Garmin Edge® 1000 Quick start guide

Garmin Edge® 1000 Quick start guide
Edge 1000
®
Snelstartgids
Maart 2014
190-01694-55_0B
Gedrukt in Taiwan
Inleiding
De rubberen lipjes zijn in lijn met de achterzijde van de
fietssteun, zodat deze op zijn plaats blijft.‍
WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de
verpakking voor productwaarschuwingen en andere belangrijke
informatie.‍
Raadpleeg altijd een arts voordat u een trainingsprogramma
begint of wijzigt.‍
Aan de slag
Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, voert u de
volgende taken uit om het toestel in te stellen en vertrouwd te
raken met de basisfuncties.‍
1 Laad het toestel op (Het toestel opladen).‍
2 Installeer uw toestel met de standaardsteun (De
standaardsteun installeren) of de voorsteun (De voorsteun
installeren).‍
Schakel
het toestel in (Het toestel inschakelen).‍
3
4 Zoek naar satellieten (Satellietsignalen ontvangen).‍
5 Maak een rit (Een rit maken).‍
6 Upload uw rit naar Garmin Connect™ (Uw rit verzenden naar
Garmin Connect).‍
7 Registreer het toestel (Het toestel registreren).‍
8 Download de gebruikershandleiding (De
gebruikershandleiding downloaden).‍
3 Plaats de fietssteun op de stuurpen.‍
4 Bevestig de fietssteun stevig met de twee banden Á.‍
5 Breng de lipjes aan de achterzijde van het toestel in lijn met
de inkepingen op de fietssteun Â.‍
6 Duw iets omlaag en draai het toestel met de klok mee totdat
het vastklikt.‍
Het toestel opladen
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.‍
Het toestel wordt van stroom voorzien met een ingebouwde
lithium-ionbatterij die u kunt opladen via een standaard
stopcontact of een USB-poort op uw computer.‍
OPMERKING: Het opladen is alleen mogelijk binnen een
temperatuurbereik van 32° tot 104°F (0° tot 40°C).‍
1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.‍
De voorsteun installeren
1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het Edge toestel
te plaatsen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.‍
Gebruik
de inbussleutel om de schroef À te verwijderen uit
2
de stuurverbinding Á.‍
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
op het toestel.‍
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een netadapter
of een USB-poort van een computer.‍
4 Steek de netadapter in een standaard stopcontact.‍
Als u het toestel op een voedingsbron aansluit, wordt het
toestel ingeschakeld.‍
5 Laad het toestel volledig op.‍
3 Als u de richting van de steun wilt wijzigen, verwijder dan
4
De standaardsteun installeren
Voor optimale GPS-ontvangst plaatst u de fietssteun zodanig
dat de voorzijde van het toestel op de lucht is gericht.‍ U kunt de
fietssteun op de stuurpen of op de stuurstang plaatsen.‍
1 Selecteer een geschikte en veilige plek om het toestel te
bevestigen zonder dat dit uw veiligheid op de fiets in gevaar
brengt.‍
2 Plaats de rubberen schijf À op de achterzijde van de
fietssteun.‍
2
5
6
7
indien nodig de twee schroeven aan de achterzijde van de
steun Â, draai de aansluiting Ã, en plaats de schroeven
terug.‍
Plaats het rubberen kussentje rond het stuur:
• Gebruik het dikke kussentje als de diameter van het stuur
25,4 mm is.‍
• Gebruik het dunne kussentje als de diameter van het
stuur 31,8 mm is.‍
Plaats de stuurverbinding rond het rubberen kussentje.‍
Plaats de schroef terug en draai deze aan.‍
OPMERKING: Garmin® raadt een moment van 0,8 N-m (7
lbf-inch) aan.‍ Controleer regelmatig of schroef goed vast zit.‍
Breng de lipjes aan de achterzijde van het Edge toestel in lijn
met de inkepingen op de fietssteun Ä.‍
Workouts
Selecteer om uw workouts te beheren.‍
Selecteer om het instellingenmenu te openen.‍
8 Duw deze iets omlaag en draai het Edge toestel met de klok
mee totdat het vastklikt.‍
De Edge losmaken
1 Draai de Edge rechtsom om het toestel te ontgrendelen.‍
2 Til de Edge van de steun.‍
Het toestel inschakelen
De eerste keer dat u het toestel inschakelt, wordt u gevraagd de
systeeminstellingen en profielen te configureren.‍
1 Houd ingedrukt.‍
2 Volg de instructies op het scherm.‍
Als uw toestel over ANT‍+™ sensors beschikt (zoals een
hartslagmeter, snelheidsensor of cadanssensor), kunt u die
activeren tijdens het configureren.‍
Voor meer informatie over ANT‍+ sensors raadpleegt u ANT‍+
sensors.‍
Het aanraakscherm gebruiken
• Tik op het scherm wanneer de timer loopt om de timeroverlay weer te geven.‍
Met de timer-overlay kunt u teruggaan naar het startscherm
tijdens een rit.‍
• Selecteer
om uw wijzigingen op te slaan en de pagina te
sluiten.‍
• Selecteer om de pagina te sluiten en terug te keren naar
de vorige pagina.‍
• Selecteer
om terug te keren naar de vorige pagina.‍
• Selecteer
om terug te keren naar het startscherm.‍
• Selecteer en om te bladeren.‍
• Selecteer om nabij een locatie te zoeken.‍
• Selecteer
om op naam te zoeken.‍
• Selecteer om een item te verwijderen.‍
De verbindingenpagina weergeven
De verbindingenpagina geeft de status van de GPS, ANT‍+
sensors, draadloze verbinding en uw smartphone weer.‍
Selecteer in het startscherm de statusbalk of veeg omlaag
vanaf de bovenkant van de pagina.‍
Knoppen
De verbindingenpagina wordt weergegeven.‍ Een knipperend
pictogram betekent dat het toestel aan het zoeken is.‍ U kunt
elk pictogram selecteren om de instellingen te wijzigen.‍
Satellietsignalen ontvangen
À
Selecteer om het toestel in de slaapstand te zetten of eruit te
halen.‍
Houd ingedrukt om het toestel in of uit te schakelen.‍
Á
Selecteer dit als u een nieuwe ronde wilt markeren.‍
Â
Selecteer om de timer te starten of te stoppen.‍
Overzicht startscherm
Vanuit het startscherm hebt u snel toegang tot alle functies van
het Edge toestel.‍
RIT
Selecteer om een rit te maken.‍
Trein
Selecteer om uw activiteitenprofiel te wijzigen.‍
Waarheen?
Selecteer om een locatie te zoeken en daar naartoe te
navigeren.‍
Agenda
Selecteer om geplande activiteiten en voltooide ritten
te bekijken.‍
Geschiedenis Selecteer om uw geschiedenis en persoonlijke records
te beheren.‍
Koersen
Selecteer om uw koersen te beheren.‍
Segmenten
Selecteer om uw segmenten te beheren.‍
Het toestel dient mogelijk vrij zicht op de satellieten te hebben
om satellietsignalen te kunnen ontvangen.‍ De tijd en datum
worden automatisch ingesteld op basis van uw GPS-positie.‍
1 Ga naar buiten naar een open gebied.‍
De voorzijde van het toestel moet naar de lucht zijn gericht.‍
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat satellietsignalen
worden gevonden.‍
Een rit maken
Voordat u snelheid en afstand kunt vastleggen, dient u
satellietsignalen te zoeken of uw toestel te koppelen met een
optionele ANT‍+ snelheidsensor.‍
OPMERKING: De geschiedenis wordt alleen vastgelegd als de
timer is gestart.‍
1 Selecteer in het startscherm RIT.‍
2 Wacht terwijl het toestel satellieten zoekt.‍
3 Selecteer om de timer te starten.‍
3
4 Veeg over het scherm voor extra gegevenspagina's.‍
U kunt omlaag vegen vanaf de bovenkant van de
gegevenspagina om de verbindingenpagina weer te geven.‍
5 Tik zo nodig op het scherm om de timer-overlay weer te
geven.‍
6 Selecteer om de timer te stoppen.‍
7 Selecteer Sla rit op.‍
Uw rit verzenden naar Garmin Connect
KENNISGEVING
U voorkomt corrosie door de USB-poort, de beschermkap en de
omringende delen grondig af te drogen voordat u het toestel
oplaadt of aansluit op een computer.‍
1 Trek de beschermkap À van de USB-poort Á omhoog.‍
2 Steek het kleine uiteinde van de USB-kabel in de USB-poort
op het toestel.‍
3 Steek het grote uiteinde van de USB-kabel in een USB-poort
van de computer.‍
4 Ga naar www.garminconnect.com/‍start.‍
5 Volg de instructies op het scherm.‍
Garmin Connect
U kunt contact houden met uw vrienden op Garmin Connect.‍
Garmin Connect biedt u de hulpmiddelen om te volgen, te
analyseren, te delen en elkaar aan te moedigen.‍ Leg de
prestaties van uw actieve lifestyle vast, zoals hardloopsessies,
wandelingen, fietstochten, zwemsessies, hikes, triatlons en
meer.‍ Meld u aan voor een gratis account op www.garminconnect.com/‍start.‍
Uw activiteiten opslaan: Nadat u een activiteit met uw toestel
hebt voltooid en opgeslagen, kunt u die activiteit uploaden
naar Garmin Connect en deze zo lang bewaren als u zelf
wilt.‍
Uw gegevens analyseren: U kunt meer gedetailleerde
informatie over uw activiteit weergeven, zoals tijd, afstand,
hoogte, hartslag, verbrande calorieën, cadans, een
bovenaanzicht van de kaart, tempo- en snelheidsgrafieken,
en instelbare rapporten.‍
OPMERKING: Voor sommige gegevens hebt u een
optioneel accessoire nodig, zoals een hartslagmeter.‍
4
Uw training plannen: U kunt een fitnessdoelstelling kiezen en
een van de dagelijkse trainingsplannen laden.‍
Uw activiteiten delen: U kunt contact houden met vrienden en
elkaars activiteiten volgen of koppelingen naar uw activiteiten
plaatsen op uw favoriete sociale netwerksites.‍
Bluetooth® communicatiefuncties
Het Edge toestel beschikt over Bluetooth communicatiefuncties
voor uw compatibele smartphone of fitnesstoestel.‍ Voor
sommige functies moet u Garmin Connect Mobile op uw
smartphone installeren.‍ Ga naar www.garmin.com/‍intosports
/‍apps voor meer informatie.‍
OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met uw
Bluetooth smartphone om gebruik te kunnen maken van enkele
van deze functies.‍
LiveTrack: Geef uw vrienden en familie de gelegenheid om uw
races en trainingsactiviteiten in real-time te volgen.‍ U kunt
volgers uitnodigen via e-mail of social media, waardoor zij
uw live-gegevens op een Garmin Connect volgpagina
kunnen zien.‍
Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
klaar bent met het vastleggen van de activiteit.‍
Koersen en workouts downloaden van Garmin Connect:
Hiermee kunt u zoeken naar activiteiten op Garmin Connect
met uw smartphone en deze naar uw toestel verzenden.‍
Overdracht tussen toestellen: Hiermee kunt u bestanden
draadloos overbrengen naar een ander compatibel Edge
toestel.‍
Interactie met social media: Hiermee kunt u een update op uw
favoriete social media-website plaatsen wanneer u een
activiteit uploadt naar Garmin Connect.‍
Weerupdates: Verstuurt real-time weersberichten en
waarschuwingen naar uw toestel.‍
Meldingen: Geeft telefoonmeldingen en berichten weer op uw
toestel.‍
Wi‑Fi® communicatiefuncties
Het Edge toestel beschikt over Wi‑Fi communicatiefuncties.‍ De
Garmin Connect Mobile app is niet vereist voor het gebruik van
Wi‑Fi connectiviteit.‍
OPMERKING: Uw toestel moet zijn verbonden met een
draadloos netwerk om gebruik te kunnen maken van deze
functies.‍
Activiteiten uploaden naar Garmin Connect: Uw activiteit
wordt automatisch naar Garmin Connect verstuurd, zodra u
klaar bent met het vastleggen ervan.‍
Koersen, workouts en trainingsplannen: Activiteiten die u
eerder hebt geselecteerd in Garmin Connect worden
draadloos verzonden naar uw toestel.‍
Software-updates: Uw toestel downloadt draadloos de
nieuwste software-update.‍ De volgende keer dat u het
toestel inschakelt, kunt u de software-update installeren aan
de hand van de instructies op het scherm.‍
Een draadloze verbinding Wi‑Fi verbinding instellen
1 Ga naar www.garminconnect.com/‍start en download de
Garmin Express™ toepassing.‍
2 Volg de instructies op het scherm om Wi‑Fi connectiviteit in
te stellen voor Garmin Express.‍
Verbinding maken met een draadloos netwerk
1 Selecteer > Wi-Fi.‍
2 Selecteer zo nodig Wi-Fi om draadloze technologie in te
schakelen.‍
3 Selecteer Voeg netwerk toe om naar beschikbare
netwerken te zoeken.‍
Selecteer een draadloos netwerk.‍
4
5 Selecteer zo nodig om de SSID en het wachtwoord van
het netwerk in te voeren.‍
Het toestel onthoudt de netwerkgegevens voor deze locatie en
maakt voortaan automatisch verbinding als u terugkeert op de
locatie.‍
Uw locatie bewaren
U kunt uw huidige locatie bewaren, zoals uw huis of een
parkeerplaats.‍
1 Selecteer in het startscherm de statusbalk of veeg omlaag
vanaf de bovenkant van de pagina.‍
De verbindingenpagina wordt weergegeven.‍
2 Selecteer GPS > Markeer positie > .‍
Een koers via internet volgen
Voordat u een koers kunt downloaden van Garmin Connect,
moet u beschikken over een Garmin Connect account (Garmin
Connect).‍
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.‍
2 Ga naar www.garminconnect.com.‍
3 Maak een nieuwe koers of kies een bestaande koers.‍
4 Selecteer Verzenden naar toestel.‍
5 Koppel het toestel los en schakel het in.‍
6 Selecteer Koersen.‍
7 Selecteer de koers.‍
8 Selecteer RIT.‍
Segmenten
Een segment volgen: U kunt segmenten vanuit Garmin
Connect verzenden naar uw toestel.‍ Nadat het segment is
opgeslagen op uw toestel, kunt u het segment volgen.‍
Tegen een segment racen: U kunt tegen een segment racen,
waarbij u probeert de groepsaanvoerder of uitdager te
evenaren of te verslaan.‍
Geschiedenis
Tot de geschiedenisgegevens behoren tijd, afstand, calorieën,
snelheid, rondegegevens, hoogte en optionele ANT‍+
sensorgegevens.‍
OPMERKING: De geschiedenis wordt niet vastgelegd wanneer
de timer is gestopt of gepauzeerd.‍
Als het geheugen van het toestel vol is, wordt er een bericht
weergegeven.‍ Het toestel overschrijft of verwijdert niet
automatisch uw geschiedenis.‍ Upload uw geschiedenis
regelmatig naar Garmin Connect om al uw ritgegevens bij te
houden.‍
Uw rit weergeven
1 Selecteer in het startscherm Geschiedenis > Ritten.‍
2 Selecteer een optie.‍
De hartslagmeter plaatsen
OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze
paragraaf overslaan.‍
Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in contact met uw
huid staat, vlak onder uw borstkas.‍ De meter dient zo stevig te
zitten dat deze tijdens de activiteit niet kan verschuiven.‍
1 Klik de hartslagmetermodule À in de band.‍
De Garmin logo's op de module en de band dienen niet
ondersteboven te worden weergegeven.‍
2 Bevochtig de elektroden Á aan de achterzijde van de band
om een sterke verbinding tussen uw borst en de zender tot
stand te brengen.‍
3 Als de hartslagmeter een contactoppervlak  bevat,
bevochtigt u dit.‍
4 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de
band à in de lus Ä.‍
De Garmin logo's moeten niet ondersteboven worden
weergegeven.‍
5 Zorg dat het toestel zich binnen 3 m (10 ft) van de
hartslagmeter bevindt.‍
Nadat u de hartslagmeter omdoet, is deze actief en worden er
gegevens verzonden.‍
De cadanssensor installeren
OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
overslaan.‍
TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
tijdens de installatie van deze sensor.‍
1 Kies de bandgrootte die nauw aansluit op de pedaalarm À.‍
Bij twijfel kiest u de kleinste band die om de pedaalarm past.‍
2 Plaats de platte kant van de cadanssensor aan de
binnenkant van de pedaalarm, aan de kant waar niet de
aandrijving zit.‍
3 Trek de banden Á om de pedaalarm en bevestig deze aan
de haken  op de sensor.‍
ANT‍+ sensors
Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze
ANT‍+ sensors.‍ Ga voor meer informatie over compatibiliteit en
de aanschaf van optionele sensors naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
5
4 Draai de pedaalarm rond om de afstand te controleren.‍
De sensor en banden mogen niet in contact komen met enig
onderdeel van uw fiets of schoen.‍
OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
werking te bevestigen nadat de pedaalarm twee keer is
rondgegaan.‍
Maak
een testrit van 15 minuten en inspecteer de sensor en
5
banden om te controleren of er geen beschadiging optreedt.‍
De snelheidsensor installeren
OPMERKING: Als u deze sensor niet heeft, kunt u deze stap
overslaan.‍
TIP: Garmin raadt u aan uw fiets stevig vast te zetten in een rek
tijdens de installatie van deze sensor.‍
1 Plaats de snelheidsensor op de wielnaaf.‍
2 Trek de band À om de wielnaaf en bevestig deze aan de
haak Á op de sensor.‍
Als u een profiel gebruikt en u instellingen zoals
gegevensvelden of maateenheden wijzigt, worden de
wijzigingen automatisch in het profiel opgeslagen.‍
Activiteitenprofielen: U kunt activiteitenprofielen maken voor
elk type fietsactiviteit.‍ U kunt bijvoorbeeld een apart
activiteitenprofiel maken voor trainen, racen en
mountainbiken.‍ Het activiteitenprofiel omvat aangepaste
gegevenspagina's, activiteitentotalen, waarschuwingen,
trainingzones (zoals hartslag en snelheid),
trainingsinstellingen (zoals Auto Pause® en Auto Lap®), en
navigatie-instellingen.‍
Gebruikersprofiel: U kunt instellingen wijzigen voor geslacht,
leeftijd, gewicht, lengte en instellingen voor ervaren atleten.‍
Het toestel gebruikt deze informatie om nauwkeurige
ritgegevens te berekenen.‍
De gegevenspagina's aanpassen
U kunt de gegevenspagina's voor elk activiteitenprofiel
aanpassen.‍
1 Selecteer in het startscherm > Activiteitenprofielen.‍
2 Selecteer een profiel.‍
3 Selecteer Gegevensschermen.‍
4 Selecteer een gegevenspagina.‍
5 Schakel zo nodig de gegevenspagina in.‍
6 Selecteer het aantal gegevensvelden dat u op de pagina wilt
weergeven.‍
7 Selecteer .‍
8 Selecteer een gegevensveld om het te wijzigen.‍
9 Selecteer .‍
Toestelinformatie
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter
kunnen helpen.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een
veilige plek.‍
Het toestel resetten
De sensor staat mogelijk schuin bij montage op een
asymmetrische naaf.‍ Dit heeft geen invloed op de werking.‍
3 Draai het wiel om de afstand te controleren.‍
De sensor mag geen contact maken met andere onderdelen
op de fiets.‍
OPMERKING: De LED knippert vijf seconden groen om de
werking te bevestigen nadat het wiel twee keer is
rondgegaan.‍
Trainen met vermogensmeters
Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk resetten.‍
Uw gegevens en instellingen worden dan niet gewist.‍
Houd 10 seconden ingedrukt.‍
Het toestel wordt gereset en ingeschakeld.‍
Meer informatie
• Ga naar www.garmin.com/‍intosports.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Ga naar http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com of neem contact op met uw
Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en
vervangingsonderdelen.‍
Profielen
De gebruikershandleiding downloaden
U kunt de meest recente gebruikershandleiding downloaden op
internet.‍
1 Ga naar www.garmin.com/‍support.‍
2 Selecteer Handleidingen.‍
3 Volg de instructies op het scherm om uw product te
selecteren.‍
De Edge beschikt over een aantal mogelijkheden voor het
aanpassen van het toestel, waaronder profielen.‍ Een profiel is
een verzameling instellingen waarmee u het gebruiksgemak
van het toestel kunt optimaliseren.‍ U kunt bijvoorbeeld
verschillende instellingen en weergaven maken voor trainen en
mountainbiken.‍
De gebruikershandleiding van het toestel ophalen
1 Sluit het toestel met een USB-kabel aan op uw computer.‍
2 Open het Garmin station of volume.‍
3 Open de map of het volume Documents.‍
4 Dubbelklik op START_HERE.‍html.‍
• Ga naar www.garmin.com/‍intosports voor een lijst met ANT‍+
sensors die compatibel zijn met uw toestel (zoals Vector™).‍
• Raadpleeg uw gebruikershandleiding voor meer informatie.‍
Uw toestel aanpassen
6
Temperatuurspecificaties
Edge bedrijfstemperatuurbereik: Van -20º tot 60ºC (van -4º
tot 140ºF)
Edge laadtemperatuurbereik: Van 0º tot 40ºC (32º tot 104ºF)
Bedrijfstemperatuurbereik snelheidsensor en
cadanssensor: Van -20º tot 60ºC (van -4º tot 140ºF)
Bedrijfstemperatuurbereik hartslagmeter: Van -5° tot 50°C
(van 23° tot 122°F)
7
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, het Garmin logo, Auto Lap®, Auto Pause® en Edge® zijn
handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. ANT+™, Garmin
Connect™, Garmin Express™ en Vector™ zijn handelsmerken van Garmin
Ltd. of haar dochtermaatschappijen. Deze handelsmerken mogen niet
worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming van Garmin.
Het merk en de logo's van Bluetooth® zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc.
en voor het gebruik van deze merknaam door Garmin is een licentie
verkregen. Wi‑Fi® is een geregistreerd handelsmerk van Wi-Fi Alliance
Corporation. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van
hun respectieve eigenaars.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement