Garmin | Edge® 1000 | Garmin Edge® 1000 Priručnik za brzo pokretanje

Garmin Edge® 1000 Priručnik za brzo pokretanje
Edge 1000
®
Priručnik za brzo pokretanje
Ožujak 2014
190-01694-66_0B
Tiskano u Tajvanu
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.‍
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.‍
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim
značajkama.‍
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja).‍
2 Instalirajte uređaj pomoću standardnog nosača (Postavljanje
standardnog nosača) ili vanjskog nosača (Postavljanje
vanjskog nosača).‍
3 Uključite uređaj (Uključivanje uređaja).‍
4 Locirajte satelite (Traženje satelitskih signala).‍
5 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju).‍
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect).‍
7 Registrirajte uređaj (Registriranje uređaja).‍
8 Preuzmite korisnički priručnik (Preuzimanje korisničkog
priručnika).‍
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.‍
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.‍
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.‍
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.‍
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.‍
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.‍
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
raspona temperature od 32° do 104°F (0° do 40°C).‍
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.‍
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.‍
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.‍
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.‍
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.‍
5 Napunite uređaj do kraja.‍
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu.‍ Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.‍
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.‍
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.‍
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.‍
2
Postavljanje vanjskog nosača
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.‍
2 Pomoću šesterokutnog ključa uklonite vijak À s priključka
ručke Á.‍
3 Prema potrebi uklonite dva vijka na stražnjoj strani nosača
Â, rotirajte priključak à i zamijenite vijke kako biste
promijenili smjer nosača.‍
4 Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.‍4 mm, koristite deblji
podložak.‍
• Ako promjer ručke iznosi 31.‍8 mm, koristite tanji
podložak.‍
5 Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.‍
6 Zamijenite i pritegnite vijak.‍
NAPOMENA: Garmin® preporučuje zatezni moment od
7 lbf-in.‍ (0,8 N-m).‍ Povremeno provjerite zategnutost vijka.‍
7 Poravnajte oznake na stražnjoj strani uređaja Edge s utorima
na nosaču za bicikl Ä.‍
8 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.‍
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.‍
2 Podignite Edge s nosača.‍
Uključivanje uređaja
Prvi put kad uključite uređaj sustav će od vas tražiti da podesite
postavke sustava i profile.‍
1 Držite .‍
2 Slijedite upute na zaslonu.‍
Ako uz vaš uređaj dolaze ANT‍+™ senzori (poput monitora
pulsa, senzora brzine ili senzora takta) možete ih aktivirati
tijekom podešavanja.‍
Dodatne informacije o ANT‍+ senzorima potražite u ANT‍+
senzori.‍
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.‍
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje povratak na početni
zaslon za vrijeme vožnje.‍
• Odaberite
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.‍
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.‍
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.‍
• Odaberite
za povratak na početni zaslon.‍
• Odaberite i za pomicanje.‍
• Odaberite za traženje u blizini lokacije.‍
• Odaberite
za traženje po nazivu.‍
• Odaberite za brisanje stavke.‍
Prikaz stranice s vezama
Stranica s vezama prikazuje GPS status, status ANT‍+ senzora,
status bežične mreže i status vašeg pametnog telefona.‍
Na početnom zaslonu odaberite statusnu traku ili povucite
prstom prema dolje s vrha stranice.‍
Tipke
Prikazat će se stranica s vezama.‍ Bljeskajuća ikona
označava da uređaj traži.‍ Odaberite bilo koju ikonu za
promjenu postavki.‍
Traženje satelitskih signala
À
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje uređaja.‍
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.‍
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.‍
Â
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.‍
Pregled početnog zaslona
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.‍
VOŽNJA
Odaberite za odlazak na vožnju.‍
Trening
Odaberite za promjenu profila aktivnosti.‍
Kamo?
Odaberite za traženje i navigaciju do lokacije.‍
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo.‍ Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.‍
1 Izađite van na otvoreno područje.‍
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.‍
Odlazak na vožnju
Prije bilježenja brzine i udaljenosti morate pronaći satelitski
signal ili upariti svoj uređaj s dodatnim ANT‍+ senzorom brzine.‍
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite VOŽNJA.‍
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.‍
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.‍
Kalendar Odaberite za prikaz planiranih aktivnosti i dovršenih vožnji.‍
Povijest
Odaberite za upravljanje poviješću i osobnim rekordima.‍
Staze
Odaberite za upravljanje stazama.‍
Segmenti Odaberite za upravljanje segmentima.‍
Vježbanje Odaberite za upravljanje vježbanjima.‍
Odaberite za prikaz izbornika postavki.‍
3
4 Povucite prstom po zaslonu kako biste otvorili dodatne
stranice.‍
Povucite prstom prema dolje s vrha podatkovnih stranica
kako biste pregledali stranicu s vezama.‍
Po
potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
5
vremena.‍
6 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .‍
7 Odaberite Spremi vožnju.‍
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.‍
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.‍
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.‍
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na
računalu.‍
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/‍start.‍
5 Slijedite upute na zaslonu.‍
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.‍
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku.‍ Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.‍ Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi www.garminconnect.com/‍start.‍
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.‍
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.‍
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.‍
4
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki
od dnevnih planova treninga.‍
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.‍
Značajke vezane uz Bluetooth®
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitnes uređaj.‍ Neke značajke
traže instaliranu mobilnu aplikaciju Garmin Connect na vašem
pametnom telefonu.‍ Dodatne informacije potražite na www.garmin.com/‍intosports​/‍apps.‍
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.‍
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u realnom vremenu.‍ Možete pozvati pratitelje putem
e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka
uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.‍
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje
vašu aktivnost na Garmin Connect čim završite s njezinim
snimanjem.‍
Preuzimanje staza i vježbanja s Garmin Connect:
Omogućuje traženje aktivnosti na Garmin Connect pomoću
pametnog telefona i slanje tih aktivnosti na vaš uređaj.‍
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.‍
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.‍
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.‍
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.‍
Značajke vezane uz Wi‑Fi®
Uređaj Edge ima značajke vezane uz Wi‑Fi.‍ Mobilna aplikacija
Garmin Connect nije potrebna ako želite koristiti Wi‑Fi vezu.‍
NAPOMENA: Za korištenje ovih značajki spojite uređaj na
bežičnu mrežu.‍
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje
vašu aktivnost na Garmin Connect čim završite s njezinim
snimanjem.‍
Staze, vježbanja i planovi treninga: Aktivnosti prethodno
odabrane na Garmin Connect bežično se šalju na vaš
uređaj.‍
Ažuriranja softvera: Vaš uređaj preuzima najnovije ažuriranje
softvera putem bežične mreže.‍ Sljedeći put kad uključite
uređaj moći ćete slijediti upute na zaslonu kako biste ažurirali
softver.‍
Postavljanje Wi‑Fi Povezivost
1 Idite na www.garminconnect.com/‍start, and i preuzmite
aplikaciju Garmin Express™.‍
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi
povezivost s Garmin Express.‍
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 Odaberite > Wi-Fi.‍
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste uključili bežičnu
tehnologiju.‍
3 Odaberite Dodaj mrežu kako biste pretražili dostupne
mreže.‍
4 Odaberite bežičnu mrežu.‍
5 Prema potrebi odaberite kako biste unijeli SSID i lozinku
za mrežu.‍
Uređaj pohranjuje mrežne infomracije i povezuje se automatski
nakon povratka na ovu lokaciju.‍
Spremanje vaše lokacije
Možete spremiti vašu trenutačnu lokaciju, kao što je vaš dom ili
parkirno mjesto.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite statusnu traku ili povucite
prstom prema dolje s vrha stranice.‍
Prikazat će se stranica s vezama.‍
2 Odaberite GPS > Označavanje lokacije > .‍
Praćenje staze na internetu
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect).‍
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.‍
2 Idite na www.garminconnect.com.‍
3 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.‍
4 Odaberite Pošalji na uređaj.‍
5 Isključite uređaj i uključite ga.‍
6 Odaberite Staze.‍
7 Odaberite stazu.‍
8 Odaberite VOŽNJA.‍
Segmenti
Praćenje segmenta: Možete poslati segmente iz usluge
Garmin Connect na svoj uređaj.‍ Segment možete pratiti
nakon što ga spremite na svoj uređaj.‍
Utrkivanje protiv segmenta: Možete se utrkivati protiv
segmenta te pokušati dostići ili prestići vođu grupe ili
izazivača.‍
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT‍+
senzora.‍
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.‍
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.‍
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.‍
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.‍
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.‍
2 Navlažite elektrode Á na pozadini trake kako biste stvorili
čvrstu vezu između prsa i odašiljača.‍
3 Ako monitor pulsa ima kontaktni umetak Â, navlažite ga.‍
4 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake à na omču
Ä.‍
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.‍
5 Postavite uređaj unutar 3 m (10 stopa) od monitora pulsa.‍
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.‍
Postavljanje senzora takta
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.‍
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za
vrijeme postavljanja senzora.‍
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu À.‍
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.‍
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.‍
3 Povucite vezice Á oko pedale i pričvrstite ih na kukice  na
senzoru.‍
Pregledavanje vaše vožnje
1 Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Vožnje.‍
2 Odaberite opciju.‍
ANT‍+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT‍+ senzorima.‍ Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti
ovaj zadatak.‍
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsnog štitnika.‍ Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.‍
1 Postavite modul monitora pulsa À na traku.‍
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.‍
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.‍
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.‍
Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
5
biste provjerili jesu li neoštećeni.‍
5
Postavljanje senzora brzine
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.‍
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za
vrijeme postavljanja senzora.‍
1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.‍
2 Povucite traku À oko glavčine kotača i pričvrstite je na
kukicu Á na senzoru.‍
9 Odaberite
.‍
Informacije o uređaju
Registriranje uređaja
Pomozite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem
online registracije.‍
• Idite na http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.‍
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti.‍ Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.‍
Držite 10 sekundi.‍
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.‍
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/‍intosports.‍
• Posjetite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Posjetite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.‍
Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj
glavčini.‍ Ovo ne utječe na rad.‍
3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.‍
Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.‍
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.‍
Preuzimanje korisničkog priručnika
Najnoviji korisnički priručnik možete preuzeti s interneta.‍
1 Posjetite www.garmin.com/‍support.‍
2 Odaberite Priručnici.‍
3 Za odabir proizvoda pratite upute na zaslonu.‍
Treniranje s mjeračima snage
1
2
3
4
• Idite na www.garmin.com/‍intosports za popis ANT‍+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).‍
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku.‍
Prilagođavanje vašeg uređaja
Profili
Edge možete podesiti na nekoliko načina, uključujući profile.‍
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite.‍ Na primjer, možete izraditi različite
postavke i prikaze za treniranje i planinsku vožnju biciklom.‍
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.‍
Profili aktivnosti: Profile aktivnosti možete izraditi za svaku
vrstu vožnje biciklom.‍ Na primjer, možete izraditi različite
profile aktivnosti za treniranje, utrkivanje ili planinsku vožnju
biciklom.‍ Profil aktivnosti uključuje prilagođene podatkovne
stranice, ukupne rezultati za aktivnost, upozorenja, zone
treninga (poput pulsa i brzine), postavke treniranja (poput
Auto Pause® i Auto Lap®) te postavke navigacije.‍
Korisnički profil: Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu
i postavke za predanog sportaša.‍ Uređaj koristi te informacije
za izračunavanje preciznih podataka o vožnji.‍
Prilagođavanje stranica s podacima
Za svaki profil aktivnosti možete prilagoditi stranice s podacima.‍
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.‍
2 Odaberite profil.‍
3 Odaberite Zasloni s podacima.‍
4 Odaberite stranicu s podacima.‍
5 Po potrebi omogućite stranicu s podacima.‍
6 Odaberite broj podatkovnih polja za prikaz na stranici.‍
7 Odaberite .‍
8 Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.‍
6
Preuzimanje korisničkog priručnika s uređaja
Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.‍
Otvorite Garmin pogon ili jedinicu.‍
Otvorite Documents mapu ili jedinicu.‍
Dvaput pritisnite START_HERE.‍html.‍
Specifikacije za temperaturu
Edge raspon radne temperature: Od -20 ºC do 60 ºC (od -4 ºF
do 140 ºF)
Edge raspon temperature za punjenje: Od 0 ºC do 40 ºC (od
32 ºF do 104 ºF)
Raspon radne temperature senzora brzine i senzora takta:
Od -20 ºC do 60 ºC (od -4 ºF do 140 ºF)
Raspon radne temperature monitora pulsa: Od -5 °C do 50
°C (od 23 °F do 122 °F)
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, logotip Garmin, Auto Lap®, Auto Pause® i Edge® trgovački su
znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i
drugim državama. ANT+™, Garmin Connect™, Garmin Express™ i Vector™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Riječ i logotipi Bluetooth® u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka
upotreba te riječi pod licencom je tvrtke Garmin. Wi‑Fi® registrirani je
trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i
trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising