Garmin | Edge® 130 | Garmin Edge® 130 Priročnik za uporabo

Garmin Edge® 130 Priročnik za uporabo
EDGE 130
®
Priročnik za uporabo
© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati brez
izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti
inštituta The Cooper Institute. Napredno analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. STRAVA in
Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Windows je registrirana blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne
znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03402
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone stanja ............................................................................ 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Prikaz pripomočkov .................................................................... 2
Uporaba osvetlitve zaslona ......................................................... 2
Vadba............................................................................... 2
Vožnja ......................................................................................... 2
Sledenje shranjeni vožnji ............................................................ 2
Odseki ......................................................................................... 3
Strava™Odseki v programu ................................................... 3
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect ......................... 3
Tekmovanje na odseku .......................................................... 3
Nastavitev samodejnega prilagajanja odseka ....................... 3
Ogled podrobnosti odseka ..................................................... 3
Brisanje odseka ..................................................................... 3
Proge .......................................................................................... 3
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect ............................. 3
Nasveti za vadbo s progami ................................................... 4
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 4
Brisanje proge ........................................................................ 4
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 4
Označevanje krogov ................................................................... 4
Uporaba funkcije Auto Pause® .................................................. 4
Uporaba samodejnega pomikanja .............................................. 4
Spreminjanje podatkovnih polj .................................................... 4
Dodajanje podatkovnega zaslona .............................................. 4
Brisanje podatkovnega zaslona .................................................. 4
Moji statistični podatki................................................... 4
Nastavitev uporabniškega profila ............................................... 4
Osebni rekordi ............................................................................ 5
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 5
Povrnitev osebnega rekorda .................................................. 5
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 5
Navigacija........................................................................ 5
Lokacije .......................................................................................5
Označevanje lokacije ............................................................. 5
Navigacija do shranjene lokacije ........................................... 5
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 5
Ogled shranjenih lokacij ......................................................... 5
Ogled lokacij uporabnikov na zemljevidu ............................... 5
Prilagajanje ikon na zemljevidu .............................................. 5
Prestavljanje vaše lokacije ..................................................... 5
Brisanje shranjene lokacije .................................................... 5
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect ...................................... 6
Pomoč ......................................................................................... 6
Nastavitev funkcije pomoči .................................................... 6
Prošnja za pomoč .................................................................. 6
Preklic sporočila za pomoč .................................................... 6
Prenosljive funkcije Connect IQ™ .............................................. 6
Brezžični senzorji ........................................................... 6
Nameščanje senzorja hitrosti ...................................................... 7
Nameščanje senzorja kadence .................................................. 7
Senzorja hitrosti in kadence ................................................... 7
Nošenje senzorja srčnega utripa ................................................ 7
Kazalo vsebine
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu ...................... 7
Cilji pripravljenosti .................................................................. 8
Svetovalec za regeneracijo .................................................... 8
Približne ocene najvišjega VO2 ............................................. 8
Združevanje brezžičnih senzorjev .............................................. 8
Vadba z merilniki moči ................................................................ 8
Umerjanje merilnika moči ....................................................... 8
Moč na pedalu ....................................................................... 9
Zavedanje razmer ....................................................................... 9
Zgodovina....................................................................... 9
Ogled podrobnosti vožnje ........................................................... 9
Brisanje vožnje ........................................................................... 9
Upravljanje podatkov .................................................................. 9
Priklop naprave na računalnik ................................................ 9
Prenos datotek v napravo ...................................................... 9
Brisanje datotek ..................................................................... 9
Odklop kabla USB .................................................................. 9
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ............................................. 9
Prilagajanje naprave...................................................... 9
Nastavitve sistema ...................................................................... 9
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 10
Spreminjanje merskih enot .................................................. 10
Vklop in izklop zvokov naprave ............................................ 10
Uporaba funkcije samodejnega izklopa ............................... 10
Nastavitve vožnje ...................................................................... 10
Spreminjanje nastavitve satelitov ......................................... 10
Opozorila .............................................................................. 10
Nastavitve telefona ................................................................... 10
Nastavitev načina razširjenega zaslona ................................... 10
Izhod iz načina razširjenega zaslona ........................................ 10
Informacije o napravi................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Specifikacije naprave Edge ................................................. 11
Specifikacije merilnika srčnega utripa .................................. 11
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence .......................... 11
Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o skladnosti
na elektronski nalepki ............................................................... 11
Nega naprave ........................................................................... 11
Čiščenje naprave ................................................................. 11
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 11
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ................................... 11
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ........................... 11
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja kadence .. 11
Odpravljanje težav........................................................ 12
Ponovni zagon naprave ............................................................ 12
Obnovitev vseh privzetih nastavitev ......................................... 12
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 12
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 12
Moja naprava ima nastavljen napačen jezik ............................. 12
Nadomestni obročki .................................................................. 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 12
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 12
Posodobitve izdelkov ................................................................ 12
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 12
Dodatek......................................................................... 13
Podatkovna polja ...................................................................... 13
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 13
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 14
Velikost in premer kolesa .......................................................... 14
Kazalo............................................................................ 15
i
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Tipke
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju
ali
izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 Namestite gumijasto ploščico na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
Izberite za prebuditev naprave.
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.
Pridržite na domačem zaslonu za ogled menija naprave.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.
Izberite na domačem zaslonu za ogled pripomočkov.
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
Izberite za označitev novega kroga.
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma .
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo
.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
Ikone stanja
Če ikona ne utripa, to pomeni, da je bil signal najden ali da je
priklopljen senzor.
Stanje GPS-a
Stanje Bluetooth
®
Stanje srčnega utripa
Stanje vklopa/izklopa
Stanje LiveTrack
Stanje senzorja hitrosti in kadence
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Edge, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™
Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Držite , da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na
naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s
pametnim telefonom.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko
pridržite
in izberete Telefon > Stanje > Združi s telef..
Uvod
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
Dvignite
napravo Edge z nosilca.
2
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
1
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije naprave Edge,
stran 11).
1 Zaščitni pokrovček odstranite z vrat USB .
Naprava se pomakne po kolesu pripomočkov.
• V aktivnem pripomočku izberite
za ogled dodatnih
možnosti tega pripomočka.
Uporaba osvetlitve zaslona
• Če želite osvetliti zaslon, izberite poljubno tipko.
• Če želite prilagoditi časovno omejitev, zadržite , izberite
Sistem > Časovna omejitev osvetlitve zaslona, nato pa
izberite možnost.
Vadba
Vožnja
Če ste skupaj z napravo dobili tudi senzor ANT+ , sta naprava in
senzor že združena in ju lahko aktivirate med začetno
nastavitvijo.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ikona
je prikazana neprekinjeno, ko je naprava
pripravljena.
3 Na domačem zaslonu izberite .
4 Izberite , da zaženete časovnik dejavnosti.
®
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
NAMIG: za več informacij o GPS-u obiščite www.garmin.com
/aboutGPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Prikaz pripomočkov
V napravi je predhodno naloženih več pripomočkov. Če želite
izkoristiti vse možnosti naprave Edge, opravite združitev s
pametnim telefonom.
• Na domačem zaslonu izberite
ali .
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik dejavnosti
teče.
5 Izberite , če želite časovnik dejavnosti zaustaviti.
6 Izberite možnost:
• Če želite nadaljevati vožnjo, izberite Nadaljuj.
• Če želite ustaviti vožnjo in jo shraniti, izberite Shrani
vožnjo.
NAMIG: izberete lahko vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti
vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu prijaznih prog v
računu Garmin Connect.
• Če želite ustaviti vožnjo in jo izbrisati iz naprave, izberite
Zavrzi vožnjo.
• Če želite uporabiti navigacijo nazaj do začetne lokacije,
izberite Nazaj na začetek.
• Če želite označiti lokacijo in jo shraniti, izberite Shrani
lokacijo.
Sledenje shranjeni vožnji
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Vožnja po dejav..
3 Izberite vožnjo.
NAMIG: izberete lahko , če si želite ogledati podrobnejše
informacije o svoji vožnji, na primer povzetek, lokacijo na
zemljevidu, podrobnosti kroga, ali pa izbrisati to vožnjo.
4 Izberite Vožnja.
5 Izberite , da zaženete časovnik dejavnosti.
2
Vadba
Odseki
Sledenje odseku: odseke lahko iz računa Garmin Connect
pošljete v napravo. Ko ga vanjo shranite, lahko odseku
sledite.
OPOMBA: ko prenesete progo iz računa Garmin Connect, se
samodejno prenesejo vsi odseki proge.
Tekmovanje na odseku: na odseku lahko tekmujete in
poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali rezultat,
ki so ga na odseku dosegli drugi kolesarji.
Strava™Odseki v programu
Odseke Strava lahko prenesete v napravo Edge 130. Sledite
odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek s
prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih
kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.
Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku
za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite
www.strava.com.
Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi
Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete odsek iz storitve Garmin Connect in mu
sledite, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 6).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
OPOMBA: če uporabljate odseke Strava, se vaši priljubljeni
odseki samodejno prenesejo v vašo napravo, ko se naprava
poveže s programom Garmin Connect Mobile ali vašim
računalnikom.
2 Obiščite connect.garmin.com.
3 Ustvarite nov odsek ali izberite obstoječega.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite za vklop časovnika dejavnosti in se odpravite
kolesarit.
Ko vaša pot prečka omogočen odsek, lahko tekmujete na
odseku.
Tekmovanje na odseku
Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko
tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi,
dosežki drugih kolesarjev, povezavami v svojem računu Garmin
Connect ali drugimi člani kolesarske skupnosti. Podatke o
dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si
ogledate lokacijo odseka.
OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava
povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v
katerem lahko pregledate lokacijo odseka.
1 Izberite za vklop časovnika dejavnosti in se odpravite
kolesarit.
Ko vaša pot prečka omogočen odsek, lahko tekmujete na
odseku.
2 Začnite tekmovati na odseku.
Podatkovni zaslon za odseke se odpre samodejno.
3 Po potrebi držite
in izberite Glavni meni > Navigacija >
Odseki, da spremenite svoj cilj med tekmovanjem.
Pomerite se lahko z vodilnim na odseku, svojim preteklim
dosežkom ali drugimi kolesarji (če so na voljo). Cilj se
samodejno prilagodi glede na trenutni dosežek.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Nastavitev samodejnega prilagajanja odseka
Napravo lahko nastavite tako, da samodejno prilagodi ciljni čas
tekmovanja za odsek na podlagi vaših rezultatov na tem
odseku.
OPOMBA: ta nastavitev je privzeto omogočena za vse odseke.
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Odseki > Samodejni napor.
Ogled podrobnosti odseka
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Odseki.
3 Izberite odsek.
4 Izberite možnost:
• Izberite Čas tekmovanja za ogled časa tekmovanja za
vodilnega na odseku.
• Izberite Zemljevid, če si želite odsek ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine odseka.
Brisanje odseka
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Odseki.
3 Izberite odsek.
4 Izberite Izbriši > Da.
Proge
Sledenje prej zabeleženi dejavnosti: shranjeni progi lahko
sledite preprosto zato, ker je dobra pot. Shranite in sledite
lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na delovno mesto.
Tekmovanje proti prej zabeleženi dejavnosti: lahko tudi
sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali preseči
prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo opravili
v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in
poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.
Sledenje obstoječi vožnji iz Garmin Connect: progo lahko iz
Garmin Connect pošljete v svojo napravo. Ko je proga
shranjena v vaši napravi, ji lahko sledite ali tekmujete proti
njej.
®
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 6).
Vadba
3
1 Izberite možnost:
2
3
4
5
6
7
8
• Odprite program Garmin Connect Mobile.
• Obiščite connect.garmin.com.
Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
Izberite Pošlji v napravo.
Sledite navodilom na zaslonu.
Na napravi Edge držite tipko .
Izberite Navigacija > Igrišča.
Izberite progo.
Izberite Vožnja.
Nasveti za vadbo s progami
• Če vključujete ogrevanje, izberite , da pričnete progo in se
ogrejte kot ponavadi.
• Med ogrevanjem se ne približujte poti proge. Ko ste
pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko ste na
katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
OPOMBA: takoj ko izberete , zažene Virtual Partner progo
in ne čaka, da se ogrejete.
• Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če skrenete s proge, se na napravi prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti proge
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Igrišča.
3 Izberite progo.
4 Izberite možnost:
• Izberite Vožnja za vožnjo po progi.
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
Brisanje proge
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Igrišča.
3 Izberite progo.
4 Izberite Izbriši > Da.
Vadba v zaprtih prostorih
Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite varčevati z energijo
baterije, lahko izklopite GPS.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > GPS > Izklopljeno.
Če je GPS izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na
voljo, razen če imate združljiv senzor ali notranji trenažer, ki
te podatke pošilja v napravo.
Označevanje krogov
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označevanje
kroga pri določeni razdalji, kroge pa lahko označujete tudi ročno.
Ta funkcija je priročna pri primerjanju vaše uspešnosti na
različnih delih dejavnosti.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > Krogi.
3 Izberite možnost:
• Izberite Auto Lap, če želite uporabljati funkcijo Auto Lap.
Naprava samodejno označi krog vsakih 5 milj ali 5
kilometrov, odvisno od vaših sistemskih nastavitev
(Nastavitve sistema, stran 9).
®
4
• Izberite Tipka Lap, če želite uporabiti
kroga med dejavnostjo.
za označitev
Uporaba funkcije Auto Pause
®
S funkcijo Auto Pause lahko samodejno začasno zaustavite
časovnik, ko se nehate premikati. Ta funkcija je koristna, če
dejavnost vključuje semaforje ali druga mesta, kjer se morate
ustaviti.
OPOMBA: čas premora se ne shranjuje v vaše podatke o
zgodovini.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > Auto Pause.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomik. lahko uporabite za samodejno
kroženje med stranmi s podatki o vadbi, ko je časovnik
vklopljen.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > Samodejno pomik..
3 Izberite hitrost prikaza.
Spreminjanje podatkovnih polj
Spreminjate lahko kombinacije podatkovnih polj za strani, ki se
pojavijo med delovanjem časovnika (Podatkovna polja,
stran 13).
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > Podatkovne strani.
3 Izberite > Postavitev.
4 Za spremembo postavitve izberite ali .
5 Izberite , da omogočite postavitev.
6 Izberite ali za urejanje podatkovnih polj.
Dodajanje podatkovnega zaslona
Dodate lahko dodatne podatkovne zaslone, ki se pojavijo med
delovanjem časovnika.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > Podatkovne strani.
3 Izberite > Dodaj novo.
4 Izberite zaslon, ki ga želite dodati.
Nekatere zaslone je mogoče prilagoditi (Spreminjanje
podatkovnih polj, stran 4).
Brisanje podatkovnega zaslona
1
2
3
4
Držite .
Izberite Nastavitve vožnje > Podatkovne strani.
Izberite , če želite odpreti podatkovni zaslon za brisanje.
Izberite
> Odstrani > Da.
Moji statistični podatki
Naprava Edge 130 lahko meri vašo osebno statistiko in izračuna
meritve zmogljivosti. Za merjenje zmogljivosti potrebujete
združljiv merilnik srčnega utripa ali merilnik moči.
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko svoje nastavitve spola, starosti, teže, višine in
najvišjega srčnega utripa. Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vožnji.
1 Držite .
2 Izberite Moja statistika > Profil uporabnika.
3 Izberite možnost.
Moji statistični podatki
5 Izberite
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo. Ko je združena z združljivim
merilnikom moči, naprava prikazuje največjo izmerjeno moč,
zabeleženo med 20-minutnim obdobjem.
Ogled osebnih rekordov
1 Držite .
2 Izberite Moja statistika > Osebni rekordi.
Povrnitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Držite .
2 Izberite Moja statistika > Osebni rekordi.
3 Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
4 Izberite Moznosti > Uporabi prejšnjo > Da.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Brisanje osebnega rekorda
1 Držite .
2 Izberite Moja statistika > Osebni rekordi.
3 Izberite osebni rekord.
4 Izberite Moznosti > Počisti zapis > Da.
Navigacija
Funkcije in nastavitve navigacije veljajo tudi za navigacijo po
progah (Proge, stran 3) in odsekih (Odseki, stran 3).
• Lokacije (Lokacije, stran 5)
• Nastavitve zemljevida (Ogled lokacij uporabnikov na
zemljevidu, stran 5)
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.
Lokacija je točka, ki jo zabeležite in shranite v napravo. Če si
želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno mesto,
lahko označite lokacijo.
1 Peljite se (Vožnja, stran 2).
2 Držite .
3 Izberite Shrani lokacijo.
Prikaže se sporočilo. Privzeta ikona za vsako lokacijo je
zastava (Prilagajanje ikon na zemljevidu, stran 5).
Navigacija do shranjene lokacije
Preden lahko začnete navigacijo do shranjene lokacije, morate
poiskati satelite.
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Pojdi.
5 Izberite za začetek svoje vožnje.
Navigacija nazaj na začetek
Med vožnjo se lahko kadar koli vrnete na začetno točko.
1 Peljite se (Vožnja, stran 2).
2 Izberite za začasno prekinitev vožnje.
3 Izberite Nazaj na začetek.
4 Izberite Ob isti načrt. poti ali Ravna črta.
Navigacija
za nadaljevanje vožnje.
Naprava začne navigacijo do začetne točke vožnje.
Ogled shranjenih lokacij
Ogledate si lahko podrobnosti o shranjenih lokacijah, kot so
nadmorska višina in koordinate na zemljevidu.
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite shranjeno lokacijo.
4 Izberite Podrobnosti.
Ogled lokacij uporabnikov na zemljevidu
1 Držite .
2 Izberite Zemljevid > Uporab. točke poti.
3 Izberite Prikaži.
Prilagajanje ikon na zemljevidu
Ikone na zemljevidu lahko prilagodite tako, da označujejo
različne vrste shranjenih lokacij. Na primer vašo domačo
lokacijo ali lokacije, kjer jeste ali pijete.
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite shranjeno lokacijo.
4 Izberite Spremeni ikono.
5 Izberite možnost.
Prestavljanje vaše lokacije
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite shranjeno lokacijo.
4 Izberite Prestavi sem > Da.
Lokacija se prestavi na vaš trenutni položaj.
Brisanje shranjene lokacije
1 Držite .
2 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Izbriši > Da.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije boste morali na pametni telefon
namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje prog in odsekov iz storitve Garmin Connect:
omogoča, da s pametnim telefonom poiščete proge in
odseke v storitvi Garmin Connect ter jih pošljete v napravo.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
5
Pomoč: omogoča vam pošiljanje samodejnega besedilnega
sporočila z vašim imenom in lokacijo GPS vašim stikom v sili
s programom Mobile Garmin Connect.
4 Oglejte si www.garminconnect.com/start.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Pomoč
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto connect.garmin.com.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
POZOR
Pomoč je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot
na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect
Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem
imenu.
Ko je naprava Edge z omogočenim sprejemnikom GPS
povezana s programom Garmin Connect Mobile, lahko stikom v
sili pošljete samodejno besedilno sporočilo s svojim imenom in
lokacijo GPS.
Preden lahko v napravi omogočite funkcijo pomoči, morate
nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin Connect
Mobile. Združeni Bluetooth pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, v katerem
je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati
besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana
po standardnih tarifah).
V napravi se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po
koncu odštevanja časa. Če ne potrebujete pomoči, lahko
sporočilo prekličete.
Nastavitev funkcije pomoči
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Združite pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 1).
3 V meniju z nastavitvami programa v programu Garmin
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj telesne pripravljenosti
in naložite enega od načrtov vadbe po posameznih dnevih.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Connect Mobile izberite Stiki v sili in vnesite informacije o
kolesarju ter svoje stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stiki v sili za pomoč.
4 Omogočite GPS v svoji napravi Edge (Spreminjanje
nastavitve satelitov, stran 10).
Prošnja za pomoč
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Preden lahko prosite za pomoč, morate omogočiti GPS v svoji
napravi Edge in odpreti program Garmin Connect Mobile.
pet sekund, da aktivirate funkcijo pomoči.
1 Držite tipko
Naprava zapiska in pošlje sporočilo po koncu odštevanja.
NAMIG: izberete lahko
, preden se odštevanje konča, če
želite preklicati sporočilo.
2 Po potrebi izberite za takojšnje pošiljanje sporočila.
1 Zaščitni pokrovček
Preklic sporočila za pomoč
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
odstranite z vrat USB
.
Sporočilo za pomoč lahko prekličete v svoji napravi Edge ali v
svojem združenem pametnem telefonu, preden je poslano
vašim stikom v sili.
Izberite Prekliči > Da pred koncem odštevanja 30 sekund.
Prenosljive funkcije Connect IQ™
Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko
v svojo napravo dodate s programom Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
®
Brezžični senzorji
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
6
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite http://buy.garmin.com.
Brezžični senzorji
Nameščanje senzorja hitrosti
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.
2 Povlecite pas okoli pesta in ga pritrdite na kljukico
senzorja.
Kadenca je hitrost pogajanja ali "vrtenja". Meri se s številom
obratov gonilke na minuto (vrt/min).
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite na pas.
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
2 Navlažite elektrodi in krpici za stik na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko
nagnjen. To ne vpliva na delovanje.
3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico
pritrdite v zanko .
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Nameščanje senzorja kadence
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki .
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli
gonilke.
2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja
kadence na notranjem delu gonilke.
3 Povlecite pasove okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico
senzorja.
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (Namigi za
nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 7).
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali
obutve.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na
senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.
Senzorja hitrosti in kadence
Podatki iz senzorja kadence se beležijo stalno. Če z napravo ni
združen noben senzor hitrosti ali kadence, se za izračun hitrosti
in razdalje uporabljajo podatki GPS-a.
Brezžični senzorji
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 11).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
7
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 14) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z
dovoljenjem inštituta The Cooper Institute . Za več informacij
si oglejte dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2,
stran 13) in obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Svetovalec za regeneracijo
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si boste
popolnoma opomogli in boste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
Čas regeneracije: čas regeneracije se prikaže takoj po
dejavnosti. Čas se odšteva do optimalnega trenutka za
naslednjo težjo vadbo.
Ogled časa regeneracije
Preden lahko uporabljate funkcijo časa regeneracije, si morate
nadeti merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 8). Če ste merilnik
srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in senzor že
združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
in najvišji srčni utrip (Nastavitev uporabniškega profila, stran 4).
1 Držite .
2 Izberite Moja statistika > Svet. za regen..
3 Začnite z vožnjo.
4 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni, najkrajši pa
6 ur.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Oceno najvišjega VO2 vam zagotavlja Firstbeat,
ki to tehnologijo tudi podpira. Napravo Garmin lahko skupaj z
združljivima merilnikoma srčnega utripa in moči uporabljate za
prikaz ocene najvišjega VO2 pri kolesarjenju.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 8). Če ste
merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in
senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil
uporabnika in najvišji srčni utrip (Nastavitev uporabniškega
profila, stran 4).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
3 Držite .
4 Izberite Moja statistika > Najvišji VO2.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
merilniku.
8
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju
Uspešnost in natančnost izračuna najvišjega VO2 sta višji, ko
kolesarite enakomerno in pri precej visoki težavnosti ter ko se
srčni utrip in moč ne spreminjata preveč.
• Pred vožnjo preverite, ali naprava, merilnik srčnega utripa in
merilnik moči pravilno delujejo, so združeni in imajo dovolj
napolnjeno baterijo.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte srčni utrip nad 70 %
svojega najvišjega srčnega utripa.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte čim bolj konstantno moč.
• Izogibajte se razgibanemu terenu.
• Izogibajte se vožnji v skupini, kjer je veliko vožnje v zavetrju.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje ANT+ ali Bluetooth brezžičnih
senzorjev. Na primer povezovanje merilnika srčnega utripa z
vašo napravo Garmin.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od senzorjev drugih kolesarjev.
2 Držite .
3 Izberite Tipala > Dodaj senzor.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja Povezana.
Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da prikazuje podatke
senzorja.
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
Umerjanje merilnika moči
Preden lahko umerite merilnik moči, ga morate namestiti,
združiti z napravo in z njim začeti aktivno beležiti podatke.
Navodila za umerjanje določenega merilnika moči si oglejte v
proizvajalčevih navodilih za uporabo.
1 Držite .
2 Izberite Tipala.
3 Izberite merilnik moči.
Brezžični senzorji
4 Izberite Moznosti > Umeri.
5 S poganjanjem ohranite merilnik aktiven, dokler se ne prikaže
obvestilo.
6 Sledite navodilom na zaslonu.
Moč na pedalu
Merilnik Vector meri moč na pedalu.
Merilnik Vectorvsako sekundo več stokrat izmeri silo, s katero
delujete na pedal.Merilnik Vector meri tudi kadenco ali hitrost
vrtenja pedalov. Z merjenjem sile, smeri sile, vrtenja gonilke in
časa lahko merilnik Vector določi moč (v vatih).
Zavedanje razmer
Z napravo Edge se lahko bolje zavedate razmer, tako da jo
uporabite skupaj s pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za
spremljanje dogajanja za vami Varia™. Za več informacij si
oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express, stran 12).
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Držite .
Izberite Zgodovina > Vožnje.
Izberite vožnjo.
Izberite možnost.
Brisanje vožnje
1
2
3
4
Držite .
Izberite Zgodovina > Vožnje.
Izberite vožnjo, ki jo želite izbrisati.
Izberite Izbriši > Da.
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Upravljanje podatkov
®
Brisanje datotek
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Ogled podrobnosti vožnje
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
®
Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
1 Držite .
2 Izberite Zgodovina > Skupno.
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
Zgodovina
Prilagajanje naprave
Nastavitve sistema
Držite tipko
in izberite Sistem.
Jezik: nastavi jezik, ki je prikazan v napravi (Spreminjanje jezika
naprave, stran 10).
Časovna omejitev osvetlitve zaslona: nastavi čas, preden se
izklopi osvetlitev zaslona.
Zvoki: vklopi in izklopi zvoke tipk in opozoril (Vklop in izklop
zvokov naprave, stran 10).
Enote: nastavi merske enote, ki se uporabljajo v napravi.
Čas: nastavi časovne nastavitve.
9
Zapis položaja: omogoča nastavitev formata za ogled
podrobnosti položaja z geografskimi koordinatami.
Samodejni izklop: omogoča nastavitev samodejnega izklopa
naprave po 10 minutah nedejavnosti.
Ponastavi: omogoči, da nastavite sistemske nastavitve ali
izbrišete vse uporabniške podatke (Obnovitev vseh privzetih
nastavitev, stran 12).
Vizitka: prikazuje različico programske opreme in ID enote ter
vam omogoča, da iščete posodobitve programske opreme
(Ogled zakonsko predpisanih informacij in informacij o
skladnosti na elektronski nalepki, stran 11).
Spreminjanje jezika naprave
1 Držite .
2 Izberite Sistem > Jezik.
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > Alarmi.
3 Izberite vrsto opozorila.
4 Vklopite opozorilo.
5 Vnesite vrednost.
6 Izberite .
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop zvokov
naprave, stran 10).
Nastavitve telefona
Spreminjanje merskih enot
Prilagodite lahko merske enote za razdaljo in hitrost.
1 Držite .
2 Izberite Sistem > Enote.
Vklop in izklop zvokov naprave
1 Držite .
2 Izberite Sistem > Zvoki.
Uporaba funkcije samodejnega izklopa
Ta funkcija samodejno izklopi napravo po 10 minutah
nedejavnosti.
1 Držite .
2 Izberite Sistem > Samodejni izklop.
Nastavitve vožnje
Držite tipko
in izberite Nastavitve vožnje.
Podatkovne strani: omogoča prilagoditev podatkovnih
zaslonov in dodajanje novih podatkovnih zaslonov za vašo
vožnjo (Spreminjanje podatkovnih polj, stran 4).
Alarmi: nastavi opozorila za vadbo za vašo vožnjo (Opozorila,
stran 10).
Krogi: nastavi možnosti za funkcijo Auto Lap (Označevanje
krogov, stran 4).
Auto Pause: nastavi napravo tako, da preneha beležiti podatke,
ko se ustavite (Uporaba funkcije Auto Pause , stran 4).
Samodejno pomik.: omogoča samodejno pomikanje med
vsemi podatkovnimi zasloni med delovanjem časovnika
(Uporaba samodejnega pomikanja, stran 4).
Opoz. o odsekih: omogoča pozive, ki vas opozorijo na bližajoče
se odseke (Odseki, stran 3).
Navig. pozivi: omogoča ali onemogoča navigacijske pozive
zavoj za zavojem in opozorila izhoda s proge.
GPS: omogoča izklop GPS (Vadba v zaprtih prostorih, stran 4)
ali spreminjanje nastavitev satelitov (Spreminjanje nastavitve
satelitov, stran 10).
®
Spreminjanje nastavitve satelitov
Za boljše delovanje v zahtevnih razmerah in hitrejše določanje
položaja GPS lahko omogočite nastavitev GPS + GLONASS ali
GPS + GALILEO. Uporaba načina GPS z drugim satelitom
povzroči hitrejšo porabo baterije kot samo uporaba načina GPS.
1 Držite .
2 Izberite Nastavitve vožnje > GPS.
3 Izberite možnost.
Držite tipko
in izberite Telefon.
Prikliči pomoč: omogoča vam pošiljanje samodejnega
besedilnega sporočila z vašim imenom in lokacijo GPS vašim
stikom v sili v storitvi Garmin Connect (Prošnja za pomoč,
stran 6).
Stanje: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Obvestila: s to nastavitvijo lahko omogočite obvestila iz
združljivega pametnega telefona.
Združi s telef.: poveže napravo s pametnim telefonom, ki je
združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta nastavitev omogoča
uporabo povezanih storitev Bluetooth, vključno s storitvijo
LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v storitev Garmin
Connect.
Nastavitev načina razširjenega zaslona
Svojo napravo Edge 130 lahko uporabljate kot razširjen zaslon
za ogled podatkovnih zaslonom prek združljive ure za več
športov Garmin. Lahko na primer združite združljivo napravo
Forerunner za prikaz njenih podatkovnih zaslonov v svoji
napravi Edge med triatlonom.
1 Na svoji napravi Edge držite tipko .
2 Izberite Razširjeni zaslon > Vzpostavi povezavo z novo
uro.
3 Na svoji združljivi uri Garmin izberite Nastavitve > Senzorji
in dodatna oprema > Dodaj novo > Razširjeni zaslon.
4 Sledite navodilom na zaslonu naprave Edge in uri Garmin za
dokončanje postopka združevanja.
Podatkovni zasloni vaše združene ure se prikažejo na
napravi Edge , ko sta napravi združeni.
OPOMBA: običajne funkcije naprave Edge so med uporabo
načina razširjenega zaslona onemogočene.
Po združitvi vaše združljive ure Garmin z vašo napravo Edge se
ob naslednji uporabi načina razširjenega zaslona samodejno
povežeta.
®
Izhod iz načina razširjenega zaslona
1 Ko je naprava v načinu razširjenega zaslona, zadržite
2 Izberite Zapusti razširjeni zaslon > Da.
.
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za doseganje določenih
ciljev časa, razdalje, kalorij in srčnega utripa.
10
Prilagajanje naprave
Informacije o napravi
Specifikacije
Specifikacije naprave Edge
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
Do 15 ur
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Nega merilnika srčnega utripa
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
ANT+ 2,4 GHz pri nazivni moči 1 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 1 dBm
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Do 4 leta in pol pri uporabi 1 uro na dan
Vodoodpornost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Obseg delovne
temperature
Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik,
3V
Življenjska doba baterije
Približno 12 mesecev (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Ogled zakonsko predpisanih informacij in
informacij o skladnosti na elektronski
nalepki
Nalepka te naprave je v elektronski obliki. Na elektronski nalepki
so lahko navedene zakonsko predpisane informacije, kot so
identifikacijske številke organa FCC ali regionalne oznake
skladnosti ter ustrezne informacije o izdelku in izdaji licenc.
1 Držite .
2 Izberite Sistem > Vizitka.
3 Izberite .
OBVESTILO
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Merilnik srčnega utripa sperite po vsaki uporabi.
• Na vsakih sedem uporab ga ročno operite z majhno količino
blagega detergenta, kot je na primer detergent za pomivanje
posode.
OPOMBA: če uporabite preveč detergenta, lahko
poškodujete merilnik srčnega utripa.
• Merilnika srčnega utripa ne perite v pralnem stroju in ne
sušite v sušilnem stroju.
• Merilnik srčnega utripa posušite tako, da ga obesite ali
položite na ravno podlago.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja
kadence
Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije
po dveh obratih.
1 Poiščite okrogli pokrov baterije na hrbtni strani senzorja.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Informacije o napravi
11
2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka
kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko
odstranite.
3 Odstranite pokrov in baterijo .
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku
ali magnetom.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Moja naprava ima nastavljen napačen jezik
4 Počakajte 30 sekund.
5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte
usmerjenost.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na
zaklenjeno.
OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po
zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato
preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za
pošiljanje podatkov.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
1 15 sekund držite .
Naprava se izklopi.
eno sekundo, da napravo vklopite.
2 Držite
Obnovitev vseh privzetih nastavitev
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
1 Pridržite , da odprete glavni meni.
2 Izberite Sistem > Ponastavi.
3 Izberite možnost:
• Če želite ponastaviti samo nastavitve naprave in vožnje,
izberite Ponastavi nastav..
OPOMBA: s tem ne izbrišete zgodovine dejavnosti, kot so
vožnje, vadbe in proge.
• Če želite ponastaviti nastavitve naprave in vožnje ter
izbrisati vso uporabniško zgodovino in podatke, izberite
Izbriši vse.
OPOMBA: s tem boste izbrisali vse informacije, ki jih je
vnesel uporabnik, in zgodovino dejavnosti.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Skrajšajte časovno omejitev osvetlitve zaslona (Nastavitve
sistema, stran 9).
• Izklopite brezžično tehnologijo Bluetooth (Nastavitve telefona,
stran 10).
• Izberite nastavitev GPS (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 10).
• Odstranite brezžične senzorje, ki jih ne uporabljate več.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express™.
12
1 Držite .
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
3 Izberite prvi element na seznamu.
4 Uporabite in , da izberete svoj jezik.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate napravo združiti z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 1).
Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile.
Ko je na voljo nova programska oprema, program Garmin
Connect Mobile samodejno pošlje posodobitev v napravo.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
Odpravljanje težav
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema.
% najv. SU: odstotek najvišjega srčnega utripa.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Cas kroga: čas na štoparici za trenutni krog.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost v krogu: povprečna hitrost za trenutni krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca kroga: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na nasl.: naslednja točka na načrtovani poti ali progi.
Meril. opravlj. poti: trenutni izračun prepotovane razdalje za
vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč – kJ: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Moč – krog: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moč – največja: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Moč – povp. 3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Moč – povprečna: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Največja hitrost: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Naklon: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot
(razdalja). Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Območ. SU: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do
5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi vaših nastavitev po meri.
Povpr. čas kroga: povprečni čas kroga za trenutno dejavnost.
Povpr. kadenca: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutno
dejavnost.
Povprečna hitrost: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Povprecni SU: povprečni srčni utrip za trenutno dejavnost.
Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Pr. čas do c.: predvideni čas, ko boste dosegli končni cilj
(prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh podatkov
morate uporabljati navigacijo.
Pretečeni čas: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Razd. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja kroga: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer: smer, v katero se premikate.
Sonč. vzh.: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip v krogu: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Dodatek
13
Izračuni območij srčnega utripa
Velikost kolesa
L (mm)
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38 A
2125
650 × 38 B
2105
700 × 18C
2070
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C cevasto
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
1
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Prednosti
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Velikost in premer kolesa
Velikost kolesa je navedena na obeh straneh kolesa. To ni
izčrpen seznam. Uporabite lahko tudi enega od kalkulatorjev, ki
so na voljo v spletu.
Velikost kolesa
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1 1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1 3/8
2068
26 × 1 1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
14
Dodatek
Kazalo
A
Auto Lap 4
Auto Pause 4
B
baterija
menjava 11
podaljševanje 9, 12
polnjenje 1
vrsta 2
zamenjava 11
brisanje, vsi uporabniški podatki 9
C
Connect IQ 6
Č
čas, opozorila 10
časovnik 1, 2, 9
čiščenje naprave 11
čiščenje podatkov 12
D
datoteke, prenašanje 9
dejavnosti, začetek 2
dodatna oprema 6, 8, 12
G
Garmin Connect 1, 3, 5, 6, 12
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 12
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signal 2, 12
odpravljanje težav 7, 12
odseki 3
brisanje 3
opozorila 10
osebni rekordi 5
brisanje 5
osvetlitev zaslona 2
P
pametni telefon 5, 6, 10
združevanje 1
paščki 12
pedali 9
podatki
deljenje 10
prenašanje 6, 9
shranjevanje 6
zasloni 4
podatkovna polja 4, 6, 13
podatkovna polja po meri 4
pomoč 6
ponastavitev naprave 12
ponovni zagon naprave 12
posodobitve, programska oprema 9, 12
prilagajanje naprave 4, 5
pripomočki 2
profil uporabnika 4
profili, uporabnik 4
proge 3, 4
brisanje 4
nalaganje 3
programi 5
pametni telefon 1
programska oprema, posodabljanje 12
R
ikone 1, 5
izmenjava podatkov 10
računalnik, vzpostavljanje povezave 9
razdalja, opozorila 10
razširjeni zaslon 10
regeneracija 8
J
S
I
jezik 10, 12
K
kadenca 7
kalorija, opozorila 10
kolesarjenje 8
kolesarski senzorji 8
krogi 1, 4
L
lokacije 5
brisanje 5
iskanje 5
iskanje z zemljevidom 5
kategorije 5
možnosti zemljevida 5
pošiljanje 6
shranjevanje 5
M
menjava baterije 11
merske enote 10
moč 9
merilniki 8
možnosti vožnje 2
N
na začetek 5
najvišji VO2 8, 13
namestitev naprave 1
nameščanje 1, 7
naprava, nega 11
nastavitve 1, 9, 10, 12
naprava 9, 10
nastavitve sistema 9
navigacija 5
na začetek 5
O
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
Kazalo
zgodovina 2, 4, 9, 12
brisanje 9
ogled 9
pošiljanje v računalnik 6
zvoki 10
Samodejno pomikanje 4
satelitski signali 2, 10, 12
senzor hitrosti in kadence 1, 7, 11
senzorji ANT+ 4, 6, 9
merilniki moči 8
združevanje 8
senzorji Bluetooth 4, 6
shranjevanje dejavnosti 2
shranjevanje podatkov 6, 9
specifikacije 11
srčni utrip 1, 4
merilnik 4, 7, 8, 11
območja 8, 14
stiki v sili 6
T
tehnologija Bluetooth 1, 5, 10
tipke 1
U
umerjanje, senzor moči 8
uporabniški podatki, brisanje 9
USB 12
prekinitev povezave 9
V
vadba 2
načrti 2
zasloni 4
vadba v zaprtih prostorih 4
varčevanje z energijo 10
velikosti koles 14
Z
zaznavanje dogodkov 6
združevanje
pametni telefon 1
senzorji ANT+ 8
zemljevidi 5
15
support.garmin.com
Februar 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising