Garmin | zūmo® 590LM | Garmin zūmo® 590LM Priručnik za brzo pokretanje

Garmin zūmo® 590LM Priručnik za brzo pokretanje
zūmo 590
®
Priručnik za brzo pokretanje
Ožujak 2014
190-01706-66_0A
Tiskano u Tajvanu
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Postavljanje baterije
1 D-prsten poklopca baterije zarotirajte u smjeru suprotnom od
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok
uređaj nije u upotrebi.‍ Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.‍
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.‍
Pritisnite tipku napajanja À.‍
kazaljke na satu i skinite poklopac baterije.‍
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
2 U kutiji s proizvodom pronađite litij-ionsku bateriju.‍
3 Prema potrebi, umetnite microSD™ karticu À u uređaj.‍
prikaže odzivnik.‍
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi.‍ Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.‍
2 Odaberite Isključeno.‍
Načini prijevoza
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza.‍ Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci
statusa.‍
Način rada Automobil
Način rada Motocikl
4 Umetnite bateriju s kabelom prema gore.‍
5 Umetnite priključak baterije Á u odjeljak za baterije Â.‍
Način rada Van ceste
Odabir načina prijevoza
Odaberite
.‍
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.‍
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
.‍
Podrška i ažuriranja
6 Zatvorite poklopac baterije i pričvrstite D-prsten poklopca
baterije.‍
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.‍ na traci
statusa označava jačinu satelitskog signala.‍ Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.‍
1 Uključite uređaj.‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.‍
2
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin® uređaje.‍ Neke usluge možda neće biti dostupne za
vaš uređaj.‍
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Ažuriranja softvera
• Ažuriranja karte
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje Garmin Express
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.‍
2 Priključite veći kraj USB kabela u dostupni USB priključak na
računalu.‍
3 Posjetite www.garmin.com/‍express.‍
4 Slijedite upute na zaslonu.‍
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.‍
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.‍
Podešavanje glasnoće
Vaša ruta na karti
Prije podešavanja glasnoće priključite svoj uređaj na nosač s
napajanjem ili slušalice pomoću Bluetooth® bežične tehnologije.‍
1 Odaberite Glasnoća.‍
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.‍
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.‍
• Za dodatne opcije odaberite .‍
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.‍
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.‍
Pronalaženje lokacije pomoću trake za
pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.‍
1 Odaberite Kamo?.‍
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.‍
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.‍
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.‍
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").‍
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.‍
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite broj i naziv ulice.‍
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite broj ulice,
naziv ulice, grad i saveznu državu.‍
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.‍
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.‍
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.‍
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .‍
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.‍
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.‍
2 Odaberite Traženje u blizini.‍
3 Odaberite opciju.‍
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.‍
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.‍
2 Odaberite lokaciju.‍
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.‍
1 Na karti odaberite vozilo.‍
2 Odaberite kategoriju.‍
Praćenje nedavne trase
Značajka TracBack® bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu.‍
Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.‍
1 Odaberite Aplikacije > TracBack.‍
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.‍
2 Odaberite Idi!.‍
Ruta je označena grimiznom linijom.‍ Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.‍
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte.‍ Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.‍
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.‍
Korištenje karte
1 Odaberite Pregled karte.‍
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.‍
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .‍
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .‍
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .‍
Vožnja rutom putem značajke Zavojiti putovi
Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima.‍ Ova značajka može vam pružiti zabavniju
vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.‍
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
uređaja.‍ Ova značajka ovisi o regiji karte.‍
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna >
Zavojiti putovi > Spremi.‍
2 Pokrenite rutu.‍
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.‍
1 Na karti odaberite > Kamo?.‍
2 Potražite lokaciju.‍
3 Odaberite lokaciju.‍
4 Odaberite Idi!.‍
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.‍
Preskakanje točke na ruti
Ako ne želite ići na sljedeću točku rute, možete ju preskočiti.‍ Na
taj način uređaj vas neće pokušati vratiti na promašenu točku.‍
Ova značajka nije dostupna ako je sljedeća točka vaše konačno
odredište.‍
Na karti odaberite
> Promijeni rutu > Preskoči
odredište.‍
Zaobilaženje
Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za
izmjenu rute u izbornik s alatima karte (Prilagođavanje alata
karte).‍
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta.‍ To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.‍
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.‍
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak po udaljenosti.‍
3
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.‍
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.‍
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.‍
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.‍
3 Odaberite Spremi.‍
Hands-free značajke
Uređaj možete povezati s bežičnim slušalicama i na njih slušati
glasovne upute za navigaciju.‍ Dok postoji veza sa slušalicama
možete povezati mobilni telefon i telefonirati pomoću uređaja i
slušalica.‍
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
2 Odaberite Bluetooth.‍
Uparivanje bežičnih slušalica
NAPOMENA: U određenom trenutku samo jedne slušalice
mogu primati navigacijske upute i telefonske pozive.‍ Za
multimedijski audio prijenos možete koristiti do dva para
slušalica.‍
Prije ostvarivanja mogućnosti primanja navigacijskih upozorenja
putem slušalica potrebno je upariti uređaj s kompatibilnim
Bluetooth slušalicama.‍
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
2 Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
3 Na slušalicama omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth
uređajima.‍
4 Odaberite Postavke > Bluetooth.‍
5 Slijedite upute na zaslonu.‍
Tijekom navigacije rutom uređaj će vam slati navigacijska
upozorenja na slušalice.‍
Uparivanje telefona
1 Slušalice i uređaj zūmo postavite na međusobnoj udaljenosti
od 10 m (33 stope).‍
2 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem
telefonu, a telefon postavite u način rada za otkriti.‍
Na
zūmo uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.‍
3
4 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja zūmo.‍
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja
1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na
2
3
4
5
6
4
međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).‍
Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.‍
Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim
Bluetooth uređajima.‍
Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth > Traži
uređaje.‍
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.‍
S popisa odaberite slušalice ili telefon.‍
Odaberite OK.‍
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Garmin Express™ i
TracBack® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica.
Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke
Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba tog imena pod licencom je tvrtke Garmin. microSD™ trgovački je
znak tvrtke SD-3C. Windows® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft
Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac® trgovački je znak tvrtke
Apple Computer, Inc.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising