Garmin | Edge® 1030 | User guide | Garmin Edge® 1030 Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® 1030 Podręcznik użytkownika
EDGE 1030
®
Podręcznik użytkownika
© 2017 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner oraz Virtual Partner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ oraz Vector™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów.
Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki
towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Di2™ oraz Shimano STEPS™ są znakami
towarowymi Shimano, Inc. Shimano jest zastrzeżonym znakiem towarowym Shimano, Inc. microSD oraz logo microSDHC są znakami towarowymi SD-3C, LLC. Training Stress Score™ (TSS),
Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™ (NP) są znakami towarowymi Peaksware, LLC. STRAVA oraz Strava™ są znakami towarowymi Strava, Inc. Wi‑Fi jest zastrzeżonym znakiem
towarowym Wi-Fi Alliance Corporation. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Pozostałe znaki towarowe
i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
M/N: A03164
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Ogólne informacje o urządzeniu ................................................. 1
Parowanie smartfona .................................................................. 1
Ogólne informacje o ekranie głównym ....................................... 1
Wyświetlanie widżetów .......................................................... 1
Korzystanie z ekranu dotykowego ......................................... 1
Blokowanie ekranu dotykowego ............................................ 2
Ładowanie urządzenia ................................................................ 2
Informacje o baterii ................................................................ 2
Mocowanie standardowego uchwytu .......................................... 2
Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego ................... 2
Odłączanie urządzenia Edge ................................................. 3
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 3
Trening............................................................................ 3
Jazda rowerem ........................................................................... 3
Segmenty ....................................................................................3
Strava™Segmenty ................................................................. 3
Korzystanie z widżetu eksplorowania segmentów
z serwisu Strava ................................................................ 3
Podążanie segmentem z Garmin Connect ............................ 3
Włączanie segmentów ........................................................... 4
Wyścig na segmencie ............................................................ 4
Wyświetlanie szczegółów segmentu ...................................... 4
Opcje segmentu ..................................................................... 4
Usuwanie segmentu .............................................................. 4
Treningi ....................................................................................... 4
Tworzenie treningu ................................................................ 4
Powtarzanie etapów treningu ................................................ 4
Edytowanie treningu .............................................................. 5
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ....................... 5
Rozpoczynanie treningu ........................................................ 5
Przerywanie treningu ............................................................. 5
Usuwanie treningu ................................................................. 5
Informacje o kalendarzu treningów ............................................. 5
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect .................................................................................. 5
Trening w pomieszczeniu ........................................................... 5
Parowanie trenażera rowerowego ANT+ ............................... 5
Korzystanie z trenażera rowerowego ANT+ .......................... 5
Ustawianie oporu .............................................................. 6
Ustawianie docelowej mocy .............................................. 6
Trening interwałowy .................................................................... 6
Tworzenie treningu interwałowego ........................................ 6
Rozpoczynanie treningu interwałowego ................................ 6
Ustawianie celu treningowego .................................................... 6
Moje statystyki ................................................................ 6
Pomiary efektywności ................................................................. 6
Stan wytrenowania ................................................................. 7
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ......................... 7
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego ................. 7
Wskazówki dotyczące maksymalnego pułapu tlenowego
dla jazdy rowerem ............................................................. 7
Obciążenie treningowe .......................................................... 8
Sprawdzanie szacowanego obciążenia treningowego ..... 8
Czas odpoczynku ................................................................... 8
Wyświetlanie czasu odpoczynku ....................................... 8
Określanie współczynnika FTP .............................................. 8
Przeprowadzanie testu FTP .............................................. 8
Automatyczne obliczanie współczynnika FTP .................. 8
Wyświetlanie natężenia wysiłku ............................................. 9
Wyłączanie powiadomień o wynikach .................................... 9
Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności ............ 9
Osobiste rekordy ......................................................................... 9
Spis treści
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 9
Przywracanie osobistego rekordu .......................................... 9
Usuwanie osobistego rekordu ................................................ 9
Strefy treningowe ........................................................................ 9
Nawigacja........................................................................ 9
Pozycje ....................................................................................... 9
Zaznaczanie pozycji ............................................................... 9
Zapisywanie pozycji z mapy .................................................. 9
Podróż do pozycji ................................................................... 9
Podróż z funkcją Wróć do startu .......................................... 10
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą .............................. 10
Edytowanie pozycji .............................................................. 10
Usuwanie pozycji ................................................................. 10
Odwzorowanie pozycji ......................................................... 10
Kursy ......................................................................................... 10
Planowanie i jazda według kursu ......................................... 10
Podążanie kursem z Garmin Connect ................................. 10
Tworzenie i używanie kursu trasy powrotnej ....................... 11
Porady dotyczące treningów z kursami ............................... 11
Wyświetlanie szczegółów kursu ........................................... 11
Wyświetlanie kursu na mapie .......................................... 11
Przerywanie kursu ............................................................... 11
Usuwanie kursu ................................................................... 11
Opcje kursu .......................................................................... 11
Ustawienia mapy ...................................................................... 11
Zmiana orientacji mapy ........................................................ 11
Ustawienia trasy ....................................................................... 12
Wybieranie aktywność do obliczenia trasy .......................... 12
Funkcje online.............................................................. 12
Funkcje online Bluetooth .......................................................... 12
Odtwarzanie alertów dźwiękowych podczas aktywności ..... 12
Rozpoczynanie sesji GroupTrack ........................................ 12
Porady dotyczące sesji GroupTrack ............................... 13
Przesyłanie plików do innego urządzenia Edge .................. 13
Wykrywanie zdarzeń ............................................................ 13
Ustawianie wykrywania zdarzeń ..................................... 13
Wyświetlanie kontaktów alarmowych .............................. 13
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń .................. 13
Anulowanie automatycznych wiadomości ....................... 13
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu
zdarzenia ......................................................................... 13
Funkcje online Wi‑Fi ................................................................. 14
Konfiguracja łączności Wi‑Fi ................................................ 14
Wi‑FiUstawienia ................................................................... 14
Czujniki bezprzewodowe............................................. 14
Montaż czujnika prędkości ........................................................ 14
Montaż czujnika rytmu .............................................................. 14
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu ........................... 14
Uśrednianie danych dotyczących rytmu lub mocy ............... 14
Zakładanie czujnika tętna ......................................................... 14
Ustawianie stref tętna .......................................................... 15
Informacje o strefach tętna .............................................. 15
Cele fitness ..................................................................... 15
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 15
Parowanie czujników bezprzewodowych ................................. 15
Trening z miernikami mocy ....................................................... 16
Ustawianie stref mocy .......................................................... 16
Kalibrowanie miernika mocy ................................................ 16
Moc na pedale ..................................................................... 16
Dynamika jazdy .................................................................... 16
Wykorzystanie dynamiki jazdy ........................................ 16
Aktualizowanie oprogramowania Vector za pomocą
urządzenia Edge .................................................................. 16
Świadomość sytuacyjna ........................................................... 17
i
Korzystanie z elektronicznych manetek ................................... 17
Korzystanie z e-roweru ............................................................. 17
Wyświetlanie danych czujnika e-roweru .............................. 17
Historia.......................................................................... 17
Wyświetlanie jazdy ................................................................... 17
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref treningowych ............ 17
Wyświetlanie podsumowania danych .................................. 17
Usuwanie jazdy ......................................................................... 17
Serwis Garmin Connect ............................................................ 17
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect .................... 18
Zapis danych ............................................................................ 18
Zarządzanie danymi ................................................................. 18
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 18
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 18
Usuwanie plików .................................................................. 18
Odłączanie kabla USB ......................................................... 18
Dostosowywanie urządzenia....................................... 18
Funkcje Connect IQ do pobrania .............................................. 18
Profile ........................................................................................18
Ustawianie profilu użytkownika ............................................ 19
Informacje o ustawieniach treningu .......................................... 19
Aktualizowanie profilu aktywności ........................................ 19
Dodawanie ekranu danych .................................................. 19
Edytowanie ekranu danych .................................................. 19
Zmiana kolejności ekranów danych ..................................... 19
Zmiana ustawień satelitów ................................................... 19
Alerty .................................................................................... 20
Ustawianie alertów zakresowych .................................... 20
Ustawianie alertu cyklicznego ......................................... 20
Auto Lap ............................................................................... 20
Oznaczanie okrążeń wg pozycji ...................................... 20
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .................................. 20
Oznaczanie okrążeń wg czasu ....................................... 20
Korzystanie z funkcji Autouśpienie ...................................... 20
Korzystanie z funkcji Auto Pause ......................................... 20
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 21
Automatyczne uruchamianie stopera .................................. 21
Ustawienia telefonu .................................................................. 21
Ustawienia systemowe ............................................................. 21
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 21
Ustawienia zapisu danych ................................................... 21
Zmiana jednostek miary ....................................................... 21
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia ..................... 21
Zmiana języka urządzenia ................................................... 21
Strefy czasowe ..................................................................... 21
Konfigurowanie trybu dodatkowego wyświetlacza ................... 21
Wyłączanie trybu dodatkowego wyświetlacza ..................... 22
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS ................... 23
Ustawianie wysokości ............................................................... 24
Odczyty temperatury ................................................................. 24
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 24
Zamienne okrągłe uszczelki ..................................................... 24
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 24
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 24
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 24
Aktualizacje produktów ............................................................. 24
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 24
Załącznik....................................................................... 24
Pola danych .............................................................................. 24
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 27
Współczynniki FTP ................................................................... 27
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 27
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 28
Oddziaływanie częstotliwości radiowych .................................. 28
Indeks ............................................................................ 29
Informacje o urządzeniu.............................................. 22
Dane techniczne ....................................................................... 22
Edge — dane techniczne ..................................................... 22
Dane techniczne czujnika tętna ........................................... 22
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu ..................... 22
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 22
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 22
Dbanie o czujnik tętna .......................................................... 22
Wkładanie karty pamięci ........................................................... 22
Wymienianie baterii przez użytkownika .................................... 23
Wymiana baterii czujnika tętna ............................................ 23
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu ..................... 23
Rozwiązywanie problemów......................................... 23
Resetowanie urządzenia .......................................................... 23
Przywracanie ustawień domyślnych .................................... 23
Usuwanie ustawień i danych użytkownika ........................... 23
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 23
Włączanie trybu oszczędności baterii .................................. 23
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Ogólne informacje o urządzeniu
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Ogólne informacje o ekranie głównym
Ekran główny zapewnia szybki dostęp do wszystkich funkcji
urządzenia Edge.
Wybierz tę opcję, aby rozpocząć jazdę.
Użyj strzałek, aby zmienić profil aktywności.
Nawigacja
Wybierz, aby zaznaczyć pozycję, wyszukać pozycje
i utworzyć kurs lub nim podążać.
Trening
Wybierz, aby przejść do segmentów, treningów i innych
opcji treningowych.
Historia
Wybierz, aby uzyskać dostęp do danych poprzednich
jazd i podsumowań.
Moje statystyki Wybierz, aby uzyskać dostęp do statystyk aktywności,
osobistych rekordów i profilu użytkownika.
Wybierz, aby uzyskać dostęp do funkcji online
i ustawień.
Wybierz, aby przejść do aplikacji, widżetów i pól
danych Connect IQ™.
Wyświetlanie widżetów
Urządzenie jest wyposażone w kilka fabrycznie załadowanych
widżetów, a więcej jest dostępnych po sparowaniu urządzenia
ze smartfonem lub innym zgodnym urządzeniem.
1 Na ekranie głównym przesuń palcem z góry do dołu.
Wybierz, aby włączyć tryb uśpienia lub
uaktywnić urządzenie.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie i zablokować ekran dotykowy.
À
Á
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Â
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać
licznik aktywności.
Ã
Gniazdo kart pamięci Włóż opcjonalną kartę microSD .
(pod pokrywą komory)
Ä
Styki elektryczne
®
Naładuj, używając baterii zewnętrznej Edge.
UWAGA: Aby kupić opcjonalne akcesoria, odwiedź stronę
buy.garmin.com.
Parowanie smartfona
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
Edge bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect™
Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybierz
odpowiedni język. Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlony
monit o sparowanie urządzenia ze smartfonem.
PORADA: Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranu
głównego, aby wyświetlić widżet ustawień i wybierz kolejno
Telefon > Paruj smartfon, aby ręcznie przejść do trybu
parowania.
3 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu
lub
wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
®
Wstęp
Zostanie wyświetlony widżet ustawień. Migająca ikona
oznacza, że urządzenie przeprowadza wyszukiwanie. W celu
zmiany ustawień możesz wybrać dowolną ikonę.
2 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić więcej
widżetów.
Następnym razem, kiedy przesuniesz palcem w dół, aby
wyświetlić widżety, pojawi się ostatni oglądany widżet.
Korzystanie z ekranu dotykowego
• Po włączeniu stopera dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
stopera.
Nakładka stopera umożliwia powrócenie do ekranu głównego
w trakcie jazdy.
• Wybierz , aby powrócić do ekranu głównego.
• Przesuń palcem lub wybierz strzałki, aby przewijać.
• Wybierz , aby powrócić do poprzedniej strony.
• Wybierz , aby zapisać zmiany i zamknąć stronę.
• Wybierz , aby zamknąć stronę i powrócić do poprzedniej
strony.
• Wybierz , aby wyszukać w pobliżu pozycji.
• Wybierz , aby usunąć element.
• Wybierz , aby uzyskać więcej informacji.
1
Blokowanie ekranu dotykowego
Ekran można zablokować, aby zapobiec przypadkowemu
uruchomieniu funkcji przez jego dotknięcie.
• Przytrzymaj
i wybierz Zablokuj ekran.
• Podczas aktywności wybierz
.
Ładowanie urządzenia
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Edge — dane
techniczne, strona 22).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu USB
Á.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
Urządzenie włączy się po podłączeniu go do źródła zasilania.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego
1 Do zamontowania urządzenia Edge wybierz taką pozycję,
która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe
rowerem.
2 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę À ze złącza na
kierownicy Á.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Mocowanie standardowego uchwytu
W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść
uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie było zwrócone
w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy można przymocować do
wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Umieść gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
Zestaw zawiera dwa gumowe dyski, więc możesz wybrać
ten, który najlepiej pasuje do Twojego roweru. Gumowe
wypustki pasują do tylnej części uchwytu rowerowego,
utrzymując go we właściwym miejscu.
2
3 Umieść gumową podkładkę wokół kierownicy:
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, użyj cieńszej
podkładki.
4 Nałóż zacisk na kierownicę na gumową podkładkę.
5 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca dokręcanie śrub do
momentu, aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu
momentu obrotowego o maksymalnej wartości 0,8 Nm (7 lbfcal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest
odpowiednio dokręcona.
Dopasuj
wypustki na tylnej części urządzenia Edge do
6
rowków na uchwycie rowerowym Â.
®
Wstęp
6 Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby wyświetlić ekrany
7 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono
na swoim miejscu.
Odłączanie urządzenia Edge
1 Obróć urządzenie Edge w prawą stronę, aby je odblokować.
2 Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
dodatkowych danych.
Przesuń palcem w dół od górnej krawędzi ekranów danych,
aby wyświetlić widżety.
W
razie potrzeby dotknij ekranu, aby wyświetlić nakładkę
7
stopera.
8 Wybierz , aby zatrzymać licznik aktywności.
PORADA: Przed zapisaniem tej jazdy i udostępnieniem jej
na swoim koncie Garmin Connect można zmienić typ jazdy.
Odpowiedni typ jazdy jest ważny przy tworzeniu kursów
przyjaznych dla rowerzystów.
9 Wybierz Zapisz jazdę.
10 Wybierz .
Segmenty
Podążanie segmentem: Segmenty można przesyłać z konta
Garmin Connect do urządzenia. Po zapisaniu segmentu
w urządzeniu można nim podążać.
UWAGA: Wraz z kursem pobranym z konta Garmin Connect
pobierane są również wszystkie zawarte w nim segmenty.
Wyścig na segmencie: Możesz ścigać się na segmencie, aby
spróbować wyrównać lub pobić własny rekord, lub uzyskać
lepszy czas niż inni rowerzyści, którzy przebyli ten segment.
Strava™Segmenty
Segmenty Strava można pobrać do urządzenia Edge 1030.
Zrealizuj segmenty Strava, aby porównać obecne wyniki
z poprzednimi, a także z wynikami znajomych i zawodowców,
którzy przebyli ten sam segment.
Aby uzyskać członkostwo Strava, przejdź do widżetu
segmentów na koncie Garmin Connect. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.strava.com.
Informacje zawarte w tym podręczniku dotyczą zarówno
segmentów Garmin Connect, jak i segmentów Strava.
Trening
Jazda rowerem
Jeśli do zakupionego urządzenia był dołączony czujnik ANT+ ,
oznacza to, że oba elementy są sparowane i można je
aktywować podczas konfiguracji wstępnej.
1 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Gdy urządzenie będzie gotowe, kolor słupka mocy sygnału
zmieni się na zielony.
3 Aby wybrać profil aktywności, na ekranie głównym naciśnij
lub .
4 Wybierz .
5 Wybierz , aby uruchomić stoper aktywności.
®
Korzystanie z widżetu eksplorowania segmentów z serwisu
Strava
Widżet eksplorowania segmentów z serwisu Strava umożliwia
podgląd i eksplorację pobliskich segmentów z serwisu Strava.
1 Wybierz segment w widżecie eksplorowania segmentów
z serwisu Strava.
2 Wybierz opcję.
• Wybierz , aby oznaczyć segment na swoim koncie
Strava.
• Wybierz kolejno Pobierz > Jedź, aby pobrać segment do
urządzenia i rozpocząć jazdę na nim.
• Wybierz Jedź, aby rozpocząć jazdę na pobranym
segmencie.
3 Wybierz lub , aby zobaczyć swoje wyniki na danym
segmencie, najlepsze wyniki znajomych i wynik lidera
segmentu.
Podążanie segmentem z Garmin Connect
UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy licznik
aktywności jest włączony.
Trening
Aby móc pobrać segment z serwisu Garmin Connecti
zrealizować go, należy posiadać konto Garmin Connect (Serwis
Garmin Connect, strona 17).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
UWAGA: W przypadku korzystania z segmentów Strava
ulubione segmenty są automatycznie przesyłane do
urządzenia, kiedy jest ono połączone z aplikacją Garmin
Connect Mobile lub z komputerem.
2 Odwiedź stronę connect.garmin.com.
3 Utwórz nowy segment lub wybierz już istniejący.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia.
3
5
6
7
8
Odłącz i włącz urządzenie.
Wybierz kolejno Trening > Segmenty.
Wybierz segment.
Wybierz kolejno Mapa > Jedź.
Włączanie segmentów
Możesz włączyć wyścigi segmentowe i komunikaty informujące
o segmentach, do których się zbliżasz.
1 Wybierz kolejno Trening > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz Włącz.
UWAGA: Monity informujące o segmentach, do których się
zbliżasz, są wyświetlane tylko dla włączonych segmentów.
Wyścig na segmencie
Segmenty to wirtualne kursy wyścigowe. Możesz ścigać się na
segmentach i porównywać obecne wyniki z wcześniejszymi,
z wynikami innych osób, z danymi na koncie Garmin Connect
lub z wynikami innych członków społeczności rowerowej. Swoje
aktywności możesz później przesłać na konto Garmin Connect,
aby zobaczyć, jak się plasujesz na danym segmencie.
UWAGA: Jeśli konto Garmin Connect i konto Strava są
powiązane, aktywność jest automatycznie wysyłana do konta
Strava, aby umożliwić sprawdzenie pozycji segmentu.
1 Wybierz , aby włączyć licznik aktywności i rozpocząć
jazdę.
Gdy trasa przetnie się z odpowiednim segmentem, możesz
się na nim ścigać.
2 Zacznij ścigać się na segmencie.
Automatycznie zostanie wyświetlony ekran z danymi
segmentu.
3 W razie konieczności wybierz
lub , aby zmienić cel
podczas wyścigu.
Możesz ścigać się z liderem segmentu, innymi rowerzystami
(jeśli są dostępni) lub spróbować pobić własny rekord. Cel
jest automatycznie wyznaczany w oparciu o Twój bieżący
poziom wydajności.
Po ukończeniu segmentu zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlanie szczegółów segmentu
1 Wybierz kolejno Trening > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić segment na mapie.
• Wybierz Wysokość, aby wyświetlić wykres wysokości
segmentu.
• Wybierz Wyzwania, aby wyświetlić czasy jazdy i średnie
czasy lidera segmentu, lidera grupy lub wybranego
rywala, a także najlepszy czas i średnią prędkość
uzyskany przez siebie i innych rowerzystów (jeśli są
dostępni).
4
PORADA: Wybierz wpis na tablicy wyników, aby zmienić
cel wyścigu na segmencie.
Opcje segmentu
Wybierz kolejno Trening > Segmenty > .
Szczegółowa nawigacja: Włącza i wyłącza monity dotyczące
zwrotów.
Autowybór próby: Włącza lub wyłącza automatyczne
wyznaczanie celu w oparciu o Twój bieżący poziom
wydajności.
Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych segmentów wg
nazwy.
Włącz/wyłącz: Włącza i wyłącza segmenty dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Usuń: Umożliwia usunięcie wszystkich lub kilku zapisanych
segmentów z pamięci urządzenia.
Usuwanie segmentu
1 Wybierz kolejno Trening > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz > .
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii.
Treningi można tworzyć w serwisie Garmin Connect i przesyłać
je do urządzenia. Treningi można też tworzyć i zapisywać
bezpośrednio w urządzeniu.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Tworzenie treningu
1 Wybierz kolejno Trening > Ćwiczenia > Utwórz nowy.
2 Podaj nazwę treningu i wybierz .
3 Wybierz Typ etapu, aby określić typ etapu treningu.
Przykładowo, wybranie opcji Odp. spowoduje
zakwalifikowanie etapu jako odpoczynku.
Podczas odpoczynku stoper kontynuuje odliczanie, a dane
są zapisywane.
Wybierz
Czas trwania, aby określić sposób pomiaru etapu.
4
Przykładowo, wybranie opcji Dystans spowoduje
zakończenie etapu po przebyciu określonego dystansu.
5 W razie potrzeby można podać własną wartość w polu czasu.
6 Wybierz Cel, aby wybrać cel w trakcie etapu.
Na przykład wybór opcji Strefa tętna powoduje utrzymanie
stałego tętna podczas etapu.
7 W razie potrzeby wybierz strefę celu lub podaj własny zakres.
Możesz na przykład wybrać strefę tętna. Przy każdym
przekroczeniu określonego zakresu tętna urządzenie
generuje sygnały dźwiękowe i wyświetla komunikat.
8 Wybierz , aby zapisać etap.
9 Wybierz Dod. nowy etap, aby dodać dodatkowe etapy do
treningu.
10 Wybierz , aby zapisać trening.
Powtarzanie etapów treningu
Przed powtórzeniem etapu treningu musisz utworzyć trening
z co najmniej jednym etapem.
1 Wybierz Dod. nowy etap.
2 Wybierz Typ etapu.
Trening
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Powtórz, aby powtórzyć etap raz lub kilka razy.
Możesz na przykład powtórzyć 8-kilometrowy (5-milowy)
etap dziesięć razy.
• Wybierz Powtarzaj aż, aby powtarzać etap przez
określony czas. Możesz na przykład powtarzać etap 8kilometrowy przez 60 minut lub do momentu osiągnięcia
tętna 160 uderzeń/min.
4 Wybierz Wróć do etapu i wybierz etap, który chcesz
powtórzyć.
5 Wybierz , aby zapisać etap.
Edytowanie treningu
1 Wybierz kolejno Trening > Ćwiczenia.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz .
4 Wybierz etap, a następnie wybierz Edytuj etap.
5 Zmień atrybuty etapu, a następnie wybierz .
6 Wybierz , aby zapisać trening.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 17).
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz i zapisz nowy trening.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
5 Odłącz urządzenie.
Rozpoczynanie treningu
1 Wybierz kolejno Trening > Ćwiczenia.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz Jedź.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, cel (jeśli został wybrany) oraz aktualne dane treningu.
Przed zbliżającym się końcem etapu treningu rozlegnie się
alarm dźwiękowy. Zostanie wyświetlony komunikat odliczający
czas lub dystans do rozpoczęcia nowego etapu.
Przerywanie treningu
• W dowolnym momencie wybierz
, aby zakończyć bieżący
etap treningu i przejść do kolejnego.
• W dowolnym momencie przesuń palcem z dołu do góry
ekranu i wybierz Restartuj etap, aby zakończyć bieżący etap
treningu i zrestartować go.
• Wybierz
w dowolnym momencie, aby zatrzymać licznik
aktywności.
• W dowolnym momencie przesuń palcem od góry w dół
ekranu, następnie na widżecie sterowania wybierz Przerwij
trening >
w celu zakończenia treningu.
Usuwanie treningu
1 Wybierz kolejno Trening > Ćwiczenia.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz > > .
Informacje o kalendarzu treningów
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
Trening
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect
Aby móc pobierać plany treningów z serwisu Garmin Connect
i korzystać z nich, konieczne jest posiadanie konta Garmin
Connect (Serwis Garmin Connect, strona 17).
Serwis Garmin Connect pozwala przeglądać plany treningów,
opracowywać harmonogramy treningów i kursów oraz pobierać
plany do urządzenia.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
5 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Trening w pomieszczeniu
W urządzeniu znajduje się profil aktywności wykonywanych
w pomieszczeniach, gdy moduł GPS jest wyłączony. Podczas
treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać wyłączona
w celu oszczędzania energii.
UWAGA: Wszelkie zmiany w ustawieniach GPS są zapisywane
w aktywnym profilu.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Tryb GPS > Wył..
Gdy funkcja GPS jest wyłączona, dane prędkości i dystansu
są niedostępne, chyba że używany jest zgodny czujnik lub
trenażer rowerowy, który przesyła dane prędkości i dystansu
do urządzenia.
Parowanie trenażera rowerowego ANT+
1 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 3 m
(10 stóp) od trenażera rowerowego ANT+.
2 Wybierz kolejno Trening > Trenażer rowerowy > Sparuj
trenażer ANT+.
3 Wybierz trenażer rowerowy do sparowania z urządzeniem.
4 Wybierz Dodaj.
Po sparowaniu z urządzeniem trenażera rowerowego będzie
on wyświetlany jako podłączony czujnik. Pola danych można
dostosować w taki sposób, aby były w nich wyświetlane dane
z czujnika.
Korzystanie z trenażera rowerowego ANT+
Przed rozpoczęciem korzystania ze zgodnego trenażera
rowerowego ANT+ należy zamontować na nim rower i sparować
go z urządzeniem (Parowanie trenażera rowerowego ANT+,
strona 5).
Za pomocą urządzenia i trenażera rowerowego można
symulować obciążenie podczas kursu, aktywności lub treningu.
Na czas korzystania z trenażera rowerowego moduł GPS jest
automatycznie wyłączany.
1 Wybierz kolejno Trening > Trenażer rowerowy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Realizuj kurs, aby zrealizować zapisany kurs
(Kursy, strona 10).
• WybierzRealizuj aktywność, aby wykonać zapisaną
aktywność (Jazda rowerem, strona 3).
• Wybierz Realizuj trening, aby zrealizować trening siłowy
pobrany z konta Garmin Connect (Treningi, strona 4).
5
3
4
5
6
Ustawianie celu treningowego
Wybierz kurs, aktywność lub trening.
Wybierz Jedź.
Wybierz profil aktywności.
Wybierz , aby uruchomić stoper.
Podczas przejażdżki trenażer zwiększa lub zmniejsza opór
na podstawie informacji o wysokości (podjazd/zjazd).
®
Ustawianie oporu
1 Wybierz kolejno Trening > Trenażer rowerowy > Ustaw
2
3
4
5
opór.
Ustaw siłę oporu stawianego przez trenażer.
Wybierz profil aktywności.
Zacznij pedałować.
W razie potrzeby możesz dostosować opór podczas
aktywności.
Ustawianie docelowej mocy
1 Wybierz kolejno Trening > Trenażer rowerowy > Ustaw
docelową moc.
2 Ustaw docelową wartość mocy.
3 Wybierz profil aktywności.
4 Zacznij pedałować.
Opór stawiany przez trenażer jest regulowany w celu
utrzymania stałego poziomu mocy na podstawie prędkości.
5 W razie potrzeby wybierz możesz dostosować docelową moc
podczas aktywności.
Moje statystyki
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
przejażdżki na znanym dystansie. Po wybraniu
urządzenie
rejestruje interwał i przechodzi do interwału odpoczynku.
Tworzenie treningu interwałowego
1 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Edytuj > Interwały >
2
3
4
5
6
7
Typ.
Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
PORADA: Aby utworzyć interwał otwarty, wybierz Otwarty.
W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
treningu, a następnie wybierz .
Wybierz Odp..
Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrz. > Włączone.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćwiczenia rozluźniające
> Włączone.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Wybierz kolejno Trening > Interwały > Zacznij trening.
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
3 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz
aby rozpocząć pierwszy interwał.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
6
Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual
Partner , co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia
wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu lub dystansu
i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności urządzenie
wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko jesteś do
osiągnięcia swojego celu treningowego.
1 Wybierz kolejno Trening > Ustaw cel.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub
podać własny dystans.
• Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans
i czas.
• Wybierz Dystans i prędkość, aby wybrać docelowy
dystans i prędkość.
Zostanie wyświetlony ekran celu treningowego
z szacowanym czasem ukończenia. Szacowany czas
ukończenia jest obliczany na podstawie bieżących wyników
i pozostałym czasie.
3 Wybierz .
4 Wybierz , aby uruchomić stoper aktywności.
5 W razie potrzeby przewiń, aby wyświetlić ekran Virtual
Partner.
6 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno > Zapisz
jazdę.
,
Urządzenie Edge 1030 może śledzić osobiste statystyki
i wykonywać pomiary efektywności. Pomiary te wymagają
użycia czujnika tętna lub miernika mocy.
Pomiary efektywności
Te szacunkowe pomiary efektywności ułatwiają śledzenie
i zrozumienie wyników osiąganych zarówno podczas aktywności
treningowych, jak i w czasie wyścigów. Pomiary te wymagają
wykonania kilku aktywności z użyciem nadgarstkowego czujnika
tętna lub zgodnego piersiowego czujnika tętna. Pomiary
efektywności jazdy na rowerze wymagają użycia czujnika tętna
i miernika mocy.
Szacowane wartości są podawane i obsługiwane przez firmę
Firstbeat. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/physio.
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Urządzenie może wymagać ukończenia kilku
aktywności, aby ocenić przygotowanie wydolnościowe.
Stan treningu: Stan treningu pokazuje, w jaki sposób trening
wpływa na Twoją sprawność fizyczną i wydolność. Funkcja ta
opiera się o zmiany w obciążeniu treningowym i pułapie
tlenowym przez dłuższy okres czasu.
Moje statystyki
pułap tlenowy: Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w
mililitrach) na minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na
kilogram masy ciała w przypadku maksymalnego wysiłku.
Czas odpoczynku: Funkcja czasu odpoczynku wyświetla czas
pozostały do pełnego zregenerowania sił i osiągnięcia
gotowości do następnego wysiłku.
Obciążenie treningowe: Obciążenie treningowe to łączna
wartość określająca powysiłkową konsumpcję tlenu przez
organizm (ang. excess post-exercise oxygen consumption,
EPOC) w ciągu ostatnich 7 dni. EPOC to szacunkowa
wartość energii, jaką Twoje ciało potrzebuje, aby się
zregenerować po wysiłku.
Test tętna do wysiłku: Test (zmienności) tętna do wysiłku
wymaga użycia piersiowego czujnika tętna Garmin.
Urządzenie rejestruje zmienność tętna, gdy stoisz w miejscu
przez okres 3 minut. W ten sposób zostaje zmierzone ogólne
natężenie wysiłku. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do
100, gdzie im niższa wartość, tym mniejsze natężenie
wysiłku.
Przygotowanie wydolnościowe: Twoje przygotowanie
wydolnościowe jest oceniane w czasie rzeczywistym podczas
aktywności trwającej od 6 do 20 minut. Parametr ten można
dodać jako pole danych, co umożliwi wyświetlanie
przygotowania wydolnościowego podczas odpoczynku.
Umożliwia on porównanie kondycji mierzonej podczas
treningu z ogólnym poziomem kondycji.
Współczynnik FTP: Urządzenie wykorzystuje informacje
zawarte w profilu użytkownika, podane podczas konfiguracji
ustawień początkowych, w celu określenia współczynnika
FTP (Functional Threshold Power). W celu uzyskania
dokładniejszej oceny można przeprowadzić test z pomocą.
Stan wytrenowania
Stan wytrenowania wskazuje, jak trening wpływa na poziom
sprawności fizycznej i wydajność. Funkcja ta opiera się
o zmiany w obciążeniu treningowym i pułapie tlenowym przez
dłuższy okres czasu. Pomaga ona planować treningi i stale
poprawiać poziom sprawności fizycznej.
Szczytowy: Stan szczytowy oznacza, że znajdujesz się
w idealnym stanie do zawodów. Niedawno zmniejszone
obciążenie treningowe pozwala organizmowi na regenerację
i pełną kompensację po wcześniejszych treningach. Należy
planować z wyprzedzeniem, ponieważ ta forma szczytowa
może być utrzymana przez krótki okres czasu.
Efektywny: Obecne obciążenie treningowe sprawia, że poziom
sprawności oraz wydolność zmierzają w dobrą stronę.
Zaplanuj okresy regeneracji w treningu, aby utrzymać obecny
poziom sprawności fizycznej.
Utrzymanie: Aktualne obciążenie treningowe wystarcza do
utrzymania obecnego poziomu sprawności fizycznej. Aby
zaobserwować poprawę, spróbuj urozmaicić treningi lub
zwiększyć liczbę treningów.
Wyrównanie: Lżejsze obciążenie treningowe pozwala
organizmowi na regenerację, która ma kluczowe znaczenie
podczas długich okresów intensywnego treningu. Możesz
wrócić do bardziej wymagającego obciążenia treningowego,
gdy uznasz to za stosowane.
Bezproduktywne: Obciążenie treningowe jest na dobrym
poziomie, jednak poziom sprawności się obniża. Organizm
może mieć problemy z regeneracją, więc należy zwrócić
uwagę na ogólny stan zdrowia, w tym na wysiłek, odżywianie
i odpoczynek.
Roztrenowanie: Roztrenowanie zdarza się, gdy przez tydzień
lub dłużej trenujesz znacznie mniej niż zwykle i ma to wpływ
na poziom sprawności. Możesz spróbować zwiększyć
obciążenie treningowe, aby zaobserwować poprawę.
Ponad siły: Obciążenie treningowe jest bardzo duże i przynosi
odwrotne skutki od zamierzonych. Organizm potrzebuje
Moje statystyki
odpoczynku. Należy przeznaczyć pewien czas na
regenerację przez włączenie lżejszych treningów do
harmonogramu.
Brak stanu: Aby określić stan wytrenowania, urządzenie
potrzebuje historii treningów z jednego lub dwóch tygodni,
w tym aktywności z wynikami pułapu tlenowego z biegania
lub jazdy na rowerze.
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji. Wartości
szacowanego pułapu tlenowego są podawane i obsługiwane
przez firmę Firstbeat. Możesz używać urządzenia Garmin
sparowanego ze zgodnym czujnikiem tętna i miernikiem mocy
do wyświetlania szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy
rowerem.
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu
tlenowego, należy założyć czujnik tętna i zamontować miernik
mocy, a następnie sparować te akcesoria z urządzeniem
(Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 15). Jeśli do
urządzenia dołączono czujnik tętna, urządzenia te są już
sparowane. Aby uzyskać jak najdokładniejszą wartość
szacunkową, należy skonfigurować profil użytkownika
(Ustawianie profilu użytkownika, strona 19) i ustawić
maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna, strona 15).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka przejazdów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 minut na
świeżym powietrzu.
2 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz jazdę.
3 Wybierz kolejno Moje statystyki > Stan treningu > Pułap
tlenowy.
Szacowany pułap tlenowy jest wyrażany przez liczbę
i pozycję na kolorowym wskaźniku.
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Słaba
Dane dotyczące pułapu tlenowego i ich analiza zostały
opublikowane za zgodą The Cooper Institute . Więcej
informacji znajduje się w załączniku (Standardowe oceny
pułapu tlenowego, strona 27) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
Wskazówki dotyczące maksymalnego pułapu tlenowego dla
jazdy rowerem
Powodzenie i dokładność kalkulacji maksymalnego pułapu
tlenowego zwiększa się gdy jazda odbywa się ze stałym
tempem i przy umiarkowanie dużym obciążeniu, a tętno i moc
utrzymują się na względnie stałym poziomie.
• Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy urządzenie, czujnik
tętna i miernik mocy działają prawidłowo, są sparowane,
a ich baterie są naładowane.
7
• Podczas 20 min jazdy utrzymuj tętno na poziomie
przekraczającym 70% tętna maksymalnego.
• Podczas 20 min jazdy utrzymuj względnie stałą moc
wyjściową.
• Unikaj pagórków.
• Unikaj jazdy w grupie, gdzie występuje zjawisko draftingu.
Obciążenie treningowe
Obciążenie treningowe to pomiar objętości treningowej
z ostatnich siedmiu dni. Jest to łączna wartość pomiarów
powysiłkowej konsumpcji tlenu przez organizm (ang. excess
post-exercise oxygen consumption, EPOC) z ostatnich 7 dni.
Wskaźnik pokazuje, czy obecne obciążenie treningowe jest zbyt
niskie, zbyt wysokie, czy w optymalnym zakresie, aby utrzymać
lub poprawić sprawność fizyczną. Optymalny zakres obliczany
jest na podstawie indywidualnego poziomu sprawności i historii
treningów. Zakres ten zmienia się wraz z wydłużaniem lub
skracaniem czasu treningu oraz zwiększaniem bądź
zmniejszaniem jego intensywności.
Sprawdzanie szacowanego obciążenia treningowego
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego obciążenia
treningowego, należy założyć czujnik tętna i zamontować
miernik mocy, a następnie sparować te akcesoria
z urządzeniem (Parowanie czujników bezprzewodowych,
strona 15). Jeśli do urządzenia dołączono czujnik tętna,
urządzenia te są już sparowane. Aby uzyskać jak
najdokładniejszą wartość szacunkową, należy skonfigurować
profil użytkownika (Ustawianie profilu użytkownika, strona 19)
i ustawić maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna, strona 15).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka przejazdów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Należy odbyć przynajmniej jedną jazdę w ciągu siedmiu dni.
2 Wybierz kolejno Moje statystyki > Stan treningu >
Obciążenie.
Szacowane obciążenie treningowe jest wyrażane przez
liczbę i pozycję na kolorowym wskaźniku.
uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 19) i ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 15).
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Regeneracja > Włącz.
2 Idź pojeździć.
3 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz jazdę.
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
odpoczynku to 4 dni, podczas gdy minimalny czas
odpoczynku wynosi 6 godzin.
Określanie współczynnika FTP
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia współczynnika FTP
(Functional Threshold Power). Aby uzyskać bardziej precyzyjny
współczynnik FTP, można przeprowadzić test FTP za pomocą
sparowanego miernika mocy i czujnika tętna (Przeprowadzanie
testu FTP, strona 8).
Wybierz kolejno Moje statystyki > FTP.
Szacowany współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość
mierzona w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na
kolorowym wskaźniku.
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Niewytrenowany
Więcej informacji można znaleźć w załączniku
(Współczynniki FTP, strona 27).
Pomarańczowy
Bardzo jasne
Zielony
Optymalne
Niebieski
Mało jasne
Czas odpoczynku
Możesz używać urządzenia Garmin z nadgarstkowym
czujnikiem tętna lub zgodnym piersiowym czujnikiem tętna do
wyświetlania czasu potrzebnego do pełnego zregenerowania sił
i osiągnięcia gotowości do następnego wysiłku.
UWAGA: Zalecenia dotyczące czasu odpoczynku są
przekazywane na podstawie szacowanego pułapu tlenowego
i początkowo mogą wydawać się niedokładne. Urządzenie może
wymagać ukończenia kilku aktywności, aby ocenić
przygotowanie wydolnościowe.
Czas odpoczynku pojawia się natychmiast po zakończeniu
aktywności. Czas jest odliczany aż do uzyskania optymalnego
stanu umożliwiającego rozpoczęcie kolejnego wysiłku.
Wyświetlanie czasu odpoczynku
Aby móc korzystać z funkcji czasu odpoczynku, należy założyć
czujnik tętna i sparować go z urządzeniem (Parowanie
czujników bezprzewodowych, strona 15). Jeśli do urządzenia
dołączono czujnik tętna, urządzenia te są już sparowane. Aby
8
Przeprowadzanie testu FTP
Zanim będzie można przeprowadzić test mający na celu
określenie współczynnika FTP (Functional Threshold Power),
należy sparować z urządzeniem miernik mocy i czujnik tętna
(Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 15).
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > FTP > Test FTP > Jedź.
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Po rozpoczęciu jazdy urządzenie wyświetla każdy etap testu,
cel oraz aktualne dane mocy. Po ukończeniu testu zostanie
wyświetlony komunikat.
3 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
4 Wybierz Zapisz jazdę.
Współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość mierzona
w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na kolorowym
wskaźniku.
Automatyczne obliczanie współczynnika FTP
Zanim urządzenie będzie mogło obliczyć współczynnik FTP
(Functional Threshold Power), należy najpierw sparować
miernik mocy i czujnik tętna z urządzeniem (Parowanie
czujników bezprzewodowych, strona 15).
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > FTP > Włącz autom.
obliczanie.
2 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 minut na
świeżym powietrzu.
Moje statystyki
3 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz jazdę.
4 Wybierz kolejno Moje statystyki > FTP.
2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
3 Wybierz Poprzedni rekord > .
Współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość mierzona
w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na kolorowym
wskaźniku.
Wyświetlanie natężenia wysiłku
Aby wyświetlać natężenie wysiłku, najpierw należy założyć
piersiowy czujnik tętna i sparować go z urządzeniem (Parowanie
czujników bezprzewodowych, strona 15).
Natężenie wysiłku to wynik 3-minutowego testu wykonanego,
gdy stoisz nieruchomo, podczas którego urządzenie Edge
analizuje zmienność tętna, aby określić całkowite natężenie
wysiłku. Trening, ilość snu, odżywianie i stres mają wpływ na
osiągi sportowca. Wynik jest przedstawiony na skali od 1 do
100, gdzie 1 oznacza bardzo niski poziom zmęczenia
organizmu, a 100 – bardzo wysoki. Znajomość wyniku natężenia
wysiłku pomaga zdecydować, czy Twoje ciało jest gotowe na
ciężki trening lub ćwiczenia jogi.
PORADA: Firma Garmin zaleca wykonywanie pomiarów
natężenia wysiłku o tej samej porze i w takich samych
warunkach każdego dnia.
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Natężenie wysiłku >
Zmierz.
2 Stój nieruchomo i odpoczywaj przez 3 min.
Wyłączanie powiadomień o wynikach
Powiadomienia o wynikach są domyślnie włączone. Niektóre
powiadomienia o wynikach to alerty wyświetlane po ukończeniu
aktywności. Niektóre powiadomienia o wynikach są wyświetlane
w czasie aktywności lub w przypadku dokonania nowego
pomiaru, takiego jak szacowany pułap tlenowy.
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Powiadom. o wynikach.
2 Wybierz opcję.
Synchronizacja aktywności i pomiarów efektywności
Możesz zsynchronizować aktywności i pomiary efektywności
z innych urządzeń Garmin na urządzenie Edge 1030 za
pośrednictwem konta Garmin Connect. Zapewnia to
dokładniejszy obraz stanu wytrenowania i kondycji. Możesz na
przykład zapisać bieg za pomocą urządzenia Forerunner
i wyświetlić szczegóły aktywności i ogólne obciążenie
treningowe na urządzeniu Edge 1030.
1 Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
lub
wybierz Urządzenia Garmin i wybierz
2 W menu
posiadane urządzenie.
3 Wybierz kolejno Ustawienia urządzenia > Synchronizacja
TrueUp.
Po zsynchronizowaniu urządzenia ze smartfonem ostatnia
aktywność i pomiary efektywności z innych urządzeń Garmin
pojawią się na urządzeniu Edge 1030.
®
Osobiste rekordy
Po ukończeniu jazdy w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej jazdy.
Osobiste rekordy obejmują najszybciej pokonany standardowy
dystans, najdłuższą jazdę i największy wznios uzyskany
podczas jazdy. Po sparowaniu ze zgodnym miernikiem mocy
urządzenie wyświetla maksymalny pomiar mocy zarejestrowany
w czasie 20 minut.
Wyświetlanie osobistych rekordów
Wybierz kolejno Moje statystyki > Osobiste rekordy.
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Osobiste rekordy.
Nawigacja
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Usuwanie osobistego rekordu
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Osobiste rekordy.
2 Wybierz osobisty rekord.
3 Wybierz > .
Strefy treningowe
• Strefy tętna (Ustawianie stref tętna, strona 15)
• Strefy mocy (Ustawianie stref mocy, strona 16)
Nawigacja
Funkcje i ustawienia nawigacji mają także zastosowanie do
kursów (Kursy, strona 10) i segmentów (Segmenty, strona 3).
• Pozycje i wyszukiwanie miejsc (Pozycje, strona 9)
• Planowanie kursu (Kursy, strona 10)
• Ustawienia trasy (Ustawienia trasy, strona 12)
• Ustawienia mapy (Ustawienia mapy, strona 11)
Pozycje
Urządzenie umożliwia rejestrowanie i zapisywanie pozycji.
Zaznaczanie pozycji
Przed zaznaczeniem pozycji należy odszukać satelity.
Jeśli chcesz zapisać punkt orientacyjny lub powrócić do
określonego miejsca, oznacz to miejsce jako pozycję.
1 Idź pojeździć.
> Zaznacz pozycję >
2 Wybierz kolejno Nawigacja >
.
Zapisywanie pozycji z mapy
1 Wybierz kolejno Nawigacja >
2
3
4
5
> Wybierz obszar
wyszukiwania > Punkt mapy.
Przeglądaj mapę w celu znalezienia pozycji.
Wybierz pozycję.
U góry mapy zostaną wyświetlone informacje dotyczące
pozycji.
Wybierz informację o pozycji.
Wybierz > .
Podróż do pozycji
1 Wybierz Nawigacja.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Znajdź na mapie, aby wybrać pozycję na mapie.
• Wybierz Szukaj, aby rozpocząć podróż do punktu
szczególnego, miasta, wybranego adresu, skrzyżowania
lub znanych współrzędnych.
PORADA: Możesz wybrać , aby zawęzić przeszukiwany
obszar.
• Wybierz Zapisane pozycje, aby rozpocząć podróż do
zapisanej pozycji.
PORADA: Możesz wybrać , aby wpisać informacje do
wyszukania.
• Wybierz Ostatnio znalezione, aby rozpocząć podróż do
jednej z 50 ostatnio znalezionych pozycji.
• Wybierz kolejno
> Wybierz obszar wyszukiwania,
aby zawęzić przeszukiwany obszar.
3 Wybierz pozycję.
4 Wybierz Jedź.
9
5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć
do celu podróży.
jest to dobra trasa. Możesz na przykład zapisać przyjazną dla
rowerzystów trasę dojazdu do pracy i nią podróżować.
Pojedynek z uprzednio zapisaną aktywnością: Możesz
również jechać według zapisanego kursu, próbując osiągnąć
lub poprawić poprzednie cele. Jeśli na przykład pierwszy
przejazd kursem trwał 30 minut, będziesz ścigać się
z wirtualnym partnerem funkcji Virtual Partner, aby ukończyć
trasę w czasie krótszym niż 30 minut.
Podążanie trasą istniejącej jazdy z serwisu Garmin Connect:
Istnieje możliwość przesłania kursu z serwisu Garmin
Connect do urządzenia. Po zapisaniu kursu w urządzeniu
można nim podążać lub spróbować pobić najlepszy uzyskany
dla niego wynik.
Planowanie i jazda według kursu
Podróż z funkcją Wróć do startu
W dowolnym momencie jazdy możesz wrócić do punktu
startowego.
1 Idź pojeździć (Jazda rowerem, strona 3).
2 Podczas jazdy można wskazać dowolne miejsce na ekranie,
aby wyświetlić nakładkę stopera.
3 Wybierz kolejno > Nawigacja > Wróć do startu.
4 Wybierz Tą samą trasą lub Najbardziej bezpośr. trasa.
5 Wybierz Jedź.
Urządzenie pokieruje Cię z powrotem do punktu startowego
jazdy.
Przerywanie podróży wyznaczoną trasą
1 Przewiń do mapy.
2 Wybierz > .
Edytowanie pozycji
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Dotknij paska informacyjnego u góry ekranu.
4 Wybierz .
5 Wybierz atrybut.
Na przykład wybierz Zmień wysokość, aby podać znaną
wysokość pozycji.
6 Podaj nowe informacje i wybierz .
Usuwanie pozycji
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.
4 Wybierz kolejno > Usuń pozycję > .
Odwzorowanie pozycji
Istnieje możliwość utworzenia nowej pozycji poprzez
odwzorowanie dystansu i namiaru z zaznaczonej pozycji do
nowej.
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz informację o pozycji u góry ekranu.
4 Wybierz kolejno > Odwzoruj pozycję.
5 Podaj namiar i dystans do odwzorowanej pozycji.
6 Wybierz .
Kursy
Podążanie trasą poprzednio zapisanej aktywności: Możesz
jechać poprzednio zapisanym kursem po prostu dlatego, że
10
Można tworzyć własne kursy i jeździć według nich. Kurs składa
się z szeregu punktów lub pozycji i prowadzi użytkownika do
celu podróży.
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Kreator kursu >
Dodaj pierwszą pozycję.
Wybierz
opcję:
2
• Aby wybrać aktualną pozycję na mapie, wybierz kolejno
Aktualna pozycja.
• Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz Zapisane,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wybrać niedawno wyszukiwaną pozycję, wybierz
Ostatnio znalezione, a następnie wybierz pozycję.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Użyj mapy,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz
Kategorie POI, a następnie wybierz pobliski punkt
szczególny.
• Aby wybrać miasto, wybierz Miasta, a następnie wybierz
pobliskie miasto.
• Aby wybrać adres, wybierz Adresy, a następnie podaj
adres.
• Aby wybrać skrzyżowania, wybierz Skrzyżowania,
a następnie podaj nazwy ulic.
• Aby użyć współrzędnych, wybierz Współrzędne,
a następnie podaj współrzędne.
3 Wybierz Użyj.
4 Wybierz Dodaj kolejną pozycję.
5 Powtarzaj kroki 2–4 do czasu, gdy wybrane zostaną
wszystkie pozycje dla trasy.
6 Wybierz Pokaż mapę.
Urządzenie obliczy trasę, po czym zostanie wyświetlona
mapa trasy.
PORADA: Można wybrać , aby wyświetlić wykres
wysokości trasy.
7 Wybierz Jedź.
Podążanie kursem z Garmin Connect
Aby móc pobierać kursy z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 17).
1 Wybierz opcję:
• Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
• Otwórz stronę connect.garmin.com.
2 Utwórz nowy kurs lub wybierz już istniejący.
3 Wybierz Wyślij do urządzenia.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5 Na urządzeniu Edge wybierz kolejno Nawigacja > Kursy >
Zapisane kursy.
6 Wybierz kurs.
Nawigacja
7 Wybierz Jedź.
Tworzenie i używanie kursu trasy powrotnej
Urządzenie umożliwia utworzenie kursu trasy powrotnej
w oparciu o określony dystans, pozycję startową i kierunek
nawigowania.
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Kurs trasy
powrotnej.
2 Wybierz Dystans i podaj łączny dystans kursu.
3 Wybierz Pozycja startowa.
4 Wybierz opcję:
• Aby wybrać aktualną pozycję na mapie, wybierz kolejno
Aktualna pozycja.
• Aby wybrać pozycję na mapie, wybierz Użyj mapy,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wybrać zapisaną pozycję, wybierz Zapisane pozycje,
a następnie wybierz pozycję.
• Aby wyszukać i wybrać punkt szczególny, wybierz
Narzędzia wyszukiwania > Kategorie POI, a następnie
wybierz pobliski punkt szczególny.
• Aby wybrać miasto, wybierz Narzędzia wyszukiwania >
Miasta, a następnie wybierz pobliskie miasto.
• Aby wybrać adres, wybierz kolejno Narzędzia
wyszukiwania > Adresy, a następnie podaj adres.
• Aby wybrać skrzyżowania, wybierz klejno Narzędzia
wyszukiwania > Skrzyżowania, a następnie podaj nazwy
ulic.
• Aby użyć współrzędnych, wybierz kolejno Narzędzia
wyszukiwania > Współrzędne, a następnie podaj
współrzędne.
5 Wybierz Kierunek startu i wybierz kierunek.
6 Wybierz Szukaj.
PORADA: Można wybrać , aby wyszukać ponownie.
7 Wybierz kurs, który ma zostać wyświetlony na mapie.
PORADA: Można użyć i , aby wyświetlić inne kursy.
8 Wybierz Jedź.
Porady dotyczące treningów z kursami
• Korzystanie z nawigacji szczegółowej (Opcje kursu,
strona 11).
• Chcąc się rozgrzać, naciśnij , aby rozpocząć kurs,
a następnie rozpocznij rozgrzewkę w zwykły sposób.
• Podczas rozgrzewki nie wchodź na ścieżkę kursu.
Aby rozpocząć, udaj się w kierunku kursu. Jeśli znajdujesz
się w dowolnym miejscu na ścieżce kursu, zostanie
wyświetlony komunikat.
UWAGA: Po wybraniu przycisku
funkcja Virtual Partner
rozpoczyna kurs i nie czeka na zakończenie przez Ciebie
rozgrzewki.
• Przewiń do mapy, aby wyświetlić mapę kursu.
Jeśli zboczysz z kursu, zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlanie szczegółów kursu
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Zapisane kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Podsumowanie, aby wyświetlić szczegóły kursu.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić kurs na mapie.
• Wybierz Wysokość, aby wyświetlić wykres wysokości
kursu.
• Wybierz Okrążenia, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu.
Nawigacja
Wyświetlanie kursu na mapie
W przypadku każdego kursu zapisanego w urządzeniu można
dostosować sposób, w jaki jest on wyświetlany na mapie.
Można na przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby droga
do pracy była wyświetlana na mapie na żółto. Kurs alternatywny
może być wyświetlany na zielono. W czasie jazdy kursy mogą
być wyświetlane nawet wtedy, gdy nie podróżuje się żadnym
z nich.
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Zapisane kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz Ustawienia.
4 Wybierz Zawsze wyświetlaj, aby wyświetlić kurs na mapie.
5 Wybierz Kolor, a następnie wybierz kolor.
6 Wybierz Punkty kursów, aby wyświetlić punkty kursu na
mapie.
Następnym razem, gdy będziesz jechać w pobliżu tego kursu,
zostanie on wyświetlony na mapie.
Przerywanie kursu
1 Przewiń do mapy.
2 Wybierz > .
Usuwanie kursu
1 Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Zapisane kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz > .
Opcje kursu
Wybierz kolejno Nawigacja > Kursy > Zapisane kursy > .
Szczegółowa nawigacja: Włącza i wyłącza monity dotyczące
zwrotów.
Ostrzeżenia o zejściu z kursu: Ostrzega o zboczeniu z kursu.
Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych kursów wg nazwy.
Filtruj: Umożliwia filtrowanie kursów wg typu kursu, na przykład
kursy Strava.
Usuń: Umożliwia usunięcie wszystkich lub kilku zapisanych
kursów z pamięci urządzenia.
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno
> Profile aktywności i wybierz profil,
a następnie wybierz kolejno Nawigacja > Mapa.
Orientacja: Pozwala określić sposób wyświetlania mapy na
stronie.
Auto. przybliżanie: Umożliwia wybranie poziomu powiększenia
mapy. W przypadku wybrania opcji Wył. operacje
powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Tekst przewodnika: Pozwala określić, kiedy są wyświetlane
szczegółowe komunikaty nawigacyjne (wymagana mapa
z pełną funkcją wyznaczania tras).
Wyświetlanie mapy: Pozwala ustawić zaawansowane funkcje
mapy.
O mapie: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Zmiana orientacji mapy
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Nawigacja > Mapa > Orientacja.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
11
• Wybierz Tryb 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Ustawienia trasy
Wybierz kolejno
> Profile aktywności i wybierz profil,
a następnie wybierz kolejno Nawigacja > Trasowanie.
Wyzn. tras wg popularn.: Wyznacza trasy na podstawie
najpopularniejszych tras w serwisie Garmin Connect.
Tryb wyznaczania trasy: Ustawienie środka transportu w celu
optymalizacji trasy.
Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania
trasy.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Ustawienia unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą
unikane podczas nawigacji.
Przeliczanie: Automatyczne ponowne obliczanie trasy
w przypadku zboczenia z trasy.
Wybieranie aktywność do obliczenia trasy
Można ustawić urządzenie, aby obliczało trasy na podstawie
rodzaju aktywności.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
profil.
2
3 Wybierz kolejno Nawigacja > Trasowanie > Tryb
wyznaczania trasy.
4 Wybierz jedną z opcji obliczania tras.
Na przykład można wybrać Kolarstwo szosowe w przypadku
nawigacji po drogach lub Jazda górska w przypadku
nawigacji po bezdrożach.
Funkcje online
Funkcje online są dostępne dla urządzenia Edge po połączeniu
z siecią Wi‑Fi lub ze zgodnym smartfonem za pomocą
technologii bezprzewodowej Bluetooth.
®
Przesyłanie między urządzeniami: Umożliwia bezprzewodowe
przesyłanie plików do innego zgodnego urządzenia Edge.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do serwisu Garmin Connect.
Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do
urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości
z telefonu na ekranie urządzenia.
Wiadomości: Pozwala odpowiedzieć na połączenie
przychodzące lub wiadomość tekstową za pomocą wstępnie
zdefiniowanej wiadomości tekstowej. Ta funkcja jest
dostępna dla użytkowników zgodnych smartfonów Android™.
Monity dźwiękowe: Zezwala aplikacji Garmin Connect Mobile
na odtwarzanie powiadomień statusu w smartfonie podczas
jazdy.
Wykrywanie zdarzeń: Umożliwia aplikacji Garmin Connect
Mobile wysyłanie wiadomości do kontaktów alarmowych, gdy
urządzenie Edge wykryje zdarzenie.
Odtwarzanie alertów dźwiękowych podczas
aktywności
Aby móc ustawić alerty dźwiękowe, musisz mieć smartfon
z aplikacją Garmin Connect Mobile sparowany z urządzeniem
Edge .
Możesz skonfigurować aplikację Garmin Connect Mobile, aby
podczas biegu lub innych aktywności odtwarzała motywacyjne
powiadomienia statusu w smartfonie. Alerty dźwiękowe
obejmują numer i czas okrążenia, tempo lub prędkość oraz
dane z czujnika ANT+. Podczas alertu dźwiękowego aplikacja
mobilna Garmin Connect wycisza główny dźwięk smartfonu, aby
odtworzyć powiadomienie. Głośność można dostosować
w aplikacji Garmin Connect Mobile.
1 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 W razie potrzeby wybierz Ustawienia urządzenia.
4 Wybierz Monity dźwiękowe.
Funkcje online Bluetooth
Rozpoczynanie sesji GroupTrack
Urządzenie Edge oferuje funkcje online powiązane
z technologią Bluetooth, z których można korzystać za pomocą
zgodnego smartfona lub urządzenia fitness. Niektóre funkcje
wymagają zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile
w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/intosports/apps.
UWAGA: Niektóre z tych funkcji wymagają połączenia ze
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco pozostałych
rowerzystów w grupie za pomocą funkcji LiveTrack,
bezpośrednio na ekranie urządzenia. Możesz wysłać
wstępnie zdefiniowane wiadomości do innych rowerzystów
w twojej sesji GroupTrack, którzy mają zgodne urządzenia
Edge.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Pobieranie kursów, segmentów i treningów z Garmin
Connect: Umożliwia wyszukiwanie aktywności przy użyciu
smartfonu w serwisie Garmin Connect oraz wysyłanie ich do
urządzenia.
Przed rozpoczęciem sesji GroupTrack należy sparować
aplikację mobilną Garmin Connect z urządzeniem (Parowanie
smartfona, strona 1).
Podczas jazdy możesz zobaczyć na mapie innych rowerzystów
w sesji GroupTrack.
> Funkcje online >
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
GroupTrack, aby włączyć wyświetlanie znajomych na
ekranie mapy.
2 Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
kolejno LiveTrack > GroupTrack.
3 Wybierz kolejno Widoczna dla > Wszystkie połączenia.
UWAGA: Jeśli posiadasz więcej niż jedno zgodne
urządzenie, musisz wybrać urządzenie do sesji GroupTrack.
4 Wybierz Uruchom LiveTrack.
5 W urządzeniu Edge wybierz i rozpocznij jazdę.
6 Przewiń do mapy, aby wyświetlić znajomych.
12
Funkcje online
Aplikacja Garmin Connect Mobile nie kontaktuje się ze służbami
ratowniczymi w Twoim imieniu.
Dotknij ikony na mapie, aby wyświetlić pozycję i informacje
o kierunku innych rowerzystów w sesji GroupTrack.
7 Przewiń do listy GroupTrack.
Wybierz rowerzystę z listy, a widok mapy zostanie na nim
wyśrodkowany.
Porady dotyczące sesji GroupTrack
Funkcja GroupTrack umożliwia śledzenie bezpośrednio na
ekranie pozostałych rowerzystów w grupie za pomocą funkcji
LiveTrack. Wszyscy rowerzyści w grupie muszą znajdować się
na liście znajomych na Twoim koncie Garmin Connect.
• Wyjdź pojeździć na zewnątrz z wykorzystaniem GPS.
• Sparuj urządzenie Edge 1030 ze smartfonem za pomocą
technologii Bluetooth.
• Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Znajomi, aby zaktualizować listę rowerzystów w danej sesji
GroupTrack.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi mają sparowane smartfony,
i rozpocznij sesję LiveTrack w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi są w zasięgu (40 km lub
25 mil).
• Podczas sesji GroupTrack przewiń do mapy, aby wyświetlić
znajomych.
• Przerwij jazdę rowerem, aby wyświetlić pozycję i informacje
o kierunku innych rowerzystów w sesji GroupTrack.
Przesyłanie plików do innego urządzenia Edge
Kursy, segmenty i treningi można przesyłać bezprzewodowo
z jednego zgodnego urządzenia Edge do innego za
pośrednictwem technologii Bluetooth.
1 Włącz oba urządzenia Edge i ustaw je w odległości 3 m od
siebie.
>
2 W urządzeniu zawierającym pliki wybierz kolejno
Funkcje online > Przesyłanie między urządzeniami >
Udostępnij pliki.
3 Wybierz typ pliku do udostępnienia.
4 Zaznacz jeden lub więcej plików do przesłania.
>
5 W urządzeniu odbierającym pliki wybierz kolejno
Funkcje online > Przesyłanie między urządzeniami.
6 Wybierz pobliskie połączenie.
7 Zaznacz jeden lub więcej plików do odebrania.
Po zakończeniu transferu na ekranie obu urządzeń zostanie
wyświetlony komunikat.
Wykrywanie zdarzeń
PRZESTROGA
Wykrywanie zdarzeń to dodatkowa funkcja służąca głównie do
użytku na drodze. Funkcja wykrywania zdarzeń nie jest
podstawowym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej.
Funkcje online
W przypadku wykrycia zdarzenia przez urządzenie Edge
z włączoną funkcją GPS aplikacja Garmin Connect Mobile
wysyła automatyczną wiadomość e-mail lub SMS z pozycją
urządzenia do wskazanych kontaktów alarmowych.
W urządzeniu i sparowanym smartfonie zostaną wyświetlone
monity z informacją, że kontakty zostaną powiadomione po
upływie 30 sekund. Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz
anulować automatyczną wiadomość alarmową.
Przed uruchomieniem wykrywania zdarzeń na urządzeniu
w aplikacji Garmin Connect Mobile musisz skonfigurować
informacje dotyczące kontaktów alarmowych. Sparowany
smartfon musi mieć możliwość transmisji danych i obejmować
zasięgiem miejsce, w którym dostępne są dane. Kontakty
alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości
SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek
operatora).
Ustawianie wykrywania zdarzeń
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Sparuj smartfon z urządzeniem (Parowanie smartfona,
strona 1).
3 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Kontakty alarmowe i wprowadź dane rowerzysty oraz
kontakty alarmowe.
Wybrane kontakty alarmowe otrzymają wiadomość
z powiadomieniem, że zostali wybrani jako kontakty
alarmowe.
UWAGA: Po wprowadzeniu kontaktów alarmowych
wykrywanie incydentów zostanie włączone automatycznie.
4 Włącz GPS w urządzeniu (Zmiana ustawień satelitów,
strona 19).
Wyświetlanie kontaktów alarmowych
Aby móc zobaczyć kontakty alarmowe w urządzeniu, w aplikacji
Garmin Connect Mobile trzeba skonfigurować dane rowerzysty
i kontakty alarmowe.
Wybierz kolejno Funkcje online > Kontakty.
Zostaną wyświetlone nazwy i numery telefonów kontaktów
alarmowych.
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń
Wybierz kolejno
> Funkcje online > Wykryw. zdarzeń.
Anulowanie automatycznych wiadomości
Jeśli urządzenie wykryje zdarzenie, możesz anulować
automatyczną wiadomość alarmową w urządzeniu lub
sparowanym smartfonie, zanim zostanie ona wysłana do
kontaktów alarmowych.
Wybierz kolejno Anuluj >
przed upływem odliczanych 30
sekund.
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu
zdarzenia
Aby móc wysłać informację o aktualizacji statusu do kontaktów
alarmowych, urządzenie musi wykryć zdarzenie i wysłać
wiadomość alarmową do tych kontaktów.
Możesz wysłać wiadomość z aktualizacją statusu informującą
kontakty alarmowe, że nie potrzebujesz pomocy.
1 Przesuń palcem od góry w dół ekranu, następnie w lewo lub
w prawo, aby wyświetlić widżet sterowania.
2 Wybierz kolejno Wykryto zdarzenie > Jest OK.
Wiadomość zostanie wysłana do kontaktów alarmowych.
13
Funkcje online Wi‑Fi
Urządzenie Edge 1030 oferuje funkcje online Wi‑Fi. Instalacja
aplikacji Garmin Connect Mobile nie jest wymagana do
korzystania z łączności Wi‑Fi.
UWAGA: Aby możliwe było korzystanie z tych funkcji,
urządzenie należy połączyć z siecią bezprzewodową.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Treningi i plany treningów: Plany aktywności i treningów
poprzednio wybierane w aplikacji Garmin Connect są
przesyłane bezprzewodowo do urządzenia.
Aktualizacje oprogramowania: Urządzenie bezprzewodowo
pobiera najnowszą wersję oprogramowania. Aby
zainstalować aktualizację oprogramowania, należy po
kolejnym uruchomieniu urządzenia wykonać instrukcje
wyświetlone na ekranie.
Konfiguracja łączności Wi‑Fi
1 Wybierz opcję:
• Pobierz aplikację Garmin Connect i sparuj smartfon
z urządzeniem (Parowanie smartfona, strona 1).
• Odwiedź stronę www.garmin.com/express i pobierz
aplikację Garmin Express™.
2 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie,
aby skonfigurować połączenie z Wi‑Fi.
W przypadku instalacji na piaście asymetrycznej czujnik
może być pochylony. Nie wpłynie to na jego działanie.
3 Obróć koło, aby sprawdzić, czy odstęp jest odpowiedni.
Czujnik nie powinien dotykać żadnych innych elementów
roweru.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
Montaż czujnika rytmu
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Rozmiar opaski powinien gwarantować właściwe przyleganie
czujnika do ramienia korby À.
Wybierz opaskę o najmniejszym rozmiarze umożliwiającym
rozciągnięcie jej wokół ramienia korby.
2 Umieść czujnik rytmu po wewnętrznej stronie ramienia korby,
po stronie przeciwległej do układu napędowego, i przytrzymaj
go.
Przeciągnij
opaskę Á wokół ramienia korby i zamocuj ją
3
w uchwytach  czujnika.
Wi‑FiUstawienia
Wybierz kolejno
> Funkcje online > Wi-Fi.
Wi-Fi: Włącza bezprzewodową technologię Wi‑Fi.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Wi‑Fi są wyświetlane tylko po
włączeniu komunikacji Wi‑Fi.
Autoprzesyłanie: Umożliwia automatyczne przesyłanie
aktywności za pośrednictwem znanej sieci bezprzewodowej.
Dodaj sieć: Umożliwia podłączenie urządzenia do sieci
bezprzewodowej.
Czujniki bezprzewodowe
Urządzenie można używać z bezprzewodowymi czujnikami
ANT+ lub Bluetooth. Więcej informacji na temat zgodności
i zakupu opcjonalnych czujników można znaleźć na stronie
buy.garmin.com.
Montaż czujnika prędkości
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Umieść czujnik prędkości u góry piasty i przytrzymaj go.
2 Przeciągnij pasek À wokół piasty i zamocuj go w uchwycie Á
czujnika.
4 Obróć ramię korby, aby sprawdzić odpowiedni odstęp.
Czujnik i opaska nie powinny dotykać żadnych innych
elementów roweru ani buta.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
5 Zrób sobie 15-minutową przejażdżkę próbną, po czym
sprawdź, czy czujnik i opaska nie noszą żadnych śladów
uszkodzenia.
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu
Dane dotyczące rytmu pochodzące z czujnika rytmu są zawsze
rejestrowane. Jeśli z urządzeniem nie jest sparowany żaden
czujnik rytmu, do obliczania prędkości i dystansu są
wykorzystywane dane GPS.
Rytm oznacza tempo pedałowania lub „obrotu” mierzonego
liczbą obrotów ramienia korby w ciągu minuty (obr./min).
Uśrednianie danych dotyczących rytmu lub mocy
Ustawienie uśredniania wartości niezerowych jest dostępne
w przypadku treningu z opcjonalnym czujnikiem rytmu lub
miernikiem mocy. Ustawienie domyślne nie uwzględnia wartości
zerowych, które pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje.
Można zmienić wartość tego ustawienia (Ustawienia zapisu
danych, strona 21).
Zakładanie czujnika tętna
UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę
czynność.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Zatrzaśnij moduł czujnika tętna À na pasku.
14
Czujniki bezprzewodowe
Loga firmy Garmin (na module i na pasku) powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
2 Zwilż elektrody Á i płytki stykowe  z tyłu paska, aby
zapewnić prawidłowy kontakt między klatką piersiową
a nadajnikiem.
3 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i umieść haczyk paska Ã
w pętli Ä.
UWAGA: Etykieta nie powinna być odgięta.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 27), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Loga firmy Garmin powinny być zwrócone prawą stroną do
góry.
4 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
PORADA: Jeśli dane dotyczące tętna nie są wyświetlane lub
odczyt jest nieregularny, zapoznaj się ze wskazówkami
rozwiązywania problemów (Wskazówki dotyczące
nieregularnego odczytu danych tętna, strona 15).
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia stref tętna użytkownika.
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów
fitness (Cele fitness, strona 15). Aby uzyskać najdokładniejsze
dane dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić
swoje maksymalne tętno, tętno spoczynkowe i strefy tętna.
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Strefy treningowe >
Strefy tętna.
2 Podaj swoje maksymalne tętno, próg mleczanowy oraz tętno
spoczynkowe.
Można użyć funkcji autowykrywania, aby automatycznie
wykryć tętno podczas aktywności. Wartości strefy są
aktualizowane automatycznie, jednak nadal możesz każdą
z nich edytować ręcznie.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderz./min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maksymalnego, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
• Wybierz % rezerwy tętna, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
• Wybierz % tętna LT, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe tętna LT.
Czujniki bezprzewodowe
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
• Zwilż elektrody i płytki stykowe (jeśli dotyczy).
• Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
• Wykonaj rozgrzewkę trwającą 5–10 minut.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania
o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna, strona 22).
• Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony
paska.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik
tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów
z czujnika tętna.
• Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna.
Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne,
niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego
napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.
Parowanie czujników bezprzewodowych
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników
ANT+ lub Bluetooth, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stopy) od innych czujników.
> Czujniki > Dodaj czujnik.
2 Wybierz kolejno
3 Wybierz opcję:
• Wybierz typ czujnika.
• Wybierz Szukaj wszystko, aby wyszukać wszystkie
czujniki znajdujące się w pobliżu.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych czujników.
4 Wybierz jeden lub więcej czujników do sparowania
z urządzeniem.
Wybierz
Dodaj.
5
15
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem
status czujnika zmieni się na Połączono. Pole danych można
dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane
z czujnika.
Trening z miernikami mocy
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports, aby uzyskać
listę czujników ANT+, które są zgodne z wybranym
urządzeniem (np. Vector™).
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
miernika mocy.
• Dostosuj strefy mocy do własnych celów i możliwości
(Ustawianie stref mocy, strona 16).
• Korzystaj z alertów zakresowych i otrzymuj powiadomienia
po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertów
zakresowych, strona 20).
• Dostosuj pola danych mocy (Dodawanie ekranu danych,
strona 19).
UWAGA: Do wykonania pomiaru dynamiki jazdy konieczne jest
posiadanie systemu Edge z dwoma czujnikami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Wykorzystanie dynamiki jazdy
Zanim będzie można wykorzystać funkcję dynamiki jazdy,
należy sparować miernik mocy Vector z urządzeniem
(Parowanie czujników bezprzewodowych, strona 15).
UWAGA: Rejestrowanie dynamiki jazdy wykorzystuje
dodatkową pamięć urządzenia.
1 Idź pojeździć.
2 Przewiń do ekranu dynamiki jazdy, aby wyświetlić dane
dotyczące fazy mocy À, łączną fazę mocy Á i przesunięcie
od środka pedału Â.
Ustawianie stref mocy
Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie
odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Istnieje
możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu oraz
skorzystania z serwisu Garmin Connect. Jeśli znasz wartość
swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power),
możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie
obliczyć strefy mocy.
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Strefy treningowe >
Strefy mocy.
2 Podaj wartość współczynnika FTP.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
Kalibrowanie miernika mocy
Przed rozpoczęciem kalibracji miernik mocy należy
zainstalować, sparować z urządzeniem i rozpocząć zapisywanie
danych za jego pomocą.
Instrukcje kalibracji posiadanego miernika mocy można znaleźć
w instrukcjach dostarczonych przez jego producenta.
> Czujniki.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz miernik mocy.
3 Wybierz Kalibruj.
4 Pedałuj, aby wymusić aktywność miernika, aż pojawi się
komunikat.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Moc na pedale
Vector mierzy moc na pedale.
Miernik Vector mierzy siłę przykładaną do pedału kilkaset razy
w ciągu każdej sekundy. Vector mierzy także tempo i prędkość
obrotową podczas pedałowania. Mierząc siłę, kierunek, obroty
ramienia korby i czas, Vector może określać moc (W). Ponieważ
Vector mierzy niezależnie moc na obu pedałach, może
pokazywać bilans lewej i prawej nogi.
UWAGA: System Vector S nie zapewnia informacji o bilansie
mocy lewej i prawej nogi.
Dynamika jazdy
Pomiar dynamiki jazdy dotyczy ilości mocy, która jest
generowana przy pełnym ruchu korby, a także miejsca, gdzie
jest przykładana siła. Pozwala on także zrozumieć sposób jazdy
użytkownika. Informacja o tym, jak i gdzie tworzona jest moc,
pozwala na zwiększenie wydajności treningów i ocenę
sprawności.
16
3 Jeśli to konieczne, przytrzymaj pole danych Ã, aby je zmienić
(Dodawanie ekranu danych, strona 19).
UWAGA: Dwa pola danych na dole ekranu można
dostosować.
Dane dotyczące jazdy można przesłać do aplikacji Garmin
Connect Mobile w celu wyświetlenia dodatkowych informacji
o dynamice jazdy (Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin
Connect, strona 18).
Dane odnośnie fazy mocy
Faza mocy to pozycja pedałów (między początkowym
a końcowym kątem korby), w której generowana jest moc
dodatnia.
Przesunięcie od środka pedału
Przesunięcie od środka pedału odnosi się do miejsca, gdzie
należy przyłożyć siłę.
Dostosowywanie funkcji Vector
Zanim będzie można dostosować funkcje Vector, należy
sparować miernik mocy Vector z urządzeniem.
> Czujniki.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz Vector miernik mocy.
3 Wybierz Dane czujnika > Funkcje Vector.
4 Wybierz opcję.
5 W razie konieczności za pomocą przełączników włącz/wyłącz
efektywność momentu obrotowego, równomierność
pedałowania i dynamikę jazdy.
Aktualizowanie oprogramowania Vector za pomocą
urządzenia Edge
Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania należy
sparować urządzenie Edge z systemem Vector.
1 Wyślij dane jazdy do konta Garmin Connect (Przesyłanie
jazdy do serwisu Garmin Connect, strona 18).
Garmin Connect automatycznie wyszukuje aktualizacje
oprogramowania i przesyła je do urządzenia Edge.
2 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 3 m).
Czujniki bezprzewodowe
3 Obróć ramię korby kilka razy. Urządzenie Edge wyświetli
monit o zainstalowanie wszystkich oczekujących aktualizacji
oprogramowania.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia Edge można używać razem z urządzeniem Varia
Vision™, ze światłami rowerowymi Varia™ i radarem wstecznym,
aby zwiększyć swoją świadomość sytuacyjną. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia Edge , aby można było sparować
urządzenia Varia (Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express, strona 24).
Korzystanie z elektronicznych manetek
Aby korzystać ze zgodnych elektronicznych manetek zmiany
biegów, takich jak manetki Shimano Di2™, należy najpierw
sparować je z posiadanym urządzeniem (Parowanie czujników
bezprzewodowych, strona 15). Istnieje możliwość dostosowania
opcjonalnych pól danych (Dodawanie ekranu danych,
strona 19). W urządzeniu Edge 1030 wyświetlane są bieżące
wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie regulacji.
®
Korzystanie z e-roweru
Aby korzystać ze zgodnego e-roweru, np. e-roweru Shimano
STEPS™, sparuj go z posiadanym urządzeniem (Parowanie
czujników bezprzewodowych, strona 15). Możesz dostosować
opcjonalny ekran danych i pola danych (Dodawanie ekranu
danych, strona 19).
Wyświetlanie danych czujnika e-roweru
> Czujniki.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz swój e-rower.
3 Wybierz opcję:
• Aby wyświetlić dane e-roweru, takie jak licznik lub
dystans, wybierz kolejno Dane czujnika > Dane eroweru.
• Aby wyświetlić komunikaty błędów e-roweru, wybierz .
Więcej informacji zawiera podręcznik użytkownika e-roweru.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego czujnika
ANT+.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony
komunikat. Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie
nadpisze historii. Od czasu do czasu przesyłaj historię do
serwisu Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.
(Ustawianie stref tętna, strona 15) do wyznaczonych sobie
celów i możliwości. Pole danych można dostosować tak, aby
podczas jazdy był w nim wyświetlany czas w poszczególnych
strefach treningowych (Dodawanie ekranu danych, strona 19).
1 Wybierz kolejno Historia > Jazdy.
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli podczas jazdy rejestrowane są dane z jednego
czujnika, wybierz Czas w strefie tętna lub Czas w strefie
mocy.
• Jeśli podczas jazdy rejestrowane są dane z obu
czujników, wybierz Czas w strefie, a następnie Strefy
tętna lub Strefy mocy.
Wyświetlanie podsumowania danych
Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych
zapisanych w urządzeniu, w tym liczbę jazd, czas, dystans
i spalone kalorie.
Wybierz kolejno Historia > Podsumowanie.
Usuwanie jazdy
1 Wybierz kolejno Historia > Jazdy.
2 Wybierz jazdę.
> Usuń > .
3 Wybierz kolejno
Serwis Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych
aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie connect.garmin.com.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
tętno, spalone kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy
tempa i prędkości oraz własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Wyświetlanie jazdy
1 Wybierz kolejno Historia > Jazdy.
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz opcję.
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref treningowych
Zanim będzie możliwe wyświetlenie czasu w poszczególnych
strefach treningowych, należy sparować urządzenie ze zgodnym
czujnikiem tętna lub mocy, a następnie wykonać i zapisać
aktywność.
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna i mocy umożliwia
dostosowanie intensywności treningu. Można dostosować strefy
mocy (Ustawianie stref mocy, strona 16) i strefy tętna
Historia
Planuj treningi: Możesz wybrać cel fitness i załadować jeden
z dokładnych planów treningowych.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
17
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
4 Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
5 Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia.
6 Przejdź do folderu.
7 Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu USB
Á.
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
4 Odwiedź stronę www.garminconnect.com/start.
5 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Zapis danych
Urządzenie wykorzystuje funkcję Oszczędnie. Zapisuje ona
główne punkty, w których nastąpiła zmiana kierunku, prędkości
lub tętna.
Po sparowaniu miernika mocy urządzenie zapisuje punkty co
sekundę. Zapisywanie punktów co sekundę pozwala uzyskać
bardzo szczegółowy ślad, zajmuje jednak więcej miejsca
w dostępnej pamięci urządzenia.
Informacje na temat uśredniania danych dotyczących rytmu
i mocy znajdują się na stronie Uśrednianie danych dotyczących
rytmu lub mocy, strona 14.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Podłączanie urządzenia do komputera
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie w komputerach z systemem operacyjnym
Windows jest wyświetlane jako dysk wymienny w folderze
Mój komputer, a w komputerach Mac jako zamontowany
wolumin.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
Na komputerach z systemem Windows urządzenie jest
wyświetlane jako napęd wymienny lub urządzenie
przenośne. Na komputerach Mac urządzenie jest
wyświetlane jako napęd zamontowany.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
2 W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
3 Wybierz plik.
18
1
2
3
4
Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
Wybierz plik.
Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
UWAGA: Jeśli korzystasz z komputera firmy Apple , opróżnij
folder Kosz, aby całkowicie usunąć pliki.
®
Odłączanie kabla USB
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
Odłącz
kabel od komputera.
2
Dostosowywanie urządzenia
Funkcje Connect IQ do pobrania
Możesz dodać do urządzenia Connect IQ funkcje oferowane
przez Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji
Connect IQ Mobile.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do urządzenia interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
Profile
Urządzenie Edge oferuje kilka sposobów na dostosowanie
urządzenia, w tym także dostępnych profili. Profile są zbiorami
ustawień, które wpływają na optymalizację urządzenia w oparciu
o sposób jego użytkowania. Można na przykład wybrać różne
ustawienia i widoki dla treningów i jazdy górskiej.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie
zapisywane jako część profilu.
Profile aktywności: Możesz utworzyć profile aktywności dla
każdego rodzaju jazdy rowerem. Możesz na przykład
utworzyć oddzielny profil aktywności na potrzeby treningu,
wyścigów i kolarstwa górskiego. Profil aktywności obejmuje
dostosowane strony danych, podsumowane aktywności,
Dostosowywanie urządzenia
alerty, strefy treningowe (np. tętno i prędkość), ustawienia
treningu (np. Auto Pause i Auto Lap ) oraz ustawienia
nawigacji.
Profil użytkownika: Można aktualizować takie ustawienia, jak
płeć, wiek, masa czy wzrost. Urządzenie wykorzystuje te
informacje do obliczania dokładnych danych związanych
z jazdą.
®
®
Ustawianie profilu użytkownika
Można aktualizować takie ustawienia, jak płeć, wiek, masa czy
wzrost. Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania
dokładnych danych związanych z jazdą.
1 Wybierz kolejno Moje statystyki > Profil użytkownika.
2 Wybierz opcję.
Informacje o ustawieniach treningu
Poniższe opcje i ustawienia umożliwiają dostosowanie
urządzenia do potrzeb treningowych. Te ustawienia są
zapisywane w profilu aktywności. Można na przykład ustawić
alerty czasu dla profilu wyścigów i wybrać ustawienie włączenia
pozycji Auto Lap dla profilu jazdy górskiej.
Aktualizowanie profilu aktywności
Można dostosować dziesięć profili aktywności. Ustawienia i pola
danych można dostosować do określonej formy aktywności lub
podróży.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję:
• Wybierz profil.
• Wybierz Utwórz nowy, aby dodać lub skopiować profil.
3 W razie potrzeby dokonaj edycji nazwy i koloru profilu.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Ekrany danych, aby dostosować strony i pola
danych (Dodawanie ekranu danych, strona 19).
• Wybierz Domyślny typ jazdy, aby ustawić dla tego profilu
aktywności standardowy typ jazdy, np. dojazd do pracy.
PORADA: W przypadku jazdy niestandardowej można
ręcznie zaktualizować typ jazdy. Odpowiedni typ jazdy jest
ważny przy tworzeniu kursów przyjaznych dla
rowerzystów.
• Wybierz Segmenty, aby włączyć dostępne segmenty
(Włączanie segmentów, strona 4).
• Wybierz Alerty, aby dostosować alerty dotyczące
treningów (Alerty, strona 20).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap, aby
określić, kiedy mają być uruchamiane okrążenia
(Oznaczanie okrążeń wg pozycji, strona 20).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Pause,
aby zmienić ustawienie automatycznego wstrzymania
stopera aktywności (Korzystanie z funkcji Auto Pause,
strona 20).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autouśpienie,
aby automatycznie przełączać urządzenie w tryb uśpienia
po 5 minutach bezczynności (Korzystanie z funkcji
Autouśpienie, strona 20).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne >
Autoprzewijanie, aby dostosować wyświetlanie stron
danych treningowych podczas działania stopera
aktywności (Korzystanie z funkcji autoprzewijania,
strona 21).
• Wybierz Tryb urucham. stopera, aby zdecydować, jak
urządzenie będzie wykrywać rozpoczęcie jazdy
i automatycznie włączać stoper aktywności (Automatyczne
uruchamianie stopera, strona 21).
Dostosowywanie urządzenia
• Wybierz Nawigacja, aby dostosować ustawienia mapy
(Ustawienia mapy, strona 11) i ustawienia wyznaczania
trasy (Ustawienia trasy, strona 12).
• Wybierz Tryb GPS, aby wyłączyć GPS (Trening
w pomieszczeniu, strona 5) lub zmienić ustawienia
satelitów (Zmiana ustawień satelitów, strona 19).
• Wybierz Czułość na dotyk, aby zmienić czułość ekranu
dotykowego.
Wszelkie zmiany są zapisywane w profilu aktywności.
Dodawanie ekranu danych
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
profil.
2
3 Wybierz kolejno Ekrany danych > Dodaj nowy > Ekran
danych.
4 Wybierz kategorię i wybierz jedno lub więcej pól danych.
5 Wybierz .
6 Wybierz opcję.
• Aby wybrać więcej pól danych, wybierz inną kategorię.
• Wybierz .
7 Wybierz lub , aby zmienić układ.
8 Wybierz .
9 Wybierz opcję.
• Dotknij dwukrotnie pola danych, aby je zmienić.
• Dotknij jednego, a następnie kolejnego pola danych, aby
zmienić ich kolejność.
10 Wybierz .
Edytowanie ekranu danych
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Ekrany danych.
4 Wybierz ekran danych.
5 Wybierz Układ i pola danych.
6 Wybierz lub , aby zmienić układ.
7 Wybierz .
8 Wybierz opcję.
• Dotknij dwukrotnie pola danych, aby je zmienić.
• Dotknij jednego, a następnie kolejnego pola danych, aby
zmienić ich kolejność.
9 Wybierz .
Zmiana kolejności ekranów danych
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Ekrany danych > .
4 Wybierz ekran danych.
lub
.
5 Wybierz
6 Wybierz .
Zmiana ustawień satelitów
W celu sprawniejszego odbioru sygnałów w trudnych warunkach
i szybszego ustalania pozycji GPS można włączyć ustawienie
GPS+GLONASS. Użycie ustawienia GPS+GLONASS powoduje
skrócenie czasu działania baterii w porównaniu do korzystania
z samego GPS.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Tryb GPS.
4 Wybierz opcję.
19
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno, rytm pedałowania i moc.
Ustawienia alertów są zapisywane w profilu aktywności.
Ustawianie alertów zakresowych
Jeśli posiadasz opcjonalny czujnik tętna, czujnik rytmu lub
miernik mocy, możesz ustawić dla nich alerty zakresowe. Alert
zakresowy uruchamia się, gdy w urządzeniu zostanie
zarejestrowana wartość spoza ustawionego zakresu. Można na
przykład ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku rytmu poniżej 40 obr./min. i wzroście powyżej
90 obr./min. Alerty zakresowe można także ustawić, korzystając
ze strefy treningowej (Strefy treningowe, strona 9).
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
profil.
2
3 Wybierz Alerty.
4 Wybierz kolejno Alert tętna, Alert rytmu lub Alert mocy.
5 W razie potrzeby włącz alert.
6 Wybierz wartości minimalną i maksymalną lub wybierz strefy.
7 W razie potrzeby wybierz .
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna lub
spadku poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu
wyświetlony zostanie komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono
sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał
dźwiękowy (Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia,
strona 21).
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Alerty.
4 Ustaw typ alertu.
5 Włącz alert.
6 Podaj wartość.
7 Wybierz .
Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy
w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której
ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
(Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia, strona 21).
Auto Lap
Oznaczanie okrążeń wg pozycji
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonej pozycji podczas okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
długi podjazd lub sprint treningowy). Podczas wykonywania
kursów można korzystać z opcji Wg pozycji, aby włączać
okrążenia we wszystkich pozycjach okrążeń zapisanych
w kursie.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg pozycji > Okrążenie gdy.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko przycisk okrążenia, aby włączyć licznik
okrążeń po każdym wybraniu przycisku
oraz po
każdym ponownym minięciu jednej z tych pozycji.
• Wybierz Start i okrążenie, aby włączyć licznik okrążeń
w pozycji GPS po wybraniu przycisku
oraz w dowolnej
pozycji podczas jazdy po wybraniu przycisku
.
20
• Wybierz Zaznacz i okrążenie, aby włączyć licznik
okrążeń w określonej pozycji GPS, zaznaczonej przed
rozpoczęciem jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas
jazdy po naciśnięciu
.
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dodawanie ekranu danych, strona 19).
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
okrążenia po przebyciu określonego dystansu. Funkcja ta
umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach
jazdy (np. co 10 mil lub 40 km).
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg dystansu > Okrążenie gdy.
4 Podaj wartość.
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dodawanie ekranu danych, strona 19).
Oznaczanie okrążeń wg czasu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
okrążenia po upływie określonego czasu. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
co 20 minut).
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg czasu > Okrążenie gdy.
4 Podaj wartość.
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dodawanie ekranu danych, strona 19).
Korzystanie z funkcji Autouśpienie
Funkcja Autouśpienie umożliwia automatyczne przełączanie
urządzenie w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności.
W trybie uśpienia ekran jest wyłączony, a czujniki ANT+,
Bluetooth i moduł GPS są rozłączone.
Sieć Wi‑Fi nadal działa, gdy urządzenie pracuje w trybie
uśpienia.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autouśpienie.
Korzystanie z funkcji Auto Pause
Funkcja Auto Pause służy do automatycznego wstrzymywania
stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy prędkość spada
poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na
trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne
miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Pause.
4 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własna prędkość, aby automatycznie zatrzymać
stoper, gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
5 W razie potrzeby dostosuj opcjonalne pola danych czasu
(Dodawanie ekranu danych, strona 19).
Dostosowywanie urządzenia
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja Autoprzewijanie umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi treningu, gdy stoper jest
włączony.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
Wybierz
profil.
2
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autoprzewijanie.
4 Wybierz prędkość wyświetlania.
Automatyczne uruchamianie stopera
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania
satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się.
Włącza stoper aktywności lub przypomina o konieczności jego
włączenia w celu rejestrowania danych jazdy.
> Profile aktywności.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Tryb urucham. stopera.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Ręcznie i , aby uruchomić stoper aktywności.
• Wybierz Monit, aby wyświetlać wizualne przypomnienie
po osiągnięciu prędkości z informacji o starcie.
• Wybierz Auto, aby automatycznie uruchomić stoper po
osiągnięciu prędkości startowej.
Ustawienia telefonu
Wybierz kolejno
> Funkcje online > Telefon.
Włącz: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wpisanie przyjaznej nazwy, która
służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Paruj smartfon: Pozwala połączyć urządzenie ze zgodnym
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth. To ustawienie
umożliwia korzystanie z funkcji online Bluetooth, w tym
z LiveTrack, i przesyłania aktywności do serwisu Garmin
Connect.
Alerty o połącz. i SMS-ach: Umożliwia włączenie powiadomień
telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu.
Nieodebrane połączenia i SMS-y: Wyświetla przegapione
powiadomienia ze zgodnego smartfonu.
Podpis do odpowiedzi SMS: Włącz podpisy w odpowiedziach
na wiadomości tekstowe.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno
> System.
• Ustawienia wyświetlania (Ustawienia wyświetlania,
strona 21)
• Ustawienia zapisu danych (Ustawienia zapisu danych,
strona 21)
• Ustawienia jednostek (Zmiana jednostek miary, strona 21)
• Ustawienia dźwięków (Włączanie i wyłączanie dźwięków
urządzenia, strona 21)
• Ustawienia języka (Zmiana języka urządzenia, strona 21)
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno
> System > Wyświetlanie.
Jasność: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
Dostosowywanie urządzenia
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis zrzutu ekranu urządzenia.
Ustawienia zapisu danych
Wybierz kolejno
> System > Zapis danych.
Zapisz w/na: Pozwala określić lokalizację do zapisywania
danych (pamięć wewnętrzna lub opcjonalna karta pamięci).
Interwał rejestrowania: Opcja pozwala określić sposób zapisu
danych dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie
umożliwia zapis głównych punktów, w których nastąpiła
zmiana kierunku, prędkości lub tętna. Opcja 1 sek. umożliwia
zapis punktów co sekundę. Pozwala uzyskać bardzo
szczegółowy zapis aktywności, co wpływa jednak na
zwiększenie rozmiaru pliku zapisu.
Uśrednianie rytmu: Opcja sprawdza, czy urządzenie
uwzględnia wartości zerowe dla danych rytmu, które
pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje (Uśrednianie
danych dotyczących rytmu lub mocy, strona 14).
Uśrednianie mocy: Opcja sprawdza, czy urządzenie
uwzględnia wartości zerowe dla danych mocy, które
pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje (Uśrednianie
danych dotyczących rytmu lub mocy, strona 14).
Rejestruj zmien. tętna: Uruchamia rejestrowanie zmienności
tętna podczas aktywności.
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, prędkości,
wysokości, temperatury, wagi, format pozycji i format czasu.
> System > Jednostki.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia
Wybierz kolejno
> System > Dźwięki.
Zmiana języka urządzenia
Wybierz kolejno
> System > Język.
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych lub zsynchronizowaniu ze smartfonem urządzenie
automatycznie wykrywa strefę czasową i aktualny czas.
Konfigurowanie trybu dodatkowego
wyświetlacza
Można używać urządzenia Edge 1030 jako dodatkowego
wyświetlacza, aby wyświetlać ekrany z danymi ze zgodnego
zegarka wielodyscyplinowego Garmin. Na przykład można
sparować zgodne urządzenie Forerunner ze smartfonem, aby
wyświetlać jego ekrany z danymi na urządzeniu Edge podczas
triathlonu.
> Tryb dodatkowego
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno
wyświetlacza > Połącz zegarek.
2 W zgodnym zegarku Garmin wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki i akcesoria > Dodaj nowy > Dodatkowy
wyświetlacz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia Edge
i Garmin zegarku, aby zakończyć proces udostępniania.
Po sparowaniu urządzeń ekrany z danymi ze sparowanego
zegarka pojawią się na urządzeniu Edge .
UWAGA: Podczas korzystania z trybu Dodatkowego
wyświetlacza zwykłe funkcje urządzenia Edge zostaną
wyłączone.
Po sparowaniu zgodnego zegarka Garmin z urządzeniem Edge
przy kolejnym przejściu w tryb Dodatkowego wyświetlacza
połączenie między urządzeniami zostanie nawiązane
automatycznie.
21
Wyłączanie trybu dodatkowego wyświetlacza
Gdy urządzenie jest w trybie dodatkowego wyświetlacza,
dotknij ekranu i wybierz Wyłącz tryb dodatkowego
wyświetlacza > .
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
Edge — dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 20 godz.
Zakres temperatury
roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury
ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwości/protokoły
bezprzewodowe
ANT+ 2,4 GHz przy 3 dBm (nominalna)
Bluetooth 2,4 GHz przy 3 dBm (nominalna)
Wi‑Fi 2,4 GHz przy 18 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne czujnika tętna
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Do 4,5 roku przy codziennym użytkowaniu po
1 godzinie
Wodoszczelność
3 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła danych
tętna podczas pływania.
Zakres temperatury
roboczej
Od -5°C do 50°C (od 23°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Przed umyciem paska należy zdjąć z niego czujnik.
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Więcej wskazówek na temat mycia elementów urządzenia
można znaleźć na stronie www.garmin.com/HRMcare.
• Wypłucz pasek po każdym użyciu.
• Pierz pasek w pralce co siedem użyć.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
• Gdy czujnik tętna nie jest używany, odczep go od paska.
Pozwoli to wydłużyć jego czas działania.
Wkładanie karty pamięci
Aby zwiększyć ilość dostępnego miejsca lub skorzystać
z fabrycznie załadowanych map, zainstaluj kartę pamięci.
Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD lub microSDHC
o pojemności do 2 TB w formacie FAT32.
1 Zlokalizuj okrągłą pokrywkę komory karty pamięci z tyłu
urządzenia.
2 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w lewo, aby
poluzować ją w sposób umożliwiający jej zdjęcie.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 30 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 12 miesięcy (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej Od -20º do 60ºC (od -4º do 140ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
3 Zdejmij pokrywkę.
4 Przesuń uchwyt karty À i unieś go.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Zabronione jest używanie jakichkolwiek twardych albo ostro
zakończonych przedmiotów do obsługi ekranu dotykowego,
grozi to bowiem uszkodzeniem ekranu.
22
5 Umieść kartę pamięci Á w uchwycie karty w taki sposób, aby
złote styki były skierowane w dół.
6 Zamknij i przesuń uchwyt karty, aby go zablokować.
7 Załóż pokrywkę tak, aby wskaźnik wskazywał pozycję .
Informacje o urządzeniu
8 Za pomocą monety przekręć pokrywkę w prawo, z powrotem
na swoje miejsce, upewniając się, ze wskaźnik wskazuje
pozycję .
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Wymiana baterii czujnika tętna
1 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery
wkręty z tyłu urządzenia.
2 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
UWAGA: Po wymianie baterii dioda LED będzie migać na
czerwono i zielono przez kilka sekund. Gdy dioda LED
przestanie migać na zielono, urządzenie będzie aktywne
i gotowe do przesyłania danych.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
przez 10 sekund.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
Urządzenie zresetuje się i włączy.
Przywracanie ustawień domyślnych
Możesz przywrócić domyślne ustawienia konfiguracyjne i profile
aktywności. Nie usunie to historii ani danych (jazd, treningów,
kursów itp.).
Wybierz kolejno
> System > Zresetuj urządzenie >
Przywróć ustawienia domyślne > .
Usuwanie ustawień i danych użytkownika
3 Poczekaj 30 sekund.
4 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
5 Załóż z powrotem tylną pokrywę i przykręć cztery wkręty.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem.
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu
Po dwóch obrotach dioda LED miga na czerwono, informując
o niskim poziomie baterii.
1 Znajdź okrągłą pokrywę komory baterii À z tyłu czujnika.
Można usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić
ustawienia początkowe urządzenia. Spowoduje to usunięcie
historii i danych, takich jak jazdy, treningi czy kursy, a także
zresetuje ustawienia urządzenia i profile aktywności. Pliki
dodane do urządzenia z komputera nie zostaną usunięte.
Wybierz kolejno
> System > Zresetuj urządzenie >
Wyczyść dane i ustawienia > .
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Włącz Tryb oszczędzania baterii (Włączanie trybu
oszczędności baterii, strona 23).
• Zmniejsz jasność podświetlenia lub skróć czas podświetlania
(Ustawienia wyświetlania, strona 21).
• Wybierz interwał rejestrowania Oszczędnie (Ustawienia
zapisu danych, strona 21).
• Włącz funkcję Autouśpienie (Korzystanie z funkcji
Autouśpienie, strona 20).
• Wyłącz funkcję łączności bezprzewodowej Telefon
(Ustawienia telefonu, strona 21).
• Wybierz ustawienie GPS (Zmiana ustawień satelitów,
strona 19).
• Usuń czujniki bezprzewodowe, z których już nie korzystasz.
Włączanie trybu oszczędności baterii
2 Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
Tryb oszczędności baterii automatycznie dostosowuje
ustawienia tak, aby wydłużyć żywotność baterii podczas
dłuższych jazd. Ekran wyłącza się podczas aktywności. Aby go
wybudzić, można włączyć automatyczne alerty i dotknąć ekranu.
W trybie oszczędności baterii punkty śladu GPS i dane czujnika
są rejestrowane z mniejszą częstotliwością. Dokładność odczytu
prędkości, dystansu oraz danych ścieżki jest ograniczona.
UWAGA: W trybie oszczędności baterii historia jest zapisywana
jedynie wtedy, gdy stoper jest włączony.
> Tryb oszczędzania baterii > Włącz.
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz alerty do wybudzania ekranu podczas aktywności.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię do pokrywki, uwzględniając bieguny.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych
GPS
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję odblokowaną.
Pokrywa zostanie poluzowana, co umożliwi jej zdjęcie.
3 Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię Á.
PORADA: Możesz użyć kawałka taśmy  lub magnesu, aby
zdjąć baterię z pokrywki.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Obróć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję zablokowaną.
Rozwiązywanie problemów
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express.
23
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
◦ Połącz urządzenie z kontem Garmin Connect, korzystając
z sieci bezprzewodowej Wi‑Fi.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Ustawianie wysokości
Jeśli dysponujesz dokładnymi danymi na temat wysokości
aktualnej pozycji, możesz ręcznie skalibrować wysokościomierz
urządzenia.
> Ustaw wysokość.
1 Wybierz kolejno Nawigacja >
2 Podaj wysokość i wybierz .
Odczyty temperatury
Urządzenie może wyświetlać odczyty temperatury wyższe niż
rzeczywista temperatura powietrza, jeśli znajduje się w pełnym
słońcu, jest trzymane w dłoni lub jest zasilane przy użyciu baterii
zewnętrznej. Dostosowanie się urządzenia do znaczących
zmian temperatury również zajmuje nieco czasu.
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
1
2
3
4
Wybierz .
Przewiń w dół do ostatniego elementu na liście i go wybierz.
Przewiń w dół do piątego elementu na liście i go wybierz.
Wybierz język.
Zamienne okrągłe uszczelki
Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu zakończenia
procesu aktualizacji.
UWAGA: Jeżeli urządzenie zostało już skonfigurowane za
pomocą połączenia z Wi‑Fi, Garmin Connect może
automatycznie pobierać aktualizacje oprogramowania do
urządzenia po nawiązaniu połączenia za pośrednictwem sieci
Wi‑Fi.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
1 Wybierz kolejno
2 Wybierz opcję.
> System > O systemie.
• Wybierz Informacje prawne, aby wyświetlić informacje
prawne i numer modelu.
• Wybierz Informacje o prawach autorskich, aby
wyświetlić informacje o oprogramowaniu, identyfikator
urządzenia i umowę licencyjną.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Connect Mobile
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 1).
1 Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect
Mobile.
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie, urządzenie
przypomina o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
24
Pola danych
Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają
używania opcjonalnych akcesoriów.
Aerobowy TE: Wpływ bieżącej aktywności na poziom
sprawności aerobowej.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Bateria czujnika: Stan baterii czujnika biegów.
Bateria e-roweru: Ilość energii, jaka pozostała w baterii eroweru.
Beztlenowy TE: Wpływ bieżącej aktywności na poziom
sprawności anaerobowej.
Biegi: Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze
z czujnika biegów.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans - okrążenie: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Bilans - średnia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Załącznik
Bilans - średnia z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 10 sekund.
Bilans - średnia z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 30 sekund.
Bilans - średnia z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 3 sekund.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do końca: Podczas treningu lub kursu pokazuje pozostały
czas, jeśli jako cel ustawiono określony czas.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco
w bieżącej aktywności.
Czas na stojąco: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco
podczas bieżącej aktywności.
Czas na stojąco okrążenia: Czas spędzony na pedałowaniu na
stojąco podczas bieżącego okrążenia.
Czas od początku: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Czas okrążenia na siedząco: Czas spędzony na pedałowaniu
na siedząco w bieżącym okrążeniu.
Czas - okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Czas - ostatnie okrążenie: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas przed: Czas lepszy lub gorszy od Virtual Partner.
Czas - średnia okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Docelowa moc: Docelowa wartość mocy podczas aktywności.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/-3,65 m (12 stóp).
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do następnego: Dystans, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Dystans do punktu kursu: Dystans, jaki pozostał do
następnego punktu na kursie.
Dystans - okrążenie: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans - ostatnie okrążenie: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans przed: Dystans lepszy lub gorszy od Virtual Partner.
Efekt. momentu obrotow.: Pomiar obrazujący efektywność
pedałowania.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Załącznik
ETA - następny: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Etap treningu: Podczas trwania treningu: bieżący etap z łącznej
liczby etapów.
Faza mocy (L): Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy - (lewa) najlepsze okrążenie: Średni kąt
szczytowej fazy mocy dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy (P): Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy-(P) najlep. okr.: Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - okrążenie (lewa): Średni kąt fazy mocy dla lewej
nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - okrążenie (prawa): Średni kąt fazy mocy dla
prawej nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - śr. szczyt. (L): Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla lewej nogi w bieżącej aktywności.
Faza mocy - śr. szczyt. (P): Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi w bieżącej aktywności.
Faza mocy - średnia (L): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącej aktywności.
Faza mocy - średnia (prawa): Średni kąt fazy mocy dla prawej
nogi w bieżącej aktywności.
Faza mocy - szczytowa (lewa): Aktualny kąt szczytowej fazy
mocy dla lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Faza mocy - szczytowa (P): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kalorie do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe
kalorie, jeśli jako cel ustawiono określoną liczbę kalorii.
Kombinacja zębatek: Informacja o bieżącej kombinacji biegów
z czujnika biegów.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach. Urządzenie musi
zostać podłączone do zgodnego miernika mocy.
Moc - % FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa
wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
Moc - IF: Intensity Factor™ w ramach bieżącej aktywności.
Moc - kJ: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Moc - maksymalna: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącej aktywności.
Moc - maksymalna okrążenia: Maksymalna moc wyjściowa
w ramach bieżącego okrążenia.
Moc - NP: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.
Moc - NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach bieżącego okrążenia.
Moc - NP ost. okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc - okrążenie: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Moc - ostatnie okrążenie: Średnia moc wyjściowa w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
25
Moc - średnia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Moc - średnia W/kg: Średnia moc wyjściowa w watach na
kilogram.
Moc - średnia W/kg z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 10 sekund w watach na kilogram.
Moc - średnia W/kg z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 30 sekund w watach na kilogram.
Moc - średnia W/kg z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 3 sekund w watach na kilogram.
Moc - średnia z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Moc - średnia z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Moc - średnia z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Moc - TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej
aktywności.
Moc - W/kg okrążenia: Średnia moc wyjściowa w ramach
bieżącego okrążenia w watach na kilogram.
Moc - Wat/kg: Ilość mocy wyjściowej w watach na kilogram.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Opór trenażera: Siła oporu stawianego przez trenażer.
Paski mocy: Wykres słupkowy przedstawiający bieżącą,
średnią i maksymalną moc wyjściową w ramach bieżącej
aktywności.
Paski prędkości: Wykres słupkowy przedstawiający bieżącą,
średnią i maksymalną prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Paski rytmu: Wykres słupkowy przedstawiający bieżącą,
średnią i maksymalną wartość rytmu pedałowania w ramach
bieżącej aktywności.
Paski tętna: Wykres słupkowy przedstawiający bieżące, średnie
i maksymalne wartości tętna w ramach bieżącej aktywności.
PCO: Przesunięcie od środka pedału. Przesunięcie od środka
pedału odnosi się do miejsca na pedale, gdzie jest
przykładana siła.
Powtórzenia do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe
powtórzenia.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Poziom baterii Di2: Ilość energii, jaka pozostała w baterii
czujnika Di2.
Pozostały dystans: Podczas treningu lub kursu pokazuje
pozostały dystans, jeśli jako cel ustawiono określony dystans.
Pozostały wznios: Podczas treningu lub kursu pokazuje
pozostały wznios, jeśli jako cel ustawiono określoną
wysokość.
Pozycja - cel podróży: Ostatni punkt na trasie lub kursie.
Pozycja - następny punkt: Następny punkt na trasie lub kursie.
Połączone światła: Liczba połączonych świateł.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość - maksymalna: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Prędkość - okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
26
Prędkość - ostatnie okrążenie: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość pionowa - średnia z 30 s: Średnia prędkość
pionowa dla ruchu w okresie 30 sekund.
Prędkość - średnia: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Przednia zębatka: Informacja o przedniej zębatce z czujnika
biegów.
Przesunięcie - okrążenie: Średnie przesunięcie od środka
pedału w ramach bieżącego okrążenia.
Przesunięcie - średnie: Średnie przesunięcie od środka pedału
w ramach bieżącej aktywności.
Przełożenie przekładni: Liczba zębów na przedniej i tylnej
zębatce w rowerze wykryta przez czujnik biegów.
Przygotowanie wydolnościowe: Wartość przygotowania
wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym
pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm - okrążenie: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm - średnia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Stan kąta wiązki: Tryb wiązki przedniej.
Stan naładowania baterii: Ilość energii, jaka pozostała
w lampce rowerowej.
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Sugestie zmiany biegów: Zalecenia dotyczące zmiany biegu
na wyższy lub niższy na podstawie bieżącego wysiłku. Erower musi działać w trybie manualnej zmiany biegów.
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno - % maks. na okrąż.: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Tętno - % rezerwy tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
Tętno - % rezerwy tętna na okrążenie: Średnia procentowa
wartość rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno
spoczynkowe) dla bieżącego okrążenia.
Tętno - % średniej maksymalnej: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
Tętno - % średniej rezerwy: Średnia procentowa wartość
rezerwy tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe)
dla bieżącej aktywności.
Tętno do końca: Podczas treningu pokazuje wartość powyżej
lub poniżej celu tętna.
Tętno - maksymalnie %: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
Tętno - okrążenie: Średnie tętno w ramach bieżącego
okrążenia.
Załącznik
Tętno - ostatnie okrążenie: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Tętno - średnia: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Tryb asystenta: Bieżący tryb wspomagania e-roweru.
Tryb oświetlenia: Tryb konfiguracji połączonych świateł.
Tryb zmiany biegów Di2: Aktualny tryb zmiany biegów czujnika
Di2.
Tylna zębatka: Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.
VAM - okrążenie: Średnia prędkość podjeżdżania w ramach
bieżącego okrążenia.
VAM - średnia: Średnia prędkość podjeżdżania w ramach
bieżącej aktywności.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wykres mocy: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą, średnią
i maksymalną moc wyjściową w ramach bieżącej aktywności.
Wykres prędkości: Wykres liniowy przedstawiający prędkość
w ramach bieżącej aktywności.
Wykres rytmu: Wykres liniowy przedstawiający wartość rytmu
pedałowania w ramach bieżącej aktywności.
Wykres stref.: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą strefę
tętna (1–5).
Wykres tętna: Wykres liniowy przedstawiający bieżące, średnie
i maksymalne wartości tętna w ramach bieżącej aktywności.
Wykres wysokości: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą
wysokość, całkowity wznios i całkowity spadek w ramach
bieżącej aktywności.
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Wznios do następnego: Wznios, jaki pozostał do następnego
punktu na trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas
nawigacji.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Zasięg podróży: Szacowany dystans, który możesz pokonać,
obliczany na podstawie bieżących ustawień e-roweru
i pozostałej energii baterii.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Współczynniki FTP
Obliczanie strefy tętna
Poniższe tabele przedstawiają klasyfikacje współczynników FTP
wg płci.
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
50 – 60%
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
2
60 – 70%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
3
70 – 80%
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
Mężczyźni
Waty na kilogram (W/kg)
Doskonała
5,05 i więcej
Świetna
Od 3,93 do 5,04
Dobry
Od 2,79 do 3,92
Satysfakcjonująca
Od 2,23 do 2,78
Niewytrenowany
Poniżej 2,23
Kobiety
Waty na kilogram (W/kg)
Doskonała
4,30 i więcej
Świetna
Od 3,33 do 4,29
Dobry
Od 2,36 do 3,32
Satysfakcjonująca
Od 1,90 do 2,35
Niewytrenowany
Poniżej 1,90
Współczynniki FTP bazują na badaniach Huntera Allena
i Andrew Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010) .
Załącznik
27
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
4
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
5
80 – 90%
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
700 × 20C
2086
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cylindryczne
2130
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Rozmiar i obwód kół
Czujnik prędkości automatycznie wykrywa rozmiar koła. W razie
konieczności wprowadź ręcznie obwód koła w ustawieniach
czujnika prędkości.
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. W celu obliczenia obwodu koła można
również użyć jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cylindryczne
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
28
Oddziaływanie częstotliwości radiowych
To urządzenie jest przenośnym nadajnikiem i odbiornikiem,
które za pośrednictwem anteny wysyła i odbiera fale radiowe
o niewielkim poziomie energii, wymagane do obsługi funkcji
z zakresu komunikacji głosowej i przesyłania danych. Gdy
niniejsze urządzenie pracuje w trybie emisji sygnału
o maksymalnej mocy i współpracuje z akcesoriami
dopuszczonymi do użytku z produktami marki Garmin, emituje
energię o częstotliwości fal radiowych na poziomie niższym od
określonego w opublikowanych wymaganiach. W celu
zapewnienia zgodności z przepisami komisji FCC w zakresie
oddziaływania fal radiowych produkt powinien być użytkowany
wyłącznie w zgodnym uchwycie lub zamontowany zgodnie
z dostarczonymi instrukcjami instalacji. Nie należy go używać
w innych konfiguracjach.
To urządzenie nie może znajdować się w pobliżu ani być
obsługiwane łącznie z żadnym innym nadajnikiem lub anteną.
Załącznik
Indeks
A
adresy, wyszukiwanie 9
akcesoria 14, 16, 24
aktualizacje, oprogramowanie 16, 24
alerty 20
ANT+czujniki 1, 14, 17
parowanie urządzenia 5, 15
sprzęt fitness 5, 6
aplikacje 12, 14, 18
smartfon 1
Auto Lap 20
Auto Pause 20
autoprzewijanie 21
autouśpienie 20
B
bateria
ładowanie 2
maksymalizowanie 23
typ 2
wymiana 23
wymienianie 23
blokowanie, ekran 2
Bluetoothczujniki 14
C
cel 6
cele 6
Connect IQ 18
czas, alerty 20
czujniki ANT+ 16, 17
czujniki prędkości i rytmu 14, 23
czyszczenie urządzenia 22
D
dane
ekrany 19
przesyłanie 17, 18
rejestrowanie 21
udostępnianie 21, 22
zapisywanie 17
dane techniczne 22
dane użytkownika, usuwanie 18
dodatkowy wyświetlacz 21, 22
dostosowywanie urządzenia 19
dynamika jazdy 16
dystans, alerty 20
dźwięki 21
E
e-rower 17
ekran 21
blokowanie 2
ekran dotykowy 1
F
faza mocy 16
G
Garmin Connect 1, 3, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 24
Garmin Connect Mobile 12
Garmin Express 14
aktualizowanie oprogramowania 24
GLONASS 19
GPS 5, 19
sygnał 1, 3, 23
GroupTrack 12, 13
H
historia 3, 17
przesyłanie do komputera 17, 18
usuwanie 17
I
identyfikator urządzenia 24
ikony 1
instalacja 2
interwały, treningi 6
Indeks
J
jazda rowerem 7
jednostki miary 21
język 21, 24
K
kalendarz 5
kalibrowanie, miernik mocy 16
kalorie, alerty 20
karta microSD. Patrz karta pamięci
karta pamięci 22
komputer, łączenie 18
komunikat z informacją o starcie 21
kontakty alarmowe 13
kursy 10, 11
edytowanie 11
ładowanie 10
tworzenie 11
usuwanie 11
L
LiveTrack 12, 13
M
mapy 9, 11
aktualizowanie 24
orientacja 11
ustawienia 11
wyszukiwanie pozycji 9
minutnik 3
moc 16
strefy 17
moc (siła) 6
alerty 20
metry 6–8, 14, 16, 27
strefy 16
montaż 14
montowanie urządzenia 2
N
natężenie wysiłku 9
nawigacja 9
przerywanie 10
wróć do startu 10
O
obciążenie treningowe 8
odpoczynek 6, 8, 9
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
okrążenia 1
opaski 24
oprogramowanie
aktualizowanie 16, 24
licencja 24
wersja 24
osobiste rekordy 9
usuwanie 9
oszczędnie 18
P
parowanie urządzenia 1
ANT+czujniki 5, 15
Bluetoothczujniki 15
smartfon 1
pedały 16
podświetlenie 21
pola danych 18, 19, 24
pozycje 9
edytowanie 10
usuwanie 10
wyszukiwanie przy użyciu mapy 9
profil użytkownika 19
profile 18, 19
aktywność 19
użytkownik 19
przesunięcie od środka pedału 16
przesyłanie, Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia. 13
przyciski 1
przyciski na ekranie 1
przygotowanie wydolnościowe 9
pułap tlenowy 6, 7, 9, 27
punkty szczególne (POI), wyszukiwanie 9
Punkty trasy, odwzorowanie 10
R
resetowanie urządzenia 23
rozmiary kół 28
rozwiązywanie problemów 15, 23, 24
rytm 14
alerty 20
S
segmenty 3, 4
usuwanie 4
smartfon 1, 12, 18, 21
aplikacje 12
parowanie urządzenia 1
stan wytrenowania 7, 9
stoper 17
strefy
czas 21
moc 16
strefy czasowe 21
sygnały satelitarne 1, 3, 23
T
technologia Bluetooth 12, 13, 21
temperatura 24
tętno
alerty 20
czujnik 6–8, 14, 15, 22, 23
strefy 15, 17, 27
Training Effect 9
trasy
tworzenie 10, 11
ustawienia 12
trening 6
ekrany 19
plany 5
strony 3
trening w pomieszczeniu 5, 6
treningi 4–6
edytowanie 5
ładowanie 5
tworzenie 4
usuwanie 5
tryb snu 20
U
udostępnianie danych 21, 22
urządzenie
dbanie 22
resetowanie 23
USB 24
odłączanie 18
ustawienia 14, 16, 19, 21
urządzenie 21, 23
ustawienia początkowe 23
ustawienia systemowe 21
ustawienia wyświetlania 21
usuwanie, wszystkie dane użytkownika 18, 23
uśrednianie danych 14
V
Virtual Partner 6
W
Wi-Fi 1
Wi‑Fi 12, 14, 24
łączenie 14
widżety 18
wróć do startu 10
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 18
wykrywanie zdarzeń 13
wymiana baterii 23
wysokościomierz, kalibrowanie 24
wysokość 24
Z
zapis danych 18
29
zapisywanie aktywności 3
zapisywanie danych 17, 18
30
Indeks
support.garmin.com
Sierpień 2018
190-02220-40_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising