Garmin | zūmo® 590LM | User manual | Garmin zūmo® 590LM Brukerveiledning

Garmin zūmo® 590LM Brukerveiledning
zūmo 590
®
Brukerveiledning
Juni 2015
Trykt i Taiwan
190-01706-38_0E
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
ANT , ANT+ , Garmin , Garmin-logoen, TracBack , VIRB og zūmo er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registret i USA og
andre land. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ og trafficTrends™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. microSD™ er et varemerke
for SD-3C. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac er et varemerke for Apple Computer, Inc.
PANDORA , Pandora-logoen og merkedesignen Pandora er varemerker eller registrert varemerker for Pandora Media, Inc. Brukes med tillatelse.
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og programmer på www.thisisant.com/directory.
®
Innholdsfortegnelse
Komme i gang................................................................. 1
Sette inn batteriet ........................................................................1
Montere enheten på en motorsykkel .......................................... 1
Om strømkablene for montering ............................................ 1
Installere festeenheten på styret ............................................ 1
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten .......................... 2
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret ......................... 2
Installere enheten i motorsykkelbraketten ............................. 2
Montere enheten i en bil ............................................................. 2
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten ................................... 2
Støtte og oppdateringer .............................................................. 2
Konfigurere Garmin Express .................................................. 3
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express .......... 3
Gå inn i og ut av dvalemodus ..................................................... 3
Slå av enheten ............................................................................ 3
Nullstille enheten .................................................................... 3
Justere lysstyrken på skjermen .................................................. 3
Justere volumet .......................................................................... 3
Ikoner på statuslinjen .................................................................. 3
Innhente GPS-signaler ........................................................... 4
Transportmodi ........................................................................ 4
Batteriinformasjon .................................................................. 4
Angi klokkeslett ...................................................................... 4
Bruke knappene på skjermen ..................................................... 4
Bruke tastaturet på skjermen ...................................................... 4
Om snarveier .............................................................................. 4
Legge til en snarvei ................................................................ 4
Fjerne en snarvei ................................................................... 4
Finne posisjoner............................................................. 4
Posisjoner ................................................................................... 4
Finne en posisjon etter kategori ............................................. 4
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen ............................. 4
Endre søkeområdet ............................................................... 5
Søkeverktøy ................................................................................ 5
Finne en adresse ................................................................... 5
Finne et veikryss .................................................................... 5
Finne et sted .......................................................................... 5
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater ........................... 5
Starte en rute ved hjelp av kartet ........................................... 5
Lagre en Hjem-posisjon .............................................................. 5
Kjøre hjem .............................................................................. 5
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen ....................... 5
Finne bestemmelsessteder som nylig er funnet ......................... 5
Tømme listen over steder som nylig er funnet ....................... 5
Finne parkering ........................................................................... 5
Angi en simulert posisjon ............................................................ 5
Lagre posisjoner ......................................................................... 5
Lagre en posisjon ................................................................... 5
Lagre din gjeldende posisjon ................................................. 5
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 5
Redigere en lagret posisjon ................................................... 6
Tildele kategorier til en lagret posisjon .................................. 6
Dele en lagret posisjon .......................................................... 6
Slette en lagret posisjon ......................................................... 6
Navigasjon...................................................................... 6
Starte en rute .............................................................................. 6
Endre modus for ruteberegning ............................................. 6
Forhåndsvise flere ruter ......................................................... 6
Starte en rute til en lagret posisjon ........................................ 6
Følge en rute med svingete veier .......................................... 6
Ruten på kartet ........................................................................... 6
Bruke kartet ............................................................................ 7
Legge til et punkt i en rute ..................................................... 7
Innholdsfortegnelse
Hoppe over et punkt på ruten ................................................ 7
Foreta en omkjøring ............................................................... 7
Stoppe ruten .......................................................................... 7
Bruke foreslåtte ruter ............................................................. 7
Om Lenger fremme ..................................................................... 7
Finne kommende punkter av interesse .................................. 7
Unngå veielementer .................................................................... 7
Om egendefinerte unngåelser .................................................... 7
Unngå et område ................................................................... 7
Unngå en vei .......................................................................... 7
Deaktivere en egendefinert unngåelse .................................. 7
Slette egendefinerte unngåelser ............................................ 7
Navigere utenfor vei .................................................................... 7
Drivstoffsporing ........................................................................... 8
Aktivere drivstoffsporing ......................................................... 8
Angi en advarsel om lite drivstoff ........................................... 8
Nullstille drivstofforbruksmåleren ........................................... 8
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff ............... 8
Kartsider .......................................................................... 8
Tilpasse kartet ............................................................................ 8
Tilpasse kartlagene ................................................................ 8
Vise triploggen ....................................................................... 8
Endre kartdatafeltet ................................................................ 8
Endre perspektiv på kartet ..................................................... 8
Vise ruteaktivitet ......................................................................... 8
Vise en liste med svinger ....................................................... 8
Vise neste sving ..................................................................... 8
Vise veikryss .......................................................................... 8
Vise trafikkvarsler ................................................................... 8
Vise tripinformasjonssiden ..................................................... 8
Vise informasjon om gjeldende posisjon .................................... 9
Finne tjenester i nærheten ..................................................... 9
Få anvisninger til gjeldende posisjon ..................................... 9
Håndfrifunksjoner.......................................................... 9
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi ........................................... 9
Om trådløse hodetelefoner ......................................................... 9
Pare et sett trådløse hodetelefoner ....................................... 9
Om håndfri telefonering .............................................................. 9
Pare telefonen ........................................................................ 9
Foreta et anrop .................................................................... 10
Motta et anrop ...................................................................... 10
Bruke anropsloggen ............................................................. 10
Bruke samtalealternativer .................................................... 10
Lagre et telefonnummer hjem .............................................. 10
Parkoble ekstra Bluetooth enheter ........................................... 10
Slette en paret Bluetooth enhet ................................................ 10
Bruke programmene .................................................... 10
Bruke Hjelp ............................................................................... 10
Søke i hjelpeemner .............................................................. 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Laste ned Smartphone Link ................................................. 10
Koble til Smartphone Link .................................................... 10
Garmin Live-tjenester ........................................................... 11
Planlegge en tur ........................................................................ 11
Planlegge en tur ................................................................... 11
Endre transportmodus for en tur .......................................... 11
Navigere til en lagret tur ....................................................... 11
Redigere en lagret tur .......................................................... 11
Dele turer ............................................................................. 11
Opprette en rundreiserute ........................................................ 11
Mediespiller ............................................................................... 11
Endre mediekilde ................................................................. 12
Tjenesten Pandora ................................................................... 12
Laste ned programmet Pandora .......................................... 12
Bruke Pandora ..................................................................... 12
i
Endre stasjoner .................................................................... 12
Spor .......................................................................................... 12
Vise sporingsinformasjon ..................................................... 12
TracBack® ................................................................................ 12
Følge et nylig spor ............................................................... 12
Lagre nylig spor som en tur ................................................. 12
Dekktrykk .................................................................................. 12
Konfigurere dekktrykksensorene ......................................... 12
Installere sensorene på dekkene ......................................... 13
Varsler for dekktrykk ............................................................ 13
Dvalemodus for dekktrykksensor ......................................... 13
Bruke kompasset ...................................................................... 13
VIRB Remote ............................................................................ 13
Kontrollere et VIRB actionkamera ........................................ 13
Finne forrige parkeringsplass ................................................... 13
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder ............................. 13
Registrere servicehistorikk ........................................................ 13
Legge til servicekategorier ................................................... 14
Slette servicekategorier ....................................................... 14
Gi servicekategoriene nytt navn ........................................... 14
Slette servicehistorikk .......................................................... 14
Redigere servicehistorikk ..................................................... 14
Vise værmeldingen ................................................................... 14
Vise været nærme en annen by ........................................... 14
Vise værradaren .................................................................. 14
Vise værvarsler .................................................................... 14
Kontrollere veiforholdene ..................................................... 14
Vise myGarmin-meldinger ........................................................ 14
Trafikk............................................................................ 14
Trafikk på ruten ......................................................................... 14
Vise kommende trafikkhendelser ......................................... 14
Unngå trafikkforsinkelser på ruten ....................................... 15
Vise trafikk på kartet ............................................................ 15
Trafikk i ditt område .................................................................. 15
Søke etter trafikkhendelser .................................................. 15
Vise en trafikkhendelse på kartet ......................................... 15
Forstå trafikkdata ...................................................................... 15
Om trafikkameraer .................................................................... 15
Lagre et trafikkamera ........................................................... 15
Vise et trafikkamera ............................................................. 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
Deaktivere trafficTrends ....................................................... 15
Aktivere trafikk ..................................................................... 15
Innstillinger for språk og tastatur ............................................... 17
Innstillinger for enhet og personvern ........................................ 17
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter .............................. 17
Gjenopprette innstillinger .......................................................... 17
Tillegg............................................................................ 17
Strømkabler .............................................................................. 17
Lade enheten ....................................................................... 17
Ta vare på enheten .................................................................. 17
Rengjøre enhetens utside .................................................... 17
Rengjøre berøringsskjermen ............................................... 17
Unngå tyveri ......................................................................... 18
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy .............................. 18
Montere på dashbordet ............................................................ 18
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen ............................... 18
Fjerne enheten fra braketten ............................................... 18
Fjerne braketten fra sugekoppen ......................................... 18
Fjerne sugekoppen fra frontruten ........................................ 18
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 18
Fotobokser ................................................................................ 18
Egendefinerte punkter av interesse .......................................... 18
Installere POI Loader ........................................................... 18
Bruke hjelpefilene til POI Loader ......................................... 18
Finne egendefinerte POIer .................................................. 18
Kjøpe tilbehør ........................................................................... 18
Informasjon om enheten.............................................. 18
Spesifikasjoner ......................................................................... 18
Feilsøking...................................................................... 19
Enheten innhenter ikke satellittsignaler .................................... 19
Enheten lader ikke i kjøretøyet ................................................. 19
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge ................................. 19
Batterimåleren virker unøyaktig ................................................ 19
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon på
datamaskinen ........................................................................... 19
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på datamaskinen .... 19
Enheten vises verken som en bærbar enhet eller en flyttbar
stasjon eller et volum på datamaskinen ................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Databehandling............................................................ 15
Databehandling ........................................................................ 15
Filtyper ...................................................................................... 15
Om minnekort ........................................................................... 15
Installere et minnekort .......................................................... 15
Koble enheten til datamaskinen ............................................... 15
Overføre data fra datamaskinen ............................................... 15
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 16
Slette filer .................................................................................. 16
Tilpasse enheten.......................................................... 16
Innstillinger for kart og kjøretøy ................................................ 16
Aktivere kart ......................................................................... 16
Tilpasse kartverktøy ............................................................. 16
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 16
Innstillinger for beregningsmodus ........................................ 16
Unngå bomveier ................................................................... 16
Unngå bomringmerker ......................................................... 16
Skjerminnstillinger ..................................................................... 16
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 17
Deaktivere Bluetooth ............................................................ 17
Trafikkinnstillinger ..................................................................... 17
Innstillinger for enheter og tid ................................................... 17
ii
Innholdsfortegnelse
Komme i gang
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten må monteres på en egnet og sikker plass på
motorsykkelen, avhengig av tilgjengelige strømkilder og sikker
kabelføring.
Sette inn batteriet
1 Vri D-ringen på batteridekselet mot klokken, og fjern
batteridekselet.
À
Á
Motorsykkelholder
Isolerte tråder med innebygd sikring for strømtilkobling (til motorsykkelstrøm)
Installere festeenheten på styret
Enheten leveres med deler til to installeringsløsninger på styret.
Tilpassede braketter trenger kanskje ekstra festeanordninger
(http://www.ram-mount.com).
Installere U-bolten og festeenheten på styret
2 Finn litiumionbatteriet i produktesken.
3 Sett eventuelt inn et microSD™ kort À i enheten.
1 Fest U-bolten À rundt styret Á, og tre endene gjennom
festeenheten Â.
4 Sett inn batteriet med kabelen øverst.
5 Sett inn batterikontakten Á i batteriporten Â.
2 Stram til mutrene for å sikre festeenheten.
MERK: Anbefalt dreiningsmoment er på 5,65 N/m (50 pund/
tomme). Ikke overgå et dreiemoment på 9,04 N/m (80 pund/
tomme).
Installere festeenheten på styret til klemmebrakettene for
kløtsj eller brems
1 Fjern de to fabrikkboltene på klemmebraketten for kløtsj eller
brems À.
6 Lukk batteridekselet, og fest D-ringen på batteridekselet.
Montere enheten på en motorsykkel
Om strømkablene for montering
ADVARSEL
Garmin anbefaler på det sterkeste at enheten installeres av en
erfaren installatør som har den nødvendige kunnskapen om
elektriske systemer. Feil kabling av strømkabelen kan føre til
skade på kjøretøyet eller batteriet og føre til personskade.
®
Komme i gang
MERK: Både 1/4 tommers standardbolter og M6-bolter følger
med. Sørg for at fabrikkboltene passer til klemmebraketten
for kløtsj eller brems.
2 Tre de nye boltene Á gjennom festeenheten på styret,
avstandsstykkene  og klemmebraketten for kløtsj eller
brems.
3 Stram til boltene for å feste festeenheten.
1
Feste sokkelplaten til motorsykkelbraketten
MERKNAD
Braketten kan over tid bli skadet av vedvarende direkte kontakt
med sokkelplaten eller motorsykkelen. Du forhindrer slik skade
ved å plassere avstandsstykkene for montering mellom
braketten og sokkelplaten og ved å sørge for at ingen del av
enheten eller braketten berører motorsykkelen.
1 Tre flathodeskruene på M4 x 20 mm À gjennom skivene Á,
holderen, avstandsstykkene  og sokkelplaten Ã.
2 Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
3 Hvis sperren på toppen av braketten stikker opp etter at du
har satt inn enheten, trykker du den ned.
Montere enheten i en bil
2 Stram til mutrene for å feste sokkelplaten.
Feste sokkelplaten til festeenheten på styret
1 Juster kulen på festeenheten À og kulen på sokkelplaten Á
med hver ende på den doble rørnippelen Â.
MERKNAD
Før du monterer enheten, må du kontrollere lokale lover
angående montering på frontruten.
ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri. Oppbevar
enheten slik at den ikke utsettes for direkte sollys, på den måten
unngår du mulighet for skade på person eller eiendom som
følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem varme.
Ikke bruk sugekoppbraketten på en motorsykkel.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
1 Koble strømkabelen for bil À til kontakten Á på braketten.
2
3
4
5
Sett hver kule inn i den doble rørnippelen.
Stram til knotten noe.
Tilpass slik at du får optimal visning og betjening.
Stram til knotten for å feste braketten.
Installere enheten i motorsykkelbraketten
1 Sett bunnen av enheten inn i holderen.
2 Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen.
3 Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
4 Trykk sugekoppen  mot frontruten, og skyv spaken Ã
5
6
7
8
bakover mot frontruten.
Knepp fast holderen Ä på sugekopparmen.
Sett bunnen av enheten inn i holderen.
Vipp enheten bakover til den klikker på plass.
Koble den andre enden av strømkabelen i et uttak.
Fjerne enheten fra motorsykkelbraketten
1 Trykk på utløserknappen på siden av braketten.
2 Løft ut enheten.
Støtte og oppdateringer
Garmin Express™ gir enkel tilgang til disse tjenestene for Garmin
enheter. Enkelte tjenester er kanskje ikke tilgjengelige for
enheten.
2
Komme i gang
•
•
•
•
•
Produktregistrering
Produktveiledninger
Programvareoppdateringer
Kart- eller løypeoppdateringer
Kjøretøy, stemmer og andre tillegg
Konfigurere Garmin Express
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til www.garmin.com/express.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Oppdatere kart og programvare med Garmin Express
Du kan bruke Garmin Express programvare til å laste ned og
installere de nyeste kart- og programvareoppdateringene for
enheten. Kartoppdateringer gir deg de nyeste kartdataene slik at
enheten fortsetter å beregne nøyaktige og effektive ruter til
destinasjonene dine. Garmin Express er tilgjengelig for
Windows og Mac .
1 På datamaskinen får du til www.garmin.com/express.
®
®
Garmin Express programvaren laster ned og installerer
oppdateringene på enheten. Kartoppdateringer tar mye plass,
og denne prosessen kan ta lang tid på tregere Internetttilkoblinger.
Gå inn i og ut av dvalemodus
Du kan bruke dvalemodus for å spare batteristrøm når enheten
ikke er i bruk. Enheten bruker svært lite strøm når den er i
dvalemodus. Den kan vekkes fra dvalemodus og er klar til bruk
på et øyeblikk.
TIPS: Du kan lade enheten raskere ved å sette den i
dvalemodus mens du lader batteriet.
Trykk på av/på-tasten À.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du skal installere på Windows, velger du Last ned
for Windows.
• Hvis du skal installere på Mac, velger du Last ned for
Mac.
3 Åpne filen som lastes ned, og følg instruksjonene på
skjermen for å fullføre installeringen.
4 Start Garmin Express.
5 Koble Garmin enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
Slå av enheten
1 Hold inne av/på-tasten til det vises en melding på skjermen.
Meldingen vises etter fem sekunder. Hvis du slipper av/påtasten før meldingen vises, går enheten i dvalemodus.
2 Velg Av.
Nullstille enheten
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i 12 sekunder.
Justere lysstyrken på skjermen
6 Klikk på Legg til en enhet.
Garmin Express programvaren registrerer enheten.
7 Klikk på Legg til enhet.
8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge enheten din til i
Garmin Express programvaren.
Når konfigurasjonen er fullført, søker Garmin Express
programvaren etter kart- og programvareoppdateringer for
enheten.
9 Velg et alternativ:
• Klikk på Installer alle for å installere alle tilgjengelige
oppdateringer.
• Klikk på Vis detaljer, og velg en oppdatering for å
installere en enkelt oppdatering.
1 Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
2 Bruk glidebryteren til å justere lysstyrken.
Justere volumet
Før du kan justere volumet må du koble enheten til en
strømbrakett eller hodetelefoner ved hjelp av Bluetooth trådløs
teknologi.
1 Velg Volum.
2 Velg et alternativ:
• Bruk glidebryteren til å justere volumet.
• Velg for å dempe enheten.
• Velg for å få flere alternativer.
®
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen. Ikonene på
statuslinjen viser informasjon om funksjonene til enheten. Du
Komme i gang
3
kan velge noen ikoner for å endre innstillinger eller vise mer
informasjon.
Status for GPS-signal
Status for Bluetooth (vises når Bluetooth er aktivert)
Indikator for transportmodus
Gjeldende klokkeslett
Batteristatus
Koblet til Smartphone Link
Temperatur
Drivstoffstatus
Innhente GPS-signaler
Du må innhente satellitter for å kunne navigere med enheten.
på statuslinjen viser styrken på satellittsignalene. Det kan ta
flere minutter å innhente satellitter.
1 Slå på enheten.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Gå eventuelt utendørs til et åpent område, bort fra høye
bygninger og trær.
Vise status for GPS-signal
Hold
nede i tre sekunder.
Transportmodi
Ruting og navigasjon beregnes forskjellig basert på
transportmodusen. Gjeldende transportmodus vises med et ikon
på statuslinjen.
Bilmodus
Motorsykkelmodus
Modus for utenfor vei
Velge en transportmodus
Velg
.
Batteriinformasjon
Enheten begynner å lade når den kobles til strøm.
Statusen til det interne batteriet vises med på statuslinjen.
Angi klokkeslett
1 Gå til hovedmenyen, og velg klokkeslettet.
2 Velg et alternativ:
• Velg
for å legge inn spesialtegn, for eksempel
skilletegn.
• Velg for å bytte mellom små og store bokstaver.
Om snarveier
Legge til en snarvei
Du kan legge til snarveier på Hvor skal du?-menyen. En snarvei
kan peke til en posisjon, en kategori eller et søkeverktøy.
Du kan ha opptil 36 snarveisikoner på Hvor skal du?-menyen.
1 Velg Hvor skal du? > Legg til snarvei.
2 Velg et element.
Fjerne en snarvei
1 Velg Hvor skal du? > > Fjern snarvei(er).
2 Velg snarveien du vil fjerne.
3 Velg snarveien på nytt for å bekrefte valget.
Finne posisjoner
Posisjoner
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten, inneholder
posisjoner, for eksempel restauranter, hoteller, bilverksteder og
detaljert gateinformasjon. Du kan bruke kategoriene til å søke
etter forretninger og attraksjoner i nærheten. Du kan også søke
etter adresser, koordinater, byer og veikryss.
Finne en posisjon etter kategori
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg eventuelt en underkategori.
4 Velg en posisjon.
Søke i en kategori
Når du har søkt etter et punkt av interesse, kan enkelte
kategorier vise en hurtigsøkliste som viser de fire siste
destinasjonene du valgte.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg en kategori, eller velg Kategorier.
3 Velg en kategori.
4 Velg en destinasjon fra hurtigsøklisten hvis det er aktuelt.
• Hvis du vil angi klokkeslettet automatisk ved hjelp av
GPS-informasjon, velger du Automatisk.
• Hvis du vil angi klokkeslettet manuelt, drar du tallene opp
eller ned.
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
•
•
Velg
for å gå tilbake til det forrige menyskjermbildet.
Hold nede
for å gå raskt tilbake til hovedmenyen.
Velg eller for å se flere valg.
Hold nede eller for å bla raskere.
Velg
for å vise en meny med alternativer for det gjeldende
skjermbildet.
Bruke tastaturet på skjermen
Du finner informasjon om hvordan du endrer tastaturlayout
under Innstillinger for språk og tastatur (Innstillinger for språk og
tastatur, side 17).
• Velg for å slette et søk.
• Velg
for å slette et tegn.
• Velg for å endre språkmodus for tastaturet.
4
5 Velg eventuelt riktig destinasjon.
Finne en posisjon ved hjelp av søkelinjen
Du kan bruke søkelinjen til å søke etter posisjoner ved å angi en
kategori, et merkenavn, en adresse eller et navn på en by.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg Angi søk i søkelinjen.
3 Angi hele eller deler av søkeordet.
Foreslåtte søkeord vises under søkelinjen.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil søke etter en type forretning, angir du
kategorinavn (for eksempel "kino").
• Hvis du vil søke etter en forretning ved navn, angir du hele
eller deler av navnet.
Finne posisjoner
• Hvis du vil søke etter en adresse i nærheten, angir du
gatenummer og gatenavn.
• Hvis du vil søke etter en adresse i en annen by, angir du
gatenummer, gatenavn, by og delstat.
• Hvis du vil søke etter en by, angir du by og delstat.
• Hvis du vil søke etter koordinater, angir du breddegradsog lengdegradskoordinater.
Velg
et alternativ:
5
• Hvis du vil søke ved hjelp av et foreslått søkeord, velger
du søkeordet.
• Hvis du vil søke ved hjelp av teksten du skrev inn, velger
du .
6 Velg eventuelt en posisjon.
Endre søkeområdet
1 Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du?.
2 Velg Søker i nærheten av:.
3 Velg et alternativ.
Søkeverktøy
Med søkeverktøy kan du søke etter bestemte typer posisjoner
ved å følge instruksjonene på skjermen.
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan variere avhengig av
kartdataene som er lastet inn på enheten.
1 Velg Hvor skal du?.
2 Velg eventuelt Søker i nærheten av: hvis du vil endre
søkeområde (Endre søkeområdet, side 5).
3 Velg Adresse.
4 Følg instruksjonene på skjermen for å angi
adresseinformasjon.
5 Velg adressen.
Finne et veikryss
Du kan søke etter et veikryss eller krysningspunkt mellom to
gater, motorveier eller andre veier.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Veikryss.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å angi gateinformasjon.
3 Velg veikrysset.
Finne et sted
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Byer.
2 Velg Angi søk.
3 Angi et stedsnavn, og velg .
4 Velg et sted.
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og lengdegradskoordinater for å
finne en posisjon. Dette kan være nyttig i geocaching.
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Koordinater.
2 Velg eventuelt , og endre koordinatformatet eller datum.
3 Angi breddegrads- og lengdegradskoordinatene.
4 Velg Vis på kart.
Starte en rute ved hjelp av kartet
Du kan starte en rute ved å velge en posisjon fra kartet.
1 Velg Se på kart.
2 Dra og zoom kartet for å vise søkeområdet.
3 Hvis det kreves, velger du for å filtrere interessepunktene
som vises, etter kategori.
Posisjonsmarkører ( eller en blå prikk) vises på kartet.
Velg
et alternativ:
4
Finne posisjoner
• Velg en posisjonsmarkør.
• Velg et punkt, for eksempel en gate, et veikryss eller en
adresseposisjon.
5 Velg start.
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som hjem-posisjon.
1 Velg Hvor skal du? > > Angi Hjem-posisjon.
2 Velg Angi min adresse, Bruk gjeldende posisjon eller
Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem på menyen Lagret.
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Redigere informasjonen om Hjem-posisjonen
1 Velg Hvor skal du? > Lagret > Hjem.
2 Velg .
3 Velg > Rediger.
4 Angi endringene.
5 Velg Ferdig.
Finne bestemmelsessteder som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 bestemmelsesstedene du har funnet.
1 Velg Hvor skal du? > Nylig.
2 Velg en posisjon.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylig >
> Tøm > Ja.
Finne parkering
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier > Parkering.
2 Velg en parkeringsplass.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar satellittsignaler, kan du
bruke GPSen til å angi en simulert posisjon.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > GPS-simulator.
2 Velg Se på kart på hovedmenyen.
3 Dobbelttrykk på kartet for å velge et område.
Posisjonens adresse vises nederst på skjermen.
4 Velg posisjonsbeskrivelsen.
5 Velg Angi posisjon.
Lagre posisjoner
Lagre en posisjon
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
2
3
4
5
side 4).
Velg en posisjon fra søkeresultatene.
Velg .
Velg Lagre.
Angi eventuelt et navn, og velg Ferdig.
Lagre din gjeldende posisjon
1 Velg kjøretøyikonet på kartet.
2 Velg Lagre.
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
4 Velg OK.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
5
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
Redigere en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Rediger.
6 Velg et alternativ:
• Velg Navn.
• Velg Telefonnummer.
• Velg Kategorier for å tilordne kategorier til den lagrede
posisjonen.
• Velg Endre kartsymbol for å endre symbolet som brukes
til å markere favoritten på kartet.
Rediger
informasjonen.
7
8 Velg Ferdig.
Tildele kategorier til en lagret posisjon
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å organisere de
lagrede posisjonene.
MERK: Kategorier vises på menyen for lagrede posisjoner når
du har lagret minst 12 posisjoner.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg en posisjon.
3 Velg .
4 Velg > Rediger > Kategorier.
5 Angi ett eller flere kategorinavn adskilt med komma.
6 Velg eventuelt en foreslått kategori.
7 Velg Ferdig.
Dele en lagret posisjon
Når du har lagret en posisjon, kan du dele den med andre
kompatible Garmin enheter ved hjelp av trådløs Bluetooth
teknologi eller et minnekort.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori.
3 Velg en posisjon.
4 Velg .
5 Velg > Del.
6 Føl instruksjonene på skjermen for å dele
posisjonsinformasjon.
Slette en lagret posisjon
MERK: Slettede posisjoner kan ikke gjenopprettes.
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg > Slett lagrede steder.
3 Merk av for posisjonene du vil slette, og velg Slett.
Navigasjon
Endre modus for ruteberegning
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute. Beregningsmodusen
påvirker bare bilruter.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
2 Velg et alternativ:
• Velg Kortere tid for å beregne ruter som er raskere å
kjøre, men som kan være lengre.
• Velg Svingete veier for å beregne ruter som unngår
motorveier og benytter svingete veier.
• Velg Utenfor vei for å beregne ruter fra punkt til punkt
(uten veier).
• Velg Kortere distanse for å beregne ruter som er kortere,
men som kan ta lengre tid å kjøre.
Forhåndsvise flere ruter
1 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 4).
2 Velg en posisjon fra søkeresultatene.
3 Velg Ruter.
4 Velg en rute.
Starte en rute til en lagret posisjon
1 Velg Hvor skal du? > Lagret.
2 Velg eventuelt en kategori, eller velg Alle lagrede steder.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
Følge en rute med svingete veier
Enheten kan beregne ruter som foretrekker svingete veier.
Denne funksjonen kan gi deg en mer underholdende kjøretur,
men kan også forlenge tiden eller avstanden til
bestemmelsesstedet.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig på alle
enhetsmodeller. Denne funksjonen avhenger av kartregion.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus >
Svingete veier > Lagre.
2 Start en rute.
Ruten på kartet
MERKNAD
Funksjonen for fartsgrense er bare til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt og alltid
bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal ikke holdes
ansvarlig for eventuelle trafikkbøter eller stevninger du mottar
dersom du unnlater å følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje. Et rutete flagg
angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til bestemmelsesstedet ved
hjelp av talemeldinger, piler på kartet og anvisninger øverst på
kartet. Hvis du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
Et datafelt som angir den gjeldende fartsgrensen, kan vises når
du kjører på hovedveier.
Starte en rute
1 Søk etter en posisjon (Posisjoner, side 4).
2 Velg en posisjon.
3 Velg start.
6
Navigasjon
Bruke kartet
1 Velg Se på kart.
2 Velg et sted på kartet.
3 Velg et alternativ:
Toalett
Parkering
Banker og minibanker
• Hvis du vil zoome inn eller ut, velger du eller .
• Hvis du vil veksle mellom Nord opp- og 3D-visning, velger
du .
• Hvis du vil vise bestemte kategorier, velger du .
Legge til et punkt i en rute
Du må navigere etter en rute før du kan legge til et punkt.
1 Gå til kartet, og velg > Hvor skal du?.
2 Søk etter en posisjon.
3 Velg en posisjon.
4 Velg start.
5 Velg Legg til på aktiv rute.
Hoppe over et punkt på ruten
Før du kan hoppe over et punkt på ruten, må du navigere etter
en rute, og du må legge til hoppeverktøyet til kartverktøymenyen
(Tilpasse kartverktøy, side 16).
Hvis du bestemmer deg for at du ikke vil dra til neste punkt på
ruten, kan du hoppe over punktet. Dette forhindrer at enheten
prøver å føre deg tilbake til punktet. Denne funksjonen er ikke
tilgjengelig når neste punkt er endelig destinasjon.
> Hopp over.
Gå til kartet, og velg
Foreta en omkjøring
Før du kan foreta en omkjøring, må du navigere etter en rute, og
du må legge til verktøyet for endring av rute til
kartverktøymenyen (Tilpasse kartverktøy, side 16).
Du kan foreta en omkjøring for en bestemt strekning på ruten
eller rundt bestemte veier. Dette kan være nyttig hvis du møter
på veiarbeid, stengte veier eller dårlige veiforhold.
1 Gå til kartet, og velg > Endre rute.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge inn en omkjøring på ruten for en bestemt
avstand, velger du Omkjøring etter avstand.
• Hvis du vil legge inn en omkjøring rundt en bestemt vei på
ruten, velger du Omkjøring etter vei.
Stoppe ruten
Gå til kartet, og velg
>
.
Bruke foreslåtte ruter
Du må ha lagret minst én posisjon og aktivert funksjonen for
reisehistorikk før du kan bruke denne funksjonen (Innstillinger
for enhet og personvern, side 17).
Ved hjelp av funksjonen myTrends™ kan enheten forutsi
bestemmelsesstedet basert på reisehistorikk, ukedag og tid på
dagen. Når du har kjørt til en lagret posisjon flere ganger, kan
det hende at posisjonen vises på navigasjonslinjen på kartet
sammen med anslått reisetid og trafikkinformasjon.
Velg navigasjonslinjen for å vise en foreslått rute til
posisjonen.
Om Lenger fremme
Du kan se kommende forretninger og tjenester langs ruten eller
veien du reiser på.
Tjenester er oppført i ulike kategorier.
Bensin
Mat
Overnatting
Navigasjon
Finne kommende punkter av interesse
1 På kartet velger du > Lenger fremme.
2 Velg en kategori.
3 Velg et punkt av interesse.
Unngå veielementer
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Unngåelser.
2 Velg veielementene du ønsker å unngå på rutene, og velg
Lagre.
Om egendefinerte unngåelser
Egendefinerte unngåelser gjør det mulig å unngå bestemte
områder og veistrekninger. Du kan aktivere og deaktivere
egendefinerte unngåelser etter behov.
Unngå et område
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
2
3
4
5
6
unngåelser.
Velg eventuelt Legg til unngåelse.
Velg Legg til unngåelse.
Velg det øverste venstre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Velg det nederste høyre hjørnet av området du vil unngå, og
velg Neste.
Det valgte området er skyggelagt på kartet.
Velg Ferdig.
Unngå en vei
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg Legg til veiunngå..
3 Velg startpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
4 Velg sluttpunkt for veistrekningen du vil unngå, og velg
Neste.
5 Velg Ferdig.
Deaktivere en egendefinert unngåelse
Du kan deaktivere en egendefinert unngåelse uten å slette den.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg en unngåelse.
3 Velg > Deaktiver.
Slette egendefinerte unngåelser
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Egendefinerte
unngåelser.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil slette alle egendefinerte unngåelser, velger du
.
• Hvis du vil slette én egendefinert unngåelse, velger du
unngåelsen og deretter
> Slett.
Navigere utenfor vei
Hvis du ikke følger veier når du navigerer, kan du bruke Utenfor
vei-modus.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg Beregningsmodus > Utenfor vei > Lagre.
7
Den neste ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Drivstoffsporing
Du kan angi at enheten skal beregne drivstofforbruket, advare
deg når du nærmer deg maksimal beregnet drivstoffavstand, og
foreslå steder for påfylling av drivstoff basert på beregnet
drivstoffrekkevidde. Når drivstoffsporing er aktivert, angir
gjeldende drivstoffstatus.
Hvit: Drivstoffsporing er deaktivert, eller enheten er ikke koblet
til motorsykkelbraketten.
Grønn: Beregnet drivstoffrekkevidde er over advarselsnivået for
drivstofftanken.
Oransje: Beregnet drivstoffrekkevidde er under advarselsnivået
for drivstofftanken.
Rød: Beregnet gjenværende avstand på tanken er 0.
Aktivere drivstoffsporing
Før du kan aktivere drivstoffsporing, må enheten være i
motorsykkelmodus eller offroadmodus og plassert i
motorsykkelbraketten.
Når du aktiverer drivstoffsporing, vises det en drivstoffmåler på
tripcomputeren (Vise tripinformasjonssiden, side 8).
1 Fyll opp tanken.
2 Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger >
Drivstoffsporing.
Velg
Avstand per tank.
3
4 Angi avstanden som kjøretøyet kan kjøre på en bensintank,
og velg Ferdig.
Angi en advarsel om lite drivstoff
Du kan angi at enheten skal varsle deg når det er lite drivstoff på
tanken.
MERK: Enheten må være koblet til motorsykkelbraketten for å
kunne gi advarsler om lite drivstoff.
1 Aktiver drivstoffregistrering (Aktivere drivstoffsporing, side 8).
2 Velg Advarsel for drivstofftank.
3 Angi en avstand, og velg Ferdig.
Når du bare har nok drivstoff igjen til å kjøre avstanden du har
angitt, vises det en advarsel om lite drivstoff på kartsiden.
Nullstille drivstofforbruksmåleren
Når du fyller på drivstoff, bør du nullstille drivstofforbruksmåleren
på enheten for å få en mer nøyaktig måling av hvor mye drivstoff
du har igjen.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Nullstill
drivstofftank.
Aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff
Før du kan aktivere dynamiske steder for påfylling av drivstoff,
må enheten være i motorsykkelmodus og plassert i
motorsykkelbraketten, og drivstoffsporing må være aktivert.
Du kan angi at enheten skal foreslå steder for påfylling av
drivstoff basert på beregnet drivstoffrekkevidde.
Velg Programmer > Drivstoffinnstillinger > Dynam.
bensinstopp.
Kartsider
Tilpasse kartet
Tilpasse kartlagene
2 Velg lagene som skal vises på kartet, og velg Lagre.
Vise triploggen
Enheten inneholder en triplogg, som er en oversikt over
tilbakelagt strekning.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
2 Merk av for Triplogg.
Endre kartdatafeltet
1 Velg et datafelt på kartet.
MERK: Du kan ikke tilpasse Hastighet.
2 Velg hvilken type data som skal vises.
3 Velg Lagre.
Endre perspektiv på kartet
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kjøre – kartvisning.
2 Velg et alternativ:
• Velg Spor opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
reiseretningen øverst.
• Velg Nord opp for å vise kartet todimensjonalt (2D) med
nord øverst.
• Velg 3D for å vise kartet tredimensjonalt.
Vise ruteaktivitet
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle svingene og
manøvrene langs hele ruten og avstanden mellom hver sving.
1 Når du navigerer etter en rute, velger du tekstlinjen øverst på
kartet.
2 Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For hovedveier vises det
et bilde av veikrysset (hvis tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1 Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens du navigerer
etter en rute.
2 Velg > Kart.
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en rute, vises det en forhåndsvisning av
neste sving, kjørefeltendring eller andre manøvrer øverst til
venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen eller
manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis tilgjengelig).
På kartet velger du
for å vise neste sving på kartet.
Vise veikryss
Når du navigerer etter en rute, kan du vise veikryss på
hovedveier. Når du nærmer deg et veikryss på en rute, vises
bildet av veikrysset en kort stund (hvis tilgjengelig).
Velg eventuelt
på kartet for å vise veikrysset.
Vise trafikkvarsler
Det kan vises trafikkvarsler på navigasjonslinjen når du
navigerer etter en rute.
Velg varselet for å se mer informasjon.
Vise tripinformasjonssiden
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og statistikk for turen.
MERK: Hvis du stopper ofte, lar du enheten være slått på, slik at
den kan måle tid som er gått under turen, nøyaktig.
På kartet velger du Hastighet.
Du kan tilpasse hvilke data som vises på kartet, for eksempel
ikoner for punkter av interesse og veiforhold.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartlag.
8
Kartsider
1 Plasser hodetelefonene og enheten med Bluetooth mindre
Nullstille tripinformasjon
1 Gå til kartet, og velg Hastighet.
2 Velg > Nullstill felt.
3 Velg et alternativ:
• Når du ikke navigerer etter en rute, kan du velge Velg alle
for å nullstille alle datafelter på den første siden, bortsett
fra speedometeret.
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille informasjonen på
tripcomputeren.
• Velg Nullstill maks. hastighet for å nullstille den
maksimale hastigheten.
• Velg Nullstill trip B for å nullstille kilometertelleren.
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise informasjon om
gjeldende posisjon. Denne funksjonen er nyttig hvis du trenger å
fortelle utrykningspersonell hvor du befinner deg.
Velg kjøretøyet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å finne tjenester i nærheten,
for eksempel drivstoff, sykehus eller politistasjoner.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg en kategori.
Få anvisninger til gjeldende posisjon
Hvis du trenger å fortelle en annen person om hvordan man
kommer seg til din gjeldende posisjon, kan enheten gi deg en
liste med anvisninger.
1 Velg kjøretøyet på kartet.
2 Velg > Anvisninger til meg.
3 Velg en startposisjon.
4 Velg Velg.
Håndfrifunksjoner
Du kan koble enheten til trådløse hodetelefoner og lytte til
talemeldinger for navigasjon via hodetelefonene. Du kan koble
til en mobiltelefon mens du har koblet til hodetelefoner for å
ringe og motta samtaler ved hjelp av enheten og
hodetelefonene.
Aktivere Bluetooth trådløs teknologi
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Om trådløse hodetelefoner
Enheten kan sende navigasjonslydmeldinger til trådløse
hodetelefoner ved hjelp av trådløs teknologi. Du finner mer
informasjon på http://www.garmin.com/bluetooth.
Pare et sett trådløse hodetelefoner
MERK: Bare ett sett hodetelefoner kan motta navigasjonsvarsler
og telefonsamtaler om gangen. Du kan bruke opptil to sett
hodetelefoner for lyd fra multimedier.
Håndfrifunksjoner
enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth på enheten.
3 På hodetelefonene aktiverer du Bluetooth trådløs teknologi
og gjør dem synlige for andre Bluetooth enheter.
4 Velg Innstillinger > Bluetooth på enheten.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Når parkoblingsprosessen er fullført, kan du aktivere eller
deaktivere funksjoner for de parkoblede trådløse
hodetelefonene (Aktivere eller deaktivere hodetelefonfunksjoner,
side 9).
Aktivere eller deaktivere hodetelefonfunksjoner
Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for parkoblede
Bluetooth hodetelefoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg de parkoblede Bluetooth hodetelefonene.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Du kan høre varsler fra telefonen og navigasjonsvarsler
via hodetelefonene ved å velge Telefon, navigasjon.
• Du kan spille av medier via hodetelefonene ved å velge
Medier.
Om håndfri telefonering
MERK: Selv om de fleste telefoner og hodetelefoner støttes og
kan brukes, er det imidlertid ingen garanti for at en bestemt
telefon eller bestemte hodetelefoner kan brukes. Det er ikke
sikkert at alle funksjonene er tilgjengelige for din telefon.
Ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi kan enheten kobles til
mobiltelefonen og det/den trådløse hodesettet eller hjelmen, slik
at du får en håndfri enhet. Hvis du vil kontrollere om enheten
med Bluetooth er kompatibel med enheten, kan du gå til
www.garmin.com/bluetooth.
Pare telefonen
1 Plasser telefonen og zūmo mindre enn 10 m (33 fot) fra
hverandre.
2 På telefonen aktiverer du trådløs Bluetooth og angir at
telefonen skal være synlig.
På
zūmo enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
3
4 Følg instruksjonene på telefonen og zūmo.
Når parkoblingsprosessen er fullført, kan du aktivere eller
deaktivere funksjoner for den parkoblede smarttelefonen
(Aktivere eller deaktivere smarttelefonfunksjoner, side 9).
Aktivere eller deaktivere smarttelefonfunksjoner
Du kan aktivere eller deaktivere funksjoner for parkoblede
smarttelefoner.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg den parkoblede smarttelefonen.
3 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil ringe eller motta anrop via zūmo enheten,
velger du Telefonsamtaler.
• Du kobler til Smartphone Link-appen på smarttelefonen
ved å velge Smartphone Link (Smartphone Link,
side 10).
• Du kan kontrollere medieavspilling på smarttelefonen ved
hjelp av zūmo enheten ved å velge Medier (Mediespiller,
side 11).
• Du kan kontrollere avspilling av Pandora Internett-radio
på smarttelefonen ved hjelp av zūmo enheten ved å velge
Pandora® (Tjenesten Pandora, side 12).
®
9
Foreta et anrop
Ringe et nummer
1 Velg Programmer > Telefon > Slå nummer.
2 Angi nummeret.
3 Velg Slå nummer.
Ringe en kontakt i telefonboken
Telefonboken lastes fra telefonen til enheten hver gang de
kobles sammen. Det kan ta et par minutter før telefonboken blir
tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som støtter denne
funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Telefonbok.
2 Velg en kontakt.
3 Velg Ring.
Ringe en posisjon
1 Velg Programmer > Telefon > Bla gjennom kategorier.
2 Velg et punkt av interesse.
3 Velg Ring.
Motta et anrop
Velg Svar eller Ignorer når du mottar et anrop.
Bruke anropsloggen
Anropsloggen lastes fra telefonen til enheten hver gang
telefonen og enheten kobles sammen. Det kan ta et par minutter
før anropsloggen blir tilgjengelig. Det er ikke alle telefoner som
støtter denne funksjonen.
1 Velg Programmer > Telefon > Anropslogg.
2 Velg en kategori.
Det vises en liste over anrop. De siste anropene vises øverst.
3 Velg et anrop.
Bruke samtalealternativer
1 Under et anrop velger du fra kartet.
2 Velg et alternativ.
• Hvis du vil overføre lyd til telefonen, velger du Telefon.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen hvis du vil slå av
enheten og fortsette samtalen, eller hvis du vil fortsette
samtalen i fortrolighet.
TIPS: Du kan bruke denne funksjonen for å bruke
automatiske systemer, for eksempel telefonsvarer.
• Hvis du vil dempe mikrofonen, velger du Ingen Lyd.
• Hvis du vil legge på, velger du Avslutt anrop.
Lagre et telefonnummer hjem
TIPS: Når du har lagret et hjemnummer, kan du redigere
hjemnummeret ved å redigere Hjem på listen over lagrede
posisjoner (Redigere en lagret posisjon, side 6).
1 Velg Programmer > Telefon > > Angi
hjemmenummeret.
2 Angi telefonnummeret ditt.
3 Velg Ferdig.
Ringe hjem
Du må angi et telefonnummer for hjemposisjonen før du kan
ringe hjem.
Velg Programmer > Telefon > Ring hjem.
Parkoble ekstra Bluetooth enheter
1 Plasser hodetelefonene eller telefonen og Bluetooth enheten
mindre enn 10 m (33 fot) fra hverandre.
2 Aktiver Bluetooth på enheten.
10
3 På hodetelefonene eller telefonen aktiverer du Bluetooth
trådløs teknologi og gjør dem synlige for andre Bluetooth
enheter.
4 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth > Søk etter
enheter.
Det vises en liste over Bluetooth enheter som er i nærheten.
5 Velg hodetelefonene eller telefonen fra listen.
6 Velg OK.
Slette en paret Bluetooth enhet
Du kan slette en paret Bluetooth enhet for å unngå at den kobler
til zūmo enheten automatisk flere ganger.
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg enheten du vil slette.
3 Velg Opphev paring for enhet.
Bruke programmene
Bruke Hjelp
Velg Programmer > Hjelp for å vise informasjon om hvordan
du bruker enheten.
Søke i hjelpeemner
Velg Programmer > Hjelp >
.
Smartphone Link
Smartphone Link er et telefonprogram som gjør det mulig å
synkronisere posisjonsdata med telefonen og få tilgang til
oppdatert informasjon via telefonens datatilkobling. Enheten
overfører data fra Smartphone Link ved hjelp av Bluetooth.
Oppdatert informasjon er tilgjengelig via kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer fra Garmin Live-tjenester
(Garmin Live-tjenester, side 11).
Lagrede posisjoner og posisjoner som nylig er funnet,
synkroniseres med telefonen hver gang enheten kobles til
Smartphone Link.
Laste ned Smartphone Link
Smartphone Link er tilgjengelig for enkelte smarttelefoner. Gå til
www.garmin.com/smartphonelink eller programbutikken for
telefonen din hvis du trenger informasjon om kompatibilitet og
tilgjengelighet.
Last ned Smartphone Link fra programbutikken på en telefon
som støttes.
Se telefonens brukerveiledning for å få informasjon om
hvordan du laster ned og installerer programmer.
Koble til Smartphone Link
Før du kan koble til Smartphone Link, må du laste ned og
installere programmet Smartphone Link på telefonen.
1 Start Smartphone Link på telefonen.
2 På enheten velger du Innstillinger > Bluetooth.
3 Merk av for Bluetooth.
4 Aktiver Bluetooth på telefonen, og søk etter enheter med
Bluetooth i nærheten.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen til telefonen.
5 Velg enheten på listen over enheter i nærheten på telefonen.
6 Følg instruksjonene på skjermen på telefonen og på enheten
for å bekrefte pareforespørselen.
vises på statuslinjen på enheten når Smartphone Link er
koblet til.
Bruke programmene
Garmin Live-tjenester
5 Velg Lagre.
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke Garmin Live-tjenester (Koble
til Smartphone Link, side 10).
Når du kobler til Smartphone Link, får du tilgang til Garmin Livetjenester. Garmin Live-tjenester tilbyr kostnadsfrie og
betalingsbaserte abonnementer for å kunne vise oppdatert data
på enheten, for eksempel trafikkforhold og vær.
Enkelte tjenester, som vær, er tilgjengelige som egne
programmer på enheten. Andre tjenester, som trafikk, forbedrer
de eksisterende navigasjonsfunksjonene på enheten.
Funksjoner som krever tilgang til Garmin Live-tjenester, viser
Smartphone Link-symbolet og vises bare når enheten er koblet
til Smartphone Link.
Navigere til en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg start.
4 Velg neste destinasjon, og velg Start.
Abonnere på Garmin Live-tjenester
Du må installere programmet Smartphone Link på telefonen før
du kan abonnere på Garmin Live-tjenester.
1 Start programmet Smartphone Link på telefonen (Koble til
Smartphone Link, side 10).
2 Velg Min konto.
Det vises en liste over tjenester og priser på abonnementer.
3 Velg en tjeneste.
4 Velg prisen.
5 Velg Abonner.
6 Følg instruksjonene på skjermen.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere destinasjoner.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg Ny tur.
3 Velg Velg startposisjon.
4 Søk etter en posisjon (Finne en posisjon etter kategori,
side 4).
5 Velg Velg.
6 Hvis du vil legge til flere posisjoner, velger du .
7 Velg Neste.
8 Velg Lagre.
9 Angi et navn, og velg Ferdig.
Planlegge en tur
Du kan bruke turplanleggeren til å opprette og lagre en tur med
flere bestemmelsessteder.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg en posisjon.
4 Velg et alternativ:
• Velg Avgangstid.
• Velg Ankomsttid.
5 Velg en dato og klokkeslett, og velg Lagre.
6 Velg Varighet.
7 Velg hvor lang tid du skal bruke ved posisjonen, og velg
Lagre.
8 Om nødvendig kan du gjenta trinn 3–7 for hver posisjon.
Endre transportmodus for en tur
Du kan endre transportmodusen som brukes i en lagret tur.
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en tur.
3 Velg > Transportmodus.
4 Velg en transportmodus.
Bruke programmene
Redigere en lagret tur
1 Velg Programmer > Turplanlegger.
2 Velg en lagret tur.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Velg Gi nytt navn til tur.
• Velg Rediger bestemmelsessteder for å legge til og
slette en posisjon eller for å endre rekkefølgen på
posisjonene.
• Velg Slett tur.
• Velg Optimaliser rekkefølge for å ordne stoppestedene
på turen i den mest effektive rekkefølgen.
Dele turer
Du kan dele turer med kompatible Garmin enheter ved hjelp av
trådløs Bluetooth teknologi.
1 Plasser enheten innenfor 10 m (33 fot) fra en kompatibel
Garmin enhet.
2 Velg Programmer > Turplanlegger > > Del > Bluetooth.
3 Velg en tur, og velg Ferdig.
4 Velg en enhet fra listen, og velg OK.
Opprette en rundreiserute
Enheten kan opprette en rundreiserute ved hjelp av en
spesifisert startposisjon og en avstand, en varighet eller en
destinasjon.
1 Fra skjermbildet Hjem velger du Programmer > Rundtur.
2 Velg Startposisjon.
3 Velg en posisjon, og velg Velg.
4 Velg Turattributter.
5 Velg et alternativ:
• Velg Velg en avstand for å planlegge ruten etter avstand.
• Velg Velg en varighet for å planlegge ruten basert på tid.
• Velg Velg et bestemmelsessted for å planlegge ruten
basert på en spesifisert destinasjon.
6 Angi en avstand, en varighet eller en destinasjon.
7 Velg et alternativ:
• Hvis du har angitt en avstand eller varighet, velger du
Ferdig > Beregn.
• Hvis du har angitt en destinasjon, velger du Velg.
8 Velg en rute, og velg start.
Mediespiller
Mediespilleren kan bare brukes når musikk kan spilles i god
stereokvalitet. Når du bruker hodetelefoner som ikke er A2DP,
kan du ikke starte mediespilleren.
Velg for å spille av gjeldende spor.
Velg for å justere volumet.
Velg én gang for å spille av gjeldende sang fra begynnelsen.
Velg to ganger for å spille av forrige sang på spillelisten.
Hold inne for å spole tilbake gjeldende spor.
Velg for å hoppe til neste spor.
Hold inne for å spole gjennom gjeldende spor.
11
Velg for å sette gjeldende spor på pause.
Velg for å gjenta spillelisten.
Velg for å spille av spillelisten i tilfeldig rekkefølge.
Velg for å endre mediekilden.
Endre mediekilde
Du kan endre kilden som brukes til å spille av medier på
enheten.
1 Velg Programmer > Mediespiller > .
2 Velg en mediekilde.
Tjenesten Pandora
Pandora er gratis personlig radio som tilbyr enkel og uendelig
musikkglede og -oppdagelse.Integrering av Pandora krever en
kompatibel mobilenhet med Pandora programmet installert. Du
finner mer informasjon om kompatible mobilenheter på
www.pandora.com/everywhere/mobile.
MERK: Pandora er for øyeblikket tilgjengelig i USA, Australia og
New Zealand.
Laste ned programmet Pandora
Før du kan bruke tjenesten Pandora på enheten, må du laste
ned og installere programmet Pandora på smarttelefonen.
1 Åpne programbutikken på en kompatibel smarttelefon, og
søk etter Pandora.
2 Installer programmet Pandora.
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen til
smarttelefonen eller den mobile medieenheten.
Bruke Pandora
Før du kan bruke tjenesten Pandora, må du pare en kompatibel
smarttelefon med enheten (Pare telefonen, side 9).
1 På enheten velger du Programmer > Pandora®.
2 Koble en kompatibel smarttelefon til enheten.
3 Start programmet Pandora på smarttelefonen.
4 Velg et alternativ på zūmo enheten:
• Hvis du vil spille av en sang, velger du .
• Hvis du vil sette en sang på pause, velger du .
• Hvis du vil hoppe over en sang, velger du
.
• Hvis du liker en sang, velger du for å høre flere sanger
som ligner på denne sangen.
• Hvis du ikke liker en sang, velger du for å forhindre at
den spilles av igjen senere.
• Hvis du vil lagre sporet som en tur, velger du Lagre som
tur.
• Hvis du vil vise et stigningsplott for sporet, velger du
Høydeprofil.
TracBack
®
Følge et nylig spor
Funksjonen TracBack registrerer et spor av de nylige
bevegelsene dine. Du kan følge sporet med nylige bevegelser
tilbake til utgangspunktet.
1 Velg Programmer > TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
2 Velg start.
Lagre nylig spor som en tur
Du kan lagre et nylig spor som en tur. Du kan navigere denne
turen senere ved hjelp av turplanelggeren (Navigere til en lagret
tur, side 11).
1 Velg TracBack.
Det nylige sporet vises på kartet.
Velg
> Lagre som tur.
2
3 Angi et navn, og velg Ferdig.
Dekktrykk
ADVARSEL
Bruk av systemet for overvåking av dekktrykk erstatter ikke
korrekt dekkvedlikehold. Det er førerens ansvar å opprettholde
riktig dekktrykk, selv om trykket ikke er lavt nok til å utløse
varselet om lavt dekktrykk. Hvis du ikke opprettholder riktig
dekktrykk, kan det føre til at du mister kontrollen over kjøretøyet.
Dette kan resultere i alvorlig personskade eller død.
Garmin overvåkingssystem for dekktrykk er tilgjengelig som et
separat tilbehør. Funksjonen for dekktrykk er ikke kompatibel
med alle zūmo modeller. Du finner mer informasjon om tilbehør
og kompatibilitet på www.garmin.com/zumo.
Konfigurere dekktrykksensorene
Før du kan konfigurere dekktrykksensorene må du ha batteriet
og de numeriske klistremerkene som fulgte med hver sensor.
Du må også ha en kompatibel zūmo enhet.
Sensorene kommuniserer trådløst med en kompatibel zūmo
enhet. Du kan overvåke dekktrykk og få varsler om lavt trykk på
zūmo enheten.
1 Ta hetten À av sensoren Á ved å vri hetten mot klokken.
Endre stasjoner
1 Velg Programmer > Pandora®.
2 Velg .
3 Velg en stasjon.
Spor
Et spor er en registrering av banen du følger. Sporloggen
inneholder informasjon om den registrerte banen, inkludert
klokkeslett, posisjon og høyde.
Vise sporingsinformasjon
1 Velg Programmer > Spor > Aktiv.
2 Velg et spor.
Sporet vises på kartet.
3 Velg .
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil lagre sporet, velger du Lagre spor.
12
2 Hvis du har satt batteriet inn i sensoren, tar du ut batteriet.
3 På zūmo enheten velger du Programmer > Dekktrykk.
Bruke programmene
4 Velg en kjøretøyprofil som samsvarer med
dekkonfigurasjonen til kjøretøyet.
5 Hold sensoren i nærheten av zūmo enheten.
6 På zūmo enheten velger du nummeret ved siden av dekket
som sensoren skal pares med.
7 Innen 30 sekunder, på sensoren, setter du inn batteriet  i
batteriholderen à med den positive siden opp.
Når det finnes et varsel for en sensor, vises tallet ved siden av
tilsvarende dekk i rødt i dekktrykkprogrammet. Symbolene under
tallet vises i rødt for å vise aktive varsler for sensoren.
Lavt lufttrykk
Lavt batterinivå for sensoren
Sensoren er ikke tilkoblet
Dvalemodus for dekktrykksensor
Når du parkerer kjøretøyet og slår av zūmo enheten, aktiverer
dekkstrykksensoren en strømsparende dvalemodus etter flere
minutter. Sensoren sender ikke informasjon til zūmo enheten
når den er i dvalemodus. Dette kan føre til at zūmo enheten
rapporterer at sensoren er frakoblet.
Neste gang kjøretøyet beveger seg, går sensoren ut av
dvalemodus og kobles automatisk til zūmo enheten på nytt. Det
kan ta opptil 30 sekunder før sensoren er koblet til på nytt.
zūmo enheten søker etter sensoren og viser en
bekreftelsesmelding når sensoren er paret.
TIPS: Hvis sensoren ikke pares, bør du ta ut batteriet i
sensoren, og gjenta trinn 6–7.
8 Angi anbefalt lufttrykk for dekket.
9 Angi minste lufttrykk for dekket.
zūmo enheten utløser et varsel om lavt trykk når sensoren
varsler et dekktrykk som er lavere enn denne verdien.
10 Sett på plass og stram til hetten på sensoren.
11 På sensoren fester du det numeriske klistremerket som
tilsvarer dekknummeret du valgte i trinn 6.
12 Gjenta denne fremgangsmåten for de gjenværende
sensorene.
Installere sensorene på dekkene
ADVARSEL
Overvåkingssystemet for dekktrykk skal bare brukes med
dekkventilstammer i metall. Hvis du installerer
dekktrykksensorene på dekkventilstammer som ikke er av
metall, kan du skade dekket og/eller dekkventilstammen. Dette
kan resultere i alvorlig personskade eller død.
MERKNAD
For å forhindre mulig skade på sensorene eller kjøretøyet må du
kontrollere at hver sensor ikke forstyrrer kjøretøyets bremser,
fjæringskomponenter eller annet installert utstyr. Hvis en
installert sensor forstyrrer annet installert utstyr på kjøretøyet,
må du ikke betjene kjøretøyet når sensoren er installert.
For å forhindre mulig dekkvibrasjon eller ujevn dekkslitasje for
enkelte kjøretøy må du kanskje balansere dekkene etter å ha
installert sensoren.
Før du installerer sensorene på dekkene, bør du konfigurere
sensorene med zūmo enheten.
1 Fjern eksisterende ventilhetter fra kjøretøyets dekk.
2 På zūmo enheten velger du Programmer > Dekktrykk for å
vise diagrammet for kjøretøyprofilen.
3 Installer sensorene på ventilene ved å vri dem med klokken.
MERK: Du må installere hver sensor på riktig dekk i henhold
til diagrammet for kjøretøyprofilen og de numeriske
klistremerkene på sensorene under oppsettet.
4 Vri hjulene for hånd for å bekrefte at sensorene har
tilstrekkelig klarering og ikke kommer i veien for utstyr på
kjøretøyet.
Varsler for dekktrykk
Enheten varsler deg med hurtigmeldinger, ikoner på kartet og
symboler i dekktrykkprogrammet.
Bruke programmene
Bruke kompasset
MERK: Du må bevege deg for at kompasset skal kunne fastslå
kursen.
Du kan navigere ved hjelp av et GPS-kompass.
Velg Programmer > Kompass.
VIRB Remote
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB
actionkameraet på avstand. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
®
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke VIRB fjernkontrollfunksjonen, må du aktivere
fjernkontrollfunksjonene på VIRB kameraet. Du finner mer
informasjon i brukerveiledningen for VIRB.
1 Slå på VIRB kameraet.
2 På zūmo enheten velger du Programmer > VIRBfjernkontroll > Koble til.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg Start opptak for å ta opp video.
• Velg Stopp opptak for å slutte å ta opp video.
• Velg Øyeblikksbilde for å ta et bilde.
Finne forrige parkeringsplass
Hvis du kobler enheten fra bilstrømmen mens enheten er på,
lagres gjeldende posisjon som en parkeringsplass.
Velg Programmer > Forrige plass.
Vise tidligere ruter og bestemmelsessteder
Du må aktivere funksjonen for reisehistorikk før du kan bruke
denne funksjonen (Innstillinger for enhet og personvern,
side 17).
Du kan vise tidligere ruter og steder der du har stoppet, på
kartet.
Velg Programmer > Hvor jeg har vært.
Registrere servicehistorikk
Du kan loggføre datoen og kilometertelleravlesningen når det
utføres service eller vedlikehold på kjøretøyet. Enheten har flere
servicekategorier, og du kan legge til egendefinerte kategorier
(Legge til servicekategorier, side 14).
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg Legg til oppføring.
13
4 Angi kilometertelleravlesningen, og velg Neste.
5 Angi en kommentar (valgfritt).
6 Velg Ferdig.
Legge til servicekategorier
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Legg til kategori.
3 Angi et kategorinavn, og velg Ferdig.
Slette servicekategorier
Når du sletter en servicekategori, slettes også all
servicehistorikken innenfor kategorien.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg > Slett kategorier.
3 Velg servicekategoriene som skal slettes.
4 Velg Slett.
Gi servicekategoriene nytt navn
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg kategorien som skal få nytt navn.
3 Velg > Gi kategori nytt navn.
4 Angi et navn, og velg Ferdig.
Slette servicehistorikk
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en servicekategori.
3 Velg > Slett oppføring.
4 Velg serviceoppføringene som skal slettes.
5 Velg Slett.
Redigere servicehistorikk
Du kan redigere kommentaren, kilometertelleravlesningen og
datoen for en serviceoppføring.
1 Velg Programmer > Servicehistorikk.
2 Velg en kategori.
3 Velg et felt.
4 Angi den nye informasjonen, og velg Ferdig.
Vise værmeldingen
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 10). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg en dag.
Det vises en detaljert værmelding for den dagen.
Vise været nærme en annen by
1 Velg Programmer > Vær > Gjeldende posisjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise værvarsel for en favorittby, velger du en by
fra listen.
• Hvis du vil legge til en favorittby, velger du Legg til by og
angir et navn.
Vise værradaren
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Du kan vise et animert, fargekodet radarkart over gjeldende
værforhold, samt et værikon på kartet. Værikonet endrer seg for
å vise været i området, for eksempel regn, snø og tordenbyger.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
14
3 Velg
> Værradar.
Vise værvarsler
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
Når du reiser med enheten, kan det vises værvarsler på kartet.
Du kan også vise et kart med værvarsler for steder i nærheten
av der du befinner deg, eller i nærheten av en valgt by.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Værvarsler.
Kontrollere veiforholdene
Før du kan bruke denne funksjonen, må du kjøpe tjenesten
Avansert vær via Smartphone Link.
1 Velg Programmer > Vær.
2 Velg eventuelt en by.
3 Velg > Veiforhold.
Vise myGarmin-meldinger
Enheten må være koblet til en støttet telefon som kjører
Smartphone Link, før du kan bruke denne funksjonen (Koble til
Smartphone Link, side 10). Denne funksjonen er ikke tilgjengelig
i alle områder.
Du kan vise meldinger fra myGarmin, for eksempel varsler om
programvare- og kartoppdateringer.
1 Velg Programmer > myGarmin™.
Hvis du har uleste meldinger, vises antallet uleste meldinger
på myGarmin-ikonet.
2 Velg et meldingsemne.
Hele meldingen vises.
Trafikk
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for at trafikkinformasjonen er korrekt.
Trafikkinformasjon er kanskje ikke tilgjengelig i alle områder eller
land. Du finner mer informasjon om trafikk og dekningsområder
på www.garmin.com/traffic.
• Trafikkvarsler vises på kartet når det er trafikkhendelser
langs ruten eller i området.
• Enheten må være koblet til Smartphone Link med et aktivt
trafikkabonnement for at du skal kunne motta
trafikkinformasjon.
Trafikk på ruten
Når det oppstår en trafikkforsinkelse på ruten, vises det et varsel
på kartet, og enheten beregner en alternativ rute for å unngå
forsinkelsen. Du kan velge om alternative ruter skal brukes
automatisk eller på forespørsel. Se Trafikkinnstillinger for å få
mer informasjon (Trafikkinnstillinger, side 17). Enheten kan
rute deg gjennom en trafikkforsinkelse hvis det ikke finnes andre
og bedre ruter. Forsinkelsestiden legges automatisk til den
beregnede ankomsttiden.
Vise kommende trafikkhendelser
Du kan vise kommende trafikkhendelser langs ruten eller veien
du reiser på.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
Den nærmeste kommende trafikkhendelsen vises i en rute på
høyre side av kartet.
2 Velg trafikkhendelsen hvis du vil se flere detaljer.
Trafikk
Unngå trafikkforsinkelser på ruten
Deaktivere trafficTrends
Du må motta trafikkinformasjon før du kan unngå
trafikkforsinkelser.
Som standard optimaliserer enheten automatisk ruten for å
unngå trafikkforsinkelser. Hvis du har deaktivert dette
alternativet i trafikkinnstillingene (Trafikkinnstillinger, side 17),
kan du vise og unngå trafikkforsinkelser manuelt.
1 Velg > Trafikk mens du navigerer etter en rute.
2 Velg Alternativ rute hvis tilgjengelig.
3 Velg start.
Hvis du ikke vil at enheten skal registrere eller dele trafikkdata,
må du deaktivere trafficTrends.
Velg Innstillinger > Trafikk > trafficTrends.
Vise trafikk på kartet
Trafikkartet viser fargekodet trafikkflyt og forsinkelser på veier i
nærheten.
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg eventuelt > Tegnforklaring for å vise
tegnforklaringen for trafikkartet.
Trafikk i ditt område
Søke etter trafikkhendelser
1 Gå til hovedmenyen, og velg Programmer > Trafikk.
2 Velg > Hendelser.
3 Velg et element i listen.
4 Hvis det er mer enn én hendelse, bruker du pilene for å vise
andre hendelser.
Vise en trafikkhendelse på kartet
.
1 Gå til trafikkartet, og velg
2 Velg en hendelse.
Forstå trafikkdata
Aktivere trafikk
Du kan aktivere eller deaktivere trafikkdata. Når trafikkdata er
deaktivert, mottar ikke enheten trafikkdata, men den unngår
fortsatt områder med potensielt mye kø ved hjelp av funksjonen
trafficTrends, hvis dette er aktivert (trafficTrends™, side 15).
1 Velg Innstillinger > Trafikk.
2 Merk av for Trafikk.
Databehandling
Databehandling
Du kan lagre filer på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
Filtyper
Enheten støtter disse filtypene.
• Kart og GPX-veipunktfiler fra myGarmin™ kartprogramvare,
inkludert MapSource og BaseCamp™ (Egendefinerte punkter
av interesse, side 18).
• Egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI Loader
(Installere POI Loader, side 18).
• MP3-lydfiler.
®
Om minnekort
Tegnforklaringen forklarer ikonene og fargene som brukes på
trafikkartet.
1 Gå til kartet, og velg > Trafikk.
2 Velg Tegnforklaring.
Du kan kjøpe minnekort hos en elektronikkforhandler, eller du
kan kjøpe forhåndslastet Garmin kartprogramvare
(www.garmin.com). I tillegg til kart- og datalagring kan
minnekortet brukes til å lagre filer, for eksempel kart, bilder,
geocacher, ruter, veipunkter og egendefinerte POIer.
Om trafikkameraer
Installere et minnekort
Trafikkameraer gir direktebilder av veiforhold på hovedveier og i
veikryss. Du kan lagre kameraene du vil se på regelmessig.
Lagre et trafikkamera
Du må abonnere på tjenesten photoLive før du kan bruke denne
funksjonen. Enheten må også være koblet til en støttet telefon
som kjører Smartphone Link (Smartphone Link, side 10).
Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg Trykk for å legge til.
3 Velg en vei.
4 Velg et veikryss.
5 Velg Lagre.
Vise et trafikkamera
Du må lagre et trafikkamera før du kan vise det (Lagre et
trafikkamera, side 15).
1 Velg Programmer > photoLive.
2 Velg et kamera.
trafficTrends™
Når funksjonen trafficTrends er aktivert, bruker enheten
historiske trafikkdata for å beregne mer effektive ruter.
MERK: Det kan hende at det beregnes ulike ruter basert på
tendenser i trafikken for ulike ukedager eller tidspunkt på dagen.
Databehandling
MERK: Enheten støtter minnekortene microSD, microSDHC og
microSDXC. Den støtter ikke exFAT. Minnekort må formateres
som FAT32.
1 Fjern bakdekselet og batteriet fra enheten.
2 Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
3 Skyv det inn til du hører et klikk.
Koble enheten til datamaskinen
Du kan koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
1 Koble den minste enden av USB-kabelen til porten på
enheten.
2 Koble den største enden av USB-kabelen til en port på
datamaskinen.
På skjermen til enheten vises det et bilde som angir at
enheten er koblet til en datamaskin.
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
Overføre data fra datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen (Koble enheten til
datamaskinen, side 15).
Avhengig av operativsystemet på datamaskinen vises
enheten enten som en bærbar enhet, en flyttbar stasjon eller
et flyttbart volum.
2 Åpne filleseren på datamaskinen.
15
3 Velg en fil.
4 Velg Rediger > Kopier.
5 Bla til en mappe på enheten.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Kartverktøy.
2 Velg kartverktøyet som skal vises i menyen.
3 Velg Lagre.
MERK: Hvis enheten vises som en flyttbar stasjon eller et
volum, må du ikke plassere filer i Garmin mappen.
6 Velg Rediger > Lim inn.
Navigasjonsinnstillinger
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Tilpasse enheten
Innstillinger for kart og kjøretøy
Slik åpner du siden Navigasjonsinnstillinger: Gå til
hovedmenyen, velg Innstillinger > Navigasjon.
Beregningsmodus: Angir metoden for ruteberegning.
Omberegning utenfor rute: Angir innstillinger for omberegning
når du navigerer vekk fra en aktiv rute.
Unngåelser: Angir veielementer som skal unngås på en rute.
Egendefinerte unngåelser: Gjør det mulig å unngå bestemte
veier eller områder.
Bomveier: Angir innstillinger for å unngå bomveier.
Bomringer og gebyrer: Angir innstillinger for å unngå bomveier
og bomringmerker.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Begrenset modus: Deaktiverer alle funksjoner som krever
betydelig oppmerksomhet, og som kan distrahere føreren.
GPS-simulator: Hindrer enheten i å motta et GPS-signal, og
sparer batteristrøm.
Innstillinger for beregningsmodus
Velg Innstillinger > Navigasjon > Beregningsmodus.
Ruteberegningen er basert på data om veihastighet og
kjøretøysakselerasjon for en gitt rute.
Kortere tid: Beregner ruter som er raskere å kjøre, men som
kan være lengre i avstand.
Kortere distanse: Beregner ruter som er kortere i avstand, men
som kan ta lengre tid å kjøre.
Utenfor vei: Beregner en luftlinje fra gjeldende posisjon til
destinasjonen.
Svingete veier: Beregner ruter som foretrekker svingete veier.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Slik åpner du innstillingene for kart og kjøretøy: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Kart & kjøretøy.
Kjøretøy: Angir ikonet som viser posisjonen din på kartet. Du
finner flere ikoner på www.garmingarage.com.
Kjøre – kartvisning: Angir kartperspektivet.
Kartdetalj: Angir detaljnivået på kartet. Hvis du viser flere
detaljer, kan det føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Karttema: Endrer fargen på kartdataene.
Kartverktøy: Angir snarveiene som vises på menyen for
kartverktøy.
Kartlag: Angir dataene som vises på kartsiden (Tilpasse
kartlagene, side 8).
Autozoom: Velger automatisk et passende zoomnivå for
optimal bruk av kartet. Når dette er deaktivert, må du zoome
inn eller ut manuelt.
Hørbare fartsvarsler: Varsler deg når kjøretøyet overskrider
fartsgrensen.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Mine kart: Angir hvilke installerte kart enheten skal bruke.
Unngå bomveier
1 Velg Innstillinger > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
Aktivere kart
Skjerminnstillinger
Du kan aktivere kartprodukter som er installert på enheten.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
http://buy.garmin.com.
1 Velg Innstillinger > Kart & kjøretøy > Mine kart.
2 Velg et kart.
Slik åpner du siden Skjerminnstillinger: Gå til hovedmenyen,
velg Innstillinger > Skjerm.
Orientering: Angir skjermen til portrett (vertikal visning) eller
landskap (horisontal visning).
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Lysstyrke: Justerer skjermens lysstyrke.
Tilpasse kartverktøy
Du kan velge snarveiene som vises i menyen for kartverktøy.
16
MERK: Menyen endres basert på området og kartdataene på
enheten.
• Velg Bomveier.
• Velg Bomringer og gebyrer > Bomveier.
3 Velg Spør alltid, Unngå eller Tillat, og velg Lagre.
Unngå bomringmerker
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder.
Kartdataene på enheten kan inneholde detaljert informasjon om
bomringmerkerr for noen land. Du kan unngå eller tillate
bomringmerker for hvert land.
1 Velg Innstillinger > Navigasjon > Bomringer og gebyrer >
Bomringmerker.
Velg
et land.
2
3 Velg Spør alltid, Unngå eller Tillat, og velg Lagre.
Tilpasse enheten
Tidsavbrudd for skjerm: Angir inaktiv tid før enheten går i
dvalemodus.
Skjermbilde: Gjør det mulig å ta bilde av skjermbildet på
enheten. Skjermbilder lagres i Screenshot-mappen på
enheten.
Innstillinger for Bluetooth
Velg Innstillinger > Bluetooth.
Bluetooth: Aktiverer trådløs teknologi for Bluetooth.
Søk etter enheter: Søker etter Bluetooth enheter i nærheten.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enheten på andre enheter med Bluetooth.
Deaktivere Bluetooth
1 Velg Innstillinger > Bluetooth.
2 Velg Bluetooth.
Innstillinger for varsling av nærhetspunkter
MERK: Du må ha lastet egendefinerte punkter av interesse
(POIer) for å kunne vise varsler for nærhetspunkter.
Velg Innstillinger > Nærhetsp.varsler.
Lyd: Angir stil for varselet som spilles av når du nærmer deg
nærhetspunkter.
Varsler: Angir typen nærhetspunkter som varslene spilles av
for.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1 Velg Innstillinger.
2 Velg eventuelt en innstillingskategori.
3 Velg > Gjenopprett.
Trafikkinnstillinger
Gå til hovedmenyen, og velg Innstillinger > Trafikk.
Trafikk: Aktiverer trafikk.
Optimaliser rute: Gjør det mulig for enheten å bruke
optimaliserte alternative ruter automatisk eller på forespørsel
(Trafikk på ruten, side 14).
Trafikkvarsler: Angir alvorlighetsgraden for trafikkvarselet som
enheten viser et trafikkvarsel for.
trafficTrends: Aktiverer funksjonen trafficTrends (trafficTrends™,
side 15).
Innstillinger for enheter og tid
Slik åpner du innstillingersiden Enheter og tid: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Enheter og tid.
Gjeldende tid: Angir klokkeslett for enheten.
Tidsformat: Gjør det mulig å velge mellom 12-timers, 24-timers
eller UTC-tidsformat.
Enheter: Angir måleenheten som brukes for avstander.
Posisjonsformat: Angir koordinatformatet og datum som
brukes for geografiske koordinater.
Innstillinger for språk og tastatur
Slik åpner du Innstillinger for språk og tastatur: Gå til
hovedmenyen, og velg Innstillinger > Språk og tastatur.
Talespråk: Angir språket for talemeldinger.
Tekstspråk: Angir all tekst på skjermen til språket som er valgt.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres ikke språket i
brukerangitte data eller kartdata, for eksempel gatenavn.
Tastaturspråk: Aktiverer tastaturspråk.
Innstillinger for enhet og personvern
Hvis du vil åpne enhetsinnstillingene, velger du Innstillinger >
Enhet.
Om: Viser enhetens programvareversjon, enhetens ID-nummer
og informasjon om flere andre programvarefunksjoner.
Lisensavtaler for sluttbruker: Viser lisensavtalene for
sluttbruker.
MERK: Denne informasjonen trenger du når du skal
oppdatere systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Posisjonsrapportering: Denne funksjonen deler informasjon
om posisjonen din med Garmin for å forbedre innhold.
Reisehistorikk: Enheten kan registrere informasjon for
funksjonene myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tøm reisehistorikk: Tømmer reisehistorikken for funksjonene
myTrends, Hvor jeg har vært og Triplogg.
Tillegg
Strømkabler
Enheten kan tilføres strøm på flere måter.
• Strømkabel for bil
• USB-kabel
• Nettadapter (valgfritt tilbehør)
Lade enheten
MERK: Dette produktet i klasse III skal få begrenset
strømtilførsel.
Du kan lade batteriet i enheten på en av følgende måter.
• Koble enheten til strømkabelen for bil.
• Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
Enheten lader kanskje tregt når den er koblet til en
datamaskin. Enkelte bærbare datamaskiner kan ikke lade
enheten.
• Koble enheten til en valgfri strømadapter (tilbehør), for
eksempel en strømadapter for vegguttak.
Du kan kjøpe en godkjent Garmin vekselstrøm/likestrømadapter egnet for hjemmebruk eller kontoret fra en Garmin
forhandler eller www.garmin.com.
Ta vare på enheten
MERKNAD
Unngå å miste enheten i bakken.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Rengjøre enhetens utside
MERKNAD
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler som kan skade
plastdeler.
1 Rengjør enhetens utside (ikke berøringsskjermen) med en
klut fuktet med mildt såpevann.
2 Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1 Bruk en myk, ren og lofri klut.
2 Du kan eventuelt fukte kluten med vann.
3 Hvis du bruker en fuktig klut, må du slå av enheten og koble
den fra alle strømkilder.
Tillegg
17
4 Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Fotobokser
Unngå tyveri
MERKNAD
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke et egendefinert punkt av interesse
eller en fotoboksdatabase.
•
•
•
•
Fjern enheten og braketten når de ikke er i bruk.
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Skifte sikringen i strømkabelen for kjøretøy
MERKNAD
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke mister noen
av de små delene, og at de blir satt riktig på plass igjen.
Strømkabelen for bil fungerer ikke med mindre den monteres
korrekt.
Hvis enheten ikke lades i kjøretøyet, kan det hende at du må
skifte sikringen på tuppen av kjøretøyadapteren.
1 Løsne endestykket À.
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle områder eller
for alle produktmodeller.
Informasjon om fotoboksplasseringer og fartsgrenser er
tilgjengelig i enkelte områder for noen produktmodeller. Gå til
www.garmin.com/safetycameras for å kontrollere tilgjengelighet
og kompatibilitet, eller for å kjøpe et abonnement eller en
éngangsoppdatering. Du kan når som helst kjøpe et nytt område
eller forlenge et eksisterende abonnement.
Du kan oppdatere fotobokser for et eksisterende
fotoboksabonnement ved å gå til http://my.garmin.com. Du bør
oppdatere enheten regelmessig for å motta oppdatert
fotoboksinformasjon.
Grunnleggende fotoboksdata kan følge med enheten for enkelte
enheter og regioner. Medfølgende data inkluderer ikke
oppdateringer eller et abonnement.
Egendefinerte punkter av interesse
2
3
4
5
Fjern endestykket, sølvtuppen Á og sikringen Â.
Sett inn en 3A-kvikksikring.
Sett sølvtuppen i endestykket.
Skru endestykket tilbake på plass i strømkabelen for kjøretøy
Ã.
Montere på dashbordet
MERKNAD
Det permanente monteringslimet er svært vanskelig å fjerne
etter at det er påført.
Du kan bruke en ekstra monteringsplate hvis du vil montere
enheten på dashbordet i henhold til gjeldende bestemmelser.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com.
1 Rengjør og tørk av dashbordet der du vil plassere platen.
2 Fjern limbeskyttelsen under platen.
3 Plasser platen på dashbordet.
4 Fjern den gjennomsiktige plasten fra platens overside.
5 Plasser sugekoppbraketten på platen.
6 Skyv spaken ned (mot platen).
Egendefinerte POIer er egendefinerte punkter på kartet. De kan
inneholde varsler som forteller deg at du er nær et merket punkt,
eller at du kjører fortere enn en angitt hastighet.
Installere POI Loader
Du kan opprette eller laste ned egendefinerte POI-lister til
datamaskinen og installere dem på enheten ved hjelp av
programvaren POI Loader.
1 Gå til www.garmin.com/poiloader.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Bruke hjelpefilene til POI Loader
Du finner mer informasjon om POI Loader i hjelpefilen.
Klikk på Hjelp mens POI Loader kjører.
Finne egendefinerte POIer
Før du kan finne egendefinerte POIer, må du laste inn
egendefinerte POIer på enheten ved hjelp av programmet POI
Loader (Installere POI Loader, side 18).
1 Velg Hvor skal du? > Kategorier.
2 Bla til avsnittet Andre kategorier, og velg en kategori.
Kjøpe tilbehør
Gå til http://buy.garmin.com.
Fjerne enheten, braketten og sugekoppen
Fjerne enheten fra braketten
1 Trykk på utløserfliken eller utløserknappen på braketten.
2 Vipp enheten fremover.
Fjerne braketten fra sugekoppen
1 Vri braketten til høyre eller venstre.
2 Bruk kraft til sokkelen på braketten løsner fra brakettballen på
sugekoppen.
Fjerne sugekoppen fra frontruten
1 Vipp spaken på sugekoppen mot deg.
2 Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Kjøpe tilleggskart
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Vanntetthet
IEC 60529 IPX7
Driftstemperaturområde
-20 til 55 °C (-4 til 131 °F)
Ladetemperaturområde
0 til 45 °C (32 til 113 °F)
Strøminntak (CLA,
motorsykkel eller ekstern
strøm)
8–28 VDC
Strøminntakskilde (USB)
5 V ±0,25 V
Batterilevetid
Opptil 4 timer avhengig av bruk og innstillinger
Batteritype
Lithiumionbatteri som kan byttes
1 Gå til produktsiden for enheten på (www.garmin.com).
2 Klikk på kategorien Kart.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
18
Informasjon om enheten
3 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til
Batterispenningsområde
3,5 V–4,1 V
Radiofrekvensprotokoll
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll (for VIRB Remote)
2,4 GHz ANT (for overvåkingssystem for
dekktrykk)
®
®
Feilsøking
enheten.
TIPS: Enheten må kobles direkte til en USB-port på
datamaskinen, og ikke via en USB-hub.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i MTP-modus eller
USB-masselagringsmodus. På skjermen til enheten vises det et
bilde som angir at enheten er koblet til en datamaskin.
Enheten innhenter ikke satellittsignaler
• Kontroller at GPS-simulatoren er slått av
(Navigasjonsinnstillinger, side 16).
• Ta med enheten ut av parkeringshus og bort fra høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten lader ikke i kjøretøyet
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (Skifte sikringen i
strømkabelen for kjøretøy, side 18).
• Kontroller at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til
strømuttaket.
• Kontroller at temperaturen inne i kjøretøyet er på mellom 0 till
45 °C (mellom 32 till 113 °F).
• Kontroller at sikringen i strømuttaket i kjøretøyet fungerer.
Batteriet mitt har ikke strøm særlig lenge
• Reduser lysstyrken på skjermen (Skjerminnstillinger,
side 16).
• Angi kortere tidsavbrudd for skjerm (Skjerminnstillinger,
side 16).
• Demp volumet (Justere volumet, side 3).
• Deaktiver Bluetooth trådløs teknologi (Deaktivere Bluetooth,
side 17).
• Sett enheten i dvalemodus når den ikke er i bruk (Gå inn i og
ut av dvalemodus, side 3).
• Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
• Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Batterimåleren virker unøyaktig
1 La enheten lades helt ut.
2 Lad enheten helt opp uten å avbryte ladingen.
Enheten vises ikke som en flyttbar stasjon
på datamaskinen
Enheten kobles til ved hjelp av MTP (Media Transfer Protocol)
på de fleste datamaskiner med Windows. I MTP-modus vises
enheten som en bærbar enhet og ikke som en flyttbar stasjon.
MTP-modus støttes av Windows 7, Windows Vista og Windows
XP Service Pack 3 med Windows Media Player 10.
®
Enheten vises ikke som en bærbar enhet på
datamaskinen
På datamaskiner med Mac og på enkelte datamaskiner med
Windows kobles enheten til i USB-masselagringsmodus. Når
enheten er i USB-masselagringsmodus, vises enheten som en
flyttbar stasjon eller et volum, og ikke som en bærbar enhet.
Versjoner av Windows som er eldre enn Windows XP Service
Pack 3 bruker USB-masselagringsmodus.
Enheten vises verken som en bærbar enhet
eller en flyttbar stasjon eller et volum på
datamaskinen
1 Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2 Slå av enheten.
Feilsøking
19
Indeks
Symboler
2D-kartvisning 8
3D-kartvisning 8
A
abonnementer, Garmin Live-tjenester 11
adresser, finne 5
advarsel om lite drivstoff 8
anrop 9
anropsvarsel 10
foreta 10
hjem 10
kontakter 10
logg 10
ringe 10
svare 10
anvisninger 8
av/på-tast 3
B
batteri
installere 1
lade 4, 17, 19
maksimere 19
problemer 19
bestemmelsessteder. Du finner mer
informasjon under posisjoner
Bluetooth teknologi 9
aktivere 9
innstillinger 17
slette en paret enhet 10
Bluetooth-teknologi
aktivere 9
deaktivere 9, 17
brakett, fjerne 18
bredde- og lengdegrad 5
brukerdata 15
slette 16
D
dashbordbrakett 18
datamaskin, koble til 15, 19
dekktrykk
dvalemodus 13
profiler 12
sensorer 12, 13
varsler 13
drivstoff, sporing 8
dvalemodus 3, 13
E
egendefinerte POIer 18
endre søkeområdet 5
enhets-ID 17
F
feilsøking 19
filer
overføre 15
støttede typer 15
finne posisjoner. 4 Se også posisjoner
adresser 5
kategorier 4
koordinater 5
steder 5
veikryss 5
finne tjenester, lenger fremme 7
fjerne brakett 18
fotobokser, abonnementer 18
G
Garmin Express 3
oppdatere programvare 2, 3
registrere enheten 2
Garmin Live-tjenester 11
abonnere på 11
geocaching 5
gi turer nytt navn 11
20
gjeldende posisjon 9
gjenopprette innstillinger 17
GPS 4
H
hjelp. 10 Se også produktsupport
hjem
angi posisjoner 5
kjøre 5
redigere posisjon 5
ringe 10
telefonnummer 10
hodetelefoner
pare 10
parkobling 9
Hurtigsøk 4
Hvor er jeg? 5, 9
håndfrie telefonsamtaler 9
I
ID-nummer 17
innstillinger 16, 17
K
kabler
motorsykkelbrakett 1
strøm 17
kameraer, fotobokser 18
kart 5, 7, 16
datafelt 8
detaljnivå 16
kjøpe 18
lag 8
oppdatere 2, 3
tema 16
vise ruter 8
kartlag, tilpasse 8
kartperspektiv 8
kartverktøy 16
kartvisning
2D 8
3D 8
kjøre hjem 5
kjøreanvisninger 8
knapper på skjermen 4
kompass 13
koordinater 5
L
lade enheten 4, 17, 19
lagre, gjeldende posisjon 5
lagrede posisjoner 5, 6, 11
kategorier 6
redigere 6
slette 6
lenger fremme, finne tjenester 7
Lisensavtaler for sluttbruker 17
lyd, nærhetspunkter 17
lysstyrke 3
M
manøverliste 8
mediespiller 11, 12
microSD-kort. 15 Se også minnekort
installere 15
minnekort 15
installere 15
montere enheten
bil 2
dashbord 18
fjerne fra braketten 2, 18
motorsykkel 1
sugekopp 18
motorsykkelbrakett, kabler 1
myGarmin, meldinger 14
myTrends, ruter 7
N
navigasjon 6
forhåndsvise ruter 6
innstillinger 16
utenfor vei 7
navigere utenfor vei 7
neste sving 8
nullstille
enhet 3
tripdata 9
O
omkjøringer 7
oppdatere
kart 3
programvare 3
oversikt over veikryss 8
P
pare
hodetelefoner 10
slette en paret enhet 10
parkering 5
forrige plass 13
parkobling
hodetelefoner 9
telefon 9
POI. 18 Se også punkt av interesse (POI)
POI Loader 18
posisjoner 4, 5, 13
angi hjem 5
gjeldende 5, 9
lagre 5
nylige treff 5
ringe 10
simulerte 5
søke etter 5
posisjoner som nylig er funnet 5
produktregistrering 2
produktsupport 10
programvare
oppdatere 2, 3
versjon 17
punkter av interesse (POI Loader) 18
punkter av interesse (POI)
egendefinert 18
POI Loader 18
tillegg 18
R
registrere enheten 2
reisehistorikk 17
rengjøre berøringsskjermen 17
rengjøre enheten 17
ringe 10
ruter 11
beregne 6
beregningsmodus 6, 16
foreslåtte 7
forhåndsvisning 6
hoppe over et punkt 7
legge til et punkt 7
myTrends 7
starte 5, 6
stoppe 7
vise på kartet 8
S
satellittsignaler
innhente 4
vise 4
servicehistorikk
kategorier 14
oppføringer 13, 14
redigere 14
slette 14
sikring, skifte 18
simulerte posisjoner 5
skjerm, lysstyrke 3
skjermbilder 16
skjerminnstillinger 16
slette
alle brukerdata 16
paret Bluetooth enhet 10
servicekategorier 14
Indeks
serviceoppføringer 14
turer 11
Smartphone Link 10
Garmin Live-tjenester 10
koble til 10
snarveier 4
legge til 4
slette 4
spesifikasjoner 18
spor 12
språk
talespråk 17
tastatur 17
strømkabler 17
skifte sikringen 18
sugekopp 18
svare på anrop 10
søkelinje 4
VIRB remote 13
volum, tilpasse 3
vær 14
radar 14
veiforhold 14
T
ta vare på enheten 17
talemelding 9
tastatur 4
layout 17
språk 17
telefon
pare 10
parkobling 9
telefonbok 10
telefonsamtaler 9
anropsvarsel 10
dempe 10
ringe 10
svare 10
taleoppringning 10
tidsinnstillinger 4, 17
tilbehør 18
tillegg, egendefinerte punkter av interesse 18
tilpasse, unngåelser 7
tilpasse enheten 16
TracBack 12
trafficTrends 15
deaktivere 15
trafikk 14, 15, 17
alternativ rute 14, 15
data 15
hendelser 15
kameraer 15
kart 15
søke etter forsinkelser 15
trafficTrends 15
varsler 8
trafikkameraer 15
vise 15
transportmodi 4
endre 11
tripcomputer, nullstille informasjon 9
tripdata, nullstille 9
tripinformasjon, vise 8
triplogg, vise 8
trådløse hodetelefoner 9
turplanlegger 11
redigere en tur 11
tyveri, unngå 18
U
unngåelser 16
deaktivere 7
område 7
slette 7
tilpasse 7
vei 7
veielementer 7
USB, koble fra 16
V
varsler, trafikk 8
varsler for nærhetspunkter, innstillinger 17
veiforhold, vær 14
veikryss, finne 5
Indeks
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising