Garmin | Edge® 520 Plus | Garmin Edge® 520 Plus Priročnik za uporabo

Garmin Edge® 520 Plus Priročnik za uporabo
EDGE 520 PLUS
®
Priročnik za uporabo
© 2018 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni
dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno
analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™
(IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe Peaksware, LLC. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Windows je registrirana blagovna znamka družbe
Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: AA3001
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Tipke ........................................................................................... 1
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 1
Ogled strani stanja ...................................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Nameščanje sprednjega nosilca ................................................. 2
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 2
Namestitev nosilca za gorsko kolo ............................................. 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 3
Uporaba osvetlitve zaslona ......................................................... 3
Vadba............................................................................... 3
Vožnja ......................................................................................... 3
Uporaba bližnjičnega menija .................................................. 3
Uporaba funkcije Virtual Partner® ......................................... 3
Odseki ......................................................................................... 3
Strava™Odseki v programu ................................................... 4
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect ......................... 4
Omogočanje odsekov ............................................................ 4
Tekmovanje na odseku .......................................................... 4
Ogled podrobnosti odseka ..................................................... 4
Možnosti odsekov .................................................................. 4
Brisanje odseka ..................................................................... 4
Vadbe ......................................................................................... 4
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 4
Začetek vadbe ....................................................................... 5
Ustavitev vadbe ..................................................................... 5
Brisanje vadb ......................................................................... 5
Koledar vadb ...............................................................................5
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ................................ 5
Intervalne vadbe ......................................................................... 5
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 5
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 5
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 5
Združevanje notranjega trenažerja ANT+ .............................. 5
Uporaba notranjega trenažerja ANT+ .................................... 5
Nastavitev upora ............................................................... 6
Nastavitev ciljne moči ........................................................ 6
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 6
Preklic cilja vadbe .................................................................. 6
Osebni rekordi ............................................................................ 6
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 6
Povrnitev osebnega rekorda .................................................. 6
Brisanje vseh osebnih rekordov ............................................. 6
Območja treninga ....................................................................... 6
Navigacija........................................................................ 6
Lokacije .......................................................................................6
Označevanje lokacije ............................................................. 6
Navigacija do shranjene lokacije ........................................... 6
Urejanje lokacij ....................................................................... 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Nastavljanje višine ................................................................. 7
Proge .......................................................................................... 7
Ustvarjanje proge v napravi ................................................... 7
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect ............................. 7
Nasveti za vadbo s progami ................................................... 7
Ustavitev proge ...................................................................... 7
Prikaz proge na zemljevidu .................................................... 7
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 7
Možnosti proge ...................................................................... 7
Brisanje proge ........................................................................ 8
Povečevanje zemljevida ............................................................. 8
Kazalo vsebine
Nastavitve zemljevida ................................................................. 8
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 8
Nastavitve načrtovane poti ......................................................... 8
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti .......................... 8
Povezane funkcije Bluetooth........................................ 8
Začetek seje GroupTrack ........................................................... 8
Namigi za seje GroupTrack ................................................... 9
Prenos datotek v drugo napravo Edge ....................................... 9
Predvajanje zvočnih pozivov v pametnem telefonu .................... 9
Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance ............................. 9
Zaznavanje dogodkov ............................................................ 9
Pomoč .................................................................................... 9
Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij
Assistance ............................................................................ 10
Ogled stikov v sili ................................................................. 10
Prošnja za pomoč ................................................................ 10
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov .................................. 10
Preklic samodejnega sporočila ............................................ 10
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku ........................... 10
Senzorji ANT+............................................................... 10
Nošenje senzorja srčnega utripa .............................................. 10
Čas regeneracije .................................................................. 10
Ogled časa regeneracije ................................................. 10
Približne ocene najvišjega VO2 ........................................... 11
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 ................................ 11
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju .......... 11
Nastavljanje območij srčnega utripa .................................... 11
O območjih srčnega utripa .............................................. 11
Cilji pripravljenosti ........................................................... 11
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 11
Nameščanje senzorja hitrosti .................................................... 11
Nameščanje senzorja kadence ................................................ 12
Senzorja hitrosti in kadence ................................................. 12
Povprečenje podatkov za kadenco ali moč ......................... 12
Združevanje senzorjev ANT+ ................................................... 12
Vadba z merilniki moči .............................................................. 12
Nastavitev območij moči ...................................................... 12
Umerjanje merilnika moči ..................................................... 12
Moč na pedalu ..................................................................... 13
Dinamika kolesarjenja .......................................................... 13
Uporaba dinamike kolesarjenja ....................................... 13
Posodobitev programske opreme merilnika Vector z napravo
Edge ..................................................................................... 13
Pridobivanje ocene FTP ....................................................... 13
Izvedba testa FTP ........................................................... 13
Samodejni izračun FTP ................................................... 13
Uporaba elektronskih prestavnih ročic ..................................... 14
Zavedanje razmer ..................................................................... 14
Uporaba tehtnice ...................................................................... 14
Podatki pametne tehtnice Garmin Index™ .......................... 14
Zgodovina..................................................................... 14
Ogled vožnje ............................................................................. 14
Ogled časa v posameznem območju vadbe ........................ 14
Brisanje voženj ..................................................................... 14
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ........................................... 14
Brisanje skupnih podatkovnih vrednosti .............................. 14
Garmin Connect ........................................................................ 14
Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect ........................ 15
Beleženje podatkov .................................................................. 15
Upravljanje podatkov ................................................................ 15
Priklop naprave na računalnik ............................................. 15
Prenos datotek v napravo .................................................... 15
Brisanje datotek ................................................................... 15
Odklop kabla USB ................................................................ 15
Prilagajanje naprave.................................................... 15
i
Prenosljive funkcije Connect IQ™ ............................................ 15
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ................... 15
Profili ......................................................................................... 15
Nastavitev uporabniškega profila ......................................... 16
O nastavitvah vadbe ................................................................. 16
Posodabljanje profila dejavnosti .......................................... 16
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 16
Spreminjanje nastavitve satelitov ......................................... 16
Opozorila .............................................................................. 16
Nastavitev opozoril o obsegu .......................................... 16
Nastavitev ponavljajočega se opozorila .......................... 16
Auto Lap ............................................................................... 17
Označevanje krogov po položaju .................................... 17
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 17
Uporaba funkcije Auto Pause .............................................. 17
Uporaba samodejnega mirovanja ........................................ 17
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 17
Samodejni vklop časovnika .................................................. 17
Nastavitve telefona ................................................................... 17
Nastavitve sistema .................................................................... 17
Nastavitve zaslona ............................................................... 17
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 18
Spreminjanje merskih enot .................................................. 18
Vklop in izklop zvokov naprave ............................................ 18
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 18
Časovni pasovi ..................................................................... 18
Nastavitev načina razširjenega zaslona ................................... 18
Izhod iz načina razširjenega zaslona ................................... 18
Informacije o napravi................................................... 18
Specifikacije .............................................................................. 18
Specifikacije naprave Edge ................................................. 18
Specifikacije merilnika srčnega utripa .................................. 18
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence .......................... 18
Nega naprave ........................................................................... 18
Čiščenje naprave ................................................................. 18
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 18
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ................................... 19
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ........................... 19
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja kadence .. 19
Odpravljanje težav........................................................ 19
Ponovni zagon naprave ............................................................ 19
Obnavljanje privzetih nastavitev .......................................... 19
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev ..................... 19
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 19
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 19
Jezik naprave je napačen ......................................................... 20
Meritve temperature .................................................................. 20
Nadomestni obročki .................................................................. 20
Ogled informacij o napravi ........................................................ 20
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Connect Mobile ......................................................................... 20
Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express ..................................................................................... 20
Posodobitve izdelkov ................................................................ 20
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 20
Dodatek ......................................................................... 20
Podatkovna polja ...................................................................... 20
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 22
Ocene FTP ............................................................................... 22
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 23
Velikost in premer kolesa .......................................................... 23
Kazalo ............................................................................ 24
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
Tipke
Po uspešni združitvi se prikaže sporočilo in napravo se
samodejno sinhronizira s pametnim telefonom.
Ogled strani stanja
Stran stanja prikazuje stanje povezanosti GPS-a, senzorjev
ANT+ in pametnega telefona.
Izberite možnost:
• Na domačem zaslonu izberite .
• Med vožnjo izberite > Stran stanja.
®
Prikaže se stran stanja. Če ikona ne utripa, to pomeni, da je
bil signal najden ali da je priklopljen senzor.
Polnjenje naprave
À
Á
Â
Izberite za prilagoditev svetlosti osvetlitve zaslona.
Držite za vklop in izklop naprave.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.
Izberite na domačem zaslonu za ogled strani stanja.
Izberite za pomikanje po zaslonih s podatki, možnostmi in
nastavitvami.
Izberite na domačem zaslonu za ogled menija naprave.
Ã
Izberite za označitev novega kroga.
Ä
Izberite za vklop in izklop časovnika.
Å
Izberite za vrnitev na prejšnji zaslon.
Æ
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije naprave Edge,
stran 18).
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
Izberite za izbiro možnosti ali potrditev sporočila.
Izberite med vožnjo za ogled možnosti menija, kot so
opozorila in podatkovna polja.
Združevanje s pametnim telefonom
Če želite uporabljati povezane funkcije naprave Edge, morate
napravo združiti neposredno prek programa Garmin Connect™
Mobile in ne v nastavitvah Bluetooth v pametnem telefonu.
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
2 Držite , da vklopite napravo.
Ob prvem vklopu naprave morate izbrati jezik naprave. Na
naslednjem zaslonu vas naprava pozove k združitvi s
pametnim telefonom.
NAMIG: če želite ročno odpreti način združevanja, lahko
izberete Meni > Nastavitve > Telefon > Združi pametni
telefon.
3 Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju
ali
izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
®
Uvod
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
računalnika.
Napajalnik
vključite v standardno stensko vtičnico.
4
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nameščanje standardnega nosilca
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
7 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
urinega kazalca.
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.
Namestitev nosilca za gorsko kolo
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 S šestkotnim ključem velikosti 3 mm odstranite vijak À iz
povezovalnika s krmilom Á.
Nameščanje sprednjega nosilca
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 S šestkotnim ključem odstranite vijak À iz povezovalnika s
krmilom Á.
3 Izberite možnost:
3 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
• če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo
blazinico;
• če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
4 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
5 Znova namestite in zategnite vijak.
OPOMBA: Garmin priporoča, da vijak zategnete toliko, da je
nosilec varno pritrjen, pri čemer največji moment znaša
0,8 Nm (7 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno
zategnjen.
6 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Â.
• Če je premer krmila 25,4 mm, namestite debelejšo
blazinico okoli krmila.
• Če je premer krmila 31,8 mm, namestite tanjšo blazinico
okoli krmila.
• Če je premer krmila 35 mm, ne namestite gumijaste
blazinice.
4 Povezovalnik s krmilom namestite na krmilo tako, da je ročica
nosilca nad držalom za krmilo.
5 S šestkotnim ključem velikosti 3 mm odvijte vijak  na ročici
nosilca, nastavite položaj ročice in privijte vijak.
OPOMBA: Garmin priporoča, da vijak zategnete toliko, da je
ročica nosilca varno pritrjena, pri čemer največji moment
znaša 2,26 Nm (20 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak
ustrezno zategnjen.
®
2
Uvod
Ko je naprava pripravljena, se stolpci za satelitski signal
obarvajo zeleno.
3 Na domačem zaslonu izberite .
4 Izberite profil dejavnosti.
5 Izberite , da zaženete časovnik.
6 Če želite obrniti nosilec, s šestkotnim ključem velikosti 2 mm
odstranite vijaka na hrbtnem delu nosilca Ã, odstranite in
zasukajte povezovalnik ter znova namestite vijaka.
7 Ponovno namestite in privijte vijak na povezovalniku s
krmilom.
OPOMBA: Garmin priporoča, da vijak zategnete toliko, da je
nosilec varno pritrjen, pri čemer največji moment znaša
0,8 Nm (7 lbf-in.). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno
zategnjen.
8 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Ä.
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
6 Za dodatne podatkovne zaslone izberite ali .
7 Po potrebi izberite , da si ogledate možnosti menija, kot so
opozorila in podatkovna polja.
8 Če želite izklopiti časovnik, izberite
.
NAMIG: preden shranite to vožnjo in jo delite v računu
Garmin Connect, lahko spremenite vrsto vožnje. Točni
podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu
prijaznih prog.
9 Izberite Shrani vožnjo.
Uporaba bližnjičnega menija
Možnosti bližnjičnega menija so na voljo za funkcije podatkovnih
zaslonov in dodatne opreme. Med vožnjo se na podatkovnih
zaslonih prikaže .
Če želite prikazati možnosti bližnjičnega menija, izberite .
9 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
2 Počakajte, da naprava poišče satelite.
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje.
1 Po potrebi omogočite zaslon funkcije Virtual Partner za profil
dejavnosti (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 16).
2 Začnite z vožnjo.
3 Izberite za ogled zaslona funkcije Virtual Partner in si
oglejte, kdo vodi.
Uporaba osvetlitve zaslona
• Če želite vklopiti osvetlitev zaslona, pritisnite katero koli tipko.
• Če želite prilagoditi svetlost osvetlitve zaslona, izberite .
• Na domačem zaslonu izberite eno ali več možnosti:
◦ Če želite prilagoditi svetlost, izberite > Svetlost >
Svetlost.
◦ Če želite prilagoditi časovno omejitev, izberite >
Svetlost > Čas. om. osv. zasl. in izberite možnost.
Vadba
Vožnja
Če ste skupaj z napravo dobili tudi senzor ANT+, sta naprava in
senzor že združena in ju lahko aktivirate med začetno
nastavitvijo.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Vadba
4 Po potrebi izberite
> Hitrost funkcije Virtual Partner, da
med vožnjo prilagodite hitrost funkcije Virtual Partner.
Odseki
Sledenje odseku: odseke lahko iz računa Garmin Connect
pošljete v napravo. Ko ga vanjo shranite, lahko odseku
sledite.
OPOMBA: ko prenesete progo iz računa Garmin Connect, se
samodejno prenesejo vsi odseki proge.
3
Tekmovanje na odseku: na odseku lahko tekmujete in
poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali rezultat,
ki so ga na odseku dosegli drugi kolesarji.
Strava™Odseki v programu
Odseke Strava lahko prenesete v napravo Edge 520 Plus.
Sledite odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek
s prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih
kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.
Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku
za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite
www.strava.com.
Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi
Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.
Sledenje odseku iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete odsek iz storitve Garmin Connect in mu
sledite, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 14).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
OPOMBA: če uporabljate odseke Strava, se priljubljeni
odseki samodejno prenesejo v napravo, ko se naprava
poveže s programom Garmin Connect Mobile ali
računalnikom.
2 Obiščite connect.garmin.com.
3 Ustvarite nov odsek ali izberite obstoječega.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite Meni > Trening > Odseki.
7 Izberite odsek.
8 Izberite Vožnja.
Omogočanje odsekov
Omogočite lahko tekmovanje na odsekih in pozive, ki vas
opozarjajo na bližajoče se odseke.
1 Izberite Meni > Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite Omogoči.
OPOMBA: pozivi, ki vas opozarjajo na bližajoče se odseke,
se prikažejo le za omogočene odseke.
Tekmovanje na odseku
Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko
tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi,
dosežki drugih kolesarjev, povezavami v svojem računu Garmin
Connect ali drugimi člani kolesarske skupnosti. Podatke o
dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si
ogledate lokacijo odseka.
OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava
povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v
katerem lahko pregledate lokacijo odseka.
1 Izberite za vklop časovnika dejavnosti in se odpravite
kolesarit.
Ko vaša pot prečka omogočen odsek, lahko tekmujete na
odseku.
2 Začnite tekmovati na odseku.
Podatkovni zaslon za odseke se odpre samodejno.
3 Po potrebi izberite
, da spremenite svoj cilj med
tekmovanjem.
Pomerite se lahko z vodilnim na odseku, svojim preteklim
dosežkom ali drugimi kolesarji (če so na voljo). Cilj se
samodejno prilagodi glede na trenutni dosežek.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti odseka
1 Izberite Meni > Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite možnost:
• Izberite Zemljevid, če si želite odsek ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine odseka.
• Izberite Izzivi, če si želite ogledati čase voženj in
povprečne hitrosti vodilnega na odseku, vodilnega v
skupini ali izzivalca ter svoj osebni najboljši čas in
povprečno hitrost in dosežke drugih kolesarjev (če so na
voljo).
NAMIG: če želite spremeniti cilj tekmovanja na odseku,
lahko izberete vnos na lestvici.
Možnosti odsekov
Izberite Meni > Trening > Odseki > Možnosti odsekov.
Samodejno izbiranje dosežka: omogoči ali onemogoči
samodejno prilagajanje cilja na podlagi vaše trenutne
zmogljivosti.
Išči: omogoča iskanje shranjenih odsekov po imenu.
Omogoči/onemogoči: omogoči ali onemogoči odseke, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih odsekov iz
naprave.
Brisanje odseka
1 Izberite Meni > Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite Izbriši > V redu.
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarjate s storitvijo Garmin Connect ali izberete načrt
vadbe, ki ima vključene vadbe iz storitve Garmin Connect, in jih
prenesete v napravo.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 14).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
4
Vadba
3 Ustvarite in shranite novo vadbo
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
5 Odklopite napravo.
Začetek vadbe
Preden lahko začnete vadbo, jo morate prenesti iz računa
Garmin Connect.
1 Izberite Meni > Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Vožnja.
4 Izberite , da zaženete časovnik.
Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če
je naveden) in trenutne podatke o vadbi.
Ustavitev vadbe
• Če želite končati korak vadbe, lahko kadar koli izberete
.
• Če si želite ogledati zaslon za korak vadbe, lahko kadar koli
izberete in če želite končati vadbo, izberite > Prekini
vadbo > V redu.
• Če želite ustaviti časovnik in končati vadbo, lahko kadar koli
izberete
> Prekini vadbo.
NAMIG: ko shranite vožnjo, se vadba samodejno konča.
Brisanje vadb
1 Izberite Meni > Trening > Vadbe > Možnosti vadbe >
Izbriši več.
2 Izberite eno ali več vadb.
3 Izberite Brisanje vadb > V redu.
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 14).
V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
5 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za vožnjo na znani razdalji lahko uporabljate
odprte intervale. Ko izberete
, naprava zabeleži interval in se
premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 Izberite Meni > Trening > Intervali > Uredi > Intervali >
Vrsta.
2 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto.
Vadba
3 Izberite Trajanje, vnesite interval razdalje ali časa vadbe in
4
5
6
7
izberite .
Izberite Počitek > Vrsta.
Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklop.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklop.
Začetek intervalne vadbe
1 Izberite Meni > Trening > Intervali > Vožnja.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
, da začnete
3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite
prvi interval.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Vadba v zaprtih prostorih
Naprava vključuje profil dejavnosti v zaprtih prostorih, v katerih
je GPS izklopljen. Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite
varčevati z energijo baterije, lahko izklopite GPS.
OPOMBA: vse spremembe nastavitev GPS-a se shranijo v profil
dejavnosti.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Način GPS-a > Izklopljeno.
Če je GPS izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na
voljo, razen če imate združljiv senzor ali notranji trenažer, ki
te podatke pošilja v napravo.
Združevanje notranjega trenažerja ANT+
1 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od notranjega
trenažerja ANT+.
2 Izberite Meni > Trening > Notranji trenažer > Združ. tren.
ANT+ Bike.
3 Izberite notranji trenažer, ki ga želite združiti z napravo.
4 Izberite Dodaj senzor.
Ko je notranji trenažer združen z napravo, je ta prikazan kot
povezani senzor. Podatkovna polja lahko prilagodite tako, da
prikazujejo podatke senzorja.
Uporaba notranjega trenažerja ANT+
Preden lahko uporabite združljiv notranji trenažer ANT+, morate
nanj namestiti kolo in ga združiti z napravo (Združevanje
notranjega trenažerja ANT+, stran 5).
Napravo lahko uporabljate skupaj z notranjim trenažerjem za
simulacijo upora med sledenjem progi, dejavnosti ali vadbi. Pri
uporabi notranjega trenažerja se GPS samodejno izklopi.
1 Izberite Meni > Trening > Notranji trenažer.
2 Izberite možnost:
• Izberite Sledenje progi, če želite slediti shranjeni progi
(Proge, stran 7).
• Izberite Sledenje aktivnosti, če želite slediti shranjeni
vožnji (Vožnja, stran 3).
• Izberite možnost Sledenje vadbi, če želite slediti vadbi za
moč, ki ste jo prenesli iz računa Garmin Connect (Vadbe,
stran 4).
3 Izberite progo, dejavnost ali vadbo.
4 Izberite Vožnja.
5
5 Izberite profil dejavnosti.
6 Izberite , da zaženete časovnik.
Trenažer poveča ali zmanjša upor na podlagi informacij o
nadmorski višini na progi ali vožnji.
7 Če želite prikazati zaslon trenažerja, izberite .
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo. Ko je združena z združljivim
merilnikom moči, naprava prikazuje največjo izmerjeno moč,
zabeleženo med 20-minutnim obdobjem.
Ogled osebnih rekordov
Izberite Meni > Moja statistika > Osebni rekordi.
Povrnitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
1 Izberite Meni > Moja statistika > Osebni rekordi.
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
3 Izberite Prejšnji rekord > V redu.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Ogledate si lahko raven upora À, razdaljo prednosti ali
zaostanka Á in čas prednosti ali zaostanka  pred oziroma
za razdaljo in časom, ki sta bila prvotno zabeležena za progo
ali dejavnost.
Nastavitev upora
1 Izberite Meni > Trening > Notranji trenažer > Nastavitev
odpornosti.
2 Izberite ali , da nastavite silo upora na trenažerju.
3 Izberite profil dejavnosti.
4 Začnite poganjati.
5 Po potrebi izberite > Nastavitev odpornosti, če želite
nastaviti upor med dejavnostjo.
Nastavitev ciljne moči
1 Izberite Meni > Trening > Notranji trenažer > Nastavitev
ciljne moči.
2 Nastavite vrednost ciljne moči.
3 Izberite profil dejavnosti.
4 Začnite poganjati.
Trenažer prilagaja silo upora in tako ohranja stalno izhodno
moč na podlagi vaše hitrosti.
5 Po potrebi izberite > Nastavitev ciljne moči, če želite
nastaviti ciljno moč med dejavnostjo.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in čas
ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno dejavnostjo vam naprava v
realnem času sporoča, kako blizu cilja vadbe ste.
1 Izberite Meni > Trening > Nastavi cilj.
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in hitrost, če želite izbrati ciljno razdaljo
in hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
3 Izberite , da zaženete časovnik.
4 Če je treba, izberite , da prikažete zaslon Virtual Partner.
5 Ko končate dejavnost, izberite > Shrani vožnjo.
Brisanje vseh osebnih rekordov
Izberite Meni > Moja statistika > Osebni rekordi > Izbriši
vse > V redu.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Območja treninga
• Območja srčnega utripa (Nastavljanje območij srčnega
utripa, stran 11)
• Območja moči (Nastavitev območij moči, stran 12)
Navigacija
Funkcije in nastavitve navigacije veljajo tudi za navigacijo po
progah (Proge, stran 7) in odsekih (Odseki, stran 3).
• Lokacije (Lokacije, stran 6)
• Nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 8)
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.
Lokacija je točka, ki jo zabeležite in shranite v napravo. Če si
želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno mesto,
lahko označite lokacijo.
1 Začnite z vožnjo.
2 Izberite > Shrani lokacijo > V redu.
Navigacija do shranjene lokacije
Preden lahko začnete navigacijo do shranjene lokacije, morate
poiskati satelite.
1 Izberite Meni > Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Prikaži zemljevid.
4 Izberite Vožnja.
5 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Preklic cilja vadbe
Izberite
6
> Prekliči cilj > V redu.
Navigacija
1 Izberite možnost:
2
3
4
5
6
7
• Odprite program Garmin Connect Mobile.
• Obiščite connect.garmin.com.
Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
Izberite Pošlji v napravo.
Sledite navodilom na zaslonu.
V napravi Edge izberite Meni > Navigacija > Igrišča.
Izberite progo.
Izberite Vožnja.
Nasveti za vadbo s progami
Urejanje lokacij
1 Izberite Meni > Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Uredi.
4 Izberite podrobnost lokacije.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.
5 Uredite vrednost in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite Meni > Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite Izbriši lokacijo > V redu.
Nastavljanje višine
Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko
ročno umerite višinomer na napravi.
1 Začnite z vožnjo.
2 Izberite > Nastavitev višine.
3 Vnesite višino in izberite .
Proge
Sledenje prej zabeleženi dejavnosti: shranjeni progi lahko
sledite preprosto zato, ker je dobra pot. Shranite in sledite
lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na delovno mesto.
Tekmovanje proti prej zabeleženi dejavnosti: lahko tudi
sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali preseči
prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo opravili
v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in
poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.
Sledenje obstoječi vožnji iz Garmin Connect: progo lahko iz
Garmin Connect pošljete v svojo napravo. Ko je proga
shranjena v vaši napravi, ji lahko sledite ali tekmujete proti
njej.
Ustvarjanje proge v napravi
Preden lahko ustvarite progo, morate imeti v napravi shranjeno
dejavnost s podatki GPS.
1 Izberite Meni > Navigacija > Igrišča > Možnosti proge >
Ustvari novo.
2 Izberite dejavnost, na kateri naj bo zasnovana proga.
3 Vnesite ime proge in izberite .
Proga se pojavi na seznamu.
4 Izberite progo in preglejte njene podrobnosti.
5 Po potrebi izberite Nastavitve in uredite podrobnosti proge.
Spremenite lahko na primer ime ali barvo proge.
6 Izberite > Vožnja.
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 14).
Navigacija
• Uporabite usmerjanje po zavojih (Možnosti proge, stran 7).
• Če vključujete ogrevanje, izberite , da pričnete progo in se
ogrejte kot ponavadi.
• Med ogrevanjem se ne približujte poti proge. Ko ste
pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko ste na
katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
OPOMBA: takoj ko izberete , zažene Virtual Partner progo
in ne čaka, da se ogrejete.
• Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če zavijete s proge, se prikaže sporočilo.
Ustavitev proge
Izberite
> Prekini progo > V redu.
Prikaz proge na zemljevidu
Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kako
je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko na
primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana
rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med
vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.
1 Izberite Meni > Navigacija > Igrišča.
2 Izberite progo.
3 Izberite Nastavitve.
4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite Vedno
prikazi.
Izberite
Barva in izberite barvo.
5
6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite
Točke proge.
Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na
zemljevidu.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite Meni > Navigacija > Igrišča.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne
informacije o posameznem krogu.
Možnosti proge
Izberite Meni > Navigacija > Igrišča > Možnosti proge.
Usmerj. po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za zavoje.
Op. o odh. s proge: opozori vas, če zavijete s proge.
Odseki: omogoča, da tekmujete po omogočenih odsekih, ki so
vključeni v progo.
Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.
Filter: omogoča filtriranje po vrsti proge, na primer po progah
Strava.
7
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz
naprave.
Brisanje proge
1 Izberite Meni > Navigacija > Igrišča.
2 Izberite progo.
3 Izberite Izbriši > V redu
Povečevanje zemljevida
1
2
3
4
Začnite z vožnjo.
Izberite za ogled zemljevida.
Izberite > Pov./pom. zemlj..
Izberite možnost:
• Omogočite možnost Samodejna pov., če želite, da se
raven povečave zemljevida nastavi samodejno.
• Onemogočite možnost Samodejna pov., če želite ročno
povečati ali zmanjšati zemljevid.
5 Po potrebi izberite Nastavi raven povečave.
6 Izberite možnost:
• Za ročno povečavo izberite .
• Za ročno zmanjšanje izberite .
7 Izberite , če želite shraniti raven povečave (izbirno).
Nastavitve zemljevida
Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti, izberite profil in
nato Navigacija > Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.
Samodejna pov.: samodejno izbere raven povečave
zemljevida. Če izberete Izklopljeno, morate zemljevid
povečati ali pomanjšati ročno.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi
zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).
Vidnost zemljevida: omogoča nastavitev dodatnih funkcij
zemljevida.
Infor. o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Navigacija > Zemljevid > Usmerjenost.
4 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite zemljevid prikazati v treh dimenzijah, izberite
Način 3D.
Nastavitve načrtovane poti
Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti, izberite profil,
nato pa izberite Navigacija > Usmerjanje.
Načrt. poti po priljub.: izračuna poti na podlagi najbolj
priljubljenih voženj iz storitve Garmin Connect.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
8
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti
Napravo lahko nastavite tako, da izračuna načrtovano pot glede
na vrsto dejavnosti.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Navigacija > Usmerjanje > Način usmerjanja.
4 Izberite možnost za izračun načrtovane poti.
Izberete lahko na primer Cestno kolesarstvo za navigacijo na
cestah ali Gorsko kolesarstvo za navigacijo zunaj cest.
Povezane funkcije Bluetooth
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije boste morali na pametni telefon
namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini
neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo
LiveTrack. V seji GroupTrack lahko pošiljate prednastavljena
sporočila drugim kolesarjem, ki imajo združljivo napravo
Edge.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje prog, odsekov in vadb iz storitve Garmin
Connect: omogoča vam, da s pametnim telefonom poiščete
dejavnosti v storitvi Garmin Connect in jih pošljete v napravo.
Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke
brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
Sporočila: omogočajo odgovor na dohodni klic ali besedilno
sporočilo s prednastavljenim besedilnim sporočilom. Ta
funkcija je na voljo z združljivimi pametnimi telefoni Android™.
Zvočni pozivi: omogoča, da program Garmin Connect Mobile
med vožnjo v pametnem telefonu predvaja obvestila o stanju.
Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect
Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge
zazna dogodek.
Pomoč: omogoča vam pošiljanje samodejnega besedilnega
sporočila z vašim imenom in lokacijo GPS vašim stikom v sili
s programom Mobile Garmin Connect.
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, morate pametni telefon
s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 1).
Povezane funkcije Bluetooth
Med vožnjo lahko vidite kolesarje na zemljevidu v seji
GroupTrack.
1 V napravi Edge izberite Meni > Nastavitve > GroupTrack,
da omogočite ogled povezav na zaslonu z zemljevidom.
2 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite LiveTrack > GroupTrack.
3 Izberite Vidno za > Vse povezave.
OPOMBA: če imate več kot eno združljivo napravo, morate
izbrati napravo za sejo GroupTrack.
4 Izberite Zaženi LiveTrack.
5 V napravi Edge izberite in se odpravite kolesarit.
6 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
7 Izberite eno ali več datotek za prejem.
Po končanem prenosu datotek se na obeh napravah prikaže
sporočilo.
Predvajanje zvočnih pozivov v pametnem
telefonu
Preden lahko nastavite zvočne pozive, morate pametni telefon s
programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo Edge.
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
vožnjo ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja
motivacijska obvestila o stanju. Zvočni pozivi vključujejo število
krogov in čas kroga, navigacijo, moč, tempo ali hitrost in
podatke o srčnem utripu. Med predvajanjem zvočnega poziva
program Garmin Connect Mobile utiša primarni zvok pametnega
telefona, da lahko telefon predvaja obvestilo. Ravni glasnosti
lahko prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Nastavitve naprave > Zvočni pozivi.
Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance
Zaznavanje dogodkov
Tapnite ikono na zemljevidu za ogled informacij o lokaciji in
smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
7 Pomaknite se na seznam seje GroupTrack.
Na seznamu lahko izberete kolesarja, ki je nato prikazan na
sredini zemljevida.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča spremljanje drugih kolesarjev v
skupini neposredno na zaslonu s funkcijo LiveTrack. Vsi
kolesarji v skupini morajo biti vaše povezave v računu Garmin
Connect.
• Kolesarite na prostem z GPS-om.
• Združite napravo Edge 520 Plus s pametnim telefonom s
tehnologijo Bluetooth.
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite Povezave, da posodobite seznam kolesarjev za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid.
• Prenehajte kolesariti, preden si poskusite ogledati informacije
o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
Prenos datotek v drugo napravo Edge
Proge, odseke in vadbe lahko brezžično prenesete iz ene
združljive naprave Edge v drugo s tehnologijo Bluetooth.
1 Vklopite obe napravi Edge in ju približajte na razdaljo manj
kot 3 m.
2 V napravi, ki vsebuje datoteke, izberite Meni > Nastavitve >
Prenosi naprave > Skupna raba datotek.
3 Izberite vrsto datoteke za skupno rabo.
4 Izberite eno ali več datotek za prenos.
5 V napravi, ki prejme datoteke, izberite Meni > Nastavitve >
Prenosi naprave.
6 Izberite bližnjo povezavo.
Povezane funkcije Bluetooth
POZOR
Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena
predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete
zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program
Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje
v sili v vašem imenu.
Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS.
Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže
sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund.
Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili
prekličete.
Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov,
morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin
Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na
katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo
sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko
obračunana po standardnih tarifah).
Pomoč
POZOR
Pomoč je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot
na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect
Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem
imenu.
Ko je naprava Edge z omogočenim sprejemnikom GPS
povezana s programom Garmin Connect Mobile, lahko stikom v
sili pošljete samodejno besedilno sporočilo s svojim imenom in
lokacijo GPS.
Preden lahko v napravi omogočite funkcijo pomoči, morate
nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin Connect
Mobile. Združeni Bluetooth pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, v katerem
je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati
besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana
po standardnih tarifah).
9
V napravi se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po
koncu odštevanja časa. Če ne potrebujete pomoči, lahko
sporočilo prekličete.
Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij
Assistance
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
Združite
pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
2
telefonom, stran 1).
3 V meniju z nastavitvami programa v programu Garmin
Connect Mobile izberite Stiki v sili in vnesite informacije o
kolesarju ter svoje stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stiki v sili.
OPOMBA: ko vnesete stike v sili, se zaznavanje dogodkov
samodejno omogoči v napravi.
4 Omogočite GPS v svoji napravi Edge (Spreminjanje
nastavitve satelitov, stran 16).
Ogled stikov v sili
Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti
informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect
Mobile.
Izberite Meni > Stiki.
Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
2 Navlažite elektrodi Á in krpici za stik  na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Prošnja za pomoč
Preden lahko prosite za pomoč, morate v napravi Edge
omogočiti GPS.
1 Držite tipko štiri sekunde, da aktivirate funkcijo pomoči.
Naprava zapiska in pošlje sporočilo po koncu odštevanja
petih sekund.
NAMIG: izberete lahko , preden se odštevanje konča, če
želite preklicati sporočilo.
2 Po potrebi izberite za takojšnje pošiljanje sporočila.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Zazn. dogodkov.
Preklic samodejnega sporočila
Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem
pametnem telefonu prekličete samodejno sporočilo v sili, preden
je poslano stikom v sili.
Izberite Prekliči > Da pred koncem odštevanja 30 sekund.
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku
Preden lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora
naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno
sporočilo v sili.
Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite,
da ne potrebujete pomoči.
Na strani stanja izberite Zaznan je bil dogodek > V redu
sem.
Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
10
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (Namigi za
nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 11).
Čas regeneracije
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa na
zapestju ali združljivim prsnim merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si
popolnoma opomorete in ste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
OPOMBA: priporočeni čas regeneracije temelji na oceni
najvišjega VO2 in je lahko sprva netočen. Dokončati morate
nekaj dejavnosti, da naprava spozna vašo zmogljivost.
Čas regeneracije se prikaže takoj po dejavnosti. Čas se odšteva
do optimalnega trenutka za naslednjo težjo vadbo.
Ogled časa regeneracije
Preden lahko uporabljate funkcijo časa regeneracije, morate
namestiti merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 12). Če ste merilnik
srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in senzor že
združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 16) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11).
1 Izberite Meni > Moja statistika > Svetovalec za regen. >
Omogoči.
2 Začnite z vožnjo.
3 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni, najkrajši pa
6 ur.
Senzorji ANT+
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Oceno najvišjega VO2 vam zagotavlja Firstbeat,
ki to tehnologijo tudi podpira. Napravo Garmin lahko skupaj z
združljivima merilnikoma srčnega utripa in moči uporabljate za
prikaz ocene najvišjega VO2 pri kolesarjenju.
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo (Združevanje senzorjev ANT+, stran 12). Če ste
merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in
senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil
uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila, stran 16) in
najvišji srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 11).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
3 Izberite Meni > Moja statistika > Najvišji VO2.
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z
dovoljenjem inštituta The Cooper Institute . Za več informacij
si oglejte dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2,
stran 22) in obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju
Uspešnost in natančnost izračuna najvišjega VO2 sta višji, ko
kolesarite enakomerno in pri precej visoki težavnosti ter ko se
srčni utrip in moč ne spreminjata preveč.
• Pred vožnjo preverite, ali naprava, merilnik srčnega utripa in
merilnik moči pravilno delujejo, so združeni in imajo dovolj
napolnjeno baterijo.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte srčni utrip nad 70 %
svojega najvišjega srčnega utripa.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte čim bolj konstantno moč.
• Izogibajte se razgibanemu terenu.
• Izogibajte se vožnji v skupini, kjer je veliko vožnje v zavetrju.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
Senzorji ANT+
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 11). Za najnatančnejše
podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji
srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega
utripa.
1 Izberite Meni > Moja statistika > Območja treninga > Obm.
srč. utripa.
2 Vnesite najvišji srčni utrip in srčni utrip med mirovanjem.
Vrednosti območja se posodabljajo samodejno, lahko pa vse
vrednosti uredite ročno.
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvišjega, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek srčnega utripa med mirovanjem.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 23) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik (če je to ustrezno).
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 18).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Nameščanje senzorja hitrosti
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
11
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.
2 Povlecite pas À okoli pesta in ga pritrdite na kljukico Á
senzorja.
Povprečenje podatkov za kadenco ali moč
Nastavitev neničelnega povprečenja podatkov je na voljo, če
vadite z dodatnim senzorjem kadence ali senzorjem moči.
Privzeta nastavitev izključuje ničelne vrednosti, ki se pojavijo,
kadar ne kolesarite.
Vrednost te nastavitve lahko spremenite (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 18).
Združevanje senzorjev ANT+
Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko
nagnjen. To ne vpliva na delovanje.
3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
Nameščanje senzorja kadence
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki À.
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli
gonilke.
2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja
kadence na notranjem delu gonilke.
3 Povlecite pasove Á okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico Â
senzorja.
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m od senzorjev
ANT+ drugih kolesarjev.
2 Izberite Meni > Nastavitve > Tipala > Dodaj senzor.
3 Izberite možnost:
• Izberite vrsto senzorja.
• Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite Preišči
vse.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
5 Izberite Dodaj senzor.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja
Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
• Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in
sposobnostmi (Nastavitev območij moči, stran 12).
• Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko
dosežete navedeno območje moči (Nastavitev opozoril o
obsegu, stran 16).
• Prilagodite polja s podatki o moči (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 16).
Nastavitev območij moči
4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali
obutve.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na
senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.
Senzorja hitrosti in kadence
Podatki iz senzorja kadence se beležijo stalno. Če z napravo ni
združen noben senzor hitrosti ali kadence, se za izračun hitrosti
in razdalje uporabljajo podatki GPS-a.
Kadenca je hitrost pogajanja ali "vrtenja". Meri se s številom
obratov gonilke na minuto (vrt/min).
12
Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo
ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Območja lahko ročno
nastavite na napravi ali z Garmin Connect. Če poznate svojo
vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in
omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše
območja moči.
1 Izberite Meni > Moja statistika > Območja treninga >
Območja moči.
2 Vnesite svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP).
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
Umerjanje merilnika moči
Preden lahko umerite merilnik moči, ga morate namestiti,
združiti z napravo in z njim začeti aktivno beležiti podatke.
Navodila za umerjanje določenega merilnika moči si oglejte v
proizvajalčevih navodilih za uporabo.
Senzorji ANT+
1
2
3
4
Izberite Meni > Nastavitve > Tipala.
Izberite merilnik moči.
Izberite Umeri.
S poganjanjem ohranite merilnik aktiven, dokler se ne prikaže
obvestilo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Moč na pedalu
Merilnik Vector meri moč na pedalu.
Merilnik Vectorvsako sekundo več stokrat izmeri silo, s katero
delujete na pedal.Merilnik Vector meri tudi kadenco ali hitrost
vrtenja pedalov. Z merjenjem sile, smeri sile, vrtenja gonilke in
časa lahko merilnik Vector določi moč (v vatih). Ker merilnik
Vector ločeno meri moč leve in desne noge, poroča o
uravnoteženosti moči levo/desno.
OPOMBA: sistem Vector S ne zagotavlja podatkov o
uravnoteženosti moči levo/desno.
Dinamika kolesarjenja
Pri meritvah dinamike kolesarjenja se meri, kako pritiskate na
pedal skozi celoten obrat pedala in na kateri del pedala
pritiskate, na podlagi tega pa lahko razumete, kako kolesarite.
Če razumete, kako in kje pritiskate na pedal, lahko učinkoviteje
vadite in ocenite prilagoditev kolesa.
OPOMBA: za uporabo parametrov dinamike kolesarjenja
potrebujete sistem Edge za dvojno zaznavanje.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/cyclingdynamics.
Uporaba dinamike kolesarjenja
Preden lahko uporabite dinamiko kolesarjenja, morate z napravo
združiti merilnik moči Vector (Združevanje senzorjev ANT+,
stran 12).
OPOMBA: beleženje dinamike kolesarjenja porablja dodaten
prostor v pomnilniku naprave.
1 Začnite z vožnjo.
2 Pomaknite se na zaslon dinamike kolesarjenja, da si
ogledate podatke o fazi moči À, skupni moči Á in odmik od
sredine platforme Â.
Posodobitev programske opreme merilnika Vector z
napravo Edge
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate napravo
Edge združiti s sistemom Vector.
1 Pošljite podatke o vožnji v račun Garmin Connect (Pošiljanje
vožnje v storitev Garmin Connect, stran 15).
Storitev Garmin Connect samodejno poišče posodobitve
programske opreme in jih pošlje v napravo Edge.
2 Napravo Edge približajte senzorju na razdaljo manj kot 3 m.
3 Nekajkrat zavrtite gonilko. Naprava Edge vas pozove, da
namestite vse posodobitve programske opreme, ki še niso
nameščene.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Pridobivanje ocene FTP
Naprava za oceno funkcionalnega praga moči (FTP) uporablja
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Za
natančnejšo vrednost FTP lahko opravite test FTP z združenim
merilnikom moči in merilnikom srčnega utripa (Izvedba testa
FTP, stran 13).
Izberite Meni > Moja statistika > FTP.
Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih
na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Nepripravljen
Za več informacij si oglejte dodatek (Ocene FTP, stran 22).
3 Po potrebi izberite Podatkovna polja in spremenite
podatkovno polje (Prilagajanje podatkovnih zaslonov,
stran 16).
OPOMBA: prilagodite lahko podatkovni polji na dnu zaslona
Ã.
Vožnjo lahko pošljete v program Garmin Connect Mobile in si
ogledate dodatne podatke o dinamiki kolesarjenja (Pošiljanje
vožnje v storitev Garmin Connect, stran 15).
Podatki o fazi moči
Faza moči je območje obrata pedala (med začetnim in končnim
kotom gonilke), na katerem ustvarite pozitivno moč.
Odmik od sredine platforme
Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na
katerega delujete z močjo.
Senzorji ANT+
Izvedba testa FTP
Preden lahko opravite test za določitev funkcionalnega praga
moči (FTP), potrebujete združen merilnik moči in merilnik
srčnega utripa (Združevanje senzorjev ANT+, stran 12).
1 Izberite Meni > Moja statistika > FTP > Test FTP > Vožnja.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
Ko začnete kolesariti, naprava prikazuje posamezen korak
testa, ciljno vrednost in trenutne podatke o moči. Ko je test
končan, se prikaže sporočilo.
3 Če želite izklopiti časovnik, izberite .
4 Izberite Shrani vožnjo.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Samodejni izračun FTP
Preden lahko naprava izračuna funkcionalni prag moči (FTP),
potrebujete združen merilnik moči in merilnik srčnega utripa
(Združevanje senzorjev ANT+, stran 12).
1 Izberite Meni > Moja statistika > FTP > Omogoči
samodejni izračun.
13
2 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
3 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
4 Izberite Meni > Moja statistika > FTP.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Uporaba elektronskih prestavnih ročic
Preden lahko uporabite združljive elektronske prestavne ročice,
kot so prestavne ročice Shimano Di2™, jih morate združiti z
napravo (Združevanje senzorjev ANT+, stran 12). Izbirna
podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 16). Ko je senzor v načinu prilagajanje,
naprava Edge 520 Plus prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.
®
Zavedanje razmer
Napravo Edge lahko uporabljate skupaj z napravo Varia Vision™,
pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za spremljanje
dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o razmerah. Za
več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme s programom Garmin
Express, stran 20).
Uporaba tehtnice
Če imate združljivo tehtnico ANT+, lahko naprava bere podate iz
nje.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Tipala > Dodaj senzor >
Tehtnica.
Ko naprava najde tehtnico, se prikaže sporočilo.
2 Ko ste pozvani, stopite na tehtnico.
OPOMBA: če uporabljate lestvico za telesno zgradbo,
sezujte čevlje in nogavice, tako da bodo prebrani in
zabeleženi vsi parametri telesne zgradbe.
3 Ko ste pozvani, stopite s tehtnice.
NAMIG: če pride do napake, stopite s tehtnice. Ob pozivu
stopite nanjo.
Podatki pametne tehtnice Garmin Index™
Če imate napravo Garmin Index, se najnovejši podatki tehtnice
shranijo v vaš račun Garmin Connect. Ko naslednjič vzpostavite
povezavo med napravo Edge 520 Plus in računom Garmin
Connect, se posodobijo podatki o teži v uporabniškem profilu v
napravi Edge 520 Plus.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Ogled vožnje
1 Izberite Meni > Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite želeno možnost.
14
Ogled časa v posameznem območju vadbe
Preden si lahko ogledate čas v posameznem območju vadbe,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa
ali merilnikom moči, nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v posameznem območju srčnega utripa in
moči lahko prilagodite intenzivnost vadbe. Območja moči
(Nastavitev območij moči, stran 12) in območja srčnega utripa
(Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 11) lahko prilagodite
tako, da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi. Podatkovno
polje lahko prilagodite tako, da prikazuje čas v območjih vadbe
med vožnjo (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 16).
1 Izberite Meni > Zgodovina > Vožnje.
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite možnost:
• Če so za vožnjo na voljo podatki enega senzorja, izberite
Čas v območju SU ali Čas v območju moči.
• Če so za vožnjo na voljo podatki obeh senzorjev, izberite
Čas v območju in nato Obm. srč. utripa ali Območja
moči.
Brisanje voženj
1 Izberite Meni > Zgodovina > Vožnje > Izbriši.
2 Izberite eno ali več voženj za brisanje.
3 Izberite Izbriši vožnje > V redu.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
1 Izberite Meni > Zgodovina > Skupno.
2 Izberite možnost za ogled skupnih vrednosti naprave ali
profila dejavnosti.
Brisanje skupnih podatkovnih vrednosti
1 Izberite Meni > Zgodovina > Skupno > Izbriši skupne
vrednosti.
2 Izberite možnost:
• Če želite izbrisati vse skupne vrednosti v zgodovini,
izberite Izbriši vse skupne vrednosti.
• Če želite izbrisati zbrane skupne podatkovne vrednosti za
en profil, izberite profil dejavnosti.
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
3 Izberite V redu.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto connect.garmin.com.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Zgodovina
6 Poiščite mapo.
7 Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj telesne pripravljenosti
in naložite enega od načrtov vadbe po posameznih dnevih.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Pošiljanje vožnje v storitev Garmin Connect
• Sinhronizirajte napravo Edge s programom Garmin Connect
Mobile v pametnem telefonu.
• Če želite podatke o vožnji poslati v račun Garmin Connect v
računalniku, uporabite kabel USB, ki je bil priložen napravi
Edge.
Beleženje podatkov
Naprava uporablja pametno beleženje. Beleži ključne točke, na
katerih spremenite smer, hitrost ali se vam spremeni srčni utrip.
Ko je merilnik moči združen, beleži naprava točke vsako
sekundo. Beleženje točk vsako sekundo zagotavlja izredno
natančno sledenje in uporablja več pomnilnika, ki je na voljo.
Za informacije o povprečenju podatkov za kadenco in moč si
oglejte Povprečenje podatkov za kadenco ali moč, stran 12.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Prilagajanje naprave
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
Izključite
kabel iz računalnika.
2
Prilagajanje naprave
Prenosljive funkcije Connect IQ™
Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko
v svojo napravo dodate s programom Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Profili
Naprava Edge vam omogoča več načinov prilagajanja, vključno
s profili. Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede
na to, kako jo uporabljate. Ustvarite lahko na primer drugačne
nastavitve in poglede za vadbo in gorsko kolesarjenje.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Profili dejavnosti: ustvarite lahko profile dejavnosti za vsako
vrsto kolesarjenja. Ustvarite lahko na primer različne profila
dejavnosti za vadbo, tekme in gorsko kolesarjenje. Profil
dejavnosti vključuje prilagojene podatkovne strani, skupne
vrednosti dejavnosti, opozorila, območja vadbe (na primer
15
srčni utrip in hitrost), nastavitve vadbe (na primer Auto
Pause in Auto Lap ) ter nastavitve navigacije.
Profil uporabnika: posodobite lahko nastavitve spola, starosti,
teže, višine in športnika celo življenje. Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vožnji.
®
®
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže in višine.
Naprava uporablja te informacije za natančen izračun podatkov
o vožnji.
1 Izberite Meni > Moja statistika > Profil uporabnika.
2 Izberite možnost.
O nastavitvah vadbe
Naslednje možnosti in nastavitve omogočajo prilagajanje
naprave potrebam vadbe. Te nastavitve so shranjene v profil
dejavnosti. Nastavite lahko na primer časovna opozorila za svoj
profil dirkanja in sprožilnik položaja Auto Lap za profil gorskega
kolesarjenja.
Posodabljanje profila dejavnosti
Prilagodite lahko deset profilov dejavnosti. Nastavitve in
podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali
potovanju.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite možnost:
• Izberite profil.
• Izberite Moznosti, če želite dodati ali kopirati profil.
3 Če želite, spremenite ime in barvo profila.
4 Izberite možnost:
• Izberite Podatkovni zasloni, če želite prilagoditi
podatkovne zaslone in polja (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 16).
• Izberite Privzeta vrsta vožnje, če želite nastaviti vrsto
vožnje, ki je značilna za ta profil dejavnosti, kot je na
primer kolesarjenje na delovno mesto.
NAMIG: po vožnji, ki ni značilna, lahko ročno posodobite
vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti vožnje so pomembni za
ustvarjanje kolesu prijaznih prog.
• Izberite Odseki, če želite vključiti omogočene odseke
(Omogočanje odsekov, stran 4).
• Izberite Alarmi, če želite prilagoditi opozorila za vadbo
(Opozorila, stran 16).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap, če želite
nastaviti način, na katerega se sprožijo krogi
(Označevanje krogov po položaju, stran 17).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause, če želite
spremeniti nastavitev, kdaj se časovnik dejavnosti
samodejno začasno ustavi (Uporaba funkcije Auto Pause,
stran 17).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje,
če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti
samodejno preklopi v način mirovanja (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 17).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje,
če želite prilagoditi prikaz zaslonov s podatki o vadbi, ko
deluje časovnik dejavnosti (Uporaba samodejnega
pomikanja, stran 17).
• Izberite Način sprož. časovnika, če želite prilagoditi
način, na katerega naprava zazna začetek vožnje in
samodejno zažene časovnik dejavnosti (Samodejni vklop
časovnika, stran 17).
• Izberite Navigacija, če želite prilagoditi nastavitve
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 8) in nastavitve
načrtovanja poti (Nastavitve načrtovane poti, stran 8).
16
• Izberite Način GPS-a, če želite izklopiti GPS (Vadba v
zaprtih prostorih, stran 5) ali spremeniti nastavitev
satelitov (Spreminjanje nastavitve satelitov, stran 16).
Vse spremembe se shranijo v profil dejavnosti.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite za vsak profil dejavnosti.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Podatkovni zasloni.
4 Izberite podatkovni zaslon.
5 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
6 Izberite število podatkovnih polj, ki naj bodo prikazana na
zaslonu.
7 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
Spreminjanje nastavitve satelitov
Za boljšo učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje
položaja GPS lahko omogočite nastavitev GPS+GLONASS. Pri
nastavitvi GPS+GLONASS se baterija prazni hitreje, kot če
uporabljate le GPS.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Način GPS-a.
4 Izberite želeno možnost.
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za dosego določenih ciljev
časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa, kadence in moči.
Nastavitve opozorila so shranjene v vašem profilu dejavnosti.
Nastavitev opozoril o obsegu
Če imate izbirni merilnik srčnega utripa, senzor kadence ali
merilnik moči, lahko nastavite opozorila o obsegih. Opozorilo o
obsegu vas obvesti, ko je meritev naprave izven določenega
obsega vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da
vas opozori, ko je vaša kadenca nižja od 40 vrtljajev na minuto
in višja od 90 vrtljajev na minuto. Za opozorilo o obsegu lahko
uporabljate tudi območje vadbe (Območja treninga, stran 6).
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Alarmi.
4 Izberite Opoz. o srčnem utripu, Opozorilo o tempu ali
Opozorilo o moči.
5 Če je treba, vklopite opozorilo.
6 Izberite najmanjšo in največjo vrednost ali izberite območja.
7 Če je treba, izberite .
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop
zvokov naprave, stran 18).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Alarmi.
4 Izberite vrsto opozorila.
5 Vklopite opozorilo.
6 Vnesite vrednost.
7 Izberite .
Prilagajanje naprave
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop zvokov
naprave, stran 18).
Auto Lap
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem
vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate
možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih
kroga, ki so shranjeni v progi.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po položaju > Krog pri.
4 Izberite možnost:
• Izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij.
• Izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.
• Izberite Na točki in ob prit. Lap, če želite sprožiti števec
krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred
vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer
izberete
.
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 16).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40
kilometrov ali 10 milj).
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po razdalji > Krog pri.
Vnesite
vrednost.
4
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 16).
Uporaba funkcije Auto Pause
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause.
4 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Hitrost po meri za samodejni premor časovnika,
ko hitrost pade pod določeno vrednost.
Če
je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času
5
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 16).
Uporaba samodejnega mirovanja
S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava
samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti.
V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji
ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.
Prilagajanje naprave
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje.
4 Izberite hitrost prikaza.
Samodejni vklop časovnika
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika. Vklopi časovnik dejavnosti ali
vas opomni, da ga vklopite, tako da lahko beležite podatke o
vožnji.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Profili dejavnosti.
2 Izberite profil.
3 Izberite Način sprož. časovnika.
4 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti časovnik, izberite Ročno in nato , da
zaženete časovnik dejavnosti.
• Če želite, da se prikaže vizualni opomnik, ko dosežete
hitrost začetnega obvestila, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se časovnik dejavnosti samodejno vklopi, ko
dosežete hitrost za začetek, izberite Samodejno.
Nastavitve telefona
Izberite Meni > Nastavitve > Telefon.
Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth,
vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v
storitev Garmin Connect.
Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Nastavitve sistema
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem.
• Nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 17)
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 18)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 18)
• Nastavitve zvokov (Vklop in izklop zvokov naprave,
stran 18)
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 18)
Nastavitve zaslona
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Zaslon.
Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.
Čas. om. osv. zasl.: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
17
Informacije o napravi
Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali
nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne
barve glede na čas dneva.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Specifikacije
Nastavitev beleženja podatkov
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
Do 15 ur
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Frekvenca in protokol
brezžičnega omrežja
2,4 GHz pri nazivni moči 0 dBm
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Snemanje podatkov.
Interval beleženja: nadzira, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost Pametno beleži ključne točke, na katerih
spremenite smer, hitrost ali srčni utrip. Možnost 1 s zabeleži
točke vsako sekundo. Ustvari zelo podroben zapis dejavnosti
in poveča shranjeno datoteko dejavnosti.
Povprečenje kadence: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o kadenci, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov (Povprečenje podatkov za kadenco ali
moč, stran 12).
Povprečenje moči: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o moči, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov (Povprečenje podatkov za kadenco ali
moč, stran 12).
Spreminjanje merskih enot
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa
časa.
1 Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Enote.
2 Izberite vrsto meritve.
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Vklop in izklop zvokov naprave
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Specifikacije naprave Edge
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Do 4 leta in pol pri uporabi 1 uro na dan
Vodoodpornost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Obseg delovne
temperature
Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Spreminjanje jezika naprave
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Jezik.
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence
Časovni pasovi
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
Nastavitev načina razširjenega zaslona
Svojo napravo Edge 520 Plus lahko uporabljate kot razširjen
zaslon za ogled podatkovnih zaslonom prek združljive ure za
več športov Garmin. Lahko na primer združite združljivo napravo
Forerunner za prikaz njenih podatkovnih zaslonov v svoji
napravi Edge med triatlonom.
1 V napravi Edge izberite Meni > Nastavitve > Način
razširjenega zaslona > Poveži z uro.
2 Na svoji združljivi uri Garmin izberite Nastavitve > Senzorji
in dodatna oprema > Dodaj novo > Razširjeni zaslon.
3 Sledite navodilom na zaslonu naprave Edge in uri Garmin za
dokončanje postopka združevanja.
Podatkovni zasloni vaše združene ure se prikažejo na
napravi Edge, ko sta napravi združeni.
OPOMBA: običajne funkcije naprave Edge so med uporabo
načina razširjenega zaslona onemogočene.
Po združitvi vaše združljive ure Garmin z vašo napravo Edge se
ob naslednji uporabi načina razširjenega zaslona samodejno
povežeta.
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik,
3V
Življenjska doba baterije
Približno 12 mesecev (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
®
Izhod iz načina razširjenega zaslona
Ko je naprava načinu razširjenega zaslona, izberite
Izhod iz načina razširjenega zaslona > V redu.
>
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.
18
Informacije o napravi
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Za podrobna navodila o čiščenju obiščite www.garmin.com
/HRMcare.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
• Traku ne dajajte v sušilnik.
• Trak sušite obešen ali ravno položen.
• Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa,
odpnite modul, ko ni v uporabi.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte
usmerjenost.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na
zaklenjeno.
OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po
zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato
preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za
pošiljanje podatkov.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Držite 10 sekund.
Naprava se ponastavi in vklopi.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
Obnavljanje privzetih nastavitev
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
Privzete nastavitve konfiguracije in profile dejavnosti lahko
obnovite. S tem ne odstranite zgodovine in podatkov o
dejavnostih, kot so vožnje, vadbe in proge.
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Ponastavitev
naprave > Ponastavi privzete nastavitve > V redu.
Čiščenje uporabniških podatkov in nastavitev
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja
kadence
Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije
po dveh obratih.
1 Poiščite okrogli pokrov baterije À na hrbtni strani senzorja.
Počistite lahko vse uporabniške podatke in obnovite napravo na
začetno nastavitev. S tem odstranite zgodovino in podatke, kot
so vožnje, vadbe in proge, ter ponastavite nastavitve naprave in
profile dejavnosti. Datoteke, ki ste jih dodali v napravo iz
računalnika, ne bodo odstranjene.
Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > Ponastavitev
naprave > Izbriši podatke in ponastavi nastavitve > V
redu.
Podaljševanje življenjske dobe baterije
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve ali skrajšajte časovno omejitev
osvetlitve (Uporaba osvetlitve zaslona, stran 3).
• Izberite interval beleženja za Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 18).
• Vklopite funkcijo Samodejno mirovanje (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 17).
• Izklopite brezžično funkcijo Telefon (Nastavitve telefona,
stran 17).
• Izberite nastavitev GPS (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 16).
• Odstranite brezžične senzorje, ki jih ne uporabljate več.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka
kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko
odstranite.
3 Odstranite pokrov in baterijo Á.
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku
 ali magnetom.
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express™.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
4 Počakajte 30 sekund.
Odpravljanje težav
19
Jezik naprave je napačen
1
2
3
4
5
Na domačem zaslonu izberite .
Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in
izberite .
Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in
izberite .
Podrsajte navzdol do šestega elementa na seznamu in
izberite .
Pomaknite se navzdol do želenega jezika in izberite .
Meritve temperature
Naprava lahko prikaže meritve temperature višje od dejanske
temperature zraka, če jo namestite na neposredno sončno
svetlobo, držite v rokah ali jo polnite z zunanjo baterijo. Naprava
prav tako potrebuje nekaj časa, da se prilagodi večjim
temperaturnim spremembam.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Ogled informacij o napravi
1 Izberite Meni > Nastavitve > Sistem > O napravi.
2 Izberite možnost.
• Izberite Informacije o predpisih, če si želite ogledati
informacije o predpisih in številko modela.
• Izberite Informacije o avtorskih pravicah, če si želite
ogledati informacije o programski opremi, ID enote in
licenčno pogodbo.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Connect Mobile
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave s
programom Garmin Connect Mobile, morate imeti račun Garmin
Connect, prav tako pa morate združiti napravo z združljivim
pametnim telefonom (Združevanje s pametnim telefonom,
stran 1).
1 Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile.
Ko je na voljo nova programska oprema, vas naprava
opozori, da lahko posodobite programsko opremo.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Posodabljanje programske opreme s
programom Garmin Express
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
20
•
•
•
•
Posodobitve programske opreme
Posodobitve zemljevidov
Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
Baterija prestav. senzorja: stanje baterije v senzorju položaja
prestave.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do naslednjega: predviden preostali čas do naslednje
točke poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati
navigacijo.
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Čas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri
trenutni dejavnosti.
Čas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni
dejavnosti.
Čas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas – zadnji krog: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
Ciljna moč: ciljna izhodna moč med dejavnostjo.
Enakomernost poganjanja: meritev, kako enakomerno kolesar
pritiska na pedali ob vsakem obratu.
Faza moči - d. kr. najv. m.: povprečni kot faze najvišje moči za
desno nogo v trenutnem krogu.
Faza moči - d. povp. najv.: povprečni kot faze najvišje moči za
desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – desni krog: povprečni kot faze moči za desno
nogo v trenutnem krogu.
Faza moči – desni najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za
desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na
katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Faza moči – desno: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Dodatek
Faza moči – desno povpr.: povprečni kot faze moči za desno
nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči - l. kr. najv. m.: povprečni kot faze najvišje moči za
levo nogo v trenutnem krogu.
Faza moči - l. povp. najv.: povprečni kot faze najvišje moči za
levo nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – leva najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za
levo nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem
kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Faza moči – levi krog: povprečni kot faze moči za levo nogo v
trenutnem krogu.
Faza moči – levo: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Faza moči – levo povpr.: povprečni kot faze moči za levo nogo
pri trenutni dejavnosti.
Grafikon srcnega utripa: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno
območje srčnega utripa (od 1 do 5).
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – zadnji krog: povprečna hitrost za zadnji prepotovani
krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Komb. prest.: Trenutna kombinacija prestav iz senzorja
položaja prestave.
Korak vadbe: med vadbo je to trenutni korak od skupnega
števila korakov.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na naslednji: naslednja točka na načrtovani poti ali
progi.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč: Trenutna izhodna moč v vatih. Naprava mora biti
povezana z združljivim merilnikom moči.
Moč – % FTP: trenutna izhodna moč kot odstotek
funkcionalnega praga moči.
Moč – IF: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Moč – kJ: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Moč – krog: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moč – najv. v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.
Moč – največja: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Moč – NP: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
Moč – NP zadnjega kroga: povprečna Normalized Power za
zadnji opravljeni krog.
Moč – NP za krog: povprečna Normalized Power za trenutni
krog.
Moč – povpr. 10 sekund: 10-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Moč – povpr. 30 sekund: 30-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Dodatek
Moč – povprečje 3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Moč – povprečna: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Moč – TSS: Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.
Moc – W/kg: količina izhodne moči v vatih na kilogram.
Moč – zadnji krog: povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni
krog.
Način osvetl.: način konfiguracije omrežja luči.
Način prestavljanja Di2: trenutni način prestavljanja senzorja
Di2.
Nagib: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja).
Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/- 3,65 m (12 čevljev).
Navp. hit. – 30 s pov.: 30-sekundno premično povprečje
navpične hitrosti.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Območje srčnega utripa: trenutno območje vašega srčnega
utripa (od 1 do 5). Privzeta območja temeljijo na
uporabniškem profilu in najvišjem srčnem utripu (220 minus
vaša starost).
Odpornost trenažerja: sila upora na notranjem trenažerju.
OSP – krog: povprečni odmik od sredine platforme v trenutnem
krogu.
OSP – povprečje: povprečni odmik od sredine platforme pri
trenutni dejavnosti.
PCO: odmik od sredine platforme. Odmik od sredine platforme
je mesto na platformi pedala, na katerega deluje sila.
Povezane luči: število povezanih luči.
Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Prednost – čas: čas prednosti ali zaostanka v primerjavi s
funkcijo Virtual Partner.
Prednost – razdalja: razdalja prednosti ali zaostanka v
primerjavi s funkcijo Virtual Partner.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preo. srč. utr.: odstotek srčnega utripa med vadbo nad ali pod
ciljnim območjem.
Preost. ponov.: preostale ponovitve med vadbo.
Preostala razdalja: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede
razdalje med vadbo ali progo.
Preostale kalorije: preostale kalorije, če ste si zadali cilj glede
porabe kalorij med vadbo.
Preostali čas: preostali čas, če ste si med vadbo zadali časovni
cilj.
Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja
položaja prestave.
Raven baterije senz. Di2: preostala napolnjenost baterije
senzorja Di2.
Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
21
Razd. - zadnji krog: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do naslednje: preostala razdalja do naslednje točke
poti. Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke
na progi.
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razmerje prestav: število zob sprednje in zadnje prestave
kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Spr. prestava: sprednja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Srčni utrip – zadnji krog: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
Stanje zmogljivosti: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše
zmogljivosti v realnem času.
SU – % najv.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
SU – % najv. kroga: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutni krog.
SU – % RSU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
SU – % RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
SU – povpr. % najv.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
SU – povpr. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Uravn. – povpr. 10 s: 10-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravn. – povpr. 30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnotež. – povpr. 3 s: trisekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnoteženost: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Uravnoteženost – krog: povprečna uravnoteženost moči levo/
desno za trenutni krog.
Uravnoteženost – povpr.: povprečna uravnoteženost moči
levo/desno za trenutno dejavnost.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zadnja prestava: zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Ocene FTP
Ženske
Vati na kilogram (W/kg)
V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega
praga moči (FTP) po spolu.
Izjemno
4,30 in več
Odlično
Od 3,33 do 4,29
Moški
Vati na kilogram (W/kg)
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Izjemno
5,05 in več
Zmerno
Od 1,90 do 2,35
Odlično
Od 3,93 do 5,04
Nepripravljena
Manj kot 1,90
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Zmerno
Od 2,23 do 2,78
Nepripravljen
Manj kot 2,23
22
Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa
Coggana z naslovom Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Dodatek
Izračuni območij srčnega utripa
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
650 × 38 A
2125
700 × 18C
2070
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
700 × 25C
2105
700C cevasto
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
1
2
3
4
5
50–60 %
60–70 %
70–80 %
80–90 %
90–100 %
Prednosti
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Velikost in premer kolesa
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1 3/8
1615
22 × 1 3/8
1770
22 × 1 1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 cevasto
1785
24 × 1 1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1 1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
29 x 2,1
2288
Dodatek
23
Kazalo
A
Auto Lap 17
Auto Pause 17
B
baterija
menjava 19
podaljševanje 19
polnjenje 1
vrsta 1
zamenjava 19
beleženje podatkov 15
besedilo začetnega sporočila 17
bližnjice 3
brisanje
osebni rekordi 6
vsi uporabniški podatki 15, 19
C
cilj 6
cilji 6
Connect IQ 15
Č
čas, opozorila 16
časovni pasovi 18
časovnik 3, 14
čiščenje naprave 18
D
datoteke, prenašanje 15
dinamika kolesarjenja 13
dodatna oprema 10, 12, 20
moč 6, 13
merilniki 10, 11, 13, 22
metrov 12
območja 12
opozorila 16
N
načrtovane poti, nastavitve 8
najvišji VO2 11, 22
namestitev naprave 1, 2
nameščanje 1, 2, 11, 12
naprava
nega 18
ponovni zagon 19
nastavitve 16–18
naprava 18, 19
nastavitve sistema 17
nastavitve zaslona 17
navigacija 6
O
območja
čas 18
vklop/izklop 12
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odmik od sredine platforme 13
odpravljanje težav 11, 19, 20
odseki 3, 4
brisanje 4
opozorila 16
osebni rekordi 6
brisanje 6
osvetlitev ozadja 1, 3
osvetlitev zaslona 17
P
kadenca 12
opozorila 16
kalorija, opozorila 16
koledar 5
kolesarjenje 11
krogi 1
pametni telefon 1, 8, 15, 17
programi 9
združevanje 1
pametno beleženje 15
paščki 20
pedali 13
podatki
deljenje 18
prenašanje 14, 15
shranjevanje 14
snemanje 18
zasloni 3, 16
podatkovna polja 15, 16, 20
pomoč 9, 10
ponastavitev naprave 19
posodobitve, programska oprema 13, 20
povečevanje, zemljevidi 8
povprečenje podatkov 12
prenašanje, datoteke 9
prilagajanje naprave 16
pripomočki 15
profil uporabnika 16
profili 15, 16
dejavnost 16
uporabnik 16
proge 7
programi 8, 15
pametni telefon 1
programska oprema
licenca 20
posodabljanje 13, 20
različica 20
L
R
LiveTrack 8, 9
lokacije 6
brisanje 7
pošiljanje 10
urejanje 7
S
F
faza moči 13
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 20
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, posodabljanje programske
opreme 20
Garmin Index 14
GLONASS 16
GPS 5, 16
signal 1, 3, 19
GroupTrack 8, 9
I
ID naprave 20
igrišča 7
brisanje 8
nalaganje 7
urejanje 7
intervali, vadbe 5
izmenjava podatkov 18
J
jezik 18, 20
K
M
menjava baterije 19
merske enote 18
24
senzorji ANT+ 1, 10, 12, 14
oprema za vadbo 5, 6
združevanje 5, 12
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 14, 15
specifikacije 18
srčni utrip
merilnik 10, 11, 18, 19
območja 11, 14, 23
opozorila 16
stiki v sili 9, 10
Š
športnik celo življenje 16
T
tehnologija Bluetooth 8, 9, 17
tehtnica 14
temperatura 20
tipke 1
trening, načrti 4
U
umerjanje, senzor moči 12
uporabniški podatki, brisanje 15
urjenje 5, 6
načrti 5
zasloni 16
USB 20
prekinitev povezave 15
V
vadba, zasloni 3
vadba v zaprtih prostorih 5, 6
vadbe 4, 5
brisanje 5
nalaganje 4
varčevanje z energijo 17
velikosti koles 23
Virtual Partner 3, 6
višina 7
višinomer, umerjanje 7
vklop/izklop, območja 14
Z
začetna nastavitev 19
zaslon 17
zaznavanje dogodkov 9, 10
združevanje 1
pametni telefon 1
senzorji ANT+ 5, 12
zemljevidi 6, 7
nastavitve 8
orientacija 8
posodabljanje 20
povečava 8
zgodovina 3, 14
brisanje 14
pošiljanje v računalnik 14, 15
zvoki 18
računalnik, vzpostavljanje povezave 15
razdalja, opozorila 16
razširjeni zaslon 18
regeneracija 10
samodejno mirovanje 17
samodejno pomikanje 17
satelitski signali 1, 3, 19
senzor hitrosti in kadence 11, 12, 19
Kazalo
support.garmin.com
Maj 2018
190-02424-43_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising