Garmin | Edge® 1000 | Garmin Edge® 1000 Hurtigveiledning

Garmin Edge® 1000 Hurtigveiledning
Edge 1000
®
Hurtigstartveiledning
Mars 2014
190-01694-58_0B
Trykt i Taiwan
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.‍
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.‍
1 Lad enheten (Lade enheten).‍
2 Installer enheten i standardbraketten (Installere
standardbraketten) eller i frontbraketten (Installere
frontbraketten).‍
3 Slå på enheten (Slå på enheten).‍
4 Innhent satellitter (Innhente satellittsignaler).‍
5 Legg ut på tur (Legge ut på tur).‍
6 Last opp turen til Garmin Connect™ (Sende turen til Garmin
Connect).‍
7 Registrer enheten (Registrere enheten).‍
8 Få tak i brukerveiledningen (Få tak i brukerveiledningen).‍
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.‍
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.‍
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.‍
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.‍
Lade enheten
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På denne
måten kan du forhindre korrosjon.‍
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.‍
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 40 °C (32 til 104 °F).‍
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.‍
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.‍
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.‍
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.‍
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.‍
5 Lad enheten helt opp.‍
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere
sykkelbraketten slik at den fremre delen av enheten peker mot
himmelen.‍ Du kan montere sykkelbraketten på styrestammen
eller på styret.‍
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.‍
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.‍
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.‍
2
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.‍
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.‍
3 Fjern eventuelt de to skruene på baksiden av braketten Â,
vri tilkoblingen à og bytt ut skruene for å endre retningen på
braketten.‍
4 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.‍
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.‍
5 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.‍
6 Sett på plass, og stram til skruene.‍
MERK: Garmin® anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme).‍ Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.‍
7 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Ä.‍
8 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.‍
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.‍
2 Løft Edge ut av braketten.‍
Slå på enheten
Tidtakeroverlegget gjør det mulig å gå tilbake til skjermbildet
Hjem under en tur.‍
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.‍
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.‍
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.‍
• Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.‍
• Velg og for å bla.‍
• Velg for å søke etter i nærheten av en posisjon.‍
• Velg
for å søke etter navn.‍
• Velg for å slette et element.‍
Vise siden for tilkoblinger
Siden for tilkoblinger viser status for GPS, ANT‍+ sensorer,
trådløs tilkobling og smarttelefonen.‍
Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen, eller dra
nedover fra toppen av siden.‍
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger og profiler.‍
1 Hold nede .‍
2 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Hvis enheten leveres med ANT‍+™ sensorer (for eksempel en
pulsmåler, en fartsmåler eller en pedalfrekvenssensor), kan du
aktivere dem under konfigurasjonen.‍
Du finner mer informasjon om sensorer med ANT‍+ på Sensorer
med ANT‍+.‍
Taster
Siden for tilkoblinger vises.‍ Et blinkende ikon betyr at
enheten søker.‍ Du kan velge et ikon for å endre
innstillingene.‍
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.‍ Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.‍
1 Gå utendørs til et åpent område.‍
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.‍
2 Vent mens enheten finner satellittene.‍
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.‍
À
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.‍
Hold nede for å slå enheten av og på.‍
Á
Velg for å markere en ny runde.‍
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.‍
Oversikt over skjermbildet Hjem
Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge enheten.‍
KJØR
Velg for å legge ut på tur.‍
Tren
Velg for å endre aktivitetsprofil.‍
Legge ut på tur
Du må innhente satellittsignaler eller pare enheten med en
ANT‍+ fartsmåler (tilleggsutstyr) før du kan registrere hastighet
og avstand.‍
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren går.‍
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg KJØR.‍
2 Vent mens enheten finner satellittene.‍
3 Velg for å starte tidtakeren.‍
Hvor skal du? Velg for å søke etter og navigere til en posisjon.‍
Kalender
Velg for å vise planlagte aktiviteter og fullførte turer.‍
Historikk
Velg for å administrere logg og personlige rekorder.‍
Løyper
Velg for å administrere løyper.‍
Segmenter
Velg for å administrere segmenter.‍
Treningsøkter Velg for å administrere treningsøkter.‍
Velg for å vise menyen med innstillinger.‍
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.‍
3
4 Skyv på skjermbildet for å få flere datasider.‍
Du kan dra nedover fra toppen av datasidene for å vise siden
for tilkoblinger.‍
5 Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.‍
6 Velg for å stoppe tidtakeren.‍
7 Velg Lagre tur.‍
Sende turen til Garmin Connect
MERKNAD
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin.‍ På denne
måten kan du forhindre korrosjon.‍
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.‍
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.‍
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.‍
4 Gå til www.garminconnect.com/‍start.‍
5 Følg instruksjonene på skjermen.‍
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.‍
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre.‍ Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.‍ Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/‍start.‍
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.‍
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.‍
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler.‍
4
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.‍
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere
koblinger til aktivitetene dine på sosiale nettverk.‍
Bluetooth® tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter.‍ Enkelte funksjoner krever
at du installerer mobilprogrammet Garmin Connect på
smarttelefonen.‍ Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/‍intosports​/‍apps.‍
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.‍
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid.‍ Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.‍
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig
med å registrere den.‍
Laste ned løyper og treningsøkter fra Garmin Connect: Gjør
det mulig å søke etter aktiviteter på Garmin Connect ved
hjelp av smarttelefonen og sende dem til enheten.‍
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.‍
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.‍
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.‍
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.‍
Wi‑Fi® tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Wi‑Fi tilkoblede funksjoner.‍ Programmet
Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi‑Fi
tilkobling.‍
MERK: Enheten må være koblet til et trådløst nettverk for at du
skal kunne benytte deg av disse funksjonene.‍
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig
med å registrere den.‍
Løyper, treningsøkter og treningsplaner: Aktiviteter som
tidligere er valgt fra Garmin Connect, sendes trådløst til
enheten.‍
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned den nyeste
programvareoppdateringen trådløst.‍ Neste gang du slår på
enheten, kan du følge instruksjonene på skjermen for å
oppdatere programvaren.‍
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
1 Gå til www.garminconnect.com/‍start, og last ned
programmet Garmin Express™.‍
2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express.‍
Koble til et trådløst nettverk
1 Velg > Wi-Fi.‍
2
3
4
5
Velg eventuelt Wi-Fi for å slå på trådløs teknologi.‍
Velg Legg til nettverk for å søke etter tilgjengelige nettverk.‍
Velg et trådløst nettverk.‍
Velg eventuelt for å angi SSID og passord for nettverket.‍
Enheten lagrer nettverksinformasjonen og kobler til automatisk
hvis du går tilbake til dette stedet senere.‍
Lagre posisjonen din
Du kan lagre posisjonen der du befinner deg, for eksempel
hjemme eller på parkeringsplassen din.‍
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen, eller dra
nedover fra toppen av siden.‍
Siden for tilkoblinger vises.‍
2 Velg GPS > Marker posisjon > .‍
Følge en løype fra Internett
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
konto for Garmin Connect (Garmin Connect).‍
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
2 Gå til www.garminconnect.com.‍
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.‍
4 Velg Send til enhet.‍
5 Koble fra enheten, og slå den på.‍
6 Velg Løyper.‍
7 Velg løypen.‍
8 Velg KJØR.‍
Segmenter
Følge et segment: Du kan sende segmenter fra Garmin
Connect til enheten.‍ Når et segment er lagret på enheten,
kan du følge det.‍
Konkurrere mot et segment: Du kan konkurrere mot et
segment eller prøve å tangere eller overgå gruppeleder eller
utfordrer.‍
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT‍+ (tilleggsutstyr).‍
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.‍
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt.‍ Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk.‍ Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.‍
Vise turen
1 Gå til startskjermen, og velg Historikk > Turer.‍
2 Velg et alternativ.‍
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.‍
2 Fukt elektrodene Á på baksiden av stroppen for å opprette
god kontakt mellom brystet og senderen.‍
3 Hvis pulsmåleren har en kontaktlapp Â, fukter du
kontaktlappen.‍
4 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen
à til løkken Ä.‍
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.‍
5 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til pulsmåleren
(3 m eller 10 fot).‍
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.‍
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.‍
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.‍
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.‍
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.‍
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.‍
3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
 på sensoren.‍
Sensorer med ANT‍+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT‍+.‍ Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.‍
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystplaten.‍ Den
bør sitte så stramt at den holder seg på plass under aktiviteten.‍
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.‍
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.‍
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.‍
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.‍
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.‍
5
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.‍
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.‍
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.‍
2 Strekk stroppen À rundt navet, og fest den til kroken Á på
sensoren.‍
7 Velg .‍
8 Velg et datafelt for å endre det.‍
9 Velg .‍
Informasjon om enheten
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett
i dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.‍
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.‍
Hold nede i ti sekunder.‍
Enheten nullstilles og slår seg på.‍
Få mer informasjon
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav.‍ Dette påvirker ikke bruken.‍
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.‍
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.‍
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.‍
Trene med kraftmålere
• Du finner en liste over sensorer med ANT‍+ som er
kompatible med enheten, på www.garmin.com/‍intosports (for
eksempel Vector™).‍
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen.‍
• Gå til www.garmin.com/‍intosports.‍
• Gå til www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Gå til http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.‍
Få tak i brukerveiledningen
Du kan hente den nyeste brukerveiledningen på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Velg Manualer.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å velge produktet ditt.‍
Tilpasse enheten
Hente brukerveiledningen fra enheten
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.‍
2 Åpne Garmin stasjonen eller volumet.‍
3 Åpne mappen eller volumet Documents.‍
4 Dobbeltklikk på START_HERE.‍html.‍
Profiler
Temperaturspesifikasjoner
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler.‍ Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den.‍ Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.‍
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter
eller måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.‍
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling.‍ Du kan for eksempel opprette en egen
aktivitetsprofil for trening, for løp og for terrengsykling.‍
Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider,
aktivitetstotaler, varsler, treningssoner (for eksempel puls og
hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause®
og Auto Lap®) og navigasjonsinnstillinger.‍
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt, høyde og permanent idrettsutøver.‍ Enheten bruker
denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.‍
Tilpasse datasidene
Du kan tilpasse datasider for hver aktivitetsprofil.‍
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.‍
Velg en profil.‍
Velg Dataskjermer.‍
Velg en dataside.‍
Aktiver eventuelt datasiden.‍
Velg hvor mange datafelter som skal vises på en side.‍
1
2
3
4
5
6
6
Edge driftstemperaturområde: Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til
140 ºF)
Edge ladetemperaturområde: Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Driftstemperaturområde for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor: Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Driftstemperaturområde for pulsmåler: Fra -5 til 50 °C (fra 23
til 122 °F)
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, Garmin logoen, Auto Lap®, Auto Pause® og Edge® er varemerker
for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og
andre land. ANT+™, Garmin Connect™, Garmin Express™ og Vector™ er
varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Navnet Bluetooth® og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og
enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Wi‑Fi® er et
registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Andre varemerker og
varenavn tilhører sine respektive eiere.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising