Garmin | Edge® 530 Mountain Bike Bundle | User manual | Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Manual de utilizare

Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Manual de utilizare
EDGE 530
®
Manual de utilizare
© 2019 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , logo-ul Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner şi Virtual Partner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ şi Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot fi utilizate fără
permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ este marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile BLUETOOTH sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului
Cooper. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Di2™ şi Shimano STEPS™ sunt mărci comerciale ale Shimano, Inc. Shimano este marcă comercială înregistrată a Shimano, Inc. Training
Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) şi Normalized Power™ (NP) sunt mărci comerciale ale Peaksware, LLC. STRAVA şi Strava™ sunt mărci comerciale ale Strava, Inc. Wi‑Fi este marcă
comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance Corporation. Windows este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în S.U.A. şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin
proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: A03485
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Prezentare generală a dispozitivului ........................................... 1
Vizualizarea paginii de stare .................................................. 1
Vizualizarea widgeturilor ........................................................ 1
Utilizarea meniului de scurtături ............................................. 1
Asocierea unui smartphone ........................................................ 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Despre baterie ....................................................................... 2
Instalarea suportului standard .................................................... 2
Instalarea suportului proeminent ................................................ 2
Scoaterea dispozitivului Edge ................................................ 2
Instalarea suportului pentru ciclism montan ............................... 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ............................................. 3
Antrenament ................................................................... 3
Plimbare cu bicicleta ................................................................... 3
Segmente ................................................................................... 4
Strava™ Segmente ................................................................ 4
Utilizarea widgetului de explorare a segmentelor
Strava ................................................................................ 4
Urmărirea unui segment din Garmin Connect ....................... 4
Activarea segmentelor ........................................................... 4
Efectuarea unei curse pe un segment ................................... 4
Vizualizarea detaliilor segmentului ......................................... 4
Opţiuni pentru segmente ........................................................ 4
Ştergerea unui segment ......................................................... 4
Exerciţii ....................................................................................... 4
Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect .................. 5
Începerea unui exerciţiu ......................................................... 5
Oprirea unui exerciţiu ............................................................. 5
Ştergerea exerciţiilor .............................................................. 5
Despre calendarul de antrenament ............................................ 5
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect ........... 5
Exerciţii fracţionate ..................................................................... 5
Crearea unui exerciţiu cu intervale ........................................ 5
Începerea unui exerciţiu cu intervale ..................................... 5
Antrenare în interior .................................................................... 5
Asocierea antrenorului dvs. de interior ANT+® ..................... 5
Utilizarea unui trainer de interior ANT+ .................................. 6
Setarea rezistenţei ............................................................ 6
Setarea puterii ţintă ........................................................... 6
Setarea unei ţinte a antrenamentului .......................................... 6
Anularea ţintei unui antrenament ........................................... 6
Statisticile mele.............................................................. 6
Măsurătorile performanţelor ........................................................ 6
Starea antrenamentului .......................................................... 7
Despre estimarea volumelor VO2 max. ................................. 7
Afişarea volumului VO2 max. estimat ............................... 7
Sfaturi pentru estimarea volumelor VO2 max. în activităţile
de ciclism .......................................................................... 7
Aclimatizarea performanţelor la căldură şi altitudine ........ 7
Nivelul de solicitare al antrenamentului ................................. 8
Obţineţi estimarea nivelului de solicitare al
antrenamentului ................................................................ 8
Punctul central al nivelului de solicitare al
antrenamentului ..................................................................... 8
Despre efectul antrenamentului ............................................. 8
Durata de recuperare ............................................................. 9
Vizualizarea timpului de recuperare .................................. 9
Afişarea estimării FTP ............................................................ 9
Efectuarea unui test FTP .................................................. 9
Calcularea automată a pragului FTP ................................ 9
Vizualizarea scorului de stres ................................................ 9
Dezactivarea notificărilor de performanţă ............................ 10
Cuprins
Vizualizarea curbei dvs. de putere ....................................... 10
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor ...................................................................... 10
Date personale ......................................................................... 10
Vizualizarea recordurilor personale ..................................... 10
Reafişarea unui record personal .......................................... 10
Ştergerea unui record personal ........................................... 10
Zonele de antrenament ............................................................ 10
Navigare ........................................................................ 10
Locaţii ....................................................................................... 10
Marcarea locaţiei .................................................................. 10
Salvarea locaţiilor de pe hartă ............................................. 10
Navigarea către o locaţie ..................................................... 10
Revenirea la punctul de pornire ........................................... 10
Oprirea navigării ................................................................... 10
Editarea locaţiilor ................................................................. 11
Ştergerea unei locaţii ........................................................... 11
Proiectarea unei locaţii ......................................................... 11
Cursuri ...................................................................................... 11
Crearea unui traseu pe dispozitiv ........................................ 11
Urmărirea unui traseu de la Garmin Connect ...................... 11
Sfaturi pentru parcurgerea unui traseu ................................ 11
Vizualizarea detaliilor traseului ............................................ 11
Afişarea unui traseu pe hartă .......................................... 11
Utilizarea ClimbPro .............................................................. 11
Opţiuni traseu ....................................................................... 12
Oprirea unui traseu .............................................................. 12
Ştergerea unui traseu .......................................................... 12
Rute Trailforks ...................................................................... 12
Setările hărţii ............................................................................. 12
Parcurgerea hărţii ................................................................ 12
Schimbarea orientării hărţii .................................................. 12
Setări rută ................................................................................. 12
Selectarea unei activităţi pentru calculul rutei ...................... 12
Caracteristici conectate ............................................... 12
Caracteristici conectate Bluetooth ............................................ 12
Funcţiile de detecţie a incidentelor şi de asistenţă .............. 13
Detecţie incidente ............................................................ 13
Asistenţă ......................................................................... 13
Adăugare contacte de urgenţă ........................................ 13
Vizualizarea contactelor dvs. de urgenţă ........................ 13
Solicitarea de asistenţă ................................................... 13
Pornirea şi oprirea detecţiei incidentelor ......................... 13
Anularea unui mesaj automat ......................................... 13
Trimiterea unei actualizări de stare după un incident ..... 13
Pornirea unei sesiuni GroupTrack ....................................... 13
Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack ................................ 14
Setarea alarmei pentru bicicletă .......................................... 14
Redarea solicitărilor audio pe smartphone-ul dvs. ............... 14
Transferarea fişierelor pe un alt dispozitiv Edge .................. 14
Caracteristici conectate Wi‑Fi ................................................... 14
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi .......................................... 14
Wi‑FiSetări ........................................................................... 15
Senzori wireless........................................................... 15
Montarea pe corp a monitorului cardiac ................................... 15
Setarea zonelor de puls ....................................................... 15
Despre zonele de puls .................................................... 15
Obiective fitness .............................................................. 15
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică frecvenţa
cardiacă sunt neregulate ..................................................... 15
Instalarea senzorului de viteză ................................................. 16
Instalarea senzorului de cadenţă .............................................. 16
Despre senzorii de viteză şi de cadenţă .............................. 16
Stabilirea mediei datelor despre cadenţă sau putere .......... 16
Asocierea senzorilor wireless ................................................... 16
i
Antrenamentul cu un contor de putere ..................................... 16
Setarea zonelor de putere ................................................... 16
Calibrarea contorului de putere ........................................... 17
Puterea pe baza pedalelor ................................................... 17
Dinamica ciclismului ............................................................. 17
Utilizarea dinamicii ciclismului ......................................... 17
Actualizarea software-ului Vector utilizând dispozitivul
Edge .....................................................................................17
Conștientizare situațională ....................................................... 17
Utilizarea schimbătoarelor electronice ...................................... 17
Utilizarea unei biciclete electronice eBike ................................ 18
Vizualizare detalii senzori eBike .......................................... 18
Istoric............................................................................. 18
Vizualizarea turei ...................................................................... 18
Vizualizarea timpului în fiecare zonă de antrenament ......... 18
Ştergerea turelor .................................................................. 18
Vizualizarea totalurilor de date ................................................. 18
Ştergerea totalurilor de date ................................................ 18
Garmin Connect ........................................................................ 18
Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin Connect ... 18
Înregistrarea datelor .................................................................. 19
Gestionarea datelor .................................................................. 19
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 19
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ..................................... 19
Ştergerea fişierelor ............................................................... 19
Deconectarea cablului USB ................................................. 19
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 19
Funcţii descărcabile Connect IQ ............................................... 19
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului ........................................................................ 19
Profiluri ...................................................................................... 19
Setarea profilului de utilizator ............................................... 19
Despre setările pentru antrenament ......................................... 20
Actualizarea profilului de activitate ...................................... 20
Adăugarea unui ecran de date ............................................ 20
Editarea unui ecran de date ................................................. 20
Reordonarea ecranelor de date ........................................... 20
Alerte .................................................................................... 20
Setarea alertelor de interval ............................................ 20
Setarea alertelor repetitive .............................................. 21
Setarea alertelor inteligente pentru consumul de alimente
sau de lichide .................................................................. 21
Auto Lap ............................................................................... 21
Marcarea turelor în funcţie de poziţie .............................. 21
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 21
Utilizarea inactivării automate .............................................. 21
Utilizarea Auto Pause .......................................................... 21
Utilizarea derulării automate ................................................ 21
Pornirea automată a cronometrului ..................................... 22
Modificarea setării satelitului ................................................ 22
Setări telefon .............................................................................22
Setări de sistem ........................................................................ 22
Setările afişajului .................................................................. 22
Utilizarea iluminării de fundal .......................................... 22
Personalizarea buclei de widgeturi ...................................... 22
Setări pentru înregistrarea datelor ....................................... 22
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 22
Activarea şi dezactivarea tonurilor dispozitivului ................. 22
Schimbarea limbii dispozitivului ........................................... 23
Fusurile orare ....................................................................... 23
Configurarea modului de afişare extins .................................... 23
Părăsirea modului de afişare extins ..................................... 23
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect ................................................................................ 23
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ........... 23
Specificaţii ................................................................................. 23
Edge Specificaţii .................................................................. 23
Specificaţiile monitorului cardiac .......................................... 23
Specificaţiile senzorului de viteză şi ale senzorului de
cadenţă ................................................................................ 23
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 23
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate ......................................................................... 23
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 24
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 24
Întreţinerea monitorului cardiac ............................................ 24
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator ............................ 24
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac ................................. 24
Înlocuirea bateriei pentru senzorul de viteză ....................... 24
Înlocuirea bateriei pentru senzorul de cadenţă .................... 24
Depanare ....................................................................... 25
Resetarea dispozitivului ............................................................ 25
Restabilirea setărilor implicite .............................................. 25
Ştergerea datelor şi a setărilor utilizatorului ......................... 25
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 25
Activarea modului de economisire a bateriilor ..................... 25
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv .......................... 25
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS ................................... 25
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 25
Setarea elevaţiei ....................................................................... 25
Valorile de temperatură ............................................................ 25
Garniturile O de schimb ............................................................ 26
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 26
Anexă ............................................................................. 26
Câmpuri de date ....................................................................... 26
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 28
Clasificările FTP ........................................................................ 28
Calculul zonelor de puls ............................................................ 29
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 29
Index.............................................................................. 30
Informaţii dispozitiv..................................................... 23
Actualizări ale produsului .......................................................... 23
ii
Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Prezentare generală a dispozitivului
Este afişată pagina de stare. O pictogramă intermitentă
indică faptul că dispozitivul caută un semnal. O pictogramă
continuă arată că semnalul a fost găsit sau că senzorul este
conectat.
Vizualizarea widgeturilor
Dispozitivul dvs. este livrat având preîncărcate diverse
widgeturi; mai multe widgeturi sunt disponibile când sincronizaţi
dispozitivul cu un smartphone sau cu un alt dispozitiv compatibil.
1 Din pagina de stare, selectaţi widgeturile Widgets.
2 Selectaţi sau pentru a vizualiza mai multe widgeturi.
Când veţi vizualiza din nou widgeturile, va apărea widgetul care
a fost vizualizat ultimul.
Utilizarea meniului de scurtături
Opţiunile pentru meniul de comenzi rapide sunt disponibile
pentru a accesa rapid funcţiile sau pentru a activa funcţii cum ar
fi editarea profilului curent de activitate de pe ecranul de pornire.
• Atunci când
apare pe ecran în timpul unei curse, selectaţi
pentru a vizualiza opţiunile meniului de scurtături.
• Atunci când apare pe ecran, menţineţi apăsat pe
pentru
a vizualiza opţiunile meniului cu scurtături.
Selectaţi pentru a intra în starea de repaus şi pentru a
porni dispozitivul.
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Asocierea unui smartphone
NOTĂ: accesaţi www.buy.garmin.com pentru a achiziţiona
accesorii opţionale.
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului Edge, acesta
trebuie asociat direct prin aplicaţia Garmin Connect™ şi nu din
setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
pentru a porni dispozitivul.
2 Menţineţi apăsat
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, selectaţi limba.
Următorul ecran vă va solicita să asociaţi smartphone-ul.
SUGESTIE: puteţi selecta Menu > Settings > Connected
Features > Phone > Pair Smartphone pentru a intra manual
în modul de asociere.
3 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran.
• Dacă aţi mai asociat un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect, din
sau meniul , selectaţi
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
După ce asocierea se realizează cu succes, apare un mesaj şi
dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu smartphone-ul
dvs.
Vizualizarea paginii de stare
Încărcarea dispozitivului
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date,
opţiuni şi setări.
De pe ecranul de început, selectaţi pentru a vizualiza
pagina de stare.
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date,
opţiuni şi setări.
De pe ecranul de început, selectaţi pentru a vizualiza
meniul dispozitivului.
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul de
activitate.
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Menţineţi apăsat pentru a reveni la ecranul principal.
Selectaţi pentru a alege o opţiune sau pentru a
confirma primirea un mesaj.
În timpul unei ture, selectaţi pentru a vizualiza
opţiunile de meniu, de exemplu alerte şi câmpuri de
date.
Contacte
electrice
Încărcaţi utilizând un Edge accesoriu pentru baterii
externe.
Pagina de stare afişează starea conexiunii GPS, a senzorilor
wireless şi a smartphone-ului dvs.
Selectaţi o opţiune:
• Din ecranul de început, selectaţi .
• În timpul unei ture, selectaţi
> Status Page.
Introducere
®
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Dispozitivul este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată pe
care o puteţi încărca utilizând o priză de perete standard sau un
port USB de pe computer.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Edge Specificaţii, pagina 23).
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB .
1
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un adaptor
de c.a. sau într-un port USB al computerului.
Conectaţi
adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
4
Când conectaţi dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul
porneşte.
5 Încărcaţi complet dispozitivul.
După ce încărcaţi dispozitivul, închideţi capacul de protecţie
împotriva intemperiilor.
Instalarea suportului proeminent
NOTĂ: dacă nu aveţi acest suport, puteţi omite această sarcină.
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul Edge, unde
să nu incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Utilizaţi cheia hexagonală pentru a scoate şurubul
conectorul ghidonului
.
din
Despre baterie
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
Instalarea suportului standard
Pentru o recepţie GPS optimă, poziţionaţi suportul pentru
bicicletă astfel încât partea frontală a dispozitivului să fie
orientată spre cer. Puteţi instala suportul pentru bicicletă pe pipă
sau pe ghidon.
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul, unde să nu
incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Puneţi discul de cauciuc pe faţa posterioară a suportului
pentru bicicletă.
Sunt incluse două discuri de cauciuc şi puteţi selecta discul
care se potriveşte cel mai bine bicicletei dvs. Marginile
cauciucului se aliniază cu faţa posterioară a suportului pentru
bicicletă, astfel încât să stea fix.
3 Puneţi padul de cauciuc în jurul ghidonului:
• Dacă diametrul ghidonului este de 25,4 mm, utilizaţi padul
mai gros.
• Dacă diametrul ghidonului este de 31,8 mm, utilizaţi padul
mai subţire.
4 Puneţi conectorul ghidonului în jurul padului de cauciuc.
5 Repoziţionaţi şi strângeţi şurubul.
NOTĂ: Garmin recomandă strângerea şurubului astfel încât
suportul să fie fixat, cu o specificaţie a cuplului maxim de
7 lbf-in. (0,8 N-m). Trebuie să verificaţi periodic şurubul,
pentru a vă asigura că este bine strâns.
6 Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
Edge în fantele suportului pentru bicicletă .
®
3 Puneţi suportul pentru bicicletă pe pipa bicicletei.
4 Ataşaţi suportul pentru bicicletă astfel încât să fie fixat în
siguranţă, utilizând cele două benzi .
5 Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
în fantele suportului pentru bicicletă .
6 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul în sensul acelor de
ceas până când se fixează în poziţie.
7 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor
de ceas până când se fixează în poziţie.
Scoaterea dispozitivului Edge
1 Rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor de ceas pentru a-l
debloca.
2 Ridicaţi dispozitivul Edge din suport.
Instalarea suportului pentru ciclism montan
NOTĂ: dacă nu aveţi acest suport, puteţi omite această sarcină.
2
Introducere
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul Edge, unde
să nu incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Utilizaţi cheia hexagonală de 3 mm pentru a scoate şurubul
din conectorul ghidonului .
9 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor
de ceas până când se fixează în poziţie.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
3 Selectaţi o opţiune:
• Dacă diametrul ghidonului este de 25,4 mm, aşezaţi padul
mai gros în jurul ghidonului.
• Dacă diametrul ghidonului este de 31,8 mm, aşezaţi padul
mai subţire în jurul ghidonului.
• Dacă diametrul ghidonului este de 35 mm, nu utilizaţi
padul din cauciuc.
4 Aşezaţi conectorul ghidonului în jurul ghidonului, astfel încât
braţul suportului să fie deasupra pipei bicicletei.
5 Utilizaţi cheia hexagonală de 3 mm pentru a scoate şurubul
de pe braţul suportului, poziţionaţi braţul suportului şi
strângeţi şurubul.
NOTĂ: Garmin recomandă strângerea şurubului astfel încât
braţul suportului să fie fixat, cu o specificaţie a cuplului
maxim de 20 lbf-in. (2,26 N-m). Trebuie să verificaţi periodic
şurubul, pentru a vă asigura că este bine strâns.
Este posibil ca dispozitivul să necesite vedere liberă spre cer
pentru a recepţiona semnale de la sateliţi. Ora şi data sunt
setate automat pe baza poziţiei GPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Antrenament
Plimbare cu bicicleta
Dacă dispozitivul a fost livrat cu un senzor wireless, dispozitivul
şi senzorul sunt deja asociate şi pot fi activate în timpul
configurării iniţiale.
pentru a porni dispozitivul.
1 Menţineţi apăsat
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Barele semnalului de la sateliţi devin verzi când dispozitivul
este gata.
3 Din ecranul de început, selectaţi .
4 Selectaţi un profil de activitate.
5 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
6 Dacă este necesar, utilizaţi cheia hexagonală de 2 mm
pentru a scoate cele două şuruburi de pe faţa posterioară a
suportului , scoateţi şi rotiţi conectorul şi repoziţionaţi
şuruburile pentru a schimba orientarea suportului.
7 Repoziţionaţi şi strângeţi şurubul de pe conectorul ghidonului.
NOTĂ: Garmin recomandă strângerea şurubului astfel încât
suportul să fie fixat, cu o specificaţie a cuplului maxim de
7 lbf-in. (0,8 N-m). Trebuie să verificaţi periodic şurubul,
pentru a vă asigura că este bine strâns.
8 Aliniaţi proeminenţele de pe dispozitivul Edge în fantele
suportului pentru bicicletă Edge.
6
7
8
9
Antrenament
NOTĂ: istoricul este înregistrat numai când cronometrul de
activitate este pornit.
Selectaţi
sau
pentru ecranele de date suplimentare.
Dacă este necesar, selectaţi
pentru a vizualiza opţiunile
de meniu, de exemplu alertele şi câmpurile de date.
Selectaţi
pentru a opri cronometrul de activitate.
SUGESTIE: înainte de a salva această tură şi a o distribui pe
contul Garmin Connect, puteţi schimba tipul de tură. Datele
precise despre tipul de tură sunt importante pentru a putea
crea trasee agreate de mers cu bicicleta.
Selectaţi Save Ride.
3
Segmente
Parcurgerea unui segment: puteţi trimite segmente din contul
Garmin Connect pe dispozitiv. După ce un segment este
salvat pe dispozitiv, puteţi parcurge segmentul.
NOTĂ: când descărcaţi un traseu din contul Garmin
Connect, toate segmentele din trase sunt descărcate
automat.
Efectuarea unei curse pe un segment: puteţi efectua o cursă
pe un segment, încercând să egalaţi sau să depăşiţi recordul
personal sau alţi ciclişti care au parcurs segmentul.
NOTĂ: dacă contul dvs. Garmin Connect şi contul Strava sunt
legate, activitatea dvs. va fi trimisă automat în contul dvs. Strava
pentru ca să puteţi evalua poziţia segmentului.
1 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate şi a
pleca în cursă.
Când traseul intersectează un segment activat, puteţi face o
cursă pe segmentul respectiv.
2 Începeţi cursa pe segmentul respectiv.
Ecranul cu datele segmentului apare automat.
Strava™ Segmente
Puteţi descărca segmente Strava pe dispozitivul Edge 530.
Parcurgeţi segmentele Strava pentru a vă compara
performanţele cu cele din ture anterioare sau pentru a le
compara cu cele ale prietenilor şi ale profesioniştilor care au
parcurs acelaşi segment.
Pentru a vă înscrie şi a deveni membru Strava, accesaţi
widgetul pentru segmente din contul Garmin Connect. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi www.strava.com.
Informaţiile din acest manual se aplică atât segmentelor Garmin
Connect, cât şi segmentelor Strava.
Utilizarea widgetului de explorare a segmentelor Strava
Widgetul Explorare segmente Strava vă permite să vizualizaţi şi
să efectuaţi curse în apropiere de segmentele Strava.
Din widgetul Strava Explorare segment, selectaţi un
segment.
Segmentul va apărea pe hartă.
3 Dacă este necesar, selectaţi
Urmărirea unui segment din Garmin Connect
Vizualizarea detaliilor segmentului
1 Selectaţi Menu > Training > Segments.
2 Selectaţi un segment.
3 Selectaţi o opţiune:
Înainte de a putea descărca şi parcurge un segment ales din
Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 18).
NOTĂ: dacă utilizaţi segmentele Strava, segmentele dvs.
marcate cu stea sunt transferate automat pe dispozitivul dvs.
atunci când acesta se sincronizează cu aplicaţia Garmin
Connect.
1 Selectaţi o opţiune:
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
• Accesaţi connect.garmin.com.
2 Selectaţi un segment.
3 Selectaţi sau Trimitere către dispozitiv.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Pe dispozitivul Edge, selectaţi Menu > Training >
Segments.
6 Selectaţi segmentul.
7 Selectaţi Ride.
Activarea segmentelor
Puteţi activa o cursă cu segmente şi indicaţii care să vă trimită
alerte despre segmentele care se apropie.
1 Selectaţi Menu > Training > Segments > Segment Options
> Enable/Disable > Edit Multiple.
2 Selectaţi segmentele de activat.
NOTĂ: indicaţiile care vă alertează în privinţa segmentelor
care se apropie sunt afişate numai pentru segmentele
activate.
Efectuarea unei curse pe un segment
Segmentele sunt trasee de curse virtuale. Puteţi face o cursă pe
un segment pentru a vă compara performanţele cu activităţi
anterioare, cu performanţele altor ciclişti, cu conexiunile din
contul Garmin Connect sau cu alţi membri ai comunităţii de
ciclism. Puteţi încărca datele activităţii în contul dvs. Garmin
Connect pentru a vizualiza poziţia pe segment.
4
pentru a vă schimba
obiectivul în timpul cursei.
Puteţi concura cu liderul segmentului, cu performanţele dvs.
anterioare sau cu alţi ciclişti (dacă este cazul). Obiectivul se
ajustează automat în funcţie de performanţele dvs. curente.
Când segmentul este finalizat, este afişat un mesaj.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza segmentul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
elevaţiilor de pe segment.
• Selectaţi Leaderboard pentru a vizualiza timpii şi vitezele
medii ale liderului de segment, ale liderului de grup sau
ale challenger-ului şi cel mai bun timp şi viteza medie
personală sau a altor ciclişti (dacă este cazul).
SUGESTIE: puteţi selecta o intrare din clasament pentru a
vă schimba obiectivul cursei pe segmentul respectiv.
Opţiuni pentru segmente
Selectaţi Menu > Training > Segments > Segment Options.
Turn Guidance: activează sau dezactivează afişarea indicaţiilor
despre viraje.
Auto Select Effort: activează sau dezactivează automat
reglarea automată a obiectivelor pe baza performanţelor dvs.
curente.
Search: vă permite să căutaţi segmente salvate, după nume.
Enable/Disable: activează sau dezactivează segmentele
încărcate în momentul respectiv pe dispozitiv.
Delete: vă permite să ştergeţi toate segmentele sau mai multe
segmente salvate de pe dispozitiv.
Ştergerea unui segment
1 Selectaţi Menu > Training > Segments.
2 Selectaţi un segment.
3 Selectaţi Delete > OK.
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
Antrenament
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Efectuarea unui exerciţiu de pe Garmin Connect
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 18).
1 Selectaţi o opţiune:
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
• Accesaţi connect.garmin.com.
2 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
3 Selectaţi sau Trimitere către dispozitiv.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Începerea unui exerciţiu
1 Selectaţi Menu > Training > Workouts.
2 Selectaţi un exerciţiu.
3 Selectaţi Ride.
4 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare pas al
exerciţiului, obiectivul (dacă există) şi datele despre exerciţiul
curent. Se va auzi un semnal sonor de alarmă atunci când
sunteţi aproape de terminarea unei etape a exerciţiului. Va fi
afişat un mesaj, care cronometrează timpul rămas până la
începerea următoarei etape.
Oprirea unui exerciţiu
• În orice moment, selectaţi
pentru a încheia o etapă a
exerciţiului şi a începe următoarea etapă.
• În orice moment, selectaţi
pentru a opri cronometrul de
activitate.
• În orice moment, selectaţi
> Stop Workout > OK pentru a
încheia exerciţiul.
Ştergerea exerciţiilor
1 Selectaţi Menu > Training > Workouts > Workout Options
> Delete Multiple.
2 Selectaţi unul sau mai multe exerciţii.
3 Selectaţi Delete Workouts > OK.
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea descărca şi utiliza un plan de antrenament
dinGarmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 18).
Puteţi să navigaţi prin Garmin Connect pentru a găsi un plan de
antrenament şi să programaţi exerciţii şi trasee.
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi connect.garmin.com.
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
5 Selectaţi o opţiune:
Antrenament
• Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Express™ de
pe computerul dvs.
• Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise când rulaţi pe distanţe cunoscute. Când
selectaţi
, dispozitivul înregistrează un interval şi trece la un
interval de odihnă.
Crearea unui exerciţiu cu intervale
1 Selectaţi Menu > Training > Intervals > Edit > Intervals >
Type.
2 Selectaţi o opţiune.
SUGESTIE: puteţi crea un interval cu final deschis setând
tipul Open.
3 Dacă este necesar, introduceţi o valoare mare şi una mică
pentru interval.
4 Selectaţi Duration, introduceţi o valoarea a intervalului şi
selectaţi .
Selectaţi
.
5
6 Selectaţi Rest > Type.
7 Selectaţi o opţiune.
8 Dacă este necesar, introduceţi o mare şi mică pentru
intervalul de odihnă.
9 Selectaţi Duration, introduceţi o valoare a intervalului de
odihnă şi selectaţi .
10 Selectaţi .
11 Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul de repetări, selectaţi Repeat.
• Pentru a adăuga exerciţiului o încălzire cu final deschis,
selectaţi Warm Up > On.
• Pentru a adăuga exerciţiului o răcire cu final deschis,
selectaţi Cool Down > On.
Începerea unui exerciţiu cu intervale
1 Selectaţi Menu > Training > Intervals > Do Workout.
2 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
pentru
3 Când exerciţiul fracţionat are o încălzire, selectaţi
a începe primul interval.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Când finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
Antrenare în interior
Dispozitivul include un profil pentru activităţi de interior în timpul
cărora funcţia GPS este dezactivată. Când funcţia GPS este
dezactivată, viteza şi distanţa nu sunt disponibile decât dacă
aveţi un senzor sau o funcţie de antrenament în interior
compatibile care trimit date despre viteză şi distanţă către
dispozitiv.
Asocierea antrenorului dvs. de interior ANT+
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de ANT+ antrenorul de
®
interior.
2 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer > Pair ANT+
Bike Trainer.
3 Selectaţi antrenorul de interior de asociat cu dispozitivul.
4 Selectaţi Add Sensor.
Când antrenorul de interior este asociat cu dispozitivul,
antrenorul de interior apare ca un senzor conectat. Puteţi
5
particulariza câmpurile de date să afişeze datele de la
senzor.
Utilizarea unui trainer de interior ANT+
Înainte de a putea utiliza un trainer de interior ANT+ compatibil,
trebuie să montaţi bicicleta pe trainer şi să îl asociaţi cu
dispozitivul (Asocierea antrenorului dvs. de interior ANT+ ,
pagina 5).
Puteţi utiliza dispozitivul cu un trainer de interior pentru a simula
rezistenţa în timp ce parcurgeţi un traseu, o activitate sau un
exerciţiu. În timp de utilizaţi un antrenor de interior, funcţia GPS
este dezactivată automat.
1 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Follow a Course pentru a parcurge un traseu
salvat (Cursuri, pagina 11).
• Selectaţi Follow an Activity pentru a parcurge o tură
salvată (Plimbare cu bicicleta, pagina 3).
• Selectaţi Follow a Workout pentru a parcurge un
exerciţiu salvat (Exerciţii, pagina 4).
3 Selectaţi un traseu, o activitate sau un exerciţiu.
4 Selectaţi Ride.
5 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
Antrenorul măreşte sau reduce rezistenţa pe baza
informaţiilor privind altitudinea pentru traseul sau tura
respective.
®
Setarea rezistenţei
1 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer > Set
Resistance.
2 Selectaţi sau pentru a seta forţa de rezistenţă aplicată
de trainer.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
> Set Resistance pentru a
4 Dacă este necesar, selectaţi
ajusta regla în timpul activităţii.
Setarea puterii ţintă
1 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer > Set Target
Power.
2 Setaţi valoarea puterii ţintă.
3 Selectaţi un profil de activitate.
4 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
Forţa de rezistenţă aplicată de antrenor este ajustată pentru
a menţine o putere produsă constantă în funcţie de viteză.
> Set Target Power pentru a
5 Dacă este necesar, selectaţi
ajusta puterea ţintă produsă în timpul activităţii.
Setarea unei ţinte a antrenamentului
Funcţia pentru stabilirea unei ţinte a antrenamentului
funcţionează împreună cu funcţia Virtual Partner pentru a vă
putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanţă, o distanţă
şi o durată sau o distanţă şi o viteză. Pe durata activităţii
efectuate în cadrul antrenamentului, dispozitivul vă furnizează
feedback în timp real despre cât sunteţi de aproape de
atingerea ţintei antrenamentului.
1 Selectaţi Menu > Training > Set a Target.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Distance Only pentru a selecta o distanţă
presetată sau introduce o distanţă personalizată.
• Selectaţi Distance and Time pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o durată.
• Selectaţi Distance and Speed pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o viteză.
®
6
3
4
5
6
Este afişat ecranul cu ţinta antrenamentului, indicând durata
de finalizare estimată. Durata de finalizare estimată este
stabilită pe baza performanţei curente şi a duratei rămase.
Selectaţi .
Selectaţi
pentru a porni cronometrul de activitate.
Dacă este necesar, glisaţi cu degetul pentru a vizualiza
ecranul Virtual Partner.
După ce finalizaţi activitatea, selectaţi
> Save Ride.
Anularea ţintei unui antrenament
Selectaţi
> Cancel Target > OK.
Statisticile mele
Dispozitivul Edge 530 vă poate urmări statisticile personale şi
poate calcula măsurătorile de performanţă. Măsurătorile de
performanţă necesită un monitor cardiac sau un contor de
putere compatibil.
Măsurătorile performanţelor
Măsurătorile performanţelor sunt estimări care vă pot ajuta să
monitorizaţi şi să vă înţelegeţi activităţile de antrenament şi
performanţele înregistrate în timpul curselor. Aceste măsurători
necesită câteva activităţi care folosesc pulsul măsurat la
încheietura mâinii sau un monitor cardiac pentru piept
compatibil. Măsurătorile performanţelor de ciclism necesită un
monitor cardiac şi un contor de putere.
Aceste valori estimate sunt furnizate şi susţinute de Firstbeat.
Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.garmin.com
/performance-data.
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimările să pară inexacte.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Starea antrenamentului: starea antrenamentului arată modul în
care acesta afectează condiţia fizică şi performanţa. Starea
antrenamentului este bazată pe modificările nivelului de
solicitare al antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o
perioadă extinsă de timp.
VO2 max.: VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri)
pe care îl puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate
corporală la performanţa maximă. Dispozitivul dvs. afişează
valorile VO2 max. corectate în funcţie de căldură şi altitudine,
cum ar fi atunci când vă aclimatizaţi la mediile cu temperaturi
ridicate sau la altitudini mari.
Nivelul de solicitare al antrenamentului: nivelul de solicitare al
antrenamentului este suma consumului suplimentar de
oxigen de după antrenament (EPOC) în ultimele 7 zile.
EPOC este o estimare a energiei de care are nevoie corpul
pentru a-şi reveni după antrenament.
Punctul central al nivelului de solicitare al antrenamentului:
dispozitivul dvs. analizează şi distribuie nivelul de solicitare al
antrenamentului pe baza intensităţii şi structurii fiecărei
activităţi înregistrate. Nivelul de solicitare al antrenamentului
include nivelul total de solicitare acumulat per categorie şi
nivelul de concentrare pe antrenament. Dispozitivul dvs.
afişează distribuţia nivelului de solicitare în ultimele 4
săptămâni.
Durata de recuperare: ecranul pentru recuperare afişează
timpul rămas până când vă recuperaţi complet şi sunteţi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
Pragul de putere funcţională (FTP): dispozitivul utilizează
informaţiile din profilul dvs. de utilizator, introduse la
configurarea iniţială, pentru a estima valoarea FTP. Pentru o
estimare mai exactă, puteţi efectua un test ghidat.
Testul de stres pentru HRV: testul de stres HRV (variaţiile
pulsului) necesită un monitor cardiac pentru piept Garmin.
Dispozitivul înregistrează variaţiile pulsului în timp ce staţi
Statisticile mele
nemişcat timp de 3 minute. Acesta arată nivelul stresului
general. Intervalul de măsurare este de la 1 la 100, iar un
scor mai mic indică un nivel de stres mai scăzut.
Performanţe: nivelul de performanţă este o evaluare în timp
real după o activitate între 6 şi 20 de minute. Acesta poate fi
adăugat sub forma unui câmp de date astfel încât să vă
puteţi vizualiza nivelul de performanţă pe durata restului
activităţii. Acesta compară nivelul dvs. în timp real cu nivelul
mediu al stării dvs. atletice.
Curba de putere: curba de putere afişează randamentul de
putere pe care îl puteţi susţine în timp. Puteţi vizualiza curba
de putere pentru luna anterioară, pe trei luni sau
douăsprezece luni.
Starea antrenamentului
Starea antrenamentului arată modul în care acesta afectează
nivelul condiţiei fizice şi performanţa. Starea antrenamentului
este bazată pe modificările nivelului de solicitare al
antrenamentului şi nivelului VO2 max. pe o perioadă extinsă de
timp. Puteţi folosi starea antrenamentului la planificarea
antrenamentelor viitoare şi pentru a continua să vă îmbunătăţiţi
nivelul condiţiei fizice.
Valoare de vârf: valoarea de vârf înseamnă că sunteţi într-o
condiţie ideală pentru cursă. Nivelul de solicitare redus al
antrenamentului din ultima perioadă permite corpului dvs. să
se recupereze şi să compenseze integral antrenamentele
anterioare. Ar trebui să vă faceţi un plan, deoarece starea de
vârf poate fi menţinută numai o perioadă scurtă de timp.
Productiv: nivelul curent de solicitare al antrenamentului duce
condiţia dvs. fizică şi performanţa în direcţia corectă. Ar
trebui să vă planificaţi perioadele de recuperare în cadrul
antrenamentelor pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice.
Menţinere: nivelul curent de solicitare al antrenamentului este
suficient pentru a vă menţine nivelul condiţiei fizice. Pentru a
vedea îmbunătăţiri, încercaţi să adăugaţi mai multă varietate
în exerciţiile dvs. sau să creşteţi volumul antrenamentelor.
Recuperare: nivelul mai redus de solicitare al antrenamentului
permite corpului dvs. să se recupereze, ceea ce este esenţial
în timpul unor perioade extinse de antrenament intens. Puteţi
reveni la o solicitare mai ridicată a antrenamentului atunci
când vă simţiţi pregătit pentru acest lucru.
Neproductiv: nivelul de solicitare al antrenamentului este bun,
dar condiţia dvs. fizică scade. Corpul dvs. probabil că depune
încă eforturi să se recupereze, aşa că acordaţi o atenţie
sporită stării generale de sănătate, inclusiv stresului, nutriţiei
şi odihnei.
Scădere tonus: scăderea tonusului are loc atunci când vă
antrenaţi mai puţin decât de obicei timp de o săptămână sau
mai mult, iar acest lucru vă afectează nivelul condiţiei fizice.
Puteţi încerca să creşteţi nivelul de solicitare al
antrenamentului pentru a vedea îmbunătăţirile.
Suprasolicitare: nivelul de solicitare al antrenamentului este
foarte ridicat şi contraproductiv. Corpul dvs. are nevoie de
odihnă. Acordaţi-vă timp pentru recuperare prin adăugarea
unor antrenamente mai lejere în programul de antrenament.
Stare necunoscută: dispozitivul necesită una sau două
săptămâni de istoric de antrenamente, inclusiv de activităţi cu
rezultate VO2 max. din alergare sau ciclism, pentru a
determina starea antrenamentului.
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Estimarea volumelor VO2
max. este oferită şi susţinută de Firstbeat. Puteţi utiliza
dispozitivul Garmin asociat cu un monitor de frecvenţă cardiacă
Statisticile mele
şi un contor de putere compatibile pentru a afişa estimarea
volumului dvs. VO2 max. pentru ciclism.
Afişarea volumului VO2 max. estimat
Înainte de a putea vizualiza estimarea volumului VO2, trebuie să
vă puneţi monitorul de frecvenţă cardiacă, să instalaţi contorul
de putere şi să le asociaţi cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 16). Dacă dispozitivul dvs. livrat împreună cu
un monitor cardiac, dispozitivul şi senzorul sunt deja asociate.
Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe, finalizaţi
configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
utilizator, pagina 19) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă
(Setarea zonelor de puls, pagina 15).
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă.
Dispozitivul are nevoie de câteva ture pentru a memora
performanţele dvs. de ciclism.
1 Rulaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20 de
minute în aer liber.
2 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
3 Selectaţi Menu > My Stats > Training Status > VO2 Max..
Estimarea volumului VO2 max. este afişată sub forma unui
număr şi ca poziţie pe indicatorul color.
Mov
Superior
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Slab
Datele despre volumul VO2 max. şi analiza acestuia sunt
furnizate cu permisiunea The Cooper Institute . Pentru mai
multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările standard ale
volumului maxim de O2, pagina 28) şi accesaţi
www.CooperInstitute.org.
®
Sfaturi pentru estimarea volumelor VO2 max. în activităţile
de ciclism
Succesul şi acurateţea calculării volumelor VO2 max. se
îmbunătăţesc când rulaţi depunând un efort susţinut şi moderat,
iar frecvenţa cardiacă şi puterea nu variază puternic.
• Înaintea turei, verificaţi ca dispozitivul, monitorul de frecvenţă
cardiacă şi contorul de putere să funcţioneze corect, să fie
asociate şi să aibă baterii cu durată de viaţă suficientă.
• Pe durata turei de 20 de minute, menţineţi-vă frecvenţa
cardiacă la peste 70% din frecvenţa cardiacă maximă.
• Pe durata turei de 20 de minute, menţineţi un nivel oarecum
constant al puterii produse.
• Evitaţi terenurile în pantă.
• Evitaţi să mergeţi în grup, deoarece se stă mult „în plasă”.
Aclimatizarea performanţelor la căldură şi altitudine
Factorii de mediu precum temperatura şi altitudinea ridicată vă
influenţează antrenamentele şi performanţele. De exemplu,
antrenamentele la altitudine ridicată pot influenţa pozitiv condiţia
dvs. fizică, dar este posibil ca în timp ce sunteţi expus la
altitudini ridicate să observaţi o scădere temporară a valorii VO2
max. Dispozitivul dvs. Edge 530 oferă notificări despre
aclimatizare şi corecţii ale estimărilor valorii VO2 max. şi ale
stării antrenamentului când temperatura depăşeşte 22ºC (72ºF)
şi când altitudinea este de sub 800 m (2625 ft.). Vă puteţi
7
monitoriza aclimatizarea la căldură şi altitudine în widgetul
pentru starea antrenamentului.
NOTĂ: funcţia de aclimatizare la căldură este disponibilă numai
pentru activităţile prin GPS şi necesită date despre vreme de pe
smartphone-ul dvs. conectat. Pentru o aclimatizare completă
sunt necesare cel puţin 4 zile de antrenament.
Nivelul de solicitare al antrenamentului
Nivelul de solicitare al antrenamentului este o măsurătoare a
volumului de antrenament din ultimele 7 zile. Acesta este suma
măsurătorilor consumului suplimentar de oxigen de după
antrenament (EPOC) din ultimele 7 zile. Ceasul indică dacă
nivelul de solicitare curent este prea redus, prea ridicat sau în
intervalul optim pentru a vă menţine sau a vă îmbunătăţi nivelul
condiţiei fizice. Intervalul optim este determinat în baza nivelului
individual al condiţiei fizice şi a istoricului de antrenamente.
Intervalul se ajustează în funcţie de creşterea sau de reducerea
duratei de antrenament şi a intensităţii.
Obţineţi estimarea nivelului de solicitare al antrenamentului
Înainte de a putea vizualiza estimarea nivelului de solicitare al
antrenamentului, trebuie să vă puneţi monitorul de frecvenţă
cardiacă, să instalaţi contorul de putere şi să le asociaţi cu
dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless, pagina 16). Dacă
dispozitivul dvs. livrat împreună cu un monitor cardiac,
dispozitivul şi senzorul sunt deja asociate. Pentru o estimare de
cea mai mare acurateţe, finalizaţi configurarea profilului de
utilizator (Setarea profilului de utilizator, pagina 19) şi setaţi
frecvenţa dvs. cardiacă maximă (Setarea zonelor de puls,
pagina 15).
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă.
Dispozitivul are nevoie de câteva ture pentru a memora
performanţele dvs. de ciclism.
1 Porniţi în cursă cel puţin o dată într-o perioadă de şapte zile.
2 Selectaţi Menu > My Stats > Training Status > Load.
Estimarea nivelului de solicitare al antrenamentului este
afişată sub forma unui număr şi ca poziţie pe indicatorul
color.
Portocaliu
Ridicat
Verde
Optim
Albastru
Scăzută
Punctul central al nivelului de solicitare al antrena­
mentului
Pentru a maximiza performanţele şi progresele privind nivelul
condiţiei dvs. fizice, antrenamentul trebuie distribuit în trei
categorii: activităţi aerobe cu intensitate redusă, activităţi aerobe
cu activitate ridicată şi activităţi anaerobe. Punctul central al
nivelului de solicitare al antrenamentului arată măsura în care
antrenamentul dvs. care se încadrează în prezent în fiecare
categorie şi oferă ţintele antrenamentului. Pentru punctul central
al nivelului de solicitare al antrenamentului sunt necesare cel
puţin 7 zile de antrenament pentru a determina dacă nivelul de
solicitare al antrenamentului este scăzut, optim sau ridicat. După
4 săptămâni de istoric de antrenamente, estimarea nivelului de
solicitare al antrenamentului va cuprinde informaţii ţintă mai
detaliate pentru a vă ajuta să vă echilibraţi activităţile de
antrenament.
Obiective neatinse: nivelul de solicitare al antrenamentului dvs.
este mai redus decât nivelul optim, la toate categoriile de
8
intensitate. Încercaţi să creşteţi durata sau frecvenţa
exerciţiilor dvs.
Deficit activităţi aerobe cu intensitate redusă: încercaţi să
adăugaţi mai multe activităţi aerobe cu intensitate redusă
pentru a asigura recuperarea şi echilibrul pentru activităţile cu
intensitate mai mare.
Deficit activităţi aerobe cu intensitate ridicată: încercaţi să
adăugaţi mai multe activităţi aerobice de intensitate ridicată
pentru a ajuta la îmbunătăţirea în timp a pragului lactat şi a
valorii VO2 max.
Deficit activităţi anaerobe: încercaţi să adăugaţi câteva
activităţi anaerobe mai intense pentru a vă îmbunătăţi în timp
viteza şi capacitatea anaerobă.
Echilibrat: nivelul de solicitare al antrenamentului dvs. este
echilibrat şi oferă toate beneficiile legat de condiţia fizică pe
măsură ce continuaţi antrenamentul.
Focalizare pe activităţi aerobe cu intensitate redusă: nivelul
de solicitare al antrenamentului este reprezentat în principal
de activităţi aerobice cu intensitate scăzută. Acesta oferă o
bază solidă şi vă pregăteşte pentru a adăuga exerciţii mai
intense.
Focalizare pe activităţi aerobe cu intensitate ridicată: nivelul
de solicitare al antrenamentului este reprezentat în principal
de activităţi aerobice cu intensitate ridicată. Aceste activităţi
ajută la îmbunătăţirea pragului lactat, a valorii VO2 max. şi a
rezistenţei.
Focalizare pe activităţi anaerobe: nivelul de solicitare al
antrenamentului este reprezentat în principal de activităţi
intense. Acest lucru poate contribui rapid la îmbunătăţirea
nivelului de fitness, dar trebuie echilibrat cu activităţi aerobice
de intensitate redusă.
Obiective depăşite: nivelul de solicitare al antrenamentului este
mai ridicat decât nivelul optim şi trebuie să luaţi în
considerare reducerea duratei şi a frecvenţei exerciţiilor.
Despre efectul antrenamentului
Efectul antrenamentului măsoară impactul unei activităţi asupra
condiţiei dvs. fizice aerobe şi anaerobe. Efectul antrenamentului
se acumulează în timpul activităţii. Pe măsură ce activitatea
progresează, creşte valoarea Efectului antrenamentului. Efectul
antrenamentului este determinat de informaţiile din profilul de
utilizator, istoricul de antrenamente şi din datele despre puls,
durata şi intensitatea activităţii dvs. Există şapte etichete diferite
cu efectul antrenamentului pentru a descrie principalele beneficii
ale activităţii dvs. Fiecare etichetă este codată cromatic şi
corespunde punctului central al nivelului de solicitare al
antrenamentului (Punctul central al nivelului de solicitare al
antrenamentului, pagina 8). De exemplu, fiecare frază de
feedback, „Valoare VO2 Max. cu impact foarte mare”, are o
descriere corespunzătoare în detaliile despre activitatea dvs.
Garmin Connect.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul pentru a măsura
modalitatea prin care intensitatea acumulată a unui exerciţiu v-a
afectat condiţia fizică aerobă şi arată dacă antrenamentul a avut
un efect de menţinere sau de îmbunătăţire a nivelului condiţiei
dvs. fizice. Valoarea consumului în exces de oxigen postantrenament (EPOC) acumulată în timpul exerciţiului este
mapată la un interval de valori importante pentru condiţia dvs.
fizică şi obiceiurile de antrenament. Antrenamentele constante,
cu un efort moderat sau antrenamentele care implică intervale
mai lungi (>180 secunde) au un impact pozitiv asupra
metabolismului aerob şi au ca rezultat îmbunătăţirea Efectului
de antrenament aerob.
Efectul de antrenament aerob foloseşte pulsul şi viteza (sau
puterea) pentru a determina modalitatea prin care exerciţiile vă
afectează abilitatea de a presta la intensităţi foarte ridicate. Veţi
primi o valoare bazată pe contribuţia anaerobă la EPOC şi tipul
activităţii. Intervalele repetate, de mare intensitate, de 10 - 120
de secunde au un impact extrem de benefic asupra capacităţii
Statisticile mele
dvs. anaerobe şi au ca rezultat un efect de antrenament
anaerob îmbunătăţit.
Puteţi adăuga Aerobic Training Effect şi Anaerobic Training
Effect sub forma unor câmpuri de date pe unul din ecranele de
antrenament, pentru a vă monitoriza cifrele pe toată durata
activităţii.
Efect antrenament Beneficii aerobe
Beneficii anaerobe
De la 0,0 la 0,9
Niciun beneficiu.
Niciun beneficiu.
De la 1,0 la 1,9
Beneficiu minor.
Beneficiu minor.
De la 2,0 la 2,9
Vă menţine condiţia
fizică.
Vă menţine condiţia
fizică anaerobă.
De la 3,0 la 3,9
Vă influenţează condiţia Vă influenţează condiţia
fizică aerobă.
fizică anaerobă.
De la 4,0 la 4,9
Influenţează foarte mult Influenţează foarte mult
condiţia dvs. fizică
condiţia dvs. fizică
aerobă.
anaerobă.
5,0
Suprasolicitant şi
potenţial dăunător fără
suficient timp de
recuperare.
Suprasolicitant şi
potenţial dăunător fără
suficient timp de
recuperare.
Tehnologia referitoare la efectul antrenamentului este furnizată
şi asistată de Firstbeat Technologies Ltd. Pentru mai multe
informaţii, vizitaţi www.firstbeat.com.
Durata de recuperare
Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura
mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a
afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
NOTĂ: timpul de recuperare recomandat utilizează valorile
estimate de VO2 max. şi poate iniţial să pară incorect.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Durata de recuperare este afişată imediat după o activitate.
Timpul este contorizat prin numărătoare inversă până în
momentul optim pentru a încerca un alt exerciţiu solicitant.
Vizualizarea timpului de recuperare
Înainte de a putea utiliza funcţia perioadei de recuperare, trebuie
să vă puneţi monitorul cardiac şi să îl asociaţi cu dispozitivul
(Asocierea senzorilor wireless, pagina 16). Dacă dispozitivul
dvs. livrat împreună cu un monitor cardiac, dispozitivul şi
senzorul sunt deja asociate. Pentru o estimare de cea mai mare
acurateţe, finalizaţi configurarea profilului de utilizator (Setarea
profilului de utilizator, pagina 19) şi setaţi frecvenţa dvs.
cardiacă maximă (Setarea zonelor de puls, pagina 15).
1 Selectaţi Menu > My Stats > Recovery > Enable.
2 Începeţi o tură cu bicicleta.
3 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile,
iar durata minimă este de 6 ore.
Afişarea estimării FTP
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a vă estima puterea de prag
funcţională (FTP). Pentru o valoare mai precisă a FTP, puteţi
efectua un test FTP utilizând un contor de putere şi un monitor
cardiac asociat (Efectuarea unui test FTP, pagina 9).
Selectaţi Menu > My Stats > FTP.
Valoarea estimată pentru FTP este afişată ca valoare
măsurată în waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o
poziţie pe indicatorul color.
Statisticile mele
Mov
Superior
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Neantrenat
Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările
FTP, pagina 28).
Efectuarea unui test FTP
Înainte de a putea efectua un test pentru a vă determina pragul
de putere funcţională (FTP), trebuie să aveţi un contor de putere
şi un monitor cardiac asociate (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 16).
1 Selectaţi Menu > My Stats > FTP > FTP Test > Ride.
2 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate.
După ce începeţi tura, dispozitivul afişează fiecare pas al
testului, ţinta şi datele despre puterea curentă. Când testul
este finalizat, este afişat un mesaj.
3 Selectaţi pentru a opri cronometrul de activitate.
4 Selectaţi Save Ride.
Valoarea pragului FTP este afişată ca valoare măsurată în
waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o poziţie pe
indicatorul color.
Calcularea automată a pragului FTP
Înainte ca dispozitivul să poată calcula pragul de putere
funcţională (FTP), trebuie să aveţi un contor de putere şi un
monitor cardiac asociate (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 16).
1 Selectaţi Menu > My Stats > FTP > Enable Auto
Calculation.
2 Rulaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20 de
minute în aer liber.
3 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
4 Selectaţi Menu > My Stats > FTP.
Valoarea pragului FTP este afişată ca valoare măsurată în
waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o poziţie pe
indicatorul color.
Vizualizarea scorului de stres
Înainte de a putea vizualiza scorul dvs. de stres, trebuie să vă
puneţi un monitor cardiac pentru piept şi să îl asociaţi cu
dispozitivul (Asocierea senzorilor wireless, pagina 16).
Scorul de stres este rezultatul unui test de trei minute efectuat în
timp ce staţi nemişcat, în timp ce dispozitivul Edge analizează
variabilitatea pulsului pentru a vă determina nivelul de stres
general. Antrenamentele, somnul, nutriţia şi stresul în general,
toate au impact asupra performanţelor unui atlet. Intervalul
scorului de stres este 1-100, unde 1 este o stare de stres foarte
redus şi 100 este o stare de stres foarte puternic. Cunoaşterea
scorului de stres vă poate ajuta să decideţi dacă corpul dvs.
este pregătit pentru un antrenament solicitant sau pentru yoga.
SUGESTIE: Garmin recomandă măsurarea scorului de stres
aproximativ la aceeaşi oră şi în aceleaşi condiţii în fiecare zi.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Stress Score > Measure.
2 Staţi nemişcat şi odihniţi-vă 3 minute.
9
Navigare
Dezactivarea notificărilor de performanţă
Notificările de performanţă sunt activate în mod implicit. Anumite
notificări de performanţă sunt alerte care apar la finalul activităţii.
Anumite notificări de performanţă sunt alerte care apar în timpul
unei activităţi sau când atingeţi o nouă măsurare a performanţei,
precum estimarea valorii VO2 max.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Performance Notifications.
2 Selectaţi o opţiune.
Vizualizarea curbei dvs. de putere
Înainte de a putea vizualiza curba dvs. de putere, trebuie să
asociaţi contorul de putere cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 16).
Curba de putere afişează randamentul de putere pe care îl
puteţi susţine în timp. Puteţi vizualiza curba de putere pentru
luna anterioară, pe trei luni sau douăsprezece luni.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Power Curve.
2 Selectaţi o perioadă de timp.
Sincronizarea activităţilor şi a măsurătorilor
performanţelor
Puteţi să sincronizaţi activităţile şi măsurătorile performanţelor
de pe alte dispozitive Garmin pe dispozitivul dvs. Edge 530
utilizând contul de Garmin Connect. Aceasta îi permite
dispozitivului dvs. să reflecte cu mai multă precizie starea de
antrenament şi condiţia fizică. De exemplu, puteţi să înregistraţi
o alergare cu un dispozitiv Forerunner şi să vizualizaţi detaliile
despre activitate şi nivelul global de solicitare al antrenamentului
pe dispozitivul Edge 530.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Training Status.
şi selectaţi Physio TrueUp.
2 Menţineţi apăsat
Atunci când vă sincronizaţi dispozitivul cu smartphone-ul,
activităţile şi măsurătorile recente ale performanţelor de pe
celălalt dispozitiv Garmin apar pe dispozitivul dvs. Edge 530.
®
Date personale
Când finalizaţi o tură, dispozitivul afişează orice record personal
nou pe care l-aţi obţinut în timpul turei respective. Recordurile
personale includ timpul dvs. cel mai bun pe o distanţă standard,
tura cea mai lungă şi ascensiunea cea mai mare din timpul unei
ture. Când este asociat cu un contor de putere compatibil,
dispozitivul afişează valoarea maximă a puterii citite, înregistrată
pe o perioadă de 20 de minute.
Funcţiile şi setările de navigare se aplică şi traseelor (Cursuri,
pagina 11) şi segmentelor (Segmente, pagina 4) navigate.
• Locaţii (Locaţii, pagina 10)
• Setările pentru hartă (Setările hărţii, pagina 12)
Locaţii
Puteţi înregistra şi stoca locaţii pe dispozitiv.
Marcarea locaţiei
Înainte de a putea marca o locaţie salvată, trebuie să localizaţi
sateliţi.
O locaţie este un punct pe care îl înregistraţi şi îl memoraţi pe
dispozitiv. Dacă doriţi să vă amintiţi repere sau să reveniţi la un
anumit loc, puteţi marca o locaţie.
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
2 Defilaţi până la hartă.
> Mark Location > OK.
3 Selectaţi
Salvarea locaţiilor de pe hartă
1 Selectaţi Menu > Navigation > Browse Map.
2 Navigaţi pe hartă pentru a găsi locaţia (Parcurgerea hărţii,
pagina 12).
pentru a selecta locaţia.
3 Menţineţi apăsat
4 Selectaţi Save Location.
Navigarea către o locaţie
1 Selectaţi Menu > Navigation.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a naviga către o locaţie de pe hartă, selectaţi
Browse Map, navigaţi pentru a găsi o locaţie
(Parcurgerea hărţii, pagina 12) şi menţineţi apăsat .
• Pentru a naviga către o locaţie salvată, selectaţi Saved
Locations, selectaţi o locaţie şi selectaţi Details.
3 Selectaţi Go.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a ajunge la
destinaţie.
Vizualizarea recordurilor personale
Selectaţi Menu > My Stats > Personal Records.
Reafişarea unui record personal
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Personal Records.
2 Selectaţi o înregistrare de afişat din nou
3 Selectați Previous Record > OK.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea unui record personal
1 Selectaţi Menu > My Stats > Personal Records.
2 Selectaţi un record personal.
3 Selectaţi Delete > OK.
Zonele de antrenament
• Zone de frecvenţă cardiacă (Setarea zonelor de puls,
pagina 15)
• Zone de putere (Setarea zonelor de putere, pagina 16)
10
Revenirea la punctul de pornire
În orice moment al călătoriei dvs., puteţi reveni la punctul de
pornire.
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
pentru a vizualiza meniul de comenzi rapide.
2 Selectaţi
3 Selectaţi Back to Start.
4 Selectaţi Along Same Route sau Most Direct Route.
5 Selectaţi Ride.
Dispozitivul vă aduce înapoi la punctul de pornire al cursei.
Oprirea navigării
Selectaţi
> Stop Navigation > OK.
Navigare
Editarea locaţiilor
1 Selectaţi Menu > Navigation > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Edit.
4 Selectaţi detaliul unei locaţii.
De exemplu, selectaţi Change Elevation pentru a introduce o
altitudine cunoscută pentru locaţia respectivă.
5 Editaţi valoarea şi selectaţi .
Ştergerea unei locaţii
1 Selectaţi Menu > Navigation > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Delete Location > OK.
Proiectarea unei locaţii
Puteţi crea o locaţie nouă proiectând distanţa şi relevmentul
dintr-o locaţie marcată într-o locaţie nouă.
1 Selectaţi Menu > Navigation > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Edit > Project Location.
4 Introduceţi orientarea şi distanţa până la locaţia proiectată.
5 Selectaţi .
Cursuri
Parcurgerea unei activităţi înregistrate anterior: puteţi
parcurge un traseu salvat pur şi simplu deoarece este o rută
bună. De exemplu, puteţi salva şi face naveta la serviciu pe
un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta.
Cursă urmând o activitate înregistrată anterior: de
asemenea, puteţi parcurge un traseu salvat încercând să vă
egalaţi sau să vă depăşiţi obiectivele de performanţă stabilite
anterior. De exemplu, dacă prima dată traseul a fost finalizat
în 30 de minute, puteţi concura împotriva unui Virtual Partner
încercând să finalizaţi traseul în mai puţin de 30 de minute.
Parcurgerea unei ture existente din Garmin Connect: puteţi
trimite un traseu de la Garmin Connect pe dispozitiv. Odată
ce acesta este salvat pe dispozitiv, puteţi parcurge traseul în
rulaj sau în cursă.
Crearea unui traseu pe dispozitiv
Înainte de a putea crea un traseu, trebuie să aveţi o activitate cu
date GPS salvată pe dispozitiv.
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses > Course Options
> Create New.
2 Selectaţi o activitate pe baza căreia să creaţi traseul.
3 Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi .
Traseul apare în listă.
4 Selectaţi traseul şi revedeţi detaliile traseului.
5 Dacă este necesar, selectaţi Settings pentru a edita detaliile
traseului.
De exemplu, puteţi schimba numele sau culoarea traseului.
6 Selectaţi Ride.
Urmărirea unui traseu de la Garmin Connect
Înainte de a putea descărca un traseu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 18).
1 Selectaţi o opţiune:
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect.
• Accesaţi connect.garmin.com.
2 Creaţi un traseu nou sau selectaţi un traseu existent.
3 Selectaţi sau Trimitere către dispozitiv.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Navigare
5 Din dispozitivul Edge, selectaţi Menu > Navigation >
Courses.
6 Selectaţi traseul.
7 Selectaţi Ride.
Sfaturi pentru parcurgerea unui traseu
• Utilizaţi indicaţiile de virare (Opţiuni traseu, pagina 12).
• Dacă includeţi o încălzire, selectaţi
pentru a începe traseul
şi încălziţi-vă ca de obicei.
• Nu intraţi pe traseu în timp ce vă încălziţi.
Când sunteţi gata să începeţi, îndreptaţi-vă spre traseu.
Când aţi ajuns oriunde pe traseu, este afişat un mesaj.
• Derulaţi la hartă pentru a vizualiza harta traseului.
Dacă vă abateţi de la traseu, este afişat un mesaj.
Vizualizarea detaliilor traseului
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Summary pentru a vizualiza detalii despre
traseu.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza traseul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
altitudinilor de pe traseu.
• Selectaţi Climbs pentru a vizualiza detalii şi diagrame ale
altitudinilor pentru fiecare urcare.
• Selectaţi Laps pentru a selecta o tură şi a vizualiza
informaţii suplimentare despre fiecare tură.
Afişarea unui traseu pe hartă
Pentru fiecare traseu salvat pe dispozitiv, puteţi particulariza
modul în care acesta va apărea pe hartă. De exemplu, puteţi
seta ca traseul de navetă să fie afişat întotdeauna pe hartă cu
galben. Puteţi avea un traseu alternativ afişat cu verde. Acest
lucru vă permite să vedeţi traseele în timp ce mergeţi cu
bicicleta, dar nu urmaţi sau parcurgeţi un traseu anumit.
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses.
2 Selectaţi traseul.
3 Selectaţi Settings.
4 Selectaţi Always Display pentru a face ca traseul să fie
afişat pe hartă.
5 Selectaţi Color şi selectaţi o culoare.
6 Selectaţi Course Points pentru a include puncte de pe
traseu pe hartă.
Când veţi mai merge din nou cu bicicleta în apropierea traseului,
acesta va apărea pe hartă.
Utilizarea ClimbPro
Funcţia ClimbPro vă ajută să gestionaţi efortul pentru urcările
care urmează pe un traseu. Înainte de a porni în cursă, puteţi
vizualiza detalii despre urcări, inclusiv momentul în care vor
avea loc, gradientul mediu şi ascensiunea totală. Categoriile de
urcări, bazate pe lungime şi gradient, sunt indicate cromatic.
1 Activaţi funcţia ClimbPro pentru profilul de activitate
(Actualizarea profilului de activitate, pagina 20).
2 Revizuiţi urcările şi detaliile traseului pentru traseul
(Vizualizarea detaliilor traseului, pagina 11).
Începeţi
să urmaţi un traseu salvat (Cursuri, pagina 11).
3
La începutul unei urcări, ecranul ClimbPro apare automat.
11
Schimbarea orientării hărţii
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Navigation > Map > Orientation.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi North Up pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
• Selectaţi Track Up pentru a afişa direcţia dvs. curentă de
deplasare în partea de sus a paginii.
• Selectaţi 3D Mode pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Opţiuni traseu
Selectaţi Menu > Navigation > Courses > Course Options.
Turn Guidance: activează sau dezactivează afişarea indicaţiilor
despre viraje.
Off Crs. Warnings: vă alertează dacă vă abateţi de la traseu.
Search: vă permite să căutaţi trasee salvate, după nume.
Filter: vă permite să filtraţi după tipul de traseu, cum ar fi
traseele Strava.
Sort: vă permite să sortaţi traseele salvate după nume, distanţă
sau dată.
Delete: vă permite să ştergeţi toate traseele sau mai multe
trasee salvate de pe dispozitiv.
Oprirea unui traseu
Selectaţi
> Stop Course > OK.
Ştergerea unui traseu
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Delete > OK.
Rute Trailforks
Cu aplicaţia Trailforks, vă puteţi salva rutele preferate de pe
traseu sau puteţi să navigaţi la rute din apropiere. Puteţi să
descărcaţi rutele Trailforks pentru trasee de ciclism montan în
dispozitivul dvsEdge. Rutele descărcate apar în lista de trasee
salvate.
Pentru a vă înscrie şi a deveni membru Trailforks, accesaţi
www.trailforks.com.
Setările hărţii
Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles, selectaţi un profil
şi selectaţi Navigation > Map.
Orientation: setează modul în care harta este afişată pe
pagină.
Auto Zoom: selectează automat un nivel de zoom pentru hartă.
Când este selectat Off, trebuie să măriţi sau să micşoraţi
manual.
Guide Text: setează momentul în care mesajele de navigare
detaliate sunt afişate (este nevoie de hărţi rutabile).
Map Visibility: vă permite să setaţi caracteristicile avansate ale
hărţii.
Map Information: activează sau dezactivează hărţile încărcate
în momentul respectiv pe dispozitiv.
Parcurgerea hărţii
1 Selectaţi Menu > Navigation > Browse Map.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a comuta între zoom şi panoramare, selectaţi .
• Pentru panoramarea sau efectuarea zoom-ului pe hartă,
selectaţi
şi .
• Menţineţi apăsat
pentru a vizualiza detalii despre
locaţie.
12
Setări rută
Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles, selectaţi un profil
şi selectaţi Navigation > Routing.
Popularity Routing: calculează rutele pe baza celor mai
populare curse din Garmin Connect.
Routing Mode: setează metoda de transport pentru a vă
optimiza ruta.
Calculation Method: setează metoda utilizată pentru a vă
calcula ruta.
Lock on Road: fixează pictograma de poziţie care reprezintă
poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Avoidance Setup: setează tipurile de drum pe care să le evitaţi
în timpul navigării.
Recalculation: recalculează automat ruta atunci când deviaţi de
la aceasta.
Selectarea unei activităţi pentru calculul rutei
Puteţi seta dispozitivul să calculeze ruta pe baza tipului de
activitate.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Navigation > Routing > Routing Mode.
4 Selectaţi o opţiune pentru calcularea rutei.
De exemplu, puteţi selecta Road Cycling pentru navigare pe
şosea sau Mountain Biking pentru navigare pe drumuri
neasfaltate.
Caracteristici conectate
Funcţiile conectate sunt disponibile pentru dispozitivul dvs. Edge
când conectaţi dispozitivul la o reţea Wi‑Fi sau la un
smartphone compatibil, utilizând tehnologia wireless Bluetooth.
®
Caracteristici conectate Bluetooth
Dispozitivul Edge dispune de mai multe funcţii conectate
Bluetooth pentru smartphone-ul dvs. compatibil utilizând
aplicaţiaGarmin Connect şi aplicaţiile Connect IQ™. Pentru mai
multe informaţii, accesaţi www.garmin.com/apps.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea la Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj text automat cu
numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. pentru
cazuri de urgenţă utilizând aplicaţia Garmin Connect.
Solicitări audio: permite aplicaţiei Garmin Connect să redea
anunţuri de stare pe smartphone-ul dvs. în timpul unei curse.
Alarmă pentru bicicletă: vă permite să activaţi o alarmă care
este declanşată sonor pe dispozitiv şi trimite o alertă către
smartphone-ul dvs. atunci când dispozitivul detectează
mişcare.
funcţii descărcabile Connect IQ: vă permite să descărcaţi
funcţiile Connect IQ din aplicaţia Connect IQ.
Caracteristici conectate
Descărcări de trasee, segmente şi exerciţii de pe Garmin
Connect: vă permite să căutaţi activităţi în Garmin Connect
utilizând telefonul inteligent şi să le trimiteţi pe dispozitivul
dvs.
Transferuri între dispozitive: vă permite să transferaţi wireless
fişiere la un alt dispozitiv Edge compatibil.
Căutare Edge: localizează dispozitivul Edge pierdut asociat cu
smartphone-ul şi aflat în raza de acoperire.
GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea celorlalţi ciclişti
din grup LiveTrack direct pe ecran şi în timp real. Puteţi
trimite mesaje presetate celorlalţi piloţi din sesiunea dvs.
GroupTrack care dispun de un dispozitiv Edge compatibil.
Detecţie incidente: permite aplicaţiei Garmin Connect să trimită
un mesaj către contactele de urgenţă atunci când dispozitivul
Edge detectează un incident.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
Mesaje: vă permite să răspundeţi la un apel sau mesaj text
primit cu un mesaj text presetat. Această caracteristică este
disponibilă cu telefoanele Android™ compatibile.
Notificări: afişează notificări prin telefon şi mesaje pe
dispozitivul dvs.
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al mediului de socializare favorit
când încărcaţi o activitate în Garmin Connect.
Actualizări meteo: trimite condiţii meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs.
Funcţiile de detecţie a incidentelor şi de asistenţă
Detecţie incidente
ATENŢIE
Detectarea incidentelor este o funcţie suplimentară concepută în
principal pentru utilizarea pe parcursul călătoriei. Detectarea
incidentelor nu trebuie considerată ca o metodă principală
pentru a obţine ajutor de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connectnu
contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.
Edge cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect poate trimite
automat un mesaj text şi un email cu numele dvs. şi locaţia GPS
către contactele de urgenţă.
Pe dispozitivul dvs. apare un mesaj şi telefonul inteligent asociat
ce indică contactele dvs. va fi notificat după 30 de secunde.
Dacă nu este nevoie de ajutor, puteţi anula mesajul automat de
urgenţă.
Înainte de a putea activa detectarea incidentelor pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi informaţiile despre contactele de
urgenţă în aplicaţia Garmin Connect. Telefonul dvs. inteligent
asociat trebuie să fie prevăzut cu un plan de date şi să se afle
într-o zonă cu acoperire în reţea în care sunt disponibile datele.
Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată primi mesaje text
(este posibil să se aplice tarifele standard pentru mesageria
text).
Asistenţă
ATENŢIE
Asistenţa este o caracteristică suplimentară şi nu trebuie
considerată ca o metodă principală de a obţine ajutor de
urgenţă. Aplicaţia Garmin Connectnu contactează serviciile de
urgenţă în numele dvs.
Când dispozitivul dvs. Edge cu GPS activat este conectat la
aplicaţia Garmin Connect, puteţi trimite un mesaj text automat
cu numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. de urgenţă.
Caracteristici conectate
Înainte de a putea activa funcţia de asistenţă pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi informaţiile despre contactele de
urgenţă în aplicaţia Garmin Connect. Smartphone-ul dvs.
Bluetooth asociat trebuie să fie prevăzut cu un plan de date şi
să se afle într-o zonă cu acoperire în reţea în care sunt
disponibile datele. Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată
primi mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard
pentru mesageria text).
Pe dispozitivul dvs. apare un mesaj şi contactele dvs. vor fi
notificate după expirarea cronometrului. Dacă nu este nevoie de
asistenţă, puteţi anula mesajul.
Adăugare contacte de urgenţă
Numerele de telefon ale contactelor de urgenţă sunt utilizate
pentru funcţii de detectare a incidentelor şi de asistenţă.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Siguranţa şi monitorizarea > Detectarea şi
asistenţa în cazul incidentelor > Adăugare contact de
urgenţă.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
3
Vizualizarea contactelor dvs. de urgenţă
Înainte de a putea vizualiza contactele dvs. de urgenţă pe
dispozitivul dvs., trebuie să vă configuraţi informaţiile ca biciclist
şi contactele de urgenţă din aplicaţia Garmin Connect.
Selectaţi Menu > Settings > Safety & Tracking >
Emergency Contacts.
Apar numele şi numerele de telefon ale contactelor dvs. de
urgenţă.
Solicitarea de asistenţă
Înainte de a putea solicita asistenţă, trebuie să activaţi GPS-ul
de pe dispozitivul Edge.
timp de cinci secunde pentru a activa
1 Menţineţi apăsat
funcţia de asistenţă.
Dispozitivul emite un sunet şi trimite mesajul după finalizarea
numărătorii de cinci secunde.
SUGESTIE: puteţi selecta înainte de finalizarea
numărătorii, pentru a anula mesajul.
2 Dacă este necesar, selectaţi Send pentru a trimite imediat
mesajul.
Pornirea şi oprirea detecţiei incidentelor
Selectaţi Menu > Settings > Safety & Tracking > Incident
Detection.
Anularea unui mesaj automat
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.,
puteți anula mesajul automat de urgență de pe dispozitivul dvs.
sau telefonul inteligent asociat înainte de a fi trimis contactelor
dvs. de urgență.
Selectați Cancel > Yes înainte ca numărătoarea inversă de
treizeci de secunde să ia sfârșit.
Trimiterea unei actualizări de stare după un incident
Înainte de a putea trimite o actualizare de stare către contactele
dvs. de urgență, dispozitivul dvs. trebuie să detecteze un
incident și să trimită un mesaj automat de urgență către
contactele dvs. de urgență.
Puteți trimite o actualizare de stare către contactele dvs. de
urgență prin care le informați despre faptul că nu aveți nevoie de
ajutor.
Din pagina de stare, selectaţi Incident Detected > I'm Okay.
Un mesaj este trimis către toate contactele de urgență.
Pornirea unei sesiuni GroupTrack
Înainte de a putea începe o sesiune GroupTrack, trebuie să
aveţi un smartphone cu aplicaţia Garmin Connect asociată cu
dispozitivul (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
13
În timpul unei deplasări cu bicicleta, îi puteţi vedea pe hartă pe
ceilalţi ciclişti din sesiuneaGroupTrack
1 Pe dispozitivul Edge, selectaţi Menu > Settings > Safety &
Tracking > GroupTrack pentru a activa afişarea conexiunilor
pe ecranul hărţii.
2 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
3 Selectaţi Siguranţa şi monitorizarea > LiveTrack >
GroupTrack.
4 Selectaţi Vizibil pentru > Toate conexiunile.
NOTĂ: dacă deţineţi mai multe dispozitive compatibile,
trebuie să selectaţi unul pentru sesiunea GroupTrack.
5 Selectaţi Începere LiveTrack.
6 Pe dispozitivul Edge, selectaţi după care mergeţi la
plimbare.
7 Derulaţi pe hartă pentru a vă vizualiza contactele.
Dacă dispozitivul detectează mişcare, acesta declanşează o
alarmă şi trimite o alertă către smartphone-ul dvs. conectat.
Redarea solicitărilor audio pe smartphone­ul dvs.
Înainte de a putea configura solicitări audio, trebuie să aveţi un
smartphone cu aplicaţia Garmin Connect asociat cu dispozitivul
dvs. Edge.
Puteţi seta aplicaţia Garmin Connect astfel încât să redea
anunţuri de stare motivaţionale pe smartphone în timpul unei
curse sau al altui tip de activitate. Solicitările audio includ
numărul turei şi durata turei, navigaţia, puterea, ritmul sau viteza
şi date despre puls. În timpul unei solicitări sonore, aplicaţia
Garmin Connect dezactivează sunetele principale ale
smartphone-ului pentru a reda anunţul. Puteţi personaliza
nivelurile de volum din aplicaţia Garmin Connect.
1 Din aplicaţia Garmin Connect, selectaţi sau .
2 Selectaţi Dispozitive Garmin.
3 Selectaţi dispozitivul dvs.
4 Selectaţi Setări dispozitiv > Solicitări audio.
Transferarea fişierelor pe un alt dispozitiv Edge
8 Derulaţi până la lista GroupTrack.
Puteţi selecta un ciclist din listă, iar acesta va fi afişat în
centrul hărţii.
Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack
Caracteristica GroupTrack vă permite să urmăriţi activitatea
celorlalţi ciclişti utilizând LiveTrack direct pe ecran. Toţi cicliştii
din grup trebuie să fie conexiuni în contul dvs. Garmin Connect.
• Pedalaţi în aer liber folosind GPS-ul.
• Asociaţi dispozitivul dvs. Edge 530 cu smartphone-ul dvs.
utilizând tehnologia Bluetooth.
• În cadrul aplicaţiei Garmin Connect, selectaţi
sau , şi
selectaţi Conexiuni pentru a actualiza lista de ciclişti pentru
sesiunea dvs. de GroupTrack.
• Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. şi-au asociat
smartphone-urile la dispozitive şi iniţiaţi o sesiune LiveTrack
în cadrul aplicaţiei Garmin Connect.
• Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. sunt în aria de acoperire
(40 km sau 25 mi).
• Pe durata unei sesiuni GroupTrack, derulaţi la hartă pentru a
vă vizualiza conexiunile.
• Opriţi-vă din cursă înainte de a încerca să vizualizaţi locaţia
şi direcţia de mers a celorlalţi ciclişti participanţi la sesiunea
GroupTrack.
Setarea alarmei pentru bicicletă
Puteţi activa alarma pentru bicicletă atunci când sunteţi plecat
de lângă bicicletă, cum ar fi în cazul unei opriri din timpul unei
curse lungi. Puteţi controla alarma pentru bicicletă de pe
dispozitiv sau din setările dispozitivului din aplicaţia Garmin
Connect.
1 Selectaţi Menu > Settings > Safety & Tracking > Bike
Alarm.
2 Creaţi sau actualizaţi codul dvs. de acces.
Când dezactivaţi alarma pentru bicicletă de pe dispozitivul
dvs. Edge, vi se solicită să introduceţi codul de acces.
şi selectaţi Set Bike Alarm.
3 Menţineţi apăsat
14
Puteţi transfera wireless trasee, segmente şi exerciţii de pe un
dispozitiv Edge compatibil pe un altul, utilizând tehnologia
Bluetooth.
1 Porniţi ambele dispozitive Edge şi aduceţi-le în raza de
acoperire (3 m) reciprocă.
De
pe dispozitivul care conţine fişierele, selectaţi Menu >
2
Settings > Connected Features > Device Transfers >
Share Files.
NOTĂ: este posibil ca meniul Device Transfers să se afle
într-o altă locaţie pentru alte dispozitive Edge.
3 Selectaţi un tip de fişier de partajat.
4 Selectaţi unul sau mai multe fişiere de transferat.
5 De pe dispozitivul care primeşte fişierele, selectaţi Menu >
Settings > Connected Features > Device Transfers.
6 Selectaţi o conexiune din apropiere.
7 Selectaţi unul sau mai multe fişiere de primit.
După finalizarea transferului de fişiere, pe ambele dispozitive
este afişat un mesaj.
Caracteristici conectate Wi‑Fi
Încărcări ale activităţilor în contul dvs. Garmin Connect:
transmite automat datele privind activitatea în contul dvs.
Garmin Connect, de îndată ce aţi terminat de înregistrat
activitatea.
Actualizări software: dispozitivul descarcă şi instalează
automat cea mai recentă actualizare software când este
disponibilă o conexiune Wi‑Fi.
Exerciţii şi planuri de antrenament: vă permite să parcurgeţi şi
să selectaţi exerciţii şi planuri de antrenament pe site-ul
Garmin Connect. Data viitoare când dispozitivul dvs. are o
conexiune Wi‑Fi, fişierele sunt trimise wireless pe dispozitivul
dvs.
Configurarea conectivităţii Wi‑Fi
Trebuie să conectaţi dispozitivul la aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs. sau la aplicaţia Garmin Express de pe
computer înainte de a vă putea conecta la o reţea Wi‑Fi.
1 Selectaţi o opţiune:
• Descărcaţi aplicaţia Garmin Connect şi asociaţi
smartphone-ul (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
• Accesaţi www.garmin.com/express şi descărcaţi aplicaţia
Garmin Express.
Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a configura
2
conectivitatea Wi‑Fi.
Caracteristici conectate
Wi‑FiSetări
Selectaţi Menu > Settings > Connected Features > Wi­Fi.
Wi­Fi: activează tehnologia wireless Wi‑Fi.
NOTĂ: alte setări Wi‑Fi apar numai atunci când Wi‑Fi este
activată.Wi‑Fi
Auto Upload: vă permite să încărcaţi activităţi automat printr-o
reţea wireless cunoscută.
Add Network: conectează dispozitivul dvs. la o reţea wireless.
Senzori wireless
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori wireless ANT+ sau
Bluetooth. Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi
achiziţia de senzori opţionali, vizitaţi buy.garmin.com.
Montarea pe corp a monitorului cardiac
NOTĂ: dacă nu aveţi un monitor cardiac, puteţi omite această
sarcină.
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Acesta trebuie să fie suficient de bine fixat pentru a
rămâne la poziţie în timpul activităţilor.
1 Prindeţi modulul monitorului cardiac pe curea.
Siglele Garmin de pe modul şi de pe curea trebuie să fie cu
partea corectă în sus.
2 Umeziţi electrozii şi plasturii de contact de pe partea din
spate a curelei, pentru a crea o conexiune puternică între
piept şi transmiţător.
3 Înfăşuraţi cureaua în jurul pieptului şi conectaţi cârligul curelei
la bucla .
NOTĂ: eticheta de întreţinere nu trebuie să se plieze.
timpul activităţii, trebuie să setaţi frecvenţa cardiacă maximă,
frecvenţa cardiacă de repaus şi zonele de frecvenţă cardiacă.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Training Zones > Heart Rate
Zones.
2 Introduceţi valorile pentru frecvenţa cardiacă maximă, pragul
de lactat şi frecvenţa cardiacă de repaus.
Puteţi folosi funcţia de detectare automată pentru a detecta
automat pulsul în timpul unei activităţi. Valorile zonelor se
actualizează automat, dar puteţi, de asemenea, să editaţi
fiecare valoare manual.
3 Selectaţi Based On:.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi % Max. pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi % HRR pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din frecvenţa cardiacă de rezervă (frecvenţa
cardiacă maximă minus frecvenţa cardiacă în repaus).
• Selectaţi %LTHR pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs., la pragul de lactat.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 29) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică
frecvenţa cardiacă sunt neregulate
Siglele Garmin trebuie să fie cu partea corectă în sus.
4 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft) de monitorul cardiac.
După ce vă montaţi monitorul cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
SUGESTIE: dacă datele privind pulsul sunt neregulate sau nu
apar, consultaţi sfaturile de depanare (Sfaturi pentru situaţia în
care datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate,
pagina 15).
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele de puls.
Puteţi ajusta manual zonele de frecvenţă cardiacă în funcţie de
obiectivele de fitness (Obiective fitness, pagina 15). Pentru
date de cea mai mare precizie despre consumul de calorii în
Senzori wireless
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Aplicaţi din nou apă pe electrozi şi pe plasturii de contact
(dacă este cazul).
• Strângeţi cureaua pe piept.
• Faceţi o încălzire de 5-10 minute.
• Urmaţi instrucţiunile de întreţinere (Întreţinerea monitorului
cardiac, pagina 24).
• Purtaţi o cămaşă de bumbac sau umeziţi bine ambele feţe
ale curelei.
Materialele sintetice care se freacă de monitorul cardiac sau
îl ating pot crea electricitate statică de natură să afecteze
semnalele de puls.
• Îndepărtaţi-vă de sursele care pot afecta monitorul cardiac.
Printre sursele de interferenţe se numără câmpuri
electromagnetice puternice, unii senzori wireless de 2,4 GHz,
linii electrice de înaltă tensiune, motoare electrice, cuptoare,
15
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir la 2,4 GHz şi puncte
de acces LAN wireless.
Instalarea senzorului de viteză
NOTĂ: dacă nu aveţi acest senzor, puteţi omite această
sarcină.
SUGESTIE: Garmin recomandă să ancoraţi bicicleta pe un
suport în timp ce instalaţi senzorul.
1 Poziţionaţi şi ţineţi senzorul de viteză pe partea superioară a
butucului roţii.
2 Trageţi cureaua în jurul butucului roţii şi fixaţi-o în
agăţătoarea
de pe senzor.
Senzorul şi benzile trebuie să nu ajungă în contact cu nicio
componentă a bicicletei şi nici cu încălţămintea dvs.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci
secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
5 Efectuaţi o tură de probă de 15 minute şi inspectaţi senzorul
şi benzile pentru a vă asigura că nu există semne de
deteriorare.
Despre senzorii de viteză şi de cadenţă
Datele despre cadenţă primite de la senzorul de cadenţă sunt
înregistrate întotdeauna. Dacă nu există senzori de viteză şi de
cadenţă asociaţi cu dispozitivul, sunt utilizate datele GPS pentru
a calcula viteza şi distanţa.
Cadenţa este ritmul de pedalare sau de „învârtire” măsurat în
funcţie de numărul de rotaţii ale braţului pedalier pe minut (rpm).
Stabilirea mediei datelor despre cadenţă sau putere
Setarea pentru stabilirea mediei datelor diferite de zero este
disponibilă dacă vă antrenaţi cu un senzor de cadenţă sau cu un
contor de putere opţionale. Setarea implicită exclude valorile
zero care apar când nu pedalaţi.
Puteţi schimba valoarea acestei setări (Setări pentru
înregistrarea datelor, pagina 22).
Asocierea senzorilor wireless
Este posibil ca senzorul să fie înclinat, când este instalat pe
un butuc asimetric. Acest lucru nu afectează funcţionarea.
3 Învârtiţi roata pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul trebuie să nu ajungă în contact cu alte componente
ale bicicletei.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci
secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
Instalarea senzorului de cadenţă
NOTĂ: dacă nu aveţi acest senzor, puteţi omite această
sarcină.
SUGESTIE: Garmin recomandă să ancoraţi bicicleta pe un
suport în timp ce instalaţi senzorul.
1 Selectaţi o dimensiune a benzii care se potriveşte cel mai
bine pentru a se fixa în siguranţă pe braţul pedalier .
Banda pe care o selectaţi trebuie să fie cea mai mică bandă
care poate fi întinsă peste braţul pedalier.
2 Pe partea opusă sensului de circulaţie, poziţionaţi şi ţineţi
partea plată a senzorului de cadenţă pe interiorul braţului
pedalier.
3 Trageţi benzile în jurul braţului pedalier şi fixaţi-le în
agăţătorile
de pe senzor.
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea înseamnă conectarea senzorilor wireless ANT+ sau
Bluetooth, de exemplu conectarea unui monitor cardiac la
dispozitivul dvs. Garmin.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de senzorii altor
ciclişti în timpul asocierii.
Selectaţi
Menu > Settings > Sensors > Add Sensor.
2
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un tip de senzor.
• Selectaţi Search All pentru a căuta toţi senzorii din
apropiere.
Este afişată o listă cu senzorii disponibili.
4 Selectaţi unul sau mai mulţi senzori de asociat cu
dispozitivul.
5 Selectaţi Add Sensor.
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
este Connected. Puteţi particulariza un câmp de date să
afişeze datele de la senzor.
Antrenamentul cu un contor de putere
• Accesaţi www.garmin.com/intosports pentru a consulta o listă
cu senzorii ANT+ care sunt compatibili cu dispozitivul (de
exemplu Vector™).
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
contorului de putere.
• Ajustaţi zonele dvs. de putere pentru a se potrivi cu
obiectivele stabilite şi cu abilităţile dvs. (Setarea zonelor de
putere, pagina 16).
• Utilizaţi alerte pentru intervale pentru a fi notificat când
atingeţi o zonă de putere specificată (Setarea alertelor de
interval, pagina 20).
• Particularizaţi câmpurile de date despre putere (Adăugarea
unui ecran de date, pagina 20).
Setarea zonelor de putere
4 Învârtiţi braţul pedalier pentru a verifica dacă există joc.
16
Valorile pentru zone sunt valori implicite şi este posibil să nu se
potrivească abilităţilor dvs. Puteţi ajusta zonele manual pe
dispozitiv sau utilizând Garmin Connect. Dacă vă cunoaşteţi
valoarea puterii de prag funcţionale (FTP), puteţi introduce
Senzori wireless
această valoare, lăsând software-ul să vă calculeze automat
zonele de putere.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Training Zones > Power
Zones.
2 Introduceţi valoarea FTP.
3 Selectaţi Based On:.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi watts pentru a vizualiza şi a edita zonele în waţi.
• Selectaţi % FTP pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din puterea de prag funcţională.
Calibrarea contorului de putere
Înainte de a putea calibra contorul de putere, trebuie să îl
instalaţi, să îl asociaţi cu dispozitivul şi să începeţi să înregistraţi
date cu acesta în mod activ.
Pentru instrucţiuni de calibrare specifice contorului dvs. de
putere, a se vedea instrucţiunile producătorului.
1 Selectaţi Menu > Settings > Sensors.
2 Selectaţi contorul de putere.
3 Selectaţi Calibrate.
4 Menţineţi contorul de putere activ pedalând până când este
afişat mesajul.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Puterea pe baza pedalelor
Vector măsoară puterea bazată pe pedale.
Vector măsoară forţa pe care o aplicaţi, de câteva sute de ori pe
secundă. Vector măsoară, de asemenea, cadenţa sau viteza
unghiulară de pedalare. Măsurând forţa, direcţia forţei, rotaţia
braţului pedalier şi timpul, Vector poate determina puterea
(waţi). Deoarece Vector măsoară independent puterea pentru
piciorul stâng şi pentru piciorul drept, acesta raportează
echilibrul stânga-dreapta al puterii.
NOTĂ: sistemul Vector S nu furnizează echilibrul stângadreapta al puterii.
Dinamica ciclismului
Valorile măsurate pentru dinamica ciclismului arată modul în
care aplicaţi putere în timpul acţionării pedalei şi locul în care
aplicaţi puterea pe pedală, permiţându-vă să înţelegeţi modul
specific în care mergeţi cu bicicleta. Când înţelegeţi cum şi unde
produceţi putere, vă puteţi antrena mai eficient şi vă puteţi
evalua bicicleta.
NOTĂ: trebuie să aveţi un sistem cu doi senzori Edge pentru a
utiliza metrica dinamicii ciclismului.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com
/performance-data.
Utilizarea dinamicii ciclismului
Înainte de a putea utiliza dinamica ciclismului, trebuie să asociaţi
contorul de putere Vector cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
wireless, pagina 16).
NOTĂ: înregistrarea dinamicii ciclismului utilizează memorie
suplimentară pe dispozitiv.
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
2 Derulaţi la ecranul cu dinamica ciclismului pentru a vă
vizualiza datele fazei de putere , faza de putere totală
şi
decalajul în centrul platformei .
Senzori wireless
3 Dacă este necesar, selectaţi Data Fields pentru a schimba
un câmp de date (Adăugarea unui ecran de date,
pagina 20).
NOTĂ: cele două câmpuri de date din partea de jos a
ecranului
pot fi particularizate.
Puteţi trimite datele turei în aplicaţia Garmin Connect pentru a
vizualiza date suplimentare despre dinamica ciclismului
(Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin Connect,
pagina 18).
Date despre faza de putere
Faza de putere este regiunea de acţionare a pedalei (între
unghiul de rotire iniţial al braţului şi unghiul de rotire final al
braţului) în care produceţi putere pozitivă.
Decalajul în centrul platformei
Decalajul în centrul platformei este acel loc de pe platforma
pedalei în care aplicaţi forţa.
Actualizarea software­ului Vector utilizând
dispozitivul Edge
Înainte de a putea actualiza software-ul, trebuie să asociaţi
dispozitivul Edge cu sistemul Vector.
1 Trimiteţi datele turei în contul dvs. Garmin Connect
(Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin Connect,
pagina 18).
Garmin Connect caută automat actualizări de software şi le
trimite la dispozitivul Edge.
2 Aduceţi dispozitivul Edge în raza de acţiune (3 m) a
senzorului.
3 Rotiţi de câteva ori braţul pedalier. Dispozitivul Edge vă
solicită să instalaţi toate actualizările de software aflate în
aşteptare.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Conștientizare situațională
Dispozitivul Edge dvs. poate fi utilizat cu dispozitivul Varia
Vision™, Varia™ luminile inteligente ale bicicletei și radarul
retrovizor pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Varia
pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul Edge înainte de
a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea software-ului utilizând
Garmin Express, pagina 23).
Utilizarea schimbătoarelor electronice
Înainte de a putea utiliza schimbătoare electronice compatibile,
cum ar fi schimbătoarele Shimano Di2™, trebuie să le asociaţi
cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless, pagina 16).
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale (Adăugarea unui
ecran de date, pagina 20). Dispozitivul Edge 530 afişează
valorile ajustărilor curente, când senzorul este în modul de
ajustare.
®
17
Utilizarea unei biciclete electronice eBike
2 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile dispozitivului
Înainte de a putea utiliza o bicicletă electronică eBike, cum ar fi
o bicicletă electronică Shimano STEPS™ eBike, trebuie să le
asociaţi cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor wireless,
pagina 16). Puteţi personaliza un ecran de date şi câmpuri de
date eBike (Adăugarea unui ecran de date, pagina 20).
Ştergerea totalurilor de date
1 Selectaţi Menu > History > Totals > Delete Totals.
2 Selectaţi o opţiune:
Vizualizare detalii senzori eBike
1 Selectaţi Menu > Settings > Sensors.
2 Selectare eBike.
3 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a vizualiza detaliile eBike, cum ar fi odometrul sau
distanţa de deplasare, selectaţi Sensor Details > eBike
Details.
• Pentru a vizualiza mesajele de eroare eBike, selectaţi .
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare
eBike.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, viteza, date privind
turele, elevaţia şi informaţii de la senzorul opţional ANT+.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Când memoria dispozitivului este plină, este afişat un mesaj.
Dispozitivul nu şterge şi nu suprascrie automat istoricul.
Încărcaţi cu regularitate istoricul în Garmin Connect pentru a ţine
evidenţa datelor tuturor turelor.
Vizualizarea turei
1 Selectaţi Menu > History > Rides.
2 Selectaţi o tură.
3 Selectaţi o opţiune.
sau totalurile profilurilor de activitate.
• Selectaţi Delete All Totals pentru a şterge toate totalurile
de date din istoric.
• Selectaţi un profil de activitate pentru a şterge totalurile de
date acumulate pentru un singur profil.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
3 Selectaţi OK.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele.
Vă puteţi crea un cont Garmin Connect gratuit când vă asociaţi
dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia Garmin Connect sau
puteţi accesa connect.garmin.com.
Stocaţi­vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi­vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durata, distanţa, altitudinea,
frecvenţa cardiacă, numărul de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă, diagrame de ritm şi de viteză,
precum şi rapoarte care pot fi particularizate.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Vizualizarea timpului în fiecare zonă de antrenament
Înainte de a vă putea vizualiza timpii din fiecare zonă de
antrenament, trebuie să asociaţi dispozitivul cu un monitor de
frecvenţă cardiacă sau cu un contor de putere compatibile, să
finalizaţi o activitate şi să salvaţi activitatea.
Vizualizarea timpilor pentru fiecare zonă de frecvenţă cardiacă
şi fiecare zonă de putere vă poate ajuta să ajustaţi intensitatea
antrenamentelor. Puteţi ajusta zonele de putere (Setarea
zonelor de putere, pagina 16) şi zonele de frecvenţă cardiacă
(Setarea zonelor de puls, pagina 15) pentru a se potrivi cu
obiectivele şi abilităţile dvs. Puteţi particulariza un câmp de date
pentru a afişa timpii din zonele de antrenament în timpul turei
(Adăugarea unui ecran de date, pagina 20).
1 Selectaţi Menu > History > Rides.
2 Selectaţi o tură.
3 Selectaţi o opţiune:
• Dacă tura dvs. are date de la un senzor, selectaţi Time in
HR Zone sau Time in Power Zone.
• Dacă tura dvs. are date de la ambii senzori, selectaţi Time
in Zone şi selectaţi Heart Rate Zones sau Power Zones.
Ştergerea turelor
1 Selectaţi Menu > History > Rides > Delete.
2 Selectaţi una sau mai multe ture de şters.
3 Selectaţi Delete Rides > OK.
Vizualizarea totalurilor de date
Planificaţi­vă antrenamentele: puteţi alege un obiectiv de
fitness şi puteţi încărca unul din planurile de antrenamente de
zi cu zi.
Partajaţi­vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin
Connect
• Sincronizaţi dispozitivul Edge cu aplicaţia Garmin Connect de
pe smartphone-ul dvs.
• Utilizaţi cablul USB care a însoţit dispozitivul Edge la
achiziţionare pentru a trimite date despre tură către contul
dvs. Garmin Connect de pe computer.
Puteţi vizualiza datele acumulate pe care le-aţi salvat pe
dispozitiv, inclusiv numărul de ture, timpul, distanţa şi caloriile.
1 Selectaţi Menu > History > Totals.
18
Istoric
Înregistrarea datelor
Deconectarea cablului USB
Dispozitivul utilizează înregistrarea inteligentă. Acesta
înregistrează punctele-cheie în care schimbaţi direcţia, viteza
sau frecvenţa cardiacă.
Când există asociat un contor de putere, dispozitivul
înregistrează puncte la fiecare secundă. Înregistrarea punctelor
la fiecare secundă vă pune la dispoziţie un parcurs extrem de
detaliat şi utilizează mai mult din memoria disponibilă.
Pentru informaţii despre stabilirea mediei datelor pentru cadenţă
şi putere, consultaţi Stabilirea mediei datelor despre cadenţă
sau putere, pagina 16.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
Deconectaţi
cablul de la computer.
2
®
®
®
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Dispozitivul apare ca unitate amovibilă în Computerul meu pe
computerele Windows şi ca volum instalat pe computerele
Mac.
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2
3
4
5
6
7
Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate
amovibilă sau ca dispozitiv portabil. Pe computerele Mac,
dispozitivul apare ca un volum montat.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului.
Navigaţi la un folder.
Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria
dispozitivului.
Ştergerea fişierelor
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple , trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
®
Personalizarea dispozitivului dvs.
Funcţii descărcabile Connect IQ
Puteţi adăuga caracteristici Connect IQ la dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori, utilizând aplicaţia Connect IQ
Mobile.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la dispozitivul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Profiluri
Edge vă pune la dispoziţie mai multe moduri în care puteţi
particulariza dispozitivul, inclusiv profiluri. Profilurile sunt o
colecţie de setări care optimizează dispozitivul pe baza modului
în care îl utilizaţi. De exemplu, puteţi crea setări şi vizualizări
diferite pentru antrenament şi pentru ciclism montan.
Când utilizaţi un profil şi schimbaţi setări cum sunt, de exemplu,
câmpurile de date sau unităţile de măsură, schimbările sunt
salvate automat ca parte a profilului respectiv.
Activity Profiles: puteţi crea profiluri de activitate pentru fiecare
tip de ciclism. De exemplu, puteţi crea câte un profil de
activitate separate pentru antrenament, pentru curse şi
pentru ciclism montan. Profilul de activitate include pachete
de date personalizate, totaluri pe activităţi, alerte, zone de
antrenament (de exemplu frecvenţa cardiacă şi viteza), setări
de antrenament (de exemplu Auto Pause şi Auto Lap ) şi
setări de navigare.
User Profile: puteţi actualiza setările pentru sex, vârstă,
greutate şi înălţime. Dispozitivul utilizează aceste informaţii
pentru a calcula datele precise ale turei.
®
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Personalizarea dispozitivului dvs.
®
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările pentru sex, vârstă, greutate şi înălţime.
Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a calcula datele
precise ale turei.
1 Selectaţi Menu > My Stats > User Profile.
2 Selectaţi o opţiune.
19
Despre setările pentru antrenament
Opţiunile şi setările următoare vă permit pentru să particularizaţi
dispozitivul în funcţie de necesităţile dvs. de antrenare. Aceste
setări sunt salvate într-un profil de activitate. De exemplu, puteţi
seta alertele de durată pentru profilul pentru curse şi un
declanşator de tip Auto Lap în funcţie de poziţie pentru profilul
pentru ciclism montan.
Actualizarea profilului de activitate
puteţi particulariza zece profiluri de activitate. Puteţi particulariza
setările şi câmpurile de date pentru o anumită activitate sau
pentru o anumită călătorie.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un profil.
• Selectaţi Create New nou pentru a adăuga sau copia un
profil.
3 Dacă este necesar, editaţi numele şi culoarea pentru profilul
respectiv.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Data Screens pentru a personaliza ecranele de
date şi câmpurile de date (Adăugarea unui ecran de date,
pagina 20).
• Selectaţi Data Screens > Elevation > ClimbPro pentru a
activa funcţia ClimbPro (Utilizarea ClimbPro, pagina 11).
• Selectaţi Default Ride Type pentru a configura tipul de
tură specific acestui profil de activitate, cum ar fi naveta.
SUGESTIE: după o tură care nu este specifică unui profil
de activitate, puteţi actualiza manual tipul de tură. Datele
precise despre tipul de tură sunt importante pentru a
putea crea trasee agreate de mers cu bicicleta.
• Selectaţi Segments pentru a porni segmentele activate
(Activarea segmentelor, pagina 4).
• Selectaţi Alerts pentru a particulariza alertele de
antrenament (Alerte, pagina 20).
• Selectaţi Auto Features > Auto Lap pentru a seta modul
de declanşare a turelor (Marcarea turelor în funcţie de
poziţie, pagina 21).
• Selectaţi Auto Features > Auto Sleep pentru a intra
automat în modul de inactivitate după cinci minute de
inactivitate (Utilizarea inactivării automate, pagina 21).
• Selectaţi Auto Features > Auto Pause pentru a schimba
momentul în care cronometrul de activitate se întrerupe
automat (Utilizarea Auto Pause, pagina 21).
• Selectaţi Auto Features > Auto Scroll pentru a
particulariza afişajul ecranelor de date pentru antrenament
în timp ce cronometrul de activitate funcţionează
(Utilizarea derulării automate, pagina 21).
• Selectaţi Timer Start Mode pentru a particulariza modul
în care dispozitivul detectează începerea unei ture şi
porneşte automat cronometrul de activitate (Pornirea
automată a cronometrului, pagina 22).
• Selectaţi Nutrition/Hydration pentru a activa
monitorizarea consumului de alimente şi băuturi.
• Selectaţi Navigation > Map pentru a particulariza setările
pentru hartă (Setările hărţii, pagina 12).
• Selectaţi Navigation > Routing pentru a particulariza
setările pentru stabilirea rutei (Setări rută, pagina 12).
• Selectaţi Navigation > Navigation Prompts pentru a
afişa mesajele de navigare utilizând o vizualizare a hărţii
sau o notificare text.
• Selectaţi Navigation > Sharp Bend Warnings pentru a
activa mesajele de avertizare din navigaţie pentru virajele
dificile.
20
• Selectaţi GPS Mode pentru a dezactiva funcţia GPS
(Antrenare în interior, pagina 5) sau pentru a schimba
setarea pentru sateliţi (Modificarea setării satelitului,
pagina 22).
Toate schimbările sunt salvate în profilul de activitate.
Adăugarea unui ecran de date
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Data Screens > Add New > Data Screen.
4 Selectaţi o categorie, apoi selectaţi unul sau mai multe
câmpuri de date.
5 Selectaţi .
6 Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi o altă categorie pentru a selecta mai multe de
câmpuri de date.
• Selectaţi Done.
7 Selectaţi sau pentru a modifica aspectul.
8 Selectaţi .
9 Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi un câmp de date, apoi selectaţi un alt câmp de
date pentru a le reordona.
• Selectaţi un câmp de date de două ori pentru a-l modifica.
10 Selectaţi Done.
Editarea unui ecran de date
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Data Screens.
4 Selectaţi un ecran de date.
5 Selectaţi Layout and Data Fields.
6 Selectaţi sau pentru a modifica aspectul.
7 Selectaţi .
8 Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi un câmp de date, apoi selectaţi un alt câmp de
date pentru a le reordona.
• Selectaţi un câmp de date de două ori pentru a-l modifica.
9 Selectaţi Done.
Reordonarea ecranelor de date
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Data Screens.
4 Selectaţi un ecran de date.
5 Selectaţi Reorder Screen.
6 Selectaţi sau .
7 Selectaţi .
Alerte
Puteţi utiliza alerte pentru a vă antrena stabilind anumite
obiective pentru durată, distanţă, calorii, cadenţă, frecvenţă
cardiacă şi putere. Setările alertelor sunt salvate împreună cu
profilul de activitate.
Setarea alertelor de interval
Dacă aveţi un monitor cardiac opţional, un senzor de cadenţă
opţional sau un contor de putere opţional, puteţi configura alerte
de interval. O alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul măsoară valori mai mari sau mai mici faţă de un
interval de valori specificat. De exemplu, puteţi seta dispozitivul
să vă alerteze când aveţi cadenţa mai mică de 40 RPM şi mai
mare de 90 RPM. De asemenea, puteţi utiliza o zonă de
Personalizarea dispozitivului dvs.
antrenament pentru alerta de interval (Zonele de antrenament,
pagina 10).
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Alerts.
4 Selectaţi Heart Rate Alert, Cadence Alert sau Power Alert.
5 Selectaţi valorile minime şi maxime sau selectaţi zonele.
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat, apare un mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor dacă tonurile sonore sunt activate (Activarea şi
dezactivarea tonurilor dispozitivului, pagina 22).
Setarea alertelor repetitive
O alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când dispozitivul
înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze la fiecare 30
de minute.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Alerts.
4 Selectaţi un tip de alertă.
5 Activaţi alerta.
6 Introduceţi o valoare.
7 Selectaţi .
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor dacă
tonurile sonore sunt activate (Activarea şi dezactivarea tonurilor
dispozitivului, pagina 22).
Setarea alertelor inteligente pentru consumul de alimente
sau de lichide
O alertă inteligentă vă anunţă să mâncaţi sau să consumaţi
lichide la intervale strategice pe baza condiţiilor curente ale
cursei. Estimările alertelor inteligente pentru o cursă au la bază
temperatura, câştigul de altitudine, viteza, durata şi pulsul şi
date privind alimentarea (dacă este cazul).
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Alerts.
4 Selectaţi Eat Alert sau Drink Alert.
5 Activaţi alerta.
6 Selectaţi Type > Smart.
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă inteligentă
estimată, apare un mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor dacă tonurile sonore sunt activate (Activarea şi
dezactivarea tonurilor dispozitivului, pagina 22).
Auto Lap
Marcarea turelor în funcţie de poziţie
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca automat tura la o
anumită poziţie. Această funcţie este utilă pentru a vă compara
performanţele pe diferitele porţiuni ale turei (de exemplu, o
căţărare lungă sau sprinturi de antrenament). Pe trasee, puteţi
utiliza opţiunea By Position pentru a declanşa ture la toate
poziţiile de tură salvate în traseu.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger >
By Position > Lap At.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Lap Press Only pentru a declanşa contorul de
ture de fiecare dată când selectaţi
şi de fiecare dată
când treceţi din nou pe lângă oricare dintre locaţiile
respective.
Personalizarea dispozitivului dvs.
• Selectaţi Start and Lap pentru a declanşa contorul de
ture în locaţia GPS în care selectaţi şi în oricare locaţie de
pe parcurs în care selectaţi .
• Selectaţi Mark and Lap pentru a declanşa contorul de
ture într-o anumită locaţie GPS marcată înainte de a porni
în tură şi în oricare locaţie de pe parcurs în care selectaţi
.
5 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date despre
ture (Adăugarea unui ecran de date, pagina 20).
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca tura automat la
parcurgerea unei anumite distanţe. Această funcţie este utilă
pentru a vă compara performanţele pe diferitele segmente ale
unui parcurs (de exemplu la fiecare 10 mile sau la fiecare 40 de
kilometri).
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger >
By Distance > Lap At.
4 Introduceţi o valoare.
5 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date despre
ture (Adăugarea unui ecran de date, pagina 20).
Utilizarea inactivării automate
Puteţi utiliza funcţia Auto Sleep pentru a intra automat în modul
inactiv după 5 minute de inactivitate. În modul inactiv, ecranul
este dezactivat, iar senzorii ANT+, Bluetooth şi funcţia GPS sunt
dezactivate.
Wi‑Fi funcţionează în continuare în timp ce dispozitivul este
inactiv.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Sleep.
Utilizarea Auto Pause
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare sau atunci când
viteza scade sub o valoare specificată. Această funcţie este utilă
când tura include semafoare sau alte locaţii în care trebuie să
încetiniţi sau să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Pause.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi When Stopped pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare.
• Selectaţi Custom Speed pentru a opri automat
cronometrul atunci când viteza dvs. scade sub o valoare
specificată.
5 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date
opţionale despre durate (Adăugarea unui ecran de date,
pagina 20).
Utilizarea derulării automate
Puteţi utiliza funcţia Auto Scroll pentru a parcurge ciclic toate
ecranele cu date de antrenament în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Scroll.
4 Selectaţi o setare pentru afişaj.
21
Pornirea automată a cronometrului
Această funcţie detectează automat momentul în care
dispozitivul recepţionează sateliţi şi este în mişcare. Porneşte
cronometrul de activitate sau vă reaminteşte să îl reporniţi astfel
încât să puteţi înregistra date în timpul turei.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Timer Start Mode.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Manual şi selectaţi
pentru a porni cronometrul
de activitate.
• Selectaţi Prompted pentru a afişa un memento vizual
atunci când atingeţi viteza de atenţionare start.
• Selectaţi Auto pentru a porni automat cronometrul de
activitate atunci când atingeţi viteza de start.
Modificarea setării satelitului
Pentru creşterea performanţelor în medii dificile şi pentru
localizarea mai rapidă a poziţiei GPS, puteţi activa GPS
+GLONASS sau GPS+GALILEO. Utilizarea GPS şi a unui alt
satelit reduce durata de viaţă a bateriei mai rapid decât dacă sar utiliza numai sistemul GPS.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi GPS Mode.
4 Selectaţi o opţiune.
Setări telefon
Selectaţi Menu > Settings > Connected Features > Phone.
Enable: activează tehnologia Bluetooth.
NOTĂ: alte setări Bluetooth apar numai atunci când
tehnologia wireless Bluetooth este activată.
Friendly Name: vă permite să introduceţi un nume intuitiv care
identifică dispozitivele dvs. cu tehnologia Bluetooth.
Pair Smartphone: conectează dispozitivul dvs. cu un
smartphone compatibil Bluetooth. Această setare vă permite
să utilizaţi funcţii conectate prin Bluetooth, inclusiv LiveTrack
şi încărcări de activităţi în Garmin Connect.
Smart Notifications: permite activarea notificărilor telefonice de
la smartphone-ul dvs. compatibil.
Missed Notifications: afişează notificările telefonului despre
apelurile ratate de pe smartphone-ul compatibil.
Text Reply Signature: permite includerea unei semnături în
răspunsurile dvs. la mesajele text.
Setări de sistem
Selectaţi Menu > Settings > System.
• Setări de afişare (Setările afişajului, pagina 22)
• Setările pentru widgeturi (Personalizarea buclei de widgeturi,
pagina 22)
• Setări pentru înregistrarea datelor (Setări pentru înregistrarea
datelor, pagina 22)
• Setări unitate (Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 22)
• Setări pentru tonuri (Activarea şi dezactivarea tonurilor
dispozitivului, pagina 22)
• Setări pentru limbă (Schimbarea limbii dispozitivului,
pagina 23)
Setările afişajului
Selectaţi Menu > Settings > System > Display.
Auto Brightness: reglează automat luminozitatea luminii de
fundal în funcţie de lumina ambiantă.
Brightness: setează luminozitatea iluminării de fundal.
22
Backlight Timeout: setează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Color Mode: setează dispozitivul pentru a afişa culori pentru zi
sau noapte. Puteţi selecta opţiunea Auto pentru a permite
dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau pentru
noapte în funcţie de oră.
Screen Capture: vă permite să salvaţi imaginea ecranului
dispozitivului.
Utilizarea iluminării de fundal
Puteţi selecta orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.
NOTĂ: puteţi ajusta durata de iluminare a luminii de fundal
(Setările afişajului, pagina 22).
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Display.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a permite dispozitivului să regleze luminozitatea
automat în funcţie de lumina ambiantă, activaţi Auto
Brightness.
• Pentru a regla manual luminozitatea, dezactivaţi Auto
Brightness, selectaţi Brightness şi selectaţi
sau .
Personalizarea buclei de widgeturi
Puteţi schimba ordinea widgeturilor din bucla de widgeturi,
elimina widgeturi şi adăuga widgeturi noi.
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Widget
Management.
2 Selectaţi un widget pentru a-l adăuga în sau pentru a-l
elimina din bucla de widgeturi.
3 Selectaţi Reorder pentru a schimba locaţia unui widget în
bucla de widgeturi.
Setări pentru înregistrarea datelor
Selectaţi Menu > Settings > System > Data Recording.
Recording Interval: controlează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea Smart înregistrează
punctele-cheie în care schimbaţi direcţia, viteza sau pulsul.
Opţiunea 1 Sec înregistrează punctele în fiecare secundă.
Creează o înregistrare foarte detaliată a activităţii dvs. şi
măreşte dimensiunea fişierului în care este stocată
activitatea.
Cadence Averaging: controlează dacă dispozitivul include
valorile zero ale cadenţei, înregistrate când nu pedalaţi
(Stabilirea mediei datelor despre cadenţă sau putere,
pagina 16).
Power Averaging: controlează dacă dispozitivul include valorile
zero ale puterii, înregistrate când nu pedalaţi (Stabilirea
mediei datelor despre cadenţă sau putere, pagina 16).
Log HRV: setează dispozitivul pentru a înregistra variaţia
pulsului pe durata unei activităţi.
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, temperatură, greutate, formatul poziţiei şi formatul
orei.
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Units.
2 Selectaţi un tip de măsurare.
3 Selectaţi o unitate de măsură pentru setare.
Activarea şi dezactivarea tonurilor dispozitivului
1 Selectaţi Menu > Settings > System.
2 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a modifica setarea pentru alerte şi notificări,
selectaţi Tones.
• Pentru a modifica setarea pentru apăsările de taste,
selectaţi Key Tones.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Schimbarea limbii dispozitivului
Selectaţi Menu > Settings > System > Language.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
la sateliţi sau vă sincronizați cu telefonul dvs. inteligent,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Configurarea modului de afişare extins
Vă puteţi utiliza dispozitivul dvs. Edge 530 sub forma unui afişaj
extins pentru a vizualiza ecrane de date de pe un ecran
multisport compatibil Garmin. De exemplu, puteţi asocia un
dispozitiv Forerunner compatibil pentru a afişa ecranele de date
pe dispozitivul dvs. Edge pe durata unui triatlon.
1 Din dispozitivul dvs. Edge, selectaţi Menu > Settings >
Extended Display Mode > Connect Watch.
2 De pe ceasul dvs. Garmin compatibil, selectaţi Settings >
Sensors & Accessories > Add New > Extended Display.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul dispozitivului dvs. Edge şi
al ceasului Garmin pentru a finaliza procesul de asociere.
Ecranele de date din ceasul dvs. asociat apar în dispozitivul
Edge atunci când dispozitivele sunt asociate.
NOTĂ: funcţiile normale ale dispozitivului Edge sunt
dezactivate atunci când utilizaţi modul Afişaj extins.
După asocierea ceasului dvs. Garmin compatibil cu dispozitivul
dvs. Edge, acestea se conectează automat la următoarea
utilizare a modului Afişaj extins.
NOTĂ: dacă aţi configurat deja dispozitivul cu conectivitate
Wi‑Fi, Garmin Connect poate descărca automat pe dispozitiv
actualizările de software disponibile, când acesta se
conectează folosind Wi‑Fi.
Specificaţii
Edge Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
Durata de viaţă a bateriei
Până la 20 ore, utilizare tipică
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 60 ºC (de la -4º la 140 ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 45 ºC (de la 32º la 113 ºF)
Frecvenţă/protocol wireless
2,4 GHz @ 13,7 dBm nominal
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Specificaţiile monitorului cardiac
Tip baterie
CR2032 de 3 V, care poate fi înlocuită de
utilizator
Durata de viaţă a bateriei
Până la 3,5 ani la 1 oră/zi
Rezistenţă la apă
1 ATM*
NOTĂ: acest produs nu transmite date
privind pulsul în timp ce înotaţi.
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -5° la 50°C (de la 23° la 122°F)
Frecvenţă/protocol
wireless
2,4 GHz la 2 dBm nominal
Părăsirea modului de afişare extins
Cât timp dispozitivul este în modul Afişare extinsă, selectaţi
> Exit Extended Display Mode > OK.
Informaţii dispozitiv
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect .
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 10 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Specificaţiile senzorului de viteză şi ale senzorului de
cadenţă
Tip baterie
CR2032 de 3 V, care poate fi înlocuită de
utilizator
Durata de viaţă a bateriei
Aproximativ 12 luni la 1 oră/zi
Depozitarea senzorului de
viteză
Până la 300 de ore de date despre
activităţi
Actualizarea software­ului utilizând aplicaţia Garmin
Connect
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 60 ºC (de la -4º la 140 ºF)
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin
Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un smartphone
compatibil (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
Sincronizaţi-vă dispozitivul dvs. cu aplicaţia Garmin Connect .
Atunci când este disponibil un software nou, aplicaţia Garmin
Connect trimite automat actualizarea către dispozitivul dvs.
Frecvenţă/protocol wireless 2,4 GHz la 4 dBm nominal
Actualizarea software­ului utilizând Garmin Express
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, Garmin Express
îl trimite la dispozitivul dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timpul
procesului de actualizare.
Informaţii dispozitiv
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
Puteţi vizualiza informaţii despre dispozitiv, precum ID-ul
aparatului, versiunea de software şi acordul de licenţă.
Selectaţi Menu > Settings > System > About > Copyright
Info.
Vizualizarea informaţiilor despre reglementare şi
conformitate
Eticheta pentru acest dispozitiv este pusă la dispoziţie sub
formă electronică. Eticheta electronică poate pune la dispoziţie
informaţii de reglementare, precum numerele de identificare
furnizate de FCC sau marcajele de conformitate regionale,
precum şi informaţiile aplicabile privind produsul şi licenţa.
23
1 Selectaţi Menu.
2 Selectaţi Settings > System > Regulatory Info.
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
Înlocuirea bateriei pentru senzorul de viteză
Dispozitivul utilizează o baterie CR2032. LED-ul se aprinde
intermitent în roşu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei
după două rotiri.
1 Identificaţi capacul bateriei circulare , situat pe partea din
faţă a senzorului.
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Întreţinerea monitorului cardiac
ATENŢIONARE
Trebuie să desprindeţi şi să îndepărtaţi modulul înainte de a
spăla cureaua.
O acumulare de transpiraţie şi de sare pe bandă poate diminua
capacitatea monitorului cardiac de a raporta date exacte.
• Accesaţi www.garmin.com/HRMcare pentru instrucţiuni de
spălare detaliate.
• Clătiţi cureaua după fiecare utilizare.
• Spălaţi la maşină cureaua după fiecare şapte utilizări.
• Nu introduceţi cureaua într-un uscător.
• Când uscaţi cureaua, agăţaţi-o sau întindeţi-o.
• Pentru a prelungi durata de viaţă a monitorului cardiac,
desprindeţi modulul atunci când nu este utilizat.
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
2 Rotiţi capacul în sens invers acelor de ceas până când
capacul este desfăcut suficient încât să poată fi scos.
3 Îndepărtaţi capacul şi bateria .
4 Aşteptaţi 30 de secunde.
5 Introduceţi bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
6 Rotiţi capacul în sensul acelor de ceas astfel încât marcatorul
de pe capac să fie aliniat cu marcatorul de pe carcasă.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în roşu şi verde câteva
secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde
intermitent în culoarea verde şi apoi se opreşte, dispozitivul
este activ şi pregătit să trimită date.
Înlocuirea bateriei pentru senzorul de cadenţă
Dispozitivul utilizează o baterie CR2032. LED-ul se aprinde
intermitent în roşu pentru a indica un nivel scăzut al bateriei
după două rotiri.
1 Identificaţi capacul bateriei circulare , situat pe partea din
spate a senzorului.
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac
1 Utilizaţi o şurubelniţă Phillips mică pentru a demonta cele
patru şuruburi de pe partea din spate a modulului.
2 Demontaţi capacul şi bateria.
3 Aşteptaţi 30 de secunde.
4 Introduceţi bateria nouă cu polul pozitiv orientat în sus.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
5 Montaţi la loc capacul posterior şi cele patru şuruburi.
NOTĂ: nu strângeţi excesiv.
După înlocuirea bateriei monitorului cardiac, este necesară
reasocierea acestuia cu dispozitivul.
24
2 Rotiţi capacul în sens invers acelor de ceas până când
marcatorul arată poziţia deblocat şi capacul este desfăcut
suficient încât să poată fi scos.
3 Îndepărtaţi capacul şi bateria .
4 Aşteptaţi 30 de secunde.
5 Introduceţi bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
Informaţii dispozitiv
6 Rotiţi capacul în sensul acelor de ceas până când marcatorul
arată poziţia blocat.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în roşu şi verde câteva
secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde
intermitent în culoarea verde şi apoi se opreşte, dispozitivul
este activ şi pregătit să trimită date.
Depanare
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
sau setările dvs.
Menţineţi apăsat
timp de 10 secunde.
Dispozitivul se resetează şi porneşte.
Restabilirea setărilor implicite
Puteţi restabili setările de configurare implicite şi profilurile de
activitate. Aceasta nu va elimina istoricul sau datele dvs. despre
activităţi, cum ar fi curse, exerciţii şi trasee.
Selectaţi Menu > Settings > System > Device Reset >
Reset Default Settings > OK.
Ştergerea datelor şi a setărilor utilizatorului
Puteţi să ştergeţi toate datele de utilizator şi să restabiliţi
dispozitivul la configurarea iniţială. Aceasta elimină istoricul şi
datele dvs., precum turele, exerciţiile şi traseele şi resetează
setările dispozitivului şi profilurile de activitate. Aceasta nu va
elimina niciun fişier pe care l-aţi adăugat pe dispozitiv de pe
computer.
Selectaţi Menu > Settings > System > Device Reset >
Delete Data and Reset Settings > OK.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Activaţi Battery Save Mode (Activarea modului de
economisire a bateriilor, pagina 25).
• Reduceţi luminozitatea iluminării de funda (Utilizarea
iluminării de fundal, pagina 22) sau micşoraţi durata de
temporizare pentru iluminarea de fundal (Setările afişajului,
pagina 22).
• Selectaţi intervalul de înregistrare Smart (Setări pentru
înregistrarea datelor, pagina 22).
• Activaţi funcţia Auto Sleep (Utilizarea inactivării automate,
pagina 21).
• Dezactivaţi funcţia wireless Bluetooth (Setări telefon,
pagina 22).
• Selectaţi setarea GPS (Modificarea setării satelitului,
pagina 22).
• Eliminaţi senzorii wireless pe care nu-i mai utilizaţi.
Activarea modului de economisire a bateriilor
Modul de economisire a bateriei reglează automat setările
pentru a prelungi durata de viaţă a bateriei pentru ture mai lungi.
În timpul unei activităţi, ecranul se dezactivează. Puteţi activa
alertele automate şi puteţi apăsa o tastă pentru a-l porni. Modul
de economisire a bateriei înregistrează punctele traseului şi
datele senzorului transmise prin GPS mai puţin frecvent.
Exactitatea datelor care descriu viteza, distanţa şi informaţiile
din timpul monitorizării este redusă.
NOTĂ: istoricul este înregistrat în modul de economisire a
bateriei când cronometrul este pornit.
1 Selectaţi Menu > Settings > Battery Save Mode > Enable.
2 Selectaţi alertele care activează ecranul în timpul unei
activităţi.
Depanare
După cursă, trebuie să vă încărcaţi dispozitivul şi să dezactivaţi
modul de economisire a bateriei pentru a utiliza toate funcţiile
dispozitivului.
Telefonul meu nu se conectează la dispozitiv
Dacă telefonul nu se va conecta la dispozitiv, puteţi încerca
aceste sfaturi.
• Opriţi smartphone-ul şi dispozitivul dvs. şi apoi porniţi-le din
nou.
• Activaţi tehnologia Bluetooth pe smartphone.
• Actualizaţi aplicaţia pentru Garmin Connect la cea mai
recentă versiune.
• Ştergeţi dispozitivul din aplicaţia Garmin Connect şi setările
Bluetooth de pe smartphone pentru a reîncerca procesul de
asociere.
• Dacă aţi cumpărat un smartphone nou, ştergeţi dispozitivul
din aplicaţia Garmin Connect de pe smartphone-ul la care
intenţionaţi să renunţaţi.
• Poziţionaţi smartphone-ul la o distanţă de 10 m (33 ft.) de
dispozitiv.
• Pe smartphone-ul dvs., deschideţi aplicaţia Garmin Connect,
selectaţi
sau
şi selectaţi Dispozitive Garmin >
Adăugare dispozitiv pentru a accesa modul pentru
asociere.
• Select Menu > Settings > Connected Features > Phone >
Pair Smartphone.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth activată.
◦ Conectaţi dispozitivul la contul dvs. Garmin Connect
utilizând o reţea Wi‑Fi wireless.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Dispozitiv în limba greşită
1
2
3
4
5
Din ecranul de început, selectaţi .
Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi .
Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi .
Derulaţi la al şaptelea element din listă şi selectaţi
Derulaţi în jos la limba dvs. şi selectaţi .
.
Setarea elevaţiei
Dacă aveţi date exacte despre elevaţiile locaţiei în care vă aflaţi,
puteţi calibra manual altimetrul de pe dispozitiv.
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
> Set Elevation.
2 Selectaţi
3 Introduceţi elevaţia şi selectaţi .
Valorile de temperatură
Dispozitivul poate afişa valori ale temperaturii mai mari decât
temperatura reală a aerului, dacă dispozitivul este plasat în
lumina directă a soarelui, dacă ţinut în mână sau dacă este în
curs de încărcare utilizând un acumulator extern. De asemenea,
25
dispozitivului îi va fi necesar un anumit interval de timp pentru a
se acomoda schimbărilor semnificative de temperatură.
Garniturile O de schimb
Benzile de schimb (garniturile O) sunt disponibile pentru montaj.
NOTĂ: utilizaţi numai benzi de schimb din etilen-propilen-dienmonomer (EPDM). Accesaţi http://buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul dvs. Garmin.
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii opţionale pentru
afişarea datelor.
%FTP: puterea curentă manifestată, ca procent din puterea de
prag funcţională.
%Heart Rate Reserve: procentul rezervei de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus).
%Max Heart Rate: procentul din pulsul maxim.
10s Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de 10 secunde.
10s Power: media puterii de mişcare produse timp de 10 de
secunde.
10s Watts/kg: randamentul de putere medie de 10 secunde în
waţi per kilogram.
30s Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de 30 secunde.
30s Power: media puterii de mişcare produse timp de 30 de
secunde.
30s VAM: media de deplasare de 30 secunde pentru viteza
medie de urcare.
30s Watts/kg: randamentul de putere medie de 30 secunde în
waţi per kilogram.
3s Balance: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de trei secunde.
3s Power: media puterii de mişcare produse timp de 3 de
secunde.
3s Watts/kg: randamentul de putere medie de 3 secunde în
waţi per kilogram.
60s Flow: media de deplasare de 60 secunde pentru scorul de
flux.
60s Grit: media de deplasare de 60 secunde pentru scorul de
efort susţinut.
Aerobic Training Effect: impactul activităţii curente asupra
condiţiei fizice aerobe.
Anaerobic Training Effect: impactul activităţii curente asupra
condiţiei fizice anaerobe.
Asc. to Next Course Pt.: distanţa de urcare rămasă până la
următorul punct al traseului.
Ascent Remaining: în timpul unui exerciţiu sau pe un traseu,
distanţa de urcare rămasă când utilizaţi o altitudine ţintă.
Assist Mode: modul de asistenţă curent pentru bicicleta
electrică.
Avg %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
26
Avg %Max Heart Rate: procentul mediu din pulsul maxim
pentru activitatea curentă.
Avg Balance: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii pentru
activitatea curentă.
Avg Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Avg Heart Rate: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
Avg L. Peak Pwr Phase: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul stâng pentru activitatea curentă.
Avg Lap Time: timpul mediu pe tură pentru activitatea curentă.
Avg Left Pwr Phase: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul stâng pentru activitatea curentă.
Avg PCO: decalajul mediu în centrul platformei pentru
activitatea curentă.
Avg Power: puterea medie produsă pentru activitatea curentă.
Avg R. Peak Pwr Phase: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul drept pentru activitatea curentă.
Avg Right Pwr Phase: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul drept pentru activitatea curentă.
Avg Speed: viteza medie pentru activitatea curentă.
Avg VAM: viteza medie de urcare pentru activitatea curentă.
Avg Watts/kg: randamentul de putere medie în waţi per
kilogram.
Balance: echilibrul stânga/dreapta al puterii curente.
Battery Level: energia rămasă a bateriei.
Battery Status: energia rămasă a bateriei unui accesoriu
luminos al bicicletei.
Beam Angle Status: modul fasciculului de far.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence Bars: un grafic cu bare care afişează valorile de
cadenţă curentă, medie şi maximă a ciclismului pentru
activitatea curentă.
Cadence Graph: Un grafic cu linii care afişează valorile de
cadenţă a ciclismului pentru activitatea curentă.
Calories: numărul total de calorii arse.
Calories to Go: în timpul unui exerciţiu, caloriile rămase când
aţi stabilit ca ţintă un număr de calorii.
Course Pt. Distance: distanţa rămasă până la următorul punct
al traseului.
Destination Location: ultimul punct din cursă sau de pe traseu.
Di2 Battery Level: energia rămasă a bateriei unui senzor Di2.
Di2 Shift Mode: modul curent de schimbare al unui senzor Di2.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distance Ahead: distanţa cu care sunteţi în avans sau în urma
Virtual Partner.
Distance to Destination: distanţa rămasă până la destinaţia
finală. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distance to Go: în timpul unui exerciţiu sau pe un traseu,
distanţa rămasă când aţi stabilit ca ţintă o distanţă.
Distance to Next: distanţa rămasă până la următorul punct de
pe traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
eBike Battery: nivelul rămas al bateriei unei biciclete electrice
eBike.
Elapsed Time: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă porniţi
cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
Anexă
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
Elevation Graph: un grafic cu linii care afişează altitudinea
curentă, ascensiunea totală şi coborârea totală pentru
activitatea curentă.
EPOC: cantitatea de consum în exces de oxigen post-exerciţiu
(EPOC) pentru activitatea curentă. EPOC indică efortul
depus în timpul exerciţiului.
ETA at Destination: ora estimată la care veţi ajunge la
destinaţia finală (ajustată conform orei locale din locul de
destinaţie). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Flow: măsurătoarea care arată cât de constant vă menţineţi
viteza şi uniformitatea în timpul virajelor din activitatea
curentă.
Front Gear: transmisia faţă a bicicletei, raportată de un senzor
de poziţie a transmisiei.
Gear Battery: starea bateriei, raportată de un senzor de poziţie
a transmisiei.
Gear Combo: Combinaţia curentă a poziţiilor transmisiei,
raportată de un senzor de poziţie a transmisiei.
Gear Ratio: numărul de dinţi al transmisiilor faţă şi spate ale
bicicletei, conform celor detectate de un senzor de poziţie a
transmisiei.
Gears: transmisiile faţă şi spate ale bicicletei, raportate de un
senzor de poziţie a transmisiei.
GPS Accuracy: marja de eroare în determinarea locaţiei
exacte. De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o
precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).
GPS Signal Strength: puterea semnalului satelitului GPS.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinaţia este 5%.
Grit: măsurarea dificultăţii pentru activitatea curentă bazată pe
altitudine, gradient şi schimbările rapide ale direcţiei.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
Heart Rate Bars: un grafic cu bare care afişează valorile de
puls curent, mediu şi maxim pentru activitatea curentă.
Heart Rate Graph: un grafic cu linii care afişează valorile de
puls curent, mediu şi maxim pentru activitatea curentă.
Heart Rate to Go: în timpul unui exerciţiu, valoarea cu care
sunteţi peste sau sub ţinta stabilită pentru frecvenţa cardiacă.
Heart Rate Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5).
Zonele implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe
pulsul maxim (220 minus vârsta dvs.).
HR Zone Graph: un grafic de bare care arată zona dvs. curentă
de frecvenţă cardiacă (de la 1 la 5).
Intensity Factor: Intensity Factor™ pentru activitatea curentă.
Kilojoules: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea produsă),
în kilojouli.
Lap %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul maxim
minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
Lap %Max Heart Rate: procentul mediu din pulsul maxim
pentru tura curentă.
Lap Balance: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii pentru
tura curentă.
Anexă
Lap Cadence: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Lap Distance: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Lap Flow: scorul general de flux pentru tura curentă.
Lap Grit: scorul general de efort susţinut pentru tura curentă.
Lap Heart Rate: pulsul mediu pentru tura curentă.
Lap L. Peak Pwr Phase: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul stâng pentru tura curentă.
Lap Left Pwr Phase: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul stâng pentru tura curentă.
Lap NP: Normalized Power medie pentru tura curentă.
Lap PCO: decalajul mediu în centrul platformei pentru tura
curentă.
Lap Power: puterea medie produsă pentru tura curentă.
Lap R. Peak Pwr Phase: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul drept pentru tura curentă.
Lap Right Pwr Phase: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul drept pentru tura curentă.
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Lap Speed: viteza medie pentru tura curentă.
Lap Time: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Lap Time Seated: timpul petrecut în şa pe durata pedalării în
tura curentă.
Lap Time Standing: timpul petrecut în picioare pe durata
pedalării în tura curentă.
Lap VAM: viteza medie de urcare pentru tura curentă.
Lap Watts/kg: randamentul de putere medie în waţi per
kilogram pentru activitatea curentă.
Last Lap Distance: distanţa parcursă pentru cea mai recentă
tură finalizată.
Last Lap Heart Rate: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima
tură finalizată.
Last Lap NP: Normalized Power medie pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Power: puterea medie produsă pentru ultima tură
finalizată.
Last Lap Speed: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Last Lap Time: timpul cronometrat pentru ultima tură finalizată.
Left Peak Pwr Phase: unghiul de vârf al fazei de putere curente
pentru piciorul stâng. Vârful fazei de putere este intervalul de
unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de vârf din forţa
de acţionare.
Left Power Phase: unghiul fazei de putere curente pentru
piciorul stâng. Faza de putere este acea regiune în care este
acţionată pedala şi în care este produsă o putere pozitivă.
Light Mode: modul de configurare a reţelei de lumini.
Lights Connected: numărul de lumini conectate.
Max Lap Power: puterea cea mai mare produsă pentru tura
curentă.
Max Power: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea
curentă.
Max Speed: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Next Point Location: următorul punct din cursă sau de pe
traseu.
Normalized Power: Normalized Power™ pentru activitatea
curentă.
Odometer: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
27
Pedal Smoothness: o măsurătoare care arată în ce măsură
ciclistul aplică în mod egal forţă pe pedale la fiecare
acţionare a pedalelor.
Performance Condition: scorul nivelului de performanţă este o
evaluare în timp real a capacităţii dvs. de efort.
Platform Center Offset: decalajul de la centrul platformei.
Decalajul în centrul platformei este locul de pe platforma
pedalei în care este aplicată forţa.
Power: Putere curentă generată în waţi. Dispozitivul trebuie să
fie conectat la un contor de putere compatibil.
Power Bars: un grafic cu bare care afişează valorile curente,
medii şi maxime ale randamentului de putere pentru
activitatea curentă.
Power Graph: un grafic cu linii care afişează valorile curente,
medii şi maxime ale randamentului de putere pentru
activitatea curentă.
Power Zone: intervalul curent de putere produsă (de la 1 la 7),
în funcţie de FTP sau de setările particularizate.
Rear Gear: transmisia spate a bicicletei, raportată de un senzor
de poziţie a transmisiei.
Reps to Go: în timpul unui exerciţiu, repetiţiile rămase.
Respiration Rate: rata respiratorie în respiraţii pe minut (brpm).
Right Peak Pwr Phase: unghiul de vârf al fazei de putere
curente pentru piciorul drept. Vârful fazei de putere este
intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de
vârf din forţa de acţionare.
Right Power Phase: unghiul fazei de putere curente pentru
piciorul drept. Faza de putere este acea regiune în care este
acţionată pedala şi în care este produsă o putere pozitivă.
Shifting Advice: recomandarea de a schimba treptele de viteză
la o treaptă superioară sau inferioară, pe baza efortului dvs.
curent. Bicicleta dvs. electrică, eBike, trebuie să fie în modul
de schimbare manuală a treptelor.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Speed Bars: un grafic cu bare care afişează valorile de viteză
curentă, medie şi maximă pentru activitatea curentă.
Speed Graph: un grafic cu linii care afişează viteza dvs. pentru
activitatea curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Target Power: puterea produsă vizată în timpul unei activităţi.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Time Ahead: timpul cu care sunteţi în avans sau în urma Virtual
Partner.
Time in Zone: timpul scurs pe fiecare zonă de frecvenţă
cardiacă sau de putere.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Timer: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Time Seated: timpul petrecut în şa pe durata pedalării pentru
activitatea curentă.
Time Standing: timpul petrecut în picioare pe durata pedalării
pentru activitatea curentă.
Time to Destination: durata estimată rămasă până ajungeţi la
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Time to Go: în timpul unui exerciţiu sau pe un traseu, timpul
rămas când aţi stabilit ca ţintă un timp.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Torque Effectiveness: o măsurătoare care arată în ce măsură
ciclistul pedalează eficient.
Total Ascent: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă de
la ultima resetare.
Trainer Resistance: forţa de rezistenţă aplicată de un antrenor
de interior.
Travel Range: distanţa estimată pe care o puteţi parcurge pe
baza setărilor eBike curente şi a nivelului rămas al bateriei.
TSS: Training Stress Score™ pentru activitatea curentă.
VAM: viteza medie de urcare pentru activitatea curentă.
Watts/kg: cantitatea de putere produsă, în waţi pe kilogram.
Workout Comparison: un grafic care compară efortul dvs.
curent cu ţinta exerciţiului.
Workout Step: în timpul unui exerciţiu, etapa curentă din
numărul curent de etape.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30­39
40­49
50­59
60­69
70­79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30­39
40­49
50­59
60­69
70­79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Clasificările FTP
Bărbaţi
Waţi pe kilogram (W/kg)
Aceste tabele includ clasificări pentru evaluarea puterii de prag
funcţionale (FTP) în funcţie de sex.
Superior
5,05 şi mai mare
Excelent
De la 3,93 la 5,04
Bun
De la 2,79 la 3,92
28
Anexă
Bărbaţi
Waţi pe kilogram (W/kg)
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
Suficient
De la 2,23 la 2,78
26 × 1,40
2005
Neantrenat
Mai puţin de 2,23
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
Femei
Waţi pe kilogram (W/kg)
26 × 1,95
2050
Superior
4,30 şi mai mare
26 × 2,00
2055
Excelent
De la 3,33 la 4,29
26 × 1-3/8
2068
Bun
De la 2,36 la 3,32
26 × 2,10
2068
Suficient
De la 1,90 la 2,35
26 × 2,125
2070
Neantrenat
Mai puţin de 1,90
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
700 × 38C
2180
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în
setările senzorului de viteză.
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet.
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Clasificările FTP se bazează pe studiul efectuat de Hunter Allen
şi Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Antrenamentele şi cursele efectuate cu un contor de
putere) (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Calculul zonelor de puls
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
1
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
2
3
4
5
50–60%
60-70%
70-80%
80-90%
90-100%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Beneficii
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
Anexă
29
Index
A
accesorii 15, 16, 26
aclimatizare 7
actualizări, software 17, 23
afişaj extins 23
alerte 20, 21
altimetru, calibrare 25
altitudine 7
antrenament 5–8
ecrane 3, 20
planificări 4, 5
antrenamente 4
antrenare în interior 5, 6
aplicaţii 12, 14, 19
smartphone 1
asistenţă 13
asociere 1
Senzori ANT+ 5, 16
Senzori Bluetooth 16
smartphone 1, 25
Auto Lap 21
Auto Pause 21
B
baterie
încărcare 1
înlocuire 24
maximizare 25
tip 2
benzi 26
C
cadenţă 16
alerte 20
calendar 5
calibrare, contor de putere 17
calorie, alerte 21
câmpuri de date 19, 20, 26
ciclism 7
comenzi rapide 1
computer, conectare 19
Condiţie fizică 8
configurare iniţială 25
Connect IQ 19
contacte, adăugare 13
contacte de urgenţă 13
contacte de urgență 13
cronometru 3, 18
curăţarea dispozitivului 24
cursuri 11, 12
D
date
ecrane 3, 20
înregistrare 22
partajare 23
stocare 18
transferare 18, 19
date utilizator, ştergere 19
decalajul în centrul platformei 17
depanare 15, 25, 26
derulare automată 21
detecţie incidente 13
dimensiuni ale roţii 29
dinamica ciclismului 17
dispozitiv
întreţinere 24
resetare 25
distanţă, alerte 21
E
eBike 18
ecran 22
Efect antrenament 8, 10
elevaţie 25
exerciţii 5
încărcare 5
ştergere 5
30
F
fază de putere 17
fişiere, transferare 19
frecvenţă cardiacă, monitor 15
fusuri orare 23
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 11, 12, 14, 18, 23
Garmin Express 14
actualizare software 23
garnituri O. Consultaţi benzi
GLONASS 22
GPS 5, 22
semnal 1, 3, 25
GroupTrack 13, 14
H
hărţi 10, 11
actualizare 23
găsirea locaţiilor 10
orientare 12
setări 12
zoom 12
I
ID unitate 23
iluminare de fundal 22
inactivare automată 21
instalare 2, 16
intervale, exerciţii 5
istoric 3, 18
ştergere 18
trimitere la computer 18
înapoi la punctul de pornire 10
înlocuirea bateriei 24
înregistrare inteligentă 19
înregistrarea datelor 19
L
limbă 23, 25
LiveTrack 13, 14
locaţii 10
editare 11
găsire cu ajutorul hărţii 10
ştergere 11
trimitere 13
M
mărire şi micşorare, hărţi 12
mesaj despre pornirea atenţionărilor 22
montarea dispozitivului 2
N
metri 6–10, 16, 17, 28
zone 16
R
recorduri personale 10
ştergere 10
recuperare 6, 9, 10
resetarea dispozitivului 25
rute 12
setări 12
S
salvare activităţi 3
scor de stres 9
segmente 4
ştergere 4
semnale de la sateliţi 1, 3, 25
senzori ANT+ 16
Senzori ANT+ 1, 15, 17, 18
asociere 5, 16
echipament de fitness 6
Senzori Bluetooth 1, 15
senzori de viteză şi de cadenţă 16, 24
setări 15, 20, 22
dispozitiv 22, 23, 25
setări afişaj 22
setări de sistem 22
smartphone 1, 12, 19, 22
aplicaţii 14
asociere 1, 25
software
actualizare 17, 23
licenţă 23
versiune 23
specificaţii 23
stabilirea mediei datelor 16
stare de repaus 21
starea antrenamentului 6, 7, 10
stocare date 18, 19
ştergere, toate datele de utilizator 19, 25
T
taste 1
tehnologie Bluetooth 12, 14, 22
Tehnologie Bluetooth 14
temperatură 7, 25
tonuri 22
transferare, fişiere 14
trasee 11, 12
editare 11
încărcare 11
ştergere 12
ture 1
ţintă 6
navigare 10
înapoi la punctul de pornire 10
oprire 10
nivel de performanţă 6, 10
nivel de stres 6
nivelul de solicitare al antrenamentului 6, 8
U
O
V
obiective 6
oră, alerte 21
P
partajarea datelor 23
pedale 17
personalizarea dispozitivului 20
pornire 17
zone 18
profil de utilizator 19
profiluri 19, 20
activitate 20
utilizator 19
puls
alerte 20
monitor 6–9, 15, 24
zone 15, 18
puncte de trecere, proiectare 11
putere (forţă) 6
alerte 20
unităţi de măsură 22
USB 23
deconectare 19
Virtual Partner 6
VO2 max. 6, 7, 10, 28
W
Wi‑Fi 12, 15, 23
conectare 14
widgeturi 19
Z
zone
oră 23
pornire 16
zone de, puls 29
Index
support.garmin.com
Mai 2019
190-02513-18_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising