Garmin | Edge® 130 | User manual | Garmin Edge® 130 Manual de utilizare

Garmin Edge® 130 Manual de utilizare
EDGE 130
®
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , logo-ul Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner şi Virtual Partner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ şi Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără permisiunea
explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă
comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului Cooper. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Apple şi Mac sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări. STRAVA şi Strava™ sunt mărci comerciale ale Strava, Inc. Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Alte mărci şi nume
comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: A03402
®
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Taste ........................................................................................... 1
Pictograme stare .................................................................... 1
Asocierea unui smartphone ........................................................ 1
Instalarea suportului standard .................................................... 1
Scoaterea dispozitivului Edge ................................................ 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 2
Despre baterie ....................................................................... 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ............................................. 2
Vizualizarea widgeturilor ............................................................. 2
Utilizarea iluminării de fundal ...................................................... 2
Antrenament ................................................................... 2
Plimbare cu bicicleta ................................................................... 2
Urmărirea unei curse salvate ...................................................... 3
Segmente ................................................................................... 3
Strava™ Segmente ................................................................ 3
Urmărirea unui segment din Garmin Connect ....................... 3
Efectuarea unei curse pe un segment ................................... 3
Setarea unui segment pentru ajustare automată ................... 3
Vizualizarea detaliilor segmentului ......................................... 3
Ştergerea unui segment ......................................................... 3
Cursuri ........................................................................................ 3
Urmărirea unui traseu de la Garmin Connect ........................ 4
Sfaturi pentru antrenamentele cu Trasee .............................. 4
Vizualizarea detaliilor traseului .............................................. 4
Ştergerea unui traseu ............................................................ 4
Antrenare în interior .................................................................... 4
Marcare ture ............................................................................... 4
Utilizarea Auto Pause® .............................................................. 4
Utilizarea derulării automate ....................................................... 4
Schimbarea câmpurilor de date .................................................. 4
Adăugarea unui ecran de date ................................................... 4
Ştergerea unui ecran de date ..................................................... 4
Statisticile mele.............................................................. 4
Setarea profilului de utilizator ..................................................... 5
Date personale ........................................................................... 5
Vizualizarea recordurilor personale ....................................... 5
Reafişarea unui record personal ............................................ 5
Ştergerea unui record personal ............................................. 5
Navigare .......................................................................... 5
Locaţii ......................................................................................... 5
Marcarea locaţiei .................................................................... 5
Navigarea la o locaţie salvată ................................................ 5
Revenirea la punctul de pornire ............................................. 5
Vizualizarea locaţiilor salvate ................................................. 5
Vizualizarea locaţiilor utilizatorilor pe hartă ............................ 5
Personalizarea pictogramelor hărţii ....................................... 5
Repoziţionarea locaţiei dvs. ................................................... 5
Ştergerea unei locaţii salvate ................................................. 5
Caracteristici conectateBluetooth ................................ 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Trimiterea turei la Garmin Connect ........................................ 6
Asistenţă ..................................................................................... 6
Configurarea caracteristicii de asistenţă ................................ 6
Solicitarea de asistenţă .......................................................... 6
Anularea unui mesaj de asistenţă .......................................... 7
Funcţii descărcabile Connect IQ™ ............................................. 7
Senzori wireless............................................................. 7
Instalarea senzorului de viteză ................................................... 7
Instalarea senzorului de cadenţă ................................................ 7
Despre senzorii de viteză şi de cadenţă ................................ 7
Montarea pe corp a monitorului cardiac ..................................... 7
Cuprins
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică frecvenţa
cardiacă sunt neregulate ........................................................ 8
Obiective fitness ..................................................................... 8
Consultantul pentru recuperare ............................................. 8
Despre estimarea volumelor VO2 max. ................................. 8
Asocierea senzorilor wireless ..................................................... 9
Antrenamentul cu un contor de putere ....................................... 9
Calibrarea contorului de putere ............................................. 9
Puterea pe baza pedalelor ..................................................... 9
Conștientizare situațională .......................................................... 9
Istoric............................................................................... 9
Vizualizarea detaliilor cursei ....................................................... 9
Ştergerea unei ture ..................................................................... 9
Gestionarea datelor .................................................................... 9
Conectarea dispozitivului la computer ................................... 9
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ....................................... 9
Ştergerea fişierelor ............................................................... 10
Deconectarea cablului USB ................................................. 10
Vizualizarea totalurilor de date ................................................. 10
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 10
Setări de sistem ........................................................................ 10
Schimbarea limbii dispozitivului ........................................... 10
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 10
Activarea şi dezactivarea tonurilor dispozitivului ................. 10
Utilizarea funcţiei de oprire automată .................................. 10
Setări ale cursei ........................................................................ 10
Modificarea setării satelitului ................................................ 10
Alerte .................................................................................... 10
Setări telefon ............................................................................. 11
Configurarea modului de afişare extins .................................... 11
Părăsirea modului de afişare extins ......................................... 11
Informaţii dispozitiv..................................................... 11
Specificaţii ................................................................................. 11
Edge Specificaţii .................................................................. 11
Specificaţiile monitorului cardiac .......................................... 11
Specificaţiile senzorului de viteză şi ale senzorului de
cadenţă ................................................................................ 11
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi conformitate
aferente etichetei electronice .................................................... 11
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 11
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 11
Întreţinerea monitorului cardiac ............................................ 12
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator ............................ 12
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac ................................. 12
Înlocuirea bateriei senzorului de viteză sau a senzorului de
cadenţă ................................................................................ 12
Depanare ....................................................................... 12
Resetarea dispozitivului ............................................................ 12
Restabilirea tuturor setărilor implicite ........................................ 12
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 12
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS ................................... 12
Dispozitivul meu utilizează limba greşită .................................. 13
Garniturile O de schimb ............................................................ 13
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 13
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ............... 13
Actualizări ale produsului .......................................................... 13
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 13
Anexă ............................................................................. 13
Câmpuri de date ....................................................................... 13
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 14
Calculul zonelor de puls ............................................................ 14
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 14
Index.............................................................................. 16
i
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Taste
SUGESTIE: puteţi menţine apăsat
şi puteţi selecta Phone
> Status > Pair Phone pentru a intra manual în modul
asociere.
3 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
• Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, din meniul
sau , selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
După ce asocierea se realizează cu succes, apare un mesaj şi
dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu smartphone-ul
dvs.
Instalarea suportului standard
Pentru o recepţie GPS optimă, poziţionaţi suportul pentru
bicicletă astfel încât partea frontală a dispozitivului să fie
orientată spre cer. Puteţi instala suportul pentru bicicletă pe pipă
sau pe ghidon.
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul, unde să nu
incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Puneţi discul de cauciuc pe faţa posterioară a suportului
pentru bicicletă.
Marginile cauciucului se aliniază cu faţa posterioară a
suportului pentru bicicletă, astfel încât să stea fix.
Selectaţi pentru a activa dispozitivul.
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date, opţiuni şi
setări.
De pe ecranul de început, menţineţi apăsat pentru a vizualiza
meniul dispozitivului.
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date, opţiuni şi
setări.
De pe ecranul de început, selectaţi pentru a vizualiza
widgeturile.
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Selectaţi pentru a alege o opţiune sau pentru a confirma
primirea un mesaj.
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Pictograme stare
O pictogramă continuă arată că semnalul a fost găsit sau că
senzorul este conectat.
3 Puneţi suportul pentru bicicletă pe pipa bicicletei.
4 Ataşaţi suportul pentru bicicletă astfel încât să fie fixat în
siguranţă, utilizând cele două benzi .
5 Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
în adânciturile suportului pentru bicicletă .
6 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul în sensul acelor de
ceas până când se fixează în poziţie.
Stare GPS
Bluetooth Stare
®
Stare puls
Stare putere
LiveTrackStare
Stare viteză şi cadenţă
Asocierea unui smartphone
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului Edge, acesta
trebuie asociat direct prin aplicaţia Garmin Connect™ Mobile şi
nu din setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
pentru a porni dispozitivul.
2 Menţineţi apăsat
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, selectaţi limba.
Următorul ecran vă va solicita să asociaţi smartphone-ul.
Introducere
Scoaterea dispozitivului Edge
1 Rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor de ceas pentru a-l
debloca.
2 Ridicaţi dispozitivul Edge din suport.
1
Încărcarea dispozitivului
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Dispozitivul este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată pe
care o puteţi încărca utilizând o priză de perete standard sau un
port USB de pe computer.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Edge Specificaţii, pagina 11).
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB .
Dispozitivul derulează prin bucla de widgeturi.
• Într-un widget activ, selectaţi pentru a vizualiza opţiuni
suplimentare pentru widgetul respectiv.
Utilizarea iluminării de fundal
• Pentru a activa iluminarea de fundal, selectaţi orice tastă.
• Pentru a ajusta temporizarea, menţineţi apăsat pe ,
selectaţi System > Backlight Timeout şi selectaţi o opţiune.
Antrenament
Plimbare cu bicicleta
Dacă dispozitivul a fost livrat cu un senzor ANT+ , dispozitivul şi
senzorul sunt deja asociate şi pot fi activate în timpul configurării
iniţiale.
pentru a porni dispozitivul.
1 Menţineţi apăsat
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
apare cu un aspect opac când dispozitivul este gata.
3 Din ecranul de început, selectaţi .
4 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
®
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un adaptor
de c.a. sau într-un port USB al computerului.
4 Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
Când conectaţi dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul
porneşte.
5 Încărcaţi complet dispozitivul.
Despre baterie
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite o vizibilitate
neobstrucţionată a cerului pentru a recepţiona semnale de la
sateliţi. Ora şi data sunt setate automat pe baza poziţiei GPS.
SUGESTIE: pentru mai multe informaţii despre GPS, vizitați
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
Aşteptaţi
ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
2
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este livrat preîncărcat cu mai multe widgeturi.
Trebuie să vă asociaţi dispozitivul cu un smartphone pentru a
valorifica la maxim dispozitivul dvs. Edge.
• Din ecranul de început, selectaţi
sau .
2
NOTĂ: istoricul este înregistrat numai când cronometrul de
activitate este pornit.
5 Selectaţi pentru a opri cronometrul de activitate.
6 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Resume pentru a vă relua cursa.
• Selectaţi Save Ride pentru a vă opri cursa şi a o salva.
SUGESTIE: puteţi selecta tipul de cursă. Datele precise
despre tipul de cursă sunt importante pentru a putea crea
trasee agreate de mers cu bicicleta în contul dvs. Garmin
Connect.
• Selectaţi Discard Ride pentru a opri cursa şi pentru a o
şterge din dispozitivul dvs.
• Selectaţi Back to Start pentru a naviga înapoi la locaţia
de pornire.
Antrenament
• Selectaţi Mark Location pentru a vă marca locaţia şi
pentru a o salva.
Urmărirea unei curse salvate
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Ride an Activity.
3 Selectaţi o tură.
Când traseul intersectează un segment activat, puteţi face o
cursă pe segmentul respectiv.
2 Începeţi cursa pe segmentul respectiv.
Ecranul cu datele segmentului apare automat.
SUGESTIE: puteţi selecta pentru a vizualiza informaţii mai
detaliate despre cursa dvs., cum ar fu un rezumat, locaţia pe
hartă, detaliile turei sau pentru a şterge această cursă.
4 Selectaţi Ride.
5 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
Segmente
Parcurgerea unui segment: puteţi trimite segmente din contul
Garmin Connect pe dispozitiv. După ce un segment este
salvat pe dispozitiv, puteţi parcurge segmentul.
NOTĂ: când descărcaţi un traseu din contul Garmin
Connect, toate segmentele din trase sunt descărcate
automat.
Efectuarea unei curse pe un segment: puteţi efectua o cursă
pe un segment, încercând să egalaţi sau să depăşiţi recordul
personal sau alţi ciclişti care au parcurs segmentul.
Strava™ Segmente
Puteţi descărca segmente Strava pe dispozitivul Edge 130.
Parcurgeţi segmentele Strava pentru a vă compara
performanţele cu cele din ture anterioare sau pentru a le
compara cu cele ale prietenilor şi ale profesioniştilor care au
parcurs acelaşi segment.
Pentru a vă înscrie şi a deveni membru Strava, accesaţi
widgetul pentru segmente din contul Garmin Connect. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi www.strava.com.
Informaţiile din acest manual se aplică atât segmentelor Garmin
Connect, cât şi segmentelor Strava.
Urmărirea unui segment din Garmin Connect
Înainte de a putea descărca şi parcurge un segment ales din
Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 6).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
NOTĂ: dacă utilizaţi segmentele Strava, segmentele dvs.
favorite vor fi transferate automat în dispozitivul dvs. atunci
când acesta este conectat la aplicaţia Garmin Connect
Mobile sau la computerul dvs.
2 Accesaţi connect.garmin.com.
3 Creaţi un segment nou sau selectaţi un segment existent.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv.
5 Deconectaţi dispozitivul şi porniţi-l.
6 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate şi a
pleca în cursă.
Când traseul intersectează un segment activat, puteţi face o
cursă pe segmentul respectiv.
Efectuarea unei curse pe un segment
Segmentele sunt trasee de curse virtuale. Puteţi face o cursă pe
un segment pentru a vă compara performanţele cu activităţi
anterioare, cu performanţele altor ciclişti, cu conexiunile din
contul Garmin Connect sau cu alţi membri ai comunităţii de
ciclism. Puteţi încărca datele activităţii în contul dvs. Garmin
Connect pentru a vizualiza poziţia pe segment.
NOTĂ: dacă contul dvs. Garmin Connect şi contul Strava sunt
legate, activitatea dvs. va fi trimisă automat în contul dvs. Strava
pentru ca să puteţi evalua poziţia segmentului.
1 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate şi a
pleca în cursă.
Antrenament
3 Dacă este necesar, menţineţi apăsat pe şi selectaţi Main
Menu > Navigation > Segments pentru a vă modifica
obiectivul în timpul cursei.
Puteţi concura cu liderul segmentului, cu performanţele dvs.
anterioare sau cu alţi ciclişti (dacă este cazul). Obiectivul se
ajustează automat în funcţie de performanţele dvs. curente.
Când segmentul este finalizat, este afişat un mesaj.
Setarea unui segment pentru ajustare automată
Puteţi seta dispozitivul să ajusteze automat durata ţintă a cursei
unui segment în baza performanţelor dvs. pe acel segment.
NOTĂ: această setare este activată pentru toate segmentele în
mod implicit.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Segments > Auto Effort.
Vizualizarea detaliilor segmentului
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Segments.
3 Selectaţi un segment.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Race Time pentru a vizualiza durata cursei
pentru liderul segmentului.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza segmentul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
elevaţiilor de pe segment.
Ştergerea unui segment
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Segments.
3 Selectaţi un segment.
4 Selectaţi Delete > Yes.
Cursuri
Parcurgerea unei activităţi înregistrate anterior: puteţi
parcurge un traseu salvat pur şi simplu deoarece este o rută
bună. De exemplu, puteţi salva şi face naveta la serviciu pe
un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta.
Cursă urmând o activitate înregistrată anterior: de
asemenea, puteţi parcurge un traseu salvat încercând să vă
egalaţi sau să vă depăşiţi obiectivele de performanţă stabilite
anterior. De exemplu, dacă prima dată traseul a fost finalizat
în 30 de minute, puteţi concura împotriva unui Virtual Partner
încercând să finalizaţi traseul în mai puţin de 30 de minute.
Parcurgerea unei ture existente din Garmin Connect: puteţi
trimite un traseu de la Garmin Connect pe dispozitiv. Odată
®
3
ce acesta este salvat pe dispozitiv, puteţi parcurge traseul în
rulaj sau în cursă.
2 Selectaţi Ride Settings > Laps.
3 Selectaţi o opţiune:
Urmărirea unui traseu de la Garmin Connect
• Selectaţi Auto Lap pentru a utiliza caracteristica Auto Lap.
Dispozitivul marchează automat o tură la fiecare 5 mile
sau 5 kilometri, în funcţie de setările sistemului dvs.
(Setări de sistem, pagina 10).
• Selectaţi Lap Key pentru a utiliza
pentru a marca o
tură în timpul unei activităţi.
Înainte de a putea descărca un traseu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 6).
1 Selectaţi o opţiune:
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
• Accesaţi connect.garmin.com.
2 Creaţi un traseu nou sau selectaţi un traseu existent.
3 Selectaţi Trimitere către dispozitiv.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Pe dispozitivul Edge, menţineţi apăsat pe .
6 Selectaţi Navigation > Courses.
7 Selectaţi traseul.
8 Selectaţi Ride.
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare. Această funcţie
este utilă dacă activitatea dvs. include un semafor sau alte spaţii
unde trebuie să vă opriţi.
NOTĂ: timpul întrerupt nu este salvat în istoricul de date.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > Auto Pause.
Sfaturi pentru antrenamentele cu Trasee
Utilizarea derulării automate
• Dacă includeţi o încălzire, selectaţi
pentru a începe traseul
şi încălziţi-vă ca de obicei.
• Nu intraţi pe traseu în timp ce vă încălziţi. Când sunteţi gata
să începeţi, îndreptaţi-vă spre traseu. Când aţi ajuns oriunde
pe traseu, este afişat un mesaj.
NOTĂ: imediat ce selectaţi , Virtual Partner începe traseul
şi nu aşteaptă să vă faceţi încălzirea.
• Derulaţi la hartă pentru a vizualiza harta traseului.
Dacă vă abateţi de la traseu, dispozitivul afişează un mesaj.
Vizualizarea detaliilor traseului
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Courses.
3 Selectaţi un traseu.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Ride pentru a parcurge traseul.
• Selectaţi Summary pentru a vizualiza detalii despre
traseu.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza traseul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
altitudinilor de pe traseu.
Ştergerea unui traseu
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Courses.
3 Selectaţi un traseu.
4 Selectaţi Delete > Yes.
Antrenare în interior
Utilizarea Auto Pause
®
Puteţi utiliza funcţia Auto Scroll pentru a parcurge ciclic paginile
cu date de antrenament în mod automat, în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > Auto Scroll.
3 Selectaţi o setare pentru afişaj.
Schimbarea câmpurilor de date
Puteţi schimba combinaţiile câmpurilor de date pentru paginile
care apar în timp ce cronometrul funcţionează (Câmpuri de
date, pagina 13).
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > Data Pages.
3 Selectaţi > Layout.
4 Selectaţi sau pentru a modifica aspectul.
5 Selectaţi pentru a activa aspectul.
6 Selectaţi sau pentru a edita câmpurile de date.
Adăugarea unui ecran de date
Puteţi adăuga ecrane de date suplimentare care să apară în
timpul funcţionării cronometrului.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > Data Pages.
3 Selectaţi > Add New.
4 Selectaţi un ecran de adăugat.
Unele ecrane pot fi personalizate (Schimbarea câmpurilor de
date, pagina 4).
Puteţi opri funcţia GPS pe durata antrenamentelor de interior
sau pentru a economisi durata de viaţă a bateriei.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > GPS > Off.
Când funcţia GPS este dezactivată, viteza şi distanţa nu sunt
disponibile decât dacă aveţi un senzor sau o funcţie de
antrenament în interior compatibile care trimit date despre
viteză şi distanţă către dispozitiv.
Ştergerea unui ecran de date
Marcare ture
Dispozitivul Edge 130 vă poate urmări statisticile personale şi
poate calcula măsurătorile de performanţă. Măsurătorile de
performanţă necesită un monitor cardiac sau un contor de
putere compatibil.
Puteţi seta funcţia Auto Lap pentru a marca automat o tură la o
anumită distanţă şi puteţi marca turele manual. Această
caracteristică este utilă pentru compararea performanţelor dvs.
pe diferitele componente ale unei activităţi.
1 Ţineţi apăsat .
®
4
1
2
3
4
Ţineţi apăsat .
Selectaţi Ride Settings > Data Pages.
Selectaţi
pentru a deschide ecranul de date de şters.
Selectaţi
> Remove > Yes.
Statisticile mele
Statisticile mele
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările dvs. pentru sex, vârstă, greutate,
înălţime şi puls maxim. Dispozitivul utilizează aceste informaţii
pentru a calcula datele precise ale turei.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectați My Stats > User Profile.
3 Selectaţi o opţiune.
Date personale
Când finalizaţi o tură, dispozitivul afişează orice record personal
nou pe care l-aţi obţinut în timpul turei respective. Recordurile
personale includ timpul dvs. cel mai bun pe o distanţă standard,
tura cea mai lungă şi ascensiunea cea mai mare din timpul unei
ture. Când este asociat cu un contor de putere compatibil,
dispozitivul afişează valoarea maximă a puterii citite, înregistrată
pe o perioadă de 20 de minute.
Vizualizarea recordurilor personale
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi My Stats > Personal Records.
Reafişarea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi My Stats > Personal Records.
3 Selectaţi o înregistrare de afişat din nou
4 Selectaţi Options > Use Previous > Yes.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi My Stats > Personal Records.
3 Selectaţi un record personal.
4 Selectaţi Options > Clear Record > Yes.
Navigare
Funcţiile şi setările de navigare se aplică şi traseelor (Cursuri,
pagina 3) şi segmentelor (Segmente, pagina 3) navigate.
• Locaţii (Locaţii, pagina 5)
• Setările pentru hartă (Vizualizarea locaţiilor utilizatorilor pe
hartă, pagina 5)
Locaţii
Puteţi înregistra şi stoca locaţii pe dispozitiv.
Marcarea locaţiei
Înainte de a putea marca o locaţie salvată, trebuie să localizaţi
sateliţi.
O locaţie este un punct pe care îl înregistraţi şi îl memoraţi pe
dispozitiv. Dacă doriţi să vă amintiţi repere sau să reveniţi la un
anumit loc, puteţi marca o locaţie.
1 Începeţi o tură cu bicicleta (Plimbare cu bicicleta, pagina 2).
2 Ţineţi apăsat .
3 Selectaţi Mark Location.
Apare un mesaj. Pictograma implicită pentru fiecare locaţie
este un steag (Personalizarea pictogramelor hărţii,
pagina 5).
Navigarea la o locaţie salvată
Înainte de a putea naviga la o locaţie salvată, trebuie să
localizaţi sateliţi.
1 Ţineţi apăsat .
Navigare
2
3
4
5
Selectaţi Navigation > Saved Locations.
Selectaţi o locaţie.
Selectaţi Go To.
Selectaţi
pentru a începe cursa.
Revenirea la punctul de pornire
În orice moment al călătoriei dvs., puteţi reveni la punctul de
pornire.
1 Începeţi o tură cu bicicleta (Plimbare cu bicicleta, pagina 2).
2 Selectaţi pentru întreruperea cursei.
3 Selectaţi Back to Start.
4 Selectaţi Along Same Route sau Straight Line.
5 Selectaţi pentru a vă relua cursa.
Dispozitivul vă aduce înapoi la punctul de pornire al cursei.
Vizualizarea locaţiilor salvate
Puteţi vizualiza detalii despre locaţiile salvate, precum
altitudinea şi coordonatele hărţii.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie salvată.
4 Selectaţi Details.
Vizualizarea locaţiilor utilizatorilor pe hartă
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Map > User Locations.
3 Selectaţi Show.
Personalizarea pictogramelor hărţii
Puteţi personaliza pictogramele hărţii pentru a identifica diferite
tipuri de locaţii salvate. De exemplu, locaţia dvs. de acasă sau
locaţiile unde puteţi servi masa sau consuma o băutură.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie salvată.
4 Selectaţi Change Icon.
5 Selectaţi o opţiune.
Repoziţionarea locaţiei dvs.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie salvată.
4 Selectaţi Reposition Here > Yes.
Locaţia se schimbă, devenind locaţia dvs. curentă.
Ştergerea unei locaţii salvate
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Navigation > Saved Locations.
3 Selectaţi o locaţie.
4 Selectaţi Delete > Yes.
Caracteristici conectateBluetooth
Dispozitivul Edge dispune de funcţii conectate Bluetooth pentru
telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. de fitness compatibile.
Unele caracteristici necesită instalarea aplicaţiei Garmin
Connect Mobile pe smartphone-ul dvs. Pentru mai multe
informaţii, accesaţi www.garmin.com/intosports/apps.
NOTĂ: dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la telefonul
inteligent cu funcţia Bluetooth activată, pentru a putea beneficia
de anumite caracteristici.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
5
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea la Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Descărcări de trasee şi segmente de pe Garmin Connect: vă
permite să căutaţi trasee şi segmente în Garmin Connect
utilizând smartphone-ul şi să le trimiteţi dispozitivului dvs.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al mediului de socializare favorit
când încărcaţi o activitate în Garmin Connect.
Actualizări meteo: trimite condiţii meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs.
Notificări: afişează notificări prin telefon şi mesaje pe
dispozitivul dvs.
Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj text automat cu
numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. pentru
cazuri de urgenţă utilizând aplicaţia Garmin Connect Mobile.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor
Garmin Connect
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele.
Puteţi crea un cont Garmin Connect gratuit atunci când vă
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia pentru mobil
Garmin Connect, sau puteţi accesa connect.garmin.com.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durata, distanţa, altitudinea,
frecvenţa cardiacă, numărul de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă, diagrame de ritm şi de viteză,
precum şi rapoarte care pot fi particularizate.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
portul USB
.
de pe
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
al computerului.
4 Accesaţi www.garminconnect.com/start.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Asistenţă
ATENŢIE
Asistenţa este o caracteristică suplimentară și nu trebuie
considerată ca o metodă principală de a obţine ajutor de
urgenţă. Aplicaţia Garmin Connect Mobile nu contactează
serviciile de urgenţă în numele dvs.
Când dispozitivul dvs. Edge cu GPS activat este conectat la
aplicaţia Garmin Connect Mobile, puteţi trimite un mesaj text
automat cu numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. de
urgenţă.
Înainte de a putea activa funcţia de asistenţă pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi informaţiile despre contactele de
urgenţă în aplicaţia Garmin Connect Mobile. Smartphone-ul dvs.
Bluetooth asociat trebuie să fie prevăzut cu un plan de date şi
să se afle într-o zonă cu acoperire în reţea în care sunt
disponibile datele. Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată
primi mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard
pentru mesageria text).
Pe dispozitivul dvs. apare un mesaj şi contactele dvs. vor fi
notificate după expirarea cronometrului. Dacă nu este nevoie de
asistenţă, puteţi anula mesajul.
Configurarea caracteristicii de asistenţă
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
2 Asociaţi smartphone-ul dvs. cu dispozitivul (Asocierea unui
Planificaţi-vă antrenamentele: puteţi alege un obiectiv de
fitness şi puteţi încărca unul din planurile de antrenamente de
zi cu zi.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Trimiterea turei la Garmin Connect
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
6
smartphone, pagina 1).
3 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Contacte de urgență şi introduceţi informaţiile privind
ciclistul şi contactele de urgenţă.
Contactele dvs. selectate primesc un mesaj care le identifică
drept contacte de urgență pentru asistenţă.
4 Activaţi GPS la dispozitivul dvs. Edge (Modificarea setării
satelitului, pagina 10).
Solicitarea de asistenţă
Înainte de a solicita asistenţă, trebuie să activaţi funcţia GPS pe
dispozitivul dvs. Edge şi să deschideţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Caracteristici conectateBluetooth
1 Menţineţi apăsat
timp de cinci secunde pentru a activa
funcţia de asistenţă.
Dispozitivul emite un semnal sonor şi trimite mesajul după
finalizarea numărătorii.
SUGESTIE: puteţi selecta
înainte de finalizarea
numărătorii, pentru a anula mesajul.
2 Dacă este necesar, selectaţi pentru a trimite imediat
mesajul.
Anularea unui mesaj de asistenţă
Puteţi anula mesajul de asistenţă de pe dispozitivul Edge sau de
pe smartphone-ul dvs. asociat înainte de trimiterea mesajului
către contactele dvs. de urgenţă
Selectați Cancel > Yes înainte ca numărătoarea inversă de
treizeci de secunde să ia sfârșit.
SUGESTIE: Garmin recomandă să ancoraţi bicicleta pe un
suport în timp ce instalaţi senzorul.
1 Selectaţi o dimensiune a benzii care se potriveşte cel mai
bine pentru a se fixa în siguranţă pe braţul pedalier .
Banda pe care o selectaţi trebuie să fie cea mai mică bandă
care poate fi întinsă peste braţul pedalier.
2 Pe partea opusă sensului de circulaţie, poziţionaţi şi ţineţi
partea plată a senzorului de cadenţă pe interiorul braţului
pedalier.
3 Trageţi benzile în jurul braţului pedalier şi fixaţi-le în
agăţătorile
de pe senzor.
Funcţii descărcabile Connect IQ™
Puteţi adăuga caracteristici Connect IQ la dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori, utilizând aplicaţia Connect IQ
Mobile.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
®
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Instalarea senzorului de viteză
NOTĂ: dacă nu aveţi acest senzor, puteţi omite această
sarcină.
SUGESTIE: Garmin recomandă să ancoraţi bicicleta pe un
suport în timp ce instalaţi senzorul.
1 Poziţionaţi şi ţineţi senzorul de viteză pe partea superioară a
butucului roţii.
2 Trageţi cureaua în jurul butucului roţii şi fixaţi-o în
agăţătoarea
de pe senzor.
4 Învârtiţi braţul pedalier pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul şi benzile trebuie să nu ajungă în contact cu nicio
componentă a bicicletei şi nici cu încălţămintea dvs.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci
secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
5 Efectuaţi o tură de probă de 15 minute şi inspectaţi senzorul
şi benzile pentru a vă asigura că nu există semne de
deteriorare.
Despre senzorii de viteză şi de cadenţă
Datele despre cadenţă primite de la senzorul de cadenţă sunt
înregistrate întotdeauna. Dacă nu există senzori de viteză şi de
cadenţă asociaţi cu dispozitivul, sunt utilizate datele GPS pentru
a calcula viteza şi distanţa.
Cadenţa este ritmul de pedalare sau de „învârtire” măsurat în
funcţie de numărul de rotaţii ale braţului pedalier pe minut (rpm).
Montarea pe corp a monitorului cardiac
NOTĂ: dacă nu aveţi un monitor cardiac, puteţi omite această
sarcină.
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Acesta trebuie să fie suficient de bine fixat pentru a
rămâne la poziţie în timpul activităţilor.
1 Prindeţi modulul monitorului cardiac pe curea.
Este posibil ca senzorul să fie înclinat, când este instalat pe
un butuc asimetric. Acest lucru nu afectează funcţionarea.
3 Învârtiţi roata pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul trebuie să nu ajungă în contact cu alte componente
ale bicicletei.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci
secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
Instalarea senzorului de cadenţă
NOTĂ: dacă nu aveţi acest senzor, puteţi omite această
sarcină.
Senzori wireless
Siglele Garmin de pe modul şi de pe curea trebuie să fie cu
partea corectă în sus.
2 Umeziţi electrozii şi plasturii de contact de pe partea din
spate a curelei, pentru a crea o conexiune puternică între
piept şi transmiţător.
3 Înfăşuraţi cureaua în jurul pieptului şi conectaţi cârligul curelei
la bucla .
NOTĂ: eticheta de întreţinere nu trebuie să se plieze.
7
Siglele Garmin trebuie să fie cu partea corectă în sus.
4 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft) de monitorul cardiac.
După ce vă montaţi monitorul cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
SUGESTIE: dacă datele privind pulsul sunt neregulate sau nu
apar, consultaţi sfaturile de depanare (Sfaturi pentru situaţia în
care datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate,
pagina 8).
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică
frecvenţa cardiacă sunt neregulate
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Aplicaţi din nou apă pe electrozi şi pe plasturii de contact
(dacă este cazul).
• Strângeţi cureaua pe piept.
• Faceţi o încălzire de 5-10 minute.
• Urmaţi instrucţiunile de întreţinere (Întreţinerea monitorului
cardiac, pagina 12).
• Purtaţi o cămaşă de bumbac sau umeziţi bine ambele feţe
ale curelei.
Materialele sintetice care se freacă de monitorul cardiac sau
îl ating pot crea electricitate statică de natură să afecteze
semnalele de puls.
• Îndepărtaţi-vă de sursele care pot afecta monitorul cardiac.
Printre sursele de interferenţe se numără câmpuri
electromagnetice puternice, unii senzori wireless de 2,4 GHz,
linii electrice de înaltă tensiune, motoare electrice, cuptoare,
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir la 2,4 GHz şi puncte
de acces LAN wireless.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 14) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Vizualizarea timpului de recuperare
Înainte de a putea utiliza funcţia timp de recuperare, trebuie să
purtaţi monitorul cardiac să îl asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor wireless, pagina 9). Dacă dispozitivul dvs. livrat
îpreună pachet cu un monitor cardiac, dispozitivul şi senzorul
sunt deja asociate. Pentru o estimare de cea mai mare
acurateţe, finalizaţi configurarea profilului de utilizator şi setaţi
pulsul maxim (Setarea profilului de utilizator, pagina 5).
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi My Stats > Recovery Advisor.
3 Începeţi o tură cu bicicleta.
4 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile,
iar durata minimă este de 6 ore.
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Estimarea volumelor VO2
max. este oferită şi susţinută de Firstbeat. Puteţi utiliza
dispozitivul Garmin asociat cu un monitor de frecvenţă cardiacă
şi un contor de putere compatibile pentru a afişa estimarea
volumului dvs. VO2 max. pentru ciclism.
Afişarea volumului VO2 max. estimat
Înainte de a putea vizualiza estimarea volumului VO2 max.,
trebuie să vă puneţi monitorul de frecvenţă cardiacă, să instalaţi
contorul de putere şi să le asociaţi cu dispozitivul (Asocierea
senzorilor wireless, pagina 9). Dacă dispozitivul dvs. livrat
îpreună pachet cu un monitor cardiac, dispozitivul şi senzorul
sunt deja asociate. Pentru o estimare de cea mai mare
acurateţe, finalizaţi configurarea profilului de utilizator şi setaţi
pulsul maxim (Setarea profilului de utilizator, pagina 5).
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă.
Dispozitivul are nevoie de câteva ture pentru a memora
performanţele dvs. de ciclism.
1 Rulaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20 de
minute în aer liber.
2 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
3 Ţineţi apăsat .
4 Selectaţi My Stats > VO2 Max.
Estimarea volumului VO2 max. este afişată sub forma unui
număr şi ca poziţie pe indicator.
Consultantul pentru recuperare
Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu un monitor cardiac pentru a
afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Durata recuperării: durata recuperării este afişată imediat după
o activitate. Timpul este contorizat prin numărătoare inversă
până în momentul optim pentru a încerca un alt exerciţiu
solicitant.
8
Datele despre volumul VO2 max. şi analiza acestuia sunt
furnizate cu permisiunea The Cooper Institute . Pentru mai
multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările standard ale
volumului maxim de O2, pagina 14) şi accesaţi
www.CooperInstitute.org.
®
Senzori wireless
Sfaturi pentru estimarea volumelor VO2 max. în activităţile
de ciclism
Succesul şi acurateţea calculării volumelor VO2 max. se
îmbunătăţesc când rulaţi depunând un efort susţinut şi moderat,
iar frecvenţa cardiacă şi puterea nu variază puternic.
• Înaintea turei, verificaţi ca dispozitivul, monitorul de frecvenţă
cardiacă şi contorul de putere să funcţioneze corect, să fie
asociate şi să aibă baterii cu durată de viaţă suficientă.
• Pe durata turei de 20 de minute, menţineţi-vă frecvenţa
cardiacă la peste 70% din frecvenţa cardiacă maximă.
• Pe durata turei de 20 de minute, menţineţi un nivel oarecum
constant al puterii produse.
• Evitaţi terenurile în pantă.
• Evitaţi să mergeţi în grup, deoarece se stă mult „în plasă”.
Asocierea senzorilor wireless
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea reprezintă conectarea senzorilor wireless ANT+ sau
Bluetooth. De exemplu, conectarea unui monitor de frecvenţă
cardiacă la dispozitivul dvs. Garmin
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de senzorii altor
ciclişti în timpul asocierii.
2 Ţineţi apăsat .
3 Selectaţi Sensors > Add Sensor.
Este afişată o listă cu senzorii disponibili.
4 Selectaţi unul sau mai mulţi senzori de asociat cu
dispozitivul.
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
este Connected. Puteţi particulariza un câmp de date să afişeze
datele de la senzor.
Antrenamentul cu un contor de putere
• Accesaţi www.garmin.com/intosports pentru a consulta o listă
cu senzorii ANT+ care sunt compatibili cu dispozitivul (de
exemplu Vector™).
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
contorului de putere.
Calibrarea contorului de putere
Înainte de a putea calibra contorul de putere, trebuie să îl
instalaţi, să îl asociaţi cu dispozitivul şi să începeţi să înregistraţi
date cu acesta în mod activ.
Pentru instrucţiuni de calibrare specifice contorului dvs. de
putere, a se vedea instrucţiunile producătorului.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Sensors.
3 Selectaţi contorul de putere.
4 Selectaţi Options > Calibrate.
5 Menţineţi contorul de putere activ pedalând până când este
afişat mesajul.
6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Puterea pe baza pedalelor
Vector măsoară puterea bazată pe pedale.
Vector măsoară forţa pe care o aplicaţi, de câteva sute de ori pe
secundă. Vector măsoară, de asemenea, cadenţa sau viteza
unghiulară de pedalare. Măsurând forţa, direcţia forţei, rotaţia
braţului pedalier şi timpul, Vector poate determina puterea
(waţi).
Istoric
Conștientizare situațională
Dispozitivul dvs. Edge poate fi utilizat cu farurile inteligente ale
bicicletei și radarul retrovizor Varia™ pentru a îmbunătăți
conștientizarea situațională. Consultați manualul de utilizare al
dispozitivului dvs. Varia pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul Edge înainte de
a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea software-ului utilizând
Garmin Express, pagina 13).
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, viteza, date privind
turele, elevaţia şi informaţii de la senzorul opţional ANT+.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Când memoria dispozitivului este plină, este afişat un mesaj.
Dispozitivul nu şterge şi nu suprascrie automat istoricul.
Încărcaţi cu regularitate istoricul în Garmin Connect pentru a ţine
evidenţa datelor tuturor turelor.
Vizualizarea detaliilor cursei
1
2
3
4
Ţineţi apăsat .
Selectaţi History > Rides.
Selectaţi o tură.
Selectaţi o opţiune.
Ştergerea unei ture
1
2
3
4
Ţineţi apăsat .
Selectaţi History > Rides.
Selectaţi o cursă pentru ştergere.
Selectaţi Delete > Yes.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Dispozitivul apare ca unitate amovibilă în Computerul meu pe
computerele Windows şi ca volum instalat pe computerele
Mac.
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate
amovibilă sau ca dispozitiv portabil. Pe computerele Mac,
dispozitivul apare ca un volum montat.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
2 Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
3 Selectaţi un fişier.
4 Selectaţi Editare > Copiere.
9
5 Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului.
6 Navigaţi la un folder.
7 Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria
dispozitivului.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple , trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Vizualizarea totalurilor de date
Puteţi vizualiza datele acumulate pe care le-aţi salvat pe
dispozitiv, inclusiv numărul de ture, timpul, distanţa şi caloriile.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi History > Totals.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Setări de sistem
Menţineţi apăsat pe şi selectați System.
Language: setează limba afişată pe dispozitiv (Schimbarea
limbii dispozitivului, pagina 10).
Backlight Timeout: setează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Sounds: activează sau nu semnalele sonore pentru taste şi
mesaje de alertă (Activarea şi dezactivarea tonurilor
dispozitivului, pagina 10).
Units: stabileşte unităţile de măsură utilizate pentru dispozitiv.
Time: defineşte setările de timp.
Position Format: permite setarea formatului pentru vizualizarea
detaliilor privind coordonatele geografice.
Auto Power Off: vă permite să setaţi oprirea automată a
dispozitivului după 10 minute de inactivitate.
Reset: vă permite să resetaţi setările sistemului sau ştergerea
tuturor datelor utilizatorului (Restabilirea tuturor setărilor
implicite, pagina 12).
About: afişează versiunea software şi ID-ul unităţii şi vă permite
să verificaţi actualizările software (Vizualizarea informaţiilor
10
de reglementare şi conformitate aferente etichetei
electronice, pagina 11).
Schimbarea limbii dispozitivului
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi System > Language.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi System > Units.
Activarea şi dezactivarea tonurilor dispozitivului
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi System > Sounds.
Utilizarea funcţiei de oprire automată
Această funcţie opreşte automat dispozitivul după 10 minute de
inactivitate.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi System > Auto Power Off.
Setări ale cursei
Menţineţi apăsat
şi selectaţi Ride Settings.
Data Pages: vă permite să personalizaţi ecrane de date şi să
adăugaţi ecrane de date noi pentru cursa dvs. (Schimbarea
câmpurilor de date, pagina 4).
Alerts: defineşte alertele de antrenament pentru cursa dvs.
(Alerte, pagina 10).
Laps: setează opţiunile pentru funcţia Auto Lap (Marcare ture,
pagina 4).
Auto Pause: setează dispozitivul să oprească înregistrarea
datelor la oprirea mişcării (Utilizarea Auto Pause , pagina 4).
Auto Scroll: vă permite să parcurgeţi automat toate ecranele de
date în timp ce cronometrul funcţionează (Utilizarea derulării
automate, pagina 4).
Segment Alerts: activează indicaţiile prin care sunteţi avertizat
de apropierea segmentelor (Segmente, pagina 3).
Nav. Prompts: activează sau dezactivează indicaţiile de
navigare viraj cu viraj şi avertismentele de abatere de la
traseu.
GPS: vă permite să dezactivaţi funcţia GPS (Antrenare în
interior, pagina 4) sau pentru a schimba setarea pentru
sateliţi (Modificarea setării satelitului, pagina 10).
®
Modificarea setării satelitului
Pentru creşterea performanţelor în medii dificile şi pentru
localizarea mai rapidă a poziţiei GPS, puteţi activa GPS +
GLONASS sau GPS + GALILEO. Utilizarea GPS şi a unui alt
satelit reduce durata de viaţă a bateriei mai rapid decât dacă sar utiliza numai sistemul GPS.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > GPS.
3 Selectaţi o opţiune.
Alerte
Puteţi utiliza alerte pentru a vă antrena stabilind anumite
intervale de timp, distanţă, calorii şi puls.
Setarea unei alerte repetitive
O alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când dispozitivul
înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze la fiecare 30
de minute.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Ride Settings > Alerts.
3 Selectaţi un tip de alertă.
Personalizarea dispozitivului dvs.
4 Activaţi alerta.
5 Introduceţi o valoare.
6 Selectaţi .
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor dacă
tonurile sonore sunt activate (Activarea şi dezactivarea tonurilor
dispozitivului, pagina 10).
Specificaţiile monitorului cardiac
Tip baterie
Setări telefon
Rezistenţă la apă
3 ATM*
NOTĂ: acest produs nu transmite date
privind pulsul în timp ce înotaţi.
Interval de temperatură
de funcţionare
De la -5° la 50°C (de la 23° la 122°F)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless
ANT+ 2,4 GHz
Menţineţi apăsat
și selectați Phone.
Get Assistance: vă permite să trimiteţi un mesaj text automat
cu numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. de
urgenţă Garmin Connect (Solicitarea de asistenţă, pagina 6).
Status: activează tehnologia wireless Bluetooth.
NOTĂ: alte setări Bluetooth apar numai atunci când
tehnologia wireless Bluetooth este activată.
Notifications: permite activarea notificărilor telefonice de la
smartphone-ul dvs. compatibil.
Pair Phone: conectează dispozitivul dvs. cu un smartphone
compatibil Bluetooth. Această setare vă permite să utilizaţi
funcţii conectate prin Bluetooth, inclusiv LiveTrack şi încărcări
de activităţi în Garmin Connect.
Configurarea modului de afişare extins
Vă puteţi utiliza dispozitivul dvs. Edge 130 sub forma unui afişaj
extins pentru a vizualiza ecrane de date de pe un ecran
multisport compatibil Garmin. De exemplu, puteţi asocia un
dispozitiv Forerunner compatibil pentru a afişa ecranele de date
pe dispozitivul dvs. Edge pe durata unui triatlon.
1 De pe dispozitivul dvs. Edge , ţineţi apăsat .
2 Selectaţi Extended Display > Connect New Watch.
3 De pe ceasul dvs. Garmin compatibil, selectaţi Settings >
Sensors & Accessories > Add New > Extended Display.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul dispozitivului dvs. Edge şi
al ceasului Garmin pentru a finaliza procesul de asociere.
Ecranele de date din ceasul dvs. asociat apar în dispozitivul
Edge atunci când dispozitivele sunt asociate.
NOTĂ: funcţiile normale ale dispozitivului Edge sunt
dezactivate atunci când utilizaţi modul Afişaj extins.
După asocierea ceasului dvs. Garmin compatibil cu dispozitivul
dvs. Edge, acestea se conectează automat la următoarea
utilizare a modului Afişaj extins.
Durata de viaţă a bateriei Până la 4,5 ani la 1 oră/zi
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 30 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Specificaţiile senzorului de viteză şi ale senzorului de
cadenţă
Tip baterie
CR2032 care poate fi înlocuită de către
utilizator, 3 volţi
Durata de viaţă a bateriei
Aproximativ 12 luni (1 oră pe zi)
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20 ºC la 60 ºC (de la -4 ºF la 140
ºF)
Frecvenţă radio/protocol
2,4 GHz ANT+ Protocol de comunicaţii
wireless
Clasificarea apei
1 ATM*
®
Părăsirea modului de afişare extins
1 Când dispozitivul se află în modul Afişaj extins, menţineţi
apăsat pe .
2 Selectaţi Exit Extended Display > Yes.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Edge Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
Durata de viaţă a bateriei
Până la 15 h
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 60 ºC (de la -4º la 140 ºF)
Interval de temperatură de De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
încărcare
Frecvenţe/protocoale
wireless:
ANT+ 2,4 GHz @ 1 dBm nominal
Bluetooth 2,4 GHz @ 1 dBm nominal
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
Informaţii dispozitiv
CR2032 care poate fi înlocuită de către
utilizator, 3 volţi
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 10 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Vizualizarea informaţiilor de reglementare şi
conformitate aferente etichetei electronice
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
1 Ţineţi apăsat .
2 Selectaţi System > About.
3 Selectaţi .
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
11
Întreţinerea monitorului cardiac
ATENŢIONARE
Acumularea de transpiraţie şi de sare pe curea poate diminua
capacitatea monitorului de frecvenţă cardiacă de a raporta date
exacte.
• Clătiţi monitorul de frecvenţă cardiacă după fiecare utilizare.
• Spălaţi manual monitorul de frecvenţă cardiacă după fiecare
a şaptea utilizare, folosind o cantitate mică de detergent
blând, de exemplu de detergent lichid pentru spălat vasele.
NOTĂ: dacă folosiţi prea mult detergent puteţi deteriora
monitorul de frecvenţă cardiacă.
• Nu puneţi monitorul de frecvenţă cardiacă în maşina de
spălat sau în uscător.
• Când uscaţi monitorul de frecvenţă cardiacă, poziţionaţi-l
suspendat sau aşezat pe o suprafaţă orizontală.
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac
1 Utilizaţi o şurubelniţă Phillips mică pentru a demonta cele
patru şuruburi de pe partea din spate a modulului.
2 Demontaţi capacul şi bateria.
4 Aşteptaţi 30 de secunde.
5 Introduceţi bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
6 Rotiţi capacul în sensul acelor de ceas până când marcatorul
arată poziţia blocat.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în roşu şi verde câteva
secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde
intermitent în culoarea verde şi apoi se opreşte, dispozitivul
este activ şi pregătit să trimită date.
Depanare
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
sau setările dvs.
timp de 15 secunde.
1 Menţineţi apăsat
Dispozitivul se va opri.
timp de o secundă pentru a porni
2 Ţineţi apăsată tasta
dispozitivul.
Restabilirea tuturor setărilor implicite
3 Aşteptaţi 30 de secunde.
4 Introduceţi bateria nouă cu polul pozitiv orientat în sus.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
5 Montaţi la loc capacul posterior şi cele patru şuruburi.
NOTĂ: nu strângeţi excesiv.
După înlocuirea bateriei monitorului cardiac, este necesară
reasocierea acestuia cu dispozitivul.
Înlocuirea bateriei senzorului de viteză sau a
senzorului de cadenţă
LED-ul se aprinde intermitent în roşu pentru a indica un nivel
scăzut al bateriei după două rotiri.
1 Identificaţi capacul bateriei circulare , situat pe partea din
spate a senzorului.
Puteţi restabili toate setările dispozitivului la valorile implicite din
fabrică.
1 Menţineţi apăsat pentru a deschide meniul principal.
2 Selectaţi System > Reset.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a reseta numai setările privind dispozitivul şi cursa,
selectaţi Reset Settings.
NOTĂ: aceasta nu şterge istoricul activităţii dvs., precum
cursele, exerciţiile şi traseele.
• Pentru resetarea setărilor dispozitivului şi ale cursei şi
pentru a şterge toate datele şi istoricul de utilizator,
selectaţi Delete All.
NOTĂ: aceasta va şterge toate informaţiile introduse de
utilizator şi istoricul activităţii.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Reduceţi perioada de temporizare a iluminării de fundal
(Setări de sistem, pagina 10).
• Dezactivaţi tehnologia wireless Bluetooth (Setări telefon,
pagina 11).
• Selectaţi setarea GPS (Modificarea setării satelitului,
pagina 10).
• Eliminaţi senzorii wireless pe care nu-i mai utilizaţi.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
2 Rotiţi capacul în sens invers acelor de ceas până când
marcatorul arată poziţia deblocat şi capacul este desfăcut
suficient încât să poată fi scos.
3 Îndepărtaţi capacul şi bateria .
SUGESTIE: puteţi utiliza o bucată de bandă
sau un
magnet pentru a scoate bateria din capac.
12
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express™.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
Depanare
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Dispozitivul meu utilizează limba greşită
1
2
3
4
Ţineţi apăsat .
Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi-l.
Selectaţi primul element din listă.
Utilizaţi
şi
pentru a selecta limba dvs.
Garniturile O de schimb
Benzile de schimb (garniturile O) sunt disponibile pentru montaj.
NOTĂ: utilizaţi numai benzi de schimb din etilen-propilen-dienmonomer (EPDM). Accesaţi http://buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul dvs. Garmin.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia
Garmin Connect Mobile
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, trebuie să aveţi un cont
Garmin Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un
smartphone compatibil (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
Sincronizaţi dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect Mobile trimite automat actualizarea la dispozitivul
dvs.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin
Express
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, Garmin Express
îl trimite la dispozitivul dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timpul
procesului de actualizare.
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Anexă
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii opţionale pentru
afişarea datelor.
Average HR: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Avg. Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Avg. Lap Time: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Avg. Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Battery: energia rămasă a bateriei.
Battery Status: energia rămasă a bateriei unui accesoriu
luminos al bicicletei.
Beam Ang. Status: modul fasciculului de far.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Calories: numărul total de calorii arse.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distance to Dest.: distanţa rămasă până la destinaţia finală.
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Distance to Next: distanţa rămasă până la următorul punct de
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Elapsed Time: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
ETA at Dest.: ora estimată la care veţi ajunge la destinaţia
finală (ajustată conform orei locale din locul de destinaţie).
Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR %Max.: procentul din pulsul maxim.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap HR: pulsul mediu pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Location at Dest.: ultimul punct din cursă sau de pe traseu.
Location at Next: următorul punct din cursă sau de pe traseu.
Maximum Speed: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Odometer: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
13
Power - 3s Avg.: media puterii de mişcare produse timp de 3 de
secunde.
Power - Avg.: puterea medie produsă pentru activitatea
curentă.
Power - kJ: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea
produsă), în kilojouli.
Power - Lap: puterea medie produsă pentru tura curentă.
Power - Max.: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea
curentă.
Power Zone: intervalul curent de putere de ieşire (de la 1 la 7),
în funcţie de setările dvs. particularizate.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Time: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Time to Dest.: durata estimată rămasă până ajungeţi la
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Total Ascent: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă de
la ultima resetare.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
1
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
2
3
4
5
50–60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Beneficii
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
Dimensiunea roţii este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi utiliza, de asemenea,
unul dintre calculatoarele disponibile pe internet.
Dimensiune roată
L (mm)
12 × 1,75
935
14 × 1,5
1020
14 × 1,75
1055
14
Dimensiune roată
L (mm)
16 × 1,5
1185
16 × 1,75
1195
18 × 1,5
1340
18 × 1,75
1350
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1 (59)
1913
26 × 1 (65)
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
Anexă
Dimensiune roată
L (mm)
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700 × 28C
2136
700 × 30C
2170
700 × 32C
2155
700C tubular
2130
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
Anexă
15
Index
A
accesorii 7, 9, 13
activităţi, iniţiere 2
actualizări, software 10, 13
afişaj extins 11
alerte 10
antrenament 2
ecrane 4
planificări 3
antrenare în interior 4
aplicaţii 5
smartphone 1
asistenţă 6, 7
asociere
Senzori ANT+ 9
smartphone 1
Auto Lap 4
Auto Pause 4
vizualizare 9
înapoi la punctul de pornire 5
înlocuirea bateriei 12
V
L
widgeturi 2
limbă 10, 13
locaţii 5
categorii 5
căutare 5
găsire cu ajutorul hărţii 5
opţiuni hartă 5
salvare 5
ştergere 5
trimitere 6
N
navigare 5
înapoi la punctul de pornire 5
O
P
D
date
ecrane 4
partajare 11
stocare 6
transferare 6, 9
date utilizator, ştergere 10
depanare 8, 12, 13
derulare automată 4
detecţie incidente 6, 7
dimensiuni ale roţii 14
dispozitiv, întreţinere 11
distanţă, alerte 10
E
economisire energie 10
F
fişiere, transferare 9
frecvenţă cardiacă, monitor 8, 12
G
Garmin Connect 1, 3–6, 13
Garmin Express, actualizare software 13
garnituri O. Consultaţi benzi
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
semnal 2, 12
H
hărţi 5
I
iluminare de fundal 2
instalare 1, 7
istoric 2–4, 9, 10, 12
ştergere 9
trimitere la computer 6
16
Z
zone de, puls 14
montarea dispozitivului 1
B
C
W
M
baterie
încărcare 2
înlocuire 12
maximizare 10, 12
tip 2
benzi 13
cadenţă 7
calibrare, contor de putere 9
calorie, alerte 10
câmpuri de date 4, 7, 13
câmpuri de date personalizate 4
ciclism 9
computer, conectare 9
Connect IQ 7
contacte de urgență 6, 7
cronometru 1–3, 9
curăţarea dispozitivului 11, 12
cursuri 3
VO2 max. 8, 9, 14
opţiuni cursă 3
oră, alerte 10
partajarea datelor 11
pedale 9
personalizarea dispozitivului 4, 5
pictograme 1, 5
pornire 9
profil de utilizator 5
profiluri, utilizator 5
puls 1, 5
monitor 4, 7, 8, 12
zone 8
putere (forţă), metri 8, 9
R
recorduri personale 5
ştergere 5
recuperare 8
resetarea dispozitivului 12
S
salvare activităţi 2, 3
segmente 3
ştergere 3
semnale de la sateliţi 2, 10, 12
Senzori 4
Senzori ANT+ 4, 7, 9
asociere 9
contoare de putere 9
Senzori Bluetooth 7
senzori de bicicletă 9
senzori de viteză şi de cadenţă 1, 7, 12
setări 1, 10–12
dispozitiv 10
setări de sistem 10
smartphone 5, 7, 11
asociere 1
software, actualizare 13
specificaţii 11
stocare date 6, 9
ştergere, toate datele de utilizator 10
ştergere date 12
T
taste 1
tehnologie Bluetooth 1, 5, 11
tonuri 10
trasee 4
încărcare 4
ştergere 4
ture 1, 4
U
unităţi de măsură 10
USB 13
deconectare 10
Index
support.garmin.com
Februarie 2019
190-02321-4C_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising