Garmin | Edge® 520 Plus | User manual | Garmin Edge® 520 Plus Brugervejledning

Garmin Edge® 520 Plus Brugervejledning
EDGE 520 PLUS
®
Brugervejledning
© 2018 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre
lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Di2™
er et varemærke tilhørende Shimano, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) og Normalized Power™ (NP) er
varemærker tilhørende Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende Strava, Inc. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre
lande. Rettighederne til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: AA3001
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Taster .......................................................................................... 1
Parring med din smartphone ...................................................... 1
Visning af statussiden ................................................................. 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 2
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Montering af mountainbikeholder ............................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 3
Brug af baggrundslys .................................................................. 3
Træning ........................................................................... 3
Kør en tur .................................................................................... 3
Sådan bruges genvejsmenuen .............................................. 3
Brug af Virtual Partner® ......................................................... 3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 4
Følg et segment fra Garmin Connect ..................................... 4
Aktivering af segmenter ......................................................... 4
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 4
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 4
Valgmuligheder for segment .................................................. 4
Sletning af et segment ........................................................... 4
Træning ...................................................................................... 4
Følg en træning fra internettet ............................................... 4
Start af en træning ................................................................. 4
Stop af en træning ................................................................. 5
Sletter træninger .................................................................... 5
Om træningskalenderen ............................................................. 5
Brug af Garmin Connect træningsplaner ............................... 5
Intervaltræning ............................................................................ 5
Oprettelse af en intervaltræning ............................................. 5
Start en intervaltræning .......................................................... 5
Træning indendørs ..................................................................... 5
Parring af din ANT+ Hometrainer .......................................... 5
Brug af en ANT+ hometrainer ................................................ 5
Indstilling af modstand ...................................................... 6
Indstilling af måleffekt ........................................................ 6
Angivelse af et træningsmål ....................................................... 6
Annullering af et træningsmål ................................................ 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 6
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 6
Sletning af alle personlige rekorder ....................................... 6
Træningszoner ............................................................................ 6
Kortindstillinger ........................................................................... 8
Ændring af kortretningen ....................................................... 8
Ruteindstillinger .......................................................................... 8
Vælg en aktivitet for ruteberegning ........................................ 8
Bluetooth connectede funktioner................................. 8
Start en GroupTrack session ...................................................... 8
Tip til GroupTrack sessioner .................................................. 9
Overførsel af filer til en anden Edge enhed ................................ 9
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone ............................. 9
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner ............................... 9
Registrering af hændelse ....................................................... 9
Hjælp ...................................................................................... 9
Opsætning af hændelsesregistrering og hjælpefunktioner .... 9
Visning af nødkontakter ....................................................... 10
Anmodning om hjælp ........................................................... 10
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ................. 10
Annullering af en automatisk meddelelse ............................ 10
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse ........ 10
ANT+ sensorer .............................................................. 10
Påsætning af pulsmåleren ........................................................ 10
Restitutionstid ...................................................................... 10
Visning af din restitutionstid ............................................ 10
Om VO2 maks. vurderinger ................................................. 10
Få din VO2-max estimering ............................................ 10
Tip til VO2 maks. estimater for cykling ............................ 11
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 11
Om pulszoner .................................................................. 11
Træningsmål ................................................................... 11
Tip til uregelmæssige pulsdata ............................................ 11
Installation af fartsensor ............................................................ 11
Installation af kadencesensor ................................................... 12
Om hastigheds- og kadencesensorer .................................. 12
Datagennemsnit for kadence eller effekt ............................. 12
Parring af ANT+ sensorer ......................................................... 12
Træning med effektmålere ........................................................ 12
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 12
Kalibrering af din effektmåler ............................................... 12
Pedalbaseret effekt .............................................................. 13
Cykledynamik ....................................................................... 13
Brug af cykledynamik ...................................................... 13
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden ........... 13
Få dit FTP-estimat ............................................................... 13
Udførelse af en FTP-test ................................................. 13
Automatisk beregning af FTP .......................................... 13
Brug af elektroniske skiftere ..................................................... 14
Situationsfornemmelse ............................................................. 14
Brug af vægten ......................................................................... 14
Garmin Index™ Smartvægtdata .......................................... 14
Navigation....................................................................... 6
Historik.......................................................................... 14
Positioner .................................................................................... 6
Markering af din position ........................................................ 6
Navigation til en gemt position ............................................... 6
Redigering af positioner ......................................................... 7
Sletning af position ................................................................. 7
Indstilling af højden ................................................................ 7
Baner .......................................................................................... 7
Oprettelse af en bane på din enhed ...................................... 7
Følg en bane fra Garmin Connect ......................................... 7
Tips til træning med baner ..................................................... 7
Afbrydelse af en bane ............................................................ 7
Visning af en rute på kortet .................................................... 7
Visning af rutedetaljer ............................................................ 7
Ruteindstillinger ..................................................................... 7
Sletning af en rute .................................................................. 7
Sådan zoomer du på kortet ........................................................ 8
Visning af din tur ....................................................................... 14
Visning af din tid i hver træningszone .................................. 14
Sletter ture ........................................................................... 14
Visning af samlede data ........................................................... 14
Sletning af samlede data ..................................................... 14
Garmin Connect ........................................................................ 14
Sådan sender du din tur til Garmin Connect ........................ 15
Dataregistrering ........................................................................ 15
Datahåndtering ......................................................................... 15
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 15
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 15
Sletning af filer ..................................................................... 15
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 15
Indholdsfortegnelse
Tilpasning af din enhed............................................... 15
Connect IQ™ funktioner, der kan downloades ......................... 15
i
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren .......................................................................... 15
Profiler ...................................................................................... 15
Indstilling af din brugerprofil ................................................. 15
Om træningsindstillinger ........................................................... 16
Opdatering af din aktivitetsprofil ........................................... 16
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 16
Ændring af satellitindstillingen ............................................. 16
Alarmer ................................................................................ 16
Indstilling af områdealarmer ............................................ 16
Indstilling af en tilbagevendende alarm ........................... 16
Auto Lap ...............................................................................16
Markering af omgange efter position .............................. 16
Markering af omgange efter distance ............................. 17
Brug af Auto Pause .............................................................. 17
Brug af automatisk dvale ..................................................... 17
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 17
Automatisk start af timeren .................................................. 17
Telefonindstillinger .................................................................... 17
Systemindstillinger .................................................................... 17
Displayindstillinger ............................................................... 17
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 17
Ændring af måleenhed ......................................................... 18
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 18
Ændring af enhedens sprog ................................................ 18
Tidszoner ............................................................................. 18
Opsætning af udvidet visningstilstand ...................................... 18
Afslut udvidet visningstilstand .............................................. 18
Enhedsoplysninger...................................................... 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Edge Specifikationer ............................................................ 18
Specifikationer for pulsmåler ................................................ 18
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................. 18
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 18
Rengøring af enheden ......................................................... 18
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 18
Udskiftelige batterier ................................................................. 18
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 18
Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor ...... 19
Fejlfinding..................................................................... 19
Nulstilling af enheden ............................................................... 19
Gendannelse af fabriksindstillingerne .................................. 19
Sletning af brugerdata og indstillinger ................................. 19
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 19
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 19
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 19
Temperaturudlæsninger ........................................................... 19
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 19
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 19
Opdatering af softwaren med Garmin Connect Mobile ............ 20
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin Express ............ 20
Produktopdateringer ................................................................. 20
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 20
Appendiks..................................................................... 20
Datafelter .................................................................................. 20
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 22
FTP-bedømmelser .................................................................... 22
Udregning af pulszone .............................................................. 22
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 22
Indeks............................................................................ 24
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
Taster
Når parringen er gennemført, vises en meddelelse, og din
enhed synkroniseres automatisk med din smartphone.
Visning af statussiden
Statussiden viser forbindelsesstatus for GPS, ANT+ sensorer
og din smartphone.
Vælg en funktion:
• På startskærmen vælges .
• Under en tur kan du vælge > Statusside.
®
Statussiden vises. Et fast ikon betyder, at signalet blev
fundet, eller at sensoren er tilsluttet.
Opladning af enheden
À
Á
Â
Vælg for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke.
Hold nede for at tænde og slukke enheden.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.
Vælg på startskærmbilledet for at se statussiden.
Vælg for at rulle gennem skærmbillederne, funktionerne og
indstillingerne.
På startskærmbilledet skal du vælge at se enhedsmenuen.
Ã
Vælg for at angive en ny omgang.
Ä
Vælg for at starte og stoppe timeren.
Å
Vælg for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Æ
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Edge
Specifikationer, side 18).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Vælg en indstilling, eller bekræft en meddelelse.
Vælg under en tur for at se menufunktioner som f.eks.
alarmer og datafelter.
Parring med din smartphone
For at bruge de connectede funktioner i Edge enheden skal den
parres direkte via Garmin Connect™ Mobile appen i stedet for fra
Bluetooth indstillingerne på din smartphone.
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
2 Hold nede for at tænde enheden.
Første gang du tænder enheden, skal du vælge enhedens
sprog. Næste skærmbillede beder dig parre enheden med
din smartphone.
TIP: Du kan vælge Menu > Indstillinger > Telefon > Par
smartphone for manuelt at aktivere parringstilstand.
3 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile appen fra
eller
menuen, skal du
vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
®
Introduktion
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
1
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
7 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
Tryk
forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
6
klikker på plads.
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Montering af mountainbikeholder
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug 3 mm unbrakonøglen til at fjerne skruen À fra
monteringsbeslaget til styret Á.
Montering af Out-Front Mount
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringsbeslaget til styret Á.
3 Placer gummipuden omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
4 Placer monteringsbeslaget til styret omkring gummipuden.
5 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
monteringen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens
tilspænding jævnligt.
Juster
fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
6
i cykelholderen Â.
3 Vælg en funktion:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du sætte den tykke
pude omkring styret.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du sætte den tynde
pude omkring styret.
• Hvis styrets diameter er 35 mm, skal du ikke bruge en
gummipude.
4 Placer monteringen til styret rundt om styret, så
monteringsarmen er over frempinden.
5 Brug 3 mm unbrakonøglen til at løsne skruen  på
monteringsarmen, placer monteringsarmen og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
monteringsarmen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 20 lbf-in. (2,26 N-m). Kontroller
skruens tilspænding jævnligt.
®
2
Introduktion
3 Vælg på skærmen Hjem.
4 Vælg en aktivitetsprofil.
5 Vælg for at starte timeren.
6 Hvis det er nødvendigt, kan du bruge 2 mm unbrakonøglen til
at fjerne de to skruer på bagsiden af beslaget Ã, fjerne og
dreje monteringsbeslaget, og sætte skruerne i igen for at
ændre retningen for beslaget.
7 Sæt skruen i på monteringsbeslaget og stram den.
BEMÆRK: Garmin anbefaler at stramme skruen, så
monteringen er sikker, med en maksimal
momentspecifikation på 7 lbf-in. (0,8 N-m). Kontroller skruens
tilspænding jævnligt.
8 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelbeslagene Ä.
BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
6 Vælg eller for yderligere dataskærmbilleder.
7 Vælg om nødvendigt for at se menufunktioner som f.eks.
alarmer og datafelter.
for at stoppe timeren.
TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og
dele den på din Garmin Connect konto. Præcise turtypedata
er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
9 Vælg Gem tur.
8 Vælg
Sådan bruges genvejsmenuen
Der er genvejsmenufunktioner for dataskærmbilleder og
tilbehør. Under en tur vises
på dataskærmbillederne.
Vælg nede for at få vist genvejsmenufunktionerne.
Brug af Virtual Partner
®
9 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
nå dine mål.
1 Aktiver evt. Virtual Partner skærmbilledet for aktivitetsprofilen
(Tilpasning af skærmbilleder, side 16).
2 Kør en tur.
3 Vælg for at se Virtual Partner skærmbilledet og se, hvem
der fører.
Brug af baggrundslys
• Vælg en vilkårlig tast for at tænde for baggrundslyset.
• Vælg for at justere baggrundsbelysningens lysstyrke.
• Vælg én eller flere valgmuligheder på startskærmen:
◦ Du kan justere lysstyrken ved at vælge > Lysstyrke >
Lysstyrke.
◦ Du kan justere timeout ved at vælge > Lysstyrke > Tid
til lys slukker og vælge en mulighed.
Træning
Kør en tur
Hvis din enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er de allerede
parret og kan aktiveres under den indledende opsætning.
1 Hold nede for at tænde enheden.
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.
Træning
4 Vælg evt.
> Hastighed for Virtual Partner for at justere
hastigheden for Virtual Partner under din tur.
Segmenter
Sådan følger du et segment: Du kan sende segmenter fra din
Garmin Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt
på din enhed, kan du følge segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader en bane fra din Garmin
Connect konto, downloades alle segmenter i banen
automatisk.
Sådan konkurrerer du i et segment: Du kan konkurrere i et
segment og forsøge at matche eller overgå din personlige
rekord eller andre cyklister, som har kørt segmentet.
3
Strava™ segmenter
Du kan downloade Strava segmenter til din Edge 520 Plus
enhed. Følg Strava segmenter for at sammenligne din
præstation med dine tidligere ture, venner og professionelle, der
har kørt det samme segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Følg et segment fra Garmin Connect
Før du kan downloade og følge et segment fra Garmin Connect,
skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 14).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
BEMÆRK: Hvis du bruger Strava segmenter, overføres dine
favoritsegmenter automatisk til din enhed, når den forbindes
til Garmin Connect Mobile eller din computer.
2 Gå til connect.garmin.com.
3 Opret et nyt segment, eller vælg et eksisterende segment.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg Menu > Træning > Segmenter.
7 Vælg segmentet.
8 Vælg Kør.
Aktivering af segmenter
Du kan aktivere segmentkonkurrencer og beskeder, der
fortæller dig, at du nærmer dig et segment.
1 Vælg Menu > Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg Aktiver.
BEMÆRK: Beskeder, der fortæller dig om, at du nærmer dig
et segment, vises kun for aktiverede segmenter.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andre køreres præstationer, forbindelser på din
Garmin Connect konto eller andre medlemmer af
cykelfællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg for at starte aktivitetstimeren, og tag ud på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
2 Begynd at konkurrere i segmentet.
Segmentdataskærmen vises automatisk.
3 Vælg om nødvendigt
for at ændre dit mål under din
konkurrence.
Du kan konkurrere mod den førende på segmentet, din
tidligere præstation eller andre kørere (hvis sådanne findes).
Målet tilpasses automatisk ud fra din aktuelle præstation.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg Menu > Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.
• Vælg Udfordringer for at se køretider og
gennemsnitshastigheder for den førende i segmentet, den
førende i gruppen eller udfordreren, din bedste personlige
tid og gennemsnitshastighed samt andre kørere (hvis
sådanne findes).
TIP: Du kan vælge et element på ranglisten for at ændre
dit segmentkonkurrencemål.
Valgmuligheder for segment
Vælg Menu > Træning > Segmenter > Valgmuligh. for
segment.
Vælg automatisk indsats: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk justering af mål baseret på din aktuelle
præstation.
Søg: Lader dig søge efter gemte segmenter efter navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer de segmenter, der
er indlæst på enheden i øjeblikket.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte segmenter fra
enheden.
Sletning af et segment
1 Vælg Menu > Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg Slet > OK.
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træninger ved hjælp af Garmin Connect
eller vælge en træningsplan med indbyggede træninger fra
Garmin Connect og indlæse dem på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Følg en træning fra internettet
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 14).
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret og gem en ny træning.
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.
5 Frakobl enheden.
Start af en træning
Før du kan starte en træning, skal du indlæse en træning fra
Garmin Connect konto.
1 Vælg Menu > Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Kør.
4 Vælg for at starte timeren.
4
Træning
Efter du starter en træning, viser enheden hvert trin i træningen,
målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle træningsdata.
Stop af en træning
• Du kan til enhver tid vælge
for at afslutte et træningstrin.
• Du kan når som helst vælge for at se skærmbilledet med
træningstrin og vælge > Stop træningen > OK for at
afslutte træningen.
• Du kan når som helst vælge
> Stop træningen for at
stoppe timeren og afslutte træningen.
TIP: Når du gemmer din tur, afsluttes din træning automatisk.
Sletter træninger
1 Vælg Menu > Træning > Træning > Træningsindstillinger
> Slet flere.
2 Vælg en eller flere træningsture.
3 Vælg Slet træninger > OK.
Om træningskalenderen
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Brug af Garmin Connect træningsplaner
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 14).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træninger og baner og downloade planen til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne
intervaller, når du kører en kendt distance. Når du vælger
,
registrerer enheden et interval og går til et hvileinterval.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Vælg Menu > Træning > Intervaller > Rediger > Intervaller
> Type.
2 Vælg Distance, Tid eller Åben.
3
4
5
6
7
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille
typen til Åben.
Vælg Varighed, angiv en distance eller et tidsinterval for
træningen, og vælg .
Vælg Hvile > Type.
Vælg Distance, Tid eller Åben.
Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
Træning
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Vælg Menu > Træning > Intervaller > Kør.
2 Vælg for at starte timeren.
3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge
for at starte det første interval.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Træning indendørs
Enheden omfatter en indendørs aktivitetsprofil, hvor GPS'en er
slukket. Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at
spare batterilevetid.
BEMÆRK: Eventuelle ændringer af GPS-indstilling gemmes i
den aktive profil.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg GPS-tilstand > Fra.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og
distance ikke vises, medmindre du har en kompatibel sensor
eller indendørs træningsenhed, som sender oplysninger om
hastighed og distance til enheden.
Parring af din ANT+ Hometrainer
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra din ANT+
hometrainer.
2 Vælg Menu > Træning > Ind.dørs træningsenh. > Par.
ANT+ cykltræn.enh.
3 Vælg den hometrainer, der skal parres med din enhed.
4 Vælg Tilføj sensor.
Når hometraineren er parret med din enhed, vises
hometraineren som en tilsluttet sensor. Du kan tilpasse dine
datafelt til at vise sensordata.
Brug af en ANT+ hometrainer
Før du kan bruge en kompatibel ANT+ hometrainer, skal du
montere din cykel til træningsenheden og parre den med din
enhed (Parring af din ANT+ Hometrainer, side 5).
Du kan bruge din enhed sammen med en hometrainer for at
simulere modstand, mens du følger en bane, aktivitet eller
træning. Når du bruger en hometrainer, bliver GPS automatisk
deaktiveret.
1 Vælg Menu > Træning > Ind.dørs træningsenh..
2 Vælg en funktion:
• Vælg Følg en bane for at følge en gemt bane (Baner,
side 7).
• Vælg Følg en aktivitet for at følge en gemt tur (Kør en tur,
side 3).
• Vælg Følg en træning for at følge en effektbaseret
træning fra din Garmin Connect konto (Træning, side 4).
3 Vælg en bane, aktivitet eller træning.
4 Vælg Kør.
5 Vælg en aktivitetsprofil.
6 Vælg for at starte timeren.
Træningsenheden øger eller mindsker modstanden baseret
på højdeoplysningerne for banen eller turen.
7 Vælg for at se skærmbilledet for træningsenheden.
5
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur. Når enheden er parret med en kompatibel energimåler, viser
den den maksimale effektmåling, der er blevet konstateret i
løbet af en 20 minutters periode.
Visning af dine personlige rekorder
Vælg Menu > Min statistik > Personlige rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan se graden af modstand À, distancen, du er foran eller
bagud Á, og tiden, du er foran eller bagud Â, i forhold til den
distance og tid, der oprindeligt blev registreret for banen eller
aktiviteten.
Indstilling af modstand
1 Vælg Menu > Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil
modstand.
2 Vælg eller for at indstille modstanden, som
træningsenheden skal give.
3 Vælg en aktivitetsprofil.
4 Begynd at træde i pedalerne.
5 Du kan om nødvendigt vælge > Indstil modstand for at
justere modstanden under din aktivitet.
Indstilling af måleffekt
1 Vælg Menu > Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil
måleffekt.
2 Indstil værdien for måleffekt.
3 Vælg en aktivitetsprofil.
4 Begynd at træde i pedalerne.
Den modstand, der ydes af træningsenheden, justeres for at
opretholde en konstant effekt baseret på din hastighed.
5 Du kan om nødvendigt vælge > Indstil måleffekt for at
justere måleffekten under din aktivitet.
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen,
så du kan træne imod en angivet mål for distance, distance og
tid eller distance og hastighed. Under træningsaktiviteten giver
enheden dig feedback i realtid om, hvor tæt du er på at nå dit
træningsmål.
1 Vælg Menu > Træning > Angiv et mål.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og hastighed for at vælge et mål for
distance og hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
3 Vælg for at starte timeren.
4 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge for at se Virtual
Partner skærmbilledet.
5 Når du er færdig med aktiviteten, skal du vælge > Gem
tur.
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
1 Vælg Menu > Min statistik > Personlige rekorder.
2 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
3 Vælg Forrige rekord > OK.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af alle personlige rekorder
Vælg Menu > Min statistik > Personlige rekorder > Slet
alle > OK.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Træningszoner
• Pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 11)
• Effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 12)
Navigation
Navigationsfunktioner og -indstillinger gælder også for
navigering af baner (Baner, side 7) og segmenter
(Segmenter, side 3).
• Positioner (Positioner, side 6)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 8)
Positioner
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
En position er et punkt, som du registrerer og gemmer på
enheden. Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til
et bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur.
2 Vælg > Marker position > OK.
Navigation til en gemt position
Før du kan navigere til en gemt position, skal du finde
satellitsignaler.
1 Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg Vis kort.
4 Vælg Kør.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Annullering af et træningsmål
Vælg
6
> Annuller mål > OK.
Navigation
2
3
4
5
6
7
• Åbn Garmin Connect mobilappen.
• Gå til connect.garmin.com.
Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
Vælg Send til enhed.
Følg instruktionerne på skærmen.
Vælg Menu > Navigation > Baner på Edge enheden.
Vælg banen.
Vælg Kør.
Tips til træning med baner
Redigering af positioner
1 Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg Rediger.
4 Vælg en positionsoplysning.
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt
højde for positionen.
5 Rediger værdien, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Menu > Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg Slet position > OK.
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
1 Kør en tur.
2 Vælg > Indstil højde.
3 Indtast højden, og vælg .
Baner
Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt
bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og
følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge
en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede
præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på
30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at
prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt
på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.
Oprettelse af en bane på din enhed
Før du kan oprette en bane, skal du have en aktivitet med GPSdata gemt på din enhed.
1 Vælg Menu > Navigation > Baner > Baneindstillinger >
Opret ny.
2 Vælg en aktivitet, som banen skal baseres på.
3 Indtast et navn for ruten, og vælg .
Ruten vises på listen.
4 Vælg banen, og gennemse baneoplysningerne.
5 Vælg om nødvendigt Indstillinger for at redigere
baneoplysningerne.
Du kan for eksempel ændre navnet eller farven på banen.
6 Vælg > Kør.
Følg en bane fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 14).
1 Vælg en funktion:
Navigation
• Brug svingvejledning (Ruteindstillinger, side 7).
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at
begynde, skal du begive dig mod banen. Når du er på enhver
del af banen, vises en meddelelse.
BEMÆRK: Så snart du vælger , starter din Virtual Partner
banen uden at vente på, at du varmer op.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, vises en meddelelse.
Afbrydelse af en bane
Vælg
> Stop banen > OK.
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan
den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige
rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en
alternativ rute med grønt. På den måde kan du se ruterne, mens
du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt rute.
1 Vælg Menu > Navigation > Baner.
2 Vælg banen.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Menu > Navigation > Baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at få vist et højdekort over ruten.
Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Ruteindstillinger
Vælg Menu > Navigation > Baner > Baneindstillinger.
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafvig.advarsler: Giver dig besked, hvis du forvilder dig
væk fra ruten.
Segmenter: Gør dig i stand til at konkurrere i aktiverede
segmenter, der indgår i kursen.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Filter: Lader dig filtrere efter rutetype, for eksempel Strava ruter.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
Sletning af en rute
1 Vælg Menu > Navigation > Baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg Slet > OK
7
Sådan zoomer du på kortet
1
2
3
4
5
6
7
Kør en tur.
Vælg for at se kortet.
Vælg > Zoom kort ind/ud.
Vælg en funktion:
• Aktiver Auto Zoom for automatisk at indstille det optimale
zoomniveau for kortet.
• Deaktiver Auto Zoom for at zoome ind eller ud manuelt.
Vælg om nødvendigt Indstil zoomniveau.
Vælg en funktion:
• For at zoome ind manuelt skal du vælge .
• For at zoome ud manuelt skal du vælge .
Vælg for at gemme zoomniveauet (valgfrit).
Kortindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil,
og vælg Navigation > Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Ændring af kortretningen
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Kort > Orientering.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.
Ruteindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil
og vælg Navigation > Ruteplanlægning.
Popularitetsbanelægn.: Beregner ruter baseret på de mest
populære cykelture fra Garmin Connect.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Vælg en aktivitet for ruteberegning
Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af
aktivitetstypen.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Ruteplanlægning >
Ruteplanlægningstilst..
8
4 Vælg valgmulighed for beregning af din rute.
Du kan for eksempel vælge Cykling på vej for navigation på
veje eller Mountainbike for navigation uden for veje.
Bluetooth connectede funktioner
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitnessenhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile
appen på din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports
/apps for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid. Du kan sende foruddefinerede
meddelelser til andre ryttere i din GroupTrack session, som
har en kompatibel Edge enhed.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Rute-, segment- og træningsdownloads tilgængelige fra
Garmin Connect: Lader dig søge efter aktiviteter på Garmin
Connect ved brug af din smartphone og sende dem til din
enhed.
Overførsler fra enhed til enhed: Giver dig mulighed for trådløst
at overføre filer til en anden kompatibel Edge enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at besvare et indgående
opkald eller en sms med en foruddefineret tekstbesked.
Denne funktion er tilgængelig med kompatible Android™
smartphones.
Lydbeskeder: Gør det muligt for Garmin Connect Mobile app at
afspille statusmeddelelser på din smartphone under en tur.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
Mobile app at sende en meddelelse til dine nødkontakter, når
Edge enheden registrerer en hændelse.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk smsbesked med dit navn og GPS-position til dine nødkontakter
ved hjælp af Garmin Connect Mobile appen.
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
smartphone med Garmin Connect Mobile-appen parret til din
enhed (Parring med din smartphone, side 1).
Under en cykeltur kan du se kørerne i din GroupTrack session
på kortet.
1 På Edge enheden skal du vælge Menu > Indstillinger >
GroupTrack for at aktivere visning af forbindelser på
kortskærmen.
2 I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge LiveTrack > GroupTrack.
Vælg
Synlig for > Alle forbindelser.
3
BEMÆRK: Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal
du vælge en enhed for GroupTrack sessionen.
Bluetooth connectede funktioner
4 Vælg Start LiveTrack.
5 Vælg på Edge enheden, og tag ud på en tur.
6 Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
Du kan indstille Garmin Connect Mobile app til at afspille
motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du cykler
eller er i gang med en anden aktivitet. Lydbeskederne omfatter
oplysninger om antal omgange, omgangstid, navigation, tempo
eller hastighed samt puls. Under en lydbesked Garmin Connect
sætter Mobile app den primære lyd fra din smartphone på lydløs
for at afspille beskeden. Du kan tilpasse lydstyrkerne i Garmin
Connect Mobile app.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Vælg Enhedsindstillinger > Lydbeskeder.
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
Registrering af hændelse
Du kan trykke på et ikon på kortet for at se position og
oplysninger om kurs for andre kørere i GroupTrack
sessionen.
7 Rul til listen GroupTrack.
Når du vælger en fra listen, vises den pågældende centreret
på kortet.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle kørere i gruppen skal være dine forbindelser på
din Garmin Connect konto.
• Kør en tur udenfor med GPS.
• Par din Edge 520 Plus enhed med din smartphone med brug
af Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge Forbindelser for at opdatere listen med kørere til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
• Stop op, før du forsøger at se position og oplysninger om
kurs for andre kørere i GroupTrack sessionen.
Overførsel af filer til en anden Edge enhed
Du kan overføre baner, segmenter og træninger trådløst fra én
kompatibel Edge enhed til en anden vha. Bluetooth teknologi.
1 Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for
rækkevidde (3 m) af hinanden.
2 På den enhed, der indeholder filerne, vælges Menu >
Indstillinger > Overførsler mellem enheder > Del filer.
3 Vælg en filtype, du vil dele.
4 Vælg en eller flere filer, der skal overføres.
5 På den enhed, der modtager filerne, vælges Menu >
Indstillinger > Overførsler mellem enheder.
Vælg
en forbindelse i nærheden.
6
7 Vælg en eller flere filer, der skal modtages.
Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er
gennemført.
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone
Før du kan konfigurere lydbeskeder, skal du parre en
smartphone med Garmin Connect Mobile app med din Edge
enhed.
Bluetooth connectede funktioner
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect Mobile app kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app.
Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Hjælp
FORSIGTIG
Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som
den primære metode til at få hjælp i en nødsituation. Garmin
Connect Mobile app kontakter ikke nødtjenester for dig.
Når din Edge enhed tilsluttes Garmin Connect Mobile appen
med GPS aktiveret, kan du sende en automatisk tekstbesked
med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter.
Før du kan aktivere hjælpefunktionen på din enhed, skal du
oprette nødkontaktoplysninger i Bluetooth Mobile appen. Din
Bluetooth parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning.Garmin
Connect Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder
(standard-sms-takst er muligvis gældende).
Der vises en meddelelse på din enhed, der angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når en nedtælling er gennemført.
Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere meddelelsen.
Opsætning af hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 1).
3 Fra appindstillingerne i Garmin Connect Mobile appen skal
du vælge Nødkontakter og indtaste dine cyklistoplysninger
og dine nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter.
9
BEMÆRK: Når du indtaster nødkontakter, aktiveres
hændelsesregistrering automatisk på din enhed.
4 Aktiver GPS på din Edge enhed (Ændring af
satellitindstillingen, side 16).
2 Gør elektroderne Á og kontaktområderne  bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect Mobile
app.
Vælg Menu > Kontakter.
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen à til løkken Ä.
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Anmodning om hjælp
Før du kan anmode om hjælp, skal du aktivere GPS på din
Edge enhed.
1 Hold nede i fire sekunder for at aktivere hjælpefunktionen.
Enheden bipper og afsender meddelelsen, når nedtællingen
fra fem er gennemført.
TIP: Du kan vælge , før nedtællingen er gennemført, hvis
du vil annullere meddelelsen.
2 Vælg om nødvendigt for at afsende meddelelsen med det
samme.
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
Vælg Menu > Indstillinger > System > Registr hændelse.
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > Ja, før nedtællingen på 30 sekunder er
fuldført.
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
Fra statussiden skal du vælge Hændelse registreret > Jeg
er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
10
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata, side 11).
Restitutionstid
Du kan bruge din Garmin enhed med en håndledsbaseret
pulsmåler eller en kompatibel brystpulsmåler til at vise, hvor
lang tid der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar til næste
hårde træning.
BEMÆRK: Restitutionstidsanbefalingen bruger dit VO2 Maks.
estimat og kan synes unøjagtigt i starten. Enheden kræver, at
du gennemfører nogle aktiviteter for at indsamle oplysninger om
din præstation.
Restitutionstiden vises umiddelbart efter en aktivitet. Tiden
tæller ned, indtil det er optimalt for dig at forsøge en anden type
hård træning.
Visning af din restitutionstid
Før du kan bruge funktionen Restitutionstid, skal du tage
pulsmåleren på og parre den med din enhed (Parring af ANT+
sensorer, side 12). Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden,
er enheden og pulsmåleren allerede parret. For at få det mest
præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen
(Indstilling af din brugerprofil, side 15) og indstille din
maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner, side 11).
1 Vælg Menu > Min statistik > Restitutionsanbefaling >
Aktiver.
2 Kør en tur.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage, og den
mindst mulige tid er 6 timer.
Om VO2 maks. vurderinger
VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord, VO2 maks. er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. VO2
maks. vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
bruge din Garmin enhed parret med en kompatibel pulsmåler og
effektmåler, så du kan få vist din VO2 maks. vurdering for
cykling.
Få din VO2-max estimering
Før du kan se din VO2-max estimering, skal du tage
pulsmåleren på, installere effektmåleren og parre dem med din
enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 12). Hvis der fulgte en
ANT+ sensorer
pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren allerede
parret. For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre
opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil,
side 15) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine
pulszoner, side 11).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
2 Efter turen skal du vælge Gem tur.
3 Vælg Menu > Min statistik > VO2 Maks..
Din VO2-max estimering vises som et tal og en position på
farvemåleren.
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din hvilepuls.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 22) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Dårlig
VO2-max data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 22)
og gå til www.CooperInstitute.org.
®
Tip til VO2 maks. estimater for cykling
Udførelsen og nøjagtigheden af VO2 maks.-beregningen
forbedres, hvis køreturen er længerevarende og moderat hård,
så puls og effekt ikke varierer for meget.
• Før din tur skal du kontrollere, at enheden, pulsmåleren og
effektmåleren fungerer korrekt, er parret og har god
batterilevetid.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en puls
på mere end 70 % af din maksimale puls.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en
nogenlunde konstant effekt.
• Undgå bakket terræn.
• Undgå at køre i grupper, hvor der er meget vindmodstand.
Indstilling af dine pulszoner
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Træningsmål, side 11). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
1 Vælg Menu > Min statistik > Træningszoner > Pulszoner.
2 Angiv værdierne for maksimal puls og hvilepuls.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
ANT+ sensorer
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen (om
nødvendigt).
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5 til 10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 18).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Installation af fartsensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
2 Træk remmen À omkring hjulnavet, og sæt den fast på
krogen Á på sensoren.
11
Du kan ændre værdien for denne indstilling (Indstillinger for
dataoptagelse, side 17).
Parring af ANT+ sensorer
Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk
hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.
3 Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.
Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm À.
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
3 Sæt remmene Á fast omkring pedalarmen på krogene  på
sensoren.
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelsen mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
2 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor.
3 Vælg en funktion:
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
5 Vælg Tilføj sensor.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
• Juster dine effektzoner efter dine mål og evner (Indstilling af
dine effektzoner, side 12).
• Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet
effektzone (Indstilling af områdealarmer, side 16).
• Tilpas effektdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder,
side 16).
Indstilling af dine effektzoner
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender
værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste
den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.
1 Vælg Menu > Min statistik > Træningszoner >
Effektzoner.
2 Indtast din FTP-værdi.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg watt for at se og redigere zonerne i watt.
• Vælg % FTP for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
Om hastigheds- og kadencesensorer
Kalibrering af din effektmåler
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Kadencedata fra kadencesensoren registreres altid. Hvis der
ikke er nogen hastigheds- og kadencesensorer parret med
enheden, anvendes der GPS-data til at udregne hastighed og
distance.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm).
Datagennemsnit for kadence eller effekt
Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er
tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor eller
effektmåler (ekstratilbehør). Standardindstillingen medregner
ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
12
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal du montere den, parre
den med din enhed og aktivt begynde at registrere data med
den.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer.
2 Vælg din effektmåler.
3 Vælg Kalibrer.
4 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
ANT+ sensorer
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Cykledynamik
Målingsangivelse af cykledynamik viser, hvordan du påfører
kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på
pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at
cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt,
får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan
cyklen passer til dig.
BEMÆRK: Du skal have et Edge system med to sensorer for at
måle cykledynamik.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Brug af cykledynamik
Før du kan bruge cykledynamik, skal du parre Vector
effektmåleren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 12).
BEMÆRK: Registrering af cykledynamikken anvender
yderligere enhedshukommelse.
1 Kør en tur.
2 Rul til skærmbilledet med cykledynamik for at se dine
effektfasedata À, samlede effekt Á og midterforskydning af
platform Â.
Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din Edge enhed.
2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
3 Roter pedalarmen et par gange. Enheden Edge beder dig om
at installere alle afventende softwareopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Få dit FTP-estimat
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
estimere FTP (functional threshold power). For at opnå en mere
nøjagtig FTP-værdi kan du udføre en FTP-test med en parret
effektmåler og en pulsmåler (Udførelse af en FTP-test,
side 13).
Vælg Menu > Min statistik > FTP.
FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten
vises i W, og en position vises på farvemåleren.
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Utrænet
Se appendiks (FTP-bedømmelser, side 22) for yderligere
oplysninger.
3 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Datafelter for at
ændre et datafelt (Tilpasning af skærmbilleder, side 16).
BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen à kan
tilpasses.
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for at se
yderligere cykledynamikdata (Sådan sender du din tur til Garmin
Connect, side 15).
Effektfasedata
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens
startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv
effekt.
Midterforskydning af platform
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor du påfører kraft.
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden
Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge enhed
med dit Vector system.
1 Send dine turdata til din Garmin Connect konto (Sådan
sender du din tur til Garmin Connect, side 15).
ANT+ sensorer
Udførelse af en FTP-test
Før du kan udføre en test til fastlæggelse af FTP (functional
threshold power), skal du have en effektmåler og parre den med
din pulsmåler (Parring af ANT+ sensorer, side 12).
1 Vælg Menu > Min statistik > FTP > FTP-test > Kør.
2 Vælg for at starte timeren.
Når du har startet en tur, viser enheden hvert trin af testen,
målet og de aktuelle effektdata. Der vises en besked, når
testen er fuldført.
3 Vælg for at stoppe timeren.
4 Vælg Gem tur.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
Automatisk beregning af FTP
Før enheden kan beregne din FTP (functional threshold power),
skal du have en effektmåler og pulsmåler parret (Parring af
ANT+ sensorer, side 12).
1 Vælg Menu > Min statistik > FTP > Aktiver automatisk
beregning.
2 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
4 Vælg Menu > Min statistik > FTP.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
13
Brug af elektroniske skiftere
Før du kan bruge kompatible elektroniske skiftere, som f.eks.
Shimano Di2™ skiftere, skal du parre dem med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 12). Du kan tilpasse de valgfri
datafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 16). Edge 520
Plus enheden viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i
justeringstilstand.
®
Situationsfornemmelse
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren ved hjælp af
Garmin Express, side 20).
Brug af vægten
Hvis du har en ANT+ kompatibel vægt, kan enheden læse data
fra vægten.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor >
Vægt.
Der vises en meddelelse, når vægten findes.
2 Stå på vægten, når det angives.
BEMÆRK: Hvis du bruger en vægt, der måler
kropssammensætning, skal du tage sko og strømper af for at
sikre, at alle kropssammensætningsparametre læses og
registreres.
Træd
af vægten, når det angives.
3
TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du træde af vægten. Træd
op på den, når det angives.
Garmin Index™ Smartvægtdata
Hvis du har en Garmin Index enhed, gemmes de nyeste
vægtdata på din Garmin Connect konto. Næste gang, du
opretter forbindelse mellem Edge 520 Plus enheden og din
Garmin Connect konto, opdateres vægtdataene i din Edge 520
Plus brugerprofil.
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion:
• Hvis din tur har data fra én sensor, skal du vælge Tid i
pulszone eller Tid i effektzone.
• Hvis din tur har data fra begge sensorer, skal du vælge
Tid i zone og vælge Pulszoner eller Effektzoner.
Sletter ture
1 Vælg Menu > Historik > Ture > Slet.
2 Vælg en eller flere ture, der skal slettes.
3 Vælg Slet ture > OK.
Visning af samlede data
Du kan få vist de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
1 Vælg Menu > Historik > Totaler.
2 Vælg en indstilling for at se resultater for enhed eller
aktivitetsprofil.
Sletning af samlede data
1 Vælg Menu > Historik > Totaler > Slet totaler.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Slet alle totaler for at slette alle samlede data fra
historikken.
• Vælg en aktivitetsprofil for at slette akkumulerede samlede
data for en enkelt profil.
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
3 Vælg OK.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til connect.garmin.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Visning af din tur
1 Vælg Menu > Historik > Ture.
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion.
Visning af din tid i hver træningszone
Før du se din tid i hver træningszone, skal du parre enheden
med en kompatibel pulsmåler eller effektmåler, fuldføre en
aktivitet og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone og effektzone kan være en
hjælp til at justere træningens intensitet. Du kan justere dine
effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 12) og dine
pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 11), så de passer til
dine mål og evner. Du kan tilpasse et datafelt, så det viser din
tid i træningszoner under din tur (Tilpasning af skærmbilleder,
side 16).
1 Vælg Menu > Historik > Ture.
14
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Historik
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
• Synkroniser din Edge enhed med Garmin Connect Mobileappen på din smartphone.
• Brug det USB-kabel, der fulgte med din Edge enhed til at
sende oplysninger om turen til din Garmin Connect konto på
computeren.
Dataregistrering
Enheden anvender avanceret lagring. Den optager
nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls.
Når der foretages parring med en effektmåler, registrerer
enheden punkter hvert sekund. Registrering af punkter hvert
sekund giver et meget detaljeret spor, og bruger mere af den
tilgængelige hukommelse.
Der findes oplysninger om datagennemsnit for kadence og
effekt i Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 12.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
Tag
kablet ud af computeren.
2
Tilpasning af din enhed
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
Tilpasning af din enhed
Connect IQ™ funktioner, der kan downloades
Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere med Connect IQ Mobile appen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Profiler
Din Edge omfatter flere forskellige metoder, som du kan bruge til
at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af
indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du
bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og
visninger for træning og mountainbikekørsel.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver
cyklingstype. Du kan f.eks. oprette en separat aktivitetsprofil
til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen
omfatter tilpassede datasider, aktivitetstotaler, alarmer,
træningszoner (som f.eks. puls og hastighed),
træningsindstillinger (f.eks. Auto Pause og Auto Lap ) samt
navigationsindstillinger.
Brugerprofil: Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt,
højde, aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden
anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
®
®
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt og højde.
Enheden anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige
turdata.
1 Vælg Menu > Min statistik > Brugerprofil.
2 Vælg en funktion.
15
Om træningsindstillinger
Følgende funktioner og indstillinger giver dig mulighed for at
tilpasse din enhed baseret på dine træningsbehov. Disse
indstillinger gemmes til en aktivitetsprofil. Du kan f.eks. indstille
tidsalarmer for din løbsprofil, og du kan indstille en Auto Lap
positionsudløser for din mountainbikeprofil.
Opdatering af din aktivitetsprofil
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine
indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en funktion:
• Vælg en profil.
• Vælg Tilbehør for at tilføje eller kopiere en profil.
3 Rediger navn og farve for profilen.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Tilpasning af skærmbilleder, side 16).
• Vælg Standardturtype for at indstille den turtype, der er
typisk for denne aktivitetsprofil, som f.eks. pendling.
TIP: Efter en atypisk tur kan du opdatere turtype manuelt.
Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af
cykelvenlige ruter.
• Vælg Segmenter for at slå dine aktiverede segmenter til
(Aktivering af segmenter, side 4).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 16).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter
position, side 16).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår aktivitetstimeren automatisk holder pause
(Brug af Auto Pause, side 17).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til søvnfunktion efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 17).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for
at tilpasse visningen af skærmbillederne med
træningsdata, mens aktivitetstimeren kører (Brug af
automatisk rullefunktion, side 17).
• Vælg Starttilstand for timer for at tilpasse, hvordan
enheden registrerer starten af en tur og automatisk starter
aktivitetstimeren (Automatisk start af timeren, side 17).
• Vælg Navigation for at tilpasse kortindstillinger
(Kortindstillinger, side 8) og ruteindstillinger
(Ruteindstillinger, side 8).
• Vælg GPS-tilstand for at slukke for GPS (Træning
indendørs, side 5) eller ændre satellitindstillingerne
(Ændring af satellitindstillingen, side 16).
Alle ændringer er gemt på aktivitetsprofilen.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan tilpasse dataskærmbillederne for hver aktivitetsprofil.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Skærmbilleder.
4 Vælg et dataskærmbillede.
5 Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt.
6 Vælg antallet af datafelter, der skal vises på skærmbilledet.
7 Vælg et datafelt for at redigere det.
Ændring af satellitindstillingen
Du kan aktivere GPS+GLONASS for at opnå øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPS16
position. Brug af indstillingen GPS+GLONASS reducerer
batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg GPS-tilstand.
4 Vælg en funktion.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls, kadence og effekt. Alarmindstillinger
gemmes med din aktivitetsprofil.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan
du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked,
når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er
under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du
kan også bruge en træningszone (Træningszoner, side 6) til
områdealarmen.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Pulsalarm, Kadencealarm eller Effektalarm.
5 Tænd om nødvendigt for alarmen.
6 Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
7 Vælg om nødvendigt .
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 18).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg en alarmtype.
5 Slå alarmen til.
6 Indtast en værdi.
7 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 18).
Auto Lap
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
Tilpasning af din enhed
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
positioner under turen, hvor du vælger
.
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
Hvis
det
er
nødvendigt,
skal
du
tilpasse
omgangsdatafelterne
5
(Tilpasning af skærmbilleder, side 16).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
4 Indtast en værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilpasning af skærmbilleder, side 16).
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 16).
Brug af automatisk dvale
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge funktionen Auto. rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion.
4 Vælg en visningshastighed.
Automatisk start af timeren
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter
aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren,
så du kan registrere dine køredata.
1 Vælg Menu > Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
Tilpasning af din enhed
2 Vælg en profil.
3 Vælg Starttilstand for timer.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Manuel, og vælg
for at starte aktivitetstimeren.
• Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du
når startmeddelelseshastigheden.
• Vælg Automatisk for at starte aktivitetstimeren
automatisk, når du når starthastigheden.
Telefonindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > Telefon.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
trådløs Bluetooth teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et genkendt navn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth connectede funktioner
inklusive LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin
Connect.
Opkald og tekstbeskeder: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Mistede opkald og tekstbeskeder: Viser mistede
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Systemindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > System.
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 17)
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 17)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 18)
• Toneindstillinger (Sådan tænder og slukker du for
enhedstoner, side 18)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 18)
Displayindstillinger
Vælg Menu > Indstillinger > System > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tid, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Automatisk for at tillade, at
enheden automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt
af tidspunktet på dagen.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet af
enhedens skærm.
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg Menu > Indstillinger > System > Dataregistrering.
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Funktionen Smart optager nøglepunkter, hvor
du skifter retning, fart eller puls. Funktionen 1 sekund optager
punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret
registrering af din aktivitet, hvilket får den lagrede aktivitetsfil
til at optage mere plads.
Kadencegennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de kadencedata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 12).
Effektgennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de effektdata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 12).
17
Ændring af måleenhed
Driftstemperaturområde
Fra -5° til 50°C (fra 23° til 122°F)
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Enheder.
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Vælg Menu > Indstillinger > System > Toner.
Ændring af enhedens sprog
Vælg Menu > Indstillinger > System > Sprog.
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Opsætning af udvidet visningstilstand
Du kan bruge din Edge 520 Plus enhed som en udvidet visning
for at se dataskærme fra et kompatibelt Garmin multisportsur.
Du kan for eksempel parre en kompatibel Forerunner enhed for
at vise dens dataskærme på din Edge enhed under en triatlon.
1 Fra din Edge enhed skal du vælge Menu > Indstillinger >
Udvidet visningstilstand > Forbind ur.
2 Fra dit kompatible Garmin ur skal du vælge Indstillinger >
Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Udvidet display.
3 Følg skærmvejledningen på din Edge enhed og dit Garmin ur
for at gennemføre parringsprocessen.
Dataskærmene fra dit parrede ur vises på Edge enheden, når
enhederne er parret.
BEMÆRK: Normale Edge enhedsfunktioner deaktiveres
under brug af udvidet visningstilstand.
Når du har parret dit kompatible Garmin ur med din Edge enhed,
forbindes de automatisk næste gang, du bruger udvidet
visningstilstand.
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
®
Afslut udvidet visningstilstand
Mens enheden er i udvidet visningstilstand, skal du vælge
> Afslut udvidet visningstilstand > OK.
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
Op til 15 timer.
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde Fra 0º til 45ºC (fra 32º til 113ºF)
Trådløse frekvenser/protokol
2,4 GHz ved 0 dBm nominelt
Vandtæthedsklasse
IEC 60529 IPX7*
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for pulsmåler
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Op til 4,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen vaskes.
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
18
Enhedsoplysninger
Sletning af brugerdata og indstillinger
Du kan slette alle brugerdata og gendanne enheden til dens
oprindelige opsætning. Dette sletter din historik og dine data,
f.eks. cykelture, træninger og baner, og nulstiller enhedens
indstillinger og aktivitetsprofiler. Dette sletter ikke eventuelle
filer, som du har tilføjet på enheden fra din computer.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Nulstilling af enhed
> Slet data og nulstil indstillingerne > OK.
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Udskiftning af batteri til fartsensor eller
kadencesensor
Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to
omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af sensoren.
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet Á.
TIP: Du kan bruge et stykke tape  eller en magnet til at
fjerne batteriet fra dækslet.
Maksimering af batterilevetiden
• Reducer lysstyrken for baggrundslyset, eller reducer tiden,
før baggrundslyset slukker (Brug af baggrundslys, side 3).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 17).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 17).
• Deaktiver den trådløse Telefon funktion (Telefonindstillinger,
side 17).
• Vælg GPS indstillingen (Ændring af satellitindstillingen,
side 16).
• Fjern trådløse sensorer, som du ikke længere bruger.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express™ programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Min enhed viser det forkerte sprog
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter hverken dine data eller indstillinger.
Hold nede i 10 sekunder.
Enheden nulstilles og tændes.
Gendannelse af fabriksindstillingerne
Du kan gendanne standardkonfigurationsindstillingerne og
aktivitetsprofilerne. Dette fjerner ikke din historik eller dine
aktivitetsdata som f.eks. cykelture, træninger og baner.
Vælg Menu > Indstillinger > System > Nulstilling af enhed
> Nulstil standardindstillinger > OK.
Fejlfinding
1
2
3
4
5
Vælg på skærmen Hjem.
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg .
Rul ned til det sidste element på listen, og vælg .
Rul ned til det sjette element på listen, og vælg .
Rul ned til dit sprog, og vælg .
Temperaturudlæsninger
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Visning af enhedsoplysninger
1 Vælg Menu > Indstillinger > System > Om.
2 Vælg en funktion.
• Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger for at se de
lovgivningsmæssige oplysninger og modelnummeret.
• Vælg Copyright-oplysninger for at se
softwareoplysninger, enheds-id og licensaftalen.
19
Opdatering af softwaren med Garmin
Connect Mobile
Før du kan opdatere enhedens software ved hjælp af Garmin
Connect Mobile app'en, skal du have en Garmin Connect konto,
og du skal parre enheden med en kompatibel smartphone
(Parring med din smartphone, side 1).
1 Synkroniser din enhed med Garmin Connect Mobile app'en.
Hvis ny software er tilgængelig, giver enheden dig besked
om at opdatere softwaren.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Opdatering af softwaren ved hjælp af Garmin
Express
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
Følg
instruktionerne på skærmen.
2
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
Bageste gear: Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 3s gennemsnit: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
20
Di2 batteriniveau: Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.
Di2 gearskiftetilstand: Den aktuelle skiftetilstand for en Di2sensor.
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance forude: Distance foran eller bagved Virtual Partner.
Distance - omgang: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Distance - sidste omgang: Den tilbagelagte distance for den
senest gennemførte omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en træning
eller bane, når du anvender et distancemål.
Distance til destination: Den resterende distance til den
endelige destination. Du skal være i gang med at navigere,
for at disse oplysninger vises.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).
Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 3s gennemsnit: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit
for effekt.
Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben.
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - H. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Gnsn. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Omg. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - V. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - V. Gnsn. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
aktivitet.
Effektfase - V. Omg. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Appendiks
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Effekt - NP- seneste omg.: Gennemsnitlig Normalized Power
for den senest gennemførte omgang.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved nst.: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved
waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Fart - sidste omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Forreste gear: Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Gear: Forreste og bageste cykelgear fra en
gearpositionssensor.
Gearbatteri: Batteristatussen for en gearpositionssensor.
Gearforhold: Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear
som registreret af en gearpositionssensor.
Gearkombination: Den aktuelle gearkombination fra en
gearpositionssensor.
Gentagelser tilbage: Det resterende antal gentagelser under
en træning.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Appendiks
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Kalorier tilbage: De resterende kalorier under en træning, når
du anvender et kaloriemål.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart - 30s i gnmsnit: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for lodret hastighed.
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Lystilstand: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Måleffekt: Måleffekt under en aktivitet.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor der
påføres kraft.
PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls).
Puls - %Maksimal: Procentdelen af maksimal puls.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gn.snitl. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gnsnit %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til 5).
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Puls - sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Puls tilbage: Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet
under en træning.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
21
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bagved Virtual Partner.
Tid for omgang siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gennemsnit: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.
Tid - seneste omgang: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid tilbage: Den resterende tid under en træning, når du
anvender et tidsmål.
Tid til destination: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Træningsenhed modstand: Den modstand, som
hometraineren skal give.
Træningstrin: Under en træning, det aktuelle trin ud af det
samlede antal trin.
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
FTP-bedømmelser
Udregning af pulszone
Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP-estimater efter
køn.
Mænd
W pr. kg (W/kg)
Zone % af
maksimal
puls
Enestående
5,05 og derover
1
50-60 %
Fremragende
Fra 3,93 til 5,04
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
God
Fra 2,79 til 3,92
2
60-70 %
Rimeligt
Fra 2,23 til 2,78
Utrænet
Mindre end 2,23
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Kvinder
W pr. kg (W/kg)
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Enestående
4,30 og derover
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
Fremragende
Fra 3,33 til 4,29
4
80-90 %
God
Fra 2,36 til 3,32
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
Rimeligt
Fra 1,90 til 2,35
5
90-100 %
Utrænet
Mindre end 1,90
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
FTP-bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter
Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
22
Opfattet anstrengelse Fordele
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
Hjulstørrelse og -omkreds
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
Appendiks
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Appendiks
23
Indeks
A
advarsler 16
alarmer 16
ANT+ sensorer 1, 10, 12, 14
fitnessudstyr 5, 6
parre 5, 12
applikationer 8, 15
smartphone 1
Auto Lap 16, 17
Auto Pause 17
automatisk dvale 17
automatisk rullefunktion 17
avanceret lagring 15
B
baggrundslys 1, 3, 17
baner 7
batteri
maksimere 19
oplade 1
type 1
udskifte 18, 19
Bluetooth teknologi 8, 9, 17
brugerdata, slette 15
brugerprofil 15
bånd 19
C
computer, tilslutte 15
Connect IQ 15
cykledynamik 13
cykling 11
D
data
deling 18
opbevare 14
optage 17
overføre 14, 15
skærmbilleder 3, 16
datafelter 15, 16, 20
dataoptagelse 15
dele data 18
displayindstillinger 17
distance, alarmer 16
E
effekt, zoner 14
effekt (kraft) 6
alarmer 16
målere 10, 12, 13, 22
zoner 12
effektfase 13
enhed
nulstille 19
vedligeholdelse 18
enheds-ID 19
F
fart- og kadencesensorer 11, 12, 19
fejlfinding 11, 19, 20
filer, overføre 15
første opsætning 19
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7–9, 14, 15, 20
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, opdatering af software 20
Garmin Index 14
gemme aktiviteter 3
gennemsnit af data 12
genveje 3
GLONASS 16
GPS 5, 16
signal 1, 3, 19
GroupTrack 8, 9
H
hastigheds- og kadencesensorer 12
24
historik 3, 14
sende til computer 14, 15
slette 14
hjulstørrelser 22
hjælp 9, 10
højde 7
højdemåler, kalibrere 7
I
indendørs træning 5, 6
indstillinger 16–18
enhed 18, 19
installere 1, 2, 11, 12
intervaller, træningsture 5
K
kadence 12
alarmer 16
kalender 5
kalibrere, effektmåler 12
kalorie, alarmer 16
kort 6, 7
indstillinger 8
opdatere 20
retning 8
zoom 8
slette
alle brugerdata 15, 19
personlige rekorder 6
smartphone 1, 8, 15, 17
apps 9
parre 1
software
licens 19
opdatere 13, 20
version 19
specifikationer 18
sportsmand hele livet 15
sprog 18, 19
startmeddelelse 17
systemindstillinger 17
søvntilstand 17
T
midterforskydning af platform 13
montere enhed 1, 2
mål 6
måleenheder 18
taster 1
temperatur 19
tid, alarmer 16
tidszoner 18
tilbehør 10, 12, 20
tilpasning af enheden 16
timer 3, 14
toner 18
træning 5, 6
planer 4, 5
skærmbilleder 3, 16
træningsture 4, 5
indlæse 4
slette 5
tænd/sluk 13
tætningsringe. Se bånd
N
U
L
LiveTrack 8, 9
M
navigation 6
nulstilling af enheden 19
nødkontakter 9, 10
O
omgange 1
opbevare data 14, 15
opdateringer, software 13, 20
overføre, filer 9
P
parre 1
ANT+ sensorer 5, 12
smartphone 1
pedaler 13
personlige rekorder 6
slette 6
positioner 6
redigere 7
sende 10
slette 7
profiler 15, 16
aktivitet 16
bruger 15
puls
alarmer 16
måler 10, 11, 18
zoner 11, 14, 22
udskiftning af batteriet 18
udvidet visning 18
USB 20
frakoble 15
V
Virtual Partner 3, 6
VO2 maks. 10, 11, 22
VO2-max 10
vægt 14
W
widgets 15
Z
zoner
effekt 12
tid 18
zoome, kort 8
R
registrering af hændelse 9, 10
rengøre enhed 18
rengøring af enheden 18
restitution 10
ruter 7
indlæsning 7
indstillinger 8
redigere 7
slette 7
S
satellitsignaler 1, 3, 19
segmenter 3, 4
slette 4
skærm 17
Indeks
support.garmin.com
Maj 2018
190-02424-36_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising