Garmin | Edge® Explore | User guide | Garmin Edge® Explore Käyttöopas

Garmin Edge® Explore Käyttöopas
EDGE EXPLORE
®
Käyttöopas
© 2018 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garmin kirjallista lupaa. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella
tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on
uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin , Garmin logo, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause ja Edge ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Connect IQ™,
Garmin Connect™, Garmin Express™ ja Varia™ ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman yhtiön Garmin nimenomaista lupaa.
®
®
®
®
®
Android™ on Google Inc:n tavaramerkki. Apple ja Mac ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Sana Bluetooth ja vastaavat logot ovat Bluetooth
SIG Inc:n omaisuutta, ja yhtiöllä Garmin on lisenssi niiden käyttöön. STRAVA ja Strava™ ovat Strava Inc:n tavaramerkkejä. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet kuuluvat omistajilleen.
®
®
®
®
Tällä tuotteella on ANT+ sertifiointi. Yhteensopivien tuotteiden ja sovellusten luettelo on osoitteessa www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03490
Sisällysluettelo
Johdanto......................................................................... 1
Painikkeet ................................................................................... 1
Pariliitos älypuhelimeen .............................................................. 1
Aloitusnäytön esittely .................................................................. 1
Widgetien tarkasteleminen ..................................................... 1
Taustavalon käyttäminen ....................................................... 1
Kosketusnäytön käyttäminen ................................................. 1
Kosketusnäytön lukitseminen ................................................ 1
Laitteen lataaminen .................................................................... 1
Tietoja akusta ......................................................................... 2
Vakiotelineen asentaminen ........................................................ 2
Laitteen Edge irrottaminen ..................................................... 2
Navigointi........................................................................ 2
Lähteminen matkaan .................................................................. 2
Satelliittisignaalien etsiminen ................................................. 2
Sijainnit ....................................................................................... 3
Sijainnin merkitseminen ......................................................... 3
Sijaintien tallentaminen kartalta ............................................. 3
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin ...................................... 3
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin ........................... 3
Navigoiminen takaisin alkuun ................................................ 3
Navigoinnin lopettaminen ....................................................... 3
Sijainnin projisoiminen ........................................................... 3
Sijaintien muokkaaminen ....................................................... 3
Sijainnin poistaminen ............................................................. 3
Reitit ............................................................................................3
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen ...................................... 3
Garmin Connect reitin seuraaminen ...................................... 4
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen ................................. 4
Vinkkejä reitin ajamiseen ....................................................... 4
Reitin tietojen tarkasteleminen ............................................... 4
Reitin pysäyttäminen .............................................................. 4
Reitin poistaminen ................................................................. 4
Reittiasetukset ....................................................................... 4
Kartta-asetukset .......................................................................... 4
Kartan suunnan vaihtaminen ................................................. 5
Reittiasetukset ............................................................................ 5
Bluetooth yhteysominaisuudet..................................... 5
GroupTrack istunnon aloittaminen .............................................. 5
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin .............................................. 5
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuudet ................... 6
Tapahtumantunnistus ............................................................ 6
Hätätoiminto ........................................................................... 6
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuuksien
määrittäminen ........................................................................ 6
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen ................................ 6
Avun pyytäminen ................................................................... 6
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä .................................................................................. 6
Automaattiviestin peruuttaminen ............................................ 6
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen ................. 6
Langattomat anturit........................................................ 6
Langattomien anturien pariliitos .................................................. 6
Sykealueiden määrittäminen .................................................. 7
Tilannetietoisuus ......................................................................... 7
Historia............................................................................ 7
Matkan tarkasteleminen .............................................................. 7
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen ..................................... 7
Matkan poistaminen .................................................................... 7
Omat ennätykset ......................................................................... 7
Omien ennätysten tarkasteleminen ....................................... 7
Oman ennätyksen palauttaminen .......................................... 7
Oman ennätyksen poistaminen ............................................. 7
Sisällysluettelo
Garmin Connect .......................................................................... 7
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun ...................... 8
Tietojen hallinta ...........................................................................8
Laitteen liittäminen tietokoneeseen ....................................... 8
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen ....................................... 8
Tiedostojen poistaminen ........................................................ 8
USB-kaapelin irrottaminen ..................................................... 8
Laitteen mukauttaminen................................................ 8
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet ......................................... 8
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella ........... 8
Käyttäjäprofiilin määrittäminen .................................................... 8
Ajoasetusten päivittäminen ......................................................... 8
Tietonäytön lisääminen .......................................................... 9
Tietonäytön muokkaaminen ................................................... 9
Tietonäyttöjen järjestäminen uudelleen ................................. 9
Hälytykset .............................................................................. 9
Auto Lap® .............................................................................. 9
Automaattisen lepotilan käyttäminen ..................................... 9
Auto Pause -toiminnon käyttäminen .................................... 10
Automaattisen vierityksen käyttäminen ................................ 10
Ajanoton automaattinen käynnistäminen ............................. 10
Puhelinasetukset ...................................................................... 10
Vierastila ................................................................................... 10
Vierastilan ottaminen käyttöön ............................................. 10
Vierastilan poistaminen käytöstä ......................................... 10
Järjestelmäasetukset ................................................................ 10
GPS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 10
Tehostevärin vaihtaminen .................................................... 10
Näyttöasetukset ................................................................... 10
Tiedontallennusasetukset .................................................... 10
Mittayksiköiden muuttaminen ............................................... 11
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä ................................................................................ 11
Laitteen kielen vaihtaminen ................................................. 11
Aikavyöhykkeet .................................................................... 11
Laitteen tiedot............................................................... 11
Tekniset tiedot .......................................................................... 11
Laitteen huoltaminen ................................................................ 11
Laitteen puhdistaminen ........................................................ 11
Vianmääritys ................................................................. 11
Laitteen asetusten nollaaminen ................................................ 11
Oletusasetusten palauttaminen ........................................... 11
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen ....................... 11
Akunkeston maksimoiminen ..................................................... 11
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön .................................... 11
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen ................................. 11
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen ................................. 11
Korkeuden asettaminen ............................................................ 12
Laitteen kieli on väärä ............................................................... 12
O-renkaat .................................................................................. 12
Laitteen tietojen näyttäminen .................................................... 12
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella Garmin Express ........ 12
Tuotepäivitykset ........................................................................ 12
Lisätietojen saaminen ............................................................... 12
Liite................................................................................ 12
Tietokentät ................................................................................ 12
Sykealuelaskenta ...................................................................... 13
Renkaan koko ja ympärysmitta ................................................. 13
Altistuminen radiotaajuuksille ................................................... 13
Hakemisto ..................................................................... 14
i
Johdanto
VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja oppaasta.
Keskustele aina lääkärin kanssa ennen harjoitusohjelman
aloittamista tai sen muuttamista.
Widgetien tarkasteleminen
Laitteessa on esiladattuna useita widgetejä, ja voit hankkia lisää,
kun pariliität laitteen älypuhelimeen tai muuhun yhteensopivaan
laitteeseen.
1 Pyyhkäise aloitusnäytön yläreunasta alaspäin.
Painikkeet
Voit siirtää laitteen lepotilaan ja herättää sen valitsemalla
tämän.
Sammuta ja käynnistä laite ja lukitse kosketusnäyttö
painamalla pitkään.
À
Á
Merkitse uusi kierros valitsemalla tämä.
Â
Valitsemalla tämän voit käynnistää tai pysäyttää ajanoton.
Taustavalon käyttäminen
Pariliitos älypuhelimeen
Jos haluat käyttää Edge laitteen yhteysominaisuuksia, laite on
pariliitettävä suoraan Garmin Connect™ Mobile sovelluksen
kautta eikä älypuhelimen Bluetooth asetuksista.
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
Laitteen kieli valitaan, kun laite käynnistetään ensimmäisen
kerran. Seuraavassa näytössä kehotetaan pariliittämään laite
älypuhelimeen.
VIHJE: voit tarkastella widgetin asetuksia pyyhkäisemällä
aloitusnäytössä alas ja siirtyä pariliitostilaan manuaalisesti
valitsemalla Puhelin > Pariliitä älypuhelin.
3 Lisää laite Garmin Connect tilillesi valitsemalla vaihtoehto:
• Jos tämä on ensimmäinen laite, jonka olet pariliittänyt
Garmin Connect Mobile sovellukseen, seuraa näytön
ohjeita.
• Jos olet jo pariliittänyt toisen laitteen Garmin Connect
Mobile sovellukseen, valitse
tai
valikosta Garminlaitteet > Lisää laite ja seuraa näytön ohjeita.
Kun pariliitos onnistuu, näyttöön tulee ilmoitus ja laite
synkronoituu älypuhelimen kanssa automaattisesti.
®
Aloitusnäytön esittely
Aloitusnäytöstä voit käyttää laitteen Edge kaikkia toimintoja
nopeasti.
Valitsemalla tämän voit lähteä matkaan.
Minne? Valitsemalla tämän voit hakea sijainteja, kohdepisteitä tai
osoitteita.
Reitit
Valitsemalla tämän voit luoda uuden reitin tai käyttää tallennettua reittiä.
Valitsemalla tämän voit käyttää historiaa, omia ennätyksiä,
yhteystietoja ja asetuksia.
Valitsemalla tämän voit käyttää Connect IQ™ sovelluksia,
widgetejä ja tietokenttiä.
Johdanto
Asetukset-widget avautuu näyttöön. Vilkkuva kuvake
tarkoittaa, että laite tekee hakua. Voit muuttaa asetuksia
valitsemalla tarvittavan kuvakkeen.
2 Näytä kaikki widgetit pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
Seuraavan kerran, kun haluat katsella widgetejä, pyyhkäise
alas, jolloin näyttöön ilmestyy viimeksi katselemasi widget.
Voit ottaa taustavalon käyttöön napauttamalla kosketusnäyttöä.
HUOMAUTUS: voit säätää taustavalon aikakatkaisuasetusta
(Näyttöasetukset, sivu 10).
1 Pyyhkäise aloitus- tai tietonäytön yläreunasta alaspäin.
2 Valitse ja säädä kirkkautta manuaalisesti liukusäätimellä.
Kosketusnäytön käyttäminen
• Näytä ajanoton päällekkäiskuva napauttamalla näyttöä, kun
ajanotto on käynnissä.
Ajanoton päällekkäiskuvan avulla voit palata aloitusnäyttöön
matkan aikana.
• Palaa aloitusnäyttöön valitsemalla .
• Selaa pyyhkäisemällä tai nuolinäppäimillä.
• Voit palata edelliselle sivulle valitsemalla .
• Tallenna muutokset ja sulje sivu valitsemalla .
• Valitsemalla voit sulkea sivun ja palata edelliselle sivulle.
• Etsi sijainnin läheltä valitsemalla .
• Poista kohde valitsemalla .
• Katso lisätietoja valitsemalla .
Kosketusnäytön lukitseminen
Voit välttää turhat ruutukosketukset lukitsemalla näytön.
• Paina
-painiketta pitkään ja valitse Lukitse näyttö.
• Valitse suorituksen aikana
.
Laitteen lataaminen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
Laitteessa on kiinteä litiumioniakku, jonka voi ladata
pistorasiasta tai tietokoneen USB-portista.
HUOMAUTUS: laite ei lataudu, jos lämpötila on hyväksytyn
alueen ulkopuolella (Tekniset tiedot, sivu 11).
1 Avaa USB-portin Á suojus À.
1
Laitteen Edge irrottaminen
1 Avaa laitteen Edge lukitus kääntämällä laitetta myötäpäivään.
2 Nosta Edge pidikkeestä.
Navigointi
2 Liitä USB-kaapelin pienempi liitin laitteen USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi liitin verkkolaitteeseen tai
tietokoneen USB-porttiin.
4 Liitä verkkolaite pistorasiaan.
Laite käynnistyy, kun liität sen virtalähteeseen.
5 Lataa laitteen akku täyteen.
Sulje suojus, kun olet ladannut laitteen.
Tietoja akusta
VAROITUS
Laite sisältää litiumioniakun. Lue lisätietoja varoituksista ja
muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Lähteminen matkaan
Jos käytät langatonta anturia tai lisävarustetta, se voidaan
pariliittää ja ottaa käyttöön alkumäärityksen aikana
(Langattomien anturien pariliitos, sivu 6).
1 Käynnistä laite painamalla -painiketta pitkään.
2 Mene ulos ja odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittipalkit muuttuvat vihreiksi, kun laite on valmis.
3 Valitse .
4 Käynnistä ajanotto valitsemalla .
Vakiotelineen asentaminen
GPS-vastaanotto toimii parhaiten, kun pyöräpidike on asennettu
siten, että laitteen etupuoli on taivasta kohti. Voit asentaa
pyöräpidikkeen runkoon tai ohjaustankoon.
1 Kiinnitä laite tukevasti turvalliseen paikkaan, jossa se ei estä
polkupyörän turvallista käyttöä.
2 Aseta kumilevy À polkupyöräpidikkeen taustapuolelle.
Kumikielekkeet kohdistuvat pyöräpidikkeen taustapuolelle,
jotta pidike pysyy paikallaan.
5
6
7
3 Aseta pyöräpidike pyörän rungolle.
4 Kiinnitä polkupyöräpidike tukevasti kahdella hihnalla Á.
5 Kohdista laitteen taustapuolen kielekkeet pyöräpidikkeen
loviin Â.
6 Paina laitetta hiukan ja käännä sitä myötäpäivään, kunnes se
lukittuu paikalleen.
8
9
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan ainoastaan, kun
ajanotto on käynnissä.
Näytä lisää tietonäyttöjä pyyhkäisemällä vasemmalle tai
oikealle.
Voit tarkastella widgetejä pyyhkäisemällä tietonäyttöjen
yläreunasta alaspäin.
Tarkastele tarvittaessa ajanoton päällekkäiskuvaa
napauttamalla näyttöä.
Lopeta ajanotto valitsemalla .
VIHJE: voit muuttaa matkan tyypin ennen sen tallentamista
ja jakamista Garmin Connect tilille. Tarkat ajotyypin tiedot
ovat tärkeitä pyöräily-ystävällisten reittien suunnittelun
kannalta.
Valitse Tallenna matka.
Valitse .
Satelliittisignaalien etsiminen
Satelliittisignaalien etsiminen saattaa edellyttää esteetöntä
näköyhteyttä taivaalle. Aika ja päiväys määritetään
automaattisesti GPS-sijainnin mukaan.
VIHJE: lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
1 Mene ulos aukealle paikalle.
2
Navigointi
Pidä laitteen etupuoli taivasta kohti.
2 Odota, kun laite hakee satelliitteja.
Satelliittisignaalien etsiminen voi kestää 30–60 sekuntia.
Sijainnit
Voit tallentaa sijainteja laitteeseen.
Sijainnin merkitseminen
Sijainnin merkitseminen edellyttää satelliittien etsimistä ensin.
Jos haluat muistaa maamerkkejä tai palata tiettyyn paikkaan,
voit merkitä sijainteja tässä.
1 Lähde matkaan.
> Merkitse sijainti > .
2 Valitse Minne? >
Sijaintien tallentaminen kartalta
> Valitse hakualue > Karttapiste.
1 Valitse Minne? >
2 Selaa karttaa sijaintiin.
3 Valitse sijainti.
Sijainti näkyy kartan yläosassa.
4 Valitse sijaintitiedot.
5 Valitse > .
Navigoiminen tallennettuun sijaintiin
1 Valitse Minne?.
2 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Etsi kartalta voit navigoida kohteeseen
kartalla.
• Navigoi kohdepisteeseen, kaupunkiin, risteykseen tai
tunnettuihin koordinaatteihin valitsemalla Haku.
VIHJE: voit rajoittaa hakualuetta valitsemalla .
• Syötä tietty osoite valitsemalla Etsi osoite.
• Navigoi tallennettuun sijaintiin valitsemalla Tallennetut
sijainnit.
VIHJE: voit tarkentaa hakua valitsemalla .
• Navigoi johonkin 50 viimeksi löytämästäsi sijainnista
valitsemalla Viimeksi löyd. paikat.
• Rajoita hakualuetta valitsemalla
> Valitse hakualue.
3 Valitse sijainti.
4 Valitse Aja.
5 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
2 Voit näyttää ajanoton päällekkäiskuvan ajon aikana
koskettamalla näyttöä.
3 Valitse > Minne? > Palaa alkuun.
4 Valitse Samalla reitillä tai Suorin reitti.
5 Valitse Aja.
Laite navigoi takaisin matkan lähtöpisteeseen.
Navigoinnin lopettaminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Sijainnin projisoiminen
Voit luoda uuden sijainnin projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Projisoi sijainti.
5 Kirjoita etäisyys ja suuntima projisoituun sijaintiin.
6 Valitse .
Sijaintien muokkaaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa oleva tietopalkki.
4 Valitse .
5 Valitse sijainti.
Kirjoita esimerkiksi sijainnin tunnettu korkeus valitsemalla
Vaihda korkeus.
6 Anna uudet tiedot ja valitse .
Sijainnin poistaminen
1 Valitse Minne? > Tallennetut sijainnit.
2 Valitse sijainti.
3 Valitse näytön yläreunassa olevat sijaintitiedot.
4 Valitse > Poista sijainti > .
Reitit
Voit lähettää reitin Garmin Connect tililtäsi laitteeseen. Kun reitti
on tallennettu laitteeseen, voit navigoida sitä laitteessa. Voit
myös luoda ja tallentaa mukautettuja reittejä laitteessa.
Voit seurata tallennettua reittiä, koska se on hyvä. Voit
esimerkiksi tallentaa pyöräilyyn sopivan työmatkareitin ja
seurata sitä.
Reitin suunnitteleminen ja ajaminen
Navigoiminen tunnettuihin koordinaatteihin
1 Valitse Minne? > Hakutyökalut > Koordinaatit.
2 Kirjoita koordinaatit ja valitse .
3 Mene kohteeseen näytön ohjeiden mukaan.
Navigoiminen takaisin alkuun
Voit palata lähtöpisteeseen missä tahansa reitin vaiheessa.
1 Lähde matkaan (Lähteminen matkaan, sivu 2).
Navigointi
Voit luoda ja ajaa mukautetun reitin. Reitti on sarja reittipisteitä
tai sijainteja, joka johtaa määränpäähän.
1 Valitse Reitit > Reitin luonti > Lisää ensimmäinen sijainti.
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita hiljattain hakemasi sijainnin valitsemalla
Viimeksi löyd. paikat ja valitsemalla sijainnin.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla POI-luokat ja valitsemalla läheisen
kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Kaupungit ja
valitsemalla läheisen kaupungin.
3
3
4
5
6
7
• Voit valita osoitteen valitsemalla Osoitteet ja kirjoittamalla
osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Risteykset ja
kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Koordinaatit ja
kirjoittamalla koordinaatit.
Valitse Käytä.
VIHJE: voit jatkaa sijaintien lisäämistä valita kartassa toisen
sijainnin ja valita Käytä.
Valitse Lisää seuraava sijainti.
Toista vaiheet 2–4, kunnes olet valinnut kaikki reitin sijainnit.
Valitse Katso karttaa.
Laite laskee reitin, ja reitin kartta tulee näyttöön.
VIHJE: valitsemalla
voit näyttää reitin korkeuskäyrän.
Valitse Aja.
Garmin Connect reitin seuraaminen
Reitin lataamiseen kohteesta Garmin Connecttarvitaan Garmin
Connect tili (Garmin Connect, sivu 7).
1 Valitse vaihtoehto:
• Avaa Garmin Connect Mobile sovellus.
• Siirry osoitteeseen connect.garmin.com.
2 Luo uusi reitti tai valitse valmis reitti.
3 Valitse Lähetä laitteeseen.
4 Seuraa näytön ohjeita.
5 Valitse Edge laitteessa Reitit > Tallennetut reitit.
6 Valitse reitti.
7 Valitse Aja.
Kiertomatkareitin luominen ja ajaminen
Laite luo kiertomatkareitin määritetyn etäisyyden, aloituspaikan
ja navigointisuunnan perusteella.
1 Valitse Reitit > Kiertomatkareitti.
2 Valitse Matka ja anna reitin kokonaismatka.
3 Valitse Aloituspaikka.
4 Valitse vaihtoehto:
• Voit valita nykyisen sijaintisi kartassa valitsemalla
Nykyinen sijainti.
• Voit valita sijainnin kartasta valitsemalla Käytä karttaa ja
valitsemalla sijainnin.
• Voit valita tallennetun sijainnin valitsemalla Tallennetut
sijainnit ja valitsemalla sijainnin.
• Voit selata kohdepisteitä ja valita kohdepisteen
valitsemalla Hakutyökalut > POI-luokat ja valitsemalla
läheisen kohdepisteen.
• Voit valita kaupungin valitsemalla Hakutyökalut >
Kaupungit ja valitsemalla läheisen kaupungin.
• Voit valita osoitteen valitsemalla Hakutyökalut >
Osoitteet ja kirjoittamalla osoitteen.
• Voit valita risteyksen valitsemalla Hakutyökalut >
Risteykset ja kirjoittamalla katujen nimet.
• Voit käyttää koordinaatteja valitsemalla Hakutyökalut >
Koordinaatit ja kirjoittamalla koordinaatit.
5 Valitse Aloitussuunta ja valitse suunta.
6 Valitse Haku.
VIHJE: voit hakea uudelleen valitsemalla .
7 Voit näyttää reitin kartassa valitsemalla reitin.
VIHJE: voit näyttää muut reitit valitsemalla ja .
Valitse
Aja.
8
4
Vinkkejä reitin ajamiseen
• Käytä käännösopastusta (Reittiasetukset, sivu 4).
• Jos lisäät lämmittelyn, aloita reitti painamalla -painiketta ja
lämmittele normaalisti.
• Pysy poissa reitiltä lämmittelyn aikana.
Kun olet valmis aloittamaan, suuntaa reitille. Kun olet reitillä,
näyttöön tulee ilmoitus.
• Näytä reitin kartta vierittämällä siihen.
Jos eksyt reitiltä, asiasta ilmoitetaan viestillä.
Reitin tietojen tarkasteleminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse vaihtoehto:
•
•
•
•
Jos haluat tarkastella reitin tietoja, valitse Yhteenveto.
Valitsemalla Kartta voit näyttää reitin kartassa.
Jos haluat näyttää reitin korkeuskäyrän, valitse Korkeus.
Valitsemalla Kierrokset voit valita kierroksen ja nähdä
lisätietoja jokaisesta kierroksesta.
Reitin näyttäminen kartassa
Voit mukauttaa laitteeseen tallennettujen reittien näyttämistä
kartassa. Voit määrittää esimerkiksi työmatkan näkymään
kartassa aina keltaisena. Voit näyttää vaihtoehtoisen reitin
esimerkiksi vihreänä. Siten näet matkat ajaessasi, vaikka et
navigoi tai seuraa mitään tiettyä reittiä.
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse Asetukset.
4 Jos haluat näyttää reitin kartalla, valitse Näytä aina.
5 Valitse Väri ja valitse haluamasi väri.
6 Jos haluat näyttää reittipisteet kartalla, valitse
Harjoituspisteet.
Reitti näkyy kartassa, kun seuraavan kerran ajat sen lähellä.
Reitin pysäyttäminen
1 Vieritä kartan kohtaan.
2 Valitse > .
Reitin poistaminen
1 Valitse Reitit > Tallennetut reitit.
2 Valitse reitti.
3 Valitse > .
Reittiasetukset
Valitse Reitit > Tallennetut reitit > .
Käännösopastus: ottaa käännöskehotteet käyttöön tai poistaa
ne käytöstä.
Suuntapoikkeamahälytykset: ilmoittaa, jos eksyt reitiltä.
Haku: mahdollistaa tallennettujen reittien haun nimen
perusteella.
Suodatin: voit suodattaa reitit tyypin mukaan ja valita
esimerkiksi Strava™ reitit.
Poista: mahdollistaa kaikkien tai useiden tallennettujen reittien
poistamisen laitteesta.
Kartta-asetukset
Valitse
> Ajoasetukset > Kartta.
Suunta: määrittää kartan näyttötavan sivulla.
Autom. zoom: valitsee kartan zoomaustason automaattisesti.
Kun Ei käytössä on valittuna, lähennä ja loitonna
manuaalisesti.
Navigointi
Opasteteksti: määrittää, milloin laite näyttää yksityiskohtaiset
navigointiohjeet.
Kartan näkyvyys: voit määrittää kartan lisäominaisuuksia.
Kartan tiedot: ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteeseen
ladatut kartat.
Kartan suunnan vaihtaminen
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Kartta > Suunta.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pohjoinen ylös voit näyttää pohjoisen sivun
yläreunassa.
• Valitsemalla Reitti ylös voit näyttää nykyisen
kulkusuunnan sivun yläreunassa.
• Valitsemalla 3D-tila voit näyttää kartan kolmiulotteisena.
Reittiasetukset
Valitse
> Ajoasetukset > Reititys.
Suosioon per. reititys: laskee reitit Garmin Connectin
suosituimpien reittien perusteella.
Reititystila: määrittää kuljetustavan reitin optimoimiseksi.
Laskentatapa: määrittää reitin laskentatavan.
Lukitus tiehen: lukitsee sijaintisi kartalla osoittavan
sijaintikuvakkeen lähimpään tiehen.
Vältettävien määritys: määrittää navigoitaessa vältettävät
tietyypit.
Uudelleenlaskenta: laskee reitin automaattisesti uudelleen, kun
poikkeat reitiltä.
Tapahtumantunnistus: sallii Garmin Connect Mobile
sovelluksen lähettää viestin hätäyhteyshenkilöille, kun Edge
laite havaitsee tapahtuman.
Hätätoiminto: voit lähettää nimesi ja GPS-sijaintisi
automaattisella tekstiviestillä hätäyhteyshenkilöille Garmin
Connect Mobile sovelluksen kautta.
GroupTrack istunnon aloittaminen
Jotta voit aloittaa GroupTrack harjoituksen, tarvitset
älypuhelimen, jossa on Garmin Connect Mobile sovellus ja joka
on pariliitetty laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen, sivu 1).
Ajon aikana voit nähdä toiset GroupTrack harjoituksesi ajajat
kartalla.
> Yhteysominaisuudet >
1 Valitse Edge laitteessa
GroupTrack ja ota käyttöön yhteyksien tarkastelu
karttanäytössä.
2 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikosta
LiveTrack > GroupTrack.
Valitse
Näkyvissä: > Kaikki yhteydet.
3
HUOMAUTUS: jos sinulla on useampia yhteensopivia
laitteita, sinun on valittava GroupTrack istuntoa varten laite.
4 Valitse Käynnistä LiveTrack.
5 Valitse Edge laitteessa ja lähde liikkeelle.
6 Voit tarkastella yhteyshenkilöitä vierittämällä kartalle.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Laite Edge Bluetooth sisältää monia yhteysominaisuuksia, joita
voi käyttää yhteensopivan älypuhelimen tai kuntoilulaitteen
kanssa. Joitakin ominaisuuksia varten älypuhelimeen on
asennettava Garmin Connect Mobile sovellus. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/intosports/apps.
HUOMAUTUS: liitä laite Bluetooth yhteensopivaan
älypuhelimeen, jotta voit käyttää näitä ominaisuuksia.
LiveTrack: kaverit ja perheenjäsenet voivat seurata kilpailujasi
ja harjoitteluasi reaaliaikaisesti. Voit kutsua seuraajia
sähköpostitse tai yhteisösivustojen kautta, ja he voivat
tarkastella reaaliaikaisia tietojasi Garmin Connect
jäljityssivulla.
GroupTrack: voit seurata ryhmäsi muita ajajia käyttämällä
LiveTrack toimintoa reaaliaikaisesti suoraan näytössä. Voit
lähettää valmiita viestejä GroupTrack harjoituksesi ajajille,
joilla on yhteensopiva Edge laite.
Suoritusten lataukset sivustoon Garmin Connect: toiminto
lähettää suorituksen automaattisesti sivustoon Garmin
Connect heti, kun harjoitus on tallennettu.
Reittilataukset sivustosta Garmin Connect: voit etsiä reittejä
Garmin Connect sivustosta älypuhelimella ja lähettää niitä
laitteeseesi.
Yhteisösivustot: voit julkaista päivityksen haluamassasi
yhteisösivustossa, kun lataat suorituksen sivustoon Garmin
Connect.
Sääpäivitykset: lähettää reaaliaikaiset sääolosuhteet ja hälytykset laitteeseen.
Ilmoitukset: näyttää puhelimen ilmoitukset ja viestit laitteessa.
Viestit: voit vastata puheluun tai lähettää valmiin tekstiviestin.
Tämä ominaisuus on saatavilla yhteensopiviin Android™
älypuhelimiin.
Bluetooth yhteysominaisuudet
Voit katsoa GroupTrack istunnon muiden ajajien sijainnin ja
suuntatiedot napauttamalla kuvaketta.
7 Vieritä GroupTrack luetteloon.
Voit valita ajajan luettelosta, jolloin kyseinen ajaja näkyy
kartan keskellä.
Vihjeitä GroupTrack istuntoihin
GroupTrack toiminnon avulla voit seurata ryhmäsi muita ajajia
käyttämällä LiveTrack toimintoa suoraan näytössä. Ryhmän
kaikkien ajajien on oltava Garmin Connect tilisi yhteyshenkilöitä.
• Aja ulkona käyttämällä GPS-toimintoa.
• Pariliitä Edge Explore laitteesi älypuhelimen kanssa
Bluetooth tekniikalla.
• Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen asetusvalikossa
Yhteydet, kun haluat päivittää GroupTrack istunnon
ajajaluettelon.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt on liitetty älypuhelimiin.
Aloita sitten LiveTrack istunto Garmin Connect Mobile
sovelluksessa.
• Varmista, että kaikki yhteyshenkilöt ovat kantaman sisällä
(40 km tai 25 mailia).
• Voit tarkastella yhteyshenkilöitä GroupTrack istunnon aikana
vierittämällä kartalle.
• Lopeta ajaminen ennen kuin tarkastelet GroupTrack istunnon
muiden ajajien sijaintia ja suuntatietoja.
5
Tapahtumantunnistus- ja Assistanceominaisuudet
Tapahtumantunnistus
HUOMIO
Tapahtumantunnistus on lisäominaisuus, joka on suunniteltu
ensisijaisesti tiekäyttöön. Tapahtumantunnistukseen ei pidä
luottaa ensisijaisena avunlähteenä hätätilanteessa. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laite, jossa on GPS käytössä, havaitsee tapahtuman,
Garmin Connect mobiilisovellus voi lähettää
hätäyhteyshenkilöillesi automaattisesti tekstiviestin ja
sähköpostin, jotka sisältävät nimesi ja GPS-sijaintisi.
Laitteessasi ja pariliitetyssä älypuhelimessasi näkyy viesti, että
yhteyshenkilöillesi lähetetään ilmoitus 30 sekunnin kuluessa.
Jos apua ei tarvita, voit peruuttaa automaattisen hätäviestin
lähetyksen.
Ennen kuin voit ottaa käyttöön tapahtumantunnistuksen
laitteessasi, sinun on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot
Garmin Connect mobiilisovelluksessa. Pariliitetyssä
älypuhelimessa pitää olla datayhteys ja puhelimen pitää olla
dataverkon kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Hätätoiminto
HUOMIO
Hätätoiminto on lisäominaisuus, eikä sitä pidä käyttää
ensisijaisena menetelmänä hätäavun saamiseksi. Garmin
Connect Mobile sovellus ei ota yhteyttä hätäpalveluihin
puolestasi.
Kun Edge laitteesi, jossa GPS on käytössä, on yhteydessä
Garmin Connect Mobile sovellukseen, voit lähettää nimesi ja
GPS-sijaintisi automaattisella tekstiviestillä
hätäyhteyshenkilöille.
Ennen kuin voit ottaa hätätoiminnon käyttöön laitteessasi, sinun
on määritettävä hätäyhteyshenkilön tiedot Garmin Connect
mobiilisovelluksessa. Bluetooth pariliitetyssä älypuhelimessa on
oltava datayhteys ja puhelimen on oltava dataverkon
kattavuusalueella. Hätäyhteyshenkilön pitää pystyä
vastaanottamaan tekstiviestejä (tekstiviestien vakiohinnat ovat
voimassa).
Laitteessa näkyy ilmoitus, jonka mukaan yhteyshenkilöille
ilmoitetaan tietyn ajan kuluttua. Jos apua ei tarvita, voit
peruuttaa viestin.
Tapahtumantunnistus- ja Assistance-ominaisuuksien
määrittäminen
1 Asenna Garmin Connect Mobile sovellus älypuhelimen
sovelluskaupasta ja avaa se.
2 Pariliitä älypuhelin laitteeseen (Pariliitos älypuhelimeen,
sivu 1).
3 Valitse Garmin Connect Mobile sovelluksen
sovellusasetuksista Hätäyhteyshenkilöt ja määritä
ajajatietosi sekä hätäyhteyshenkilöt.
Kukin valitsemasi yhteyshenkilö saa viestin, joka ilmoittaa
hänen olevan hätäyhteyshenkilö.
HUOMAUTUS: kun määrität hätäyhteyshenkilöt,
tapahtumantunnistus otetaan automaattisesti käyttöön
laitteessa.
4 Ota GPS käyttöön Edge laitteessa (GPS-toiminnon ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä, sivu 10).
6
Hätäyhteyshenkilöiden tarkasteleminen
Voit tarkastella hätäyhteyshenkilöiden tietoja laitteessasi vasta,
kun olet määrittänyt ajajan tiedot ja hätäyhteyshenkilöt Garmin
Connect mobiilisovelluksessa.
Valitse
> Yhteysominaisuudet > Yhteystiedot.
Hätäyhteyshenkilöiden nimet ja puhelinnumerot tulevat
näkyviin.
Avun pyytäminen
Jotta voit pyytää apua, ota GPS käyttöön Edge laitteessa.
1 Ota Assistance-toiminto käyttöön painamalla -painiketta
neljän sekunnin ajan.
Laite antaa äänimerkin ja lähettää viestin, kun laskurin viisi
sekuntia on kulunut.
2 Tarvittaessa voit lähettää viestin heti valitsemalla Lähetä.
Tapahtumantunnistuksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä
Valitse
> Yhteysominaisuudet > Tapahtumantunn..
Automaattiviestin peruuttaminen
Kun laite havaitsee tapahtuman, voit peruuttaa automaattisen
hätäviestin lähettämisen hätäyhteyshenkilöille pariliitetyssä
älypuhelimessa.
Valitse Peruuta > , ennen kuin 30 sekunnin laskuri
nollautuu.
Tilapäivityksen lähettäminen tapahtuman jälkeen
Voit lähettää tilapäivityksen hätäyhteyshenkilöille vasta, kun laite
on havainnut tapahtuman ja lähettänyt automaattisen hätäviestin
hätäyhteyshenkilöille.
Voit lähettää hätäyhteyshenkilöille tilapäivityksen, jossa ilmoitat,
ettet tarvitse apua.
1 Pyyhkäise näyttöä ylhäältä alas ja katsele säädinwidgetejä
pyyhkäisemällä sen jälkeen vasemmalle tai oikealle.
2 ValitseTapahtuma havaittu > Ol. kunn..
Viesti lähetetään kaikille hätäyhteyshenkilöillesi.
Langattomat anturit
Laitetta voidaan käyttää langattomien ANT+ tai Bluetooth
anturien kanssa. Lisätietoja valinnaisten anturien
yhteensopivuudesta ja hankkimisesta on osoitteessa
buy.garmin.com.
®
Langattomien anturien pariliitos
Aseta sykevyö tai anturi paikalleen, ennen kuin muodostat
pariliitoksen.
Pariliitoksen avulla langattomatANT+- tai Bluetooth-anturit,
kuten sykevyö, liitetään Garmin -laitteeseesi.
1 Tuo laite enintään 3 metrin (10 jalan) päähän anturista.
HUOMAUTUS: pysy 10 metrin (33 jalan) päässä muiden
ajajien antureista pariliitoksen muodostamisen aikana.
> Tunnistimet > Lisää tunnistin.
2 Valitse
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse anturin tyyppi.
• Voit etsiä kaikkia lähellä olevia antureita valitsemalla Etsi
kaikki.
Näyttöön tulee käytettävissä olevien anturien luettelo.
4 Valitse, mitkä anturit pariliitetään laitteeseen.
5 Valitse Lisää.
Kun anturi on liitetty laitteeseesi, anturin tila on Yhdistetty.
Voit mukauttaa tietokentän näyttämään anturin tiedot.
®
Langattomat anturit
Sykealueiden määrittäminen
Kaikkien yhteismäärien näyttäminen
Laite määrittää sykealueet alkumäärityksen profiilitietojen
perusteella. Voit mukauttaa sykealueet omiin tavoitteisiisi
manuaalisesti (Kuntoilutavoitteet, sivu 7). Jotta kaloritiedot
olisivat mahdollisimman tarkkoja, sinun kannattaa määrittää
maksimi- ja leposykkeesi sekä sykealueet.
> Omat tilastot > Harjoitusalueet > Sykealueet.
1 Valitse
Anna
maksimija leposykearvosi.
2
Alueen arvot päivittyvät automaattisesti, mutta voit silti
muokata kutakin arvoa käsin.
Valitse
Perusta:.
3
4 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla lyöntiä/min voit tarkastella ja muokata
sykealuetta (lyöntiä minuutissa).
• Valitsemalla % maksimista voit tarkastella ja muokata
maksimisykkeen prosenttialuetta.
• Valitsemalla % SYV voit tarkastella ja muokata alueita
prosenttiosuutena sykereservistä (maksimisyke miinus
leposyke).
Voit näyttää kaikki laitteeseen tallennetut tiedot, kuten matkojen
määrän, ajan, etäisyyden ja kalorit.
Valitse
> Historia > Yhteensä.
Tietoja sykealueista
Monet urheilijat hyödyntävät sykealueita mitatessaan ja
kohentaessaan kardiovaskulaarista kuntoaan sekä sydän- ja
verisuonielimistönsä terveyttä. Sykealueet ovat vaihteluvälejä,
joiden rajakohdiksi on määritetty tietty minuuttikohtaisten
sydämenlyöntien määrä. Sykealueet on yleisesti jaoteltu viiteen
ja numeroitu 1-5 sykkeen nousun mukaan. Sykealueet
lasketaan yleensä prosentteina maksimisykkeestä.
Kuntoilutavoitteet
Kun tiedät omat sykealueesi, voit paremmin mitata ja kohentaa
kuntoasi näiden periaatteiden avulla.
• Syke on hyvä harjoituksen vaativuuden mittari.
• Harjoitteleminen tietyillä sykealueilla voi vahvistaa
kardiovaskulaarista kapasiteettia ja kuntoa.
Jos tiedät maksimisykkeesi, voit tarkistaa kuntotavoitteitasi
parhaiten vastaavan sykealueen Sykealuelaskenta, sivu 13osion taulukosta.
Jos et tiedä maksimisykettäsi, käytä jotakin Internet-laskuria.
Maksimisyke voidaan myös mitata joillakin kuntosaleilla.
Oletusarvoinen maksimisyke on 220 miinus ikäsi.
Tilannetietoisuus
Voit parantaa tilannetietoisuutta käyttämällä Edge laitetta
älykkäiden Varia™ pyöränvalojen ja takatutkan kanssa.
Lisätietoja on Varia laitteen käyttöoppaassa.
HUOMAUTUS: Edge ohjelmisto tarvitsee ehkä päivittää ennen
Varia laitteiden pariliitosta (Ohjelmiston päivittäminen
sovelluksella Garmin Express, sivu 12).
Historia
Matkan poistaminen
> Historia > Matkat.
1 Valitse
Valitse
matka.
2
> Poista > .
3 Valitse
Omat ennätykset
Matkan lopussa laite näyttää mahdolliset uudet omat
ennätykset, joita teit matkan aikana. Omia ennätyksiä ovat
nopein aikasi vakiomatkalla, pisin matka ja suurin nousu matkan
aikana.
Omien ennätysten tarkasteleminen
Valitse
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
Oman ennätyksen palauttaminen
Voit palauttaa jokaisen oman ennätyksen vastaamaan aiemmin
tallennettua ennätystä.
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse palautettava ennätys.
3 Valitse Aiempi ennätys > .
HUOMAUTUS: tämä ei poista tallennettuja suorituksia.
Oman ennätyksen poistaminen
> Omat tilastot > Omat ennätykset.
1 Valitse
2 Valitse oma ennätys.
3 Valitse > .
Garmin Connect
Voit pitää yhteyttä kavereihin Garmin Connect sivustossa.
Garmin Connect on työkalu, jolla voit seurata, analysoida ja
jakaa harjoituksiasi ja kannustaa muita. Voit pitää kirjaa monista
suorituksistasi, kuten juoksu-, kävely- ja pyöräilylenkeistä sekä
uinti-, patikointi- ja triathlonharjoituksista.
Voit luoda maksuttoman Garmin Connect tilin, kun pariliität
laitteesi ja puhelimesi Garmin Connect Mobile sovelluksessa tai
osoitteessa connect.garmin.com.
Suoritusten tallentaminen: kun olet tallentanut suorituksen
laitteeseesi, voit ladata sen Garmin Connect palveluun ja
säilyttää sitä niin kauan kuin haluat.
Tietojen analysoiminen: voit näyttää lisätietoja suorituksesta,
kuten ajan, matkan, korkeuden, sykkeen, kulutetut kalorit,
juoksurytmin, karttanäkymän, tahti- ja nopeustaulukot sekä
mukautettavat raportit.
HUOMAUTUS: joitakin tietoja varten tarvitaan valinnainen
lisävaruste, kuten sykemittari.
Historia sisältää tiedot ajasta, matkasta, kaloreista, nopeudesta,
kierroksista ja korkeudesta sekä valinnaisen ANT+ tunnistimen
tiedot.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
Kun laitteen muisti on täynnä, näyttöön tulee ilmoitus. Laite ei
poista tai korvaa historiatietoja automaattisesti. Lataa
historiatiedot säännöllisesti sivustoon Garmin Connect, jotta voit
seurata matkatietojasi.
Matkan tarkasteleminen
> Historia > Matkat.
1 Valitse
2 Valitse matka.
3 Valitse jokin vaihtoehto.
Historia
7
Suoritusten jakaminen: voit muodostaa yhteyden kavereihisi,
joiden kanssa voitte seurata toistenne suorituksia, tai
julkaista linkkejä suorituksiisi haluamissasi
yhteisösivustoissa.
Ajon lähettäminen Garmin Connect palveluun
• Synkronoi Edge laite älypuhelimen Garmin Connect Mobile
sovelluksen kanssa.
• Lähetä ajotiedot Garmin Connect tilillesi tietokoneesta
käyttämällä Edge laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
Tietojen hallinta
HUOMAUTUS: laite ei ole yhteensopiva Windows 95, 98, Me ja
Windows NT eikä Mac OS 10.3 käyttöjärjestelmien ja niitä
aiempien kanssa.
®
®
®
Laitteen liittäminen tietokoneeseen
HUOMAUTUS
Voit estää korroosiota kuivaamalla USB-portin ja suojuksen ja
niitä ympäröivän alueen ennen laitteen lataamista tai liittämistä
tietokoneeseen.
1 Avaa USB-liitännän suojus.
2 Liitä USB-kaapelin pienempi pää USB-liitäntään.
3 Liitä USB-kaapelin suurempi pää tietokoneen USB-porttiin.
Laite näkyy siirrettävänä levynä Oma tietokone ‑kansiossa
(Windows) tai taltiona (Mac).
Tiedostojen siirtäminen laitteeseen
1 Liitä laite tietokoneeseen.
2
3
4
5
6
7
Windows tietokoneissa laite näkyy siirrettävänä levynä tai
kannettavana laitteena. Mac tietokoneissa laite näkyy
taltiona.
HUOMAUTUS: laitteen asemat eivät näy kaikissa
tietokoneissa, joissa on useita verkkoasemia. Lisätietoja
aseman liittämisestä on käyttöjärjestelmän oppaissa.
Avaa tiedostoselain tietokoneessa.
Valitse tiedosto.
Valitse Muokkaa > Kopioi.
Avaa siirrettävä levy, asema tai laite.
Siirry kansioon.
Valitse Muokkaa > Liitä.
Tiedosto näkyy laitteen muistissa olevassa
tiedostoluettelossa.
Tiedostojen poistaminen
HUOMAUTUS
Jos et ole varma tiedoston käyttötarkoituksesta, älä poista sitä.
Laitteen muistissa on tärkeitä järjestelmätiedostoja, joita ei saa
poistaa.
1
2
3
4
Avaa Garmin-asema tai -taltio.
Avaa kansio tai taltio tarvittaessa.
Valitse tiedosto.
Paina näppäimistön Delete-näppäintä.
HUOMAUTUS: jos käytät Apple tietokonetta, poista tiedostot
kokonaan tyhjentämällä roskakori.
®
USB-kaapelin irrottaminen
Jos laite on liitetty tietokoneeseen siirrettävänä laitteena tai
taltiona, laite on poistettava tietokoneesta turvallisesti, jotta
tietoja ei häviäisi. Jos laite on liitetty Windows tietokoneeseen
kannettavana laitteena, laitteen turvallinen poistaminen ei ole
välttämätöntä.
1 Valitse toinen seuraavista vaihtoehdoista:
8
• Valitse tietokoneen Windows ilmaisinalueelta Poista laite
turvallisesti -kuvake ja valitse laite.
• Valitse Apple tietokoneessa laite ja valitse Arkisto > Anna
levy.
Irrota
kaapeli tietokoneesta.
2
Laitteen mukauttaminen
Ladattavat Connect IQ ominaisuudet
Voit lisätä kelloon Connect IQ ominaisuuksia (Garmin ja muut
palveluntarjoajat) Connect IQ Mobile sovelluksella.
Tietokentät: voit ladata uusia tietokenttiä, joissa anturien,
suoritusten ja aiempien suoritusten tiedot näkyvät uudella
tavalla. Voit lisätä Connect IQ tietokenttiä sisäisiin
ominaisuuksiin ja sisäisille sivuille.
Widgetit: näistä näet muun muassa anturitietoja ja ilmoituksia
yhdellä silmäyksellä.
Sovellukset: voit lisätä laitteeseen vuorovaikutteisia
ominaisuuksia, kuten uusia ulkoilu- ja kuntoilusuoritusten
tyyppejä.
Connect IQ ominaisuuksien lataaminen tietokoneella
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
2 Siirry osoitteeseen apps.garmin.com ja kirjaudu sisään.
3 Valitse Connect IQ ominaisuus ja lataa se.
4 Seuraa näytön ohjeita.
Käyttäjäprofiilin määrittäminen
Voit päivittää sukupuoli-, ikä-, paino- ja pituusasetuksia. Laite
laskee tarkat matkatiedot antamiesi tietojen perusteella.
> Omat tilastot > Käyttäjäprofiili.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
Ajoasetusten päivittäminen
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Jos haluat mukauttaa tietonäyttöjä ja -kenttiä, valitse
Tietonäkymät (Tietonäytön muokkaaminen, sivu 9).
• Jos haluat mukauttaa harjoitushälytyksiä, valitse
Hälytykset (Hälytykset, sivu 9).
• Jos haluat määrittää, kuinka kierrokset käynnistyvät,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap
(Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan, sivu 9).
• Jos haluat siirtää laitteen automaattisesti lepotilaan, kun
sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin, valitse
Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen lepotila
(Automaattisen lepotilan käyttäminen, sivu 9).
• Jos haluat muuttaa ajanoton automaattista taukoasetusta,
valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause (Auto
Pause -toiminnon käyttäminen, sivu 10).
• Valitsemalla Automaattiset ominaisuudet > Automaatt.
vieritys voit mukauttaa harjoitustietosivujen näyttämistä
ajanoton aikana (Automaattisen vierityksen käyttäminen,
sivu 10).
• Valitsemalla Ajastinkäynnistystila voit määrittää, miten
laite havaitsee ajon aloittamisen ja käynnistää ajastimen
automaattisesti (Ajanoton automaattinen käynnistäminen,
sivu 10).
• Valitsemalla Navigointiohjeet voit näyttää
käännöskohtaiset navigointiohjeet tekstinä tai kartan
päällä.
• Jos haluat mukauttaa kartta-asetuksia, valitse Karttavalikko (Kartta-asetukset, sivu 4).
Laitteen mukauttaminen
• Jos haluat mukauttaa reittiasetuksia, valitse Reititysvalikko (Reittiasetukset, sivu 5).
Kaikki muutokset tallennetaan ajoasetuksiin.
Tietonäytön lisääminen
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Tietonäkymät > Lisää uusi > Tietonäyttö.
3 Valitse luokka ja yksi tai useampi tietokenttä.
4 Valitse .
5 Valitse jokin vaihtoehto.
6
7
8
9
• Valitse toinen luokka, jotta voit valita lisää tietokenttiä.
• Valitse .
Voit vaihtaa asettelua valitsemalla tai .
Valitse .
Valitse jokin vaihtoehto.
• Kaksoisnapauta tietokenttää, jos haluat muuttaa sitä.
• Järjestä tietokentät uudelleen napauttamalla ensin yhtä ja
sitten toista tietokenttää.
Valitse .
Tietonäytön muokkaaminen
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Tietonäkymät.
3 Valitse tietonäyttö.
4 Valitse Asettelu ja tietokentät.
5 Valitse luokka ja lisättävät tai poistettavat tietokentät ja valitse
6
7
8
9
> .
Voit vaihtaa asettelua valitsemalla tai .
Valitse .
Valitse jokin vaihtoehto.
• Kaksoisnapauta tietokenttää, jos haluat muuttaa sitä.
• Järjestä tietokentät uudelleen napauttamalla ensin yhtä ja
sitten toista tietokenttää.
Valitse .
Tietonäyttöjen järjestäminen uudelleen
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Tietonäkymät > .
3 Valitse tietonäyttö.
tai
.
4 Valitse
5 Valitse .
Hälytykset
Hälytysten avulla voit pyrkiä tiettyyn aika-, matka-, kalori-, sykeja poljinnopeustavoitteeseen.
Aluehälytysten asettaminen
Jos sinulla on valinnainen sykevyö tai poljinnopeustunnistin, voit
asettaa aluehälytyksiä. Aluehälytys ilmoittaa aina, kun laitteen
mittaus on tietyn arvoalueen ylä- tai alapuolella. Voit määrittää
laitteen hälyttämään esimerkiksi, kun syke on alle 90 tai yli 160
lyöntiä minuutissa (Sykealueiden määrittäminen, sivu 7).
> Ajoasetukset > Hälytykset.
1 Valitse
Valitse
Sykehälytys
tai Poljinnopeushälytys.
2
3 Ota hälytys tarvittaessa käyttöön.
4 Anna minimi- ja maksimiarvot tai valitse alueet.
5 Valitse tarvittaessa .
Näyttöön tulee ilmoitus aina kun ylität tai alitat määritetyn
alueen. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 11).
Laitteen mukauttaminen
Toistuvan hälytyksen asettaminen
Toistuva hälytys käynnistyy aina, kun laite tallentaa tietyn arvon
tai arvovälin. Voit esimerkiksi asettaa laitteen hälyttämään aina
30 minuutin välein.
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Hälytykset.
3 Valitse hälytystyyppi
4 Ota hälytys käyttöön.
5 Määritä arvo.
6 Valitse .
Joka kerta kun saavutat hälytyksen arvon, näyttöön tulee
ilmoitus. Jos äänet on otettu käyttöön, laite myös päästää
merkkiäänen (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 11).
Auto Lap
®
Kierrosten merkitseminen sijainnin mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tiettyyn
sijaintiin automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla voit
helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi pitkässä
nousussa tai pikamatkoilla). Reitillä ollessasi voit aloittaa uuden
kierroksen missä tahansa reitin tallennetussa kierroskohdassa
käyttämällä Sijainnin mukaan -asetusta.
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Sijainnin mukaan > Kierros:.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Vain Lap-painallus voit käynnistää
kierroslaskurin aina, kun valitset
ja kun ohitat kyseisen
paikan uudelleen.
• Valitsemalla Start ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
GPS-sijainnissa, jossa valitset , ja missä tahansa
matkan sijainnissa, jossa valitset
.
• Valitsemalla Mark ja Lap voit käynnistää kierroslaskurin
tietyssä, ennen matkaa merkityssä GPS-sijainnissa ja
missä tahansa matkan sijainnissa, jossa valitset
.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
muokkaaminen, sivu 9).
Kierrosten merkitseminen matkan mukaan
Auto Lap ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen tietyn
matkan päähän automaattisesti. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 10
mailin tai 40 kilometrin välein).
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Matkan mukaan > Kierros:.
3 Määritä arvo.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
muokkaaminen, sivu 9).
Kierrosten merkitseminen ajan mukaan
Auto Lap -ominaisuuden avulla voit merkitä kierroksen
automaattisesti tietyn ajan päähän. Tämän ominaisuuden avulla
voit helposti vertailla tehoa matkan eri osissa (esimerkiksi 20
minuutin välein).
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Lap > Auto
Lap-laukaisin > Ajan mukaan > Kierros:.
3 Määritä arvo.
4 Mukauta kierroksen tietokenttiä tarvittaessa (Tietonäytön
muokkaaminen, sivu 9).
Automaattisen lepotilan käyttäminen
Automaattinen lepotila siirtää laitteen lepotilaan automaattisesti,
kun laitetta ei ole käytetty 5 minuuttiin. Lepotilan aikana näyttö
9
on sammuksissa ja ANT+ anturien, Bluetooth toiminnon ja GPStoiminnon yhteys on katkaistu.
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Automaattinen
lepotila.
Auto Pause -toiminnon käyttäminen
Auto Pause toiminnolla voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt tai nopeutesi laskee tietyn arvon
alle. Tämä toiminto on hyödyllinen, jos matkalla on
liikennevaloja tai muita paikkoja, joissa on hidastettava tai
pysähdyttävä.
HUOMAUTUS: historiatietoja ei tallenneta, kun ajanotto on
pysäytetty tai keskeytetty.
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Automaattiset ominaisuudet > Auto Pause.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla Pysäytettynä voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun pysähdyt.
• Valitsemalla Mukautettu nopeus voit keskeyttää ajanoton
automaattisesti, kun nopeutesi laskee tietyn arvon alle.
4 Tarvittaessa voit mukauttaa valinnaisia aikatietokenttiä
(Tietonäytön muokkaaminen, sivu 9).
®
Automaattisen vierityksen käyttäminen
Valitsemalla Automaatt. vieritys voit selata läpi kaikkia
harjoitustietonäyttöjä automaattisesti, kun ajanotto on käynnissä.
> Ajoasetukset.
1 Valitse
Valitse
Automaattiset
ominaisuudet > Automaatt. vieritys.
2
3 Valitse näyttönopeus.
Ajanoton automaattinen käynnistäminen
Tämä toiminto havaitsee automaattisesti, kun laite on löytänyt
satelliitteja ja on liikkeessä. Se aloittaa ajanoton tai muistuttaa
ajanoton käynnistämisestä, jotta voit tallentaa matkatiedot.
> Ajoasetukset.
1 Valitse
2 Valitse Ajastinkäynnistystila.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitse Manuaalinen ja aloita ajanotto valitsemalla .
• Valitse Kysyttäessä, niin saat visuaalisen huomautuksen,
kun saavutat aloitushuomautusnopeuden.
• Valitse Automaatt., niin ajanotto alkaa automaattisesti,
kun saavutat aloitusnopeuden.
Puhelinasetukset
Valitse
> Yhteysominaisuudet > Puhelin.
Ota käyttöön: voit ottaa käyttöön langattoman Bluetooth
tekniikan.
HUOMAUTUS: muut Bluetooth asetukset näkyvät
ainoastaan, kun langaton Bluetooth tekniikka on käytössä.
Lempinimi: voit kirjoittaa lempinimen, jonka avulla laitteet
tunnistetaan laitteissa, joissa on langatonta Bluetooth
tekniikkaa.
Pariliitä älypuhelin: yhdistää laitteen yhteensopivaan Bluetooth
älypuhelimeen. Tällä asetuksella voit käyttää Bluetooth
yhteysominaisuuksia, kuten LiveTrack ja suoritusten
lataaminen Garmin Connect palveluun.
Puhelu- ja tekstiviestihälyt.: vastaanota puhelu- ja tekstiviestiilmoituksia yhteensopivasta älypuhelimestasi.
Vastaamatt. puh. ja tekstiv.: näyttää yhteensopivan
älypuhelimesi vastaamattomat puhelut ja viestit.
Tekstiviestivastausten allekirjoitus: ottaa käyttöön
allekirjoituksen tekstiviestivastauksissa.
10
Vierastila
Vierastilatoiminnolla voit rajoittaa käytettävissä olevia
ominaisuuksia ja asetuksia, ennen kuin jaat laitteen
vieraskäyttäjän kanssa.
Vierastilan ottaminen käyttöön
> Vierastila > Ota käyttöön.
1 Valitse
2 Valitse vaihtoehto:
• Voit ottaa käyttöön vierastilan ja määrittää, että sen
poistamiseen käytöstä tarvitaan koodi, valitsemalla ,
antamalla nelinumeroisen koodin ja valitsemalla .
• Voit ottaa vierastilan käyttöön ilman koodia valitsemalla
Laite rajoittaa mukautettavissa olevia asetuksia.
.
Vierastilan poistaminen käytöstä
> Vierastila > Ota käyttöön.
1 Valitse
2 Anna tarvittaessa nelinumeroinen koodi ja valitse
.
HUOMAUTUS: kolmen virheellisen yrityksen jälkeen saat
kehotteen antaa yleisen avauskoodin: Garmin.
3 Valitse vaihtoehto:
• Valitsemalla
voit palauttaa laiteasetukset, jotka olivat
käytössä, ennen kuin vierastila otettiin käyttöön.
• Valitsemalla voit säilyttää laiteasetukset, jotka olivat
käytössä vierastilassa.
Järjestelmäasetukset
Valitse
> Järjestelmä.
• GPS-asetukset (GPS-toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 10)
• Väriasetukset (Tehostevärin vaihtaminen, sivu 10)
• Näytön asetukset (Näyttöasetukset, sivu 10)
• Tiedontallennusasetukset (Tiedontallennusasetukset,
sivu 10)
• Yksikköasetukset (Mittayksiköiden muuttaminen, sivu 11)
• Ääniasetukset (Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 11)
• Kieliasetukset (Laitteen kielen vaihtaminen, sivu 11)
GPS-toiminnon ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Voit poistaa GPS-toiminnon käytöstä sisäharjoittelua varten tai
akun säästämiseksi.
Valitse
> Järjestelmä > GPS-tila.
Tehostevärin vaihtaminen
Voit muuttaa laitteen tehosteväriä.
> Järjestelmä > Väri.
1 Valitse
2 Valitse tehosteväri.
Näyttöasetukset
Valitse
> Järjestelmä > Näyttö.
Kirkkaus: taustavalon kirkkauden määrittäminen.
Taustavalon aika: määrittää ajan, jonka kuluttua taustavalo
sammuu.
Väritila: määrittää laitteen käyttämään päivä- tai yövärejä. Kun
valitset Automaatt., laite valitsee päivä- tai yövärit
automaattisesti kellonajan mukaan.
Kuvankaappaus: voit tallentaa laitteen näytön kuvan.
Tiedontallennusasetukset
Valitse
> Järjestelmä > Tiedon tallennus.
Tallennusväli: määrittää, miten laite tallentaa toimintotietoja.
Älykäs tallentaa pisteet, joissa suunta, nopeus tai syke
muuttuu. 1 s valinnalla pisteet tallentuvat sekunnin välein.
Laitteen mukauttaminen
Tämä vaihtoehto tallentaa toiminnon hyvin yksityiskohtaisesti,
mutta tiedoston koko on myös suurempi.
Poljinnop. keskiarvo: määrittää, sisällyttääkö laite
poljinnopeustietoihin nolla-arvot niiltä jaksoilta, kun et polje.
Oletusasetuksena on ohittaa nolla-arvot, joita ilmenee, kun et
polje.
Kirjaa SV: määrittää laitteen tallentamaan sykevaihtelusi
suorituksen aikana.
Mittayksiköiden muuttaminen
Voit mukauttaa matkan, nopeuden, korkeuden, lämpötilan,
painon, sijaintimuodon ja aikamuodon mittayksiköitä.
> Järjestelmä > Yksikkö.
1 Valitse
2 Valitse mittatyyppi.
3 Valitse mittayksikkö asetusta varten.
Laitteen äänten ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä
Valitse
> Järjestelmä > Äänet.
Laitteen kielen vaihtaminen
Valitse
> Järjestelmä > Kieli.
Aikavyöhykkeet
Aina kun käynnistät laitteen ja etsit satelliitteja tai synkronoit
älypuhelimen kanssa, laite havaitsee aikavyöhykkeen ja
kellonajan automaattisesti.
Laitteen tiedot
Tekniset tiedot
Oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa oletusasetukset ja harjoitusprofiilit. Tämä ei poista
historiatietoja, kuten ajo-, harjoitus- ja reittitietoja.
Valitse
> Järjestelmä > Laitteen nollaus > Palauta
oletusasetukset > .
Käyttäjätietojen ja asetuksien tyhjentäminen
Voit tyhjentää kaikki käyttäjätiedot ja palauttaa laitteen
alkuperäiset asetukset. Tämä poistaa kaikki historiatiedot, kuten
ajo-, harjoitus- ja reittitiedot sekä nollaa laiteasetukset ja
suoritusprofiilit. Tämä ei poista tiedostoja, jotka olet lisännyt
laitteeseen tietokoneesta.
> Järjestelmä > Laitteen nollaus > Tyhjennä
Valitse
tiedot ja asetukset > .
Akunkeston maksimoiminen
• Ota käyttöön Akunsäästötila (Akunsäästötilan ottaminen
käyttöön, sivu 11).
• Vähennä taustavalon kirkkautta (Taustavalon käyttäminen,
sivu 1) tai lyhennä sen aikakatkaisuaikaa (Näyttöasetukset,
sivu 10).
• Valitse tallennusväliksi Älykäs (Tiedontallennusasetukset,
sivu 10).
• Ota käyttöönAutomaattinen lepotila toiminto (Automaattisen
lepotilan käyttäminen, sivu 9).
• Poista langaton Puhelin-toiminto käytöstä (Puhelinasetukset,
sivu 10).
• Valitse GPS-asetus (GPS-toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä, sivu 10).
• Poista langattomat anturit, joita et enää käytä.
Akun tyyppi
Ladattava sisäinen litiumioniakku
Akunsäästötilan ottaminen käyttöön
Akunkesto
Enintään 12 h
Käyttölämpötila
-20–60 ºC (-4–140 ºF)
Latauslämpötila
0–45 ºC (32–113 ºF)
Langaton taajuus/yhteyskäytäntö
2,4 GHz (nimellinen 4 dBm)
Vesitiiviys
IEC 60529 IPX7*
Akunsäästötila säätää asetukset automaattisesti pidentämään
akun kestoa pitkillä matkoilla. Näyttö sammuu suorituksen
ajaksi. Voit ottaa käyttöön automaattiset ilmoitukset ja herättää
näytön napauttamalla sitä. Akunsäästötilassa laite tallentaa
GPS-reittipisteitä ja anturitietoja harvemmin. Nopeus-, matka- ja
jäljitystiedot eivät ole yhtä tarkkoja.
HUOMAUTUS: historiatietoja tallennetaan akunsäästötilassa,
kun ajanotto on käynnissä.
> Akunsäästötila > Ota käyttöön.
1 Valitse
2 Valitse mitkä ilmoitukset herättävät näytön toiminnon aikana.
*Laite kestää satunnaisen upottamisen enintään 1 metrin
syvyiseen veteen enintään 30 minuutiksi. Lisätietoja on
osoitteessa www.garmin.com/waterrating.
Laitteen huoltaminen
HUOMAUTUS
Älä säilytä laitetta erittäin kuumissa tai kylmissä paikoissa,
koska laite saattaa vahingoittua pysyvästi.
Älä koskaan käytä kosketusnäyttöä kovalla tai terävällä
esineellä. Muutoin näyttö voi vahingoittua.
Vältä kemiallisia puhdistusaineita, liuottimia ja hyönteismyrkkyjä,
jotka voivat vahingoittaa muoviosia ja pintoja.
Kiinnitä suojus tiukasti, jotta USB-portti ei vahingoitu.
Laitteen puhdistaminen
1 Käytä miedolla pesuaineliuoksella kostutettua liinaa.
2 Pyyhi laite kuivaksi.
Anna laitteen kuivua kokonaan puhdistuksen jälkeen.
Vianmääritys
Laitteen asetusten nollaaminen
Jos laite lakkaa vastaamasta, se on ehkä nollattava. Tämä ei
poista tietoja tai nollaa määrittämiäsi asetuksia.
Paina
-painiketta 10 sekunnin ajan.
Laite nollautuu ja käynnistyy.
Laitteen tiedot
Puhelin ei muodosta yhteyttä laitteeseen
• Tuo laite riittävän lähelle älypuhelinta.
• Jos laitteiden välille on jo muodostettu pariliitos, poista
Bluetooth käytöstä molemmissa laitteissa ja ota se uudelleen
käyttöön.
• Jos laitteiden välille ei ole muodostettu pariliitosta, ota
käyttöön langaton Bluetooth tekniikka älypuhelimessasi.
• Avaa älypuhelimessa pariliitostila avaamalla Garmin Connect
Mobile sovellus, valitsemalla
tai , ja valitsemalla
Garmin-laitteet > Lisää laite.
• Avaa laitteessa pariliitostila avaamalla asetuswidget:
pyyhkäise aloitusnäytöllä alaspäin ja valitse Puhelin >
Pariliitä älypuhelin.
GPS-satelliittivastaanoton parantaminen
• Synkronoi laite usein Garmin Connect tilillesi:
◦ Yhdistä laite tietokoneeseen mukana toimitetulla USBkaapelilla ja Garmin Express™ sovelluksella.
◦ Synkronoi laite Garmin Connect Mobile sovellukseen
Bluetooth älypuhelimella.
11
Kun laite on yhteydessä Garmin Connect tiliisi, se lataa
monen päivän satelliittitiedot, minkä ansiosta se löytää
satelliittisignaalit nopeasti.
• Vie laite ulos aukealle paikalle pois korkeiden rakennusten ja
puiden läheltä.
• Pysy paikallasi muutaman minuutin ajan.
Korkeuden asettaminen
Jos sinulla tarkat korkeustiedot nykyisestä sijainnistasi, voit
kalibroida korkeusmittarin manuaalisesti laitteeseen.
> Aseta korkeus.
1 Valitse Minne? >
Syötä
korkeus
ja
valitse
.
2
Laitteen kieli on väärä
1
2
3
4
Valitse .
Vieritä luettelon viimeiseen kohtaan ja valitse se.
Vieritä luettelon seitsemänteen kohtaan ja valitse se.
Valitse kieli.
O-renkaat
Telineisiin on saatavilla vaihtohihnat (O-renkaat).
HUOMAUTUS: käytä vain EPDM (Ethylene Propylene Diene
Monomer) -vaihtohihnoja. Siirry osoitteeseen
http://buy.garmin.com tai ota yhteys Garmin jälleenmyyjään.
Laitteen tietojen näyttäminen
> Järjestelmä > Tietoja.
1 Valitse
2 Valitse jokin vaihtoehto.
• Voit tarkastella säädöstietoja ja mallinumeroa valitsemalla
Säädöstiedot.
• Voit tarkastella ohjelmistotietoja, laitteen tunnusta tai
käyttöoikeussopimusta valitsemalla Tekijänoikeustiedot.
Ohjelmiston päivittäminen sovelluksella
Garmin Express
Ennen kuin voit päivittää laitteen ohjelmiston, tarvitset Garmin
Connect tilin ja sinun on ladattava Garmin Express sovellus.
1 Liitä laite tietokoneeseen USB-kaapelilla.
Kun uusi ohjelmisto on saatavilla, Garmin Express lähettää
sen laitteeseen.
2 Seuraa näytön ohjeita.
3 Älä irrota laitetta tietokoneesta päivitysprosessin aikana.
Tuotepäivitykset
Asenna tietokoneeseen Garmin Express (www.garmin.com
/express).
Tämä helpottaa näiden palvelujen käyttöä Garmin laitteissa:
• Ohjelmistopäivitykset
• Karttapäivitykset
• Tuotteen rekisteröiminen
Lisätietojen saaminen
• Osoitteesta support.garmin.com saat lisää oppaita,
artikkeleita ja ohjelmistopäivityksiä.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/intosports.
• Siirry osoitteeseen www.garmin.com/learningcenter.
• Saat lisätietoja valinnaisista lisävarusteista ja varaosista
osoitteesta buy.garmin.com tai Garmin jälleenmyyjältä.
12
Liite
Tietokentät
Joidenkin tietokenttien näyttämiseen tarvitaan ANT+
lisävarusteita.
Aika: nykyisen suorituksen sekuntikellon aika.
Aikaa jäljellä: näyttää reitin aikana, kuinka paljon aikaa on
jäljellä, kun käytössä on aikatavoite.
Aika - keskim./kierr.: nykyisen suorituksen keskimääräinen
kierrosaika.
Aika - kierros: nykyisen kierroksen sekuntikellon aika.
Aika - kulunut: tallennettu kokonaisaika. Jos esimerkiksi
käynnistät ajanoton, juokset 10 minuuttia, pysäytät ajanoton
5 minuutiksi, käynnistät ajanoton uudelleen ja juokset 20
minuuttia, kulunut aika on 35 minuuttia.
Aika määr.: arvioitu jäljellä oleva aika määränpäähän. Tämä
tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Aika seur.: arvioitu aika, jonka kuluttua saavut reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Akun tila: pyöränvalon akun jäljellä oleva virta.
Akun varaus: akun jäljellä oleva virta.
Auringonl.: auringonlaskun aika GPS-sijainnin mukaan.
Auringonn.: auringonnousun aika GPS-sijainnin mukaan.
Et. määränp.: jäljellä oleva matka määränpäähän. Tämä tieto
tulee näkyviin vain navigoitaessa.
ETA seur.: arvioitu kellonaika, jolloin saavut seuraavaan
reittipisteeseen (mukautettu reittipisteen paikalliseen aikaan).
Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
GPS-signaalin voimakkuus: gPS-satelliittisignaalin
voimakkuus.
GPS-tarkkuus: tarkan sijainnin virhemarginaali. Esimerkiksi
GPS-sijaintisi tarkkuus on +/-3,65 m (12 jalkaa).
Jäljellä oleva nousu: näyttää reitin aikana, kuinka paljon
nousua on jäljellä, kun käytössä on korkeustavoite.
Kalorit: kulutettujen kalorien kokonaismäärä.
Kellonaika: kellonaika nykyisen sijaintisi ja aika-asetusten
perusteella (muoto, aikavyöhyke ja kesäaika).
Kierrokset: nykyisen suorituksen aikana kuljettujen kierrosten
määrä.
Kokonaisnousu: kokonaisnousumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Korkeus: nykyisen sijaintisi korkeus merenpinnasta.
Kulkusuunta: kulkusuuntasi.
Lasku yhteensä: kokonaislaskumatka edellisen nollauksen
jälkeen.
Määränpään sijainti: viimeinen reitin tai harjoituksen piste.
Matka: nykyisen jäljen tai suorituksen aikana kuljettu matka.
Matkaa jälj: näyttää reitin aikana, kuinka paljon matkaa on
jäljellä, kun käytössä on matkatavoite.
Matka harjoituspisteelle: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Matka - kierros: nykyisen kierroksen aikana kuljettu matka.
Matkamittari: muuttuva luku, kaikkien matkojen kuljettu
yhteispituus. Tämä luku ei nollaudu, kun matkan tiedot
nollataan.
Matka seur.: jäljellä oleva matka reitin seuraavaan
reittipisteeseen. Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Nopeus: nykyinen kulkunopeus.
Nopeus - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskimääräinen
nopeus.
Nopeus - kierros: nykyisen kierroksen keskimääräinen nopeus.
Liite
Nopeus - maksimi: nykyisen suorituksen huippunopeus.
Nousua seur. reittipisteeseen: jäljellä oleva etäisyys reitin
seuraavaan pisteeseen.
Poljinnopeus: pyöräily. Poljinkammen kierrosmäärä. Laite on
liitettävä lisävarusteena myytävään poljinnopeusanturiin, jotta
tiedot saa näkyviin.
Poljinnopeus - keskimäärin: pyöräily. Nykyisen suorituksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Poljinnopeus - kierros: pyöräily. Nykyisen kierroksen
keskimääräinen poljinnopeus.
Saapumisaika määränpäähän: arvioitu kellonaika, jolloin
saavut määränpäähän (mukautettu määränpään paikalliseen
aikaan). Tämä tieto tulee näkyviin vain navigoitaessa.
Seuraavan sijainti: seuraava reitin tai harjoituksen piste.
SY - %max.: prosenttiosuus maksimisykkeestä.
Syke: syke lyönteinä minuutissa. Laitteen on oltava yhteydessä
yhteensopivaan sykemittariin.
Sykealue: nykyinen sykealue (1–5). Oletusalueet perustuvat
käyttäjäprofiiliisi ja maksimisykkeeseesi (220 miinus ikäsi).
SY - keskimäärin: nykyisen suorituksen keskisyke.
SY - kierros: nykyisen kierroksen keskisyke.
Valokeilan kulman tila: etuvalon valokeilan tila.
Valotila: valoverkoston määritystila.
Yhdistetyt valot: yhdistettyjen valojen lukumäärä.
Sykealuelaskenta
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 x 2.1
2288
Alue % maksimisyk- Rasituksen tuntu
keestä
Edut
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
1
Aloittelijatason
aerobinen harjoittelu,
vähentää stressiä
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
700 × 23C
2096
Nostaa anaerobista
kapasiteettia ja
kynnystä, parantaa
nopeutta
700 × 25C
2105
700C Tubular
2130
700 × 28C
2136
Lisää anaerobista ja
lihasten kestävyyttä,
lisää voimaa
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
2
3
4
5
50-60 %
60-70 %
70-80 %
80-90 %
90-100 %
Rauhallinen tahti,
rytmikäs hengitys
Miellyttävä tahti, hiukan
syvempää hengitystä,
keskusteleminen
mahdollista
Perustason kardiovaskulaarinen
harjoitus, hyvä palautustahti
Kohtuullinen tahti,
keskusteleminen
hiukan hankalampaa
Parantaa aerobista
kapasiteettia, optimaalinen kardiovaskulaarinen harjoitus
Nopea tahti ja hiukan
epämukava tuntemus,
voimakas hengitys
Kilpailutahti, ei ylläpidettävissä pitkään,
hengitys työlästä
Renkaan koko ja ympärysmitta
Nopeusanturi tunnistaa renkaan koon automaattisesti.
Tarvittaessa voit määrittää renkaan ympärysmitan
nopeusanturin asetuksista.
Rengaskoko on merkitty renkaan molemmille puolille. Luettelo ei
ole kattava. Voit mitata renkaan ympärysmitan myös
Internetissä olevilla laskimilla.
Rengaskoko
Renkaan ympärysmitta (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 Tubular
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
Liite
Altistuminen radiotaajuuksille
Tämä laite on mobiililähetin ja -vastaanotin, joka lähettää ja
vastaanottaa antenninsa avulla heikkoa radiotaajuusenergiaa
puhe- ja dataviestintää varten. Laitteen säteilemä
radiotaajuusenergia on julkaistuja rajoja alhaisempi, kun laitetta
käytetään enimmäisteholla ja käytettäessä lisävarusteita, jotka
Garmin on valtuuttanut. FCC:n radiotaajuuksien
altistusrajoitusten noudattamiseksi laitetta on käytettävä
yhteensopivassa telineessä tai kiinnitettynä asennusohjeiden
mukaisesti. Laitetta ei saa käyttää muissa kokoonpanoissa.
Tätä laitetta ei saa sijoittaa tai käyttää minkään muun lähettimen
tai antennin lähelle/lähellä.
13
Hakemisto
A
aika, hälytykset 9
aikavyöhykkeet 11
ajanotto 7
ajastin 2
akku
lataaminen 1
maksimoiminen 11
tyyppi 2
aktiivikuntoilija 8
alkumääritys 11
aloitusilmoitus 10
alueet, aika 11
ANT+ anturit 1, 6, 7
pariliitos 6
asentaminen 2
asetukset 8, 10, 11
laite 11
assistance-toiminto 6
Auto Lap 9
Auto Pause 10
automaattinen lepotila 9
automaattinen vieritys 10
B
Bluetooth anturit 6
Bluetooth tekniikka 5, 10
C
Connect IQ 8
E
etäisyys, hälytykset 9
G
Garmin Connect 1, 4–8
Garmin Express, ohjelmiston päivittäminen 12
GPS 10
signaali 1, 2, 11
GroupTrack 5
H
harjoittelu
näytöt 9
sivut 2
hihnat 12
historia 2, 7
lähettäminen tietokoneeseen 7, 8
poistaminen 7
hälytykset 9
hätätoiminto 6
hätäyhteyshenkilöt 6
J
järjestelmäasetukset 10
K
kalori, hälytykset 9
kartat 3, 4
asetukset 4
paikkojen etsiminen 3
päivittäminen 12
suunta 5
kentät 4
lataaminen 4
muokkaaminen 4
kieli 11, 12
kierrokset 1
kohdepisteet, etsiminen 3
koordinaatit 3
korkeus 12
korkeusmittari, kalibroiminen 12
kosketusnäyttö 1
kuvakkeet 1
käyttäjäprofiili 8
käyttäjätiedot, poistaminen 8
14
L
U
laite
huolto 11
nollaaminen 11
laitteen asetusten nollaaminen 11
laitteen kiinnittäminen 2
laitteen mukauttaminen 8, 9
laitteen puhdistaminen 11
laitteen tunnus 12
lisävarusteet 6, 12
LiveTrack 5
lukitseminen, näyttö 1
unitila 9
USB 12
yhteyden katkaiseminen 8
M
mittayksiköt 11
N
V
vianmääritys 11, 12
vierastila 10
W
Wi-Fi 1
widgetit 8
Ä
älypuhelin 1, 5, 8, 10
pariliitos 1, 11
äänet 11
navigointi 3
lopettaminen 3
palaa alkuun 3
näyttö 10
lukitseminen 1
näyttöasetukset 10
näytön painikkeet 1
O
O-renkaat. Katso hihnat
ohjelmisto
käyttöoikeus 12
päivittäminen 12
versio 12
omat ennätykset 7
poistaminen 7
osoitteet, etsiminen 3
P
painikkeet 1
palaa alkuun 3
pariliitos 1
ANT+ anturit 6
Bluetooth anturit 6
älypuhelin 1, 11
poistaminen, kaikki käyttäjätiedot 8, 11
poljinnopeus, hälytykset 9
profiilit, käyttäjä 8
pyöräkoot 13
päivitykset, ohjelmisto 12
R
reitit 3, 4
asetukset 5
luominen 3, 4
poistaminen 4
reittipisteet, projisoiminen 3
S
satelliittisignaalit 1, 2, 11
sijainnit 3
lähettäminen 6
löytäminen kartan avulla 3
muokkaaminen 3
poistaminen 3
sovellukset 5, 8
älypuhelin 1
suoritusten tallentaminen 2
syke
alueet 7, 13
hälytykset 9
T
tapahtumantunnistus 6
taustavalo 1, 10
tekniset tiedot 11
tiedostot, siirtäminen 8
tiedot
näytöt 9
siirtäminen 7, 8
tallentaminen 7, 10
tietojen tallentaminen 7, 8
tietokentät 8, 9, 12
tietokone, yhdistäminen 8
Hakemisto
support.garmin.com
Heinäkuu 2018
190-02423-37_0A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising