Garmin zūmo® 590LM Priročnik za uporabo
zūmo 590
®
Priročnik za uporabo
Junij 2015
Natisnjeno na Tajvanu
190-01706-43_0E
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin.
Garmin si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije.
Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko poiščete na www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , logotip Garmin, TracBack , VIRB in zūmo so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ in trafficTrends™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih
podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
Oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. microSD™ je blagovna znamka družbe
SD-3C. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah. Mac je blagovna znamka družbe
Apple Computer, Inc. PANDORA , logotip Pandora in celostna podoba Pandora so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Pandora Media,
Inc, ki jih uporabljamo z dovoljenjem.
®
®
®
®
Ta izdelek je potrjen v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
Kazalo vsebine
Uvod................................................................................ 1
Namestitev baterije ..................................................................... 1
Namestitev naprave na motor ..................................................... 1
O napajalnih nosilnih kablih ................................................... 1
Namestitev nosilca na krmilu ................................................. 1
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju ................ 1
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu ................... 2
Namestitev naprave v nosilec za motocikel ........................... 2
Namestitev naprave v avtomobil ................................................. 2
Odstranjevanje naprave z nosilca za motocikel ......................... 2
Podpora in posodobitve .............................................................. 2
Nastavitev programa Garmin Express ................................... 2
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express .................................................. 2
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega .................................. 3
Izklop naprave ............................................................................ 3
Ponovni zagon naprave ......................................................... 3
Nastavljanje svetlosti zaslona ..................................................... 3
Nastavitev glasnosti .................................................................... 3
Ikone vrstice stanja ..................................................................... 3
Iskanje signalov GPS ............................................................. 4
Načini prevoza ....................................................................... 4
Informacije o bateriji ............................................................... 4
Nastavljanje časa ................................................................... 4
Uporaba tipk na zaslonu ............................................................. 4
Uporaba tipkovnice na zaslonu .................................................. 4
O bližnjicah ................................................................................. 4
Dodajanje bližnjice ................................................................. 4
Odstranjevanje bližnjice ......................................................... 4
Iskanje lokacij................................................................. 4
Lokacije .......................................................................................4
Iskanje lokacije po kategoriji .................................................. 4
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje ....................................... 4
Spreminjanje območja iskanja ............................................... 4
Orodja za iskanje ........................................................................ 5
Iskanje naslova ...................................................................... 5
Iskanje križišča ....................................................................... 5
Iskanje mesta ......................................................................... 5
Iskanje lokacije z uporabo koordinat ...................................... 5
Začetek načrtovane poti z zemljevidom ................................. 5
Shranjevanje domače lokacije .................................................... 5
Pot domov .............................................................................. 5
Urejanje informacij o domači lokaciji ...................................... 5
Iskanje nedavno najdenih lokacij ................................................ 5
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij .......................... 5
Iskanje parkirnih mest ................................................................. 5
Nastavitev simuliranega položaja ............................................... 5
Shranjevanje lokacij .................................................................... 5
Shranjevanje položaja ............................................................ 5
Shranjevanje trenutne lokacije ............................................... 5
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije .................. 5
Urejanje shranjene lokacije .................................................... 5
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji ................................ 6
Izmenjava shranjene lokacije ................................................. 6
Brisanje shranjene lokacije .................................................... 6
Navigacija........................................................................ 6
Začetek načrtovane poti ............................................................. 6
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti ...................... 6
Predogled več načrtovanih poti ............................................. 6
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije .................. 6
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami ................... 6
Načrtovana pot na zemljevidu .................................................... 6
Uporaba zemljevida ............................................................... 6
Kazalo vsebine
Dodajanje točke načrtovani poti ............................................. 6
Preskok točke na načrtovani poti ........................................... 7
Izbira obvoza .......................................................................... 7
Ustavitev načrtovane poti ....................................................... 7
Uporaba predlaganih načrtovanih poti ................................... 7
O možnosti Pred vami ................................................................ 7
Iskanje destinacij pred vami ................................................... 7
Izogibanje tipom cest in manevrom ............................................ 7
O izogibanjih po meri .................................................................. 7
Izogibanje območju ................................................................ 7
Izogibanje cesti ...................................................................... 7
Onemogočanje izogibanja po meri ........................................ 7
Brisanje izogibanj po meri ...................................................... 7
Navigacija izven cest .................................................................. 7
Merjenje goriva ........................................................................... 7
Omogočanje merjenja goriva ................................................. 7
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva ................................ 8
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za
gorivo ..................................................................................... 8
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva ........... 8
Strani zemljevida ............................................................ 8
Prilagajanje zemljevida ............................................................... 8
Prilagajanje plasti zemljevida ................................................. 8
Ogled dnevnika potovanja ..................................................... 8
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu ........................ 8
Spreminjanje perspektive zemljevida ..................................... 8
Ogled dejavnosti na načrtovani poti ........................................... 8
Ogled seznama zavojev ......................................................... 8
Ogled naslednjega zavoja ..................................................... 8
Ogled odcepov ....................................................................... 8
Ogled prometnih opozoril ....................................................... 8
Ogled strani Informacije o potovanju ..................................... 8
Ogled informacij o trenutni lokaciji .............................................. 9
Iskanje bližnjih storitev ........................................................... 9
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije .......................... 9
Prostoročne funkcije...................................................... 9
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth ............................ 9
O brezžičnih slušalkah ................................................................ 9
Povezovanje brezžičnih slušalk ............................................. 9
O prostoročnem klicanju ............................................................. 9
Združevanje s telefonom ........................................................ 9
Klicanje .................................................................................. 9
Sprejemanje klica ................................................................... 9
Uporaba zgodovine klicev .................................................... 10
Uporaba možnosti med klicem ............................................. 10
Shranjevanje domače telefonske številke ............................ 10
Združevanje z dodatnimi napravami Bluetooth ........................ 10
Brisanje združene naprave Bluetooth ....................................... 10
Uporaba programov..................................................... 10
Uporaba pomoči ....................................................................... 10
Iskanje tem pomoči .............................................................. 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Prenos programa Smartphone Link ..................................... 10
Povezovanje s programom Smartphone Link ...................... 10
Storitve Garmin Live ............................................................ 10
Načrtovanje potovanja .............................................................. 11
Načrtovanje potovanja ......................................................... 11
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem ................... 11
Navigacija po shranjenem potovanju ................................... 11
Urejanje shranjenega potovanja .......................................... 11
Izmenjava potovanj .............................................................. 11
Ustvarjanje povratne načrtovane poti ....................................... 11
Predvajalnik .............................................................................. 11
Spreminjanje vira predstavnosti ........................................... 11
Storitev Pandora ....................................................................... 11
i
Prenos programa Pandora ................................................... 11
Uporaba funkcije Pandora ................................................... 12
Preklapljanje postaj .............................................................. 12
Sledi .......................................................................................... 12
Ogled informacij o sledi ........................................................ 12
TracBack® ................................................................................ 12
Sledenje nedavni sledi ......................................................... 12
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje .......................... 12
Tlak v pnevmatikah ................................................................... 12
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah ........................... 12
Namestitev senzorjev na pnevmatike .................................. 13
Opozorila o tlaku v pnevmatikah .......................................... 13
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah ............. 13
Uporaba kompasa .................................................................... 13
Daljinski upravljalnik za VIRB ................................................... 13
Upravljanje športne kamere VIRB ........................................ 13
Iskanje zadnjega parkirnega mesta .......................................... 13
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev .................................. 13
Beleženje zgodovine servisa .................................................... 13
Dodajanje kategorije storitev ................................................ 13
Brisanje kategorij storitev ..................................................... 13
Preimenovanje servisnih kategorij ....................................... 13
Brisanje servisnih zapisov .................................................... 14
Urejanje servisnega zapisa .................................................. 14
Ogled vremenske napovedi ...................................................... 14
Ogled vremena blizu drugega mesta ................................... 14
Ogled vremenske slike ......................................................... 14
Ogled vremenskih opozoril .................................................. 14
Ogled razmer na cesti .......................................................... 14
Ogled sporočil myGarmin ......................................................... 14
Promet ........................................................................... 14
Promet na načrtovani poti ......................................................... 14
Ogled prihajajočega prometa ............................................... 14
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti .............. 14
Ogled prometa na zemljevidu .............................................. 14
Promet v vašem območju ......................................................... 15
Iskanje prometnih dogodkov ................................................ 15
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu ........................... 15
Razumevanje prometnih informacij .......................................... 15
O prometnih kamerah ............................................................... 15
Shranjevanje prometne kamere ........................................... 15
Ogled prometne kamere ...................................................... 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
Onemogočanje funkcije trafficTrends .................................. 15
Omogočanje prometnih informacij ....................................... 15
Nastavitve prometnih informacij ................................................ 17
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa časa ......................... 17
Nastavitve jezika in tipkovnice .................................................. 17
Nastavitve naprave in zasebnosti ............................................. 17
Nastavitve bližinskih opozoril .................................................... 17
Povrnitev tovarniških nastavitev ............................................... 17
Dodatek ......................................................................... 17
Napajalni kabli .......................................................................... 17
Polnjenje naprave ................................................................ 17
Nega naprave ........................................................................... 17
Čiščenje zunanjega ohišja ................................................... 17
Čiščenje zaslona na dotik .................................................... 17
Preprečevanje kraje ............................................................. 18
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila ......................... 18
Namestitev na armaturno ploščo .............................................. 18
Odstranjevanje naprave, nosilca in vakuumskega prijemala .... 18
Odstranjevanje naprave z nosilca ........................................ 18
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala ............ 18
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla .................................................................................... 18
Nakup dodatnih zemljevidov ..................................................... 18
Varnostne kamere .................................................................... 18
Uporabniške destinacije ............................................................ 18
Nameščanje programa POI Loader ..................................... 18
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader ......................... 18
Iskanje uporabniških destinacij ............................................ 18
Nakup dodatne opreme ............................................................ 18
Informacije o napravi ................................................... 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Odpravljanje težav ........................................................ 19
Naprava ne pridobi satelitskih signalov .................................... 19
Naprava se v vozilu ne polni ..................................................... 19
Baterija ne ostane dolgo napolnjena ........................................ 19
Merilnik baterije ni natančen ..................................................... 19
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot odstranljiv
pogon ........................................................................................ 19
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot prenosna
naprava ..................................................................................... 19
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot prenosna naprava
niti kot odstranljiv pogon ........................................................... 19
Kazalo............................................................................ 20
Upravljanje podatkov................................................... 15
Upravljanje podatkov ................................................................ 15
Vrste datotek ............................................................................. 15
O pomnilniških karticah ............................................................. 15
Nameščanje pomnilniške kartice ......................................... 15
Priklop naprave na računalnik .................................................. 15
Prenašanje podatkov iz računalnika ......................................... 15
Izključitev kabla USB ........................................................... 15
Brisanje datotek ........................................................................ 16
Prilagajanje naprave.................................................... 16
Nastavitve zemljevida in vozila ................................................. 16
Omogočanje zemljevidov ..................................................... 16
Prilagajanje orodij zemljevida .............................................. 16
Nastavitve navigacije ................................................................ 16
Nastavitve načina izračuna .................................................. 16
Izogibanje cest s cestnino .................................................... 16
Izogibanje vinjetam .............................................................. 16
Nastavitve zaslona .................................................................... 16
BluetoothNastavitve za ............................................................. 17
Izključujem Bluetooth ........................................................... 17
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Naprava mora biti nameščena na primerno in varno mesto na
vašem motorju, glede na razpoložljive vire napajanja in varno
usmerjanje kablov.
Namestitev baterije
1 Obroček vratc za baterijo zavrtite v nasprotni smeri urinega
kazalca in jih odstranite.
À
Á
Nosilec za motor
Neizolirane žice s stekleno varovalko za priključitev na napajanje
(do napajanja motorja)
Namestitev nosilca na krmilu
Naprava vključuje dele za dve možnosti namestitve nosilca na
krmilu. Nosilci po meri lahko potrebujejo dodatno strojno opremo
(http://www.ram-mount.com).
Namestitev U-vijaka in nosilca na krmilu
2 V embalaži izdelka poiščite litij-ionsko baterijo.
3 Če je treba, v napravo vstavite kartico microSD™.
1 U-vijak À namestite okoli nosilca na krmilu Á, in privijte
konce skozi nosilec na krmilu Â.
4 Vstavite baterijo s kablom na vrhu.
5 Priključek baterije Á vstavite v vrata za baterijo Â.
2 Privijte matice, da zavarujete nosilec.
OPOMBA: priporočen vrtilni moment je 50 lbf-pol (5,65 Nm).
Ne prekoračite vrtilnega momenta 80 lbf-pol (9,04 Nm).
Nameščanje nosilca krmila na nosilec sklopke ali zavornega
sklopa
1 Odstranite dva tovarniška vijaka z nosilca sklopke ali
zavornega sklopa À.
6 Zaprite vratca baterije in pritrdite obroček vratc za baterijo.
Namestitev naprave na motor
O napajalnih nosilnih kablih
OPOZORILO
Garmin močno priporoča, da napravo namesti izkušen
inštalater z ustreznim znanjem o električnih sistemih. Nepravilno
ožičenje napajalnega kabla lahko povzroči poškodbe na vozilu
ali bateriji in telesne poškodbe.
®
Uvod
OPOMBA: priložena sta 1/4-palčni standardni in M6 vijak.
Določite velikost tovarniških vijakov na nosilcu sklopke/
zavornega sklopa.
2 Privijte nove vijake Á skozi nosilec na krmilu, distančnike Â
in nosilec sklopke ali zavornega sklopa.
3 Privijte vijake, da zavarujete nosilec.
Priključitev osnovne plošče na nosilec na motorju
OBVESTILO
Neposreden trajen stik z osnovno ploščo ali s katerim koli delom
motocikla lahko sčasoma poškoduje nosilec. Te vrste poškodb
preprečite tako, da med nosilec in osnovno ploščo postavite
1
distančnike in zagotovite, da se noben del naprave ali nosilca ne
dotika motocikla.
1 Privijte vijake M4 x 20 mm z nizko cilindrično glavo À skozi
tesnilo Á, nosilec, distančnike  in osnovno ploščo Ã.
Namestitev naprave v avtomobil
OBVESTILO
Pred namestitvijo naprave si preberite o zakonih, ki se nanašajo
na nameščanje na vetrobransko steklo.
OPOZORILO
Izdelek vsebuje litij-ionsko baterijo. Če želite preprečiti možnost
poškodb oseb ali naprave, ki jo lahko povzroči izpostavljenost
baterij visoki temperaturi, je ne izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
Ne uporabljajte vakuumskega nosilca na motorju.
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
1 Napajalni kabel avtomobila À priključite v priključek Á na
nosilcu.
2 Privijte matice, da zavarujete osnovno ploščo.
Priključitev osnovne plošče na nosilec na krmilu
1 Poravnajte kroglico nosilca na krmilu À in kroglico osnovne
plošče Á z obema koncema dvojnega vtičnega kraka Â.
2 Z vakuumskega nosilca odstranite zaščitno plastiko.
3 Vetrobransko steklo in vakuumsko prijemalo očistite in
4
5
6
7
2
3
4
5
Vstavite obe kroglici v dvojni vtični krak.
Rahlo privijte gumb.
Prilagodite za optimalno gledanje in delovanje.
Privijte gumb, da zavarujete nosilec.
Namestitev naprave v nosilec za motocikel
1 Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
8
osušite s krpo, ki ne pušča vlaken.
Vakuumsko prijemalo  pritisnite na vetrobransko steklo in
pomaknite ročico à nazaj proti steklu.
Nosilec Ä pritrdite na nastavek vakuumskega nosilca.
Napravo s spodnjim delom vstavite v nosilec.
Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
Drug konec napajalnega kabla avtomobila vključite v vtičnico.
Odstranjevanje naprave z nosilca za
motocikel
1 Pritisnite gumb za sprostitev na stranskem delu nosilca.
2 Dvignite napravo ven.
Podpora in posodobitve
Garmin Express™ omogoča napravam Garmin preprost dostop
do teh storitev. Nekatere storitve za vašo napravo morda niso
na voljo.
• Registracija izdelka
• Priročniki za naprave
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov, kart ali prog
• Vozila, glasovi in drugi dodatki
Nastavitev programa Garmin Express
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite www.garmin.com/express.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
2 Napravo nagnite nazaj, dokler se ne zaskoči v pravilen
položaj.
3 Če zapah na vrhu nosilca ostane odprt, ga pritisnite navzdol.
2
Posodabljanje zemljevidov in programske opreme s
programom Garmin Express
S programsko opremo Garmin Express lahko prenašate in
nameščate najnovejše posodobitve zemljevidov in programske
Uvod
opreme za napravo. S posodobitvami zemljevidov vam bodo na
voljo najnovejši razpoložljivi kartografski podatki, s katerimi bo
naprava še naprej izračunavala natančne in učinkovite
načrtovane poti do cilja. Garmin Express je na voljo za
računalnike Windows in Mac .
1 V računalniku obiščite www.garmin.com/express.
®
®
Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega
Ko naprave ne uporabljate, lahko v stanju pripravljenosti
varčujete z energijo baterije. V načinu pripravljenosti naprava
porablja zelo malo energije in se lahko takoj prebudi za uporabo.
NAMIG: napravo lahko hitreje napolnite tako, da jo med
polnjenjem preklopite v način mirovanja.
Pritisnite tipko za vklop/izklop À.
2 Izberite možnost:
• Če želite program namestiti v računalnik Windows, izberite
Prenos za Windows.
• Če želite program namestiti v računalnik Mac, izberite
Prenos za Mac.
3 Odprite preneseno datoteko in za dokončanje namestitve
sledite navodilom na zaslonu.
4 Zaženite Garmin Express.
5 Napravo Garmin na računalnik priklopite s kablom USB.
Izklop naprave
1 Držite tipko za vklop/izklop, dokler se na zaslonu ne prikaže
poziv.
Poziv se prikaže po petih sekundah. Če tipko za vklop/izklop
spustite, preden se prikaže poziv, se naprava preklopi v
stanje pripravljenosti.
2 Izberite Izklop.
Ponovni zagon naprave
Če naprava preneha delovati, jo lahko zaženete znova.
Pritisnite in 12 sekund držite tipko za vklop/izklop.
Nastavljanje svetlosti zaslona
1 Izberite Nastavitve > Zaslon > Svetlost.
2 S premikanjem drsnika nastavite želeno osvetlitev.
6 Kliknite Dodaj napravo.
Programska oprema Garmin Express zazna napravo.
7 Kliknite Dodaj napravo.
8 Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje naprave v
programsko opremo Garmin Express.
Ko je nastavitev končana, programska oprema Garmin
Express poišče posodobitve zemljevidov in programske
opreme za napravo.
9 Izberite možnost:
• Za namestitev vseh razpoložljivih posodobitev kliknite
Namesti vse.
• Za namestitev ene posodobitve kliknite Prikaz
podrobnosti in izberite posodobitev.
Nastavitev glasnosti
Preden lahko spreminjate glasnost, morate napravo priklopite na
napajan nosilec ali slušalke prek brezžične tehnologije
Bluetooth .
1 Izberite Glasnost.
2 Izberite možnost:
• Glasnost nastavite z drsnikom.
• Za izklop zvoka naprave izberite .
• Za dodatne možnosti izberite .
®
Ikone vrstice stanja
Vrstica stanja je na vrhu glavnega menija. Ikone v vrstici stanja
prikazujejo informacije o funkcijah naprave. Nekatere ikone
lahko izberete in spremenite nastavitve ali si ogledate dodatne
informacije.
Stanje signala GPS
Stanje tehnologije Bluetooth (se prikaže, ko je omogočeno
Bluetooth)
Indikator načina prevoza
Trenutni čas
Stanje baterije
Povezano s programom Smartphone Link
Programska oprema Garmin Express prenese in namesti
posodobitve v vašo napravo. Posodobitve zemljevidov so zelo
velike, zato lahko postopek na počasnejših internetnih
povezavah traja dolgo časa.
Uvod
Temperatura
Stanje goriva
3
Iskanje signalov GPS
Če želite napravo uporabiti za navigacijo, mora poiskati signale
satelitov.
v vrstici stanja označuje moč signala. Iskanje
satelitskega signala lahko traja nekaj minut.
1 Vklopite napravo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
3 Po potrebi pojdite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
Ogled stanja signala GPS
Pritisnite in tri sekunde držite
.
Načini prevoza
Usmerjanje in navigacija se izračunavata drugače glede na
način prevoza. Trenutni način transporta označuje ikona v vrstici
stanja.
Način avtomobila
Način motocikla
Način izven poti
Izbira načina prevoza
Izberite
.
Informacije o bateriji
Ko baterijo priklopite na napajanje, se začne polniti.
v vrstici stanja prikazuje stanje notranje baterije.
2 Izberite želeno bližnjico.
3 Ponovno izberite želeno bližnjico za potrditev.
Iskanje lokacij
Lokacije
V napravo naloženi podrobni zemljevidi vsebujejo lokacije, na
primer restavracije, hotele in avtomobilske servise, ter podrobne
informacije o ulicah. S kategorijami lahko poiščete bližnja
podjetja in znamenitosti. Iščete lahko tudi naslove, koordinate,
mesta in križišča.
Iskanje lokacije po kategoriji
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Po potrebi izberite podkategorijo.
4 Izberite lokacijo.
Iskanje znotraj kategorije
Po iskanju destinacije lahko določene kategorije prikažejo
seznam hitrih iskanj, ki prikazuje zadnje štiri izbrane destinacije.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite kategorijo ali Kategorije.
3 Izberite kategorijo.
4 Če je na voljo, izberite destinacijo s seznama hitrih iskanj.
Nastavljanje časa
1 V glavnem meniju izberite uro.
2 Izberite možnost:
• Če želite čas samodejno nastaviti z informacijami GPS,
izberite Samodejno.
• Če želite čas nastaviti ročno, povlecite številke navzgor ali
navzdol.
Uporaba tipk na zaslonu
•
•
•
•
•
Izberite , da se vrnete na prejšnji zaslon.
Če se želite hitro vrniti v glavni meni, držite .
Če si želite ogledati več izbir, izberite ali .
Držite ali za hitrejše pomikanje.
Izberite
za ogled menija z možnostmi za trenutni zaslon.
5 Po potrebi izberite ustrezno destinacijo.
Iskanje lokacije z vrstico za iskanje
Bližnjice lahko dodate v meni Kam?. Bližnjica lahko kaže na
lokacijo, kategorijo ali orodje za iskanje.
V meniju Kam? je lahko največ 36 bližnjičnih ikon.
1 Izberite Kam? > Dodaj bližnjico.
2 Izberite element.
Z vrstico za iskanje lahko lokacije iščete tako, da vnesete
kategorijo, ime blagovne znamke, naslov ali ime mesta.
1 Izberite Kam?.
2 Izberite Vnesite iskanje v vrstico za iskanje.
3 Vnesite celotni ali del iskalnega izraza.
Predlagani iskalni izrazi se pojavijo pod vrstico za iskanje.
4 Izberite možnost:
• Če želite poiskati vrsto dejavnosti, vnesite ime kategorije
(na primer "kina").
• Če želite poiskati podjetje po imenu, vnesite celotno ime
ali njegov del.
• Če želite poiskati naslov v bližini, vnesite hišno številko in
ime ulice.
• Če želite poiskati naslov v drugem mestu, vnesite hišno
številko, ime ulice, mesto in državo.
• Če želite poiskati mesto, vnesite mesto in državo.
• Če želite poiskati koordinate, vnesite zemljepisno širino in
dolžino.
5 Izberite možnost:
• Če želite iskati s predlaganim iskalnim izrazom, ga
izberite.
• Za iskanje z vnesenim besedilom izberite .
6 Po potrebi izberite lokacijo.
Odstranjevanje bližnjice
1 Izberite Kam? > > Odstrani bližnjice.
Spreminjanje območja iskanja
1 V glavnem meniju izberite Kam?.
Uporaba tipkovnice na zaslonu
Če želite spremeniti postavitev tipkovnice, si oglejte razdelek
"Nastavitve jezika in tipkovnice" (Nastavitve jezika in tipkovnice,
stran 17).
• Če želite izbrisati iskalni vnos, izberite .
• Če želite izbrisati znak, izberite .
• Če želite spremeniti način jezika tipkovnice, izberite .
• Če želite vnesti posebne znake, na primer pike, izberite
.
• Če želite spremeniti majhne in velike črke, izberite .
O bližnjicah
Dodajanje bližnjice
4
Iskanje lokacij
2 Izberite Iskanje blizu:.
3 Izberite možnost.
Orodja za iskanje
Orodja za iskanje omogočajo iskanje posebnih vrst lokacij z
odzivanje na pozive na zaslonu.
Iskanje naslova
OPOMBA: vrstni red korakov je odvisen od podatkov
zemljevidov, ki so naloženi v napravo.
1 Izberite Kam?.
2 Če je treba, izberite Iskanje blizu:, da spremenite območje
iskanja (Spreminjanje območja iskanja, stran 4).
3 Izberite Naslov.
4 Vnesite informacije o naslovu tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
5 Izberite naslov.
Iskanje križišča
Poiščete lahko križišče dveh ulic, avtocest ali drugih cest.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Križišča.
2 Vnesite informacije o ulici tako, da sledite navodilom na
zaslonu.
3 Izberite križišče.
Iskanje mesta
1 Izberite Kam? > Kategorije > Mesta.
2 Izberite Vnesite iskanje.
3 Vnesite ime mesta in izberite .
4 Izberite mesto.
Iskanje lokacije z uporabo koordinat
Lokacijo lahko poiščete z vnosom zemljepisne širine in dolžine.
To je lahko še posebej koristno pri iskanju zbirk Geocache.
1 Izberite Kam? > Kategorije > Koordinate.
2 Po potrebi izberite in spremenite obliko zapisa koordinat ali
geodetski referenčni sistem.
3 Vnesite zemljepisno širino in dolžino.
4 Izberite Prikaži na zemljevidu.
Začetek načrtovane poti z zemljevidom
Načrtovano pot lahko začnete tako, da izberete lokacijo na
zemljevidu.
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Povlecite in povečajte zemljevid, da prikažete območje, ki ga
želite preiskati.
3 Če je treba, izberite , da prikazane destinacije filtrirate po
kategoriji.
Na zemljevidu se prikažejo modre oznake ( ali modra pika).
4 Izberite možnost:
• Izberite lokacijsko označbo.
• Izberite točko, na primer ulico, križišče ali naslov.
5 Izberite Pojdi!.
Shranjevanje domače lokacije
Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite domačo
lokacijo.
1 Izberite Kam? > > Nastavi domačo lokacijo.
2 Izberite Vnesite naslov, Uporabi trenutno lokacijo ali
Nedavno najdeno.
Lokacija se v meni s shranjenimi lokacijami shrani kot "Domača
lokacija".
Iskanje lokacij
Pot domov
Izberite Kam? > Domov.
Urejanje informacij o domači lokaciji
1 Izberite Kam? > Shranjeno > Domov.
2 Izberite .
3 Izberite > Uredi.
4 Vnesite spremembe.
5 Izberite Konč..
Iskanje nedavno najdenih lokacij
Naprava shrani zadnjih 50 najdenih lokacij.
1 Izberite Kam? > Nedavno.
2 Izberite lokacijo.
Brisanje seznama nedavno najdenih lokacij
Izberite Kam? > Nedavno >
> Počisti > Da.
Iskanje parkirnih mest
1 Izberite Kam? > Kategorije > Parkirišča.
2 Izberite lokacijo parkirišča.
Nastavitev simuliranega položaja
Če ste v zaprtem prostoru ali naprava ne prejema satelitskega
signala, lahko uporabite GPS in nastavite simulirani položaj.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Simulacija GPS.
2 V glavnem meniju izberite Prikaži zemlj..
3 Dvakrat tapnite zemljevid, da izberete območje.
Naslov lokacije se pojavi na dnu zaslona.
4 Izberite opis položaja.
5 Izberite Nastavi položaj.
Shranjevanje lokacij
Shranjevanje položaja
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 4).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 Izberite .
4 Izberite Shrani.
5 Po potrebi vnesite ime in izberite Konč..
Shranjevanje trenutne lokacije
1 Na zemljevidu izberite ikono vozila.
2 Izberite Shrani.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
4 Izberite V redu.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Urejanje shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Uredi.
6 Izberite možnost:
• Izberite Ime.
• Izberite Telefonska številka.
5
• Če želite shranjeni lokaciji dodeliti kategorijo, izberite
Kategorije.
• Če želite spremeniti simbol, s katerim je shranjena lokacija
označena na zemljevidu, izberite Spremeni simbol.
Uredite
podatke.
7
8 Izberite Konč..
Dodeljevanje kategorij shranjeni lokaciji
Dodate lahko uporabniške kategorije, v katere organizirate
shranjene lokacije.
OPOMBA: kategorije se prikažejo v meniju s shranjenimi
lokacijami, ko shranite vsaj 12 lokacij.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite .
4 Izberite > Uredi > Kategorije.
5 Vnesite eno ali več imen kategorij, ločenih z vejicami.
6 Če je treba, izberite predlagano kategorijo.
7 Izberite Konč..
Izmenjava shranjene lokacije
Ko shranite lokacijo, jo lahko posredujete drugim združljivim
napravam Garmin z brezžično tehnologijo Bluetooth ali
pomnilniško kartico.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Po potrebi izberite kategorijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite .
5 Izberite > Skupna raba.
6 Za dajanje informacij o lokaciji v skupno rabo sledite
navodilom na zaslonu.
Brisanje shranjene lokacije
OPOMBA: izbrisanih lokacij ni mogoče obnoviti.
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Izberite > Izbriši shranjene kraje.
3 Izberite polje poleg shranjenih lokacij, ki jih želite izbrisati, in
nato Izbriši.
Predogled več načrtovanih poti
1 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 4).
2 Izberite lokacijo iz rezultatov iskanja.
3 izberite Načrtov. poti;
4 Izberite načrtovano pot.
Nastavitev načrtovane poti do shranjene lokacije
1 Izberite Kam? > Shranjeno.
2 Če je treba, izberite kategorijo ali Vsi shranjeni kraji.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Vožnja po načrtovani poti z ovinkastimi cestami
Naprava lahko izračuna načrtovane poti, ki dajejo prednost
ovinkastim cestam. S to funkcijo bo vožnja morda prijetnejša,
lahko pa podaljša čas ali razdaljo do cilja.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih naprav.
Funkcija je odvisna od območja zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna >
Ovinkaste ceste > Shrani.
2 Začnite vožnjo po načrtovani poti.
Načrtovana pot na zemljevidu
OBVESTILO
Funkcija omejitve hitrost je samo informativna in ne zamenjuje
odgovornosti, da je treba spoštovati vse postavljene znake za
omejitev hitrosti in vedno voziti varno. Garmin ne bo odgovoren
za katero koli prometno kazen ali poziv, ki ga prejmete zaradi
nespoštovanja ustreznih prometnih zakonov in znakov.
Načrtovano pot predstavlja škrlatna črta. Cilj je označen s
karirasto zastavo.
Med potovanjem vas naprava vodi do cilja z glasovnimi pozivi,
puščicami na zemljevidu in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če
skrenete z izvirne načrtovane poti, naprava ponovno izračuna
načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.
Med vožnjo po večjih cestah se lahko prikaže podatkovno polje,
ki prikazuje trenutno omejitev hitrosti.
Navigacija
Začetek načrtovane poti
1 Poiščite lokacijo (Lokacije, stran 4).
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Pojdi!.
Spreminjanje načina izračuna načrtovane poti
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Način izračuna vpliva samo na avtomobilske načrtovane poti.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
2 Izberite možnost:
• Izberite Krajši čas za izračun poti, ki jih prepotujete
hitreje, vendar so lahko daljše.
• Izberite Ovinkaste ceste za izračun poti, ki se izogibajo
avtocestam in uporabljajo ovinkaste ceste.
• Izberite Izven cest za izračun poti od točke do točke (ne
glede na ceste).
• Izberite Krajša pot za izračun poti, ki so krajše, vendar
lahko trajajo dlje.
6
Uporaba zemljevida
1 Izberite Prikaži zemlj..
2 Izberite mesto kjer koli na zemljevidu.
3 Izberite možnost:
• Za povečavo ali pomanjšavo izberite ali .
• Za preklop med pogledom s severom zgoraj in 3Dpogledom izberite .
• Za ogled določenih kategorij izberite .
Dodajanje točke načrtovani poti
Pred dodajanjem točke morate izvajati navigacijo po načrtovani
poti.
1 Na zemljevidu izberite > Kam?.
2 Poiščite lokacijo.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi!.
Navigacija
5 Izberite Dodaj aktivni načrt. poti.
O izogibanjih po meri
Preskok točke na načrtovani poti
Z izogibanji po meri se lahko izognete določenim območjem in
delom ceste. Izogibanja po meri lahko, če želite, omogočite ali
onemogočite.
Pred lahko preskočite točko na načrtovani poti, morate v meni
orodij zemljevida pa morate dodati orodje za preskakovanje
(Prilagajanje orodij zemljevida, stran 16).
Če se odločite, da ne želite obiskati naslednje točke na
načrtovani poti, jo lahko preskočite. To preprečuje, da bi vas
naprava usmerila nazaj na zgrešeno točko. Funkcija ni na voljo,
če je naslednja točka vaš končni cilj.
> Preskoči.
Na zemljevidu izberite
Izbira obvoza
Pred obvozom morate izvajati navigacijo po načrtovani poti, v
meni orodij zemljevida pa morate dodati orodje za spreminjanje
načrtovanih poti (Prilagajanje orodij zemljevida, stran 16).
Obvozite lahko določeno razdaljo ob načrtovani poti ali pa
določene ceste. To je koristno, če naletite na gradbišča, zaprte
ceste ali slabe razmere na cesti.
1 Na zemljevidu izberite > Sprem. nač. poti.
2 Izberite možnost:
• Če želite obvoziti določeno razdaljo ob načrtovani poti,
izberite Obvoz po razdalji.
• Če želite obvoziti določeno cesto na načrtovani poti,
izberite Obvoz po cesti.
Ustavitev načrtovane poti
Na zemljevidu izberite
>
.
Uporaba predlaganih načrtovanih poti
Pred uporabo te funkcije morate shraniti vsaj eno lokacijo in
omogočiti funkcijo zgodovine potovanj (Nastavitve naprave in
zasebnosti, stran 17).
S funkcijo myTrends™ naprava predvidi cilj na osnovi zgodovine
potovanj, dneva v tednu in časa dneva. Potem ko se boste
nekajkrat peljali do shranjene lokacije, bo ta prikazana v
navigacijski vrstici na zemljevidu, skupaj s predvidenim časom
potovanja in prometnimi informacijami.
Izberite navigacijsko vrstico za ogled predlagane načrtovane
poti do lokacije.
O možnosti Pred vami
Ogledate si lahko prihajajoča podjetja in storitve na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
Storitve so razporejene po zavihkih po kategoriji.
Gorivo
Naprej.
Izbrano območje na zemljevidu je zasenčeno.
6 Izberite Konč..
Izogibanje cesti
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite Dodaj izogib. cesti.
3 Izberite začetno točko dela ceste, ki se mu želite izogniti, in
nato Naprej.
4 Izberite končno točko dela ceste in nato Naprej.
5 Izberite Konč..
Onemogočanje izogibanja po meri
Izogibanje po meri lahko onemogočite, ne da bi ga izbrisali.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite izogibanje.
3 Izberite > Onemogoči.
Brisanje izogibanj po meri
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Izberite možnost:
• Za brisanje vseh izogibanj po meri izberite .
• Za brisanje enega izogibanja po meri izberite izogibanje in
nato
> Izbriši.
Navigacija izven cest
Če med navigacijo ne sledite cestam, lahko uporabite način za
vožnjo izven cest.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite Način izračuna > Izven cest > Shrani.
Naslednja načrtovana pot bo izračunana kot ravna črta do
lokacije.
Hrana
Merjenje goriva
Prenočišče
Napravo lahko nastavite tako, da oceni vašo porabo goriva, vas
opozori, ko se približate najdaljši ocenjeni razdalji za rezervoar
goriva in predlaga postanke na bencinskih črpalkah glede na
ocenjen doseg s preostalim gorivom. Ko je merjenje goriva
omogočeno, ikona prikazuje trenutno stanje goriva.
Bela: merjenje goriva je onemogočeno ali naprava ni povezana
z nosilcem za motocikel.
Zelena: ocenjen doseg s preostalim gorivom je nad ravnjo
opozorila o rezervoarju za gorivo.
Oranžna: ocenjen doseg s preostalim gorivom je pod ravnjo
opozorila o rezervoarju za gorivo.
Rdeča: preostala ocenjena razdalja je 0.
Stranišča
Parkirišče
Banke in bankomati
Iskanje destinacij pred vami
1 Na zemljevidu izberite > Pred vami.
2 Izberite zavihek.
3 Izberite destinacijo.
Izogibanje tipom cest in manevrom
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja.
2 Izberite tipe cest in manevre, ki se jim želite izogniti na
načrtovani poti, nato izberite Shrani.
Navigacija
Izogibanje območju
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Izogibanja po meri.
2 Po potrebi izberite Dodaj izogibanje.
3 Izberite Dodaj izogib. obm..
4 Izberite zgornji levi vogal območja in nato Naprej.
5 Izberite spodnji desni vogal območja za izogibanje in nato
Omogočanje merjenja goriva
Preden lahko omogočite merjenje goriva, mora biti naprava v
načinu za motocikel ali načinu izven cest ter postavljena v
nosilec na motociklu.
7
Ko omogočite merjenje goriva, se na potovalnem računalniku
prikaže merilnik goriva (Ogled strani Informacije o potovanju,
stran 8).
1 Napolnite rezervoar za gorivo.
2 Izberite Programi > Nastavitve goriva > Spremljanje
goriva.
3 Izberite Razdalja na rezervoar.
4 Vnesite razdaljo, ki jo vozilo opravi z enim rezervoarjem
goriva in izberite Konč..
Nastavitev opozorila o nizki ravni goriva
Napravo lahko nastavite tako, da vas opozori, ko je rezervoar za
gorivo skoraj prazen.
OPOMBA: če želite iz naprave prejemati opozorila o nizki ravni
goriva, mora biti priklopljena na nosilec za motocikel.
1 Omogočite merjenje goriva (Omogočanje merjenja goriva,
stran 7).
2 Izberite Opoz. o rez. za gorivo.
3 Vnesite razdaljo in izberite Konč..
Ko imate goriva dovolj le še za vneseno razdaljo, se na strani z
zemljevidom prikaže opozorilo o nizki ravni goriva.
Ponastavitev razdalje, prevožene z rezervoarjem za
gorivo
Ko dolijete gorivo v rezervoar, v napravi ponastavite razdaljo,
prevoženo z rezervoarjem za gorivo, da boste natančneje merili,
koliko goriva je še preostalo.
Izberite Programi > Nastavitve goriva > Ponastavi
rezervoar za gorivo.
Omogočanje dinamičnih postankov za točenje goriva
Preden lahko omogočite dinamične postanke za točenje goriva,
mora biti naprava v načinu za motocikel in postavljena v nosilec
na motociklu, omogočeno pa mora biti tudi merjenje goriva.
Napravo lahko nastavite tako, da vam predlaga postanke za
točenje goriva glede na predviden doseg s preostalim gorivom.
Izberite Programi > Nastavitve goriva > Din. post. za toč.
gor..
Strani zemljevida
Prilagajanje zemljevida
Prilagajanje plasti zemljevida
Podatke, ki se prikažejo na zemljevidu, kot so ikone za
destinacije in razmere na cesti, lahko prilagajate.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Plasti zemljevida.
2 Izberite plasti, ki jih želite na zemljevidu, in nato Shrani.
• Izberite Smer gor za prikaz zemljevida v dveh dimenzijah,
pri čemer je na vrhu smer potovanja.
• Izberite Sever gor za prikaz zemljevida v dveh
dimenzijah, pri čemer je na vrhu sever.
• Izberite 3D za prikaz zemljevida v treh dimenzijah.
Ogled dejavnosti na načrtovani poti
Ogled seznama zavojev
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate vse zavoje
in manevre na celotni načrtovani poti in razdalje med zavoji.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico z besedilom
na vrhu zemljevida.
2 Izberite zavoj.
Prikažejo se podrobnosti o zavoju. Če je na voljo, se na
večjih cestah prikaže slika odcepov.
Ogled celotne načrtovane poti na zemljevidu
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite vrstico za
krmarjenje na vrhu zemljevida.
2 Izberite > Zemljevid.
Ogled naslednjega zavoja
Med navigacijo po načrtovani poti je v zgornjem levem kotu
zemljevida prikazan predogled naslednjega zavoja, zamenjave
pasu ali drugega manevra.
Predogled prikazuje razdaljo do zavoja ali manevra in, če je na
voljo, pas, po katerem morate voziti.
Če si želite naslednji zavoj ogledati na zemljevidu, izberite
.
Ogled odcepov
Med navigacijo po načrtovani poti si lahko ogledate odcepe
večjih cest. Ko se približate križišču na poti, se za kratek čas
prikaže slika križišča, če je na voljo.
Za ogled križišča, če je na voljo, na zemljevidu izberite
.
Ogled prometnih opozoril
Med navigacijo po načrtovani poti se lahko v vrstici za navigacijo
prikaže prometno opozorilo.
Za ogled dodatnih informacij izberite opozorilo.
Ogled strani Informacije o potovanju
Stran s podatki o potovanju prikazuje trenutno hitrost in statistiko
potovanja.
OPOMBA: če se pogosto zaustavljate, pustite napravo
vklopljeno, da lahko natančno izmeri čas potovanja.
Na zemljevidu izberite Hitrost.
Ogled dnevnika potovanja
Naprava vodi dnevnik potovanja, ki je zapis poti, ki ste jo
prepotovali.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Plasti zemljevida.
2 Izberite potrditveno polje Dnevnik potovanja.
Spreminjanje podatkovnih polj na zemljevidu
1 Na zemljevidu izberite podatkovno polje.
OPOMBA: možnosti Hitrost ni mogoče prilagajati.
Izberite
vrsto podatkov, ki jih želite prikazati.
2
3 Izberite Shrani.
Spreminjanje perspektive zemljevida
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Pogled zemljevida
za vožnjo.
2 Izberite možnost:
8
Ponastavitev potovalnega računalnika
1 Na zemljevidu izberite Hitrost.
2 Izberite > Ponastavi polja.
3 Izberite možnost:
• Ko ne vozite po načrtovani poti, izberite Izberi vse za
ponastavitev vseh podatkovnih polj, razen merilnika
hitrosti, na prvi strani.
• Izberite Ponastavi podatke o poti, če želite ponastaviti
informacije na potovalnem računalniku.
Strani zemljevida
• Če želite ponastaviti največjo hitrost, izberite Ponastavi
najviš. hitrost.
• Če želite ponastaviti merilnik prevožene poti, izberite
Ponastavi pot B.
Ogled informacij o trenutni lokaciji
Za ogled informacij o trenutni lokaciji lahko uporabite stran Kje
sem?. Ta funkcija je uporabna, ko morate reševalcem povedati,
kje ste.
Na zemljevidu izberite vozilo.
Iskanje bližnjih storitev
Na strani Kje sem? lahko najdete storitve v bližini, kot so gorivo,
bolnice ali policijske postaje.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite kategorijo.
Pridobivanje usmeritev do trenutne lokacije
Če morate drugi osebi povedati, kako naj pride do vaše trenutne
lokacije, vam lahko naprava pripravi seznam usmeritev.
1 Na zemljevidu izberite vozilo.
2 Izberite > Navodila do mene.
3 Izberite začetno lokacijo.
4 Izberite Izbira.
Prostoročne funkcije
Napravo lahko priklopite na brezžične slušalke in glasovno
usmerjanje poslušate na njih. Ko so povezane slušalke, lahko
priklopite mobilni telefon in kličete ter sprejemate klice z napravo
in slušalkami.
Omogočanje brezžične tehnologije Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
O brezžičnih slušalkah
Z brezžično tehnologijo lahko naprava pošilja zvočne
navigacijske pozive v brezžične slušalke. Za več informacij
obiščite http://www.garmin.com/bluetooth.
Povezovanje brezžičnih slušalk
OPOMBA: navigacijske pozive in telefonske klice lahko
naenkrat prejemate le na ene slušalke. Večpredstavnostni zvok
lahko poslušate na največ dvojih slušalkah.
1 Slušalke in napravo Bluetooth postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
V
2 napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
3 Na slušalkah omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth,
naprava pa naj bo vidna drugim napravam Bluetooth.
V
4 napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Po končanem postopku združevanja lahko omogočite ali
onemogočite funkcije združenih brezžičnih slušalk (Omogočanje
ali onemogočanje funkcij slušalk, stran 9).
Omogočanje ali onemogočanje funkcij slušalk
Funkcije združenih slušalk Bluetooth lahko omogočite ali
onemogočite.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite združene slušalke Bluetooth.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite na slušalkah slišati telefonske klice in poslušati
navigacijske pozive, izberite Telefon, navigacija.
Prostoročne funkcije
• Če želite na slušalkah poslušati predvajanje predstavnosti,
izberite Predstavnost.
O prostoročnem klicanju
OPOMBA: večina telefonov in slušalk je podprtih in jih lahko
uporabljate, vendar pa ne moremo jamčiti, da boste lahko
uporabljali določen telefon ali slušalke. Vse funkcije telefona
morda ne bodo na voljo.
Z brezžično tehnologijo Bluetooth lahko napravo povežete z
mobilnim telefonom, slušalkami ali čelado, ki jih lahko nato
uporabljate prostoročno. Če želite ugotoviti, ali je naprava s
tehnologijo Bluetooth združljiva z napravo, obiščite
www.garmin.com/bluetooth.
Združevanje s telefonom
1 Telefon in napravo zūmo postavite tako, da je njuna
medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
2 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
telefon nastavite tako, da je viden.
3 V napravi zūmo izberite Nastavitve > Bluetooth.
4 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave zūmo.
Po končanem postopku združevanja lahko omogočite ali
onemogočite funkcije združenega pametnega telefona
(Omogočanje ali onemogočanje funkcij pametnega telefona,
stran 9).
Omogočanje ali onemogočanje funkcij pametnega telefona
Funkcije združenega pametnega telefona lahko omogočite ali
onemogočite.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite združeni pametni telefon.
3 Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite klicati ali sprejemati klice prek naprave zūmo,
izberite Telefonski klici.
• Če želite vzpostaviti povezavo s programom Smartphone
Link v pametnem telefonu, izberite Smartphone Link
(Smartphone Link, stran 10).
• Če želite upravljati predvajanje predstavnosti v pametnem
telefonu z napravo zūmo, izberite Predstavnost
(Predvajalnik, stran 11).
• Če želite upravljati predvajalnik internetnega radia
Pandora v pametnem telefonu z napravo zūmo, izberite
Pandora® (Storitev Pandora, stran 11).
®
Klicanje
Klicanje številke
1 Izberite Programi > Telefon > Kliči.
2 Vnesite številko.
3 Izberite Kliči.
Klicanje stika v telefonskem imeniku
Telefonski imenik se prenese iz telefona v napravo ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
telefonski imenik na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Telefonski imenik.
2 Izberite stik.
3 Izberite Kliči.
Klicanje lokacije
1 Izberite Programi > Telefon > Iskanje po kategorijah.
2 Izberite destinacijo.
3 Izberite Kliči.
Sprejemanje klica
Ko prejmete klic, izberite Odgovori ali Prezri.
9
Uporaba zgodovine klicev
Zgodovina klicev se iz telefona v napravo prenese ob vsaki
vzpostavitvi povezave. Morda bo trajalo nekaj minut, da bo
zgodovina klicev na voljo. Nekateri telefoni te funkcije ne
podpirajo.
1 Izberite Programi > Telefon > Zgodovina klicev.
2 Izberite kategorijo.
Prikaže se seznam klicev; najnovejši klici so na vrhu
seznama.
3 Izberite klic.
Uporaba možnosti med klicem
1 Na zemljevidu med klicem izberite
2 Izberite možnost.
.
• Za prenos klica v telefon izberite Sluš.–Handset.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite, če želite izklopiti
napravo in ohraniti klic ali pa želite zasebnost.
NAMIG: to funkcijo lahko uporabite za samodejne
sisteme, kot je glasovna pošta.
• Za izklop mikrofona izberite Nemo.
• Za prekinitev klica izberite Končaj klic.
Shranjevanje domače telefonske številke
NAMIG: ko shranite domačo številko, jo lahko uredite tako, da
uredite vnos "Doma" na seznamu shranjenih lokacij (Urejanje
shranjene lokacije, stran 5).
1 Izberite Programi > Telefon > > Nastavitev domače št..
2 Vnesite svojo telefonsko številko.
3 Izberite Konč..
Klicanje domov
Preden lahko pokličete domov, morate vnesti telefonsko številko
domače lokacije.
Izberite Programi > Telefon > Kliči domov.
Združevanje z dodatnimi napravami
Bluetooth
1 Slušalke ali telefon in napravo Bluetooth postavite tako, da je
2
3
4
5
6
njuna medsebojna oddaljenost največ 10 m (33 čevljev).
V napravi omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth.
Na slušalkah ali telefonu omogočite brezžično tehnologijo
Bluetooth, naprava pa naj bo vidna drugim napravam
Bluetooth.
V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth > Iskanje naprav.
Prikaže se seznam naprav Bluetooth v bližini.
Izberite slušalke ali telefon na seznamu.
Izberite V redu.
Brisanje združene naprave Bluetooth
Združeno napravo Bluetooth lahko izbrišete, da ne bo mogla več
samodejno vzpostaviti povezave z napravo zūmo.
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite napravo, ki jo želite izbrisati.
3 Izberite Prekliči združitev naprave.
Uporaba programov
Uporaba pomoči
Če si želite ogledati informacije o uporabi naprave, izberite
Programi > Pomoč.
Iskanje tem pomoči
Izberite Programi > Pomoč >
10
.
Smartphone Link
Smartphone Link je program za telefon, s katerim lahko
lokacijske podatke sinhronizirate s telefonom in dostopate do
informacij v živo prek podatkovne povezave telefona. Naprava
podatke iz programa Smartphone Link prenaša z brezžično
tehnologijo Bluetooth. Informacije v živo so na voljo v
brezplačnih ali plačljivih paketih storitev Garmin Live (Storitve
Garmin Live, stran 10).
Shranjene in nedavno najdene lokacije se sinhronizirajo s
telefonom vsakič, ko napravo povežete s programom
Smartphone Link.
Prenos programa Smartphone Link
Smartphone Link je na voljo za nekatere pametne telefone. Za
informacije o združljivosti in razpoložljivosti obiščite
www.garmin.com/smartphonelink ali si oglejte trgovino s
programi za svoj telefon.
Smartphone Link lahko prenesete iz trgovine s programi na
podprtem telefonu.
Za več informacij o prenašanju in nameščanju programov si
oglejte navodila za uporabo telefona.
Povezovanje s programom Smartphone Link
Preden lahko vzpostavite povezavo s programom Smartphone
Link, morate v telefon prenesti in namestiti program Smartphone
Link.
1 Zaženite Smartphone Link v telefonu.
2 V napravi izberite Nastavitve > Bluetooth.
3 Potrdite polje Bluetooth.
4 V telefonu omogočite brezžično tehnologijo Bluetooth in
poiščite bližnje naprave Bluetooth.
Za dodatne informacije si oglejte priročnik za uporabo
telefona.
5 V telefonu izberite napravo na seznamu bližnjih naprav.
6 Sledite navodilom na zaslonu telefona in naprave ter potrdite
zahtevo po združitvi.
Ko je Smartphone Link povezan, se v vrstici stanja naprave
prikaže ikona .
Storitve Garmin Live
Pred uporabo Garmin storitev Live morate napravo povezati s
podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 10).
Vzpostavitev povezave s programom Smartphone Link
omogoča dostop do storitev Garmin Live. Storitve Garmin Live
zagotavljajo brezplačne in plačljive naročnine za ogled podatkov
v živo v napravi, na primer prometnih informacij in vremenskih
razmer.
Nekatere storitve, kot na primer vreme, so v napravi na voljo kot
ločene aplikacije. Druge storitve, kot na primer prometne
informacije, izboljšajo obstoječe navigacijske funkcije naprave.
Funkcije, ki zahtevajo dostop do storitev Garmin Live,
prikazujejo simbol programa Smartphone Link in so prikazane
samo, če je naprava povezana s programom Smartphone Link.
Naročanje na storitve Garmin Live
Preden se lahko naročite na storitve Garmin Live, morate v
telefon namestiti program Smartphone Link.
1 Zaženite program Smartphone Link v telefonu (Povezovanje
s programom Smartphone Link, stran 10).
2 Izberite Moj račun.
Prikaže se seznam storitev in naročnin.
3 Izberite storitev.
4 Izberite ceno.
5 Izberite Naroči.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba programov
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite Novo potovanje.
3 Izberite Izbor začetne lokacije.
4 Poiščite lokacijo (Iskanje lokacije po kategoriji, stran 4).
5 Izberite Izbira.
6 Če želite dodati dodatne lokacije, izberite .
7 Izberite Naprej.
8 Izberite Shrani.
9 Vnesite ime in izberite Konč..
Načrtovanje potovanja
Z načrtovalnikom potovanja lahko ustvarite in shranite potovanje
z različnimi cilji.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite možnost:
• Izberite Čas odhoda.
• Izberite Čas prihoda.
5 Izberite datum in čas in nato še Shrani.
6 Izberite Trajanje.
7 Izberite, koliko časa boste preživeli na lokaciji, in izberite
Shrani.
8 Po potrebi ponovite korake 3–7 za vsako lokacijo.
Spreminjanje načina prevoza med potovanjem
Spremenite lahko načine prevoza za shranjeno potovanje.
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite potovanje.
3 Izberite > Način prevoza.
4 Izberite način prevoza.
5 Izberite Shrani.
Navigacija po shranjenem potovanju
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite Pojdi!.
4 Izberite naslednji cilj in nato še Začni.
Urejanje shranjenega potovanja
1 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja.
2 Izberite shranjeno potovanje.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Izberite Preimenuj potovanje.
• Izberite Urejanje ciljev, če želite dodajati in brisati lokacije
ali spreminjati njihov vrstni red.
• Izberite Izbriši potovanje.
• Izberite Optimiranje vrst. reda, če želite postanke na
potovanju razvrstiti v najučinkovitejšem vrstnem redu.
Izmenjava potovanj
Potovanje lahko prek brezžične tehnologije Bluetooth
izmenjujete z drugimi združljivimi napravami Garmin.
1 Svojo napravo približajte na največ 10 m (33 čevljev) od
združljive naprave Garmin.
2 Izberite Programi > Načrtovalnik potovanja > > Skupna
raba > Bluetooth.
Uporaba programov
3 Izberite potovanje in nato še Konč..
4 Na seznamu izberite napravo in nato še V redu.
Ustvarjanje povratne načrtovane poti
Naprava lahko z navedeno začetno lokacijo in razdaljo,
trajanjem ali ciljem ustvari povratno načrtovano pot.
1 Na domačem zaslonu izberite Programi > Povratno
potovanje.
2 Izberite Začetna lokacija.
3 Izberite lokacijo in nato še Izbira.
4 Izberite Lastnosti potovanja.
5 Izberite možnost:
• Če želite pot načrtovati glede na razdaljo, izberite Izbira
razdalje.
• Če želite pot načrtovati glede na čas, izberite Izbira
trajanja.
• Če želite pot načrtovati glede na navedeno lokacijo,
izberite Izbira cilja.
6 Vnesite razdaljo, trajanje ali cilj.
7 Izberite možnost:
• Če ste vnesli razdaljo ali trajanje, izberite Konč. >
Izračunaj.
• Če ste izbrali cilj, izberite Izbira.
8 Izberite načrtovano pot in nato še Pojdi!.
Predvajalnik
Predvajalnik lahko uporabljate le, ko lahko glasbo predvajate v
visoki stereo kakovosti. Ko ne uporabljate slušalk A2DP,
predvajalnika predstavnosti ni mogoče zagnati.
Izberite za predvajanje trenutne skladbe.
Izberite za prilagajanje glasnosti.
Izberite enkrat za predvajanje trenutne skladbe od začetka.
Izberite dvakrat za predvajanje prejšnje skladbe na seznamu
predvajanja.
Držite za previjanje trenutne skladbe nazaj.
Izberite za preskok na naslednjo skladbo.
Držite za hitro previjanje po trenutni skladbi.
Izberite za začasno zaustavitev trenutne skladbe.
Izberite za ponovitev seznama predvajanja.
Izberite za naključno predvajanje seznama.
Izberite za spremembo vira predstavnosti.
Spreminjanje vira predstavnosti
Spremenite lahko vir predvajanja predstavnosti v napravi.
1 Izberite Programi > Predvajalnik > .
2 Izberite vir predstavnosti.
Storitev Pandora
Pandora je brezplačen prilagojen radio, s katerim lahko
preprosto in brez prekinitev poslušate in odkrivate glasbo.
Integracija s storitvijo Pandora zahteva združljivo mobilno
napravo z nameščenim programom Pandora. Za več informacij
o združljivih mobilnih napravah obiščite www.pandora.com
/everywhere/mobile.
OPOMBA: Pandora je trenutno na voljo v Združenih državah,
Avstraliji in na Novi Zelandiji.
Prenos programa Pandora
Preden lahko v napravi uporabljate storitev Pandora, morate v
pametni telefon prenesti in namestiti program Pandora.
11
1 V združljivem pametnem telefonu odprite trgovino s programi
in poiščite Pandora.
2 Namestite program Pandora.
Za več informacij si oglejte uporabniški priročnik svojega
pametnega telefona ali mobilne predstavnostne naprave.
Uporaba funkcije Pandora
Preden lahko začnete uporabljati storitev Pandora, morate
združljiv pametni telefon združiti z napravo (Združevanje s
telefonom, stran 9).
1 V napravi izberite Programi > Pandora®.
2 Združljiv pametni telefon povežite z napravo.
3 V pametnem telefonu zaženite program Pandora.
4 V napravi zūmo izberite možnost:
• Za predvajanje skladbe izberite .
• Za začasno zaustavitev skladbe izberite .
• Za preskok skladbe izberite
.
• Če vam je skladba všeč, izberite in predvajale se bodo
podobne skladbe.
• Če vam skladba ni všeč, izberite in v prihodnosti se ne
bo predvajala več.
Preklapljanje postaj
1 Izberite Programi > Pandora®.
2 Izberite .
3 Izberite postajo.
Tlak v pnevmatikah
OPOZORILO
Uporaba sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah ni nadomestilo
ustreznega vzdrževanja pnevmatik. Odgovornost voznika je, da
vzdržuje pravilen tlak v pnevmatikah, tudi če tlak še ni dovolj
nizek, da bi se sprožilo opozorilo o nizkem tlaku v pnevmatikah.
Če ne vzdržujete pravilnega tlaka v pnevmatikah, lahko izgubite
nadzor nad vozilom in povzročite resne telesne poškodbe ali
smrt.
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah Garmin je na voljo kot
ločena dodatna oprema. Nadzor tlaka v pnevmatikah ni združljiv
z vsemi modeli naprave zūmo. Več informacij o dodatni opremi
in združljivosti si oglejte na www.garmin.com/zumo.
Nastavitev senzorjev tlaka v pnevmatikah
Preden lahko nastavite senzorje tlaka v pnevmatikah, morate
imeti baterijo in nalepke s številkami, priložene vsakemu
senzorju. Imeti morate tudi združljivo napravo zūmo.
Senzorji z združljivo napravo zūmo komunicirajo brezžično. V
napravi zūmo lahko spremljate tlak v pnevmatikah in prejemate
opozorila o nizkem tlaku.
1 Odstranite pokrovček À s senzorja Á tako, da pokrovček
odvijete v nasprotni smeri urinih kazalcev.
Sledi
Sled je posnetek vaše poti. Dnevnik sledi vsebuje informacije o
zabeleženi poti, vključno s časom, lokacijo in informacijami o
nadmorski višini.
Ogled informacij o sledi
1 Izberite Programi > Sledi > Aktivno.
2 Izberite sled.
Sled je prikazana na zemljevidu.
3 Izberite .
4 Izberite možnost:
• Če želite shraniti sled, izberite Shrani sled.
• Če želite sled shraniti kot potovanje, izberite Shrani kot
potovanje.
• Če si želite ogledati izris višine sledi, izberite Višinski
prerez.
TracBack
®
Sledenje nedavni sledi
Funkcija TracBack zabeleži sled vašega nedavnega premikanja.
Nedavni sledi lahko sledite nazaj do začetka.
1 Izberite Programi > TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite Pojdi!.
2 Če ste baterijo že namestili v senzor, jo odstranite.
3 V napravi zūmo izberite Programi > Tlak v pnevmatikah.
4 Izberite profil vozila, ki se ujema z konfiguracijo pnevmatik
vašega vozila.
Senzor
približajte napravi zūmo.
5
6 V napravi zūmo izberite številko ob pnevmatiki, s katero naj
bo združen senzor.
7 V 30 sekundah vstavite baterijo  v njen prostor v senzorju
à tako, da je pozitivna stran obrnjena navzgor.
Shranjevanje nedavne sledi kot potovanje
Nedavno sled lahko shranite kot potovanje, po katerem lahko
pozneje izvajate navigacijo z načrtovalnikom potovanja
(Navigacija po shranjenem potovanju, stran 11).
1 Izberite TracBack.
Nedavna sled se pojavi na zemljevidu.
2 Izberite > Shrani kot potovanje.
3 Vnesite ime in izberite Konč..
12
Naprava zūmo poišče senzor in prikaže potrditveno
sporočilo, ko se uspešno združi s senzorjem.
NAMIG: če združevanje ne uspe, odstranite baterijo senzorja
in ponovite koraka 6 in 7.
8 Vnesite priporočen tlak za pnevmatiko.
Uporaba programov
9 Vnesite minimalen tlak za pnevmatiko.
Naprava zūmo sproži opozorilo o nizki ravni, ko senzor
sporoči, da je tlak v pnevmatiki nižji od te vrednosti.
10 Zamenjajte in popolnoma zategnite pokrovček senzorja.
11 Na senzor pritrdite nalepko s številko, ki ustreza v koraku 6
izbrani številki pnevmatike.
12 Postopek ponovite za vsak preostali senzor.
Namestitev senzorjev na pnevmatike
OPOZORILO
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah je namenjen le uporabi s
kovinskimi ventilčki pnevmatik. Namestitev senzorjev tlaka v
pnevmatikah na ventilčke, ki niso kovinski, lahko povzroči
poškodbe pnevmatik in/ali ventilčkov, kar lahko povzroči resne
telesne poškodbe ali smrt.
OBVESTILO
Da bi preprečili morebitne poškodbe senzorjev ali vozila, se
prepričajte, da noben nameščen senzor ne moti zavor vozila,
delov vzmetenja ali druge nameščene opreme. Če nameščen
senzor moti katero koli na vozilu nameščeno opremo, vozila ne
upravljajte z nameščenim senzorjem.
Če želite preprečiti morebitne vibracije pnevmatik ali
neenakomerno obrabo pnevmatik na nekaterih vozilih, boste po
namestitvi senzorja morda morali uravnotežiti pnevmatike vozila.
Preden senzorje namestite na pnevmatike, jih nastavite z
napravo zūmo.
1 S pnevmatik vozila odstranite pokrovčke obstoječih
ventilčkov.
2 V napravi zūmo izberite Programi > Tlak v pnevmatikah, da
prikažete diagram profila vozila.
3 Namestite senzorje na ventilčke pnevmatike tako, da jih
zategnete v smeri urinih kazalcev.
OPOMBA: vsak senzor morate namestiti na pravilno
pnevmatiko, ki ste jo določili v diagramu profila vozila in
nalepkah s številkami, ki ste jih med nastavitvijo namestili na
senzorje.
4 Z roko zavrtite kolesa in se prepričajte, da imajo senzorji
dovolj prostora in ne motijo opreme vozila.
Opozorila o tlaku v pnevmatikah
Naprava vas opozarja s pojavnimi sporočili, ikonami na
zemljevidu in simboli v programu za tlak v pnevmatikah.
Ko za senzor obstaja opozorilo, se številka ob ustrezni
pnevmatiki v programu za tlak v pnevmatikah obarva rdeče.
Simbol pod številko se obarva rdeče in tako označuje aktivna
opozorila za senzor.
Nizek tlak pnevmatike
Nizka raven baterije senzorja
Senzor ni povezan
Način pripravljenosti senzorja tlaka v pnevmatikah
Ko parkirate vozilo in izklopite napravo zūmo, senzor tlaka v
pnevmatikah po nekaj minutah vstopi v način mirovanja, da
varčuje z energijo. V načinu pripravljenosti senzor ne oddaja
informacij napravi zūmo. Zaradi tega lahko naprava zūmo
sporoči, da je senzor odklopljen.
Ko se vozilo spet premakne, senzor izstopi iz načina
pripravljenosti in samodejno znova vzpostavi povezavo z
napravo zūmo. Ponovno vzpostavljanje povezave lahko traja do
30 sekund.
Uporaba kompasa
OPOMBA: če želite, da kompas določi smer, se morate
premikati.
Uporaba programov
Navigacijo lahko izvajate s pomočjo kompasa GPS.
Izberite Programi > Kompas.
Daljinski upravljalnik za VIRB
Funkcija daljinskega upravljalnika VIRB vam omogoča, da
športno kamero VIRB upravljate z razdalje. Če želite kupiti
športno kamero VIRB, obiščite www.garmin.com/VIRB.
®
Upravljanje športne kamere VIRB
Preden lahko uporabljate daljinski upravljalnik za VIRB, morate
v kameri VIRB omogočiti možnost upravljanja z daljinskim
upravljalnikom. Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo
naprav VIRB.
1 Vklopite kamero VIRB.
2 V napravi zūmo izberite Programi > Dalj. za VIRB > Poveži.
3 Počakajte, da naprava vzpostavi povezavo s kamero VIRB.
4 Izberite možnost:
• Če želite posneti video, izberite Začni snemanje.
• Če želite ustaviti snemanje videa, izberite Ustavi
snemanje.
• Če želite zajeti fotografijo, izberite Posnetek.
Iskanje zadnjega parkirnega mesta
Če je naprava vklopljena, ko jo odklopite od napajanja v vozilu,
se trenutna lokacija shrani kot parkirno mesto.
Izberite Programi > Zadnje parkirno mesto.
Ogled prejšnjih načrtovanih poti in ciljev
Pred uporabo te funkcije morate omogočiti funkcijo zgodovine
poti (Nastavitve naprave in zasebnosti, stran 17).
Na zemljevidu si lahko ogledate prejšnje načrtovane poti in
kraje, na katerih ste se ustavili.
Izberite Programi > Kje sem bil.
Beleženje zgodovine servisa
Ko se na vozilu izvaja servis ali vzdrževanje, lahko zabeležite
datum in vrednost na merilniku prevožene poti. Naprava ponuja
več servisnih kategorij, dodate pa lahko tudi svoje (Dodajanje
kategorije storitev, stran 13).
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite Dodaj zapis.
4 Vnesite vrednost na merilniku prevožene poti in izberite
Naprej.
5 Vnesite Komentar (izbirno).
6 Izberite Konč..
Dodajanje kategorije storitev
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Dodajanje kategorij.
3 Vnesite ime kategorije in izberite Konč..
Brisanje kategorij storitev
Ko izbrišete servisno kategorijo, se izbrišejo tudi vsi servisni
zapisi v kategoriji.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite > Izbriši kategorije.
3 Izberite kategorije storitev, ki jih želite izbrisati.
4 Izberite Izbriši.
Preimenovanje servisnih kategorij
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo, ki jo želite preimenovati.
13
3 Izberite > Preimenuj kategorijo.
4 Vnesite ime in izberite Konč..
Brisanje servisnih zapisov
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite servisno kategorijo.
3 Izberite > Izbriši izpise.
4 Izberite servisne zapise, ki jih želite izbrisati.
5 Izberite Izbriši.
Urejanje servisnega zapisa
Uredite lahko komentar, vrednost na merilniku prevožene poti in
datum servisnega zapisa.
1 Izberite Programi > Zgodovina servisa.
2 Izberite kategorijo.
3 Izberite polje.
4 Vnesite nove informacije in izberite Konč..
Ogled vremenske napovedi
Ogled sporočil myGarmin
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 10). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Ogledate si lahko sporočila iz storitve myGarmin, na primer
obvestila o posodobitvah programske opreme in zemljevidov.
1 Izberite Programi > myGarmin™.
Če imate neprebrana sporočila, se njihovo število prikaže na
ikoni myGarmin.
2 Izberite zadevo sporočila.
Prikaže se celotno sporočilo.
Promet
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali pravočasnost prometnih
informacij.
Preden lahko uporabljate to funkcijo, mora biti naprava
povezana s podprtim telefonom s programom Smartphone Link
(Povezovanje s programom Smartphone Link, stran 10). Ta
funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Izberite dan.
Prikaže se podrobna napoved za ta dan.
Prometne informacije morda niso na voljo v vseh območjih ali
državah. Za informacije o prometu in območjih pokritosti obiščite
www.garmin.com/traffic.
• Če so na načrtovani poti na vašem območju prometni
dogodki, se na zemljevidu prikažejo prometna opozorila.
• Za prejemanje prometnih informacij mora biti naprava
povezana s programom Smartphone Link z aktivno naročnino
na prometne informacije.
Ogled vremena blizu drugega mesta
1 Izberite Programi > Vreme > Trenutna lokacija.
2 Izberite možnost:
Promet na načrtovani poti
• Če si želite ogledati vreme v priljubljenem mestu, ga
izberite na seznamu.
• Priljubljeno mesto dodate tako, da izberete Dodaj mesto
in vnesete ime mesta.
Ogled vremenske slike
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Na zemljevidu si lahko ogledate z barvami označeno animirano
radarsko sliko trenutnih vremenskih pogojev in vremensko
ikono. Vremenska ikona se spreminja tako, da prikazuje vreme v
bližini, na primer dež, sneg in nevihte.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenski radar.
Ogled vremenskih opozoril
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
Dokler potujete z napravo, se lahko na zemljevidu prikazujejo
vremenska opozorila. Ogledate si lahko tudi zemljevid z
vremenskimi opozorili blizu trenutne lokacije ali izbranega
mesta.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Vremenska opozorila.
Če je na načrtovani poti prometni zastoj, se na zemljevidu
prikaže opozorilo, naprava pa izračuna drugo načrtovano pot, da
se izognete zastoju. Izberete lahko, ali boste druge načrtovane
poti uporabljali samodejno ali na zahtevo. Za dodatne
informacije si oglejte nastavitve prometnih informacij (Nastavitve
prometnih informacij, stran 17). Načrtovana pot bo morda
potekala skozi zastoj, če boljše poti ni mogoče izračunati. Čas
zamude se samodejno prišteje k predvidenemu času prihoda.
Ogled prihajajočega prometa
Ogledate si lahko prihajajoče prometne dogodke na načrtovani
poti ali cesti, po kateri potujete.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
Najbližji prihajajoči prometni dogodek se prikaže v oknu na
desni strani zemljevida.
2 Izberite prometni dogodek za ogled dodatnih podrobnosti.
Izogibanje prometnim zastojem na načrtovani poti
Preden se lahko izogibate prometnim zastojem, morate
prejemati prometne informacije.
Privzeto naprava samodejno optimira načrtovano pot tako, da se
izogiba prometnim zastojem. Če ste to možnost v nastavitvah
prometnih informacij onemogočiti (Nastavitve prometnih
informacij, stran 17), si lahko prometne zastoje ogledate in se
jim izognete ročno.
1 Med navigacijo po načrtovani poti izberite > Promet.
2 Če je na voljo, izberite možnost Druga načrtov. pot.
3 Izberite Pojdi!.
Ogled razmer na cesti
Ogled prometa na zemljevidu
Preden lahko uporabljate to funkcijo, morate v programu
Smartphone Link kupiti dodatno storitev vremenskih informacij.
1 Izberite Programi > Vreme.
2 Če je treba, izberite mesto.
3 Izberite > Razmere na cesti.
Na zemljevidu prometa sta promet in zamude na bližnjih cestah
označena z barvami.
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Po potrebi izberite > Legenda za ogled legende
zemljevida prometa.
14
Promet
Upravljanje podatkov
Promet v vašem območju
Iskanje prometnih dogodkov
1 V glavnem meniju izberite Programi > Promet.
2 Izberite > Dogodki.
3 Izberite element na seznamu.
4 Če je na seznamu več dogodkov, si s puščicami oglejte
druge dogodke.
Ogled prometnih dogodkov na zemljevidu
.
1 Na zemljevidu prometa izberite
Izberite
dogodek.
2
Upravljanje podatkov
Datoteke lahko shranite v napravo. Naprava je opremljena z
režo za pomnilniško kartico za dodatno shrambo podatkov.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in starejšimi.
®
Vrste datotek
1 Na zemljevidu izberite
2 Izberite Legenda.
Naprava podpira te vrste datotek.
• Zemljevide in datoteke s točkami poti GPX iz myGarmin™
programske opreme za zemljevide, vključno z MapSource in
BaseCamp™ (Uporabniške destinacije, stran 18).
• Datoteke z uporabniškimi destinacijami GPI iz programa
Garmin POI Loader (Nameščanje programa POI Loader,
stran 18).
• Glasbene datoteke MP3.
O prometnih kamerah
O pomnilniških karticah
Razumevanje prometnih informacij
Legenda prometa razlaga ikone in barve na zemljevidu prometa.
> Promet.
Prometne kamere posredujejo posnetke prometnih razmer na
večjih cestah in križiščih v živo. Kamere, ki jih želite pogosto
gledati, lahko shranite.
Shranjevanje prometne kamere
Preden lahko uporabljate to funkcijo, se morate naročiti na
storitev photoLive, naprava pa mora biti povezana s podprtim
telefonom s programom Smartphone Link (Smartphone Link,
stran 10).
Ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite Pritisnite za dodajanje.
3 Izberite cesto.
4 Izberite križišče.
5 Izberite Shrani.
®
Pomnilniške kartice lahko kupite pri prodajalcih elektronske
opreme, lahko pa kupite take, na katerih je že naložena Garmin
programska oprema za zemljevide (www.garmin.com). Na
pomnilniške kartice lahko poleg zemljevidov in podatkov
shranjujete tudi datoteke, kot so zemljevidi, slike, zbirke
Geocache, načrtovane poti, točke poti in uporabniške
destinacije.
Nameščanje pomnilniške kartice
OPOMBA: naprava podpira pomnilniške kartice microSD,
microSDHC in microSDXC. Ne podpira oblike exFAT.
Pomnilniške kartice morajo biti formatirane v obliki FAT32.
1 Odstranite pokrovček na zadnji strani naprave in baterijo.
2 Pomnilniško kartico vstavite v režo na napravi.
3 Pritisnite jo, dokler se ne zaskoči.
Ogled prometne kamere
Priklop naprave na računalnik
Preden si lahko prometno kamero ogledate, jo morate shraniti
(Shranjevanje prometne kamere, stran 15).
1 Izberite Programi > photoLive.
2 Izberite kamero.
Napravo lahko z računalnikom povežete s kablom USB.
1 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata na napravi.
2 Večji konec kabla USB priklopite v vrata na računalniku.
Na zaslonu naprave se prikaže slika naprave, povezane z
računalnikom.
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
trafficTrends™
Ko je funkcija trafficTrends omogočena, uporablja naprava
zgodovino prometnih informacij pri izračunu boljših načrtovanih
poti.
OPOMBA: glede na prometne trende za izbran dan ali čas
dneva se lahko izračunajo različne načrtovane poti.
Prenašanje podatkov iz računalnika
1 Napravo priklopite na računalnik (Priklop naprave na
Onemogočanje funkcije trafficTrends
Če ne želite, da naprava beleži ali posreduje prometne
informacije, onemogočite funkcijo trafficTrends.
Izberite Nastavitve > Promet > trafficTrends.
Omogočanje prometnih informacij
Omogočite ali onemogočite lahko prometne informacije. Ko so
prometne informacije onemogočene, naprava ne prejema
prometnih informacij, vendar se vseeno izogiba potencialno
zgoščenim območjem na načrtovanih poteh s funkcijo
trafficTrends, če je omogočena (trafficTrends™, stran 15).
1 Izberite Nastavitve > Promet.
2 Izberite potrditveno polje Promet.
2
3
4
5
6
računalnik, stran 15).
Odvisno od operacijskega sistema računalnika je naprava
prikazana kot prenosna naprava, odstranljiv pogon ali
odstranljiva pomnilniška naprava.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Urejanje > Kopiraj.
Poiščite mapo v napravi.
OPOMBA: pri odstranljivem pogonu ali odstranljivi
pomnilniški napravi datotek ne postavljajte v mapo Garmin.
Izberite Urejanje > Prilepi.
Izključitev kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
Upravljanje podatkov
15
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Mac ikono pogona povlecite v koš.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Pritisnite tipko Delete na tipkovnici.
Prilagajanje naprave
Nastavitve zemljevida in vozila
Če želite odpreti nastavitve zemljevida in vozila, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo.
Tip vozila: nastavi ikono, ki predstavlja vaš položaj na
zemljevidu. Za več ikon obiščite www.garmingarage.com.
Pogled zemljevida za vožnjo: nastavi perspektivo na
zemljevidu.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Tema zemljevida: spremeni barvo podatkov na zemljevidu.
Orodja zemljevida: nastavi bližnjice, ki se prikažejo v meniju
orodij zemljevida.
Plasti zemljevida: nastavi podatke, ki so prikazani na strani z
zemljevidom (Prilagajanje plasti zemljevida, stran 8).
Samodejna povečava: samodejno izbere raven povečave za
optimalno uporabo zemljevida. Ko je onemogočena, morate
pogled približati in oddaljiti ročno.
Zvoč. opoz. o hitrosti: opozarjajo vas, ko z vozilom prekoračite
omejitev hitrosti.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Moji zemljevidi: nastavi, katere nameščene zemljevide naj
uporablja naprava.
Omogočanje zemljevidov
Zemljevide, ki so nameščeni v napravi, lahko omogočite.
NAMIG: za nakup dodatnih zemljevidov obiščite
http://buy.garmin.com.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Moji zemljevidi.
2 Izberite zemljevid.
Prilagajanje orodij zemljevida
Izberete lahko bližnjice, ki naj bodo prikazane v meniju orodij
zemljevida.
1 Izberite Nastavitve > Zemlj. in vozilo > Orodja zemljevida.
2 Izberite orodja zemljevida, ki naj bodo v meniju.
3 Izberite Shrani.
Nastavitve navigacije
Če želite odpreti stran z nastavitvami navigacije, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Navigacija.
Način izračuna: nastavi način izračuna načrtovane poti.
16
Ponovni izračun zaradi spremembe poti: določi nastavitve
ponovnega izračuna, ko zavijete z aktivne načrtovane poti.
Izogibanja: določa značilnosti cest, ki se jim želite izogniti na
vaših načrtovanih poteh.
Izogibanja po meri: omogoča, da se izognete določenim
cestam ali območjem.
Plačljive ceste: določa nastavitve izogibanj plačljivim cestam.
Cestnine in drugi stroški: določa nastavitve izogibanj plačljivim
cestam in cestam z vinjetami.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Omejeni način: onemogoči vse funkcije, pri uporabi katerih je
potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med
vožnjo moteče.
Simulacija GPS: napravi prepreči, da bo prejemala signal GPS
in varčuje z energijo.
Nastavitve načina izračuna
Izberite Nastavitve > Navigacija > Način izračuna.
Izračun načrtovane poti je zasnovan na omejitvah hitrosti in
podatkih o pospeševanju vozila na ustrezni načrtovani poti.
Krajši čas: izračun poti, ki jih prepotujete hitreje, vendar so
lahko daljše.
Krajša pot: izračun poti, ki so krajše, vendar lahko trajajo dlje.
Izven cest: izračun neposredne poti od vaše lokacije do cilja.
Ovinkaste ceste: izračun poti, na katerih imajo prednost
ovinkaste ceste.
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Izogibanje cest s cestnino
1 Izberite Nastavitve > Navigacija.
2 Izberite možnost:
OPOMBA: meni se spremeni glede na območje in podatke
zemljevidov v napravi.
• Izberite Plačljive ceste.
• Izberite Cestnine in drugi stroški > Plačljive ceste.
3 Izberite Vedno vprašaj, Izogni se ali Dovoli in izberite
Shrani.
Izogibanje vinjetam
OPOMBA: ta funkcija ni na voljo na vseh območjih.
Podatki zemljevida na vaši napravi lahko vsebujejo podrobne
informacije o vinjetah za nekatere države. Lahko se izognete ali
dovolite vinjete v posamezni državi.
1 Izberite Nastavitve > Navigacija > Cestnine in drugi
stroški > Vinjete.
2 Izberite državo.
3 Izberite Vedno vprašaj, Izogni se ali Dovoli in izberite
Shrani.
Nastavitve zaslona
Če želite odpreti stran z nastavitvami zaslona, v glavnem meniju
izberite Nastavitve > Zaslon.
Usmerjenost: nastavi zaslon na pokončni ali ležeči način.
Barvni način: nastavi napravo, tako da prikazuje barvo dneva
ali noči. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi barvo dneva ali
noči glede na čas dneva.
Svetlost: prilagodi svetlost zaslona.
Trajanje osvetlitve zaslona: nastavi čas mirovanja, po katerem
se naprava preklopi v stanje pripravljenosti.
Posnetek zaslona: omogoča, da zajamete sliko zaslona
naprave. Posnetki zaslona se shranijo v mapo Posnetki
zaslona v notranjem pomnilniku naprave.
Prilagajanje naprave
BluetoothNastavitve za
Nastavitve bližinskih opozoril
Izberite Nastavitve > Bluetooth.
Bluetooth: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
Iskanje naprav: poišče bližnje naprave Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete prijazno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave v drugih napravah prek
brezžične tehnologije Bluetooth.
OPOMBA: za prikaz opozoril bližinskih točk morate imeti
naložene uporabniške destinacije.
Izberite Nastavitve > Bližinska opozorila.
Zvok: nastavi slog opozorila, ki se predvaja ob približevanju
bližinskim točkam.
Alarmi: nastavi vrste bližinskih točk, za katere se predvajajo
bližinska opozorila.
Izključujem Bluetooth
1 Izberite Nastavitve > Bluetooth.
2 Izberite Bluetooth.
Nastavitve prometnih informacij
V glavnem meniju izberite Nastavitve > Promet.
Promet: omogoči prometne informacije.
Optimiranje načrtovane poti: napravi omogoči uporabo
optimiziranih drugih načrtovanih poti samodejno ali na
zahtevo (Promet na načrtovani poti, stran 14).
Prometna opozorila: nastavi velikost prometnega zastoja, za
katero naj naprava prikaže prometno opozorilo.
trafficTrends: omogoči funkcijo trafficTrends (trafficTrends™,
stran 15).
Nastavitve merskih enot in oblike zapisa
časa
Če želite odpreti stran z nastavitvami merskih enot in časa, v
glavnem meniju izberite Nastavitve > Enote in čas.
Trenutni čas: nastavi čas naprave.
Oblika zapisa časa: omogoča vam, da izberete 12-, 24-urni
prikaz ali prikaz časa UTC.
Merske enote: nastavi mersko enoto za razdalje.
Zapis položaja: nastavi obliko zapisa koordinat in geodetski
referenčni sistem, ki naj bosta uporabljena za geografske
koordinate.
Nastavitve jezika in tipkovnice
Če želite odpreti nastavitve jezika in tipkovnice, v glavnem
meniju izberite Nastavitve > Jezik in tipkovnica.
Jezik govora: določa jezik glasovnih pozivov.
Jezik obvestil: nastavi besedilo na zaslonu v izbrani jezik.
OPOMBA: sprememba jezika besedila ne spremeni jezika
podatkov, ki jih vnese uporabnik, ali podatkov o zemljevidu,
kot so imena ulic.
Jezik tipkovnice: omogoči jezike tipkovnice.
Nastavitve naprave in zasebnosti
Če želite odpreti nastavitve naprave, izberite Nastavitve >
Naprava.
O napravi: prikaže različico programske opreme, številko ID
naprave in informacije o drugi programski opremi.
Licen. pogod. za konč. upor.: prikaže licenčne pogodbe za
končnega uporabnika.
OPOMBA: te informacije potrebujete pri posodabljanju
programske opreme sistema ali nakupu dodatnih podatkov o
zemljevidu.
Poročanje o položaju: deli informacijo o vašem položaju z
Garmin, da izboljša vsebino.
Zgodovina potovanja: napravi omogoča beleženje podatkov za
myTrends funkciji Kje sem bil in Dnevnik potovanja.
Počisti zgod. potovanja: počisti zgodovino potovanja funkcij
myTrends, Kje sem bil in dnevnik potovanja.
Dodatek
Povrnitev tovarniških nastavitev
Na tovarniško privzete nastavitve lahko povrnete kategorijo
nastavitev ali vse nastavitve.
1 Izberite Nastavitve.
2 Če je treba, izberite kategorijo nastavitev.
3 Izberite > Povrni.
Dodatek
Napajalni kabli
Napravo lahko polnite na različne načine.
• z napajalnim kablom vozila
• s kablom USB
• z napajalnikom (dodatna oprema)
Polnjenje naprave
OPOMBA: ta izdelek razreda III mora napajati vir napajanja
LPS.
Baterijo naprave lahko napolnite na enega od naslednjih
načinov.
• V napravo priključite napajalni kabel vozila.
• Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je naprava povezana z računalnikom, se bo morda polnila
počasi. Nekateri prenosni računalniki naprave morda ne bodo
polnili.
• Napravo priključite na dodatni napajalnik, na primer za
polnjenje prek stenske vtičnice.
Odobren napajalnik Garmin za uporabo doma ali v pisarni
lahko kupite pri prodajalcu izdelkov Garmin ali na spletnem
mestu www.garmin.com.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprava vam ne sme pasti.
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Čiščenje zunanjega ohišja
OBVESTILO
Ne uporabljajte kemičnih čistih in topil, ki lahko poškodujejo
plastične dele.
1 Zunanje ohišje (ne zaslona na dotik) očistite s krpo,
navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Napravo obrišite do suhega.
Čiščenje zaslona na dotik
1 Uporabite mehko, čisto krpo, ki ne pušča vlaken.
2 Če je treba, krpo rahlo navlažite z vodo.
17
3 Če uporabljate vlažno krpo, izklopite napravo in jo odklopite
Nakup dodatnih zemljevidov
Preprečevanje kraje
1 Obiščite stran naprave na (www.garmin.com).
2 Kliknite zavihek Zemljevidi.
3 Sledite navodilom na zaslonu.
od napajanja.
4 Zaslon nežno obrišite s krpo.
• Kadar napravo in nosilec ne uporabljate, ju umaknite.
• Z vetrobranskega stekla odstranite sled, ki jo pusti
vakuumsko prijemalo.
• Naprave ne puščajte v sovoznikovem predalu.
• Izdelek registrirajte na http://my.garmin.com.
Menjava varovalke v napajalnem kablu vozila
OBVESTILO
Pri zamenjavi varovalke ne izgubite majhnih delov in zagotovite,
da jih vrnete na ustrezno mesto. Napajalni kabel vozila ne
deluje, če ni pravilno sestavljen.
Če se naprava v vozilu ne polni, boste morda morali zamenjati
varovalko na vrhu avtomobilskega napajalnika.
1 Odvijte končni del À.
2
3
4
5
Odstranite končni del, srebrno konico Á, in varovalko Â.
Vstavite novo 3 A hitro varovalko.
Namestite srebrno konico v končni del.
Privijte končni del nazaj v napajalni kabel vozila Ã.
Namestitev na armaturno ploščo
OBVESTILO
Trajno lepilo za pritrditev je izredno težko odstraniti po
namestitvi diska.
Če želite napravo namestiti na armaturno ploščo v skladu s
predpisi določenih zveznih držav, lahko uporabite izbirni disk za
namestitev. Za več informacij si oglejte www.garmin.com.
1 Mesto na armaturni plošči, kamor želite namestiti disk,
očistite in posušite.
2 Odstranite zaščito z lepilne površine na spodnji strani diska.
3 Namestite disk na armaturno ploščo.
4 Odstranite zaščitni plastični pokrov z vrha diska.
5 Vakuumsko prijemalo namestite na vrh diska.
6 Ročico pomaknite navzdol (proti disku).
Odstranjevanje naprave, nosilca in
vakuumskega prijemala
Odstranjevanje naprave z nosilca
1 Pritisnite jeziček ali gumb za sprostitev na nosilcu.
2 Napravo nagnite naprej.
Varnostne kamere
OBVESTILO
Garmin ne odgovarja za natančnost ali posledice uporabe
destinacij po meri ali podatkovne zbirke varnostnih kamer.
OPOMBA: funkcija ni na voljo za vse regije ali modele izdelka.
Informacije o lokacijah varnostnih kamer in omejitvah hitrosti so
na voljo na nekaterih območjih za nekatere modele izdelka.
Razpoložljivost in združljivost preverite na www.garmin.com
/safetycameras, kjer se lahko tudi naročite ali kupite enkratno
posodobitev. Kadar koli se lahko odločite za nakup nove regije
ali podaljšate trenutno naročnino.
Varnostne kamere lahko z obstoječo naročnino na prometne
kamere posodobite tako, da obiščete http://my.garmin.com.
Napravo posodabljajte redno, da boste prejemali najnovejše
informacije o varnostnih kamerah.
Pri nekaterih napravah in območjih so lahko osnovni podatki o
varnostnih kamerah vključeni v napravo. Priloženi podatki ne
vključujejo posodobitev ali naročnine.
Uporabniške destinacije
Uporabniške destinacije so izbrane točke na zemljevidu.
Vsebujejo lahko opozorila, ki vam sporočijo, da ste v bližini ciljne
točke ali da potujete z večjo hitrostjo od določene.
Nameščanje programa POI Loader
V računalniku lahko ustvarite ali vanj prenesete sezname
uporabniških destinacij in jih namestite v napravo s programsko
opremo Garmin POI Loader.
1 Obiščite www.garmin.com/poiloader.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Uporaba datotek s pomočjo za POI Loader
Za več informacij o programu POI Loader si oglejte datoteko s
pomočjo.
Z odprtim programom POI Loader kliknite Pomoč.
Iskanje uporabniških destinacij
Preden lahko poiščete uporabniške destinacije, morate te
naložiti v napravo s programsko opremo POI Loader
(Nameščanje programa POI Loader, stran 18).
1 Izberite Kam? > Kategorije.
2 Pomaknite se na razdelek Druge kategorije in izberite
kategorijo.
Nakup dodatne opreme
Oglejte si http://buy.garmin.com.
Informacije o napravi
Odstranjevanje naprave iz vakuumskega prijemala
1 Nosilec naprave obrnite desno ali levo.
2 Pritisnite, dokler priključek nosilca ne odstopi od kroglice na
Specifikacije
Odstranitev vakuumskega prijemala z vetrobranskega
stekla
1 Pomaknite ročico vakuumskega prijemala proti sebi.
2 Povlecite jeziček na vakuumskem prijemalu proti sebi.
vakuumskem prijemalu.
18
Vodoodpornost
IEC 60529 IPX7
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 55 °C (od -4 do 131 °F)
Obseg temperature pri
polnjenju
Od 0 do 45 °C (od 32 do 113 °F)
Vhodna napetost (CLA,
napajanje motocikla ali
zunanje napajanje)
8–28 Vdc
Vhodna napetost (USB)
5 V ± 0,25 V
Informacije o napravi
Življenjska doba baterije
Največ 4 ure, odvisno od uporabe in
nastavitev
Vrsta baterije
Litij-ionska baterija, ki jo lahko zamenja
uporabnik
Obseg napetosti baterije
Od 3,5 do 4,1 V
Protokol radijske
frekvence
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije (za daljinski upravljalnik VIRB)
2,4 GHz ANT (za sistem za nadzor tlaka v
pnevmatikah)
®
®
Odpravljanje težav
Naprava v računalniku ni prikazana niti kot
prenosna naprava niti kot odstranljiv pogon
1 Izključite kabel USB iz računalnika.
2 Izklopite napravo.
3 Kabel USB priključite v vrata USB na računalniku in na
napravi.
NAMIG: naprava mora biti priključena neposredno na vrata
USB na računalniku in ne na zvezdišče USB.
Naprava se samodejno vklopi in preklopi v način MTP ali način
množičnega shranjevanja USB. Na zaslonu naprave se prikaže
slika naprave, povezane z računalnikom.
Naprava ne pridobi satelitskih signalov
• Prepričajte se, da je simulator GPS-a izklopljen (Nastavitve
navigacije, stran 16).
• Naprave ne uporabljajte v garažah in bližini visokih zgradb in
dreves.
• Mirujte nekaj minut.
Naprava se v vozilu ne polni
• Preverite varovalko v napajalnem kablu za vozilo (Menjava
varovalke v napajalnem kablu vozila, stran 18).
• Prepričajte se, da ima vozilo stik in da priključku dovaja
napajanje.
• Preverite, ali je notranja temperatura vozila med 0 in 45 °C
(32 in 113 °F).
• Preverite, da varovalka v vtičnici vozila ni poškodovana.
Baterija ne ostane dolgo napolnjena
• Znižajte svetlost zaslona (Nastavitve zaslona, stran 16).
• Skrajšajte časovno omejitev zaslona (Nastavitve zaslona,
stran 16).
• Znižajte glasnost (Nastavitev glasnosti, stran 3).
• Onemogočite brezžično tehnologijo Bluetooth (Izključujem
Bluetooth, stran 17).
• Ko naprave ne uporabljate, jo preklopite v način mirovanja
(Preklop v stanje pripravljenosti in iz njega, stran 3).
• Naprave ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam.
• Naprave ne puščajte na neposredni sončni svetlobi.
Merilnik baterije ni natančen
1 Pustite, da se naprava popolnoma izprazni.
2 Napravo napolnite do konca brez prekinitev pri polnjenju.
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
odstranljiv pogon
Z večino računalnikov Windows se naprava povezuje prek
protokola MTP (Media Transfer Protocol). V načinu MTP je
naprava prikazana kot prenosna naprava in ne kot odstranljiv
pogon. Način MTP podpirajo Windows 7, Windows Vista in
Windows XP Service Pack 3 s predvajalnikom Windows Media
Player 10.
®
Moja naprava v računalniku ni prikazana kot
prenosna naprava
V računalnikih Mac in nekaterih računalnikih Windows naprava
vzpostavi povezavo v načinu množičnega shranjevanja USB. V
načinu množičnega shranjevanja USB je naprava prikazana kot
odstranljiv pogon in ne kot prenosna naprava. Različice
Windows, starejše od različice Windows XP Service Pack 3,
uporabljajo načinu množičnega shranjevanja USB.
Odpravljanje težav
19
Kazalo
območje 7
onemogočanje 7
prilagajanje 7
značilnosti ceste 7
Simboli
2D-pogled zemljevida 8
3D-pogled zemljevida 8
J
B
jezik
jezik govora 17
tipkovnica 17
baterija
nameščanje 1
podaljševanje 19
polnjenje 4, 17, 19
težave 19
bližnjice 4
brisanje 4
dodajanje 4
brezžične slušalke 9
brisanje
potovanja 11
servisne kategorije 13
servisni zapisi 14
vsi uporabniški podatki 16
združena naprava Bluetooth 10
K
časovne nastavitve 4, 17
čiščenje naprave 17
čiščenje zaslona na dotik 17
kabli
napajanje 17
nosilec za motocikel 1
kamere, varnost 18
kartica microSD. 15 Oglejte si tudi pomnilniška
kartica
nameščanje 15
Kje sem? 5, 9
klicanje 9
klici 9
čakanje klica 10
Doma 10
klicanje 9
odgovarjanje 9
stiki 9
zgodovina 10
kompas 13
koordinate 5
kraja, izogibanje 18
križišča, iskanje 5
D
L
C
cilji. Za več informacij si oglejte lokacije
Č
Daljinski upravljalnik za VIRB 13
datoteke
podprte vrste 15
prenašanje 15
destinacija, po meri 18
Destinacija. 18 Oglejte si tudi destinacija (POI)
destinacija (POI Loader) 18
destinacije
dodatna oprema 18
po meri 18
POI Loader 18
dnevnik potovanja, ogled 8
dodatna oprema 18
uporabniške destinacije 18
dom
nastavitev položaja 5
telefonska številka 10
Doma
klicanje 10
urejanje lokacije 5
domov, pot 5
G
Garmin Express 2
posodabljanje programske opreme 2
registracija naprave 2
glasnost, prilagajanje 3
glasovni poziv 9
gorivo
merjenje 7
sledenje 7, 8
GPS 4
H
Hitro iskanje 4
I
ID naprave 17
iskanje lokacij. 4 Oglejte si tudi lokacije
kategorije 4
koordinate 5
križišča 5
mesta 5
naslovi 5
iskanje storitev, pred vami 7
iskanje zbirk Geocache 5
izogibanja 16
brisanje 7
cesta 7
20
Licenčne pogodbe za končnega uporabnika 17
lokacije 4, 5, 13
iskanje 5
klicanje 9
nastavitev domače lokacije 5
nedavno najdene 5
shranjevanje 5
simulirano 5
trenutno 5, 9
M
myGarmin, sporočila 14
myTrends, načrtovane poti 7
N
načini prevoza 4
spreminjanje 11
načrtovalnik potovanja 11
urejanje potovanja 11
načrtovane poti 11
dodajanje točke 6
myTrends 7
način izračuna 6, 16
ogled na zemljevidu 8
predlagane 7
predogled 6
preskok točke 7
računam 6
ustavljanje 7
začetek 5, 6
namestitev na armaturno ploščo 18
namestitev naprave
armaturna plošča 18
avtomobil 2
motor 1
odstranjevanje z nosilca 2, 18
vakuumsko prijemalo 18
napajalni kabli 17
menjava varovalke 18
naročnine, Storitve Garmin Live 10
naslednji zavoj 8
naslovi, iskanje 5
nastavitve 16, 17
nastavitve zaslona 16
navigacija 6
izven cest 7
nastavitve 16
predogled načrtovanih poti 6
navigacija izven cest 7
nedavno najdene lokacije 5
nega naprave 17
nosilec, odstranjevanje 18
nosilec za motocikel, kabli 1
O
obvozi 7
odgovarjanje na klice 9
odpravljanje težav 19
odstranjevanje nosilca 18
opozorila, promet 8
opozorila bližinskih točk, nastavitve 17
opozorilo o nizki ravni goriva 8
orodja zemljevida 16
P
parkirišča 5
zadnje mesto 13
perspektiva zemljevida 8
plasti zemljevida, prilagajanje 8
podatki o potovanju
ogled 8
ponastavljanje 8
podpora za izdelke 10
pogled odcepov 8
POI Loader 18
polnjenje naprave 4, 17, 19
pomnilniška kartica 15
nameščanje 15
pomoč. 10 Oglejte si tudi podpora za izdelke
ponastavljanje, podatki o potovanju 8
ponovni zagon, naprava 3
posnetki zaslona 16
posodabljanje
programska oprema 2
zemljevidi 2
pot domov 5
potovalni računalnik, ponastavitev informacij 8
povrnitev tovarniških nastavitev 17
pred vami, iskanje storitev 7
predvajalnik 11
preimenovanje potovanj 11
prikaz zemljevida
2D 8
3D 8
prilagajanje, izogibanja 7
prilagajanje naprave 16
programska oprema
posodabljanje 2
različica 17
promet 14, 15, 17
dogodki 15
druga načrtovana pot 14
informacije 15
iskanje zastojev 15
kamere 15
opozorila 8
trafficTrends 15
zemljevid 14
prometne kamere 15
ogled 15
prostoročni telefonski klici 9
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 15, 19
razmere na cesti, vreme 14
registracija izdelka 2
registracija naprave 2
S
satelitski signali
iskanje 4
ogled 4
servisna zgodovina
brisanje 13, 14
kategorije 13
urejanje 14
zapisi 13, 14
seznam odcepov 8
Kazalo
shranjene lokacije 5, 6, 11
brisanje 6
kategorije 6
urejanje 5
shranjevanje, trenutne lokacije 5
simulirani položaji 5
sledi 12
slušalka, združevanje 9, 10
Smartphone Link 10
Storitve Garmin Live 10
vzpostavljanje povezave 10
smeri 8
specifikacije 18
spreminjanje območja iskanja 4
stanje pripravljenosti 3, 13
Storitve Garmin Live 10
naročanje na 10
svetlost 3
tema 16
zgodovina potovanja 17
zvok, bližinske točke 17
Š
številka ID 17
T
tehnologija Bluetooth 9
brisanje združene naprave 10
nastavitve 17
omogočanje 9
onemogočanje 9, 17
telefon, združevanje 9, 10
telefonski imenik 9
telefonski klici 9
čakanje klica 10
glasovno izbiranje 10
klicanje 10
odgovarjanje 9, 10
utišanje 10
tipka za vklop/izklop 3
tipke na zaslonu 4
tipkovnica 4
jezik 17
postavitev 17
tlak v pnevmatikah
opozorila 13
profili 12
senzorji 12, 13
stanje pripravljenosti 13
TracBack 12
trafficTrends 15
onemogočanje 15
trenutna lokacija 9
U
uporabniške destinacije 18
uporabniški podatki 15
brisanje 16
USB, prekinitev povezave 15
usmerjanje med vožnjo 8
V
vakuumsko prijemalo 18
varnostne kamere, naročnine 18
varovalka, menjava 18
vreme 14
radar 14
razmere na cesti 14
vrstica za iskanje 4
Z
zaslon, svetlost 3
združevanje
brisanje združene naprave 10
slušalka 9, 10
telefon 9
zemljepisna širina in dolžina 5
zemljevid, podatkovno polje 8
zemljevidi 5, 6, 16
nakup 18
ogled načrtovanih poti 8
plasti 8
posodabljanje 2
raven podrobnosti 16
Kazalo
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising