Garmin | Edge® 1000 | Garmin Edge® 1000 Kratka navodila za uporabo

Garmin Edge® 1000 Kratka navodila za uporabo
Edge 1000
®
Kratka navodila za uporabo
Marec 2014
190-01694-62_0B
Natisnjeno na Tajvanu
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.‍
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program
vadbe, se obrnite na svojega zdravnika.‍
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.‍
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave).‍
2 Namestite napravo na standardni (Nameščanje
standardnega nosilca) ali sprednji nosilec (Nameščanje
sprednjega nosilca).‍
3 Vklopite napravo (Vklop naprave).‍
4 Poiščite satelitski signal (Pridobivanje satelitskih signalov).‍
5 Peljite se (Vožnja).‍
6 Prenesite vožnjo v Garmin Connect™ (Pošiljanje vožnje v
Garmin Connect).‍
7 Registrirajte napravo (Registracija naprave).‍
8 Pridobite priročnik za uporabo (Pridobivanje priročnika za
uporabo).‍
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.‍
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.‍
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.‍
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.‍
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.‍
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.‍
OPOMBA: naprava se ne bo polnila izven temperaturnega
obsega od 0 do 40 °C (od 32 do 104 °F).‍
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.‍
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.‍
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.‍
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.‍
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.‍
5 Napravo popolnoma napolnite.‍
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo.‍ Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.‍
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.‍
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.‍
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.‍
2
Nameščanje sprednjega nosilca
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.‍
2 S šestkotnim ključem odstranite vijak À iz povezovalnika s
krmilom Á.‍
3 Če želite obrniti nosilec, odstranite dva vijaka na zadnjem
delu nosilca Â, zasukajte povezovalnik à in znova namestite
vijaka.‍
4 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
• če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo
blazinico.‍
• če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.‍
5 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.‍
6 Znova namestite in zategnite vijak.‍
OPOMBA: Garmin® priporoča vrtilni moment 7 lbf-palci
(0,8 Nm).‍ Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.‍
7 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Ä.‍
8 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.‍
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.‍
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.‍
Vklop naprave
Ko boste napravo prvič vklopili, boste pozvani, da konfigurirate
nastavitve sistema in profile.‍
1 Držite .‍
2 Sledite navodilom na zaslonu.‍
Če naprava vključuje senzorje ANT‍+™ (na primer merilnik
srčnega utripa, senzor hitrosti ali senzor kadence), jih lahko
aktivirate med konfiguracijo.‍
Za več informacij o senzorjih ANT‍+, si oglejte razdelek Senzorji
ANT‍+.‍
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje,
dotaknite zaslona.‍
Prekrivna plast časovnika vam omogoča, da se med vožnjo
vrnete na domači zaslon.‍
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .‍
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .‍
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .‍
• Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .‍
• Za pomikanje izberite in .‍
• Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite .‍
• Za iskanje po imenu izberite .‍
• Če želite element izbrisati, izberite .‍
Ogled strani s povezavami
Stran s povezavami prikazuje stanje GPS-a, senzorjev ANT‍+,
brezžične povezave in pametnega telefona.‍
Na domačem zaslonu izberite vrstico stanja ali povlecite
navzdol z vrha strani.‍
Tipke
Prikaže se stran s povezavami.‍ Utripajoča ikona pomeni, da
naprava išče.‍ Nastavitve lahko spremenite tako, da izberete
katero koli ikono.‍
Pridobivanje satelitskih signalov
À
Izberite za vstop v način mirovanja in bujenje naprave.‍
Držite za vklop in izklop naprave.‍
Á
Izberite za označitev novega kroga.‍
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika.‍
Pregled domačega zaslona
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.‍
VOŽNJA
Izberite za začetek vožnje.‍
Vadba
Izberite za spreminjanje profila dejavnosti.‍
Kam?
Izberite za iskanje lokacije in navigacijo do nje.‍
Koledar
Izberite za ogled razporejenih dejavnosti in opravljenih
voženj.‍
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo.‍ Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.‍
1 Pojdite na prosto.‍
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.‍
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.‍
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.‍
Vožnja
Preden lahko začete beležite hitrost in razdaljo, morate poiskati
satelitske signale ali združiti napravo z izbirnim senzorjem
hitrosti ANT‍+.‍
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.‍
1 Na domačem zaslonu izberite VOŽNJA.‍
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.‍
3 Izberite , da zaženete časovnik.‍
Zgodovina Izberite za upravljanje zgodovine in osebnih rekordov.‍
Proge
Izberite za upravljanje prog.‍
Odseki
Izberite za upravljanje odsekov.‍
Vadbe
Izberite za upravljanje vadb.‍
Izberite za ogled menija z nastavitvami.‍
3
4 Za dodatne podatkovne strani potegnite po zaslonu.‍
Če si želite ogledati stran s povezavami, lahko povlečete
navzdol z vrha zaslona.‍
5 Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.‍
6 Če želite izklopiti časovnik, izberite .‍
7 Izberite Shrani vožnjo.‍
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.‍
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.‍
2
3
4
5
Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.‍
Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.‍
Oglejte si www.garminconnect.com/‍start.‍
Sledite navodilom na zaslonu.‍
Garmin Connect
Povežete se lahko s prijatelji v storitvi Garmin Connect.‍ Garmin
Connect vam prinaša orodja za sledenje, analizo, izmenjavo in
spodbujanje drug drugega.‍ Zabeležite dogodke vašega
aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.‍ Če se želite
prijaviti za brezplačen račun, obiščite www.garminconnect.com
/‍start.‍
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.‍
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.‍
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.‍
4
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj treninga in naložite
dnevne načrte.‍
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.‍
Povezane funkcije Bluetooth®
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo.‍ Za nekatere funkcije bo treba v vaš pametni telefon
namestiti Garmin Connect mobile.‍ Za več informacij obiščite www.garmin.com/‍intosports​/‍apps.‍
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.‍
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge.‍ Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite spremljevalce, da si na strani za sledenje
storitve Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.‍
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.‍
Prenašanje prog in vadb iz storitve Garmin Connect:
omogoča vam, da s pametnim telefonom poiščete dejavnosti
v storitvi Garmin Connect in jih pošljete v napravo.‍
Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke
brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.‍
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.‍
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.‍
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.‍
Povezane funkcije Wi‑Fi®
Naprava Edge ima povezane funkcije Wi‑Fi.‍ Mobilna aplikacija
Garmin Connect za uporabo povezave Wi‑Fi ni obvezna.‍
OPOMBA: če želite uporabljati te funkcije, morata imeti naprava
vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.‍
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.‍
Proge, vadbe in načrti vadb: dejavnosti, ki ste jih pred tem
izbrali v storitvi Garmin Connect, se brezžično pošljejo v
napravo.‍
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično
prenese najnovejšo posodobitev programske opreme.‍ Ko
naslednjič vklopite napravo, lahko programsko opremo
posodobite tako, da sledite navodilom na zaslonu.‍
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
1 Obiščite www.garminconnect.com/‍start in prenesite program
Garmin Express™.‍
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.‍
Vzpostavljanje povezave z brezžičnim omrežjem
1 Izberite > Wi-Fi.‍
2 Če je treba, izberite Wi-Fi, da vklopite brezžično tehnologijo.‍
3 Če želite poiskati razpoložljiva omrežja, izberite Dodajanje
omrežja.‍
4 Izberite brezžično omrežje.‍
5 Če je treba, izberite in vnesite SSID in geslo za omrežje.‍
Naprava shrani podatke o omrežju in samodejno vzpostavi
povezavo, ko se vrnete na to lokacijo.‍
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.‍
2 Navlažite elektrodi Á na zadnji strani pasu, da ustvarite
močno povezavo med vašimi prsmi in oddajnikom.‍
Shranjevanje lokacije
Shranite lahko svojo trenutno lokacijo, npr.‍ dom ali parkirno
mesto.‍
1 Na domačem zaslonu izberite vrstico stanja ali povlecite
navzdol z vrha strani.‍
Prikaže se stran s povezavami.‍
2 Izberite GPS > Shrani lokacijo > .‍
3 Če ima senzor srčnega utripa krpico za stik Â, jo navlažite.‍
4 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.‍
Spremljanje proge v spletu
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect).‍
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.‍
2 Obiščite www.garminconnect.com.‍
3 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.‍
4 Izberite Pošlji v napravo.‍
5 Odklopite napravo in jo vklopite.‍
6 Izberite Proge.‍
7 Izberite progo.‍
8 Izberite VOŽNJA.‍
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.‍
5 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.‍
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.‍
Odseki
Nameščanje senzorja kadence
Sledenje odseku: odseke lahko iz storitve Garmin Connect
pošljete v svojo napravo.‍ Ko ga vanjo shranite, lahko odseku
sledite.‍
Tekmovanje proti odseku: proti odseku lahko tekmujete in
poskusite ujeti ali prehiteti vodilnega v skupini ali izzivalca.‍
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.‍
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.‍
1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki À.‍
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli
gonilke.‍
Na
negonilni strani postavite in pridržite plosko stran
2
senzorja kadence na notranjem delu gonilke.‍
3 Povlecite pasove Á okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico Â
senzorja.‍
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT‍+.‍
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.‍
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo.‍ Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine.‍ Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.‍
Ogled vožnje
1 Na domačem zaslonu izberite Zgodovina > Vožnje.‍
2 Izberite možnost.‍
Senzorji ANT‍+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT‍+.‍ Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com.‍
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.‍
Senzor srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico.‍ Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.‍
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.‍
4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.‍
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali
obutve.‍
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.‍
5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na
senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.‍
Nameščanje senzorja hitrosti
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.‍
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.‍
1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.‍
5
2 Povlecite pas À okoli pesta in ga pritrdite na kljukico Á
senzorja.‍
Informacije o napravi
Registracija naprave
Pomagajte nam izboljšati podporo za vas in še danes opravite
elektronsko registracijo.‍
• Oglejte si http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Izvirni račun ali njegovo kopijo hranite na varnem mestu.‍
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati.‍ S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.‍
Držite 10 sekund.‍
Naprava se ponastavi in vklopi.‍
Pridobivanje dodatnih informacij
Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko
nagnjen.‍ To ne vpliva na delovanje.‍
3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano.‍
Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.‍
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.‍
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT‍+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/‍intosports.‍
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo.‍
Prilagajanje naprave
Profili
Naprava Edge vam omogoča več načinov prilagajanja, vključno
s profili.‍ Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede
na to, kako jo uporabljate.‍ Ustvarite lahko na primer drugačne
nastavitve in poglede za vadbo in gorsko kolesarjenje.‍
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.‍
Profili dejavnosti: ustvarite lahko profile dejavnosti za vsako
vrsto kolesarjenja.‍ Ustvarite lahko na primer različne profila
dejavnosti za vadbo, tekme in gorsko kolesarjenje.‍ Profil
dejavnosti vključuje prilagojene podatkovne strani, skupne
vrednosti dejavnosti, opozorila, območja vadbe (na primer
srčni utrip in hitrost), nastavitve vadbe (na primer Auto
Pause® in Auto Lap®) ter nastavitve navigacije.‍
Profil uporabnika: posodobite lahko nastavitve spola, starosti,
teže, višine in športnika celo življenje.‍ Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vožnji.‍
Prilagajanje podatkovnih strani
Podatkovne strani lahko prilagodite za vsak profil dejavnosti.‍
Na domačem zaslonu izberite > Profili dejavnosti.‍
Izberite profil.‍
Izberite Podatkovni zasloni.‍
Izberite podatkovno stran.‍
Če je treba, omogočite podatkovno stran.‍
Izberite število podatkovnih polj, ki naj bodo prikazana na
strani.‍
7 Izberite .‍
8 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.‍
9 Izberite .‍
1
2
3
4
5
6
6
• Obiščite www.garmin.com/‍intosports.‍
• Obiščite www.garmin.com/‍learningcenter.‍
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite http:​/‍​/‍buy​.garmin​.com ali se obrnite na prodajalca
Garmin.‍
Pridobivanje priročnika za uporabo
Najnovejši priročnik za uporabo vam je na voljo v spletu.‍
1 Obiščite www.garmin.com/‍support.‍
2 Izberite Priročniki.‍
3 Sledite navodilom za izbiro izdelka na zaslonu.‍
Pridobivanje priročnika za uporabo iz naprave
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.‍
2 Odprite pogon Garmin.‍
3 Odprite mapo ali pogon Documents.‍
4 Dvokliknite START_HERE.‍html.‍
Specifikacije temperature
Temperaturni obseg delovanja naprave Edge: od -20 do 60
ºC (od -4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg polnjenja naprave Edge: od 0 do 40 ºC
(od 32 do 104 ºF)
Temperaturni obseg delovanja senzorja hitrosti in kadence:
od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg delovanja merilnika srčnega utripa: od
-5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
Garmin®, logotip Garmin, Auto Lap®, Auto Pause® in Edge® so blagovne
znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. ANT+™, Garmin Connect™, Garmin Express™ in Vector™ so
blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk
ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
Oznaka in logotipi Bluetooth® so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba
Garmin ima licenco za uporabo tega imena. Wi‑Fi® je registrirana blagovna
znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Druge zaščitene in blagovne
znamke so v lasti njihovih lastnikov.
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising