külön megvásárolható kiegészítő)
A lopás elkerülése érdekében
• Távolítsa el a készüléket és a tartót, ha nincsenek
használatban.
• Távolítsa el a tapadókorong által hátrahagyott nyomot a
szélvédőről.
• Ne tartsa az egységet a kesztyűtartóban.
• Regisztrálja készülékét a http://my.garmin.com weboldalon.
A biztosíték cseréje a jármű tápkábelénél
FIGYELEM!
Biztosítékcsere alkalmával ne lazítsa meg az apróbb darabokat,
és ügyeljen arra, hogy megfelelően visszahelyezze azokat a
helyükre. A jármű tápkábele csak megfelelően beszerelve
működik.
Ha készüléke nem töltődik a járműben, előfordulhat, hogy a
járműadapter tetején található biztosíték cseréjére van szükség.
1 Csavarja ki a záróelemet À.
A készülék töltése
MEGJEGYZÉS: ezt a III-as osztályba sorolt terméket LPS
tápegységről kell üzemeltetni.
A készülékben található akkumulátort az alábbi módokon töltheti
fel.
• Csatlakoztassa a készüléket a jármű tápkábeléhez.
• Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez egy USBkábel segítségével.
Számítógéphez való csatlakoztatás esetén a készülék
lassabban töltődhet. Nem minden hordozható számítógép
képes a készülék töltésére.
• Csatlakoztassa a készüléket kiegészítő hálózati adapterhez,
például fali csatlakozóadapterhez.
Otthoni és irodai használatra alkalmas Garmin AC-DC
adapter vásárlásához keressen fel egy Garmin
márkakereskedést, vagy látogasson el a www.garmin.com
oldalra.
A készülék karbantartása
FIGYELEM!
Óvja az eszközt a leeséstől.
Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek
kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.
Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel,
ellenkező esetben károsodás léphet fel.
A külső borítás tisztítása
FIGYELEM!
A kémiai tisztítóanyagok és oldószerek kárt okozhatnak a
műanyag részekben.
1 Tisztítsa meg az eszköz külső borítását (nem az
érintőképernyőt) egy enyhe hatású tisztítószerrel.
2 Törölje tisztára az eszközt.
Az érintőképernyő tisztítása
1 Használjon egy puha, tiszta és szöszmentes ruhát.
2 Szükség esetén enyhén nedvesítse be a ruhát tiszta vízzel.
3 Nedves ruha használata esetén kapcsolja ki a készüléket és
válassza azt le az áramforrásról.
4 Óvatosan tisztítsa meg a képernyőt a ruhával.
Függelék
2 Távolítsa el a záróelemet, az ezüst csúcsot Á, és a
biztosítékot Â.
3 Helyezzen be egy új, 3 amperes olvadóbiztosítékot.
4 Helyezze az ezüst csúcsot a záróelemre.
5 Csavarja vissza a záróelemet a jármű tápkábeléhez Ã.
Felszerelés a műszerfalra
FIGYELEM!
A rögzítéshez használt tartós matricát rendkívül nehéz
eltávolítani a felragasztást követően.
A készülék műszerfalra történő felszerelésénél lehetőség van
egy opcionális rögzítőkorong használatára, amivel megfelelővé
teheti a rögzítést egyes államokban érvényes előírásoknak.
További információ a www.garmin.com webhelyen található.
1 Tisztítsa meg és törölje szárazra a műszerfalat, ahová a
korongot helyezni kívánja.
2 Távolítsa el a korong alsó részén található ragadós részen
található borítást.
3 Helyezze a korongot a műszerfalra.
4 Távolítsa el a korong felső részén található átlátszó
műanyagborítást.
5 Helyezze a tapadókorongos tartót a korong tetejére.
6 Hajtsa le a fogantyút (a korong irányába).
A készülék, a tartó és a tapadókorong
eltávolítása
Az eszköz eltávolítása a tartóból
1 Nyomja meg a tartón a kioldógombot.
2 Döntse előre a készüléket.
A tartó eltávolítása a tapadókorongról
1 Forgassa el a tartót bal vagy jobb irányba.
2 Alkalmazzon enyhe nyomást, amíg a tartón található aljzat el
nem válik a tapadókorongon található golyótól.
A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről
1 Hajtsa le a tapadókorongon található fogantyút maga felé.
2 Húzza a tapadókorongon található fület maga felé.
19
Készülékadatok
További térképek vásárlása
1 Tekintse meg eszközének termékoldalát a (www.garmin.com)
weboldalon.
2 Kattintson a Térképek lapra.
3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
Térfigyelő kamerák
FIGYELEM!
A Garmin nem vállal felelősséget az egyéni érdekes helyek vagy
a térfigyelő kamera adatbázisokban található információk
pontosságáért és a használatuk következményeiért.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden régió és terméktípus
esetében elérhető.
Egyes területek és terméktípusok esetében rendelkezésre
állnak a biztonsági kamerák elhelyezkedésére és a
sebességkorlátozásra vonatkozó információk. Ezen információk
elérhetőségének és kompatibilitásának ellenőrzésére, valamint
előfizetést váltani vagy egyszeri frissítést vásárolni a
www.garmin.com/safetycameras oldalon van lehetőség.
Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat vagy
megújíthatja előfizetését.
Ha már rendelkezik biztonságikamera-előfizetéssel, akkor a
http://my.garmin.com oldalon érheti el a frissítéseket. Érdemes
gyakran frissíteni a biztonságikamera-adatokat.
Bizonyos régiókban egyes készülékekhez gyárilag mellékeljük
az alap biztonságikamera-adatokat. A mellékelt adatok
ugyanakkor nem foglalják magukban a frissítéseket, vagy egy
előfizetést.
Egyéni érdekes helyek
Az egyéni érdekes helyek (ÉH) testreszabott pontok a térképen.
Ezek tartalmazhatnak figyelmeztetéseket, amelyek jelzik, ha egy
kijelölt pont közelébe ér, vagy ha gyorsabban közlekedik a
megadott sebességnél.
Az ÉH betöltő alkalmazás telepítése
Egyéni érdekes helyeket tartalmazó listákat hozhat létre és
tölthet le a számítógépre, majd onnan az ÉH betöltő alkalmazás
segítségével telepítheti azokat a készülékre.
1 Tekintse meg a www.garmin.com/poiloader weboldalt.
2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A POI Loader alkalmazás súgófájljainak használata
A POI Loader alkalmazás további részleteiről lásd a súgófájlt.
Nyissa meg a POI Loader alkalmazást, és kattintson a Súgó
menüre.
Egyéni érdekes helyek keresése
Mielőtt az egyéni érdekes helyek keresését megkezdené, fel kell
töltenie az egyéni érdekes helyeket a készülékére a POI Loader
(Érdekes helyek betöltője) szoftver segítségével (Az ÉH betöltő
alkalmazás telepítése, 20. oldal).
1 Válassza ki a Hova? > Kategóriák lehetőséget.
2 Görgetéssel jusson el az Egyéb kategóriák részhez, majd
válasszon kategóriát.
Kiegészítők vásárlása
Tekintse meg a http://buy.garmin.com weboldalt.
Specifikációk
Vízellenállás
IEC 60529 IPX7
Üzemi hőmérséklettartomány
-20 – 55 °C (-4 – 131 °F)
Töltési hőmérséklet
0 – 45 °C (32 – 113 °F)
Hálózati bemenet (CLA,
motorkerékpár vagy külső
forrás)
8–28 V DC
Hálózati bemenet (USB)
5 V ± 0,25 V
Akkumulátor üzemideje
Legfeljebb 4 óra, használattól és beállításoktól függően
Teleptípus
Cserélhető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor feszültségtar- 3,5 V – 4,1 V
tománya
Rádiófrekvencia-protokoll
2,4 GHz-es ANT+ vezeték nélküli
kommunikációs protokoll (a VIRB Remotehoz)
2,4 GHz-es ANT (az abroncsnyomásfigyelő rendszerhez)
®
®
Hibaelhárítás
A készülék nem fogadja a műholdas jeleket
• Ellenőrizze, hogy a GPS-szimulátor kikapcsolt állapotban
van-e (Navigációs beállítások, 17. oldal).
• Vigye a készüléket garázson kívülre, és magas épületektől
és fáktól távol eső helyre.
• Néhány percig maradjon egyhelyben.
A készülék nem töltődik a járművemben
• Ellenőrizze a biztosítékot a jármű tápkábelében (A biztosíték
cseréje a jármű tápkábelénél, 19. oldal).
• Ellenőrizze, hogy a jármű be van-e kapcsolva, és ellátja-e
árammal a tápaljzatot.
• Ellenőrizze, hogy a járműben lévő hőmérséklet 0 és 45 °C
(32 és 113 °F) között van-e.
• Ellenőrizze, hogy nincs-e kiégve a biztosíték a jármű
tápaljzatában.
Az akkumulátor viszonylag hamar lemerül
• Csökkentse a kijelző fényerejét (Megjelenítési beállítások,
18. oldal).
• Csökkentse a kijelző kikapcsolásához beállított időt
(Megjelenítési beállítások, 18. oldal).
• Csökkentse a hangerőt (A hangerő beállítása, 3. oldal).
• Kapcsolja ki a Bluetooth vezeték nélküli technológiát
(Bluetooth kikapcsolva, 18. oldal).
• Állítsa a készüléket alvó üzemmódba, amikor nem használja
(Alvó üzemmód – Be- és kilépés, 3. oldal).
• Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékleti
hatásoknak.
• Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak.
Az akkumulátor-mérőműszer nem tűnik
pontosnak
1 Hagyja a készüléket teljesen lemerülni.
2 Töltse fel teljesen a készüléket a töltési folyamat
megszakítása nélkül.
20
Készülékadatok
A készülékem nem jelenik meg cserélhető
meghajtóként a Sajátgépben
A legtöbb Windows számítógépen a készülék Médiaátviteli
Protokoll (MTP) segítségével csatlakozik. MTP üzemmódban a
készülék hordozható eszközként jelenik meg, nem pedig
cserélhető meghajtóként. Az MTP üzemmódot támogatja a
Windows 7, Windows Vista és Windows XP Service Pack 3
Windows Media Player 10 esetén.
®
A készülékem nem jelenik meg hordozható
eszközként a Sajátgépben
A Mac számítógépeken és egyes Windows számítógépeken a
készülék USB tömegtároló üzemmódban csatlakozik. USB
tömegtároló üzemmódban a készülék cserélhető meghajtóként
vagy kötetként jelenik meg, nem pedig hordozható eszközként.
Windows esetén a Windows XP Service Pack 3 előtti verziók az
USB tömegtároló üzemmódot használják.
A készülékem sem hordozható eszközként,
sem cserélhető meghajtóként nem jelenik
meg a Sajátgépben
1 Húzza ki az USB-kábelt a számítógépből.
2 Kapcsolja ki a készüléket.
3 Dugja be az USB-kábelt a számítógép USB-portjába és a
készülékbe.
TIPP: a készüléket közvetlenül a számítógép USB-portjához
csatlakoztassa és ne USB elosztóhoz.
A készülék automatikusan bekapcsol és MTP üzemmódba vagy
USB tömegtároló üzemmódba lép. A készülék képernyőjén
megjelenik egy kép, amely mutatja, hogy a készülék és a
számítógép csatlakoznak egymáshoz.
Hibaelhárítás
21
Tárgymutató
Szimbólumok
2D térképnézet 9
3D térképnézet 9
A
a készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 19
motorbicikli 1
tapadókorong 19
a készülék regisztrálása 3
abroncsnyomás
alvó üzemmód 14
érzékelők 13, 14
profilok 13
riasztások 14
akkumulátor
behelyezés 1
maximalizálás 20
problémák 20
töltés 4, 19, 20
alacsony üzemanyagszint figyelmeztetés 8
alaphelyzetbe állítás
eszköz 3
útadatok 9
alvó üzemmód 3, 14
az eszköz tisztítása 19
azonosítószám 18
B
beállítások 17, 18
beállítások visszaállítása 19
bekapcsológomb 3
billentyűzet 4
kiosztás 18
nyelv 18
biztosíték, módosítás 19
Bluetooth technológia 10
beállítások 18
bekapcsolás 9, 10
kikapcsolás 10, 18
társított eszköz törlése 11
C
címek, keresés 5
E
egyéni érdekes helyek 20
elkerülések 18
kikapcsolás 8
terület 8
testreszabás 8
törlés 8
út 8
útjellemzők 7
előfizetések, Garmin élő szolgáltatások 11
eszköz testreszabása 17
eszköz tisztítása 19
EULA-k 18
extrák, egyéni érdekes helyek 20
F
fájlok
átvitel 17
támogatott típusok 16
fedélzeti számítógép, adatok nullázása 9
felhasználói adatok 16
törlés 17
felszerelés a műszerfalra 19
fényerő 3
fordulólista 9
forgalmi kamerák 16
megjelenítés 16
forgalom 15, 16, 18
adatok 16
események 16
kamerák 16
riasztások 9
térkép 16
22
további lehetséges útvonal 15, 16
trafficTrends 16
frissítés
szoftver 3
térképek 3
G
Garmin élő szolgáltatások, előfizetés a
következőre 11
Garmin Élő szolgáltatások 11
Garmin Express 3
a készülék regisztrálása 3
szoftver frissítése 3
geocaching 5
GPS 4
Gy
Gyorskeresés 4
H
haladási irányok 9
hang, közeledési pontok 18
hangerő, beállítás 3
hangutasítások 9
hazautazás 5
headset, párosítás 10, 11
helyek 4, 5, 14
aktuális 6
hívás 10
jelenlegi 9
keresés 5
legutóbbi találatok 5
mentés 6
otthon beállítása 5
szimulált 6
helyek keresése. 4 Lásd még: helyek
címek 5
kategóriák 4
koordináták 5
útkereszteződések 5
városok 5
hibaelhárítás 20, 21
hívások 10
előzmények 10
fogadás 10
hívásvárakoztatás 10
kezdeményezés 10
névjegyek 10
otthoni 11
tárcsázás 10
hívások fogadása 10
Hol vagyok? 6, 9
I
időbeállítások 4, 18
időjárás 15
radar 15
útviszonyok 15
irányok 9
iránytű 14
J
jelenlegi hely 9
K
kábelek, motoros tartó 1
kamerák, biztonság 20
képernyő, fényerő 3
képernyőfotók 18
képernyőgombok 4
keresési terület módosítása 5
keresősáv 5
kerülőutak 7
készülék felszerelése
a készülék eltávolítása a tartóból 2
autó 2
műszerfal 19
készülék karbantartása 19
készülék töltése 4, 19, 20
készülékazonosító 18
kiegészítők 20
kihangosított hívás 9
koordináták 5
következő, szolgáltatás keresése 7
következő forduló 9
közeledési riasztások, beállítások 18
közlekedés 16
akadályok keresése 16
események 16
közlekedési módok 4
módosítás 12
L
legutóbb talált helyek 5
lopás, elkerülés 19
M
médialejátszó 12
megjelenítési beállítások 18
memóriakártya 16
behelyezés 16
mentés, jelenlegi hely 6
mentett helyek 6, 12
kategóriák 6
szerkesztés 6
törlés 6
microSD kártya. 16 Lásd még: memóriakártya
behelyezés 16
motoros tartó, kábelek 1
műholdas jelek
keresés 4
megjelenítés 4
myGarmin, Üzenetek 15
myTrends, útvonalak 7
N
navigáció 7
beállítások 17
légvonalban 8
útvonalak előnézete 6
navigáció terepen 8
Ny
nyelv
beszéd nyelve 18
billentyűzet 18
nyomvonalak 13
O
otthon
hely szerkesztése 5
helyek beállítása 5
utazás 5
otthoni
hívás 11
telefonszám 10
P
parancsikonok 4
hozzáadás 4
törlés 4
parkoló 5
legutóbbi hely 14
párosítás
headset 10, 11
telefon 10
R
riasztások, forgalom 9
S
Smartphone Link 11
csatlakozás 11
Garmin Élő szolgáltatások 11
specifikációk 20
súgó. 11 Lásd még: terméktámogatás
Sz
számítógép
csatlakozás 17
csatlakoztatás 21
szélességi és hosszúsági fok 5
Tárgymutató
szervizelőzmények
bejegyzések 14, 15
kategóriák 15
szerkesztés 15
törlés 15
szimulált helyek 6
szoftver
frissítés 3
verzió 18
szolgáltatás keresése, következő 7
T
tapadókorong 19
tápkábelek 19
biztosíték, csere 19
tárcsázás 10
társítás, társított eszköz törlése 11
tartó, eltávolítás 19
tartó eltávolítása 19
telefon, párosítás 10, 11
telefonhívások 10
fogadás 10
hanghívás 10
hívásvárakoztatás 10
némítás 10
tárcsázás 10
telefonkönyv 10
térfigyelő kamerák, előfizetések 20
térkép, adatmező 9
térkép nézete
2D 9
3D 9
térkép perspektíva 9
térképek 5, 7, 17
frissítés 3
részletesség szintje 17
rétegek 8
téma 17
útvonalak megjelenítése 9
vásárlás 20
térképeszközök 17
térképrétegek, testreszabás 8
termékregisztráció 3
terméktámogatás 11
testreszabás, elkerülések 8
törlés
összes felhasználói adat 17
szervizbejegyzések 15
szervizkategóriák 15
társított Bluetooth eszköz 11
utazások 12
TracBack 13
trafficTrends 16
kikapcsolás 16
U
USB, leválasztás 17
utazási előzmény 18
utazások átnevezése 12
utazástervező 11, 12
utazás szerkesztése 12
Ü
üzemanyag-fogyasztás, mérése 8
V
vezeték nélküli fejhallgató 9
vezeték nélküli headset 9
vezetékek, bekapcsológomb 19
VIRB távirányító 14
Tárgymutató
23
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising