Garmin | Edge® 530 Mountain Bike Bundle | User manual | Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Brugervejledning

Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Brugervejledning
EDGE 530
®
Brugervejledning
© 2019 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre
lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke
anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet BLUETOOTH og de tilhørende logoer
ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra
Firstbeat. Di2™ og Shimano STEPS™ er varemærker tilhørende Shimano, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF)
og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende Strava, Inc. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance
Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ -certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03485
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Oversigt over enheden ............................................................... 1
Visning af statussiden ............................................................ 1
Visning af widgets .................................................................. 1
Sådan bruges genvejsmenuen .............................................. 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 2
Installation af standardholderen ................................................. 2
Montering af Out-Front Mount .................................................... 2
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Montering af mountainbikebeslag ............................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 3
Træning ........................................................................... 3
Kør en tur .................................................................................... 3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Brug af Strava Segment Explore-widgetten ...................... 3
Følg et segment fra Garmin Connect ..................................... 4
Aktivering af segmenter ......................................................... 4
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 4
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 4
Valgmuligheder for segment .................................................. 4
Sletning af et segment ........................................................... 4
Træning ...................................................................................... 4
Følg en træning fra Garmin Connect ..................................... 4
Start af en træning ................................................................. 4
Afbrydelse af en træning ........................................................ 4
Sletter træninger .................................................................... 5
Om træningskalenderen ............................................................. 5
Brug af Garmin Connect træningsplaner ............................... 5
Intervaltræning ............................................................................ 5
Oprettelse af en intervaltræning ............................................. 5
Start en intervaltræning .......................................................... 5
Træning indendørs ..................................................................... 5
Parring af din ANT+® Hometrainer ........................................ 5
Brug af en ANT+ Hometrainer ............................................... 5
Indstilling af modstand ...................................................... 5
Indstilling af måleffekt ........................................................ 5
Angivelse af et træningsmål ....................................................... 6
Annullering af et træningsmål ................................................ 6
Min statistik..................................................................... 6
Præstationsmålinger ................................................................... 6
Træningsstatus ...................................................................... 6
Om VO2 maks. vurderinger ................................................... 7
Få dit VO2-max-estimat .................................................... 7
Tip til VO2 maks. estimater for cykling .............................. 7
Varme- og højdepræstationsakklimatisering ..................... 7
Træningsbelastning ............................................................... 7
Få din estimering af træningsbelastning ........................... 7
Træningsbelastningsfokus ..................................................... 7
Om Training Effect ................................................................. 8
Restitutionstid ........................................................................ 8
Visning af din restitutionstid .............................................. 8
Få dit FTP-estimat ................................................................. 8
Udførelse af en FTP-test ................................................... 8
Automatisk beregning af FTP ............................................ 9
Sådan får du vist din stress-score .......................................... 9
Deaktivering af meddelelser om præstation .......................... 9
Visning af din Effektkurve ...................................................... 9
Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger ............ 9
Personlige rekorder .................................................................... 9
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 9
Indholdsfortegnelse
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 9
Sletning af en personlig rekord .............................................. 9
Træningszoner ............................................................................ 9
Navigation....................................................................... 9
Positioner .................................................................................... 9
Markering af din position ........................................................ 9
Lagring af positioner fra kortet ............................................... 9
Navigation til en position ........................................................ 9
Navigation tilbage til start ..................................................... 10
Afbrydelse af navigation ....................................................... 10
Redigering af positioner ....................................................... 10
Sletning af position ............................................................... 10
Projicering af en position ...................................................... 10
Baner ........................................................................................ 10
Oprettelse af en bane på din enhed .................................... 10
Følg en bane fra Garmin Connect ....................................... 10
Tips til kørsel af en rute ........................................................ 10
Visning af rutedetaljer .......................................................... 10
Visning af en rute på kortet ............................................. 10
Brug af ClimbPro .................................................................. 11
Ruteindstillinger ................................................................... 11
Afbrydelse af en bane .......................................................... 11
Sletning af en bane .............................................................. 11
Trailforks Ruter .................................................................... 11
Kortindstillinger ......................................................................... 11
Sådan gennemser du kortet ................................................ 11
Ændring af kortretningen ..................................................... 11
Ruteindstillinger ........................................................................ 11
Vælg en aktivitet for ruteberegning ...................................... 11
Connectede funktioner................................................ 11
Bluetooth tilsluttede funktioner ................................................. 11
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner ........................ 12
Registrering af hændelse ................................................ 12
Hjælp ............................................................................... 12
Tilføjelse af nødkontakter ................................................ 12
Visning af nødkontakter .................................................. 12
Anmodning om hjælp ...................................................... 12
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ............ 12
Annullering af en automatisk meddelelse ....................... 12
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse .... 12
Start en GroupTrack session ............................................... 13
Tip til GroupTrack sessioner ........................................... 13
Indstilling af cykelalarm ........................................................ 13
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone ...................... 13
Overførsel af filer til en anden Edge enhed ......................... 13
Wi‑Fi connectede funktioner ..................................................... 13
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse ........................................... 13
Wi‑Fi indstillinger .................................................................. 13
Trådløse sensorer ........................................................ 14
Påsætning af pulsmåleren ........................................................ 14
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 14
Om pulszoner .................................................................. 14
Træningsmål ................................................................... 14
Tip til uregelmæssige pulsdata ............................................ 14
Installation af fartsensor ............................................................ 14
Installation af kadencesensor ................................................... 15
Om hastigheds- og kadencesensorer .................................. 15
Datagennemsnit for kadence eller effekt ............................. 15
Parring af dine trådløse sensorer ............................................. 15
Træning med effektmålere ........................................................ 15
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 15
Kalibrering af din effektmåler ............................................... 15
Pedalbaseret effekt .............................................................. 16
Cykledynamik ....................................................................... 16
Brug af cykledynamik ...................................................... 16
i
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden ........... 16
Situationsfornemmelse ............................................................. 16
Brug af elektroniske skiftere ..................................................... 16
Sådan bruger du en eBike ........................................................ 16
Sådan ser du sensoroplysninger for din eBike .................... 16
Historik.......................................................................... 16
Visning af din tur ....................................................................... 16
Visning af din tid i hver træningszone .................................. 17
Sletter ture ........................................................................... 17
Visning af samlede data ........................................................... 17
Sletning af samlede data ..................................................... 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Sådan sender du din tur til Garmin Connect ........................ 17
Dataregistrering ........................................................................ 17
Datahåndtering ......................................................................... 17
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 17
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 17
Sletning af filer ..................................................................... 18
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 18
Tilpasning af din enhed............................................... 18
Connect IQ funktioner, der kan downloades ............................ 18
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren .......................................................................... 18
Profiler ...................................................................................... 18
Indstilling af din brugerprofil ................................................. 18
Om træningsindstillinger ........................................................... 18
Opdatering af din aktivitetsprofil ........................................... 18
Tilføjelse af et dataskærmbillede ......................................... 19
Redigering af et dataskærmbillede ...................................... 19
Omarrangering af dataskærmbilleder .................................. 19
Alarmer ................................................................................ 19
Indstilling af områdealarmer ............................................ 19
Indstilling af tilbagevendende alarmer ............................ 19
Indstilling af smart spise- og drikkealarm ........................ 19
Auto Lap ...............................................................................19
Markering af omgange efter position .............................. 19
Markering af omgange efter distance ............................. 20
Brug af automatisk dvale ..................................................... 20
Brug af Auto Pause .............................................................. 20
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 20
Automatisk start af timeren .................................................. 20
Ændring af satellitindstillingen ............................................. 20
Telefonindstillinger .................................................................... 20
Systemindstillinger .................................................................... 20
Displayindstillinger ............................................................... 20
Brug af baggrundslys ...................................................... 21
Sådan tilpasser du widget-sløjfen ........................................ 21
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 21
Ændring af måleenhed ......................................................... 21
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 21
Ændring af enhedens sprog ................................................ 21
Tidszoner ............................................................................. 21
Opsætning af udvidet visningstilstand ...................................... 21
Afslut udvidet visningstilstand .............................................. 21
Visning af oplysninger om lovgivning og
overensstemmelse ............................................................... 22
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 22
Rengøring af enheden ......................................................... 22
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 22
Udskiftelige batterier ................................................................. 22
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 22
Udskiftning af hastighedssensorens batteri ......................... 22
Udskiftning af kadencesensorens batteri ............................. 23
Fejlfinding..................................................................... 23
Nulstilling af enheden ............................................................... 23
Gendannelse af fabriksindstillingerne .................................. 23
Sletning af brugerdata og indstillinger ................................. 23
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 23
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 23
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til enheden ................ 23
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 24
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 24
Indstilling af højden ................................................................... 24
Temperaturudlæsninger ........................................................... 24
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 24
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 24
Appendiks..................................................................... 24
Datafelter .................................................................................. 24
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 27
FTP-bedømmelser .................................................................... 27
Udregning af pulszone .............................................................. 27
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 27
Indeks ............................................................................ 29
Enhedsoplysninger...................................................... 21
Produktopdateringer ................................................................. 21
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen ................................................................................... 21
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ....... 21
Specifikationer .......................................................................... 21
Edge Specifikationer ............................................................ 21
Specifikationer for pulsmåler ................................................ 22
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................. 22
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 22
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Oversigt over enheden
Visning af widgets
Enheden leveres med adskillige forudinstallerede widgets, og
flere er tilgængelige, når du parrer enheden med en smartphone
eller en anden kompatibel enhed.
1 Vælg Widgets på statussiden.
2 Vælg eller for at se flere widgets.
Næste gang du får vist widgets, vises den seneste widget, som
du fik vist.
Sådan bruges genvejsmenuen
Genvejsmenuindstillinger er tilgængelige for hurtigt at få adgang
til funktioner eller udføre funktioner, f.eks. redigering af den
aktuelle aktivitetsprofil fra startskærmen.
• Når
vises på skærmen under en tur, skal du vælge
for
at få se genvejsmenufunktionerne.
• Når vises på skærmen, skal du holde
nede for at se
genvejsmenuindstillingerne.
Parring med din smartphone
Hvis du vil bruge de tilsluttede funktioner i Edge enheden, skal
den parres direkte via Garmin Connect™ appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra appbutikken på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect appen.
nede for at tænde enheden.
2 Hold
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog. Næste skærmbillede beder dig parre enheden med
din smartphone.
TIP: Du kan vælge Menu > Indstillinger > Connectede
funktioner > Telefon > Par smartphone for manuelt at
aktivere parringstilstand.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect appen, skal du følge vejledningen på skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect appen fra
eller
menuen, skal du vælge
Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge vejledningen på
skærmen.
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
®
Vælges for at gå i dvaletilstand og aktivere enheden.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og indstillingerne.
Vælg på startskærmbilledet for at se statussiden.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og indstillingerne.
På startskærmbilledet skal du vælge at se enhedsmenuen.
Vælg for at angive en ny omgang.
Vælg for at starte og stoppe aktivitetstimeren.
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Hold nede for at vende tilbage til startskærmen.
Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
Vælg under en tur for at se menufunktioner som
f.eks. alarmer og datafelter.
Elektriske
kontakter
Oplad vha. en Edge ekstern batteripakke (ekstraudstyr).
BEMÆRK: Gå til www.buy.garmin.com for at købe tilbehør
(ekstraudstyr).
Visning af statussiden
Statussiden viser forbindelsesstatus for GPS, trådløse sensorer
og din smartphone.
Vælg en mulighed:
• Vælg
på skærmen Hjem.
• Under en tur kan du vælge
> Statusside.
Statussiden vises. Et blinkende ikon betyder, at enheden
søger efter et signal. Et fast ikon betyder, at signalet blev
fundet, eller at sensoren er tilsluttet.
Introduktion
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumionbatteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden oplades ikke, når den er uden for
temperaturområdet for opladning (Edge Specifikationer,
side 21).
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten .
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
1
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du slutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Luk vejrhætten, når du har opladet enheden.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven bag på cykelholderen.
Der medfølger to gummiskiver, og du kan vælge den skive,
der passer bedst til din cykel. Gummifligene skal justeres
med bagsiden af cykelholderen, så den sidder godt fast.
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen .
6 Tryk forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
klikker på plads.
3 Placer gummipuden omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
4 Placer monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.
5 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
monteringen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens
tilspænding jævnligt.
6 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelholderen .
®
7 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Montering af mountainbikebeslag
BEMÆRK: Hvis du ikke har dette beslag, kan du springe over
dette trin.
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug 3 mm unbrakonøglen til at fjerne skruen fra
monteringsbeslaget til styret .
Montering af Out-Front Mount
BEMÆRK: Hvis du ikke har dette beslag, kan du springe over
dette trin.
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen fra
monteringsbeslaget til styret .
2
Introduktion
Træning
3 Vælg en mulighed:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du sætte den tykke
pude omkring styret.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du sætte den tynde
pude omkring styret.
• Hvis styrets diameter er 35 mm, skal du ikke bruge en
gummipude.
Placer
beslaget til styret rundt om styret, så beslagsarmen er
4
over cykelstellet.
5 Brug 3 mm unbrakonøglen til at løsne skruen på
beslagsarmen, placer beslagsarmen, og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
beslagsarmen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 20 lbf-in. (2,26 N-m). Kontroller
skruens tilspænding jævnligt.
6 Hvis det er nødvendigt, kan du bruge 2 mm unbrakonøglen til
at fjerne de to skruer på bagsiden af beslaget , fjerne og
dreje monteringsbeslaget, og sætte skruerne i igen for at
ændre retningen for beslaget.
7 Sæt skruen i på monteringsbeslaget og stram den.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
monteringen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens
tilspænding jævnligt.
8 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelholderen .
Kør en tur
Hvis din enhed blev leveret med en trådløs sensor, er de
allerede parret og kan aktiveres under den indledende
opsætning.
nede for at tænde enheden.
1 Hold
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.
Vælg
på skærmen Hjem.
3
4 Vælg en aktivitetsprofil.
5 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
6
7
8
9
BEMÆRK: Historik registreres kun, når aktivitetstimeren er
aktiveret.
Vælg
eller
for yderligere dataskærmbilleder.
Vælg om nødvendigt
for at se menufunktioner som f.eks.
alarmer og datafelter.
Vælg
for at stoppe aktivitetstimeren.
TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og
dele den på din Garmin Connect konto. Præcise turtypedata
er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
Vælg Gem tur.
Segmenter
Sådan følger du et segment: Du kan sende segmenter fra din
Garmin Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt
på din enhed, kan du følge segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader en bane fra din Garmin
Connect konto, downloades alle segmenter i banen
automatisk.
Sådan konkurrerer du i et segment: Du kan konkurrere i et
segment og forsøge at matche eller overgå din personlige
rekord eller andre cyklister, som har kørt segmentet.
Strava™ segmenter
9 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Træning
Du kan downloade Strava segmenter til din Edge 530 enhed.
Følg Strava segmenter for at sammenligne din præstation med
dine tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det
samme segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Brug af Strava Segment Explore-widgetten
Med Strava Segment Explore-widgetten kan du få vist og køre
Strava segmenter i nærheden.
Vælg et segment fra Strava Segment Explore-widgetten.
Segmentet vises på kortet.
3
Følg et segment fra Garmin Connect
Før du kan downloade og følge et segment fra Garmin Connect,
skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 17).
BEMÆRK: Hvis du bruger Strava segmenter, overføres dine
stjernemarkerede segmenter automatisk til din enhed, når den
synkroniseres med Garmin Connect appen.
1 Vælg en mulighed:
• Åbn Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Vælg et segment.
3 Vælg eller Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 På Edge enheden skal du vælge Menu > Træning >
Segmenter.
6 Vælg segmentet.
7 Vælg Kør.
Aktivering af segmenter
Du kan aktivere segmentkonkurrencer og beskeder, der
fortæller dig, at du nærmer dig et segment.
1 Vælg Menu > Træning > Segmenter > Valgm. for segment
> Aktiver/deaktiver > Rediger flere.
2 Vælg de segmenter, der skal aktiveres.
BEMÆRK: Beskeder, der fortæller dig om, at du nærmer dig
et segment, vises kun for aktiverede segmenter.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andre køreres præstationer, forbindelser på din
Garmin Connect konto eller andre medlemmer af
cykelfællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg for at starte aktivitetstimeren, og tag ud på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
2 Begynd at konkurrere i segmentet.
Segmentdataskærmen vises automatisk.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.
• Vælg Udfordringer for at se køretider og
gennemsnitshastigheder for den førende i segmentet, den
førende i gruppen eller udfordreren, din bedste personlige
tid og gennemsnitshastighed samt andre kørere (hvis
sådanne findes).
TIP: Du kan vælge et element på ranglisten for at ændre
dit segmentkonkurrencemål.
Valgmuligheder for segment
Vælg Menu > Træning > Segmenter > Valgm. for segment.
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Auto. vælg indsats: Aktiverer eller deaktiverer automatisk
justering af mål baseret på din aktuelle præstation.
Søg: Lader dig søge efter gemte segmenter efter navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer de segmenter, der
er indlæst på enheden i øjeblikket.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte segmenter fra
enheden.
Sletning af et segment
1 Vælg Menu > Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg Slet > OK.
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Følg en træning fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 17).
1 Vælg en mulighed:
• Åbn Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opret og gem en ny træning.
3 Vælg eller Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Start af en træning
1 Vælg Menu > Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Kør.
4 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
3 Vælg om nødvendigt
for at ændre dit mål under din
konkurrence.
Du kan konkurrere mod den førende på segmentet, din
tidligere præstation eller andre kørere (hvis sådanne findes).
Målet tilpasses automatisk ud fra din aktuelle præstation.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg Menu > Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
4
Efter du starter en træningstur, viser enheden hvert trin i
træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle
træningsdata. Der høres en alarm, når du er ved at afslutte et
trin i en træning. Der vises en meddelelse, der tæller tiden eller
distancen til næste trin ned.
Afbrydelse af en træning
• Du kan når som helst vælge
og påbegynde næste trin.
• Du kan til enhver tid vælge
• Du kan når som helst vælge
at afslutte træningen.
for at afbryde et træningstrin
for at stoppe aktivitetstimeren.
> Stop træningen > OK for
Træning
Sletter træninger
1 Vælg Menu > Træning > Træning > Træningsindstillinger
> Slet flere.
2 Vælg en eller flere træningsture.
3 Vælg Slet træninger > OK.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 17).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan
og planlægge træninger og baner.
1 Slut enheden til din computer.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg en mulighed:
• Synkroniser din enhed med Garmin Express™ appen på
din computer.
• Synkroniser din enhed med Garmin Connect appen på din
smartphone.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne
intervaller, når du kører en kendt distance. Når du vælger
,
registrerer enheden et interval og går til et hvileinterval.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Vælg Menu > Træning > Intervaller > Rediger > Intervaller
> Type.
2 Vælg en funktion.
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille
typen til Åben.
3 Indtast en høj og lav værdi for intervallet, hvis det er
nødvendigt.
4 Vælg Varighed, angiv en værdi for tidsinterval, og vælg .
5 Vælg .
6 Vælg Hvile > Type.
7 Vælg en funktion.
8 Indtast en høj og lav værdi for intervallet, hvis det er
nødvendigt.
9 Vælg Varighed, angiv en tidsværdi for hvileintervallet, og
vælg .
10 Vælg .
11 Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
Træning
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Vælg Menu > Træning > Intervaller > Start træningen.
2 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge
for at starte det første interval.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Træning indendørs
Enheden omfatter en indendørs aktivitetsprofil, hvor GPS'en er
slukket. Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og
distance ikke vises, medmindre du har en kompatibel sensor
eller indendørs træningsenhed, som sender oplysninger om
hastighed og distance til enheden.
Parring af din ANT+ Hometrainer
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra din ANT+
®
hometrainer.
2 Vælg Menu > Træning > Inddørs træn.enh. > Par ANT+
cykeltræn..
3 Vælg den hometrainer, der skal parres med din enhed.
4 Vælg Tilføj sensor.
Når hometraineren er parret med din enhed, vises
hometraineren som en tilsluttet sensor. Du kan tilpasse dine
datafelt til at vise sensordata.
Brug af en ANT+ Hometrainer
Før du kan bruge en kompatibel ANT+ hometrainer, skal du
montere din cykel til træningsenheden og parre den med din
enhed (Parring af din ANT+ Hometrainer, side 5).
Du kan bruge din enhed sammen med en hometrainer for at
simulere modstand, mens du følger en bane, aktivitet eller
træning. Når du bruger en hometrainer, bliver GPS automatisk
deaktiveret.
1 Vælg Menu > Træning > Inddørs træn.enh..
2 Vælg en mulighed:
• Vælg Følg en bane for at følge en gemt bane (Baner,
side 10).
• Vælg Følg en aktivitet for at følge en gemt tur (Kør en tur,
side 3).
• Vælg Følg en træning for at følge en gemt træning
(Træning, side 4).
Vælg
en bane, aktivitet eller træning.
3
4 Vælg Kør.
5 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
Træningsenheden øger eller mindsker modstanden baseret
på højdeoplysningerne for banen eller turen.
®
Indstilling af modstand
1 Vælg Menu > Træning > Inddørs træn.enh. > Indstil
modstand.
2 Vælg eller for at indstille modstanden, som
hometraineren skal give.
3 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
> Indstil modstand for at
4 Du kan om nødvendigt vælge
justere modstanden under din aktivitet.
Indstilling af måleffekt
1 Vælg Menu > Træning > Inddørs træn.enh. > Indstil
måleffekt.
2 Indstil værdien for måleffekt.
3 Vælg en aktivitetsprofil.
5
4 Vælg
for at starte aktivitetstimeren.
Den modstand, der ydes af træningsenheden, justeres for at
opretholde en konstant effekt baseret på din hastighed.
> Indstil måleffekt for at
5 Du kan om nødvendigt vælge
justere måleffekten under din aktivitet.
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner
funktionen, så du kan træne imod en angivet mål for distance,
distance og tid eller distance og hastighed. Under
træningsaktiviteten giver enheden dig feedback i realtid om,
hvor tæt du er på at nå dit træningsmål.
1 Vælg Menu > Træning > Angiv et mål.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Dist og hastighed for at vælge et mål for distance
og hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
3 Vælg .
4 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du rulle for at se skærmbilledet
Virtual Partner.
6 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge > Gem
tur.
®
Annullering af et træningsmål
Vælg
> Annuller mål > OK.
Min statistik
Edge 530 enheden kan spore din personlige statistik og beregne
præstationsmålinger. Præstationsmålinger kræver en
kompatibel pulsmåler eller effektmåler.
Præstationsmålinger
Disse præstationsmålinger er estimater, der kan hjælpe dig med
at spore og forstå dine træningsaktiviteter og
konkurrenceresultater. Målingerne kræver et par aktiviteter med
brug af håndledsbaseret pulsmåler eller en kompatibel
brystpulsmåler. Præstationsmålinger for cykling kræver en
pulsmåler og en effektmåler.
Disse estimater leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/performance-data.
BEMÆRK: Estimaterne kan synes upræcise i starten. Enheden
kræver, at du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle
oplysninger om din præstation.
Træningsstatus: Træningsstatus viser dig, hvordan din træning
påvirker din kondition og dine præstationer. Din
træningsstatus er baseret på ændringer i din
træningsbelastning og VO2-max over en længere periode.
VO2-max.: VO2-max er den maksimale mængde ilt (i milliliter),
du kan forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal
ydeevne. Din enhed viser maks. værdier for varme og højde
rettet mod VO2-max, når du nærmer dig områder med høj
varme eller højder.
Træningsbelastning: Træningsbelastning er summen af dit
ekstra iltbehov efter træning (EPOC) over de seneste 7 dage.
EPOC er et estimat af, hvor meget energi det kræver af din
krop at restituere efter træning.
6
Fokus på træningsbelastning: Din enhed analyserer og
distribuerer din træningsbelastning i forskellige kategorier
baseret på intensiteten og strukturen for hver registreret
aktivitet. Fokus på træningsbelastning omfatter den samlede
akkumulerede belastning pr. kategori og fokus på træningen.
Din enhed viser din belastningsfordeling i løbet af de sidste 4
uger.
Restitutionstid: Restitutionstid viser, hvor lang tid der er tilbage,
før du er fuldt restitueret og klar til den næste, hårde træning.
Functional Threshold Power (FTP): Enheden bruger dine
profildata fra den første opsætning til at estimere din FTP. Du
kan få en mere nøjagtig vurdering ved at gennemføre en
guidet test.
HRV-stresstest: HRV-stresstest (pulsudsving) kræver en
Garmin brystpulsmåler. Enheden registrerer din pulsvariation,
mens du står stille i 3 minutter. Den fortæller dig dit generelle
stressniveau. Skalaen er 1 til 100, og en lavere score angiver
et lavere stressniveau.
Præstationskrav: Dit præstationskrav er en vurdering i realtid
efter 6 til 20 minutters aktivitet. Det kan tilføjes som et
datafelt, så du kan se dit præstationskrav under resten af
aktiviteten. Det sammenligner dit præstationskrav med dit
gennemsnitlige konditionsniveau.
Effektkurve: Effektkurven viser den vedvarende effekt over tid.
Du kan se din effektkurve for den forrige måned, tre måneder
eller tolv måneder.
Træningsstatus
Træningsstatus viser dig, hvordan din træning påvirker dit
konditionsniveau og din præstation. Din træningsstatus er
baseret på ændringer i din træningsbelastning og VO2-max over
en længere periode. Du kan bruge din træningsstatus til at
hjælpe dig med at planlægge fremtidig træning og fortsat
forbedre dit konditionsniveau.
Top: Top betyder, at du er i den perfekte kondition til et løb. Din
nyligt reducerede træningsbelastning tillader din krop at
restituere sig og helt kompensere for tidligere træning. Du
bør planlægge forud, da denne toptilstand kun kan
opretholdes i et kort tidsrum.
Produktiv: Din aktuelle træningsbelastning flytter dit
konditionsniveau og din præstation i den rigtige retning. Du
skal planlægge restitutionsperioder i din træning for at
vedligeholde dit konditionsniveau.
Vedligeholdelse: Din aktuelle træningsbelastning er
tilstrækkelig til at opretholde dit konditionsniveau. Hvis du vil
opleve forbedring, kan du prøve at variere dine træninger
mere eller øge din træningsmængde.
Restitution: Din lettere træningsbelastning tillader din krop at
restituere, hvilket er af afgørende betydning i længere
perioder med hård træning. Du kan gå tilbage til en højere
træningsbelastning, når du er føler, at du er klar.
Uproduktiv: Din træningsbelastning er på et godt niveau, men
din kondition aftager. Din krop kæmper muligvis for at
restituere, så du bør være opmærksom på din overordnede
sundhedstilstand, herunder stress, ernæring og hvile.
Afvikling af træningseffekt: Afvikling af træningseffekt sker,
når du træner meget mindre end normalt i en uge eller
mindre, og det påvirker dit konditionsniveau. Du kan prøve at
forøge din træningsbelastning for at opleve forbedring.
Formforbedrende: Din træningsbelastning er meget høj og gør
mere skade end gavn. Din krop har brug for hvile. Du bør
give dig selv tid til at restituere ved at tilføje lettere træning i
din plan.
Ingen status: Enheden skal bruge en eller to ugers
træningshistorik, herunder aktivitet med VO2 max. resultater
fra løb eller cykling, for at fastslå din træningsstatus.
Min statistik
Om VO2 maks. vurderinger
VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord, VO2 maks. er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. VO2
maks. vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
bruge din Garmin enhed parret med en kompatibel pulsmåler og
effektmåler, så du kan få vist din VO2 maks. vurdering for
cykling.
Få dit VO2-max-estimat
Før du kan se dit VO2-max-estimat, skal du tage pulsmåleren
på, installere effektmåleren og parre dem med din enhed
(Parring af dine trådløse sensorer, side 15). Hvis der fulgte en
pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren allerede
parret. For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre
opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil,
side 18) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine
pulszoner, side 14).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
2 Efter turen skal du vælge Gem tur.
3 Vælg Menu > Min statistik > Træningsstatus > VO2 Maks..
Dit VO2-max-estimat vises som et tal og en position på
farvemåleren.
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Dårlig
VO2 maks. data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 27)
og gå til www.CooperInstitute.org.
®
Tip til VO2 maks. estimater for cykling
Udførelsen og nøjagtigheden af VO2 maks.-beregningen
forbedres, hvis køreturen er længerevarende og moderat hård,
så puls og effekt ikke varierer for meget.
• Før din tur skal du kontrollere, at enheden, pulsmåleren og
effektmåleren fungerer korrekt, er parret og har god
batterilevetid.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en puls
på mere end 70 % af din maksimale puls.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en
nogenlunde konstant effekt.
• Undgå bakket terræn.
• Undgå at køre i grupper, hvor der er meget vindmodstand.
Varme- og højdepræstationsakklimatisering
Miljømæssige faktorer som f.eks. høj temperatur og højde
påvirker din træning og præstation. Træning i store højder kan
f.eks. have en positiv indvirkning på din form, men højder kan
også forårsage et midlertidigt dyk i VO2-max. Din Edge 530
enhed udsender akklimatiseringsmeddelelser og rettelser til dit
VO2-max. estimat og din træningsstatus, når temperaturen er
Min statistik
over 22 °C (72 °F), og når højden er over 800 m (2625 fod). Du
kan holde styr på din varme- og højdeakklimatisering i widget'en
med træningsstatus.
BEMÆRK: Varmeakklimatiseringsfunktionen er kun tilgængelig
for GPS-aktiviteter og kræver vejrdata fra din tilsluttede
smartphone. Fuld akklimatisering tager mindst 4 træningsdage.
Træningsbelastning
Træningsbelastningen er et mål for din træningsmængde i løbet
af de seneste syv dage. Det er summen af dine EPOC-målinger
(ekstra iltbehov efter træning) for de seneste syv dage. Måleren
viser, om din aktuelle belastning er for lav, for høj eller inden for
det optimale område for at opretholde eller forbedre dit
formniveau. Det optimale område er bestemt ud fra dit aktuelle
formniveau og din træningshistorik. Området justeres, når din
træningstid og -intensitet øges eller mindskes.
Få din estimering af træningsbelastning
Før du kan se din estimering af træningsbelastning, skal du tage
pulsmåleren på, installere effektmåleren og parre dem med din
enhed (Parring af dine trådløse sensorer, side 15). Hvis der
fulgte en pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren
allerede parret. For at få det mest præcise estimat skal du
fuldføre opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din
brugerprofil, side 18) og indstille din maksimale puls (Indstilling
af dine pulszoner, side 14).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør mindst én gang i løbet af en periode på syv dage.
2 Vælg Menu > Min statistik > Træningsstatus >
Belastning.
Din estimering af træningsbelastning vises som et tal og en
position på farvemåleren.
Orange
Høj
Grøn
Optimal
Blå
Lav
Træningsbelastningsfokus
For at maksimere præstations- og konditionsforbedringer skal
træningen fordeles i tre kategorier: Lav aerob, høj aerob og
anaerob. Træningsbelastningsfokus viser dig, hvor meget af din
træning der i øjeblikket befinder sig i hver kategori, og giver
målsætninger for træningen. Træningsbelastningsfokus kræver
mindst 7 dages træning for at afgøre, om din træningsbelastning
er lav, optimal eller høj. Efter 4 ugers træningshistorik vil dit
træningsbelastningsestimat have fået mere detaljerede
måloplysninger, der kan hjælpe dig med at afbalancere dine
træningsaktiviteter.
Under målsætningen: Din træningsbelastning er lavere end
optimal i alle intensitetskategorier. Prøv at øge varigheden
eller hyppigheden af din træning.
Manglende lav aerob belastning: Prøv at tilføje flere lave
aerobe aktiviteter for at give restitution og balance i dine
aktiviteter med højere intensitet.
Manglende høj aerob belastning: Prøv at tilføje flere høje
aerobe aktiviteter for at hjælpe med at forbedre din
laktattærskel og VO2-max. over tid.
Manglende anaerob belastning: Prøv at tilføje et par mere
intense anaerobe aktiviteter for at forbedre din hastighed og
anaerobe kapacitet over tid.
7
Balanceret: Din træningsbelastning er afbalanceret og giver
generel træningsnyttevirkning, efterhånden som du fortsætter
træningen.
Lavt aerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste lav
aerob aktivitet. Det giver et solidt fundament og forbereder
dig på at tilføje mere intens træning.
Højt aerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste høj
aerob aktivitet. Disse aktiviteter hjælper med at forbedre
laktattærsklen, VO2-max. og udholdenhed.
Anaerobt fokus: Din træningsbelastning er for det meste intens
aktivitet. Dette fører til hurtige konditionsforbedringer, men
bør afbalanceres med lave aerobe aktiviteter.
Over målsætningen: Din træningsbelastning er højere end
optimal, og du bør overveje at mindske varigheden og
hyppigheden af din træning.
Om Training Effect
Training Effect måler, hvilken indvirkning træningen har på din
aerobe og anaerobe kondition. Training Effect stiger under
aktiviteten. Efterhånden som aktiviteten skrider frem, øges
værdien af Training Effect. Training Effect bestemmes af din
brugerprofils oplysninger og din træningshistorik samt puls,
varighed og aktivitetens intensitet. Der er syv forskellige etiketter
for Training Effect, som beskriver den primære fordel ved din
aktivitet. Hver etiket er farvekodet og svarer til dit
træningsbelastningsfokus (Træningsbelastningsfokus, side 7).
Hver feedbacksætning, f.eks. "Stor påvirkning af VO2-max", har
en tilsvarende beskrivelse i dine Garmin Connect
aktivitetsdetaljer.
Aerob Training Effect bruger din puls til at måle, hvordan den
akkumulerede intensitet af træningen påvirker din aerobe
kondition, og angiver, om træningen vedligeholder din
nuværende kondition eller forbedrer den. Dit overskydende
iltforbrug efter træning (EPOC), der akkumuleres under træning,
knyttes til en række værdier, der redegør for dit konditionsniveau
og dine træningsvaner. Stabil træning med moderat
anstrengelse eller træninger, som involverer længere intervaller
(> 180 sekunder), har en positiv indvirkning på dit aerobe
stofskifte og giver en aerob træningseffekt.
Anaerob Training Effect bruger puls og hastighed (eller effekt) til
at bestemme, hvordan en træning påvirker din evne til at
præstere med meget høj intensitet. Du modtager en værdi
baseret på det anaerobe bidrag til EPOC og aktivitetstypen.
Gentagne intervaller med høj intensitet fra 10 til 120 sekunder
har en yderst gavnlig indvirkning på din anaerobe kapacitet og
giver en forbedret anaerob træningseffekt.
Du kan tilføje Aerob Training Effect og Anaerob Training Effect
som datafelter i ét af dine træningsskærmbilleder og holde øje
med dine tal under aktiviteten.
Training Effect Aerob nyttevirkning
Anaerob nyttevirkning
Fra 0,0 til 0,9
Ingen fordel.
Ingen fordel.
Fra 1,0 til 1,9
Mindre fordel.
Mindre fordel.
Fra 2,0 til 2,9
Vedligeholder din aerobe
kondition.
Vedligeholder din
anaerobe kondition.
Fra 3,0 til 3,9
Påvirker din aerobe
kondition.
Påvirker din anaerobe
kondition.
Fra 4,0 til 4,9
Påvirker i høj grad din
aerobe kondition.
Påvirker i høj grad din
anaerobe kondition.
5,0
Overdreven og potentielt Overdreven og potentielt
skadelig uden tilstrækkelig skadelig uden tilstrækkelig
restitutionstid.
restitutionstid.
Training Effect teknologien udbydes og understøttes af Firstbeat
Technologies Ltd. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå
til www.firstbeat.com.
Restitutionstid
Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor
8
lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste
hårde træning.
BEMÆRK: Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks.
estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at
du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om
din præstation.
Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden
tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type
hård træning.
Visning af din restitutionstid
Før du kan bruge funktionen Restitutionstid, skal du tage
pulsmåleren på og parre den med din enhed (Parring af dine
trådløse sensorer, side 15). Hvis der fulgte en pulsmåler med
enheden, er enheden og pulsmåleren allerede parret. For at få
det mest præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af
brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil, side 18) og
indstille din maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner,
side 14).
1 Vælg Menu > Min statistik > Restitution > Aktivér.
2 Kør en tur.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage, og den
mindst mulige tid er 6 timer.
Få dit FTP-estimat
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
estimere FTP (functional threshold power). For at opnå en mere
nøjagtig FTP-værdi kan du udføre en FTP-test med en parret
effektmåler og en pulsmåler (Udførelse af en FTP-test,
side 8).
Vælg Menu > Min statistik > FTP.
FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten
vises i W, og en position vises på farvemåleren.
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Utrænet
Se appendiks (FTP-bedømmelser, side 27) for yderligere
oplysninger.
Udførelse af en FTP-test
Før du kan udføre en test til fastlæggelse af FTP (functional
threshold power), skal du have en effektmåler og parre den med
din pulsmåler (Parring af dine trådløse sensorer, side 15).
1 Vælg Menu > Min statistik > FTP > FTP-test > Kør.
2 Vælg for at starte aktivitetstimeren.
Når du har startet en tur, viser enheden hvert trin af testen,
målet og de aktuelle effektdata. Der vises en besked, når
testen er fuldført.
3 Vælg for at stoppe aktivitetstimeren.
4 Vælg Gem tur.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
Min statistik
Automatisk beregning af FTP
Før enheden kan beregne din FTP (functional threshold power),
skal du have en effektmåler og pulsmåler parret (Parring af dine
trådløse sensorer, side 15).
1 Vælg Menu > Min statistik > FTP > Aktiver auto
beregning.
2 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
4 Vælg Menu > Min statistik > FTP.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
Sådan får du vist din stress-score
Før du kan se din stress-score, skal du tage en brystpulsmåler
på og parre den med din enhed (Parring af dine trådløse
sensorer, side 15).
Stress-scoren er resultatet af en treminutters test, der udføres,
mens du står stille, hvorEdge enheden analyser pulsforskellen
for at bestemme dit samlede stressniveau. Træning, søvn,
ernæring og livets almindelige stress har alt sammen indflydelse
på en atlets præstation. Området for stress-scoren er 1 til 100,
hvor 1 er en meget lav stresstilstand, og 100 er en meget høj
stresstilstand. At kende din stress-score kan hjælpe dig med at
afgøre, om din krop er klar til en hård omgang træning eller til
yoga.
TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score på ca.
samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag.
1 Vælg Menu > Min statistik > Stress-score > Mål.
2 Stå stille, og slap af i 3 minutter.
Deaktivering af meddelelser om præstation
Meddelelser om præstation er som standard aktiveret. Nogle
meddelelser om præstation er beskeder, der vises ved
afslutningen af din aktivitet. Nogle meddelelser om præstation
vises under en aktivitet eller, når du når et nyt præstationskrav,
for eksempel et nyt VO2-max estimat.
1 Vælg Menu > Min statistik > Medd. om præstation.
2 Vælg en funktion.
Visning af din Effektkurve
Før du kan se din effektkurve, skal du parre effektmåleren med
din enhed (Parring af dine trådløse sensorer, side 15).
Effektkurven viser den vedvarende effekt over tid. Du kan se din
effektkurve for den forrige måned, tre måneder eller tolv
måneder.
1 Vælg Menu > Min statistik > Effektkurve.
2 Vælg en tidsperiode.
Synkronisering af aktiviteter og præstationsmålinger
Du kan synkronisere aktiviteter og præstationsmålinger fra
andre Garmin enheder til din Edge 530 enhed ved at bruge din
Garmin Connect konto. Dette gør din enhed i stand til mere
præcist at angive din træningsstatus og form. Du kan f.eks.
registrere en tur med en Forerunner enhed og se dine
aktivitetsdetaljer og overordnede træningsbelastning på din
Edge 530 enhed.
1 Vælg Menu > Min statistik > Træningsstatus.
nede, og vælg Physio TrueUp.
2 Hold
Når du synkroniserer din enhed med din smartphone, så vil de
seneste aktiviteter og præstationsmålinger fra din anden Garmin
enhed vises på din Edge 530 enhed.
®
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
Navigation
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur. Når enheden er parret med en kompatibel energimåler, viser
den den maksimale effektmåling, der er blevet konstateret i
løbet af en 20 minutters periode.
Visning af dine personlige rekorder
Vælg Menu > Min statistik > Personlige rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Vælg Menu > Min statistik > Personlige rekorder.
2 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
3 Vælg Forrige rekord > OK.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
1 Vælg Menu > Min statistik > Personlige rekorder.
2 Vælg en personlig rekord.
3 Vælg Slet > OK.
Træningszoner
• Pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 14)
• Effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 15)
Navigation
Navigationsfunktioner og -indstillinger gælder også for
navigering af baner (Baner, side 10) og segmenter
(Segmenter, side 3).
• Positioner (Positioner, side 9)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 11)
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
En position er et punkt, som du registrerer og gemmer på
enheden. Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til
et bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur.
2 Rul til kortet.
> Marker position > OK.
3 Vælg
Lagring af positioner fra kortet
1 Vælg Menu > Navigation > Gennemse kort.
2 Gennemse kortet for at finde positionen (Sådan gennemser
du kortet, side 11).
nede for at vælge positionen.
3 Hold
4 Vælg Gem position.
Navigation til en position
1 Vælg Menu > Navigation.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil navigere til en position på kortet, skal du vælge
Gennemse kort, søge efter en position (Sådan
gennemser du kortet, side 11) og holde
nede.
• Hvis du vil navigere til en gemt position, skal du vælge
Gemte positioner, vælge en position og vælge
Oplysninger.
Vælg
Start.
3
4 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
9
1 Vælg Menu > Navigation > Baner > Baneindstillinger >
2
3
4
5
6
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til
startpunktet.
1 Kør en tur.
for at se genvejsmenuen.
2 Vælg
3 Vælg Tilbage til Start.
4 Vælg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Vælg Kør.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Afbrydelse af navigation
Vælg
> Stop navigation > OK.
Redigering af positioner
1 Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg Rediger.
4 Vælg en positionsoplysning.
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt
højde for positionen.
5 Rediger værdien, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg Slet position > OK.
Projicering af en position
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg Rediger > Projicer position.
4 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
5 Vælg .
Baner
Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt
bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og
følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge
en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede
præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på
30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at
prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt
på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.
Oprettelse af en bane på din enhed
Før du kan oprette en bane, skal du have en aktivitet med GPSdata gemt på din enhed.
10
Opret ny.
Vælg en aktivitet, som banen skal baseres på.
Indtast et navn for ruten, og vælg .
Ruten vises på listen.
Vælg banen, og gennemse baneoplysningerne.
Vælg om nødvendigt Indstillinger for at redigere
baneoplysningerne.
Du kan for eksempel ændre navnet eller farven på banen.
Vælg Kør.
Følg en bane fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 17).
1 Vælg en mulighed:
• Åbn Garmin Connect appen.
• Gå til connect.garmin.com.
2 Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
3 Vælg eller Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 På Edge enheden skal du vælge Menu > Navigation >
Baner.
6 Vælg banen.
7 Vælg Kør.
Tips til kørsel af en rute
• Brug svingvejledning (Ruteindstillinger, side 11).
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op.
Når du er klar til at begynde, skal du begive dig mod banen.
Når du er på enhver del af banen, vises en meddelelse.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, vises en meddelelse.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Menu > Navigation > Baner.
2 Vælg en bane.
3 Vælg en mulighed:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at se et højdekort over ruten.
Vælg Stigninger for at se detaljer og højdeplots for hver
stigning.
• Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan
den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige
rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en
alternativ rute med grønt. På den måde kan du se ruterne, mens
du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt rute.
1 Vælg Menu > Navigation > Baner.
2 Vælg banen.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Navigation
Brug af ClimbPro
ClimbPro funktionen hjælper dig med at administrere dine
anstrengelser til de kommende stigninger på en bane. Før turen
kan du få vist detaljer om stigningerne, herunder hvornår de
opstår, gennemsnitlig hældning og samlet stigning.
Stigningskategorierne, baseret på længde og hældning, er
angivet med farve.
1 Aktiver ClimbPro funktionen for aktivitetsprofilen (Opdatering
af din aktivitetsprofil, side 18).
2 Gennemse stigningerne og baneoplysningerne (Visning af
rutedetaljer, side 10).
3 Begynd at følge en gemt bane (Baner, side 10).
Ved starten af en stigning vises ClimbPro skærmbilledet
automatisk.
Sådan gennemser du kortet
1 Vælg Menu > Navigation > Gennemse kort.
2 Vælg en mulighed:
• Du kan skifte mellem zoom og panorering ved at vælge
.
• Hvis du vil panorere eller zoome på kortet, skal du vælge
og .
• Tryk på
for at se oplysninger om den aktuelle position.
Ændring af kortretningen
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Kort > Orientering.
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.
Ruteindstillinger
Ruteindstillinger
Vælg Menu > Navigation > Baner > Baneindstillinger.
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafv.advars: Giver dig besked, hvis du forvilder dig væk fra
ruten.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Filter: Lader dig filtrere efter rutetype, for eksempel Strava ruter.
Sorter: Giver dig mulighed for at sortere gemte baner efter
navn, distance eller dato.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
Afbrydelse af en bane
Vælg
> Stop banen > OK.
Sletning af en bane
1 Vælg Menu > Navigation > Baner.
2 Vælg en bane.
3 Vælg Slet > OK
Trailforks Ruter
Med Trailforks appen kan du gemme dine foretrukne ruter eller
søge efter ruter i nærheden. Du kan downloade Trailforks ruter
til mountainbike til din Edge enhed. Downloadede ruter vises på
listen over gemte ruter.
Registrer Trailforks medlemskab på www.trailforks.com.
Kortindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil
og vælg Navigation > Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Connectede funktioner
Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil
og vælg Navigation > Ruteplanlægning.
Popularitetsbanelægning: Beregner ruter baseret på de mest
populære ture fra Garmin Connect.
Ruteplan.tilstand: Angiver transportmetode for at optimere
ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Vælg en aktivitet for ruteberegning
Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af
aktivitetstypen.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Ruteplanlægning > Ruteplan.tilstand.
4 Vælg valgmulighed for beregning af din rute.
Du kan for eksempel vælge Cykling på vej for navigation på
veje eller Mountainbike for navigation uden for veje.
Connectede funktioner
Connectede funktioner er tilgængelige til din Edge enhed, når du
opretter forbindelse mellem enheden og et Wi‑Fi netværk eller
en kompatibel smartphone ved hjælp af Bluetooth trådløs
teknologi.
®
Bluetooth tilsluttede funktioner
Edge enheden har flere Bluetooth tilsluttede funktioner til din
kompatible smartphone ved hjælp af Garmin Connect og
Connect IQ™ appsene. Gå til www.garmin.com/apps for at få
yderligere oplysninger.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk smsbesked med dit navn og GPS-position til dine nødkontakter
ved hjælp af Garmin Connect appen.
11
Lydbeskeder: Gør det muligt for Garmin Connect appen at
afspille statusmeddelelser på din smartphone under en tur.
Cykelalarm: Giver dig mulighed for at aktivere en alarm, der
lyder på enheden, og sender en alarm til din smartphone, når
enheden registrerer bevægelse.
Connect IQ funktioner, der kan downloades: Gør det muligt
for dig at downloade Connect IQ funktioner fra Connect IQ
appen.
Rute-, segment- og træningsdownloads tilgængelige fra
Garmin Connect: Lader dig søge efter aktiviteter på Garmin
Connect ved brug af din smartphone og sende dem til din
enhed.
Overførsler fra enhed til enhed: Giver dig mulighed for trådløst
at overføre filer til en anden kompatibel Edge enhed.
Find min Edge: Finder din mistede Edge enhed, der er parret
med din smartphone og er inden for rækkevidde.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid. Du kan sende foruddefinerede
meddelelser til andre ryttere i din GroupTrack session, som
har en kompatibel Edge enhed.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
appen at sende en meddelelse til dine nødkontakter, når
Edge enheden registrerer en hændelse.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at besvare et indgående
opkald eller en sms med en foruddefineret tekstbesked.
Denne funktion er tilgængelig med kompatible Android™
smartphones.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
Registrering af hændelse
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect appen kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect appen sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect appen. Din
parrede smartphone skal have et dataabonnement og befinde
sig i et område med datanetværksdækning. Dine nødkontakter
skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-sms-takst er
muligvis gældende).
12
Hjælp
FORSIGTIG
Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som
den primære metode til at få hjælp i en nødsituation. Garmin
Connect appen kontakter ikke nødtjenester for dig.
Når din Edge enhed tilsluttes Garmin Connect appen med GPS
aktiveret, kan du sende en automatisk tekstbesked med dit navn
og din GPS-position til dine nødkontakter.
Før du kan aktivere hjælpefunktionen på din enhed, skal du
oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect appen. Din
Bluetooth parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Der vises en meddelelse på din enhed, der angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når en nedtælling er gennemført.
Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere meddelelsen.
Tilføjelse af nødkontakter
Nødkontakttelefonnumre bruges til registrering af hændelser og
hjælpefunktioner.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Sikkerhed og registrering > Hændelsesregistrering
og Anmodning om hjælp > Tilføj nødkontakt.
3 Følg instruktionerne på skærmen.
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect appen.
Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed & Sporing >
Nødkontakter.
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
Anmodning om hjælp
Før du kan anmode om hjælp, skal du aktivere GPS på din
Edge enhed.
nede i fem sekunder for at aktivere
1 Hold
hjælpefunktionen.
Enheden bipper og afsender meddelelsen, når nedtællingen
fra fem er gennemført.
TIP: Du kan vælge , før nedtællingen er gennemført, hvis
du vil annullere meddelelsen.
2 Vælg Send, hvis det er nødvendigt, for at sende meddelelsen
med det samme.
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed & Sporing >
Regist. hænd..
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > Ja, før nedtællingen på 30 sekunder er
fuldført.
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
Fra statussiden skal du vælge Hændelse registreret > Jeg
er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
Connectede funktioner
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
smartphone med Garmin Connect appen parret til din enhed
(Parring med din smartphone, side 1).
Under en cykeltur kan du se kørerne i din GroupTrack session
på kortet.
1 På enheden Edge skal du vælge Menu > Indstillinger >
Sikkerhed & Sporing > GroupTrack for at aktivere visning
af forbindelser på kortskærmen.
2 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
3 Vælg Sikkerhed og registrering > LiveTrack >
GroupTrack.
4 Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
BEMÆRK: Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal
du vælge en enhed for GroupTrack sessionen.
5 Vælg Start LiveTrack.
6 På Edge enheden skal du vælge og tage på en tur.
7 Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
3 Hold
nede, og vælg Indst. cykelalarm.
Hvis enheden registrerer bevægelse, udsender den en alarm og
sender en advarsel til din tilsluttede smartphone.
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone
Før du kan konfigurere lydbeskeder, skal du parre en
smartphone med Garmin Connect appen med din Edge enhed.
Du kan indstille Garmin Connect appen til at afspille
motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du
træner eller er i gang med en anden aktivitet. Lydbeskederne
omfatter oplysninger om antal omgange, omgangstid,
navigation, tempo eller hastighed samt puls. Under en
lydbesked Garmin Connect sætter appen den primære lyd fra
din smartphone på lydløs for at afspille beskeden. Du kan
tilpasse lydstyrkerne i Garmin Connect appen.
1 Fra Garmin Connect appen skal du vælge eller .
2 Vælg Garmin-enheder.
3 Vælg din enhed.
4 Vælg Enhedsindstillinger > Lydbeskeder.
Overførsel af filer til en anden Edge enhed
8 Rul til listen GroupTrack.
Når du vælger en fra listen, vises den pågældende centreret
på kortet.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle kørere i gruppen skal være dine forbindelser på
din Garmin Connect konto.
• Kør en tur udenfor med GPS.
• Par din Edge 530 enhed med din smartphone med brug af
Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect appen skal du vælge
eller
og vælge
Forbindelser for at opdatere listen over forbindelser til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect appen.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
• Stop op, før du forsøger at se position og oplysninger om
kurs for andre kørere i GroupTrack sessionen.
Indstilling af cykelalarm
Du kan aktivere cykelalarmen, når du er væk fra cyklen, f.eks.
ved et stop under en lang tur. Du kan styre cykelalarmen fra din
enhed eller enhedens indstillinger i Garmin Connect appen.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Sikkerhed & Sporing >
Cykelalarm.
2 Opret, eller opdater din adgangskode.
Når du deaktiverer cykelalarmen fra din Edge enhed, bliver
du bedt om at indtaste adgangskoden.
Connectede funktioner
Du kan overføre baner, segmenter og træninger trådløst fra én
kompatibel Edge enhed til en anden vha. Bluetooth teknologi.
1 Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for
rækkevidde (3 m) af hinanden.
2 På den enhed, der indeholder filerne, vælges Menu >
Indstillinger > Connectede funktioner > Overførsler
mellem enheder > Del filer.
BEMÆRK: Menuen Overførsler mellem enheder kan være
placeret et andet sted på andre Edge enheder.
3 Vælg en filtype, du vil dele.
4 Vælg en eller flere filer, der skal overføres.
5 På den enhed, der modtager filerne, vælges Menu >
Indstillinger > Connectede funktioner > Overførsler
mellem enheder.
6 Vælg en forbindelse i nærheden.
7 Vælg en eller flere filer, der skal modtages.
Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er
gennemført.
Wi‑Fi connectede funktioner
Aktivitetsoverførsler til din Garmin Connect konto: Sender
automatisk din aktivitet til din Garmin Connect konto, så snart
du er færdig med at registrere aktiviteten.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader og installerer
automatisk den nyeste softwareopdatering, når en Wi‑Fi
forbindelse er tilgængelig.
Træningsture og træningsplaner: Du kan søge efter og vælge
træninger og træningsplaner på Garmin Connect webstedet.
Næste gang din enhed har en Wi‑Fi forbindelse, sendes
filerne trådløst til din enhed.
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse
Du skal tilslutte din enhed til Garmin Connect appen på din
smartphone eller til Garmin Express applikationen på din
computer, før du kan oprette forbindelse til et Wi‑Fi netværk.
1 Vælg en mulighed:
• Download Garmin Connect appen, og par din smartphone
(Parring med din smartphone, side 1).
• Gå til www.garmin.com/express, og download Garmin
Express programmet.
2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutningen.
Wi‑Fi indstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Connectede funktioner > Wi-Fi.
13
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Wi‑Fi indstillinger vises kun, når Wi‑Fi er
aktiveret.
Automatisk overførsel: Giver dig mulighed for at uploade
aktiviteter automatisk via et kendt trådløst netværk.
Tilføj netværk: Tilslutter din enhed til et trådløst netværk.
Trådløse sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ eller
Bluetooth sensorer. Du kan finde flere oplysninger om
kompatibilitet og køb af yderligere sensorer ved at gå til
buy.garmin.com.
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet på remmen.
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
2 Gør elektroderne og kontaktområderne bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen
til løkken .
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata, side 14).
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Træningsmål, side 14). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
1 Vælg Menu > Min statistik > Træningszoner > Pulszoner.
2 Indtast værdierne for maksimal puls, syregrænse og
hvilepuls.
14
Du kan bruge funktionen til automatisk registrering til
automatisk at registrere din puls under en aktivitet.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
• Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din syregrænsepuls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 27) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 22).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Installation af fartsensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
2 Træk remmen omkring hjulnavet, og sæt den fast på
krogen
på sensoren.
Trådløse sensorer
Datagennemsnit for kadence eller effekt
Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er
tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor eller
effektmåler (ekstratilbehør). Standardindstillingen medregner
ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Du kan ændre værdien for denne indstilling (Indstillinger for
dataoptagelse, side 21).
Parring af dine trådløse sensorer
Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk
hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.
3 Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.
Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm .
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
Sæt
remmene
fast omkring pedalarmen på krogene
på
3
sensoren.
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+ eller
Bluetooth trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler
til din Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre
cykelrytteres sensorer under parringen.
2 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor.
3 Vælg en mulighed:
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
5 Vælg Tilføj sensor.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
• Juster dine effektzoner efter dine mål og evner (Indstilling af
dine effektzoner, side 15).
• Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet
effektzone (Indstilling af områdealarmer, side 19).
• Tilpas effektdatafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede,
side 19).
Indstilling af dine effektzoner
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
Om hastigheds- og kadencesensorer
Kadencedata fra kadencesensoren registreres altid. Hvis der
ikke er nogen hastigheds- og kadencesensorer parret med
enheden, anvendes der GPS-data til at udregne hastighed og
distance.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm).
Trådløse sensorer
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender
værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste
den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.
1 Vælg Menu > Min statistik > Træningszoner >
Effektzoner.
2 Indtast din FTP-værdi.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg watt for at se og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
Kalibrering af din effektmåler
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal du montere den, parre
den med din enhed og aktivt begynde at registrere data med
den.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer.
2 Vælg din effektmåler.
15
3 Vælg Kalibrer.
4 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Cykledynamik
Målingsangivelse af cykledynamik viser, hvordan du påfører
kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på
pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at
cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt,
får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan
cyklen passer til dig.
BEMÆRK: Du skal have et Edge system med to sensorer for at
måle cykledynamik.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com/performance
-data.
Brug af cykledynamik
Før du kan bruge cyklingsdynamik, skal du parre Vector
effektmåleren med din enhed (Parring af dine trådløse sensorer,
side 15).
BEMÆRK: Registrering af cykledynamikken anvender
yderligere enhedshukommelse.
1 Kør en tur.
2 Rul til skærmbilledet med cykledynamik for at se dine
effektfasedata , samlede effekt
og midterforskydning af
platform .
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden
Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge enhed
med dit Vector system.
1 Send dine turdata til din Garmin Connect konto (Sådan
sender du din tur til Garmin Connect, side 17).
Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din Edge enhed.
2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
3 Roter pedalarmen et par gange. Enheden Edge beder dig om
at installere alle afventende softwareopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp af
Garmin Express, side 21).
Brug af elektroniske skiftere
Før du kan bruge kompatible elektroniske skiftere, som f.eks.
Shimano Di2™ skiftere, skal du parre dem med din enhed
(Parring af dine trådløse sensorer, side 15). Du kan tilpasse de
valgfri datafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 19).
Edge 530 enheden viser aktuelle justeringsværdier, når
sensoren er i justeringstilstand.
®
Sådan bruger du en eBike
Før du kan bruge en kompatibel eBike, som f.eks. en Shimano
STEPS™ eBike, skal du parre den med din enhed (Parring af
dine trådløse sensorer, side 15). Du kan tilpasse eBikedataskærmbilledet og datafelterne (Tilføjelse af et
dataskærmbillede, side 19).
Sådan ser du sensoroplysninger for din eBike
1 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer.
2 Vælg din eBike.
3 Vælg en funktion:
• Du kan se oplysninger om din eBike, f.eks. distancetæller
eller bevægelsesdistance, ved at vælge
Sensoroplysninger > eBike-oplysninger.
• Vælg
for at se eBike-fejlmeddelelser.
Se brugervejledningen til din eBike for at få yderligere
oplysninger.
Historik
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Datafelter for at
ændre et datafelt (Tilføjelse af et dataskærmbillede,
side 19).
BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen
kan
tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect appen for at se
yderligere cykledynamikdata (Sådan sender du din tur til Garmin
Connect, side 17).
Effektfasedata
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens
startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv
effekt.
Midterforskydning af platform
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor du påfører kraft.
16
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
1 Vælg Menu > Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion.
Historik
Visning af din tid i hver træningszone
Før du se din tid i hver træningszone, skal du parre enheden
med en kompatibel pulsmåler eller effektmåler, fuldføre en
aktivitet og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone og effektzone kan være en
hjælp til at justere træningens intensitet. Du kan justere dine
effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 15) og dine
pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 14), så de passer til
dine mål og evner. Du kan tilpasse et datafelt, så det viser din
tid i træningszoner under din tur (Tilføjelse af et
dataskærmbillede, side 19).
1 Vælg Menu > Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion:
• Hvis din tur har data fra én sensor, skal du vælge Tid i
pulszone eller Tid i effektzone.
• Hvis din tur har data fra begge sensorer, skal du vælge
Tid i zone og vælge Pulszoner eller Effektzoner.
Sletter ture
1 Vælg Menu > Historik > Ture > Slet.
2 Vælg en eller flere ture, der skal slettes.
3 Vælg Slet ture > OK.
Visning af samlede data
Du kan få vist de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
1 Vælg Menu > Historik > Totaler.
2 Vælg en indstilling for at se resultater for enhed eller
aktivitetsprofil.
Sletning af samlede data
1 Vælg Menu > Historik > Totaler > Slet totaler.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle totaler for at slette alle samlede data fra
historikken.
• Vælg en aktivitetsprofil for at slette akkumulerede samlede
data for en enkelt profil.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
3 Vælg OK.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect appen,
eller du kan gå til connect.garmin.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Historik
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
• Synkroniser din Edge enhed med Garmin Connect appen på
din smartphone.
• Brug det USB-kabel, der fulgte med din Edge enhed til at
sende oplysninger om turen til din Garmin Connect konto på
computeren.
Dataregistrering
Enheden anvender avanceret lagring. Den optager
nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls.
Når der foretages parring med en effektmåler, registrerer
enheden punkter hvert sekund. Registrering af punkter hvert
sekund giver et meget detaljeret spor, og bruger mere af den
tilgængelige hukommelse.
Der findes oplysninger om datagennemsnit for kadence og
effekt i Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 15.
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
2 Åbn programmet til filsøgning på din computer.
17
3 Vælg en fil.
4 Vælg Rediger > Kopier.
5 Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
6 Søg efter en mappe.
7 Vælg Rediger > Indsæt.
®
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af din enhed
Connect IQ funktioner, der kan downloades
Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere med Connect IQ Mobile appen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Profiler
Din Edge omfatter flere forskellige metoder, som du kan bruge til
at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af
indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du
bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og
visninger for træning og mountainbikekørsel.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
18
Aktivitetsprofiler: Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver
cyklingstype. Du kan f.eks. oprette en separat aktivitetsprofil
til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen
omfatter tilpassede datasider, aktivitetstotaler, alarmer,
træningszoner (som f.eks. puls og hastighed),
træningsindstillinger (f.eks. Auto Pause og Auto Lap ) samt
navigationsindstillinger.
Brugerprofil: Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt
og højde. Enheden anvender disse oplysninger til at beregne
nøjagtige turdata.
®
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt og højde.
Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
turdata.
1 Vælg Menu > Min statistik > Brugerprofil.
2 Vælg en funktion.
Om træningsindstillinger
Følgende funktioner og indstillinger giver dig mulighed for at
tilpasse din enhed baseret på dine træningsbehov. Disse
indstillinger gemmes til en aktivitetsprofil. Du kan f.eks. indstille
tidsalarmer for din løbsprofil, og du kan indstille en Auto Lap
positionsudløser for din mountainbikeprofil.
Opdatering af din aktivitetsprofil
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine
indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en mulighed:
• Vælg en profil.
• Vælg Opret ny for at tilføje eller kopiere en profil.
3 Rediger navn og farve for profilen.
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Tilføjelse af et dataskærmbillede,
side 19).
• Vælg Skærmbilleder > Højde > ClimbPro for at aktivere
ClimbPro funktionen (Brug af ClimbPro, side 11).
• Vælg Standardturtype for at indstille den turtype, der er
typisk for denne aktivitetsprofil, som f.eks. pendling.
TIP: Efter en atypisk tur kan du opdatere turtype manuelt.
Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af
cykelvenlige ruter.
• Vælg Segmenter for at slå dine aktiverede segmenter til
(Aktivering af segmenter, side 4).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 19).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter
position, side 19).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til søvnfunktion efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 20).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår aktivitetstimeren automatisk holder pause
(Brug af Auto Pause, side 20).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for
at tilpasse visningen af skærmbillederne med
træningsdata, mens aktivitetstimeren kører (Brug af
automatisk rullefunktion, side 20).
• Vælg Timerstarttilstand for at tilpasse, hvordan enheden
registrerer starten af en tur, og start automatisk
aktivitetstimeren (Automatisk start af timeren, side 20).
Tilpasning af din enhed
• Vælg Ernæring/hydrering for at aktivere registrering af
mad- og drikkevareforbrug.
• Vælg Navigation > Kort for at tilpasse kortindstillingerne
(Kortindstillinger, side 11).
• Vælg Navigation > Ruteplanlægning for at tilpasse
kortindstillingerne (Ruteindstillinger, side 11).
• Vælg Navigation > Navigationsbeskeder for at se
navigationsmeddelelser ved hjælp af en kortvisning eller
en tekstmeddelelse.
• Vælg Navigation > Advarsler om skarpe sving for at
aktivere navigationsadvarselsmeddelelser for vanskelige
sving.
• Vælg GPS-tilstand for at slukke for GPS (Træning
indendørs, side 5) eller ændre satellitindstillingerne
(Ændring af satellitindstillingen, side 20).
Alle ændringer er gemt på aktivitetsprofilen.
Tilføjelse af et dataskærmbillede
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Skærmbilleder > Tilføj ny > Dataskærm.
4 Vælg en kategori, og vælg et eller flere datafelter.
5 Vælg .
6 Vælg en funktion.
• Vælg en anden kategori for at vælge flere datafelter.
• Vælg Udført.
7 Vælg eller for at skifte layout.
8 Vælg .
9 Vælg en funktion.
• Vælg et datafelt, og tryk derefter på et andet datafelt for at
omarrangere dem.
• Vælg et datafelt to gange for at redigere det.
10 Vælg Udført.
Redigering af et dataskærmbillede
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Skærmbilleder.
4 Vælg et dataskærmbillede.
5 Vælg Layout- og datafelter.
6 Vælg eller for at skifte layout.
7 Vælg .
8 Vælg en funktion.
• Vælg et datafelt, og tryk derefter på et andet datafelt for at
omarrangere dem.
• Vælg et datafelt to gange for at redigere det.
9 Vælg Udført.
Omarrangering af dataskærmbilleder
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Skærmbilleder.
4 Vælg et dataskærmbillede.
5 Vælg Omorg. skærmen.
6 Vælg eller .
7 Vælg .
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls, kadence og effekt. Alarmindstillinger
gemmes med din aktivitetsprofil.
Tilpasning af din enhed
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan
du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked,
når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er
under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du
kan også bruge en træningszone til områdealarm
(Træningszoner, side 9).
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Pulsalarm, Kadencealarm eller Effektalarm.
5 Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 21).
Indstilling af tilbagevendende alarmer
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg en alarmtype.
5 Slå alarmen til.
6 Indtast en værdi.
7 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 21).
Indstilling af smart spise- og drikkealarm
En smart-alarm giver dig besked om at spise eller drikke med
strategiske intervaller baseret på aktuelle køreforhold. Smartalarm-estimater for en tur er baseret på temperatur,
højdeforøgelse, hastighed, varighed og puls- og effektdata (hvis
relevant).
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Spisealarm eller Drikkealarm.
5 Slå alarmen til.
6 Vælg Type > Smart.
Hver gang du når den estimerede smart-alarmværdi, vises en
meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner slås til
(Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 21).
Auto Lap
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
19
4 Vælg en mulighed:
Automatisk start af timeren
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
.
positioner under turen, hvor du vælger
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse omgangsdatafelterne
(Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 19).
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter
aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren,
så du kan registrere dine køredata.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Timerstarttilstand.
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Manuel, og vælg
for at starte aktivitetstimeren.
• Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du
når startmeddelelseshastigheden.
• Vælg Auto for at starte aktivitetstimeren automatisk, når
du når starthastigheden.
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
4 Indtast en værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse omgangsdatafelterne
(Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 19).
Brug af automatisk dvale
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
Wi‑Fi kører fortsat, mens enheden er i dvale.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
4 Vælg en mulighed:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilføjelse af et dataskærmbillede, side 19).
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge funktionen Auto. rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion.
4 Vælg en visningshastighed.
20
Ændring af satellitindstillingen
Du kan aktivere GPS+GLONASS eller GPS+GALILEO for at
opnå øget ydeevne i udfordrende omgivelser og hurtigere
bestemmelse af GPS-position. Brug af GPS og en anden satellit
samtidig reducerer batterilevetiden hurtigere end udelukkende
brug af GPS.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg GPS-tilstand.
4 Vælg en funktion.
Telefonindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Connectede funktioner >
Telefon.
Aktivér: Aktiverer Bluetooth teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et genkendt navn, der
identificerer dine enheder med Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive
LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Smart Notifications: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Ulæste meddelelser: Viser mistede telefonmeddelelser fra din
kompatible smartphone.
Tekst til svarsignatur: Slår signaturer til i dine sms-svar.
Systemindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > System.
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 20)
• Widget-indstillinger (Sådan tilpasser du widget-sløjfen,
side 21)
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 21)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 21)
• Toneindstillinger (Sådan tænder og slukker du for
enhedstoner, side 21)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 21)
Displayindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > System > Skærm.
Auto. lysstyrke: Justerer automatisk baggrundslyset i forhold til
det omgivende lys.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tid, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Tilpasning af din enhed
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Auto for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller nattefarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Fasth. skærm: Giver dig mulighed for at gemme billedet af
enhedens skærm.
Brug af baggrundslys
Vælg en vilkårlig tast for at tænde baggrundslyset.
BEMÆRK: Du kan justere tiden, før baggrundslyset slukker
(Displayindstillinger, side 20).
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Skærm.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis enheden automatisk skal justere lysstyrken i forhold
til det omgivende lys, skal du aktivere Auto. lysstyrke.
• Hvis du vil justere lysstyrken manuelt, skal du deaktivere
Auto. lysstyrke, vælge Lysstyrke og vælge
eller .
Sådan tilpasser du widget-sløjfen
Du kan ændre rækkefølgen af widgets i widget-sløjfen, fjerne
widgets og tilføje nye widgets.
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Administration af
widgets.
2 Vælg en widget for at tilføje eller fjerne den fra widget-sløjfen.
3 Vælg Omorganiser for at ændre en widgets placering i
widget-sløjfen.
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg Menu > Indstillinger > System > Dataregistrering.
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Funktionen Smart optager nøglepunkter, hvor
du skifter retning, fart eller puls. Funktionen 1 sekund optager
punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret
registrering af din aktivitet, hvilket får den lagrede aktivitetsfil
til at optage mere plads.
Kadencegennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de kadencedata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 15).
Effektgennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de effektdata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 15).
Log HRV: Angiver den enhed, der skal registrere din
pulsvariation under en aktivitet.
Ændring af måleenhed
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
1 Vælg Menu > Indstillinger > System.
2 Vælg en mulighed:
• Hvis du vil ændre indstillingen for alarmer og meddelelser,
skal du vælge Toner.
• Hvis du vil ændre indstillingen for tastetryk, skal du vælge
Tastetoner.
Ændring af enhedens sprog
Vælg Menu > Indstillinger > System > Sprog.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Enhedsoplysninger
Opsætning af udvidet visningstilstand
Du kan bruge din Edge 530 enhed som en udvidet visning for at
se dataskærme fra et kompatibelt Garmin multisportsur. Du kan
for eksempel parre en kompatibel Forerunner enhed for at vise
dens dataskærme på din Edge enhed under en triatlon.
1 Fra din Edge enhed skal du vælge Menu > Indstillinger >
Udvidet visningstilstand > Forbind ur.
2 Fra dit kompatible Garmin ur skal du vælge Indstillinger >
Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Udvidet display.
3 Følg skærmvejledningen på din Edge enhed og dit Garmin ur
for at gennemføre parringsprocessen.
Dataskærmene fra dit parrede ur vises på Edge enheden, når
enhederne er parret.
BEMÆRK: Normale Edge enhedsfunktioner deaktiveres
under brug af udvidet visningstilstand.
Når du har parret dit kompatible Garmin ur med din Edge enhed,
forbindes de automatisk næste gang, du bruger udvidet
visningstilstand.
Afslut udvidet visningstilstand
Mens enheden er i udvidet visningstilstand, skal du vælge
> Afslut udvidet visningstilstand > OK.
Enhedsoplysninger
Produktopdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på din
computer. Installer Garmin Connect appen på din smartphone.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Connect
appen
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect appen, skal du have en Garmin Connect konto, og du
skal parre enheden med en kompatibel smartphone (Parring
med din smartphone, side 1).
Synkroniser din enhed med Garmin Connect appen.
Når der er ny tilgængelig software, sender Garmin Connect
appen automatisk opdateringen til din enhed.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du allerede har konfigureret din enhed med
Wi‑Fi tilslutning, kan Garmin Connect automatisk downloade
tilgængelige softwareopdateringer til din enhed, når den
opretter forbindelse ved hjælp af Wi‑Fi.
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 20 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
21
Temperaturområde ved
opladning
Fra 0 til 45 ºC (fra 32 til 113 ºF)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved 0,7 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 V
Batterilevetid
Op til 3,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
1 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
Driftstemperaturområde
Fra -5 til 50°C (fra 23 til 122°F)
Trådløse frekvenser/
protokol
2,4 GHz ved 2 dBm nominelt
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 V
Batterilevetid
Ca. 12 måneder ved 1 time/dag
Opbevaring af hastighedssensor
Op til 300 timers aktivitetsdata
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60 ºC (fra -4 til 140 ºF)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved 4 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen vaskes.
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Visning af enhedsoplysninger
Du kan se oplysninger om enheden, såsom enheds-id,
softwareversion og licensaftale.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Om > Copyrightoplysninger.
Visning af oplysninger om lovgivning og overensstemmelse
Denne enheds label leveres elektronisk. En E-label kan oplyse
om de lovpligtige oplysninger, såsom identifikationsnumre fra
FCC eller regionale lovkrav, samt tilhørende produkt- og
licensoplysninger.
1 Vælg Menu.
2 Vælg Indstillinger > System > Lovgivningsmæssige
oplysninger.
Vedligeholdelse af enheden
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Udskiftning af hastighedssensorens batteri
Enheden anvender ét CR2032-batteri. Lysdioden blinker rødt for
at angive lavt batteriniveau efter to omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel foran på sensoren.
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
22
Enhedsoplysninger
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
nede i 10 sekunder.
Hold
Enheden nulstilles og tændes.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du kan gendanne standardkonfigurationsindstillingerne og
aktivitetsprofilerne. Dette fjerner ikke din historik eller dine
aktivitetsdata som f.eks. cykelture, træninger og baner.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Nulstilling af enhed
> Nulstil standardindst. > OK.
Sletning af brugerdata og indstillinger
2 Drej dækslet i retning mod uret, indtil dækslet er løst nok til at
3
4
5
6
kunne fjernes.
Fjern dækslet og batteriet .
Vent 30 sekunder.
Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
Drej dækslet med uret, så markeringen på dækslet flugter
med markeringen på huset.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Udskiftning af kadencesensorens batteri
Enheden anvender ét CR2032-batteri. Lysdioden blinker rødt for
at angive lavt batteriniveau efter to omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel på bagsiden af enheden.
Du kan slette alle brugerdata og gendanne enheden til dens
oprindelige opsætning. Dette sletter din historik og dine data,
f.eks. cykelture, træninger og baner, og nulstiller enhedens
indstillinger og aktivitetsprofiler. Dette sletter ikke eventuelle
filer, som du har tilføjet på enheden fra din computer.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Nulstilling af enhed
> Slet data og nulstil indst. > OK.
Maksimering af batterilevetiden
• Aktiver Batterisparetilstand (Aktivering af
batterisparetilstand, side 23).
• Reducer lysstyrken for baggrundslyset (Brug af
baggrundslys, side 21), eller reducer tiden, før
baggrundslyset slukker (Displayindstillinger, side 20).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 21).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 20).
• Deaktiver den trådløse Bluetooth-funktion
(Telefonindstillinger, side 20).
• Vælg GPS indstillingen (Ændring af satellitindstillingen,
side 20).
• Fjern trådløse sensorer, som du ikke længere bruger.
Aktivering af batterisparetilstand
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet .
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Fejlfinding
Batterisparetilstand justerer automatisk indstillingerne for at
forlænge batterilevetiden til længere ture. Skærmen slukkes
under en aktivitet. Du kan aktivere automatiske alarmer og
trykke på en tast for at aktivere den. Batterisparetilstand
registrerer GPS-sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.
Nøjagtigheden for hastighed, distance og spordata reduceres.
BEMÆRK: Historik registreres i batterisparetilstand, når timeren
er aktiveret.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Batterisparetilstand >
Aktivér.
2 Vælg de alarmer, der vækker skærmen under en aktivitet.
Efter turen skal du oplade enheden og deaktivere
batterisparetilstand for at kunne bruge alle enhedens funktioner.
Min telefon kan ikke oprette forbindelse til
enheden
Hvis din telefon ikke kan oprette forbindelse til enheden, kan du
prøve følgende tip.
• Sluk for din smartphone og din enhed, og tænd for dem igen.
• Aktiver Bluetooth teknologi på din smartphone.
• Opdater Garmin Connect appen til den nyeste version.
• Fjern din enhed fra Garmin Connect appen og Bluetooth
indstillingerne på din smartphone for at prøve at gennemføre
parringsprocessen igen.
23
• Hvis du har købt en ny smartphone, skal du fjerne din enhed
fra Garmin Connect appen på den smartphone, du vil holde
op med at bruge.
• Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra enheden.
• Åbn Garmin Connect appen på din smartphone, vælg
eller
, og vælg Garmin-enheder > Tilføj enhed for at aktivere
parringstilstand.
• Select Menu > Indstillinger > Connectede funktioner >
Telefon > Par smartphone.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect appen med din
Bluetooth aktiverede smartphone.
◦ Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi‑Fi
trådløst netværk.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Min enhed viser det forkerte sprog
1
2
3
4
5
Vælg
på skærmen Hjem.
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg .
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg .
Rul ned til det syvende element på listen, og vælg .
Rul ned til dit sprog, og vælg .
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
1 Kør en tur.
> Indstil højde.
2 Vælg
3 Indtast højden, og vælg .
Temperaturudlæsninger
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
24
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ekstraudstyr for at vise data.
% FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP (functional
threshold power).
%Maks. puls: Procentdelen af maksimal puls.
%Maks. puls – omgang: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle omgang.
%Pulsreserve: Procentdelen af pulsreserve (maksimal puls
minus hvilepuls).
10s Balance: 10 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/
højre effektbalance.
10s effekt: 10-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
10 sek. watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 10 sekunder for
effekt i watt pr. kilogram.
30s Balance: 30 sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/
højre effektbalance.
30s effekt: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
30 sek. VAM: 30-sekunders bevægelsesgennemsnit for den
gennemsnitlige opstigningshastighed.
30 sek. watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 30 sekunder for
effekt i watt pr. kilogram.
3s Balance: Tre sekunders bevægelsesgennemsnit for venstre/
højre effektbalance.
3s effekt: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit for effekt.
3 sek. watt/kg: Bevægelsesgennemsnit pr. 3 sekunder for effekt
i watt pr. kilogram.
60 sek. flow: Bevægelsesgennemsnit pr. 60 sekunder for
flowscore.
60 sek. hårdhed: Bevægelsesgennemsnit pr. 60 sekunder for
hårdhedsscore.
Aerob Training Effect: Betydningen af den aktuelle aktivitet for
dit aerobe konditionsniveau.
Anaerob Training Effect: Betydningen af den aktuelle aktivitet
for dit anaerobe formniveau.
Bageste gear: Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Banepunktsafstand: Den resterende afstand til det næste
punkt på banen.
Batteriniveau: Den resterende batteristrøm.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Destinationsposition: Det sidste punkt på ruten eller banen.
Di2 batteriniveau: Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.
Di2 gearskift: Den aktuelle skiftetilstand for en Di2-sensor.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance forude: Distance foran eller bagved Virtual Partner.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en træning
eller bane, når du anvender et distancemål.
Distance til destination: Den resterende distance til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Distance til næste: Den resterende distance til det næste
waypoint på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
eBike-batteri: Resterende batteristrøm i en eBike.
Appendiks
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
Effektgraf: En linjegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige
og maksimale effektværdier for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effektsøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle,
gennemsnitlige og maksimale effektværdier for den aktuelle
aktivitet.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
EPOC: Mængden af overskydende oxygenforbrug efter træning
(EPOC) for den aktuelle aktivitet. EPOC angiver styrken af
din træning.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved næste: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du
når det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid
ved waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Flow: Målingen af, hvor konsekvent du opretholder hastigheden
og jævnheden gennem sving i den aktuelle aktivitet.
Forreste gear: Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Gear: Forreste og bageste cykelgear fra en
gearpositionssensor.
Gearbatteri: Batteristatussen for en gearpositionssensor.
Gearforhold: Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear
som registreret af en gearpositionssensor.
Gearkombination: Den aktuelle gearkombination fra en
gearpositionssensor.
Gennemsnitlig puls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Gent. tilbage: Det resterende antal gentagelser under en
træning.
Gn.snitlig fart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Gns. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle aktivitet.
Gns. %maks. puls: Den gennemsnitlige procentdel af den
maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Gns. balance: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance
for den aktuelle aktivitet.
Gns. effekt: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle aktivitet.
Gns. H Topeffektfase: Den gennemsnitlige topeffektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Gns. højre effektfase: Den gennemsnitlige effektfasevinkel for
det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Gns. kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle aktivitet.
Gns. omgangstid: Den gennemsnitlige omgangstid for den
aktuelle aktivitet.
Gns. PCO: Den gennemsnitlige midterforskydning af platform
for den aktuelle aktivitet.
Gns. VAM: Den gennemsnitlige opstigningshastighed for den
aktuelle aktivitet.
Gns. venstre effektfase: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Appendiks
Gns. venstre topeffektfase: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
aktivitet.
Gns. watt/kg: Den gennemsnitlige effekt i watt pr. kilogram.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
H. effektfase – omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
H. topeff.fase – omgang: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Hårdhed: Måling af sværhedsgrad for den aktuelle aktivitet
baseret på højde, hældning og hurtige retningsskift.
Hastighedsgraf: En linjegraf, der viser din hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Hastighedssøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle,
gennemsnitlige og maksimale hastighedsværdier for den
aktuelle aktivitet.
Hjælpetilst.: Den aktuelle eBike-hjælpetilstand.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Højdegraf: En linjegraf viser den aktuelle højde, totale
opstigning, totale nedstigning for den aktuelle aktivitet.
Højre effektfase: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Højre topeffektfase: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Intensity Factor: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Kad.søjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige
og maksimale cyklingskadenceværdier for den aktuelle
aktivitet.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadencegraf: En linjegraf, der viser dine
cyklingskadenceværdier for den aktuelle aktivitet.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Kalorier tilbage: De resterende kalorier under en træning, når
du anvender et kaloriemål.
Kilojoule: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Lystilstand: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Maksimal effekt: Den højeste effekt for den aktuelle aktivitet.
Maksimal hastighed: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Måleffekt: Måleffekt under en aktivitet.
Max omg.efk.: Den højeste effekt for den aktuelle omgang.
Midterforskydning af platform: Midterforskydning af platform.
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor der påføres kraft.
Næste punkts position: Det næste punkt på ruten eller banen.
Normalized Power: Normalized Power™ for den aktuelle
aktivitet.
Omg. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af pulsreserve
(maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle omgang.
25
Omg.flow: Den gennemsnitlige flowscore for den aktuelle
omgang.
Omg.kadence: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for den
aktuelle omgang.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
Omgang - effekt: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Omgang - NP: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Omgang PCO: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Omgangsdistance: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Omgangsfart: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Omgangshårdhed: Den samlede hårdhedsscore for den
aktuelle omgang.
Omgangspuls: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Omgangstid: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Omgangstid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Omgangstid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende
i pedalerne for den aktuelle omgang.
Omgang VAM: Den gennemsnitlige opstigningshastighed for
den aktuelle omgang.
OmgBalance: Den gennemsnitlige venstre/højre effektbalance
for den aktuelle omgang.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige og
maksimale pulsværdier for den aktuelle aktivitet.
Puls – sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Pulssøjler: En søjlegraf, der viser dine aktuelle, gennemsnitlige
og maksimale pulsværdier for den aktuelle aktivitet.
Puls tilbage: Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet
under en træning.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Pulszonegraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til
5).
Rækkevidde: Den anslåede distance, du kan køre, baseret på
aktuelle eBike-indstillinger og den resterende batteristrøm.
Resp.frekv.: Din vejrtrækningsfrekvens i åndedrag pr. minut
(brpm).
Resterende opstigninger: Den resterende opstigning under en
træning eller en bane, når du anvender et højdemål.
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Sen. omg.tid: Stopurstid for den senest gennemførte omgang.
Si. omg.efk.: Den gennemsnitlige effekt for den senest
gennemførte omgang.
26
Si. omg. - NP: Gennemsnitlig Normalized Power for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omg. -dist.: Den tilbagelagte distance for den senest
gennemførte omgang.
Sidste omgang - fart: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Skifteråd: Anbefalingen om at skifte op eller ned alt efter din
aktuelle indsats. Din eBike skal være i manuel skiftetilstand.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Stigning til næste banepkt.: Den resterende stigning til det
næste punkt på banen.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid foran: Tiden foran eller bagved Virtual Partner.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tidsforbrug: Den samlede registrerede tid. Hvis du
eksempelvis starter timeren og løber i 10 minutter, stopper
timeren i 5 minutter og derefter starter timeren igen og løber i
20 minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid tilbage: Den resterende tid under en træning eller en rute,
når du anvender et tidsmål.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Timer: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Træningsenhed modstand: Den modstand, som
hometraineren skal give.
Træningssammenlig.: En graf, der sammenligner dit aktuelle
arbejde med træningsmålet.
Træningstrin: Under en træning, det aktuelle trin ud af det
samlede antal trin.
TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
V. effektfase – omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
V. topeffektfase – omg.: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
VAM: Den gennemsnitlige opstigningshastighed for den aktuelle
aktivitet.
Venstre effektfase: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Venstre topeffektfase: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Watt/kg – omgang: Den gennemsnitlige effekt i watt pr.
kilogram for den aktuelle omgang.
Appendiks
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
FTP-bedømmelser
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP-estimater efter
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
køn.
internettet.
Mænd
W pr. kg (W/kg)
Enestående
5,05 og derover
Fremragende
Fra 3,93 til 5,04
God
Fra 2,79 til 3,92
Rimeligt
Fra 2,23 til 2,78
Utrænet
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
Mindre end 2,23
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
W pr. kg (W/kg)
24 × 3/4 lukket ring
1785
4,30 og derover
24 × 1-1/8
1795
Fremragende
Fra 3,33 til 4,29
24 × 1,75
1890
God
Fra 2,36 til 3,32
24 × 1-1/4
1905
Rimeligt
Fra 1,90 til 2,35
24 × 2,00
1925
Utrænet
Mindre end 1,90
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
FTP-bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter
Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
Udregning af pulszone
26 × 1-1/8
1970
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
1
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
Hjulstørrelse og -omkreds
29 × 2,3
2326
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
Kvinder
Enestående
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Appendiks
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
27
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
28
Appendiks
Indeks
A
advarsler 19
akklimatisering 7
alarmer 19
ANT+ sensorer 1, 14–16
fitnessudstyr 5
parre 5, 15
applikationer 11, 13, 18
smartphone 1
Auto Lap 19, 20
Auto Pause 20
automatisk dvale 20
automatisk rullefunktion 20
avanceret lagring 17
B
baggrundslys 20, 21
baner 10, 11
indlæsning 10
redigere 10
slette 11
batteri
maksimere 23
oplade 1
type 2
udskifte 22
udskiftning 22, 23
Bluetooth sensorer 1, 14
Bluetooth teknologi 11, 13, 20
brugerdata, slette 18
brugerprofil 18
bånd 24
C
computer, tilslutte 17
Connect IQ 18
cykledynamik 16
cykling 7
D
data
deling 21
opbevare 17
optage 21
overføre 17
skærmbilleder 3, 19
datafelter 18, 19, 24
dataoptagelse 17
dele data 21
displayindstillinger 20
distance, alarmer 19
E
eBike 16
effekt, zoner 17
effekt (kraft) 5
alarmer 19
målere 6–9, 15, 16, 27
zoner 15
effektfase 16
enhed
nulstille 23
vedligeholdelse 22
enheds-ID 22
F
fart- og kadencesensorer 14, 15
fejlfinding 14, 23, 24
filer, overføre 17
fitness 8
første opsætning 23
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 21
Garmin Express 13
opdatering af software 21
gemme aktiviteter 3
gennemsnit af data 15
Indeks
genveje 1
GLONASS 20
GPS 5, 20
signal 1, 3, 24
GroupTrack 13
H
hastigheds- og kadencesensorer 15, 22, 23
historik 3, 16, 17
sende til computer 17
slette 17
hjulstørrelser 27
hjælp 12
hometrainer 5
højde 7, 24
højdemåler, kalibrere 24
I
indendørs træning 5
indstillinger 13, 18, 20, 21
enhed 21, 23
installere 2, 14, 15
intervaller, træningsture 5
K
kadence 15
alarmer 19
kalender 5
kalibrere, effektmåler 15
kalorie, alarmer 19
kontakter, tilføje 12
kort 9, 10
indstillinger 11
opdatering 21
retning 11
søge efter positioner 9
zoom 11
L
LiveTrack 13
M
midterforskydning af platform 16
montere enhed 2
montering af enheden 2
mål 6
måleenheder 21
N
navigation 9
stoppe 10
tilbage til start 10
nulstilling af enheden 23
nødkontakter 12
O
omgange 1
opbevare data 17
opdateringer, software 16, 21
overføre, filer 13
P
parre 1
ANT+ sensorer 5, 15
Bluetooth sensorer 15
smartphone 1, 23
pedaler 16
personlige rekorder 9
slette 9
positioner 9
redigere 10
sende 12
slette 10
søge med kortet 9
profiler 18
aktivitet 18
bruger 18
præstationskrav 6, 9
puls
alarmer 19
måler 6–8, 14, 22
zoner 14, 17, 27
R
registrering af hændelse 12
rengøre enhed 22
rengøring af enheden 22
restitution 6, 8, 9
ruter 10, 11
indstillinger 11
S
satellitsignaler 1, 3, 24
segmenter 3, 4
slette 4
skærm 20
slette, alle brugerdata 18, 23
smartphone 1, 11, 18, 20
applikationer 13
apps 13
parre 1, 23
software
licens 22
opdatere 16, 21
opdatering 21
version 22
specifikationer 21, 22
sprog 21, 24
startmeddelelse 20
stress-score 9
stressniveau 6
systemindstillinger 20
søvnfunktion 20
T
taster 1
temperatur 7, 24
tid, alarmer 19
tidszoner 21
tilbage til start 10
tilbehør 14, 15, 24
tilpasning af enheden 19
timer 3, 16
toner 21
Training Effect 8, 9
træning 5–7
planer 4, 5
skærmbilleder 3, 19
træningsbelastning 6, 7
træningsstatus 6, 9
træningsture 4, 5
indlæsning 4
slette 5
tænd/sluk 16
tætningsringe. Se bånd
U
udskiftning af batteriet 22
udvidet visning 21
USB 21
frakoble 18
V
Virtual Partner 6
VO2 maks. 7, 27
VO2-max. 6, 7, 9
W
waypoints, projicering 10
Wi‑Fi 11, 13, 21
tilslutte 13
widgets 18
Z
zoner
effekt 15
tid 21
zoome, kort 11
29
support.garmin.com
Maj 2019
190-02513-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising