Garmin | Edge® 130 | User manual | Garmin Edge® 130 Korisnički priručnik

Garmin Edge® 130 Korisnički priručnik
EDGE 130
®
Korisnički priručnik
© 2018 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez
izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani
trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim
državama. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.
Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03402
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Ikone statusa .......................................................................... 1
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 2
Primanje satelitskih signala ........................................................ 2
Pregledavanje widgeta ............................................................... 2
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ............................................ 2
Vježbanje......................................................................... 2
Odlazak na vožnju ...................................................................... 2
Praćenje spremljene vožnje ........................................................ 2
Segmenti ..................................................................................... 3
Strava™ segmenti ................................................................. 3
Praćenje segmenta s usluge Garmin Connect ...................... 3
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 3
Postavljanje automatskog podešavanja segmenta ................ 3
Pregledavanje pojedinosti o segmentu .................................. 3
Brisanje segmenta ................................................................. 3
Staze ........................................................................................... 3
Praćenje staze s usluge Garmin Connect ............................. 4
Savjeti za treniranje na stazama ............................................ 4
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 4
Brisanje staze ........................................................................ 4
Trening u zatvorenom ................................................................. 4
Označavanje dionica .................................................................. 4
Korištenje funkcije Auto Pause® ................................................ 4
Korištenje značajke automatskog pomicanja ............................. 4
Promjena podatkovnih polja ....................................................... 4
Dodavanje zaslona s podacima .................................................. 4
Brisanje zaslona s podacima ...................................................... 4
Moja statistika ................................................................. 4
Postavljanje korisničkog profila ................................................... 4
Osobni rekordi ............................................................................ 5
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 5
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 5
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 5
navigacija........................................................................ 5
Lokacije .......................................................................................5
Označavanje lokacije ............................................................. 5
Navigacija do spremljene lokacije .......................................... 5
Navigacija do početne točke .................................................. 5
Pregledavanje spremljenih lokacija ....................................... 5
Prikazivanje lokacije korisnika na karti ................................... 5
Prilagođavanje ikona karte ..................................................... 5
Premještanje lokacije ............................................................. 5
Brisanje spremljene lokacije .................................................. 5
Bluetooth – funkcije povezivosti.................................. 5
Garmin Connect .......................................................................... 6
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ................................. 6
Pomoć ......................................................................................... 6
Postavljanje funkcije pomoći .................................................. 6
Traženje pomoći .................................................................... 6
Poništavanje poruke za pomoć .............................................. 7
Connect IQ™ funkcije za preuzimanje ....................................... 7
Bežični senzori............................................................... 7
Postavljanje senzora brzine ........................................................ 7
Postavljanje senzora takta .......................................................... 7
O senzorima brzine i takta ..................................................... 7
Postavljanje monitora pulsa ........................................................ 7
Sadržaj
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 8
Ciljevi vježbanja ..................................................................... 8
Savjetnik za oporavak ............................................................ 8
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 8
Uparivanje bežičnih senzora ....................................................... 8
Treniranje s mjeračima snage .................................................... 9
Kalibracija mjerača snage ...................................................... 9
Mjerač snage na pedali .......................................................... 9
Svjesnost o situaciji .................................................................... 9
Povijest............................................................................ 9
Prikazivanje pojedinosti o vožnji ................................................. 9
Brisanje vožnje ........................................................................... 9
Upravljanje podacima ................................................................. 9
Priključivanje uređaja na računalo ......................................... 9
Prijenos datoteka na vaš uređaj ............................................ 9
Brisanje datoteka ................................................................... 9
Iskopčavanje USB kabela ...................................................... 9
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 10
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 10
Postavke sustava ...................................................................... 10
Promjena jezika uređaja ...................................................... 10
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 10
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja ........................... 10
Upotreba funkcije automatskog isključivanja ....................... 10
Postavke vožnje ........................................................................ 10
Promjena postavki satelita ................................................... 10
Upozorenja ........................................................................... 10
Postavke telefona ..................................................................... 10
Postavljanje načina rada s proširenim zaslonom ..................... 11
Izlazak iz načina rada na proširenom zaslonu .......................... 11
Informacije o uređaju................................................... 11
Specifikacije .............................................................................. 11
Edge – specifikacije ............................................................. 11
Specifikacije monitora pulsa ................................................ 11
Specifikacije senzora brzine i takta ...................................... 11
Pregled pravnih informacija i informacija o usklađenosti s
propisima na e-oznaci ............................................................... 11
Postupanje s uređajem ............................................................. 11
Čišćenje uređaja .................................................................. 11
Održavanje monitora pulsa .................................................. 11
Zamjenjive baterije .................................................................... 11
Zamjena baterije monitora pulsa .......................................... 12
Zamjena baterije senzora brzine ili takta ............................. 12
Rješavanje problema ................................................... 12
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 12
Vraćanje svih zadanih postavki ................................................ 12
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 12
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 12
Za moj je uređaj postavljen pogrešan jezik .............................. 12
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 12
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 13
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 13
Dodatne informacije .................................................................. 13
Dodatak ......................................................................... 13
Podatkovna polja ...................................................................... 13
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 13
Izračuni zona pulsa ................................................................... 14
Veličina i opseg kotača ............................................................. 14
Indeks............................................................................ 15
i
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Tipke
3 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Postavite gumeni disk na stražnju stranu nosača za bicikl.
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
Odaberite za vraćanje uređaja iz stanja mirovanja.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone, opcije i
postavke.
Na početnom zaslonu zadržite pritisak za prikaz izbornika
uređaja.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone, opcije i
postavke.
Na početnom zaslonu odaberite za prikaz widgeta.
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Odaberite za označavanje nove dionice.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake .
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl
.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Ikone statusa
Postojana ikona označava da je signal pronađen ili da je senzor
povezan.
GPS status
Bluetooth status
®
Status pulsa
Status senzora snage
LiveTrack status
Status senzora za brzinu i takt
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Edge uređaju,
uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije Garmin
Connect™ Mobile umjesto putem Bluetooth postavki na
pametnom telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
kako biste uključili uređaj.
2 Držite
Prilikom prvog uključivanja uređaja odaberite jezik uređaja.
Na sljedećem zaslonu postavit će vam se upit za uparivanje s
pametnim telefonom.
SAVJET: Za ručno otvaranje načina rada za uparivanje
držite
i odaberite Telefon > Status > Upariv. telefona.
Uvod
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
Podignite
Edge s nosača.
2
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Edge – specifikacije,
stranica 11).
1
1 Izvucite zaštitni poklopac
iz USB priključka
.
• U aktivnom widgetu odaberite
opcije za taj widget.
kako biste vidjeli dodatne
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja pritisnite bilo koju
tipku.
• Za podešavanje isteka vremena držite , odaberite Sustav
> Isključivanje pozadinskog osvjetljenja i odaberite opciju.
Vježbanje
Odlazak na vožnju
Ako je vaš uređaj isporučen s ANT+ senzorom, već su upareni i
mogu se aktivirati za vrijeme početnog postavljanja.
kako biste uključili uređaj.
1 Držite
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
neprekidno svijetli ako je uređaj pripravan.
3 Na početnom zaslonu odaberite .
4 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
®
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Primanje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
SAVJET: Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Pregledavanje widgeta
Uređaj se isporučuje s nekoliko prethodno instaliranih widgeta.
Uparite uređaj i pametni telefon kako biste iskoristili maksimalni
potencijal Edge uređaja.
• Na početnom zaslonu odaberite
ili .
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
aktivnosti pokrenut.
5 Za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti odaberite .
6 Odaberite opciju:
• Odaberite Nastavi kako biste nastavili vožnju.
• Odaberite Spremi vožnju kako biste zaustavili i spremili
vožnju.
SAVJET: Možete odabrati vrstu vožnje. Točni podaci o
vrsti vožnje važni su za stvaranje staza prilagođenih
biciklima na vašem Garmin Connect računu.
• Odaberite Odbaci vožnju kako biste zaustavili vožnju i
izbrisali je s uređaja.
• Odaberite Natrag na početak kako biste se vratili natrag
na početnu lokaciju.
• Odaberite Označi lokaciju kako biste označili i spremili
lokaciju.
Praćenje spremljene vožnje
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Vožnja, preth.akt..
3 Odaberite vožnju.
Uređaj se kreće kroz neprekidni slijed widgeta.
2
SAVJET: Možete odabrati
za pregled detaljnijih
informacija o vožnji, kao što su sažetak, lokacija na karti,
pojedinosti dionice ili za brisanje te vožnje.
4 Odaberite Vožnja.
5 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Vježbanje
Segmenti
Praćenje segmenta: Segmente s računa usluge Garmin
Connect možete poslati na svoj uređaj. Segment možete
pratiti nakon što ga spremite na svoj uređaj.
NAPOMENA: Kada preuzmete stazu s Garmin Connect
računa, svi segmenti te staze preuzimaju se automatski.
Utrkivanje protiv segmenta: Možete se utrkivati protiv
segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj osobni rekord ili
rezultate drugih biciklista koji su odvezli segment.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Edge 130 uređaj.
Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim
prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili
isti segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Praćenje segmenta s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti segment s usluge Garmin Connect i pratiti
ga, morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 6).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
NAPOMENA: Ako koristite Strava segmente, vaši se omiljeni
segmenti automatski prenose na uređaj kada je povezan s
aplikacijom Garmin Connect Mobile ili računalom.
2 Idite na connect.garmin.com.
3 Izradite novi segment ili odaberite postojeći.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti i
krenite na vožnju.
Kada vas put nanese na omogućeni segment, možete se
utrkivati protiv njega.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, druge vozače, kontakte na Garmin Connect računu ili
druge članove biciklističke zajednice. Možete prenijeti podatke o
aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj
položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti i
krenite na vožnju.
Kada vas put nanese na omogućeni segment, možete se
utrkivati protiv njega.
2 Započnite utrku protiv segmenta.
Automatski će se prikazati zaslon s podacima o segmentu.
3 Ako je to potrebno, držite
i odaberite Glavni izbornik >
Navigacija > Segmenti da biste promijenili cilj tijekom utrke.
Možete se utrkivati protiv vođe segmenta, drugih vozača (ako
je moguće) ili s ciljem obaranja svog prošlog rezultata. Cilj se
automatski prilagođava na temelju vaših trenutnih
performansi.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Postavljanje automatskog podešavanja segmenta
Uređaj možete postaviti tako da automatski podesi ciljno vrijeme
utrke za segment na temelju vaših performansi tijekom
segmenta.
NAPOMENA: To je postavljanje omogućeno za sve segmente
prema zadanim postavkama.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Segmenti > Aut.odr.napora.
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Segmenti.
3 Odaberite segment.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Vrijeme utrke za prikaz vremena vožnje vođe
segmenta.
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Nadm. vis. za prikaz grafikona nadmorske
visine segmenta.
Brisanje segmenta
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Segmenti.
3 Odaberite segment.
4 Odaberite Izbriši > Da.
Staze
Praćenje prethodno zabilježene aktivnosti: Ako se radi o
dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice,
možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu
kretati biciklisti.
Rušenje rekorda za prethodno zabilježenu aktivnost: Možete
pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner
možete se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30
minuta.
Praćenje postojeće vožnje putem usluge Garmin Connect:
Stazu iz usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete je pratiti ili
rušiti rekorde za tu stazu.
®
Vježbanje
3
Praćenje staze s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 6).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
3 Odaberite Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Na uređaju Edge držite .
6 Odaberite Navigacija > Staze.
7 Odaberite stazu.
8 Odaberite Vožnja.
Savjeti za treniranje na stazama
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate. Kada ste spremni za
početak, zaputite se prema stazi. Kada se nalazite na bilo
kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
NAPOMENA: Čim odaberete , vaš Virtual Partner
započinje sa stazom i ne čeka da dovršite zagrijavanje.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, na uređaju će se prikazati poruka.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Staze.
3 Odaberite stazu.
4 Odaberite opciju:
•
•
•
•
Odaberite Vožnja da biste pokrenuli vožnju po stazi.
Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
Odaberite Nadm. vis. za prikaz nadmorske visine staze.
Brisanje staze
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Staze.
3 Odaberite stazu.
4 Odaberite Izbriši > Da.
Trening u zatvorenom
GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom ili želite
produljiti vijek trajanja baterije.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > GPS > Isključi.
Kada je GPS sustav isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate kompatibilni senzor ili
trenažer koji uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti.
Označavanje dionica
S pomoću funkcije Auto Lap možete automatski označiti dionicu
na određenoj udaljenosti, a dionice možete označiti i ručno. Ova
značajka pomaže prilikom usporedbe rezultata za različite
dijelove aktivnosti.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Dionice.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Auto Lap za uključivanje funkcije Auto Lap.
Uređaj automatski označava dionicu svakih 5 milja ili 5
kilometara, ovisno o postavkama sustava (Postavke
sustava, stranica 10).
• Odaberite tipku Tipka Dionica kako biste za vrijeme
trajanja aktivnosti pomoću funkcije
označili dionicu.
Korištenje funkcije Auto Pause
®
Funkciju Auto Pause možete koristiti za automatsko
zaustavljanje brojača vremena kada se zaustavite. Ta je funkcija
korisna ako tijekom aktivnosti nailazite na semafore ili druga
mjesta gdje trebate stati.
NAPOMENA: Vrijeme nakon zaustavljanja ne sprema se u
povijesne podatke.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Auto Pause.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Autom. pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz stranice s podacima o treniranju dok je uključen
mjerač vremena.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Autom. pomicanje.
3 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena podatkovnih polja
Možete promijeniti kombinacije podatkovnih polja za stranice
koje se prikazuju dok je pokrenut mjerač vremena (Podatkovna
polja, stranica 13).
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Stranice s podac..
3 Odaberite > Izgled.
4 Odaberite ili za promjenu izgleda.
5 Odaberite za omogućavanje izgleda.
6 Odaberite ili za uređivanje polja s podacima.
Dodavanje zaslona s podacima
Možete dodati dodatne zaslone s podacima koji se prikazuju dok
je pokrenut mjerač vremena.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Stranice s podac..
3 Odaberite > Dodaj novo.
4 Odaberite zaslon koji želite dodati.
Neki se zasloni mogu prilagoditi (Promjena podatkovnih
polja, stranica 4).
Brisanje zaslona s podacima
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Stranice s podac..
3 Odaberite da biste otvorili zaslon s podacima koji želite
izbrisati.
4 Odaberite
> Ukloni > Da.
®
4
Moja statistika
Uređaj Edge 130 može pratiti vašu osobnu statistiku i računati
vaše performanse. Za mjerenje performansi potreban je
kompatibilan senzor pulsa ili mjerač snage.
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati postavke spola, dobi, visine, težine i
maksimalnog pulsa. Uređaj koristi te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
Moja statistika
1 Držite .
2 Odaberite Moja statistika > Korisnički profil.
3 Odaberite opciju.
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje. Kada je uređaj uparen s
kompatibilnim mjeračem snage, prikazat će očitanje maksimalne
snage zabilježene tijekom razdoblja od 20 minuta.
Pregledavanje osobnih rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Moja statistika > Osobni rekordi.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Držite .
2 Odaberite Moja statistika > Osobni rekordi.
3 Odaberite rekord koji želite vratiti.
4 Odaberite Opcije > Koristi prethodno > Da.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Držite .
2 Odaberite Moja statistika > Osobni rekordi.
3 Odaberite osobni rekord.
4 Odaberite Opcije > Izbriši rekord > Da.
navigacija
Navigacijske postavke i funkcije također se primjenjuju na
navigaciju stazama (Staze, stranica 3) i segmentima (Segmenti,
stranica 3).
• Lokacije (Lokacije, stranica 5)
• Postavke karte (Prikazivanje lokacije korisnika na karti,
stranica 5)
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Označavanje lokacije
Ako želite označiti lokaciju, najprije morate locirati satelite.
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Idite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
2 Držite .
3 Odaberite Označi lokaciju.
Pojavljuje se poruka. Zadana ikona za svaku lokaciju je
zastavica (Prilagođavanje ikona karte, stranica 5).
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije morate locirati satelite.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Idi na.
5 Odaberite za početak vožnje.
Navigacija do početne točke
U bilo kojem trenutku vožnje možete se vratiti na početnu točku.
navigacija
1
2
3
4
5
Idite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
Odaberite
za pauziranje vožnje.
Odaberite Natrag na početak.
Odaberite Duž iste rute ili Pravocrtno.
Odaberite
da biste nastavili vožnju.
Uređaj navigira natrag do početne točke vožnje.
Pregledavanje spremljenih lokacija
Možete pregledati pojedinosti o spremljenim lokacijama, kao što
su elevacija i koordinate na karti.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
3 Odaberite spremljenu lokaciju.
4 Odaberite Pojedinosti.
Prikazivanje lokacije korisnika na karti
1 Držite .
2 Odaberite Karta > Lokacije korisnika.
3 Odaberite Prikaži.
Prilagođavanje ikona karte
Možete prilagoditi ikone na karti da biste odredili različite vrste
spremljenih lokacija. Primjerice, lokaciju svog doma ili lokacije
gdje možete jesti ili piti.
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
3 Odaberite spremljenu lokaciju.
4 Odaberite Promijeni ikonu.
5 Odaberite opciju.
Premještanje lokacije
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
3 Odaberite spremljenu lokaciju.
4 Odaberite Pomakni ovdje > Da.
Lokacija se mijenja na vaš trenutačni položaj.
Brisanje spremljene lokacije
1 Držite .
2 Odaberite Navigacija > Sprem.lokacije.
3 Odaberite lokaciju.
4 Odaberite Izbriši > Da.
Bluetooth – funkcije povezivosti
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitness uređaj. Za neke je
značajke na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Preuzimanje staza i segmenata s usluge Garmin Connect:
Omogućuje traženje staza i segmenata na usluzi Garmin
Connect pomoću pametnog telefona i slanje tih staza na vaš
uređaj.
5
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Pomoć: Omogućuje slanje automatske tekstne poruke s vašim
imenom i GPS lokacijom vašim kontaktima u hitnim
slučajevima s pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto connect.garmin.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je senzor pulsa.
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac
iz USB priključka
.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
4 Posjetite adresu www.garminconnect.com/start.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Pomoć
OPREZ
Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na
primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin
Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati usluge u hitnim
slučajevima.
Kada se vaš Edge uređaj s omogućenim GPS-om poveže s
aplikacijom Garmin Connect Mobile, svojim kontaktima u hitnim
slučajevima možete poslati automatsku poruku sa svojim
imenom i GPS lokacijom.
Ako želite omogućiti funkciju pomoći na svom uređaju, najprije u
aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti kontakte u
hitnim slučajevima. Vaš pametni telefon uparen putem Bluetooth
veze mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na
području koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos
podataka. Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći
primati tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade
za slanje tekstualnih poruka).
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i pokazuje da će vaši
kontakti biti obaviješteni nakon odbrojavanja odabranog
vremenskog razdoblja. Ako vam pomoć nije potrebna, možete
otkazati poruku.
Postavljanje funkcije pomoći
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Uparite pametni telefon i uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
3 U postavkama aplikacije u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Kontakti u hitnim slučajevima i unesite svoje
podatke o biciklistu i kontakte u hitnim slučajevima.
Odabrani kontakti primit će poruku koja ih obavještava da ste
ih odabrali kao kontakte za pomoć u hitnim slučajevima.
4 Omogućite GPS na Edge uređaju (Promjena postavki
satelita, stranica 10).
Traženje pomoći
Prije nego što možete zatražiti pomoć, morate omogućiti GPS
na svojem Edge uređaju i otvoriti aplikaciju Garmin Connect
Mobile.
pet sekundi da biste pokrenuli funkciju pomoći.
1 Držite
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poslati poruku kada
završi odbrojavanje.
6
Bluetooth – funkcije povezivosti
SAVJET: Možete odabrati
prije završetka odbrojavanja
da biste poništili poruku.
2 Po potrebi odaberite da biste odmah poslali poruku.
3 Povucite vezice
senzoru.
oko pedale i pričvrstite ih na kukice
na
Poništavanje poruke za pomoć
Možete poništiti slanje poruke za pomoć na Edge uređaju ili
uparenom pametnom telefonu prije slanja kontaktima u hitnim
slučajevima.
Odaberite Odustani > Da prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Connect IQ™ funkcije za preuzimanje
Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne
putem usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću
aplikacije Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
®
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Više informacija o kompatibilnosti i kupnji dodatnih
senzora potražite na web-mjestu http://buy.garmin.com.
Postavljanje senzora brzine
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.
2 Povucite traku oko glavčine kotača i pričvrstite je na
kukicu
na senzoru.
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
biste provjerili jesu li neoštećeni.
O senzorima brzine i takta
Podaci o taktu sa senzora takta uvijek se spremaju. Ako senzori
brzine i takta nisu upareni s uređajem, za izračun brzine i
udaljenosti koriste se GPS podaci.
Takt je vaša brzina okretanja pedala ili “vrtnje” koja se mjeri
brojem okretaja pedala u minuti (o/min).
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Postavite modul monitora pulsa na traku.
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.
2 Navlažite elektrode i kontaktne umetke kako biste
stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj
glavčini. Ovo ne utječe na rad.
3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
3 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake
.
NAPOMENA: Nemojte savijati etiketu s uputama o
održavanju.
na omču
Postavljanje senzora takta
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu .
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
Bežični senzori
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.
7
4 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
SAVJET: Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, pogledajte
savjete za rješavanje problema (Savjeti za čudne podatke o
pulsu, stranica 8).
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 11).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 pruža i omogućuje
tvrtka Firstbeat. Za prikaz procijenjenih maksimalnih vrijednosti
VO2 za vožnju bicikla možete koristiti svoj Garmin uređaj uparen
s monitorom pulsa i mjeračem snage.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti senzor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 8).
Ako je vaš uređaj isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor
već su upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila i postavite maksimalni puls (Postavljanje
korisničkog profila, stranica 4).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
3 Držite .
4 Odaberite Moja statistika > Maksimalni VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 prikazuje se kao broj i
položaj na mjeraču.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 14) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Savjetnik za oporavak
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog
oporavka kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka prikazuje se odmah
nakon aktivnosti. Vrijeme se odbrojava do optimalnog
trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Kako biste mogli koristiti funkciju za vrijeme oporavka, prvo
morate staviti senzor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 8). Ako je vaš uređaj
isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor već su upareni.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila i postavite maksimalni puls (Postavljanje korisničkog
profila, stranica 4).
1 Držite .
2 Odaberite Moja statistika > Savj. za opor..
3 Krenite na vožnju.
4 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a
najkraće 6 sati.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
8
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 13) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam
Uspješnost i točnost izračuna maksimalne vrijednosti VO2
poboljšavaju se ako vozite ujednačenom i srednje zahtjevnom
rutom i ako su vrijednosti pulsa i snage ujednačene.
• Prije nego što počnete voziti provjerite rade li ispravno vaš
uređaj, monitor pulsa i mjerač snage, jesu li upareni i je li
razina napunjenosti baterije dovoljno visoka.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje puls održavajte na razini iznad
70 % vašeg maksimalnog pulsa.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje održavajte relativno konstantnu
razinu izlazne snage.
• Izbjegavajte brdoviti teren.
• Izbjegavajte vožnju u skupini u kojoj se dugo može voziti u
zavjetrini.
Uparivanje bežičnih senzora
Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ ili Bluetooth bežičnih senzora.
Primjerice, povezivanje senzora pulsa s vašim Garmin
uređajem.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
Bežični senzori
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od senzora ostalih vozača.
2 Držite .
3 Odaberite Senzori > Dodaj senzor.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora mijenja
se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi tako da
prikazuje podatke senzora.
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
Kalibracija mjerača snage
Mjerač snage prije kalibracije morate instalirati, upariti sa svojim
uređajem i mora aktivno snimati podatke.
Upute za kalibraciju koje se posebno odnose na vaš mjerač
snage potražite u uputama proizvođača.
1 Držite .
2 Odaberite Senzori.
3 Odaberite svoj mjerač snage.
4 Odaberite Opcije > Kalibriraj.
5 Mjerač snage održavajte u aktivnom stanju okretanjem
pedala dok se ne prikaže poruka.
6 Slijedite upute na zaslonu.
Brisanje vožnje
1
2
3
4
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia™ pametnim svjetlima
za bicikl i stražnjim radarom radi povećanja svjesnosti o situaciji.
Dodatne informacije o uređaju Varia potražite u korisničkom
priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Express, stranica 13).
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Prikazivanje pojedinosti o vožnji
1
2
3
4
Držite .
Odaberite Povijest > Vožnje.
Odaberite vožnju.
Odaberite opciju.
Povijest
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Mjerač snage na pedali
Vector mjeri snagu na pedali.
Vector nekoliko stotina puta u sekundi mjeri snagu koju ste
primijenili na pedalu. Vector mjeri i vašu kadencu, tj. brzinu
kojom okrećete pedale. Mjerenjem snage, smjera snage,
okretanja pedale i vremena Vector može odrediti snagu u
vatima.
Držite .
Odaberite Povijest > Vožnje.
Odaberite vožnju koju želite izbrisati.
Odaberite Izbriši > Da.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
9
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti prikupljene podatke koje ste spremili na uređaj,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
1 Držite .
2 Odaberite Povijest > Ukupno.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Postavke sustava
Držite , a zatim odaberite Sustav.
Jezik: Postavljanje jezika koji se prikazuje na uređaju (Promjena
jezika uređaja, stranica 10).
Isključivanje pozadinskog osvjetljenja: Prilagođavanje
trajanja prije isključivanja pozadinskog osvjetljenja.
Zvukovi: Uključivanje i isključivanje tonova za tipke i poruke
upozorenja (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 10).
Jedinice: Postavljanje mjernih jedinica koje se koriste na
uređaju.
Vrijeme: Prilagođavanje postavki vremena.
Format položaja: Omogućavanje postavljanja formata za
pregled pojedinosti geografskih koordinata položaja.
Automatsko isključivanje: Omogućuje vam postavljanje
uređaja na automatsko isključivanje nakon 10 minuta
neaktivnosti.
Pon.postavljanje: Omogućavanje vraćanja zadanih postavki
sustava ili brisanje svih korisničkih podataka (Vraćanje svih
zadanih postavki, stranica 12).
O uređaju: Prikaz verzije softvera i ID-a jedinice te
omogućavanje provjere nadogradnji softvera (Pregled
pravnih informacija i informacija o usklađenosti s propisima
na e-oznaci, stranica 11).
Promjena jezika uređaja
1 Držite .
2 Odaberite Sustav > Jezik.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu.
1 Držite .
2 Odaberite Sustav > Jedinice.
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja
1 Držite .
2 Odaberite Sustav > Zvukovi.
Upotreba funkcije automatskog isključivanja
Ova funkcija automatski isključuje uređaj nakon 10 minuta
neaktivnosti.
1 Držite .
2 Odaberite Sustav > Automatsko isključivanje.
Postavke vožnje
Držite
10
i odaberite Postavke vožnje.
Stranice s podac.: Omogućuje prilagođavanje zaslona s
podacima i dodavanje novih zaslona s podacima za vožnju
(Promjena podatkovnih polja, stranica 4).
Upozorenja: Postavlja upozorenja za trening za vožnju
(Upozorenja, stranica 10).
Dionice: Postavlja opcije za funkciju Auto Lap (Označavanje
dionica, stranica 4).
Auto Pause: Postavlja uređaj tako da prestane bilježiti podatke
kada se prestanete kretati (Korištenje funkcije Auto Pause ,
stranica 4).
Autom. pomicanje: Omogućuje automatsko kretanje kroz sve
zaslone s podacima dok je uključen mjerač vremena
(Korištenje značajke automatskog pomicanja, stranica 4).
Upoz.za segm.: Omogućavanje odzivnika koji vas upozoravaju
na nadolazeće segmente (Segmenti, stranica 3).
Navig.odzivnici: Omogućivanje ili onemogućivanje
navigacijskih uputa skretanje-po-skretanje i upozorenja za
skretanje sa staze.
GPS: Omogućuje vam da isključite GPS (Trening u zatvorenom,
stranica 4) ili promijenite postavke satelita (Promjena
postavki satelita, stranica 10).
®
Promjena postavki satelita
Radi boljih performansi u zahtjevnim okruženjima i bržeg
pronalaženja GPS položaja možete omogućiti GPS + GLONASS
ili GPS + GALILEO. Kada se istovremeno upotrebljavaju GPS i
još jedan satelit, baterija se brže troši nego kada se upotrebljava
samo GPS.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > GPS.
3 Odaberite opciju.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, kalorije i puls.
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Držite .
2 Odaberite Postavke vožnje > Upozorenja.
3 Odaberite vrstu upozorenja.
4 Uključite upozorenje.
5 Unesite vrijednost.
6 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 10).
Postavke telefona
Držite , a zatim odaberite Telefon.
Zatraži pomoć: Omogućuje slanje automatske tekstne poruke s
vašim imenom i GPS lokacijom vašim Garmin Connect
kontaktima u hitnim slučajevima (Traženje pomoći,
stranica 6).
Status: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Obavijesti: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o pozivima s
kompatibilnog pametnog telefona.
Upariv. telefona: Povezuje uređaj s kompatibilnim pametnim
telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka
Prilagođavanje vašeg uređaja
omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Postavljanje načina rada s proširenim
zaslonom
Specifikacije senzora brzine i takta
Vrsta baterije
Može je zamijeniti korisnik, model CR2032,
3 volta
Trajanje baterije
Približno 12 mjeseci (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
Možete se služiti svojim Edge 130 uređajem kao proširenim
zaslonom da biste pregledali zaslone s podacima s
kompatibilnog Garmin multisport sata. Primjerice, možete upariti
kompatibilni uređaj Forerunner uređaj za prikaz njegovih
zaslona s podacima na svojem Edge uređaju tijekom triatlona.
1 Na Edge uređaju držite .
2 Odaberite Prošireni zaslon > Poveži novi sat.
3 Na kompatibilnom Garmin satu odaberite Postavke >
Senzori i dodaci > Dodaj novo > Prošireni zaslon.
4 Slijedite upute na zaslonu Edge uređaja i Garmin sata da
biste dovršili postupak uparivanja.
Zasloni s podacima s uparenog sata pojavljuju se na Edge
uređaju kada su uređaji upareni.
NAPOMENA: Tijekom načina rada s proširenim zaslonom
onemogućene su uobičajene funkcije Edge uređaja.
Nakon uparivanja kompatibilnog Garmin sata s Edge uređajem,
oni će se automatski povezati sljedeći put kada aktivirate način
rada s proširenim zaslonom.
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Držite .
2 Odaberite Sustav > O uređaju.
3 Odaberite .
Izlazak iz načina rada na proširenom zaslonu
Postupanje s uređajem
®
1 Dok je uređaj u načinu rada s proširenim zaslonom, držite
2 Odaberite Izađi iz proširenog zaslona > Da.
.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Edge – specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 15 h
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za
punjenje
Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežične frekvencije/protokoli
ANT+ 2,4 GHz pri 1 dBm nominalno
Bluetooth 2,4 GHz pri 1 dBm nominalno
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Do 4,5 godine uz upotrebu 1 h dnevno
Vodootpornost
3 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 30 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Informacije o uređaju
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Pregled pravnih informacija i informacija o
usklađenosti s propisima na e-oznaci
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Monitor pulsa isperite nakon svakog korištenja.
• Monitor pulsa ručno operite s malo blagog deterdženta poput
deterdženta za pranje posuđa nakon svakih sedam
korištenja.
NAPOMENA: Previše deterdženta može oštetiti monitor
pulsa.
• Monitor pulsa nemojte prati u perilici posuđa ili sušiti u
sušilici.
• Kako bi se osušio, monitor pulsa objesite ili polegnite na
ravnu površinu.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
11
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pomoću malog odvijača tvrtke Phillips izvadite četiri vijka sa
stražnje strane modula.
2 Izvadite poklopac i bateriju.
3 Pričekajte 30 sekundi.
4 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
5 Stavite stražnji poklopac i četiri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Zamjena baterije senzora brzine ili takta
LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu
bateriju nakon dva okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije na poleđini senzora.
Vraćanje svih zadanih postavki
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
1 Držite za otvaranje glavnog izbornika.
2 Odaberite Sustav > Pon.postavljanje.
3 Odaberite opciju:
• Za ponovno postavljanje samo onih postavki koje se
odnose na uređaj i vožnju odaberite Pon.post.postavke.
NAPOMENA: Ovime se ne briše povijest podataka o
aktivnostima kao što su vožnje, vježbanja i staze.
• Za ponovno postavljanje postavki uređaja i vožnje i
brisanje svih korisničkih podataka i povijesti odaberite
Izbriši sve.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati sve unesene
informacije i povijest aktivnosti.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Skratite trajanje pozadinskog osvjetljenja (Postavke sustava,
stranica 10).
• Isključite bežičnu tehnologiju Bluetooth (Postavke telefona,
stranica 10).
• Odaberite postavku GPS (Promjena postavki satelita,
stranica 10).
• Uklonite bežične senzore koje više ne koristite.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom
položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju .
SAVJET: Bateriju iz poklopca možete izvaditi pomoću
ljepljive trake
ili magneta.
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express™.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Za moj je uređaj postavljen pogrešan jezik
1 Držite .
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim je
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
15 sekundi.
1 Držite
Uređaj će se isključiti.
jednu sekundu kako biste uključili uređaj.
2 Držite
12
odaberite.
3 Odaberite prvu stavku na popisu.
4 Upotrijebite i za odabir jezika.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Connect Mobile
Ako želite nadograditi softver uređaja pomoću aplikacije Garmin
Connect Mobile, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
Mobile nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
Rješavanje problema
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna dodatna oprema za prikaz
podataka.
% maks.p.: Postotak maksimalnog pulsa.
Brojač km: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve putove.
Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate podatke za
put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dion.: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dol. na sljed.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do konačnog
odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na odredištu).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Izl. sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Lokac.na odred.: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokac.na slj.: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Maks. brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksim. snaga: Najviša izlazna snaga za trenutnu aktivnost.
Nadm. vis.: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod razine
mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Pros.vrij.dionice: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Prosj.kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječan puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Prosječna brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls po d: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Snaga - dionica: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga - kJ: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u
kilodžulima.
Snaga – pros./3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi za
izlaznu snagu.
Snaga - prosjek: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Udalj.do odred.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj.do sljedeć.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
Vrij. do odred.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme dionice: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
prilagođenih postavki.
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Dodatak
13
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
Izračuni zona pulsa
Veličina kotača
L (mm)
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1-3/8
2068
26 × 1-1/2
2100
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
650 × 35A
2090
Veličina kotača označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete koristiti i jedan od kalkulatora na
internetu.
650 × 38A
2125
650 × 38B
2105
700 × 18C
2070
Veličina kotača
L (mm)
700 × 19C
2080
12 × 1,75
935
700 × 20C
2086
14 × 1,5
1020
700 × 23C
2096
14 × 1,75
1055
700 × 25C
2105
16 × 1,5
1185
700 × 28C
2136
16 × 1,75
1195
700 × 30C
2170
18 × 1,5
1340
700 × 32C
2155
18 × 1,75
1350
700C cjevasti
2130
20 × 1,75
1515
700 × 35C
2168
20 × 1-3/8
1615
700 × 38C
2180
22 × 1-3/8
1770
700 × 40C
2200
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1-1/4
1905
24 × 1,75
1890
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1(59)
1913
26 × 1(65)
1952
Zona % maksimalnog
pulsa
1
2
3
4
5
50–60%
60–70%
70–80%
80–90%
90–100%
Zabilježen napor
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Prednosti
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Veličina i opseg kotača
14
Dodatak
Indeks
A
aktivnosti, pokretanje 2
ANT+ senzori 4, 7, 9
Mjerači snage 9
uparivanje 8
aplikacije 5
pametni telefon 1
Auto Lap 4
Auto Pause 4
Automatsko pomicanje 4
opcije vožnje 2
oporavak 8
Oprema 7, 9, 13
osobni rekordi 5
brisanje 5
P
datoteke, prijenos 9
dijeljenje podataka 11
dionice 1, 4
pametni telefon 5, 7, 10
uparivanje 1
pedale 9
podaci
dijeljenje 11
prijenos 6, 9
spremanje 6
zasloni 4
podatkovna polja 4, 7, 13
pomoć 6, 7
ponovno postavljanje uređaja 12
popis 9
postavke 1, 10, 12
uređaj 10
postavke sustava 10
postavljanje 1, 7
povijest, slanje na računalo 6
pozadinsko osvjetljenje 2
prepoznavanje nezgoda 6, 7
prilagođavanje uređaja 4, 5
prilagođena podatkovna polja 4
profili, korisnik 4
prošireni zaslon 11
puls 1, 4
monitor 7, 8, 11, 12
senzor 4, 8
zone 8
Puls, zone 14
G
R
Garmin Connect 1, 3–6, 12
Garmin Express, nadogradnja softvera 13
GLONASS 10
GPS 1, 4, 10
signal 2, 12
S
B
baterija
maksimiziranje 10, 12
punjenje 1
vrsta 2
zamjena 11, 12
biciklizam 8
Bluetooth senzori 4, 7
Bluetooth tehnologija 1, 5, 10
brisanje, svi korisnički podaci 9
brisanje podataka 12
C
Connect IQ 7
Č
čišćenje uređaja 11
D
I
ikone 1, 5
J
jezik 10, 12
K
kalibracija, mjerač snage 9
kalorija, upozorenja 10
karte 5
kontakti u hitnim slučajevima 6, 7
korisnički podaci, brisanje 9
korisnički profil 4
L
lokacije 5
brisanje 5
kategorije 5
opcije karte 5
slanje 6
spremanje 5
traženje 5
traženje na karti 5
M
maksimalni VO2 8, 13
mjerač vremena 1, 2, 9
mjerne jedinice 10
montaža uređaja 1
N
nadogradnje, softver 10, 12, 13
napajanje 9
natrag na početak 5
navigacija 5
natrag na početak 5
O
O-prsteni. Vidi remeni
Indeks
V
veličine kotača 14
vrijeme, upozorenja 10
W
widgeti 2
Z
zamjena baterije 12
računalo, povezivanje 9
remeni 12
rješavanje problema 8, 12, 13
satelitski signali 2, 10, 12
segmenti 3
brisanje 3
senzori bicikla 8
senzori brzine i takta 7
senzori za brzinu i kadencu 1, 12
senzori za brzinu i takt 7
snaga (sila), mjerači 8, 9
softver, nadogradnja 12, 13
specifikacije 11
spremanje aktivnosti 2
spremanje podataka 6, 9
stari podaci 2, 4, 10, 12
brisanje 9
prikaz 9
slanje na računalo 6
staze 3, 4
brisanje 4
učitavanje 4
T
takt 7
tipke 1
tonovi 10
trening u zatvorenom 4
treniranje 2
planovi 2
zasloni 4
U
udaljenost, upozorenja 10
uparivanje
ANT+ senzori 8
pametni telefon 1
upozorenja 10
uređaj, postupanje 11
USB 13
prekid veze 9
ušteda energije 10
15
support.garmin.com
Veljača 2019
190-02321-00_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising