Garmin | zūmo® 590LM | User manual | Garmin zūmo® 590LM Korisnički priručnik

Garmin zūmo® 590LM Korisnički priručnik
zūmo 590
®
Korisnički priručnik
Lipanj 2015
Tiskano u Tajvanu
190-01706-46_0E
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
ANT , ANT+ , Garmin , logotip Garmin, TracBack , VIRB i zūmo trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ i trafficTrends™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. microSD™ trgovački je znak tvrtke
SD-3C. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac trgovački je znak tvrtke Apple Computer, Inc.
PANDORA , logotip Pandora i prepoznatljiv izgled marke Pandora trgovački su znakovi ili registrirani trgovački znakovi tvrtke Pandora Media, Inc. Koriste se
uz dopuštenje.
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na adresi www.thisisant.com/directory.
®
Sadržaj
Početak rada................................................................... 1
Postavljanje baterije .................................................................... 1
Montiranje uređaja na motocikl ................................................... 1
O kabelima napajanja za nosač motocikla ............................ 1
Montaža podnožja ručke ........................................................ 1
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla ................. 1
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke .................. 2
Montiranje uređaja na nosač motocikla ................................. 2
Montiranje uređaja u automobil .................................................. 2
Skidanje uređaja s nosača motocikla ......................................... 2
Podrška i ažuriranja .................................................................... 2
Postavljanje Garmin Express ................................................. 2
Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin
Express .................................................................................. 2
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja ................................. 3
Isključivanje uređaja ................................................................... 3
Ponovno postavljanje uređaja ................................................ 3
Podešavanje svjetline zaslona ................................................... 3
Podešavanje glasnoće ............................................................... 3
Ikone statusne trake ................................................................... 3
Primanje GPS signala ............................................................ 3
Načini prijevoza ...................................................................... 4
Informacije o bateriji ............................................................... 4
Postavljanje vremena ............................................................. 4
Korištenje gumba na zaslonu ..................................................... 4
Korištenje zaslonske tipkovnice .................................................. 4
O prečacima ............................................................................... 4
Dodavanje prečaca ................................................................ 4
Uklanjanje prečaca ................................................................ 4
Traženje lokacija............................................................. 4
Lokacije .......................................................................................4
Traženje lokacije prema kategoriji ......................................... 4
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje ............ 4
Promjena područja pretraživanja ........................................... 4
Alati za pretraživanje .................................................................. 4
Traženje adrese ..................................................................... 5
Traženje raskrižja ................................................................... 5
Traženje grada ....................................................................... 5
Traženje lokacije pomoću koordinata .................................... 5
Postavljanje početka rute pomoću karte ................................ 5
Spremanje početne lokacije ....................................................... 5
Prelazak na početnu točku ..................................................... 5
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji .............................. 5
Traženje nedavno pronađenih odredišta .................................... 5
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija ....................... 5
Traženje parkinga ....................................................................... 5
Postavljanje simulirane lokacije .................................................. 5
Spremanje lokacija ..................................................................... 5
Spremanje lokacije ................................................................. 5
Spremanje trenutne lokacije .................................................. 5
Pokretanje rute do spremljene lokacije .................................. 5
Uređivanje spremljene lokacije .............................................. 5
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji ........................... 6
Zajedničko korištenje spremljene lokacije .............................. 6
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 6
Navigacija........................................................................ 6
Pokretanje rute ........................................................................... 6
Promjena načina izračuna rute .............................................. 6
Pregled više ruta .................................................................... 6
Pokretanje rute do spremljene lokacije .................................. 6
Vožnja rutom putem značajke Zavojiti putovi ........................ 6
Vaša ruta na karti ........................................................................ 6
Korištenje karte ...................................................................... 6
Sadržaj
Dodavanje točke ruti .............................................................. 6
Preskakanje točke na ruti ....................................................... 6
Zaobilaženje ........................................................................... 7
Zaustavljanje rute ................................................................... 7
Korištenje predloženih ruta .................................................... 7
O nadolazećim uslugama ........................................................... 7
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa ............................ 7
Značajke izbjegavanja ceste ...................................................... 7
O prilagođenim izbjegavanjima ................................................... 7
Izbjegavanje područja ............................................................ 7
Izbjegavanje ceste ................................................................. 7
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja ........................ 7
Brisanje prilagođenih izbjegavanja ........................................ 7
Navigacija van ceste ................................................................... 7
Praćenje goriva ........................................................................... 7
Omogućavanje praćenja goriva ............................................. 7
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva ..................... 8
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za
gorivo ..................................................................................... 8
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na benzinskim
postajama .............................................................................. 8
Stranice s kartama ......................................................... 8
Prilagođavanje karte ................................................................... 8
Prilagođavanje slojeva karte .................................................. 8
Pregled zapisnika puta ........................................................... 8
Promjena podatkovnog polja karte ........................................ 8
Promjena izgleda karte .......................................................... 8
Pregled aktivnosti rute ................................................................ 8
Prikaz popisa skretanja .......................................................... 8
Pregled sljedećeg skretanja ................................................... 8
Pregled križanja ..................................................................... 8
Prikaz upozorenja o prometu ................................................. 8
Prikaz stranice s informacijama o putu .................................. 8
Pregled podataka o trenutnom položaju ..................................... 9
Traženje usluga u blizini ........................................................ 9
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije ............................ 9
Hands-free značajke ....................................................... 9
Omogućavanje Bluetooth bežične tehnologije ........................... 9
O bežičnim slušalicama .............................................................. 9
Uparivanje bežičnih slušalica ................................................. 9
O hands-free pozivanju ............................................................... 9
Uparivanje telefona ................................................................ 9
Uspostavljanje poziva ............................................................ 9
Primanje poziva ..................................................................... 9
Korištenje popisa poziva ...................................................... 10
Upotreba opcija za poziv u tijeku ......................................... 10
Spremanje kućnog telefonskog broja .................................. 10
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja .................................... 10
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja ....................................... 10
Korištenje aplikacija ..................................................... 10
Korištenje pomoći ..................................................................... 10
Pretraživanje tema pomoći .................................................. 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link ............................. 10
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link ........................ 10
Garmin Live usluge .............................................................. 10
Planiranje puta .......................................................................... 11
Organiziranje puta ................................................................ 11
Promjena načina prijevoza za vrijeme putovanja ................ 11
Navigacija do spremljenog putovanja .................................. 11
Uređivanje spremljenog putovanja ...................................... 11
Dijeljenje putovanja .............................................................. 11
Stvaranje povratne rute ............................................................ 11
Media Player ............................................................................. 11
Mijenjanje izvora medija ....................................................... 11
i
Usluga Pandora ........................................................................ 11
Preuzimanje aplikacije Pandora .......................................... 12
Korištenje usluge Pandora ................................................... 12
Promjena stanica ................................................................. 12
Trase ......................................................................................... 12
Prikaz informacija o trasi ...................................................... 12
TracBack® ................................................................................ 12
Praćenje nedavne trase ....................................................... 12
Spremanje nedavne trase kao puta ..................................... 12
Tlak u gumama ......................................................................... 12
Postavljanje senzora za tlak u gumama .............................. 12
Montiranje senzora na gume ............................................... 13
Upozorenja o tlaku u gumama ............................................. 13
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama ....................... 13
Korištenje kompasa .................................................................. 13
Daljinski upravljač VIRB ............................................................ 13
Upravljanje akcijskom kamerom VIRB ................................. 13
Traženje posljednjeg mjesta za parking ................................... 13
Pregled prethodnih ruta i odredišta .......................................... 13
Povijest usluge zapisivanja ....................................................... 13
Dodavanje kategorija servisa ............................................... 13
Brisanje kategorija usluga .................................................... 13
Preimenovanje kategorija servisa ........................................ 14
Brisanje zapisa usluge ......................................................... 14
Uređivanje zapisa servisa .................................................... 14
Pregled vremenske prognoze ................................................... 14
Pregled vremena u blizini drugog grada .............................. 14
Pregled meteorološkog radara ............................................ 14
Pregled meteoroloških upozorenja ...................................... 14
Provjera uvjeta na cesti ........................................................ 14
Prikaz poruka usluge myGarmin ............................................... 14
Prometne informacije................................................... 14
Promet na vašoj ruti .................................................................. 14
Prikaz nadolazećeg prometa ............................................... 14
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti ................................ 14
Prikaz prometa na karti ........................................................ 14
Promet u vašem području ......................................................... 15
Traženje prometnih nezgoda ............................................... 15
Prikaz prometne nezgode na karti ....................................... 15
Razumijevanje podataka o prometu ......................................... 15
O prometnim kamerama ........................................................... 15
Spremanje prometne kamere .............................................. 15
Pregled prometne kamere ................................................... 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
Onemogućavanje značajke trafficTrends ............................ 15
Omogućavanje prometnih informacija ................................. 15
Onemogućavanje Bluetooth veze ........................................ 17
Postavke prometa ..................................................................... 17
Postavke jedinica i vremena ..................................................... 17
Postavke jezika i tipkovnice ...................................................... 17
Postavke uređaja i privatnosti ................................................... 17
Postavke upozorenja o blizini ................................................... 17
Vraćanje postavki ..................................................................... 17
Dodatak ......................................................................... 17
Kabeli napajanja ....................................................................... 17
Punjenje uređaja .................................................................. 17
Postupanje s uređajem ............................................................. 17
Čišćenje vanjskog kućišta .................................................... 17
Čišćenje dodirnog zaslona ................................................... 17
Sprečavanje krađe ............................................................... 18
Promjena osigurača kabela napajanja vozila ........................... 18
Montaža na upravljačku ploču .................................................. 18
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog nosača ...................... 18
Skidanje uređaja s nosača ................................................... 18
Skidanje nosača s vakuumskog nosača .............................. 18
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla ....... 18
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 18
Sigurnosne kamere ................................................................... 18
Prilagođene točke interesa ....................................................... 18
Instalacija softvera POI Loader ............................................ 18
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader ............... 18
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa .......................... 18
Kupnja opreme ......................................................................... 18
Informacije o uređaju................................................... 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Rješavanje problema ................................................... 19
Uređaj ne može primiti satelitske signale ................................. 19
Uređaj se ne puni u vozilu ........................................................ 19
Baterija se vrlo brzo prazni ....................................................... 19
Izgleda kako indikator stanja baterije nije precizan .................. 19
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon na računalu ........ 19
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj na računalu ........ 19
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni uređaj niti kao
prijenosni pogon na računalu ................................................... 19
Indeks............................................................................ 20
Upravljanje podacima.................................................. 15
Upravljanje podacima ............................................................... 15
Vrste datoteka ........................................................................... 15
O memorijskim karticama ......................................................... 15
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 15
Priključivanje uređaja na računalo ............................................ 15
Prijenos podataka s računala ................................................... 15
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 15
Brisanje datoteka ...................................................................... 16
Prilagođavanje uređaja................................................ 16
Postavke karte i vozila .............................................................. 16
Omogućavanje karata .......................................................... 16
Prilagođavanje alata karte ................................................... 16
Postavke navigacije .................................................................. 16
Postavke načina izračuna .................................................... 16
Izbjegavanje cesta s naplatom ............................................ 16
Izbjegavanje vinjeta ............................................................. 16
Postavke zaslona ...................................................................... 16
Bluetooth postavke ................................................................... 17
ii
Sadržaj
Početak rada
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uređaj na motocikl trebate montirati na odgovarajuću i sigurnu
lokaciju, a s obzirom na dostupne izvore napajanja i mogućnosti
sigurnog polaganja kabela.
Postavljanje baterije
1 D-prsten poklopca baterije zarotirajte u smjeru suprotnom od
kazaljke na satu i skinite poklopac baterije.
À
Á
Baza motocikla
Samo kabeli s osiguračem za priključak napajanja (za napajanje
motocikla)
Montaža podnožja ručke
Uređaj sadrži dijelove za dvije izvedbe za montažu ručke.
Prilagođene montaže mogle bi zahtijevati dodatni hardver
(http://www.ram-mount.com).
Montaža U-vijka i podnožja ručke
1 Postavite U-vijak À oko ručke Á i provucite krajeve kroz
podnožje ručke Â.
2 U kutiji s proizvodom pronađite litij-ionsku bateriju.
3 Prema potrebi, umetnite microSD™ karticu À u uređaj.
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.
4 Umetnite bateriju s kabelom prema gore.
5 Umetnite priključak baterije Á u odjeljak za baterije Â.
6 Zatvorite poklopac baterije i pričvrstite D-prsten poklopca
baterije.
Montiranje uređaja na motocikl
O kabelima napajanja za nosač motocikla
UPOZORENJE
Garmin preporuča da montažu uređaja prepustite iskusnom
montažeru s odgovarajućim poznavanjem električnih sustava.
Neispravnim priključivanjem kabela napajanja mogli biste oštetiti
vozilo ili bateriju i uzrokovati tjelesne ozljede.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
®
Početak rada
NAPOMENA: Preporučeni zatezni moment je 50 lbf-in
(5,65 N-m). Zatezni moment ne smije biti veći od 80 lbf-in
(9,04 N-m).
Montaža podnožja ručke na nosače stezaljke kvačila ili
kočnice
1 Izvadite dva tvornička vijka na nosaču stezaljke kvačila ili
kočnice À.
NAPOMENA: Priloženi su standardni 1/4-inčni i M6 vijci.
Veličina mora odgovarati veličini tvorničkih vijaka na nosaču
stezaljke kvačila ili kočnice.
2 Provucite nove vijke Á kroz podnožje ručke, umetke  i
nosač stezaljke kvačila ili kočnice.
3 Pritegnite vijke kako biste učvrstili podlogu.
Pričvršćivanje osnovne ploče na nosač motocikla
OBAVIJEST
Izravan neprekidan kontakt s osnovnom pločom ili bilo kojim
dijelom motocikla tijekom vremena može oštetiti nosač. Kako
biste spriječili tu vrstu oštećenja, između nosača i osnovne ploče
potrebno je postaviti umetke te provjeriti dodiruje li bilo koji dio
uređaja ili nosača motocikl.
1
1 Provucite M4 x 20 mm vijke s plosnatim glavama À kroz
podloške Á, bazu, umetke  i osnovnu ploču Ã.
Montiranje uređaja u automobil
OBAVIJEST
Prije montaže uređaja provjerite lokalne zakone koji se odnose
na montažu na vjetrobransko staklo.
UPOZORENJE
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako baterija ne bi
uzrokovala ozljede ili oštetila proizvod zbog izlaganja
ekstremnim temperaturama, uređaj nemojte držati na izravnoj
sunčevoj svjetlosti.
Za motocikl nemojte koristiti vakuumske nosače.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
2 Pritegnite vijke kako biste učvrstili osnovnu ploču.
Pričvršćivanje osnovne ploče na podnožje ručke
1 Poravnajte kuglicu podnožja ručke À i kuglicu osnovne ploče
Á sa svakim krajem ručice s dva utora Â.
1 Priključite kabel napajanja vozila À u priključak Á na nosaču.
2 Uklonite prozirnu plastiku s vakuumskog nosača.
3 Očistite i osušite vjetrobran i vakuumski nosač krpom koja ne
4
5
6
7
8
2
3
4
5
Umetnite svaku kuglicu u ručicu s dva utora.
Lagano pritegnite ručicu.
Podesite za optimalan pregled i rukovanje.
Pritegnite ručicu kako biste pričvrstili montažu.
Montiranje uređaja na nosač motocikla
1 Postavite podnožje uređaja u bazu.
pušta vlakna.
Pritisnite vakuumski nosač Â na vjetrobran i prebacite ručicu
à unazad, prema vjetrobranu.
Uglavite bazu Ä na ručicu vakuumskog nosača.
Postavite podnožje uređaja u bazu.
Naginjite uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.
Drugi kraj kabela za napajanje u automobilu priključite u
strujni priključak.
Skidanje uređaja s nosača motocikla
1 Pritisnite gumb za otpuštanje sa strane nosača.
2 Podignite i skinite uređaj.
Podrška i ažuriranja
Garmin Express™ pruža jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje. Neke usluge možda neće biti dostupne za vaš
uređaj.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Ažuriranja softvera
• Ažuriranja karte ili staze
• Vozila, glasovi i drugi dodaci
Postavljanje Garmin Express
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Posjetite www.garmin.com/express.
3 Slijedite upute na zaslonu.
2 Naginjite uređaj prema nazad dok ne sjedne na mjesto.
3 Ako zasun na vrhu nosača ostane gledati prema gore nakon
što umetnete uređaj, pritisnite ga prema dolje.
Nadogradnja karata i softvera putem alata Garmin
Express
Softver Garmin Express možete koristiti za preuzimanje i
instaliranje najnovijih nadogradnji karata i softvera za vaš
uređaj. Nadogradnje karata donose vam najnovije kartografske
podatke kako bi uređaj nastavio izrađivati precizne i efikasne
rute do vaših odredišta. Garmin Express dostupan je za
Windows i Mac računala.
®
2
®
Početak rada
1 S računala idite na www.garmin.com/express.
Pritisnite tipku napajanja À.
2 Odaberite opciju:
• Za instaliranje na Windows računalo odaberite
Preuzimanje za Windows.
• Za instaliranje na Mac računalo odaberite Preuzimanje za
Mac.
3 Otvorite preuzetu datoteku i pratite upute na zaslonu kako
biste dovršili instalaciju.
4 Pokrenite Garmin Express.
5 Povežite uređaj Garmin s računalom pomoću USB kabela.
Isključivanje uređaja
1 Držite pritisnutom tipku napajanja sve dok se na zaslonu ne
prikaže odzivnik.
Odzivnik će se prikazati nakon pet sekundi. Ako tipku
napajanja otpustite prije nego što se prikaže odzivnik, uređaj
će ući u stanje mirovanja.
2 Odaberite Isključi.
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane raditi, možete ga ponovo postaviti.
Tipku napajanja držite pritisnutom 12 sekundi.
Podešavanje svjetline zaslona
1 Odaberite Postavke > Zaslon > Svjetlina.
2 Koristite klizač za podešavanje svjetline.
Podešavanje glasnoće
6 Pritisnite Dodaj uređaj.
Softver Garmin Express prepoznaje vaš uređaj.
7 Pritisnite Dodaj uređaj.
8 Za dodavanje uređaja u softver Garmin Express slijedite
upute na zaslonu.
Po dovršetku postupka postavljanja softver Garmin Express
traži nadogradnje karata i softvera za vaš uređaj.
9 Odaberite opciju:
• Za instalaciju svih dostupnih nadogradnji pritisnite
Instaliraj sve.
• Za instalaciju jedne nadogradnje pritisnite Pregledajte
pojedinosti u odaberite nadogradnju.
Prije podešavanja glasnoće priključite svoj uređaj na nosač s
napajanjem ili slušalice pomoću Bluetooth bežične tehnologije.
1 Odaberite Glasnoća.
2 Odaberite opciju:
• Glasnoću podesite pomoću klizača.
• Odaberite za isključivanje zvuka uređaja.
• Za dodatne opcije odaberite .
®
Ikone statusne trake
Statusna traka nalazi se na vrhu glavnog izbornika. Ikone
statusne trake prikazuju informacije o značajkama na uređaju.
Možete odabrati neke ikone za promjenu postavki ili prikaz
dodatnih informacija.
Status GPS signala
Status tehnologije Bluetooth (prikazuje se kad je Bluetooth
omogućen)
Indikator načina prijevoza
Trenutno vrijeme
Status baterije
Povezan s aplikacijom Smartphone Link
Temperatura
Softver Garmin Express preuzima i instalira ažuriranja na
uređaj. Ažuriranja karata su jako velika pa to može trajati dugo
kod sporijih internetskih veza.
Aktiviranje i deaktiviranje stanja mirovanja
Pomoću stanja mirovanja možete štedjeti rad baterije dok uređaj
nije u upotrebi. Uređaj u stanju mirovanja troši jako malo
energije, a možete ga trenutačno aktivirati i koristiti.
SAVJET: Uređaj će se puniti brže ako ga za vrijeme punjenja
baterije prebacite u stanje mirovanja.
Početak rada
Status goriva
Primanje GPS signala
Za navigaciju uređajem potrebno je pronaći satelite.
na traci
statusa označava jačinu satelitskog signala. Traženje satelita
može potrajati nekoliko minuta.
1 Uključite uređaj.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Ako je potrebno, izađite na otvoren prostor, podalje od
visokih zgrada i stabala.
3
Prikaz statusa GPS signala
Držite
tri sekunde.
kategorija možete pregledati obližnje tvrtke i atrakcije. Isto tako,
možete tražiti adrese, koordinate, gradove i križanja.
Načini prijevoza
Traženje lokacije prema kategoriji
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju.
Rute i navigacija izračunavaju se različito s obzirom na način
prijevoza. Trenutni način prijevoza označen je ikonom u traci
statusa.
Način rada Automobil
Način rada Motocikl
Način rada Van ceste
Odabir načina prijevoza
Odaberite
.
Informacije o bateriji
Kada se uređaj priključi na napajanje, počinje se puniti.
na statusnoj traci naznačuje status unutarnje baterije.
Traženje unutar kategorije
Nakon pretraživanja točaka interesa, određene kategorije mogle
bi prikazati popis Brzo pretraživanje s prikazom posljednja četiri
odabrana odredišta.
1 Odaberite Kamo?.
2 Odaberite kategoriju ili odaberite Kategorije.
3 Odaberite kategoriju.
4 Ako je to primjenjivo, odaberite odredište iz popisa Brzo
pretraživanje.
Postavljanje vremena
1 U glavnom izborniku odaberite vrijeme.
2 Odaberite opciju:
• Za automatsko postavljanje vremena pomoću GPS
informacija odaberite Automatski.
• Za ručno postavljanje vremena povucite brojeve prema
gore ili dolje.
Korištenje gumba na zaslonu
•
•
•
•
•
Odaberite
za povratak na prethodni zaslon izbornika.
Zadržite
za brzi povratak u glavni izbornik.
Odaberite ili za prikaz dodatnih odabira.
Zadržite ili za brže kretanje.
Odaberite
za pregled izbornika opcija za trenutni zaslon.
Korištenje zaslonske tipkovnice
Pogledajte "Postavke jezika i tipkovnice" za upute o promjeni
izgleda tipkovnice (Postavke jezika i tipkovnice, stranica 17).
• Za brisanje unosa za pretraživanje odaberite .
• Za brisanje znaka odaberite .
• Za promjenu jezika tipkovnice odaberite .
• Za unos posebnih znakova kao što su interpunkcijski znakovi
odaberite
.
• Za odabir velikih ili malih slova odaberite .
O prečacima
Dodavanje prečaca
Prečace možete dodati u izbornik Kamo?. Prečac može
ukazivati na lokaciju, kategoriju ili alat za pretraživanje.
Izbornik Kamo? može sadržavati do 36 ikona prečaca.
1 Odaberite Kamo? > Dodaj prečac.
2 Odaberite stavku.
Uklanjanje prečaca
1 Odaberite Kamo? > > Ukloni prečace.
2 Odaberite prečac koji želite ukloniti.
3 Još jednom odaberite prečac za potvrdu.
Traženje lokacija
Lokacije
Detaljne karte učitane u uređaj sadrže lokacije poput restorana,
hotela, auto servisa i detaljnih informacija o ulicama. Putem
4
5 Ako je to potrebno, odaberite odgovarajuće odredište.
Pronalaženje lokacije pomoću trake za pretraživanje
Možete koristiti traku za pretraživanje za traženje lokacija
unosom kategorije, naziva marke, adrese ili naziva grada.
1 Odaberite Kamo?.
2 U traci za pretraživanje odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite cijeli ili dio pojma za pretraživanje.
Predloženi pojmovi za pretraživanje pojavit će se ispod trake
za pretraživanje.
4 Odaberite opciju:
• Za pretraživanje vrste djelatnosti unesite naziv kategorije
(na primjer, "kinematografi").
• Za traženje djelatnosti prema nazivu unesite cijeli ili dio
naziva.
• Za traženje adrese u vašoj blizini unesite kućni broj i naziv
ulice.
• Za traženje adrese u drugom gradu unesite kućni broj,
naziv ulice, grad i saveznu državu.
• Za traženje grada unesite grad i saveznu državu.
• Za traženje koordinata unesite zemljopisnu dužinu i širinu.
5 Odaberite opciju:
• Za traženje putem preporučenog pojma za pretraživanje
odaberite pojam.
• Za traženje putem teksta koji ste unijeli odaberite .
6 Ako je potrebno, odaberite lokaciju.
Promjena područja pretraživanja
1 U glavnom izborniku odaberite Kamo?.
2 Odaberite Traženje u blizini:.
3 Odaberite opciju.
Alati za pretraživanje
Alati za pretraživanje omogućuju vam traženje određenih vrsta
lokacija odgovaranjem na upite na zaslonu.
Traženje lokacija
Traženje adrese
NAPOMENA: Redoslijed koraka mogao bi se promijeniti, ovisno
o podacima karti koje su učitane u uređaj.
1 Odaberite Kamo?.
2 Po potrebi odaberite Traženje u blizini: kako biste promijenili
područje pretraživanja (Promjena područja pretraživanja,
stranica 4).
3 Odaberite Adresa.
4 Za unos adrese slijedite upute na zaslonu.
5 Odaberite adresu.
Traženje raskrižja
Možete tražiti raskrižje ili križanje dviju ulica, autocesta ili drugih
cesta.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Raskrižja.
2 Za unos informacija o ulicama slijedite upute na zaslonu.
3 Odaberite raskrižje.
Traženje grada
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Gradovi.
2 Odaberite Unesite pretraživanje.
3 Unesite ime grada i odaberite .
4 Odaberite grad.
Traženje lokacije pomoću koordinata
Možete pronaći lokaciju pomoću koordinata zemljopisne širine i
dužine. To može biti korisno prilikom postupka za geocaching.
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Koordinate.
2 Ako bude potrebno, odaberite i promijenite format ili datum
koordinata.
3 Unesite zemljopisnu širinu i dužinu.
4 Odaberite Prikaži na karti.
Postavljanje početka rute pomoću karte
Rutu možete započeti odabirom lokacije na karti.
1 Odaberite Pregled karte.
2 Povucite i zumirajte kartu kako bi se prikazalo područje za
pretraživanje.
3 Po potrebi odaberite
za filtriranje prikazanih točaka
interesa prema kategoriji.
Na karti će se prikazati oznake lokacije ( ili plava točka).
4 Odaberite opciju:
• Odaberite oznaku lokacije.
• Odaberite točku kao što je ulica, raskrižje ili lokacija
adrese.
5 Odaberite Idi!.
Spremanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao
početnu lokaciju.
1 Odaberite Kamo? > > Postavi kućnu adresu.
2 Odaberite Unos moje adrese, Koristi trenutnu lokaciju ili
Nedavno pronađeno.
Lokacija se sprema kao "Početna" u izborniku Spremljeno.
Prelazak na početnu točku
Odaberite Kamo? > Idi kući.
Uređivanje informacija o početnoj lokaciji
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno > Dom.
2 Odaberite .
3 Odaberite > Uredi.
4 Unesite izmjene.
Traženje lokacija
5 Odaberite Got..
Traženje nedavno pronađenih odredišta
Uređaj sprema posljednjih 50 odredišta koje ste pronašli.
1 Odaberite Kamo? > Nedavno.
2 Odaberite lokaciju.
Brisanje popisa nedavno pronađenih lokacija
Odaberite Kamo? > Nedavno >
> Očisti > Da.
Traženje parkinga
1 Odaberite Kamo? > Kategorije > Parkiralište.
2 Odaberite lokaciju za parkiranje.
Postavljanje simulirane lokacije
Ako se nalazite u zatvorenom ili ne primate satelitske signale,
možete koristiti GPS za postavljanje simulirane lokacije.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > GPS simulator.
2 Na glavnom izborniku odaberite Pregled karte.
3 Dodirnite kartu dvaput za odabir područja.
Pri dnu zaslona prikazat će se adresa lokacije.
4 Odaberite opis lokacije.
5 Odaberite Postavi lokaciju.
Spremanje lokacija
Spremanje lokacije
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
2
3
4
5
stranica 4).
U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Odaberite .
Odaberite Spremi.
Ako je potrebno, unesite naziv, a zatim odaberite Got..
Spremanje trenutne lokacije
1 Na karti odaberite ikonu vozila.
2 Odaberite Spremi.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
4 Odaberite OK.
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
Uređivanje spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Uredi.
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv.
• Odaberite Broj telefona.
• Odaberite Kategorije kako biste spremljenoj lokaciji
dodijelili kategoriju.
• Odaberite Promijeni simbol na karti kako biste
promijenili simbol koji se koristi za označavanje
spremljene lokacije na karti.
7 Uredite informacije.
5
8 Odaberite Got..
Dodjeljivanje kategorija spremljenoj lokaciji
Možete dodati prilagođene kategorije kako biste organizirali
spremljene lokacije.
NAPOMENA: Kategorije će se pojaviti u izborniku spremljenih
lokacija nakon što spremite barem 12 lokacija.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite .
4 Odaberite > Uredi > Kategorije.
5 Unesite nazive jedne ili više kategorija razdvojene zarezima.
6 Ako je potrebno, odaberite predloženu kategoriju.
7 Odaberite Got..
Zajedničko korištenje spremljene lokacije
Spremljenu lokaciju možete podijeliti s drugim kompatibilnim
Garmin uređajima putem Bluetooth bežične tehnologije ili
memorijske kartice.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite .
5 Odaberite > Zajedničko korištenje.
6 Za dijeljenje informacija o lokaciji slijedite upute na zaslonu.
Brisanje spremljene lokacije
NAPOMENA: Izbrisane lokacije ne mogu se vratiti.
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Odaberite > Izbriši spremlj. mjesta.
3 Odaberite okvir pored spremljenih lokacija koje treba brisati,
a zatim odaberite Izbriši.
Pokretanje rute do spremljene lokacije
1 Odaberite Kamo? > Spremljeno.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju ili odaberite Sva
spremljena mjesta.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
Vožnja rutom putem značajke Zavojiti putovi
Vaš uređaj može izračunati rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima. Ova značajka može vam pružiti zabavniju
vožnju, ali može produžiti vrijeme ili udaljenost do odredišta.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna na svim modelima
uređaja. Ova značajka ovisi o regiji karte.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna >
Zavojiti putovi > Spremi.
2 Pokrenite rutu.
Vaša ruta na karti
OBAVIJEST
Ikona ograničenja brzine služi samo kao obavijest i ne umanjuje
vašu odgovornost da poštujete sve znakove ograničenja brzine
te da u svakom trenutku primjenjujete pravila sigurne vožnje.
Garmin neće snositi odgovornost za bilo kakve prometne kazne
ili sudske pozive koje možete dobiti ako ne poštujete važeća
prometna pravila i zakone.
Ruta je označena grimiznom linijom. Crno-bijela zastavica
označava vaše odredište.
Za vrijeme putovanja, uređaj će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Ako
skrenete s originalne rute, uređaj će ponovno izračunati rutu i
dati vam upute za novu.
Podatkovno polje koje prikazuje trenutno ograničenje brzine
može se pojaviti za vrijeme vožnje po većim prometnicama.
Navigacija
Pokretanje rute
1 Traženje lokacije (Lokacije, stranica 4).
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Idi!.
Promjena načina izračuna rute
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu. Način izračuna utječe jedino
na rute za automobile.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Najbrže vrijeme za izračun ruta kojima ćete
brže stići na odredište, ali su duže.
• Odaberite Zavojiti putovi za izračun ruta na kojima se
izbjegavaju autoceste i prednost daje zavojitim putovima.
• Odaberite Van ceste za izračun ruta od točke do točke
(bez cesta).
• Odaberite Najkraći put za izračun ruta kojima ćete možda
dulje putovati, ali su kraće.
Pregled više ruta
1 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 4).
2 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
3 Odaberite Rute.
4 Odaberite rutu.
6
Korištenje karte
1 Odaberite Pregled karte.
2 Odaberite bilo koje mjesto na karti.
3 Odaberite opciju:
• Za povećavanje ili smanjivanje odaberite ili .
• Za prebacivanje između prikaza Prema sjeveru i 3-D
prikaza odaberite .
• Za prikaz određenih kategorija odaberite .
Dodavanje točke ruti
Točku ne možete dodati ako ne navigirate rutom.
1 Na karti odaberite > Kamo?.
2 Potražite lokaciju.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi!.
5 Odaberite Dodaj aktivnoj ruti.
Preskakanje točke na ruti
Za preskakanje točke na ruti morate prvo navigirati rutom i
dodati alat za preskakanje u izbornik s alatima karte
(Prilagođavanje alata karte, stranica 16).
Navigacija
Ako ne želite ići na sljedeću točku rute, možete ju preskočiti. Na
taj način uređaj vas neće pokušati vratiti na promašenu točku.
Ova značajka nije dostupna ako je sljedeća točka vaše konačno
odredište.
Na karti odaberite
> Preskoči.
2 Prema potrebi odaberite Dodaj izbjegavanje.
3 Odaberite Dodajte područje.
4 Odaberite gornji lijevi kut područja za izbjegavanje, a zatim
Zaobilaženje
odaberite Sljedece.
Odabrano područje zasjenčano je na karti.
6 Odaberite Got..
Za zaobilazak morate prvo navigirati rutom i dodati alat za
izmjenu rute u izbornik s alatima karte (Prilagođavanje alata
karte, stranica 16).
Možete odabrati zaobilaženje određene udaljenosti na vašoj ruti
ili zaobilaženje određenih cesta. To je korisno ako naiđete na
radove na cesti, zatvorene ceste ili loše uvjete na cesti.
1 Na karti odaberite > Promijeni rutu.
2 Odaberite opciju:
• Za zaobilaženje rute na određenu udaljenost odaberite
Obilazak prema udaljenosti.
• Za zaobilaženje određene ceste na ruti odaberite
Obilazak prema cesti.
Zaustavljanje rute
Na karti odaberite
>
.
Korištenje predloženih ruta
Prije korištenja ove značajke potrebno je spremiti barem jednu
lokaciju i omogućiti značajku povijesti putovanja (Postavke
uređaja i privatnosti, stranica 17).
Putem značajke myTrends™ vaš uređaj predviđa vaše odredište
temeljem povijesti putovanja, dana u tjednu i doba dana. Nakon
nekoliko vožnji do spremljene lokacije, lokacija se može pojaviti
u navigacijskoj traci na karti, zajedno s procijenjenim vremenom
puta i podacima o prometu.
Odaberite navigacijsku traku za prikaz predložene rute do
lokacije.
O nadolazećim uslugama
Možete vidjeti trgovine i usluge koje nadolaze na ruti kojom
putujete.
Usluge su prikazane na karticama po kategoriji.
Gorivo
Hrana
Izbjegavanje ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite Dodajte cestu.
3 Odaberite početnu točku dijela ceste za izbjegavanje pa
odaberite Sljedece.
4 Odaberite završnu točku dijela ceste pa odaberite Sljedece.
5 Odaberite Got..
Onemogućavanje prilagođenog izbjegavanja
Prilagođeno izbjegavanje možete onemogućiti bez brisanja.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite izbjegavanje.
3 Odaberite > Onemogući.
Brisanje prilagođenih izbjegavanja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
2 Odaberite opciju:
• Za brisanje svih prilagođenih izbjegavanja odaberite .
• Za brisanje jednog prilagođenog izbjegavanja odaberite
izbjegavanje, a zatim odaberite
> Izbriši.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, možete koristiti
izvancestovni način rada.
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite Način izračuna > Van ceste > Spremi.
Sljedeća ruta izračunat će se kao ravna linija do lokacije.
Konačište
Praćenje goriva
Toaleti
Uređaj možete postaviti tako da procjenjuje potrošnju goriva,
upozorava vas kada se približite udaljenosti koju možete prijeći
s preostalim gorivom i da vam predlaže zaustavljanje na
benzinskim postajama na temelju procijenjenog dometa goriva.
Kada je praćenje goriva omogućeno, ikona pokazuje trenutni
status goriva.
Bijela: Praćenje goriva je onemogućeno ili uređaj nije povezan s
nosačem za motocikl.
Zelena: Procijenjeni domet goriva veći je od razine na kojoj se
aktivira upozorenje spremnika za gorivo.
Narančasta: Procijenjeni domet goriva manji je od razine na
kojoj se aktivira upozorenje spremnika za gorivo.
Crvena: Procijenjena udaljenost za koju vam je preostalo goriva
u spremniku iznosi 0.
Parkiralište
Banke i bankomati
Pronalaženje nadolazećih točaka interesa
1 Na karti odaberite > Nadolazi.
2 Odaberite karticu.
3 Odaberite točku interesa.
Značajke izbjegavanja ceste
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Izbjegavanja.
2 Odaberite vrste ceste koje želite izbjegavati na svojoj ruti pa
odaberite Spremi.
O prilagođenim izbjegavanjima
Prilagođena izbjegavanja omogućuju izbjegavanje posebnih
područja i dijelova ceste. Prilagođena izbjegavanja možete
omogućiti i onemogućiti prema potrebi.
Izbjegavanje područja
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Prilagođena
izbjegavanja.
Navigacija
odaberite Sljedece.
5 Odaberite donji desni kut područja za izbjegavanje, a zatim
Omogućavanje praćenja goriva
Prije omogućivanja praćenja goriva uređaj mora biti u načinu
rada za motocikl ili izvancestovnom načinu rada i postavljen na
nosač za motocikl.
Kad omogućite praćenje goriva na putnom računalu prikazat će
se mjerač goriva (Prikaz stranice s informacijama o putu,
stranica 8).
1 Napunite spremnik s gorivom.
7
2 Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Praćenje goriva.
3 Odaberite Udaljenost po spremniku.
4 Unesite udaljenost koju vozilo može prijeći s punim
spremnikom za gorivo i zatim odaberite Got..
Postavljanje upozorenja za nisku razinu goriva
Možete postaviti uređaj tako da vas upozori kad u spremniku
ima malo goriva.
NAPOMENA: Za izdavanje upozorenja za nisku razinu goriva
uređaj mora biti povezan s nosačem za motocikl.
1 Omogućite praćenje goriva (Omogućavanje praćenja goriva,
stranica 7).
2 Odaberite Upoz. spremn. za gorivo.
3 Unesite udaljenost i odaberite Got..
Kad vam preostane goriva samo za prelazak udaljenosti koju ste
unijeli, na stranici s kartom prikazat će se upozorenje za nisku
razinu goriva.
Ponovno postavljanje kilometraže na spremniku za
gorivo
Kako biste još točnije pratili preostalu količinu goriva, prilikom
punjenja spremnika goriva potrebno je ponovo postaviti
prijeđene kilometre na spremniku za gorivo.
Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Pon. pos. spr. za
gorivo.
Omogućivanje predlaganja zaustavljanja na
benzinskim postajama
Prije omogućivanja funkcije Predlaganje zaustavljanja na
benzinskim postajama uređaj mora biti u načinu rada za
motocikl, postavljen na nosač za motocikl i mora biti omogućeno
praćenje goriva.
Uređaj možete postaviti tako da predlaže zaustavljanje na
benzinskim postajama na temelju dometa goriva.
Odaberite Aplikacije > Postavke goriva > Predl.zaus.na
ben.post..
Stranice s kartama
Prilagođavanje karte
Prilagođavanje slojeva karte
Možete prilagoditi koji će se podaci prikazati na karti, npr. ikone
za točke interesa i uvjeti na cesti.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Odaberite slojeve koje treba uključiti u kartu i odaberite
Spremi.
• Odaberite Sjever gore za prikaz karte u 2-D formatu sa
sjeverom na vrhu.
• Odaberite 3D za prikaz karte u tri dimenzije.
Pregled aktivnosti rute
Prikaz popisa skretanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati sva skretanja i
manevriranja za cijelu rutu, kao i udaljenost između okretaja.
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite tekstnu traku na vrhu
karte.
2 Odaberite skretanje.
Pojavit će se pojedinosti o skretanju. Ako je dostupna, pojavit
će se i slika raskrižja za raskrižja na većim prometnicama.
Prikaz cijele rute na karti
1 Tijekom navigacije rutom, odaberite navigacijsku traku na
vrhu karte.
2 Odaberite > Karta.
Pregled sljedećeg skretanja
Tijekom navigacije rutom, u gornjem lijevom kutu karte prikazat
će se pregled sljedećeg skretanja, promjena prometne trake ili
druga manevriranja.
Ako je dostupan, pregled uključuje udaljenost do skretanja ili
manevriranja, kao i prometnu traku po kojoj biste trebali voziti.
Na karti odaberite
za prikaz sljedećeg skretanja na karti.
Pregled križanja
Tijekom navigacije rutom, možete pregledati raskrižja na većim
prometnicama. Kad se približite raskrižju na ruti, slika tog
raskrižja pojavit će se na kratko, ako je dostupna.
Na karti odaberite
za prikaz raskrižja, ako je dostupno.
Prikaz upozorenja o prometu
Tijekom navigacije rutom u navigacijskoj se traci mogu prikazati
upozorenja o prometu.
Za više informacija odaberite upozorenje.
Prikaz stranice s informacijama o putu
Stranica s informacijama prikazuje trenutnu brzinu i pruža
statističke podatke o putu.
NAPOMENA: Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite
uključenim kako bi mogao točno izmjeriti vrijeme putovanja.
Na karti odaberite Brzina.
Pregled zapisnika puta
Uređaj čuva zapisnik puta koji bilježi put koji ste prošli.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Slojevi karte.
2 Označite potvrdni okvir Zapisnik puta.
Promjena podatkovnog polja karte
1 S karte odaberite podatkovno polje.
NAPOMENA: Ne možete prilagoditi opciju Brzina.
2 Odaberite vrstu podataka za prikaz.
3 Odaberite Spremi.
Promjena izgleda karte
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Pregled karte
vožnje.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Trag gore za prikaz karte u dvije dimenzije (2D) sa smjerom kretanja na vrhu.
8
Ponovno postavljanje informacija o putovanju
1 Na karti odaberite Brzina.
2 Odaberite > Pon. postavljanje polja.
3 Odaberite opciju:
• Dok se ne krećete rutom, odaberite Odaberi sve za
ponovno postavljanje svih podatkovnih polja osim onoga
za brzinomjer, na prvoj stranici.
• Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu,
odaberite Pon. postavi podat. puta.
• Odaberite Pon. postav. maks. brz. kako biste ponovo
postavili maksimalnu brzinu.
Stranice s kartama
• Odaberite Ponovo postavi put B za ponovno postavljanje
odometra.
• Kako biste putem slušalica slušali reproducirane medije,
odaberite Mediji.
Pregled podataka o trenutnom položaju
O hands-free pozivanju
Putem stranice Gdje sam? možete prikazati informacije o
trenutnoj lokaciji. Ova značajka je od pomoći ako hitnim
službama trebate priopćiti svoj položaj.
Na karti odaberite vozilo.
NAPOMENA: Iako je većina telefona i slušalica podržana te se
može koristiti, ne može se jamčiti mogućnost upotreba
određenog telefona ili slušalica. Za vaš telefon možda nisu
dostupne sve značajke.
Upotrebom Bluetooth bežične tehnologije uređaj možete
povezati sa svojim mobilnim telefonom i bežičnim slušalicama ili
kacigom te tako dobiti hands-free uređaj. Kako biste saznali je li
uređaj s Bluetooth tehnologijom kompatibilan s vašim uređajem,
posjetite www.garmin.com/bluetooth.
Traženje usluga u blizini
Pomoću stranice Gdje sam? možete pronaći usluge u blizini,
kao što su gorivo, bolnice ili policijske postaje.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite kategoriju.
Dobivanje uputa do vaše trenutne lokacije
Ako trebate drugu osobu uputiti kako da dođe do vaše trenutne
lokacije, uređaj vam može dati popis uputa.
1 Na karti odaberite vozilo.
2 Odaberite > Upute do mene.
3 Odaberite početnu lokaciju.
4 Odaberite Odaberite.
Hands-free značajke
Uređaj možete povezati s bežičnim slušalicama i na njih slušati
glasovne upute za navigaciju. Dok postoji veza sa slušalicama
možete povezati mobilni telefon i telefonirati pomoću uređaja i
slušalica.
Omogućavanje Bluetooth bežične
tehnologije
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
O bežičnim slušalicama
Uređaj može slati zvučne navigacijske odzivnike na bežične
slušalice pomoću bežične tehnologije. Više informacija potražite
na http://www.garmin.com/bluetooth.
Uparivanje bežičnih slušalica
NAPOMENA: U određenom trenutku samo jedne slušalice
mogu primati navigacijske upute i telefonske pozive. Za
multimedijski audio prijenos možete koristiti do dva para
slušalica.
1 Slušalice i uređaj Bluetooth postavite na međusobnoj
udaljenosti od 10 m (33 stope).
Na
uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
2
3 Na slušalicama omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju i
postavite ih tako da budu vidljive drugim Bluetooth uređajima.
4 Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Nakon dovršetka uparivanja možete omogućiti ili onemogućiti
funkcije uparenih bežičnih slušalica (Omogućavanje ili
onemogućavanje funkcija slušalica, stranica 9).
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija slušalica
Možete omogućiti ili onemogućiti funkcije uparenih Bluetooth
slušalica.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uparene Bluetooth slušalice.
3 Odaberite jednu ili više opcija:
• Kako biste mogli čuti telefonska i navigacijska upozorenja
i odzivnike, odaberite Telefon, navigacija.
Hands-free značajke
Uparivanje telefona
1 Slušalice i uređaj zūmo postavite na međusobnoj udaljenosti
od 10 m (33 stope).
2 Omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth na svojem telefonu,
a telefon postavite u način rada za otkriti.
3 Na zūmo uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
4 Pratite upute na zaslonu telefona i uređaja zūmo.
Nakon dovršetka postupka uparivanja možete omogućiti ili
onemogućiti funkcije uparenog pametnog telefona
(Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija pametnog telefona,
stranica 9).
Omogućavanje ili onemogućavanje funkcija pametnog
telefona
Možete omogućiti ili onemogućiti funkcije uparenog pametnog
telefona.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite upareni pametni telefon.
3 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za upućivanje i primanje poziva putem zūmo uređaja
odaberite Telefonski pozivi.
• Za povezivanje s aplikacijom Smartphone Link na
pametnom telefonu odaberite Smartphone Link
(Smartphone Link, stranica 10).
• Za upravljanje reprodukcijom medija na pametnom
telefonu pomoću zūmo uređaja odaberite Mediji (Media
Player, stranica 11).
• Za upravljanje reprodukcijom Pandora internetskog radija
na pametnom telefonu pomoću zūmo uređaja odaberite
Pandora® (Usluga Pandora, stranica 11).
®
Uspostavljanje poziva
Biranje broja
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Biraj.
2 Unesite broj.
3 Odaberite Biraj.
Pozivanje kontakta iz telefonskog imenika
Imenik se učitava s telefona na uređaj pri svakom povezivanju
telefona i uređaja. Prije dostupnosti imenika može proteći
nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Telefonski imenik.
2 Odaberite kontakt.
3 Odaberite Poziv.
Pozivanje lokacije
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Pretraži kategorije.
2 Odaberite točku interesa.
3 Odaberite Poziv.
Primanje poziva
Kad primite poziv, odaberite Odgovori ili Ignoriraj.
9
Korištenje popisa poziva
Popis poziva učitava se s telefona na uređaj pri svakom
povezivanju uređaja i telefona. Prije dostupnosti popisa poziva
može proći nekoliko minuta. Neki telefoni ne podržavaju ovu
značajku.
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > Popis poziva.
2 Odaberite kategoriju.
Javlja se popis poziva s posljednjim pozivima na vrhu.
Odaberite
poziv.
3
Upotreba opcija za poziv u tijeku
1 Za vrijeme trajanja poziva na karti odaberite
2 Odaberite opciju.
.
• Za prijenos zvuka na telefon odaberite Slušalica.
SAVJET: Ovu značajku koristite ako želite isključiti uređaj
i ostaviti aktivan poziv ili ako vam je potrebna privatnost.
SAVJET: Ovu značajku možete koristiti za automatizirane
sustave kao što je glasovna pošta.
• Za isključivanje zvuka mikrofona odaberite Bez zvuka.
• Za prekidanje veze odaberite Prekini.
Spremanje kućnog telefonskog broja
SAVJET: Nakon spremanja kućnog broja, možete ga urediti
tako što ćete urediti opciju “Početna stranica” na popisu
spremljenih lokacija (Uređivanje spremljene lokacije, stranica 5).
1 Odaberite Aplikacije > Telefon > > Postavi kućni broj.
2 Unesite svoj kućni broj.
3 Odaberite Got..
Pozivanje početne lokacije
Prije pozivanja morate unijeti telefonski broj početne lokacije.
Odaberite Aplikacije > Telefon > Zovi kuću.
Uparivanje dodatnih Bluetooth uređaja
1 Slušalice ili telefon i uređaj Bluetooth postavite na
2
3
4
5
6
međusobnoj udaljenosti od 10 m (33 stope).
Na uređaju omogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Na slušalicama ili telefonu omogućite Bluetooth bežičnu
tehnologiju i postavite ih tako da budu vidljive drugim
Bluetooth uređajima.
Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth > Traži
uređaje.
Prikazat će se popis Bluetooth uređaja koji su u blizini.
S popisa odaberite slušalice ili telefon.
Odaberite OK.
Brisanje uparenog Bluetooth uređaja
Možete izbrisati upareni Bluetooth uređaj kako se u budućnosti
ne bi automatski povezivao s vašim zūmo uređajem.
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite uređaj koji želite izbrisati.
3 Odaberite Prekid uparivanja.
Korištenje aplikacija
Korištenje pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć kako biste pregledali
informacije o korištenju uređaja.
Pretraživanje tema pomoći
Odaberite Aplikacije > Pomoć >
10
.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikacija za telefone koja vam pomaže
sinkronizirati podatke o lokaciji s telefonom i omogućuje pristup
informacijama uživo putem podatkovne veze telefona. Uređaj
prebacuje podatke s aplikacije Smartphone Link putem
Bluetooth bežične tehnologije. Informacije uživo dostupne su
besplatno ili na temelju pretplate, što omogućuju Garmin Live
usluge (Garmin Live usluge, stranica 10).
Spremljene lokacije i nedavno pronađene lokacije sinkroniziraju
se s telefonom svaki put kad se uređaj poveže s aplikacijom
Smartphone Link.
Preuzimanje aplikacije Smartphone Link
Smartphone Link dostupan je za neke pametne telefone.
Informacije o kompatibilnosti i dostupnosti potražite na stranici
www.garmin.com/smartphonelink ili posjetite stranicu s
aplikacijama za svoj uređaj.
Smartphone Link preuzmite sa stranice s aplikacijama za
svoj telefon.
Informacije o preuzimanju i instaliranju aplikacija potražite u
korisničkom priručniku svog telefona.
Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link
Prije povezivanja s aplikacijom Smartphone Link, morate ju
preuzeti i instalirati na telefon.
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu.
2 Na uređaju odaberite Postavke > Bluetooth.
3 Odaberite potvrdni okvir Bluetooth.
4 Na telefonu omogućite bežičnu tehnologiju Bluetooth i
potražite Bluetooth uređaje u blizini.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za
telefon.
5 Na telefonu s popisa obližnjih uređaja odaberite svoj uređaj.
6 Slijedite upute na zaslonu telefona i uređaja za potvrđivanje
zahtjeva za uparivanjem.
prikazuje se na statusnoj traci uređaja kad je povezan s
aplikacijom Smartphone Link.
Garmin Live usluge
Prije korištenja Garmin Live usluga vaš uređaj mora biti povezan
s podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10).
Povezivanjem s aplikacijom Smartphone Link dobivate pristup
Garmin Live uslugama. Garmin Live usluge omogućuju različite
načine pregleda podataka uživo na vašem uređaju, bilo
besplatnih ili na temelju pretplate; na primjer, podataka o
prometu ili vremenskoj prognozi.
Neke usluge, na primjer, prognoza, dostupne su kao zasebne
aplikacije. Druge usluge, na primjer, podaci o prometu,
poboljšavaju postojeće značajke navigacije na vašem uređaju.
Značajke za koje je potreban pristup na Garmin Live usluge
prikazuju se sa simbolom aplikacije Smartphone Link i prikazuju
se samo kad je uređaj povezan s aplikacijom Smartphone Link.
Pretplata na Garmin Live usluge
Prije nego što se možete pretplatiti na Garmin Live usluge, na
telefon morate instalirati aplikaciju Smartphone Link.
1 Pokrenite aplikaciju Smartphone Link na telefonu
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10).
2 Odaberite Moj račun.
Prikazat će se popis usluga i cijena pretplata.
3 Odaberite uslugu.
4 Odaberite cijenu.
5 Odaberite Pretplati se.
6 Slijedite upute na zaslonu.
Korištenje aplikacija
Planiranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite Novi put.
3 Odaberite Odabir početne lokacije.
4 Potražite lokaciju (Traženje lokacije prema kategoriji,
stranica 4).
5 Odaberite Odaberite.
6 Za dodavanje dodatnih lokacija odaberite .
7 Odaberite Sljedece.
8 Odaberite Spremi.
9 Unesite naziv i odaberite Got..
Organiziranje puta
Planer puta možete koristiti za stvaranje i spremanje puta s više
odredišta.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite put.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme odlaska.
• Odaberite Vrijeme dolaska.
5 Odaberite datum i vrijeme, a zatim odaberite Spremi.
6 Odaberite Trajanje.
7 Odaberite vrijeme koje ćete provesti na toj lokaciji te
odaberite Spremi.
8 Ako je potrebno, ponovite korake 3–7 za svaku lokaciju.
Promjena načina prijevoza za vrijeme putovanja
Možete promijeniti načine prijevoza korištene u spremljenom
putovanju.
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite put.
3 Odaberite > Način transporta.
4 Odaberite način prijevoza.
5 Odaberite Spremi.
Navigacija do spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite Idi!.
4 Odaberite sljedeće odredište, a zatim odaberite Početak.
Uređivanje spremljenog putovanja
1 Odaberite Aplikacije > Planer puta.
2 Odaberite spremljeno putovanje.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Preimenuj put.
• Odaberite Uređivanje odredišta kako biste dodali ili
izbrisali lokaciju ili promijenili redoslijed lokacija.
• Odaberite Izbriši put.
• Za raspoređivanje zaustavljanja na putu prema što
učinkovitijem redoslijedu odaberite Optimiziraj
redoslijed.
Dijeljenje putovanja
Putovanja možete dijeliti pomoću kompatibilnih Garmin uređaja
s Bluetooth bežičnom tehnologijom.
Korištenje aplikacija
1 Postavite uređaj na najviše 10 m (33 ft) od kompatibilnog
Garmin uređaja.
2 Odaberite Aplikacije > Planer puta > > Zajedničko
korištenje > Bluetooth.
3 Odaberite putovanje i zatim odaberite Got..
4 Odaberite uređaj s popisa i odaberite OK.
Stvaranje povratne rute
Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene početne
lokacije, udaljenosti, trajanja ili odredišta.
1 Na početnom zaslonu odaberite Aplikacije > Povratni put.
2 Odaberite Početna lokacija.
3 Odaberite kategoriju, a zatim odaberite Odaberite.
4 Odaberite Atributi puta.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Odabir udaljenosti kako biste rutu isplanirali
na temelju udaljenosti.
• Odaberite Odabir trajanja kako biste rutu isplanirali na
temelju trajanja.
• Odaberite Odabir odredišta kako biste rutu isplanirali na
temelju navedene lokacije.
6 Unesite udaljenost, trajanje ili odredište.
7 Odaberite opciju:
• Ako ste unijeli udaljenost ili trajanje, odaberite Got. >
Izračunaj.
• Ako ste odabrali odredište, odaberite Odaberite.
8 Odaberite rutu, a zatim odaberite Idi!.
Media Player
Media player može se koristiti samo kada je glazbu moguće
reproducirati s dobrom kvalitetom stereo zvuka. Kada se koriste
slušalice koje ne podržavaju A2DP, ne može se pokrenuti media
player.
Odaberite za reprodukciju trenutne pjesme.
Odaberite za podešavanje glasnoće.
Jednom odaberite za reprodukciju trenutne pjesme od početka.
Dvaput odaberite za reprodukciju prethodne pjesme s popisa
pjesama.
Držite za premotavanje trenutne pjesme unatrag.
Odaberite za prelazak na sljedeću pjesmu.
Držite kako biste trenutnu pjesmu brzo premotali unaprijed.
Odaberite za pauziranje trenutne pjesme.
Odaberite za ponovnu reprodukciju popisa pjesama.
Odaberite za nasumičnu reprodukciju popisa pjesama.
Odaberite za promjenu izvora medija.
Mijenjanje izvora medija
Možete promijeniti izvor s kojeg se mediji reproduciraju na
uređaju.
1 Odaberite Aplikacije > Media Player > .
2 Odaberite izvor medija.
Usluga Pandora
Usluga Pandora daje vam besplatan, prilagođeni radio koji vam
pruža jednostavno i neograničeno uživanje u glazbi i otkrivanju
novih sadržaja. Za integraciju usluge Pandora potreban je
kompatibilan mobilni uređaj s instaliranom aplikacijom Pandora.
Dodatne informacije o kompatibilnim mobilnim uređajima
potražite na adresi www.pandora.com/everywhere/mobile.
11
NAPOMENA: Usluga Pandora trenutno je dostupna u
Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji i Novom Zelandu.
Preuzimanje aplikacije Pandora
Prije korištenja usluge Pandora na uređaju, morate na pametni
telefon preuzeti i instalirati aplikaciju Pandora.
1 Na kompatibilnom pametnom telefonu otvorite trgovinu s
aplikacijama i potražite Pandora.
2 Instalirajte aplikaciju Pandora.
Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku
pametnog telefona ili mobilnog uređaja za medije.
Korištenje usluge Pandora
Prije korištenja usluge Pandora morate upariti kompatibilan
pametni telefon s uređajem (Uparivanje telefona, stranica 9).
1 Na uređaju odaberite Aplikacije > Pandora®.
2 Povežite kompatibilan pametni telefon s uređajem.
3 Pokrenite aplikaciju Pandora na pametnom telefonu.
4 Na uređaju zūmo odaberite opciju:
• Za reprodukciju pjesme odaberite .
• Za pauziranje pjesme odaberite .
• Za preskakanje pjesme odaberite
.
• Ako vam se pjesma sviđa, odaberite kako biste
preslušali slične pjesme.
• Ako vam se pjesma ne sviđa, odaberite kako se
ubuduće više ne bi reproducirala.
3 Unesite naziv i odaberite Got..
Tlak u gumama
UPOZORENJE
Sustav za praćenje tlaka u gumama nije zamjena za pravilno
održavanje guma, a održavanje ispravnog tlaka odgovornost je
vozača, čak i ako smanjeni tlak u gumama nije došao do razine
koja aktivira upozorenje o niskom tlaku u gumama. Ako se ne
održava ispravan tlak u gumama, može doći do gubitka kontrole
nad vozilom, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili
smrti.
Garmin sustav za praćenje tlaka u gumama dostupan je kao
zaseban dodatak. Značajka tlaka u gumama nije kompatibilna
sa svim zūmo modelima. Informacije o kompatibilnosti i
dodacima potražite na stranici www.garmin.com/zumo.
Postavljanje senzora za tlak u gumama
Prije postavljanja senzora za tlak u gumama pripremite bateriju i
numeričku naljepnicu za svaki senzor. Morate imati i
kompatibilni zūmo uređaj.
Senzori bežično komuniciraju s kompatibilnim zūmo uređajem.
Možete pratiti tlak u gumama i primati upozorenja o niskom tlaku
na svoj zūmo uređaj.
1 Skinite poklopac À sa senzora Á tako da ga okrenete ulijevo.
Promjena stanica
1 Odaberite Aplikacije > Pandora®.
2 Odaberite .
3 Odaberite stanicu.
Trase
Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o
snimljenom putu, uključujući trajanje, lokaciju i informacije o
nadmorskoj visini.
Prikaz informacija o trasi
1 Odaberite Aplikacije > Trase > Aktivno.
2 Odaberite trasu.
Trasa se prikazuje na karti.
3 Odaberite .
4 Odaberite opciju:
• Za spremanje trase odaberite Spremi trasu.
• Za spremanje trase kao puta odaberite Spremi kao put.
• Za prikaz iscrtane nadmorske visine trase odaberite Profil
nadmorske visine.
2 Ako ste već umetnuli bateriju u senzor, izvadite bateriju.
3 Na svom zūmo uređaju odaberite Aplikacije > Tlak u
TracBack
7
®
Praćenje nedavne trase
Značajka TracBack bilježi vaše nedavno kretanje kao trasu.
Nedavnu trasu možete pratiti natrag do početne točke.
1 Odaberite Aplikacije > TracBack.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
2 Odaberite Idi!.
4
5
6
gumama.
Odaberite profil vozila koji odgovara konfiguraciji guma na
vašem vozilu.
Približite senzor zūmo uređaju.
Na svom zūmo uređaju odaberite broj pokraj gume s kojom je
senzor uparen.
U sljedećih 30 sekundi na senzoru umetnite bateriju  u
držač za bateriju à s pozitivnom stranom okrenutom prema
gore.
Spremanje nedavne trase kao puta
Nedavnu trasu možete spremiti kao put kojim kasnije možete
navigirati pomoću planera puta (Navigacija do spremljenog
putovanja, stranica 11).
1 Odaberite TracBack.
Vaša nedavna trasa prikazuje se na karti.
2 Odaberite > Spremi kao put.
12
zūmo uređaj traži senzor i prikazuje potvrdnu poruku nakon
što se senzor uspješno upari.
Korištenje aplikacija
SAVJET: Ako se senzor uspješno ne upari, izvadite bateriju
senzora i ponovite 6. i 7. korak.
8 Unesite preporučeni tlak za gumu.
9 Unesite minimalni tlak za gumu.
zūmo uređaj aktivira upozorenje o niskom tlaku kada senzor
prijavi očitanje tlaka u gumama ispod te vrijednosti.
10 Zamijenite i čvrsto pritegnite poklopac na senzoru.
11 Na senzor zalijepite numeričku naljepnicu s brojem gume koji
ste odabrali u 6. koraku.
12 Ovaj postupak ponovite za svaki preostali senzor.
Montiranje senzora na gume
UPOZORENJE
Sustav za praćenje tlaka u gumama koristi se samo s metalnim
ventilima na gumama. Montiranje senzora za tlak u gumama na
ventile na gumama koji nisu metalni može dovesti do oštećenja
guma ili ventila, što može dovesti do ozbiljnih tjelesnih ozljeda ili
smrti.
OBAVIJEST
Kako biste spriječili oštećenja senzora ili vozila, provjerite ne
utječe li svaki montirani senzor na kočnice vozila, dijelove
amortizera ili drugu montiranu opremu. Ako montirani senzor
utječe na neku od montirane opreme na vozilu, ne upravljajte
vozilom s montiranim senzorom.
Nakon instaliranja senzora može biti potrebno provesti
balansiranje guma kako bi se spriječilo moguće vibriranje guma
ili nejednako trošenje guma na nekim vozilima.
Prije montiranja senzora na gume postavite senzore pomoću
zūmo uređaja.
1 Skinite poklopce ventila s guma na vozilu.
2 Na svom zūmo uređaju odaberite Aplikacije > Tlak u
gumama kako biste vidjeli dijagram profila vozila.
3 Montirajte senzore na ventile na gumama tako da ih
zategnete udesno.
NAPOMENA: Svaki senzor morate montirati na ispravnu
gumu prema dijagramu profila vozila i numeričkim
naljepnicama koje su zalijepljene na senzore tijekom
postupka postavljanja.
4 Ručno okrenite kotače kako biste provjerili imaju li senzori
dovoljno prostora i ne utječu li na opremu na vozilu.
Upozorenja o tlaku u gumama
Uređaj vas upozorava pomoću skočnih poruka, ikona na karti i
simbola u aplikaciji za tlak u gumama.
Ako se pojavi upozorenje za senzor, broj pokraj odgovarajuće
gume prikazuje se crvenom bojom u aplikaciji za tlak u gumama.
Simboli ispod broja prikazuju se crvenom bojom kako bi
naznačili aktivna upozorenja za taj senzor.
Nizak tlak u gumi
Slaba baterija senzora
Senzor nije priključen
Stanje mirovanja senzora za tlak u gumama
Kada parkirate vozilo i isključite zūmo uređaj, senzor za tlak u
gumama nakon nekoliko minuta prelazi u način mirovanja za
uštedu energije. Dok je u stanju mirovanja, senzor ne šalje
informacije zūmo uređaju. Zbog toga zūmo uređaj može prijaviti
da je senzor isključen.
Čim se vozilo pomakne, senzor izlazi iz stanja mirovanja i
automatski se ponovno povezuje s zūmo uređajem. Ponovno
povezivanje može potrajati do 30 sekundi.
Korištenje aplikacija
Korištenje kompasa
NAPOMENA: Morate se kretati kako bi kompas mogao odrediti
smjer.
Navigirati možete putem GPS kompasa.
Odaberite Aplikacije > Kompas.
Daljinski upravljač VIRB
Daljinska funkcija VIRB omogućuje vam daljinsko upravljanje
akcijskom kamerom VIRB. Za kupnju akcijske kamere VIRB idite
na www.garmin.com/VIRB.
®
Upravljanje akcijskom kamerom VIRB
Prije upotrebe daljinske funkcije VIRB morate omogućiti
daljinsku postavku na kameri VIRB. Dodatne pojedinosti
potražite u korisničkom priručniku za VIRB liniju proizvoda.
1 Uključite kameru VIRB.
2 Na uređaju zūmo odaberite Aplikacije > Dalj. u. VIRB >
Spoji.
3 Pričekajte dok se uređaj poveže s kamerom VIRB.
4 Odaberite opciju:
• Za snimanje videozapisa odaberite Pokreni snimanje.
• Za zaustavljanje snimanja videozapisa odaberite Zaustavi
snimanje.
• Za snimanje fotografije odaberite Snimka.
Traženje posljednjeg mjesta za parking
Kad iskopčate iz napajanja u vozilu dok je uređaj uključen, vaš
trenutni položaj sprema se kao parkirno mjesto.
Odaberite Aplikacije > Posljednje mjesto.
Pregled prethodnih ruta i odredišta
Prije korištenja ove značajke potrebno je omogućiti značajku
povijesti puta (Postavke uređaja i privatnosti, stranica 17).
Na karti možete vidjeti prethodne rute i mjesta na kojima ste se
zaustavili.
Odaberite Aplikacije > Gdje sam bio.
Povijest usluge zapisivanja
Kad se na vozilu obavi servis ili održavanje, možete zapisati
datum i očitanje odometra. Uređaj ima nekoliko kategorija
servisa, a vi možete dodati prilagođene kategorije (Dodavanje
kategorija servisa, stranica 13).
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite Dodavanje zapisa.
4 Unesite očitanje odometra i odaberite Sljedece.
5 Unesite komentar (nije obavezno).
6 Odaberite Got..
Dodavanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite > Dodavanje kategorije.
3 Unesite naziv kategorije i odaberite Got..
Brisanje kategorija usluga
Kod brisanja kategorije servisa, brišu se i svi zapisi servisa u toj
kategoriji.
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite > Brisanje kategorije.
3 Odaberite kategorije servisa koje želite izbrisati.
4 Odaberite Izbriši.
13
Preimenovanje kategorija servisa
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju koju treba preimenovati.
3 Odaberite > Promjena naziva kateg..
4 Unesite naziv i odaberite Got..
Brisanje zapisa usluge
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju servisa.
3 Odaberite > Brisanje zapisa.
4 Odaberite zapise servisa koje treba izbrisati.
5 Odaberite Izbriši.
Uređivanje zapisa servisa
Možete urediti komentar, očitanje odometra i datum zapisa
servisa.
1 Odaberite Aplikacije > Povijest servisa.
2 Odaberite kategoriju.
3 Odaberite polje.
4 Unesite nove informacije i odaberite Got..
Pregled vremenske prognoze
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10). Ova
značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Odaberite dan.
Prikazat će se detaljna vremenska prognoza za taj dan.
Pregled vremena u blizini drugog grada
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme > Trenutna lokacija.
2 Odaberite opciju:
• Za pregled vremenske prognoze za omiljeni grad
odaberite grad s popisa.
• Za dodavanje omiljenog grada odaberite Dodavanje
grada i unesite ime grada.
Pregled meteorološkog radara
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Možete vidjeti animiranu radarsku sliku trenutnih vremenskih
prilika označenu bojama, kao i meteorološku ikonu na karti.
Meteorološka ikona mijenja se kako bi prikazala vrijeme u blizini,
poput kiše, snijega i grmljavinskih oluja.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteorološki radar.
Pregled meteoroloških upozorenja
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
Dok putujete s uključenim uređajem, na karti se mogu pojaviti
meteorološka upozorenja. Možete i pregledati kartu s
meteorološkim upozorenjima za područje u blizini vaše trenutne
lokacije ili u blizini odabranog grada.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Meteo. upozorenja.
Provjera uvjeta na cesti
Prije korištenja ove značajke morate kupiti uslugu Napredne
meteorološke informacije putem aplikacije Smartphone Link.
1 Odaberite Aplikacije > Vrijeme.
14
2 Po potrebi odaberite grad.
3 Odaberite > Uvjeti na cesti.
Prikaz poruka usluge myGarmin
Prije korištenja ove značajke vaš uređaj mora biti povezan s
podržanim telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link
(Povezivanje s aplikacijom Smartphone Link, stranica 10). Ova
značajka nije dostupna u svim područjima.
Možete pregledati poruke usluge myGarmin kao što su
obavijesti o ažuriranjima softvera i karata.
1 Odaberite Aplikacije > myGarmin™.
Ako imate nepročitanih poruka, broj nepročitanih poruka
prikazat će se na ikoni myGarmin.
2 Odaberite predmet poruke.
Prikazat će se cijela poruka.
Prometne informacije
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili pravovremenost prometnih
informacija.
Prometne informacije možda neće biti dostupne u svim
područjima ili zemljama. Prometne obavijesti i informacije o
područjima pokrivenosti potražite na adresi www.garmin.com
/traffic.
• Kad na vašoj ruti ili u vašem području ima prometnih
nezgoda, na karti se prikazuju upozorenja.
• Za primanje prometnih informacija uređaj mora biti povezan s
aplikacijom Smartphone Link s aktivnom pretplatom na
obavijesti o prometu.
Promet na vašoj ruti
Kad na vašoj ruti dođe do zastoja u prometu, na karti će se
prikazati upozorenje, a uređaj će izračunati alternativnu rutu
kako biste izbjegli zastoj. Možete odabrati hoće li se alternativne
rute koristiti automatski ili na zahtjev. Dodatne informacije
potražite u odjeljku Postavke prometa (Postavke prometa,
stranica 17). Uređaj bi vas mogao odvesti kroz prometnu
gužvu ako bolja alternativna ruta ne postoji. Vrijeme zastoja
automatski se dodaje procijenjenom vremenu dolaska.
Prikaz nadolazećeg prometa
Možete vidjeti prometne nezgode koje vas čekaju na ruti ili duž
ceste kojom putujete.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
Najbliža prometna nezgoda prikazat će se u oknu s desne
strane karte.
2 Odaberite prometnu nezgodu kako biste vidjeli dodatne
informacije.
Izbjegavanje zastoja u prometu na ruti
Da biste mogli izbjeći zastoje u prometu, morate primiti
prometne informacije.
Uređaj automatski optimizira vašu rutu za izbjegavanje zastoja u
prometu i to mu je zadana postavka. Ako u postavkama prometa
onemogućite ovu opciju (Postavke prometa, stranica 17),
zastoje u prometu možete pregledati i zaobići ručno.
1 Tijekom navigacije rutom odaberite > Promet.
2 Ako je to moguće, odaberite Alternativna ruta.
3 Odaberite Idi!.
Prikaz prometa na karti
Na karti prometa prikazan je prometni tok označen bojama i
zastoji na obližnjim cestama.
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
Prometne informacije
2 Ako bude potrebno, odaberite
legende prometne karte.
Upravljanje podacima
> Legenda za prikaz
Promet u vašem području
Traženje prometnih nezgoda
1 U glavnom izborniku odaberite Aplikacije > Promet.
2 Odaberite > Nezgode.
3 Odaberite stavku s popisa.
4 Ako postoji više incidenata, koristite strelice za prikaz
dodatnih incidenata.
Prikaz prometne nezgode na karti
.
1 Na karti prometa odaberite
2 Odaberite nezgodu.
Razumijevanje podataka o prometu
Legenda o prometu objašnjava ikone i boje koje se koriste na
karti prometa.
1 Na karti odaberite > Promet.
2 Odaberite Legenda.
O prometnim kamerama
Prometne kamere daju aktualne slike uvjeta u prometu za
glavne prometnice i križanja. Možete spremiti kamere koje želite
redovito provjeravati.
Spremanje prometne kamere
Prije korištenja ove značajke morate biti pretplaćeni na uslugu
photoLive, a vaš uređaj mora biti povezan s podržanim
telefonom koji ima aplikaciju Smartphone Link (Smartphone
Link, stranica 10).
Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite Dodirnite za dodavanje.
3 Odaberite cestu.
4 Odaberite križanje.
5 Odaberite Spremi.
Pregled prometne kamere
Prije no što možete pregledati prometnu kameru, morate ju
spremiti (Spremanje prometne kamere, stranica 15).
1 Odaberite Aplikacije > photoLive.
2 Odaberite kameru.
trafficTrends
™
Kad je značajka trafficTrends omogućena, vaš uređaj koristi
prethodne prometne podatke za izračun učinkovitijih ruta.
NAPOMENA: Na temelju prometnih trendova za dane u tjednu
ili vrijeme u danu, mogu se izračunati različite rute.
Onemogućavanje značajke trafficTrends
Ako ne želite da uređaj snima i šalje prometne podatke, morate
onemogućiti značajku trafficTrends.
Odaberite Postavke > Promet > trafficTrends.
Upravljanje podacima
Datoteke možete spremiti na uređaj. Uređaj ima utor za
memorijsku karticu za dodatno spremanje podataka.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan s Windows 95, 98,
Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim verzijama.
®
Vrste datoteka
Uređaj podržava ove vrste datoteka.
• Karte i datoteke GPX međutočki iz kartografskog softvera
myGarmin™, uključujući MapSource i BaseCamp™
(Prilagođene točke interesa, stranica 18).
• GPI datoteke prilagođenih točaka interesa programa Garmin
POI Loader (Instalacija softvera POI Loader, stranica 18).
• MP3 audio datoteke.
®
O memorijskim karticama
Memorijske kartice možete kupiti u dućanima s elektroničkom
opremom ili kupite kartice s prethodno učitanim kartografskim
softverom tvrtke Garmin (www.garmin.com). Uz pohranu
kartografije i podataka, memorijska kartica može se koristiti za
pohranu datoteka poput karata, slika, geocache stavki, ruta,
međutočaka i prilagođenih točaka interesa.
Postavljanje memorijske kartice
NAPOMENA: Uređaj podržava microSD, microSDHC i
microSDXC memorijske kartice. Ne podržava exFAT.
Memorijske kartice moraju biti formatirane kao FAT32.
1 Skinite stražnji poklopac i izvadite bateriju iz uređaja.
2 Umetnite memorijsku karticu u utor uređaja.
3 Pritišćite ju dok ne škljocne.
Priključivanje uređaja na računalo
Uređaj možete povezati s računalom putem USB kabela.
1 Priključite manji kraj USB kabela u priključak uređaja.
2 Priključite veći kraj USB kabela u priključak na računalu.
Na zaslonu uređaja pojavit će se slika uređaja priključenog
na računalo.
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Prijenos podataka s računala
1 Povežite uređaj s računalom (Priključivanje uređaja na
2
3
4
5
Omogućavanje prometnih informacija
Možete omogućiti ili onemogućiti prometne informacije. Kad su
prometne informacije onemogućene, uređaj ne prima prometne
informacije, ali ipak izbjegava područja s potencijalno pojačanim
prometom putem značajke trafficTrends ako je omogućena
(trafficTrends™, stranica 15).
1 Odaberite Postavke > Promet.
2 Odaberite potvrdni okvir Promet.
Upravljanje podacima
6
računalo, stranica 15).
Ovisno o operacijskom sustavu računala, uređaj će se
prikazati kao prijenosni uređaj, prijenosni pogon ili prijenosna
jedinica.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Idite u mapu na uređaju.
NAPOMENA: Kod prijenosnog pogona ili jedinice ne biste
trebali stavljati datoteke u mapu Garmin.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
15
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
Prilagođavanje uređaja
Postavke karte i vozila
Za otvaranje Postavki karte i vozila u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Karta i vozilo.
Vozilo: Postavlja ikonu koja označava vaš položaj na karti.
Dodatne ikone potražite na www.garmingarage.com.
Pregled karte vožnje: Postavlja perspektivu karte.
Detalj karte: Postavlja razinu detalja na karti. Zbog većeg broja
pojedinosti karta bi se mogla iscrtavati sporije.
Tema karte: Mijenja boje podataka na karti.
Alati karte: Postavlja prečace koji se prikazuju na izborniku s
alatima karte.
Slojevi karte: Postavlja podatke koji će se prikazati na stranici s
kartom (Prilagođavanje slojeva karte, stranica 8).
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za optimalno korištenje karte. Kad je ova opcija
onemogućena, zumiranje se vrši ručno.
Zvučna upoz. za brzinu: Upozorava vas kada vozilo
prekoračuje ograničenje brzine.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Moje karte: Postavlja koje će instalirane karte uređaj koristiti.
Omogućavanje karata
Možete omogućiti kartografske proizvode koji su instalirani na
uređaju.
SAVJET: Za kupnju dodatnih kartografskih proizvoda idite na
http://buy.garmin.com.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Moje karte.
2 Odaberite kartu.
Prilagođavanje alata karte
Možete odabrati prečace koji će se prikazati na izborniku alata
karte.
1 Odaberite Postavke > Karta i vozilo > Alati karte.
2 Odaberite alate karte koji će biti uključeni u izbornik.
3 Odaberite Spremi.
Postavke navigacije
Za otvaranje stranice Postavke navigacije u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Navigacija.
Način izračuna: Postavlja način izračuna rute.
16
Ponovni izračun van rute: Postavlja preference za ponovni
izračun prilikom navigacije izvan aktivne rute.
Izbjegavanja: Postavlja značajke ceste koje treba izbjegavati.
Prilagođena izbjegavanja: Omogućuje izbjegavanje određenih
cesta ili područja.
Ceste s naplatom: Postavlja preference za izbjegavanje cesta s
naplatom.
Cestarine i tarife: Postavlja preference za izbjegavanje
cestarina i tarifa.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Način s ograničenj.: Onemogućuje sve funkcije koje zahtijevaju
pažnju vozača i mogu ometati vožnju.
GPS simulator: Prekida prijem GPS signala i štedi bateriju.
Postavke načina izračuna
Odaberite Postavke > Navigacija > Način izračuna.
Izračun rute temelji se na brzinama za prometnice i podacima o
ubrzavanju vozila za zadanu rutu.
Najbrže vrijeme: Izračunava rute kojima ćete brže stići na
odredište, ali koje su dulje.
Najkraći put: Izračunava rute koje su kraće, ali kojima ćete
možda dulje putovati.
Van ceste: Izračunava pravocrtnu rutu od vaše lokacije do
vašeg odredišta.
Zavojiti putovi: Izračunava rute na kojima se prednost daje
zavojitim putovima.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim
područjima.
Izbjegavanje cesta s naplatom
1 Odaberite Postavke > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
NAPOMENA: Izbornik se mijenja u skladu s područjem i
podacima karte na vašem uređaju.
• Odaberite Ceste s naplatom.
• Odaberite Cestarine i tarife > Ceste s naplatom.
3 Odaberite Uvijek pitaj, Izbjegni ili Dopusti i zatim odaberite
Spremi.
Izbjegavanje vinjeta
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim područjima.
Podaci karte na uređaju mogu sadržavati detaljne informacije o
vinjetama u nekim državama. Za svaku državu možete izbjeći ili
omogućiti vinjete.
1 Odaberite Postavke > Navigacija > Cestarine i tarife >
Vinjete.
2 Odaberite državu.
3 Odaberite Uvijek pitaj, Izbjegni ili Dopusti i zatim odaberite
Spremi.
Postavke zaslona
Za otvaranje stranice Postavke zaslona u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Zaslon.
Orijentacija: Postavlja prikaz na portret (okomito) ili pejzaž
(vodoravno).
Način rada boja: Postavlja uređaja za prikaz dnevnih ili noćnih
boja. Možete odabrati opciju Auto. ako želite uređaju
omogućiti automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno i dobu dana.
Svjetlina: Podešava svjetlinu zaslona.
Istek zaslona: Postavljanje trajanja vremena bez rada uređaja
prije ulaska u stanje mirovanja.
Prilagođavanje uređaja
Snimka zaslona: Omogućuje snimanje zaslona uređaja.
Snimke zaslona spremaju se u mapi Snimka zaslona u
memoriji uređaja.
Bluetooth postavke
Odaberite Postavke > Bluetooth.
Bluetooth: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
Traži uređaje: Traženje Bluetooth uređaja u blizini.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaš uređaj na ostalim uređajima s Bluetooth bežičnom
tehnologijom.
Onemogućavanje Bluetooth veze
1 Odaberite Postavke > Bluetooth.
2 Odaberite Bluetooth.
Postavke prometa
U glavnom izborniku odaberite Postavke > Promet.
Promet: Omogućuje prometne informacije.
Optimiziraj rutu: Uređaju omogućuje upotrebu optimiziranih
alternativnih ruta automatski ili na zahtjev (Promet na vašoj
ruti, stranica 14).
Upozorenja o prometu: Postavlja razinu prometnog zastoja za
kojeg uređaj prikazuje upozorenje.
trafficTrends: Omogućuje značajku trafficTrends
(trafficTrends™, stranica 15).
Postavke jedinica i vremena
Za otvaranje stranice Postavke jedinica i vremena s glavnog
izbornika odaberite Postavke > Jedinice i vrijeme.
Trenutno vrijeme: Postavljanje vremena uređaja.
Format za vrijeme: Omogućuje odabir 12-satnog, 24-satnog ili
UTC formata za prikaz vremena.
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica za udaljenost.
Format položaja: Postavlja format koordinata i datuma koji se
koristi za geografske koordinate.
Postavke jezika i tipkovnice
Za otvaranje postavki jezika i tipkovnice u glavnom izborniku
odaberite Postavke > Jezik i tipkovnica.
Jezik govora: Postavlja jezik glasovnih uputa.
Jezik teksta: Postavlja cjelokupni zaslonski tekst na odabrani
jezik.
NAPOMENA: Promjena jezika teksta ne mijenja jezik
podataka koje je unio korisnik niti kartografskih podataka
poput naziva ulica.
Jezik tipkovnice: Omogućuje jezike tipkovnice.
Postavke uređaja i privatnosti
Za otvaranje postavki uređaja odaberite Postavke > Uređaj.
Opis: Prikazuje broj verzije softvera, ID broj jedinice i podatke o
ostalim značajkama softvera.
Licencni ugov. za kraj. koris.: Prikazuje licencne ugovore za
krajnjeg korisnika.
NAPOMENA: Ove će vam informacije biti potrebne prilikom
ažuriranja softvera sustava ili kupnje dodatnih kartografskih
podataka.
Izvješćivanje o polož.: Dijeljenje podataka o položaju s tvrtkom
Garmin radi poboljšanja sadržaja.
Povijest putovanja: Uređaju omogućuje bilježenje informacija
za značajke myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Izbriši pov. putovanja: Briše povijest putovanja za značajke
myTrends, Gdje sam bio i Zapisnik puta.
Dodatak
Postavke upozorenja o blizini
NAPOMENA: Za prikaz upozorenja na točke blizine morate
imati učitane prilagođene točke interesa (TI).
Odaberite Postavke > Upoz. na točku bliz..
Audio: Postavlja vrstu upozorenja koje se reproducira pri
približavanju točkama blizine.
Upozorenja: Postavlja vrstu točaka blizine za koje se
upozorenja reproduciraju.
Vraćanje postavki
Kategoriju postavki ili sve postavke možete vratiti na tvornički
zadane vrijednosti.
1 Odaberite Postavke.
2 Ako je potrebno, odaberite kategoriju postavki.
3 Odaberite > Vrati.
Dodatak
Kabeli napajanja
Uređaj se može napajati na razne načine.
• Kabel za napajanje u vozilu
• USB kabel
• AC adapter (dodatni pribor)
Punjenje uređaja
NAPOMENA: Ovaj proizvod klase III treba se napajati putem
LPS napajanja.
Bateriju uređaja možete napuniti na bilo koji od ovih načina.
• Uređaj priključite na kabel za napajanje u vozilu.
• Uređaj priključite na računalo putem USB kabela.
Uređaj bi se mogao puniti sporo kad je priključen na
računalo. Neka prijenosna računala možda uopće neće puniti
uređaj.
• Uređaj priključite na dodatni adapter za napajanje iz dodatne
opreme poput zidnog adaptera za napajanje.
Odobreni Garmin AC-DC adapter pogodan za upotrebu u
kući ili u uredu možete kupiti od zastupnika tvrtke Garmin ili
na stranici www.garmin.com.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne ispuštajte uređaj na pod.
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Čišćenje vanjskog kućišta
OBAVIJEST
Nemojte koristiti kemijska sredstva niti otopine koje bi mogle
oštetiti plastične dijelove.
1 Vanjsko kućište uređaja (ne dodirni zaslon) očistite krpom
namočenom u blagoj otopini sredstva za čišćenje.
2 Obrišite uređaj suhom krpom.
Čišćenje dodirnog zaslona
1 Očistite mekom, čistom krpicom koja ne pušta vlakna.
2 Po potrebi krpicu lagano namočite vodom.
3 Ako koristite namočenu krpicu, isključite uređaj i iskopčajte
ga iz napajanja.
17
4 Zaslon nježno obrišite krpicom.
Sprečavanje krađe
• Uređaj i nosač uklonite s vidljivog mjesta kad ih ne koristite.
• Očistite tragove koje je na vjetrobranskom staklu ostavio
vakuumski nosač.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Registrirajte svoj uređaj na stranici http://my.garmin.com.
Promjena osigurača kabela napajanja vozila
OBAVIJEST
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove, a
prilikom vraćanja vratite ih na odgovarajuće mjesto. Kabel
napajanja u vozilu neće raditi ako nije ispravno spojen.
Ako vam se uređaj u vozilu ne puni, možda će biti potrebno
zamijeniti osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1 Odvijte završetak À.
2 Odvijte završetak, skinite srebrni vršak Á i izvadite osigurač
Â.
3 Umetnite novi brzi osigurač od 3 A.
4 Srebrni vršak postavite u završetak.
5 Zavijte završetak u kabel napajanja u vozilu Ã.
Montaža na upravljačku ploču
OBAVIJEST
Trajno ljepilo za montiranje iznimno je teško ukloniti nakon što
se primijeni.
Putem dodatnog montažnog diska možete montirati uređaj na
upravljačku ploču tako da budete sukladni s regulativom
određenih saveznih država. Više informacija potražite na stranici
www.garmin.com.
1 Očistite i osušite upravljačku ploču na koju postavljate disk.
2 Skinite pokrov s ljepljive površine na dnu diska.
3 Postavite disk na upravljačku ploču.
4 Skinite prozirnu plastičnu zaštitu s vrha diska.
5 Postavite vakuumski nosač na vrh diska.
6 Prebacite ručicu prema dolje (prema disku).
Skidanje uređaja, nosača i vakuumskog
nosača
2 Pritisnite karticu Karte.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Sigurnosne kamere
OBAVIJEST
Garmin nije odgovoran za točnost ili posljedice korištenja baze
podataka prilagođene točke interesa ili sigurnosnih kamera.
NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna u svim regijama ili na
svim modelima proizvoda.
U nekim područjima i na nekim modelima proizvoda dostupne
su informacije o sigurnosnim kamerama i ograničenjima brzine.
Idite na www.garmin.com/safetycameras kako biste provjerili
dostupnost i kompatibilnost ili kako biste kupili pretplatu za jedno
ažuriranje. Možete u bilo koje vrijeme kupiti novo područje ili
produžiti postojeću pretplatu.
Možete ažurirati sigurnosne kamere za postojeću pretplatu na
sigurnosne kamere na stranici http://my.garmin.com. Trebali
biste često ažurirati svoj uređaj kao biste dobili najnovije
podatke o sigurnosnim kamerama.
Za neke uređaje i regije sigurnosne kamere mogu biti uključene
s uređajem. Uključeni podaci ne uključuju ažuriranja niti
pretplatu.
Prilagođene točke interesa
Prilagođene točke interesa su prilagođene točke na karti. One
mogu sadržavati upozorenja koja vas obavještavaju ako ste
blizu određene točke ili ako putujete brže od određene brzine.
Instalacija softvera POI Loader
Na računalu možete stvarati ili preuzimati popise prilagođenih
točaka interesa i instalirati ih na uređaj putem softvera POI
Loader.
1 Idite na www.garmin.com/poiloader.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Upotreba datoteka pomoći programa POI Loader
Dodatne informacije o programu POI Loader potražite u datoteci
pomoći.
Dok je program POI Loader otvoren pritisnite Pomoć.
Pronalaženje prilagođenih točaka interesa
Prije traženja prilagođenih TI morate učitati prilagođene TI u
uređaj putem programa POI Loader (Instalacija softvera POI
Loader, stranica 18).
1 Odaberite Kamo? > Kategorije.
2 Idite do odjeljka Ostale kategorije i odaberite kategoriju.
Kupnja opreme
Idite na http://buy.garmin.com.
Skidanje uređaja s nosača
1 Pritisnite jezičak ili gumb za otpuštanje na nosaču.
2 Gurnite uređaj prema naprijed.
Specifikacije
Skidanje nosača s vakuumskog nosača
1 Nosač uređaja okrenite udesno ili ulijevo.
2 Pritisnite ga tako da se kuglica iz utora na vakuumskom
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7
Raspon radne
temperature
-20 ° do 55 °C (-4 ° do 131 °F)
Raspon temperature za
punjenje
0 ° do 45 °C (32 ° do 113 °F)
Izvor napajanja (CLA
adapter, motocikl ili
vanjsko napajanje)
8 – 28 V DC
Izvor napajanja (USB)
5 V ± 0,25 V
Trajanje baterije
Do 4 sata ovisno o upotrebi i postavkama
Vrsta baterije
Zamjenjiva litij-ionska baterija
nosaču otpusti iz nosača.
Skidanje vakuumskog nosača s vjetrobranskog stakla
1 Prebacite ručicu vakuumskog nosača prema sebi.
2 Povucite jezičak vakuumskog nosača prema sebi.
Kupnja dodatnih karata
1 Idite na stranicu s proizvodima na adresi (www.garmin.com).
18
Informacije o uređaju
Informacije o uređaju
Raspon napona baterije
3,5 V – 4,1 V
Protokol radijske
frekvencije
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz (za VIRB daljinski upravljač )
ANT od 2,4 GHz (za sustav za praćenje
tlaka u gumama)
®
®
Rješavanje problema
3 Priključite USB kabel u USB priključak na računalu i na
uređaju.
SAVJET: Uređaj treba biti priključen direktno u USB
priključak na računalu, a ne u USB razdjelnik.
Uređaj će se automatski uključiti i prijeći u način rada MTP ili
način rada za USB masovno skladištenje. Na zaslonu uređaja
pojavit će se slika uređaja priključenog na računalo.
Uređaj ne može primiti satelitske signale
• Provjerite je li GPS simulator isključen (Postavke navigacije,
stranica 16).
• Iznesite uređaj iz garaža i podalje od visokih zgrada i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Uređaj se ne puni u vozilu
• Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (Promjena
osigurača kabela napajanja vozila, stranica 18).
• Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod naponom.
• Provjerite je li unutarnja temperatura vozila između 0 ° i 45 °C
(između 32 ° i 113 °F).
• Provjerite je li se osigurač slomio u utičnici u vozilu.
Baterija se vrlo brzo prazni
• Smanjite svjetlinu zaslona (Postavke zaslona, stranica 16).
• Skratite vrijeme isteka zaslona (Postavke zaslona,
stranica 16).
• Smanjite glasnoću (Podešavanje glasnoće, stranica 3).
• Onemogućite Bluetooth bežičnu tehnologiju
(Onemogućavanje Bluetooth veze, stranica 17).
• Kad ga ne koristite, prebacite uređaj u mirovanje (Aktiviranje i
deaktiviranje stanja mirovanja, stranica 3).
• Ne izlažite uređaj ekstremnim temperaturama.
• Uređaj nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.
Izgleda kako indikator stanja baterije nije
precizan
1 Dopustite da se baterija isprazni do kraja.
2 Napunite uređaj do kraja bez prekidanja ciklusa punjenja.
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni pogon
na računalu
Na većini Windows računala uređaj se priključuje putem
protokola za prijenos medija (MTP). U načinu rada MTP uređaj
se prikazuje kao prijenosni uređaj, a ne kao prijenosni pogon.
Način rada MTP podržan je za računala Windows 7, Windows
Vista i Windows servisni paket XP 3 na kojima se nalazi
Windows Media Player 10.
®
Uređaj se ne prikazuje kao prijenosni uređaj
na računalu
Na Mac računalima i nekim Windows računalima uređaj se
povezuje pomoću načina rada za USB masovno skladištenje. U
načinu rada za USB masovno skladištenje uređaj se prikazuje
kao prijenosni pogon, a ne kao prijenosni uređaj. Windows
verzije prije Windows servisnog paketa XP 3 koriste način rada
za USB masovno skladištenje.
Uređaj se ne prikazuje niti kao prijenosni
uređaj niti kao prijenosni pogon na računalu
1 Iskopčajte USB kabel iz računala.
2 Isključite uređaj.
Rješavanje problema
19
Indeks
Simboli
2-D prikaz karte 8
3-D prikaz karte 8
A
adrese, traženje 5
alati karte 16
audio, točke blizine 17
B
baterija
maksimiziranje 19
postavljanje 1
problemi 19
punjenje 4, 17, 19
bežične slušalice 9
biranje 9
Bluetooth tehnologija 9
brisanje uparenog uređaja 10
omogućavanje 9
onemogućavanje 9, 17
postavke 17
brisanje
kategorije servisa 13
putovi 11
svi korisnički podaci 16
upareni Bluetooth uređaj 10
zapisi servisa 14
Brzo pretraživanje 4
Č
čišćenje dodirnog zaslona 17
čišćenje uređaja 17
D
Daljinski upravljač VIRB 13
datoteka, podržane vrste 15
datoteke, prijenos 15
dodaci, prilagođene točke interesa 18
G
Garmin Express 2
ažuriranje softvera 2
nadogradnja softvera 2
registriranje uređaja 2
Garmin Live usluge 10
pretplata na 10
Gdje sam? 5, 9
geocaching 5
glasovni odzivnik 9
gorivo, praćenje 7, 8
GPS 3, 4
gumbi na zaslonu 4
H
hands-free telefonski pozivi 9
I
ID broj 17
ID jedinice 17
informacije o putu, prikaz 8
izbjegavanja 16
brisanje 7
cesta 7
onemogućavanje 7
površina 7
prilagođavanje 7
značajke ceste 7
J
jačina zvuka, prilagođavanje 3
jezik
jezik govora 17
tipkovnica 17
K
kabeli
napajanje 17
nosač motocikla 1
20
kabeli napajanja 17
promjena osigurača 18
kamere, sigurnost 18
karta, podatkovno polje 8
karte 5, 6, 16
ažuriranje 2
kupnja 18
nadogradnja 2
prikaz ruta 8
razina pojedinosti 16
slojevi 8
tema 16
kompas 13
koordinate 5
korisnički podaci 15
brisanje 16
krađa, sprečavanje 18
L
licencni ugovori za krajnjeg korisnika 17
lokacije 4, 5, 13
nedavno pronađeno 5
postavljanje početne 5
pozivanje 9
simulirana 5
spremanje 5
traženje 4
trenutačno 5
trenutno 9
M
media player 11
memorijska kartica 15
postavljanje 15
microSD kartica. 15 Vidi i memorijska kartica
postavljanje 15
montaža uređaja
automobil 2
motocikl 1
skidanje s nosača 2, 18
upravljačka ploča 18
vakuumski nosač 18
montažni sklop 18
myGarmin, poruke 14
myTrends, rute 7
N
načini prijevoza 4
promjena 11
nadogradnja
karte 2
softver 2
nadolazi, traženje usluga 7
navigacija 6
postavke 16
pregled ruta 6
van ceste 7
navigacija van ceste 7
nedavno pronađene lokacije 5
nosač, skidanje 18
nosač motocikla, kabeli 1
O
odgovaranje na pozive 9
odredišta. Vidi lokacije
oprema 18
osigurač, promjena 18
P
parkiralište 5
posljednje mjesto 13
planer puta 11
uređivanje puta 11
početna točka
broj telefona 10
postavljanje lokacija 5
pozivanje 10
prelazak 5
uređivanje lokacije 5
podaci o putu, ponovno postavljanje 8
pogled na kartu 8
POI. 18 Vidi i točka interesa (POI)
POI Loader 18
pomoć. 10 Vidi i služba za korisničku podršku
ponovno postavljanje
podaci o putu 8
uređaj 3
popis skretanja 8
postavke 16, 17
postavke vremena 4, 17
postavke zaslona 16
postupanje s uređajem 17
povijest putovanja 17
povijest servisa
brisanje 13, 14
kategorije 13, 14
uređivanje 14
zapisi 13, 14
pozivi 9
biranje 9
kontakti 9
odgovaranje 9
početna točka 10
popis 10
poziv na čekanju 10
uspostavljanje 9
prečaci 4
brisanje 4
dodavanje 4
preimenovanje puta 11
prelazak na početnu točku 5
pretplate, Garmin Live usluge 10
prikaz karte
2-D 8
3D 8
prikaz križanja 8
prilagođavanje, izbjegavanja 7
prilagođavanje uređaja 16
prilagođene POI 18
prilagođene točke interesa 18
prometne, kamere 15
prometne informacije 14, 15, 17
alternativna ruta 14
kamere 15
karta 14
nezgode 15
podaci 15
trafficTrends 15
traženje zastoja 15
upozorenja 8
prometne kamere 15
pregled 15
promjena područja pretraživanja 4
punjenje uređaja 4, 17, 19
putno računalo, ponovno postavljanje
informacija 8
R
računalo
povezivanje 15
priključivanje 19
raskrižja, traženje 5
registracija proizvoda 2
registriranje uređaja 2
rješavanje problema 19
rute 11
dodavanje točke 6
izračun 6
myTrends 7
način izračuna 6, 16
pokretanje 5, 6
predloženo 7
pregled 6
preskakanje točke 6
prikaz na karti 8
zaustavljanje 7
S
satelitski signali
prikaz 4
primanje 3
Indeks
sigurnosne kamere, pretplate 18
simulirane lokacije 5
skidanje nosača 18
slojevi karte, prilagođavanje 8
slušalice, uparivanje 9, 10
služba za korisničku podršku 10
sljedeće skretanje 8
Smartphone Link 10
Garmin Live usluge 10
povezivanje 10
snimke zaslona 16
softver
ažuriranje 2
nadogradnja 2
verzija 17
specifikacije 18
spremanje, trenutna lokacija 5
spremljene lokacije 5, 6, 11
brisanje 6
kategorije 6
uređivanje 5
stanje mirovanja 3, 13
svjetlina 3
uvjeti na cesti 14
Z
zaobilasci 7
zapisnik puta, pregled 8
zaslon, svjetlina 3
zemljopisna širina i dužina 5
T
telefon, uparivanje 9, 10
telefonski imenik 9
telefonski pozivi 9
biranje 10
glasovno biranje 10
isključivanje zvuka 10
odgovaranje 9, 10
poziv na čekanju 10
tipka napajanja 3
tipkovnica 4
izgled 17
jezik 17
tlak u gumama
profili 12
senzori 12, 13
stanje mirovanja 13
upozorenja 13
točke interesa, prilagođeno 18
točke interesa (POI Loader) 18
točke interesa (POI)
dodaci 18
POI Loader 18
prilagođeno 18
točke s upozorenjem na blizinu, postavke 17
TracBack 12
trafficTrends 15
onemogućavanje 15
traka za pretraživanje 4
trase 12
traženje lokacija. 4 Vidi i lokacije
adrese 5
gradovi 5
kategorije 4
koordinate 5
raskrižja 5
traženje usluga, nadolazi 7
trenutna lokacija 9
U
uparivanje
brisanje uparenog uređaja 10
slušalice 9, 10
telefon 9
upozorenja, prometne informacije 8
upozorenje za nisku razinu goriva 8
upute 8
upute za vožnju 8
USB, prekid veze 15
uvjeti na cesti, vrijeme 14
V
vakuumski nosač 18
vraćanje postavki 17
vrijeme 14
radar 14
Indeks
21
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising