Garmin | Edge® 1030 | User manual | Garmin Edge® 1030 Brukerveiledning

Garmin Edge® 1030 Brukerveiledning
EDGE 1030
®
Brukerveiledning
© 2017 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre
land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Bluetooth ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Di2™ og
Shimano STEPS™ er varemerker for Shimano, Inc. Shimano er et registrert varemerke for Shimano, Inc. microSD og microSDHC-logoen er varemerker for SD-3C, LLC. Training Stress Score™
(TSS), Intensity Factor™ (IF), and Normalized Power™ (NP) er varemerker for Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi
Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03164
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Oversikt over startskjermbildet ................................................... 1
Vise widgeter ......................................................................... 1
Bruke berøringsskjermen ....................................................... 1
Låse berøringsskjermen ........................................................ 1
Lade enheten .............................................................................. 2
Om batteriet ........................................................................... 2
Installere standardbraketten ....................................................... 2
Installere frontbraketten .............................................................. 2
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 2
Trening............................................................................ 3
Legge ut på tur ............................................................................3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Bruke widgeten for Strava segmentutforsking .................. 3
Følge et segment fra Garmin Connect ................................... 3
Aktivere segmenter ................................................................ 3
Konkurrere mot et segment ................................................... 3
Vise segmentdetaljer ............................................................. 4
Segmentalternativer ............................................................... 4
Slette et segment ................................................................... 4
Treningsøkter .............................................................................. 4
Opprette en treningsøkt ......................................................... 4
Gjenta trinn i treningsøkten .................................................... 4
Redigere en treningsøkt ......................................................... 4
Følge en treningsøkt fra Internett ........................................... 4
Starte en treningsøkt .............................................................. 4
Stoppe en treningsøkt ............................................................ 5
Slette en treningsøkt .............................................................. 5
Om treningskalenderen .............................................................. 5
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................... 5
Trene innendørs ......................................................................... 5
Parkoble ANT+ sykkelrulle ..................................................... 5
Bruke en ANT+ sykkelrulle .................................................... 5
Angi motstand ................................................................... 5
Angi målkraft ..................................................................... 5
Intervalltreningsøkter .................................................................. 5
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 5
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 6
Angi et treningsmål ..................................................................... 6
Min statistikk................................................................... 6
Ytelsesmålinger .......................................................................... 6
Treningsstatus ....................................................................... 6
Om kondisjonsberegninger .................................................... 7
Beregne VO2-maks ........................................................... 7
Tips for kondisjonsberegning for sykling ........................... 7
Treningsbelastning ................................................................. 7
Beregne treningsbelastningen .......................................... 7
Restitusjonstid ........................................................................ 7
Se restitusjonstiden din ..................................................... 7
Få beregnet FTP .................................................................... 7
Gjennomføre en FTP-test ................................................. 8
Automatisk beregning av FTP ........................................... 8
Se stressverdien din .............................................................. 8
Slå av prestasjonsvarsler ....................................................... 8
Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger ........................... 8
Personlige rekorder .................................................................... 8
Vise personlige rekorder ........................................................ 8
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 8
Slette en personlig rekord ...................................................... 8
Innholdsfortegnelse
Treningssoner ............................................................................. 8
Navigasjon...................................................................... 8
Posisjoner ................................................................................... 8
Merke posisjonen ................................................................... 8
Lagre posisjoner fra kartet ..................................................... 9
Navigere til en posisjon .......................................................... 9
Navigere tilbake til start .......................................................... 9
Stoppe navigasjon ................................................................. 9
Redigere posisjoner ............................................................... 9
Slette en posisjon ................................................................... 9
Projisere en posisjon .............................................................. 9
Løyper ......................................................................................... 9
Planlegge og sykle en løype .................................................. 9
Følge en løype fra Garmin Connect ..................................... 10
Opprette og sykle en rundturløype ...................................... 10
Tips for trening med løyper .................................................. 10
Vise løypedetaljer ................................................................ 10
Vise en løype på kartet ................................................... 10
Stoppe en løype ................................................................... 10
Slette en løype ..................................................................... 10
Løypealternativer ................................................................. 10
Kartinnstillinger ......................................................................... 10
Endre kartorienteringen ....................................................... 11
Ruteinnstillinger ........................................................................ 11
Velge en aktivitet for ruteberegning ..................................... 11
Tilkoblede funksjoner.................................................. 11
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................. 11
Spille av lydvarsler under aktiviteten .................................... 11
Starte en GroupTrack økt .................................................... 11
Tips for GroupTrack økter ............................................... 12
Overføre filer til en annen Edge enhet ................................. 12
Hendelsesregistrering .......................................................... 12
Konfigurere hendelsesregistrering .................................. 12
Vise nødkontakter ........................................................... 12
Slå hendelsesregistrering av og på ................................. 12
Avbryte en automatisk melding ....................................... 12
Sende en statusoppdatering etter en hendelse .............. 12
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner ........................................................ 12
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling .................................................. 13
Wi‑Fi innstillinger .................................................................. 13
Trådløse sensorer ........................................................ 13
Installere hastighetssensoren ................................................... 13
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................. 13
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens .................... 13
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft .................... 13
Sette på pulsmåleren ................................................................ 13
Angi pulssoner ..................................................................... 14
Om pulssoner .................................................................. 14
Treningsmål .................................................................... 14
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 14
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 14
Trene med kraftmålere ............................................................. 14
Stille inn kraftsoner .............................................................. 14
Kalibrere kraftmåleren .......................................................... 15
Pedalbasert kraft .................................................................. 15
Sykkeldynamikk ................................................................... 15
Bruke sykkeldynamikk ..................................................... 15
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
enheten ................................................................................ 15
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 15
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 15
Bruke en elsykkel ...................................................................... 15
Vise sensorinformasjon på elsykkelen ................................. 15
Logg............................................................................... 16
Vise turen ..................................................................................16
i
Vise tiden din i hver treningssone ........................................ 16
Vise totalverdier for data ...................................................... 16
Slette en tur .............................................................................. 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Sende turen til Garmin Connect ........................................... 16
Dataregistrering ........................................................................ 16
Databehandling ........................................................................ 16
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 16
Overføre filer til enheten ...................................................... 17
Slette filer ............................................................................. 17
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 17
Tilpasse enheten.......................................................... 17
Connect IQ Nedlastbare funksjoner ......................................... 17
Profiler ...................................................................................... 17
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 17
Om treningsinnstillinger ............................................................ 17
Oppdatere aktivitetsprofilen ................................................. 17
Legge til et dataskjermbilde ................................................. 18
Redigere et dataskjermbilde ................................................ 18
Flytte dataskjermbilder ......................................................... 18
Endre satellittinnstillingen .................................................... 18
Varsler .................................................................................. 18
Angi områdevarsler ......................................................... 18
Angi et regelmessig varsel .............................................. 18
Auto Lap ............................................................................... 18
Markere runder etter posisjon ......................................... 18
Markere runder etter avstand .......................................... 19
Markere runder etter tid ................................................... 19
Bruke automatisk dvalemodus ............................................. 19
Bruke Auto Pause ................................................................ 19
Bruke Bla automatisk ........................................................... 19
Starte tidtakeren automatisk ................................................ 19
Telefoninnstillinger .................................................................... 19
Systeminnstillinger .................................................................... 19
Skjerminnstillinger ................................................................ 19
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 20
Endre måleenhetene ........................................................... 20
Slå enhetstoner på og av ..................................................... 20
Endre enhetsspråk ............................................................... 20
Tidssoner ............................................................................. 20
Konfigurere modus for utvidet visning ...................................... 20
Lukke modus for utvidet visning ........................................... 20
Enheten bruker feil språk .......................................................... 22
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 22
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 22
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 22
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 22
Produktoppdateringer ............................................................... 22
Få mer informasjon ................................................................... 22
Tillegg............................................................................ 23
Datafelter .................................................................................. 23
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 25
FTP-verdier ............................................................................... 25
Pulssoneberegninger ................................................................ 25
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 26
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 26
Indeks............................................................................ 27
Informasjon om enheten.............................................. 20
Spesifikasjoner ......................................................................... 20
Edge – spesifikasjoner ......................................................... 20
Spesifikasjoner for pulsmåler ............................................... 20
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor ............................................................ 20
Ta vare på enheten .................................................................. 20
Rengjøre enheten ................................................................ 20
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 20
Installere et minnekort .............................................................. 21
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 21
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 21
Bytte batteri på hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor ............................................................ 21
Feilsøking...................................................................... 21
Nullstille enheten ...................................................................... 21
Gjenopprette standardinnstillingene .................................... 21
Fjerne brukerdata og innstillinger ........................................ 22
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 22
Slå på sparemodus for batteri .............................................. 22
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 22
Angi høyde ................................................................................ 22
Temperaturmålinger ................................................................. 22
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Oversikt over startskjermbildet
Startskjermbildet gir deg rask tilgang til alle funksjonene på
Edge enheten.
Velg for å legge ut på tur.
Bruk pilene til å endre aktivitetsprofilen.
Navigasjon
Velg for å merke en posisjon, søke etter posisjoner og
opprette eller navigere etter en løype.
Trening
Velg for å få tilgang til segmentene, treningsøktene eller
andre treningsalternativer.
Historikk
Velg for å få tilgang til tidligere sykkelturer og oppsummeringer.
Min statistikk Velg for å få tilgang til prestasjonsmål, personlige
rekorder og brukerprofilen.
Velg for å få tilgang til tilkoblede funksjoner og innstillinger.
Velg for å få tilgang til apper, widgets og datafelter på
Connect IQ™.
Vise widgeter
Enheten leveres med flere forhåndsinstallerte widgeter. Når du
parkobler enheten med en smarttelefon eller annen kompatibel
enhet, kan du få tilgang til flere widgeter.
1 Gå til startskjermbildet, og sveip ned fra øverst på skjermen.
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.
Hold inne for å slå enheten av og på og for å låse
berøringsskjermen.
À
Á
Velg for å markere en ny runde.
Â
Velg for å starte og stoppe aktivitetstidtakeren.
Ã
Minnekortspor
Installer et microSD kort (tilleggsutstyr).
(under dekselet)
Ä
Elektriske
kontakter
®
Lad opp ved hjelp av en Edge ekstern batteripakke (tilleggsutstyr).
MERK: Du kan gå til buy.garmin.com for å kjøpe tilleggsutstyr.
Parkoble smarttelefonen
For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ Mobile-appen og
ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
for å slå på enheten.
2 Hold nede
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan sveipe nedover på startskjermbildet for å vise
innstillingswidgeten og velge Telefon > Par smarttelefon for
å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra - eller -menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
®
Innledning
Innstillingswidgeten vises. Et blinkende ikon betyr at enheten
søker. Du kan velge et ikon for å endre innstillingene.
2 Sveip til venstre eller høyre for å vise flere widgeter.
Neste gang du sveiper nedover for å vise widgetene, vises den
siste widgeten du brukte.
Bruke berøringsskjermen
• Når tidtakeren kjører, trykker du på skjermen for å vise
tidtakeroverlegget.
Tidtakeroverlegget gjør det mulig å gå tilbake til skjermbildet
Hjem under en tur.
• Velg
for å gå tilbake til skjermbildet Hjem.
• Sveip eller velg pilene for å rulle.
• Velg
for å gå tilbake til den forrige siden.
• Velg
for å lagre endringene og lukke siden.
• Velg for å lukke siden og gå tilbake til forrige side.
• Velg for å søke etter i nærheten av en posisjon.
• Velg for å slette et element.
• Velg for å få mer informasjon.
Låse berøringsskjermen
Du kan låse skjermen for å forhindre at du trykker på knapper på
skjermen utilsiktet.
• Hold
, og velg Lås skjermen.
• Velg
under en aktivitet.
1
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Edge – spesifikasjoner, side 20).
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
Installere frontbraketten
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen À fra koblingen på
styret Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
4 Koble strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
3 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
Plasser
styretilkoblingen rundt gummiputen.
4
5 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
braketten er festet, med et maksimalt dreiemoment på
0,8 Nm. Kontroller skruens tilstramming regelmessig.
6 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten Â.
®
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten À på baksiden av sykkelbraketten.
Det følger med to gummiplater, og du kan velge den platen
som passer best til sykkelen din. Gummitappene justeres
etter baksiden av sykkelbraketten slik at den holder seg på
plass.
7 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene Á.
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten Â.
6 Trykk lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
låses på plass.
2
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
Innledning
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Trening
Legge ut på tur
Hvis det fulgte med en ANT+ sensor sammen med enheten, er
de allerede parkoblet og kan aktiveres under
førstegangsoppsettet.
for å slå på enheten.
1 Hold nede
2 Gå ut, og vent mens enheten innhenter satellitter.
Satellittstolpene blir grønne når enheten er klar.
3 Gå til startskjermbildet, og velg eller for å velge en
aktivitet.
4 Velg .
5 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
®
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når
aktivitetstidtakeren går.
6 Dra fingeren mot venstre eller høyre for å vise flere
dataskjermbilder.
Du kan dra sveipe nedover fra toppen av dataskjermbildene
for å vise widgetene.
7 Trykk eventuelt på skjermen for å vise tidtakeroverlegget.
8 Velg for å stoppe aktivitetstidtakeren.
TIPS: Du kan endre turtypen før du lagrer og deler denne
turen på Garmin Connect kontoen. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
9 Velg Lagre tur.
10 Velg .
Segmenter
Følge et segment: Du kan sende segmenter fra Garmin
Connect kontoen din til enheten. Når et segment er lagret på
enheten, kan du følge det.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect
kontoen din, lastes alle segmentene i løypen ned automatisk.
Konkurrere mot et segment: Du kan konkurrere mot et
segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige
rekord eller andre syklister som har syklet segmentet.
Strava™ segmenter
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Bruke widgeten for Strava segmentutforsking
Med widgeten for Strava segmentutforsking kan de se Strava
segmenter i nærheten du kan sykle på.
1 Velg et segment i widgeten for Strava segmentutforsking.
2 Velg et alternativ.
• Velg for å stjernemerke segmentet i Strava kontoen din.
• Velg Last ned > Kjør for å laste ned et segment til
enheten for å sykle på det.
• Velg Kjør for å sykle på et nedlastet segment.
3 Velg eller for å se segmenttidene dine, de beste tidene til
vennene dine og tidene til segmentlederen.
Følge et segment fra Garmin Connect
Før du kan laste ned og følge et segment fra Garmin Connect,
må du ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 16).
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
MERK: Hvis du bruker Strava segmenter, overføres
favorittsegmentene dine automatisk til enheten når den er
koblet til Garmin Connect mobiltelefon eller datamaskinen
din.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Opprett et nytt segment, eller velg et eksisterende segment.
4 Velg Send til enhet.
5 Koble fra enheten, og slå den på.
6 Velg Trening > Segmenter.
7 Velg segmentet.
8 Velg Kart > Kjør.
Aktivere segmenter
Du kan aktivere konkurrering med og varsler for segmenter du
nærmer deg.
1 Velg Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg Aktiver.
MERK: Du mottar bare varsler for segmenter som nærmer
seg hvis du har aktivert de aktuelle segmentene.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andre syklisters prestasjoner, kontakter i Garmin
Connect kontoen din eller andre medlemmer av
sykkelfellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg for å starte aktivitetstidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Segmentdataskjermbildet vises automatisk.
Du kan laste ned Strava segmenter til Edge 1030 enheten din.
Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
Trening
3
3 Velg om nødvendig
eller for å endre målet mens du
konkurrerer mot segmentet.
Du kan konkurrere mot segmentlederen, dine tidligere
prestasjoner eller eventuelle andre syklister. Målet justeres
automatisk basert på hvordan du presterer.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Høyde for å vise et stigningsplott for segmentet.
• Velg Ledertavlen for å se tid og gjennomsnittsfart for
segmentlederen, gruppelederen eller utfordreren, din
personlige bestetid og gjennomsnittsfart og andre syklister
(hvis det er aktuelt).
TIPS: Du kan velge en oppføring på ledertavlen for å
endre segmentmålet ditt.
Segmentalternativer
Velg for eksempel Hvile for å bruke det neste trinnet som en
hvilerunde.
Tidtakeren fortsetter å gå under hvilerunden, og det
registreres data.
Velg
Varighet for å angi hvordan trinnet skal måles.
4
Du kan for eksempel velge Distanse for å avslutte trinnet
etter en gitt avstand.
5 Du kan eventuelt angi en egendefinert verdi for varigheten.
6 Velg Mål for å velge et mål for trinnet.
Du kan for eksempel velge Pulssone hvis du vil opprettholde
jevn puls under trinnet.
7 Du kan eventuelt velge en målsone eller angi et egendefinert
område.
Du kan for eksempel velge en pulssone. Hver gang du
overstiger eller faller under den spesifiserte verdien for puls,
piper enheten og viser en melding.
8 Velg for å lagre trinnet.
9 Velg Nytt trinn for å legge til ytterligere trinn i treningsøkten.
10 Velg for å lagre treningsøkten.
Gjenta trinn i treningsøkten
Før du kan gjenta et trinn i en treningsøkt, må du opprette en
treningsøkt med minst ett trinn.
1 Velg Nytt trinn.
2 Velg Trinntype.
3 Velg et alternativ:
• Velg Repeter for å gjenta et trinn én eller flere ganger. Du
kan for eksempel gjenta et 5-km-trinn ti ganger.
• Velg Repeter til for å gjente et trinn til en bestemt
varighet. Du kan for eksempel gjenta et 5-km-trinn i
60 minutter eller til pulsen din når 160 bpm.
4 Velg Tilbake til trinn, og velg et trinn du vil gjenta.
5 Velg for å lagre trinnet.
Velg Trening > Segmenter > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Automatisk valg av innsats: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk justering av mål basert på hvordan du presterer.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede segmenter ved navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer segmentene som
er lastet inn på enheten.
Slett: Gjør det mulig å slette flere segmenter eller alle
segmentene på enheten.
Redigere en treningsøkt
1 Velg Trening > Treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg .
4 Velg en trinn, og velg Rediger trinn.
5 Endre trinnets attributter, og velg .
6 Velg for å lagre treningsøkten.
Slette et segment
1 Velg Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg > .
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 16).
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opprett og lagre en ny treningsøkt.
4 Velg Send til enhet, og følg instruksjonene på skjermen.
5 Koble fra enheten.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter ved hjelp av Garmin
Connect og overføre dem til enheten. Du kan også opprette og
lagre en treningsøkt direkte på enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Opprette en treningsøkt
1 Velg Trening > Treningsøkter > Opprett ny.
2 Angi navn på treningsøkten, og velg .
3 Velg Trinntype for å angi typen trinn i treningsøkten.
4
Følge en treningsøkt fra Internett
Starte en treningsøkt
1 Velg Trening > Treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg Kjør.
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (hvis du har lagt inn dette) og gjeldende
treningsøktdata. Du hører en alarm når du er i ferd med å
fullføre et trinn i treningsøkten. Det vises en melding som teller
ned tiden eller distansen til et nytt trinn begynner.
Trening
Stoppe en treningsøkt
Bruke en ANT+ sykkelrulle
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et trinn i
treningsøkten og begynne et nytt trinn.
• Du kan når som helst sveipe oppover fra nederst på
skjermbildet og velge Start trinn igjen for å avslutte et trinn i
treningsøkten og starte det på nytt.
• Du kan når som helst velge
for å stoppe
aktivitetstidtakeren.
• Du kan når som helst sveipe nedover fra toppen av
skjermbildet, velge styringswidgeten og deretter velge Stopp
treningsøkt >
for å avslutte treningsøkten.
Før du kan bruke en kompatibel ANT+ sykkelrulle, må du sette
sykkelen på rullen og parkoble rullen med enheten din (Parkoble
ANT+ sykkelrulle, side 5).
Du kan bruke enheten din sammen med en sykkelrulle for å
simulere motstand mens du følger en løype, aktivitet eller
treningsøkt. GPS slås av automatisk mens du bruker en
sykkelrulle.
1 Velg Trening > Sykkelrulle.
2 Velg et alternativ:
• Velg Følg en løype for å følge en lagret løype (Løyper,
side 9).
• Velg Følg en aktivitet for å følge en lagret sykkeltur
(Legge ut på tur, side 3).
• Velg Følg en treningsøkt for å følge en kraftbasert
treningsøkt du har lastet ned fra Garmin Connect kontoen
din (Treningsøkter, side 4).
3 Velg en løype, aktivitet eller treningsøkt.
4 Velg Kjør.
5 Velg en aktivitetsprofil.
6 Velg for å starte tidtakeren.
Sykkelrullen øker eller senker motstanden basert på
høydeinformasjonen i løypen eller sykkelturen.
Slette en treningsøkt
1 Velg Trening > Treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg > > .
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke en treningsplan fra Garmin
Connect, må du ha en konto på Garmin Connect (Garmin
Connect, side 16).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne en treningsplan,
planlegge treningsøkter og løyper, og laste ned planen til
enheten.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg , og følg instruksjonene på skjermen.
Trene innendørs
Enheten har også en aktivitetsprofil for innendørsaktiviteter hvor
GPS er slått av. Du kan slå av GPS når du trener innendørs for
å spare batterilevetid.
MERK: Eventuelle endringer i GPS-innstillingene lagres til den
aktive profilen.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
Velg
en
profil.
2
3 Velg GPS-modus > Av.
Når GPS er slått av, er ikke hastighet og avstand tilgjengelig
med mindre du har en kompatibel sensor som sender
hastighets- og avstandsdata til enheten.
Parkoble ANT+ sykkelrulle
1 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av ANT+
sykkelrullen.
2 Velg Trening > Sykkelrulle > Parkoble ANT+-s.rulle.
3 Velg sykkelrullen du vil parkoble med enheten.
4 Velg Legg til.
Når sykkelrullen er parkoblet med enheten din, vises
sykkelrullen som en tilkoblet sensor. Du kan tilpasse
datafeltene dine for å vise sensordata.
Trening
Angi motstand
1 Velg Trening > Sykkelrulle > Angi motstand.
2 Angi motstanden fra sykkelrullen.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Begynn å tråkke.
5 Du kan eventuelt justere motstanden under aktiviteten.
Angi målkraft
1 Velg Trening > Sykkelrulle > Angi kraftmål.
2 Angi målkraftverdien.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Begynn å tråkke.
Motstandskraften justeres på sykkelrullen for å opprettholde
et konstant krafteffekt basert på hastigheten din.
5 Du kan eventuelt justere målkrafteffekten under aktiviteten.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller når du sykler en kjent avstand. Når du velger
,
registrerer enheten et intervall og går over til et hvileintervall.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg Trening > Intervaller > Rediger > Intervaller > Type.
2 Velg Distanse, Tid eller Åpen.
3
4
5
6
7
TIPS: Du kan velge et åpent intervall ved å angi typen som
Åpen.
Angi eventuelt en intervallverdi for avstand eller tid for
treningsøkten, og velg .
Velg Hvile.
Velg Distanse, Tid eller Åpen.
Angi eventuelt en verdi for distanse eller tid for
hvileintervallet, og velg .
Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
5
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
2 Velg for å starte tidtakeren.
3 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
for å starte første intervall.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med funksjonen Virtual
Partner slik at du kan trene mot et mål for avstand, avstand og
tid, eller avstand og hastighet som du selv har angitt. Mens du
trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du
er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg Trening > Angi et mål.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse og hastighet for å velge et mål for avstand
og hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
3 Velg .
4 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
5 Bla om nødvendig for å vise skjermbildet Virtual Partner.
6 Når du har fullført aktiviteten, velger du > Lagre tur.
®
Min statistikk
Edge 1030-enheten kan registrere din personlige statistikk og
beregne ytelsesmålinger. Ytelsesmålinger krever en kompatibel
pulsmåler eller kraftmåler.
Ytelsesmålinger
Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med
å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene
dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen
aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel
pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever
en pulsmåler og en kraftmåler.
Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/physio.
6
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din
har innvirkning på formen og prestasjonene dine.
Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som
gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard
treningsøkt.
Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av
EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de
sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi
kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.
Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress
krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler
variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter.
Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til
100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten bruker
informasjonen du oppga første gang du konfigurerte
brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Hvis du ønsker en
mer nøyaktig vurdering, kan du utføre en veiledet test.
Treningsstatus
Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og
prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge
fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.
Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform.
Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen
kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere
trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen
kun er mulig å opprettholde over en kort tid.
Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen
til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn
restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.
Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å
opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du
prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke
treningsmengden.
Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til
å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder
med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere
treningsbelastning når du føler deg klar.
Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men
formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever
med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle
helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.
Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon
reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller
mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke
treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.
Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker
mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv
tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.
Min statistikk
Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers
treningshistorikk, inkludert aktiviteter med
kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne
beregne treningsstatus.
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat. Du kan
bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler
og kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling.
Beregne VO2-maks
Før du kan se din beregnede VO2-maks, må du ta på deg
pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med
enheten din (Parkoble trådløse sensorer, side 14). Hvis
enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren
allerede paret. Du får det mest nøyaktige resultatet hvis du
fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen,
side 17) og angir makspulsen din (Angi pulssoner, side 14).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre tur.
3 Velg Min statistikk > Treningsstatus >
Kondisjonsberegning.
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
fargemåleren.
indikerer hvorvidt den nåværende belastningen er lav eller høy,
eller om den er innenfor det optimale området for å opprettholde
eller forbedre formen. Optimalt område beregnes ut fra
individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter
hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.
Beregne treningsbelastningen
Før du kan se den anslåtte treningsbelastningen din, må du ta
på deg pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem
med enheten din (Parkoble trådløse sensorer, side 14). Hvis
enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren
allerede paret. Du får det mest nøyaktige resultatet hvis du
fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen,
side 17) og angir makspulsen din (Angi pulssoner, side 14).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Du må ta minst én sykkeltur i løpet av en syvdagers periode.
2 Velg Min statistikk > Treningsstatus > Tren.belast..
Den anslåtte treningsbelastningen din vises som et tall og en
posisjon på fargemåleren.
Oransje
Høy
Grønn
Optimal
Blå
Lav
Restitusjonstid
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Dårlig
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av
The Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 25) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Tips for kondisjonsberegning for sykling
Suksessgraden og nøyaktigheten ved kondisjonsberegning
forbedres når turen foregår med opprettholdt og moderat sterk
innsats, og når puls og kraft ikke varierer svært mye.
• Før du legger ut på tur må du kontrollere et enheten,
pulsmåleren og kraftmåleren fungerer som de skal, er
parkoblet og er ladet tilstrekkelig.
• I løpet av turen på 20 minutter holder du pulsen over 70 % av
makspulsen.
• I løpet av turen på 20 minutter opprettholder du et ganske
konstant kraftforbruk.
• Unngå kupert terreng.
• Unngå å sykle i grupper der det er mye dragsug.
Treningsbelastning
Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de
siste syv dagene. Det er summen av EPOC (Excess Postexercise Oxygen Consumption) for de sju siste dagene. Måleren
Min statistikk
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Se restitusjonstiden din
Før du kan bruke restitusjonstidsfunksjonen må du ta på deg
pulsmåleren og parkoble den med enheten din (Parkoble
trådløse sensorer, side 14). Hvis enheten ble levert med en
pulsmåler, er enheten og sensoren allerede paret. Du får det
mest nøyaktige resultatet hvis du fullfører oppsettet av
brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 17) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner, side 14).
1 Velg Min statistikk > Restitusjon > Aktiver.
2 Ta deg en tur.
3 Etter turen velger du Lagre tur.
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Få beregnet FTP
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å beregne FTP (Functional Threshold Power). Hvis
du vil ha en mer nøyaktig FTP-verdi, kan du utføre en FTP-test
ved hjelp av en parkoblet kraftmåler og pulsmåler (Gjennomføre
en FTP-test, side 8).
Velg Min statistikk > FTP.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
7
en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny
kondisjonsberegning.
1 Velg Min statistikk > Varsler om ytelse.
2 Velg et alternativ.
Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 25).
Gjennomføre en FTP-test
Du må parkoble en kraftmåler og pulsmåler før du kan utføre en
test og fastslå FTP (Functional Threshold Power) (Parkoble
trådløse sensorer, side 14).
1 Velg Min statistikk > FTP > FTP-test > Kjør.
2 Velg for å starte tidtakeren.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
3 Velg for å stoppe tidtakeren.
4 Velg Lagre tur.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Automatisk beregning av FTP
Du må parkoble en kraftmåler og en pulsmåler med enheten din
før den kan beregne terskelwatt (FTP, functional threshold
power) (Parkoble trådløse sensorer, side 14).
1 Velg Min statistikk > FTP > Aktiver automatisk bereg..
2 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
3 Etter turen velger du Lagre tur.
4 Velg Min statistikk > FTP.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Se stressverdien din
Før du kan se stressverdien din, må du ta på deg en pulsmåler
med bryststropp og parkoble den med enheten (Parkoble
trådløse sensorer, side 14).
Stressverdien baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. Edge enheten analyserer da variasjoner i
pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening,
søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har
innvirkning på treningsytelsen din. Stressverdien spenner
mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er
en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressverdien din,
kan du avgjøre om kroppen er klar for en hard treningsøkt eller
yoga.
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressverdien din på
omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver
dag.
1 Velg Min statistikk > Stressverdi > Måling.
2 Stå stille og slapp av i tre minutter.
Slå av prestasjonsvarsler
Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte
prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte
prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår
8
Du kan synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger fra andre
Garmin enheter til Edge 1030-enheten din ved hjelp av Garmin
Connect kontoen din. Dette gjør at enheten gjenspeiler
treningsstatusen og formen din mer nøyaktig. Du kan for
eksempel registrere en løpetur med en Forerunner enhet og se
aktivitetsinformasjon og total treningsbelastning på Edge 1030enheten.
1 Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
eller
velger du Garmin-enheter og deretter
2 I menyen
enheten din.
3 Velg Enhetsinnstillinger > TrueUp for fysiologiske data.
Når du synkroniserer enheten med smarttelefonen din, vises
nylige aktiviteter og ytelsesmålinger fra de andre Garmin
enhetene dine på Edge 1030-enheten.
®
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur. Når enheten er parkoblet
med en kompatibel kraftmåler, viser enheten en maksimal
kraftavlesning som er tatt opp i løpet av en 20 minutters periode.
Vise personlige rekorder
Velg Min statistikk > Personlige rekorder.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Velg Min statistikk > Personlige rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Tidligere rekord > .
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Velg Min statistikk > Personlige rekorder.
2 Velge en personlig rekord.
3 Velg > .
Treningssoner
• Pulssoner (Angi pulssoner, side 14)
• Kraftsoner (Stille inn kraftsoner, side 14)
Navigasjon
Navigasjonsfunksjoner og innstillinger gjelder også når du
navigerer etter løyper (Løyper, side 9) og segmenter
(Segmenter, side 3).
• Finne steder og posisjoner (Posisjoner, side 8)
• Planlegge en løype (Løyper, side 9)
• Ruteinnstillinger (Ruteinnstillinger, side 11)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 10)
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Merke posisjonen
Før du kan merke en posisjon, må du innhente satellitter.
Navigasjon
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Ta deg en tur.
> Marker posisjon > .
2 Velg Navigasjon >
Lagre posisjoner fra kartet
> Velg område for søk > Et
1 Velg Navigasjon >
kartpunkt.
2 Let opp posisjonen på kartet.
3 Velg sted.
Posisjonsinformasjonen vises øverst på kartet.
4 Velg posisjonsinformasjonen.
5 Velg > .
Navigere til en posisjon
1 Velg Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
• Velg Se på kart for å navigere til en posisjon på kartet.
• Velg Søk for å navigere til et interessepunkt, en by, en
adresse, et veikryss eller kjente koordinater.
TIPS: Du kan velge for å begrense søkeområdet.
• Velg Lagrede posisjoner for å navigere til en lagret
posisjon.
TIPS: Du kan velge
for å skive inn spesifikk
søkeinformasjon.
• Velg Nylige treff for å navigere til én av de siste 50
posisjonene du har funnet.
• Velg
> Velg område for søk for å begrense
søkeområdet.
3 Velg en posisjon.
4 Velg Kjør.
5 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
3 Velg informasjonslinjen øverst i skjermbildet.
4 Velg .
5 Velg et attributt.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
6 Angi den nye informasjonen, og velg .
Slette en posisjon
1 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Slett posisjon > .
Projisere en posisjon
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg posisjonsinformasjonen øverst i skjermbildet.
4 Velg > Projiser posisjon.
5 Angi retning og avstand til den projiserte posisjonen.
6 Velg .
Løyper
Følge en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan følge en
lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for
eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.
Konkurrer mot en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan
også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå
tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinngelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Følge en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en løype fra Garmin Connect til enheten. Når den er lagret på
enheten, kan du følge løypen eller konkurrere mot løypen.
Planlegge og sykle en løype
Navigere tilbake til start
Du kan når som helst i løpet av turen returnere til startpunktet.
1 Legg ut på tur (Legge ut på tur, side 3).
2 Trykk på skjermen for å vise tidtakeroverlegget under turen.
3 Velg > Navigasjon > Tilbake til start.
4 Velg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Velg Kjør.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for turen.
Stoppe navigasjon
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Redigere posisjoner
1 Velg Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
Navigasjon
Du kan opprette og sykle etter en tilpasset løype. En løype er en
serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg til den
endelige destinasjonen.
1 Velg Navigasjon > Løyper > Lag løype > Legg til første
posisjon.
Velg
et alternativ:
2
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagret og
velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon du nylig har søkt etter, velger
du Nylige treff og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil bla gjennom og velge et punkt av interesse,
velger du POI-kategorier og velger et punkt av interesse i
nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Byer og velger en by i
nærheten.
• Hvis du vil velge en adresse, velger du Adresser og angir
adressen.
• Hvis du vil velge et veikryss, velger du Veikryss og angir
gatenavnene.
• Hvis du vil bruke koordinater, velger du Koordinater og
angir koordinatene.
3 Velg Bruk.
9
4 Velg Legg til neste posisjon.
5 Gjenta trinn 2–4 til du har valgt alle posisjonene for løpen.
6 Velg Se på kart.
Enheten beregner ruten og viser et kart over ruten når den er
klar.
TIPS: Du kan velge
for å vise et stigningsplott for ruten.
7 Velg Kjør.
Følge en løype fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 16).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
3 Velg Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 På Edge enheten velger du Navigasjon > Løyper > Lagrede
løyper.
6 Velg løypen.
7 Velg Kjør.
Opprette og sykle en rundturløype
Enheten kan opprette en rundturløype basert på en bestemt
avstand, startposisjon og navigasjonsretning.
1 Velg Navigasjon > Løyper > Løype med rundreise.
2 Velg Distanse, og angi totalavstanden for løypen.
3 Velg Startposisjon.
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise den gjeldende posisjonen din på kartet,
velger du Gjeldende posisjon.
• Hvis du vil velge en posisjon på kartet, velger du Bruk
kart og velger en posisjon.
• Hvis du vil velge en lagret posisjon, velger du Lagrede
posisjoner og deretter en posisjon.
• Når du skal bla gjennom og velge et interessepunkt,
velger du Søkeverktøy > POI-kategorier og deretter et
interessepunkt i nærheten.
• Hvis du vil velge en by, velger du Søkeverktøy > Byer og
deretter en by i nærheten.
• Når du vil velge en adresse, velger du Søkeverktøy >
Adresser og angir adressen.
• Når du vil velge et veikryss, velger du Søkeverktøy >
Veikryss og angir gatenavnene.
• Når du vil bruke koordinater, velger du Søkeverktøy >
Koordinater og angir koordinatene.
5 Velg Startretning og deretter en retning.
6 Velg Søk.
TIPS: Du kan velge for å søke igjen.
7 Velg en løype for å vise den på kartet.
TIPS: Du kan velge og for å vise de andre løypene.
8 Velg Kjør.
Tips for trening med løyper
• Bruk svingveiledning (Løypealternativer, side 10).
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
10
MERK: Virtual Partner starter løypen med en gang du velger
. Den venter ikke til du er ferdig med å varme opp.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Det vises en melding hvis du beveger deg utenfor løypen.
Vise løypedetaljer
1 Velg Navigasjon > Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Velg Navigasjon > Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger.
4 Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
6 Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Stoppe en løype
1 Bla til kartet.
2 Velg > .
Slette en løype
1 Velg Navigasjon > Løyper > Lagrede løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg > .
Løypealternativer
Velg Navigasjon > Løyper > Lagrede løyper > .
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs varsler: Varsler deg hvis du beveger deg utenfor
løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Filtrer: Gjør det mulig å filtrere etter løypetype, for eksempel
Strava løyper.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
Kartinnstillinger
Velg
> Aktivitetsprofiler, velg en profil og velg deretter
Navigasjon > Kart.
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Navigasjon
Endre kartorienteringen
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Kart > Orientering.
4 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise kartet tredimensjonalt.
Ruteinnstillinger
Velg
> Aktivitetsprofiler, velg en profil, og velg deretter
Navigasjon > Ruting.
Popularitetsruting: Beregner ruter basert på de mest populære
sykkelturene i Garmin Connect.
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Omberegning: Beregner automatisk ruten på nytt hvis du
avviker fra den.
Velge en aktivitet for ruteberegning
Du kan konfigurere enheten til å beregne ruten etter
aktivitetstype.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Ruting > Metode for ruting.
4 Velg et alternativ for å beregne ruten.
Du kan for eksempel velge Landeveissykling for navigering
på vei eller Terrengsykling for navigering utenfor vei.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner du kan bruke med Edge enheten når du kobler den til et Wi‑Fi nettverk eller til en
kompatibel smarttelefon via Bluetooth trådløsteknologi.
®
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge enheten har Bluetooth tilkoblede funksjoner for kompatible
smarttelefoner eller treningsenheter. Enkelte funksjoner krever
at du installerer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/intosports/apps.
MERK: Du må koble enheten til smarttelefonen med Bluetooth
for at du skal kunne benytte deg av enkelte funksjoner.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid. Du kan sende forhåndsdefinerte meldinger til andre
syklister i GroupTrack-økten som har en kompatibel Edge
enhet.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Tilkoblede funksjoner
Løyper, segmenter og treningsøkter kan lastes ned fra
Garmin Connect: Gjør det mulig å søke etter aktiviteter på
Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen og sende dem
til enheten.
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Meldinger: Gjør det mulig å svare på et innkommende anrop
eller en tekstmelding med en forhåndsdefinert tekstmelding.
Denne funksjonen er tilgjengelig med kompatible Android™
smarttelefoner.
Lydvarsler: Gjør det mulig for Garmin Connect Mobile-appen å
spille av statusmeddelelser under en sykkeltur.
Hendelsesregistrering: Gjør det mulig for Garmin Connect
Mobile-appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis
Edge enheten registrerer en hendelse.
Spille av lydvarsler under aktiviteten
Før du kan konfigurere lydvarsler, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect Mobile-appen parkoblet til Edge enheten.
Du kan angi at Garmin Connect Mobile-appen skal spille av
motiverende statusvarsler på smarttelefonen mens du løper eller
under en annen aktivitet. Lydvarsler spilles av for rundetid og nummer, tempo eller hastighet og ANT+ sesordata. Når et
lydvarsel spilles av, demper Garmin Connect Mobile-appen
annen lyd på smarttelefonen for å spille av varselet. Du kan
tilpasse lydvolumet i Garmin Connect mobilappen.
1 Gå til innstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, og velg
Garmin-enheter.
2 Velg enhet.
3 Velg eventuelt Enhetsinnstillinger.
4 Velg Lydvarsler.
Starte en GroupTrack økt
Før du kan starte en GroupTrack økt, må du ha parkoblet
enheten din med en smarttelefon som har Garmin Connect
Mobile-appen (Parkoble smarttelefonen, side 1).
Under sykkelturer kan du se syklistene i GroupTrack økten din
på kartet.
> Tilkoblede funksjoner > GroupTrack på Edge 1 Velg
enheten din for å gjøre det mulig å se kontakter på
kartskjermbildet.
2 I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du LiveTrack > GroupTrack.
3 Velg Synlig for > Alle kontakter.
MERK: Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, må du
velge en enhet for GroupTrack økten.
4 Velg Start LiveTrack.
5 Velg på Edge -enheten, og ta en sykkeltur.
6 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
11
Når Edge enheten registrerer en hendelse, og hvis GPS er
aktivert, kan Garmin Connect Mobile-appen sende en
automatisk tekstmelding og e-post med navnet ditt og GPSposisjonen din til nødkontaktene dine.
Det vises en melding på enheten og den parkoblede
smarttelefonen din om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter
30 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen.
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect Mobile-appen.
Den parkoblede smarttelefonen din må ha et mobilabonnement
med datatrafikk og befinne seg i et område med datadekning.
Nødkontaktene dine må kunne motta tekstmeldinger
(standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
Du kan trykke på ikonet på kartet for å vise informasjon om
posisjon og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
7 Bla til GroupTrack listen.
Du kan velge en syklist fra listen, slik at syklisten vises midt
på kartet.
Tips for GroupTrack økter
GroupTrack funksjonen gir deg mulighet til å spore de andre
personen i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på
skjermen. Alle personene i gruppen må være kontakter i Garmin
Connect kontoen din.
• Sykle utendørs med GPS.
• Du kan parkoble Edge 1030 enheten med smarttelefonen
med Bluetooth teknologi.
• I innstillingsmenyen på Garmin Connect mobilappen velger
du Kontakter for å oppdater listen over personer for
GroupTrack økten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect Mobile -appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Du kan bla til kartet for å vise kontaktene dine under en
GroupTrack økt.
• Du må slutte å sykle før du kan vise informasjon om posisjon
og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
Overføre filer til en annen Edge enhet
Du kan overføre løyper, segmenter og treningsøkter trådløst fra
en kompatibel Edge enhet til en annen ved hjelp av Bluetooth
teknologi.
1 Slå på begge Edge enhetene, og hold dem innenfor
hverandres rekkevidde (3 m).
> Tilkoblede
2 På enheten som inneholder filene, velger du
funksjoner > Enhetsoverføringer > Del filer.
3 Velg en filtype for deling.
4 Velg en eller flere filer til overføringen.
> Tilkoblede
5 På enheten som skal motta filene, velger du
funksjoner > Enhetsoverføringer.
6 Velg en tilkobling i nærheten.
7 Velg en eller flere filer for mottak.
Det vises en melding på begge enhetene når filoverføringen er
fullført.
Hendelsesregistrering
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon, og er utformet for
bruk på veien. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect Mobileappen kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
12
Konfigurere hendelsesregistrering
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Parkoble smarttelefonen med enheten (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
3 Gå til appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen, velg
Nødkontakter, og angi førerinformasjonen og nødkontakter.
De valgte kontaktene mottar en melding som identifiserer
dem som nødkontakter.
MERK: Når du angir en nødkontakt, aktiveres
hendelsesregistrering automatisk på enheten.
4 Aktiver GPS på enheten (Endre satellittinnstillingen,
side 18).
Vise nødkontakter
Før du kan vise nødkontakter på enheten, må du konfigurere
informasjon om syklisten og nødkontakter i Garmin Connect
Mobile-appen.
Velg Tilkoblede funksjoner > Kontakter.
Navnene og telefonnumrene til nødkontaktene vises.
Slå hendelsesregistrering av og på
Velg
> Tilkoblede funksjoner > Hendelsesreg..
Avbryte en automatisk melding
Når en hendelse registreres av enheten, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen fra enheten eller den parkoblede
smarttelefonen før meldingen sendes til nødkontaktene.
Velg Avbryt >
før den 30 sekunder lange nedtellingen når
0.
Sende en statusoppdatering etter en hendelse
Før du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene, må
enheten registrere en hendelse og sende en automatisk
nødmelding til nødkontaktene.
Du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene for å
melde at du ikke trenger hjelp.
1 Sveip nedover fra toppen av skjermbildet, og skyv til venstre
eller høyre for å vise styringswidgetene.
2 Velg Hendelse oppdaget > Jeg er OK.
En melding sendes til alle nødkontakter.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
Edge 1030 enheten har Wi‑Fi tilkoblede funksjoner. Programmet
Garmin Connect Mobile er ikke obligatorisk for bruk av Wi‑Fi
tilkobling.
MERK: Enheten må være koblet til et trådløst nettverk for at du
skal kunne benytte deg av disse funksjonene.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Tilkoblede funksjoner
Treningsøkter og treningsplaner: Aktiviteter og treningsplaner
som tidligere er valgt fra Garmin Connect, sendes trådløst til
enheten.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned den nyeste
programvareoppdateringen trådløst. Neste gang du slår på
enheten, kan du følge instruksjonene på skjermen for å
oppdatere programvaren.
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
1 Velg et alternativ:
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen À.
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
Dra
stroppene Á rundt krankarmen, og fest dem til krokene
3
 på sensoren.
• Last ned Garmin Connect Mobile-appen, og parkoble
smarttelefonen din (Parkoble smarttelefonen, side 1).
• Gå til www.garmin.com/express, og last ned Garmin
Express™ appen.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling.
Wi‑Fi innstillinger
Velg
> Tilkoblede funksjoner > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer trådløs Wi‑Fi teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Wi‑Fi vises bare når Wi‑Fi er
aktivert.
Last opp automatisk: Lar deg laste opp aktivitetene automatisk
over et kjent trådløst nettverk.
Legg til nettverk: Kobler enheten til et trådløst nettverk.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
2 Strekk stroppen À rundt navet, og fest den til kroken Á på
sensoren.
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens
Pedalfrekvensdata fra pedalfrekvenssensoren registreres alltid.
Hvis det ikke har blitt paret noen hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor med enheten, brukes GPS-data til å
beregne hastigheten og avstanden.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min).
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft
Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er tilgjengelig hvis du
trener med en pedalfrekvenssensor eller kraftmåler
(tilleggsutstyr). Standardinnstillingen utelater nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Du kan endre verdien på denne innstillingen (Innstillinger for
dataregistrering, side 20).
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen À på stroppen.
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
Trådløse sensorer
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene Á og kontaktlappene  på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
13
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen Ã
til løkken Ä.
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata, side 14).
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 14). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
1 Velg Min statistikk > Treningssoner > Pulssoner.
2 Angi verdier for makspuls, melkesyreterskelpuls og hvilepuls.
Du kan bruke funksjonen for automatisk registrering for å
registrere pulsen gin automatisk under aktiviteter.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maksimum for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 25) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
14
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 20).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Parkoble trådløse sensorer
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble trådløse ANT+ eller Bluetooth sensorer,
for eksempel en pulsmåler, sammen med Garmin enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre sensorene til andre
syklister når du skal parkoble enhetene.
> Sensorer > Legg til sensor.
2 Velg
3 Velg et alternativ:
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 14).
• Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en
bestemt kraftsone (Angi områdevarsler, side 18).
• Tilpass datafeltene for kraft (Legge til et dataskjermbilde,
side 18).
Stille inn kraftsoner
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect. Hvis du
kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og
tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk.
1 Velg Min statistikk > Treningssoner > Kraftsoner.
Trådløse sensorer
2 Angi FTP-verdi.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
Kalibrere kraftmåleren
Du må installere kraftmåleren, parkoble den med enheten og
begynne å registrere data aktivt før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
> Sensorer.
1 Velg
2 Velg kraftmåleren.
3 Velg Kalibrer.
4 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Sykkeldynamikk
Sykkeldynamikkmålinger måler hvordan du bruker kraft gjennom
hele pedaltråkket, og hvor du bruker kraft på pedalen, slik at du
kan forstå måten du sykler på. Det å forstå hvordan og hvor du
produserer kraft, gjør det mulig for deg å trene mer effektivt og
evaluere sykkelformen din.
MERK: Du må ha et Edge system med dobbel sensor for å
kunne bruke sykkeldynamikkmålinger.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Bruke sykkeldynamikk
Før du kan bruke sykkeldynamikk, må du parkoble Vector
kraftmåleren med enheten (Parkoble trådløse sensorer,
side 14).
MERK: Registrering av sykkeldynamikk bruker ytterligere
enhetsminne.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til skjermbildet for sykkeldynamikk for å se kraftfasedata
À, total kraft Á og pedalsenterforskyvning Â.
MERK: De to datafeltene nederst på skjermen kan tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for å se
ytterligere sykkeldynamikkdata (Sende turen til Garmin Connect,
side 16).
Kraftfasedata
Kraftfase er området i pedaltråkket (mellom start- og
sluttvinkelen til krankarmen) der du produserer positiv kraft.
Pedalsenterforskyvning
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Tilpasse Vector funksjonene
Før du kan tilpasse Vector funksjonene, må du parkoble en
Vector kraftmåler til enheten.
> Sensorer.
1 Velg
Velg
Vector
kraftmåleren.
2
3 Velg Sensordetaljer > Vector-funksjoner.
4 Velg et alternativ.
5 Velg eventuelt vekslebryterne for å slå på eller av effektivitet
av dreiningsmoment, jevnhet for pedal og sykkeldynamikk.
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
enheten
Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Edge
enheten med Vector systemet.
1 Send kjørehistorikken til Garmin Connect kontoen (Sende
turen til Garmin Connect, side 16).
Garmin Connect søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til Edge enheten.
2 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
3 Roter krankarmen noen ganger. Edge enheten ber deg om å
installere alle ventende programvareoppdateringer.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved hjelp
av Garmin Express, side 22).
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten
(Parkoble trådløse sensorer, side 14). Du kan tilpasse de
valgfrie datafeltene (Legge til et dataskjermbilde, side 18).
Edge 1030 enheten viser gjeldende justeringsverdier når
sensoren er i justeringsmodus.
®
Bruke en elsykkel
Før du kan bruke en kompatibel elsykkel, for eksempel en
Shimano STEPS™ elsykkel, må du parkoble den med enheten
din (Parkoble trådløse sensorer, side 14). Du kan tilpasse de
valgfrie dataskjermbildene og datafeltene på elsykkelen (Legge
til et dataskjermbilde, side 18).
Vise sensorinformasjon på elsykkelen
> Sensorer.
1 Velg
2 Velg elsykkelen din.
3 Velg et alternativ:
3 Hvis du trenger å endre et datafelt Ã, holder du nede (Legge
til et dataskjermbilde, side 18).
Trådløse sensorer
• Hvis du vil vise informasjon om elsykkelen, som
kilometertelleren eller turdistansen, velger du
Sensordetaljer > eBike-detaljer.
• Hvis du vil vise feilmeldinger for elsykkelen, velger du
.
15
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
elsykkelen.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Logg
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
1 Velg Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ.
Vise tiden din i hver treningssone
Før du kan vise tiden din i hver treningssone, må du parkoble
enheten din med en kompatibel pulsmåler eller kraftmåler,
fullføre en aktivitet og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone og kraftsone, kan det
hjelpe deg med å justere treningsintensiteten. Du kan justere
kraftsonene (Stille inn kraftsoner, side 14) og pulssonene (Angi
pulssoner, side 14) for å samsvare med mål og evner. Du kan
tilpasse datafelter for å vise tid i treningssoner under turen
(Legge til et dataskjermbilde, side 18).
1 Velg Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ:
• Hvis sykkelturen inneholder har data fra én sensor, velger
du Tid i HF-sone eller Tid i kraftsone.
• Hvis sykkelturen inneholder data fra begge sensorene,
velger du Tid i sone og deretter Pulssoner eller
Kraftsoner.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på enheten,
inkludert antall turer, tid, avstand og kalorier.
Velg Historikk > Totalverdier.
Slette en tur
1 Velg Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
> Slett > .
3 Velg
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en gratis Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
16
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Sende turen til Garmin Connect
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Fjern gummihetten À fra USB-porten Á.
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Dataregistrering
Enheten bruker smart registrering. Den registrerer
nøkkelpunkter der du endrer retning, hastighet eller puls.
Når enheten kobles til en kraftmåler, registrerer enheten punkter
hvert sekund. Når enheten registrerer punkter hvert sekund, får
du et ekstremt detaljert spor. Dette bruker også mer av det
tilgjengelige minnet.
Du finner mer informasjon om datagjennomsnitt for
pedalfrekvens og kraft på Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 13.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Logg
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
2
3
4
5
6
7
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
Åpne filleseren på datamaskinen.
Velg en fil.
Velg Rediger > Kopier.
Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
Bla til en mappe.
Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
Connect IQ Nedlastbare funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av programmet Connect IQ
Mobile.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Tilpasse enheten
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Profiler
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling. Du kan for eksempel opprette en egen
aktivitetsprofil for trening, for ritt og for terrengsykling.
Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider,
aktivitetstotaler, varsler, treningssoner (for eksempel puls og
hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause og
Auto Lap ) og navigasjonsinnstillinger.
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt og høyde. Enheten bruker denne informasjonen til å
beregne nøyaktige turdata.
®
®
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt og høyde.
Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
turdata.
1 Velg Min statistikk > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Om treningsinnstillinger
Med følgende alternativer og innstillinger kan du tilpasse
enheten etter treningsbehov. Disse innstillingene lagres til en
aktivitetsprofil. Du kan for eksempel angi tidsvarsler for profilen
for sykkelløp, og du kan angi en posisjonsutløser med Auto Lap
for profilen for terrengsykling.
Oppdatere aktivitetsprofilen
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse innstillingene
og datafeltene for en spesiell aktivitet eller tur.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg et alternativ:
• Velg en profil.
• Velg Opprett ny for å legge til eller kopiere en profil.
3 Rediger eventuelt navn og farge for profilen.
4 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse dataskjermbildene og
datafeltene (Legge til et dataskjermbilde, side 18).
• Velg Standard turtype for å angi turtypen som er typisk
for denne aktivitetsprofilen, for eksempel pendling.
TIPS: Du kan oppdater turtypen manuelt etter at du har
utført en tur som ikke er typisk. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
• Velg Segmenter for å slå på de aktiverte segmentene
dine (Aktivere segmenter, side 3).
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 18).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Markere runder etter
posisjon, side 18).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 19).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
17
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 19).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen for treningsdataskjermbildene når
aktivitetstidtakeren går (Bruke Bla automatisk, side 19).
• Velg Startmodus for tidtaker for å tilpasse hvordan
enheten registrerer begynnelsen av en tur og starter
aktivitetstidtakeren automatisk (Starte tidtakeren
automatisk, side 19).
• Velg Navigasjon for å tilpasse innstillinger for kart
(Kartinnstillinger, side 10) og ruteinnstillinger
(Ruteinnstillinger, side 11).
• Velg GPS-modus for å slå av GPS (Trene innendørs,
side 5) eller endre satellittinnstillingen (Endre
satellittinnstillingen, side 18).
• Velg Følsomhet for berøring for å endre følsomheten for
berøringsskjermen.
Alle endringer lagres til aktivitetsprofilen.
Legge til et dataskjermbilde
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Dataskjermbilde.
4 Velg en kategori og deretter ett eller flere datafelt.
5 Velg .
6 Velg et alternativ.
• Velg en annen kategori for å velge flere datafelt.
• Velg .
7 Velg eller for å endre layouten.
8 Velg .
9 Velg et alternativ.
• Trykk to ganger på et datafelt for å endre det.
• Trykk først på et datafelt og deretter på en annet datafelt
for å bytte om på dem.
10 Velg .
Redigere et dataskjermbilde
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
Velg
en
profil.
2
3 Velg Dataskjermer.
4 Velg et dataskjermbilde.
5 Velg Oppsett og datafelter.
6 Velg eller for å endre layouten.
7 Velg .
8 Velg et alternativ.
• Trykk to ganger på et datafelt for å endre det.
• Trykk først på et datafelt og deretter på en annet datafelt
for å bytte om på dem.
9 Velg .
Flytte dataskjermbilder
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer > .
4 Velg et dataskjermbilde.
eller
.
5 Velg
6 Velg .
Endre satellittinnstillingen
Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av posisjon ved å aktivere GPS+GLONASS. Bruk av
18
GPS+GLONASS reduserer batterilevetiden mer enn når du bare
bruker GPS.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg GPS-modus.
4 Velg et alternativ.
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål om tid,
avstand, kalori, puls, pedalfrekvens og kraft. Varselsinnstillinger
lagres sammen med aktivitetsprofilen.
Angi områdevarsler
Hvis du har en valgfri pulsmåler, pedalfrekvenssensor eller
kraftmåler, kan du angi områdevarsler. Et områdevarsel varsler
deg når enhetsmålingene er over eller under et angitt
verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten varsler deg
når pedalfrekvensen er under 40 o/min og over 90 o/min. Du
kan også bruke en treningssone (Treningssoner, side 8) for
områdevarselet.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Pulsvarsel, Pedalfrekvensvarsel eller Kraftvarsel.
5 Slå på varselet om nødvendig.
6 Velg verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
7 Velg eventuelt .
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå
enhetstoner på og av, side 20).
Angi et regelmessig varsel
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg en varseltype.
5 Slå på varselet.
6 Angi en verdi.
7 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå enhetstoner på og
av, side 20).
Auto Lap
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). Du kan
bruke alternativet Etter posisjon langs løypen for å utløse runder
ved alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter posisjon > Runde ved.
4 Velg et alternativ:
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
Tilpasse enheten
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
løpeturen der du velger
.
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst under turen der du velger
.
Tilpass
eventuelt
rundedatafeltene
(Legge
til et
5
dataskjermbilde, side 18).
Markere runder etter avstand
Du kan bruke funksjonen Auto Lap til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god
hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av
turen (for eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
Velg
en
profil.
2
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter distanse > Runde ved.
4 Angi en verdi.
5 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Legge til et
dataskjermbilde, side 18).
Markere runder etter tid
Du kan bruke Auto Lap funksjonen til å automatisk markere en
runde etter en bestemt tid. Denne funksjonen er til god hjelp for
å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av turen (for
eksempel etter hvert 20. minutt).
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter tid > Runde ved.
4 Angi en verdi.
5 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Legge til et
dataskjermbilde, side 18).
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke funksjonen Automatisk dvale til å aktivere
dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem
minutter. Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+
sensoren, Bluetooth og GPSen kobles fra.
Wi‑Fi fortsetter å kjøre mens enheten er i dvalemodus.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause.
4 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
5 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Legge til et
dataskjermbilde, side 18).
Tilpasse enheten
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
Velg
en
profil.
2
3 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
4 Velg en visningshastighet.
Starte tidtakeren automatisk
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den starter
aktivitetstidtakeren eller er en påminnelse om at du må starte
tidtakeren, slik at du kan registrere data for turen.
> Aktivitetsprofiler.
1 Velg
2 Velg en profil.
3 Velg Startmodus for tidtaker.
4 Velg et alternativ:
• Velg Manuelt og deretter
for å starte
aktivitetstidtakeren.
• Velg Etterspørsel for å vise en visuell påminnelse når du
når hastigheten for startvarsel.
• Velg Automatisk for å starte aktivitetstidtakeren
automatisk når du når starthastigheten.
Telefoninnstillinger
Velg
> Tilkoblede funksjoner > Telefon.
Aktiver: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et enhetsnavn som
identifiserer enhetene dine med Bluetooth.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Anrops- og SMS-varsler: Gjør det mulig å aktivere
telefonvarsler fra en kompatibel smarttelefon.
Tapte anrop og tekstmeldinger: Viser tapte anrop fra en
kompatibel smarttelefon.
Signatur for tekstsvar: Aktiverer signaturer i tekstmeldinger du
sender.
Systeminnstillinger
Velg
> System.
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 19)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 20)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 20)
• Innstillinger for toner (Slå enhetstoner på og av, side 20)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 20)
Skjerminnstillinger
Velg
> System > Skjerm.
Lysstyrke: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset.
Tidsavbrudd for bakgr.: Angir hvor lang tid det tar før
bakgrunnslyset slås av.
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslettet.
Skjermlagring: Gjør at du kan lagre bildet som vises på
enhetsskjermen.
19
Informasjon om enheten
Innstillinger for dataregistrering
Velg
> System > Dataregistrering.
Registrer på: Angi at data skal lagres på internminnet eller et
minnekort (tilleggsutstyr).
Registreringsintervall: Kontrollerer hvordan enheten
registrerer aktivitetsdata. Smart-alternativet registrerer
nøkkelpunkter hvor du endrer retning, hastighet eller puls. 1
sek-alternativet registrerer punkter hvert sekund. Dette
alternativet oppretter en svært detaljert opptegning av
aktiviteten, men den øker også størrelsen på den lagrede
aktivitetsfilen.
Gj.sn. pedalfrekvens: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for pedalfrekvensdata som oppstår når du ikke
tråkker på pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 13).
Gjennomsnittlig kraft: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for kraftdata som oppstår når du ikke tråkker på
pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft,
side 13).
Loggfør pulsvariasjon: Angi et enheten skal loggføre
pulsvariasjonen din under aktiviteter.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
> System > Enheter.
1 Velg
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Slå enhetstoner på og av
Velg
> System > Toner.
Edge – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 20 timer
Driftstemperaturområde
Fra –20 til 60 ºC (fra –4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokoller ANT+ 2,4 GHz ved 3 dBm nominell
Bluetooth 2,4 GHz ved 3 dBm nominell
Wi‑Fi 2,4 GHz ved 18 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Opptil 4,5 år ved 1 time per dag
Vanntetthet
3 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 30 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Endre enhetsspråk
Velg
Spesifikasjoner
> System > Språk.
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Batteritype
CR2032, 3-volt, kan byttes av brukeren
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time hver dag)
Konfigurere modus for utvidet visning
Radiofrekvens/protokoll ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll på
2,4 GHz
Driftstemperaturområde Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Du kan bruke Edge 1030-enheten til utvidet visning for å vise
dataskjermbilder fra en kompatibel Garmin multisportsklokke.
For eksempel kan du parkoble en kompatibel Forerunner enhet
for å vise dataskjermbilder på Edge enheten under et triatlon.
> Utvidet visningsmodus >
1 På Edge -enheten velger du
Koble til klokken.
2 På den kompatible Garmin klokken velger du Innstillinger >
Sensorer og tilbehør > Legg til ny > Utvidet visning.
3 Følg instruksjonene på Edge enhetens skjerm og Garmin
klokken for å fullføre parkoblingen.
Dataskjermbildene fra den parkoblede klokken vises på Edge
enheten når enheten er parkoblet.
MERK: Normale funksjoner på Edge enheten er deaktivert
når man bruker modusen for utvidet visning.
Når du har parkoblet den kompatible Garmin klokken med Edge
enheten, kobler de til hverandre automatisk neste gang du
bruker modus for utvidet visning.
Lukke modus for utvidet visning
Når enheten er i utvidet visningsmodus, trykker du på
skjermen og velger Gå ut av utvidet visningsmodus >
.
Grad av vanntetthet
1 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
20
Informasjon om enheten
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Installere et minnekort
Du kan installere et minnekort for å få mer lagringsplass eller
som inneholder forhåndsinstallerte kart. Enheten støtter
microSD eller microSDHC-kort på opptil 2 TB, formatert til
FAT32.
1 Finn det runde minnekortdekselet på baksiden av enheten.
2 Bruk en mynt til å vri dekselet mot klokken til det løsner og
kan fjernes.
3 Fjern dekselet.
4 Skyv kortholderen À og løft den opp.
5 Plasser minnekortet Á i kortholderen med gullkontaktene
vendt nedover.
6 Lukk kortholderen, og skyv for å låse den.
7 Sett på dekselet, og pass på at indikatoren peker mot .
8 Bruk en mynt til å vri dekselet med klokken til det sitter tilbake
på plass, og kontroller indikatoren peker mot .
Batterier som kan byttes ut av brukeren
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte batteri på hastighetssensor eller pedalfrekvenssensor
Etter to omdreininger blinker LED-lampen rødt for å angi at
batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet À på baksiden av sensoren.
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet Á.
TIPS: Du kan bruke en teipbit  eller en magnet til å fjerne
batteriet fra dekselet.
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
Hold
nede i ti sekunder.
Enheten nullstilles og slår seg på.
Gjenopprette standardinnstillingene
Du kan gjenopprette standardinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke historikken og dataene,
som turer, treningsøkter og løyper.
Velg
> System > Nullstilling av enhet > Gjenopprett
standardinnstilling. > .
Feilsøking
21
Fjerne brukerdata og innstillinger
Du kan slette alle brukerdata og tilbakestille enheten til
førstegangsoppsettet. Dette fjerner historikken og dataene, som
turer, treningsøkter og løyper, og tilbakestiller
enhetsinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke
eventuelle filer du har lagt til på enheten fra datamaskinen.
Velg
> System > Nullstilling av enhet > Fjern data og
innstillinger > .
Maksimere batterilevetiden
• Slå på Sparemodus for batteri (Slå på sparemodus for
batteri, side 22).
• Reduser lysstyrken eller forkort tidsavbruddet for
bakgrunnslyset (Skjerminnstillinger, side 19).
• Velg registreringsintervallet Smart (Innstillinger for
dataregistrering, side 20).
• Slå på funksjonen Automatisk dvale (Bruke automatisk
dvalemodus, side 19).
• Slå av trådløsfunksjonen Telefon (Telefoninnstillinger,
side 19).
• Velg GPS-innstillingen (Endre satellittinnstillingen, side 18).
• Fjern trådløse sensorer som du ikke bruker lenger.
Slå på sparemodus for batteri
Hvis du bruker sparemodus for batteri, forlenger innstillingene
automatisk batteriets levetid for lengre sykkelturer. Skjermen
slås av under aktiviteter. Du kan aktivere automatiske varsler og
trykke på skjermen for å aktivere den. Sparemodusen for batteri
registrerer ikke GPS-punkter i sporloggen og sensordata like
ofte som vanlig GPS-modus. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet, avstand og sporing reduseres.
MERK: I sparemodus for batteri, registreres bare oppføringer i
loggen når tidtakeren går.
> Sparemodus for batteri > Aktiver.
1 Velg
Velg
varslene
som aktiverer skjermen under en aktivitet.
2
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
> Angi høyde.
1 Velg Navigasjon >
2 Angi høyden, og velg .
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
22
Enheten bruker feil språk
1
2
3
4
Velg .
Bla ned til det siste elementet i listen, og velg det.
Bla ned til det femte elementet i listen, og velg det.
Velg språk.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Vise enhetsinformasjon
> System > Om.
1 Velg
Velg
et
alternativ.
2
• Velg Informasjon om forskrifter for å vise informasjon
om forskrifter og modellnummeret.
• Velg Informasjon om opphavsrett for å vise informasjon
om programvaren, enhets-ID-en og lisensavtalen.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect Mobile
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren
på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen
(Parkoble smarttelefonen, side 1).
1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen.
Når det finnes ny tilgjengelig programvare, gir enheten deg
beskjed om å oppdatere programvaren.
Følg
instruksjonene på skjermen.
2
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
MERK: Hvis du allerede har konfigurert Wi‑Fi tilkoblingen på
enheten din, kan Garmin Connect laste ned tilgjengelige
programvareoppdateringer til enheten automatisk når den
kobler seg til Wi‑Fi.
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
Feilsøking
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Tillegg
Datafelter
Enkelte felt kan ikke vise data uten at du bruke tilleggsutstyr.
Aerob TE: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten har på den
aerobe formen.
Anaerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende
aktiviteten har på den anaerobe formen.
Assistansemodus: Den gjeldende assistansemodusen for
elsykkelen.
Avst. til dest.: Gjenværende avstand til endelig destinasjon.
Denne siden vises bare når du navigerer.
Avstand foran: Avstanden foran eller bak Virtual Partner.
Avstand til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre gir: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Di2 – batterinivå: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Di2-skiftemodus: Gjeldende skiftemodus til en Di2-sensor.
Differanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - 3 s gjennomsnitt: Tre sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for kraftdifferanse venstre/høyre.
Differanse - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftdifferanse
venstre/høyre for gjeldende aktivitet.
Differanse - runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/
høyre for gjeldende runde.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse - runde: Avstanden som er tilbakelagt under
gjeldende runde.
Distanse – siste runde: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Effektivitet for dreiningsmoment: Målingen for hvor effektivt
du trår.
Elsykkelbatteri: Gjenværende batteri på en elsykkel.
ETA ved bestemmelsessted: Beregnet tidspunkt for ankomst
til bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
ETA ved neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste
veipunkt på ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved
veipunktet). Denne siden vises bare når du navigerer.
Fremre gir: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girbatteri: Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
Gjenværende distanse: Under en treningsøkt eller løype er
dette avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
Tillegg
Gjenværende stigning: Under en treningsøkt eller i en løype er
dette stigningen som gjenstår når du bruker et høydemål.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
Hastighet: Et stolpediagram over de gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale hastighetsverdiene for den
gjeldende aktiviteten.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig hastighet for
gjeldende aktivitet.
Hastighet - maksimal: Høyeste hastighet for gjeldende
aktivitet.
Hastighet - runde: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende
runde.
Hastighetsdiagram: Et kurvediagram over hastigheten din for
den gjeldende aktiviteten.
Hastighet - siste runde: Gjennomsnittlig hastighet for forrige
fullførte runde.
Helling: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand). Hvis
du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydediagram: Et kurvediagram over gjeldende høyde, total
stigning og total nedstigning for den gjeldende aktiviteten.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kalorier igjen: Under en treningsøkt er dette antallet kalorier
som gjenstår når du bruker et kalorimål.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til
en kompatibel kraftmåler.
Kraft - %FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av
FTP (Functional Threshold Power).
Kraft - 10 s gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft – 10 s watt/kg, gjennomsnitt: 10 sekunders snittfart for
kraftforbruk i watt per kilogram.
Kraft - 30 s gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk.
Kraft – 30 s watt/kg, gjennomsnitt: 30 sekunders snittfart for
kraftforbruk i watt per kilogram.
Kraft - 3 s gjennomsnitt: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
Kraft – 3 s watt/kg, gjennomsnitt: 3 sekunders snittfart for
kraftforbruk i watt per kilogram.
Kraftdiagram: Et kurvediagram over det gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale kraftforbruket for den
gjeldende aktiviteten.
Kraftfase – H: Den gjeldende kraftfasevinkelen for høyrebeinet.
Kraftfasen er området i pedaltråkket der du produserer positiv
kraft.
Kraftfase – H runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
høyrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – H topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
23
Kraftfase – H topp, gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – H topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraftfase - høyre gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Kraftfase - venstre gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen for
venstrebeinet for den gjeldende runden.
Kraftfase – V topp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Kraftfase – V topp, gjennomsnitt: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Kraftfase – V topp, runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
Kraft – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende
aktivitet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - kJ: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kraft - maksimum: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Kraft - maksimum runde: Høyeste kraftforbruk for gjeldende
runde.
Kraftmål: Målkraften som produseres under en aktivitet.
Kraft - NP: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
Kraft - NP - runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
gjeldende runde.
Kraft - NP - siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for
siste fullførte runde.
Kraft - runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraft - siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste
fullførte runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
Kraft – watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Kraft – watt/kg, gjennomsnitt: Gjennomsnittlig kraftforbruk i
watt per kilogram.
Kraft – watt/kg, runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk i watt per
kilogram for den gjeldende runden.
Linjer for kraft: Et stolpediagram over det gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale kraftforbruket for den
gjeldende aktiviteten.
Linjer for pedalfrekvens: Et stolpediagram over de gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale kadensverdiene for den
gjeldende aktiviteten.
Linjer for puls: Et stolpediagram over de gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale pulsverdiene for den
gjeldende aktiviteten.
Lysmodus: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
PCO: Pedalsenterforskyvningen. Pedalsenterforskyvning er
plasseringen på pedalen der du bruker kraft.
24
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvensdiagram: Et kurvediagram over kadensverdiene
for den gjeldende aktiviteten.
Pedalfrekvens - gjennomsnitt: Sykling. Gjennomsnittlig
kadens for gjeldende aktivitet.
Pedalfrekvens - runde: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Posisjon ved destinasjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Posisjon ved neste: Neste punkt på ruten eller løypen.
PSF – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning
for den gjeldende aktiviteten.
PSF – runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls - %maksimum: Prosent av maksimal puls.
Puls - %pulsres. for runde: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende runde.
Puls - %pulsreserve: Prosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
Puls - gj.sn. %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende aktivitet.
Puls - gj.sn. %pulsreserve: Snittprosent av pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Puls - gjennomsnitt: Gjennomsnittlig puls for gjeldende
aktivitet.
Pulsgraf: Et kurvediagram over de gjeldende, gjennomsnittlige
og maksimale pulsverdiene for den gjeldende aktiviteten.
Puls igjen: Under en treningsøkt er dette mengden du er over
eller under pulsmålet.
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Puls - runde %maksimum: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Puls - siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Pulssonegraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Råd om girskifting: Anbefaling om å gire opp eller ned basert
på gjeldende innsats. Elsykkelen din må være i modus for
manuelt girskifte.
Reiserekkevidde: Den estimerte avstanden du kan sykle,
basert på de gjeldende elsykkelinnstillingene og
gjenværende batteri.
Repetisjoner igjen: Gjenværende repetisjoner i en treningsøkt.
Retning: Retningen du beveger deg i.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stigning til neste: Gjenværende stigning til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Sykkelrullemotstand: Motstanden fra en sykkelrulle.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bak Virtual Partner.
Tillegg
Tid - gj.sn. runde: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende
aktivitet.
Tid igjen: Under en treningsøkt eller løype er dette tiden som
gjenstår når du bruker et tidsmål.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid - runde: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Tid - siste runde: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid sittende – runde: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid som er gått: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående – runde: Hvor lang tid du har stått og tråkket på
den gjeldende runden.
Tid til bestemmelsessted: Beregnet tid som gjenstår før
ankomst til destinasjonen. Denne siden vises bare når du
navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Treningsøkttrinn: Under en treningsøkt, gjeldende trinn av
totalt antall trinn.
VAM – gjennomsnitt: Gjennomsnittlig stigningshastighet for
den gjeldende aktiviteten.
VAM – runde: Gjennomsnittlig stigningshastighet for den
gjeldende runden.
Vertikal hastighet: Oppstigning eller nedstigning over tid.
VH - 30s gjennomsnitt: 30 sekunders gjennomsnittlig
bevegelse for vertikal hastighet.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonsverdi er en
sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
FTP-verdier
Pulssoneberegninger
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
1
50–60 %
Overlegent
5,05 og høyere
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Utmerket
Fra 3,93 til 5,04
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
Bra
Fra 2,79 til 3,92
2
60–70 %
OK
Fra 2,23 til 2,78
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
Overlegent
4,30 og høyere
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
4
80–90 %
Bra
Fra 2,36 til 3,32
OK
Fra 1,90 til 2,35
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Tillegg
25
Hjulstørrelse og -omkrets
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 rørformet
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
26
Radiofrekvenseksponering
Denne enheten er en mobil sender og mottaker som bruker en
antenne til å sende og motta et lavt nivå av radiofrekvent (RF)
energi for tale- og datakommunikasjon. Enheten avgir RF-energi
som er lavere enn de offentlig tillatte grensene når produktet
brukes med maksimal uteffekt, og når det brukes sammen med
tilbehør som er godkjent av Garmin. For å samsvare med FCC
RF-krav til eksponering skal enheten bare brukes i en
kompatibel brakett eller montert i henhold til instruksjonene.
Enheten skal ikke brukes i andre konfigurasjoner.
Denne enheten må ikke plasseres eller brukes sammen med en
annen sender eller antenne.
Tillegg
Indeks
interessepunkter (POI), finne 9
intervaller, treningsøkter 5, 6
A
K
adresser, finne 9
ANT+ sensorer 1, 13–15
parkobling 5, 14
treningsutstyr 5
Auto Lap 18, 19
Auto Pause 19
automatisk dvalemodus 19
avstand, varsler 18
kalender 5
kalibrere, kraftmåler 15
kalori, varsler 18
kart 8, 10
finne posisjoner 9
innstillinger 10
oppdatere 22
orientering 11
knapper på skjermen 1
kondisjonsberegning 6–8, 25
kraft 5, 15
målere 6–8, 13–15, 25
soner 14, 16
varsler 18
kraftfase 15
B
bakgrunnslys 19
baner 10
redigere 10
slette 10
batteri
bytte 21
lade 2
maksimere 22
type 2
berøringsskjerm 1
bla automatisk 19
Bluetooth sensorer 13
Bluetooth teknologi 11, 12, 19
brukerdata, slette 17
brukerprofil 17
bytte batteriet 21
C
Connect IQ 17
D
data
dele 20
lagre 16
overføre 16
registrere 20
skjermbilder 18
datafelter 17, 18, 23
datagjennomsnitt 13
datamaskin, koble til 16
dataregistrering 16
dele data 20
E
Elsykkel 15
enhet
nullstille 21
vedlikehold 20
enhets-ID 22
F
feilsøking 14, 21, 22
filer, overføre 17
første oppsett 21
G
Garmin Connect 1, 3–5, 10–13, 16, 22
Garmin Connect Mobile 11
Garmin Express 13
oppdatere programvare 22
GLONASS 18
GPS 5, 18
signal 1, 2, 22
GroupTrack 11, 12
H
hendelsesregistrering 12
historikk, sende til datamaskin 16
hjulstørrelser 26
høyde 22
høydemåler, kalibrere 22
I
ikoner 1
innendørstrening 5
innstillinger 13, 15, 17, 19, 20
enhet 20, 21
installere 13
Indeks
L
lagre aktiviteter 3
lagre data 16
LiveTrack 11, 12
logg 3, 16
sende til datamaskin 16
slette 16
løyper 9, 10
laste inn 10
opprette 10
låse, skjermbilde 1
M
minnekort 21
minnekort, microSD. Du finner mer informasjon
under minnekort
montere 2
montere enheten 2
mål 6
måleenheter 20
N
navigasjon 8, 9
stoppe 9
tilbake til start 9
nullstille enheten 21
nødkontakter 12
O
oppbevare data 16
oppdateringer, programvare 15, 22
overføre, filer 12
P
parkobling 1
ANT+ sensorer 5, 14
Bluetooth sensorer 14
smarttelefon 1
pedaler 15
pedalfrekvens 13
varsler 18
pedalsenterforskyvning 15
personlige rekorder 8
slette 8
posisjoner 8
finne med kartet 9
redigere 9
slette 9
profiler 17
aktivitet 17
bruker 17
programmer 11, 12, 17
smarttelefon 1
programvare
lisens 22
oppdatere 15, 22
versjon 22
puls
måler 6, 7, 13, 14, 20
overvåk 21
soner 14, 16, 25
varsler 18
R
remmer 22
rengjøre enheten 20
restitusjon 6–8
runder 1
ruter
innstillinger 11
opprette 9, 10
S
satellittsignaler 1, 2, 22
segmenter 3, 4
slette 4
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 13, 21
sette inn 2
skjermbilde 19
låse 1
skjerminnstillinger 19
slette, alle brukerdata 17, 22
smart registrering 16
smarttelefon 1, 11, 17, 19
parkobling 1
programmer 11
soner
kraft 14
tid 20
spesifikasjoner 20
språk 20, 22
startvarselmelding 19
stressverdi 8
sykkeldynamikk 15
sykling 7
systeminnstillinger 19
søvnmodus 19
T
taster 1
temperatur 22
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 18
tidssoner 20
tidtaker 3, 16
tilbake til start 9
tilbehør 13, 14, 22
tilpasse enheten 18
toner 20
trening 5, 6
planer 5
sider 3
skjermbilder 18
treningsbelastning 7
Treningseffekt 8
treningsstatus 6, 8
treningsøkter 4, 5
laste inn 4
opprette 4
redigere 4
slette 5
U
USB 22
koble fra 17
utvidet visning 20
V
varsler 18
veipunkter, projisere 9
Virtual Partner 6
W
Wi-Fi 1
Wi‑Fi 11, 13, 22
koble til 12, 13
widgets 17
Y
ytelseskondisjon 8
27
support.garmin.com
August 2018
190-02220-38_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising