Garmin | Edge® 1000 | User manual | Garmin Edge® 1000 Korisnički priručnik

Garmin Edge® 1000 Korisnički priručnik
Edge 1000
®
Korisnički priručnik
Kolovoz 2016
190-01694-46_0C
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o
korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , City Navigator , Edge i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica,
registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ i Vector™
trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The
Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Di2™ trgovački
je znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano registrirani je trgovački znak tvrtke Shimano, Inc. Mac trgovački je znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i ostalim
državama. microSD™ trgovački je znak tvrtke SD-3C, LLC. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity
Factor™ (IF) i Normalized Power™ (NP) trgovački su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama. Wi‑Fi registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Ostali trgovački znakovi i trgovački
nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: F4ACGQ00
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Početak rada ............................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Postavljanje vanjskog nosača .................................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Tipke ...................................................................................... 2
Pregled početnog zaslona ................................................ 2
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir ............................... 2
Prikaz zaslona s vezama .................................................. 2
Korištenje pozadinskog osvjetljenja .................................. 2
Traženje satelitskih signala ......................................................... 2
Vježbanje......................................................................... 3
Odlazak na vožnju ...................................................................... 3
Upozorenja ................................................................................. 3
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona ........ 3
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja .................................. 3
Vježbanje .................................................................................... 3
Praćenje vježbanja na internetu ............................................ 3
Stvaranje vježbanja ................................................................ 3
Ponavljanje koraka vježbanja ................................................ 4
Početak vježbanja .................................................................. 4
Zaustavljanje vježbanja .......................................................... 4
Uređivanje vježbanja .............................................................. 4
Brisanje vježbanja .................................................................. 4
Korištenje usluge Virtual Partner® ............................................. 4
Staze ...........................................................................................4
Stvaranje staze na uređaju .................................................... 4
Praćenje staze na internetu ................................................... 4
Savjeti za treniranje na stazama ............................................ 4
Prikaz staze na karti ............................................................... 5
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 5
Promjena brzine na stazi ....................................................... 5
Zaustavljanje staze ................................................................ 5
Brisanje staze ........................................................................ 5
Opcije staze ........................................................................... 5
Segmenti ..................................................................................... 5
Strava™ segmenti ................................................................. 5
Praćenje segmenta na internetu ............................................ 5
Omogućavanje segmenata .................................................... 5
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 5
Pregledavanje pojedinosti o segmentu .................................. 6
Opcije segmenta .................................................................... 6
Brisanje segmenta ................................................................. 6
Kalendar ..................................................................................... 6
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect .......... 6
Pokretanje zakazanih aktivnosti ............................................. 6
Osobni rekordi ............................................................................ 6
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 6
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 6
Zone treninga ..............................................................................6
Korištenje ANT+ trenažera za zatvorene prostore ..................... 6
Postavljanje otpora ................................................................ 6
Postavljanje ciljane snage ...................................................... 7
ANT+ senzori.................................................................. 7
Postavljanje monitora pulsa ........................................................ 7
Savjetnik za oporavak ............................................................ 7
Uključivanje savjetnika za oporavak ................................. 7
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 7
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 ............................. 7
Sadržaj
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam ........................................................................... 8
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 8
O zonama pulsa ..................................................................... 8
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 8
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 8
Postavljanje senzora brzine ........................................................ 8
Postavljanje senzora takta .......................................................... 8
O senzorima brzine i takta ..................................................... 9
Prosjek podataka za takt ili snagu ......................................... 9
Uparivanje ANT+ senzora .......................................................... 9
Treniranje s mjeračima snage .................................................... 9
Postavljanje zona snage ........................................................ 9
Kalibracija mjerača snage ...................................................... 9
Mjerač snage na pedali .......................................................... 9
Dinamika bicikliranja .............................................................. 9
Korištenje dinamike bicikliranja ......................................... 9
Prilagođavanje Vector funkcija ............................................ 10
Nadogradnja Vector softvera pomoću uređaja Edge
1000 ..................................................................................... 10
Dobivanje procjene FTP-a ................................................... 10
Provođenje FTP testa ..................................................... 10
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP) ... 10
Korištenje elektroničkih mjenjača ............................................. 10
Svjesnost o situaciji .................................................................. 10
Korištenje stanice za vaganje ................................................... 10
Podaci Garmin Index™ pametne vage ................................ 11
Povijest.......................................................................... 11
Pregledavanje vaše vožnje ....................................................... 11
Brisanje vožnje ..................................................................... 11
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 11
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ................................... 11
Garmin Connect ................................................................... 11
Značajke vezane uz Bluetooth® .......................................... 11
Uparivanje pametnog telefona ........................................ 11
Značajke vezane uz Wi‑Fi .................................................... 12
Postavljanje Wi‑Fi Povezivost ......................................... 12
Povezivanje s bežičnom mrežom .................................... 12
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj ................................... 12
Snimanje podataka ................................................................... 12
Promjena mjesta za spremanje podataka ........................... 12
Postavljanje memorijske kartice ........................................... 12
Upravljanje podacima ............................................................... 12
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 12
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 12
Brisanje datoteka ................................................................. 13
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 13
Navigacija...................................................................... 13
Lokacije .....................................................................................13
Spremanje vaše lokacije ...................................................... 13
Spremanje lokacija iz karte .................................................. 13
Navigacija do lokacije .......................................................... 13
Navigacija do poznatih koordinata ....................................... 13
Navigacija do početne točke ................................................ 13
Zaustavljanje navigacije ....................................................... 13
Projiciranje lokacije .............................................................. 13
Uređivanje lokacije ............................................................... 13
Brisanje lokacije ................................................................... 14
Planiranje i vožnja rutom .......................................................... 14
Stvaranje povratne rute ........................................................ 14
Postavke rute ............................................................................ 14
Odabir aktivnosti za izračun rute .......................................... 14
Postavke karte .......................................................................... 14
Promjena orijentacije karte .................................................. 14
Napredne postavke karte ..................................................... 14
Kupnja dodatnih karata ............................................................. 15
i
Traženje adrese ................................................................... 15
Traženje točke interesa ........................................................ 15
Pronalaženje lokacija u blizini .............................................. 15
Topografske karte ................................................................ 15
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 15
Connect IQ™ funkcije za preuzimanje ..................................... 15
Profili ......................................................................................... 15
Ažuriranje profila aktivnosti .................................................. 15
Postavljanje korisničkog profila ............................................ 16
O postavki Predani sportaš .................................................. 16
Bluetooth postavke ................................................................... 16
Wi‑Fi postavke .......................................................................... 16
O postavkama treninga ............................................................. 16
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 16
GPS postavke ...................................................................... 16
Trening u zatvorenom ..................................................... 16
Postavljanje nadmorske visine ........................................ 16
Pregled satelita ............................................................... 16
Korištenje značajke automatskog pauziranja ...................... 16
Označavanje dionica po položaju ........................................ 17
Označavanje dionica po udaljenosti .................................... 17
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 17
Promjena napomene o pokretanju ....................................... 17
Postavke sustava ...................................................................... 17
Postavke zaslona ................................................................. 17
Postavke snimanja podataka ............................................... 17
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 17
Postavljanje tonova uređaja ................................................. 17
Promjena jezika uređaja ...................................................... 17
Promjena konfiguracijskih postavki ...................................... 17
Vremenske zone .................................................................. 17
Informacije o uređaju................................................... 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Edge Specifikacije uređaja .................................................. 18
Specifikacije monitora pulsa ................................................ 18
Specifikacije senzora brzine i takta ...................................... 18
Postupanje s uređajem ............................................................. 18
Čišćenje uređaja .................................................................. 18
Održavanje monitora pulsa .................................................. 18
Zamjenjive baterije .................................................................... 18
Zamjena baterije monitora pulsa .......................................... 18
Zamjena baterije senzora brzine ili takta ............................. 18
Rješavanje problema ................................................... 19
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 19
Brisanje korisničkih podataka .............................................. 19
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 19
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 19
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 19
Dodatne informacije .................................................................. 19
Očitanja temperature ................................................................ 19
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 19
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 19
Podrška i nadogradnja .............................................................. 19
Ažuriranje softvera .................................................................... 19
Dodatak......................................................................... 20
Podatkovna polja ...................................................................... 20
FTP ocjene ............................................................................... 21
Izračuni zona pulsa ................................................................... 22
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 22
Veličina i opseg kotača ............................................................. 22
Licencni ugovor za softver ........................................................ 23
Indeks............................................................................ 24
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije o
proizvodu.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim značajkama.
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
2 Instalirajte uređaj pomoću standardnog nosača (Postavljanje
standardnog nosača, stranica 1) ili vanjskog nosača
(Postavljanje vanjskog nosača, stranica 1).
3 Uključite uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
4 Locirajte satelite (Traženje satelitskih signala, stranica 2).
5 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 11).
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan raspona
temperature od 32° do 104°F (0° do 40°C).
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.
Postavljanje vanjskog nosača
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Pomoću šesterokutnog ključa uklonite vijak À s priključka
ručke Á.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije o proizvodu.
Postavljanje standardnog nosača
3 Prema potrebi uklonite dva vijka na stražnjoj strani nosača Â,
rotirajte priključak à i zamijenite vijke kako biste promijenili
smjer nosača.
4 Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.4 mm, koristite deblji
podložak.
• Ako promjer ručke iznosi 31.8 mm, koristite tanji podložak.
5 Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.
6 Zamijenite i pritegnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje zatezni moment od 7 lbfin. (0,8 N-m). Povremeno provjerite zategnutost vijka.
7 Poravnajte oznake na stražnjoj strani uređaja Edge s utorima
na nosaču za bicikl Ä.
®
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
Uvod
1
8 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
2 Podignite Edge s nosača.
Uključivanje uređaja
Prvi put kad uključite uređaj sustav će od vas tražiti da podesite
postavke sustava i profile.
1 Držite .
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako uz vaš uređaj dolaze ANT+ senzori (poput monitora pulsa,
senzora brzine ili senzora takta) možete ih aktivirati tijekom
podešavanja.
Dodatne informacije o ANT+ senzorima potražite u ANT+
senzori, stranica 7.
Upotreba zaslona osjetljivog na dodir
• Dok je mjerač vremena uključen, dodirnite zaslon za
prekriveni prikaz mjerača.
Prekriveni prikaz mjerača omogućuje povratak na početni
zaslon za vrijeme vožnje.
kako biste spremili promjene i zatvorili stranicu.
• Odaberite
• Odaberite kako biste zatvorili stranicu i vratili se na
prethodnu stranicu.
• Odaberite
za povratak na prethodnu stranicu.
• Odaberite
za povratak na početni zaslon.
• Odaberite i za pomicanje.
• Odaberite za traženje u blizini lokacije.
• Odaberite
za traženje po nazivu.
• Odaberite za brisanje stavke.
Prikaz zaslona s vezama
Zaslon s vezama prikazuje status bežičnih veza te povezanost
GPS-a i ANT+ senzora.
Na početnom zaslonu povucite prstom prema dolja od vrha
zaslona.
®
Tipke
Prikazat će se zaslon s vezama. Bljeskajuća ikona označava
da uređaj traži. Odaberite bilo koju ikonu za promjenu
postavki.
À
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje uređaja.
Držite kako biste zaključali zaslon i uključili i isključili uređaj.
Á
Odaberite za označavanje nove dionice.
Â
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Pregled početnog zaslona
S početnog zaslona možete brzo pristupiti svim značajka
uređaja Edge.
VOŽNJA
Odaberite za odlazak na vožnju.
Train
Odaberite za promjenu profila aktivnosti.
Kamo?
Odaberite za traženje i navigaciju do lokacije.
Kalendar
Odaberite za prikaz planiranih aktivnosti i dovršenih vožnji.
Povijest
Odaberite za upravljanje poviješću i osobnim rekordima.
Staze
Odaberite za upravljanje stazama.
Segmenti Odaberite za upravljanje segmentima.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja u bilo kojem trenutku
dodirnite bilo koji dio zaslona.
1 Na početnom zaslonu odaberite statusnu traku na vrhu
zaslona.
2 Odaberite Svjetlina za podešavanje svjetline i vremena
isteka pozadinskog osvjetljenja:
• Za ručno podešavanje svjetline odaberite i .
• Kako bi uređaj automatski podešavao svjetlinu zaslona na
temelju osvjetljenja u prostoru odaberite
Aut.podeš.svjetline.
• Za podešavanje vremena isteka svjetline pozadinskog
osvjetljenja odaberite Trajanje pozad. osvj. i odaberite
opciju.
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Vježbanje Odaberite za upravljanje vježbanjima.
Odaberite za prikaz izbornika postavki.
2
Uvod
Vježbanje
Odlazak na vožnju
Ako je vaš uređaj isporučen s ANT+ senzorom, već su upareni i
mogu se aktivirati za vrijeme početnog postavljanja.
1 Odaberite VOŽNJA.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Postavljanje tonova uređaja, stranica 17).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Vremensko upozorenje, Upozor. za udaljenost
ili Upozorenje za kalorije.
5 Uključite upozorenje.
6 Unesite vrijednost.
7 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Postavljanje tonova uređaja, stranica 17).
Vježbanje
4
5
6
7
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.
Povucite prstom po zaslonu kako biste otvorili dodatne
stranice.
Povucite prstom prema dolje s vrha podatkovnih stranica
kako biste pregledali stranicu s vezama.
Po potrebi, dodirnite zaslon za prekriveni prikaz mjerača
vremena.
Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
SAVJET: Prije nego što spremite vožnju i podijelite je na
svom Garmin Connect računu, možete promijeniti vrstu
vožnje. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za stvaranje
staza prilagođenih biciklima.
Odaberite Završi vožnju > Spremi vožnju.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, puls, takt i snagu. Postavke
upozorenja spremaju se u vašem profilu aktivnosti.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan
raspona
Ako imate dodatni monitor pulsa, senzor takta ili mjerač snage,
možete postaviti upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod određenog raspona
vrijednosti. Na primjer, uređaj možete postaviti tako da vas
upozorava kada vam je kadenca ispod 40 okretaja u minuti i
iznad 90 okretaja u minuti. Možete koristiti i zonu treninga (Zone
treninga, stranica 6) za upozorenja o vrijednostima izvan
raspona.
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Upozorenje za puls, Upozorenje za takt ili
Upozorenje za snagu.
5 Po potrebi uključite upozorenje.
6 Unesite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite zone.
7 Po potrebi odaberite .
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja i prenijeti ih na svoj uređaj. Možete i stvoriti vježbanje
te ga spremiti izravno na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja na internetu
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connectmorate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 11).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Stvorite novo vježbanje
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Vježbanje.
7 Odaberite vrstu vježbanja.
8 Odaberite VOŽNJA.
Stvaranje vježbanja
1 Na početnom zaslonu odaberite Vježbanje > Stvori novo.
2 Unesite naziv vježbanja i odaberite .
3 Odaberite Vrsta koraka za određivanje vrste koraka
4
5
6
7
8
Vježbanje
vježbanja.
Na primjer, odaberite Odmor kako biste koristili korak kao
dionicu odmora.
Tijekom dionice odmora mjerač vremena i dalje će raditi, a
podaci će se spremati.
Odaberite Trajanje za određivanje načina mjerenja koraka.
Na primjer, odaberite Udaljenost za dovršetak koraka nakon
određene udaljenosti.
Po potrebi unesite prilagođenu vrijednost za trajanje.
Odaberite Cilj za odabir cilja tijekom koraka vježbanja.
Na primjer, odaberite Zona pulsa za održavanje ujednačenog
pulsa tijekom koraka vježbanja.
Po potrebi odaberite zonu cilja ili unesite prilagođeni raspon.
Na primjer, možete odabrati zonu pulsa. Pri svakom
prekoračenju ili padu ispod navedene vrijednosti pulsa uređaj
se oglašava i prikazuje poruku.
Odaberite
za spremanje koraka.
3
9 Odaberite Dodaj novi korak za dodavanje dodatnih koraka
vježbanju.
10 Odaberite
za spremanje vježbanja.
Ponavljanje koraka vježbanja
Prije ponavljanja koraka vježbanja morate stvoriti vježbu s
barem jednim korakom.
1 Odaberite Dodaj novi korak.
2 Odaberite Vrsta koraka.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Ponavljan. za ponavljanje koraka jednom ili
više puta. Na primjer, korak za 5 milja možete ponoviti
deset puta.
• Odaberite Ponavljati do za određeno trajanje ponavljanja
koraka. Na primjer, korak za 5 milja možete ponavljati 60
minuta ili sve dok puls ne dosegne razinu od 160 otk./min.
4 Odaberite Nazad na korak pa odaberite korak za
ponavljanje.
5 Odaberite za spremanje koraka.
Početak vježbanja
1 Na početnom zaslonu odaberite Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite VOŽNJA.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju. Kada se
spremate završiti korak vježbanja, oglašava se zvučni signal.
Pojavit će se poruka s odbrojavanjem vremena ili udaljenosti do
početka novog koraka.
Zaustavljanje vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite
za prekid koraka
vježbanja.
• U bilo kojem trenutku odaberite
za zaustavljanje mjerača
vremena.
• U bilo kojem trenutku povucite prstom od vrha zaslona prema
dolje za pregled stranice s vezama i odaberite Pritisnite za
završetak >
za prekid vježbanja.
Uređivanje vježbanja
1 Na početnom zaslonu odaberite Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite .
4 Odaberite korak, a zatim odaberite Uredi korak.
5 Promijenite svojstva koraka, a zatim odaberite .
6 Odaberite za spremanje vježbanja.
Brisanje vježbanja
1 Na početnom zaslonu odaberite Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite > > .
Korištenje usluge Virtual Partner
3 Po potrebi koristite
i
Partner tijekom vožnje.
za prilagodbu brzine funkcije Virtual
Staze
Praćenje prethodno zabilježene aktivnosti: Ako se radi o
dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice,
možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu
kretati biciklisti.
Rušenje rekorda za prethodno zabilježenu aktivnost: Možete
pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner
možete se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30
minuta.
Praćenje postojeće vožnje putem usluge Garmin Connect:
Stazu iz usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete je pratiti ili
rušiti rekorde za tu stazu.
Stvaranje staze na uređaju
Prije stvaranja staze na uređaju morate imati spremljenu
aktivnost sa GPS podacima.
1 Odaberite Staze > Stvori novo.
2 Odaberite aktivnost na kojoj će se temeljiti vaša staza.
3 Odaberite naziv staze i odaberite .
4 Odaberite .
Staza će se prikazati na popisu.
5 Odaberite stazu i pregledajte pojedinosti o stazi.
6 Prema potrebi odaberite Postavke za uređivanje pojedinosti
staze.
Na primjer, možete promijeniti naziv ili boju staze.
7 Odaberite > VOŽNJA.
Praćenje staze na internetu
®
Usluga Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne pri postizanju svojih ciljeva.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se na stranicu Virtual Partner kako biste vidjeli tko
je u vodstvu.
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 11).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Staze.
7 Odaberite stazu.
8 Odaberite VOŽNJA.
Savjeti za treniranje na stazama
• Korištenje navođenja za skretanje (Opcije staze,
stranica 5).
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
4
Vježbanje
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate. Kada ste spremni za
početak, zaputite se prema stazi. Kada se nalazite na bilo
kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
NAPOMENA: Čim odaberete , vaš Virtual Partner
započinje sa stazom i ne čeka da dovršite zagrijavanje.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, pojavit će se poruka.
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe prikaza na karti. Na primjer, možete odrediti da se
staza koja označava put do posla uvijek prikazuje žutom bojom.
Alternativnu stazu možete označiti zelenom bojom. To
omogućuje pogled na staze tijekom vožnje, ali ne prati određenu
stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz nadmorske visine
staze.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Promjena brzine na stazi
1 Na početnom zaslonu odaberite Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite VOŽNJA.
4 Prijeđite na stranicu Virtual Partner.
5 Za prilagođavanje postotka vremena potrebnog za dovršetak
staze odaberite ili .
Na primjer, za poboljšanje vremena prelaska staze za 20 %
unesite brzinu staze od 120 %. Utrkivat ćete se s funkcijom
Virtual Partner i za 24 minute nastojati prijeći stazu za koju je
inače potrebno 30 minuta.
Zaustavljanje staze
1 Pomaknite se na kartu.
2 Odaberite > .
Brisanje staze
1 Na početnom zaslonu odaberite Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite > .
Opcije staze
Odaberite Staze > .
Navođenje skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Upoz. za skr. sa staze: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa
staze.
Vježbanje
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Segmenti
Praćenje segmenta: Segmente s računa usluge Garmin
Connect možete poslati na svoj uređaj. Segment možete
pratiti nakon što ga spremite na svoj uređaj.
NAPOMENA: Kada preuzmete stazu s Garmin Connect
računa, svi segmenti te staze preuzimaju se automatski.
Utrkivanje protiv segmenta: Možete se utrkivati protiv
segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj osobni rekord ili
rezultate drugih biciklista koji su odvezli segment.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Edge uređaj. Pratite
Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim prošlim
rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili isti
segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Praćenje segmenta na internetu
Ako želite preuzeti segment s usluge Garmin Connect i pratiti
ga, morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 11).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
NAPOMENA: Ako koristite Strava segmente, vaši se omiljeni
segmenti automatski prenose na uređaj kada je povezan s
aplikacijom Garmin Connect Mobile ili računalom.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Izradite novi segment ili odaberite postojeći.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Segmenti.
7 Odaberite segment.
8 Odaberite Karta > VOŽNJA.
Omogućavanje segmenata
Možete omogućiti Virtual Partner utrkivanje i upute koje vas
upozoravaju da se približavate segmentima.
1 Odaberite Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite Omogući.
NAPOMENA: Upute koje vas upozoravaju da se približavate
segmentima pojavljuju se samo za omogućene segmente.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, druge vozače, kontakte na Garmin Connect računu ili
druge članove biciklističke zajednice. Možete prenijeti podatke o
aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj
položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite za pokretanje mjerača vremena i odite na
vožnju.
Kada vas put nanese na omogućeni segment, možete se
utrkivati protiv njega.
5
2 Započnite utrku protiv segmenta.
3 Prijeđite na Virtual Partner zaslon kako biste vidjeli svoj
napredak.
4 Po potrebi odaberite
ili
kako biste tijekom utrke promijenili
cilj.
Možete se utrkivati protiv vođe grupe, izazivača ili drugih
vozača (ako je moguće).
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Odaberite Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz grafikona
nadmorske visine segmenta.
• Odaberite Rang-lista za prikaz vremena vožnje i
prosječne brzine vođe segmenta, vođe grupe ili izazivača,
vaše osobno najbolje vrijeme i prosječnu brzinu i druge
vozače (ako se može primijeniti).
SAVJET: Možete odabrati stavku na ljestvici poretka kako
biste promijenili cilj utrke segmenta.
Opcije segmenta
Odaberite Segmenti > .
Navođenje skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih segmenata prema
nazivu.
Omogući/onemogući: Omogućuje ili onemogućuje segmente
koje se trenutačno nalaze u uređaju.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više segmenata
spremljenih na uređaju.
Brisanje segmenta
1 Odaberite Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite > .
Kalendar
Kalendar na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar u usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja ili staza, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane
aktivnosti koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru.
Kada u kalendaru odaberete dan, možete pregledati sažetak
svake zakazane vježbe, staze ili dovršene vožnje i zatim
započeti zakazanu aktivnost. Zakazana aktivnost ostaje na
uređaju neovisno o tome jeste li je dovršili ili preskočili. Kada iz
usluge Garmin Connectpošaljete zakazane aktivnosti, one će
prebrisati postojeći kalendar.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja plana treninga s usluge Garmin Connect
morate imati račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stranica 11).
Možete pretraživati Garmin Connect kako biste pronašli plan
treninga, zakazali vježbanja i isplanirali staze te preuzeli plan na
svoj uređaj.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Odaberite i zakažite plan treninga.
4 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
5 Odaberite ikonu i slijedite upute na zaslonu.
6
Pokretanje zakazanih aktivnosti
1 Na početnom zaslonu odaberite Kalendar.
Prikazat će se zakazane vježbe i staze za trenutni datum.
Prema
potrebi odaberite datum za pregled zakazanih
2
aktivnosti.
3 Odaberite .
4 Odaberite VOŽNJA.
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje.
Brisanje osobnog rekorda
1 Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Osobni rekordi.
2 Odaberite osobni rekord.
3 Odaberite > .
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
1 Odaberite Povijest > Osobni rekordi.
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > .
Zone treninga
• Zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 8)
• Zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 9)
Korištenje ANT+ trenažera za zatvorene
prostore
Ako želite koristiti kompatibilan ANT+ trenažer za zatvorene
prostore, najprije morate bicikl postaviti na trenažer i zatim ga
upariti sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 9).
Pomoću uređaja i trenažera u zatvorenom prostoru možete
simulirati otpor dok pratite stazu, aktivnost ili vježbu. Kada u
zatvorenom prostoru koristite trenažer, GPS se automatski
isključuje.
1 Odaberite > Dvoranski trenažer.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Slijedi stazu kako biste slijedili spremljenu
stazu (Staze, stranica 4).
• Odaberite Slijedi aktivnost kako biste pratili spremljenu
vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
• Odaberite Slijedi vježbanje kako biste pratili vježbe
snage koje ste preuzeli sa svog Garmin Connect računa
(Vježbanje, stranica 3).
3 Odaberite stazu, aktivnost ili vježbu.
4 Odaberite VOŽNJA.
5 Odaberite profil aktivnosti.
6 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o
nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.
Postavljanje otpora
1 Odaberite > Dvoranski trenažer > Postavljanje otpora.
2 Postavite otpor koji pruža trenažer.
3 Odaberite profil aktivnosti.
4 Počnite okretati pedale.
Vježbanje
5 Po potrebi možete podesiti otpor za vrijeme aktivnosti.
Postavljanje ciljane snage
1 Odaberite > Dvoranski trenažer > Postavljanje ciljne
2
3
4
5
snage.
Unesite vrijednost za ciljanu snagu.
Odaberite profil aktivnosti.
Počnite okretati pedale.
Otpor koji pruža trenažer prilagođava se kako bi se na
temelju vaše brzine održala konstantna razina snage.
Po potrebi možete podesiti ciljanu izlaznu snagu za vrijeme
aktivnosti.
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Postavite modul monitora pulsa À na traku.
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.
2 Navlažite elektrode Á i kontaktne umetke  kako biste
stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
3 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake à na omču
Ä.
NAPOMENA: Nemojte savijati etiketu s uputama o
održavanju.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka prikazuje se odmah
nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog
trenutka za novo vježbanje.
Uključivanje savjetnika za oporavak
Kako biste mogli koristiti značajku savjetnika za oporavak, prvo
morate staviti monitor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 9). Ako je vaš uređaj
isporučen s monitorom pulsa, uređaj i senzor već su upareni. Za
najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog profila
(Postavljanje korisničkog profila, stranica 16) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 8).
1 Odaberite > Moja statistika > Savjetnik za oporavak >
Omogući.
2 Krenite na vožnju.
3 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a
najkraće 6 sati.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 pruža i omogućuje
tvrtka Firstbeat. Za prikaz procijenjenih maksimalnih vrijednosti
VO2 za vožnju bicikla možete koristiti svoj Garmin uređaj uparen
s monitorom pulsa i mjeračem snage.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti monitor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 9).
Ako je vaš uređaj isporučen s monitorom pulsa, uređaj i senzor
već su upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 16) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 8).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
3 Odaberite > Moja statistika > Maksimalni VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.
4 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
SAVJET: Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, pogledajte
savjete za rješavanje problema (Savjeti za čudne podatke o
pulsu, stranica 8).
Ljubičasta
Izvanredno
Savjetnik za oporavak
Plava
Izvrsno
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog
oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabo
Crvena
Loše
ANT+ senzori
7
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 22) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam
Uspješnost i točnost izračuna maksimalne vrijednosti VO2
poboljšavaju se ako vozite ujednačenom i srednje zahtjevnom
rutom i ako su vrijednosti pulsa i snage ujednačene.
• Prije nego što počnete voziti provjerite rade li ispravno vaš
uređaj, monitor pulsa i mjerač snage, jesu li upareni i je li
razina napunjenosti baterije dovoljno visoka.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje puls održavajte na razini iznad
70 % vašeg maksimalnog pulsa.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje održavajte relativno konstantnu
razinu izlazne snage.
• Izbjegavajte brdoviti teren.
• Izbjegavajte vožnju u skupini u kojoj se dugo može voziti u
zavjetrini.
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 8). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
1 Odaberite > Moja statistika > Zone treninga > Zone
pulsa.
2 Unesite vrijednosti za svoj maksimalni puls i puls u mirovanju.
Vrijednosti zona automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost
možete urediti i ručno.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak pulsa u mirovanju.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 18).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
8
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
• Poznavanje zona pulsa može spriječiti pretjerano treniranje i
smanjiti rizik od ozljeda.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 22) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Postavljanje senzora brzine
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.
2 Povucite traku À oko glavčine kotača i pričvrstite je na kukicu
Á na senzoru.
Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj
glavčini. Ovo ne utječe na rad.
3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
Postavljanje senzora takta
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu À.
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
3 Povucite vezice Á oko pedale i pričvrstite ih na kukice  na
senzoru.
ANT+ senzori
(Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona,
stranica 3).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 16).
Postavljanje zona snage
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
biste provjerili jesu li neoštećeni.
O senzorima brzine i takta
Podaci o taktu sa senzora takta uvijek se spremaju. Ako senzori
brzine i takta nisu upareni s uređajem, za izračun brzine i
udaljenosti koriste se GPS podaci.
Takt je vaša brzina okretanja pedala ili “vrtnje” koja se mjeri
brojem okretaja pedala u minuti (o/min).
Prosjek podataka za takt ili snagu
Prosjek razlike od nule dostupan je ako trenirate koristeći
dodatni senzor takta ili mjerač snage. Vrijednosti s nulom koje
se pojavljuju kada ne okrećete pedale prema zadanim se
postavkama isključuju.
Možete promijeniti vrijednost ove postavke (Postavke snimanja
podataka, stranica 17).
Uparivanje ANT+ senzora
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja Garmin.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od ANT+ senzora ostalih vozača.
2 Odaberite > Senzori > Dodaj senzor.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 9).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
ANT+ senzori
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne moraju
podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno
na uređaju ili pomoću usluge Garmin Connect. Ako znate svoj
funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru
automatski izračun vaših zona snage.
1 Odaberite > Moja statistika > Zone treninga > Zone
snage.
2 Unesite svoj FTP.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
Kalibracija mjerača snage
Mjerač snage prije kalibracije mora biti ispravno instaliran,
uparen s uređajem i mora aktivno snimati podatke.
Upute za kalibraciju koje se posebno odnose na vaš mjerač
snage potražite u uputama proizvođača.
1 Odaberite > Senzori.
2 Odaberite svoj mjerač snage.
3 Odaberite Kalibriraj.
4 Mjerač snage održavajte u aktivnom stanju okretanjem
pedala dok se ne prikaže poruka.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Mjerač snage na pedali
Vector mjeri snagu na pedali.
Vector nekoliko stotina puta u sekundi mjeri snagu koju ste
primijenili na pedalu. Vector mjeri i vašu kadencu, tj. brzinu
kojom okrećete pedale. Mjerenjem snage, smjera snage,
okretanja pedale i vremena Vector može odrediti snagu u
vatima. Obzirom da Vector odvojeno mjeri snagu desne i lijeve
noge, daje vam podatke o balansu snage lijevo/desno.
NAPOMENA: Vector S sustav ne daje podatke o balansu snage
lijevo/desno.
Dinamika bicikliranja
Dinamika bicikliranja mjeri kako primjenjujete snagu prilikom
okretanja pedale i gdje na pedali primjenjujete snagu i tako vam
pomaže da shvatite posebnosti načina na koji vozite bicikl. Ako
znate gdje i kako proizvodite snagu, možete trenirati učinkovitije
i procijeniti odgovara li vam vaš bicikl.
Korištenje dinamike bicikliranja
Prije korištenja dinamike bicikliranja Vector mjerače snage
morate upariti s uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 9).
NAPOMENA: Bilježenje dinamike bicikliranja koristi dodatnu
memoriju sustava.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se do zaslona s dinamikom bicikliranja kako biste
vidjeli fazu vršne snage À, fazu ukupne snage Á i pomak od
središta platforme Â.
9
3 Po potrebi zadržite dodir na podatkovnom polju à kako biste
ga promijenili (Prilagođavanje zaslona s podacima,
stranica 16).
NAPOMENA: Mogu se prilagoditi dva podatkovna polja na
dnu zaslona.
Vožnju možete poslati na svoj Garmin Connect račun i vidjeti
dodatne podatke o dinamici bicikliranja (Slanje vaše vožnje na
Garmin Connect, stranica 11).
Podaci o vršnoj snazi
Faza snage je područje okreta pedale (između početnog i
završnog kuta pedale) gdje stvarate pozitivnu snagu.
Pomak od središta platforme
Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na
koje se primjenjuje sila.
Prilagođavanje Vector funkcija
Ako želite prilagoditi Vector funkcije, najprije morate upariti
Vector mjerač snage i svoj uređaj.
1 Odaberite > Senzori.
2 Odaberite Vector mjerač snage.
3 Odaberite Pojedinosti senzora > Funkcije mjerača snage
Vector.
4 Odaberite opciju.
5 Po potrebi pomoću prekidača uključite ili isključite
učinkovitost zateznog momenta, ravnomjerno okretanje
pedala i dinamiku bicikliranja.
Nadogradnja Vector softvera pomoću uređaja Edge
1000
Ako želite nadograditi softver, najprije morate upariti svoj uređaj
Edge 1000 sa svojim Vector sustavom.
1 Pošaljite svoje podatke o vožnji na Garmin Connect koristeći
USB ili Wi‑Fi vezu.
Garmin Connect automatski traži nadogradnje softvera i šalje
ih na vaš Edge uređaj.
2 Postavite svoj Edge uređaj unutar dometa (3 m) od senzora.
3 Zavrtite pedale nekoliko puta.
Edge uređaj pitat će vas želite li instalirati dostupne
nadogradnje softvera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
®
Dobivanje procjene FTP-a
Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj
koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom
postavljanju. Točniju vrijednost FTP-a možete dobiti ako
provedete FTP test pomoću uparenog mjerača snage
(Provođenje FTP testa, stranica 10) i monitora pulsa.
Odaberite > Moja statistika > FTP.
Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u
vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na
skali boja.
10
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Početnik
Informacije potražite u dodatku (FTP ocjene, stranica 21).
Provođenje FTP testa
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), morate imati mjerač snage i monitor pulsa upariti
ih sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 9).
1 Odaberite > Moja statistika > FTP > FTP test > VOŽNJA.
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati svaki korak
testa, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
3 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
4 Odaberite Spremi vožnju.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP)
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), morate imati mjerač snage i monitor pulsa upariti
ih sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 9).
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
3 Odaberite > Moja statistika > FTP.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
Korištenje elektroničkih mjenjača
Prije korištenja elektroničkih mjenjača kao što su Shimano Di2™
mjenjači, morate ih upariti s uređajem (Uparivanje ANT+
senzora, stranica 9). Možete prilagoditi dodatna podatkovna
polja (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 16). Na
uređaju Edge prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je
senzor u načinu rada za podešavanje.
®
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia Vision™ uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Ažuriranje softvera, stranica 19).
Korištenje stanice za vaganje
Ako imate stanicu za vaganje kompatibilnu sa značajkom ANT+,
uređaj može očitavati podatke sa stanice za vaganje.
ANT+ senzori
1 Odaberite
> Senzori > Dodaj senzor > Stanica za
vaganje.
Nakon pronalaska stanice za vaganje prikazat će se poruka.
2 Stanite na stanicu kada se to od vas zatraži.
NAPOMENA: Ako koristite vagu za mjerenje građe tijela,
izujte cipele i skinite čarape kako bi se svi parametri građe
tijela očitali i spremili.
Siđite
sa stanice kada se to od vas zatraži.
3
SAVJET: Ako dođe do pogreške, siđite sa stanice. Stanite na
stanicu kada se to od vas zatraži.
Podaci Garmin Index™ pametne vage
Ako imate Garmin Index uređaj, najnoviji podaci pametne vage
spremljeni su na vaš Garmin Connect račun. Sljedeći put kada
Edge uređaj povežete s Garmin Connect računom, podaci o
težini prenose se na vaš Edge korisnički profil.
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga. Za besplatan račun možete se prijaviti na adresi
www.garminconnect.com/start.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je monitor pulsa.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
1 Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Vožnje.
2 Odaberite opciju.
Brisanje vožnje
1 Odaberite Povijest > Vožnje.
2 Odaberite vožnju.
> Izbriši > .
3 Odaberite
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti zbrojene podatke koje ste spremili na uređaj
Edge, uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
Na početnom zaslonu odaberite Povijest > Ukupno.
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka Á.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
Povijest
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Značajke vezane uz Bluetooth
®
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitnes uređaj. Neke značajke
traže instaliranu mobilnu aplikaciju Garmin Connect na vašem
pametnom telefonu. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u realnom vremenu. Možete pozvati pratitelje putem
e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz podataka
uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite s njezinim
snimanjem.
Preuzimanje staza i vježbanja s Garmin Connect: Omogućuje
traženje aktivnosti na Garmin Connect pomoću pametnog
telefona i slanje tih aktivnosti na vaš uređaj.
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Uparivanje pametnog telefona
1 Idite na www.garmin.com/intosports/apps i na svoj pametni
telefon preuzmite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
3 Na svom uređaju odaberite > Bluetooth > Omogući >
Upari pametni telefon i slijedite upute na zaslonu.
11
4 Na svom pametnom telefonu otvorite aplikaciju Garmin
Connect Mobile i za povezivanje uređaja slijedite upute na
zaslonu.
Upute se prikazuju tijekom početnog postavljanja, a mogu se
pronaći i u odjeljku pomoći aplikacije Garmin Connect Mobile.
5 Na svom uređaju odaberite Upari Bluetooth Smart i slijedite
upute na zaslonu kako biste omogućili telefonske obavijesti
na kompatibilnom pametnom telefonu (nije obavezno).
NAPOMENA: Za telefonske obavijesti potrebno je imati
kompatibilan pametni telefon sa Bluetooth Smart bežičnom
tehnologijom. Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite
na www.garmin.com/ble.
Značajke vezane uz Wi‑Fi
Uređaj Edge ima značajke vezane uz Wi‑Fi. Mobilna aplikacija
Garmin Connect nije potrebna ako želite koristiti Wi‑Fi vezu.
NAPOMENA: Za korištenje ovih značajki spojite uređaj na
bežičnu mrežu.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite s njezinim
snimanjem.
Staze, vježbanja i planovi treninga: Aktivnosti prethodno
odabrane na Garmin Connect bežično se šalju na vaš uređaj.
Ažuriranja softvera: Vaš uređaj preuzima najnovije ažuriranje
softvera putem bežične mreže. Sljedeći put kad uključite
uređaj moći ćete slijediti upute na zaslonu kako biste ažurirali
softver.
Postavljanje Wi‑Fi Povezivost
1 Idite na www.garminconnect.com/start, and i preuzmite
aplikaciju Garmin Express .
™
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi
povezivost s Garmin Express.
Povezivanje s bežičnom mrežom
1 Odaberite > Wi-Fi.
2 Prema potrebi odaberite Wi-Fi kako biste uključili bežičnu
tehnologiju.
3 Odaberite Dodaj mrežu kako biste pretražili dostupne mreže.
4 Odaberite bežičnu mrežu.
5 Prema potrebi odaberite kako biste unijeli SSID i lozinku
za mrežu.
Uređaj pohranjuje mrežne infomracije i povezuje se automatski
nakon povratka na ovu lokaciju.
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj
Staze, segmente i vježbanja bežično možete prenijeti s jednog
kompatibilnog Edge uređaja na drugi pomoću Bluetooth
tehnologije.
1 Uključite oba Edge uređaja i postavite ih unutar dometa (na
udaljenost do 3 m).
2 Na uređaju s kojeg šaljete datoteke odaberite > Prijenos
između uređaja > Dijeli datoteke > .
3 Odaberite vrstu datoteka za dijeljenje.
4 Odaberite jednu ili više datoteka za prijenos i zatim odaberite
.
5 Na uređaju koji prima datoteke odaberite > Prijenos
između uređaja.
6 Odaberite vezu u blizini.
7 Odaberite jednu ili više datoteka za primanje i zatim
odaberite .
Kada je prijenos dovršen, na oba se uređaja pojavljuje poruka.
Snimanje podataka
Uređaj sadrži značajku za pametno snimanje. Snima ključne
točke na kojima možete promijeniti smjer, brzinu ili puls.
12
Ako je uparen mjerač snage, uređaj snima točke svake
sekunde. Snimanjem točaka svake sekunde stvara se izuzetno
detaljna trasa te se koristi više dostupne memorije.
Informacije o prosjeku podataka za takt ili snagu potražite u
odjeljku Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 9.
Promjena mjesta za spremanje podataka
1 Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > Snimanje
podataka > Snimi na:.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Unutarnja memorija za spremanje podataka u
memoriju uređaja.
• Odaberite Memorijska kartica za spremajne podataka na
opcionalnu memorijsku karticu.
Postavljanje memorijske kartice
Možete instalirati microSD™ memorijsku karticu za dodatno
spremanje ili prethodno učitane karte.
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz utora za microSD karticu Á.
2 Pritišćite karticu sve dok ne sjedne.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Vaš uređaj i memorijska kartica (opcionalna) pojavit će se na
vašem računalu kao prijenosni pogoni pod Moje računalo na
Windows računalima i kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj se prikazuje kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj, a memorijska kartica se prikazuje
kao drugi prijenosni pogon. Na Mac računalima uređaj i
memorijska kartica prikazuju se kao aktivne jedinice.
NAPOMENA: Neka računala s više mrežnih pogona neće
prikazati pogone uređaja. Informacije o načinu mapiranja
pogona potražite u uputama operativnog sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj ili
memorijsku karticu.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja ili na memorijskoj kartici.
Povijest
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1 Otvorite pogon Garmin.
2 Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
3 Odaberite datoteku.
4 Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
3
4
5
6
križanja ili poznatih koordinata odaberite Alati za
pretraživanje.
• Za sužavanje područje pretraživanja odaberite .
Po potrebi odaberite
kako biste unijeli određene
informacije za pretraživanje.
Odaberite lokaciju.
Odaberite VOŽNJA.
Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, nije ga
potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Za Mac računala povucite ikonu jedinice u smeće.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Navigacija do poznatih koordinata
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Alati za
Navigacija
Navigacijske postavke i značajke također se primjenjuju na
navigaciju stazama (Staze, stranica 4) i segmentima (Segmenti,
stranica 5).
• Lokacije i traženje mjesta (Lokacije, stranica 13)
• Planiranje rute (Planiranje i vožnja rutom, stranica 14)
• Postavke rute (Postavke rute, stranica 14)
• Dodatne karte (Kupnja dodatnih karata, stranica 15)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 14)
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Spremanje vaše lokacije
Možete spremiti vašu trenutačnu lokaciju, kao što je vaš dom ili
parkirno mjesto.
1 Na početnom zaslonu odaberite statusnu traku ili povucite
prstom prema dolje s vrha stranice.
Prikazat će se stranica s vezama.
2 Odaberite GPS > Označavanje lokacije > .
Spremanje lokacija iz karte
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? >
2
3
4
5
Navigacija do početne točke
U bilo kojem trenutku vožnje možete se vratiti na početnu točku.
1 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
2 Tijekom vožnje odaberite bilo koje mjesto na zaslonu kako
biste vidjeli preklapanje mjerača vremena.
3 Odaberite > Kamo? > Natrag na početak.
4 Odaberite Duž iste rute ili Najizravnija ruta.
5 Odaberite VOŽNJA.
Uređaj navigira natrag do početne točke vožnje.
Zaustavljanje navigacije
1 Odaberite bilo koje mjesto na zaslonu kako biste vidjeli
preklapanje mjerača vremena.
2 Pomaknite se na kartu.
3 Odaberite > .
Projiciranje lokacije
> Točka na
karti.
Pronađite kartu na kojoj se lokacija nalazi.
Odaberite lokaciju.
Informacije o lokaciji pojavit će se na vrhu karte.
Odaberite informacije o lokaciji.
Odaberite > .
Navigacija do lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo?.
2 Odaberite opciju:
• Za navigaciju do spremljene staze, lokacije ili segmenta
odaberite Spremljeno.
• Za navigaciju do posljednjih 50 lokacija koje ste pronašli
odaberite Nedavno pronađeno.
• Za navigaciju do točke interesa, određene adrese
(zahtijeva karte s mogućnošću izrade ruta), grada,
Navigacija
pretraživanje > Koordinate.
2 Unesite koordinate i odaberite .
3 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Projiciraj lokaciju.
5 Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.
6 Odaberite .
Uređivanje lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
2
3
4
5
Lokacije.
Odaberite lokaciju.
Dodirnite traku s informacijama na vrhu zaslona.
Odaberite .
Odaberite atribut.
13
Na primjer, odaberite Promijeni nadm. visinu kako biste
unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
6 Unesite nove informacije i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Spremljeno >
Lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Odaberite > Izbriši lokaciju > .
Planiranje i vožnja rutom
Možete stvoriti prilagođenu rutu te se njome voziti. Ruta je niz
međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Planer rute >
Dodaj prvu lokaciju.
2 Odaberite opciju:
• Za odabir vaše trenutne lokacije na karti odaberite
Trenutna lokacija.
• Za odabir spremljene lokacije odaberite Spremljeno, a
zatim odaberite lokaciju, kurs ili segment.
• Za odabir nedavno tražene lokacije odaberite Nedavno
pronađeno, a zatim odaberite lokaciju.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu, a zatim
odaberite lokaciju.
• Za pretraživanje i odabir točke interesa odaberite
Kategorije toč. interesa, a zatim odaberite točku interesa
u blizini.
• Za odabir grada odaberite Gradovi, a zatim odaberite
grad u blizini.
• Za odabir adrese odaberite Adresa, a zatim unesite
adresu.
• Za odabir križanja odaberite Raskrižja, a zatim unesite
nazive ulica.
• Za korištenje koordinata odaberite Koordinate, a zatim
unesite koordinate.
3 Odaberite Koristi.
4 Odaberite Dodaj sljedeću lokaciju.
5 Ponavljajte korake 2 – 4 dok ne odaberete sve lokacije za
rutu.
6 Odaberite Prikaz rute.
Uređaj izračunava rutu i prikazuje se karta rute.
SAVJET: Možete odabrati
za iscrtavanje nadmorske
visine rute.
7 Odaberite VOŽNJA.
Stvaranje povratne rute
Uređaj može stvoriti povratnu rutu na temelju navedene
udaljenosti i početne lokacije.
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Izrada povratne
rute.
2 Odaberite Udaljenost, a zatim unesite ukupnu udaljenost za
rutu.
3 Odaberite Početna lokacija.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Trenutna lokacija.
NAPOMENA: Ako uređaj ne može primiti satelitske
signale kako bi odredio vašu trenutnu lokaciju, uređaj će
vas potaknuti na korištenje posljednje poznate lokacije ili
na odabir lokacije na karti.
• Za odabir lokacije na karti odaberite Koristi kartu.
5 Odaberite Traži.
14
SAVJET: Za ponovno pretraživanje možete odabrati
.
6 Odaberite rutu kako bi se ona prikazala na karti.
SAVJET: Možete odabrati
7 Odaberite VOŽNJA.
i
kako biste vidjeli druge rute.
Postavke rute
Odaberite > Profili aktivnosti, odaberite profil, a zatim
odaberite Navigacija > Izrada rute.
Način izrade rute: Omogućava odabir aktivnosti za uređaj radi
izračuna rute (Odabir aktivnosti za izračun rute,
stranica 14).
Metoda izračuna: Omogućava odabir načina izračuna za
optimizaciju rute.
Zaključaj na cestu (zahtijeva karte s mogućnošću izrade
ruta): Zaključava ikonu položaja koja označava vaš položaj
na karti na najbližu cestu.
Postavljanje izbjegavanja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta): Omogućava odabir vrste cesta koje želite
izbjeći.
Ponovni izračun (zahtijeva karte s mogućnošću izrade ruta):
Omogućava odabir načina ponovnog izračuna ako skrenete s
rute.
Odabir aktivnosti za izračun rute
Uređaj možete postaviti tako da izračunava rutu na temelju vrste
aktivnosti.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Izrada rute > Način izrade rute.
4 Odaberite opciju za izračun rute.
Na primjer, možete odabrati Biciklizam na dulje staze za
cestovnu navigaciju ili Brdski biciklizam za navigaciju van
ceste.
Postavke karte
Odaberite > Profili aktivnosti, odaberite profil, a zatim
odaberite Navigacija > Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na stranici.
Automatsko zumiranje: Automatski odabire razinu zumiranja
za kartu. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno
povećavati ili smanjivati kartu.
Tekst navođenja: Postavljanje uvjeta za prikaz detaljnih
navigacijskih upozorenja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta).
Vidljivost karte: Omogućuje postavljanje naprednih značajki
karte.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Promjena orijentacije karte
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Karta > Orijentacija.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada za prikaz karte u tri dimenzije.
Napredne postavke karte
Odaberite > Profili aktivnosti, odaberite profil, a zatim
odaberite Navigacija > Karta > Vidljivost karte.
Navigacija
Način vidljivosti karte: Auto. i Visoki kontrast sadrže unaprijed
zadane vrijednosti. Za postavljanje svake vrijednosti možete
odabrati Korisnički definirano.
Razine zumiranja: Postavlja stavke karte tako da se iscrtaju ili
prikažu na ili ispod odabrane razine zumiranja.
Veličina teksta: Postavlja veličinu teksta za stavke karte.
Pojedinost: Postavlja količinu pojedinosti koje karta prikazuje.
Prikaz više pojedinosti može uzrokovati sporo ponovno
iscrtavanje karte.
Osjenčani reljef: Prikazuje reljef na karti (ako je dostupan) ili
isključuje sjenčanje.
Profili
Kupnja dodatnih karata
Prije kupnje dodatnih karata potrebno je utvrditi verziju karata
učitanih na uređaj.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Karta > Informacije o karti.
4 Odaberite kartu.
5 Odaberite .
6 Idite na http://buy.garmin.com ili se obratite zastupništvu
tvrtke Garmin.
Traženje adrese
Možete koristiti prethodnu učitanu Garmin kartu bicikliranja (ako
je dostupna) ili dodatne karte City Navigator za pretraživanje
adresa, gradova i drugih lokacija. Detaljne karte s mogućnošću
izrade ruta sadrže milijune točaka interesa poput restorana,
hotela i auto servisa.
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Alati za
pretraživanje > Adrese.
2 Slijedite upute na zaslonu.
SAVJET: Ako niste sigurni za grad, odaberite Pretraži sve.
3 Odaberite adresu, a zatim odaberite VOŽNJA.
®
Traženje točke interesa
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Alati za
pretraživanje > Kategorije toč. interesa.
2 Odaberite kategoriju.
SAVJET: Ako znate naziv trgovine, za unos naziva odaberite
Sve točke interesa > .
3 Ako je potrebno, odaberite potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite VOŽNJA.
Pronalaženje lokacija u blizini
1 Na početnom zaslonu odaberite Kamo? >
2 Odaberite opciju.
.
Na primjer, odaberite Nedav. pronađ. mjesto za traženje
restorana u blizini adrese koju ste nedavno pretraživali.
3 Ako je potrebno, odaberite kategoriju i potkategoriju.
4 Odaberite lokaciju, a zatim odaberite VOŽNJA.
Topografske karte
Vaš uređaj može sadržavati topografske karte ili ih možete kupiti
na web-mjestu http://buy.garmin.com. Garmin preporučuje da
preuzmete BaseCamp™ za planiranje ruta i aktivnosti pomoću
topografske karte.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Connect IQ™ funkcije za preuzimanje
Uređaju možete dodati Connect IQ funkcije tvrtke Garmin i
drugih pružatelja usluga putem aplikacije Garmin Connect
Prilagođavanje vašeg uređaja
Mobile. Uređaj možete prilagoditi podatkovnim poljima,
widgetima i aplikacijama.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
Edge možete podesiti na nekoliko načina, uključujući profile.
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, možete izraditi različite
postavke i prikaze za treniranje i planinsku vožnju biciklom.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Profili aktivnosti: Profile aktivnosti možete izraditi za svaku
vrstu vožnje biciklom. Na primjer, možete izraditi različite
profile aktivnosti za treniranje, utrkivanje ili planinsku vožnju
biciklom. Profil aktivnosti uključuje prilagođene podatkovne
stranice, ukupne rezultati za aktivnost, upozorenja, zone
treninga (poput pulsa i brzine), postavke treniranja (poput
Auto Pause i Auto Lap ) te postavke navigacije.
Korisnički profil: Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i
postavke za predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije
za izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
®
®
Ažuriranje profila aktivnosti
Možete prilagoditi deset različitih profila aktivnosti. Postavke i
podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili
put.
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite profil.
• Odaberite za dodavanje novog profila.
3 Po potrebi uredite naziv i boju profila.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje stranica
s podacima i podatkovnih polja (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 16).
• Odaberite Zadana vrsta vožnje kako biste postavili vrstu
vožnje tipičnu za ovaj profil aktivnosti, primjerice,
putovanje na posao.
SAVJET: Nakon netipične vožnje vrstu vožnje možete
ručno ažurirati. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za
stvaranje staza prilagođenih biciklima.
• Odaberite GPS za isključivanje GPS-a (Trening u
zatvorenom, stranica 16) ili promijenite postavke
satelita.
• Odaberite Navigacija za prilagođavanje postavki karte
(Postavke karte, stranica 14) i rute (Postavke rute,
stranica 14).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 3).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Označavanje
dionica po položaju, stranica 17).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena automatski
pauzira (Korištenje značajke automatskog pauziranja,
stranica 16).
15
• Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja
nakon pet minuta neaktivnosti (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 19).
• Odaberite Automatske značajke > Automatsko
pomicanje za prilagođavanje prikaza stranica s podacima
o vježbanju i s uključenim mjeračem vremena (Korištenje
značajke automatskog pomicanja, stranica 17).
• Odaberite Napom. o pokretanju za prilagođavanje
načina rada napomene o pokretanju (Promjena napomene
o pokretanju, stranica 17).
Sve se promjene spremaju u profil aktivnosti.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i postavke za
predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
1 Odaberite > Moja statistika > Korisnički profil.
2 Odaberite opciju.
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
Bluetooth postavke
Odaberite > Bluetooth.
Omogući: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje pomoću bežične tehnologije Bluetooth.
Upari pametni telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Upari Bluetooth Smart: Povezuje vaš uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom koji je opremljen Bluetooth Smart
bežičnom tehnologijom. Ova vam postavka omogućuje
pozivanje i slanje tekstnih poruka.
NAPOMENA: Ova se postavka pojavljuje samo nakon
uparivanja uređaja i kompatibilnog pametnog telefona
opremljenog Bluetooth Smart bežičnom tehnologijom.
Obavij. o poziv. i por.: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propušteni pozivi i poruke: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Wi‑Fi postavke
Odaberite > Wi-Fi.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Wi‑Fi prikazuju se samo
ako je omogućena tehnologija Wi‑Fi.
Automatsko učitavanje: Omogućuje automatski prijenos
aktivnosti putem poznate bežične mreže.
Dodaj mrežu: Povezuje uređaj s bežičnom mrežom.
O postavkama treninga
Sljedeće opcije i postavke omogućuju prilagođavanje uređaja
prema vašim potrebama. Te se postavke spremaju u profil
aktivnosti. Primjerice, u sklopu svog profila za utrkivanje možete
postaviti vremensko upozorenje, a u sklopu profila za brdski
biciklizam možete postaviti pokretač položaja za Auto Lap.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Za svaki profil aktivnosti možete prilagoditi zaslone s podacima.
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Odaberite > Profili aktivnosti.
Odaberite profil.
Odaberite Zasloni s podacima.
Odaberite stranicu s podacima.
Po potrebi omogućite zaslon s podacima.
Odaberite broj podatkovnih polja za prikaz na zaslonu.
Odaberite .
Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
Odaberite .
GPS postavke
Trening u zatvorenom
GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom ili želite
produljiti vijek trajanja baterije.
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS > GPS način rada > Isključi.
Kada je GPS sustav isključen, podaci o brzini i udaljenosti nisu
dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji uređaju
šalje podatke o brzini i udaljenosti (poput senzora brzine i
kadence). Prilikom sljedećeg uključivanja uređaj ponovno traži
satelitske signale.
Postavljanje nadmorske visine
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS > Postavi nadm. visinu.
4 Unesite nadmorsku visinu i odaberite .
Pregled satelita
Stranica satelita prikazuje vaše trenutačne GPS informacije.
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 OdaberiteGPS > Prikaži satelite.
Preciznost GPS-a prikazuje se na dnu stranice. Zelene crtice
označavaju jakost svakog primljenog signala satelita (broj
satelita prikazuje se ispod svake crtice).
Korištenje značajke automatskog pauziranja
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Pause.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
5 Po potrebi prilagodite dodatna podatkovna polja o vremenu
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 16).
Podatkovno polje Vrijeme - proteklo prikazuje ukupno
vrijeme, uključujući i vrijeme pauziranja.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, koristite
opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim položajima
dionica koje su spremljene za stazu.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo pritisak tipke Dionica za pokretanje
brojača dionica svaki put kada odaberete
i svaki put
kada prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 16).
Označavanje dionica po udaljenosti
Značajku Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
4 Unesite vrijednost.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 16).
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Značajku automatskog pomicanja možete koristiti za
automatsko kruženje kroz sve stranice s podacima o vježbanju i
s uključenim brojačem vremena.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Automatsko pomicanje.
4 Odaberite prikaz brzine.
Promjena napomene o pokretanju
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Podsjeća vas da pokrenete
mjerač vremena kako biste mogli snimiti podatke o vožnji.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Napom. o pokretanju.
4 Po potrebi odaberite Rad nap. o pokretanju.
5 Odaberite opciju:
• Odaberite Jednom.
• Odaberite Ponavljan. > Odgađanje ponavljanja za
promjenu trajanja odgode podsjetnika.
Postavke sustava
• Postavke snimanja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 17)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 17)
• Postavke tonova (Postavljanje tonova uređaja, stranica 17)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 17)
• Postavke konfiguracije (Promjena konfiguracijskih postavki,
stranica 17)
Postavke zaslona
Odaberite > Sustav > Zaslon.
Aut.podeš.svjetline: Automatski podešava svjetlinu
pozadinskog osvjetljenja na temelju osvjetljenja u prostoru.
Trajanje pozad. osvj.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto. kako biste uređaju
omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno o dobu dana.
Orijentacija: Postavljanje uređaja za prikaz u okomitoj ili
vodoravnoj orijentaciji.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Postavke snimanja podataka
Odaberite > Sustav > Snimanje podataka.
Snimi na:: Postavlja lokaciju za spremanje podataka (Promjena
mjesta za spremanje podataka, stranica 12).
Interval: Upravlja načinom na koji uređaj snima podatke o
aktivnosti. Opcija Pametni snima ključne točke na kojima ste
promijenili smjer, brzinu ili puls. Opcija 1 s snima točke svake
sekunde. Stvara vrlo detaljan zapis o vašoj aktivnosti i
povećava veličinu spremljenog zapisa o aktivnosti.
Prosjek za takt: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
kadencu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne
okrećete pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu,
stranica 9).
Prosjek za snagu: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
snagu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne okrećete
pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 9).
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
1 Odaberite > Sustav > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Postavljanje tonova uređaja
Na početnom zaslonu odaberite
> Sustav > Tonovi.
Promjena jezika uređaja
Na početnom zaslonu odaberite
> Sustav > Jezik.
Promjena konfiguracijskih postavki
Možete ponovo postaviti sve postavke koje ste konfigurirali
tijekom početnog postavljanja.
1 Odaberite > Sustav > Ponovno postavi uređaj >
Početno postavljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Odaberite > Sustav.
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 17)
Prilagođavanje vašeg uređaja
17
Informacije o uređaju
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Održavanje monitora pulsa
Specifikacije
Edge Specifikacije uređaja
Vrsta baterije
Ugrađena litij-ionska baterija koja se može
puniti
Trajanje baterije
15 sati, tipično korištenje
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature
za punjenje
Od 0 º do 40 ºC (od 32 º do 104 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Bluetooth Smart bežična tehnologija
Wi‑Fi bežična tehnologija
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Do 4,5 godine uz upotrebu 1 h dnevno
Vodootpornost
3 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 30 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Specifikacije senzora brzine i takta
Vrsta baterije
Može je zamijeniti korisnik, model CR2032,
3 volta
Trajanje baterije
Približno 12 mjeseci (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Za upravljanje dodirnim zaslonom nikada nemojte koristiti tvrd ili
oštar predmet jer biste ga na taj način mogli oštetiti.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
OBAVIJEST
Prije pranja remena morate otkopčati i ukloniti modul.
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Detaljne upute o čišćenju potražite na stranici
www.garmin.com/HRMcare.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Traku operite u stroju za pranje rublja nakon svakih sedam
korištenja.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
• Kako biste produžili vijek trajanja monitora pulsa, modul
skinite kada se ne koristi.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
Baterije nemojte vaditi pomoću oštrih predmeta.
Bateriju držite izvan dohvata djece.
Baterije nikad ne stavljajte u usta. Ako ih progutate, obratite se
liječniku ili lokalnom centru za kontrolu otrova.
Zamjenjive baterije u obliku kovanica mogu sadržavati perklorat.
Na njih se mogu primjenjivati posebni uvjeti rukovanja.
Pogledajte www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
OPREZ
Za ispravnu reciklažu baterija obratite se lokalnoj tvrtki za
zbrinjavanje otpada.
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pomoću malog odvijača tvrtke Phillips izvadite četiri vijka sa
stražnje strane modula.
2 Izvadite poklopac i bateriju.
3 Pričekajte 30 sekundi.
4 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
5 Stavite stražnji poklopac i četiri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Zamjena baterije senzora brzine ili takta
LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu
bateriju nakon dva okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije À na poleđini senzora.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
18
Informacije o uređaju
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom
položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju Á.
SAVJET: Bateriju iz poklopca možete izvaditi pomoću
ljepljive trake  ili magneta.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Držite 10 sekundi.
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
Odaberite > Sustav > Ponovno postavi uređaj >
Ponovno postavi tvorničke postavke.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Korištenje pozadinskog
osvjetljenja, stranica 2).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 17).
• Uključite značajku Autom.stanje mirovanja (Korištenje
značajke automatskog prelaska u stanje mirovanja,
stranica 19).
• Isključite Bluetooth značajku bežične tehnologije (Bluetooth
postavke, stranica 16).
• Isključite bežično povezivanje (Wi‑Fi postavke, stranica 16).
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti značajku automatskog prelaska u stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja nakon 5
minuta neaktivnosti. Kada je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je
isključen, a veza sa senzorima ANT+ te značajkama Bluetoothi
GPS je prekinuta. Wi‑Fi mreža i dalje će raditi kada je uređaj u
stanju mirovanja.
1 Na početnom zaslonu odaberite > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja.
Rješavanje problema
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Dodatne informacije
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite http://buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika
tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i
zamjenskim dijelovima.
Očitanja temperature
Ako se uređaj nalazi na izravnom sunčevom svjetlu, u vašoj ruci
ili se puni pomoću vanjske baterije, na uređaju bi se mogle
prikazati vrijednosti očitanja temperature veće od stvarne
temperature zraka. Uređaju će osim toga trebati neko vrijeme da
se prilagodi znatnim promjenama temperature.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.
Na početnom zaslonu odaberite > Sustav > O uređaju.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Podrška i nadogradnja
Garmin Express (www.garmin.com/express) omogućuje
jednostavan pristup ovim uslugama za Garmin uređaje.
• Registracija proizvoda
• Priručnici za proizvode
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Nadogradnja karte ili staze
Ažuriranje softvera
Prije ažuriranja softvera uređaja morate imati Garmin Connect
račun i preuzeti aplikaciju Garmin Express.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka ažuriranja nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste već koristili aplikaciju Garmin Express
za postavljanje uređaja s Wi‑Fi mrežom, Garmin Connect
može automatski preuzeti dostupna ažuriranja softvera na
uređaj kada se povezuje pomoću Wi‑Fimreže.
19
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans - dionica: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Balans - prosjek: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu aktivnost.
Balans - prosjek za 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Balans - prosjek za 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Balans - prosjek za 3 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za
intervale mjerenja od 3 sekunde.
Baterija mjenjača: Status baterije senzora položaja mjenjača.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - zadnja dionica: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Ciljna snaga: Ciljana izlazna snaga tijekom aktivnosti.
Di2 – razina baterije: Prestali kapacitet baterije senzora Di2.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Trenutačno doba dana na temelju vaših postavki za
trenutačnu lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno
vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Faz.snage – L kut tren.dion.: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu dionicu.
Faza snage – desno: Trenutna faza snage za desnu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – D kut dionice: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu dionicu.
Faza snage – D prosj. kut: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu aktivnost.
Faza snage – D vršni kut: Vršna faza snage za desnu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Faza snage – lijevo: Trenutna faza snage za lijevu nogu. Faza
snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – L prosj. kut: Prosječna faza snage za lijevu nogu
za trenutnu aktivnost.
Faza snage – L vršni kut: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Grafik. pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje vašu trenutačnu
zonu pulsa (1 do 5).
20
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Broj okretaja pedale ili koraka po minuti. Za
prikazivanje ovih podataka vaš uređaj mora biti priključen na
opremu za mjerenje takta.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Komb.mjenj.: Trenutna kombinacija mjenjača na senzoru
položaja mjenjača.
Korak vježb.: Tijekom vježbanja, trenutačni korak od ukupnog
broja koraka.
Lokacija na odredištu: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija na sljedećem: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Mekoća pedale: Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno
biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta
pedale.
Način svijetljenja: Konfiguriranje mreže svjetala.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Omjer brzina: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Otpor trenera: Otpor koji pruža trenažer za korištenje u
zatvorenom prostoru.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Pr.vrš.kut faze sn.dion.–D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu dionicu.
Pr.vrš.kut faze sn.dion.–L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Pr.vrš.kut faze sn.sesije–D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Pr.vrš.kut faze sn.sesije–L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu aktivnost.
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša GPS lokacija je precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Prednji mjenjač: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Preostala ponavljanja: Tijekom vježbanja, broj preostalih
ponavljanja.
Preostale kalorije: Tijekom vježbanja, preostala količina kalorija
ako koristite cilj u kalorijama.
Preostali puls: Tijekom vježbanja, broj koji označava koliko ste
iznad ili ispod pulsa koji je postavljen kao cilj.
Preostalo vrijeme: Tijekom vježbanja, preostalo vrijeme ako
koristite vrijeme kao cilj.
PSP: Pomak od središta platforme. Pomak od središta platforme
je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje sila.
PSP – dionica: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu dionicu.
PSP – prosjek: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim monitorom pulsa.
Puls - %HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju).
Puls - %HRR na dionici: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu dionicu.
Puls - %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Dodatak
Puls - %maks. na dionici: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
Puls - dionica: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls - prosječni %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Puls - prosječni %maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Puls - prosjek: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Puls - zadnja dionica: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Sjedenje tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
sjedećem položaju za trenutnu dionicu.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima.
Snaga - %FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak
funkcionalnog praga snage.
Snaga - dionica: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga - IF: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga - kJ: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u
kilodžulima.
Snaga - maks. za dionicu: Najviša izlazna snaga za trenutačnu
dionicu.
Snaga - maksimalna: Najviša izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - NP: Normalized Power™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga - NP dionica: Prosječna vrijednost Normalized Power za
trenutačnu dionicu.
Snaga - NP zadnja dionica: Prosječna vrijednost Normalized
Power za zadnju dovršenu dionicu.
Snaga - prosjek: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - prosjek za 10 s: Prosjek kretanja u posljednjih 10
sekundi za izlaznu snagu.
Snaga - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u posljednjih 30
sekundi za izlaznu snagu.
Snaga - prosjek za 3 s: Prosjek kretanja u zadnje tri sekunde
za izlaznu snagu.
Snaga - TSS: Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga – vati/kg: Količina izlazne snage u vatima po kilogramu.
Snaga - zadnja dionica: Prosječna izlazna snaga za zadnju
dovršenu dionicu.
Stajanje tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u stojećem
položaju za trenutnu dionicu.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Stražnji mjenjač: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Takt - dionica: Prosječna kadenca za trenutnu dionicu.
Takt - prosjek: Prosječna kadenca za trenutnu aktivnost.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Trajanje sjedenja: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem
položaju za trenutnu aktivnost.
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
Učinkovitost obrtne sile: Mjerenje koje pokazuje koliko
učinkovito biciklist okreće pedale.
Udalj. do cilja: Tijekom vježbanja ili na stazi, preostala
udaljenost kada koristite udaljenost kao cilj.
Dodatak
Udalj. do slj.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
na kursu.
Udaljenost - zadnja dionica: Prijeđena udaljenost za
posljednju dovršenu dionicu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
VB - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi za
vertikalnu brzinu.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme - prosječna dionica: Prosječno vrijeme dionice za
trenutnu aktivnost.
Vrijeme - proteklo: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Vrijeme - zadnja dionica: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
FTP ocjene
U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog
funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.
Muškarci
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
5,05 i više
Izvrsno
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Slabo
Od 2,23 do 2,78
Početnik
Manje od 2,23
Žene
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
4,30 i više
Izvrsno
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Slabo
Od 1,90 do 2,35
Početnik
Manje od 1,90
FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew
Coggan, dr. Training and Racing with a Power Meter (Boulder,
CO: VeloPress, 2010).
21
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
Zona % maksimalnog Zabilježen napor
pulsa
Prednosti
4
80–90%
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
Brzi tempo, pomalo Poboljšani anaerobni
neugodan, snažno kapacitet i prag,
disanje
poboljšana brzina
5
90–100%
2
60–70%
Ugodan tempo,
lagano dublje
disanje, moguć
razgovor
Osnovni
kardiovaskularni
trening, dobar tempo za
oporavak
Sprinterski tempo, Anaerobna i mišićna
ne može se održati izdržljivost, povećana
dulje razdoblje,
snaga
teško disanje
3
70–80%
Umjeren tempo,
teže je voditi
razgovor
Poboljšani aerobni
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni trening
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Veličina i opseg kotača
Veličina kotača
L (mm)
Veličina kotača označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete koristiti i jedan od kalkulatora na
internetu.
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
Veličina kotača
L (mm)
26 × 1,95
2050
12 × 1,75
935
26 × 2,00
2055
14 × 1,5
1020
26 × 2,10
2068
14 × 1,75
1055
26 × 2,125
2070
16 × 1,5
1185
26 × 2,35
2083
16 × 1,75
1195
26 × 3,00
2170
18 × 1,5
1340
27 × 1
2145
18 × 1,75
1350
27 × 1-1/8
2155
20 × 1,75
1515
27 × 1-1/4
2161
20 × 1-3/8
1615
27 × 1-3/8
2169
22 × 1-3/8
1770
650 × 35A
2090
22 × 1-1/2
1785
650 × 38A
2125
24 × 1
1753
650 × 38B
2105
24 × 3/4
1785
700 × 18C
2070
24 × 1-1/8
1795
700 × 19C
2080
24 × 1-1/4
1905
700 × 20C
2086
24 × 1,75
1890
700 × 23C
2096
24 × 2,00
1925
700 × 25C
2105
24 × 2,125
1965
700 × 28C
2136
26 × 7/8
1920
700 × 30C
2170
26 × 1(59)
1913
700 × 32C
2155
26 × 1(65)
1952
700C cjevasti
2130
26 × 1,25
1953
700 × 35C
2168
26 × 1-1/8
1970
700 × 38C
2180
26 × 1-3/8
2068
700 × 40C
2200
26 × 1-1/2
2100
22
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG
UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ
UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju
ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom
normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja
treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog
vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti
autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne
poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke
Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane. Obvezujete se da
nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki
njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili
ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti
zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo
koje druge primjenjive države.
Dodatak
23
Indeks
traženje na karti 13
uređivanje 13
A
M
adrese, traženje 13
ANT+ senzori 2, 7, 9, 10
Oprema za fitnes 6, 7
uparivanje 9
aplikacije 11, 12, 15
Auto Lap 17
Auto Pause 16
automatski prelazak u stanje mirovanja 19
automatsko pomicanje 17
ažuriranja, softver 19
maksimalni VO2 7, 8, 22
međutočke, projekcija 13
memorijska kartica 12
microSD kartica. Vidi memorijska kartica
mjerač vremena 2, 3, 11
mjerne jedinice 17
montaža uređaja 1
B
baterija
maksimalno produljenje 19
punjenje 1
vrsta 1
zamjena 18
biciklizam 8
Bluetooth tehnologija 11, 12, 16
brisanje, svi korisnički podaci 13, 19
C
Connect IQ 15
Č
čišćenje uređaja 18
D
datoteke, prijenos 12
dinamika bicikliranja 9, 10
dionice 2
dodaci 7, 9, 19
F
faza snage 10
G
Garmin Connect 3–6, 11, 12, 15
Garmin Express 12
nadogradnja softvera 19
registriranje uređaja 19
Garmin Index 11
GPS
signal 2, 19
stranica satelita 16
zaustavljanje 16
gumbi na zaslonu 2
I
ID jedinice 19
ikone 2
izgledi sata 15
J
jezik 17
K
kadenca, upozorenja 3
kalendar 6
kalibracija, mjerač snage 9
kalorija, upozorenja 3
karte 5
kupnja 15
nadogradnja 19
orijentacija 14
postavke 14
topografske 15
traženje lokacija 13
zumiranje 14
koordinate 13
korisnički podaci, brisanje 13
korisnički profil 2, 16
L
licencni ugovor za softver 19, 23
lokacije 13
brisanje 14
traženje 15
24
N
nadmorska visina 16
napajanje 9
Napredno snimanje 12
natrag na početak 13
navigacija 13
natrag na početak 13
zaustavljanje 13
O
O-prsteni. Vidi remeni
oporavak 7
osobni rekordi 6
brisanje 6
P
pametni telefon 2, 11, 15, 16
pedale 9
početno postavljanje 17
podaci
prijenos 11, 12
spremanje 11
zasloni 16
podatkovna polja 15, 16, 20
pomak od središta platforme 10
ponovno postavljanje uređaja 19
popis 11
poruka s napomenom o pokretanju 17
postavke 2, 10, 14, 16, 17
uređaj 17
postavke sustava 17
postavke vremena 17
postavke zaslona 17
postavljanje 1, 8
povijest 11
slanje na računalo 11
pozadinsko osvjetljenje 2, 17
predani sportaš 16
prijenos, datoteke 12
prilagođavanje uređaja 16
profili 15, 16
korisnik 16
prosjek podataka 9
puls
monitor 7, 8, 18
upozorenja 3
zone 8
Puls, zone 22
R
računalo, povezivanje 12
registracija proizvoda 19
registriranje uređaja 19
remeni 19
rješavanje problema 8, 19
rute
postavke 14
stvaranje 14
S
satelitski signali 2, 19
segmenti 5, 6
brisanje 6
senzori brzine i takta 9
senzori za brzinu i kadencu 18
senzori za brzinu i takt 8
snaga (sila) 7
metri 9
mjerači 7, 9, 10, 21
upozorenja 3
zone 9
snimanje podataka 12, 17
softver
ažuriranje 19
nadogradnja 19
verzija 19
specifikacije 18
spremanje aktivnosti 3
spremanje podataka 11, 12
stanica za vaganje 10, 11
stanje mirovanja 19
stari podaci 3
brisanje 11
staze 4, 5
brisanje 5
učitavanje 4
uređivanje 4, 5
stranica satelita 16
T
takt 9
temperatura 19
tipke 2
točke interesa (POI) 15
traženje 13
tonovi 17
topografske karte 15
traženje lokacija 15
adrese 15
u blizini vaše lokacije 15
trening u zatvorenom 6, 7
treniranje
planovi 6
stranice 3
zasloni 16
U
udaljenost, upozorenja 3
uparivanje 2, 11
ANT+ senzori 9
upozorenja 3
uređaj
ponovno postavljanje 19
postupanje 18
USB 19
prekid veze 13
V
veličine kotača 22
Virtual Partner 4, 5
visinomjer, kalibracija 16
vježbanje 3, 4
brisanje 4
stvaranje 3, 4
učitavanje 3
uređivanje 4
vremenske zone 17
vrijeme, upozorenja 3
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 16, 19
povezivanje 12
widgeti 15
Z
zaključavanje, zaslon 2
zamjena baterije 18
zaslon 17
zone
napajanje 9
vrijeme 17
Indeks
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising