Garmin | Edge® 1030 | Garmin Edge® 1030 Priročnik za uporabo

Garmin Edge® 1030 Priročnik za uporabo
EDGE 1030
®
Priročnik za uporabo
© 2017 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni dovoljeno
uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno
analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Di2™ in Shimano STEPS™ sta blagovni znamki družbe Shimano, Inc. Shimano je registrirana blagovna znamka družbe Shimano, Inc. microSD in
logotip microSDHC sta blagovni znamki družbe SD-3C, LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC.
STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Wi‑Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03164
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Pregled naprave ......................................................................... 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Pregled domačega zaslona ........................................................ 1
Prikaz pripomočkov ................................................................ 1
Uporaba zaslona na dotik ...................................................... 1
Zaklepanje zaslona na dotik .................................................. 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 2
O bateriji ................................................................................. 2
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 2
Nameščanje sprednjega nosilca ................................................. 2
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Vadba............................................................................... 3
Vožnja ......................................................................................... 3
Odseki ......................................................................................... 3
Strava™Odseki v programu ................................................... 3
Uporaba pripomočka za raziskovanje odsekov Strava ..... 3
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect ......................... 3
Omogočanje odsekov ............................................................ 3
Tekmovanje na odseku .......................................................... 3
Ogled podrobnosti odseka ..................................................... 4
Možnosti odsekov .................................................................. 4
Brisanje odseka ..................................................................... 4
Vadbe ......................................................................................... 4
Ustvarjanje vadbe .................................................................. 4
Ponavljanje korakov vadbe .................................................... 4
Urejanje vadbe ....................................................................... 4
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 4
Začetek vadbe ....................................................................... 4
Ustavitev vadbe ..................................................................... 5
Brisanje vadbe ....................................................................... 5
Koledar vadb ...............................................................................5
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ................................ 5
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 5
Združevanje notranjega trenažerja ANT+ .............................. 5
Uporaba notranjega trenažerja ANT+ .................................... 5
Nastavitev upora ............................................................... 5
Nastavitev ciljne moči ........................................................ 5
Intervalne vadbe ......................................................................... 5
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 5
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 6
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 6
Moji statistični podatki................................................... 6
Meritve zmogljivosti .................................................................... 6
Stanje vadbe .......................................................................... 6
Približne ocene najvišjega VO2 ............................................. 7
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 .................................. 7
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju ............ 7
Obremenitev pri vadbi ............................................................ 7
Pridobitev ocene obremenitve pri vadbi ............................ 7
Čas regeneracije .................................................................... 7
Ogled časa regeneracije ................................................... 7
Pridobivanje ocene FTP ......................................................... 7
Izvedba testa FTP ............................................................. 8
Samodejni izračun FTP ..................................................... 8
Ogled učinka na telo .............................................................. 8
Izklop obvestil o zmogljivosti .................................................. 8
Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti ................... 8
Osebni rekordi ............................................................................ 8
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 8
Povrnitev osebnega rekorda .................................................. 8
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 8
Kazalo vsebine
Območja treninga ....................................................................... 8
Navigacija........................................................................ 8
Lokacije .......................................................................................9
Označevanje lokacije ............................................................. 9
Shranjevanje lokacij z zemljevida .......................................... 9
Navigacija do lokacije ............................................................ 9
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 9
Ustavitev navigacije ............................................................... 9
Urejanje lokacij ....................................................................... 9
Brisanje lokacije ..................................................................... 9
Projekcija lokacije .................................................................. 9
Proge .......................................................................................... 9
Načrtovanje proge in vožnja po njej ....................................... 9
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect .......................... 10
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej .......................... 10
Nasveti za vadbo s progami ................................................. 10
Ogled podrobnosti proge ..................................................... 10
Prikaz proge na zemljevidu ............................................. 10
Ustavitev proge .................................................................... 10
Brisanje proge ...................................................................... 10
Možnosti proge .................................................................... 10
Nastavitve zemljevida ............................................................... 10
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................. 11
Nastavitve načrtovane poti ....................................................... 11
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti ........................ 11
Povezane funkcije........................................................ 11
Povezane funkcije Bluetooth .................................................... 11
Predvajanje zvočnih opozoril med dejavnostjo .................... 11
Začetek seje GroupTrack ..................................................... 11
Namigi za seje GroupTrack ............................................. 12
Prenos datotek v drugo napravo Edge ................................ 12
Zaznavanje dogodkov .......................................................... 12
Nastavitev zaznavanja dogodkov ................................... 12
Ogled stikov v sili ............................................................ 12
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov ............................. 12
Preklic samodejnega sporočila ....................................... 12
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku ...................... 12
Povezane funkcije Wi‑Fi ........................................................... 12
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi .............................................. 13
Nastavitve Wi‑Fi ................................................................... 13
Brezžični senzorji ......................................................... 13
Nameščanje senzorja hitrosti .................................................... 13
Nameščanje senzorja kadence ................................................ 13
Senzorja hitrosti in kadence ................................................. 13
Povprečenje podatkov za kadenco ali moč ......................... 13
Nošenje senzorja srčnega utripa .............................................. 13
Nastavljanje območij srčnega utripa .................................... 14
O območjih srčnega utripa .............................................. 14
Cilji pripravljenosti ........................................................... 14
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 14
Združevanje brezžičnih senzorjev ............................................ 14
Vadba z merilniki moči .............................................................. 14
Nastavitev območij moči ...................................................... 15
Umerjanje merilnika moči ..................................................... 15
Moč na pedalu ..................................................................... 15
Dinamika kolesarjenja .......................................................... 15
Uporaba dinamike kolesarjenja ....................................... 15
Posodobitev programske opreme merilnika Vector z napravo
Edge .....................................................................................15
Zavedanje razmer ..................................................................... 15
Uporaba elektronskih prestavnih ročic ..................................... 15
Uporaba električnega kolesa .................................................... 16
Ogled podrobnosti o senzorju električnega kolesa .............. 16
Zgodovina..................................................................... 16
Ogled vožnje ............................................................................. 16
i
Ogled časa v posameznem območju vadbe ........................ 16
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ....................................... 16
Brisanje vožnje ......................................................................... 16
Garmin Connect ........................................................................ 16
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect .................................... 16
Beleženje podatkov .................................................................. 16
Upravljanje podatkov ................................................................ 17
Priklop naprave na računalnik ............................................. 17
Prenos datotek v napravo .................................................... 17
Brisanje datotek ................................................................... 17
Odklop kabla USB ................................................................ 17
Prilagajanje naprave.................................................... 17
Prenosljive funkcije Connect IQ ................................................ 17
Profili ......................................................................................... 17
Nastavitev uporabniškega profila ......................................... 17
O nastavitvah vadbe ................................................................. 17
Posodabljanje profila dejavnosti .......................................... 17
Dodajanje podatkovnega zaslona ........................................ 18
Urejanje podatkovnega zaslona .......................................... 18
Preurejanje podatkovnih zaslonov ....................................... 18
Spreminjanje nastavitve satelitov ......................................... 18
Opozorila .............................................................................. 18
Nastavitev opozoril o obsegu .......................................... 18
Nastavitev ponavljajočega se opozorila .......................... 18
Auto Lap ............................................................................... 19
Označevanje krogov po položaju .................................... 19
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 19
Označevanje krogov po času .......................................... 19
Uporaba samodejnega mirovanja ........................................ 19
Uporaba funkcije Auto Pause .............................................. 19
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 19
Samodejni vklop časovnika .................................................. 19
Nastavitve telefona ................................................................... 19
Nastavitve sistema .................................................................... 19
Nastavitve zaslona ............................................................... 20
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 20
Spreminjanje merskih enot .................................................. 20
Vklop in izklop zvokov naprave ............................................ 20
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 20
Časovni pasovi ..................................................................... 20
Nastavitev načina razširjenega zaslona ................................... 20
Izhod iz načina razširjenega zaslona ................................... 20
Ogled informacij o napravi ........................................................ 22
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 22
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 23
Posodobitve izdelkov ................................................................ 23
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 23
Dodatek ......................................................................... 23
Podatkovna polja ...................................................................... 23
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 25
Ocene FTP ............................................................................... 25
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 26
Velikost in premer kolesa .......................................................... 26
Izpostavljenost radijskim frekvencam ....................................... 26
Kazalo............................................................................ 27
Informacije o napravi................................................... 20
Specifikacije .............................................................................. 20
Specifikacije naprave Edge ................................................. 20
Specifikacije merilnika srčnega utripa .................................. 20
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence .......................... 20
Nega naprave ........................................................................... 21
Čiščenje naprave ................................................................. 21
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 21
Nameščanje pomnilniške kartice .............................................. 21
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ................................... 21
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ........................... 21
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja kadence .. 21
Odpravljanje težav........................................................ 22
Ponovni zagon naprave ............................................................ 22
Obnavljanje privzetih nastavitev .......................................... 22
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev ..................... 22
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 22
Vklop načina varčevanja z baterijo ...................................... 22
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 22
Nastavljanje višine .................................................................... 22
Meritve temperature .................................................................. 22
Jezik naprave je napačen ......................................................... 22
Nadomestni obročki .................................................................. 22
ii
Kazalo vsebine
Uvod
Pregled domačega zaslona
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Pregled naprave
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.
Izberite za začetek vožnje.
Uporabite puščice, če želite spremeniti profil dejavnosti.
Navigacija
Izberite, če želite označiti lokacijo, poiskati lokacije ter
ustvariti progo ali uporabiti navigacijo po njej.
Trening
Izberite, če želite odpreti odseke, vadbe in druge
možnosti vadbe.
Zgodovina
Izberite, če želite odpreti prejšnje vožnje in skupne
rezultate.
Moja statistika Izberite, če želite odpreti parametre zmogljivosti,
osebne rekorde in uporabniški profil.
Izberite, če želite odpreti povezane funkcije in
nastavitve.
Izberite, če želite odpreti programe, pripomočke in
podatkovna polja Connect IQ™.
Prikaz pripomočkov
V napravo je že prednaloženih več pripomočkov, še več pa vam
jih je na voljo, ko napravo združite s pametnim telefonom ali
drugo združljivo napravo.
1 Na domačem zaslonu povlecite od vrha zaslona navzdol.
Izberite za vstop v način mirovanja in
bujenje naprave.
Pridržite za vklop in izklop naprave ter
zaklepanje zaslona na dotik.
À
Á
Izberite za označitev novega kroga.
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika
dejavnosti.
Ã
Ä
Reža za pomnilniško
kartico (pod
pokrovčkom)
Za namestitev izbirne kartice microSD .
Električni stiki
Za polnjenje z uporabo dodatne opreme, ki
vključuje zunanjo baterijo Edge.
®
OPOMBA: za nakup dodatne opreme obiščite buy.garmin.com.
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Edge, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™
Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Držite , da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na
naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s
pametnim telefonom.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, na
domačem zaslonu podrsajte navzdol in izberite Telefon >
Združi pametni telefon.
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju
ali
izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
®
Uvod
Odpre se pripomoček za nastavitve. Utripajoča ikona pomeni,
da naprava išče. Nastavitve lahko spremenite tako, da
izberete katero koli ikono.
2 Če si želite ogledati več pripomočkov, podrsajte levo ali
desno.
Ko boste naslednjič povlekli zaslon navzdol za prikaz
pripomočkov, se bo prikazal pripomoček, ki ste ga odprli
nazadnje.
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje, dotaknite
zaslona.
Prekrivna plast časovnika vam omogoča, da se med vožnjo
vrnete na domači zaslon.
• Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .
• Če se želite pomakniti, podrsajte ali izberite puščice.
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .
• Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite .
• Če želite element izbrisati, izberite .
• Če želite več informacij, izberite .
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
• Pridržite
in izberite Zakleni zaslon.
1
• Med dejavnostjo izberite
.
Polnjenje naprave
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije naprave Edge,
stran 20).
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
Nameščanje sprednjega nosilca
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 S šestkotnim ključem odstranite vijak À iz povezovalnika s
krmilom Á.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
3 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
• če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo
blazinico;
• če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
4 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
5 Znova namestite in zategnite vijak.
OPOMBA: Garmin priporoča, da vijak zategnete toliko, da je
nosilec varno pritrjen, pri čemer največji moment znaša
0,8 Nm (7 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno
zategnjen.
6 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Â.
®
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Vključeni sta dve gumijasti ploščici, zato lahko izberete tisto,
ki se najbolj prilega vašemu kolesu. Gumijasti jezički so
poravnani s hrbtno stranjo nosilca za kolo, tako da ostane na
mestu.
7 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
2
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
Uvod
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Vadba
Vožnja
Če ste skupaj z napravo dobili tudi senzor ANT+ , sta naprava in
senzor že združena in ju lahko aktivirate med začetno
nastavitvijo.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko je naprava pripravljena, se stolpci za satelitski signal
obarvajo zeleno.
3 Na domačem zaslonu izberite ali , če želite izbrati profil
dejavnosti.
4 Izberite .
5 Izberite , da zaženete časovnik dejavnosti.
®
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik dejavnosti
teče.
6 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte
levo ali desno.
Če si želite ogledati pripomočke, podrsajte navzdol od vrha
zaslona.
7 Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.
8 Izberite , če želite časovnik dejavnosti zaustaviti.
NAMIG: preden shranite to vožnjo in jo delite v računu
Garmin Connect, lahko spremenite vrsto vožnje. Točni
podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu
prijaznih prog.
9 Izberite Shrani vožnjo.
10 Izberite .
Odseki
Sledenje odseku: odseke lahko iz računa Garmin Connect
pošljete v napravo. Ko ga vanjo shranite, lahko odseku
sledite.
OPOMBA: ko prenesete progo iz računa Garmin Connect, se
samodejno prenesejo vsi odseki proge.
Tekmovanje na odseku: na odseku lahko tekmujete in
poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali rezultat,
ki so ga na odseku dosegli drugi kolesarji.
Strava™Odseki v programu
Odseke Strava lahko prenesete v napravo Edge 1030. Sledite
odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek s
Vadba
prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih
kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.
Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku
za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite
www.strava.com.
Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi
Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.
Uporaba pripomočka za raziskovanje odsekov Strava
Pripomoček za raziskovanje odsekov Strava omogoča ogled in
vožnjo po bližnjih odsekih Strava.
1 V pripomočku za raziskovanje odsekov Strava izberite odsek.
2 Izberite želeno možnost.
• Če želite odsek v svojem računu Strava označiti z
zvezdico, izberite .
• Če želite odsek prenesti v napravo in ga prevoziti, izberite
Prenesi > Vožnja.
• Za vožnjo po prenesenem odseku izberite Vožnja.
3 Če želite prikazati čase odsekov, najboljše čase prijateljev in
čas vodilnega na odseku, izberite ali .
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete odsek iz storitve Garmin Connect in mu
sledite, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 16).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
OPOMBA: če uporabljate odseke Strava, se priljubljeni
odseki samodejno prenesejo v napravo, ko se naprava
poveže s programom Garmin Connect Mobile ali
računalnikom.
2 Obiščite connect.garmin.com.
3 Ustvarite nov odsek ali izberite obstoječega.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite Trening > Odseki.
7 Izberite odsek.
8 Izberite Zemljevid > Vožnja.
Omogočanje odsekov
Omogočite lahko tekmovanje na odsekih in pozive, ki vas
opozarjajo na bližajoče se odseke.
1 Izberite Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite Omogoči.
OPOMBA: pozivi, ki vas opozarjajo na bližajoče se odseke,
se prikažejo le za omogočene odseke.
Tekmovanje na odseku
Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko
tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi,
dosežki drugih kolesarjev, povezavami v svojem računu Garmin
Connect ali drugimi člani kolesarske skupnosti. Podatke o
dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si
ogledate lokacijo odseka.
OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava
povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v
katerem lahko pregledate lokacijo odseka.
1 Izberite za vklop časovnika dejavnosti in se odpravite
kolesarit.
Ko vaša pot prečka omogočen odsek, lahko tekmujete na
odseku.
2 Začnite tekmovati na odseku.
Podatkovni zaslon za odseke se odpre samodejno.
3
2 Vnesite ime vadbe in izberite .
3 Če želite navesti vrsto koraka vadbe, izberite Vrsta koraka.
3 Po potrebi izberite
ali , da spremenite svoj cilj med
tekmovanjem.
Pomerite se lahko z vodilnim na odseku, svojim preteklim
dosežkom ali drugimi kolesarji (če so na voljo). Cilj se
samodejno prilagodi glede na trenutni dosežek.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti odseka
1 Izberite Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite možnost:
• Izberite Zemljevid, če si želite odsek ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine odseka.
• Izberite Izzivi, če si želite ogledati čase voženj in
povprečne hitrosti vodilnega na odseku, vodilnega v
skupini ali izzivalca ter svoj osebni najboljši čas in
povprečno hitrost in dosežke drugih kolesarjev (če so na
voljo).
NAMIG: če želite spremeniti cilj tekmovanja na odseku,
lahko izberete vnos na lestvici.
Možnosti odsekov
Izberite Trening > Odseki > .
Usmerjanje po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za
zavoje.
Samodejno izbiranje dosežka: omogoči ali onemogoči
samodejno prilagajanje cilja na podlagi vaše trenutne
zmogljivosti.
Išči: omogoča iskanje shranjenih odsekov po imenu.
Omogoči/onemogoči: omogoči ali onemogoči odseke, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih odsekov iz
naprave.
Brisanje odseka
1 Izberite Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite > .
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarite z Garmin Connect in jih nato prenesete v
napravo. Vadbo lahko ustvarite in shranite tudi neposredno v
napravi.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Ustvarjanje vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe > Ustvari novo.
4
Če želite korak na primer uporabljati kot krog počitka, izberite
Počit..
Med krogom počitka se časovnik ne ustavi in podatki se
beležijo.
4 Če želite navesti način merjenja koraka, izberite Trajanje.
Če želite korak na primer končati po določeni razdalji. izberite
Razdalja.
5 Če je treba, vnesite uporabniško vrednost trajanja.
6 Če želite cilj izbrati med korakom, izberite Cilj.
Če želite med korakom na primer vzdrževati stalen srčni
utrip, izberite Območje srčnega utripa.
7 Če je treba, izberite ciljno območje ali vnesite obseg po meri.
Izberete lahko na primer območje srčnega utripa. Vsakič, ko
presežete ali padete pod naveden srčni utrip, naprava
zapiska in prikaže sporočilo.
8 Če želite korak shraniti, izberite .
9 Če želite vadbi dodati korake, izberite Dod. nov korak.
10 Če želite vadbo shraniti, izberite .
Ponavljanje korakov vadbe
Preden lahko ponovite korak vadbe, morate ustvariti vadbo z
vsaj enim korakom.
1 Izberite Dod. nov korak.
2 Izberite Vrsta koraka.
3 Izberite možnost:
• Če želite korak ponoviti enkrat ali večkrat, izberite Ponovi.
Korak z razdaljo 5 milj lahko na primer ponovite desetkrat.
• Če želite korak ponavljati določeno časovno obdobje,
izberite Ponavljaj do. Korak z razdaljo 5 milj lahko na
primer ponavljate 60 minut ali dokler vaš srčni utrip ne
doseže 160 udarcev na minuto.
4 Izberite Nazaj na korak in izberite korak, ki ga želite
ponavljati.
5 Če želite korak shraniti, izberite .
Urejanje vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite .
4 Izberite korak in nato še Urejanje koraka.
5 Spremenite lastnosti koraka in izberite .
6 Če želite vadbo shraniti, izberite .
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 16).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite in shranite novo vadbo
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
5 Odklopite napravo.
Začetek vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Vožnja.
Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če
je naveden) in trenutne podatke o vadbi. Ko ste tik pred tem, da
končate korak vadbe, se bo predvajal zvočni alarm. Prikaže se
Vadba
sporočilo, v katerem se odšteva čas ali razdalja do novega
koraka.
Ustavitev vadbe
• Če želite končati korak vadbe in začeti naslednji korak, lahko
kadar koli izberete
.
• Če želite končati korak vadbe in ga ponovno začeti, lahko
kadar koli podrsate navzgor od dna zaslona in izberete Pon.
začni korak.
• Če želite časovnik dejavnosti zaustaviti, lahko kadar koli
izberete .
• Če želite vadbo končati, lahko kadar koli podrsate navzdol od
vrha zaslona, da odprete pripomoček za upravljanje, nato pa
izberete Prekini vadbo > .
Brisanje vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite > > .
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 16).
V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
5 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
Vadba v zaprtih prostorih
Naprava vključuje profil dejavnosti v zaprtih prostorih, v katerih
je GPS izklopljen. Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite
varčevati z energijo baterije, lahko izklopite GPS.
OPOMBA: vse spremembe nastavitev GPS-a se shranijo v profil
dejavnosti.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
Izberite
profil.
2
3 Izberite Način GPS-a > Izklopljeno.
Če je GPS izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na
voljo, razen če imate združljiv senzor ali notranji trenažer, ki
te podatke pošilja v napravo.
Združevanje notranjega trenažerja ANT+
1 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od notranjega
trenažerja ANT+.
2 Izberite Trening > Notranji trenažer > Združ. tren. ANT+
Bike.
3 Izberite notranji trenažer, ki ga želite združiti z napravo.
4 Izberite Dodaj.
Ko je notranji trenažer združen z napravo, je ta prikazan kot
povezani senzor. Podatkovna polja lahko prilagodite tako, da
prikazujejo podatke senzorja.
Vadba
Uporaba notranjega trenažerja ANT+
Preden lahko uporabite združljiv notranji trenažer ANT+, morate
nanj namestiti kolo in ga združiti z napravo (Združevanje
notranjega trenažerja ANT+, stran 5).
Napravo lahko uporabljate skupaj z notranjim trenažerjem za
simulacijo upora med sledenjem progi, dejavnosti ali vadbi. Pri
uporabi notranjega trenažerja se GPS samodejno izklopi.
1 Izberite Trening > Notranji trenažer.
2 Izberite možnost:
• Izberite Sledenje progi, če želite slediti shranjeni progi
(Proge, stran 9).
• Izberite Sledenje aktivnosti, če želite slediti shranjeni
vožnji (Vožnja, stran 3).
• Izberite možnost Sledenje vadbi, če želite slediti vadbi za
moč, ki ste jo prenesli iz računa Garmin Connect (Vadbe,
stran 4).
3 Izberite progo, dejavnost ali vadbo.
4 Izberite Vožnja.
5 Izberite profil dejavnosti.
6 Izberite , da zaženete časovnik.
Trenažer poveča ali zmanjša upor na podlagi informacij o
nadmorski višini na progi ali vožnji.
Nastavitev upora
1 Izberite Trening > Notranji trenažer > Nastavitev
odpornosti.
2 Nastavite silo upora na trenažerju.
3 Izberite profil dejavnosti.
4 Začnite poganjati.
5 Po potrebi lahko nastavite upor med dejavnostjo.
Nastavitev ciljne moči
1 Izberite Trening > Notranji trenažer > Nastavitev ciljne
moči.
2 Nastavite vrednost ciljne moči.
3 Izberite profil dejavnosti.
4 Začnite poganjati.
Trenažer prilagaja silo upora in tako ohranja stalno izhodno
moč na podlagi vaše hitrosti.
5 Po potrebi lahko nastavite ciljno izhodno moč med
dejavnostjo.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za vožnjo na znani razdalji lahko uporabljate
odprte intervale. Ko izberete
, naprava zabeleži interval in se
premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 Izberite Trening > Intervali > Uredi > Intervali > Vrsta.
2 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
3
4
5
6
7
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto.
Če je treba, vnesite razdaljo ali časovni interval vadbe in
izberite .
Izberite Počit..
Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
5
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite Ogrev. >
Vklop.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklop.
Začetek intervalne vadbe
1 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
, da začnete
3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite
prvi interval.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner .
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in čas
ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno dejavnostjo vam naprava v
realnem času sporoča, kako blizu cilja vadbe ste.
1 Izberite Trening > Nastavi cilj.
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in hitrost, če želite izbrati ciljno razdaljo
in hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
3 Izberite .
4 Izberite , da zaženete časovnik dejavnosti.
5 Po potrebi se pomaknite za ogled zaslona Virtual Partner.
6 Ko končate dejavnost, izberite > Shrani vožnjo.
®
Moji statistični podatki
Naprava Edge 1030 lahko meri vašo osebno statistiko in
izračuna meritve zmogljivosti. Za merjenje zmogljivosti
potrebujete združljiv merilnik srčnega utripa ali merilnik moči.
Meritve zmogljivosti
Meritve zmogljivosti so ocene, na podlagi katerih lažje
spremljate in razumete vadbene dejavnosti in rezultate na
tekmovanjih. Za meritve je potrebnih nekaj dejavnosti, pri katerih
uporabljate merilnik srčnega utripa na zapestju ali združljiv prsni
merilnik srčnega utripa. Za merjenje zmogljivosti pri kolesarjenju
potrebujete merilnik srčnega utripa in merilnik moči.
Te ocene zagotavlja in podpira Firstbeat. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/physio.
6
OPOMBA: ocene so na začetku lahko netočne. Dokončati
morate nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Stanje vadbe: stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na
telesno pripravljenost in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na
spremembah obremenitve pri vadbi in najvišjega VO2 v
daljšem obdobju.
najvišji VO2: Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v
mililitrih), ki jo lahko pri najvišji obremenitvi porabite na
minuto na kilogram teže.
Čas regeneracije: čas regeneracije prikazuje, koliko časa je še
potrebnega, da si popolnoma opomorete in ste pripravljeni za
naslednjo naporno vadbo.
Obremenitev pri vadbi: obremenitev pri vadbi je vsota
presežka porabe kisika po vadbi (EPOC) v zadnjih 7 dneh.
EPOC je ocena, koliko energije potrebuje telo za
regeneracijo po vadbi.
Test učinka spremenljivosti srčnega utripa: za test učinka
spremenljivosti srčnega utripa je potreben prsni merilnik
srčnega utripa Garmin. Naprava beleži spremenljivost
srčnega utripa, medtem ko 3 minute stojite pri miru. Ta
vrednost prikazuje splošno raven učinka na telo. Lestvica
sega od 1 do 100, nižja vrednost pa pomeni nižjo raven
učinka na telo.
Stanje zmogljivosti: stanje zmogljivosti je ocena v realnem
času po 6–20 minutah dejavnosti. Stanje zmogljivosti lahko
dodate kot podatkovno polje, da je prikazano med
preostankom dejavnosti. Ta vrednost je primerjava vašega
stanja v realnem času z vašo povprečno ravnjo telesne
pripravljenosti.
Funkcionalni prag moči (FTP): naprava za oceno
funkcionalnega praga moči (FTP) uporablja informacije
uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Za natančnejšo
oceno lahko opravite vodeni test.
Stanje vadbe
Stanje vadbe prikazuje, kako vadba vpliva na raven telesne
pripravljenosti in zmogljivost. Stanje vadbe temelji na
spremembah obremenitve pri vadbi in najvišjega VO2 v daljšem
obdobju. S stanjem vadbe lahko lažje načrtujete vadbo v
prihodnosti in še naprej izboljšujete svojo telesno pripravljenost.
Najvišje: najvišje pomeni, da ste v idealni tekmovalni
pripravljenosti. Nedavno zmanjšanje obremenitve pri vadbi
omogoča, da se telo regenerira in v celoti izravna učinke
pretekle vadbe. Načrtujte vnaprej, saj je to najvišje stanje
mogoče ohraniti le kratek čas.
Produktivno: trenutna obremenitev pri vadbi premika raven
telesne vadbe in zmogljivost v pravo smer. Če želite ohraniti
raven telesne pripravljenosti, v vadbo vključite tudi obdobja
regeneracije.
Ohranjanje: trenutna obremenitev pri vadbi zadostuje za
ohranitev ravni telesne pripravljenosti. Če želite izboljšati
rezultat, poskusite dodati bolj raznolike vaje ali povečati
obseg vadbe.
Regeneracija: manjša obremenitev pri vadbi omogoča, da se
telo regenerira, kar je nujno v daljših obdobjih naporne
vadbe. Ko ste pripravljeni, lahko obremenitev pri vadbi spet
povečate.
Neproduktivno: obremenitev pri vadbi je na dobri ravni, vendar
se telesna pripravljenost zmanjšuje. Telo se morda le stežka
regenerira, zato bodite pozorni na svoje splošno zdravstveno
stanje, vključno s stresom, prehrano in počitkom.
Zmanjšanje telesne pripravljenosti: zmanjšanje telesne
pripravljenosti se pojavi, ko en teden ali dlje vadite znatno
manj kot sicer in to vpliva na raven telesne pripravljenosti. Če
želite izboljšati rezultat, lahko poskusite povečati obremenitev
pri vadbi.
Moji statistični podatki
Čezmerno: obremenitev pri vadbi je zelo visoka in škodljiva.
Telo potrebuje počitek. Na urnik vključite lažjo vadbo in si
tako zagotovite čas za regeneracijo.
Ni stanja: naprava za določitev stanja vadbe potrebuje teden ali
dva zgodovine vadbe, vključno z dejavnostmi z rezultati
najvišjega VO2 pri teku ali kolesarjenju.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Oceno najvišjega VO2 vam zagotavlja Firstbeat,
ki to tehnologijo tudi podpira. Napravo Garmin lahko skupaj z
združljivima merilnikoma srčnega utripa in moči uporabljate za
prikaz ocene najvišjega VO2 pri kolesarjenju.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14). Če ste
merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in
senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil
uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila, stran 17) in
najvišji srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 14).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
Po
vožnji izberite Shrani vožnjo.
2
3 Izberite Moja statistika > Stanje vadbe > Najvišji VO2.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Obremenitev pri vadbi
Obremenitev pri vadbi je meritev obsega vadbe v zadnjih
sedmih dneh. To je vsota meritev presežka porabe kisika po
vadbi (EPOC) v zadnjih sedmih dneh. Meritev prikazuje, ali je
trenutna obremenitev nizka, visoka ali znotraj optimalnega
območja za ohranjanje ali izboljšanje ravni telesne
pripravljenosti. Optimalno območje se določi na podlagi
individualne ravni telesne pripravljenosti in zgodovine vadbe.
Območje se prilagaja v skladu s spreminjanjem trajanja in
intenzivnosti vadbe.
Pridobitev ocene obremenitve pri vadbi
Preden si lahko ogledate oceno obremenitve pri vadbi, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14). Če ste
merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in
senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil
uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila, stran 17) in
najvišji srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 14).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Kolesarite vsaj enkrat na sedem dni.
2 Izberite Moja statistika > Stanje vadbe > Obr. pri vadbi.
Oceno obremenitve pri vadbi prikazujeta številka in položaj
na barvnem merilniku.
Oranžna
Visoka
Zeleno
Optimalna
Modro
Nizka
Čas regeneracije
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z
dovoljenjem inštituta The Cooper Institute . Za več informacij
si oglejte dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2,
stran 25) in obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju
Uspešnost in natančnost izračuna najvišjega VO2 sta višji, ko
kolesarite enakomerno in pri precej visoki težavnosti ter ko se
srčni utrip in moč ne spreminjata preveč.
• Pred vožnjo preverite, ali naprava, merilnik srčnega utripa in
merilnik moči pravilno delujejo, so združeni in imajo dovolj
napolnjeno baterijo.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte srčni utrip nad 70 %
svojega najvišjega srčnega utripa.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte čim bolj konstantno moč.
• Izogibajte se razgibanemu terenu.
• Izogibajte se vožnji v skupini, kjer je veliko vožnje v zavetrju.
Moji statistični podatki
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa na
zapestju ali združljivim prsnim merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si
popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
OPOMBA: priporočeni čas regeneracije temelji na oceni
najvišjega VO2 in je lahko sprva netočen. Dokončati morate
nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Čas regeneracije se prikaže takoj po dejavnosti. Čas se odšteva
do optimalnega trenutka za naslednjo težjo vadbo.
Ogled časa regeneracije
Preden lahko uporabljate funkcijo časa regeneracije, morate
namestiti merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14). Če ste merilnik
srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in senzor že
združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 17) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 14).
1 Izberite Moja statistika > Regeneracija > Omogoči.
2 Začnite z vožnjo.
3 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni, najkrajši pa
6 ur.
Pridobivanje ocene FTP
Naprava za oceno funkcionalnega praga moči (FTP) uporablja
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Za
natančnejšo vrednost FTP lahko opravite test FTP z združenim
7
merilnikom moči in merilnikom srčnega utripa (Izvedba testa
FTP, stran 8).
Izberite Moja statistika > FTP.
Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih
na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
1 Izberite Moja statistika > Učinek na telo > Izmeri.
2 3 minute stojte in mirujte.
Izklop obvestil o zmogljivosti
Obvestila o zmogljivosti so privzeto vklopljena. Nekatera
obvestila o zmogljivosti so opozorila, ki se prikažejo ob
dokončanju dejavnosti. Nekatera obvestila o zmogljivosti se
prikažejo med dejavnostjo ali ko dosežete novo meritev
zmogljivosti, kot je nova ocena najvišjega VO2.
1 Izberite Moja statistika > Obvestila o zmogljivosti.
2 Izberite želeno možnost.
Sinhronizacija dejavnosti in meritev zmogljivosti
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Nepripravljen
Za več informacij si oglejte dodatek (Ocene FTP, stran 25).
Izvedba testa FTP
Preden lahko opravite test za določitev funkcionalnega praga
moči (FTP), potrebujete združen merilnik moči in merilnik
srčnega utripa (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14).
1 Izberite Moja statistika > FTP > Test FTP > Vožnja.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
Ko začnete kolesariti, naprava prikazuje posamezen korak
testa, ciljno vrednost in trenutne podatke o moči. Ko je test
končan, se prikaže sporočilo.
3 Če želite izklopiti časovnik, izberite .
4 Izberite Shrani vožnjo.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin lahko
sinhronizirate z napravo Edge 1030 v računu Garmin Connect.
Tako lahko vaša naprava natančneje prikaže stanje vadbe in
telesne pripravljenosti. Na primer z napravo Forerunner lahko
zabeležite tek, podrobnosti dejavnosti in celotno obremenitev pri
vadbi pa si ogledate v napravi Edge 1030.
1 Odprite program Garmin Connect Mobile.
ali
izberite Naprave Garmin in izberite svojo
2 V meniju
napravo.
3 Izberite Nastavitve naprave > Funkcija TrueUp za
fiziološke podatke.
Ko sinhronizirate napravo s pametnim telefonom, se nedavne
dejavnosti in meritve zmogljivosti iz drugih naprav Garmin
prikažejo v napravi Edge 1030.
®
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo. Ko je združena z združljivim
merilnikom moči, naprava prikazuje največjo izmerjeno moč,
zabeleženo med 20-minutnim obdobjem.
Ogled osebnih rekordov
Izberite Moja statistika > Osebni rekordi.
Povrnitev osebnega rekorda
Samodejni izračun FTP
Preden lahko naprava izračuna funkcionalni prag moči (FTP),
potrebujete združen merilnik moči in merilnik srčnega utripa
(Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14).
1 Izberite Moja statistika > FTP > Omogoči samodejni
izračun.
2 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
3 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
4 Izberite Moja statistika > FTP.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Izberite Moja statistika > Osebni rekordi.
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
3 Izberite Prejšnji rekord > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Ogled učinka na telo
• Območja srčnega utripa (Nastavljanje območij srčnega
utripa, stran 14)
• Območja moči (Nastavitev območij moči, stran 15)
Preden si lahko ogledate učinek na telo, si morate nadeti prsni
merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje
brezžičnih senzorjev, stran 14).
Učinek na telo je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite
pri miru, naprava Edge pa analizira spremenljivost srčnega
utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba, spanje,
prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko zmore
športnik. Učinek na telo se meri v območju od 1 do 100, pri
čemer 1 pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo
veliko obremenitev. Če veste, kakšen je učinek na telo, se lažje
odločite, ali je vaše telo pripravljeno za naporno vadbo ali jogo.
NAMIG: Garmin priporoča, da učinek na telo izmerite vsak dan
ob približno istem času in v enakih razmerah.
8
Brisanje osebnega rekorda
1 Izberite Moja statistika > Osebni rekordi.
2 Izberite osebni rekord.
3 Izberite > .
Območja treninga
Navigacija
Funkcije in nastavitve navigacije veljajo tudi za navigacijo po
progah (Proge, stran 9) in odsekih (Odseki, stran 3).
• Lokacije in iskanje krajev (Lokacije, stran 9)
• Načrtovanje proge (Proge, stran 9)
• Nastavitve načrtovane poti (Nastavitve načrtovane poti,
stran 11)
• Nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 10)
Navigacija
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.
Če si želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno
mesto, lahko označite lokacijo.
1 Začnite z vožnjo.
> Shrani lokacijo > .
2 Izberite Navigacija >
Shranjevanje lokacij z zemljevida
> Izberite območje za iskanje >
1 Izberite Navigacija >
2
3
4
5
Točka na zemljevidu.
Poiščite lokacijo z brskanjem po zemljevidu.
Izberite lokacijo.
Informacije o lokaciji se prikažejo na vrhu zemljevida.
Izberite informacije o lokaciji.
Izberite > .
Navigacija do lokacije
1 Izberite Navigacija.
2 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do lokacije na zemljevidu
izberite Preglej zemljevid.
• Če želite uporabiti navigacijo do destinacije, mesta,
naslova, križišča ali znanih koordinat, izberite Išči.
NAMIG: če želite omejiti območje za iskanje, izberite .
• Če želite uporabiti navigacijo do shranjene lokacije,
izberite Shranjene lokacije.
NAMIG: če želite vnesti posebne podatke za iskanje,
izberite .
• Če želite začeti navigacijo do ene od 50 zadnjih najdenih
lokacij, izberite Nedavno najdene.
• Če želite omejiti območje iskanja, izberite
> Izberite
območje za iskanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Vožnja.
5 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Ustavitev navigacije
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Urejanje lokacij
1 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
4 Izberite .
5 Izberite atribut.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.
6 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Izbriši lokacijo > .
Projekcija lokacije
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Projiciraj lokacijo.
5 Vnesite smer in razdaljo do projicirane lokacije.
6 Izberite .
Proge
Sledenje prej zabeleženi dejavnosti: shranjeni progi lahko
sledite preprosto zato, ker je dobra pot. Shranite in sledite
lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na delovno mesto.
Tekmovanje proti prej zabeleženi dejavnosti: lahko tudi
sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali preseči
prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo opravili
v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in
poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.
Sledenje obstoječi vožnji iz Garmin Connect: progo lahko iz
Garmin Connect pošljete v svojo napravo. Ko je proga
shranjena v vaši napravi, ji lahko sledite ali tekmujete proti
njej.
Načrtovanje proge in vožnja po njej
Navigacija nazaj na začetek
Med vožnjo se lahko kadar koli vrnete na začetno točko.
1 Odpravite se kolesarit (Vožnja, stran 3).
2 Če želite prikazati prekrivno plast časovnika, se med vožnjo
zaslona dotaknite kjer koli.
3 Izberite > Navigacija > Nazaj na začetek.
4 Izberite Ob isti načrtovani poti ali Najneposred. načrt. pot.
5 Izberite Vožnja.
Naprava začne navigacijo do začetne točke vožnje.
Navigacija
Ustvarite lahko progo po meri in po njej kolesarite. Proga je
zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Ustvarjalnik prog > Dodaj
prvo lokacijo.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in vnesite naslov.
9
3
4
5
6
7
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in vnesite imena
ulic.
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.
Izberite Uporabi.
Izberite Dodaj naslednjo lokacijo.
Ponovite korake od 2 do 4, dokler ne izberete vseh lokacij na
načrtovani poti.
Izberite Prikaži zemljevid.
Naprava izračuna načrtovano pot in prikaže se njen
zemljevid.
NAMIG: če si želite ogledate višinski prerez načrtovane poti,
izberite .
Izberite Vožnja.
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 16).
1 Izberite možnost:
• Odprite program Garmin Connect Mobile.
• Obiščite connect.garmin.com.
2 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
3 Izberite Pošlji v napravo.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
5 V napravi Edgeizberite Navigacija > Igrišča > Shranjene
proge.
6 Izberite progo.
7 Izberite Vožnja.
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej
Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene
razdalje, začetne lokacije in smeri navigacije.
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Krožna proga.
2 Izberite Razdalja in vnesite skupno razdaljo proge.
3 Izberite Začetna lokacija.
4 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjene
lokacije in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Orodja za
iskanje > Kategorije destinacij ter izberite bližnjo
destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Orodja za iskanje >
Mesta in nato še bližnje mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Orodja za iskanje >
Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Orodja za iskanje >
Križišča in vnesite imena ulic.
• Če želite uporabiti koordinate, izberite Orodja za iskanje
> Koordinate in vnesite koordinate.
5 Izberite Začetna smer in nato še smer.
6 Izberite možnost Išči.
NAMIG: če želite ponoviti iskanje, izberite .
7 Izberite progo, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.
NAMIG: če si želite ogledati druge proge, izberite in .
Izberite
Vožnja.
8
10
Nasveti za vadbo s progami
• Uporabite usmerjanje po zavojih (Možnosti proge, stran 10).
• Če vključujete ogrevanje, izberite , da pričnete progo in se
ogrejte kot ponavadi.
• Med ogrevanjem se ne približujte poti proge.
Ko ste pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko
ste na katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
OPOMBA: takoj ko izberete , zažene Virtual Partner progo
in ne čaka, da se ogrejete.
• Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če zavijete s proge, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne
informacije o posameznem krogu.
Prikaz proge na zemljevidu
Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kako
je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko na
primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana
rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med
vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Nastavitve.
4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite Vedno
prikazi.
5 Izberite Barva in izberite barvo.
6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite
Točke proge.
Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na
zemljevidu.
Ustavitev proge
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Brisanje proge
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite > .
Možnosti proge
Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge > .
Usmerjanje po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za
zavoje.
Opozorila odhoda s proge: opozori vas, če zavijete s proge.
Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.
Filter: omogoča filtriranje po vrsti proge, na primer po progah
Strava.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz
naprave.
Nastavitve zemljevida
Izberite
> Profili dejavnosti, izberite profil in nato
Navigacija > Zemljevid.
Navigacija
Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.
Samodejna pov.: samodejno izbere raven povečave
zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid
povečati ali pomanjšati ročno.
Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi
zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).
Vidnost zemljevida: omogoča nastavitev dodatnih funkcij
zemljevida.
Informacije o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide,
ki so trenutno naloženi v napravo.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Navigacija > Zemljevid > Usmerjenost.
4 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite zemljevid prikazati v treh dimenzijah, izberite
Način 3D.
Nastavitve načrtovane poti
Izberite
> Profili dejavnosti, izberite profil, nato pa izberite
Navigacija > Usmerjanje.
Načrt. poti po priljub.: izračuna poti na podlagi najbolj
priljubljenih voženj iz storitve Garmin Connect.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti
Napravo lahko nastavite tako, da izračuna načrtovano pot glede
na vrsto dejavnosti.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Navigacija > Usmerjanje > Način usmerjanja.
4 Izberite možnost za izračun načrtovane poti.
Izberete lahko na primer Cestno kolesarstvo za navigacijo na
cestah ali Gorsko kolesarstvo za navigacijo zunaj cest.
Povezane funkcije
Povezane funkcije so na voljo za napravo Edge , ko jo povežete
z brezžičnim omrežjem Wi‑Fi ali združljivim pametnim
telefonom prek brezžične tehnologije Bluetooth.
®
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije boste morali na pametni telefon
namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
Povezane funkcije
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini
neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo
LiveTrack. V seji GroupTrack lahko pošiljate prednastavljena
sporočila drugim kolesarjem, ki imajo združljivo napravo
Edge.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje prog, odsekov in vadb iz storitve Garmin
Connect: omogoča vam, da s pametnim telefonom poiščete
dejavnosti v storitvi Garmin Connect in jih pošljete v napravo.
Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke
brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
Sporočila: omogočajo odgovor na dohodni klic ali besedilno
sporočilo s prednastavljenim besedilnim sporočilom. Ta
funkcija je na voljo z združljivimi pametnimi telefoni Android™.
Zvočni pozivi: omogoča, da program Garmin Connect Mobile
med vožnjo v pametnem telefonu predvaja obvestila o stanju.
Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect
Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge
zazna dogodek.
Predvajanje zvočnih opozoril med dejavnostjo
Preden lahko nastavite zvočna opozorila, morate pametni
telefon s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
Edge .
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
tekom ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja
motivacijska obvestila o stanju. Zvočna opozorila vključujejo
število krogov in čas kroga, tempo ali hitrost ter podatke iz
senzorjev ANT+. Med predvajanjem zvočnega opozorila
program Garmin Connect Mobile utiša primarni zvok pametnega
telefona, da lahko telefon predvaja obvestilo. Ravni glasnosti
lahko prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Po potrebi izberite Nastavitve naprave.
4 Izberite Zvočni pozivi.
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, morate pametni telefon
s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 1).
Med vožnjo lahko vidite kolesarje na zemljevidu v seji
GroupTrack.
> Povezane funkcije >
1 V napravi Edge izberite
GroupTrack, da omogočite ogled povezav na zaslonu z
zemljevidom.
2 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite LiveTrack > GroupTrack.
3 Izberite Vidno za > Vse povezave.
OPOMBA: če imate več kot eno združljivo napravo, morate
izbrati napravo za sejo GroupTrack.
4 Izberite Zaženi LiveTrack.
5 V napravi Edge izberite in se odpravite kolesarit.
11
6 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
Tapnite ikono na zemljevidu za ogled informacij o lokaciji in
smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
7 Pomaknite se na seznam seje GroupTrack.
Na seznamu lahko izberete kolesarja, ki je nato prikazan na
sredini zemljevida.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča spremljanje drugih kolesarjev v
skupini neposredno na zaslonu s funkcijo LiveTrack. Vsi
kolesarji v skupini morajo biti vaše povezave v računu Garmin
Connect.
• Kolesarite na prostem z GPS-om.
• Združite napravo Edge 1030 s pametnim telefonom s
tehnologijo Bluetooth.
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite Povezave, da posodobite seznam kolesarjev za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid.
• Prenehajte kolesariti, preden si poskusite ogledati informacije
o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
Prenos datotek v drugo napravo Edge
Proge, odseke in vadbe lahko brezžično prenesete iz ene
združljive naprave Edge v drugo s tehnologijo Bluetooth.
1 Vklopite obe napravi Edge in ju približajte na razdaljo manj
kot 3 m.
> Povezane
2 V napravi, ki vsebuje datoteke, izberite
funkcije > Prenosi naprave > Skupna raba datotek.
3 Izberite vrsto datoteke za skupno rabo.
4 Izberite eno ali več datotek za prenos.
> Povezane
5 V napravi, ki prejme datoteke, izberite
funkcije > Prenosi naprave.
6 Izberite bližnjo povezavo.
7 Izberite eno ali več datotek za prejem.
Po končanem prenosu datotek se na obeh napravah prikaže
sporočilo.
Zaznavanje dogodkov
POZOR
Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena
predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete
zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program
Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje
v sili v vašem imenu.
12
Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS.
Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže
sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund.
Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili
prekličete.
Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov,
morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin
Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na
katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo
sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko
obračunana po standardnih tarifah).
Nastavitev zaznavanja dogodkov
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Združite pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 1).
V
3 meniju z nastavitvami programa v programu Garmin
Connect Mobile izberite Stiki v sili in vnesite informacije o
kolesarju ter svoje stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stiki v sili.
OPOMBA: ko vnesete stike v sili, se zaznavanje dogodkov
samodejno omogoči v napravi.
4 Omogočite GPS v napravi (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 18).
Ogled stikov v sili
Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti
informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect
Mobile.
Izberite Povezane funkcije > Stiki.
Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Izberite
> Povezane funkcije > Zazn. dogodkov.
Preklic samodejnega sporočila
Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem
pametnem telefonu prekličete samodejno sporočilo v sili, preden
je poslano stikom v sili.
Izberite Prekliči >
pred koncem odštevanja 30 sekund.
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku
Preden lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora
naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno
sporočilo v sili.
Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite,
da ne potrebujete pomoči.
1 Podrsajte od vrha zaslona navzdol in nato levo ali desno, da
prikažete pripomoček za upravljanje.
2 Izberite Zaznan je bil dogodek > V redu.
Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.
Povezane funkcije Wi‑Fi
Naprava Edge 1030 ima povezane funkcije Wi‑Fi. Mobilna
aplikacija Garmin Connect za uporabo povezave Wi‑Fi ni
obvezna.
OPOMBA: če želite uporabljati te funkcije, morata imeti naprava
vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Povezane funkcije
Vadbe in načrti vadb: dejavnosti in načrti vadbe, ki ste jih pred
tem izbrali v storitvi Garmin Connect, se brezžično pošljejo v
napravo.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme. Ko naslednjič
vklopite napravo, lahko programsko opremo posodobite tako,
da sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
1 Izberite možnost:
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki À.
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli
gonilke.
2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja
kadence na notranjem delu gonilke.
Povlecite
pasove Á okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico Â
3
senzorja.
• Prenesite program Garmin Connect Mobile in ga združite
s pametnim telefonom (Združevanje s pametnim
telefonom, stran 1).
• Obiščite www.garmin.com/expressin prenesite program
Garmin Express™.
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi.
Nastavitve Wi‑Fi
Izberite
> Povezane funkcije > Wi-Fi.
Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo Wi‑Fi.
OPOMBA: druge nastavitve Wi‑Fi se prikažejo samo, če je
omogočeno Wi‑Fi.
Samodejni prenos: omogoča vam, da samodejno prenašate
dejavnosti prek znanega brezžičnega omrežja.
Dodajanje omrežja: vzpostavi povezavo naprave z brezžičnim
omrežjem.
Brezžični senzorji
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+ ali
Bluetooth. Za več informacij o združljivosti in nakupu izbirnih
senzorjev obiščite buy.garmin.com.
Nameščanje senzorja hitrosti
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.
2 Povlecite pas À okoli pesta in ga pritrdite na kljukico Á
senzorja.
4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali
obutve.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na
senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.
Senzorja hitrosti in kadence
Podatki iz senzorja kadence se beležijo stalno. Če z napravo ni
združen noben senzor hitrosti ali kadence, se za izračun hitrosti
in razdalje uporabljajo podatki GPS-a.
Kadenca je hitrost pogajanja ali "vrtenja". Meri se s številom
obratov gonilke na minuto (vrt/min).
Povprečenje podatkov za kadenco ali moč
Nastavitev neničelnega povprečenja podatkov je na voljo, če
vadite z dodatnim senzorjem kadence ali senzorjem moči.
Privzeta nastavitev izključuje ničelne vrednosti, ki se pojavijo,
kadar ne kolesarite.
Vrednost te nastavitve lahko spremenite (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 20).
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.
Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko
nagnjen. To ne vpliva na delovanje.
3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
Nameščanje senzorja kadence
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
2 Navlažite elektrodi Á in krpici za stik  na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
Brezžični senzorji
13
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 26) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (Namigi za
nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 14).
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 14). Za najnatančnejše
podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji
srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega
utripa.
1 Izberite Moja statistika > Območja treninga > Območja
srčnega utripa.
2 Vnesite najvišji srčni utrip, laktatni prag in srčni utrip med
mirovanjem.
Med dejavnostjo lahko uporabite funkcijo samodejnega
zaznavanja, ki samodejno zazna srčni utrip. Vrednosti
območja se posodabljajo samodejno, lahko pa vse vrednosti
uredite ročno.
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvišjega, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus
srčni utrip med mirovanjem).
• Izberite % SU pri laktatnem pragu, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek srčnega utripa pri laktatnem
pragu.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
14
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 21).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Združevanje brezžičnih senzorjev
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+ ali
Bluetooth, na primer merilnika srčnega utripa z napravo Garmin.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od senzorjev drugih kolesarjev.
> Tipala > Dodaj senzor.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Izberite vrsto senzorja.
• Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite Preišči
vse.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
5 Izberite Dodaj.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja
Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
• Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in
sposobnostmi (Nastavitev območij moči, stran 15).
• Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko
dosežete navedeno območje moči (Nastavitev opozoril o
obsegu, stran 18).
• Prilagodite polja s podatki o moči (Dodajanje podatkovnega
zaslona, stran 18).
Brezžični senzorji
Nastavitev območij moči
Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo
ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Območja lahko ročno
nastavite na napravi ali z Garmin Connect. Če poznate svojo
vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in
omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše
območja moči.
1 Izberite Moja statistika > Območja treninga > Območja
moči.
2 Vnesite svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP).
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
Umerjanje merilnika moči
Preden lahko umerite merilnik moči, ga morate namestiti,
združiti z napravo in z njim začeti aktivno beležiti podatke.
Navodila za umerjanje določenega merilnika moči si oglejte v
proizvajalčevih navodilih za uporabo.
> Tipala.
1 Izberite
2 Izberite merilnik moči.
3 Izberite Umeri.
4 S poganjanjem ohranite merilnik aktiven, dokler se ne prikaže
obvestilo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Moč na pedalu
Merilnik Vector meri moč na pedalu.
Merilnik Vectorvsako sekundo več stokrat izmeri silo, s katero
delujete na pedal.Merilnik Vector meri tudi kadenco ali hitrost
vrtenja pedalov. Z merjenjem sile, smeri sile, vrtenja gonilke in
časa lahko merilnik Vector določi moč (v vatih). Ker merilnik
Vector ločeno meri moč leve in desne noge, poroča o
uravnoteženosti moči levo/desno.
OPOMBA: sistem Vector S ne zagotavlja podatkov o
uravnoteženosti moči levo/desno.
Dinamika kolesarjenja
Pri meritvah dinamike kolesarjenja se meri, kako pritiskate na
pedal skozi celoten obrat pedala in na kateri del pedala
pritiskate, na podlagi tega pa lahko razumete, kako kolesarite.
Če razumete, kako in kje pritiskate na pedal, lahko učinkoviteje
vadite in ocenite prilagoditev kolesa.
OPOMBA: za uporabo parametrov dinamike kolesarjenja
potrebujete sistem Edge za dvojno zaznavanje.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/cyclingdynamics.
Uporaba dinamike kolesarjenja
Preden lahko uporabite dinamiko kolesarjenja, morate z napravo
združiti merilnik moči Vector (Združevanje brezžičnih senzorjev,
stran 14).
OPOMBA: beleženje dinamike kolesarjenja porablja dodaten
prostor v pomnilniku naprave.
1 Začnite z vožnjo.
2 Pomaknite se na zaslon dinamike kolesarjenja, da si
ogledate podatke o fazi moči À, skupni moči Á in odmik od
sredine platforme Â.
3 Če je treba, pridržite podatkovno polje à in ga spremenite
(Dodajanje podatkovnega zaslona, stran 18).
OPOMBA: prilagodite lahko podatkovni polji na dnu zaslona.
Vožnjo lahko pošljete v program Garmin Connect Mobile in si
ogledate dodatne podatke o dinamiki kolesarjenja (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 16).
Podatki o fazi moči
Faza moči je območje obrata pedala (med začetnim in končnim
kotom gonilke), na katerem ustvarite pozitivno moč.
Odmik od sredine platforme
Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na
katerega delujete z močjo.
Prilagoditev funkcij merilnika Vector
Preden lahko prilagodite funkcije merilnika Vector, morate
merilnik moči Vector združiti z napravo.
> Tipala.
1 Izberite
2 Izberite merilnik moči Vector.
3 Izberite Podrobnosti o senzorju > Funkcije Vectorja.
4 Izberite možnost.
5 Po potrebi izberite stikala, da vklopite ali izklopite učinkovitost
navora, enakomernost poganjanja in dinamiko kolesarjenja.
Posodobitev programske opreme merilnika Vector z
napravo Edge
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate napravo
Edge združiti s sistemom Vector.
1 Pošljite podatke o vožnji v račun Garmin Connect (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 16).
Storitev Garmin Connect samodejno poišče posodobitve
programske opreme in jih pošlje v napravo Edge.
2 Napravo Edge približajte senzorju na razdaljo manj kot 3 m.
3 Nekajkrat zavrtite gonilko. Naprava Edge vas pozove, da
namestite vse posodobitve programske opreme, ki še niso
nameščene.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Zavedanje razmer
Napravo Edge lahko uporabljate skupaj z napravo Varia Vision™,
pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za spremljanje
dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o razmerah. Za
več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express, stran 23).
Uporaba elektronskih prestavnih ročic
Preden lahko uporabite združljive elektronske prestavne ročice,
kot so prestavne ročice Shimano Di2™, jih morate združiti z
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14). Izbirna
podatkovna polja lahko prilagodite (Dodajanje podatkovnega
zaslona, stran 18). Ko je senzor v načinu prilagajanje, naprava
Edge 1030 prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.
®
Brezžični senzorji
15
Uporaba električnega kolesa
Garmin Connect
Preden lahko uporabite združljivo električno kolo, kot je
električno kolo Shimano STEPS™, ga morate seznaniti s svojo
napravo (Združevanje brezžičnih senzorjev, stran 14). Izbirni
podatkovni zaslon in podatkovna polja električnega kolesa lahko
prilagodite (Dodajanje podatkovnega zaslona, stran 18).
S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto connect.garmin.com.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Ogled podrobnosti o senzorju električnega kolesa
> Tipala.
1 Izberite
2 Izberite svoje električno kolo.
3 Izberite možnost:
• Za ogled podrobnosti o električnem kolesu, kot sta
merilnik opravljene poti ali prepotovana razdalja, izberite
Podrobnosti o senzorju > Podrobnosti o e-kolesu.
• Za ogled sporočil o napaki električnega kolesa izberite .
Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo električnega
kolesa.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Ogled vožnje
1 Izberite Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite želeno možnost.
Ogled časa v posameznem območju vadbe
Preden si lahko ogledate čas v posameznem območju vadbe,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa
ali merilnikom moči, nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v posameznem območju srčnega utripa in
moči lahko prilagodite intenzivnost vadbe. Območja moči
(Nastavitev območij moči, stran 15) in območja srčnega utripa
(Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 14) lahko prilagodite
tako, da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi. Podatkovno
polje lahko prilagodite tako, da prikazuje čas v območjih vadbe
med vožnjo (Dodajanje podatkovnega zaslona, stran 18).
1 Izberite Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite možnost:
• Če so za vožnjo na voljo podatki enega senzorja, izberite
Čas v območju SU ali Čas v območju moči.
• Če so za vožnjo na voljo podatki obeh senzorjev, izberite
Čas v območju in nato Območja srčnega utripa ali
Območja moči.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
Izberite Zgodovina > Skupno.
Brisanje vožnje
1 Izberite Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite vožnjo.
> Izbriši > .
3 Izberite
16
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj telesne pripravljenosti
in naložite enega od načrtov vadbe po posameznih dnevih.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
2
3
4
5
Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Oglejte si www.garminconnect.com/start.
Sledite navodilom na zaslonu.
Beleženje podatkov
Naprava uporablja pametno beleženje. Beleži ključne točke, na
katerih spremenite smer, hitrost ali se vam spremeni srčni utrip.
Ko je merilnik moči združen, beleži naprava točke vsako
sekundo. Beleženje točk vsako sekundo zagotavlja izredno
natančno sledenje in uporablja več pomnilnika, ki je na voljo.
Zgodovina
Prilagajanje naprave
Za informacije o povprečenju podatkov za kadenco in moč si
oglejte Povprečenje podatkov za kadenco ali moč, stran 13.
Prenosljive funkcije Connect IQ
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
7
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Poiščite mapo.
Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko
v svojo napravo dodate s programom Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Profili
Naprava Edge vam omogoča več načinov prilagajanja, vključno
s profili. Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede
na to, kako jo uporabljate. Ustvarite lahko na primer drugačne
nastavitve in poglede za vadbo in gorsko kolesarjenje.
Kadar med uporabo določenega profila spremenite nastavitve,
na primer podatkovna polja ali merske enote, se spremembe
samodejno shranijo kot del profila.
Profili dejavnosti: ustvarite lahko profile dejavnosti za vsako
vrsto kolesarjenja. Ustvarite lahko na primer različne profila
dejavnosti za vadbo, tekme in gorsko kolesarjenje. Profil
dejavnosti vključuje prilagojene podatkovne strani, skupne
vrednosti dejavnosti, opozorila, območja vadbe (na primer
srčni utrip in hitrost), nastavitve vadbe (na primer Auto
Pause in Auto Lap ) ter nastavitve navigacije.
Profil uporabnika: posodobite lahko nastavitve spola, starosti,
teže in višine. Naprava uporablja te informacije za natančen
izračun podatkov o vožnji.
®
®
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže in višine.
Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov
o vožnji.
1 Izberite Moja statistika > Profil uporabnika.
2 Izberite možnost.
O nastavitvah vadbe
Naslednje možnosti in nastavitve omogočajo prilagajanje
naprave potrebam vadbe. Te nastavitve so shranjene v profil
dejavnosti. Nastavite lahko na primer časovna opozorila za svoj
profil dirkanja in sprožilnik položaja Auto Lap za profil gorskega
kolesarjenja.
Posodabljanje profila dejavnosti
Prilagodite lahko deset profilov dejavnosti. Nastavitve in
podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali
potovanju.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite profil.
• Izberite Ustvari novo, če želite dodati ali kopirati profil.
3 Če želite, spremenite ime in barvo profila.
4 Izberite možnost:
• Izberite Podatkovni zasloni, če želite prilagoditi
podatkovne zaslone in polja (Dodajanje podatkovnega
zaslona, stran 18).
• Izberite Privzeta vrsta vožnje, če želite nastaviti vrsto
vožnje, ki je značilna za ta profil dejavnosti, kot je na
primer kolesarjenje na delovno mesto.
17
NAMIG: po vožnji, ki ni značilna, lahko ročno posodobite
vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti vožnje so pomembni za
ustvarjanje kolesu prijaznih prog.
• Izberite Odseki, če želite vključiti omogočene odseke
(Omogočanje odsekov, stran 3).
• Izberite Alarmi, če želite prilagoditi opozorila za vadbo
(Opozorila, stran 18).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap, če želite
nastaviti način, na katerega se sprožijo krogi
(Označevanje krogov po položaju, stran 19).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause, če želite
spremeniti nastavitev, kdaj se časovnik dejavnosti
samodejno začasno ustavi (Uporaba funkcije Auto Pause,
stran 19).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje,
če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti
samodejno preklopi v način mirovanja (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 19).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje,
če želite prilagoditi prikaz zaslonov s podatki o vadbi, ko
deluje časovnik dejavnosti (Uporaba samodejnega
pomikanja, stran 19).
• Izberite Način sprož. časovnika, če želite prilagoditi
način, na katerega naprava zazna začetek vožnje in
samodejno zažene časovnik dejavnosti (Samodejni vklop
časovnika, stran 19).
• Izberite Navigacija, če želite prilagoditi nastavitve
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 10) in nastavitve
načrtovanja poti (Nastavitve načrtovane poti, stran 11).
• Izberite Način GPS-a, če želite izklopiti GPS (Vadba v
zaprtih prostorih, stran 5) ali spremeniti nastavitev
satelitov (Spreminjanje nastavitve satelitov, stran 18).
• Izberite Občutljivost na dotik, če želite spremeniti
občutljivost zaslona na dotik.
Vse spremembe se shranijo v profil dejavnosti.
Dodajanje podatkovnega zaslona
> Profili dejavnosti.
1 Izberite možnost
Izberite
profil.
2
3 Izberite Podatkovni zasloni > Dodaj novo > Podatkovni
zaslon.
4 Izberite kategorijo in nato izberite eno ali več podatkovnih
polj.
5 Izberite .
6 Izberite želeno možnost.
• Izberite drugo kategorijo, da izberete več podatkovnih polj.
• Izberite .
7 Za spremembo postavitve izberite ali .
8 Izberite .
9 Izberite želeno možnost.
• Dvotapnite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
• Tapnite podatkovno polje, nato pa tapnite še drugo
podatkovno polje, da ju prerazporedite.
10 Izberite .
Urejanje podatkovnega zaslona
> Profili dejavnosti.
1 Izberite možnost
2 Izberite profil.
3 Izberite Podatkovni zasloni.
4 Izberite podatkovni zaslon.
5 Izberite Postav. in podat. polja.
6 Za spremembo postavitve izberite ali .
7 Izberite .
18
8 Izberite želeno možnost.
• Dvotapnite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
• Tapnite podatkovno polje, nato pa tapnite še drugo
podatkovno polje, da ju prerazporedite.
9 Izberite .
Preurejanje podatkovnih zaslonov
> Profili dejavnosti.
1 Izberite možnost
2 Izberite profil.
3 Izberite Podatkovni zasloni > .
4 Izberite podatkovni zaslon.
ali
.
5 Izberite
6 Izberite .
Spreminjanje nastavitve satelitov
Za boljšo učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje
položaja GPS lahko omogočite nastavitev GPS+GLONASS. Pri
nastavitvi GPS+GLONASS se baterija prazni hitreje, kot če
uporabljate le GPS.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Način GPS-a.
4 Izberite želeno možnost.
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za dosego določenih ciljev
časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa, kadence in moči.
Nastavitve opozorila so shranjene v vašem profilu dejavnosti.
Nastavitev opozoril o obsegu
Če imate izbirni merilnik srčnega utripa, senzor kadence ali
merilnik moči, lahko nastavite opozorila o obsegih. Opozorilo o
obsegu vas obvesti, ko je meritev naprave izven določenega
obsega vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da
vas opozori, ko je vaša kadenca nižja od 40 vrtljajev na minuto
in višja od 90 vrtljajev na minuto. Za opozorilo o obsegu lahko
uporabljate tudi območje vadbe (Območja treninga, stran 8).
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Alarmi.
4 Izberite Opoz. o srčnem utripu, Opozorilo o tempu ali
Opozorilo o moči.
5 Če je treba, vklopite opozorilo.
6 Izberite najmanjšo in največjo vrednost ali izberite območja.
7 Če je treba, izberite .
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop
zvokov naprave, stran 20).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Alarmi.
4 Izberite vrsto opozorila.
5 Vklopite opozorilo.
6 Vnesite vrednost.
7 Izberite .
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop zvokov
naprave, stran 20).
Prilagajanje naprave
Auto Lap
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem
vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate
možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih
kroga, ki so shranjeni v progi.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po položaju > Krog pri.
4 Izberite možnost:
• Izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij.
• Izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.
• Izberite Na točki in ob prit. Lap, če želite sprožiti števec
krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred
vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer
izberete
.
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Dodajanje
podatkovnega zaslona, stran 18).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40
kilometrov ali 10 milj).
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po razdalji > Krog pri.
Vnesite
vrednost.
4
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Dodajanje
podatkovnega zaslona, stran 18).
Označevanje krogov po času
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga pri določenem času. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 20
minut).
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po času > Krog pri.
4 Vnesite vrednost.
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Dodajanje
podatkovnega zaslona, stran 18).
Uporaba samodejnega mirovanja
S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava
samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti.
V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji
ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.
Povezava Wi‑Fi deluje tudi, ko je naprava v mirovanju.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje.
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause.
4 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Hitrost po meri za samodejni premor časovnika,
ko hitrost pade pod določeno vrednost.
5 Če je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času
(Dodajanje podatkovnega zaslona, stran 18).
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje.
4 Izberite hitrost prikaza.
Samodejni vklop časovnika
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika. Vklopi časovnik dejavnosti ali
vas opomni, da ga vklopite, tako da lahko beležite podatke o
vožnji.
> Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Način sprož. časovnika.
4 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti časovnik, izberite Ročno in nato , da
zaženete časovnik dejavnosti.
• Če želite, da se prikaže vizualni opomnik, ko dosežete
hitrost začetnega obvestila, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se časovnik dejavnosti samodejno vklopi, ko
dosežete hitrost za začetek, izberite Samodejno.
Nastavitve telefona
Izberite
> Povezane funkcije > Telefon.
Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth,
vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v
storitev Garmin Connect.
Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Podpis besed. odgovora: omogoči podpise v besedilnih
sporočilih, s katerimi odgovorite.
Uporaba funkcije Auto Pause
Nastavitve sistema
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod
Izberite
> Sistem.
• Nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 20)
Prilagajanje naprave
19
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 20)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 20)
• Nastavitve zvokov (Vklop in izklop zvokov naprave,
stran 20)
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 20)
Nastavitve zaslona
Izberite
> Sistem > Zaslon.
Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.
Čas. om. osv. zasl.: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali
nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne
barve glede na čas dneva.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Nastavitev beleženja podatkov
Izberite
> Sistem > Snemanje podatkov.
Zabeleži na: nastavi lokacijo shranjevanja podatkov v notranjem
polnilniku ali na izbirni pomnilniški kartici.
Interval beleženja: nadzira, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost Pametno beleži ključne točke, na katerih
spremenite smer, hitrost ali srčni utrip. Možnost 1 s zabeleži
točke vsako sekundo. Ustvari zelo podroben zapis dejavnosti
in poveča shranjeno datoteko dejavnosti.
Povprečenje kadence: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o kadenci, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov (Povprečenje podatkov za kadenco ali
moč, stran 13).
Povprečenje moči: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o moči, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov (Povprečenje podatkov za kadenco ali
moč, stran 13).
Beleži spremenlj. SU: nastavi, da naprava med dejavnostjo
beleži spremenljivost srčnega utripa.
Spreminjanje merskih enot
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa
časa.
> Sistem > Enote.
1 Izberite
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Vklop in izklop zvokov naprave
Izberite
> Sistem > Jezik.
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Nastavitev načina razširjenega zaslona
Svojo napravo Edge 1030 lahko uporabljate kot razširjen zaslon
za ogled podatkovnih zaslonov prek združljive ure za več
športov Garmin. Lahko na primer združite združljivo napravo
Forerunner za prikaz njenih podatkovnih zaslonov v svoji
napravi Edge med triatlonom.
> Način razširjenega zaslona >
1 V napravi Edge izberite
Poveži z uro.
20
in dodatna oprema > Dodaj novo > Razširjeni zaslon.
3 Sledite navodilom na zaslonu naprave Edge in uri Garmin za
dokončanje postopka združevanja.
Podatkovni zasloni vaše združene ure se prikažejo na
napravi Edge , ko sta napravi združeni.
OPOMBA: običajne funkcije naprave Edge so med uporabo
načina razširjenega zaslona onemogočene.
Po združitvi vaše združljive ure Garmin z vašo napravo Edge se
ob naslednji uporabi načina razširjenega zaslona samodejno
povežeta.
Izhod iz načina razširjenega zaslona
Ko je naprava v načinu razširjenega zaslona, tapnite zaslon
in izberite Izhod iz načina razširjenega zaslona > .
Informacije o napravi
Specifikacije
Specifikacije naprave Edge
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
Do 20 ur
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvence in protokoli
brezžičnih omrežij
ANT+ 2,4 GHz pri nazivni moči 3 dBm
Bluetooth 2,4 GHz pri nazivni moči 3 dBm
Wi‑Fi 2,4 GHz pri nazivni moči 18 dBm
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Do 4 leta in pol pri uporabi 1 uro na dan
Vodoodpornost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Obseg delovne
temperature
Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
> Sistem > Zvoki.
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
2 Na svoji združljivi uri Garmin izberite Nastavitve > Senzorji
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik,
3V
Življenjska doba baterije
Približno 12 mesecev (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Informacije o napravi
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
6 Zaprite nosilec kartice in ga potisnite, da ga pritrdite.
7 Pokrovček namestite nazaj tako, da indikator poravnate s
simbolom .
8 S kovancem privijte pokrovček v smeri urinega kazalca, da
ga pritrdite na svoje mesto – pri tem indikator kaže na .
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Za podrobna navodila o čiščenju obiščite www.garmin.com
/HRMcare.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
• Traku ne dajajte v sušilnik.
• Trak sušite obešen ali ravno položen.
• Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa,
odpnite modul, ko ni v uporabi.
Nameščanje pomnilniške kartice
Za dodaten pomnilnik ali za namestitev prednaloženih
zemljevidov lahko vstavite pomnilniško kartico. Naprava podpira
pomnilniške kartice microSD ali microSDHC do velikosti 2 TB,
formatirane v obliko FAT32.
1 Poiščite okrogli pokrovček pomnilniške kartice na hrbtni strani
naprave.
2 S kovancem ga odvijte v nasprotni smeri urinega kazalca, da
ga lahko odstranite.
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja
kadence
Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije
po dveh obratih.
1 Poiščite okrogli pokrov baterije À na hrbtni strani senzorja.
2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka
3 Odstranite pokrovček.
4 Nosilec kartice À potisnite in ga dvignite.
kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko
odstranite.
3 Odstranite pokrov in baterijo Á.
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku
 ali magnetom.
4 Počakajte 30 sekund.
5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte
5 Namestite pomnilniško kartico Á v nosilec kartice tako, da so
pozlačenimi stiki obrnjeni navzdol.
Informacije o napravi
usmerjenost.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na
zaklenjeno.
21
OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po
zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato
preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za
pošiljanje podatkov.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Držite
10 sekund.
Naprava se ponastavi in vklopi.
Obnavljanje privzetih nastavitev
Privzete nastavitve konfiguracije in profile dejavnosti lahko
obnovite. S tem ne odstranite zgodovine in podatkov o
dejavnostih, kot so vožnje, vadbe in proge.
Izberite
> Sistem > Ponastavitev naprave > Obnovi
privzete nastavitve > .
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev
Počistite lahko vse uporabniške podatke in obnovite napravo na
začetno nastavitev. S tem odstranite zgodovino in podatke, kot
so vožnje, vadbe in proge, ter ponastavite nastavitve naprave in
profile dejavnosti. Datoteke, ki ste jih dodali v napravo iz
računalnika, ne bodo odstranjene.
Izberite
> Sistem > Ponastavitev naprave > Počisti
podatke in nastavitve > .
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Vklopite Način varčevanja z baterijo (Vklop načina
varčevanja z baterijo, stran 22).
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve ali skrajšajte časovno omejitev
osvetlitve (Nastavitve zaslona, stran 20).
• Izberite interval beleženja Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 20).
• Vklopite funkcijo Samodejno mirovanje (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 19).
• Izklopite brezžično funkcijo Telefon (Nastavitve telefona,
stran 19).
• Izberite nastavitev GPS (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 18).
• Odstranite brezžične senzorje, ki jih ne uporabljate več.
Vklop načina varčevanja z baterijo
Način varčevanja z baterijo samodejno prilagodi nastavitve tako,
da se podaljša napajanje z baterijo za daljše vožnje. Med
dejavnostjo se zaslon izklopi. Če ga želite vklopiti, lahko
omogočite samodejna opozorila in ga tapnete. V načinu
varčevanja z baterijo se točke sledi GPS in podatki senzorjev
beležijo manj pogosto. Hitrost, razdalja in podatki o sledi so
manj natančni.
OPOMBA: v načinu varčevanja z baterijo se zgodovina beleži,
ko deluje časovnik.
> Način varčevanja z baterijo > Omogoči.
1 Izberite
2 Izberite opozorila, pri katerih se med dejavnostjo vklopi
zaslon.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
22
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Nastavljanje višine
Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko
ročno umerite višinomer na napravi.
> Nastavitev višine.
1 Izberite Navigacija >
Vnesite
višino
in
izberite
.
2
Meritve temperature
Naprava lahko prikaže meritve temperature višje od dejanske
temperature zraka, če jo namestite na neposredno sončno
svetlobo, držite v rokah ali jo polnite z zunanjo baterijo. Naprava
prav tako potrebuje nekaj časa, da se prilagodi večjim
temperaturnim spremembam.
Jezik naprave je napačen
1 Izberite .
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
3 Podrsajte navzdol do petega elementa na seznamu in ga
izberite.
4 Izberite jezik.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Ogled informacij o napravi
> Sistem > O napravi.
1 Izberite
Izberite
možnost.
2
• Izberite Informacije o predpisih, če si želite ogledati
informacije o predpisih in številko modela.
• Izberite Informacije o avtorskih pravicah, če si želite
ogledati informacije o programski opremi, ID enote in
licenčno pogodbo.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 1).
1 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile.
Ko je na voljo nova programska oprema, vas naprava
opozori, da lahko posodobite programsko opremo.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Odpravljanje težav
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
OPOMBA: če ste napravo že nastavili za uporabo omrežij
Wi‑Fi, lahko program Garmin Connect samodejno prenese
razpoložljive posodobitve programske opreme v napravo, ko
vzpostavi povezavo prek omrežja Wi‑Fi.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema.
Aerobni TE: učinek trenutne dejavnosti na raven aerobne
telesne pripravljenosti.
Akumulator električnega kolesa: preostala napolnjenost
akumulatorja električnega kolesa.
Anerobni TE: učinek trenutne dejavnosti na raven anaerobne
telesne pripravljenosti.
Baterija senzorja za prestavljanje: stanje baterije v senzorju
položaja prestave.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Dodatek
Čas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri
trenutni dejavnosti.
Čas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni
dejavnosti.
Čas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas – zadnji krog: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Ciljna moč: ciljna izhodna moč med dejavnostjo.
Doseg potovanja: predvidena razdalja, ki jo lahko prepotujete,
glede na trenutne nastavitve električnega kolesa in preostalo
napolnjenost akumulatorja.
Enakomernost poganjanja: meritev, kako enakomerno kolesar
pritiska na pedali ob vsakem obratu.
Faza moči – desni krog: povprečni kot faze moči za desno
nogo v trenutnem krogu.
Faza moči – desni krog največje moči: povprečni kot faze
najvišje moči za desno nogo v trenutnem krogu.
Faza moči – desni najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za
desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na
katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Faza moči – desni povprečje: povprečni kot faze moči za
desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – desni povprečje najvišje: povprečni kot faze
najvišje moči za desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – desno: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Faza moči – leva najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za
levo nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem
kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Faza moči – levi krog: povprečni kot faze moči za levo nogo v
trenutnem krogu.
Faza moči – levo: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Faza moči – levo krog največje moči: povprečni kot faze
najvišje moči za levo nogo v trenutnem krogu.
Faza moči – levo povprečje: povprečni kot faze moči za levo
nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – levo povprečje najvišje: povprečni kot faze
najvišje moči za levo nogo pri trenutni dejavnosti.
Graf. ob. SU: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno območje
srčnega utripa (od 1 do 5).
Grafikon hitrosti: črtni grafikon, ki prikazuje hitrost za trenutno
dejavnost.
Grafikon kadence: Črtni grafikon, ki prikazuje vrednosti
kadence pri kolesarjenju za trenutno dejavnost.
Grafikon moči: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno, povprečno
in najvišjo vrednost izhodne moči za trenutno dejavnost.
Grafikon srcnega utripa: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno,
povprečno in najvišjo vrednost srčnega utripa za trenutno
dejavnost.
Grafikon višine: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno nadmorsko
višino, skupni vzpon in skupni spust za trenutno dejavnost.
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
23
Hitrost – zadnji krog: povprečna hitrost za zadnji prepotovani
krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Kombinacija prestav: Trenutna kombinacija prestav iz senzorja
položaja prestave.
Korak vadbe: med vadbo je to trenutni korak od skupnega
števila korakov.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na naslednji: naslednja točka na načrtovani poti ali
progi.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč: Trenutna izhodna moč v vatih. Naprava mora biti
povezana z združljivim merilnikom moči.
Moč – % FTP: trenutna izhodna moč kot odstotek
funkcionalnega praga moči.
Moč – IF: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Moč – kJ: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Moč – krog: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moč – najv. v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.
Moč – največja: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Moč – NP: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
Moč – NP zadnjega kroga: povprečna Normalized Power za
zadnji opravljeni krog.
Moč – NP za krog: povprečna Normalized Power za trenutni
krog.
Moč – povprečje 10 sekund: 10-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Moč – povprečje 30 sekund: 30-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Moč – povprečje 3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Moč – povprečna: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Moč – TSS: Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.
Moc – W/kg: količina izhodne moči v vatih na kilogram.
Moč – W/kg, povprečje: povprečna izhodna moč v vatih na
kilogram.
Moč – W/kg, povprečje 10 s: 10-sekundno premično povprečje
izhodne moči v vatih na kilogram.
Moč – W/kg, povprečje 30 s: 30-sekundno premično povprečje
izhodne moči v vatih na kilogram.
Moč – W/kg, povprečje 3 s: 3-sekundno premično povprečje
izhodne moči v vatih na kilogram.
Moč – W/kg v krogu: povprečna izhodna moč v vatih na
kilogram za trenutni krog.
Moč – zadnji krog: povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni
krog.
Način osvetlitve: način konfiguracije omrežja luči.
Način prestavljanja senzorja Di2: trenutni način prestavljanja
senzorja Di2.
24
Način za pomoč: trenutni način za pomoč za električno kolo.
Nagib: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja).
Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Nasvet glede prestavljanja: priporočilo za prestavljanje v višjo
ali nižjo prestavo glede na trenutni napor. Električno kolo
mora biti v načinu ročnega prestavljanja.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/– 3,65 m (12 čevljev).
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Navpična hitrost – 30 s povprečje: 30-sekundno premično
povprečje navpične hitrosti.
Obm. srč. utr.: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1
do 5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Odmik od sr. platf. – povpr.: povprečni odmik od sredine
platforme pri trenutni dejavnosti.
Odmik od središča platforme – krog: povprečni odmik od
sredine platforme v trenutnem krogu.
Odpornost trenažerja: sila upora na notranjem trenažerju.
PCO: odmik od sredine platforme. Odmik od sredine platforme
je mesto na platformi pedala, na katerega deluje sila.
Povezane luči: število povezanih luči.
Povpr. hitr. vzpen. – povpr.: povprečna hitrost vzpenjanja za
trenutno dejavnost.
Povprečna hitrost vzpenjanja – krog: povprečna hitrost
vzpenjanja za trenutni krog.
Prednost – čas: čas prednosti ali zaostanka v primerjavi s
funkcijo Virtual Partner.
Prednost – razdalja: razdalja prednosti ali zaostanka v
primerjavi s funkcijo Virtual Partner.
Predvideni čas do naslednje: predvideni čas, ko boste dosegli
naslednjo točko poti (prilagojen lokalnemu času točke poti).
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preostala razdalja: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede
razdalje med vadbo ali progo.
Preostale kalorije: preostale kalorije, če ste si zadali cilj glede
porabe kalorij med vadbo.
Preostale ponovitve: preostale ponovitve med vadbo.
Preostali čas: preostali čas, če ste si zadali časovni cilj med
vadbo ali vožnjo.
Preostali srčni utrip: odstotek srčnega utripa med vadbo nad
ali pod ciljnim območjem.
Preostali vzpon: preostali vzpon, če ste si zadali višinski cilj
med vadbo ali vožnjo.
Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja
položaja prestave.
Raven baterije senzorja Di2: preostala napolnjenost baterije
senzorja Di2.
Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. - zadnji krog: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Dodatek
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke
na progi.
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razmerje prestav: število zob sprednje in zadnje prestave
kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Sprednja prestava: sprednja prestava kolesa iz senzorja
položaja prestave.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Srčni utrip – zadnji krog: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
Stanje zmogljivosti: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše
zmogljivosti v realnem času.
Stolpci moči: vrstični grafikon, ki prikazuje trenutno, povprečno
in najvišjo vrednost izhodne moči za trenutno dejavnost.
Stolpci za hitrost: vrstični grafikon, ki prikazuje trenutno,
povprečno in najvišjo vrednost hitrosti za trenutno dejavnost.
Stolpci za kadenco: vrstični grafikon, ki prikazuje trenutno,
povprečno in najvišjo vrednost kadence pri kolesarjenju za
trenutno dejavnost.
Stolpci za srčni utrip: vrstični grafikon, ki prikazuje trenutno,
povprečno in najvišjo vrednost srčnega utripa za trenutno
dejavnost.
SU – % najv.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
SU – % najv. kroga: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutni krog.
SU – % RSU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
SU – % RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
SU – povpr. % najv.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
SU – povpr. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Uravn. – povpr. 10 s: 10-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravn. – povpr. 30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnoteženost: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Uravnoteženost – krog: povprečna uravnoteženost moči levo/
desno za trenutni krog.
Uravnoteženost – povprečje 3 sekund: trisekundno premično
povprečje uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnoteženost – povprečna: povprečna uravnoteženost moči
levo/desno za trenutno dejavnost.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon do naslednje: preostali vzpon do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zadnja prestava: zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Ocene FTP
Moški
Vati na kilogram (W/kg)
V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega
praga moči (FTP) po spolu.
Zmerno
Od 2,23 do 2,78
Nepripravljen
Manj kot 2,23
Moški
Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno
5,05 in več
Odlično
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Dodatek
Ženske
Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno
4,30 in več
Odlično
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
25
Ženske
Vati na kilogram (W/kg)
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
Zmerno
Od 1,90 do 2,35
26 × 2,35
2083
Nepripravljena
Manj kot 1,90
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
Izračuni območij srčnega utripa
27 × 1 3/8
2169
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
1
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
650 × 38 A
2125
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cevasto
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa
Coggana z naslovom Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Velikost in premer kolesa
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1 1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26
Izpostavljenost radijskim frekvencam
Ta naprava je mobilni oddajnik in sprejemnik, ki z anteno pošilja
in sprejema nizke ravni radiofrekvenčne energije za glasovne in
podatkovne komunikacije. Ko naprava deluje v načinu z največjo
izhodno močjo in se uporablja z odobreno dodatno opremo
Garmin, oddaja radiofrekvenčno energijo, ki je nižja od
objavljenih mejnih vrednosti. Zaradi izpolnjevanja zahtev
komisije FCC za izpostavljenost radijskim frekvencam napravo
uporabljajte le, če je v združljivem nosilcu ali če je nameščena v
skladu z navodili za namestitev. Ne uporabljajte je v drugačnih
konfiguracijah.
Naprava ne sme biti na istem mestu kot drug oddajnik ali antena
ali delovati v povezavi z drugim oddajnikom ali anteno.
Dodatek
Kazalo
A
Auto Lap 19
Auto Pause 19
B
baterija
menjava 21
podaljševanje 22
polnjenje 2
vrsta 2
zamenjava 21
beleženje podatkov 16
besedilo začetnega sporočila 19
brisanje, vsi uporabniški podatki 17, 22
C
cilj 6
cilji 6
Connect IQ 17
Č
čas, opozorila 18
časovni pasovi 20
časovnik 3, 16
čiščenje naprave 21
D
datoteke, prenašanje 17
destinacije, iskanje 9
dinamika kolesarjenja 15
dodatna oprema 13, 14, 23
E
električno kolo 16
F
faza moči 15
G
Garmin Connect 1, 3–5, 10–13, 16, 22
Garmin Connect Mobile 11
Garmin Express 13
posodabljanje programske opreme 23
GLONASS 18
GPS 5, 18
signal 1, 2, 22
GroupTrack 11, 12
I
ID naprave 22
igrišča 10
brisanje 10
urejanje 10
ikone 1
intervali, vadbe 5, 6
izmenjava podatkov 20
J
jezik 20, 22
K
kadenca 13
opozorila 18
kalorija, opozorila 18
kartica microSD. Za več informacij si oglejte
pomnilniška kartica
koledar 5
kolesarjenje 7
krogi 1
L
LiveTrack 11, 12
lokacije 9
brisanje 9
iskanje z zemljevidom 9
urejanje 9
M
menjava baterije 21
merske enote 20
Kazalo
moč 5, 15
merilniki 6–8, 15, 25
metrov 13, 14
območja 15
opozorila 18
N
na začetek 9
načrtovane poti
nastavitve 11
ustvarjanje 9, 10
najvišji VO2 6–8, 25
namestitev naprave 2
nameščanje 2, 13
naprava
nega 21
ponovni zagon 22
naslovi, iskanje 9
nastavitve 13, 15, 17, 19, 20
naprava 20, 22
nastavitve sistema 19
nastavitve zaslona 20
navigacija 8, 9
na začetek 9
ustavljanje 9
O
območja
čas 20
vklop/izklop 15
obremenitev pri vadbi 7
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odmik od sredine platforme 15
odpravljanje težav 14, 22, 23
odseki 3, 4
brisanje 4
opozorila 18
osebni rekordi 8
brisanje 8
osvetlitev zaslona 20
P
pametni telefon 1, 11, 17, 19
programi 11
združevanje 1
pametno beleženje 16
paščki 22
pedali 15
podatki
deljenje 20
prenašanje 16, 17
shranjevanje 16
snemanje 20
zasloni 18
podatkovna polja 17, 18, 23
pomnilniška kartica 21
ponastavitev naprave 22
posodobitve, programska oprema 15, 22, 23
povprečenje podatkov 13
prenašanje, datoteke 12
prilagajanje naprave 18
pripomočki 17
profil uporabnika 17
profili 17
dejavnost 17
uporabnik 17
proge 9, 10
nalaganje 10
ustvarjanje 10
programi 11, 12, 17
pametni telefon 1
programska oprema
licenca 22
posodabljanje 15, 22, 23
različica 22
R
računalnik, vzpostavljanje povezave 17
razdalja, opozorila 18
razširjeni zaslon 20
regeneracija 6–8
S
samodejno mirovanje 19
samodejno pomikanje 19
satelitski signali 1, 2, 22
senzor hitrosti in kadence 13, 21
senzorji ANT+ 1, 13–16
oprema za vadbo 5
združevanje 5, 14
senzorji Bluetooth 13
združevanje 14
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 16, 17
specifikacije 20
srčni utrip
merilnik 6, 7, 13, 14, 21
območja 14, 16, 26
opozorila 18
stanje vadbe 6, 8
stanje zmogljivosti 8
stiki v sili 12
T
tehnologija Bluetooth 11, 12, 19
temperatura 22
tipke 1
tipke na zaslonu 1
točke poti, projekcija 9
Training Effect 8
U
učinek na telo 8
umerjanje, senzor moči 15
uporabniški podatki, brisanje 17
urjenje 5
načrti 5
USB 23
prekinitev povezave 17
V
vadba 6
strani 3
zasloni 18
vadba v zaprtih prostorih 5
vadbe 4, 5
brisanje 5
nalaganje 4
urejanje 4
ustvarjanje 4
varčevanje z energijo 19
velikosti koles 26
Virtual Partner 6
višina 22
višinomer, umerjanje 22
vklop/izklop, območja 16
W
Wi-Fi 1
Wi‑Fi 11, 13, 23
vzpostavljanje povezave 12, 13
Z
začetna nastavitev 22
zaklepanje, zaslon 1
zaslon 20
zaklepanje 1
zaslon na dotik 1
zaznavanje dogodkov 12
združevanje 1
pametni telefon 1
senzorji ANT+ 5, 14
senzorji Bluetooth 14
zemljevidi 9, 10
iskanje lokacij 9
nastavitve 10
orientacija 11
posodabljanje 23
zgodovina 3, 16
brisanje 16
pošiljanje v računalnik 16
zvoki 20
27
support.garmin.com
Avgust 2018
190-02220-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising