Garmin | Edge® 520 Plus | User guide | Garmin Edge® 520 Plus Käyttöopas

Garmin Edge® 520 Plus Käyttöopas
EDGE 520 PLUS
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner ja Virtual Partner ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ ja Vector™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä
tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. The Cooper Institute ja siihen liittyvät tavaramerkit ovat The Cooper Instituten omaisuutta. Edistyneet sykeanalyysit:
Firstbeat. Di2™ on Shimano Inc:n tavaramerkki. Shimano on Shimano Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) ja Normalized Power™ (NP) ovat
Peaksware LLC:n tavaramerkkejä. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut
tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Tilasivun tarkasteleminen ........................................................... 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 1
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 1
Etukiinnityksen asentaminen ...................................................... 2
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Maastopyöräpidikkeen asentaminen .......................................... 2
Satelliittisignaalien etsiminen ...................................................... 3
Taustavalon käyttäminen ............................................................ 3
Harjoittelu........................................................................ 3
Lähteminen pyörälenkille ............................................................ 3
Pikavalikon käyttäminen ........................................................ 3
Käyttäminen:Virtual Partner® ................................................ 3
Osuudet ...................................................................................... 3
Strava™ osuudet ................................................................... 4
Garmin Connect osuuden seuraaminen ................................ 4
Osuuksien käyttöönotto ......................................................... 4
Osuuden ajaminen kilpaa ...................................................... 4
Osuuksien tietojen tarkasteleminen ....................................... 4
Osuuden asetukset ................................................................ 4
Osuuden poistaminen ............................................................ 4
Harjoitukset ................................................................................. 4
Harjoituksen hakeminen verkosta .......................................... 4
Harjoituksen aloittaminen ....................................................... 4
Harjoituksen lopettaminen ..................................................... 5
Harjoitusten poistaminen ....................................................... 5
Tietoja harjoituskalenterista ........................................................ 5
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen ............................................................................ 5
Intervalliharjoitukset .................................................................... 5
Intervalliharjoituksen luominen ............................................... 5
Intervalliharjoituksen aloittaminen .......................................... 5
Sisäharjoittelu ............................................................................. 5
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen ................................ 5
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen .................................. 5
Vastuksen asettaminen ..................................................... 6
Tavoitevoiman määrittäminen ........................................... 6
Harjoitustavoitteen asettaminen ................................................. 6
Harjoitustavoitteen peruuttaminen ......................................... 6
Omat ennätykset ......................................................................... 6
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 6
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 6
Kaikkien omien ennätysten poistaminen ............................... 6
Harjoitusalueet ............................................................................ 6
Navigointi........................................................................ 6
Sijainnit ....................................................................................... 6
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 6
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 6
Sijaintien muokkaaminen ....................................................... 6
Sijainnin poistaminen ............................................................. 7
Korkeuden asettaminen ......................................................... 7
Reitit ............................................................................................7
Reitin luominen laitteella ........................................................ 7
Garmin Connect reitin seuraaminen ...................................... 7
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla ........................................ 7
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 7
Reitin näyttäminen kartassa ................................................... 7
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 7
Reittiasetukset ....................................................................... 7
Reitin poistaminen ................................................................. 7
Sisällysluettelo
Kartan zoomaaminen .................................................................. 7
Kartta-asetukset .......................................................................... 8
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 8
Reittiasetukset ............................................................................ 8
Suorituksen valitseminen reitin laskentaa varten ................... 8
Bluetooth yhteysominaisuudet ..................................... 8
GroupTrack istunnon aloittaminen .............................................. 8
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin .............................................. 9
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge laitteeseen ...................... 9
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa ............................. 9
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuudet ................... 9
Tapahtumantunnistus ............................................................ 9
Hätätoiminto ........................................................................... 9
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuuksien
määrittäminen ........................................................................ 9
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen .............................. 10
Avun pyytäminen ................................................................. 10
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 10
Automaattiviestin peruuttaminen ......................................... 10
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen ............... 10
ANT+ anturit.................................................................. 10
Sykevyön asettaminen paikalleen ............................................ 10
Palautumisaika ..................................................................... 10
Palautumisajan näyttäminen ........................................... 10
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista ................. 10
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen ... 10
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten .............................................................................. 11
Sykealueiden määrittäminen ................................................ 11
Tietoja sykealueista ......................................................... 11
Kuntoilutavoitteet ............................................................. 11
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä ..................................... 11
Nopeusanturin asentaminen ..................................................... 11
Poljinanturin asentaminen ........................................................ 12
Tietoja nopeus- ja poljinantureista ....................................... 12
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot ..................... 12
ANT+ antureiden pariliitos ........................................................ 12
Harjoittelu voimamittarien avulla ............................................... 12
Voima-alueiden määrittäminen ............................................ 12
Voimamittarin kalibroiminen ................................................. 12
Voima polkimissa ................................................................. 12
Pyöräilyn dynamiikka ........................................................... 12
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen ............................. 13
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella ................. 13
Kynnystehon (FTP) arvioiminen ........................................... 13
FTP-testin suorittaminen ................................................. 13
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen .............. 13
Sähköisten vaihteiden käyttäminen .......................................... 13
Tilannetietoisuus ....................................................................... 13
Vaa'an käyttäminen .................................................................. 14
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot .......................................... 14
Historia.......................................................................... 14
Matkan tarkasteleminen ............................................................ 14
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen ...................... 14
Matkojen poistaminen .......................................................... 14
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ........................................ 14
Kaikkien yhteismäärien poistaminen ................................... 14
Garmin Connect ........................................................................ 14
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun .................... 14
Tiedon tallennus ....................................................................... 14
Tietojen hallinta ......................................................................... 15
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ..................................... 15
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ..................................... 15
Tiedostojen poistaminen ...................................................... 15
i
USB-kaapelin irrottaminen ................................................... 15
Laitteen mukauttaminen.............................................. 15
Ladattavat Connect IQ™ ominaisuudet .................................... 15
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ......... 15
Profiilit ....................................................................................... 15
Käyttäjäprofiilin määrittäminen ............................................. 15
Tietoja harjoitteluasetuksista .................................................... 15
Suoritusprofiilin päivittäminen .............................................. 15
Tietonäyttöjen mukauttaminen ............................................. 16
Satelliittiasetuksen muuttaminen ......................................... 16
Hälytykset ............................................................................ 16
Aluehälytysten asettaminen ............................................ 16
Toistuvan hälytyksen asettaminen .................................. 16
Auto Lap ............................................................................... 16
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan .................... 16
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan ..................... 16
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 17
Automaattisen lepotilan käyttäminen ................................... 17
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 17
Ajanoton automaattinen käynnistäminen ............................. 17
Puhelinasetukset ...................................................................... 17
Järjestelmäasetukset ................................................................ 17
Näyttöasetukset ................................................................... 17
Tiedontallennusasetukset .................................................... 17
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 17
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 17
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 17
Aikavyöhykkeet .................................................................... 17
Laajennetun näyttötilan määrittäminen ..................................... 18
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta .............................. 18
Laitteen tiedot ............................................................... 18
Tekniset tiedot .......................................................................... 18
Edge - tekniset tiedot ........................................................... 18
Sykemittarin tekniset tiedot .................................................. 18
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot ................................ 18
Laitteen huoltaminen ................................................................ 18
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 18
Sykevyön huoltaminen ......................................................... 18
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot ................................... 18
Sykevyön pariston vaihtaminen ........................................... 18
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen ..................... 18
Vianmääritys ................................................................. 19
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 19
Oletusasetusten palauttaminen ........................................... 19
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen ....................... 19
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 19
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 19
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 19
Lämpötilalukemat ...................................................................... 19
O-renkaat .................................................................................. 19
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 19
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect Mobile
sovelluksella ............................................................................. 19
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 19
Tuotepäivitykset ........................................................................ 20
Lisätietojen saaminen ............................................................... 20
Liite................................................................................ 20
Tietokentät ................................................................................ 20
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset ..................... 21
FTP-luokitukset ......................................................................... 22
Sykealuelaskenta ...................................................................... 22
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 22
Hakemisto ..................................................................... 24
ii
Sisällysluettelo
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Tilasivun tarkasteleminen
Tilasivulla näkyy GPS:n, ANT+ anturien ja älypuhelimen
yhteyden tila.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse aloitusnäytössä .
• Valitse ajon aikana > Tilasivu.
®
Painikkeet
Näyttöön tulee tilasivu. Tasaisena näkyvä kuvake merkitsee,
että signaali on löytynyt tai anturi on liitetty.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
À
Valitse tämä, jos haluat säätää taustavalon kirkkautta.
Käynnistä ja sammuta laite painamalla painiketta pitkään.
Á
Voit selata tietosivuja ja asetuksia.
Valitse tämä aloitusnäytössä, jos haluat tarkastella tilasivua.
Â
Voit selata tietosivuja ja asetuksia.
Valitsemalla tämän aloitusnäytössä voit näyttää laitteen
valikon.
Ã
Valitsemalla tämän voit merkitä uuden kierroksen.
Ä
Voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton valitsemalla tämän.
Å
Valitsemalla tämän voit palata edelliseen näyttöön.
Æ
Voit valita asetuksia tai kuitata ilmoituksia.
Valitse ajon aikana, jos haluat tarkastella hälytyksiä, tietokenttiä ja vastaavia valikkovaihtoehtoja.
Pariliitos älypuhelimeen
Jos haluat käyttää Edge laitteen yhteysominaisuuksia, laite on
pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittämään laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit siirtää laitteen pariliitostilaan manuaalisesti
valitsemalla Valikko > Asetukset > Puhelin > Pariliitä
älypuhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
®
Johdanto
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksyttävän
lämpötila-alueen ulkopuolella (Edge - tekniset tiedot, sivu 18).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
Liitä
verkkolaite pistorasiaan.
4
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
1
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
7 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Maastopyöräpidikkeen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Irrota ruuvi À ohjaustangon liittimestä Á 3 mm:n
kuusiokoloavaimella.
Etukiinnityksen asentaminen
1 Kiinnitä Edge laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei
estä polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Käytä kuusiokoloavainta ruuvin À irrottamiseen ohjaustangon
liittimestä Á.
3 Valitse vaihtoehto:
3 Aseta kumityyny ohjaustangon ympäri:
• Jos ohjaustangon paksuus on 25,4 mm, käytä paksumpaa
tyynyä.
• Jos ohjaustangon paksuus on 31,8 mm, käytä ohuempaa
tyynyä.
4 Aseta ohjaustangon liitin kumityynyn ympärille.
5 Kiinnitä ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee telineen ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 7 lbf-in (0,8 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
6 Kohdista Edge laitteen taustapuolen kielekkeet
pyöräpidikkeen loviin Â.
®
2
• Jos ohjaustangon halkaisija on 25,4 mm, aseta paksumpi
kumityyny ohjaustangon ympärille.
• Jos ohjaustangon halkaisija on 31,8 mm, aseta ohuempi
kumityyny ohjaustangon ympärille.
• Jos ohjaustangon halkaisija on 35 mm, älä käytä
kumityynyä.
4 Aseta ohjaustangon liitin ohjaustangon ympärille siten, että
kiinnitysvarsi on pyörän rungon yläpuolella.
5 Löysää kiinnitysvarren ruuvi  3 mm:n kuusiokoloavaimella,
aseta kiinnitysvarsi paikalleen ja kiristä ruuvi.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee kiinnitysvarren ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 20 lbf-in (2,26 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
Johdanto
6 Tarvittaessa voit vaihtaa kiinnityksen suuntaa irrottamalla
kiinnityksen takana à olevat ruuvit 2 mm:n
kuusiokoloavaimella, irrottamalla liittimen ja kiertämällä sitä ja
kiinnittämällä ruuvit takaisin.
7 Aseta ja kiinnitä ohjaustangon liittimen ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: Garmin suosittelee telineen ruuvin
kiristämistä enimmäiskireyteen 7 lbf-in (0,8 N-m). Tarkista
ruuvin kireys ajoittain.
8 Kohdista Edge laitteen takana olevat kielekkeet
polkupyöräpidikkeen loviin Ä.
6
7
8
9 Paina Edge laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään,
kunnes se lukittuu paikalleen.
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
Odota,
kun laite hakee satelliitteja.
2
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Taustavalon käyttäminen
• Sytytä taustavalo valitsemalla jokin painikkeista.
• Jos haluat säätää taustavalon kirkkautta, valitse .
• Valitse aloitusnäytössä yksi tai useampi vaihtoehto:
◦ Jos haluat säätää kirkkautta, valitse > Kirkkaus >
Kirkkaus.
◦ Jos haluat säätää aikakatkaisua, valitse > Kirkkaus >
Taustavalon aika ja valitse vaihtoehto.
9
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Jos haluat tarkastella lisää tietonäyttöjä, valitse tai .
Jos haluat tarkastella hälytyksiä, tietokenttiä ja vastaavia
valikkovaihtoehtoja, valitse .
Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: voit muuttaa matkan tyypin ennen sen tallentamista
ja jakamista Garmin Connect tilille. Tarkat ajotyypin tiedot
ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien suunnittelun
kannalta.
Valitse Tallenna matka.
Pikavalikon käyttäminen
Pikavalikkojen vaihtoehdot ovat käytettävissä tietonäyttöjen ja
lisätoimintojen kanssa. Ajon aikana tietonäytöissä näkyy .
Jos haluat tarkastella pikavalikon vaihtoehtoja, valitse .
Käyttäminen:Virtual Partner
®
Virtual Partner on työkalu, jonka avulla saavutat
harjoitustavoitteesi.
1 Ota tarvittaessa käyttöön Virtual Partner näyttö
suoritusprofiilia varten (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16).
2 Lähde matkaan.
3 Jos haluat nähdä kumpi johtaa, valitse . Tällöin pääset
tarkastelemaan Virtual Partner näyttöä.
Harjoittelu
Lähteminen pyörälenkille
Jos laitteen mukana toimitettiin ANT+ anturi, laite ja anturi on jo
pariliitetty ja ne voidaan aktivoida alkumäärityksen aikana.
1 Käynnistä laite painamalla painiketta pitkään.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Valitse aloitusnäytössä .
4 Valitse suoritusprofiili.
5 Aloita ajanotto valitsemalla .
Harjoittelu
4 Tarvittaessa voit valita
> Virtual Partner -nopeus kohdan, jotta voit säätää Virtual Partner nopeutta ajon
aikana.
Osuudet
Osuuden seuraaminen: voit lähettää osuuksia Garmin Connect
tilistäsi laitteeseesi. Voit seurata osuutta, kun se on
tallennettu laitteeseen.
HUOMAUTUS: kun lataat reitin Garmin Connect tililtäsi,
kaikki reitin osuudet latautuvat automaattisesti.
Osuuden ajaminen kilpaa: voit ajaa osuuden kilpaa ja yrittää
päihittää oman ennätyksesi tai toisen osuuden aiemmin
ajaneen pyöräilijän ennätyksen.
3
Strava™ osuudet
Voit ladata Strava osuuksia Edge 520 Plus laitteeseesi. Kun
seuraat Strava osuuksia, voit verrata suoritustasi aiempiin
suorituksiisi sekä saman osuuden ajaneiden ystävien ja
ammattilaisten suorituksiin.
Jos haluat rekisteröityä Strava jäseneksi, siirry Garmin Connect
tilisi Osuudet-widgetiin. Lisätietoja on osoitteessa
www.strava.com.
Tämän oppaan tiedot koskevat sekä Garmin Connect että
Strava osuuksia.
Garmin Connect osuuden seuraaminen
Osuuden lataamiseen ja seuraamiseen kohteesta Garmin
Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 14).
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
HUOMAUTUS: jos käytät Strava osuuksia, suosikkiosuutesi
siirretään automaattisesti laitteeseesi, kun se on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen tai tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
3 Luo uusi osuus tai valitse valmis osuus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen.
5 Irrota laite tietokoneesta ja käynnistä se.
6 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
7 Valitse osuus.
8 Valitse Aja.
Osuuksien käyttöönotto
Voit ottaa käyttöön osuuden kilpa-ajon ja lähestyvien osuuksien
ilmoitukset.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Ota käyttöön.
HUOMAUTUS: lähestyvien osuuksien ilmoitukset näytetään
vain niille osuuksille, jotka on otettu käyttöön.
Osuuden ajaminen kilpaa
Osuudet ovat virtuaalisia kilpailureittejä. Voit ajaa osuuksia
kilpaa ja verrata suoritustasi omiin aiempiin suorituksiisi tai
muiden pyöräilijöiden, Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöiden
tai muiden pyöräily-yhteisön jäsenten suorituksiin. Kun lataat
suoritustietosi Garmin Connect tilillesi, näet sijaintisi osuudella.
HUOMAUTUS: jos Garmin Connect tilisi ja Strava tilisi on
yhdistetty, suorituksesi lähetetään automaattisesti Strava tilillesi,
joten voit tarkistaa sijoituksesi osuudella.
1 Käynnistä ajanotto valitsemalla ja lähde matkaan.
Kun tiesi kulkee käyttöön otetun osuuden poikki, voit ajaa
osuuden kilpaa.
2 Aloita osuuden ajaminen kilpaa.
Osuuden tietonäyttö tulee näkyviin automaattisesti.
Voit ajaa kilpaa osuuden johtajaa, edellistä suoritustasi tai
muita ajajia vastaan (mahdollisuuksien mukaan). Tavoite
säätyy automaattisesti edellisen suorituksesi mukaan.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun osuus on valmis.
Osuuksien tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella osuutta kartalla, valitse Kartta.
• Jos haluat näyttää osuuden korkeuskäyrän, valitse
Korkeus.
• Jos haluat tarkastella osuuden johtajan, ryhmän johtajan,
haastajan tai muiden pyöräilijöiden matka-aikoja tai
keskinopeuksia tai omaa ennätystäsi ja keskinopeuttasi,
valitse Sijoitustaulukko.
VIHJE: voit vaihtaa tavoitteesi osuudelle valitsemalla
jonkin sijoitustaulukon kohdan.
Osuuden asetukset
Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet > Osuuden
asetukset.
Valitse teho automaattisesti: ottaa käyttöön tai poistaa
käytöstä nykyiseen suorituskykyysi perustuvan automaattisen
tavoitteen säädön.
Hae: mahdollistaa tallennettujen osuuksien haun nimen
perusteella.
Käyttöön/pois: ottaa laitteeseen ladatut osuudet käyttöön tai
poistaa ne käytöstä.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen
osuuksien poistamisen laitteesta.
Osuuden poistaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Osuudet.
2 Valitse osuus.
3 Valitse Poista > OK.
Harjoitukset
Voit luoda mukautettuja harjoituksia, jotka sisältävät
harjoitusvaihekohtaisia tavoitteita ja erilaisia matka-, aika- ja
kaloriarvoja. Voit luoda harjoituksia Garmin Connect sivustossa
tai valita sivustossa Garmin Connect harjoituksia sisältävän
harjoitusohjelman ja siirtää sen laitteeseen.
Voit ajoittaa harjoituksia käyttämällä Garmin Connect sivustoa.
Voit suunnitella harjoituksia etukäteen ja tallentaa ne
laitteeseen.
Harjoituksen hakeminen verkosta
Harjoituksen lataamiseen kohteesta Garmin Connect tarvitaan
Garmin Connect tili (Garmin Connect, sivu 14).
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Luo ja tallenna uusi harjoitus.
4 Valitse Lähetä laitteeseen ja seuraa näytön ohjeita.
5 Irrota laite.
Harjoituksen aloittaminen
3 Jos haluat muuttaa tavoitettasi kilpailun aikana, valitse
4
.
Ennen kuin voit aloittaa harjoituksen, sinun on ladattava
harjoitus Garmin Connect tililtäsi.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitukset.
2 Valitse harjoitus.
3 Valitse Aja.
4 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kun olet aloittanut harjoituksen, laite näyttää kaikki sen vaiheet,
sen mahdollisen tavoitteen ja nykyisen harjoituksen tiedot.
Harjoittelu
Harjoituksen lopettaminen
• Voit lopettaa harjoitusvaiheen milloin tahansa. Valitse
.
• Voit avata harjoitusvaihenäytön milloin tahansa valitsemalla
vaihtoehdon ja lopettaa harjoituksen valitsemalla
vaihtoehdon > Lopeta harjoitus > OK.
• Voit pysäyttää ajastimen ja lopettaa harjoituksen milloin
tahansa. Valitse
> Lopeta harjoitus.
VIHJE: harjoitus päättyy automaattisesti, kun tallennat
matkan.
Harjoitusten poistaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitukset >
Harjoitusasetukset > Poista useita.
2 Valitse yksi tai useampi harjoitus.
3 Valitse Poista harjoitukset > OK.
Tietoja harjoituskalenterista
Laitteen harjoituskalenteri täydentää Garmin Connect sivustossa
määrittämääsi harjoituskalenteria tai -aikataulua. Kun olet
lisännyt muutaman harjoituksen Garmin Connect kalenteriin, voit
lähettää ne laitteeseen. Kaikki laitteeseen lähetetyt ajoitetut
harjoitukset näkyvät harjoituskalenterissa päivämäärän mukaan.
Kun valitset päivän harjoituskalenterista, voit näyttää tai tehdä
harjoituksen. Ajoitettu harjoitus säilyy laitteessa riippumatta siitä,
teetkö sen vai ohitatko sen. Kun lähetät ajoitettuja harjoituksia
Garmin Connect sivustosta, ne korvaavat aiemman
harjoituskalenterin.
Sivuston Garmin Connect harjoitusohjelmien
käyttäminen
Harjoitusohjelman lataamiseen ja käyttämiseen kohteesta
Garmin Connect tarvitaan Garmin Connect tili (Garmin Connect,
sivu 14).
Voit etsiä harjoitusohjelmia Garmin Connect palvelusta, ajoittaa
harjoituksia ja reittejä ja ladata ohjelmia laitteeseen.
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2 Siirry osoitteeseen www.garminconnect.com.
3 Valitse ja ajoita harjoitusohjelma.
4 Tarkista harjoitusohjelma kalenterissasi.
5 Valitse ja seuraa näytön ohjeita.
Intervalliharjoitukset
Voit luoda intervalliharjoituksia etäisyyden tai ajan perusteella.
Laite tallentaa mukautetun intervalliharjoituksen siihen asti, kun
luot uuden intervalliharjoituksen. Voit käyttää avoimia
intervalleja, kun tiedät ajettavan matkan pituuden. Kun valitset
vaihtoehdon
, laite tallentaa intervallin ja siirtyy
lepointervalliin.
Intervalliharjoituksen luominen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Intervallit > Muokkaa >
2
3
4
5
6
7
Intervallit > Tyyppi.
Valitse Pituus, Aika tai Avoin.
VIHJE: voit luoda avoimen intervallin valitsemalla tyypiksi
Avoin.
Valitse Kesto, määritä harjoituksen matka- tai aikaintervalli ja
valitse .
Valitse Lepo > Tyyppi.
Valitse Pituus, Aika tai Avoin.
Määritä tarvittaessa lepointervallin matka- tai aika-arvo ja
valitse .
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Määritä toistojen määrä valitsemalla Toisto.
• Lisää avoin lämmittely harjoitukseen valitsemalla
Lämmittely > Käytössä.
Harjoittelu
• Lisää avoin jäähdyttely harjoitukseen valitsemalla
Jäähdyttely > Käytössä.
Intervalliharjoituksen aloittaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Intervallit > Aja.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
3 Jos intervalliharjoitus sisältää lämmittelyn, aloita
ensimmäinen intervalli valitsemalla
.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kun olet tehnyt kaikki intervallit, näyttöön tulee ilmoitus.
Sisäharjoittelu
Laite sisältää sisäharjoittelun suoritusprofiileja, joissa GPS ei ole
käytössä. Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua
varten tai akun säästämiseksi.
HUOMAUTUS: kaikki GPS-asetuksen muutokset tallennetaan
aktiiviseen profiiliin.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS-tila > Ei.
Kun GPS ei ole käytössä, nopeus- ja matkatiedot eivät ole
käytettävissä, ellei käytössä ole yhteensopiva anturi tai
harjoitusvastus, joka lähettää nopeus- ja matkatietoja
laitteeseen.
ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän
harjoitusvastuksesta.
2 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus > Paril.
ANT+-pyöräharj.v.
3 Valitse, mikä harjoitusvastus pariliitetään laitteeseen.
4 Valitse Lisää tunnistin.
Kun harjoitusvastus on pariliitetty laitteeseesi, se näkyy
yhdistettynä anturina. Voit mukauttaa tietokenttiäsi
näyttämään anturin tiedot.
ANT+ harjoitusvastuksen käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivaa ANT+ harjoitusvastusta,
sinun täytyy asettaa pyörä harjoitusvastukseen ja pariliittää se
laitteen kanssa (ANT+ harjoitusvastuksen pariliittäminen,
sivu 5).
Voit käyttää laitetta harjoitusvastuksen kanssa ja simuloida
vastusta reitin, toiminnon tai harjoituksen aikana. GPS
määritetään automaattisesti pois käytöstä harjoitusvastusta
käytettäessä.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat seurata tallennettua reittiä, valitse Seuraa
reittiä (Reitit, sivu 7).
• Jos haluat seurata tallennettua ajoa, valitse Seuraa
suoritusta (Lähteminen pyörälenkille, sivu 3).
• Valitse Seuraa harjoitusta, jos haluat seurata Garmin
Connect tililtäsi ladattua voimapohjaista harjoitusta
(Harjoitukset, sivu 4).
3 Valitse reitti, suoritus tai harjoitus.
4 Valitse Aja.
5 Valitse suoritusprofiili.
6 Aloita ajanotto valitsemalla .
Harjoitusvastus lisää tai pienentää vastusta reitin tai ajon
korkeustietojen mukaan.
7 Jos haluat tarkastella harjoitusvastusnäyttöä, valitse .
5
aikana. Pariliitettynä yhteensopivaan voimamittariin laite näyttää
20 minuutin aikana tallennetun enimmäisvoimalukeman.
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse Valikko > Omat tilastot > Omat ennätykset.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit tarkastella vastustasoa À, jäljellä olevaa tai ajettua
matkaa Á ja jäljellä olevaa tai ajettua aikaa  verrattuna
reitille tai suoritukselle aiemmin tallennettuun matkaan ja
aikaan.
Vastuksen asettaminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta
vastus.
2 Jos haluat määrittää harjoituksessa käytettävän vastuksen
voiman, valitse tai .
3 Valitse toimintoprofiili.
4 Aloita polkeminen.
5 Jos haluat säätää vastusta toiminnon aikana, valitse
Aseta vastus.
>
Tavoitevoiman määrittäminen
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Harjoitusvastus > Aseta
tavoitevoima.
2 Aseta tavoitevoiman arvo.
3 Valitse toimintoprofiili.
4 Aloita polkeminen.
Harjoituksessa käytettävää vastusta säädetään nopeutesi
perusteella niin, että voima pysyy tasaisena.
5 Jos haluat säätää tavoitevoimaa toiminnon aikana, valitse
> Aseta tavoitevoima.
Harjoitustavoitteen asettaminen
Harjoitustavoitetoiminto toimii Virtual Partner toiminnon kanssa,
joten voit pyrkiä tiettyyn matka-, matka- ja aika- tai matka- ja
nopeustavoitteeseen. Laite näyttää harjoituksen aikana
reaaliaikaisesti, miten lähellä harjoitustavoitetta olet.
1 Valitse Valikko > Harjoittelu > Aseta tavoite.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Vain matka ja valitse esimääritetty matka tai
määritä mukautettu matka.
• Valitse Matka ja aika ja valitse matka- ja aikatavoite.
• Valitse Matka ja nopeus ja valitse matka- ja
nopeustavoite.
Harjoitustavoitenäyttö avautuu, ja siinä näkyy arvioitu
loppuaikasi. Arvioitu loppuaika perustuu nykyiseen
suoritukseesi ja jäljellä olevaan aikaan.
3 Aloita ajanotto valitsemalla .
4 Valitse , jos haluat tarkastella Virtual Partner näyttöä.
5 Kun olet lopettanut suorituksen, valitse > Tallenna matka.
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Omat ennätykset.
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > OK.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Kaikkien omien ennätysten poistaminen
Valitse Valikko > Omat tilastot > Omat ennätykset >
Poista kaikki > OK.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Harjoitusalueet
• Sykealueet (Sykealueiden määrittäminen, sivu 11)
• Voima-alueet (Voima-alueiden määrittäminen, sivu 12)
Navigointi
Navigointiominaisuudet ja -asetukset koskevat myös reittien
(Reitit, sivu 7) ja osuuksien (Osuudet, sivu 3) navigointia.
• Sijainnit (Sijainnit, sivu 6)
• Kartta-asetukset (Kartta-asetukset, sivu 8)
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Sijainti on piste, joka tallennetaan laitteeseen. Jos haluat
muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan, voit merkitä
sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan.
2 Valitse > Merkitse sijainti > OK.
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin edellyttää satelliittien
etsimistä.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Katso karttaa.
4 Valitse Aja.
5 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Harjoitustavoitteen peruuttaminen
Valitse
> Peruuta tavoite > OK.
Omat ennätykset
Matkan lopussa laite näyttää mahdolliset uudet omat
ennätykset, joita teit matkan aikana. Omia ennätyksiä ovat
nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja suurin nousu matkan
6
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
Navigointi
3 Valitse Muokkaa.
4 Valitse sijaintitieto.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
5 Muokkaa arvoa ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse Poista sijainti > OK.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
1 Lähde matkaan.
2 Valitse > Aseta korkeus.
3 Syötä korkeus ja valitse .
Reitit
Aiemmin tallennetun toiminnon seuraaminen: voit noudattaa
tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit esimerkiksi
tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja seurata sitä.
Aiemmin tallennettua toimintoa vastaan kilpaileminen: voit
myös noudattaa tallennettua reittiä, jos haluat yrittää
saavuttaa tai ylittää aiemmin asetettuja tavoitteita. Jos teit
alkuperäisen reitin esimerkiksi 30 minuutissa, kilpailet Virtual
Partnerin kanssa. Se yrittää tehdä harjoituksen alle 30
minuutissa.
Olemassa olevan matkan seuraaminen kohteesta Garmin
Connect: voit lähettää reitin Garmin Connect -sivustosta
laitteeseesi. Kun se on tallennettu laitteeseesi, voit seurata
reittiä tai kilpailla sitä vastaan.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana. Kun olet valmis
aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä, näyttöön tulee
ilmoitus.
HUOMAUTUS: kun valitset , Virtual Partner aloittaa
harjoituksen heti. Se ei odota, että lopetat lämmittelyn.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
Reitin pysäyttäminen
Valitse
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää reittipisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Reitin luominen laitteella
Ennen kuin reittejä voi luoda, laitteessa täytyy olla GPS-tietoja
sisältävä tallennettu suoritus.
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit > Reittiasetukset >
Luo uusi.
2 Valitse suoritus, jonka pohjalta luot reitin.
3 Kirjoita reitin nimi ja valitse .
Reitti tulee näkyviin luetteloon.
4 Valitse reitti ja tarkista sen tiedot.
5 Jos haluat muokata reitin tietoja, valitse Asetukset.
Voit muuttaa esimerkiksi reitin nimen tai värin.
6 Valitse > Aja.
Garmin Connect reitin seuraaminen
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 14).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
3 Valitse Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse Edge laitteessa Valikko > Navigointi > Reitit.
6 Valitse reitti.
7 Valitse Aja.
Vihjeitä harjoitteluun reittien avulla
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 7).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
Navigointi
> Lopeta reitti > OK.
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reittiasetukset
Valitse Valikko > Navigointi > Reitit > Reittiasetukset.
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikk.hälyt.: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Osuudet: voit kilpailla reitillä käyttöön otetuilla osuuksilla.
Hae: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen perusteella.
Suodatin: voit suodattaa reitit tyypin mukaan ja valita
esimerkiksi Strava reitit.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Reitin poistaminen
1 Valitse Valikko > Navigointi > Reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Poista > OK.
Kartan zoomaaminen
1
2
3
4
Lähde matkaan.
Jos haluat avata kartan, valitse .
Valitse > Lähennä/loitonna karttaa.
Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat, että kartan zoomaustaso määritetään
automaattisesti, ota käyttöön Autom. zoom.
• Jos haluat lähentää tai loitontaa karttaa itse, poista
Autom. zoom käytöstä.
5 Valitse tarvittaessa Aseta zoomaustaso.
7
6 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat lähentää karttaa käsin, valitse .
• Jos haluat loitontaa karttaa käsin, valitse .
7 Jos haluat tallentaa zoomaustason, valitse .
Kartta-asetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit, valitse profiili
ja sen jälkeen Navigointi > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Autom. zoom: valitsee kartan zoomaustason automaattisesti.
Kun Ei on valittuna, lähennä ja loitonna manuaalisesti.
Kartan yksityiskohdat: määrittää kartan yksityiskohtien
määrän. Mitä enemmän yksityiskohtia näytetään, sitä
hitaammin kartta piirtyy.
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan suunnan vaihtaminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Navigointi > Kartta > Suunta.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reittiasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit, valitse profiili
ja sen jälkeen Navigointi > Reititys.
Suosioon per. reititys: laskee reitit Garmin Connectin
suosituimpien reittien perusteella.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Suorituksen valitseminen reitin laskentaa varten
Voit määrittää laitteen laskemaan reitin suoritustyypin mukaan.
Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
Valitse profiili.
Valitse Navigointi > Reititys > Reititystila.
Valitse vaihtoehto reitin laskemiseksi.
Voit valita esimerkiksi Maantiepyöräily tai Maastopyöräily.
1
2
3
4
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä. Voit
lähettää valmiita viestejä GroupTrack harjoituksesi ajajille,
joilla on yhteensopiva Edge laite.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reitti-, osuus- ja harjoituslataukset sivustosta Garmin
Connect: voit etsiä suorituksia Garmin Connect sivustosta
älypuhelimella ja lähettää niitä laitteeseen.
Siirrot laitteiden välillä: voit siirtää tiedostoja langattomasti
toiseen yhteensopivaan Edge laitteeseen.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Viestit: voit vastata puheluun tai lähettää valmiin tekstiviestin.
Tämä ominaisuus on saatavilla yhteensopiviin Android™
älypuhelimiin.
Ääniopasteet: sallii Garmin Connect Mobile sovelluksen toistaa
tilailmoituksia älypuhelimessa ajon aikana.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect Mobile
sovelluksen lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge
laite havaitsee tapahtuman.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi
automaattisella tekstiviestillä hätäyhteyshenkilöille Garmin
Connect Mobile sovelluksen kautta.
GroupTrack istunnon aloittaminen
Jotta voit aloittaa GroupTrack harjoituksen, tarvitset
älypuhelimen, jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka
on pariliitetty laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
Ajon aikana voit nähdä toiset GroupTrack harjoituksesi ajajat
kartalla.
1 Valitse Edge laitteessa Valikko > Asetukset > GroupTrack
ja ota käyttöön yhteyksien tarkastelu karttanäytössä.
2 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
LiveTrack > GroupTrack.
3 Valitse Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
HUOMAUTUS: jos sinulla on useampia yhteensopivia
laitteita, sinun on valittava GroupTrack istuntoa varten laite.
Valitse
Käynnistä LiveTrack.
4
5 Valitse Edge laitteessa ja lähde liikkeelle.
6 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
8
Bluetooth yhteysominaisuudet
Voit katsoa GroupTrack istunnon muiden ajajien sijainnin ja
suuntatiedot napauttamalla kuvaketta.
7 Vieritä GroupTrack luetteloon.
Voit valita ajajan luettelosta, jolloin kyseinen ajaja näkyy
kartan keskellä.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnon avulla voit seurata ryhmäsi muita ajajia
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien ajajien on oltava Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Aja ulkona käyttämällä GPS-toimintoa.
• Pariliitä Edge 520 Plus laitteesi älypuhelimen kanssa
Bluetooth tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikossa
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
ajajaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle.
• Lopeta ajaminen ennen kuin tarkastelet GroupTrack istunnon
muiden ajajien sijaintia ja suuntatietoja.
Tiedostojen siirtäminen toiseen Edge
laitteeseen
Reittejä, osuuksia ja harjoituksia voi siirtää langattomasti
yhteensopivasta Edge laitteesta toiseen Bluetooth tekniikan
avulla.
1 Kytke virta molempiin Edge laitteisiin ja tuo ne enintään 3
metrin päähän toisistaan.
2 Valitse tiedostot sisältävässä laitteessa Valikko > Asetukset
> Laitteen siirrot > Jaa tiedostoja.
3 Valitse jaettava tiedostotyyppi.
4 Valitse yksi tai useampi siirrettävä tiedosto.
5 Valitse tiedostot vastaanottavassa laitteessa Valikko >
Asetukset > Laitteen siirrot.
6 Valitse läheinen yhteys.
7 Valitse yksi tai useampi vastaanotettava tiedosto.
Kun siirto on suoritettu, kumpikin laite näyttää viestin.
Ääniopastuksen toistaminen älypuhelimessa
Jotta voit määrittää ääniopastuksen, tarvitset älypuhelimen,
jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka on pariliitetty
Edge laitteeseen.
Voit määrittää Garmin Connect Mobile sovelluksen toistamaan
motivoivia tilailmoituksia älypuhelimessa ajon tai muun
suorituksen aikana. Ääniopasteita ovat kierroksen numero ja
kierrosaika sekä navigointi-, voima-, tahti-, nopeus- sekä
syketiedot. Ääniopastuksen aikana Garmin Connect Mobile
sovellus mykistää älypuhelimen ensisijaisen äänen ilmoituksen
toistamiseksi. Voit mukauttaa äänenvoimakkuutta Garmin
Connect Mobile sovelluksessa.
1 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetuksista
Garmin-laitteet.
2 Valitse laite.
3 Valitse Laiteasetukset > Ääniopasteet.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Tapahtumantunnistus- ja Assistanceominaisuudet
Tapahtumantunnistus
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect mobiilisovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot
Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa pitää olla datayhteys ja puhelimen pitää olla
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Hätätoiminto
HUOMIO
Hätätoiminto on lisäominaisuus, eikä sitä pidä käyttää
ensisijaisena menetelmänä hätäavun saamiseksi. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laitteesi, jossa GPS on käytössä, on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen, voit lähettää nimesi ja
GPS-sijaintisi automaattisella tekstiviestillä
hätäyhteyshenkilöille.
Ennen kuin voit ottaa hätätoiminnon käyttöön laitteessasi, sinun
on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Bluetooth pariliitetyssä älypuhelimessa on
oltava datayhteys ja puhelimen on oltava dataverkon
kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Laitteessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan yhteyshenkilöille
ilmoitetaan tietyn ajan kuluttua. Jos apua ei tarvita, voit
peruuttaa viestin.
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuuksien
määrittäminen
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Pariliitä älypuhelin laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen,
sivu 1).
3 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista Hätäyhteyshenkilöt ja määritä
ajajatietosi sekä hätäyhteyshenkilöt.
Kukin valitsemasi yhteyshenkilö saa viestin, joka ilmoittaa
hänen olevan hätäyhteyshenkilö.
HUOMAUTUS: kun määrität hätäyhteyshenkilöt,
tapahtumantunnistus otetaan automaattisesti käyttöön
laitteessa.
4 Ota GPS käyttöön Edge laitteessa (Satelliittiasetuksen
muuttaminen, sivu 16).
9
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
HUOMAUTUS: pesumerkki ei saa taittua.
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect mobiilisovelluksessa.
Valitse Valikko > Yhteystiedot.
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Avun pyytäminen
Jotta voit pyytää apua, ota GPS käyttöön Edge laitteessa.
1 Ota Assistance-toiminto käyttöön painamalla -painiketta
neljän sekunnin ajan.
Laite antaa äänimerkin ja lähettää viestin, kun laskurin viisi
sekuntia on kulunut.
VIHJE: voit peruuttaa viestin valitsemalla , ennen kuin
laskurin aika on kulunut.
2 Tarvittaessa voit lähettää viestin heti valitsemalla .
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä >
Tapahtumantunn..
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta > Kyllä, ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
Valitse tilasivulla Tapahtuma havaittu > Ol. kunn..
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
ANT+ anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ anturien kanssa.
Lisätietoa yhteensopivuudesta ja lisäanturien ostosta on
osoitteessa http://buy.garmin.com.
Sykevyön asettaminen paikalleen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole sykevyötä, voit ohittaa tämän
kohdan.
Käytä sykevyötä iholla heti rintalastan alapuolella. Sen pitäisi
olla niin lähellä ihoa, että se pysyy paikallaan suorituksen ajan.
1 Liitä sykevyömoduuli À hihnaan.
Moduulissa ja hihnassa olevien Garmin logojen on oltava
ylöspäin.
2 Kostuta hihnan taustapuolen elektrodit Á ja kosketuspinnat
Â, jotta sykevyö saa hyvän kontaktin ihoon.
Logojen Garmin on oltava ylöspäin.
4 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän sykevyöstä.
Kun sykevyö on paikallaan, se aktivoituu ja alkaa lähettää
tietoja.
VIHJE: jos syketiedot ovat virheellisiä tai eivät näy, katso
vianmääritysvinkit (Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä,
sivu 11).
Palautumisaika
Käyttämällä ranteesta sykkeen mittaavaa Garmin laitetta tai
yhteensopivaa sykevyötä voit näyttää, miten pian olet palautunut
täysin ja olet valmis seuraavaan kovaan harjoitukseen.
HUOMAUTUS: palautumisaikasuositus käyttää maksimaalisen
hapenottokyvyn arviota ja saattaa näyttää ensin epätarkalta.
Laite oppii tehosi vähitellen muutaman suorituksen kuluessa.
Palautumisaika näkyy heti suorituksen jälkeen. Laskuri käy,
kunnes olet palautunut optimaalisesti seuraavaa kovaa
harjoitusta varten.
Palautumisajan näyttäminen
Ennen kuin voit käyttää palautumisominaisuutta, sinun on
asetettava sykemittari paikalleen ja pariliitettävä se laitteen
kanssa (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 12). Jos laitteen
mukana toimitettiin sykemittari, se ja laite on jo pariliitetty. Saat
tarkimman arvion määrittämällä ensin käyttäjäprofiilin
(Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 15) ja maksimisykkeen
(Sykealueiden määrittäminen, sivu 11).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Palautumisohjaus > Ota
käyttöön.
2 Lähde matkaan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
Palautumisaika tulee näyttöön. Enimmäisaika on 4 päivää ja
vähimmäisaika 6 tuntia.
Tietoja maksimaalisen hapenottokyvyn arvioista
Maksimaalinen hapenottokyky on enimmäismäärä (millilitroina)
happea, jonka voit käyttää minuutissa painokiloa kohti
huipputasollasi. Lyhyesti sanottuna maksimaalinen
hapenottokyky ilmaisee suorituskykyä ja voi parantua kunnon
kasvaessa. Maksimaalisen hapenottokyvyn arviot tuottaa ja niitä
tukee Firstbeat. Voit näyttää maksimaalisen hapenottokyvyn
arvion pyöräilyä varten käyttämällä Garmin laitetta pariliitetyn
yhteensopivan syke- ja voimamittarin kanssa.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvion määrittäminen
Ennen kuin voit tarkastella maksimaalisen hapenottokyvyn
arviota, sinun on asetettava sykemittari paikalleen, asennettava
voimamittari ja pariliitettävä ne laitteeseesi (ANT+ antureiden
pariliitos, sivu 12). Jos laitteen mukana toimitettiin sykemittari,
se ja laite on jo pariliitetty. Saat tarkimman arvion määrittämällä
ensin käyttäjäprofiilin (Käyttäjäprofiilin määrittäminen, sivu 15)
ja maksimisykkeen (Sykealueiden määrittäminen, sivu 11).
HUOMAUTUS: ennuste saattaa näyttää ensin väärältä. Laite
oppii pyöräilytehosi vähitellen.
1 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
2 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
3 Kierrä hihna rintakehän ympärille ja liitä Ã päät yhteen Ä.
10
ANT+ anturit
3 Valitse Valikko > Omat tilastot > Maks. hap.ottokyky.
Maksimaalisen hapenottokyvyn arvio näkyy lukuna ja
kohtana värimittarissa.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Heikko
Maksimaalisen hapenottokyvyn ja analyysin tiedot
toimitetaan yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on
liitteessä (Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset,
sivu 21) ja osoitteessa www.CooperInstitute.org.
®
Vihjeitä pyöräilyn maksimaalisen hapenottokyvyn arvioita
varten
Maksimaalisen hapenottokyvyn laskentatarkkuus paranee, kun
ajat tasaista ja kohtuullisen kovaa tahtia siten, että syke ja voima
pysyvät suhteellisen tasaisina.
• Tarkista ennen ajoa, että laite, sykemittari ja voimamittari
toimivat oikein, ne on pariliitetty ja niiden akussa on tarpeeksi
virtaa.
• Aja 20 minuuttia ja varmista, että sykkeesi on yli 70 %
maksimisykkeestäsi.
• Aja 20 minuuttia ja pidä voima suhteellisen tasaisena.
• Vältä mäkistä maastoa.
• Vältä ajamista ryhmissä, joissa ajetaan paljon peräkkäin.
Sykealueiden määrittäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 11). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoitusalueet >
Sykealueet.
2 Anna maksimi- ja leposykearvosi.
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti, mutta voit silti
muokata kutakin arvoa käsin.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla% SYV voit tarkastella ja muokata
leposykkeen prosenttialuetta.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ANT+ anturit
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 22osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Vinkkejä, jos syketiedot ovat vääriä
Jos syketiedot ovat vääriä tai eivät näy oikein, kokeile seuraavia
toimia.
• Kostuta elektrodit ja kosketuspinnat (jos käytettävissä)
uudelleen.
• Kiristä hihna rintakehäsi ympärille.
• Lämmittele 5 - 10 minuuttia.
• Noudata hoito-ohjeita (Sykevyön huoltaminen, sivu 18).
• Käytä puuvillaista paitaa tai kastele hihnan molemmat puolet
perusteellisesti.
Synteettiset kankaat, jotka hankaavat tai lepattavat sykevyötä
vasten, voivat muodostaa staattista sähköä, joka häiritsee
sykesignaaleja.
• Siirry kauemmas kohteista, jotka voivat häiritä sykevyön
toimintaa.
Häiriöitä voivat aiheuttaa voimakkaat sähkömagneettiset
kentät, jotkin 2,4 GHz:n langattomat anturit, voimajohdot,
sähkömoottorit, uunit, mikroaaltouunit, 2,4 GHz:n langattomat
puhelimet ja langattoman lähiverkon tukiasemat.
Nopeusanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Aseta nopeusanturi renkaan navan päälle ja pidä sitä
paikallaan.
2 Vedä hihna À renkaan navan ympäri ja kiinnitä se anturin
koukkuun Á.
Anturi saattaa olla vinossa, jos se asennetaan
epäsymmetriseen napaan. Tämä ei vaikuta toimintaan.
3 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä rengasta.
Anturi ei saa osua muihin pyörän osiin.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
11
Poljinanturin asentaminen
HUOMAUTUS: jos sinulla ei ole tätä anturia, voit ohittaa tämän
kohdan.
VIHJE: Garmin suosittelee, että asetat pyörän jalustalle, kun
asennat anturia.
1 Valitse senkokoinen hihna, että se sopii poljinkampeen À
tiukasti.
Valitse pienin mahdollinen hihna, joka ulottuu poljinkammen
ympäri.
2 Aseta poljinanturin tasainen puoli poljinkammen sisäpuolelle
vetopuolen vastakkaiselle puolelle.
3 Vedä hihnat Á poljinkammen ympäri ja kiinnitä ne anturin
koukkuihin Â.
5 Valitse Lisää tunnistin.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
Harjoittelu voimamittarien avulla
• Osoitteessa www.garmin.com/intosports on luettelo laitteen
kanssa yhteensopivista ANT+ antureista (kuten Vector™).
• Lisätietoja on voimamittarin käyttöoppaassa.
• Mukauta voima-alueita kuntosi ja tavoitteidesi mukaan
(Voima-alueiden määrittäminen, sivu 12).
• Käytä aluehälytyksiä ilmoittamaan, kun olet saavuttanut tietyn
voima-alueen (Aluehälytysten asettaminen, sivu 16).
• Mukauta voiman tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16).
Voima-alueiden määrittäminen
4 Tarkista liikkumisvara pyörittämällä poljinkampea.
Anturi ja hihnat eivät saa osua muihin pyörän osiin tai
kenkään.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää kahden kierroksen
jälkeen viiden sekunnin ajan toiminnan merkiksi.
5 Tee 15 minuutin koeajo ja tarkkaile anturia ja hihnoja, etteivät
ne ole vaurioituneet.
Tietoja nopeus- ja poljinantureista
Poljinanturin poljinnopeustiedot tallennetaan aina. Jos
laitteeseen ei ole pariliitetty nopeus- ja poljinantureita, nopeus ja
matka lasketaan GPS-tietojen avulla.
Poljinnopeus tarkoittaa polkemistahtia sen mukaan, miten monta
kertaa poljinkampi pyörähtää minuutissa.
Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot
Nolla-arvot ohittava keskiarvolaskenta on käytettävissä, jos
käytät harjoitteluun valinnaista poljinnopeustunnistinta tai
voimamittaria. Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita
ilmenee, kun et polje.
Voit muuttaa tämän asetuksen arvoa (Tiedontallennusasetukset,
sivu 17).
ANT+ antureiden pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomat ANT+ anturit, kuten sykevyö,
liitetään Garmin laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien ANT+ antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
2 Valitse Valikko > Asetukset > Tunnistimet > Lisää
tunnistin.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
12
Alueiden arvot ovat oletusarvoja eivätkä välttämättä vastaa
ominaisuuksiasi. Voit myös säätää alueita manuaalisesti
laitteessa tai käyttämällä Garmin Connect -sivustoa. Jos tiedät
FTP (functional threshold power) -arvosi, voit kirjoittaa sen ja
antaa ohjelmiston laskea voima-alueet automaattisesti.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Harjoitusalueet > Voimaalueet.
2 Kirjoita oma FTP-arvosi.
3 Valitse Perusta:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat tarkastella ja muokata alueita watteina, valitse
wattia.
• Valitsemalla % FTP voit tarkastella ja muokata alueita
prosentteina FTP-arvostasi.
Voimamittarin kalibroiminen
Ennen voimamittarin kalibroimista sinun täytyy asentaa mittari,
pariliittää se laitteen kanssa ja aloittaa tietojen aktiivinen
tallentaminen.
Voimamittarin kalibrointiohjeet näet valmistajan ohjeista.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Tunnistimet.
2 Valitse voimamittarisi.
3 Valitse Kalibroi.
4 Pidä voimamittari aktiivisena polkemalla, kunnes näyttöön
tulee ilmoitus.
5 Seuraa näytön ohjeita.
Voima polkimissa
Vector mittaa voimaa polkimista.
Vector mittaa käyttämäsi voiman satoja kertoja sekunnissa.
Vector mittaa myös poljinnopeutesi. Vector määrittää voiman
(watteina) mittaamalla voiman, voiman suunnan, poljinkammen
kierron ja ajan. Koska Vector mittaa oikean ja vasemman jalan
voiman erikseen, se näyttää vasemman ja oikean jalan voiman
tasapainon.
HUOMAUTUS: Vector S järjestelmä ei mittaa vasemman ja
oikean jalan voiman tasapainoa.
Pyöräilyn dynamiikka
Pyöräilyn dynamiikkaominaisuudet helpottavat ajotapasi
analysointia mittaamalla voimankäyttöäsi poljinkierroksen aikana
ja voiman kohdistumista polkimeen. Kun tiedät, missä ja miten
tuotat voimaa, voit harjoitella entistä tehokkaammin ja arvioida
pyörän sopivuutta.
HUOMAUTUS: tarvitset kahden anturin Edge järjestelmän, jotta
voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatilastoja.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/cyclingdynamics.
ANT+ anturit
Pyöräilyn dynamiikan hyödyntäminen
Ennen kuin voit käyttää pyöräilyn dynamiikkatietoja, sinun on
pariliitettävä Vector voimamittari laitteeseen (ANT+ antureiden
pariliitos, sivu 12).
HUOMAUTUS: pyöräilyn dynamiikkatietojen tallentaminen
käyttää laitteen muistia.
1 Lähde matkaan.
2 Vieritä pyöräilyn dynamiikkatietojen näyttöön, jossa näet
voimavaiheesi tiedot À, kokonaisvoimasi Á ja poikkeaman
osan keskikohdasta Â.
Violetti
Ylivertainen
Sininen
Erinomainen
Vihreä
Hyvä
Oranssi
Kohtalainen
Punainen
Harjaantumaton
Lisätietoja on liitteessä (FTP-luokitukset, sivu 22).
3 Jos haluat muuttaa tietokenttää, valitse Tietokentät
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 16).
HUOMAUTUS: näytön alareunassa olevia kahta tietokenttää
à voi mukauttaa.
Voit lähettää ajosuorituksen Garmin Connect Mobile
sovellukseen ja tarkastella pyöräilyn dynamiikan lisätietoja (Ajon
lähettäminen Garmin Connect palveluun, sivu 14).
Voimavaihetiedot
Voimavaihe on poljinkierroksen alue (kammen alku- ja
loppukulman välillä), jossa tuotat positiivista voimaa.
Poikkeama osan keskikohdasta
Poikkeama osan keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa
käytät voimaa.
Vector ohjelmiston päivittäminen Edge laitteella
Ennen ohjelmiston päivittämistä sinun täytyy pariliittää Edge
laitteesi Vector järjestelmäsi kanssa.
1 Lähetä ajotietosi Garmin Connect tilillesi (Ajon lähettäminen
Garmin Connect palveluun, sivu 14).
Garmin Connect etsii ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja
lähettää ne Edge laitteeseen.
2 Tuo Edge laite enintään 3 metrin päähän anturista.
3 Kierrä poljinkampea muutaman kerran. Edge laite kehottaa
asentamaan odottavat ohjelmistopäivitykset.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Kynnystehon (FTP) arvioiminen
Laite arvioi kynnystehon (FTP) alkumääritysten aikana
asetettujen profiilitietojen perusteella. Jos haluat kynnystehollesi
tarkemman arvon, voit suorittaa FTP-testin pariliitetyn
voimamittarin ja sykemittarin avulla (FTP-testin suorittaminen,
sivu 13).
Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP.
FTP-arvio ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden. Voima
ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
ANT+ anturit
FTP-testin suorittaminen
Ennen kuin voit määrittää kynnystehosi FTP-testin avulla, sinun
täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 12).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP > FTP-testi > Aja.
2 Aloita ajanotto valitsemalla .
Kun aloitat ajon, laite näyttää kunkin testivaiheen, tavoitteen
ja nykyiset voimatiedot. Kun testi on suoritettu, näyttöön tulee
ilmoitus.
3 Lopeta ajanotto valitsemalla .
4 Valitse Tallenna matka.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Kynnystehon (FTP) automaattinen laskeminen
Ennen kuin laite voi laskea kynnystehosi FTP-testin avulla,
sinun täytyy pariliittää voimamittari ja sykemittari laitteesi kanssa
(ANT+ antureiden pariliitos, sivu 12).
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP > Ota käyttöön
autom. laskenta.
2 Aja ulkona tasaisesti ja tehokkaasti vähintään 20 minuutin
ajan.
3 Valitse ajon jälkeen Tallenna matka.
4 Valitse Valikko > Omat tilastot > FTP.
Kynnysteho (FTP) ilmaistaan watteina kilogrammaa kohden.
Voima ilmaistaan watteina sekä värimittarin avulla.
Sähköisten vaihteiden käyttäminen
Ennen kuin voit käyttää yhteensopivia sähköisiä vaihteita, kuten
Shimano Di2™ vaihteita, sinun on pariliitettävä ne laitteesi
kanssa (ANT+ antureiden pariliitos, sivu 12). Voit mukauttaa
valinnaisia tietokenttiä (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16). Edge 520 Plus laite näyttää nykyiset säätöarvot, kun
anturi on säätötilassa.
®
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta Varia
Vision™ laitteen, älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja taaksepäin
suunnatun tutkan kanssa. Lisätietoja on Varia laitteen
käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 19).
13
Vaa'an käyttäminen
Jos käytössä on ANT+-yhteensopiva vaaka, laite voi lukea
tietoja siitä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Tunnistimet > Lisää
tunnistin > Vaaka.
Näyttöön tulee ilmoitus, kun vaaka löytyy.
2 Seiso vaa'alla, kun laite kehottaa siihen.
HUOMAUTUS: jos käytät kehonkoostumusvaakaa, riisu
sukat ja kengät, jotta kaikki kehonkoostumusparametrit
voidaan lukea ja tallentaa.
3 Astu pois vaa'alta, kun laite kehottaa.
VIHJE: jos tapahtuu virhe, astu pois vaa'alta. Astu takaisin,
kun laite kehottaa.
Garmin Index™ älyvaa'an tiedot
Jos sinulla on Garmin Index laite, uusimmat vaakatiedot on
tallennettu Garmin Connect tiliisi. Seuraavan kerran kun yhdistät
Edge 520 Plus laitteen Garmin Connect tiliisi, vaakatiedot
päivitetään Edge 520 Plus käyttäjäprofiiliisi.
Historia
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
2 Valitse jokin vaihtoehto, jotta pääset tarkastelemaan laitteen
tai toimintoprofiilin yhteismääriä.
Kaikkien yhteismäärien poistaminen
1 Valitse Valikko > Historia > Yhteensä > Poista
yhteismäärät.
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat poistaa kaikki yhteismäärätiedot historiasta,
valitse Poista kaikki yhteismäärät.
• Jos haluat poistaa yhden toimintoprofiilin yhteismäärät,
valitse profiili.
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
3 Valitse OK.
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa connect.garmin.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Matkan tarkasteleminen
1 Valitse Valikko > Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Kunkin harjoitusalueen ajan tarkasteleminen
Ennen kuin voit tarkastella aikaasi kullakin harjoitusalueella,
sinun täytyy pariliittää laitteesi yhteensopivan syke- tai
voimamittarin kanssa, tehdä suoritus ja tallentaa se.
Seuraamalla aikaasi kullakin syke- ja voima-alueella voit
parantaa harjoitustehoasi. Voit mukauttaa voima-alueita (Voimaalueiden määrittäminen, sivu 12) ja sykealueita (Sykealueiden
määrittäminen, sivu 11) kuntosi ja tavoitteidesi mukaan. Voit
mukauttaa tietokenttää niin, että siinä näkyy ajon aikana
harjoitusalueiden aikasi (Tietonäyttöjen mukauttaminen,
sivu 16).
1 Valitse Valikko > Historia > Matkat.
2 Valitse matka.
3 Valitse vaihtoehto:
• Jos matkallasi on yhden anturin tietoja, valitse Aika
sykealueella tai Aika voima-alueella.
• Jos matkallasi on molempien anturien tietoja, valitse Aika
alueella ja sitten Sykealueet tai Voima-alueet.
Matkojen poistaminen
1 Valitse Valikko > Historia > Matkat > Poista.
2 Valitse yksi tai useampi poistettava matka.
3 Valitse Poista matkat > OK.
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, etäisyyden ja kalorit.
1 Valitse Valikko > Historia > Yhteensä.
14
Harjoittelun suunnitteleminen: voit valita kuntoilutavoitteen ja
ladata päiväkohtaisen harjoitusohjelman.
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun
• Synkronoi Edge laite älypuhelimen Garmin Connect Mobile
sovelluksen kanssa.
• Lähetä ajotiedot Garmin Connect tilillesi tietokoneesta
käyttämällä Edge laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Tiedon tallennus
Laite käyttää älykästä tallennusta. Se tallentaa pisteet, joissa
suunta, nopeus tai syke muuttuu.
Kun voimamittari on liitetty, laite tallentaa pisteet joka sekunti.
Pisteiden tallentaminen joka sekunti tarjoaa erittäin
yksityiskohtaisen jäljen ja käyttää enemmän käytettävissä
olevaa muistia.
Tietoja poljinnopeuden ja voiman tietojen keskiarvoista löytyy
kohdasta Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 12.
Historia
Laitteen mukauttaminen
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Ladattavat Connect IQ™ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ Mobile sovelluksella.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Profiilit
Laitetta Edge ja sen profiileja voi mukauttaa useilla tavoilla.
Profiilit ovat asetusryhmiä, jotka optimoivat laitteen toiminnot
käyttötavan mukaan. Voit luoda eri asetukset ja näkymät
esimerkiksi kuntoilua ja maastopyöräilyä varten.
Kun käytät profiilia ja muutat asetuksia, kuten tietokenttiä tai
mittayksiköitä, muutokset tallennetaan automaattisesti profiilin
osaksi.
Toimintoprofiilit: voit luoda toimintoprofiileja kullekin
pyöräilytyypille. Voit esimerkiksi luoda erillisen
toimintoprofiilin harjoittelua, kilpailua ja maastopyöräilyä
varten. Toimintoprofiili sisältää mukautetut tietosivut,
hälytykset, harjoitusalueet (kuten syke ja nopeus),
harjoitusasetukset (kuten Auto Pause ja Auto Lap ) sekä
navigointiasetukset.
Käyttäjäprofiili: voit muuttaa seuraavia asetuksia: sukupuoli,
ikä, paino, pituus ja aktiivikuntoilija. Laite laskee tarkat
matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
®
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
2 Irrota kaapeli tietokoneesta.
Laitteen mukauttaminen
®
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino- ja pituusasetuksia. Laite
laskee tarkat matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
1 Valitse Valikko > Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Tietoja harjoitteluasetuksista
Seuraavilla asetuksilla voit mukauttaa laitetta
harjoittelutarpeidesi mukaan. Asetukset tallennetaan
toimintoprofiiliin. Voit esimerkiksi määrittää aikahälytyksiä
kilpailuprofiiliin ja Auto Lap sijaintilaukaisimen
maastopyöräilyprofiiliin.
Suoritusprofiilin päivittäminen
Voit mukauttaa kymmentä suoritusprofiilia. Voit mukauttaa
asetuksia ja tietokenttiä tiettyä suoritusta tai matkaa varten.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitse profiili.
• Jos haluat lisätä tai kopioida profiilin, valitse Asetukset.
3 Tarvittaessa voit muokata profiilin nimeä ja väriä.
4 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät (Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 16).
15
• Valitsemalla Ajon oletustyyppi -asetuksen voit määrittää
suoritusprofiilille tyypillisen ajotyypin, kuten työmatkan.
VIHJE: jos kyseessä ei ole tyypillinen ajomatka, voit
päivittää sen tyypin jälkikäteen manuaalisesti. Tarkat
ajotyypin tiedot ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien
suunnittelun kannalta.
• Käynnistä käyttöön otetut osuudet valitsemalla Osuudet
(Osuuksien käyttöönotto, sivu 4).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 16).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 16).
• Jos haluat muuttaa suorituksen ajanoton automaattista
taukoasetusta, valitse Automaattiset ominaisuudet >
Auto Pause (Auto Pause -toiminnon käyttäminen,
sivu 17).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 17).
• Jos haluat mukauttaa harjoitustietosivujen näyttämistä
suorituksen ajanoton aikana, valitse Automaattiset
ominaisuudet > Automaattinen vieritys (Automaattisen
vierityksen käyttäminen, sivu 17).
• Valitsemalla Ajastinkäynnistystila -asetuksen voit
määrittää, miten laite havaitsee ajon aloittamisen ja
käynnistää ajanoton automaattisesti (Ajanoton
automaattinen käynnistäminen, sivu 17).
• Valitsemalla Navigointi voit mukauttaa kartta-asetuksia
(Kartta-asetukset, sivu 8) ja reittiasetuksia
(Reittiasetukset, sivu 8).
• Valitse GPS-tila, jos haluat kytkeä GPS:n pois käytöstä
(Sisäharjoittelu, sivu 5) tai muuttaa satelliittiasetusta
(Satelliittiasetuksen muuttaminen, sivu 16).
Kaikki muutokset tallennetaan suoritusprofiiliin.
Tietonäyttöjen mukauttaminen
Voit mukauttaa kunkin toimintoprofiilin tietonäyttöjä.
Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
Valitse profiili.
Valitse Tietonäkymät.
Valitse tietonäyttö.
Ota tietonäyttö tarvittaessa käyttöön.
Valitse näytössä näytettävien tietokenttien määrä.
Muuta tietokenttää valitsemalla se.
1
2
3
4
5
6
7
Satelliittiasetuksen muuttaminen
Voit parantaa suorituskykyä haastavissa ympäristöissä ja
nopeuttaa GPS-paikannusta käyttämällä asetusta GPS
+GLONASS. Asetuksen GPS+GLONASS käyttäminen kuluttaa
akun virtaa nopeammin kuin ainoastaan GPS-toiminnon
käyttäminen.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse GPS-tila.
4 Valitse jokin vaihtoehto.
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, syke-,
poljinnopeus- ja voimatavoitteeseen. Hälytysasetukset
tallennetaan toimintoprofiilisi kanssa.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö, poljinanturi tai voimamittari,
voit asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun
16
laitteen mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit
esimerkiksi määrittää laitteen hälyttämään, kun poljinnopeus on
alle 40 tai yli 90 kierrosta minuutissa. Voit myös käyttää
aluehälytykseen harjoitusaluetta (Harjoitusalueet, sivu 6).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse Sykehälytys, Poljinnopeushälytys tai
Voimahälytys.
5 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
6 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
7 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 17).
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Hälytykset.
4 Valitse hälytystyyppi
5 Ota hälytys käyttöön.
6 Määritä arvo.
7 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 17).
Auto Lap
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 16).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
Laitteen mukauttaminen
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
4 Määritä arvo.
5 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäyttöjen
mukauttaminen, sivu 16).
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton automaattisesti,
kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon alle. Tämä
toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on liikennevaloja tai muita
paikkoja, joissa on hidastettava tai pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
5 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäyttöjen mukauttaminen, sivu 16).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Automaattinen lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti,
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö
on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth toiminnon ja GPStoiminnon yhteys on katkaistu.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
lepotila.
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla Automaattinen vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
vieritys.
4 Valitse näyttönopeus.
Ajanoton automaattinen käynnistäminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se aloittaa ajanoton tai muistuttaa
ajanoton käynnistämisestä, jotta voit tallentaa matkatiedot.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Toimintoprofiilit.
2 Valitse profiili.
3 Valitse Ajastinkäynnistystila.
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Manuaalinen ja aloita ajanotto valitsemalla .
• Valitse Kysyttäessä, niin saat visuaalisen huomautuksen,
kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
• Valitse Automaattinen, niin ajanotto alkaa
automaattisesti, kun saavutat aloitusnopeuden.
Puhelinasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Puhelin.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Laitteen mukauttaminen
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: liittää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja toimintojen
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Puhelu- ja tekstiviestihälyt.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
Järjestelmäasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä.
• Näytön asetukset (Näyttöasetukset, sivu 17)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 17)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 17)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 17)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 17)
Näyttöasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Näyttö.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaattinen, laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Tiedontallennusasetukset
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tiedon
tallennus.
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Tämä vaihtoehto tallentaa toiminnon hyvin yksityiskohtaisesti,
mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje
(Poljinnopeuden tai voiman tietojen keskiarvot, sivu 12).
Voiman keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite voimatietoihin
nolla-arvot, joita ilmenee, kun et polje (Poljinnopeuden tai
voiman tietojen keskiarvot, sivu 12).
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Yksikkö.
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Äänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Kieli.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
17
Laajennetun näyttötilan määrittäminen
Voit käyttää Edge 520 Plus laitetta laajennettuna näyttönä ja
tarkastella siinä yhteensopivan Garmin monilajikellon tietoja.
Voit pariliittää esimerkiksi yhteensopivan Forerunner laitteen ja
tarkastella sen tietonäyttöjä Edge laitteessa triathlonin aikana.
1 Valitse Edge laitteessa Valikko > Asetukset > Laajennettu
näyttötila > Yhdistä laite.
2 Valitse yhteensopivassa Garmin kellossa Asetukset >
Anturit ja lisälaitteet > Lisää uusi > Laajennettu näyttö.
3 Viimeistele pariliitos seuraamalla Edge laitteen ja Garmin
kellon näytön ohjeita.
Pariliitetyn kellon tietonäytöt näkyvät Edge laitteessa, kun
laitteet on pariliitetty.
HUOMAUTUS: normaalit Edge laitteen toiminnot ovat poissa
käytöstä, kun laajennettu näyttötila on käytössä.
Kun olet pariliittänyt yhteensopivan Garmin kellon Edge
laitteeseen, laitteet muodostavat yhteyden toisiinsa
automaattisesti, kun käytät seuraavan kerran laajennettua
näyttötilaa.
®
Poistuminen laajennetusta näyttötilasta
Kun laite on laajennetussa näyttötilassa, valitse
laajennettu näyttötila > OK.
> Sulje
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Edge - tekniset tiedot
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunkesto
Enintään 15 h
Käyttölämpötila
-20–60 ºC (-4–140 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 0 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Sykemittarin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Enintään 4,5 vuotta (käyttö 1 h / päivä)
Vedenkestävyys
3 ATM*
HUOMAUTUS: tämä laite ei lähetä syketietoja
uinnin aikana.
Käyttölämpötila
-5 - 50 °C (23 - 122 °F)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
*Laite kestää painetta, joka vastaa 30 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Nopeus- ja poljinanturin tekniset tiedot
Pariston tyyppi
Käyttäjän vaihdettavissa oleva CR2032, 3
volttia
Pariston kesto
Noin 12 kuukautta (1 tunti päivässä)
Käyttölämpötila
-20 - 60 ºC (-4 - 140 ºF)
Radiotaajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz:n langaton ANT+ yhteyskäytäntö
Vesiluokitus
1 ATM*
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Sykevyön huoltaminen
HUOMAUTUS
Irrota moduuli, ennen kuin peset hihnan.
Hihnaan kertynyt hiki ja suola voivat heikentää sykevyön kykyä
ilmoittaa tiedot tarkasti.
• Katso yksityiskohtaiset pesuohjeet osoitteesta
www.garmin.com/HRMcare.
• Huuhtele hihna aina käytön jälkeen.
• Pese hihna pesukoneessa seitsemän käyttökerran välein.
• Älä laita hihnaa kuivausrumpuun.
• Kun kuivaat hihnaa, ripusta se roikkumaan tai aseta se
tasaiselle pinnalle.
• Voit pidentää sykevyön käyttöikää irrottamalla moduulin, kun
et käytä sitä.
Käyttäjän vaihdettavissa olevat paristot
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Sykevyön pariston vaihtaminen
1 Irrota ristipääruuvitaltalla moduulin taustapuolella olevat neljä
ruuvia.
2 Irrota kansi ja paristo.
3 Odota 30 sekuntia.
4 Aseta uusi paristo paikalleen pluspuoli ylöspäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
5 Kiinnitä takakansi ja ruuvit takaisin.
HUOMAUTUS: älä kiristä muttereita liian tiukalle.
Kun olet vaihtanut sykevyön pariston, tee tarvittaessa pariliitos
sen ja laitteen välille uudelleen.
Nopeus- ja poljinanturin pariston vaihtaminen
merkkivalo välähtää punaisena kahden kierroksen jälkeen
merkiksi siitä, että paristo on lähes lopussa.
1 Etsi anturin takaosassa oleva pyöreä paristokotelon kansi À.
*Laite kestää painetta, joka vastaa 10 metrin syvyyttä.
Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
18
Laitteen tiedot
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
2 Käännä kantta vastapäivään, kunnes merkki osoittaa
avausasentoa ja kansi on löystynyt sen verran, että sen voi
irrottaa.
3 Irrota kansi ja paristo Á.
VIHJE: voit irrottaa pariston kannesta teipinpalalla  tai
magneetilla.
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express™ sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Laitteen kieli on väärä
4 Odota 30 sekuntia.
5 Aseta uusi paristo kanteen navat oikeinpäin.
HUOMAUTUS: älä vahingoita tai hukkaa O-rengastiivistettä.
6 Käännä kantta myötäpäivään, kunnes merkki osoittaa
lukitusasentoa.
HUOMAUTUS: merkkivalo välähtää punaisena ja vihreänä
muutaman sekunnin ajan, kun paristo on vaihdettu. Kun
merkkivalo välähtää vihreänä ja lakkaa vilkkumasta, laite on
aktiivinen ja valmis lähettämään tietoja.
1
2
3
4
5
Valitse aloitusnäytössä .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse .
Vieritä luettelon kuudenteen kohtaan ja valitse .
Vieritä kielen kohtaan ja valitse .
Lämpötilalukemat
Laitteen näyttämä lämpötila voi olla todellista ilman lämpötilaa
suurempi, jos laite on suorassa auringonpaisteessa tai
kädessäsi tai jos laitetta ladataan ulkoisen akkupakkauksen
avulla. Lisäksi laite ei mukaudu lämpötilan merkittäviin
muutoksiin välittömästi.
O-renkaat
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina -painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa oletusasetukset ja harjoitusprofiilit. Tämä ei poista
historiatietoja, kuten ajo-, harjoitus- ja reittitietoja.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Laitteen
nollaus > Palauta oletusasetukset > OK.
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen
Voit tyhjentää kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa laitteen
alkuperäiset asetukset. Tämä poistaa kaikki historiatiedot, kuten
ajo-, harjoitus- ja reittitiedot sekä nollaa laiteasetukset ja
suoritusprofiilit. Tämä ei poista tiedostoja, jotka olet lisännyt
laitteeseen tietokoneesta.
Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Laitteen
nollaus > Poista tiedot ja nollaa asetukset > OK.
Akunkeston maksimoiminen
• Vähennä taustavalon kirkkautta tai sen aikakatkaisun arvoa
(Taustavalon käyttäminen, sivu 3).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 17).
• Ota käyttöönAutomaattinen lepotila toiminto (Automaattisen
lepotilan käyttäminen, sivu 17).
• Poista langaton Puhelin toiminto käytöstä (Puhelinasetukset,
sivu 17).
• Valitse GPS-asetus (Satelliittiasetuksen muuttaminen,
sivu 16).
• Poista langattomat anturit, joita et enää käytä.
Vianmääritys
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen tietojen näyttäminen
1 Valitse Valikko > Asetukset > Järjestelmä > Tietoja.
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit tarkastella säädöstietoja ja mallinumeroa valitsemalla
Säädöstiedot.
• Voit tarkastella ohjelmistotietoja, laitteen tunnusta tai
käyttöoikeussopimusta valitsemalla Tekijänoikeustiedot.
Ohjelmiston päivittäminen Garmin Connect
Mobile sovelluksella
Jotta voit päivittää laitteen ohjelmiston Garmin Connect Mobile
sovelluksella, tarvitset Garmin Connect tilin ja sinun on
pariliitettävä laite yhteensopivaan älypuhelimeen (Pariliitos
älypuhelimeen, sivu 1).
1 Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovelluksella.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, laite kehottaa päivittämään
ohjelmiston.
2 Seuraa näytön ohjeita.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
19
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express). Asenna älypuhelimeen Garmin Connect Mobile
sovellus.
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tietojen lataaminen Garmin Connect palveluun
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon aikaa
on jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika alueella: kullakin syke- tai voima-alueella kulunut aika.
Aika edellä: aika Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Aika istuen: nykyisen suorituksen aika poljettaessa istuen.
Aika - keskimäärin/kierros: nykyisen suorituksen
keskimääräinen kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määränpäähän: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seisten: nykyisen suorituksen aika poljettaessa seisoen.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
sekuntikellon aika.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonlasku: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonnousu: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Di2-akun taso: di2-anturin akun jäljellä oleva lataus.
Di2-vaihdetila: di2-anturin nykyinen vaihdetila.
Etäisyys määränpäähän: jäljellä oleva matka määränpäähän.
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin saavut
määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seur.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Etuvaihde: pyörän etuvaihde vaihteen asentotunnistimesta.
20
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Harjoitusvaihe: harjoituksen aikana nykyinen vaihe vaiheiden
kokonaismäärästä.
Harjoitusvastuksen vastus: sisäkuntopyörän asettama vastus.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierroksen aika istuen: nykyisen kierroksen aika poljettaessa
istuen.
Kierroksen aika seisoen: nykyisen suorituksen aika
poljettaessa seisoen.
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Kulutettavat kalorit: näyttää harjoituksen aikana, kuinka paljon
kulutettavia kaloreita on jäljellä, kun käytössä on kaloritavoite.
Lämpötila: ilman lämpötila. Ruumiinlämpösi vaikuttaa lämpötilaanturiin.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jäljellä: näyttää harjoituksen tai reitin aikana, kuinka
paljon matkaa on jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka edellä: matka Virtual Partner toiminnon edellä tai sen
perässä.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Matka - viimeinen kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
aikana kuljettu matka.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nopeus - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen nopeus.
Nousunopeus 30s: pystynopeuden 30 sekunnin
keskimääräinen liikenopeus.
PCO: poikkeama osan keskikohdasta. Poikkeama osan
keskikohdasta on poljinosan kohta, jossa käytetään voimaa.
POK - keskiarvo: nykyisen suorituksen keskiarvoinen
poikkeama osan keskikohdasta.
POK - kierros: nykyisen kierroksen keskiarvoinen poikkeama
osan keskikohdasta.
Poljennan tasaisuus: sen mitta, miten tasaisesti ajaja käyttää
voimaa kunkin poljinkierroksen aikana.
Poljinnop. - keskim.: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Liite
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Pystynopeus: nousu-/laskunopeus ajan kuluessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
Suoritustaso: suoritustaso on reaaliaikainen arvio
suorituskyvystäsi.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
SY - %SYV: sykereservin prosenttiarvo (maksimisyke miinus
leposyke).
SY-kaavio: viivadiagrammi, joka osoittaa nykyisen sykealueesi
(1–5).
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - keskimäärin %max.: nykyisen suorituksen
maksimisykkeen keskiprosentti.
SY - keskimäärin %SYV: nykyisen suorituksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
SY - kierros %max.: nykyisen kierroksen maksimisykkeen
keskiprosentti.
SY - kierros %SYV: nykyisen kierroksen sykereservin
keskiprosentti (maksimisyke miinus leposyke).
SY - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen keskisyke.
Takavaihde: pyörän takavaihde vaihteen asentotunnistimesta.
Tasap. - 3 s keskim.: oikean/vasemman voiman tasapainon 3
sekunnin keskiarvo.
Tasapaino: nykyinen oikean/vasemman voiman tasapaino.
Tasapaino - 10 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 10 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - 30 s keskim.: oikean/vasemman voiman
tasapainon 30 sekunnin keskiarvo.
Tasapaino - keskimäärin: nykyisen suorituksen oikean/
vasemman voiman tasapainon keskiarvo.
Tasapaino - kierros: nykyisen kierroksen oikean/vasemman
voiman tasapainon keskiarvo.
Taso: kaltevuuden laskeminen (nousu jaettuna etäisyydellä).
Jos nousu on esimerkiksi 3 metriä (10 jalkaa) 60 metrin (200
jalan) matkalla, kaltevuus on 5 %.
Tavoitesyke: näyttää harjoituksen aikana sykemäärän, jonka
olet yli tai ali tavoitesykkeen.
Tavoitevoima: kohteen voimantuotto harjoituksen aikana.
Toistoja jäljellä: jäljellä olevien toistojen määrä harjoituksen
aikana.
Vääntömomentin teho: ajajan polkemistehokkuus.
Vaihteet: pyörän etu- ja takavaihteet vaihteen
asentotunnistimesta.
Välityssuhde: vaihteen asentotunnistimen havaitsema
hampaiden määrä pyörän etu- ja takavaihteissa.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
Var. yhdist.: Pyörän vaihdeyhdistelmä vaihteen asentoanturista.
Varusteen akku: vaihteen asentoanturin akun lataustila.
Voima: Nykyinen voimantuotto watteina. Laitteen on oltava
liitettynä yhteensopivaan voimamittariin.
Voima - %FTP: nykyinen voimantuotto prosentteina
kynnystehosta.
Voima - 10 s keskimäärin: voimantuoton 10 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 30 s keskimäärin: voimantuoton 30 sekunnin
keskiarvo liikkeellä.
Voima - 3 s keskimäärin: voimantuoton 3 sekunnin keskiarvo
liikkeellä.
Voima-alue: nykyinen voimantuottoalue (1–7) FTP-asetusten tai
mukautettujen asetusten perusteella.
Voima - IF: nykyisen suorituksen Intensity Factor™.
Voima - keskimäärin: nykyisen suorituksen voimantuoton
keskiarvo.
Voima - kierr. maksimi: nykyisen kierroksen voimantuoton
huippu.
Voima - kierros: nykyisen kierroksen voimantuoton keskiarvo.
Voima - kJ: tehdyn työn teho (voimantuotto) yhteensä
kilojouleina.
Voima - maksimi: nykyisen suorituksen voimantuoton huippu.
Voima - NP: nykyisen suorituksen Normalized Power™.
Voima - NP kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen
Normalized Power.
Voima - NP viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
keskimääräinen Normalized Power.
Voima - TSS: nykyisen suorituksen Training Stress Score™.
Voimav. - oik. keskiarvo: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimav. - vas. keskiarvo: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o.: oikean jalan nykyinen voimavaiheen kulma.
Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa positiivista
voimaa.
Voimavaihe - o. huippu: oikean jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - o. huippuka.: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - o. kierros: oikean jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voimavaihe - v.: vasemman jalan nykyinen voimavaiheen
kulma. Voimavaihe on poljinkierroksen kohta, joka tuottaa
positiivista voimaa.
Voimavaihe - v. huippu: vasemman jalan nykyinen
huippuvoimavaiheen kulma. Huippuvoimavaihe on kulmaalue, jolla ajaja tuottaa eniten liikevoimaa.
Voimavaihe - v. huippuka: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisessä suorituksessa.
Voimavaihe - v. kierros: vasemman jalan keskiarvoinen
voimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Voima - viime kierros: viimeisen kokonaisen kierroksen
voimantuoton keskiarvo.
Voima - W/kg: voiman määrä mitattuna watteina/kilogramma.
Vv. - o. huippukierros: oikean jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Vv. - v. huippukierros: vasemman jalan keskiarvoinen
huippuvoimavaiheen kulma nykyisellä kierroksella.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Maksimaalisen hapenottokyvyn vakioluokitukset
Nämä taulukot sisältävät maksimaalisen hapenottokyvyn arvioiden standardoidut luokitukset iän ja sukupuolen mukaan.
Liite
21
Miehet
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Erinomainen
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Hyvä
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Kohtuullinen
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Heikko
0–40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Naiset
Prosenttipiste
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Ylivertainen
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Erinomainen
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Hyvä
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Kohtuullinen
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Heikko
0–40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Tiedot julkaistu yhtiön The Cooper Institute luvalla. Lisätietoja on osoitteessa www.CooperInstitute.org.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
FTP-luokitukset
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Taulukossa on esitetty kynnystehon (FTP) luokitukset
Internetissä olevilla laskimilla.
sukupuolen mukaan.
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
alle 2,23
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
wattia/kilogramma (W/kg)
24 × 1-1/8
1795
Ylivertainen
vähintään 4,30
24 × 1,75
1890
Erinomainen
3,33 - 4,29
24 × 1-1/4
1905
Hyvä
2,36 - 3,32
24 × 2,00
1925
Kohtuullinen
1,90 - 2,35
24 × 2,125
1965
Harjaantumaton
alle 1,90
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
FTP-luokitukset perustuvat Hunter Allenin ja Andrew Cogganin
(FT) tutkimukseen Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
Sykealuelaskenta
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
Miehet
wattia/kilogramma (W/kg)
Ylivertainen
vähintään 5,05
Erinomainen
3,93 - 5,04
Hyvä
2,79 - 3,92
Kohtuullinen
2,23 - 2,78
Harjaantumaton
Naiset
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
1
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
Renkaan koko ja ympärysmitta
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
22
Liite
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C Tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Liite
23
Hakemisto
A
aika, hälytykset 16
aikavyöhykkeet 17
ajanotto 14
ajastin 3
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 19
tyyppi 1
vaihtaminen 18
aktiivikuntoilija 15
alkumääritys 19
aloitusilmoitus 17
alueet
aika 17
voima 12
ANT+ anturit 1, 10, 12, 13
kuntoilulaitteet 5, 6
pariliitos 5, 12
asentaminen 1, 2, 11, 12
asetukset 15, 17
laite 17, 19
askeltiheys, hälytykset 16
assistance-toiminto 9, 10
Auto Lap 16
Auto Pause 17
automaattinen lepotila 17
automaattinen vieritys 17
B
Bluetooth tekniikka 8, 9, 17
C
Connect IQ 15
E
etäisyys, hälytykset 16
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7–9, 14, 19
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 20
Garminin hakemisto 14
GLONASS 16
GPS 5, 16
signaali 1, 3, 19
GroupTrack 8, 9
H
harjoittelu, ohjelmat 4
harjoitukset 4, 5
lataaminen 4
poistaminen 5
harjoitus 5, 6
näytöt 3, 16
ohjelmat 5
hihnat 19
historia 3, 14
lähettäminen tietokoneeseen 14
poistaminen 14
hälytykset 16
hätätoiminto 9
hätäyhteyshenkilöt 9, 10
I
intervallit, harjoitukset 5
J
järjestelmäasetukset 17
K
kalenteri 5
kalibroiminen, voimamittari 12
kalori, hälytykset 16
kartat 6, 7
asetukset 8
päivittäminen 20
suunta 8
zoomaa 7
24
kieli 17, 19
kierrokset 1
korkeus 7
korkeusmittari, kalibroiminen 7
käyttäjäprofiili 15
käyttäjätiedot, poistaminen 15
L
laajennettu näyttö 18
laite
huolto 18
nollaaminen 19
laitteen asetusten nollaaminen 19
laitteen kiinnittäminen 1, 2
laitteen mukauttaminen 16
laitteen puhdistaminen 18
laitteen tunnus 19
lisävarusteet 10, 12, 20
LiveTrack 8, 9
lämpötila 19
M
Maksimaalinen hapenottokyky 10, 11, 21
mittayksiköt 17
N
navigointi 6
nopeus- ja poljinanturit 12, 18
nopeus- ja poljinnopeustunnistimet 11
näyttö 17
näyttöasetukset 17
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
käyttöoikeus 19
päivittäminen 13, 19, 20
versio 19
omat ennätykset 6
poistaminen 6
osuudet 3, 4
poistaminen 4
P
painikkeet 1
palautuminen 10
pariliitos 1
ANT+ anturit 5, 12
älypuhelin 1
pariston vaihtaminen 18
pikavalinnat 3
poikkeama osan keskikohdasta 13
poistaminen
kaikki käyttäjätiedot 15, 19
omat ennätykset 6
poljinnopeus 12
polkimet 12
profiilit 15
käyttäjä 15
suoritus 15
pyöräily 11
pyöräilyn dynamiikka 12, 13
pyöräkoot 22
päivitykset, ohjelmisto 13, 19
sovellukset 8, 15
älypuhelin 1
suoritusten tallentaminen 3
syke
alueet 11, 14, 22
hälytykset 16
mittari 10, 11, 18
T
tapahtumantunnistus 9, 10
taustavalo 1, 3, 17
tavoite 6
tavoitteet 6
tekniset tiedot 18
tiedontallennus 14
tiedostot, siirtäminen 15
tiedot
jakaminen 18
näytöt 3, 16
siirtäminen 14, 15
tallentaminen 14, 17
tietojen jakaminen 18
tietojen keskiarvot 12
tietojen tallentaminen 14, 15
tietokentät 15, 16, 20
tietokone, yhdistäminen 15
U
unitila 17
USB 19
yhteyden katkaiseminen 15
V
vaaka 14
vianmääritys 11, 19, 20
virta 12
Virtual Partner 3, 6
voima 6
alueet 12, 14
hälytykset 16
mittarit 10, 12, 13, 22
voimavaihe 13
W
widgetit 15
Z
zoomaaminen, kartat 7
Ä
älykäs tallennus 14
älypuhelin 1, 8, 15, 17
pariliitos 1
sovellukset 9
äänet 17
R
reitit 7
asetukset 8
lataaminen 7
muokkaaminen 7
poistaminen 7
S
satelliittisignaalit 1, 3, 19
siirtäminen, tiedostot 9
sijainnit 6
lähettäminen 10
muokkaaminen 6
poistaminen 7
sisäharjoittelu 5, 6
Hakemisto
support.garmin.com
Toukokuu 2018
190-02424-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising