Garmin | Edge® 520 | User manual | Garmin Edge® 520 Korisnički priručnik

Garmin Edge® 520 Korisnički priručnik
Edge 520
®
Korisnički priručnik
© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin
pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite
www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge i Virtual Partner trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Connect
IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ i Vector™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se
koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
®
®
®
®
®
®
Apple i Mac trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Riječ i logotipi Bluetooth u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba te riječi od strane
tvrtke Garmin u skladu je s dodijeljenom licencom. The Cooper Institute i svi povezani trgovački znakovi vlasništvo su organizacije The Cooper Institute. Naprednu analizu pulsa omogućuje
Firstbeat. Di2™ trgovački je znak tvrtke Shimano, Inc. Shimano trgovački su znakovi tvrtke Shimano, Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) i Normalized Power™ (NP) trgovački
su znakovi tvrtke Peaksware, LLC. STRAVA i Strava™ registrirani su trgovački znakovi tvrtke Strava, Inc. Windows registrirani je trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim
Američkim Državama i drugim državama. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju svojim vlasnicima.
®
®
®
®
®
®
Ovaj proizvod ima certifikat ANT+ . Popis kompatibilnih proizvoda i aplikacija potražite na web-mjestu www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A02564
Sadržaj
Postavljanje nadmorske visine ............................................... 7
Zumiranje karte ........................................................................... 7
Uvod................................................................................ 1
Bluetooth® – funkcije povezivosti................................ 7
Početak rada ............................................................................... 1
Punjenje uređaja ......................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Postavljanje standardnog nosača ............................................... 1
Postavljanje vanjskog nosača .................................................... 1
Otpuštanje Edge .................................................................... 2
Uključivanje uređaja .................................................................... 2
Tipke ...................................................................................... 2
Pregled stranice statusa .................................................... 2
Korištenje pozadinskog osvjetljenja .................................. 2
Korištenje izbornika prečaca ............................................. 2
Traženje satelitskih signala ......................................................... 2
Uparivanje pametnog telefona .................................................... 7
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj ..................................... 7
Prepoznavanje nezgoda ............................................................. 7
Postavljanje funkcije prepoznavanja nezgoda ....................... 8
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima ...................... 8
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda ................................................................................. 8
Poništavanje automatske poruke ........................................... 8
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode ............................. 8
Vježbanje......................................................................... 2
Odlazak na vožnju ...................................................................... 2
Korištenje funkcije Virtual Partner® ............................................ 3
Staze ...........................................................................................3
Stvaranje staze na uređaju .................................................... 3
Praćenje staze s usluge Garmin Connect ............................. 3
Savjeti za treniranje na stazama ............................................ 3
Zaustavljanje staze ................................................................ 3
Prikaz staze na karti ............................................................... 3
Pregled pojedinosti o stazi ..................................................... 3
Opcije staze ........................................................................... 4
Brisanje staze ........................................................................ 4
Segmenti ..................................................................................... 4
Strava™ segmenti ................................................................. 4
Preuzimanje segmenta s interneta ........................................ 4
Omogućavanje segmenata .................................................... 4
Utrkivanje protiv segmenta .................................................... 4
Pregledavanje pojedinosti o segmentu .................................. 4
Opcije segmenta .................................................................... 4
Brisanje segmenta ................................................................. 4
Vježbanje .................................................................................... 4
Praćenje vježbanja na internetu ............................................ 5
Početak vježbanja .................................................................. 5
Zaustavljanje vježbanja .......................................................... 5
Pregled vježbanja .................................................................. 5
Brisanje vježbanja .................................................................. 5
Brisanje više vježbanja .......................................................... 5
O kalendaru treninga .................................................................. 5
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect .......... 5
Intervalno vježbanje .................................................................... 5
Stvaranje intervalnog vježbanja ............................................. 5
Početak intervalnog vježbanja ............................................... 5
Trening u zatvorenom ................................................................. 5
Uparivanje ANT+ dvoranskog trenažera ................................ 5
Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera ................................. 6
Postavljanje otpora ............................................................ 6
Postavljanje ciljane snage ................................................. 6
Postavljanje cilja treniranja ......................................................... 6
Poništavanje cilja treniranja ................................................... 6
Osobni rekordi ............................................................................ 6
Pregledavanje osobnih rekorda ............................................. 6
Vraćanje osobnog rekorda ..................................................... 6
Brisanje svih osobnih rekorda ................................................ 6
Zone treninga ..............................................................................6
navigacija........................................................................ 6
Lokacije .......................................................................................6
Označavanje lokacije ............................................................. 7
Navigacija do spremljene lokacije .......................................... 7
Uređivanje lokacije ................................................................. 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Sadržaj
ANT+ senzori.................................................................. 8
Postavljanje monitora pulsa ........................................................ 8
Vrijeme oporavka ................................................................... 8
Prikaz vremena oporavka ................................................. 8
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2 .................. 9
Dobivanje procjene maksimalnog VO2 ............................. 9
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam ........................................................................... 9
Postavljanje zona pulsa ......................................................... 9
O zonama pulsa ................................................................ 9
Ciljevi vježbanja ................................................................ 9
Savjeti za čudne podatke o pulsu .......................................... 9
Postavljanje senzora brzine ...................................................... 10
Postavljanje senzora takta ........................................................ 10
O senzorima brzine i takta ................................................... 10
Prosjek podataka za takt ili snagu ....................................... 10
Uparivanje ANT+ senzora ........................................................ 10
Treniranje s mjeračima snage .................................................. 10
Postavljanje zona snage ...................................................... 10
Kalibracija mjerača snage .................................................... 11
Mjerač snage na pedali ........................................................ 11
Dinamika bicikliranja ............................................................ 11
Korištenje dinamike bicikliranja ....................................... 11
Nadogradnja Vector softvera pomoću Edge uređaja ........... 11
Dobivanje procjene FTP-a ................................................... 11
Provođenje FTP testa ..................................................... 11
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP) ... 12
Korištenje elektroničkih mjenjača ............................................. 12
Svjesnost o situaciji .................................................................. 12
Korištenje stanice za vaganje ................................................... 12
Podaci Garmin Index™ pametne vage ................................ 12
Povijest.......................................................................... 12
Pregledavanje vaše vožnje ....................................................... 12
Pregled vremena u svakoj zoni treniranja ............................ 12
Brisanje vožnji ...................................................................... 12
Pregledavanje ukupnih podataka ............................................. 12
Brisanje ukupnih podataka .................................................. 12
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect ................................... 12
Garmin Connect ................................................................... 12
Snimanje podataka ................................................................... 13
Upravljanje podacima ............................................................... 13
Priključivanje uređaja na računalo ....................................... 13
Prijenos datoteka na vaš uređaj .......................................... 13
Brisanje datoteka ................................................................. 13
Iskopčavanje USB kabela .................................................... 13
Prilagođavanje vašeg uređaja..................................... 13
Connect IQ™ funkcije za preuzimanje ..................................... 13
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala ............ 13
Profili ......................................................................................... 13
Postavljanje korisničkog profila ............................................ 14
O postavki Predani sportaš .................................................. 14
O postavkama treninga ............................................................. 14
Ažuriranje profila aktivnosti .................................................. 14
i
Prilagođavanje zaslona s podacima .................................... 14
Promjena postavki satelita ................................................... 14
Postavke karte ..................................................................... 14
Promjena orijentacije karte .............................................. 14
Upozorenja ........................................................................... 14
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan
raspona ........................................................................... 14
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja ........................... 15
Auto Lap ...............................................................................15
Označavanje dionica po položaju ................................... 15
Označavanje dionica po udaljenosti ............................... 15
Korištenje značajke automatskog pauziranja ...................... 15
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja ............................................................................. 15
Korištenje značajke automatskog pomicanja ....................... 15
Promjena napomene o pokretanju ....................................... 15
Bluetooth postavke ................................................................... 15
Postavke sustava ...................................................................... 16
Postavke zaslona ................................................................. 16
Postavke snimanja podataka ............................................... 16
Mijenjanje mjernih jedinica ................................................... 16
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja ........................... 16
Promjena jezika uređaja ...................................................... 16
Promjena konfiguracijskih postavki ...................................... 16
Vremenske zone .................................................................. 16
Informacije o uređaju................................................... 16
Specifikacije .............................................................................. 16
Edge – specifikacije ............................................................. 16
Specifikacije monitora pulsa ................................................ 16
Specifikacije senzora brzine i takta ...................................... 16
Postupanje s uređajem ............................................................. 16
Čišćenje uređaja .................................................................. 16
Održavanje monitora pulsa .................................................. 17
Zamjenjive baterije .................................................................... 17
Zamjena baterije monitora pulsa .......................................... 17
Zamjena baterije senzora brzine ili takta ............................. 17
Rješavanje problema ................................................... 17
Ponovno postavljanje uređaja .................................................. 17
Brisanje korisničkih podataka .............................................. 17
Maksimalno produljenje vijeka trajanja baterije ........................ 17
Poboljšavanje prijema GPS satelita ......................................... 17
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik ....................................... 18
Očitanja temperature ................................................................ 18
Zamjenski O-prsteni .................................................................. 18
Prikaz informacija o uređaju ..................................................... 18
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije Garmin Express ....... 18
Nadogradnja proizvoda ............................................................ 18
Dodatne informacije .................................................................. 18
Dodatak......................................................................... 18
Podatkovna polja ...................................................................... 18
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2 ............................... 20
FTP ocjene ............................................................................... 20
Izračuni zona pulsa ................................................................... 20
Veličina i opseg kotača ............................................................. 21
Indeks............................................................................ 22
ii
Sadržaj
Uvod
2 Postavite gumeni disk À na stražnju stranu nosača za bicikl.
Gumene izbočine ući će u stražnju stranu nosača za bicikl
tako da se neće pomicati.
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije nego započnete s
programom vježbanja ili ga promijenite.
Početak rada
Kada po prvi put koristite uređaj, trebate izvršiti ove zadatke
kako biste postavili uređaj i upoznali se s osnovnim značajkama.
1 Napunite uređaj (Punjenje uređaja, stranica 1).
2 Instalirajte uređaj pomoću standardnog nosača (Postavljanje
standardnog nosača, stranica 1) ili vanjskog nosača
(Postavljanje vanjskog nosača, stranica 1).
3 Uključite uređaj (Uključivanje uređaja, stranica 2).
4 Locirajte satelite (Traženje satelitskih signala, stranica 2).
5 Otiđite na vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
6 Prenesite svoju vožnju na Garmin Connect™ (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 12).
3 Postavite nosač za bicikl na bazu upravljača.
4 Nosač za bicikl čvrsto učvrstite pomoću dvije trake Á.
5 Poravnajte izbočine na stražnjoj strani uređaja s utorima na
nosaču za bicikl Â.
6 Pritisnite lagano dolje i okrećite u smjeru kazaljki sata dok ne
sjedne na mjesto.
Punjenje uređaja
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
Uređaj se napaja pomoću ugrađene litij-ionske baterije koju
možete napuniti pomoću standardne zidne utičnice ili USB
priključka na vašem računalu.
NAPOMENA: Uređaj se neće puniti ako se nalazi izvan
odobrenog raspona temperature (Edge – specifikacije,
stranica 16).
1 Izvucite zaštitni poklopac À iz USB priključka
Postavljanje vanjskog nosača
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređaja Edge na
kojoj vam neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
2 Pomoću šesterokutnog ključa uklonite vijak À s priključka
ručke Á.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak na
uređaju.
3 Priključite veći kraj USB kabela u AC adapter ili USB
priključak na računalu.
4 Priključite AC adapter u standardnu zidnu utičnicu.
Kada ga povežete s izvorom napajanja, uređaj će se uključiti.
5 Napunite uređaj do kraja.
O bateriji
UPOZORENJE
Uređaj koristi litij-ionsku bateriju. U kutiji proizvoda potražite list
Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Postavljanje standardnog nosača
3 Prema potrebi uklonite dva vijka na stražnjoj strani nosača Â,
rotirajte priključak à i zamijenite vijke kako biste promijenili
4
5
6
smjer nosača.
Postavite gumeni podložak oko ručke:
• Ako promjer ručke iznosi 25.4 mm, koristite deblji
podložak.
• Ako promjer ručke iznosi 31.8 mm, koristite tanji podložak.
Postavite priključak ručke oko gumenog podloška.
Zamijenite i pritegnite vijak.
NAPOMENA: Garmin preporučuje zatezni moment od 7 lbfin. (0,8 N-m). Povremeno provjerite zategnutost vijka.
Poravnajte oznake na stražnjoj strani uređaja Edge s utorima
na nosaču za bicikl Ä.
®
7
Za najbolji GPS prijem postavite nosač za bicikl tako da je
prednja strana uređaja okrenuta prema nebu. Nosač za bicikl
možete postaviti na bazu upravljača ili jednu od ručki.
1 Odaberite sigurnu lokaciju za montiranje uređajana kojoj vam
neće smetati za sigurno upravljanje biciklom.
Uvod
1
Pregled stranice statusa
Stranica statusa prikazuje status povezanosti GPS-a, ANT+
senzora i vašeg pametnog telefona.
Odaberite opciju:
• Na početnom zaslonu odaberite .
• Za vrijeme vožnje odaberite > Stranica statusa.
8 Pritisnite lagano dolje i okrećite Edge u smjeru kazaljki sata
dok ne sjedne na mjesto.
Otpuštanje Edge
1 Okrenite Edge u smjeru kazaljke na satu kako biste otključali
uređaj.
2 Podignite Edge s nosača.
Uključivanje uređaja
Prvi put kad uključite uređaj sustav će od vas tražiti da podesite
postavke sustava i profile.
1 Držite .
2 Slijedite upute na zaslonu.
Ako uz vaš uređaj dolaze ANT+ senzori (poput monitora pulsa,
senzora brzine ili senzora takta) možete ih aktivirati tijekom
podešavanja.
Dodatne informacije o ANT+ senzorima potražite u ANT+
senzori, stranica 8.
®
Tipke
Pojavljuje se stranica za pregled. Postojana ikona označava
da je signal pronađen ili da je senzor povezan.
Korištenje pozadinskog osvjetljenja
• Za uključivanje pozadinskog osvjetljenja odaberite bilo koju
tipku.
• Odaberite za podešavanje svjetline pozadinskog
osvjetljenja.
• Na početnom zaslonu odaberite jednu ili više opcija:
◦ Za podešavanje svjetline odaberite > Svjetlina >
Svjetlina.
◦ Za podešavanje isteka vremena odaberite > Svjetlina >
Isklj.pozad.osvjet. i odaberite opciju.
Korištenje izbornika prečaca
Opcije izbornika prečaca dostupne su za zaslone s podacima i
funkcije dodatne opreme. Za vrijeme vožnje ikona
pojavljuje
se na zaslonu s podacima.
Odaberite za prikaz opcija izbornika prečaca.
Traženje satelitskih signala
Za primanje satelitskih signala uređaju će možda trebati
neometan pogled na nebo. Vrijeme i datum postavljaju se
automatski na temelju vaše GPS lokacije.
1 Izađite van na otvoreno područje.
Prednja strana uređaja treba biti okrenuta prema nebu.
Pričekajte
da uređaj pronađe satelite.
2
Traženje signala može potrajati 30–60 sekundi.
À
Á
Â
Odaberite za podešavanje svjetlinu pozadinskog osvjetljenja.
Držite kako biste uključili ili isključili uređaj.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone, opcije i
postavke.
Na početnom zaslonu odaberite za prikaz stranice statusa.
Odaberite za kretanje kroz podatkovne zaslone, opcije i
postavke.
Na početnom zaslonu odaberite za prikaz izbornika uređaja.
Ã
Odaberite za označavanje nove dionice.
Ä
Odaberite za pokretanje ili zaustavljanje mjerača vremena.
Å
Odaberite za povratak na prethodni zaslon.
Æ
2
Odaberite za odabir opcije ili potvrdu poruke.
Za vrijeme vožnje odaberite za prikaz opcija izbornika kao
što su upozorenja i podatkovna polja.
Vježbanje
Odlazak na vožnju
Ako je vaš uređaj isporučen s ANT+ senzorom, već su upareni i
mogu se aktivirati za vrijeme početnog postavljanja.
1 Držite kako biste uključili uređaj.
2 Izađite na otvorenu površinu i pričekajte da uređaj pronađe
satelite.
Kada je uređaj spreman, crtice za prikaz jačine satelitskog
signala postaju zelene.
3 Na početnom zaslonu odaberite .
4 Odaberite profil aktivnosti.
5 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Vježbanje
Stvaranje staze na uređaju
6
7
8
9
NAPOMENA: Povijest se bilježi samo dok je mjerač vremena
pokrenut.
Odaberite ili za dodatne zaslone s podacima.
Po potrebi odaberite za prikaz opcija izbornika kao što su
upozorenja i podatkovna polja.
Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
SAVJET: Prije nego što spremite vožnju i podijelite je na
svom Garmin Connect računu, možete promijeniti vrstu
vožnje. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za stvaranje
staza prilagođenih biciklima.
Odaberite Spremi vožnju.
Korištenje funkcije Virtual Partner
®
Funkcija Virtual Partner je alat za treniranje dizajniran da vam
pomogne da postignete svoje ciljeve.
1 Ako je to potrebno, omogućite Virtual Partner zaslon za profil
aktivnosti (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
2 Krenite na vožnju.
3 Odaberite za prikaz Virtual Partner zaslona kako biste
vidjeli tko je u vodstvu.
Prije stvaranja staze na uređaju morate imati spremljenu
aktivnost sa GPS podacima.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Staze > Opcije staze >
Stvori novo.
Odaberite
aktivnost na kojoj će se temeljiti vaša staza.
2
3 Odaberite naziv staze i odaberite .
Staza će se prikazati na popisu.
4 Odaberite stazu i pregledajte pojedinosti o stazi.
5 Prema potrebi odaberite Postavke za uređivanje pojedinosti
staze.
Na primjer, možete promijeniti naziv ili boju staze.
6 Odaberite > Vožnja.
Praćenje staze s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja staze s usluge Garmin Connect, morate imati
Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 12).
1 Odaberite opciju:
• Otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
• Idite na www.garminconnect.com.
2 Izradite novu stazu ili odaberite postojeću stazu.
3 Odaberite Pošalji na uređaj.
4 Slijedite upute na zaslonu.
5 Na uređaju Edge odaberite Izbornik > Trening > Staze.
6 Odaberite stazu.
7 Odaberite Vožnja.
Savjeti za treniranje na stazama
• Korištenje navođenja za skretanje (Opcije staze,
stranica 4).
• Ako se želite i zagrijati, odaberite
kako biste započeli sa
stazom i zagrijte se na uobičajen način.
• Nemojte biti na stazi dok se zagrijavate. Kada ste spremni za
početak, zaputite se prema stazi. Kada se nalazite na bilo
kojem dijelu staze, prikazat će se poruka.
NAPOMENA: Čim odaberete , vaš Virtual Partner
započinje sa stazom i ne čeka da dovršite zagrijavanje.
• Pomaknite se na kartu kako biste vidjeli kartu staze.
Ako skrenete sa staze, pojavit će se poruka.
Zaustavljanje staze
Odaberite
4 Po potrebi odaberite
> Brzina usl.Virtual Partner kako
biste prilagodili brzinu funkcije Virtual Partner za vrijeme
vožnje.
Staze
Praćenje prethodno zabilježene aktivnosti: Ako se radi o
dobroj ruti, možete pratiti spremljenu stazu. Primjerice,
možete spremiti i pratiti rutu za put na posao kojom se mogu
kretati biciklisti.
Rušenje rekorda za prethodno zabilježenu aktivnost: Možete
pratiti i spremljenu stazu te pokušati dostići ili premašiti
prethodno postavljene ciljeve performansi. Primjerice, ako je
staza izvorno prijeđena za 30 minuta, vi i Virtual Partner
možete se utrkivati nastojeći prijeći stazu za manje od 30
minuta.
Praćenje postojeće vožnje putem usluge Garmin Connect:
Stazu iz usluge Garmin Connect možete poslati na svoj
uređaj. Nakon spremanja staze na uređaj možete je pratiti ili
rušiti rekorde za tu stazu.
Vježbanje
> Zaustavi stazu > OK.
Prikaz staze na karti
Za svaku stazu spremljenu u vašem uređaju postoji mogućnost
prilagodbe prikaza na karti. Na primjer, možete odrediti da se
staza koja označava put do posla uvijek prikazuje žutom bojom.
Alternativnu stazu možete označiti zelenom bojom. To
omogućuje pogled na staze tijekom vožnje, ali ne prati određenu
stazu niti tom stazom navigira.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Postavke.
4 Odaberite Prikaži uvijek kako biste omogućili prikaz staze
na karti.
5 Odaberite Boja pa odaberite boju.
6 Odaberite Točke staze kako biste uključili točke staze na
karti.
Prilikom sljedeće vožnje u blizini staze, ona će se prikazati na
karti.
Pregled pojedinosti o stazi
1 Odaberite Izbornik > Trening > Staze.
3
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Sažetak za prikaz pojedinosti staze.
• Odaberite Karta kako biste stazu vidjeli na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz nadmorske visine
staze.
• Odaberite Dionice kako biste odabrali dionicu i vidjeli
dodatne informacije o svakoj dionici.
Opcije staze
Odaberite Izbornik > Trening > Staze > Opcije staze.
Navođ. skretanja: Omogućuje ili onemogućuje upute za
skretanje.
Upoz.-skret.sa staz.: Upozoravaju vas da ste skrenuli sa staze.
Segmenti: Omogućava vam utrkivanje na omogućenim
segmentima koji su dio staze.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih staza prema
nazivu.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više staza spremljenih
na uređaju.
Brisanje staze
1 Odaberite Izbornik > Trening > Staze.
2 Odaberite stazu.
3 Odaberite Izbriši > OK.
Segmenti
Segmente s računa usluge Garmin Connect možete poslati na
svoj uređaj. Kad se segment spremi na vaš uređaj, možete se
utrkivati protiv segmenta, pokušati dostići ili poboljšati svoj
osobni rekord ili rezultate drugih biciklista koji su odvezli
segment.
NAPOMENA: Kada preuzmete stazu s Garmin Connect računa,
svi segmenti te staze preuzimaju se automatski.
Strava™ segmenti
Strava segmente možete preuzeti na svoj Edge 520 uređaj.
Pratite Strava segmente i usporedite svoj rezultat sa svojim
prošlim rezultatima, prijateljima i profesionalcima koji su odvozili
isti segment.
Za prijavu za Strava članstvo otvorite widget Segmenti na svom
Garmin Connect računu. Dodatne informacije potražite na
www.strava.com.
Podaci u ovom priručniku odnose se i na Garmin Connect
segmente i na Strava segmente.
Preuzimanje segmenta s interneta
Prije preuzimanja segmenta s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 12).
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
NAPOMENA: Ako koristite Strava segmente, vaši se omiljeni
segmenti automatski prenose na uređaj kada je povezan s
aplikacijom Garmin Connect Mobile ili računalom.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Izradite novi segment ili odaberite postojeći.
4 Odaberite Pošalji na uređaj.
5 Isključite uređaj i uključite ga.
6 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
Segment će se prikazati na popisu.
Omogućavanje segmenata
Možete omogućiti utrkivanje u segmentima i upute koje vas
upozoravaju da se približavate segmentima.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
4
3 Odaberite Omogući.
NAPOMENA: Upute koje vas upozoravaju da se približavate
segmentima pojavljuju se samo za omogućene segmente.
Utrkivanje protiv segmenta
Segmenti su virtualne staze za utrkivanje. Možete se utrkivati
protiv segmenta i uspoređivati rezultate u odnosu na protekle
aktivnosti, druge vozače, kontakte na Garmin Connect računu ili
druge članove biciklističke zajednice. Možete prenijeti podatke o
aktivnostima na Garmin Connect račun kako biste vidjeli svoj
položaj u segmentu.
NAPOMENA: Ako su vaš Garmin Connect račun i Strava račun
povezani, aktivnosti se automatski šalju na Strava račun kako
biste mogli pregledati položaj segmenta.
1 Odaberite za pokretanje mjerača vremena i odite na
vožnju.
Kada vas put nanese na omogućeni segment, možete se
utrkivati protiv njega.
2 Započnite utrku protiv segmenta.
3 Prijeđite na Virtual Partner zaslon kako biste vidjeli svoj
napredak.
4 Po potrebi odaberite kako biste tijekom utrke promijenili
cilj.
Možete se utrkivati protiv vođe grupe, izazivača ili drugih
vozača (ako je moguće).
Po dovršetku segmenta prikazat će se poruka.
Pregledavanje pojedinosti o segmentu
1 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite Karta za prikaz segmenta na karti.
• Odaberite Nadmorska visina za prikaz grafikona
nadmorske visine segmenta.
• Odaberite Rang-lista za prikaz vremena vožnje i
prosječne brzine vođe segmenta, vođe grupe ili izazivača,
vaše osobno najbolje vrijeme i prosječnu brzinu i druge
vozače (ako se može primijeniti).
SAVJET: Možete odabrati stavku na ljestvici poretka kako
biste promijenili cilj utrke segmenta.
Opcije segmenta
Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti > Opcije segmenta.
Traži: Omogućuje pretraživanje spremljenih segmenata prema
nazivu.
Omogući/onemogući: Omogućuje ili onemogućuje segmente
koje se trenutačno nalaze u uređaju.
Izbriši: Omogućuje vam brisanje svih ili više segmenata
spremljenih na uređaju.
Brisanje segmenta
1 Odaberite Izbornik > Trening > Segmenti.
2 Odaberite segment.
3 Odaberite Izbriši > OK.
Vježbanje
Možete stvoriti prilagođena vježbanja koja obuhvaćaju ciljeve za
svaki korak vježbanja i za različite udaljenosti, vremena i
kalorije. Pomoću usluge Garmin Connect možete stvoriti
vježbanja ili odabrati plan treninga s ugrađenim vježbama iz
usluge Garmin Connect i prenijeti ih na svoj uređaj.
Pomoću usluge Garmin Connect možete planirati vježbanja.
Vježbanja možete planirati unaprijed i spremiti ih na svoj uređaj.
Vježbanje
Praćenje vježbanja na internetu
Prije preuzimanja vježbanja s usluge Garmin Connect morate
imati Garmin Connect račun (Garmin Connect, stranica 12).
1 Uređaj priključite na računalo.
2 Idite na www.garminconnect.com.
3 Stvorite i spremite novo vježbanje.
4 Odaberite Pošalji na uređaj i slijedite upute na zaslonu.
5 Isključite uređaj.
Početak vježbanja
Prije nego što započnete vježbati, s računa usluge Garmin
Connect morate preuzeti vježbanje.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Započni vježbanje.
4 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Nakon početka vježbanja uređaj prikazuje svaki korak vježbanja,
cilj (ako postoji) i trenutne podatke o vježbanju.
Zaustavljanje vježbanja
• U bilo kojem trenutku odaberite
za prekid koraka
vježbanja.
• U bilo kojem trenutku odaberite za prikaz zaslona s
koracima vježbanja i odaberite > Zaustavi vježbanje > OK
kako biste zaustavili vježbanje.
• U bilo kojem trenutku odaberite
> Zaustavi vježbanje
kako biste zaustavili mjerač vremena i završili vježbanje.
SAVJET: Kada spremite vožnju, vježbanje završava
automatski.
Pregled vježbanja
Možete pregledati svaki korak vježbanja.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Pregled vježbanja.
Brisanje vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Vježbanje.
2 Odaberite vježbanje.
3 Odaberite Izbriši vježbanje > OK.
Brisanje više vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Vježbanje > Izbriši.
2 Odaberite jedno ili više vježbanja.
3 Odaberite Izbriši vježbanja > OK.
O kalendaru treninga
Kalendar treninga na uređaju proširenje je kalendara treninga ili
rasporeda koji postavite na usluzi Garmin Connect. Nakon što
ste u kalendar na usluzi Garmin Connect dodali nekoliko
vježbanja, možete ih poslati na uređaj. Sve zakazane treninge
koje ste poslali na uređaj možete vidjeti u kalendaru treninga
poredane po datumu. Kada u kalendaru treninga odaberete dan,
možete pregledati li započeti s vježbanjem. Zakazani trening
ostaje na uređaju neovisno o tome jeste li ga dovršili ili
preskočili. Kada s usluge Garmin Connect pošaljete zakazane
treninge, oni će prebrisati postojeći kalendar treninga.
Korištenje planova treninga s usluge Garmin Connect
Prije preuzimanja plana treninga s usluge Garmin Connect
morate imati račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stranica 12).
Možete pretraživati Garmin Connect kako biste pronašli plan
treninga, zakazali vježbanja i isplanirali staze te preuzeli plan na
svoj uređaj.
Vježbanje
1
2
3
4
5
Uređaj priključite na računalo.
Idite na www.garminconnect.com.
Odaberite i zakažite plan treninga.
Pregledajte plan treniranja u svom kalendaru.
Odaberite ikonu i slijedite upute na zaslonu.
Intervalno vježbanje
Intervalno vježbanje možete stvoriti na temelju udaljenosti ili
vremena. Uređaj sprema korisničko intervalno vježbanje dok ne
stvorite drugo intervalno vježbanje. Otvorene intervale
upotrijebite kada znate koliku ćete udaljenost prijeći. Kada
odaberete ikonu
, uređaj bilježi interval i prelazi na interval
odmaranja.
Stvaranje intervalnog vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Intervali > Uredi > Intervali
> Tip.
2 Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
3
4
5
6
7
SAVJET: Otvoreni interval možete stvoriti tako da vrstu
postavite na Otvoreno.
Odaberite Trajanje, unesite udaljenost ili vrijednost
vremenskog intervala vježbanja i odaberite .
Odaberite Odmor > Tip.
Odaberite Udaljenost, Vrijeme ili Otvoreno.
Po potrebi unesite udaljenost ili vremensko trajanje intervala
odmaranja i odaberite ikonu .
Odaberite jednu ili više opcija:
• Za postavljanje broja ponavljanja odaberite Ponavljanje.
• Za dodavanje otvorenog intervala zagrijavanja prije
početka vježbanja odaberite Zagrijavanje > Uključi.
• Za dodavanje otvorenog intervala hlađenja odaberite
Hlađenje > Uključi.
Početak intervalnog vježbanja
1 Odaberite Izbornik > Trening > Intervali > Započni
vježbanje.
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
3 Ako ste postavili zagrijavanje prije početka intervalnog
vježbanja, za početak prvog intervala odaberite
.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Kada dovršite sve intervale, pojavit će se poruka.
Trening u zatvorenom
Uređaj sadrži profil za aktivnosti u zatvorenom prostoru ako je
GPS isključen. GPS možete isključiti ako trenirate u zatvorenom
ili želite produljiti vijek trajanja baterije.
NAPOMENA: Svaka promjena postavki za GPS sprema se u
profil aktivnosti.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS način rada > Isključi.
Kada je GPS sustav isključen, podaci o brzini i udaljenosti
nisu dostupni, osim u slučaju da imate dodatni senzor koji
uređaju šalje podatke o brzini i udaljenosti.
Uparivanje ANT+ dvoranskog trenažera
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od ANT+ dvoranskog
trenažera.
2 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer > Upari
ANT+ bicik.trener.
3 Odaberite dvoranski trenažer koji želite upariti s uređajem.
4 Odaberite Dodaj senzor.
5
Kad se dvoranski trenažer upari s uređajem, dvoranski se
trenažer prikazuje kao povezani senzor. Podatkovna polja
možete prilagoditi tako da prikazuju podatke senzora.
Korištenje ANT+ dvoranskog trenažera
Ako želite koristiti kompatibilan ANT+ trenažer za zatvorene
prostore, najprije morate bicikl postaviti na trenažer i zatim ga
upariti sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ dvoranskog
trenažera, stranica 5).
Pomoću uređaja i dvoranskog trenažera možete simulirati otpor
dok pratite stazu, aktivnost ili vježbu. Kada u zatvorenom
prostoru koristite trenažer, GPS se automatski isključuje.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Slijedi stazu kako biste slijedili spremljenu
stazu (Staze, stranica 3).
• Odaberite Slijedi aktivnost kako biste pratili spremljenu
vožnju (Odlazak na vožnju, stranica 2).
• Odaberite Slijedi vježbanje kako biste pratili vježbe
snage koje ste preuzeli sa svog Garmin Connect računa
(Vježbanje, stranica 4).
3 Odaberite stazu, aktivnost ili vježbu.
4 Odaberite Vožnja.
5 Odaberite profil aktivnosti.
6 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Trenažer povećava ili smanjuje otpor na temelju informacija o
nadmorskoj visini za stazu ili vožnju.
7 Odaberite kako biste vidjeli zaslon trenažera.
Postavljanje cilja treniranja
Funkcija cilja treniranja radi zajedno s funkcijom Virtual Partner
pa treningom možete pokušati dostići postavljenu udaljenost,
udaljenost i vrijeme ili udaljenost i brzinu. Za vrijeme treninga
uređaj vam u stvarnom vremenu daje informacije o tome koliko
ste blizu postizanja postavljenog cilja treniranja.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Postavi cilj.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo udaljenost za odabir zadane udaljenosti
ili unos prilagođene udaljenosti.
• Odaberite Udaljenost i vrijeme za odabir ciljane
udaljenosti i vremena.
• Odaberite Udaljenost i brzina za odabir ciljane
udaljenosti i brzine.
Pojavljuje se zaslon cilja treniranja i pokazuje procijenjeno
vrijeme završetka. Procijenjeno vrijeme završetka temelji se
na vašoj trenutačnoj izvedbi i preostalom vremenu.
3 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
4 Po potrebi odaberite kako biste vidjeli Virtual Partner
zaslon.
5 Nakon dovršetka aktivnosti odaberite > Spremi vožnju.
Poništavanje cilja treniranja
Odaberite
> Otkaži cilj > OK.
Osobni rekordi
Kada dovršite vožnju, uređaj prikazuje sve nove osobne rekorde
koje ste postigli tijekom te vožnje. Osobni rekordi obuhvaćaju
najbrže vrijeme za uobičajenu duljinu, najdulju biciklističku
dionicu i najveći uspon tijekom vožnje. Kada je uređaj uparen s
kompatibilnim mjeračem snage, prikazat će očitanje maksimalne
snage zabilježene tijekom razdoblja od 20 minuta.
Pregledavanje osobnih rekorda
Odaberite Izbornik > Moja statistika > Osobni rekordi.
Vraćanje osobnog rekorda
Možete vidjeti razinu otpora À, prijeđenu i preostalu
udaljenost Á i potrošeno i preostalo vrijeme  u odnosu na
podatke o udaljenosti i vremenu koji su zabilježeni za stazu ili
aktivnost.
Postavljanje otpora
1 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer >
Postavi otpor.
Odaberite
ili za postavljanje otpora koji pruža trenažer.
2
3 Odaberite profil aktivnosti.
4 Počnite okretati pedale.
5 Po potrebi odaberite > Postavi otpor za podešavanje
otpora za vrijeme aktivnosti.
Postavljanje ciljane snage
1 Odaberite Izbornik > Trening > Dvoranski trenažer >
Postavi ciljnu snagu.
2 Unesite vrijednost za ciljanu snagu.
3 Odaberite profil aktivnosti.
4 Počnite okretati pedale.
Otpor koji pruža trenažer prilagođava se kako bi se na
temelju vaše brzine održala konstantna razina snage.
5 Po potrebi odaberite > Postavi ciljnu snagu za
podešavanje ciljane izlazne snage za vrijeme aktivnosti.
6
Svaki osobni rekord možete postaviti na prethodni zabilježeni
rekord.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Osobni rekordi.
2 Odaberite rekord koji želite vratiti.
3 Odaberite Prethodni rekord > OK.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Brisanje svih osobnih rekorda
Odaberite Izbornik > Moja statistika > Osobni rekordi >
Izbriši sve > OK.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
Zone treninga
• Zone pulsa (Postavljanje zona pulsa, stranica 9)
• Zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 10)
navigacija
Navigacijske postavke i funkcije također se primjenjuju na
navigaciju stazama (Staze, stranica 3) i segmentima (Segmenti,
stranica 4).
• Lokacije (Lokacije, stranica 6)
• Postavke karte (Postavke karte, stranica 14)
Lokacije
Na uređaju možete snimati i pohranjivati lokacije.
navigacija
Označavanje lokacije
Ako želite označiti lokaciju, najprije morate locirati satelite.
Lokacija je točka koju bilježite i spremate u uređaj. Ako želite
zapamtiti orijentire ili se vratiti na određeno mjesto, možete
označiti lokaciju.
1 Krenite na vožnju.
2 Odaberite > Označavanje lokacije > OK.
Navigacija do spremljene lokacije
Prije navigacije do spremljene lokacije morate locirati satelite.
1 Odaberite Izbornik > Trening > Lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Pregled karte.
4 Odaberite Vožnja.
Uređivanje lokacije
1 Odaberite Izbornik > Trening > Lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite pojedinost lokacije.
Prijenos aktivnosti na Garmin Connect: Automatski šalje vašu
aktivnost na Garmin Connect čim završite sa snimanjem te
aktivnosti.
Preuzimanje staza, segmenata i vježbanja s usluge Garmin
Connect: Omogućuje traženje aktivnosti na Garmin Connect
pomoću pametnog telefona i slanje tih aktivnosti na vaš
uređaj.
Prenošenje s uređaja na uređaj: Omogućuje bežični prijenos
datoteka na drugi uređaj kompatibilan sa značajkom Edge.
Interakcija u društvenim medijima: Omogućuje vam
objavljivanje nove obavijesti na omiljenoj društvenoj mreži
kad prenesete aktivnost na Garmin Connect.
Ažuriranja vremena: Šalje vremenske uvjete i upozorenja na
vaš uređaj u stvarnom vremenu.
Obavijesti: Prikazuje obavijesti i poruke s telefona na vašem
uređaju.
Prepoznavanje nezgoda: Omogućuje aplikaciji Garmin
Connect Mobile slanje poruke vašim kontaktima u hitnim
slučajevima kada Edge uređaj prepozna nezgodu.
Na primjer, odaberite Promijeni nadm. visinu kako biste
unijeli poznatu nadmorsku visinu za lokaciju.
4 Uredite vrijednost i odaberite .
Uparivanje pametnog telefona
Brisanje lokacije
1 Odaberite Izbornik > Trening > Lokacije.
2 Odaberite lokaciju.
3 Odaberite Izbriši lokaciju > OK.
2
3
Postavljanje nadmorske visine
4
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
Ako imate točne podatke o nadmorskoj visini za svoju trenutnu
lokaciju, možete ručno kalibrirati visinomjer na svom uređaju.
1 Krenite na vožnju.
2 Odaberite > Postavi nadmorsku visinu.
3 Unesite nadmorsku visinu i odaberite .
Zumiranje karte
1
2
3
4
Krenite na vožnju.
Odaberite za prikaz karte.
Odaberite > Povećaj/smanji kartu.
Odaberite opciju:
• Omogućite Automatsko zumir. za automatski odabir
razine zumiranja za kartu.
• Onemogućite Automatsko zumir. za ručno zumiranje.
5 Ako je potrebno, odaberite Postavljanje razine zumiranja.
6 Odaberite opciju:
• Za ručno povećavanje odaberite .
• Za ručno smanjivanje odaberite .
7 Odaberite za spremanje razine zumiranja (dodatno).
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
Edge uređaj ima značajke vezane uz Bluetooth za vaš
kompatibilni pametni telefon ili fitness uređaj. Za neke je
značajke na pametnom telefonu potrebno instalirati aplikaciju
Garmin Connect Mobile. Dodatne informacije potražite na
www.garmin.com/intosports/apps.
NAPOMENA: Za korištenje nekih značajki vaš uređaj mora biti
spojen na pametni telefon na kojem je onemogućena značajka
Bluetooth.
LiveTrack: Omogućuje prijateljima i obitelji da prate vaše utrke i
treninge u stvarnom vremenu. Možete pozvati pratitelje
putem e-pošte ili društvenih medija i omogućiti im prikaz
podataka uživo na Garmin Connect stranici za praćenje.
Bluetooth – funkcije povezivosti
®
5
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
Postavite pametni telefon na udaljenost od najviše 10 m
(33 ft) od uređaja.
Na svom uređaju odaberite Izbornik > Postavke >
Bluetooth > Omogući > Upari pametni telefon i slijedite
upute na zaslonu.
Odaberite opciju za dodavanje uređaja Garmin Connect
računu:
• Ako je ovo prvi uređaj koji uparujete s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, slijedite upute na zaslonu.
• Ako ste već uparivali neki uređaj s aplikacijom Garmin
Connect Mobile, u izborniku
ili
odaberite Uređaji
tvrtke Garmin > Dodaj uređaj i pratite upute na zaslonu.
Za omogućavanje telefonskih obavijesti slijedite upute na
zaslonu (nije obavezno).
NAPOMENA: Za telefonske obavijesti potrebno je imati
kompatibilan pametni telefon sa Bluetooth tehnologijom.
Dodatne informacije o kompatibilnosti potražite na
www.garmin.com/ble.
Prijenos datoteka na drugi Edge uređaj
Staze, segmente i vježbanja bežično možete prenijeti s jednog
kompatibilnog Edge uređaja na drugi pomoću Bluetooth
tehnologije.
1 Uključite oba Edge uređaja i postavite ih unutar dometa (na
udaljenost do 3 m).
2 Na uređaju s kojeg šaljete datoteke odaberite Izbornik >
Postavke > Prijenos između uređaja > Dijeli datoteke.
3 Odaberite vrstu datoteka za dijeljenje.
4 Odaberite jednu ili više datoteka za prijenos.
5 Na uređaju koji prima datoteke odaberite Izbornik >
Postavke > Prijenos između uređaja.
6 Odaberite vezu u blizini.
7 Odaberite jednu ili više datoteka za primanje.
Kada je prijenos dovršen, na oba se uređaja pojavljuje poruka.
Prepoznavanje nezgoda
OPREZ
Prepoznavanje nezgoda dodatna je funkcija prvenstveno
dizajnirana za korištenje na cesti. Funkcija prepoznavanje
nezgoda ne bi smjela biti primarni način dobivanja hitne pomoći.
7
Aplikacija Garmin Connect Mobile neće u vaše ime kontaktirati
usluge u hitnim slučajevima.
Ako vaš Edge uređaj prepozna nezgodu s uključenim GPS-om,
aplikacija Garmin Connect Mobile vašim će kontaktima u hitnim
slučajevima poslati automatsku tekstualnu poruku i poruku epošte s vašim imenom i GPS lokacijom.
Poruka se pojavljuje na vašem uređaju i uparenom pametnom
telefonu i pokazuje da će vaši kontakti biti obaviješteni za 30
sekundi. Ako vam pomoć nije potrebna, možete otkazati
automatsku poruku za hitan slučaj.
Ako želite omogućiti otkrivanje nezgoda na svom uređaju,
najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate postaviti
kontakte u hitnim slučajevima. Vaš upareni pametni telefon
mora imati omogućeni podatkovni paket i nalaziti se na području
koje je pokriveno mrežom i u kojem je moguć prijenos podataka.
Vaši kontakti u hitnim slučajevima moraju moći primati
tekstualne poruke (primjenjuju se standardne naknade za slanje
tekstualnih poruka).
Postavljanje funkcije prepoznavanja nezgoda
1 Iz trgovine aplikacijama na pametnom telefonu instalirajte i
otvorite aplikaciju Garmin Connect Mobile.
2 Uparite pametni telefon i uređaj (Uparivanje pametnog
telefona, stranica 7).
3 U postavkama aplikacije u aplikaciji Garmin Connect Mobile
odaberite Kontakti u hitnim slučajevima i unesite svoje
podatke o biciklistu i kontakte u hitnim slučajevima.
Odabrani kontakti primit će poruku koja ih obavještava da ste
ih odabrali kao kontakte u hitnim slučajevima.
NAPOMENA: Kada unesete kontakte u hitnim slučajevima,
automatski se omogućava prepoznavanje nezgoda na
uređaju.
4 Omogućite GPS na uređaju (Promjena postavki satelita,
stranica 14).
ANT+ senzori
Vaš se uređaj može koristiti s ANT+ senzorima. Dodatne
informacije o kompatibilnosti i kupnji dodatnih senzora potražite
na adresi http://buy.garmin.com.
Postavljanje monitora pulsa
NAPOMENA: Ako nemate monitor pulsa, možete preskočiti ovaj
zadatak.
Monitor pulsa trebate nositi izravno na koži, neposredno ispod
prsne kosti. Trebao bi dovoljno čvrsto prianjati da ostane na
mjestu tijekom aktivnosti.
1 Postavite modul monitora pulsa À na traku.
Logotipi Garmin na modulu i traci trebaju biti okrenuti
ispravno.
2 Navlažite elektrode Á i kontaktne umetke  kako biste
stvorili čvrstu vezu između prsa i odašiljača.
3 Omotajte traku oko prsa i pričvrstite kukicu trake à na omču
Ä.
NAPOMENA: Nemojte savijati etiketu s uputama o
održavanju.
Pregledavanje kontakata u hitnim slučajevima
Ako želite pregledati kontakte u hitnim slučajevima na svom
uređaju, najprije u aplikaciji Garmin Connect Mobile morate
postaviti podatke o biciklistu i kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Izbornik > Kontakti.
Pojavljuju se imena i telefonski brojevi vaših kontakata u
hitnim slučajevima.
Uključivanje i isključivanje funkcije prepoznavanja
nezgoda
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav >
Prepoznav.nezgoda.
Poništavanje automatske poruke
Ako vaš uređaj prepozna nezgodu, možete poništiti slanje
automatske poruke kontaktima u hitnim slučajevima.
Odaberite Odustani > Da prije isteka odbrojavanja od 30
sekundi.
Slanje ažuriranog statusa nakon nezgode
Ažurirani status možete poslati kontaktima u hitnim slučajevima
samo ako je uređaj prije toga prepoznao nezgodu i vašim
kontaktima u hitnim slučajevima poslao automatsku poruku u
hitnim slučajevima.
Kontaktima u hitnim slučajevima možete poslati poruku s
ažuriranim statusom u kojoj ih obavještavate da vam nije
potrebna njihova pomoć.
S prethodne stranice odaberite Prepoznata je nezgoda >
Dobro sam.
Poruka je poslana svim vašim kontaktima u hitnim
slučajevima.
8
Logotipi Garmin trebaju biti okrenuti ispravno.
4 Postavite uređaj unutar 3 m (10 ft) od monitora pulsa.
Kad postavite monitor pulsa, on je aktivan i šalje podatke.
SAVJET: Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, pogledajte
savjete za rješavanje problema (Savjeti za čudne podatke o
pulsu, stranica 9).
Vrijeme oporavka
Možete koristiti svoj Garmin uređaj u kombinaciji s monitorom
pulsa na zapešću ili kompatibilnim monitorom pulsa na prsima
za prikaz vremena preostalog do vašeg potpunog oporavka
kada ste spremni za sljedeće vježbanje.
NAPOMENA: Preporuka vremena oporavka temelji se na
procjeni maksimalnog VO2 i u početku se može činiti
nepreciznom. Uređaj tek nakon nekoliko dovršenih aktivnosti
može predvidjeti vašu izvedbu.
Vrijeme oporavka prikazuje se odmah nakon aktivnosti. Vrijeme
se odbrojava do optimalnog trenutka za novo vježbanje.
Prikaz vremena oporavka
Kako biste mogli koristiti funkciju za vrijeme oporavka, prvo
morate staviti senzor pulsa i upariti ga sa svojim uređajem
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 10). Ako je vaš uređaj
isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor već su upareni.
Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje korisničkog
ANT+ senzori
profila (Postavljanje korisničkog profila, stranica 14) i postavite
maksimalni puls (Postavljanje zona pulsa, stranica 9).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Savjetnik za
oporavak > Omogući.
Krenite
na vožnju.
2
3 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
Pojavljuje se vrijeme oporavka. Najdulje vrijeme je 4 dana, a
najkraće 6 sati.
O procijenjenim maksimalnim vrijednostima VO2
Maksimalni VO2 je maksimalni obujam kisika (u mililitrima) koji
možete potrošiti u minuti po kilogramu tjelesne težine pri
maksimalnom opterećenju. Drugim riječima, maksimalni VO2
pokazatelj je vaših sportskih performansi i trebao bi se
povećavati usporedno s povećanjem vaše razine kondicije.
Procijenjene maksimalne vrijednosti VO2 pruža i omogućuje
tvrtka Firstbeat. Za prikaz procijenjenih maksimalnih vrijednosti
VO2 za vožnju bicikla možete koristiti svoj Garmin uređaj uparen
s monitorom pulsa i mjeračem snage.
Dobivanje procjene maksimalnog VO2
Kako biste mogli vidjeti procjenu svog maksimalnog VO2, prvo
morate staviti senzor pulsa, postaviti mjerač snage i upariti ga
sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 10).
Ako je vaš uređaj isporučen sa senzorom pulsa, uređaj i senzor
već su upareni. Za najprecizniju procjenu dovršite postavljanje
korisničkog profila (Postavljanje korisničkog profila,
stranica 14) i postavite maksimalni puls (Postavljanje zona
pulsa, stranica 9).
NAPOMENA: Predviđanja se isprva mogu činiti netočnima.
Uređaj tek nakon nekoliko vožnji može predvidjeti kako ćete
voziti bicikl.
1 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
2 Nakon vožnje odaberite Spremi vožnju.
3 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Maksimalni VO2.
Procjena vašeg maksimalnog VO2 pojavljuje se kao broj i
položaj na skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Loše
Postavljanje zona pulsa
Za određivanje vaših zona pulsa uređaj koristi podatke iz
korisničkog profila koje ste unijeli prilikom početnog postavljanja.
Zone pulsa možete ručno prilagoditi prema ciljevima vježbanja
(Ciljevi vježbanja, stranica 9). Za najtočnije podatke o
kalorijama tijekom aktivnosti trebali biste postaviti maksimalni
puls, puls u mirovanju i zone pulsa.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Zone treninga >
Zone pulsa.
2 Unesite vrijednosti za svoj maksimalni puls i puls u mirovanju.
Vrijednosti zona automatski se ažuriraju, ali svaku vrijednost
možete urediti i ručno.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite otk./min kako biste pregledali i uredili zone u
otkucajima u minuti.
• Odaberite % maksimalno kako biste pregledali i uredili
zone kao postotak maksimalnog pulsa.
• Odaberite % HRR kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak pulsa u mirovanju.
O zonama pulsa
Mnogi sportaši zone pulsa koriste za mjerenje i povećanje svoje
kardiovaskularne snage i poboljšanje kondicije. Zona pulsa je
postavljeni raspon otkucaja srca u minuti. Pet opće prihvaćenih
zona pulsa označene su brojevima od 1 do 5 u skladu s
povećanjem intenziteta. Općenito, zone pulsa izračunavaju se
na temelju postotka maksimalnog pulsa.
Ciljevi vježbanja
Poznavanje zona pulsa može pomoći u mjerenju i poboljšanju
kondicije ako ta načela razumijete i primjenjujete.
• Vaš je puls dobar pokazatelj intenziteta vježbanja.
• Vježbanje u određenim zonama pulsa može poboljšati
kardiovaskularni kapacitet i snagu.
Ako znate svoj maksimalni puls, pomoću tablice (Izračuni zona
pulsa, stranica 20) možete odrediti najbolju zonu pulsa za
svoje ciljeve vježbanja.
Ako ne znate svoj maksimalni puls, koristite jedan od kalkulatora
na internetu. Neke teretane i zdravstveni centri nude test koji
mjeri maksimalni puls. Zadani maksimalni puls je 220 umanjen
za broj vaših godina.
Savjeti za čudne podatke o pulsu
Podaci i analiza podataka o maksimalnom VO2 prikazuju se
uz dopuštenje ustanove The Cooper Institute . Informacije
potražite u dodatku (Standardne vrijednosti maksimalnog
VO2, stranica 20) i posjetite adresu
www.CooperInstitute.org.
®
Savjeti za procjenu maksimalne vrijednosti VO2 za
biciklizam
Uspješnost i točnost izračuna maksimalne vrijednosti VO2
poboljšavaju se ako vozite ujednačenom i srednje zahtjevnom
rutom i ako su vrijednosti pulsa i snage ujednačene.
ANT+ senzori
• Prije nego što počnete voziti provjerite rade li ispravno vaš
uređaj, monitor pulsa i mjerač snage, jesu li upareni i je li
razina napunjenosti baterije dovoljno visoka.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje puls održavajte na razini iznad
70 % vašeg maksimalnog pulsa.
• Za vrijeme 20-minutne vožnje održavajte relativno konstantnu
razinu izlazne snage.
• Izbjegavajte brdoviti teren.
• Izbjegavajte vožnju u skupini u kojoj se dugo može voziti u
zavjetrini.
Ako su podaci o pulsu čudni ili ih nema, isprobajte ove savjete.
• Ponovno navlažite elektrode i kontaktne umetke (ako je
moguće).
• Pritegnite traku oko prsa.
• Zagrijavajte se 5 do 10 minuta.
• Pridržavajte se uputa o održavanju (Održavanje monitora
pulsa, stranica 17).
• Nosite pamučnu majicu ili obje strane trake dobro namočite.
Sintetička vlakna koja se trljaju po monitoru pulsa ili ga
dodiruju stvaraju statički elektricitet koji utječe na signale
pulsa.
9
• Odmaknite se od izvora koji mogu utjecati na monitor pulsa.
Izvori smetnji mogu biti snažna elektromagnetska polja, neki
bežični senzori na 2,4 GHz, visokonaponski vodovi
dalekovoda, električni motori, pećnice, mikrovalne pećnice,
bežični telefoni na 2,4 GHz i pristupne točke za bežični LAN.
Postavljanje senzora brzine
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Postavite i držite senzor brzine na vrhu glavčine kotača.
2 Povucite traku À oko glavčine kotača i pričvrstite je na kukicu
Á na senzoru.
5 Vozite se 15 minuta i zatim pregledajte senzor i vezice kako
biste provjerili jesu li neoštećeni.
O senzorima brzine i takta
Podaci o taktu sa senzora takta uvijek se spremaju. Ako senzori
brzine i takta nisu upareni s uređajem, za izračun brzine i
udaljenosti koriste se GPS podaci.
Takt je vaša brzina okretanja pedala ili “vrtnje” koja se mjeri
brojem okretaja pedala u minuti (o/min).
Prosjek podataka za takt ili snagu
Prosjek razlike od nule dostupan je ako trenirate koristeći
dodatni senzor takta ili mjerač snage. Vrijednosti s nulom koje
se pojavljuju kada ne okrećete pedale prema zadanim se
postavkama isključuju.
Možete promijeniti vrijednost ove postavke (Postavke snimanja
podataka, stranica 16).
Uparivanje ANT+ senzora
Senzor može biti nagnut ako je postavljen na asimetričnoj
glavčini. Ovo ne utječe na rad.
3 Zavrtite kotač kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor ne smije dodirivati druge dijelove bicikla.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
Postavljanje senzora takta
NAPOMENA: Ako nemate senzor, možete preskočiti ovaj
zadatak.
SAVJET: Garmin savjetuje stavljanje bicikla na stalak za vrijeme
postavljanja senzora.
1 Odaberite veličinu vezice koja čvrsto prianja na pedalu À.
Vezica koju odaberete trebala bi biti najmanja koja se može
rastegnuti preko pedale.
2 Na strani koja se ne koristi za vožnju postavite i držite ravnu
stranu senzora takta s unutrašnje strane pedale.
3 Povucite vezice Á oko pedale i pričvrstite ih na kukice  na
senzoru.
Prije uparivanja morate postaviti monitor pulsa ili instalirati
senzor.
Uparivanje je povezivanje ANT+ bežičnih senzora, na primjer,
povezivanje monitora pulsa i uređaja Garmin.
1 Primaknite uređaj na 3 m (10 ft) od senzora.
NAPOMENA: Prilikom uparivanja budite 10 m (33 ft) udaljeni
od ANT+ senzora ostalih vozača.
2 Odaberite Izbornik > Postavke > Senzori > Dodaj senzor.
3 Odaberite opciju:
• Odaberite vrstu senzora.
• Odaberite Pretraži sve kako biste pretražili sve senzore u
blizini.
Prikazat će se popis dostupnih senzora.
4 Odaberite jedan ili više senzora koje želite upariti s uređajem.
5 Odaberite Dodaj senzor.
Nakon što se senzor upari s uređajem, status senzora
mijenja se u Povezano. Podatkovno polje možete prilagoditi
tako da prikazuje podatke senzora.
Treniranje s mjeračima snage
• Idite na www.garmin.com/intosports za popis ANT+ senzora
koji su kompatibilni s vašim uređajem (poput Vector™).
• Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku svog
mjerača snage.
• Prilagodite mjerač snage tako da odgovara vašim ciljevima i
sposobnostima (Postavljanje zona snage, stranica 10).
• Koristite upozorenja o vrijednostima izvan raspona kako biste
primili obavijest kada dosegnete određenu zonu snage
(Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona,
stranica 14).
• Prilagodite podatkovna polja za snagu (Prilagođavanje
zaslona s podacima, stranica 14).
Postavljanje zona snage
4 Zavrtite pedalu kako biste provjerili okreće li se ispravno.
Senzor i vezice ne smiju dodirivati nijedan dio bicikla ili
obuće.
NAPOMENA: LED dioda bljeska pet sekundi kako bi
označila aktivnost nakon dva okreta.
10
Vrijednosti zona zadane su vrijednosti koje se ne moraju
podudarati s vašim mogućnostima. Zone možete podesiti ručno
na uređaju ili pomoću usluge Garmin Connect. Ako znate svoj
funkcionalni prag snage (FTP), unesite ga i omogućite softveru
automatski izračun vaših zona snage.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Zone treninga >
Zone snage.
2 Unesite svoj FTP.
3 Odaberite Na temelju:.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite vati kako biste pregledali i uredili zone u
vatima.
ANT+ senzori
• Odaberite % FTP kako biste pregledali i uredili zone kao
postotak funkcionalnog praga snage.
Kalibracija mjerača snage
Mjerač snage prije kalibracije morate instalirati, upariti sa svojim
uređajem i mora aktivno snimati podatke.
Upute za kalibraciju koje se posebno odnose na vaš mjerač
snage potražite u uputama proizvođača.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Senzori.
2 Odaberite svoj mjerač snage.
3 Odaberite Kalibriraj.
4 Mjerač snage održavajte u aktivnom stanju okretanjem
pedala dok se ne prikaže poruka.
5 Slijedite upute na zaslonu.
Mjerač snage na pedali
Vector mjeri snagu na pedali.
Vector nekoliko stotina puta u sekundi mjeri snagu koju ste
primijenili na pedalu. Vector mjeri i vašu kadencu, tj. brzinu
kojom okrećete pedale. Mjerenjem snage, smjera snage,
okretanja pedale i vremena Vector može odrediti snagu u
vatima. Obzirom da Vector odvojeno mjeri snagu desne i lijeve
noge, daje vam podatke o balansu snage lijevo/desno.
NAPOMENA: Vector S sustav ne daje podatke o balansu snage
lijevo/desno.
Dinamika bicikliranja
Dinamika bicikliranja mjeri kako primjenjujete snagu prilikom
okretanja pedale i gdje na pedali primjenjujete snagu i tako vam
pomaže da shvatite posebnosti načina na koji vozite bicikl. Ako
znate gdje i kako proizvodite snagu, možete trenirati učinkovitije
i procijeniti odgovara li vam vaš bicikl.
NAPOMENA: Morate imati sustav Edge sa senzorima u obje
pedale za korištenje mjerenja dinamike bicikliranja.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Korištenje dinamike bicikliranja
Prije korištenja dinamike bicikliranja, Vector mjerač snage
morate upariti s uređajem (Uparivanje ANT+ senzora,
stranica 10).
NAPOMENA: Bilježenje dinamike bicikliranja koristi dodatnu
memoriju sustava.
1 Krenite na vožnju.
2 Pomaknite se do zaslona s dinamikom bicikliranja kako biste
vidjeli podatke o vršnoj snazi À, ukupnu snagu Á i pomak od
središta platforme Â.
Podaci o vršnoj snazi
Faza snage je područje okreta pedale (između početnog i
završnog kuta pedale) gdje stvarate pozitivnu snagu.
Pomak od središta platforme
Pomak od središta platforme je mjesto na platformi pedale na
koje se primjenjuje sila.
Nadogradnja Vector softvera pomoću Edge uređaja
Ako želite nadograditi softver, najprije morate upariti svoj Edge
uređaj sa svojim Vector sustavom.
1 Pošaljite podatke o vožnji na svoj Garmin Connect račun
(Slanje vaše vožnje na Garmin Connect, stranica 12).
Garmin Connect automatski traži nadogradnje softvera i šalje
ih na vaš Edge uređaj.
2 Postavite svoj Edge uređaj unutar dometa (3 m) od senzora.
3 Zavrtite pedale nekoliko puta. Edge uređaj pitat će vas želite
li instalirati sve dostupne nadogradnje softvera.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Dobivanje procjene FTP-a
Za procjenjivanje funkcionalnog praga snage (FTP) uređaj
koristi podatke iz korisničkog profila koje ste unijeli u početnom
postavljanju. Točniju vrijednost FTP-a možete dobiti ako
provedete FTP test pomoću uparenog mjerača snage i senzora
pulsa (Provođenje FTP testa, stranica 11).
Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP.
Vaš se procijenjeni FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u
vatima po kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na
skali boja.
Ljubičasta
Izvanredno
Plava
Izvrsno
Zelena
Dobro
Narančasta
Slabije
Crvena
Početnik
Informacije potražite u dodatku (FTP ocjene, stranica 20).
3 Po potrebi odaberite Podatkovna polja kako biste promijenili
podatkovno polje (Prilagođavanje zaslona s podacima,
stranica 14).
NAPOMENA: Mogu se prilagoditi dva podatkovna polja à na
dnu zaslona.
Vožnju možete poslati u aplikaciju Garmin Connect Mobile i
vidjeti dodatne podatke o dinamici bicikliranja (Slanje vaše
vožnje na Garmin Connect, stranica 12).
ANT+ senzori
Provođenje FTP testa
Ako želite provesti test kako biste odredili svoj funkcionalni prag
snage (FTP), morate imati mjerač snage i senzor pulsa upariti ih
sa svojim uređajem (Uparivanje ANT+ senzora, stranica 10).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP > FTP test >
Vožnja.
2 Odaberite kako biste pokrenuli mjerač vremena.
Nakon što počnete voziti, uređaj će prikazati svaki korak
testa, cilj i trenutne podatke o snazi. Po dovršetku testa
prikazat će se poruka.
3 Za zaustavljanje mjerača vremena odaberite .
4 Odaberite Spremi vožnju.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
11
Automatski izračun funkcionalnog praga snage (FTP)
Kako bi uređaj mogao izračunati vaš funkcionalni prag snage
(FTP), prvo morate upariti mjerač snage i senzor pulsa
(Uparivanje ANT+ senzora, stranica 10).
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP > Omogući
automatski izračun.
2 Vozite na otvorenom ujednačenom brzinom pri visokom
intenzitetu najmanje 20 minuta.
Nakon
vožnje odaberite Spremi vožnju.
3
4 Odaberite Izbornik > Moja statistika > FTP.
Vaš se FTP pojavljuje kao vrijednost izražena u vatima po
kilogramu, izlaznoj snazi u vatima te položaj na skali boja.
Korištenje elektroničkih mjenjača
Prije korištenja elektroničkih mjenjača kao što su Shimano Di2™
mjenjači, morate ih upariti s uređajem (Uparivanje ANT+
senzora, stranica 10). Možete prilagoditi dodatna podatkovna
polja (Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14). Na
uređaju Edge 520 prikazuju se trenutne podešene vrijednosti
kada je senzor u načinu rada za podešavanje.
®
Svjesnost o situaciji
Vaš Edge uređaj može se koristiti s Varia Vision uređajem,
Varia™ pametnim svjetlima za bicikl i stražnjim radarom radi
povećanja svjesnosti o situaciji. Dodatne informacije o uređaju
Varia potražite u korisničkom priručniku.
NAPOMENA: Možda ćete morati ažurirati Edge softver prije
uparivanja Varia uređaja (Nadogradnja softvera pomoću
aplikacije Garmin Express, stranica 18).
™
Korištenje stanice za vaganje
Ako imate stanicu za vaganje kompatibilnu sa značajkom ANT+,
uređaj može očitavati podatke sa stanice za vaganje.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Senzori > Dodaj senzor >
Stanica za vaganje.
Nakon pronalaska stanice za vaganje prikazat će se poruka.
2 Stanite na stanicu kada se to od vas zatraži.
NAPOMENA: Ako koristite vagu za mjerenje građe tijela,
izujte cipele i skinite čarape kako bi se svi parametri građe
tijela očitali i spremili.
3 Siđite sa stanice kada se to od vas zatraži.
SAVJET: Ako dođe do pogreške, siđite sa stanice. Stanite na
stanicu kada se to od vas zatraži.
Podaci Garmin Index™ pametne vage
Ako imate Garmin Index uređaj, najnoviji podaci pametne vage
spremljeni su na vaš Garmin Connect račun. Sljedeći put kada
Edge 520 uređaj povežete s Garmin Connect računom, podaci o
težini prenose se na vaš Edge 520 korisnički profil.
Povijest
U povijesti se nalaze vrijeme, udaljenost, kalorije, brzina, podaci
o dionici i nadmorskoj visini i opcijske informacije ANT+ senzora.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
Nakon što se memorija uređaja napuni, pojavit će se poruka.
Uređaj neće automatski izbrisati ili zamijeniti vašu povijest.
Prenesite povremeno vašu povijest u Garmin Connect kako
biste mogli pratiti podatke o svim svojim vožnjama.
Pregledavanje vaše vožnje
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Vožnje.
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju.
12
Pregled vremena u svakoj zoni treniranja
Kako biste mogli vidjeti podatke o vremenu u svakoj zoni
treniranja, najprije morate upariti uređaj s kompatibilnim
senzorom pulsa ili mjeračem snage, dovršiti aktivnost te je zatim
spremiti.
Pregled vremena provedenog u svakoj zoni pulsa i snage može
vam pomoći u prilagodbi intenziteta treninga. Možete prilagoditi
zone snage (Postavljanje zona snage, stranica 10) i zone pulsa
(Postavljanje zona pulsa, stranica 9) kako bi odgovarale vašim
ciljevima i sposobnostima. Možete prilagoditi podatkovno polje
da za vrijeme vožnje prikazuje vaše vrijeme u zoni treniranja
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Vožnje.
2 Odaberite vožnju.
3 Odaberite opciju:
• Ako vaša vožnja sadrži podatke iz jednog senzora,
odaberite Vrijeme u zoni pulsa ili Vrijeme u zoni snage.
• Ako vaša vožnja sadrži podatke iz oba senzora, odaberite
Vrijeme u zoni, a zatim odaberite Zone pulsa ili Zone
snage.
Brisanje vožnji
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Vožnje > Izbriši.
2 Odaberite jednu ili više vožnji koje želite izbrisati.
3 Odaberite Izbriši vožnje > OK.
Pregledavanje ukupnih podataka
Možete vidjeti prikupljene podatke koje ste spremili na uređaj,
uključujući broj vožnji, vrijeme, udaljenost i kalorije.
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Ukupno.
2 Odaberite opciju pregledavanja ukupnih rezultata uređaja ili
profila aktivnosti.
Brisanje ukupnih podataka
1 Odaberite Izbornik > Povijest > Ukupno > Izbriši ukupne
vrijednosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite Izbriši sve ukupne vrijednosti kako biste
izbrisali sve ukupne rezultate iz povijesti.
• Odaberite profil aktivnosti za brisanje prikupljenih
podataka samo za taj profil.
NAPOMENA: Time se ne brišu spremljene aktivnosti.
3 Odaberite OK.
Slanje vaše vožnje na Garmin Connect
• Sinkronizirajte Edge uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile na pametnom telefonu.
• Upotrijebite USB kabel koji je isporučen s vašim Edge
uređajem za slanje podataka o vožnji na svoj Garmin
Connect račun na računalu.
Garmin Connect
Možete se povezati s prijateljima na usluzi Garmin Connect.
Garmin Connect daje vam alate za praćenje, analizu, dijeljenje i
podršku. Zabilježite svoj aktivni životni stil, uključujući trčanje,
hodanje, vožnje, plivanje, planinarenje, triatlone i još mnogo
toga.
Možete izraditi besplatan Garmin Connect račun kada uparite
uređaj s telefonom pomoću aplikacije Garmin Connect Mobile ili
možete posjetiti web-mjesto www.garminconnect.com.
Spremite svoje aktivnosti: Nakon što dovršite i spremite
aktivnost na vašem uređaju, možete prenijeti tu aktivnost na
Garmin Connect i držati je ondje koliko god želite.
Analizirajte svoje podatke: Možete vidjeti detaljnije informacije
o svojim aktivnostima, uključujući vrijeme, udaljenost,
nadmorsku visinu, puls, potrošene kalorije, takt i tlocrtni
Povijest
prikaz karte, grafikon tempa i brzine te izvješća koja se mogu
prilagoditi.
NAPOMENA: Za neke podatke potreban je dodatni pribor
kao što je senzor pulsa.
Datoteka će se prikazati na popisu datoteka u memoriji
uređaja.
Brisanje datoteka
OBAVIJEST
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija
uređaja sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele
izbrisati.
1
2
3
4
Otvorite pogon Garmin.
Ako je potrebno, otvorite mapu ili disk.
Odaberite datoteku.
Na tipkovnici pritisnite tipku Izbriši.
NAPOMENA: Ako koristite računalo sa sustavom Apple ,
potrebno je isprazniti mapu Smeće kako bi se datoteke u
potpunosti uklonile.
®
Planirajte trening: Možete odabrati cilj treninga ili učitati neki od
dnevnih planova treninga.
Podijelite svoje aktivnosti: Možete se povezati s prijateljima
kako biste međusobno pratili aktivnosti ili postaviti veze na
aktivnosti na omiljenim društvenim mrežama.
Snimanje podataka
Uređaj sadrži značajku za pametno snimanje. Snima ključne
točke na kojima možete promijeniti smjer, brzinu ili puls.
Ako je uparen mjerač snage, uređaj snima točke svake
sekunde. Snimanjem točaka svake sekunde stvara se izuzetno
detaljna trasa te se koristi više dostupne memorije.
Informacije o prosjeku podataka za takt ili snagu potražite u
odjeljku Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 10.
Upravljanje podacima
NAPOMENA: Ovaj uređaj nije kompatibilan sa sustavima
Windows 95, 98, Me, Windows NT i Mac OS 10.3 i ranijim
verzijama.
®
®
®
Priključivanje uređaja na računalo
OBAVIJEST
Kako biste spriječili koroziju, prije punjenja ili priključivanja na
računalo temeljito osušite USB priključak, zaštitni poklopac i
okolno područje.
1 Izvucite zaštitni poklopac iz USB priključka.
2 Priključite manji kraj USB kabela u USB priključak.
3 Priključite veći kraj USB kabela u USB priključak na računalu.
Uređaj se prikazuje kao prijenosni pogon u opciji Moje
računalo na računalima sa sustavom Windows i kao
instalirana jedinica na računalima sa sustavom Mac.
Prijenos datoteka na vaš uređaj
1 Uređaj priključite na računalo.
2
3
4
5
6
7
Na Windows računalima uređaj će se prikazati kao prijenosni
pogon ili prijenosni uređaj. Na Mac računalima uređaj će se
prikazati kao aktivna jedinica.
NAPOMENA: Pogoni uređaja mogu se prikazati nepravilno
na nekim računalima s više mrežnih pogona. Informacije o
načinu mapiranja pogona potražite u uputama operativnog
sustava.
Na računalu otvorite preglednik datoteka.
Odaberite datoteku.
Odaberite Uredi > Kopiraj.
Otvorite prijenosni uređaj, pogon ili jedinicu za uređaj.
Pronađite mapu.
Odaberite Uredi > Zalijepi.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Iskopčavanje USB kabela
Ako je vaš uređaj priključen na računalo kao prijenosni pogon ili
jedinica, pazite da sigurno isključite uređaj iz računala kako ne
bi došlo do gubitka podataka. Ako je vaš uređaj priključen na
računalo sa sustavom Windows kao prijenosni uređaj, uređaj
nije potrebno sigurno isključiti.
1 Dovršenje postupka:
• Za računalo sa sustavom Windows odaberite ikonu
Sigurno isključivanje uređaja na traci sustava, a zatim
odaberite svoj uređaj.
• Na računalima sa sustavom Apple odaberite uređaj i zatim
odaberite Datoteka > Izbaci.
2 Iskopčajte kabel iz računala.
Prilagođavanje vašeg uređaja
Connect IQ™ funkcije za preuzimanje
Svom uređaju možete dodati Connect IQ funkcije dostupne
putem usluge Garmin i drugih pružatelja usluga pomoću
aplikacije Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: Omogućuju preuzimanje novih podatkovnih
polja koja na novi način predstavljaju senzor, aktivnost i
povijesne podatke. Ugrađenim funkcijama i stranicama
možete dodati Connect IQ podatkovna polja.
Widgeti: Brz pregled informacija, uključujući podatke senzora i
obavijesti.
Aplikacije: Svom uređaju dodajte interaktivne funkcije, na
primjer, nove vrste aktivnosti na otvorenom ili fitness
aktivnosti.
Preuzimanje Connect IQ funkcija pomoću računala
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2 Idite na web-mjesto apps.garmin.com i prijavite se.
3 Odaberite Connect IQ funkciju i preuzmite je.
4 Slijedite upute na zaslonu.
Profili
Edge možete podesiti na nekoliko načina, uključujući profile.
Profili su zbirke postavki koje optimiziraju uređaj na temelju
načina na koji ga koristite. Na primjer, možete izraditi različite
postavke i prikaze za treniranje i planinsku vožnju biciklom.
Kada koristite profil i promijenite postavke kao što su
podatkovna polja ili mjerne jedinice, promjene se automatski
spremaju kao dio profila.
Profili aktivnosti: Profile aktivnosti možete izraditi za svaku
vrstu vožnje biciklom. Na primjer, možete izraditi različite
profile aktivnosti za treniranje, utrkivanje ili planinsku vožnju
biciklom. Profil aktivnosti uključuje prilagođene podatkovne
13
stranice, ukupne rezultati za aktivnost, upozorenja, zone
treninga (poput pulsa i brzine), postavke treniranja (poput
Auto Pause i Auto Lap ) te postavke navigacije.
Korisnički profil: Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i
postavke za predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije
za izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
®
®
Postavljanje korisničkog profila
Možete ažurirati svoj spol, dob, težinu, visinu i postavke za
predanog sportaša. Uređaj koristi te informacije za
izračunavanje preciznih podataka o vožnji.
1 Odaberite Izbornik > Moja statistika > Korisnički profil.
2 Odaberite opciju.
O postavki Predani sportaš
Predani je sportaš pojedinac koji intenzivno trenira dugi niz
godina (uz izuzetak manjih ozljeda) i ima puls prilikom
odmaranja 60 otkucaja u minuti (otk./min) ili manje.
O postavkama treninga
Sljedeće opcije i postavke omogućuju prilagođavanje uređaja
prema vašim potrebama. Te se postavke spremaju u profil
aktivnosti. Primjerice, u sklopu svog profila za utrkivanje možete
postaviti vremensko upozorenje, a u sklopu profila za brdski
biciklizam možete postaviti pokretač položaja za Auto Lap.
Ažuriranje profila aktivnosti
Možete prilagoditi deset različitih profila aktivnosti. Postavke i
podatkovna polja možete prilagoditi za određenu aktivnost ili
put.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite opciju:
• Odaberite profil.
• Odaberite Stvori novo za dodavanje novog profila.
3 Po potrebi uredite naziv i boju profila.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Zasloni s podacima za prilagođavanje zaslona
s podacima i podatkovnih polja (Prilagođavanje zaslona s
podacima, stranica 14).
• Odaberite Zadana vrsta vožnje kako biste postavili vrstu
vožnje tipičnu za ovaj profil aktivnosti, primjerice,
putovanje na posao.
SAVJET: Nakon netipične vožnje vrstu vožnje možete
ručno ažurirati. Točni podaci o vrsti vožnje važni su za
stvaranje staza prilagođenih biciklima.
• Odaberite GPS način rada za isključivanje GPS-a
(Trening u zatvorenom, stranica 5) ili promijenite postavke
satelita (Promjena postavki satelita, stranica 14).
• Odaberite Karta za prilagođavanje postavki karte
(Postavke karte, stranica 14).
• Odaberite Upozorenja za prilagođavanje upozorenja za
vježbanje (Upozorenja, stranica 14).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Lap za
određivanje načina pokretanja dionica (Označavanje
dionica po položaju, stranica 15).
• Odaberite Automatske značajke > Auto Pause za
promjenu trenutka kada mjerač vremena automatski
pauzira (Korištenje značajke automatskog pauziranja,
stranica 15).
• Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja za automatski prelazak u stanje mirovanja
nakon pet minuta neaktivnosti (Korištenje značajke
automatskog prelaska u stanje mirovanja, stranica 15).
• Odaberite Automatske značajke > Automatsko
pomicanje za prilagođavanje prikaza stranica s podacima
14
o vježbanju i s uključenim mjeračem vremena (Korištenje
značajke automatskog pomicanja, stranica 15).
• Odaberite Napomena o pokretanju za prilagođavanje
načina rada napomene o pokretanju (Promjena napomene
o pokretanju, stranica 15).
Sve se promjene spremaju u profil aktivnosti.
Prilagođavanje zaslona s podacima
Za svaki profil aktivnosti možete prilagoditi zaslone s podacima.
Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
Odaberite profil.
Odaberite Zasloni s podacima.
Odaberite stranicu s podacima.
Po potrebi omogućite zaslon s podacima.
Odaberite broj podatkovnih polja za prikaz na zaslonu.
Odaberite podatkovno polje kako biste ga promijenili.
1
2
3
4
5
6
7
Promjena postavki satelita
Radi boljih performansi u zahtjevnim okruženjima i brže
pronalaženje GPS položaja možete omogućiti GPS+GLONASS.
Korištenje postavke GPS+GLONASS brže troši bateriju nego
kada se koristi samo GPS.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite GPS način rada.
4 Odaberite opciju.
Postavke karte
Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti, odaberite
profil i odaberite Karta.
Orijentacija: Postavljanje načina prikaza karte na zaslonu.
Automatsko zumir.: Automatski odabire razinu zumiranja za
kartu. Kada je odabrana opcija Isključi, morate ručno zumirati
kartu.
Tekst navođenja: Određuje kada se prikazuju upozorenja za
skretanje.
Promjena orijentacije karte
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Karta > Orijentacija.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Sjever gore ako želite na vrhu karte prikazivati
sjever.
• Odaberite Trag gore ako želite na vrhu stranice prikazivati
trenutačni smjer kretanja.
• Odaberite 3D način rada za prikaz karte u tri dimenzije.
Upozorenja
Upozorenja možete koristiti za vježbanje prema određenim
ciljevima za vrijeme, udaljenost, puls, takt i snagu. Postavke
upozorenja spremaju se u vašem profilu aktivnosti.
Postavljanje upozorenja o vrijednostima izvan raspona
Ako imate dodatni monitor pulsa, senzor takta ili mjerač snage,
možete postaviti upozorenja o vrijednostima izvan raspona.
Upozorenje o vrijednostima izvan raspona obavještava vas kada
je vrijednost mjerenja uređaja iznad ili ispod određenog raspona
vrijednosti. Na primjer, uređaj možete postaviti tako da vas
upozorava kada vam je kadenca ispod 40 okretaja u minuti i
iznad 90 okretaja u minuti. Možete koristiti i zonu treninga (Zone
treninga, stranica 6) za upozorenja o vrijednostima izvan
raspona.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
Prilagođavanje vašeg uređaja
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite Upozorenje za puls, Upozorenje za takt ili
4 Unesite vrijednost.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
5 Po potrebi uključite upozorenje.
6 Odaberite minimalne i maksimalne vrijednosti ili odaberite
Korištenje značajke automatskog pauziranja
Upozorenje za snagu.
zone.
7 Po potrebi odaberite .
Pri svakom prekoračenju ili padu ispod navedenog raspona
prikazuje se poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima
ako su oni uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 16).
Postavljanje ponavljajućeg upozorenja
Ponavljajući alarm vas obavještava svaki put kad uređaj zabilježi
određenu vrijednost ili interval. Primjerice, možete postaviti
uređaj tako da vas upozorava svakih 30 minuta.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Upozorenja.
4 Odaberite vrstu upozorenja.
5 Uključite upozorenje.
6 Unesite vrijednost.
7 Odaberite .
Prilikom svakog dostizanja vrijednosti upozorenja prikazuje se
poruka. Uređaj se oglašava i zvučnim signalima ako su oni
uključeni (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 16).
Auto Lap
Označavanje dionica po položaju
Možete koristiti značajku Auto Lap za automatsko označavanje
dionice na određenom položaju. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (na primjer,
dugo uspinjanje ili brza vožnja). Kada ste na stazi, možete
koristiti opciju Po položaju za pokretanje dionica na svim
položajima dionica koje su spremljene za stazu.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po položaju > Dionica na.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Samo prit. na Dionica za pokretanje brojača
dionica svaki put kada odaberete
i svaki put kada
prođete pored neke od tih lokacija.
• Odaberite Početak i dionica za pokretanje brojača
dionica na GPS lokaciji na kojoj ste odabrali
i na bilo
kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste odabrali
.
• Odaberite Označavanje i dionica za pokretanje brojača
dionica na određenoj GPS lokaciji označenoj prije vožnje i
na bilo kojoj drugoj lokaciji tijekom vožnje na kojoj ste
odabrali
.
5 Po potrebi prilagodite podatkovna polja o dionici
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
Označavanje dionica po udaljenosti
Funkciju Auto Lap možete koristiti za automatsko označavanje
dionice na određenoj udaljenosti. Ta je značajka korisna za
usporedbu izvedbe u različitim dijelovima vožnje (primjerice,
svakih 10 milja ili svakih 40 kilometara).
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Lap > Pokretač za
Auto Lap > Po udaljenosti > Dionica na.
Prilagođavanje vašeg uređaja
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
Možete koristiti značajku Auto Pause za automatsko pauziranje
mjerača vremena kada se zaustavite ili kada se vaša brzina
spusti ispod određene vrijednosti. Ta je značajka korisna ako
tijekom vožnje nailazite na semafore ili druga mjesta gdje
trebate usporiti ili stati.
NAPOMENA: Povijest se ne snima dok je mjerač vremena
zaustavljen ili pauziran.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Auto Pause.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Kad stanem za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se zaustavite.
• Odaberite Korisnička brzina za automatsko zaustavljanje
brojača vremena kada se vaša brzina spusti ispod
određene vrijednosti.
5 Po potrebi prilagodite dodatna podatkovna polja o vremenu
(Prilagođavanje zaslona s podacima, stranica 14).
Korištenje značajke automatskog prelaska u stanje
mirovanja
Možete koristiti funkciju Autom.stanje mirovanja za automatski
prelazak u stanje mirovanja nakon 5 minuta neaktivnosti. Kada
je uređaj u stanju mirovanja, zaslon je isključen, a veza sa
senzorima ANT+ te značajkama Bluetoothi GPS je prekinuta.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Autom.stanje
mirovanja.
Korištenje značajke automatskog pomicanja
Funkciju Automatsko pomicanje možete koristiti za automatsko
kruženje kroz sve zaslone s podacima o vježbanju dok je
uključen brojač vremena.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Automatske značajke > Automatsko pomicanje.
4 Odaberite brzinu prikaza.
Promjena napomene o pokretanju
Ova značajka automatski otkriva kada je vaš uređaj pronašao
signal satelita i kada je u pokretu. Podsjeća vas da pokrenete
mjerač vremena kako biste mogli snimiti podatke o vožnji.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Profili aktivnosti.
2 Odaberite profil.
3 Odaberite Napomena o pokretanju.
4 Odaberite opciju:
• Odaberite Jednom.
• Odaberite Ponavljanje > Odg.ponavlj. za promjenu
trajanja odgode podsjetnika.
Bluetooth postavke
Odaberite Izbornik > Postavke > Bluetooth.
Omogući: Omogućuje Bluetooth bežičnu tehnologiju.
NAPOMENA: Druge postavke za Bluetooth prikazuju se
samo ako je omogućena Bluetooth bežična tehnologija.
Poznato ime: Omogućuje unos poznatog imena koje identificira
vaše uređaje pomoću bežične tehnologije Bluetooth.
15
Upari pametni telefon: Povezuje uređaj s kompatibilnim
pametnim telefonom s podrškom za Bluetooth. Ova vam
postavka omogućuje korištenje Bluetooth povezanih funkcija,
uključujući LiveTrack i prijenos aktivnosti na Garmin Connect.
Obavij. o poziv. i por.: Omogućuje vam uključivanje obavijesti o
pozivima s kompatibilnog pametnog telefona.
Propušteni pozivi i poruke: Prikazuje obavijesti o propuštenim
pozivima s vašeg kompatibilnog pametnog telefona.
Postavke sustava
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav.
• Postavke zaslona (Postavke zaslona, stranica 16)
• Postavke bilježenja podataka (Postavke snimanja podataka,
stranica 16)
• Postavke jedinica (Mijenjanje mjernih jedinica, stranica 16)
• Postavke zvuka (Uključivanje i isključivanje tonova uređaja,
stranica 16)
• Postavke jezika (Promjena jezika uređaja, stranica 16)
Postavke zaslona
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Zaslon.
Svjetlina: Postavljanje svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Isklj.pozad.osvjet.: Prilagođavanje trajanja prije isključivanja
pozadinskog osvjetljenja.
Način rada boja: Postavljanje uređaja za prikaz dnevnih ili
noćnih boja. Možete odabrati opciju Auto. kako biste uređaju
omogućili automatsko postavljanje dnevnih ili noćnih boja
ovisno o dobu dana.
Snimanje zaslona: Omogućuje spremanje snimke zaslona
uređaja.
Postavke snimanja podataka
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Snimanje
podataka.
Interval: Upravlja načinom na koji uređaj snima podatke o
aktivnosti. Opcija Pametni snima ključne točke na kojima ste
promijenili smjer, brzinu ili puls. Opcija 1 s snima točke svake
sekunde. Stvara vrlo detaljan zapis o vašoj aktivnosti i
povećava veličinu spremljenog zapisa o aktivnosti.
Prosjek za takt: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
kadencu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne
okrećete pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu,
stranica 10).
Prosjek za snagu: Određuje se uključuje li uređaj u podatke za
snagu vrijednosti s nulom koje se pojavljuju kada ne okrećete
pedale (Prosjek podataka za takt ili snagu, stranica 10).
Mijenjanje mjernih jedinica
Možete prilagoditi mjerne jedinice za udaljenost i brzinu,
nadmorsku visinu, temperaturu, težinu te formate položaja i
vremena.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Jedinice.
2 Odaberite vrstu mjerenja.
3 Odaberite mjernu jedinicu za tu postavku.
Uključivanje i isključivanje tonova uređaja
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Tonovi.
Promjena jezika uređaja
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Jezik.
Promjena konfiguracijskih postavki
Možete ponovo postaviti sve postavke koje ste konfigurirali
tijekom početnog postavljanja.
1 Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Ponovno
postavi uređaj > Početno postavljanje.
2 Slijedite upute na zaslonu.
16
Vremenske zone
Kad god ga uključite i pronađe satelitski signal ili se sinkronizira
s vašim pametnim telefonom, uređaj automatski očitava vašu
vremensku zonu i aktualno vrijeme.
Informacije o uređaju
Specifikacije
Edge – specifikacije
Vrsta baterije
Ugrađena punjiva litij-ionska baterija
Trajanje baterije
15 sati, uobičajeno korištenje
Raspon radne temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Raspon temperature za punjenje Od 0 º do 45 ºC (od 32 º do 113 ºF)
Bežična frekvencija / protokol
2,4 GHz pri 3 dBm nominalno
Vodootpornost
IEC 60529 IPX7*
*Uređaj može izdržati slučajno izlaganje vodi do 1 m dubine na
30 minuta. Dodatne informacije potražite na web-mjestu
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije monitora pulsa
Vrsta baterije
Zamjenjiva baterija, model CR2032, 3 volta
Trajanje baterije
Do 4,5 godine uz upotrebu 1 h dnevno
Vodootpornost
3 ATM*
NAPOMENA: Ovaj proizvod ne prikazuje puls
tijekom plivanja.
Raspon radne
temperature
Od -5 ° do 50 °C (od 23 ° do 122 °F)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 30 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Specifikacije senzora brzine i takta
Vrsta baterije
Može je zamijeniti korisnik, model CR2032,
3 volta
Trajanje baterije
Približno 12 mjeseci (1 sat dnevno)
Raspon radne
temperature
Od -20 º do 60 ºC (od -4 º do 140 ºF)
Radijska frekvencija/
protokol
ANT+ bežični komunikacijski protokol od
2,4 GHz
Vodootpornost
1 ATM*
*Uređaj može podnijeti tlak istovjetan onome na dubini od 10 m.
Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.garmin.com
/waterrating.
Postupanje s uređajem
OBAVIJEST
Ne skladištite uređaj na mjestima na kojima bi moglo doći do
trajne izloženosti ekstremnim temperaturama jer biste time mogli
uzrokovati trajnu štetu.
Izbjegavajte kemijska sredstva za čišćenje, otapala i sredstva za
tjeranje kukaca koja mogu oštetiti plastične komponente i
površine.
Dobro pričvrstite zaštitni poklopac kako biste izbjegli oštećenje
USB priključka.
Čišćenje uređaja
1 Obrišite uređaj krpom navlaženom blagom otopinom
deterdženta.
Informacije o uređaju
2 Brišite ga dok ne bude suh.
Nakon čišćenja ostavite uređaj da se potpuno osuši.
Održavanje monitora pulsa
OBAVIJEST
Prije pranja remena morate otkopčati i ukloniti modul.
Naslage znoja i soli na traci mogu utjecati na točnost podataka
monitora pulsa.
• Detaljne upute o čišćenju potražite na stranici
www.garmin.com/HRMcare.
• Isperite traku nakon svakog korištenja.
• Traku operite u stroju za pranje rublja nakon svakih sedam
korištenja.
• Traku ne stavljajte u sušilicu.
• Kako bi se osušila, traku objesite ili polegnite na ravnu
površinu.
• Kako biste produžili vijek trajanja monitora pulsa, modul
skinite kada se ne koristi.
Zamjenjive baterije
UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i
proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Zamjena baterije monitora pulsa
1 Pomoću malog odvijača tvrtke Phillips izvadite četiri vijka sa
stražnje strane modula.
2 Izvadite poklopac i bateriju.
4 Pričekajte 30 sekundi.
5 U poklopac umetnite novu bateriju pazeći pritom na polaritet.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
6 Zakrećite poklopac u smjeru kazaljke na satu sve dok oznaka
ne bude usmjerena prema zaključanom položaju.
NAPOMENA: LED indikator nakon zamjene baterije nekoliko
će sekundi treperiti crvenom i zelenom bojom. Kada LED
indikator zatreperi zelenom bojom i zatim prestane treperiti,
uređaj je aktivan i spreman slati podatke.
Rješavanje problema
Ponovno postavljanje uređaja
Ako uređaj prestane funkcionirati, možda ga trebate ponovno
postaviti. Time nećete izbrisati svoje postavke ili podatke.
Držite 10 sekundi.
Uređaj se ponovno postavlja i uključuje.
Brisanje korisničkih podataka
Sve postavke uređaja možete vratiti na tvornički zadane
vrijednosti.
NAPOMENA: Ovime ćete izbrisati korisnički unesene podatke,
ali nećete izbrisati povijest.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > Ponovno
postavi uređaj > Ponovno postavi tvorničke postavke >
OK.
Maksimalno produljenje vijeka trajanja
baterije
3 Pričekajte 30 sekundi.
4 Umetnite novu bateriju s pozitivnom stranom okrenutom
prema gore.
NAPOMENA: Nemojte oštetiti ili izgubiti brtvu o-prsten.
5 Stavite stražnji poklopac i četiri vijka.
NAPOMENA: Nemojte ih prečvrsto stegnuti.
Nakon zamjene baterije monitora pulsa možda ga treba ponovo
upariti s uređajem.
Zamjena baterije senzora brzine ili takta
LED indikator treperi crvenom bojom kako bi ukazao na slabu
bateriju nakon dva okretaja.
1 Pronađite kružni poklopac baterije À na poleđini senzora.
2 Zakrećite poklopac u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
sve dok oznaka ne bude usmjerena prema otključanom
položaju, a poklopac dovoljno olabavljen da se može skinuti.
3 Skinite poklopac i izvadite bateriju Á.
SAVJET: Bateriju iz poklopca možete izvaditi pomoću
ljepljive trake  ili magneta.
Rješavanje problema
• Smanjite svjetlinu pozadinskog osvjetljenja ili skratite trajanje
pozadinskog osvjetljenja (Korištenje pozadinskog
osvjetljenja, stranica 2).
• Odaberite Pametni snimanje u intervalima (Postavke
snimanja podataka, stranica 16).
• Uključite funkciju Autom.stanje mirovanja (Korištenje
značajke automatskog prelaska u stanje mirovanja,
stranica 15).
• Isključite funkciju Bluetooth (Bluetooth postavke,
stranica 15).
• Odaberite postavku GPS (Promjena postavki satelita,
stranica 14).
• Uklonite bežične senzore koje više ne koristite.
Poboljšavanje prijema GPS satelita
• Često sinkronizirajte uređaj s Garmin Connect računom:
◦ Uređaj povežite s računalom pomoću USB kabela i
aplikacije Garmin Express™.
◦ Sinkronizirajte uređaj s aplikacijom Garmin Connect
Mobile putem pametnog telefona s omogućenom
Bluetooth vezom.
Dok je uređaj povezan s Garmin Connect računom, uređaj
preuzima satelitske podatke koji su prikupljani nekoliko dana,
što omogućuje brzo pronalaženje satelitskih signala.
• Iznesite uređaj na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada
i stabala.
• Ostanite nekoliko minuta na mjestu.
17
Dodatak
Za moj je uređaj postavljen krivi jezik
1 Na početnom zaslonu odaberite .
2 Krećite se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
odaberite .
Krećite
se prema dolje do zadnje stavke na popisu, a zatim
3
odaberite .
4 Krećite se prema dolje do šeste stavke na popisu, a zatim
odaberite .
5 Krećite se prema dolje do svojeg jezika i odaberite .
Očitanja temperature
Ako se uređaj nalazi na izravnom sunčevom svjetlu, u vašoj ruci
ili se puni pomoću vanjske baterije, na uređaju bi se mogle
prikazati vrijednosti očitanja temperature veće od stvarne
temperature zraka. Uređaju će osim toga trebati neko vrijeme da
se prilagodi znatnim promjenama temperature.
Zamjenski O-prsteni
Zamjenske trake (O-prsteni) dostupne su za nosače.
NAPOMENA: Koristite samo zamjenske trake od etilen propilen
dieno monomera (EPDM). Idite na http://buy.garmin.com ili se
obratite predstavniku tvrtke Garmin.
Prikaz informacija o uređaju
Možete vidjeti ID jedinice, verziju softvera i licencni ugovor.
Odaberite Izbornik > Postavke > Sustav > O uređaju.
Nadogradnja softvera pomoću aplikacije
Garmin Express
Prije nadogradnje softvera uređaja morate imati Garmin
Connect račun i preuzeti Garmin Express aplikaciju.
1 Povežite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
Kada je novi softver dostupan, Garmin Express ga šalje na
vaš uređaj.
2 Slijedite upute na zaslonu.
3 Tijekom postupka nadogradnje nemojte isključivati uređaj iz
računala.
Nadogradnja proizvoda
Na računalu instalirajte Garmin Express (www.garmin.com
/express). Na pametnom telefonu instalirajte aplikaciju Garmin
Connect Mobile.
Time se omogućuje jednostavan pristup ovim uslugama za
Garmin uređaje:
• Nadogradnja softvera
• Nadogradnje karata
• Prijenos podataka na Garmin Connect
• Registracija proizvoda
Dodatne informacije
• Dodatne priručnike, članke i nadogradnje softvera potražite
na web-mjestu support.garmin.com.
• Posjetite www.garmin.com/intosports.
• Posjetite www.garmin.com/learningcenter.
• Posjetite buy.garmin.com ili kontaktirajte zastupnika tvrtke
Garmin i zatražite informacije o dodatnoj opremi i zamjenskim
dijelovima.
18
Podatkovna polja
Za neka je podatkovna polja potrebna ANT+ oprema za prikaz
podataka.
Balans: Trenutni balans snage lijevo/desno.
Balans - dionica: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu dionicu.
Balans - prosjek: Prosječan balans snage lijevo/desno za
trenutnu aktivnost.
Balans - prosjek za 10 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 10 sekundi.
Balans - prosjek za 30 s: Prosječni balans snage lijevo/desno
za intervale mjerenja od 30 sekundi.
Balans - prosjek za 3 s: Prosječni balans snage lijevo/desno za
intervale mjerenja od 3 sekunde.
Baterija mjenjača: Status baterije senzora položaja mjenjača.
Brojač kilometara: Ukupan zbroj prijeđene udaljenosti za sve
putove. Ovaj se zbroj ne briše kada ponovno postavljate
podatke za put.
Brzina: Trenutna stopa kretanja.
Brzina - dionica: Prosječna brzina za trenutnu dionicu.
Brzina - maksimalna: Najveća brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - prosjek: Prosječna brzina za trenutnu aktivnost.
Brzina - zadnja dionica: Prosječna brzina za posljednju
dovršenu dionicu.
Brzine: Prednji i stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Ciljna snaga: Ciljana izlazna snaga tijekom aktivnosti.
Di2-prom.brz.: Trenutačni način promjene brzina Di2 senzora.
Di2 – razina baterije: Prestali kapacitet baterije Di2 senzora.
Dionice: Broj dionica dovršenih za trenutnu aktivnost.
D kut faze sn.tren.dion.: Prosječna faza snage za desnu nogu
za trenutnu dionicu.
Doba dana: Doba dana na temelju vaših postavki za trenutnu
lokaciju i vrijeme (format, vremenska zona, ljetno vrijeme).
Dol. na sljed.: Procijenjeno doba dana kada ćete stići do
sljedeće točke na ruti (prilagođeno lokalnom vremenu točke).
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Dolazak na odredište: Procijenjeno doba dana kada ćete stići
do konačnog odredišta (prilagođeno lokalnom vremenu na
odredištu). Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Faza snage – desno: Trenutna faza snage za desnu nogu.
Faza snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – D prosj. kut: Prosječna faza snage za desnu
nogu za trenutnu aktivnost.
Faza snage – D vršni kut: Vršna faza snage za desnu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Faza snage – lijevo: Trenutna faza snage za lijevu nogu. Faza
snage je područje okreta pedale u kojem se proizvodi
pozitivna snaga.
Faza snage – L kut dionice: Prosječna faza snage za lijevu
nogu za trenutnu dionicu.
Faza snage – L prosj. kut: Prosječna faza snage za lijevu nogu
za trenutnu aktivnost.
Faza snage – L vršni kut: Vršna faza snage za lijevu nogu.
Vršna faza snage je raspon faza u kojem vozač proizvodi
vršni dio snage vožnje.
Grafik. pulsa: Linijski grafikon koji prikazuje vašu trenutačnu
zonu pulsa (1 do 5).
Dodatak
Izlazak sunca: Vrijeme izlaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Jačina GPS signala: Jačina signala GPS satelita.
Kadenca: Biciklizam. Broj okretaja pedale. Za prikazivanje ovih
podataka vaš uređaj mora biti priključen na opremu za
mjerenje kadence.
Kalorije: Ukupna količina potrošenih kalorija.
Kombinacija mjenjača: Trenutna kombinacija mjenjača na
senzoru položaja mjenjača.
Korak vježb.: Tijekom vježbanja, trenutačni korak od ukupnog
broja koraka.
Lokacija na odredištu: Zadnja točka na ruti ili stazi.
Lokacija na sljedećem: Sljedeća točka na ruti ili stazi.
Mekoća pedale: Mjerenje koje pokazuje koliko ravnomjerno
biciklist primjenjuje silu na pedale za vrijeme svakog okreta
pedale.
Način svijetljenja: Konfiguriranje mreže svjetala.
Nadmorska visina: Visina vaše trenutne lokacije iznad ili ispod
razine mora.
Nagib: Izračun uspona (nadmorske visine) tijekom kretanja
(udaljenosti). Na primjer, ako na svaka 3 m (10 ft) uspona
prijeđete 60 m (200 ft), stupanj nagiba iznosi 5 %.
Omjer brzina: Broj zubaca na prednjem i stražnjem mjenjaču
brzine bicikla, kako ih utvrđuje senzor položaja mjenjača.
Otpor trenera: Otpor koji pruža dvoranski trenažer.
PCO: Pomak od središta platforme. Pomak od središta
platforme je mjesto na platformi pedale na koje se primjenjuje
sila.
Povezana svjetla: Broj povezanih svjetala.
Pr.vrš.kut faze sn.dion.–D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu dionicu.
Pr.vrš.kut faze sn.dion.–L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu dionicu.
Pr.vrš.kut faze sn.sesije–D: Prosječna vršna faza snage za
desnu nogu za trenutnu aktivnost.
Pr.vrš.kut faze sn.sesije–L: Prosječna vršna faza snage za
lijevu nogu za trenutnu aktivnost.
Preciznost GPS-a: Tolerancija pogreške za vašu točnu lokaciju.
Na primjer, vaša je GPS lokacija precizna unutar +/- 3,65 m
(12 ft).
Pred. mjenjač: Prednji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Preost. ponav.: Tijekom vježbanja, broj preostalih ponavljanja.
Preostale kalorije: Tijekom vježbanja, preostala količina kalorija
ako koristite cilj u kalorijama.
Preostali puls: Tijekom vježbanja, broj koji označava koliko ste
iznad ili ispod pulsa koji je postavljen kao cilj.
Preostalo vrijeme: Tijekom vježbanja, preostalo vrijeme ako
koristite vrijeme kao cilj.
PSP – dionica: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu dionicu.
PSP – prosjek: Prosječan pomak od središta platforme za
trenutnu aktivnost.
Puls: Vaš puls u otkucajima u minuti (otk./min). Vaš uređaj mora
biti povezan s kompatibilnim senzorom pulsa.
Puls - %HRR: Postotak rezerve pulsa (maksimalan puls
umanjen za puls u mirovanju).
Puls - %HRR na dionici: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu dionicu.
Puls - %maks.: Postotak maksimalnog pulsa.
Dodatak
Puls - %maks. na dionici: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu dionicu.
Puls - dionica: Prosječan puls za trenutnu dionicu.
Puls - prosječni %HRR: Prosječan postotak rezerve pulsa
(maksimalan puls umanjen za puls u mirovanju) za
trenutačnu aktivnost.
Puls - prosječni %maks.: Prosječan postotak maksimalnog
pulsa za trenutnu aktivnost.
Puls - prosjek: Prosječni puls za trenutnu aktivnost.
Puls - zadnja dionica: Prosječan puls za posljednju dovršenu
dionicu.
Razina baterije: Prestali kapacitet baterije.
Sjedenje tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u
sjedećem položaju za trenutnu dionicu.
Smjer: Smjer u kojem se krećete.
Snaga: Trenutna izlazna snaga u vatima. Vaš uređaj mora biti
povezan s kompatibilnim mjeračem snage.
Snaga - %FTP: Trenutačna izlazna snaga kao postotak
funkcionalnog praga snage.
Snaga - dionica: Prosječna izlazna snaga za trenutnu dionicu.
Snaga - IF: Intensity Factor™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga - kJ: Akumulirani izvršeni rad (izlazna snaga) u
kilodžulima.
Snaga - maks. za dionicu: Najviša izlazna snaga za trenutačnu
dionicu.
Snaga - maksimalna: Najviša izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - NP: Normalized Power™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga - NP dionica: Prosječna vrijednost Normalized Power za
trenutačnu dionicu.
Snaga - NP zadnja dionica: Prosječna vrijednost Normalized
Power za zadnju dovršenu dionicu.
Snaga - prosjek: Prosječna izlazna snaga za trenutnu
aktivnost.
Snaga - prosjek za 10 s: Prosjek kretanja u posljednjih 10
sekundi za izlaznu snagu.
Snaga - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u posljednjih 30
sekundi za izlaznu snagu.
Snaga - prosjek za 3 s: Prosjek kretanja u posljednje 3 sekundi
za izlaznu snagu.
Snaga - TSS: Training Stress Score™ za trenutačnu aktivnost.
Snaga – vati/kg: Količina izlazne snage u vatima po kilogramu.
Snaga - zadnja dionica: Prosječna izlazna snaga za zadnju
dovršenu dionicu.
Stajanje tijekom dionice: Vrijeme okretanja pedala u stojećem
položaju za trenutnu dionicu.
Status baterije: Prestali kapacitet baterije svjetla za bicikl.
Status kuta snopa: Način rada snopa prednjeg svjetla.
Stražnji mjenjač: Stražnji mjenjač brzine bicikla na senzoru
položaja mjenjača.
Takt - dionica: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
dionicu.
Takt - prosjek: Biciklizam. Prosječna kadenca za trenutnu
aktivnost.
Temperatura: Temperatura zraka. Vaša tjelesna temperatura
utječe na senzor za temperaturu.
Trajanje sjedenja: Vrijeme okretanja pedala u sjedećem
položaju za trenutnu aktivnost.
Trajanje stajanja: Vrijeme okretanja pedala u stojećem položaju
za trenutnu aktivnost.
19
Učinkovitost obrtne sile: Mjerenje koje pokazuje koliko
učinkovito biciklist okreće pedale.
Udalj. do odr.: Preostala udaljenost do konačnog odredišta.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj. do slj.: Preostala udaljenost do sljedeće točke rute.
Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Udalj. - zadnja dion.: Prijeđena udaljenost za posljednju
dovršenu dionicu.
Udaljenost: Prijeđena udaljenost za trenutnu trasu ili aktivnost.
Udaljenost - dionica: Prijeđena udaljenost za trenutnu dionicu.
Udaljenost do cilja: Tijekom vježbanja ili na stazi, preostala
udaljenost kada koristite udaljenost kao cilj.
Udaljenost ispred: Udaljenost ispred ili iza funkcije Virtual
Partner.
Udaljenost točke staze: Preostala udaljenost do sljedeće točke
na kursu.
Ukupni silazak: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod silaska
od zadnjega postavljanja.
Ukupni uspon: Ukupna razlika u nadmorskoj visini kod uspona
od posljednjeg ponovnog postavljanja.
VB - prosjek za 30 s: Prosjek kretanja u 30 sekundi za
vertikalnu brzinu.
Vertikalna brzina: Stopa uspinjanja ili spuštanja kroz vrijeme.
Vrij. do odred.: Procijenjeno vrijeme preostalo do dolaska na
odredište. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrij. do sljed.: Procijenjeno vrijeme do dolaska do sljedeće
točke na ruti. Morate navigirati da bi se ovaj podatak pojavio.
Vrijeme: Vrijeme štoperice za trenutnu aktivnost.
Vrijeme - dionica: Vrijeme štoperice za trenutnu dionicu.
Vrijeme do: Vrijeme ispred ili iza funkcije Virtual Partner.
Vrijeme - prosj. dion.: Prosječno vrijeme dionice za trenutnu
aktivnost.
Vrijeme - proteklo: Ukupno zabilježeno vrijeme. Na primjer, ako
pokrenete mjerač vremena i trčite 10 minuta, a onda
zaustavite mjerač vremena na 5 minuta, zatim pokrenete
mjerač vremena i trčite 20 minuta, proteklo vrijeme bit će 35
minuta.
Vrijeme u zoni: Vrijeme provedeno u svakoj zoni pulsa ili
snage.
Vrijeme - zadnja dionica: Vrijeme štoperice za posljednju
dovršenu dionicu.
Zalazak sunca: Vrijeme zalaska sunca na temelju vašeg GPS
položaja.
Zona pulsa: Trenutačni raspon pulsa (1 do 5). Zadane zone
temelje se na vašem korisničkom profilu i maksimalnom
pulsu (220 manje broj vaših godina).
Zona snage: Trenutni raspon izlazne snage (1 do 7) na temelju
FTP postavki ili prilagođenih postavki.
Standardne vrijednosti maksimalnog VO2
U tabelama se nalazi standardizirana klasifikacija procjene maksimalnog VO2 prema dobi i spolu.
Muškarci
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Izvrsno
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Slabo
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Loše
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Žene
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izvanredno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Izvrsno
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Slabo
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Loše
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podaci otisnuti s dopuštenjem organizacije The Cooper Institute. Dodatne informacije potražite na adresi www.CooperInstitute.org.
FTP ocjene temelje se na istraživanju: Hunter Allen i Andrew
FTP ocjene
Coggan, dr. Training and Racing with a Power Meter (Boulder,
U ovim se tabelama nalazi klasifikacija procijenjenog
CO: VeloPress, 2010).
funkcionalnog praga snage (FTP) prema spolu.
Muškarci
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
5,05 i više
Izvrsno
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Slabo
Od 2,23 do 2,78
Početnik
Manje od 2,23
Žene
Vata po kilogramu (W/kg)
Izvanredno
4,30 i više
Izvrsno
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Slabo
Od 1,90 do 2,35
Početnik
Manje od 1,90
20
Izračuni zona pulsa
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
Prednosti
1
50–60%
Opušten, lagan
tempo, ritmično
disanje
Početnički aerobni
trening, smanjenje
stresa
2
60–70%
Ugodan tempo,
Osnovni kardiovaskulagano dublje disanje, larni trening, dobar
moguć razgovor
tempo za oporavak
3
70–80%
Umjeren tempo, teže Poboljšani aerobni
je voditi razgovor
kapacitet, optimalni
kardiovaskularni
trening
Dodatak
Zona % maksimalnog
pulsa
Zabilježen napor
4
Brzi tempo, pomalo
neugodan, snažno
disanje
5
80–90%
90–100%
Prednosti
Poboljšani anaerobni
kapacitet i prag,
poboljšana brzina
Sprinterski tempo, ne Anaerobna i mišićna
može se održati dulje izdržljivost, povećana
razdoblje, teško
snaga
disanje
Veličina i opseg kotača
Senzor brzine automatski prepoznaje veličinu kotača. Ako je to
potrebno, možete ručno unijeti opseg kotača u postavke
senzora brzine.
Veličina gume označena je s obje strane gume. Ovo nije
sveobuhvatan popis. Možete izmjeriti i opseg kotača ili
upotrijebiti i jedan od kalkulatora na internetu.
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
Dodatak
Velicina guma
Opseg kotača (mm)
700 × 25C
2105
700C cjevasti
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
21
Indeks
A
mjerač vremena 2, 12
mjerne jedinice 16
montaža uređaja 1
spremanje podataka 12, 13
stanica za vaganje 12
stari podaci 2, 12
slanje na računalo 12
staze 3, 4
brisanje 4
učitavanje 3
uređivanje 3
ANT+ senzori 2, 8, 10, 12
Oprema za fitnes 6
uparivanje 5, 10
aplikacije 7, 13
Auto Lap 15
Auto Pause 15
automatski prelazak u stanje mirovanja 15
automatsko pomicanje 15
N
B
O
baterija
maksimiziranje 17
punjenje 1
vrsta 1
zamjena 17
biciklizam 9
Bluetooth tehnologija 7, 15
brisanje
osobni rekordi 6
svi korisnički podaci 13, 17
O-prsteni. Vidi remeni
oporavak 8
Oprema 18
osobni rekordi 6
brisanje 6
takt 10
temperatura 18
tipke 2
tonovi 16
trening, planovi 4
trening u zatvorenom 5, 6
treniranje 5, 6
planovi 5
zasloni 2, 14
P
U
C
cilj 6
ciljevi 6
Connect IQ 13
Č
čišćenje uređaja 16, 17
D
datoteke, prijenos 13
dinamika bicikliranja 11
dionice 2
dodaci 8
dodatna oprema 10
F
faza snage 11
G
Garmin Connect 3–5, 7, 12
Garmin Express, nadogradnja softvera 18
Garmin Index 12
GLONASS 14
GPS 5, 14
signal 2, 17
I
ID jedinice 18
intervali, vježbanje 5
J
jezik 16, 18
K
kadenca 10
upozorenja 14
kalendar 5
Kalendar 5
kalibracija, mjerač snage 11
kalorija, upozorenja 15
karte 3, 7
nadogradnja 18
orijentacija 14
postavke 14
zumiranje 7
kontakti u hitnim slučajevima 7, 8
korisnički podaci, brisanje 13
korisnički profil 2, 14
L
licencni ugovor za softver 18
lokacije 6, 7
brisanje 7
uređivanje 7
M
maksimalni VO2 9, 20
22
način rada za spavanje 15
nadmorska visina 7
nadogradnje, softver 11, 18
napajanje 11
zone 12
Napredno snimanje 13
navigacija 6, 7
pametni telefon 2, 7, 13, 15
pedale 11
početno postavljanje 16
podaci
prijenos 12, 13
snimanje 16
spremanje 12
zasloni 2, 14
podatkovna polja 13, 14, 18
pomak od središta platforme 11
pomoć 8
ponovno postavljanje uređaja 17
popis 12
poruka s napomenom o pokretanju 15
postavke 2, 14–16
uređaj 16
postavke sustava 16
postavke zaslona 16
postavljanje 1, 10
povijest 12
brisanje 12
pozadinsko osvjetljenje 2, 16
prečaci 2
predani sportaš 14
prepoznavanje nezgoda 7, 8
prijenos, datoteke 7
prilagođavanje uređaja 14
profili 13, 14
aktivnosti 14
korisnik 14
prosjek podataka 10
puls
monitor 8, 9, 17
senzor 8, 9
upozorenja 14
zone 9, 12
Puls, zone 20
T
udaljenost, upozorenja 15
uparivanje 2, 7
ANT+ senzori 5, 10
upozorenja 14, 15
uređaj
ponovno postavljanje 17
postupanje 16
USB 18
prekid veze 13
V
veličine kotača 21
Virtual Partner 3, 6
visinomjer, kalibracija 7
vježbanje 4, 5
brisanje 5
učitavanje 5
vremenske zone 16
vrijeme, upozorenja 15
W
widgeti 13
Z
zamjena baterije 17
zaslon 16
zone
napajanje 10
vrijeme 16
zumiranje, karte 7
R
računalo, povezivanje 13
remeni 18
rješavanje problema 9, 17, 18
S
satelitski signali 2, 17
segmenti 4
brisanje 4
senzori brzine i takta 10
senzori za brzinu i kadencu 17
senzori za brzinu i takt 10
snaga (sila) 6
mjerači 8–12, 20
upozorenja 14
zone 10
snimanje podataka 13
softver
nadogradnja 11, 18
verzija 18
specifikacije 16
spremanje aktivnosti 2
Indeks
support.garmin.com
Srpanj 2018
190-01844-46_0C
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising