Garmin | Edge® 520 Plus | User guide | Garmin Edge® 520 Plus Podręcznik użytkownika

Garmin Edge® 520 Plus Podręcznik użytkownika
EDGE 520 PLUS
®
Podręcznik użytkownika
© 2018 Garmin Ltd. lub jej oddziały
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z prawami autorskimi, kopiowanie niniejszego podręcznika użytkownika w całości lub częściowo bez pisemnej zgody firmy Garmin jest zabronione. Firma
Garmin zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian, ulepszeń do produktów lub ich zawartości niniejszego podręcznika użytkownika bez konieczności powiadamiania o tym jakiejkolwiek
osoby lub organizacji. Odwiedź stronę internetową www.garmin.com, aby pobrać bieżące aktualizacje i informacje uzupełniające dotyczące użytkowania niniejszego produktu.
Garmin , logo Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner oraz Virtual Partner są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej oddziałów zarejestrowanymi w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ oraz Vector™ są znakami towarowymi firmy Garmin Ltd. lub jej
oddziałów. Wykorzystywanie tych znaków bez wyraźnej zgody firmy Garmin jest zabronione.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc. Apple oraz Mac są znakami towarowym firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Znak i logo
Bluetooth stanowią własność firmy Bluetooth SIG, Inc., a używanie ich przez firmę Garmin podlega warunkom licencji. The Cooper Institute , podobnie jak wszelkie pozostałe powiązane znaki
towarowe, stanowią własność organizacji The Cooper Institute. Zaawansowane analizy pracy serca zostały przeprowadzone przez firmę Firstbeat. Di2™ jest znakiem towarowym firmy Shimano,
Inc. Shimano jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) oraz Normalized Power™ (NP) są znakami towarowymi firmy
Peaksware, LLC. STRAVA oraz Strava™ są znakami towarowymi firmy Strava, Inc. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
®
®
®
®
®
®
Ten produkt ma certyfikat ANT+ . Odwiedź stronę www.thisisant.com/directory, aby wyświetlić listę zgodnych produktów i aplikacji.
®
M/N: AA3001
Spis treści
Wstęp ............................................................................... 1
Przyciski ...................................................................................... 1
Parowanie smartfona .................................................................. 1
Wyświetlanie strony stanu .......................................................... 1
Ładowanie urządzenia ................................................................ 1
Informacje o baterii ................................................................ 1
Mocowanie standardowego uchwytu .......................................... 2
Instalowanie zewnętrznego uchwytu montażowego ................... 2
Odłączanie urządzenia Edge ................................................. 2
Instalowanie uchwytu do roweru górskiego ................................ 2
Odbieranie sygnałów satelitarnych ............................................. 3
Korzystanie z podświetlenia ....................................................... 3
Trening............................................................................ 3
Jazda rowerem ........................................................................... 3
Korzystanie z menu skrótów .................................................. 3
Korzystanie z funkcji Virtual Partner® ................................... 3
Segmenty ....................................................................................4
Strava™Segmenty ................................................................. 4
Podążanie segmentem z Garmin Connect ............................ 4
Włączanie segmentów ........................................................... 4
Wyścig na segmencie ............................................................ 4
Wyświetlanie szczegółów segmentu ...................................... 4
Opcje segmentu ..................................................................... 4
Usuwanie segmentu .............................................................. 5
Treningi ....................................................................................... 5
Wykonywanie treningu ze strony internetowej ....................... 5
Rozpoczynanie treningu ........................................................ 5
Przerywanie treningu ............................................................. 5
Usuwanie treningów ............................................................... 5
Informacje o kalendarzu treningów ............................................. 5
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect .................................................................................. 5
Trening interwałowy .................................................................... 5
Tworzenie treningu interwałowego ........................................ 5
Rozpoczynanie treningu interwałowego ................................ 5
Trening w pomieszczeniu ........................................................... 5
Parowanie trenażera rowerowego ANT+ ............................... 6
Korzystanie z trenażera rowerowego ANT+ .......................... 6
Ustawianie oporu .............................................................. 6
Ustawianie docelowej mocy .............................................. 6
Ustawianie celu treningowego .................................................... 6
Anulowanie celu treningowego .............................................. 6
Osobiste rekordy ......................................................................... 6
Wyświetlanie osobistych rekordów ........................................ 6
Przywracanie osobistego rekordu .......................................... 6
Usuwanie wszystkich rekordów osobistych ........................... 7
Strefy treningowe ........................................................................ 7
Nawigacja ........................................................................ 7
Pozycje ....................................................................................... 7
Zaznaczanie pozycji ............................................................... 7
Podróż do zapisanej pozycji .................................................. 7
Edytowanie pozycji ................................................................ 7
Usuwanie pozycji ................................................................... 7
Ustawianie wysokości ............................................................ 7
Kursy ........................................................................................... 7
Tworzenie kursu w urządzeniu .............................................. 7
Podążanie kursem z Garmin Connect ................................... 7
Porady dotyczące treningów z kursami ................................. 7
Przerywanie kursu ................................................................. 8
Wyświetlanie kursu na mapie ................................................ 8
Wyświetlanie szczegółów kursu ............................................. 8
Opcje kursu ............................................................................ 8
Usuwanie kursu ..................................................................... 8
Spis treści
Powiększanie mapy .................................................................... 8
Ustawienia mapy ........................................................................ 8
Zmiana orientacji mapy .......................................................... 8
Ustawienia trasy ......................................................................... 8
Wybieranie aktywność do obliczenia trasy ............................ 8
Funkcje online Bluetooth...............................................9
Rozpoczynanie sesji GroupTrack ............................................... 9
Porady dotyczące sesji GroupTrack ...................................... 9
Przesyłanie plików do innego urządzenia Edge ......................... 9
Odtwarzanie monitów dźwiękowych na smartfonie .................. 10
Funkcje wykrywania zdarzeń i pomocy .................................... 10
Wykrywanie zdarzeń ............................................................ 10
Pomoc .................................................................................. 10
Konfigurowanie funkcji wykrywania zdarzeń i pomocy ........ 10
Wyświetlanie kontaktów alarmowych ................................... 10
Wysyłanie zgłoszenia o pomoc ............................................ 10
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń ....................... 10
Anulowanie automatycznych wiadomości ........................... 10
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po wystąpieniu
zdarzenia ............................................................................. 10
Czujniki ANT+............................................................... 10
Zakładanie czujnika tętna ......................................................... 11
Czas odpoczynku ................................................................. 11
Wyświetlanie czasu odpoczynku ..................................... 11
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym ...................... 11
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego ............... 11
Wskazówki dotyczące maksymalnego pułapu tlenowego
dla jazdy rowerem ........................................................... 12
Ustawianie stref tętna .......................................................... 12
Informacje o strefach tętna .............................................. 12
Cele fitness ..................................................................... 12
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu danych
tętna ..................................................................................... 12
Montaż czujnika prędkości ........................................................ 12
Montaż czujnika rytmu .............................................................. 12
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu ........................... 13
Uśrednianie danych dotyczących rytmu lub mocy ............... 13
Parowanie czujników ANT+ ...................................................... 13
Trening z miernikami mocy ....................................................... 13
Ustawianie stref mocy .......................................................... 13
Kalibrowanie miernika mocy ................................................ 13
Moc na pedale ..................................................................... 13
Dynamika jazdy .................................................................... 13
Wykorzystanie dynamiki jazdy ........................................ 13
Aktualizowanie oprogramowania Vector za pomocą
urządzenia Edge .................................................................. 14
Określanie współczynnika FTP ............................................ 14
Przeprowadzanie testu FTP ............................................ 14
Automatyczne obliczanie współczynnika FTP ................ 14
Korzystanie z elektronicznych manetek ................................... 14
Świadomość sytuacyjna ........................................................... 14
Korzystanie z wagi .................................................................... 15
Dane inteligentnej wagi Garmin Index™ ............................. 15
Historia.......................................................................... 15
Wyświetlanie jazdy ................................................................... 15
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref treningowych ............ 15
Usuwanie jazd ...................................................................... 15
Wyświetlanie podsumowania danych ....................................... 15
Usuwanie podsumowania danych ....................................... 15
Serwis Garmin Connect ............................................................ 15
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect .................... 16
Zapis danych ............................................................................ 16
Zarządzanie danymi ................................................................. 16
Podłączanie urządzenia do komputera ................................ 16
Przesyłanie plików do urządzenia ........................................ 16
i
Usuwanie plików .................................................................. 16
Odłączanie kabla USB ......................................................... 16
Indeks............................................................................ 26
Dostosowywanie urządzenia....................................... 16
Funkcje Connect IQ™ do pobrania .......................................... 16
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera ........ 16
Profile ........................................................................................16
Ustawianie profilu użytkownika ............................................ 17
Informacje o ustawieniach treningu .......................................... 17
Aktualizowanie profilu aktywności ........................................ 17
Dostosowywanie ekranów danych ....................................... 17
Zmiana ustawień satelitów ................................................... 17
Alerty .................................................................................... 17
Ustawianie alertów zakresowych .................................... 17
Ustawianie alertu cyklicznego ......................................... 17
Auto Lap ............................................................................... 18
Oznaczanie okrążeń wg pozycji ...................................... 18
Oznaczanie okrążeń wg dystansu .................................. 18
Korzystanie z funkcji Auto Pause ......................................... 18
Korzystanie z funkcji Autouśpienie ...................................... 18
Korzystanie z funkcji autoprzewijania .................................. 18
Automatyczne uruchamianie stopera .................................. 18
Ustawienia telefonu .................................................................. 18
Ustawienia systemowe ............................................................. 18
Ustawienia wyświetlania ...................................................... 18
Ustawienia zapisu danych ................................................... 19
Zmiana jednostek miary ....................................................... 19
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia ..................... 19
Zmiana języka urządzenia ................................................... 19
Strefy czasowe ..................................................................... 19
Konfigurowanie trybu dodatkowego wyświetlacza ................... 19
Wyłączanie trybu dodatkowego wyświetlacza ..................... 19
Informacje o urządzeniu.............................................. 19
Dane techniczne ....................................................................... 19
Edge — dane techniczne ..................................................... 19
Dane techniczne czujnika tętna ........................................... 19
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu ..................... 19
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa urządzenia ................. 19
Czyszczenie urządzenia ...................................................... 20
Dbanie o czujnik tętna .......................................................... 20
Wymienianie baterii przez użytkownika .................................... 20
Wymiana baterii czujnika tętna ............................................ 20
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu ..................... 20
Rozwiązywanie problemów......................................... 20
Resetowanie urządzenia .......................................................... 20
Przywracanie ustawień domyślnych .................................... 20
Usuwanie ustawień i danych użytkownika ........................... 20
Maksymalizowanie czasu działania baterii ............................... 20
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych GPS ................... 21
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy język ...................... 21
Odczyty temperatury ................................................................. 21
Zamienne okrągłe uszczelki ..................................................... 21
Wyświetlanie informacji o urządzeniu ....................................... 21
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 21
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu aplikacji Garmin
Express ..................................................................................... 21
Aktualizacje produktów ............................................................. 21
Źródła dodatkowych informacji ................................................. 21
Załącznik....................................................................... 21
Pola danych .............................................................................. 21
Standardowe oceny pułapu tlenowego ..................................... 23
Współczynniki FTP ................................................................... 24
Obliczanie strefy tętna .............................................................. 24
Rozmiar i obwód kół ................................................................. 24
ii
Spis treści
Wstęp
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Przed rozpoczęciem lub wprowadzeniem zmian w programie
ćwiczeń należy zawsze skonsultować się z lekarzem.
Przyciski
Po udanym sparowaniu urządzeń zostanie wyświetlony
komunikat i urządzenie zsynchronizuje się automatycznie ze
smartfonem.
Wyświetlanie strony stanu
Na stronie stanu wyświetlany jest stan połączenia GPS,
czujników ANT+ i smartfonu.
Wybierz opcję:
• Na ekranie głównym wybierz kolejno .
• Podczas przejażdżki wybierz kolejno > Strona stanu.
®
Zostanie wyświetlona strona stanu. Ikona wyświetlana
w sposób ciągły oznacza, że znaleziono sygnał lub że
podłączono czujnik.
Ładowanie urządzenia
À
Wybierz, aby dostosować poziom podświetlenia.
Przytrzymaj, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.
Á
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i ustawienia.
Wybierz na ekranie głównym, aby wyświetlić stronę stanu.
Â
Wybierz, aby przewijać ekrany danych, opcje i ustawienia.
Wybierz na ekranie głównym, aby wyświetlić menu
urządzenia
Ã
Wybierz, aby oznaczyć nowe okrążenie.
Ä
Wybierz, aby uruchomić lub zatrzymać stoper.
Å
Wybierz, aby powrócić do poprzedniego ekranu.
Æ
Wybierz, aby wybrać opcję lub potwierdzić wiadomość.
Wybierz podczas jazdy, aby wyświetlić opcje menu, takie jak
alerty i pola danych.
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Urządzenie jest zasilane wbudowaną baterią litowo-jonową,
ładowaną ze standardowego gniazdka lub z portu USB
komputera.
UWAGA: Urządzenie nie będzie się ładować, jeśli temperatura
otoczenia będzie poza dopuszczalnym zakresem (Edge — dane
techniczne, strona 19).
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych À z portu USB
Á.
Parowanie smartfona
Aby korzystać z funkcji online, należy sparować urządzenie
Edge bezpośrednio z poziomu aplikacji Garmin Connect™
Mobile, a nie z poziomu ustawień Bluetooth w smartfonie.
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia wybierz
odpowiedni język. Na kolejnym ekranie zostanie wyświetlony
monit o sparowanie urządzenia ze smartfonem.
PORADA: Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Telefon >
Paruj smartfon, aby ręcznie przejść do trybu parowania.
3 Wybierz jedną z opcji, aby dodać urządzenie do konta
Garmin Connect:
• Jeśli parujesz pierwsze urządzenie z aplikacją Garmin
Connect Mobile, postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
• Jeśli z aplikacją Garmin Connect Mobile zostało już
sparowane inne urządzenie, w menu
lub
wybierz
kolejno Urządzenia Garmin > Dodaj urządzenie,
a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie.
®
Wstęp
2 Podłącz mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB
w urządzeniu.
3 Podłącz większą wtyczkę kabla USB do zasilacza sieciowego
lub do portu USB komputera.
4 Podłącz zasilacz sieciowy do zwykłego gniazdka
elektrycznego.
Urządzenie włączy się po podłączeniu go do źródła zasilania.
5 Całkowicie naładuj urządzenie.
Informacje o baterii
OSTRZEŻENIE
To urządzenie jest zasilane przez baterię litowo-jonową. Należy
zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
1
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
4 Nałóż zacisk na kierownicę na gumową podkładkę.
5 Wymień i dokręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca dokręcanie śrub do
momentu, aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu
momentu obrotowego o maksymalnej wartości 0,8 Nm (7 lbfcal). Od czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest
odpowiednio dokręcona.
6 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do
rowków na uchwycie rowerowym Â.
®
Mocowanie standardowego uchwytu
W celu uzyskania najlepszego odbioru sygnałów GPS umieść
uchwyt rowerowy w taki sposób, aby urządzenie było zwrócone
w kierunku nieba. Uchwyt rowerowy można przymocować do
wspornika kierownicy lub samej kierownicy roweru.
1 Do zamontowania urządzenia wybierz taką pozycję, która nie
będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe rowerem.
2 Umieść gumowy dysk À z tyłu uchwytu rowerowego.
Gumowe wypustki pasują do tylnej części uchwytu
rowerowego, utrzymując go we właściwym miejscu.
7 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku
3 Przymocuj uchwyt rowerowy do wspornika kierownicy.
4 Przymocuj uchwyt rowerowy za pomocą dwóch opasek Á.
5 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia do rowków na
uchwycie rowerowym Â.
6 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono na swoim
miejscu.
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono
na swoim miejscu.
Odłączanie urządzenia Edge
1 Obróć urządzenie Edge w prawą stronę, aby je odblokować.
2 Zdejmij urządzenie Edge z uchwytu.
Instalowanie uchwytu do roweru górskiego
1 Do zamontowania urządzenia Edge wybierz taką pozycję,
która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe
rowerem.
2 Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby wykręcić śrubę À
z zacisku na kierownicę Á.
Instalowanie zewnętrznego uchwytu
montażowego
1 Do zamontowania urządzenia Edge wybierz taką pozycję,
która nie będzie przeszkadzała w bezpiecznej jeździe
rowerem.
2 Użyj klucza imbusowego, aby wykręcić śrubę À ze złącza na
kierownicy Á.
3 Wybierz opcję:
3 Umieść gumową podkładkę wokół kierownicy:
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, użyj grubszej
podkładki.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, użyj cieńszej
podkładki.
2
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 25,4 mm, umieść wokół
kierownicy grubszą podkładkę.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 31,8 mm, umieść wokół
kierownicy cieńszą podkładkę.
• Jeśli średnica kierownicy wynosi 35 mm, nie używaj
gumowej podkładki.
4 Umieść zacisk na kierownicę wokół kierownicy, tak aby
uchwyt znajdował się powyżej wspornika kierownicy.
5 Użyj klucza imbusowego 3 mm, aby poluzować śrubę Â przy
uchwycie. Ustaw uchwyt i przykręć śrubę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca dokręcanie śrub do momentu,
aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu momentu
obrotowego o maksymalnej wartości 2,26 Nm (20 lbf-cal). Od
Wstęp
Trening
czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio
dokręcona.
Jazda rowerem
6 Aby zmienić orientację uchwytu montażowego, za pomocą
klucza imbusowego 2 mm wykręć dwie śruby z tyłu uchwytu
Jeśli do zakupionego urządzenia był dołączony czujnik ANT+,
oznacza to, że oba elementy są sparowane i można je
aktywować podczas konfiguracji wstępnej.
1 Przytrzymaj , aby włączyć urządzenie.
2 Wyjdź na zewnątrz i zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje
satelity.
Gdy urządzenie będzie gotowe, kolor słupka mocy sygnału
zmieni się na zielony.
3 Na ekranie głównym wybierz .
4 Wybierz profil aktywności.
5 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Ã, wyjmij i obróć złącze 4 i ponownie wkręć śruby.
7 Wymień i dokręć śrubę na zacisku na kierownicę.
UWAGA: Firma Garmin zaleca dokręcanie śrub do momentu,
aż uchwyt będzie stabilny, przy zastosowaniu momentu
obrotowego o maksymalnej wartości 0,8 Nm (7 lbf-cal). Od
czasu do czasu sprawdzaj, czy śruba jest odpowiednio
dokręcona.
8 Dopasuj wypustki na tylnej części urządzenia Edge do
rowków na uchwycie rowerowym Ä.
6
7
8
9 Delikatnie dociśnij i obróć urządzenie Edge w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aż znajdzie się ono
na swoim miejscu.
9
UWAGA: Historia jest zapisywana jedynie wtedy, gdy stoper
jest włączony.
Wybierz lub , aby wyświetlić dodatkowe ekrany danych.
W razie konieczności wybierz , aby wyświetlić opcje menu,
takie jak alerty i pola danych.
Wybierz , aby zatrzymać stoper.
PORADA: Przed zapisaniem tej jazdy i udostępnieniem jej
na swoim koncie Garmin Connect można zmienić typ jazdy.
Odpowiedni typ jazdy jest ważny przy tworzeniu kursów
przyjaznych dla rowerzystów.
Wybierz Zapisz jazdę.
Odbieranie sygnałów satelitarnych
Korzystanie z menu skrótów
Urządzenie może wymagać czystego widoku nieba w celu
odebrania sygnałów z satelitów. Godzina i data są ustawiane
automatycznie w oparciu o pozycję GPS.
1 Wyjdź na zewnątrz, na otwarty teren.
Przednia część urządzenia powinna być zwrócona
w kierunku nieba.
2 Zaczekaj, aż urządzenie zlokalizuje satelity.
Zlokalizowanie sygnałów satelitarnych może zająć 30–60
sekund.
Korzystanie z funkcji Virtual Partner
Korzystanie z podświetlenia
• Wybierz dowolny klawisz, aby włączyć podświetlenie.
• Wybierz , aby dostosować poziom podświetlenia.
• Na ekranie głównym wybierz jedną lub więcej opcji:
◦ Aby dostosować jasność, wybierz kolejno > Jasność >
Jasność.
◦ Aby ustawić limit czasu podświetlania, wybierz kolejno >
Jasność > Czas podświetlania i wybierz żądaną opcję.
Trening
Opcje w menu skrótów są dostępne dla ekranów danych
i funkcji akcesoriów. Podczas jazdy na ekranach danych
wyświetlana jest ikona .
Wybierz , aby wyświetlić opcje w menu skrótów.
®
Funkcja Virtual Partner to narzędzie treningowe ułatwiające
osiąganie celów treningowych.
1 W razie potrzeby włącz ekran Virtual Partner, aby zmienić
profil aktywności (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 17).
2 Idź pojeździć.
3 Wybierz , aby wyświetlić ekran Virtual Partner i sprawdzić,
kto jest liderem.
3
Wyścig na segmencie
4 W razie potrzeby wybierz kolejno
> Prędkość Virtual
Partner , aby dostosować prędkość działania funkcji Virtual
Partner podczas jazdy.
Segmenty
Segmenty to wirtualne kursy wyścigowe. Możesz ścigać się na
segmentach i porównywać obecne wyniki z wcześniejszymi,
z wynikami innych osób, z danymi na koncie Garmin Connect
lub z wynikami innych członków społeczności rowerowej. Swoje
aktywności możesz później przesłać na konto Garmin Connect,
aby zobaczyć, jak się plasujesz na danym segmencie.
UWAGA: Jeśli konto Garmin Connect i konto Strava są
powiązane, aktywność jest automatycznie wysyłana do konta
Strava, aby umożliwić sprawdzenie pozycji segmentu.
1 Wybierz , aby włączyć licznik aktywności i rozpocząć
jazdę.
Gdy trasa przetnie się z odpowiednim segmentem, możesz
się na nim ścigać.
2 Zacznij ścigać się na segmencie.
Automatycznie zostanie wyświetlony ekran z danymi
segmentu.
Podążanie segmentem: Segmenty można przesyłać z konta
Garmin Connect do urządzenia. Po zapisaniu segmentu
w urządzeniu można nim podążać.
UWAGA: Wraz z kursem pobranym z konta Garmin Connect
pobierane są również wszystkie zawarte w nim segmenty.
Wyścig na segmencie: Możesz ścigać się na segmencie, aby
spróbować wyrównać lub pobić własny rekord, lub uzyskać
lepszy czas niż inni rowerzyści, którzy przebyli ten segment.
Strava™Segmenty
Segmenty Strava można pobrać do urządzenia Edge 520 Plus.
Zrealizuj segmenty Strava, aby porównać obecne wyniki
z poprzednimi, a także z wynikami znajomych i zawodowców,
którzy przebyli ten sam segment.
Aby uzyskać członkostwo Strava, przejdź do widżetu
segmentów na koncie Garmin Connect. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.strava.com.
Informacje zawarte w tym podręczniku dotyczą zarówno
segmentów Garmin Connect, jak i segmentów Strava.
Podążanie segmentem z Garmin Connect
Aby móc pobrać segment z serwisu Garmin Connecti
zrealizować go, należy posiadać konto Garmin Connect (Serwis
Garmin Connect, strona 15).
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
UWAGA: W przypadku korzystania z segmentów Strava
ulubione segmenty są automatycznie przesyłane do
urządzenia, kiedy jest ono połączone z aplikacją Garmin
Connect Mobile lub z komputerem.
2 Odwiedź stronę connect.garmin.com.
3 Utwórz nowy segment lub wybierz już istniejący.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia.
5 Odłącz i włącz urządzenie.
6 Wybierz kolejno Menu > Trening > Segmenty.
7 Wybierz segment.
8 Wybierz kolejno Jedź.
Włączanie segmentów
Możesz włączyć wyścigi segmentowe i komunikaty informujące
o segmentach, do których się zbliżasz.
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz Włącz.
UWAGA: Monity informujące o segmentach, do których się
zbliżasz, są wyświetlane tylko dla włączonych segmentów.
4
3 W razie konieczności wybierz
, aby zmienić cel podczas
wyścigu.
Możesz ścigać się z liderem segmentu, innymi rowerzystami
(jeśli są dostępni) lub spróbować pobić własny rekord. Cel
jest automatycznie wyznaczany w oparciu o Twój bieżący
poziom wydajności.
Po ukończeniu segmentu zostanie wyświetlony komunikat.
Wyświetlanie szczegółów segmentu
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić segment na mapie.
• Wybierz Wysokość, aby wyświetlić wykres wysokości
segmentu.
• Wybierz Wyzwania, aby wyświetlić czasy jazdy i średnie
czasy lidera segmentu, lidera grupy lub wybranego
rywala, a także najlepszy czas i średnią prędkość
uzyskany przez siebie i innych rowerzystów (jeśli są
dostępni).
PORADA: Wybierz wpis na tablicy wyników, aby zmienić
cel wyścigu na segmencie.
Opcje segmentu
Wybierz kolejno Menu > Trening > Segmenty > Opcje
segmentu.
Autowybór próby: Włącza lub wyłącza automatyczne
wyznaczanie celu w oparciu o Twój bieżący poziom
wydajności.
Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych segmentów wg
nazwy.
Włącz/wyłącz: Włącza i wyłącza segmenty dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Usuń: Umożliwia usunięcie wszystkich lub kilku zapisanych
segmentów z pamięci urządzenia.
Trening
Usuwanie segmentu
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Segmenty.
2 Wybierz segment.
3 Wybierz kolejno Usuń > OK.
Treningi
Można tworzyć własne treningi obejmujące cele dla każdego
etapu treningu oraz różne dystanse, czasy i liczby kalorii. Można
tworzyć treningi przy pomocy aplikacji Garmin Connect oraz
wybierać plany treningów obejmujące zintegrowane treningi
z serwisu Garmin Connect, a następnie przesyłać je do
urządzenia.
Przy pomocy serwisu Garmin Connect można również tworzyć
harmonogramy treningów. Można z wyprzedzeniem planować
treningi i przechowywać je w urządzeniu.
Wykonywanie treningu ze strony internetowej
Aby móc pobierać treningi z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 15).
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Utwórz i zapisz nowy trening.
4 Wybierz Wyślij do urządzenia i wykonaj instrukcje
wyświetlane na ekranie.
5 Odłącz urządzenie.
Rozpoczynanie treningu
Przed rozpoczęciem treningu należy pobrać trening ze swojego
konta Garmin Connect.
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Ćwiczenia.
2 Wybierz trening.
3 Wybierz Jedź.
4 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Po rozpoczęciu treningu urządzenie wyświetla każdy etap
treningu, cel (jeśli został wybrany) oraz aktualne dane treningu.
Przerywanie treningu
• W dowolnym momencie wybierz
, aby zakończyć etap
treningu.
• W dowolnym momencie wybierz , aby wyświetlić ekran
etapów treningu, a następnie wybierz kolejno > Przerwij
trening > OK, aby zakończyć trening.
• W dowolnym momencie wybierz
> Przerwij trening, aby
zatrzymać licznik i zakończyć trening.
PORADA: Po zapisaniu jazdy trening zakończy się
automatycznie.
Usuwanie treningów
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Ćwiczenia > Opcje
treningi pobierane z serwisu Garmin Connect zastępują
istniejący kalendarz treningów.
Korzystanie z planów treningów z serwisu Garmin
Connect
Aby móc pobierać plany treningów z serwisu Garmin Connect
i korzystać z nich, konieczne jest posiadanie konta Garmin
Connect (Serwis Garmin Connect, strona 15).
Serwis Garmin Connect pozwala przeglądać plany treningów,
opracowywać harmonogramy treningów i kursów oraz pobierać
plany do urządzenia.
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2 Odwiedź stronę www.garminconnect.com.
3 Wybierz plan treningowy i uwzględnij go w harmonogramie.
4 Przejrzyj plan treningu w kalendarzu.
5 Wybierz i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Trening interwałowy
Możesz utworzyć trening interwałowy w oparciu o dystans lub
czas. Urządzenie zapisuje własny trening interwałowy
użytkownika do momentu utworzenia kolejnego treningu
interwałowego. Otwartych interwałów można używać podczas
przejażdżki na znanym dystansie. Po wybraniu
urządzenie
rejestruje interwał i przechodzi do interwału odpoczynku.
Tworzenie treningu interwałowego
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Interwały > Edytuj >
2
3
4
5
6
7
Interwały > Typ.
Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
PORADA: Aby utworzyć interwał otwarty, wybierz Otwarty.
Wybierz Czas trwania, podaj wartość dystansu lub czasu
interwału treningu, a następnie wybierz .
Wybierz kolejno Odp. > Typ.
Wybierz Dystans, Czas lub Otwarty.
W razie potrzeby podaj wartość dystansu lub czasu interwału
odpoczynku, a następnie wybierz .
Wybierz jedną lub więcej opcji:
• Aby określić liczbę powtórzeń, wybierz Powtórz.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał rozgrzewki,
wybierz kolejno Rozgrzewka > Włączone.
• Aby dodać do treningu otwarty interwał ćwiczeń
rozluźniających, wybierz kolejno Ćwiczenia rozluźniające
> Włączone.
Rozpoczynanie treningu interwałowego
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Interwały > Jedź.
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
3 Jeśli trening interwałowy obejmuje rozgrzewkę, wybierz
2 Wybierz jeden lub więcej treningów.
3 Wybierz kolejno Usuń treningi > OK.
aby rozpocząć pierwszy interwał.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Po zakończeniu wszystkich interwałów zostanie wyświetlony
komunikat.
Informacje o kalendarzu treningów
Trening w pomieszczeniu
treningu > Usuń wiele element..
Kalendarz treningów dostępny w urządzeniu stanowi
rozszerzenie kalendarza treningów lub harmonogramu
skonfigurowanego w serwisie Garmin Connect. Po dodaniu kilku
treningów do kalendarza w serwisie Garmin Connect można je
przesłać do posiadanego urządzenia. Wszystkie zaplanowane
treningi przesłane do urządzenia są wyświetlane na liście
w kalendarzu treningów według daty. Po wybraniu dnia
w kalendarzu treningów można wyświetlić lub zacząć trening.
Zaplanowany trening pozostaje w urządzeniu bez względu na
to, czy zostanie zrealizowany czy pominięty. Zaplanowane
Trening
,
W urządzeniu znajduje się profil aktywności wykonywanych
w pomieszczeniach, gdy moduł GPS jest wyłączony. Podczas
treningu w pomieszczeniu funkcja GPS może zostać wyłączona
w celu oszczędzania energii.
UWAGA: Wszelkie zmiany w ustawieniach GPS są zapisywane
w aktywnym profilu.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Tryb GPS > Wyłącz.
5
Gdy funkcja GPS jest wyłączona, dane prędkości i dystansu
są niedostępne, chyba że używany jest zgodny czujnik lub
trenażer rowerowy, który przesyła dane prędkości i dystansu
do urządzenia.
Parowanie trenażera rowerowego ANT+
1 Umieść urządzenie w odległości nie większej niż 3 m
(10 stóp) od trenażera rowerowego ANT+.
2 Wybierz kolejno Menu > Trening > Trenażer rowerowy >
Sparuj trenażer ANT+.
3 Wybierz trenażer rowerowy do sparowania z urządzeniem.
4 Wybierz Dodaj czujnik.
Po sparowaniu z urządzeniem trenażera rowerowego będzie
on wyświetlany jako podłączony czujnik. Pola danych można
dostosować w taki sposób, aby były w nich wyświetlane dane
z czujnika.
Korzystanie z trenażera rowerowego ANT+
Przed rozpoczęciem korzystania ze zgodnego trenażera
rowerowego ANT+ należy zamontować na nim rower i sparować
go z urządzeniem (Parowanie trenażera rowerowego ANT+,
strona 6).
Za pomocą urządzenia i trenażera rowerowego można
symulować obciążenie podczas kursu, aktywności lub treningu.
Na czas korzystania z trenażera rowerowego moduł GPS jest
automatycznie wyłączany.
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Trenażer rowerowy.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Realizuj kurs, aby zrealizować zapisany kurs
(Kursy, strona 7).
• WybierzRealizuj aktywność, aby wykonać zapisaną
aktywność (Jazda rowerem, strona 3).
• Wybierz Realizuj trening, aby zrealizować trening siłowy
pobrany z konta Garmin Connect (Treningi, strona 5).
3 Wybierz kurs, aktywność lub trening.
4 Wybierz Jedź.
5 Wybierz profil aktywności.
6 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Podczas przejażdżki trenażer zwiększa lub zmniejsza opór
na podstawie informacji o wysokości (podjazd/zjazd).
7 Wybierz , aby wyświetlić ekran trenażera.
5 W razie potrzeby wybierz
opór podczas aktywności.
> Ustaw opór, aby dostosować
Ustawianie docelowej mocy
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Trenażer rowerowy >
Ustaw docelową moc.
2 Ustaw docelową wartość mocy.
3 Wybierz profil aktywności.
4 Zacznij pedałować.
Opór stawiany przez trenażer jest regulowany w celu
utrzymania stałego poziomu mocy na podstawie prędkości.
5 W razie potrzeby wybierz > Ustaw docelową moc, aby
dostosować docelową moc podczas aktywności.
Ustawianie celu treningowego
Funkcja celu treningowego współpracuje z funkcją Virtual
Partner, co umożliwia trenowanie w celu osiągnięcia
wyznaczonego dystansu, dystansu i czasu lub dystansu
i prędkości. W trakcie wykonywania aktywności urządzenie
wyświetla na bieżąco dane pokazujące, jak blisko jesteś do
osiągnięcia swojego celu treningowego.
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Ustaw cel.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko dystans, aby wybrać ustalony dystans lub
podać własny dystans.
• Wybierz Dystans i czas, aby wybrać docelowy dystans
i czas.
• Wybierz Dystans i prędkość, aby wybrać docelowy
dystans i prędkość.
Zostanie wyświetlony ekran celu treningowego
z szacowanym czasem ukończenia. Szacowany czas
ukończenia jest obliczany na podstawie bieżących wyników
i pozostałym czasie.
3 Wybierz , aby uruchomić stoper.
4 W razie potrzeby wybierz , aby wyświetlić ekran Virtual
Partner.
5 Po zakończeniu aktywności wybierz kolejno > Zapisz
jazdę.
Anulowanie celu treningowego
Wybierz kolejno
> Anuluj cel > OK.
Osobiste rekordy
Po ukończeniu jazdy w urządzenie wyświetla wszystkie nowe
osobiste rekordy, jakie zostały zdobyte podczas tej jazdy.
Osobiste rekordy obejmują najszybciej pokonany standardowy
dystans, najdłuższą jazdę i największy wznios uzyskany
podczas jazdy. Po sparowaniu ze zgodnym miernikiem mocy
urządzenie wyświetla maksymalny pomiar mocy zarejestrowany
w czasie 20 minut.
Wyświetlanie osobistych rekordów
Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Osobiste
rekordy.
Możesz zobaczyć poziom stawianego oporu À, pozostały lub
pokonany dystans Á, pozostały lub bieżący czas  oraz
dystans i czas zarejestrowany pierwotnie dla kursu lub
aktywności.
Ustawianie oporu
1 Wybierz kolejno Menu > Trening > Trenażer rowerowy >
Ustaw opór.
2 Wybierz lub , aby ustawić opór stawiany przez trenażer.
3 Wybierz profil aktywności.
4 Zacznij pedałować.
6
Przywracanie osobistego rekordu
Dla każdego z osobistych rekordów możesz przywrócić
wcześniejszy rekord.
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Osobiste
rekordy.
2 Wybierz rekord, który chcesz przywrócić.
3 Wybierz Poprzedni rekord > OK.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Trening
Usuwanie wszystkich rekordów osobistych
Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Osobiste
rekordy > Usuń wszystko > OK.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Strefy treningowe
• Strefy tętna (Ustawianie stref tętna, strona 12)
• Strefy mocy (Ustawianie stref mocy, strona 13)
Nawigacja
Funkcje i ustawienia nawigacji mają także zastosowanie do
kursów (Kursy, strona 7) i segmentów (Segmenty, strona 4).
• Pozycje (Pozycje, strona 7)
• Ustawienia mapy (Ustawienia mapy, strona 8)
Pozycje
Urządzenie umożliwia rejestrowanie i zapisywanie pozycji.
Zaznaczanie pozycji
Przed zaznaczeniem pozycji należy odszukać satelity.
Pozycja to punkt zarejestrowany i zapisany w urządzeniu. Jeśli
chcesz zapisać punkt orientacyjny lub powrócić do określonego
miejsca, oznacz to miejsce jako pozycję.
1 Idź pojeździć.
2 Wybierz kolejno > Zaznacz pozycję > OK.
Podróż do zapisanej pozycji
Zanim możliwa będzie podróż do zapisanej pozycji, należy
odszukać satelity.
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Pokaż mapę.
4 Wybierz Jedź.
5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dotrzeć
do celu podróży.
Ustawianie wysokości
Jeśli dysponujesz dokładnymi danymi na temat wysokości
aktualnej pozycji, możesz ręcznie skalibrować wysokościomierz
urządzenia.
1 Idź pojeździć.
2 Wybierz > Ustaw wysokość.
3 Podaj wysokość i wybierz .
Kursy
Podążanie trasą poprzednio zapisanej aktywności: Możesz
jechać poprzednio zapisanym kursem po prostu dlatego, że
jest to dobra trasa. Możesz na przykład zapisać przyjazną dla
rowerzystów trasę dojazdu do pracy i nią podróżować.
Pojedynek z uprzednio zapisaną aktywnością: Możesz
również jechać według zapisanego kursu, próbując osiągnąć
lub poprawić poprzednie cele. Jeśli na przykład pierwszy
przejazd kursem trwał 30 minut, będziesz ścigać się
z wirtualnym partnerem funkcji Virtual Partner, aby ukończyć
trasę w czasie krótszym niż 30 minut.
Podążanie trasą istniejącej jazdy z serwisu Garmin Connect:
Istnieje możliwość przesłania kursu z serwisu Garmin
Connect do urządzenia. Po zapisaniu kursu w urządzeniu
można nim podążać lub spróbować pobić najlepszy uzyskany
dla niego wynik.
Tworzenie kursu w urządzeniu
Przed utworzeniem kursu w pamięci urządzenia musi być
zapisana aktywność zawierająca dane GPS.
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Kursy > Opcje kursu
> Utwórz nowy.
2 Wybierz aktywność, na której bazować będzie kurs.
3 Wpisz nazwę kursu i wybierz .
Kurs zostanie wyświetlony na liście.
4 Wybierz kurs i przejrzyj jego szczegóły.
5 W razie potrzeby wybierz Ustawienia, aby edytować
szczegóły kursu.
Na przykład możesz zmienić nazwę lub kolor kursu.
Wybierz
kolejno
> Jedź.
6
Podążanie kursem z Garmin Connect
Edytowanie pozycji
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz Edytuj.
4 Wybierz szczegóły pozycji.
Na przykład wybierz Zmień wysokość, aby podać znaną
wysokość pozycji.
5 Zmień wartość i wybierz .
Usuwanie pozycji
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Zapisane pozycje.
2 Wybierz pozycję.
3 Wybierz kolejno Usuń pozycję > OK.
Nawigacja
Aby móc pobierać kursy z serwisu Garmin Connect, należy
posiadać konto Garmin Connect (Serwis Garmin Connect,
strona 15).
1 Wybierz opcję:
• Uruchom aplikację Garmin Connect Mobile.
• Odwiedź stronę connect.garmin.com.
2 Utwórz nowy kurs lub wybierz już istniejący.
3 Wybierz Wyślij do urządzenia.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
5 Na urządzeniu Edge wybierz kolejno Menu > Nawigacja >
Kursy.
6 Wybierz kurs.
7 Wybierz Jedź.
Porady dotyczące treningów z kursami
• Korzystanie z nawigacji szczegółowej (Opcje kursu,
strona 8).
• Chcąc się rozgrzać, naciśnij , aby rozpocząć kurs,
a następnie rozpocznij rozgrzewkę w zwykły sposób.
• Podczas rozgrzewki nie wchodź na ścieżkę kursu. Aby
rozpocząć, udaj się w kierunku kursu. Jeśli znajdujesz się
w dowolnym miejscu na ścieżce kursu, zostanie wyświetlony
komunikat.
7
UWAGA: Po wybraniu przycisku
funkcja Virtual Partner
rozpoczyna kurs i nie czeka na zakończenie przez Ciebie
rozgrzewki.
• Przewiń do mapy, aby wyświetlić mapę kursu.
Jeśli zboczysz z kursu, zostanie wyświetlony komunikat.
Przerywanie kursu
Wybierz kolejno
> Przerwij kurs > OK.
Wyświetlanie kursu na mapie
W przypadku każdego kursu zapisanego w urządzeniu można
dostosować sposób, w jaki jest on wyświetlany na mapie.
Można na przykład ustawić urządzenie w taki sposób, aby droga
do pracy była wyświetlana na mapie na żółto. Kurs alternatywny
może być wyświetlany na zielono. W czasie jazdy kursy mogą
być wyświetlane nawet wtedy, gdy nie podróżuje się żadnym
z nich.
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz Ustawienia.
4 Wybierz Zawsze wyświetlaj, aby wyświetlić kurs na mapie.
5 Wybierz Kolor, a następnie wybierz kolor.
6 Wybierz Punkty kursów, aby wyświetlić punkty kursu na
mapie.
Następnym razem, gdy będziesz jechać w pobliżu tego kursu,
zostanie on wyświetlony na mapie.
Wyświetlanie szczegółów kursu
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz Podsumowanie, aby wyświetlić szczegóły kursu.
• Wybierz Mapa, aby wyświetlić kurs na mapie.
• Wybierz Wysokość, aby wyświetlić wykres wysokości
kursu.
• Wybierz Okrążenia, aby wyświetlić dodatkowe informacje
o każdym okrążeniu.
Opcje kursu
Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Kursy > Opcje kursu.
Szczeg. nawigacja: Włącza i wyłącza monity dotyczące
zwrotów.
Ostrz.o zejś.z kursu: Ostrzega o zboczeniu z kursu.
Segmenty: Umożliwia ściganie się na segmentach podczas
kursu.
Szukaj: Umożliwia wyszukiwanie zapisanych kursów wg nazwy.
Filtruj: Umożliwia filtrowanie kursów wg typu kursu, na przykład
kursy Strava.
Usuń: Umożliwia usunięcie wszystkich lub kilku zapisanych
kursów z pamięci urządzenia.
Usuwanie kursu
1 Wybierz kolejno Menu > Nawigacja > Kursy.
2 Wybierz kurs.
3 Wybierz kolejno Usuń > OK
Powiększanie mapy
1
2
3
4
8
Idź pojeździć.
Wybierz , aby wyświetlić mapę.
Wybierz > Powiększ/pomniejsz mapę.
Wybierz opcję:
• Włącz Auto. przybliżanie, aby automatycznie ustawić
poziom powiększenia mapy.
• Wyłącz Auto. przybliżanie, aby powiększyć/pomniejszyć
mapę ręcznie.
5 W razie potrzeby wybierz Ustaw poziom powiększenia.
6 Wybierz opcję:
• Aby powiększyć ręcznie, wybierz .
• Aby pomniejszyć ręcznie, wybierz .
7 Wybierz , aby zapisać poziom powiększenia (opcjonalnie).
Ustawienia mapy
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności
i wybierz profil, a następnie wybierz kolejno Nawigacja > Mapa.
Orientacja: Pozwala określić sposób wyświetlania mapy na
stronie.
Auto. przybliżanie: Umożliwia wybranie poziomu powiększenia
mapy. W przypadku wybrania opcji Wyłącz operacje
powiększania i pomniejszania trzeba wykonywać ręcznie.
Szczegółowość map: Ustawia poziom szczegółowości mapy.
Większa ilość szczegółów może spowolnić rysowanie mapy.
Tekst przewodnika: Pozwala określić, kiedy są wyświetlane
szczegółowe komunikaty nawigacyjne (wymagana mapa
z pełną funkcją wyznaczania tras).
Wyświetlanie mapy: Pozwala ustawić zaawansowane funkcje
mapy.
O mapie: Włącza i wyłącza mapy dostępne aktualnie
w urządzeniu.
Zmiana orientacji mapy
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Nawigacja > Mapa > Orientacja.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz opcję Północ u góry, aby góra strony była
zwrócona ku północy.
• Wybierz opcję Kierunek u góry, aby góra strony była
zwrócona w kierunku podróży.
• Wybierz Tryb 3D, aby wyświetlić mapę w trzech
wymiarach.
Ustawienia trasy
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności
i wybierz profil, a następnie wybierz kolejno Nawigacja >
Trasowanie.
Wyzn. tras wg popular.: Wyznacza trasy na podstawie
najpopularniejszych tras w serwisie Garmin Connect.
Tryb wyznaczania trasy: Ustawienie środka transportu w celu
optymalizacji trasy.
Metoda obliczeń: Ustawienie metody używanej do obliczania
trasy.
Przypięty do trasy: Ustawienie blokady ikony pozycji, która
wskazuje pozycję użytkownika na mapie, na najbliższej
drodze.
Ustawienia unikania: Ustawienie rodzajów dróg, które będą
unikane podczas nawigacji.
Przeliczanie: Automatyczne ponowne obliczanie trasy
w przypadku zboczenia z trasy.
Wybieranie aktywność do obliczenia trasy
Można ustawić urządzenie, aby obliczało trasy na podstawie
rodzaju aktywności.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Nawigacja > Trasowanie > Tryb
wyznaczania trasy.
Nawigacja
4 Wybierz jedną z opcji obliczania tras.
Na przykład można wybrać Kolarstwo szosowe w przypadku
nawigacji po drogach lub Jazda górska w przypadku
nawigacji po bezdrożach.
Funkcje online Bluetooth
Urządzenie Edge oferuje funkcje online powiązane
z technologią Bluetooth, z których można korzystać za pomocą
zgodnego smartfona lub urządzenia fitness. Niektóre funkcje
wymagają zainstalowania aplikacji Garmin Connect Mobile
w smartfonie. Więcej informacji można znaleźć na stronie
www.garmin.com/intosports/apps.
UWAGA: Niektóre z tych funkcji wymagają połączenia ze
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth.
LiveTrack: Umożliwia rodzinie i znajomym śledzić na bieżąco
wyścigi i treningi użytkownika. Osobę można zaprosić do
śledzenia bieżących danych za pośrednictwem poczty e-mail
lub serwisu społecznościowego, umożliwiając jej
wyświetlanie strony śledzenia Garmin Connect.
GroupTrack: Umożliwia śledzenie na bieżąco pozostałych
rowerzystów w grupie za pomocą funkcji LiveTrack,
bezpośrednio na ekranie urządzenia. Możesz wysłać
wstępnie zdefiniowane wiadomości do innych rowerzystów
w twojej sesji GroupTrack, którzy mają zgodne urządzenia
Edge.
Przesyłanie aktywności do serwisu Garmin Connect:
Automatyczne przesyłanie aktywności do serwisu Garmin
Connect zaraz po zakończeniu rejestrowania aktywności.
Pobieranie kursów, segmentów i treningów z Garmin
Connect: Umożliwia wyszukiwanie aktywności przy użyciu
smartfonu w serwisie Garmin Connect oraz wysyłanie ich do
urządzenia.
Przesyłanie między urządzeniami: Umożliwia bezprzewodowe
przesyłanie plików do innego zgodnego urządzenia Edge.
Interakcje w serwisach społecznościowych: Umożliwia
aktualizację w ulubionym serwisie społecznościowym po
przesłaniu aktywności do serwisu Garmin Connect.
Bieżące informacje o pogodzie: Funkcja przesyła do
urządzenia bieżące informacje o pogodzie oraz alerty.
Powiadomienia: Wyświetla powiadomienia i wiadomości
z telefonu na ekranie urządzenia.
Wiadomości: Pozwala odpowiedzieć na połączenie
przychodzące lub wiadomość tekstową za pomocą wstępnie
zdefiniowanej wiadomości tekstowej. Ta funkcja jest
dostępna dla użytkowników zgodnych smartfonów Android™.
Monity dźwiękowe: Zezwala aplikacji Garmin Connect Mobile
na odtwarzanie powiadomień statusu w smartfonie podczas
jazdy.
Wykrywanie zdarzeń: Umożliwia aplikacji Garmin Connect
Mobile wysyłanie wiadomości do kontaktów alarmowych, gdy
urządzenie Edge wykryje zdarzenie.
Pomoc: Umożliwia wysyłanie automatycznej wiadomości
tekstowej z Twoim imieniem i nazwiskiem oraz lokalizacją
GPS do kontaktów alarmowych za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile.
Rozpoczynanie sesji GroupTrack
Przed rozpoczęciem sesji GroupTrack należy sparować
aplikację mobilną Garmin Connect z urządzeniem (Parowanie
smartfona, strona 1).
Podczas jazdy możesz zobaczyć na mapie innych rowerzystów
w sesji GroupTrack.
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno Menu > Ustawienia >
GroupTrack, aby włączyć wyświetlanie znajomych na
ekranie mapy.
Funkcje online Bluetooth
2 Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
3
4
5
6
kolejno LiveTrack > GroupTrack.
Wybierz kolejno Widoczna dla > Wszystkie połączenia.
UWAGA: Jeśli posiadasz więcej niż jedno zgodne
urządzenie, musisz wybrać urządzenie do sesji GroupTrack.
Wybierz Uruchom LiveTrack.
W urządzeniu Edge wybierz
i rozpocznij jazdę.
Przewiń do mapy, aby wyświetlić znajomych.
Dotknij ikony na mapie, aby wyświetlić pozycję i informacje
o kierunku innych rowerzystów w sesji GroupTrack.
7 Przewiń do listy GroupTrack.
Wybierz rowerzystę z listy, a widok mapy zostanie na nim
wyśrodkowany.
Porady dotyczące sesji GroupTrack
Funkcja GroupTrack umożliwia śledzenie bezpośrednio na
ekranie pozostałych rowerzystów w grupie za pomocą funkcji
LiveTrack. Wszyscy rowerzyści w grupie muszą znajdować się
na liście znajomych na Twoim koncie Garmin Connect.
• Wyjdź pojeździć na zewnątrz z wykorzystaniem GPS.
• Sparuj urządzenie Edge 520 Plus ze smartfonem za pomocą
technologii Bluetooth.
• Z menu ustawień w aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Znajomi, aby zaktualizować listę rowerzystów w danej sesji
GroupTrack.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi mają sparowane smartfony,
i rozpocznij sesję LiveTrack w aplikacji Garmin Connect
Mobile.
• Sprawdź, czy wszyscy znajomi są w zasięgu (40 km lub
25 mil).
• Podczas sesji GroupTrack przewiń do mapy, aby wyświetlić
znajomych.
• Przerwij jazdę rowerem, aby wyświetlić pozycję i informacje
o kierunku innych rowerzystów w sesji GroupTrack.
Przesyłanie plików do innego urządzenia
Edge
Kursy, segmenty i treningi można przesyłać bezprzewodowo
z jednego zgodnego urządzenia Edge do innego za
pośrednictwem technologii Bluetooth.
1 Włącz oba urządzenia Edge i ustaw je w odległości 3 m od
siebie.
2 W urządzeniu zawierającym pliki wybierz kolejno Menu >
Ustawienia > Przesyłanie między urządzeniami >
Udostępnij pliki.
3 Wybierz typ pliku do udostępnienia.
4 Zaznacz jeden lub więcej plików do przesłania.
5 W urządzeniu odbierającym pliki wybierz kolejno Menu >
Ustawienia > Przesyłanie między urządzeniami.
6 Wybierz pobliskie połączenie.
7 Zaznacz jeden lub więcej plików do odebrania.
9
Po zakończeniu transferu na ekranie obu urządzeń zostanie
wyświetlony komunikat.
Odtwarzanie monitów dźwiękowych na
smartfonie
Aby móc ustawić monity dźwiękowe, musisz mieć smartfon
z aplikacją Garmin Connect Mobile sparowany z urządzeniem
Edge.
Możesz skonfigurować aplikację Garmin Connect Mobile, aby
podczas jazdy lub innych aktywności odtwarzała motywacyjne
powiadomienia statusu w smartfonie. Monity dźwiękowe
obejmują numer i czas okrążenia, nawigacja, moc, tempo lub
prędkość oraz dane o tętnie. Podczas monitu dźwiękowego
aplikacja mobilna Garmin Connect wycisza główny dźwięk
smartfonu, aby odtworzyć powiadomienie. Głośność można
dostosować w aplikacji Garmin Connect Mobile.
1 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Urządzenia Garmin.
2 Wybierz urządzenie.
3 Wybierz kolejno Ustawienia urządzenia > Monity
dźwiękowe.
Funkcje wykrywania zdarzeń i pomocy
Wykrywanie zdarzeń
PRZESTROGA
Wykrywanie zdarzeń to dodatkowa funkcja służąca głównie do
użytku na drodze. Funkcja wykrywania zdarzeń nie jest
podstawowym sposobem na uzyskanie pomocy ratunkowej.
Aplikacja Garmin Connect Mobile nie kontaktuje się ze służbami
ratowniczymi w Twoim imieniu.
W przypadku wykrycia zdarzenia przez urządzenie Edge
z włączoną funkcją GPS aplikacja Garmin Connect Mobile
wysyła automatyczną wiadomość e-mail lub SMS z pozycją
urządzenia do wskazanych kontaktów alarmowych.
W urządzeniu i sparowanym smartfonie zostaną wyświetlone
monity z informacją, że kontakty zostaną powiadomione po
upływie 30 sekund. Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz
anulować automatyczną wiadomość alarmową.
Przed uruchomieniem wykrywania zdarzeń na urządzeniu
w aplikacji Garmin Connect Mobile musisz skonfigurować
informacje dotyczące kontaktów alarmowych. Sparowany
smartfon musi mieć możliwość transmisji danych i obejmować
zasięgiem miejsce, w którym dostępne są dane. Kontakty
alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości
SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek
operatora).
Pomoc
PRZESTROGA
Pomoc to funkcja dodatkowa i nie jest głównym sposobem na
uzyskanie pomocy ratunkowej. Aplikacja Garmin Connect
Mobile nie kontaktuje się ze służbami ratowniczymi w Twoim
imieniu.
Połączenie urządzenia Edge z włączoną łącznością GPS do
aplikacji Garmin Connect Mobile umożliwia wysyłanie
automatycznej wiadomości tekstowej z Twoim imieniem
i nazwiskiem oraz lokalizacją GPS do kontaktów alarmowych.
Przed uruchomieniem funkcji pomocy na urządzeniu w aplikacji
Garmin Connect Mobile trzeba skonfigurować informacje
dotyczące kontaktów alarmowych. Sparowany smartfon
Bluetooth musi mieć możliwość transmisji danych i obejmować
zasięgiem miejsce, w którym dostępne są dane. Kontakty
alarmowe muszą mieć możliwość otrzymywania wiadomości
SMS (koszt wiadomości według standardowych stawek
operatora).
10
Na urządzeniu zostanie wyświetlona wiadomość wskazująca, że
kontakty zostaną poinformowane po zakończeniu odliczania.
Jeśli pomoc nie jest potrzebna, możesz anulować wiadomość.
Konfigurowanie funkcji wykrywania zdarzeń i pomocy
1 Korzystając ze sklepu z aplikacjami na smartfonie, zainstaluj
i otwórz aplikację Garmin Connect Mobile.
2 Sparuj smartfon z urządzeniem (Parowanie smartfona,
strona 1).
3 W ustawieniach aplikacji Garmin Connect Mobile wybierz
Kontakty alarmowe i wprowadź dane rowerzysty oraz
kontakty alarmowe.
Wybrane kontakty alarmowe otrzymają wiadomość
z powiadomieniem, że zostali wybrani jako kontakty
alarmowe.
UWAGA: Po wprowadzeniu kontaktów alarmowych
wykrywanie incydentów zostanie włączone automatycznie.
4 Włącz GPS w urządzeniu Edge (Zmiana ustawień satelitów,
strona 17).
Wyświetlanie kontaktów alarmowych
Aby móc zobaczyć kontakty alarmowe w urządzeniu, w aplikacji
Garmin Connect Mobile trzeba skonfigurować dane rowerzysty
i kontakty alarmowe.
Wybierz kolejno Menu > Kontakty.
Zostaną wyświetlone nazwy i numery telefonów kontaktów
alarmowych.
Wysyłanie zgłoszenia o pomoc
Aby móc wysyłać zgłoszenia o pomoc, należy włączyć odbiornik
GPS w urządzeniu Edge.
1 Przytrzymaj przez 4 sekundy, aby włączyć funkcję pomocy.
Po zakończeniu 5-sekundowego odliczania urządzenie
wyemituje sygnał dźwiękowy i wyśle wiadomość.
PORADA: Przed zakończeniem odliczania możesz wybrać
, aby anulować wiadomość.
2 W razie potrzeby wybierz , aby wysłać wiadomość
natychmiast.
Włączanie i wyłączanie wykrywania zdarzeń
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Wykryw.
zdarzeń.
Anulowanie automatycznych wiadomości
Jeśli urządzenie wykryje zdarzenie, możesz anulować
automatyczną wiadomość alarmową w urządzeniu lub
sparowanym smartfonie, zanim zostanie ona wysłana do
kontaktów alarmowych.
Wybierz kolejno Anuluj > Tak przed upływem odliczanych 30
sekund.
Wysyłanie informacji o aktualizacji statusu po
wystąpieniu zdarzenia
Aby móc wysłać informację o aktualizacji statusu do kontaktów
alarmowych, urządzenie musi wykryć zdarzenie i wysłać
wiadomość alarmową do tych kontaktów.
Możesz wysłać wiadomość z aktualizacją statusu informującą
kontakty alarmowe, że nie potrzebujesz pomocy.
Na stronie stanu wybierz kolejno Wykryto zdarzenie > Jest
OK.
Wiadomość zostanie wysłana do kontaktów alarmowych.
Czujniki ANT+
Urządzenie można używać łącznie z bezprzewodowymi
czujnikami ANT+. Więcej informacji o zgodności i zakupie
dodatkowych czujników można znaleźć na stronie
http://buy.garmin.com.
Czujniki ANT+
Zakładanie czujnika tętna
UWAGA: Jeśli nie masz czujnika tętna, możesz pominąć tę
czynność.
Czujnik tętna należy nosić bezpośrednio na skórze, tuż poniżej
mostka. Powinien on przylegać do ciała na tyle mocno, by
pozostawał na swoim miejscu podczas aktywności.
1 Zatrzaśnij moduł czujnika tętna À na pasku.
profil użytkownika (Ustawianie profilu użytkownika, strona 17)
i ustawić maksymalne tętno (Ustawianie stref tętna, strona 12).
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Asystent
odpoczynku > Włącz.
Idź
pojeździć.
2
3 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz jazdę.
Zostanie wyświetlony czas odpoczynku. Maksymalny czas
odpoczynku to 4 dni, podczas gdy minimalny czas
odpoczynku wynosi 6 godzin.
Informacje o szacowanym pułapie tlenowym
Loga firmy Garmin (na module i na pasku) powinno być
zwrócone prawą stroną do góry.
2 Zwilż elektrody Á i płytki stykowe  z tyłu paska, aby
zapewnić prawidłowy kontakt między klatką piersiową
a nadajnikiem.
3 Owiń pasek wokół klatki piersiowej i umieść haczyk paska Ã
w pętli Ä.
UWAGA: Etykieta nie powinna być odgięta.
Loga firmy Garmin powinny być zwrócone prawą stroną do
góry.
4 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika tętna, w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
Po założeniu czujnik tętna staje się aktywny i jest gotowy do
przesyłania danych.
PORADA: Jeśli dane dotyczące tętna nie są wyświetlane lub
odczyt jest nieregularny, zapoznaj się ze wskazówkami
rozwiązywania problemów (Wskazówki dotyczące
nieregularnego odczytu danych tętna, strona 12).
Pułap tlenowy to maksymalna ilość tlenu (w mililitrach) na
minutę, jaką można wchłonąć w przeliczeniu na kilogram masy
ciała w przypadku maksymalnego wysiłku. Ujmując rzecz
prościej, pułap tlenowy to wskaźnik wydolności sportowca, który
powinien wzrastać w miarę poprawy kondycji. Wartości
szacowanego pułapu tlenowego są podawane i obsługiwane
przez firmę Firstbeat. Możesz używać urządzenia Garmin
sparowanego ze zgodnym czujnikiem tętna i miernikiem mocy
do wyświetlania szacowanego pułapu tlenowego dla jazdy
rowerem.
Sprawdzanie szacowanego pułapu tlenowego
Zanim możliwe będzie wyświetlenie szacowanego pułapu
tlenowego, należy założyć czujnik tętna i zamontować miernik
mocy, a następnie sparować te akcesoria z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+, strona 13). Jeśli do urządzenia
dołączono czujnik tętna, urządzenia te są już sparowane. Aby
uzyskać jak najdokładniejszą wartość szacunkową, należy
skonfigurować profil użytkownika (Ustawianie profilu
użytkownika, strona 17) i ustawić maksymalne tętno
(Ustawianie stref tętna, strona 12).
UWAGA: Początkowo przewidywania mogą wydać się
niedokładne. Dlatego należy wykonać kilka przejazdów, aby
urządzenie mogło ocenić możliwości użytkownika.
1 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 minut na
świeżym powietrzu.
2 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz jazdę.
3 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Pułap tlenowy.
Szacowany pułap tlenowy jest wyrażany przez liczbę
i pozycję na kolorowym wskaźniku.
Czas odpoczynku
Możesz używać urządzenia Garmin z nadgarstkowym
czujnikiem tętna lub zgodnym piersiowym czujnikiem tętna do
wyświetlania czasu potrzebnego do pełnego zregenerowania sił
i osiągnięcia gotowości do następnego wysiłku.
UWAGA: Zalecenia dotyczące czasu odpoczynku są
przekazywane na podstawie szacowanego pułapu tlenowego
i początkowo mogą wydawać się niedokładne. Urządzenie może
wymagać ukończenia kilku aktywności, aby ocenić
przygotowanie wydolnościowe.
Czas odpoczynku pojawia się natychmiast po zakończeniu
aktywności. Czas jest odliczany aż do uzyskania optymalnego
stanu umożliwiającego rozpoczęcie kolejnego wysiłku.
Wyświetlanie czasu odpoczynku
Aby móc korzystać z funkcji czasu odpoczynku, należy założyć
czujnik tętna i sparować go z urządzeniem (Parowanie
czujników ANT+, strona 13). Jeśli do urządzenia dołączono
czujnik tętna, urządzenia te są już sparowane. Aby uzyskać jak
najdokładniejszą wartość szacunkową, należy skonfigurować
Czujniki ANT+
Fioletowy
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Słaba
Dane dotyczące pułapu tlenowego i ich analiza zostały
opublikowane za zgodą The Cooper Institute . Więcej
informacji znajduje się w załączniku (Standardowe oceny
pułapu tlenowego, strona 23) oraz na stronie internetowej
www.CooperInstitute.org.
®
11
Wskazówki dotyczące maksymalnego pułapu tlenowego dla
jazdy rowerem
Powodzenie i dokładność kalkulacji maksymalnego pułapu
tlenowego zwiększa się gdy jazda odbywa się ze stałym
tempem i przy umiarkowanie dużym obciążeniu, a tętno i moc
utrzymują się na względnie stałym poziomie.
• Przed rozpoczęciem jazdy sprawdź, czy urządzenie, czujnik
tętna i miernik mocy działają prawidłowo, są sparowane,
a ich baterie są naładowane.
• Podczas 20 min jazdy utrzymuj tętno na poziomie
przekraczającym 70% tętna maksymalnego.
• Podczas 20 min jazdy utrzymuj względnie stałą moc
wyjściową.
• Unikaj pagórków.
• Unikaj jazdy w grupie, gdzie występuje zjawisko draftingu.
Ustawianie stref tętna
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika, podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia stref tętna użytkownika.
Istnieje możliwość ręcznego dostosowania stref tętna do celów
fitness (Cele fitness, strona 12). Aby uzyskać najdokładniejsze
dane dotyczące kalorii podczas aktywności, należy ustawić
swoje maksymalne tętno, tętno spoczynkowe i strefy tętna.
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Strefy
treningowe > Strefy tętna.
2 Podaj swoje tętno maksymalne i tętno spoczynkowe.
Wartości strefy są aktualizowane automatycznie, jednak
nadal możesz każdą z nich edytować ręcznie.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Uderz./min, aby wyświetlić i edytować strefy
w uderzeniach serca na minutę.
• Wybierz % maksymalnego, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe tętna maksymalnego.
• Wybierz % rezerwy tętna, aby wyświetlić i edytować
strefy jako wartości procentowe tętna spoczynkowego.
Informacje o strefach tętna
Wielu sportowców korzysta ze stref tętna, aby dokonywać
pomiarów i zwiększać swoją wydolność sercowo-naczyniową,
a także poprawiać sprawność fizyczną. Strefa tętna to ustalony
zakres liczby uderzeń serca na minutę. Pięć ogólnie przyjętych
stref tętna jest ponumerowanych od 1 do 5 według wzrastającej
intensywności. Zazwyczaj strefy tętna są obliczane w oparciu
o wartości procentowe maksymalnego tętna użytkownika.
Cele fitness
Znajomość stref tętna pomaga w mierzeniu i poprawianiu
sprawności fizycznej dzięki zrozumieniu i zastosowaniu
następujących zasad.
• Tętno jest dobrą miarą intensywności ćwiczeń.
• Trenowanie w określonych strefach tętna może pomóc
poprawić wydolność układu sercowo-naczyniowego.
Jeśli znasz maksymalną wartość swojego tętna, możesz
skorzystać z tabeli (Obliczanie strefy tętna, strona 24), aby
ustalić najlepszą strefę tętna dla swoich celów fitness.
Jeśli nie znasz swojego maksymalnego tętna, użyj jednego
z kalkulatorów dostępnych w Internecie. Niektóre siłownie
i ośrodki zdrowia wykonują test mierzący tętno maksymalne.
Aby uzyskać domyślne maksymalne tętno, należy odjąć swój
wiek od wartości 220.
Wskazówki dotyczące nieregularnego odczytu
danych tętna
Jeśli dane dotyczące tętna są nieregularne lub nie są
wyświetlane, spróbuj wykonać następujące kroki.
12
•
•
•
•
Zwilż elektrody i płytki stykowe (jeśli dotyczy).
Zaciśnij mocniej pasek na klatce piersiowej.
Wykonaj rozgrzewkę trwającą 5–10 minut.
Postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi dbania
o urządzenie (Dbanie o czujnik tętna, strona 20).
• Noś koszulkę bawełnianą lub dokładnie zwilż obie strony
paska.
Syntetyczne tkaniny, które pocierają lub uderzają o czujnik
tętna, mogą powodować zakłócenia w odbieraniu sygnałów
z czujnika tętna.
• Oddal się od źródeł, które mogą wpływać na działanie
czujnika tętna.
Źródłami zakłóceń mogą być silne pola elektromagnetyczne,
niektóre czujniki bezprzewodowe 2,4 GHz, linie wysokiego
napięcia, silniki elektryczne, piekarniki, kuchenki mikrofalowe,
telefony bezprzewodowe 2,4 GHz i punkty dostępowe
bezprzewodowej sieci LAN.
Montaż czujnika prędkości
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Umieść czujnik prędkości u góry piasty i przytrzymaj go.
2 Przeciągnij pasek À wokół piasty i zamocuj go w uchwycie Á
czujnika.
W przypadku instalacji na piaście asymetrycznej czujnik
może być pochylony. Nie wpłynie to na jego działanie.
3 Obróć koło, aby sprawdzić, czy odstęp jest odpowiedni.
Czujnik nie powinien dotykać żadnych innych elementów
roweru.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
Montaż czujnika rytmu
UWAGA: Jeśli nie masz tego czujnika, możesz pominąć tę
czynność.
PORADA: Firma Garmin zaleca umieszczenie roweru na
stojaku przed rozpoczęciem montażu czujnika.
1 Rozmiar opaski powinien gwarantować właściwe przyleganie
czujnika do ramienia korby À.
Wybierz opaskę o najmniejszym rozmiarze umożliwiającym
rozciągnięcie jej wokół ramienia korby.
2 Umieść czujnik rytmu po wewnętrznej stronie ramienia korby,
po stronie przeciwległej do układu napędowego, i przytrzymaj
go.
3 Przeciągnij opaskę Á wokół ramienia korby i zamocuj ją
w uchwytach  czujnika.
Czujniki ANT+
• Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika
miernika mocy.
• Dostosuj strefy mocy do własnych celów i możliwości
(Ustawianie stref mocy, strona 13).
• Korzystaj z alertów zakresowych i otrzymuj powiadomienia
po osiągnięciu określonych stref mocy (Ustawianie alertów
zakresowych, strona 17).
• Dostosuj pola danych mocy (Dostosowywanie ekranów
danych, strona 17).
Ustawianie stref mocy
4 Obróć ramię korby, aby sprawdzić odpowiedni odstęp.
Czujnik i opaska nie powinny dotykać żadnych innych
elementów roweru ani buta.
UWAGA: Po dwóch obrotach dioda LED będzie migać na
zielono przez 5 sekund, sygnalizując prawidłowe działanie.
5 Zrób sobie 15-minutową przejażdżkę próbną, po czym
sprawdź, czy czujnik i opaska nie noszą żadnych śladów
uszkodzenia.
Informacje o czujnikach prędkości i rytmu
Dane dotyczące rytmu pochodzące z czujnika rytmu są zawsze
rejestrowane. Jeśli z urządzeniem nie jest sparowany żaden
czujnik rytmu, do obliczania prędkości i dystansu są
wykorzystywane dane GPS.
Rytm oznacza tempo pedałowania lub „obrotu” mierzonego
liczbą obrotów ramienia korby w ciągu minuty (obr./min).
Uśrednianie danych dotyczących rytmu lub mocy
Ustawienie uśredniania wartości niezerowych jest dostępne
w przypadku treningu z opcjonalnym czujnikiem rytmu lub
miernikiem mocy. Ustawienie domyślne nie uwzględnia wartości
zerowych, które pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje.
Można zmienić wartość tego ustawienia (Ustawienia zapisu
danych, strona 19).
Parowanie czujników ANT+
Przed przystąpieniem do parowania musisz założyć czujnik
tętna lub zamontować czujnik rowerowy.
Parowanie polega na powiązaniu bezprzewodowych czujników
ANT+, np. czujnika tętna, z urządzeniem Garmin.
1 Umieść urządzenie w zasięgu czujnika, czyli w odległości nie
większej niż 3 m (10 stóp).
UWAGA: Na czas parowania zachowaj odległość co
najmniej 10 m (33 stóp) od innych czujników ANT+.
2 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Czujniki > Dodaj
czujnik.
3 Wybierz opcję:
• Wybierz typ czujnika.
• Wybierz Szukaj wszystko, aby wyszukać wszystkie
czujniki znajdujące się w pobliżu.
Zostanie wyświetlona lista dostępnych czujników.
4 Wybierz jeden lub więcej czujników do sparowania
z urządzeniem.
5 Wybierz Dodaj czujnik.
Po przeprowadzeniu parowania czujnika z urządzeniem
status czujnika zmieni się na Połączono. Pole danych można
dostosować w taki sposób, aby wyświetlane w nim były dane
z czujnika.
Trening z miernikami mocy
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports, aby uzyskać
listę czujników ANT+, które są zgodne z wybranym
urządzeniem (np. Vector™).
Czujniki ANT+
Wartości dla stref to wartości domyślne, które mogą nie
odpowiadać osobistym preferencjom użytkownika. Istnieje
możliwość ręcznego dostosowania stref w urządzeniu oraz
skorzystania z serwisu Garmin Connect. Jeśli znasz wartość
swojego współczynnika FTP (ang. Functional Threshold Power),
możesz go wprowadzić i pozwolić urządzeniu automatycznie
obliczyć strefy mocy.
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Strefy
treningowe > Strefy mocy.
2 Podaj wartość współczynnika FTP.
3 Wybierz Według:.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz waty, aby wyświetlić i edytować strefy w watach.
• Wybierz % FTP, aby wyświetlić i edytować strefy jako
wartości procentowe wskaźnika FTP.
Kalibrowanie miernika mocy
Przed rozpoczęciem kalibracji miernik mocy należy
zainstalować, sparować z urządzeniem i rozpocząć zapisywanie
danych za jego pomocą.
Instrukcje kalibracji posiadanego miernika mocy można znaleźć
w instrukcjach dostarczonych przez jego producenta.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Czujniki.
2 Wybierz miernik mocy.
3 Wybierz Kalibruj.
4 Pedałuj, aby wymusić aktywność miernika, aż pojawi się
komunikat.
Wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
5
Moc na pedale
Vector mierzy moc na pedale.
Miernik Vector mierzy siłę przykładaną do pedału kilkaset razy
w ciągu każdej sekundy. Vector mierzy także tempo i prędkość
obrotową podczas pedałowania. Mierząc siłę, kierunek, obroty
ramienia korby i czas, Vector może określać moc (W). Ponieważ
Vector mierzy niezależnie moc na obu pedałach, może
pokazywać bilans lewej i prawej nogi.
UWAGA: System Vector S nie zapewnia informacji o bilansie
mocy lewej i prawej nogi.
Dynamika jazdy
Pomiar dynamiki jazdy dotyczy ilości mocy, która jest
generowana przy pełnym ruchu korby, a także miejsca, gdzie
jest przykładana siła. Pozwala on także zrozumieć sposób jazdy
użytkownika. Informacja o tym, jak i gdzie tworzona jest moc,
pozwala na zwiększenie wydajności treningów i ocenę
sprawności.
UWAGA: Do wykonania pomiaru dynamiki jazdy konieczne jest
posiadanie systemu Edge z dwoma czujnikami.
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Wykorzystanie dynamiki jazdy
Zanim będzie można wykorzystać funkcję dynamiki jazdy,
należy sparować miernik mocy Vector z urządzeniem
(Parowanie czujników ANT+, strona 13).
13
UWAGA: Rejestrowanie dynamiki jazdy wykorzystuje
dodatkową pamięć urządzenia.
1 Idź pojeździć.
2 Przewiń do ekranu dynamiki jazdy, aby wyświetlić dane
dotyczące fazy mocy À, łączną fazę mocy Á i przesunięcie
od środka pedału Â.
Fioletowy
3 W razie konieczności wybierz kolejno Pola danych, aby
zmienić pole danych (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 17).
UWAGA: Dwa pola danych u dołu ekranu à można
dostosować.
Dane dotyczące jazdy można przesłać do aplikacji Garmin
Connect Mobile w celu wyświetlenia dodatkowych informacji
o dynamice jazdy (Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin
Connect, strona 16).
Dane odnośnie fazy mocy
Faza mocy to pozycja pedałów (między początkowym
a końcowym kątem korby), w której generowana jest moc
dodatnia.
Przesunięcie od środka pedału
Przesunięcie od środka pedału odnosi się do miejsca, gdzie
należy przyłożyć siłę.
Aktualizowanie oprogramowania Vector za pomocą
urządzenia Edge
Przed wykonaniem aktualizacji oprogramowania należy
sparować urządzenie Edge z systemem Vector.
1 Wyślij dane jazdy do konta Garmin Connect (Przesyłanie
jazdy do serwisu Garmin Connect, strona 16).
Garmin Connect automatycznie wyszukuje aktualizacje
oprogramowania i przesyła je do urządzenia Edge.
2 Umieść urządzenie Edge w zasięgu czujnika (w odległości
nie większej niż 3 m).
3 Obróć ramię korby kilka razy. Urządzenie Edge wyświetli
monit o zainstalowanie wszystkich oczekujących aktualizacji
oprogramowania.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Określanie współczynnika FTP
Urządzenie wykorzystuje informacje zawarte w profilu
użytkownika podane podczas konfiguracji ustawień
początkowych, w celu określenia współczynnika FTP
(Functional Threshold Power). Aby uzyskać bardziej precyzyjny
współczynnik FTP, można przeprowadzić test FTP za pomocą
sparowanego miernika mocy i czujnika tętna (Przeprowadzanie
testu FTP, strona 14).
Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > FTP.
Szacowany współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość
mierzona w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na
kolorowym wskaźniku.
Doskonała
Niebieski
Świetna
Zielony
Dobry
Pomarańczowy
Niezła
Czerwony
Niewytrenowany
Więcej informacji można znaleźć w załączniku
(Współczynniki FTP, strona 24).
Przeprowadzanie testu FTP
Zanim będzie można przeprowadzić test mający na celu
określenie współczynnika FTP (Functional Threshold Power),
należy sparować z urządzeniem miernik mocy i czujnik tętna
(Parowanie czujników ANT+, strona 13).
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > FTP > Test FTP
> Jedź.
2 Wybierz , aby uruchomić stoper.
Po rozpoczęciu jazdy urządzenie wyświetla każdy etap testu,
cel oraz aktualne dane mocy. Po ukończeniu testu zostanie
wyświetlony komunikat.
3 Wybierz , aby zatrzymać stoper.
4 Wybierz Zapisz jazdę.
Współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość mierzona
w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na kolorowym
wskaźniku.
Automatyczne obliczanie współczynnika FTP
Zanim urządzenie będzie mogło obliczyć współczynnik FTP
(Functional Threshold Power), należy najpierw sparować
miernik mocy i czujnik tętna z urządzeniem (Parowanie
czujników ANT+, strona 13).
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > FTP > Włącz
autom. obliczanie.
2 Jeźdź stałym, intensywnym tempem przez 20 minut na
świeżym powietrzu.
3 Po zakończeniu jazdy wybierz Zapisz jazdę.
4 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > FTP.
Współczynnik FTP jest wyświetlany jako wartość mierzona
w watach na kilogram, moc w watach i pozycja na kolorowym
wskaźniku.
Korzystanie z elektronicznych manetek
Aby korzystać ze zgodnych elektronicznych manetek zmiany
biegów, takich jak manetki Shimano Di2™, należy najpierw
sparować je z posiadanym urządzeniem (Parowanie czujników
ANT+, strona 13). Istnieje możliwość dostosowania
opcjonalnych pól danych (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 17). W urządzeniu Edge 520 Plus wyświetlane są
bieżące wartości regulacji, gdy czujnik znajduje się w trybie
regulacji.
®
Świadomość sytuacyjna
Urządzenia Edge można używać razem z urządzeniem Varia
Vision™, ze światłami rowerowymi Varia™ i radarem wstecznym,
14
Czujniki ANT+
aby zwiększyć swoją świadomość sytuacyjną. Więcej informacji
znajduje się w podręczniku użytkownika urządzenia Varia.
UWAGA: Możliwe, że konieczna będzie aktualizacja
oprogramowania urządzenia Edge, aby można było sparować
urządzenia Varia (Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express, strona 21).
Korzystanie z wagi
Jeśli posiadasz wagę z funkcją ANT+, urządzenie może
odczytywać dane z wagi.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Czujniki > Dodaj
czujnik > Waga.
Po wyszukaniu wagi zostanie wyświetlony komunikat.
2 Stań na wadze we wskazanym momencie.
UWAGA: Jeśli korzystasz z wagi obliczającej skład ciała,
zdejmij buty i skarpetki, aby wszystkie parametry dotyczące
składu ciała mogły zostać odczytane i zapisane.
3 Zejdź z wagi we wskazanym momencie.
PORADA: Jeśli wystąpi błąd, zejdź z wagi. Wejdź na wagę,
gdy zostanie to zasygnalizowane.
Dane inteligentnej wagi Garmin Index™
Jeśli posiadasz wagę Garmin Index, jej najbardziej aktualne
dane są przechowywane na koncie Garmin Connect. Po
ponownym połączeniu urządzenia Edge 520 Plus z kontem
Garmin Connect dane wagi są aktualizowane w profilu
użytkownika Edge 520 Plus.
Historia
Historia obejmuje informacje na temat czasu, dystansu, kalorii,
prędkości, okrążeń i wysokości oraz dane opcjonalnego czujnika
ANT+.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
Gdy pamięć urządzenia zapełni się, zostanie wyświetlony
komunikat. Urządzenie nie usunie ani automatycznie nie
nadpisze historii. Od czasu do czasu przesyłaj historię do
serwisu Garmin Connect, aby śledzić wszystkie dane jazdy.
Wyświetlanie jazdy
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Jazdy.
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz opcję.
Wyświetlanie czasu w każdej ze stref treningowych
Zanim będzie możliwe wyświetlenie czasu w poszczególnych
strefach treningowych, należy sparować urządzenie ze zgodnym
czujnikiem tętna lub mocy, a następnie wykonać i zapisać
aktywność.
Podgląd czasu w każdej ze stref tętna i mocy umożliwia
dostosowanie intensywności treningu. Można dostosować strefy
mocy (Ustawianie stref mocy, strona 13) i strefy tętna
(Ustawianie stref tętna, strona 12) do wyznaczonych sobie
celów i możliwości. Pole danych można dostosować tak, aby
podczas jazdy był w nim wyświetlany czas w poszczególnych
strefach treningowych (Dostosowywanie ekranów danych,
strona 17).
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Jazdy.
2 Wybierz jazdę.
3 Wybierz opcję:
• Jeśli podczas jazdy rejestrowane są dane z jednego
czujnika, wybierz Czas w strefie tętna lub Czas w strefie
mocy.
Historia
• Jeśli podczas jazdy rejestrowane są dane z obu
czujników, wybierz Czas w strefie, a następnie Strefy
tętna lub Strefy mocy.
Usuwanie jazd
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Jazdy > Usuń.
2 Zaznacz jedną lub więcej jazd do usunięcia.
3 Wybierz kolejno Usuń jazdy > OK.
Wyświetlanie podsumowania danych
Istnieje możliwość wyświetlenia zgromadzonych danych
zapisanych w urządzeniu, w tym liczbę jazd, czas, dystans
i spalone kalorie.
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Podsumowanie.
2 Wybierz opcję wyświetlenia podsumowań dla urządzenia lub
profilu aktywności.
Usuwanie podsumowania danych
1 Wybierz kolejno Menu > Historia > Podsumowanie > Usuń
podsumowania.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz Usuń wszystkie podsumowania, aby usunąć
z historii wszystkie podsumowania.
• Wybierz profil aktywności, aby usunąć podsumowania
danych zgromadzone dla pojedynczego profilu.
UWAGA: Nie spowoduje to usunięcia żadnych zapisanych
aktywności.
Wybierz
OK.
3
Serwis Garmin Connect
Możesz połączyć się ze znajomymi za pomocą usługi Garmin
Connect. Garmin Connect umożliwia śledzenie, analizowanie
oraz udostępnianie informacji na temat swojej aktywności,
stanowiąc źródło wzajemnej motywacji. Rejestruj wszystkie
przypadki swojej aktywności, takie jak biegi, spacery, jazdy,
sesje pływania, piesze wędrówki, triatlony i wiele innych
aktywności.
Możesz utworzyć bezpłatne konto Garmin Connect podczas
parowania urządzenia z telefonem za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile lub zrobić to w serwisie connect.garmin.com.
Zapisuj aktywności: Po ukończeniu oraz zapisaniu aktywności
w urządzeniu można przesłać ją do serwisu Garmin Connect
i trzymać ją tam przez dowolny czas.
Analizuj dane: Można wyświetlić bardziej szczegółowe
informacje o aktywności, w tym czas, dystans, wysokość,
tętno, spalone kalorie, rytm, widok mapy z góry, wykresy
tempa i prędkości oraz własne raporty.
UWAGA: Aby móc rejestrować niektóre dane, należy
zastosować opcjonalne akcesoria, np. czujnik tętna.
Planuj treningi: Możesz wybrać cel fitness i załadować jeden
z dokładnych planów treningowych.
Udostępniaj aktywności: Możesz połączyć się ze znajomymi,
aby śledzić wzajemnie swoje aktywności oraz publikować
łącza do swoich aktywności w serwisach społecznościowych.
15
2 W razie potrzeby otwórz folder lub wolumin.
3 Wybierz plik.
4 Naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.
Przesyłanie jazdy do serwisu Garmin Connect
• Synchronizowanie urządzenia Edge z aplikacją Garmin
Connect w smartfonie.
• Użyj kabla USB dołączonego do urządzenia Edge, aby
przesłać dane jazdy na konto Garmin Connect
w komputerze.
UWAGA: Jeśli korzystasz z komputera firmy Apple , opróżnij
folder Kosz, aby całkowicie usunąć pliki.
®
Odłączanie kabla USB
Zapis danych
Urządzenie wykorzystuje funkcję Oszczędnie. Zapisuje ona
główne punkty, w których nastąpiła zmiana kierunku, prędkości
lub tętna.
Po sparowaniu miernika mocy urządzenie zapisuje punkty co
sekundę. Zapisywanie punktów co sekundę pozwala uzyskać
bardzo szczegółowy ślad, zajmuje jednak więcej miejsca
w dostępnej pamięci urządzenia.
Informacje na temat uśredniania danych dotyczących rytmu
i mocy znajdują się na stronie Uśrednianie danych dotyczących
rytmu lub mocy, strona 13.
Zarządzanie danymi
UWAGA: To urządzenie nie jest zgodne z systemami
operacyjnymi Windows 95, 98, Me, Windows NT oraz Mac OS
10.3 i wcześniejszymi.
®
®
®
Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera jako wolumin lub
dysk wymienny, należy bezpiecznie odłączyć urządzenie od
komputera, aby uniknąć utraty danych. Jeśli urządzenie jest
podłączone do komputera z systemem operacyjnym Windows
jako urządzenie przenośne, nie jest konieczne przeprowadzenie
procedury bezpiecznego odłączania.
1 Wykonaj poniższe czynności:
• W komputerze z systemem Windows wybierz ikonę
Bezpieczne usuwanie sprzętu na pasku zadań systemu,
a następnie wybierz urządzenie.
• Na komputerze firmy Apple wybierz urządzenie,
a następnie wybierz kolejno Plik > Odłącz.
2 Odłącz kabel od komputera.
Dostosowywanie urządzenia
Podłączanie urządzenia do komputera
Funkcje Connect IQ™ do pobrania
NOTYFIKACJA
Aby zapobiec korozji, należy całkowicie osuszyć port USB,
antenę komunikatów pogodowych i obszary wokół nich przed
rozpoczęciem ładowania lub podłączeniem do komputera.
Możesz dodać do urządzenia Connect IQ funkcje oferowane
przez Garmin oraz innych producentów za pomocą aplikacji
Connect IQ Mobile.
Pola danych: Umożliwiają pobieranie nowych pól danych, które
pozwalają wyświetlać dane z czujników, dane aktywności
i historii na różne sposoby. Możesz dodać pola danych
Connect IQ do wbudowanych funkcji i stron.
Widżety: Pozwalają na szybki odczyt informacji, takich jak dane
z czujnika czy powiadomienia.
Aplikacje: Umożliwiają dodanie do urządzenia interaktywnych
funkcji, takich jak nowe typy aktywności na dworze i fitness.
1 Wyciągnij antenę komunikatów pogodowych z portu USB.
2 Włóż mniejszą wtyczkę kabla USB do portu USB.
3 Włóż większą wtyczkę kabla USB do portu USB komputera.
Urządzenie w komputerach z systemem operacyjnym
Windows jest wyświetlane jako dysk wymienny w folderze
Mój komputer, a w komputerach Mac jako zamontowany
wolumin.
Przesyłanie plików do urządzenia
1 Podłącz urządzenie do komputera.
2
3
4
5
6
7
Na komputerach z systemem Windows urządzenie jest
wyświetlane jako napęd wymienny lub urządzenie
przenośne. Na komputerach Mac urządzenie jest
wyświetlane jako napęd zamontowany.
UWAGA: Niektóre komputery z wieloma dyskami sieciowymi
mogą nie wyświetlać poprawnie dysków urządzenia.
Zapoznaj się z dokumentacją dostępną w systemie
operacyjnym, aby dowiedzieć się, jak mapować dyski.
W komputerze otwórz przeglądarkę plików.
Wybierz plik.
Wybierz kolejno Edytuj > Kopiuj.
Otwórz urządzenie przenośne, napęd lub wolumin
urządzenia.
Przejdź do folderu.
Wybierz kolejno Edytuj > Wklej.
Plik zostanie wyświetlony na liście plików w pamięci
urządzenia.
Pobieranie funkcji Connect IQ przy użyciu komputera
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB.
2 Przejdź na stronę apps.garmin.com i załóż konto.
3 Wybierz funkcję Connect IQ i pobierz ją.
4 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Profile
Urządzenie Edge oferuje kilka sposobów na dostosowanie
urządzenia, w tym także dostępnych profili. Profile są zbiorami
ustawień, które wpływają na optymalizację urządzenia w oparciu
o sposób jego użytkowania. Można na przykład wybrać różne
ustawienia i widoki dla treningów i jazdy górskiej.
Podczas korzystania z profilu, po zmianie takich ustawień, jak
pola danych czy jednostki miary, zmiany są automatycznie
zapisywane jako część profilu.
Profile aktywności: Możesz utworzyć profile aktywności dla
każdego rodzaju jazdy rowerem. Możesz na przykład
utworzyć oddzielny profil aktywności na potrzeby treningu,
wyścigów i kolarstwa górskiego. Profil aktywności obejmuje
dostosowane strony danych, podsumowane aktywności,
alerty, strefy treningowe (np. tętno i prędkość), ustawienia
treningu (np. Auto Pause i Auto Lap ) oraz ustawienia
nawigacji.
Profil użytkownika: Można aktualizować takie ustawienia, jak
płeć, wiek, masa, wzrost czy ustawienia aktywnego
sportowca. Urządzenie wykorzystuje te informacje do
obliczania dokładnych danych związanych z jazdą.
®
Usuwanie plików
NOTYFIKACJA
Jeśli nie wiesz, do czego służy plik, nie usuwaj go. W pamięci
urządzenia znajdują się ważne pliki systemowe, których nie
należy usuwać.
®
1 Otwórz dysk lub wolumin Garmin.
16
Dostosowywanie urządzenia
Ustawianie profilu użytkownika
Dostosowywanie ekranów danych
Można aktualizować takie ustawienia, jak płeć, wiek, masa czy
wzrost. Urządzenie wykorzystuje te informacje do obliczania
dokładnych danych związanych z jazdą.
1 Wybierz kolejno Menu > Moje statystyki > Profil
użytkownika.
2 Wybierz opcję.
Możesz dostosować ekrany danych dla każdego profilu
aktywności.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Ekrany danych.
4 Wybierz ekran danych.
5 W razie potrzeby włącz ekran danych.
6 Wybierz liczbę pól danych do wyświetlenia na ekranie.
7 Wybierz pole danych, aby zmienić jego wartość.
Informacje o ustawieniach treningu
Poniższe opcje i ustawienia umożliwiają dostosowanie
urządzenia do potrzeb treningowych. Te ustawienia są
zapisywane w profilu aktywności. Można na przykład ustawić
alerty czasu dla profilu wyścigów i wybrać ustawienie włączenia
pozycji Auto Lap dla profilu jazdy górskiej.
Aktualizowanie profilu aktywności
Można dostosować dziesięć profili aktywności. Ustawienia i pola
danych można dostosować do określonej formy aktywności lub
podróży.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz opcję:
• Wybierz profil.
• Wybierz Opcje, aby dodać lub skopiować profil.
3 W razie potrzeby dokonaj edycji nazwy i koloru profilu.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Ekrany danych, aby dostosować strony i pola
danych (Dostosowywanie ekranów danych, strona 17).
• Wybierz Domyślny typ jazdy, aby ustawić dla tego profilu
aktywności standardowy typ jazdy, np. dojazd do pracy.
PORADA: W przypadku jazdy niestandardowej można
ręcznie zaktualizować typ jazdy. Odpowiedni typ jazdy jest
ważny przy tworzeniu kursów przyjaznych dla
rowerzystów.
• Wybierz Segmenty, aby włączyć dostępne segmenty
(Włączanie segmentów, strona 4).
• Wybierz Alerty, aby dostosować alerty dotyczące
treningów (Alerty, strona 17).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap, aby
określić, kiedy mają być uruchamiane okrążenia
(Oznaczanie okrążeń wg pozycji, strona 18).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Pause,
aby zmienić ustawienie automatycznego wstrzymania
stopera aktywności (Korzystanie z funkcji Auto Pause,
strona 18).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autouśpienie,
aby automatycznie przełączać urządzenie w tryb uśpienia
po 5 minutach bezczynności (Korzystanie z funkcji
Autouśpienie, strona 18).
• Wybierz kolejno Funkcje automatyczne >
Autoprzewijanie, aby dostosować wyświetlanie stron
danych treningowych podczas działania stopera
aktywności (Korzystanie z funkcji autoprzewijania,
strona 18).
• Wybierz Tryb urucham. stopera, aby zdecydować, jak
urządzenie będzie wykrywać rozpoczęcie jazdy
i automatycznie włączać stoper aktywności (Automatyczne
uruchamianie stopera, strona 18).
• Wybierz Nawigacja, aby dostosować ustawienia mapy
(Ustawienia mapy, strona 8) i ustawienia wyznaczania
trasy (Ustawienia trasy, strona 8).
• Wybierz Tryb GPS, aby wyłączyć GPS (Trening
w pomieszczeniu, strona 5) lub zmienić ustawienia
satelitów (Zmiana ustawień satelitów, strona 17).
Wszelkie zmiany są zapisywane w profilu aktywności.
Dostosowywanie urządzenia
Zmiana ustawień satelitów
W celu sprawniejszego odbioru sygnałów w trudnych warunkach
i szybszego ustalania pozycji GPS można włączyć ustawienie
GPS+GLONASS. Użycie ustawienia GPS+GLONASS powoduje
skrócenie czasu działania baterii w porównaniu do korzystania
z samego GPS.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Tryb GPS.
4 Wybierz opcję.
Alerty
Alerty umożliwiają trenowanie, aby osiągnąć określone cele:
czas, dystans, zużycie kalorii, tętno, rytm pedałowania i moc.
Ustawienia alertów są zapisywane w profilu aktywności.
Ustawianie alertów zakresowych
Jeśli posiadasz opcjonalny czujnik tętna, czujnik rytmu lub
miernik mocy, możesz ustawić dla nich alerty zakresowe. Alert
zakresowy uruchamia się, gdy w urządzeniu zostanie
zarejestrowana wartość spoza ustawionego zakresu. Można na
przykład ustawić urządzenie tak, aby informowało użytkownika
o każdym spadku rytmu poniżej 40 obr./min. i wzroście powyżej
90 obr./min. Alerty zakresowe można także ustawić, korzystając
ze strefy treningowej (Strefy treningowe, strona 7).
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Alerty.
4 Wybierz kolejno Alert tętna, Alert rytmu lub Alert mocy.
5 W razie potrzeby włącz alert.
6 Wybierz wartości minimalną i maksymalną lub wybierz strefy.
7 W razie potrzeby wybierz .
Przy każdym przekroczeniu określonego zakresu tętna lub
spadku poniżej jego minimalnej wartości w urządzeniu
wyświetlony zostanie komunikat. Jeśli w urządzeniu włączono
sygnały dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał
dźwiękowy (Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia,
strona 19).
Ustawianie alertu cyklicznego
Alert cykliczny uruchamia się za każdym razem, gdy urządzenie
zarejestruje określoną wartość lub interwał. Można na przykład
ustawić urządzenie tak, aby alert uruchamiał się co 30 minut.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Alerty.
4 Ustaw typ alertu.
5 Włącz alert.
6 Podaj wartość.
7 Wybierz .
Komunikat będzie wyświetlany za każdym razem, gdy
w urządzeniu zostanie zarejestrowana wartość, dla której
ustawiono alert. Jeśli w urządzeniu włączono sygnały
17
dźwiękowe, urządzenie wyemituje również sygnał dźwiękowy
(Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia, strona 19).
Auto Lap
Oznaczanie okrążeń wg pozycji
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
określonej pozycji podczas okrążenia. Funkcja ta umożliwia
porównywanie swoich wyników na różnych etapach jazdy (np.
długi podjazd lub sprint treningowy). Podczas wykonywania
kursów można korzystać z opcji Wg pozycji, aby włączać
okrążenia we wszystkich pozycjach okrążeń zapisanych
w kursie.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg pozycji > Okrążenie gdy.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Tylko przycisk okrążenia, aby włączyć licznik
okrążeń po każdym wybraniu przycisku
oraz po
każdym ponownym minięciu jednej z tych pozycji.
• Wybierz Start i okrążenie, aby włączyć licznik okrążeń
w pozycji GPS po wybraniu przycisku
oraz w dowolnej
pozycji podczas jazdy po wybraniu przycisku
.
• Wybierz Zaznacz i okrążenie, aby włączyć licznik
okrążeń w określonej pozycji GPS, zaznaczonej przed
rozpoczęciem jazdy oraz w dowolnej pozycji podczas
jazdy po naciśnięciu
.
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 17).
Oznaczanie okrążeń wg dystansu
Funkcja Auto Lap służy do automatycznego oznaczania
okrążenia po przebyciu określonego dystansu. Funkcja ta
umożliwia porównywanie swoich wyników na różnych etapach
jazdy (np. co 10 mil lub 40 km).
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Lap >
Włączenie Auto Lap > Wg dystansu > Okrążenie gdy.
Podaj
wartość.
4
5 W razie potrzeby dostosuj pola danych okrążenia
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 17).
Korzystanie z funkcji Auto Pause
Funkcja Auto Pause służy do automatycznego wstrzymywania
stopera w przypadku zatrzymania się lub gdy prędkość spada
poniżej określonej wartości. Funkcja ta jest przydatna, jeśli na
trasie treningu znajduje się sygnalizacja świetlna lub inne
miejsca, w których trzeba zwolnić bądź się zatrzymać.
UWAGA: Historia nie jest zapisywana, gdy stoper jest
zatrzymany lub wstrzymany.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Auto Pause.
4 Wybierz opcję:
• Aby automatycznie wstrzymać stoper w momencie
zatrzymania się, wybierz Po zatrzymaniu.
• Wybierz Własna prędkość, aby automatycznie zatrzymać
stoper, gdy prędkość spada poniżej określonej wartości.
5 W razie potrzeby dostosuj opcjonalne pola danych czasu
(Dostosowywanie ekranów danych, strona 17).
Korzystanie z funkcji Autouśpienie
Funkcja Autouśpienie umożliwia automatyczne przełączanie
urządzenie w tryb uśpienia po 5 minutach bezczynności.
18
W trybie uśpienia ekran jest wyłączony, a czujniki ANT+,
Bluetooth i moduł GPS są rozłączone.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autouśpienie.
Korzystanie z funkcji autoprzewijania
Funkcja Autoprzewijanie umożliwia automatyczne przełączanie
ekranów z danymi dotyczącymi treningu, gdy stoper jest
włączony.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz kolejno Funkcje automatyczne > Autoprzewijanie.
4 Wybierz prędkość wyświetlania.
Automatyczne uruchamianie stopera
Funkcja ta automatycznie wykrywa moment zlokalizowania
satelitów przez urządzenie i rozpoczęcia przemieszczania się.
Włącza stoper aktywności lub przypomina o konieczności jego
włączenia w celu rejestrowania danych jazdy.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Profile aktywności.
2 Wybierz profil.
3 Wybierz Tryb urucham. stopera.
4 Wybierz opcję:
• Wybierz Ręcznie i , aby uruchomić stoper aktywności.
• Wybierz Monit, aby wyświetlać wizualne przypomnienie
po osiągnięciu prędkości z informacji o starcie.
• Wybierz Auto, aby automatycznie uruchomić stoper po
osiągnięciu prędkości startowej.
Ustawienia telefonu
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > Telefon.
Włącz: Włącza bezprzewodową technologię Bluetooth.
UWAGA: Pozostałe ustawienia Bluetooth są wyświetlane
tylko po włączeniu komunikacji bezprzewodowej Bluetooth.
Przyjazna nazwa: Pozwala na wprowadzenie przyjaznej nazwy,
która służy do identyfikacji posiadanego urządzenia w innych
urządzeniach z bezprzewodową technologią Bluetooth.
Paruj smartfon: Pozwala połączyć urządzenie ze zgodnym
smartfonem z obsługą technologii Bluetooth. To ustawienie
umożliwia korzystanie z funkcji online Bluetooth, w tym
z LiveTrack, i przesyłania aktywności do serwisu Garmin
Connect.
Alerty o połącz. i SMS-ach: Umożliwia włączenie powiadomień
telefonicznych z poziomu zgodnego smartfonu.
Nieodebrane połączenia i SMS-y: Wyświetla przegapione
powiadomienia ze zgodnego smartfonu.
Ustawienia systemowe
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System.
• Ustawienia wyświetlania (Ustawienia wyświetlania,
strona 18)
• Ustawienia zapisu danych (Ustawienia zapisu danych,
strona 19)
• Ustawienia jednostek (Zmiana jednostek miary, strona 19)
• Ustawienia dźwięków (Włączanie i wyłączanie dźwięków
urządzenia, strona 19)
• Ustawienia języka (Zmiana języka urządzenia, strona 19)
Ustawienia wyświetlania
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System >
Wyświetlanie.
Jasność: Umożliwia regulację jasności podświetlenia.
Dostosowywanie urządzenia
Czas podświetlania: Umożliwia regulację czasu działania
podświetlenia.
Schemat kolorów: Ustawienie kolorów dziennych lub nocnych
w urządzeniu. Wybierz Auto, aby urządzenie automatycznie
ustawiało kolory dzienne lub nocne w oparciu o aktualny
czas.
Zrzuty ekranowe: Umożliwia zapis zrzutu ekranu urządzenia.
połączenie między urządzeniami zostanie nawiązane
automatycznie.
Wyłączanie trybu dodatkowego wyświetlacza
Gdy urządzenie jest w trybie dodatkowego wyświetlacza,
wybierz kolejno > Wyłącz tryb dodatko-wego
wyświetlacza > OK.
Ustawienia zapisu danych
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Zapis
danych.
Interwał rejestrowania: Opcja pozwala określić sposób zapisu
danych dotyczących aktywności. Opcja Oszczędnie
umożliwia zapis głównych punktów, w których nastąpiła
zmiana kierunku, prędkości lub tętna. Opcja 1 sek. umożliwia
zapis punktów co sekundę. Pozwala uzyskać bardzo
szczegółowy zapis aktywności, co wpływa jednak na
zwiększenie rozmiaru pliku zapisu.
Uśrednianie rytmu: Opcja sprawdza, czy urządzenie
uwzględnia wartości zerowe dla danych rytmu, które
pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje (Uśrednianie
danych dotyczących rytmu lub mocy, strona 13).
Uśrednianie mocy: Opcja sprawdza, czy urządzenie
uwzględnia wartości zerowe dla danych mocy, które
pojawiają się, gdy użytkownik nie pedałuje (Uśrednianie
danych dotyczących rytmu lub mocy, strona 13).
Zmiana jednostek miary
Można dostosować jednostki miary dystansu, prędkości,
wysokości, temperatury, wagi, format pozycji i format czasu.
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Jednostki.
2 Wybierz wielkość fizyczną.
3 Wybierz jednostkę miary dla ustawienia.
Informacje o urządzeniu
Dane techniczne
Edge — dane techniczne
Typ baterii
Wbudowana bateria litowo-jonowa
Czas działania baterii
Do 15 godz.
Zakres temperatury roboczej
Od -20ºC do 60ºC (od -4ºF do 140ºF)
Zakres temperatury ładowania
Od 0ºC do 45ºC (od 32ºF do 113ºF)
Częstotliwość/protokół bezprzewodowy
2,4 GHz przy 0 dBm (nominalna)
Klasa wodoszczelności
IEC 60529 IPX7*
* Urządzenie jest odporne na przypadkowe zanurzenie
w wodzie na głębokość do 1 metra, na czas do 30 minut. Więcej
informacji można znaleźć na stronie www.garmin.com
/waterrating.
Dane techniczne czujnika tętna
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Do 4,5 roku przy codziennym użytkowaniu po
1 godzinie
Wodoszczelność
3 atm*
UWAGA: To urządzenie nie przesyła danych
tętna podczas pływania.
Zakres temperatury
roboczej
Od -5°C do 50°C (od 23°F do 122°F)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
ANT+ 2,4 GHz
Włączanie i wyłączanie dźwięków urządzenia
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Dźwięki.
Zmiana języka urządzenia
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Język.
Strefy czasowe
Po każdym włączeniu urządzenia i odebraniu sygnałów
satelitarnych lub zsynchronizowaniu ze smartfonem urządzenie
automatycznie wykrywa strefę czasową i aktualny czas.
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 30 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Konfigurowanie trybu dodatkowego
wyświetlacza
Dane techniczne czujników prędkości i rytmu
Można używać urządzenia Edge 520 Plus jako dodatkowego
wyświetlacza, aby wyświetlać ekrany z danymi ze zgodnego
zegarka wielodyscyplinowego Garmin. Na przykład można
sparować zgodne urządzenie Forerunner ze smartfonem, aby
wyświetlać jego ekrany z danymi na urządzeniu Edge podczas
triathlonu.
1 W urządzeniu Edge wybierz kolejno Menu > Ustawienia >
Tryb dodatkowego wyświetlacza > Połącz zegarek.
2 W zgodnym zegarku Garmin wybierz kolejno Ustawienia >
Czujniki i akcesoria > Dodaj nowy > Dodatkowy
wyświetlacz.
3 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie urządzenia Edge
i Garmin zegarku, aby zakończyć proces udostępniania.
Po sparowaniu urządzeń ekrany z danymi ze sparowanego
zegarka pojawią się na urządzeniu Edge.
UWAGA: Podczas korzystania z trybu Dodatkowego
wyświetlacza zwykłe funkcje urządzenia Edge zostaną
wyłączone.
Po sparowaniu zgodnego zegarka Garmin z urządzeniem Edge
przy kolejnym przejściu w tryb Dodatkowego wyświetlacza
®
Informacje o urządzeniu
Typ baterii
Wymieniana przez użytkownika bateria
CR2032, 3 V
Czas działania baterii
Około 12 miesięcy (1 godz. dziennie)
Zakres temperatury roboczej Od -20º do 60ºC (od -4º do 140ºF)
Częstotliwość radiowa/
protokół
Protokół komunikacji bezprzewodowej
2,4 GHz ANT+
Klasa wodoszczelności
1 atm*
* Urządzenie jest odporne na ciśnienie odpowiadające
zanurzeniu na głębokość 10 metrów. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.garmin.com/waterrating.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
urządzenia
NOTYFIKACJA
Nie wolno przechowywać urządzenia w miejscach, w których
występują ekstremalne temperatury, gdyż grozi to jego trwałym
uszkodzeniem.
Nie należy używać chemicznych środków czyszczących,
rozpuszczalników ani środków odstraszających owady,
ponieważ mogą one uszkodzić elementy plastikowe.
19
Mocno przymocuj antenę komunikatów pogodowych, aby
zapobiec uszkodzeniom portu USB.
Czyszczenie urządzenia
1 Przetrzyj urządzenie ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem czyszczącym.
2 Wytrzyj do sucha.
Po wyczyszczeniu urządzenie poczekaj, aż zupełnie wyschnie.
Dbanie o czujnik tętna
NOTYFIKACJA
Przed umyciem paska należy zdjąć z niego czujnik.
Nagromadzenie się potu i soli na pasku może wpłynąć na
zmniejszenie dokładności danych dostarczanych przez czujnik
tętna.
• Więcej wskazówek na temat mycia elementów urządzenia
można znaleźć na stronie www.garmin.com/HRMcare.
• Wypłucz pasek po każdym użyciu.
• Pierz pasek w pralce co siedem użyć.
• Nie susz paska w suszarce.
• Podczas suszenia pasek powinien wisieć lub leżeć na
płasko.
• Gdy czujnik tętna nie jest używany, odczep go od paska.
Pozwoli to wydłużyć jego czas działania.
Wymienianie baterii przez użytkownika
OSTRZEŻENIE
Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu
przewodnikiem Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
i produktu zawierającym ostrzeżenia i wiele istotnych
wskazówek.
Wymiana baterii czujnika tętna
1 Za pomocą małego śrubokręta krzyżakowego odkręć cztery
wkręty z tyłu urządzenia.
2 Zdejmij pokrywkę i wyjmij baterię.
2 Obróć pokrywę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję odblokowaną.
Pokrywa zostanie poluzowana, co umożliwi jej zdjęcie.
3 Zdejmij pokrywę i wyjmij baterię Á.
PORADA: Możesz użyć kawałka taśmy  lub magnesu, aby
zdjąć baterię z pokrywki.
4 Poczekaj 30 sekund.
5 Włóż nową baterię do pokrywki, uwzględniając bieguny.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
6 Obróć pokrywę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek
zegara, tak aby znacznik wskazywał pozycję zablokowaną.
UWAGA: Po wymianie baterii dioda LED będzie migać na
czerwono i zielono przez kilka sekund. Gdy dioda LED
przestanie migać na zielono, urządzenie będzie aktywne
i gotowe do przesyłania danych.
Rozwiązywanie problemów
Resetowanie urządzenia
Jeśli urządzenie przestanie reagować, konieczne może być jego
zresetowanie. Nie spowoduje to usunięcia żadnych danych ani
ustawień.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.
Urządzenie zresetuje się i włączy.
Przywracanie ustawień domyślnych
Możesz przywrócić domyślne ustawienia konfiguracyjne i profile
aktywności. Nie usunie to historii ani danych (jazd, treningów,
kursów itp.).
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Zresetuj
urządzenie > Zresetuj ustawienia domyślne > OK.
3 Poczekaj 30 sekund.
4 Włóż nową baterię w taki sposób, aby biegun dodatni był
skierowany do góry.
UWAGA: Nie należy dopuścić do uszkodzenia lub zgubienia
okrągłej uszczelki.
5 Załóż z powrotem tylną pokrywę i przykręć cztery wkręty.
UWAGA: Nie dokręcaj zbyt mocno.
Po wymianie baterii czujnika tętna konieczne może być
ponowne sparowanie czujnika z urządzeniem.
Wymiana baterii czujnika prędkości lub rytmu
Po dwóch obrotach dioda LED miga na czerwono, informując
o niskim poziomie baterii.
1 Znajdź okrągłą pokrywę komory baterii À z tyłu czujnika.
20
Usuwanie ustawień i danych użytkownika
Można usunąć wszystkie dane użytkownika i przywrócić
ustawienia początkowe urządzenia. Spowoduje to usunięcie
historii i danych, takich jak jazdy, treningi czy kursy, a także
zresetuje ustawienia urządzenia i profile aktywności. Pliki
dodane do urządzenia z komputera nie zostaną usunięte.
Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > Zresetuj
urządzenie > Usuń dane i zresetuj ustawienia > OK.
Maksymalizowanie czasu działania baterii
• Zmniejsz jasność podświetlenia lub skróć czas podświetlania
(Korzystanie z podświetlenia, strona 3).
• Ustaw interwał rejestrowania na Oszczędnie (Ustawienia
zapisu danych, strona 19).
• Włącz funkcję Autouśpienie (Korzystanie z funkcji
Autouśpienie, strona 18).
• Wyłącz funkcję łączności bezprzewodowej Telefon
(Ustawienia telefonu, strona 18).
Rozwiązywanie problemów
• Wybierz ustawienie GPS (Zmiana ustawień satelitów,
strona 17).
• Usuń czujniki bezprzewodowe, z których już nie korzystasz.
Poprawianie odbioru sygnałów satelitarnych
GPS
• Regularnie synchronizuj urządzenie z kontem Garmin
Connect:
◦ Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB
i aplikacji Garmin Express™.
◦ Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją mobilną Garmin
Connect, korzystając ze smartfonu z włączoną funkcją
Bluetooth.
Po połączeniu z kontem Garmin Connect urządzenie pobiera
dane satelitarne z kilku ostatnich dni, co umożliwia szybkie
odbieranie sygnałów satelitów.
• Udaj się w otwarty teren, z dala od wysokich budynków
i drzew.
• Pozostań na miejscu przez kilka minut.
Moje urządzenie wyświetla nieprawidłowy
język
1
2
3
4
5
Na ekranie głównym wybierz .
Przewiń w dół do ostatniej pozycji na liście i wybierz .
Przewiń w dół do ostatniej pozycji na liście i wybierz .
Przewiń w dół do szóstej pozycji na liście i wybierz .
Przewiń do swojego języka i wybierz .
Odczyty temperatury
Urządzenie może wyświetlać odczyty temperatury wyższe niż
rzeczywista temperatura powietrza, jeśli znajduje się w pełnym
słońcu, jest trzymane w dłoni lub jest zasilane przy użyciu baterii
zewnętrznej. Dostosowanie się urządzenia do znaczących
zmian temperatury również zajmuje nieco czasu.
Zamienne okrągłe uszczelki
Dostępne są zamienne opaski do uchwytów (okrągłe uszczelki).
UWAGA: Należy korzystać wyłącznie z opasek zamiennych
wykonanych z gumy EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer). Odwiedź stronę http://buy.garmin.com lub skontaktuj
się z dealerem firmy Garmin.
Wyświetlanie informacji o urządzeniu
1 Wybierz kolejno Menu > Ustawienia > System > O
systemie.
2 Wybierz opcję.
• Wybierz Informacje prawne, aby wyświetlić informacje
prawne i numer modelu.
• Wybierz Informacje o prawach autorskich, aby
wyświetlić informacje o oprogramowaniu, identyfikator
urządzenia i umowę licencyjną.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Connect Mobile
Aby zaktualizować oprogramowanie za pomocą aplikacji Garmin
Connect Mobile, należy najpierw założyć konto Garmin Connect
i sparować urządzenie ze zgodnym smartfonem (Parowanie
smartfona, strona 1).
1 Zsynchronizuj urządzenie z aplikacją Garmin Connect
Mobile.
Jeśli dostępne jest nowe oprogramowanie, urządzenie
przypomina o konieczności zaktualizowania
oprogramowania.
Załącznik
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
Aktualizacja oprogramowania przy użyciu
aplikacji Garmin Express
Aby przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia,
należy posiadać konto Garmin Connect oraz pobrać aplikację
Garmin Express.
1 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą przewodu
USB.
Gdy zostanie udostępnione nowe oprogramowanie, aplikacja
Garmin Express prześle je do urządzenia.
2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.
3 Nie odłączaj urządzenia od komputera do czasu zakończenia
procesu aktualizacji.
Aktualizacje produktów
Zainstaluj w komputerze aplikację Garmin Express
(www.garmin.com/express). Zainstaluj w smartfonie aplikację
Garmin Connect Mobile.
Aplikacja umożliwia łatwy dostęp do tych usług w urządzeniach
Garmin:
• Aktualizacje oprogramowania
• Aktualizacje map
• Przesyłanie danych do Garmin Connect
• Rejestracja produktu
Źródła dodatkowych informacji
• Aby zapoznać się z dodatkowymi instrukcjami obsługi
i artykułami oraz pobrać aktualizacje oprogramowania,
odwiedź stronę internetową support.garmin.com.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/intosports.
• Odwiedź stronę www.garmin.com/learningcenter.
• Odwiedź stronę buy.garmin.com lub skontaktuj się
z dealerem firmy Garmin w celu uzyskania informacji na
temat opcjonalnych akcesoriów i części zamiennych.
Załącznik
Pola danych
Niektóre pola danych do wyświetlania danych wymagają
używania akcesoriów ANT+.
Aktualny czas: Godzina z uwzględnieniem aktualnej pozycji
oraz ustawień dotyczących czasu (format, strefa czasowa
i czas letni).
Bateria czujn.: Stan baterii czujnika biegów.
Biegi: Informacja o przedniej i tylnej zębatce w rowerze
z czujnika biegów.
Bilans: Bieżący bilans mocy lewa/prawa.
Bilans - okrążenie: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
bieżącego okrążenia.
Bilans - średnia: Średni bilans mocy lewa/prawa dla bieżącej
aktywności.
Bilans - średnia z 10 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 10 sekund.
Bilans - średnia z 30 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 30 sekund.
Bilans - średnia z 3 s: Średni bilans mocy lewa/prawa dla
ruchu w okresie 3 sekund.
Całkowity spadek: Całkowity dystans spadku od ostatniego
zerowania danych.
Całkowity wznios: Całkowity dystans wzniosu od ostatniego
zerowania danych.
21
Czas: Czas stopera w ramach bieżącej aktywności.
Czas do celu: Szacowany czas potrzebny na dotarcie do celu
podróży. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Czas do końca: Podczas treningu pokazuje pozostały czas,
jeśli jako cel ustawiono określony czas.
Czas do następnego: Szacowany czas potrzebny na dotarcie
do następnego punktu na trasie. Dane są wyświetlane
wyłącznie podczas nawigacji.
Czas na siedz.: Czas spędzony na pedałowaniu na siedząco
w bieżącej aktywności.
Czas na siedząco - okrąż.: Czas spędzony na pedałowaniu na
siedząco w bieżącym okrążeniu.
Czas na stojąco: Czas spędzony na pedałowaniu na stojąco
podczas bieżącej aktywności.
Czas na stojąco okrążenia: Czas spędzony na pedałowaniu na
stojąco podczas bieżącego okrążenia.
Czas od początku: Całkowity zapisany czas. Jeśli na przykład
uruchomisz stoper i biegniesz przez 10 minut, po czym
zatrzymasz stoper na 5 minut, a następnie ponownie go
uruchomisz i biegniesz przez 20 minut, to czas, który upłynął,
wyniesie 35 minut.
Czas - okrążenie: Czas stopera w ramach bieżącego
okrążenia.
Czas - ostatnie okrążenie: Czas stopera w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Czas przed: Czas lepszy lub gorszy od Virtual Partner.
Czas - średnia okrążenia: Średni czas okrążenia w ramach
bieżącej aktywności.
Czas w strefie: Czas, który upłynął dla każdej strefy tętna lub
mocy.
Docelowa moc: Docelowa wartość mocy podczas aktywności.
Dokładność GPS: Margines błędu przy obliczaniu dokładnej
pozycji. Przykład: pozycja GPS jest określona z dokładnością
do +/- 3,65 m (12 stóp).
Dyst. do nast.: Dystans, jaki pozostał do następnego punktu na
trasie. Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans: Dystans pokonany w ramach bieżącego śladu lub
aktywności.
Dystans do celu: Dystans, jaki pozostał do celu podróży. Dane
są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
Dystans do punktu kursu: Dystans, jaki pozostał do
następnego punktu na kursie.
Dystans - okrążenie: Dystans pokonany w ramach bieżącego
okrążenia.
Dystans - ost. okrążenie: Dystans pokonany w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Dystans przed: Dystans lepszy lub gorszy od Virtual Partner.
Efekt. momentu obrotow.: Pomiar obrazujący efektywność
pedałowania.
ETA do celu: Szacowana godzina przybycia do celu podróży
(dostosowana do czasu lokalnego w lokalizacji celu podróży).
Dane są wyświetlane wyłącznie podczas nawigacji.
ETA - następ.: Szacowana godzina przybycia do następnego
punktu na trasie (dostosowana do czasu lokalnego
w lokalizacji punktu). Dane są wyświetlane wyłącznie
podczas nawigacji.
Etap treningu: Podczas trwania treningu: bieżący etap z łącznej
liczby etapów.
Faza mocy (L): Aktualny kąt fazy mocy dla lewej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy-(L) najlep. okr.: Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla lewej nogi w bieżącym okrążeniu.
22
Faza mocy (P): Aktualny kąt fazy mocy dla prawej nogi. Faza
mocy odnosi się do pozycji pedałów, w której generowana
jest moc dodatnia.
Faza mocy-(P) najlep. okr.: Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - okrążenie (L): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - okrążenie (P): Średni kąt fazy mocy dla prawej
nogi w bieżącym okrążeniu.
Faza mocy - śr. szczyt. (L): Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla lewej nogi w bieżącej aktywności.
Faza mocy - śr. szczyt. (P): Średni kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi w bieżącej aktywności.
Faza mocy - średnia (L): Średni kąt fazy mocy dla lewej nogi
w bieżącej aktywności.
Faza mocy - średnia (P): Średni kąt fazy mocy dla prawej nogi
w bieżącej aktywności.
Faza mocy - szczytowa (L): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy
dla lewej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Faza mocy - szczytowa (P): Aktualny kąt szczytowej fazy mocy
dla prawej nogi. Szczytowa faza mocy to zakres kątów,
w którym wytwarzana jest największa siła.
Kalorie: Łączna liczba spalonych kalorii.
Kalorie do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe
kalorie, jeśli jako cel ustawiono określoną liczbę kalorii.
Kombinacja zębatek: Informacja o bieżącej kombinacji biegów
z czujnika biegów.
Kurs kompasowy: Kierunek przemieszczania się.
Licznik: Bieżąca suma dystansu pokonanego w ramach
wszystkich podróży. Wyzerowanie danych podróży nie
powoduje wyzerowania tego podsumowania.
Moc: Bieżąca moc wyjściowa w watach. Urządzenie musi
zostać podłączone do zgodnego miernika mocy.
Moc - % FTP: Bieżąca moc wyjściowa jako wartość procentowa
wskaźnika Functional Threshold Power (FTP).
Moc - IF: Intensity Factor™ w ramach bieżącej aktywności.
Moc - kJ: Wykonana praca łącznie (moc wyjściowa) w kJ.
Moc - maks. okrążenia: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącego okrążenia.
Moc - maksymalna: Maksymalna moc wyjściowa w ramach
bieżącej aktywności.
Moc - NP: Normalized Power™ w ramach bieżącej aktywności.
Moc - NP okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach bieżącego okrążenia.
Moc - NP ost. okrążenia: Średnia wartość Normalized Power
w ramach ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc - okrążenie: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącego
okrążenia.
Moc - ostatnie okrążenie: Średnia moc wyjściowa w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Moc - średnia: Średnia moc wyjściowa w ramach bieżącej
aktywności.
Moc - średnia z 10 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 10 sekund.
Moc - średnia z 30 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Moc - średnia z 3 s: Średnia moc wyjściowa dla ruchu
w okresie 3 sekund.
Moc sygnału GPS: Moc odbieranego sygnału satelitarnego
GPS.
Załącznik
Moc - TSS: Training Stress Score™ w ramach bieżącej
aktywności.
Moc - Wat/kg: Ilość mocy wyjściowej w watach na kilogram.
Nachylenie: Pomiar nachylenia (wysokości) powierzchni na
trasie biegu (dystansie). Na przykład, jeśli dla każdych 3 m
(10 stóp) pokonanego wzniosu pokonujesz 60 m (200 stóp),
stopień nachylenia wynosi 5%.
Okrążenia: Liczba ukończonych okrążeń w ramach bieżącej
aktywności.
Opór trenażera: Siła oporu stawianego przez trenażer.
PCO: Przesunięcie od środka pedału. Przesunięcie od środka
pedału odnosi się do miejsca na pedale, gdzie jest
przykładana siła.
Powtórzenia do końca: Podczas treningu pokazuje pozostałe
powtórzenia.
Poziom baterii: Ilość energii, jaka pozostała w baterii.
Poziom baterii Di2: Ilość energii, jaka pozostała w baterii
czujnika Di2.
Pozostały dystans: Podczas treningu lub kursu pokazuje
pozostały dystans, jeśli jako cel ustawiono określony dystans.
Pozycja - cel podróży: Ostatni punkt na trasie lub kursie.
Pozycja - następny punkt: Następny punkt na trasie lub kursie.
Połączone światła: Liczba połączonych świateł.
Pręd. pion. - śr. z 30s: Średnia prędkość pionowa dla ruchu
w okresie 30 sekund.
Prędkość: Bieżące tempo podróży.
Prędkość - maksymalna: Maksymalna prędkość w ramach
bieżącej aktywności.
Prędkość - okrążenia: Średnia prędkość w ramach bieżącego
okrążenia.
Prędkość - ost. okrążenie: Średnia prędkość w ramach
ostatniego ukończonego okrążenia.
Prędkość pionowa: Tempo zmiany wartości wzniosu lub
spadku w czasie.
Prędkość - średnia: Średnia prędkość w ramach bieżącej
aktywności.
Przed. zębatk.: Informacja o przedniej zębatce z czujnika
biegów.
Przesunięcie - okrążenie: Średnie przesunięcie od środka
pedału w ramach bieżącego okrążenia.
Przesunięcie - średnie: Średnie przesunięcie od środka pedału
w ramach bieżącej aktywności.
Przełożenie przekładni: Liczba zębów na przedniej i tylnej
zębatce w rowerze wykryta przez czujnik biegów.
Przygot. wydolnościowe: Wartość przygotowania
wydolnościowego to wykonany w czasie rzeczywistym
pomiar zdolności do podjęcia wysiłku.
Równomierność: Pomiar obrazujący stopień równomierności
przykładania sił do obu pedałów przy pełnym ruchu korby.
Rytm: Kolarstwo. Liczba obrotów ramienia korby. Aby dane te
były wyświetlane, urządzenie musi zostać podłączone do
akcesorium do pomiaru rytmu.
Rytm - okrążenie: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącego
okrążenia.
Rytm - średnia: Kolarstwo. Średni rytm w ramach bieżącej
aktywności.
Stan kąta wiązki: Tryb wiązki przedniej.
Stan naładowania baterii: Ilość energii, jaka pozostała
w lampce rowerowej.
Strefa mocy: Bieżący zakres mocy wyjściowej (1–7) ustalony
w oparciu o współczynnik FTP lub własne ustawienia.
Strefa tętna: Bieżący zakres tętna (1–5). Domyślne strefy tętna
ustalane są w oparciu o profil użytkownika i maksymalne
tętno (po odjęciu wieku od 220).
Temperatura: Temperatura powietrza. Temperatura ciała
użytkownika wpływa na wskazania czujnika temperatury.
Tęt.-% rez. t. na okr.: Średnia procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącego okrążenia.
Tęt. do końca: Podczas treningu pokazuje wartość powyżej lub
poniżej celu tętna.
Tętno: Liczba uderzeń serca na minutę (uderzenia/min).
Urządzenie musi zostać podłączone do zgodnego czujnika
tętna.
Tętno - % maks. na okrąż.: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącego okrążenia.
Tętno - % rezerwy tętna: Procentowa wartość rezerwy tętna
(maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe).
Tętno - % śr. maksymalnej: Średnia procentowa wartość
maksymalnego tętna dla bieżącej aktywności.
Tętno - % śred. rezerwy: Średnia procentowa wartość rezerwy
tętna (maksymalne tętno minus tętno spoczynkowe) dla
bieżącej aktywności.
Tętno - maksymalnie %: Procentowa wartość maksymalnego
tętna.
Tętno - okrążenie: Średnie tętno w ramach bieżącego
okrążenia.
Tętno - ostatnie okrążenie: Średnie tętno w ramach ostatniego
ukończonego okrążenia.
Tętno - średnia: Średnie tętno w ramach bieżącej aktywności.
Tryb oświetl.: Tryb konfiguracji połączonych świateł.
Tryb zmiany biegów Di2: Aktualny tryb zmiany biegów czujnika
Di2.
Tylna zębatka: Informacja o tylnej zębatce z czujnika biegów.
Wschód słońca: Godzina wschodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Wykres tętna: Wykres liniowy przedstawiający bieżącą strefę
tętna (1–5).
Wysokość: Wysokość aktualnej pozycji względem poziomu
morza.
Zachód słońca: Godzina zachodu słońca przy uwzględnieniu
pozycji GPS.
Standardowe oceny pułapu tlenowego
Poniższe tabele przedstawiają znormalizowaną klasyfikację szacowanego pułapu tlenowego według wieku i płci.
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Świetna
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Załącznik
23
Mężczyźni
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Satysfakcjonująca
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Słaba
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Kobiety
Wartość
procentowa
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Doskonała
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Świetna
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Satysfakcjonująca
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Słaba
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Przedruk danych za zgodą organizacji The Cooper Institute. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.CooperInstitute.org.
Współczynniki FTP
Poniższe tabele przedstawiają klasyfikacje współczynników FTP
wg płci.
Mężczyźni
Waty na kilogram (W/kg)
Doskonała
5,05 i więcej
Świetna
Od 3,93 do 5,04
Dobry
Od 2,79 do 3,92
Satysfakcjonująca
Od 2,23 do 2,78
Niewytrenowany
Poniżej 2,23
Kobiety
Waty na kilogram (W/kg)
Doskonała
4,30 i więcej
Świetna
Od 3,33 do 4,29
Dobry
Od 2,36 do 3,32
Satysfakcjonująca
Od 1,90 do 2,35
Niewytrenowany
Poniżej 1,90
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
4
80 – 90%
Szybkie, trochę
męczące tempo,
szybki oddech
Zwiększona
wydolność i próg
beztlenowy, większa
prędkość
5
90 – 100%
Bardzo szybkie
tempo, nie do
utrzymania przez
dłuższy czas, ciężki
oddech
Wydolność
beztlenowa
i mięśniowa,
zwiększona moc
Rozmiar i obwód kół
Czujnik prędkości automatycznie wykrywa rozmiar koła. W razie
konieczności wprowadź ręcznie obwód koła w ustawieniach
czujnika prędkości.
Rozmiar kół oznaczony jest po obu stronach opony. Lista nie
jest wyczerpująca. W celu obliczenia obwodu koła można
również użyć jednego z kalkulatorów dostępnych w Internecie.
Współczynniki FTP bazują na badaniach Huntera Allena
i Andrew Coggana, PhD, Training and Racing with a Power
Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010) .
Obliczanie strefy tętna
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cylindryczne
1785
Strefy % maksymalnego tętna
Obserwo-wany
wysiłek fizyczny
Korzyści
1
Spokojne, lekkie
tempo, rytmiczny
oddech
Trening dla początkujących poprawiający
wydolność
oddechową, zmniejsza
obciążenie
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
Podstawowy trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową, dobre
tempo do odrobienia
formy
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
2
3
24
50 – 60%
60 – 70%
70 – 80%
Wygodne tempo,
trochę głębszy
oddech, możliwe
prowadzenie rozmów
Średnie tempo,
trudniej prowadzić
rozmowę
Zwiększona
wydolność
oddechowa,
optymalny trening
poprawiający
wydolność sercowonaczyniową
Załącznik
Rozmiar opon
Obwód koła (mm)
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C cylindryczne
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Załącznik
25
Indeks
A
akcesoria 10, 13, 21
aktualizacje, oprogramowanie 14, 21
aktywny sportowiec 17
alerty 17
ANT+czujniki
parowanie urządzenia 6
sprzęt fitness 6
aplikacje 9, 16
smartfon 1
Auto Lap 18
Auto Pause 18
autoprzewijanie 18
autouśpienie 18
B
bateria
ładowanie 1
maksymalizowanie 20
typ 1
wymiana 20
wymienianie 20
C
cel 6
Connect IQ 16
czas, alerty 17
czujniki ANT+ 1, 10, 13, 14
parowanie 13
sprzęt fitness 6
czujniki prędkości i rytmu 12, 13, 20
czyszczenie urządzenia 20
D
dane
ekrany 3, 17
przesyłanie 15, 16
rejestrowanie 19
udostępnianie 19
zapisywanie 15
dane techniczne 19
dane użytkownika, usuwanie 16
dodatkowy wyświetlacz 19
dostosowywanie urządzenia 17
dynamika jazdy 13
dystans, alerty 17
dźwięki 19
język 19, 21
L
segmenty 4
usuwanie 5
Serwis Garmin Connect 15
skróty 3
smartfon 1, 9, 16, 18
aplikacje 10
parowanie urządzenia 1
stoper 15
strefy
czas 19
moc 13
strefy czasowe 19
sygnały satelitarne 1, 3, 21
LiveTrack 9
T
M
mapy 7, 8
aktualizowanie 21
orientacja 8
powiększanie 8
ustawienia 8
minutnik 3
moc 13
strefy 15
moc (siła) 6
alerty 17
metry 11, 13, 14, 24
strefy 13
montaż 2, 12
montowanie urządzenia 2
technologia Bluetooth 9, 10, 18
temperatura 21
tętno
alerty 17
czujnik 11, 12, 20
strefy 12, 15, 24
trasy, ustawienia 8
trening 5, 6
ekrany 3, 17
plany 5
trening w pomieszczeniu 5, 6
treningi 5
ładowanie 5
usuwanie 5
tryb snu 18
N
U
K
kalendarz 5
kalibrowanie, miernik mocy 13
kalorie, alerty 17
komputer, łączenie 16
komunikat z informacją o starcie 18
kontakty alarmowe 10
kursy 7, 8
edytowanie 7, 8
ładowanie 7
usuwanie 8
nawigacja 7
O
odpoczynek 11
okrągłe uszczelki. Patrz opaski
okrążenia 1
opaski 21
oprogramowanie
aktualizowanie 14, 21
licencja 21
wersja 21
osobiste rekordy 6
usuwanie 7
oszczędnie 16
P
historia 3, 15
przesyłanie do komputera 15, 16
usuwanie 15
parowanie 1
czujniki ANT+ 13
parowanie urządzenia
ANT+czujniki 6
smartfon 1
pedały 13
podświetlenie 1, 3, 18
pola danych 16, 17, 21
pomoc 10
powiększanie, mapy 8
pozycje 7
edytowanie 7
usuwanie 7
wysyłanie 10
profil użytkownika 17
profile 16, 17
aktywność 17
użytkownik 17
przesunięcie od środka pedału 14
przesyłanie, Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia. 9
przyciski 1
pułap tlenowy 11, 12, 23
I
R
E
ekran 18
F
faza mocy 14
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, 16, 21
Garmin Connect Mobile 10
Garmin Express, aktualizowanie
oprogramowania 21
Garmin Index 15
GLONASS 17
goals 6
GPS 5, 17
sygnał 1, 3, 21
GroupTrack 9
H
identyfikator urządzenia 21
instalacja 2
interwały, treningi 5
J
jazda rowerem 12
jednostki miary 19
26
S
udostępnianie danych 19
urządzenie
dbanie 19
resetowanie 20
USB 21
odłączanie 16
ustawienia 17–19
urządzenie 19, 20
ustawienia początkowe 20
ustawienia systemowe 18
ustawienia wyświetlania 18
usuwanie
osobiste rekordy 7
wszystkie dane użytkownika 16, 20
uśrednianie danych 13
V
Virtual Partner 3, 6
W
waga 15
widżety 16
Wyjmij złącze micro-USB z
urządzenia., przesyłanie 16
wykrywanie zdarzeń 10
wymiana baterii 20
wysokościomierz, kalibrowanie 7
wysokość 7
Z
zapis danych 16
zapisywanie aktywności 3
zapisywanie danych 15, 16
resetowanie urządzenia 20
rozmiary kół 24
rozwiązywanie problemów 12, 20, 21
rytm 13
alerty 17
Indeks
support.garmin.com
Maj 2018
190-02424-40_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising