Garmin | zūmo® 590LM | User guide | Garmin zūmo® 590LM Käyttöopas

Garmin zūmo® 590LM Käyttöopas
zūmo 590
®
Käyttöopas
Kesäkuu 2015
Painettu Taiwanissa
190-01706-37_0E
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää
oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille
henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
ANT , ANT+ , Garmin , yhtiön Garmin logo, TracBack , VIRB , ja zūmo ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ ja trafficTrends™ ovat Garmin Ltd:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. microSD™ on SD-3C:n tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Mac on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. PANDORA ,
Pandoran logo ja ilmiasu ovat Pandora Media Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Niiden käyttö on luvanvaraista.
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
®
Sisällysluettelo
Aloitus............................................................................. 1
Akun asentaminen ...................................................................... 1
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään ..................................... 1
Tietoja virtatelineen kaapeleista ............................................ 1
Ohjaustankoalustan asentaminen ......................................... 1
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen ........................ 1
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan ................................ 2
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen ................... 2
Laitteen kiinnittäminen autossa .................................................. 2
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä ............................ 2
Tuki ja päivitykset ....................................................................... 2
Määrittäminen: Garmin Express ............................................ 2
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin Express ..... 2
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä .................................. 3
Laitteen sammuttaminen ............................................................ 3
Laitteen asetusten nollaaminen ............................................. 3
Näytön kirkkauden säätäminen .................................................. 3
Äänenvoimakkuuden säätäminen .............................................. 3
Tilarivin kuvakkeet ...................................................................... 3
GPS-signaalien hakeminen ................................................... 3
Kulkuvälinetilat ....................................................................... 4
Akun tiedot ............................................................................. 4
Ajan asettaminen ................................................................... 4
Näyttöpainikkeiden käyttäminen ................................................. 4
Näyttönäppäimistön käyttäminen ............................................... 4
Tietoja pikakuvakkeista ............................................................... 4
Oikotien lisääminen ................................................................ 4
Pikakuvakkeen poistaminen .................................................. 4
Paikkojen etsiminen....................................................... 4
Sijainnit ....................................................................................... 4
Sijainnin etsiminen luokan mukaan ....................................... 4
Sijainnin etsiminen hakupalkilla ............................................. 4
Hakualueen muuttaminen ...................................................... 4
Hae työkaluja .............................................................................. 5
Osoitteen etsiminen ............................................................... 5
Risteyksen etsiminen ............................................................. 5
Kaupungin etsiminen ............................................................. 5
Paikan etsiminen koordinaateilla ........................................... 5
Reitin aloittaminen kartan avulla ............................................ 5
Kotisijainnin tallentaminen .......................................................... 5
Palaaminen kotiin ................................................................... 5
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen ...................................... 5
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen ................................ 5
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen .............. 5
Pysäköintipaikan etsiminen ........................................................ 5
Simuloidun sijainnin asettaminen ............................................... 5
Sijaintien tallentaminen ............................................................... 5
Sijainnin tallentaminen ........................................................... 5
Nykyisen sijainnin tallentaminen ............................................ 5
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 5
Tallennetun sijainnin muokkaaminen ..................................... 5
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin ............................ 6
Tallennetun sijainnin jakaminen ............................................. 6
Tallennetun sijainnin poistaminen .......................................... 6
Navigointi........................................................................ 6
Reitin aloittaminen ...................................................................... 6
Reitin laskentatilan vaihtaminen ............................................ 6
Useiden reittien esikatselu ..................................................... 6
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin .............................. 6
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä ............................................ 6
Reittisi kartalla ............................................................................ 6
Kartan käyttäminen ................................................................ 6
Pisteen lisääminen reitille ...................................................... 6
Sisällysluettelo
Reitillä olevan pisteen ohittaminen ........................................ 6
Kiertotien käyttäminen ........................................................... 7
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 7
Suositeltujen reittien käyttäminen .......................................... 7
Tietoja edessä olevista palveluista ............................................. 7
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen ...................... 7
Tien ominaisuuksien välttäminen ................................................ 7
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä ............................. 7
Alueen välttäminen ................................................................ 7
Tien välttäminen ..................................................................... 7
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä ....................... 7
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen ................... 7
Navigoiminen poissa tieltä .......................................................... 7
Polttoaineseuranta ...................................................................... 7
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön .............................. 7
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen ............... 8
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen ................................... 8
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön ........... 8
Karttasivut ....................................................................... 8
Kartan mukauttaminen ................................................................ 8
Karttatasojen mukauttaminen ................................................ 8
Matkalokin näyttäminen ......................................................... 8
Kartan tietokentän muuttaminen ............................................ 8
Kartan perspektiivin muuttaminen .......................................... 8
Reitin aktiivisuuden näyttäminen ................................................ 8
Käännösluettelon näyttäminen .............................................. 8
Seuraavan käännöksen tarkasteleminen ............................... 8
Risteysten tarkasteleminen .................................................... 8
Liikennehälytysten tarkasteleminen ....................................... 8
Matkan tietosivun tarkasteleminen ......................................... 8
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen ................................ 8
Läheisten palvelujen etsiminen .............................................. 9
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin ..................................... 9
Handsfree-toiminnot...................................................... 9
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen käyttöön ................ 9
Tietoja langattomista kuulokkeista .............................................. 9
Langaton kuuloke ja pariliitos ................................................ 9
Tietoja handsfree-puheluista ...................................................... 9
Puhelimen liittäminen ............................................................. 9
Soittaminen ............................................................................ 9
Puhelun vastaanottaminen .................................................... 9
Puheluhistorian käyttäminen .................................................. 9
Puheluasetusten käyttäminen .............................................. 10
Kotinumeron tallentaminen .................................................. 10
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos ........................................ 10
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen ................................ 10
Sovellusten käyttäminen............................................. 10
Ohjeen käyttäminen .................................................................. 10
Ohjeaiheiden etsiminen ....................................................... 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Smartphone Link lataaminen ............................................... 10
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link ....................... 10
Garmin reaaliaikaiset palvelut .............................................. 10
Matkan suunnitteleminen .......................................................... 10
Matkan ajoittaminen ............................................................. 11
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen ................................... 11
Tallennetun matkan navigoiminen ....................................... 11
Tallennetun matkan muokkaaminen .................................... 11
Matkojen jakaminen ............................................................. 11
Kiertomatkareitin luominen ....................................................... 11
Mediasoitin ................................................................................ 11
Medialähteen vaihtaminen ................................................... 11
Pandora palvelu ........................................................................ 11
Pandora sovelluksen lataaminen ......................................... 11
Käyttäminen: Pandora ......................................................... 11
i
Aseman vaihtaminen ........................................................... 12
Jäljet ......................................................................................... 12
Jälkitietojen tarkasteleminen ................................................ 12
TracBack® ................................................................................ 12
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen ............................. 12
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi ............. 12
Rengaspaine .............................................................................12
Rengaspainetunnistimien määrittäminen ............................. 12
Tunnistimien asentaminen renkaisiin ................................... 13
Rengaspainehälytykset ........................................................ 13
Rengaspainetunnistimen lepotila ......................................... 13
Kompassin käyttäminen ............................................................ 13
VIRB-etäkäyttö .......................................................................... 13
VIRB toimintakameran ohjaaminen ..................................... 13
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen ............................... 13
Aikaisempien reittien ja määränpäiden tarkasteleminen .......... 13
Huoltohistorian kirjaaminen ...................................................... 13
Huoltoluokkien lisääminen ................................................... 13
Huoltoluokkien poistaminen ................................................. 13
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen ................................ 13
Huoltotietojen poistaminen .................................................. 13
Huoltotietojen muokkaaminen ............................................. 14
Sääennusteen tarkasteleminen ................................................ 14
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin läheltä .... 14
Säätutkan tarkasteleminen .................................................. 14
Säähälytysten tarkasteleminen ............................................ 14
Tieolosuhteiden tarkistaminen ............................................. 14
myGarmin viestien tarkasteleminen .......................................... 14
Liikenne......................................................................... 14
Liikenne reitillä .......................................................................... 14
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen .................... 14
Ruuhkien välttäminen reitillä ................................................ 14
Liikenteen näyttäminen kartalla ........................................... 14
Liikenne alueella ....................................................................... 14
Liikennetapahtumien hakeminen ......................................... 14
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa ......................... 14
Liikennetiedot ............................................................................15
Tietoja liikennekameroista ........................................................ 15
Liikennekameran tallentaminen ........................................... 15
Liikennekameran tarkasteleminen ....................................... 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
trafficTrends toiminnon poistaminen käytöstä ..................... 15
Liikenteen ottaminen käyttöön ............................................. 15
Kieli- ja näppäimistöasetukset .................................................. 17
Laite- ja yksityisyysasetukset .................................................... 17
Huomiohälytysten asetukset ..................................................... 17
Asetusten palauttaminen .......................................................... 17
Liite................................................................................ 17
Virtajohdot ................................................................................. 17
Laitteen lataaminen .............................................................. 17
Laitteen huoltaminen ................................................................ 17
Kotelon puhdistaminen ........................................................ 17
Kosketusnäytön puhdistaminen ........................................... 17
Varkauksien välttäminen ...................................................... 17
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen vaihtaminen ........................ 17
Kiinnittäminen kojelautaan ........................................................ 18
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen ............................... 18
Laitteen irrottaminen telineestä ............................................ 18
Telineen irrottaminen imukupista ......................................... 18
Imukupin irrottaminen tuulilasista ......................................... 18
Lisäkarttojen ostaminen ............................................................ 18
Valvontakamerat ....................................................................... 18
Mukautetut kohdepisteet .......................................................... 18
POI Loaderin asentaminen .................................................. 18
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen .......................... 18
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen ................... 18
Lisävarusteiden ostaminen ....................................................... 18
Laitteen tiedot............................................................... 18
Tekniset tiedot .......................................................................... 18
Vianmääritys ................................................................. 18
Laite ei löydä satelliittisignaaleja. ............................................. 18
Laite ei lataudu ajoneuvossa .................................................... 18
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan ......................................... 19
Akun varaustila ei näy oikein .................................................... 19
Laite ei näy siirrettävänä levynä tietokoneessa ........................ 19
Laite ei näy kannettavana laitteena tietokoneessa ................... 19
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana laitteena eikä
siirrettävänä levynä tai taltiona ................................................. 19
Hakemisto ..................................................................... 20
Tietojen hallinta............................................................ 15
Tietojen hallinta .........................................................................15
Tiedostotyypit ............................................................................ 15
Tietoja muistikorteista ............................................................... 15
Muistikortin asettaminen ...................................................... 15
Laitteen liittäminen tietokoneeseen .......................................... 15
Tietojen siirtäminen tietokoneesta ............................................ 15
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 15
Tiedostojen poistaminen ........................................................... 16
Laitteen mukauttaminen.............................................. 16
Kartta- ja ajoneuvoasetukset .................................................... 16
Karttojen ottaminen käyttöön ............................................... 16
Karttatyökalujen mukauttaminen ......................................... 16
Navigointiasetukset ................................................................... 16
Laskentatilan asetukset ....................................................... 16
Tietullien välttäminen ........................................................... 16
Tietullitarrojen välttäminen ................................................... 16
Näyttöasetukset ........................................................................ 16
Bluetooth asetukset .................................................................. 16
Bluetooth poistaminen käytöstä ........................................... 17
Liikenneasetukset ..................................................................... 17
Yksikkö- ja aika-asetukset ........................................................ 17
ii
Sisällysluettelo
Aloitus
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Laite on kiinnitettävä moottoripyörässä sopivaan ja turvalliseen
kohtaan, jossa virtalähde on käytettävissä ja kaapelit voidaan
ohjata turvallisesti.
Akun asentaminen
1 Käännä akkulokeron kannen D-rengasta vastapäivään ja
irrota kansi.
À
Á
Moottoripyörän telakka
Paljaat johtimet ja sisäinen sulake virtaliitäntää varten (moottoripyörän virtalähteeseen)
Ohjaustankoalustan asentaminen
Laite sisältää osat kahta ohjaustankoasennusvaihtoehtoa
varten. Mukautettuun asennukseen voidaan tarvita
lisätarvikkeita (http://www.ram-mount.com).
2 Etsi laitteen pakkauksessa toimitettu litiumioniakku.
3 Aseta tarvittaessa microSD™ kortti À laitteeseen.
4 Aseta akku kaapeli ylöspäin.
5 Liitä akun liitin Á akkuliitäntään Â.
U-pultin ja ohjaustankoalustan asentaminen
1 Aseta U-pultti À ohjaustangon Á ympärille ja pujota pultin
päät ohjaustankoalustan  läpi.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
HUOMAUTUS: suositeltu kiristysmomentti on 50 lbf-tuumaa
(5,65 N-m). Älä ylitä kiristysmomenttia 80 lbf-tuumaa (9,04 Nm).
Ohjaustankoalustan asentaminen kytkin-/jarrukiristimeen
1 Irrota kytkin-/jarrukiristimen À kaksi alkuperäistä pulttia.
6 Sulje akkulokeron kansi ja kiristä sen D-rengas.
Laitteen kiinnittäminen moottoripyörään
Tietoja virtatelineen kaapeleista
VAROITUS
Garmin suosittelee, että laitteen asentaa kokenut asentaja, joka
tuntee sähköjärjestelmät. Jos virtajohto liitetään väärin paljaisiin
johtimiin, ajoneuvo tai akku voi vahingoittua tai joku voi
loukkaantua.
®
Aloitus
HUOMAUTUS: laitteen mukana toimitetaan sekä 1/4 tuuman
vakiopultit että M6-pultit. Käytä samankokoisia pultteja kuin
kytkin-/jarrukiristimen alkuperäiset pultit.
2 Pujota uudet pultit Á ohjaustankoalustan, välikkeiden  ja
kytkin-/jarrukiristimen läpi.
3 Kiinnitä alusta kiristämällä pultit.
Alustan liittäminen moottoripyörätelineeseen
ILMOITUS
Suora, jatkuva kosketus alustaan tai moottoripyörän osiin voi
vioittaa telinettä ajan myötä. Estä nämä viat käyttämällä telineen
ja alustan välissä asennusvälikkeitä ja varmistamalla, että
mikään laitteen tai telineen kohta ei kosketa moottoripyörää.
1
1 Pujota M4 x 20 mm:n kupukantaruuvit À aluslevyjen Á,
telakan, välikkeiden  ja alustan à läpi.
Laitteen kiinnittäminen autossa
ILMOITUS
Tarkista paikalliset tuulilasikiinnitykseen liittyvät lait, ennen kuin
kiinnität laitteen.
VAROITUS
Tämä tuote sisältää litiumioniakun. Voit välttää henkilövahingot
ja tuotteen vaurioitumisen säilyttämällä laitetta suojattuna
suoralta auringonvalolta.
Älä käytä imukuppikiinnitystä moottoripyörässä.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
2 Kiinnitä alusta kiristämällä mutterit.
Alustan liittäminen ohjaustankoalustaan
1 Kohdista ohjaustankoalustan À ja alustan Á pallo
kaksikantaisen pallokantavarren  päihin.
1 Liitä ajoneuvon virtajohto À telineen liittimeen Á.
2 Poista imukupista kirkas muovisuojus.
3 Puhdista ja kuivaa tuulilasi ja imukuppi nukkaamattomalla
4
5
6
7
8
2
3
4
5
Aseta pallot kaksikantaiseen pallokantavarteen.
Kiristä nuppia hiukan.
Säädä katselukulman ja toiminnan optimoimiseksi.
Kiinnitä kiinnitys kiristämällä nuppia.
Laitteen asentaminen moottoripyörätelineeseen
1 Aseta laitteen alaosa telineeseen.
liinalla.
Paina imukuppi  tuulilasiin ja käännä vipu à taaksepäin
tuulilasia kohti.
Napsauta teline Ä kiinni imukupin varteen.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Liitä ajoneuvon virtajohto virtaliitäntään.
Laitteen irrottaminen moottoripyörätelineestä
1 Paina telineen sivussa olevaa vapautuspainiketta.
2 Nosta laite telineestä.
Tuki ja päivitykset
Garmin Express™ helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin
laitteissa. Kaikki palvelut eivät välttämättä ole käytettävissä
laitteessasi.
• Tuotteen rekisteröiminen
• Tuoteoppaat
• Ohjelmistopäivitykset
• Kartta- tai kenttäpäivitykset
• Ajoneuvot, äänet ja muut ekstrat
Määrittäminen: Garmin Express
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express.
3 Seuraa näytön ohjeita.
2 Kallista laitetta taaksepäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
3 Jos telineen yläosan salpa jää pystyyn, kun olet asettanut
laitteen, paina se alas.
Karttojen ja ohjelmistojen päivittäminen: Garmin
Express
Garmin Express ohjelmistolla voit ladata ja asentaa uusimmat
kartta- ja ohjelmistopäivitykset laitteeseesi. Karttapäivitykset
sisältävät uusimmat saatavilla olevat karttatiedot, jotta laite
laskee reitit määränpäähän edelleen oikein ja tehokkaasti.
Garmin Express on saatavilla Windows ja Mac tietokoneisiin.
®
2
®
Aloitus
1 Siirry tietokoneessa osoitteeseen www.garmin.com/express.
Paina virtapainiketta À.
2 Valitse vaihtoehto:
• Asenna Windows tietokoneeseen valitsemalla Windowslataus.
• Asenna Mac tietokoneeseen valitsemalla Mac-lataus.
3 Avaa ladattu tiedosto ja asenna ohjelmisto seuraamalla
näytön ohjeita.
4 Käynnistä Garmin Express.
5 Liitä Garmin laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laitteen sammuttaminen
1 Paina virtapainiketta, kunnes näyttöön tulee kehote.
Kehote näkyy viiden sekunnin kuluttua. Jos vapautat
virtapainikkeen, ennen kuin näet kehotteen, laite siirtyy
lepotilaan.
2 Valitse Pois päältä.
Laitteen asetusten nollaaminen
Voit nollata laitteen, jos se lakkaa toimimasta.
Paina virtapainiketta 12 sekuntia.
Näytön kirkkauden säätäminen
1 Valitse Asetukset > Näyttö > Kirkkaus.
2 Muuta kirkkautta liukusäätimellä.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
6 Valitse Lisää laite.
Garmin Express ohjelmisto tunnistaa laitteen.
7 Valitse Lisää laite.
8 Lisää laite Garmin Express ohjelmistoon näyttöön tulevien
ohjeiden mukaisesti.
Kun asennus on valmis, Garmin Express hakee laitteen
kartta- ja ohjelmistopäivitykset.
9 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat asentaa kaikki saatavilla olevat päivitykset,
valitse Asenna kaikki.
• Jos haluat asentaa yksittäisen päivityksen, valitse Näytä
tiedot ja valitse sitten haluamasi päivitys.
Ennen kuin voit säätää äänenvoimakkuutta, sinun on liitettävä
laite virtatelineeseen tai kuulokkeisiin langattomalla Bluetooth
tekniikalla.
1 Valitse Volyymi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Säädä äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
• Voit mykistää laitteen valitsemalla .
• Katso lisää vaihtoehtoja valitsemalla .
®
Tilarivin kuvakkeet
Tilarivi sijaitsee päävalikon yläreunassa. Tilarivin kuvakkeet
näyttävät tietoja laitteen ominaisuuksista. Valitsemalla joitakin
kuvakkeita voit muuttaa asetuksia tai näyttää lisätietoja.
GPS-signaalin tila
Tekniikan Bluetooth tila (näkyy, kun Bluetooth on käytössä)
Kulkuvälinetilan osoitin
Nykyinen aika
Akun tila
Yhdistetty Smartphone Linkiin
Lämpötila
Garmin Express ohjelmisto lataa ja asentaa päivitykset
laitteeseen. Karttapäivitykset ovat erittäin suuria, ja tämä saattaa
kestää kauan, jos Internet-yhteys on hidas.
Siirtyminen lepotilaan ja poistuminen siitä
Lepotilan avulla voit säästää akun virtaa, kun et käytä laitetta.
Lepotilassa laite kuluttaa erittäin vähän virtaa, ja se palautuu
heti käyttötilaan.
VIHJE: voit nopeuttaa laitteen latausta siirtämällä laitteen
lepotilaan, kun lataat akkua.
Aloitus
Polttoaineen tila
GPS-signaalien hakeminen
tilarivillä
Etsi satelliitteja, jotta voit navigoida laitteen avulla.
osoittaa satelliittisignaalin voimakkuuden. Satelliittien hakeminen
voi kestää useita minuutteja.
1 Käynnistä laite.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
3 Mene tarvittaessa ulos aukealle paikalle, pois korkeiden
rakennusten ja puiden luota.
3
Paikkojen etsiminen
GPS-signaalin tilan näyttäminen
Paina
-painiketta kolme sekuntia.
Sijainnit
Kulkuvälinetilat
Reittien ja navigoinnin laskentatapa vaihtelee kulkuvälinetilan
mukaan. Näet nykyisen kulkuvälinetilan tilarivin kuvakkeesta.
Autoilutila
Moottoripyöräilytila
Maastotila
Kulkuvälinetilan valitseminen
Valitse
.
Akun tiedot
Kun laite liitetään virtalähteeseen, sen akku alkaa latautua.
tilarivillä osoittaa sisäisen akun tilan.
Ajan asettaminen
1 Valitse päävalikosta aika.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit määrittää ajan automaattisesti GPS-tietojen avulla
valitsemalla Automaattinen.
• Voit määrittää ajan manuaalisesti vetämällä numeroita
ylös tai alas.
Laitteeseen ladatut yksityiskohtaiset kartat sisältävät sijainteja,
kuten ravintoloita, hotelleja, autopalveluja ja yksityiskohtaisia
tietoja kaduista. Luokkien avulla voit selata lähellä sijaitsevia
yrityksiä ja nähtävyyksiä. Voit myös hakea osoitteita,
koordinaatteja, kaupunkeja ja risteyksiä.
Sijainnin etsiminen luokan mukaan
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse tarvittaessa aliluokka.
4 Valitse sijainti.
Hakeminen luokasta
Kun olet tehnyt kohdepistehaun, joissakin luokissa saattaa
näkyä pikahakuluettelo, jossa näkyvät viimeisimmät neljä
valitsemaasi määränpäätä.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse luokka tai valitse Kategoriat.
3 Valitse luokka.
4 Valitse tarvittaessa määränpää pikahakuluettelosta.
Näyttöpainikkeiden käyttäminen
• Palaa edelliseen valikkonäyttöön valitsemalla .
• Palaa päävalikkoon pikaisesti painamalla -painiketta
pitkään.
• Voit näyttää lisää vaihtoehtoja valitsemalla tai .
• Voit vierittää nopeammin painamalla - tai -painiketta
pitkään.
• Valitsemalla
voit avata nykyisen näytön asetusvalikon.
Näyttönäppäimistön käyttäminen
Lisätietoja näppäimistöasettelun vaihtamisesta on kohdassa
Kieli- ja näppäimistöasetukset (Kieli- ja näppäimistöasetukset,
sivu 17 ).
• Valitsemalla voit poistaa hakumerkinnän.
• Poista merkki -painikkeella.
• Valitsemalla voit valita näppäimistön kielitilan.
• Valitsemalla
voit kirjoittaa välimerkkejä ja muita
erikoismerkkejä.
• Valitsemalla voit muuttaa kirjainkokoa.
Tietoja pikakuvakkeista
Oikotien lisääminen
Minne?-valikkoon voi lisätä pikakuvakkeita. Pikakuvake voi
viitata sijaintiin, luokkaan tai hakutyökaluun.
Minne?-valikossa voi olla enintään 36 pikakuvaketta.
1 Valitse Minne? > Lisää pikakuvake.
2 Valitse kohde.
Pikakuvakkeen poistaminen
1 Valitse Minne? > > Poista pikakuvake.
2 Valitse poistettava pikakuvake.
3 Vahvista valitsemalla pikakuvake uudelleen.
5 Valitse oikea määränpää tarvittaessa.
Sijainnin etsiminen hakupalkilla
Hakupalkilla voit etsiä sijainteja antamalla luokan, tuotenimen,
osoitteen tai kaupungin.
1 Valitse Minne?.
2 Valitse hakupalkissa Aloita haku.
3 Kirjoita koko hakusana tai sen osa.
Ehdotetut hakusanat tulevat näkyviin hakupalkin alle.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä yrityksen tyyppiä, anna luokan nimi (esim.
elokuvateatterit).
• Jos haluat etsiä yritystä nimen mukaan, kirjoita nimi tai
sen osa.
• Voit hakea lähellä olevaa osoitetta antamalla talonumeron
ja kadunnimen.
• Jos haluat etsiä osoitetta toisesta kaupungista, anna
talonumero, kadunnimi, kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä kaupungin, anna kaupunki ja osavaltio.
• Jos haluat etsiä koordinaatteja, anna leveys- ja
pituusastekoordinaatit.
5 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat etsiä ehdotetulla hakusanalla, valitse
hakusana.
• Jos haluat etsiä kirjoittamallasi tekstillä, valitse .
6 Valitse tarvittaessa sijainti.
Hakualueen muuttaminen
1 Valitse päävalikosta Minne?.
2 Valitse Paikan etsiminen läheltä:.
3 Valitse vaihtoehto.
4
Paikkojen etsiminen
Hae työkaluja
5 Valitse Valmis.
Hakutyökaluilla voit hakea tietyntyyppisiä sijainteja vastaamalla
näyttöön tuleviin kehotteisiin.
Vasta löydettyjen määränpäiden etsiminen
Osoitteen etsiminen
Laite tallentaa viimeksi löydetyt 50 määränpäätä.
1 Valitse Minne? > Viimeisimmät.
2 Valitse sijainti.
HUOMAUTUS: vaiheiden järjestys saattaa vaihdella laitteeseen
ladattujen karttatietojen mukaan.
1 Valitse Minne?.
2 Tarvittaessa voit muuttaa hakualuetta valitsemalla Paikan
etsiminen läheltä: (Hakualueen muuttaminen, sivu 4 ).
3 Valitse Osoite.
4 Lisää osoitetiedot näytön ohjeiden mukaan.
5 Valitse osoite.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Pysäköinti.
2 Valitse pysäköintipaikka.
Risteyksen etsiminen
Simuloidun sijainnin asettaminen
Voit etsiä risteystä kahden kadun, moottoritien tai muun tien
väliltä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Risteykset.
2 Lisää katutiedot näytön ohjeiden mukaan.
3 Valitse risteys.
Kaupungin etsiminen
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Kaupungit.
2 Valitse Aloita haku.
3 Kirjoita kaupungin nimi ja valitse .
4 Valitse kaupunki.
Paikan etsiminen koordinaateilla
Voit etsiä sijainnin leveys- ja pituuspiirien koordinaateilla. Tämä
on hyödyllistä geokätkennässä.
1 Valitse Minne? > Kategoriat > Koordinaatit.
2 Valitse tarvittaessa ja muuta koordinaattien muotoa tai
datumia.
3 Anna pituus- ja leveysasteen koordinaatit.
4 Valitse Katso kartalla.
Reitin aloittaminen kartan avulla
Voit aloittaa reitin valitsemalla sijainnin kartassa.
1 Valitse Katso karttaa.
2 Näytä etsittävä alue vetämällä ja zoomaamalla karttaa.
3 Tarvittaessa voit suodattaa näkyvät kohdepisteet luokan
mukaan valitsemalla .
Sijaintimerkinnät ( tai sininen piste) näkyvät kartassa.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse paikkamerkki.
• Valitse piste, kuten katu, risteys tai osoite.
5 Valitse Aja.
Kotisijainnin tallentaminen
Voit määrittää kotisijainniksi osoitteen, johon useimmiten palaat.
1 Valitse Minne? > > Aseta kotisijainti.
2 Valitse Kirjoita kotiosoite, Käytä nykyistä sijaintia tai
Viimeksi löydetyt.
Sijainti tallennetaan nimellä Koti Tallennettu-valikkoon.
Palaaminen kotiin
Valitse Minne? > Menen kotiin.
Kotisijainnin tietojen muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut > Koti.
2 Valitse .
3 Valitse > Muokkaa.
4 Tee muutokset.
Paikkojen etsiminen
Vasta löydettyjen sijaintien luettelon tyhjentäminen
Valitse Minne? > Viimeisimmät >
> Tyhjennä > Kyllä.
Pysäköintipaikan etsiminen
Jos olet sisätiloissa tai laite ei vastaanota satelliittisignaaleja,
voit määrittää simuloidun sijainnin GPS-simulaattorilla.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Simuloitu GPS.
2 Valitse päävalikosta Katso karttaa.
3 Valitse alue napauttamalla karttaa kaksi kertaa.
Sijainnin osoite ilmestyy näytön alareunaan.
4 Valitse sijainnin kuvaus.
5 Valitse Aseta sijainti.
Sijaintien tallentaminen
Sijainnin tallentaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 4 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse .
4 Valitse Tallenna.
5 Kirjoita tarvittaessa nimi ja valitse Valmis.
Nykyisen sijainnin tallentaminen
1 Kosketa ajoneuvokuvaketta kartassa.
2 Valitse Tallenna.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
4 Valitse OK.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Tallennetun sijainnin muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Muokkaa.
6 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi.
• Valitse Puhelinnumero.
• Valitsemalla Kategoriat voit liittää luokkia tallennettuun
sijaintiin.
• Valitsemalla Vaihda karttasymboli voit vaihtaa
tallennetun sijainnin symbolin kartassa.
7 Muokkaa tietoja.
8 Valitse Valmis.
5
Luokkien liittäminen tallennettuun sijaintiin
Voit järjestää tallennettuja sijainteja lisäämällä mukautettuja
luokkia.
HUOMAUTUS: luokat näkyvät tallennettujen sijaintien valikossa,
kun olet tallentanut vähintään 12 sijaintia.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse .
4 Valitse > Muokkaa > Kategoriat.
5 Anna yksi tai useampia luokan nimiä pilkulla erotettuina.
6 Valitse ehdotettu luokka tarvittaessa.
7 Valitse Valmis.
Tallennetun sijainnin jakaminen
Kun olet tallentanut sijainnin, voit jakaa sen muiden
yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa langattoman Bluetooth
teknologian tai muistikortin avulla.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse tarvittaessa luokka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse .
5 Valitse > Jaa.
6 Jaa sijaintitiedot näytön ohjeiden mukaan.
Tallennetun sijainnin poistaminen
HUOMAUTUS: poistettuja sijainteja ei voi palauttaa.
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse > Poista tallenn. paikat.
3 Valitse poistettavien tallennettujen sijaintien valintaruudut ja
valitse Poista.
Reitin aloittaminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne? > Tallennetut.
2 Valitse luokka tai valitse Kaikki tallennetut paikat.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
Reitin ajaminen mutkaisilla teillä
Laite voi laskea reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti mutkaisia
teitä. Tämä voi lisätä matkan nautittavuutta, mutta samalla lisätä
ajoaikaa tai -matkaa määränpäähän.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytössä kaikissa malleissa.
Tämä ominaisuus on riippuvainen kartta-alueesta.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila > Mutkaiset
tiet > Tallenna.
2 Aloita reitti.
Reittisi kartalla
ILMOITUS
Nopeusrajoituskuvake on viitteellinen. Kuljettaja on aina
vastuussa nopeusrajoitusten noudattamisesta ja
ajoturvallisuudesta. Garmin ei vastaa mahdollisista
liikennesakoista tai maksuista, joita kuljettaja voi saada, jos hän
ei noudata kaikkia sovellettavia liikennelakeja ja -merkkejä.
Reitti on merkitty punaisella viivalla. Määränpään merkkinä on
ruutulippu.
Ajaessasi laite ohjaa sinut päämäärään puhuttujen ohjeiden,
kartalla olevien nuolien ja karttasivun yläosassa olevien ohjeiden
avulla. Jos poikkeat alkuperäiseltä reitiltä, laite laskee reitin
uudelleen ja antaa uusia ohjeita.
Kantatiellä ajaessasi näyttöön saattaa tulla tietokenttä, jossa
näkyy nykyinen nopeusrajoitus.
Navigointi
Reitin aloittaminen
1 Hae sijaintia (Sijainnit, sivu 4 ).
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Aja.
Reitin laskentatilan vaihtaminen
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin. Laskentatila vaikuttaa ainoastaan
autoilureitteihin.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Nopeampi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, jotka ovat nopeita ajaa, vaikka etäisyys ei ehkä
olekaan lyhin mahdollinen.
• Valitsemalla Mutkaiset tiet voit laskea reittejä, jotka
välttävät valtateitä ja käyttävät mutkaisia teitä.
• Valitsemalla Linnuntie voit laskea reitit pisteestä
pisteeseen huomioimatta teitä.
• Valitsemalla Lyhyempi matka ‑asetuksen voit laskea
reittejä, joiden pituus on lyhin mahdollinen, vaikka ajoaika
ei ehkä olekaan lyhin mahdollinen.
Useiden reittien esikatselu
1 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 4 ).
2 Valitse sijainti hakutuloksista.
3 Valitse Reitit.
4 Valitse reitti.
6
Kartan käyttäminen
1 Valitse Katso karttaa.
2 Valitse jokin kartan kohta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Lähennä tai loitonna valitsemalla tai .
• Voit vaihtaa Pohjoinen ylös ‑näkymästä 3D-näkymään
valitsemalla .
• Voit näyttää tietyt luokat valitsemalla .
Pisteen lisääminen reitille
Pisteitä voi lisätä ainoastaan reitin navigoimisen aikana.
Valitse kartassa
> Minne?.
Hae sijaintia.
Valitse sijainti.
Valitse Aja.
Valitse Lisää aktiiviselle reitille.
1
2
3
4
5
Reitillä olevan pisteen ohittaminen
Pisteen voi ohittaa ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja
ohitustyökalu on lisättävä karttatyökaluvalikkoon
(Karttatyökalujen mukauttaminen, sivu 16 ).
Navigointi
Jos et halua mennä reitin seuraavaan pisteeseen, voit ohittaa
sen. Tällöin laite ei yritä opastaa sinua takaisin ohittamaasi
pisteeseen. Ominaisuus ei ole käytettävissä, jos seuraava piste
on määränpää.
Valitse kartassa
> Ohita.
Kiertotien käyttäminen
Kiertotietä voi käyttää ainoastaan reitin navigoimisen aikana, ja
reitinvaihtotyökalu on lisättävä karttatyökaluvalikkoon
(Karttatyökalujen mukauttaminen, sivu 16 ).
Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä tai kiertää tietyt tiet.
Tämä on hyödyllistä, jos reitillä on rakennustyömaita, suljettuja
teitä tai heikot tieolosuhteet.
1 Valitse kartassa > Vaihda reitti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit kiertää tietyn matkan päästä reitistä valitsemalla
Kiertotie matkan mukaan.
• Voit kiertää reitin tietyn tien ympäri valitsemalla Kiertotie
tien mukaan.
Reitin pysäyttäminen
Valitse kartasta
>
.
Suositeltujen reittien käyttäminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää vähintään yhden
sijainnin tallentamista ja matkustushistoriaominaisuuden
käyttöönottoa (Laite- ja yksityisyysasetukset, sivu 17 ).
Toiminnon myTrends™ avulla laite pyrkii ennustamaan
määränpään matkustushistorian, viikonpäivän ja kellonajan
perusteella. Kun olet ajanut tallennettuun sijaintiin useita kertoja,
kartan navigointipalkissa voidaan näyttää kyseinen sijainti,
arvioitu ajoaika sekä liikennetiedot.
Näet suositellun reitin sijaintiin valitsemalla navigointipalkin.
Tietoja edessä olevista palveluista
Voit tarkastella ajamasi reitin tai tien varrella olevia yrityksiä ja
palveluja.
Palvelut näkyvät välilehdissä luokittain.
Polttoaine
Ruoka
Majoitus
Saniteettitilat
Pysäköinti
Pankit ja pankkiautomaatit
Edessäpäin olevien kohdepisteiden etsiminen
1 Valitse kartassa > Edessä olevat.
2 Valitse välilehti.
3 Valitse kohdepiste.
Tien ominaisuuksien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Vältettävät.
2 Valitse reiteillä vältettävät tien ominaisuudet ja valitse
Tallenna.
Tietoja mukautettavista vältettävistä reiteistä
Mukautettavien vältettävien reittien avulla voit välttää tiettyjä
alueita tai tieosuuksia. Voit ottaa mukautetut vältettävät käyttöön
tai poistaa ne käytöstä aina tarvittaessa.
Alueen välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautet. vältettävät
reitit.
Navigointi
2
3
4
5
Valitse tarvittaessa Lisää vältettävä reitti.
Valitse Lisää vältett. alue.
Valitse vältettävän alueen vasen ylänurkka ja valitse Seur..
Valitse vältettävän alueen oikea alanurkka ja valitse Seur..
Valittu alue näkyy kartalla varjostettuna.
6 Valitse Valmis.
Tien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautet. vältettävät
reitit.
2 Valitse Lisää vältettävä tie.
3 Valitse vältettävän tieosuuden aloituspiste ja sen jälkeen
Seur..
4 Valitse tieosuuden lopetuspiste ja sen jälkeen Seur..
5 Valitse Valmis.
Mukautetun vältettävän poistaminen käytöstä
Voit poistaa mukautetun vältettävän reitin käytöstä poistamatta
itse reittiä.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautet. vältettävät
reitit.
2 Valitse vältettävä reitti.
3 Valitse > Poista käytöstä.
Mukautettavien vältettävien reittien poistaminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Mukautet. vältettävät
reitit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Poista kaikki mukautetut vältettävät valitsemalla .
• Poista yksi mukautettu vältettävä valitsemalla se ja
valitsemalla
> Poista.
Navigoiminen poissa tieltä
Jos et navigoi teitä pitkin, voit käyttää Pois tieltä -tilaa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse Laskentatila > Linnuntie > Tallenna.
Seuraava reitti lasketaan suorana viivana sijaintiin.
Polttoaineseuranta
Voit määrittää laitteen arvioimaan polttoaineen käytön,
varoittamaan kun lähestyt arvioitua jäljellä olevaa ajomatkaa ja
ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun jäljellä olevan
ajomatkan perusteella. Kun polttoaineseuranta on käytössä,
osoittaa polttoaineen nykyisen tilan.
Valkoinen: polttoaineseuranta ei ole käytössä tai laitetta ei ole
liitetty moottoripyörätelineeseen.
Vihreä: arvioitu jäljellä oleva ajomatka ylittää polttoainesäiliön
varoitustason.
Oranssi: arvioitu jäljellä oleva ajomatka alittaa polttoainesäiliön
varoitustason.
Punainen: säiliön arvioitu jäljellä oleva ajomatka on 0.
Polttoaineseurannan ottaminen käyttöön
Laitteen on oltava moottoripyörätilassa tai linnuntietilassa ja
moottoripyörätelineessä, jotta voit ottaa käyttöön
polttoaineseurannan.
Kun otat polttoaineseurannan käyttöön, matkatietokoneen
näyttöön tulee näkyviin polttoainemittari (Matkan tietosivun
tarkasteleminen, sivu 8 ).
1 Täytä polttoainesäiliö.
2 Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset >
Polttoaineseuranta.
3 Valitse Matka tankillisella.
7
4 Anna matka, johon tankillinen riittää ajoneuvossa, ja valitse
Valmis.
Polttoaineen vähyyden varoituksen määrittäminen
Voit määrittää laitteen varoittamaan sinua, kun polttoaine on
vähissä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava moottoripyörätelineessä, jotta
se antaa varoituksen polttoaineen vähyydestä .
1 Ota polttoaineseuranta käyttöön (Polttoaineseurannan
ottaminen käyttöön, sivu 7 ).
2 Valitse Polttoainesäiliön varoitus.
3 Anna matkan etäisyys ja valitse Valmis.
Kun tankissa on vain sen verran polttoainetta jäljellä, että pystyt
ajamaan antamasi matkan, karttasivulle tulee näkyviin varoitus
polttoaineen vähyydestä.
Polttoainesäiliön mittarin nollaaminen
Voit seurata jäljellä olevaa polttoainemäärää tarkemmin, kun
nollaat polttoainesäiliön mittarin täytön jälkeen.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Nollaa
polttoainesäiliö.
Dynaamisten polttoainepisteiden ottaminen käyttöön
Ennen kuin voit ottaa dynaamiset polttoainepisteet käyttöön,
laitteen pitää olla moottoripyörätilassa moottoripyörätelineessä
ja polttoaineseurannan täytyy olla käytössä.
Voit määrittää laitteen ehdottamaan polttoainepisteitä arvioidun
jäljellä olevan ajomatkan perustella.
Valitse Sovellukset > Polttoaineasetukset > Dyn.
polttoainepisteet.
Karttasivut
Kartan mukauttaminen
Karttatasojen mukauttaminen
Voit määrittää, mitkä tiedot näkyvät kartassa, esimerkiksi
kohdepisteiden kuvakkeet ja tieolosuhteet.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse karttaan sisällytettävät tasot ja valitse Tallenna.
1 Kun navigoit reittiä, valitse kartan yläpuolella oleva
tekstipalkki.
2 Valitse käännös.
Käännöksen tiedot tulevat näyttöön. Risteyksen kuva tulee
näyttöön, jos risteys on päätien varrella.
Koko reitin näyttäminen kartassa
1 Valitse navigointipalkki kartan yläreunassa, kun navigoit
reittiä.
2 Valitse
> Kartta.
Seuraavan käännöksen tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, seuraavan käännöksen, kaistanvaihdon tai
muun ohjausliikkeen esikatselu näkyy kartan vasemmassa
yläkulmassa.
Esikatselu sisältää mahdollisuuksien mukaan etäisyyden
seuraavaan käännökseen tai ohjausliikkeeseen ja ajokaistan,
joka tulee valita.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää seuraavan
käännöksen kartassa.
Risteysten tarkasteleminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää pääteiden risteykset. Kun
lähestyt risteystä reitillä, kyseisen risteyksen kuva näkyy
lyhyesti, jos se on käytettävissä.
Valitsemalla kartassa
voit näyttää risteyksen, jos se on
näytettävissä.
Liikennehälytysten tarkasteleminen
Reitin navigoimisen aikana navigointipalkkiin voi ilmestyä
liikennehälytys.
Näytä lisätietoja valitsemalla hälytys.
Matkan tietosivun tarkasteleminen
Matkan tietosivulla näkyy nykyinen nopeus. Lisäksi sillä on
tietoja matkasta.
HUOMAUTUS: jos pysähdyt usein, jätä laitteen virta kytketyksi,
jotta se voi mitata matkalla kuluneen ajan tarkasti.
Valitse kartassa Nopeus.
Matkalokin näyttäminen
Laite luo matkalokin eli tallentaa ajetun matkan.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatasot.
2 Valitse Matkaloki-valintaruutu.
Kartan tietokentän muuttaminen
1 Valitse kartassa tietokenttä.
HUOMAUTUS: Nopeus-tietokenttää ei voi mukauttaa.
2 Valitse näytettävien tietojen tyyppi.
3 Valitse Tallenna.
Kartan perspektiivin muuttaminen
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttanäkymä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena (2D) ajosuunta kartan yläreunassa.
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää kartan
kaksiulotteisena pohjoinen kartan yläreunassa.
• Valitsemalla 3D voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reitin aktiivisuuden näyttäminen
Käännösluettelon näyttäminen
Kun navigoit reittiä, voit näyttää koko reitin käännökset ja
ohjausliikkeet sekä niiden välisen etäisyyden.
8
Matkan tietojen tyhjentäminen
1 Valitse kartassa Nopeus.
2 Valitse > Nollaa kentät.
3 Valitse vaihtoehto:
• Kun et navigoi reittiä, voit nollata kaikki muut sivun
tietokentät paitsi nopeusmittarin valitsemalla
ensimmäisellä sivulla Valitse kaikki.
• Voit nollata matkatietokoneen tiedot valitsemalla Nollaa
matkatiedot.
• Voit nollata maksiminopeuden valitsemalla Nollaa
maksiminopeus.
• Nollaa matkamittari valitsemalla Nollaa matka B.
Nykyisen sijainnin tietojen tarkasteleminen
Nykysijainti-sivulla voit näyttää tietoja nykyisestä sijainnista.
Tämä on hyödyllinen ominaisuus, jos joudut kertomaan sijaintisi
esimerkiksi ensiapuhenkilökunnalle.
Valitse ajoneuvo kartassa.
Karttasivut
Läheisten palvelujen etsiminen
Nykysijainti-sivulla voit etsiä lähellä olevia palveluja, kuten
polttoainetta, sairaaloita tai poliisiasemia.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse luokka.
Ajo-ohjeiden saaminen nykysijaintiin
Jos sinun on annettava ajo-ohjeet nykyiseen sijaintiisi, laite
antaa ajo-ohjeita.
1 Valitse ajoneuvo kartassa.
2 Valitse > Ohjeet luokseni.
3 Valitse aloituspaikka.
4 Valitse Valitse.
Handsfree-toiminnot
Voit liittää laitteen langattomaan kuulokkeeseen ja kuunnella
navigointiopastusta kuulokkeen kautta. Voit muodostaa
yhteyden matkapuhelimeen, kun olet yhteydessä
kuulokkeeseen, ja soittaa ja vastaanottaa puheluita laitteen ja
kuulokkeen kautta.
Langattoman Bluetooth tekniikan ottaminen
käyttöön
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
Tietoja langattomista kuulokkeista
Laite voi lähettää navigoinnin ääniopastusta langattomiin
kuulokkeisiin langattomalla tekniikalla. Lisätietoja on osoitteessa
http://www.garmin.com/bluetooth.
Langaton kuuloke ja pariliitos
HUOMAUTUS: vain yksillä kuulokkeilla voi vastaanottaa
navigointiohjeita ja puheluita kerralla. Multimediaäänten
yhteydessä voi käyttää enintään kaksia kuulokkeita.
1 Aseta kuuloke ja Bluetooth laite enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
3 Ota kuulokkeessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä kuuloke näkyväksi muille Bluetooth laitteille.
4 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos on valmis, voit ottaa käyttöön erilaisia
ominaisuuksia langattomille kuulokkeille tai poistaa niitä
käytöstä (Kuulokkeiden ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä, sivu 9 ).
Kuulokkeiden ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Voit ottaa ominaisuuksia käyttöön tai poistaa niitä käytöstä
pariliitetyille Bluetooth kuulokkeillesi.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse pariliitetyt Bluetooth kuulokkeesi.
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Kuulet puhelut ja navigointiohjeet kuulokkeistasi
valitsemalla Puhelin, navigointi.
• Voit toistaa mediaa kuulokkeidesi kautta valitsemalla
Media.
Tietoja handsfree-puheluista
HUOMAUTUS: vaikka useimpia puhelimia ja kuulokkeita
tuetaan ja niitä voi käyttää, emme voi taata minkään tietyn
Handsfree-toiminnot
puhelin- tai kuulokemallin yhteensopivuutta. Kaikki ominaisuudet
eivät välttämättä ole käytettävissä puhelimesi kanssa.
Laite voi muodostaa langattomalla Bluetooth tekniikalla
yhteyden matkapuhelimeen ja langattomiin kuulokkeisiin tai
kypärään. Tällöin laite on handsfree-laite. Osoitteessa
www.garmin.com/bluetooth voit tarkistaa, onko Bluetooth laite
yhteensopiva laitteen kanssa.
Puhelimen liittäminen
1 Aseta puhelin ja laite zūmo enintään 10 metrin (33 jalan)
etäisyydelle toisistaan.
2 Ota puhelimessa käyttöön langaton Bluetooth tekniikka ja
määritä puhelin etsintätilaan.
3 Valitse zūmo laitteessa Asetukset > Bluetooth.
4 Seuraa ohjeita puhelimen ja zūmo laitteen näytössä.
Kun pariliitos on valmis, voit ottaa käyttöön erilaisia
ominaisuuksia liitetylle älypuhelimellesi tai poistaa
ominaisuuksia käytöstä (Älypuhelimen ominaisuuksien
ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä, sivu 9 ).
Älypuhelimen ominaisuuksien ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Voit ottaa käyttöön erilaisia ominaisuuksia liitetylle
älypuhelimellesi tai poistaa ominaisuuksia käytöstä.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse pariliitetty älypuhelimesi.
3 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Jotta voisit soittaa tai vastaanottaa puheluita zūmo
laitteellasi, valitse Puhelut.
• Yhdistä puhelimesi Smartphone Link -sovellukseen
valitsemalla Smartphone Link (Smartphone Link,
sivu 10 ).
• Hallitse älypuhelimesi median toistoa zūmo laitteellasi
valitsemalla Media (Mediasoitin, sivu 11 ).
• Hallitse Pandora älypuhelimesi internetradion toistoa
zūmo laitteellasi valitsemalla Pandora® (Pandora palvelu,
sivu 11 ).
®
Soittaminen
Numeron valitseminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita.
2 Anna luku.
3 Valitse Soita.
Soittaminen puhelinluettelossa olevalle yhteyshenkilölle
Puhelinluettelo ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puhelinmuistio on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puhelinluettelo.
2 Valitse yhteystieto.
3 Valitse Soitto.
Kohteeseen soittaminen
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Selaa luokkia.
2 Valitse kohdepiste.
3 Valitse Soitto.
Puhelun vastaanottaminen
Kun vastaanotat puhelun, valitse Vastaa tai Hylkää.
Puheluhistorian käyttäminen
Puheluhistoria ladataan puhelimesta laitteeseen aina, kun
puhelin ja laite muodostavat yhteyden toisiinsa. Saattaa kulua
muutama minuutti, ennen kuin puheluhistoria on käytettävissä.
Jotkin puhelimet eivät tue tätä toimintoa.
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > Puheluhistoria.
9
2 Valitse luokka.
Näyttöön tulee puheluluettelo, jossa viimeisimmät puhelut
näkyvät ylimpinä.
3 Valitse puhelu.
Puheluasetusten käyttäminen
1 Valitse kartasta puhelun aikana .
2 Valitse vaihtoehto.
• Voit siirtää äänet puhelimeen valitsemalla Puhelin.
VIHJE: käytä tätä toimintoa, jos haluat katkaista virran
laitteesta ja jatkaa puhelua tai jos haluat puhua rauhassa.
VIHJE: tämän toiminnon avulla voit käyttää automaattisia
järjestelmiä, kuten vastaajaa.
• Voit mykistää mikrofonin valitsemalla Mykistä.
• Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta.
Kotinumeron tallentaminen
VIHJE: kun olet tallentanut kotinumeron, voit muokata sitä
valitsemalla tallennettujen sijaintien luettelosta Koti (Tallennetun
sijainnin muokkaaminen, sivu 5 ).
1 Valitse Sovellukset > Puhelin > > Aseta kotinumero.
2 Kirjoita puhelinnumero:
3 Valitse Valmis.
Soittaminen kotiin
Soittaminen kotiin edellyttää kotisijainnin puhelinnumeron
määrittämistä.
Valitse Sovellukset > Puhelin > Soita kotiin.
Muiden Bluetooth laitteiden pariliitos
1 Aseta kuulokkeet tai puhelin ja laite Bluetooth enintään 10 m
2
3
4
5
6
(33 jalan) etäisyydelle toisistaan.
Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön laitteessa.
Ota kuulokkeissa tai puhelimessa käyttöön langaton
Bluetooth tekniikka ja määritä kuuloke näkyväksi muille
Bluetooth laitteille.
Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth > Etsi laitteita.
Lähellä olevien Bluetooth laitteiden luettelo tulee näyttöön.
Valitse kuulokkeet tai puhelin luettelosta.
Valitse OK.
Pariliitetyn Bluetooth laitteen poistaminen
Voit poistaa pariliitetyn Bluetooth laitteen, jotta se ei enää
muodosta yhteyttä zūmo laitteeseen automaattisesti.
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse poistettava laite
3 Valitse Poista pariliitos.
Sovellusten käyttäminen
Ohjeen käyttäminen
Valitsemalla Sovellukset > Ohje voit näyttää lisätietoja
laitteen käyttämisestä.
Ohjeaiheiden etsiminen
Valitse Sovellukset > Ohje >
.
Smartphone Link
Smartphone Link on puhelinsovellus, jolla voit synkronoida
sijaintitietoja puhelimen kanssa ja käyttää reaaliaikaisia tietoja
puhelimen datayhteyden kautta. Laite siirtää tiedot Smartphone
Linkistä langattoman Bluetooth tekniikan avulla. Reaaliaikaisia
tietoja on saatavilla maksutta ja tilaamalla Garmin
10
reaaliaikaisista palveluista (Garmin reaaliaikaiset palvelut,
sivu 10 ).
Tallennetut sijainnit ja viimeksi löydetyt paikat synkronoidaan
puhelimen kanssa aina, kun laite muodostaa yhteyden
Smartphone Link.
Smartphone Link lataaminen
Smartphone Link on saatavilla joihinkin älypuhelimiin. Tarkista
yhteensopivuus- ja saatavuustiedot osoitteesta
www.garmin.com/smartphonelink tai puhelimen
sovelluskaupasta.
Lataa Smartphone Link tuetun puhelimen sovelluskaupasta.
Lisätietoja sovellusten lataamisesta ja asentamisesta on
puhelimen käyttöoppaassa.
Yhteyden muodostaminen Smartphone Link
Lataa ja asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit
muodostaa yhteyden Smartphone Link.
1 Käynnistä Smartphone Link puhelimessa.
2 Valitse laitteessa Asetukset > Bluetooth.
3 Valitse Bluetooth valintaruutu.
4 Ota langaton Bluetooth tekniikka käyttöön puhelimessa ja
hae lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lisätietoja on puhelimen käyttöoppaassa.
5 Valitse laite puhelimessa lähellä olevien laitteiden luettelosta.
6 Vahvista pariliitoksen muodostus noudattamalla puhelimen ja
laitteen näyttöön tulevia ohjeita.
näkyy laitteen tilarivillä, kun Smartphone Link yhteys on
muodostettu.
Garmin reaaliaikaiset palvelut
Garmin reaaliaikaisten palvelujen käyttäminen edellyttää laitteen
liittämistä tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone
Link (Yhteyden muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ).
Smartphone Link yhteyden kautta voi käyttää Garmin
reaaliaikaisia palveluja. Garmin reaaliaikaiset palvelut ovat
maksuttomia ja tilattavia palveluja, joiden kautta saat laitteeseen
reaaliaikaisia tietoja esimerkiksi liikenneolosuhteista ja säästä.
Jotkin palvelut, kuten sääpalvelu, ovat saatavilla erillisinä
sovelluksina laitteessa. Jotkin muut palvelut, liikennetiedot,
täydentävät laitteen nykyisiä navigointiominaisuuksia. Garmin
reaaliaikaisia palveluja edellyttävien ominaisuuksien kohdalla
näkyy Smartphone Link symboli. Lisäksi kyseiset palvelut
näkyvät ainoastaan, kun laite on yhteydessä Smartphone Link.
Garmin reaaliaikaisten palvelujen tilaaminen
Asenna Smartphone Link sovellus puhelimeen, jotta voit tilata
Garmin reaaliaikaisia palveluja.
1 Käynnistä Smartphone Link sovellus puhelimessa (Yhteyden
muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ).
2 Valitse Oma tili.
Näyttöön tulee palvelujen ja tilaushintojen luettelo.
3 Valitse palvelu.
4 Valitse hinta.
5 Valitse Tilaa.
6 Seuraa näytön ohjeita.
Matkan suunnitteleminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse Uusi matka.
3 Valitse Valitse lähtöpaikka.
4 Hae sijaintia (Sijainnin etsiminen luokan mukaan, sivu 4 ).
Sovellusten käyttäminen
5
6
7
8
9
Valitse Valitse.
Voit lisätä sijainteja valitsemalla
Valitse Seur..
Valitse Tallenna.
Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
.
Matkan ajoittaminen
Matkasuunnittelutoiminnolla voit luoda ja tallentaa matkan, jossa
on useita määränpäitä.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Lähtöaika.
• Valitse Saapumisaika.
5 Valitse päiväys ja aika sekä Tallenna.
6 Valitse Kesto.
7 Valitse, miten kauan viivyt sijainnissa, ja valitse Tallenna.
8 Toista tarvittaessa vaiheet 3–7 kunkin sijainnin kohdalla.
Matkan kulkuvälinetilan vaihtaminen
Voit muuttaa tallennetun matkan kulkuvälinetilan.
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse matka.
3 Valitse > Kulkuvälinetila.
4 Valitse kulkuvälinetila.
5 Valitse Tallenna.
Tallennetun matkan navigoiminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse Aja.
4 Valitse seuraava määränpää ja valitse Aloita.
Tallennetun matkan muokkaaminen
1 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu.
2 Valitse tallennettu matka.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Muuta matkan nimi.
• Valitsemalla Muokkaa määränpäitä voit lisätä ja poistaa
paikkoja tai muuttaa niiden järjestystä.
• Valitse Poista matka.
• Valitsemalla Optimoi järjestys voit järjestää matkan
pysähdykset tehokkaimmin.
Matkojen jakaminen
Voit jakaa matkoja yhteensopivien Garmin laitteiden kanssa
langattomalla Bluetooth tekniikalla.
1 Tuo laite enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
yhteensopivasta Garmin laitteesta.
2 Valitse Sovellukset > Matkasuunnittelu > > Jaa >
Bluetooth.
3 Valitse matka ja valitse Valmis.
4 Valitse laite luettelosta ja valitse OK.
Kiertomatkareitin luominen
Laite voi luoda kiertomatkareitin käyttämällä määritettyä
aloituspaikkaa ja matkaa, kestoa tai määränpäätä.
1 Valitse aloitusnäytössä Sovellukset > Kiertomatka.
2 Valitse Aloituspaikka.
Sovellusten käyttäminen
3 Valitse sijainti ja valitse Valitse.
4 Valitse Matkan ominaisuudet.
5 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Valitse matka voit suunnitella reitin matkan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse kesto voit suunnitella reitin ajan
mukaan.
• Valitsemalla Valitse määränpää voit suunnitella reitin
tietyn sijainnin mukaan.
6 Anna matka, kesto tai määränpää.
7 Valitse vaihtoehto:
• Jos annoit matkan tai keston, valitse Valmis > Laske.
• Jos valitsit määränpään, valitse Valitse.
8 Valitse reitti ja valitse Aja.
Mediasoitin
Mediasoitinta voi käyttää ainoastaan, kun musiikkia voidaan
toistaa stereolaatuisena. Jos kuuloke ei tue A2DP-profiilia,
mediasoitinta ei voi käynnistää.
Voit toistaa nykyisen kappaleen valitsemalla tämän.
Voit säätää äänenvoimakkuutta valitsemalla tämän.
Voit toistaa nykyisen kappaleen alusta valitsemalla tämän
kerran.
Voit toistaa soittolistan edellisen kappaleen valitsemalla tämän
kaksi kertaa.
Voit kelata nykyistä kappaletta taaksepäin painamalla tätä
pitkään.
Voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen valitsemalla tämän.
Voit kelata nykyistä kappaletta eteenpäin painamalla tätä
pitkään.
Voit keskeyttää nykyisen kappaleen valitsemalla tämän.
Voit toistaa soittolistan valitsemalla tämän.
Voit satunnaistoistaa soittolistaa valitsemalla tämän.
Voit vaihtaa medialähteen valitsemalla tämän.
Medialähteen vaihtaminen
Voit vaihtaa laitteessasi toistettavan median lähdettä.
1 Valitse Sovellukset > Mediasoitin > .
2 Valitse medialähde.
Pandora palvelu
Pandora on maksuton yksilöity radio, jonka kautta voit nauttia
musiikista vaivattomasti ja loputtomasti. Pandora integrointiin
tarvitaan yhteensopiva mobiililaite, johon on asennettu Pandora
sovellus. Lisätietoja yhteensopivista mobiililaitteista on
osoitteessa www.pandora.com/everywhere/mobile.
HUOMAUTUS: Pandora on tällä hetkellä käytettävissä
Yhdysvalloissa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Pandora sovelluksen lataaminen
Ennen kuin voit käyttää laitteessa Pandora palvelua, sinun on
ladattava ja asennettava Pandora sovellus älypuhelimeen.
1 Avaa yhteensopivassa älypuhelimessa sovelluskauppa ja etsi
hakuehdolla Pandora.
2 Asenna Pandora sovellus.
Lisätietoja on älypuhelimen tai mobiilimedialaitteen
käyttöoppaassa.
Käyttäminen: Pandora
Ennen kuin voit käyttää Pandora palvelua, sinun on pariliitettävä
yhteensopiva älypuhelin laitteeseen (Puhelimen liittäminen,
sivu 9 ).
11
1
2
3
4
Valitse laitteessa Sovellukset > Pandora®.
Yhdistä yhteensopiva älypuhelin laitteeseen.
Käynnistä Pandora sovellus älypuhelimessa.
Valitse zūmo laitteessa vaihtoehto:
• Toista kappale valitsemalla .
• Keskeytä kappale valitsemalla .
• Ohita kappale valitsemalla
.
• Jos pidät kappaleesta, valitsemalla kuulet lisää
samankaltaisia kappaleita.
• Jos et pidä kappaleesta, voit estää sen toistamisen
myöhemmin valitsemalla .
lisätietoja yhteensopivuudesta ja lisävarusteista osoitteesta
www.garmin.com/zumo.
Rengaspainetunnistimien määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää rengaspainetunnistimet, tarvitset
kunkin tunnistimen mukana toimitetun pariston ja numerotarran.
Lisäksi tarvitset yhteensopivan zūmo laitteen.
Tunnistimet ovat langattomasti yhteydessä yhteensopivaan
zūmo laitteeseen. Voit tarkkailla rengaspaineita zūmo laitteessa,
johon saat myös hälytyksen matalasta paineesta.
1 Irrota suojus À tunnistimesta Á kiertämällä suojusta
vastapäivään.
Aseman vaihtaminen
1 Valitse Sovellukset > Pandora®.
2 Valitse .
3 Valitse asema.
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Jälkiloki sisältää tallennetun
polun tietoja, kuten aika-, sijainti- ja korkeustiedot.
Jälkitietojen tarkasteleminen
1 Valitse Sovellukset > Jäljet > Aktiiviset.
2 Valitse jälki.
Jälki ilmestyy karttaan.
3 Valitse .
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit tallentaa jäljen valitsemalla Tallenna jälki.
• Voit tallentaa jäljen matkana valitsemalla Tallenna
matkana.
• Voit näyttää jäljen korkeuskäyrän valitsemalla
Korkeusprofiili.
TracBack
®
Hiljattain tallennetun jäljen seuraaminen
2 Jos olet jo asettanut pariston tunnistimeen, poista se.
3 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine.
4 Valitse ajoneuvoprofiili, joka vastaa ajoneuvosi
rengaskokoonpanoa.
5 Tuo tunnistin zūmo laitteen lähelle.
6 Valitse zūmo laitteessa sen renkaan vierellä oleva numero,
jonka kanssa pariliität tunnistimen.
7 Aseta paristo  30 sekunnin kuluessa paristopidikkeeseen Ã
pluspuoli ylöspäin.
TracBack toiminto tallentaa viimeisimmät liikkeesi jäljeksi. Voit
palata nykyisen jäljen alkuun.
1 Valitse Sovellukset > TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse Aja.
Hiljattain tallennetun jäljen tallentaminen matkaksi
Voit tallentaa hiljattain tallennetun jäljen matkaksi ja käyttää sitä
myöhemmin navigointiin matkasuunnittelun avulla (Tallennetun
matkan navigoiminen, sivu 11 ).
1 Valitse TracBack.
Hiljattain tallennettu jälki ilmestyy karttaan.
2 Valitse > Tallenna matkana.
3 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Rengaspaine
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmä ei korvaa renkaiden
normaalia huoltoa, ja kuljettaja vastaa oikean rengaspaineen
ylläpidosta, vaikka paine ei olisi laskenut niin paljon, että
matalan paineen hälytys käynnistyy. Oikean rengaspaineen
laiminlyöminen saattaa vaikeuttaa ajoneuvon ohjausta, mikä voi
aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
zūmo laite hakee tunnistinta ja näyttää vahvistuksen, kun
tunnistimen pariliitos onnistuu.
VIHJE: jos tunnistimen pariliitos epäonnistuu, irrota
tunnistimen paristo ja toista vaiheet 6 ja 7.
8 Anna renkaan suosituspaine.
9 Anna renkaan vähimmäispaine.
zūmo laite käynnistää matalan paineen hälytyksen, kun
tunnistin ilmoittaa, että rengaspaine on pienempi kuin tämä
arvo.
10 Aseta tunnistimen suojus paikalleen ja kiristä se.
11 Kiinnitä tunnistimeen numerotarra, joka vastaa vaiheessa 6
valitsemaasi renkaan numeroa.
12 Toista tämä kunkin jäljellä olevan tunnistimen kohdalla.
Garmin rengaspaineen seurantajärjestelmä on saatavilla
erikseen lisävarusteena. Rengaspaineen seuranta -ominaisuus
ei ole yhteensopiva kaikkien zūmo mallien kanssa. Katso
12
Sovellusten käyttäminen
Tunnistimien asentaminen renkaisiin
VAROITUS
Rengaspaineen seurantajärjestelmää käytetään ainoastaan
metallisten renkaiden venttiilien varsien yhteydessä.
Rengaspaineen tunnistinten asentaminen muihin kuin metallisiin
venttiilien varsiin saattaa vahingoittaa renkaita tai venttiilien
varsia, mikä voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman.
ILMOITUS
Voit estää tunnistinten ja ajoneuvon vahingoittumisen
varmistamalla, että asennetut tunnistimet eivät häiritse jarrujen,
jousituksen osien tai muiden ajoneuvon osien toimintaa. Jos
asennettu tunnistin häiritsee ajoneuvon osien toimintaa, älä aja
niin kauan kuin tunnistin on asennettuna.
Mahdollinen renkaiden tärinä tai epätasainen kuluminen voidaan
välttää, jos ajoneuvon renkaat tasapainotetaan tunnistimien
asentamisen jälkeen.
Ennen kuin asennat tunnistimet renkaisiin, määritä tunnistimet
toimimaan zūmo laitteen kanssa.
1 Irrota nykyiset venttiilien varsien suojukset ajoneuvon
renkaista.
2 Valitsemalla zūmo laitteessa Sovellukset > Rengaspaine
voit näyttää ajoneuvoprofiilikaavion.
3 Asenna tunnistimet renkaiden venttiilien varsiin kiristämällä
ne myötäpäivään.
HUOMAUTUS: tunnistimet on asennettava oikeaan
renkaaseen ajoneuvoprofiilikaavion ja tunnistimiin
määrityksen yhteydessä kiinnitettyjen numerotarrojen
mukaan.
4 Pyöritä renkaita käsin ja tarkista, että tunnistimilla on
tarpeeksi tilaa eivätkä ne häiritse ajoneuvon käyttöä.
Rengaspainehälytykset
Laite käyttää hälytyksiin ponnahdusilmoituksia, kuvakkeita
kartassa ja symboleja rengaspainesovelluksessa.
Kun tunnistimelle on hälytys, vastaavan renkaan vierellä oleva
numero näkyy punaisena rengaspainesovelluksessa. Numeron
alapuolella olevat symbolit näkyvät punaisina merkkinä kyseisen
tunnistimen aktiivisista hälytyksistä.
Alhainen rengaspaine
Tunnistimen paristo vähissä
Tunnistinta ei liitetty
Rengaspainetunnistimen lepotila
Kun pysäköit ajoneuvon ja sammutat zūmo laitteen,
rengaspainetunnistin siirtyy monen minuutin kuluttua virtaa
säästävään lepotilaan. Tunnistin ei lähetä tietoja zūmo
laitteeseen lepotilassa. Siksi zūmo laite saattaa ilmoittaa, että
tunnistimen yhteys on katkaistu.
Kun ajoneuvo liikkuu seuraavan kerran, tunnistin poistuu
lepotilasta ja yhdistää automaattisesti uudelleen zūmo
laitteeseen. Yhdistäminen uudelleen saattaa kestää enintään 30
sekuntia.
Kompassin käyttäminen
HUOMAUTUS: kompassi voi määrittää suuntasi vain, kun liikut.
Voit navigoida GPS-kompassin avulla.
Valitse Sovellukset > Kompassi.
VIRB-etäkäyttö
VIRB etäkäyttötoiminnolla voit ohjata VIRB toimintakameraa
matkan päästä. Osoitteesta www.garmin.com/VIRB voit ostaa
VIRB toimintakameran.
®
Sovellusten käyttäminen
VIRB toimintakameran ohjaaminen
Ennen kuin voit käyttää VIRB etäkäyttötoimintoa, sinun on
otettava etäkäyttöasetus käyttöön VIRB kamerassa. Lisätietoja
on VIRB sarjan laitteen käyttöoppaassa.
1 Käynnistä VIRB kamera.
2 Valitse zūmo laitteessa Sovellukset > VIRB-etäkäyttö >
Yhdistä.
3 Odota, kun laite muodostaa yhteyden VIRB kameraan.
4 Valitse vaihtoehto:
• Tallenna videota valitsemalla Aloita tallennus.
• Lopeta videon tallennus valitsemalla Lopeta tallennus.
• Ota valokuva valitsemalla Kuva.
Viimeisimmän pysäköintipaikan etsiminen
Kun irrotat laitteen ajoneuvotelineestä ja laite on vielä
käynnissä, nykyinen sijaintisi tallennetaan pysäköintipaikaksi.
Valitse Sovellukset > Viimeisin paikka.
Aikaisempien reittien ja määränpäiden
tarkasteleminen
Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää
matkustushistoriaominaisuuden ottamista käyttöön katso (Laiteja yksityisyysasetukset, sivu 17 ).
Voit näyttää aiemmat reitit ja pysähtymispaikat kartassa.
Valitse Sovellukset > Käydyt paikat.
Huoltohistorian kirjaaminen
Voit kirjata päiväyksen ja matkamittarin lukeman, kun
ajoneuvolle tehdään huoltotoimia. Laitteessa on useita
huoltoluokkia, ja voit lisätä niitä myös itse (Huoltoluokkien
lisääminen, sivu 13 ).
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse Lisää tallenne.
4 Kirjoita matkamittarin lukema ja valitse Seur..
5 Kirjoita kommentti (valinnainen).
6 Valitse Valmis.
Huoltoluokkien lisääminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Lisää luokka.
3 Kirjoita luokan nimi ja valitse Valmis.
Huoltoluokkien poistaminen
Kun poistat huoltoluokan, myös kyseisen luokan huoltotietueet
poistetaan.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse > Poista luokat.
3 Valitse poistettavat huoltoluokat.
4 Valitse Poista.
Huoltoluokkien nimeäminen uudelleen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse uudelleen nimettävä luokka.
3 Valitse > Nimeä luokka uudelleen.
4 Kirjoita nimi ja valitse Valmis.
Huoltotietojen poistaminen
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse huoltoluokka.
3 Valitse > Poista tallenteet.
4 Valitse poistettavat huoltotietueet.
13
5 Valitse Poista.
Huoltotietojen muokkaaminen
Voit muokata kommentin, matkamittarin lukeman ja
huoltopäivämäärän tietuetta.
1 Valitse Sovellukset > Huoltohistoria.
2 Valitse luokka.
3 Valitse kenttä.
4 Anna uudet tiedot ja valitse Valmis.
Sääennusteen tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ). Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse päivä.
Kyseisen päivän sääennuste tulee näyttöön.
Säätietojen näyttäminen jonkin toisen kaupungin
läheltä
1 Valitse Sovellukset > Sää > Nykyinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää suosikkikaupunkisi sään valitsemalla
kaupungin luettelosta.
• Voit lisätä suosikkikaupungin valitsemalla Lisää kaupunki
ja kirjoittamalla kaupungin nimen.
Säätutkan tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Voit näyttää animoidun, värikoodatun tutkakartan
sääolosuhteista sekä sääkuvakkeen kartassa. Sääkuvake
muuttuu ja osoittaa säätilan paikan lähellä, esimerkiksi sateen,
lumisateen ja ukkosmyrskyt.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säätutka.
Säähälytysten tarkasteleminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
Kun käytät laitetta ajaessasi, kartassa saattaa näkyä
säähälytyksiä. Lisäksi voit näyttää säähälytyskartan nykyisen
sijaintisi läheltä tai valitun kaupungin läheltä.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Säähälytykset.
Tieolosuhteiden tarkistaminen
Sinun on ostettava Sään lisätiedot -sovellus Smartphone Linkin
kautta, jotta voit käyttää tätä ominaisuutta.
1 Valitse Sovellukset > Sää.
2 Valitse tarvittaessa kaupunki.
3 Valitse > Tieolosuhteet.
myGarmin viestien tarkasteleminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää laitteen liittämistä
tuettuun puhelimeen, jossa on käytössä Smartphone Link
(Yhteyden muodostaminen Smartphone Link, sivu 10 ). Tämä
toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Voit tarkastella myGarmin viestejä, kuten ilmoituksia ohjelmistoja karttapäivityksistä.
1 Valitse Sovellukset > myGarmin™.
14
Jos sinulla on lukemattomia viestejä, niiden määrä näkyy
myGarmin kuvakkeen yläpuolella.
2 Valitse viestin aihe.
Koko viesti avautuu.
Liikenne
ILMOITUS
Garmin ei vastaa liikennetietojen tarkkuudesta eikä
ajantasaisuudesta.
Liikennetiedot eivät ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla tai
kaikissa maissa. Lisätietoja liikennetiedoista ja taajuusalueista
on osoitteessa www.garmin.com/traffic.
• Liikennehälytykset näkyvät kartassa, kun reitillä tai alueella
on liikennetapahtumia.
• Laitteen on oltava yhteydessä Smartphone Linkiin, minkä
lisäksi liikennetietojen vastaanottaminen edellyttää aktiivista
liikennetilausta.
Liikenne reitillä
Kun reitillä ilmenee ruuhkaa, karttaan ilmestyy hälytys ja laite
laskee vaihtoehtoisen reitin viiveen välttämiseksi. Voit valita,
käytetäänkö vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti vai
pyydettäessä. Lisätietoja on Liikenneasetukset-kohdassa
(Liikenneasetukset, sivu 17 ). Laite opastaa sinut ruuhkan läpi,
jos parempaa vaihtoehtoista reittiä ei ole. Viiveaika lisätään
arvioituun saapumisaikaasi automaattisesti.
Edessäpäin olevan liikenteen tarkasteleminen
Voit tarkastella ajamallasi reitillä tai tiellä olevia
liikennetapahtumia.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
Lähimpänä edessäpäin oleva liikennetapahtuma ilmestyy
paneeliin kartan oikealla puolella.
2 Voit katsoa lisätietoja valitsemalla liikennetapahtuman.
Ruuhkien välttäminen reitillä
Jotta voit välttää ruuhkia, sinun on vastaanotettava
liikennetietoja.
Laite optimoi reitin oletusarvoisesti ja välttää ruuhkia
automaattisesti. Jos olet poistanut asetuksen käytöstä
liikenneasetuksista (Liikenneasetukset, sivu 17 ), voit
tarkastella ja välttää ruuhkia manuaalisesti.
1 Valitse reitin navigoimisen aikana > Liikenne.
2 Valitse Vaihtoeht. reitti, jos se on käytettävissä.
3 Valitse Aja.
Liikenteen näyttäminen kartalla
Liikenne- ja ruuhkatiedot näkyvät liikennekartalla
värikoodattuina.
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Tarvittaessa voit näyttää liikennekartan selitteen valitsemalla
> Selite.
Liikenne alueella
Liikennetapahtumien hakeminen
1 Valitse päävalikosta Sovellukset > Liikenne.
2 Valitse > Ilmoitukset.
3 Valitse kohde luettelosta.
4 Jos tapahtumia on useita, voit näyttää lisää tapahtumia
nuolilla.
Liikennetapahtuman näyttäminen kartassa
.
1 Valitse liikennekartassa
Liikenne
2 Valitse tapahtuma.
Liikennetiedot
Liikenneselitteessä esitellään liikennekartassa käytettävät
kuvakkeet ja värit.
1 Valitse kartassa > Liikenne.
2 Valitse Selite.
Tietoja liikennekameroista
Liikennekamerat näyttävät reaaliaikaista liikennekamerakuvaa
suurilta teiltä ja suurista risteyksistä. Voit tallentaa kameroita,
joita haluat tarkastella usein.
Liikennekameran tallentaminen
Tämän ominaisuuden käyttäminen edellyttää photoLive-palvelun
tilausta ja lisäksi laitteen on oltava yhteydessä tuettuun
puhelimeen, jossa on käynnissä Smartphone Link (Smartphone
Link, sivu 10 ).
Tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla alueilla.
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse Lisää koskettamalla.
3 Valitse tie.
4 Valitse risteys.
5 Valitse Tallenna.
Liikennekameran tarkasteleminen
Et voi tarkastella liikennekameraa, ennen kuin olet tallentanut
sellaisen (Liikennekameran tallentaminen, sivu 15 ).
1 Valitse Sovellukset > photoLive.
2 Valitse kamera.
trafficTrends™
Kun trafficTrends on käytössä, laite laskee tehokkaita reittejä
aiempien liikennetietojen avulla.
HUOMAUTUS: laite saattaa laskea reittejä eri tavoin eri
viikonpäivien tai kellonaikojen liikennetrendien mukaan.
• Kartat ja GPX-reittipistetiedostot karttaohjelmistosta
myGarmin™, mukaan lukien MapSource ja BaseCamp™
(Mukautetut kohdepisteet, sivu 18 ).
• GPI - mukautettujen kohdepisteiden (POI) tiedostot Garmin
POI Loader -ohjelmasta (POI Loaderin asentaminen,
sivu 18 ).
• MP3-äänitiedostot.
®
Tietoja muistikorteista
Voit ostaa muistikortteja tietokonetarvikeliikkeestä tai ostaa
esiladattuja Garmin karttaohjelmistoja (www.garmin.com).
Kartta- ja tiedontallennuksen lisäksi muistikorteille voi tallentaa
myös esimerkiksi karttoja, kuvia, geokätköjä, reittejä, reittipisteitä
ja mukautettuja kohdepisteitä.
Muistikortin asettaminen
HUOMAUTUS: laite tukee microSD, microSDHC- ja
microSDXC-muistikortteja. Se ei tue exFAT-muotoa. Muistikortit
on alustettava FAT32-järjestelmään.
1 Irrota kannen takakansi ja akku.
2 Aseta muistikortti laitteen muistikorttipaikkaan.
3 Paina sitä sisäänpäin, kunnes se naksahtaa paikalleen.
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
Voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla.
1 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen liitäntään.
2 Liitä USB-kaapelin kookkaampi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen liitetystä
laitteesta.
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Tietojen siirtäminen tietokoneesta
1 Liitä laite tietokoneeseen (Laitteen liittäminen
trafficTrends toiminnon poistaminen käytöstä
Voit estää laitetta tallentamasta tai jakamasta liikennetietoja
poistamalla trafficTrends toiminnon käytöstä.
Valitse Asetukset > Liikenne > trafficTrends.
Liikenteen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä liikennetiedot. Kun
liikennetiedot eivät ole käytössä, laite ei vastaanota
liikennetietoja, mutta välttää silti mahdollisesti ruuhkaisia alueita
reiteillä toiminnolla trafficTrends, jos se on käytössä
(trafficTrends™, sivu 15 ).
1 Valitse Asetukset > Liikenne.
2 Valitse Liikenne-valintaruutu.
Tietojen hallinta
Tietojen hallinta
Laitteeseen voi tallentaa tiedostoja. Laitteessa on
muistikorttipaikka.
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95-, 98-, Meja Windows NT eikä Mac OS 10.3 -käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
2
3
4
5
6
tietokoneeseen, sivu 15 ).
Tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan laite näkyy
kannettavana laitteena, siirrettävänä levynä tai siirrettävänä
taltiona.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Siirry kansioon laitteessa.
HUOMAUTUS: älä sijoita tiedostoja siirrettävän levyn tai
taltion Garmin kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty tietokoneeseen Windows
kannettavana laitteena, turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Vedä tietokoneessa Mac taltion symboli roskakoriin.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Tiedostotyypit
Laite tukee seuraavia tiedostotyyppejä.
Tietojen hallinta
15
Tiedostojen poistaminen
ILMOITUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
Laitteen mukauttaminen
Kartta- ja ajoneuvoasetukset
Voit avata kartta- ja ajoneuvoasetukset valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Kartta ja ajoneuvo.
Ajoneuvo: muuttaa kuvakkeen, joka osoittaa sijaintisi kartassa.
Voit ladata lisää kuvakkeita osoitteesta
www.garmingarage.com.
Karttanäkymä: määrittää perspektiivin kartassa.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Kartan teema: karttatietojen värin muuttaminen.
Karttatyökalut: määrittää karttatyökaluvalikossa näkyvät
pikavalinnat.
Karttatasot: määrittää karttasivulla näkyvät tiedot (Karttatasojen
mukauttaminen, sivu 8 ).
Automaattinen zoom: valitsee automaattisesti optimaalisen
käytön mukaisen zoomaustason kartassa. Kun tämä ei ole
käytössä, lähentäminen ja loitontaminen on tehtävä
manuaalisesti.
Nopeushälytysäänet: hälyttää, kun ajoneuvo ylittää
nopeusrajoituksen.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Kartat: määrittää, mitä asennettuja karttoja laite käyttää.
Karttojen ottaminen käyttöön
Voit ottaa käyttöön laitteeseen asennettuja karttatuotteita.
VIHJE: voit ostaa lisää karttatuotteita osoitteesta
http://buy.garmin.com.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Kartat.
2 Valitse kartta.
Karttatyökalujen mukauttaminen
Voit valita karttatyökaluvalikossa näkyvät pikavalinnat.
1 Valitse Asetukset > Kartta ja ajoneuvo > Karttatyökalut.
2 Valitse valikossa käytettävät karttatyökalut.
3 Valitse Tallenna.
Navigointiasetukset
Avaa navigointiasetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset
> Navigointi.
Laskentatila: määrittää reitin laskentatavan.
Pois reitiltä, uudelleenlaskenta: määrittää uudelleenlaskennan
asetukset navigoitaessa pois aktiiviselta reitiltä.
Vältettävät: määrittää reitillä vältettävät tien ominaisuudet.
Mukautet. vältettävät reitit: voit välttää tiettyjä teitä tai alueita.
Tietullit: määrittää maksullisten teiden välttämisasetukset.
Tietullit ja -maksut: määrittää maksullisten teiden ja
tietullitarrojen välttämisasetukset.
16
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Restricted Mode -tila: poistaa käytöstä kaikki toiminnot, jotka
edellyttävät käyttäjän toimia ja saattaisivat häiritä ajamista.
Simuloitu GPS: katkaisee GPS-signaalin vastaanoton ja
säästää akun virtaa.
Laskentatilan asetukset
Valitse Asetukset > Navigointi > Laskentatila.
Reitin laskenta perustuu reitin nopeusrajoituksiin ja ajoneuvon
kiihdytystietoihin.
Nopeampi matka: laskee reittejä, jotka ovat nopeita ajaa,
vaikka etäisyys ei ehkä olekaan lyhyin.
Lyhyempi matka: laskee reittejä, joiden pituus on lyhin
mahdollinen, vaikka ajoaika ei ehkä olekaan lyhin
mahdollinen.
Linnuntie: laskee suoran linjan sijainnistasi määränpäähän.
Mutkaiset tiet: laskee reittejä, joilla käytetään ensisijaisesti
mutkaisia teitä.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Tietullien välttäminen
1 Valitse Asetukset > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
HUOMAUTUS: valikko muuttuu alueen ja laitteen
karttatietojen mukaan.
• Valitse Tietullit.
• Valitse Tietullit ja -maksut > Tietullit.
3 Valitse Kysy aina, Vältä tai Salli ja valitse Tallenna.
Tietullitarrojen välttäminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla.
Laitteen karttatiedot saattavat sisältää yksityiskohtaisia
tietullitarratietoja joissakin maissa. Voit välttää tietullitarroja tai
sallia ne kussakin maassa.
1 Valitse Asetukset > Navigointi > Tietullit ja -maksut >
Tietullitarrat.
2 Valitse maa.
3 Valitse Kysy aina, Vältä tai Salli ja valitse Tallenna.
Näyttöasetukset
Avaa näytön asetussivu valitsemalla päävalikosta Asetukset >
Näyttö.
Suunta: määrittää näytön pysty- tai vaakatilaan.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Jos
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- ja yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kirkkaus: näytön kirkkauden säätäminen.
Näytön aikakatkaisu: voit määrittää, miten pitkän ajan kuluttua
käyttämättömänä oleva laite siirtyy lepotilaan.
Kuvankaappaus: voit ottaa kuvan laitteen näytöstä.
Kuvankaappaukset tallennetaan laitteen muistiin Screenshotkansioon.
Bluetooth asetukset
Valitse Asetukset > Bluetooth.
Bluetooth: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth tekniikan.
Etsi laitteita: hakee lähellä olevia Bluetooth laitteita.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan muissa laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Laitteen mukauttaminen
Bluetooth poistaminen käytöstä
1 Valitse Asetukset > Bluetooth.
2 Valitse Bluetooth.
3 Valitse
Liikenneasetukset
Virtajohdot
Valitse päävalikosta Asetukset > Liikenne.
Liikenne: ottaa liikenteen käyttöön.
Optimoi reitti: määrittää laitteen käyttämään optimoituja
vaihtoehtoisia reittejä automaattisesti tai pyydettäessä
(Liikenne reitillä, sivu 14 ).
Liikennehälytykset: määrittää ruuhkan vakavuuden, jonka
yhteydessä laite näyttää liikennehälytyksen.
trafficTrends: ottaa trafficTrends ominaisuuden käyttöön
(trafficTrends™, sivu 15 ).
> Palauta.
Liite
Laitteen voi liittää virtalähteeseen monella tavalla.
• Ajoneuvon virtajohto
• USB-kaapeli
• Muuntaja (valinnainen lisävaruste)
Laitteen lataaminen
Avaa yksiköiden ja ajan asetussivu valitsemalla päävalikosta
Asetukset > Yksiköt & aika.
Kellonaika: määrittää laitteen ajan.
Ajan esitys: voit valita 12- tai 24-tuntisen kellon tai UTC-kellon.
Yksikkö: määrittää etäisyyksien mittayksikön.
Sijaintimuoto: määrittää maantieteellisten koordinaattien
yhteydessä käytettävän koordinaattien muodon ja datumin.
HUOMAUTUS: tämä luokan III tuote tarvitsee rajoitetun
virtalähteen (LPS).
Voit ladata laitteen akun seuraavilla tavoilla.
• Liitä laite ajoneuvon virtajohtoon.
• Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Laite saattaa latautua hitaasti, kun se on liitetty
tietokoneeseen. Jotkin kannettavat tietokoneet eivät ehkä
lataa laitetta.
• Liitä laite valinnaiseen verkkovirtalaturiin.
Voit ostaa koti- ja toimistokäyttöön sopivan hyväksytyn
Garmin AC-DC-sovittimen Garmin myyjältä tai osoitteesta
www.garmin.com.
Kieli- ja näppäimistöasetukset
Laitteen huoltaminen
Yksikkö- ja aika-asetukset
Voit avata kieli- ja näppäimistöasetukset valitsemalla
päävalikosta Asetukset > Kieli ja näppäimistö.
Puheen kieli: määrittää äänikehotteiden kielen.
Tekstin kieli: määrittää kaiken näytössä olevan tekstin valitulle
kielelle.
HUOMAUTUS: tekstin kielen vaihtaminen ei vaihda käyttäjän
antamien tietojen tai karttatietojen (kuten kadunnimet) kieltä.
Näppäimistön kieli: ottaa käyttöön näppäimistön kielet.
Laite- ja yksityisyysasetukset
Avaa laitteen asetussivu valitsemalla Asetukset > Laite.
Tietoja: näyttää ohjelmistoversion, laitetunnuksen ja muita
tietoja ohjelmistosta.
Käyttöoikeussopimukset: näyttää käyttöoikeussopimukset.
HUOMAUTUS: tarvitset näitä tietoja järjestelmän ohjelmiston
päivitykseen ja karttatietojen ostamiseen.
Sijaintiraportti: jakaa sijaintitietosi yhtiön Garmin kanssa
sisällön parantamiseksi.
Matkahistoria: laite voi tallentaa tietoja toimintoja myTrends,
Käydyt paikat ja Matkaloki varten.
Tyhjennä matkahistoria: tyhjentää toimintojen myTrends,
Käydyt paikat ja matkalokin matkahistorian.
Huomiohälytysten asetukset
HUOMAUTUS: läheisyyspisteiden hälytykset näkyvät vain, kun
mukautettuja kohdepisteitä on ladattu.
Valitse Asetukset > Huomiohälytykset.
Ääni: voit määrittää laitteen antamien läheisyyspistehälytysten
tyypit.
Hälytykset: voit määrittää läheisyyspisteet, jotka laukaisevat
hälytyksen.
Asetusten palauttaminen
Voit palauttaa tietyn asetusluokan tai kaikkien asetusten
oletusarvot.
1 Valitse Asetukset.
2 Valitse tarvittaessa asetusluokka.
Liite
ILMOITUS
Älä pudota laitetta.
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Kotelon puhdistaminen
ILMOITUS
Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat
vahingoittaa muoviosia.
1 Puhdista laitteen kotelo (ei kosketusnäyttöä) miedolla
puhdistusnesteellä kostutetulla liinalla.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Kosketusnäytön puhdistaminen
1 Käytä pehmeää, puhdasta, nukkaamatonta liinaa.
2 Kostuta liina kevyesti vedellä tarvittaessa.
3 Jos käytät kostutettua liinaa, sammuta laite ja irrota se
virtalähteestä.
4 Pyyhi näyttö varovasti liinalla.
Varkauksien välttäminen
•
•
•
•
Irrota laite ja teline näkyviltä, kun et käytä laitetta.
Pyyhi imukupin jälki tuulilasista.
Älä säilytä laitetta hansikaslokerossa.
Rekisteröi laite osoitteessa http://my.garmin.com.
Ajoneuvon virtajohdon sulakkeen
vaihtaminen
ILMOITUS
Kun vaihdat sulaketta, älä hävitä pieniä osia ja varmista, että
kiinnität ne takaisin paikoilleen. Ajoneuvon virtajohto ei toimi
oikein, jos se on koottu väärin.
17
Jos laite ei lataudu ajoneuvossa, voi olla tarpeen vaihtaa
ajoneuvosovittimen kärjessä oleva sulake.
1 Kierrä kärkiosa À auki.
laite säännöllisesti, jotta saat ajantasaisimmat
valvontakameratiedot käyttöösi.
Valvontakameroiden perustiedot toimitetaan joillakin alueilla
joidenkin laitteiden mukana. Mukana toimitetut tiedot eivät
sisällä päivityksiä eivätkä tilausta.
Mukautetut kohdepisteet
2
3
4
5
Irrota kärkiosa, hopeoitu kärki Á ja sulake Â.
Aseta uusi 3 A:n pikasulake paikalleen.
Kiinnitä hopeoitu kärki kärkiosaan.
Kierrä kärkiosa takaisin kiinni ajoneuvon virtajohtoon Ã.
Kiinnittäminen kojelautaan
ILMOITUS
Kiinnitysliiman irrottaminen on erittäin hankalaa asennuksen
jälkeen.
Valinnaisella kiinnityslevyllä voit kiinnittää laitteen kojelautaan
noudattaaksesi tiettyjen osavaltioiden säädöksiä. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com.
1 Puhdista ja kuivaa kojelauta kiinnityslevyn kiinnityskohdasta.
2 Irrota suojus levyn alapinnan tarrapinnasta.
3 Aseta levy kojelautaan.
4 Irrota kirkas muovisuojus levyn yläpinnasta.
5 Aseta imukuppikiinnitys levyn päälle.
6 Käännä vipua alaspäin (levyä kohti).
Mukautetut POI-pisteet ovat kartan mukautettuja pisteitä. Niihin
voi määrittää hälytyksiä, jotka ilmaisevat kohteen lähestymisen
ja määritetyn ajonopeuden mahdollisen ylityksen.
POI Loaderin asentaminen
Voit luoda tai ladata mukautettuja POI-luetteloita tietokoneessa
ja asentaa niitä laitteeseen POI Loader ‑ohjelmistolla.
1 Siirry osoitteeseen www.garmin.com/poiloader.
2 Seuraa näytön ohjeita.
POI Loaderin ohjetiedostojen käyttäminen
Lisätietoja POI Loaderista on ohjetiedostossa.
Kun POI Loader on auki, valitse Ohje.
Mukautettujen kohdepisteiden (POI) etsiminen
Lataa laitteeseen mukautettuja kohdepisteitä POI Loader
‑ohjelmistolla, jotta voit etsiä mukautettuja kohdepisteitä (POI
Loaderin asentaminen, sivu 18 ).
1 Valitse Minne? > Kategoriat.
2 Vieritä Muut luokat -kohtaan ja valitse luokka.
Lisävarusteiden ostaminen
Siirry osoitteeseen http://buy.garmin.com.
Laitteen, telineen ja imukupin irrottaminen
Laitteen irrottaminen telineestä
1 Paina telineen vapautuskielekettä tai -painiketta.
2 Kallista laitetta eteenpäin.
Telineen irrottaminen imukupista
1 Käännä laitteen telinettä vasemmalle tai oikealle.
2 Paina, kunnes telineen pallokanta irtoaa imukupista.
Imukupin irrottaminen tuulilasista
1 Käännä imukupin vipua itseäsi kohti.
2 Vedä imukupin kielekettä itseäsi kohti.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Vedenkestävyys
IEC 60529 IPX7
Käyttölämpötila
-20 - 55 °C (-4 - 131 °F)
Latauslämpötila
0 - 45 °C (32 - 113 °F)
Virrantulo (CLA, moottori- 8–28 Vdc
pyörä tai ulkoinen
virtalähde)
Virrantulo (USB)
5 V ±0,25 V
Pariston kesto
Enintään 4 tuntia käytön ja asetusten
mukaan
Lisäkarttojen ostaminen
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettava litiumioniparisto
1 Siirry laitteen tuotesivulle osoitteessa (www.garmin.com).
2 Valitse Kartat-välilehti.
3 Seuraa näytön ohjeita.
Pariston jännitealue
3,5 – 4,1 V
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
(VIRB kaukosäädin)
2,4 GHz ANT (rengaspaineen seurantajärjestelmä)
®
®
Valvontakamerat
ILMOITUS
Garmin ei vastaa mukautetun kohdepisteen tai
valvontakameratietokannan tarkkuudesta tai niiden käyttämisen
seurauksista.
HUOMAUTUS: tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikilla
alueilla ja kaikissa tuotemalleissa.
Joillakin alueilla joihinkin tuotemalleihin on saatavilla tietoja
valvontakameroiden sijainneista ja nopeusrajoituksista.
Osoitteesta www.garmin.com/safetycameras voit tarkistaa
saatavuuden ja yhteensopivuuden tai ostaa tilauksen taikka
kertapäivityksen. Voit ostaa uuden alueen tai laajentaa nykyistä
tilausta milloin tahansa.
Voit päivittää nykyisen valvontakameratilauksen
valvontakameratiedot osoitteessa http://my.garmin.com. Päivitä
18
Vianmääritys
Laite ei löydä satelliittisignaaleja.
• Varmista, että simuloitu GPS ei ole käytössä
(Navigointiasetukset, sivu 16 ).
• Vie laite ulos pysäköintihallista ja pois korkeiden rakennusten
tai puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laite ei lataudu ajoneuvossa
• Tarkista ajoneuvon virtajohdon sulake (Ajoneuvon
virtajohdon sulakkeen vaihtaminen, sivu 17 ).
• Varmista, että ajoneuvo on käynnissä ja antaa virtaa
virtalähteeseen.
Laitteen tiedot
• Varmista, että ajoneuvon sisälämpötila on 0 - 45 °C (32 113 °F).
• Varmista, että ajoneuvon virtaliitännän sulake ei ole rikki.
Akku ei pysy ladattuna kovin kauan
• Vähennä näytön kirkkautta (Näyttöasetukset, sivu 16 ).
• Lyhennä näytön aikakatkaisua (Näyttöasetukset, sivu 16 ).
• Vähennä äänenvoimakkuutta (Äänenvoimakkuuden
säätäminen, sivu 3 ).
• Poista langaton Bluetooth tekniikka käytöstä (Bluetooth
poistaminen käytöstä, sivu 17 ).
• Siirrä laite lepotilaan, kun et käytä sitä (Siirtyminen lepotilaan
ja poistuminen siitä, sivu 3 ).
• Älä altista laitetta äärilämpötiloille.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonpaisteeseen.
Akun varaustila ei näy oikein
1 Anna laitteen varauksen purkautua kokonaan.
2 Lataa laite täyteen keskeyttämättä latausta.
Laite ei näy siirrettävänä levynä
tietokoneessa
Useimmissa Windows tietokoneissa laite käyttää MTP (Media
Transfer Protocol) -tilaa. MTP-tilassa laite näkyy kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä. MTP-tilaa tukevat Windows 7,
Windows Vista ja Windows XP Service Pack 3, jossa on
Windows Media Player 10.
®
Laite ei näy kannettavana laitteena
tietokoneessa
Tietokoneissa Mac ja joissakin Windows tietokoneissa liitetty
laite käyttää USB-massamuistitilaa. USB-massamuistitilassa
laite näkyy siirrettävänä levynä tai taltiona eikä kannettavana
laitteena. Versiota Windows XP Service Pack 3 vanhemmat
käyttöjärjestelmän Windows versiot käyttävät USBmassamuistitilaa.
Laite ei näy tietokoneessa kannettavana
laitteena eikä siirrettävänä levynä tai taltiona
1 Irrota USB-kaapeli tietokoneesta.
2 Sammuta laite.
3 Liitä USB-kaapeli tietokoneen USB-porttiin ja laitteeseen.
VIHJE: liitä laite suoraan tietokoneen USB-porttiin äläkä
USB-keskittimeen.
Laite käynnistyy automaattisesti MTP- tai USBmassamuistitilassa. Laitteen näyttöön tulee kuva tietokoneeseen
liitetystä laitteesta.
Vianmääritys
19
Hakemisto
Symbolit
2D-karttanäkymä 8
3D-karttanäkymä 8
A
aika-asetukset 4, 17
ajo-ohjeet 8
akku
asentaminen 1
lataaminen 4, 17
maksimoiminen 19
ongelmat 19
asetukset 16, 17
asetusten palauttaminen 17
B
Bluetooth tekniikka 9
asetukset 16
ottaminen käyttöön 9
pariliitetyn laitteen poistaminen 10
poistaminen käytöstä 17
Bluetooth-tekniikka
ottaminen käyttöön 9
poistaminen käytöstä 9
Kohdepiste. 18 Katso myös kohdepiste (POI)
kohdepisteet
ekstrat 18
mukautetut 18
POI Loader 18
kohdepisteet (POI Loader) 18
kojelautakiinnitys 18
kompassi 13
koordinaatit 5
kosketusnäytön puhdistaminen 17
koti
palaaminen 5
puhelinnumero 10
sijainnin muokkaaminen 5
sijaintien asettaminen 5
soittaminen 10
kulkuvälinetilat 4
vaihtaminen 11
kuuloke, pariliitos 9, 10
kuvaotokset 16
käyttäjätiedot 15
poistaminen 16
Käyttöoikeussopimukset 17
käännösluettelo 8
L
J
laitteen huoltaminen 17
laitteen kiinnittäminen
autoilu 2
imukuppi 18
irrottaminen telineestä 2, 18
kojelauta 18
moottoripyöräily 1
laitteen lataaminen 4, 17, 18
laitteen mukauttaminen 16
laitteen puhdistaminen 17
laitteen rekisteröiminen 2
laitteen tunnus 17
langaton kuuloke 9
lepotila 3, 13
leveys- ja pituuspiiri 5
liikenne 14, 15, 17
hälytykset 8
kamerat 15
kartta 14
ruuhkien etsiminen 14
tapahtumat 14
tiedot 15
trafficTrends 15
vaihtoehtoinen reitti 14
liikennekamerat 15
tarkasteleminen 15
lisävarusteet 18
läheisyyspisteiden hälytykset, asetukset 17
jäljet 12
M
K
matkahistoria 17
matkaloki, tarkasteleminen 8
matkan tiedot, tarkasteleminen 8
matkasuunnittelu 10, 11
matkan muokkaaminen 11
matkatiedot, nollaaminen 8
matkatietokone, tietojen nollaaminen 8
matkojen nimeäminen uudelleen 11
mediasoitin 11
microSD-kortti. 15 Katso myös muistikortti
asentaminen 15
moottoripyöräteline, kaapelit 1
muistikortti 15
asentaminen 15
mukautetut kohdepisteet 18
mukauttaminen, vältettävät 7
myGarmin, viestit 14
myTrends, reitit 7
määränpäät. Katso sijainnit
E
edessä olevat, palvelujen etsiminen 7
ekstrat, mukautetut kohdepisteet 18
G
Garmin Express 2
laitteen rekisteröiminen 2
ohjelmiston päivittäminen 2
Garmin reaaliaikaiset palvelut 10
Garminin reaaliaikaiset palvelut, tilaaminen 10
geokätkentä 5
GPS 3, 4
H
hakualueen muuttaminen 4
hakupalkki 4
handsfree-puhelut 9
huoltohistoria
luokat 13
muokkaaminen 14
poistaminen 13
tietueet 13, 14
hälytykset, liikenne 8
I
imukuppi 18
kaapelit
moottoripyöräteline 1
virta 17
kamerat, valvonta 18
kartan perspektiivi 8
kartat 5, 6, 16
ostaminen 18
päivittäminen 2
reittien näyttäminen 8
tasot 8
teema 16
yksityiskohtien määrä 16
kartta, tietokenttä 8
karttanäkymä
2D 8
3D 8
karttatasot, mukauttaminen 8
karttatyökalut 16
kieli
näppäimistö 17
puheen kieli 17
kiertotiet 7
kirkkaus 3
20
N
navigointi 6
asetukset 16
pois tieltä 7
reittien esikatselu 6
navigointi poissa tieltä 7
nollaaminen
laite 3
matkatiedot 8
nykyinen sijainti 8, 9
Nykysijainti 5, 8, 9
näppäimistö 4
asettelu 17
kieli 17
näyttö, kirkkaus 3
näyttöasetukset 16
näytön painikkeet 4
O
ohje. 10 Katso myös tuotetuki
ohjelmisto
päivittäminen 2
versio 17
osoitteet, etsiminen 5
P
paikkojen etsiminen. 4 Katso myös sijainnit
kaupungit 5
koordinaatit 5
luokat 4
osoitteet 5
risteykset 5
palaaminen kotiin 5
palvelujen etsiminen, edessä olevat 7
pariliitos
kuuloke 9, 10
pariliitetyn laitteen poistaminen 10
puhelin 9
paristo, lataaminen 18
Pikahaku 4
pikakuvakkeet 4
lisääminen 4
poistaminen 4
POI Loader 18
poistaminen
huoltoluokat 13
huoltotietueet 13
kaikki käyttäjätiedot 16
matkat 11
pariliitetty Bluetooth laite 10
polttoaine
jäljitys 7, 8
seuranta 7
polttoaine vähissä 8
puhelin, pariliitos 9, 10
puhelinluettelo 9
puheluihin vastaaminen 9
puhelut 9
historia 9
koputus 10
koti 10
liittimet 9
mykistäminen 10
soittaminen 9
valitseminen 9, 10
vastaaminen 9, 10
äänivalinta 10
pysäköinti 5
viimeisin paikka 13
päivittäminen
kartat 2
ohjelmisto 2
R
reitit 11
aloittaminen 5, 6
ehdotettu 7
esikatselu 6
laskenta 6
laskentatila 6, 16
lopettaminen 7
myTrends 7
näyttäminen kartassa 8
pisteen lisääminen 6
Hakemisto
pisteen ohittaminen 6
rengaspaine
hälytykset 13
lepotila 13
profiilit 12
tunnistimet 12, 13
risteykset, etsiminen 5
risteysnäkymä 8
S
satelliittisignaalit
etsiminen 3
tarkasteleminen 4
seuraava käännös 8
sijainnit 4, 5, 13
haku 5
kodin asettaminen 5
nykyinen 5, 8, 9
simuloitu 5
soittaminen 9
tallentaminen 5
vasta löydetyt 5
simuloidut sijainnit 5
Smartphone Link 10
Garmin reaaliaikaiset palvelut 10
yhdistäminen 10
sulake, vaihtaminen 17
sää 14
tieolosuhteet 14
tutka 14
T
tallennetut sijainnit 5, 6, 11
luokat 6
muokkaaminen 5
poistaminen 6
tallentaminen, nykyinen sijainti 5
tekniset tiedot 18
teline, poistaminen 18
telineen irrottaminen 18
tiedostot
siirtäminen 15
tuetut tyypit 15
tieolosuhteet, sää 14
tietokone
liittäminen 19
yhdistäminen 15
tilaukset, Garminin reaaliaikaiset palvelut 10
TracBack 12
trafficTrends 15
poistaminen käytöstä 15
tunnusnumero 17
tuotetuki 10
tuotteen rekisteröiminen 2
U
USB, irrottaminen 15
V
valitseminen 9
valvontakamerat, tilaukset 18
varkaus, välttäminen 17
vasta löydetyt sijainnit 5
vianmääritys 18, 19
VIRB etäkäyttö 13
virtajohdot 17
sulakkeen vaihtaminen 17
virtapainike 3
vältettävät 16
alue 7
mukauttaminen 7
poistaminen 7
poistaminen käytöstä 7
tie 7
tien ominaisuudet 7
Ä
äänenvoimakkuus, säätäminen 3
ääni, läheisyyspisteet 17
ääniopastus 9
Hakemisto
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising