Garmin | Edge® 1000 | User guide | Garmin Edge® 1000 Användarhandbok

Garmin Edge® 1000 Användarhandbok
Edge 1000
®
Användarhandbok
Augusti 2016
190-01694-39_0C
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin
förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller
organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande
användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , City Navigator , Edge och Virtual Partner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och är registrerade i USA och andra länder. BaseCamp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia
Vision™ och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd från Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Märket Bluetooth och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute och
eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Avancerad hjärtslagsanalys från Firstbeat. Di2™ är ett varumärke som tillhör Shimano, Inc.
Shimano är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano, Inc. Mac är ett varumärke som tillhör Apple, Inc., registrerat i USA och andra länder.
microSD™Training Stress Score™ är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC. STRAVA och Strava™ är varumärken som tillhör Strava, Inc. Training Stress
Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) och Normalized Power™ (NP) är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. Windows är ett registrerat varumärke som
tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Övriga varumärken och
varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnummer: F4ACGQ00
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installera standardfästet ............................................................. 1
Installera frontfästet .................................................................... 1
Ta loss Edge .......................................................................... 2
Slå på enheten ............................................................................2
Knappar ................................................................................. 2
Hemskärm – översikt ........................................................ 2
Använda pekskärmen ....................................................... 2
Visa anslutningssidan ....................................................... 2
Skärmens bakgrundsbelysning ......................................... 2
Söka satellitsignaler .................................................................... 2
Träning............................................................................ 3
Ta en cykeltur ............................................................................. 3
Varningar .................................................................................... 3
Ställa in intervallvarningar ...................................................... 3
Ställa in en återkommande varning ....................................... 3
Träningspass .............................................................................. 3
Följa ett träningspass på webben .......................................... 3
Skapa ett träningspass .......................................................... 3
Upprepa steg i träningspass .................................................. 3
Påbörja ett träningspass ........................................................ 4
Avbryta ett träningspass ........................................................ 4
Redigera ett träningspass ...................................................... 4
Ta bort ett träningspass ......................................................... 4
Använda Virtual Partner® ........................................................... 4
Banor .......................................................................................... 4
Skapa en bana i din enhet ..................................................... 4
Följa en bana på webben ...................................................... 4
Tips för Träna med banor ...................................................... 4
Visa en bana på kartan .......................................................... 4
Visa baninformation ............................................................... 5
Ändra banans hastighet ......................................................... 5
Avbryta en bana ..................................................................... 5
Ta bort en bana ...................................................................... 5
Banalternativ .......................................................................... 5
Segment ..................................................................................... 5
Strava™ segment .................................................................. 5
Följa ett segment på webben ................................................. 5
Aktivera segment ................................................................... 5
Tävla mot ett segment ........................................................... 5
Visa segmentinformation ....................................................... 5
Segmentalternativ .................................................................. 5
Ta bort ett segment ................................................................ 5
Kalender ..................................................................................... 6
Använda Garmin Connect träningsprogram .......................... 6
Starta en planerad aktivitet .................................................... 6
Personliga rekord ........................................................................ 6
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 6
Återställa ett personligt rekord ............................................... 6
Träningszoner ............................................................................. 6
Använda en ANT+ inomhustrainer ............................................. 6
Ställa in motstånd .................................................................. 6
Ställa in målkraft .................................................................... 6
ANT+ sensorer ................................................................ 6
Ta på dig pulsmätaren ................................................................ 6
Återhämtningsrådgivare ......................................................... 7
Slå på återhämtningsrådgivaren ....................................... 7
Om VO2-maxberäkningar ...................................................... 7
Få ditt förväntade VO2-maxvärde ..................................... 7
Tips för VO2-maxberäkningar för cykling .......................... 7
Innehållsförteckning
Ställa in dina pulszoner .......................................................... 7
Om pulszoner ......................................................................... 8
Tips för oregelbundna pulsdata ............................................. 8
Träningsmål ........................................................................... 8
Montera hastighetsgivaren ......................................................... 8
Montera kadensgivaren .............................................................. 8
Om hastighets- och kadensgivare ......................................... 8
Datamedel för kadens eller kraft ............................................ 8
Para ihop ANT+ sensorer ........................................................... 8
Träna med kraftmätare ............................................................... 9
Ange dina kraftzoner .............................................................. 9
Kalibrera din kraftmätare ........................................................ 9
Pedalbaserad kraft ................................................................. 9
Cykeldynamik ......................................................................... 9
Använda cyklingsdynamik ................................................. 9
Anpassa Vector funktioner ..................................................... 9
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
1000 ....................................................................................... 9
Hämta din FTP-uppskattning ................................................. 9
Utför ett FTP-test ............................................................. 10
Beräkna FTP automatiskt ................................................ 10
Använda elektroniska cykelväxlar ............................................ 10
Situationsberedskap ................................................................. 10
Använda vågen ......................................................................... 10
Garmin Index™ Smart Scale-data ....................................... 10
Historik.......................................................................... 10
Visa din tur ................................................................................ 10
Ta bort en tur ....................................................................... 10
Visa datatotaler ......................................................................... 10
Skicka din tur till Garmin Connect ............................................. 10
Garmin Connect ................................................................... 11
Bluetooth® anslutna funktioner ............................................ 11
Para ihop din smartphone ............................................... 11
Wi‑Fi anslutna funktioner ..................................................... 11
Konfigurera Wi‑Fi anslutning ........................................... 11
Ansluta till ett trådlöst nätverk ......................................... 11
Överföra filer till en annan Edge enhet ..................................... 11
Dataregistrering ........................................................................ 12
Byta plats för datalagring ..................................................... 12
Installera ett minneskort ....................................................... 12
Datahantering ........................................................................... 12
Ansluta enheten till en dator ................................................ 12
Överföra filer till enheten ...................................................... 12
Ta bort filer ........................................................................... 12
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 12
Navigering..................................................................... 12
Positioner .................................................................................. 12
Spara din plats ..................................................................... 12
Spara platser från kartan ..................................................... 12
Navigera till en plats ............................................................. 12
Navigera till kända koordinater ............................................ 13
Navigera Tillbaka till start ..................................................... 13
Avbryta navigering ............................................................... 13
Projicera plats ...................................................................... 13
Redigera platser ................................................................... 13
Ta bort en plats .................................................................... 13
Planera och cykla en rutt .......................................................... 13
Skapa en tur och retur-rutt ................................................... 13
Ruttinställningar ........................................................................ 14
Välja en aktivitet för ruttberäkning ....................................... 14
Kartinställningar ........................................................................ 14
Ändra kartans orientering ..................................................... 14
Avancerade kartinställningar ................................................ 14
Köpa fler kartor ......................................................................... 14
Söka en adress .................................................................... 14
Söka en intressant plats ....................................................... 14
i
Söka närbelägna platser ...................................................... 14
Topografiska kartor .............................................................. 14
Anpassa enheten .......................................................... 14
Connect IQ™ Hämtningsbara funktioner .................................. 14
Profiler ...................................................................................... 14
Uppdatera din aktivitetsprofil ................................................ 15
Ställa in din användarprofil .................................................. 15
Om Idrottare hela livet .......................................................... 15
Bluetooth inställningar .............................................................. 15
Wi‑Fi inställningar ..................................................................... 15
Om träningsinställningar ........................................................... 15
Anpassa datasidorna ........................................................... 15
GPS-inställningar ................................................................. 15
Träna inomhus ................................................................ 15
Ange höjdläge ................................................................. 16
Visa satelliter ................................................................... 16
Använda Auto Pause ........................................................... 16
Markera varv efter position .................................................. 16
Markera varv efter distans ................................................... 16
Använda Auto Scroll ............................................................ 16
Ändra startpåminnelsen ....................................................... 16
Systeminställningar ................................................................... 16
Skärminställningar ............................................................... 16
Inställningar för dataregistrering .......................................... 17
Ändra måttenheterna ........................................................... 17
Ställa in enhetssignaler ........................................................ 17
Ändra enhetens språk .......................................................... 17
Ändra konfigurationsinställningarna ..................................... 17
Tidszoner ............................................................................. 17
Enhetsinformation........................................................ 17
Specifikationer .......................................................................... 17
Edge – specifikationer .......................................................... 17
Pulsmätare – specifikationer ................................................ 17
Specifikationer för hastighetsgivare och kadensgivare ........ 17
Skötsel av enheten ................................................................... 17
Rengöra enheten ................................................................. 17
Sköta om pulsmätaren ......................................................... 17
Utbytbara batterier .................................................................... 17
Byta pulsmätarens batteri .................................................... 18
Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren ........... 18
Felsökning .................................................................... 18
Återställa enheten ..................................................................... 18
Radera användardata .......................................................... 18
Maximera batteritiden ............................................................... 18
Använda Auto Sleep ............................................................ 18
Förbättra GPS-satellitmottagningen ......................................... 18
Mer information ......................................................................... 18
Temperaturavläsningar ............................................................. 18
Visa enhetsinformation ............................................................. 18
Utbytes-O-ringar ....................................................................... 18
Support och uppdateringar ....................................................... 19
Uppdatera programvaran .......................................................... 19
Bilaga............................................................................. 19
Datafält ..................................................................................... 19
FTP-klassning ........................................................................... 20
Beräkning av pulszon ............................................................... 21
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................. 21
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 21
Programlicensavtal ................................................................... 22
Index.............................................................................. 23
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
VARNING
Guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Komma igång
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1 Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 1).
2 Installera enheten med standardfästet (Installera
standardfästet, sidan 1) eller frontfästet (Installera
frontfästet, sidan 1).
Sätt
på enheten (Slå på enheten, sidan 2).
3
4 Sök efter satelliter (Söka satellitsignaler, sidan 2).
5 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 3).
6 Överför din cykeltur till Garmin Connect™ (Skicka din tur till
Garmin Connect, sidan 10).
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Enheten laddas inte utanför temperaturområdet 0 till 40 °C
(32 till 104 °F).
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
Installera frontfästet
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven À från
anslutningsfästet för styret Á.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda enheten helt.
Om batteriet
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. Guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, innehåller viktig information och
produktvarningar.
3 Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets
baksida Â, vrider anslutningsfästet à och sätter tillbaka
skruvarna för att ändra fästets riktning.
4 Placera gummikudden runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
5 Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
6 Byt ut och dra åt skruven.
Obs! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm (7
lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven
är åtdragen.
7 Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på
cykelfästet Ä.
®
Installera standardfästet
För bästa GPS-mottagning bör du placera cykelfästet så att
framsidan av enheten är riktad mot himlen. Du kan installera
cykelfästet på styrstången eller styret.
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Introduktion
1
Träningspass Tryck här för att hantera träningspass.
Tryck här för att visa inställningsmenyn.
8 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
Ta loss Edge
1 Lås upp enheten genom att vrida Edge medsols.
2 Lyft av Edge från fästet.
Slå på enheten
Första gången du slår på enheten ombeds du att konfigurera
systeminställningar och profiler.
1 Håll ned .
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om din enhet har ANT+ givare (t.ex. pulsmätare,
hastighetsgivare eller kadensgivare) kan du aktivera dem under
konfigurationen.
Mer information om ANT+ givarna finns i ANT+ sensorer,
sidan 6.
®
Använda pekskärmen
• När tiduret körs kan du trycka på skärmen om du vill visa
tiduröverlagringen.
Med hjälp av tiduröverlagringen kan du gå tillbaka till
hemskärmen under en cykeltur.
• Välj
för att spara ändringar och stänga sidan.
• Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.
• Välj
för att återgå till föregående sida.
• Välj
för att återgå till hemskärmen.
• Välj och för att bläddra.
• Välj för att söka nära en plats.
• Välj
för att söka efter namn.
• Välj för att ta bort ett objekt.
Visa anslutningssidan
Anslutningssidan visar statusen för GPS, ANT+ sensorer och
trådlös anslutning.
På hemskärmen drar du nedåt från den övre delen av
skärmen.
Knappar
Anslutningssidan visas. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker. Du kan trycka på valfri ikon för att ändra
inställningarna.
À
Tryck här för att försätta enheten i viloläge eller väcka den.
Håll nedtryckt för att låsa skärmen och slå på eller stänga av
enheten.
Á
Tryck här för att markera ett nytt varv.
Â
Tryck här för att starta eller stoppa tiduret.
Hemskärm – översikt
Hemskärmen ger dig snabb tillgång till alla funktioner hos Edge
enheten.
Skärmens bakgrundsbelysning
Tryck när som helst på skärmen om du vill slå på
bakgrundsbelysningen.
1 På hemskärmen trycker du på statusfältet överst på skärmen.
2 Tryck på Ljusstyrka för att justera bakgrundsbelysning och
tidsgräns:
• Om du vill justera ljusstyrkan manuellt trycker du på och
.
• Om du vill att enheten ska justera ljusstyrkan automatiskt
utifrån det omgivande ljuset trycker du på Automatisk
ljusstyrka.
• För att justera tidsgränsen trycker du på Belysningstid
och väljer ett alternativ.
TUR
Tryck här för att ge dig ut på en cykeltur.
Söka satellitsignaler
Train
Tryck här för att ändra din aktivitetsprofil.
Vart?
Tryck här för att söka efter och navigera till en plats.
Kalender
Tryck här för att visa schemalagda aktiviteter och
avslutade resor.
Historik
Tryck här för att hantera historik och personliga rekord.
Banor
Tryck här för att hantera banor.
Segment
Tryck här för att hantera segment.
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
2
Introduktion
Träning
Ta en cykeltur
Om enheten levererades med en ANT+ sensor är de redan
ihopparade och kan aktiveras under den första konfigurationen.
1 Välj TUR.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
3 Tryck på om du vill starta timern.
1
2
3
4
5
6
7
Välj > Aktivitetsprofiler.
Välj en profil.
Välj Varningar.
Välj Tidsvarning, Distansvarning eller Kalorivarning.
Aktivera ett larm.
Ange ett värde.
Välj .
Varje gång du når varningsvärdet visas ett meddelande.
Enheten piper även om ljudtoner är påslagna (Ställa in
enhetssignaler, sidan 17).
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect och överföra dem till
enheten. Du kan även skapa och spara ett träningspass direkt
på enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass på webben
Obs! Historiken registreras bara när tiduret är igång.
4 Svep över skärmen för fler datasidor.
Du kan svepa nedåt med fingret från den översta delen av
datasidorna för att visa anslutningssidan.
5 Om det behövs trycker du på skärmen för att visa
tiduröverlagringen.
6 Välj om du vill stoppa tiduret.
TIPS: Innan du sparar den här turen och delar den på ditt
Garmin Connect konto kan du ändra typ av cykeltur. Korrekta
uppgifter om cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga
banor.
7 Välj Avsluta turen > Spara turen.
Varningar
Du kan använda varningsfunktioner om du vill träna mot vissa
tids-, distans-, kalori-, puls-, takt- och kraftmål.
Varningsinställningar sparas med din aktivitetsprofil.
Ställa in intervallvarningar
Om du har en pulsmätare, kadensgivare eller kraftmätare, kan
du konfigurera intervallvarningar. En intervallvarning talar om
när enhetsmätningen är över eller under ett angivet intervall
med värden. Ett exempel: Du kan ställa in att enheten ska varna
dig när din kadens är under 40 varv/min eller över 90 varv/min.
Du kan även använda en träningszon (Träningszoner,
sidan 6) för intervallvarningen.
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Varningar.
4 Välj Pulsvarning, Kadensvarning eller Kraftvarning.
5 Slå på varningen om det behövs.
6 Ange minimi- och maximivärdena eller välj zoner.
7 Om det behövs väljer du .
Ett meddelande visas varje gång du överstiger eller faller under
det angivna intervallet. Enheten piper även om ljudtoner är
påslagna (Ställa in enhetssignaler, sidan 17).
Ställa in en återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten
registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel
ställa in att enheten ska varna dig var 30:e minut.
Träning
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 11).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garminconnect.com
3 Skapa ett nytt träningspass.
4 Välj Skicka till enhet.
5 Koppla från enheten och starta den.
6 Välj Träningspass.
7 Välj passet.
8 Välj TUR.
Skapa ett träningspass
1 På hemskärmen väljer du Träningspass > Skapa ny.
2 Ange ett namn på passet och välj .
3 Välj Stegtyp för att ange typ av steg i träningspasset.
Välj till exempel Vila för att använda steget som ett vilovarv.
Under ett vilovarv fortsätter tiduret att gå och data registreras.
4 Välj Varaktighet om du vill ange hur steget mäts.
Till exempel kan du välja Distans om du vill avsluta steget
efter en viss sträcka.
5 Vid behov kan du ange ett eget värde för varaktigheten
6 Välj Mål om du vill välja mål under steget.
Till exempel kan du välja Pulszon om du vill hålla en jämn
puls under steget.
7 Du kan, vid behov, välja en målzon eller ange ett eget
intervall.
Du kan till exempel välja en pulszon. Varje gång du
överstiger eller faller under den angivna pulsen avger
enheten en signal och ett meddelande visas.
8 Välj för att spara steget.
9 Välj Lägg till nytt steg för att lägga till fler steg i
träningspasset.
10 Välj för att spara träningspasset.
Upprepa steg i träningspass
Innan du kan upprepa ett steg i ett träningspass måste du skapa
ett träningspass med minst ett steg.
1 Välj Lägg till nytt steg.
2 Välj Stegtyp.
3
3 Välj ett alternativ:
• Välj Repetitioner om du vill upprepa ett steg en eller flera
gånger. Du kan till exempel upprepa ett 5 km-steg tio
gånger.
• Välj Upprepa tills om du vill upprepa ett steg under en
viss varaktighet. Du kan till exempel upprepa ett 5 km-steg
i 60 minuter eller tills din puls uppgår till 160 bpm.
4 Välj Tillbaka till steg och välj det steg som du vill upprepa.
5 Välj för att spara steget.
Påbörja ett träningspass
1 På hemskärmen väljer du Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj TUR.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg,
det uppsatta målet (om det finns något) och information om det
pågående träningspasset. En signal ljuder varje gång slutet av
ett steg i träningspasset närmar sig. Ett meddelande visas och
räknar ned tiden eller avståndet tills ett nytt steg börjar.
Avbryta ett träningspass
• Välj
när som helst för att avsluta ett steg i träningspasset.
• Välj
när som helst för att stoppa tiduret.
• Du kan när som helst svepa nedåt från den övre delen av
skärmen om du vill visa anslutningssidan och välja Tryck här
för att avsluta >
för att avsluta träningspasset.
Redigera ett träningspass
1 På hemskärmen väljer du Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj .
4 Välj ett steg och sedan Redigera steg.
5 Ändra stegattributen och välj .
6 Välj för att spara träningspasset.
Ta bort ett träningspass
1 På hemskärmen väljer du Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj > > .
Använda Virtual Partner
®
Din Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats för att
hjälpa dig att uppnå dina mål.
1 Ta en cykeltur.
2 Gå till sidan för Virtual Partner för att se vem som leder.
Banor
Följa en tidigare registrerad aktivitet: Du kan följa en sparad
bana helt enkelt för att det är en bra rutt. Du kan till exempel
spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Tävla mot en tidigare registrerad aktivitet: Du kan även följa
en sparad bana och försöka att uppnå eller överskrida
uppsatta träningsmål. Om till exempel den ursprungliga
banan slutfördes på 30 minuter, kan du tävla mot en Virtual
Partner som försöker slutföra banan på under 30 minuter.
Följa en befintlig cykeltur från Garmin Connect: Du kan
skicka en bana från Garmin Connect till enheten. När den har
sparats i enheten kan du följa banan eller tävla mot banan.
Skapa en bana i din enhet
Innan du kan skapa en bana måste du ha en aktivitet med GPSdata sparad på enheten.
1 Välj Banor > Skapa ny.
2 Välj en aktivitet som du vill basera banan på.
3 Ange ett namn på banan och välj .
4 Välj .
Banan visas i listan.
5 Välj banan och gå igenom baninformationen.
6 Om du vill kan du välja Inställningar för att redigera banans
information.
Du kan till exempel ändra namn eller färg på banan.
Välj
> TUR.
7
Följa en bana på webben
Innan du kan hämta en bana från Garmin Connectmåste du ha
ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 11).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
2 Gå till www.garminconnect.com
3 Skapa en ny bana eller välj en befintlig bana.
4 Välj Skicka till enhet.
5 Koppla från enheten och starta den.
6 Välj Banor.
7 Välj bana.
8 Välj TUR.
Tips för Träna med banor
• Använd svängvägledning (Banalternativ, sidan 5).
• Om du tagit med en uppvärmning väljer du
för att påbörja
banan och värmer upp som vanligt.
• Håll dig från banan medan du värmer upp. När du är redo att
börja, kör du iväg mot banan. När du vänder in på själva
banan, visas ett meddelande.
Obs! När du väljer
startar Virtual Partner banan och
väntar inte på att du slutför uppvärmningen.
• Bläddra till kartan om du vill se bankartan.
Om du avviker från banan visas ett meddelande.
Visa en bana på kartan
3 Om det behövs använder du
och för att justera
hastigheten för Virtual Partner under din cykeltur.
4
Du kan anpassa hur varje sparad bana i enheten visas på
kartan. Du kan till exempel ange att din pendlingsväg alltid visas
i gult på kartan. Du kan visa en alternativ bana i grönt. Detta gör
att du kan se banorna när du cyklar, men inte följa eller navigera
längs någon särskild bana.
1 Välj Banor.
2 Välj bana.
3 Välj Inställningar.
4 Välj Visa alltid om du vill att banan ska visas på kartan.
5 Välj Färg och välj en färg.
6 Välj Kontrollpunkter för att inkludera banpunkter på kartan.
Träning
Nästa gång du cyklar i närheten av banan så visas den på
kartan.
Visa baninformation
1 Välj Banor.
2 Välj en bana.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Summering för att visa detaljer om banan.
Välj Karta för att visa banan på kartan.
Välj Höjd för att visa en höjdprofil av banan.
Välj Varv om du vill välja ett varv och visa ytterligare
information om varje varv.
Ändra banans hastighet
1 På hemskärmen väljer du Banor.
2 Välj en bana.
3 Välj TUR.
4 Bläddra till sidan för Virtual Partner.
5 Välj eller för att justera procentandelen av tiden för att
slutföra banan.
För att till exempel förbättra bantiden med 20 % anger du en
banhastighet på 120 %. Du tävlar mot Virtual Partner om att
slutföra en 30-minuters bana på 24 minuter.
Avbryta en bana
1 Bläddra till kartan.
2 Välj > .
Ta bort en bana
1 På hemskärmen väljer du Banor.
2 Välj en bana.
3 Välj > .
Banalternativ
Välj Banor > .
Turn-by-Turn: Aktiverar eller avaktiverar svängmeddelanden.
Ur kurs-varningar: Varnar dig om du avviker från banan.
Sök: Här kan du söka efter sparade banor efter namn.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade banor från
enheten.
Segment
Följa ett segment: Du kan skicka segment från ditt Garmin
Connect konto till enheten. När ett segment har sparats på
enheten kan du följa segmentet.
Obs! När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto
hämtas alla segment i banan automatiskt.
Tävla mot ett segment: Du kan tävla mot ett segment, försöka
matcha eller överträffa ditt personliga rekord eller andra
cyklister som har cyklat segmentet.
Strava™ segment
Du kan hämta Strava segment till din Edge enhet. Följ Strava
segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer, vänner
och proffs som har åkt samma segment.
Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till
segmentwidgetprogrammet i ditt Garmin Connect konto. Mer
information finns på www.strava.com.
Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect
segment och Strava segment.
Följa ett segment på webben
Innan du kan hämta och följa ett segment från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 11).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
Träning
2
3
4
5
6
7
8
Obs! Om du använder Strava segment, överförs dina
favoritsegment automatiskt till enheten när den är ansluten till
Garmin Connect Mobile eller datorn.
Gå till www.garminconnect.com.
Skapa ett nytt segment eller välj ett befintligt segment.
Välj Skicka till enhet.
Koppla från enheten och starta den.
Välj Segment.
Välj segmentet.
Välj Karta > TUR.
Aktivera segment
Du kan aktivera Virtual Partner tävling och meddelanden som
varnar dig när du närmar dig segment.
1 Välj Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj Aktivera.
Obs! Meddelanden som varnar när du närmar dig segment
visas bara för aktiverade segment.
Tävla mot ett segment
Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och
jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andra cyklisters
resultat, kontakter på ditt Garmin Connect konto eller andra
medlemmar i cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata
till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.
Obs! Om ditt Garmin Connect konto och Strava konto är
länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så
att du kan granska segmentplaceringen.
1 Välj för att starta timern och ta en cykeltur.
När din väg korsar ett aktiverat segment kan du tävla mot det
segmentet.
2 Börja tävla mot segmentet.
3 Bläddra till Virtual Partner skärmen för att visa förloppet.
4 Vid behov väljer du eller för att ändra målet under
tävlingen.
Du kan tävla mot gruppledaren, utmanaren eller andra
cyklister (om sådana finns).
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.
Visa segmentinformation
1 Välj Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Karta för att visa segmentet på kartan.
• Välj Höjd för att visa en höjdprofil av segmentet.
• Välj Topplista för att visa turtider och medelfarter för
ledaren i segmentet, gruppledaren eller utmanaren, ditt
personbästa och medelhastighet samt andra cyklister (om
det finns några).
TIPS: Du kan välja en topplistepost för att ändra ditt
segmentmål.
Segmentalternativ
Välj Segment > .
Turn-by-Turn: Aktiverar eller avaktiverar svängmeddelanden.
Sök: Här kan du söka efter sparade segment på namn.
Aktivera/avaktivera: Aktiverar eller avaktiverar de segment
som för närvarande är inlästa i enheten.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade segment
från enheten.
Ta bort ett segment
1 Välj Segment.
5
2 Välj ett segment.
3 Välj > .
Kalender
Kalendern på enheten är en förlängning av träningskalendern
eller schemat du konfigurerat i Garmin Connect. När du har lagt
till några träningspass eller banor i Garmin Connect kalendern
kan du skicka dem till enheten. Alla planerade aktiviteter som
skickats till enheten visas i kalendern. När du väljer en dag i
kalendern kan du visa en sammanfattning av varje planerat
träningspass, bana eller slutfört lopp och starta en planerad
aktivitet. Den planerade aktiviteten stannar kvar i enheten
oavsett om du slutför den eller hoppar över den. När du skickar
planerade aktiviteter från Garmin Connect skriver de över den
befintliga kalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram från
Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto
(Garmin Connect, sidan 11).
Du kan söka i Garmin Connect om du vill hitta ett
träningsprogram, schemalägga pass och banor och hämta
programmet till din enhet.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
4 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
5 Välj och följ instruktionerna på skärmen.
Starta en planerad aktivitet
1 På hemskärmen väljer du Kalender.
Planerade träningspass och banor för aktuellt datum visas.
2 Om det behövs väljer du ett datum för att visa planerade
aktiviteter.
3 Välj .
4 Välj TUR.
Personliga rekord
När du avslutar en cykeltur visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under cykelturen. I personliga rekord ingår
din snabbaste tid på en standarddistans, längsta cykeltur och
högsta stigning under en cykeltur.
Ta bort ett personligt rekord
1 På hemskärmen väljer du Historik > Personliga rekord.
2 Välj ett personligt rekord.
3 Välj > .
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
1 Välj Historik > Personliga rekord.
2 Välj ett rekord som ska återställas.
3 Välj Tidigare rekord > .
Du kan använda enheten med en inomhustrainer för att simulera
motstånd när du följer en bana, en aktivitet eller ett
träningspass. När du använder en inomhustrainer stängs
GPS:en av automatiskt.
1 Välj > Inomhustrainer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Följa en bana för att följa en sparad bana (Banor,
sidan 4).
• Välj Följa en aktivitet för att följa en sparad cykeltur (Ta
en cykeltur, sidan 3).
• Välj Följa ett träningspass för att följa ett kraftbaserat
träningspass som du hämtat från ditt Garmin Connect
konto (Träningspass, sidan 3).
3 Välj en bana, aktivitet eller ett träningspass.
4 Välj TUR.
5 Välj en aktivitetsprofil.
6 Tryck på om du vill starta timern.
Trainern ökar eller minskar motståndet baserat på
höjdinformationen på banan eller cykelturen.
Ställa in motstånd
1 Välj > Inomhustrainer > Ställ in motstånd.
2 Ställ in vilket motstånd som trainern ska använda.
3 Välj en aktivitetsprofil.
4 Börja trampa.
5 Om det behövs kan du justera motståndet under aktiviteten.
Ställa in målkraft
1 Välj > Inomhustrainer > Ställ in målkraft.
2 Ställ in värdet för målkraft.
3 Välj en aktivitetsprofil.
4 Börja trampa.
Den motståndskraft som används av trainern justeras så att
en konstant kraft bibehålls baserat på din fart.
5 Om det behövs kan du justera målkraften under aktiviteten.
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Ta på dig pulsmätaren
Obs! Om du inte har någon pulsmätare kan du hoppa över den
här uppgiften.
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.
1 Sätt fast pulsmätarmodulen À i remmen.
Träningszoner
• Pulszoner (Ställa in dina pulszoner, sidan 7)
• Kraftzoner (Ange dina kraftzoner, sidan 9)
Använda en ANT+ inomhustrainer
Innan du kan använda en kompatibel ANT+ inomhustrainer
måste du montera cykeln på trainern och para ihop den med
enheten (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 8).
6
Logotyperna Garmin på modulen och remmen ska ha höger
sida uppåt.
2 Fukta elektroderna Á och kontaktplattorna  på baksidan av
remmen för att skapa en ordentlig anslutning mellan din
bröstkorg och sändaren.
ANT+ sensorer
2 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
3 Välj > Min statistik > VO2 Max.
3 Linda remmen runt bröstet och fäst remmens krok à i öglan
Ä.
Ditt förväntade VO2-maxvärde visas som en siffra och
position på färgmätaren.
Obs! Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
Garmin logotyperna ska ha den högra sidan uppåt.
4 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
TIPS: Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas, se
felsökningstips (Tips för oregelbundna pulsdata, sidan 8).
Återhämtningsrådgivare
Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare för att
visa hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt
och är redo för nästa tuffa pass.
Återhämtningstid: Återhämtningstiden visas omedelbart efter
en aktivitet. Tiden räknar ner tills det är optimalt för dig att
försöka dig på ännu ett tufft pass.
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Dåligt
VO2-maxdata och -analys tillhandahålls med tillstånd från
The Cooper Institute . Mer information finns i bilagan
(Standardklassificeringar för VO2-maxvärde, sidan 21) och
på www.CooperInstitute.org.
®
Slå på återhämtningsrådgivaren
Innan du kan visa funktionen med återhämtningsrådgivaren
måste du sätta på dig pulsmätaren och para ihop den med
enheten (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 8). Om din enhet
levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan
ihopparade. För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du
slutföra inställningen av användarprofilen (Ställa in din
användarprofil, sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in
dina pulszoner, sidan 7).
1 Välj > Min statistik > Återhämtn.-rådgivare > Aktivera.
2 Ta en cykeltur.
3 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
Återhämtningstiden visas. Den maximala tiden är 4 dagar,
och minsta möjliga tid är 6 timmar.
Tips för VO2-maxberäkningar för cykling
Resultatet och noggrannheten för VO2-maxberäkningen blir
bättre om cykelturen är ett sammanhängande och medelhårt
pass, där puls och kraft inte varierar särskilt mycket.
• Före cykelturen kontrollerar du att enheten, pulsmätaren och
kraftmätaren fungerar som de ska, är ihopparade och har bra
batteritid.
• Under den 20 minuter långa cykelturen ska du hålla din puls
på över 70 % av din maxpuls.
• Under den 20 minuter långa cykelturen håller du en
någorlunda konstant uteffekt.
• Undvik kuperad terräng.
• Undvik att cykla i grupp där det förekommer drafting.
Om VO2-maxberäkningar
Ställa in dina pulszoner
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
VO2-maxberäkningar tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Du
kan använda Garmin enheten ihopparad med en kompatibel
pulsmätare och kraftmätare för att visa ditt uppskattade VO2maxvärde för cykling.
Få ditt förväntade VO2-maxvärde
Innan du kan visa ditt förväntade VO2-maxvärde måste du sätta
på dig pulsmätaren, installera kraftmätaren och para ihop dem
med enheten (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 8). Om din
enhet levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna
redan ihopparade. För att få en så exakt beräkning som möjligt
bör du slutföra inställningen av användarprofilen (Ställa in din
användarprofil, sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in
dina pulszoner, sidan 7).
Obs! Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början.
För att enheten ska lära sig om dina cyklingsprestationer behövs
det några cykelturer.
1 Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter
utomhus.
ANT+ sensorer
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina pulszoner. Du kan
manuellt justera pulszonerna utifrån dina träningsmål
(Träningsmål, sidan 8). Du bör ange maximal puls, vilopuls
och pulszoner för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten.
1 Välj > Min statistik > Träningszoner > Pulszoner.
2 Ange värdena för din maxpuls och vilopuls.
Pulszonernas värde uppdateras automatiskt, men du kan
även redigera varje värde manuellt.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % max. för att se och redigera pulszonerna som
procent av din maxpuls.
• Välj % HRR för att se och redigera pulszonerna som
procent av din vilopuls.
7
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Det kan hända att givaren lutar när den monteras på ett
asymmetriskt nav. Detta påverkar inte funktionen.
3 Rotera hjulet för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren ska inte vidröra andra delar av cykeln.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på
aktivitet efter två varv.
Tips för oregelbundna pulsdata
Montera kadensgivaren
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Återfukta elektroderna och kontaktplattorna (om sådana
finns).
• Dra åt remmen runt bröstet.
• Värm upp i 5 till 10 minuter.
• Följ skötselråden i (Sköta om pulsmätaren, sidan 17).
• Använd en bomullströja eller fukta noggrant båda sidorna av
remmen.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa
statisk elektricitet som stör pulssignalerna.
• Flytta dig bort från källor som kan störa pulsmätaren.
Exempel på störningskällor kan vara starka
elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer,
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den
här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ
medan du monterar givaren.
1 Välj den bandstorlek som passar bäst till vevarmen À.
Bandet du väljer bör vara det minsta som når över vevarmen.
2 På motsatt sida placerar du och håller fast den släta sidan av
kadensgivaren på insidan av vevarmen.
Dra
banden Á runt vevarmen och fäst dem i krokarna  på
3
givaren.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner kan du förhindra att du
övertränar och minska risken för skador.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 21) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Montera hastighetsgivaren
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den
här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ
medan du monterar givaren.
1 Placera och håll fast hastighetsgivaren ovanpå hjulnavet.
2 Dra remmen À runt hjulnavet och fäst den i kroken Á på
givaren.
4 Rotera vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren och banden får inte komma i kontakt med någon del
av cykeln eller skon.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på
aktivitet efter två varv.
5 Ta en provtur på 15 minuter och kontrollera att det inte finns
några tecken på skador på givaren eller banden.
Om hastighets- och kadensgivare
Kadensdata från kadensgivaren registreras alltid. Om ingen
hastighets- och kadensgivare paras ihop med enheten används
GPS-data för att beräkna hastighet och sträcka.
Kadensen är dina tramptag mätt enligt vevarmens varvtal per
minut (varv/min).
Datamedel för kadens eller kraft
Inställningen för att beräkna medeltalet utan att ta med
nollvärden är tillgänglig om du tränar med en kadensgivare eller
kraftmätare (tillval). Standardinställningen utelämnar nollvärden
som uppstår när du inte trampar.
Du kan ändra värdet för den här inställningen (Inställningar för
dataregistrering, sidan 17).
Para ihop ANT+ sensorer
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ givare, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
åkares ANT+ givare under ihopparningen.
2 Välj > Sensorer > Lägg till sensor.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en givartyp.
8
ANT+ sensorer
• Välj Sök alla för att söka efter givare i närheten.
En lista med tillgängliga givare visas.
4 Välj en eller flera givare som ska paras ihop med enheten.
5 Välj Lägg till.
När givaren har parats ihop med din enhet blir givarstatusen
Ansluten. Du kan anpassa ett datafält så att givardata visas.
Obs! Vid registrering av cyklingsdynamik används ytterligare
enhetsminne.
1 Ta en cykeltur.
2 Bläddra till cyklingsdynamikskärmen för att visa din
toppkraftfas À, totala kraftfas Á och förhållande till
pedalcentrum Â.
Träna med kraftmätare
• Gå in på www.garmin.com/intosports för att se en lista över
ANT+ givare som är kompatibla med enheten (t.ex. Vector™).
• Mer information finns i användarhandboken för kraftmätaren.
• Justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din
förmåga (Ange dina kraftzoner, sidan 9).
• Använd intervallvarningar för att få meddelanden om när du
når en angiven kraftzon (Ställa in intervallvarningar, sidan 3).
• Anpassa kraftdatafälten (Anpassa datasidorna, sidan 15).
Ange dina kraftzoner
Värdena för zonerna är standardvärden och motsvarar kanske
inte dina egna förmågor. Du kan justera dina zoner manuellt på
enheten eller med hjälp av Garmin Connect. Om du känner till
ditt FTP-värde (Functional Threshold Power), kan du ange det
och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt.
1 Välj > Min statistik > Träningszoner > Kraftzoner.
2 Ange ditt FTP-värde.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj watt för att se och redigera kraftzonerna i watt.
• Välj % FTP för att se och redigera kraftzonerna som
procent av ditt FTP-värde.
Kalibrera din kraftmätare
Innan du kan kalibrera din kraftmätare måste den vara korrekt
installerad och ihopparad med enheten, och datainspelning
måste pågå.
Kalibreringsanvisningar för just din kraftmätare finns i
tillverkarens instruktioner.
1 Välj > Sensorer.
2 Välj din kraftmätare.
3 Välj Kalibrera.
4 Håll kraftmätaren aktiv genom att trampa tills meddelandet
visas.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Pedalbaserad kraft
Vector mäter pedalbaserad kraft.
Vector mäter den kraft som utövas några hundra gånger varje
sekund. Vector mäter även din kadens eller roterande trampfart.
Genom att mäta kraften, kraftens riktning, vevarmens rotation
och tiden kan Vector avgöra effekten (watt). Eftersom Vector
oberoende mäter vänster och höger bens kraft registrerar den
vänster-höger effektbalans.
Obs! Vector S systemet tillhandahåller inte vänster-höger
effektbalans.
Cykeldynamik
Cyklingsdynamikvärden mäter hur du tillämpar kraft genom hela
pedalrörelsen och var du tillämpar kraft på pedalen så att du
förstår ditt specifika sätt att cykla. När du förstår hur och var du
genererar kraft kan du träna mer effektivt och utvärdera
justeringen av din cykel.
Använda cyklingsdynamik
Innan du kan använda cyklingsdynamik måste du para ihop
Vector kraftmätaren med din enhet (Para ihop ANT+ sensorer,
sidan 8).
ANT+ sensorer
3 Om det behövs håller du ett datafält à intryckt för att ändra
det (Anpassa datasidorna, sidan 15).
Obs! De två datafälten längst ned på skärmen kan anpassas.
Du kan skicka turen till ditt Garmin Connect konto för att visa
ytterligare cyklingsdynamikdata (Skicka din tur till Garmin
Connect, sidan 10).
Kraftfasdata
Kraftfas är den pedalrörelse (mellan starttrampvinkeln och
sluttrampvinkeln) där positiv kraft genereras.
Förhållande till pedalcentrum
Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du
utövar kraft.
Anpassa Vector funktioner
Innan du kan anpassa Vector funktionerna måste du para ihop
en Vector kraftmätare med din enhet.
1 Välj > Sensorer.
2 Välj Vector kraftmätaren.
3 Välj Sensordetaljer > Vector-funktioner.
4 Välj ett alternativ.
5 Om det behövs väljer du vippströmbrytarna för att slå på eller
av vridmoment, pedaljämnhet och cyklingsdynamik.
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
1000
Innan du kan uppdatera programvaran måste du para ihop din
Edge 1000 enhet med Vector systemet.
1 Skicka dina turdata till Garmin Connect via en USBanslutning eller Wi‑Fi anslutning.
Garmin Connect söker automatiskt efter
programvaruuppdateringar och skickar dem till din Edge
enhet.
2 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
3 Vrid runt vevarmen några gånger.
Edge enheten uppmanar dig att installera väntande
programvaruuppdateringar.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
®
Hämta din FTP-uppskattning
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa din FTP (functional
treshold power). För ett mer noggrant FTP-värde kan du
genomföra ett FTP-test med hjälp av en ihopparad kraftmätare
(Utför ett FTP-test, sidan 10) och en pulsmätare.
Välj > Min statistik > FTP.
9
FTP-uppskattningen visas som ett värde som mäts i watt per
kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Använda vågen
Om du har en ANT+ kompatibel våg kan enheten läsa av data
från vågen.
1 Välj > Sensorer > Lägg till sensor > Våg.
Ett meddelande visas när vågen hittats.
2 Ställ dig på vågen när detta indikeras.
Obs! Om du använder en våg som mäter
kroppssammansättning ska du ta av dig skor och strumpor
för att säkerställa att alla parametrar läses av och registreras.
3 Kliv av vågen när detta indikeras.
TIPS: Om ett fel inträffar kliver du av vågen. Kliv på när detta
indikeras.
Garmin Index™ Smart Scale-data
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Otränad
Mer information finns i bilagan (FTP-klassning, sidan 20).
Utför ett FTP-test
Innan du kan utföra ett test för att fastställa din FTP (Functional
Threshold Power), måste du ha en ihopparad kraftmätare och
pulsmätare (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 8).
1 Välj > Min statistik > FTP > FTP-test > TUR.
2 Tryck på om du vill starta tiduret.
När du har påbörjat en cykeltur visar enheten varje steg av
testet, det uppsatta målet och information om aktuella
kraftdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
3 Välj om du vill stoppa tiduret.
4 Välj Spara turen.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Beräkna FTP automatiskt
Innan du kan utföra ett test för att fastställa din FTP (Functional
Threshold Power), måste du ha en ihopparad kraftmätare och
pulsmätare (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 8).
1 Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter
utomhus.
2 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
3 Välj > Min statistik > FTP.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Använda elektroniska cykelväxlar
Innan du kan använda kompatibla elektroniska cykelväxlar, som
Shimano Di2™ växlar, måste du para ihop dem med enheten
(Para ihop ANT+ sensorer, sidan 8). Du kan anpassa de valfria
datafälten (Anpassa datasidorna, sidan 15). Edge enheten
visar aktuella justeringsvärden när givaren är i justeringsläget.
Om du har en Garmin Index enhet lagras vågens senaste data i
ditt Garmin Connect konto. Nästa gång du ansluter Edge
enheten till ditt Garmin Connect konto, uppdateras viktdatan i
din Edge användarprofil.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, hastighet, varvdata,
höjd och valfri ANT+ sensorinformation.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Överför din
historik till Garmin Connect med jämna mellanrum om du vill
bevara alla dina kördata.
Visa din tur
1 På hemskärmen väljer du Historik > Resor.
2 Välj ett alternativ.
Ta bort en tur
1 Välj Historik > Resor.
2 Välj en tur.
> Ta bort > .
3 Välj
Visa datatotaler
Du kan se de ackumulerade data som du har sparat i Edge,
inklusive antalet cykelturer, tid, sträcka och kalorier.
På hemskärmen väljer du Historik > Totaler.
Skicka din tur till Garmin Connect
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
®
Situationsberedskap
Edge enheten kan användas med Varia Vision™ enheten, Varia™
smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera Edge programvaran innan du
parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran,
sidan 19).
10
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
4 Gå in på www.garminconnect.com/start.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Historik
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att spåra, analysera,
dela och peppa varandra. Spela in händelserna i ditt aktiva liv
inklusive löprundor, promenader, cykelturer, simturer,
vandringar, triathlon och mycket mer. Registrera dig för ett
kostnadsfritt konto genom att gå till www.garminconnect.com
/start.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
3 På enheten väljer du
> Bluetooth > Aktivera > Para ihop
smartphone och följer instruktionerna på skärmen.
4 Öppna mobilappen Garmin Connect på telefonen och följ
anvisningarna på skärmen för att ansluta en enhet.
Instruktionerna visas vid den första konfigurationen eller så
hittar du dem i hjälpen i Garmin Connect Mobile appen.
5 Välj Par. m. Bluetooth Smart och följ instruktionerna på
skärmen för att aktivera telefonmeddelanden på en
kompatibel smartphone (valfritt).
Obs! Telefonmeddelanden kräver en kompatibel smartphone
utrustad med Bluetooth Smart trådlös teknik. Information om
kompatibilitet finns på www.garmin.com/ble.
Wi‑Fi anslutna funktioner
Edge enheten har Wi‑Fi anslutna funktioner. Du behöver inte ha
appen Garmin Connect Mobile för att kunna använda Wi‑Fi
anslutningen.
Obs! Enheten måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att
du ska kunna utnyttja dessa funktioner.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen.
Banor, träningspass och träningsprogram: Aktiviteter som
tidigare har markerats i Garmin Connect skickas trådlöst till
enheten.
Programvaruuppdateringar: Enheten hämtar trådlöst den
senaste programvaruuppdateringen. Nästa gång du slår på
enheten kan du följa instruktionerna på skärmen för att
uppdatera programvaran.
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter eller länka
till dina aktiviteter på de sociala nätverksplatser du gillar bäst.
Konfigurera Wi‑Fi anslutning
1 Gå in på www.garminconnect.com/start och hämta appen
Garmin Express™.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Wi‑Fi
anslutning med Garmin Express.
Bluetooth anslutna funktioner
Ansluta till ett trådlöst nätverk
1 Välj > Wi-Fi.
2 Om det behövs väljer du Wi-Fi för att slå på trådlös teknik.
3 Välj Lägg till nätverk för att söka efter tillgängliga nätverk.
4 Välj ett trådlöst nätverk.
5 Tryck vid behov på för att ange nätverkets SSID och
lösenord.
Enheten lagrar nätverksinformationen och ansluter automatiskt
när du kommer tillbaka till den här platsen.
®
Edge enheten har Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone eller träningsenhet. För vissa funktioner
kan du behöva installera Garmin Connect Mobile på din
smartphone. Mer information hittar du på www.garmin.com
/intosports/apps.
Obs! Din enhet måste vara ansluten till din Bluetooth aktiverade
smartphone för att du ska kunna utnyttja vissa funktioner.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan visa dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen av aktiviteten.
Hämtningar av bana och träningspass från Garmin Connect:
Gör så att du kan söka efter aktiviteter på Garmin Connect
med hjälp av din smartphone och skicka dem till din enhet.
Överföringar från enhet till enhet: Gör så att du kan överföra
filer trådlöst till en annan kompatibel Edge enhet.
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect.
Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten.
Aviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din
enhet.
Para ihop din smartphone
Överföra filer till en annan Edge enhet
Du kan överföra banor, segment och träningspass trådlöst från
en kompatibel Edge enhet till en annan med hjälp av Bluetooth
teknik.
1 Slå på båda Edge enheterna och placera dem nära varandra
(inom 3 m).
2 På enheten som innehåller filerna väljer du >
Enhetsöverföringar > Dela filer > .
3 Välj en filtyp att dela.
4 Välj en eller flera filer att överföra och välj sedan .
5 På enheten som tar emot filerna väljer du >
Enhetsöverföringar.
6 Välj en närliggande anslutning.
7 Välj en eller flera filer att ta emot och välj sedan .
Ett meddelande visas på båda enheterna när filöverföringen är
klar.
1 Gå till www.garmin.com/intosports/apps och hämta appen
Garmin Connect Mobile till din smartphone.
2 Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
Historik
11
7 Välj Ändra > Klistra in.
Dataregistrering
Enheten använder smart inspelning. Den registrerar
nyckelpunkter där du ändrar riktning, hastighet eller puls.
När en kraftmätare är ansluten till enheten så registrerar
enheten punkter varje sekund. Registrering av punkter varje
sekund ger en oerhört detaljerad bana och använder mer av det
tillgängliga minnet.
Mer information om datamedel för takt och kraft finns på
Datamedel för kadens eller kraft, sidan 8.
Byta plats för datalagring
1 På hemskärmen väljer du > System > Dataregistrering >
Spela in på.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Intern lagring om du vill spara dina data i
enhetsminnet.
• Välj Minneskort om du vill spara dina data i ett
minneskort (tillval).
Installera ett minneskort
Du kan installera ett microSD™ minneskort om du vill ha mer
lagringsutrymme eller förinlästa kartor.
1 Lyft upp väderskyddet À från microSD kortplatsen Á.
Filen visas i listan med filer i enhetsminnet eller på
minneskortet.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1 Öppna Garmin enheten eller volym.
2 Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
3 Välj en fil.
4 Tryck på Delete på tangentbordet.
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till en
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• På Mac datorer drar du volymikonen till papperskorgen.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Navigering
2 Tryck in kortet tills du hör ett klick.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
®
Ansluta enheten till en dator
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
Enheten och minneskortet (tillval) visas som flyttbara enheter
under Den här datorn på Windows datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac datorer.
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn.
2
3
4
5
6
12
På datorer med Windows visas enheten som en flyttbar eller
bärbar enhet medan minneskortet kan visas som en andra
flyttbar enhet. På datorer med Mac visas enheten och
minneskortet som monterade volymer.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Öppna den bärbara enheten, drivenheten eller volymen till
enheten eller minneskortet.
Bläddra till en mapp.
Navigeringsfunktioner och inställningar är även tillämpbara vid
navigering på banor (Banor, sidan 4) och segment (Segment,
sidan 5).
• Platser och att hitta platser (Positioner, sidan 12)
• Planera en rutt (Planera och cykla en rutt, sidan 13)
• Ruttinställningar (Ruttinställningar, sidan 14)
• Kartor som tillval (Köpa fler kartor, sidan 14)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 14)
Positioner
Du kan registrera och lagra platser i enheten.
Spara din plats
Du kan spara din aktuella plats, som till exempel ditt hem eller
din parkeringsplats.
1 På hemskärmen väljer du statusfältet eller sveper nedåt från
den översta delen av sidan.
Anslutningssidan öppnas.
2 Välj GPS > Markera plats > .
Spara platser från kartan
1 På hemskärmen väljer du Vart? >
2 Sök efter platsen på kartan.
3 Välj plats.
> En kartpunkt.
Platsinformation visas överst på kartan.
4 Markera platsinformationen.
5 Välj > .
Navigera till en plats
1 På hemskärmen väljer du Vart?.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Sparat om du vill navigera till en sparad bana, plats
eller segment.
• Välj Senast hittade platser för att navigera till en av de
50 senaste platserna som du har hittat.
Navigering
3
4
5
6
• Välj Sökverktyg om du vill navigera till en intressant plats
eller särskild adress (kräver ruttdragningsbara kartor), eller
en stad, korsning eller kända koordinater.
• Tryck på för att begränsa sökområdet.
Om det behövs väljer du
för att ange särskild
sökinformation.
Välj en plats.
Välj TUR.
Följ instruktionerna på skärmen till di destination.
5 Välj ett kännetecken.
Välj till exempel Ändra höjd för att ange den kända höjden
över havet för platsen.
6 Ange den nya informationen och välj .
Ta bort en plats
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sparat > Positioner.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Ta bort plats > .
Planera och cykla en rutt
Navigera till kända koordinater
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sökverktyg >
Koordinater.
2 Ange koordinaterna och välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Navigera Tillbaka till start
Du kan när som helst under cykelturen återvända till
startpositionen.
1 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 3).
2 Under cykelturen kan du peka var som helst på skärmen om
du vill visa tiduröverlagringen.
3 Välj > Vart? > Tillbaka till start.
4 Välj Längs samma rutt eller Rakaste vägen.
5 Välj TUR.
Enheten vägleder dig tillbaka till startpositionen för din
cykeltur.
Avbryta navigering
1 Peka var som helst på skärmen för att visa
tiduröverlagringen.
2 Bläddra till kartan.
3 Välj > .
Projicera plats
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till en ny plats.
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sparat > Positioner.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Projektplats.
5 Ange bäring och avstånd till den projicerade platsen.
6 Välj .
Redigera platser
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sparat > Positioner.
2 Välj en plats.
3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
4 Välj .
Navigering
Du kan skapa och cykla en anpassad rutt. En rutt är en sekvens
med waypoints eller platser som leder dig till din slutdestination.
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Ruttplanerare > Lägg till
en första plats.
2 Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
• Välj en sparad plats genom att välja Sparat och välja en
plats, en bana eller ett segment.
• Välj en plats som du nyligen sökt efter genom att välja
Senast hittade platser och välja en plats.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
POI-kategorier och väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Städer/Orter och välja en
närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Adress och ange
adressen.
• Välj en korsning genom att välja Korsningar och ange
gatunamnen.
• Om du vill använda koordinater väljer du Koordinater och
anger koordinaterna.
3 Välj Använd.
4 Välj Lägg till nästa plats.
5 Upprepa steg 2–4 tills du har valt alla platser för rutten.
6 Välj Visa rutt.
Enheten beräknar rutten och en karta över rutten visas.
TIPS: Du kan välja
om du vill visa en höjdprofil för rutten.
7 Välj TUR.
Skapa en tur och retur-rutt
Enheten kan skapa en tur och retur-rutt utifrån en angiven
sträcka och en startplats.
1 På hemskärmen väljer du Vart? > RoundTrip Rutt.
2 Välj Distans och ange ruttens totala sträcka.
3 Välj Startplats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Aktuell position.
Obs! Om enheten inte kan hämta satellitsignaler för att
fastställa din aktuella plats uppmanas du att använda den
senast kända platsen eller att markera platsen på kartan.
• Välj Använd karta för att välja en plats på kartan.
5 Välj Sök.
TIPS: Du kan välja om du vill söka igen.
6 Välj en rutt för att visa den på kartan.
TIPS: Du kan välja och om du vill visa de andra rutterna.
7 Välj TUR.
13
Ruttinställningar
Köpa fler kartor
Välj > Aktivitetsprofiler, välj en profil och sedan Navigation
> Rutter.
Ruttläge: Välj en aktivitet som enheten ska beräkna din rutt för
(Välja en aktivitet för ruttberäkning, sidan 14).
Beräkningsmetod: Välj en beräkningsmetod som optimerar
rutten.
Lås på väg (kräver ruttdragningsbara kartor): Låser
positionsikonen, som indikerar din position på kartan, på
närmaste väg.
Undvikanden (kräver ruttdragningsbara kartor): Välj den
vägtyp som du vill undvika.
Räkna om (kräver ruttdragningsbara kartor): Välj en
omräkningsmetod för situationer då du avviker från rutten.
Innan du köper fler kartor ska du se efter vilken version de kartor
som är inlästa i din enhet har.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Karta > Konfigurera kartor.
4 Välj en karta.
5 Välj .
6 Besök http://buy.garmin.com eller kontakta en Garmin
återförsäljare.
Välja en aktivitet för ruttberäkning
Söka en adress
Du kan använda den förinlästa Garmin cykelkartan (om
tillgänglig) eller City Navigator kartor som tillval för att söka efter
adresser, städer och andra platser. De detaljerade kartorna,
som även kan skapa rutter, innehåller miljontals intressanta
platser, till exempel restauranger, hotell och fordonsservice.
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sökverktyg > Adresser.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
TIPS: Om du inte är säker på orten väljer du Sök alla.
3 Välj adressen och sedan TUR.
®
Du kan ställa in enheten så att den beräknar rutten baserat på
aktivitetstyp.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Rutter > Ruttläge.
4 Välj ett alternativ för att beräkna din rutt.
Du kan till exempel välja Långfärdscykling för vägnavigering
eller Mountainbike för terrängnavigering.
Söka en intressant plats
1 På hemskärmen väljer du Vart? > Sökverktyg > POI-
Kartinställningar
2 Välj en kategori.
Välj > Aktivitetsprofiler, välj en profil och sedan Navigation
> Karta.
Orientering: Anger hur kartan visas på sidan.
Autozoom: Väljer automatiskt en zoomnivå för kartan. Om du
har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.
Guidetext: Anger när meddelanden för turn-by-turn-navigering
visas (kräver ruttdragningsbara kartor).
Visning på karta: Välj för att installera avancerade egenskaper.
Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
TIPS: Om du känner till verksamhetens namn väljer du Alla
intr. platser >
för att ange namnet.
3 Välj vid behov en underkategori.
4 Välj platsen och sedan TUR.
Ändra kartans orientering
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Karta > Orientering.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Norr upp för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst
på sidan.
• Välj 3D-vy om du vill visa kartan i tre dimensioner.
kategorier.
Söka närbelägna platser
1 På hemskärmen väljer du Vart? >
2 Välj ett alternativ.
.
Välj exempelvis Nyligen hittad punkt om du vill söka efter en
restaurang i närheten av den adress som du nyss sökte efter.
3 Välj vid behov en kategori och underkategori.
4 Välj platsen och sedan TUR.
Topografiska kartor
Enheten kan innefatta topografiska kartor eller så kan du köpa
dem från http://buy.garmin.com. Garmin rekommenderar att du
hämtar BaseCamp™ för att planera dina rutter och aktiviteter
med topografiska kartor.
Anpassa enheten
Avancerade kartinställningar
Connect IQ™ Hämtningsbara funktioner
Välj > Aktivitetsprofiler, välj en profil och sedan Navigation
> Karta > Visning på karta.
Läge för Visn. på karta: Auto och Hög kontrast har förinställda
värden. Du kan välja Egna för att ställa in varje värde.
Zoomnivåer: Ställer in kartobjekt som ritas eller visas på eller
under vald zoomnivå.
Textstorlek: Ställer in textstorlek för kartobjekt.
Detaljer: Anger hur mycket detaljer som visas på kartan. Ju fler
detaljer du visar desto långsammare går det att rita om
kartan.
Skuggad relief: Visar detaljerad relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av skuggning.
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till enheten från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Garmin Connect Mobile
appen. Du kan anpassa enheten med datafält, widgetar och
appar.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i enheter, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Profiler
Edge ger dig olika sätt att anpassa enheten, bland annat med
hjälp av profiler. Profiler är en samling inställningar som
optimerar din enhet för olika användningsområden. Du kan t.ex.
14
Anpassa enheten
skapa olika inställningar och vyer för träning och mountainbikecykling.
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan skapa aktivitetsprofiler för alla typer
av cykling. Du kan t.ex. skapa separata aktivitetsprofiler för
träning, tävling och mountainbikecykling. Aktivitetsprofilen
inkluderar anpassade datasidor, aktivitetssammanfattningar,
meddelanden, träningszoner (t.ex. puls och hastighet),
träningsinställningar (t.ex. Auto Pause och Auto Lap ) samt
navigeringsinställningar.
Användarprofil: Du kan uppdatera dina inställningar för kön,
ålder, vikt, längd och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar
informationen för att kalkylera korrekta kördata.
®
®
Uppdatera din aktivitetsprofil
Du kan anpassa tio aktivitetsprofiler. Du kan anpassa dina
inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en profil.
• Välj om du vill lägga till en ny profil.
3 Om det behövs redigerar du namnet och färgen för profilen.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Datasidor för att anpassa datasidorna och datafälten
(Anpassa datasidorna, sidan 15).
• Välj Standardturtyp för att ange vilken typ av cykeltur
som är typiska för denna aktivitetsprofil, såsom pendling.
TIPS: Efter en cykeltur som inte är typisk kan du manuellt
uppdatera typen av cykeltur. Korrekta uppgifter om
cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga banor.
• Välj GPS när du vill stänga av GPS (Träna inomhus,
sidan 15) eller ändra satellitinställningen.
• Välj Navigation om du vill anpassa dina inställningar för
karta (Map Settings) och rutt (Route Settings).Navigation
(Kartinställningar, sidan 14) (Ruttinställningar, sidan 14)
• Välj Varningar för att anpassa dina träningsvarningar
(Varningar, sidan 3).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Lap för att ställa in
hur varv aktiveras (Markera varv efter position,
sidan 16).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Pause om du vill
ändra när tiduret pausas automatiskt (Använda Auto
Pause, sidan 16).
• Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge om
du vill gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters
inaktivitet (Använda Auto Sleep, sidan 18).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll om du vill
anpassa visningen av sidor med träningsdata när tiduret
är igång (Använda Auto Scroll, sidan 16).
• Välj Startmeddelande om du vill anpassa
startmeddelandeläget (Ändra startpåminnelsen,
sidan 16).
Alla ändringar sparas i aktivitetsprofilen.
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera dina inställningar för kön, ålder, vikt, längd
och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar informationen till att
beräkna korrekta cykeldata.
1 Välj > Min statistik > Användarprofil.
2 Välj ett alternativ.
Anpassa enheten
Om Idrottare hela livet
En som har idrottat hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls på
högst 60 slag per minut.
Bluetooth inställningar
Välj > Bluetooth.
Aktivera: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Andra Bluetooth inställningar visas endast när trådlös
Bluetooth teknik är aktiverad.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Para ihop smartphone: Anslut enheten med en kompatibel
Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen
kan du använda Bluetooth anslutna funktioner, bland annat
LiveTrack aktivitetsöverföringar till Garmin Connect.
Par. m. Bluetooth Smart: Ansluter enheten till en kompatibel
smartphone med trådlös Bluetooth Smart teknik. Med den
här inställningen kan du använda funktioner för samtal och
text.
Obs! Den här inställningen visas endast när enheten är
ihopparad med en kompatibel smartphone som har trådlös
Bluetooth Smart teknik.
Samtals- och sms aviseringar: Gör att du kan aktivera
telefonmeddelanden från din kompatibla smartphone.
Missade samtal och textmeddelanden: Visar missade
telefonmeddelanden från din kompatibla smartphone.
Wi‑Fi inställningar
Välj > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverar trådlös Wi‑Fi teknik.
Obs! Andra Wi‑Fi inställningar visas endast när Wi‑Fi är
aktiverad.
Automatisk överföring: Här kan du överföra aktiviteter
automatiskt via ett känt trådlöst nätverk.
Lägg till nätverk: Ansluter enheten till ett trådlöst nätverk.
Om träningsinställningar
Du kan anpassa enheten efter dina träningsbehov med hjälp av
följande alternativ och inställningar. De här inställningarna
sparas i en aktivitetsprofil. Du kan till exempel ställa in
tidsvarningar för din tävlingsprofil och en Auto Lap
positionsutlösare för din profil för mountainbike-cykling.
Anpassa datasidorna
Du kan anpassa datasidor för varje aktivitetsprofil.
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Datasidor.
4 Välj en datasida.
5 Aktivera datasidan om det behövs.
6 Välj antalet datafält som ska visas på den här skärmen.
7 Välj .
8 Välj ett datafält för att ändra i det.
9 Välj .
GPS-inställningar
Träna inomhus
Du kan stänga av GPS-funktionen när du tränar inomhus eller
om du vill spara på batteriet.
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj GPS > Av > Av.
15
När GPS-funktionen är avstängd är data för hastighet och
sträcka inte tillgängliga om du inte har en tillvalssensor som
skickar fart- och distansdata till enheten (t.ex. en fart- eller
kadenssensor). Nästa gång du slår på enheten söker den efter
satellitsignaler igen.
• Välj Mark och Lap om du vill aktivera varvräknaren på en
viss GPS-position som markerats innan cykelturen och på
alla platser under turen där du tryckt på
.
5 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 15).
Ange höjdläge
Om du har exakt information om höjdläget för din nuvarande
position kan du manuellt kalibrera Edge-enhetens höjdmätare.
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj GPS > Ange höjd över havet.
4 Ange höjd och välj .
Markera varv efter distans
Visa satelliter
Satellitsidan visar den aktuella GPS-satellitinformationen. Mer
information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
1 Välj > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj GPS > Visa satelliter.
GPS-noggrannheten visas längst ned på sidan. De gröna
staplarna anger styrkan på varje satellitsignal som tas emot
(numret på satelliten visas under varje stapel).
Använda Auto Pause
Du kan använda funktionen Auto Pause för att pausa tiduret
automatiskt när du stannar eller när din hastighet faller under ett
angivet värde. Den här funktionen är användbar om sträckan
innehåller trafikljus eller andra platser där du måste sakta in eller
stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Pause.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egen fart om du vill att tiduret pausas automatiskt när
din hastighet faller under ett angivet värde.
5 Om det behövs anpassar du det valfria datafältet för tiden
(Anpassa datasidorna, sidan 15).
Datafältet Total tid visar den fullständiga tiden inklusive
pausad tid.
Markera varv efter position
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid
en särskild position. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer över olika delar av en tur (till exempel en
lång backe eller sprintsträckor). Under rutten ska du välja
alternativet Efter position om du vill aktivera varv på alla
varvpositioner som markerats på banan.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter position > Varv på.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Tryck endast på Lap för att aktivera varvmätaren
varje gång du väljer
och varje gång du passerar någon
av dessa positioner igen.
• Välj Start och Lap för att aktivera varvräknaren på den
GPS-position där du väljer
och på alla platser under
turen där du väljer
.
16
Med Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid en viss
sträcka. Den här funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer för olika delar av en cykeltur (med till exempel 10
kilometers mellanrum).
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter distans > Varv på.
4 Ange ett värde.
5 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 15).
Använda Auto Scroll
Använd funktionen Auto Scroll om du automatiskt vill bläddra
genom alla sidor med träningsdata medan tiduret är igång.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll.
4 Välj en visningshastighet.
Ändra startpåminnelsen
Funktionen känner automatiskt av när enheten har upptäckt
satelliter och börjar röra på sig. Det är en påminnelse att starta
tiduret så att du kan registrera dina kördata.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Startmeddelande.
4 Om det behövs väljer du Startmeddelandeläge.
5 Välj ett alternativ:
• Välj En gång.
• Välj Repetitioner > Upprepa fördröjning för att ändra
tiden för fördröjning av påminnelsen.
Systeminställningar
Välj > System.
• Bildskärmsinställningar (Skärminställningar, sidan 16)
• Inställningar för dataregistrering (Inställningar för
dataregistrering, sidan 17)
• Enhetsinställningar (Ändra måttenheterna, sidan 17)
• Ljudinställningar (Ställa in enhetssignaler, sidan 17)
• Språkinställningar (Ändra enhetens språk, sidan 17)
• Konfigurationsinställningar (Ändra
konfigurationsinställningarna, sidan 17)
Skärminställningar
Välj > System > Skärm.
Automatisk ljusstyrka: Justerar bakgrundsbelysningen
automatiskt utifrån det omgivande ljuset.
Belysningstid: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen
släcks.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja Auto om du vill att enheten ställer
in dagsljus- eller nattljusfärger automatiskt beroende på
tidpunkt.
Orientering: Anger att enheten ska visa en stående eller
liggande bild.
Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.
Anpassa enheten
Inställningar för dataregistrering
Välj > System > Dataregistrering.
Spela in på: Anger platsen för datalagring (Byta plats för
datalagring, sidan 12).
Intervall: Anger hur enheten spelar in aktivitetsdata. Med
alternativet Smart registreras nyckelpunkter där du ändrar
riktning, fart eller puls. Med alternativet 1 sek registreras
punkter varje sekund. Då skapas en mycket detaljerad post
över din aktivitet och filstorleken för aktivitetsposten ökar.
Genomsnittskadens: Anger om enheten ska inkludera
nollvärden för kadensdata som inträffar när du inte trampar
(Datamedel för kadens eller kraft, sidan 8).
Genomsnittskraft: Anger om enheten ska inkludera nollvärden
för kraftdata som inträffar när du inte trampar (Datamedel för
kadens eller kraft, sidan 8).
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheterna för distans och hastighet, höjd,
temperatur, vikt, positionsformat och tidsformat.
1 Välj > System > Enheter.
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Ställa in enhetssignaler
På hemskärmen väljer du
> System > Ljud.
Ändra enhetens språk
På hemskärmen väljer du
> System > Språk.
Ändra konfigurationsinställningarna
Du kan ändra alla inställningar du konfigurerade i den första
konfigurationen.
1 Välj > System > Återställ enheten > Första
konfiguration.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tidszoner
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller
synkar med din smartphone hittar den automatiskt din tidszon
och det aktuella klockslaget.
Enhetsinformation
Specifikationer
Edge – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteritid
15 timmar, normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 40 ºC (från 32 till 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Wi‑Fi trådlös teknik
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Pulsmätare – specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batteritid
Upp till 4,5 år. vid 1 tim/dag
Vattentålighet
3 ATM*
Obs! Den här produkten sänder inte pulsdata
när du simmar.
Enhetsinformation
Drifttemperaturområde
Från -5 till 50 °C (från 23 till 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 30 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer för hastighetsgivare och kadensgivare
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batterilivslängd
Cirka 1 år (vid 1 timmes användning om
dagen)
Drifttemperaturområde Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
1 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Sköta om pulsmätaren
OBS!
Du måste lossa och ta bort modulen innan du tvättar remmen.
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
• Detaljerade tvättinstruktioner finns på www.garmin.com
/HRMcare.
• Skölj remmen efter varje användning.
• Maskintvätta remmen efter var sjunde användning.
• Lägg inte remmen i torktumlaren.
• När du torkar remmen ska du hänga upp den eller lägga den
plant.
• Om du vill förlänga pulsmätarens livslängd bör du ta loss
modulen när den inte används.
Utbytbara batterier
VARNING
Använd inte vassa föremål när du tar ut batterier.
Håll batteriet utom räckhåll för barn.
Stoppa aldrig ett batteri i munnen. Vid förtäring ska du kontakta
läkare eller giftinformationscentralen.
Utbytbara knappcellsbatterier kan innehålla perkloratmaterial.
Särskild hantering kan gälla. Se
www.dtsc.ca.gov.hazardouswaste/perchlorate.
OBSERVERA
Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt återvinning av
batterierna.
17
Byta pulsmätarens batteri
1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra
skruvarna på baksidan av modulen.
2 Ta bort locket och batteriet.
Radera användardata
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
fabriksinställningarna.
Obs! Detta innebär att du tar bort all information som du har
angett, men inte historiken.
Välj > System > Återställ enheten > Återställning till
fabriksinställningar.
Maximera batteritiden
3 Vänta i 30 sekunder.
4 Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
5 Sätt tillbaka locket på baksidan och de fyra skruvarna.
Obs! Dra inte åt för hårt.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
den med enheten igen.
Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren
Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två
varv.
1 Leta rätt på det runda batterilocket À på baksidan av givaren.
• Minska bakgrundsbelysningen eller förkorta tidsgränsen när
bakgrundsbelysningen ska släckas (Skärmens
bakgrundsbelysning, sidan 2).
• Välj inspelningsintervallet Smart (Inställningar för
dataregistrering, sidan 17).
• Slå på funktionen Automatiskt viloläge (Använda Auto
Sleep, sidan 18).
• Stäng av den trådlösa Bluetooth funktionen (Bluetooth
inställningar, sidan 15).
• Stäng av trådlös anslutning (Wi‑Fi inställningar, sidan 15).
Använda Auto Sleep
Använd Auto Sleep om du vill gå in i viloläge automatiskt efter 5
minuters inaktivitet. Under viloläget stängs skärmen av och
ANT+ givarna, Bluetooth och GPS kopplas från. Wi‑Fi fortsätter
att köras när enheten är i viloläge.
1 På hemskärmen väljer du > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
2 Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och
locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta bort det.
3 Ta bort locket och batteriet Á.
TIPS: Du kan använda en tejpbit  eller en magnet för att ta
bort batteriet från locket.
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.
Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter
batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar
blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
Håll in i 10 sekunder.
Enheten återställs och slås på.
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
◦ Anslut enheten till ditt Garmin Connect konto med hjälp av
ett trådlöst Wi‑Fi nätverk.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Mer information
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till http://buy.garmin.com, eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Temperaturavläsningar
Enheten kan visa högre temperaturer än luftens verkliga
temperatur om den ligger i direkt solljus eller i din hand eller
laddas upp med ett externt batteri. Det kan också ta lite tid för
enheten att ställa om sig efter temperaturen om den förändras
snabbt.
Visa enhetsinformation
Du kan visa enhets-ID, programversion och licensavtal.
På hemskärmen väljer du > System > Om.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
18
Felsökning
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Support och uppdateringar
Garmin Express (www.garmin.com/express) ger enkel åtkomst
till de här tjänsterna för Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produkthandböcker
• Programvaruuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Uppdateringar av kartor, diagram och banor
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Obs! Om du redan har använt Garmin Express för att ställa
in din enhet med Wi‑Fi anslutning kan Garmin Connect
automatiskt hämta tillgängliga programuppdateringar till
enheten när den ansluts via Wi‑Fi.
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
Aktuell tid: Aktuell tid på dagen baserat på din aktuella plats
och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anslutna lampor: Antal anslutna lampor.
Bakväxel: Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans - 10 sek med.: Rörligt medeltal per 10 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 30 sek med.: Rörligt medeltal per 30 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 3 sek med.: Rörligt medeltal per tre sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - Med.: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för den aktuella aktiviteten.
Balans - Varv: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för det aktuella varvet.
Bana pt. Dist.: Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Batteristatus: Återstående batteriladdning för ett
cykellampstillbehör.
Di2-batterinivå: Återstående batteriladdning för en Di2 givare.
Dist. kvar: Visar återstående sträcka till angiven slutdestination
för ett träningspass eller en bana.
Dist. till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. - Varv: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans - senaste varvet: Tillryggalagd sträcka för senast
slutförda varv.
Bilaga
Distans till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
Fart: Den aktuella fart du färdas med.
Fart - Max.: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Med.: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Senaste varvet: Medelfarten för det senast slutförda
varvet.
Fart - Varv: Medelfarten för det aktuella varvet.
Framväxel: Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
din GPS-position är exakt eller +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
HR - Med. %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Kadens: Antal varv för vevarmen/pedalen per minut. Enheten
måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data
skall visas.
Kadens - Medel: Den genomsnittliga kadensen för den aktuella
aktiviteten.
Kadens - Varv: Den genomsnittliga kadensen för det aktuella
varvet.
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Kalorier kvar: Visar under träningspasset de återstående
kalorierna av angiven kalorimängd.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt.
Kraft - %FTP: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP
(functional threshold power).
Kraft - 10 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 10
sekunder.
Kraft - 30 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 30
sekunder.
Kraft - 3 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per tre
sekunder.
Kraftfas – H: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben.
Kraftfas är den pedalrörelse där positiv kraft genereras.
Kraftfas – H Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – H Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – H Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för
det aktuella varvet.
Kraftfas – V: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben.
Kraftfas är den pedalrörelse där positiv kraft genereras.
Kraftfas – V Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – V Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för den aktuella aktiviteten.
19
Kraftfas – V Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – V Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för det aktuella varvet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - kJ: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i
kilojoule.
Kraft - Max.: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Med.: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Kraft - NP: Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - NP Sen varv: Medel Normalized Power för det senast
slutförda varvet.
Kraft - NP-varv: Medel Normalized Power för det aktuella
varvet.
Kraft - Senaste varvet: Den genomsnittliga uteffekten för det
senast slutförda varvet.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Varv: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella
varvet.
Kraft - Varv max.: Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft – watt/kg: Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per
kilogram.
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Ljusläge: Lampnätverkets konfigurationsläge.
Lutn.: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Målkraft: Målkraften under en aktivitet.
PCO: Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till
pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO – medel: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för
den aktuella aktiviteten.
PCO – varv: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det
aktuella varvet.
Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft
på pedalerna under varje pedalrörelse.
Position vid nästa: Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Position vid slutmålet: Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Puls: Hjärtslagen per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls - %HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus
vilopuls).
Puls - %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Pulsdiagram: Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1
till 5).
Puls kvar: Visar under träningspasset hur mycket under eller
över angiven puls du ligger.
Puls - Med.: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Puls - Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Puls - Senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Puls - Varv: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Puls - varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Puls - varv %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
20
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Rep. kvar: De återstående repetitionerna under ett
träningspass.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseffektivitet: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Strålvinkelstatus: Strålkastarens strålläge.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperaturmätaren.
Tid: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tid kvar: Visar under träningspasset den återstående tiden om
sluttid har angivits.
Tid - Med.varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Tid - Senaste varvet: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den
aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella
aktiviteten.
Tid stående – varv: Den tid du står upp när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid till dest.: Den beräknade tiden innan du når destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tid - Varv: Stopptiden för det aktuella varvet.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trainerns motstånd: Den motståndskraft som genereras av en
inomhustrainer.
Träningssteg: Det aktuella steget bland det totala antalet steg
under ett träningspass.
Trippmät.: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Utväxlingsförhållande: Antalet kuggar på cykelns fram- och
bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Växelbatteri: Batteristatus för växellägesgivare.
Växelkombination: Aktuell växelkombination från en
växellägesgivare.
Växlar: Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal fart: Stigningens eller sänkningens takt över tiden.
Vertikalfart 30s: Glidande medeltal per trettio sekunder för
vertikal fart.
FTP-klassning
Dessa tabeller innehåller klassificeringar för FTP-uppskattningar
(Functional Threshold Power) baserat på kön.
Bilaga
Beräkning av pulszon
Män
Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset
5,05 eller högre
Utmärkt
Från 3,93 till 5,04
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
Bra
Från 2,79 till 3,92
1
50-60 %
Ganska bra
Från 2,23 till 2,78
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Otränad
Mindre än 2,23
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Kvinnor
Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset
4,30 eller högre
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
Utmärkt
Från 3,33 till 4,29
3
70-80 %
Bra
Från 2,36 till 3,32
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
Ganska bra
Från 1,90 till 2,35
4
80-90 %
Otränad
Mindre än 1,90
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
FTP-klassningar baseras på forskning av Hunter Allen och
Andrew Coggan, fil. dr, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
Hjulstorlek och omkrets
Hjulstorlek
L (mm)
Hjulstorleken är angiven på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även använda någon av de
beräkningsfunktioner som är tillgängliga på Internet.
26 × 1(65)
1 952
26 × 1,25
1 953
26 × 1-1/8
1 970
Hjulstorlek
L (mm)
26 × 1-3/8
2 068
12 × 1,75
935
26 × 1-1/2
2 100
14 × 1,5
1 020
26 × 1,40
2 005
14 × 1,75
1 055
26 × 1,50
2 010
16 × 1,5
1 185
26 × 1,75
2 023
16 × 1,75
1 195
26 × 1,95
2 050
18 × 1,5
1 340
26 × 2,00
2 055
18 × 1,75
1 350
26 × 2,10
2 068
20 × 1,75
1 515
26 × 2,125
2 070
20 × 1-3/8
1 615
26 × 2,35
2 083
22 × 1-3/8
1 770
26 × 3,00
2 170
22 × 1-1/2
1 785
27 × 1
2 145
24 × 1
1 753
27 × 1-1/8
2 155
24 × 3/4 tubdäck
1 785
27 × 1-1/4
2 161
24 × 1-1/8
1 795
27 × 1-3/8
2 169
24 × 1-1/4
1 905
650 × 35A
2 090
24 × 1,75
1 890
650 × 38A
2 125
24 × 2,00
1 925
650 × 38B
2 105
24 × 2,125
1 965
700 × 18C
2 070
26 × 7/8
1 920
700 × 19C
2 080
26 × 1(59)
1 913
700 × 20C
2 086
Bilaga
21
Hjulstorlek
L (mm)
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
700C tubdäck
2 130
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA ENHETEN GÅR DU MED PÅ ATT
VARA BUNDEN AV VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMVARULICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET
HÄR AVTALET NOGGRANT.
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en
begränsad licens för användning av den programvara som är
inbäddad i enheten (”Programvaran”) i binär körbar form för
normal drift av produkten. Titeln, äganderätten och de
immateriella rättigheterna i och för Programvaran tillhör Garmin
och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de
upphovsrättslagar som gäller i USA samt enligt internationella
upphovsrättsöverenskommelser. Du bekräftar vidare att
strukturen på, organisationen av och koden för Programvaran,
som inte källkoden tillhandahålls för, är värdefulla
företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran är en
värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att
dekompilera, demontera, ändra eller bakåtkompilera
Programvaran eller någon del av den eller på något annat sätt
göra om Programvaran eller någon del av den till läsbar form
eller skapa något arbete som bygger på Programvaran. Du
intygar också att du inte kommer att exportera eller
återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar
som gäller i något annat tillämpligt land.
22
Bilaga
Index
A
adresser, söka 12
anpassa enheten 15
ANT+ givare 2, 9
ANT+ sensorer 2, 6, 10
para ihop 8
träningsredskap 6
användardata, ta bort 12
användarprofil 2, 15
appar 11, 14
Auto Lap 16
Auto Pause 16
Auto Scroll 16
auto sleep 18
B
bakgrundsbelysning 2, 16
band 18
banor 4, 5
läsa in 4
redigera 4, 5
ta bort 5
batteri
byta 17, 18
ersätta 18
ladda 1
maximerar 18
typ 1
Bluetooth teknik 11, 15
byta batteri 18
C
Connect IQ 14
cykla 7
cyklingsdynamik 9
D
data
lagra 11
sidor 15
överföra 10–12
datafält 14, 15, 19
datamedel 8
dataregistrering 12, 17
dator, ansluta 12
distans, varningar 3
E
enhet
skötsel 17
återställa 18
enhets-ID 18
F
felsökning 8, 18
filer, överföra 12
förhållande till pedalcentrum 9
första konfiguration 17
G
Garmin Connect 3–6, 10, 11, 14
Garmin Express 11
registrera enheten 19
uppdatera programvaran 19
Garmin Index 10
GPS
avbryta 15
satellitsida 16
signal 2, 18
H
hastighets- och kadensgivare 8, 18
historik 3, 10
skicka till datorn 10, 11
ta bort 10
hjulstorlekar 21
höjd 16
höjdmätare, kalibrera 16
Index
I
idrottare hela livet 15
ikoner 2
inomhusträning 6
inställningar 2, 9, 14–17
enhet 17
intressanta platser (POI) 14
söka 12
K
kadens 8
varningar 3
kalender 6
kalibrera, kraftmätare 9
kalori, varningar 3
kartor 4
inställningar 14
köpa 14
orientering 14
söka efter platser 12
topografisk 14
uppdatera 19
zoom 14
knappar 2
koordinater 13
kraft 9
kraft (styrka) 6
meter 7–10, 20
varningar 3
zoner 9
kraftfas 9
L
lagra data 10–12
ljud 17
låsa, skärm 2
M
microSD kort. Se minneskort
minneskort 12
montera 1, 8
montera enheten 1
måttenheter 17
N
rutter
inställningar 14
skapa 13
S
satellitsida 16
satellitsignaler 2, 18
segment 5
ta bort 5
skärm 16
skärminställningar 16
skärmknappsats 2
smart inspelning 12
smartphone 2, 11, 14, 15
spara aktiviteter 3
specifikationer 17
språk 17
startmeddelande 16
systeminställningar 16
söka efter platser 14
adresser 14
nära din plats 14
T
ta bort, alla användardata 12, 18
temperatur 18
tid, varningar 3
tidsinställningar 17
tidszoner 17
tidur 2, 10
tillbaka till start 13
tillbehör 6, 9, 18
timer 3
topografiska kartor 14
träning
program 6
sidor 3, 15
träningspass 3, 4
läsa in 3
redigera 4
skapa 3
ta bort 4
U
navigering 12
stoppa 13
tillbaka till start 13
uppdateringar, programvara 19
urtavlor 14
USB 19
koppla bort 12
O
V
O-ringar. Se band
P
para ihop 2, 11
ANT+ sensorer 8
pedaler 9
personliga rekord 6
ta bort 6
platser 12
hitta med kartan 12
redigera 13
söka efter 14
ta bort 13
positioner 12
produktregistrering 19
profiler 14, 15
användare 15
programlicensavtal 18, 22
programvara
uppdatera 19
version 18
puls
monitor 18
mätare 6–8, 17
varningar 3
zoner 7, 8, 21
varningar 3
varv 2
viloläge 18
Virtual Partner 4, 5
VO2-max 7, 21
våg 10
W
waypoints, projicera 13
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 15, 19
ansluta 11
widgets 14
Z
zoner
ström 9
tid 17
Å
återhämtning 7
återställa enheten 18
Ö
överföra, filer 11
R
registrera enheten 19
rengöra enheten 17
23
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising