Garmin | Edge® 530 Mountain Bike Bundle | User guide | Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Käyttöopas

Garmin Edge® 530 Mountain Bike Bundle Käyttöopas
EDGE 530
®
Käyttöopas
© 2019 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää
ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana BLUETOOTH ja vastaavat logot ovat
Bluetooth SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet
sykeanalyysit: Firstbeat. Di2™ ja Shimano STEPS™ ovat Shimano Inc:n tavaramerkkejä. Shimano on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™
(IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n tavaramerkkejä. Wi‑Fi on Wi-Fi Alliance Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03485
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Laitteen esittely ........................................................................... 1
Tilasivun tarkasteleminen ...................................................... 1
Widgetien tarkasteleminen ..................................................... 1
Pikavalikon käyttäminen ........................................................ 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 2
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 2
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 2
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Maastopyöräpidikkeen asentaminen .......................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 3
Harjoittelu........................................................................ 3
Lähteminen matkaan .................................................................. 3
Osuudet ...................................................................................... 3
Strava™ osuudet ................................................................... 3
Strava Segment Explore widgetin käyttäminen ................ 3
Garmin Connect osuuden seuraaminen ................................ 4
Osuuksien käyttöönotto ......................................................... 4
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 4
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 4
Osuuden asetukset ................................................................ 4
Osuuden poistaminen ............................................................ 4
Harjoitukset ................................................................................. 4
Garmin Connect harjoituksen seuraaminen .......................... 4
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Harjoituksen lopettaminen ..................................................... 4
Harjoitusten poistaminen ....................................................... 5
Tietoja harjoituskalenterista ........................................................ 5
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ............................................................................ 5
Intervalliharjoitukset .................................................................... 5
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 5
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 5
Sisäharjoittelu ............................................................................. 5
ANT+® harjoitusvastuksen pariliittäminen ............................. 5
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen .................................. 5
Vastuksen asettaminen ..................................................... 5
Tavoitevoiman määrittäminen ........................................... 5
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 6
Harjoitustavoitteen peruuttaminen ......................................... 6
Omat tilastot................................................................... 6
Suorituskykymittaukset ............................................................... 6
Harjoittelun tila ....................................................................... 6
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................... 6
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen ..... 7
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten ................................................................................ 7
Suorituskyvyn sopeutuminen lämpöön ja korkeuteen ....... 7
Harjoittelun kuormittavuus ..................................................... 7
Harjoittelun kuormittavuuden arvio .................................... 7
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus ................................. 7
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta ................................. 8
Palautumisaika ....................................................................... 8
Palautumisajan näyttäminen ............................................. 8
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ............................................. 8
FTP-testin suorittaminen ................................................... 8
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen ................ 8
Stressitason tarkasteleminen ................................................. 9
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä ....................... 9
Tehokkuuskäyrän tarkasteleminen ........................................ 9
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi ............... 9
Sisällysluettelo
Omat ennätykset ......................................................................... 9
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 9
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 9
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 9
Harjoitusalueet ............................................................................ 9
Navigointi........................................................................ 9
Sijainnit ....................................................................................... 9
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 9
Sijaintien tallentaminen kartalta ............................................. 9
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 9
Navigoiminen takaisin alkuun .............................................. 10
Navigoinnin lopettaminen .................................................... 10
Sijaintien muokkaaminen ..................................................... 10
Sijainnin poistaminen ........................................................... 10
Sijainnin projisoiminen ......................................................... 10
Reitit .......................................................................................... 10
Reitin luominen laitteella ...................................................... 10
Garmin Connect reitin seuraaminen .................................... 10
Vinkkejä reitin ajamiseen ..................................................... 10
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................. 10
Reitin näyttäminen kartassa ............................................ 10
Käyttäminen:ClimbPro ......................................................... 11
Reittiasetukset ..................................................................... 11
Reitin pysäyttäminen ............................................................ 11
Reitin poistaminen ............................................................... 11
Trailforks reitit ...................................................................... 11
Kartta-asetukset ........................................................................ 11
Kartan selaaminen ............................................................... 11
Kartan suunnan vaihtaminen ............................................... 11
Reittiasetukset .......................................................................... 11
Suorituksen valitseminen reitin laskentaa varten ................. 11
Yhteysominaisuudet .................................................... 11
Bluetooth yhteysominaisuudet .................................................. 11
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuudet ............ 12
Tapahtumantunnistus ...................................................... 12
Hätätoiminto .................................................................... 12
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen .................................. 12
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen ......................... 12
Avun pyytäminen ............................................................. 12
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä ...................................................... 12
Automaattiviestin peruuttaminen ..................................... 12
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen .......... 12
GroupTrack istunnon aloittaminen ....................................... 12
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin ....................................... 13
Pyörähälytyksen asettaminen .............................................. 13
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa ...................... 13
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen ............... 13
Wi‑Fi yhteysominaisuudet ......................................................... 13
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen ............................................. 13
Wi‑Fi asetukset .................................................................... 13
Langattomat anturit...................................................... 13
Sykevyön asettaminen paikalleen ............................................ 14
Sykealueiden määrittäminen ................................................ 14
Tietoja sykealueista ......................................................... 14
Kuntoilutavoitteet ............................................................. 14
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ..................................... 14
Nopeusanturin asentaminen ..................................................... 14
Poljinanturin asentaminen ........................................................ 15
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ....................................... 15
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot ..................... 15
Langattomien anturien pariliitos ................................................ 15
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 15
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 15
Voimamittarin kalibroiminen ................................................. 15
i
Voima polkimissa ................................................................. 16
Pyöräilyn dynamiikka ........................................................... 16
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen ............................. 16
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella ................. 16
Tilannetietoisuus ....................................................................... 16
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 16
eBike-pyörän käyttäminen ........................................................ 16
eBike-anturitietojen näyttäminen ......................................... 16
Historia.......................................................................... 16
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 22
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot ....................................... 22
Laitteen huoltaminen ................................................................ 22
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 22
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 22
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 22
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 22
Nopeusanturin pariston vaihtaminen ................................... 22
Poljinanturin pariston vaihtaminen ....................................... 23
Matkan tarkasteleminen ............................................................ 16
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen ...................... 16
Matkojen poistaminen .......................................................... 17
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ........................................ 17
Kaikkien yhteismäärien poistaminen ................................... 17
Garmin Connect ........................................................................ 17
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun .................... 17
Tiedon tallennus ....................................................................... 17
Tietojen hallinta .........................................................................17
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 17
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 17
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 18
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 18
Vianmääritys ................................................................. 23
Laitteen mukauttaminen.............................................. 18
Liite................................................................................ 24
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet ....................................... 18
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ......... 18
Profiilit ....................................................................................... 18
Käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................................. 18
Tietoja harjoitteluasetuksista .................................................... 18
Suoritusprofiilin päivittäminen .............................................. 18
Tietonäytön lisääminen ........................................................ 19
Tietonäytön muokkaaminen ................................................. 19
Tietonäyttöjen järjestäminen uudelleen ............................... 19
Hälytykset ............................................................................ 19
Aluehälytysten asettaminen ............................................ 19
Toistuvien hälytysten asettaminen .................................. 19
Älykkäiden syönti- ja juontihälytysten asettaminen ......... 19
Auto Lap ...............................................................................19
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan .................... 19
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 20
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 20
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 20
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 20
Ajanoton automaattinen käynnistäminen ............................. 20
Satelliittiasetuksen muuttaminen ......................................... 20
Puhelinasetukset ...................................................................... 20
Järjestelmäasetukset ................................................................ 20
Näyttöasetukset ................................................................... 20
Taustavalon käyttäminen ................................................ 21
Widgetsilmukan mukauttaminen .......................................... 21
Tiedontallennusasetukset .................................................... 21
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 21
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 21
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 21
Aikavyöhykkeet .................................................................... 21
Laajennetun näyttötilan määrittäminen ..................................... 21
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta .............................. 21
Tietokentät ................................................................................ 24
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 26
FTP-luokitukset ......................................................................... 27
Sykealuelaskenta ...................................................................... 27
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 27
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 23
Oletusasetusten palauttaminen ........................................... 23
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen ....................... 23
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 23
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 23
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 23
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 24
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 24
Korkeuden asettaminen ............................................................ 24
Lämpötilalukemat ...................................................................... 24
O-renkaat .................................................................................. 24
Lisätietojen saaminen ............................................................... 24
Hakemisto ..................................................................... 29
Laitteen tiedot............................................................... 21
Tuotepäivitykset ........................................................................ 21
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect sovelluksella ... 21
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ... 21
Tekniset tiedot .......................................................................... 22
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 22
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 22
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 22
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Laitteen esittely
Näyttöön tulee tilasivu. Vilkkuva kuvake merkitsee, että laite
etsii signaalia. Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee, että
signaali on löytynyt tai anturi on liitetty.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja voit hankkia lisää,
kun pariliität laitteen älypuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan
laitteeseen.
1 Valitse tilasivulla Widgetit.
2 Voit näyttää lisää widgettejä valitsemalla tai .
Kun tarkastelet widgetejä seuraavan kerran, viimeksi
katselemasi widget tulee näyttöön.
Pikavalikon käyttäminen
Pikavalikon asetuksilla voit nopeasti käyttää ominaisuuksia tai
tehdä toimintoja, kuten muokata nykyistä suoritusprofiilia
aloitusnäytössä.
• Kun
ilmestyy näyttöön ajon aikana, voit näyttää
pikavalikon asetukset valitsemalla .
• Kun ilmestyy näyttöön, voit näyttää pikavalikon asetukset
valitsemalla .
Pariliitos älypuhelimeen
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla tämän.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta
pitkään.
Selaa tietosivuja ja asetuksia valitsemalla tämä.
Valitse tämä aloitusnäytössä, jos haluat tarkastella
tilasivua.
Selaa tietosivuja ja asetuksia valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän aloitusnäytössä voit näyttää
laitteen valikon.
Merkitse uusi kierros valitsemalla tämä.
Valitsemalla tämän voit käynnistää tai pysäyttää
ajanoton.
Palaa edelliseen näyttöön valitsemalla tämä.
Painamalla tätä pitkään voit palata aloitusnäyttöön.
Valitsemalla tämän voit valita asetuksia tai kuitata
ilmoituksia.
Valitse ajon aikana, jos haluat tarkastella hälytyksiä,
tietokenttiä ja vastaavia valikkovaihtoehtoja.
Sähköiset
liitännät
Lataa ulkoisen Edge-lisäakun avulla.
HUOMAUTUS: voit ostaa lisävarusteita osoitteesta
www.buy.garmin.com.
Tilasivun tarkasteleminen
Tilasivulla näkyy GPS:n, langattomien anturien ja älypuhelimen
yhteyden tila.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse aloitusnäytössä .
• Valitse ajon aikana
> Tilasivu.
Jos haluat käyttää Edge laitteen yhteysominaisuuksia, laite on
pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ sovelluksen kautta eikä
älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna ja avaa älypuhelimen sovelluskaupasta Garmin
Connect sovellus.
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittämään laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
valitsemalla Valikko > Asetukset > Yhteysominaisuudet >
Puhelin > Pariliitä älypuhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect sovellukseen, seuraa näytön ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garmin-laitteet >
Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
®
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 22).
1 Avaa USB-portin suojus .
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
Johdanto
1
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Sulje suojus, kun olet ladannut laitteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Toimitus sisältää kaksi kumilevyä, joten voit valita pyörääsi
parhaiten sopivan levyn. Kumikielekkeet kohdistuvat
pyöräpidikkeen taustapuolelle, jotta pidike pysyy paikallaan.
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla .
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin
.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
3 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
4 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
5 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee telineen ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 7 lbf-in (0,8 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
6 Kohdista Edge laitteen taustapuolen kielekkeet
pyöräpidikkeen loviin .
®
7 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Maastopyöräpidikkeen asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä kiinnitystä, voit ohittaa
tämän kohdan.
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Irrota ruuvi ohjaustangon liittimestä 3 mm:n
kuusiokoloavaimella.
Etukiinnityksen asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä kiinnitystä, voit ohittaa
tämän kohdan.
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin irrottamiseen
ohjaustangon liittimestä .
2
Johdanto
Harjoittelu
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos ohjaustangon halkaisija on 25,4 mm, aseta paksumpi
kumityyny ohjaustangon ympärille.
• Jos ohjaustangon halkaisija on 31,8 mm, aseta ohuempi
kumityyny ohjaustangon ympärille.
• Jos ohjaustangon halkaisija on 35 mm, älä käytä
kumityynyä.
Aseta
ohjaustangon liitin ohjaustangon ympärille siten, että
4
kiinnitysvarsi on pyörän rungon yläpuolella.
5 Löysää kiinnitysvarren ruuvi 3 mm:n kuusiokoloavaimella,
aseta kiinnitysvarsi paikalleen ja kiristä ruuvi.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiinnitysvarren ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 20 lbf-in (2,26 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
6 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana
olevat ruuvit 2 mm:n
kuusiokoloavaimella, irrottamalla liittimen ja kiertämällä sitä ja
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
7 Aseta ja kiinnitä ohjaustangon liittimen ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee telineen ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 7 lbf-in (0,8 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
8 Kohdista Edge laitteen taustapuolen kielekkeet
pyöräpidikkeen loviin .
Lähteminen matkaan
Jos laitteen mukana toimitettiin langaton anturi, ne on jo
pariliitetty ja ne voidaan aktivoida alkumäärityksen aikana.
1 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Valitse aloitusnäytössä .
4 Valitse suoritusprofiili.
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
6
7
8
9
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Jos haluat tarkastella lisää tietonäyttöjä, valitse
tai .
Jos haluat tarkastella hälytyksiä, tietokenttiä ja vastaavia
valikkovaihtoehtoja, valitse .
Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: voit muuttaa matkan tyypin ennen sen tallentamista
ja jakamista Garmin Connect tilille. Tarkat ajotyypin tiedot
ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien suunnittelun
kannalta.
Valitse Tallenna matka.
Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuksia Garmin Connect
tilistäsi laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on
tallennettu laitteeseen.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi,
kaikki reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Osuuden ajaminen kilpaa: voit ajaa osuuden kilpaa ja yrittää
päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
9 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Harjoittelu
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Edge 530 laitteeseesi. Kun seuraat
Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin suorituksiisi
sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja ammattilaisten
suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Strava Segment Explore widgetin käyttäminen
Strava Segment Explore widgetin avulla voit katsella ja ajaa
lähellä olevia Strava -osuuksia.
Valitse osuus Strava Segment Explore widgetissä.
Osuus ilmestyy karttaan.
3
Garmin Connect osuuden seuraaminen
Osuuden lataamiseen ja seuraamiseen kohteesta Garmin
Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 17).
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, tähdellä merkityt
osuutesi siirtyvät laitteeseesi automaattisesti, kun se
synkronoituu Garmin Connect sovelluksen kanssa.
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Valitse osuus.
3 Valitse tai Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse Edge laitteessa Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
6 Valitse osuus.
7 Valitse Aja.
Osuuksien käyttöönotto
Voit ottaa käyttöön osuuden kilpa-ajon ja lähestyvien osuuksien
ilmoitukset.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet > Osuuden
asetukset > Käyttöön/pois > Muokkaa useita.
2 Valitse käyttöön otettavat osuudet.
HUOMAUTUS: lähestyvien osuuksien ilmoitukset näytetään
vain niille osuuksille, jotka on otettu käyttöön.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Osuuden tietonäyttö tulee näkyviin automaattisesti.
3 Jos haluat muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana, valitse
.
Voit ajaa kilpaa osuuden johtajaa, edellistä suoritustasi tai
muita ajajia vastaan (mahdollisuuksien mukaan). Tavoite
säätyy automaattisesti edellisen suorituksesi mukaan.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
4
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
• Jos haluat tarkastella osuuden johtajan, ryhmän johtajan,
haastajan tai muiden pyöräilijöiden matka-aikoja tai
keskinopeuksia tai omaa ennätystäsi ja keskinopeuttasi,
valitse Sijoitustaulukko.
VIHJE: voit vaihtaa tavoitteesi osuudelle valitsemalla
jonkin sijoitustaulukon kohdan.
Osuuden asetukset
Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet > Osuuden
asetukset.
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Valitse teho automaatt.: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
nykyiseen suorituskykyysi perustuvan automaattisen
tavoitteen säädön.
Haku: mahdollistaa tallennettujen osuuksien haun nimen
perusteella.
Käyttöön/pois: ottaa laitteeseen ladatut osuudet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen
osuuksien poistamisen laitteesta.
Osuuden poistaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Poista > OK.
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Garmin Connect harjoituksen seuraaminen
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 17).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
3 Valitse tai Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Harjoituksen aloittaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Aja.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Laitteesta kuuluu äänimerkki, kun olet lopettamassa
harjoituksen vaihetta. Näyttöön tulee ilmoitus, jossa näkyy,
miten paljon aikaa on jäljellä seuraavan vaiheen alkuun.
Harjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa harjoituksen milloin tahansa ja aloittaa uuden
vaiheen valitsemalla
.
• Voit pysäyttää ajanoton milloin tahansa valitsemalla .
• Voit lopettaa harjoituksen milloin tahansa valitsemalla
>
Lopeta harjoitus > OK.
Harjoittelu
Harjoitusten poistaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitukset >
Harjoitusasetukset > Poista useita.
2 Valitse yksi tai useampi harjoitus.
3 Valitse Poista harjoitukset > OK.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 17).
Voit etsiä Garmin Connect palvelusta harjoitusohjelman ja
ajoittaa harjoituksia ja reittejä.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse vaihtoehto:
• Synkronoi laite tietokoneen Garmin Express™ sovelluksen
kanssa.
• Synkronoi laite älypuhelimen Garmin Connect sovelluksen
kanssa.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia
intervalleja, kun tiedät ajettavan matkan pituuden. Kun valitset
vaihtoehdon
, laite tallentaa intervallin ja siirtyy
lepointervalliin.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Intervallit > Muokkaa >
Intervallit > Tyyppi.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin.
3 Anna tarvittaessa intervallin ylä- ja alaraja.
4 Valitse Kesto, määritä aikaintervallin arvo ja valitse .
5 Valitse .
6 Valitse Lepo > Tyyppi.
7 Valitse jokin vaihtoehto.
8 Anna tarvittaessa lepointervallin ylä- ja alaraja.
9 Valitse Kesto, määritä lepointervallin aika-arvo ja valitse .
10 Valitse .
11 Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Harjoittelu
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Intervallit > Tee harjoitus.
2 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
3 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Sisäharjoittelu
Laite sisältää sisäharjoittelun suoritusprofiileja, joissa GPS ei ole
käytössä. Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot
eivät ole käytettävissä, ellei käytössä ole yhteensopiva anturi tai
harjoitusvastus, joka lähettää nopeus- ja matkatietoja
laitteeseen.
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
®
harjoitusvastuksesta.
2 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus > Paril.
ANT+-p.harj.v..
3 Valitse, mikä harjoitusvastus pariliitetään laitteeseen.
4 Valitse Lisää tunnistin.
Kun harjoitusvastus on pariliitetty laitteeseesi, se näkyy
yhdistettynä anturina. Voit mukauttaa tietokenttiäsi
näyttämään anturin tiedot.
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa ANT+ harjoitusvastusta,
sinun täytyy asettaa pyörä harjoitusvastukseen ja pariliittää se
laitteen kanssa (ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen,
sivu 5).
Voit käyttää laitetta harjoitusvastuksen kanssa ja simuloida
vastusta reitin, suorituksen tai harjoituksen aikana. GPS
määritetään automaattisesti pois käytöstä harjoitusvastusta
käytettäessä.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat seurata tallennettua reittiä, valitse Seuraa
reittiä (Reitit, sivu 10).
• Jos haluat seurata tallennettua ajoa, valitse Seuraa
suoritusta (Lähteminen matkaan, sivu 3).
• Valitsemalla Seuraa harjoitusta voit seurata tallennettua
harjoitusta (Harjoitukset, sivu 4).
Valitse
reitti, suoritus tai harjoitus.
3
4 Valitse Aja.
5 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Harjoitusvastus lisää tai pienentää vastusta reitin tai ajon
korkeustietojen mukaan.
®
Vastuksen asettaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta
vastus.
2 Määritä harjoitusvastuksen asettama vastus valitsemalla joko
tai
.
3 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
> Aseta vastus ja säädä vastusta
4 Valitse tarvittaessa
suorituksen aikana.
Tavoitevoiman määrittäminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta
tavoitevoima.
2 Aseta tavoitevoiman arvo.
3 Valitse suoritusprofiili.
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
5
Harjoituksessa käytettävää vastusta säädetään nopeutesi
perusteella niin, että voima pysyy tasaisena.
5 Jos haluat säätää tavoitevoimaa suorituksen aikana, valitse
> Aseta tavoitevoima.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
joten voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika- tai matka- ja
nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen aikana
reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Aseta tavoite.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja nopeus ja valitse matka- ja
nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
3 Valitse .
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
5 Avaa Virtual Partner näyttö tarvittaessa vierittämällä.
6 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna matka.
®
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
Valitse
> Peruuta tavoite > OK.
Omat tilastot
Edge 530 laitteella voit seurata henkilökohtaisia tilastojasi ja
tehdä suorituskykymittauksia. Suorituskykymittauksiin tarvitaan
yhteensopiva sykemittari tai voimamittari.
Suorituskykymittaukset
Suorituskykymittaukset ovat arvioita, joiden avulla voit seurata ja
analysoida harjoituksiasi ja kilpailusuorituksiasi. Mittauksiin
tarvitaan muutama suoritus, joissa on käytetty rannesykemittaria
tai yhteensopivaa sykevyötä. Pyöräilysuorituskyvyn
mittaamiseen tarvitaan yhteensopiva sykemittari tai voimamittari.
Arviot tuottaa ja niitä tukee Firstbeat. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/performance-data.
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Harjoittelun tila: harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi
vaikuttaa kuntoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila
perustuu harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen
hapenottokyvyn muutoksiin pitkällä aikavälillä.
maksimaalinen hapenottokyky: Maksimaalinen hapenottokyky
on enimmäismäärä (millilitroina) happea, jonka voit käyttää
minuutissa painokiloa kohti huipputasollasi. Laite näyttää
lämmön ja korkeuden mukaan korjatut maksimaalisen
hapenottokyvyn arvot, kun sopeudut lämpöön tai korkeuteen.
Harjoittelun kuormittavuus: harjoittelun kuormittavuus on
yhteen laskettu harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus (EPOC) 7 viimeisimmän päivän ajalta. EPOC
on arvio siitä, miten paljon keho tarvitsee energiaa
palautumiseen harjoituksen jälkeen.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus: laite analysoi
harjoittelun kuormittavuuden ja jakaa sen eri luokkiin kunkin
tallennetun suorituksen tehon ja rakenteen perusteella.
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus sisältää kussakin
luokassa kertyneen kokonaiskuormittavuuden sekä
harjoittelun kohdistuksen. Laite näyttää kuormituksen
jakautumisen viimeisten 4 viikon ajalta.
6
Palautumisaika: palautumisaika näyttää, miten pitkän ajan
kuluttua olet täysin palautunut ja valmis seuraavaan
vaativaan harjoitukseen.
FTP (functional threshold power) -arvo: laite arvioi
kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana asetettujen
profiilitietojen perusteella. Jos haluat tarkemman tuloksen,
voit tehdä ohjatun testin.
SV-stressitesti: sV-stressitestiin (SV on lyhenne sanoista
sykkeen vaihtelu) edellyttää Garmin sykevyötä. Laite mittaa
sykkeen vaihtelua, kun seisot paikallasi 3 minuutin ajan. Se
osoittaa kokonaiskuormituksesi. Asteikko on 1–100, ja
kuormitus on sitä pienempi, mitä pienemmät pisteet ovat.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio 6–20
minuutin suorituksen jälkeen. Sen voi lisätä tietokentäksi,
jotta voit tarkastella suoritustasoasi loppusuorituksen ajan.
Se vertaa reaaliaikaista kuntoasi keskikuntotasoosi.
Tehokkuuskäyrä: tehokkuuskäyrä näyttää jatkuvan
tehontuottosi ajan kuluessa. Voit tarkastella
tehokkuuskäyrääsi edellisen kuukauden, kolmen kuukauden
tai 12 kuukauden ajalta.
Harjoittelun tila
Harjoittelun tila näyttää, miten harjoittelusi vaikuttaa
kuntotasoosi ja suorituskykyysi. Harjoittelun tila perustuu
harjoittelun kuormittavuuden ja maksimaalisen hapenottokyvyn
muutoksiin pitkällä aikavälillä. Harjoittelun tilan avulla voit
suunnitella tulevaa harjoittelua ja jatkaa kuntosi kohottamista.
Huippu: huippu tarkoittaa, että olet ihanteellisessa
kilpailukunnossa. Hiljattain vähentämäsi harjoittelun
kuormittavuus jättää kehollesi aikaa palautua aiemmasta
harjoittelusta. Ennakoi tulevaa, koska huipputaso voi kestää
vain hetken.
Tuottava: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus lisää
kuntotasoasi ja suorituskykyäsi. Sisällytä harjoitteluusi
palautumisjaksoja, jotta kuntotasosi säilyy.
Ylläpito: nykyisen harjoittelusi kuormittavuus riittää kuntotasosi
ylläpitoon. Jos haluat parantaa kuntoasi, kokeile lisätä
harjoitustesi vaihtelevuutta tai määrää.
Palautuminen: kevyehkö harjoittelun kuormittavuus antaa
kehosi palautua, mikä on keskeisen tärkeää, kun kova
harjoittelu jatkuu pitkään. Voit palata kuormittavampaan
harjoitteluun, kun tunnet olevasi siihen valmis.
Tuottamaton: harjoittelusi kuormittavuus on hyvällä tasolla,
mutta kuntosi heikkenee. Kehollasi saattaa olla
palautumisongelmia, joten huomioi kokonaisterveydentilasi,
kuten stressi, ravinto ja lepo.
Heikentää kuntoa: kunto heikkenee, kun harjoittelet
merkittävästi tavallista vähemmän vähintään viikon ajan
siten, että se vaikuttaa kuntotasoosi. Voit kokeilla lisätä
harjoittelun kuormittavuutta, jos haluat parantaa kuntoasi.
Ylikuormittava: harjoittelusi on niin kuormittavaa, että siitä on jo
haittaa. Kehosi tarvitsee lepoa. Jätä itsellesi palautumisaikaa
lisäämällä kevyempää harjoittelua.
Ei tilaa: laite tarvitsee harjoittelun tilan arviointia varten
vähintään yhden viikon harjoitteluhistorian, mukaan lukien
juoksu- tai pyöräilysuorituksia, jotka sisältävät arvion
maksimaalisesta hapenottokyvystä.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviot tuottaa ja niitä
tukee Firstbeat. Voit näyttää maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion pyöräilyä varten käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn
yhteensopivan syke- ja voimamittarin kanssa.
Omat tilastot
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Ennen kuin voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arviota, sinun on asetettava sykemittari paikalleen, asennettava
voimamittari ja pariliitettävä ne laitteeseesi (Langattomien
anturien pariliitos, sivu 15). Jos laitteen mukana toimitettiin
sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion
määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 18) ja maksimisykkeen (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 14).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii ajotehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
3 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoittelun tila >
Maksimaalinen hapenottokyky.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja
kohtana värimittarissa.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot
toimitetaan yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on
liitteessä (Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset,
sivu 26) ja osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Suorituskyvyn sopeutuminen lämpöön ja korkeuteen
Ympäristötekijät, kuten korkea lämpötila ja maaston korkeus,
vaikuttavat harjoitteluun ja suorituskykyyn. Esimerkiksi korkean
paikan harjoittelu voi parantaa kuntoasi, mutta korkeissa
paikoissa maksimaalinen hapenottokykysi saattaa laskea
tilapäisesti. Edge 530 laite antaa ilmoituksia sopeutumisestasi ja
korjaa arviota maksimaalisesta hapenottokyvystäsi sekä
harjoittelusi tilasta, kun lämpötila on yli 22 ºC (72 ºF) ja kun
korkeus on yli 800 m (2625 jalkaa). Voit seurata sopeutumistasi
lämpöön ja korkeuteen harjoittelun tilawidgetissä.
HUOMAUTUS: lämpöön sopeutumisen ominaisuus on
käytettävissä ainoastaan GPS-suorituksissa ja edellyttää
säätietoja yhdistetystä älypuhelimesta. Täysi sopeutuminen
kestää vähintään 4 harjoituspäivää.
Omat tilastot
Harjoittelun kuormittavuus
Harjoittelun kuormittavuus osoittaa harjoittelusi määrän
viimeisimpien seitsemän päivän aikana. Se on yhteen laskettu
harjoituksen jälkeinen ylimääräinen hapenkulutus (EPOC)
viimeisimmän seitsemän päivän ajalta. Mittari osoittaa, onko
nykyinen kuormittavuus pieni, suuri vai optimaalisella alueella.
Sen avulla näet, säilyykö vai paraneeko kuntosi. Optimaalinen
alue määräytyy henkilökohtaisen kuntotasosi ja
harjoitteluhistoriasi perusteella. Alue muuttuu sen mukaan, kun
harjoittelusi aika ja teho kasvavat tai vähenevät.
Harjoittelun kuormittavuuden arvio
Ennen kuin voit tarkastella harjoittelun kuormittavuuden arviota,
sinun on asetettava sykemittari paikalleen, asennettava
voimamittari ja pariliitettävä ne laitteeseesi (Langattomien
anturien pariliitos, sivu 15). Jos laitteen mukana toimitettiin
sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion
määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin
määrittäminen, sivu 18) ja maksimisykkeen (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 14).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Pyöräile vähintään kerran seitsemän päivän aikana.
2 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoittelun tila >
Kuormitus.
Harjoittelun kuormittavuuden arvio näkyy lukuna ja kohtana
värimittarissa.
Oranssi
Suuri
Vihreä
Optimaalinen
Sininen
Pieni
Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus
Harjoittelu kannattaa jakaa suorituskyvyn maksimointia ja
kunnon parantamista varten kolmeen luokkaan: matala
aerobinen, korkea aerobinen ja anaerobinen. Harjoittelun
kuormittavuuden kohdistus ilmaisee, miten suuri osuus
harjoittelustasi kuuluu kuhunkin luokkaan, ja määrittää
harjoitustavoitteita. Harjoittelun kuormittavuuden kohdistusta
varten tarvitaan vähintään 7 päivää harjoittelua, jotta voidaan
määrittää, onko harjoittelun kuormittavuus pieni, optimaalinen
vai suuri. Neljän viikon harjoitushistorian jälkeen harjoittelun
kuormittavuuden arvio sisältää jo yksityiskohtaisia tavoitetietoja,
joiden avulla voit tasapainottaa harjoitteluasi.
Alittaa tavoitteet: harjoittelusi kuormittavuus on optimaalista
alempi kaikissa tehokkuusluokissa. Kokeile lisätä harjoitusten
kestoa tai määrää.
Pienitehoisen aerobisen vajaus: kokeile lisätä
pienempitehoisia aerobisia suorituksia suurempitehoisten
tasapainottamiseksi, jotta ehdit palautua.
Suuritehoisen aerobisen vajaus: kokeile lisätä
suurempitehoisia aerobisia suorituksia, jotka parantavat
anaerobista kynnystäsi ja maksimaalista hapenottokykyäsi
ajan myötä.
Anaerobisen vajaus: kokeile lisätä muutamia suuritehoisempia
anaerobisia suorituksia, jotka lisäävät nopeuttasi ja
anaerobista kapasiteettiasi ajan myötä.
Tasapainoinen: harjoittelusi kuormittavuus on tasapainossa ja
tuottaa kattavia kuntoetuja, kun jatkat harjoittelua.
Pienitehoisen aerobisen kohdistus: harjoittelusi kuormittavuus
liittyy enimmäkseen matalan aerobisen tason suorituksiin. Se
7
takaa hyvän perustan ja valmistaa sinut tehokkaampien
harjoitusten lisäämiseen.
Suuritehoisen aerobisen kohdistus: harjoittelusi
kuormittavuus liittyy enimmäkseen korkean aerobisen tason
suorituksiin. Nämä suoritukset parantavat anaerobista
kynnystä, maksimaalista hapenottokykyä ja kestävyyttä.
Anaerobisen kohdistus: harjoittelusi kuormittavuus liittyy
enimmäkseen tehokkaisiin suorituksiin. Se parantaa kuntoa
nopeasti, mutta harjoittelua kannattaa tasapainottaa
matalatehoisilla aerobisilla suorituksilla.
Ylittää tavoitteet: harjoittelusi kuormittavuus on optimaalista
suurempi. Sinun kannattaa vähentää harjoitusten kestoa ja
määrää.
Tietoja harjoitusvaikutuksen asteikosta
Harjoitusvaikutus mittaa harjoittelun vaikutusta aerobiseen
kuntoosi. Harjoitusvaikutus kasvaa liikunnan aikana. Kun
suoritus etenee, harjoitusvaikutuksen arvo kasvaa.
Harjoitusvaikutus määräytyy käyttäjäprofiilisi tietojen ja
harjoitushistoriasi sekä suorituksen sykkeen, keston ja tehon
mukaan. Suorituksen ensisijaista etua voi kuvata seitsemällä
erilaisella harjoitusvaikutusmerkinnällä. Kukin merkintä on
värikoodattu ja vastaa harjoittelun kuormittavuuden kohdistusta
(Harjoittelun kuormittavuuden kohdistus, sivu 7). Kullakin
palauteilmauksella (esimerkiksi Merkittävä vaikutus
maksimaaliseen hapenottokykyyn) on vastaava kuvaus Garmin
Connect suorituksen tiedoissa.
Aerobinen harjoitusvaikutus mittaa sykkeen avulla aerobisen
kuntosi harjoituksen kokonaistehon ja ilmaisee, vaikuttiko
harjoitus kuntoosi ylläpitävästi vai parantavasti. Harjoituksen
aikana kertynyt harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutusarvosi (EPOC-arvo) liitetään arvoihin, jotka
ilmaisevat kuntotasosi ja harjoittelutapasi. Tasaiset, kohtuullisen
tehokkaat tai pitkiä intervalleja (> 180 s) sisältävät harjoitukset
parantavat aerobista aineenvaihduntaasi ja parantavat aerobista
harjoitusvaikutustasi.
Anaerobinen harjoitusvaikutus määrittää sykkeen ja nopeuden
(tai tehon) avulla harjoituksen hyötyvaikutuksen suorituskykyyn
kovalla teholla. Arvo määräytyy sen mukaan, miten anaerobinen
toiminta vaikuttaa EPOC-arvoosi, ja suorituksen tyypin mukaan.
Toistuvat erittäin tehokkaat 10–120 sekunnin intervallit
parantavat anaerobista kuntoasi erityisen tehokkaasti, ja siten
niiden anaerobinen harjoitusvaikutus on suuri.
Voit lisätä Aerobinen Training Effect ja Anaerobinen Training
Effect tietokentiksi harjoitusnäyttöön ja seurata lukemiasi
suorituksen aikana.
Harjoitusvaikutus
Aerobinen etu
Anaerobinen etu
0,0–0,9
Ei etua.
Ei etua.
1,0–1,9
Vähän etua.
Vähän etua.
2,0–2,9
Aerobinen kunto pysyy Anaerobinen kunto pysyy
ennallaan.
ennallaan.
3,0–3,9
Vaikutus aerobiseen
kuntoon.
Vaikutus anaerobiseen
kuntoon.
4,0–4,9
Merkittävä vaikutus
aerobiseen kuntoon.
Merkittävä vaikutus anaerobiseen kuntoon.
5,0
Ylikuormittava ja
mahdollisesti
haitallinen ilman
riittävää palautumisaikaa.
Ylikuormittava ja mahdollisesti haitallinen ilman
riittävää palautumisaikaa.
Harjoitusvaikutustekniikka on Firstbeat Technologies Ltd:n
kehittämä ja tukema. Lisätietoja on osoitteessa
www.firstbeat.com.
Palautumisaika
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
8
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Ennen kuin voit käyttää palautumisominaisuutta, sinun on
asetettava sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se laitteen
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 15). Jos laitteen
mukana toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 18) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 14).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Palautum. > Ota
käyttöön.
2 Lähde matkaan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää ja
vähimmäisaika 6 tuntia.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Laite arvioi kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen perusteella. Jos haluat kynnystehollesi
tarkemman arvon, voit suorittaa FTP-testin pariliitetyn
voimamittarin ja sykemittarin avulla (FTP-testin suorittaminen,
sivu 8).
Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 27).
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää kynnystehosi FTP-testin avulla, sinun
täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 15).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP > FTP-testi > Aja.
2 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin testivaiheen, tavoitteen
ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee
ilmoitus.
3 Lopeta ajanotto valitsemalla .
4 Valitse Tallenna matka.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen
Ennen kuin laite voi laskea kynnystehosi FTP-testin avulla,
sinun täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 15).
Omat tilastot
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP > Ota käyttöön aut.
laskenta.
2 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
Valitse
ajon jälkeen Tallenna matka.
3
4 Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Stressitason tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella stressitasoasi, sinun on asetettava
sykevyö paikalleen ja pariliitettävä se laitteen kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 15).
Stressitaso perustuu kolmen minuutin testiin, joka tehdään
seisoen paikallaan. Edge laite analysoi sykevaihtelua ja
määrittää yleisen stressitason sen perusteella. Harjoittelu, uni,
ravinto ja elämän stressaavuus vaikuttavat urheilijan
suorituskykyyn. Stressitason asteikko on 1 - 100, missä 1
tarkoittaa erittäin vähäistä stressiä ja 100 erittäin kovaa stressiä.
Tietoisuus omasta stressitasosta helpottaa arvioitaessa, onko
keho valmis kovaan harjoitteluun vai joogaan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että mittaat stressitason päivittäin
suunnilleen samaan aikaan ja samoissa olosuhteissa.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Stressitaso > Mittaa.
2 Seiso paikallasi ja lepää 3 minuutin ajan.
Suorituskykyilmoitusten poistaminen käytöstä
Suorituskykyilmoitukset ovat oletusarvoisesti käytössä. Jotkin
suorituskykyilmoitukset ovat hälytyksiä, jotka näkyvät
suorituksen valmistuessa. Jotkin suorituskykyilmoitukset näkyvät
suorituksen aikana tai kun saavutat uuden
suorituskykymittauksen, kuten uuden maksimaalisen
hapenottokyvyn arvion.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Suorituskykyilm..
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tehokkuuskäyrän tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella tehokkuuskäyrääsi, sinun täytyy
pariliittää voimamittari laitteesi kanssa (Langattomien anturien
pariliitos, sivu 15).
Tehokkuuskäyrä näyttää jatkuvan tehontuottosi ajan kuluessa.
Voit tarkastella tehokkuuskäyrääsi edellisen kuukauden, kolmen
kuukauden tai 12 kuukauden ajalta.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Tehokkuuskäyrä.
2 Valitse ajanjakso.
Suoritusten ja suorituskykymittausten synkronointi
Voit synkronoida suorituksia ja suorituskykymittauksia muista
Garmin laitteista Edge 530 laitteeseen Garmin Connect tililläsi.
Siten näet harjoittelusi ja kuntosi tilan mahdollisimman tarkasti
laitteessasi. Voit esimerkiksi tallentaa juoksun Forerunner
laitteella ja tarkastella suoritustietojasi ja harjoittelun
kokonaiskuormittavuutta Edge 530 laitteessa.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoittelun tila.
2 Paina -painiketta pitkään ja valitse Physio TrueUp.
Kun synkronoit laitteen älypuhelimen kanssa, viimeisimmät
suoritukset ja suorituskykymittaukset muista Garmin laitteistasi
näkyvät Edge 530 laitteessasi.
®
Omat ennätykset
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse Valikko > Omat tilastot > Omat ennätykset.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Omat ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > OK.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen poistaminen
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Omat ennätykset.
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse Poista > OK.
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 14)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 15)
Navigointi
Navigointiominaisuudet ja -asetukset koskevat myös reittien
(Reitit, sivu 10) ja osuuksien (Osuudet, sivu 3) navigointia.
• Sijainnit (Sijainnit, sivu 9)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 11)
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Sijainti on piste, joka tallennetaan laitteeseen. Jos haluat
muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan, voit merkitä
sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä kartan kohtaan.
> Merkitse sijainti > OK.
3 Valitse
Sijaintien tallentaminen kartalta
1 Valitse Valikko > Navigointi > Etsi kartalta.
2 Etsi sijainti kartasta (Kartan selaaminen, sivu 11).
3 Valitse sijainti painamalla -painiketta pitkään.
4 Valitse Tallenna sijainti.
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Valikko > Navigointi.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit navigoida sijaintiin kartassa valitsemalla Etsi kartalta,
etsimällä sijainnin (Kartan selaaminen, sivu 11), ja
painamalla -painiketta pitkään.
• Voit navigoida tallennettuun sijaintiin valitsemalla
Tallennetut sijainnit, valitsemalla sijainnin ja valitsemalla
Tiedot.
3 Valitse Mene.
4 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Matkan lopussa laite näyttää mahdolliset uudet omat
ennätykset, joita teit matkan aikana. Omia ennätyksiä ovat
nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja suurin nousu matkan
aikana. Pariliitettynä yhteensopivaan voimamittariin laite näyttää
20 minuutin aikana tallennetun enimmäisvoimalukeman.
Navigointi
9
Reitin luominen laitteella
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
Lähde matkaan.
Voit näyttää pikavalikon valitsemalla .
Valitse Palaa alkuun.
Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
Valitse Aja.
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
1
2
3
4
5
Navigoinnin lopettaminen
Valitse
> Lopeta navigointi > OK.
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Muokkaa.
4 Valitse sijaintitieto.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
5 Muokkaa arvoa ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Poista sijainti > OK.
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Muokkaa > Projisoi sijainti.
4 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
5 Valitse .
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partnerin kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
10
Ennen kuin reittejä voi luoda, laitteessa täytyy olla GPS-tietoja
sisältävä tallennettu suoritus.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit > Reittiasetukset >
Luo uusi.
2 Valitse suoritus, jonka pohjalta luot reitin.
3 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
Reitti tulee näkyviin luetteloon.
4 Valitse reitti ja tarkista sen tiedot.
5 Jos haluat muokata reitin tietoja, valitse Asetukset.
Voit muuttaa esimerkiksi reitin nimen tai värin.
6 Valitse Aja.
Garmin Connect reitin seuraaminen
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 17).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
3 Valitse tai Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse Edge laitteessa Valikko > Navigointi > Reitit.
6 Valitse reitti.
7 Valitse Aja.
Vinkkejä reitin ajamiseen
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 11).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana.
Kun olet valmis aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä,
näyttöön tulee ilmoitus.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse kenttä.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Nousut voit näyttää kunkin nousun tiedot ja
korkeuskäyrät.
• Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää reittipisteet kartalla, valitse Harj.pisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Navigointi
Käyttäminen:ClimbPro
ClimbPro ominaisuuden avulla voit hallita työskentelyäsi reitin
edessäpäin olevissa nousuissa. Ennen ajoa voit tarkastella
nousujen tietoja, esimerkiksi nousujen sijainnista,
keskikaltevuudesta ja kokonaisnoususta. Nousujen luokat, jotka
perustuvat pituuteen ja kaltevuuteen, ilmaistaan väreillä.
1 Ota käyttöön ClimbPro ominaisuus suoritusprofiilissa
(Suoritusprofiilin päivittäminen, sivu 18).
2 Tarkista reitin ja sen nousujen tiedot (Reitin tietojen
tarkasteleminen, sivu 10).
3 Ala seurata tallennettua reittiä (Reitit, sivu 10).
Nousun alussa ClimbPro näyttö avautuu automaattisesti.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan selaaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Etsi kartalta.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit vaihtaa zoomauksen ja panoroinnin välillä
valitsemalla .
• Voit panoroida tai zoomata karttaa valitsemalla
ja
• Voit näyttää sijainnin tiedot painamalla -painiketta
pitkään.
.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Kartta > Suunta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reittiasetukset
Reittiasetukset
Valitse Valikko > Navigointi > Reitit > Reittiasetukset.
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikkeamahälytykset: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Haku: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen
perusteella.
Suodatin: voit suodattaa reitit tyypin mukaan ja valita
esimerkiksi Strava reitit.
Lajittele: voit lajitella tallennetut reitit nimen, matkan tai
päiväyksen perusteella.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Reitin pysäyttäminen
Valitse
> Lopeta reitti > OK.
Reitin poistaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse kenttä.
3 Valitse Poista > OK.
Trailforks reitit
Trailforks sovelluksella voit tallentaa polkureittejä tai etsiä
reittejä läheltä. Voit ladata Trailforks maastopyöräilyreittejä Edge
laitteeseen. Ladatut reitit näkyvät tallennettujen reittien
luettelossa.
Voit rekisteröityä Trailforks jäseneksi osoitteessa
www.trailforks.com.
Kartta-asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit, valitse profiili
ja sen jälkeen Navigointi > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Autom. zoom: valitsee kartan zoomaustason automaattisesti.
Kun Ei käytössä on valittuna, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Yhteysominaisuudet
Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit, valitse profiili
ja sen jälkeen Navigointi > Reititys.
Suosioon per. reititys: laskee reitit suosituimpien Garmin
Connect reittien perusteella.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Suorituksen valitseminen reitin laskentaa varten
Voit määrittää laitteen laskemaan reitin suoritustyypin mukaan.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Reititys > Reititystila.
4 Valitse vaihtoehto reitin laskemiseksi.
Voit valita esimerkiksi Maantiepyöräily tai Maastopyöräily.
Yhteysominaisuudet
Yhteysominaisuudet ovat käytettävissä Edge -laitteessa, kun
yhdistät sen Wi‑Fi -verkkoon tai yhteensopivaan älypuhelimeen
langattomalla Bluetooth-tekniikalla.
®
Bluetooth yhteysominaisuudet
Edge laitteessa on useita Bluetooth yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen Garmin Connect ja
Connect IQ™ sovelluksella. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/apps.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi
automaattisella tekstiviestillä hätäyhteyshenkilöille Garmin
Connect sovelluksen kautta.
Ääniopasteet: sallii Garmin Connect sovelluksen toistaa
tilailmoituksia älypuhelimessa ajon aikana.
11
Pyörähälytys: voit ottaa käyttöön hälytyksen, joka kuuluu
laitteesta ja lähettää hälytyksen älypuhelimeen, kun laite
havaitsee liikettä.
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet: voit ladata Connect IQ
ominaisuuksia Connect IQ sovelluksesta.
Reitti-, osuus- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin
Connect: voit etsiä suorituksia Garmin Connect sivustosta
älypuhelimella ja lähettää niitä laitteeseen.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Etsi Edge: paikantaa kadonneen Edge laitteen, joka on
pariliitetty älypuhelimeen ja on kantoalueella.
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä. Voit
lähettää valmiita viestejä GroupTrack harjoituksesi ajajille,
joilla on yhteensopiva Edge laite.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect sovelluksen
lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge laite
havaitsee tapahtuman.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
Viestit: voit vastata puheluun tai lähettää valmiin tekstiviestin.
Tämä ominaisuus on saatavilla yhteensopiviin Android™
älypuhelimiin.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuudet
Tapahtumantunnistus
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Connect sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect sovellus voi lähettää hätäyhteyshenkilöillesi
automaattisesti tekstiviestin ja sähköpostin, jotka sisältävät
nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilöiden
yhteystiedot Garmin Connect sovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa on oltava datayhteys ja puhelimen on oltava
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Hätätoiminto
HUOMIO
Hätätoiminto on lisäominaisuus, eikä sitä pidä käyttää
ensisijaisena menetelmänä hätäavun saamiseksi. Garmin
Connect sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin puolestasi.
Kun Edge laitteesi, jossa GPS on käytössä, on yhteydessä
Garmin Connect sovellukseen, voit lähettää nimesi ja GPSsijaintisi automaattisella tekstiviestillä hätäyhteyshenkilöille.
12
Ennen kuin voit ottaa hätätoiminnon käyttöön laitteessasi, sinun
on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot Garmin Connect
sovelluksessa. Bluetooth pariliitetyssä älypuhelimessa on oltava
datayhteys ja puhelimen on oltava dataverkon
kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Laitteessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan yhteyshenkilöille
ilmoitetaan tietyn ajan kuluttua. Jos apua ei tarvita, voit
peruuttaa viestin.
Hätäyhteyshenkilöiden lisääminen
Hätäyhteyshenkilöiden puhelinnumeroita käytetään
tapahtumantunnistus- ja hätätoiminnossa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Turvallisuus & jäljitys > Tapahtumantunnistus &
hätätoiminto > Lisää hätäyhteyshenkilö.
Seuraa
näytön ohjeita.
3
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect sovelluksessa.
Valitse Valikko > Asetukset > Turvallisuus & jäljitys >
Hätäyhteyshenkilöt.
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Avun pyytäminen
Jotta voit pyytää apua, ota GPS käyttöön Edge laitteessa.
1 Ota hätätoiminto käyttöön painamalla -painiketta viiden
sekunnin ajan.
Laite antaa äänimerkin ja lähettää viestin, kun laskurin viisi
sekuntia on kulunut.
VIHJE: voit peruuttaa viestin valitsemalla , ennen kuin
laskurin aika on kulunut.
2 Tarvittaessa voit lähettää viestin heti valitsemalla Lähetä.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse Valikko > Asetukset > Turvallisuus & jäljitys >
Tapaht.tunn..
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta > Kyllä, ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
Valitse tilasivulla Tapahtuma havaittu > Ol. kunn..
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
GroupTrack istunnon aloittaminen
Jotta voit aloittaa GroupTrack harjoituksen, tarvitset
älypuhelimen, jossa on Garmin Connect sovellus ja joka on
pariliitetty laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
Ajon aikana voit nähdä toiset GroupTrack harjoituksesi ajajat
kartalla.
1 Voit ottaa käyttöön yhteyksien tarkastelun karttanäytössä
valitsemalla Edge laitteessa Valikko > Asetukset >
Turvallisuus & jäljitys > GroupTrack.
2 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
Yhteysominaisuudet
3 Valitse Turvallisuus & jäljitys > LiveTrack > GroupTrack.
4 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
HUOMAUTUS: jos sinulla on useampia yhteensopivia
laitteita, sinun on valittava GroupTrack istuntoa varten laite.
5 Valitse Käynnistä LiveTrack.
6 Valitse Edge laitteessa ja lähde liikkeelle.
7 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
8 Vieritä GroupTrack luetteloon.
Voit valita ajajan luettelosta, jolloin kyseinen ajaja näkyy
kartan keskellä.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnon avulla voit seurata ryhmäsi muita ajajia
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien ajajien on oltava Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Aja ulkona käyttämällä GPS-toimintoa.
• Pariliitä Edge 530 laite älypuhelimeen Bluetooth tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect sovelluksessa
tai
ja päivitä
GroupTrack harjoituksen ajajaluettelo valitsemalla Yhteydet.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle.
• Lopeta ajaminen ennen kuin tarkastelet GroupTrack istunnon
muiden ajajien sijaintia ja suuntatietoja.
Pyörähälytyksen asettaminen
Voit ottaa käyttöön pyörähälytyksen, kun poistut pyörän luota
esimerkiksi pitäessäsi taukoa pitkällä ajomatkalla. Voit hallita
pyörähälytystä laitteella tai Garmin Connect sovelluksen
laiteasetuksista.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Turvallisuus & jäljitys >
Pyörähälytys.
2 Luo tai päivitä salasana.
Kun poistat pyörähälytyksen käytöstä Edge laitteessa, saat
kehotteen antaa salasana.
3 Paina -painiketta pitkään ja valitse Aseta pyörähäl..
Jos laite havaitsee liikettä, se antaa hälytyksen ja lähettää
hälytyksen yhdistettyyn älypuhelimeen.
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect sovellus ja joka on pariliitetty Edge
laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa ajon tai muun
suorituksen aikana. Ääniopasteita ovat kierroksen numero ja
kierrosaika sekä navigointi-, voima-, tahti-, nopeus- sekä
syketiedot. Ääniopastuksen aikana Garmin Connect sovellus
mykistää älypuhelimen ensisijaisen äänen ilmoituksen
Langattomat anturit
toistamiseksi. Voit mukauttaa äänenvoimakkuutta Garmin
Connect sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect sovelluksessa tai .
2 Valitse Garmin-laitteet.
3 Valitse laite.
4 Valitse Laiteasetukset > Ääniopasteet.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen
Reittejä, osuuksia ja harjoituksia voi siirtää langattomasti
yhteensopivasta Edge laitteesta toiseen Bluetooth tekniikan
avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa Valikko > Asetukset
> Yhteysominaisuudet > Laitteen siirrot > Jaa tiedostoja.
HUOMAUTUS: Laitteen siirrot -valikko saattaa olla eri
paikassa muissa Edge laitteissa.
3 Valitse jaettava tiedostotyyppi.
4 Valitse yksi tai useampi siirrettävä tiedosto.
5 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa Valikko >
Asetukset > Yhteysominaisuudet > Laitteen siirrot.
6 Valitse läheinen yhteys.
7 Valitse yksi tai useampi vastaanotettava tiedosto.
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää ilmoituksen.
Wi‑Fi yhteysominaisuudet
Suoritusten lataaminen Garmin Connect tilillesi: lähettää
suorituksen automaattisesti Garmin Connect tilillesi heti, kun
suoritus on tallennettu.
Ohjelmistopäivitykset: laite lataa ja asentaa uusimman
ohjelmistopäivityksen automaattisesti, kun Wi‑Fi yhteys on
käytettävissä.
Harjoitukset ja harjoitusohjelmat: voit selata ja valita
harjoituksia ja harjoitusohjelmia Garmin Connect sivustossa.
Kun laite käyttää seuraavan kerran Wi‑Fi yhteyttä, tiedostot
lähetetään langattomasti laitteeseen.
Wi‑Fi yhteyden määrittäminen
Laite on yhdistettävä älypuhelimen Garmin Connect
sovellukseen tai tietokoneen Garmin Express sovellukseen, jotta
sen voi yhdistää Wi‑Fi verkkoon.
1 Valitse vaihtoehto:
• Lataa Garmin Connect sovellus ja pariliitä älypuhelin
(Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/express ja lataa
Garmin Express sovellus.
2 Määritä Wi‑Fi-yhteys näytön ohjeiden mukaisesti.
Wi‑Fi asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteysominaisuudet > Wi-Fi.
Wi-Fi: voit ottaa käyttöön langattoman Wi‑Fi tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Wi‑Fi asetukset näkyvät ainoastaan,
kun Wi‑Fi on käytössä.
Automaattinen lataus: voit ladata suorituksia automaattisesti
tunnetun langattoman verkon kautta.
Lisää verkko: yhdistää laitteen langattomaan verkkoon.
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
13
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli hihnaan.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit ja kosketuspinnat
, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä
päät yhteen
.
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
• Valitsemalla %mk sykkeen per. voit tarkastella ja
muokata anaerobisen kynnyksen sykkeen
prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 27osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 14).
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 14). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoitusalueet >
Sykealueet.
2 Anna maksimisykearvosi, anaerobinen kynnyksesi ja
leposykearvosi.
Automaattinen tunnistus -toiminto tunnistaa sykkeesi
automaattisesti suorituksen aikana. Alueen arvot päivittyvät
automaattisesti, mutta voit silti muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
14
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 22).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
2 Vedä hihna renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun .
Langattomat anturit
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta on käytettävissä, jos
käytät harjoitteluun valinnaista poljinnopeustunnistinta tai
voimamittaria. Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita
ilmenee, kun et polje.
Voit muuttaa tämän asetuksen arvoa (Tiedontallennusasetukset,
sivu 21).
Langattomien anturien pariliitos
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin .
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomatANT+- tai Bluetooth-anturit,
kuten sykevyö, liitetään Garmin-laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse Valikko > Asetukset > Tunnistimet > Lisää
tunnistin.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää tunnistin.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 15).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 19).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäytön lisääminen,
sivu 19).
Voima-alueiden määrittäminen
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
Langattomat anturit
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoitusalueet > Voimaalueet.
2 Kirjoita oma FTP-arvosi.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella ja muokata alueita watteina, valitse
wattia.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen voimamittarin kalibroimista sinun täytyy asentaa mittari,
pariliittää se laitteen kanssa ja aloittaa tietojen aktiivinen
tallentaminen.
Voimamittarin kalibrointiohjeet näet valmistajan ohjeista.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Tunnistimet.
2 Valitse voimamittarisi.
3 Valitse Kalibroi.
15
4 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
HUOMAUTUS: tarvitset kahden anturin Edge järjestelmän, jotta
voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatilastoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/performance-data.
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit hyödyntää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun
täytyy pariliittää Vector voimamittari laitteesi kanssa
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 15).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
voimavaihetietosi , kokonaisvoimasi
ja poikkeaman
osan keskikohdasta .
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran. Edge laite kehottaa
asentamaan odottavat ohjelmistopäivitykset.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 21).
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 15). Voit
mukauttaa valinnaisia tietokenttiä (Tietonäytön lisääminen,
sivu 19). Edge 530 laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun anturi
on säätötilassa.
®
eBike-pyörän käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa eBike-pyörää, kuten
Shimano STEPS™ eBike, sinun on pariliitettävä se laitteesi
kanssa (Langattomien anturien pariliitos, sivu 15). Voit
mukauttaa valinnaista eBike-tietonäyttöä ja tietokenttiä
(Tietonäytön lisääminen, sivu 19).
eBike-anturitietojen näyttäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Tunnistimet.
2 Valitse eBike-pyöräsi.
3 Valitse vaihtoehto:
• Voit näyttää eBike-tiedot, kuten matkamittarin tai kuljetun
matkan, valitsemalla Tunnistimen tiedot > eBike-tiedot.
• Näytä eBike-virheilmoitukset valitsemalla .
Lisätietoja on eBike-käyttöoppaassa.
Historia
3 Jos haluat muuttaa tietokenttää, valitse Tietokentät
(Tietonäytön lisääminen, sivu 19).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
voi mukauttaa.
Voit lähettää ajon Garmin Connect sovellukseen, jotta voit
tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja (Ajon lähettäminen
Garmin Connect palveluun, sivu 17).
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella
Ennen ohjelmiston päivittämistä sinun täytyy pariliittää Edge
laitteesi Vector järjestelmäsi kanssa.
1 Lähetä ajotietosi Garmin Connect tilillesi (Ajon lähettäminen
Garmin Connect palveluun, sivu 17).
16
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella aikaasi kullakin harjoitusalueella,
sinun täytyy pariliittää laitteesi yhteensopivan syke- tai
voimamittarin kanssa, tehdä suoritus ja tallentaa se.
Seuraamalla aikaasi kullakin syke- ja voima-alueella voit
parantaa harjoitustehoasi. Voit mukauttaa voima-alueita (Voimaalueiden määrittäminen, sivu 15) ja sykealueita (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 14) kuntosi ja tavoitteidesi mukaan. Voit
Historia
mukauttaa tietokenttää niin, että siinä näkyy ajon aikana
harjoitusalueiden aikasi (Tietonäytön lisääminen, sivu 19).
1 Valitse Valikko > Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos matkallasi on yhden anturin tietoja, valitse Aika
sykealueella tai Aika voima-alueella.
• Jos matkallasi on molempien anturien tietoja, valitse Aika
alueella ja sitten Sykealueet tai Voima-alueet.
Matkojen poistaminen
1 Valitse Valikko > Historia > Matkat > Poista.
2 Valitse yksi tai useampi poistettava matka.
3 Valitse Poista matkat > OK.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, etäisyyden ja kalorit.
1 Valitse Valikko > Historia > Yhteensä.
2 Valitse jokin vaihtoehto, jotta pääset tarkastelemaan laitteen
tai toimintoprofiilin yhteismääriä.
Kaikkien yhteismäärien poistaminen
1 Valitse Valikko > Historia > Yhteensä > Poista
yhteismäärät.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat poistaa kaikki yhteismäärätiedot historiasta,
valitse Poista kaikki yhteismäärät.
• Jos haluat poistaa yhden toimintoprofiilin yhteismäärät,
valitse profiili.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
3 Valitse OK.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect sovelluksessa, tai
osoitteessa connect.garmin.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun
• Synkronoi Edge laite älypuhelimen Garmin Connect
sovelluksen kanssa.
• Lähetä ajotiedot Garmin Connect tilillesi tietokoneesta
käyttämällä Edge laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Tiedon tallennus
Laite käyttää älykästä tallennusta. Se tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
Kun voimamittari on liitetty, laite tallentaa pisteet joka sekunti.
Pisteiden tallentaminen joka sekunti tarjoaa erittäin
yksityiskohtaisen jäljen ja käyttää enemmän käytettävissä
olevaa muistia.
Tietoja poljinnopeuden ja voiman tietojen keskiarvoista löytyy
kohdasta Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 15.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
2 Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
3 Valitse tiedosto.
4 Valitse Muokkaa > Kopioi.
Historia
17
5 Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
6 Siirry kansioon.
7 Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ Mobile sovelluksella.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla.
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin
pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä
18
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut,
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus),
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause ja Auto Lap ) sekä
navigointiasetukset.
Käyttäjäprofiili: voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino- ja
pituusasetuksia. Laite laskee tarkat matkatiedot antamiesi
tietojen perusteella.
®
®
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino- ja pituusasetuksia. Laite
laskee tarkat matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja harjoitteluasetuksista
Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa laitetta
harjoittelutarpeidesi mukaan. Asetukset tallennetaan
toimintoprofiiliin. Voit esimerkiksi määrittää aikahälytyksiä
kilpailuprofiiliin ja Auto Lap sijaintilaukaisimen
maastopyöräilyprofiiliin.
Suoritusprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa kymmentä suoritusprofiilia. Voit mukauttaa
asetuksia ja tietokenttiä tiettyä suoritusta tai matkaa varten.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Jos haluat lisätä tai kopioida profiilin, valitse Luo uusi.
3 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä ja väriä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät (Tietonäytön lisääminen, sivu 19).
• Valitsemalla Tietonäkymät > Korkeus > ClimbPro voit
ottaa käyttöön ClimbPro ominaisuuden
(Käyttäminen:ClimbPro, sivu 11).
• Valitsemalla Ajon oletustyyppi -asetuksen voit määrittää
suoritusprofiilille tyypillisen ajotyypin, kuten työmatkan.
VIHJE: jos kyseessä ei ole tyypillinen ajomatka, voit
päivittää sen tyypin jälkikäteen manuaalisesti. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
• Aktivoi käyttöön otetut osuudet valitsemalla Osuudet
(Osuuksien käyttöönotto, sivu 4).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 19).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 19).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Autom. lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 20).
• Jos haluat muuttaa suorituksen ajanoton automaattista
taukoasetusta, valitse Automaattiset ominaisuudet >
Auto Pause (Auto Pause -toiminnon käyttäminen,
sivu 20).
• Jos haluat mukauttaa harjoitustietosivujen näyttämistä
suorituksen ajanoton aikana, valitse Automaattiset
ominaisuudet > Automaatt. vieritys (Automaattisen
vierityksen käyttäminen, sivu 20).
• Valitsemalla Ajastinkäynnistystila voit määrittää, miten
laite havaitsee ajon aloittamisen ja käynnistää suorituksen
ajanoton automaattisesti (Ajanoton automaattinen
käynnistäminen, sivu 20).
Laitteen mukauttaminen
• Valitsemalla Ravitsemus/nesteytys voit ottaa käyttöön
ruoan ja juoman kulutuksen seurannan.
• Jos haluat mukauttaa kartta-asetuksia, valitse Navigointi
> Kartta (Kartta-asetukset, sivu 11).
• Jos haluat mukauttaa reittiasetuksia, valitse Navigointi >
Reititys (Reittiasetukset, sivu 11).
• Voit näyttää navigointiviestit karttanäkymässä tai
tekstimuodossa valitsemalla Navigointi >
Navigointiohjeet.
• Voit ottaa käyttöön navigointivaroitukset hankalista
käännöksistä valitsemalla Navigointi > Jyrkkien mutkien
var..
• Valitse GPS-tila, jos haluat poistaa GPS:n käytöstä
(Sisäharjoittelu, sivu 5) tai muuttaa satelliittiasetusta
(Satelliittiasetuksen muuttaminen, sivu 20).
Kaikki muutokset tallennetaan suoritusprofiiliin.
Tietonäytön lisääminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Tietonäyttö.
4 Valitse luokka ja yksi tai useampi tietokenttä.
5 Valitse .
6 Valitse jokin vaihtoehto.
• Valitse toinen luokka, jotta voit valita lisää tietokenttiä.
• Valitse Valmis.
7 Voit vaihtaa asettelua valitsemalla tai .
8 Valitse .
9 Valitse jokin vaihtoehto.
• Järjestä tietokentät uudelleen valitsemalla ensin yhden ja
sitten toisen tietokentän.
• Muuta tietokenttää valitsemalla se kaksi kertaa.
10 Valitse Valmis.
Tietonäytön muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät.
4 Valitse tietonäyttö.
5 Valitse Asett. ja tietokent..
6 Voit vaihtaa asettelua valitsemalla tai .
7 Valitse .
8 Valitse jokin vaihtoehto.
• Järjestä tietokentät uudelleen valitsemalla ensin yhden ja
sitten toisen tietokentän.
• Muuta tietokenttää valitsemalla se kaksi kertaa.
9 Valitse Valmis.
Tietonäyttöjen järjestäminen uudelleen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Tietonäkymät.
4 Valitse tietonäyttö.
5 Valitse Järjestä näyttö uud..
6 Valitse tai .
7 Valitse .
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, syke-,
poljinnopeus- ja voimatavoitteeseen. Hälytysasetukset
tallennetaan toimintoprofiilisi kanssa.
Laitteen mukauttaminen
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit käyttää
aluehälytyksessä myös harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 9).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Sykehälytys, Poljinnopeushälytys tai
Voimahälytys.
5 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös antaa
äänimerkin (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 21).
Toistuvien hälytysten asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse hälytystyyppi.
5 Ota hälytys käyttöön.
6 Määritä arvo.
7 Valitse .
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun saavutat hälytyksen arvon. Jos
äänet on otettu käyttöön, laite myös antaa äänimerkin (Laitteen
äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä, sivu 21).
Älykkäiden syönti- ja juontihälytysten asettaminen
Älykäs hälytys kehottaa syömään tai juomaan strategisin välein
nykyisten ajo-olosuhteiden mukaan. Ajon älykkäiden hälytysten
arviot perustuvat lämpötilaan, korkeuden lisäykseen, nopeuteen,
kestoon sekä syke- ja voimatietoihin (jos käytettävissä).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Syöntihälytys tai Juontihälytys.
5 Ota hälytys käyttöön.
6 Valitse Tyyppi > Älykäs.
Näyttöön tulee ilmoitus aina, kun saavutat älykkään hälytyksen
arvioidun arvon. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös antaa
äänimerkin (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä, sivu 21).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
19
4 Valitse vaihtoehto:
Ajanoton automaattinen käynnistäminen
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
.
matkan sijainnissa, jossa valitset
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
5 Mukauta valinnaisia kierrostietokenttiä tarvittaessa
(Tietonäytön lisääminen, sivu 19).
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se aloittaa ajanoton tai muistuttaa
ajanoton käynnistämisestä, jotta voit tallentaa matkatiedot.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Ajastinkäynnistystila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Manuaalinen ja aloita ajanotto valitsemalla .
• Valitse Kysyttäessä, niin saat visuaalisen huomautuksen,
kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
• Valitse Automaattinen, niin ajanotto alkaa
automaattisesti, kun saavutat aloitusnopeuden.
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta valinnaisia kierrostietokenttiä tarvittaessa
(Tietonäytön lisääminen, sivu 19).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Autom. lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti, kun
laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö on
sammuksissa ja ANT+ anturit, Bluetooth ja GPS-toiminto ovat
poissa käytöstä.
Wi‑Fi toimii, vaikka laite on lepotilassa.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Autom. lepotila.
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on liikennevaloja tai muita
paikkoja, joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
5 Mukauta valinnaisia aikatietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
lisääminen, sivu 19).
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla Automaatt. vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaatt. vieritys.
4 Valitse näyttönopeus.
20
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä asetusta GPS
+GLONASS tai GPS+GALILEO. GPS-toiminnon ja toisen
satelliittijärjestelmän käyttäminen samanaikaisesti kuluttaa akun
virtaa nopeammin kuin pelkän GPS-toiminnon käyttö.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS-tila.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Puhelinasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Yhteysominaisuudet >
Puhelin.
Ota käyttöön: ottaa käyttöön Bluetooth tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan langattomalla Bluetooth tekniikalla.
Pariliitä älypuhelin: yhdistää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja suoritusten
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Älykkäät ilmoitukset: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Ohitetut ilmoitukset: näyttää yhteensopivan älypuhelimesi
vastaamattomat puhelut ja viestit.
Tekstiviestivast. allekirjoitus: ottaa käyttöön allekirjoituksen
tekstiviestivastauksissa.
Järjestelmäasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä.
• Näytön asetukset (Näyttöasetukset, sivu 20)
• Widgetasetukset (Widgetsilmukan mukauttaminen, sivu 21)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 21)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 21)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 21)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 21)
Näyttöasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Aut. kirkkaus: säätää taustavalon kirkkauden automaattisesti
ympäristön valon mukaan.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Laitteen mukauttaminen
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kuvan siepp.: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Taustavalon käyttäminen
Sytytä taustavalo valitsemalla jokin painikkeista.
HUOMAUTUS: voit säätää taustavalon aikakatkaisuasetusta
(Näyttöasetukset, sivu 20).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit antaa laitteen säätää kirkkauden automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan valitsemalla Aut.
kirkkaus.
• Voit säätää kirkkautta manuaalisesti poistamalla käytöstä
Aut. kirkkaus -asetuksen, valitsemalla Kirkkaus ja
valitsemalla
tai .
Widgetsilmukan mukauttaminen
Voit vaihtaa widgetien järjestystä widgetsilmukassa, poistaa
widgetejä ja lisätä uusia widgetejä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Widgetien
hallinta.
2 Voit lisätä widgetin silmukkaan tai poistaa sen siitä
valitsemalla widgetin.
3 Valitsemalla Järj. uudelleen voit muuttaa widgetin sijaintia
silmukassa.
Tiedontallennusasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tiedon
tallennus.
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa suoritustietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Tämä vaihtoehto tallentaa suorituksen hyvin
yksityiskohtaisesti, mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje
(Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 15).
Voiman keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite voimatietoihin
nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje (Poljinnopeuden tai
voiman tietojen keskiarvot, sivu 15).
Kirjaa SV: määrittää laitteen tallentamaan sykevaihtelusi
suorituksen aikana.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit muuttaa hälytys- ja ilmoitusasetuksia valitsemalla
Äänet.
• Voit muuttaa näppäinpainallusten asetuksia valitsemalla
Näppäinäänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kieli.
Laitteen tiedot
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Laajennetun näyttötilan määrittäminen
Voit käyttää Edge 530 laitetta laajennettuna näyttönä ja
tarkastella siinä yhteensopivan Garmin monilajikellon tietoja.
Voit pariliittää esimerkiksi yhteensopivan Forerunner laitteen ja
tarkastella sen tietonäyttöjä Edge laitteessa triathlonin aikana.
1 Valitse Edge laitteessa Valikko > Asetukset > Laajennettu
näyttötila > Yhdistä laite.
2 Valitse yhteensopivassa Garmin kellossa Asetukset >
Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi > Laajennettu näyttö.
3 Viimeistele pariliitos seuraamalla Edge laitteen ja Garmin
kellon näytön ohjeita.
Pariliitetyn kellon tietonäytöt näkyvät Edge laitteessa, kun
laitteet on pariliitetty.
HUOMAUTUS: normaalit Edge laitteen toiminnot ovat poissa
käytöstä, kun laajennettu näyttötila on käytössä.
Kun olet pariliittänyt yhteensopivan Garmin kellon Edge
laitteeseen, laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti, kun käytät seuraavan kerran laajennettua
näyttötilaa.
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta
Kun laite on laajennetussa näyttötilassa, valitse
laajennettu näyttötila > OK.
> Sulje
Laitteen tiedot
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
Synkronoi laite Garmin Connect sovelluksen kanssa.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Connect sovellus
lähettää sen automaattisesti laitteeseesi.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin
Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
HUOMAUTUS: jos olet jo käyttänyt määrittänyt laitteeseesi
Wi‑Fi-yhteyden, Garmin Connect voi ladata saatavilla olevat
ohjelmistopäivitykset automaattisesti laitteeseen, kun se
muodostaa Wi‑Fi-yhteyden.
21
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 20 h, normaali käyttö
Käyttölämpötila
–20–60 ºC (–4–140 ºF)
Sykevyön huoltaminen
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 13,7 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Paristonkesto
Enintään 3,5 vuotta, kun päivittäinen käyttöaika
1h
Vesitiiviys
1 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
–5–50 °C (23–122 °F)
Langaton taajuus/
yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 2 dBm)
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Paristonkesto
Noin 12 kuukautta, kun päivittäinen
käyttöaika 1 h
Nopeusanturin tallennustila
Enintään 300 h suoritustietoja
Käyttölämpötila
–20–60 ºC (–4–140 ºF)
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
Langaton taajuus/yhteys- 2,4 GHz (nimellinen 4 dBm)
käytäntö
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella laitteen tietoja, kuten laitetunnusta,
ohjelmistoversiota ja käyttöoikeussopimusta.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tietoja >
Tekijänoikeustiedot.
Säädös- ja yhdenmukaisuustiedot
Tämän laitteen tyyppimerkintä toimitetaan sähköisesti. E-labeltiedot saattavat sisältää säädöstietoja, kuten FCC:n
tunnistenumeroita tai alueellisia yhdenmukaisuusmerkintöjä
sekä sovellettavia tuote- ja lisensointitietoja.
1 Valitse Valikko.
2 Valitse Asetukset > Järjestelmä > Säädöstiedot.
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
Kiinnitä
takakansi ja ruuvit takaisin.
5
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Nopeusanturin pariston vaihtaminen
Laite käyttää yhtä CR2032-paristoa. Merkkivalo välähtää
punaisena kahden kierroksen jälkeen merkiksi siitä, että paristo
on lähes lopussa.
1 Etsi anturin etupuolella oleva pyöreä paristolokeron kansi .
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
22
Laitteen tiedot
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
-painiketta 10 sekunnin ajan.
Paina
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa oletusasetukset ja harjoitusprofiilit. Tämä ei poista
historia- eikä suoritustietoja, kuten ajo-, harjoitus- ja reittitietoja.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Laitteen
nollaus > Palauta oletusasetukset > OK.
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen
2
3
4
5
Käännä kantta vastapäivään, kunnes se irtoaa.
Irrota kansi ja paristo .
Odota 30 sekuntia.
Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes siinä oleva merkki on
kotelon merkin kohdalla.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Poljinanturin pariston vaihtaminen
Laite käyttää yhtä CR2032-paristoa. Merkkivalo välähtää
punaisena kahden kierroksen jälkeen merkiksi siitä, että paristo
on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristolokeron kansi .
Voit tyhjentää kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa laitteen
alkuperäiset asetukset. Tämä poistaa kaikki historiatiedot, kuten
ajo-, harjoitus- ja reittitiedot sekä nollaa laiteasetukset ja
suoritusprofiilit. Tämä ei poista tiedostoja, jotka olet lisännyt
laitteeseen tietokoneesta.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Laitteen
nollaus > Poista tiedot ja nollaa asetukset > OK.
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Akunsäästötila (Akunsäästötilan ottaminen
käyttöön, sivu 23).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon käyttäminen,
sivu 21) tai lyhennä sen aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 20).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 21).
• Ota käyttöönAutom. lepotila toiminto (Automaattisen
lepotilan käyttäminen, sivu 20).
• Poista langaton Bluetooth-toiminto käytöstä
(Puhelinasetukset, sivu 20).
• Valitse GPS-asetus (Satelliittiasetuksen muuttaminen,
sivu 20).
• Poista langattomat anturit, joita et enää käytä.
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
3
4
5
6
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
Irrota kansi ja paristo .
Odota 30 sekuntia.
Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
Vianmääritys
Akunsäästötila säätää asetukset automaattisesti pidentämään
akun kestoa pitkillä matkoilla. Näyttö sammuu suorituksen
ajaksi. Voit ottaa käyttöön automaattiset ilmoitukset ja herättää
sen painamalla painiketta. Akunsäästötilassa laite tallentaa
GPS-reittipisteitä ja anturitietoja harvemmin. Nopeus-, matka- ja
jäljitystiedot eivät ole yhtä tarkkoja.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan akunsäästötilassa,
kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Akunsäästötila > Ota
käyttöön.
2 Valitse mitkä ilmoitukset herättävät näytön suorituksen
aikana.
Lataa laite ja poista akunsäästötila käytöstä ajon jälkeen, jotta
voit käyttää kaikkia laitteen ominaisuuksia.
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
Jos puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen, voit kokeilla näitä
vinkkejä.
• Sammuta älypuhelin ja laite ja käynnistä ne uudelleen.
• Ota Bluetooth tekniikka käyttöön älypuhelimessa.
• Päivitä Garmin Connect sovellus uusimpaan versioon.
• Poista laite älypuhelimen Garmin Connect sovelluksesta ja
Bluetooth asetuksista ja yritä pariliitosta uudelleen.
23
• Jos olet ostanut uuden älypuhelimen, poista laite Garmin
Connect sovelluksesta siinä älypuhelimessa, jonka käytön
aiot lopettaa.
• Tuo älypuhelin enintään 10 metrin (33 jalan) päähän
laitteesta.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
sovellus, valitsemalla
tai
ja valitsemalla Garminlaitteet > Lisää laite.
• Select Valikko > Asetukset > Yhteysominaisuudet >
Puhelin > Pariliitä älypuhelin.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect sovellukseen Bluetooth
älypuhelimella.
◦ Yhdistä laite Garmin Connect tiliisi langattoman Wi‑Fi
verkon kautta.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
5
Valitse aloitusnäytössä .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse .
Vieritä luettelon seitsemänteen kohtaan ja valitse
Vieritä kielen kohtaan ja valitse .
.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
1 Lähde matkaan.
> Aseta korkeus.
2 Valitse
3 Syötä korkeus ja valitse .
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
24
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan valinnaisia
lisävarusteita.
% FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina kynnystehosta.
% maks.sykkeestä: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
% sykereservistä: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke
miinus leposyke).
10 s voima: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
30 s voima: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
3 s voima: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo liikkeellä.
Aerobinen Training Effect: nykyisen suorituksen vaikutus
aerobiseen kuntotasoosi.
Aikaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon aikaa on jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika edellä: aika Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Ajastin: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Anaerobinen Training Effect: nykyisen suorituksen vaikutus
anaerobiseen kuntotasoosi.
Auring.nousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonl.: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Avustetila: nykyinen eBiken avusteinen tila.
Di2-akun taso: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
Di2-vaihdetila: di2-anturin nykyinen vaihdetila.
eBike-akku: eBike-akun jäljellä oleva lataus.
Ed. kierr. aika: viimeisen kokonaisen kierroksen sekuntikellon
aika.
EPOC: nykyisen suorituksen harjoituksen jälkeinen ylimääräinen
hapenkulutus (EPOC). EPOC ilmaisee harjoituksen
raskautta.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etäisyys seuraavaan: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seuraavalle: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etuvaihde: pyörän etuvaihde vaihteen asentotunnistimesta.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Harj. vertailu: kaavio, joka vertaa nykyistä suoritustasi
harjoitustavoitteeseen.
Harjoitusvaihe: harjoituksen aikana nykyinen vaihe vaiheiden
kokonaismäärästä.
Harjoitusvastuksen vastus: sisäkuntopyörän asettama vastus.
Hengitystahti: hengitystahtisi hengityksinä minuutissa (brpm).
Liite
HR-aluekaav.: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen
sykealueesi (1–5).
Intensity Factor: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Jäljellä oleva nousu: näyttää harjoituksen tai reitin aikana,
kuinka paljon nousua on jäljellä, kun käytössä on
korkeustavoite.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kaltevuus: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna
etäisyydellä). Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa)
60 metrin (200 jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kesk. % SYR: nykyisen suorituksen sykereservin keskiprosentti
(maksimisyke miinus leposyke).
Keskim. % maks.sykkeestä: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Keskim. VAM: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nousunopeus.
Keskimäärin W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/
kilogramma.
Keskinopeus: nykyisen suorituksen keskimääräinen nopeus.
Keski-POK: nykyisen suorituksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Keskisyke: nykyisen suorituksen keskisyke.
Keskitasap.: nykyisen suorituksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Keskitempo: pyöräily. Nykyisen suorituksen keskimääräinen
poljinnopeus.
Keskivoima: nykyisen suorituksen voimantuoton keskiarvo.
Kier. m.voima: nykyisen kierroksen voimantuoton huippu.
Kier % SYR: nykyisen kierroksen sykereservin keskiprosentti
(maksimisyke miinus leposyke).
Kierr.nopeus: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Kierr. oikean huippuvoimav.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierr. oikean voimavaihe: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierr. POK: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama osan
keskikohdasta.
Kierr. tasap.: nykyisen kierroksen oikean/vasemman voiman
tasapainon keskiarvo.
Kierr. vas. huippuvoimav.: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierr. vasen voimavaihe: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Kierroksen % maks.sykkeestä: nykyisen kierroksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Kierroksen matka: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Kierroksen NP: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Kierroksen poljinnopeus: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Kierroksen sujuvuus: nykyisen kierroksen
kokonaissujuvuuspisteet.
Kierroksen syke: nykyisen kierroksen keskisyke.
Kierroksen vaikeus: nykyisen kierroksen
kokonaisvaikeuspisteet.
Liite
Kierroksen VAM: nykyisen kierroksen keskimääräinen
nousunopeus.
Kierroksen voima: nykyisen kierroksen voimantuoton
keskiarvo.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kierrosaika: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Kierros W/kg: nykyisen kierroksen keskimääräinen
voimantuotto watteina/kilogramma.
Kilojoulea: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Kokonaislasku: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Korkeuskaavio: viivadiagrammi näyttää suorituksen nykyisen
korkeuden, kokonaisnousun ja -laskun.
Ksk. kier.aika: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Kulku: nopeuden ja tasaisuuden ylläpidon yhtenäisyys nykyisen
suorituksen käännöksissä.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulunut aika: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Kulutettavat kalorit: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon
kulutettavia kaloreita on jäljellä, kun käytössä on kaloritavoite.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Maksiminopeus: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Maksimivoima: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka edellä: matka Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matkustuset.: arvioitu matka, jonka voit kulkea nykyisten eBikeasetustesi ja jäljellä olevan akun virran mukaan.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeuskaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen suorituksen
nopeuden.
Nopeuspalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimisuorituksen nopeusarvot.
Normalized Power: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Nousua seur. reittipisteeseen: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Oik. keskiarv. huippuvoimav.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikea huippuvoimav.: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Oikean keskivoimav.: oikean jalan keskiarvoinen voimavaiheen
kulma nykyisessä suorituksessa.
Oikea voimavaihe: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
25
Poikk. osan keskikohdasta: poikkeama osan keskikohdasta.
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytetään voimaa.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinkaavio: Viivadiagrammi näyttää nykyisen
pyöräilysuorituksen poljinnopeusarvot.
Poljinn.palkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimipyöräilysuorituksen poljinnopeusarvot.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Reittipisteen etäisyys: jäljellä oleva etäisyys reitin seuraavaan
pisteeseen.
Saapumisaika määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin
saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Seuraavan pisteen sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen
piste.
Sujuvuus 60 s: sujuvuuspisteiden 60 sekunnin keskinopeus
liikkuessa.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
Sykekaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimisuorituksen sykearvot.
Sykepalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimisuorituksen sykearvot.
Takavaihde: pyörän takavaihde vaihteen asentotunnistimesta.
Tasap. 30 s: oikean/vasemman voiman tasapainon 30 sekunnin
keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino 10 s: oikean/vasemman voiman tasapainon 10
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino 3 s: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tavoitesyke: näyttää harjoituksen aikana sykemäärän, jonka
olet yli tai ali tavoitesykkeen.
Tavoitevoima: kohteen voimantuotto harjoituksen aikana.
Toistoja jälj.: jäljellä olevien toistojen määrä harjoituksen
aikana.
TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
V. kierr. nop.: viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen
nopeus.
V. kierr. NP: viimeisen kokonaisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihdeohjeet: kehotus vaihtamaan vaihdetta suurempaan tai
pienempään nykyisen suorituksesi perusteella. eBike-pyöräsi
on oltava manuaalisessa vaihdetilassa.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen
asentotunnistimesta.
Vaikeus: nykyisen suorituksen vaikeusaste korkeuden,
kaltevuuden ja nopeiden suunnanmuutosten perusteella.
Vaikeus 60 s: vaikeuspisteiden 60 sekunnin keskinopeus
liikkuessa.
Välityssuhde: vaihteen asentotunnistimen havaitsema
hampaiden määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
VAM: nykyisen suorituksen keskimääräinen nousunopeus.
VAM 30 s: keskinousunopeuden 30 sekunnin keskinopeus
liikkuessa.
Var. yhdist.: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen asentoanturista.
Varusteen akku: vaihteen asentoanturin akun lataustila.
Vas. keskiarv. huippuvoimav.: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasemman keskivoimav.: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Vasen huippuvoimav.: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Vasen voimavaihe: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Viim. kierr. matka: viimeisen kokonaisen kierroksen aikana
kuljettu matka.
Viime kierroksen syke: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskisyke.
V kierr. voima: viimeisen kokonaisen kierroksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima: Nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voimakaavio: viivadiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimivirrantuoton arvot.
Voimapalkit: pylväsdiagrammi näyttää nykyisen sekä keski- ja
maksimivirrantuoton arvot.
W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
W/kg 10 s: voimantuoton 10 sekunnin keskiarvo liikkeellä
watteina/kilogramma.
W/kg 30 s: voimantuoton 30 sekunnin keskiarvo liikkeellä
watteina/kilogramma.
W/kg 3 s: voimantuoton 3 sekunnin liikkeen aikainen keskiarvo
watteina/kilogramma.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
26
Liite
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
FTP-luokitukset
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
sukupuolen mukaan.
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
24 × 1-1/8
1795
Ylivertainen
vähintään 5,05
24 × 1,75
1890
Erinomainen
3,93 - 5,04
24 × 1-1/4
1905
Hyvä
2,79 - 3,92
24 × 2,00
1925
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
24 × 2,125
1965
Harjaantumaton
alle 2,23
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
Naiset
wattia/kilogramma (W/kg)
26 × 1
1952
Ylivertainen
vähintään 4,30
26 × 1,25
1953
Erinomainen
3,33 - 4,29
26 × 1-1/8
1970
Hyvä
2,36 - 3,32
26 × 1,40
2005
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
26 × 1,50
2010
Harjaantumaton
alle 1,90
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
2170
27 × 1
2145
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Sykealuelaskenta
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
26 × 3,00
27 × 1-1/8
2155
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C Tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Renkaan koko ja ympärysmitta
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
Liite
27
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
28
Liite
Hakemisto
A
aika, hälytykset 19
aikavyöhykkeet 21
ajanotto 16
ajastin 3
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 23
tyyppi 2
vaihtaminen 22
alkumääritys 23
aloitusilmoitus 20
alueet
aika 21
voima 15
ANT+ anturit 1, 13, 15, 16
kuntoilulaitteet 5
pariliitos 5, 15
asentaminen 2, 14, 15
asetukset 13, 18, 20, 21
laite 21, 23
assistance-toiminto 12
Auto Lap 19, 20
Auto Pause 20
automaattinen lepotila 20
automaattinen vieritys 20
B
Bluetooth anturit 1, 13
Bluetooth tekniikka 11, 13, 20
C
Connect IQ 18
E
eBike 16
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 10, 11, 13, 17, 21
Garmin Express 13
ohjelmiston päivittäminen 21
GLONASS 20
GPS 5, 20
signaali 1, 3, 24
GroupTrack 12, 13
H
harjoittelu 5, 7
näytöt 3, 19
ohjelmat 4, 5
harjoittelun kuormittavuus 6, 7
harjoittelun tila 6, 9
harjoitukset 4, 5
lataaminen 4
poistaminen 5
harjoitus 6
Harjoitusvaikutus 8, 9
hihnat 24
historia 3, 16, 17
lähettäminen tietokoneeseen 17
poistaminen 17
hälytykset 19
hätätoiminto 12
hätäyhteyshenkilöt 12
I
intervallit, harjoitukset 5
J
järjestelmäasetukset 20
K
kalenteri 5
kalibroiminen, voimamittari 15
kalori, hälytykset 19
kartat 9, 10
asetukset 11
paikkojen etsiminen 9
päivittäminen 21
Hakemisto
suunta 11
zoomaa 11
kentät 10, 11
lataaminen 10
muokkaaminen 10
poistaminen 11
kieli 21, 24
kierrokset 1
korkeus 7, 24
korkeusmittari, kalibroiminen 24
kuntoilu 8
käyttäjäprofiili 18
käyttäjätiedot, poistaminen 18
L
laajennettu näyttö 21
laite
huolto 22
nollaaminen 23
laitteen asetusten nollaaminen 23
laitteen kiinnittäminen 2
laitteen mukauttaminen 19
laitteen puhdistaminen 22
laitteen tunnus 22
lepotila 20
lisävarusteet 13, 15, 24
LiveTrack 12, 13
lämpötila 7, 24
R
reitit 10, 11
asetukset 11
reittipisteet, projisoiminen 10
S
satelliittisignaalit 1, 3, 24
siirtäminen, tiedostot 13
sijainnit 9
lähettäminen 12
löytäminen kartan avulla 9
muokkaaminen 10
poistaminen 10
sisäharjoittelu 5
sopeutuminen 7
sovellukset 11, 13, 18
älypuhelin 1
stressitaso 6, 9
suoritustaso 6, 9
suoritusten tallentaminen 3
syke
alueet 14, 16, 27
hälytykset 19
mittari 6–8, 14, 22
T
navigointi 9
lopettaminen 10
palaa alkuun 10
nopeus- ja poljinanturit 15, 22, 23
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 14
näyttö 20
näyttöasetukset 20
tapahtumantunnistus 12
taustavalo 20, 21
tavoite 6
tavoitteet 6
tekniset tiedot 22
tiedontallennus 17
tiedostot, siirtäminen 17
tiedot
jakaminen 21
näytöt 3, 19
siirtäminen 17
tallentaminen 17, 21
tietojen jakaminen 21
tietojen keskiarvot 15
tietojen tallentaminen 17
tietokentät 18, 19, 24
tietokone, yhdistäminen 17
O
U
M
maksimaalinen hapenottokyky 6, 7, 9
Maksimaalinen hapenottokyky 6, 7, 26
matka, hälytykset 19
mittayksiköt 21
N
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
käyttöoikeus 22
päivittäminen 16, 21
versio 22
omat ennätykset 9
poistaminen 9
osuudet 3, 4
poistaminen 4
P
painikkeet 1
palaa alkuun 10
palautuminen 6, 8, 9
pariliitos 1
ANT+ anturit 5, 15
Bluetooth anturit 15
älypuhelin 1, 23
paristo, vaihtaminen 22, 23
pariston vaihtaminen 22
pikavalinnat 1
poikkeama osan keskikohdasta 16
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 18, 23
poljinnopeus 15
hälytykset 19
polkimet 16
profiilit 18
käyttäjä 18
suoritus 18
pyöräily 7
pyöräilyn dynamiikka 16
pyöräkoot 27
päivitykset, ohjelmisto 16, 21
USB 21
yhteyden katkaiseminen 18
V
vianmääritys 14, 23, 24
virta 16
Virtual Partner 6
voima 5
alueet 15, 16
hälytykset 19
mittarit 6–9, 15, 16, 27
voimavaihe 16
W
Wi‑Fi 11, 13, 21
yhdistäminen 13
widgetit 18
Y
yhteystiedot, lisääminen 12
Z
zoomaaminen, kartat 11
Ä
älykäs tallennus 17
älypuhelin 1, 11, 18, 20
pariliitos 1, 23
sovellukset 13
äänet 21
29
support.garmin.com
Toukokuu 2019
190-02513-00_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising