Garmin | Edge® 1030 | User manual | Garmin Edge® 1030 Brugervejledning

Garmin Edge® 1030 Brugervejledning
EDGE 1030
®
Brugervejledning
© 2017 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre
lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Di2™
og Shimano STEPS™ er varemærker tilhørende Shimano, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. microSD og microSDHC-logoet er varemærker tilhørende SD-3C,
LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende Strava, Inc.
Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige
varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03164
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Oversigt over skærmen Hjem ..................................................... 1
Visning af widgets .................................................................. 1
Brug af touchscreen ............................................................... 1
Låsning af touchscreenen ...................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 2
Om batteriet ........................................................................... 2
Installation af standardholderen ................................................. 2
Montering af Out-Front Mount .................................................... 2
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Træning ........................................................................... 3
Kør en tur .................................................................................... 3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Brug af Strava Segment Explore-widgetten ...................... 3
Følg et segment fra Garmin Connect ..................................... 3
Aktivering af segmenter ......................................................... 3
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 3
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 4
Valgmuligheder for segment .................................................. 4
Sletning af et segment ........................................................... 4
Træning ...................................................................................... 4
Oprettelse af en træning ........................................................ 4
Gentagelse af træningstrin ..................................................... 4
Redigering af en træning ....................................................... 4
Følg en træning fra internettet ............................................... 4
Start af en træning ................................................................. 4
Afbrydelse af en træning ........................................................ 5
Sletning af en træning ............................................................ 5
Om træningskalenderen ............................................................. 5
Brug af Garmin Connect træningsplaner ............................... 5
Træning indendørs ..................................................................... 5
Parring af din ANT+ Hometrainer .......................................... 5
Brug af en ANT+ hometrainer ................................................ 5
Indstilling af modstand ...................................................... 5
Indstilling af måleffekt ........................................................ 5
Intervaltræning ............................................................................ 5
Oprettelse af en intervaltræning ............................................. 5
Start en intervaltræning .......................................................... 6
Angivelse af et træningsmål ....................................................... 6
Min statistik..................................................................... 6
Præstationsmålinger ................................................................... 6
Træningsstatus ...................................................................... 6
Om VO2 maks. vurderinger ................................................... 7
Få din VO2-max estimering .............................................. 7
Tip til VO2 maks. estimater for cykling .............................. 7
Træningsbelastning ............................................................... 7
Få din estimering af træningsbelastning ........................... 7
Restitutionstid ........................................................................ 7
Visning af din restitutionstid .............................................. 7
Få dit FTP-estimat ................................................................. 8
Udførelse af en FTP-test ................................................... 8
Automatisk beregning af FTP ............................................ 8
Sådan får du vist din stress-score .......................................... 8
Deaktivering af meddelelser om præstation .......................... 8
Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger ............ 8
Personlige rekorder .................................................................... 8
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 8
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 8
Sletning af en personlig rekord .............................................. 8
Indholdsfortegnelse
Træningszoner ............................................................................ 9
Navigation....................................................................... 9
Positioner .................................................................................... 9
Markering af din position ........................................................ 9
Lagring af positioner fra kortet ............................................... 9
Navigation til en position ........................................................ 9
Navigation tilbage til start ....................................................... 9
Afbrydelse af navigation ......................................................... 9
Redigering af positioner ......................................................... 9
Sletning af position ................................................................. 9
Projicering af en position ........................................................ 9
Baner .......................................................................................... 9
Planlægning og gennemkøring af en rute ............................ 10
Følg en bane fra Garmin Connect ....................................... 10
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute .......................... 10
Tips til træning med baner ................................................... 10
Visning af rutedetaljer .......................................................... 10
Visning af en rute på kortet ............................................. 10
Afbrydelse af en bane .......................................................... 10
Sletning af en rute ................................................................ 11
Ruteindstillinger ................................................................... 11
Kortindstillinger ......................................................................... 11
Ændring af kortretningen ..................................................... 11
Ruteindstillinger ........................................................................ 11
Vælg en aktivitet for ruteberegning ...................................... 11
Connectede funktioner................................................ 11
Bluetooth connectede funktioner .............................................. 11
Sådan afspilles lydalarmer under din aktivitet ..................... 11
Start en GroupTrack session ............................................... 12
Tip til GroupTrack sessioner ........................................... 12
Overførsel af filer til en anden Edge enhed ......................... 12
Registrering af hændelse ..................................................... 12
Opsætning af registrering af hændelse ........................... 12
Visning af nødkontakter .................................................. 12
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ............ 12
Annullering af en automatisk meddelelse ....................... 12
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse .... 13
Wi‑Fi tilknyttede funktioner ....................................................... 13
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse ........................................... 13
Wi‑Fi indstillinger .................................................................. 13
Trådløse sensorer ........................................................ 13
Installation af fartsensor ............................................................ 13
Installation af kadencesensor ................................................... 13
Om hastigheds- og kadencesensorer .................................. 13
Datagennemsnit for kadence eller effekt ............................. 13
Påsætning af pulsmåleren ........................................................ 14
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 14
Om pulszoner .................................................................. 14
Træningsmål ................................................................... 14
Tip til uregelmæssige pulsdata ............................................ 14
Parring af dine trådløse sensorer ............................................. 14
Træning med effektmålere ........................................................ 15
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 15
Kalibrering af din effektmåler ............................................... 15
Pedalbaseret effekt .............................................................. 15
Cykledynamik ....................................................................... 15
Brug af cykledynamik ...................................................... 15
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden ........... 15
Situationsfornemmelse ............................................................. 16
Brug af elektroniske skiftere ..................................................... 16
Sådan bruger du en eBike ........................................................ 16
Sådan ser du sensoroplysninger for din eBike .................... 16
Historik.......................................................................... 16
Visning af din tur ....................................................................... 16
Visning af din tid i hver træningszone .................................. 16
i
Visning af samlede data ....................................................... 16
Sletning af en tur .......................................................................16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Sådan sender du din tur til Garmin Connect ........................ 16
Dataregistrering ........................................................................ 17
Datahåndtering ......................................................................... 17
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 17
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 17
Sletning af filer ..................................................................... 17
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 17
Tilpasning af din enhed............................................... 17
Connect IQ funktioner, der kan downloades ............................ 17
Profiler ...................................................................................... 17
Indstilling af din brugerprofil ................................................. 17
Om træningsindstillinger ........................................................... 18
Opdatering af din aktivitetsprofil ........................................... 18
Tilføjelse af et dataskærmbillede ......................................... 18
Redigering af et dataskærmbillede ...................................... 18
Omarrangering af dataskærmbilleder .................................. 18
Ændring af satellitindstillingen ............................................. 18
Alarmer ................................................................................ 18
Indstilling af områdealarmer ............................................ 18
Indstilling af en tilbagevendende alarm ........................... 19
Auto Lap ...............................................................................19
Markering af omgange efter position .............................. 19
Markering af omgange efter distance ............................. 19
Markering af omgange efter tid ....................................... 19
Brug af automatisk dvale ..................................................... 19
Brug af Auto Pause .............................................................. 19
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 19
Automatisk start af timeren .................................................. 19
Telefonindstillinger .................................................................... 19
Systemindstillinger .................................................................... 20
Displayindstillinger ............................................................... 20
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 20
Ændring af måleenhed ......................................................... 20
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 20
Ændring af enhedens sprog ................................................ 20
Tidszoner ............................................................................. 20
Opsætning af udvidet visningstilstand ...................................... 20
Afslut udvidet visningstilstand .............................................. 20
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ............ 23
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 23
Produktopdateringer ................................................................. 23
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 23
Appendiks..................................................................... 23
Datafelter .................................................................................. 23
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 25
FTP-bedømmelser .................................................................... 26
Udregning af pulszone .............................................................. 26
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 26
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 26
Indeks ............................................................................ 28
Enhedsoplysninger...................................................... 20
Specifikationer .......................................................................... 20
Edge Specifikationer ............................................................ 20
Specifikationer for pulsmåler ................................................ 20
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................. 21
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 21
Rengøring af enheden ......................................................... 21
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 21
Installation af et hukommelseskort ........................................... 21
Udskiftelige batterier ................................................................. 21
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 21
Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor ...... 21
Fejlfinding..................................................................... 22
Nulstilling af enheden ............................................................... 22
Gendannelse af fabriksindstillingerne .................................. 22
Sletning af brugerdata og indstillinger ................................. 22
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 22
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 22
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 22
Indstilling af højden ................................................................... 22
Temperaturudlæsninger ........................................................... 22
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 22
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 22
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 22
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
Oversigt over skærmen Hjem
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge
enheden.
Vælg for at køre en tur.
Brug pilene for at ændre din aktivitetsprofil.
Navigation
Vælg for at markere en position, søge efter positioner og
oprette eller navigere på en rute.
Træning
Vælg for at få adgang til dine segmenter, træningsture og
andre træningsindstillinger.
Historik
Vælg for at få adgang til dine tidligere cykelture og totaler.
Min statistik Vælg for at få adgang til dine præstationsmålinger,
personlige rekorder og din brugerprofil.
Vælg for at få adgang til connectede funktioner og indstillinger.
Vælg for at få adgang til dine Connect IQ™ apps, widgets
og datafelter.
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en smartphone
eller en anden kompatibel enhed.
1 Fra skærmen Hjem skal du stryge ned fra øverst på
skærmen.
Vælges for at gå i dvaletilstand og aktivere
enheden.
Hold nede for at tænde og slukke enheden og
låse berøringsskærmen.
À
Á
Vælg for at angive en ny omgang.
Â
Vælg for at starte og stoppe aktivitetstimeren.
Ã
Ä
Stik til hukommelseskort (under
batteridækslet)
Installer et valgfrit microSD kort.
®
Elektriske kontakter Oplad vha. en Edge ekstern batteripakke
(ekstraudstyr).
BEMÆRK: Gå til buy.garmin.com for at købe tilbehør
(ekstraudstyr).
Parring med din smartphone
For at bruge de connectede funktioner i Edge enheden skal den
parres direkte via Garmin Connect™ Mobile appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
nede for at tænde enheden.
2 Hold
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog. Næste skærmbillede beder dig parre enheden med
din smartphone.
TIP: Du kan stryge ned på startskærmbilledet for at få vist
widgetten med indstillinger og vælge Telefon > Par
smartphone for manuelt at gå i parringstilstand.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile appen fra
eller
menuen, skal du
vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
®
Introduktion
Widgetten med indstillinger vises. Et blinkende ikon betyder,
at enheden søger. Du kan vælge et hvilket som helst ikon for
at ændre indstillingerne.
2 Stryg til venstre eller højre for at se flere widgets.
Næste gang du stryger nedad for at få vist widgets, vises den
seneste widget, som du fik vist.
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at se timeroverlejringen.
Timer-overlejringen giver dig mulighed for at vende tilbage til
skærmen Hjem i løbet af en tur.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
• Stryg eller vælg pilene for at rulle.
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
• Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
• Vælg for at søge i nærheden af en position.
• Vælg for at slette et emne.
• Vælg for yderligere oplysninger.
Låsning af touchscreenen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
• Hold
, og vælg Lås skærm.
• Under en aktivitet skal du vælge
.
1
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Edge
Specifikationer, side 20).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Montering af Out-Front Mount
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringsbeslaget til styret Á.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
3 Placer gummipuden omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
Placer
monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.
4
5 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
monteringen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens
tilspænding jævnligt.
6 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelholderen Â.
®
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Der medfølger to gummiskiver, og du kan vælge den skive,
der passer bedst til din cykel. Gummifligene skal justeres
med bagsiden af cykelholderen, så den sidder godt fast.
7 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
Juster
fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
5
cykelholderen Â.
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
2
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Introduktion
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Træning
Kør en tur
Hvis din enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er de
allerede parret og kan aktiveres under den indledende
opsætning.
nede for at tænde enheden.
1 Hold
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.
Vælg
eller på startskærmbilledet for at vælge en
3
aktivitetsprofil.
4 Vælg .
5 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
®
BEMÆRK: Historik registreres kun, når aktivitetstimeren er
aktiveret.
6 Før fingeren til venstre eller højre for at få vist yderligere
dataskærmbilleder.
Du kan stryge ned fra toppen af datasiderne for at se
widgetterne.
7 Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at se
timer-overlejringen.
8 Vælg for at stoppe aktivitetstimeren.
TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og
dele den på din Garmin Connect konto. Præcise turtypedata
er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
9 Vælg Gem tur.
10 Vælg .
Segmenter
Sådan følger du et segment: Du kan sende segmenter fra din
Garmin Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt
på din enhed, kan du følge segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader en bane fra din Garmin
Connect konto, downloades alle segmenter i banen
automatisk.
Sådan konkurrerer du i et segment: Du kan konkurrere i et
segment og forsøge at matche eller overgå din personlige
rekord eller andre cyklister, som har kørt segmentet.
Strava™ segmenter
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Brug af Strava Segment Explore-widgetten
Med Strava Segment Explore-widgetten kan du få vist og køre
Strava segmenter i nærheden.
1 Vælg et segment fra Strava Segment Explore-widgetten.
2 Vælg en funktion.
• Vælg for at markere segmentet med stjerne i din Strava
konto.
• Vælg Download > Kør for at downloade et segment til din
enhed og køre det.
• Vælg Kør for at køre et downloadet segment.
3 Vælg eller for at se dine segmenttider, dine venners
bedste tider og tiden for den person, der fører segmentet.
Følg et segment fra Garmin Connect
Før du kan downloade og følge et segment fra Garmin Connect,
skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 16).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
BEMÆRK: Hvis du bruger Strava segmenter, overføres dine
favoritsegmenter automatisk til din enhed, når den forbindes
til Garmin Connect Mobile eller din computer.
Gå
til connect.garmin.com.
2
3 Opret et nyt segment, eller vælg et eksisterende segment.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg Træning > Segmenter.
7 Vælg segmentet.
8 Vælg Kort > Kør.
Aktivering af segmenter
Du kan aktivere segmentkonkurrencer og beskeder, der
fortæller dig, at du nærmer dig et segment.
1 Vælg Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg Aktiver.
BEMÆRK: Beskeder, der fortæller dig om, at du nærmer dig
et segment, vises kun for aktiverede segmenter.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andre køreres præstationer, forbindelser på din
Garmin Connect konto eller andre medlemmer af
cykelfællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg for at starte aktivitetstimeren, og tag ud på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
2 Begynd at konkurrere i segmentet.
Segmentdataskærmen vises automatisk.
Du kan downloade Strava segmenter til din Edge 1030 enhed.
Følg Strava segmenter for at sammenligne din præstation med
dine tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det
samme segment.
Træning
3
3 Vælg Trintype for at angive typen af træningstrin.
3 Vælg om nødvendigt
eller for at ændre dit mål under din
konkurrence.
Du kan konkurrere mod den førende på segmentet, din
tidligere præstation eller andre kørere (hvis sådanne findes).
Målet tilpasses automatisk ud fra din aktuelle præstation.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.
• Vælg Udfordringer for at se køretider og
gennemsnitshastigheder for den førende i segmentet, den
førende i gruppen eller udfordreren, din bedste personlige
tid og gennemsnitshastighed samt andre kørere (hvis
sådanne findes).
TIP: Du kan vælge et element på ranglisten for at ændre
dit segmentkonkurrencemål.
Valgmuligheder for segment
Vælg Træning > Segmenter > .
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Vælg automatisk indsats: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk justering af mål baseret på din aktuelle
præstation.
Søg: Lader dig søge efter gemte segmenter efter navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer de segmenter, der
er indlæst på enheden i øjeblikket.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte segmenter fra
enheden.
Sletning af et segment
1 Vælg Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg > .
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træningsture med Garmin Connect og
overføre dem til din enhed. Du kan også sammensætte og
gemme en træningstur direkte på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Oprettelse af en træning
1 Vælg Træning > Træning > Opret ny.
2 Indtast et træningsnavn, og vælg .
4
Du kan for eksempel vælge Hvile for at bruge trinnet som en
hvileomgang.
Under en hvileomgang fortsætter timeren med at køre, og
data registreres.
4 Vælg Varighed for at angive, hvordan dette trin skal måles.
Vælg f.eks. Distance for at afslutte trinnet efter en specifik
distance.
5 Vælg om nødvendigt en brugertilpasset værdi for varigheden.
6 Vælg Mål for at vælge dit mål under dette trin.
Du kan f.eks. vælge Pulszone for at opretholde en stabil puls
under dette trin.
7 Vælg en målzone eller indtast et brugerdefineret interval, hvis
det er nødvendigt.
Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver gang du kommer over
eller under den angivne værdi for puls, bipper enheden og
viser en meddelelse.
8 Vælg for at gemme trinnet.
9 Vælg Tilføj nyt trin for at føje yderligere trin til træningen.
10 Vælg for at gemme træningsturen.
Gentagelse af træningstrin
Inden du kan gentage et træningstrin, skal du have oprettet en
træning med mindst ét trin.
1 Vælg Tilføj nyt trin.
2 Vælg Trintype.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gentag for at gentage et trin en eller flere gange.
Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin ti gange.
• Vælg Gentag indtil for at gentage et trin i et specifikt
tidsinterval. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin i 60
minutter, eller indtil din puls når 160 bpm.
4 Vælg Tilbage til trin, og vælg et trin til gentagelse.
5 Vælg for at gemme trinnet.
Redigering af en træning
1 Vælg Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg .
4 Vælg et trin, og vælg Rediger trin.
5 Rediger trinnets attributter, og vælg .
6 Vælg for at gemme træningsturen.
Følg en træning fra internettet
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 16).
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret og gem en ny træning.
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.
5 Frakobl enheden.
Start af en træning
1 Vælg Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Kør.
Efter du starter en træningstur, viser enheden hvert trin i
træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle
træningsdata. Der høres en alarm, når du er ved at afslutte et
trin i en træning. Der vises en meddelelse, der tæller tiden eller
distancen til næste trin ned.
Træning
Afbrydelse af en træning
Brug af en ANT+ hometrainer
• Du kan når som helst vælge
for at afbryde et træningstrin
og påbegynde næste trin.
• Du kan til enhver tid stryge opad fra bunden af skærmen og
vælge Genstart trin for at afslutte et træningstrin og begynde
forfra på det.
• Du kan til enhver tid vælge
for at stoppe aktivitetstimeren.
• Du kan til enhver tid stryge ned fra toppen af skærmen og
vælge Stop træningen >
på widgetten med
betjeningsenheder for at afslutte træningen.
Før du kan bruge en kompatibel ANT+ hometrainer, skal du
montere din cykel til træningsenheden og parre den med din
enhed (Parring af din ANT+ Hometrainer, side 5).
Du kan bruge din enhed sammen med en hometrainer for at
simulere modstand, mens du følger en bane, aktivitet eller
træning. Når du bruger en hometrainer, bliver GPS automatisk
deaktiveret.
1 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh..
2 Vælg en funktion:
• Vælg Følg en bane for at følge en gemt bane (Baner,
side 9).
• Vælg Følg en aktivitet for at følge en gemt tur (Kør en tur,
side 3).
• Vælg Følg en træning for at følge en effektbaseret
træning fra din Garmin Connect konto (Træning, side 4).
3 Vælg en bane, aktivitet eller træning.
4 Vælg Kør.
5 Vælg en aktivitetsprofil.
6 Vælg for at starte timeren.
Træningsenheden øger eller mindsker modstanden baseret
på højdeoplysningerne for banen eller turen.
Sletning af en træning
1 Vælg Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg > > .
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 16).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træninger og baner og downloade planen til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Træning indendørs
Enheden omfatter en indendørs aktivitetsprofil, hvor GPS'en er
slukket. Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at
spare batterilevetid.
BEMÆRK: Eventuelle ændringer af GPS-indstilling gemmes i
den aktive profil.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
profil.
2
3 Vælg GPS-tilstand > Fra.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og
distance ikke vises, medmindre du har en kompatibel sensor
eller indendørs træningsenhed, som sender oplysninger om
hastighed og distance til enheden.
Parring af din ANT+ Hometrainer
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra din ANT+
hometrainer.
2 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh. > Par. ANT+
cykltræn.enh.
3 Vælg den hometrainer, der skal parres med din enhed.
4 Vælg Tilføj.
Når hometraineren er parret med din enhed, vises
hometraineren som en tilsluttet sensor. Du kan tilpasse dine
datafelt til at vise sensordata.
Træning
Indstilling af modstand
1 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil
modstand.
2 Indstil den modstand, som hometraineren skal give.
3 Vælg en aktivitetsprofil.
4 Begynd at træde i pedalerne.
5 Du kan om nødvendigt justere modstanden under din
aktivitet.
Indstilling af måleffekt
1 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil
måleffekt.
2 Indstil værdien for måleffekt.
3 Vælg en aktivitetsprofil.
4 Begynd at træde i pedalerne.
Den modstand, der ydes af træningsenheden, justeres for at
opretholde en konstant effekt baseret på din hastighed.
5 Du kan om nødvendigt justere måleffekten under din aktivitet.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne
intervaller, når du kører en kendt distance. Når du vælger
,
registrerer enheden et interval og går til et hvileinterval.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Intervaller > Type.
2 Vælg Distance, Tid eller Åben.
3
4
5
6
7
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille
typen til Åben.
Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval for
træningen, og vælg .
Vælg Hvile.
Vælg Distance, Tid eller Åben.
Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
5
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
2 Vælg for at starte timeren.
3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge
for at starte det første interval.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Angivelse af et træningsmål
Edge 1030 enheden kan spore din personlige statistik og
beregne præstationsmålinger. Præstationsmålinger kræver en
kompatibel pulsmåler eller effektmåler.
BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden
kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle
oplysninger om din præstation.
Træningsstatus: Træningsstatus viser dig, hvordan din træning
påvirker din kondition og dine præstationer. Din
træningsstatus er baseret på ændringer i din
træningsbelastning og VO2-max over en længere periode.
VO2-max: VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter),
du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal
ydeevne.
Restitutionstid: Restitutionstid viser, hvor lang tid der er tilbage,
før du er fuldt restitueret og klar til den næste, hårde træning.
Træningsbelastning: Træningsbelastning er summen af dit
ekstra iltbehov efter træning (EPOC) over de seneste 7 dage.
EPOC er et estimat af, hvor meget energi det kræver af din
krop at restituere efter træning.
HRV-stresstest: HRV-stresstest (pulsudsving) kræver en
Garmin brystpulsmåler. Enheden registrerer din pulsvariation,
mens du står stille i 3 minutter. Den fortæller dig dit generelle
stressniveau. Skalaen er 1 til 100, og en lavere score angiver
et lavere stressniveau.
Præstationskrav: Dit præstationskrav er en vurdering i realtid
efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et
datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af
aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit
gennemsnitlige konditionsniveau.
Functional Threshold Power (FTP): Enheden bruger dine
profildata fra den første opsætning til at estimere din FTP. Du
kan få en mere nøjagtig vurdering ved at gennemføre en
guidet test.
Præstationsmålinger
Træningsstatus
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner
funktionen, så du kan træne imod en angivet mål for distance,
distance og tid eller distance og hastighed. Under
træningsaktiviteten giver enheden dig feedback i realtid om,
hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.
1 Vælg Træning > Angiv et mål.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og hastighed for at vælge et mål for
distance og hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
3 Vælg .
4 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du rulle for at se skærmbilledet
Virtual Partner.
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge > Gem
tur.
®
Min statistik
Disse præstationsmålinger er estimater, der kan hjælpe dig med
at spore og forstå dine træningsaktiviteter og
konkurrenceresultater. Målingerne kræver et par aktiviteter med
brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel
brystpulsmåler. Præstationsmålinger for cykling kræver en
pulsmåler og en effektmåler.
Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/physio.
6
Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker dit
konditionsniveau og din præstation. Din træningsstatus er
baseret på ændringer i din træningsbelastning og VO2-max over
en længere periode. Du kan bruge din træningsstatus til at
hjælpe dig med at planlægge fremtidig træning og fortsat
forbedre dit konditionsniveau.
Top: Top betyder, at du er i den perfekte kondition til et løb. Din
nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at
restituere sig og helt kompensere for tidligere træning. Du
bør planlægge forud, da denne toptilstand kun kan
opretholdes i et kort tidsrum.
Produktiv: Din aktuelle træningsbelastning flytter dit
konditionsniveau og din præstation i den rigtige retning. Du
skal planlægge restitutionsperioder i din træning for at
vedligeholde dit konditionsniveau.
Vedligeholdelse: Din aktuelle træningsbelastning er
tilstrækkelig til at opretholde dit konditionsniveau. Hvis du vil
opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger
mere eller øge din træningsmængde.
Restitution: Din lettere træningsbelastning tillader din krop at
restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere
Min statistik
perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere
træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.
Uproduktiv: Din træningsbelastning er på et godt niveau, men
din kondition aftager. Din krop kæmper muligvis for at
restituere, så du bør være opmærksom på din overordnede
sundhedstilstand, herunder stress, ernæring og hvile.
Afvikling af træningseffekt: Afvikling af træningseffekt sker,
når du træner meget mindre end normalt i en uge eller
mindre, og det påvirker dit konditionsniveau. Du kan prøve at
forøge din træningsbelastning for at opleve forbedring.
Formforbedrende: Din træningsbelastning er meget høj og gør
mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Du bør
give dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i
din plan.
Ingen status: Enheden skal bruge en eller to ugers
træningshistorik, herunder aktivitet med VO2 max. resultater
fra løb eller cykling, for at fastslå din træningsstatus.
Om VO2 maks. vurderinger
VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord, VO2 maks. er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. VO2
maks. vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
bruge din Garmin enhed parret med en kompatibel pulsmåler og
effektmåler, så du kan få vist din VO2 maks. vurdering for
cykling.
Få din VO2-max estimering
Før du kan se din VO2-max estimering, skal du tage
pulsmåleren på, installere effektmåleren og parre dem med din
enhed (Parring af dine trådløse sensorer, side 14). Hvis der
fulgte en pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren
allerede parret. For at få det mest præcise estimat skal du
fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din
brugerprofil, side 17) og indstille din maksimale puls (Indstilling
af dine pulszoner, side 14).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
2 Efter turen skal du vælge Gem tur.
3 Vælg Min statistik > Træningsstatus > VO2 Maks..
Din VO2-max estimering vises som et tal og en position på
farvemåleren.
Tip til VO2 maks. estimater for cykling
Udførelsen og nøjagtigheden af VO2 maks.-beregningen
forbedres, hvis køreturen er længerevarende og moderat hård,
så puls og effekt ikke varierer for meget.
• Før din tur skal du kontrollere, at enheden, pulsmåleren og
effektmåleren fungerer korrekt, er parret og har god
batterilevetid.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en puls
på mere end 70 % af din maksimale puls.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en
nogenlunde konstant effekt.
• Undgå bakket terræn.
• Undgå at køre i grupper, hvor der er meget vindmodstand.
Træningsbelastning
Træningsbelastningen er et mål for din træningsmængde i løbet
af de seneste syv dage. Det er summen af dine EPOC-målinger
(ekstra iltbehov efter træning) for de seneste syv dage. Måleren
viser, om din aktuelle belastning er for lav, for høj eller inden for
det optimale område for at opretholde eller forbedre dit
formniveau. Det optimale område er bestemt ud fra dit aktuelle
formniveau og din træningshistorik. Området justeres, når din
træningstid og -intensitet øges eller mindskes.
Få din estimering af træningsbelastning
Før du kan se din estimering af træningsbelastning, skal du tage
pulsmåleren på, installere effektmåleren og parre dem med din
enhed (Parring af dine trådløse sensorer, side 14). Hvis der
fulgte en pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren
allerede parret. For at få det mest præcise estimat skal du
fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din
brugerprofil, side 17) og indstille din maksimale puls (Indstilling
af dine pulszoner, side 14).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør mindst én gang i løbet af en periode på syv dage.
2 Vælg Min statistik > Træningsstatus > Træn.belast..
Din estimering af træningsbelastning vises som et tal og en
position på farvemåleren.
Orange
Høj
Grøn
Optimal
Blå
Lav
Restitutionstid
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Dårlig
VO2-max data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 25)
og gå til www.CooperInstitute.org.
®
Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor
lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste
hårde træning.
BEMÆRK: Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks.
estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at
du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om
din præstation.
Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden
tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type
hård træning.
Visning af din restitutionstid
Før du kan bruge funktionen Restitutionstid, skal du tage
pulsmåleren på og parre den med din enhed (Parring af dine
Min statistik
7
trådløse sensorer, side 14). Hvis der fulgte en pulsmåler med
enheden, er enheden og pulsmåleren allerede parret. For at få
det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af
brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 17) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 14).
1 Vælg Min statistik > Restitution > Aktiver.
2 Kør en tur.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage, og den
mindst mulige tid er 6 timer.
Få dit FTP-estimat
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
estimere FTP (functional threshold power). For at opnå en mere
nøjagtig FTP-værdi kan du udføre en FTP-test med en parret
effektmåler og en pulsmåler (Udførelse af en FTP-test,
side 8).
Vælg Min statistik > FTP.
FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten
vises i W, og en position vises på farvemåleren.
Sådan får du vist din stress-score
Før du kan se din stress-score, skal du tage en brystpulsmåler
på og parre den med din enhed (Parring af dine trådløse
sensorer, side 14).
Stress-scoren er resultatet af en treminutters test, der udføres,
mens du står stille, hvorEdge enheden analyser pulsforskellen
for at bestemme dit samlede stressniveau. Træning, søvn,
ernæring og livets almindelige stress har alt sammen indflydelse
på en atlets præstation. Området for stress-scoren er 1 til 100,
hvor 1 er en meget lav stresstilstand, og 100 er en meget høj
stresstilstand. At kende din stress-score kan hjælpe dig med at
afgøre, om din krop er klar til en hård omgang træning eller til
yoga.
TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score på ca.
samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag.
1 Vælg Min statistik > Stress-score > Mål.
2 Stå stille og slap af i 3 minutter.
Deaktivering af meddelelser om præstation
Meddelelser om præstation er som standard aktiveret. Nogle
meddelelser om præstation er beskeder, der vises ved
afslutningen af din aktivitet. Nogle meddelelser om præstation
vises under en aktivitet eller, når du når et nyt præstationskrav,
for eksempel en ny VO2-max estimering.
1 Vælg Min statistik > Medd. om præstation.
2 Vælg en funktion.
Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Utrænet
Se appendiks (FTP-bedømmelser, side 26) for yderligere
oplysninger.
Udførelse af en FTP-test
Før du kan udføre en test til fastlæggelse af FTP (functional
threshold power), skal du have en effektmåler og parre den med
din pulsmåler (Parring af dine trådløse sensorer, side 14).
1 Vælg Min statistik > FTP > FTP-test > Kør.
2 Vælg for at starte timeren.
Når du har startet en tur, viser enheden hvert trin af testen,
målet og de aktuelle effektdata. Der vises en besked, når
testen er fuldført.
3 Vælg for at stoppe timeren.
4 Vælg Gem tur.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
Automatisk beregning af FTP
Før enheden kan beregne din FTP (functional threshold power),
skal du have en effektmåler og pulsmåler parret (Parring af dine
trådløse sensorer, side 14).
1 Vælg Min statistik > FTP > Aktiver auto beregning.
2 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
4 Vælg Min statistik > FTP.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
8
Du kan synkronisere aktiviteter og præstationsmålinger fra
andre Garmin enheder til din Edge 1030 enhed ved at bruge din
Garmin Connect konto. Dette gør din enhed i stand til mere
præcist at angive din træningsstatus og form. Du kan f.eks.
registrere en tur med en Forerunner enhed og se dine
aktivitetsdetaljer og overordnede træningsbelastning på din
Edge 1030 enhed.
1 Åbn Garmin Connect mobilappen.
eller
skal du vælge Garmin-enheder og
2 Fra menuen
vælge din enhed.
3 Vælg Enhedsindstillinger > Physio TrueUp.
Når du synkroniserer din enhed med din smartphone, så vil de
seneste aktiviteter og præstationsmålinger fra din anden Garmin
enhed vises på din Edge 1030 enhed.
®
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur. Når enheden er parret med en kompatibel energimåler, viser
den den maksimale effektmåling, der er blevet konstateret i
løbet af en 20 minutters periode.
Visning af dine personlige rekorder
Vælg Min statistik > Personlige rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Vælg Min statistik > Personlige rekorder.
2 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
3 Vælg Forrige rekord > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 Vælg Min statistik > Personlige rekorder.
2 Vælg en personlig rekord.
3 Vælg > .
Min statistik
Træningszoner
• Pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 14)
• Effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 15)
Navigation
Navigationsfunktioner og -indstillinger gælder også for
navigering af ruter (Baner, side 9) og segmenter (Segmenter,
side 3).
• Positioner og søgning efter steder (Positioner, side 9)
• Planlægning af en rute (Baner, side 9)
• Ruteindstillinger (Ruteindstillinger, side 11)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 11)
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til et
bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur.
> Marker position > .
2 Vælg Navigation >
Lagring af positioner fra kortet
> Vælg søgeområde > Et kortpunkt.
1 Vælg Navigation >
2 Gennemse kortet for positionen.
3 Vælg positionen.
Positionsoplysninger vises øverst på kortet.
4 Vælg positionsoplysningerne.
5 Vælg > .
Navigation til en position
1 Vælg Navigation.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Gennemse kort for at navigere til en position på
kortet.
• Vælg Søg for at navigere til et interessepunkt, en by, en
adresse, et vejkryds eller kendte koordinater.
TIP: Du kan vælge for at begrænse søgeområdet.
• Vælg Gemte positioner for at navigere til en gemt
position.
TIP: Du kan vælge
for at indtaste specifikke
søgeoplysninger.
• Vælg Nyligt fundne for at navigere til en af de sidste 50
positioner, du har fundet.
• Vælg
> Vælg søgeområde for at indsnævre dit
søgeområde.
3 Vælg en position.
4 Vælg Kør.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til
startpunktet.
1 Kør en tur (Kør en tur, side 3).
2 Under turen kan du vælge et hvilket som helst punkt på
skærmen for at se timer-overlejringen.
3 Vælg > Navigation > Tilbage til Start.
4 Vælg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Vælg Kør.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Afbrydelse af navigation
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Redigering af positioner
1 Vælg Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
4 Vælg .
5 Vælg en attribut.
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt
højde for positionen.
6 Indtast den nye information, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Slet position > .
Projicering af en position
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Projicer position.
5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
6 Vælg .
Baner
Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt
bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og
følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge
en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede
præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på
Navigation
9
30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at
prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt
på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.
Planlægning og gennemkøring af en rute
Du kan oprette og gennemkøre en brugerdefineret rute. En rute
er en serie waypoints eller positioner, der fører dig til målet.
1 Vælg Navigation > Baner > Baneoprettelse > Tilføj første
position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt,
skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt
i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
indtaste adressen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
indtaste gadenavnet.
• Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge
Koordinater og indtaste koordinaterne.
3 Vælg Brug.
4 Vælg Tilføj næste position.
5 Gentag trin 2 til 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten.
6 Vælg Vis kort.
Enheden beregner din rute, og der vises et kort med ruten.
TIP: Du kan vælge for at vise et højdeplot for ruten.
7 Vælg Kør.
Følg en bane fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 16).
1 Vælg en funktion:
• Åbn Garmin Connect Mobile app.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
3 Vælg Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner på Edge
enheden.
6 Vælg banen.
7 Vælg Kør.
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute
Enheden kan oprette en tur-retur rute baseret på en angivet
distance, startposition og navigationsretning.
1 Vælg Navigation > Baner > Tur-retur bane.
2 Vælg Distance, og indtast den samlede distance for ruten.
3 Vælg Startposition.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
10
5
6
7
8
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
positioner og vælge en position.
• Hvis du vil søge efter og vælge et interessepunkt, skal du
vælge Søgeværktøjer > POI-kategorier og vælge et
interessepunkt i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Søgeværktøjer >
Byer og vælge en by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge
Søgeværktøjer > Adresser og indtaste en adresse.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge
Søgeværktøjer > Vejkryds og indtaste gadenavnene.
• Hvis du vil bruge koordinater, skal du vælge
Søgeværktøjer > Koordinater og indtaste koordinaterne.
Vælg Startretning, og vælg en retning.
Vælg Søg.
TIP: Du kan vælge for at søge igen.
Vælg en bane for at vise den på kortet.
TIP: Du kan vælge og for at se andre ruter.
Vælg Kør.
Tips til træning med baner
• Brug svingvejledning (Ruteindstillinger, side 11).
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op.
Når du er klar til at begynde, skal du begive dig mod banen.
Når du er på enhver del af banen, vises en meddelelse.
BEMÆRK: Så snart du vælger , starter din Virtual Partner
banen uden at vente på, at du varmer op.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, vises en meddelelse.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at få vist et højdekort over ruten.
Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan
den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige
rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en
alternativ rute med grønt. På den måde kan du se ruterne, mens
du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt rute.
1 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner.
2 Vælg banen.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Afbrydelse af en bane
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Navigation
Sletning af en rute
1 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg > .
Ruteindstillinger
Vælg Navigation > Baner > Gemte baner > .
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafvigelsesadvarsler: Giver dig besked, hvis du forvilder
dig væk fra ruten.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Filter: Lader dig filtrere efter rutetype, for eksempel Strava ruter.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
Kortindstillinger
Vælg
> Aktivitetsprofiler, vælg en profil, og vælg
Navigation > Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Ændring af kortretningen
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Kort > Orientering.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.
Ruteindstillinger
Vælg
> Aktivitetsprofiler, vælg en profil og vælg Navigation
> Ruteplanlægning.
Popularitetsbanelægn.: Beregner ruter baseret på de mest
populære cykelture fra Garmin Connect.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Vælg en aktivitet for ruteberegning
Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af
aktivitetstypen.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Ruteplanlægning >
Ruteplanlægningstilst..
4 Vælg valgmulighed for beregning af din rute.
Du kan for eksempel vælge Cykling på vej for navigation på
veje eller Mountainbike for navigation uden for veje.
Connectede funktioner
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige til din Edge enhed, når du
opretter forbindelse mellem enheden og et Wi‑Fi netværk eller
en kompatibel smartphone ved hjælp af Bluetooth trådløs
teknologi.
®
Bluetooth connectede funktioner
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitnessenhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobileappen på din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports
/apps for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid. Du kan sende foruddefinerede
meddelelser til andre ryttere i din GroupTrack session, som
har en kompatibel Edge enhed.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Rute-, segment- og træningsdownloads tilgængelige fra
Garmin Connect: Lader dig søge efter aktiviteter på Garmin
Connect ved brug af din smartphone og sende dem til din
enhed.
Overførsler fra enhed til enhed: Giver dig mulighed for trådløst
at overføre filer til en anden kompatibel Edge enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at besvare et indgående
opkald eller en sms med en foruddefineret tekstbesked.
Denne funktion er tilgængelig med kompatible Android™
smartphones.
Lydbeskeder: Gør det muligt for Garmin Connect mobilappen
at afspille statusmeddelelser på din smartphone under en tur.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
mobilappen at sende en meddelelse til dine nødkontakter,
når Edge enheden registrerer en hændelse.
Sådan afspilles lydalarmer under din aktivitet
Før du kan konfigurere lydalarmer, skal du parre en smartphone
med Garmin Connect Mobile app til din Edge enhed.
Du kan indstille Garmin Connect Mobile app til at afspille
motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du løber
eller er i gang med en anden aktivitet. Lydalarmerne omfatter
oplysninger om antal omgange og omgangstid, tempo eller
hastighed samt ANT+ sensordata. Under en hørbar alarm
Garmin Connect sætter Mobile app den primære lyd fra din
smartphone på lydløs for at afspille beskeden. Du kan tilpasse
lydstyrkerne i Garmin Connect Mobile app.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Enhedsindstillinger.
4 Vælg Lydbeskeder.
11
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
smartphone med Garmin Connect Mobile-appen parret til din
enhed (Parring med din smartphone, side 1).
Under en cykeltur kan du se kørerne i din GroupTrack session
på kortet.
> Connectede
1 På Edge enheden skal du vælge
funktioner > GroupTrack for at aktivere visning af
forbindelser på kortskærmen.
2 I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge LiveTrack > GroupTrack.
3 Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
BEMÆRK: Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal
du vælge en enhed for GroupTrack sessionen.
4 Vælg Start LiveTrack.
5 Vælg på Edge enheden, og tag ud på en tur.
6 Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
Du kan trykke på et ikon på kortet for at se position og
oplysninger om kurs for andre kørere i GroupTrack
sessionen.
7 Rul til listen GroupTrack.
Når du vælger en fra listen, vises den pågældende centreret
på kortet.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle kørere i gruppen skal være dine forbindelser på
din Garmin Connect konto.
• Kør en tur udenfor med GPS.
• Par din Edge 1030 enhed med din smartphone med brug af
Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge Forbindelser for at opdatere listen med kørere til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
• Stop op, før du forsøger at se position og oplysninger om
kurs for andre kørere i GroupTrack sessionen.
Overførsel af filer til en anden Edge enhed
Du kan overføre baner, segmenter og træninger trådløst fra én
kompatibel Edge enhed til en anden vha. Bluetooth teknologi.
1 Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for
rækkevidde (3 m) af hinanden.
12
2 På den enhed, der indeholder filerne, vælges
>
Connectede funktioner > Overførsler mellem enheder >
Del filer.
3 Vælg en filtype, du vil dele.
4 Vælg en eller flere filer, der skal overføres.
>
5 På den enhed, der modtager filerne, vælges
Connectede funktioner > Overførsler mellem enheder.
6 Vælg en forbindelse i nærheden.
7 Vælg en eller flere filer, der skal modtages.
Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er
gennemført.
Registrering af hændelse
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect Mobile app kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app.
Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Opsætning af registrering af hændelse
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 1).
3 Fra appindstillingerne i Garmin Connect Mobile appen skal
du vælge Nødkontakter og indtaste dine cyklistoplysninger
og dine nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter.
BEMÆRK: Når du indtaster nødkontakter, aktiveres
hændelsesregistrering automatisk på din enhed.
4 Aktiver GPS på din enhed (Ændring af satellitindstillingen,
side 18).
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect
mobilappen.
Vælg Connectede funktioner > Kontakter.
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
Vælg
> Connectede funktioner > Registr hændelse.
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > , før nedtællingen til 30 sekunder er
fuldført.
Connectede funktioner
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
1 Stryg ned fra toppen af skærmen, og stryg til venstre eller
højre for at se widgetten med betjeningsenheder.
2 Vælg Hændelse registreret > Jeg er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
Wi‑Fi tilknyttede funktioner
Enheden Edge 1030 har Wi‑Fi tilsluttede funktioner. Garmin
Connect app'en til mobilen er ikke påkrævet, hvis du bruger
Wi‑Fi tilslutningsmuligheden.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til et trådløst
netværk, før du kan få fordel af disse funktioner.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere.
Træningsture og træningsplaner: Aktiviteter og
træningsplaner, der tidligere er valgt på Garmin Connect,
sendes trådløst til din enhed.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader trådløst den
seneste softwareopdatering. Næste gang, du tænder for
enheden, kan du følge vejledningen på skærmen til
opdatering af softwaren.
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse
1 Vælg en funktion:
• Download Garmin Connect Mobile appen, og par din
smartphone (Parring med din smartphone, side 1).
• Gå til www.garmin.com/express, og download Garmin
Express™ programmet.
2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutningen.
Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk
hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.
3 Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.
Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm À.
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
3 Sæt remmene Á fast omkring pedalarmen på krogene  på
sensoren.
Wi‑Fi indstillinger
Vælg
> Connectede funktioner > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Wi‑Fi indstillinger vises kun, når Wi‑Fi er
aktiveret.
Automatisk overførsel: Giver dig mulighed for at uploade
aktiviteter automatisk via et kendt trådløst netværk.
Tilføj netværk: Tilslutter din enhed til et trådløst netværk.
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
Installation af fartsensor
Om hastigheds- og kadencesensorer
Trådløse sensorer
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
2 Træk remmen À omkring hjulnavet, og sæt den fast på
krogen Á på sensoren.
Kadencedata fra kadencesensoren registreres altid. Hvis der
ikke er nogen hastigheds- og kadencesensorer parret med
enheden, anvendes der GPS-data til at udregne hastighed og
distance.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm).
Datagennemsnit for kadence eller effekt
Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er
tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor eller
effektmåler (ekstratilbehør). Standardindstillingen medregner
ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Trådløse sensorer
13
Du kan ændre værdien for denne indstilling (Indstillinger for
dataoptagelse, side 20).
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
2 Gør elektroderne Á og kontaktområderne  bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen à til løkken Ä.
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata, side 14).
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Træningsmål, side 14). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
1 Vælg Min statistik > Træningszoner > Pulszoner.
2 Indtast værdierne for maksimal puls, syregrænse og
hvilepuls.
Du kan bruge funktionen til automatisk registrering til
automatisk at registrere din puls under en aktivitet.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
14
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
• Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din syregrænsepuls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 26) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 21).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Parring af dine trådløse sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+ eller
Bluetooth trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler
til din Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre
cykelrytteres sensorer under parringen.
> Sensorer > Tilføj sensor.
2 Vælg
Vælg
en
funktion:
3
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
Trådløse sensorer
5 Vælg Tilføj.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
• Juster dine effektzoner efter dine mål og evner (Indstilling af
dine effektzoner, side 15).
• Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet
effektzone (Indstilling af områdealarmer, side 18).
• Tilpas effektdatafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede,
side 18).
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Brug af cykledynamik
Før du kan bruge cykledynamik, skal du parre Vector
effektmåleren med din enhed (Parring af dine trådløse sensorer,
side 14).
BEMÆRK: Registrering af cykledynamikken anvender
yderligere enhedshukommelse.
1 Kør en tur.
2 Rul til skærmbilledet med cykledynamik for at se dine
effektfasedata À, samlede effekt Á og midterforskydning af
platform Â.
Indstilling af dine effektzoner
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender
værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste
den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.
1 Vælg Min statistik > Træningszoner > Effektzoner.
2 Indtast din FTP-værdi.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg watt for at se og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
Kalibrering af din effektmåler
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal du montere den, parre
den med din enhed og aktivt begynde at registrere data med
den.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
> Sensorer.
1 Vælg
2 Vælg din effektmåler.
3 Vælg Kalibrer.
4 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Cykledynamik
Målingsangivelse af cykledynamik viser, hvordan du påfører
kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på
pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at
cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt,
får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan
cyklen passer til dig.
BEMÆRK: Du skal have et Edge system med to sensorer for at
måle cykledynamik.
Trådløse sensorer
3 Hvis det er nødvendigt, skal du holde nede på et datafelt Ã
for at ændre det (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 18).
BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen kan
tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for at se
yderligere cykledynamikdata (Sådan sender du din tur til Garmin
Connect, side 16).
Effektfasedata
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens
startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv
effekt.
Midterforskydning af platform
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor du påfører kraft.
Tilpasning af Vector funktioner
Før du kan tilpasse Vector funktioner, skal du parre en Vector
effektmåler med din enhed.
> Sensorer.
1 Vælg
2 Vælg Vector effektmåleren.
3 Vælg Sensoroplysninger > Vector funktioner.
4 Vælg en funktion.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knapperne til at
aktivere eller deaktivere effektivitet i tråd, ensartethed i tråd
og cyklingsdynamik.
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden
Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge enhed
med dit Vector system.
1 Send dine turdata til din Garmin Connect konto (Sådan
sender du din tur til Garmin Connect, side 16).
Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din Edge enhed.
2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
3 Roter pedalarmen et par gange. Enheden Edge beder dig om
at installere alle afventende softwareopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
15
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp af
Garmin Express, side 23).
Brug af elektroniske skiftere
Før du kan bruge kompatible elektroniske skiftere, som f.eks.
Shimano Di2™ skiftere, skal du parre dem med din enhed
(Parring af dine trådløse sensorer, side 14). Du kan tilpasse de
valgfri datafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 18).
Edge 1030 enheden viser aktuelle justeringsværdier, når
sensoren er i justeringstilstand.
®
Sådan bruger du en eBike
Før du kan bruge en kompatibel eBike, som f.eks. en Shimano
STEPS™ eBike, skal du parre den med din enhed (Parring af
dine trådløse sensorer, side 14). Du kan tilpasse eBikedataskærmbilledet og datafelterne (Tilføjelse af et
dataskærmbillede, side 18).
Sådan ser du sensoroplysninger for din eBike
> Sensorer.
1 Vælg
2 Vælg din eBike.
3 Vælg en funktion:
• Du kan se oplysninger om din eBike, f.eks. distancetæller
eller bevægelsesdistance, ved at vælge
Sensoroplysninger > eBike-oplysninger.
• Vælg
for at se eBike-fejlmeddelelser.
Se brugervejledningen til din eBike for at få yderligere
oplysninger.
• Hvis din tur har data fra én sensor, skal du vælge Tid i
pulszone eller Tid i effektzone.
• Hvis din tur har data fra begge sensorer, skal du vælge
Tid i zone og vælge Pulszoner eller Effektzoner.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
Vælg Historik > Totaler.
Sletning af en tur
1 Vælg Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
> Slet > .
3 Vælg
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect
mobilappen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
1 Vælg Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion.
Visning af din tid i hver træningszone
Før du se din tid i hver træningszone, skal du parre enheden
med en kompatibel pulsmåler eller effektmåler, fuldføre en
aktivitet og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone og effektzone kan være en
hjælp til at justere træningens intensitet. Du kan justere dine
effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 15) og dine
pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 14), så de passer til
dine mål og evner. Du kan tilpasse et datafelt, så det viser din
tid i træningszoner under din tur (Tilføjelse af et
dataskærmbillede, side 18).
1 Vælg Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion:
16
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Historik
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Frakobling af USB-kablet
Dataregistrering
Enheden anvender avanceret lagring. Den optager
nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls.
Når der foretages parring med en effektmåler, registrerer
enheden punkter hvert sekund. Registrering af punkter hvert
sekund giver et meget detaljeret spor, og bruger mere af den
tilgængelige hukommelse.
Der findes oplysninger om datagennemsnit for kadence og
effekt i Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 13.
Datahåndtering
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Tilpasning af din enhed
Connect IQ funktioner, der kan downloades
Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere med Connect IQ Mobile appen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Profiler
Din Edge omfatter flere forskellige metoder, som du kan bruge til
at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af
indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du
bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og
visninger for træning og mountainbikekørsel.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver
cyklingstype. Du kan f.eks. oprette en separat aktivitetsprofil
til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen
omfatter tilpassede datasider, aktivitetstotaler, alarmer,
træningszoner (som f.eks. puls og hastighed),
træningsindstillinger (f.eks. Auto Pause og Auto Lap ) samt
navigationsindstillinger.
Brugerprofil: Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt
og højde. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne
nøjagtige turdata.
®
®
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt og højde.
Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
turdata.
1 Vælg Min statistik > Brugerprofil.
Tilpasning af din enhed
17
2 Vælg en funktion.
Om træningsindstillinger
Følgende funktioner og indstillinger giver dig mulighed for at
tilpasse din enhed baseret på dine træningsbehov. Disse
indstillinger gemmes til en aktivitetsprofil. Du kan f.eks. indstille
tidsalarmer for din løbsprofil, og du kan indstille en Auto Lap
positionsudløser for din mountainbikeprofil.
Opdatering af din aktivitetsprofil
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine
indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en funktion:
• Vælg en profil.
• Vælg Opret ny for at tilføje eller kopiere en profil.
3 Rediger navn og farve for profilen.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Tilføjelse af et dataskærmbillede,
side 18).
• Vælg Standardturtype for at indstille den turtype, der er
typisk for denne aktivitetsprofil, som f.eks. pendling.
TIP: Efter en atypisk tur kan du opdatere turtype manuelt.
Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af
cykelvenlige ruter.
• Vælg Segmenter for at slå dine aktiverede segmenter til
(Aktivering af segmenter, side 3).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 18).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter
position, side 19).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår aktivitetstimeren automatisk holder pause
(Brug af Auto Pause, side 19).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til søvnfunktion efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 19).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for
at tilpasse visningen af skærmbillederne med
træningsdata, mens aktivitetstimeren kører (Brug af
automatisk rullefunktion, side 19).
• Vælg Starttilstand for timer for at tilpasse, hvordan
enheden registrerer starten af en tur og automatisk starter
aktivitetstimeren (Automatisk start af timeren, side 19).
• Vælg Navigation for at tilpasse kortindstillinger
(Kortindstillinger, side 11) og ruteindstillinger
(Ruteindstillinger, side 11).
• Vælg GPS-tilstand for at slukke for GPS (Træning
indendørs, side 5) eller ændre satellitindstillingerne
(Ændring af satellitindstillingen, side 18).
• Vælg Berøringsfølsomhed for at ændre din touchscreens
følsomhed.
Alle ændringer er gemt på aktivitetsprofilen.
Tilføjelse af et dataskærmbillede
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Dataskærm.
4 Vælg en kategori, og vælg et eller flere datafelter.
5 Vælg .
6 Vælg en funktion.
• Vælg
.
7 Vælg eller for at skifte layout.
8 Vælg .
9 Vælg en funktion.
• Tryk to gange på et datafelt for at redigere det.
• Tryk på et datafelt, og tryk derefter på et andet datafelt for
at omarrangere dem.
10 Vælg .
Redigering af et dataskærmbillede
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
profil.
2
3 Vælg Skærmbilleder.
4 Vælg et dataskærmbillede.
5 Vælg Layout- og datafelter.
6 Vælg eller for at skifte layout.
7 Vælg .
8 Vælg en funktion.
• Tryk to gange på et datafelt for at redigere det.
• Tryk på et datafelt, og tryk på et andet datafelt for at
omarrangere dem.
9 Vælg .
Omarrangering af dataskærmbilleder
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Skærmbilleder > .
4 Vælg et dataskærmbillede.
eller
.
5 Vælg
6 Vælg .
Ændring af satellitindstillingen
Du kan aktivere GPS+GLONASS for at opnå øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSposition. Brug af indstillingen GPS+GLONASS reducerer
batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg GPS-tilstand.
4 Vælg en funktion.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls, kadence og effekt. Alarmindstillinger
gemmes med din aktivitetsprofil.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan
du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked,
når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er
under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du
kan også bruge en træningszone (Træningszoner, side 9) til
områdealarmen.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Pulsalarm, Kadencealarm eller Effektalarm.
5 Tænd om nødvendigt for alarmen.
6 Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
7 Vælg om nødvendigt .
• Vælg en anden kategori for at vælge flere datafelter.
18
Tilpasning af din enhed
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 20).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
profil.
2
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg en alarmtype.
5 Slå alarmen til.
6 Indtast en værdi.
7 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 20).
Auto Lap
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
positioner under turen, hvor du vælger
.
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse omgangsdatafelterne
(Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 18).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
4 Indtast en værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 18).
Markering af omgange efter tid
Du kan bruge Auto Lap funktionen til automatisk at markere
omgangen ved et bestemt tidspunkt. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 20 minutter).
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
Tilpasning af din enhed
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter tid > Omgang ved.
4 Indtast en værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 18).
Brug af automatisk dvale
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
Wi‑Fi kører fortsat, mens enheden er i dvale.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
profil.
2
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 18).
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge funktionen Auto. rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
profil.
2
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion.
4 Vælg en visningshastighed.
Automatisk start af timeren
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter
aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren,
så du kan registrere dine køredata.
> Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Starttilstand for timer.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Manuel, og vælg
for at starte aktivitetstimeren.
• Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du
når startmeddelelseshastigheden.
• Vælg Auto for at starte aktivitetstimeren automatisk, når
du når starthastigheden.
Telefonindstillinger
Vælg
> Connectede funktioner > Telefon.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
19
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et genkendt navn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive
LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Opkald og tekstbeskeder: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Mistede opkald og tekstbeskeder: Viser mistede
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Tekst til svarsignatur: Slår signaturer til i dine sms-svar.
Systemindstillinger
Vælg
> System.
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 20)
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 20)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 20)
• Toneindstillinger (Sådan tænder og slukker du for
enhedstoner, side 20)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 20)
Displayindstillinger
Vælg
> System > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tid, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Auto for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet af
enhedens skærm.
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg
> System > Dataregistrering.
Optag på: Angiver placeringen, hvor data skal gemmes, til det
interne lager eller et valgfrit hukommelseskort.
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Funktionen Smart optager nøglepunkter, hvor
du skifter retning, fart eller puls. Funktionen 1 sekund optager
punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret
registrering af din aktivitet, hvilket får den lagrede aktivitetsfil
til at optage mere plads.
Kadencegennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de kadencedata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 13).
Effektgennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de effektdata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 13).
Log HRV: Angiver den enhed, der skal registrere din
pulsvariation under en aktivitet.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
> System > Enheder.
1 Vælg
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
Vælg
20
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> System > Sprog.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Opsætning af udvidet visningstilstand
Du kan bruge din Edge 1030 enhed som en udvidet visning for
at se dataskærme fra et kompatibelt Garmin multisportsur. Du
kan for eksempel parre en kompatibel Forerunner enhed for at
vise dens dataskærme på din Edge enhed under en triatlon.
> Udvidet
1 Fra din Edge enhed skal du vælge
visningstilstand > Forbind ur.
2 Fra dit kompatible Garmin ur skal du vælge Indstillinger >
Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Udvidet display.
3 Følg skærmvejledningen på din Edge enhed og dit Garmin ur
for at gennemføre parringsprocessen.
Dataskærmene fra dit parrede ur vises på Edge enheden, når
enhederne er parret.
BEMÆRK: Normale Edge enhedsfunktioner deaktiveres
under brug af udvidet visningstilstand.
Når du har parret dit kompatible Garmin ur med din Edge enhed,
forbindes de automatisk næste gang, du bruger udvidet
visningstilstand.
Afslut udvidet visningstilstand
Mens enheden er i udvidet visningstilstand, skal du trykke på
skærmen og vælge Afslut udvidet visningstilstand > .
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 20 timer
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Trådløse frekvenser/
protokoller
ANT+ 2,4 GHz ved 3 dBm nominelt
Bluetooth 2,4 GHz ved 3 dBm nominelt
Wi‑Fi 2,4 GHz ved 18 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Op til 4,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
Driftstemperaturområde
Fra -5° til 50°C (fra 23° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
> System > Toner.
Enhedsoplysninger
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
3 Fjern dækslet.
4 Skub kortholderen À, og løft op.
Vedligeholdelse af enheden
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
5 Placer hukommelseskortet Á i kortholderen med
guldkontakterne nedad.
6 Luk kortholderen, og skub for at låse den.
7 Sæt dækslet på igen, og sørg for, at indikatoren peger mod
.
Drej
dækslet tilbage på plads i urets retning med en mønt,
8
idet du sørger for, at indikatoren peger på .
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Udskiftelige batterier
Vedligeholdelse af pulsmåleren
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen vaskes.
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.
Installation af et hukommelseskort
Du kan installere et hukommelseskort til yderligere lagerplads
eller for at installere forudindlæste kort. Enheden understøtter
microSD eller microSDHC-hukommelseskort på op til 2 TB
formateret til FAT32.
1 Find det runde hukommelseskortdæksel på bagsiden af
enheden.
2 Drej dækslet mod uret med en mønt, indtil det er løst nok til
at kunne fjernes.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Udskiftning af batteri til fartsensor eller
kadencesensor
Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to
omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af sensoren.
Enhedsoplysninger
21
• Fjern trådløse sensorer, som du ikke længere bruger.
Aktivering af batterisparetilstand
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet Á.
TIP: Du kan bruge et stykke tape  eller en magnet til at
fjerne batteriet fra dækslet.
Batterisparetilstand justerer automatisk indstillingerne for at
forlænge batterilevetiden til længere ture. Skærmen slukkes
under en aktivitet. Du kan aktivere automatiske alarmer og
trykke på skærmen for at tænde for den. Batterisparetilstand
registrerer GPS-sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.
Nøjagtigheden for hastighed, distance og spordata reduceres.
BEMÆRK: Historik registreres i batterisparetilstand, når timeren
er aktiveret.
> Batterisparetilstand > Aktiver.
1 Vælg
2 Vælg de alarmer, der vækker skærmen under en aktivitet.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Fejlfinding
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
◦ Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi‑Fi
trådløst netværk.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Nulstilling af enheden
Indstilling af højden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
Hold
nede i 10 sekunder.
Enheden nulstilles og tændes.
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
> Indstil højde.
1 Vælg Navigation >
2 Indtast højden, og vælg .
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Temperaturudlæsninger
Du kan gendanne standardkonfigurationsindstillingerne og
aktivitetsprofilerne. Dette fjerner ikke din historik eller dine
aktivitetsdata som f.eks. cykelture, træninger og baner.
Vælg
> System > Nulstilling af enhed > Gendan
fabriksindstillinger > .
Sletning af brugerdata og indstillinger
Du kan slette alle brugerdata og gendanne enheden til dens
oprindelige opsætning. Dette sletter din historik og dine data,
f.eks. cykelture, træninger og baner, og nulstiller enhedens
indstillinger og aktivitetsprofiler. Dette sletter ikke eventuelle
filer, som du har tilføjet på enheden fra din computer.
Vælg
> System > Nulstilling af enhed > Ryd data og
indstillinger > .
Maksimering af batterilevetiden
• Aktiver Batterisparetilstand (Aktivering af
batterisparetilstand, side 22).
• Reducer lysstyrken for baggrundslyset, eller reducer tiden,
før baggrundslyset slukker (Displayindstillinger, side 20).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 20).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 19).
• Deaktiver den trådløse Telefon-funktion (Telefonindstillinger,
side 19).
• Vælg GPS indstillingen (Ændring af satellitindstillingen,
side 18).
22
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Min enhed viser det forkerte sprog
1
2
3
4
Vælg .
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
Rul ned til det femte element på listen, og vælg det.
Vælg dit sprog.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Visning af enhedsoplysninger
> System > Om.
1 Vælg
Vælg
en
funktion.
2
• Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger for at se de
lovgivningsmæssige oplysninger og modelnummeret.
• Vælg Copyright-oplysninger for at se
softwareoplysninger, enheds-id og licensaftalen.
Fejlfinding
Opdatering af softwaren med Garmin
Connect Mobile
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app'en, skal du have en Garmin Connect konto,
og du skal parre enheden med en kompatibel smartphone
(Parring med din smartphone, side 1).
1 Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile app'en.
Hvis ny software er tilgængelig, giver enheden dig besked
om at opdatere softwaren.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
Følg
instruktionerne på skærmen.
2
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din enhed med
Wi‑Fi tilslutning, kan Garmin Connect automatisk downloade
tilgængelige softwareopdateringer til din enhed, når den
opretter forbindelse ved hjælp af Wi‑Fi.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ekstraudstyr for at vise data.
Aerob TE: Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit aerobe
konditionsniveau.
Anaerob TE: Betydningen af den aktuelle aktivitet for dit
anaerobe formniveau.
Bageste gear: Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 3s gennemsnit: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Appendiks
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batteristrøm.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Di2 batteriniveau: Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.
Di2 gearskiftetilstand: Den aktuelle skiftetilstand for en Di2sensor.
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance forude: Distance foran eller bagved Virtual Partner.
Distance - omgang: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Distance - sidste omgang: Den tilbagelagte distance for den
senest gennemførte omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en træning
eller bane, når du anvender et distancemål.
Distance til destination: Den resterende distance til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
eBike-batteri: Resterende batteristrøm i en eBike.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).
Effekt - 10 sek gns watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 10
sekunder for effekt i watt pr. kilogram.
Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 30 sek gns watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for effekt i watt pr. kilogram.
Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 3 sek gns watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 3
sekunder for effekt i watt pr. kilogram.
Effekt - 3 sekunder gennemsnit: 3-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben.
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - H. Gennemsnitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Gennemsnit top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Omgang top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
23
Effektfase - V. Gennemsnitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - V. Gennemsnit top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
aktivitet.
Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - V. Omgang top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effektgraf: En linjegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige
og maksimale effektværdier for den aktuelle aktivitet.
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Effekt - NP- seneste omgang: Gennemsnitlig Normalized
Power for den senest gennemførte omgang.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Effektsøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle,
gennemsnitlige og maksimale effektværdier for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Effekt - watt/kg gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt i watt
pr. kilogram.
Effekt - watt/kg omgang: Den gennemsnitlige effekt i watt pr.
kilogram for den aktuelle omgang.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
24
Fart - sidste omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Forreste gear: Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Gear: Forreste og bageste cykelgear fra en
gearpositionssensor.
Gearbatteri: Batteristatussen for en gearpositionssensor.
Gearforhold: Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear
som registreret af en gearpositionssensor.
Gearkombination: Den aktuelle gearkombination fra en
gearpositionssensor.
Gentagelser tilbage: Det resterende antal gentagelser under
en træning.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Hastighedsgraf: En linjegraf, der viser din hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Hastighedssøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle,
gennemsnitlige og maksimale hastighedsværdier for den
aktuelle aktivitet.
Hjælpetilstand: Den aktuelle eBike-hjælpetilstand.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højdegraf: En linjegraf viser den aktuelle højde, totale
opstigning, totale nedstigning for den aktuelle aktivitet.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadencegraf: En linjegraf, der viser dine
cyklingskadenceværdier for den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kadencesøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle,
gennemsnitlige og maksimale cyklingskadenceværdier for
den aktuelle aktivitet.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Kalorier tilbage: De resterende kalorier under en træning, når
du anvender et kaloriemål.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart - 30s i gennemsnit.: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for lodret hastighed.
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Lystilstand: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Måleffekt: Måleffekt under en aktivitet.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Opstigning til næste: Den resterende opstigning til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor der
påføres kraft.
PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Appendiks
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls).
Puls - %Maksimal: Procentdelen af maksimal puls.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gennemsnit %maksimal: Den gennemsnitlige
procentdel af den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Puls - gn.snitl. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige og
maksimale pulsværdier for den aktuelle aktivitet.
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Puls - sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Pulssøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige
og maksimale pulsværdier for den aktuelle aktivitet.
Puls tilbage: Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet
under en træning.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Pulszonegraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til
5).
Rækkevidde: Den anslåede distance, du kan køre, baseret på
aktuelle eBike-indstillinger og den resterende batteristrøm.
Resterende opstigninger: Den resterende opstigning under en
træning eller en bane, når du anvender et højdemål.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Skifteråd: Anbefalingen om at skifte op eller ned alt efter din
aktuelle indsats. Din eBike skal være i manuel skiftetilstand.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bagved Virtual Partner.
Tid for omgang siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gennemsnit: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.
Tid - seneste omgang: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid tilbage: Den resterende tid under en træning eller en rute,
når du anvender et tidsmål.
Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Træningsenhed modstand: Den modstand, som
hometraineren skal give.
Træningstrin: Under en træning, det aktuelle trin ud af det
samlede antal trin.
VAM - gennemsnit: Den gennemsnitlige opstigningshastighed
for den aktuelle aktivitet.
VAM - omgang: Den gennemsnitlige opstigningshastighed for
den aktuelle omgang.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Appendiks
25
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
FTP-bedømmelser
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP-estimater efter
køn.
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
Mænd
W pr. kg (W/kg)
24 × 2,00
1925
5,05 og derover
24 × 2,125
1965
Fremragende
Fra 3,93 til 5,04
26 × 7/8
1920
God
Fra 2,79 til 3,92
26 × 1-1,0
1913
Rimeligt
Fra 2,23 til 2,78
26 × 1
1952
Utrænet
Mindre end 2,23
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
Enestående
Kvinder
W pr. kg (W/kg)
26 × 1,40
2005
Enestående
4,30 og derover
26 × 1,50
2010
Fremragende
Fra 3,33 til 4,29
26 × 1,75
2023
God
Fra 2,36 til 3,32
26 × 1,95
2050
Rimeligt
Fra 1,90 til 2,35
26 × 2,00
2055
Utrænet
Mindre end 1,90
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
Udregning af pulszone
26 × 3,00
2170
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
1
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
Hjulstørrelse og -omkreds
700C lukket ring
2130
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
FTP-bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter
Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
26
Radiofrekvenseksponering
Denne enhed er en mobil sender og modtager, som bruger sin
antenne til at sende og modtage lave niveauer af radiofrekvent
(RF) energi til stemme- og datakommunikation. Enheden
udsender RF-energi under de offentliggjorte grænseværdier, når
Appendiks
den arbejder med maksimal udgangseffekt, og når den benyttes
med Garmin tilbehør godkendt af Garmin. For at overholde
kravene fra FCC om RF-eksponering må enheden kun
anvendes med et kompatibelt beslag eller monteret som
bekrevet i installationsvejledningen. Enheden må ikke anvendes
i andre opsætninger.
Denne enhed må ikke placeres eller bruges sammen med andre
sendere eller antenner.
Appendiks
27
Indeks
A
adresser, finde 9
advarsler 18
alarmer 18, 19
ANT+ sensorer 1, 13, 15, 16
fitnessudstyr 5
parre 5, 14
applikationer 11, 17
smartphone 1
Auto Lap 19
Auto Pause 19
automatisk dvale 19
automatisk rullefunktion 19
avanceret lagring 17
B
baggrundslys 20
baner 9–11
indlæse 10
oprette 10
batteri
maksimere 22
oplade 2
type 2
udskifte 21
Bluetooth sensorer 13
Bluetooth teknologi 11, 12, 19
brugerdata, slette 17
brugerprofil 17
bånd 22
C
computer, tilslutte 17
Connect IQ 17
cykledynamik 15
cykling 7
cyklingsdynamik 15
D
GPS 5, 18
signal 1, 2, 22
GroupTrack 12
H
hastigheds- og kadencesensorer 13
historik 3, 16
sende til computer 16
slette 16
hjulstørrelser 26
hukommelseskort 21
højde 22
højdemåler, kalibrere 22
I
ikoner 1
indendørs træning 5
indstillinger 13, 15, 18–20
enhed 20, 22
installere 2, 13
interessepunkter (POI), finde 9
intervaller, træningsture 5, 6
K
kadence 13
alarmer 18
kalender 5
kalibrere, effektmåler 15
kalorie, alarmer 19
knapper på skærmen 1
kort 9, 10
indstillinger 11
opdatere 23
retning 11
søge efter positioner 9
L
LiveTrack 12
låse, skærm 1
M
microSD kort. Se hukommelseskort
midterforskydning af platform 15
montere enhed 2
mål 6
måleenheder 20
data
deling 20
opbevare 16
optage 20
overføre 16, 17
skærmbilleder 18
datafelter 17, 18, 23
dataoptagelse 17
dele data 20
displayindstillinger 20
distance, alarmer 19
navigation 9
stoppe 9
tilbage til Start 9
nulstilling af enheden 22
nødkontakter 12, 13
E
O
eBike 16
effekt, zoner 16
effekt (kraft) 5
alarmer 18
målere 6–8, 13, 15, 26
zoner 15
effektfase 15
enhed
nulstille 22
vedligeholdelse 21
enheds-ID 22
F
fart- og kadencesensorer 13, 21
fejlfinding 14, 22, 23
filer, overføre 17
første opsætning 22
G
Garmin Connect 1, 3–5, 10, 11, 13, 16, 23
Garmin Connect Mobile 11
Garmin Express 13
opdatering af software 23
gemme aktiviteter 3
gennemsnit af data 13
GLONASS 18
28
N
omgange 1
opbevare data 16, 17
opdateringer, software 15, 23
overføre, filer 12
P
parre 1
ANT+ sensorer 5, 14
Bluetooth sensorer 14
smartphone 1
pedaler 15
personlige rekorder 8
slette 8
positioner 9
redigere 9
slette 9
søge med kortet 9
profiler 17, 18
aktivitet 18
bruger 17
programmer 13
præstationskrav 8
puls
alarmer 18
måler 6, 7, 14, 21
zoner 14, 16, 26
R
registrering af hændelse 12, 13
rengøre enhed 21
rengøring af enheden 21
restitution 6–8
ruter 10
indstillinger 11
oprette 10
redigere 10
slette 11
S
satellitsignaler 1, 2, 22
segmenter 3, 4
slette 4
skærm 20
låse 1
slette, alle brugerdata 17, 22
smartphone 1, 11, 17, 19
parre 1
programmer 11
software
licens 22
opdatere 15, 23
version 22
specifikationer 20, 21
sprog 20, 22
startmeddelelse 19
stress-score 8
systemindstillinger 20
søvntilstand 19
T
taster 1
temperatur 22
tid, alarmer 19
tidszoner 20
tilbage til Start 9
tilbehør 13, 15, 23
tilpasning af enheden 18
timer 3, 16
toner 20
touchscreen 1
Training Effect 8
træning 5, 6
planer 5
sider 3
skærmbilleder 18
træningsbelastning 7
træningsstatus 6, 8
træningsture 4, 5
indlæse 4
oprette 4
redigere 4
slette 5
tænd/sluk 15
tætningsringe. Se bånd
U
udskiftning af batteriet 21
udvidet visning 20
USB 23
frakoble 17
V
Virtual Partner 6
VO2 maks. 7, 25
VO2-max 6–8
W
waypoints, projicering 9
Wi-Fi 1
Wi‑Fi 11, 13, 23
tilslutte 13
widgets 17
Z
zoner
effekt 15
tid 20
Indeks
support.garmin.com
August 2018
190-02220-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising