Garmin | zūmo® 590LM | Operating instructions | Garmin zūmo® 590LM Návod k obsluze

Garmin zūmo® 590LM Návod k obsluze
zūmo 590
®
Návod k obsluze
Červen 2015
Vytištěno na Tchaj-wanu
190-01706-41_0E
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu
společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku
vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu
naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
ANT , ANT+ , Garmin , logo společnosti Garmin, TracBack , VIRB a zūmo jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™, nüMaps Lifetime™ a trafficTrends™ jsou ochranné známky
společnosti Garmin s. r. o. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
®
®
®
®
®
®
Značka slova Bluetooth a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. microSD™ je
ochranná známka sdružení SD-3C. Windows je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích.
Mac je ochranná známka společnosti Apple Computer, Inc. PANDORA , logo Pandora a obchodní úprava Pandora jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky společnosti Pandora Media, Inc. Jsou používány se souhlasem.
®
®
®
®
Tento produkt obdržel certifikaci ANT+ . Seznam kompatibilních produktů a aplikací naleznete na adrese www.thisisant.com/directory.
®
Obsah
Začínáme......................................................................... 1
Instalace baterie ......................................................................... 1
Instalace zařízení na motocykl ................................................... 1
Informace o montážních napájecích kabelech ...................... 1
Instalace základny držáku na řidítka ...................................... 1
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na
motocykl ................................................................................. 2
Připojení základní desky k základně držáku na řídítka .......... 2
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na motocyklu ....... 2
Instalace zařízení do automobilu ................................................ 2
Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na motocyklu ................. 2
Podpora a aktualizace ................................................................ 3
Nastavení Garmin Express .................................................... 3
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express .................................................................................. 3
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku .............. 3
Vypnutí zařízení .......................................................................... 3
Vynulování zařízení ............................................................... 3
Nastavení jasu obrazovky ........................................................... 3
Úprava hlasitosti ......................................................................... 3
Ikony stavové lišty ....................................................................... 4
Příjem signálů GPS ................................................................ 4
Režimy přepravy .................................................................... 4
Informace o baterii ................................................................. 4
Nastavení času ...................................................................... 4
Používání tlačítek na displeji ...................................................... 4
Používání klávesnice na displeji ................................................. 4
Informace o zkratkách ................................................................ 4
Přidání zkratky ....................................................................... 4
Odebrání zkratky .................................................................... 4
Hledání poloh.................................................................. 4
Polohy ......................................................................................... 4
Hledání pozice podle kategorie ............................................. 4
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání ......... 4
Změna oblasti vyhledávání .................................................... 5
Nástroje pro hledání ................................................................... 5
Hledání adresy ....................................................................... 5
Hledání křižovatky .................................................................. 5
Hledání města ........................................................................ 5
Hledání polohy pomocí souřadnic ......................................... 5
Zahájení trasy s použitím mapy ............................................. 5
Uložení domovské destinace ...................................................... 5
Cesta domů ............................................................................ 5
Úprava informací o domovské destinaci ................................ 5
Hledání naposledy nalezených cílů ............................................ 5
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic ................. 5
Hledání parkoviště ...................................................................... 5
Nastavení simulované pozice ..................................................... 5
Ukládání poloh ............................................................................ 6
Uložení polohy ....................................................................... 6
Uložení aktuální pozice .......................................................... 6
Zahájení trasy k oblíbené poloze ........................................... 6
Úprava oblíbené polohy ......................................................... 6
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze .................................... 6
Sdílení uložené polohy .......................................................... 6
Odstranění oblíbené polohy ................................................... 6
Navigace.......................................................................... 6
Zahájení trasy ............................................................................. 6
Změna režimu pro výpočet trasy ............................................ 6
Náhled více tras ..................................................................... 6
Zahájení trasy k oblíbené poloze ........................................... 6
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic ................................. 6
Vaše trasa na mapě .................................................................... 6
Obsah
Používání mapy ..................................................................... 7
Přidání bodu k trase ............................................................... 7
Přeskočení bodu na trase ...................................................... 7
Použití objížďky ...................................................................... 7
Zastavení trasy ...................................................................... 7
Používání navržených tras ..................................................... 7
Informace o funkci Po cestě ....................................................... 7
Hledání nadcházejících bodů zájmu ...................................... 7
Funkce vyhnutí se silnicím .......................................................... 7
Informace o vlastních objížďkách ............................................... 7
Objížďka oblasti ..................................................................... 7
Objížďka cesty ....................................................................... 7
Deaktivování vlastních objížděk ............................................. 7
Odstranění vlastních objížděk ................................................ 8
Navigace mimo silnice ................................................................ 8
Sledování paliva ......................................................................... 8
Zapnutí sledování paliva ........................................................ 8
Nastavení varování na nedostatek paliva .............................. 8
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž ............................... 8
Zapnutí dynamických zastávek na tankování ........................ 8
Stránky mapy .................................................................. 8
Přizpůsobení mapy ..................................................................... 8
Přizpůsobení vrstev mapy ...................................................... 8
Zobrazení protokolu cesty ...................................................... 8
Změna datového pole mapy .................................................. 8
Změna perspektivy mapy ....................................................... 8
Zobrazení aktivity na trase .......................................................... 8
Zobrazení seznamu odboček ................................................. 8
Zobrazení další odbočky ........................................................ 8
Prohlížení křižovatek .............................................................. 9
Zobrazení dopravních upozornění ......................................... 9
Zobrazení stránky Informace o cestě ..................................... 9
Zobrazení aktuálních informací o poloze .................................... 9
Vyhledání služeb v okolí ........................................................ 9
Získání popisu trasy do aktuální polohy ................................ 9
Funkce handsfree........................................................... 9
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth ................................. 9
Informace o bezdrátové soupravě headset ................................ 9
Párování bezdrátové soupravy headset ................................ 9
Informace telefonování pomocí sady handsfree ......................... 9
Párování telefonu ................................................................... 9
Uskutečnění hovoru ............................................................. 10
Příjem hovoru ....................................................................... 10
Použití historie volání ........................................................... 10
Používání možností v průběhu hovoru ................................ 10
Uložení telefonního čísla domů ........................................... 10
Párování dalších zařízení Bluetooth ......................................... 10
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth ............................ 10
Používání aplikací........................................................ 10
Používání nápovědy ................................................................. 10
Hledání v tématech nápovědy ............................................. 10
Smartphone Link ....................................................................... 10
Stažení aplikace Smartphone Link ...................................... 10
Připojení k aplikaci Smartphone Link ................................... 11
Garmin služby Live .............................................................. 11
Plánování cesty ........................................................................ 11
Plánování cesty .................................................................... 11
Změna režimů přepravy na cestě ........................................ 11
Navigace k uložené cestě .................................................... 11
Úprava uložené cesty .......................................................... 11
Sdílení cest .......................................................................... 11
Vytvoření trasy pro okružní cestu ............................................. 11
Media Player ............................................................................. 12
Výměna zdroje médií ........................................................... 12
Služba Pandora ........................................................................ 12
i
Stažení aplikace Pandora .................................................... 12
Používání služby Pandora ................................................... 12
Ladění stanice ...................................................................... 12
Prošlé trasy ............................................................................... 12
Zobrazení informací o prošlé trase ...................................... 12
TracBack® ................................................................................ 12
Sledování poslední prošlé trasy ........................................... 12
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty ............................. 12
Tlak v pneumatikách ................................................................. 12
Nastavení snímačů tlaku ...................................................... 13
Instalace snímačů na pneumatiky ....................................... 13
Výstrahy tlaku v pneumatikách ............................................ 13
Režim spánku snímače tlaku v pneumatikách ..................... 13
Používání kompasu .................................................................. 13
Dálkové ovládání VIRB ............................................................. 13
Ovládání akční kamery VIRB ............................................... 14
Nalezení posledního parkovacího místa .................................. 14
Zobrazení předchozích tras a cílů ............................................ 14
Zaznamenávání historie servisu ............................................... 14
Přidání kategorií servisu ...................................................... 14
Odstranění kategorií servisu ................................................ 14
Přejmenování kategorií servisu ............................................ 14
Odstranění záznamů servisu ............................................... 14
Úprava záznamu servisu ..................................................... 14
Zobrazení předpovědi počasí ................................................... 14
Zobrazení počasí poblíž jiného města ................................. 14
Zobrazení meteorologického radaru .................................... 14
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí ....................... 14
Kontrola stavu vozovky ........................................................ 14
Zobrazení zpráv myGarmin ...................................................... 14
Doprava ......................................................................... 15
Doprava na vaší trase ............................................................... 15
Zobrazení nadcházející dopravy .......................................... 15
Objížďka zpoždění na trase ................................................. 15
Zobrazení dopravy na mapě ................................................ 15
Doprava ve vaší oblasti ............................................................ 15
Vyhledávání dopravních nehod ........................................... 15
Zobrazení dopravní nehody na mapě .................................. 15
Porozumění dopravním informacím .......................................... 15
Informace o dopravních kamerách ........................................... 15
Uložení dopravní kamery ..................................................... 15
Zobrazení dopravní kamery ................................................. 15
trafficTrends™ .......................................................................... 15
Deaktivace funkce trafficTrends ........................................... 15
Zapnutí možnosti Doprava ................................................... 15
Nastavení dopravy .................................................................... 17
Nastavení jednotek a času ....................................................... 17
Nastavení jazyka a klávesnice .................................................. 17
Nastavení zařízení a soukromí ................................................. 17
Nastavení varovných bodů ....................................................... 18
Obnovení nastavení ................................................................. 18
Dodatek ......................................................................... 18
Napájecí kabely ........................................................................ 18
Nabíjení zařízení .................................................................. 18
Péče o zařízení ......................................................................... 18
Čištění vnějšího krytu ........................................................... 18
Čištění dotykové obrazovky ................................................. 18
Zabránění krádeži ................................................................ 18
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla ...................... 18
Montáž na palubní desku ......................................................... 18
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku ........................ 18
Vyjmutí zařízení z kolébky ................................................... 18
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku .................................. 18
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla ........................... 18
Nákup doplňkových map .......................................................... 19
Bezpečnostní kamery ............................................................... 19
Uživatelské body zajmu ............................................................ 19
Instalace softwaru POI Loader ............................................. 19
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader ......... 19
Hledání bodů zájmu ............................................................. 19
Zakoupení příslušenství ............................................................ 19
Informace o zařízení ..................................................... 19
Technické údaje ........................................................................ 19
Odstranění problémů................................................... 19
Zařízení nevyhledává satelitní signály. ..................................... 19
Zařízení se ve vozidle nenabíjí ................................................. 19
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá ........................................ 19
Indikátor baterie je nepřesný .................................................... 19
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná
jednotka .................................................................................... 19
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné
zařízení ..................................................................................... 20
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné
zařízení, ani jako vyměnitelný disk ........................................... 20
Rejstřík .......................................................................... 21
Správa dat..................................................................... 15
Správa dat ................................................................................ 15
Typy souborů ............................................................................ 15
Informace o paměťových kartách ............................................. 16
Instalace paměťové karty ..................................................... 16
Připojení zařízení k počítači ...................................................... 16
Přenos dat z počítače ............................................................... 16
Odpojení kabelu USB .......................................................... 16
Odstranění souborů .................................................................. 16
Přizpůsobení zařízení................................................... 16
Nastavení mapy a vozidla ......................................................... 16
Aktivace map ....................................................................... 16
Přizpůsobení nástrojů mapy ................................................ 16
Nastavení navigace .................................................................. 16
Nastavení režimu výpočtu .................................................... 17
Vyhnout se placeným silnicím .............................................. 17
Vyhnout se použití dálniční známky .................................... 17
Nastavení displeje .................................................................... 17
Bluetooth Nastavení ................................................................. 17
Deaktivování Bluetooth ........................................................ 17
ii
Obsah
Začínáme
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Zařízení musí být na motocyklu instalováno na vhodném a
bezpečném místě podle toho, jaké jsou dostupné zdroje
napájení a bezpečné vedení kabelů.
Instalace baterie
1 Otočte kroužek krytu přihrádky na baterie proti směru
hodinových ručiček a odstraňte kryt přihrádky na baterie.
À
Á
Kolébka na motocykl
Vodiče s vloženou pojistkou pro připojení napájení (k napájení
z motocyklu)
Instalace základny držáku na řidítka
Zařízení nabízí součásti pro dvě možnosti instalace držáku na
řidítka. Vlastní držáky vyžadují další součásti
(http://www.ram-mount.com).
2 Najděte lithium-iontovou baterii v balení výrobku.
3 V případě potřeby vložte do zařízení kartu microSD™ À.
4 Vložte baterii, přičemž kabel nechte nahoře.
5 Konektor baterie Á zasuňte do portu baterie Â.
Instalace U šroubu a základny držáku na řídítka
1 Nasaďte U šroub À okolo řídítek Á a protáhněte konce
základnou držáku na řídítka Â.
2 Upevněte základnu utažením matic.
POZNÁMKA: Doporučený točivý moment je 50 silových liber
na palec (5,65 N-m). Nepřekračujte točivý moment
80 silových liber na palec (9,04 N-m).
Připojení základní desky k držáku na konzoli pro spojku
nebo brzdu
1 Odšroubujte dva šrouby, které jsou z výroby umístěny na
držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu À.
6 Zavřete kryt přihrádky na baterie a utáhněte kroužek krytu
přihrádky na baterie.
Instalace zařízení na motocykl
Informace o montážních napájecích kabelech
VAROVÁNÍ
Společnost Garmin důrazně doporučuje, aby zařízení
instalovala zkušená osoba kvalifikovaná v oboru elektrických
systémů. Nesprávné zapojení napájecího kabelu může vést
k poškození vozidla nebo baterie a může způsobit zranění osob.
POZNÁMKA: Součástí balení jsou 1/4 palcové standardní
šrouby a šrouby M6. Velikost šroubů od výrobce musí
odpovídat šroubům držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
2 Nové šrouby Á protáhněte základnou držáku na řidítka  a
držáku na konzoli pro spojku nebo brzdu.
3 Upevněte základnu utažením šroubů.
®
Začínáme
1
Připojení základní desky k držáku pro instalaci na
motocykl
POZNÁMKA
Přímý, trvalý kontakt se základní deskou nebo jakoukoli jinou
částí motocyklu může držák časem poškodit. Abyste předešli
tomuto způsobu poškození, musíte umístit montážní podložky
mezi držák a základní desku a zkontrolovat, zda se žádná
z částí zařízení nebo držáku nedotýká motocyklu.
1 Protáhněte šrouby s kulatou hlavou M4 × 20 mm À
podložkami Á, kolébkou, vymezovacími prvky  a základní
deskou Ã.
2 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
3 Pokud západka v horní části držáku zůstane po vložení
zařízení nahoře, zatlačte ji dolů.
Instalace zařízení do automobilu
2 Utáhněte matice a bezpečně připevněte základní desku.
Připojení základní desky k základně držáku na řídítka
1 Zarovnejte základnu držáku na řídítka À s kuličkou základní
desky Á pomocí ramene se dvěma zásuvkami Â.
POZNÁMKA
Před instalací zařízení si prověřte místní zákony týkající se
instalace na čelní sklo.
VAROVÁNÍ
Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo
možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému
vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj
na přímém slunečním světle.
Nepoužívejte přísavný držák na motocyklu.
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
1 Zapojte napájecí kabel do automobilu À do konektoru Á na
držáku.
2 Zasuňte každou kuličku do ramene se dvěma zásuvkami.
3 Mírně utáhněte knoflík.
4 Upravte polohu tak, aby zajišťovala optimální sledování a
obsluhu.
5 Upevněte držák utažením knoflíku.
Instalace zařízení do držáku pro instalaci na
motocyklu
1 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
2 Z přísavného držáku odstraňte čirý plastový kryt.
3 Čelní sklo a přísavný držák očistěte a vysušte hladkou
tkaninou.
4 Přitiskněte přísavný držák  na čelní sklo a současně otočte
páčku à dozadu směrem k čelnímu sklu.
5 Zaklapněte kolébku Ä do úchytu na přísavném držáku.
6 Spodní část zařízení upevněte do kolébky.
7 Naklánějte zařízení zpět, dokud nezapadne na své místo.
8 Druhý konec napájecího kabelu do automobilu zapojte do
elektrické zásuvky.
Vyjmutí zařízení z držáku pro instalaci na
motocyklu
1 Stiskněte uvolňovací tlačítko na boční straně držáku.
2 Vyjměte zařízení.
2
Začínáme
Podpora a aktualizace
Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup
k následujícím službám pro zařízení Garmin. Některé služby
nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.
• Registrace produktu
• Návody k produktům
• Aktualizace softwaru
• Aktualizace map a hřišť
• Vozidla, hlasy a další doplňky
• Chcete-li nainstalovat všechny dostupné aktualizace,
klikněte na možnost Instalovat vše.
• Chcete-li nainstalovat pouze jednu aktualizaci, klikněte na
možnost Zobrazit podrobnosti a vyberte požadovanou
aktualizaci.
Nastavení Garmin Express
1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin
Express
Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
map a softwarů pro vaše zařízení, můžete použít software
Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná
mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále
vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba
Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows a Mac .
1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com
/express.
®
®
Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do
vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento
proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení
k internetu.
Přechod do režimu spánku a ukončení
režimu spánku
Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud
se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi
málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.
TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení
přepnete do režimu spánku.
Stiskněte zapínací tlačítko À.
2 Vyberte možnost:
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows,
vyberte možnost Soubor ke stažení pro systém
Windows.
• Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte
možnost Soubor ke stažení pro systém Mac.
3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na
obrazovce a dokončete instalaci.
4 Spusťte aplikaci Garmin Express.
5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.
Vypnutí zařízení
1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí
výzva.
Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko
uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu
spánku.
2 Vyberte možnost Vypnout.
Vynulování zařízení
Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.
Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.
Nastavení jasu obrazovky
6 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.
7 Klikněte na možnost Přidat zařízení.
8 Postupujte podle pokynů na obrazovce pro přidání zařízení
do aplikace Garmin Express.
Po dokončení nastavení vyhledá aplikace Garmin Express
mapy a aktualizace pro vaše zařízení.
9 Vyberte možnost:
Začínáme
1 Vyberte možnost Nastavení > Displej > Jas.
2 Pomocí posuvníku upravte jas.
Úprava hlasitosti
Než budete moci upravit hlasitost, musíte připojit zařízení
k napájenému držáku nebo soupravě headset pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth .
1 Vyberte možnost Hlasitost.
2 Vyberte možnost:
• Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
®
3
• Volbou možnosti
• Volbou možnosti
zařízení ztlumíte.
otevřete další možnosti.
Ikony stavové lišty
Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na
stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou
některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další
informace.
Stav signálu GPS
Stav technologie Bluetooth(zobrazuje se, pokud je zapnuta
funkce Bluetooth)
Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace
v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ (Nastavení jazyka a
klávesnice, strana 17).
• Výběrem ikony odstraníte položku vyhledávání.
• Výběrem ikony
odstraníte znak.
• Výběrem ikony změníte režim jazyka klávesnice.
• Výběrem ikony
zadáte speciální znaky, například
interpunkční znaménka.
• Výběrem ikony změníte velikost znaků.
Informace o zkratkách
Indikátor režimu přepravy
Přidání zkratky
Aktuální čas
Stav baterie
Připojeno k aplikaci Smartphone Link
Teplota
Stav paliva
Příjem signálů GPS
Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona
na
stavové liště udává sílu signálu. Příjem satelitních signálů může
trvat několik minut.
1 Zapněte přístroj.
2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.
3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného
prostoru, dál od vysokých budov a stromů.
Zobrazení stavu signálu GPS
Na tři sekundy podržte tlačítko
Používání klávesnice na displeji
.
Režimy přepravy
Výpočet trasy a navigace se v závislosti na režimu přepravy
upravuje různým způsobem. Aktuální režim přepravy je označen
ikonou na stavové liště.
Režim Automobil
Režim Motocykl
Režim Mimo silnice
Volba režimu přepravy
Zvolte možnost
.
Informace o baterii
Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.
Ikona na stavové liště ukazuje stav interní baterie.
Nastavení času
1 V hlavním menu vyberte čas.
2 Vyberte možnost:
Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může
odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.
Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratek.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
2 Vyberte položku.
Odebrání zkratky
1 Zvolte možnost Kam vést? > > Odebrat zkratky.
2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
Hledání poloh
Polohy
Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy,
jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o
ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete
použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice,
města a křižovatky.
Hledání pozice podle kategorie
1 Zvolte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
4 Vyberte pozici.
Vyhledávání v kategorii
Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může
zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři
vybrané destinace.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 Vyberte kategorii nebo možnost Kategorie.
3 Vyberte kategorii.
4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.
• Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí
informací o systému GPS, vyberte možnost Automatické.
• Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru
nebo dolů.
Používání tlačítek na displeji
•
•
•
•
•
4
Volbou tlačítka
se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
Podržením tlačítka
se rychle vrátíte do hlavního menu.
Volbou tlačítka nebo zobrazíte více možností.
Podržením tlačítka nebo umožníte rychlejší procházení.
Volbou tlačítka
zobrazíte menu možností pro aktuální
obrazovku.
5 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro
vyhledávání
Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh
zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
Hledání poloh
2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost Zadejte hledanou
3
4
5
6
položku.
Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod
řádkem pro vyhledávání.
Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie
(např. „kina“).
• Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název
nebo jeho část.
• Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte
číslo domu a název ulice.
• Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte
číslo domu, název ulice, město a stát.
• Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
• Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice
zeměpisné šířky a délky.
Vyberte možnost:
• Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného
hledaného termínu, vyberte tento termín.
• Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali,
zvolte ikonu .
V případě nutnosti vyberte polohu.
Změna oblasti vyhledávání
1 V hlavním menu zvolte možnost Kam vést?.
2 Zvolte možnost Hledat v blízkosti:.
3 Zvolte možnost.
Nástroje pro hledání
Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh
prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.
Hledání adresy
POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na
mapových datech načtených v zařízení.
1 Vyberte možnost Kam vést?.
2 V případě potřeby vyberte možnost Hledat v blízkosti: a
změňte oblast vyhledávání (Změna oblasti vyhledávání,
strana 5).
3 Vyberte možnost Adresa.
4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
5 Vyberte adresu.
Hledání křižovatky
Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi,
silnicemi nebo jinými cestami.
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Křižovatky.
2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
3 Vyberte křižovatku.
Hledání města
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie > Města.
2 Vyberte možnost Zadejte hledanou položku.
3 Zadejte název města a zvolte možnost .
4 Vyberte město.
Hledání polohy pomocí souřadnic
Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky.
Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu
(geocaching).
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Souřadnice.
Hledání poloh
2 V případě potřeby vyberte možnost
a změňte formát
souřadnic nebo datum.
3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
4 Zvolte možnost Zobrazit na mapě.
Zahájení trasy s použitím mapy
Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast,
kterou chcete prohledat.
3 V případě potřeby výběrem ikony filtrujte zobrazené body
zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).
4 Vyberte možnost:
• Vyberte značku polohy.
• Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu
adresy.
5 Vyberte možnost Jet!.
Uložení domovské destinace
Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které
se vracíte nejčastěji.
1 Vyberte možnost Kam vést? > > Nastavit dom.
destinaci.
2 Vyberte možnost Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální
pozici nebo Naposledy nalezené.
Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.
Cesta domů
Zvolte možnost Kam vést? > Domů.
Úprava informací o domovské destinaci
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené > Domů.
2 Vyberte možnost .
3 Vyberte možnost > Upravit.
4 Zadejte změny.
5 Vyberte možnost Hot..
Hledání naposledy nalezených cílů
Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste nalezli.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Posl. nalez..
2 Vyberte pozici.
Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic
Zvolte možnost Kam vést? > Posl. nalez. >
Ano.
> Vymazat >
Hledání parkoviště
1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
2 Vyberte pozici parkoviště.
Nastavení simulované pozice
Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro
nastavení simulované pozice použít systém GPS.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Simulátor GPS.
2 V hlavním menu zvolte možnost Mapa.
3 Zvolte oblas dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
4 Zvolte popis pozice.
5 Zvolte možnost Nastavit pozici.
5
Ukládání poloh
Uložení polohy
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 4).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost Uložit.
5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost Hot..
Uložení aktuální pozice
1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
2 Zvolte možnost Uložit.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
4 Zvolte možnost OK.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Úprava oblíbené polohy
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost .
5 Vyberte možnost > Upravit.
6 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Název.
• Vyberte možnost Telefonní číslo.
• Vyberte možnost Kategorie a přiřaďte kategorie
k oblíbené poloze.
• Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené
polohy na mapě, zvolte možnost Změnit symbol mapy.
7 Upravte informace.
8 Vyberte možnost Hot..
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze
Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.
POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí,
dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost > Upravit > Kategorie.
5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Oddělujte je
čárkami.
6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
7 Vyberte možnost Hot..
Sdílení uložené polohy
Když si uložíte polohu, můžete ji sdílet s kompatibilními
zařízeními Garmin prostřednictvím bezdrátové technologie
Bluetooth nebo přes paměťovou kartu.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě potřeby vyberte kategorii.
3 Vyberte polohu.
4 Stiskněte tlačítko .
5 Stiskněte tlačítko > Sdílet.
6 Podle pokynů na obrazovce sdílejte údaje o poloze.
6
Odstranění oblíbené polohy
POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 Vyberte možnost > Odstranit uložená místa.
3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a
zvolte možnost Odstranit.
Navigace
Zahájení trasy
1 Vyhledejte polohu (Polohy, strana 4).
2 Vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Jet!.
Změna režimu pro výpočet trasy
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu. Režim výpočtu trasy má vliv
pouze na trasy pro automobily.
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
2 Vyberte možnost:
• Zvolte možnost Rychlejší čas, pokud chcete vypočítat
trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být
delší.
• Vyberte možnost Zatáčkovité silnice pro výpočet tras,
které se vyhnou dálnicím a použijí zatáčkovité silnice.
• Zvolte možnost Mimo silnice, pokud chcete vypočítat
trasy z bodu do bodu (bez silnic).
• Zvolte možnost Kratší vzdálenost, pokud chcete
vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat
déle.
Náhled více tras
1 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 4).
2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
3 Vyberte možnost Trasy.
4 Vyberte trasu.
Zahájení trasy k oblíbené poloze
1 Vyberte možnost Kam vést? > Oblíbené.
2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost Všechna
uložená místa.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
Volby trasy pomocí zatáčkovitých silnic
Zařízení může vypočítat trasy preferující zatáčkovité silnice.
Díky této funkci bude vaše cesta zábavnější, ale může se
prodloužit čas nebo vzdálenost k cíli.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů
zařízení. Tato funkce je závislá na vaší mapové oblasti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu >
Zatáčkovité silnice > Uložit.
2 Zahajte trasu.
Vaše trasa na mapě
POZNÁMKA
Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a
nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů
uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých
okolností.Společnost Garmin nepřejímá žádnou odpovědnost za
jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte
z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.
Navigace
Trasa je vyznačena purpurovou čárou. Kostkovaná vlajka
označuje váš cíl.
Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev,
šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se
odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne
nové popisy trasy.
Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole
zobrazující aktuální rychlostní limit.
Používání navržených tras
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu
polohu a zapnout funkci historie cestování (viz Nastavení
zařízení a soukromí, strana 17).
Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to
podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté,
co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha
zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou
dobou jízdy a dopravními informacemi.
Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel
navigace.
Informace o funkci Po cestě
Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase
nebo cestě, kterou jedete.
Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.
Benzín
Používání mapy
1 Vyberte možnost Mapa.
2 Vyberte libovolné místo na mapě.
3 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo
oddálení.
• Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever
nahoře a zobrazením 3-D.
• Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost
Restaurace
Ubytování
Toalety
Parkoviště
Banky a bankomaty
.
Přidání bodu k trase
Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.
1 Na mapě zvolte možnost > Kam vést?.
2 Vyhledejte polohu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost Jet!.
5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.
Přeskočení bodu na trase
Abyste mohli přeskočit bod na trase, musí probíhat navigace a
je nutné přidat nástroj pro přeskočení do nabídky nástrojů mapy
(Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 16).
Pokud se rozhodnete, že do dalšího bodu na trase nechcete jet,
můžete ho přeskočit. To zabrání zařízení, aby se vás pokusilo
navést zpět k vynechanému bodu. Tato funkce není k dispozici,
pokud je příští bod vaší cílovou destinací.
Na mapě zvolte možnost
> Přeskočit.
Použití objížďky
Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a
je nutné přidat nástroj pro změnu trasy do nabídky nástrojů
mapy (Přizpůsobení nástrojů mapy, strana 16).
Můžete použít objížďku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo
objížďku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se
setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném
stavu.
1 Na mapě vyberte možnost > Změnit trasu.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost
Objížďka podle vzdálenosti.
• Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost
Objížďka podle silnice.
Zastavení trasy
Na mapě zvolte možnost
Navigace
>
.
Hledání nadcházejících bodů zájmu
1 Na mapě vyberte možnost > Po cestě.
2 Vyberte kartu.
3 Vyberte bod zájmu.
Funkce vyhnutí se silnicím
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté
možnost Uložit.
Informace o vlastních objížďkách
Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky
cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zapínat nebo
vypínat.
Objížďka oblasti
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
3 Zvolte možnost Přidat obl. objížďky.
4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte
možnost Další.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
6 Vyberte možnost Hot..
Objížďka cesty
1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Zvolte možnost Přidat sil. pro obj..
3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete
vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
5 Vyberte možnost Hot..
Deaktivování vlastních objížděk
Uživatelskou objížďku můžete deaktivovat, aniž byste ji
odstranili.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
7
2 Vyberte objížďku.
3 Vyberte možnost
Zapnutí dynamických zastávek na tankování
> Vypnout.
Odstranění vlastních objížděk
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li odstranit všechny vlastní objížďky, zvolte
možnost .
• Chcete-li odstranit jednu vlastní objížďku, vyberte ji a
zvolte možnost
> Odstranit.
Pokud chcete zapnout funkci dynamických zastávek na
tankování, musí zařízení být v režimu motocyklu a umístěno do
držáku pro instalaci na motocyklu a musí být aktivní sledování
paliva.
Zařízení můžete nastavit tak, aby navrhovalo zastávky na
tankování podle odhadovaného rozsahu paliva.
Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Dynam.
zast. na tank..
Stránky mapy
Navigace mimo silnice
Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim
Mimo silnice.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.
Sledování paliva
Můžete své zařízení nastavit tak, aby odhadlo spotřebu paliva,
varovalo vás v případě, že se přiblížíte maximální odhadované
vzdálenosti paliva a navrhovalo zastávky na tankování podle
odhadovaného rozsahu paliva. Je-li zapnuté sledování paliva,
ikona označuje aktuální stav paliva.
Bílá: Sledování paliva je vypnuté nebo zařízení není připojeno
k držáku pro instalaci na motocyklu.
Zelená: Odhadovaný rozsah paliva je nad úrovní výstrahy
palivové nádrže.
Oranžová: Odhadovaný rozsah paliva je pod úrovní výstrahy
palivové nádrže.
Červená: Odhadovaná vzdálenost zbývající v nádrži je 0.
Zapnutí sledování paliva
Pokud chcete zapnout sledování paliva, musí zařízení být
v režimu motocyklu nebo režimu mimo silnice a umístěno do
držáku pro instalaci na motocyklu.
Pokud zapnete sledování paliva, zobrazí se na trasovém
počítači měřic paliva (Zobrazení stránky Informace o cestě,
strana 9).
1 Naplňte palivovou nádrž.
2 Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Sledování
paliva.
3 Vyberte možnost Vzdálenost na nádrž.
4 Zadejte vzdálenost, kterou vozidlo ujede na nádrž, a vyberte
možnost Hot..
Nastavení varování na nedostatek paliva
Zařízení můžete nastavit tak, aby vás varovalo, pokud je
v nádrži málo paliva.
POZNÁMKA: Aby se varování na nedostatek paliva zobrazilo,
musí být zařízení připojeno k držáku do motocyklu.
1 Zapnout sledování paliva (Zapnutí sledování paliva,
strana 8).
2 Vyberte možnost Upozornění palivové nádrže.
3 Zadejte vzdálenost a vyberte možnost Hot..
Pokud vám zbývá dostatek paliva na ujetí vzdálenosti, kterou
jste zadali, objeví se varování na nedostatek paliva na stránce
Mapa.
Přizpůsobení mapy
Přizpůsobení vrstev mapy
Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě,
například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte
možnost Uložit.
Zobrazení protokolu cesty
Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy
mapy.
2 Zaškrtněte políčko Protokol trasy.
Změna datového pole mapy
1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
3 Vyberte možnost Uložit.
Změna perspektivy mapy
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení
mapy jízdy.
2 Vyberte možnost:
• Volbou možnosti Trasa nahoře zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části
obrazovky.
• Volbou možnosti K severu zobrazíte mapu ve dvou
rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
• Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.
Zobrazení aktivity na trase
Zobrazení seznamu odboček
Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry
pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.
1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní
části mapy.
2 Vyberte odbočku.
Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí
se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.
Zobrazení celé trasy na mapě
1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.
2 Vyberte možnost > Mapa.
Vynulování spotřeby na palivovou nádrž
Zobrazení další odbočky
Když doplníte nádrž, vynulujte údaj o spotřebě na palivovou
nádrž. Získáte tak lepší přehled o zbývajícím palivu.
Vyberte možnost Aplikace > Nastavení paliva > Vynulovat
palivovou nádrž.
Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí
náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.
Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh,
ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.
8
Stránky mapy
Na mapě výběrem možnosti
mapě.
Prohlížení křižovatek
Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních
silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se
zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.
Výběrem možnosti
na mapě zobrazíte křižovatku, je-li
k dispozici.
Zobrazení dopravních upozornění
Během navigace po trase se na ukazateli navigace může
zobrazit dopravní upozornění.
Volbou upozornění zobrazíte další informace.
Zobrazení stránky Informace o cestě
Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost
a poskytuje statistické údaje o cestě.
POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení
zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.
Na mapě vyberte možnost Rychlost.
Vynulování informací o cestě
1 Na mapě vyberte možnost Rychlost.
2 Zvolte možnost > Vynulovat pole.
3 Vyberte možnost:
• Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost Vybrat vše.
Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první
stránce.
• Volbou možnosti Vynulovat data trasy vynulujete
informace v trasovém počítači.
• Volbou možnosti Vynulovat max. rychlost vynulujete
maximální rychlost.
• Volbou možnosti Vynulovat trasu B vynulujete počítač
kilometrů.
Zobrazení aktuálních informací o poloze
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací
o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového
volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.
Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
Vyhledání služeb v okolí
Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb
v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo
policejních stanice.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte kategorii.
Získání popisu trasy do aktuální polohy
Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální
poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.
1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
2 Vyberte možnost > Popis trasy ke mně.
3 Vyberte počáteční polohu.
4 Vyberte možnost Vybrat.
Funkce handsfree
Funkce handsfree
zobrazíte další odbočku na
Můžete připojit své zařízení k bezdrátovým sluchátkům a
poslouchat hlasové navigační výzvy prostřednictvím
sluchátek. Jsou-li sluchátka připojena k mobilnímu telefonu,
můžete volat a přijímat telefonní hovory pomocí zařízení a
sluchátek.
Zapnutí bezdrátové technologie Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Informace o bezdrátové soupravě headset
Pomocí bezdrátové technologie může vaše zařízení odesílat
zvukové výzvy navigace do bezdrátové soupravy headset. Další
informace naleznete na webových stránkách
http://www.garmin.com/bluetooth.
Párování bezdrátové soupravy headset
POZNÁMKA: Navigační výzvy a telefonní hovory může
současně přijímat jen jedna souprava headset. Multimediální
zvuk lze poslouchat ve dvou soupravách headset zároveň.
1 Umístěte soupravu headset a zařízení Bluetooth maximálně
do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Na soupravě headset zapněte bezdrátovou technologii
Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení Bluetooth.
4 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Po dokončení procesu spárování můžete zapnout nebo vypnout
funkce ovládání spárovaného bezdrátového sluchátkového
systému (Zapnutí a vypnutí funkcí sluchátek, strana 9).
Zapnutí a vypnutí funkcí sluchátek
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce spárovaných
sluchátek Bluetooth.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte spárovaná sluchátka Bluetooth.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li prostřednictvím sluchátek přijímat pokyny
z telefonu a navigační pokyny, vyberte možnost Telefon,
navigace.
• Chcete-li ve sluchátkách poslouchat přehrávání
mediálních souborů, vyberte možnost Média.
Informace telefonování pomocí sady
handsfree
POZNÁMKA: Přestože je podporována většina mobilních
telefonů a souprav headset a lze je tedy použít, nelze zaručit
použití každého konkrétního telefonu nebo soupravy headset.
Váš mobilní telefon nemusí nabízet všechny funkce.
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth lze zařízení připojit
k mobilnímu telefonu a bezdrátové soupravě headset a využívat
jako zařízení handsfree. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení
vybaveno technologií Bluetooth kompatibilní se zařízením,
navštivte stránky www.garmin.com/bluetooth.
Párování telefonu
1 Umístěte telefon a zařízení zūmo maximálně do vzdálenosti
10 m (33 stop) od sebe.
2 V telefonu zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth a
nastavte telefon tak, aby byl viditelný.
3 V zařízení zūmo vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
4 Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení
zūmo.
9
Po dokončení procesu spárování můžete zapnout nebo vypnout
funkce ovládání spárovaného smartphonu (Zapnutí a vypnutí
funkcí smartphonu, strana 10).
Zapnutí a vypnutí funkcí smartphonu
Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce spárovaného
smartphonu.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte spárovaný smartphone.
3 Vyberte jednu nebo více možností:
• Chcete-li prostřednictvím zařízení zūmo přijímat nebo
uskutečňovat telefonní hovory, vyberte možnost Telefonní
hovory.
• Chcete-li se připojit k aplikaci Smartphone Link ve
smartphonu, vyberte možnost Smartphone Link
(Smartphone Link, strana 10).
• Chcete-li ovládat přehrávání mediálních souborů ve
smartphonu prostřednictvím zařízení zūmo, vyberte
možnost Média (Media Player, strana 12).
• Chcete-li prostřednictvím zařízení zūmo ovládat
přehrávání internetového rádia Pandora ve smartphonu,
vyberte možnost Pandora® (Služba Pandora,
strana 12).
®
Uskutečnění hovoru
Vytáčení čísla
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Vytočit.
2 Zadejte číslo.
3 Zvolte možnost Vytočit.
Volání kontaktu z telefonního seznamu
Telefonní seznam se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění telefonního seznamu
může trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci
nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Telefonní seznam.
2 Vyberte kontakt.
3 Zvolte možnost Hovor.
Volání na polohu
1 Zvolte možnost Aplikace > Telefon > Procházet kategorie.
2 Vyberte bod zájmu.
3 Zvolte možnost Hovor.
Příjem hovoru
Při příjmu hovoru zvolte možnost Přijmout nebo Ignorovat.
Použití historie volání
Historie volání se do zařízení načte z telefonu při každém
připojení telefonu a zařízení. Zpřístupnění historie volání může
trvat několik minut. Některé telefony tuto funkci nepodporují.
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volaná čísla.
2 Vyberte kategorii.
Zobrazí se seznam hovorů, přičemž nahoře jsou poslední
hovory.
3 Vyberte hovor.
Používání možností v průběhu hovoru
1 V průběhu hovoru na mapě vyberte možnost
2 Vyberte možnost.
.
• Chcete-li zvuk přenést do telefonu, zvolte možnost
Telefon.
TIP: Tuto funkci můžete použít, pokud chcete vypnout
zařízení, ale nikoli přerušit hovor, nebo pokud potřebujete
soukromí.
10
TIP: Tuto funkci lze využít pro automatizované systémy,
například hlasovou poštu.
• Chcete-li ztlumit mikrofon, zvolte možnost Ztlumit.
• Chcete-li zavěsit, zvolte možnost Ukončit hovor.
Uložení telefonního čísla domů
TIP: Po uložení telefonního čísla domů lze číslo upravit úpravou
položky „Domů“ v seznamu oblíbených poloh (Úprava oblíbené
polohy, strana 6).
1 Vyberte možnost Aplikace > Telefon > > Nastavit číslo
domů.
2 Zadejte své telefonní číslo.
3 Vyberte možnost Hot..
Volání domů
Než budete moci zavolat domů, je nutné zadat telefonní číslo
domovské destinace.
Vyberte možnost Aplikace > Telefon > Volat domů.
Párování dalších zařízení Bluetooth
1 Umístěte soupravu headset nebo telefon a zařízení Bluetooth
maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop) od sebe.
2 V zařízení zapněte bezdrátovou technologii Bluetooth.
3 Na soupravě headset nebo telefonu zapněte bezdrátovou
technologii Bluetooth a zviditelněte ji pro ostatní zařízení
Bluetooth.
4 Na zařízení zvolte možnost Nastavení > Bluetooth >
Hledání zařízení.
Zobrazí se seznam blízkých zařízení Bluetooth.
5 Vyberte soupravu headset nebo telefon ze seznamu.
6 Vyberte možnost OK.
Odstranění spárovaného zařízení Bluetooth
Odstraněním spárovaného zařízení Bluetooth zabráníte jeho
automatickému připojení k zařízení zūmo v budoucnosti.
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte zařízení k odstranění.
3 Vyberte položku Zrušit párování zařízení.
Používání aplikací
Používání nápovědy
Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit
informace o používání zařízení.
Hledání v tématech nápovědy
Zvolte možnost Aplikace > Nápověda >
.
Smartphone Link
Smartphone Link je aplikace pro telefony, která umožňuje
synchronizovat data polohy s telefonem a získat přístup
k aktuálním informacím pomocí datového připojení telefonu.
Zařízení přenáší data z aplikace Smartphone Link
prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth. Aktuální
informace jsou k dispozici bezplatně a prostřednictvím plánů
předplatného Garmin služeb Live (Garmin služby Live,
strana 11).
Při každém připojení zařízení k aplikaci Smartphone Link se
uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují
s telefonem.
Stažení aplikace Smartphone Link
Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony.
Informace o kompatibilitě a dostupnosti získáte na webové
Používání aplikací
stránce www.garmin.com/smartphonelink nebo v obchodě
s aplikacemi.
Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi
do podporovaného telefonu.
Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské
příručce k telefonu.
Připojení k aplikaci Smartphone Link
Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji
nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.
1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link.
2 V zařízení vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
3 Zaškrtněte políčko Bluetooth.
4 Aktivujte v telefonu bezdrátovou technologii Bluetooth a
vyhledejte blízká zařízení Bluetooth.
Další informace naleznete v návodu k obsluze telefonu.
5 V telefonu vyberte ze seznamu blízkých zařízení své
zařízení.
6 Podle pokynů na displeji telefonu a v zařízení potvrďte žádost
o párování.
Ikona se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení
aplikace Smartphone Link.
Garmin služby Live
Abyste mohli používat služby Garmin Live, musí být zařízení
připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací
Smartphone Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link,
strana 11).
Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke
službám Garmin Live. Garmin Služby Live poskytují bezplatné a
předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení,
například o dopravní situaci a počasí.
Některé služby, jako je například počasí, jsou v zařízení
dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby, například
doprava, rozšiřují stávající navigační funkce na zařízení. U
funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se
zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link a zobrazí se pouze
tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci.
Předplatné služeb Garmin Live
Než si budete moci předplatit služby Garmin Live, je nutné do
telefonu nainstalovat aplikaci Smartphone Link.
1 Spusťte aplikaci Smartphone Link v telefonu (Připojení
k aplikaci Smartphone Link, strana 11).
2 Vyberte možnost Můj účet.
Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
3 Vyberte službu.
4 Vyberte cenu.
5 Vyberte možnost Předplatit.
6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte možnost Nová trasa.
3 Vyberte možnost Vybrat počáteční pozici.
4 Vyhledejte polohu (Hledání pozice podle kategorie, strana 4).
5 Vyberte možnost Vybrat.
6 Chcete-li přidat další polohy, vyberte možnost .
7 Vyberte možnost Další.
8 Vyberte možnost Uložit.
9 Zadejte název a vyberte možnost Hot..
Používání aplikací
Plánování cesty
Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu
s více cíli.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte trasu.
3 Vyberte polohu.
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Čas odjezdu.
• Vyberte možnost Čas příjezdu do cíle.
5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost Uložit.
6 Vyberte možnost Doba trvání.
7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost Uložit.
8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.
Změna režimů přepravy na cestě
Můžete změnit režimy přepravy použité pro projetí uložené
cesty.
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Zvolte trasu.
3 Vyberte možnost > Režim přepravy.
4 Vyberte režim přepravy.
5 Vyberte možnost Uložit.
Navigace k uložené cestě
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost Jet!.
4 Zadejte souřadnice svého cíle a vyberte možnost Spustit.
Úprava uložené cesty
1 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy.
2 Vyberte uloženou cestu.
3 Vyberte možnost .
4 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
• Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění
pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
• Vyberte možnost Odstranit trasu.
• Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě,
zvolte možnost Optimalizovat pořadí.
Sdílení cest
Můžete sdílet cesty s kompatibilními zařízeními Garmin pomocí
bezdrátové technologie Bluetooth.
1 Umístěte zařízení maximálně do vzdálenosti 10 m (33 stop)
od kompatibilního zařízení Garmin.
2 Vyberte možnost Aplikace > Plánovač trasy > > Sdílet >
Bluetooth.
3 Vyberte trasu a poté zvolte možnost Hot..
4 Vyberte zařízení ze seznamu a zvolte tlačítko OK.
Vytvoření trasy pro okružní cestu
Zařízení může vytvořit trasu pro okružní cestu pomocí zadané
počáteční polohy a vzdálenosti, doby nebo cíle.
1 Na domovské obrazovce vyberte možnost Aplikace >
Okružní cesta.
2 Vyberte možnost Počáteční poloha.
3 Vyberte možnost , vyberte polohu a vyberte možnost Vybrat.
4 Vyberte možnost Vlastnosti cesty.
11
5 Vyberte možnost:
• Vyberte možnost Vyberte vzdálenost a plánujte cestu
podle vzdálenosti.
• Vyberte možnost Vyberte dobu trvání a plánujte cestu
podle času.
• Vyberte možnost Vyberte cíl a plánujte cestu podle
zadané polohy.
Zadejte
vzdálenost, dobu trvání nebo cíl.
6
7 Vyberte možnost:
• Pokud jste zadali vzdálenost nebo dobu trvání, vyberte
možnost Hot. > Vypočítat.
• Pokud vyberete cíl, zvolte možnost Vybrat.
8 Vyberte trasu a stiskněte tlačítko Jet!.
Media Player
Přehrávač Media Player lze použít pouze v případě, že lze
hudbu přehrávat v dobré stereofonní kvalitě. Pokud používáte
soupravu headset, která nepodporuje protokol A2DP, nelze
přehrávač Media Player spustit.
Výběrem položky přehrajete aktuální skladbu.
Výběrem položky nastavíte hlasitost.
Jedním výběrem položky přehrajete aktuální skladbu od
začátku.
Dvojím výběrem položky přehrajete předchozí skladbu ze
seznamu skladeb.
Podržením položky převinete aktuální skladbu.
Výběrem položky přeskočíte aktuální skladbu.
Přidržením aktuální skladbu rychle převinete vpřed.
Výběrem položky pozastavíte aktuální skladbu.
Výběrem položky zopakujete seznam skladeb.
Výběrem položky náhodně přehrajete seznam skladeb.
Výběrem položky změníte zdroj médií.
Výměna zdroje médií
Můžete změnit zdroj pro přehrávání médií ve svém zařízení.
1 Vyberte možnost Aplikace > Media Player > .
2 Zvolte zdroj médií.
Služba Pandora
Pandora je bezplatná a osobní rádiová stanice, která nabízí
bezpracný, pestrý a nekončící zážitek z hudby. Integrace služby
Pandora vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení
s nainstalovanou aplikací Pandora. Více informací
o kompatibilních mobilních zařízeních naleznete na webových
stránkách www.pandora.com/everywhere/mobile.
POZNÁMKA: Služba Pandora momentálně dostupná ve
Spojených státech, Austrálii a na Novém Zélandu.
Stažení aplikace Pandora
Abyste službu Pandora mohli používat na svém zařízení, musíte
si stáhnout a nainstalovat aplikaci Pandora do svého
smartphonu.
1 Na kompatibilním smartphonu otevřete obchod s aplikacemi
a vyhledejte aplikaci Pandora.
2 Nainstalujte aplikaci Pandora.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro váš
smartphone nebo mobilní zařízení.
Používání služby Pandora
Abyste službu Pandora mohli používat, je nutné provést
párování kompatibilního smartphonu se zařízením (Párování
telefonu, strana 9).
1 V zařízení vyberte možnost Aplikace > Pandora®.
12
2 Připojte kompatibilní smartphone k zařízení.
3 Spusťte na smartphonu aplikaci Pandora.
4 Na zařízení zūmo vyberte možnost:
•
•
•
•
Chcete-li přehrát skladbu, vyberte možnost .
Chcete-li skladbu pozastavit, vyberte možnost .
Chcete-li skladbu přeskočit, vyberte možnost
.
Pokud vám skladba líbí a chcete si poslechnout jí
podobné, vyberte možnost .
• Pokud vám skladba nelíbí a už ji nechcete slyšet, vyberte
možnost .
Ladění stanice
1 Vyberte možnost Aplikace > Pandora®.
2 Vyberte ikonu .
3 Vyberte stanici.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy
obsahuje informace o zaznamenané trase, včetně času, polohy
a nadmořské výšky.
Zobrazení informací o prošlé trase
1 Vyberte možnost Aplikace > Ujeté trasy > Aktivní.
2 Vyberte prošlou trasu.
Prošlá trasa se zobrazí na mapě.
3 Vyberte ikonu .
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li uložit prošlou trasu, vyberte možnost Uložit
prošlou trasu.
• Chcete-li uložit prošlou trasu jako trasu, vyberte možnost
Uložit jako trasu.
• Chcete-li zobrazit graf nadmořské výšky, vyberte možnost
Profil nadmořské výšky.
TracBack
®
Sledování poslední prošlé trasy
Funkce TracBack pořizuje záznam vašich posledních pohybů.
Můžete sledovat svou poslední prošlou trasu zpět
k počátečnímu bodu.
1 Vyberte možnost Aplikace > TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost Jet!.
Uložení poslední prošlé trasy jako cesty
Svou poslední prošlou trasu můžete uložit jako trasy, kterou
můžete později navigovat pomocí plánovače trasy (Navigace
k uložené cestě, strana 11).
1 Vyberte možnost TracBack.
Na mapě se zobrazí poslední prošlé trasy.
2 Vyberte možnost > Uložit jako trasu.
3 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Tlak v pneumatikách
VAROVÁNÍ
Použití systému sledování tlaku v pneumatikách nenahrazuje
řádnou údržbu pneumatik a je odpovědností řidiče zajistit
správné nahuštění pneumatik i v případě, že podhuštění
nedosahuje úrovně aktivace výstrahy nízkého tlaku
v pneumatikách. Nezajištění správného tlaku v pneumatikách
může vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem s následkem
možného vážného poranění či usmrcení osob.
Používání aplikací
Systém sledování tlaku v pneumatikách Garmin je dostupný
jako samostatné příslušenství. Funkce tlaku v pneumatikách
není kompatibilní se všemi modely zūmo. Informace
o příslušenství a kompatibilitě naleznete na webu
www.garmin.com/zumo.
Nastavení snímačů tlaku
Před nastavením snímačů tlaku v pneumatikách musíte mít ke
každému snímači baterii a nálepky s čísly. Rovněž musíte mít
kompatibilní zařízení zūmo.
Snímače komunikují s kompatibilním zařízením zūmo
bezdrátově. Na svém zařízení zūmo tak můžete sledovat tlak
v pneumatikách a rovněž vám budou zobrazovány výstrahy.
1 Sejměte čepičku À ze snímače Á otáčením doleva.
2 Pokud jste do snímače již instalovali baterii, vyjměte ji.
3 Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > Tlak
4
5
6
7
v pneumatikách.
Vyberte profil vozidla, který odpovídá konfiguraci pneumatik
vašeho vozidla.
Dejte snímač do blízkosti zařízení zūmo.
Na zařízení zūmo vyberte číslo odpovídající pneumatice, se
kterou bude snímač spárován.
Do 30 sekund vložte baterii  do pouzdra na baterii Ã
snímače, aby kladný pól směřoval nahoru.
Instalace snímačů na pneumatiky
VAROVÁNÍ
Systém sledování tlaku v pneumatikách lze používat pouze
s kovovými ventily. Instalace snímačů tlaku v pneumatikách na
nekovové ventily pneumatik může vést k poškození pneumatiky
nebo ventilu s následkem možného vážného poranění či
usmrcení osob.
POZNÁMKA
Abyste předešli možnému poškození snímačů či vozidla,
zajistěte, aby žádný z instalovaných snímačů nepřekážel
brzdám vozidla, součástem odpružení ani jinému instalovanému
vybavení. Pokud instalovaný snímač koliduje s jiným
instalovaným vybavením, vozidlo s takto instalovaným
snímačem neprovozujte.
Abyste předešli možným vibracím pneumatiky a jejímu
nechtěnému opotřebení na některých vozidlech, bude možná
potřeba po instalaci snímače vyrovnat pneumatiky vozidla.
Než nainstalujete snímače na pneumatiky, je třeba provést
instalaci snímačů ve shodě se zařízením zūmo.
1 Odšroubujte čepičky z ventilů pneumatik vašeho vozidla.
2 Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > Tlak
v pneumatikách, tím zobrazíte schéma profilu vozidla.
3 Na ventily pneumatik instalujte snímače a utáhněte je
doprava.
POZNÁMKA: Každý snímač je třeba nainstalovat na
odpovídající pneumatiku v souladu se schématem profilu
vozidla a nálepkami s čísly nalepenými při nastavování
snímačů.
4 Rukou otočte kola, abyste ověřili dostatečný prostor okolo
snímačů a že nekolidují s vybavením vozidla.
Výstrahy tlaku v pneumatikách
Zařízení poskytuje upozornění prostřednictvím zpráv, ikon na
mapě a symbolů zobrazených v aplikaci věnované tlaku
v pneumatikách.
Pokud se u snímače vyskytuje výstraha, číslo odpovídající
pneumatiky bude v aplikaci pro tlak v pneumatikách zobrazeno
červeně. Symboly pod číslem jsou červené a indikují aktivní
výstrahu pro daný snímač.
Nízký tlak v pneumatice
Nízké napětí baterie snímače
Snímač není připojen
Režim spánku snímače tlaku v pneumatikách
Zařízení zūmo vyhledá snímač a po úspěšném spárování
zobrazí zprávu s potvrzením.
TIP: Pokud nedojde k úspěšnému spárování se snímačem,
vyjměte ze snímače baterii a zopakujte krok 6 a 7.
8 Zadejte doporučený tlak pneumatiky.
9 Zadejte minimální tlak pneumatiky.
Zařízení zūmo aktivuje výstrahu nízkého tlaku, když snímač
zaznamená hodnotu tlaku v pneumatice pod danou
hodnotou.
10 Vraťte zpět čepičku snímače a zcela ji utáhněte.
11 Připevněte na snímač nálepku s číslem, které odpovídá číslu
pneumatiky vybranému v kroku 6.
12 Tento postup opakujte i pro zbývající snímače.
Používání aplikací
Zaparkujete-li vozidlo a vypnete zūmo zařízení, snímač tlaku
v pneumatikách po několika minutách přejde do úsporného
režimu spánku. V režimu spánku snímač do zařízení zūmo
nevysílá žádné informace. V takovém případě může zařízení
zūmo hlásit odpojení snímače.
Jakmile se vozidlo pohne, snímač ukončí režim spánku
a automaticky se znovu spojí se zařízením zūmo. Opětovné
připojení může trvat až 30 sekund.
Používání kompasu
POZNÁMKA: Aby kompas mohl určit směr, musí se pohybovat.
Můžete navigovat pomocí kompasu GPS.
Vyberte možnost Aplikace > Kompas.
Dálkové ovládání VIRB
Funkce dálkového ovládání VIRB vám umožní ovládat akční
kameru VIRB na dálku. VIRB Akční kameru můžete zakoupit na
webové stránce www.garmin.com/VIRB.
®
13
Ovládání akční kamery VIRB
Než budete moci využít funkci dálkového ovládání VIRB, musíte
aktivovat nastavení dálkového ovládání fotoaparátu VIRB. Další
informace naleznete v návodu k obsluze zařízení VIRB.
1 Zapněte kameru VIRB.
2 Na zařízení zūmo vyberte možnost Aplikace > Dál. ov. VIRB
> Připojit.
3 Počkejte, až se zařízení připojí ke kameře VIRB.
4 Vyberte možnost:
• Chcete-li nahrát video, vyberte možnost Spustit záznam.
• Chcete-li ukončit nahrávání videa, vyberte možnost
Ukončit záznam.
• Chcete-li pořídit fotografii, vyberte možnost Snímek.
Nalezení posledního parkovacího místa
Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do
vozila, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.
Zvolte možnost Aplikace > Poslední místo.
Zobrazení předchozích tras a cílů
Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci
historie cestování (viz část Nastavení zařízení a soukromí,
strana 17).
Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se
zastavili.
Vyberte možnost Aplikace > Historie cestování.
Zaznamenávání historie servisu
Po provedení servisu nebo údržby vozidla můžete zaznamenat
datum nebo odečet počítače kilometrů. V zařízení je k dispozici
několik kategorií servisu. Můžete také přidat vlastní kategorie
(Přidání kategorií servisu, strana 14).
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost Přidat záznam.
4 Zadejte odečet počítače kilometrů a zvolte možnost Další.
5 Zadejte poznámku (volitelné).
6 Vyberte možnost Hot..
Přidání kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Přidat kategorii.
3 Zadejte název kategorie a vyberte možnost Hot..
Odstranění kategorií servisu
Odstraníte-li kategorii servisu, odstraní se rovněž všechny
záznamy servisu v dané kategorii.
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte možnost > Odstranit kategorie.
3 Vyberte kategorie služeb k odstranění.
4 Vyberte možnost Odstranit.
Přejmenování kategorií servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii určenou k přejmenování.
3 Vyberte možnost > Přejmenovat kategorii.
4 Zadejte název a zvolte možnost Hot..
Odstranění záznamů servisu
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii servisu.
3 Vyberte možnost > Odstranit záznamy.
14
4 Vyberte záznamy servisu určené k odstranění.
5 Vyberte možnost Odstranit.
Úprava záznamu servisu
Můžete upravit poznámku, odečet počítače kilometrů a datum
záznamu služby.
1 Vyberte možnost Aplikace > Historie servisu.
2 Vyberte kategorii.
3 Vyberte pole.
4 Zadejte novou informaci a zvolte možnost Hot..
Zobrazení předpovědi počasí
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11). Tato
funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 Vyberte den.
Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.
Zobrazení počasí poblíž jiného města
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální pozice.
2 Vyberte možnost:
• Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte
město v seznamu.
• Chcete-li přidat oblíbené město, vyberte možnost Přidat
město a zadejte název města.
Zobrazení meteorologického radaru
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou
radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu
počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém
okolí, například déšť, sněžení a bouřky.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Meteorologický radar.
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit
upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu
upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného
města.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Upozornění na nepříznivé počasí.
Kontrola stavu vozovky
Chcete-li používat tuto funkci, je nutné pomocí aplikace
Smartphone Link zakoupit službu Rozšířené informace o počasí.
1 Vyberte možnost Aplikace > Počasí.
2 V případě potřeby vyberte město.
3 Vyberte možnost > Silniční podmínky.
Zobrazení zpráv myGarmin
Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno
k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone
Link (Připojení k aplikaci Smartphone Link, strana 11). Tato
funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na
aktualizace softwaru a map.
Používání aplikací
1 Vyberte možnost Aplikace > myGarmin™.
Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně
myGarmin počet nepřečtených zpráv.
2 Vyberte předmět zprávy.
Zobrazí se celá zpráva.
Doprava
POZNÁMKA
Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo
aktuálnost dopravních informací.
Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či
zemích. Další informace o dopravě a oblastech pokrytí
naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.
• Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se
vyskytují dopravní události po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
• Aby mohlo zařízení přijímat dopravní informace, musí být
připojeno k aplikaci Smartphone Link s aktivním předplatným
dopravních informací.
Doprava na vaší trase
Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí
upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se
zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají
používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace
naleznete v části Nastavení dopravy (Nastavení dopravy,
strana 17). Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud
neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky
přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.
Zobrazení nadcházející dopravy
Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase
nebo cestě, kterou jedete.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu
na pravé straně mapy.
2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.
Objížďka zpoždění na trase
Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte
přijímat dopravní informace.
Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se
zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto
možnost v dopravních nastaveních zakázali (Nastavení dopravy,
strana 17), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.
1 Během navigace po trase zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Jiná trasa, pokud je k dispozici.
3 Vyberte možnost Jet!.
Zobrazení dopravy na mapě
Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a
zpoždění na blízkých silnicích.
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 V případě potřeby vyberte možnost > Legenda a zobrazte
si legendu na mapě dopravy.
Doprava ve vaší oblasti
Vyhledávání dopravních nehod
1 V hlavním menu vyberte možnost Aplikace > Doprava.
2 Vyberte možnost > Dopravní události.
3 Vyberte položku ze seznamu.
4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody
Zobrazení dopravní nehody na mapě
.
1 Na mapě dopravy vyberte možnost
2 Vyberte nehodu.
Porozumění dopravním informacím
Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě
dopravy.
1 Na mapě zvolte možnost > Doprava.
2 Vyberte možnost Legenda.
Informace o dopravních kamerách
Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na
hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery,
které chcete zobrazovat pravidelně.
Uložení dopravní kamery
Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby
photoLive a zařízení musí být připojeno k podporovanému
smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link
(Smartphone Link, strana 10).
Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte možnost Stisknutím přidejte.
3 Vyberte silnici.
4 Vyberte křižovatku.
5 Vyberte možnost Uložit.
Zobrazení dopravní kamery
Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit
(Uložení dopravní kamery, strana 15).
1 Vyberte možnost Aplikace > photoLive.
2 Vyberte kameru.
trafficTrends™
Po trafficTrends zapnutí funkce zařízení využívá k výpočtu
efektivnějších tras dopravní informace z minulosti.
POZNÁMKA: Na základě vývoje dopravní situace pro daný den
v týdnu nebo čas dne mohou být vypočteny různé trasy.
Deaktivace funkce trafficTrends
Chcete-li zařízení zabránit v nahrávání nebo sdílení informací o
dopravě, vypněte funkci trafficTrends.
Vyberte možnost Nastavení > Doprava > trafficTrends.
Zapnutí možnosti Doprava
Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout. Jsou-li dopravní
informace vypnuty, zařízení nepřijímá dopravní informace, ale
přesto se vyhýbá možným dopravním zácpám pomocí funkce
trafficTrends, je-li zapnuta (trafficTrends™, strana 15).
1 Vyberte možnost Nastavení > Doprava.
2 Zaškrtněte políčko Doprava.
Správa dat
Správa dat
Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou
kartu pro další ukládání dat.
POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy
Windows 95, 98, Me, Windows NT a Mac OS 10.3 a staršími.
®
Typy souborů
Zařízení podporuje následující typy souborů.
zobrazíte pomocí šipek.
Doprava
15
• Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™,
například MapSource a BaseCamp™ (Uživatelské body
zajmu, strana 19).
• Soubory uživatelských bodů zájmů GPI z aplikace Garmin
POI Loader (Instalace softwaru POI Loader, strana 19).
• Zvukové soubory MP3.
®
Informace o paměťových kartách
Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete
zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti
Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen
jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například
map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových
bodů a uživatelských bodů zájmu.
Instalace paměťové karty
POZNÁMKA: Zařízení podporuje paměťové karty microSD
microSDHC a microSDXC. Nepodporuje systém exFAT.
Paměťové karty musí být naformátovány jako FAT32.
1 Odstraňte ze zařízení zadní kryt a baterii.
2 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
3 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.
Připojení zařízení k počítači
Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.
1 Menší koncovku kabelu USB zasuňte do portu v zařízení.
2 Větší koncovku kabelu USB zasuňte do portu USB v počítači.
Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení
připojeného k počítači.
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
Přenos dat z počítače
1 Připojte zařízení k počítači (Připojení zařízení k počítači,
2
3
4
5
6
strana 16).
V závislosti na operačním systému počítače se zařízení
objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo
vyměnitelný disk.
V počítači otevřete prohlížeč souborů.
Vyberte soubor.
Vyberte možnost Upravit > Kopírovat.
Procházením vyhledejte složku v zařízení.
POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků
byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.
Vyberte možnost Upravit > Vložit.
Odpojení kabelu USB
Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka
nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače,
abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači
v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně
odpojovat.
1 Dokončete následující krok:
• V počítači Windows vyberte ikonu Bezpečně odebrat
hardware v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
• V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do
koše.
2 Odpojte kabel od svého počítače.
16
Odstranění souborů
POZNÁMKA
Pokud neznáte účel souboru, neodstraňujte jej. Paměť zařízení
obsahuje důležité systémové soubory, které by neměly být
odstraněny.
1
2
3
4
Otevřete jednotku nebo svazek Garmin.
V případě potřeby otevřete složku nebo svazek.
Vyberte soubor.
Stiskněte klávesu Delete na klávesnici.
Přizpůsobení zařízení
Nastavení mapy a vozidla
Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo.
Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě.
Další ikony získáte na webové stránce
www.garmingarage.com.
Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.
Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte
detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.
Téma mapy: Změní barvu mapových dat.
Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce
nástrojů mapy.
Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy
(Přizpůsobení vrstev mapy, strana 8).
Automatické měřítko: Automaticky vybírá úroveň přiblížení pro
optimální použití na mapě. Je-li vypnuté, je třeba provádět
přiblížení nebo oddálení ručně.
Zvuk. rychl. upoz.: Upozorní vás, pokud vaše vozidlo
překračuje povolenou rychlost.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.
Aktivace map
Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.
TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na
adresu http://buy.garmin.com.
1 Vyberte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps.
2 Vyberte mapu.
Přizpůsobení nástrojů mapy
Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů
mapy.
1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Nástroje
mapy.
2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
3 Vyberte možnost Uložit.
Nastavení navigace
Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Navigace.
Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.
Přepočet odchylky od trasy: Nastaví předvolby přepočtu při
navigaci mimo aktivní trasu.
Objížďky: Nastaví funkce vyhnutí se silnicím v trase.
Vlastní objížďky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky
cesty.
Placené silnice: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným
silnicím.
Přizpůsobení zařízení
Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a
dálničním známkám.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Omezený režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují
značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by
odvádět její pozornost během řízení.
Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří
energii baterie.
Nastavení režimu výpočtu
Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.
Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech
a zrychlení vozidla pro danou trasu.
Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá
vzdálenost může být delší.
Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich
ujetí může trvat déle.
Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do
cílového bodu.
Zatáčkovité silnice: Vypočítá trasy, které upřednostňují
zatáčkovité silnice.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech
oblastech.
Vyhnout se placeným silnicím
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
2 Vyberte možnost:
POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových
dat v zařízení.
• Vyberte možnost Placené silnice.
• Vyberte možnost Mýtné > Placené silnice.
Vyberte
možnost Vždy se zeptat, Vyhnout se nebo Povolit
3
a poté vyberte možnost Uložit.
Vyhnout se použití dálniční známky
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.
Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace
o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se
vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky
v jednotlivých zemích.
1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční
známky.
2 Vyberte zemi.
3 Vyberte možnost Vždy se zeptat, Vyhnout se nebo Povolit
a poté vyberte možnost Uložit.
Nastavení displeje
Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Displej.
Orientace: Nastaví displej na zobrazení na výšku (vertikální)
nebo na šířku (horizontální).
Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo
nočních barev. Vyberete-li možnost Automaticky, zařízení
bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle
denní doby.
Jas: Nastaví jas displeje.
Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se
zařízení přepne do režimu spánku.
Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky
zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce
Screenshot v paměti zařízení.
Přizpůsobení zařízení
Bluetooth Nastavení
Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
Bluetooth: Aktivuje Bluetooth bezdrátovou technologii.
Hledání zařízení: Vyhledá zařízení Bluetooth v blízkosti.
Přezdívka: Umožňuje zadat přezdívku, která identifikuje vaše
zařízení vybavená bezdrátovou technologií Bluetooth na
jiných zařízeních.
Deaktivování Bluetooth
1 Vyberte možnost Nastavení > Bluetooth.
2 Vyberte možnost Bluetooth.
Nastavení dopravy
V hlavním menu vyberte možnost Nastavení > Doprava.
Doprava: Aktivuje dopravu.
Optimalizovat trasu: Nastaví, zda má zařízení používat
optimalizované alternativní trasy automaticky nebo na
vyžádání (Doprava na vaší trase, strana 15).
Dopravní upozornění: Nastaví závažnost zpoždění, pro které
zařízení zobrazí dopravní upozornění.
trafficTrends: Aktivuje funkci trafficTrends (trafficTrends™,
strana 15).
Nastavení jednotek a času
Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním
menu vyberte možnost Nastavení > Jednotky a čas.
Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.
Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve
12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.
Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.
Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum
používané pro geografické souřadnice.
Nastavení jazyka a klávesnice
Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu
vyberte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.
Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.
Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do
zvoleného jazyka.
POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka
dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například
názvů ulic.
Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.
Nastavení zařízení a soukromí
Chcete-li otevřít nastavení zařízení, vyberte možnost Nastavení
> Zařízení.
Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a
informace o několika dalších softwarových funkcích.
EULA: Zobrazí licenční smlouvu s koncovým uživatelem.
POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci
systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových
dat.
Ohlašování pozice: Umožňuje sdílet údaje polohy se
společností Garmin za účelem zlepšování obsahu.
Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat
informace pro funkce myTrends, Historie cestování a
Protokol cesty.
Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro
funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.
17
Nastavení varovných bodů
POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ),
aby se zobrazila upozornění na varovné body.
Vyberte možnost Nastavení > Varovné body.
Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení
k varovným bodům.
Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají
přehrávat upozornění.
Obnovení nastavení
Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení
na výchozí hodnoty z výroby.
1 Vyberte možnost Nastavení.
2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
3 Vyberte možnost > Obnovit.
Dodatek
Napájecí kabely
Zařízení lze napájet různými způsoby.
• Napájecí kabel do vozidla
• Kabel USB
• Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)
3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte
zařízení od zdroje napájení.
4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.
Zabránění krádeži
• Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
• Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného
držáku.
• Nenechávejte zařízení na palubní desce.
• Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách
http://my.garmin.com.
Výměna pojistky v napájecím kabelu do
vozidla
POZNÁMKA
Při výměně pojistky neztraťte malé součástky a zkontrolujte, zda
jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití
ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně
sestaven.
Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné
vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.
1 Odšroubujte uzávěr À.
Nabíjení zařízení
POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem
energie LPS.
Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.
• Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
• Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet
pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
• Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího
adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro
místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný
pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin
nebo na adrese www.garmin.com.
Péče o zařízení
POZNÁMKA
Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.
Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena
zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít
k jeho poškození.
Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo
ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.
Čištění vnějšího krytu
POZNÁMKA
Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly
poškodit plastové součásti.
1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky)
pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího
prostředku.
2 Otřete ho do sucha.
Čištění dotykové obrazovky
1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
18
2
3
4
5
Sejměte koncovku, stříbrnou špičku Á a pojistku Â.
Vložte novou rychlou pojistku F 3 A.
Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
Našroubujte uzávěr zpět na napájecí kabel do vozidla Ã.
Montáž na palubní desku
POZNÁMKA
Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.
Pokud chcete zařízení připevnit na palubní desku v souladu
s příslušnými národními a místními předpisy, můžete použít
volitelný montážní kotouč. Další informace naleznete na adrese
www.garmin.com.
1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete
kotouč umístit.
2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně
kotouče.
3 Umístěte kotouč na palubní desku.
4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného
držáku
Vyjmutí zařízení z kolébky
1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
2 Naklánějte zařízení vpřed.
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku
1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla
1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
Dodatek
2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.
Rozsah nabíjecí teploty
0 ° až 45 °C (32 ° až 113 °F)
Nákup doplňkových map
Vstup napájení (CLA,
motocyklové nebo externí
napájení)
8–28 V stejnosměrné
1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce
Vstup napájení (USB)
5 V ±0,25 V
2 Klikněte na záložku Mapy.
3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Životnost baterie
Až 4 hodiny v závislosti na používání a
nastavení
Typ baterie
Vyměnitelná lithium-iontová baterie
Bezpečnostní kamery
Rozsah napětí baterie
3,5 V–4,1 V
Radiofrekvenční protokol
2,4 GHz ANT+ protokol pro bezdrátovou
komunikaci (pro VIRB dálkové ovládání)
2,4 GHz ANT (pro systém sledování
tlaku v pneumatikách)
(www.garmin.com).
POZNÁMKA
Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky
používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze
bezpečnostních kamer.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech
nebo modelech produktu.
V některých oblastech a modelech produktu jsou k dispozici
informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních
limitech. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com
/safetycameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo
zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si
můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.
Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající
předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou
stránku http://my.garmin.com. Zařízení byste měli často
aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o
bezpečnostních kamerách.
Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o
bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje
nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.
Uživatelské body zajmu
Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou
obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti
označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená
rychlost.
Instalace softwaru POI Loader
Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů
zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI
Loader.
1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader
Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru
nápovědy.
Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko
Nápověda.
Hledání bodů zájmu
Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát
uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader
(Instalace softwaru POI Loader, strana 19).
1 Vyberte možnost Kam vést? > Kategorie.
2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.
Zakoupení příslušenství
Přejděte na webovou stránku http://buy.garmin.com.
®
®
Odstranění problémů
Zařízení nevyhledává satelitní signály.
• Ujistěte se, že je simulátor GPS vypnutý (Nastavení
navigace, strana 16).
• Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a
stromů.
• Stůjte v klidu po dobu několika minut.
Zařízení se ve vozidle nenabíjí
• Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu
(Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla, strana 18).
• Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do
elektrické zásuvky.
• Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a
45 °C (32° a 113 °F).
• Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není
rozbitá.
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá
• Snižte jas obrazovky (Nastavení displeje, strana 17).
• Zkraťte dobu prodlevy displeje (Nastavení displeje,
strana 17).
• Snižte hlasitost (Úprava hlasitosti, strana 3).
• Vypněte bezdrátovou technologii Bluetooth (Deaktivování
Bluetooth, strana 17).
• Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku
(Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku,
strana 3).
• Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
• Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.
Indikátor baterie je nepřesný
1 Nechte zařízení úplně vybít.
2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
vyměnitelná jednotka
U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí
protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se
zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako
vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním
systémem Windows 7, Windows Vista a Windows
XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media
Player 10.
®
Informace o zařízení
Technické údaje
Odolnost proti vodě
IEC 60529 IPX7
Rozsah provozních teplot
−20 ° až 55 °C (−4 ° až 131 °F)
Informace o zařízení
19
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako
přenosné zařízení
V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení
připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového
zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení
USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo
svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před
systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají
režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani
jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný
disk
1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
2 Vypněte zařízení.
3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli
k rozbočovači USB.
Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do
režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na
obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného
k počítači.
20
Odstranění problémů
Rejstřík
A
adresy, hledání 5
aktualizace
mapy 3
software 3
aktuální poloha 9
audio, varovné body 18
B
baterie
instalace 1
maximalizace 19
nabíjení 4, 18, 19
problémy 19
bezdrátová sluchátka 9
bezdrátová souprava headset 9
bezpečnostní kamery, předplatné 19
body zájmu (POI) 19
doplňky 19
POI Loader 19
uživatelské 19
body zájmu (software POI Loader) 19
C
cesta domů 5
cíle. Viz polohy
Č
Číslo ID 17
čištění dotykové obrazovky 18
čištění zařízení 18
D
Dálkové ovládání VIRB 13, 14
další odbočka 8
data cesty, vynulování 9
domů
cesta 5
nastavování pozic 5
telefonní číslo 10
volání 10
změna polohy 5
doplňky, uživatelské body zajmu 19
doprava 15, 17
data 15
dopravní nehody 15
hledání zpoždění 15
jiná trasa 15
kamery 15
mapa 15
trafficTrends 15
upozornění 9
dopravní
kamery 15
nehody 15
dopravní kamery 15
zobrazení 15
dopravní situace, počasí 14
družicové signály, příjem 4
držák pro instalaci na motocyklu, kabely 1
držáku na palubní desku 18
E
EULA 17
G
Garmin Express 3
aktualizace softwaru 3
registrace zařízení 3
Garmin služby Live 11
GPS 4
H
historie cestování 17
historie servisu
kategorie 14
odstranění 14
úprava 14
záznamy 14
Rejstřík
hlasitost, úprava 3
hlasová výzva 9
hledání pokladu 5
hledání poloh. 4 Viz také polohy
adresy 5
křižovatky 5
souřadnice 5
hledání pozic
kategorie 4
města 5
hledání služeb, po cestě 7
hovory 9
čekající hovor 10
domů 10
historie 10
kontakty 10
přijetí 10
uskutečnění 10
vytáčení 10
I
ID zařízení 17
informace o cestě, zobrazení 9
instalace zařízení
automobil 2
motocykl 1
palubní deska 18
přísavný držák 18
vyjmutí z kolébky 2, 18
J
jas 3
jazyk
jazyk hlasové nápovědy 17
klávesnice 17
K
kabely
držák pro instalaci na motocyklu 1
napájení 18
kamery, bezpečnostní 19
Kde se nacházím? 6, 9
klávesnice 4
jazyk 17
rozložení 17
kolébka, vyjmutí 18
kompas 13
krádež, vyhnutí se 18
křižovatky, hledání 5
M
mapa, datové pole 8
mapy 5, 7, 16
aktualizace 3
nákup 19
téma 16
úroveň detailů 16
vrstvy 8
zobrazení tras 8
myTrends, trasy 7
N
oblast 7
odstranění 8
přizpůsobení 7
silnice 7
oblíbené polohy 6
kategorie 6
odstranění 6
úprava 6
obnovení nastavení 18
obrazovka, jas 3
odstranění
cesty 11
kategorie servisu 14
spárované zařízení Bluetooth 10
všechna uživatelská data 16
záznamy servisu 14
odstranění problémů 19, 20
P
palivo, sledování 8
paměťová karta 16
instalace 16
paměťová karta microSD. 16 Viz také
paměťová karta
instalace 16
parkoviště 5
poslední místo 14
párování
odstranění spárovaného zařízení 10
souprava headset 9, 10
telefon 9
péče o zařízení 18
perspektiva mapy 8
plánovač cesty 11
Plánovač trasy 11
úprava cesty 11
po cestě, hledání služeb 7
počasí 14
dopravní situace 14
radar 14
počítač, připojení 16, 19, 20
podpora produktů 10
POI. 19 Viz také body zájmu (POI)
POI Loader 19
pojistka, výměna 18
pokyny k řízení 8
polohy 4, 5, 14
aktuální 9
uložení 6
volání 10
vyhledávání 5
popis trasy 8
pozice
aktuální 6
naposledy nalezené 5
nastavení pozice domů 5
simulováno 5
prošlé trasy 12
protokol cesty, zobrazení 8
předplatné, služby Garmin Live 11
přehrávač Media Player 12
přejmenování cest 11
příjem hovorů 10
přísavný držák 18
příslušenství 19
přizpůsobení, objížďky 7
přizpůsobení zařízení 16
nabíjení zařízení 4, 18, 19
napájecí kabely 18
výměna pojistky 18
naposledy nalezené pozice 5
nápověda. 10 Viz také podpora produktů
nastavení 16, 17
nastavení času 4, 17
nastavení displeje 17
nástroje mapy 16
navigace 6
mimo silnice 8
náhled tras 6
nastavení 16
navigace mimo silnice 8
R
O
Ř
objížďky 7, 17
deaktivace 7
funkce pro silnice 7
satelitní signály, zobrazit 4
registrace produktu 3
registrace zařízení 3
režim spánku 3, 13
režimy přepravy 4
změna 11
Rychlé hledání 4
řádek pro vyhledávání 4
S
21
seznam odboček 8
simulované pozice 5
služby Garmin Live, předplatné služeb 11
Smartphone Link 10
Garmin služby Live 10
připojení 11
snímky obrazovky 17
software
aktualizace 3
verze 17
soubory
podporované typy 15
přenos 16
souprava headset, párování 9, 10
souřadnice 5
zkratky 4
odstranění 4
přidání 4
změna oblasti vyhledávání 5
zobrazení křižovatky 9
zobrazení mapy
2D 8
3D 8
zobrazení mapy 2D 8
zobrazení mapy 3D 8
T
technické údaje 19
technologie Bluetooth
deaktivace 17
odstranění spárovaného zařízení 10
vypnutí 9, 10
zapnutí 9, 10
Technologie Bluetooth 9
nastavení 17
zapnutí 9
telefon, párování 9, 10
telefonní hovory 9, 10
čekající hovor 10
hlasové vytáčení 10
příjem 10
přijetí 10
vytáčení 10
ztlumení 10
telefonní hovory handsfree 9
telefonní seznam 10
tlačítka na displeji 4
tlak v pneumatikách
profily 13
režim spánku 13
snímače 13
upozornění 13
TracBack 12
trafficTrends 15
deaktivace 15
trasový počítač, vynulování informací 9
trasy 11
myTrends 7
náhled 6
navržené 7
přeskočení bodu 7
přidání bodu 7
režim výpočtu 6, 17
výpočet 6
zahájení 5, 6
zastavení 7
zobrazení na mapě 8
U
uložené polohy 6, 11
uložení, aktuální pozice 6
upozornění, doprava 9
USB, odpojení 16
uživatelská data 15
odstranění 16
uživatelské body zájmu 19
V
varování na nedostatek paliva 8
varovná upozornění, nastavení 18
vrstvy mapy, přizpůsobení 8
vyjmutí kolébky 18
vynulování
data cesty 9
zařízení 3
vytáčení 10
Z
zapínací tlačítko 3
zeměpisná šířka a délka 5
22
Rejstřík
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising