Garmin | Edge® 1000 | User manual | Garmin Edge® 1000 Brukerveiledning

Garmin Edge® 1000 Brukerveiledning
Edge 1000
®
Brukerveiledning
August 2016
190-01694-38_0C
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , City Navigator , Edge og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper som er registrert i USA eller andre land. BaseCamp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia
Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle
tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Di2™ er et varemerke for Shimano, Inc. Shimano er et
registrert varemerke for Shimano, Inc. Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC.
STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemerker for
Peaksware, LLC. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance
Corporation. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: F4ACGQ00
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Komme i gang ............................................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installere standardbraketten ....................................................... 1
Installere frontbraketten .............................................................. 1
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Slå på enheten ............................................................................2
Taster ..................................................................................... 2
Oversikt over skjermbildet Hjem ....................................... 2
Bruke berøringsskjermen .................................................. 2
Viser skjermbildet for tilkoblinger ...................................... 2
Bruke bakgrunnslyset ........................................................ 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Trening............................................................................ 3
Legge ut på tur ............................................................................3
Varsler ........................................................................................ 3
Angi områdevarsler ................................................................ 3
Angi et regelmessig varsel ..................................................... 3
Treningsøkter .............................................................................. 3
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 3
Opprette en treningsøkt ......................................................... 3
Gjenta trinn i treningsøkten .................................................... 3
Starte en treningsøkt .............................................................. 4
Stoppe en treningsøkt ............................................................ 4
Redigere en treningsøkt ......................................................... 4
Slette en treningsøkt .............................................................. 4
Bruke Virtual Partner® ................................................................ 4
Løyper .........................................................................................4
Opprette en løype på enheten ............................................... 4
Følge en løype fra Internett .................................................... 4
Tips for trening med løyper .................................................... 4
Vise en løype på kartet .......................................................... 4
Vise løypedetaljer .................................................................. 5
Endre løypehastigheten ......................................................... 5
Stoppe en løype ..................................................................... 5
Slette en løype ....................................................................... 5
Løypealternativer ................................................................... 5
Segmenter .................................................................................. 5
Strava™ segmenter ............................................................... 5
Følge et segment fra Internett ................................................ 5
Aktivere segmenter ................................................................ 5
Konkurrere mot et segment ................................................... 5
Vise segmentdetaljer ............................................................. 5
Segmentalternativer ............................................................... 5
Slette et segment ................................................................... 6
Kalender ..................................................................................... 6
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................... 6
Starte en planlagt aktivitet ...................................................... 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Slette en personlig rekord ...................................................... 6
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 6
Treningssoner ............................................................................. 6
Bruke en ANT+ sykkelrulle ......................................................... 6
Angi motstand ........................................................................ 6
Angi målkraft .......................................................................... 6
Sensorer med ANT+ ....................................................... 6
Sette på pulsmåleren .................................................................. 6
Restitusjonsrådgiver .............................................................. 7
Slå på restitusjonsrådgiveren ............................................ 7
Om kondisjonsberegninger .................................................... 7
Få kondisjonsberegning .................................................... 7
Tips for kondisjonsberegning for sykling ........................... 7
Innholdsfortegnelse
Angi pulssoner ....................................................................... 7
Om pulssoner ......................................................................... 8
Tips for unøyaktige pulsdata .................................................. 8
Treningsmål ........................................................................... 8
Installere hastighetssensoren ..................................................... 8
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................... 8
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens ...................... 8
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft ...................... 8
Pare sensorer med ANT+ ........................................................... 9
Trene med kraftmålere ............................................................... 9
Stille inn kraftsoner ................................................................ 9
Kalibrere kraftmåleren ............................................................ 9
Pedalbasert kraft .................................................................... 9
Sykkeldynamikk ..................................................................... 9
Bruke sykkeldynamikk ....................................................... 9
Tilpasse Vector funksjonene .................................................. 9
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
1000 ..................................................................................... 10
Få beregnet FTP .................................................................. 10
Gjennomføre en FTP-test ............................................... 10
Automatisk beregning av FTP ......................................... 10
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 10
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 10
Bruke vekten ............................................................................. 10
Garmin Index™ smartvektdata ............................................ 10
Logg............................................................................... 10
Vise turen .................................................................................. 10
Slette en tur .......................................................................... 10
Vise totalverdier for data ........................................................... 10
Sende turen til Garmin Connect ............................................... 11
Garmin Connect ................................................................... 11
Bluetooth® tilkoblede funksjoner ......................................... 11
Parkoble smarttelefonen ................................................. 11
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner ................................................... 11
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling ............................................. 11
Koble til et trådløst nettverk ............................................. 11
Overføre filer til en annen Edge enhet ...................................... 12
Dataregistrering ........................................................................ 12
Endre datalagringsområde .................................................. 12
Installere et minnekort .......................................................... 12
Databehandling ........................................................................ 12
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 12
Overføre filer til enheten ...................................................... 12
Slette filer ............................................................................. 12
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 12
Navigasjon.................................................................... 12
Posisjoner ................................................................................. 12
Lagre posisjonen din ............................................................ 12
Lagre posisjoner fra kartet ................................................... 13
Navigere til en posisjon ........................................................ 13
Navigere til kjente koordinater ............................................. 13
Navigere tilbake til start ........................................................ 13
Stoppe navigering ................................................................ 13
Projisere en posisjon ............................................................ 13
Redigere posisjoner ............................................................. 13
Slette en posisjon ................................................................. 13
Planlegge og kjøre etter en rute ............................................... 13
Opprette en rundreiserute .................................................... 14
Ruteinnstillinger ........................................................................ 14
Velge en aktivitet for ruteberegning ..................................... 14
Kartinnstillinger ......................................................................... 14
Endre kartorienteringen ....................................................... 14
Avanserte kartinnstillinger .................................................... 14
Kjøpe tilleggskart ...................................................................... 14
Finne en adresse ................................................................. 14
Finne et punkt av interesse .................................................. 14
i
Finne posisjoner i nærheten ................................................ 14
Topografiske kart ................................................................. 15
Tilpasse enheten.......................................................... 15
Connect IQ™ Nedlastbare funksjoner ...................................... 15
Profiler ...................................................................................... 15
Oppdatere aktivitetsprofilen ................................................. 15
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 15
Om permanente idrettsutøvere ............................................ 15
Innstillinger for Bluetooth .......................................................... 15
Innstillinger for Wi‑Fi ................................................................. 15
Om treningsinnstillinger ............................................................ 16
Tilpasse dataskjermbildene ................................................. 16
GPS-innstillinger .................................................................. 16
Trene innendørs .............................................................. 16
Angi høyde ...................................................................... 16
Vise satellitter .................................................................. 16
Bruke Auto Pause ................................................................ 16
Markere runder etter posisjon .............................................. 16
Markere runder etter avstand ............................................... 16
Bruke Bla automatisk ........................................................... 16
Endre startvarsel .................................................................. 16
Systeminnstillinger .................................................................... 17
Skjerminnstillinger ................................................................ 17
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 17
Endre måleenhetene ........................................................... 17
Angi enhetstoner .................................................................. 17
Endre enhetsspråk ............................................................... 17
Endre konfigurasjonsinnstillingene ...................................... 17
Tidssoner ............................................................................. 17
Informasjon om enheten.............................................. 17
Spesifikasjoner ......................................................................... 17
Spesifikasjoner for Edge ...................................................... 17
Spesifikasjoner for pulsmåler ............................................... 17
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor ............................................................ 17
Ta vare på enheten .................................................................. 17
Rengjøre enheten ................................................................ 17
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 17
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 18
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 18
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor ............................................................ 18
Feilsøking...................................................................... 18
Nullstille enheten ...................................................................... 18
Slette brukerdata .................................................................. 18
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 18
Bruke automatisk dvalemodus ............................................. 18
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 18
Få mer informasjon ................................................................... 19
Temperaturmålinger ................................................................. 19
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 19
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 19
Støtte og oppdateringer ............................................................ 19
Oppdatere programvaren ......................................................... 19
Tillegg............................................................................ 19
Datafelter .................................................................................. 19
FTP-verdier ............................................................................... 21
Pulssoneberegninger ................................................................ 21
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 21
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 21
Lisensavtale for programvare ................................................... 22
Indeks............................................................................ 23
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
Gummitappene justeres etter baksiden av sykkelbraketten
slik at den holder seg på plass.
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Lad enheten (Lade enheten, side 1).
2 Installer enheten i standardbraketten (Installere
standardbraketten, side 1) eller i frontbraketten (Installere
frontbraketten, side 1).
3 Slå på enheten (Slå på enheten, side 2).
4 Innhent satellitter (Innhente satellittsignaler, side 2).
5 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 3).
6 Last opp turen til Garmin Connect™ (Sende turen til Garmin
Connect, side 11).
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten kan ikke lade når den er utenfor
temperaturområdet på 0 til 40 °C (32 til 104 °F).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
3 Fjern eventuelt de to skruene på baksiden av braketten Â, vri
tilkoblingen à og bytt ut skruene for å endre retningen på
braketten.
4 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
5 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
6 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler et dreiningsmoment på 0,8 N/m
(7 pund per tomme). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
7 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Ä.
®
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Innledning
1
8 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Slå på enheten
Den første gangen du slår på enheten, blir du spurt om å
konfigurere systeminnstillinger og profiler.
1 Hold nede .
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis enheten leveres med ANT+ sensorer (for eksempel en
pulsmåler, en fartsmåler eller en pedalfrekvenssensor), kan du
aktivere dem under konfigurasjonen.
Du finner mer informasjon om sensorer med ANT+ på Sensorer
med ANT+, side 6.
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.
Tidtakeroverlegget gjør det mulig å gå tilbake til skjermbildet
Hjem under en tur.
for å lagre endringene og lukke siden.
• Velg
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
• Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
• Velg og for å bla.
• Velg for å søke etter i nærheten av en posisjon.
• Velg
for å søke etter navn.
• Velg for å slette et element.
Viser skjermbildet for tilkoblinger
Skjermbildet for tilkoblinger viser status for GPS, ANT+ sensorer
og trådløse tilkoblinger.
Gå til skjermbildet Hjem, og sveip ned fra øverst på skjermen.
®
Taster
Skjermbildet for tilkoblinger vises. Et blinkende ikon betyr at
enheten søker. Du kan velge et ikon for å endre
innstillingene.
À
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.
Hold nede for å låse skjermen og slå enheten av og på.
Á
Velg for å markere en ny runde.
Â
Velg for å starte og stoppe tidtakeren.
Oversikt over skjermbildet Hjem
Skjermbildet Hjem gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge enheten.
KJØR
Velg for å legge ut på tur.
Train
Velg for å endre aktivitetsprofil.
Hvor skal du?
Velg for å søke etter og navigere til en posisjon.
Kalender
Velg for å vise planlagte aktiviteter og fullførte turer.
Historikk
Velg for å administrere logg og personlige rekorder.
Løyper
Velg for å administrere løyper.
Segmenter
Velg for å administrere segmenter.
Økter
Velg for å administrere treningsøkter.
Bruke bakgrunnslyset
Du kan når som helst trykke på skjermen for å slå på
bakgrunnslyset.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen øverst på
skjermen.
2 Velg Lysstyrke for å justere lysstyrke og tidsavbrudd for
bakgrunnslyset:
• Hvis du vil justere lysstyrken manuelt, velger du og .
• Hvis du vil at enheten skal justere lysstyrken automatisk
basert på lyset i omgivelsene, velger du Automatisk
lysstyrke.
• Hvis du vil justere tidsavbruddet, velger du Tidsavbrudd
for bakgr. og velger et alternativ.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Velg for å vise menyen med innstillinger.
2
Innledning
Trening
Legge ut på tur
Hvis det fulgte med en ANT+ sensor sammen med enheten, er
de allerede parkoblet og kan aktiveres under
førstegangsoppsettet.
1 Velg KJØR.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
3 Velg for å starte tidtakeren.
1
2
3
4
5
6
7
Velg > Aktivitetsprofiler.
Velg en profil.
Velg Varsler.
Velg Tidsvarsel, Distansevarsel eller Kalorivarsel.
Slå på varselet.
Angi en verdi.
Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Angi enhetstoner,
side 17).
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter ved hjelp av Garmin
Connect og overføre dem til enheten. Du kan også opprette og
lagre en treningsøkt direkte på enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Internett
4
5
6
7
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når tidtakeren
går.
Skyv på skjermbildet for å få flere datasider.
Du kan dra nedover fra toppen av datasidene for å vise siden
for tilkoblinger.
Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
Velg
for å stoppe tidtakeren.
TIPS: Du kan endre turtypen før du lagrer og deler denne
turen på Garmin Connect kontoen. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
Velg Avslutt tur > Lagre tur.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål om tid,
avstand, kalori, puls, pedalfrekvens og kraft. Varselsinnstillinger
lagres sammen med aktivitetsprofilen.
Angi områdevarsler
Hvis du har en valgfri pulsmåler, pedalfrekvenssensor eller
kraftmåler, kan du angi områdevarsler. Et områdevarsel varsler
deg når enhetsmålingene er over eller under et angitt
verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten varsler deg
når pedalfrekvensen er under 40 o/min og over 90 o/min. Du
kan også bruke en treningssone (Treningssoner, side 6) for
områdevarselet.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Pulsvarsel, Pedalfrekvensvarsel eller Kraftvarsel.
5 Slå på varselet om nødvendig.
6 Angi verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
7 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Angi
enhetstoner, side 17).
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
Trening
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 11).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Økter.
7 Velg treningsøkten.
8 Velg KJØR.
Opprette en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Økter > Opprett ny.
2 Angi navn på treningsøkten, og velg .
3 Velg Trinntype for å angi typen trinn i treningsøkten.
Velg for eksempel Hvile for å bruke det neste trinnet som en
hvilerunde.
Tidtakeren fortsetter å gå under hvilerunden, og det
registreres data.
4 Velg Varighet for å angi hvordan trinnet skal måles.
Du kan for eksempel velge Distanse for å avslutte trinnet
etter en gitt avstand.
5 Du kan eventuelt angi en egendefinert verdi for varigheten.
6 Velg Mål for å velge et mål for trinnet.
Du kan for eksempel velge Pulssone for å opprettholde en
jevn puls under trinnet.
7 Du kan eventuelt velge en målsone eller angi et egendefinert
område.
Du kan for eksempel velge en pulssone. Hver gang du
overstiger eller faller under den spesifiserte verdien for puls,
piper enheten og viser en melding.
8 Velg for å lagre trinnet.
9 Velg Legg til nytt trinn for å legge til ytterligere trinn i
treningsøkten.
10 Velg for å lagre treningsøkten.
Gjenta trinn i treningsøkten
Før du kan gjenta et trinn i en treningsøkt, må du opprette en
treningsøkt med minst ett trinn.
1 Velg Legg til nytt trinn.
3
2 Velg Trinntype.
3 Velg et alternativ:
Løyper
• Velg Repeter for å gjenta et trinn én eller flere ganger. Du
kan for eksempel gjenta et 5-km-trinn ti ganger.
• Velg Repeter til for å gjente et trinn til en bestemt
varighet. Du kan for eksempel gjenta et 5-km-trinn i
60 minutter eller til pulsen din når 160 bpm.
Velg
Tilbake til trinn, og velg et trinn du vil gjenta.
4
5 Velg for å lagre trinnet.
Starte en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Økter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg KJØR.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (hvis du har lagt inn dette) og gjeldende
treningsøktdata. Du hører en alarm når du er i ferd med å
fullføre et trinn i treningsøkten. Det vises en melding som teller
ned tiden eller distansen til et nytt trinn begynner.
Stoppe en treningsøkt
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et trinn i
treningsøkten.
• Du kan når som helst velge
for å stoppe tidtakeren.
• Du kan når som helst skyve ned fra toppen av skjermen for å
vise siden for tilkoblinger og velge Trykk for å stoppe >
for å avslutte treningsøkten.
Redigere en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Økter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg .
4 Velg en trinn, og velg Rediger trinn.
5 Endre trinnets attributter, og velg .
6 Velg for å lagre treningsøkten.
Slette en treningsøkt
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Økter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg > > .
Bruke Virtual Partner
®
Virtual Partner er et treningsverktøy som er laget for å hjelpe
deg med å nå målene dine.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til siden Virtual Partner for å se hvem som leder.
Følge en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan følge en
lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for
eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.
Konkurrer mot en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan
også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå
tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinngelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Følge en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en løype fra Garmin Connect til enheten. Når den er lagret på
enheten, kan du følge løypen eller konkurrere mot løypen.
Opprette en løype på enheten
Før du kan opprette en løype, må du ha lagret en aktivitet med
GPS-data på enheten.
1 Velg Løyper > Opprett ny.
2 Velg en aktivitet du vil forme løypen etter.
3 Angi et navn på løypen, og velg .
4 Velg .
Løypen vises på listen.
5 Velg løypen, og se gjennom løypedetaljene.
6 Velg eventuelt Innstillinger for å endre løypedetaljene.
Du kan for eksempel endre navnet eller fargen på løypen.
7 Velg > KJØR.
Følge en løype fra Internett
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 11).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Løyper.
7 Velg løypen.
8 Velg KJØR.
Tips for trening med løyper
• Bruk svingveiledning (Løypealternativer, side 5).
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
MERK: Virtual Partner starter løypen med en gang du velger
. Den venter ikke til du er ferdig med å varme opp.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Det vises en melding hvis du beveger deg utenfor løypen.
Vise en løype på kartet
3 Bruk eventuelt
og
Partner under turen.
4
til å justere hastigheten for Virtual
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Velg Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger.
4 Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
Trening
6 Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Vise løypedetaljer
1 Velg Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Endre løypehastigheten
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg KJØR.
4 Bla til siden Virtual Partner.
5 Velg eller for å justere tidsprosenten for å fullføre
løypen.
Hvis du for eksempel vil forbedre løypetiden med 20 %, angir
du en løypehastighet på 120 %. Du kjemper da mot Virtual
Partner for å fullføre en 30-minutters løype på 24 minutter.
Stoppe en løype
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Slette en løype
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg > .
Løypealternativer
Velg Løyper > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs varsler: Varsler deg hvis du beveger deg utenfor
løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
Segmenter
Følge et segment: Du kan sende segmenter fra Garmin
Connect kontoen din til enheten. Når et segment er lagret på
enheten, kan du følge det.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect
kontoen din, lastes alle segmentene i løypen ned automatisk.
Konkurrere mot et segment: Du kan konkurrere mot et
segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige
rekord eller andre syklister som har syklet segmentet.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Edge enheten din. Følg
Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Følge et segment fra Internett
Før du kan laste ned og følge et segment fra Garmin Connect,
må du ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 11).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
MERK: Hvis du bruker Strava segmenter, overføres
favorittsegmentene dine automatisk til enheten når den er
koblet til Garmin Connect mobilttelefon eller datamaskinen
din.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett et nytt segment, eller velg et eksisterende segment.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Segmenter.
7 Velg segmentet.
8 Velg Kart > KJØR.
Aktivere segmenter
Du kan aktivere konkurrering med Virtual Partner og varsler for
segmenter du nærmer deg.
1 Velg Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg Aktiver.
MERK: Du mottar bare varsler for segmenter som nærmer
seg hvis du har aktivert de aktuelle segmentene.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andre syklisters prestasjoner, kontakter i Garmin
Connect kontoen din eller andre medlemmer av
sykkelfellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg for å starte tidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
3 Bla til Virtual Partner skjermbildet for å se fremgangen din.
4 Velg om nødvendig eller for å endre målet mens du
konkurrerer mot segmentet.
Du kan konkurrere mot gruppelederen, en utfordrer eller
andre syklister (hvis det er aktuelt).
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Høyde for å vise et stigningsplott for segmentet.
• Velg Ledertavle for å se tid og gjennomsnittsfart for
segmentlederen, gruppelederen eller utfordreren, din
personlige bestetid og gjennomsnittsfart og andre syklister
(hvis det er aktuelt).
TIPS: Du kan velge en oppføring på ledertavlen for å
endre segmentmålet ditt.
Segmentalternativer
Velg Segmenter > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Trening
5
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede segmenter ved navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer segmentene som
er lastet inn på enheten.
Slett: Gjør det mulig å slette flere segmenter eller alle
segmentene på enheten.
Slette et segment
1 Velg Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg > .
Kalender
Kalenderen på enheten er en utvidelse av treningskalenderen
eller planen du konfigurerer i Garmin Connect. Når du har lagt til
et par treningsøkter eller løyper i Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheten. Alle planlagte aktiviteter som er
sendt til enheten, vises i kalenderen. Når du velger en dag i
kalenderen, kan du vise et sammendrag av hver planlagte
treningsøkt, løype eller fullførte tur, og starte en planlagt
aktivitet. Den planlagte aktiviteten ligger på enheten uavhengig
av om du fullfører eller hopper over økten. Når du sender
planlagte aktiviteter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende kalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect, side 11).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Starte en planlagt aktivitet
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kalender.
Planlagte treningsøkter og løyper for gjeldende dato vises.
2 Du kan eventuelt velge en dato for å vise de planlagte
aktivitetene.
3 Velg .
4 Velg KJØR.
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur.
Slette en personlig rekord
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Historikk > Personlige
rekorder.
2 Velge en personlig rekord.
3 Velg > .
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
1 Velg Historikk > Personlige rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Tidligere rekord > .
6
Treningssoner
• Pulssoner (Angi pulssoner, side 7)
• Kraftsoner (Stille inn kraftsoner, side 9)
Bruke en ANT+ sykkelrulle
Før du kan bruke en kompatibel ANT+ sykkelrulle, må du sette
sykkelen på rullen og parkoble rullen med enheten din (Pare
sensorer med ANT+, side 9).
Du kan bruke enheten din sammen med en sykkelrulle for å
simulere motstand mens du følger en løype, aktivitet eller
treningsøkt. GPS slås av automatisk mens du bruker en
sykkelrulle.
1 Velg > Sykkelrulle.
2 Velg et alternativ:
• Velg Følg en løype for å følge en lagret løype (Løyper,
side 4).
• Velg Følg en aktivitet for å følge en lagret sykkeltur
(Legge ut på tur, side 3).
• Velg Følg en treningsøkt for å følge en kraftbasert
treningsøkt du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen
din (Treningsøkter, side 3).
Velg
en løype, aktivitet eller treningsøkt.
3
4 Velg KJØR.
5 Velg en aktivitetsprofil.
6 Velg for å starte tidtakeren.
Sykkelrullen øker eller senker motstanden basert på
høydeinformasjonen i løypen eller sykkelturen.
Angi motstand
1 Velg > Sykkelrulle > Angi motstand.
2 Angi motstanden fra sykkelrullen.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Begynn å tråkke.
5 Du kan eventuelt justere motstanden under aktiviteten.
Angi målkraft
1 Velg > Sykkelrulle > Angi kraftmål.
2 Angi målkraftverdien.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Begynn å tråkke.
Motstandskraften justeres på sykkelrullen for å opprettholde
et konstant krafteffekt basert på hastigheten din.
Du
kan eventuelt justere målkrafteffekten under aktiviteten.
5
Sensorer med ANT+
Enheten kan brukes med trådløse sensorer med ANT+. Hvis du
vil ha mer informasjon om kompatibilitet og kjøp av sensorer
(tilleggsutstyr), kan du gå til http://buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.
Sensorer med ANT+
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene Á og kontaktlappene  på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Ã
til løkken Ä.
Få kondisjonsberegning
Før du kan se kondisjonsberegningen, må du ta på deg
pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med
enheten din (Pare sensorer med ANT+, side 9). Hvis enheten
ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren allerede
paret. Du får best resultat hvis du fullfører oppsettet av
brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 15) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner, side 7).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre tur.
3 Velg > Min statistikk > Kondisjonsberegning.
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
fargemåleren.
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata, side 8).
Lilla
Overlegent
blå
Utmerket
grønn
Bra
oransje
OK
Restitusjonsrådgiver
rød
Svakt
Du kan bruke Garmin enheten sammen med en pulsmåler for å
se hvor mye tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard
treningsøkt.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en
aktivitet. Tidtakeren teller ned til tilstanden er optimal for å
starte på en ny, hard treningsøkt.
Slå på restitusjonsrådgiveren
Før du kan bruke restitusjonsrådgiver-funksjonen må du ta på
deg pulsmåleren og parkoble den med enheten din (Pare
sensorer med ANT+, side 9). Hvis enheten ble levert med en
pulsmåler, er enheten og sensoren allerede paret. Du får det
mest nøyaktige resultatet hvis du fullfører oppsettet av
brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 15) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner, side 7).
1 Velg > Min statistikk > Restitusjonsrådgiver > Aktiver.
2 Ta deg en tur.
3 Etter turen velger du Lagre tur.
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat. Du kan
bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler
og kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling.
Sensorer med ANT+
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av
The Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 21) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Tips for kondisjonsberegning for sykling
Suksessgraden og nøyaktigheten ved kondisjonsberegning
forbedres når turen foregår med opprettholdt og moderat sterk
innsats, og når puls og kraft ikke varierer svært mye.
• Før du legger ut på tur må du kontrollere et enheten,
pulsmåleren og kraftmåleren fungerer som de skal, er
parkoblet og er ladet tilstrekkelig.
• I løpet av turen på 20 minutter holder du pulsen over 70 % av
makspulsen.
• I løpet av turen på 20 minutter opprettholder du et ganske
konstant kraftforbruk.
• Unngå kupert terreng.
• Unngå å sykle i grupper der det er mye dragsug.
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 8). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
1 Velg > Min statistikk > Treningssoner > Pulssoner.
2 Angi verdier for maksimal puls og hvilepuls.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
7
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din hvilepuls.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 17).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
3 Dra stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
 på sensoren.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 21) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
2 Strekk stroppen À rundt navet, og fest den til kroken Á på
sensoren.
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens
Pedalfrekvensdata fra pedalfrekvenssensoren registreres alltid.
Hvis det ikke har blitt paret noen hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor med enheten, brukes GPS-data til å
beregne hastigheten og avstanden.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min).
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft
Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er tilgjengelig hvis du
trener med en pedalfrekvenssensor eller kraftmåler
(tilleggsutstyr). Standardinnstillingen utelater nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
8
Sensorer med ANT+
Du kan endre verdien på denne innstillingen (Innstillinger for
dataregistrering, side 17).
Pare sensorer med ANT+
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Paring vil si å koble sammen trådløse sensorer med ANT+, for
eksempel å koble en pulsmåler til enheten fra Garmin.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre ANT+ sensorer når
du skal pare enhetene.
2 Velg > Sensorer > Legg til sensor.
3 Velg et alternativ:
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Trene med kraftmålere
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Sykkeldynamikk
Sykkeldynamikkmålinger måler hvordan du bruker kraft gjennom
hele pedaltråkket, og hvor du bruker kraft på pedalen, slik at du
kan forstå måten du sykler på. Det å forstå hvordan og hvor du
produserer kraft, gjør det mulig for deg å trene mer effektivt og
evaluere sykkelformen din.
Bruke sykkeldynamikk
Før du kan bruke sykkeldynamikk, må du parkoble Vector
kraftmåleren med enheten (Pare sensorer med ANT+, side 9).
MERK: Registrering av sykkeldynamikk bruker ytterligere
enhetsminne.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til skjermbildet for sykkeldynamikk for å se kraftfasetopp
À, total kraftfase Á og pedalsenterforskyvning Â.
• Du finner en liste over sensorer med ANT+ som er
kompatible med enheten, på www.garmin.com/intosports (for
eksempel Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 9).
• Bruk områdevarsler for å varsles når du når en bestemt
kraftsone (Angi områdevarsler, side 3).
• Tilpass datafeltene om kraft (Tilpasse dataskjermbildene,
side 16).
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect. Hvis du
kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og
tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk.
1 Velg > Min statistikk > Treningssoner > Kraftsoner.
2 Angi FTP-verdi.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
Kalibrere kraftmåleren
Kraftmåleren må være riktig installert, paret med enheten og
registrere data før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
1 Velg > Sensorer.
2 Velg kraftmåleren.
3 Velg Kalibrer.
4 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Sensorer med ANT+
3 Hvis du trenger å endre et datafelt Ã, holder du nede
(Tilpasse dataskjermbildene, side 16).
MERK: De to datafeltene nederst på skjermen kan tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect kontoen din for å se
ytterligere sykkeldynamikkdata (Sende turen til Garmin Connect,
side 11).
Kraftfasedata
Kraftfase er området i pedaltråkket (mellom start- og
sluttvinkelen til krankarmen) der du produserer positiv kraft.
Pedalsenterforskyvning
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Tilpasse Vector funksjonene
Før du kan tilpasse Vector funksjonene, må du parkoble en
Vector kraftmåler til enheten.
1 Velg > Sensorer.
2 Velg Vector kraftmåleren.
3 Velg Sensordetaljer > Vector-funksjoner.
4 Velg et alternativ.
5 Velg eventuelt vekslebryterne for å slå på eller av effektivitet
av dreiningsmoment, jevnhet for pedal og sykkeldynamikk.
9
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
1000
Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Edge
1000-enheten med Vector systemet.
1 Send turdata til Garmin Connect ved hjelp av en USBtilkobling eller Wi‑Fi .
Garmin Connect søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til Edge enheten.
2 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
3 Roter krankarmen noen ganger.
Edge enheten ber deg om å installere eventuelle
programvareoppdateringer.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
®
Få beregnet FTP
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å beregne FTP (Functional Threshold Power). Hvis
du vil ha en mer nøyaktig FTP-verdi, kan du utføre en FTP-test
ved hjelp av en parkoblet kraftmåler (Gjennomføre en FTP-test,
side 10) og pulsmåler.
Velg > Min statistikk > FTP.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
2 Etter turen velger du Lagre tur.
3 Velg > Min statistikk > FTP.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten (Pare
sensorer med ANT+, side 9). Du kan tilpasse de valgfrie
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 16). Edge
enheten viser gjeldende justeringsverdier når sensoren er i
justeringsmodus.
®
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren,
side 19).
Bruke vekten
Hvis du har en vekt som er kompatibel med ANT+, kan enheten
lese data fra vekten.
1 Velg > Sensorer > Legg til sensor > Vekt.
Det vises en melding når vekten er funnet.
2 Stå på vekten når det indikeres.
MERK: Hvis du bruker en vekt for å måle
kroppssammensetning, må du ta av sko og sokker slik at alle
parametrene for kroppssammensetning blir lest og registrert.
3 Gå av vekten når det indikeres.
TIPS: Hvis det oppstår en feil, må du gå av vekten. Gå på
vekten når det indikeres.
Garmin Index™ smartvektdata
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 21).
Gjennomføre en FTP-test
Du må parkoble en kraftmåler og pulsmåler før du kan utføre en
test og fastslå FTP (Functional Threshold Power) (Pare
sensorer med ANT+, side 9).
1 Velg > Min statistikk > FTP > FTP-test > KJØR.
2 Velg for å starte tidtakeren.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
3 Velg for å stoppe tidtakeren.
4 Velg Lagre tur.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Automatisk beregning av FTP
Du må parkoble en kraftmåler og pulsmåler før du kan utføre en
test og fastslå FTP (Functional Threshold Power) (Pare
sensorer med ANT+, side 9).
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
10
hvis du har en Garmin Index enhet, lagres de siste vektdataene i
Garmin Connect kontoen din. Neste gang du kobler Edge
enheten til Garmin Connect kontoen, oppdateres vektdataene i
Edge brukerprofilen.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
1 Gå til startskjermen, og velg Historikk > Turer.
2 Velg et alternativ.
Slette en tur
1 Velg Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
> Slett > .
3 Velg
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på Edge, inkludert
antall turer, tid, avstand og kalorier.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Historikk > Totalverdier.
Logg
Sende turen til Garmin Connect
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer. Du kan opprette en gratis konto
på www.garminconnect.com/start.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser dataene dine: Du kan vise mer detaljert informasjon
om aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør som pulsmåler.
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ta kontakt med venner for
å følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktivitetene dine på sosiale nettverk.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
®
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer mobilprogrammet Garmin Connect på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Logg
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Laste ned løyper og treningsøkter fra Garmin Connect: Gjør
det mulig å søke etter aktiviteter på Garmin Connect ved
hjelp av smarttelefonen og sende dem til enheten.
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Parkoble smarttelefonen
1 Gå til www.garmin.com/intosports/apps, og last ned
programmet Garmin Connect Mobile til smarttelefonen.
Hold
smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) unna enheten.
2
3 På enheten velger du > Bluetooth > Aktiver > Par
smarttelefon og følger instruksjonene på skjermen.
4 På smarttelefonen åpner du appen Garmin Connect Mobile
og følger instruksjonene på skjermen for å koble til en enhet.
Du får instruksjonene under det første oppsettet, eller du kan
finne dem i hjelpen til mobilappen Garmin Connect.
5 På enheten velger du Pare Bluetooth Smart og følger
instruksjonene på skjermen for å aktivere telefonvarsler på
en kompatibel smarttelefon (valgfritt).
MERK: Telefonvarsler krever en kompatibel smarttelefon
utstyrt med trådløs Bluetooth Smart teknologi. Du finner
informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com/ble.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Wi‑Fi tilkoblede funksjoner. Programmet
Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi‑Fi
tilkobling.
MERK: Enheten må være koblet til et trådløst nettverk for at du
skal kunne benytte deg av disse funksjonene.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Løyper, treningsøkter og treningsplaner: Aktiviteter som
tidligere er valgt fra Garmin Connect, sendes trådløst til
enheten.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned den nyeste
programvareoppdateringen trådløst. Neste gang du slår på
enheten, kan du følge instruksjonene på skjermen for å
oppdatere programvaren.
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
1 Gå til www.garminconnect.com/start, og last ned programmet
Garmin Express™.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling med Garmin Express.
Koble til et trådløst nettverk
1 Velg > Wi-Fi.
2 Velg eventuelt Wi-Fi for å slå på trådløs teknologi.
3 Velg Legg til nettverk for å søke etter tilgjengelige nettverk.
4 Velg et trådløst nettverk.
5 Velg eventuelt for å angi SSID og passord for nettverket.
Enheten lagrer nettverksinformasjonen og kobler til automatisk
hvis du går tilbake til dette stedet senere.
11
Overføre filer til en annen Edge enhet
Du kan overføre løyper, segmenter og treningsøkter trådløst fra
en kompatibel Edge enhet til en annen ved hjelp av Bluetooth
teknologi.
1 Slå på begge Edge enhetene, og hold dem innenfor
hverandres rekkevidde (3 m).
2 På enheten som inneholder filene, velger du >
Enhetsoverføringer > Del filer > .
3 Velg en filtype for deling.
4 Velg en eller flere filer som skal overføres, og velg deretter
.
5 På enheten som skal motta filene, velger du >
Enhetsoverføringer.
6 Velg en tilkobling i nærheten.
7 Velg en eller flere filer som skal mottas, og velg deretter .
Det vises en melding på begge enhetene når filoverføringen er
fullført.
Dataregistrering
Enheten bruker smart registrering. Den registrerer
nøkkelpunkter der du endrer retning, hastighet eller puls.
Når enheten kobles til en kraftmåler, registrerer enheten punkter
hvert sekund. Når enheten registrerer punkter hvert sekund, får
du et ekstremt detaljert spor. Dette bruker også mer av det
tilgjengelige minnet.
Du finner mer informasjon om datagjennomsnitt for
pedalfrekvens og kraft på Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 8.
Endre datalagringsområde
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg
> System >
Dataregistrering > Registrer på.
2 Velg et alternativ:
• Velg Internt minne for å lagre dataene til enhetsminnet.
• Velg Minnekort for å lagre dataene til et valgfritt
minnekort.
Installere et minnekort
Du kan installere et minnekort (microSD™) for å få mer
lagringsplass eller forhåndslastede kart.
1 Dra gummihetten ut À av minnekortsporet (microSD) Á.
Enheten og minnekortet (valgfritt) vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin i Windows og som aktiverte
volumer i Mac OS X.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
På datamaskiner med Windows vises enheten som en
flyttbar stasjon eller bærbar enhet, og minnekortet vises
kanskje som en annen flyttbar enhet. På datamaskiner med
Mac, vises enheten og minnekortet som aktiverte volumer.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten eller minnekortet.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne eller på
minnekortet.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1 Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
2 Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
3 Velg en fil.
4 Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til en datamaskin med Windows som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• I Mac drar du volumikonet til papirkurven.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Navigasjon
2 Skyv inn kortet til du hører et klikk.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
12
Navigasjonsfunksjoner og innstillinger gjelder også når du
navigerer etter løyper (Løyper, side 4) og segmenter
(Segmenter, side 5).
• Finne steder og posisjoner (Posisjoner, side 12)
• Planlegge en rute (Planlegge og kjøre etter en rute,
side 13)
• Ruteinnstillinger (Ruteinnstillinger, side 14)
• Tilleggskart (Kjøpe tilleggskart, side 14)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 14)
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Lagre posisjonen din
Du kan lagre posisjonen der du befinner deg, for eksempel
hjemme eller på parkeringsplassen din.
Navigasjon
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg statuslinjen, eller dra
nedover fra toppen av siden.
Siden for tilkoblinger vises.
2 Velg GPS > Marker posisjon >
4
5
.
kartpunkt.
Let opp posisjonen på kartet.
Velg sted.
Posisjonsinformasjonen vises øverst på kartet.
Velg posisjonsinformasjonen.
Velg > .
> Et
Navigere til en posisjon
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du?.
2 Velg et alternativ:
3
4
5
6
>
.
Projisere en posisjon
Lagre posisjoner fra kartet
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? >
2
3
3 Velg
• Velg Lagret for å navigere til en lagret løype, posisjon
eller segment.
• Velg Nylige treff for å navigere til én av de siste 50
posisjonene du har funnet.
• Velg Søkeverktøy for å navigere til et punkt av interesse
eller bestemt adresse (krever rutbare kart), eller en by, et
veikryss eller kjente koordinater.
• Velg for å begrense søkeområdet.
Om nødvendig kan du velge
for å skive inn spesifikk
informasjon.
Velg en posisjon.
Velg KJØR.
Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Du kan opprette en ny posisjon ved å prosjektere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Lagret >
Steder.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Projiser posisjon.
5 Angi retning og avstand til den projiserte posisjonen.
6 Velg .
Redigere posisjoner
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Lagret >
2
3
4
5
6
Steder.
Velg en posisjon.
Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
Velg .
Velg et attributt.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
Angi den nye informasjonen, og velg .
Slette en posisjon
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Lagret >
Steder.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Slett posisjon > .
Planlegge og kjøre etter en rute
Navigere til kjente koordinater
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? >
Søkeverktøy > Koordinater.
2 Angi koordinatene, og velg .
3 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Navigere tilbake til start
Du kan når som helst i løpet av turen returnere til startpunktet.
Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 3).
Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget under turen.
Velg
> Hvor skal du? > Tilbake til start.
Velg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
Velg KJØR.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for turen.
1
2
3
4
5
Stoppe navigering
1 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
2 Bla til kartet.
Navigasjon
Du kan opprette og kjøre etter en tilpasset rute. En rute er en
serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den
endelige destinasjonen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? >
Ruteplanlegger > Legg til første posisjon.
Velg
et alternativ:
2
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagret og
deretter en posisjon, en løype eller et segment.
• Hvis du vil velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger
du Nylige treff og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et punkt av interesse,
velger du POI-kategorier og velger et punkt av interesse i
nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i
nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Adresse og angir
adressen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Veikryss og angir
gatenavnene.
• Hvis du vil bruke koordinater, velger du Koordinater og
angir koordinatene.
3 Velg Bruk.
4 Velg Legg til neste posisjon.
5 Gjenta trinn 2–4 til du har valgt alle posisjonene for ruten.
6 Velg Vis rute.
13
Enheten beregner ruten og viser et kart over ruten når den er
klar.
TIPS: Du kan velge for å vise et stigningsplott for ruten.
7 Velg KJØR.
Opprette en rundreiserute
Enheten kan opprette en rundreiserute basert på en bestemt
avstand og en startposisjon.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? > Rundturruting.
Velg
Distanse, og angi samlet avstand for ruten.
2
3 Velg Startposisjon.
4 Velg et alternativ:
• Velg Gjeldende posisjon.
MERK: Hvis enheten ikke får hentet inn satellittsignaler for
å fastslå gjeldende posisjon, ber enheten deg om å bruke
siste kjente posisjon eller velge posisjonen på kartet.
• Velg Bruk kart for å velge en posisjon på kartet.
5 Velg Søk.
TIPS: Du kan velge for å søke igjen.
6 Velg en rute for å vise den på kartet.
TIPS: Du kan velge og for å vise de andre rutene.
7 Velg KJØR.
Ruteinnstillinger
Velg > Aktivitetsprofiler, velg en profil, og velg Navigasjon
> Ruting.
Metode for ruting: Gjør det mulig å velge en aktivitet som
enheten kan beregne ruten etter (Velge en aktivitet for
ruteberegning, side 14).
Beregningsmetode: Gjør det mulig å velge beregningsmetoden
for å optimalisere ruten.
Lås på vei (krever rutbare kart): Låser posisjonsikonet, som
representerer posisjonen din på kartet, på den nærmeste
veien.
Oppsett for unngåelse (krever rutbare kart): Gjør det mulig å
velge veityper du ønsker å unngå.
Omberegning (krever rutbare kart): Gjør det mulig å velge
metoden for ny beregning når du avviker fra ruten.
Velge en aktivitet for ruteberegning
Du kan konfigurere enheten til å beregne ruten etter
aktivitetstype.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Ruting > Metode for ruting.
4 Velg et alternativ for å beregne ruten.
Du kan for eksempel velge Tur sykling for navigering på vei
eller Terrengsykling for navigering utenfor vei.
Kartinnstillinger
Velg > Aktivitetsprofiler, velg en profil, og velg Navigasjon
> Kart.
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
14
Endre kartorienteringen
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Kart > Orientering.
4 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise kartet tredimensjonalt.
Avanserte kartinnstillinger
Velg > Aktivitetsprofiler, velg en profil, og velg Navigasjon
> Kart > Kartsynlighet.
Kartsynlighetsmodus: Automatisk og Høykontrast har
forhåndsinnstillte verdier. Du kan velge Egendefinert for å
angi hver verdi.
Zoomnivåer: Kartelementer tegnes opp eller vises på eller
under det valgte zoomnivået.
Tekststørrelse: Angir tekststørrelsen for kartelementene.
Detalj: Justerer antall detaljer som vises på kartet. Det tar
lengre tid å tegne opp kartet igjen når det viser flere detaljer.
Skyggerelieff: Viser relieff i detalj på kartet (hvis tilgjengelig)
eller slår av skyggelegging.
Kjøpe tilleggskart
Før du kjøper tilleggskart bør du finne ut av versjonen for
kartene som er lastet inn på enheten.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Kart > Kartinformasjon.
4 Velg et kart.
5 Velg .
6 Gå til http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for
Garmin.
Finne en adresse
Du kan bruke forhåndslastede Garmin Sykkelkart (hvis
tilgjengelig) eller tilleggskart med City Navigator for å søke etter
adresser, byer og andre posisjoner. De detaljerte kartene som
kan rutes, inneholder millioner av punkter av interesse, for
eksempel restauranter, hoteller og bilverksteder.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? >
Søkeverktøy > Adresser.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
TIPS: Hvis du ikke er sikker på hvilken by du skal velge,
velger du Søk på alle.
3 Velg adressen, og velg KJØR.
®
Finne et punkt av interesse
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? >
Søkeverktøy > POI-kategorier.
Velg
en kategori.
2
TIPS: Hvis du kjenner navnet på forretningen, velger du Alle
POIer >
for å angi navnet.
Velg
eventuelt
en underkategori.
3
4 Velg posisjonen, og velg KJØR.
Finne posisjoner i nærheten
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Hvor skal du? >
2 Velg et alternativ.
.
Velg for eksempel Et nylig treff for å søke etter en restaurant i
nærheten av adressen du nylig har søkt etter.
3 Velg eventuelt en kategori og underkategori.
Navigasjon
4 Velg posisjonen, og velg KJØR.
Topografiske kart
Enheten leveres kanskje med topografiske kart. Du kan kjøpe
topografiske kart på http://buy.garmin.com. Garmin anbefaler at
du laster ned BaseCamp™ for å planlegge ruter og aktiviteter
med topografiske kart.
Tilpasse enheten
Connect IQ™ Nedlastbare funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av Garmin Connect Mobileappen. Du kan tilpasse enheten med datafelt, widgets og apper.
Datafelter for: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som
viser sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye
måter. Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Profiler
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling. Du kan for eksempel opprette en egen
aktivitetsprofil for trening, for løp og for terrengsykling.
Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider,
aktivitetstotaler, varsler, treningssoner (for eksempel puls og
hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause og
Auto Lap ) og navigasjonsinnstillinger.
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt, høyde og permanent idrettsutøver. Enheten bruker
denne informasjonen til å beregne nøyaktige turdata.
®
®
Oppdatere aktivitetsprofilen
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse innstillingene
og datafeltene for en spesiell aktivitet eller tur.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg et alternativ:
• Velg en profil.
• Velg for å legge til en ny profil.
3 Rediger eventuelt navn og farge for profilen.
4 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse datasidene og
datafeltene (Tilpasse dataskjermbildene, side 16).
• Velg Standard turtype for å angi turtypen som er typisk
for denne aktivitetsprofilen, for eksempel pendling.
TIPS: Du kan oppdater turtypen manuelt etter at du har
utført en tur som ikke er typisk. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
• Velg GPS for å slå av GPS (Trene innendørs, side 16)
eller endre satellittinnstillingen.
• Velg Navigasjon for å tilpasse innstillinger for kart
(Kartinnstillinger, side 14) og rute (Ruteinnstillinger,
side 14).
Tilpasse enheten
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 3).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Markere runder etter
posisjon, side 16).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 16).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 18).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen av treningsdatasidene når tidtakeren er
i gang (Bruke Bla automatisk, side 16).
• Velg Startvarsel for å tilpasse startvarselmodus (Endre
startvarsel, side 16).
Alle endringer lagres til aktivitetsprofilen.
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt, høyde og
permanent idrettsutøver. Enheten bruker denne informasjonen
til å beregne nøyaktige turdata.
1 Velg > Min statistikk > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Om permanente idrettsutøvere
En permanent idrettsutøver er en person som har holdt på med
intens trening i mange år (unntatt ved kortere skadeavbrekk) og
har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Innstillinger for Bluetooth
Velg > Bluetooth.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Pare Bluetooth Smart: Kobler enheten til en kompatibel
smarttelefon med trådløs Bluetooth Smart-teknologi. Denne
innstillingen gjør at du kan bruke anrops- og
tekstmeldingsfunksjoner.
MERK: Denne innstillingen vises bare når enheten er
parkoblet med en kompatibel smarttelefon med trådløs
Bluetooth Smart-teknologi.
Anrops- og SMS-varsler: Gjør det mulig å aktivere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon.
Tapte anrop og tekstmeldinger: Viser tapte anrop fra en
kompatibel smarttelefon.
Innstillinger for Wi‑Fi
Velg > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi.
MERK: Andre innstillinger for Wi‑Fi vises bare når Wi‑Fi er
aktivert.
Last opp automatisk: Lar deg laste opp aktivitetene automatisk
over et kjent trådløst nettverk.
Legg til nettverk: Kobler enheten til et trådløst nettverk.
15
Om treningsinnstillinger
Med følgende alternativer og innstillinger kan du tilpasse
enheten etter treningsbehov. Disse innstillingene lagres til en
aktivitetsprofil. Du kan for eksempel angi tidsvarsler for profilen
for sykkelløp, og du kan angi en posisjonsutløser med Auto Lap
for profilen for terrengsykling.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
5 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
Datafeltet Tid som er gått viser sammenlagt tid, inkludert
pausetid.
Tilpasse dataskjermbildene
Markere runder etter posisjon
Du kan tilpasse dataskjermbilder for hver aktivitetsprofil.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer.
4 Velg et dataskjermbilde.
5 Aktiver eventuelt dataskjermbildet.
6 Velg hvor mange datafelter som skal vises på skjermen.
7 Velg .
8 Velg et datafelt for å endre det.
9 Velg .
GPS-innstillinger
Trene innendørs
Du kan slå av GPS når du trener innendørs for å spare
batterilevetid.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg GPS > GPS-modus > Av.
Når GPS er slått av, er ikke hastighet og distanse tilgjengelig
med mindre du har en tilleggssensor som sender hastighets- og
distansedata til enheten (for eksempel en hastighets- eller
pedalfrekvenssensor). Neste gang du slår på enheten, søker
den etter satellittsignaler på nytt.
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg GPS > Angi høyde.
4 Angi høyden, og velg .
Vise satellitter
Satellittsiden viser gjeldende GPS-satellittinformasjon. Du finner
mer informasjon om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
1 Velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg GPS > Vis satellitter.
GPS-nøyaktigheten vises nederst på siden. De grønne linjene
representerer styrken til hvert satellittsignal som mottas
(nummeret på satellitten vises under hver linje).
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause.
4 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
16
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). På løypen
kan du bruke alternativet etter posisjon for å utløse runder ved
alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > etter posisjon > Runde ved.
4 Velg et alternativ:
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
turen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst i løpet av turen der du velger
.
5 Tilpass eventuelt datafeltene for runde (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt avstand. Denne funksjonen er til god hjelp for å
sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av turen (for
eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter distanse > Runde ved.
4 Angi en verdi.
5 Tilpass eventuelt datafeltene for runde (Tilpasse
dataskjermbildene, side 16).
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdatasidene automatisk mens tidtakeren er i gang.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
4 Velg en visningshastighet.
Endre startvarsel
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den er en påminnelse om
å starte tidtakeren slik at du kan registrere data for turen.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Startvarsel.
4 Velg eventuelt Modus for startvarsel.
5 Velg et alternativ:
• Velg Én gang.
• Velg Repeter > Gjenta forsinkelse for å endre
tidsforsinkelsen for påminnelsen.
Tilpasse enheten
Informasjon om enheten
Systeminnstillinger
Velg > System.
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 17)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 17)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 17)
• Innstillinger for toner (Angi enhetstoner, side 17)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 17)
• Konfigurasjonsinnstillinger (Endre
konfigurasjonsinnstillingene, side 17)
Skjerminnstillinger
Velg > System > Skjerm.
Automatisk lysstyrke: Justerer lysstyrken automatisk basert på
lyset i omgivelsene.
Tidsavbrudd for bakgr.: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslett.
Orientering: Angir om enhetsskjermen skal vises i stående eller
liggende modus.
Skjermlagring: Gjør det mulig å lagre bildet på enhetsskjermen.
Innstillinger for dataregistrering
Velg > System > Dataregistrering.
Registrer på: Angir lagringsplassen for data (Endre
datalagringsområde, side 12).
Registreringsintervall: Kontrollerer hvordan enheten
registrerer aktivitetsdata. Smart-alternativet registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning, hastighet eller puls. 1
sek-alternativet registrerer punkter hvert sekund. Dette
alternativet oppretter en svært detaljert opptegning av
aktiviteten, men den øker også størrelsen på den lagrede
aktivitetsfilen.
Gj.sn. pedalfrekvens: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for pedalfrekvensdata som oppstår når du ikke
tråkker på pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 8).
Gjennomsnittlig kraft: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for kraftdata som oppstår når du ikke tråkker på
pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft,
side 8).
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
1 Velg > System > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Angi enhetstoner
Gå til skjermbildet Hjem, og velg
> System > Toner.
Endre enhetsspråk
Gå til skjermbildet Hjem, og velg
> System > Språk.
Endre konfigurasjonsinnstillingene
Du kan endre alle innstillingene du konfigurerte i det første
oppsettet.
1 Velg > System > Nullstilling av enhet > Første oppsett.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner
Spesifikasjoner for Edge
Batteritype
Oppladbart, innebygd lithiumionbatteri
Batterilevetid
15 timer ved normal bruk
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Wi‑Fi trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 4,5 år ved 1 time per dag
Vanntetthet
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time hver dag)
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Grad av vanntetthet
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
17
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Ikke ta ut batteriene med en skarp gjenstand.
Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.
Du må aldri putte batterier i munnen. Hvis du svelger et batteri,
må du ta kontakt med lege.
Utbyttbare knappcellebatterier kan inneholde perkloratmateriale.
Spesiell håndtering kan være påkrevd. Se www.dtsc.ca.gov
/hazardouswaste/perchlorate.
FORSIKTIG
Kontakt et lokalt renovasjonsselskap for å få mer informasjon
om hvor du skal resirkulere batterier.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold nede i ti sekunder.
Enheten nullstilles og slår seg på.
Slette brukerdata
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Dette sletter all informasjon som er angitt av brukeren,
men det sletter ikke loggen.
Velg > System > Nullstilling av enhet > Gjenopprett
fabrikkinnstillinger.
Maksimere batterilevetiden
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren.
• Reduser bakgrunnslyset eller forkort tidsavbruddet (Bruke
bakgrunnslyset, side 2).
• Velg registreringsintervallet Smart (Innstillinger for
dataregistrering, side 17).
• Slå på Automatisk dvale (Bruke automatisk dvalemodus,
side 18).
• Slå av Bluetooth (Innstillinger for Bluetooth, side 15).
• Slå av trådløs tilkobling (Innstillinger for Wi‑Fi, side 15).
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke automatisk dvalemodus til å aktivere dvalemodus
automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem minutter.
Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+ sensoren,
Bluetooth og GPSen kobles fra. Wi‑Fi fortsetter å kjøre mens
enheten er i dvalemodus.
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
Forbedre GPS-satellittmottaket
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
TIPS: Du kan bruke en teipbit  eller en magnet til å fjerne
batteriet fra dekselet.
18
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
Feilsøking
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Få mer informasjon
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-IDen, programvareversjonen og
lisensavtalen.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg > System > Om.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Støtte og oppdateringer
På Garmin Express (www.garmin.com/express) får du enkelt
tilgang til følgende tjenester for Garmin enheter.
• Produktregistrering
• Produktveiledninger
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Kart- eller løypeoppdateringer
Oppdatere programvaren
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
MERK: Hvis du har brukt Garmin Express til å konfigurere
enheten med Wi‑Fi tilkobling tidligere, kan Garmin Connect
laste ned tilgjengelige programvareoppdateringer til enheten
automatisk ved tilkobling ved hjelp av Wi‑Fi.
Tillegg
Datafelter
Enkelte datafelt krever ANT+ tilbehør for å kunne vise data.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand igjen: Under en treningsøkt eller løype er dette
avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Tillegg
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre gir: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Di2 – batterinivå: Gjenværende batteristrøm til en Di2 sensor.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 10 s gj.sn.: 10 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 30 s gj.sn.: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 3 s gj.sn.: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftdifferanse
venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
Differanse - runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende runde.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
Distanse – siste runde: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Effektivitet for dreiningsm.: Målingen for hvor effektivt du trår.
ETA ved bestemmelsessted: Beregnet tidspunkt for ankomst
til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre gir: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girbatteri: Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Hastighet - siste runde: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Hell.: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis du
for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m (200 fot)
du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høyre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for høyrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
19
Kalorier igjen: Under en treningsøkt er dette antallet kalorier
som gjenstår når du bruker et kalorimål.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Gjeldende klokkeslett basert på gjeldende posisjon
og tidsinnstillingene (format, tidssone, sommertid).
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt.
Kraft - %FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold Power).
Kraft - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft - 3 s gjennomsnitt: Tre sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraftfase – H: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Kraftfase – H runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – H topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – H topp, gj.snitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – H topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraftfase – V: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Kraftfase – V runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – V topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – V topp, gj.snitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraft - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - maksimum runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Kraftmål: Målkraften som produseres under en aktivitet.
Kraft - NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - NP - runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
gjeldende runde.
Kraft - NP - siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
siste fullførte runde.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft - siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste
fullførte runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
20
Kraft – watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Lysmodus: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
Pedalfrekvens: Antall omdreininger på kranken per minutt.
Enheten må være koblet til en sensor for pedalfrekvens for at
disse dataene skal vises.
Pedalfrekvens - gj.sn.: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Gjennomsnittlig pedalfrekvens for
gjeldende runde.
Posisjon ved destinasjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
PSF: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
PSF – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
PSF – runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls - %pulsres. for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Puls - %pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Puls - gj.sn. %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Puls - gj.sn. %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Pulsgraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Puls igjen: Under en treningsøkt er dette mengden du er over
eller under pulsmålet.
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls - runde %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls - siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Repetisjoner igjen: Gjenværende repetisjoner i en treningsøkt.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Sykkelrullemotstand: Motstanden fra en sykkelrulle.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid - gjennomsnittlig runde: Gjennomsnittlig rundetid for
gjeldende aktivitet.
Tid igjen: Under en treningsøkt er dette tiden som gjenstår når
du bruker et tidsmål.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid - siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tillegg
Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Treningsøkttrinn: Under en treningsøkt, gjeldende trinn av
totalt antall trinn.
Venstre kraftfase, gj.sn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VH - 30s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
FTP-verdier
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
5,05 og høyere
Utmerket
Fra 3,93 til 5,04
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
Bra
Fra 2,79 til 3,92
OK
Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
4,30 og høyere
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
Bra
Fra 2,36 til 3,32
OK
Fra 1,90 til 2,35
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkrets
Hjulstørrelse
L (mm)
Størrelsen på hjulet er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også bruke en av
kalkulatorene som finnes på Internett.
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
Hjulstørrelse
L (mm)
18 × 1,75
1350
12 × 1,75
935
20 × 1,75
1515
14 × 1,5
1020
20 × 1-3/8
1615
14 × 1,75
1055
22 × 1-3/8
1770
Tillegg
21
Hjulstørrelse
L (mm)
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C rørformet
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.
LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
22
Tillegg
Indeks
A
adresser, finne 13
ANT+ sensorer 2, 10
parkobling 9
treningsutstyr 6
Auto Lap 16
Auto Pause 16
automatisk dvalemodus 18
avstand, varsler 3
B
bakgrunnslys 2, 17
batteri
bytte 18
lade 1
maksimere 18
type 1
bla automatisk 16
Bluetooth teknologi 11, 12, 15
brukerdata, slette 12
brukerprofil 2, 15
bytte batteriet 18
C
Connect IQ 15
D
data
oppbevare 11
overføre 11, 12
skjermbilder 16
datafelter 15, 16, 19
datagjennomsnitt 8
datamaskin, koble til 12
dataregistrering 12, 17
dvalemodus 18
E
enhet
nullstille 18
vedlikehold 17
enhets-ID 19
F
feilsøking 8, 18, 19
filer, overføre 12
finne posisjoner 14
adresser 14
nær din posisjon 14
første oppsett 17
G
Garmin Connect 3–6, 10, 11, 15
Garmin Express 11
oppdatere programvare 19
registrere enheten 19
Garmin Index 10
GPS
satellittside 16
signal 2, 18
stoppe 16
H
hjulstørrelser 21
høyde 16
høydemåler, kalibrere 16
I
ikoner 2
innendørstrening 6
innstillinger 2, 9, 14–17
enhet 17
installere 1, 8
K
kalender 6
kalibrere, kraftmåler 9
kalori, varsler 3
Indeks
kart 4
finne posisjoner 13
innstillinger 14
kjøpe 14
oppdatere 19
orientering 14
topografisk 15
zoom 14
knapper på skjermen 2
kondisjonsberegning 7, 21
koordinater 13
kraft 6, 9
målere 7, 9, 10, 21
soner 9
varsler 3
kraft (tråkk), meter 8, 9
kraftfase 9
kurs, slette 5
L
lagre aktiviteter 3
logg 3, 10
sende til datamaskin 11
slette 10
løyper 4, 5
laste inn 4
redigere 4, 5
låse, skjerm 2
M
minnekort 12
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
montere enheten 1
måleenheter 17
N
navigasjon 12, 13
stoppe 13
tilbake til start 13
nullstille enheten 18
O
oppbevare data 11, 12
oppdateringer, programvare 19
overføre, filer 12
P
parkobling 2, 11
ANT+ sensorer 9
pedaler 9
pedalfrekvens 8
varsler 3
pedalsenterforskyvning 9
permanent idrettsutøver 15
personlige rekorder 6
slette 6
posisjoner 12
finne med kartet 13
redigere 13
slette 13
søke etter 14
produktregistrering 19
profiler 15, 16
bruker 15
programmer 11, 15
programvare
oppdatere 19
versjon 19
programvarelisensavtale 19, 22
puls
måler 6–8, 17
overvåk 18
soner 7, 8, 21
varsler 3
punkter av interesse (POI) 14
finne 13
rengjøre enheten 17
restitusjon 7
runder 2
ruter
innstillinger 14
opprette 13, 14
S
satellittside 16
satellittsignaler 2, 18
segmenter 5
slette 6
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 8, 18
sensorer med ANT+ 2, 6, 9
skjerm 17
slette, alle brukerdata 12, 18
smart registrering 12
smarttelefon 2, 11, 15
soner
kraft 9
tid 17
spesifikasjoner 17
språk 17
startvarselmelding 16
sykkeldynamikk 9
sykling 7
systeminnstillinger 17
T
taster 2
temperatur 19
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 3
tidsinnstillinger 17
tidssoner 17
tidtaker 2, 3, 10
tilbake til start 13
tilbehør 6, 9, 19
tilpasse enheten 16
toner 17
topografiske kart 15
trening
planer 6
sider 3
skjermbilder 16
treningsøkter 3, 4
laste inn 3
opprette 3
redigere 4
slette 4
U
urskiver 15
USB 19
koble fra 12
V
varsler 3
veipunkter, prosjektere 13
vekt 10
Virtual Partner 4, 5
visningsinnstillinger 17
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 15, 19
koble til 11
widgets 15
R
registrere enheten 19
remmer 19
23
www.garmin.com/support
1800 235 822
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 427 652
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
+35 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9800
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 870 850 1242
+49 (0) 89 858364880
zum Ortstarif - Mobilfunk
kann abweichen
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2014 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising