Garmin | Edge® 530 Mountain Bike Bundle | User manual | Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Brukerveiledning

Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Brukerveiledning
EDGE 530
®
Brukerveiledning
© 2019 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre
land. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes
uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land. BLUETOOTH ordmerket og logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver
bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. The Cooper Institute , samt alle tilknyttede varemerker tilhører The Cooper Institute. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat. Di2™ og
Shimano STEPS™ er varemerker for Shimano, Inc. Shimano er et registrert varemerke for Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er
varemerker for Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemerker for Strava, Inc. Wi‑Fi er et registrert varemerke for Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
®
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03485
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Vise statussiden ..................................................................... 1
Vise widgeter ......................................................................... 1
Bruke snarveismenyen .......................................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Lade enheten .............................................................................. 1
Om batteriet ........................................................................... 2
Installere standardbraketten ....................................................... 2
Installere frontbraketten .............................................................. 2
Løse ut Edge .......................................................................... 2
Montere terrengsykkelbraketten ................................................. 2
Innhente satellittsignaler ............................................................. 3
Trening............................................................................ 3
Legge ut på tur ............................................................................3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Bruke widgeten for Strava segmentutforsking .................. 4
Følge et segment fra Garmin Connect ................................... 4
Aktivere segmenter ................................................................ 4
Konkurrere mot et segment ................................................... 4
Vise segmentdetaljer ............................................................. 4
Segmentalternativer ............................................................... 4
Slette et segment ................................................................... 4
Treningsøkter .............................................................................. 4
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect .............................. 4
Starte en treningsøkt .............................................................. 4
Stoppe en treningsøkt ............................................................ 5
Slette treningsøkter ................................................................ 5
Om treningskalenderen .............................................................. 5
Bruke Garmin Connect treningsplaner ................................... 5
Intervalltreningsøkter .................................................................. 5
Opprette en intervalltreningsøkt ............................................. 5
Starte en intervalltreningsøkt ................................................. 5
Trene innendørs ......................................................................... 5
Parkoble ANT+® sykkelrulle .................................................. 5
Bruke en ANT+ sykkelrulle .................................................... 5
Angi motstand ................................................................... 5
Angi målkraft ..................................................................... 5
Angi et treningsmål ..................................................................... 6
Avbryte et treningsmål ........................................................... 6
Min statistikk................................................................... 6
Ytelsesmålinger .......................................................................... 6
Treningsstatus ....................................................................... 6
Om kondisjonsberegninger .................................................... 7
Beregne VO2-maks ........................................................... 7
Tips for kondisjonsberegning for sykling ........................... 7
Varme- og høydenivåakklimatisering ................................ 7
Treningsbelastning ................................................................. 7
Beregne treningsbelastningen .......................................... 7
Fokus for treningsbelastning .................................................. 7
Om treningseffekt ................................................................... 8
Restitusjonstid ........................................................................ 8
Se restitusjonstiden din ..................................................... 8
Få beregnet FTP .................................................................... 8
Gjennomføre en FTP-test ................................................. 8
Automatisk beregning av FTP ........................................... 8
Se stressverdien din .............................................................. 9
Slå av prestasjonsvarsler ....................................................... 9
Vise kraftkurven ..................................................................... 9
Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger ........................... 9
Personlige rekorder .................................................................... 9
Vise personlige rekorder ........................................................ 9
Innholdsfortegnelse
Gjenopprette en personlig rekord .......................................... 9
Slette en personlig rekord ...................................................... 9
Treningssoner ............................................................................. 9
navigasjon....................................................................... 9
Posisjoner ................................................................................... 9
Merke posisjonen ................................................................... 9
Lagre posisjoner fra kartet ..................................................... 9
Navigere til en posisjon .......................................................... 9
Navigere tilbake til start ........................................................ 10
Stoppe navigasjon ............................................................... 10
Redigere posisjoner ............................................................. 10
Slette en posisjon ................................................................. 10
Projisere en posisjon ............................................................ 10
Løyper ....................................................................................... 10
Opprette en løype på enheten ............................................. 10
Følge en løype fra Garmin Connect ..................................... 10
Løypetips ............................................................................. 10
Vise løypedetaljer ................................................................ 10
Vise en løype på kartet ................................................... 10
Bruke ClimbPro .................................................................... 11
Løypealternativer ................................................................. 11
Stoppe en løype ................................................................... 11
Slette en løype ..................................................................... 11
Trailforks-ruter ...................................................................... 11
Kartinnstillinger ......................................................................... 11
Se på kartet .......................................................................... 11
Endre kartorienteringen ....................................................... 11
Ruteinnstillinger ........................................................................ 11
Velge en aktivitet for ruteberegning ..................................... 11
Tilkoblede funksjoner.................................................. 11
Bluetooth tilkoblede funksjoner ................................................. 11
Hendelsesregistrering og assistansefunksjoner .................. 12
Hendelsesregistrering ..................................................... 12
Assistent .......................................................................... 12
Legge til nødkontakter ..................................................... 12
Vise nødkontakter ........................................................... 12
Be om hjelp ..................................................................... 12
Slå hendelsesregistrering av og på ................................. 12
Avbryte en automatisk melding ....................................... 12
Sende en statusoppdatering etter en hendelse .............. 12
Starte en GroupTrack økt .................................................... 13
Tips for GroupTrack økter ............................................... 13
Stille inn sykkelalarm ........................................................... 13
Spille av talemeldinger på smarttelefonen ........................... 13
Overføre filer til en annen Edge enhet ................................. 13
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner ........................................................ 13
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling .................................................. 13
Wi‑FiInnstillinger for ............................................................. 13
Trådløse sensorer ........................................................ 14
Sette på pulsmåleren ................................................................ 14
Angi pulssoner ..................................................................... 14
Om pulssoner .................................................................. 14
Treningsmål .................................................................... 14
Tips for unøyaktige pulsdata ................................................ 14
Installere hastighetssensoren ................................................... 14
Installere pedalfrekvenssensoren ............................................. 15
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens .................... 15
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft .................... 15
Parkoble trådløse sensorer ....................................................... 15
Trene med kraftmålere ............................................................. 15
Stille inn kraftsoner .............................................................. 15
Kalibrere kraftmåleren .......................................................... 15
Pedalbasert kraft .................................................................. 16
Sykkeldynamikk ................................................................... 16
Bruke sykkeldynamikk ..................................................... 16
i
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
enheten ................................................................................ 16
Situasjonsoppfattelse ............................................................... 16
Bruke elektroniske girskiftere .................................................... 16
Bruke en elsykkel ...................................................................... 16
Vise sensorinformasjon på elsykkelen ................................. 16
Logg............................................................................... 16
Vise turen ..................................................................................16
Vise tiden din i hver treningssone ........................................ 16
Sletter sykkelturer ................................................................ 17
Vise totalverdier for data ........................................................... 17
Slette totalverdier for data .................................................... 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Sende turen din til Garmin Connect ..................................... 17
Dataregistrering ........................................................................ 17
Databehandling ........................................................................ 17
Koble enheten til datamaskinen ........................................... 17
Overføre filer til enheten ...................................................... 17
Slette filer ............................................................................. 18
Koble fra USB-kabelen ........................................................ 18
Tilpasse enheten.......................................................... 18
Connect IQ Nedlastbare funksjoner ......................................... 18
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen ....................................................................... 18
Profiler ...................................................................................... 18
Konfigurere brukerprofilen ................................................... 18
Om treningsinnstillinger ............................................................ 18
Oppdatere aktivitetsprofilen ................................................. 18
Legge til et dataskjermbilde ................................................. 19
Redigere et dataskjermbilde ................................................ 19
Flytte dataskjermbilder ......................................................... 19
Varsler .................................................................................. 19
Angi områdevarsler ......................................................... 19
Angi regelmessige varsler ............................................... 19
Angi smartvarsler om å spise og drikke .......................... 19
Auto Lap ...............................................................................19
Markere runder etter posisjon ......................................... 19
Markere runder etter avstand .......................................... 20
Bruke automatisk dvalemodus ............................................. 20
Bruke Auto Pause ................................................................ 20
Bruke Bla automatisk ........................................................... 20
Starte tidtakeren automatisk ................................................ 20
Endre satellittinnstillingen .................................................... 20
Telefoninnstillinger .................................................................... 20
Systeminnstillinger .................................................................... 20
Skjerminnstillinger ................................................................ 20
Bruke bakgrunnslyset ...................................................... 21
Tilpasse widgetløkken .......................................................... 21
Innstillinger for dataregistrering ............................................ 21
Endre måleenhetene ........................................................... 21
Slå enhetstoner på og av ..................................................... 21
Endre enhetsspråk ............................................................... 21
Tidssoner ............................................................................. 21
Konfigurere modus for utvidet visning ...................................... 21
Lukke modus for utvidet visning ........................................... 21
Vise enhetsinformasjon ............................................................ 22
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon .............................. 22
Ta vare på enheten .................................................................. 22
Rengjøre enheten ................................................................ 22
Ta vare på pulsmåleren ....................................................... 22
Batterier som kan byttes ut av brukeren ................................... 22
Skifte batteriet i pulsmåleren ................................................ 22
Bytte ut batteriet til hastighetssensoren ............................... 22
Bytte ut batteriet til pedalfrekvenssensoren ......................... 23
Feilsøking...................................................................... 23
Nullstille enheten ...................................................................... 23
Gjenopprette standardinnstillingene .................................... 23
Fjerne brukerdata og innstillinger ........................................ 23
Maksimere batterilevetiden ....................................................... 23
Slå på sparemodus for batteri .............................................. 23
Telefonen min kobler seg ikke til enheten ................................ 23
Forbedre GPS-satellittmottaket ................................................ 24
Enheten bruker feil språk .......................................................... 24
Angi høyde ................................................................................ 24
Temperaturmålinger ................................................................. 24
Utbyttbare tetningsringer .......................................................... 24
Få mer informasjon ................................................................... 24
Tillegg............................................................................ 24
Datafelter .................................................................................. 24
Standardverdier for kondisjonsberegning ................................. 26
FTP-verdier ............................................................................... 27
Pulssoneberegninger ................................................................ 27
Hjulstørrelse og -omkrets .......................................................... 27
Indeks............................................................................ 29
Informasjon om enheten.............................................. 21
Produktoppdateringer ............................................................... 21
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect ................................................................................ 21
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express ..... 21
Spesifikasjoner ......................................................................... 22
Edge – spesifikasjoner ......................................................... 22
Spesifikasjoner for pulsmåler ............................................... 22
Spesifikasjoner for hastighetssensor og
pedalfrekvenssensor ............................................................ 22
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Oversikt over enheten
Statussiden vises. Et blinkende ikon betyr at enheten søker
etter et signal. Et solid ikon betyr at signalet ble registrert
eller at sensoren er koblet til.
Vise widgeter
Enheten leveres med flere forhåndsinstallerte widgeter. Når du
parkobler enheten med en smarttelefon eller annen kompatibel
enhet, kan du få tilgang til flere widgeter.
1 Gå til statussiden, og velg Widgeter.
2 Velg eller for å se flere widgets.
Neste gang du viser widgetene, vises den siste widgeten du
brukte.
Bruke snarveismenyen
Du kan bruke snarveismenyene for å få rask tilgang til
funksjoner eller utføre funksjoner, som å redigere den gjeldende
aktivitetsprofilen fra startskjermen.
• Når
vises på skjermen under en tur, velger du
for å
vise snarveismenyene.
• Når vises på skjermen, holder du inne
for å vise
snarveismenyene.
Parkoble smarttelefonen
Velg for å gå i dvalemodus og aktivere enheten.
Hold nede for å slå enheten av og på.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer
og innstillinger.
På startskjermbildet velger du denne for å vise
statussiden.
Velg for å bla gjennom dataskjermbilder, alternativer
og innstillinger.
På startskjermbildet velger du denne for å vise
enhetsmenyen.
Velg for å markere en ny runde.
Velg for å starte og stoppe aktivitetstidtakeren.
Velg for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
Hold inne for å gå tilbake til startskjermbildet.
Velg for å velge et alternativ eller for å bekrefte en
melding.
Under sykkelturer brukes denne tasten til å vise
menyalternativer som varsler og datafelter.
Elektriske
kontakter
Lad opp ved hjelp av en Edge ekstern batteripakke
(tilleggsutstyr).
MERK: Du kan gå til www.buy.garmin.com for å kjøpe
tilleggsutstyr.
Vise statussiden
Statussiden viser tilkoblingsstatus for GPS, trådløse sensorer og
smarttelefonen.
Velg et alternativ:
• Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
• Under en tur velger du
> Statusside.
For at du skal kunne bruke funksjonene til Edge enheten, må
den parkobles direkte via Garmin Connect™ appen og ikke fra
Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect appen fra appbutikken på
smarttelefonen.
for å slå på enheten.
2 Hold nede
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan velge Meny > Innstillinger > Tilkoblede
funksjoner > Telefon > Par smarttelefon for å aktivere
parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect appen, følger du instruksjonene på
skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect appen, går du til - eller -menyen,
velger Garmin-enheter > Legg til enhet og følger
instruksjonene på skjermen.
Når du har parkoblet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
®
Lade enheten
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
Enheten får strøm fra et innebygd lithiumionbatteri som du kan
lade ved hjelp av en vanlig veggkontakt eller en USB-port på
datamaskinen.
MERK: Enheten lades ikke når den er utenfor det godkjente
temperaturområdet (Edge – spesifikasjoner, side 22).
1 Fjern gummihetten fra USB-porten .
Innledning
1
Installere frontbraketten
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne braketten.
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk unbrakonøkkelen til å fjerne skruen fra koblingen på
styret .
2 Koble den minste enden av USB-kabelen til USB-porten på
enheten.
3 Koble den største enden av USB-kabelen til en
vekselstrømadapter eller en USB-port på en datamaskin.
Koble
strømadapteren til en vanlig veggkontakt.
4
Enheten slår seg på når du kobler den til en strømkilde.
5 Lad enheten helt opp.
Sett på plass gummihetten når du har ladet enheten.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Installere standardbraketten
For å få best mulig GPS-mottak bør du plassere sykkelbraketten
slik at den fremre delen av enheten peker mot himmelen. Du
kan montere sykkelbraketten på styrestammen eller på styret.
1 Velg et sikkert sted å montere enheten, der den ikke kommer
i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Plasser gummiplaten på baksiden av sykkelbraketten.
Det følger med to gummiplater, og du kan velge den platen
som passer best til sykkelen din. Gummitappene justeres
etter baksiden av sykkelbraketten slik at den holder seg på
plass.
3 Plasser gummiputen rundt styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten.
4 Plasser styretilkoblingen rundt gummiputen.
5 Sett på plass, og stram til skruene.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
braketten er helt festet, med et maksimalt dreiemoment på
0,8 N-m (7 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
6 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten .
®
7 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
3 Plasser sykkelbraketten på styrestammen.
4 Fest sykkelbraketten godt med de to båndene .
5 Juster tappene på baksiden av enheten etter hakkene på
sykkelbraketten .
Trykk
lett ned på enheten, og vri den med klokken til den
6
låses på plass.
2
Løse ut Edge
1 Vri Edge med klokken for å låse opp enheten.
2 Løft Edge ut av braketten.
Montere terrengsykkelbraketten
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne braketten.
1 Velg et sikkert sted å montere Edge enheten der den ikke
kommer i veien for betjeningen av sykkelen.
2 Bruk en tre mm unbrakonøkkel til å fjerne skruen fra
koblingen på styret .
Innledning
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler. Dato og klokkeslett stilles automatisk
etter GPS-posisjonen.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Forsiden av enheten må peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30–60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Trening
Legge ut på tur
3 Velg et alternativ:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, bruker du den tykke
puten rundt styret.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, bruker du den tynne
puten rundt styret.
• Hvis styrets diameter er 35 mm, bruker du ikke noen
gummipute.
4 Plasser styretilkoblingen rundt styret, slik at brakettarmen er
over styrestammen.
Bruk
en tre mm unbrakonøkkel til å løsne skruen
på
5
brakettarmen, plasser brakettarmen, og stram skruen.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
brakettarmen er festet, med et maksimalt dreiemoment på
2,26 N-m (20 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
Hvis en trådløs sensor fulgte med enheten, er de allerede
parkoblet og kan aktiveres under førstegangsoppsettet.
for å slå på enheten.
1 Hold nede
Gå
ut,
og
vent
mens enheten innhenter satellitter.
2
Satellittstolpene blir grønne når enheten er klar.
3 Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
4 Velg en aktivitetsprofil.
5 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
6
7
8
6 Bruk eventuelt en to mm unbrakonøkkel til å fjerne de to
skruene på baksiden av braketten , løsne og vri
tilkoblingen, og fest skruene igjen for å endre retningen på
braketten.
7 Fest skruen på styretilkoblingen.
MERK: Garmin anbefaler at du strammer skruen slik at
braketten er helt festet, med et maksimalt dreiemoment på
0,8 N-m (7 lbf-in). Kontroller skruens tilstramming
regelmessig.
8 Juster tappene på baksiden av Edge enheten etter hakkene
på sykkelbraketten .
9
MERK: Oppføringer i loggen registreres bare når
aktivitetstidtakeren går.
Velg
eller
for å se flere dataskjermbilder.
Velg eventuelt
for å vise menyalternativer som varsler og
datafelter.
Velg
for å stoppe aktivitetstidtakeren.
TIPS: Du kan endre turtypen før du lagrer og deler denne
turen på Garmin Connect kontoen. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
Velg Lagre tur.
Segmenter
Følge et segment: Du kan sende segmenter fra Garmin
Connect kontoen din til enheten. Når et segment er lagret på
enheten, kan du følge det.
MERK: Når du laster ned en løype fra Garmin Connect
kontoen din, lastes alle segmentene i løypen ned automatisk.
Konkurrere mot et segment: Du kan konkurrere mot et
segment for å prøve å matche eller slå din egen personlige
rekord eller andre syklister som har syklet segmentet.
Strava™ segmenter
Du kan laste ned Strava segmenter til Edge 530 enheten din.
Følg Strava segmenter for å sammenligne prestasjonen din med
andre syklister, venner og proffsyklister som har syklet det
samme segmentet.
Du kan registrere deg for et Strava medlemskap ved å gå til
segmentkontrollprogrammet i Garmin Connect kontoen din. Du
finner mer informasjon på www.strava.com.
9 Trykk lett ned på Edge enheten, og vri den med klokken til
den låses på plass.
Trening
3
Informasjonen i denne veiledningen gjelder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Bruke widgeten for Strava segmentutforsking
Med widgeten for Strava segmentutforsking kan de se Strava
segmenter i nærheten du kan sykle på.
Velg et segment i widgeten for Strava segmentutforsking.
Segmentet vises på kartet.
Følge et segment fra Garmin Connect
Før du kan laste ned og følge et segment fra Garmin Connect,
må du ha en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 17).
MERK: Hvis du bruker Strava segmenter, overføres
favorittsegmentene dine automatisk til enheten når enheten
synkroniserer med Garmin Connect appen.
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Velg et segment.
3 Velg eller Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 På Edge enheten velger du Meny > Trening > Segmenter.
6 Velg segmentet.
7 Velg Kjør.
Aktivere segmenter
Du kan aktivere konkurrering med og varsler for segmenter du
nærmer deg.
1 Velg Meny > Trening > Segmenter > Segmentalternativer
> Aktiver/deaktiver > Rediger flere.
2 Velg segmentene du vil aktivere.
MERK: Du mottar bare varsler for segmenter som nærmer
seg hvis du har aktivert de aktuelle segmentene.
Konkurrere mot et segment
Segmenter er virtuelle konkurranseløp. Du kan konkurrere mot
et segment og sammenligne prestasjonen din med tidligere
aktiviteter, andre syklisters prestasjoner, kontakter i Garmin
Connect kontoen din eller andre medlemmer av
sykkelfellesskapet. Du kan laste opp aktivitetsdataene dine til
Garmin Connect kontoen for å vise segmentposisjon.
MERK: Hvis Garmin Connect kontoen og Strava kontoen er
sammenkoblet, sendes aktiviteten din automatisk til Strava
kontoen din, slik at du kan se gjennom segmentposisjonen.
1 Velg for å starte aktivitetstidtakeren og dra på sykkeltur.
Når du kommer til et segment, kan du konkurrere mot
segmentet.
2 Begynn å konkurrere mot segmentet.
Segmentdataskjermbildet vises automatisk.
Du kan konkurrere mot segmentlederen, dine tidligere
prestasjoner eller eventuelle andre syklister. Målet justeres
automatisk basert på hvordan du presterer.
Det vises en melding når segmentet er fullført.
Vise segmentdetaljer
1 Velg Meny > Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg et alternativ:
• Velg Kart for å vise segmentet på kartet.
• Velg Høyde for å vise et stigningsplott for segmentet.
• Velg Ledertavlen for å se tid og gjennomsnittsfart for
segmentlederen, gruppelederen eller utfordreren, din
personlige bestetid og gjennomsnittsfart og andre syklister
(hvis det er aktuelt).
TIPS: Du kan velge en oppføring på ledertavlen for å
endre segmentmålet ditt.
Segmentalternativer
Velg Meny > Trening > Segmenter > Segmentalternativer.
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Automatisk valg av innsats: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk justering av mål basert på hvordan du presterer.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede segmenter ved navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer segmentene som
er lastet inn på enheten.
Slett: Gjør det mulig å slette flere segmenter eller alle
segmentene på enheten.
Slette et segment
1 Velg Meny > Trening > Segmenter.
2 Velg et segment.
3 Velg Slett > OK.
Treningsøkter
Du kan opprette tilpassede treningsøkter som omfatter mål for
hvert trinn i treningsøkten og for ulike avstander, tider og
kalorier. Du kan opprette treningsøkter med Garmin Connect
eller velge en treningsplan som har innebygde treningsøkter fra
Garmin Connect, og overføre dem til enheten.
Du kan planlegge treningsøkter ved hjelp av Garmin Connect.
Du kan planlegge treningsøkter på forhånd og lagre dem på
enheten.
Følge en treningsøkt fra Garmin Connect
Før du kan laste ned en treningsøkt fra Garmin Connect, må du
opprette en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 17).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
Opprett
og lagre en ny treningsøkt.
2
3 Velg eller Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Starte en treningsøkt
1 Velg Meny > Trening > Treningsøkter.
2 Velg en treningsøkt.
3 Velg Kjør.
4 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
3 Velg om nødvendig
for å endre målet mens du
konkurrerer mot segmentet.
4
Når du starter en treningsøkt, viser enheten hvert trinn av
treningsøkten, målet (hvis du har lagt inn dette) og gjeldende
treningsøktdata. Du hører en alarm når du er i ferd med å
fullføre et trinn i treningsøkten. Det vises en melding som teller
ned tiden eller distansen til et nytt trinn begynner.
Trening
Stoppe en treningsøkt
• Du kan når som helst velge
for å avslutte et trinn i
treningsøkten og begynne et nytt trinn.
• Du kan når som helst velge
for å stoppe
aktivitetstidtakeren.
• Du kan når som helst velge
> Stopp treningsøkt > OK for
å avslutte treningsøkten.
Slette treningsøkter
1 Velg Meny > Trening > Treningsøkter >
Treningsøktalternativer > Slett flere.
2 Velg én eller flere treningsøkter.
3 Velg Slette treningsøkter > OK.
Om treningskalenderen
Treningskalenderen på enheten er en utvidelse av
treningskalenderen eller planen du konfigurerer i Garmin
Connect. Når du har lagt til et par treningsøkter i Garmin
Connect kalenderen, kan du sende dem til enheten. Alle
planlagte treningsøkter som er sendt til enheten, vises i
treningskalenderlisten etter dato. Når du velger en dag i
treningskalenderen, kan du vise eller utføre treningsøkten. Den
planlagte treningsøkten ligger på enheten uavhengig av om du
fullfører eller hopper over økten. Når du sender planlagte
treningsøkter fra Garmin Connect, overskriver de den
eksisterende treningskalenderen.
Bruke Garmin Connect treningsplaner
Før du kan laste ned og bruke et treningsprogram fra Garmin
Connect, må du opprette en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 17).
Du kan bla gjennom Garmin Connect for å finne et
treningsprogram og planlegge treningsøkter og løyper.
1 Koble enheten til datamaskinen.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Velg og planlegg en treningsplan.
4 Gå gjennom treningsplanen i kalenderen din.
5 Velg et alternativ:
• Synkroniser enheten med Garmin Express™ appen på
datamaskinen.
• Synkroniser enheten med Garmin Connect appen på
smarttelefonen.
Intervalltreningsøkter
Du kan opprette intervalltreningsøkter basert på avstand eller
tid. Enheten lagrer egendefinerte intervalltreningsøkter til du
oppretter en annen intervalltreningsøkt. Du kan bruke åpne
intervaller når du sykler en kjent avstand. Når du velger
,
registrerer enheten et intervall og går over til et hvileintervall.
Opprette en intervalltreningsøkt
1 Velg Meny > Trening > Intervaller > Rediger > Intervaller >
2
3
4
5
6
7
8
Type.
Velg et alternativ.
TIPS: Du kan velge et åpent intervall ved å angi typen som
Åpen.
Om nødvendig kan du angi en høy og lav verdi for intervallet.
Velg Varighet, angi en tidsverdi for intervallet, og velg
deretter .
Velg .
Velg Hvile > Type.
Velg et alternativ.
Om nødvendig kan du angi en høy og lav verdi for
hvileintervallet.
Trening
9 Velg Varighet, angi en tidsverdi for hvileintervallet, og velg
deretter .
10 Velg .
11 Velg ett eller flere alternativer:
• Hvis du vil angi antall repetisjoner, velger du Repeter.
• Hvis du vil legge til en åpen oppvarming i treningsøkten,
velger du Oppvarming > På.
• Hvis du vil legge til en åpen nedvarming i treningsøkten,
velger du Nedvarming > På.
Starte en intervalltreningsøkt
1 Velg Meny > Trening > Intervaller > Utfør treningsøkt.
2 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
3 Når intervalltreningsøkten har en oppvarming, velger du
for å starte første intervall.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Når du har fullført alle intervallene, vises det en melding.
Trene innendørs
Enheten har også en aktivitetsprofil for innendørsaktiviteter hvor
GPS er slått av. Når GPS er slått av, er ikke hastighet og
avstand tilgjengelig med mindre du har en kompatibel sensor
som sender hastighets- og avstandsdata til enheten.
Parkoble ANT+ sykkelrulle
1 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av ANT+
®
sykkelrullen.
2 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle > Park. ANT+-sykkelrl..
3 Velg sykkelrullen du vil parkoble med enheten.
4 Velg Legg til sensor.
Når sykkelrullen er parkoblet med enheten din, vises
sykkelrullen som en tilkoblet sensor. Du kan tilpasse
datafeltene dine for å vise sensordata.
Bruke en ANT+ sykkelrulle
Før du kan bruke en kompatibel ANT+ sykkelrulle, må du sette
sykkelen på rullen og parkoble rullen med enheten din (Parkoble
ANT+ sykkelrulle, side 5).
Du kan bruke enheten din sammen med en sykkelrulle for å
simulere motstand mens du følger en løype, aktivitet eller
treningsøkt. GPS slås av automatisk mens du bruker en
sykkelrulle.
1 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle.
2 Velg et alternativ:
• Velg Følg en løype for å følge en lagret løype (Løyper,
side 10).
• Velg Følg en aktivitet for å følge en lagret sykkeltur
(Legge ut på tur, side 3).
• Velg Følg en treningsøkt for å følge en lagret treningsøkt
(Treningsøkter, side 4).
3 Velg en løype, aktivitet eller treningsøkt.
4 Velg Kjør.
5 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
Sykkelrullen øker eller senker motstanden basert på
høydeinformasjonen i løypen eller sykkelturen.
®
Angi motstand
1 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle > Angi motstand.
2 Velg eller for å angi motstanden fra sykkelrullen.
3 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
> Angi motstand for å justere motstanden
4 Velg eventuelt
under aktiviteten.
Angi målkraft
1 Velg Meny > Trening > Sykkelrulle > Angi kraftmål.
5
2 Angi målkraftverdien.
3 Velg en aktivitetsprofil.
4 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
Motstandskraften justeres på sykkelrullen for å opprettholde
et konstant krafteffekt basert på hastigheten din.
> Angi kraftmål for å justere målkraften
5 Velg eventuelt
under aktiviteten.
Angi et treningsmål
Funksjonen for treningsmål fungerer med funksjonen Virtual
Partner slik at du kan trene mot et mål for avstand, avstand og
tid, eller avstand og hastighet som du selv har angitt. Mens du
trener, gir enheten deg tilbakemelding i sanntid på hvor nære du
er ved å oppnå treningsmålet ditt.
1 Velg Meny > Trening > Angi et mål.
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare distanse for å velge en forhåndsinnstilt
distanse eller angi en egendefinert distanse.
• Velg Distanse og Tid for å velge et mål for distanse og
tid.
• Velg Distanse + hastighet for å velge et mål for avstand
og hastighet.
Skjermbildet for treningsmål vises, og du kan se sluttiden
enheten har beregnet for deg. Beregnet sluttid er basert på
gjeldende ytelse og gjenværende tid.
3 Velg .
4 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
5 Bla om nødvendig for å vise skjermbildet Virtual Partner.
6 Når du har fullført aktiviteten, velger du > Lagre tur.
®
Avbryte et treningsmål
Velg
> Avbryt mål > OK.
Min statistikk
Edge 530-enheten kan registrere din personlige statistikk og
beregne ytelsesmålinger. Ytelsesmålinger krever en kompatibel
pulsmåler eller kraftmåler.
Ytelsesmålinger
Disse ytelsesmålingene er beregninger som kan hjelpe deg med
å spore og forstå treningsaktivitetene dine og prestasjonene
dine i konkurranser. Målingene krever at du utfører noen
aktiviteter med pulsmåler på håndleddet eller en kompatibel
pulsmåler med bryststropp. Ytelsesmålinger for sykling krever
en pulsmåler og en kraftmåler.
Disse beregningene er gitt og støttes av Firstbeat. Du finner mer
informasjon på www.garmin.com/performance-data.
MERK: Beregningene kan virke unøyaktige til å begynne med.
Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Treningsstatus: Treningsstatusen viser hvordan treningen din
har innvirkning på formen og prestasjonene dine.
Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode.
kondisjonsberegning: Kondisjon vil si maksimalt
oksygenvolum (i milliliter) som du bruker per minutt per kilo
med kroppsvekt ved maksimal ytelse. Enheten viser varmeog høydejustert kondisjonsberegning når du akklimatiserer
deg til varme omgivelser og store høyder.
Treningsbelastning: Treningsbelastningen er summen av
EPOC (Excess Post-exercise Oxygen Consumption) for de
sju siste dagene. EPOC er en beregning av hvor mye energi
kroppen din bruker på restitusjon etter en treningsøkt.
6
Fokus for treningsbelastning: Enheten analyserer og fordeler
treningsbelastningen i ulike kategorier basert på intensiteten
og strukturen i hver registrerte aktivitet. Fokus for
treningsbelastning inkluderer den totale belastningen per
kategori og fokuset for treningen. Enheten viser fordelingen
av belastning over de siste fire ukene.
Restitusjonstid: Restitusjonstiden viser hvor mye tid som
gjenstår før du er fullt restituert og klar til en ny, hard
treningsøkt.
FTP (Functional Threshold Power): Enheten bruker
informasjonen du oppga første gang du konfigurerte
brukerprofilen din, til å beregne FTP-en. Hvis du ønsker en
mer nøyaktig vurdering, kan du utføre en veiledet test.
Test av pulsvariasjonsstress: Testen av pulsvariasjonsstress
krever en Garmin pulsmåler med bryststropp. Enheten måler
variasjoner i pulsen din mens du står stille i tre minutter.
Dette er det generelle stressnivået ditt. Skalaen går fra 1 til
100, der en lavere poengsum indikerer et lavere stressnivå.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonen er en vurdering i sanntid
som gjøres når du har vært aktiv i 6–20 minutter. Den kan
legges til som et datafelt, slik at du kan se ytelseskondisjonen
din under resten av aktiviteten. Den sammenligner din
kondisjonen din i sanntid med den gjennomsnittlige formen
din.
Kraftkurve: Kraftkurven viser deg din vedvarende innsats over
tid. Du kan vise kraftkurven for forrige måned, tre måneder
eller tolv måneder.
Treningsstatus
Treningsstatusen viser hvordan treningen virker inn på form og
prestasjoner. Treningsstatusen din er basert på endringer av
treningsbelastningen og kondisjonsberegningen din over en
lengre periode. Du kan bruke treningsstatusen til å planlegge
fremtidig trening og fortsette å forbedre formen.
Nærmer seg toppen: Formtopp betyr at du er i ideell løpsform.
Den nylige reduksjonen i treningsbelastning gjør at kroppen
kan restituere seg og fullstendig kompensere for tidligere
trening. Du bør planlegge fremover, da denne formtoppen
kun er mulig å opprettholde over en kort tid.
Produktiv: Nåværende treningsbelastning får formen og ytelsen
til å gå i riktig retning. Pass på å legge inn
restitusjonsperioder i treningen for å opprettholde formen.
Oppretthold: Nåværende treningsbelastning er tilstrekkelig til å
opprettholde formen. Hvis du vil se forbedringer, kan du
prøve å legge inn variasjoner i treningsøktene eller øke
treningsmengden.
Nedtrapping: Lettere treningsbelastning gjør kroppen i stand til
å restituere seg, noe som er svært viktig i lengre perioder
med hard trening. Du kan gå tilbake til høyere
treningsbelastning når du føler deg klar.
Ikke produktiv: Treningsbelastningen er på et godt nivå, men
formen er dalende. Det kan hende at kroppen din strever
med restitusjonen, så du bør følge med på den generelle
helsetilstanden din, inkludert stress, ernæring og hvile.
Styrke og kondisjon reduseres: Styrke og kondisjon
reduseres når du trener mye mindre enn vanlig i en uke eller
mer, slik at formen påvirkes. Du kan forsøke å øke
treningsbelastningen hvis du vil se forbedringer.
Jobber for hardt: Treningsbelastningen er svært høy og virker
mot sin hensikt. Kroppen din trenger hvile. Du bør gi deg selv
tid til restitusjon ved å legge inn lettere trening i planen.
Ingen status: Enheten trenger en eller to ukers
treningshistorikk, inkludert aktiviteter med
kondisjonsberegning fra løping eller sykling, for å kunne
beregne treningsstatus.
Min statistikk
Om kondisjonsberegninger
Kondisjon vil si maksimalt oksygenvolum (i milliliter) som du
bruker per minutt per kilo med kroppsvekt ved maksimal ytelse.
Litt enklere forklart kan du si at kondisjon viser atletisk
prestasjon og øker etter hvert som du kommer i bedre form.
Kondisjonsberegninger er gitt og støttes av Firstbeat. Du kan
bruke Garmin enheten parkoblet med en kompatibel pulsmåler
og kraftmåler for å vise kondisjonsberegningen for sykling.
Beregne VO2-maks
Før du kan se din beregnede VO2-maks, må du ta på deg
pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem med
enheten din (Parkoble trådløse sensorer, side 15). Hvis
enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren
allerede paret. Du får det mest nøyaktige resultatet hvis du
fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen,
side 18) og angir makspulsen din (Angi pulssoner, side 14).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
2 Etter turen velger du Lagre tur.
3 Velg Meny > Min statistikk > Treningsstatus > VO2 maks..
Kondisjonsberegningen vises som et tall og en posisjon på
fargemåleren.
MERK: Varmeakklimatiseringsfunksjonen er kun tilgjengelig for
GPS-aktiviteter og krever værdata fra en tilkoblet smarttelefon.
Det tar minst fire treningsdager å akklimatisere seg helt.
Treningsbelastning
Treningsbelastning er en måling av treningsvolumet ditt over de
siste syv dagene. Det er summen av EPOC (Excess Postexercise Oxygen Consumption) for de sju siste dagene. Måleren
indikerer hvorvidt den nåværende belastningen er lav eller høy,
eller om den er innenfor det optimale området for å opprettholde
eller forbedre formen. Optimalt område beregnes ut fra
individuelt formnivå og treningshistorikk. Området justeres etter
hvert som treningstid og -intensitet øker eller minker.
Beregne treningsbelastningen
Før du kan se den anslåtte treningsbelastningen din, må du ta
på deg pulsmåleren, montere kraftmåleren og parkoble dem
med enheten din (Parkoble trådløse sensorer, side 15). Hvis
enheten ble levert med en pulsmåler, er enheten og sensoren
allerede paret. Du får det mest nøyaktige resultatet hvis du
fullfører oppsettet av brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen,
side 18) og angir makspulsen din (Angi pulssoner, side 14).
MERK: Beregningen kan virke unøyaktig til å begynne med.
Enheten trenger et par turer for å forstå hvordan du sykler.
1 Du må ta minst én sykkeltur i løpet av en syvdagers periode.
2 Velg Meny > Min statistikk > Treningsstatus > Belastning.
Den anslåtte treningsbelastningen din vises som et tall og en
posisjon på fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
Høy
Oransje
OK
Grønn
Optimal
Rød
Dårlig
Blå
Lav
Kondisjonsberegningsdata og analyse gis med tillatelse av
The Cooper Institute . Du finner mer informasjon i tillegget
(Standardverdier for kondisjonsberegning, side 26) og på
www.CooperInstitute.org.
®
Tips for kondisjonsberegning for sykling
Suksessgraden og nøyaktigheten ved kondisjonsberegning
forbedres når turen foregår med opprettholdt og moderat sterk
innsats, og når puls og kraft ikke varierer svært mye.
• Før du legger ut på tur må du kontrollere et enheten,
pulsmåleren og kraftmåleren fungerer som de skal, er
parkoblet og er ladet tilstrekkelig.
• I løpet av turen på 20 minutter holder du pulsen over 70 % av
makspulsen.
• I løpet av turen på 20 minutter opprettholder du et ganske
konstant kraftforbruk.
• Unngå kupert terreng.
• Unngå å sykle i grupper der det er mye dragsug.
Varme- og høydenivåakklimatisering
Omgivelsesfaktorer som høy temperatur og høyde påvirker
treningen og prestasjonen din. Høydetrening kan for eksempel
ha en positiv effekt på treningen. Du kan imidlertid merke en
midlertidig kondisjonsnedgang i høyden. Edge 530 enheten gir
deg akklimateringsvarsler og korrigerer kondisjonsberegningen
og treningsstatusen når temperaturen overstiger 22 ºC (72 ºF)
og når høyden overstiger 800 m (2625 fot). Du kan holde
oversikt over varme- og høydeakklimatiseringen din i
treningsstatus-widgeten.
Min statistikk
Fokus for treningsbelastning
For å maksimere ytelsen og treningsutbyttet bør treningen deles
opp i tre kategorier, aerob trening med lav intensitet, aerob
trening med høy intensitet og anaerob trening. Fokus på
treningsbelastning viser hvor mye av treningen som er i hver av
kategoriene, og gir deg treningsmål. Fokus på
treningsbelastning krever minst syv dager med trening for å
avgjøre om treningsbelastningen er lav, optimal eller høy. Etter
fire uker med treningshistorikk vil treningsbelastningsestimatet
bestå av mer detaljert målinformasjon som hjelper deg med å
balansere treningsaktivitetene.
Under mål: Treningsbelastningen er lavere enn optimalt i alle
intensitetskategoriene. Prøv å øke varigheten eller
frekvensen på treningsøktene.
Mangel på aerob trening med lav intensitet: Prøv å legge inn
flere aerobe aktiviteter med lav intensitet for å restituere deg
og balansere for aktiviteter med høyere intensitet.
Mangel på aerob trening med høy intensitet: Prøv å legge inn
flere aerobe aktiviteter med høy intensitet for å forbedre
laktatterskelen og kondisjonsberegningen over tid.
Mangel på anaerob trening: Prøv å legge innen et par intense,
anaerobe aktiviteter for å forbedre hastigheten og den
anaerobe kapasiteten over tid.
Balansert: Treningsbelastningen er balansert og gir deg alle
treningsfordeler etter hvert som du fortsetter treningen.
Fokus på aerobe aktiviteter med lav intensitet:
Treningsbelastningen består for det meste av aerobe
7
aktiviteter med lav intensitet. Dette gir deg et solid grunnlag
og forbereder deg på å legge inn mer intense treningsøkter.
Fokus på aerobe aktiviteter med høy intensitet:
Treningsbelastningen består for det meste av aerobe
aktiviteter med høy intensitet. Disse aktivitetene bidrar til å
forbedre laktatterskelen, kondisjonsberegningen og
utholdenheten.
Anaerob fokus: Treningsbelastningen består for det meste av
intens aktivitet. Dette fører til raske treningsgevinster, men
bør balanseres med aerobe aktiviteter med lav intensitet.
Over mål: Treningsbelastningen er høyere enn det som er
optimalt, og du bør vurdere å redusere varigheten og
frekvensen på treningsøktene.
Om treningseffekt
Treningseffekt måler hvordan en aktivitet påvirker den aerobe
og anaerobe formen din. Treningseffekt samles opp under
aktiviteten. Etter hvert som aktiviteten fortsetter, øker
treningseffektverdien. Treningseffekten fastsettes av
informasjonen i brukerprofilen din og treningshistorikk samt
pulsen, varigheten og intensiteten på aktiviteten. Det finnes syv
forskjellige treningseffektetiketter som beskriver hovedfordelen
ved aktiviteten din. Hver etikett er fargekodet og tilsvarer ditt
fokus på treningsbelastning (Fokus for treningsbelastning,
side 7). Hver tilbakemelding, for eksempel «Påvirker
kondisjonsberegning betydelig», har en tilsvarende beskrivelse i
Garmin Connect aktivitetsinformasjonen.
Aerob treningseffekt bruker pulsen til å måle hvordan den
samlede intensiteten i en treningsøkt påvirker den aerobe
formen. Dette indikerer om treningsøkten hadde en
opprettholdende eller forbedrende effekt på formen. Mengden
overflødig oksygenforbruk etter trening (EPOC) kartlegges som
en serie verdier som angir treningsnivå og treningsvaner. Rolige
treningsøkter med moderat intensitet eller treningsøkter med
lengre intervaller (> 180 sek.) har en positiv effekt på det aerobe
stoffskiftet og gir en forbedret aerob treningseffekt.
Anaerob treningseffekt bruker puls og hastighet (eller kraft) til å
beregne hvilken effekt treningen har på evnen til å prestere med
svært høy intensitet. Du mottar en verdi basert på det anaerobe
bidraget til EPOC og på type aktivitet. Gjentatte intervaller med
høy intensitet på 10 til 120 sekunder har en svært god
innvirkning på den anaerobe kapasiteten din og fører til en
bedre anaerob treningseffekt.
Du kan legge til Aerob treningseffekt og Anaerob treningseffekt
som datafelt på et av treningsskjermbildene dine, slik at du kan
ha oversikt under hele løpeturen.
Treningseffekt Aerob effekt
Anaerob effekt
Fra 0,0 til 0,9
Ingen forbedring.
Ingen forbedring.
Fra 1,0 til 1,9
Liten forbedring.
Liten forbedring.
Fra 2,0 til 2,9
Opprettholder aerob form. Opprettholder anaerob
form.
Fra 3,0 til 3,9
Påvirker aerob form.
Påvirker anaerob form.
Fra 4,0 til 4,9
Påvirker aerob form
betydelig.
Påvirker anaerob form
betydelig.
5,0
Jobber for hardt og kan
Jobber for hardt og kan
være skadelig uten
være skadelig uten
tilstrekkelig restitusjonstid. tilstrekkelig restitusjonstid.
Teknologien for treningseffekt leveres og støttes av Firstbeat
Technologies Ltd. Du finner mer informasjon på
www.firstbeat.com.
Restitusjonstid
Du kan bruke en Garmin enhet med pulsmåling på håndleddet
eller en kompatibel pulsmåler med bryststropp for å se hvor mye
tid som gjenstår før du er klar for en ny, hard treningsøkt.
MERK: Den anbefalte restitusjonstiden beregnes ut fra
kondisjonsberegningen din og kan virke unøyaktig til å begynne
8
med. Du må gjennomføre noen aktiviteter for at enheten skal få
kunnskap om prestasjonene dine.
Restitusjonstiden vises umiddelbart etter en aktivitet. Tidtakeren
teller ned til tilstanden er optimal for å starte på en ny, hard
treningsøkt.
Se restitusjonstiden din
Før du kan bruke restitusjonstidsfunksjonen må du ta på deg
pulsmåleren og parkoble den med enheten din (Parkoble
trådløse sensorer, side 15). Hvis enheten ble levert med en
pulsmåler, er enheten og sensoren allerede paret. Du får det
mest nøyaktige resultatet hvis du fullfører oppsettet av
brukerprofilen (Konfigurere brukerprofilen, side 18) og angir
makspulsen din (Angi pulssoner, side 14).
1 Velg Meny > Min statistikk > Restitusjon > Aktiver.
2 Ta deg en tur.
3 Etter turen velger du Lagre tur.
Restitusjonstiden vises. Maksimumstiden er 4 dager, og
minimumstiden er 6 timer.
Få beregnet FTP
Enheten bruker informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å beregne FTP (Functional Threshold Power). Hvis
du vil ha en mer nøyaktig FTP-verdi, kan du utføre en FTP-test
ved hjelp av en parkoblet kraftmåler og pulsmåler (Gjennomføre
en FTP-test, side 8).
Velg Meny > Min statistikk > FTP.
Beregnet FTP vises som en verdi målt i watt per kilo,
utgangseffekt i watt og en stilling på fargemåleren.
Lilla
Overlegent
Blå
Utmerket
Grønn
Bra
Oransje
OK
Rød
Har ikke trent
Du finner mer informasjon i tillegget (FTP-verdier, side 27).
Gjennomføre en FTP-test
Du må parkoble en kraftmåler og pulsmåler før du kan utføre en
test og fastslå FTP (Functional Threshold Power) (Parkoble
trådløse sensorer, side 15).
1 Velg Meny > Min statistikk > FTP > FTP-test > Kjør.
2 Velg for å starte aktivitetstidtakeren.
Når du starter sykkelturen, viser enheten hvert trinn av
testen, målet og gjeldende kraftdata. Det vises en melding
når testen er fullført.
3 Velg for å stoppe aktivitetstidtakeren.
4 Velg Lagre tur.
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Automatisk beregning av FTP
Du må parkoble en kraftmåler og en pulsmåler med enheten din
før den kan beregne terskelwatt (FTP, functional threshold
power) (Parkoble trådløse sensorer, side 15).
1 Velg Meny > Min statistikk > FTP > Aktiver auto. ber..
2 Sykle med konstant høy intensitet i minst 20 minutter
utendørs.
Min statistikk
3 Etter turen velger du Lagre tur.
4 Velg Meny > Min statistikk > FTP.
Gjenopprette en personlig rekord
FTP vises som en verdi målt i watt per kilo, utgangseffekt i
watt, og en stilling på fargemåleren.
Se stressverdien din
Før du kan se stressverdien din, må du ta på deg en pulsmåler
med bryststropp og parkoble den med enheten din (Parkoble
trådløse sensorer, side 15).
Stressverdien baseres på en tre minutter lang test som utføres
mens du står i ro. Edge enheten analyserer da variasjoner i
pulsen din for å regne ut det generelle stressnivået ditt. Trening,
søvn, ernæring og stress i livet generelt er faktorer som har
innvirkning på treningsytelsen din. Stressverdien spenner
mellom 1 og 100, der 1 er en svært lav stresstilstand og 100 er
en svært høy stresstilstand. Når du kjenner stressverdien din,
kan du avgjøre om kroppen er klar for en hard treningsøkt eller
yoga.
TIPS: Garmin anbefaler at du måler stressverdien din på
omtrent samme tidspunkt og under omtrent samme forhold hver
dag.
1 Velg Meny > Min statistikk > Stressverdi > Måling.
2 Stå stille og slapp av i tre minutter.
Slå av prestasjonsvarsler
Prestasjonsvarsler er slått på som standard. Enkelte
prestasjonsvarsler vises når aktiviteten er fullført. Enkelte
prestasjonsvarsler vises under en aktivitet eller når du oppnår
en ny prestasjonsmåling, for eksempel en ny
kondisjonsberegning.
1 Velg Meny > Min statistikk > Varsler om prestasjon.
2 Velg et alternativ.
Vise kraftkurven
Du må parkoble kraftmåleren med enheten før du kan vise
kraftkurven (Parkoble trådløse sensorer, side 15).
Kraftkurven viser deg din vedvarende innsats over tid. Du kan
vise kraftkurven for forrige måned, tre måneder eller tolv
måneder.
1 Velg Meny > Min statistikk > Kraftkurve.
2 Velg en tidsperiode.
Synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger
Du kan synkronisere aktiviteter og ytelsesmålinger fra andre
Garmin enheter til Edge 530-enheten din ved hjelp av Garmin
Connect kontoen din. Dette gjør at enheten gjenspeiler
treningsstatusen og formen din mer nøyaktig. Du kan for
eksempel registrere en løpetur med en Forerunner enhet og se
aktivitetsinformasjon og total treningsbelastning på Edge 530enheten.
1 Velg Meny > Min statistikk > Treningsstatus.
2 Hold inne , og velg Physio TrueUp.
Når du synkroniserer enheten med smarttelefonen din, vises
nylige aktiviteter og ytelsesmålinger fra de andre Garmin
enhetene dine på Edge 530-enheten.
®
Personlige rekorder
Når du har fullført en tur, viser enheten eventuelle nye
personlige rekorder som ble oppnådd under turen. Personlige
rekorder omfatter raskeste tid for en standardavstand, lengste
tur og høyeste stigning under en tur. Når enheten er parkoblet
med en kompatibel kraftmåler, viser enheten en maksimal
kraftavlesning som er tatt opp i løpet av en 20 minutters periode.
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Velg Meny > Min statistikk > Personlige rekorder.
2 Velg rekorden du vil gjenopprette.
3 Velg Tidligere rekord > OK.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Slette en personlig rekord
1 Velg Meny > Min statistikk > Personlige rekorder.
2 Velge en personlig rekord.
3 Velg Slett > OK.
Treningssoner
• Pulssoner (Angi pulssoner, side 14)
• Kraftsoner (Stille inn kraftsoner, side 15)
navigasjon
Navigasjonsfunksjoner og innstillinger gjelder også når du
navigerer etter løyper (Løyper, side 10) og segmenter
(Segmenter, side 3).
• Posisjoner (Posisjoner, side 9)
• Kartinnstillinger (Kartinnstillinger, side 11)
Posisjoner
Du kan registrere og lagre posisjoner på enheten.
Merke posisjonen
Før du kan merke en posisjon, må du innhente satellitter.
En posisjon er et punkt som du registrerer og lagrer i enheten.
Du kan merke en posisjon hvis du for eksempel vil huske
landemerker eller komme tilbake til et bestemt sted senere.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til kartet.
> Marker posisjon > OK.
3 Velg
Lagre posisjoner fra kartet
1 Velg Meny > Navigasjon > Se på kart.
2 Se på kartet for å finne posisjonen (Se på kartet, side 11).
for å velge posisjonen.
3 Hold inne
4 Velg Lagre posisjon.
Navigere til en posisjon
1 Velg Meny > Navigasjon.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til en posisjon på kartet, velger du Se
på kart. Søk deretter etter en posisjon (Se på kartet,
side 11), og hold inne .
• Hvis du vil navigere til en lagret posisjon, velger du
Lagrede posisjoner og en posisjon. Velg deretter
Detaljer.
Velg
Start.
3
4 Følg instruksjonene på skjermen frem til destinasjonen.
Vise personlige rekorder
Velg Meny > Min statistikk > Personlige rekorder.
navigasjon
9
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper > Løypealternativer >
2
3
4
5
6
Opprett ny.
Velg en aktivitet du vil forme løypen etter.
Angi et navn på løypen, og velg .
Løypen vises på listen.
Velg løypen, og se gjennom løypedetaljene.
Velg eventuelt Innstillinger for å endre løypedetaljene.
Du kan for eksempel endre navnet eller fargen på løypen.
Velg Kjør.
Følge en løype fra Garmin Connect
Navigere tilbake til start
Du kan når som helst i løpet av turen returnere til startpunktet.
1 Ta deg en tur.
for å vise snarveismenyen.
2 Velg
3 Velg Tilbake til start.
4 Velg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Velg Kjør.
Enheten navigerer deg tilbake til startpunktet for turen.
Stoppe navigasjon
Velg
> Stopp navigasjon > OK.
Redigere posisjoner
1 Velg Meny > Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Rediger.
4 Velg detaljene for en posisjon.
Velg for eksempel Endre høyde for å angi en kjent høyde for
posisjonen.
5 Rediger verdien, og velg .
Slette en posisjon
1 Velg Meny > Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Slett posisjon > OK.
Projisere en posisjon
Du kan opprette en ny posisjon ved å projisere avstanden og
retningen fra en merket posisjon til en ny posisjon.
1 Velg Meny > Navigasjon > Lagrede posisjoner.
2 Velg en posisjon.
3 Velg Rediger > Projiser posisjon.
4 Angi retning og avstand til den projiserte posisjonen.
5 Velg .
Løyper
Følge en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan følge en
lagret løype rett og slett fordi det er en god løype. Du kan for
eksempel lagre og følge en sykkelvennlig vei til jobben.
Konkurrer mot en aktivitet som er registrert tidligere: Du kan
også følge en lagret løype og forsøke å tangere eller overgå
tidligere innstilte innsatsmål. Hvis for eksempel den
opprinngelige løypen ble fullført på 30 minutter, kan du
konkurrere mot en Virtual Partner og prøve å fullføre løypen
på under 30 minutter.
Følge en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en løype fra Garmin Connect til enheten. Når den er lagret på
enheten, kan du følge løypen eller konkurrere mot løypen.
Opprette en løype på enheten
Før du kan laste ned en løype fra Garmin Connect, må du ha en
Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 17).
1 Velg et alternativ:
• Åpne Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opprett en ny løype, eller velg en eksisterende løype.
3 Velg eller Send til enhet.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
5 På Edge enheten velger du Meny > Navigasjon > Løyper.
6 Velg løypen.
7 Velg Kjør.
Løypetips
• Bruk svingveiledning (Løypealternativer, side 11).
• Hvis du tar med oppvarming, velger du
for å begynne
løypen og varmer opp som vanlig.
• Sørg for at du holder deg utenfor løypen når du varmer opp.
Når du er klar til å begynne, setter du kursen mot løypen. Når
du befinner deg innenfor løypen, vises en melding.
• Bla til kartet for å vise løypekartet.
Det vises en melding hvis du beveger deg utenfor løypen.
Vise løypedetaljer
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg et alternativ:
•
•
•
•
Velg Sammendrag for å se detaljer om løypen.
Velg Kart for å vise løypen på kartet.
Velg Høyde for å vise et stigningsplott for løypen.
Velg Stigninger for å vise informasjon og stigningsplott for
hver stigning.
• Velg Runder for å velge en runde og vise ekstra
informasjon om hver runde.
Vise en løype på kartet
Du kan tilpasse hvordan hver løype som er lagret på enheten,
vises på kartet. Du kan for eksempel angi at veien til jobben
alltid vises i gult på kartet. Du kan angi at en alternativ rute skal
vises i grønt. På denne måten kan du se løypene mens du
kjører uten at du trenger å følge eller navigere etter en bestemt
løype.
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper.
2 Velg løypen.
3 Velg Innstillinger.
4 Velg Vis alltid for å vise løypen på kartet.
5 Velg Farge, og velg en farge.
6 Velg Løypepunkter for å vise løypepunkter på kartet.
Neste gang du kjører i nærheten av løypen, vises den på kartet.
Før du kan opprette en løype, må du ha lagret en aktivitet med
GPS-data på enheten.
10
navigasjon
Bruke ClimbPro
ClimbPro-funksjonen hjelper deg med å holde oversikt over
innsatsen din for de kommende stigningene i en løype. Før
turen kan du se informasjon om stigningene, når de kommer,
gjennomsnittlig stigning og total stigning. Stigingskategoriene,
basert på lengde og helling, er angitt med farge.
1 Aktiver ClimbPro-funksjonen for aktivitetsprofilen (Oppdatere
aktivitetsprofilen, side 18).
2 Se gjennom stigningene og løypeinformasjonen for en løype
(Vise løypedetaljer, side 10).
3 Begynn å følge en lagret løype (Løyper, side 10).
Når du starter på en stigning, vises ClimbPro-skjermen
automatisk.
Kartinformasjon: Aktiverer eller deaktiverer kartene som er
lastet inn på enheten for øyeblikket.
Se på kartet
1 Velg Meny > Navigasjon > Se på kart.
2 Velg et alternativ:
• Velg
for å veksle mellom zooming og panorering.
• Velg
og
for å panorere eller zoome på kartet.
• Hold inne
for å vise detaljer om posisjonen.
Endre kartorienteringen
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Kart > Orientering.
4 Velg et alternativ:
• Velg Nord opp for å vise nord øverst på siden.
• Velg Spor opp for å vise gjeldende reiseretning øverst på
siden.
• Velg 3D-modus for å vise kartet tredimensjonalt.
Ruteinnstillinger
Løypealternativer
Velg Meny > Navigasjon > Løyper > Løypealternativer.
Svingveiledning: Aktiverer eller deaktiverer svingvarsler.
Ute av kurs-varsler: Varsler deg hvis du beveger deg utenfor
løypen.
Søk: Gjør det mulig å søke etter lagrede løyper ved navn.
Filtrer: Gjør det mulig å filtrere etter løypetype, for eksempel
Strava løyper.
Sorter: Gjør at du kan sortere lagrede løyper etter navn,
distanse eller dato.
Slett: Gjør det mulig å slette alle løyper eller flere lagrede løyper
på enheten.
Stoppe en løype
Velg
> Stopp løype > OK.
Slette en løype
1 Velg Meny > Navigasjon > Løyper.
2 Velg en løype.
3 Velg Slett > OK
Trailforks-ruter
Med Trailforks-appen kan du lagre favorittløypene dine eller
søke etter ruter i nærheten. Du kan laste ned Trailforksterrengsykkelruter til Edge-enheten. Nedlastede ruter vises i
listen over lagrede ruter.
Gå til www.garminconnect.com for å opprette et Trailforksmedlemskap.
Kartinnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler, velg en profil, og
velg deretter Navigasjon > Kart.
Orientering: Angir hvordan kartet vises på siden.
Autozoom: Velger automatisk et zoomnivå for kartet. Når Av er
valgt, må du zoome inn eller ut manuelt.
Veiledningstekst: Angir når de detaljerte
navigasjonsmeldingene skal vises (krever rutbare kart).
Kartsynlighet: Her kan du konfigurere avanserte
kartfunksjoner.
Tilkoblede funksjoner
Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler, velg en profil, og
velg deretter Navigasjon > Ruting.
Popularitetsruting: Beregner ruter basert på de mest populære
turene fra Garmin Connect.
Metode for ruting: Angir transportmetoden for å optimalisere
ruten.
Beregningsmetode: Angir metoden som brukes til å beregne
ruten.
Lås på vei: Låser posisjonsikonet, som representerer
posisjonen din på kartet, på den nærmeste veien.
Oppsett for unngåelse: Angir veitypene som skal unngås
under navigasjon.
Omberegning: Beregner automatisk ruten på nytt hvis du
avviker fra den.
Velge en aktivitet for ruteberegning
Du kan konfigurere enheten til å beregne ruten etter
aktivitetstype.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Navigasjon > Ruting > Metode for ruting.
4 Velg et alternativ for å beregne ruten.
Du kan for eksempel velge Landeveissykling for navigering
på vei eller Terrengsykling for navigering utenfor vei.
Tilkoblede funksjoner
Det finnes tilkoblede funksjoner du kan bruke med Edgeenheten når du kobler den til et Wi‑Fi nettverk eller til en
kompatibel smarttelefon via Bluetooth trådløsteknologi.
®
Bluetooth tilkoblede funksjoner
Edge enheten har flere Bluetooth tilkoblede funksjoner for den
kompatible smarttelefonen din når du bruker Garmin Connect og
Connect IQ™ appene. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/apps.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect: Sender automatisk
aktiviteten til Garmin Connect når du er ferdig med å
registrere den.
Assistent: Gjør det mulig å bruke Garmin Connect appen til å
sende en automatisert tekstmelding med navnet ditt og GPSposisjonen din til nødkontakter.
11
Lydvarsler: Gjør det mulig for Garmin Connect appen å spille
av statusmeldinger på smarttelefonen under en sykkeltur.
Sykkelalarm: Gjør at du kan aktivere en alarm som spilles av
på enheten, og sender et varsel til smarttelefonen når
enheten oppdager bevegelse.
Nedlastbare Connect IQ funksjoner: Gjør det mulig å laste
ned Connect IQ funksjoner fra Connect IQ appen.
Løyper, segmenter og treningsøkter kan lastes ned fra
Garmin Connect: Gjør det mulig å søke etter aktiviteter på
Garmin Connect ved hjelp av smarttelefonen og sende dem
til enheten.
Overføringer mellom enheter: Gjør det mulig å overføre filer
trådløst til en annen kompatibel Edge enhet.
Finn min Edge: Finner en forlagt Edge enhet som er parkoblet
med smarttelefonen din og er innenfor rekkevidde.
GroupTrack: Gir deg mulighet til å spore de andre personene i
gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på skjermen og i
sanntid. Du kan sende forhåndsdefinerte meldinger til andre
syklister i GroupTrack-økten som har en kompatibel Edge
enhet.
Hendelsesregistrering: Gjør det mulig for Garmin Connect
appen å sende meldinger til nødkontaktene dine hvis Edge
enheten registrerer en hendelse.
LiveTrack: Gjør det mulig for venner og familie å følge løpene
og treningsaktivitetene dine i sanntid. Du kan invitere følgere
med e-post eller sosiale medier, slik at de kan følge
sanntidsdataene dine på en sporingsside for Garmin
Connect.
Meldinger: Gjør det mulig å svare på et innkommende anrop
eller en tekstmelding med en forhåndsdefinert tekstmelding.
Denne funksjonen er tilgjengelig med kompatible Android™
smarttelefoner.
Varsler: Viser telefonvarsler og meldinger på enheten.
Samhandling med sosiale medier: Gjør det mulig å publisere
oppdateringer til sosiale medier når du laster opp en aktivitet
til Garmin Connect.
Væroppdateringer: Sender værforhold og -varsler i sanntid til
enheten.
Hendelsesregistrering og assistansefunksjoner
Hendelsesregistrering
FORSIKTIG
Hendelsesregistrering er en tilleggsfunksjon, og er utformet for
bruk på veien. Hendelsesregistrering skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen
kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten registrerer en hendelse med GPS aktivert,
kan Garmin Connect appen sende en automatisk tekstmelding
og e-post med navnet ditt og GPS-posisjonen din til
nødkontaktene dine.
Det vises en melding på enheten og den parkoblede
smarttelefonen din om at nødkontaktene dine blir kontaktet etter
30 sekunder. Hvis du ikke trenger hjelp, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen.
Før du kan aktivere hendelsesregistrering på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect appen. Den
parkoblede smarttelefonen din må ha et mobilabonnement med
datatrafikk og befinne seg i et område med datadekning.
Nødkontaktene dine må kunne motta tekstmeldinger
(standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
12
Assistent
FORSIKTIG
Assistanse er en tilleggsfunksjon, og den skal ikke brukes som
eneste måte å tilkalle nødhjelp på. Garmin Connect appen
kontakter ikke nødtjenester på dine vegne.
Når Edge enheten med GPS aktivert er koblet til Garmin
Connect appen, kan du sende en automatisert tekstmelding
med navn og GPS-posisjon til nødkontaktene dine.
Før du kan aktivere assistansefunksjonen på enheten din, må
du angi nødkontaktinformasjon i Garmin Connect appen. Den
Bluetooth parkoblede smarttelefonen din må ha et
mobilabonnement med datatrafikk og befinne seg i et område
med datadekning. Nødkontaktene dine må kunne motta
tekstmeldinger (standardpriser for tekstmeldinger kan gjelde).
På enheten vises en melding som sier at kontaktene dine blir
informert etter at en nedtelling er fullført. Hvis du ikke trenger
hjelp, kan du avbryte meldingen.
Legge til nødkontakter
Nødkontaktnumre brukes til hendelsesregistrerings- og
assistansefunksjoner.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Sikkerhet og sporing > Hendelsesregistrering og
assistanse > Legg til nødkontakt.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Vise nødkontakter
Før du kan vise nødkontakter på enheten, må du konfigurere
informasjon om syklisten og nødkontakter i Garmin Connect
appen.
Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhetssporing >
Nødkontakter.
Navnene og telefonnumrene til nødkontaktene vises.
Be om hjelp
Før du kan be om assistanse, må du aktivere GPS på Edge
enheten.
i fem sekunder for å aktivere
1 Hold nede
assistansefunksjonen.
Enheten piper og sender meldingen når nedtellingen på fem
sekunder er fullført.
TIPS: Du kan velge før nedtellingen er fullført for å avbryte
meldingen.
2 Hvis det er nødvendig, velger du Send for å sende
meldingen umiddelbart.
Slå hendelsesregistrering av og på
Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhetssporing >
Hendelsesreg..
Avbryte en automatisk melding
Når en hendelse registreres av enheten, kan du avbryte den
automatiske nødmeldingen fra enheten eller den parkoblede
smarttelefonen før meldingen sendes til nødkontaktene.
Velg Avbryt > Ja før den 30 sekunder lange nedtellingen er
fullført.
Sende en statusoppdatering etter en hendelse
Før du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene, må
enheten registrere en hendelse og sende en automatisk
nødmelding til nødkontaktene.
Du kan sende en statusoppdatering til nødkontaktene for å
melde at du ikke trenger hjelp.
Fra statussiden velger du Hendelse oppdaget > Jeg er OK.
En melding sendes til alle nødkontakter.
Tilkoblede funksjoner
Starte en GroupTrack økt
Før du kan starte en GroupTrack-økt, må du ha parkoblet
enheten din med en smarttelefon som har Garmin Connect
appen (Parkoble smarttelefonen, side 1).
Under sykkelturer kan du se syklistene i GroupTrack økten din
på kartet.
1 På Edge enheten velger du Meny > Innstillinger >
Sikkerhetssporing > GroupTrack for å aktivere visning av
kontakter på kartskjermbildet.
2 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
3 Velg Sikkerhet og sporing > LiveTrack > GroupTrack.
4 Velg Synlig for > Alle kontakter.
MERK: Hvis du har mer enn én kompatibel enhet, må du
velge en enhet for GroupTrack økten.
5 Velg Start LiveTrack.
6 Velg på Edge enheten, og sykle av gårde.
7 Bla til kartskjermbildet for å vise kontaktene dine.
3 Hold inne
, og velg Still inn skl.alarm.
Hvis enheten oppdager bevegelse, utløser den en alarm og
sender et varsel til den tilkoblede smarttelefonen din.
Spille av talemeldinger på smarttelefonen
Før du kan konfigurere talemeldinger, må du ha en smarttelefon
med Garmin Connect appen parkoblet til Edge enheten.
Du kan angi at Garmin Connect appen skal spille av
motiverende statusvarsler på smarttelefonen under en tur eller
en annen aktivitet. Talemeldinger spilles av for rundetid og nummer, navigasjon, kraftmålinger, tempo eller hastighet og
pulsdata. Når en talemelding spilles av, demper Garmin
Connect appen annen lyd på smarttelefonen for å spille av
meldingen. Du kan tilpasse lydvolumet i Garmin Connect appen.
1 Gå til Garmin Connect appen, og velg eller .
2 Velg Garmin-enheter.
3 Velg enhet.
4 Velg Enhetsinnstillinger > Lydvarsler.
Overføre filer til en annen Edge enhet
8 Bla til GroupTrack listen.
Du kan velge en syklist fra listen, slik at syklisten vises midt
på kartet.
Tips for GroupTrack økter
GroupTrack funksjonen gir deg mulighet til å spore de andre
personen i gruppen din ved å bruke LiveTrack direkte på
skjermen. Alle personene i gruppen må være kontakter i Garmin
Connect kontoen din.
• Sykle utendørs med GPS.
• Du kan parkoble Edge 530-enheten med smarttelefonen ved
hjelp av Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect appen velger du
eller . Velg deretter
Kontakter for å oppdatere listen over personer i GroupTrackøkten.
• Kontroller at alle kontaktene dine parkobler med
smarttelefonene deres og starter en LiveTrack økt i Garmin
Connect appen.
• Kontroller at alle kontaktene dine er innenfor en rekkevidde
på 40 km (eller 25 mi).
• Du kan bla til kartet for å vise kontaktene dine under en
GroupTrack økt.
• Du må slutte å sykle før du kan vise informasjon om posisjon
og kurs for de andre personene i GroupTrack økten.
Stille inn sykkelalarm
Du kan slå på sykkelalarmen når du er borte fra sykkelen, for
eksempel under et stopp på en lang tur. Du kan styre
sykkelalarmen fra enheten eller enhetsinnstillingene i Garmin
Connect appen.
1 Velg Meny > Innstillinger > Sikkerhetssporing >
Sykkelalarm.
2 Opprett eller oppdater passordet ditt.
Når du deaktiverer sykkelalarmen fra Edge enheten, blir du
bedt om å taste inn passordet.
Tilkoblede funksjoner
Du kan overføre løyper, segmenter og treningsøkter trådløst fra
en kompatibel Edge enhet til en annen ved hjelp av Bluetooth
teknologi.
1 Slå på begge Edge enhetene, og hold dem innenfor
hverandres rekkevidde (3 m).
2 På enheten som inneholder filene, velger du Meny >
Innstillinger > Tilkoblede funksjoner >
Enhetsoverføringer > Del filer.
MERK: Menyen Enhetsoverføringer kan befinne seg på et
annet sted på andre Edge enheter.
3 Velg en filtype for deling.
4 Velg en eller flere filer til overføringen.
5 På enheten som skal motta filene, velger du Meny >
Innstillinger > Tilkoblede funksjoner >
Enhetsoverføringer.
6 Velg en tilkobling i nærheten.
7 Velg en eller flere filer for mottak.
Det vises en melding på begge enhetene når filoverføringen er
fullført.
Wi‑Fi tilkoblede funksjoner
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Sender
automatisk aktiviteten til Garmin Connect kontoen når du er
ferdig med å registrere den.
Programvareoppdateringer: Enheten laster ned og installerer
den nyeste programvareoppdateringen automatisk når det
finnes en Wi‑Fi tilkobling.
Treningsøkter og treningsplaner: Du kan lete etter og velge
treningsøkter og treningsplaner på Garmin Connect
nettstedet. Neste gang enheten har Wi‑Fi tilkobling sendes
filene trådløst til enheten.
Konfigurere Wi‑Fi tilkobling
Du må koble enheten til Garmin Connect appen på
smarttelefonen eller til Garmin Express programmet på
datamaskinen før du kan koble til et Wi‑Fi nettverk.
1 Velg et alternativ:
• Last ned Garmin Connect appen, og parkoble
smarttelefonen (Parkoble smarttelefonen, side 1).
• Gå til www.garmin.com/express, og last ned Garmin
Express programmet.
2 Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Wi‑Fi
tilkobling.
Wi‑FiInnstillinger for
Velg Meny > Innstillinger > Tilkoblede funksjoner > Wi-Fi.
13
Wi-Fi: Aktiverer trådløs Wi‑Fi teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Wi‑Fi vises bare når Wi‑Fi er
aktivert.
Last opp automatisk: Lar deg laste opp aktivitetene automatisk
over et kjent trådløst nettverk.
Legg til nettverk: Kobler enheten til et trådløst nettverk.
Trådløse sensorer
Enheten kan brukes med trådløse ANT+ eller Bluetooth
sensorer. Hvis du vil ha mer informasjon om kompatibilitet og
kjøp av sensorer (tilleggsutstyr), kan du gå til buy.garmin.com.
Sette på pulsmåleren
MERK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du hoppe over dette
trinnet.
Bruk pulsmåleren direkte mot huden rett under brystkassen.
Den bør sitte så stramt at den holder seg på plass under
aktiviteten.
1 Knepp pulsmålermodulen på stroppen.
Logoene for Garmin på modulen og stroppen skal vises med
rett side opp.
2 Fukt elektrodene og kontaktlappene på baksiden av
stroppen for å opprette god kontakt mellom brystet og
senderen.
3 Spenn stroppen rundt brystet, og fest spennen på stroppen
til løkken .
MERK: Vaskelappen bør ikke brettes over.
Logoene for Garmin skal være med høyre side opp.
4 Sørg for at enheten er innenfor 3 m (10 fot) av pulsmåleren.
Pulsmåleren er aktiv og sender data når du har satt den på.
TIPS: Hvis pulsmåleren er unøyaktig eller ikke vises, kan du
finne informasjon i feilsøkingstipsene (Tips for unøyaktige
pulsdata, side 14).
Angi pulssoner
Enheten benytter informasjonen i brukerprofilen i det første
oppsettet for å bestemme pulssonene. Du kan justere
pulssonene manuelt etter treningsmålene dine (Treningsmål,
side 14). Du bør stille inn maksimal puls, hvilepuls og
pulssoner for å få mest mulig nøyaktige kaloridata under
aktiviteten.
1 Velg Meny > Min statistikk > Treningssoner > Pulssoner.
2 Angi verdier for makspuls, melkesyreterskelpuls og hvilepuls.
14
Du kan bruke funksjonen for automatisk registrering for å
registrere pulsen gin automatisk under aktiviteter.
Soneverdiene oppdateres automatisk, men du kan også
redigere hver verdi manuelt.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg BPM for å vise og redigere sonene i slag per minutt.
• Velg % maks. for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din maksimale puls.
• Velg % pulsreserve for å se og redigere sonene som
prosentandeler av pulsreserven din (makspuls minus
hvilepuls).
• Velg % MSTP for å se og redigere sonene som
prosentandeler av melkesyreterskelpulsen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 27) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Fukt elektrodene på nytt, eventuelt også kontaktlappene.
• Stram stroppen rundt brystet.
• Varm opp i 5 til 10 minutter.
• Følg instruksjonene for å ta vare på pulsmåleren (Ta vare på
pulsmåleren, side 22).
• Ha på deg en bomullsskjorte eller fukt begge sider av
stroppen grundig.
Syntetiske stoffer som gnisser eller blafrer mot pulsmåleren,
kan skape statisk elektrisitet som forstyrrer pulssignalene.
• Beveg deg vekk fra kilder som kan forstyrre pulsmåleren.
Kilder som kan forårsake forstyrrelser, kan omfatte
elektromagnetiske felt, enkelte trådløse sensorer på 2,4 Ghz,
høyspentledninger, elektriske motorer, ovner,
mikrobølgeovner, trådløse telefoner på 2,4 Ghz og trådløse
LAN-tilgangspunkter.
Installere hastighetssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Plasser hastighetssensoren på hjulnavet, og hold den der.
2 Strekk stroppen rundt navet, og fest den til kroken på
sensoren.
Trådløse sensorer
Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft
Innstillingen for ikke-null-gjennomsnitt er tilgjengelig hvis du
trener med en pedalfrekvenssensor eller kraftmåler
(tilleggsutstyr). Standardinnstillingen utelater nullverdier som
oppstår når du ikke tråkker på pedalene.
Du kan endre verdien på denne innstillingen (Innstillinger for
dataregistrering, side 21).
Parkoble trådløse sensorer
Sensoren vil kanskje stå skjevt hvis den installeres på et
ujevnt nav. Dette påvirker ikke bruken.
3 Snurr på hjulet for å kontrollere klareringen.
Sensoren skal ikke komme i kontakt med andre deler av
sykkelen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
Installere pedalfrekvenssensoren
MERK: Du kan hoppe over denne oppgaven hvis du ikke har
denne sensoren.
TIPS: Garmin anbefaler at du fester sykkelen til et sykkelstativ
mens du installerer sensoren.
1 Velg stroppen som passer godt til krankarmen .
Stroppen du velger, skal være den minste som kan strekkes
over krankarmen.
2 Plasser den flate siden av sensoren på innsiden av
krankarmen på den siden av sykkelen der det ikke er kjede.
3 Dra stroppene rundt krankarmen, og fest dem til krokene
på sensoren.
Før du kan pare enhetene, må du ta på deg pulsmåleren eller
installere sensoren.
Parkobling vil si å koble trådløse ANT+ eller Bluetooth sensorer,
for eksempel en pulsmåler, sammen med Garmin enheten.
1 Sørg for at enheten er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m
(10 fot)).
MERK: Stå 10 meter (33 fot) unna andre sensorene til andre
syklister når du skal parkoble enhetene.
2 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer > Legg til sensor.
3 Velg et alternativ:
• Velg en sensortype.
• Velg Søk på alle for å søke etter alle sensorer i nærheten.
Det vises en liste over tilgjengelige sensorer.
4 Velg én eller flere enheter du vil pare med enheten.
5 Velg Legg til sensor.
Når sensoren er paret med enheten, vises sensorens status
som Tilkoblet. Du kan tilpasse et datafelt til å vise
sensordata.
Trene med kraftmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for å se en liste over ANT+
sensorer som er kompatible med enheten (for eksempel
Vector™).
• Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
kraftmåleren.
• Juster kraftsonene slik at de samsvarer med mål og
ferdigheter (Stille inn kraftsoner, side 15).
• Bruk områdevarsler hvis du vil bli varslet når du når en
bestemt kraftsone (Angi områdevarsler, side 19).
• Tilpass datafeltene for kraft (Legge til et dataskjermbilde,
side 19).
Stille inn kraftsoner
4 Roter krankarmen for å kontrollere klareringen.
Sensoren og stroppene skal ikke komme i kontakt med
sykkelen eller skoen.
MERK: Etter to omdreininger blinker LED-lampen grønt i fem
sekunder for å angi at sensoren er aktiv.
5 Dra på en 15-minutters testtur, og kontroller sensoren og
stroppene slik at du er sikker på at det ikke er tegn på skade.
Om sensorene for hastighet og pedalfrekvens
Pedalfrekvensdata fra pedalfrekvenssensoren registreres alltid.
Hvis det ikke har blitt paret noen hastighetssensor eller
pedalfrekvenssensor med enheten, brukes GPS-data til å
beregne hastigheten og avstanden.
Pedalfrekvens er frekvensen på tråkkingen, og måles etter antall
omdreininger på pedalarmen per minutt (o/min).
Trådløse sensorer
Verdiene for sonene er standardverdier og stemmer kanskje
ikke overens med ferdighetene dine. Du kan justere sonene på
enheten manuelt eller ved hjelp av Garmin Connect. Hvis du
kjenner til FTP-verdien din (terskelwatt), kan du angi den og
tillate at programvaren beregner kraftsonene dine automatisk.
1 Velg Meny > Min statistikk > Treningssoner > Kraftsoner.
2 Angi FTP-verdi.
3 Velg Basert på:.
4 Velg et alternativ:
• Velg watt for å vise og redigere sonene i watt.
• Velg % FTP for å vise og redigere sonene som en
prosentandel av din FTP.
Kalibrere kraftmåleren
Du må installere kraftmåleren, parkoble den med enheten og
begynne å registrere data aktivt før den kan kalibreres.
Hvis du vil ha kalibreringsinstruksjoner som er spesifikke for
kraftmåleren din, kan du se produsentens instruksjoner.
1 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer.
2 Velg kraftmåleren.
3 Velg Kalibrer.
15
4 Sørg for å holde kraftmåleren i aktivitet ved å tråkke på
pedalene til meldingen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
Pedalbasert kraft
Vector måler pedalbasert kraft.
Vector måler kraften et par hundre ganger hvert sekund. Vector
måler også pedalfrekvens eller roteringshastighet for pedalen.
Ved å måle kraft, kraftretning, pedalarmens omdreininger og tid
kan Vector fastslå kraft (watt). Vector måler kraften fra venstre
og høyre ben separat og rapporterer balansen mellom høyre og
venstre.
MERK: Vector S-systemet gir ikke balanse mellom høyre og
venstre.
Sykkeldynamikk
Sykkeldynamikkmålinger måler hvordan du bruker kraft gjennom
hele pedaltråkket, og hvor du bruker kraft på pedalen, slik at du
kan forstå måten du sykler på. Det å forstå hvordan og hvor du
produserer kraft, gjør det mulig for deg å trene mer effektivt og
evaluere sykkelformen din.
MERK: Du må ha et Edge system med dobbel sensor for å
kunne bruke sykkeldynamikkmålinger.
Du finner mer informasjon på www.garmin.com/performancedata.
Bruke sykkeldynamikk
Du må parkoble Vector kraftmåleren med enheten før du kan
bruke sykkeldynamikk (Parkoble trådløse sensorer, side 15).
MERK: Registrering av sykkeldynamikk bruker ytterligere
enhetsminne.
1 Ta deg en tur.
2 Bla til skjermbildet for sykkeldynamikk for å se kraftfasedata
, total kraft
og pedalsenterforskyvning .
Garmin Connect søker automatisk etter
programvareoppdateringer, og sender dem til Edge enheten.
2 Sørg for at Edge er innenfor rekkevidden til sensoren (3 m).
3 Roter krankarmen noen ganger. Edge enheten ber deg om å
installere alle ventende programvareoppdateringer.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Situasjonsoppfattelse
Edge enheten kan brukes med Varia Vision™ enheten, Varia™
smartsykkellykter og -bakspeilradar for å gi en bedre
situasjonsoppfattelse. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen for Varia enheten.
MERK: Det kan hende du må oppdatere Edge programvaren før
du parkobler Varia enheter (Oppdatere programvaren ved hjelp
av Garmin Express, side 21).
Bruke elektroniske girskiftere
Før du kan bruke kompatible elektroniske girskiftere, for
eksempel Shimano Di2™, må du pare dem med enheten
(Parkoble trådløse sensorer, side 15). Du kan tilpasse de
valgfrie datafeltene (Legge til et dataskjermbilde, side 19).
Edge 530 enheten viser gjeldende justeringsverdier når
sensoren er i justeringsmodus.
®
Bruke en elsykkel
Før du kan bruke en kompatibel elsykkel, for eksempel en
Shimano STEPS™ elsykkel, må du parkoble den med enheten
din (Parkoble trådløse sensorer, side 15). Du kan tilpasse de
valgfrie dataskjermbildene og datafeltene på elsykkelen (Legge
til et dataskjermbilde, side 19).
Vise sensorinformasjon på elsykkelen
1 Velg Meny > Innstillinger > Sensorer.
2 Velg elsykkelen din.
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise informasjon om elsykkelen, som
kilometertelleren eller turdistansen, velger du
Sensordetaljer > eBike-detaljer.
• Hvis du vil vise feilmeldinger for elsykkelen, velger du
Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for
elsykkelen.
.
Logg
3 Velg eventuelt Datafelter for å endre et datafelt (Legge til et
dataskjermbilde, side 19).
MERK: De to datafeltene nederst på skjermen
kan
tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect appen for å se
ytterligere sykkeldynamikkdata (Sende turen din til Garmin
Connect, side 17).
Kraftfasedata
Kraftfase er området i pedaltråkket (mellom start- og
sluttvinkelen til krankarmen) der du produserer positiv kraft.
Pedalsenterforskyvning
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Oppdatere Vector programvaren ved hjelp av Edge
enheten
Før du kan oppdatere programvaren, må du parkoble Edge
enheten med Vector systemet.
1 Send kjørehistorikken til Garmin Connect kontoen (Sende
turen din til Garmin Connect, side 17).
16
Loggen omfatter tid, avstand, kalorier, hastighet, rundedata,
høyde og informasjon fra sensorer med ANT+ (tilleggsutstyr).
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
Det vises en melding når enhetsminnet er fullt. Enheten sletter
eller overskriver ikke loggen automatisk. Last regelmessig opp
loggen til Garmin Connect for å holde oversikt over alle
turdataene.
Vise turen
1 Velg Meny > Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ.
Vise tiden din i hver treningssone
Før du kan vise tiden din i hver treningssone, må du parkoble
enheten din med en kompatibel pulsmåler eller kraftmåler,
fullføre en aktivitet og lagre aktiviteten.
Når du viser tiden din i hver pulssone og kraftsone, kan det
hjelpe deg med å justere treningsintensiteten. Du kan justere
kraftsonene (Stille inn kraftsoner, side 15) og pulssonene (Angi
pulssoner, side 14) for å samsvare med mål og evner. Du kan
Logg
tilpasse datafelter for å vise tid i treningssoner under turen
(Legge til et dataskjermbilde, side 19).
1 Velg Meny > Historikk > Turer.
2 Velg en tur.
3 Velg et alternativ:
• Hvis sykkelturen inneholder har data fra én sensor, velger
du Tid i HF-sone eller Tid i kraftsone.
• Hvis sykkelturen inneholder data fra begge sensorene,
velger du Tid i sone og deretter Pulssoner eller
Kraftsoner.
Sletter sykkelturer
1 Velg Meny > Historikk > Turer > Slett.
2 Velg en eller flere turer som skal slettes.
3 Velg Slett sykkelturer > OK.
Vise totalverdier for data
Du kan vise oppsamlede data som er lagret på enheten,
inkludert antall turer, tid, avstand og kalorier.
1 Velg Meny > Historikk > Totalverdier.
2 Velg et alternativ for å vise totalverdier for enheten eller
aktivitetsprofiler.
Slette totalverdier for data
1 Velg Meny > Historikk > Totalverdier > Slett totaler.
2 Velg et alternativ:
• Velg Slett alle totaler for å slette alle totalverdier for data
fra historikken.
• Velg en aktivitetsprofil der oppsamlede totalverdier for
data skal slettes for en enkelt profil.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
3 Velg OK.
Garmin Connect
Du kan komme i kontakt med venner på Garmin Connect.
Garmin Connect gir dere verktøy for sporing, analyse, deling og
mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør hendelsene i en
aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer, sykkelturer, svømming,
villmarksturer, triatlon med mer.
Du kan opprette en kostnadsfri Garmin Connect konto når du
parkobler enheten med telefonen ved hjelp av Garmin Connect
appen. Du kan også gå til connect.garmin.com.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
med enheten, kan du laste opp denne aktiviteten til Garmin
Connect hvor du kan beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan vise mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, høyde, puls, forbrente
kalorier, pedalfrekvens, kart sett ovenfra, tempo- og
hastighetsdiagrammer og egendefinerbare rapporter.
MERK: Enkelte data krever ekstra tilbehør, for eksempel en
pulsmåler.
Planlegg treningen: Du kan velge et treningsmål og laste inn
en av de daglige treningsplanene.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Sende turen din til Garmin Connect
• Synkroniser Edge enheten med Garmin Connect appen på
smarttelefonen.
• Bruk USB-kabelen som fulgte med Edge enheten til å sende
turdata til Garmin Connect kontoen din på datamaskinen.
Dataregistrering
Enheten bruker smart registrering. Den registrerer
nøkkelpunkter der du endrer retning, hastighet eller puls.
Når enheten kobles til en kraftmåler, registrerer enheten punkter
hvert sekund. Når enheten registrerer punkter hvert sekund, får
du et ekstremt detaljert spor. Dette bruker også mer av det
tilgjengelige minnet.
Du finner mer informasjon om datagjennomsnitt for
pedalfrekvens og kraft på Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 15.
Databehandling
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT og Mac OS 10.3 eller eldre.
®
®
®
Koble enheten til datamaskinen
LES DETTE
Tørk godt av USB-porten, gummihetten og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon.
1 Ta av gummihetten på USB-porten.
2 Koble den lille enden av USB-kabelen til USB-porten.
3 Koble den store enden av USB-kabelen til en USB-port på
datamaskinen.
Enheten vises som en flyttbar stasjon i Min datamaskin i
Windows og som et aktivert volum i Mac.
Overføre filer til enheten
1 Koble enheten til datamaskinen.
På Windows vises enheten som en flyttbar stasjon eller en
bærbar enhet. På Mac vises enheten som en tilkoblet
stasjon.
MERK: Noen datamaskiner med flere nettverksstasjoner
viser kanskje ikke stasjoner for enheten riktig. Du finner mer
informasjon om hvordan du tilordner stasjonen, i
dokumentasjonen for operativsystemet.
2 Åpne filleseren på datamaskinen.
3 Velg en fil.
4 Velg Rediger > Kopier.
Logg
17
5 Åpne den bærbare enheten, stasjonen eller volumet for
enheten.
6 Bla til en mappe.
7 Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises i listen over filer i minnet på enheten.
Slette filer
LES DETTE
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har, må du ikke
slette den. Enhetens minne inneholder viktige systemfiler som
ikke må slettes.
1
2
3
4
Åpne Garmin stasjonen eller -volumet.
Åpne om nødvendig en mappe eller et volum.
Velg en fil.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
MERK: Hvis du bruker en Apple datamaskin, må du tømme
Papirkurv-mappen for å fjerne filene helt.
®
Koble fra USB-kabelen
Hvis enheten er koblet til datamaskinen som en flyttbar stasjon
eller et flyttbart volum, må du koble enheten fra datamaskinen
på en sikker måte for å unngå tap av data. Hvis enheten er
koblet til Windows datamaskinen din som en bærbar enhet, er
det ikke nødvendig å koble fra enheten på en sikker måte.
1 Gjør ett av følgende:
• I Windows velger du ikonet Trygg fjerning av
maskinvare i systemstatusfeltet og velger deretter
enheten.
• Du velger enheten, og deretter velger du Fil > Løs ut for
Apple datamaskiner.
2 Koble kabelen fra datamaskinen.
Tilpasse enheten
Connect IQ Nedlastbare funksjoner
Du kan legge til Connect IQ funksjoner på enheten fra Garmin
og andre leverandører ved hjelp av programmet Connect IQ
Mobile.
Datafelter: Gjør det mulig å laste ned nye datafelter som viser
sensordata, aktivitetsdata og historiske data på nye måter.
Du kan legge til Connect IQ datafelter for innebygde
funksjoner og sider.
Widgets: Få oversiktlig informasjon, inkludert sensordata og
varsler.
Programmer: Legg til interaktive funksjoner på enheten. For
eksempel aktivitetstyper for utendørs aktivitet og
treningsaktiviteter.
Laste ned Connect IQ funksjoner ved hjelp av
datamaskinen
1 Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og logg deg på.
3 Velg en Connect IQ funksjon, og last den ned.
4 Følg instruksjonene på skjermen.
Profiler
Edge tilbyr flere muligheter å tilpasse enheten på, inkludert
profiler. Profiler er en samling innstillinger som optimaliserer
enheten etter hvordan du bruker den. Du kan for eksempel
opprette ulike innstillinger og visninger for trening og
terrengsykling.
18
Når du bruker en profil og endrer innstillinger som datafelter eller
måleenheter, lagres endringene automatisk som en del av
profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan opprette aktivitetsprofiler for alle
typer sykling. Du kan for eksempel opprette en egen
aktivitetsprofil for trening, for ritt og for terrengsykling.
Aktivitetsprofilen inkluderer tilpassede datasider,
aktivitetstotaler, varsler, treningssoner (for eksempel puls og
hastighet), treningsinnstillinger (for eksempel Auto Pause og
Auto Lap ) og navigasjonsinnstillinger.
Brukerprofil: Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder,
vekt og høyde. Enheten bruker denne informasjonen til å
beregne nøyaktige turdata.
®
®
Konfigurere brukerprofilen
Du kan oppdatere innstillingene for kjønn, alder, vekt og høyde.
Enheten bruker denne informasjonen til å beregne nøyaktige
turdata.
1 Velg Meny > Min statistikk > Brukerprofil.
2 Velg et alternativ.
Om treningsinnstillinger
Med følgende alternativer og innstillinger kan du tilpasse
enheten etter treningsbehov. Disse innstillingene lagres til en
aktivitetsprofil. Du kan for eksempel angi tidsvarsler for profilen
for sykkelløp, og du kan angi en posisjonsutløser med Auto Lap
for profilen for terrengsykling.
Oppdatere aktivitetsprofilen
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse innstillingene
og datafeltene for en spesiell aktivitet eller tur.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg et alternativ:
• Velg en profil.
• Velg Opprett ny for å legge til eller kopiere en profil.
3 Rediger eventuelt navn og farge for profilen.
4 Velg et alternativ:
• Velg Dataskjermer for å tilpasse dataskjermbildene og
datafeltene (Legge til et dataskjermbilde, side 19).
• Velg Dataskjermer > Høyde > ClimbPro for å aktivere
ClimbPro-funksjonen (Bruke ClimbPro, side 11).
• Velg Standard turtype for å angi turtypen som er typisk
for denne aktivitetsprofilen, for eksempel pendling.
TIPS: Du kan oppdater turtypen manuelt etter at du har
utført en tur som ikke er typisk. Det er viktig med
nøyaktige turtyper for å opprette sykkelvennlige løyper.
• Velg Segmenter for å slå på de aktiverte segmentene
dine (Aktivere segmenter, side 4).
• Velg Varsler for å tilpasse treningsvarslene (Varsler,
side 19).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap for å angi
hvordan runder skal utløses (Markere runder etter
posisjon, side 19).
• Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale for å
aktivere dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt
brukt på fem minutter (Bruke automatisk dvalemodus,
side 20).
• Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause for å endre
når tidtakeren stanser midlertidig (Bruke Auto Pause,
side 20).
• Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk for å
tilpasse visningen for treningsdataskjermbildene når
aktivitetstidtakeren går (Bruke Bla automatisk, side 20).
• Velg Startmodus for tidt. for å tilpasse hvordan enheten
registrerer begynnelsen av en tur og starter
Tilpasse enheten
aktivitetstidtakeren automatisk (Starte tidtakeren
automatisk, side 20).
• Velg Næring/hydrering for å aktivere sporing av mat og
drikke.
• Velg Navigasjon > Kart for å tilpasse kartinnstillingene
(Kartinnstillinger, side 11).
• Velg Navigasjon > Ruting for å tilpasse ruteinnstillingene
(Ruteinnstillinger, side 11).
• Velg Navigasjon > Navigasjonsmld. for å vise
navigasjonsmeldinger ved hjelp av en kartvisning eller en
tekstmelding.
• Velg Navigasjon > Varsler om skarpe svinger for å
aktivere varsler om vanskelige svinger.
• Velg GPS-modus for å slå av GPS (Trene innendørs,
side 5) eller endre satellittinnstillingen (Endre
satellittinnstillingen, side 20).
Alle endringer lagres til aktivitetsprofilen.
Legge til et dataskjermbilde
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer > Legg til ny > Dataskjermbilde.
4 Velg en kategori og deretter ett eller flere datafelt.
5 Velg .
6 Velg et alternativ.
• Velg en annen kategori for å velge flere datafelt.
• Velg Ferdig.
Velg
eller
for å endre oppsettet.
7
8 Velg .
9 Velg et alternativ.
• Velg et datafelt og deretter et annet datafelt for å bytte om
på dem.
• Velg et datafelt to ganger for å endre det.
10 Velg Ferdig.
Redigere et dataskjermbilde
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer.
4 Velg et dataskjermbilde.
5 Velg Oppsett og datafelter.
6 Velg eller for å endre oppsettet.
7 Velg .
8 Velg et alternativ.
• Velg et datafelt og deretter et annet datafelt for å bytte om
på dem.
• Velg et datafelt to ganger for å endre det.
9 Velg Ferdig.
Flytte dataskjermbilder
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Dataskjermer.
4 Velg et dataskjermbilde.
5 Velg Omorganiser skjerm.
6 Velg eller .
7 Velg .
Tilpasse enheten
Varsler
Du kan bruke varsler til å trene mot bestemte mål om tid,
avstand, kalori, puls, pedalfrekvens og kraft. Varselsinnstillinger
lagres sammen med aktivitetsprofilen.
Angi områdevarsler
Hvis du har en valgfri pulsmåler, pedalfrekvenssensor eller
kraftmåler, kan du angi områdevarsler. Et områdevarsel varsler
deg når enhetsmålingene er over eller under et angitt
verdiområde. Du kan for eksempel angi at enheten varsler deg
når pedalfrekvensen er under 40 o/min og over 90 o/min. Du
kan også bruke en treningssone for områdevarselet
(Treningssoner, side 9).
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Pulsvarsel, Pedalfrekvensvarsel eller Kraftvarsel.
5 Velg verdier for minimum og maksimum, eller velg soner.
Det vises en melding hver gang du går over eller under området
som er angitt. Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå
enhetstoner på og av, side 21).
Angi regelmessige varsler
Et regelmessig varsel varsler deg hver gang enheten registrerer
en bestemt verdi eller et bestemt intervall. Du kan for eksempel
angi at enheten skal varsle deg hvert 30. minutt.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg en varseltype.
5 Slå på varselet.
6 Angi en verdi.
7 Velg .
Det vises en melding hver gang du når verdien for varselet.
Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå enhetstoner på og
av, side 21).
Angi smartvarsler om å spise og drikke
Et smartvarsel gir deg beskjed om å spise eller drikke ved
strategiske intervaller basert på aktuelle turforhold. De smarte
varselsestimatene under en tur baseres på temperatur,
høydestigning, hastighet, varighet, pulsdata og kraftdata (hvis
aktuelt).
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Varsler.
4 Velg Varsel om å spise eller Varsel om å drikke.
5 Slå på varselet.
6 Velg Type > Smrt.
Det vises en melding hver gang du når den estimerte verdien for
smartvarselet. Enheten piper hvis du har slått på toner (Slå
enhetstoner på og av, side 21).
Auto Lap
Markere runder etter posisjon
Du kan bruke Auto Lap til å markere runden automatisk ved en
bestemt posisjon. Denne funksjonen er til god hjelp når du vil
sammenligne ytelsen din over forskjellige deler av turen (for
eksempel en lang stigning eller når du trener sprint). Du kan
bruke alternativet Etter posisjon langs løypen for å utløse runder
ved alle rundeposisjonene som er lagret på løypen.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter posisjon > Runde ved.
19
4 Velg et alternativ:
Starte tidtakeren automatisk
• Velg Bare LAP-trykk for å utløse rundetelleren hver gang
du velger
, og hver gang du passerer en av disse
posisjonene igjen.
• Velg Start og Lap for å utløse rundetelleren ved GPSposisjonen der du velger , og hvor som helst i løpet av
.
løpeturen der du velger
• Velg Marker og Lap for å utløse rundetelleren ved en
bestemt GPS-posisjon som er merket før turen, og hvor
som helst under turen der du velger
.
5 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Legge til et
dataskjermbilde, side 19).
Denne funksjonen oppdager automatisk når enheten har
innhentet satellitter og er i bevegelse. Den starter
aktivitetstidtakeren eller er en påminnelse om at du må starte
tidtakeren, slik at du kan registrere data for turen.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Startmodus for tidt..
4 Velg et alternativ:
• Velg Manuelt og deretter
for å starte
aktivitetstidtakeren.
• Velg Etterspørsel for å vise en visuell påminnelse når du
når hastigheten for startvarsel.
• Velg Automatisk for å starte aktivitetstidtakeren
automatisk når du når starthastigheten.
Markere runder etter avstand
Du kan bruke funksjonen Auto Lap til å markere en runde ved
en bestemt avstand automatisk. Denne funksjonen er til god
hjelp for å sammenligne ytelsen din under forskjellige deler av
turen (for eksempel etter hver 40. kilometer eller 10. mile).
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Lap > Auto Laputløser > Etter distanse > Runde ved.
4 Angi en verdi.
5 Tilpass eventuelt rundedatafeltene (Legge til et
dataskjermbilde, side 19).
Bruke automatisk dvalemodus
Du kan bruke funksjonen Automatisk dvale til å aktivere
dvalemodus automatisk når enheten ikke har blitt brukt på fem
minutter. Under dvalemodus slås skjermen av, og ANT+
sensorene, Bluetooth og GPS-en deaktiveres.
Wi‑Fi fortsetter å kjøre mens enheten er i dvalemodus.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Automatisk dvale.
Bruke Auto Pause
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til å sette tidtakeren på
pause automatisk når du slutter å bevege deg, eller når
hastigheten faller under en bestemt verdi. Denne funksjonen er
nyttig hvis turen omfatter trafikklys eller andre steder der du må
senke farten eller stoppe.
MERK: Det registreres ikke oppføringer til loggen så lenge
tidtakeren er stanset eller satt på pause.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Auto Pause.
4 Velg et alternativ:
• Velg Når stoppet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når du slutter å bevege deg.
• Velg Tilpasset hastighet for å sette tidtakeren på pause
automatisk når hastigheten faller under en bestemt verdi.
5 Tilpass eventuelt valgfrie datafelt for tid (Legge til et
dataskjermbilde, side 19).
Bruke Bla automatisk
Du kan bruke funksjonen Bla automatisk til å bla gjennom alle
treningsdataskjermbildene automatisk mens tidtakeren er i
gang.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg Automatiske funksjoner > Bla automatisk.
4 Velg en visningshastighet.
20
Endre satellittinnstillingen
Du kan få forbedret ytelse under utfordrende forhold og raskere
innhenting av GPS-posisjon ved å aktivere GPS+GLONASS
eller GPS+GALILEO. Bruk av GPS sammen med en annen
satellitt reduserer batterilevetiden mer enn når du bare bruker
GPS.
1 Velg Meny > Innstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Velg en profil.
3 Velg GPS-modus.
4 Velg et alternativ.
Telefoninnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > Tilkoblede funksjoner > Telefon.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth teknologi
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Enhetsnavn: Gjør det mulig å angi et navn som identifiserer
enhetene dine med Bluetooth teknologi.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen gjør at du kan bruke
Bluetooth tilkoblede funksjoner, inkludert LiveTrack og
aktivitetsopplasting til Garmin Connect.
Smarte varsler: Gjør det mulig å aktivere telefonvarsler fra en
kompatibel smarttelefon.
Tapte varsler: Viser tapte anrop fra en kompatibel smarttelefon.
Signatur for tekstsvar: Aktiverer signaturer i tekstmeldinger du
sender.
Systeminnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System.
• Skjerminnstillinger (Skjerminnstillinger, side 20)
• Innstillinger for widgeter (Tilpasse widgetløkken, side 21)
• Innstillinger for dataregistrering (Innstillinger for
dataregistrering, side 21)
• Innstillinger for enheter (Endre måleenhetene, side 21)
• Innstillinger for toner (Slå enhetstoner på og av, side 21)
• Språkinnstillinger (Endre enhetsspråk, side 21)
Skjerminnstillinger
Velg Meny > Innstillinger > System > Skjerm.
Auto lysstyrke: Justerer lysstyrken automatisk basert på lyset i
omgivelsene.
Lysstyrke: Angir lysstyrken på bakgrunnslyset.
Tidsavb. bak.lys: Angir hvor lang tid det tar før bakgrunnslyset
slås av.
Tilpasse enheten
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.
Du kan velge Automatisk slik at enheten angir dag- eller
nattfarger automatisk etter klokkeslettet.
Skjermlagring: Gjør at du kan lagre bildet som vises på
enhetsskjermen.
Bruke bakgrunnslyset
Du kan velge en hvilken som helst tast for å slå på
bakgrunnslyset.
MERK: Du kan justere tidsavbrudd for bakgrunnslyset
(Skjerminnstillinger, side 20).
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Skjerm.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at enheten skal justere lysstyrken automatisk
basert på omgivelseslyset, velger du Auto lysstyrke.
• Hvis du vil justere lysstyrken manuelt, deaktiverer du Auto
lysstyrke. Deretter velger du Lysstyrke og
eller .
Tilpasse widgetløkken
Du kan endre rekkefølgen på widgetene i widgetløkken, fjerne
dem og legge til nye.
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Administrering av
widgeter.
2 Velg en widget for å legge til eller fjerne den fra
widgetløkken.
3 Velg Sorter for å endre posisjonen til en widget i
widgetløkken.
Innstillinger for dataregistrering
Velg Meny > Innstillinger > System > Dataregistrering.
Intervall: Kontrollerer hvordan enheten registrerer aktivitetsdata.
Smrt-alternativet registrerer nøkkelpunkter hvor du endrer
retning, hastighet eller puls. 1 sek-alternativet registrerer
punkter hvert sekund. Dette alternativet oppretter en svært
detaljert opptegning av aktiviteten, men den øker også
størrelsen på den lagrede aktivitetsfilen.
Gj.sn. pedalfrekvens: Kontrollerer om enheten inkluderer
nullverdier for pedalfrekvensdata som oppstår når du ikke
tråkker på pedalene (Datagjennomsnitt for pedalfrekvens
eller kraft, side 15).
Gj.snitt. kraft: Kontrollerer om enheten inkluderer nullverdier for
kraftdata som oppstår når du ikke tråkker på pedalene
(Datagjennomsnitt for pedalfrekvens eller kraft, side 15).
Loggfør pulsvar.: Angi et enheten skal loggføre
pulsvariasjonen din under aktiviteter.
Endre måleenhetene
Du kan tilpasse måleenheter for avstand og hastighet, høyde,
temperatur, vekt, posisjonsformat og tidsformat.
1 Velg Meny > Innstillinger > System > Enheter.
2 Velg en målingstype.
3 Velg måleenhet for innstillingen.
Slå enhetstoner på og av
1 Velg Meny > Innstillinger > System.
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre innstillingen for alarmer og varsler, velger
du Toner.
• Hvis du vil endre innstillingen for tastetrykk, velger du
Tastetoner.
Endre enhetsspråk
Velg Meny > Innstillinger > System > Språk.
Konfigurere modus for utvidet visning
Du kan bruke Edge 530-enheten til utvidet visning for å vise
dataskjermbilder fra en kompatibel Garmin multisportsklokke.
For eksempel kan du parkoble en kompatibel Forerunner enhet
for å vise dataskjermbilder på Edge enheten under et triatlon.
1 På Edge-enheten velger du Meny > Innstillinger > Utvidet
visningsmodus > Koble til klokken.
2 På den kompatible Garmin klokken velger du Innstillinger >
Sensorer og tilbehør > Legg til ny > Utvidet visning.
3 Følg instruksjonene på Edge enhetens skjerm og Garmin
klokken for å fullføre parkoblingen.
Dataskjermbildene fra den parkoblede klokken vises på Edge
enheten når enheten er parkoblet.
MERK: Normale funksjoner på Edge enheten er deaktivert
når man bruker modusen for utvidet visning.
Når du har parkoblet den kompatible Garmin klokken med Edge
enheten, kobler de til hverandre automatisk neste gang du
bruker modus for utvidet visning.
Lukke modus for utvidet visning
Når enheten er i utvidet visningsmodus, velger du
av utvidet visningsmodus > OK.
> Gå ut
Informasjon om enheten
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer appen Garmin Connect på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Kartoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Oppdatere programvaren ved hjelp av appen Garmin
Connect
Før du kan oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av Garmin
Connect-appen, må du ha en Garmin Connect-konto og
parkoble enheten med en kompatibel smarttelefon (Parkoble
smarttelefonen, side 1).
Synkroniser enheten med Garmin Connect appen.
Garmin Connect appen sender automatisk oppdateringer til
enheten når ny programvare er tilgjengelig.
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin
Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned
programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
3 Ikke koble enheten fra datamaskinen under
oppdateringsprosessen.
MERK: Hvis du allerede har konfigurert Wi‑Fi tilkoblingen på
enheten din, kan Garmin Connect laste ned tilgjengelige
programvareoppdateringer til enheten automatisk når den
kobler seg til Wi‑Fi.
Tidssoner
Hver gang du slår på enheten og innhenter satellitter eller
synkroniserer med smarttelefonen, finner enheten automatisk
riktig tidssone og klokkeslett.
Informasjon om enheten
21
Spesifikasjoner
Rengjøre enheten
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Edge – spesifikasjoner
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batteritid
Opptil 20 timer ved vanlig bruk
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 13,7 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Spesifikasjoner for pulsmåler
Batteritype
CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batteritid
Opptil 3,5 år ved 1 time per dag
Vanntetthet
1 ATM*
MERK: Dette produktet sender ikke pulsdata
når du svømmer.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50 °C (fra 23 til 122 °F)
Trådløs frekvens/
protokoll
2,4 GHz ved 2 dBm nominell
vaskemiddel.
2 Tørk av.
La enheten tørke når den er rengjort.
Ta vare på pulsmåleren
LES DETTE
Du må ta av modulen før du rengjør stroppen.
Oppsamling av svette og salt på stroppen kan redusere
pulsmålerens evne til å rapportere nøyaktige data.
• Du finner detaljerte instruksjoner for hvordan du vasker
stroppen, på www.garmin.com/HRMcare.
• Skyll stroppen etter hver bruk.
• Vask stroppen i vaskemaskin etter hver 7. bruk.
• Ikke kjør stroppen i tørketrommel.
• Heng opp stroppen eller legg den flatt når du skal tørke den.
• Pulsmålerens levetid blir forlenget hvis du tar av modulen når
den ikke er i bruk.
Batterier som kan byttes ut av brukeren
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 10 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Spesifikasjoner for hastighetssensor og pedalfrekvenssensor
Skifte batteriet i pulsmåleren
1 Bruk en liten stjerneskrutrekker til å fjerne de fire skruene på
Batteritype
CR2032, 3 volt, kan byttes av brukeren
Batteritid
Ca. 12 md. ved 1 t/dag
Oppbevaring av hastighetssensor
Opptil 300 timers aktivitetsdata
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Trådløs frekvens/protokoll
2,4 GHz ved 4 dBm nominell
Vanntetthetsvurdering
IEC 60529 IPX7*
baksiden av modulen.
2 Fjern dekselet og batteriet.
*Enheten tåler utilsiktet kontakt med vann ned til 1 meter i opptil
30 minutter. Du finner mer informasjon på www.garmin.com
/waterrating.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhetsinformasjon, for eksempel enhets-ID-en,
programvareversjonen og lisensavtalen.
Velg Meny > Innstillinger > System > Om > Informasjon
om opphavsrett.
Vise forskrifts- og samsvarsinformasjon
Etiketten for denne enheten er tilgjengelig elektronisk. Eetiketten kan gi informasjon om forskrifter, slik som ID-numre fra
FCC eller regional samsvarsmerking, samt aktuelt produkt- og
lisensinformasjon.
1 Velg Meny.
2 Velg Innstillinger > System > Informasjon om forskrifter.
3 Vent i 30 sekunder.
4 Sett inn det nye batteriet med den positive siden opp.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
5 Sett dekselet og de fire skruene tilbake på plass.
MERK: Ikke stram for hardt til.
Når du har byttet ut batteriet i pulsmåleren, må du kanskje pare
den med enheten på nytt.
Bytte ut batteriet til hastighetssensoren
Enheten bruker ett CR2032-batteri. Etter to omdreininger blinker
LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet foran på sensoren.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Fest gummihetten godt for å forhindre skade på USB-porten.
22
Informasjon om enheten
Feilsøking
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette sletter ikke noen av dataene eller innstillingene dine.
nede i ti sekunder.
Hold
Enheten nullstilles og slår seg på.
Gjenopprette standardinnstillingene
Du kan gjenopprette standardinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke historikken og dataene,
som turer, treningsøkter og løyper.
Velg Meny > Innstillinger > System > Nullstilling av enhet
> Gjen.standardinnst. > OK.
Fjerne brukerdata og innstillinger
2 Vri dekselet mot klokken til det er løst nok til at du kan fjerne
3
4
5
6
det.
Ta av dekselet, og ta ut batteriet .
Vent i 30 sekunder.
Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
Vri dekselet med klokken slik at markøren på dekselet er på
linje med markøren på etuiet.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Bytte ut batteriet til pedalfrekvenssensoren
Enheten bruker ett CR2032-batteri. Etter to omdreininger blinker
LED-lampen rødt for å angi at batterinivået er lavt.
1 Finn det runde batteridekselet på baksiden av sensoren.
Du kan slette alle brukerdata og tilbakestille enheten til
førstegangsoppsettet. Dette fjerner historikken og dataene, som
turer, treningsøkter og løyper, og tilbakestiller
enhetsinnstillingene og aktivitetsprofilene. Dette fjerner ikke
eventuelle filer du har lagt til på enheten fra datamaskinen.
Velg Meny > Innstillinger > System > Nullstilling av enhet
> Slett data og gjen. nullstill > OK.
Maksimere batterilevetiden
• Slå på Batterisparem. (Slå på sparemodus for batteri,
side 23).
• Reduser lysstyrken (Bruke bakgrunnslyset, side 21) eller
forkort tidsavbruddet for bakgrunnslyset (Skjerminnstillinger,
side 20).
• Velg registreringsintervallet Smrt (Innstillinger for
dataregistrering, side 21).
• Slå på funksjonen Automatisk dvale (Bruke automatisk
dvalemodus, side 20).
• Slå av trådløsfunksjonen Bluetooth (Telefoninnstillinger,
side 20).
• Velg GPS-innstillingen (Endre satellittinnstillingen, side 20).
• Fjern trådløse sensorer som du ikke bruker lenger.
Slå på sparemodus for batteri
2 Vri dekselet mot klokken til markøren peker mot ulåst, og
dekselet er løst nok til å fjernes.
3 Ta av dekselet, og ta ut batteriet .
4 Vent i 30 sekunder.
5 Sett inn det nye batteriet i dekselet. Pass på at du setter det
inn riktig vei.
MERK: Pass på at du ikke skader eller mister tetningsringen.
6 Vri dekselet med klokken til markøren peker mot låst.
MERK: LED-lampen blinker rødt og grønt i noen sekunder
etter at batteriet er byttet. Når LED-lampen blinker grønt og
så stopper, er enheten aktiv og klar til å sende data.
Feilsøking
Hvis du bruker sparemodus for batteri, forlenger innstillingene
automatisk batteriets levetid for lengre sykkelturer. Skjermen
slås av under aktiviteter. Du kan aktivere automatiske varsler og
trykke på en tast for å aktivere den. Sparemodusen for batteri
registrerer ikke GPS-punkter i sporloggen og sensordata like
ofte som vanlig GPS-modus. Nøyaktigheten til dataene for
hastighet, avstand og sporing reduseres.
MERK: I sparemodus for batteri, registreres bare oppføringer i
loggen når tidtakeren går.
1 Velg Meny > Innstillinger > Batterisparem. > Aktiver.
2 Velg varslene som aktiverer skjermen under en aktivitet.
Etter turen bør du lade enheten og deaktivere
batterisparemodusen for å bruke alle enhetsfunksjonene.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
Hvis telefonen ikke kobler seg til enheten, kan du forsøke disse
tipsene.
• Slå smarttelefonen og enheten av og på.
• Aktiver Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Oppdater Garmin Connect appen til den nyeste versjonen.
• Fjern enheten fra Garmin Connect appen og Bluetooth
innstillingene på smarttelefonen for å parkoble den på nytt.
• Hvis du har kjøpt en ny smarttelefon, fjerner du enheten fra
Garmin Connect appen på smarttelefonen du vil slutte å
bruke.
23
• Hold smarttelefonen innenfor 10 m (33 fot) fra enheten.
• Åpne Garmin Connect appen på smarttelefonen, velg
eller
, og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å gå i
parkoblingsmodus.
• Select Meny > Innstillinger > Tilkoblede funksjoner >
Telefon > Par smarttelefon.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect appen ved
hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
◦ Koble enheten til Garmin Connect kontoen din ved hjelp
av et trådløst Wi‑Fi nettverk.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Enheten bruker feil språk
1
2
3
4
5
Gå til skjermbildet Hjem, og velg .
Bla ned til det siste elementet i listen og velg .
Bla ned til det siste elementet i listen og velg .
Bla ned til det syvende elementet i listen, og velg
Bla ned til språket ditt og velg .
.
Angi høyde
Hvis du har nøyaktige høydedata for din aktuelle posisjon, kan
du kalibrere høydemåleren på enheten manuelt.
1 Ta deg en tur.
> Angi høyde.
2 Velg
3 Angi høyden, og velg .
Temperaturmålinger
Enheten kan vise temperaturmålinger som er høyere enn faktisk
lufttemperatur hvis enheten er plassert i direkte sollys, holdes i
hånden eller lades opp med en ekstern batteripakke. Det tar
også en stund for enheten å tilpasse avlesningen hvis det er
snakk om store temperaturendringer.
Utbyttbare tetningsringer
Det finnes erstatningsbånd (tetningsringer) for brakettene.
MERK: Bruk bare reservebånd i etylenpropylen (EPDM). Gå til
http://buy.garmin.com, eller kontakt forhandleren for Garmin.
Få mer informasjon
• Gå til support.garmin.com for å finne flere brukerveiledninger,
artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til buy.garmin.com eller kontakt Garmin forhandleren din
for å få informasjon om tilbehør og reservedeler.
Tillegg
Datafelter
Enkelte felt kan ikke vise data uten at du bruke tilleggsutstyr.
%FTP: Gjeldende kraftforbruk som en prosentandel av FTP
(Functional Threshold Power).
%pulsres. run: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende runde.
24
10s balanse: 10 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
10 sek watt/kg: Ti sekunders snittfart for kraftforbruk i watt per
kilogram.
10 s kraft: 10 sekunders snittfart for kraftforbruk.
30s balanse: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
30 sek VAM: 30 sekunders gjennomsnittlig bevegelse av
gjennomsnittlig stigningshastighet.
30 sek watt/kg: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk i watt per
kilogram.
30 s kraft: 30 sekunders snittfart for kraftforbruk.
3s balanse: Tre sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
kraftdifferanse venstre/høyre.
3 sek watt/kg: Tre sekunders snittfart for kraftforbruk i watt per
kilogram.
3 s kraft: 3 sekunders snittfart for kraftforbruk.
60 sek vansk.: 60 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
vanskelighetsgradpoengsum.
60s flyt: 60 sekunders gjennomsnittlig bevegelse for
flytpoengsum.
Aerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende aktiviteten
har på den aerobe formen.
Anaerob treningseffekt: Påvirkningen den gjeldende
aktiviteten har på den anaerobe formen.
Assistansemodus: Den gjeldende assistansemodusen for
elsykkelen.
Avstand foran: Avstanden foran eller bak Virtual Partner.
Avstand til neste: Gjenværende avstand til neste veipunkt på
ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Bakre gir: Bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Balanse: Gjeldende kraftdifferanse venstre/høyre.
Batterinivå: Gjenværende batteristrøm.
Batteristatus: Gjenværende batteristrøm til et sykkellykttilbehør.
Destinasjonsposisjon: Siste punkt på ruten eller løypen.
Di2 – batterinivå: Gjenværende batteristrøm til en Di2-sensor.
Di2-skiftemodus: Gjeldende skiftemodus til en Di2-sensor.
Diff. runde: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende runde.
Distanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende spor
eller aktivitet.
Distanse igjen: Under en treningsøkt eller løype er dette
avstanden som gjenstår når du bruker et avstandsmål.
Distanse til destinasjon: Gjenværende avstand til endelig
destinasjon. Denne siden vises bare når du navigerer.
Distanse til løypepunkt: Gjenværende avstand til neste punkt
på løypen.
Effektivitet for dreiningsm.: Målingen for hvor effektivt du trår.
Elsykkelbatt.: Gjenværende batteri på en elsykkel.
EPOC: Mengden overflødig oksygenforbruk etter trening
(EPOC) for den gjeldende aktiviteten. EPOC angir hvor hard
treningsøkten er.
ETA neste: Beregnet tidspunkt for ankomst til neste veipunkt på
ruten (justert etter lokalt klokkeslett ved veipunktet). Denne
siden vises bare når du navigerer.
ETA ved best.sted: Beregnet tidspunkt for ankomst til
bestemmelsesstedet (justert etter lokalt klokkeslett ved
bestemmelsesstedet). Denne siden vises bare når du
navigerer.
Flyt: Måler hvor jevnt du opprettholder hastighet og flyt gjennom
svinger under den gjeldende aktiviteten.
Tillegg
Fremre gir: Frontgiret fra en sensor for girposisjon.
Gir: Front- og bakgiret fra en sensor for girposisjon.
Girbatteri: Batteristatusen for en sensor for girposisjon.
Girforhold: Antall tenner på de front- og bakgirene, som
registrert av en sensor for girposisjon.
Girkombinasjon: Gjeldende girkombinasjon fra en sensor for
girposisjon.
Gj. balanse: Gjennomsnittlig kraftdifferanse venstre/høyre for
gjeldende aktivitet.
Gj. høyre kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gj. prosent av maksimal puls: Snittprosent av maksimal puls
for gjeldende aktivitet.
Gj. PSF: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende aktiviteten.
Gj. pulsres. %: Snittprosent av pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls) for gjeldende aktivitet.
Gj. rundetid: Gjennomsnittlig rundetid for gjeldende aktivitet.
Gj.sn. fart: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende aktivitet.
Gj. venstre kraftfase: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for venstrebeinet for den gjeldende aktiviteten.
Gj. venstre kraftfasetopp: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig høyre kraftfase: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
aktiviteten.
Gjennomsnittlig kraft: Gjennomsnittlig kraftforbruk for
gjeldende aktivitet.
Gjennomsnittlig VAM: Gjennomsnittlig stigningshastighet for
den gjeldende aktiviteten.
Gjennomsnittlig watt/kg: Gjennomsnittlig kraftforbruk i watt per
kilogram.
Gjennomsnittspuls: Gjennomsnittlig puls for gjeldende aktivitet.
Gjenværende stigning: Under en treningsøkt eller i en løype er
dette stigningen som gjenstår når du bruker et høydemål.
GPS-nøyaktighet: Feilmargin for din nøyaktige posisjon. GPSposisjonen din er for eksempel nøyaktig innenfor +/- 3,65 m
(12 fot).
GPS-signalstyrke: Styrken til GPS-satellittsignalet.
H. kr.fasetopp pr. rn.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for høyrebeinet for den gjeldende
runden.
Hastighet: Gjeldende reisegrad.
Hastighet: Et stolpediagram over de gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale hastighetsverdiene for den
gjeldende aktiviteten.
Hastighetsdiagram: Et kurvediagram over hastigheten din for
den gjeldende aktiviteten.
Høyde: Høyde over eller under havet for den gjeldende
posisjonen.
Høydediagram: Et kurvediagram over gjeldende høyde, total
stigning og total nedstigning for den gjeldende aktiviteten.
Høyre kraftfase: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Høyre kraftfase per runde: Den gjennomsnittlige
kraftfasevinkelen for høyrebeinet for den gjeldende runden.
Høyre kraftfasetopp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
høyrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Tillegg
Intensity Factor: Intensity Factor™ for gjeldende aktivitet.
Jevnhet for pedal: Målingen for hvor jevnt en person tråkker på
pedalene for hvert pedaltråkk.
Kalorier: Totalt antall kalorier som er forbrent.
Kalorier igjen: Under en treningsøkt er dette antallet kalorier
som gjenstår når du bruker et kalorimål.
Kilojoule: Samlet utført arbeid (kraftforbruk) i kilojoule.
Kilometerteller: En løpende oversikt over den tilbakelagte
avstanden for samtlige turer. Denne sammenlagtverdien
fjernes ikke når du nullstiller tripdataene.
Klokkeslett: Klokkeslett basert på gjeldende posisjon og
tidsinnstillinger (format, tidssone, sommertid).
Kraft: Gjeldende kraftforbruk i watt. Enheten må være koblet til
en kompatibel kraftmåler.
Kraft, siste runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for siste fullførte
runde.
Kraftdiagram: Et kurvediagram over det gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale kraftforbruket for den
gjeldende aktiviteten.
Kraftmål: Målkraften som produseres under en aktivitet.
Kraft runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk for gjeldende runde.
Kraftsone: Gjeldende område for kraftforbruk (1 til 7) basert på
FTP eller egendefinerte innstillinger.
Linjer for kraft: Et stolpediagram over det gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale kraftforbruket for den
gjeldende aktiviteten.
Lysmodus: Konfigurasjonsmodus for lyktnettverket.
Maksfart: Høyeste hastighet for gjeldende aktivitet.
Maks kr. run.: Høyeste kraftforbruk for gjeldende runde.
Makskraft: Høyeste kraftforbruk for gjeldende aktivitet.
Medgått tid: Sammenlagt tid som er registrert. Hvis du for
eksempel starter tidtakeren og løper i 10 minutter, stopper
tidtakeren i 5 minutter og deretter starter tidtakeren og løper i
20 minutter, har det gått 35 minutter.
Neste punktposisjon: Neste punkt på ruten eller løypen.
Normalized Power: Normalized Power™ for gjeldende aktivitet.
NP, runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for gjeldende
runde.
NP, siste runde: Gjennomsnittlig Normalized Power for siste
fullførte runde.
Pedalfrekvens: Sykling. Antall omdreininger for krankarmen.
Enheten må være koblet til en sensor for kadens for at disse
dataene skal vises.
Pedalfrekvensdiagram: Et stolpediagram over de gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale kadensverdiene for den
gjeldende aktiviteten.
Pedalfrekvensdiagram: Et kurvediagram over kadensverdiene
for den gjeldende aktiviteten.
Pedalsenterforskyvning (PSF): Pedalsenterforskyvningen.
Pedalsenterforskyvning er plasseringen på pedalen der du
bruker kraft.
Pr. av makspuls per runde: Snittprosent av maksimal puls for
gjeldende runde.
Prosent av maksimal puls: Prosent av maksimal puls.
PSF for runde: Gjennomsnittlig pedalsenterforskyvning for den
gjeldende runden.
Puls: Puls angitt i slag per minutt (bpm). Enheten må være
koblet til en kompatibel pulsmåler.
Puls, siste runde: Gjennomsnittlig puls for forrige fullførte
runde.
25
Pulsdiagram: Et stolpediagram over de gjeldende,
gjennomsnittlige og maksimale pulsverdiene for den
gjeldende aktiviteten.
Pulsgraf: Et kurvediagram over de gjeldende, gjennomsnittlige
og maksimale pulsverdiene for den gjeldende aktiviteten.
Puls igjen: Under en treningsøkt er dette mengden du er over
eller under pulsmålet.
Pulsreserve i %: Prosent av pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
Puls - runde: Gjennomsnittlig puls for gjeldende runde.
Pulssone: Gjeldende pulsområde (1 til 5). Standardsonene er
basert på brukerprofilen og maksimal puls (220 minus
alderen din).
Pulssonegraf: Linjegraf som viser gjeldende pulssone (1 til 5).
Råd om girskifting: Anbefaling om å gire opp eller ned basert
på gjeldende innsats. Elsykkelen din må være i modus for
manuelt girskifte.
Reiserekkev.: Den estimerte avstanden du kan sykle, basert på
de gjeldende elsykkelinnstillingene og gjenværende batteri.
Repetisjoner igjen: Gjenværende repetisjoner i en treningsøkt.
Respirasjonsfrekvens: Din pustefrekvens i form av antall pust
per minutt (brpm).
Retning: Retningen du beveger deg i.
Rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under gjeldende
runde.
Rundeflyt: Den totale flytpoengsummen for den gjeldende
runden.
Rundehastighet: Gjennomsnittlig hastighet for gjeldende runde.
Runde pedalfrekvens: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for
gjeldende runde.
Runder: Antall runder som er fullført for gjeldende aktivitet.
Rundetid: Stoppeklokketiden for gjeldende runde.
Rundetid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket på den
gjeldende runden.
Rundetid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket på den
gjeldende runden.
Sammenligning av treningsøkt: En graf som sammenligner
den gjeldende innsatsen med treningsmålet.
Siste rundedistanse: Avstanden som er tilbakelagt under
forrige fullførte runde.
Siste rundeh.: Gjennomsnittlig hastighet for forrige fullførte
runde.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Soloppgang: Tidspunktet for soloppgang basert på gjeldende
GPS-posisjon.
Stign. til neste løypepunkt: Gjenværende stigning til neste
punkt i løypen.
Stigning: Beregningen av stigning (høyde) for løp (avstand).
Hvis du for eksempel beveger deg 3 m (10 fot) for hver 60 m
(200 fot) du klatrer, er hellingen 5 %.
Strålevinkelstatus: Strålemodus for frontlykten.
Sykkelrullemotstand: Motstanden fra en sykkelrulle.
Temperatur: Temperaturen i luften. Kroppstemperaturen
påvirker temperatursensoren.
Tid, siste rn.: Stoppeklokketiden for forrige fullførte runde.
Tid foran: Tiden foran eller bak Virtual Partner.
Tid igjen: Under en treningsøkt eller løype er dette tiden som
gjenstår når du bruker et tidsmål.
Tid i sone: Tilbakelagt tid i hver sone for puls eller kraft.
Tid sittende: Hvor lang tid du har sittet og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tid stående: Hvor lang tid du har stått og tråkket i den
gjeldende aktiviteten.
Tidtaker: Stoppeklokketiden for gjeldende aktivitet.
Tid til destinasjon: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til
destinasjonen. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tid til neste: Beregnet tid som gjenstår før ankomst til neste
veipunkt på ruten. Denne siden vises bare når du navigerer.
Tilkoblede lykter: Antall tilkoblede lykter.
Total stigning: Sammenlagt høydeavstand som er besteget
siden forrige nullstilling.
Totalt fall: Sammenlagt fallavstand som er nedsteget siden
forrige nullstilling.
Treningsøkttrinn: Under en treningsøkt, gjeldende trinn av
totalt antall trinn.
TSS: Training Stress Score™ for gjeldende aktivitet.
V. kr.fasetopp pr. run.: Den gjennomsnittlige
kraftfasetoppvinkelen for venstrebeinet for den gjeldende
runden.
V. kraftfase per runde: Den gjennomsnittlige kraftfasevinkelen
for venstrebeinet for den gjeldende runden.
VAM: Gjennomsnittlig stigningshastighet for den gjeldende
aktiviteten.
VAM, runde: Gjennomsnittlig stigningshastighet for den
gjeldende runden.
Vanskelighetsgrad: Vanskelighetsgraden til den gjeldende
aktiviteten basert på høyde, stigning og raske endringer i
retning.
Vanskelighetsgrad for runde: Den totale vanskelighetsgraden
for den gjeldende runden.
Venstre kraftfase: Den gjeldende kraftfasevinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasen er området i pedaltråkket der du
produserer positiv kraft.
Venstre kraftfasetopp: Den gjeldende kraftfasetoppvinkelen for
venstrebeinet. Kraftfasetoppen er vinkelområdet der du
produserer den høyeste andelen av drivkraften.
Watt/kg: Kraftforbruk i watt per kilo.
Watt/kg per runde: Gjennomsnittlig kraftforbruk i watt per
kilogram for den gjeldende runden.
Ytelseskondisjon: Ytelseskondisjonsverdi er en
sanntidsvurdering av prestasjonsevnen din.
Ø pdlfr.: Sykling. Gjennomsnittlig kadens for gjeldende aktivitet.
Standardverdier for kondisjonsberegning
Disse tabellene omfatter standardiserte klassifiseringer for kondisjonsberegning etter alder og kjønn.
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmerket
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
26
Tillegg
Menn
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
OK
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Svakt
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kvinner
Prosentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Overlegent
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmerket
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
OK
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Svakt
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Data trykket med tillatelse fra The Cooper Institute. Du finner mer informasjon på www.CooperInstitute.org.
FTP-verdier
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
Diss tabellene omfatter FTP-klassifiseringer (functional
threshold power), beregnet etter kjønn.
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
Menn
Watt per kilogram (W/kg)
22 × 1-3/8
1770
5,05 og høyere
22 × 1-1/2
1785
Fra 3,93 til 5,04
24 × 1
1753
Fra 2,79 til 3,92
24 × 3/4 rørformet
1785
OK
Fra 2,23 til 2,78
24 × 1-1/8
1795
Har ikke trent
Lavere enn 2,23
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
Overlegent
Utmerket
Bra
Kvinner
Watt per kilogram (W/kg)
24 × 2,00
1925
Overlegent
4,30 og høyere
24 × 2,125
1965
Utmerket
Fra 3,33 til 4,29
26 × 7/8
1920
Bra
Fra 2,36 til 3,32
26 × 1-1,0
1913
OK
Fra 1,90 til 2,35
26 × 1
1952
Har ikke trent
Lavere enn 1,90
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
Hjulstørrelse og -omkrets
650 × 38B
2105
Hastighetssensoren registrerer automatisk hjulstørrelsen. Du
kan eventuelt angi omkretsen på hjulet i innstillingene for
hastighetssensoren.
Størrelsen på dekket er avmerket på begge sider av dekket.
Dette er ikke en fullstendig liste. Du kan også måle omkretsen
av hjulet eller bruke en av kalkulatorene som du finner på
Internett.
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C rørformet
2130
FTP-verdiene er basert på forskning utført av Hunter Allen og
Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
1
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
2
3
4
5
Tillegg
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Fordeler
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
27
Dekkstørrelse
Omkrets på hjulet (mm)
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
28
Tillegg
Indeks
installere 14, 15
intervaller, treningsøkter 5
ruter 11
innstillinger 11
A
K
S
akklimatisering 7
ANT+ sensorer 1, 14–16
parkobling 5, 15
treningsutstyr 5
assistent 12
Auto Lap 19, 20
Auto Pause 20
automatisk dvalemodus 20
avstand, varsler 19
kalender 5
kalibrere, kraftmåler 15
kalori, varsler 19
kart 9, 10
finne posisjoner 9
innstillinger 11
oppdatere 21
orientering 11
zoom 11
kondisjonsberegning 6, 7, 9, 26
kontakter, legge til 12
kraft 5, 16
målere 6–9, 15, 16, 27
soner 15, 16
varsler 19
kraftfase 16
satellittsignaler 1, 3, 24
segmenter 3, 4
slette 4
sensorer for hastighet og pedalfrekvens 14,
15, 22, 23
sette inn 2
skjermbilde 20
skjerminnstillinger 20
slette, alle brukerdata 18, 23
smart registrering 17
smarttelefon 1, 11, 18, 20
apper 13
parkobling 1, 23
programmer 13
snarveier 1
soner
kraft 15
tid 21
spesifikasjoner 22
språk 21, 24
startvarselmelding 20
stressnivå 6
stressverdi 9
sykkeldynamikk 16
sykling 7
systeminnstillinger 20
søvnmodus 20
B
bakgrunnslys 20, 21
baner 10, 11
laste inn 10
redigere 10
slette 11
batteri
bytte 22, 23
lade 1
maksimere 23
type 2
bla automatisk 20
Bluetooth sensorer 1, 14
Bluetooth teknologi 11, 13, 20
brukerdata, slette 18
brukerprofil 18
bytte batteriet 22
C
Connect IQ 18
D
data
dele 21
lagre 17
overføre 17
overføring 17
registrering 21
skjermbilder 3, 19
datafelter 18, 19, 24
datagjennomsnitt 15
datamaskin, koble til 17
dataregistrering 17
dele data 21
E
Elsykkel 16
enhet
nullstille 23
vedlikehold 22
enhets-ID 22
F
feilsøking 14, 23, 24
filer, overføre 17
første oppsett 23
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 21
Garmin Express 13
oppdatere programvare 21
GLONASS 20
GPS 5, 20
signal 1, 3, 24
GroupTrack 13
H
hendelsesregistrering 12
historikk 3
sende til datamaskin 17
hjulstørrelser 27
høyde 7, 24
høydemåler, kalibrere 24
I
innendørstrening 5
innstillinger 13, 18, 20, 21
enhet 21, 23
Indeks
L
lagre aktiviteter 3
lagre data 17
LiveTrack 13
logg 16, 17
slette 17
løyper 10, 11
M
montere enheten 2
mål 6
måleenheter 21
N
navigasjon 9
stoppe 10
tilbake til start 10
nullstille enheten 23
nødkontakter 12
O
oppdateringer, programvare 16, 21
overføring, filer 13
P
parkobling 1
ANT+ sensorer 5, 15
Bluetooth sensorer 15
smarttelefon 1, 23
pedaler 16
pedalfrekvens 15
varsler 19
pedalsenterforskyvning 16
personlige rekorder 9
slette 9
posisjoner 9
finne med kartet 9
redigere 10
sende 12
slette 10
profiler 18
aktivitet 18
bruker 18
programmer 11, 13, 18
smarttelefon 1
programvare
lisens 22
oppdatere 16, 21
versjon 22
puls
måler 6–8, 14, 22
overvåk 22
soner 14, 16, 27
varsler 19
T
taster 1
temperatur 7, 24
tetningsringer. Du finner mer informasjon under
remmer
tid, varsler 19
tidssoner 21
tidtaker 3, 16
tilbake til start 10
tilbehør 14, 15, 24
tilpasse enheten 19
toner 21
trening 5–8
planer 4, 5
skjermbilder 3, 19
treningsbelastning 6, 7
Treningseffekt 8, 9
treningsstatus 6, 9
treningsøkter 4, 5
laste inn 4
slette 5
U
USB 21
koble fra 18
utvidet visning 21
V
varsler 19
veipunkter, projisere 10
Virtual Partner 6
W
Wi‑Fi 11, 13, 21
koble til 13
widgets 18
Y
ytelseskondisjon 6, 9
Z
zoome, kart 11
R
remmer 24
rengjøre enheten 22
restitusjon 6, 8, 9
runder 1
29
support.garmin.com
Mai 2019
190-02513-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising