Garmin | Edge® 820 | User manual | Garmin Edge® 820 Brugervejledning

Garmin Edge® 820 Brugervejledning
Edge 820
®
Brugervejledning
© 2016 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at
ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til
www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin , Garmin logoet, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner og Virtual Partner er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, der er registreret i USA og andre
lande. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ og Vector™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple , og Mac er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. Navnet Bluetooth og de tilhørende logoer ejes af
Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug deraf af Garmin foregår på licens. The Cooper Institute samt tilhørende varemærker tilhører The Cooper Institute. Avanceret pulsanalyse fra Firstbeat. Di2™
er et varemærke tilhørende Shimano, Inc. Shimano er et registreret varemærke tilhørende Shimano, Inc. iOS er et registreret varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc., som bruges under
licens af Apple Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF), og Normalized Power™ (NP) er varemærker tilhørende Peaksware, LLC. STRAVA og Strava™ er varemærker tilhørende
Strava, Inc. Wi‑Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance Corporation. Windows er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Rettighederne
til øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.
®
®
®
®
®
®
®
®
Dette produkt er ANT+ certificeret. Gå til www.thisisant.com/directory, hvis du vil have en liste over kompatible produkter og apps.
®
M/N: A03001
Indholdsfortegnelse
Introduktion.....................................................................1
Sådan kommer du i gang ............................................................ 1
Opladning af enheden ................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installation af standardholderen ................................................. 1
Montering af Out-Front Mount .................................................... 1
Frigørelse af Edge ................................................................. 2
Taster .......................................................................................... 2
Aktivering af enheden ............................................................ 2
Visning af forbindelsesskærmen ............................................ 2
Oversigt over skærmen Hjem ................................................ 2
Brug af baggrundslys ........................................................ 2
Brug af touchscreen .......................................................... 2
Låsning af berøringsskærmen .......................................... 2
Modtagelse af satellitsignaler ..................................................... 2
Træning ........................................................................... 3
Kør en tur .................................................................................... 3
Brug af Virtual Partner® ......................................................... 3
Segmenter .................................................................................. 3
Strava™ segmenter ............................................................... 3
Følg et segment fra internettet ............................................... 3
Aktivering af segmenter ......................................................... 3
Sådan konkurrerer du i et segment ....................................... 3
Visning af segmentdetaljer ..................................................... 4
Valgmuligheder for segment .................................................. 4
Sletning af et segment ........................................................... 4
Træning ...................................................................................... 4
Oprettelse af en træning ........................................................ 4
Gentagelse af træningstrin ..................................................... 4
Følg en træning fra internettet ............................................... 4
Start af en træning ................................................................. 4
Afbrydelse af en træning ........................................................ 4
Redigering af en træning ....................................................... 4
Sletning af en træning ............................................................ 5
Om træningskalenderen ............................................................. 5
Brug af Garmin Connect træningsplaner ............................... 5
Intervaltræning ............................................................................ 5
Oprettelse af en intervaltræning ............................................. 5
Start en intervaltræning .......................................................... 5
Træning indendørs ..................................................................... 5
Parring af din ANT+ Hometrainer .......................................... 5
Brug af en ANT+ hometrainer ................................................ 5
Indstilling af modstand ...................................................... 5
Indstilling af måleffekt ........................................................ 5
Angivelse af et træningsmål ....................................................... 6
Personlige rekorder .................................................................... 6
Visning af dine personlige rekorder ....................................... 6
Fortryd ændring af en personlig rekord .................................. 6
Sletning af en personlig rekord .............................................. 6
Træningszoner ............................................................................ 6
Navigation....................................................................... 6
Positioner .................................................................................... 6
Markering af din position ........................................................ 6
Lagring af positioner fra kortet ............................................... 6
Navigation til en position ........................................................ 6
Navigation til kendte koordinater ........................................... 6
Navigation tilbage til start ....................................................... 6
Afbrydelse af navigation ......................................................... 7
Projicering af en position ........................................................ 7
Redigering af positioner ......................................................... 7
Sletning af position ................................................................. 7
Baner .......................................................................................... 7
Planlægning og gennemkøring af en rute .............................. 7
Indholdsfortegnelse
Følg en bane fra Garmin Connect ......................................... 7
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute ............................ 7
Tips til træning med baner ..................................................... 8
Visning af rutedetaljer ............................................................ 8
Visning af en rute på kortet ............................................... 8
Afbrydelse af en bane ............................................................ 8
Sletning af en rute .................................................................. 8
Ruteindstillinger ..................................................................... 8
Ruteindstillinger .......................................................................... 8
Vælg en aktivitet for ruteberegning ........................................ 8
Kortindstillinger ........................................................................... 8
Ændring af kortretningen ....................................................... 8
Bluetooth® connectede funktioner.............................. 8
Parring med din smartphone ...................................................... 9
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone ........................ 9
Start en GroupTrack session ................................................. 9
Tip til GroupTrack sessioner .................................................. 9
Overførsel af filer til en anden Edge enhed .............................. 10
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner ............................. 10
Registrering af hændelse ..................................................... 10
Hjælp .................................................................................... 10
Opsætning af hændelsesregistrering og hjælpefunktioner .. 10
Visning af nødkontakter ....................................................... 10
Anmodning om hjælp ........................................................... 10
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra ................. 10
Annullering af en automatisk meddelelse ............................ 10
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse ........ 10
ANT+ sensorer .............................................................. 10
Påsætning af pulsmåleren ........................................................ 10
Restitutionsvejleder .............................................................. 11
Visning af din restitutionstid ............................................ 11
Om VO2 maks. vurderinger ................................................. 11
Få din VO2-max estimering ............................................ 11
Tip til VO2 maks. estimater for cykling ............................ 11
Sådan får du vist din stress-score ........................................ 11
Indstilling af dine pulszoner ................................................. 12
Om pulszoner .................................................................. 12
Træningsmål ................................................................... 12
Tip til uregelmæssige pulsdata ............................................ 12
Installation af fartsensor ............................................................ 12
Installation af kadencesensor ................................................... 12
Om hastigheds- og kadencesensorer .................................. 13
Datagennemsnit for kadence eller effekt ............................. 13
Parring af ANT+ sensorer ......................................................... 13
Træning med effektmålere ........................................................ 13
Indstilling af dine effektzoner ............................................... 13
Kalibrering af din effektmåler ............................................... 13
Pedalbaseret effekt .............................................................. 13
Cykledynamik ....................................................................... 13
Brug af cykledynamik ...................................................... 13
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden ........... 14
Få dit FTP-estimat ............................................................... 14
Udførelse af en FTP-test ................................................. 14
Automatisk beregning af FTP .......................................... 14
Brug af elektroniske skiftere ..................................................... 14
Situationsfornemmelse ............................................................. 14
Brug af en vægt ........................................................................ 14
Garmin Index™ Smartvægtdata .......................................... 14
Historik.......................................................................... 15
Visning af din tur ....................................................................... 15
Visning af din tid i hver træningszone .................................. 15
Visning af samlede data ....................................................... 15
Sletning af en tur .......................................................................15
Sådan sender du din tur til Garmin Connect ............................ 15
Garmin Connect ................................................................... 15
i
Wi‑Fi® Connectede funktioner ................................................. 15
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse ........................................... 15
Wi‑Fi indstillinger .................................................................. 15
Dataregistrering ........................................................................ 16
Datahåndtering ......................................................................... 16
Tilslutning af enheden til din computer ................................ 16
Overførsel af filer til din enhed ............................................. 16
Sletning af filer ..................................................................... 16
Frakobling af USB-kablet ..................................................... 16
Tilpasning af din enhed............................................... 16
Sådan får du flere oplysninger .................................................. 21
Appendiks..................................................................... 21
Datafelter .................................................................................. 21
FTP-bedømmelser .................................................................... 23
Udregning af pulszone .............................................................. 23
VO2 maks. standardbedømmelser ........................................... 23
Hjulstørrelse og -omkreds ......................................................... 24
Radiofrekvenseksponering ....................................................... 24
Indeks............................................................................ 25
Connect IQ funktioner, der kan downloades ............................ 16
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp af
computeren .......................................................................... 16
Profiler ...................................................................................... 16
Indstilling af din brugerprofil ................................................. 16
Om Sportsmand hele livet .................................................... 16
Om træningsindstillinger ........................................................... 17
Opdatering af din aktivitetsprofil ........................................... 17
Tilpasning af skærmbilleder ................................................. 17
Ændring af satellitindstillingen ............................................. 17
Alarmer ................................................................................ 17
Indstilling af områdealarmer ............................................ 17
Indstilling af en tilbagevendende alarm ........................... 17
Auto Lap ...............................................................................17
Markering af omgange efter position .............................. 17
Markering af omgange efter distance ............................. 18
Brug af Auto Pause .............................................................. 18
Brug af automatisk dvale ..................................................... 18
Brug af automatisk rullefunktion ........................................... 18
Automatisk start af timeren .................................................. 18
Bluetooth Indstillinger ............................................................... 18
Systemindstillinger .................................................................... 18
Displayindstillinger ............................................................... 18
Indstillinger for dataoptagelse .............................................. 18
Ændring af måleenhed ......................................................... 19
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner ..................... 19
Ændring af enhedens sprog ................................................ 19
Ændring af konfigurationsindstillingerne .............................. 19
Tidszoner ............................................................................. 19
Opsætning af udvidet visningstilstand ...................................... 19
Afslut udvidet visningstilstand .............................................. 19
Enhedsoplysninger...................................................... 19
Specifikationer .......................................................................... 19
Edge Specifikationer ............................................................ 19
Specifikationer for pulsmåler ................................................ 19
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor ................. 19
Vedligeholdelse af enheden ..................................................... 19
Rengøring af enheden ......................................................... 19
Vedligeholdelse af pulsmåleren ........................................... 19
Udskiftelige batterier ................................................................. 20
Udskiftning af pulsmålerens batteri ...................................... 20
Udskiftning af batteri til fartsensor eller kadencesensor ...... 20
Fejlfinding..................................................................... 20
Nulstilling af enheden ............................................................... 20
Sletning af brugerdata ......................................................... 20
Maksimering af batterilevetiden ................................................ 20
Aktivering af batterisparetilstand .......................................... 20
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen .................................... 20
Min enhed viser det forkerte sprog ........................................... 20
Indstilling af højden ................................................................... 21
Temperaturudlæsninger ........................................................... 21
Tætningsringe til udskiftning ..................................................... 21
Visning af enhedsoplysninger ................................................... 21
Opdatering af softwaren ........................................................... 21
Produktopdateringer ................................................................. 21
ii
Indholdsfortegnelse
Introduktion
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et
træningsprogram.
1 Vælg en sikker placering til montering af enheden, så den
ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Placer gummiskiven À bag på cykelholderen.
Gummifligene skal justeres med bagsiden af cykelholderen,
så det sidder godt fast.
Sådan kommer du i gang
Når du bruger enheden første gang, skal du udføre disse
opgaver for at konfigurere enheden og lære de grundlæggende
funktioner at kende.
1 Oplad enheden (Opladning af enheden, side 1).
2 Monter enheden ved brug af standardholderen (Installation af
standardholderen, side 1) eller Out-Front-monteringen
(Montering af Out-Front Mount, side 1).
3 Tænd for enheden (Aktivering af enheden, side 2).
4 Find satellitter (Modtagelse af satellitsignaler, side 2).
5 Kør en tur (Kør en tur, side 3).
6 Upload din tur til Garmin Connect™ (Sådan sender du din tur
til Garmin Connect, side 15).
3 Placer cykelholderen på cyklens frempind.
4 Fastgør cykelholderen omhyggeligt ved hjælp af de to bånd
Á.
5 Juster fligene på bagsiden af enheden med indhakkene i
cykelholderen Â.
Tryk
forsigtigt nedad, og drej enheden med uret, indtil den
6
klikker på plads.
Opladning af enheden
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
Enheden får strøm fra et indbygget litiumion-batteri, som kan
oplades ved hjælp af en almindelig stikkontakt eller en USB-port
på din computer.
BEMÆRK: Enheden kan ikke oplades, hvis temperaturen ligger
uden for det godkendte temperaturområde (Edge
Specifikationer, side 19).
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en AC-adapter eller en
USB-port på computeren.
4 Sæt AC-adapteren i en almindelig stikkontakt.
Når du tilslutter enheden til en strømkilde, tændes enheden.
5 Oplad enheden helt.
Om batteriet
ADVARSEL
Denne enhed indeholder et litiumionbatteri. Se guiden Vigtige
produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Installation af standardholderen
Den bedste GPS-modtagelse får du ved at placere
cykelholderen på en sådan måde, at forsiden af enheden peger
op mod himlen. Du kan installere cykelholderen enten på
frempinden eller på styret.
Introduktion
Montering af Out-Front Mount
1 Vælg en sikker placering til montering af Edge enheden, så
den ikke forhindrer sikker brug af cyklen.
2 Brug den sekskantede skruenøgle til at fjerne skruen À fra
monteringspinden til styret Á.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du fjerne de to skruer på
bagsiden af beslaget Â, dreje monteringsbeslaget Ã, og
sætte skruerne i igen for at ændre retningen for beslaget.
4 Placer gummipuden omkring styret:
• Hvis styrets diameter er 25,4 mm, skal du bruge den tykke
pude.
• Hvis styrets diameter er 31,8 mm, skal du bruge den tynde
pude.
5 Placer monteringen til styret omkring gummipuden.
6 Isæt og stram skruen.
BEMÆRK: Garmin anbefaler en momentspecifikation på 7
lbf-tommer. (0,8 N-m). Kontroller skruens tilspænding
jævnligt.
7 Juster fligene på bagsiden af Edge enheden med indhakkene
i cykelbeslagene Ä.
®
1
8 Tryk forsigtigt nedad, og drej Edge enheden med uret, indtil
den klikker på plads.
Forbindelsesskærmen vises. Et blinkende ikon betyder, at
enheden søger.
Frigørelse af Edge
1 Drej Edge med uret for at frigøre enheden.
2 Løft Edge af beslaget.
Oversigt over skærmen Hjem
Taster
Skærmen Hjem giver dig hurtig adgang til alle funktioner i Edge
enheden.
Vælg for at køre en tur.
Brug pilene for at ændre din aktivitetsprofil.
Navigation Vælg for at markere en position, søge efter positioner og
oprette eller navigere på en rute.
Træning
Vælg for at få adgang til dine segmenter, træningsture og
andre træningsindstillinger.
Vælg for at få adgang til din historik, træningsindstillinger,
personlige rekorder, kontakter og indstillinger.
Vælg for at få adgang til dine Connect IQ™ apps, widgets
og datafelter.
À
Vælges for at gå i dvaletilstand og aktivere enheden.
Hold nede for at tænde og slukke enheden og låse berøringsskærmen.
Á
Vælg for at angive en ny omgang.
Â
Vælg for at starte og stoppe aktivitetstimeren.
Aktivering af enheden
Første gang, du tænder for enheden, bliver du bedt om at
konfigurere systemindstillinger og profiler.
1 Hold nede.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Hvis din enhed er forsynet med ANT+ sensorer (f.eks. en
pulssensor, en hastighedssensor eller en kadencesensor), kan
du aktivere dem under konfigurationen.
Der findes yderligere oplysninger om ANT+ sensorer under
ANT+ sensorer, side 10.
®
Visning af forbindelsesskærmen
Forbindelsesskærmen viser status for GPS, ANT+ sensorer og
trådløse forbindelser.
Fra start- eller dataskærmbillet skal du stryge ned fra den
øverste del skærmen.
Brug af baggrundslys
Du kan aktivere baggrundsbelysningen ved at trykke på
berøringsskærmen.
BEMÆRK: Du kan justere tiden, før baggrundslyset slukker
(Displayindstillinger, side 18).
1 Fra start- eller dataskærmbillet skal du stryge ned fra den
øverste del skærmen.
2 Vælg Lysstyrke.
3 Vælg en funktion:
• Du kan indstille lysstyrke manuelt ved at bruge pilene.
• Hvis enheden automatisk skal justere lysstyrken i forhold
til det omgivende lys, skal du vælge Auto. lysstyrke.
Brug af touchscreen
• Tryk på skærmen, mens timeren kører, for at se timeroverlejringen.
Timer-overlejringen giver dig mulighed for at vende tilbage til
skærmen Hjem i løbet af en tur.
• Vælg
for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
• Stryg eller vælg pilene for at rulle.
• Vælg
for at vende tilbage til den forrige side.
• Vælg
for at gemme dine ændringer og lukke siden.
• Vælg for at lukke siden og gå tilbage til den forrige side.
• Vælg for at søge i nærheden af en position.
• Vælg for at slette et emne.
• Vælg for yderligere oplysninger.
Låsning af berøringsskærmen
Du kan forebygge utilsigtede skærmtryk ved at låse skærmen.
1 Hold nede.
2 Vælg Lås skærm.
Modtagelse af satellitsignaler
Enheden skal muligvis have frit udsyn til himlen for at kunne
opfange satellitsignaler. Klokkeslættet og datoen indstilles
automatisk baseret på GPS-positionen.
2
Introduktion
1 Gå udendørs i et åbent område.
Forsiden af enheden skal pege mod himlen.
2 Vent, mens enheden finder satellitsignaler.
Det kan tage 30–60 sekunder at finde satellitsignaler.
Træning
Kør en tur
Hvis din enhed blev leveret med en ANT+ sensor, er de allerede
parret og kan aktiveres under den indledende opsætning.
1 Hold nede for at tænde enheden.
2 Gå udenfor, og vent, mens enheden finder satellitterne.
Satellitbjælken bliver grøn, når enheden er klar.
3 Vælg på skærmen Hjem.
4 Vælg for at starte timeren.
Segmenter
Sådan følger du et segment: Du kan sende segmenter fra din
Garmin Connect konto til din enhed. Når et segment er gemt
på din enhed, kan du følge segmentet.
BEMÆRK: Når du downloader en bane fra din Garmin
Connect konto, downloades alle segmenter i banen
automatisk.
Sådan konkurrerer du i et segment: Du kan konkurrere i et
segment og forsøge at matche eller overgå din personlige
rekord eller andre cyklister, som har kørt segmentet.
Strava™ segmenter
Du kan downloade Strava segmenter til din Edge enhed. Følg
Strava segmenter for at sammenligne din præstation med dine
tidligere ture, venner og professionelle, der har kørt det samme
segment.
Hvis du vil være Strava medlem, skal du gå til Segmenterwidget'en på din Garmin Connect konto. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.strava.com.
Oplysningerne i denne brugervejledning gælder for både Garmin
Connect segmenter og Strava segmenter.
Følg et segment fra internettet
BEMÆRK: Historik registreres kun, når timeren er aktiveret.
5 Før fingeren til venstre eller højre for at få vist yderligere
6
7
8
9
dataskærmbilleder.
Du kan stryge ned fra toppen af datasiderne for at se
tilslutningssiden.
Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på skærmen for at se
timer-overlejringen.
Vælg
for at stoppe timeren.
TIP: Du kan ændre turtypen, før du gemmer denne tur og
dele den på din Garmin Connect konto. Præcise turtypedata
er vigtige for oprettelse af cykelvenlige ruter.
Vælg Gem tur.
Vælg .
Brug af Virtual Partner
®
Din Virtual Partner er et træningsredskab til at hjælpe dig med at
nå dine mål.
1 Kør en tur.
2 Rul til siden Virtual Partner for at se, hvem der fører.
3 Hvis det er nødvendigt, kan du bruge
og
hastigheden for Virtual Partner under turen.
Træning
til at justere
Før du kan downloade og følge et segment fra Garmin Connect,
skal du have en Garmin Connect konto (Garmin Connect,
side 15).
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
BEMÆRK: Hvis du bruger Strava segmenter, overføres dine
favoritsegmenter automatisk til din enhed, når den forbindes
til Garmin Connect Mobile eller din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret et nyt segment, eller vælg et eksisterende segment.
4 Vælg Send til enhed.
5 Frakobl enheden, og tænd den.
6 Vælg Træning > Segmenter.
7 Vælg segmentet.
8 Vælg Kort > Kør.
Aktivering af segmenter
Du kan aktivere segmentkonkurrencer og beskeder, der
fortæller dig, at du nærmer dig et segment.
1 Vælg Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg Aktiver.
BEMÆRK: Beskeder, der fortæller dig om, at du nærmer dig
et segment, vises kun for aktiverede segmenter.
Sådan konkurrerer du i et segment
Segmenter er virtuelle konkurrencebaner. Du kan konkurrere i et
segment og sammenligne din præstation med tidligere
aktiviteter, andre køreres præstationer, forbindelser på din
Garmin Connect konto eller andre medlemmer af
cykelfællesskabet. Du kan overføre oplysninger om din aktivitet
til din Garmin Connect konto for at se din segmentplacering.
BEMÆRK: Hvis din Garmin Connect konto og Strava konto er
forbundne, sendes din aktivitet automatisk til din Strava konto,
så du kan gennemse segmentplacering.
1 Vælg for at starte aktivitetstimeren, og tag ud på en tur.
Når din vej krydser et aktiveret segment, kan du konkurrere i
det segment.
2 Begynd at konkurrere i segmentet.
Segmentdataskærmen vises automatisk.
3
3 Du kan om nødvendigt bruge pilene til at ændre dit mål under
din konkurrence.
Du kan konkurrere mod den førende på segmentet, din
tidligere præstation eller andre kørere (hvis sådanne findes).
Målet tilpasses automatisk ud fra din aktuelle præstation.
Der vises en besked, når segmentet er fuldført.
Visning af segmentdetaljer
1 Vælg Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Kort for at se segmentet på kortet.
• Vælg Højde for at se et højdeplot for segmentet.
• Vælg Udfordringer for at se køretider og
gennemsnitshastigheder for den førende i segmentet, den
førende i gruppen eller udfordreren, din bedste personlige
tid og gennemsnitshastighed samt andre kørere (hvis
sådanne findes).
TIP: Du kan vælge et element på ranglisten for at ændre
dit segmentkonkurrencemål.
Valgmuligheder for segment
Vælg Træning > Segmenter > .
Vælg automatisk indsats: Aktiverer eller deaktiverer
automatisk justering af mål baseret på din aktuelle
præstation.
Søg: Lader dig søge efter gemte segmenter efter navn.
Aktiver/deaktiver: Aktiverer eller deaktiverer de segmenter, der
er indlæst på enheden i øjeblikket.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte segmenter fra
enheden.
Sletning af et segment
1 Vælg Træning > Segmenter.
2 Vælg et segment.
3 Vælg > .
Træning
Du kan oprette brugerdefinerede træningsture, der inkluderer
mål for hvert træningstrin og forskellige distancer, tider og
kalorier. Du kan oprette træningsture med Garmin Connect og
overføre dem til din enhed. Du kan også sammensætte og
gemme en træningstur direkte på din enhed.
Du kan planlægge træningsture ved hjælp af Garmin Connect.
Du kan planlægge træningsture på forhånd og gemme dem på
din enhed.
Oprettelse af en træning
1 Vælg Træning > Træning > Opret ny.
2 Indtast et træningsnavn, og vælg .
3 Vælg Trintype for at angive typen af træningstrin.
Du kan for eksempel vælge Hvile for at bruge trinnet som en
hvileomgang.
4
Under en hvileomgang fortsætter timeren med at køre, og
data registreres.
4 Vælg Varighed for at angive, hvordan dette trin skal måles.
Vælg f.eks. Distance for at afslutte trinnet efter en specifik
distance.
5 Vælg om nødvendigt en brugertilpasset værdi for varigheden.
6 Vælg Mål for at vælge dit mål under dette trin.
Du kan f.eks. vælge Pulszone for at opretholde en stabil puls
under dette trin.
7 Vælg en målzone eller indtast et brugerdefineret interval, hvis
det er nødvendigt.
Du kan f.eks. vælge en pulszone. Hver gang du kommer over
eller under den angivne værdi for puls, bipper enheden og
viser en meddelelse.
8 Vælg for at gemme trinnet.
9 Vælg Tilføj nyt trin for at føje yderligere trin til træningen.
10 Vælg for at gemme træningsturen.
Gentagelse af træningstrin
Inden du kan gentage et træningstrin, skal du have oprettet en
træning med mindst ét trin.
1 Vælg Tilføj nyt trin.
2 Vælg Trintype.
3 Vælg en funktion:
• Vælg Gentag for at gentage et trin en eller flere gange.
Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin ti gange.
• Vælg Gentag indtil for at gentage et trin i et specifikt
tidsinterval. Du kan f.eks. gentage et 5 km-trin i 60
minutter, eller indtil din puls når 160 bpm.
4 Vælg Tilbage til trin, og vælg et trin til gentagelse.
5 Vælg for at gemme trinnet.
Følg en træning fra internettet
Før du kan indlæse en træning fra Garmin Connect, skal du
have en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 15).
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Opret og gem en ny træning.
4 Vælg Send til enhed, og følg vejledningen på skærmen.
5 Frakobl enheden.
Start af en træning
1 Vælg Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg Kør.
Efter du starter en træningstur, viser enheden hvert trin i
træningen, målet (hvis der er valgt et) og de aktuelle
træningsdata. Der høres en alarm, når du er ved at afslutte et
trin i en træning. Der vises en meddelelse, der tæller tiden eller
distancen til næste trin ned.
Afbrydelse af en træning
• Du kan når som helst vælge
for at afbryde et træningstrin
og påbegynde næste trin.
• Du kan til enhver tid vælge
for at afbryde et trin.
• Du kan til enhver tid stryge ned fra toppen af skærmen for at
se forbindelsessiden og vælge Tryk for at stoppe >
for at
afbryde træningen.
Redigering af en træning
1 Vælg Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg .
Træning
4 Vælg et trin, og vælg Rediger trin.
5 Rediger trinnets attributter, og vælg .
6 Vælg for at gemme træningsturen.
Sletning af en træning
1 Vælg Træning > Træning.
2 Vælg en træning.
3 Vælg > > .
Om træningskalenderen
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Når alle intervaller er fuldført, vises en meddelelse.
Træning indendørs
Enheden omfatter en indendørs aktivitetsprofil, hvor GPS'en er
slukket. Du kan slå GPS fra, når du træner indendørs eller for at
spare batterilevetid.
BEMÆRK: Eventuelle ændringer af GPS-indstilling gemmes i
den aktive profil.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg GPS-tilstand > Fra.
Når GPS er slået fra, kan oplysninger om hastighed og
distance ikke vises, medmindre du har en (valgfri) sensor,
som sender oplysninger om hastighed og distance til
enheden.
Træningskalenderen på din enhed er en udvidelse af den
træningskalender eller plan, du har sat op i Garmin Connect.
Når du har føjet nogle træninger til Garmin Connect kalenderen,
kan du sende dem til enheden. Alle planlagte træninger, der
sendes til enheden, vises på listen i træningskalenderen efter
dato. Når du vælger en dag i træningskalenderen, kan du få vist
eller gennemføre træningen. Den planlagte træning forbliver på
enheden, uanset om du gennemfører den eller springer den
over. Når du sender planlagte træninger fra Garmin Connect,
overskriver de den eksisterende træningskalender.
Parring af din ANT+ Hometrainer
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra din ANT+
Brug af Garmin Connect træningsplaner
2 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh. > Par. ANT+
Før du kan downloade og bruge en træningsplan fra Garmin
Connect, skal du have en Garmin Connect konto (Garmin
Connect, side 15).
Du kan gennemse Garmin Connect for at finde en træningsplan,
planlægge træninger og baner og downloade planen til din
enhed.
1 Tilslut enheden til din computer.
2 Gå til www.garminconnect.com.
3 Vælg og planlæg en træningsplan.
4 Gennemse træningsplanen i din kalender.
5 Vælg , og følg instruktionerne på skærmen.
Intervaltræning
Du kan oprette intervaltræning baseret på distance eller tid.
Enheden gemmer din brugerdefinerede intervaltræning, indtil du
opretter en anden intervaltræning. Du kan bruge åbne
intervaller, når du kører en kendt distance. Når du vælger
,
registrerer enheden et interval og går til et hvileinterval.
Oprettelse af en intervaltræning
1 Vælg Træning > Intervaller > Rediger > Intervaller > Type.
2 Vælg Distance, Tid eller Åben.
3
4
5
6
7
TIP: Du kan oprette et interval uden fast sluttid ved at indstille
typen til Åben.
Indtast om nødvendigt en distance eller et tidsinterval for
træningen, og vælg .
Vælg Hvile.
Vælg Distance, Tid eller Åben.
Indtast om nødvendigt en distance- eller tidsværdi for
hvileintervallet, og vælg .
Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Hvis du vil angive antallet af gentagelser, skal du vælge
Gentag.
• Hvis du vil tilføje en opvarmning uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Opvarmning > Til.
• Hvis du vil tilføje en nedkøling uden fast tidsramme til
træningen, skal du vælge Nedkøling > Til.
Start en intervaltræning
1 Vælg Træning > Intervaller > Start træningen.
2 Vælg for at starte timeren.
3 Hvis intervaltræningen har en opvarmning, skal du vælge
for at starte det første interval.
Træning
hometrainer.
cykltræn.enh.
3 Vælg den hometrainer, der skal parres med din enhed.
4 Vælg Tilføj.
Når hometraineren er parret med din enhed, vises
hometraineren som en tilsluttet sensor. Du kan tilpasse dine
datafelt til at vise sensordata.
Brug af en ANT+ hometrainer
Før du kan bruge en kompatibel ANT+ hometrainer, skal du
montere din cykel til træningsenheden og parre den med din
enhed (Parring af din ANT+ Hometrainer, side 5).
Du kan bruge din enhed sammen med en hometrainer for at
simulere modstand, mens du følger en bane, aktivitet eller
træning. Når du bruger en hometrainer, bliver GPS automatisk
deaktiveret.
1 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh..
2 Vælg en funktion:
• Vælg Følg en bane for at følge en gemt bane (Baner,
side 7).
• Vælg Følg en aktivitet for at følge en gemt tur (Kør en tur,
side 3).
• Vælg Følg en træning for at følge en effektbaseret
træning fra din Garmin Connect konto (Træning, side 4).
3 Vælg en bane, aktivitet eller træning.
4 Vælg Kør.
5 Vælg en aktivitetsprofil.
6 Vælg for at starte timeren.
Træningsenheden øger eller mindsker modstanden baseret
på højdeoplysningerne for banen eller turen.
Indstilling af modstand
1 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil
modstand.
2 Indstil den modstand, som hometraineren skal give.
3 Vælg en aktivitetsprofil.
4 Begynd at træde i pedalerne.
5 Du kan om nødvendigt justere modstanden under din
aktivitet.
Indstilling af måleffekt
1 Vælg Træning > Ind.dørs træningsenh. > Indstil
måleffekt.
2 Indstil værdien for måleffekt.
5
3 Vælg en aktivitetsprofil.
4 Begynd at træde i pedalerne.
• Ruteindstillinger (Ruteindstillinger, side 8)
• Kortindstillinger (Kortindstillinger, side 8)
Den modstand, der ydes af træningsenheden, justeres for at
opretholde en konstant effekt baseret på din hastighed.
5 Du kan om nødvendigt justere måleffekten under din aktivitet.
Positioner
Angivelse af et træningsmål
Træningsmålfunktionen fungerer med Virtual Partner funktionen,
så du kan træne imod en angivet mål for distance, distance og
tid eller distance og hastighed. Under træningsaktiviteten giver
enheden dig feedback i realtid om, hvor tæt du er på at nå dit
træningsmål.
1 Vælg Træning > Angiv et mål.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Kun distance for at vælge en forudindstillet
distance, eller angiv en brugerdefineret distance.
• Vælg Distance og tid for at vælge et mål for distance og
tid.
• Vælg Distance og hastighed for at vælge et mål for
distance og hastighed.
Skærmen for træningsmålet vises med en angivelse af din
anslåede sluttid. Den anslåede sluttid er baseret på din
aktuelle indsats og den resterende tid.
3 Vælg .
4 Vælg for at starte timeren.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du rulle for at se skærmbilledet
Virtual Partner.
Når
du er færdig med aktiviteten, skal du vælge
> Gem
6
tur.
Personlige rekorder
Når du har afsluttet en tur, viser enheden eventuelle nye
personlige rekorder, som du har sat på den pågældende tur.
Personlige rekorder omfatter din hurtigste tid på en
standarddistance, den længste tur og største stigning under en
tur.
Visning af dine personlige rekorder
Vælg
> Min statistik > Personlige rekorder.
Fortryd ændring af en personlig rekord
Du kan registrere og gemme positioner på enheden.
Markering af din position
Før du kan markere en position, skal du finde satellitsignaler.
Hvis du vil huske seværdigheder eller vende tilbage til et
bestemt sted, kan du markere en position.
1 Kør en tur.
> Marker position > .
2 Vælg Navigation >
Lagring af positioner fra kortet
> Vælg søgeområde > Et kortpunkt.
1 Vælg Navigation >
2 Gennemse kortet for positionen.
3 Vælg positionen.
Positionsoplysninger vises øverst på kortet.
4 Vælg positionsoplysningerne.
5 Vælg > .
Navigation til en position
1 Vælg Navigation.
2 Vælg en funktion:
• Vælg Søgeværktøjer for at navigere til et interessepunkt,
en by, et vejkryds eller kendte koordinater.
TIP: Du kan vælge for at begrænse søgeområdet.
• Vælg Adresser for at angive en bestemt adresse.
• Vælg Gemte positioner for at navigere til en gemt
position.
TIP: Du kan vælge
for at indtaste specifikke
søgeoplysninger.
• Vælg Nyligt fundne for at navigere til en af de sidste 50
positioner, du har fundet.
• Vælg
> Vælg søgeområde for at indsnævre dit
søgeområde.
3 Vælg en position.
4 Vælg Kør.
5 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Du kan stille hver personlige rekord tilbage til den tidligere
registrerede rekord.
> Min statistik > Personlige rekorder.
1 Vælg
2 Vælg den rekord, hvor du vil fortryde ændringer.
3 Vælg Forrige rekord > .
BEMÆRK: Dette sletter ikke gemte aktiviteter.
Sletning af en personlig rekord
> Min statistik > Personlige rekorder.
1 Vælg
Vælg
en
personlig
rekord.
2
3 Vælg > .
Træningszoner
• Pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 12)
• Effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 13)
Navigation
Navigationsfunktioner og -indstillinger gælder også for
navigering af ruter (Baner, side 7) og segmenter (Segmenter,
side 3).
• Positioner og søgning efter steder (Positioner, side 6)
• Planlægning af en rute (Baner, side 7)
6
Navigation til kendte koordinater
1 Vælg Navigation > Søgeværktøjer > Koordinater.
2 Indtast koordinaterne, og vælg .
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge din destination.
Navigation tilbage til start
På ethvert punkt under turen kan du vende tilbage til
startpunktet.
1 Kør en tur (Kør en tur, side 3).
2 Under turen kan du vælge et hvilket som helst punkt på
skærmen for at se timer-overlejringen.
Navigation
3 Vælg > Navigation > Tilbage til Start.
4 Vælg Langs samme rute eller Mest direkte rute.
5 Vælg Kør.
Enheden angiver vejen tilbage til startpunktet for din tur.
Afbrydelse af navigation
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Projicering af en position
Du kan oprette en ny position ved at projicere afstanden og
pejlingen fra en markeret position til en ny position.
1 Vælg Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Projicer position.
5 Indtast pejlingen og afstanden til den projicerede position.
6 Vælg .
Redigering af positioner
1 Vælg Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg informationslinjen øverst på skærmen.
4 Vælg .
5 Vælg en attribut.
Du kan for eksempel vælge Skift højde for at angive en kendt
højde for positionen.
6 Indtast den nye information, og vælg .
Sletning af position
1 Vælg Navigation > Gemte positioner.
2 Vælg en position.
3 Vælg positionsoplysningerne øverst på skærmen.
4 Vælg > Slet position > .
Baner
Følg en tidligere registreret aktivitet: Du kan følge en gemt
bane, blot fordi det er en god bane. Du kan f.eks. gemme og
følge en cykelvenlig vej til arbejde.
Løb imod en tidligere registreret aktivitet: Du kan også følge
en gemt bane for at prøve at nå eller slå tidligere opstillede
præstationsmål. Hvis banen oprindeligt blev gennemført på
30 minutter, kan du konkurrere med en Virtual Partner om at
prøve at gennemføre banen på under 30 minutter.
Følg en eksisterende tur fra Garmin Connect: Du kan sende
en bane fra Garmin Connect til din enhed. Når banen er gemt
på din enhed, kan du følge banen eller køre mod banen.
Planlægning og gennemkøring af en rute
Du kan oprette og gennemkøre en brugerdefineret rute. En rute
er en serie waypoints eller positioner, der fører dig til målet.
1 Vælg Navigation > Baner > Baneoprettelse > Tilføj første
position.
2 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
Navigation
3
4
5
6
7
• Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt,
skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt
i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
indtaste adressen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
indtaste gadenavnet.
• Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge
Koordinater og indtaste koordinaterne.
Vælg Brug.
Vælg Tilføj næste position.
Gentag trin 2 til 4, indtil du har valgt alle positioner til ruten.
Vælg Vis kort.
Enheden beregner din rute, og der vises et kort med ruten.
TIP: Du kan vælge
for at vise et højdeplot for ruten.
Vælg Kør.
Følg en bane fra Garmin Connect
Før du kan indlæse en bane fra Garmin Connect, skal du have
en Garmin Connect konto (Garmin Connect, side 15).
1 Vælg en funktion:
• Åbn Garmin Connect Mobile app.
• Gå til www.garminconnect.com.
2 Opret en ny rute, eller vælg en eksisterende rute.
3 Vælg Send til enhed.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
5 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner på Edge
enheden.
6 Vælg banen.
7 Vælg Kør.
Oprettelse af og kørsel på en tur-retur rute
Enheden kan oprette en tur-retur rute baseret på en angivet
distance, startposition og navigationsretning.
1 Vælg Navigation > Baner > Tur-retur bane.
2 Vælg Distance, og indtast den samlede distance for ruten.
3 Vælg Startposition.
4 Vælg en funktion:
• Hvis du vil vælge din aktuelle position på kortet, skal du
vælge Aktuel position.
• Hvis du vil vælge en gemt position, skal du vælge Gemte
og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position, som du har søgt efter for
nyligt, skal du vælge Nyligt fundne og vælge en position.
• Hvis du vil vælge en position på kortet, skal du vælge
Brug kort og vælge en position.
• Hvis du vil gennemse efter og vælge et interessepunkt,
skal du vælge POI-kategorier og vælge et interessepunkt
i nærheden.
• Hvis du vil vælge en by, skal du vælge Byer og vælge en
by i nærheden.
• Hvis du vil vælge en adresse, skal du vælge Adresser og
indtaste adressen.
• Hvis du vil vælge et vejkryds, skal du vælge Vejkryds og
indtaste gadenavnet.
• Hvis du skal bruge koordinater, skal du vælge
Koordinater og indtaste koordinaterne.
5 Vælg Startretning, og vælg en retning.
6 Vælg Søg.
7
TIP: Du kan vælge
for at søge igen.
7 Vælg en rute for at vise den på kortet.
TIP: Du kan vælge
8 Vælg Kør.
og
for at se andre ruter.
Tips til træning med baner
• Brug svingvejledning (Ruteindstillinger, side 8).
• Hvis du vil angive en opvarmning, skal du vælge
for at
begynde på banen, og varm derefter op som normalt.
• Hold dig fra banen, mens du varmer op. Når du er klar til at
begynde, skal du begive dig mod banen. Når du er på enhver
del af banen, vises en meddelelse.
BEMÆRK: Så snart du vælger , starter din Virtual Partner
banen uden at vente på, at du varmer op.
• Rul til kortet for at få vist banekortet.
Hvis du forvilder dig væk fra banen, vises en meddelelse.
Visning af rutedetaljer
1 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg en funktion:
•
•
•
•
Vælg Oversigt for at se oplysninger om ruten.
Vælg Kort for at se ruten på kortet.
Vælg Højde for at se et højdeplot over ruten.
Vælg Omgange for at vælge en omgang og se flere
oplysninger om hver omgang.
Visning af en rute på kortet
For hver rute, der er gemt på enheden, kan du tilpasse, hvordan
den vises på kortet. Du kan f.eks. vælge, at din faste, daglige
rute altid skal vises med gult på kortet. Du kan få vist en
alternativ rute med grønt. På den måde kan du se ruterne, mens
du kører, men følger ikke/navigerer ikke på en bestemt rute.
1 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner.
2 Vælg ruten.
3 Vælg Indstillinger.
4 Vælg Vis altid for at få vist ruten på kortet.
5 Vælg Farve, og vælg en farve.
6 Vælg Banepunkter for at medtage rutepunkter på kortet.
Næste gang, du kører i nærheden af ruten, vises den på kortet.
Afbrydelse af en bane
1 Rul til kortet.
2 Vælg > .
Sletning af en rute
1 Vælg Navigation > Baner > Gemte baner.
2 Vælg en rute.
3 Vælg > .
Ruteindstillinger
Vælg Navigation > Baner > Gemte baner > .
Svingvejledning: Aktiverer eller deaktiverer svingmeddelelser.
Kursafvig.advarsler: Giver dig besked, hvis du forvilder dig
væk fra ruten.
Segmenter: Gør dig i stand til at konkurrere i aktiverede
segmenter, der indgår i kursen.
Søg: Lader dig søge efter gemte ruter efter navn.
Filter: Lader dig filtrere efter rutetype, for eksempel Strava ruter.
Slet: Lader dig slette alle eller flere gemte ruter fra enheden.
8
Ruteindstillinger
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil og
vælg Navigation > Ruteplanlægning.
Popularitetsbanelægn.: Beregner ruter baseret på de mest
populære cykelture fra Garmin Connect.
Ruteplanlægningstilst.: Angiver transportmetode for at
optimere ruten.
Beregningsmetode: Angiver den metode, der bruges til at
beregne din rute.
Lås fast på vej: Låser det positionsikon, der repræsenterer din
position på kortet, på den nærmeste vej.
Undgå: Angiver de vejtyper, der skal undgås ved navigationen.
Ny beregning: Genberegner automatisk ruten, når du afviger
fra den.
Vælg en aktivitet for ruteberegning
Du kan indstille enheden til at beregne ruten på baggrund af
aktivitetstypen.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Ruteplanlægning >
Ruteplanlægningstilst..
4 Vælg valgmulighed for beregning af din rute.
Du kan for eksempel vælge Cykling på vej for navigation på
veje eller Mountainbike for navigation uden for veje.
Kortindstillinger
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler, vælg en profil, og
vælg Navigation > Kort.
Orientering: Indstiller, hvordan kortet vises på siden.
Auto Zoom: Vælger automatisk zoomniveau på kortet. Når Fra
er valgt, skal du zoome ind eller ud manuelt.
Kortdetaljer: Indstiller detaljeniveauet på kortet. Visning af flere
detaljer kan bevirke, at kortet tegnes langsommere.
Hjælpetekst: Angiver, hvornår sving-for-sving
navigationsmeddelelserne vises (kræver detaljerede kort).
Kortvisning: Giver dig mulighed for at indstille avancerede
kortfunktioner.
Kortinformation: Aktiverer eller deaktiverer de kort, der er
indlæst på enheden i øjeblikket.
Ændring af kortretningen
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Navigation > Kort > Orientering.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Nord op for at se nord øverst på siden.
• Vælg Spor op for at se din aktuelle rejseretning øverst på
siden.
• Vælg 3D-visning for at se kortet i tre dimensioner.
Bluetooth connectede funktioner
®
Edge enheden har Bluetooth connectede funktioner, der passer
til din kompatible smartphone eller fitnessenhed. Visse
funktioner kræver, at du installerer Garmin Connect Mobile
appen på din smartphone. Gå til www.garmin.com/intosports
/apps for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til din Bluetooth
aktiverede smartphone, før du kan få fordel af disse funktioner.
LiveTrack: Lad venner og familie følge dine løb og
træningsaktiviteter i realtid. Du kan invitere følgere ved brug
Bluetooth connectede funktioner
®
af e-mail eller sociale medier, hvilket lader dem se dine livedata på en registreringsside til Garmin Connect.
GroupTrack: Giver dig mulighed for at holde styr på andre
kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen og i realtid. Du kan sende foruddefinerede
meddelelser til andre ryttere i din GroupTrack session, som
har en kompatibel Edge enhed.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere aktiviteten.
Rute-, segment- og træningsdownloads tilgængelige fra
Garmin Connect: Lader dig søge efter aktiviteter på Garmin
Connect ved brug af din smartphone og sende dem til din
enhed.
Overførsler fra enhed til enhed: Giver dig mulighed for trådløst
at overføre filer til en anden kompatibel Edge enhed.
Interaktion med sociale medier: Du kan automatisk sende en
opdatering til dit foretrukne sociale mediewebsted, når du
uploader en aktivitet til Garmin Connect.
Vejrudsigter: Sender vejrudsigter og -alarmer til din enhed i
realtid.
Meddelelser: Viser telefonmeddelelser og beskeder på din
enhed.
Meddelelser: Giver dig mulighed for at besvare et indgående
opkald eller en sms med en foruddefineret tekstbesked.
Denne funktion er tilgængelig med kompatible Android™
smartphones.
Lydbeskeder: Gør det muligt for Garmin Connect Mobile app at
afspille statusmeddelelser på din smartphone under en tur.
Registrering af hændelse: Gør det muligt for Garmin Connect
Mobile app at sende en meddelelse til dine nødkontakter, når
Edge enheden registrerer en hændelse.
Hjælp: Gør det muligt for dig at sende en automatisk smsbesked med dit navn og GPS-position til dine nødkontakter
ved hjælp af Garmin Connect Mobile appen.
oplysninger om antal omgange, omgangstid, navigation, tempo
eller hastighed samt puls. Under en lydbesked Garmin Connect
sætter Mobile app den primære lyd fra din smartphone på lydløs
for at afspille beskeden. Du kan tilpasse lydstyrkerne i Garmin
Connect Mobile app.
1 Fra indstillingerne i Garmin Connect Mobile app skal du
vælge Garmin-enheder.
2 Vælg din enhed.
3 Vælg Enhedsindstillinger > Lydbeskeder.
Start en GroupTrack session
Før du kan starte en GroupTrack session, skal du have en
smartphone med Garmin Connect Mobile-appen parret til din
enhed (Parring med din smartphone, side 9).
Under en cykeltur kan du se kørerne i din GroupTrack session
på kortet.
> Indstillinger >
1 På Edge enheden skal du vælge
GroupTrack for at aktivere visning af forbindelser på
kortskærmen.
2 I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge LiveTrack > GroupTrack.
3 Vælg Synlig for > Alle forbindelser.
BEMÆRK: Hvis du har mere end én kompatibel enhed, skal
du vælge en enhed for GroupTrack sessionen.
4 Vælg Start LiveTrack.
5 Vælg på Edge enheden, og tag ud på en tur.
6 Rul til skærmbilledet for at se dine forbindelser.
Parring med din smartphone
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
2 Anbring din smartphone inden for 10 m (33 fod) fra din
enhed.
> Indstillinger > Telefon >
3 Fra din enhed skal du vælge
Aktiver > Par smartphone og følge instruktionerne på
skærmen.
4 Vælg en indstilling for at tilføje din enhed til din Garmin
Connect konto:
• Hvis dette er den første enhed, du har parret med Garmin
Connect Mobile appen, skal du følge instruktionerne på
skærmen.
• Hvis du allerede har parret en anden enhed med Garmin
Connect Mobile appen fra
eller
menuen, skal du
vælge Garmin-enheder > Tilføj enhed og følge
instruktionerne på skærmen.
5 Følg vejledningen på skærmen for at aktivere
telefonmeddelelser (valgfrit).
BEMÆRK: Telefonmeddelelser kræver en kompatibel
smartphone udstyret med Bluetooth teknologi. Gå til
www.garmin.com/ble for at få oplysninger om kompatibilitet.
Afspilning af lydbeskeder på din smartphone
Før du kan konfigurere lydbeskeder, skal du parre en
smartphone med Garmin Connect Mobile app med din Edge
enhed.
Du kan indstille Garmin Connect Mobile app til at afspille
motiverende statusbeskeder på din smartphone, mens du cykler
eller er i gang med en anden aktivitet. Lydbeskederne omfatter
Bluetooth connectede funktioner
®
Du kan trykke på et ikon på kortet for at se position og
oplysninger om kurs for andre kørere i GroupTrack
sessionen.
7 Rul til listen GroupTrack.
Når du vælger en fra listen, vises den pågældende centreret
på kortet.
Tip til GroupTrack sessioner
Funktionen GroupTrack giver dig mulighed for at holde styr på
andre kørere i din gruppe ved hjælp af LiveTrack direkte på
skærmen. Alle kørere i gruppen skal være dine forbindelser på
din Garmin Connect konto.
• Kør en tur udenfor med GPS.
• Par din Edge enhed med din smartphone med brug af
Bluetooth teknologi.
• I Garmin Connect Mobile app skal du i indstillingsmenuen
vælge Forbindelser for at opdatere listen med kørere til din
GroupTrack session.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger parres til deres
smartphones, og start en LiveTrack session i Garmin
Connect Mobile app.
• Sørg for, at alle dine tilknytninger er inden for rækkevidde
(40 km eller 25 mi).
• Under en GroupTrack session skal du rulle til kortet for at se
dine tilknytninger.
9
• Stop op, før du forsøger at se position og oplysninger om
kurs for andre kørere i GroupTrack sessionen.
Overførsel af filer til en anden Edge enhed
Du kan overføre baner, segmenter og træninger trådløst fra én
kompatibel Edge enhed til en anden vha. Bluetooth teknologi.
1 Tænd for begge Edge enheder, og placer dem inden for
rækkevidde (3 m) af hinanden.
>
2 På den enhed, der indeholder filerne, vælges
Indstillinger > Overførsler mellem enheder > Del filer.
3 Vælg en filtype, du vil dele.
4 Vælg en eller flere filer, der skal overføres.
>
5 På den enhed, der modtager filerne, vælges
Indstillinger > Overførsler mellem enheder.
6 Vælg en forbindelse i nærheden.
7 Vælg en eller flere filer, der skal modtages.
Der vises en meddelelse på begge enheder, når filoverførslen er
gennemført.
Hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
Registrering af hændelse
FORSIGTIG
Registrering af hændelse er en supplerende funktion, der
primært er designet til brug på vejen. Registrering af hændelse
må ikke betragtes som den primære metode til at få hjælp fra
nødtjenester. Garmin Connect Mobile app kontakter ikke
nødtjenester for dig.
Hvis en hændelse registreres af din Edge enhed med GPS
aktiveret, kan Garmin Connect Mobile app sende en automatisk
tekstbesked og e-mail med dit navn og din GPS-position til dine
nødkontakter.
Der vises en meddelelse på enheden, og din parrede
smartphone angiver, at dine kontakter vil blive informeret, når
der er gået 30 sekunder. Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du
annullere den automatiske nødopkaldsbesked.
Før du kan aktivere registrering af hændelse på din enhed, skal
du oprette nødkontaktoplysninger i Garmin Connect Mobile app.
Din parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning. Dine
nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder (standard-smstakst er muligvis gældende).
Hjælp
FORSIGTIG
Hjælp er en supplerende funktion, som ikke må betragtes som
den primære metode til at få hjælp i en nødsituation. Garmin
Connect Mobile app kontakter ikke nødtjenester for dig.
Når din Edge enhed tilsluttes Garmin Connect Mobile appen
med GPS aktiveret, kan du sende en automatisk tekstbesked
med dit navn og din GPS-position til dine nødkontakter.
Før du kan aktivere hjælpefunktionen på din enhed, skal du
oprette nødkontaktoplysninger i Bluetooth Mobile appen. Din
Bluetooth parrede smartphone skal have et dataabonnement og
befinde sig i et område med datanetværksdækning.Garmin
Connect Dine nødkontakter skal kunne modtage tekstbeskeder
(standard-sms-takst er muligvis gældende).
Der vises en meddelelse på din enhed, der angiver, at dine
kontakter vil blive informeret, når en nedtælling er gennemført.
Hvis du ikke har brug for hjælp, kan du annullere meddelelsen.
2 Par din smartphone med din enhed (Parring med din
smartphone, side 9).
3 Fra appindstillingerne i Garmin Connect Mobile appen skal
du vælge Nødkontakter og indtaste dine cyklistoplysninger
og dine nødkontakter.
Dine valgte kontakter modtager en meddelelse, der
identificerer dem som nødkontakter.
BEMÆRK: Når du indtaster nødkontakter, aktiveres
hændelsesregistrering automatisk på din enhed.
4 Aktiver GPS på din Edge enhed (Ændring af
satellitindstillingen, side 17).
Visning af nødkontakter
Før du kan se dine nødkontakter på din enhed, skal du oprette
cyklistoplysninger og nødkontakter i Garmin Connect Mobile
app.
Vælg
> Kontakter.
Dine nødkontakters navne og telefonnumre vises.
Anmodning om hjælp
Før du kan anmode om hjælp, skal du aktivere GPS på din
Edge enhed.
1 Hold nede i fire sekunder for at aktivere hjælpefunktionen.
Enheden bipper og afsender meddelelsen, når nedtællingen
fra fem er gennemført.
2 Vælg om nødvendigt Send for at afsende meddelelsen med
det samme.
Sådan slår du registrering af hændelse til og fra
Vælg
> Indstillinger > System > Registr hændelse.
Annullering af en automatisk meddelelse
Hvis en hændelse registreres af din enhed, kan du annullere
den automatiske nødopkaldsbesked på enheden eller din
parrede smartphone, før den sendes til dine nødkontakter.
Vælg Annuller > , før nedtællingen til 30 sekunder er
fuldført.
Afsendelse af en statusopdatering efter en hændelse
Før du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter, skal
din enhed registrere en hændelse og sende en automatisk
nødmeddelelse til dine nødkontakter.
Du kan sende en statusopdatering til dine nødkontakter og give
dem besked om, at du ikke har brug for hjælp.
Fra statussiden skal du vælge Hændelse registreret > Jeg
er OK.
Der sendes en meddelelse til alle dine nødkontakter.
ANT+ sensorer
Din enhed kan bruges sammen med trådløse ANT+ sensorer.
Du kan få flere oplysninger om kompatibilitet og ekstra sensorer
på http://buy.garmin.com.
Påsætning af pulsmåleren
BEMÆRK: Hvis du ikke har en pulsmåler, kan du springe denne
handling over.
Pulsmåleren skal bæres direkte på huden, lige under
brystbenet. Den skal sidde så tæt, at den bliver, hvor den er,
under din aktivitet.
1 Sæt pulsmålermodulet À på remmen.
Opsætning af hændelsesregistrering og hjælpefunktioner
1 Fra app store på din smartphone kan du installere og åbne
Garmin Connect Mobile app.
10
ANT+ sensorer
Garmin logoerne (på modulet og stroppen) skal vende højre
side opad.
2 Gør elektroderne Á og kontaktområderne  bagpå remmen
våde for at sikre en stærk forbindelse mellem din brystkasse
og senderen.
3 Spænd remmen rundt om din brystkasse, og tilslut krogen på
remmen à til løkken Ä.
BEMÆRK: Vaskeanvisningen må ikke være foldet.
Få din VO2-max estimering
Før du kan se din VO2-max estimering, skal du tage
pulsmåleren på, installere effektmåleren og parre dem med din
enhed (Parring af ANT+ sensorer, side 13). Hvis der fulgte en
pulsmåler med enheden, er enheden og pulsmåleren allerede
parret. For at få det mest præcise estimat skal du fuldføre
opsætningen af brugerprofilen (Indstilling af din brugerprofil,
side 16) og indstille din maksimale puls (Indstilling af dine
pulszoner, side 12).
BEMÆRK: Estimatet kan synes upræcist i starten. Enheden
kræver nogle få køreture for at indsamle oplysninger om din
cykelpræstation.
1 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
Efter
turen skal du vælge Gem tur.
2
> Min statistik > VO2 Maks..
3 Vælg
Din VO2-max estimering vises som et tal og en position på
farvemåleren.
Logoet Garmin skal vende den højre side opad.
4 Anbring den kompatible enhed inden for 3 m (10 fod) af
pulsmåleren.
Når du har taget pulsmåleren på, er den aktiv og sender data.
TIP: Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
se fejlfindingstippene (Tip til uregelmæssige pulsdata, side 12).
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Restitutionsvejleder
Orange
Nogenlunde
Rød
Dårlig
Du kan bruge din Garmin enhed med en pulsmåler, så du kan få
vist hvor lang tid, der er tilbage, før du er fuldt restitueret og klar
til næste hårde træning.
Restitutionstid: Restitutionstiden vises umiddelbart efter en
aktivitet. Tiden tæller ned, indtil det er optimalt for dig at
forsøge en anden type hård træning.
Visning af din restitutionstid
Før du kan bruge funktionen Restitutionstid, skal du tage
pulsmåleren på og parre den med din enhed (Parring af ANT+
sensorer, side 13). Hvis der fulgte en pulsmåler med enheden,
er enheden og pulsmåleren allerede parret. For at få det mest
præcise estimat skal du fuldføre opsætningen af brugerprofilen
(Indstilling af din brugerprofil, side 16) og indstille din
maksimale puls (Indstilling af dine pulszoner, side 12).
> Min statistik > Restitutionsanbefaling >
1 Vælg
Aktiver.
2 Kør en tur.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
Restitutionstiden vises. Den maksimale tid er 4 dage, og den
mindst mulige tid er 6 timer.
Om VO2 maks. vurderinger
VO2 maks. er den maksimale mængde ilt (i milliliter), du kan
forbruge i minuttet pr. kg. legemsvægt ved maksimal ydeevne.
Med andre ord, VO2 maks. er en indikation af atletisk ydeevne
og bør stige, efterhånden som din kondition bliver bedre. VO2
maks. vurderinger leveres og understøttes af Firstbeat. Du kan
bruge din Garmin enhed parret med en kompatibel pulsmåler og
effektmåler, så du kan få vist din VO2 maks. vurdering for
cykling.
ANT+ sensorer
VO2-max data og analyse oplyses med tilladelse fra The
Cooper Institute . Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan
du se bilaget (VO2 maks. standardbedømmelser, side 23)
og gå til www.CooperInstitute.org.
®
Tip til VO2 maks. estimater for cykling
Udførelsen og nøjagtigheden af VO2 maks.-beregningen
forbedres, hvis køreturen er længerevarende og moderat hård,
så puls og effekt ikke varierer for meget.
• Før din tur skal du kontrollere, at enheden, pulsmåleren og
effektmåleren fungerer korrekt, er parret og har god
batterilevetid.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en puls
på mere end 70 % af din maksimale puls.
• Under køreturen på 20 minutter skal du opretholde en
nogenlunde konstant effekt.
• Undgå bakket terræn.
• Undgå at køre i grupper, hvor der er meget vindmodstand.
Sådan får du vist din stress-score
Før du kan se din stress-score, skal du tage en brystpulsmåler
på og parre den med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 13).
Stress-scoren er resultatet af en treminutters test, der udføres,
mens du står stille, hvorEdge enheden analyser pulsforskellen
for at bestemme dit samlede stressniveau. Træning, søvn,
ernæring og livets almindelige stress har alt sammen indflydelse
på en atlets præstation. Området for stress-scoren er 1 til 100,
hvor 1 er en meget lav stresstilstand, og 100 er en meget høj
stresstilstand. At kende din stress-score kan hjælpe dig med at
11
afgøre, om din krop er klar til en hård omgang træning eller til
yoga.
TIP: Garmin anbefaler, at du måler din stress-score på ca.
samme tidspunkt og under de samme forhold hver dag.
1 Vælg Min statistik > Stress-score > Mål.
2 Stå stille og slap af i 3 minutter.
• Flyt dig væk fra kilder, der kan forstyrre din pulsmåler.
Andre forstyrrende kilder kan være stærke elektromagnetiske
felter, nogle 2,4 GHz trådløse sensorer, el-ledninger med
meget høj spænding, elektriske motorer, ovne,
mikrobølgeovne, 2,4 GHz trådløse telefoner og trådløse LANadgangspunkter.
Indstilling af dine pulszoner
Installation af fartsensor
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
fastsætte dine pulszoner. Du kan manuelt indstille pulszonerne
efter dine konditionsmål (Træningsmål, side 12). For at få de
mest nøjagtige kaloriedata under din aktivitet skal du angive din
maksimale puls, din hvilepuls og dine pulszoner.
> Min statistik > Træningszoner > Pulszoner.
1 Vælg
2 Indtast værdierne for maksimal puls, syregrænse og
hvilepuls.
Du kan bruge funktionen til automatisk registrering til
automatisk at registrere din puls under en aktivitet.
Zoneværdierne opdateres automatisk, men du kan også
redigere de enkelte værdier manuelt.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg BPM for at se og redigere zonerne i slag pr. minut.
• Vælg %Maksimum for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din maksimale puls.
• Vælg %HRR for at få vist og redigere zonerne som en
procentdel af din pulsreserve (maksimal puls minus
hvilepuls).
• Vælg %Laktat-tærskel for at få vist og redigere zonerne
som en procentsats af din syregrænsepuls.
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Placer og hold fartsensoren oven på hjulnavet.
2 Træk remmen À omkring hjulnavet, og sæt den fast på
krogen Á på sensoren.
Om pulszoner
Mange atleter bruger pulszoner til at måle og øge deres hjertekar-systems styrke og forbedre deres kondition. En pulszone er
et givet interval af hjerteslag pr. minut. De fem almindeligt
accepterede pulszoner er nummereret 1-5 i forhold til forøget
intensitet. Generelt beregnes pulszoner baseret på procentdele
af den maksimale puls.
Træningsmål
Kendskab til dine pulszoner kan hjælpe til at måle og forbedre
formen ved at forstå og anvende disse principper.
• Pulsen er en god indikator for træningens intensitet.
• Træning inden for bestemte pulszoner kan hjælpe med at
forbedre hjerte-kar-systemets kapacitet og styrke.
Hvis du kender din maksimale puls, kan du bruge tabellen
(Udregning af pulszone, side 23) til at fastsætte den pulszone,
der passer bedst til dine træningsmål.
Hvis du ikke kender din maksimale puls, kan du bruge et af de
beregningsredskaber, der findes på internettet. Nogle
fitnesscentre og andre træningscentre har en test til at måle
maksimal puls. Standardmaksimumpulsen er 220 minus din
alder.
Sensoren kan vippes, hvis den monteres på et asymmetrisk
hjulnav. Det vil ikke påvirke betjeningen.
3 Drej hjulet for at kontrollere, at det har plads nok.
Sensoren bør ikke berøre andre dele af cyklen.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
Installation af kadencesensor
BEMÆRK: Hvis du ikke har denne sensor, kan du springe over
dette trin.
TIP: Garmin anbefaler, at du placerer din cykel sikkert, når du
installerer sensoren.
1 Vælg den størrelse rem, der passer til din pedalarm À.
Den rem, du vælger, skal være så lille som muligt, så den
sidder stramt omkring pedalarmen.
2 På den side, der ikke bevæges, skal du placere den flade
side af kadencesensoren på indersiden af pedalarmen.
3 Sæt remmene Á fast omkring pedalarmen på krogene  på
sensoren.
Tip til uregelmæssige pulsdata
Hvis data for puls er uregelmæssige eller ikke vises, kan du
afprøve følgende tip.
• Put vand på elektroderne og kontaktområderne igen.
• Stram remmen på din brystkasse.
• Varm op i 5–10 minutter.
• Følg vedligeholdelsesinstruktionerne (Vedligeholdelse af
pulsmåleren, side 19).
• Brug en bomuldstrøje, eller fugt begge sider af remmen
omhyggeligt.
Syntetiske stoffer, der gnider eller slår mod pulsmåleren, kan
skabe statisk elektricitet, der forstyrrer pulssignalerne.
12
4 Drej pedalarmen for at kontrollere, at der er plads nok.
Sensoren og remmene bør ikke berøre andre dele af cyklen
eller dine sko.
BEMÆRK: Lysdioden blinker grønt i fem sekunder for at
angive aktivitet efter to omdrejninger.
ANT+ sensorer
5 Tag en 15 minutters testtur, og tjek sensoren og remmene for
at sikre, at der ikke er tegn på skade.
• Vælg % FTP for at se og redigere zonerne som en
procentsats af din funktionelle grænseeffekt.
Om hastigheds- og kadencesensorer
Kalibrering af din effektmåler
Kadencedata fra kadencesensoren registreres altid. Hvis der
ikke er nogen hastigheds- og kadencesensorer parret med
enheden, anvendes der GPS-data til at udregne hastighed og
distance.
Kadence er hastigheden af dine pedalbevægelser eller
"spinning" målt som antallet af omdrejninger af pedalarmen pr.
minut (rpm).
Før du kan kalibrere din effektmåler, skal du montere den, parre
den med din enhed og aktivt begynde at registrere data med
den.
Hvis du vil have specifikke kalibreringsinstruktioner til din
effektmåler, skal du se producentens instruktioner.
> Indstillinger > Sensorer.
1 Vælg
2 Vælg din effektmåler.
3 Vælg Kalibrer.
4 Hold effektmåleren aktiv ved at træde i pedalerne, indtil
meddelelsen vises.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Datagennemsnit for kadence eller effekt
Indstillingen til beregning af gennemsnit uden nulværdier er
tilgængelig, hvis du træner med en kadencesensor eller
effektmåler (ekstratilbehør). Standardindstillingen medregner
ikke nulværdier, der opstår, når du ikke træder i pedalerne.
Du kan ændre værdien for denne indstilling (Indstillinger for
dataoptagelse, side 18).
Parring af ANT+ sensorer
Før du kan foretage parring, skal du tage pulsmåleren på eller
installere sensoren.
Parring betyder, at du opretter forbindelse mellem ANT+
trådløse sensorer, f.eks. ved at tilslutte en pulsmåler til din
Garmin enhed.
1 Placer enheden inden for 3 m (10 fod) fra sensoren.
BEMÆRK: Hold dig 10 m (33 fod) væk fra andre ANT+
sensorer under parringen.
> Indstillinger > Sensorer > Tilføj sensor.
2 Vælg
3 Vælg en funktion:
• Vælg en sensortype.
• Vælg Søg i alle for at søge efter alle sensorer i
nærheden.
Der vises en liste over tilgængelige sensorer.
4 Vælg en eller flere sensorer, der skal parres med din enhed.
5 Vælg Tilføj.
Når sensoren parres med enheden, er sensorstatus Tilsluttet.
Du kan tilpasse et datafelt til at vise sensordata.
Træning med effektmålere
• Gå til www.garmin.com/intosports for at se en liste over
ANT+ sensorer, der er kompatible med din enhed (f.eks.
Vector™).
• Se brugervejledningen til effektmåleren for at få flere
oplysninger.
• Juster dine effektzoner efter dine mål og evner (Indstilling af
dine effektzoner, side 13).
• Brug områdealarmer for at få besked, når du når en indstillet
effektzone (Indstilling af områdealarmer, side 17).
• Tilpas effektdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder,
side 17).
Pedalbaseret effekt
Vector måler pedalbaseret effekt.
Vector måler den anvendte kraft et par hundrede gange hvert
sekund. Vector måler også din kadence eller hastigheden på det
roterende pedaltråd. Ved at måle kraften, kraftretningen,
rotationen af pedalarmen, og tidspunktet, kan Vector bestemme
effekten (watt). Da Vector måler venstre og højre bens effekt
uafhængigt af hinanden, transmitterer den din højre/venstreeffektbalance.
BEMÆRK: Vector S-systemet leverer ikke højre/venstreeffektbalance.
Cykledynamik
Målingsangivelse af cykledynamik viser, hvordan du påfører
kraft i hele pedalbevægelsen, og hvor du påfører kraft på
pedalen, så du får mulighed for at forstå din specifikke måde at
cykle på. Ved at forstå, hvordan og hvor du producerer effekt,
får du mulighed for at træne mere effektivt og evaluere, hvordan
cyklen passer til dig.
BEMÆRK: Du skal have et Edge system med to sensorer for at
måle cykledynamik.
Du kan finde flere oplysninger på www.garmin.com
/cyclingdynamics.
Brug af cykledynamik
Før du kan bruge cykledynamik, skal du parre Vector
effektmåleren med din enhed (Parring af ANT+ sensorer,
side 13).
BEMÆRK: Registrering af cykledynamikken anvender
yderligere enhedshukommelse.
1 Kør en tur.
2 Rul til skærmbilledet med cykledynamik for at se dine
effektfasedata À, samlede effekt Á og midterforskydning af
platform Â.
Indstilling af dine effektzoner
Værdierne for zonerne er standardværdier og svarer muligvis
ikke til din personlige formåen. Du kan justere dine zoner på
enheden manuelt eller bruge Garmin Connect. Hvis du kender
værdien for din funktionelle grænseeffekt (FTP), kan du indtaste
den og lade softwaren beregne dine effektzoner automatisk.
> Min statistik > Træningszoner > Effektzoner.
1 Vælg
2 Indtast din FTP-værdi.
3 Vælg Baseret på:.
4 Vælg en funktion:
• Vælg watt for at se og redigere zonerne i watt.
ANT+ sensorer
3 Hvis det er nødvendigt, skal du holde nede på et datafelt Ã
for at ændre det (Tilpasning af skærmbilleder, side 17).
BEMÆRK: De to datafelter nederst på skærmen kan
tilpasses.
13
Du kan sende turen til Garmin Connect Mobile-appen for at se
yderligere cykledynamikdata (Sådan sender du din tur til Garmin
Connect, side 15).
Effektfasedata
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen (mellem pedalens
startvinkel og pedalens slutvinkel), hvor du producerer positiv
effekt.
Midterforskydning af platform
Midterforskydning af platform er den placering på
pedalplatformen, hvor du påfører kraft.
Tilpasning af Vector funktioner
Før du kan tilpasse Vector funktioner, skal du parre en Vector
effektmåler med din enhed.
> Indstillinger > Sensorer.
1 Vælg
2 Vælg Vector effektmåleren.
3 Vælg Sensoroplysninger > Vector funktioner.
4 Vælg en funktion.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Til/Fra-knapperne til at
aktivere eller deaktivere effektivitet i tråd, ensartethed i tråd
og cyklingsdynamik.
Opdatering af Vector softwaren med Edge enheden
Før du kan opdatere softwaren, skal du parre din Edge enhed
med dit Vector system.
1 Send dine turdata til din Garmin Connect konto (Sådan
sender du din tur til Garmin Connect, side 15).
Garmin Connect søger automatisk efter softwareopdateringer
og sender dem til din Edge enhed.
2 Flyt din Edge enhed inden for sensorens rækkevidde (3 m).
3 Roter pedalarmen et par gange. Enheden Edge beder dig om
at installere alle afventende softwareopdateringer.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Udførelse af en FTP-test
Før du kan udføre en test til fastlæggelse af FTP (functional
threshold power), skal du have en effektmåler og parre den med
din pulsmåler (Parring af ANT+ sensorer, side 13).
> Min statistik > FTP > FTP-test > Kør.
1 Vælg
2 Vælg for at starte timeren.
Når du har startet en tur, viser enheden hvert trin af testen,
målet og de aktuelle effektdata. Der vises en besked, når
testen er fuldført.
3 Vælg for at stoppe timeren.
4 Vælg Gem tur.
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
Automatisk beregning af FTP
Før enheden kan beregne din FTP (functional threshold power),
skal du have en effektmåler og pulsmåler parret (Parring af
ANT+ sensorer, side 13).
> Min statistik > FTP > Aktiver automatisk
1 Vælg
beregning.
2 Kør med vedvarende, høj intensitet i mindst 20 minutter
udendørs.
3 Efter turen skal du vælge Gem tur.
> Min statistik > FTP.
4 Vælg
FTP vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten vises i W,
og en position vises på farvemåleren.
Brug af elektroniske skiftere
Få dit FTP-estimat
Før du kan bruge kompatible elektroniske skiftere, som f.eks.
Shimano Di2™ skiftere, skal du parre dem med din enhed
(Parring af ANT+ sensorer, side 13). Du kan tilpasse de valgfri
datafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 17). Edge
enheden viser aktuelle justeringsværdier, når sensoren er i
justeringstilstand.
Enheden bruger dine profildata fra den første opsætning til at
estimere FTP (functional threshold power). For at opnå en mere
nøjagtig FTP-værdi kan du udføre en FTP-test med en parret
effektmåler og en pulsmåler (Udførelse af en FTP-test,
side 14).
Vælg
> Min statistik > FTP.
FTP-estimatet vises som en værdi målt i W pr. kg, effekten
vises i W, og en position vises på farvemåleren.
Din Edge enhed kan bruges sammen med Varia Vision™
enheden Varia™ smarte cykellygter og bakspejlsradar for
forbedret situationsfornemmelse. Se brugervejledningen til din
Varia enhed for at få yderligere oplysninger.
BEMÆRK: Du skal muligvis opdatere Edge softwaren før
parring af Varia enheder (Opdatering af softwaren, side 21).
®
Situationsfornemmelse
Brug af en vægt
Lilla
Fremragende
Blå
Rigtig god
Grøn
God
Orange
Nogenlunde
Rød
Utrænet
Se appendiks (FTP-bedømmelser, side 23) for yderligere
oplysninger.
14
Hvis du har en ANT+ kompatibel vægt, kan enheden læse data
fra vægten.
> Sensorer > Tilføj sensor > Vægt.
1 Vælg
Der vises en meddelelse, når vægten findes.
2 Stå på vægten, når det angives.
BEMÆRK: Hvis du bruger en vægt, der måler
kropssammensætning, skal du tage sko og strømper af for at
sikre, at alle kropssammensætningsparametre læses og
registreres.
3 Træd af vægten, når det angives.
TIP: Hvis der opstår en fejl, skal du træde af vægten. Træd
op på den, når det angives.
Garmin Index™ Smartvægtdata
Hvis du har en Garmin Index enhed, gemmes de nyeste
vægtdata på din Garmin Connect konto. Næste gang, du
opretter forbindelse mellem Edge enheden og din Garmin
Connect konto, opdateres vægtdataene i din Edge brugerprofil.
ANT+ sensorer
Historik
Historik omfatter tid, afstand, kalorier, hastighed, omgangsdata,
højde og evt. ANT+ sensoroplysninger.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
Når hukommelsen er fuld, vises en meddelelse. Enheden sletter
eller overskriver ikke automatisk din historik. Upload din historik
for Garmin Connect jævnligt kan holde styr på alle dine turdata.
Visning af din tur
> Historik > Ture.
1 Vælg
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion.
Visning af din tid i hver træningszone
Før du se din tid i hver træningszone, skal du parre enheden
med en kompatibel pulsmåler eller effektmåler, fuldføre en
aktivitet og gemme aktiviteten.
Visning af tiden i hver pulszone og effektzone kan være en
hjælp til at justere træningens intensitet. Du kan justere dine
effektzoner (Indstilling af dine effektzoner, side 13) og dine
pulszoner (Indstilling af dine pulszoner, side 12), så de passer til
dine mål og evner. Du kan tilpasse et datafelt, så det viser din
tid i træningszoner under din tur (Tilpasning af skærmbilleder,
side 17).
> Historik > Ture.
1 Vælg
2 Vælg en tur.
3 Vælg en funktion:
• Hvis din tur har data fra én sensor, skal du vælge Tid i
pulszone eller Tid i effektzone.
• Hvis din tur har data fra begge sensorer, skal du vælge
Tid i zone og vælge Pulszoner eller Effektzoner.
Visning af samlede data
Du kan se de akkumulerede data, du har gemt på enheden,
herunder antal ture, tid, distance og kalorier.
Vælg
> Historik > Totaler.
5 Følg instruktionerne på skærmen.
Garmin Connect
Du kan oprette forbindelse til din venner på Garmin Connect.
Garmin Connect giver dig værktøj til at spore, analysere, dele og
opmuntre hinanden. Registrer begivenheder fra din aktive
livsstil, bl.a. løb, gang, køreture, svømning, vandreture, triatlon
osv.
Du kan oprette din gratis Garmin Connect konto, når du parrer
din enhed med din telefon ved hjælp af Garmin Connect Mobileappen, eller du kan gå til www.garminconnect.com.
Gem dine aktiviteter: Når du har afsluttet og gemt en aktivitet
med enheden, kan du uploade aktiviteten til Garmin Connect
og beholde den, så længe du vil.
Analyser dine data: Du kan se mere detaljerede oplysninger
om din aktivitet, herunder tid, distance, højde, puls,
forbrændte kalorier, kadence, kortet set fra oven, tempo og
hastighedsdiagrammer og brugerdefinerede rapporter.
BEMÆRK: Nogle data kræver tilbehør (ekstraudstyr), f.eks.
pulsmåler.
Planlæg din træning: Du kan vælge et træningsmål og indlæse
en af dag-til-dag-træningsplanerne.
Del dine aktiviteter: Du kan oprette forbindelse med venner, så
I kan følge hinandens aktiviteter, og du kan sende links til
dine aktiviteter på dine foretrukne sociale
netværkswebsteder.
Wi‑Fi Connectede funktioner
®
Sletning af en tur
> Historik > Ture.
1 Vælg
2 Vælg en tur.
3 Vælg > .
Sådan sender du din tur til Garmin Connect
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten À fra USB-porten Á.
Edge enheden har Wi‑Fi connectede funktioner. Garmin
Connect app'en til mobilen er ikke påkrævet, hvis du bruger
Wi‑Fi tilslutningsmuligheden.
BEMÆRK: Din enhed skal være forbundet til et trådløst
netværk, før du kan få fordel af disse funktioner.
Aktivitetsoverførsel til Garmin Connect: Sender automatisk
din aktivitet til Garmin Connect, så snart du er færdig med at
registrere.
Baner, træningsture og træningsplaner: Aktiviteter, der
tidligere er valgt på Garmin Connect, sendes trådløst til din
enhed.
Softwareopdateringer: Din enhed downloader trådløst den
seneste softwareopdatering. Næste gang, du tænder for
enheden, kan du følge vejledningen på skærmen til
opdatering af softwaren.
Opsætning af Wi‑Fi forbindelse
1 Gå til www.garminconnect.com/start, og hent Garmin
Express™ programmet.
2 Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere Wi‑Fi
tilslutning med Garmin Express.
2 Sæt det lille stik på USB-kablet ind i USB-porten på enheden.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
4 Gå til www.garminconnect.com/start.
Historik
Wi‑Fi indstillinger
Vælg
> Indstillinger > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverer Wi‑Fi trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Wi‑Fi indstillinger vises kun, når Wi‑Fi er
aktiveret.
15
Autom. overførsel: Giver dig mulighed for at uploade aktiviteter
automatisk via et kendt trådløst netværk.
Tilføj netværk: Tilslutter din enhed til et trådløst netværk.
Dataregistrering
Enheden anvender avanceret lagring. Den optager
nøglepunkter, hvor du skifter retning, fart eller puls.
Når der foretages parring med en effektmåler, registrerer
enheden punkter hvert sekund. Registrering af punkter hvert
sekund giver et meget detaljeret spor, og bruger mere af den
tilgængelige hukommelse.
Der findes oplysninger om datagennemsnit for kadence og
effekt i Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 13.
Frakobling af USB-kablet
Hvis din enhed er forbundet til din computer som et flytbart drev,
skal du frakoble din enhed fra din computer på en sikker måde
for at forhindre tab af data. Hvis din enhed er forbundet til din
Windows computer som en bærbar enhed, er det ikke
nødvendigt at frakoble den på en sikker måde.
1 Fuldfør en handling:
• På Windows computere skal du vælge Sikker fjernelse af
hardware på proceslinjen og vælge din enhed.
• For Apple computere skal du vælge enheden og derefter
vælge Fil > Skub ud.
2 Tag kablet ud af computeren.
Tilpasning af din enhed
Datahåndtering
BEMÆRK: Enheden er ikke kompatibel med Windows 95, 98,
Me, Windows NT og Mac OS 10.3 og tidligere.
®
®
®
Tilslutning af enheden til din computer
BEMÆRK
For at forebygge korrosion skal du tørre USB-porten,
beskyttelseshætten og det omgivende område grundigt før
opladning eller tilslutning til en pc.
1 Fjern vejrhætten fra USB-porten.
2 Tilslut det lille stik på USB-kablet til USB-porten.
3 Tilslut det store stik på USB-kablet til en USB-port på
computeren.
Enheden vises som et flytbart drev under Denne computer på
Windows computere og som en monteret disk på Mac
computere.
Overførsel af filer til din enhed
1 Tilslut enheden til din computer.
2
3
4
5
6
7
På Windows computere vises enheden som et flytbart drev
eller en bærbar enhed. På Mac computere vises enheden
som en monteret disk.
BEMÆRK: På visse computere med flere netværksdrev
vises enhedsdrevene muligvis ikke korrekt. Se i
dokumentationen til operativsystemet for at få oplyst, hvordan
du tilknytter drevet.
Åbn programmet til filsøgning på din computer.
Vælg en fil.
Vælg Rediger > Kopier.
Åbn den bærbare enhed, drevet eller diskenheden for
enheden.
Søg efter en mappe.
Vælg Rediger > Indsæt.
Filen vises på listen over filer i enhedens hukommelse.
Sletning af filer
BEMÆRK
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette
den. Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler,
som ikke må slettes.
1
2
3
4
Åbn drevet eller disken Garmin.
Åbn en mappe eller diskenhed, hvis det er nødvendigt.
Vælg en fil.
Tryk på tasten Slet på tastaturet.
BEMÆRK: Hvis du bruger en Apple computer, skal du
tømme mappen Papirkurv for helt at slette filerne.
®
16
Connect IQ funktioner, der kan downloades
Du kan føje Connect IQ funktioner til din enhed fra Garmin og
andre udbydere med Connect IQ Mobile appen.
Datafelter: Giver dig mulighed for at downloade nye datafelter,
der viser sensor-, aktivitets- og historiske data på nye måder.
Du kan føje Connect IQ datafelter til indbyggede funktioner
og sider.
Widgets: Angiv oplysninger på et øjeblik, herunder sensordata
og meddelelser.
Programmer: Føj interaktive funktioner til din enhed, som f.eks.
nye typer fitness- og udendørsaktiviteter.
Sådan downloades Connect IQ funktioner ved hjælp
af computeren
1 Tilslut enheden til din computer med et USB-kabel.
2 Gå til apps.garmin.com, og log på.
3 Vælg en Connect IQ funktion, og download den.
4 Følg instruktionerne på skærmen.
Profiler
Din Edge omfatter flere forskellige metoder, som du kan bruge til
at tilpasse enheden, herunder profiler. Profiler er en samling af
indstillinger, der optimerer din enhed baseret på, hvordan du
bruger den. Du kan f.eks. oprette forskellige indstillinger og
visninger for træning og mountainbikekørsel.
Når du bruger en profil, og du ændrer indstillinger, f.eks.
datafelter eller måleenheder, gemmes ændringerne automatisk
som en del af profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan oprette aktivitetsprofiler for hver
cyklingstype. Du kan f.eks. oprette en separat aktivitetsprofil
til træning, løb og mountainbikekørsel. Aktivitetsprofilen
omfatter tilpassede datasider, aktivitetstotaler, alarmer,
træningszoner (som f.eks. puls og hastighed),
træningsindstillinger (f.eks. Auto Pause og Auto Lap ) samt
navigationsindstillinger.
Brugerprofil: Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt,
højde, aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden
anvender disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
®
®
Indstilling af din brugerprofil
Du kan opdatere indstillinger for køn, alder, vægt, højde,
aktivitetsklasse og sportsmand hele livet. Enheden anvender
disse oplysninger til at beregne nøjagtige turdata.
> Min statistik > Brugerprofil.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
Om Sportsmand hele livet
En, der har været sportsmand hele livet, er en person, der har
trænet intensivt i mange år (undtagen i kortere skadesperioder),
og som har en hvilepuls på 60 slag i minuttet (bpm) eller mindre.
Tilpasning af din enhed
Om træningsindstillinger
Følgende funktioner og indstillinger giver dig mulighed for at
tilpasse din enhed baseret på dine træningsbehov. Disse
indstillinger gemmes til en aktivitetsprofil. Du kan f.eks. indstille
tidsalarmer for din løbsprofil, og du kan indstille en Auto Lap
positionsudløser for din mountainbikeprofil.
Opdatering af din aktivitetsprofil
Du kan tilpasse ti aktivitetsprofiler. Du kan tilpasse dine
indstillinger og datafelter til en bestemt aktivitet eller tur.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
funktion:
2
• Vælg en profil.
• Vælg
> Tilføj.
3 Rediger navn og farve for profilen.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Skærmbilleder for at tilpasse dataskærmbillederne
og datafelterne (Tilpasning af skærmbilleder, side 17).
• Vælg Standardturtype for at indstille den turtype, der er
typisk for denne aktivitetsprofil, som f.eks. pendling.
TIP: Efter en atypisk tur kan du opdatere turtype manuelt.
Præcise turtypedata er vigtige for oprettelse af
cykelvenlige ruter.
• Vælg GPS-tilstand for at slukke for GPS (Træning
indendørs, side 5) eller ændre satellitindstillingerne
(Ændring af satellitindstillingen, side 17).
• Vælg Navigation for at tilpasse kortindstillingerne
(Kortindstillinger, side 8) og ruteindstillingerne
(Ruteindstillinger, side 8).
• Vælg Alarmer for at tilpasse dine træningsalarmer
(Alarmer, side 17).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap for at indstille,
hvordan omgange udløses (Markering af omgange efter
position, side 17).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause for at
ændre, hvornår timeren automatisk holder pause (Brug af
Auto Pause, side 18).
• Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale for
automatisk at skifte til dvaletilstand efter fem minutters
inaktivitet (Brug af automatisk dvale, side 18).
• Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion for
at tilpasse visningen af skærmbillederne med
træningsdata, mens timeren kører (Brug af automatisk
rullefunktion, side 18).
• Vælg Starttilstand for timer for at tilpasse, hvordan
enheden registrerer starten af en tur, og start automatisk
timeren (Automatisk start af timeren, side 18).
Alle ændringer er gemt på aktivitetsprofilen.
Tilpasning af skærmbilleder
Du kan tilpasse dataskærmbillederne for hver aktivitetsprofil.
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
Vælg en profil.
Vælg Skærmbilleder.
Vælg et dataskærmbillede.
Aktiver skærmbilledet, hvis det er nødvendigt.
Vælg antallet af datafelter, der skal vises på skærmbilledet.
Vælg .
Vælg et datafelt for at redigere det.
Vælg .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ændring af satellitindstillingen
Du kan aktivere GPS+GLONASS for at opnå øget ydeevne i
udfordrende omgivelser og hurtigere bestemmelse af GPSTilpasning af din enhed
position. Brug af indstillingen GPS+GLONASS reducerer
batterilevetiden hurtigere end udelukkende brug af GPS.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg GPS-tilstand.
4 Vælg en funktion.
Alarmer
Du kan bruge alarmer til at træne mod bestemte mål for tid,
distance, kalorier, puls, kadence og effekt. Alarmindstillinger
gemmes med din aktivitetsprofil.
Indstilling af områdealarmer
Hvis du har en pulsmåler, kadencesensor eller effektmåler, kan
du indstille områdealarmer. Med en områdealarm får du besked,
når målingen er over eller under et bestemt værdiområde. Du
kan f.eks. indstille enheden til advare dig, hvis din kadence er
under 40 omdrejninger/minut og over 90 omdrejninger/minut. Du
kan også bruge en træningszone (Træningszoner, side 6) til
områdealarmen.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg Pulsalarm, Kadencealarm eller Effektalarm.
5 Tænd om nødvendigt for alarmen.
6 Vælg minimum- og maksimumværdier, eller vælg områder.
7 Vælg om nødvendigt .
Hver gang, du kommer over eller under det indstillede interval,
vises en meddelelse. Enheden bipper også, hvis hørbare toner
slås til (Sådan tænder og slukker du for enhedstoner, side 19).
Indstilling af en tilbagevendende alarm
Med en tilbagevendende alarm får du besked, hver gang
enheden registrerer en bestemt værdi eller et bestemt interval.
Du kan f.eks. indstille enheden til at give dig et signal hvert 30.
minut.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Alarmer.
4 Vælg en alarmtype.
5 Slå alarmen til.
6 Indtast en værdi.
7 Vælg .
Hver gang du når alarmværdien, vises en meddelelse. Enheden
bipper også, hvis hørbare toner slås til (Sådan tænder og
slukker du for enhedstoner, side 19).
Auto Lap
Markering af omgange efter position
Du kan bruge funktionen Auto Lap til at markere omgangen ved
en specifik position automatisk. Denne funktion er nyttig, hvis du
vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en tur
(f.eks. ved en lang stigning, eller når du træner spurter). Ved
baner kan du bruge funktionen Efter position til at aktivere
omgange på alle omgangspositioner, der er gemt på banen.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter position > Omgang ved.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Tryk kun på Lap for at aktivere omgangstælleren,
hver gang du vælger
, og hver gang du passerer en af
disse positioner igen.
17
• Vælg Start og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
den GPS-position, hvor du vælger , samt ved alle
positioner under turen, hvor du vælger
.
• Vælg Mærke og Lap for at aktivere omgangstælleren ved
en bestemt GPS-position markeret før turen og ved alle
positioner på turen, hvor du vælger
.
Hvis
det
er
nødvendigt,
skal
du
tilpasse
omgangsdatafelterne
5
(Tilpasning af skærmbilleder, side 17).
Markering af omgange efter distance
Du kan bruge funktionen Auto Lap til automatisk markering af
omgangen ved en specifik distance. Denne funktion er nyttig,
hvis du vil sammenligne din præstation på forskellige dele af en
tur (f.eks. for hver 10 miles eller 40 km).
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
Vælg
en
profil.
2
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Lap > Auto Lap
registrering > Efter distance > Omgang ved.
4 Indtast en værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse datafelterne for
omgangen (Tilpasning af skærmbilleder, side 17).
Brug af Auto Pause
Du kan bruge funktionen Auto Pause til automatisk at sætte
timeren på pause, hvis du holder op med at bevæge dig, eller
din hastighed falder til under en angivet værdi. Denne funktion
er nyttig, hvis der på din tur er lyskryds eller andre steder, hvor
du skal sætte farten ned eller stoppe.
BEMÆRK: Der optages ikke historik, mens timeren er stoppet
eller pausestillet.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto Pause.
4 Vælg en funktion:
• Vælg Når stoppet for automatisk at sætte timeren på
pause, hvis du holder op med at bevæge dig.
• Vælg Brugerdefineret fart for automatisk at sætte
timeren på pause, når din fart falder til under en angivet
værdi.
5 Hvis det er nødvendigt, skal du tilpasse de valgfri
tidsdatafelter (Tilpasning af skærmbilleder, side 17).
Brug af automatisk dvale
Du kan bruge funktionen Automatisk dvale til automatisk at
skifte til dvaletilstand efter 5 minutter inaktivitet. I dvaletilstand
slukkes skærmen, og ANT+ sensorerne, Bluetooth og GPS
deaktiveres.
Wi‑Fi kører fortsat, mens enheden er i dvale.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Automatisk dvale.
Brug af automatisk rullefunktion
Du kan bruge funktionen Auto. rullefunktion til at navigere
automatisk gennem skærmbillederne med træningsdata, mens
timeren kører.
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
1 Vælg
2 Vælg en profil.
3 Vælg Automatiske funktioner > Auto. rullefunktion.
4 Vælg en visningshastighed.
Automatisk start af timeren
Denne funktion registrerer automatisk, når din enhed har
modtaget satellitsignaler og er i bevægelse. Den starter
aktivitetstimeren eller minder dig om at starte aktivitetstimeren,
så du kan registrere dine køredata.
18
1
2
3
4
Vælg
> Indstillinger > Aktivitetsprofiler.
Vælg en profil.
Vælg Starttilstand for timer.
Vælg en funktion:
• Vælg Manuel, og vælg
for at starte aktivitetstimeren.
• Vælg Forespørg for at se en visuel påmindelse, når du
når startmeddelelseshastigheden.
• Vælg Auto for at starte aktivitetstimeren automatisk, når
du når starthastigheden.
Bluetooth Indstillinger
Vælg
> Indstillinger > Telefon.
Aktiver: Aktiverer Bluetooth trådløs teknologi.
BEMÆRK: Andre Bluetooth indstillinger vises kun, når
Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret.
Genkendt navn: Gør det muligt at angive et kaldenavn, der
identificerer dine enheder med trådløs Bluetooth teknologi.
Par smartphone: Tilslutter enheden med en kompatibel
Bluetooth aktiveret smartphone. Denne indstilling giver dig
mulighed for at bruge Bluetooth tilsluttede funktioner inklusive
LiveTrack og aktivitetsoverførsler til Garmin Connect.
Opkald og tekstbeskeder: Giver dig mulighed for at aktivere
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Mistede opkald og tekstbeskeder: Viser mistede
telefonmeddelelser fra din kompatible smartphone.
Systemindstillinger
Vælg
> Indstillinger > System.
• Displayindstillinger (Displayindstillinger, side 18)
• Indstillinger for dataoptagelse (Indstillinger for dataoptagelse,
side 18)
• Enhedsindstillinger (Ændring af måleenhed, side 19)
• Toneindstillinger (Sådan tænder og slukker du for
enhedstoner, side 19)
• Sprogindstillinger (Ændring af enhedens sprog, side 19)
Displayindstillinger
Vælg
> Indstillinger > System > Skærm.
Lysstyrke: Indstiller lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Tid til lys slukker: Indstiller længden af tid, inden
baggrundsbelysningen slukker.
Farvevalg: Indstiller enheden til at vise dag- eller nattefarver.
Du kan vælge indstillingen Auto for at tillade, at enheden
automatisk indstiller dag- eller natfarver afhængigt af
tidspunktet på dagen.
Tag skærmbillede: Giver dig mulighed for at gemme billedet af
enhedens skærm.
Indstillinger for dataoptagelse
Vælg
> Indstillinger > System > Dataregistrering.
Optageinterval: Kontrollerer, hvordan enheden optager
aktivitetsdata. Funktionen Smart optager nøglepunkter, hvor
du skifter retning, fart eller puls. Funktionen 1 sekund optager
punkter hvert sekund. Der oprettes en meget detaljeret
registrering af din aktivitet, hvilket får den lagrede aktivitetsfil
til at optage mere plads.
Kadencegennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de kadencedata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 13).
Effektgennemsnit: Kontrollerer, om enheden indeholder nulværdier for de effektdata, der opstår, når du ikke træder i
pedalerne (Datagennemsnit for kadence eller effekt, side 13).
Tilpasning af din enhed
Ændring af måleenhed
Specifikationer for pulsmåler
Du kan tilpasse måleenhederne for distance og hastighed,
højde, temperatur, vægt, positionsformat og tidsformat.
> Indstillinger > System > Enheder.
1 Vælg
2 Vælg en måletype.
3 Vælg en måleenhed for indstillingen.
Sådan tænder og slukker du for enhedstoner
Vælg
> Indstillinger > System > Toner.
Ændring af enhedens sprog
Vælg
> Indstillinger > System > Sprog.
Ændring af konfigurationsindstillingerne
Du kan ændre alle indstillinger, som du har konfigureret under
den første opsætning.
> Indstillinger > System > Nulstilling af enhed >
1 Vælg
Første opsætning.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
Tidszoner
Hver gang du tænder enheden og modtager satellitsignaler eller
synkroniserer med din smartphone, registrerer enheden
automatisk tidszonen og det aktuelle klokkeslæt.
Opsætning af udvidet visningstilstand
Du kan bruge din Edge enhed som en udvidet visning for at se
dataskærme fra et kompatibelt Garmin multisportsur. Du kan for
eksempel parre en kompatibel Forerunner enhed for at vise
dens dataskærme på din Edge enhed under en triatlon.
> Indstillinger >
1 Fra din Edge enhed skal du vælge
Udvidet visningstilstand > Forbind ur.
2 Fra dit kompatible Garmin ur skal du vælge Indstillinger >
Sensorer og tilbehør > Tilføj ny > Udvidet display.
3 Følg skærmvejledningen på din Edge enhed og dit Garmin ur
for at gennemføre parringsprocessen.
Dataskærmene fra dit parrede ur vises på Edge enheden, når
enhederne er parret.
BEMÆRK: Normale Edge enhedsfunktioner deaktiveres
under brug af udvidet visningstilstand.
Når du har parret dit kompatible Garmin ur med din Edge enhed,
forbindes de automatisk næste gang, du bruger udvidet
visningstilstand.
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Op til 4,5 år ved 1 time/dag
Vandtæthed
3 ATM*
BEMÆRK: Dette produkt kan ikke sende
pulsdata under svømning.
Driftstemperaturområde
Fra -5° til 50°C (fra 23° til 122°F)
Radiofrekvens/protokol 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 30 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer for fartsensor og kadencesensor
Batteritype
Udskifteligt CR2032, 3 volt
Batterilevetid
Ca. 12 måneder (1 time pr. dag)
Driftstemperaturområde Fra -20º til 60ºC (fra -4º til 140ºF)
Radiofrekvens/protokol: 2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Vandklassificering
1 ATM*
*Enheden tåler tryk svarende til en dybde på 10 meter. Du kan
finde flere oplysninger på www.garmin.com/waterrating.
Vedligeholdelse af enheden
®
Afslut udvidet visningstilstand
Mens enheden er i udvidet visningstilstand, skal du trykke på
skærmen og vælge Afslut udvidet visningstilstand > .
Enhedsoplysninger
Specifikationer
Edge Specifikationer
Batteritype
Genopladeligt, indbygget litiumionbatteri
Batterilevetid
12 timer, typisk brug
Driftstemperaturområde
Fra -20 til 60ºC (fra -4 til 140ºF)
Opladningstemperaturområde
Fra 0 til 45ºC (fra 32 til 113ºF)
Radiofrekvens/protokol
2,4 GHz ANT+ trådløs kommunikationsprotokol
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Wi‑Fi trådløs teknologi
Vandklassificering
IEC 60529 IPX7*
BEMÆRK
Du må ikke opbevare enheden på steder, hvor den kan blive
udsat for ekstreme temperaturer i længere tid, da det kan føre til
permanente skader på den.
Du må aldrig bruge en hård eller skarp genstand til at betjene
touchscreenen, da det kan beskadige skærmen.
Undgå kemiske rengøringsmidler, opløsnings- og insektmidler,
der kan beskadige plastikkomponenterne og
overfladebehandlingen.
Fastgør beskyttelseshætten omhyggeligt for at undgå, at USBporten bliver beskadiget.
Rengøring af enheden
1 Rengør enheden med en klud fugtet med en mild
rengøringsmiddelopløsning.
2 Tør den af.
Efter rengøring skal du lade enheden tørre helt.
Vedligeholdelse af pulsmåleren
BEMÆRK
Fjern modulet, før remmen vaskes.
En ophobning af sved og salt på remmen kan reducere
pulssensorens evne til at rapportere nøjagtige data.
• Gå til www.garmin.com/HRMcare for at få detaljerede
rengøringsinstruktioner.
• Skyl remmen, hver gang den er blevet brugt.
• Vask remmen i maskine, hver gang den er blevet brugt syv
gange.
• Kom ikke remmen i en tørretumbler.
• Når remmen skal tørres, skal den hænges op eller lægges
fladt.
• Du kan forlænge levetiden af pulsmåleren ved at afmontere
modulet, når du ikke bruger den.
*Enheden tåler hændelig udsættelse for vand op til 1 meter i op
til 30 minutter. Du kan finde flere oplysninger på
www.garmin.com/waterrating.
Enhedsoplysninger
19
Udskiftelige batterier
ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Udskiftning af pulsmålerens batteri
1 Brug en lille stjerneskruetrækker til at fjerne de fire skruer på
modulets bagside.
2 Fjern dækslet og batteriet.
Fejlfinding
Nulstilling af enheden
Hvis enheden holder op med at reagere, skal du muligvis
nulstille den. Dette sletter ikke dine data eller indstillinger.
Hold nede i 10 sekunder.
Enheden nulstilles og tændes.
Sletning af brugerdata
Du kan gendanne alle enhedens indstillinger til
fabriksværdierne.
BEMÆRK: Denne proces sletter alle brugerindtastede
oplysninger, men den sletter ikke din historik.
Vælg
> Indstillinger > System > Nulstilling af enhed >
Fabriksindstillinger > .
Maksimering af batterilevetiden
3 Vent 30 sekunder.
4 Sæt det nye batteri i med den positive side opad.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
5 Sæt dækslet og de fire skruer tilbage på plads.
BEMÆRK: Undgå at overspænde.
Når du har udskiftet batteriet i pulsmåleren, skal den muligvis
parres med enheden igen.
Udskiftning af batteri til fartsensor eller
kadencesensor
Lysdioden blinker rødt for at angive lavt batteriniveau efter to
omdrejninger.
1 Find det runde batteridæksel À på bagsiden af sensoren.
2 Drej dækslet mod uret, indtil markøren peger på åben, og
dækslet kan fjernes.
3 Fjern dækslet og batteriet Á.
TIP: Du kan bruge et stykke tape  eller en magnet til at
fjerne batteriet fra dækslet.
4 Vent 30 sekunder.
5 Sæt det nye batteri ind i dækslet, så det vender rigtigt.
BEMÆRK: Pas på ikke at beskadige tætningsringen.
6 Drej dækslet med uret, indtil markøren peger på låst.
BEMÆRK: Lysdioden blinker rødt og grønt i et par sekunder
efter batteriudskiftning. Når lysdioden blinker grønt og
derefter holder op med at blinke, er enheden aktiv og klar til
at sende data.
• Aktiver Batterisparetilstand (Aktivering af
batterisparetilstand, side 20).
• Reducer lysstyrken for baggrundslyset (Brug af
baggrundslys, side 2), eller reducer tiden, før baggrundslyset
slukker (Displayindstillinger, side 18).
• Vælg optageintervallet Smart (Indstillinger for dataoptagelse,
side 18).
• Aktiver funktionen Automatisk dvale (Brug af automatisk
dvale, side 18).
• Deaktiver den trådløse Telefon-funktion (Bluetooth
Indstillinger, side 18).
• Vælg GPS indstillingen (Ændring af satellitindstillingen,
side 17).
• Fjern trådløse sensorer, som du ikke længere bruger.
Aktivering af batterisparetilstand
Batterisparetilstand justerer automatisk indstillingerne for at
forlænge batterilevetiden til længere ture. Skærmen slukkes
under en aktivitet. Du kan aktivere automatiske alarmer og
trykke på skærmen for at tænde for den. Batterisparetilstand
registrerer GPS-sporpunkter og sensordata mindre hyppigt.
Nøjagtigheden for hastighed, distance og spordata reduceres.
BEMÆRK: Historik registreres i batterisparetilstand, når timeren
er aktiveret.
> Indstillinger > Batterisparetilstand > Aktiver.
1 Vælg
2 Vælg de alarmer, der vækker skærmen under en aktivitet.
Forbedring af GPS-satellitmodtagelsen
• Synkroniser enheden regelmæssigt med din Garmin Connect
konto:
◦ Slut enheden til en computer med det medfølgende USBkabel og Garmin Express programmet.
◦ Synkroniser enheden til Garmin Connect Mobile app’en
med din Bluetooth aktiverede smartphone.
◦ Tilslut enheden til din Garmin Connect konto via et Wi‑Fi
trådløst netværk.
Mens du er tilsluttet din Garmin Connect konto, downloader
enheden flere dages satellitdata, så den hurtigt kan lokalisere
satellitsignaler.
• Tag din enhed med udenfor til et åbent område væk fra høje
bygninger og træer.
• Stå stille i et par minutter.
Min enhed viser det forkerte sprog
1 Vælg .
2 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
3 Rul ned til det sidste element på listen, og vælg det.
20
Fejlfinding
4 Rul ned til det sjette element på listen, og vælg det.
5 Rul ned til dit sprog, og vælg det.
Indstilling af højden
Hvis du har de præcise højdedata for din aktuelle position, kan
du kalibrere højdemåleren manuelt på din enhed.
> Indstil højde.
1 Vælg Navigation >
2 Indtast højden, og vælg .
Temperaturudlæsninger
Enheden kan vise temperaturaflæsninger, der er højere end den
faktiske lufttemperatur, hvis enheden placeres i direkte sollys,
holdes i hånden eller oplades med en ekstern batteripakke.
Desuden tager det lidt tid for enheden at tilpasse sig store
temperaturskift.
Tætningsringe til udskiftning
Udskiftningsbånd (tætningsringe) fås til holderne.
BEMÆRK: Brug kun udskiftningsbånd af EPDM-gummi
(ethylen-propylen-dien-monomer). Gå til http://buy.garmin.com,
eller kontakt din Garmin forhandler.
Visning af enhedsoplysninger
> Indstillinger > System > Om.
1 Vælg
2 Vælg en funktion.
• Vælg Lovgivningsmæssige oplysninger for at se de
lovgivningsmæssige oplysninger og modelnummeret.
• Vælg Copyright-oplysninger for at se
softwareoplysninger, enheds-id og licensaftalen.
Opdatering af softwaren
Før du kan opdatere enhedssoftwaren, skal du have en Garmin
Connect konto, og du skal downloade programmet Garmin
Express.
1 Tilslut enheden til din computer med USB-kablet.
Når der er ny software tilgængelig, sender Garmin Express
den til enheden.
2 Følg instruktionerne på skærmen.
3 Fjern ikke enheden fra computeren under opdateringen.
BEMÆRK: Hvis du allerede har brugt Garmin Express til at
opsætte din enhed med Wi‑Fi tilslutning, kan Garmin
Connect automatisk downloade tilgængelige
softwareopdateringer til din enhed, når den opretter
forbindelse ved hjælp af Wi‑Fi.
Produktopdateringer
På din computer skal du installere Garmin Express
(www.garmin.com/express). På din smartphone skal du
installere Garmin Connect Mobile-appen.
Dette giver nem adgang til disse tjenester for Garmin enheder:
• Softwareopdateringer
• Kortopdateringer
• Data uploades til Garmin Connect
• Produktregistrering
Sådan får du flere oplysninger
• Gå til support.garmin.com for at finde flere vejledninger,
artikler og softwareopdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til buy.garmin.com, eller kontakt din Garmin forhandler for
at få oplysninger om valgfrit tilbehør og reservedele.
Appendiks
Appendiks
Datafelter
Nogle datafelter kræver ANT+ tilbehør for at vise data.
Bageste gear: Bageste cykelgear fra en gearpositionssensor.
Balance: Den aktuelle venstre/højre effektbalance.
Balance - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - 3s gennemsnit: Tre sekunders
bevægelsesgennemsnit for venstre/højre effektbalance.
Balance - gennemsnit: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle aktivitet.
Balance - omgang: Den gennemsnitlige venstre/højre
effektbalance for den aktuelle omgang.
Bane punktafstand: Den resterende afstand til det næste punkt
på banen.
Batteriniveau: Den resterende batterilevetid.
Batteristatus: Resterende batteristrøm i et cykellygtetilbehør.
Di2 batteriniveau: Resterende batteristrøm i en Di2-sensor.
Di2 gearskiftetilstand: Den aktuelle skiftetilstand for en Di2sensor.
Dist. t. næste: Den resterende distance til det næste waypoint
på ruten. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Dist. t destin.: Den resterende distance til den endelige
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Distance: Den tilbagelagte distance for aktuelt spor eller
aktivitet.
Distance forude: Distance foran eller bagved Virtual Partner.
Distance - omgang: Den tilbagelagte distance for den aktuelle
omgang.
Distance - sidste omgang: Den tilbagelagte distance for den
senest gennemførte omgang.
Distancetæller: En løbende beregning af tilbagelagt distance
for alle ruter. Denne måling slettes ikke ved nulstilling af
tripdata.
Distance tilbage: Den resterende afstand under en træning
eller bane, når du anvender et distancemål.
Effekt: Den aktuelle effekt i watt. Enheden skal være sluttet til
en kompatibel effektmåler.
Effekt - %FTP: Den aktuelle effekt som en procentdel af FTP
(functional threshold power).
Effekt - 10s gennemsnit: 10-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 30s gennemsnit: 30-sekunders
bevægelsesgennemsnit for effekt.
Effekt - 3s gennemsnit: 3-sekunders bevægelsesgennemsnit
for effekt.
Effektfase - H.: Den aktuelle effektfasevinkel for det højre ben.
Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - H. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Gnsn. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - H. Omg. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det højre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - H. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det højre ben for den aktuelle omgang.
21
Effektfase - H. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
højre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor cyklisten
producerer størstedelen af drivkraften.
Effektfase - V.: Den aktuelle effektfasevinkel for det venstre
ben. Effektfase er det sted i pedalbevægelsen, hvor der
produceres positiv effekt.
Effektfase - V. Gnm.snitlig: Den gennemsnitlige
effektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle aktivitet.
Effektfase - V. Gnsn. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
aktivitet.
Effektfase - V. Omg. top: Den gennemsnitlige
topeffektfasevinkel for det venstre ben for den aktuelle
omgang.
Effektfase - V. Omgang: Den gennemsnitlige effektfasevinkel
for det venstre ben for den aktuelle omgang.
Effektfase - V. Top: Den aktuelle topeffektfasevinkel for det
venstre ben. Topeffektfase er det vinkelområde, hvor
cyklisten producerer størstedelen af drivkraften.
Effekt - gennemsnit: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - IF: Intensity Factor™ for den aktuelle aktivitet.
Effektivitet i tråd: Målingen af, hvor effektivt cyklisten træder i
pedalerne.
Effekt - kJ: Det akkumulerede, udførte arbejde (afgiven effekt) i
kilojoule.
Effekt - maksimum: Den højeste effekt for den aktuelle
aktivitet.
Effekt - NP: Normalized Power™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - NP-omgang: Gennemsnitlig Normalized Power for den
aktuelle omgang.
Effekt - NP- seneste omg.: Gennemsnitlig Normalized Power
for den senest gennemførte omgang.
Effekt - omgang: Den gennemsnitlige effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - omgangsmaks.: Den højeste effekt for den aktuelle
omgang.
Effekt - seneste omgang: Den gennemsnitlige effekt for den
senest gennemførte omgang.
Effekt - TSS: Training Stress Score™ for den aktuelle aktivitet.
Effekt - watt/kg: Effekten i watt pr. kilogram.
Effektzone: Det aktuelle interval for effekt (1 til 7) baseret på din
FTP eller dine brugerdefinerede indstillinger.
Ensartethed i tråd: Målingen af, hvor ligeligt cyklisten lægger
kraft i pedalerne i hver pedalbevægelse.
ETA ved destination: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor
du når den endelige destination (justeret efter den lokale tid
på destinationen). Du skal være i gang med at navigere, for
at disse oplysninger vises.
ETA ved nst.: Det anslåede klokkeslæt på dagen, hvor du når
det næste waypoint på ruten (justeret efter den lokale tid ved
waypointet). Du skal være i gang med at navigere, for at
disse oplysninger vises.
Fart: Den aktuelle rejsehastighed.
Fart - gennemsnit: Den gennemsnitlige hastighed for den
aktuelle aktivitet.
Fart - maksimum: Den højeste hastighed for den aktuelle
aktivitet.
Fart - omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den aktuelle
omgang.
Fart - sidste omgang: Den gennemsnitlige hastighed for den
senest gennemførte omgang.
Forreste gear: Forreste cykelgear fra en gearpositionssensor.
22
Gear: Forreste og bageste cykelgear fra en
gearpositionssensor.
Gearbatteri: Batteristatussen for en gearpositionssensor.
Gearforhold: Antal tænder på cyklens forreste og bageste gear
som registreret af en gearpositionssensor.
Gearkombination: Den aktuelle gearkombination fra en
gearpositionssensor.
Gent. tilbage: Det resterende antal gentagelser under en
træning.
GPS-nøjagtighed: Fejlmargenen for din nøjagtige position.
Eksempelvis er din GPS-position nøjagtig ned til +/- 3,65 m
(12 fod).
GPS-signalstyrke: GPS-satellitsignalets styrke.
Højde: Højden over eller under havets overflade for din aktuelle
position.
Kadence: Cykling. Antallet af pedalarmens omdrejninger. Din
enhed skal være tilsluttet kadencesensor (tilbehør), for at
disse data vises.
Kadence - gennemsnitlig: Cykling. Den gennemsnitlige
kadence for den aktuelle aktivitet.
Kadence - omgang: Cykling. Den gennemsnitlige kadence for
den aktuelle omgang.
Kalorier: Antallet af forbrændte kalorier i alt.
Kalorier tilbage: De resterende kalorier under en træning, når
du anvender et kaloriemål.
Klokkeslæt: Klokkeslættet baseret på din aktuelle position og
dine tidsindstillinger (format, tidszone og sommertid).
Lodret fart: Stignings- eller nedstigningshastigheden over tid.
Lodret fart - 30s i gnmsnit: Bevægelsesgennemsnit pr. 30
sekunder for lodret hastighed.
Lygter tilsluttet: Antallet af tilsluttede lygter.
Lystilstand: Konfigurationstilstand for lygtenetværk.
Måleffekt: Måleffekt under en aktivitet.
Omgange: Antallet af gennemførte baner for den aktuelle
aktivitet.
PCO: Midterforskydning af platform. Midterforskydning af
platform er den placering på pedalplatformen, hvor der
påføres kraft.
PCO - gennemsnit: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle aktivitet.
PCO - omgang: Den gennemsnitlige midterforskydning af
platform for den aktuelle omgang.
Position ved destination: Det sidste punkt på ruten eller
banen.
Position ved næste: Det næste punkt på ruten eller banen.
Præstationskrav: Scoren for præstationskravet er en vurdering
i realtid af din egnethed til at præstere.
Puls: Din puls i hjerteslag pr. minut (bpm). Enheden skal være
tilsluttet en kompatibel pulsmåler.
Puls - %HRR: Procentdelen af heart rate reserve (maksimal
puls minus hvilepuls).
Puls - %Maksimal: Procentdelen af maksimal puls.
Puls - gennemsnit: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gn.snitl. %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
aktivitet.
Puls - gnsnit %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle aktivitet.
Pulsgraf: En linjegraf, der viser din aktuelle pulszone (1 til 5).
Puls - omgang: Den gennemsnitlige puls for den aktuelle
omgang.
Appendiks
Puls - omgang %HRR: Den gennemsnitlige procentdel af
pulsreserve (maksimal puls minus hvilepuls) for den aktuelle
omgang.
Puls - omgang %maksimal: Den gennemsnitlige procentdel af
den maksimale puls for den aktuelle omgang.
Puls - sidste omgang: Den gennemsnitlige puls for den senest
gennemførte omgang.
Puls tilbage: Hvor meget du ligger over eller under pulsmålet
under en træning.
Pulszone: Det aktuelle interval for din puls (1 til 5).
Standardzonerne er baseret på din brugerprofil og maksimale
puls (220 minus din alder).
Retning: Den retning, du bevæger dig i.
Samlet fald: Den samlede højdenedstigning siden den seneste
nulstilling.
Samlet stigning: Den samlede højdestigning siden den seneste
nulstilling.
Solnedgang: Tidspunktet for solnedgang på din GPS-position.
Solopgang: Tidspunktet for solopgang på din GPS-position.
Status for strålevinkel: Forlygtens stråletilstand.
Stigning: Beregningen af stigning (højde) divideret med løb
(distance). Hvis du eksempelvis tilbagelægger 60 m (200 fod)
for hver 3 m (10 fod), du stiger, er stigningen 5 %.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kropstemperatur påvirker
temperatursensoren.
Tid: Stopurstid for den aktuelle aktivitet.
Tid foran: Tiden foran eller bagved Virtual Partner.
Tid for omgang siddende: Den tid, der er tilbragt siddende
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid for omgang stående: Den tid, der er tilbragt stående
trædende i pedalerne for den aktuelle omgang.
Tid - gået: Den samlede registrerede tid. Hvis du eksempelvis
starter timeren og løber i 10 minutter, stopper timeren i 5
minutter og derefter starter timeren igen og løber i 20
minutter, er den forløbne tid 35 minutter.
Tid i zone: Den forgangne tid i hver enkelt puls- eller effektzone.
Tid - omgang: Stopurstid for den aktuelle omgang.
Tid - omgang gennemsnit: Den gennemsnitlige omgangstid for
den aktuelle aktivitet.
Tid - seneste omgang: Stopurstid for den senest gennemførte
omgang.
Tid siddende: Den tid, der er tilbragt siddende trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid stående: Den tid, der er tilbragt stående trædende i
pedalerne for den aktuelle aktivitet.
Tid tilbage: Den resterende tid under en træning eller en rute,
når du anvender et tidsmål.
Tid til dest.: Den anslåede resterende tid, inden du når
destination. Du skal være i gang med at navigere, for at disse
oplysninger vises.
Tid til næste: Den anslåede resterende tid, inden du når det
næste waypoint på ruten. Du skal være i gang med at
navigere, for at disse oplysninger vises.
Træningsenhed modstand: Den modstand, som
hometraineren skal give.
Træningstrin: Under en træning, det aktuelle trin ud af det
samlede antal trin.
FTP-bedømmelser
Disse tabeller omfatter klassifikationer for FTP-estimater efter
køn.
Mænd
W pr. kg (W/kg)
Enestående
5,05 og derover
Fremragende
Fra 3,93 til 5,04
God
Fra 2,79 til 3,92
Rimeligt
Fra 2,23 til 2,78
Utrænet
Mindre end 2,23
Kvinder
W pr. kg (W/kg)
Enestående
4,30 og derover
Fremragende
Fra 3,33 til 4,29
God
Fra 2,36 til 3,32
Rimeligt
Fra 1,90 til 2,35
Utrænet
Mindre end 1,90
FTP-bedømmelser er baseret på undersøgelser udført af Hunter
Allen and Andrew Coggan, PhD, Training and Racing with a
Power Meter (Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Udregning af pulszone
Zone % af
maksimal
puls
Opfattet anstrengelse Fordele
1
50-60 %
Afslappet, behageligt
tempo; rytmisk
åndedrag
Aerob træning på
begynderniveau;
nedsætter stress
2
60-70 %
Behageligt tempo; lidt
dybere åndedræt,
muligt at snakke
Grundlæggende kredsløbstræning; pulsen
falder hurtigt igen
3
70-80 %
Moderat tempo; mere
besværligt at snakke
Forbedret aerob
kapacitet; optimal
kredsløbstræning
4
80-90 %
Hurtigt tempo og lettere Forbedret anaerob
ukomfortabelt; forceret kapacitet og tærskel;
åndedræt
forbedret hastighed
5
90-100 %
Sprintertempo, kan
ikke opretholdes i
længere tid; besværet
åndedræt
Anaerob og muskulær
udholdenhed; øget
styrke
VO2 maks. standardbedømmelser
Disse tabeller omfatter standardklassificeringer for VO2 maks. estimat efter alder og køn.
Mænd
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Fremragende
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
God
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Rimeligt
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dårlig
0-40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Appendiks
23
Kvinder
Fraktil
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
Enestående
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Fremragende
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
God
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Rimeligt
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dårlig
0-40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data genoptrykt med tilladelse fra The Cooper Institute. For yderligere oplysninger, gå til www.CooperInstitute.org.
Hjulstørrelse og -omkreds
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
Din hastighedssensor registrerer automatisk din hjulstørrelse.
Du kan evt. manuelt indtaste din hjulstørrelse i
hastighedssensorens indstillinger.
Dækstørrelse er markeret på begge sider af dækket. Dette er
ikke en komplet liste. Du kan også måle omkredsen af dit hjul
eller bruge en af de beregningsredskaber, der findes på
internettet.
700 × 23C
2096
700 × 25C
2105
700C lukket ring
2130
700 × 28C
2136
700 × 30C
2146
700 × 32C
2155
700 × 35C
2168
700 × 38C
2180
700 × 40C
2200
700 × 44C
2235
700 × 45C
2242
700 × 47C
2268
Dækstørrelse
Hjulomkreds (mm)
20 × 1,75
1515
20 × 1-3/8
1615
22 × 1-3/8
1770
22 × 1-1/2
1785
24 × 1
1753
24 × 3/4 lukket ring
1785
24 × 1-1/8
1795
24 × 1,75
1890
24 × 1-1/4
1905
24 × 2,00
1925
24 × 2,125
1965
26 × 7/8
1920
26 × 1-1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1-1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1-3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1-1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1-1/8
2155
27 × 1-1/4
2161
27 × 1-3/8
2169
29 × 2,1
2288
29 × 2,2
2298
29 × 2,3
2326
650 x 20C
1938
650 x 23C
1944
650 × 35A
2090
650 × 38B
2105
650 × 38A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
700 × 20C
2086
24
Radiofrekvenseksponering
Denne enhed er en mobil sender og modtager, som bruger sin
antenne til at sende og modtage lave niveauer af radiofrekvent
(RF) energi til stemme- og datakommunikation. Enheden
udsender RF-energi under de offentliggjorte grænseværdier, når
den arbejder med maksimal udgangseffekt, og når den benyttes
med Garmin tilbehør godkendt af Garmin. For at overholde
kravene fra FCC om RF-eksponering må enheden kun
anvendes med et kompatibelt beslag eller monteret som
bekrevet i installationsvejledningen. Enheden må ikke anvendes
i andre opsætninger.
Denne enhed må ikke placeres eller bruges sammen med andre
sendere eller antenner.
Appendiks
Indeks
A
adresser, finde 6
advarsler 17
alarmer 17
ANT+ sensorer 2, 10, 13, 14
fitnessudstyr 5
parre 5, 13
applikationer 8, 16
Auto Lap 17, 18
Auto Pause 18
automatisk dvale 18
automatisk rullefunktion 18
avanceret lagring 16
B
baggrundslys 2, 18
baner 7, 8
indlæse 7
oprette 7
batteri
maksimere 20
oplade 1
type 1
udskifte 20
Bluetooth teknologi 8–10, 18
brugerdata, slette 16
brugerprofil 2, 16
bånd 21
GroupTrack 9
H
hastigheds- og kadencesensorer 13
historik 3, 15
sende til computer 15
slette 15
hjulstørrelser 24
hjælp 10
højde 21
højdemåler, kalibrere 21
I
ikoner 2
indendørs træning 5
indstillinger 2, 14, 15, 17–19
enhed 19
installere 1, 12
interessepunkter (POI), finde 6
intervaller, træningsture 5
K
kadence 13
alarmer 17
kalender 5
kalibrere, effektmåler 13
kalorie, alarmer 17
knapper på skærmen 2
koordinater 6
kort 6, 8
indstillinger 8
opdatere 21
retning 8
søge efter positioner 6
restitution 11
ruter 8
indstillinger 8
oprette 7
redigere 8
slette 8
S
satellitsignaler 2, 20
segmenter 3, 4
slette 4
skærm 18
låse 2
slette, alle brugerdata 16, 20
smartphone 2, 8, 16, 18
apps 9
software
licens 21
opdatere 14, 21
version 21
specifikationer 19
sportsmand hele livet 16
sprog 19, 20
startmeddelelse 18
stress-score 11
systemindstillinger 18
søvntilstand 18
T
D
M
data
deling 19
opbevare 15
optage 18
overføre 15, 16
skærmbilleder 17
datafelter 16, 17, 21
dataoptagelse 16
dele data 19
displayindstillinger 18
distance, alarmer 17
navigation 6
stoppe 7
tilbage til Start 6
nulstilling af enheden 20
nødkontakter 10
taster 2
temperatur 21
tid, alarmer 17
tidszoner 19
tilbage til Start 6
tilbehør 10, 13, 21
tilpasning af enheden 17
timer 3, 15
toner 19
touchscreen 2
træning 5, 6
planer 5
sider 3
skærmbilleder 17
træningsture 4, 5
indlæse 4
oprette 4
redigere 4
slette 5
tænd/sluk 13
tætningsringe. Se bånd
O
U
C
computer, tilslutte 16
Connect IQ 16
cykledynamik 13
cykling 11
cyklingsdynamik 14
E
effekt, zoner 15
effekt (kraft) 5
alarmer 17
målere 11, 13, 14, 23
zoner 13
effektfase 14
enhed
nulstille 20
vedligeholdelse 19
enheds-ID 21
F
fart- og kadencesensorer 12, 20
fejlfinding 12, 20, 21
filer, overføre 16
første opsætning 19
G
Garmin Connect 3–5, 7–10, 14, 15
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express 15
opdatering af software 21
Garmin Index 14
gemme aktiviteter 3
gennemsnit af data 13
GLONASS 17
GPS 5, 17
signal 2, 20
Indeks
L
LiveTrack 9
låse, skærm 2
midterforskydning af platform 14
montere enhed 1
mål 6
måleenheder 19
N
omgange 2
opbevare data 15, 16
opdateringer, software 14, 21
overføre, filer 10
udskiftning af batteriet 20
udvidet visning 19
USB 21
frakoble 16
P
V
parre 2, 9
ANT+ sensorer 5, 13
pedaler 13
personlige rekorder 6
slette 6
positioner 6
redigere 7
sende 10
slette 7
søge med kortet 6
profiler 16, 17
aktivitet 17
bruger 16
programmer 15
puls
alarmer 17
måler 10–12, 19, 20
zoner 12, 15, 23
Virtual Partner 3, 6
VO2 maks. 11, 23
VO2-max 11
vægt 14
W
waypoints, projicering 7
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 15, 21
tilslutte 15
widgets 16
Z
zoner
effekt 13
tid 19
R
registrering af hændelse 10
rengøre enhed 19
rengøring af enheden 19
25
support.garmin.com
Juli 2018
190-02077-36_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising