Garmin | Edge® 1030 | User guide | Garmin Edge® 1030 Käyttöopas

Garmin Edge® 1030 Käyttöopas
EDGE 1030
®
Käyttöopas
© 2017 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit:
Firstbeat. Di2™ ja Shimano STEPS™ ovat Shimano, Inc:n tavaramerkkejä. Shimano on Shimano, Inc:n rekisteröity tavaramerkki. microSD ja microSDHC-logo ovat SD-3C, LLC:n
tavaramerkkejä. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware, LLC. STRAVA:n tavaramerkkejä ja Strava™ ovat Strava, Inc:n tavaramerkkejä.
Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet
kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03164
®
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Aloitusnäytön esittely .................................................................. 1
Widgetien tarkasteleminen ..................................................... 1
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 1
Kosketusnäytön lukitseminen ................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 2
Tietoja akusta ......................................................................... 2
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 2
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 2
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 2
Harjoittelu........................................................................ 3
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 3
Osuudet ...................................................................................... 3
Strava™ osuudet ................................................................... 3
Strava Segment Explore widgetin käyttäminen ................ 3
Garmin Connect osuuden seuraaminen ................................ 3
Osuuksien käyttöönotto ......................................................... 3
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 3
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 4
Osuuden asetukset ................................................................ 4
Osuuden poistaminen ............................................................ 4
Harjoitukset ................................................................................. 4
Harjoituksen luominen ........................................................... 4
Harjoitusvaiheiden toistaminen .............................................. 4
Harjoituksen muokkaaminen .................................................. 4
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 4
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Harjoituksen lopettaminen ..................................................... 5
Harjoituksen poistaminen ....................................................... 5
Tietoja harjoituskalenterista ........................................................ 5
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ............................................................................ 5
Sisäharjoittelu ............................................................................. 5
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen ................................ 5
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen .................................. 5
Vastuksen asettaminen ..................................................... 5
Tavoitevoiman määrittäminen ........................................... 5
Intervalliharjoitukset .................................................................... 5
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 5
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 6
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 6
Omat tilastot................................................................... 6
Suorituskykymittaukset ............................................................... 6
Harjoittelun tila ....................................................................... 6
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 7
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen ..... 7
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten ................................................................................ 7
Harjoittelun kuormittavuus ..................................................... 7
Harjoittelun kuormittavuuden arvio .................................... 7
Palautumisaika ....................................................................... 7
Palautumisajan näyttäminen ............................................. 7
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ............................................. 7
FTP-testin suorittaminen ................................................... 8
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen ................ 8
Stressitason tarkasteleminen ................................................. 8
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä ....................... 8
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi ............... 8
Omat ennätykset ......................................................................... 8
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 8
Sisällysluettelo
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 8
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 8
Harjoitusalueet ............................................................................ 8
Navigointi........................................................................ 8
Sijainnit ....................................................................................... 8
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 8
Sijaintien tallentaminen kartalta ............................................. 9
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 9
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 9
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 9
Sijaintien muokkaaminen ....................................................... 9
Sijainnin poistaminen ............................................................. 9
Sijainnin projisoiminen ........................................................... 9
Reitit ............................................................................................ 9
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen ...................................... 9
Garmin Connect reitin seuraaminen .................................... 10
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen ............................... 10
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ...................................... 10
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................. 10
Reitin näyttäminen kartassa ............................................ 10
Reitin pysäyttäminen ............................................................ 10
Reitin poistaminen ............................................................... 10
Reittiasetukset ..................................................................... 10
Kartta-asetukset ........................................................................ 10
Kartan suunnan vaihtaminen ............................................... 10
Reittiasetukset .......................................................................... 11
Suorituksen valitseminen reitin laskentaa varten ................. 11
Yhteysominaisuudet .................................................... 11
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................. 11
Äänihälytysten toistaminen toiminnon aikana ...................... 11
GroupTrack istunnon aloittaminen ....................................... 11
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin ....................................... 12
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen ............... 12
Tapahtumantunnistus .......................................................... 12
Tapahtumantunnistuksen määrittäminen ........................ 12
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen ......................... 12
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ...................................................... 12
Automaattiviestin peruuttaminen ..................................... 12
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen .......... 12
Wi‑Fi yhteysominaisuudet ......................................................... 12
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen ............................................. 12
Wi‑Fi asetukset .................................................................... 13
Langattomat anturit...................................................... 13
Nopeusanturin asentaminen ..................................................... 13
Poljinanturin asentaminen ........................................................ 13
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ....................................... 13
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot ..................... 13
Sykevyön asettaminen paikalleen ............................................ 13
Sykealueiden määrittäminen ................................................ 14
Tietoja sykealueista ......................................................... 14
Kuntoilutavoitteet ............................................................. 14
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ..................................... 14
Langattomien anturien pariliitos ................................................ 14
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 14
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 14
Voimamittarin kalibroiminen ................................................. 15
Voima polkimissa ................................................................. 15
Pyöräilyn dynamiikka ........................................................... 15
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen ............................. 15
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella ................. 15
Tilannetietoisuus ....................................................................... 15
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 15
eBike-pyörän käyttäminen ........................................................ 15
eBike-anturitietojen näyttäminen ......................................... 15
i
Historia.......................................................................... 16
Matkan tarkasteleminen ............................................................ 16
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen ...................... 16
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ................................... 16
Matkan poistaminen .................................................................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect ................ 16
Tiedon tallennus ....................................................................... 16
Tietojen hallinta ......................................................................... 16
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 16
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 17
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 17
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 17
Laitteen mukauttaminen.............................................. 17
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet ....................................... 17
Profiilit ....................................................................................... 17
Käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................................. 17
Tietoja harjoitteluasetuksista .................................................... 17
Suoritusprofiilin päivittäminen .............................................. 17
Tietonäytön lisääminen ........................................................ 18
Tietonäytön muokkaaminen ................................................. 18
Tietonäyttöjen uudelleen järjestäminen ............................... 18
Satelliittiasetuksen muuttaminen ......................................... 18
Hälytykset ............................................................................ 18
Aluehälytysten asettaminen ............................................ 18
Toistuvan hälytyksen asettaminen .................................. 18
Auto Lap ...............................................................................18
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan .................... 18
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 19
Kierrosten merkitseminen ajan mukaan .......................... 19
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 19
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 19
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 19
Ajanoton automaattinen käynnistäminen ............................. 19
Puhelinasetukset ...................................................................... 19
Järjestelmäasetukset ................................................................ 19
Näyttöasetukset ................................................................... 19
Tiedontallennusasetukset .................................................... 19
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 20
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 20
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 20
Aikavyöhykkeet .................................................................... 20
Laajennetun näyttötilan määrittäminen ..................................... 20
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta .............................. 20
Lämpötilalukemat ...................................................................... 22
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 22
O-renkaat .................................................................................. 22
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 22
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ............................................................................. 22
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 22
Tuotepäivitykset ........................................................................ 22
Lisätietojen saaminen ............................................................... 22
Liite................................................................................ 22
Tietokentät ................................................................................ 22
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 25
FTP-luokitukset ......................................................................... 25
Sykealuelaskenta ...................................................................... 25
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 25
Altistuminen radiotaajuuksille ................................................... 26
Hakemisto ..................................................................... 27
Laitteen tiedot............................................................... 20
Tekniset tiedot .......................................................................... 20
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 20
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 20
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 20
Laitteen huoltaminen ................................................................ 20
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 20
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 20
Muistikortin asettaminen ........................................................... 21
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 21
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 21
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ..................... 21
Vianmääritys ................................................................. 21
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 21
Oletusasetusten palauttaminen ........................................... 21
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen ....................... 21
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 21
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 22
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 22
Korkeuden asettaminen ............................................................ 22
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
Aloitusnäytön esittely
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Nuolten avulla voit muuttaa toimintoprofiiliasi.
Navigointi
Valitsemalla tämän voit merkitä sijainnin, etsiä sijainteja
ja luoda reitin ja navigoida sillä.
Harjoittelu
Valitsemalla tämän voit käyttää osuuksia, harjoituksia ja
muita harjoitusasetuksia.
Historia
Valitsemalla tämän voit käyttää aiempia ajoaikojasi ja
kokonaisaikoja.
Omat tilastot Valitsemalla tämän voit käyttää suorituskykymittareita,
omia ennätyksiä ja käyttäjäprofiilia.
Valitsemalla tämän voit käyttää yhteysominaisuuksia ja asetuksia.
Valitsemalla tämän voit käyttää Connect IQ™ sovelluksia,
widgettejä ja tietokenttiä.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja voit hankkia lisää,
kun pariliität laitteen älypuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan
laitteeseen.
1 Pyyhkäise aloitusnäytön yläreunasta alaspäin.
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen
valitsemalla tämän.
Sammuta ja käynnistä laite ja lukitse kosketusnäyttö painamalla pitkään.
À
Á
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden
kierroksen.
Â
Valitsemalla tämän voit käynnistää tai
pysäyttää ajanoton.
Ã
Muistikorttipaikka
(suojuksen alla)
Aseta valinnainen microSD -kortti.
Ä
Sähköiset liitännät
Lataa ulkoisen Edge-lisäakun avulla.
®
HUOMAUTUS: voit ostaa lisävarusteita osoitteesta
buy.garmin.com.
Pariliitos älypuhelimeen
Jos haluat käyttää Edge laitteen yhteysominaisuuksia, laite on
pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
Käynnistä
laite painamalla
-painiketta pitkään.
2
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittämään laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit tarkastella widgetin asetuksia pyyhkäisemällä
aloitusnäytössä alas ja siirtyä pariliitostilaan manuaalisesti
valitsemalla Puhelin > Pariliitä älypuhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
®
Johdanto
Asetukset-widget avautuu näyttöön. Vilkkuva kuvake
tarkoittaa, että laite tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia
valitsemalla tarvittavan kuvakkeen.
2 Näytä kaikki widgetit pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Seuraavan kerran, kun haluat katsella widgetejä, pyyhkäise
alas, jolloin näyttöön ilmestyy viimeksi katselemasi widget.
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön
matkan aikana.
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
• Selaa pyyhkäisemällä tai nuolinäppäimillä.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
• Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
• Poista kohde valitsemalla .
• Katso lisätietoja valitsemalla .
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
• Paina
-painiketta pitkään ja valitse Lukitse näyttö.
• Valitse suorituksen aikana
.
1
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
lämpötila-alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 20).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Toimitus sisältää kaksi kumilevyä, joten voit valita pyörääsi
parhaiten sopivan levyn. Kumikielekkeet kohdistuvat
pyöräpidikkeen taustapuolelle, jotta pidike pysyy paikallaan.
3 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
Aseta
ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
4
5 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee telineen ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 7 lbf-in (0,8 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
6 Kohdista Edge laitteen taustapuolen kielekkeet
pyöräpidikkeen loviin Â.
®
7 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
2
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
Johdanto
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Harjoittelu
Lähteminen pyörälenkille
Jos laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laite ja anturi on jo
pariliitetty ja ne voidaan aktivoida alkumäärityksen aikana.
pitkään.
1 Käynnistä laite painamalla painiketta
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Valitse suoritusprofiili aloitusnäytössä valitsemalla tai .
4 Valitse .
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
®
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
6 Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalle tai
oikealle.
Voit tarkastella widgetejä pyyhkäisemällä tietonäyttöjen
yläreunasta alaspäin.
7 Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
8 Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: voit muuttaa matkan tyypin ennen sen tallentamista
ja jakamista Garmin Connect tilille. Tarkat ajotyypin tiedot
ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien suunnittelun
kannalta.
9 Valitse Tallenna matka.
10 Valitse .
Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuksia Garmin Connect
tilistäsi laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on
tallennettu laitteeseen.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi,
kaikki reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Osuuden ajaminen kilpaa: voit ajaa osuuden kilpaa ja yrittää
päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Strava Segment Explore widgetin käyttäminen
Strava Segment Explore widgetin avulla voit katsella ja ajaa
lähellä olevia Strava -osuuksia.
1 Valitse osuus Strava Segment Explore widgetissä.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Aloita osuus Strava tililläsi valitsemalla .
• Lataa osuus laitteellesi ajettavaksi valitsemalla Lataa >
Aja
• Aja ladattu osuus valitsemalla Aja.
3 Tarkastele osuuksien aikoja, ystäviesi parhaita aikoja ja
osuuden johtajan aikaa valitsemalla tai .
Garmin Connect osuuden seuraaminen
Osuuden lataamiseen ja seuraamiseen kohteesta Garmin
Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 16).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, suosikkiosuutesi
siirretään automaattisesti laitteeseesi, kun se on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen tai tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
3 Luo uusi osuus tai valitse valmis osuus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
7 Valitse osuus.
8 Valitse Kartta > Aja.
Osuuksien käyttöönotto
Voit ottaa käyttöön osuuden kilpa-ajon ja lähestyvien osuuksien
ilmoitukset.
1 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Ota käyttöön.
HUOMAUTUS: lähestyvien osuuksien ilmoitukset näytetään
vain niille osuuksille, jotka on otettu käyttöön.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Osuuden tietonäyttö tulee näkyviin automaattisesti.
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Edge 1030 laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Harjoittelu
3
2 Kirjoita harjoituksen nimi ja valitse .
3 Määritä harjoitusvaiheen tyyppi valitsemalla Vaiheen tyyppi.
3 Jos haluat muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana, valitse
tai
.
Voit ajaa kilpaa osuuden johtajaa, edellistä suoritustasi tai
muita ajajia vastaan (mahdollisuuksien mukaan). Tavoite
säätyy automaattisesti edellisen suorituksesi mukaan.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
• Jos haluat tarkastella osuuden johtajan, ryhmän johtajan,
haastajan tai muiden pyöräilijöiden matka-aikoja tai
keskinopeuksia tai omaa ennätystäsi ja keskinopeuttasi,
valitse Sijoitustaulukko.
VIHJE: voit vaihtaa tavoitteesi osuudelle valitsemalla
jonkin sijoitustaulukon kohdan.
Osuuden asetukset
Valitse Harjoittelu > Osuudet > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Valitse teho automaattisesti: ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä nykyiseen suorituskykyysi perustuvan automaattisen
tavoitteen säädön.
Haku: mahdollistaa tallennettujen osuuksien haun nimen
perusteella.
Käyttöön/pois: ottaa laitteeseen ladatut osuudet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen
osuuksien poistamisen laitteesta.
Osuuden poistaminen
1 Valitse Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse > .
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia käyttämällä Garmin Connect
-sivustoa ja siirtämällä ne laitteeseesi. Voit myös luoda ja
tallentaa harjoituksia suoraan laitteessa.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect -sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen luominen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset > Luo uusi.
4
Valitsemalla esimerkiksi Lepo voit käyttää vaihetta
lepokierroksena.
Lepokierroksen aikana ajanotto jatkuu ja tietoja tallennetaan.
4 Valitse Kesto ja määritä, miten vaihe mitataan.
Valitsemalla esimerkiksi Pituus voit lopettaa vaiheen tietyn
matkan jälkeen.
Anna
tarvittaessa mukautettu kestoaika.
5
6 Valitse Tavoite ja valitse vaiheen tavoite.
Valitsemalla esimerkiksi Sykealue voit pyrkiä pitämään
sykkeen tasaisena tämän vaiheen aikana.
7 Tarvittaessa voit valita tavoitealueen tai määrittää
mukautetun alueen.
Voit valita esimerkiksi sykealueen. Aina kun ylität tai alitat
määritetyn sykkeen, laite antaa merkkiäänen ja näyttää
ilmoituksen.
8 Tallenna vaihe valitsemalla .
9 Voit lisätä harjoitukseen vaiheita valitsemalla Lis. uusi vaihe.
10 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoitusvaiheiden toistaminen
Luo harjoitus, joka sisältää vähintään yhden harjoitusvaiheen,
jotta voit toistaa harjoitusvaiheita.
1 Valitse Lis. uusi vaihe.
2 Valitse Vaiheen tyyppi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Toisto voit toistaa vaiheen kerran tai useita
kertoja. Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin pituisen
vaiheen kymmenen kertaa.
• ValitsemallaToista kunn voit toistaa vaihetta tietyn ajan.
Voit toistaa esimerkiksi viiden kilometrin vaihetta 60
minuuttia tai kunnes sykkeesi on 160 lyöntiä minuutissa.
4 Valitse Palaa vaiheeseen ja valitse toistettava vaihe.
5 Tallenna vaihe valitsemalla .
Harjoituksen muokkaaminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse .
4 Valitse vaihe ja valitse Muokkaa vaihetta.
5 Muuta vaiheen ominaisuuksia ja valitse .
6 Tallenna harjoitus valitsemalla .
Harjoituksen hakeminen verkosta
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 16).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
Harjoituksen aloittaminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Aja.
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun olet lopettamassa
harjoituksen vaihetta. Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy,
miten paljon aikaa on jäljellä seuraavan vaiheen alkuun.
Harjoittelu
Harjoituksen lopettaminen
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen
• Voit lopettaa harjoituksen milloin tahansa ja aloittaa uuden
vaiheen valitsemalla
.
• Jos haluat lopettaa harjoituksen ja käynnistää sen uudelleen,
pyyhkäise näyttöä alhaalta ylöspäin ja valitse Käynn vaihe
uud.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
• Jos haluat lopettaa harjoituksen, pyyhkäise näyttöä ylhäältä
alas ja valitse säädinwidgetistä Lopeta harjoitus > .
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa ANT+ harjoitusvastusta,
sinun täytyy asettaa pyörä harjoitusvastukseen ja pariliittää se
laitteen kanssa (ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen,
sivu 5).
Voit käyttää laitetta harjoitusvastuksen kanssa ja simuloida
vastusta reitin, toiminnon tai harjoituksen aikana. GPS
määritetään automaattisesti pois käytöstä harjoitusvastusta
käytettäessä.
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat seurata tallennettua reittiä, valitse Seuraa
reittiä (Reitit, sivu 9).
• Jos haluat seurata tallennettua ajoa, valitse Seuraa
suoritusta (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
• Valitse Seuraa harjoitusta, jos haluat seurata Garmin
Connect tililtäsi ladattua voimapohjaista harjoitusta
(Harjoitukset, sivu 4).
3 Valitse reitti, suoritus tai harjoitus.
4 Valitse Aja.
5 Valitse suoritusprofiili.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Harjoitusvastus lisää tai pienentää vastusta reitin tai ajon
korkeustietojen mukaan.
Harjoituksen poistaminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse > > .
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 16).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
Vastuksen asettaminen
Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta vastus.
Määritä harjoitusvastuksen käyttämä vastus.
Valitse suoritusprofiili.
Aloita polkeminen.
Tarvittaessa voit säätää vastusta suorituksen aikana.
1
2
3
4
5
Tavoitevoiman määrittäminen
1 Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta
2
3
4
Sisäharjoittelu
tavoitevoima.
Aseta tavoitevoiman arvo.
Valitse suoritusprofiili.
Aloita polkeminen.
Harjoituksessa käytettävää vastusta säädetään nopeutesi
perusteella niin, että voima pysyy tasaisena.
Tarvittaessa voit säätää tavoitevoimaa suorituksen aikana.
Laite sisältää sisäharjoittelun suoritusprofiileja, joissa GPS ei ole
käytössä. Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua
varten tai akun säästämiseksi.
HUOMAUTUS: kaikki GPS-asetuksen muutokset tallennetaan
aktiiviseen profiiliin.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS-tila > Ei käytössä.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole yhteensopiva anturi tai
harjoitusvastus, joka lähettää nopeus- ja matkatietoja
laitteeseen.
5
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
2 Valitse Pituus, Aika tai Avoin.
harjoitusvastuksesta.
2 Valitse Harjoittelu > Harjoitusvastus > Paril. ANT+pyöräharj.v.
3 Valitse, mikä harjoitusvastus pariliitetään laitteeseen.
4 Valitse Lisää.
Kun harjoitusvastus on pariliitetty laitteeseesi, se näkyy
yhdistettynä anturina. Voit mukauttaa tietokenttiäsi
näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia
intervalleja, kun tiedät ajettavan matkan pituuden. Kun valitset
vaihtoehdon
, laite tallentaa intervallin ja siirtyy
lepointervalliin.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Valitse Harjoittelu > Intervallit > Muokkaa > Intervallit >
Tyyppi.
3
4
5
6
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin.
Määritä tarvittaessa harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
valitse .
Valitse Lepo.
Valitse Pituus, Aika tai Avoin.
Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
5
7 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse Harjoittelu > Intervallit > Tee harjoitus.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
3 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
joten voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika- tai matka- ja
nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen aikana
reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Valitse Harjoittelu > Aseta tavoite.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja nopeus ja valitse matka- ja
nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
3 Valitse .
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
5 Avaa Virtual Partner näyttö tarvittaessa vierittämällä.
6 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna matka.
®
Omat tilastot
Edge 1030 laitteella voit seurata henkilökohtaisia tilastojasi ja
tehdä suorituskykymittauksia. Suorituskykymittauksiin tarvitaan
yhteensopiva sykemittari tai voimamittari.
Suorituskykymittaukset
Suorituskykymittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja
analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi. Mittauksiin
tarvitaan muutama suoritus, joissa on käytetty rannesykemittaria
tai yhteensopivaa sykevyötä. Pyöräilysuorituskyvyn
mittaamiseen tarvitaan yhteensopiva sykemittari tai voimamittari.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/physio.
6
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Harjoittelun tila: harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi
vaikuttaa kuntoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila
perustuu harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen
hapenottokyvyn muutoksiin pitkällä aikavälillä.
Maksimaalinen hapenottokyky: Maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi.
Palautumisaika: palautumisaika näyttää, miten pitkän ajan
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
vaativaan harjoitukseen.
Harjoittelun kuormittavuus: harjoittelun kuormittavuus on
yhteen laskettu harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus (EPOC) 7 viimeisimmän päivän ajalta. EPOC
on arvio siitä, miten paljon keho tarvitsee energiaa
palautumiseen harjoituksen jälkeen.
SV-stressitesti: sV-stressitestiin (SV on lyhenne sanoista
sykkeen vaihtelu) edellyttää Garmin sykevyötä. Laite mittaa
sykkeen vaihtelua, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan. Se
osoittaa kokonaiskuormituksesi. Asteikko on 1–100, ja
kuormitus on sitä pienempi, mitä pienemmät pisteet ovat.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6–20
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
FTP (functional threshold power) -arvo: laite arvioi
kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana asetettujen
profiilitietojen perusteella. Jos haluat tarkemman tuloksen,
voit tehdä ohjatun testin.
Harjoittelun tila
Harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi vaikuttaa
kuntotasoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila perustuu
harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen hapenottokyvyn
muutoksiin pitkällä aikavälillä. Harjoittelun tilan avulla voit
suunnitella tulevaa harjoittelua ja jatkaa kuntosi kohottamista.
Huippu: huippu tarkoittaa, että olet ihanteellisessa
kilpailukunnossa. Hiljattain vähentämäsi harjoittelun
kuormittavuus jättää kehollesi aikaa palautua aiemmasta
harjoittelusta. Ennakoi tulevaa, koska huipputaso voi kestää
vain hetken.
Tuottava: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus lisää
kuntotasoasi ja suorituskykyäsi. Sisällytä harjoitteluusi
palautumisjaksoja, jotta kuntotasosi säilyy.
Ylläpito: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus riittää kuntotasosi
ylläpitoon. Jos haluat parantaa kuntoasi, kokeile lisätä
harjoitustesi vaihtelevuutta tai määrää.
Palautuminen: kevyehkö harjoittelun kuormittavuus antaa
kehosi palautua, mikä on keskeisen tärkeää, kun kova
harjoittelu jatkuu pitkään. Voit palata kuormittavampaan
harjoitteluun, kun tunnet olevasi siihen valmis.
Tuottamaton: harjoittelusi kuormittavuus on hyvällä tasolla,
mutta kuntosi heikkenee. Kehollasi saattaa olla
palautumisongelmia, joten huomioi kokonaisterveydentilasi,
kuten stressi, ravinto ja lepo.
Heikentää kuntoa: kunto heikkenee, kun harjoittelet
merkittävästi tavallista vähemmän vähintään viikon ajan
siten, että se vaikuttaa kuntotasoosi. Voit kokeilla lisätä
harjoittelun kuormittavuutta, jos haluat parantaa kuntoasi.
Ylikuormittava: harjoittelusi on niin kuormittavaa, että siitä on jo
haittaa. Kehosi tarvitsee lepoa. Jätä itsellesi palautumisaikaa
lisäämällä kevyempää harjoittelua.
Ei tilaa: laite tarvitsee harjoittelun tilan arviointia varten
vähintään yhden viikon harjoitteluhistorian, mukaan lukien
juoksu- tai pyöräilysuorituksia, jotka sisältävät arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Omat tilastot
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviot tuottaa ja niitä
tukee Firstbeat. Voit näyttää maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion pyöräilyä varten käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn
yhteensopivan syke- ja voimamittarin kanssa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Ennen kuin voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arviota, sinun on asetettava sykemittari paikalleen, asennettava
voimamittari ja pariliitettävä ne laitteeseesi (Langattomien
anturien pariliitos, sivu 14). Jos laitteen mukana toimitettiin
sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion
määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 17) ja maksimisykkeen (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 14).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
3 Valitse Omat tilastot > Harjoittelun tila > Maksimaalinen
hapenottokyky.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja
kohtana värimittarissa.
alue määräytyy henkilökohtaisen kuntotasosi ja
harjoitteluhistoriasi perusteella. Alue muuttuu sen mukaan, kun
harjoittelusi aika ja teho kasvavat tai vähenevät.
Harjoittelun kuormittavuuden arvio
Ennen kuin voit tarkastella harjoittelun kuormittavuuden arviota,
sinun on asetettava sykemittari paikalleen, asennettava
voimamittari ja pariliitettävä ne laitteeseesi (Langattomien
anturien pariliitos, sivu 14). Jos laitteen mukana toimitettiin
sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion
määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 17) ja maksimisykkeen (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 14).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Pyöräile vähintään kerran seitsemän päivän aikana.
2 Valitse Omat tilastot > Harjoittelun tila > Harj.kuorma.
Harjoittelun kuormittavuuden arvio näkyy lukuna ja kohtana
värimittarissa.
Oranssi
Suuri
Vihreä
Optimaalinen
Sininen
Pieni
Palautumisaika
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot
toimitetaan yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on
liitteessä (Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset,
sivu 25) ja osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Harjoittelun kuormittavuus
Harjoittelun kuormittavuus osoittaa harjoittelusi määrän
viimeisimpien seitsemän päivän aikana. Se on yhteen laskettu
harjoituksen jälkeinen ylimääräinen hapenkulutus (EPOC)
viimeisimmän seitsemän päivän ajalta. Mittari osoittaa, onko
nykyinen kuormittavuus pieni, suuri vai optimaalisella alueella.
Sen avulla näet, säilyykö vai paraneeko kuntosi. Optimaalinen
Omat tilastot
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Ennen kuin voit käyttää palautumisominaisuutta, sinun on
asetettava sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se laitteen
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 14). Jos laitteen
mukana toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 17) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 14).
1 Valitse Omat tilastot > Palautuminen > Ota käyttöön.
2 Lähde matkaan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää ja
vähimmäisaika 6 tuntia.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Laite arvioi kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen perusteella. Jos haluat kynnystehollesi
tarkemman arvon, voit suorittaa FTP-testin pariliitetyn
voimamittarin ja sykemittarin avulla (FTP-testin suorittaminen,
sivu 8).
Valitse Omat tilastot > FTP.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
7
suorituskykymittauksen, kuten uuden maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion.
1 Valitse Omat tilastot > Suorituskykyilmoitukset.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi
Voit synkronoida suorituksia ja suorituskykymittauksia muista
Garmin laitteista Edge 1030 laitteeseesi Garmin Connect tililläsi.
Siten näet harjoittelusi ja kuntosi tilan mahdollisimman tarkasti
laitteessasi. Voit esimerkiksi tallentaa juoksun Forerunner
laitteella ja tarkastella suorituksen tietoja ja harjoittelun
kokonaiskuormittavuutta Edge 1030 laitteella.
1 Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
tai
-valikosta Garmin-laitteet ja valitse laite.
2 Valitse
Valitse
Laiteasetukset
> Physio TrueUp.
3
Kun synkronoit laitteen älypuhelimen kanssa, viimeisimmät
suoritukset ja suorituskykymittaukset muista Garmin laitteistasi
ilmestyvät Edge 1030 laitteeseesi.
®
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 25).
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää kynnystehosi FTP-testin avulla, sinun
täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 14).
1 Valitse Omat tilastot > FTP > FTP-testi > Aja.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin testivaiheen, tavoitteen
ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee
ilmoitus.
3 Lopeta ajanotto valitsemalla .
4 Valitse Tallenna matka.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen
Ennen kuin laite voi laskea kynnystehosi FTP-testin avulla,
sinun täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 14).
1 Valitse Omat tilastot > FTP > Ota käyttöön autom.
laskenta.
2 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
4 Valitse Omat tilastot > FTP.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Stressitason tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella stressitasoasi, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 14).
Stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka tehdään
seisoen paikallaan. Edge laite analysoi sykevaihtelua ja
määrittää yleisen stressitason sen perusteella. Harjoittelu, uni,
ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat urheilijan
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1 - 100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
suunnilleen samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa.
1 Valitse Omat tilastot > Stressitaso > Mittaa.
2 Seiso paikallasi ja lepää 3 minuutin ajan.
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä
Suorituskykyilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Jotkin
suorituskykyilmoitukset ovat hälytyksiä, jotka näkyvät
suorituksen valmistuessa. Jotkin suorituskykyilmoitukset näkyvät
suorituksen aikana tai kun saavutat uuden
8
Omat ennätykset
Matkan lopussa laite näyttää mahdolliset uudet omat
ennätykset, joita teit matkan aikana. Omia ennätyksiä ovat
nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja suurin nousu matkan
aikana. Pariliitettynä yhteensopivaan voimamittariin laite näyttää
20 minuutin aikana tallennetun enimmäisvoimalukeman.
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse Omat tilastot > Omat ennätykset.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Valitse Omat tilastot > Omat ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen poistaminen
1 Valitse Omat tilastot > Omat ennätykset.
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse > .
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 14)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 14)
Navigointi
Navigointiominaisuudet ja -asetukset koskevat myös reittien
(Reitit, sivu 9) ja osuuksien (Osuudet, sivu 3) navigointia.
• Sijainnit ja paikkojen löytäminen (Sijainnit, sivu 8)
• Reitin suunnittelu (Reitit, sivu 9)
• Reittiasetukset (Reittiasetukset, sivu 11)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 10)
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Jos haluat muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan,
voit merkitä sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan.
> Merkitse sijainti > .
2 Valitse Navigointi >
Navigointi
Sijaintien tallentaminen kartalta
> Valitse hakualue > Karttapiste.
1 Valitse Navigointi >
2 Selaa karttaa sijaintiin.
3 Valitse sijainti.
Sijainti näkyy kartan yläosassa.
4 Valitse sijaintitiedot.
5 Valitse > .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Etsi kartalta voit navigoida kohteeseen
kartalla.
• Navigoi kohdepisteeseen, kaupunkiin, osoitteeseen,
risteykseen tai tunnettuihin koordinaatteihin valitsemalla
Haku.
VIHJE: voit rajoittaa hakualuetta valitsemalla .
• Navigoi tallennettuun sijaintiin valitsemalla Tallennetut
sijainnit.
VIHJE: voit tarkentaa hakua valitsemalla .
• Navigoi johonkin 50 viimeksi löytämästäsi sijainnista
valitsemalla Viimeksi löydetyt paikat.
• Rajoita hakualuetta valitsemalla
> Valitse hakualue.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
6 Anna uudet tiedot ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Poista sijainti > .
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Projisoi sijainti.
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
6 Valitse .
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partnerin kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
1 Lähde matkaan (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
2 Voit näyttää ajanoton päällekkäiskuvan ajon aikana
koskettamalla näyttöä.
3 Valitse > Navigointi > Palaa alkuun.
4 Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
5 Valitse Aja.
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
Navigoinnin lopettaminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse .
5 Valitse sijainti.
Navigointi
Voit luoda ja ajaa mukautetun reitin. Reitti on sarja reittipisteitä
tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän.
1 Valitse Navigointi > Reitit > Reitin luonti > Lisää
ensimmäinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löydetyt paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
3 Valitse Käytä.
4 Valitse Lisää seuraava sijainti.
5 Toista vaiheet 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.
6 Valitse Katso karttaa.
9
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näyttöön.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.
Valitse
Aja.
7
Garmin Connect reitin seuraaminen
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 16).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
3 Valitse Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse Edge laitteella Navigointi > Reitit > Tallennetut
reitit.
6 Valitse reitti.
7 Valitse Aja.
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen
Laite luo kiertomatkareitin määritetyn etäisyyden, aloituspaikan
ja navigointisuunnan perusteella.
1 Valitse Navigointi > Reitit > Kiertomatkareitti.
2 Valitse Pituus ja anna reitin kokonaismatka.
3 Valitse Aloituspaikka.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut
sijainnit ja valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla Hakutyökalut > POI-luokat ja valitsemalla
läheisen kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Hakutyökalut >
Kaupungit ja valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Hakutyökalut >
Osoitteet ja kirjoittamalla osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Hakutyökalut >
Risteykset ja kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Hakutyökalut >
Koordinaatit ja kirjoittamalla koordinaatit.
Valitse
Aloitussuunta ja valitse suunta.
5
6 Valitse Haku.
VIHJE: voit hakea uudelleen valitsemalla .
7 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .
8 Valitse Aja.
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 10).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana.
Kun olet valmis aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä,
näyttöön tulee ilmoitus.
HUOMAUTUS: kun valitset , Virtual Partner aloittaa
harjoituksen heti. Se ei odota, että lopetat lämmittelyn.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
10
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää reittipisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin pysäyttäminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Reitin poistaminen
1 Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
Reittiasetukset
Valitse Navigointi > Reitit > Tallennetut reitit > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikkeamahälytykset: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Haku: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen
perusteella.
Suodatin: voit suodattaa reitit tyypin mukaan ja valita
esimerkiksi Strava reitit.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Kartta-asetukset
Valitse
> Toimintoprofiilit, valitse profiili ja sen jälkeen
Navigointi > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Autom. zoom: valitsee kartan zoomaustason automaattisesti.
Kun Ei käytössä on valittuna, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan suunnan vaihtaminen
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Kartta > Suunta.
Navigointi
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reittiasetukset
Valitse
> Toimintoprofiilit, valitse profiili ja sen jälkeen
Navigointi > Reititys.
Suosioon per. reititys: laskee reitit Garmin Connectin
suosituimpien reittien perusteella.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Suorituksen valitseminen reitin laskentaa varten
Voit määrittää laitteen laskemaan reitin suoritustyypin mukaan.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Reititys > Reititystila.
4 Valitse vaihtoehto reitin laskemiseksi.
Voit valita esimerkiksi Maantiepyöräily tai Maastopyöräily.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Edge -laitteessa, kun
yhdistät sen Wi‑Fi -verkkoon tai yhteensopivaan älypuhelimeen
langattomalla Bluetooth-tekniikalla.
®
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä. Voit
lähettää valmiita viestejä GroupTrack harjoituksesi ajajille,
joilla on yhteensopiva Edge laite.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reitti-, osuus- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin
Connect: voit etsiä suorituksia Garmin Connect sivustosta
älypuhelimella ja lähettää niitä laitteeseen.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen sivustoon Garmin
Connect.
Yhteysominaisuudet
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Viestit: voit vastata puheluun tai lähettää valmiin tekstiviestin.
Tämä ominaisuus on saatavilla yhteensopiviin Android™
älypuhelimiin.
Ääniopasteet: sallii Garmin Connect Mobile sovelluksen toistaa
tilailmoituksia älypuhelimessa ajon aikana.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect Mobile
sovelluksen lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge
laite havaitsee tapahtuman.
Äänihälytysten toistaminen toiminnon aikana
Jotta voit määrittää äänihälytykset, tarvitset älypuhelimen, jossa
on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka on pariliitetty Edge
laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect Mobile sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa juoksun tai muun
toiminnon aikana. Äänihälytyksiä ovat kierroksen numero ja
kierrosaika, -tahti tai -nopeus sekä ANT+ tunnistintiedot.
Äänihälytyksen aikana Garmin Connect Mobile sovellus
mykistää älypuhelimen ensisijaisen äänen ilmoituksen
toistamiseksi. Voit mukauttaa äänenvoimakkuutta Garmin
Connect Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Garmin-laitteet.
Valitse
laite.
2
3 Valitse tarvittaessa Laiteasetukset.
4 Valitse Ääniopasteet.
GroupTrack istunnon aloittaminen
Jotta voit aloittaa GroupTrack harjoituksen, tarvitset
älypuhelimen, jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka
on pariliitetty laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
Ajon aikana voit nähdä toiset GroupTrack harjoituksesi ajajat
kartalla.
> Yhteysominaisuudet >
1 Valitse Edge laitteessa
GroupTrack ja ota käyttöön yhteyksien tarkastelu
karttanäytössä.
2 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
LiveTrack > GroupTrack.
3 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
HUOMAUTUS: jos sinulla on useampia yhteensopivia
laitteita, sinun on valittava GroupTrack istuntoa varten laite.
4 Valitse Käynnistä LiveTrack.
5 Valitse Edge laitteessa ja lähde liikkeelle.
6 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
Voit katsoa GroupTrack istunnon muiden ajajien sijainnin ja
suuntatiedot napauttamalla kuvaketta.
7 Vieritä GroupTrack luetteloon.
11
Voit valita ajajan luettelosta, jolloin kyseinen ajaja näkyy
kartan keskellä.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnon avulla voit seurata ryhmäsi muita ajajia
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien ajajien on oltava Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Aja ulkona käyttämällä GPS-toimintoa.
• Pariliitä Edge 1030 laitteesi älypuhelimen kanssa Bluetooth
tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikossa
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
ajajaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle.
• Lopeta ajaminen ennen kuin tarkastelet GroupTrack istunnon
muiden ajajien sijaintia ja suuntatietoja.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen
Reittejä, osuuksia ja harjoituksia voi siirtää langattomasti
yhteensopivasta Edge laitteesta toiseen Bluetooth tekniikan
avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
>
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa
Yhteysominaisuudet > Laitteen siirrot > Jaa tiedostoja.
3 Valitse jaettava tiedostotyyppi.
4 Valitse yksi tai useampi siirrettävä tiedosto.
>
5 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa
Yhteysominaisuudet > Laitteen siirrot.
6 Valitse läheinen yhteys.
7 Valitse yksi tai useampi vastaanotettava tiedosto.
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää ilmoituksen.
Tapahtumantunnistus
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect mobiilisovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot
Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa pitää olla datayhteys ja puhelimen pitää olla
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Tapahtumantunnistuksen määrittäminen
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
12
2 Pariliitä älypuhelin laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen,
sivu 1).
3 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista Hätäyhteyshenkilöt ja määritä
ajajatietosi sekä hätäyhteyshenkilöt.
Kukin valitsemasi yhteyshenkilö saa viestin, joka ilmoittaa
hänen olevan hätäyhteyshenkilö.
HUOMAUTUS: kun määrität hätäyhteyshenkilöt,
tapahtumantunnistus otetaan automaattisesti käyttöön
laitteessa.
4 Ota GPS käyttöön laitteessa (Satelliittiasetuksen
muuttaminen, sivu 18).
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect mobiilisovelluksessa.
Valitse Yhteysominaisuudet > Yhteystiedot.
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse
> Yhteysominaisuudet > Tapahtumantunn..
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta > , ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
1 Pyyhkäise näyttöä ylhäältä alas ja katsele säädinwidgetejä
pyyhkäisemällä sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
2 ValitseTapahtuma havaittu > Ol. kunn..
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
Edge 1030 sisältää Wi‑Fi yhteysominaisuuksia. Garmin Connect
Mobile sovellusta ei tarvita, jos käytät Wi‑Fi yhteyttä.
HUOMAUTUS: laitteen on oltava yhteydessä langattomaan
verkkoon, jotta näitä ominaisuuksia voi käyttää.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun tallennus on lopetettu.
Harjoitukset ja harjoitusohjelmat: Garmin Connect palvelusta
aiemmin valitut suoritukset ja harjoitusohjelmat lähetetään
laitteeseen langattomasti.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa uusimman
ohjelmistopäivityksen langattomasti. Voit päivittää
ohjelmiston näytön ohjeiden mukaisesti, kun seuraavan
kerran käynnistät laitteen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
1 Valitse vaihtoehto:
• Lataa Garmin Connect -mobiilisovellus ja muodosta
pariliitos älypuhelimeesi (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express ja lataa
Garmin Express™ -sovellus.
2 Määritä Wi‑Fi-yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
Yhteysominaisuudet
Wi‑Fi asetukset
Valitse
> Yhteysominaisuudet > Wi-Fi.
Wi-Fi: voit ottaa käyttöön langattoman Wi‑Fi tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Wi‑Fi asetukset näkyvät ainoastaan,
kun Wi‑Fi on käytössä.
Automaattinen lataus: voit ladata toimintoja automaattisesti
tunnetun langattoman verkon kautta.
Lisää verkko: yhdistää laitteen langattomaan verkkoon.
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
2 Vedä hihna À renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun Á.
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta on käytettävissä, jos
käytät harjoitteluun valinnaista poljinnopeustunnistinta tai
voimamittaria. Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita
ilmenee, kun et polje.
Voit muuttaa tämän asetuksen arvoa (Tiedontallennusasetukset,
sivu 19).
Sykevyön asettaminen paikalleen
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen À
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat Á poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin Â.
Langattomat anturit
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
13
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 14).
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 14). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
1 Valitse Omat tilastot > Harjoitusalueet > Sykealueet.
2 Anna maksimisykearvosi, anaerobinen kynnyksesi ja
leposykearvosi.
Automaattinen tunnistus -toiminto tunnistaa sykkeesi
automaattisesti suorituksen aikana. Alueen arvot päivittyvät
automaattisesti, mutta voit silti muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
• Valitsemalla %mhk sykkeen perusteella voit tarkastella
ja muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 25osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
14
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 20).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Langattomien anturien pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+- tai Bluetooth-anturit,
kuten sykevyö, liitetään Garmin-laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
> Tunnistimet > Lisää tunnistin.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 14).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 18).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäytön lisääminen,
sivu 18).
Voima-alueiden määrittäminen
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
1 Valitse Omat tilastot > Harjoitusalueet > Voima-alueet.
2 Kirjoita oma FTP-arvosi.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella ja muokata alueita watteina, valitse
wattia.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
Langattomat anturit
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen voimamittarin kalibroimista sinun täytyy asentaa mittari,
pariliittää se laitteen kanssa ja aloittaa tietojen aktiivinen
tallentaminen.
Voimamittarin kalibrointiohjeet näet valmistajan ohjeista.
> Tunnistimet.
1 Valitse
2 Valitse voimamittarisi.
3 Valitse Kalibroi.
4 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
HUOMAUTUS: tarvitset kahden anturin Edge järjestelmän, jotta
voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatilastoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/cyclingdynamics.
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun on
pariliitettävä Vector voimamittari laitteeseen (Langattomien
anturien pariliitos, sivu 14).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
voimavaiheesi tiedot À, kokonaisvoimasi Á ja poikkeaman
osan keskikohdasta Â.
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Vector ominaisuuksien mukauttaminen
Ennen Vector ominaisuuksien mukauttamista sinun täytyy
pariliittää Vector voimamittari laitteesi kanssa.
> Tunnistimet.
1 Valitse
2 Valitse Vector voimamittari.
3 Valitse Tunnistimen tiedot > Vector-ominaisuudet.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
5 Ota tarvittaessa vääntömomentin teho, poljennan tasaisuus
ja pyöräilyn dynamiikka käyttöön tai poista ne käytöstä
kytkinvalintojen avulla.
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella
Ennen ohjelmiston päivittämistä sinun täytyy pariliittää Edge
laitteesi Vector järjestelmäsi kanssa.
1 Lähetä ajotietosi Garmin Connect tilillesi (Matkan
lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 16).
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran. Edge laite kehottaa
asentamaan odottavat ohjelmistopäivitykset.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 22).
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 14). Voit
mukauttaa valinnaisia tietokenttiä (Tietonäytön lisääminen,
sivu 18). Edge 1030 laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun
anturi on säätötilassa.
®
eBike-pyörän käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa eBike-pyörää, kuten
Shimano STEPS™ eBike, sinun on pariliitettävä se laitteesi
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 14). Voit
mukauttaa valinnaista eBike-tietonäyttöä ja tietokenttiä
(Tietonäytön lisääminen, sivu 18).
3 Tarvittaessa voit muuttaa tietokenttää Ã koskettamalla sitä
pitkään (Tietonäytön lisääminen, sivu 18).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
voi mukauttaa.
Voit lähettää ajosuorituksen Garmin Connect Mobile
sovellukseen ja tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja
(Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect, sivu 16).
Langattomat anturit
eBike-anturitietojen näyttäminen
> Tunnistimet.
1 Valitse
2 Valitse eBike-pyöräsi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää eBike-tiedot, kuten matkamittarin tai kuljetun
matkan, valitsemalla Tunnistimen tiedot > eBike-tiedot.
• Näytä eBike-virheilmoitukset valitsemalla .
Lisätietoja on eBike-käyttöoppaassa.
15
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella aikaasi kullakin harjoitusalueella,
sinun täytyy pariliittää laitteesi yhteensopivan syke- tai
voimamittarin kanssa, tehdä suoritus ja tallentaa se.
Seuraamalla aikaasi kullakin syke- ja voima-alueella voit
parantaa harjoitustehoasi. Voit mukauttaa voima-alueita (Voimaalueiden määrittäminen, sivu 14) ja sykealueita (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 14) kuntosi ja tavoitteidesi mukaan. Voit
mukauttaa tietokenttää niin, että siinä näkyy ajon aikana
harjoitusalueiden aikasi (Tietonäytön lisääminen, sivu 18).
1 Valitse Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos matkallasi on yhden anturin tietoja, valitse Aika
sykealueella tai Aika voima-alueella.
• Jos matkallasi on molempien anturien tietoja, valitse Aika
alueella ja sitten Sykealueet tai Voima-alueet.
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Matkan lähettäminen sivustoon Garmin Connect
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse Historia > Yhteensä.
Matkan poistaminen
1 Valitse Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
> Poista > .
3 Valitse
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa connect.garmin.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
16
2
3
4
5
Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-liitäntään.
Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com/start.
Seuraa näytön ohjeita.
Tiedon tallennus
Laite käyttää älykästä tallennusta. Se tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
Kun voimamittari on liitetty, laite tallentaa pisteet joka sekunti.
Pisteiden tallentaminen joka sekunti tarjoaa erittäin
yksityiskohtaisen jäljen ja käyttää enemmän käytettävissä
olevaa muistia.
Tietoja poljinnopeuden ja voiman tietojen keskiarvoista löytyy
kohdasta Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 13.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Historia
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ Mobile sovelluksella.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla.
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
Laitteen mukauttaminen
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin
pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut,
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus),
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause ja Auto Lap ) sekä
navigointiasetukset.
Käyttäjäprofiili: voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino- ja
pituusasetuksia. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
®
®
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino- ja pituusasetuksia. Laite
laskee tarkat matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja harjoitteluasetuksista
Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa laitetta
harjoittelutarpeidesi mukaan. Asetukset tallennetaan
toimintoprofiiliin. Voit esimerkiksi määrittää aikahälytyksiä
kilpailuprofiiliin ja Auto Lap sijaintilaukaisimen
maastopyöräilyprofiiliin.
Suoritusprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa kymmentä suoritusprofiilia. Voit mukauttaa
asetuksia ja tietokenttiä tiettyä suoritusta tai matkaa varten.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Jos haluat lisätä tai kopioida profiilin, valitse Luo uusi.
3 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä ja väriä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät (Tietonäytön lisääminen, sivu 18).
• Valitsemalla Ajon oletustyyppi -asetuksen voit määrittää
suoritusprofiilille tyypillisen ajotyypin, kuten työmatkan.
VIHJE: jos kyseessä ei ole tyypillinen ajomatka, voit
päivittää sen tyypin jälkikäteen manuaalisesti. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
• Käynnistä käyttöön otetut osuudet valitsemalla Osuudet
(Osuuksien käyttöönotto, sivu 3).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 18).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 18).
• Jos haluat muuttaa suorituksen ajanoton automaattista
taukoasetusta, valitse Automaattiset ominaisuudet >
Auto Pause (Auto Pause -toiminnon käyttäminen,
sivu 19).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 19).
• Jos haluat mukauttaa harjoitustietosivujen näyttämistä
suorituksen ajanoton aikana, valitse Automaattiset
ominaisuudet > Automaattinen vieritys (Automaattisen
vierityksen käyttäminen, sivu 19).
17
• Valitsemalla Ajastimen käynnistystila -asetuksen voit
määrittää, miten laite havaitsee ajon aloittamisen ja
käynnistää ajanoton automaattisesti (Ajanoton
automaattinen käynnistäminen, sivu 19).
• Valitsemalla Navigointi voit mukauttaa kartta-asetuksia
(Kartta-asetukset, sivu 10) ja reittiasetuksia
(Reittiasetukset, sivu 11).
• Valitse GPS-tila, jos haluat kytkeä GPS:n pois käytöstä
(Sisäharjoittelu, sivu 5) tai muuttaa satelliittiasetusta
(Satelliittiasetuksen muuttaminen, sivu 18).
• Valitsemalla Kosketusherkkyys voit vaihtaa
kosketusnäytön kosketuksen herkkyyttä.
Kaikki muutokset tallennetaan suoritusprofiiliin.
Tietonäytön lisääminen
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Tietonäyttö.
4 Valitse luokka ja yksi tai useampi tietokenttä.
5 Valitse .
6 Valitse jokin vaihtoehto.
• Valitse toinen luokka, jotta voit valita lisää tietokenttiä.
• Valitse .
7 Voit vaihtaa asettelua valitsemalla tai .
8 Valitse .
9 Valitse jokin vaihtoehto.
• Kaksoisnapauta tietokenttää, jos haluat muuttaa sitä.
• Järjestä tietokentät uudelleen napauttamalla ensin yhtä ja
sitten toista tietokenttää.
10 Valitse .
Tietonäytön muokkaaminen
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
Valitse
profiili.
2
3 Valitse Tietonäkymät.
4 Valitse tietonäyttö.
5 Valitse Asettelu ja tietokentät.
6 Voit vaihtaa asettelua valitsemalla
7 Valitse .
8 Valitse jokin vaihtoehto.
tai .
• Kaksoisnapauta tietokenttää, jos haluat muuttaa sitä.
• Järjestä tietokentät uudelleen napauttamalla ensin yhtä ja
sitten toista tietokenttää.
9 Valitse .
Tietonäyttöjen uudelleen järjestäminen
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät > .
4 Valitse tietonäyttö.
tai
.
5 Valitse
6 Valitse .
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä asetusta GPS
+GLONASS. Asetuksen GPS+GLONASS käyttäminen kuluttaa
akun virtaa nopeammin kuin ainoastaan GPS-toiminnon
käyttäminen.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
18
3 Valitse GPS-tila.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, syke-,
poljinnopeus- ja voimatavoitteeseen. Hälytysasetukset
tallennetaan toimintoprofiilisi kanssa.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit myös käyttää
aluehälytykseen harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 8).
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Sykehälytys, Poljinnopeushälytys tai
Voimahälytys.
5 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
6 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
7 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 20).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse hälytystyyppi
5 Ota hälytys käyttöön.
6 Määritä arvo.
7 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 20).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
Laitteen mukauttaminen
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
.
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
lisääminen, sivu 18).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
lisääminen, sivu 18).
Kierrosten merkitseminen ajan mukaan
Auto Lap -ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen
automaattisesti tietyn ajan päähän. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 20
minuutin välein).
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Ajan mukaan > Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
lisääminen, sivu 18).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Automaattinen lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti,
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö
on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth toiminnon ja GPStoiminnon yhteys on katkaistu.
Wi‑Fi toimii, vaikka laite on lepotilassa.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
lepotila.
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on liikennevaloja tai muita
paikkoja, joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
Valitse
profiili.
2
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
5 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäytön lisääminen, sivu 18).
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
vieritys.
4 Valitse näyttönopeus.
Ajanoton automaattinen käynnistäminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se aloittaa ajanoton tai muistuttaa
ajanoton käynnistämisestä, jotta voit tallentaa matkatiedot.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
2 Valitse profiili.
3 Valitse Ajastimen käynnistystila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Manuaalinen ja aloita ajanotto valitsemalla .
• Valitse Kysyttäessä, niin saat visuaalisen huomautuksen,
kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
• Valitse Automaattinen, niin ajanotto alkaa
automaattisesti, kun saavutat aloitusnopeuden.
Puhelinasetukset
Valitse
> Yhteysominaisuudet > Puhelin.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: yhdistää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja suoritusten
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Puhelu- ja tekstiviestihälyt.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
Tekstiviestivastausten allekirjoitus: ottaa käyttöön
allekirjoituksen tekstiviestivastauksissa.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Järjestelmä.
• Näytön asetukset (Näyttöasetukset, sivu 19)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 19)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 20)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 20)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 20)
Näyttöasetukset
Valitse
> Järjestelmä > Näyttö.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Tiedontallennusasetukset
Valitsemalla Automaattinen vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
> Toimintoprofiilit.
1 Valitse
Valitse
> Järjestelmä > Tiedon tallennus.
Tallenna:: määrittää tietojen tallennuspaikan sisäiseen muistiin
tai valinnaiselle muistikortille.
Laitteen mukauttaminen
19
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Tämä vaihtoehto tallentaa toiminnon hyvin yksityiskohtaisesti,
mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje
(Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 13).
Voiman keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite voimatietoihin
nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje (Poljinnopeuden tai
voiman tietojen keskiarvot, sivu 13).
Kirjaa SV: määrittää laitteen tallentamaan sykevaihtelusi
suorituksen aikana.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
> Järjestelmä > Yksikkö.
1 Valitse
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Valitse
> Järjestelmä > Äänet.
Langattomat taajuudet/yhteyskäytännöt
ANT+ 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
Bluetooth 2,4 GHz (nimellinen 3 dBm)
Wi‑Fi 2,4 GHz (nimellinen 18 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
Aikavyöhykkeet
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
Laajennetun näyttötilan määrittäminen
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse
> Järjestelmä > Kieli.
Voit käyttää Edge 1030 laitetta laajennettuna näyttönä ja
tarkastella siinä yhteensopivan Garmin monilajikellon tietoja.
Voit pariliittää esimerkiksi yhteensopivan Forerunner laitteen ja
tarkastella sen tietonäyttöjä Edge laitteessa triathlonin aikana.
> Laajennettu näyttötila >
1 Valitse Edge laitteessa
Yhdistä laite.
2 Valitse yhteensopivassa Garmin kellossa Asetukset >
Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi > Laajennettu näyttö.
3 Viimeistele pariliitos seuraamalla Edge laitteen ja Garmin
kellon näytön ohjeita.
Pariliitetyn kellon tietonäytöt näkyvät Edge laitteessa, kun
laitteet on pariliitetty.
HUOMAUTUS: normaalit Edge laitteen toiminnot ovat poissa
käytöstä, kun laajennettu näyttötila on käytössä.
Kun olet pariliittänyt yhteensopivan Garmin kellon Edge
laitteeseen, laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti, kun käytät seuraavan kerran laajennettua
näyttötilaa.
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta
Kun laite on laajennetussa näyttötilassa, napauta näyttöä ja
valitse Sulje laajennettu näyttötila > .
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 20 h
Käyttölämpötila
-20–60 ºC (-4–140 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
20
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Laitteen tiedot
Muistikortin asettaminen
Voit asentaa muistikortin lisämuistia tai valmiiksi ladattuja
karttoja varten. Laite tukee microSD ja microSDHC
muistikortteja, joiden koko on enintään 2 Tb ja alustusmuoto
FAT32.
1 Etsi laitteen takaosassa oleva pyöreä muistikorttipaikan
kansi.
2 Avaa kansi kiertämällä sitä kolikon avulla vastapäivään.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi À.
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
3 Irrota kansi ja paristo Á.
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla  tai
magneetilla.
3 Irrota kansi.
4 Työnnä korttipidikettä À ja nosta sitä ylöspäin.
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
5 Aseta muistikortti Á korttipidikkeeseen kullanväriset
liitinpinnat alaspäin.
6 Sulje korttipidike ja lukitse se työntämällä.
7 Kiinnitä kansi takaisin siten, että osoitin osoittaa merkkiä .
8 Käännä kansi takaisin kiinni myötäpäivään kolikon avulla.
Tarkista, että osoitin osoittaa merkkiä .
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina
-painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa oletusasetukset ja harjoitusprofiilit. Tämä ei poista
historiatietoja, kuten ajo-, harjoitus- ja reittitietoja.
Valitse
> Järjestelmä > Laitteen nollaus > Palauta
oletusasetukset > .
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen
Voit tyhjentää kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa laitteen
alkuperäiset asetukset. Tämä poistaa kaikki historiatiedot, kuten
ajo-, harjoitus- ja reittitiedot sekä nollaa laiteasetukset ja
suoritusprofiilit. Tämä ei poista tiedostoja, jotka olet lisännyt
laitteeseen tietokoneesta.
Valitse
> Järjestelmä > Laitteen nollaus > Tyhjennä
tiedot ja asetukset > .
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Vianmääritys
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Akunsäästötila (Akunsäästötilan ottaminen
käyttöön, sivu 22).
• Vähennä taustavalon kirkkautta tai lyhennä sen
aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset, sivu 19).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 19).
• Ota käyttöönAutomaattinen lepotila toiminto (Automaattisen
lepotilan käyttäminen, sivu 19).
21
• Poista langaton Puhelin-toiminto käytöstä (Puhelinasetukset,
sivu 19).
• Valitse GPS-asetus (Satelliittiasetuksen muuttaminen,
sivu 18).
• Poista langattomat anturit, joita et enää käytä.
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akunsäästötila säätää asetukset automaattisesti pidentämään
akun kestoa pitkillä matkoilla. Näyttö sammuu suorituksen
ajaksi. Voit ottaa käyttöön automaattiset ilmoitukset ja herättää
näytön napauttamalla sitä. Akunsäästötilassa laite tallentaa
GPS-reittipisteitä ja anturitietoja harvemmin. Nopeus-, matka- ja
jäljitystiedot eivät ole yhtä tarkkoja.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan akunsäästötilassa,
kun ajanotto on käynnissä.
> Akunsäästötila > Ota käyttöön.
1 Valitse
2 Valitse mitkä ilmoitukset herättävät näytön toiminnon aikana.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
> Aseta korkeus.
1 Valitse Navigointi >
2 Syötä korkeus ja valitse .
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
Valitse .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon viidenteen kohtaan ja valitse se.
Valitse kieli.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen tietojen näyttäminen
> Järjestelmä > Tietoja.
1 Valitse
Valitse
jokin
vaihtoehto.
2
• Voit tarkastella säädöstietoja ja mallinumeroa valitsemalla
Säädöstiedot.
22
• Voit tarkastella ohjelmistotietoja, laitteen tunnusta tai
käyttöoikeussopimusta valitsemalla Tekijänoikeustiedot.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
1 Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, laite kehottaa päivittämään
ohjelmiston.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt määrittänyt laitteeseesi
Wi‑Fi-yhteyden, Garmin Connect voi ladata saatavilla olevat
ohjelmistopäivitykset automaattisesti laitteeseen, kun se
muodostaa Wi‑Fi-yhteyden.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan valinnaisia
lisävarusteita.
Aerobinen TE: nykyisen suorituksen vaikutus aerobiseen
kuntotasoosi.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon aikaa on jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika edellä: aika Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Liite
Aika - keskimäärin/kierros: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Anaerobinen TE: nykyisen suorituksen vaikutus anaerobiseen
kuntotasoosi.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Avusteinen tila: nykyinen eBiken avusteinen tila.
Di2-akun taso: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
Di2-vaihdetila: di2-anturin nykyinen vaihdetila.
eBike-akku: eBike-akun jäljellä oleva lataus.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etuvaihde: pyörän etuvaihde vaihteen asentotunnistimesta.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Harjoitusvaihe: harjoituksen aikana nykyinen vaihe vaiheiden
kokonaismäärästä.
Harjoitusvastuksen vastus: sisäkuntopyörän asettama vastus.
HR-aluekaav.: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen
sykealueesi (1–5).
Jäljellä oleva nousu: näyttää harjoituksen tai reitin aikana,
kuinka paljon nousua on jäljellä, kun käytössä on
korkeustavoite.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeuskaavio: viivadiagrammi näyttää suorituksen nykyisen
korkeuden, kokonaisnousun ja -laskun.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulutettavat kalorit: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon
kulutettavia kaloreita on jäljellä, kun käytössä on kaloritavoite.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Liite
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka edellä: matka Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viimeinen kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Matkustusetäisyys: arvioitu matka, jonka voit kulkea nykyisten
eBike-asetustesi ja jäljellä olevan akun virran mukaan.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeuskaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen suorituksen
nopeuden.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeuspalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimisuorituksen nopeusarvot.
Nopeus - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Nousunopeus, 30 s keskimäärin: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
Nousu seuraavalle: jäljellä oleva nousu reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ohjeita vaihteiden vaihtamiseen: kehotus vaihtamaan
vaihdetta suurempaan tai pienempään nykyisen suorituksesi
perusteella. eBike-pyöräsi on oltava manuaalisessa
vaihdetilassa.
PCO: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytetään voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeuskaavio: Viivadiagrammi näyttää nykyisen
pyöräilysuorituksen poljinnopeusarvot.
Poljinnopeus - keskimäärin: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeuspalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä
keski- ja maksimipyöräilysuorituksen poljinnopeusarvot.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Saapumisaika määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin
saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
23
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
SY - %SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
SY-kaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimisuorituksen sykearvot.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Sykepalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimisuorituksen sykearvot.
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - keskimäärin %max.: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
SY - keskimäärin %SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
SY - kierros %max.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
SY - kierros %SYV: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Takavaihde: pyörän takavaihde vaihteen asentotunnistimesta.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino - 10 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 30 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 3 s keskimäärin: oikean/vasemman voiman
tasapainon 3 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - keskimäärin: nykyisen suorituksen oikean/
vasemman voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Tavoitesyke: näyttää harjoituksen aikana sykemäärän, jonka
olet yli tai ali tavoitesykkeen.
Tavoitevoima: kohteen voimantuotto harjoituksen aikana.
Toistoja jäljellä: jäljellä olevien toistojen määrä harjoituksen
aikana.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen
asentotunnistimesta.
Välityssuhde: vaihteen asentotunnistimen havaitsema
hampaiden määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
VAM - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nousunopeus.
VAM - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
nousunopeus.
Var. akku: vaihteen asentoanturin akun lataustila.
Varusteen yhdistelmä: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen
asentoanturista.
Voima: Nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
24
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Voima - 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 10 s keskimäärin W/kg: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä watteina/kilogramma.
Voima - 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 30 s keskimäärin W/kg: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä watteina/kilogramma.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima - 3 s keskimäärin W/kg: voimantuoton 3 sekunnin
liikkeen aikainen keskiarvo watteina/kilogramma.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Voimakaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimivirrantuoton arvot.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierroksen maksimi: nykyisen kierroksen
voimantuoton huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voimapalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimivirrantuoton arvot.
Voima - TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Voimav. - vas. keskiarvo: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - o. huippukeskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o. huippukierros: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - oikean keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. huippukeskiarvo: vasemman jalan
keskiarvoinen huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä
suorituksessa.
Voimavaihe - v. huippukierros: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Liite
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Voima - W/kg keskimäärin: voiman määrä mitattuna watteina/
kilogramma.
Voima - W/kg kierroksella: nykyisen kierroksen
keskimääräinen voimantuotto watteina/kilogramma.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
FTP-luokitukset
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 5,05
Erinomainen
3,93 - 5,04
Hyvä
2,79 - 3,92
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
Harjaantumaton
alle 2,23
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
4
80-90 %
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
5
90-100 %
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Renkaan koko ja ympärysmitta
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 4,30
Erinomainen
3,33 - 4,29
Hyvä
2,36 - 3,32
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
Harjaantumaton
alle 1,90
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
20 × 1,75
1515
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Sykealuelaskenta
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
3
Liite
50-60 %
60-70 %
70-80 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
25
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C Tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Altistuminen radiotaajuuksille
Tämä laite on mobiililähetin ja -vastaanotin, joka lähettää ja
vastaanottaa antenninsa avulla heikkoa radiotaajuusenergiaa
puhe- ja dataviestintää varten. Laitteen säteilemä
radiotaajuusenergia on julkaistuja rajoja alhaisempi, kun laitetta
käytetään enimmäisteholla ja käytettäessä lisävarusteita, jotka
Garmin on valtuuttanut. FCC:n radiotaajuuksien
altistusrajoitusten noudattamiseksi laitetta on käytettävä
yhteensopivassa telineessä tai kiinnitettynä asennusohjeiden
mukaisesti. Laitetta ei saa käyttää muissa kokoonpanoissa.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää minkään muun lähettimen
tai antennin lähelle/lähellä.
26
Liite
Hakemisto
A
kartat 8, 10
asetukset 10
paikkojen etsiminen 9
päivittäminen 22
suunta 10
kieli 20, 22
kierrokset 1
kohdepisteet, etsiminen 9
korkeus 22
korkeusmittari, kalibroiminen 22
kosketusnäyttö 1
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 17
käyttäjätiedot, poistaminen 17
aika, hälytykset 18
aikavyöhykkeet 20
ajanotto 16
ajastin 3
akku
lataaminen 2
maksimoiminen 21, 22
tyyppi 2
vaihtaminen 21
alkumääritys 21
aloitusilmoitus 19
alueet
aika 20
voima 14
ANT+ anturit 1, 13–15
kuntoilulaitteet 5
pariliitos 5, 14
asentaminen 2, 13
asetukset 13, 15, 17, 19, 20
laite 20, 21
askeltiheys, hälytykset 18
Auto Lap 18, 19
Auto Pause 19
automaattinen lepotila 19
automaattinen vieritys 19
laajennettu näyttö 20
laite
huolto 20
nollaaminen 21
laitteen asetusten nollaaminen 21
laitteen kiinnittäminen 2
laitteen mukauttaminen 18
laitteen puhdistaminen 20
laitteen tunnus 22
lisävarusteet 13, 14, 22
LiveTrack 11, 12
lukitseminen, näyttö 1
lämpötila 22
B
M
Bluetooth anturit 13
Bluetooth tekniikka 11, 12, 19
Maksimaalinen hapenottokyky 6–8, 25
microSD kortti. Katso muistikortti
mittayksiköt 20
muistikortti 21
C
Connect IQ 17
E
eBike 15
etäisyys, hälytykset 18
G
Garmin Connect 1, 3–5, 10–12, 16, 22
Garmin Connect Mobile 11
Garmin Express 12
ohjelmiston päivittäminen 22
GLONASS 18
GPS 5, 18
signaali 1, 2, 22
GroupTrack 11, 12
H
harjoittelun kuormittavuus 7
harjoittelun tila 6, 8
harjoitukset 4, 5
lataaminen 4
luominen 4
muokkaaminen 4
poistaminen 5
harjoitus 5, 6
näytöt 18
ohjelmat 5
sivut 3
Harjoitusvaikutus 8
hihnat 22
historia 3, 16
lähettäminen tietokoneeseen 16
poistaminen 16
hälytykset 18
hätäyhteyshenkilöt 12
I
intervallit, harjoitukset 5, 6
J
järjestelmäasetukset 19
K
kalenteri 5
kalibroiminen, voimamittari 15
kalori, hälytykset 18
Hakemisto
L
N
navigointi 8, 9
lopettaminen 9
palaa alkuun 9
nopeus- ja poljinanturit 13, 21
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 13
näyttö 19
lukitseminen 1
näyttöasetukset 19
näytön painikkeet 1
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
käyttöoikeus 22
päivittäminen 15, 22
versio 22
omat ennätykset 8
poistaminen 8
osoitteet, etsiminen 9
osuudet 3, 4
poistaminen 4
P
painikkeet 1
palaa alkuun 9
palautuminen 6–8
pariliitos 1
ANT+ anturit 5, 14
Bluetooth anturit 14
älypuhelin 1
pariston vaihtaminen 21
poikkeama osan keskikohdasta 15
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 17, 21
poljinnopeus 13
polkimet 15
profiilit 17
käyttäjä 17
suoritus 17
pyöräily 7
pyöräilyn dynamiikka 15
pyöräkoot 25
päivitykset, ohjelmisto 15, 22
R
reitit 9, 10
asetukset 11
lataaminen 10
luominen 9, 10
muokkaaminen 10
poistaminen 10
reittipisteet, projisoiminen 9
S
satelliittisignaalit 1, 2, 22
siirtäminen, tiedostot 12
sijainnit 8
löytäminen kartan avulla 9
muokkaaminen 9
poistaminen 9
sisäharjoittelu 5
sovellukset 11, 12, 17
älypuhelin 1
stressitaso 8
suoritustaso 8
suoritusten tallentaminen 3
syke
alueet 14, 16, 25
hälytykset 18
mittari 6, 7, 13, 14, 20, 21
T
tapahtumantunnistus 12
taustavalo 19
tavoite 6
tavoitteet 6
tekniset tiedot 20
tiedontallennus 16
tiedostot, siirtäminen 17
tiedot
jakaminen 20
näytöt 18
siirtäminen 16
tallentaminen 16, 19
tietojen jakaminen 20
tietojen keskiarvot 13
tietojen tallentaminen 16
tietokentät 17, 18, 22
tietokone, yhdistäminen 16
U
unitila 19
USB 22
yhteyden katkaiseminen 17
V
vianmääritys 14, 21, 22
virta 15
Virtual Partner 6
voima 5
alueet 14, 16
hälytykset 18
mittarit 6–8, 13–15, 25
voimavaihe 15
W
Wi-Fi 1
Wi‑Fi 11, 13, 22
liittäminen 12
yhdistäminen 12
widgetit 17
Ä
älykäs tallennus 16
älypuhelin 1, 11, 17, 19
pariliitos 1
sovellukset 11
äänet 20
27
support.garmin.com
Elokuu 2018
190-02220-37_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising