Garmin | Edge® 520 Plus | User manual | Garmin Edge® 520 Plus Manual de utilizare

Garmin Edge® 520 Plus Manual de utilizare
EDGE 520 PLUS
®
Manual de utilizare
© 2018 Garmin Ltd. sau filialele sale
Toate drepturile rezervate. Conform legilor privind drepturile de autor, acest manual nu poate fi copiat, în întregime sau parţial, fără acordul scris al Garmin. Garmin îşi rezervă dreptul de a-şi
modifica sau îmbunătăţi produsele şi de aduce schimbări conţinutului acestui manual fără obligaţia de a înştiinţa vreo persoană sau organizaţie cu privire la asemenea modificări sau
îmbunătăţiri. Vizitaţi www.garmin.com pentru actualizări curente şi informaţii suplimentare cu privire la utilizarea produsului.
Garmin , logo-ul Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner şi Virtual Partner sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale, înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ şi Vector™ sunt mărci comerciale ale Garmin Ltd. sau ale filialelor sale. Aceste mărci comerciale nu pot
fi utilizate fără permisiunea explicită a Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ este marcă comercială a Google Inc. Apple şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări. Marca grafică şi logourile Bluetooth sunt proprietatea
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci de către Garmin are loc sub licenţă. The Cooper Institute , precum şi orice marcă comercială legată de acesta sunt proprietate a Institutului
Cooper. Analize avansate ale pulsului de Firstbeat. Di2™ este marcă comercială a Shimano, Inc. Shimano este marcă comercială înregistrată a Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS),
Intensity Factor™ (IF) şi Normalized Power™ (NP) sunt mărci comerciale ale Peaksware, LLC. STRAVA şi Strava™ sunt mărci comerciale ale Strava, Inc. Windows Este marcă comercială
înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite şi în alte ţări. Alte mărci şi nume comerciale aparţin proprietarilor respectivi.
®
®
®
®
®
®
Acest produs este certificat ANT+ . Vizitaţi www.thisisant.com/directory pentru o listă de produse şi aplicaţii compatibile.
®
M/N: AA3001
Cuprins
Introducere...................................................................... 1
Taste ........................................................................................... 1
Asocierea unui smartphone ........................................................ 1
Vizualizarea paginii de stare ....................................................... 1
Încărcarea dispozitivului ............................................................. 1
Despre baterie ....................................................................... 1
Instalarea suportului standard .................................................... 2
Instalarea suportului proeminent ................................................ 2
Scoaterea dispozitivului Edge ................................................ 2
Instalarea suportului pentru mountain bike ................................. 2
Obţinerea semnalelor de la sateliţi ............................................. 3
Utilizarea iluminării de fundal ...................................................... 3
Antrenament ................................................................... 3
Plimbare cu bicicleta ................................................................... 3
Utilizarea meniului de scurtături ............................................. 3
Utilizarea Virtual Partner® ..................................................... 3
Segmente ................................................................................... 4
Strava™ Segmente ................................................................ 4
Urmărirea unui segment din Garmin Connect ....................... 4
Activarea segmentelor ........................................................... 4
Efectuarea unei curse pe un segment ................................... 4
Vizualizarea detaliilor segmentului ......................................... 4
Opţiuni pentru segmente ........................................................ 4
Ştergerea unui segment ......................................................... 4
Exerciţii ....................................................................................... 4
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet ................................ 4
Începerea unui exerciţiu ......................................................... 5
Oprirea unui exerciţiu ............................................................. 5
Ştergerea exerciţiilor .............................................................. 5
Despre calendarul de antrenament ............................................ 5
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect ........... 5
Exerciţii fracţionate ..................................................................... 5
Crearea unui antrenament pe intervale ................................. 5
Începerea unui exerciţiu fracţionat ......................................... 5
Antrenare în interior .................................................................... 5
Asocierea antrenorului dvs. de interior ANT+ ........................ 5
Utilizarea unui trainer de interior ANT+ .................................. 5
Setarea rezistenţei ............................................................ 6
Setarea puterii ţintă ........................................................... 6
Setarea unei ţinte a antrenamentului .......................................... 6
Anularea ţintei unui antrenament ........................................... 6
Date personale ........................................................................... 6
Vizualizarea recordurilor personale ....................................... 6
Reafişarea unui record personal ............................................ 6
Ştergerea tuturor recordurilor personale ................................ 6
Zonele de antrenament .............................................................. 6
Navigare .......................................................................... 6
Locaţii ......................................................................................... 6
Marcarea locaţiei .................................................................... 6
Navigarea la o locaţie salvată ................................................ 7
Editarea locaţiilor ................................................................... 7
Ştergerea unei locaţii ............................................................. 7
Setarea elevaţiei .................................................................... 7
Cursuri ........................................................................................ 7
Crearea unui traseu pe dispozitiv .......................................... 7
Urmărirea unui traseu de la Garmin Connect ........................ 7
Sfaturi pentru antrenamentele cu Trasee .............................. 7
Oprirea unui traseu ................................................................ 7
Afişarea unui traseu pe hartă ................................................. 7
Vizualizarea detaliilor traseului .............................................. 7
Opţiuni traseu ......................................................................... 8
Ştergerea unui traseu ............................................................ 8
Mărirea şi micşorarea hărţii ........................................................ 8
Cuprins
Setările hărţii ............................................................................... 8
Schimbarea orientării hărţii .................................................... 8
Setări rută ................................................................................... 8
Selectarea unei activităţi pentru calculul rutei ........................ 8
Caracteristici conectateBluetooth ................................ 8
Pornirea unei sesiuni GroupTrack .............................................. 9
Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack ...................................... 9
Transferarea fişierelor pe un alt dispozitiv Edge ........................ 9
Redarea solicitărilor audio pe smartphone-ul dvs. ..................... 9
Funcţiile de detecţie a incidentelor şi de asistenţă ..................... 9
Detecţie incidente .................................................................. 9
Asistenţă .............................................................................. 10
Configurarea funcţiilor de detecţie a incidentelor şi de
asistenţă ............................................................................... 10
Vizualizarea contactelor dvs. de urgență ............................. 10
Solicitarea de asistenţă ........................................................ 10
Pornirea și oprirea detecției incidentelor .............................. 10
Anularea unui mesaj automat .............................................. 10
Trimiterea unei actualizări de stare după un incident .......... 10
Senzori ANT+ ................................................................ 10
Montarea pe corp a monitorului cardiac ................................... 10
Durata de recuperare ........................................................... 11
Vizualizarea timpului de recuperare ................................ 11
Despre estimarea volumelor VO2 max. ............................... 11
Afişarea volumului VO2 max. estimat ............................. 11
Sfaturi pentru estimarea volumelor VO2 max. în activităţile
de ciclism ........................................................................ 11
Setarea zonelor de puls ....................................................... 11
Despre zonele de puls .................................................... 12
Obiective fitness .............................................................. 12
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică frecvenţa
cardiacă sunt neregulate ..................................................... 12
Instalarea senzorului de viteză ................................................. 12
Instalarea senzorului de cadenţă .............................................. 12
Despre senzorii de viteză şi de cadenţă .............................. 12
Stabilirea mediei datelor despre cadenţă sau putere .......... 13
Asocierea senzorilor ANT+ ....................................................... 13
Antrenamentul cu un contor de putere ..................................... 13
Setarea zonelor de putere ................................................... 13
Calibrarea contorului de putere ........................................... 13
Puterea pe baza pedalelor ................................................... 13
Dinamica ciclismului ............................................................. 13
Utilizarea dinamicii ciclismului ......................................... 13
Actualizarea software-ului Vector utilizând dispozitivul
Edge .....................................................................................14
Afişarea estimării FTP .......................................................... 14
Efectuarea unui test FTP ................................................ 14
Calcularea automată a pragului FTP .............................. 14
Utilizarea schimbătoarelor electronice ...................................... 14
Conștientizare situațională ....................................................... 14
Utilizarea cântarului .................................................................. 14
Datele de la cântarul inteligent ............................................ 14
Istoric............................................................................. 14
Vizualizarea turei ...................................................................... 15
Vizualizarea timpului în fiecare zonă de antrenament ......... 15
Ştergerea turelor .................................................................. 15
Vizualizarea totalurilor de date ................................................. 15
Ştergerea totalurilor de date ................................................ 15
Garmin Connect ........................................................................ 15
Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin Connect ... 15
Înregistrarea datelor .................................................................. 15
Gestionarea datelor .................................................................. 15
Conectarea dispozitivului la computer ................................. 15
Transferarea fişierelor pe dispozitiv ..................................... 16
Ştergerea fişierelor ............................................................... 16
i
Deconectarea cablului USB ................................................. 16
Index.............................................................................. 25
Personalizarea dispozitivului dvs............................... 16
Funcţii descărcabile Connect IQ™ ........................................... 16
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului ........................................................................ 16
Profiluri ...................................................................................... 16
Setarea profilului de utilizator ............................................... 16
Despre setările pentru antrenament ......................................... 16
Actualizarea profilului de activitate ...................................... 16
Personalizarea ecranelor de date ........................................ 17
Modificarea setării satelitului ................................................ 17
Alerte .................................................................................... 17
Setarea alertelor de interval ............................................ 17
Setarea unei alerte repetitive .......................................... 17
Auto Lap ............................................................................... 17
Marcarea turelor în funcţie de poziţie .............................. 17
Marcarea turelor în funcţie de distanţă ........................... 17
Utilizarea Auto Pause .......................................................... 18
Utilizarea inactivării automate .............................................. 18
Utilizarea derulării automate ................................................ 18
Pornirea automată a cronometrului ..................................... 18
Setări telefon .............................................................................18
Setări de sistem ........................................................................ 18
Setările afişajului .................................................................. 18
Setări pentru înregistrarea datelor ....................................... 18
Schimbarea unităţilor de măsură ......................................... 18
Activarea şi dezactivarea tonurilor dispozitivului ................. 18
Schimbarea limbii dispozitivului ........................................... 18
Fusurile orare ....................................................................... 19
Configurarea modului de afişare extins .................................... 19
Părăsirea modului de afişare extins ..................................... 19
Informaţii dispozitiv..................................................... 19
Specificaţii ................................................................................. 19
Edge Specificaţii .................................................................. 19
Specificaţiile monitorului cardiac .......................................... 19
Specificaţiile senzorului de viteză şi ale senzorului de
cadenţă ................................................................................ 19
Întreţinere dispozitiv .................................................................. 19
Curăţarea dispozitivului ........................................................ 19
Întreţinerea monitorului cardiac ............................................ 19
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator ............................ 19
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac ................................. 19
Înlocuirea bateriei senzorului de viteză sau a senzorului de
cadenţă ................................................................................ 20
Depanare ....................................................................... 20
Resetarea dispozitivului ............................................................ 20
Restabilirea setărilor implicite .............................................. 20
Ştergerea datelor şi a setărilor utilizatorului ......................... 20
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei .................................... 20
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS ................................... 20
Dispozitiv în limba greşită ......................................................... 20
Valorile de temperatură ............................................................ 20
Garniturile O de schimb ............................................................ 20
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv ............................... 21
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia Garmin Connect
Mobile ....................................................................................... 21
Actualizarea software-ului utilizând Garmin Express ............... 21
Actualizări ale produsului .......................................................... 21
Cum obţineţi mai multe informaţii ............................................. 21
Anexă ............................................................................. 21
Câmpuri de date ....................................................................... 21
Clasificările standard ale volumului maxim de O2 .................... 23
Clasificările FTP ........................................................................ 23
Calculul zonelor de puls ............................................................ 23
Dimensiunea şi circumferinţa roţii ............................................. 24
ii
Cuprins
Introducere
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Luaţi legătura întotdeauna cu medicul dvs. înainte de a începe
sau a modifica orice program de exerciţii.
Dispozitive Garmin > Adăugare dispozitiv şi urmaţi
instrucţiunile de pe ecran.
După ce asocierea se realizează cu succes, apare un mesaj şi
dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu smartphone-ul
dvs.
Vizualizarea paginii de stare
Pagina de stare afişează starea conexiunii GPS, a senzorilor
ANT+ şi a smartphone-ului dvs.
Selectaţi o opţiune:
• De pe ecranul de început, selectaţi .
• În timpul unei ture, selectaţi > Status Page.
®
Taste
Este afişată pagina de stare. O pictogramă continuă arată că
semnalul a fost găsit sau că senzorul este conectat.
À
Á
Â
Selectaţi pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal.
Menţineţi apăsat pentru a porni sau a opri dispozitivul.
Încărcarea dispozitivului
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date, opţiuni şi
setări.
De pe ecranul de început, selectaţi pentru a vizualiza pagina
de stare.
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
Selectaţi pentru a derula prin ecranele de date, opţiuni şi
setări.
De pe ecranul de început, selectaţi pentru a vizualiza meniul
dispozitivului.
Ã
Selectaţi pentru a marca o nouă tură.
Ä
Selectaţi pentru a porni şi a opri cronometrul.
Å
Selectaţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Æ
Dispozitivul este alimentat de o baterie litiu-ion încorporată pe
care o puteţi încărca utilizând o priză de perete standard sau un
port USB de pe computer.
NOTĂ: dispozitivul nu se încarcă dacă este în afara intervalului
de temperatură aprobat (Edge Specificaţii, pagina 19).
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor À de pe
portul USB Á.
Selectaţi pentru a alege o opţiune sau pentru a confirma
primirea un mesaj.
În timpul unei ture, selectaţi pentru a vizualiza opţiunile de
meniu, de exemplu alerte şi câmpuri de date.
Asocierea unui smartphone
Pentru a utiliza funcţiile conectate ale dispozitivului Edge, acesta
trebuie asociat direct prin aplicaţia Garmin Connect™ Mobile şi
nu din setările Bluetooth de pe smartphone-ul dvs.
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
2 Menţineţi apăsat pentru a porni dispozitivul.
Când porniţi dispozitivul pentru prima dată, selectaţi limba.
Următorul ecran vă va solicita să asociaţi smartphone-ul.
SUGESTIE: puteţi selecta Menu > Settings > Phone > Pair
Smartphone pentru a intra manual în modul asociere.
3 Selectaţi o opţiune pentru adăugarea dispozitivului dvs. la
contul Garmin Connect:
• Dacă acesta este primul dispozitiv asociat cu ajutorul
aplicaţiei Garmin Connect Mobile, urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
• Dacă aţi asociat deja un alt dispozitiv cu ajutorul aplicaţiei
Garmin Connect Mobile, din meniul
sau , selectaţi
®
Introducere
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB al
dispozitivului.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un adaptor
de c.a. sau într-un port USB al computerului.
4 Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete standard.
Când conectaţi dispozitivul la o sursă de energie, dispozitivul
porneşte.
5 Încărcaţi complet dispozitivul.
Despre baterie
AVERTISMENT
Acest dispozitiv conţine o baterie litiu-ion. Consultaţi ghidul
Informații importante privind siguranța și produsul, din cutia
produsului, pentru a afla datele de siguranță și alte informații
importante despre produs.
1
Instalarea suportului standard
Pentru o recepţie GPS optimă, poziţionaţi suportul pentru
bicicletă astfel încât partea frontală a dispozitivului să fie
orientată spre cer. Puteţi instala suportul pentru bicicletă pe pipă
sau pe ghidon.
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul, unde să nu
incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Puneţi discul de cauciuc À pe faţa posterioară a suportului
pentru bicicletă.
Marginile cauciucului se aliniază cu faţa posterioară a
suportului pentru bicicletă, astfel încât să stea fix.
7 lbf-in. (0,8 N-m). Trebuie să verificaţi periodic şurubul,
pentru a vă asigura că este bine strâns.
6 Aliniaţi proeminenţele de pe dispozitivul Edge în fantele
suportului pentru bicicletă Â.
7 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor
de ceas până când se fixează în poziţie.
Scoaterea dispozitivului Edge
1 Rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor de ceas pentru a-l
3
4
5
6
Puneţi suportul pentru bicicletă pe pipa bicicletei.
Ataşaţi suportul pentru bicicletă astfel încât să fie fixat în
siguranţă, utilizând cele două benziÁ.
Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
în adânciturile suportului pentru bicicletă Â.
Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul în sensul acelor de
ceas până când se fixează în poziţie.
debloca.
2 Ridicaţi dispozitivul Edge din suport.
Instalarea suportului pentru mountain bike
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul Edge, unde
să nu incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Utilizaţi cheia hexagonală de 3 mm pentru a scoate şurubul
À din conectorul ghidonului Á.
Instalarea suportului proeminent
1 Selectaţi un loc sigur pentru a monta dispozitivul Edge, unde
să nu incomodeze operarea în siguranţă a bicicletei.
2 Utilizaţi cheia hexagonală pentru a scoate şurubul À din
conectorul ghidonului Á.
3 Puneţi padul de cauciuc în jurul ghidonului:
• Dacă diametrul ghidonului este de 25,4 mm, utilizaţi padul
mai gros.
• Dacă diametrul ghidonului este de 31,8 mm, utilizaţi padul
mai subţire.
4 Puneţi conectorul ghidonului în jurul padului de cauciuc.
5 Repoziţionaţi şi strângeţi şurubul.
NOTĂ: Garmin recomandă strângerea şurubului astfel încât
suportul să fie fixat, cu o specificaţie a cuplului maxim de
3 Selectaţi o opţiune:
• Dacă diametrul ghidonului este de 25,4 mm, aşezaţi padul
mai gros în jurul ghidonului.
• Dacă diametrul ghidonului este de 31,8 mm, aşezaţi padul
mai subţire în jurul ghidonului.
• Dacă diametrul ghidonului este de 35 mm, nu utilizaţi
padul din cauciuc.
4 Aşezaţi conectorul ghidonului în jurul ghidonului, astfel încât
braţul suportului să fie deasupra pipei bicicletei.
5 Utilizaţi cheia hexagonală de 3 mm pentru a scoate şurubul
 de pe braţul suportului, poziţionaţi braţul suportului şi
strângeţi şurubul.
NOTĂ: Garmin recomandă strângerea şurubului astfel încât
braţul suportului să fie fixat, cu o specificaţie a cuplului
maxim de 20 lbf-in. (2,26 N-m). Trebuie să verificaţi periodic
şurubul, pentru a vă asigura că este bine strâns.
®
2
Introducere
1 Menţineţi apăsat pentru a porni dispozitivul.
2 Ieşiţi afară şi aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Barele semnalului de la sateliţi devin verzi când dispozitivul
este gata.
3 Din ecranul de început, selectaţi .
4 Selectaţi un profil de activitate.
5 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
6 Dacă este necesar, utilizaţi cheia hexagonală de 2 mm
pentru a scoate cele două şuruburi de pe faţa posterioară a
suportului Ã, scoateţi şi rotiţi conectorul şi repoziţionaţi
şuruburile pentru a schimba orientarea suportului.
7 Repoziţionaţi şi strângeţi şurubul de pe conectorul ghidonului.
NOTĂ: Garmin recomandă strângerea şurubului astfel încât
suportul să fie fixat, cu o specificaţie a cuplului maxim de
7 lbf-in. (0,8 N-m). Trebuie să verificaţi periodic şurubul,
pentru a vă asigura că este bine strâns.
8 Aliniaţi proeminenţele de pe faţa posterioară a dispozitivului
Edge în adânciturile suportului pentru bicicletă Ä.
6
7
8
9
NOTĂ: istoricul este înregistrat numai când cronometrul este
pornit.
Selectaţi sau pentru ecranele de date suplimentare.
Dacă este necesar, selectaţi pentru a vizualiza opţiunile de
meniu, de exemplu alertele şi câmpurile de date.
Selectaţi
pentru a opri cronometrul.
SUGESTIE: înainte de a salva această tură şi a o distribui pe
contul Garmin Connect, puteţi schimba tipul de tură. Datele
precise despre tipul de tură sunt importante pentru a putea
crea trasee agreate de mers cu bicicleta.
Selectaţi Save Ride.
Utilizarea meniului de scurtături
9 Apăsaţi uşor în jos şi rotiţi dispozitivul Edge în sensul acelor
de ceas până când se fixează în poziţie.
Obţinerea semnalelor de la sateliţi
Este posibil ca dispozitivul să necesite vedere liberă spre cer
pentru a recepţiona semnale de la sateliţi. Ora şi data sunt
setate automat pe baza poziţiei GPS.
1 Ieşiţi în aer liber, într-un spaţiu deschis.
Partea frontală a dispozitivului trebuie să fie orientată spre
cer.
2 Aşteptaţi ca dispozitivul să localizeze sateliţii.
Pot fi necesare 30 - 60 de secunde pentru localizarea
semnalelor de satelit.
Opţiunile meniului de scurtături sunt disponibile pentru ecranele
de date şi funcţiile accesoriilor. În timpul unei ture, pe ecranele
de date este afişat .
Selectaţi pentru a vizualiza opţiunile meniului de scurtături.
Utilizarea Virtual Partner
®
Virtual Partner este un instrument pentru antrenamente menit să
vă ajute să vă atingeţi obiectivele.
1 Dacă este necesar, activaţi ecranul Virtual Partner pentru
profilul de activitate (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 17).
2 Începeţi o tură cu bicicleta.
3 Selectaţi pentru a vizualiza ecranul Virtual Partner şi pentru
a vedea cine conduce.
Utilizarea iluminării de fundal
• Selectaţi orice tastă pentru a activa iluminarea fundalului.
• Selectaţi pentru a regla luminozitatea iluminării de fundal.
• De pe ecranul de început, selectaţi una sau mai multe
opţiuni:
◦ Pentru a ajusta luminozitatea, selectaţi > Brightness >
Brightness.
◦ Pentru a ajusta temporizarea, selectaţi > Brightness >
Backlight Timeout şi selectaţi o opţiune.
Antrenament
4 Dacă este necesar, selectaţi
> Virtual Partner Speed
pentru a regla viteza Virtual Partner în timpul turei dvs.
Plimbare cu bicicleta
Dacă dispozitivul a fost livrat cu un senzor ANT+, dispozitivul şi
senzorul sunt deja asociate şi pot fi activate în timpul configurării
iniţiale.
Antrenament
3
Segmente
Ecranul cu datele segmentului apare automat.
Parcurgerea unui segment: puteţi trimite segmente din contul
Garmin Connect pe dispozitiv. După ce un segment este
salvat pe dispozitiv, puteţi parcurge segmentul.
NOTĂ: când descărcaţi un traseu din contul Garmin
Connect, toate segmentele din trase sunt descărcate
automat.
Efectuarea unei curse pe un segment: puteţi efectua o cursă
pe un segment, încercând să egalaţi sau să depăşiţi recordul
personal sau alţi ciclişti care au parcurs segmentul.
Strava™ Segmente
Puteţi descărca segmente Strava pe dispozitivul Edge 520 Plus.
Parcurgeţi segmentele Strava pentru a vă compara
performanţele cu cele din ture anterioare sau pentru a le
compara cu cele ale prietenilor şi ale profesioniştilor care au
parcurs acelaşi segment.
Pentru a vă înscrie şi a deveni membru Strava, accesaţi
widgetul pentru segmente din contul Garmin Connect. Pentru
informaţii suplimentare, accesaţi www.strava.com.
Informaţiile din acest manual se aplică atât segmentelor Garmin
Connect, cât şi segmentelor Strava.
Urmărirea unui segment din Garmin Connect
Înainte de a putea descărca şi parcurge un segment ales din
Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 15).
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
NOTĂ: dacă utilizaţi segmentele Strava, segmentele favorite
vor fi transferate automat în dispozitivul dvs. atunci când
acesta este conectat la Garmin Connect Mobile sau la
computerul dvs.
2 Accesaţi connect.garmin.com.
3 Creaţi un segment nou sau selectaţi un segment existent.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv.
5 Deconectaţi dispozitivul şi porniţi-l.
6 Selectaţi Menu > Training > Segments.
7 Selectaţi segmentul.
8 Selectaţi Ride.
Activarea segmentelor
Puteţi activa o cursă cu segmente şi indicaţii care să vă trimită
alerte despre segmentele care se apropie.
1 Selectaţi Menu > Training > Segments.
2 Selectaţi un segment.
3 Selectaţi Enable.
NOTĂ: indicaţiile care vă alertează în privinţa segmentelor
care se apropie sunt afişate numai pentru segmentele
activate.
Efectuarea unei curse pe un segment
Segmentele sunt trasee de curse virtuale. Puteţi face o cursă pe
un segment pentru a vă compara performanţele cu activităţi
anterioare, cu performanţele altor ciclişti, cu conexiunile din
contul Garmin Connect sau cu alţi membri ai comunităţii de
ciclism. Puteţi încărca datele activităţii în contul dvs. Garmin
Connect pentru a vizualiza poziţia pe segment.
NOTĂ: dacă contul dvs. Garmin Connect şi contul Strava sunt
legate, activitatea dvs. va fi trimisă automat în contul dvs. Strava
pentru ca să puteţi evalua poziţia segmentului.
1 Selectaţi pentru a porni cronometrul de activitate şi a
pleca în cursă.
Când traseul intersectează un segment activat, puteţi face o
cursă pe segmentul respectiv.
2 Începeţi cursa pe segmentul respectiv.
4
3 Dacă este necesar, selectaţi
pentru a vă schimba
obiectivul în timpul cursei.
Puteţi concura cu liderul segmentului, cu performanţele dvs.
anterioare sau cu alţi ciclişti (dacă este cazul). Obiectivul se
ajustează automat în funcţie de performanţele dvs. curente.
Când segmentul este finalizat, este afişat un mesaj.
Vizualizarea detaliilor segmentului
1 Selectaţi Menu > Training > Segments.
2 Selectaţi un segment.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Map pentru a vizualiza segmentul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
elevaţiilor de pe segment.
• Selectaţi Leaderboard pentru a vizualiza timpii şi vitezele
medii ale liderului de segment, ale liderului de grup sau
ale challenger-ului şi cel mai bun timp şi viteza medie
personală sau a altor ciclişti (dacă este cazul).
SUGESTIE: puteţi selecta o intrare din clasament pentru a
vă schimba obiectivul cursei pe segmentul respectiv.
Opţiuni pentru segmente
Selectaţi Menu > Training > Segments > Segment Options.
Auto Select Effort: activează sau dezactivează automat
reglarea automată a obiectivelor pe baza performanţelor dvs.
curente.
Search: vă permite să căutaţi segmente salvate, după nume.
Enable/Disable: activează sau dezactivează segmentele
încărcate în momentul respectiv pe dispozitiv.
Delete: vă permite să ştergeţi toate segmentele sau mai multe
segmente salvate de pe dispozitiv.
Ştergerea unui segment
1 Selectaţi Menu > Training > Segments.
2 Selectaţi un segment.
3 Selectaţi Delete > OK.
Exerciţii
Puteţi crea exerciţii particularizate care să includă obiective
pentru fiecare pas al exerciţiilor şi pentru diverse distanţe, ore şi
calorii. Puteţi crea exerciţii utilizând Garmin Connect sau puteţi
să selectaţi un plan de antrenament care conţine exerciţii din
Garmin Connect, apoi să le transferaţi pe dispozitiv.
Puteţi programa exerciţii utilizând Garmin Connect. Puteţi
planifica exerciţii în avans şi le puteţi memora pe dispozitiv.
Efectuarea unui exerciţiu de pe Internet
Înainte de a putea descărca un exerciţiu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 15).
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
Antrenament
3 Creaţi şi salvaţi un exerciţiu nou.
4 Selectaţi Trimitere către dispozitiv şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
5 Deconectaţi dispozitivul.
Crearea unui antrenament pe intervale
1 Selectaţi Menu > Training > Intervals > Edit > Intervals >
2
Începerea unui exerciţiu
Înainte de a putea începe un exerciţiu, trebuie să descărcaţi un
exerciţiu din contul dvs. Garmin Connect.
1 Selectaţi Menu > Training > Workouts.
2 Selectaţi un exerciţiu.
3 Selectaţi Ride.
4 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
După ce începeţi un exerciţiu, dispozitivul afişează fiecare pas al
exerciţiului, obiectivul (dacă există) şi datele despre exerciţiul
curent.
Oprirea unui exerciţiu
• În orice moment, selectaţi
pentru a opri un pas al unui
exerciţiu.
• În orice moment, selectaţi pentru a vizualiza ecranul cu
etapele exerciţiului şi selectaţi > Stop Workout > OK
pentru a încheia exerciţiul.
• În orice moment, selectaţi
> Stop Workout pentru a opri
cronometrul şi a încheia exerciţiul.
SUGESTIE: când salvaţi tura, exerciţiul se încheie automat.
Ştergerea exerciţiilor
1 Selectaţi Menu > Training > Workouts > Workout Options
> Delete Multiple.
2 Selectaţi unul sau mai multe exerciţii.
3 Selectaţi Delete Workouts > OK.
Despre calendarul de antrenament
Calendarul de antrenament de pe dispozitiv este o prelungire a
calendarului sau a orarului de antrenament pe care l-aţi
configurat în Garmin Connect. După ce aţi adăugat câteva
exerciţii în calendarul Garmin Connect, le puteţi trimite pe
dispozitiv. Toate exerciţiile programate trimise pe dispozitiv apar
în lista calendarului de antrenament, ordonate după dată. Când
selectaţi o zi din calendarul de antrenament, puteţi vizualiza sau
efectua exerciţiul. Exerciţiul programat rămâne pe dispozitiv
indiferent dacă îl finalizaţi sau îl omiteţi. Când trimiteţi exerciţii
programate din Garmin Connect, acestea suprascriu calendarul
de antrenament existent.
Utilizarea planurilor de antrenament Garmin Connect
Înainte de a putea descărca şi utiliza un plan de antrenament
din Garmin Connect, trebuie să aveţi un cont Garmin Connect
(Garmin Connect, pagina 15).
Puteţi naviga în Garmin Connect pentru a găsi un plan de
antrenament, a programa exerciţii şi trasee şi a descărca planul
pe dispozitiv.
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2 Accesaţi www.garminconnect.com.
3 Selectaţi şi programaţi un plan de antrenament.
4 Revedeţi planul de antrenament în calendar.
5 Selectaţi şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Exerciţii fracţionate
Puteţi crea exerciţii fracţionate în funcţie de distanţă sau a
durată. Dispozitivul salvează exerciţiul fracţionat particularizat,
până când creaţi un alt exerciţiu fracţionat. Puteţi utiliza
intervalele deschise când rulaţi pe distanţe cunoscute. Când
selectaţi
, dispozitivul înregistrează un interval şi trece la un
interval de odihnă.
Antrenament
3
4
5
6
7
Type.
Selectaţi Distance, Time sau Open.
SUGESTIE: puteţi crea un interval cu final deschis setând
tipul Open.
Selectaţi Duration, introduceţi o valoare a intervalului după
distanţă sau durată pentru antrenamentul respectiv şi
selectaţi .
Selectaţi Rest > Type.
Selectaţi Distance, Time sau Open.
Dacă este necesar, introduceţi o valoare a distanţei sau a
duratei pentru intervalul de odihnă şi selectaţi .
Selectaţi una sau mai multe opţiuni:
• Pentru a seta numărul repetiţiilor, selectaţi Repeat.
• Pentru a adăuga antrenamentului o încălzire cu final
deschis, selectaţi Warm Up > On.
• Pentru a adăuga antrenamentului o răcire cu final deschis,
selectaţi Cool Down > On.
Începerea unui exerciţiu fracţionat
1 Selectaţi Menu > Training > Intervals > Ride.
2 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
3 Când exerciţiul fracţionat are o încălzire, selectaţi
a începe primul interval.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Când finalizaţi toate intervalele, apare un mesaj.
pentru
Antrenare în interior
Dispozitivul include un profil pentru activităţi de interior în timpul
cărora funcţia GPS este dezactivată. Puteţi opri funcţia GPS pe
durata antrenamentelor de interior sau pentru a economisi
durata de viaţă a bateriei.
NOTĂ: orice modificare adusă setării GPS este salvată în
profilul activ.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi GPS Mode > Off.
Când funcţia GPS este dezactivată, viteza şi distanţa nu sunt
disponibile decât dacă aveţi un senzor sau o funcţie de
antrenament în interior compatibile care trimit date despre
viteză şi distanţă către dispozitiv.
Asocierea antrenorului dvs. de interior ANT+
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de ANT+ antrenorul de
interior.
2 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer > Pair ANT+
Bike Trainer.
3 Selectaţi antrenorul de interior de asociat cu dispozitivul.
4 Selectaţi Add Sensor.
Când antrenorul de interior este asociat cu dispozitivul,
antrenorul de interior apare ca un senzor conectat. Puteţi
particulariza câmpurile de date să afişeze datele de la
senzor.
Utilizarea unui trainer de interior ANT+
Înainte de a putea utiliza un trainer de interior ANT+ compatibil,
trebuie să montaţi bicicleta pe trainer şi să îl asociaţi cu
dispozitivul (Asocierea antrenorului dvs. de interior ANT+,
pagina 5).
Puteţi utiliza dispozitivul cu un trainer de interior pentru a simula
rezistenţa în timp ce parcurgeţi un traseu, o activitate sau un
exerciţiu. În timp de utilizaţi un antrenor de interior, funcţia GPS
este dezactivată automat.
5
1 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer.
2 Selectaţi o opţiune:
3
4
5
6
7
• Selectaţi Follow a Course pentru a parcurge un traseu
salvat (Cursuri, pagina 7).
• Selectaţi Follow an Activity pentru a parcurge o tură
salvată (Plimbare cu bicicleta, pagina 3).
• Selectaţi Follow a Workout pentru a parcurge un
exerciţiu bazat pe putere descărcat din Garmin Connect
contul (Exerciţii, pagina 4).
Selectaţi un traseu, o activitate sau un exerciţiu.
Selectaţi Ride.
Selectaţi un profil de activitate.
Selectaţi
pentru a porni cronometrul.
Antrenorul măreşte sau reduce rezistenţa pe baza
informaţiilor privind altitudinea pentru traseul sau tura
respective.
Selectaţi pentru a vizualiza ecranul antrenorului.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Distance Only pentru a selecta o distanţă
presetată sau introduceţi o distanţă particularizată.
• Selectaţi Distance and Time pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o durată.
• Selectaţi Distance and Speed pentru a selecta ca ţintă o
distanţă şi o viteză.
Este afişat ecranul cu ţinta antrenamentului, indicând durata
de finalizare estimată. Durata de finalizare estimată este
stabilită pe baza performanţei curente şi a duratei rămase.
3 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
4 Dacă este necesar, selectaţi pentru a vizualiza ecranul
Virtual Partner.
5 După ce finalizaţi activitatea, selectaţi > Save Ride.
Anularea ţintei unui antrenament
Selectaţi
> Cancel Target > OK.
Date personale
Când finalizaţi o tură, dispozitivul afişează orice record personal
nou pe care l-aţi obţinut în timpul turei respective. Recordurile
personale includ timpul dvs. cel mai bun pe o distanţă standard,
tura cea mai lungă şi ascensiunea cea mai mare din timpul unei
ture. Când este asociat cu un contor de putere compatibil,
dispozitivul afişează valoarea maximă a puterii citite, înregistrată
pe o perioadă de 20 de minute.
Vizualizarea recordurilor personale
Selectaţi Menu > My Stats > Personal Records.
Reafişarea unui record personal
Puteţi vizualiza nivelul de rezistenţă À şi distanţa cu care
sunteţi în avans sau în urmă Á şi timpul cu care sunteţi în
avans sau în urmă Â faţă de distanţa şi timpul înregistrate
prima dată pentru traseul sau activitatea respective.
Setarea rezistenţei
1 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer > Set
Resistance.
2 Selectaţi sau pentru a seta forţa de rezistenţă aplicată de
antrenor.
3 Selectaţi un profil de activitate.
4 Începeţi să pedalaţi.
5 Dacă este necesar, selectaţi > Set Resistance pentru a
ajusta rezistenţa în timpul activităţii.
Setarea puterii ţintă
1 Selectaţi Menu > Training > Indoor Trainer > Set Target
Power.
2 Setaţi valoarea puterii ţintă.
3 Selectaţi un profil de activitate.
4 Începeţi să pedalaţi.
Forţa de rezistenţă aplicată de antrenor este ajustată pentru
a menţine o putere produsă constantă în funcţie de viteză.
5 Dacă este necesar, selectaţi > Set Target Power pentru a
ajusta puterea ţintă produsă în timpul activităţii.
Setarea unei ţinte a antrenamentului
Funcţia pentru stabilirea unei ţinte a antrenamentului
funcţionează împreună cu caracteristica Virtual Partner pentru a
vă putea antrena stabilind ca obiectiv o anumită distanţă, o
distanţă şi o durată sau o distanţă şi o viteză. Pe durata
activităţii efectuate în cadrul antrenamentului, dispozitivul vă
furnizează feedback în timp real despre cât sunteţi de aproape
de atingerea ţintei antrenamentului.
1 Selectaţi Menu > Training > Set a Target.
6
Puteţi seta fiecare record personal înapoi la cel înregistrat
anterior.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Personal Records.
2 Selectaţi o înregistrare de afişat din nou
3 Selectați Previous Record > OK.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Ştergerea tuturor recordurilor personale
Selectaţi Menu > My Stats > Personal Records > Delete
All > OK.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
Zonele de antrenament
• Zone de frecvenţă cardiacă (Setarea zonelor de puls,
pagina 11)
• Zone de putere (Setarea zonelor de putere, pagina 13)
Navigare
Funcţiile şi setările de navigare se aplică şi traseelor (Cursuri,
pagina 7) şi segmentelor (Segmente, pagina 4) navigate.
• Locaţii (Locaţii, pagina 6)
• Setările pentru hartă (Setările hărţii, pagina 8)
Locaţii
Puteţi înregistra şi stoca locaţii pe dispozitiv.
Marcarea locaţiei
Înainte de a putea marca o locaţie salvată, trebuie să localizaţi
sateliţi.
O locaţie este un punct pe care îl înregistraţi şi îl memoraţi pe
dispozitiv. Dacă doriţi să vă amintiţi repere sau să reveniţi la un
anumit loc, puteţi marca o locaţie.
Navigare
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
2 Selectaţi > Mark Location > OK.
Navigarea la o locaţie salvată
Înainte de a putea naviga la o locaţie salvată, trebuie să
localizaţi sateliţi.
1 Selectaţi Menu > Navigation > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi View Map.
4 Selectaţi Ride.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a ajunge la
destinaţie.
Editarea locaţiilor
1 Selectaţi Menu > Navigation > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Edit.
4 Selectaţi detaliul unei locaţii.
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses > Course Options
2
3
4
5
6
> Create New.
Selectaţi o activitate pe baza căreia să creaţi traseul.
Introduceţi un nume pentru traseu şi selectaţi .
Traseul apare în listă.
Selectaţi traseul şi revedeţi detaliile traseului.
Dacă este necesar, selectaţi Settings pentru a edita detaliile
traseului.
De exemplu, puteţi schimba numele sau culoarea traseului.
Selectaţi
> Ride.
Urmărirea unui traseu de la Garmin Connect
Înainte de a putea descărca un traseu din Garmin Connect,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect (Garmin Connect,
pagina 15).
1 Selectaţi o opţiune:
• Deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
• Accesaţi connect.garmin.com.
2 Creaţi un traseu nou sau selectaţi un traseu existent.
3 Selectaţi Trimitere către dispozitiv.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 Pe dispozitivul Edge, selectaţi Menu > Navigation >
Courses.
6 Selectaţi traseul.
7 Selectaţi Ride.
Sfaturi pentru antrenamentele cu Trasee
Ştergerea unei locaţii
1 Selectaţi Menu > Navigation > Saved Locations.
2 Selectaţi o locaţie.
3 Selectaţi Delete Location > OK.
• Utilizaţi indicaţiile de virare (Opţiuni traseu, pagina 8).
• Dacă includeţi o încălzire, selectaţi
pentru a începe traseul
şi încălziţi-vă aşa cum procedaţi în mod normal.
• Nu intraţi pe traseu în timp ce vă încălziţi. Când sunteţi gata
să începeţi, îndreptaţi-vă spre traseu. Când aţi ajuns oriunde
pe traseu, este afişat un mesaj.
NOTĂ: imediat ce selectaţi , Virtual Partner începe traseul
şi nu aşteaptă să vă faceţi încălzirea.
• Derulaţi la hartă pentru a vizualiza harta traseului.
Dacă vă abateţi de la traseu, este afişat un mesaj.
Setarea elevaţiei
Oprirea unui traseu
De exemplu, selectaţi Change Elevation pentru a introduce o
altitudine cunoscută pentru locaţia respectivă.
5 Editaţi valoarea şi selectaţi .
Dacă aveţi date exacte despre elevaţiile locaţiei în care vă aflaţi,
puteţi calibra manual altimetrul de pe dispozitiv.
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
2 Selectaţi > Set Elevation.
3 Introduceţi elevaţia şi selectaţi .
Cursuri
Parcurgerea unei activităţi înregistrate anterior: puteţi
parcurge un traseu salvat pur şi simplu deoarece este o rută
bună. De exemplu, puteţi salva şi face naveta la serviciu pe
un traseu foarte bun de parcurs cu bicicleta.
Cursă urmând o activitate înregistrată anterior: de
asemenea, puteţi parcurge un traseu salvat încercând să vă
egalaţi sau să vă depăşiţi obiectivele de performanţă stabilite
anterior. De exemplu, dacă prima dată traseul a fost finalizat
în 30 de minute, puteţi concura împotriva unui Virtual Partner
încercând să finalizaţi traseul în mai puţin de 30 de minute.
Parcurgerea unei ture existente din Garmin Connect: puteţi
trimite un traseu de la Garmin Connect pe dispozitiv. Odată
ce acesta este salvat pe dispozitiv, puteţi parcurge traseul în
rulaj sau în cursă.
Crearea unui traseu pe dispozitiv
Înainte de a putea crea un traseu, trebuie să aveţi o activitate cu
date GPS salvată pe dispozitiv.
Navigare
Selectaţi
> Stop Course > OK.
Afişarea unui traseu pe hartă
Pentru fiecare traseu salvat pe dispozitiv, puteţi particulariza
modul în care acesta va apărea pe hartă. De exemplu, puteţi
seta ca traseul de navetă să fie afişat întotdeauna pe hartă cu
galben. Puteţi avea un traseu alternativ afişat cu verde. Acest
lucru vă permite să vedeţi traseele în timp ce mergeţi cu
bicicleta, dar nu urmaţi sau parcurgeţi un traseu anumit.
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses.
2 Selectaţi traseul.
3 Selectaţi Settings.
4 Selectaţi Always Display pentru a face ca traseul să fie
afişat pe hartă.
5 Selectaţi Color şi selectaţi o culoare.
6 Selectaţi Course Points pentru a include puncte de pe
traseu pe hartă.
Când veţi mai merge din nou cu bicicleta în apropierea traseului,
acesta va apărea pe hartă.
Vizualizarea detaliilor traseului
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses.
2 Selectaţi un traseu.
7
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Summary pentru a vizualiza detalii despre
traseu.
• Selectaţi Map pentru a vizualiza traseul pe hartă.
• Selectaţi Elevation pentru a vizualiza o diagramă a
altitudinilor de pe traseu.
• Selectaţi Laps pentru a selecta o tură şi a vizualiza
informaţii suplimentare despre fiecare tură.
Opţiuni traseu
Selectaţi Menu > Navigation > Courses > Course Options.
Turn Guidance: activează sau dezactivează afişarea indicaţiilor
despre viraje.
Off Crs. Warnings: vă alertează dacă vă abateţi de la traseu.
Segments: vă permite să concuraţi pe segmentele activate
incluse în traseu.
Search: vă permite să căutaţi trasee salvate, după nume.
Filter: vă permite să filtraţi după tipul de traseu, cum ar fi
traseele Strava.
Delete: vă permite să ştergeţi toate traseele sau mai multe
trasee salvate de pe dispozitiv.
Ştergerea unui traseu
1 Selectaţi Menu > Navigation > Courses.
2 Selectaţi un traseu.
3 Selectaţi Delete > OK.
Mărirea şi micşorarea hărţii
1
2
3
4
Începeţi o tură cu bicicleta.
Selectaţi pentru a vizualiza harta.
Selectaţi > Zoom Map In/Out.
Selectaţi o opţiune:
• Activaţi Auto Zoom pentru a seta automat un nivel de
zoom pentru hartă.
• Dezactivaţi Auto Zoom pentru a mări sau a micşora
manual.
5 Dacă este necesar, selectaţi Set Zoom Level.
6 Selectaţi o opţiune:
• Pentru a mări manual, selectaţi .
• Pentru a micşora manual, selectaţi .
7 Selectaţi pentru a salva nivelul de zoom (opţional).
Setările hărţii
Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles, selectaţi un
profil, apoi selectaţiNavigation > Map.
Orientation: setează modul în care harta este afişată pe
pagină.
Auto Zoom: selectează automat un nivel de zoom pentru hartă.
Când este selectat Off, trebuie să măriţi sau să micşoraţi
manual.
Map Detail: setează nivelul de detalii al hărţii. Mai multe detalii
pot determina încărcarea mai lentă a hărţii.
Guide Text: setează momentul în care mesajele de navigare
detaliate sunt afişate (este nevoie de hărţi rutabile).
Map Visibility: vă permite să setaţi caracteristicile avansate ale
hărţii.
Map Information: activează sau dezactivează hărţile încărcate
în momentul respectiv pe dispozitiv.
Schimbarea orientării hărţii
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
8
3 Selectaţi Navigation > Map > Orientation.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi North Up pentru a afişa nordul în partea de sus
a paginii.
• Selectaţi Track Up pentru a afişa direcţia dvs. curentă de
deplasare în partea de sus a paginii.
• Selectaţi 3D Mode pentru a afişa harta în trei dimensiuni.
Setări rută
Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles, selectaţi un profil
şi selectaţi Navigation > Routing.
Popularity Routing: calculează traseele pe baza celor mai
populare curse din Garmin Connect.
Routing Mode: setează metoda de transport pentru a vă
optimiza ruta.
Calculation Method: setează metoda utilizată pentru a vă
calcula ruta.
Lock on Road: fixează pictograma de poziţie care reprezintă
poziţia dvs. pe hartă, pe drumul cel mai apropiat.
Avoidance Setup: setează tipurile de drum pe care să le evitaţi
în timpul navigării.
Recalculation: recalculează automat ruta atunci când deviaţi de
la aceasta.
Selectarea unei activităţi pentru calculul rutei
Puteţi seta dispozitivul să calculeze ruta pe baza tipului de
activitate.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Navigation > Routing > Routing Mode.
4 Selectaţi o opţiune pentru calcularea rutei.
De exemplu, puteţi selecta Road Cycling pentru navigare pe
şosea sau Mountain Biking pentru navigare pe drumuri
neasfaltate.
Caracteristici conectateBluetooth
Dispozitivul Edge dispune de funcţii conectate Bluetooth pentru
telefonul inteligent sau dispozitivul dvs. de fitness compatibile.
Unele caracteristici necesită instalarea aplicaţiei Garmin
Connect Mobile pe smartphone-ul dvs. Pentru mai multe
informaţii, accesaţi www.garmin.com/intosports/apps.
NOTĂ: dispozitivul dvs. trebuie să fie conectat la telefonul
inteligent cu funcţia Bluetooth activată, pentru a putea beneficia
de anumite caracteristici.
LiveTrack: permite prietenilor şi familiei să urmărească
activităţile şi cursele dvs. în timp real. Puteţi invita persoanele
care vă urmăresc şi care utilizează poşta electronică sau
reţelele sociale, permiţându-le să vizualizeze datele dvs. în
timp real pe o pagină de monitorizare Garmin Connect.
GroupTrack: vă permite să urmăriţi activitatea celorlalţi ciclişti
din grup LiveTrack direct pe ecran şi în timp real. Puteţi
trimite mesaje presetate celorlalţi piloţi din sesiunea dvs.
GroupTrack care dispun de un dispozitiv Edge compatibil.
Încărcări de activităţi pe Garmin Connect: transmite automat
datele privind activitatea la Garmin Connect, imediat ce aţi
terminat de înregistrat activitatea.
Descărcări de trasee, segmente şi exerciţii de pe Garmin
Connect: vă permite să căutaţi activităţi în Garmin Connect
utilizând telefonul inteligent şi să le trimiteţi pe dispozitivul
dvs.
Transferuri între dispozitive: vă permite să transferaţi wireless
fişiere la un alt dispozitiv Edge compatibil.
Caracteristici conectateBluetooth
Interacţiuni în reţelele de socializare: vă permite să postaţi o
actualizare pe site-ul web al mediului de socializare favorit
când încărcaţi o activitate în Garmin Connect.
Actualizări meteo: trimite condiţii meteo şi alerte în timp real
către dispozitivul dvs.
Notificări: afişează notificări prin telefon şi mesaje pe
dispozitivul dvs.
Mesaje: vă permite să răspundeţi la un apel sau mesaj text
primit cu un mesaj text presetat. Această caracteristică este
disponibilă cu telefoanele Android™ compatibile.
Solicitări audio: permite aplicaţiei Garmin Connect Mobile să
redea anunţuri de stare pe smartphone-ul dvs. în timpul
cursei.
Detecţie incidente: permite aplicaţiei Garmin Connect Mobile
să trimită un mesaj către persoanele de contact în caz de
urgenţă atunci când dispozitivul Edge detectează un incident.
Asistenţă: vă permite să trimiteţi un mesaj text automat cu
numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. pentru
cazuri de urgenţă utilizând aplicaţia Garmin Connect Mobile.
Pornirea unei sesiuni GroupTrack
Înainte de a putea începe o sesiune GroupTrack, trebuie să
aveţi un smartphone cu aplicaţia mobilă Garmin Connect
asociată cu dispozitivul (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
În timpul unei deplasări cu bicicleta, îi puteţi vedea pe hartă pe
ceilalţi ciclişti din sesiuneaGroupTrack
1 Pe dispozitivul Edge, selectaţi Menu > Settings >
GroupTrack pentru a activa afişarea conexiunilor pe ecranul
hărţii.
2 Din aplicaţia Garmin Connect Mobile, din meniul setări,
selectaţi LiveTrack > GroupTrack.
3 Selectaţi Vizibil pentru > Toate conexiunile.
NOTĂ: dacă deţineţi mai multe dispozitive compatibile,
trebuie să selectaţi unul pentru sesiunea GroupTrack.
4 Selectaţi Începere LiveTrack.
5 Pe dispozitivul Edge, selectaţi , după care mergeţi la
plimbare.
6 Derulaţi pe hartă pentru a vă vizualiza contactele.
Puteţi atinge o pictogramă de pe hartă pentru a vedea locaţia
şi direcţia de mers a celorlalţi ciclişti participanţi la sesiunea
GroupTrack.
7 Derulaţi până la lista GroupTrack.
Puteţi selecta un ciclist din listă, iar acesta va fi afişat în
centrul hărţii.
Sfaturi pentru sesiunile GroupTrack
Caracteristica GroupTrack vă permite să urmăriţi activitatea
celorlalţi ciclişti utilizând LiveTrack direct pe ecran. Toţi cicliştii
din grup trebuie să fie conexiuni în contul dvs. Garmin Connect.
• Pedalaţi în aer liber folosind GPS-ul.
• Asociaţi dispozitivul dvs. Edge 520 Plus cu telefonul dvs.
inteligent utilizând tehnologia Bluetooth.
Caracteristici conectateBluetooth
• În cadrul aplicaţiei Garmin Connect Mobile, din meniul setări,
selectaţi Conexiuni pentru a actualiza lista de ciclişti pentru
sesiunea dvs. GroupTrack.
• Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. şi-au asociat telefoanele
inteligente la dispozitive şi iniţiaţi o sesiune LiveTrack în
cadrul aplicaţiei Garmin Connect Mobile.
• Asiguraţi-vă că toate contactele dvs. sunt în aria de acoperire
(40 km sau 25 mi).
• Pe durata unei sesiuni GroupTrack, derulaţi la hartă pentru a
vă vizualiza conexiunile.
• Opriţi-vă din cursă înainte de a încerca să vizualizaţi locaţia
şi direcţia de mers a celorlalţi ciclişti participanţi la sesiunea
GroupTrack.
Transferarea fişierelor pe un alt dispozitiv
Edge
Puteţi transfera wireless trasee, segmente şi exerciţii de pe un
dispozitiv Edge compatibil pe un altul, utilizând tehnologia
Bluetooth.
1 Porniţi ambele dispozitive Edge şi aduceţi-le în raza de
acoperire (3 m) reciprocă.
2 De pe dispozitivul care conţine fişierele, selectaţi Menu >
Settings > Device Transfers > Share Files.
Selectaţi
un tip de fişier de partajat.
3
4 Selectaţi unul sau mai multe fişiere de transferat.
5 De pe dispozitivul care primeşte fişierele, selectaţi Menu >
Settings > Device Transfers.
6 Selectaţi o conexiune din apropiere.
7 Selectaţi unul sau mai multe fişiere de primit.
După finalizarea transferului de fişiere, pe ambele dispozitive
este afişat un mesaj.
Redarea solicitărilor audio pe smartphone-ul
dvs.
Înainte de a putea configura solicitări sonore, trebuie să aveţi un
smartphone cu aplicaţia Garmin Connect Mobile asociat
dispozitivului dvs. Edge.
Puteţi seta aplicaţia Garmin Connect Mobile astfel încât să
redea anunţuri de stare motivaţionale pe smartphone în timpul
unei ture sau al altui tip de activitate. Solicitările audio includ
numărul turei şi durata turei, navigaţia, puterea, ritmul sau viteza
şi date despre puls. În timpul unei solicitări sonore, aplicaţia
Garmin Connect mobile dezactivează sunetele principale ale
smartphone-ului pentru a reda anunţul. Puteţi personaliza
nivelurile de volum sonor în aplicaţia Garmin Connect Mobile.
1 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Dispozitive Garmin.
Selectaţi
dispozitivul dvs.
2
3 Selectaţi Setări dispozitiv > Solicitări audio.
Funcţiile de detecţie a incidentelor şi de
asistenţă
Detecţie incidente
ATENŢIE
Detectarea incidentelor este o funcţie suplimentară concepută în
principal pentru utilizarea pe parcursul călătoriei. Detectarea
incidentelor nu trebuie considerată ca o metodă principală
pentru a obţine ajutor de urgenţă. Aplicaţia Garmin Connect
Mobile nu contactează serviciile de urgenţă în numele dvs.
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.
Edge cu GPS activat, aplicaţia Garmin Connect Mobile poate
9
trimite automat un mesaj text şi un email cu numele dvs. şi
locaţia GPS către contactele de urgenţă.
Pe dispozitivul dvs. apare un mesaj şi telefonul inteligent asociat
ce indică contactele dvs. va fi notificat după 30 de secunde.
Dacă nu este nevoie de ajutor, puteţi anula mesajul automat de
urgenţă.
Înainte de a putea activa detectarea incidentelor pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi informaţiile despre contactele de
urgenţă în aplicaţia Garmin Connect Mobile. Telefonul dvs.
inteligent asociat trebuie să fie prevăzut cu un plan de date şi să
se afle într-o zonă cu acoperire în reţea în care sunt disponibile
datele. Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată primi
mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard pentru
mesageria text).
Asistenţă
ATENŢIE
Asistenţa este o caracteristică suplimentară și nu trebuie
considerată ca o metodă principală de a obţine ajutor de
urgenţă. Aplicaţia Garmin Connect Mobile nu contactează
serviciile de urgenţă în numele dvs.
Când dispozitivul dvs. Edge cu GPS activat este conectat la
aplicaţia Garmin Connect Mobile, puteţi trimite un mesaj text
automat cu numele dvs. şi locaţia GPS către contactele dvs. de
urgenţă.
Înainte de a putea activa funcţia de asistenţă pe dispozitivul
dvs., trebuie să configuraţi informaţiile despre contactele de
urgenţă în aplicaţia Garmin Connect Mobile. Smartphone-ul dvs.
Bluetooth asociat trebuie să fie prevăzut cu un plan de date şi
să se afle într-o zonă cu acoperire în reţea în care sunt
disponibile datele. Contactele dvs. de urgenţă trebuie să poată
primi mesaje text (este posibil să se aplice tarifele standard
pentru mesageria text).
Pe dispozitivul dvs. apare un mesaj şi contactele dvs. vor fi
notificate după expirarea cronometrului. Dacă nu este nevoie de
asistenţă, puteţi anula mesajul.
Configurarea funcţiilor de detecţie a incidentelor şi de
asistenţă
1 Din magazinul de aplicaţii de pe smartphone-ul dvs., instalaţi
şi deschideţi aplicaţia Garmin Connect Mobile.
2 Asociaţi smartphone-ul dvs. cu dispozitivul (Asocierea unui
smartphone, pagina 1).
Dispozitivul emite un sunet şi trimite mesajul după finalizarea
numărătorii de cinci secunde.
SUGESTIE: puteţi selecta
înainte de finalizarea
numărătorii, pentru a anula mesajul.
2 Dacă este necesar, selectaţi pentru a trimite imediat
mesajul.
Pornirea și oprirea detecției incidentelor
Selectaţi Menu > Settings > System > Incident Detection.
Anularea unui mesaj automat
Atunci când un incident este detectat de către dispozitivul dvs.,
puteți anula mesajul automat de urgență de pe dispozitivul dvs.
sau telefonul inteligent asociat înainte de a fi trimis contactelor
dvs. de urgență.
Selectați Cancel > Yes înainte ca numărătoarea inversă de
treizeci de secunde să ia sfârșit.
Trimiterea unei actualizări de stare după un incident
Înainte de a putea trimite o actualizare de stare către contactele
dvs. de urgență, dispozitivul dvs. trebuie să detecteze un
incident și să trimită un mesaj automat de urgență către
contactele dvs. de urgență.
Puteți trimite o actualizare de stare către contactele dvs. de
urgență prin care le informați despre faptul că nu aveți nevoie de
ajutor.
Din pagina de stare, selectaţi Incident Detected > I'm Okay.
Un mesaj este trimis către toate contactele de urgență.
Senzori ANT+
Dispozitivul dvs. poate fi utilizat cu senzori ANT+ wireless.
Pentru mai multe informaţii despre compatibilitate şi achiziţia de
senzori opţionali, vizitaţi http://buy.garmin.com.
Montarea pe corp a monitorului cardiac
NOTĂ: dacă nu aveţi un monitor cardiac, puteţi omite această
sarcină.
Trebuie să purtaţi monitorul cardiac direct pe piele, imediat sub
stern. Acesta trebuie să fie suficient de bine fixat pentru a
rămâne la poziţie în timpul activităţilor.
1 Prindeţi modulul monitorului cardiac À pe curea.
3 Din setările aplicaţiei Garmin Connect Mobile, selectaţi
Contacte de urgență şi introduceţi informaţiile privind
ciclistul şi contactele de urgenţă.
Contactele dvs. selectate primesc un mesaj care le identifică
drept contacte de urgenţă.
NOTĂ: atunci când introduceţi contacte de urgență, detecţia
incidentelor este activată automat pe dispozitiv.
4 Activaţi GPS la dispozitivul dvs. Edge (Modificarea setării
satelitului, pagina 17).
Vizualizarea contactelor dvs. de urgență
Înainte de a putea vizualiza contactele dvs. de urgență pe
dispozitivul dvs., trebuie să vă configurați informațiile ca biciclist
și contactele de urgență din aplicația Garmin Connect Mobile.
Selectaţi Menu > Contacts.
Apar numele și numerele de telefon ale contactelor dvs. de
urgență.
Solicitarea de asistenţă
Siglele Garmin de pe modul şi de pe curea trebuie să fie cu
partea corectă în sus.
2 Umeziţi electrozii Á şi plasturii de contact  de pe partea din
spate a curelei, pentru a crea o conexiune puternică între
piept şi transmiţător.
3 Înfăşuraţi cureaua în jurul pieptului şi conectaţi cârligul curelei
à la bucla Ä.
NOTĂ: eticheta de întreţinere nu trebuie să se plieze.
Înainte de a putea solicita asistenţă, trebuie să activaţi GPS-ul
de pe dispozitivul Edge.
1 Menţineţi apăsat timp de patru secunde pentru a activa
funcţia de asistenţă.
10
Senzori ANT+
NOTĂ: este posibil ca prima dată estimarea să pară inexactă.
Dispozitivul are nevoie de câteva ture pentru a memora
performanţele dvs. de ciclism.
1 Rulaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20 de
minute în aer liber.
2 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
3 Selectaţi Menu > My Stats > VO2 Max..
Estimarea volumului VO2 max. este afişată sub forma unui
număr şi ca poziţie pe indicatorul color.
Siglele Garmin trebuie să fie cu partea corectă în sus.
4 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft) de monitorul cardiac.
După ce vă montaţi monitorul cardiac, acesta este activ şi trimite
date.
SUGESTIE: dacă datele privind pulsul sunt neregulate sau nu
apar, consultaţi sfaturile de depanare (Sfaturi pentru situaţia în
care datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate,
pagina 12).
Durata de recuperare
Puteţi utiliza dispozitivul Garmin cu pulsul măsurat la încheietura
mâinii sau un monitor cardiac pentru piept compatibil pentru a
afişa durata rămasă până vă veţi recupera complet şi veţi fi
pregătit pentru următorul exerciţiu solicitant.
NOTĂ: timpul de recuperare recomandat utilizează valorile
estimate de VO2 max. şi poate iniţial să pară incorect.
Dispozitivul vă solicită să efectuaţi câteva activităţi pentru a afla
date despre performanţele dvs.
Durata de recuperare este afişată imediat după o activitate.
Timpul este contorizat prin numărătoare inversă până în
momentul optim pentru a încerca un alt exerciţiu solicitant.
Vizualizarea timpului de recuperare
Înainte de a putea utiliza funcţia perioadei de recuperare, trebuie
să vă puneţi monitorul cardiac şi să îl asociaţi cu dispozitivul
(Asocierea senzorilor ANT+, pagina 13). Dacă dispozitivul dvs.
livrat împreună cu un monitor cardiac, dispozitivul şi senzorul
sunt deja asociate. Pentru o estimare de cea mai mare
acurateţe, finalizaţi configurarea profilului de utilizator (Setarea
profilului de utilizator, pagina 16) şi setaţi frecvenţa dvs.
cardiacă maximă (Setarea zonelor de puls, pagina 11).
1 Selectaţi Menu > My Stats > Recovery Advisor > Enable.
2 Începeţi o tură cu bicicleta.
3 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
Este afişată durata recuperării. Durata maximă este de 4 zile,
iar durata minimă este de 6 ore.
Despre estimarea volumelor VO2 max.
VO2 max. este volumul maxim de oxigen (în mililitri) pe care îl
puteţi consuma pe minut pe kilogram de greutate corporală la
performanţa maximă. Simplu spus, volumul VO2 max. este un
indicator al performanţei atletice şi ar trebui să crească odată cu
îmbunătăţirea nivelului dvs. atletic. Estimarea volumelor VO2
max. este oferită şi susţinută de Firstbeat. Puteţi utiliza
dispozitivul Garmin asociat cu un monitor de frecvenţă cardiacă
şi un contor de putere compatibile pentru a afişa estimarea
volumului dvs. VO2 max. pentru ciclism.
Afişarea volumului VO2 max. estimat
Înainte de a putea vizualiza estimarea volumului VO2, trebuie să
vă puneţi monitorul de frecvenţă cardiacă, să instalaţi contorul
de putere şi să le asociaţi cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
ANT+, pagina 13). Dacă dispozitivul dvs. a fost livrat împreună
la pachet cu un monitor cardiac, dispozitivul şi senzorul sunt
deja asociate. Pentru o estimare de cea mai mare acurateţe,
finalizaţi configurarea profilului de utilizator (Setarea profilului de
utilizator, pagina 16) şi setaţi frecvenţa dvs. cardiacă maximă
(Setarea zonelor de puls, pagina 11).
Senzori ANT+
Mov
Superior
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Slab
Datele despre volumul VO2 max. şi analiza acestuia sunt
furnizate cu permisiunea The Cooper Institute . Pentru mai
multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările standard ale
volumului maxim de O2, pagina 23) şi accesaţi
www.CooperInstitute.org.
®
Sfaturi pentru estimarea volumelor VO2 max. în activităţile
de ciclism
Succesul şi acurateţea calculării volumelor VO2 max. se
îmbunătăţesc când rulaţi depunând un efort susţinut şi moderat,
iar frecvenţa cardiacă şi puterea nu variază puternic.
• Înaintea turei, verificaţi ca dispozitivul, monitorul de frecvenţă
cardiacă şi contorul de putere să funcţioneze corect, să fie
asociate şi să aibă baterii cu durată de viaţă suficientă.
• Pe durata turei de 20 de minute, menţineţi-vă frecvenţa
cardiacă la peste 70% din frecvenţa cardiacă maximă.
• Pe durata turei de 20 de minute, menţineţi un nivel oarecum
constant al puterii produse.
• Evitaţi terenurile în pantă.
• Evitaţi să mergeţi în grup, deoarece se stă mult „în plasă”.
Setarea zonelor de puls
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a determina zonele de puls.
Puteţi ajusta manual zonele de frecvenţă cardiacă în funcţie de
obiectivele de fitness (Obiective fitness, pagina 12). Pentru
date de cea mai mare precizie despre consumul de calorii în
timpul activităţii, trebuie să setaţi frecvenţa cardiacă maximă,
frecvenţa cardiacă de repaus şi zonele de frecvenţă cardiacă.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Training Zones > Heart Rate
Zones.
2 Introduceţi valorile pentru frecvenţa cardiacă maximă şi de
repaus.
Valorile zonelor se actualizează automat, dar puteţi, de
asemenea, să editaţi fiecare valoare manual.
3 Selectaţi Based On:.
11
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi BPM pentru a vizualiza şi pentru a edita zonele
în bătăi pe minut.
• Selectaţi % Max. pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs. maxim.
• Selectaţi % HRR pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din pulsul dvs. în repaus.
Despre zonele de puls
Numeroşi sportivi utilizează zonele de puls pentru a măsura şi
a-şi mări rezistenţa cardiovasculară şi pentru a-şi îmbunătăţi
nivelul de fitness. O zonă de puls este un interval setat de bătăi
pe minut. Cele cinci zone de puls comun acceptate sunt
numerotate de la 1 la 5, în ordinea crescătoare a intensităţii. În
general, zonele de puls sunt calculate sub formă de procente
din pulsul maxim.
Obiective fitness
Cunoaşterea zonelor dvs. de puls vă poate ajuta să vă măsuraţi
şi să vă îmbunătăţiţi condiţia fizică prin înţelegerea şi aplicarea
acestor principii.
• Pulsul dvs. este o măsură excelentă a intensităţii exerciţiilor.
• Antrenamentele desfăşurate în anumite zone de puls vă pot
ajuta să vă îmbunătăţiţi capacitatea şi rezistenţa
cardiovasculară.
Dacă vă cunoaşteţi pulsul maxim, puteţi utiliza tabelul (Calculul
zonelor de puls, pagina 23) pentru a determina cea mai bună
zonă de puls pentru obiectivele dvs. de fitness.
Dacă nu vă cunoaşteţi pulsul maxim, utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet. Unele săli de sport şi
centre de sănătate pot asigura un test de măsurare a pulsului
maxim. Pulsul maxim implicit este egal cu 220 minus vârsta dvs.
Sfaturi pentru situaţia în care datele care indică
frecvenţa cardiacă sunt neregulate
Dacă datele care indică frecvenţa cardiacă sunt neregulate sau
nu apar, puteţi încerca să urmaţi aceste sfaturi.
• Aplicaţi din nou apă pe electrozi şi pe plasturii de contact
(dacă este cazul).
• Strângeţi cureaua pe piept.
• Faceţi o încălzire de 5-10 minute.
• Urmaţi instrucţiunile de întreţinere (Întreţinerea monitorului
cardiac, pagina 19).
• Purtaţi o cămaşă de bumbac sau umeziţi bine ambele feţe
ale curelei.
Materialele sintetice care se freacă de monitorul cardiac sau
îl ating pot crea electricitate statică de natură să afecteze
semnalele de puls.
• Îndepărtaţi-vă de sursele care pot afecta monitorul cardiac.
Printre sursele de interferenţe se numără câmpuri
electromagnetice puternice, unii senzori wireless de 2,4 GHz,
linii electrice de înaltă tensiune, motoare electrice, cuptoare,
cuptoare cu microunde, telefoane fără fir la 2,4 GHz şi puncte
de acces LAN wireless.
Instalarea senzorului de viteză
NOTĂ: dacă nu aveţi acest senzor, puteţi omite această
sarcină.
SUGESTIE: Garmin recomandă să ancoraţi bicicleta pe un
suport în timp ce instalaţi senzorul.
1 Poziţionaţi şi ţineţi senzorul de viteză pe partea superioară a
butucului roţii.
2 Trageţi cureaua À în jurul butucului roţii şi fixaţi-o în
agăţătoarea Á de pe senzor.
12
Este posibil ca senzorul să fie înclinat, când este instalat pe
un butuc asimetric. Acest lucru nu afectează funcţionarea.
3 Învârtiţi roata pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul trebuie să nu ajungă în contact cu alte componente
ale bicicletei.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci
secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
Instalarea senzorului de cadenţă
NOTĂ: dacă nu aveţi acest senzor, puteţi omite această
sarcină.
SUGESTIE: Garmin recomandă să ancoraţi bicicleta pe un
suport în timp ce instalaţi senzorul.
1 Selectaţi o dimensiune a benzii care se potriveşte cel mai
bine pentru a se fixa în siguranţă pe braţul pedalier À.
Banda pe care o selectaţi trebuie să fie cea mai mică bandă
care poate fi întinsă peste braţul pedalier.
2 Pe partea opusă sensului de circulaţie, poziţionaţi şi ţineţi
partea plată a senzorului de cadenţă pe interiorul braţului
pedalier.
3 Trageţi benzile Á în jurul braţului pedalier şi fixaţi-le în
agăţătorile  de pe senzor.
4 Învârtiţi braţul pedalier pentru a verifica dacă există joc.
Senzorul şi benzile trebuie să nu ajungă în contact cu nicio
componentă a bicicletei şi nici cu încălţămintea dvs.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în verde timp de cinci
secunde pentru a indica o activitate după două rotiri.
5 Efectuaţi o tură de probă de 15 minute şi inspectaţi senzorul
şi benzile pentru a vă asigura că nu există semne de
deteriorare.
Despre senzorii de viteză şi de cadenţă
Datele despre cadenţă primite de la senzorul de cadenţă sunt
înregistrate întotdeauna. Dacă nu există senzori de viteză şi de
cadenţă asociaţi cu dispozitivul, sunt utilizate datele GPS pentru
a calcula viteza şi distanţa.
Cadenţa este ritmul de pedalare sau de „învârtire” măsurat în
funcţie de numărul de rotaţii ale braţului pedalier pe minut (rpm).
Senzori ANT+
Stabilirea mediei datelor despre cadenţă sau putere
Setarea pentru stabilirea mediei datelor diferite de zero este
disponibilă dacă vă antrenaţi cu un senzor de cadenţă sau cu un
contor de putere opţionale. Setarea implicită exclude valorile
zero care apar când nu pedalaţi.
Puteţi schimba valoarea acestei setări (Setări pentru
înregistrarea datelor, pagina 18).
Asocierea senzorilor ANT+
Înainte de a putea efectua asocierea, trebuie să vă puneţi
monitorul de frecvenţă cardiacă sau să instalaţi senzorul.
Asocierea este conectarea senzorilor wireless ANT+, de
exemplu conectarea unui monitor de frecvenţă cardiacă la
dispozitivul Garmin.
1 Aduceţi dispozitivul la 3 m (10 ft.) de senzor.
NOTĂ: staţionaţi la 10 m (33 ft.) distanţă de senzorii ANT+ ai
altor ciclişti în timpul asocierii.
2 Selectaţi Menu > Settings > Sensors > Add Sensor.
3 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un tip de senzor.
• Selectaţi Search All pentru a căuta toţi senzorii din
apropiere.
Este afişată o listă cu senzorii disponibili.
4 Selectaţi unul sau mai mulţi senzori de asociat cu
dispozitivul.
5 Selectaţi Add Sensor.
Când senzorul este asociat cu dispozitivul, starea senzorului
este Connected. Puteţi particulariza un câmp de date să
afişeze datele de la senzor.
Antrenamentul cu un contor de putere
• Accesaţi www.garmin.com/intosports pentru a consulta o listă
cu senzorii ANT+ care sunt compatibili cu dispozitivul (de
exemplu Vector™).
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de utilizare a
contorului de putere.
• Ajustaţi zonele dvs. de putere pentru a se potrivi cu
obiectivele stabilite şi cu abilităţile dvs. (Setarea zonelor de
putere, pagina 13).
• Utilizaţi alerte pentru intervale pentru a fi notificat când
atingeţi o zonă de putere specificată (Setarea alertelor de
interval, pagina 17).
• Particularizaţi câmpurile de date despre putere
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 17).
Pentru instrucţiuni de calibrare specifice contorului dvs. de
putere, a se vedea instrucţiunile producătorului.
1 Selectaţi Menu > Settings > Sensors.
2 Selectaţi contorul de putere.
3 Selectaţi Calibrate.
4 Menţineţi contorul de putere activ pedalând până când este
afişat mesajul.
5 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Puterea pe baza pedalelor
Vector măsoară puterea bazată pe pedale.
Vector măsoară forţa pe care o aplicaţi, de câteva sute de ori pe
secundă. Vector măsoară, de asemenea, cadenţa sau viteza
unghiulară de pedalare. Măsurând forţa, direcţia forţei, rotaţia
braţului pedalier şi timpul, Vector poate determina puterea
(waţi). Deoarece Vector măsoară independent puterea pentru
piciorul stâng şi pentru piciorul drept, acesta raportează
echilibrul stânga-dreapta al puterii.
NOTĂ: sistemul Vector S nu furnizează echilibrul stângadreapta al puterii.
Dinamica ciclismului
Valorile măsurate pentru dinamica ciclismului arată modul în
care aplicaţi putere în timpul acţionării pedalei şi locul în care
aplicaţi puterea pe pedală, permiţându-vă să înţelegeţi modul
specific în care mergeţi cu bicicleta. Când înţelegeţi cum şi unde
produceţi putere, vă puteţi antrena mai eficient şi vă puteţi
evalua bicicleta.
NOTĂ: trebuie să aveţi un sistem cu doi senzori Edge pentru a
utiliza metrica dinamicii ciclismului.
Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Utilizarea dinamicii ciclismului
Înainte de a putea utiliza dinamica ciclismului, trebuie să asociaţi
Vector contorul de putere cu dispozitivul (Asocierea senzorilor
ANT+, pagina 13).
NOTĂ: înregistrarea dinamicii ciclismului utilizează memorie
suplimentară pe dispozitiv.
1 Începeţi o tură cu bicicleta.
2 Derulaţi la ecranul cu dinamica ciclismului pentru a vă
vizualiza datele fazei de putere À, faza de putere totală Á şi
decalajul în centrul platformei Â.
Setarea zonelor de putere
Valorile pentru zone sunt valori implicite şi este posibil să nu se
potrivească abilităţilor dvs. Puteţi ajusta zonele manual pe
dispozitiv sau utilizând Garmin Connect. Dacă vă cunoaşteţi
valoarea puterii de prag funcţionale (FTP), puteţi introduce
această valoare, lăsând software-ul să vă calculeze automat
zonele de putere.
1 Selectaţi Menu > My Stats > Training Zones > Power
Zones.
Introduceţi
valoarea FTP.
2
3 Selectaţi Based On:.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi watts pentru a vizualiza şi a edita zonele în waţi.
• Selectaţi % FTP pentru a vizualiza şi a edita zonele ca
procent din puterea de prag funcţională.
Calibrarea contorului de putere
3 Dacă este necesar, selectaţi Data Fields pentru a schimba
un câmp de date (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 17).
NOTĂ: cele două câmpuri de date din partea de jos a
ecranuluià pot fi particularizate.
Puteţi trimite datele turei în Garmin Connect aplicaţia mobilă
pentru a vizualiza date suplimentare despre dinamica ciclismului
(Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin Connect,
pagina 15).
Înainte de a putea calibra contorul de putere, trebuie să îl
instalaţi, să îl asociaţi cu dispozitivul şi să începeţi să înregistraţi
date cu acesta în mod activ.
Senzori ANT+
13
Date despre faza de putere
Faza de putere este regiunea de acţionare a pedalei (între
unghiul de rotire iniţial al braţului şi unghiul de rotire final al
braţului) în care produceţi putere pozitivă.
Decalajul în centrul platformei
Decalajul în centrul platformei este acel loc de pe platforma
pedalei în care aplicaţi forţa.
Actualizarea software-ului Vector utilizând
dispozitivul Edge
Înainte de a putea actualiza software-ul, trebuie să asociaţi
dispozitivul Edge cu sistemul Vector.
1 Trimiteţi datele turei în contul dvs. Garmin Connect
(Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin Connect,
pagina 15).
Garmin Connect caută automat actualizări de software şi le
trimite la dispozitivul Edge.
2 Aduceţi dispozitivul Edge în raza de acţiune (3 m) a
senzorului.
3 Rotiţi de câteva ori braţul pedalier. Dispozitivul Edge vă
solicită să instalaţi toate actualizările de software aflate în
aşteptare.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Afişarea estimării FTP
Dispozitivul utilizează informaţiile din profilul dvs. de utilizator,
din configurarea iniţială, pentru a vă estima puterea de prag
funcţională (FTP). Pentru o valoare mai precisă a FTP, puteţi
efectua un test FTP utilizând un contor de putere şi un monitor
cardiac asociat (Efectuarea unui test FTP, pagina 14).
Selectaţi Menu > My Stats > FTP.
Valoarea estimată pentru FTP este afişată ca valoare
măsurată în waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o
poziţie pe indicatorul color.
4 Selectaţi Save Ride.
Valoarea pragului FTP este afişată ca valoare măsurată în
waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o poziţie pe
indicatorul color.
Calcularea automată a pragului FTP
Înainte ca dispozitivul să poată calcula pragul de putere
funcţională (FTP), trebuie să aveţi un contor de putere şi un
monitor cardiac asociate (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 13).
1 Selectaţi Menu > My Stats > FTP > Enable Auto
Calculation.
2 Rulaţi la intensitate ridicată constantă timp de cel puţin 20 de
minute în aer liber.
3 La finalul turei, selectaţi Save Ride.
4 Selectaţi Menu > My Stats > FTP.
Valoarea pragului FTP este afişată ca valoare măsurată în
waţi pe kilogram, putere produsă în waţi şi o poziţie pe
indicatorul color.
Utilizarea schimbătoarelor electronice
Înainte de a putea utiliza schimbătoare electronice compatibile,
cum ar fi schimbătoarele Shimano Di2™, trebuie să le asociaţi
cu dispozitivul dvs. (Asocierea senzorilor ANT+, pagina 13).
Puteţi particulariza câmpurile de date opţionale (Personalizarea
ecranelor de date, pagina 17). Dispozitivul Edge 520 Plus
afişează valorile ajustărilor curente, când senzorul este în modul
de ajustare.
®
Conștientizare situațională
Dispozitivul Edge dvs. poate fi utilizat cu dispozitivul Varia
Vision™, Varia™ luminile inteligente ale bicicletei și radarul
retrovizor pentru a îmbunătăți conștientizarea situațională.
Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. Varia
pentru mai multe informații.
NOTĂ: se recomandă să actualizați software-ul Edge înainte de
a asocia dispozitivele Varia (Actualizarea software-ului utilizând
Garmin Express, pagina 21).
Utilizarea cântarului
Mov
Superior
Albastru
Excelent
Verde
Bun
Portocaliu
Suficient
Roşu
Neantrenat
Pentru mai multe informaţii, consultaţi anexa (Clasificările
FTP, pagina 23).
Efectuarea unui test FTP
Înainte de a putea efectua un test pentru a vă determina pragul
de putere funcţională (FTP), trebuie să aveţi un contor de putere
şi un monitor cardiac asociate (Asocierea senzorilor ANT+,
pagina 13).
1 Selectaţi Menu > My Stats > FTP > FTP Test > Ride.
2 Selectaţi pentru a porni cronometrul.
După ce începeţi tura, dispozitivul afişează fiecare pas al
testului, ţinta şi datele despre puterea curentă. Când testul
este finalizat, este afişat un mesaj.
3 Selectaţi pentru a opri cronometrul.
14
Dacă aveţi un cântar ANT+ compatibil, dispozitivul poate citi
datele de la cântar.
1 Selectaţi Menu > Settings > Sensors > Add Sensor >
Weight Scale.
Când cântarul este găsit, este afişat un mesaj.
2 Staţi pe cântar când vi se indică acest lucru.
NOTĂ: dacă utilizaţi un cântar cu analizor corporal, scoateţivă pantofii şi ciorapii, pentru a vă asigura că toţi parametrii
corporali sunt citiţi şi înregistraţi.
Coborâţi
de pe cântar când vi se indică acest lucru.
3
SUGESTIE: dacă survine o eroare, coborâţi de pe cântar.
Urcaţi pe el când vi se indică acest lucru.
Datele de la cântarul inteligent
Dacă aveţi un dispozitiv Garmin Index™, cele mai recente date
de pe cântar sunt stocate în contul dvs. Garmin Connect. Data
următoare când conectaţi dispozitivul Edge 520 Plus la contul
dvs. Garmin Connect, datele privind greutatea sunt actualizate
în profilul dvs. de utilizator Edge 520 Plus.
Istoric
Istoricul include durata, distanţa, caloriile, viteza, date privind
turele, elevaţia şi informaţii de la senzorul opţional ANT+.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
Istoric
Când memoria dispozitivului este plină, este afişat un mesaj.
Dispozitivul nu şterge şi nu suprascrie automat istoricul.
Încărcaţi cu regularitate istoricul în Garmin Connect pentru a ţine
evidenţa datelor tuturor turelor.
Vizualizarea turei
1 Selectaţi Menu > History > Rides.
2 Selectaţi o tură.
3 Selectaţi o opţiune.
respectivă pe Garmin Connect şi o puteţi păstra oricât timp
doriţi.
Analizaţi-vă datele: puteţi vizualiza informaţii mai detaliate cu
privire la activităţile dvs., inclusiv durata, distanţa, altitudinea,
frecvenţa cardiacă, numărul de calorii arse, cadenţă, o
vedere de sus de tip hartă, diagrame de ritm şi de viteză,
precum şi rapoarte care pot fi particularizate.
NOTĂ: unele date necesită un accesoriu opţional, precum un
monitor cardiac.
Vizualizarea timpului în fiecare zonă de antrenament
Înainte de a vă putea vizualiza timpii din fiecare zonă de
antrenament, trebuie să asociaţi dispozitivul cu un monitor de
frecvenţă cardiacă sau cu un contor de putere compatibile, să
finalizaţi o activitate şi să salvaţi activitatea.
Vizualizarea timpilor pentru fiecare zonă de frecvenţă cardiacă
şi fiecare zonă de putere vă poate ajuta să ajustaţi intensitatea
antrenamentelor. Puteţi ajusta zonele de putere (Setarea
zonelor de putere, pagina 13) şi zonele de frecvenţă cardiacă
(Setarea zonelor de puls, pagina 11) pentru a se potrivi cu
obiectivele şi abilităţile dvs. Puteţi particulariza un câmp de date
pentru a afişa timpii din zonele de antrenament în timpul turei
(Personalizarea ecranelor de date, pagina 17).
1 Selectaţi Menu > History > Rides.
2 Selectaţi o tură.
3 Selectaţi o opţiune:
• Dacă tura dvs. are date de la un senzor, selectaţi Time in
HR Zone sau Time in Power Zone.
• Dacă tura dvs. are date de la ambii senzori, selectaţi Time
in Zone şi selectaţi Heart Rate Zones sau Power Zones.
Ştergerea turelor
1 Selectaţi Menu > History > Rides > Delete.
2 Selectaţi una sau mai multe ture de şters.
3 Selectaţi Delete Rides > OK.
Vizualizarea totalurilor de date
Puteţi vizualiza datele acumulate pe care le-aţi salvat pe
dispozitiv, inclusiv numărul de ture, timpul, distanţa şi caloriile.
1 Selectaţi Menu > History > Totals.
2 Selectaţi o opţiune pentru a vizualiza totalurile dispozitivului
sau totalurile profilurilor de activitate.
Ştergerea totalurilor de date
1 Selectaţi Menu > History > Totals > Delete Totals.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Delete All Totals pentru a şterge toate totalurile
de date din istoric.
• Selectaţi un profil de activitate pentru a şterge totalurile de
date acumulate pentru un singur profil.
NOTĂ: aceste operaţii nu determină ştergerea activităţilor
salvate.
3 Selectaţi OK.
Garmin Connect
Vă puteţi conecta cu prietenii dvs. pe Garmin Connect. Garmin
Connect vă oferă instrumentele pentru a monitoriza, analiza,
partaja şi pentru a vă încuraja reciproc. Înregistraţi evenimentele
stilului dvs. de viaţă activ, inclusiv alergări, plimbări, ciclism, înot,
excursii, sesiuni de triatlon şi altele.
Puteţi crea un cont Garmin Connect gratuit atunci când vă
asociaţi dispozitivul cu telefonul utilizând aplicaţia pentru mobil
Garmin Connect, sau puteţi accesa connect.garmin.com.
Stocaţi-vă activităţile în memorie: după finalizarea şi salvarea
unei activităţi cu dispozitivul dvs., puteţi încărca activitatea
Istoric
Planificaţi-vă antrenamentele: puteţi alege un obiectiv de
fitness şi puteţi încărca unul din planurile de antrenamente de
zi cu zi.
Partajaţi-vă activităţile: vă puteţi conecta cu prietenii pentru a
vă urmări activităţile reciproc sau puteţi publica linkuri către
activităţile dvs. pe site-urile preferate de reţele sociale.
Trimiterea informaţiilor despre tură cătreGarmin
Connect
• Sincronizaţi dispozitivul Edge cu aplicaţia mobilă Garmin
Connect de pe smartphone-ul dvs.
• Utilizaţi cablul USB care a însoţit dispozitivul Edge la
achiziţionare pentru a trimite date despre tură către contul
dvs. Garmin Connect de pe computer.
Înregistrarea datelor
Dispozitivul utilizează înregistrarea inteligentă. Acesta
înregistrează punctele-cheie în care schimbaţi direcţia, viteza
sau frecvenţa cardiacă.
Când există asociat un contor de putere, dispozitivul
înregistrează puncte la fiecare secundă. Înregistrarea punctelor
la fiecare secundă vă pune la dispoziţie un parcurs extrem de
detaliat şi utilizează mai mult din memoria disponibilă.
Pentru informaţii despre stabilirea mediei datelor pentru cadenţă
şi putere, consultaţi Stabilirea mediei datelor despre cadenţă
sau putere, pagina 13.
Gestionarea datelor
NOTĂ: dispozitivul nu este compatibil cu Windows 95, 98, Me,
Windows NT şi cu Mac OS 10.3 şi versiunile anterioare.
®
®
®
Conectarea dispozitivului la computer
ATENŢIONARE
Pentru a preveni corodarea, uscaţi bine portul USB, capacul de
intemperii, precum şi zona învecinată, înainte de a încărca sau
conecta dispozitivul la un computer.
1 Ridicaţi capacul de protecţie împotriva intemperiilor de pe
portul USB.
2 Introduceţi conectorul mic al cablului USB în portul USB.
3 Introduceţi conectorul mare al cablului USB într-un port USB
al computerului.
Dispozitivul apare ca unitate amovibilă în Computerul meu pe
computerele Windows şi ca volum instalat pe computerele
Mac.
15
Transferarea fişierelor pe dispozitiv
1 Conectaţi dispozitivul la computer.
2
3
4
5
6
7
Pe computerele Windows, dispozitivul apare ca unitate
amovibilă sau ca dispozitiv portabil. Pe computerele Mac,
dispozitivul apare ca un volum montat.
NOTĂ: este posibil ca unele computere cu unităţi de reţea
multiple să nu afişeze în mod corect unităţile
corespunzătoare dispozitivului. Consultaţi documentaţia
sistemului dvs. de operare pentru a afla cum să mapaţi
unitatea.
Pe computer, deschideţi browserul de fişiere.
Selectaţi un fişier.
Selectaţi Editare > Copiere.
Deschideţi dispozitivul portabil, unitatea sau volumul
corespunzător dispozitivului.
Navigaţi la un folder.
Selectaţi Editare > Lipire.
Fişierul va apărea în lista de fişiere din memoria
dispozitivului.
Ştergerea fişierelor
ATENŢIONARE
Dacă nu cunoaşteţi rolul unui fişier, nu îl ştergeţi. Memoria
dispozitivului dvs. conţine fişiere importante de sistem, care nu
trebuie şterse.
1
2
3
4
Deschideţi unitatea sau volumul Garmin.
Dacă este necesar, deschideţi un folder sau volum.
Selectaţi un fişier.
Apăsaţi tasta Ştergere de pe tastatură.
NOTĂ: dacă utilizaţi un computer Apple , trebuie să goliţi
folderul Coş de gunoi pentru a elimina complet fişierele.
®
Deconectarea cablului USB
Dacă dispozitivul dvs. este conectat la computer ca unitate sau
volum amovibil, trebuie să îl deconectaţi în siguranţă de la
computer pentru a evita pierderea datelor. Dacă dispozitivul este
conectat la computerul dvs. Windows ca dispozitiv portabil, nu
este necesară deconectarea în siguranţă.
1 Realizaţi o acţiune:
• În cazul computerelor Windows, selectaţi pictograma
Deconectarea în siguranţă a unui dispozitiv hardware
din bara de sistem şi apoi selectaţi dispozitivul dvs.
• Pentru Apple computere, selectaţi dispozitivul şi selectaţi
Fişier > Deconectare.
2 Deconectaţi cablul de la computer.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Funcţii descărcabile Connect IQ™
Puteţi adăuga caracteristici Connect IQ la dispozitivul dvs. de la
Garmin şi de la alţi furnizori, utilizând aplicaţia Connect IQ
Mobile.
Câmpuri de date: permit descărcarea de câmpuri noi de date,
care prezintă datele senzorului, de activitate şi de istoric în
moduri noi. Puteţi adăuga câmpuri de date Connect IQ la
caracteristicile şi paginile integrate.
Widgeturi: furnizează informaţii imediate, inclusiv date de
senzor şi notificări.
Aplicaţii: adăugaţi caracteristici interactive la dispozitivul dvs.,
precum noi activităţi în mediul exterior şi de tip fitness.
16
Descărcarea caracteristicilor Connect IQ cu ajutorul
computerului
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând un cablu USB.
2 Accesaţi apps.garmin.com şi conectaţi-vă.
3 Selectaţi o caracteristică Connect IQ şi descărcaţi-o.
4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Profiluri
Edge vă pune la dispoziţie mai multe moduri în care puteţi
particulariza dispozitivul, inclusiv profiluri. Profilurile sunt o
colecţie de setări care optimizează dispozitivul pe baza modului
în care îl utilizaţi. De exemplu, puteţi crea setări şi vizualizări
diferite pentru antrenament şi pentru ciclism montan.
Când utilizaţi un profil şi schimbaţi setări cum sunt, de exemplu,
câmpurile de date sau unităţile de măsură, schimbările sunt
salvate automat ca parte a profilului respectiv.
Activity Profiles: puteţi crea profiluri de activitate pentru fiecare
tip de ciclism. De exemplu, puteţi crea câte un profil de
activitate separate pentru antrenament, pentru curse şi
pentru ciclism montan. Profilul de activitate include pachete
de date personalizate, totaluri pe activităţi, alerte, zone de
antrenament (de exemplu frecvenţa cardiacă şi viteza), setări
de antrenament (de exemplu Auto Pause şi Auto Lap ) şi
setări de navigare.
User Profile: puteţi actualiza setările pentru sex, vârstă,
greutate, înălţime şi atlet profesionist. Dispozitivul utilizează
aceste informaţii pentru a calcula datele precise ale turei.
®
®
Setarea profilului de utilizator
Puteţi actualiza setările pentru sex, vârstă, greutate şi înălţime.
Dispozitivul utilizează aceste informaţii pentru a calcula datele
precise ale turei.
1 Selectaţi Menu > My Stats > User Profile.
2 Selectaţi o opţiune.
Despre setările pentru antrenament
Opţiunile şi setările următoare vă permit pentru să particularizaţi
dispozitivul în funcţie de necesităţile dvs. de antrenare. Aceste
setări sunt salvate într-un profil de activitate. De exemplu, puteţi
seta alertele de durată pentru profilul pentru curse şi un
declanşator de tip Auto Lap în funcţie de poziţie pentru profilul
pentru ciclism montan.
Actualizarea profilului de activitate
puteţi particulariza zece profiluri de activitate. Puteţi particulariza
setările şi câmpurile de date pentru o anumită activitate sau
pentru o anumită călătorie.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi un profil.
• Selectaţi Options pentru a adăuga sau copia un profil.
3 Dacă este necesar, editaţi numele şi culoarea pentru profilul
respectiv.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Data Screens pentru a particulariza ecranele de
date şi câmpurile de date (Personalizarea ecranelor de
date, pagina 17).
• Selectaţi Default Ride Type pentru a configura tipul de
tură specific acestui profil de activitate, cum ar fi naveta.
SUGESTIE: după o tură care nu este specifică unui profil
de activitate, puteţi actualiza manual tipul de tură. Datele
precise despre tipul de tură sunt importante pentru a
putea crea trasee agreate de mers cu bicicleta.
• Selectaţi Segments pentru a porni segmentele activate
(Activarea segmentelor, pagina 4).
Personalizarea dispozitivului dvs.
• Selectaţi Alerts pentru a particulariza alertele de
antrenament (Alerte, pagina 17).
• Selectaţi Auto Features > Auto Lap pentru a seta modul
de declanşare a turelor (Marcarea turelor în funcţie de
poziţie, pagina 17).
• Selectaţi Auto Features > Auto Pause pentru a schimba
momentul în care cronometrul de activitate se întrerupe
automat (Utilizarea Auto Pause, pagina 18).
• Selectaţi Auto Features > Auto Sleep pentru a intra
automat în modul de inactivitate după cinci minute de
inactivitate (Utilizarea inactivării automate, pagina 18).
• Selectaţi Auto Features > Auto Scroll pentru a
particulariza afişajul ecranelor de date pentru antrenament
în timp ce cronometrul de activitate funcţionează
(Utilizarea derulării automate, pagina 18).
• Selectaţi Timer Start Mode pentru a particulariza modul
în care dispozitivul detectează începerea unei ture şi
porneşte automat cronometrul de activitate (Pornirea
automată a cronometrului, pagina 18).
• Selectaţi Navigation pentru a particulariza setările hărţii
(Setările hărţii, pagina 8) şi setările pentru stabilirea rutei
(Setări rută, pagina 8).
• Selectaţi GPS Mode pentru a dezactiva funcţia GPS
(Antrenare în interior, pagina 5) sau pentru a schimba
setarea pentru sateliţi (Modificarea setării satelitului,
pagina 17).
Toate schimbările sunt salvate în profilul de activitate.
Personalizarea ecranelor de date
Puteţi particulariza ecranele de date pentru fiecare profil de
activitate.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Data Screens.
4 Selectaţi un ecran de date.
5 Dacă este necesar, activaţi ecranul de date.
6 Selectaţi numărul de câmpuri de date de afişat pe ecran.
7 Selectaţi un câmp de date pentru a-l modifica.
Modificarea setării satelitului
Pentru creşterea performanţelor în medii dificile şi pentru
localizarea mai rapidă a poziţiei GPS, puteţi activa GPS
+GLONASS. Utilizarea GPS+GLONASS reduce durata de viaţă
a bateriei mai rapid decât dacă s-ar utiliza numai GPS-ul.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi GPS Mode.
4 Selectaţi o opţiune.
Alerte
Puteţi utiliza alerte pentru a vă antrena stabilind anumite
obiective pentru durată, distanţă, calorii, cadenţă, frecvenţă
cardiacă şi putere. Setările alertelor sunt salvate împreună cu
profilul de activitate.
Setarea alertelor de interval
Dacă aveţi un monitor cardiac opţional, un senzor de cadenţă
opţional sau un contor de putere opţional, puteţi configura alerte
de interval. O alertă de interval vă notifică atunci când
dispozitivul măsoară valori mai mari sau mai mici faţă de un
interval de valori specificat. De exemplu, puteţi seta dispozitivul
să vă alerteze când aveţi cadenţa mai mică de 40 RPM şi mai
mare de 90 RPM. De asemenea, puteţi utiliza o zonă de
antrenament (Zonele de antrenament, pagina 6) pentru alerta de
interval.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
Personalizarea dispozitivului dvs.
2
3
4
5
6
7
Selectaţi un profil.
Selectaţi Alerts.
Selectaţi Heart Rate Alert, Cadence Alert sau Power Alert.
Dacă este necesar, activaţi alerta.
Selectaţi valorile minime şi maxime sau selectaţi zonele.
Dacă este necesar, selectaţi .
De fiecare dată când depăşiţi sau coborâţi sub intervalul
specificat, apare un mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un
semnal sonor dacă tonurile sonore sunt activate (Activarea şi
dezactivarea tonurilor dispozitivului, pagina 18).
Setarea unei alerte repetitive
O alertă repetitivă vă notifică de fiecare dată când dispozitivul
înregistrează o anumită valoare sau un anumit interval. De
exemplu, puteţi seta ca dispozitivul să vă alerteze la fiecare 30
de minute.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Alerts.
4 Selectaţi un tip de alertă.
5 Activaţi alerta.
6 Introduceţi o valoare.
7 Selectaţi .
De fiecare dată când atingeţi valoarea de alertă, apare un
mesaj. De asemenea, dispozitivul emite un semnal sonor dacă
tonurile sonore sunt activate (Activarea şi dezactivarea tonurilor
dispozitivului, pagina 18).
Auto Lap
Marcarea turelor în funcţie de poziţie
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca automat tura la o
anumită poziţie. Această funcţie este utilă pentru a vă compara
performanţele pe diferitele porţiuni ale turei (de exemplu, o
căţărare lungă sau sprinturi de antrenament). Pe trasee, puteţi
utiliza opţiunea By Position pentru a declanşa ture la toate
poziţiile de tură salvate în traseu.
1 Selectați Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger >
By Position > Lap At.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Lap Press Only pentru a declanșa contorul de
ture de fiecare dată când selectaţi
şi de fiecare dată
când treceţi din nou pe lângă oricare dintre locaţiile
respective.
• Selectaţi Start and Lap pentru a declanşa contorul de
ture în locaţia GPS în care selectaţi
şi în oricare
locaţie de pe parcurs în care selectaţi
.
• Selectaţi Mark and Lap pentru a declanşa contorul de
ture într-o anumită locaţie GPS marcată înainte de a porni
în tură şi în oricare locaţie de pe parcurs în care selectaţi
.
5 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date despre
ture (Personalizarea ecranelor de date, pagina 17).
Marcarea turelor în funcţie de distanţă
Puteţi utiliza funcţia Auto Lap pentru a marca tura automat la
parcurgerea unei anumite distanţe. Această funcţie este utilă
pentru a vă compara performanţele pe diferitele segmente ale
unui parcurs (de exemplu la fiecare 10 mile sau la fiecare 40 de
kilometri).
1 Selectați Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
17
3 Selectaţi Auto Features > Auto Lap > Auto Lap Trigger >
By Distance > Lap At.
4 Introduceţi o valoare.
5 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date despre
tură (Personalizarea ecranelor de date, pagina 17).
Utilizarea Auto Pause
Puteţi utiliza funcţia Auto Pause pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare sau atunci când
viteza scade sub o valoare specificată. Această funcţie este utilă
când tura include semafoare sau alte locaţii în care trebuie să
încetiniţi sau să vă opriţi.
NOTĂ: istoricul nu este înregistrat cât timp cronometrul este
oprit sau întrerupt.
1 Selectați Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Pause.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi When Stopped pentru a întrerupe automat
cronometrul atunci când vă opriţi din mişcare.
• Selectaţi Custom Speed pentru a opri automat
cronometrul atunci când viteza dvs. scade sub o valoare
specificată.
5 Dacă este necesar, particularizaţi câmpurile de date
opţionale despre durate (Personalizarea ecranelor de date,
pagina 17).
NOTĂ: alte setări Bluetooth apar numai atunci când
tehnologia wireless Bluetooth este activată.
Friendly Name: vă permite să introduceţi un nume intuitiv ce
identifică dispozitivele dvs. cu tehnologie wireless Bluetooth.
Pair Smartphone: conectează dispozitivul dvs. cu un
smartphone compatibil Bluetooth. Această setare vă permite
să utilizaţi funcţii conectate prin Bluetooth, inclusiv LiveTrack
şi încărcări de activităţi în Garmin Connect.
Call and Text Alerts: permite activarea notificărilor telefonice
de la smartphone-ul dvs. compatibil.
Missed Calls and Texts: afişează notificările telefonului despre
apelurile ratate de pe smartphone-ul compatibil.
Setări de sistem
Selectaţi Menu > Settings > System.
• Setări de afişare (Setările afişajului, pagina 18)
• Setări pentru înregistrarea datelor (Setări pentru înregistrarea
datelor, pagina 18)
• Setări unitate (Schimbarea unităţilor de măsură, pagina 18)
• Setări pentru tonuri (Activarea şi dezactivarea tonurilor
dispozitivului, pagina 18)
• Setări pentru limbă (Schimbarea limbii dispozitivului,
pagina 18)
Setările afişajului
Puteţi utiliza funcţia Auto Sleep pentru a intra automat în modul
inactiv după 5 minute de inactivitate. În modul inactiv, ecranul
este dezactivat, iar senzorii ANT+, Bluetooth şi funcţia GPS sunt
deconectate.
1 Selectați Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Sleep.
Selectaţi Menu > Settings > System > Display.
Brightness: setează luminozitatea iluminării de fundal.
Backlight Timeout: setează intervalul de timp după care
iluminarea de fundal se dezactivează.
Color Mode: setează dispozitivul pentru a afişa culori pentru zi
sau noapte. Puteţi selecta opţiunea Auto pentru a permite
dispozitivului să seteze automat culorile pentru zi sau pentru
noapte în funcţie de oră.
Screen Capture: vă permite să salvaţi imaginea ecranului
dispozitivului.
Utilizarea derulării automate
Setări pentru înregistrarea datelor
Utilizarea inactivării automate
Puteţi utiliza funcţia Auto Scroll pentru a parcurge ciclic toate
ecranele cu date de antrenament în timp ce cronometrul
funcţionează.
1 Selectați Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Auto Features > Auto Scroll.
4 Selectaţi viteza de derulare.
Pornirea automată a cronometrului
Această funcţie detectează automat momentul în care
dispozitivul recepţionează sateliţi şi este în mişcare. Porneşte
cronometrul de activitate sau vă reaminteşte să îl reporniţi astfel
încât să puteţi înregistra date în timpul turei.
1 Selectaţi Menu > Settings > Activity Profiles.
2 Selectaţi un profil.
3 Selectaţi Timer Start Mode.
4 Selectaţi o opţiune:
• Selectaţi Manual şi selectaţi
pentru a porni cronometrul
de activitate.
• Selectaţi Prompted pentru a afişa un memento vizual
atunci când atingeţi viteza de atenţionare start.
• Selectaţi Auto pentru a porni automat cronometrul de
activitate atunci când atingeţi viteza de start.
Setări telefon
Selectaţi Menu > Settings > Phone.
Enable: activează tehnologia wireless Bluetooth.
18
Selectaţi Menu > Settings > System > Data Recording.
Recording Interval: controlează modul în care dispozitivul
înregistrează datele activităţii. Opţiunea Smart înregistrează
punctele-cheie în care schimbaţi direcţia, viteza sau
frecvenţa cardiacă. Opţiunea 1 Sec înregistrează punctele la
fiecare secundă. Creează o înregistrare foarte detaliată a
activităţii dvs. şi măreşte dimensiunea fişierului în care este
stocată activitatea.
Cadence Averaging: controlează dacă dispozitivul include
valorile zero ale cadenţei, înregistrate când nu pedalaţi
(Stabilirea mediei datelor despre cadenţă sau putere,
pagina 13).
Power Averaging: controlează dacă dispozitivul include valorile
zero ale puterii, înregistrate când nu pedalaţi (Stabilirea
mediei datelor despre cadenţă sau putere, pagina 13).
Schimbarea unităţilor de măsură
Puteţi particulariza unităţile de măsură pentru distanţă şi viteză,
altitudine, temperatură, greutate, formatul poziţiei şi formatul
orei.
1 Selectaţi Menu > Settings > System > Units.
2 Selectaţi un tip de măsurare.
3 Selectaţi o unitate de măsură pentru setare.
Activarea şi dezactivarea tonurilor dispozitivului
Selectaţi Menu > Settings > System > Tones.
Schimbarea limbii dispozitivului
Selectaţi Menu > Settings > System > Language.
Personalizarea dispozitivului dvs.
Fusurile orare
De fiecare dată când activaţi dispozitivul şi recepţionaţi date de
la sateliţi sau vă sincronizați cu telefonul dvs. inteligent,
dispozitivul detectează automat fusul orar şi ora curentă.
Configurarea modului de afişare extins
Vă puteţi utiliza dispozitivul dvs. Edge 520 Plus sub forma unui
afişaj extins pentru a vizualiza ecrane de date de pe un ecran
multisport compatibil Garmin. De exemplu, puteţi asocia un
dispozitiv Forerunner compatibil pentru a afişa ecranele de date
pe dispozitivul dvs. Edge pe durata unui triatlon.
1 Din dispozitivul dvs. Edge, selectaţi Menu > Settings >
Extended Display Mode > Connect Watch.
De
pe ceasul dvs. Garmin compatibil, selectaţi Settings >
2
Sensors & Accessories > Add New > Extended Display.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul dispozitivului dvs. Edge şi
al ceasului Garmin pentru a finaliza procesul de asociere.
Ecranele de date din ceasul dvs. asociat apar în dispozitivul
Edge atunci când dispozitivele sunt asociate.
NOTĂ: funcţiile normale ale dispozitivului Edge sunt
dezactivate atunci când utilizaţi modul Afişaj extins.
După asocierea ceasului dvs. Garmin compatibil cu dispozitivul
dvs. Edge, acestea se conectează automat la următoarea
utilizare a modului Afişaj extins.
Specificaţiile senzorului de viteză şi ale senzorului de
cadenţă
Tip baterie
CR2032 care poate fi înlocuită de către
utilizator, 3 volţi
Durata de viaţă a bateriei
Aproximativ 12 luni (1 oră pe zi)
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20 ºC la 60 ºC (de la -4 ºF la 140
ºF)
Frecvenţă radio/protocol
2,4 GHz ANT+ Protocol de comunicaţii
wireless
Clasificarea apei
1 ATM*
®
Părăsirea modului de afişare extins
Cât timp dispozitivul este în modul Afişare extinsă, selectaţi
> Exit Extended Display Mode > OK.
Informaţii dispozitiv
Specificaţii
Întreţinere dispozitiv
ATENŢIONARE
Nu depozitaţi dispozitivul în locuri în care poate fi expus timp
îndelungat la temperaturi extreme; în caz contrar, dispozitivul
poate fi deteriorat ireversibil.
Evitaţi agenţii chimici de curăţare, solvenţii şi insecticidele care
pot deteriora componentele din plastic şi finisajele.
Fixaţi bine capacul de intemperii pentru a preveni deteriorarea
portului USB.
Curăţarea dispozitivului
1 Ştergeţi dispozitivul utilizând o lavetă umezită cu o soluţie de
detergent slab.
2 Ştergeţi dispozitivul cu ceva uscat.
După curăţare, lăsaţi dispozitivul să se usuce complet.
Întreţinerea monitorului cardiac
Edge Specificaţii
Tip baterie
Baterie cu litiu-ion reîncărcabilă,
încorporată
Durata de viaţă a bateriei
Până la 15 h
Interval de temperatură
optimă de funcţionare
De la -20º la 60 ºC (de la -4º la 140 ºF)
Interval de temperatură de
încărcare
De la 0º la 45ºC (de la 32º la 113 ºF)
Frecvenţă/protocol wireless
2,4 GHz @ 0 dBm nominal
Rezistenţa la apă
IEC 60529 IPX7*
*Dispozitivul este rezistent la expunerea accidentală la apă de
până la 1 m pentru maxim 30 min. Pentru mai multe informaţii,
vizitaţi www.garmin.com/waterrating.
Specificaţiile monitorului cardiac
Tip baterie
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 10 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
CR2032 care poate fi înlocuită de către
utilizator, 3 volţi
Durata de viaţă a bateriei Până la 4,5 ani la 1 oră/zi
Rezistenţă la apă
3 ATM*
NOTĂ: acest produs nu transmite date
privind pulsul în timp ce înotaţi.
Interval de temperatură
de funcţionare
De la -5° la 50°C (de la 23° la 122°F)
Frecvenţă radio/protocol
Protocol de comunicaţii wireless
ANT+ 2,4 GHz
ATENŢIONARE
Trebuie să desprindeţi şi să îndepărtaţi modulul înainte de a
spăla cureaua.
O acumulare de transpiraţie şi de sare pe bandă poate diminua
capacitatea monitorului cardiac de a raporta date exacte.
• Accesaţi www.garmin.com/HRMcare pentru instrucţiuni de
spălare detaliate.
• Clătiţi cureaua după fiecare utilizare.
• Spălaţi la maşină cureaua după fiecare şapte utilizări.
• Nu introduceţi cureaua într-un uscător.
• Când uscaţi cureaua, agăţaţi-o sau întindeţi-o.
• Pentru a prelungi durata de viaţă a monitorului cardiac,
desprindeţi modulul atunci când nu este utilizat.
Baterii care pot fi înlocuite de către utilizator
AVERTISMENT
Consultaţi ghidul Informații importante privind siguranța și
produsul, din cutia produsului, pentru a afla datele de siguranță
și alte informații importante despre produs.
Înlocuirea bateriei monitorului cardiac
1 Utilizaţi o şurubelniţă Phillips mică pentru a demonta cele
patru şuruburi de pe partea din spate a modulului.
2 Demontaţi capacul şi bateria.
*Dispozitivul este rezistent la presiunea echivalentă cu o
adâncime de 30 m. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi
www.garmin.com/waterrating.
Informaţii dispozitiv
19
Restabilirea setărilor implicite
Puteţi restabili setările de configurare implicite şi profilurile de
activitate. Aceasta nu va elimina istoricul sau datele dvs. despre
activităţi, cum ar fi curse, exerciţii şi trasee.
Selectaţi Menu > Settings > System > Device Reset >
Reset Default Settings > OK.
Ştergerea datelor şi a setărilor utilizatorului
3 Aşteptaţi 30 de secunde.
4 Introduceţi bateria nouă cu polul pozitiv orientat în sus.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
5 Montaţi la loc capacul posterior şi cele patru şuruburi.
NOTĂ: nu strângeţi excesiv.
După înlocuirea bateriei monitorului cardiac, este necesară
reasocierea acestuia cu dispozitivul.
Înlocuirea bateriei senzorului de viteză sau a
senzorului de cadenţă
LED-ul se aprinde intermitent în roşu pentru a indica un nivel
scăzut al bateriei după două rotiri.
1 Identificaţi capacul bateriei circulare À, situat pe partea din
spate a senzorului.
2 Rotiţi capacul în sens invers acelor de ceas până când
marcatorul arată poziţia deblocat şi capacul este desfăcut
suficient încât să poată fi scos.
3 Îndepărtaţi capacul şi bateria Á.
SUGESTIE: puteţi utiliza o bucată de bandă Â sau un
magnet pentru a scoate bateria din capac.
4 Aşteptaţi 30 de secunde.
5 Introduceţi bateria nouă în capac, respectând polaritatea.
NOTĂ: nu deterioraţi şi nu pierdeţi garnitura inelară.
6 Rotiţi capacul în sensul acelor de ceas până când marcatorul
arată poziţia blocat.
NOTĂ: lED-ul se aprinde intermitent în roşu şi verde câteva
secunde după înlocuirea bateriei. Când LED-ul se aprinde
intermitent în culoarea verde şi apoi se opreşte, dispozitivul
este activ şi pregătit să trimită date.
Depanare
Resetarea dispozitivului
Dacă dispozitivul nu mai răspunde la comenzi, este
recomandată resetarea acestuia. Aceste operaţii nu şterg datele
sau setările dvs.
Menţineţi apăsat timp de 10 secunde.
Dispozitivul se resetează şi porneşte.
Puteţi să ştergeţi toate datele de utilizator şi să restabiliţi
dispozitivul la configurarea iniţială. Aceasta elimină istoricul şi
datele dvs., precum turele, exerciţiile şi traseele şi resetează
setările dispozitivului şi profilurile de activitate. Aceasta nu va
elimina niciun fişier pe care l-aţi adăugat pe dispozitiv de pe
computer.
Selectaţi Menu > Settings > System > Device Reset >
Delete Data and Reset Settings > OK.
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
• Reduceţi luminozitatea iluminării de fundal sau micşoraţi
durata de temporizare pentru iluminarea de fundal (Utilizarea
iluminării de fundal, pagina 3).
• Selectaţi intervalul de înregistrare Smart (Setări pentru
înregistrarea datelor, pagina 18).
• Activaţi funcţia Auto Sleep (Utilizarea inactivării automate,
pagina 18).
• Dezactivaţi funcţia wireless Phone (Setări telefon,
pagina 18).
• Selectaţi setarea GPS (Modificarea setării satelitului,
pagina 17).
• Eliminaţi senzorii wireless pe care nu-i mai utilizaţi.
Îmbunătăţirea recepţiei prin satelit GPS
• Sincronizaţi frecvent dispozitivul cu contul dvs. Garmin
Connect:
◦ Conectaţi-vă dispozitivul la un computer utilizând cablul
USB şi aplicaţia Garmin Express™.
◦ Sincronizaţi dispozitivul cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile utilizând smartphone-ul cu funcţia Bluetooth
activată.
În timp ce este conectat la contul dvs. Garmin Connect,
dispozitivul descarcă mai multe zile de date recepţionate prin
satelit, ceea ce îi permite să localizeze rapid semnalele
sateliţilor.
• Luaţi dispozitivul afară, în spaţiu deschis, departe de clădiri
înalte şi de copaci înalţi.
• Rămâneţi pe loc câteva minute.
Dispozitiv în limba greşită
1
2
3
4
5
Din ecranul de început, selectaţi .
Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi .
Derulaţi la ultimul element din listă şi selectaţi .
Derulaţi la al şaselea element din listă şi selectaţi
Derulaţi în jos la limba dvs. şi selectaţi .
.
Valorile de temperatură
Dispozitivul poate afişa valori ale temperaturii mai mari decât
temperatura reală a aerului, dacă dispozitivul este plasat în
lumina directă a soarelui, dacă ţinut în mână sau dacă este în
curs de încărcare utilizând un acumulator extern. De asemenea,
dispozitivului îi va fi necesar un anumit interval de timp pentru a
se acomoda schimbărilor semnificative de temperatură.
Garniturile O de schimb
Benzile de schimb (garniturile O) sunt disponibile pentru montaj.
20
Depanare
NOTĂ: utilizaţi numai benzi de schimb din etilen-propilen-dienmonomer (EPDM). Accesaţi http://buy.garmin.com sau
contactaţi dealerul dvs. Garmin.
Vizualizarea informaţiilor despre dispozitiv
1 Selectaţi Menu > Settings > System > About.
2 Selectaţi o opţiune.
• Selectaţi Regulatory Info pentru a vizualiza informaţiile
despre reglementare şi numărul modelului.
• Selectaţi Copyright Info pentru a vizualiza informaţii
despre software, ID-ul unităţii şi acordul de licenţă.
Actualizarea software-ului utilizând aplicaţia
Garmin Connect Mobile
Înainte de a actualiza software-ul dispozitivului dvs. utilizând
aplicaţia Garmin Connect Mobile, trebuie să aveţi un cont
Garmin Connect şi trebuie să asociaţi dispozitivul cu un
smartphone compatibil (Asocierea unui smartphone, pagina 1).
1 Sincronizarea dispozitivului dvs. cu aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Atunci când este disponibil un software nou, dispozitivul vă
alertează să actualizaţi software-ul.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
Actualizarea software-ului utilizând Garmin
Express
Înainte de a putea să actualizaţi software-ul dispozitivului,
trebuie să aveţi un cont Garmin Connect şi trebuie să descărcaţi
aplicaţia Garmin Express.
1 Conectaţi dispozitivul la computer utilizând cablul USB.
Atunci când este disponibil un software nou, Garmin Express
îl trimite la dispozitivul dvs.
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Nu deconectaţi dispozitivul de la computer în timpul
procesului de actualizare.
Actualizări ale produsului
Pe computer, instalaţi Garmin Express (www.garmin.com
/express). Pe smartphone, instalaţi aplicaţia Garmin Connect
Mobile.
Aceasta oferă acces uşor la următoarele servicii pentru
dispozitive Garmin:
• Actualizări software
• Actualizări hartă
• Datele se vor încărca în Garmin Connect
• Înregistrarea produsului
Cum obţineţi mai multe informaţii
• Accesaţi support.garmin.com pentru manuale, articole şi
actualizări de software suplimentare.
• Vizitaţi www.garmin.com/intosports.
• Vizitaţi www.garmin.com/learningcenter.
• Accesaţi buy.garmin.com sau contactaţi dealerul Garmin
pentru informaţii privind accesoriile opţionale şi piesele de
schimb.
Anexă
Câmpuri de date
Unele câmpuri de date necesită accesorii ANT+ pentru afişarea
datelor.
Balance: echilibrul stânga/dreapta al puterii curente.
Anexă
Balance - 10s Avg.: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii
de deplasare timp de 10 secunde.
Balance - 30s Avg.: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii
de deplasare timp de 30 secunde.
Balance - 3s Avg.: echilibrul mediu stânga/dreapta al puterii de
deplasare timp de trei secunde.
Balance - Avg.: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii
pentru activitatea curentă.
Balance - Lap: echilibrului mediu stânga/dreapta al puterii
pentru tura curentă.
Battery Level: energia rămasă a bateriei.
Battery Status: energia rămasă a bateriei unui accesoriu
luminos al bicicletei.
Beam Angle Status: modul fasciculului de far.
Cadence: ciclism. Numărul de rotaţii al braţului pedalier. Pentru
ca aceste date să fie afişate, dispozitivul dvs. trebuie să fie
conectat la un accesoriu de cadenţă.
Cadence - Avg.: ciclism. Cadenţa medie pentru activitatea
curentă.
Cadence - Lap: ciclism. Cadenţa medie pentru tura curentă.
Calories: numărul total de calorii arse.
Calories to Go: în timpul unui exerciţiu, caloriile rămase când
aţi stabilit ca ţintă un număr de calorii.
Course Pt. Dist.: distanţa rămasă până la următorul punct al
traseului.
Di2 Battery Level: energia rămasă a bateriei unui senzor Di2.
Di2 Shift Mode: modul curent de schimbare al unui senzor Di2.
Dist. - Lap: distanţa parcursă pentru tura curentă.
Dist. - Last Lap: distanţa parcursă pentru cea mai recentă tură
finalizată.
Dist. to Dest.: distanţa rămasă până la destinaţia finală. Pentru
ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Dist. to Go: în timpul unui exerciţiu sau pe un traseu, distanţa
rămasă când aţi stabilit ca ţintă o distanţă.
Dist. to Next: distanţa rămasă până la următorul punct de pe
traseu. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Distance: distanţa parcursă pentru traseul sau activitatea
curente.
Distance Ahead: distanţa cu care sunteţi în avans sau în urma
Virtual Partner.
Elevation: altitudinea locaţiei dvs. curente, deasupra nivelului
mării sau sub acesta.
ETA at Destination: ora estimată la care veţi ajunge la
destinaţia finală (ajustată conform orei locale din locul de
destinaţie). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
ETA at Next: ora estimată la care veţi ajunge la următorul punct
de pe traseu (ajustată conform orei locale din punctul de pe
traseu). Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Front Gear: transmisia faţă a bicicletei, raportată de un senzor
de poziţie a transmisiei.
Gear Battery: starea bateriei, raportată de un senzor de poziţie
a transmisiei.
Gear Combo: Combinaţia curentă a poziţiilor transmisiei,
raportată de un senzor de poziţie a transmisiei.
Gear Ratio: numărul de dinţi al transmisiilor faţă şi spate ale
bicicletei, conform celor detectate de un senzor de poziţie a
transmisiei.
Gears: transmisiile faţă şi spate ale bicicletei, raportate de un
senzor de poziţie a transmisiei.
21
GPS Accuracy: marja de eroare în determinarea locaţiei
exacte. De exemplu, locaţia dvs. detectată prin GPS are o
precizie de +/- 3,65 m (12 ft.).
GPS Signal Strength: puterea semnalului satelitului GPS.
Grade: calculul ascensiunii (altitudine) comparativ cu rulajul
(distanţă). De exemplu, dacă pentru fiecare 3 m (10 ft.) urcaţi
parcurgeţi 60 m (200 ft.), înclinația este 5%.
Heading: direcţia în care vă deplasaţi.
Heart Rate: pulsul dvs. în bătăi pe minut (bpm). Dispozitivul dvs.
trebuie să fie conectat la un monitor cardiac compatibil.
HR - %HRR: procentul rezervei de puls (pulsul maxim minus
pulsul în repaus).
HR - %Max.: procentul din pulsul maxim.
HR - Avg.: pulsul mediu pentru activitatea curentă.
HR - Avg. %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru activitatea curentă.
HR - Avg. %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru
activitatea curentă.
HR Graph: un grafic de bare care arată zona dvs. curentă de
frecvenţă cardiacă (de la 1 la 5).
HR - Lap: pulsul mediu pentru tura curentă.
HR - Lap %HRR: procentul mediu din rezerva de puls (pulsul
maxim minus pulsul în repaus) pentru tura curentă.
HR - Lap %Max.: procentul mediu din pulsul maxim pentru tura
curentă.
HR - Last Lap: frecvenţa cardiacă medie pentru ultima tură
finalizată.
HR to Go: în timpul unui exerciţiu, valoarea cu care sunteţi
peste sau sub ţinta stabilită pentru frecvenţa cardiacă.
HR Zone: intervalul curent al pulsului dvs. (de la 1 la 5). Zonele
implicite se bazează pe profilul dvs. de utilizator şi pe pulsul
maxim (220 minus vârsta dvs.).
Laps: numărul de ture finalizate în cadrul activităţii curente.
Light Mode: modul de configurare a rețelei de lumini.
Lights Connected: numărul de lumini conectate.
Location at Dest.: ultimul punct din cursă sau de pe traseu.
Location at Next: următorul punct din cursă sau de pe traseu.
Odometer: un calcul din mers al distanţei parcurse pentru toate
călătoriile. Acest total nu se şterge când resetaţi datele
călătoriei.
PCO: decalajul de la centrul platformei. Decalajul în centrul
platformei este locul de pe platforma pedalei în care este
aplicată forţa.
PCO - Avg.: decalajul mediu în centrul platformei pentru
activitatea curentă.
PCO - Lap: decalajul mediu în centrul platformei pentru tura
curentă.
Pedal Smoothness: o măsurătoare care arată în ce măsură
ciclistul aplică în mod egal forţă pe pedale la fiecare
acţionare a pedalelor.
Performance Condition: scorul nivelului de performanţă este o
evaluare în timp real a capacităţii dvs. de efort.
Power: Putere curentă generată în waţi. Dispozitivul trebuie să
fie conectat la un contor de putere compatibil.
Power - %FTP: puterea curentă manifestată, ca procent din
puterea de prag funcţională.
Power - 10s Avg.: media puterii de mişcare produse timp de 10
de secunde.
Power - 30s Avg.: media puterii de mişcare produse timp de 30
de secunde.
Power - 3s Avg.: media puterii de mişcare produse timp de 3 de
secunde.
22
Power - Avg.: puterea medie produsă pentru activitatea
curentă.
Power - IF: Intensity Factor™ pentru activitatea curentă.
Power - kJ: lucrul mecanic acumulat efectuat (puterea
produsă), în kilojouli.
Power - Lap: puterea medie produsă pentru tura curentă.
Power - Lap Max.: puterea cea mai mare produsă pentru tura
curentă.
Power - Last Lap: puterea medie produsă pentru ultima tură
finalizată.
Power - Max.: puterea cea mai mare produsă pentru activitatea
curentă.
Power - NP: Normalized Power™ pentru activitatea curentă.
Power - NP Lap: Normalized Power medie pentru tura curentă.
Power - NP Last Lap: Normalized Power medie pentru ultima
tură finalizată.
Power Phase - L.: unghiul fazei de putere curente pentru
piciorul stâng. Faza de putere este acea regiune în care este
acţionată pedala şi în care este produsă o putere pozitivă.
Power Phase - L. Avg.: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul stâng pentru activitatea curentă.
Power Phase - L. Lap: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul stâng pentru tura curentă.
Power Phase - L. Peak: unghiul de vârf al fazei de putere
curente pentru piciorul stâng. Vârful fazei de putere este
intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de
vârf din forţa de acţionare.
Power Phase - L. Peak Avg.: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul stâng pentru activitatea curentă.
Power Phase - L. Peak Lap: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul stâng pentru tura curentă.
Power Phase - R.: unghiul fazei de putere curente pentru
piciorul drept. Faza de putere este acea regiune în care este
acţionată pedala şi în care este produsă o putere pozitivă.
Power Phase - R. Avg.: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul drept pentru activitatea curentă.
Power Phase - R. Lap: unghiul fazei de putere medii pentru
piciorul drept pentru tura curentă.
Power Phase - R. Peak: unghiul de vârf al fazei de putere
curente pentru piciorul drept. Vârful fazei de putere este
intervalul de unghiuri în care ciclistul produce cantitatea de
vârf din forţa de acţionare.
Power Phase - R. Peak Avg.: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul drept pentru activitatea curentă.
Power Phase - R. Peak Lap: unghiul de vârf al fazei de putere
medii pentru piciorul drept pentru tura curentă.
Power - TSS: Training Stress Score™ pentru activitatea curentă.
Power - watts/kg: cantitatea de putere produsă, în waţi pe
kilogram.
Power Zone: intervalul curent de putere produsă (de la 1 la 7),
în funcţie de FTP sau de setările particularizate.
Rear Gear: transmisia spate a bicicletei, raportată de un senzor
de poziţie a transmisiei.
Reps to Go: în timpul unui exerciţiu, repetiţiile rămase.
Speed: viteza curentă de deplasare.
Speed - Avg.: viteza medie pentru activitatea curentă.
Speed - Lap: viteza medie pentru tura curentă.
Speed - Last Lap: viteza medie pentru tura cel mai recent
finalizată.
Speed - Max.: viteza de vârf pentru activitatea curentă.
Sunrise: ora răsăritului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Sunset: ora apusului de soare, pe baza poziţiei dvs. GPS.
Anexă
Target Power: puterea produsă vizată în timpul unei activităţi.
Temperature: temperatura aerului. Temperatura corpului dvs.
afectează senzorul de temperatură.
Time: timpul cronometrat pentru activitatea curentă.
Time Ahead: timpul cu care sunteţi în avans sau în urma Virtual
Partner.
Time - Avg. Lap: timpul mediu pe tură pentru activitatea
curentă.
Time - Elapsed: timpul total înregistrat. De exemplu, dacă
porniţi cronometrul şi alergaţi timp de 10 minute, apoi opriţi
cronometrul pentru 5 minute, iar apoi porniţi cronometrul şi
alergaţi timp de 20 de minute, timpul scurs este de 35 de
minute.
Time in Zone: timpul scurs pe fiecare zonă de frecvenţă
cardiacă sau de putere.
Time - Lap: timpul cronometrat pentru tura curentă.
Time - Last Lap: timpul cronometrat pentru ultima tură
finalizată.
Time of Day: ora din zi pe baza setărilor dvs. curente de locaţie
şi de oră (format, fus orar, ora de vară).
Time Seated: timpul petrecut în şa pe durata pedalării pentru
activitatea curentă.
Time Seated Lap: timpul petrecut în şa pe durata pedalării în
tura curentă.
Time Standing: timpul petrecut în picioare pe durata pedalării
pentru activitatea curentă.
Time Standing Lap: timpul petrecut în picioare pe durata
pedalării în tura curentă.
Time to Dest.: durata estimată rămasă până ajungeţi la
destinaţie. Pentru ca aceste date să fie afişate, trebuie să vă
deplasaţi.
Time to Go: în timpul unui exerciţiu, timpul rămas când aţi
stabilit ca ţintă un timp.
Time to Next: durata estimată rămasă până ajungeţi la
următorul punct de pe traseu. Pentru ca aceste date să fie
afişate, trebuie să vă deplasaţi.
Torque Effectiveness: o măsurătoare care arată în ce măsură
ciclistul pedalează eficient.
Total Ascent: distanţa totală ca diferenţă de nivel urcată de la
ultima resetare.
Total Descent: distanţa totală ca diferenţă de nivel coborâtă de
la ultima resetare.
Trainer Resistance: forţa de rezistenţă aplicată de un antrenor
de interior.
Vertical Speed: viteza de ridicare sau de coborâre în timp.
VS - 30s Avg.: viteza medie de mişcare pe verticală timp de 30
de secunde.
Workout Step: în timpul unui exerciţiu, etapa curentă din
numărul curent de etape.
Clasificările standard ale volumului maxim de O2
Aceste tabele includ clasificările standard pentru estimarea volumului maxim de O2 în funcţie de vârstă şi sex.
Bărbaţi
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Excelent
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bun
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Suficient
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slab
0-40
<41,7
<40,5
<38,5
<35,6
<32,3
<29,4
Femei
Percentilă
20–29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Superior
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Excelent
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bun
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Suficient
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slab
0-40
<36,1
<34,4
<33
<30,1
<27,5
<25,9
Date retipărite cu permisiunea The Cooper Institute. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.CooperInstitute.org.
Clasificările FTP se bazează pe studiul efectuat de Hunter Allen
Clasificările FTP
şi Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a Power
Aceste tabele includ clasificări pentru evaluarea puterii de prag
Meter (Antrenamentele şi cursele efectuate cu un contor de
funcţionale (FTP) în funcţie de sex.
putere) (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Bărbaţi
Waţi pe kilogram (W/kg)
Superior
5,05 şi mai mare
Excelent
De la 3,93 la 5,04
Bun
De la 2,79 la 3,92
Suficient
Neantrenat
Femei
Waţi pe kilogram (W/kg)
Superior
4,30 şi mai mare
Excelent
De la 3,33 la 4,29
Bun
De la 2,36 la 3,32
Suficient
De la 1,90 la 2,35
Neantrenat
Mai puţin de 1,90
Anexă
Calculul zonelor de puls
Efort perceput
Beneficii
De la 2,23 la 2,78
Zonă % din
pulsul
maxim
Mai puţin de 2,23
1
50–60%
Respiraţie ritmică,
relaxată, în ritm uşor
Antrenament aerobic de
nivel începător, stres
redus
2
60-70%
Ritm confortabil,
respiraţie uşor mai
profundă, conversaţie
posibilă
Antrenament cardiovascular de bază, ritm bun
de recuperare
3
70-80%
Ritm moderat,
Capacitate aerobică
menţinerea conversaţiei îmbunătăţită,
este mai dificilă
antrenament cardiovascular optim
23
Zonă % din
pulsul
maxim
Efort perceput
4
Ritm rapid şi puţin
incomod, respiraţie
forţată
Beneficii
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C tubular
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
Dimensiunea şi circumferinţa roţii
700 × 38C
2180
Senzorul de viteză detectează automat dimensiunea roţii. Dacă
este necesar, puteţi introduce manual circumferinţa roţii în
setările senzorului de viteză.
Dimensiunea pneului este marcată pe ambele părţi ale pneului.
Aceasta nu este o listă completă. Puteţi, de asemenea, să
măsuraţi circumferinţa roţii sau să utilizaţi unul dintre
calculatoarele disponibile pe internet.
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
5
80-90%
90-100%
Capacitate anaerobică şi
prag îmbunătăţite, viteză
îmbunătăţită
Ritm de sprint, nesuste- Anduranţă anaerobică şi
nabil pentru o perioadă musculară, putere
prelungită de timp,
crescută
respiraţie anevoioasă
Dimensiune pneu
Circumferinţă roată (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
24
Anexă
Index
A
accesorii 10, 13, 21
actualizări, software 14, 21
afişaj extins 19
alerte 17
altimetru, calibrare 7
antrenament 5, 6
ecrane 3, 17
planificări 4, 5
antrenamente 4
antrenare în interior 5, 6
aplicaţii 8, 16
smartphone 1
asistenţă 10
asociere 1
senzori ANT+ 13
Senzori ANT+ 5
smartphone 1
atlet profesionist 16
Auto Lap 17
Auto Pause 18
B
baterie
încărcare 1
înlocuire 19, 20
maximizare 20
tip 1
benzi 20
C
cadenţă 12, 13
alerte 17
calendar 5
calibrare, contor de putere 13
calorie, alerte 17
câmpuri de date 16, 17, 21
cântar 14
ciclism 11
computer, conectare 15
configurare iniţială 20
Connect IQ 16
contacte de urgenţă 9
contacte de urgență 10
cronometru 3, 14
curăţarea dispozitivului 19
cursuri 7
D
date
ecrane 3, 17
înregistrare 18
partajare 19
stocare 15
transferare 15
date utilizator, ştergere 16
decalajul în centrul platformei 14
depanare 12, 20, 21
derulare automată 18
detecţie incidente 9, 10
dimensiuni ale roţii 24
dinamica ciclismului 13
dispozitiv
întreţinere 19
resetare 20
distanţă, alerte 17
E
ecran 18
elevaţie 7
exerciţii 5
încărcare 4
ştergere 5
F
fază de putere 14
fişiere, transferare 16
frecvenţă cardiacă, monitor 12
Index
fusuri orare 19
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 21
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, actualizare software 21
Garmin Index 14
garnituri O. Consultaţi benzi
GLONASS 17
GPS 5, 17
semnal 1, 3, 20
GroupTrack 9
H
hărţi 6, 7
actualizare 21
orientare 8
setări 8
zoom 8
I
ID unitate 21
iluminare de fundal 1, 3, 18
inactivare automată 18
instalare 2, 12
intervale
antrenamente 5
exerciţii 5
istoric 3, 14, 15
ştergere 15
trimitere la computer 15
înlocuirea bateriei 19
înregistrare inteligentă 15
înregistrarea datelor 15
L
limbă 18, 20
LiveTrack 9
locaţii 6, 7
editare 7
ştergere 7
trimitere 10
M
mărire şi micşorare, hărţi 8
mesaj despre pornirea atenţionărilor 18
mod de inactivitate 18
montarea dispozitivului 2
N
navigare 6, 7
O
obiective 6
oră, alerte 17
P
partajarea datelor 19
pedale 13
personalizarea dispozitivului 17
pornire 13
zone 15
profil de utilizator 16
profiluri 16
activitate 16
utilizator 16
puls
alerte 17
monitor 10, 11, 19
zone 11, 12, 15
putere (forţă) 6
alerte 17
metri 11, 13, 14, 23
zone 13
S
salvare activităţi 3
scurtături 3
segmente 4
ştergere 4
semnale de la sateliţi 1, 3, 20
senzori ANT+ 1, 10, 13
asociere 13
echipament de fitness 6
Senzori ANT+ 14
asociere 5
echipament de fitness 5
senzori de viteză şi de cadenţă 12, 20
setări 16, 18
dispozitiv 18, 20
setări afişaj 18
setări de sistem 18
smartphone 1, 8, 16, 18
aplicaţii 9
asociere 1
software
actualizare 14, 21
licenţă 21
versiune 21
specificaţii 19
stabilirea mediei datelor 13
stocare date 15
ştergere
recorduri personale 6
toate datele de utilizator 16, 20
T
taste 1
tehnologie Bluetooth 8, 9, 18
Tehnologie Bluetooth 9
temperatură 20
tonuri 18
transferare, fişiere 9
trasee 7, 8
editare 7
încărcare 7
ştergere 8
ture 1
ţintă 6
U
unităţi de măsură 18
USB 21
deconectare 16
V
Virtual Partner 3, 6
VO2 max. 11, 23
W
widgeturi 16
Z
zone
oră 19
pornire 13
zone de, puls 23
R
recorduri personale 6
ştergere 6
recuperare 11
resetarea dispozitivului 20
rute, setări 8
25
support.garmin.com
Mai 2018
190-02424-4C_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising