Garmin | Edge® 820 | User guide | Garmin Edge® 820 Användarhandbok

Garmin Edge® 820 Användarhandbok
Edge 820
®
Användarhandbok
© 2016 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. I enlighet med upphovsrättslagarna får den här handboken inte kopieras, helt eller delvis, utan ett skriftligt godkännande från Garmin. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller
förbättra sina produkter och att förändra innehållet i den här handboken utan skyldighet att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Gå till
www.garmin.com om du vill ha aktuella uppdateringar och tilläggsinformation gällande användningen av den här produkten.
Garmin , Garmin logotypen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner och Virtual Partner är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag och är registrerade i USA och
andra länder. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ och Vector™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De här
varumärkena får inte användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ är ett varumärke som tillhör Google Inc. Apple och Mac är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Märket Bluetooth och logotyperna ägs av
Bluetooth SIG, Inc., och all användning av sådana märken från Garmin är licensierad. The Cooper Institute och eventuella relaterade varumärken tillhör The Cooper Institute. Avancerad
hjärtslagsanalys från Firstbeat. Di2™ är ett varumärke som tillhör Shimano, Inc. Shimano är ett registrerat varumärke som tillhör Shimano, Inc. iOS är ett registrerat varumärke som tillhör Cisco
Systems, Inc. som används på licens av Apple Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) och Normalized Power™ (NP) är varumärken som tillhör Peaksware, LLC. STRAVA och
Strava™ är varumärken som tillhör Strava, Inc. Wi‑Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance Corporation. Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i
USA och andra länder. Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
®
®
®
®
®
®
®
®
Denna produkt är certifierad av ANT+ . Besök www.thisisant.com/directory för att se en lista över kompatibla produkter och appar.
®
Modellnr: A03001
Innehållsförteckning
Introduktion.....................................................................1
Komma igång .............................................................................. 1
Ladda enheten ............................................................................ 1
Om batteriet ........................................................................... 1
Installera standardfästet ............................................................. 1
Installera frontfästet .................................................................... 1
Ta loss Edge .......................................................................... 2
Knappar ...................................................................................... 2
Slå på enheten ....................................................................... 2
Visa anslutningssidan ............................................................ 2
Hemskärm – översikt ............................................................. 2
Skärmens bakgrundsbelysning ......................................... 2
Använda pekskärmen ....................................................... 2
Låsa pekskärmen .............................................................. 2
Söka satellitsignaler .................................................................... 3
Träning............................................................................ 3
Ta en cykeltur ............................................................................. 3
Använda Virtual Partner® ...................................................... 3
Segment ..................................................................................... 3
Strava™ segment .................................................................. 3
Följa ett segment på webben ................................................. 3
Aktivera segment ................................................................... 3
Tävla mot ett segment ........................................................... 3
Visa segmentinformation ....................................................... 4
Segmentalternativ .................................................................. 4
Ta bort ett segment ................................................................ 4
Träningspass .............................................................................. 4
Skapa ett träningspass .......................................................... 4
Upprepa steg i träningspass .................................................. 4
Följa ett träningspass på webben .......................................... 4
Påbörja ett träningspass ........................................................ 4
Avbryta ett träningspass ........................................................ 4
Redigera ett träningspass ...................................................... 5
Ta bort ett träningspass ......................................................... 5
Om träningskalendern ................................................................ 5
Använda Garmin Connect träningsprogram .......................... 5
Intervallpass ................................................................................ 5
Skapa ett intervallpass ........................................................... 5
Starta ett intervallpass ........................................................... 5
Träna inomhus ............................................................................ 5
Para ihop ANT+ Indoor Trainer .............................................. 5
Använda en ANT+ inomhustrainer ......................................... 5
Ställa in motstånd .............................................................. 5
Ställa in målkraft ................................................................ 6
Ställa in ett träningsmål .............................................................. 6
Personliga rekord ........................................................................ 6
Visa dina personliga rekord ................................................... 6
Återställa ett personligt rekord ............................................... 6
Ta bort ett personligt rekord ................................................... 6
Träningszoner ............................................................................. 6
Navigering....................................................................... 6
Positioner .................................................................................... 6
Markera din plats ................................................................... 6
Spara platser från kartan ....................................................... 6
Navigera till en plats ............................................................... 6
Navigera till kända koordinater .............................................. 6
Navigera tillbaka till start ........................................................ 6
Avbryta navigering ................................................................. 7
Projicera plats ........................................................................ 7
Redigera platser ..................................................................... 7
Ta bort en plats ...................................................................... 7
Banor .......................................................................................... 7
Planera och cykla en bana .................................................... 7
Innehållsförteckning
Följa en bana från Garmin Connect ....................................... 7
Skapa och cykla en tur- och returbana .................................. 7
Tips för Träna med banor ...................................................... 8
Visa baninformation ............................................................... 8
Visa en bana på kartan ..................................................... 8
Avbryta en bana ..................................................................... 8
Ta bort en bana ...................................................................... 8
Banalternativ .......................................................................... 8
Ruttinställningar .......................................................................... 8
Välja en aktivitet för ruttberäkning .......................................... 8
Kartinställningar .......................................................................... 8
Ändra kartans orientering ....................................................... 8
Bluetooth® anslutna funktioner.................................... 8
Para ihop din smartphone .......................................................... 9
Spela upp ljuduppmaningar på din smartphone .................... 9
Starta en GroupTrack session ............................................... 9
Tips för GroupTrack sessioner ............................................... 9
Överföra filer till en annan Edge enhet ....................................... 9
Funktioner för händelsedetektor och assistans ........................ 10
Händelsedetektorn ............................................................... 10
Hjälp ..................................................................................... 10
Konfigurera funktioner för händelsedetektor och
assistans .............................................................................. 10
Visa nödkontakter ................................................................ 10
Begära hjälp ......................................................................... 10
Sätta på och stänga av händelsedetektorn ......................... 10
Avbryta ett automatiskt meddelande ................................... 10
Skicka en statusuppdatering efter en olycka ....................... 10
ANT+ sensorer .............................................................. 10
Ta på dig pulsmätaren .............................................................. 10
Återhämtningsrådgivare ....................................................... 11
Visa tid för återhämtning ................................................. 11
Om VO2-maxberäkningar .................................................... 11
Få ditt förväntade VO2-maxvärde ................................... 11
Tips för VO2-maxberäkningar för cykling ........................ 11
Visa din träningsbelastning .................................................. 11
Ställa in dina pulszoner ........................................................ 11
Om pulszoner .................................................................. 12
Träningsmål .................................................................... 12
Tips för oregelbundna pulsdata ........................................... 12
Montera hastighetsgivaren ....................................................... 12
Montera kadensgivaren ............................................................ 12
Om hastighets- och kadensgivare ....................................... 12
Datamedel för kadens eller kraft .......................................... 12
Para ihop ANT+ sensorer ......................................................... 13
Träna med kraftmätare ............................................................. 13
Ange dina kraftzoner ............................................................ 13
Kalibrera din kraftmätare ...................................................... 13
Pedalbaserad kraft ............................................................... 13
Cyklingsdynamik .................................................................. 13
Använda cyklingsdynamik ............................................... 13
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
enheten ................................................................................ 14
Hämta din FTP-uppskattning ............................................... 14
Utför ett FTP-test ............................................................. 14
Beräkna FTP automatiskt ................................................ 14
Använda elektroniska cykelväxlar ............................................ 14
Situationsberedskap ................................................................. 14
Använda en våg ........................................................................ 14
Garmin Index™ Smart Scale-data ....................................... 14
Historik.......................................................................... 14
Visa din tur ................................................................................ 14
Visa din tid i varje träningszon ............................................. 14
Visa datatotaler .................................................................... 15
Ta bort en tur ............................................................................ 15
i
Skicka din tur till Garmin Connect ............................................. 15
Garmin Connect ................................................................... 15
Wi‑Fi® anslutna funktioner ....................................................... 15
Konfigurera Wi‑Fi anslutning ................................................ 15
Wi‑Fi inställningar ................................................................ 15
Dataregistrering ........................................................................ 15
Datahantering ........................................................................... 15
Ansluta enheten till en dator ................................................ 16
Överföra filer till enheten ...................................................... 16
Ta bort filer ........................................................................... 16
Koppla bort USB-kabeln ...................................................... 16
Produktuppdateringar ............................................................... 21
Mer information ......................................................................... 21
Bilaga............................................................................. 21
Datafält ..................................................................................... 21
FTP-klassning ........................................................................... 23
Beräkning av pulszon ............................................................... 23
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde ............................. 23
Hjulstorlek och omkrets ............................................................ 23
Radiofrekvensexponering ......................................................... 24
Index.............................................................................. 25
Anpassa enheten .......................................................... 16
Connect IQ Hämtningsbara funktioner ..................................... 16
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn .............. 16
Profiler ...................................................................................... 16
Ställa in din användarprofil .................................................. 16
Om Idrottare hela livet .......................................................... 16
Om träningsinställningar ........................................................... 16
Uppdatera din aktivitetsprofil ................................................ 16
Anpassa datasidorna ........................................................... 17
Ändra satellitinställningarna ................................................. 17
Varningar ............................................................................. 17
Ställa in intervallvarningar ............................................... 17
Ställa in en återkommande varning ................................ 17
Auto Lap ............................................................................... 17
Markera varv efter position .............................................. 17
Markera varv enligt distans ............................................. 17
Använda Auto Pause ........................................................... 17
Använda Auto Sleep ............................................................ 18
Använda Bläddra automatiskt .............................................. 18
Starta timern automatiskt ..................................................... 18
Bluetooth inställningar .............................................................. 18
Systeminställningar ................................................................... 18
Skärminställningar ............................................................... 18
Inställningar för dataregistrering .......................................... 18
Ändra måttenheterna ........................................................... 18
Slå på och stänga av enhetens ljud ..................................... 18
Ändra enhetens språk .......................................................... 18
Ändra konfigurationsinställningarna ..................................... 18
Tidszoner ............................................................................. 18
Ställa in läge för utökad display ................................................ 18
Gå ur läge för utökad display ............................................... 19
Enhetsinformation........................................................ 19
Specifikationer .......................................................................... 19
Edge – specifikationer .......................................................... 19
Pulsmätare – specifikationer ................................................ 19
Specifikationer för hastighetsgivare och kadensgivare ........ 19
Skötsel av enheten ................................................................... 19
Rengöra enheten ................................................................. 19
Sköta om pulsmätaren ......................................................... 19
Utbytbara batterier .................................................................... 19
Byta pulsmätarens batteri .................................................... 19
Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren ........... 20
Felsökning .................................................................... 20
Återställa enheten ..................................................................... 20
Radera användardata .......................................................... 20
Maximera batteritiden ............................................................... 20
Sätta på batterisparläget ...................................................... 20
Förbättra GPS-satellitmottagningen ......................................... 20
Enheten är på fel språk ............................................................ 20
Ange höjdläge ........................................................................... 20
Temperaturavläsningar ............................................................. 20
Utbytes-O-ringar ....................................................................... 20
Visa enhetsinformation ............................................................. 20
Uppdatera programvaran .......................................................... 21
ii
Innehållsförteckning
Introduktion
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Rådgör alltid med en läkare innan du påbörjar eller ändrar ett
motionsprogram.
1 Välj en säker monteringsplats för enheten, där den inte sitter i
vägen när du cyklar.
2 Placera gummiskivan À på cykelfästets baksida.
Gummiflikarna passar in på cykelfästets baksida så att den
hålls på plats.
Komma igång
Första gången du använder enheten ska du utföra följande
uppgifter för att konfigurera enheten och lära dig de
grundläggande funktionerna.
1 Ladda enheten (Ladda enheten, sidan 1).
2 Installera enheten med standardfästet (Installera
standardfästet, sidan 1) eller frontfästet (Installera
frontfästet, sidan 1).
3 Sätt på enheten (Slå på enheten, sidan 2).
4 Sök efter satelliter (Söka satellitsignaler, sidan 3).
5 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 3).
6 Överför din cykeltur till Garmin Connect™ (Skicka din tur till
Garmin Connect, sidan 15).
3 Placera cykelfästet på styrstången.
4 Sätt fast cykelfästet ordentligt med de två remmarna Á.
5 Passa in flikarna på baksidan av enheten i spåren på
cykelfästet Â.
6 Tryck ned lätt och vrid enheten medsols så att den låses på
plats.
Ladda enheten
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
Enheten drivs av ett inbyggt litiumjonbatteri som du kan ladda i
ett vanligt vägguttag eller i en USB-port på datorn.
Obs! Det går inte att ladda enheten när du befinner dig utanför
temperaturintervallet (Edge – specifikationer, sidan 19).
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
Installera frontfästet
1 Välj en säker monteringsplats för Edge enheten, där den inte
sitter i vägen när du cyklar.
2 Skruva med hjälp av en sexkantsnyckel bort skruven À från
anslutningsfästet för styret Á.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den större änden av USB-kabeln till nätadaptern eller
till en USB-port på datorn.
4 Anslut nätadaptern till ett vanligt vägguttag.
När du ansluter enheten till en strömkälla slås den på.
5 Ladda enheten helt.
3 Om det behövs tar du bort de båda skruvarna på fästets
baksida Â, vrider anslutningsfästet à och sätter tillbaka
4
Om batteriet
VARNING
Den här enheten innehåller ett litiumjonbatteri. I guiden Viktig
säkerhets- och produktinformation, som medföljer i
produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
5
6
Installera standardfästet
7
För bästa GPS-mottagning bör du placera cykelfästet så att
framsidan av enheten är riktad mot himlen. Du kan installera
cykelfästet på styrstången eller styret.
Introduktion
skruvarna för att ändra fästets riktning.
Placera gummikudden runt styret:
• Om styrets diameter är 25,4 mm använder du den tjockare
kudden.
• Om styrets diameter är 31,8 mm använder du den tunnare
kudden.
Placera anslutningsfästet för styret runt gummikudden.
Byt ut och dra åt skruven.
Obs! Garmin rekommenderar ett vridmoment på 0,8 Nm (7
lbf-tum). Med jämna mellanrum bör du kontrollera att skruven
är åtdragen.
Passa in flikarna på baksidan av Edge enheten i spåren på
cykelfästet Ä.
®
1
8 Tryck ner lätt och vrid Edge enheten medsols så att den
låses på plats.
Anslutningssidan visas. En ikon som blinkar innebär att
enheten söker.
Ta loss Edge
1 Lås upp enheten genom att vrida Edge medsols.
2 Lyft av Edge från fästet.
Hemskärm – översikt
Knappar
Hemskärmen ger dig snabb tillgång till alla funktioner hos Edge
enheten.
Tryck här för att ge dig ut på en cykeltur.
Använd pilarna för att ändra din aktivitetsprofil.
Navigation Välj för att markera en plats, sök efter platser och skapa
eller navigera längs en bana.
Träning
Välj för att få åtkomst till ditt segment, träningspass och
andra träningsalternativ.
Välj för att få åtkomst till din historik, dina träningsalternativ,
personliga rekord, kontakter och inställningar.
Välj för att få åtkomst till Connect IQ™ appar, widgetar och
datafält.
À
Tryck här för att försätta enheten i viloläge eller väcka den.
Håll knappen nedtryckt för att slå på och stänga av enheten
och för att låsa pekskärmen.
Á
Tryck här för att markera ett nytt varv.
Â
Tryck här om du vill starta eller stoppa aktivitetstiduret.
Slå på enheten
Första gången du slår på enheten ombeds du att konfigurera
systeminställningar och profiler.
1 Håll ned .
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Om din enhet har ANT+ givare (t.ex. pulsmätare,
hastighetsgivare eller kadensgivare) kan du aktivera dem under
konfigurationen.
Mer information om ANT+ sensorer finns i ANT+ sensorer,
sidan 10.
®
Visa anslutningssidan
Anslutningssidan visar statusen för GPS, ANT+ sensorer och
trådlös anslutning.
På hemskärmen eller datasidan, drar du nedåt från den övre
delen av skärmen.
Skärmens bakgrundsbelysning
Du kan röra vid pekskärmen för att tända
bakgrundsbelysningen.
Obs! Du kan justera tidsgränsen för när bakgrundsbelysningen
ska släckas (Skärminställningar, sidan 18).
1 På hemskärmen eller datasidan, drar du nedåt från den övre
delen av skärmen.
2 Välj Ljusstyrka.
3 Välj ett alternativ:
• Om du vill justera ljusstyrkan manuellt använder du
pilarna.
• Om du vill att enheten ska justera ljusstyrkan automatiskt
utifrån det omgivande ljuset trycker du på Autom.
ljusstyrka.
Använda pekskärmen
• När tiduret körs kan du trycka på skärmen om du vill visa
tiduröverlagringen.
Med hjälp av tiduröverlagringen kan du gå tillbaka till
hemskärmen under en cykeltur.
• Välj
för att återgå till hemskärmen.
• Svep eller använd pilarna för att bläddra.
• Välj
för att återgå till föregående sida.
• Välj
för att spara ändringar och stänga sidan.
• Välj för att stänga sidan och återgå till föregående sida.
• Välj för att söka nära en plats.
• Välj för att ta bort ett objekt.
• Välj för mer information.
Låsa pekskärmen
Lås skärmen för att förhindra oavsiktliga skärmtryckningar.
1 Håll ned .
2 Välj Skärm lås.
2
Introduktion
Söka satellitsignaler
Det kan vara så att enheten behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler. Tid och datum ställs in automatiskt utifrån
GPS-positionen.
1 Gå utomhus till en öppen plats.
Enhetens framsida ska vara riktad mot himlen.
2 Vänta medan enheten hämtar satelliter.
Det kan ta 30–60 sekunder att söka satellitsignaler.
Träning
3 Om det behövs använder du
Ta en cykeltur
Om enheten levererades med en ANT+ sensor är de redan
ihopparade och kan aktiveras under den första konfigurationen.
1 Slå på enheten genom att trycka ned .
2 Gå ut och vänta medan enheten hämtar satelliter.
Satellitfälten blir gröna när enheten är klar.
3 På hemskärmen väljer du .
4 Tryck på om du vill starta tiduret.
och för att justera
hastigheten för Virtual Partner under din cykeltur.
Segment
Följa ett segment: Du kan skicka segment från ditt Garmin
Connect konto till enheten. När ett segment har sparats på
enheten kan du följa segmentet.
Obs! När du hämtar en bana från ditt Garmin Connect konto
hämtas alla segment i banan automatiskt.
Tävla mot ett segment: Du kan tävla mot ett segment, försöka
matcha eller överträffa ditt personliga rekord eller andra
cyklister som har cyklat segmentet.
Strava™ segment
Du kan hämta Strava segment till din Edge enhet. Följ Strava
segment för att jämföra ditt resultat med tidigare turer, vänner
och proffs som har åkt samma segment.
Registrera ett Strava medlemskap genom att gå till
segmentwidgetprogrammet i ditt Garmin Connect konto. Mer
information finns på www.strava.com.
Informationen i den här handboken gäller både Garmin Connect
segment och Strava segment.
Obs! Historiken registreras bara när tiduret är igång.
5 Dra med fingret åt vänster eller höger för att visa fler
6
7
8
9
datasidor.
Du kan svepa nedåt med fingret från den översta delen av
datasidorna för att visa anslutningssidan.
Om det behövs trycker du på skärmen för att visa
tiduröverlagringen.
Välj
om du vill stoppa tiduret.
TIPS: Innan du sparar den här turen och delar den på ditt
Garmin Connect konto kan du ändra typ av cykeltur. Korrekta
uppgifter om cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga
banor.
Välj Spara turen.
Välj .
Använda Virtual Partner
®
Din Virtual Partner är ett träningsverktyg som utformats för att
hjälpa dig att uppnå dina mål.
1 Ta en cykeltur.
2 Gå till sidan för Virtual Partner för att se vem som leder.
Följa ett segment på webben
Innan du kan hämta och följa ett segment från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 15).
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
Obs! Om du använder Strava segment, överförs dina
favoritsegment automatiskt till enheten när den är ansluten till
Garmin Connect Mobile eller datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Skapa ett nytt segment eller välj ett befintligt segment.
4 Välj Skicka till enhet.
5 Koppla från enheten och starta den.
6 Välj Träning > Segment.
7 Välj segmentet.
8 Välj Karta > Kör.
Aktivera segment
Du kan aktivera segmenttävling och meddelanden som varnar
dig när du närmar dig segment.
1 Välj Träning > Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj Aktivera.
Obs! Meddelanden som varnar när du närmar dig segment
visas bara för aktiverade segment.
Tävla mot ett segment
Segment är virtuella lopp. Du kan tävla mot ett segment och
jämföra din prestation med tidigare aktiviteter, andra cyklisters
resultat, kontakter på ditt Garmin Connect konto eller andra
medlemmar i cykelgruppen. Du kan överföra dina aktivitetsdata
till ditt Garmin Connect konto för att visa din segmentplacering.
Träning
3
Obs! Om ditt Garmin Connect konto och Strava konto är
länkade, skickas din aktivitet automatiskt till ditt Strava konto så
att du kan granska segmentplaceringen.
1 Välj om du vill starta aktivitetstiduret och ta en cykeltur.
När din väg korsar ett aktiverat segment kan du tävla mot det
segmentet.
2 Börja tävla mot segmentet.
Segmentets datasida visas automatiskt.
3 Vid behov väljer du pilarna för att ändra målet under
tävlingen.
Du kan tävla mot segmentledaren, ditt tidigare resultat eller
andra cyklister (om sådana finns). Målet justeras automatiskt
baserat på din aktuella prestation.
Ett meddelande visas när segmentet har slutförts.
Visa segmentinformation
1 Välj Träning > Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Karta för att visa segmentet på kartan.
• Välj Höjd för att visa en höjdprofil av segmentet.
• Välj Utmaningar för att visa turtider och medelfarter för
ledaren i segmentet, gruppledaren eller utmanaren, ditt
personbästa och din medelfart samt andra cyklister (om
det finns några).
TIPS: Du kan välja en topplistepost för att ändra ditt
segmentmål.
Segmentalternativ
Välj Träning > Segment > .
Välj ansträngning automatiskt: Aktiverar eller avaktiverar
automatisk måljustering baserat på din aktuella prestation.
Sök: Här kan du söka efter sparade segment på namn.
Aktivera/avaktivera: Aktiverar eller avaktiverar de segment
som för närvarande är inlästa i enheten.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade segment
från enheten.
Ta bort ett segment
1 Välj Träning > Segment.
2 Välj ett segment.
3 Välj > .
Träningspass
Du kan skapa egna träningspass som innehåller mål för varje
steg och för olika sträckor, tider och kalorier. Du kan skapa
träningspass med Garmin Connect och överföra dem till
enheten. Du kan även skapa och spara ett träningspass direkt
på enheten.
Du kan schemalägga träningspass med hjälp av Garmin
Connect. Du kan planera pass i förväg och lagra dem på din
enhet.
4
Skapa ett träningspass
1 Välj Träning > Träningspass > Skapa ny.
2 Ange ett namn på passet och välj .
3 Välj Stegtyp för att ange typ av steg i träningspasset.
Välj till exempel Vila för att använda steget som ett vilovarv.
Under ett vilovarv fortsätter tiduret att gå och data registreras.
4 Välj Varaktighet om du vill ange hur steget mäts.
Till exempel kan du välja Distans om du vill avsluta steget
efter en viss sträcka.
5 Vid behov kan du ange ett eget värde för varaktigheten
6 Välj Mål om du vill välja mål under steget.
Till exempel kan du välja Pulszon om du vill hålla en jämn
puls under steget.
7 Du kan, vid behov, välja en målzon eller ange ett eget
intervall.
Du kan till exempel välja en pulszon. Varje gång du
överstiger eller faller under den angivna pulsen avger
enheten en signal och ett meddelande visas.
8 Välj för att spara steget.
9 Välj Lgg t. nytt steg för att lägga till fler steg i träningspasset.
10 Välj för att spara träningspasset.
Upprepa steg i träningspass
Innan du kan upprepa ett steg i ett träningspass måste du skapa
ett träningspass med minst ett steg.
1 Välj Lgg t. nytt steg.
2 Välj Stegtyp.
3 Välj ett alternativ:
• Välj Repetitioner om du vill upprepa ett steg en eller flera
gånger. Du kan till exempel upprepa ett 5 km-steg tio
gånger.
• Välj Upprepa tills om du vill upprepa ett steg under en
viss varaktighet. Du kan till exempel upprepa ett 5 km-steg
i 60 minuter eller tills din puls uppgår till 160 bpm.
Välj
Tillbaka till steg och välj det steg som du vill upprepa.
4
5 Välj för att spara steget.
Följa ett träningspass på webben
Innan du kan hämta ett träningspass från Garmin Connect
måste du ha ett Garmin Connect konto (Garmin Connect,
sidan 15).
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Skapa och spara ett nytt träningspass.
4 Välj Skicka till enhet och följ instruktionerna på skärmen.
5 Koppla bort enheten.
Påbörja ett träningspass
1 Välj Träning > Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj Kör.
När du har påbörjat ett träningspass visar enheten varje steg,
det uppsatta målet (om det finns något) och information om det
pågående träningspasset. En signal ljuder varje gång slutet av
ett steg i träningspasset närmar sig. Ett meddelande visas och
räknar ned tiden eller avståndet tills ett nytt steg börjar.
Avbryta ett träningspass
• När som helst kan du välja
för att avsluta ett träningssteg
och påbörja nästa steg.
• Välj
när som helst för att stoppa tiduret.
Träning
• Du kan när som helst svepa nedåt från den övre delen av
skärmen om du vill visa anslutningssidan och välja Tryck här
för att avsluta >
för att avsluta träningspasset.
Redigera ett träningspass
1 Välj Träning > Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj .
4 Välj ett steg och sedan Redigera steg.
5 Ändra stegattributen och välj .
6 Välj för att spara träningspasset.
Ta bort ett träningspass
1 Välj Träning > Träningspass.
2 Välj ett träningspass.
3 Välj > > .
Om träningskalendern
Träningskalendern på enheten är en förlängning av
träningskalendern eller schemat du konfigurerat i Garmin
Connect. När du har lagt till några träningspass i Garmin
Connect kalendern kan du skicka dem till enheten. Alla
planerade träningspass som skickats till enheten visas i
träningskalenderlistan efter datum. När du väljer en dag i
träningskalendern kan du visa eller köra passet. Det planerade
passet stannar kvar i enheten oavsett om du slutför det eller
hoppar över det. När du skickar planerade träningspass från
Garmin Connect skriver de över den befintliga
träningskalendern.
Använda Garmin Connect träningsprogram
Innan du kan hämta och använda ett träningsprogram från
Garmin Connect måste du ha ett Garmin Connect konto
(Garmin Connect, sidan 15).
Du kan söka i Garmin Connect om du vill hitta ett
träningsprogram, schemalägga pass och banor och hämta
programmet till din enhet.
1 Anslut enheten till datorn.
2 Gå till www.garminconnect.com.
3 Välj och schemalägg ett träningsprogram.
4 Kontrollera träningsprogrammet i kalendern.
5 Välj och följ instruktionerna på skärmen.
Intervallpass
Du kan skapa intervallpass baserade på sträcka eller tid.
Enheten sparar ditt eget intervallpass tills du har skapat ett
annat intervallpass. Du kan använda öppna intervaller när du
cyklar en känd sträcka. När du väljer
spelar enheten in ett
intervall och går vidare till ett vilointervall.
Skapa ett intervallpass
1 Välj Träning > Intervaller > Ändra > Intervall > Typ.
2 Välj Distans, Tid eller Öppen.
3
4
5
6
7
TIPS: Du kan skapa ett öppet intervall genom att ställa in
typen till Öppen.
Välj vid behov en sträcka eller ett tidsintervall för
träningspasset och välj .
Välj Vila.
Välj Distans, Tid eller Öppen.
Välj vid behov en distans eller ett tidsvärde för vilointervallet
och välj .
Välj ett eller flera alternativ:
• För att ställa in antal repetitioner väljer du Repetitioner.
• För att lägga till en öppen uppvärmning till ditt pass väljer
du Uppvärmning > På.
Träning
• För att lägga till en öppen nedvarvning till passet väljer du
Varva ned > På.
Starta ett intervallpass
1 Välj Träning > Intervaller > Kör träningspass.
2 Tryck på om du vill starta tiduret.
3 När intervallpasset innehåller uppvärmning väljer du
att påbörja det första intervallet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
När du har slutfört alla intervaller visas ett meddelande.
för
Träna inomhus
I enheten ingår en inomhusaktivitetsprofil där GPS:en är
avstängd. Du kan stänga av GPS-funktionen när du tränar
inomhus eller om du vill spara på batteriet.
Obs! Ändringar som du gör i GPS-inställningen sparas i den
aktiva profilen.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj GPS-läge > Av.
När GPS-funktionen är avstängd är data för fart och distans
inte tillgängliga om du inte har en tillvalssensor som skickar
fart- och distansdata till enheten.
Para ihop ANT+ Indoor Trainer
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från ANT+ Indoor Trainer.
2 Välj Träning > Inomhustrainer > Koppla ANT+-trainer.
3 Välj den inomhustrainer du vill para ihop med enheten.
4 Välj Lägg till.
När inomhustrainern parats ihop med enheten visas
inomhustrainern som en ansluten sensor. Du kan anpassa
datafälten så att sensordata visas.
Använda en ANT+ inomhustrainer
Innan du kan använda en kompatibel ANT+ inomhustrainer
måste du montera cykeln på trainern och para ihop den med
enheten (Para ihop ANT+ Indoor Trainer, sidan 5).
Du kan använda enheten med en inomhustrainer för att simulera
motstånd när du följer en bana, en aktivitet eller ett
träningspass. När du använder en inomhustrainer stängs
GPS:en av automatiskt.
1 Välj Träning > Inomhustrainer.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Följa en bana för att följa en sparad bana (Banor,
sidan 7).
• Välj Följa en aktivitet för att följa en sparad cykeltur (Ta
en cykeltur, sidan 3).
• Välj Följa ett träningspass för att följa ett kraftbaserat
träningspass som du hämtat från ditt Garmin Connect
konto (Träningspass, sidan 4).
3 Välj en bana, aktivitet eller ett träningspass.
4 Välj Kör.
5 Välj en aktivitetsprofil.
6 Tryck på om du vill starta timern.
Trainern ökar eller minskar motståndet baserat på
höjdinformationen på banan eller cykelturen.
Ställa in motstånd
Välj Träning > Inomhustrainer > Ställ in motstånd.
Ställ in vilket motstånd som trainern ska använda.
Välj en aktivitetsprofil.
Börja trampa.
Om det behövs kan du justera motståndet under aktiviteten.
1
2
3
4
5
5
Ställa in målkraft
Välj Träning > Inomhustrainer > Ställ in målkraft.
Ställ in värdet för målkraft.
Välj en aktivitetsprofil.
Börja trampa.
Den motståndskraft som används av trainern justeras så att
en konstant kraft bibehålls baserat på din fart.
5 Om det behövs kan du justera målkraften under aktiviteten.
1
2
3
4
Ställa in ett träningsmål
Funktionen för träningsmål kan användas med Virtual Partner
funktionen så att du kan träna mot ett inställt mål för distans,
distans och tid eller distans och fart. Under träningsaktiviteten
ger enheten dig återkoppling i realtid om hur nära du är att
uppnå ditt träningsmål.
1 Välj Träning > Ställ in ett mål.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Endast distans för att välja en förinställd distans eller
ange en anpassad distans.
• Välj Distans och tid för att välja ett mål för distans och tid.
• Välj Distans och fart för att välja ett mål för distans och
fart.
Träningsmålsidan visas och anger din beräknade sluttid. Den
beräknade sluttiden är baserad på din aktuella prestation och
den återstående tiden.
3 Välj .
4 Tryck på om du vill starta tiduret.
5 Om det behövs bläddrar du med fingret för att visa Virtual
Partner sidan.
6 Efter att du genomfört aktiviteten väljer du > Spara turen.
Personliga rekord
När du avslutar en cykeltur visar enheten alla nya personliga
rekord du har uppnått under cykelturen. I personliga rekord ingår
din snabbaste tid på en standarddistans, längsta cykeltur och
högsta stigning under en cykeltur.
Visa dina personliga rekord
Välj
> Min statistik > Personliga rekord.
Återställa ett personligt rekord
• Planera en bana (Banor, sidan 7)
• Ruttinställningar (Ruttinställningar, sidan 8)
• Kartinställningar (Kartinställningar, sidan 8)
Positioner
Du kan registrera och lagra platser i enheten.
Markera din plats
Innan du kan markera en plats måste du söka efter satelliter.
Om du vill komma ihåg särskilda platser eller komma tillbaka till
en viss punkt kan du markera en plats.
1 Ta en cykeltur.
> Markera plats > .
2 Välj Navigation >
Spara platser från kartan
> Välj sökområde > En kartpunkt.
1 Välj Navigation >
2 Sök efter platsen på kartan.
3 Välj plats.
Platsinformation visas överst på kartan.
4 Markera platsinformationen.
5 Välj > .
Navigera till en plats
1 Välj Navigation.
2 Välj ett alternativ:
• Välj Sökverktyg om du vill navigera till en intressant plats,
en stad, korsning eller kända koordinater.
TIPS: Du kan välja om du vill begränsa sökområdet.
• Välj Adresser för att ange en specifik adress.
• Välj Sparade platser för att navigera till en sparad plats.
TIPS: Du kan välja
om du vill ange särskild
sökinformation.
• Välj Senast hittade platser för att navigera till en av de
50 senaste platserna som du har hittat.
• Tryck på
> Välj sökområde för att begränsa
sökområdet.
3 Välj en plats.
4 Välj Kör.
5 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Du kan återställa alla personliga rekord till det som tidigare
registrerats.
> Min statistik > Personliga rekord.
1 Välj
Välj
ett
rekord
som ska återställas.
2
3 Välj Tidigare rekord > .
Obs! Detta tar inte bort några sparade aktiviteter.
Ta bort ett personligt rekord
> Min statistik > Personliga rekord.
1 Välj
2 Välj ett personligt rekord.
3 Välj > .
Träningszoner
• Pulszoner (Ställa in dina pulszoner, sidan 11)
• Kraftzoner (Ange dina kraftzoner, sidan 13)
Navigering
Navigeringsfunktioner och inställningar är även tillämpbara vid
navigering på banor (Banor, sidan 7) och segment (Segment,
sidan 3).
• Platser och att hitta platser (Positioner, sidan 6)
6
Navigera till kända koordinater
1 Välj Navigation > Sökverktyg > Koordinater.
2 Ange koordinaterna och välj .
3 Följ instruktionerna på skärmen till din destination.
Navigera tillbaka till start
Du kan när som helst under cykelturen återvända till
startpositionen.
1 Ta en cykeltur (Ta en cykeltur, sidan 3).
2 Under cykelturen kan du peka var som helst på skärmen om
du vill visa tiduröverlagringen.
Navigering
3 Välj > Navigation > Tillbaka till start.
4 Välj Längs samma rutt eller Rakaste vägen.
5 Välj Kör.
Enheten vägleder dig tillbaka till startpositionen för din
cykeltur.
Avbryta navigering
1 Bläddra till kartan.
2 Välj > .
Projicera plats
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
POI-kategorier och väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Städer/Orter och välja en
närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Adresser och ange
adressen.
• Välj en korsning genom att välja Korsningar och ange
gatunamnen.
• Om du vill använda koordinater väljer du Koordinater och
anger koordinaterna.
Välj Använd.
Välj Lägg till nästa plats.
Upprepa steg 2 till 4 tills du har valt alla platser för rutten.
Välj Visa kartan.
Enheten beräknar rutten och en karta över rutten visas.
TIPS: Du kan välja
om du vill visa en höjdprofil för rutten.
Välj Kör.
Du kan skapa en ny plats genom att projicera avstånd och
bäring från en markerad plats till en ny plats.
1 Välj Navigation > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Projektplats.
5 Ange bäring och avstånd till den projicerade platsen.
6 Välj .
3
4
5
6
Redigera platser
1 Välj Navigation > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj informationsfältet högst upp på skärmen.
4 Välj .
5 Välj ett kännetecken.
Innan du kan hämta en bana från Garmin Connectmåste du ha
ett Garmin Connect konto (Garmin Connect, sidan 15).
1 Välj ett alternativ:
• Öppna Garmin Connect Mobile appen.
• Gå till www.garminconnect.com.
2 Skapa en ny bana eller välj en befintlig bana.
3 Välj Skicka till enhet.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
5 På Edge enheten väljer du Navigation > Banor > Sparade
banor.
6 Välj bana.
7 Välj Kör.
Välj till exempel Ändra höjd för att ange den kända höjden
över havet för platsen.
6 Ange den nya informationen och välj .
Ta bort en plats
1 Välj Navigation > Sparade platser.
2 Välj en plats.
3 Välj platsinformationen högst upp på skärmen.
4 Välj > Ta bort plats > .
Banor
Följa en tidigare registrerad aktivitet: Du kan följa en sparad
bana helt enkelt för att det är en bra rutt. Du kan till exempel
spara och följa en cykelvänlig rutt till jobbet.
Tävla mot en tidigare registrerad aktivitet: Du kan även följa
en sparad bana och försöka att uppnå eller överskrida
uppsatta träningsmål. Om till exempel den ursprungliga
banan slutfördes på 30 minuter, kan du tävla mot en Virtual
Partner som försöker slutföra banan på under 30 minuter.
Följa en befintlig cykeltur från Garmin Connect: Du kan
skicka en bana från Garmin Connect till enheten. När den har
sparats i enheten kan du följa banan eller tävla mot banan.
Planera och cykla en bana
Du kan skapa och cykla en anpassad bana. En bana är en
sekvens med waypoints eller platser som leder dig till din
slutdestination.
1 Välj Navigation > Banor > Skapa bana > Lägg till en första
plats.
2 Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
• Om du vill välja en sparad plats väljer du Sparat och väljer
en plats.
• Välj en plats som du nyligen sökt efter genom att välja
Senast hittade platser och välja en plats.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
Navigering
7
Följa en bana från Garmin Connect
Skapa och cykla en tur- och returbana
Enheten kan skapa en tur och retur-bana utifrån en angiven
sträcka, startplats och navigeringsriktning.
1 Välj Navigation > Banor > Tur- och returbana.
2 Välj Distans och ange banans totala sträcka.
3 Välj Startplats.
4 Välj ett alternativ:
• Välj aktuell position på kartan genom att välja Aktuell
position.
• Om du vill välja en sparad plats väljer du Sparat och väljer
en plats.
• Välj en plats som du nyligen sökt efter genom att välja
Senast hittade platser och välja en plats.
• Välj en plats på kartan genom att välja Använd karta och
välja en plats.
• För att bläddra till och välja en intressant plats väljer du
POI-kategorier och väljer en närliggande intressant plats.
• Välj en stad genom att välja Städer/Orter och välja en
närliggande stad.
• Välj en adress genom att välja Adresser och ange
adressen.
• Välj en korsning genom att välja Korsningar och ange
gatunamnen.
• Om du vill använda koordinater väljer du Koordinater och
anger koordinaterna.
5 Välj Startriktning och välj en riktning.
6 Välj Sök.
TIPS: Du kan välja om du vill söka igen.
7 Välj en bana för att visa den på kartan.
7
TIPS: Du kan välja
och
om du vill visa de andra banorna.
8 Välj Kör.
Tips för Träna med banor
• Använd svängvägledning (Banalternativ, sidan 8).
• Om du tagit med en uppvärmning väljer du
för att påbörja
banan och värmer upp som vanligt.
• Håll dig från banan medan du värmer upp. När du är redo att
börja, kör du iväg mot banan. När du vänder in på själva
banan, visas ett meddelande.
Obs! När du väljer
startar Virtual Partner banan och
väntar inte på att du slutför uppvärmningen.
• Bläddra till kartan om du vill se bankartan.
Om du avviker från banan visas ett meddelande.
Visa baninformation
1 Välj Navigation > Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj ett alternativ:
•
•
•
•
Välj Summering för att visa detaljer om banan.
Välj Karta för att visa banan på kartan.
Välj Höjd för att visa en höjdprofil av banan.
Välj Varv om du vill välja ett varv och visa ytterligare
information om varje varv.
Visa en bana på kartan
Du kan anpassa hur varje sparad bana i enheten visas på
kartan. Du kan till exempel ange att din pendlingsväg alltid visas
i gult på kartan. Du kan visa en alternativ bana i grönt. Detta gör
att du kan se banorna när du cyklar, men inte följa eller navigera
längs någon särskild bana.
1 Välj Navigation > Banor > Sparade banor.
2 Välj bana.
3 Välj Inställningar.
4 Välj Visa alltid om du vill att banan ska visas på kartan.
5 Välj Färg och välj en färg.
6 Välj Kontrollpunkter för att inkludera banpunkter på kartan.
Nästa gång du cyklar i närheten av banan så visas den på
kartan.
Avbryta en bana
1 Bläddra till kartan.
2 Välj > .
Ta bort en bana
1 Välj Navigation > Banor > Sparade banor.
2 Välj en bana.
3 Välj > .
Banalternativ
Välj Navigation > Banor > Sparade banor > .
Turn-by-Turn: Aktiverar eller avaktiverar svängaviseringar.
Ur kurs-varningar: Varnar dig om du avviker från banan.
Segment: Gör att du kan tävla mot aktiverade segment som
ingår i banan.
Sök: Här kan du söka efter sparade banor efter namn.
Filtrera: Här kan du filtrera efter bantyp, till exempel Strava
banor.
Ta bort: Du kan ta bort samtliga eller flera sparade banor från
enheten.
Ruttinställningar
Välj
> Inställningar > Aktivitetsprofiler, välj en profil och
välj sedan Navigation > Rutter.
8
Populäritetsruttdragn.: Beräknar rutter baserat på de
populäraste turerna från Garmin Connect.
Ruttläge: Ställer in transportmetoden så att rutten optimeras.
Beräkningsmetod: Ställer in den metod som används för att
beräkna din rutt.
Lås på väg: Låser positionsikonen, som indikerar din position
på kartan, på närmaste väg.
Undvikanden: Ställer in vilka vägtyper du vill undvika när du
navigerar.
Räkna om: Räknar automatiskt om rutten när du avviker från
den.
Välja en aktivitet för ruttberäkning
Du kan ställa in enheten så att den beräknar rutten baserat på
aktivitetstyp.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Rutter > Ruttläge.
4 Välj ett alternativ för att beräkna din rutt.
Du kan till exempel välja Landsvägscykling för vägnavigering
eller Mountainbike för terrängnavigering.
Kartinställningar
Välj
> Inställningar > Aktivitetsprofiler, välj en profil och
sedan Navigation > Karta.
Orientering: Anger hur kartan visas på sidan.
Autozoom: Väljer automatiskt en zoomnivå för kartan. Om du
har valt Av måste du zooma in och ut manuellt.
Kartinfo: Anger detaljnivå för kartan. Om du visar kartan med
hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Guidetext: Anger när meddelanden för turn-by-turn-navigering
visas (kräver ruttdragningsbara kartor).
Visning på karta: Välj för att installera avancerade egenskaper.
Konfigurera kartor: Aktiverar eller avaktiverar de kartor som för
närvarande är inlästa i enheten.
Ändra kartans orientering
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Navigation > Karta > Orientering.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Norr upp för att visa norr överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den nuvarande kursen överst
på sidan.
• Välj 3D-vy om du vill visa kartan i tre dimensioner.
Bluetooth anslutna funktioner
®
Edge enheten har Bluetooth anslutna funktioner för din
kompatibla smartphone eller träningsenhet. För vissa funktioner
kan du behöva installera Garmin Connect Mobile appen på din
smartphone. Mer information hittar du på www.garmin.com
/intosports/apps.
Obs! Din enhet måste vara ansluten till din Bluetooth aktiverade
smartphone för att du ska kunna utnyttja vissa funktioner.
LiveTrack: Gör det möjligt för vänner och familj att följa dina
tävlingar och träningsaktiviteter i realtid. Du kan bjuda in
följare via e-post eller sociala medier så att de kan se dina
realtidsdata på en Garmin Connect spårningssida.
GroupTrack: Du kan hålla koll på andra cyklister i din grupp
med LiveTrack direkt på skärmen och i realtid. Du kan skicka
förinställda meddelanden till andra cyklister i GroupTrack
sessionen som har en kompatibel Edge enhet.
Bluetooth anslutna funktioner
®
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen av aktiviteten.
Hämtningar av bana, segment och träningspass från
Garmin Connect: Gör så att du kan söka efter aktiviteter på
Garmin Connect med hjälp av din smartphone och skicka
dem till din enhet.
Överföringar från enhet till enhet: Gör så att du kan överföra
filer trådlöst till en annan kompatibel Edge enhet.
Kontakter i sociala medier: Gör att du kan publicera en
uppdatering på din favoritwebbplats för sociala medier när du
överför en aktivitet till Garmin Connect.
Väderuppdateringar: Skickar väderförhållanden och
meddelanden i realtid till enheten.
Aviseringar: Visar telefonaviseringar och meddelanden på din
enhet.
Meddelanden: Du kan svara på ett inkommande samtal eller
sms med ett förinställt textmeddelande. Den här funktionen
är tillgänglig med kompatibla Android™ smartphones.
Ljuduppmaningar: Gör att Garmin Connect Mobile appen
spelar upp statusmeddelanden på din smartphone under en
tur.
Händelsedetektorn: Gör det möjligt för Garmin Connect Mobile
appen att skicka ett meddelande till dina nödkontakter när
Edge enheten upptäcker en olycka.
Hjälp: Gör det möjligt att skicka ett automatiserat sms med ditt
namn och din GPS-position till dina nödkontakter med
Garmin Connect Mobile appen.
3 Välj Enhetsinställningar > Ljudvarningar.
Starta en GroupTrack session
Innan du kan påbörja en GroupTrack session måste du ha en
smartphone med Garmin Connect Mobile appen som har parats
ihop med enheten (Para ihop din smartphone, sidan 9).
Under cykelturen kan du se cyklisterna i din GroupTrack session
på kartan.
> Inställningar > GroupTrack
1 På Edge enheten väljer du
om du vill aktivera visningen av kontakter på kartsidan.
2 I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar väljer
du LiveTrack > GroupTrack.
3 Välj Synlig för > Alla kontakter.
Obs! Om du har fler än en kompatibel enhet måste du välja
en enhet för GroupTrack sessionen.
4 Välj Starta LiveTrack.
5 På Edge enheten väljer du och tar en cykeltur.
6 Bläddra till kartan för att se dina kontakter.
Para ihop din smartphone
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du appen
2
3
4
5
Garmin Connect Mobile.
Placera din smartphone inom 10 m (33 fot) från enheten.
På enheten väljer du
> Inställningar > Telefon >
Aktivera > Para ihop smartphone och följer instruktionerna
på skärmen.
Välj ett alternativ för att lägga till enheten i ditt Garmin
Connect konto:
• Om det här är den första enheten du har parat ihop med
Garmin Connect Mobile appen följer du instruktionerna på
skärmen.
• Om du redan har parat ihop en annan enhet med Garmin
Connect Mobile appen ska du från menyn
eller
välja
Garmin-enheter > Lägg till enhet och följa
instruktionerna på skärmen.
Aktivera telefonaviseringar (valfritt) med hjälp av
instruktionerna på skärmen.
Obs! Telefonmeddelanden kräver en kompatibel smartphone
utrustad med Bluetooth teknik. Information om kompatibilitet
finns på www.garmin.com/ble.
Spela upp ljuduppmaningar på din smartphone
Innan du kan ställa in ljuduppmaningar måste du ha en
smartphone med Garmin Connect Mobile appen hopparad med
Edge enheten.
Du kan ställa in Garmin Connect Mobile appen till att spela upp
motiverande statusmeddelanden på din smartphone under en
tur eller annan aktivitet. Ljuduppmaningar omfattar varvnummer
och varvtid, navigering, kraft, tempo eller fart och pulsdata.
Under en ljuduppmaning stänger Garmin Connect Mobile appen
av det primära ljudet från din smartphone för att spela upp
meddelandet. Du kan anpassa volymnivåerna på Garmin
Connect Mobile appen.
1 Från inställningarna i Garmin Connect Mobile appen väljer du
Garmin-enheter.
2 Välj din enhet.
Bluetooth anslutna funktioner
®
Du kan trycka på en ikon på kartan för att visa plats och
kursinformation för andra cyklister i GroupTrack sessionen.
7 Bläddra till GroupTrack listan.
Du kan välja en cyklist från listan så visas cyklisten centrerat
på kartan.
Tips för GroupTrack sessioner
GroupTrackFunktionen gör att du kan hålla koll på andra
cyklister i din grupp med LiveTrack direkt på skärmen. Alla
cyklister i gruppen måste finnas bland dina kontakter på ditt
Garmin Connect konto.
• Åk utomhus med GPS.
• Para ihop din Edge enhet med din smartphone med hjälp av
Bluetooth teknik.
• I Garmin Connect Mobile appen i menyn inställningar, väljer
du Kontakter för att uppdatera listan över cyklister för
GroupTrack sessionen.
• Se till att alla dina kontakter parar ihop sina smartphones och
påbörja en LiveTrack session i Garmin Connect Mobile
appen.
• Se till att alla kontakter är inom räckhåll (40 km eller
25 miles).
• Under en GroupTrack session så bläddrar du till kartan om
du vill se dina kontakter.
• Sluta cykla innan du försöker se plats och kursinformation för
andra cyklister i GroupTrack sessionen.
Överföra filer till en annan Edge enhet
Du kan överföra banor, segment och träningspass trådlöst från
en kompatibel Edge enhet till en annan med hjälp av Bluetooth
teknik.
1 Slå på båda Edge enheterna och placera dem nära varandra
(inom 3 m).
9
2 På den enhet som innehåller filerna väljer du
>
Inställningar > Enhetsöverföringar > Dela filer.
3 Välj en filtyp att dela.
4 Välj en eller flera filer att överföra.
>
5 På den enhet som tar emot filerna väljer du
Inställningar > Enhetsöverföringar.
6 Välj en närliggande anslutning.
7 Välj en eller flera filer att ta emot.
Ett meddelande visas på båda enheterna när filöverföringen är
klar.
Funktioner för händelsedetektor och
assistans
Händelsedetektorn
OBSERVERA
Händelsedetektering är en kompletterande funktion som i första
hand är utformad för att användas på landsväg.
Händelsedetektorn bör inte användas som primär metod för att
få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect Mobile appen
kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
När en olycka upptäcks av din Edge enhet med GPS aktiverat
kan Garmin Connect Mobile appen skicka ett automatiserat sms
och e-postmeddelande med ditt namn och din GPS-position till
dina nödsituationskontakter.
Ett meddelande visas på din enhet och ihopparade smartphone
som anger att dina kontakter kommer att meddelas om
30 sekunder. Om du inte behöver hjälp kan du avbryta det
automatiserade nödmeddelandet.
Innan du kan aktivera händelsedetektorn på enheten måste du
konfigurera information om nödsituationskontakter i Garmin
Connect Mobile appen. Din ihopparade smartphone måste vara
utrustad med en dataplan och finnas i ett område med
nätverkstäckning där data finns tillgängliga. Dina
nödsituationskontakter måste kunna ta emot sms
(standardavgift för sms kan tillkomma).
Hjälp
OBSERVERA
Hjälpen är en extrafunktion och bör inte användas som primär
metod för att få hjälp i en nödsituation. Garmin Connect Mobile
appen kontaktar inte räddningstjänsten å dina vägnar.
När Edge enheten med GPS aktiverat är ansluten till Garmin
Connect Mobile appen kan du skicka ett automatiserat sms med
ditt namn och din GPS-position till dina nödsituationskontakter.
Innan du kan aktivera hjälpfunktionen på enheten måste du
konfigurera information om nödsituationskontakter i Garmin
Connect Mobile appen. Din Bluetooth ihopparade smartphone
måste vara utrustad med en dataplan och finnas i ett område
med nätverkstäckning där data finns tillgängliga. Dina
nödsituationskontakter måste kunna ta emot sms
(standardavgift för sms kan tillkomma).
Ett meddelande visas på din enhet som anger att dina kontakter
kommer att meddelas efter att en nedräkning har slutförts. Om
du inte behöver hjälp kan du avbryta meddelandet.
De kontakter du har valt får ett meddelande där det står att
de är nödsituationskontakter.
Obs! När du anger nödsituationskontakter aktiveras
händelsedetektorn automatiskt på enheten.
4 Aktivera GPS på Edge enheten (Ändra satellitinställningarna,
sidan 17).
Visa nödkontakter
Innan du kan visa dina nödkontakter på enheten måste du ange
cyklistinformation och nödkontakter i appen Garmin Connect
Mobile.
Välj
> Kontakter.
Namn och telefonnummer för dina nödkontakter visas.
Begära hjälp
Innan du kan begära hjälp måste du aktivera GPS på din Edge
enhet.
1 Håll ned i fyra sekunder för att aktivera hjälpfunktionen.
Enheten piper och skickar meddelandet efter att
femsekundersnedräkningen har slutförts.
2 Vid behov väljer du Sänd så skickas meddelandet
omedelbart.
Sätta på och stänga av händelsedetektorn
Välj
> Inställningar > System > Händelsedetektorn.
Avbryta ett automatiskt meddelande
När en olycka upptäcks av din enhet kan du avbryta det
automatiska nödmeddelandet på din enhet eller din ihopparade
smartphone innan det skickas till dina nödkontakter.
Välj Stoppa >
inom 30 sekunder.
Skicka en statusuppdatering efter en olycka
Innan du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter
måste enheten upptäcka en olycka och skicka ett automatiskt
nödmeddelande till dina nödkontakter.
Du kan skicka en statusuppdatering till dina nödkontakter för att
informera dem om du inte behöver hjälp.
Från statussidan väljer du Incidenten upptäcktes > Är
okej..
Ett meddelande skickas till dina nödkontakter.
ANT+ sensorer
Enheten kan användas tillsammans med trådlösa ANT+
sensorer. Mer information om kompatibilitet och om att köpa
sensorer (tillval) finns på http://buy.garmin.com.
Ta på dig pulsmätaren
Obs! Om du inte har någon pulsmätare kan du hoppa över den
här uppgiften.
Du bör bära pulsmätaren direkt mot huden, precis nedanför
bröstkorgen. Den ska sitta tajt nog för att stanna på plats under
hela aktiviteten.
1 Sätt fast pulsmätarmodulen À i remmen.
Konfigurera funktioner för händelsedetektor och
assistans
1 I app store i din smartphone installerar och öppnar du appen
Garmin Connect Mobile.
2 Para ihop din smartphone med enheten (Para ihop din
smartphone, sidan 9).
3 Från appinställningarna i Garmin Connect Mobile appen
väljer du Nödsituationskontakter och anger dina
cyklistuppgifter och nödsituationskontakter.
10
Logotyperna Garmin på modulen och remmen ska ha höger
sida uppåt.
2 Fukta elektroderna Á och kontaktplattorna  på baksidan av
remmen för att skapa en ordentlig anslutning mellan din
bröstkorg och sändaren.
ANT+ sensorer
2 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
> Min statistik > VO2 Max.
3 Välj
3 Linda remmen runt bröstet och fäst remmens krok à i öglan
Ä.
Ditt förväntade VO2-maxvärde visas som en siffra och
position på färgmätaren.
Obs! Se till att inte vika etiketten med skötselråd.
Garmin logotyperna ska ha den högra sidan uppåt.
4 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) räckhåll för pulsmätaren.
När du har satt på pulsmätaren är den aktiv och skickar data.
TIPS: Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas, se
felsökningstips (Tips för oregelbundna pulsdata, sidan 12).
Återhämtningsrådgivare
Du kan använda din Garmin enhet med en pulsmätare för att
visa hur lång tid som återstår innan du har återhämtat dig helt
och är redo för nästa tuffa pass.
Återhämtningstid: Återhämtningstiden visas omedelbart efter
en aktivitet. Tiden räknar ner tills det är optimalt för dig att
försöka dig på ännu ett tufft pass.
Visa tid för återhämtning
Innan du kan använda funktionen för återhämtningstid måste du
sätta på dig pulsmätaren och para ihop den med enheten (Para
ihop ANT+ sensorer, sidan 13). Om din enhet levererades
tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan ihopparade.
För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du slutföra
inställningen av användarprofilen (Ställa in din användarprofil,
sidan 16) och ställa in din maxpuls (Ställa in dina pulszoner,
sidan 11).
> Min statistik > Återhämtn.-rådgivare > Aktivera.
1 Välj
2 Ta en cykeltur.
3 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
Återhämtningstiden visas. Den maximala tiden är 4 dagar,
och minsta möjliga tid är 6 timmar.
Om VO2-maxberäkningar
VO2-max är den största volymen syrgas (i milliliter) som du kan
förbruka per minut per kilo kroppsvikt vid maximal prestation.
Enkelt uttryckt är VO2-max en indikation på din idrottsmässiga
prestationsförmåga och bör öka allt eftersom din kondition ökar.
VO2-maxberäkningar tillhandahålls och stöds av Firstbeat. Du
kan använda Garmin enheten ihopparad med en kompatibel
pulsmätare och kraftmätare för att visa ditt uppskattade VO2maxvärde för cykling.
Få ditt förväntade VO2-maxvärde
Innan du kan visa ditt uppskattade VO2 Max måste du sätta på
dig pulsmätaren, installera kraftmätaren och para ihop dem med
enheten (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 13). Om din enhet
levererades tillsammans med en pulsmätare är enheterna redan
ihopparade. För att få en så exakt beräkning som möjligt bör du
slutföra inställningen av användarprofilen (Ställa in din
användarprofil, sidan 16) och ställa in din maxpuls (Ställa in
dina pulszoner, sidan 11).
Obs! Beräkningen kanske inte verkar stämma helt till en början.
För att enheten ska lära sig om dina cyklingsprestationer behövs
det några cykelturer.
1 Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter
utomhus.
ANT+ sensorer
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Dåligt
VO2-maxdata och -analys tillhandahålls med tillstånd från
The Cooper Institute . Mer information finns i bilagan
(Standardklassificeringar för VO2-maxvärde, sidan 23) och
på www.CooperInstitute.org.
®
Tips för VO2-maxberäkningar för cykling
Resultatet och noggrannheten för VO2-maxberäkningen blir
bättre om cykelturen är ett sammanhängande och medelhårt
pass, där puls och kraft inte varierar särskilt mycket.
• Före cykelturen kontrollerar du att enheten, pulsmätaren och
kraftmätaren fungerar som de ska, är ihopparade och har bra
batteritid.
• Under den 20 minuter långa cykelturen ska du hålla din puls
på över 70 % av din maxpuls.
• Under den 20 minuter långa cykelturen håller du en
någorlunda konstant uteffekt.
• Undvik kuperad terräng.
• Undvik att cykla i grupp där det förekommer drafting.
Visa din träningsbelastning
Innan du kan visa din träningsbelastning måste du sätta på dig
en pulsmätare med bröstrem och para ihop den med enheten
(Para ihop ANT+ sensorer, sidan 13).
Träningsbelastningen är resultatet av ett treminuterstest som
utförs stillastående, där Edge enheten analyserar pulsvariabilitet
för att fastställa din allmänna belastning. Träning, sömn, näring
och allmän stress påverkar hur en idrottsutövare presterar.
Träningsbelastningsintervallet är 1 till 100, där 1 är en mycket
låg belastning och 100 är en mycket hög belastning. Att känna
till din träningsbelastning kan hjälpa dig avgöra om din kropp är
redo för ett tufft träningspass eller yoga.
TIPS: Garmin rekommenderar att du mäter din
träningsbelastning vid ungefär samma tid och under samma
förhållanden varje dag.
1 Välj Min statistik > Träningsbelastning > Mät.
2 Stå stilla och vila i tre minuter.
Ställa in dina pulszoner
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa dina pulszoner. Du kan
manuellt justera pulszonerna utifrån dina träningsmål
(Träningsmål, sidan 12). Du bör ange maximal puls, vilopuls
och pulszoner för att få korrekt information om
kaloriförbränningen under aktiviteten.
11
> Min statistik > Träningszoner > Pulszoner.
1 Välj
2 Ange värdena för din maxpuls, mjölksyratröskel och vilopuls.
Du kan använda funktionen Automatisk identifiering som
automatiskt känner av pulsen under en aktivitet.
Pulszonernas värde uppdateras automatiskt, men du kan
även redigera varje värde manuellt.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera pulszonerna i hjärtslag
per minut.
• Välj % max. för att se och redigera pulszonerna som
procent av din maxpuls.
• Välj % HRR om du vill visa och redigera zonerna som
procent av din pulsreserv (maxpuls minus vilopuls).
• Välj Pulsvärde mjölksyratr. i % för att visa och redigera
zonerna som procent av ditt pulsvärde för
mjölksyratröskel.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner för att mäta och förbättra
sin kardiovaskulära styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut. De fem mest använda
pulszonerna är numrerade från 1 till 5 efter stigande intensitet. I
allmänhet beräknas pulszoner på procentandelar av den
maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du enklare mäta och
förbättra din träning genom att förstå och tillämpa dessa
principer.
• Din puls är ett bra mått på träningens intensitet.
• Träning i vissa pulszoner kan hjälpa dig att förbättra din
kardiovaskulära kapacitet och styrka.
Om du känner till din maxpuls kan du använda tabellen
(Beräkning av pulszon, sidan 23) för att fastställa den bästa
pulszonen för dina träningsmål.
Om du inte känner till din maxpuls kan du använda någon av de
beräkningsfunktioner som finns tillgängliga på internet. Vissa
gym och vårdcentraler erbjuder ett test som mäter maximal puls.
Standardvärdet för maxpulsen är 220 minus din ålder.
2 Dra remmen À runt hjulnavet och fäst den i kroken Á på
givaren.
Det kan hända att givaren lutar när den monteras på ett
asymmetriskt nav. Detta påverkar inte funktionen.
3 Rotera hjulet för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren ska inte vidröra andra delar av cykeln.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på
aktivitet efter två varv.
Montera kadensgivaren
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den
här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ
medan du monterar givaren.
1 Välj den bandstorlek som passar bäst till vevarmen À.
Bandet du väljer bör vara det minsta som når över vevarmen.
2 På motsatt sida placerar du och håller fast den släta sidan av
kadensgivaren på insidan av vevarmen.
3 Dra banden Á runt vevarmen och fäst dem i krokarna  på
givaren.
Tips för oregelbundna pulsdata
Om pulsdata är oregelbundna eller inte visas kan du testa
följande tips.
• Återfukta elektroderna och kontaktplattorna.
• Dra åt remmen runt bröstet.
• Värm upp i 5–10 minuter.
• Följ skötselråden i (Sköta om pulsmätaren, sidan 19).
• Använd en bomullströja eller fukta noggrant båda sidorna av
remmen.
Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa
statisk elektricitet som stör pulssignalerna.
• Flytta dig bort från källor som kan störa pulsmätaren.
Exempel på störningskällor kan vara starka
elektromagnetiska fält, vissa trådlösa 2,4 GHz-sensorer,
högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa LAN-åtkomstpunkter.
Montera hastighetsgivaren
Obs! Om du inte har den här sensorn kan du hoppa över den
här uppgiften.
TIPS: Garmin rekommenderar att du säkrar cykeln i ett ställ
medan du monterar givaren.
1 Placera och håll fast hastighetsgivaren ovanpå hjulnavet.
12
4 Rotera vevarmen för att kontrollera om det finns något spel.
Givaren och banden får inte komma i kontakt med någon del
av cykeln eller skon.
Obs! Lysdioden blinkar grönt i fem sekunder för att visa på
aktivitet efter två varv.
Ta
en provtur på 15 minuter och kontrollera att det inte finns
5
några tecken på skador på givaren eller banden.
Om hastighets- och kadensgivare
Kadensdata från kadensgivaren registreras alltid. Om ingen
hastighets- och kadensgivare paras ihop med enheten används
GPS-data för att beräkna hastighet och sträcka.
Kadensen är dina tramptag mätt enligt vevarmens varvtal per
minut (varv/min).
Datamedel för kadens eller kraft
Inställningen för att beräkna medeltalet utan att ta med
nollvärden är tillgänglig om du tränar med en kadensgivare eller
kraftmätare (tillval). Standardinställningen utelämnar nollvärden
som uppstår när du inte trampar.
ANT+ sensorer
Du kan ändra värdet för den här inställningen (Inställningar för
dataregistrering, sidan 18).
Para ihop ANT+ sensorer
Du måste sätta på dig pulsmätaren eller installera givaren innan
du kan para ihop dem.
Att para ihop innebär att ansluta trådlösa ANT+ sensorer, till
exempel ansluta en pulsmätare till din Garmin enhet.
1 Flytta enheten inom 3 m (10 fot) från sensorn.
Obs! Håll dig på minst 10 m (33 fot) avstånd från andra
åkares ANT+ givare under ihopparningen.
> Inställningar > Sensorer > Lägg till sensor.
2 Välj
3 Välj ett alternativ:
• Välj en givartyp.
• Välj Sök efter alla för att söka efter givare i närheten.
En lista med tillgängliga givare visas.
4 Välj en eller flera givare som ska paras ihop med enheten.
5 Välj Lägg till.
När givaren har parats ihop med din enhet blir givarstatusen
Ansluten. Du kan anpassa ett datafält så att givardata visas.
Träna med kraftmätare
• Gå in på www.garmin.com/intosports för att se en lista över
ANT+ sensorer som är kompatibla med enheten (t.ex.
Vector™).
• Mer information finns i användarhandboken för kraftmätaren.
• Justera kraftzonerna så att de motsvarar dina mål och din
förmåga (Ange dina kraftzoner, sidan 13).
• Använd intervallvarningar för att få meddelanden om när du
når en angiven kraftzon (Ställa in intervallvarningar,
sidan 17).
• Anpassa kraftdatafälten (Anpassa datasidorna, sidan 17).
Vector mäter den kraft som utövas några hundra gånger varje
sekund. Vector mäter även din kadens eller roterande trampfart.
Genom att mäta kraften, kraftens riktning, vevarmens rotation
och tiden kan Vector avgöra effekten (watt). Eftersom Vector
oberoende mäter vänster och höger bens kraft registrerar den
vänster-höger effektbalans.
Obs! Vector S systemet tillhandahåller inte vänster-höger
effektbalans.
Cyklingsdynamik
Cyklingsdynamikvärden mäter hur du tillämpar kraft genom hela
pedalrörelsen och var du tillämpar kraft på pedalen så att du
förstår ditt specifika sätt att cykla. När du förstår hur och var du
genererar kraft kan du träna mer effektivt och utvärdera
justeringen av din cykel.
Obs! Du måste ha ett Edge system ned dubbelavkänning för att
kunna använda cyklingsdynamikvärden.
Mer information finns på www.garmin.com/cyclingdynamics.
Använda cyklingsdynamik
Innan du kan använda cyklingsdynamik måste du para ihop
Vector kraftmätaren med din enhet (Para ihop ANT+ sensorer,
sidan 13).
Obs! Vid registrering av cyklingsdynamik används ytterligare
enhetsminne.
1 Ta en cykeltur.
2 Bläddra till cyklingsdynamikskärmen om du vill visa
kraftfasdata À, total kraft Á och förhållande till pedalcentrum
Â.
Ange dina kraftzoner
Värdena för zonerna är standardvärden och motsvarar kanske
inte dina egna förmågor. Du kan justera dina zoner manuellt på
enheten eller med hjälp av Garmin Connect. Om du känner till
ditt FTP-värde (Functional Threshold Power), kan du ange det
och låta programvaran beräkna dina kraftzoner automatiskt.
> Min statistik > Träningszoner > Kraftzoner.
1 Välj
2 Ange ditt FTP-värde.
3 Välj Baserat på:.
4 Välj ett alternativ:
• Välj watt för att se och redigera kraftzonerna i watt.
• Välj % FTP för att se och redigera kraftzonerna som
procent av ditt FTP-värde.
Kalibrera din kraftmätare
Innan du kan kalibrera din kraftmätare måste du installera den,
para ihop den med enheten och aktivt börja registrera data med
den.
Kalibreringsanvisningar för just din kraftmätare finns i
tillverkarens instruktioner.
> Inställningar > Sensorer.
1 Välj
2 Välj din kraftmätare.
3 Välj Kalibrera.
4 Håll kraftmätaren aktiv genom att trampa tills meddelandet
visas.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Om det behövs håller du ett datafält à intryckt för att ändra
det (Anpassa datasidorna, sidan 17).
Obs! De två datafälten längst ned på skärmen kan anpassas.
Du kan skicka turen till Garmin Connect Mobile appen om du vill
visa ytterligare cyklingsdynamikdata (Skicka din tur till Garmin
Connect, sidan 15).
Kraftfasdata
Kraftfas är den pedalrörelse (mellan starttrampvinkeln och
sluttrampvinkeln) där positiv kraft genereras.
Förhållande till pedalcentrum
Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du
utövar kraft.
Anpassa Vector funktioner
Innan du kan anpassa Vector funktionerna måste du para ihop
en Vector kraftmätare med din enhet.
> Inställningar > Sensorer.
1 Välj
2 Välj Vector kraftmätaren.
3 Välj Sensordetaljer > Vector-funktioner.
4 Välj ett alternativ.
5 Om det behövs väljer du vippströmbrytarna för att slå på eller
av vridmoment, pedaljämnhet och cyklingsdynamik.
Pedalbaserad kraft
Vector mäter pedalbaserad kraft.
ANT+ sensorer
13
Uppdatera Vector programvaran med hjälp av Edge
enheten
Innan du kan uppdatera programvaran måste du para ihop din
Edge enhet med ditt Vector system.
1 Skicka din historik till ditt Garmin Connect konto (Skicka din
tur till Garmin Connect, sidan 15).
Garmin Connect söker automatiskt efter
programvaruuppdateringar och skickar dem till din Edge
enhet.
2 Flytta Edge enheten inom räckhåll (3 m) för sensorn.
3 Vrid runt vevarmen några gånger. Edge enheten uppmanar
dig att installera väntande programvaruuppdateringar.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Hämta din FTP-uppskattning
Enheten använder informationen i din användarprofil från den
första konfigurationen för att fastställa din FTP (functional
treshold power). För ett mer noggrant FTP-värde kan du
genomföra ett FTP-test med hjälp av en hopparad pulsmätare
(Utför ett FTP-test, sidan 14).
Välj
> Min statistik > FTP.
FTP-uppskattningen visas som ett värde som mäts i watt per
kilogram, din uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
4 Välj
> Min statistik > FTP.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Använda elektroniska cykelväxlar
Innan du kan använda kompatibla elektroniska cykelväxlar, som
Shimano Di2™ växlar, måste du para ihop dem med enheten
(Para ihop ANT+ sensorer, sidan 13). Du kan anpassa de valfria
datafälten (Anpassa datasidorna, sidan 17). Edge enheten
visar aktuella justeringsvärden när givaren är i justeringsläget.
®
Situationsberedskap
Edge enheten kan användas med Varia Vision™ enheten, Varia™
smarta cykellampor och bakradar för att förbättra
situationsberedskapen. Mer information finns i
användarhandboken till Varia enheten.
Obs! Du kan behöva uppdatera Edge programvaran innan du
parar ihop Varia enheterna (Uppdatera programvaran,
sidan 21).
Använda en våg
Om du har en ANT+ kompatibel våg kan enheten läsa av data
från vågen.
> Sensorer > Lägg till sensor > Våg.
1 Välj
Ett meddelande visas när vågen hittats.
2 Ställ dig på vågen när detta indikeras.
Obs! Om du använder en våg som mäter
kroppssammansättning ska du ta av dig skor och strumpor
för att säkerställa att alla parametrar läses av och registreras.
3 Kliv av vågen när detta indikeras.
TIPS: Om ett fel inträffar kliver du av vågen. Kliv på när detta
indikeras.
Garmin Index™ Smart Scale-data
Lila
Överlägset
Blå
Utmärkt
Grön
Bra
Orange
Ganska bra
Röd
Otränad
Mer information finns i bilagan (FTP-klassning, sidan 23).
Utför ett FTP-test
Innan du kan utföra ett test för att fastställa din FTP (Functional
Threshold Power), måste du ha en ihopparad kraftmätare och
pulsmätare (Para ihop ANT+ sensorer, sidan 13).
> Min statistik > FTP > FTP-test > Kör.
1 Välj
Tryck
på
om du vill starta timern.
2
När du har påbörjat en cykeltur visar enheten varje steg av
testet, det uppsatta målet och information om aktuella
kraftdata. Ett meddelande visas när testet har slutförts.
3 Välj om du vill stoppa tiduret.
4 Välj Spara turen.
FTP visas som ett värde som mäts i watt per kilogram, din
uteffekt i watt och en placering på färgmätaren.
Beräkna FTP automatiskt
Innan enheten kan beräkna din FTP (Functional Threshold
Power), måste du ha en hopparad kraftmätare och pulsmätare
(Para ihop ANT+ sensorer, sidan 13).
> Min statistik > FTP > Aktivera autoberäkning.
1 Välj
2 Cykla med en jämn, hög intensitet i minst 20 minuter
utomhus.
3 Efter cykelturen väljer du Spara turen.
14
Om du har en Garmin Index enhet lagras vågens senaste data i
ditt Garmin Connect konto. Nästa gång du ansluter Edge
enheten till ditt Garmin Connect konto, uppdateras viktdatan i
din Edge användarprofil.
Historik
Historiken innefattar tid, distans, kalorier, hastighet, varvdata,
höjd och valfri ANT+ sensorinformation.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
När enhetens minne är fullt visas ett meddelande. Enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din historik. Överför din
historik till Garmin Connect med jämna mellanrum om du vill
bevara alla dina kördata.
Visa din tur
> Historik > Resor.
1 Välj
2 Välj en tur.
3 Välj ett alternativ.
Visa din tid i varje träningszon
Innan du kan visa din tid i varje träningszon måste du para ihop
enheten med en kompatibel pulsmätare eller kraftmätare,
avsluta en aktivitet och spara aktiviteten.
Genom att visa tiden i varje puls- och kraftzon kan du anpassa
träningsintensiteten. Du kan justera dina kraftzoner (Ange dina
kraftzoner, sidan 13) och dina pulszoner (Ställa in dina
pulszoner, sidan 11) så att de motsvarar dina mål och din
förmåga. Du kan anpassa ett datafält så att det visar din tid i
träningszoner under cykelturen (Anpassa datasidorna,
sidan 17).
Historik
> Historik > Resor.
1 Välj
2 Välj en tur.
3 Välj ett alternativ:
• Om turen har data från en sensor väljer du Tid i pulszon
eller Tid i kraftzon.
• Om turen har data från båda sensorerna väljer du Tid i
zon och väljer Pulszoner eller Kraftzoner.
Visa datatotaler
Du kan se de ackumulerade data som du har sparat i enheten,
inklusive antalet cykelturer, tid, sträcka och kalorier.
Välj
> Historik > Totaler.
> Historik > Resor.
1 Välj
2 Välj en tur.
3 Välj > .
Planera din träning: Du kan välja ett träningsmål och läsa in
något av träningsprogrammen med anvisningar dag för dag.
Dela med dig av dina aktiviteter: Du kan skapa kontakter med
dina vänner så att ni kan följa varandras aktiviteter. Du kan
också länka till dina aktiviteter på de sociala medier du gillar
bäst.
Skicka din tur till Garmin Connect
Wi‑Fi anslutna funktioner
Ta bort en tur
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet À från USB-porten Á.
2 Anslut den mindre kontakten på USB-kabeln till USB-porten
på enheten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
4 Gå in på www.garminconnect.com/start.
5 Följ instruktionerna på skärmen.
Garmin Connect
Du kan kontakta dina vänner på Garmin Connect. Garmin
Connect har verktygen som behövs för att ni ska kunna följa,
analysera, dela information med och peppa varandra. Spela in
händelserna i ditt aktiva liv inklusive löprundor, promenader,
cykelturer, simturer, vandringar, triathlon och mycket mer.
Du kan skapa ditt kostnadsfria Garmin Connect konto genom att
para ihop enheten och telefonen med Garmin Connect
mobilappen, eller genom att besöka www.garminconnect.com.
Lagra dina aktiviteter: När du har avslutat och sparat en
aktivitet med enheten kan du överföra aktiviteten till Garmin
Connect och spara den så länge du vill.
Analysera dina data: Du kan visa mer detaljerad information
om din aktivitet, inklusive tid, sträcka, höjd, puls, kalorier som
förbränts, kadens, översiktskartvy, tempo- och
hastighetsdiagram samt anpassningsbara rapporter.
Obs! Vissa data kräver ett valfritt tillbehör, till exempel en
pulsmätare.
®
Edge enheten har Wi‑Fi anslutna funktioner. Du behöver inte ha
appen Garmin Connect Mobile för att kunna använda Wi‑Fi
anslutningen.
Obs! Enheten måste vara ansluten till ett trådlöst nätverk för att
du ska kunna utnyttja dessa funktioner.
Aktivitetsöverföringar till Garmin Connect: Sänder
automatiskt din aktivitet till Garmin Connect så snart du har
avslutat inspelningen.
Banor, träningspass och träningsprogram: Aktiviteter som
tidigare har markerats i Garmin Connect skickas trådlöst till
enheten.
Programvaruuppdateringar: Enheten hämtar trådlöst den
senaste programvaruuppdateringen. Nästa gång du slår på
enheten kan du följa instruktionerna på skärmen för att
uppdatera programvaran.
Konfigurera Wi‑Fi anslutning
1 Gå in på www.garminconnect.com/start och hämta appen
Garmin Express™.
2 Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera Wi‑Fi
anslutning med Garmin Express.
Wi‑Fi inställningar
Välj
> Inställningar > Wi-Fi.
Wi-Fi: Aktiverar trådlös Wi‑Fi teknik.
Obs! Andra Wi‑Fi inställningar visas endast när Wi‑Fi är
aktiverad.
Autoöverföring: Här kan du överföra aktiviteter automatiskt via
ett känt trådlöst nätverk.
Lägg till nätverk: Ansluter enheten till ett trådlöst nätverk.
Dataregistrering
Enheten använder smart inspelning. Den registrerar
nyckelpunkter där du ändrar riktning, hastighet eller puls.
När en kraftmätare är ansluten till enheten så registrerar
enheten punkter varje sekund. Registrering av punkter varje
sekund ger en oerhört detaljerad bana och använder mer av det
tillgängliga minnet.
Mer information om datamedel för takt och kraft finns på
Datamedel för kadens eller kraft, sidan 12.
Datahantering
Obs! Enheten är inte kompatibel med Windows 95, 98, Me,
Windows NT eller Mac OS 10.3 och tidigare.
®
®
Historik
®
15
Ansluta enheten till en dator
OBS!
Förhindra korrosion genom att torka av USB-porten,
väderskyddet och det omgivande området noggrant innan du
laddar eller ansluter enheten till en dator.
1 Lyft upp väderskyddet från USB-porten.
2 Anslut den smala änden av USB-kabeln till USB-porten.
3 Anslut den tjocka änden av USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
Din enhet visas som en flyttbar enhet under Den här datorn
på datorer med Windows och som en volym på skrivbordet
på datorer med Mac.
Överföra filer till enheten
1 Anslut enheten till datorn.
2
3
4
5
6
7
Datafält: Gör att du kan hämta nya datafält som presenterar
sensor-, aktivitets- och historikdata på nya sätt. Du kan lägga
till Connect IQ datafält i inbyggda funktioner och sidor.
Widgets: Ger snabb information, bland annat sensordata och
aviseringar.
Appar: Lägger till interaktiva funktioner i enheter, till exempel
nya utomhus- och träningsaktivitetstyper.
Hämta Connect IQ funktioner med hjälp av datorn
1 Anslut enheten till datorn med en USB-kabel.
2 Gå till apps.garmin.com och logga in.
3 Välj en Connect IQ funktion och hämta den.
4 Följ instruktionerna på skärmen.
Profiler
På Windows datorer visas enheten som en borttagbar
diskenhet eller bärbar enhet. På Mac datorer visas enheten
som en monterad volym.
Obs! På vissa datorer med flera nätverksenheter kan det
hända att enheterna inte visas korrekt. Om du vill ha mer
information om hur du ansluter diskenheten kan du läsa i
dokumentationen till operativsystemet.
Öppna filläsaren på datorn.
Välj en fil.
Välj Ändra > Kopiera.
Öppna den bärbara enheten, diskenheten eller volymen till
enheten.
Bläddra till en mapp.
Välj Ändra > Klistra in.
Filen visas i listan över filer i enhetsminnet.
Edge ger dig olika sätt att anpassa enheten, bland annat med
hjälp av profiler. Profiler är en samling inställningar som
optimerar din enhet för olika användningsområden. Du kan t.ex.
skapa olika inställningar och vyer för träning och mountainbikecykling.
När du använder en profil och ändrar inställningar för datafält
eller måttenheter sparas de automatiskt som en del av den
aktuella profilen.
Aktivitetsprofiler: Du kan skapa aktivitetsprofiler för alla typer
av cykling. Du kan t.ex. skapa separata aktivitetsprofiler för
träning, tävling och mountainbikecykling. Aktivitetsprofilen
inkluderar anpassade datasidor, aktivitetssammanfattningar,
meddelanden, träningszoner (t.ex. puls och hastighet),
träningsinställningar (t.ex. Auto Pause och Auto Lap ) samt
navigeringsinställningar.
Användarprofil: Du kan uppdatera dina inställningar för kön,
ålder, vikt, längd och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar
informationen för att kalkylera korrekta kördata.
®
®
Ta bort filer
Ställa in din användarprofil
OBS!
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort
den. Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte
bör ta bort.
Du kan uppdatera dina inställningar för kön, ålder, vikt, längd
och idrottare hela livet. Enheten utnyttjar informationen till att
beräkna korrekta cykeldata.
> Min statistik > Användarprofil.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
1
2
3
4
Öppna Garmin enheten eller volym.
Om det behövs öppnar du en mapp eller volym.
Välj en fil.
Tryck på Delete på tangentbordet.
Obs! Om du använder en Apple dator måste du tömma
Papperskorgen för att ta bort filerna helt.
®
Koppla bort USB-kabeln
Om enheten är ansluten till datorn som en flyttbar enhet eller
volym, måste du koppla bort enheten från datorn på ett säkert
sätt för att undvika dataförluster. Om enheten är ansluten till din
Windows dator som en flyttbar enhet, behöver du inte koppla
från enheten säkert.
1 Slutför en åtgärd:
• Om du har en Windows dator väljer du ikonen Säker
borttagning av maskinvara i aktivitetsfältet och väljer
sedan din enhet.
• För Apple datorer väljer du enheten och sedan Arkiv >
Mata ut.
Koppla
bort kabeln från datorn.
2
Anpassa enheten
Connect IQ Hämtningsbara funktioner
Du kan lägga till Connect IQ funktioner till enheten från Garmin
och andra leverantörer med hjälp av Connect IQ Mobile appen.
16
Om Idrottare hela livet
En som har idrottat hela livet är en person som har tränat
intensivt i många år (utom vid småskador) och har en vilopuls på
högst 60 slag per minut.
Om träningsinställningar
Du kan anpassa enheten efter dina träningsbehov med hjälp av
följande alternativ och inställningar. De här inställningarna
sparas i en aktivitetsprofil. Du kan till exempel ställa in
tidsvarningar för din tävlingsprofil och en Auto Lap
positionsutlösare för din profil för mountainbike-cykling.
Uppdatera din aktivitetsprofil
Du kan anpassa tio aktivitetsprofiler. Du kan anpassa dina
inställningar och datafält för en viss aktivitet eller resa.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj ett alternativ:
• Välj en profil.
• Välj
> Lägg till.
3 Om det behövs redigerar du namnet och färgen för profilen.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Datasidor för att anpassa datasidorna och datafälten
(Anpassa datasidorna, sidan 17).
• Välj Standardturtyp för att ange vilken typ av cykeltur
som är typiska för denna aktivitetsprofil, såsom pendling.
Anpassa enheten
TIPS: Efter en cykeltur som inte är typisk kan du manuellt
uppdatera typen av cykeltur. Korrekta uppgifter om
cykelturen är viktigt för att skapa cykelvänliga banor.
• Välj GPS-läge för att stänga av GPS (Träna inomhus,
sidan 5) eller ändra satellitinställningen (Ändra
satellitinställningarna, sidan 17).
• Välj Navigation om du vill anpassa dina inställningar för
karta (Kartinställningar, sidan 8) och ruttinställningar
(Ruttinställningar, sidan 8).
• Välj Varningar för att anpassa dina träningsvarningar
(Varningar, sidan 17).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Lap för att ställa in
hur varv aktiveras (Markera varv efter position, sidan 17).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Pause om du vill
ändra när tiduret pausas automatiskt (Använda Auto
Pause, sidan 17).
• Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge om
du vill gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters
inaktivitet (Använda Auto Sleep, sidan 18).
• Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll om du vill
anpassa visningen av sidor med träningsdata när tiduret
är igång (Använda Bläddra automatiskt, sidan 18).
• Välj Starta timer, läge för att anpassa hur enheten
upptäcker att en tur startat och automatiskt startar timern
(Starta timern automatiskt, sidan 18).
Alla ändringar sparas i aktivitetsprofilen.
Anpassa datasidorna
Du kan anpassa datasidor för varje aktivitetsprofil.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Datasidor.
4 Välj en datasida.
5 Aktivera datasidan om det behövs.
6 Välj antalet datafält som ska visas på den här skärmen.
7 Välj .
8 Välj ett datafält för att ändra i det.
9 Välj .
Ändra satellitinställningarna
För högre prestanda i krävande miljöer och snabbare GPSpositionsbestämning kan du aktivera både GPS+GLONASS.
Om du använder GPS+GLONASS tillsammans minskar
batteriets livslängd snabbare än när du använder bara GPS.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj GPS-läge.
4 Välj ett alternativ.
Varningar
Du kan använda varningsfunktioner om du vill träna mot vissa
tids-, distans-, kalori-, puls-, takt- och kraftmål.
Varningsinställningar sparas med din aktivitetsprofil.
Ställa in intervallvarningar
Om du har en pulsmätare, kadensgivare eller kraftmätare, kan
du konfigurera intervallvarningar. En intervallvarning talar om
när enhetsmätningen är över eller under ett angivet intervall
med värden. Ett exempel: Du kan ställa in att enheten ska varna
dig när din kadens är under 40 varv/min eller över 90 varv/min.
Du kan även använda en träningszon (Träningszoner, sidan 6)
för intervallvarningen.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Varningar.
Anpassa enheten
4
5
6
7
Välj Pulsvarning, Kadensvarning eller Kraftvarning.
Slå på varningen om det behövs.
Välj minimi- och maximivärdena eller välj zoner.
Om det behövs väljer du .
Ett meddelande visas varje gång du överstiger eller faller under
det angivna intervallet. Enheten piper även om ljudtoner är
påslagna (Slå på och stänga av enhetens ljud, sidan 18).
Ställa in en återkommande varning
En återkommande varning aviserar dig varje gång enheten
registrerar ett angivet värde eller intervall. Du kan till exempel
ställa in att enheten ska varna dig var 30:e minut.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Varningar.
4 Välj varningstyp.
5 Aktivera ett larm.
6 Ange ett värde.
7 Välj .
Varje gång du når varningsvärdet visas ett meddelande.
Enheten piper även om ljudtoner är påslagna (Slå på och stänga
av enhetens ljud, sidan 18).
Auto Lap
Markera varv efter position
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera varvet vid
en särskild position. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer över olika delar av en tur (till exempel en
lång backe eller sprintsträckor). Under rutten kan du välja
alternativet Efter position om du vill aktivera varv på alla
varvpositioner som markerats på banan.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter position > Varv på.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Tryck endast på Lap för att aktivera varvmätaren
varje gång du väljer
och varje gång du passerar någon
av dessa positioner igen.
• Välj Start och Lap för att aktivera varvräknaren på den
GPS-position där du väljer
och på alla platser under
turen där du väljer
.
• Välj Mark och Lap om du vill aktivera varvräknaren på en
viss GPS-position som märkts ut innan turen och på alla
platser under turen där du tryckt på
.
5 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 17).
Markera varv enligt distans
Med funktionen Auto Lap kan du automatiskt markera ett varv
vid en viss distans. Den här funktionen är användbar när du vill
jämföra prestationer för olika delar av en cykeltur (med till
exempel 10 kilometers mellanrum).
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Lap > Auto Laputlösare > Efter distans > Varv på.
4 Ange ett värde.
5 Om det behövs anpassar du datafälten för varv (Anpassa
datasidorna, sidan 17).
Använda Auto Pause
Du kan använda funktionen Auto Pause för att pausa tiduret
automatiskt när du stannar eller när din fart faller under ett
angivet värde. Den här funktionen är användbar om sträckan
17
innehåller trafikljus eller andra platser där du måste sakta in eller
stanna.
Obs! Historiken registreras inte när du har stoppat eller pausat
tiduret.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Pause.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill pausa tiduret automatiskt när du
slutar röra på dig.
• Välj Egen fart om du vill att tiduret pausas automatiskt när
din fart faller under ett angivet värde.
5 Om det behövs anpassar du det valfria datafältet för tiden
(Anpassa datasidorna, sidan 17).
Använda Auto Sleep
Använd funktionen Automatiskt viloläge om du vill att enheten
ska gå in i viloläge automatiskt efter fem minuters inaktivitet.
Under viloläget stängs skärmen av och ANT+ givarna, Bluetooth
och GPS kopplas från.
Wi‑Fi fortsätter att köras när enheten är i viloläge.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Automatiskt viloläge.
Använda Bläddra automatiskt
Använd funktionen Auto Scroll om du automatiskt vill bläddra
genom alla skärmar med träningsdata medan timern är igång.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Automatiska funktioner > Auto Scroll.
4 Välj en visningshastighet.
Starta timern automatiskt
Funktionen känner automatiskt av när enheten har upptäckt
satelliter och börjar röra på sig. Tiduret startas, eller så får du en
påminnelse om att starta aktivitetstiduret så att du kan registrera
dina cyklingsdata.
> Inställningar > Aktivitetsprofiler.
1 Välj
2 Välj en profil.
3 Välj Starta timer, läge.
4 Välj ett alternativ:
• Välj Manuell och sedan
om du vill starta
aktivitetstiduret.
• Välj Uppmanad för att visa en visuell påminnelse när du
når startmeddelandefart.
• Välj Auto om du vill starta tiduret automatiskt när du
kommer upp i startfart.
Bluetooth inställningar
Välj
> Inställningar > Telefon.
Aktivera: Aktiverar trådlös Bluetooth teknik.
Obs! Andra Bluetooth inställningar visas endast när trådlös
Bluetooth teknik är aktiverad.
Vänskapligt namn: Mata in ett vänskapligt namn som
identifierar enheter med trådlös Bluetooth teknik.
Para ihop smartphone: Anslut enheten med en kompatibel
Bluetooth aktiverad smartphone. Med den här inställningen
kan du använda Bluetooth anslutna funktioner, bland annat
LiveTrack aktivitetsöverföringar till Garmin Connect.
Samtals- och sms aviseringar: Gör att du kan aktivera
telefonaviseringar från din kompatibla smartphone.
18
Missade samtal och textmeddelanden: Visar missade
telefonmeddelanden från din kompatibla smartphone.
Systeminställningar
Välj
> Inställningar > System.
• Skärminställningar (Skärminställningar, sidan 18)
• Inställningar för dataregistrering (Inställningar för
dataregistrering, sidan 18)
• Enhetsinställningar (Ändra måttenheterna, sidan 18)
• Ljudinställningar (Slå på och stänga av enhetens ljud,
sidan 18)
• Språkinställningar (Ändra enhetens språk, sidan 18)
Skärminställningar
Välj
> Inställningar > System > Skärm.
Ljusstyrka: Ställer in bakgrundsbelysningens ljusstyrka.
Belysningstid: Ställer in tiden innan bakgrundsbelysningen
släcks.
Färgläge: Ställer in enheten så att den visar dagsljus- eller
nattljusfärger. Du kan välja alternativet Auto om du vill att
enheten ställer in dagsljus- och nattljusfärger automatiskt
beroende på vad klockan är.
Skärmbild: Spara bilden på enhetens skärm.
Inställningar för dataregistrering
Välj
> Inställningar > System > Dataregistrering.
Intervall: Anger hur enheten spelar in aktivitetsdata. Med
alternativet Smart registreras nyckelpunkter där du ändrar
riktning, fart eller puls. Med alternativet 1 sek registreras
punkter varje sekund. Då skapas en mycket detaljerad post
över din aktivitet och filstorleken för aktivitetsposten ökar.
Genomsnittskadens: Anger om enheten ska inkludera
nollvärden för kadensdata som inträffar när du inte trampar
(Datamedel för kadens eller kraft, sidan 12).
Genomsnittskraft: Anger om enheten ska inkludera nollvärden
för kraftdata som inträffar när du inte trampar (Datamedel för
kadens eller kraft, sidan 12).
Ändra måttenheterna
Du kan anpassa måttenheterna för distans och fart, höjd,
temperatur, vikt, positionsformat och tidsformat.
> Inställningar > System > Enheter.
1 Välj
2 Välj typ av måttenhet.
3 Välj en måttenhet för inställningen.
Slå på och stänga av enhetens ljud
Välj
> Inställningar > System > Ljud.
Ändra enhetens språk
Välj
> Inställningar > System > Språk.
Ändra konfigurationsinställningarna
Du kan ändra alla inställningar du konfigurerade i den första
konfigurationen.
> Inställningar > System > Återställ enheten >
1 Välj
Första konfiguration.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
Tidszoner
Varje gång du slår på enheten och söker efter satelliter eller
synkar med din smartphone hittar den automatiskt din tidszon
och det aktuella klockslaget.
Ställa in läge för utökad display
Du kan använda Edge enheten som en utökad display för att
visa datasidor från en kompatibel Garmin multisportklocka. Du
Anpassa enheten
kan till exempel para ihop en kompatibel Forerunner enhet så
att den visar sina datasidor på Edge enheten under ett triathlon.
> Inställningar > Läge för
1 Från din Edge enhet väljer du
utökad display > Anslut klocka.
2 På din kompatibla Garmin klocka väljer du Inställningar >
Sensorer och tillbehör > Lägg till nytt > Utökad display.
3 Slutför ihopparningen genom att följa instruktionerna på
skärmen på din Edge enhet och Garmin klocka.
Datasidorna från din ihopparade klocka visas i Edge enheten
när enheterna har parats ihop.
Obs! Normala funktioner i Edge enheten är avaktiverade då
läget för utökad display används.
Efter att du har parat ihop din kompatibla Garmin klocka med
Edge enheten ansluts de automatiskt nästa gång du använder
läget för utökad display.
®
Gå ur läge för utökad display
När enheten är i läget för utökad display trycker du på
skärmen och väljer Stänga läge för utökad display >
.
Enhetsinformation
Specifikationer
Edge – specifikationer
Batterityp
Uppladdningsbart, inbyggt litiumjonbatteri
Batteriets livslängd
12 timmar vid normal användning
Drifttemperaturområde
Från -20 till 60 °C (från -4 till 140 °F)
Laddningstemperaturområde
Från 0 till 45 ºC (från 32 till 113 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Bluetooth Smart trådlös teknik
Wi‑Fi trådlös teknik
Vattenklassning
IEC 60529 IPX7*
*Enheten tål tillfällig exponering för vatten på upp till 1 m djup i
upp till 30 min. Mer information hittar du på www.garmin.com
/waterrating.
Pulsmätare – specifikationer
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batteritid
Upp till 4,5 år. vid 1 tim/dag
Vattentålighet
3 ATM*
Obs! Den här produkten sänder inte pulsdata
när du simmar.
Drifttemperaturområde
Från -5 till 50 °C (från 23 till 122 °F)
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Skötsel av enheten
OBS!
Förvara inte enheten där den kan utsättas för extrema
temperaturer eftersom det kan orsaka permanenta skador.
Använd aldrig hårda eller vassa föremål på pekskärmen
eftersom den då kan skadas.
Använd inte kemiska rengöringsmedel, lösningsmedel eller
insektsmedel som kan skada plastkomponenter och ytor.
Fäst väderskyddet ordentligt för att förhindra skada på USBporten.
Rengöra enheten
1 Torka av enheten med en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2 Torka enheten torr.
Låt enheten torka helt efter rengöring.
Sköta om pulsmätaren
OBS!
Du måste lossa och ta bort modulen innan du tvättar remmen.
Svett och salt som fastnar i remmen kan minska pulsmätarens
förmåga att rapportera korrekta data.
• Detaljerade tvättinstruktioner finns på www.garmin.com
/HRMcare.
• Skölj remmen efter varje användning.
• Maskintvätta remmen efter var sjunde användning.
• Lägg inte remmen i torktumlaren.
• När du torkar remmen ska du hänga upp den eller lägga den
plant.
• Om du vill förlänga pulsmätarens livslängd bör du ta loss
modulen när den inte används.
Utbytbara batterier
VARNING
I guiden Viktig säkerhets- och produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig information och
produktvarningar.
Byta pulsmätarens batteri
1 Använd en liten stjärnskruvmejsel för att ta bort de fyra
skruvarna på baksidan av modulen.
Ta
bort locket och batteriet.
2
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 30 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Specifikationer för hastighetsgivare och kadensgivare
Batterityp
CR2032, 3 volt, kan bytas av användaren
Batterilivslängd
Cirka 1 år (vid 1 timmes användning om
dagen)
Drifttemperaturområde Från -20 till 60 ºC (från -4 till 140 ºF)
Radiofrekvens/protokoll 2,4 GHz ANT+ trådlös kommunikation
Vattenklassning
1 ATM*
*Enheten klarar tryck som motsvarar ett djup på 10 m. Mer
information hittar du på www.garmin.com/waterrating.
Enhetsinformation
3 Vänta i 30 sekunder.
4 Sätt i det nya batteriet med pluspolen vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
5 Sätt tillbaka locket på baksidan och de fyra skruvarna.
Obs! Dra inte åt för hårt.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri kan du behöva para ihop
den med enheten igen.
19
Byta batteri i hastighetsgivaren eller kadensgivaren
Sätta på batterisparläget
Lysdioden blinkar rött, vilket innebär låg batterinivå efter två
varv.
1 Leta rätt på det runda batterilocket À på baksidan av givaren.
Batterisparläget justerar inställningarna automatiskt för att
förlänga batteritiden vid längre turer. Under en aktivitet stängs
skärmen av. Du kan aktivera automatiska aviseringar och väcka
skärmen genom att trycka på den. Batterisparläget registrerar
GPS-spårpunkter och sensordata mindre ofta. Noggrannheten
på fart-, distans- och spårdata minskar.
Obs! I batterisparläge registreras historiken när timern är igång.
> Inställningar > Batterisparläge > Aktivera.
1 Välj
2 Välj vilka aviseringar som aktiverar skärmen under en
aktivitet.
2 Vrid locket moturs tills markören pekar mot olåst läge och
locket är tillräckligt löst för att du ska kunna ta bort det.
3 Ta bort locket och batteriet Á.
TIPS: Du kan använda en tejpbit  eller en magnet för att ta
bort batteriet från locket.
4 Vänta i 30 sekunder.
5 Sätt i det nya batteriet i locket i rätt polriktning.
Obs! Se till att du inte skadar eller tappar bort Oringspackningen.
6 Vrid locket medurs tills markören pekar mot låst läge.
Obs! Lysdioden blinkar rött och grönt i några sekunder efter
batteribyte. När lysdioden blinkar grönt och sedan slutar
blinka är enheten aktiv och är redo att skicka data.
Felsökning
Återställa enheten
Om enheten slutar att svara kan du behöva återställa den. Detta
raderar inte dina data eller inställningar.
Håll in i 10 sekunder.
Enheten återställs och slås på.
Radera användardata
Du kan återställa alla enhetens inställningar till
fabriksinställningarna.
Obs! Detta innebär att du tar bort all information som du har
angett, men inte historiken.
Välj
> Inställningar > System > Återställ enheten >
Återställning till fabriksinställningar > .
Maximera batteritiden
• Sätt på Batterisparläge (Sätta på batterisparläget,
sidan 20).
• Minska bakgrundsbelysningen (Skärmens
bakgrundsbelysning, sidan 2) eller förkorta tidsgränsen för
när bakgrundsbelysningen ska släckas (Skärminställningar,
sidan 18).
• Välj inspelningsintervallet Smart (Inställningar för
dataregistrering, sidan 18).
• Slå på funktionen Automatiskt viloläge (Använda Auto
Sleep, sidan 18).
• Stäng av den trådlösa Telefon funktionen (Bluetooth
inställningar, sidan 18).
• Välj inställningen GPS (Ändra satellitinställningarna,
sidan 17).
• Ta bort trådlösa sensorer som du inte längre använder.
20
Förbättra GPS-satellitmottagningen
• Synkronisera enheten ofta med ditt Garmin Connect konto:
◦ Anslut enheten till datorn med hjälp av USB-kabeln och
Garmin Express programmet.
◦ Synkronisera enheten med Garmin Connect Mobile appen
med hjälp av din Bluetooth aktiverade smartphone.
◦ Anslut enheten till ditt Garmin Connect konto med hjälp av
ett trådlöst Wi‑Fi nätverk.
När du är ansluten till ditt Garmin Connect konto hämtar
enheten flera dagars satellitdata, vilket gör att den snabbt
hittar satellitsignaler.
• Ta med enheten utomhus till en öppen plats, en bit från höga
byggnader och träd.
• Stå stilla i några minuter.
Enheten är på fel språk
1
2
3
4
5
Välj .
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
Bläddra ned till den sista posten i listan och välj den.
Bläddra ned till den sjätte posten i listan och välj den.
Bläddra ned till ditt språk och välj den.
Ange höjdläge
Om du har exakt information om höjdläget för din nuvarande
position kan du manuellt kalibrera Edge-enhetens höjdmätare.
> Ange höjd över havet.
1 Välj Navigation >
2 Ange höjd och välj .
Temperaturavläsningar
Enheten kan visa högre temperaturer än luftens verkliga
temperatur om den ligger i direkt solljus eller i din hand eller
laddas upp med ett externt batteri. Det kan också ta lite tid för
enheten att ställa om sig efter temperaturen om den förändras
snabbt.
Utbytes-O-ringar
Utbytesband (O-ringar) finns tillgängliga för fästena.
Obs! Använd endast utbytesband av EPDM (Ethylene
Propylene Diene Monomer). Gå till http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin återförsäljare.
Visa enhetsinformation
> Inställningar > System > Om.
1 Välj
2 Välj ett alternativ.
• Välj Information om regler för att visa information om
regler och modellnummer.
• Välj Upphovsrättsinformation för att visa information om
programvaran, enhets-ID och licensavtalet.
Felsökning
Uppdatera programvaran
Innan du kan uppdatera enhetens programvara måste du ha ett
Garmin Connect konto och du måste hämta Garmin Express
appen.
1 Anslut enheten till datorn med USB-kabeln.
När den nya programvaran finns tillgänglig skickar Garmin
Express den till din enhet.
2 Följ instruktionerna på skärmen.
3 Koppla inte bort enheten från datorn under
uppdateringsprocessen.
Obs! Om du redan har använt Garmin Express för att ställa
in din enhet med Wi‑Fi anslutning kan Garmin Connect
automatiskt hämta tillgängliga programuppdateringar till
enheten när den ansluts via Wi‑Fi.
Produktuppdateringar
Gå in på www.garmin.com/express på datorn och installera
Garmin Express. På din smartphone installerar du Garmin
Connect Mobile-appen.
Detta ger enkel åtkomst till de här tjänsterna för Garmin enheter:
• Programvaruuppdateringar
• Kartuppdateringar
• Dataöverföringar till Garmin Connect
• Produktregistrering
Mer information
• Ytterligare handböcker, artiklar och
programvaruuppdateringar hittar du på support.garmin.com.
• Gå till www.garmin.com/intosports.
• Gå till www.garmin.com/learningcenter.
• Gå till buy.garmin.com eller kontakta din Garmin
återförsäljare för information om tillbehör och utbytesdelar.
Bilaga
Datafält
Vissa datafält kräver ANT+ tillbehör för att visa data.
Aktuell tid: Tid på dagen baserat på din aktuella plats och
tidsinställningar (format, tidszon och sommartid).
Anslutna lampor: Antal anslutna lampor.
Bakväxel: Cykelns bakväxel från en växellägesgivare.
Balans: Den aktuella kraftbalansen vänster/höger.
Balans - 10 sek med.: Rörligt medeltal per 10 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 30 sek med.: Rörligt medeltal per 30 sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - 3 sek med.: Rörligt medeltal per tre sekunder för
vänster/höger kraftbalans.
Balans - Med.: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för den aktuella aktiviteten.
Balans - Varv: Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger
för det aktuella varvet.
Bana pt. Dist.: Återstående sträcka till nästa punkt på rutten.
Batterinivå: Återstående batteriladdning.
Batteristatus: Återstående batteriladdning för ett
cykellampstillbehör.
Cykelkadens: Cykling. Vevarmens varvtal. Enheten måste vara
ansluten till kadensgivaren för att dessa data skall visas.
Di2-batterinivå: Återstående batteriladdning för en Di2-sensor.
Dist. kvar: Visar återstående sträcka till angiven slutdestination
för ett träningspass eller en bana.
Bilaga
Dist. till dest.: Återstående sträcka till slutdestinationen. Dessa
data visas bara under navigering.
Dist. till nästa: Återstående sträcka till nästa waypoint på
rutten. Dessa data visas bara under navigering.
Dist. - Varv: Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv.
Distans: Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet.
Distans framåt: Avståndet framför eller bakom Virtual Partner.
Distans - senaste varvet: Tillryggalagd sträcka för senast
slutförda varv.
ETA nästa: Det beräknade klockslaget då du når nästa
waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa
data visas bara under navigering.
ETA vid destination: Det beräknade klockslaget då du når
slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid).
Dessa data visas bara under navigering.
Fart: Aktuell fart för resan.
Fart - Max.: Toppfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Med.: Medelfarten för den aktuella aktiviteten.
Fart - Senaste varvet: Medelfarten för det senast slutförda
varvet.
Fart - Varv: Medelfarten för det aktuella varvet.
Framväxel: Cykelns framväxel från en växellägesgivare.
GPS-noggrannhet: Felmarginal för din exakta plats. Exempel:
din GPS-position är inom +/- 3,65 m (+/- 12 fot).
GPS - Signalstyrka: Styrkan på GPS-satellitsignalen.
Höjd: Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats.
HR - Med. %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för den
aktuella aktiviteten.
Justeringsläge för Di2: Aktuellt justeringsläge en Di2-sensor.
Kadens - Medel: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den
aktuella aktiviteten.
Kadens - Varv: Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det
aktuella varvet.
Kalorier: Mängden totala kalorier som förbränts.
Kalorier kvar: Visar under träningspasset de återstående
kalorierna av angiven kalorimängd.
Kraft: Den aktuella uteffekten i watt. Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel kraftmätare.
Kraft - %FTP: Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP
(functional threshold power).
Kraft - 10 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 10
sekunder.
Kraft - 30 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 30
sekunder.
Kraft - 3 sek-med.: Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder.
Kraftfas – H: Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
Kraftfas – H Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – H Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – H Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
höger ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – H Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för
det aktuella varvet.
Kraftfas – V: Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben.
Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft
genereras.
21
Kraftfas – V Medel: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp: Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster
ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av
körkraften genereras.
Kraftfas – V Toppmedel: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för den aktuella aktiviteten.
Kraftfas – V Topp varv: Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för
vänster ben för det aktuella varvet.
Kraftfas – V Varv: Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben
för det aktuella varvet.
Kraft - IF: Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - kJ: Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i
kilojoule.
Kraft - Max.: Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Med.: Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella
aktiviteten.
Kraft - NP: Normalized Power™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - NP Sen varv: Medel Normalized Power för det senast
slutförda varvet.
Kraft - NP-varv: Medel Normalized Power för det aktuella
varvet.
Kraft - Senaste varvet: Den genomsnittliga uteffekten för det
senast slutförda varvet.
Kraft - TSS: Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten.
Kraft - Varv: Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella
varvet.
Kraft - Varv max.: Den högsta uteffekten för det aktuella varvet.
Kraft – watt/kg: Kraftens genomsnittliga uteffekt i watt per
kilogram.
Kraftzon: Det aktuella intervallet för uteffekt (1 till 7) baserat på
FTP eller egna inställningar.
Ljusläge: Lampnätverkets konfigurationsläge.
Lutning: Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka).
Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot)
du stiger är lutningen 5 %.
Målkraft: Målkraften under en aktivitet.
PCO: Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till
pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft.
PCO – medel: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för
den aktuella aktiviteten.
PCO – varv: Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det
aktuella varvet.
Pedaljämnhet: En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft
på pedalerna under varje pedalrörelse.
Pos. vid destination: Den sista punkten på en rutt eller kurs.
Position vid nästa: Nästa punkt på en rutt eller kurs.
Prestationsförhållande: Prestationsförhållandepoängen är en
realtidsbedömning av din förmåga att prestera.
Puls: Dina hjärtslag per minut (bpm). Din enhet måste vara
ansluten till en kompatibel pulsmätare.
Puls - %HRR: Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus
vilopuls).
Puls - %Max.: Procentandelen av maxpuls.
Pulsdiagram: Ett linjediagram som visar din aktuella pulszon (1
till 5).
Puls kvar: Visar under träningspasset hur mycket under eller
över angiven puls du ligger.
Puls - Med.: Den genomsnittliga pulsen för den aktuella
aktiviteten.
Puls - Med. %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten.
22
Puls - Senaste varvet: Den genomsnittliga pulsen för det
senast slutförda varvet.
Puls - Varv: Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet.
Puls - varv %HRR: Medelprocentandelen av pulsreserven
(maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet.
Puls - varv %Max.: Medelprocentandelen av maxpulsen för det
aktuella varvet.
Pulszon: Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5).
Standardzonerna är baserade på din användarprofil och
maximala puls (220 minus din ålder).
Rep. kvar: De återstående repetitionerna under ett
träningspass.
Riktning: Den riktning som du rör dig i.
Rundtrampseffektivitet: Mått på hur effektivt cyklisten trampar.
Solnedgång: Tiden för solnedgång baserat på din GPSposition.
Soluppgång: Tiden för soluppgång baserat på din GPSposition.
Strålvinkelstatus: Strålkastarens strålläge.
Temperatur: Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar
temperatursensorn.
Tid: Stopptiden för den aktuella aktiviteten.
Tid framåt: Tiden före eller efter Virtual Partner.
Tid i zon: Förfluten tid i varje puls- eller kraftzon.
Tid kvar: Visar den återstående tiden för ett träningspass eller
en bana, om sluttid har angivits.
Tid - Med.varv: Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten.
Tid - Senaste varvet: Stopptiden för det senast slutförda varvet.
Tid sittande: Den tid du sitter ner när du trampar för den
aktuella aktiviteten.
Tid sittande – varv: Den tid du sitter ner när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid stående: Den tid du står upp när du trampar för den aktuella
aktiviteten.
Tid stående – varv: Den tid du står upp när du trampar för det
aktuella varvet.
Tid till dest.: Den beräknade tiden innan du når destinationen.
Dessa data visas bara under navigering.
Tid till nästa: Den beräknade tiden som återstår tills du når
nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under
navigering.
Tid - Varv: Stopptiden för det aktuella varvet.
Total tid: Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar tiduret
och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan
startar tiduret igen och löper i 20 minuter, är den förflutna
tiden 35 minuter.
Totalt nedför: Den totala höjdminskningen sedan den senaste
återställningen.
Totalt uppför: Den totala stigningssträckan sedan den senaste
återställningen.
Trainerns motstånd: Den motståndskraft som genereras av en
inomhustrainer.
Träningssteg: Det aktuella steget bland det totala antalet steg
under ett träningspass.
Trippmät.: En fortgående uppräkning av den tillryggalagda
sträckan för alla resor. Denna summa rensas inte när du
återställer trippdata.
Utväxlingsförhållande: Antalet kuggar på cykelns fram- och
bakväxlar, enligt en växellägesgivare.
Varv: Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten.
Växelbatteri: Batteristatus för växellägesgivare.
Bilaga
Växelkombination: Aktuell växelkombination från en
växellägesgivare.
Växlar: Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägesgivare.
Vertikal fart: Stigningens eller höjdminskningens hastighet över
tiden.
Vertikalfart 30s: Glidande medeltal per trettio sekunder för
vertikal fart.
FTP-klassning
Dessa tabeller innehåller klassificeringar för FTP-uppskattningar
(Functional Threshold Power) baserat på kön.
Män
Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset
5,05 eller högre
Utmärkt
Från 3,93 till 5,04
Bra
Från 2,79 till 3,92
Ganska bra
Från 2,23 till 2,78
Otränad
Mindre än 2,23
Kvinnor
Watt per kilogram (W/kg)
Överlägset
4,30 eller högre
Utmärkt
Från 3,33 till 4,29
Bra
Från 2,36 till 3,32
Ganska bra
Från 1,90 till 2,35
Otränad
Mindre än 1,90
FTP-klassningar baseras på forskning av Hunter Allen och
Andrew Coggan, fil. dr, Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Beräkning av pulszon
Zon % av
maxpuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50-60 %
Avslappnat, lätt tempo,
rytmisk andning
Aerobisk träning på
nybörjarnivå, minskar
stress
2
60-70 %
Bekvämt tempo, något
Grundläggande kondidjupare andning, konver- tionsträning, bra återsation möjlig
hämtningstempo
3
70-80 %
Måttlig takt, svårare att
Förbättrad aerobisk
upprätthålla konversation kapacitet, optimal
kardiovaskulär träning
4
80-90 %
Snabbt tempo och något
obekväm, tung andning
Förbättrad anaerobisk
kapacitet och gräns,
högre hastighet
5
90-100 %
Spurttempo, ohållbart
under längre perioder,
ansträngd andning
Anaerobisk och
muskulär uthållighet,
ökad styrka
Standardklassificeringar för VO2-maxvärde
De här tabellerna innehåller standardiserade klassificeringar för VO2-maxvärden efter ålder och kön.
Män
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Utmärkt
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Bra
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Ganska bra
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Dåligt
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Kvinnor
Percentil
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Överlägset
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Utmärkt
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Bra
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Ganska bra
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Dåligt
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Data återgivna med tillstånd från The Cooper Institute. Mer information finns på www.CooperInstitute.org.
Hjulstorlek och omkrets
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
Fartsensorn identifierar automatiskt hjulstorleken. Vid behov kan
du manuellt ange hjulets omkrets i fartsensorns inställningar.
Däckstorleken är utmärkt på båda sidorna av däcket. Det här är
inte en heltäckande lista. Du kan även mäta hjulens omkrets
eller använda någon av de beräkningsfunktioner som finns på
internet.
24 × 2,125
1 965
26 × 7/8
1 920
26 × 1-1,0
1 913
26 × 1
1 952
26 × 1,25
1 953
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
26 × 1-1/8
1 970
20 × 1,75
1 515
26 × 1,40
2 005
20 × 1-3/8
1 615
26 × 1,50
2 010
22 × 1-3/8
1 770
26 × 1,75
2 023
22 × 1-1/2
1 785
26 × 1,95
2 050
24 × 1
1 753
26 × 2,00
2 055
24 × 3/4 tubdäck
1 785
26 × 1-3/8
2 068
24 × 1-1/8
1 795
26 × 2,10
2 068
24 × 1,75
1 890
26 × 2,125
2 070
24 × 1-1/4
1 905
26 × 2,35
2 083
24 × 2,00
1 925
26 × 1-1/2
2 100
26 × 3,00
2 170
Bilaga
23
Däckstorlek
Hjulets omkrets (mm)
27 × 1
2 145
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
29 x 2,1
2 288
29 x 2,2
2 298
29 x 2,3
2 326
650 x 20C
1 938
650 x 23C
1 944
650 × 35A
2 090
650 × 38B
2 105
650 × 38A
2 125
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700C tubdäck
2 130
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 146
700 × 32C
2 155
700 × 35C
2 168
700 × 38C
2 180
700 × 40C
2 200
700 × 44C
2 235
700 × 45C
2 242
700 × 47C
2 268
Radiofrekvensexponering
Enheten är en mobil sändare och mottagare vars antenn sänder
och tar emot låga nivåer radiofrekvensenergi (RF) för röst- och
datakommunikation. Enheten avger RF-energi på en nivå som
ligger under gränsvärdet vid maximal uteffekt och när den
används med tillbehör som är godkända av Garmin. För att
uppfylla FCC:s krav gällande RF-exponering ska enheten
endast användas i ett kompatibelt fäste eller monterad enligt
installationsinstruktionerna. Enheten ska inte användas i andra
konfigurationer.
Den här enheten får ej placeras tillsammans med eller drivas
med någon annan sändare eller antenn.
24
Bilaga
Index
A
adresser, söka 6
anpassa enheten 17
ANT+ sensorer 2, 10, 13, 14
para ihop 5, 13
träningsredskap 5, 6
användardata, ta bort 16
användarprofil 2, 16
appar 8, 15, 16
Auto Lap 17
Auto Pause 17
auto sleep 18
avstånd, varningar 17
B
bakgrundsbelysning 2, 18
band 20
banor 7, 8
läsa in 7
redigera 8
skapa 7
ta bort 8
batteri
byta 19, 20
ersätta 19
ladda 1
maximera 20
typ 1
Bluetooth teknik 8, 9, 18
bläddra automatiskt 18
byta batteri 19
C
hjälp 10
händelsedetektorn 10
höjd 20
höjdmätare, kalibrera 20
I
idrottare hela livet 16
ikoner 2
inomhusträning 5, 6
inställningar 2, 13, 15, 16, 18
enhet 18
intervaller, träningspass 5
intressanta platser (POI), söka 6
K
kadens 12
signaler 17
kalender 5
kalibrera, kraftmätare 13
kalori, varningar 17
kartor 6, 8
inställningar 8
orientering 8
söka efter platser 6
uppdatera 21
knappar 2
koordinater 6
kraft 13
kraft (styrka) 6
meter 11–14, 23
signaler 17
zoner 13
kraftfas 13
L
Connect IQ 16
cykla 11
cyklingsdynamik 13
lagra data 15, 16
LiveTrack 9
ljud 18
låsa, sida 2
D
M
data
dela 18, 19
inspelning 18
lagra 15
sidor 17
överföra 15, 16
datafält 16, 17, 21
datamedel 12
dataregistrering 15
dator, ansluta 16
dela data 18, 19
montera 1, 12
montera enheten 1
mål 6
måttenheter 18
E
enhet
skötsel 19
återställa 20
enhets-ID 20
F
felsökning 12, 20, 21
filer, överföra 16
förhållande till pedalcentrum 13
första konfiguration 18
G
Garmin Connect 3–5, 7–10, 14, 15
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express 15
uppdatera programvaran 21
Garmin Index 14
GLONASS 17
GPS 5, 17
signal 2, 3, 20
GroupTrack 9
H
hastighets- och kadensgivare 12, 20
historik 3, 14, 15
skicka till datorn 15
ta bort 15
hjulstorlekar 23
Index
N
navigation 6
avbryta 7
tillbaka till start 6
nödsituationskontakter 10
O
O-ringar. Se band
P
para ihop 2, 9
ANT+ sensorer 5, 13
pedaler 13
pekskärm 2
personliga rekord 6
ta bort 6
platser 6
hitta med kartan 6
redigera 7
skicka 10
ta bort 7
positioner 6
profiler 16
aktivitet 16
användare 16
programvara
licens 20
uppdatera 14, 21
version 20
puls
monitor 19
mätare 10–12, 19
signaler 17
zoner 11, 12, 14, 23
R
rengöra enheten 19
rutter
inställningar 8
skapa 7
S
satellitsignaler 2, 3, 20
segment 3, 4
ta bort 4
sida 18
låsa 2
signaler 17
skärminställningar 18
skärmknappsats 2
smart inspelning 15
smartphone 2, 8, 16, 18
appar 9
spara aktiviteter 3
specifikationer 19
språk 18, 20
startmeddelande 18
ström, zoner 14
systeminställningar 18
sömnläge 18
T
ta bort, alla användardata 16, 20
temperatur 20
tid, varningar 17
tidszoner 18
tidur 3, 14
tillbaka till start 6
tillbehör 10, 13, 21
träning 5, 6
program 5
sidor 3, 17
träningsbelastning 11
träningspass 4, 5
läsa in 4
redigera 5
skapa 4
ta bort 5
U
uppdateringar, programvara 14, 21
USB 21
koppla bort 16
utökad display 18, 19
V
varningar 17
varv 2
Virtual Partner 3, 6
VO2-max 11, 23
VO2-max. 11
våg 14
W
waypoints, beräkna 7
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 15, 21
ansluta 15
widgets 16
Z
zoner
ström 13
tid 18
Å
återhämtning 11
återställa enheten 20
Ö
överföra, filer 9
25
support.garmin.com
Juli 2018
190-02077-39_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising