Garmin | Edge® 530 Mountain Bike Bundle | User manual | Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Korisnički priručnik

Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Korisnički priručnik
EDGE 530
®
Korisnički priručnik
© 2019 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim
državama. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi BLUETOOTH u vlasništvu su tvrtke
Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The
Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje Firstbeat. Di2™ i Shimano STEPS™ trgovački su znakovi tvrtke Shimano, Inc. Shimano registrirani je trgovački znak tvrtke Shimano, Inc.
Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) i Normalized Power™ (NP) trgovački su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. STRAVA i Strava™ trgovački su znakovi tvrtke Strava, Inc. Wi‑Fi
registrirani je trgovački znak tvrtke Wi-Fi Alliance Corporation. Windows zaštićen je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački
nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03485
Sadržaj
Uvod................................................................................ 1
Pregled uređaja .......................................................................... 1
Pregled stranice statusa ........................................................ 1
Pregledavanje widgeta ........................................................... 1
Korištenje izbornika prečaca .................................................. 1
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 2
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 2
Postavljanje vanjskog nosača .................................................... 2
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Postavljanje nosača za brdski bicikl ........................................... 2
Traženje satelitskih signala ......................................................... 3
Vježbanje......................................................................... 3
Odlazak na vožnju ...................................................................... 3
Segmenti ..................................................................................... 3
Strava™ segmenti ................................................................. 3
Korištenje widgeta za istraživanje Strava segmenata ....... 4
Praćenje segmenta s usluge Garmin Connect ...................... 4
Omogućavanje segmenata .................................................... 4
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 4
Pregledavanje pojedinosti o segmentu .................................. 4
Opcije segmenta .................................................................... 4
Brisanje segmenta ................................................................. 4
Vježbanje .................................................................................... 4
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect ....................... 4
Početak vježbanja .................................................................. 5
Zaustavljanje vježbanja .......................................................... 5
Brisanje vježbanja .................................................................. 5
O kalendaru treninga .................................................................. 5
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect .......... 5
Intervalno vježbanje .................................................................... 5
Stvaranje intervalnog vježbanja ............................................. 5
Početak intervalnog vježbanja ............................................... 5
Trening u zatvorenom ................................................................. 5
Uparivanje ANT+® dvoranskog trenažera ............................. 5
Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera ................................. 5
Postavljanje otpora ............................................................ 6
Postavljanje ciljane snage ................................................. 6
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 6
Poništavanje cilja treniranja ................................................... 6
Moja statistika ................................................................. 6
Mjerenje performansi .................................................................. 6
Status treniranja ..................................................................... 6
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 7
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 ............................. 7
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam ........................................................................... 7
Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću
nadmorsku visinu .............................................................. 7
Opterećenje treniranja ........................................................... 7
Procjena opterećenja treniranja ........................................ 7
Fokus opterećenja treniranja ................................................. 8
O efektu vježbanja ................................................................. 8
Vrijeme oporavka ................................................................... 8
Prikaz vremena oporavka ................................................. 8
Dobivanje procjene FTP-a ..................................................... 9
Provođenje FTP testa ....................................................... 9
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP) ..... 9
Pregledavanje izračuna naprezanja ...................................... 9
Isključivanje obavijesti o performansama .............................. 9
Pregledavanje krivulje snage ................................................. 9
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi .................... 9
Sadržaj
Osobni rekordi ............................................................................ 9
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 9
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 9
Brisanje osobnog rekorda ...................................................... 9
Zone treninga ............................................................................10
navigacija...................................................................... 10
Lokacije .....................................................................................10
Označavanje lokacije ........................................................... 10
Spremanje lokacija iz karte .................................................. 10
Navigacija do lokacije .......................................................... 10
Navigacija do početne točke ................................................ 10
Zaustavljanje navigacije ....................................................... 10
Uređivanje lokacije ............................................................... 10
Brisanje lokacije ................................................................... 10
Projiciranje lokacije .............................................................. 10
Staze .........................................................................................10
Stvaranje staze na uređaju .................................................. 10
Praćenje staze s usluge Garmin Connect ........................... 10
Savjeti za vožnju stazom ..................................................... 11
Pregled pojedinosti o stazi ................................................... 11
Prikaz staze na karti ........................................................ 11
Korištenje funkcije ClimbPro ................................................ 11
Opcije staze ......................................................................... 11
Zaustavljanje staze .............................................................. 11
Brisanje staze ...................................................................... 11
Trailforks rute ....................................................................... 11
Postavke karte .......................................................................... 11
Pretraživanje karte ............................................................... 11
Promjena orijentacije karte .................................................. 12
Postavke rute ............................................................................ 12
Odabir aktivnosti za izračun rute .......................................... 12
Povezane značajke ....................................................... 12
Bluetooth – funkcije povezivosti ............................................... 12
Prepoznavanje nezgoda i funkcije pomoći .......................... 12
Prepoznavanje nezgoda ................................................. 12
Pomoć ............................................................................. 12
Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima ..................... 13
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima ............... 13
Traženje pomoći .............................................................. 13
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda .......................................................................... 13
Poništavanje automatske poruke .................................... 13
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode ...................... 13
Pokretanje GroupTrack sesije .............................................. 13
Savjeti za GroupTrack sesije .......................................... 13
Postavljanje alarma za bicikl ................................................ 13
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom telefonu ...... 14
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj ............................... 14
Wi‑Fi – funkcije povezivosti ...................................................... 14
Postavljanje Wi‑Fi veze ........................................................ 14
Wi‑Fi postavke ..................................................................... 14
Bežični senzori............................................................. 14
Postavljanje monitora pulsa ...................................................... 14
Postavljanje zona pulsa ....................................................... 14
O zonama pulsa .............................................................. 15
Ciljevi vježbanja .............................................................. 15
Savjeti za čudne podatke o pulsu ........................................ 15
Postavljanje senzora brzine ...................................................... 15
Postavljanje senzora takta ........................................................ 15
O senzorima brzine i takta ................................................... 15
Prosjek podataka za takt ili snagu ....................................... 15
Uparivanje bežičnih senzora .................................................... 16
Treniranje s mjeračima snage .................................................. 16
Postavljanje zona snage ...................................................... 16
Kalibracija mjerača snage .................................................... 16
i
Mjerač snage na pedali ........................................................ 16
Dinamika bicikliranja ............................................................ 16
Korištenje dinamike bicikliranja ....................................... 16
Nadogradnja Vector softvera pomoću Edge uređaja ........... 16
Svjesnost o situaciji .................................................................. 17
Korištenje elektroničkih mjenjača ............................................. 17
Upotreba eBikea ....................................................................... 17
Pregledavanje pojedinosti eBike senzora ............................ 17
Povijest.......................................................................... 17
Pregledavanje vaše vožnje ....................................................... 17
Pregled vremena u svakoj zoni treniranja ............................ 17
Brisanje vožnji ...................................................................... 17
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 17
Brisanje ukupnih podataka .................................................. 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ............................... 18
Snimanje podataka ................................................................... 18
Upravljanje podacima ............................................................... 18
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 18
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 18
Brisanje datoteka ................................................................. 18
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 18
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 18
Connect IQ funkcije za preuzimanje ......................................... 18
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ............ 18
Profili ......................................................................................... 18
Postavljanje korisničkog profila ............................................ 19
O postavkama treninga ............................................................. 19
Ažuriranje profila aktivnosti .................................................. 19
Dodavanje zaslona s podacima ........................................... 19
Uređivanje zaslona s podacima ........................................... 19
Promjena redoslijeda zaslona s podacima .......................... 19
Upozorenja ........................................................................... 20
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan
raspona ........................................................................... 20
Postavljanje ponavljajućih upozorenja ............................ 20
Postavljanje pametnih upozorenja za hranu i piće .......... 20
Auto Lap ...............................................................................20
Označavanje dionica po položaju ................................... 20
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 20
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 20
Korištenje funkcije Auto Pause ............................................ 20
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 21
Automatsko pokretanje mjerača vremena ........................... 21
Promjena postavki satelita ................................................... 21
Postavke telefona ..................................................................... 21
Postavke sustava ...................................................................... 21
Postavke zaslona ................................................................. 21
Korištenje pozadinskog osvjetljenja ................................ 21
Prilagođavanje petlje widgeta .............................................. 21
Postavke snimanja podataka ............................................... 21
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 21
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja ........................... 22
Promjena jezika uređaja ...................................................... 22
Vremenske zone .................................................................. 22
Postavljanje načina rada s proširenim zaslonom ..................... 22
Izlazak iz načina rada na proširenom zaslonu ..................... 22
Specifikacije senzora pulsa .................................................. 22
Specifikacije senzora brzine i kadence ................................ 22
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 22
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima ........ 23
Postupanje s uređajem ............................................................. 23
Čišćenje uređaja .................................................................. 23
Održavanje monitora pulsa .................................................. 23
Zamjenjive baterije .................................................................... 23
Zamjena baterije monitora pulsa .......................................... 23
Zamjena baterije senzora brzine .......................................... 23
Zamjena baterije senzora kadence ...................................... 23
Rješavanje problema ................................................... 24
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 24
Vraćanje zadanih postavki ................................................... 24
Brisanje korisničkih podataka i postavki .............................. 24
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 24
Uključivanje načina rada za štednju baterije ........................ 24
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva .......................... 24
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 24
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 24
Postavljanje nadmorske visine ................................................. 24
Očitanja temperature ................................................................ 24
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 25
Dodatne informacije .................................................................. 25
Dodatak ......................................................................... 25
Podatkovna polja ...................................................................... 25
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 27
FTP ocjene ............................................................................... 27
Izračuni zona pulsa ................................................................... 28
Veličina i opseg kotača ............................................................. 28
Indeks............................................................................ 29
Informacije o uređaju................................................... 22
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 22
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect ................................................................................ 22
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express .. 22
Specifikacije .............................................................................. 22
Edge – specifikacije ............................................................. 22
ii
Sadržaj
Uvod
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Pregled uređaja
Pojavljuje se stranica za pregled. Bljeskajuća ikona označava
da uređaj traži signal. Postojana ikona označava da je signal
pronađen ili da je senzor povezan.
Pregledavanje widgeta
Vaš se uređaj isporučuje s nekoliko prethodno učitanih widgeta,
a dodatni su dostupni nakon što uparite svoj uređaj i pametni
telefon ili drugi kompatibilni uređaj.
1 Na stranici statusa odaberite Miniaplikacije.
2 Odaberite ili za prikaz više widgeta.
Kada sljedeći put budete pregledavali widgete, prikazat će se
widget koji ste zadnji pregledavali.
Korištenje izbornika prečaca
Opcije izbornika prečaca omogućuju brzi pristup funkcijama ili
brzo izvođenje funkcija kao što su uređivanje trenutnog profila
aktivnosti s početnog zaslona.
• Ako se tijekom vožnje na zaslonu pojavi ikona , odaberite
za prikaz opcija izbornika prečaca.
• Ako se na zaslonu pojavi ikona , držite pritisnutom ikonu
za prikaz opcija izbornika prečaca.
Odaberite za prelazak u stanje mirovanja i buđenje
uređaja.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Na početnom zaslonu odaberite za prikaz stranice
statusa.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone,
opcije i postavke.
Na početnom zaslonu odaberite za prikaz izbornika
uređaja.
Odaberite za označavanje nove dionice.
Odaberite za pokretanje i zaustavljanje mjerača
vremena aktivnosti.
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Držite za povratak na početni zaslon.
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Za vrijeme vožnje odaberite za prikaz opcija
izbornika kao što su upozorenja i podatkovna polja.
Električni
kontakti
Puni se pomoću dodatne vanjske baterije za Edge.
NAPOMENA: Za kupnju dodatne opreme idite na
www.buy.garmin.com.
Pregled stranice statusa
Stranica statusa prikazuje status povezanosti GPS-a, bežičnih
senzora i vašeg pametnog telefona.
Odaberite opciju:
• Na početnom zaslonu odaberite .
• Za vrijeme vožnje odaberite
> Stranica statusa.
Uparivanje pametnog telefona
Kako biste mogli koristiti funkcije povezivanja na Edge uređaju,
uređaj mora biti uparen izravno putem aplikacije Garmin
Connect™ umjesto putem Bluetooth postavki na pametnom
telefonu.
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect.
kako biste uključili uređaj.
2 Držite
Prilikom prvog uključivanja uređaja odaberite jezik uređaja.
Na sljedećem zaslonu postavit će vam se upit za uparivanje s
pametnim telefonom.
SAVJET: Za ručno otvaranje načina rada za uparivanje
možete odabrati Izbornik > Postavke > Povezane funkcije
> Telefon > Upari pam.telefon.
3 Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect, u izborniku
ili
odaberite Uređaji tvrtke
Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Nakon uspješnog uparivanja pojavljuje se poruka, a uređaj se
automatski sinkronizira s pametnim telefonom.
®
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Edge – specifikacije,
stranica 22).
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka
Uvod
1
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Pomoću imbus ključa uklonite vijak s priključka ručke
.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
Nakon punjenja uređaja zatvorite zaštitni poklopac.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Postavljanje standardnog nosača
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja na kojoj
vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Postavite gumeni disk na stražnju stranu nosača za bicikl.
Priložena su dva gumena diska pa možete odabrati onaj koji
najbolje odgovara vašem biciklu. Gumene izbočine ući će u
stražnju stranu nosača za bicikl tako da se neće pomicati.
3 Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.4 mm, koristite deblji
podložak.
• Ako promjer ručke iznosi 31.8 mm, koristite tanji podložak.
4 Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.
5 Zamijenite i pritegnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje pritezanje vijka tako da
nosač bude sigurno montiran maksimalnim zateznim
momentom od 0,8 N-m (7 lbf-in). Povremeno provjerite
zategnutost vijka.
6 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani Edge uređaja s
utorima na nosaču za bicikl .
®
7 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
2 Podignite Edge s nosača.
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake .
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl
.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Postavljanje nosača za brdski bicikl
NAPOMENA: Ako nemate nosač, možete preskočiti ovaj korak.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 S pomoću imbus ključa od 3 mm uklonite vijak s priključka
ručke .
Postavljanje vanjskog nosača
NAPOMENA: Ako nemate nosač, možete preskočiti ovaj korak.
2
Uvod
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
2 Pričekajte da uređaj pronađe satelite.
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
Vježbanje
Odlazak na vožnju
3 Odaberite opciju:
• Ako promjer ručke upravljača iznosi 25,4 mm, oko ručke
postavite deblji podložak.
• Ako promjer ručke upravljača iznosi 31,8 mm, oko ručke
postavite tanji podložak.
• Ako promjer ručke upravljača iznosi 35 mm, nemojte
stavljati gumeni podložak.
4 Postavite priključak ručke oko ručke tako da je ručica nosača
iznad lule bicikla.
5 S pomoću imbus ključa od 3 mm otpustite vijak na ručici
nosača, postavite ručicu nosača i zategnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje pritezanje vijka tako da
ručica nosača bude sigurno montirana maksimalnim
zateznim momentom od 2,26 N-m (20 lbf-in). Povremeno
provjerite zategnutost vijka.
Ako je vaš uređaj isporučen s bežičnim senzorom, već su
upareni i mogu se aktivirati za vrijeme početnog postavljanja.
kako biste uključili uređaj.
1 Držite
Izađite
na
otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
2
satelite.
Kada je uređaj spreman, crtice za prikaz jačine satelitskog
signala postaju zelene.
3 Na početnom zaslonu odaberite .
4 Odaberite profil aktivnosti.
5 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
6
7
6 Ako je to potrebno, s pomoću imbus ključa od 2 mm uklonite
dva vijka na stražnjoj strani nosača , uklonite i okrenite
priključak i zamijenite vijke da biste promijenili orijentaciju
nosača.
7 Zamijenite i pritegnite vijak na priključku ručke.
NAPOMENA: Garmin preporučuje pritezanje vijka tako da
nosač bude sigurno montiran maksimalnim zateznim
momentom od 0,8 N-m (7 lbf-in). Povremeno provjerite
zategnutost vijka.
8 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani Edge uređaja s
utorima na nosaču za bicikl .
8
9
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
aktivnosti pokrenut.
Odaberite
ili
za dodatne zaslone s podacima.
Po potrebi odaberite
za prikaz opcija izbornika kao što su
upozorenja i podatkovna polja.
Za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti odaberite .
SAVJET: Prije nego što spremite vožnju i podijelite je na
svom Garmin Connect računu, možete promijeniti vrstu
vožnje. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za stvaranje
staza prilagođenih biciklima.
Odaberite Spremi vožnju.
Segmenti
Praćenje segmenta: Segmente s računa usluge Garmin
Connect možete poslati na svoj uređaj. Segment možete
pratiti nakon što ga spremite na svoj uređaj.
NAPOMENA: Kada preuzmete stazu s Garmin Connect
računa, svi segmenti te staze preuzimaju se automatski.
Utrkivanje protiv segmenta: Možete se utrkivati protiv
segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj osobni rekord ili
rezultate drugih biciklista koji su odvezli segment.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Edge 530 uređaj.
Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim
prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili
isti segment.
9 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Vježbanje
3
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Korištenje widgeta za istraživanje Strava segmenata
Widget za istraživanje Strava segmenata omogućuje vam prikaz
Strava segmenata u blizini, kao i vožnju tim segmentima.
U widgetu za istraživanje Strava segmenata odaberite
segment.
Segment se pojavljuje na karti.
Praćenje segmenta s usluge Garmin Connect
Ako želite preuzeti segment s usluge Garmin Connect i pratiti
ga, morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 17).
NAPOMENA: Ako koristite Strava segmente, vaši se segmenti
označeni zvjezdicom automatski prenose na uređaj kada se
sinkronizira s aplikacijom Garmin Connect.
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite ili Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Na uređaju Edge odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
6 Odaberite segment.
7 Odaberite Vožnja.
Omogućavanje segmenata
Možete omogućiti utrkivanje u segmentima i upute koje vas
upozoravaju da se približavate segmentima.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti > Opcije
segmenta > Omog./onemog. > Uredi više stavki.
2 Odaberite segmente koje želite urediti.
NAPOMENA: Upute koje vas upozoravaju da se približavate
segmentima pojavljuju se samo za omogućene segmente.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, druge vozače, kontakte na Garmin Connect računu ili
druge članove biciklističke zajednice. Možete prenijeti podatke o
aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj
položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti i
krenite na vožnju.
Kada vas put nanese na omogućeni segment, možete se
utrkivati protiv njega.
2 Započnite utrku protiv segmenta.
Automatski će se prikazati zaslon s podacima o segmentu.
3 Po potrebi odaberite
kako biste tijekom utrke promijenili
cilj.
Možete se utrkivati protiv vođe segmenta, drugih vozača (ako
je moguće) ili s ciljem obaranja svog prošlog rezultata. Cilj se
automatski prilagođava na temelju vaših trenutnih
performansi.
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz grafikona
nadmorske visine segmenta.
• Odaberite Rang-lista za prikaz vremena vožnje i
prosječne brzine vođe segmenta, vođe grupe ili izazivača,
vaše osobno najbolje vrijeme i prosječnu brzinu i druge
vozače (ako se može primijeniti).
SAVJET: Možete odabrati stavku na ljestvici poretka kako
biste promijenili cilj utrke segmenta.
Opcije segmenta
Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti > Opcije segmenta.
Navođ.skret.: Omogućuje ili onemogućuje upute za skretanje.
Automatski odabir napora: Omogućava ili isključuje
automatsko prilagođavanje ciljeva na temelju vaših
trenutačnih performansi.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih segmenata prema
nazivu.
Omog./onemog.: Omogućuje ili onemogućuje segmente koje
se trenutačno nalaze u uređaju.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više segmenata
spremljenih na uređaju.
Brisanje segmenta
1 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite Izbriši > OK.
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Praćenje vježbanja s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 17).
4
Vježbanje
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Stvorite i spremite novo vježbanje.
3 Odaberite ili Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Početak vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Vožnja.
4 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju. Kada se
spremate završiti korak vježbanja, oglašava se zvučni signal.
Pojavit će se poruka s odbrojavanjem vremena ili udaljenosti do
početka novog koraka.
Zaustavljanje vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite
kako biste zaustavili
korak vježbanja i započeli sljedeći korak.
• Kako biste zaustavili mjerač vremena aktivnosti, u bilo kojem
trenutku odaberite .
• Za prekid vježbanja u bilo kojem trenutku odaberite
>
Zaustavi vježbanje > OK.
Brisanje vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Vježbanje > Opcije
vježbanja > Izbriši više stavki.
2 Odaberite jedno ili više vježbanja.
3 Odaberite Izbriši vježbanja > OK.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja plana treninga s usluge Garmin Connect
morate imati Garmin Connect račun (Garmin Connect,
stranica 17).
Možete pretraživati Garmin Connect kako biste pronašli plan
treninga, zakazali vježbanja i staze.
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Posjetite connect.garmin.com.
3 Odaberite i zakažite plan treniranja.
4 Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
5 Odaberite opciju:
• Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Express™ na
računalu.
• Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect na
pametnom telefonu.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite kada znate koliku ćete udaljenost prijeći. Kada
Vježbanje
odaberete ikonu
odmaranja.
, uređaj bilježi interval i prelazi na interval
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Intervali > Uredi > Intervali
> Tip.
2 Odaberite opciju.
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da vrstu
postavite na Otvoreno.
3 Po potrebi unesite visoku i nisku vrijednost intervala.
4 Odaberite Trajanje, unesite vremensku vrijednost intervala i
odaberite .
5 Odaberite .
6 Odaberite Odm. > Tip.
7 Odaberite opciju.
8 Po potrebi unesite visoku i nisku vrijednost intervala
odmaranja.
9 Odaberite Trajanje, unesite vremensku vrijednost intervala
odmaranja i odaberite .
10 Odaberite .
11 Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavlj..
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Intervali > Započni
vježbanje.
2 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
3 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite
.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Trening u zatvorenom
Uređaj sadrži profil za aktivnosti u zatvorenom prostoru ako je
GPS isključen. Kada je GPS sustav isključen, podaci o brzini i
udaljenosti nisu dostupni, osim u slučaju da imate kompatibilni
senzor ili trenažer koji uređaju šalje podatke o brzini i
udaljenosti.
Uparivanje ANT+ dvoranskog trenažera
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od ANT+ dvoranskog
®
trenažera.
2 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer > Upari
ANT+ trenažer.
3 Odaberite dvoranski trenažer koji želite upariti s uređajem.
4 Odaberite Dodaj senzor.
Kad se dvoranski trenažer upari s uređajem, dvoranski se
trenažer prikazuje kao povezani senzor. Podatkovna polja
možete prilagoditi tako da prikazuju podatke senzora.
Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera
Ako želite koristiti kompatibilan ANT+ trenažer za zatvorene
prostore, najprije morate bicikl postaviti na trenažer i zatim ga
upariti sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ dvoranskog
trenažera, stranica 5).
Pomoću uređaja i dvoranskog trenažera možete simulirati otpor
dok pratite stazu, aktivnost ili vježbu. Kada u zatvorenom
prostoru koristite trenažer, GPS se automatski isključuje.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer.
®
5
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Slijedi stazu kako biste slijedili spremljenu
stazu (Staze, stranica 10).
• Odaberite Slijedi aktivnost kako biste pratili spremljenu
vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 3).
• Odaberite Slijedi vježbanje kako biste pratili spremljeno
vježbanje (Vježbanje, stranica 4).
Odaberite
stazu, aktivnost ili vježbu.
3
4 Odaberite Vožnja.
5 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o
nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.
Postavljanje otpora
1 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer >
Postavi otpor.
2 Odaberite ili za postavljanje otpora koji pruža trenažer.
3 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
> Postavi otpor za podešavanje
4 Po potrebi odaberite
otpora za vrijeme aktivnosti.
Postavljanje ciljane snage
1 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer >
2
3
4
5
Postavi ciljnu snagu.
Unesite vrijednost za ciljanu snagu.
Odaberite profil aktivnosti.
Odaberite
za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Otpor koji pruža trenažer prilagođava se kako bi se na
temelju vaše brzine održala konstantna razina snage.
Po potrebi odaberite
> Postavi ciljnu snagu za
podešavanje ciljane snage za vrijeme aktivnosti.
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme ili udaljenost i brzinu. Za vrijeme treninga
uređaj vam u stvarnom vremenu daje informacije o tome koliko
ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Postavi cilj.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i brzina za odabir ciljane
udaljenosti i brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
3 Odaberite .
4 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
5 Po potrebi se krećite kroz zaslone kako biste vidjeli Virtual
Partner zaslon.
6 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi vožnju.
®
Poništavanje cilja treniranja
Odaberite
> Otkaži cilj > OK.
Moja statistika
Uređaj Edge 530 može pratiti vašu osobnu statistiku i računati
vaše performanse. Za mjerenje performansi potreban je
kompatibilan senzor pulsa ili mjerač snage.
6
Mjerenje performansi
Mjerenja performansi predstavljaju procjene koje vam mogu
pomoći da pratite i razumijete svoje treninge i rezultate na
utrkama. Za ova je mjerenja potrebno nekoliko aktivnosti uz
mjerenje pulsa na zapešću ili kompatibilan senzor pulsa na
prsima. Za mjerenje biciklističkih performansi potreban je senzor
pulsa i mjerač snage.
Ove procjene pruža i omogućuje Firstbeat. Dodatne informacije
potražite na web-mjestu www.garmin.com/performance-data.
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti može predvidjeti
vašu izvedbu.
Status treniranja: Status treniranja pokazuje kako treniranje
utječe na kondiciju i izvedbu. Status treniranja temelji se na
promjenama opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u
duljem vremenskom razdoblju.
maksimalni VO2: Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika
(u mililitrima) koji možete potrošiti u minuti po kilogramu
tjelesne težine pri maksimalnom opterećenju. Kada se
prilagođavate na okruženje visoke temperature ili velike
nadmorske visine, uređaj prikazuje vrijednosti maksimalnog
VO2 koje su korigirane na temelju temperature i nadmorske
visine.
Opterećenje treniranja: Opterećenje treniranja je zbroj
mjerenja povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC)
u proteklih 7 dana. EPOC procjenjuje koliko je energije
vašem tijelu potrebno za oporavak nakon vježbanja.
Fokus opterećenja treniranja: Uređaj analizira i razvrstava
opterećenje treniranja u razne kategorije ovisno o intenzitetu i
strukturi svake zabilježene aktivnosti. Fokus opterećenja
treniranja uključuje ukupno opterećenje akumulirano po
kategoriji i fokus treniranja. Uređaj prikazuje distribuciju
opterećenja tijekom posljednja 4 tjedna.
Vrijeme oporavka: Vrijeme oporavka pokazuje vrijeme
preostalo do vašeg potpunog oporavka kada ćete biti
spremni za sljedeće naporno vježbanje.
Funkcionalni prag snage (FTP): Za procjenjivanje
funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli u početnom postavljanju.
Preciznije mjerenje dobit ćete ako izvedete navođeni test.
Pojedinosti o testu stresa na temelju varijabilnosti pulsa: Za
test stresa na temelju varijabilnosti pulsa potreban je Garmin
senzor pulsa na prsima. Uređaj bilježi oscilacije pulsa dok
mirno stojite 3 minute. To je mjera ukupne razine stresa kojoj
ste izloženi. Ljestvica ima vrijednosti od 1 do 100, a male
vrijednosti pokazuju nisku razinu stresa.
Stanje performansi: Stanje performansi je procjena u stvarnom
vremenu koja se izračunava nakon što ste se 6 do 20 minuta
bavili aktivnošću. Može se dodati kao podatkovno polje pa
svoje stanje performansi možete pregledavati i u drugom
dijelu aktivnosti. Uspoređuje vašu trenutnu kondiciju s vašom
prosječnom kondicijom.
Krivulja snage: Krivulja snage prikazuje održavanu količinu
snage kroz vrijeme. Možete pregledavati krivulju snage za
prethodni mjesec, prethodna tri mjeseca ili prethodnih
dvanaest mjeseci.
Status treniranja
Status treniranja pokazuje kako treniranje utječe na razinu
kondicije i izvedbu. Status treniranja temelji se na promjenama
opterećenja treniranja i maksimalnog VO2 u duljem
vremenskom razdoblju. Pomoću statusa treniranja planirajte
buduće treninge i nastavite poboljšavati svoju razinu kondicije.
Pri vrhuncu: Ako ste pri vrhuncu, to znači da se nalazite na
razini idealnoj za utrkivanje. Nedavno smanjenje opterećenja
treniranja omogućuje vašem tijelu da se oporavi i potpuno
nadoknadi prethodno treniranje. Stanje pri vrhuncu može se
održati samo kratko vrijeme pa planirajte unaprijed.
Moja statistika
Produktivno: Uz trenutno opterećenje treniranja vaša se razina
kondicije i performanse kreću u pravom smjeru. Za
održavanje razine kondicije trebali biste u treniranje uključiti
planirana razdoblja za oporavak.
Održavanje: Trenutno opterećenje treniranja dovoljno je za
održavanje razine kondicije. Ako želite poboljšanje, neka vam
vježbe budu raznolikije ili povećajte volumen treniranja.
Oporavak: Lagano opterećenje treniranja omogućuje oporavak
vašeg tijela i neophodno je tijekom dugih razdoblja napornog
treniranja. Kada budete spremni, ponovno se možete vratiti
na treniranje s većim opterećenjem.
Neproduktivno: Opterećenje treniranja je na dobroj razini, no
vaša se kondicija smanjuje. Vaše se tijelo možda pokušava
oporaviti pa obratite pozornost na svoje ukupno zdravlje,
uključujući stres, prehranu i odmor.
Smanjenje kondicije zbog nevježbanja: Smanjenje kondicije
zbog nevježbanja javlja se kada tjedan ili dulje trenirate
mnogo manje od uobičajenog i ono utječe na razinu vaše
kondicije. Ako želite poboljšanje, povećajte opterećenje
treniranja.
Prenaporna aktivnost: Vaše je opterećenje treniranja vrlo
visoko i kontraproduktivno. Vašem je tijelu potreban odmor.
Dajte si vremena za oporavak i u raspored uključite vrijeme s
lakšim opterećenjem treniranja.
Nema statusa: Za utvrđivanje statusa treniranja uređaj mora
jedan ili dva tjedna bilježiti podatke o treniranju, uključujući
aktivnosti s maksimalnim VO2 za trčanje ili biciklizam.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 pruža i omogućuje
tvrtka Firstbeat. Za prikaz procijenjenih maksimalnih vrijednosti
VO2 za vožnju bicikla možete koristiti svoj Garmin uređaj uparen
s monitorom pulsa i mjeračem snage.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti senzor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16).
Ako je vaš uređaj isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor
već su upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 19) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 14).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
3 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Status treniranja >
Maksimalni VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Moja statistika
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 27) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam
Uspješnost i točnost izračuna maksimalne vrijednosti VO2
poboljšavaju se ako vozite ujednačenom i srednje zahtjevnom
rutom i ako su vrijednosti pulsa i snage ujednačene.
• Prije nego što počnete voziti provjerite rade li ispravno vaš
uređaj, monitor pulsa i mjerač snage, jesu li upareni i je li
razina napunjenosti baterije dovoljno visoka.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje puls održavajte na razini iznad
70 % vašeg maksimalnog pulsa.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje održavajte relativno konstantnu
razinu izlazne snage.
• Izbjegavajte brdoviti teren.
• Izbjegavajte vožnju u skupini u kojoj se dugo može voziti u
zavjetrini.
Performanse i aklimatizacija na više temperature i veću
nadmorsku visinu
Čimbenici iz okoliša poput visoke temperature i velike visine
utječu na vaše treniranje i rezultate. Primjerice, treniranje na
velikim nadmorskim visinama može pozitivno utjecati na vašu
formu, no zbog boravka na velikim nadmorskim visinama možda
ćete primijetiti privremeno smanjenje maksimalnog VO2. Vaš
Edge 530 uređaj šalje obavijesti o aklimatizaciji i korigiranu
procjenu maksimalnog VO2 i statusa treniranja pri
temperaturama višima od 22 ºC (72 ºF) i pri visinama većima od
800 m (2625 ft.). Aklimatizaciju na više temperature i veće
nadmorske visine možete pratiti na widgetu statusa treniranja.
NAPOMENA: Funkcija aklimatizacije na više temperature
dostupna je samo za GPS aktivnosti i zahtijeva meteorološke
podatke s povezanog pametnog telefona. Za potpunu
aklimatizaciju morate trenirati najmanje 4 dana.
Opterećenje treniranja
Opterećenje treniranja pokazuje ukupan volumen treniranja u
proteklih sedam dana. To je zbroj mjerenja povećanja potrošnje
kisika nakon vježbanja (EPOC) u proteklih sedam dana. Mjerač
pokazuje je li vaše trenutno opterećenje nisko, visoko ili
optimalno za održavanje ili poboljšavanje vaše trenutne razine
kondicije. Optimalni se raspon utvrđuje na temelju vaše
individualne razine kondicije i povijesti treniranja. Raspon se
podešava kako se povećavaju ili smanjuju vrijeme treniranja i
intenzitet.
Procjena opterećenja treniranja
Kako biste mogli vidjeti procjenu opterećenja treniranja, prvo
morate staviti senzor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16).
Ako je vaš uređaj isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor
već su upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 19) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 14).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Tijekom sedmodnevnog razdoblja barem jednom otiđite na
vožnju.
7
2 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Status treniranja >
Opterećenje.
Procjena opterećenja treniranja pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Narančasta
Visok
Zelena
Optimalno
Plava
Nizak
Fokus opterećenja treniranja
Da bi se postigli maksimalni rezultati i napredak kondicije,
trening bi trebao biti podijeljen u tri kategorije: aerobne aktivnosti
niskog intenziteta, aerobne aktivnosti visokog intenziteta i
anaerobne aktivnosti. Fokus opterećenja treniranja pokazuje
koliko je svaka kategorija trenutačno zastupljena u vašem
treningu i prikazuje ciljeve treniranja. Potrebno je najmanje 7
dana treniranja kako bi fokus opterećenja treniranja odredio je li
vaše opterećenje treniranja nisko, optimalno ili visoko. Nakon 4
tjedna treniranja procjena opterećenja treniranja sadržavat će
detaljnije informacije o cilju kako biste uravnotežili svoje
treninge.
Ispod ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja niže od optimalnog
u svim kategorijama intenziteta. Pokušajte povećati trajanje ili
učestalost vježbanja.
Manjak aerobnih aktivnosti niskog intenziteta: Pokušajte
dodati više aerobnih aktivnosti niskog intenziteta kako biste
osigurali oporavak i ravnotežu za aktivnosti višeg intenziteta.
Manjak aerobnih aktivnosti visokog intenziteta: Pokušajte
dodati više aerobnih aktivnosti visokog intenziteta kako biste
s vremenom povisili laktatni prag i maksimalni VO2.
Manjak anaerobnih aktivnosti: Pokušajte dodati više
intenzivnih anaerobnih aktivnosti kako biste s vremenom
povećali brzinu i anaerobni kapacitet.
Srednje: Vaše je opterećenje treniranja uravnoteženo i
osigurava sve aspekte kondicije tijekom treninga.
Fokus – aerobne aktivnosti niskog intenziteta: Vaše
opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne
aktivnosti niskog intenziteta. One osiguravaju solidan temelj i
pripremaju vas za dodavanje intenzivnijih vježbi.
Fokus – aerobne aktivnosti visokog intenziteta: Vaše
opterećenje treniranja uglavnom se odnosi na aerobne
aktivnosti visokog intenziteta. Te aktivnosti pomažu povisiti
laktatni prag, maksimalni VO2 i izdržljivost.
Fokus – anaerobne aktivnosti: Vaše opterećenje treniranja
uglavnom se odnosi na aktivnosti visokog intenziteta. One
dovode do brzog napretka kondicije, ali ih treba nadopuniti
aerobnim aktivnostima niskog intenziteta.
Iznad ciljeva: Vaše je opterećenje treniranja više od optimalnog
i trebali biste razmisliti o skraćivanju vježbanja i smanjenju
učestalosti vježbanja.
O efektu vježbanja
Efekt vježbanja mjeri utjecaj aktivnosti na aerobnu i anaerobnu
kondiciju. Efekt vježbanja akumulira se tijekom aktivnosti.
Vrijednost efekta vježbanja povećava se napretkom aktivnosti.
Efekt vježbanja određuje se prema podacima i povijesti
treniranja iz korisničkog profila, pulsu, trajanju i intenzitetu
aktivnosti. Primarnu korist aktivnosti opisuje sedam različitih
oznaka efekta vježbanja. Svaka je oznaka istaknuta bojom i
odgovara fokusu opterećenja treniranja (Fokus opterećenja
treniranja, stranica 8). Za svaku povratnu informaciju, na primjer,
8
"Izrazit utjecaj na maksimalni VO2", postoji objašnjenje koje
možete pronaći u pojedinostima o aktivnosti na usluzi Garmin
Connect.
Efekt aerobnog vježbanja pomoću vašeg pulsa mjeri kako
ukupni intenzitet vježbanja utječe na aerobni fitness i utvrđuje je
li vježbanje imalo efekt održavanja ili poboljšavanja razine
kondicije. Povećanje potrošnje kisika nakon vježbanja (EPOC)
prikupljeno tijekom vježbanja raspoređuje se u raspone
vrijednosti koji pokazuju vašu razinu kondicije i navike prilikom
treniranja. Ujednačeno vježbanje uz umjereni napor ili vježbanje
koje uključuje dulje intervale (> 180 s) ima pozitivan utjecaj na
vaš aerobni metabolizam i poboljšava efekt aerobnog vježbanja.
Efekt anaerobnog vježbanja pomoću pulsa i brzine (ili snage)
određuje kako vježbanje utječe na performanse pri vrlo visokom
intenzitetu. Primit ćete vrijednost temeljenu na doprinosu
anaerobnog vježbanja EPOC-u i vrstu aktivnosti. Opetovani
intervali visokog intenziteta u trajanju od 10 do 120 sekundi
imaju naročito koristan utjecaj na vašu anaerobnu sposobnost i
stoga kao rezultat imaju poboljšanje efekta anaerobnog
vježbanja.
Efekt aerobnog vježbanja i Efekt anaer. vježbanja možete dodati
kao podatkovna polja na jedan od svojih zaslona za treniranje
kako biste tijekom aktivnosti pratili svoje mogućnosti.
Efekt vježbanja Aerobna korist
Anaerobna korist
Od 0,0 do 0,9
Nema koristi.
Nema koristi.
Od 1,0 do 1,9
Minimalna korist.
Minimalna korist.
Od 2,0 do 2,9
Održava vašu aerobnu
kondiciju.
Održava vašu anaerobnu
kondiciju.
Od 3,0 do 3,9
Utječe na aerobnu
kondiciju.
Utječe na anaerobnu
kondiciju.
Od 4,0 do 4,9
Izrazito utječe na aerobnu Izrazito utječe na
kondiciju.
anaerobnu kondiciju.
5,0
Prenaporna aktivnost koja Prenaporna aktivnost koja
bez dovoljno vremena za bez dovoljno vremena za
oporavak može biti štetna. oporavak može biti štetna.
Tehnologiju mjerenja efekta vježbanja pruža i podržava tvrtka
Firstbeat Technologies Ltd. Dodatne informacije potražite na
web-mjestu www.firstbeat.com.
Vrijeme oporavka
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima
za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka
kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na
procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti
nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti
može predvidjeti vašu izvedbu.
Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme
se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Kako biste mogli koristiti funkciju za vrijeme oporavka, prvo
morate staviti senzor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16). Ako je vaš uređaj
isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor već su upareni.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 19) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 14).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Oporavak >
Omogući.
2 Krenite na vožnju.
3 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a
najkraće 6 sati.
Moja statistika
Dobivanje procjene FTP-a
Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj
koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom
postavljanju. Točniju vrijednost FTP-a možete dobiti ako
provedete FTP test pomoću uparenog mjerača snage i senzora
pulsa (Provođenje FTP testa, stranica 9).
Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP.
Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u
vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na
skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Početnik
Informacije potražite u dodatku (FTP ocjene, stranica 27).
Provođenje FTP testa
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), morate imati mjerač snage i senzor pulsa upariti ih
sa svojim uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP > FTP test >
Vožnja.
2 Odaberite za pokretanje mjerača vremena aktivnosti.
Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati svaki korak
testa, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
3 Za zaustavljanje mjerača vremena aktivnosti odaberite .
4 Odaberite Spremi vožnju.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP)
Kako bi uređaj mogao izračunati vaš funkcionalni prag snage
(FTP), prvo morate upariti mjerač snage i senzor pulsa
(Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP > Omogući
aut.izračun.
2 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
3 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
4 Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
Pregledavanje izračuna naprezanja
Kako biste mogli vidjeti procjenu izračuna naprezanja, prvo
morate staviti senzor pulsa na prsima i upariti ga sa svojim
uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16).
Izračun naprezanja rezultat je trominutnog testa koji se izvodi
tako da Edge analizira oscilacije vašeg pulsa dok mirno stojite
kako bi utvrdio ukupnu razinu stresa kojoj ste izloženi.
Treniranje, spavanje, prehrana i općenito stres kojem ste
izloženi u svakodnevnom životu utječu na vaše performanse.
Vrijednosti izračuna naprezanja kreću se u rasponu od 1 do 100,
gdje 1 predstavlja vrlo nisku, a 100 vrlo visoku razinu stresa.
Moja statistika
Ako znate svoj izračun naprezanja, možete odrediti je li vrijeme
za naporno vježbanje ili jogu.
SAVJET: Tvrtka Garmin preporučuje da mjerenje naprezanja
izvodite svaki dan u otprilike isto vrijeme i pod istim uvjetima.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Izračun naprezanja
> Mjerenje.
2 Mirno stanite i opustite se 3 minute.
Isključivanje obavijesti o performansama
Obavijesti o performansama uključene su prema zadanim
postavkama. Neke su obavijesti o performansama upozorenja
koja se pojavljuju po dovršetku aktivnosti. Neke se obavijesti o
performansama pojavljuju tijekom aktivnosti ili kada se izvrši
novo mjerenje performansi, npr. nova procjena maksimalnog
VO2.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Obavijesti o
perform..
2 Odaberite opciju.
Pregledavanje krivulje snage
Prije pregledavanja krivulje snage mjerače snage morate upariti
s uređajem (Uparivanje bežičnih senzora, stranica 16).
Krivulja snage prikazuje održavanu količinu snage kroz vrijeme.
Možete pregledavati krivulju snage za prethodni mjesec,
prethodna tri mjeseca ili prethodnih dvanaest mjeseci.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Krivulja snage.
2 Odaberite vremenski interval.
Sinkronizirane aktivnosti i mjerenje performansi
Možete sinkronizirati aktivnosti i mjerenja performansi s ostalih
Garmin uređaja na svoj Edge 530 s pomoću Garmin Connect
računa. Time se vašem uređaju omogućuje pružanje točnijih
informacija o vašem statusu treniranja i kondiciji. Primjerice,
možete zabilježiti trčanje Forerunner uređajem i pregledati
pojedinosti o aktivnosti i ukupno opterećenje treniranja na
uređaju Edge 530.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Status treniranja.
2 Držite i odaberite Physio TrueUp.
Kada sinkronizirate uređaj s pomoću pametnog telefona,
posljednje aktivnosti i mjerenja performansi s drugih vaših
Garmin uređaja prikazuju se na uređaju Edge 530.
®
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje. Kada je uređaj uparen s
kompatibilnim mjeračem snage, prikazat će očitanje maksimalne
snage zabilježene tijekom razdoblja od 20 minuta.
Pregledavanje osobnih rekorda
Odaberite Izbornik > Moja statistika > Osobni rekordi.
Vraćanje osobnog rekorda
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Osobni rekordi.
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > OK.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje osobnog rekorda
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Osobni rekordi.
2 Odaberite osobni rekord.
3 Odaberite Izbriši > OK.
9
Zone treninga
Zaustavljanje navigacije
• Zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 14)
• Zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 16)
navigacija
Navigacijske postavke i funkcije također se primjenjuju na
navigaciju stazama (Staze, stranica 10) i segmentima
(Segmenti, stranica 3).
• Lokacije (Lokacije, stranica 10)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 11)
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
Označavanje lokacije
Ako želite označiti lokaciju, najprije morate locirati satelite.
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se na kartu.
> Označi lokaciju > OK.
3 Odaberite
Spremanje lokacija iz karte
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Pretraži kartu.
2 Potražite lokaciju na karti (Pretraživanje karte, stranica 11).
3 Držite za odabir lokacije.
4 Odaberite Spremi lokaciju.
Navigacija do lokacije
1 Odaberite Izbornik > Navigacija.
2 Odaberite opciju:
• Za navigiranje do lokacije na karti odaberite Pretraži
kartu, pronađite lokaciju (Pretraživanje karte,
stranica 11) i držite .
• Za navigiranje do spremljene lokacije odaberite
Spremljene lokacije, odaberite lokaciju i odaberite
Pojedinosti.
3 Odaberite Idi.
4 Slijedite upute na zaslonu do odredišta.
Navigacija do početne točke
U bilo kojem trenutku vožnje možete se vratiti na početnu točku.
1 Krenite na vožnju.
za prikaz izbornika prečaca.
2 Odaberite
3 Odaberite Natrag na početak.
4 Odaberite Duž iste rute ili Najizravnija ruta.
5 Odaberite Vožnja.
Uređaj navigira natrag do početne točke vožnje.
10
Odaberite
> Zaustavi navigaciju > OK.
Uređivanje lokacije
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Uredi.
4 Odaberite pojedinost lokacije.
Na primjer, odaberite Promij.nadm.visinu kako biste unijeli
poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
5 Uredite vrijednost i odaberite .
Brisanje lokacije
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Izbriši lokaciju > OK.
Projiciranje lokacije
Možete stvoriti novu lokaciju projiciranjem udaljenosti i smjera
od označene lokacije do nove lokacije.
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Spremljene lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Uredi > Projiciraj lokaciju.
4 Unesite smjer i udaljenost do projicirane lokacije.
5 Odaberite .
Staze
Praćenje prethodno zabilježene aktivnosti: Ako se radi o
dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice,
možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu
kretati biciklisti.
Rušenje rekorda za prethodno zabilježenu aktivnost: Možete
pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner
možete se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30
minuta.
Praćenje postojeće vožnje putem usluge Garmin Connect:
Stazu iz usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete je pratiti ili
rušiti rekorde za tu stazu.
Stvaranje staze na uređaju
Prije stvaranja staze na uređaju morate imati spremljenu
aktivnost sa GPS podacima.
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Staze > Opcije staze >
Stvori novo.
2 Odaberite aktivnost na kojoj će se temeljiti vaša staza.
3 Odaberite naziv staze i odaberite .
Staza će se prikazati na popisu.
4 Odaberite stazu i pregledajte pojedinosti o stazi.
5 Prema potrebi odaberite Postavke za uređivanje pojedinosti
staze.
Na primjer, možete promijeniti naziv ili boju staze.
6 Odaberite Vožnja.
Praćenje staze s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 17).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect.
• Idite na connect.garmin.com.
2 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
3 Odaberite ili Pošalji na uređaj.
navigacija
4
5
6
7
Slijedite upute na zaslonu.
Na Edge uređaju odaberite Izbornik > Navigacija > Staze.
Odaberite stazu.
Odaberite Vožnja.
Savjeti za vožnju stazom
• Korištenje navođenja za skretanje (Opcije staze,
stranica 11).
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate.
Kada ste spremni za početak, zaputite se prema stazi. Kada
se nalazite na bilo kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, pojavit će se poruka.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz nadmorske visine
staze.
• Odaberite Usponi kako biste vidjeli pojedinosti i grafikone
nadmorske visine za svaki uspon.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe prikaza na karti. Na primjer, možete odrediti da se
staza koja označava put do posla uvijek prikazuje žutom bojom.
Alternativnu stazu možete označiti zelenom bojom. To
omogućuje pogled na staze tijekom vožnje, ali ne prati određenu
stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Korištenje funkcije ClimbPro
Funkcija ClimbPro pomaže vam da rasporedite snagu za
nadolazeći uspon na stazi. Prije vožnje možete pregledati
pojedinosti o usponu, uključujući kada se pojavljuju, prosječni
gradijent i ukupni uspon. Kategorije uspona određene prema
duljini i gradijentu označene su bojama.
1 Omogućite funkciju ClimbPro za profil aktivnosti (Ažuriranje
profila aktivnosti, stranica 19).
2 Pregledajte uspone i pojedinosti za stazu (Pregled
pojedinosti o stazi, stranica 11).
3 Počnite slijediti spremljenu stazu (Staze, stranica 10).
Na početku uspona zaslon ClimbPro pojavit će se
automatski.
navigacija
Opcije staze
Odaberite Izbornik > Navigacija > Staze > Opcije staze.
Navođ.skret.: Omogućuje ili onemogućuje upute za skretanje.
Upoz.-skret.sa staz.: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa staze.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Filtar: Omogućuje filtriranje po vrsti staze, kao što su npr.
Strava staze.
Sortiraj: Omogućuje sortiranje spremljenih staza po nazivu,
udaljenosti ili datumu.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Zaustavljanje staze
Odaberite
> Zaustavi stazu > OK.
Brisanje staze
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Izbriši > OK
Trailforks rute
S pomoću aplikacije Trailforks možete spremiti omiljene rute po
stazama ili pretraživati rute koje se nalaze u vašoj blizini. Na
Edge uređaj možete preuzeti Trailforks rute po stazama za
brdski biciklizam. Preuzete rute pojavljuju se na popisu
spremljenih staza.
Za prijavu za Trailforks članstvo posjetite web-mjesto
www.trailforks.com.
Postavke karte
Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti, odaberite
profil i odaberite Navigacija > Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na stranici.
Autom. zumir.: Automatski odabire razinu zumiranja za kartu.
Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati kartu.
Tekst navođenja: Postavljanje uvjeta za prikaz detaljnih
navigacijskih upozorenja (zahtijeva karte s mogućnošću
izrade ruta).
Vidljivost karte: Omogućuje postavljanje naprednih značajki
karte.
Informacije o karti: Omogućuje ili onemogućuje karte koje se
trenutačno nalaze u uređaju.
Pretraživanje karte
1 Odaberite Izbornik > Navigacija > Pretraži kartu.
2 Odaberite opciju:
• Za prebacivanje između zumiranja i pomicanja odaberite
.
• Za pomicanje i zumiranje na karti odaberite
i .
• Držite
za prikaz pojedinosti lokacije.
11
Promjena orijentacije karte
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Karta > Orijentacija.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada za prikaz karte u tri dimenzije.
Postavke rute
Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti, odaberite
profil i odaberite Navigacija > Izrada rute.
Određ.rute po popularn.: Izračunava rute na temelju
najpopularnijih vožnji iz usluge Garmin Connect.
Način izrade rute: Postavlja način prijevoza kako bi se ruta
optimizirala.
Metoda izračuna: Postavlja način izračunavanja rute.
Zaključaj na cestu: Zaključavanje ikone položaja koja
označava vaš položaj na karti na najbližu cestu.
Postavljanje izbjegavanja: Postavlja vrste cesta koje će se
izbjegavati tijekom navigacije.
Ponovni izračun: Automatski ponovo izračunava rutu kada
skrenete s nje.
Odabir aktivnosti za izračun rute
Uređaj možete postaviti tako da izračunava rutu na temelju vrste
aktivnosti.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Navigacija > Izrada rute > Način izrade rute.
4 Odaberite opciju za izračun rute.
Na primjer, možete odabrati Cestovni biciklizam za cestovnu
navigaciju ili Terenski biciklizam za navigaciju van ceste.
Povezane značajke
Funkcije povezivosti dostupne su za vaš Edge uređaj kada
uređaj povežete s Wi‑Fi mrežom ili s kompatibilnim pametnim
telefonom koji koristi Bluetooth bežičnu tehnologiju.
®
Bluetooth – funkcije povezivosti
Edge uređaj ima nekoliko Bluetooth funkcija povezivosti za
kompatibilni pametni telefon na kojemu su instalirane aplikacije
Garmin Connect i Connect IQ™. Dodatne informacije potražite
na www.garmin.com/apps.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Pomoć: Omogućuje slanje automatske tekstne poruke s vašim
imenom i GPS lokacijom vašim kontaktima u hitnim
slučajevima s pomoću aplikacije Garmin Connect.
Zvučni odzivnici: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connectreprodukciju obavijesti o statusu na pametnom
telefonu tijekom vožnje.
Alarm za bicikl: Omogućuje vam postavljanje alarma koji se
oglašava na uređaju i šalje upozorenje na vaš pametni
telefon kad uređaj prepozna kretanje.
Funkcije za preuzimanje iz usluge Connect IQ: Omogućuje
preuzimanje funkcija iz usluge Connect IQ putem aplikacije
Connect IQ.
12
Preuzimanje staza, segmenata i vježbanja s usluge Garmin
Connect: Omogućuje traženje aktivnosti na Garmin Connect
pomoću pametnog telefona i slanje tih aktivnosti na vaš
uređaj.
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.
Pronađi moj Edge: Pronalazi vaš izgubljeni Edge uređaj koji je
uparen s pametnim telefonom i trenutačno unutar dometa.
GroupTrack: Omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu i u stvarnom vremenu.
Možete slati prethodno definirane poruke drugim vozačima u
vašoj GroupTrack sesiji koji imaju kompatibilan Edge uređaj.
Prepoznavanje nezgoda: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connect slanje poruke vašim kontaktima u hitnim slučajevima
kada Edge uređaj prepozna nezgodu.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Poruke: Omogućuje odgovor na dolazni poziv ili poruku
prethodno definiranom porukom. Ova je funkcija dostupna uz
kompatibilne Android™ pametne telefone.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Prepoznavanje nezgoda i funkcije pomoći
Prepoznavanje nezgoda
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija prvenstveno
dizajnirana za korištenje na cesti. Funkcija prepoznavanje
nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.
Aplikacija Garmin Connect neće u vaše ime kontaktirati usluge u
hitnim slučajevima.
Ako vaš Edge uređaj prepozna nezgodu s uključenim GPS-om,
aplikacija Garmin Connect vašim će kontaktima u hitnim
slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i poruku epošte s vašim imenom i GPS lokacijom.
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom pametnom
telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati
automatsku poruku za hitan slučaj.
Ako želite omogućiti otkrivanje nezgoda na svom uređaju,
najprije u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti kontakte u
hitnim slučajevima. Vaš upareni pametni telefon mora imati
omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području koje je
pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši
kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati tekstualne
poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstualnih
poruka).
Pomoć
OPREZ
Pomoć je dodatna funkcija i na nju se ne smije oslanjati kao na
primarni način dobivanja hitne pomoći. Aplikacija Garmin
Connect neće u vaše ime kontaktirati usluge u hitnim
slučajevima.
Kada se vaš Edge uređaj s omogućenim GPS-om poveže s
aplikacijom Garmin Connect, svojim kontaktima u hitnim
slučajevima možete poslati automatsku poruku sa svojim
imenom i GPS lokacijom.
Povezane značajke
Ako želite omogućiti funkciju pomoći na svom uređaju, najprije u
aplikaciji Garmin Connect morate postaviti kontakte u hitnim
slučajevima. Vaš Bluetooth upareni pametni telefon mora imati
omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području koje je
pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka. Vaši
kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati tekstualne
poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje tekstualnih
poruka).
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i pokazuje da će vaši
kontakti biti obaviješteni nakon odbrojavanja odabranog
vremenskog razdoblja. Ako vam pomoć nije potrebna, možete
otkazati poruku.
Dodavanje kontakata u hitnim slučajevima
Brojevi telefona kontakata u hitnim slučajevima upotrebljavaju
se za funkciju prepoznavanja nezgoda i funkciju pomoći.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Sigurnost i praćenje > Prepoznavanje nezgoda
i pomoć > Dodavanje kontakta u hitnim slučajevima.
3 Slijedite upute na zaslonu.
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima
Ako želite pregledati kontakte u hitnim slučajevima na svom
uređaju, najprije u aplikaciji Garmin Connect morate postaviti
podatke o biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sigurnost i praćenje >
Kontakti u hitnim slučajevima.
Pojavljuju se imena i telefonski brojevi vaših kontakata u
hitnim slučajevima.
Traženje pomoći
Prije traženja pomoći morate omogućiti GPS na svom Edge
uređaju.
pet sekundi da biste pokrenuli funkciju pomoći.
1 Držite
Uređaj će se oglasiti zvučnim signalom i poslati poruku kada
završi odbrojavanje od pet sekundi.
SAVJET: Možete odabrati prije završetka odbrojavanja da
biste poništili poruku.
2 Po potrebi odaberite Pošalji da biste odmah poslali poruku.
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja nezgoda
Odaberite Izbornik > Postavke > Sigurnost i praćenje >
Prepozn.nezg..
Poništavanje automatske poruke
Ako vaš uređaj prepozna nezgodu, možete poništiti slanje
automatske poruke kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Odustani > Da prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode
Ažurirani status možete poslati kontaktima u hitnim slučajevima
samo ako je uređaj prije toga prepoznao nezgodu i vašim
kontaktima u hitnim slučajevima poslao automatsku poruku u
hitnim slučajevima.
Kontaktima u hitnim slučajevima možete poslati poruku s
ažuriranim statusom u kojoj ih obavještavate da vam nije
potrebna njihova pomoć.
S prethodne stranice odaberite Prepoznata je nezgoda >
Dobro sam.
Poruka je poslana svim vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
Pokretanje GroupTrack sesije
Prije pokretanja GroupTrack sesije morate imati pametni telefon
na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect uparena s
vašim uređajem (Uparivanje pametnog telefona, stranica 1).
Tijekom vožnje možete vidjeti vozače u GroupTrack sesiji na
karti.
Povezane značajke
1 Na Edge uređaju odaberite Izbornik > Postavke >
2
3
4
5
6
7
Sigurnost i praćenje > GroupTrack kako biste na zaslonu s
kartom mogli vidjeti kontakte.
U aplikaciji Garmin Connect odaberite
ili .
Odaberite Sigurnost i praćenje > LiveTrack > GroupTrack.
Odaberite Vidljivo za > Svi kontakti.
NAPOMENA: Ako imate više od jednog kompatibilnog
uređaja, morate odabrati uređaj za GroupTrack sesiju.
Odaberite Pokreni LiveTrack.
Na Edge uređaju odaberite
i počnite voziti.
Pomaknite se do karte kako biste vidjeli svoje kontakte.
8 Pomaknite se do GroupTrack popisa.
Možete odabrati vozača s popisa, a taj će se vozač pojaviti u
sredini karte.
Savjeti za GroupTrack sesije
Funkcija GroupTrack omogućuje praćenje drugih vozača u grupi
pomoću LiveTrack izravno na zaslonu. Svi vozači u grupi moraju
biti vaši kontakti na Garmin Connect računu.
• Vozite bicikl vani uz uključen GPS.
• Uparite Edge 530 uređaj s pametnim telefonom pomoću
Bluetooth tehnologije.
• U aplikaciji Garmin Connect odaberite
ili , a zatim
odaberite Kontakti kako biste ažurirali popis vozača za
GroupTrack sesiju.
• Provjerite jesu li svi vaši kontakti upareni sa svojim pametnim
telefonima i pokrenite LiveTrack sesiju u aplikaciji Garmin
Connect.
• Pazite da se svi vaši kontakti nalaze u dometu (40 km ili
25 mi).
• Tijekom GroupTrack sesije pomaknite se do karte kako biste
vidjeli svoje kontakte.
• Prije nego što pokušate vidjeti podatke o lokaciji i smjeru
drugih vozača u GroupTrack sesiji, zaustavite se.
Postavljanje alarma za bicikl
Alarm za bicikl možete uključiti kada se ne nalazite blizu bicikla,
npr. kada napravite pauzu tijekom duge vožnje. Alarmom za
bicikl možete upravljati s pomoću uređaja ili putem postavki
uređaja u aplikaciji Garmin Connect.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sigurnost i praćenje >
Alarm za bicikl.
2 Stvorite ili ažurirajte lozinku.
Kada onemogućite alarm za bicikl s Edge uređaja, od vas će
se zatražiti da unesete lozinku.
i odaberite Post.alar.za bic..
3 Držite
Ako uređaj prepozna kretanje, oglasit će se alarm, a uređaj će
na povezani pametni telefon poslati upozorenje.
13
Reprodukcija zvučnih odzivnika na pametnom
telefonu
Ako želite postaviti zvučne odzivnike, morate imati pametni
telefon na kojemu je instalirana aplikacija Garmin Connect
uparena s vašim Edge uređajem.
Aplikaciju Garmin Connect možete podesiti da za vrijeme vožnje
ili neke druge aktivnosti na vašem pametnom telefonu
reproducira motivirajuće obavijesti o statusu. Zvučni odzivnici
uključuju podatke o broju dionice i vremenu dionice, navigaciji,
snazi, tempu ili brzini i pulsu. Za vrijeme zvučnog odzivnika
aplikacija Garmin Connect utišava osnovne zvukove pametnog
telefona kako bi mogla reproducirati obavijest. Glasnoću možete
podesiti u aplikaciji Garmin Connect.
1 U aplikaciji Garmin Connect odaberite ili .
2 Odaberite Uređaji tvrtke Garmin.
3 Odaberite svoj uređaj.
4 Odaberite Postavke uređaja > Zvučni odzivnici.
Automatsko učitavanje: Omogućuje automatski prijenos
aktivnosti putem poznate bežične mreže.
Dodaj mrežu: Povezuje uređaj s bežičnom mrežom.
Bežični senzori
Vaš se uređaj može koristiti s bežičnim ANT+ ili Bluetooth
senzorima. Dodatne informacije o kompatibilnosti i kupnji
dodatnih senzora potražite na web-mjestu buy.garmin.com.
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Postavite modul monitora pulsa na traku.
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj
Staze, segmente i vježbanja bežično možete prenijeti s jednog
kompatibilnog Edge uređaja na drugi pomoću Bluetooth
tehnologije.
1 Uključite oba Edge uređaja i postavite ih unutar dometa (na
udaljenost do 3 m).
2 Na uređaju s kojeg šaljete datoteke odaberite Izbornik >
Postavke > Povezane funkcije > Prijenos između uređaja
> Dijeli datoteke.
NAPOMENA: Izbornik Prijenos između uređaja na drugim se
Edge uređajima može nalaziti na drugim lokacijama.
3 Odaberite vrstu datoteka za dijeljenje.
4 Odaberite jednu ili više datoteka za prijenos.
5 Na uređaju koji prima datoteke odaberite Izbornik >
Postavke > Povezane funkcije > Prijenos između uređaja.
6 Odaberite vezu u blizini.
7 Odaberite jednu ili više datoteka za primanje.
Kada je prijenos dovršen, na oba se uređaja pojavljuje poruka.
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.
2 Navlažite elektrode i kontaktne umetke kako biste
stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
3 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake
.
NAPOMENA: Nemojte savijati etiketu s uputama o
održavanju.
na omču
Wi‑Fi – funkcije povezivosti
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect račun: Automatski
šalje vašu aktivnost na vaš Garmin Connect račun čim
završite sa snimanjem te aktivnosti.
Nadogradnja softvera: Kada je dostupna Wi‑Fi veza, uređaj
automatski preuzima i instalira najnoviju nadogradnju
softvera.
Vježbanja i planovi treninga: Na web-mjestu Garmin Connect
možete pregledavati i odabrati vježbanja i planove treninga.
Kada uređaj sljedeći put uspostavi Wi‑Fi vezu, datoteke se
bežično šalju na vaš uređaj.
Postavljanje Wi‑Fi veze
Prije povezivanja s Wi‑Fi mrežom uređaj trebate povezati s
aplikacijom Garmin Connect na pametnom telefonu ili s
aplikacijom Garmin Express na računalu.
1 Odaberite opciju:
• Preuzmite aplikaciju Garmin Connect i uparite pametni
telefon (Uparivanje pametnog telefona, stranica 1).
• Posjetite web-mjesto www.garmin.com/express i
preuzmite Garmin Express aplikaciju.
2 Slijedite upute na zaslonu kako biste postavili Wi‑Fi vezu.
Wi‑Fi postavke
Odaberite Izbornik > Postavke > Povezane funkcije > Wi-Fi.
Wi-Fi: Omogućuje Wi‑Fi bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Wi‑Fi prikazuju se samo
ako je omogućena tehnologija Wi‑Fi.
14
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.
4 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
SAVJET: Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, pogledajte
savjete za rješavanje problema (Savjeti za čudne podatke o
pulsu, stranica 15).
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 15). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Zone treninga >
Zone pulsa.
2 Unesite vrijednosti za svoj laktatni prag, maksimalni puls i
puls u mirovanju.
Pomoću funkcije automatskog prepoznavanja možete
automatski zabilježiti puls tijekom aktivnosti. Vrijednosti zona
Bežični senzori
automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost možete urediti i
ručno.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak rezervnog pulsa (razlika između maksimalnog
pulsa i pulsa u mirovanju).
• Odaberite % laktatnog praga kako biste pregledali i
uredili zone kao postotak pulsa pri laktatnom pragu.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj
glavčini. Ovo ne utječe na rad.
3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 28) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu .
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
Povucite
vezice
oko pedale i pričvrstite ih na kukice
na
3
senzoru.
Postavljanje senzora takta
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 23).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Postavljanje senzora brzine
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.
2 Povucite traku oko glavčine kotača i pričvrstite je na
kukicu
na senzoru.
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
biste provjerili jesu li neoštećeni.
O senzorima brzine i takta
Podaci o taktu sa senzora takta uvijek se spremaju. Ako senzori
brzine i takta nisu upareni s uređajem, za izračun brzine i
udaljenosti koriste se GPS podaci.
Takt je vaša brzina okretanja pedala ili “vrtnje” koja se mjeri
brojem okretaja pedala u minuti (o/min).
Prosjek podataka za takt ili snagu
Prosjek razlike od nule dostupan je ako trenirate koristeći
dodatni senzor takta ili mjerač snage. Vrijednosti s nulom koje
Bežični senzori
15
se pojavljuju kada ne okrećete pedale prema zadanim se
postavkama isključuju.
Možete promijeniti vrijednost ove postavke (Postavke snimanja
podataka, stranica 21).
Uparivanje bežičnih senzora
Prije uparivanja morate postaviti senzor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ ili Bluetooth bežičnih senzora,
na primjer, povezivanje senzora pulsa i Garmin uređaja.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od senzora ostalih vozača.
2 Odaberite Izbornik > Postavke > Senzori > Dodaj senzor.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj senzor.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 16).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
(Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona,
stranica 20).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Dodavanje zaslona s
podacima, stranica 19).
4 Mjerač snage održavajte u aktivnom stanju okretanjem
pedala dok se ne prikaže poruka.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Mjerač snage na pedali
Vector mjeri snagu na pedali.
Vector nekoliko stotina puta u sekundi mjeri snagu koju ste
primijenili na pedalu. Vector mjeri i vašu kadencu, tj. brzinu
kojom okrećete pedale. Mjerenjem snage, smjera snage,
okretanja pedale i vremena Vector može odrediti snagu u
vatima. Obzirom da Vector odvojeno mjeri snagu desne i lijeve
noge, daje vam podatke o balansu snage lijevo/desno.
NAPOMENA: Vector S sustav ne daje podatke o balansu snage
lijevo/desno.
Dinamika bicikliranja
Dinamika bicikliranja mjeri kako primjenjujete snagu prilikom
okretanja pedale i gdje na pedali primjenjujete snagu i tako vam
pomaže da shvatite posebnosti načina na koji vozite bicikl. Ako
znate gdje i kako proizvodite snagu, možete trenirati učinkovitije
i procijeniti odgovara li vam vaš bicikl.
NAPOMENA: Morate imati sustav Edge sa senzorima u obje
pedale za korištenje mjerenja dinamike bicikliranja.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/performance-data.
Korištenje dinamike bicikliranja
Prije korištenja dinamike bicikliranja Vector mjerače snage
morate upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih senzora,
stranica 16).
NAPOMENA: Bilježenje dinamike bicikliranja koristi dodatnu
memoriju sustava.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se do zaslona s dinamikom bicikliranja kako biste
vidjeli podatke o vršnoj snazi , ukupnu snagu
i pomak
od središta platforme .
Postavljanje zona snage
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne moraju
podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno
na uređaju ili pomoću usluge Garmin Connect. Ako znate svoj
funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru
automatski izračun vaših zona snage.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Zone treninga >
Zone snage.
2 Unesite svoj FTP.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
Kalibracija mjerača snage
Mjerač snage prije kalibracije morate instalirati, upariti sa svojim
uređajem i mora aktivno snimati podatke.
Upute za kalibraciju koje se posebno odnose na vaš mjerač
snage potražite u uputama proizvođača.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Senzori.
2 Odaberite svoj mjerač snage.
3 Odaberite Kalibriraj.
16
3 Po potrebi odaberite Podatkovna polja kako biste promijenili
podatkovno polje (Dodavanje zaslona s podacima,
stranica 19).
NAPOMENA: Mogu se prilagoditi dva podatkovna polja na
dnu zaslona .
Vožnju možete poslati u aplikaciju Garmin Connect i vidjeti
dodatne podatke o dinamici bicikliranja (Slanje vaše vožnje na
Garmin Connect, stranica 18).
Podaci o vršnoj snazi
Faza snage je područje okreta pedale (između početnog i
završnog kuta pedale) gdje stvarate pozitivnu snagu.
Pomak od središta platforme
Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na
koje se primjenjuje sila.
Nadogradnja Vector softvera pomoću Edge uređaja
Ako želite nadograditi softver, najprije morate upariti svoj Edge
uređaj sa svojim Vector sustavom.
Bežični senzori
1 Pošaljite podatke o vožnji na svoj Garmin Connect račun
(Slanje vaše vožnje na Garmin Connect, stranica 18).
Garmin Connect automatski traži nadogradnje softvera i šalje
ih na vaš Edge uređaj.
Postavite
svoj Edge uređaj unutar dometa (3 m) od senzora.
2
3 Zavrtite pedale nekoliko puta. Edge uređaj pitat će vas želite
li instalirati sve dostupne nadogradnje softvera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia Vision™ uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Express, stranica 22).
Korištenje elektroničkih mjenjača
Prije korištenja elektroničkih mjenjača kao što su Shimano Di2™
mjenjači, morate ih upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 16). Možete prilagoditi dodatna podatkovna
polja (Dodavanje zaslona s podacima, stranica 19). Na uređaju
Edge 530 prikazuju se trenutne podešene vrijednosti kada je
senzor u načinu rada za podešavanje.
®
Upotreba eBikea
Prije vožnje kompatibilnih eBikeova kao što je Shimano STEPS™
eBike morate ih upariti s uređajem (Uparivanje bežičnih
senzora, stranica 16). Opcionalni zaslon s podacima i
podatkovna polja za eBike možete prilagoditi (Dodavanje
zaslona s podacima, stranica 19).
Pregledavanje pojedinosti eBike senzora
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Senzori.
2 Odaberite svoj eBike.
3 Odaberite opciju:
• Za prikaz pojedinosti o eBikeu kao što su brojač
kilometara ili duljina putovanja odaberite Pojedinosti
senzora > Pojedinosti za eBike.
• Za prikaz poruka o pogreškama za eBike odaberite .
Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku
eBikea.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Vožnje.
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa i snage može
vam pomoći u prilagodbi intenziteta treninga. Možete prilagoditi
zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 16) i zone pulsa
(Postavljanje zona pulsa, stranica 14) kako bi odgovarale vašim
ciljevima i sposobnostima. Možete prilagoditi podatkovno polje
da za vrijeme vožnje prikazuje vaše vrijeme u zoni treniranja
(Dodavanje zaslona s podacima, stranica 19).
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Vožnje.
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju:
• Ako vaša vožnja sadrži podatke iz jednog senzora,
odaberite Vrijeme u zoni pulsa ili Vrijeme u zoni snage.
• Ako vaša vožnja sadrži podatke iz oba senzora, odaberite
Vrijeme u zoni, a zatim odaberite Zone pulsa ili Zone
snage.
Brisanje vožnji
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Vožnje > Izbriši.
2 Odaberite jednu ili više vožnji koje želite izbrisati.
3 Odaberite Izbriši vožnje > OK.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti prikupljene podatke koje ste spremili na uređaj,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Ukupno.
2 Odaberite opciju pregledavanja ukupnih rezultata uređaja ili
profila aktivnosti.
Brisanje ukupnih podataka
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Ukupno > Izbriši ukupne
vrijednosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve ukupne vrijednosti kako biste
izbrisali sve ukupne rezultate iz povijesti.
• Odaberite profil aktivnosti za brisanje prikupljenih
podataka samo za taj profil.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Odaberite OK.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom s pomoću aplikacije Garmin Connect ili
možete posjetiti web-mjesto connect.garmin.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, kadencu i tlocrtni
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je senzor pulsa.
Pregled vremena u svakoj zoni treniranja
Kako biste mogli vidjeti podatke o vremenu u svakoj zoni
treniranja, najprije morate upariti uređaj s kompatibilnim
senzorom pulsa ili mjeračem snage, dovršiti aktivnost te je zatim
spremiti.
Povijest
17
5 Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
6 Pronađite mapu.
7 Odaberite Uredi > Zalijepi.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
• Sinkronizirajte Edge uređaj s aplikacijom Garmin Connect na
pametnom telefonu.
• Upotrijebite USB kabel koji je isporučen s vašim Edge
uređajem za slanje podataka o vožnji na svoj Garmin
Connect račun na računalu.
Snimanje podataka
Uređaj sadrži značajku za pametno snimanje. Snima ključne
točke na kojima možete promijeniti smjer, brzinu ili puls.
Ako je uparen mjerač snage, uređaj snima točke svake
sekunde. Snimanjem točaka svake sekunde stvara se izuzetno
detaljna trasa te se koristi više dostupne memorije.
Informacije o prosjeku podataka za takt ili snagu potražite u
odjeljku Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 15.
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
2 Na računalu otvorite preglednik datoteka.
3 Odaberite datoteku.
4 Odaberite Uredi > Kopiraj.
18
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Upravljanje podacima
®
1
2
3
4
Connect IQ funkcije za preuzimanje
Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne
putem usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću
aplikacije Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Profili
Edge možete podesiti na nekoliko načina, uključujući profile.
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, možete izraditi različite
postavke i prikaze za treniranje i planinsku vožnju biciklom.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Profili aktivnosti: Profile aktivnosti možete izraditi za svaku
vrstu vožnje biciklom. Na primjer, možete izraditi različite
profile aktivnosti za treniranje, utrkivanje ili planinsku vožnju
biciklom. Profil aktivnosti uključuje prilagođene podatkovne
stranice, ukupne rezultati za aktivnost, upozorenja, zone
treninga (poput pulsa i brzine), postavke treniranja (poput
Auto Pause i Auto Lap ) te postavke navigacije.
Korisnički profil: Možete ažurirati svoje postavke za spol, dob,
težinu i visinu. Uređaj koristi te informacije za izračunavanje
preciznih podataka o vožnji.
®
®
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoje postavke za spol, dob, težinu i visinu.
Uređaj koristi te informacije za izračunavanje preciznih podataka
o vožnji.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Korisnički profil.
2 Odaberite opciju.
O postavkama treninga
Sljedeće opcije i postavke omogućuju prilagođavanje uređaja
prema vašim potrebama. Te se postavke spremaju u profil
aktivnosti. Primjerice, u sklopu svog profila za utrkivanje možete
postaviti vremensko upozorenje, a u sklopu profila za brdski
biciklizam možete postaviti pokretač položaja za Auto Lap.
Ažuriranje profila aktivnosti
Možete prilagoditi deset različitih profila aktivnosti. Postavke i
podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili
put.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite profil.
• Odaberite Stvori novo za dodavanje ili kopiranje profila.
3 Po potrebi uredite naziv i boju profila.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje zaslona
s podacima i podatkovnih polja (Dodavanje zaslona s
podacima, stranica 19).
• Odaberite Zasloni s podacima > Nadmorska visina >
ClimbPro kako biste omogućili funkciju ClimbPro
(Korištenje funkcije ClimbPro, stranica 11).
• Odaberite Zadana vrsta vožnje kako biste postavili vrstu
vožnje tipičnu za ovaj profil aktivnosti, primjerice,
putovanje na posao.
SAVJET: Nakon netipične vožnje vrstu vožnje možete
ručno ažurirati. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za
stvaranje staza prilagođenih biciklima.
• Odaberite Segmenti za uključivanje omogućenih
segmenata (Omogućavanje segmenata, stranica 4).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 20).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Označavanje
dionica po položaju, stranica 20).
• Odaberite Automatske značajke > Aut.stanje mirovanja
za automatski prelazak u stanje mirovanja nakon pet
minuta neaktivnosti (Korištenje značajke automatskog
prelaska u stanje mirovanja, stranica 20).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena aktivnosti
automatski pauzira (Korištenje funkcije Auto Pause,
stranica 20).
• Odaberite Automatske značajke > Autom. pomicanje
za prilagođavanje prikaza zaslona s podacima o vježbanju
kada je uključen mjerač vremena aktivnosti (Korištenje
značajke automatskog pomicanja, stranica 21).
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Odaberite Nač.pokr.mjer.vrem. kako biste prilagodili
način na koji uređaj određuje početak vožnje i automatski
pokreće mjerač vremena aktivnosti (Automatsko
pokretanje mjerača vremena, stranica 21).
• Odaberite Prehrana/hidratacija za omogućavanje
praćenja unosa hrane i pića.
• Odaberite Navigacija > Karta za prilagođavanje postavki
karte (Postavke karte, stranica 11).
• Odaberite Navigacija > Izrada rute za prilagođavanje
postavki izrade ruta (Postavke rute, stranica 12).
• Odaberite Navigacija > Navigacijska upozor. za prikaz
navigacijskih poruka s pomoću prikaza karte ili tekstnog
odzivnika.
• Odaberite Navigacija > Upoz.o oštrim zavojima za
omogućavanje upozorenja o oštrim zavojima.
• Odaberite GPS način rada za isključivanje GPS-a
(Trening u zatvorenom, stranica 5) ili promijenite postavke
satelita (Promjena postavki satelita, stranica 21).
Sve se promjene spremaju u profil aktivnosti.
Dodavanje zaslona s podacima
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Zasloni s podacima > Dodaj novo > Zaslon s
podacima.
4 Odaberite kategoriju i odaberite jedno ili više podatkovnih
polja.
5 Odaberite .
6 Odaberite opciju.
• Odaberite drugu kategoriju kako biste odabrali više
podatkovnih polja.
• Odaberite Gotovo.
7 Odaberite ili za promjenu izgleda.
8 Odaberite .
9 Odaberite opciju.
• Odaberite podatkovno polje i zatim odaberite drugo
podatkovno polje kako biste im promijenili redoslijed.
• Odaberite podatkovno polje dvaput kako biste ga
promijenili.
10 Odaberite Gotovo.
Uređivanje zaslona s podacima
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Zasloni s podacima.
4 Odaberite stranicu s podacima.
5 Odaberite Izgled i pod.polja.
6 Odaberite ili za promjenu izgleda.
7 Odaberite .
8 Odaberite opciju.
• Odaberite podatkovno polje i zatim odaberite drugo
podatkovno polje kako biste im promijenili redoslijed.
• Odaberite podatkovno polje dvaput kako biste ga
promijenili.
9 Odaberite Gotovo.
Promjena redoslijeda zaslona s podacima
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Zasloni s podacima.
4 Odaberite stranicu s podacima.
5 Odaberite Prom.redos.zaslona.
19
6 Odaberite
7 Odaberite
ili
.
.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, puls, takt i snagu. Postavke
upozorenja spremaju se u vašem profilu aktivnosti.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Ako imate dodatni senzor pulsa, senzor kadence ili mjerač
snage, možete postaviti upozorenja o vrijednostima izvan
raspona. Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava
vas kada je vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod
određenog raspona vrijednosti. Na primjer, uređaj možete
postaviti tako da vas upozorava kada vam je kadenca ispod 40
okretaja u minuti i iznad 90 okretaja u minuti. Možete koristiti i
zonu treninga (Zone treninga, stranica 10).
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Upozorenje za puls, Upozorenje za takt ili
Upozorenje za snagu.
5 Odaberite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite
zone.
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 22).
Postavljanje ponavljajućih upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite vrstu upozorenja.
5 Uključite upozorenje.
6 Unesite vrijednost.
7 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 22).
Postavljanje pametnih upozorenja za hranu i piće
Pametna upozorenja obavještavaju o strateškim intervalima u
kojima biste na temelju trenutnih uvjeta vožnje trebali jesti ili piti.
Pametna upozorenja za vožnju temelje se na temperaturi,
povećanju nadmorske visine, brzini, trajanju i podacima o pulsu i
snazi (ako su dostupni).
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Upozorenje: jedite ili Upozorenje: pijte.
5 Uključite upozorenje.
6 Odaberite Tip > Pametni.
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti pametnog upozorenja
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 22).
Auto Lap
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
20
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, možete
koristiti opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim
položajima dionica koje su spremljene za stazu.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokret.za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo prit. na Dionica za pokretanje brojača
dionica svaki put kada odaberete
i svaki put kada
prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici (Dodavanje
zaslona s podacima, stranica 19).
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokret.za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
4 Unesite vrijednost.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici (Dodavanje
zaslona s podacima, stranica 19).
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti funkciju Aut.stanje mirovanja za automatski
prelazak u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti. Kada
je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je isključen, a ANT+ senzori,
Bluetooth i GPS onemogućeni.
Wi‑Fi radit će i kada je uređaj u stanju mirovanja.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Aut.stanje mirovanja.
Korištenje funkcije Auto Pause
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Pause.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
Prilagođavanje vašeg uređaja
5 Po potrebi prilagodite opcionalna podatkovna polja o
vremenu (Dodavanje zaslona s podacima, stranica 19).
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Autom. pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju dok je
uključen brojač vremena.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Autom. pomicanje.
4 Odaberite brzinu prikaza.
Automatsko pokretanje mjerača vremena
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Pokreće mjerač vremena
aktivnosti ili vas podsjeća da pokrenete mjerač vremena
aktivnosti kako biste mogli zabilježiti podatke o vožnji.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Nač.pokr.mjer.vrem..
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Ručno i odaberite
kako biste pokrenuli
mjerač vremena aktivnosti.
• Odaberite S upitom za prikaz vizualnog podsjetnika kada
postignete brzinu za napomenu o pokretanju.
• Odaberite Auto. za automatsko pokretanje mjerača
vremena aktivnosti kada postignete početnu brzinu.
Promjena postavki satelita
Radi boljih performansi u zahtjevnim okruženjima i bržeg
pronalaženja GPS položaja možete omogućiti GPS+GLONASS
ili GPS+GALILEO. Kada se istovremeno upotrebljavaju GPS i
još jedan satelit, baterija se brže troši nego kada se upotrebljava
samo GPS.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS način rada.
4 Odaberite opciju.
Postavke telefona
Odaberite Izbornik > Postavke > Povezane funkcije >
Telefon.
Omogući: Omogućuje Bluetooth tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog naziva koje identificira
vaše uređaje s pomoću Bluetooth tehnologije.
Upari pam.telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim pametnim
telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam postavka
omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Pametne obavijesti: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propuštene obavijesti: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Potpis u tekst.odgov.: Omogućuje potpisivanje u odgovorima
na tekstne poruke.
Postavke sustava
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav.
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 21)
• Postavke widgeta (Prilagođavanje petlje widgeta,
stranica 21)
Prilagođavanje vašeg uređaja
• Postavke bilježenja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 21)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 21)
• Postavke zvuka (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 22)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 22)
Postavke zaslona
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Zaslon.
Aut.pod.svjetl.: Automatski podešava svjetlinu pozadinskog
osvjetljenja na temelju osvjetljenja u prostoru.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto. kako biste uređaju
omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno o dobu dana.
Snim.zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona uređaja.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju
tipku.
NAPOMENA: Možete podesiti trajanje pozadinskog osvjetljenja
(Postavke zaslona, stranica 21).
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Zaslon.
2 Odaberite opciju:
• Kako bi uređaj automatski podešavao svjetlinu zaslona na
temelju osvjetljenja u prostoru omogućite Aut.pod.svjetl..
• Za ručno prilagođavanje svjetline onemogućite
Aut.pod.svjetl., odaberite Svjetlina i odaberite
ili .
Prilagođavanje petlje widgeta
Možete promijeniti redoslijed widgeta u slijedu widgeta i dodati
nove widgete.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Upravljanje
widgetima.
2 Odaberite widget koji želite dodati ili ukloniti iz slijeda
widgeta.
3 Odaberite Prom.redoslijed kako biste promijenili lokaciju
widgeta u slijedu widgeta.
Postavke snimanja podataka
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Snimanje
podataka.
Interval: Upravlja načinom na koji uređaj snima podatke o
aktivnosti. Opcija Pametni snima ključne točke na kojima ste
promijenili smjer, brzinu ili puls. Opcija 1 s snima točke svake
sekunde. Stvara vrlo detaljan zapis o vašoj aktivnosti i
povećava veličinu spremljenog zapisa o aktivnosti.
Prosjek za takt: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
kadencu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne
okrećete pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu,
stranica 15).
Prosjek za snagu: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
snagu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne okrećete
pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 15).
Biljež.varijab.pulsa: Postavlja uređaj tako da bilježi varijabilnost
pulsa tijekom aktivnosti.
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
21
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav.
2 Odaberite opciju:
• Za promjenu postavki za upozorenja i obavijesti odaberite
Tonovi.
• Za promjenu postavki za pritiske tipki odaberite Tonovi
tipki.
Promjena jezika uređaja
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Jezik.
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Postavljanje načina rada s proširenim
zaslonom
Možete se služiti svojim uređajem Edge 530 kao proširenim
zaslonom da biste pregledali zaslone s podacima s
kompatibilnog Garmin multisport sata. Primjerice, možete upariti
kompatibilni uređaj Forerunner uređaj za prikaz njegovih
zaslona s podacima na svojem Edge uređaju tijekom triatlona.
1 Na Edge uređaju odaberite Izbornik > Postavke > Nač.na
prošir.zaslonu > Poveži sat.
2 Na kompatibilnom Garmin satu odaberite Postavke >
Senzori i dodaci > Dodaj novo > Prošireni zaslon.
3 Slijedite upute na zaslonu Edge uređaja i Garmin sata da
biste dovršili postupak uparivanja.
Zasloni s podacima s uparenog sata pojavljuju se na Edge
uređaju kada su uređaji upareni.
NAPOMENA: Tijekom načina rada s proširenim zaslonom
onemogućene su uobičajene funkcije Edge uređaja.
Nakon uparivanja kompatibilnog Garmin sata s Edge uređajem,
oni će se automatski povezati sljedeći put kada aktivirate način
rada s proširenim zaslonom.
Izlazak iz načina rada na proširenom zaslonu
Dok je uređaj u načinu rada na proširenom zaslonu,
odaberite
> Izlaz iz načina rada na proširenom zaslonu
> OK.
Informacije o uređaju
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Nadogradnja softvera s pomoću aplikacije Garmin
Connect
Ako želite nadograditi softver uređaja s pomoću aplikacije
Garmin Connect, morate imati Garmin Connect račun i upariti
uređaj i kompatibilan pametni telefon (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 1).
Sinkronizirajte uređaj i aplikaciju Garmin Connect.
Kada je novi softver dostupan, aplikacija Garmin Connect
nadogradnju automatski šalje na vaš uređaj.
22
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin
Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
Slijedite
upute na zaslonu.
2
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
NAPOMENA: Ako ste na uređaju već postavili Wi‑Fi vezu,
Garmin Connect može automatski preuzeti dostupne
nadogradnje softvera na uređaj kada se povezuje pomoću
Wi‑Fi mreže.
Specifikacije
Edge – specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
Do 20 sati, uobičajena upotreba
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za punjenje Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežična frekvencija / protokol
2,4 GHz pri 13,7 dBm nominalno
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije senzora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 V
Trajanje baterije
Do 3,5 godine uz upotrebu 1 h dnevno
Vodootpornost
1 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
Bežična frekvencija /
protokol
2,4 GHz pri 2 dBm nominalno
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Specifikacije senzora brzine i kadence
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 V
Trajanje baterije
Približno 12 mjeseci uz upotrebu 1 h
dnevno
Prostor za pohranu
senzora brzine
Podaci za najviše 300 sati aktivnosti
Raspon radne temperature Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Bežična frekvencija /
protokol
2,4 GHz pri 4 dBm nominalno
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti informacije o uređaju, primjerice ID jedinice,
verziju softvera i licencni ugovor.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > O uređaju >
Inf.o aut.pravima.
Informacije o uređaju
Pregledavanje informacija o usklađenosti s propisima
Oznaka ovog uređaja dostupna je elektronički. E-oznaka može
sadržavati pravne informacije kao što su identifikacijski brojevi
koje dodjeljuje FCC ili regionalne oznake usklađenosti s
propisima, kao i važeće informacije o proizvodu i licenciranju.
1 Odaberite Izbornik.
2 Odaberite Postavke > Sustav > Pravne informacije.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
5 Stavite stražnji poklopac i četiri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Zamjena baterije senzora brzine
Uređaj koristi jednu CR2032 bateriju. LED indikator treperi
crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju nakon dva
okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije na prednjoj strani
senzora.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Prije pranja remena morate otkopčati i ukloniti modul.
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Detaljne upute o čišćenju potražite na stranici
www.garmin.com/HRMcare.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Traku operite u stroju za pranje rublja nakon svakih sedam
korištenja.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
• Kako biste produžili vijek trajanja monitora pulsa, modul
skinite kada se ne koristi.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
3
4
5
6
sve dok ne bude dovoljno olabavljen da se može skinuti.
Skinite poklopac i izvadite bateriju .
Pričekajte 30 sekundi.
U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
na poklopcu ne bude poravnata s oznakom na kućištu.
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Zamjena baterije senzora kadence
Uređaj koristi jednu CR2032 bateriju. LED indikator treperi
crvenom bojom kako bi ukazao na slabu bateriju nakon dva
okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije na poleđini senzora.
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pomoću malog odvijača tvrtke Phillips izvadite četiri vijka sa
stražnje strane modula.
2 Izvadite poklopac i bateriju.
3 Pričekajte 30 sekundi.
4 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
Informacije o uređaju
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom
položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.
23
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju .
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
Nakon vožnje napunite uređaj i onemogućite način štednje
baterije kako biste mogli upotrebljavati sve funkcije uređaja.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Ako se vaš telefon ne povezuje s uređajem, isprobajte sljedeće
savjete.
• Isključite pametni telefon i uređaj i ponovo ih uključite.
• Omogućite Bluetooth tehnologiju na pametnom telefonu.
• Nadogradite aplikaciju Garmin Connect na najnoviju verziju.
• Uklonite uređaj iz aplikacije Garmin Connect i iz Bluetooth
postavki na pametnom telefonu kako biste ponovo pokušali
postupak uparivanja.
• Ako ste kupili novi pametni telefon, uklonite uređaj iz
aplikacije Garmin Connect na pametnom telefonu koji ćete
prestati upotrebljavati.
• Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
• Za pokretanje načina rada za uparivanje na pametnom
telefonu otvorite aplikaciju Garmin Connect, odaberite
ili
i odaberite Uređaji tvrtke Garmin > Dodaj uređaj.
• Select Izbornik > Postavke > Povezane funkcije > Telefon
> Upari pam.telefon.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Držite
10 sekundi.
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.
Vraćanje zadanih postavki
Možete vratiti zadane konfiguracijske postavke i profile
aktivnosti. Ovime se ne uklanja povijest podataka o aktivnostima
kao što su vožnje, vježbanja i staze.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Ponovno
postavi uređaj > Vraćanje zadanih postavki > OK.
Brisanje korisničkih podataka i postavki
Možete izbrisati sve korisničke podatke i vratiti uređaj na
tvorničke postavke. Time će se izbrisati povijest i podaci poput
vožnji, vježbi i staza te će se postavke uređaja i profili aktivnosti
ponovno postaviti. Neće se ukloniti datoteke koje ste na uređaj
dodali s računala.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Ponovno
postavi uređaj > Izbriši pod.i vrati zadano > OK.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
• Uključite Nač.ušt.bater. (Uključivanje načina rada za štednju
baterije, stranica 24).
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja (Korištenje
pozadinskog osvjetljenja, stranica 21) ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Postavke zaslona, stranica 21).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 21).
• Uključite funkciju Aut.stanje mirovanja (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 20).
• Isključite bežičnu funkciju Bluetooth (Postavke telefona,
stranica 21).
• Odaberite postavku GPS (Promjena postavki satelita,
stranica 21).
• Uklonite bežične senzore koje više ne koristite.
Uključivanje načina rada za štednju baterije
Način rada za štednju baterije automatski podešava postavke
kako bi baterija na dugim vožnjama dulje trajala. Za vrijeme
aktivnosti zaslon se isključuje. Možete omogućiti automatska
upozorenja i pritisnuti tipku kako biste uključili zaslon. U načinu
rada za štednju baterije GPS rjeđe bilježi točke i podatke
senzora. Smanjena je točnost podataka o brzini, udaljenosti i
tragu.
NAPOMENA: Povijest se u načinu rada za štednju baterije
bilježi samo dok je mjerač vremena pokrenut.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Nač.ušt.bater. >
Omogući.
2 Odaberite upozorenja koja uključuju zaslon tijekom aktivnosti.
24
Povezivanje telefona s uređajem ne uspijeva
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect putem
pametnog telefona s omogućenom Bluetooth vezom.
◦ Povežite uređaj s Garmin Connect računom pomoću Wi‑Fi
bežične mreže.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
1 Na početnom zaslonu odaberite .
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite
.
3 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite .
4 Krećite se prema dolje do sedme stavke na popisu, a zatim
odaberite .
5 Krećite se prema dolje do svojeg jezika i odaberite .
Postavljanje nadmorske visine
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
1 Krenite na vožnju.
> Postavi nadm. visinu.
2 Odaberite
Unesite
nadmorsku
visinu i odaberite .
3
Očitanja temperature
Ako se uređaj nalazi na izravnom sunčevom svjetlu, u vašoj ruci
ili se puni pomoću vanjske baterije, na uređaju bi se mogle
prikazati vrijednosti očitanja temperature veće od stvarne
temperature zraka. Uređaju će osim toga trebati neko vrijeme da
se prilagodi znatnim promjenama temperature.
Rješavanje problema
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite web-mjesto buy.garmin.com ili se obratite
zastupniku tvrtke Garmin i zatražite informacije o dodatnoj
opremi i zamjenskim dijelovima.
Dodatak
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna dodatna oprema za prikaz
podataka.
% FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak funkcionalnog
praga snage.
% maks.pulsa: Postotak maksimalnog pulsa.
% maks.pulsa u dionici: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
% r.p.p.d.: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu dionicu.
% rezerve pulsa: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju).
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans dionice: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Balans u 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale
mjerenja od 10 sekundi.
Balans u 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale
mjerenja od 30 sekundi.
Balans u 3 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za intervale
mjerenja od 3 sekunde.
Bater.mjenj.: Status baterije senzora položaja mjenjača.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Broj udisaja: Tempo disanja izražen brojem udisaja u minuti
(udis./min).
Brz.uspona: Prosječna brzina uspona za trenutnu aktivnost.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina dion.: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina uspona po dionici: Prosječna brzina uspona za
trenutnu dionicu.
Brzina uspona u 30 s: Prosječna brzina uspona za intervale
mjerenja od 30 sekundi.
Brzina zadnje dionice: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Ciljna snaga: Ciljana izlazna snaga tijekom aktivnosti.
Di2 – razina baterije: Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dodatak
Dolazak na sljedeće: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Domet: Procjena udaljenosti koju možete prijeći na temelju
trenutnih postavki i preostalog kapaciteta eBikea.
Duljina dionice: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
eBike baterija: Preostali kapacitet baterije eBikea.
Efekt aerobnog vježbanja: Utjecaj trenutačne aktivnosti na
vašu razinu aerobne kondicije.
Efekt anaer. vježbanja: Utjecaj trenutačne aktivnosti na vašu
razinu anaerobne kondicije.
EPOC: Iznos povećanja potrošnje kisika nakon vježbanja (eng.
excess post-exercise oxygen consumption, EPOC) za
trenutnu aktivnost. EPOC je mjera zahtjevnosti treninga.
Faza snage – desno: Trenutna faza snage za desnu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – lijevo: Trenutna faza snage za lijevu nogu. Faza
snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Gr.zone pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje vašu trenutačnu
zonu pulsa (1 do 5).
Grafikon brzine: Linijski grafikon koji prikazuje vašu brzinu u
trenutnoj aktivnosti.
Grafikon kadence: Linijski grafikon koji prikazuje vrijednosti
biciklističke kadence za trenutnu aktivnost.
Grafikon nadmor. visine: Linijski grafikon koji prikazuje
trenutnu nadmorsku visinu, ukupan uspon i ukupan silazak
za trenutnu aktivnost.
Grafikon pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje trenutni,
prosječni i maksimalni puls za trenutnu aktivnost.
Graf snage: Linijski grafikon koji prikazuje trenutnu, prosječnu i
maksimalnu izlaznu snagu za trenutnu aktivnost.
Intensity Factor: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kadenca dionice: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kilodžuli: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u
kilodžulima.
Kombinacija mjenjača: Trenutna kombinacija mjenjača na
senzoru položaja mjenjača.
Korak vježbanja: Tijekom vježbanja, trenutačni korak od
ukupnog broja koraka.
Kut faze snage u dionici – D: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu dionicu.
Kut faze snage u dionici – L: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu dionicu.
Lokacija odredišta: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija sljedeće točke: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Maks.sn.dion: Najviša izlazna snaga za trenutačnu dionicu.
Maksimalna brzina: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Maksimalna snaga: Najviša izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Mekoća pedale: Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno
biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta
pedale.
25
Mjerač vremena: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Nač.promj.brz. u sust.Di2: Trenutačni način promjene brzina
Di2 senzora.
Način svijetlj.: Konfiguriranje mreže svjetala.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Norm.Power z.d.: Prosječna vrijednost Normalized Power za
zadnju dovršenu dionicu.
Normalized Power: Normalized Power™ za trenutačnu
aktivnost.
NP dionice: Prosječna vrijednost Normalized Power za
trenutačnu dionicu.
Omjer brzina: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Otpor trenera: Otpor koji pruža dvoranski trenažer.
P.p.s.p.d.: Prosječan pomak od središta platforme za trenutnu
dionicu.
Pom.od sred.platf.: Pomak od središta platforme. Pomak od
središta platforme je mjesto na platformi pedale na koje se
primjenjuje sila.
Pomoć: Trenutni način rada eBikea.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Pr.% rez.puls.: Prosječan postotak rezerve pulsa (maksimalan
puls umanjen za puls u mirovanju) za trenutačnu aktivnost.
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Prednji mjenjač: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Preost. pon.: Tijekom vježbanja, broj preostalih ponavljanja.
Preostala udaljenost: Tijekom vježbanja ili na stazi, preostala
udaljenost kada koristite udaljenost kao cilj.
Preostale kalorije: Tijekom vježbanja, preostala količina kalorija
ako koristite cilj u kalorijama.
Preostali puls: Tijekom vježbanja, broj koji označava koliko ste
iznad ili ispod pulsa koji je postavljen kao cilj.
Preostali uspon: Tijekom vježbanja ili na stazi preostalo vrijeme
uspona ako koristite vrijeme kao cilj.
Preostalo vrijeme: Preostalo vrijeme tijekom vježbanja ili na
stazi ako koristite vrijeme kao cilj.
Pros.balans: Prosječan balans snage lijevo/desno za trenutnu
aktivnost.
Pros.brz.usp.: Prosječna brzina uspona za trenutnu aktivnost.
Pros.vrij.dion: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu aktivnost.
Pros.vršni kut faze snage – D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Pros.vršni kut faze snage – L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu aktivnost.
Prosj. brzina: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Prosječna kadenca: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Prosječna snaga: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Prosječni % maks.pulsa: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Prosječni kut faze snage – D: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu aktivnost.
Prosječni kut faze snage – L: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu aktivnost.
26
Prosječni PSP: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu aktivnost.
Prosječni puls: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Proteklo vrijeme: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls dionice: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls u zadnjoj dionici: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Savj.za brz.: Preporuka za prebacivanje u višu ili nižu brzinu
ovisno o trenutnoj razini napora. eBike mora biti u načinu
rada za ručno mijenjanje brzina.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Sn.dion.: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Sn.zad.dion.: Prosječna izlazna snaga za zadnju dovršenu
dionicu.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima. Vaš uređaj mora biti
povezan s kompatibilnim mjeračem snage.
Snaga (stup.): Stupčasti grafikon koji prikazuje trenutnu,
prosječnu i maksimalnu izlaznu snagu za trenutnu aktivnost.
Snaga u 10 s: Prosjek kretanja u posljednjih 10 sekundi za
izlaznu snagu.
Snaga u 30 s: Prosjek kretanja u posljednjih 30 sekundi za
izlaznu snagu.
Snaga u 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi za izlaznu
snagu.
Stanje performansi: Izračun stanja performansi je procjena
stanja vaših performansi u stvarnom vremenu.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Stražnji mjenjač: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Stupčasti grafikon brzine: Stupčasti grafikon koji prikazuje
trenutnu, prosječnu i maksimalnu brzinu za trenutnu
aktivnost.
Stupčasti grafikon pulsa: Stupčasti grafikon koji prikazuje
trenutni, prosječni i maksimalni puls za trenutnu aktivnost.
Stupčasti graf kadence: Stupčasti grafikon koji prikazuje
trenutnu, prosječnu i maksimalnu biciklističku kadencu za
trenutnu aktivnost.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Težina: Mjera zahtjevnosti trenutne aktivnosti izračunata na
temelju elevacije, gradijenta i naglih promjena smjera.
Težina dionice: Ukupna težina za trenutnu dionicu.
Težina u 60 s: Prosječna težina za intervale mjerenja od 60
sekundi.
Tok: Mjera dosljednosti održavanja brzine i ujednačenosti
prolaska kroz skretanja za trenutnu aktivnost.
Tok dionice: Ukupna ocjena toka za trenutnu dionicu.
Tok u 60 s: Prosječan tok za intervale mjerenja od 60 sekundi.
Traj. sjedenja: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem položaju
za trenutnu aktivnost.
Trajanje sjed.u dionici: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem
položaju za trenutnu dionicu.
Trajanje staj.u dionici: Vrijeme okretanja pedala u stojećem
položaju za trenutnu dionicu.
Dodatak
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
TSS: Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Učinkovitost obrtne sile: Mjerenje koje pokazuje koliko
učinkovito biciklist okreće pedale.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost do odredišta: Preostala udaljenost do konačnog
odredišta. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udaljenost do sljedeće točke: Preostala udaljenost do
sljedeće točke rute. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Udaljenost do točke na stazi: Preostala udaljenost do sljedeće
točke na kursu.
Udaljenost ispred: Udaljenost ispred ili iza funkcije Virtual
Partner.
Udaljenost zadnje dionice: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Ukup.uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona od
posljednjeg ponovnog postavljanja.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Uspon do slj. točke staze: Preostali uspon do sljedeće točke
staze.
Uspor.vježb.: Grafikon koji uspoređuje trenutni napor i cilj
vježbanja.
Vati/kg: Količina izlazne snage u vatima po kilogramu.
Vati/kg po dionici: Prosječna izlazna snaga u vatima po
kilogramu za trenutnu dionicu.
Vati/kg prosječno: Prosječna izlazna snaga u vatima po
kilogramu.
Vati/kg u 10 s: Prosjek kretanja u posljednje 10 sekundi za
izlaznu snagu u vatima po kilogramu.
Vati/kg u 30 s: Prosjek kretanja u posljednje 30 sekundi za
izlaznu snagu u vatima po kilogramu.
Vati/kg u 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi za izlaznu
snagu u vatima po kilogramu.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrij.zad.dion.: Vrijeme štoperice za posljednju dovršenu
dionicu.
Vrijeme do: Vrijeme ispred ili iza funkcije Virtual Partner.
Vrijeme do odredišta: Procijenjeno vrijeme preostalo do
dolaska na odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak
pojavio.
Vrijeme kruga: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrš.kut faze sn.za dion. – D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu dionicu.
Vrš.kut faze sn.za dion. – L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Vršni kut faze snage – desno: Vršna faza snage za desnu
nogu. Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač
proizvodi vršni dio snage vožnje.
Vršni kut faze snage – lijevo: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
FTP ocjene
Žene
Vata po kilogramu (W/kg)
U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog
funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.
Izvanredno
4,30 i više
Izvrsno
Od 3,33 do 4,29
Muškarci
Vata po kilogramu (W/kg)
Dobro
Od 2,36 do 3,32
5,05 i više
Slabo
Od 1,90 do 2,35
Izvrsno
Od 3,93 do 5,04
Početnik
Manje od 1,90
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Slabo
Od 2,23 do 2,78
Početnik
Manje od 2,23
Izvanredno
Dodatak
FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew
Coggan, dr. Training and Racing with a Power Meter (Boulder,
CO: VeloPress, 2010).
27
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
1
2
3
4
5
50–60%
60–70%
70–80%
80–90%
90–100%
Zabilježen napor
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Prednosti
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Veličina i opseg kotača
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
28
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Dodatak
Indeks
A
aklimatizacija 7
ANT+ senzori 1, 14, 16, 17
Oprema za fitness 5, 6
uparivanje 5, 16
aplikacije 12, 14, 18
pametni telefon 1
Auto Lap 20
Auto Pause 20
automatski prelazak u stanje mirovanja 20
automatsko pomicanje 21
B
baterija
maksimiziranje 24
punjenje 1
vrsta 2
zamjena 23
biciklizam 7
Bluetooth senzori 1, 14
Bluetooth tehnologija 12, 14, 21
brisanje, svi korisnički podaci 18, 24
C
cilj 6
ciljevi 6
Connect IQ 18
Č
čišćenje uređaja 23
D
datoteke, prijenos 18
dijeljenje podataka 22
dinamika bicikliranja 16
dionice 1
dodatna oprema 16
E
eBike 17
Efekt vježbanja 8, 9
F
faza snage 16
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 10, 12–14, 17, 18, 22
Garmin Express 14
nadogradnja softvera 22
GLONASS 21
GPS 5, 21
signal 1, 3, 24
GroupTrack 13
I
ID jedinice 22, 23
intervali, vježbanje 5
izračun naprezanja 9
J
jezik 22, 24
K
kadenca 15
upozorenja 20
kalendar 5
Kalendar 5
kalibracija, mjerač snage 16
kalorija, upozorenja 20
karte 10, 11
nadogradnja 22
orijentacija 12
postavke 11
traženje lokacija 10
zumiranje 11
kondicija 8
kontakti, dodavanje 13
kontakti u hitnim slučajevima 12, 13
korisnički podaci, brisanje 18
Indeks
korisnički profil 19
L
LiveTrack 13
lokacije 10
brisanje 10
slanje 13
traženje na karti 10
uređivanje 10
M
maksimalni VO2 6, 7, 9, 27
mjerač vremena 3, 17
mjerne jedinice 21
montiranje uređaja 2
N
način rada za spavanje 20
nadmorska visina 7, 24
nadogradnje, softver 16, 22
napajanje 16
zone 17
Napredno snimanje 18
natrag na početak 10
navigacija 10
natrag na početak 10
zaustavljanje 10
O
O-prsteni. Vidi remeni
oporavak 6, 8, 9
Oprema 14, 25
opterećenje treniranja 6, 7
osobni rekordi 9
brisanje 9
P
pametni telefon 1, 12, 18, 21
aplikacije 14
uparivanje 1, 24
pedale 16
početno postavljanje 24
podaci
dijeljenje 22
prijenos 17, 18
snimanje 21
spremanje 17
zasloni 3, 19
podatkovna polja 18, 19, 25
pomak od središta platforme 16
pomoć 12, 13
ponovno postavljanje uređaja 24
popis 17
poruka s napomenom o pokretanju 21
postavke 14, 19, 21, 22
uređaj 21, 22, 24
postavke sustava 21
postavke zaslona 21
postavljanje 15
povijest 17
brisanje 17
pozadinsko osvjetljenje 21
prečaci 1
prepoznavanje nezgoda 12, 13
prijenos, datoteke 14
prilagođavanje uređaja 19
profili 18, 19
aktivnosti 19
korisnik 19
prosjek podataka 15
prošireni zaslon 22
puls
monitor 7, 8, 14, 15, 23
senzor 6–8
upozorenja 20
zone 14, 15, 17
Puls, zone 28
R
računalo, povezivanje 18
razina stresa 6
remeni 25
rješavanje problema 15, 24, 25
rute 11
postavke 12
S
satelitski signali 1, 3, 24
segmenti 3, 4
brisanje 4
senzori brzine i takta 15
senzori za brzinu i kadencu 23
senzori za brzinu i takt 15
snaga (sila) 6
mjerači 6–9, 15, 16, 27
upozorenja 20
zone 16
snimanje podataka 18
softver
licenca 22, 23
nadogradnja 16, 22
verzija 22, 23
specifikacije 22
spremanje aktivnosti 3
spremanje podataka 17, 18
stanje performansi 6, 9
stari podaci 3, 17
slanje na računalo 17, 18
status treniranja 6, 9
staze 10, 11
brisanje 11
učitavanje 10
uređivanje 10, 11
T
takt 15
temperatura 7, 24
tipke 1
točke, projekcija 10
tonovi 22
trening, planovi 4
trening u zatvorenom 5, 6
treniranje 5–8
planovi 5
zasloni 3, 19
U
udaljenost, upozorenja 20
umetanje 2
uparivanje 1
ANT+ senzori 5, 16
Bluetooth senzori 16
pametni telefon 1, 24
upozorenja 20
uređaj
ponovno postavljanje 24
postupanje 23
USB 22
prekid veze 18
V
veličine kotača 28
Virtual Partner 6
visina 7
visinomjer, kalibracija 24
vježbanje 4, 5
brisanje 5
učitavanje 4
vremenske zone 22
vrijeme, upozorenja 20
W
Wi‑Fi 12, 14, 22
povezivanje 14
widgeti 18
Z
zamjena baterije 23
zaslon 21
zone
napajanje 16
vrijeme 22
29
zumiranje, karte 11
30
Indeks
support.garmin.com
SVI 2019
190-02513-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising