Garmin | Edge® 520 Plus | User guide | Garmin Edge® 520 Plus Användarhandbok

Garmin Edge® 520 Plus Användarhandbok
EDGE 520 PLUS
®
Användarhandbok
© 2018 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner och Virtual Partner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och
andra länder. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Avancerad
hjärtslagsanalys från Firstbeat. Di2™ är ett varumärke som tillhör Shimano, Inc. Shimano är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™
(IF) och Normalized Power™ (NP) är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. STRAVA och Strava™ är varumärken som tillhör Strava Inc. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
M/N: AA3001
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Knappar ...................................................................................... 1
Para ihop din smartphone .......................................................... 1
Visa statussidan .......................................................................... 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installera standardfästet ............................................................. 1
Installera frontfästet .................................................................... 2
Ta loss Edge .......................................................................... 2
Montera mountainbikefästet ....................................................... 2
Söka satellitsignaler .................................................................... 3
Skärmens bakgrundsbelysning .................................................. 3
Träning............................................................................ 3
Ta en cykeltur ............................................................................. 3
Använda genvägsmenyn ....................................................... 3
Använda Virtual Partner® ...................................................... 3
Segment ..................................................................................... 3
Strava™ segment .................................................................. 4
Följa ett segment från Garmin Connect ................................. 4
Aktivera segment ................................................................... 4
Tävla mot ett segment ........................................................... 4
Visa segmentinformation ....................................................... 4
Segmentalternativ .................................................................. 4
Ta bort ett segment ................................................................ 4
Träningspass .............................................................................. 4
Följa ett träningspass på webben .......................................... 4
Påbörja ett träningspass ........................................................ 4
Avbryta ett träningspass ........................................................ 5
Tar bort träningspass ............................................................. 5
Om träningskalendern ................................................................ 5
Använda Garmin Connect träningsprogram .......................... 5
Intervallpass ................................................................................ 5
Skapa ett intervallpass ........................................................... 5
Starta ett intervallpass ........................................................... 5
Träna inomhus ............................................................................ 5
Para ihop ANT+ Indoor Trainer .............................................. 5
Använda en ANT+ inomhustrainer ......................................... 5
Ställa in motstånd .............................................................. 6
Ställa in målkraft ................................................................ 6
Ställa in ett träningsmål .............................................................. 6
Avbryta ett träningsmål .......................................................... 6
Personliga rekord ........................................................................ 6
Visa dina personliga rekord ................................................... 6
Återställa ett personligt rekord ............................................... 6
Ta bort alla personliga rekord ................................................ 6
Träningszoner ............................................................................. 6
Navigering ....................................................................... 6
Positioner .................................................................................... 6
Markera din plats ................................................................... 6
Navigera till en sparad position .............................................. 6
Redigera positioner ................................................................ 6
Ta bort en plats ...................................................................... 7
Ange höjdläge ........................................................................ 7
Banor .......................................................................................... 7
Skapa en bana i din enhet ..................................................... 7
Följa en bana från Garmin Connect ....................................... 7
Tips för Träna med banor ...................................................... 7
Avbryta en bana ..................................................................... 7
Visa en bana på kartan .......................................................... 7
Visa baninformation ............................................................... 7
Banalternativ .......................................................................... 7
Ta bort en bana ...................................................................... 7
Zooma på kartan ......................................................................... 7
Innehållsförteckning
Kartinställningar .......................................................................... 8
Ändra kartans orientering ....................................................... 8
Ruttinställningar .......................................................................... 8
Välja en aktivitet för ruttberäkning .......................................... 8
Bluetooth anslutna funktioner...................................... 8
Starta en GroupTrack session .................................................... 8
Tips för GroupTrack sessioner ............................................... 9
Överföra filer till en annan Edge enhet ....................................... 9
Spela upp ljuduppmaningar på din smartphone ......................... 9
Funktioner för händelsedetektor och assistans .......................... 9
Händelsedetektorn ................................................................. 9
Hjälp ....................................................................................... 9
Konfigurera funktioner för händelsedetektor och
assistans ................................................................................ 9
Visa nödkontakter .................................................................. 9
Begära hjälp ......................................................................... 10
Sätta på och stänga av händelsedetektorn ......................... 10
Avbryta ett automatiskt meddelande ................................... 10
Skicka en statusuppdatering efter en olycka ....................... 10
ANT+ sensorer .............................................................. 10
Ta på dig pulsmätaren .............................................................. 10
Återhämtningstid .................................................................. 10
Visa tid för återhämtning ................................................. 10
Om VO2-maxberäkningar .................................................... 10
Få ditt förväntade VO2-maxvärde ................................... 10
Tips för VO2-maxberäkningar för cykling ........................ 11
Ställa in dina pulszoner ........................................................ 11
Om pulszoner .................................................................. 11
Träningsmål .................................................................... 11
Tips för oregelbundna pulsdata ........................................... 11
Montera hastighetsgivaren ....................................................... 11
Montera kadensgivaren ............................................................ 12
Om hastighets- och kadensgivare ....................................... 12
Datamedel för kadens eller kraft .......................................... 12
Para ihop ANT+ sensorer ......................................................... 12
Träna med kraftmätare ............................................................. 12
Ange dina kraftzoner ............................................................ 12
Kalibrera din kraftmätare ...................................................... 12
Pedalbaserad kraft ............................................................... 12
Cyklingsdynamik .................................................................. 12
Använda cyklingsdynamik ............................................... 12
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
enheten ................................................................................ 13
Hämta din FTP-uppskattning ............................................... 13
Utför ett FTP-test ............................................................. 13
Beräkna FTP automatiskt ................................................ 13
Använda elektroniska cykelväxlar ............................................ 13
Situationsberedskap ................................................................. 13
Använda vågen ......................................................................... 13
Garmin Index™ Smart Scale-data ....................................... 14
Historik.......................................................................... 14
Visa din tur ................................................................................ 14
Visa din tid i varje träningszon ............................................. 14
Tar bort turer ........................................................................ 14
Visa datatotaler ......................................................................... 14
Ta bort datatotaler ................................................................ 14
Garmin Connect ........................................................................ 14
Skicka din tur till Garmin Connect ........................................ 14
Dataregistrering ........................................................................ 14
Datahantering ........................................................................... 14
Ansluta enheten till en dator ................................................ 14
Överföra filer till enheten ...................................................... 15
Ta bort filer ........................................................................... 15
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 15
Anpassa enheten.......................................................... 15
i
Connect IQ™ Hämtningsbara funktioner .................................. 15
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn .............. 15
Profiler ...................................................................................... 15
Ställa in din användarprofil .................................................. 15
Om träningsinställningar ........................................................... 15
Uppdatera din aktivitetsprofil ................................................ 15
Anpassa datasidorna ........................................................... 16
Ändra satellitinställningarna ................................................. 16
Varningar ............................................................................. 16
Ställa in intervallvarningar ............................................... 16
Ställa in en återkommande varning ................................ 16
Auto Lap ............................................................................... 16
Markera varv efter position .............................................. 16
Markera varv enligt distans ............................................. 16
Använda Auto Pause ........................................................... 16
Använda Auto Sleep ............................................................ 17
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 17
Starta timern automatiskt ..................................................... 17
Telefoninställningar ................................................................... 17
Systeminställningar ................................................................... 17
Skärminställningar ............................................................... 17
Inställningar för dataregistrering .......................................... 17
Ändra måttenheterna ........................................................... 17
Slå på och stänga av enhetens ljud ..................................... 17
Ändra enhetens språk .......................................................... 17
Tidszoner ............................................................................. 17
Ställa in läge för utökad display ................................................ 17
Gå ur läge för utökad display ............................................... 17
Enhetsinformation........................................................ 18
Specifikationer .......................................................................... 18
Edge – specifikationer .......................................................... 18
Pulsmätare – specifikationer ................................................ 18
Specifikationer för hastighetsgivare och kadensgivare ........ 18
Skötsel av enheten ................................................................... 18
Rengöra enheten ................................................................. 18
Sköta om pulsmätaren ......................................................... 18
Utbytbara batterier .................................................................... 18
Byta pulsmätarens batteri .................................................... 18
Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren ........... 18
Felsökning .................................................................... 19
Återställa enheten ..................................................................... 19
Återställa standardinställningarna ........................................ 19
Rensa användardata och -inställningar ............................... 19
Maximera batteriets användningstid ......................................... 19
Förbättra GPS-satellitmottagningen ......................................... 19
Enheten är på fel språk ............................................................ 19
Temperaturavläsningar ............................................................. 19
Utbytes-O-ringar ....................................................................... 19
Visa enhetsinformation ............................................................. 19
Uppdatera programvaran med Garmin Connect Mobile ........... 19
Uppdatera programvaran med Garmin Express ....................... 19
Produktuppdateringar ............................................................... 19
Mer information ......................................................................... 19
Bilaga............................................................................. 20
Datafält ..................................................................................... 20
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................. 21
FTP-klassning ........................................................................... 22
Beräkning av pulszon ............................................................... 22
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 22
Index.............................................................................. 23
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
Knappar
När ihopparningen är klar visas ett meddelande och enheten
synkroniseras automatiskt med din smartphone.
Visa statussidan
Statussidan visar anslutningsstatusen för GPS, ANT+
sensorerna och din smartphone.
Välj ett alternativ:
• På hemskärmen väljer du .
• Under en cykeltur väljer du > Statussida.
®
Statussidan öppnas. När en ikon lyser innebär det att
signalen har hittats eller att sensorn är ansluten.
Ladda enheten
À
Á
Â
Välj för att justera bakgrundsbelysningen.
Håll nedtryckt om du vill slå på eller stänga av enheten.
Välj för att bläddra genom datasidor, alternativ och inställningar.
På hemskärmen väljer du denna för att visa statusmenyn.
Välj för att bläddra genom datasidor, alternativ och inställningar.
På hemskärmen väljer du denna för att visa enhetsmenyn.
Ã
Tryck här för att markera ett nytt varv.
Ä
Tryck här för att starta eller stoppa tiduret.
Å
Tryck här för att återgå till föregående sida.
Æ
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten när du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Edge – specifikationer, sidan 18).
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
Välj för att välja ett alternativ eller bekräfta ett meddelande.
Välj för att visa menyaltermativ som varningar och datafält
under en cykeltur.
Para ihop din smartphone
För att använda Edge enhetens anslutningsfunktioner måste
den paras ihop direkt via mobilappen Garmin Connect™, i stället
för via Bluetooth inställningarna på din smartphone.
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du appen
Garmin Connect Mobile.
2 Slå på enheten genom att trycka ned .
Första gången du slår på enheten måste du ställa in
enhetsspråk. På nästa skärm uppmanas du att para ihop den
med din smartphone.
TIPS: Du kan välja Meny > Inställningar > Telefon > Para
ihop smartphone för att aktivera ihopparningsläget manuellt.
3 Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är den första enheten du har parat ihop med
Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect Mobile appen ska du från menyn
eller
välja
Garmin-enheter > Lägg till enhet och följa
instruktionerna på skärmen.
®
Introduktion
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda enheten helt.
Om batteriet
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Installera standardfästet
För bästa GPS-mottagning bör du placera cykelfästet så att
framsidan av enheten är riktad mot himlen. Du kan installera
cykelfästet på styrstången eller styret.
1
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
7 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Ta loss Edge
1 Lås upp enheten genom att vrida Edge medsols.
2 Lyft av Edge från fästet.
Montera mountainbikefästet
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en 3 mm sexkantnyckel bort skruven À
från anslutningsfästet för styret Á.
Installera frontfästet
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven À från
anslutningsfästet för styret Á.
3 Välj ett alternativ:
3 Placera gummikudden runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
4 Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
5 Byt ut och dra åt skruven.
Obs! Garmin rekommenderar att du drar åt skruven så att
fästet sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 0,8 Nm
(7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att
skruven är åtdragen.
6 Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på
cykelfästet Â.
• Om styrets diameter är 25,4 mm placerar du den tunnare
kudden runt styret.
• Om styrets diameter är 31,8 mm placerar du den tunnare
kudden runt styret.
• Om styrets diameter är 35 mm behöver du inte använda
någon gummikudde.
4 Placera anslutningsfästet för styret runt styret så att
fästarmen är över styrstången.
5 Använd en 3 mm sexkantnyckel för att lossa skruven  på
fästarmen, rikta in fästarmen och dra åt skruven.
Obs! Garmin rekommenderar att du drar åt skruven så att
fästarmen sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst
2,26 Nm (20 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du
kontrollera att skruven är åtdragen.
®
2
Introduktion
Satellitfälten blir gröna när enheten är klar.
3 På hemskärmen väljer du .
4 Välj en aktivitetsprofil.
5 Tryck på om du vill starta timern.
6 Om det behövs använder du en 2 mm sexkantnyckel och ta
bort de båda skruvarna på fästets baksida Ã, ta bort och vrid
anslutningsfästet och sätt tillbaka skruvarna för att ändra
fästets riktning.
7 Sätt tillbaka och dra åt skruven på anslutningsfästet för
styret.
Obs! Garmin rekommenderar att du drar åt skruven så att
fästet sitter säkert. Använd ett vridmoment på högst 0,8 Nm
(7 lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att
skruven är åtdragen.
8 Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på
cykelfästet Ä.
6
7
8
9
Obs! Historiken registreras bara när tiduret är igång.
Välj eller för ytterligare datasidor.
Om det behövs väljer du för att visa menyaltermativ som
varningar och datafält.
Välj
om du vill stoppa tiduret.
TIPS: Innan du sparar den här turen och delar den på ditt
Garmin Connect konto kan du ändra typ av cykeltur. Korrekta
uppgifter om cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga
banor.
Välj Spara turen.
Använda genvägsmenyn
Genvägsmenyalternativ är tillgängliga för datasidor och
tillbehörsfunktioner. Under en cykeltur visas
på datasidorna.
Välj för att visa genvägsmenyalternativ.
Använda Virtual Partner
9 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
®
Din Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats för att
hjälpa dig att uppnå dina mål.
1 Vid behov aktiverar du Virtual Partner skärmen för
aktivitetsprofilen (Anpassa datasidorna, sidan 16).
2 Ta en cykeltur.
3 Välj för att visa Virtual Partner sidan för att se vem som
leder.
Skärmens bakgrundsbelysning
• Tryck på valfri knapp om du vill slå på bakgrundsbelysningen.
• Välj för att justera bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
• Från startskärmen väljer du ett eller flera alternativ:
◦ Justera ljusstyrkan genom att välja > Ljusstyrka >
Ljusstyrka.
◦ Justera tidsgränsen genom att välja > Ljusstyrka >
Belysningstid och välj ett alternativ.
Träning
Ta en cykeltur
Om enheten levererades med en ANT+ sensor är de redan
ihopparade och kan aktiveras under den första konfigurationen.
1 Slå på enheten genom att trycka ned .
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
Träning
4 Vid behov väljer du
> Virtual Partner-hastighet för att
justera farten för Virtual Partner under cykelturen.
Segment
Följa ett segment: Du kan skicka segment från ditt Garmin
Connect konto till enheten. När ett segment har sparats på
enheten kan du följa segmentet.
Obs! När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto
hämtas alla segment i banan automatiskt.
Tävla mot ett segment: Du kan tävla mot ett segment, försöka
matcha eller överträffa ditt personliga rekord eller andra
cyklister som har cyklat segmentet.
3
Strava™ segment
Du kan hämta Strava segment till din Edge 520 Plus enhet. Följ
Strava segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer,
vänner och proffs som har åkt samma segment.
Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till
segmentwidgetprogrammet i ditt Garmin Connect konto. Mer
information finns på www.strava.com.
Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect
segment och Strava segment.
Följa ett segment från Garmin Connect
Innan du kan hämta och följa ett segment från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 14).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
Obs! Om du använder Strava segment, överförs dina
favoritsegment automatiskt till enheten när den är ansluten till
Garmin Connect Mobile eller datorn.
2 Gå till connect.garmin.com.
3 Skapa ett nytt segment eller välj ett befintligt segment.
4 Välj Skicka till enhet.
5 Koppla från enheten och starta den.
6 Välj Meny > Träning > Segment.
7 Välj segmentet.
8 Välj Kör.
Aktivera segment
Du kan aktivera segmenttävling och meddelanden som varnar
dig när du närmar dig segment.
1 Välj Meny > Träning > Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj Aktivera.
Obs! Meddelanden som varnar när du närmar dig segment
visas bara för aktiverade segment.
Tävla mot ett segment
Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och
jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andra cyklisters
resultat, kontakter på ditt Garmin Connect konto eller andra
medlemmar i cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata
till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.
Obs! Om ditt Garmin Connect konto och Strava konto är
länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så
att du kan granska segmentplaceringen.
1 Välj om du vill starta aktivitetstiduret och ta en cykeltur.
När din väg korsar ett aktiverat segment kan du tävla mot det
segmentet.
2 Börja tävla mot segmentet.
Segmentets datasida visas automatiskt.
Du kan tävla mot segmentledaren, ditt tidigare resultat eller
andra cyklister (om sådana finns). Målet justeras automatiskt
baserat på din aktuella prestation.
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.
Visa segmentinformation
1 Välj Meny > Träning > Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Karta för att visa segmentet på kartan.
• Välj Höjd för att visa en höjdprofil av segmentet.
• Välj Utmaningar för att visa turtider och medelfarter för
ledaren i segmentet, gruppledaren eller utmanaren, ditt
personbästa och din medelfart samt andra cyklister (om
det finns några).
TIPS: Du kan välja en topplistepost för att ändra ditt
segmentmål.
Segmentalternativ
Välj Meny > Träning > Segment > Segmentalternativ.
Välj ansträngning automatiskt: Aktiverar eller avaktiverar
automatisk måljustering baserat på din aktuella prestation.
Sök: Här kan du söka efter sparade segment på namn.
Aktivera/avaktivera: Aktiverar eller avaktiverar de segment
som för närvarande är inlästa i enheten.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade segment
från enheten.
Ta bort ett segment
1 Välj Meny > Träning > Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj Ta bort > OK.
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect eller välja ett
träningsprogram som har inbyggda träningspass från Garmin
Connect och överföra dem till enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
Följa ett träningspass på webben
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 14).
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Skapa och spara ett nytt träningspass.
4 Välj Skicka till enhet och följ instruktionerna på skärmen.
5 Koppla bort enheten.
Påbörja ett träningspass
3 Vid behov väljer du
4
för att ändra målet under din tur.
Innan du kan starta ett träningspass måste du hämta ett
träningspass från ditt Garmin Connect konto.
1 Välj Meny > Träning > Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj Kör.
4 Tryck på om du vill starta tiduret.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg,
det uppsatta målet (om det finns något) och information om det
pågående träningspasset.
Träning
Avbryta ett träningspass
• Välj
när som helst för att avsluta ett träningssteg.
• Välj när som helst för att visa skärmen med träningspasset
och välj > Avbryt pass > OK för att avsluta
träningspasset.
• Välj
> Avbryt pass när som helst för att stoppa tiduret och
avsluta träningspasset.
TIPS: När du sparar cykelturen avslutas träningspasset
automatiskt.
Tar bort träningspass
1 Välj Meny > Träning > Träningspass >
Träningspassalternativ > Ta bort flera.
Välj
ett eller flera träningspass.
2
3 Välj Ta bort träningspass > OK.
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
träningskalenderlistan efter datum. När du väljer en dag i
träningskalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade
passet stannar kvar i enheten oavsett om du slutför det eller
hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från
Garmin Connect skriver de över den befintliga
träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram från
Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto
(Garmin Connect, sidan 14).
Du kan söka i Garmin Connect om du vill hitta ett
träningsprogram, schemalägga pass och banor och hämta
programmet till din enhet.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
4 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
5 Välj och följ instruktionerna på skärmen.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller när du
cyklar en känd sträcka. När du väljer
spelar enheten in ett
intervall och går vidare till ett vilointervall.
Skapa ett intervallpass
1 Välj Meny > Träning > Intervaller > Ändra > Intervall >
Typ.
2 Välj Distans, Tid eller Öppen.
3
4
5
6
7
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att ställa in
typen till Öppen.
Välj Varaktighet, ange en distans eller ett tidsintervall för
träningspasset och välj .
Välj Vila > Typ.
Välj Distans, Tid eller Öppen.
Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Repetitioner.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärmning > På.
Träning
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
1 Välj Meny > Träning > Intervaller > Kör.
2 Tryck på om du vill starta tiduret.
3 När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du
att påbörja det första intervallet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
för
Träna inomhus
I enheten ingår en inomhusaktivitetsprofil där GPS:en är
avstängd. Du kan stänga av GPS-funktionen när du tränar
inomhus eller om du vill spara på batteriet.
Obs! Ändringar som du gör i GPS-inställningen sparas i den
aktiva profilen.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj GPS-läge > Av.
När GPS-funktionen är avstängd är data för fart och distans
inte tillgängliga om du inte har en kompatibel sensor eller
inomhustrainer som skickar fart- och distansdata till enheten.
Para ihop ANT+ Indoor Trainer
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från ANT+ Indoor Trainer.
2 Välj Meny > Träning > Inomhustrainer > Koppla ANT+trainer.
3 Välj den inomhustrainer du vill para ihop med enheten.
4 Välj Lägg till sensor.
När inomhustrainern parats ihop med enheten visas
inomhustrainern som en ansluten sensor. Du kan anpassa
datafälten så att sensordata visas.
Använda en ANT+ inomhustrainer
Innan du kan använda en kompatibel ANT+ inomhustrainer
måste du montera cykeln på trainern och para ihop den med
enheten (Para ihop ANT+ Indoor Trainer, sidan 5).
Du kan använda enheten med en inomhustrainer för att simulera
motstånd när du följer en bana, en aktivitet eller ett
träningspass. När du använder en inomhustrainer stängs
GPS:en av automatiskt.
1 Välj Meny > Träning > Inomhustrainer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Följa en bana för att följa en sparad bana (Banor,
sidan 7).
• Välj Följa en aktivitet för att följa en sparad cykeltur (Ta
en cykeltur, sidan 3).
• Välj Följa ett träningspass för att följa ett kraftbaserat
träningspass som du hämtat från ditt Garmin Connect
konto (Träningspass, sidan 4).
3 Välj en bana, aktivitet eller ett träningspass.
4 Välj Kör.
5 Välj en aktivitetsprofil.
6 Tryck på om du vill starta timern.
Trainern ökar eller minskar motståndet baserat på
höjdinformationen på banan eller cykelturen.
7 Välj för att visa trainerskärmen.
5
Visa dina personliga rekord
Välj Meny > Min statistik > Personliga rekord.
Återställa ett personligt rekord
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
1 Välj Meny > Min statistik > Personliga rekord.
2 Välj ett rekord som ska återställas.
3 Välj Tidigare rekord > OK.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort alla personliga rekord
Du kan visa motståndsnivån À, avstånd framför eller bakom
Á och din tid före eller efter  den distans och den tid som
ursprungligen registrerades för banan eller aktiviteten.
Ställa in motstånd
1 Välj Meny > Träning > Inomhustrainer > Ställ in motstånd.
2 Välj eller för att ställa in vilket motstånd som trainern ska
använda.
3 Välj en aktivitetsprofil.
4 Börja trampa.
5 Välj > Ställ in motstånd för att justera motståndet under
aktiviteten, om det behövs.
Ställa in målkraft
Välj Meny > Träning > Inomhustrainer > Ställ in målkraft.
Ställ in värdet för målkraft.
Välj en aktivitetsprofil.
Börja trampa.
Den motståndskraft som används av trainern justeras så att
en konstant kraft bibehålls baserat på din fart.
5 Välj > Ställ in målkraft för att justera målkraften under
aktiviteten, om det behövs.
1
2
3
4
Ställa in ett träningsmål
Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner
funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans,
distans och tid eller distans och fart. Under träningsaktiviteten
ger enheten dig återkoppling i realtid om hur nära du är att
uppnå ditt träningsmål.
1 Välj Meny > Träning > Ställ in ett mål.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller
ange en anpassad distans.
• Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.
• Välj Distans och fart för att välja ett mål för distans och
fart.
Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den
beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och
den återstående tiden.
3 Tryck på om du vill starta tiduret.
4 Om det behövs väljer du för att visa Virtual Partner sidan.
5 Efter att du genomfört aktiviteten väljer du > Spara turen.
Välj Meny > Min statistik > Personliga rekord > Ta bort
alla > OK.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Träningszoner
• Pulszoner (Ställa in dina pulszoner, sidan 11)
• Kraftzoner (Ange dina kraftzoner, sidan 12)
Navigering
Navigeringsfunktioner och inställningar är även tillämpbara vid
navigering på banor (Banor, sidan 7) och segment (Segment,
sidan 3).
• Platser (Positioner, sidan 6)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 8)
Positioner
Du kan registrera och lagra platser i enheten.
Markera din plats
Innan du kan markera en plats måste du söka efter satelliter.
En plats är en punkt som du spelar in och sparar i enheten. Om
du vill komma ihåg särskilda platser eller komma tillbaka till en
viss punkt kan du markera en plats.
1 Ta en cykeltur.
2 Välj > Markera plats > OK.
Navigera till en sparad position
Innan du kan navigera till en sparad plats måste du söka efter
satelliter.
1 Välj Meny > Navigation > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj Visa kartan.
4 Välj Kör.
5 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Avbryta ett träningsmål
Välj
> Avbryt mål > OK.
Personliga rekord
När du avslutar en cykeltur visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under cykelturen. I personliga rekord ingår
din snabbaste tid på en standarddistans, längsta cykeltur och
högsta stigning under en cykeltur. När enheten är ihopparad
med en kompatibel kraftmätare visar den det maximala
kraftvärdet som registrerats under en tidsperiod på 20 minuter.
6
Redigera positioner
1 Välj Meny > Navigation > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj Ändra.
Navigering
4 Välj en platsdetalj.
Välj till exempel Ändra höjd för att ange den kända höjden
över havet för platsen.
5 Redigera värdet och välj .
Ta bort en plats
1 Välj Meny > Navigation > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj Ta bort plats > OK.
Ange höjdläge
Om du har exakt information om höjdläget för din nuvarande
position kan du manuellt kalibrera Edge-enhetens höjdmätare.
1 Ta en cykeltur.
2 Välj > Ange höjd över havet.
3 Ange höjd och välj .
Banor
Följa en tidigare registrerad aktivitet: Du kan följa en sparad
bana helt enkelt för att det är en bra rutt. Du kan till exempel
spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Tävla mot en tidigare registrerad aktivitet: Du kan även följa
en sparad bana och försöka att uppnå eller överskrida
uppsatta träningsmål. Om till exempel den ursprungliga
banan slutfördes på 30 minuter, kan du tävla mot en Virtual
Partner som försöker slutföra banan på under 30 minuter.
Följa en befintlig cykeltur från Garmin Connect: Du kan
skicka en bana från Garmin Connect till enheten. När den har
sparats i enheten kan du följa banan eller tävla mot banan.
Obs! När du väljer
startar Virtual Partner banan och
väntar inte på att du slutför uppvärmningen.
• Bläddra till kartan om du vill se bankartan.
Om du avviker från banan visas ett meddelande.
Avbryta en bana
Välj
Visa en bana på kartan
Du kan anpassa hur varje sparad bana i enheten visas på
kartan. Du kan till exempel ange att din pendlingsväg alltid visas
i gult på kartan. Du kan visa en alternativ bana i grönt. Detta gör
att du kan se banorna när du cyklar, men inte följa eller navigera
längs någon särskild bana.
1 Välj Meny > Navigation > Banor.
2 Välj bana.
3 Välj Inställningar.
4 Välj Visa alltid om du vill att banan ska visas på kartan.
5 Välj Färg och välj en färg.
6 Välj Kontrollpunkter för att inkludera banpunkter på kartan.
Nästa gång du cyklar i närheten av banan så visas den på
kartan.
Visa baninformation
1 Välj Meny > Navigation > Banor.
2 Välj en bana.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Skapa en bana i din enhet
Innan du kan skapa en bana måste du ha en aktivitet med GPSdata sparad på enheten.
1 Välj Meny > Navigation > Banor > Banalternativ > Skapa
ny.
2 Välj en aktivitet som du vill basera banan på.
3 Ange ett namn på banan och välj .
Banan visas i listan.
4 Välj banan och gå igenom baninformationen.
5 Om du vill kan du välja Inställningar för att redigera banans
information.
Du kan till exempel ändra namn eller färg på banan.
6 Välj > Kör.
Följa en bana från Garmin Connect
Innan du kan hämta en bana från Garmin Connectmåste du ha
ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 14).
1 Välj ett alternativ:
• Öppna Garmin Connect Mobile appen.
• Gå till connect.garmin.com.
2 Skapa en ny bana eller välj en befintlig bana.
3 Välj Skicka till enhet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
5 På Edge enheten väljer du Meny > Navigation > Banor.
6 Välj bana.
7 Välj Kör.
Tips för Träna med banor
• Använd svängvägledning (Banalternativ, sidan 7).
• Om du tagit med en uppvärmning väljer du
för att påbörja
banan och värmer upp som vanligt.
• Håll dig från banan medan du värmer upp. När du är redo att
börja, kör du iväg mot banan. När du vänder in på själva
banan, visas ett meddelande.
Navigering
> Avbryt bana > OK.
Välj Summering för att visa detaljer om banan.
Välj Karta för att visa banan på kartan.
Välj Höjd för att visa en höjdprofil av banan.
Välj Varv om du vill välja ett varv och visa ytterligare
information om varje varv.
Banalternativ
Välj Meny > Navigation > Banor > Banalternativ.
Turn-by-Turn: Aktiverar eller avaktiverar svängaviseringar.
Ur kurs-varningar: Varnar dig om du avviker från banan.
Segment: Gör att du kan tävla mot aktiverade segment som
ingår i banan.
Sök: Här kan du söka efter sparade banor efter namn.
Filtrera: Här kan du filtrera efter bantyp, till exempel Strava
banor.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade banor från
enheten.
Ta bort en bana
1 Välj Meny > Navigation > Banor.
2 Välj en bana.
3 Välj Ta bort > OK
Zooma på kartan
1
2
3
4
Ta en cykeltur.
Välj för att visa kartan.
Välja > Zooma in/ut på karta.
Välj ett alternativ:
• Aktivera Autozoom för att automatiskt ställa in zoomnivå
för kartan.
• Avaktivera Autozoom för att zooma in eller ut manuellt.
5 Välj vid behov Ange zoomnivå.
6 Välj ett alternativ:
• Välj för att zooma in manuellt.
• Välj för att zooma ut manuellt.
7
7 Välj
om du vill spara zoomnivån (valfritt).
Kartinställningar
Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler, välj en profil och
sedan Navigation > Karta.
Orientering: Anger hur kartan visas på sidan.
Autozoom: Väljer automatiskt en zoomnivå för kartan. Om du
har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Guidetext: Anger när meddelanden för turn-by-turn-navigering
visas (kräver ruttdragningsbara kartor).
Visning på karta: Välj för att installera avancerade egenskaper.
Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Ändra kartans orientering
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Karta > Orientering.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Norr upp för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst
på sidan.
• Välj 3D-vy om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Ruttinställningar
Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler, välj en profil och
välj sedan Navigation > Rutter.
Populäritetsruttdragn.: Beräknar rutter baserat på de
populäraste turerna från Garmin Connect.
Ruttläge: Ställer in transportmetoden så att rutten optimeras.
Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att
beräkna din rutt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Undvikanden: Ställer in vilka vägtyper du vill undvika när du
navigerar.
Räkna om: Räknar automatiskt om rutten när du avviker från
den.
Välja en aktivitet för ruttberäkning
Du kan ställa in enheten så att den beräknar rutten baserat på
aktivitetstyp.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Rutter > Ruttläge.
4 Välj ett alternativ för att beräkna din rutt.
Du kan till exempel välja Landsvägscykling för vägnavigering
eller Mountainbike för terrängnavigering.
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
GroupTrack: Du kan hålla koll på andra cyklister i din grupp
med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid. Du kan skicka
förinställda meddelanden till andra cyklister i GroupTrack
sessionen som har en kompatibel Edge enhet.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen av aktiviteten.
Hämtningar av bana, segment och träningspass från
Garmin Connect: Gör så att du kan söka efter aktiviteter på
Garmin Connect med hjälp av din smartphone och skicka
dem till din enhet.
Överföringar från enhet till enhet: Gör så att du kan överföra
filer trådlöst till en annan kompatibel Edge enhet.
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect.
Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten.
Aviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din
enhet.
Meddelanden: Du kan svara på ett inkommande samtal eller
sms med ett förinställt textmeddelande. Den här funktionen
är tillgänglig med kompatibla Android™ smartphones.
Ljuduppmaningar: Gör att Garmin Connect Mobile appen
spelar upp statusmeddelanden på din smartphone under en
tur.
Händelsedetektorn: Gör det möjligt för Garmin Connect Mobile
appen att skicka ett meddelande till dina nödkontakter när
Edge enheten upptäcker en olycka.
Hjälp: Gör det möjligt att skicka ett automatiserat sms med ditt
namn och din GPS-position till dina nödkontakter med
Garmin Connect Mobile appen.
Starta en GroupTrack session
Innan du kan påbörja en GroupTrack session måste du ha en
smartphone med Garmin Connect Mobile appen som har parats
ihop med enheten (Para ihop din smartphone, sidan 1).
Under cykelturen kan du se cyklisterna i din GroupTrack session
på kartan.
1 På Edge enheten väljer du Meny > Inställningar >
GroupTrack om du vill aktivera visningen av kontakter på
kartsidan.
2 I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar väljer
du LiveTrack > GroupTrack.
3 Välj Synlig för > Alla kontakter.
Obs! Om du har fler än en kompatibel enhet måste du välja
en enhet för GroupTrack sessionen.
4 Välj Starta LiveTrack.
5 På Edge enheten väljer du och tar en cykeltur.
6 Bläddra till kartan för att se dina kontakter.
Bluetooth anslutna funktioner
Edge enheten har Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone eller träningsenhet. För vissa funktioner
kan du behöva installera Garmin Connect Mobile appen på din
smartphone. Mer information hittar du på www.garmin.com
/intosports/apps.
Obs! Din enhet måste vara ansluten till din Bluetooth aktiverade
smartphone för att du ska kunna utnyttja vissa funktioner.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
8
Bluetooth anslutna funktioner
Du kan trycka på en ikon på kartan för att visa plats och
kursinformation för andra cyklister i GroupTrack sessionen.
7 Bläddra till GroupTrack listan.
Du kan välja en cyklist från listan så visas cyklisten centrerat
på kartan.
Tips för GroupTrack sessioner
GroupTrackFunktionen gör att du kan hålla koll på andra
cyklister i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla
cyklister i gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt
Garmin Connect konto.
• Åk utomhus med GPS.
• Para ihop din Edge 520 Plus enhet med din smartphone med
hjälp av Bluetooth teknik.
• I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar, väljer
du Kontakter för att uppdatera listan över cyklister för
GroupTrack sessionen.
• Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och
påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect Mobile
appen.
• Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller
25 miles).
• Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om
du vill se dina kontakter.
• Sluta cykla innan du försöker se plats och kursinformation för
andra cyklister i GroupTrack sessionen.
Överföra filer till en annan Edge enhet
Du kan överföra banor, segment och träningspass trådlöst från
en kompatibel Edge enhet till en annan med hjälp av Bluetooth
teknik.
1 Slå på båda Edge enheterna och placera dem nära varandra
(inom 3 m).
2 På den enhet som innehåller filerna väljer du Meny >
Inställningar > Enhetsöverföringar > Dela filer.
3 Välj en filtyp att dela.
4 Välj en eller flera filer att överföra.
5 På den enhet som tar emot filerna väljer du Meny >
Inställningar > Enhetsöverföringar.
6 Välj en närliggande anslutning.
7 Välj en eller flera filer att ta emot.
Ett meddelande visas på båda enheterna när filöverföringen är
klar.
Spela upp ljuduppmaningar på din
smartphone
Innan du kan ställa in ljuduppmaningar måste du ha en
smartphone med Garmin Connect Mobile appen hopparad med
Edge enheten.
Du kan ställa in Garmin Connect Mobile appen till att spela upp
motiverande statusmeddelanden på din smartphone under en
tur eller annan aktivitet. Ljuduppmaningar omfattar varvnummer
och varvtid, navigering, kraft, tempo eller fart och pulsdata.
Under en ljuduppmaning stänger Garmin Connect Mobile appen
av det primära ljudet från din smartphone för att spela upp
meddelandet. Du kan anpassa volymnivåerna på Garmin
Connect Mobile appen.
1 Från inställningarna i Garmin Connect Mobile appen väljer du
Garmin-enheter.
2 Välj din enhet.
3 Välj Enhetsinställningar > Ljudvarningar.
Bluetooth anslutna funktioner
Funktioner för händelsedetektor och
assistans
Händelsedetektorn
OBSERVERA
Händelsedetektering är en kompletterande funktion som i första
hand är utformad för att användas på landsväg.
Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att
få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect Mobile appen
kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
När en olycka upptäcks av din Edge enhet med GPS aktiverat
kan Garmin Connect Mobile appen skicka ett automatiserat sms
och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position till
dina nödsituationskontakter.
Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade smartphone
som anger att dina kontakter kommer att meddelas om
30 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det
automatiserade nödmeddelandet.
Innan du kan aktivera händelsedetektorn på enheten måste du
konfigurera information om nödsituationskontakter i Garmin
Connect Mobile appen. Din ihopparade smartphone måste vara
utrustad med en dataplan och finnas i ett område med
nätverkstäckning där data finns tillgängliga. Dina
nödsituationskontakter måste kunna ta emot sms
(standardavgift för sms kan tillkomma).
Hjälp
OBSERVERA
Hjälpen är en extrafunktion och bör inte användas som primär
metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect Mobile
appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
När Edge enheten med GPS aktiverat är ansluten till Garmin
Connect Mobile appen kan du skicka ett automatiserat sms med
ditt namn och din GPS-position till dina nödsituationskontakter.
Innan du kan aktivera hjälpfunktionen på enheten måste du
konfigurera information om nödsituationskontakter i Garmin
Connect Mobile appen. Din Bluetooth ihopparade smartphone
måste vara utrustad med en dataplan och finnas i ett område
med nätverkstäckning där data finns tillgängliga. Dina
nödsituationskontakter måste kunna ta emot sms
(standardavgift för sms kan tillkomma).
Ett meddelande visas på din enhet som anger att dina kontakter
kommer att meddelas efter att en nedräkning har slutförts. Om
du inte behöver hjälp kan du avbryta meddelandet.
Konfigurera funktioner för händelsedetektor och
assistans
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du appen
Garmin Connect Mobile.
2 Para ihop din smartphone med enheten (Para ihop din
smartphone, sidan 1).
3 Från appinställningarna i Garmin Connect Mobile appen
väljer du Nödsituationskontakter och anger dina
cyklistuppgifter och nödsituationskontakter.
De kontakter du har valt får ett meddelande där det står att
de är nödsituationskontakter.
Obs! När du anger nödsituationskontakter aktiveras
händelsedetektorn automatiskt på enheten.
4 Aktivera GPS på Edge enheten (Ändra satellitinställningarna,
sidan 16).
Visa nödkontakter
Innan du kan visa dina nödkontakter på enheten måste du ange
cyklistinformation och nödkontakter i appen Garmin Connect
Mobile.
Välj Meny > Kontakter.
9
Namn och telefonnummer för dina nödkontakter visas.
Begära hjälp
Innan du kan begära hjälp måste du aktivera GPS på din Edge
enhet.
1 Håll ned i fyra sekunder för att aktivera hjälpfunktionen.
Enheten piper och skickar meddelandet efter att
femsekundersnedräkningen har slutförts.
TIPS: Du kan välja
innan nedräkningen är slutförd om du
vill avbryta meddelandet.
2 Vid behov väljer du så skickas meddelandet omedelbart.
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
Välj Meny > Inställningar > System > Händelsedetektorn.
Avbryta ett automatiskt meddelande
När en olycka upptäcks av din enhet kan du avbryta det
automatiska nödmeddelandet på din enhet eller din ihopparade
smartphone innan det skickas till dina nödkontakter.
Välj Stoppa > Ja inom 30 sekunder.
Skicka en statusuppdatering efter en olycka
Innan du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter
måste enheten upptäcka en olycka och skicka ett automatiskt
nödmeddelande till dina nödkontakter.
Du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter för att
informera dem om du inte behöver hjälp.
Från statussidan väljer du Incidenten upptäcktes > Jag mår
bra.
Ett meddelande skickas till dina nödkontakter.
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Ta på dig pulsmätaren
Obs! Om du inte har någon pulsmätare kan du hoppa över den
här uppgiften.
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.
1 Sätt fast pulsmätarmodulen À i remmen.
Logotyperna Garmin på modulen och remmen ska ha höger
sida uppåt.
2 Fukta elektroderna Á och kontaktplattorna  på baksidan av
remmen för att skapa en ordentlig anslutning mellan din
bröstkorg och sändaren.
3 Linda remmen runt bröstet och fäst remmens krok à i öglan
Ä.
Obs! Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
10
Garmin logotyperna ska ha den högra sidan uppåt.
4 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
TIPS: Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas, se
felsökningstips (Tips för oregelbundna pulsdata, sidan 11).
Återhämtningstid
Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare vid
handleden eller kompatibel pulsmätare med bröstrem för att visa
hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt och är
redo för nästa tuffa pass.
Obs! Rekommendationen för återhämtningstid använder ditt
VO2-maxvärde och kan verka vara felaktigt till en början. För att
enheten ska lära sig om dina prestationer behöver du slutföra
några aktiviteter.
Återhämtningstiden visas omedelbart efter en aktivitet. Tiden
räknar ner tills det är optimalt för dig att försöka dig på ännu ett
tufft pass.
Visa tid för återhämtning
Innan du kan använda funktionen för återhämtningstid måste du
sätta på dig pulsmätaren och para ihop den med enheten (Para
ihop ANT+ sensorer, sidan 12). Om din enhet levererades
tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan ihopparade.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 11).
1 Välj Meny > Min statistik > Återhämtn.-rådgivare >
Aktivera.
2 Ta en cykeltur.
3 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
Återhämtningstiden visas. Den maximala tiden är 4 dagar,
och minsta möjliga tid är 6 timmar.
Om VO2-maxberäkningar
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
VO2-maxberäkningar tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Du
kan använda Garmin enheten ihopparad med en kompatibel
pulsmätare och kraftmätare för att visa ditt uppskattade VO2maxvärde för cykling.
Få ditt förväntade VO2-maxvärde
Innan du kan visa ditt uppskattade VO2 Max måste du sätta på
dig pulsmätaren, installera kraftmätaren och para ihop dem med
enheten (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 12). Om din enhet
levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan
ihopparade. För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du
slutföra inställningen av användarprofilen (Ställa in din
användarprofil, sidan 15) och ställa in din maxpuls (Ställa in
dina pulszoner, sidan 11).
Obs! Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början.
För att enheten ska lära sig om dina cyklingsprestationer behövs
det några cykelturer.
1 Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter
utomhus.
ANT+ sensorer
2 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
3 Välj Meny > Min statistik > VO2 Max.
Ditt förväntade VO2-maxvärde visas som en siffra och
position på färgmätaren.
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 22) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
Lila
Överlägset
Tips för oregelbundna pulsdata
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Dåligt
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Återfukta elektroderna och kontaktplattorna (om sådana
finns).
• Dra åt remmen runt bröstet.
• Värm upp i 5 till 10 minuter.
• Följ skötselråden i (Sköta om pulsmätaren, sidan 18).
• Använd en bomullströja eller fukta noggrant båda sidorna av
remmen.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa
statisk elektricitet som stör pulssignalerna.
• Flytta dig bort från källor som kan störa pulsmätaren.
Exempel på störningskällor kan vara starka
elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer,
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.
VO2-maxdata och -analys tillhandahålls med tillstånd från
The Cooper Institute . Mer information finns i bilagan
(Standardklassificeringar för VO2-maxvärde, sidan 21) och
på www.CooperInstitute.org.
®
Tips för VO2-maxberäkningar för cykling
Resultatet och noggrannheten för VO2-maxberäkningen blir
bättre om cykelturen är ett sammanhängande och medelhårt
pass, där puls och kraft inte varierar särskilt mycket.
• Före cykelturen kontrollerar du att enheten, pulsmätaren och
kraftmätaren fungerar som de ska, är ihopparade och har bra
batteritid.
• Under den 20 minuter långa cykelturen ska du hålla din puls
på över 70 % av din maxpuls.
• Under den 20 minuter långa cykelturen håller du en
någorlunda konstant uteffekt.
• Undvik kuperad terräng.
• Undvik att cykla i grupp där det förekommer drafting.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina pulszoner. Du kan
manuellt justera pulszonerna utifrån dina träningsmål
(Träningsmål, sidan 11). Du bör ange maximal puls, vilopuls
och pulszoner för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten.
1 Välj Meny > Min statistik > Träningszoner > Pulszoner.
2 Ange värdena för din maxpuls och vilopuls.
Pulszonernas värde uppdateras automatiskt, men du kan
även redigera varje värde manuellt.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % max. för att se och redigera pulszonerna som
procent av din maxpuls.
• Välj % HRR för att se och redigera pulszonerna som
procent av din vilopuls.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
ANT+ sensorer
Montera hastighetsgivaren
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den
här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ
medan du monterar givaren.
1 Placera och håll fast hastighetsgivaren ovanpå hjulnavet.
2 Dra remmen À runt hjulnavet och fäst den i kroken Á på
givaren.
Det kan hända att givaren lutar när den monteras på ett
asymmetriskt nav. Detta påverkar inte funktionen.
3 Rotera hjulet för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren ska inte vidröra andra delar av cykeln.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på
aktivitet efter två varv.
11
Montera kadensgivaren
Träna med kraftmätare
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den
här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ
medan du monterar givaren.
1 Välj den bandstorlek som passar bäst till vevarmen À.
Bandet du väljer bör vara det minsta som når över vevarmen.
2 På motsatt sida placerar du och håller fast den släta sidan av
kadensgivaren på insidan av vevarmen.
3 Dra banden Á runt vevarmen och fäst dem i krokarna  på
givaren.
• Gå in på www.garmin.com/intosports för att se en lista över
ANT+ sensorer som är kompatibla med enheten (t.ex.
Vector™).
• Mer information finns i användarhandboken för kraftmätaren.
• Justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din
förmåga (Ange dina kraftzoner, sidan 12).
• Använd intervallvarningar för att få meddelanden om när du
når en angiven kraftzon (Ställa in intervallvarningar,
sidan 16).
• Anpassa kraftdatafälten (Anpassa datasidorna, sidan 16).
Ange dina kraftzoner
4 Rotera vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren och banden får inte komma i kontakt med någon del
av cykeln eller skon.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på
aktivitet efter två varv.
5 Ta en provtur på 15 minuter och kontrollera att det inte finns
några tecken på skador på givaren eller banden.
Om hastighets- och kadensgivare
Kadensdata från kadensgivaren registreras alltid. Om ingen
hastighets- och kadensgivare paras ihop med enheten används
GPS-data för att beräkna hastighet och sträcka.
Kadensen är dina tramptag mätt enligt vevarmens varvtal per
minut (varv/min).
Datamedel för kadens eller kraft
Inställningen för att beräkna medeltalet utan att ta med
nollvärden är tillgänglig om du tränar med en kadensgivare eller
kraftmätare (tillval). Standardinställningen utelämnar nollvärden
som uppstår när du inte trampar.
Du kan ändra värdet för den här inställningen (Inställningar för
dataregistrering, sidan 17).
Para ihop ANT+ sensorer
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ givare, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
åkares ANT+ givare under ihopparningen.
2 Välj Meny > Inställningar > Sensorer > Lägg till sensor.
3 Välj ett alternativ:
• Välj en givartyp.
• Välj Sök efter alla för att söka efter givare i närheten.
En lista med tillgängliga givare visas.
4 Välj en eller flera givare som ska paras ihop med enheten.
5 Välj Lägg till sensor.
När givaren har parats ihop med din enhet blir givarstatusen
Ansluten. Du kan anpassa ett datafält så att givardata visas.
12
Värdena för zonerna är standardvärden och motsvarar kanske
inte dina egna förmågor. Du kan justera dina zoner manuellt på
enheten eller med hjälp av Garmin Connect. Om du känner till
ditt FTP-värde (Functional Threshold Power), kan du ange det
och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt.
1 Välj Meny > Min statistik > Träningszoner > Kraftzoner.
2 Ange ditt FTP-värde.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj watt för att se och redigera kraftzonerna i watt.
• Välj % FTP för att se och redigera kraftzonerna som
procent av ditt FTP-värde.
Kalibrera din kraftmätare
Innan du kan kalibrera din kraftmätare måste du installera den,
para ihop den med enheten och aktivt börja registrera data med
den.
Kalibreringsanvisningar för just din kraftmätare finns i
tillverkarens instruktioner.
1 Välj Meny > Inställningar > Sensorer.
2 Välj din kraftmätare.
3 Välj Kalibrera.
4 Håll kraftmätaren aktiv genom att trampa tills meddelandet
visas.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Pedalbaserad kraft
Vector mäter pedalbaserad kraft.
Vector mäter den kraft som utövas några hundra gånger varje
sekund. Vector mäter även din kadens eller roterande trampfart.
Genom att mäta kraften, kraftens riktning, vevarmens rotation
och tiden kan Vector avgöra effekten (watt). Eftersom Vector
oberoende mäter vänster och höger bens kraft registrerar den
vänster-höger effektbalans.
Obs! Vector S systemet tillhandahåller inte vänster-höger
effektbalans.
Cyklingsdynamik
Cyklingsdynamikvärden mäter hur du tillämpar kraft genom hela
pedalrörelsen och var du tillämpar kraft på pedalen så att du
förstår ditt specifika sätt att cykla. När du förstår hur och var du
genererar kraft kan du träna mer effektivt och utvärdera
justeringen av din cykel.
Obs! Du måste ha ett Edge system ned dubbelavkänning för att
kunna använda cyklingsdynamikvärden.
Mer information finns på www.garmin.com/cyclingdynamics.
Använda cyklingsdynamik
Innan du kan använda cyklingsdynamik måste du para ihop
Vector kraftmätaren med din enhet (Para ihop ANT+ sensorer,
sidan 12).
Obs! Vid registrering av cyklingsdynamik används ytterligare
enhetsminne.
ANT+ sensorer
1 Ta en cykeltur.
2 Bläddra till cyklingsdynamikskärmen om du vill visa
kraftfasdata À, total kraft Á och förhållande till pedalcentrum
Â.
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Otränad
Mer information finns i bilagan (FTP-klassning, sidan 22).
3 Om det behövs väljer du Datafält för att ändra ett datafält
(Anpassa datasidorna, sidan 16).
Obs! De två datafälten längst ned på skärmen à kan
anpassas.
Du kan skicka turen till Garmin Connect Mobile appen om du vill
visa ytterligare cyklingsdynamikdata (Skicka din tur till Garmin
Connect, sidan 14).
Kraftfasdata
Kraftfas är den pedalrörelse (mellan starttrampvinkeln och
sluttrampvinkeln) där positiv kraft genereras.
Förhållande till pedalcentrum
Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du
utövar kraft.
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
enheten
Innan du kan uppdatera programvaran måste du para ihop din
Edge enhet med ditt Vector system.
1 Skicka din historik till ditt Garmin Connect konto (Skicka din
tur till Garmin Connect, sidan 14).
Garmin Connect söker automatiskt efter
programvaruuppdateringar och skickar dem till din Edge
enhet.
2 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
3 Vrid runt vevarmen några gånger. Edge enheten uppmanar
dig att installera väntande programvaruuppdateringar.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Hämta din FTP-uppskattning
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa din FTP (functional
treshold power). För ett mer noggrant FTP-värde kan du
genomföra ett FTP-test med hjälp av en hopparad pulsmätare
(Utför ett FTP-test, sidan 13).
Välj Meny > Min statistik > FTP.
FTP-uppskattningen visas som ett värde som mäts i watt per
kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
ANT+ sensorer
Utför ett FTP-test
Innan du kan utföra ett test för att fastställa din FTP (Functional
Threshold Power), måste du ha en ihopparad kraftmätare och
pulsmätare (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 12).
1 Välj Meny > Min statistik > FTP > FTP-test > Kör.
2 Tryck på om du vill starta timern.
När du har påbörjat en cykeltur visar enheten varje steg av
testet, det uppsatta målet och information om aktuella
kraftdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
3 Välj om du vill stoppa tiduret.
4 Välj Spara turen.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Beräkna FTP automatiskt
Innan enheten kan beräkna din FTP (Functional Threshold
Power), måste du ha en hopparad kraftmätare och pulsmätare
(Para ihop ANT+ sensorer, sidan 12).
1 Välj Meny > Min statistik > FTP > Aktivera autoberäkning.
2 Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter
utomhus.
3 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
4 Välj Meny > Min statistik > FTP.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Använda elektroniska cykelväxlar
Innan du kan använda kompatibla elektroniska cykelväxlar, som
Shimano Di2™ växlar, måste du para ihop dem med enheten
(Para ihop ANT+ sensorer, sidan 12). Du kan anpassa de valfria
datafälten (Anpassa datasidorna, sidan 16). Edge 520 Plus
enheten visar aktuella justeringsvärden när givaren är i
justeringsläget.
®
Situationsberedskap
Edge enheten kan användas med Varia Vision™ enheten, Varia™
smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera Edge programvaran innan du
parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran med
Garmin Express, sidan 19).
Använda vågen
Om du har en ANT+ kompatibel våg kan enheten läsa av data
från vågen.
1 Välj Meny > Inställningar > Sensorer > Lägg till sensor >
Våg.
Ett meddelande visas när vågen hittats.
2 Ställ dig på vågen när detta indikeras.
Obs! Om du använder en våg som mäter
kroppssammansättning ska du ta av dig skor och strumpor
för att säkerställa att alla parametrar läses av och registreras.
3 Kliv av vågen när detta indikeras.
TIPS: Om ett fel inträffar kliver du av vågen. Kliv på när detta
indikeras.
13
Garmin Index™ Smart Scale-data
Om du har en Garmin Index enhet lagras vågens senaste data i
ditt Garmin Connect konto. Nästa gång du ansluter Edge 520
Plus enheten till ditt Garmin Connect konto, uppdateras
viktdatan i din Edge 520 Plus användarprofil.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, hastighet, varvdata,
höjd och valfri ANT+ sensorinformation.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Överför din
historik till Garmin Connect med jämna mellanrum om du vill
bevara alla dina kördata.
Visa din tur
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att
para ihop enheten och telefonen med Garmin Connect
mobilappen, eller genom att besöka connect.garmin.com.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
1 Välj Meny > Historik > Resor.
2 Välj en tur.
3 Välj ett alternativ.
Visa din tid i varje träningszon
Innan du kan visa din tid i varje träningszon måste du para ihop
enheten med en kompatibel pulsmätare eller kraftmätare,
avsluta en aktivitet och spara aktiviteten.
Genom att visa tiden i varje puls- och kraftzon kan du anpassa
träningsintensiteten. Du kan justera dina kraftzoner (Ange dina
kraftzoner, sidan 12) och dina pulszoner (Ställa in dina
pulszoner, sidan 11) så att de motsvarar dina mål och din
förmåga. Du kan anpassa ett datafält så att det visar din tid i
träningszoner under cykelturen (Anpassa datasidorna,
sidan 16).
1 Välj Meny > Historik > Resor.
2 Välj en tur.
3 Välj ett alternativ:
• Om turen har data från en sensor väljer du Tid i pulszon
eller Tid i kraftzon.
• Om turen har data från båda sensorerna väljer du Tid i
zon och väljer Pulszoner eller Kraftzoner.
Tar bort turer
1 Välj Meny > Historik > Resor > Ta bort.
2 Välj en eller flera cykelturer att ta bort.
3 Välj Ta bort turer > OK.
Visa datatotaler
Du kan se de ackumulerade data som du har sparat i enheten,
inklusive antalet cykelturer, tid, sträcka och kalorier.
1 Välj Meny > Historik > Totaler.
2 Välj ett alternativ för att visa totaler för enhet eller
aktivitetsprofil.
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Skicka din tur till Garmin Connect
• Synkronisera din Edge enhet med appen Garmin Connect
Mobile på din smartphone.
• Använd USB-kabeln som medföljde Edge enheten till att
skicka turdata till ditt Garmin Connect konto på datorn.
Dataregistrering
Enheten använder smart inspelning. Den registrerar
nyckelpunkter där du ändrar riktning, hastighet eller puls.
När en kraftmätare är ansluten till enheten så registrerar
enheten punkter varje sekund. Registrering av punkter varje
sekund ger en oerhört detaljerad bana och använder mer av det
tillgängliga minnet.
Mer information om datamedel för takt och kraft finns på
Datamedel för kadens eller kraft, sidan 12.
Datahantering
Ta bort datatotaler
1 Välj Meny > Historik > Totaler > Ta bort totaler.
2 Välj ett alternativ:
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
• Välj Ta bort alla totaler för att radera alla datatotaler från
historiken.
• Välj en aktivitetsprofil som ska ta bort ackumulerade
datatotaler för en enskild profil.
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
3 Välj OK.
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
14
®
®
®
Ansluta enheten till en dator
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till USB-porten.
Historik
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
på datorer med Windows och som en volym på skrivbordet
på datorer med Mac.
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn.
2
3
4
5
6
7
På Windows datorer visas enheten som en borttagbar
diskenhet eller bärbar enhet. På Mac datorer visas enheten
som en monterad volym.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Öppna den bärbara enheten, diskenheten eller volymen till
enheten.
Bläddra till en mapp.
Välj Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan över filer i enhetsminnet.
Ta bort filer
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
2 Koppla bort kabeln från datorn.
Anpassa enheten
Connect IQ™ Hämtningsbara funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till enheten från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ Mobile appen.
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i enheter, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Anpassa enheten
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Profiler
Edge ger dig olika sätt att anpassa enheten, bland annat med
hjälp av profiler. Profiler är en samling inställningar som
optimerar din enhet för olika användningsområden. Du kan t.ex.
skapa olika inställningar och vyer för träning och mountainbikecykling.
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan skapa aktivitetsprofiler för alla typer
av cykling. Du kan t.ex. skapa separata aktivitetsprofiler för
träning, tävling och mountainbikecykling. Aktivitetsprofilen
inkluderar anpassade datasidor, aktivitetssammanfattningar,
meddelanden, träningszoner (t.ex. puls och hastighet),
träningsinställningar (t.ex. Auto Pause och Auto Lap ) samt
navigeringsinställningar.
Användarprofil: Du kan uppdatera dina inställningar för kön,
ålder, vikt, längd och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar
informationen för att kalkylera korrekta kördata.
®
®
Ställa in din användarprofil
Du kan uppdatera dina inställningar för kön, ålder, vikt och
längd. Edge-enheten utnyttjar informationen för att kalkylera
korrekta kördata.
1 Välj Meny > Min statistik > Användarprofil.
2 Välj ett alternativ.
Om träningsinställningar
Du kan anpassa enheten efter dina träningsbehov med hjälp av
följande alternativ och inställningar. De här inställningarna
sparas i en aktivitetsprofil. Du kan till exempel ställa in
tidsvarningar för din tävlingsprofil och en Auto Lap
positionsutlösare för din profil för mountainbike-cykling.
Uppdatera din aktivitetsprofil
Du kan anpassa tio aktivitetsprofiler. Du kan anpassa dina
inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj ett alternativ:
• Välj en profil.
• Välj Alternativ om du vill lägga till eller kopiera en profil.
3 Om det behövs redigerar du namnet och färgen för profilen.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Datasidor för att anpassa dataskärmarna och
datafälten (Anpassa datasidorna, sidan 16).
• Välj Standardturtyp för att ange vilken typ av cykeltur
som är typiska för denna aktivitetsprofil, såsom pendling.
TIPS: Efter en cykeltur som inte är typisk kan du manuellt
uppdatera typen av cykeltur. Korrekta uppgifter om
cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga banor.
• Välj Segment om du vill aktivera dina aktiverade segment
(Aktivera segment, sidan 4).
• Välj Varningar för att anpassa dina träningsvarningar
(Varningar, sidan 16).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Lap för att ställa in
hur varv aktiveras (Markera varv efter position, sidan 16).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Pause om du vill
ändra när timern pausas automatiskt (Använda Auto
Pause, sidan 16).
15
• Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge om
du vill gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters
inaktivitet (Använda Auto Sleep, sidan 17).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll om du vill
anpassa visningen av sidor med träningsdata när
aktivitetstimern är igång (Använda Bläddra automatiskt,
sidan 17).
• Välj Starta timer, läge om du vill anpassa hur enheten
upptäcker att en tur startat och automatiskt startar
aktivitetstimern (Starta timern automatiskt, sidan 17).
• Välj Navigation om du vill anpassa kartinställningar
(Kartinställningar, sidan 8) och ruttinställningar
(Ruttinställningar, sidan 8).
• Välj GPS-läge för att stänga av GPS (Träna inomhus,
sidan 5) eller ändra satellitinställningen (Ändra
satellitinställningarna, sidan 16).
Alla ändringar sparas i aktivitetsprofilen.
Anpassa datasidorna
Du kan anpassa datasidor för varje aktivitetsprofil.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Datasidor.
4 Välj en datasida.
5 Aktivera datasidan om det behövs.
6 Välj antalet datafält som ska visas på den här skärmen.
7 Välj ett datafält för att ändra i det.
Ändra satellitinställningarna
För högre prestanda i krävande miljöer och snabbare GPSpositionsbestämning kan du aktivera både GPS+GLONASS.
Om du använder GPS+GLONASS tillsammans minskar
batteriets livslängd snabbare än när du använder bara GPS.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj GPS-läge.
4 Välj ett alternativ.
Varningar
Du kan använda varningsfunktioner om du vill träna mot vissa
tids-, distans-, kalori-, puls-, takt- och kraftmål.
Varningsinställningar sparas med din aktivitetsprofil.
Ställa in intervallvarningar
Om du har en pulsmätare, kadensgivare eller kraftmätare, kan
du konfigurera intervallvarningar. En intervallvarning talar om
när enhetsmätningen är över eller under ett angivet intervall
med värden. Ett exempel: Du kan ställa in att enheten ska varna
dig när din kadens är under 40 varv/min eller över 90 varv/min.
Du kan även använda en träningszon (Träningszoner, sidan 6)
för intervallvarningen.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Varningar.
4 Välj Pulsvarning, Kadensvarning eller Kraftvarning.
5 Slå på varningen om det behövs.
6 Välj minimi- och maximivärdena eller välj zoner.
7 Om det behövs väljer du .
Ett meddelande visas varje gång du överstiger eller faller under
det angivna intervallet. Enheten piper även om ljudtoner är
påslagna (Slå på och stänga av enhetens ljud, sidan 17).
Ställa in en återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten
registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel
ställa in att enheten ska varna dig var 30:e minut.
16
1
2
3
4
5
6
7
Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
Välj en profil.
Välj Varningar.
Välj varningstyp.
Aktivera ett larm.
Ange ett värde.
Välj .
Varje gång du når varningsvärdet visas ett meddelande.
Enheten piper även om ljudtoner är påslagna (Slå på och stänga
av enhetens ljud, sidan 17).
Auto Lap
Markera varv efter position
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid
en särskild position. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer över olika delar av en tur (till exempel en
lång backe eller sprintsträckor). Under rutten kan du välja
alternativet Efter position om du vill aktivera varv på alla
varvpositioner som markerats på banan.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter position > Varv på.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Tryck endast på Lap för att aktivera varvmätaren
varje gång du väljer
och varje gång du passerar någon
av dessa positioner igen.
• Välj Start och Lap för att aktivera varvräknaren på den
GPS-position där du väljer
och på alla platser under
turen där du väljer
.
• Välj Mark och Lap om du vill aktivera varvräknaren på en
viss GPS-position som märkts ut innan turen och på alla
platser under turen där du tryckt på
.
5 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 16).
Markera varv enligt distans
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera ett varv
vid en viss distans. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer för olika delar av en cykeltur (med till
exempel 10 kilometers mellanrum).
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter distans > Varv på.
4 Ange ett värde.
5 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 16).
Använda Auto Pause
Du kan använda funktionen Auto Pause för att pausa tiduret
automatiskt när du stannar eller när din fart faller under ett
angivet värde. Den här funktionen är användbar om sträckan
innehåller trafikljus eller andra platser där du måste sakta in eller
stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Pause.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
Anpassa enheten
• Välj Egen fart om du vill att tiduret pausas automatiskt när
din fart faller under ett angivet värde.
5 Om det behövs anpassar du det valfria datafältet för tiden
(Anpassa datasidorna, sidan 16).
Använda Auto Sleep
Använd funktionen Automatiskt viloläge om du vill att enheten
ska gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters inaktivitet.
Under viloläget stängs skärmen av och ANT+ givarna, Bluetooth
och GPS kopplas från.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Auto Scroll om du automatiskt vill bläddra
genom alla skärmar med träningsdata medan timern är igång.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll.
4 Välj en visningshastighet.
Starta timern automatiskt
Funktionen Start Notice känner automatiskt av när Edgeenheten har upptäckt satelliter och börjar röra på sig. Tiduret
startas, eller så får du en påminnelse om att starta
aktivitetstiduret så att du kan registrera dina cyklingsdata.
1 Välj Meny > Inställningar > Aktivitetsprofiler.
2 Välj en profil.
3 Välj Starta timer, läge.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Manuell och sedan
om du vill starta
aktivitetstiduret.
• Välj Uppmanad för att visa en visuell påminnelse när du
når startmeddelandefart.
• Välj Automatiskt om du vill starta tiduret automatiskt när
du kommer upp i startfart.
Telefoninställningar
Välj Meny > Inställningar > Telefon.
Aktivera: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Andra Bluetooth inställningar visas endast när trådlös
Bluetooth teknik är aktiverad.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Para ihop smartphone: Anslut enheten med en kompatibel
Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen
kan du använda Bluetooth anslutna funktioner, bland annat
LiveTrack aktivitetsöverföringar till Garmin Connect.
Samtals- och sms aviseringar: Gör att du kan aktivera
telefonaviseringar från din kompatibla smartphone.
Missade samtal och textmeddelanden: Visar missade
telefonmeddelanden från din kompatibla smartphone.
Systeminställningar
Välj Meny > Inställningar > System.
• Skärminställningar (Skärminställningar, sidan 17)
• Inställningar för dataregistrering (Inställningar för
dataregistrering, sidan 17)
• Enhetsinställningar (Ändra måttenheterna, sidan 17)
• Ljudinställningar (Slå på och stänga av enhetens ljud,
sidan 17)
• Språkinställningar (Ändra enhetens språk, sidan 17)
Anpassa enheten
Skärminställningar
Välj Meny > Inställningar > System > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Belysningstid: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen
släcks.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja alternativet Automatiskt om du vill
att enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt
beroende på vad klockan är.
Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.
Inställningar för dataregistrering
Välj Meny > Inställningar > System > Dataregistrering.
Intervall: Anger hur enheten spelar in aktivitetsdata. Med
alternativet Smart registreras nyckelpunkter där du ändrar
riktning, fart eller puls. Med alternativet 1 sek registreras
punkter varje sekund. Då skapas en mycket detaljerad post
över din aktivitet och filstorleken för aktivitetsposten ökar.
Genomsnittskadens: Anger om enheten ska inkludera
nollvärden för kadensdata som inträffar när du inte trampar
(Datamedel för kadens eller kraft, sidan 12).
Genomsnittskraft: Anger om enheten ska inkludera nollvärden
för kraftdata som inträffar när du inte trampar (Datamedel för
kadens eller kraft, sidan 12).
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheterna för distans och fart, höjd,
temperatur, vikt, positionsformat och tidsformat.
1 Välj Meny > Inställningar > System > Enheter.
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Slå på och stänga av enhetens ljud
Välj Meny > Inställningar > System > Ljud.
Ändra enhetens språk
Välj Meny > Inställningar > System > Språk.
Tidszoner
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller
synkar med din smartphone hittar den automatiskt din tidszon
och det aktuella klockslaget.
Ställa in läge för utökad display
Du kan använda Edge 520 Plus enheten som en utökad display
för att visa datasidor från en kompatibel Garmin
multisportklocka. Du kan till exempel para ihop en kompatibel
Forerunner enhet så att den visar sina datasidor på Edge
enheten under ett triathlon.
1 Från din Edge enhet väljer du Meny > Inställningar > Läge
för utökad display > Anslut klocka.
2 På din kompatibla Garmin klocka väljer du Inställningar >
Sensorer och tillbehör > Lägg till nytt > Utökad display.
3 Slutför ihopparningen genom att följa instruktionerna på
skärmen på din Edge enhet och Garmin klocka.
Datasidorna från din ihopparade klocka visas i Edge enheten
när enheterna har parats ihop.
Obs! Normala funktioner i Edge enheten är avaktiverade då
läget för utökad display används.
Efter att du har parat ihop din kompatibla Garmin klocka med
Edge enheten ansluts de automatiskt nästa gång du använder
läget för utökad display.
®
Gå ur läge för utökad display
När enheten är i läget för utökad display väljer du
Stänga läge för utökad display > OK.
>
17
Enhetsinformation
Specifikationer
Edge – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
Upp till 15 timmar
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0º till 45º C (från 32º till 113º F)
Trådlösa frekvenser/
protokoll
2,4 GHz vid 0 dBm nominell
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Pulsmätare – specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batteritid
Upp till 4,5 år. vid 1 tim/dag
Vattentålighet
3 ATM*
Obs! Den här produkten sänder inte pulsdata
när du simmar.
Drifttemperaturområde
Från -5 till 50 °C (från 23 till 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
• Detaljerade tvättinstruktioner finns på www.garmin.com
/HRMcare.
• Skölj remmen efter varje användning.
• Maskintvätta remmen efter var sjunde användning.
• Lägg inte remmen i torktumlaren.
• När du torkar remmen ska du hänga upp den eller lägga den
plant.
• Om du vill förlänga pulsmätarens livslängd bör du ta loss
modulen när den inte används.
Utbytbara batterier
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Byta pulsmätarens batteri
1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra
skruvarna på baksidan av modulen.
2 Ta bort locket och batteriet.
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 30 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
3 Vänta i 30 sekunder.
4 Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd uppåt.
Specifikationer för hastighetsgivare och kadensgivare
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
5 Sätt tillbaka locket på baksidan och de fyra skruvarna.
Obs! Dra inte åt för hårt.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
den med enheten igen.
Vattenklassning
Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batterilivslängd
Cirka 1 år (vid 1 timmes användning om
dagen)
Drifttemperaturområde Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
1 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två
varv.
1 Leta rätt på det runda batterilocket À på baksidan av givaren.
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
2 Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och
locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta bort det.
3 Ta bort locket och batteriet Á.
TIPS: Du kan använda en tejpbit  eller en magnet för att ta
bort batteriet från locket.
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Sköta om pulsmätaren
OBS!
Du måste lossa och ta bort modulen innan du tvättar remmen.
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
18
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.
Enhetsinformation
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.
Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter
batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar
blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
Håll in i 10 sekunder.
Enheten återställs och slås på.
Återställa standardinställningarna
Du kan återställa konfigurationens standardinställningar och
aktivitetsprofilerna. Det återställer inte din historik eller
aktivitetsdata som turer, träningspass och banor.
Välj Meny > Inställningar > System > Återställ enheten >
Återställ standardinställningar > OK.
Rensa användardata och -inställningar
Du kan rensa alla användardata och återställa enheten till dess
ursprungliga inställningar. Historik och data som turer,
träningspass och banor tas bort och enhetsinställningarna och
aktivitetsprofilerna återställs. Inga filer som du har lagt till i
enheten från datorn tas bort.
Välj Meny > Inställningar > System > Återställ enheten >
Ta bort data och återställ inst > OK.
Maximera batteriets användningstid
• Minska bakgrundsbelysningen eller förkorta tidsgränsen för
när bakgrundsbelysningen ska släckas (Skärmens
bakgrundsbelysning, sidan 3).
• Välj inspelningsintervallet Smart (Inställningar för
dataregistrering, sidan 17).
• Slå på funktionen Automatiskt viloläge (Använda Auto
Sleep, sidan 17).
• Stäng av den trådlösa Telefon funktionen
(Telefoninställningar, sidan 17).
• Välj inställningen GPS (Ändra satellitinställningarna,
sidan 16).
• Ta bort trådlösa sensorer som du inte längre använder.
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express™ programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Enheten är på fel språk
1
2
3
4
På hemskärmen väljer du .
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj .
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj .
Bläddra ned till den sjätte posten i listan och välj .
Felsökning
5 Bläddra ned till ditt språk och välj
.
Temperaturavläsningar
Enheten kan visa högre temperaturer än luftens verkliga
temperatur om den ligger i direkt solljus eller i din hand eller
laddas upp med ett externt batteri. Det kan också ta lite tid för
enheten att ställa om sig efter temperaturen om den förändras
snabbt.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Visa enhetsinformation
1 Välj Meny > Inställningar > System > Om.
2 Välj ett alternativ.
• Välj Information om regler för att visa information om
regler och modellnummer.
• Välj Upphovsrättsinformation för att visa information om
programvaran, enhets-ID och licensavtalet.
Uppdatera programvaran med Garmin
Connect Mobile
Innan du kan uppdatera enhetens programvara med appen
Garmin Connect Mobile måste du ha ett Garmin Connect konto
och du måste para ihop enheten med en kompatibel
smartphone (Para ihop din smartphone, sidan 1).
1 Synkronisera enheten med appen Garmin Connect Mobile.
När ny programvara är tillgänglig meddelar enheten dig om
att du ska uppdatera programvaran.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Uppdatera programvaran med Garmin
Express
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express. På din smartphone installerar du Garmin
Connect Mobile-appen.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Mer information
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
19
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anslutna lampor: Antal anslutna lampor.
Bakväxel: Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans - 10 sek med.: Rörligt medeltal per 10 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 30 sek med.: Rörligt medeltal per 30 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 3 sek med.: Rörligt medeltal per tre sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - Med.: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för den aktuella aktiviteten.
Balans - Varv: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för det aktuella varvet.
Bana pt. Dist.: Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Batteristatus: Återstående batteriladdning för ett
cykellampstillbehör.
Cykelkadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Di2-batterinivå: Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Dist. kvar: Visar återstående sträcka till angiven slutdestination
för ett träningspass eller en bana.
Dist. till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. - Varv: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans framåt: Avståndet framför eller bakom Virtual Partner.
Distans - senaste varvet: Tillryggalagd sträcka för senast
slutförda varv.
Distans till destination: Återstående sträcka till
slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
Fart: Aktuell fart för resan.
Fart - Max.: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Med.: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Senaste varvet: Medelfarten för det senast slutförda
varvet.
Fart - Varv: Medelfarten för det aktuella varvet.
Framväxel: Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
HR - Med. %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Justeringsläge för Di2: Aktuellt justeringsläge en Di2-sensor.
Kadens - Medel: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
20
Kadens - Varv: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Kalorier kvar: Visar under träningspasset de återstående
kalorierna av angiven kalorimängd.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel kraftmätare.
Kraft - %FTP: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP
(functional threshold power).
Kraft - 10 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 10
sekunder.
Kraft - 30 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 30
sekunder.
Kraft - 3 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Kraftfas – H: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas – H Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – H Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – H Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för
det aktuella varvet.
Kraftfas – V: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas – V Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – V Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – V Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för det aktuella varvet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - kJ: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i
kilojoule.
Kraft - Max.: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Med.: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Kraft - NP: Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - NP Sen varv: Medel Normalized Power för det senast
slutförda varvet.
Kraft - NP-varv: Medel Normalized Power för det aktuella
varvet.
Kraft - Senaste varvet: Den genomsnittliga uteffekten för det
senast slutförda varvet.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Varv: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella
varvet.
Kraft - Varv max.: Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft – watt/kg: Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per
kilogram.
Bilaga
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Ljusläge: Lampnätverkets konfigurationsläge.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Målkraft: Målkraften under en aktivitet.
PCO: Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till
pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO – medel: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för
den aktuella aktiviteten.
PCO – varv: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det
aktuella varvet.
Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft
på pedalerna under varje pedalrörelse.
Position vid nästa: Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Position vid slutmålet: Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandepoängen är en
realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls - %HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus
vilopuls).
Puls - %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Pulsdiagram: Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1
till 5).
Puls kvar: Visar under träningspasset hur mycket under eller
över angiven puls du ligger.
Puls - Med.: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Puls - Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
Puls - Senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Puls - Varv: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Puls - varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Puls - varv %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Rep. kvar: De återstående repetitionerna under ett
träningspass.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseffektivitet: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Strålvinkelstatus: Strålkastarens strålläge.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn.
Tid: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tid framåt: Tiden före eller efter Virtual Partner.
Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid kvar: Visar under träningspasset den återstående tiden om
sluttid har angivits.
Tid - Med.varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Tid - Senaste varvet: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den
aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella
aktiviteten.
Tid stående – varv: Den tid du står upp när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid till dest.: Den beräknade tiden innan du når destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tid - Varv: Stopptiden för det aktuella varvet.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trainerns motstånd: Den motståndskraft som genereras av en
inomhustrainer.
Träningssteg: Det aktuella steget bland det totala antalet steg
under ett träningspass.
Trippmätare: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Utväxlingsförhållande: Antalet kuggar på cykelns fram- och
bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Växelbatteri: Batteristatus för växellägesgivare.
Växelkombination: Aktuell växelkombination från en
växellägesgivare.
Växlar: Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikalfart 30s: Glidande medeltal per trettio sekunder för
vertikal fart.
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Bilaga
21
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
FTP-klassning
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
Dessa tabeller innehåller klassificeringar för FTP-uppskattningar
(Functional Threshold Power) baserat på kön.
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1,75
1 890
Män
Watt per kilogram (W/kg)
24 × 1-1/4
1 905
Överlägset
5,05 eller högre
24 × 2,00
1 925
Utmärkt
Från 3,93 till 5,04
24 × 2,125
1 965
Bra
Från 2,79 till 3,92
26 × 7/8
1 920
Ganska bra
Från 2,23 till 2,78
26 × 1-1,0
1 913
Otränad
Mindre än 2,23
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
Kvinnor
Watt per kilogram (W/kg)
26 × 1-1/8
1 970
Överlägset
4,30 eller högre
26 × 1,40
2 005
Utmärkt
Från 3,33 till 4,29
26 × 1,50
2 010
Bra
Från 2,36 till 3,32
26 × 1,75
2 023
Ganska bra
Från 1,90 till 2,35
26 × 1,95
2 050
Otränad
Mindre än 1,90
26 × 2,00
2 055
26 × 1-3/8
2 068
26 × 2,10
2 068
26 × 2,125
2 070
26 × 2,35
2 083
26 × 1-1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
29 x 2,1
2 288
29 x 2,2
2 298
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
29 x 2,3
2 326
650 x 20C
1 938
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
650 x 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C tubdäck
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
Hjulets omkrets (mm)
700 × 35C
2 168
1 515
700 × 38C
2 180
1 615
700 × 40C
2 200
1 770
700 × 44C
2 235
1 785
700 × 45C
2 242
24 × 1
1 753
700 × 47C
2 268
24 × 3/4 tubdäck
1 785
FTP-klassningar baseras på forskning av Hunter Allen och
Andrew Coggan, fil. dr, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
1
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Fördelar
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Hjulstorlek och omkrets
Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan
du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets
eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på
internet.
Däckstorlek
20 × 1,75
20 × 1-3/8
22 × 1-3/8
22 × 1-1/2
22
Bilaga
Index
A
anpassa enheten 16
ANT+ sensorer 1, 10, 12, 13
para ihop 5, 12
träningsredskap 5, 6
användardata, ta bort 15
användarprofil 15
appar 8, 15
smartphone 1
Auto Lap 16
Auto Pause 16
auto sleep 17
avstånd, varningar 16
B
bakgrundsbelysning 1, 3, 17
band 19
banor 7
läsa in 7
redigera 7
ta bort 7
batteri
byta 18
ersätta 18
ladda 1
maximera 19
typ 1
Bluetooth teknik 8, 9, 17
bläddra automatiskt 17
byta batteri 18
C
Connect IQ 15
cykla 11
cyklingsdynamik 12
D
data
dela 17
inspelning 17
lagra 14
sidor 3, 16
överföra 14
datafält 15, 16, 20
datamedel 12
dataregistrering 14
dator, ansluta 14
dela data 17
E
enhet
skötsel 18
återställa 19
enhets-ID 19
F
felsökning 11, 19
filer, överföra 15
förhållande till pedalcentrum 13
första konfiguration 19
G
Garmin Connect 1, 4, 5, 7–9, 14, 19
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express, uppdatera programvaran 19
Garmin Index 14
genvägar 3
GLONASS 16
GPS 5, 16
signal 1, 3, 19
GroupTrack 8, 9
H
hastighets- och kadensgivare 11, 12, 18
historik 3, 14
skicka till datorn 14
ta bort 14
hjulstorlekar 22
hjälp 9, 10
Index
händelsedetektorn 9, 10
höjd 7
höjdmätare, kalibrera 7
I
idrottare hela livet 15
inomhusträning 5, 6
installera 2
inställningar 15, 17
enhet 17, 19
intervaller, träningspass 5
K
kadens 12
signaler 16
kalender 5
kalibrera, kraftmätare 12
kalori, varningar 16
kartor 6, 7
inställningar 8
orientering 8
uppdatera 19
zoom 7
knappar 1
kraft 12
kraft (styrka) 6
meter 10, 12, 13, 22
signaler 16
zoner 12
kraftfas 13
L
lagra data 14
LiveTrack 8, 9
ljud 17
M
montera 1, 2, 11, 12
montera enheten 1, 2
mål 6
måttenheter 17
sida 17
signaler 16
skärminställningar 17
smart inspelning 14
smartphone 1, 8, 15, 17
appar 9
para ihop 1
spara aktiviteter 3
specifikationer 18
språk 17, 19
startmeddelande 17
ström, zoner 14
systeminställningar 17
sömnläge 17
T
ta bort
alla användardata 15, 19
personliga rekord 6
temperatur 19
tid, varningar 16
tidszoner 17
tidur 14
tillbehör 10, 12, 19
timer 3
träning 5, 6
program 4, 5
sidor 3, 16
träningspass 4, 5
läsa in 4
ta bort 5
U
uppdateringar, programvara 13, 19
USB 19
koppla bort 15
utökad display 17
V
navigation 6
nödsituationskontakter 9, 10
varningar 16
varv 1
Virtual Partner 3, 6
VO2-max 10, 11, 21
VO2-max. 10
våg 13, 14
O
W
N
O-ringar. Se band
P
para ihop 1
ANT+ sensorer 5, 12
smartphone 1
pedaler 12
personliga rekord 6
ta bort 6
platser 6
redigera 6
skicka 10
ta bort 7
positioner 6
profiler 15
aktivitet 15
användare 15
programvara
licens 19
uppdatera 13, 19
version 19
puls
monitor 18
mätare 10, 11, 18
signaler 16
zoner 11, 14, 22
widgets 15
Z
zoner
ström 12
tid 17
zooma, kartor 7
Å
återhämtning 10
återställa enheten 19
Ö
överföra, filer 9
R
rengöra enheten 18
rutter, inställningar 8
S
satellitsignaler 1, 3, 19
segment 3, 4
ta bort 4
23
support.garmin.com
Maj 2018
190-02424-39_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising