Garmin | Edge® 820 | Garmin Edge® 820 Priročnik za uporabo

Garmin Edge® 820 Priročnik za uporabo
Edge 820
®
Priročnik za uporabo
© 2016 Garmin Ltd. ali njegove podružnice
Vse pravice pridržane. V skladu z zakoni o avtorskih pravicah tega priročnika ni dovoljeno kopirati, v celoti ali delno, brez pisnega dovoljena družbe Garmin. Garmin si pridržuje pravico do
sprememb in izboljšav izdelkov ter sprememb vsebine tega priročnika, ne da bi o tem obvestil osebe ali organizacije. Najnovejše posodobitve in dodatne informacije glede uporabe izdelka lahko
poiščete na www.garmin.com.
Garmin , logotip Garmin, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , Forerunner in Virtual Partner so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic, registrirane v ZDA in drugih
državah. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Index™, Varia™, Varia Vision™ in Vector™ so blagovne znamke družbe Garmin Ltd. ali njenih podružnic. Blagovnih znamk ni
dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja družbe Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
Android™ je blagovna znamka družbe Google Inc. Apple in Mac sta blagovni znamki družbe Apple, Inc., registrirani v ZDA in drugih državah. Besedna oznaka in logotipi Bluetooth so v lasti
družbe Bluetooth SIG, Inc. Družba Garmin ima licenco za uporabo tega imena. The Cooper Institute in vse povezane blagovne znamke so v lasti inštituta The Cooper Institute. Napredno
analizo srčnih utripov zagotavlja Firstbeat. Di2™ je blagovna znamka družbe Shimano, Inc. Shimano je registrirana blagovna znamka družbe Shimano, Inc. iOS je registrirana blagovna znamka
družbe Cisco Systems, Inc., ki jo v skladu z licenco uporablja družba Apple Inc. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) in Normalized Power™ (NP) so blagovne znamke družbe
Peaksware, LLC. STRAVA in Strava™ sta blagovni znamki družbe Strava, Inc. Wi‑Fi je registrirana blagovna znamka družbe Wi-Fi Alliance Corporation. Windows je registrirana blagovna
znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in drugih državah. Druge zaščitene in blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
®
®
®
®
®
®
Ta izdelek je certificiran v skladu z ANT+ . Če si želite ogledati seznam združljivih izdelkov in programov, obiščite stran www.thisisant.com/directory.
®
M/N: A03001
®
®
Kazalo vsebine
Uvod ................................................................................ 1
Uvod ........................................................................................... 1
Polnjenje naprave ....................................................................... 1
O bateriji ................................................................................. 1
Nameščanje standardnega nosilca ............................................ 1
Nameščanje sprednjega nosilca ................................................. 1
Sprostitev naprave Edge ........................................................ 2
Tipke ........................................................................................... 2
Vklop naprave ........................................................................ 2
Ogled zaslona s povezavami ................................................. 2
Pregled domačega zaslona ................................................... 2
Uporaba osvetlitve zaslona ............................................... 2
Uporaba zaslona na dotik ................................................. 2
Zaklepanje zaslona na dotik ............................................. 2
Pridobivanje satelitskih signalov ................................................. 2
Vadba............................................................................... 3
Vožnja ......................................................................................... 3
Uporaba funkcije Virtual Partner® ......................................... 3
Odseki ......................................................................................... 3
Strava™Odseki v programu ................................................... 3
Spremljanje odseka v spletu .................................................. 3
Omogočanje odsekov ............................................................ 3
Tekmovanje na odseku .......................................................... 3
Ogled podrobnosti odseka ..................................................... 4
Možnosti odsekov .................................................................. 4
Brisanje odseka ..................................................................... 4
Vadbe ......................................................................................... 4
Ustvarjanje vadbe .................................................................. 4
Ponavljanje korakov vadbe .................................................... 4
Spremljanje vadbe v spletu .................................................... 4
Začetek vadbe ....................................................................... 4
Ustavitev vadbe ..................................................................... 4
Urejanje vadbe ....................................................................... 4
Brisanje vadbe ....................................................................... 5
Koledar vadb ...............................................................................5
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect ................................ 5
Intervalne vadbe ......................................................................... 5
Ustvarjanje intervalne vadbe .................................................. 5
Začetek intervalne vadbe ....................................................... 5
Vadba v zaprtih prostorih ............................................................ 5
Združevanje notranjega trenažerja ANT+ .............................. 5
Uporaba notranjega trenažerja ANT+ .................................... 5
Nastavitev upora ............................................................... 5
Nastavitev ciljne moči ........................................................ 5
Nastavitev cilja vadbe ................................................................. 6
Osebni rekordi ............................................................................ 6
Ogled osebnih rekordov ......................................................... 6
Povrnitev osebnega rekorda .................................................. 6
Brisanje osebnega rekorda .................................................... 6
Območja treninga ....................................................................... 6
Navigacija........................................................................ 6
Lokacije .......................................................................................6
Označevanje lokacije ............................................................. 6
Shranjevanje lokacij z zemljevida .......................................... 6
Navigacija do lokacije ............................................................ 6
Navigacija do znanih koordinat .............................................. 6
Navigacija nazaj na začetek .................................................. 6
Ustavitev navigacije ............................................................... 7
Projekcija lokacije .................................................................. 7
Urejanje lokacij ....................................................................... 7
Brisanje lokacije ..................................................................... 7
Proge .......................................................................................... 7
Načrtovanje proge in vožnja po njej ....................................... 7
Kazalo vsebine
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect ............................. 7
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej ............................ 7
Nasveti za vadbo s progami ................................................... 8
Ogled podrobnosti proge ....................................................... 8
Prikaz proge na zemljevidu ............................................... 8
Ustavitev proge ...................................................................... 8
Brisanje proge ........................................................................ 8
Možnosti proge ...................................................................... 8
Nastavitve načrtovane poti ......................................................... 8
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti .......................... 8
Nastavitve zemljevida ................................................................. 8
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida ................................... 8
Povezane funkcije Bluetooth®...................................... 8
Združevanje s pametnim telefonom ............................................ 9
Predvajanje zvočnih pozivov v pametnem telefonu ............... 9
Začetek seje GroupTrack ....................................................... 9
Namigi za seje GroupTrack ................................................... 9
Prenos datotek v drugo napravo Edge ..................................... 10
Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance ........................... 10
Zaznavanje dogodkov .......................................................... 10
Pomoč .................................................................................. 10
Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij
Assistance ............................................................................ 10
Ogled stikov v sili ................................................................. 10
Prošnja za pomoč ................................................................ 10
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov .................................. 10
Preklic samodejnega sporočila ............................................ 10
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku ........................... 10
Senzorji ANT+............................................................... 10
Nošenje senzorja srčnega utripa .............................................. 10
Svetovalec za regeneracijo .................................................. 11
Ogled časa regeneracije ................................................. 11
Približne ocene najvišjega VO2 ........................................... 11
Pridobivanje ocene najvišjega VO2 ................................ 11
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju .......... 11
Ogled učinka na telo ............................................................ 11
Nastavljanje območij srčnega utripa .................................... 12
O območjih srčnega utripa .............................................. 12
Cilji pripravljenosti ........................................................... 12
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu .................... 12
Nameščanje senzorja hitrosti .................................................... 12
Nameščanje senzorja kadence ................................................ 12
Senzorja hitrosti in kadence ................................................. 13
Povprečenje podatkov za kadenco ali moč ......................... 13
Združevanje s senzorji ANT+ ................................................... 13
Vadba z merilniki moči .............................................................. 13
Nastavitev območij moči ...................................................... 13
Umerjanje merilnika moči ..................................................... 13
Moč na pedalu ..................................................................... 13
Dinamika kolesarjenja .......................................................... 13
Uporaba dinamike kolesarjenja ....................................... 13
Posodobitev programske opreme merilnika Vector z napravo
Edge ..................................................................................... 14
Pridobivanje ocene FTP ....................................................... 14
Izvedba testa FTP ........................................................... 14
Samodejni izračun FTP ................................................... 14
Uporaba elektronskih prestavnih ročic ..................................... 14
Zavedanje razmer ..................................................................... 14
Uporaba tehtnice ...................................................................... 15
Podatki pametne tehtnice Garmin Index™ .......................... 15
Zgodovina..................................................................... 15
Ogled vožnje ............................................................................. 15
Ogled časa v posameznem območju vadbe ........................ 15
Ogled vseh podatkovnih vrednosti ....................................... 15
Brisanje vožnje ......................................................................... 15
i
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect ......................................... 15
Garmin Connect ................................................................... 15
Povezane funkcije Wi‑Fi® ........................................................ 15
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi .............................................. 16
Nastavitve Wi‑Fi ................................................................... 16
Beleženje podatkov .................................................................. 16
Upravljanje podatkov ................................................................ 16
Priklop naprave na računalnik ............................................. 16
Prenos datotek v napravo .................................................... 16
Brisanje datotek ................................................................... 16
Odklop kabla USB ................................................................ 16
Posodobitve izdelkov ................................................................ 21
Pridobivanje dodatnih informacij ............................................... 21
Dodatek ......................................................................... 21
Podatkovna polja ...................................................................... 21
Ocene FTP ............................................................................... 23
Izračuni območij srčnega utripa ................................................ 23
Standardne ocene za najvišji VO2 ........................................... 23
Velikost in premer kolesa .......................................................... 24
Izpostavljenost radijskim frekvencam ....................................... 24
Kazalo............................................................................ 25
Prilagajanje naprave.................................................... 16
Prenosljive funkcije Connect IQ ................................................ 16
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom ................... 16
Profili ......................................................................................... 16
Nastavitev uporabniškega profila ......................................... 17
O športnikih celo življenje .................................................... 17
O nastavitvah vadbe ................................................................. 17
Posodabljanje profila dejavnosti .......................................... 17
Prilagajanje podatkovnih zaslonov ...................................... 17
Spreminjanje nastavitve satelitov ......................................... 17
Opozorila .............................................................................. 17
Nastavitev opozoril o obsegu .......................................... 17
Nastavitev ponavljajočega se opozorila .......................... 17
Auto Lap ............................................................................... 18
Označevanje krogov po položaju .................................... 18
Označevanje krogov po razdalji ...................................... 18
Uporaba funkcije Auto Pause .............................................. 18
Uporaba samodejnega mirovanja ........................................ 18
Uporaba samodejnega pomikanja ....................................... 18
Samodejni vklop časovnika .................................................. 18
Nastavitve Bluetooth ................................................................. 18
Nastavitve sistema .................................................................... 18
Nastavitve zaslona ............................................................... 18
Nastavitev beleženja podatkov ............................................ 19
Spreminjanje merskih enot .................................................. 19
Vklop in izklop zvokov naprave ............................................ 19
Spreminjanje jezika naprave ................................................ 19
Spreminjanje nastavitev konfiguracije ................................. 19
Časovni pasovi ..................................................................... 19
Nastavitev načina razširjenega zaslona ................................... 19
Izhod iz načina razširjenega zaslona ................................... 19
Informacije o napravi................................................... 19
Specifikacije .............................................................................. 19
Specifikacije naprave Edge ................................................. 19
Specifikacije merilnika srčnega utripa .................................. 19
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence .......................... 19
Nega naprave ........................................................................... 19
Čiščenje naprave ................................................................. 20
Nega merilnika srčnega utripa ............................................. 20
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik ................................... 20
Menjava baterije merilnika srčnega utripa ........................... 20
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja kadence .. 20
Odpravljanje težav........................................................ 20
Ponovni zagon naprave ............................................................ 20
Čiščenje uporabnikovih podatkov ........................................ 20
Podaljševanje življenjske dobe baterije .................................... 20
Vklop načina varčevanja z baterijo ...................................... 20
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov GPS ..................... 21
Jezik naprave je napačen ......................................................... 21
Nastavljanje višine .................................................................... 21
Meritve temperature .................................................................. 21
Nadomestni obročki .................................................................. 21
Ogled informacij o napravi ........................................................ 21
Posodabljanje programske opreme .......................................... 21
ii
Kazalo vsebine
Uvod
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Preden začnete izvajati ali spreminjati kateri koli program vadbe,
se obrnite na svojega zdravnika.
2 Namestite gumijasto ploščico À na hrbtno stran nosilca za
kolo.
Gumijasti jezički so poravnani s hrbtno stranjo nosilca za
kolo, tako da ostane na mestu.
Uvod
Ko napravo uporabljate prvič, opravite te postopke za nastavitev
naprave in spoznavanje osnovnih funkcij.
1 Napolnite napravo (Polnjenje naprave, stran 1).
2 Namestite napravo na standardni (Nameščanje
standardnega nosilca, stran 1) ali sprednji nosilec
(Nameščanje sprednjega nosilca, stran 1).
3 Vklopite napravo (Vklop naprave, stran 2).
4 Poiščite satelitski signal (Pridobivanje satelitskih signalov,
stran 2).
5 Začnite z vožnjo (Vožnja, stran 3).
6 Prenesite vožnjo v storitev Garmin Connect™ (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 15).
3 Namestite nosilec za kolo na držalo za krmilo.
4 Čvrsto pritrdite nosilec za kolo z dvema obročkoma Á.
5 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave z zarezama na
nosilcu za kolo Â.
6 Nežno pritisnite na napravo in jo obrnite v desno, dokler se
ne zaskoči v pravilen položaj.
Polnjenje naprave
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
Napravo napaja vgrajena litij-ionska baterija, ki jo lahko polnite
prek standardne stenske vtičnice ali vrat USB računalnika.
OPOMBA: naprava se ne polni, če je zunaj odobrenega
temperaturnega obsega (Specifikacije naprave Edge,
stran 19).
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
Nameščanje sprednjega nosilca
1 Za namestitev naprave Edge izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
2 S šestkotnim ključem odstranite vijak À iz povezovalnika s
krmilom Á.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
3 Večji konec kabla USB priklopite v napajalnik ali vrata USB
3 Če želite obrniti nosilec, odstranite dva vijaka na zadnjem
delu nosilca Â, zasukajte povezovalnik à in znova namestite
4 Napajalnik vključite v standardno stensko vtičnico.
4 Gumijasto blazinico namestite okoli krmila:
Ko napravo priključite na vir napajanja, se vklopi.
5 Napravo popolnoma napolnite.
• če je premer krmila 25,4 mm, uporabite debelejšo
blazinico.
• če je premer krmila 31,8 mm, uporabite tanjšo blazinico.
5 Povezovalnik s krmilom namestite okoli gumijaste blazinice.
6 Znova namestite in zategnite vijak.
OPOMBA: Garmin priporoča vrtilni moment 7 lbf-palci
(0,8 Nm). Redno preverjajte, ali je vijak ustrezno zategnjen.
7 Poravnajte jezičke na hrbtni strani naprave Edge z zarezama
na nosilcu za kolo Ä.
računalnika.
O bateriji
OPOZORILO
Ta naprava vsebuje litij-ionsko baterijo. Za opozorila in
pomembne informacije o izdelku si oglejte navodila Pomembne
informacije o varnosti in izdelku v škatli izdelka.
Nameščanje standardnega nosilca
vijaka.
®
Za najboljši sprejem signala GPS namestite nosilec za kolo
tako, da bo sprednja stran naprave usmerjena v nebo. Nosilec
za kolo lahko namestite na držalo za krmilo ali na krmilo.
1 Za namestitev naprave izberite varno mesto, kjer ne bo
motila varnega upravljanja kolesa.
Uvod
1
8 Nežno pritisnite na napravo Edge in jo obrnite v desno,
dokler se ne zaskoči v pravilen položaj.
Sprostitev naprave Edge
1 Če želite odkleniti napravo Edge, jo zasukajte v smeri
urinega kazalca.
Prikaže se zaslon s povezavami. Utripajoča ikona pomeni, da
naprava išče.
Pregled domačega zaslona
2 Dvignite napravo Edge z nosilca.
Domači zaslon omogoča hiter dostop do vseh funkcij naprave
Edge.
Tipke
Izberite za začetek vožnje.
Uporabite puščice, če želite spremeniti profil dejavnosti.
Navigacija Izberite, če želite označiti lokacijo, poiskati lokacije ter
ustvariti progo ali uporabiti navigacijo po njej.
Trening
Izberite, če želite odpreti odseke, vadbe in druge možnosti
vadbe.
Izberite, če želite odpreti zgodovino, možnosti vadbe,
osebne rekorde, stike in nastavitve.
Izberite, če želite odpreti programe, pripomočke in
podatkovna polja Connect IQ™.
À
Izberite za vstop v način mirovanja in bujenje naprave.
Pridržite za vklop in izklop naprave ter zaklepanje zaslona na
dotik.
Á
Izberite za označitev novega kroga.
Â
Izberite za vklop in izklop časovnika dejavnosti.
Vklop naprave
Ko boste napravo prvič vklopili, boste pozvani, da konfigurirate
nastavitve sistema in profile.
1 Držite .
2 Sledite navodilom na zaslonu.
Če naprava vključuje senzorje ANT+ (na primer merilnik
srčnega utripa, senzor hitrosti ali senzor kadence), jih lahko
aktivirate med konfiguracijo.
Za več informacij o senzorjih ANT+ si oglejte razdelek Senzorji
ANT+, stran 10.
®
Ogled zaslona s povezavami
Na zaslonu s povezavami je prikazano stanje povezave GPS,
povezav senzorjev ANT+ in brezžičnih povezav.
Na domačem ali podatkovnem zaslonu podrsajte navzdol od
vrha zaslona.
Uporaba osvetlitve zaslona
Za vklop osvetlitve zaslona tapnite zaslon na dotik.
OPOMBA: časovno omejitev osvetlitve lahko prilagodite
(Nastavitve zaslona, stran 18).
1 Na domačem ali podatkovnem zaslonu podrsajte navzdol od
vrha zaslona.
2 Izberite Svetlost.
3 Izberite možnost:
• Če želite svetlost prilagoditi ročno, uporabite puščici.
• Če želite, da naprava samodejno prilagaja svetlost
osvetlitvi okolice, izberite Samodejna svetlost.
Uporaba zaslona na dotik
• Za ogled prekrivne plasti časovnika se, ko ta deluje, dotaknite
zaslona.
Prekrivna plast časovnika vam omogoča, da se med vožnjo
vrnete na domači zaslon.
• Če se želite vrniti na domači zaslon, izberite .
• Če se želite pomakniti, podrsajte ali izberite puščice.
• Če se želite vrniti na prejšnjo stran, izberite .
• Če želite shraniti spremembe in zapreti stran, izberite .
• Če želite zapreti trenutno stran in se vrniti na prejšnjo,
izberite .
• Če želite poiskati kraje blizu trenutne lokacije, izberite .
• Če želite element izbrisati, izberite .
• Če želite več informacij, izberite .
Zaklepanje zaslona na dotik
Zaslon lahko zaklenete, da se izognete nenamernim pritiskom.
1 Držite .
2 Izberite Zakleni zaslon.
Pridobivanje satelitskih signalov
Za pridobitev satelitskih signalov bo naprava morda potrebovala
neoviran pogled na nebo. Čas in datum se nastavita samodejno
glede na položaj GPS.
2
Uvod
3 Če je treba, uporabite gumba
1 Pojdite na prosto.
Sprednja stran naprave mora biti usmerjena v nebo.
Počakajte,
da naprava poišče satelite.
2
Iskanje satelitskih signalov lahko traja 30–60 sekund.
Vadba
Vožnja
Če ste skupaj z napravo dobili tudi senzor ANT+, sta naprava in
senzor že združena in ju lahko aktivirate med začetno
nastavitvijo.
1 Držite , da vklopite napravo.
2 Pojdite na prosto in počakajte, da naprava poišče satelite.
Ko je naprava pripravljena, se stolpci za satelitski signal
obarvajo zeleno.
3 Na domačem zaslonu izberite .
4 Izberite , da zaženete časovnik.
in , da med vožnjo
prilagodite hitrost funkcije Virtual Partner.
Odseki
Sledenje odseku: odseke lahko iz računa Garmin Connect
pošljete v napravo. Ko ga vanjo shranite, lahko odseku
sledite.
OPOMBA: ko prenesete progo iz računa Garmin Connect, se
samodejno prenesejo vsi odseki proge.
Tekmovanje na odseku: na odseku lahko tekmujete in
poskusite doseči ali izboljšati svoj osebni rekord ali rezultat,
ki so ga na odseku dosegli drugi kolesarji.
Strava™Odseki v programu
Odseke Strava lahko prenesete v napravo Edge. Sledite
odsekom v programu Strava in primerjajte svoj dosežek s
prejšnjimi vožnjami ter rezultati prijateljev in profesionalnih
kolesarjev, ki so peljali po tem odseku.
Na članstvo za program Strava se lahko naročite v pripomočku
za odseke v računu Garmin Connect. Za več informacij obiščite
www.strava.com.
Informacije v tem priročniku veljajo tako za odseke v storitvi
Garmin Connect kot za odseke v programu Strava.
Spremljanje odseka v spletu
OPOMBA: zgodovina se beleži le, ko časovnik teče.
5 Če si želite ogledati dodatne podatkovne zaslone, podrsajte
6
7
8
9
levo ali desno.
Če si želite ogledati zaslon s povezavami, lahko povlečete od
vrha zaslona navzdol.
Po potrebi se dotaknite zaslona za ogled prekrivne plasti
časovnika.
Če želite izklopiti časovnik, izberite .
NAMIG: preden shranite to vožnjo in jo delite v računu
Garmin Connect, lahko spremenite vrsto vožnje. Točni
podatki o vrsti vožnje so pomembni za ustvarjanje kolesu
prijaznih prog.
Izberite Shrani vožnjo.
Izberite .
Uporaba funkcije Virtual Partner
®
Naprava Virtual Partner je vadbeno orodje, s katerim boste lažje
dosegli svoje cilje.
1 Začnite z vožnjo.
2 Pomaknite se na stran Virtual Partner in si oglejte, kdo je v
vodstvu.
Vadba
Preden lahko prenesete odsek iz storitve Garmin Connect in mu
sledite, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 15).
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
OPOMBA: če uporabljate odseke Strava, se priljubljeni
odseki samodejno prenesejo v napravo, ko se naprava
poveže s programom Garmin Connect Mobile ali
računalnikom.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite nov odsek ali izberite obstoječega.
4 Izberite Pošlji v napravo.
5 Odklopite napravo in jo vklopite.
6 Izberite Trening > Odseki.
7 Izberite odsek.
8 Izberite Zemljevid > Vožnja.
Omogočanje odsekov
Omogočite lahko tekmovanje na odsekih in pozive, ki vas
opozarjajo na bližajoče se odseke.
1 Izberite Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite Omogoči.
OPOMBA: pozivi, ki vas opozarjajo na bližajoče se odseke,
se prikažejo le za omogočene odseke.
Tekmovanje na odseku
Odseki so virtualne tekmovalne proge. Na odseku lahko
tekmujete in svoj dosežek primerjate s prejšnjimi dejavnostmi,
dosežki drugih kolesarjev, povezavami v svojem računu Garmin
Connect ali drugimi člani kolesarske skupnosti. Podatke o
dejavnosti lahko prenesete v svoj račun Garmin Connect, da si
ogledate lokacijo odseka.
OPOMBA: če sta račun Garmin Connect in račun Strava
povezana, se dejavnost samodejno pošlje v račun Strava, v
katerem lahko pregledate lokacijo odseka.
1 Izberite za vklop časovnika dejavnosti in se odpravite
kolesarit.
Ko vaša pot prečka omogočen odsek, lahko tekmujete na
odseku.
2 Začnite tekmovati na odseku.
3
Podatkovni zaslon za odseke se odpre samodejno.
3 Po potrebi s puščicami spremenite cilj med tekmovanjem.
Pomerite se lahko z vodilnim na odseku, svojim preteklim
dosežkom ali drugimi kolesarji (če so na voljo). Cilj se
samodejno prilagodi glede na trenutni dosežek.
Ko je odsek končan, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti odseka
1 Izberite Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite možnost:
• Izberite Zemljevid, če si želite odsek ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine odseka.
• Izberite Izzivi, če si želite ogledati čase voženj in
povprečne hitrosti vodilnega na odseku, vodilnega v
skupini ali izzivalca ter svoj osebni najboljši čas in
povprečno hitrost in dosežke drugih kolesarjev (če so na
voljo).
NAMIG: če želite spremeniti cilj tekmovanja na odseku,
lahko izberete vnos na lestvici.
Možnosti odsekov
Izberite Trening > Odseki > .
Samodejno izbiranje dosežka: omogoči ali onemogoči
samodejno prilagajanje cilja na podlagi vaše trenutne
zmogljivosti.
Išči: omogoča iskanje shranjenih odsekov po imenu.
Omogoči/onemogoči: omogoči ali onemogoči odseke, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih odsekov iz
naprave.
Brisanje odseka
1 Izberite Trening > Odseki.
2 Izberite odsek.
3 Izberite > .
Vadbe
Ustvarite lahko vadbe po meri, ki vključujejo cilje za posamezen
korak vadbe in za različne razdalje, čase in kalorije. Vadbe
lahko ustvarite z Garmin Connect in jih nato prenesete v
napravo. Vadbo lahko ustvarite in shranite tudi neposredno v
napravi.
Vadbe lahko razporedite z Garmin Connect. Vadbe lahko
načrtujete vnaprej in shranite v napravi.
Ustvarjanje vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe > Ustvari novo.
2 Vnesite ime vadbe in izberite .
3 Če želite navesti vrsto koraka vadbe, izberite Vrsta koraka.
Če želite korak na primer uporabljati kot krog počitka, izberite
Počitek.
4
Med krogom počitka se časovnik ne ustavi in podatki se
beležijo.
4 Če želite navesti način merjenja koraka, izberite Trajanje.
Če želite korak na primer končati po določeni razdalji. izberite
Razdalja.
5 Če je treba, vnesite uporabniško vrednost trajanja.
6 Če želite cilj izbrati med korakom, izberite Cilj.
Če želite med korakom na primer vzdrževati stalen srčni
utrip, izberite Območje srčnega utripa.
7 Če je treba, izberite ciljno območje ali vnesite obseg po meri.
Izberete lahko na primer območje srčnega utripa. Vsakič, ko
presežete ali padete pod naveden srčni utrip, naprava
zapiska in prikaže sporočilo.
8 Če želite korak shraniti, izberite .
9 Če želite vadbi dodati korake, izberite Dod. nov korak.
10 Če želite vadbo shraniti, izberite .
Ponavljanje korakov vadbe
Preden lahko ponovite korak vadbe, morate ustvariti vadbo z
vsaj enim korakom.
1 Izberite Dod. nov korak.
2 Izberite Vrsta koraka.
3 Izberite možnost:
• Če želite korak ponoviti enkrat ali večkrat, izberite Ponovi.
Korak z razdaljo 5 milj lahko na primer ponovite desetkrat.
• Če želite korak ponavljati določeno časovno obdobje,
izberite Ponavljaj do. Korak z razdaljo 5 milj lahko na
primer ponavljate 60 minut ali dokler vaš srčni utrip ne
doseže 160 udarcev na minuto.
4 Izberite Nazaj na korak in izberite korak, ki ga želite
ponavljati.
5 Če želite korak shraniti, izberite .
Spremljanje vadbe v spletu
Preden lahko prenesete vadbo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 15).
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Ustvarite in shranite novo vadbo
4 Izberite Pošlji v napravo in sledite navodilom na zaslonu
5 Odklopite napravo.
Začetek vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite Vožnja.
Ko začnete z vadbo, prikaže naprava vsak korak vadbe, cilj (če
je naveden) in trenutne podatke o vadbi. Ko ste tik pred tem, da
končate korak vadbe, se bo predvajal zvočni alarm. Prikaže se
sporočilo, v katerem se odšteva čas ali razdalja do novega
koraka.
Ustavitev vadbe
• Če želite končati korak vadbe in začeti naslednji korak, lahko
kadar koli izberete
.
• Če želite ustaviti časovnik, lahko kadar koli izberete .
• Če želite končati vadbo, lahko kadar koli podrsate navzdol od
vrha zaslona, da odprete stran s povezavami, nato pa
izberete Pritisnite za ustavitev > .
Urejanje vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
Vadba
3
4
5
6
Izberite .
Izberite korak in nato še Urejanje koraka.
Spremenite lastnosti koraka in izberite .
Če želite vadbo shraniti, izberite .
Brisanje vadbe
1 Izberite Trening > Vadbe.
2 Izberite vadbo.
3 Izberite > > .
Koledar vadb
Koledar vadb v napravi je podaljšek koledarja ali razporeda
vadb, ki ga nastavite v storitvi Garmin Connect. Ko v koledar
Garmin Connect dodate nekaj vadb, jih lahko pošljete v
napravo. Vse razporejene vadbe, ki jih pošljete v napravo, se na
koledarju vadb prikažejo razporejene po datumu. Ko izberete
dan v koledarju vadb, si lahko vadbo ogledate ali jo opravite.
Razporejena vadba ostane v napravi ne glede na to, ali jo
opravite ali preskočite. Ko pošljete razporejene vadbe iz storitve
Garmin Connect, prepišejo obstoječ koledar vadb.
Uporaba načrtov vadb Garmin Connect
Preden lahko prenesete in uporabite načrt vadbe iz storitve
Garmin Connect, morate imeti račun Garmin Connect (Garmin
Connect, stran 15).
V storitvi Garmin Connect lahko poiščete načrt vadbe,
razporedite vadbe in proge ter načrt prenesete v napravo.
1 Napravo priključite na računalnik.
2 Obiščite www.garminconnect.com.
3 Izberite in razporedite načrt vadbe.
4 Preglejte načrt vadbe na koledarju.
5 Izberite in sledite navodilom na zaslonu.
Intervalne vadbe
Ustvarite lahko intervalne vadbe, ki temeljijo na razdalji ali času.
Naprava uporabniško intervalno vadbo shrani, dokler ne
ustvarite druge. Za vožnjo na znani razdalji lahko uporabljate
odprte intervale. Ko izberete
, naprava zabeleži interval in se
premakne na interval počitka.
Ustvarjanje intervalne vadbe
1 Izberite Trening > Intervali > Uredi > Intervali > Vrsta.
2 Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
3
4
5
6
7
NAMIG: odprt interval lahko ustvarite tako, da vrsto nastavite
na Odprto.
Če je treba, vnesite razdaljo ali časovni interval vadbe in
izberite .
Izberite Počitek.
Izberite Razdalja, Čas ali Odprto.
Po potrebi vnesite razdaljo ali čas za interval počitka in
izberite .
Izberite eno ali več možnosti:
• Če želite nastaviti število ponovitev, izberite Ponovi.
• Če želite vadbi dodati odprto ogrevanje, izberite
Ogrevanje > Vklop.
• Če želite vadbi dodati odprto ohlajanje, izberite Ohlajanje
> Vklop.
Začetek intervalne vadbe
1 Izberite Trening > Intervali > Začni z vadbo.
2 Izberite , da zaženete časovnik.
, da začnete
3 Če ima intervalna vadba ogrevanje, izberite
prvi interval.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Vadba
Ko končate vse intervale, se prikaže sporočilo.
Vadba v zaprtih prostorih
Naprava vključuje profil dejavnosti v zaprtih prostorih, v katerih
je GPS izklopljen. Ko vadite v zaprtih prostorih ali želite
varčevati z energijo baterije, lahko izklopite GPS.
OPOMBA: vse spremembe nastavitev GPS-a se shranijo v profil
dejavnosti.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Način GPS-a > Izklop..
Če je GPS izklopljen, podatki o hitrosti in razdalji niso na
voljo, razen če imate izbirni senzor, ki te podatke pošilja v
napravo.
Združevanje notranjega trenažerja ANT+
1 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od notranjega
trenažerja ANT+.
2 Izberite Trening > Notranji trenažer > Združ. tren. ANT+
Bike.
3 Izberite notranji trenažer, ki ga želite združiti z napravo.
4 Izberite Dodaj.
Ko je notranji trenažer združen z napravo, je ta prikazan kot
povezani senzor. Podatkovna polja lahko prilagodite tako, da
prikazujejo podatke senzorja.
Uporaba notranjega trenažerja ANT+
Preden lahko uporabite združljiv notranji trenažer ANT+, morate
nanj namestiti kolo in ga združiti z napravo (Združevanje
notranjega trenažerja ANT+, stran 5).
Napravo lahko uporabljate skupaj z notranjim trenažerjem za
simulacijo upora med sledenjem progi, dejavnosti ali vadbi. Pri
uporabi notranjega trenažerja se GPS samodejno izklopi.
1 Izberite Trening > Notranji trenažer.
2 Izberite možnost:
• Izberite Sledenje progi, če želite slediti shranjeni progi
(Proge, stran 7).
• Izberite Sledenje aktivnosti, če želite slediti shranjeni
vožnji (Vožnja, stran 3).
• Izberite možnost Sledenje vadbi, če želite slediti vadbi za
moč, ki ste jo prenesli iz računa Garmin Connect (Vadbe,
stran 4).
3 Izberite progo, dejavnost ali vadbo.
4 Izberite Vožnja.
5 Izberite profil dejavnosti.
6 Izberite , da zaženete časovnik.
Trenažer poveča ali zmanjša upor na podlagi informacij o
nadmorski višini na progi ali vožnji.
Nastavitev upora
1 Izberite Trening > Notranji trenažer > Nastavitev
odpornosti.
2 Nastavite silo upora na trenažerju.
3 Izberite profil dejavnosti.
4 Začnite poganjati.
5 Po potrebi lahko nastavite upor med dejavnostjo.
Nastavitev ciljne moči
1 Izberite Trening > Notranji trenažer > Nastavitev ciljne
moči.
2 Nastavite vrednost ciljne moči.
3 Izberite profil dejavnosti.
4 Začnite poganjati.
5
Trenažer prilagaja silo upora in tako ohranja stalno izhodno
moč na podlagi vaše hitrosti.
5 Po potrebi lahko nastavite ciljno izhodno moč med
dejavnostjo.
Nastavitev cilja vadbe
Funkcija cilja vadbe deluje skupaj s funkcijo Virtual Partner.
Tako lahko imate za cilj vadbe določeno razdaljo, razdaljo in čas
ali razdaljo in hitrost. Med vadbeno dejavnostjo vam naprava v
realnem času sporoča, kako blizu cilja vadbe ste.
1 Izberite Trening > Nastavi cilj.
2 Izberite možnost:
• Izberite Samo razdalja, če želite izbrati prednastavljeno
razdaljo ali vnesti poljubno razdaljo.
• Izberite Razdalja in čas, če želite izbrati ciljno razdaljo in
čas.
• Izberite Razdalja in hitrost, če želite izbrati ciljno razdaljo
in hitrost.
Prikaže se zaslon s ciljem vadbe, na katerem je prikazan
predvideni končni čas. Predvideni končni čas se izračuna
glede na trenutno uspešnost in preostali čas.
3 Izberite .
4 Izberite , da zaženete časovnik.
5 Po potrebi se pomaknite za ogled zaslona Virtual Partner.
6 Ko končate dejavnost, izberite > Shrani vožnjo.
Osebni rekordi
Ob zaključku vožnje naprava prikaže nove osebne rekorde, če
ste jih dosegli med vožnjo. Osebni rekordi vključujejo najhitrejši
čas običajne razdalje, najdaljšo vožnjo in najvišjo premagano
nadmorsko višino med vožnjo.
Ogled osebnih rekordov
Izberite
> Moja statistika > Osebni rekordi.
Povrnitev osebnega rekorda
Vsak osebni rekord lahko povrnete v takega, ki je bil zabeležen
prej.
> Moja statistika > Osebni rekordi.
1 Izberite
2 Izberite rekord, ki ga želite povrniti na prejšnji rekord.
3 Izberite Prejšnji rekord > .
OPOMBA: s tem ne izbrišete shranjenih dejavnosti.
Lokacije
V napravo lahko zabeležite in shranite lokacije.
Označevanje lokacije
Preden lahko označite lokacijo, morate poiskati satelite.
Če si želite zapomniti znamenitosti ali se vrniti na določeno
mesto, lahko označite lokacijo.
1 Začnite z vožnjo.
> Shrani lokacijo > .
2 Izberite Navigacija >
Shranjevanje lokacij z zemljevida
> Izberite območje za iskanje >
1 Izberite Navigacija >
2
3
4
5
Točka na zemljevidu.
Poiščite lokacijo z brskanjem po zemljevidu.
Izberite lokacijo.
Informacije o lokaciji se prikažejo na vrhu zemljevida.
Izberite informacije o lokaciji.
Izberite > .
Navigacija do lokacije
1 Izberite Navigacija.
2 Izberite možnost:
• Če želite uporabiti navigacijo do destinacije, mesta,
križišča ali znanih koordinat, izberite Orodja za iskanje.
NAMIG: če želite omejiti območje za iskanje, izberite .
• Če želite vnesti določen naslov, izberite Naslovi.
• Če želite uporabiti navigacijo do shranjene lokacije,
izberite Shranjene lokacije.
NAMIG: če želite vnesti posebne podatke za iskanje,
izberite .
• Če želite začeti navigacijo do ene od 50 zadnjih najdenih
lokacij, izberite Nedavno najdene.
• Če želite omejiti območje iskanja, izberite
> Izberite
območje za iskanje.
3 Izberite lokacijo.
4 Izberite Vožnja.
5 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Brisanje osebnega rekorda
> Moja statistika > Osebni rekordi.
1 Izberite
Izberite
osebni
rekord.
2
3 Izberite > .
Območja treninga
• Območja srčnega utripa (Nastavljanje območij srčnega
utripa, stran 12)
• Območja moči (Nastavitev območij moči, stran 13)
Navigacija
Funkcije in nastavitve navigacije veljajo tudi za navigacijo po
progah (Proge, stran 7) in odsekih (Odseki, stran 3).
• Lokacije in iskanje krajev (Lokacije, stran 6)
• Načrtovanje proge (Proge, stran 7)
• Nastavitve načrtovane poti (Nastavitve načrtovane poti,
stran 8)
• Nastavitve zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 8)
6
Navigacija do znanih koordinat
1 Izberite Navigacija > Orodja za iskanje > Koordinate.
2 Vnesite koordinate in izberite .
3 Sledite navodilom na zaslonu do cilja.
Navigacija nazaj na začetek
Med vožnjo se lahko kadar koli vrnete na začetno točko.
1 Odpravite se kolesarit (Vožnja, stran 3).
2 Če želite prikazati prekrivno plast časovnika, se med vožnjo
zaslona dotaknite kjer koli.
Izberite
> Navigacija > Nazaj na začetek.
3
4 Izberite Ob isti načrtovani poti ali Najneposred. načrt. pot.
5 Izberite Vožnja.
Navigacija
Naprava začne navigacijo do začetne točke vožnje.
Ustavitev navigacije
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Projekcija lokacije
Novo lokacijo lahko ustvarite tako, da projicirate razdaljo in smer
od označene do nove lokacije.
1 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Projiciraj lokacijo.
5 Vnesite smer in razdaljo do projicirane lokacije.
6 Izberite .
Urejanje lokacij
1 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite vrstico z informacijami na vrhu zaslona.
4 Izberite .
5 Izberite atribut.
Na primer, izberite Spremeni višino, da vnesete znano
nadmorsko višino lokacije.
6 Vnesite nove informacije in izberite .
Brisanje lokacije
1 Izberite Navigacija > Shranjene lokacije.
2 Izberite lokacijo.
3 Izberite informacije o lokaciji na vrhu zaslona.
4 Izberite > Izbriši lokacijo > .
Proge
Sledenje prej zabeleženi dejavnosti: shranjeni progi lahko
sledite preprosto zato, ker je dobra pot. Shranite in sledite
lahko na primer prijetni vožnji s kolesom na delovno mesto.
Tekmovanje proti prej zabeleženi dejavnosti: lahko tudi
sledite shranjeni progi in pri tem poskušate doseči ali preseči
prej zastavljene cilje. Če ste na primer prvotno progo opravili
v 30 minutah, lahko tekmujete proti Virtual Partner in
poskušate opraviti progo v manj kot 30 minutah.
Sledenje obstoječi vožnji iz Garmin Connect: progo lahko iz
Garmin Connect pošljete v svojo napravo. Ko je proga
shranjena v vaši napravi, ji lahko sledite ali tekmujete proti
njej.
Načrtovanje proge in vožnja po njej
Ustvarite lahko progo po meri in po njej kolesarite. Proga je
zaporedje točk poti ali lokacij, ki vas vodi do končnega cilja.
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Ustvarjalnik prog > Dodaj
prvo lokacijo.
2 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
Navigacija
3
4
5
6
7
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in vnesite imena
ulic.
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.
Izberite Uporabi.
Izberite Dodaj nasl. lokacijo.
Ponovite korake od 2 do 4, dokler ne izberete vseh lokacij na
načrtovani poti.
Izberite Prikaži zemljevid.
Naprava izračuna načrtovano pot in prikaže se njen
zemljevid.
NAMIG: če si želite ogledate višinski prerez načrtovane poti,
izberite .
Izberite Vožnja.
Sledenje progi iz storitve Garmin Connect
Preden lahko prenesete progo iz storitve Garmin Connect,
morate imeti račun Garmin Connect (Garmin Connect,
stran 15).
1 Izberite možnost:
• Odprite program Garmin Connect Mobile.
• Obiščite www.garminconnect.com.
2 Ustvarite novo progo ali izberite obstoječo.
3 Izberite Pošlji v napravo.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
5 V napravi Edgeizberite Navigacija > Igrišča > Shranjene
proge.
6 Izberite progo.
7 Izberite Vožnja.
Ustvarjanje krožne proge in vožnja po njej
Naprava lahko ustvari krožno progo na podlagi določene
razdalje, začetne lokacije in smeri navigacije.
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Krožna proga.
2 Izberite Razdalja in vnesite skupno razdaljo proge.
3 Izberite Začetna lokacija.
4 Izberite možnost:
• Če želite trenutno lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite
Trenutna lokacija.
• Če želite izbrati shranjeno lokacijo, izberite Shranjeno in
nato še lokacijo.
• Če želite izbrati lokacijo, ki ste jo nedavno iskali, izberite
Nedavno najdene in nato še lokacijo.
• Če želite lokacijo izbrati na zemljevidu, izberite Uporabi
zemljevid in nato še lokacijo.
• Če želite poiskati in izbrati destinacijo, izberite Kategorije
destinacij in nato še bližnjo destinacijo.
• Če želite izbrati mesto, izberite Mesta in nato še bližnje
mesto.
• Če želite izbrati naslov, izberite Naslovi in vnesite naslov.
• Če želite izbrati križišče, izberite Križišča in vnesite imena
ulic.
• Če želite uporabljati koordinate, izberite Koordinate in jih
vnesite.
5 Izberite Začetna smer in nato še smer.
6 Izberite možnost Išči.
NAMIG: če želite ponoviti iskanje, izberite .
7 Izberite progo, ki si jo želite ogledati na zemljevidu.
NAMIG: če si želite ogledati druge proge, izberite in .
Izberite
Vožnja.
8
7
Nasveti za vadbo s progami
• Uporabite usmerjanje po zavojih (Možnosti proge, stran 8).
• Če vključujete ogrevanje, izberite , da pričnete progo in se
ogrejte kot ponavadi.
• Med ogrevanjem se ne približujte poti proge. Ko ste
pripravljeni začeti, se pomaknite proti svoji progi. Ko ste na
katerem koli delu poti proge, se prikaže sporočilo.
OPOMBA: takoj ko izberete , zažene Virtual Partner progo
in ne čaka, da se ogrejete.
• Za ogled zemljevida proge se pomaknite do zemljevida.
Če zavijete s proge, se prikaže sporočilo.
Ogled podrobnosti proge
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite možnost:
• Izberite Povzetek, če si želite ogledati podrobnosti o
progi.
• Izberite Zemljevid, če si želite progo ogledati na
zemljevidu.
• Izberite Višina, če si želite ogledati izris višine proge.
• Izberite Krogi, če želite izbrati krog in si ogledati dodatne
informacije o posameznem krogu.
Prikaz proge na zemljevidu
Za vsako progo, ki jo shranite v napravo, lahko prilagodite, kako
je prikazana na zemljevidu. Progo prevoza na delo lahko na
primer nastavite tako, da je na zemljevidu vedno obarvana
rumeno. Drugo progo lahko obarvate zeleno. Tako lahko med
vožnjo vidite proge, ne da bi po njih vozili ali izvajali navigacijo.
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite Nastavitve.
4 Če želite progo prikazati na zemljevidu, izberite Vedno
prikazi.
5 Izberite Barva in izberite barvo.
6 Če želite na zemljevid vključiti destinacije na progi, izberite
Točke proge.
Ko se naslednjič peljete blizu proge, bo prikazana na
zemljevidu.
Ustavitev proge
1 Premaknite se na zemljevid.
2 Izberite > .
Brisanje proge
1 Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge.
2 Izberite progo.
3 Izberite > .
Možnosti proge
Izberite Navigacija > Igrišča > Shranjene proge > .
Usmerj. po zavojih: omogoči ali onemogoči pozive za zavoje.
Op. o odh. s proge: opozori vas, če zavijete s proge.
Odseki: omogoča, da tekmujete po omogočenih odsekih, ki so
vključeni v progo.
Išči: omogoča iskanje shranjenih prog po imenu.
Filter: omogoča filtriranje po vrsti proge, na primer po progah
Strava.
Izbriši: omogoča brisanje vseh ali več shranjenih prog iz
naprave.
8
Nastavitve načrtovane poti
Izberite
> Nastavitve > Profili dejavnosti, izberite profil,
nato pa izberite Navigacija > Usmerjanje.
Načrt. poti po priljub.: izračuna poti na podlagi najbolj
priljubljenih voženj iz storitve Garmin Connect.
Način usmerjanja: nastavi način transporta, da optimira
načrtovano pot.
Način izračuna: nastavi način, uporabljen za izračun vaše
načrtovane poti.
Zakleni na cesto: zaklene ikono položaja, ki predstavlja vaš
položaj na zemljevidu, na najbližjo cesto.
Nastavitev izogibanja: nastavi vrste cest, ki se jim morate
izogniti med navigacijo.
Ponoven izracun: samodejno ponovno izračuna načrtovano
pot, če skrenete z nje.
Izbira dejavnosti za izračun načrtovane poti
Napravo lahko nastavite tako, da izračuna načrtovano pot glede
na vrsto dejavnosti.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
Izberite
profil.
2
3 Izberite Navigacija > Usmerjanje > Način usmerjanja.
4 Izberite možnost za izračun načrtovane poti.
Izberete lahko na primer Cestno kolesarstvo za navigacijo po
cestah ali Gorsko kolesarstvo za navigacijo izven cest.
Nastavitve zemljevida
Izberite
> Nastavitve > Profili dejavnosti, izberite profil in
nato Navigacija > Zemljevid.
Usmerjenost: nastavi prikaz zemljevida na strani.
Samodejna pov.: samodejno izbere raven povečave
zemljevida. Če izberete Izklop., morate zemljevid povečati ali
pomanjšati ročno.
Podrobnosti zemljevida: nastavi raven podrobnosti zemljevida.
Več podrobnosti lahko povzroči počasnejše risanje
zemljevida.
Besedilo vodica: nastavi, kdaj se prikažejo navigacijski pozivi
zavoj za zavojem (zahteva zemljevide za načrtovane poti).
Vidnost zemljevida: omogoča nastavitev dodatnih funkcij
zemljevida.
Infor. o zemljevidu: omogoči ali onemogoči zemljevide, ki so
trenutno naloženi v napravo.
Spreminjanje usmerjenosti zemljevida
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Navigacija > Zemljevid > Usmerjenost.
4 Izberite možnost:
• Če želite, da je sever prikazan na vrhu strani, izberite
Sever gor.
• Če želite, da je trenutna smer potovanja prikazana na vrhu
strani, izberite Smer zgoraj.
• Če želite zemljevid prikazati v treh dimenzijah, izberite
Način 3D.
Povezane funkcije Bluetooth
®
Naprava Edge ima povezane funkcije Bluetooth, ki jih lahko
uporabljate z združljivim pametnim telefonom ali napravo za
vadbo. Za nekatere funkcije boste morali na pametni telefon
namestiti program Garmin Connect Mobile. Za več informacij
obiščite www.garmin.com/intosports/apps.
Povezane funkcije Bluetooth
®
OPOMBA: če želite uporabljati nekatere funkcije, mora imeti
naprava vzpostavljeno povezavo s telefonom, ki podpira
Bluetooth.
LiveTrack: prijatelji in družina lahko v realnem času spremljajo
vaše tekme in treninge. Po e-pošti ali v družabnih omrežjih
lahko povabite sledilce, naj si na strani za sledenje storitve
Garmin Connect v živo ogledajo vaše podatke.
GroupTrack: omogoča spremljanje drugih kolesarjev v skupini
neposredno na zaslonu in v realnem času s funkcijo
LiveTrack. V seji GroupTrack lahko pošiljate prednastavljena
sporočila drugim kolesarjem, ki imajo združljivo napravo
Edge.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
Prenašanje prog, odsekov in vadb iz storitve Garmin
Connect: omogoča vam, da s pametnim telefonom poiščete
dejavnosti v storitvi Garmin Connect in jih pošljete v napravo.
Prenašanje iz naprave v napravo: omogoča vam, da datoteke
brezžično prenašate v drugo združljivo napravo Edge.
Objavljanje v družabnih omrežjih: omogoča vam objavljanje
posodobitev na spletnem mestu družabnega omrežja, ko
dejavnost prenesete v Garmin Connect.
Posodobitve vremenskih informacij: v napravo pošilja
vremenske razmere in opozorila v realnem času.
Obvestila: v napravi prikazuje obvestila telefona in sporočila.
Sporočila: omogočajo odgovor na dohodni klic ali besedilno
sporočilo s prednastavljenim besedilnim sporočilom. Ta
funkcija je na voljo z združljivimi pametnimi telefoni Android™.
Zvočni pozivi: omogoča, da program Garmin Connect Mobile
med vožnjo v pametnem telefonu predvaja obvestila o stanju.
Zaznavanje dogodkov: omogoča, da program Garmin Connect
Mobile pošlje sporočilo vašim stikom v sili, ko naprava Edge
zazna dogodek.
Pomoč: omogoča vam pošiljanje samodejnega besedilnega
sporočila z vašim imenom in lokacijo GPS vašim stikom v sili
s programom Mobile Garmin Connect.
Združevanje s pametnim telefonom
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
2
3
4
5
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
Pametni telefon postavite največ 10 m (33 čevljev) od
naprave.
V napravi izberite
> Nastavitve > Telefon > Omogoči >
Združi pametni telefon in sledite navodilom na zaslonu.
Izberite možnost za dodajanje naprave v račun Garmin
Connect:
• Če je to prva naprava, ki ste jo združili s programom
Garmin Connect Mobile, sledite navodilom na zaslonu.
• Če ste s programom Garmin Connect Mobile že združili
drugo napravo, v meniju
ali
izberite Naprave
Garmin > Dodaj napravo in sledite navodilom na
zaslonu.
Sledite navodilom na zaslonu, da omogočite obvestila
telefona (izbirno).
OPOMBA: za obvestila telefona potrebujete združljiv pametni
telefon, opremljen s tehnologijo Bluetooth. Za več informacij
o združljivosti obiščite www.garmin.com/ble.
Predvajanje zvočnih pozivov v pametnem telefonu
Preden lahko nastavite zvočne pozive, morate pametni telefon s
programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo Edge .
Program Garmin Connect Mobile lahko nastavite tako, da med
vožnjo ali drugo dejavnostjo v pametnem telefonu predvaja
motivacijska obvestila o stanju. Zvočni pozivi vključujejo število
krogov in čas kroga, navigacijo, moč, tempo ali hitrost in
Povezane funkcije Bluetooth
®
podatke o srčnem utripu. Med predvajanjem zvočnega poziva
program Garmin Connect Mobile utiša primarni zvok pametnega
telefona, da lahko telefon predvaja obvestilo. Ravni glasnosti
lahko prilagodite v programu Garmin Connect Mobile.
1 V nastavitvah v programu Garmin Connect Mobile izberite
Naprave Garmin.
2 Izberite svojo napravo.
3 Izberite Nastavitve naprave > Zvočni pozivi.
Začetek seje GroupTrack
Preden lahko začnete sejo GroupTrack, morate pametni telefon
s programom Garmin Connect Mobile združiti z napravo
(Združevanje s pametnim telefonom, stran 9).
Med vožnjo lahko vidite kolesarje na zemljevidu v seji
GroupTrack.
> Nastavitve > GroupTrack, da
1 V napravi Edge izberite
omogočite ogled povezav na zaslonu z zemljevidom.
2 V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite LiveTrack > GroupTrack.
3 Izberite Vidno za > Vse povezave.
OPOMBA: če imate več kot eno združljivo napravo, morate
izbrati napravo za sejo GroupTrack.
4 Izberite Zaženi LiveTrack.
5 V napravi Edge izberite in se odpravite kolesarit.
6 Če si želite ogledati povezave, se pomaknite na zemljevid.
Tapnite ikono na zemljevidu za ogled informacij o lokaciji in
smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
7 Pomaknite se na seznam seje GroupTrack.
Na seznamu lahko izberete kolesarja, ki je nato prikazan na
sredini zemljevida.
Namigi za seje GroupTrack
Funkcija GroupTrack omogoča spremljanje drugih kolesarjev v
skupini neposredno na zaslonu s funkcijo LiveTrack. Vsi
kolesarji v skupini morajo biti vaše povezave v računu Garmin
Connect.
• Kolesarite na prostem z GPS-om.
• Združite napravo Edge s pametnim telefonom s tehnologijo
Bluetooth.
• V programu Garmin Connect Mobile v meniju nastavitev
izberite Povezave, da posodobite seznam kolesarjev za sejo
GroupTrack.
• Prepričajte se, da so vse povezave opravile združitev s
svojimi pametnimi telefoni in začele sejo LiveTrack v
programu Garmin Connect Mobile.
• Prepričajte se, da so vse povezave v dosegu (40 km ali
25 milj).
• Če si želite med sejo GroupTrack ogledati povezave, se
pomaknite na zemljevid.
• Prenehajte kolesariti, preden si poskusite ogledati informacije
o lokaciji in smeri drugih kolesarjev v seji GroupTrack.
9
Prenos datotek v drugo napravo Edge
Proge, odseke in vadbe lahko brezžično prenesete iz ene
združljive naprave Edge v drugo s tehnologijo Bluetooth.
1 Vklopite obe napravi Edge in ju približajte na razdaljo manj
kot 3 m.
> Nastavitve >
2 V napravi, ki vsebuje datoteke, izberite
Prenosi naprave > Skupna raba datotek.
3 Izberite vrsto datoteke za skupno rabo.
4 Izberite eno ali več datotek za prenos.
> Nastavitve >
5 V napravi, ki prejme datoteke, izberite
Prenosi naprave.
6 Izberite bližnjo povezavo.
7 Izberite eno ali več datotek za prejem.
Po končanem prenosu datotek se na obeh napravah prikaže
sporočilo.
Zaznavanje dogodkov in funkcije Assistance
Zaznavanje dogodkov
POZOR
Zaznavanje dogodkov je dodatna funkcija, ki je namenjena
predvsem cestni uporabi. Na zaznavanje dogodkov se ne smete
zanesti kot na glavni način za priklic pomoči v sili. Program
Garmin Connect Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje
v sili v vašem imenu.
Ko naprava Edge z omogočenim GPS zazna dogodek, lahko
program Garmin Connect Mobile vašim stikom v sili pošlje
samodejno besedilno in e-poštno sporočilo z vašim imenom in
lokacijo GPS.
Na napravi in združenem pametnem telefonu se prikaže
sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po preteku 30 sekund.
Če ne potrebujete pomoči, lahko samodejno sporočilo v sili
prekličete.
Preden lahko v napravi omogočite zaznavanje dogodkov,
morate nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin
Connect Mobile. Združeni pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, na
katerem je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo
sprejemati besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko
obračunana po standardnih tarifah).
Pomoč
POZOR
Pomoč je dodatna funkcija, na katero se ne smete zanesti kot
na glavni način za priklic pomoči v sili. Program Garmin Connect
Mobile ne stopi v stik z službami za ukrepanje v sili v vašem
imenu.
Ko je naprava Edge z omogočenim sprejemnikom GPS
povezana s programom Garmin Connect Mobile, lahko stikom v
sili pošljete samodejno besedilno sporočilo s svojim imenom in
lokacijo GPS.
Preden lahko v napravi omogočite funkcijo pomoči, morate
nastaviti informacije o stikih v sili v programu Garmin Connect
Mobile. Združeni Bluetooth pametni telefon mora imeti zakupljen
prenos podatkov in biti na območju pokritosti omrežja, v katerem
je na voljo prenos podatkov. Stiki v sili morajo sprejemati
besedilna sporočila (besedilna sporočila so lahko obračunana
po standardnih tarifah).
V napravi se prikaže sporočilo, da bodo vaši stiki obveščeni po
koncu odštevanja časa. Če ne potrebujete pomoči, lahko
sporočilo prekličete.
10
Nastavitev funkcije zaznavanja dogodkov in funkcij
Assistance
1 V pametnem telefonu namestite program Garmin Connect
Mobile iz trgovine s programi in ga zaženite.
Združite
pametni telefon z napravo (Združevanje s pametnim
2
telefonom, stran 9).
3 V meniju z nastavitvami programa v programu Garmin
Connect Mobile izberite Stiki v sili in vnesite informacije o
kolesarju ter svoje stike v sili.
Izbrani stiki prejmejo sporočilo, v katerem so navedeni kot
stiki v sili.
OPOMBA: ko vnesete stike v sili, se zaznavanje dogodkov
samodejno omogoči v napravi.
4 Omogočite GPS v svoji napravi Edge (Spreminjanje
nastavitve satelitov, stran 17).
Ogled stikov v sili
Preden si lahko v napravi ogledate stike v sili, morate nastaviti
informacije o kolesarju in stike v sili v programu Garmin Connect
Mobile.
Izberite
> Stiki.
Prikažejo se imena in telefonske številke stikov v sili.
Prošnja za pomoč
Preden lahko prosite za pomoč, morate v napravi Edge
omogočiti GPS.
1 Držite tipko štiri sekunde, da aktivirate funkcijo pomoči.
Naprava zapiska in pošlje sporočilo po koncu odštevanja
petih sekund.
2 Po potrebi izberite Pošlji za takojšnje pošiljanje sporočila.
Vklop in izklop zaznavanja dogodkov
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zazn. dogodkov.
Preklic samodejnega sporočila
Ko naprava zazna dogodek, lahko v napravi ali združenem
pametnem telefonu prekličete samodejno sporočilo v sili, preden
je poslano stikom v sili.
Izberite Prekliči >
pred koncem odštevanja 30 sekund.
Pošiljanje posodobitve stanja po dogodku
Preden lahko stikom v sili pošljete posodobitev stanja, mora
naprava zaznati dogodek in stikom v sili poslati samodejno
sporočilo v sili.
Stikom v sili lahko pošljete posodobitev stanja in jim sporočite,
da ne potrebujete pomoči.
Na strani stanja izberite Zaznan je bil dogodek > V redu.
Sporočilo je poslano vsem vašim stikom v sili.
Senzorji ANT+
Napravo lahko uporabljate z brezžičnimi senzorji ANT+. Za več
informacij o združljivosti in nakupu izbirnih senzorjev obiščite
http://buy.garmin.com.
Nošenje senzorja srčnega utripa
OPOMBA: če nimate merilnika srčnega utripa, lahko to nalogo
preskočite.
Merilnik srčnega utripa nosite neposredno na koži in tik pod
grodnico. Mora biti dovolj zategnjen, da med dejavnostjo ostane
na svojem mestu.
1 Modul senzorja srčnega utripa pritrdite À na pas.
Senzorji ANT+
združljivima merilnikoma srčnega utripa in moči uporabljate za
prikaz ocene najvišjega VO2 pri kolesarjenju.
Logotipa Garmin na modulu in pasu morata biti z desno
stranjo obrnjena navzgor.
2 Navlažite elektrodi Á in krpici za stik  na zadnji strani pasu,
da ustvarite močno povezavo med vašimi prsmi in
oddajnikom.
3 Ovijte pas okoli prsi in kljukico à pritrdite v zanko Ä.
OPOMBA: oznaka za nego ne sme biti prepognjena.
Logotipa Garmin morata biti z desno stranjo obrnjena
navzgor.
4 Napravo postavite največ 3 m (10 čevljev) od merilnika
srčnega utripa.
Ko nosite senzor srčnega utripa, je aktiven in oddaja podatke.
NAMIG: če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne
prikažejo, si oglejte namige za odpravljanje težav (Namigi za
nepravilne podatke o srčnem utripu, stran 12).
Svetovalec za regeneracijo
Napravo Garmin lahko skupaj z merilnikom srčnega utripa
uporabljate za prikaz časa, ki ga še potrebujete, da si boste
popolnoma opomogli in boste pripravljeni za naslednjo naporno
vadbo.
Čas regeneracije: čas regeneracije se prikaže takoj po
dejavnosti. Čas se odšteva do optimalnega trenutka za
naslednjo težjo vadbo.
Ogled časa regeneracije
Preden lahko uporabljate funkcijo časa regeneracije, morate
namestiti merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo
(Združevanje s senzorji ANT+, stran 13). Če ste merilnik
srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in senzor že
združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil uporabnika
(Nastavitev uporabniškega profila, stran 17) in najvišji srčni
utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 12).
> Moja statistika > Svetovalec za regen. >
1 Izberite
Omogoči.
2 Začnite z vožnjo.
3 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
Pojavi se čas regeneracije. Najdaljši čas je 4 dni, najkrajši pa
6 ur.
Približne ocene najvišjega VO2
Najvišji VO2 je največja prostornina kisika (v mililitrih), ki jo lahko
pri najvišji obremenitvi porabite na minuto na kilogram teže.
Preprosto povedano je najvišji VO2 odraz vaše telesne
pripravljenosti in bi se moral povišati, ko izboljšujete svojo
pripravljenost. Oceno najvišjega VO2 vam zagotavlja Firstbeat,
ki to tehnologijo tudi podpira. Napravo Garmin lahko skupaj z
Senzorji ANT+
Pridobivanje ocene najvišjega VO2
Preden si lahko ogledate oceno najvišjega VO2, morate
namestite merilnik srčnega utripa in merilnik moči ter ju združiti z
napravo (Združevanje s senzorji ANT+, stran 13). Če ste
merilnik srčnega utripa dobili skupaj z napravo, sta naprava in
senzor že združena. Za najbolj natančno oceno nastavite profil
uporabnika (Nastavitev uporabniškega profila, stran 17) in
najvišji srčni utrip (Nastavljanje območij srčnega utripa,
stran 12).
OPOMBA: ocene bodo najprej videti nenatančne. Naprava
potrebuje nekaj voženj, da spozna vaše kolesarske sposobnosti.
1 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
2 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
> Moja statistika > Najvišji VO2.
3 Izberite
Oceno najvišjega VO2 prikazujeta številka in položaj na
barvnem merilniku.
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Slabo
Podatki o najvišjem VO2 in analiza se posredujejo z
dovoljenjem inštituta The Cooper Institute . Za več informacij
si oglejte dodatek (Standardne ocene za najvišji VO2,
stran 23) in obiščite www.CooperInstitute.org.
®
Nasveti za oceno najvišjega VO2 pri kolesarjenju
Uspešnost in natančnost izračuna najvišjega VO2 sta višji, ko
kolesarite enakomerno in pri precej visoki težavnosti ter ko se
srčni utrip in moč ne spreminjata preveč.
• Pred vožnjo preverite, ali naprava, merilnik srčnega utripa in
merilnik moči pravilno delujejo, so združeni in imajo dovolj
napolnjeno baterijo.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte srčni utrip nad 70 %
svojega najvišjega srčnega utripa.
• Med 20-minutno vožnjo vzdržujte čim bolj konstantno moč.
• Izogibajte se razgibanemu terenu.
• Izogibajte se vožnji v skupini, kjer je veliko vožnje v zavetrju.
Ogled učinka na telo
Preden si lahko ogledate učinek na telo, si morate nadeti prsni
merilnik srčnega utripa in ga združiti z napravo (Združevanje s
senzorji ANT+, stran 13).
Učinek na telo je rezultat triminutnega testa, med katerim stojite
pri miru, naprava Edge pa analizira spremenljivost srčnega
utripa za določitev vaše splošne obremenitve. Vadba, spanje,
prehrana in vsakodnevni stres vplivajo na to, koliko zmore
športnik. Učinek na telo se meri v območju od 1 do 100, pri
čemer 1 pomeni zelo majhno obremenitev, 100 pa pomeni zelo
11
veliko obremenitev. Če veste, kakšen je učinek na telo, se lažje
odločite, ali je vaše telo pripravljeno za naporno vadbo ali jogo.
NAMIG: Garmin priporoča, da učinek na telo izmerite vsak dan
ob približno istem času in v enakih razmerah.
1 Izberite Moja statistika > Učinek na telo > Izmeri.
2 3 minute stojte in mirujte.
Nastavljanje območij srčnega utripa
Za določanje vaših območij srčnega utripa uporablja naprava
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve.
Območja srčnega utripa lahko ročno prilagodite svojim ciljem
vadbe (Cilji pripravljenosti, stran 12). Za najnatančnejše
podatke o porabi kalorij med vašo dejavnostjo nastavite najvišji
srčni utrip, srčni utrip med mirovanjem in območja srčnega
utripa.
> Moja statistika > Območja treninga > Obm.
1 Izberite
srč. utripa.
2 Vnesite najvišji srčni utrip, laktatni prag in srčni utrip med
mirovanjem.
Med dejavnostjo lahko uporabite funkcijo samodejnega
zaznavanja, ki samodejno zazna srčni utrip. Vrednosti
območja se posodabljajo samodejno, lahko pa vse vrednosti
uredite ročno.
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite BPM, če si želite območja ogledati in urediti v
utripih na minuto.
• Izberite % najvišjega, če si želite območja ogledati in
urediti kot odstotek najvišjega srčnega utripa.
• Izberite % RSU, če si želite območja ogledati in urediti kot
odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip minus
srčni utrip med mirovanjem).
• Izberite % SU pri laktatnem pragu, če si želite območja
ogledati in urediti kot odstotek srčnega utripa pri laktatnem
pragu.
O območjih srčnega utripa
Številni športniki uporabljajo območja srčnega utripa za merjenje
in povečanje kardiovaskularne moči in izboljšanje pripravljenosti.
Območje srčnega utripa je nastavljen obseg srčnih utripov na
minuto. Pet splošno sprejetih območij srčnega utripa je
oštevilčenih z od 1 do 5 glede na naraščajočo intenzivnost. Na
splošno so območja srčnega utripa izmerjena na osnovi
odstotkov vašega najvišjega srčnega utripa.
Cilji pripravljenosti
Poznavanje svojih območij srčnega utripa vam lahko pomaga pri
merjenju in izboljšanju pripravljenosti z razumevanjem in
uporabo teh načel.
• srčni utrip je dobro merilo intenzivnosti vadbe;
• z vadbo v določenih območjih srčnega utripa lahko izboljšate
kardiovaskularno zmogljivost in moč;
Če poznate svoj najvišji srčni utrip, lahko s preglednico (Izračuni
območij srčnega utripa, stran 23) ugotovite, katero območje
srčnega utripa je najboljše za vaše cilje pripravljenosti.
Če ne poznate svojega najvišjega srčnega utripa, uporabite
enega od izračunov, ki so na voljo na internetu. Nekatere
telovadnice in športni centri nudijo teste za merjenje najvišjega
srčnega utripa. Privzeti najvišji srčni utrip je 220 minus vaša
starost.
• Upoštevajte navodila za nego (Nega merilnika srčnega
utripa, stran 20).
• Nosite bombažno majico ali dobro navlažite obe strani
paščka.
Sintetične tkanine, ki se drgnejo ali udarjajo ob merilnik
srčnega utripa, lahko ustvarijo statično elektriko, ki moti
signale srčnega utripa.
• Odmaknite se od virov, ki lahko motijo merilnik srčnega
utripa.
Viri motenj so lahko močna elektromagnetna polja, nekateri
2,4 GHz brezžični senzorji, visokonapetostni vodi, električni
motorji, pečice, mikrovalovne pečice, 2,4 GHz brezžični
telefoni in brezžične dostopne točke do lokalnih omrežij.
Nameščanje senzorja hitrosti
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Senzor hitrosti postavite in pridržite na vrhu pesta kolesa.
2 Povlecite pas À okoli pesta in ga pritrdite na kljukico Á
senzorja.
Če senzor namestite na nesimetrično pesto kolesa, je lahko
nagnjen. To ne vpliva na delovanje.
3 Zavrtite kolo, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor se ne sme dotikati drugih delov kolesa.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
Nameščanje senzorja kadence
OPOMBA: če nimate tega senzorja, lahko to opravilo
preskočite.
NAMIG: Garmin priporoča, da med nameščanjem senzorja kolo
naslonite na stojalo.
1 Izberite velikost pasu, ki se trdno prilega gonilki À.
Izbrani pas naj bo najmanjši, ki ga še lahko ovijete okoli
gonilke.
2 Na negonilni strani postavite in pridržite plosko stran senzorja
kadence na notranjem delu gonilke.
3 Povlecite pasove Á okoli gonilke in jih pritrdite na kljukico Â
senzorja.
Namigi za nepravilne podatke o srčnem utripu
Če so podatki o srčnem utripu nepravilni ali se ne prikažejo,
poskusite s temi namigi.
• Navlažite elektrode in krpice za stik.
• Zategnite pas na prsih.
• Ogrevajte se od 5 do 10 minut.
12
Senzorji ANT+
• Uporabljajte opozorila o obsegu, ki vas obvestijo, ko
dosežete navedeno območje moči (Nastavitev opozoril o
obsegu, stran 17).
• Prilagodite polja s podatki o moči (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 17).
Nastavitev območij moči
4 Zavrtite gonilko, da preverite, ali se vrti neovirano.
Senzor in pasovi se ne smejo dotikati drugih delov kolesa ali
obutve.
OPOMBA: dioda LED pet sekund utripa zeleno, s čimer
prikazuje dejavnost po dveh obratih.
5 15 minut se peljite s kolesom in se prepričajte, da na
senzorju in trakovih ne prihaja do poškodb.
Senzorja hitrosti in kadence
Podatki iz senzorja kadence se beležijo stalno. Če z napravo ni
združen noben senzor hitrosti ali kadence, se za izračun hitrosti
in razdalje uporabljajo podatki GPS-a.
Kadenca je hitrost pogajanja ali "vrtenja". Meri se s številom
obratov gonilke na minuto (vrt/min).
Povprečenje podatkov za kadenco ali moč
Nastavitev neničelnega povprečenja podatkov je na voljo, če
vadite z dodatnim senzorjem kadence ali senzorjem moči.
Privzeta nastavitev izključuje ničelne vrednosti, ki se pojavijo,
kadar ne kolesarite.
Vrednost te nastavitve lahko spremenite (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 19).
Združevanje s senzorji ANT+
Preden ga lahko združite z napravo, morate merilnik srčnega
utripa nositi ali ga namestiti.
Združevanje je povezovanje brezžičnih senzorjev ANT+, na
primer merilnika srčnega utripa, z napravo Garmin.
1 Napravo približajte v območje 3 m (10 čevljev) od senzorja.
OPOMBA: med združevanjem bodite vsaj 10 m (33 čevljev)
od senzorjev ANT+ drugih kolesarjev.
> Nastavitve > Tipala > Dodaj senzor.
2 Izberite
3 Izberite možnost:
• Izberite vrsto senzorja.
• Če želite poiskati vse bližnje senzorje, izberite Preišči
vse.
Prikaže se seznam razpoložljivih senzorjev.
4 Izberite enega ali več senzorjev, ki jih želite združiti z
napravo.
5 Izberite Dodaj.
Ko je senzor združen z napravo, je stanje senzorja
Povezana. Podatkovno polje lahko prilagodite tako, da
prikazuje podatke senzorja.
Vadba z merilniki moči
• Če si želite ogledati seznam z napravo združljivih senzorjev
ANT+ (na primer Vector™), obiščite www.garmin.com
/intosports.
• Za več informacij si oglejte priročnik za uporabo merilnika
moči.
• Prilagodite območja moči tako, da se ujemajo z vašimi cilji in
sposobnostmi (Nastavitev območij moči, stran 13).
Senzorji ANT+
Vrednosti za območja so privzete vrednosti in morda ne bodo
ustrezale vašim osebnim sposobnostim. Območja lahko ročno
nastavite na napravi ali z Garmin Connect. Če poznate svojo
vrednost funkcionalnega praga moči (FTP), jo lahko vnesete in
omogočite, da programska oprema samodejno izračuna vaše
območja moči.
> Moja statistika > Območja treninga >
1 Izberite
Območja moči.
2 Vnesite svojo vrednost funkcionalnega praga moči (FTP).
3 Izberite Glede na:.
4 Izberite možnost:
• Izberite W, če si želite ogledati in urediti območja v vatih.
• Izberite % FTP, če si želite ogledati in urediti območja kot
odstotek funkcionalnega praga moči.
Umerjanje merilnika moči
Preden lahko umerite merilnik moči, ga morate namestiti,
združiti z napravo in z njim začeti aktivno beležiti podatke.
Navodila za umerjanje določenega merilnika moči si oglejte v
proizvajalčevih navodilih za uporabo.
> Nastavitve > Tipala.
1 Izberite
2 Izberite merilnik moči.
3 Izberite Umeri.
4 S poganjanjem ohranite merilnik aktiven, dokler se ne prikaže
obvestilo.
5 Sledite navodilom na zaslonu.
Moč na pedalu
Merilnik Vector meri moč na pedalu.
Merilnik Vectorvsako sekundo več stokrat izmeri silo, s katero
delujete na pedal.Merilnik Vector meri tudi kadenco ali hitrost
vrtenja pedalov. Z merjenjem sile, smeri sile, vrtenja gonilke in
časa lahko merilnik Vector določi moč (v vatih). Ker merilnik
Vector ločeno meri moč leve in desne noge, poroča o
uravnoteženosti moči levo/desno.
OPOMBA: sistem Vector S ne zagotavlja podatkov o
uravnoteženosti moči levo/desno.
Dinamika kolesarjenja
Pri meritvah dinamike kolesarjenja se meri, kako pritiskate na
pedal skozi celoten obrat pedala in na kateri del pedala
pritiskate, na podlagi tega pa lahko razumete, kako kolesarite.
Če razumete, kako in kje pritiskate na pedal, lahko učinkoviteje
vadite in ocenite prilagoditev kolesa.
OPOMBA: za uporabo parametrov dinamike kolesarjenja
potrebujete sistem Edge za dvojno zaznavanje.
Za več informacij obiščite www.garmin.com/cyclingdynamics.
Uporaba dinamike kolesarjenja
Preden lahko uporabite dinamiko kolesarjenja, morate z napravo
združiti merilnik moči Vector (Združevanje s senzorji ANT+,
stran 13).
OPOMBA: beleženje dinamike kolesarjenja porablja dodaten
prostor v pomnilniku naprave.
1 Začnite z vožnjo.
2 Pomaknite se na zaslon dinamike kolesarjenja, da si
ogledate podatke o fazi moči À, skupni moči Á in odmik od
sredine platforme Â.
13
3 Če je treba, pridržite podatkovno polje à in ga spremenite
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 17).
OPOMBA: prilagodite lahko podatkovni polji na dnu zaslona.
Vožnjo lahko pošljete v program Garmin Connect Mobile in si
ogledate dodatne podatke o dinamiki kolesarjenja (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 15).
Podatki o fazi moči
Faza moči je območje obrata pedala (med začetnim in končnim
kotom gonilke), na katerem ustvarite pozitivno moč.
Odmik od sredine platforme
Odmik od sredine platforme je mesto na platformi pedala, na
katerega delujete z močjo.
Prilagoditev funkcij merilnika Vector
Preden lahko prilagodite funkcije merilnika Vector, morate
merilnik moči Vector združiti z napravo.
> Nastavitve > Tipala.
1 Izberite
2 Izberite merilnik moči Vector.
3 Izberite Podrobnosti o senzorju > Funkcije Vectorja.
4 Izberite možnost.
5 Po potrebi izberite stikala, da vklopite ali izklopite učinkovitost
navora, enakomernost poganjanja in dinamiko kolesarjenja.
Posodobitev programske opreme merilnika Vector z
napravo Edge
Preden lahko posodobite programsko opremo, morate napravo
Edge združiti s sistemom Vector.
1 Pošljite podatke o vožnji v račun Garmin Connect (Pošiljanje
vožnje v Garmin Connect, stran 15).
Storitev Garmin Connect samodejno poišče posodobitve
programske opreme in jih pošlje v napravo Edge.
2 Napravo Edge približajte senzorju na razdaljo manj kot 3 m.
3 Nekajkrat zavrtite gonilko. Naprava Edge vas pozove, da
namestite vse posodobitve programske opreme, ki še niso
nameščene.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Pridobivanje ocene FTP
Naprava za oceno funkcionalnega praga moči (FTP) uporablja
informacije uporabniškega profila iz začetne nastavitve. Za
natančnejšo vrednost FTP lahko opravite test FTP z združenim
merilnikom moči in merilnikom srčnega utripa (Izvedba testa
FTP, stran 14).
Izberite
> Moja statistika > FTP.
Vaša ocena FTP je prikazana kot vrednost, merjena v vatih
na kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
14
Vijolično
Izjemno
Modro
Odlično
Zeleno
Dobro
Oranžna
Zmerno
Rdeča
Nepripravljen
Za več informacij si oglejte dodatek (Ocene FTP, stran 23).
Izvedba testa FTP
Preden lahko opravite test za določitev funkcionalnega praga
moči (FTP), potrebujete združen merilnik moči in merilnik
srčnega utripa (Združevanje s senzorji ANT+, stran 13).
> Moja statistika > FTP > Test FTP > Vožnja.
1 Izberite
2 Izberite , da zaženete časovnik.
Ko začnete kolesariti, naprava prikazuje posamezen korak
testa, ciljno vrednost in trenutne podatke o moči. Ko je test
končan, se prikaže sporočilo.
3 Če želite izklopiti časovnik, izberite .
4 Izberite Shrani vožnjo.
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Samodejni izračun FTP
Preden lahko naprava izračuna funkcionalni prag moči (FTP),
potrebujete združen merilnik moči in merilnik srčnega utripa
(Združevanje s senzorji ANT+, stran 13).
> Moja statistika > FTP > Omogoči samodejni
1 Izberite
izračun.
2 Vsaj 20 minut kolesarite na prostem z enakomerno in visoko
intenzivnostjo.
3 Po vožnji izberite Shrani vožnjo.
> Moja statistika > FTP.
4 Izberite
Vaš FTP je prikazan kot vrednost, merjena v vatih na
kilogram, izhodna moč v vatih in položaj na barvnem
merilniku.
Uporaba elektronskih prestavnih ročic
Preden lahko uporabite združljive elektronske prestavne ročice,
kot so prestavne ročice Shimano Di2™, jih morate združiti z
napravo (Združevanje s senzorji ANT+, stran 13). Izbirna
podatkovna polja lahko prilagodite (Prilagajanje podatkovnih
zaslonov, stran 17). Ko je senzor v načinu prilagajanje,
naprava Edge prikazuje trenutne prilagojene vrednosti.
®
Zavedanje razmer
Napravo Edge lahko uporabljate skupaj z napravo Varia Vision™,
pametnimi kolesarskimi lučmi in radarjem za spremljanje
dogajanja za vami Varia™ za boljše zavedanje o razmerah. Za
več informacij si oglejte uporabniški priročnik naprave Varia.
OPOMBA: pred združevanjem z napravami Varia boste morda
morali posodobiti programsko opremo naprave Edge
(Posodabljanje programske opreme, stran 21).
Senzorji ANT+
Uporaba tehtnice
Če imate združljivo tehtnico ANT+, lahko naprava bere podate iz
nje.
> Tipala > Dodaj senzor > Tehtnica.
1 Izberite
Ko naprava najde tehtnico, se prikaže sporočilo.
2 Ko ste pozvani, stopite na tehtnico.
OPOMBA: če uporabljate lestvico za telesno zgradbo,
sezujte čevlje in nogavice, tako da bodo prebrani in
zabeleženi vsi parametri telesne zgradbe.
3 Ko ste pozvani, stopite s tehtnice.
NAMIG: če pride do napake, stopite s tehtnice. Ob pozivu
stopite nanjo.
Pošiljanje vožnje v Garmin Connect
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Zaščitni pokrovček À odstranite z vrat USB Á.
Podatki pametne tehtnice Garmin Index™
Če imate napravo Garmin Index, se najnovejši podatki tehtnice
shranijo v vaš račun Garmin Connect. Ko naslednjič vzpostavite
povezavo med napravo Edge in računom Garmin Connect, se
posodobijo podatki o teži v uporabniškem profilu v napravi Edge.
Zgodovina
Zgodovina vključuje čas, razdaljo, kalorije, hitrost, podatke
kroga, nadmorsko višino in izbirne informacije senzorja ANT+.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
Ko je pomnilnik naprave poln, se prikaže sporočilo. Naprava ne
izbriše ali prepiše samodejno zgodovine. Zgodovino redno
prenašajte na Garmin Connect, da boste lahko spremljali vse
podatke o vožnji.
Ogled vožnje
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
Izberite
vožnjo.
2
3 Izberite želeno možnost.
Ogled časa v posameznem območju vadbe
Preden si lahko ogledate čas v posameznem območju vadbe,
morate napravo združiti z združljivim merilnikom srčnega utripa
ali merilnikom moči, nato pa dokončati in shraniti dejavnost.
Z upoštevanjem časa v posameznem območju srčnega utripa in
moči lahko prilagodite intenzivnost vadbe. Območja moči
(Nastavitev območij moči, stran 13) in območja srčnega utripa
(Nastavljanje območij srčnega utripa, stran 12) lahko prilagodite
tako, da se ujemajo z vašimi cilji in sposobnostmi. Podatkovno
polje lahko prilagodite tako, da prikazuje čas v območjih vadbe
med vožnjo (Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 17).
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite možnost:
• Če so za vožnjo na voljo podatki enega senzorja, izberite
Čas v območju SU ali Čas v območju moči.
• Če so za vožnjo na voljo podatki obeh senzorjev, izberite
Čas v območju in nato Obm. srč. utripa ali Območja
moči.
Ogled vseh podatkovnih vrednosti
Ogledate si lahko vse zbrane podatke, ki ste jih shranili v
napravo, vključno s številom voženj, časom, razdaljo in
kalorijami.
Izberite
> Zgodovina > Skupno.
Brisanje vožnje
> Zgodovina > Vožnje.
1 Izberite
2 Izberite vožnjo.
3 Izberite > .
Zgodovina
2
3
4
5
Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB na napravi.
Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Oglejte si www.garminconnect.com/start.
Sledite navodilom na zaslonu.
Garmin Connect
S prijatelji se lahko povežete v storitvi Garmin Connect.V storitvi
Garmin Connect so na voljo orodja za sledenje, analizo,
izmenjavo in spodbujanje drug drugega. Zabeležite dogodke
vašega aktivnega življenjskega sloga, vključno s teki, sprehodi,
vožnjami, plavanji, pohodi, triatloni in še več.
Brezplačni račun Garmin Connect lahko ustvarite, če združite
napravo in telefon s programom Garmin Connect Mobile ali
obiščete spletno mesto www.garminconnect.com.
Shranjevanje dejavnosti: ko zaključite in shranite dejavnost z
napravo, lahko to dejavnost prenesete v Garmin Connect in
jo tam hranite kolikor časa želite.
Analiza podatkov: ogledate si lahko podrobnejše informacije o
vaši dejavnosti, vključno s časom, razdaljo, nadmorsko
višino, srčnim utripom, porabljenimi kalorijami, kadenco,
zračnim pogledom zemljevida, grafikoni tempa in hitrosti ter
prilagodljivimi poročili.
OPOMBA: nekateri podatki zahtevajo dodatno opremo, na
primer merilnik srčnega utripa.
Načrtovanje treninga: izberete lahko cilj telesne pripravljenosti
in naložite enega od načrtov vadbe po posameznih dnevih.
Objavljanje dejavnosti: povežete se lahko s prijatelji in sledite
dejavnostim eden drugega ali na priljubljena družabna
spletna mesta objavljate povezave na svoje dejavnosti.
Povezane funkcije Wi‑Fi
®
Naprava Edge ima povezane funkcije Wi‑Fi. Mobilna aplikacija
Garmin Connect za uporabo povezave Wi‑Fi ni obvezna.
OPOMBA: če želite uporabljati te funkcije, morata imeti naprava
vzpostavljeno povezavo z brezžičnim omrežjem.
Dejavnost se prenese v Garmin Connect: samodejno pošlje
vašo dejavnost v Garmin Connect, ko jo nehate beležiti.
15
Proge, vadbe in načrti vadb: dejavnosti, ki ste jih pred tem
izbrali v storitvi Garmin Connect, se brezžično pošljejo v
napravo.
Posodobitve programske opreme: naprava brezžično prenese
najnovejšo posodobitev programske opreme. Ko naslednjič
vklopite napravo, lahko programsko opremo posodobite tako,
da sledite navodilom na zaslonu.
Nastavitev povezljivosti Wi‑Fi
1 Obiščite www.garminconnect.com/start in prenesite program
Garmin Express™.
2 Sledite navodilom na zaslonu za nastavitev povezave Wi‑Fi s
programom Garmin Express.
Nastavitve Wi‑Fi
Izberite
> Nastavitve > Wi-Fi.
Wi-Fi: omogoči brezžično tehnologijo Wi‑Fi.
OPOMBA: druge nastavitve Wi‑Fi se prikažejo samo, če je
omogočeno Wi‑Fi.
Samodejni prenos: omogoča vam, da samodejno prenašate
dejavnosti prek znanega brezžičnega omrežja.
Dodajanje omrežja: vzpostavi povezavo naprave z brezžičnim
omrežjem.
Beleženje podatkov
Naprava uporablja pametno beleženje. Beleži ključne točke, na
katerih spremenite smer, hitrost ali se vam spremeni srčni utrip.
Ko je merilnik moči združen, beleži naprava točke vsako
sekundo. Beleženje točk vsako sekundo zagotavlja izredno
natančno sledenje in uporablja več pomnilnika, ki je na voljo.
Za informacije o povprečenju podatkov za kadenco in moč si
oglejte Povprečenje podatkov za kadenco ali moč, stran 13.
Upravljanje podatkov
OPOMBA: naprava ni združljiva z operacijskimi sistemi
Windows 95, 98, Me, Windows NT in Mac OS 10.3 in
starejšimi.
®
®
®
Priklop naprave na računalnik
OBVESTILO
Rjavenje preprečite tako, da pred polnjenjem ali priklopom na
računalnik temeljito posušite vrata USB, zaščitni pokrovček in
okolico.
1 Odstranite zaščitni pokrovček z vrat USB.
2 Manjši konec kabla USB priklopite v vrata USB.
3 Večji konec kabla USB priklopite v vrata USB računalnika.
Naprava se prikaže kot odstranljiv pogon v mapi Moj
računalnik na računalnikih Windows in kot vpet pogon na
računalnikih Mac.
Prenos datotek v napravo
1 Napravo priključite na računalnik.
2
3
4
5
6
16
V računalnikih z operacijskim sistemom Windows je naprava
prikazana kot odstranljivi pogon ali prenosna naprava. V
računalnikih z operacijskim sistemom Mac je naprava
prikazana kot vpet pogon.
OPOMBA: nekateri računalniki z več omrežnimi pogoni
pogonov naprave morda ne bodo prikazali pravilno. Za
informacije o preslikavi pogonov si oglejte dokumentacijo
operacijskega sistema.
V računalniku odprite brskalnik datotek.
Izberite datoteko.
Izberite Uredi > Kopiraj.
Odprite prenosno napravo ali pogon za napravo.
Poiščite mapo.
7 Izberite Uredi > Prilepi.
Datoteka je prikazana na seznamu datotek v pomnilniku
naprave.
Brisanje datotek
OBVESTILO
Če ne poznate namena datoteka, je ne izbrišite. V pomnilniku
naprave so pomembne sistemske datoteke, ki jih ne smete
izbrisati.
1
2
3
4
Odprite pogon Garmin.
Če je treba, odprite mapo ali pogon.
Izberite datoteko.
Na tipkovnici pritisnite tipko Izbriši.
OPOMBA: če uporabljate računalnik Apple , morate izprazniti
mapo Koš, da popolnoma odstranite datoteke.
®
Odklop kabla USB
Če je naprava povezana z računalnikom kot izmenljivi pogon, jo
morate z računalnika varno odklopiti, da ne pride do izgube
podatkov. Če je naprava povezana z računalnikom Windows kot
prenosna naprava, je ni treba varno odklopiti.
1 Storite naslednje:
• Pri računalnikih Windows izberite ikono Varno
odstranjevanje strojne opreme v sistemski vrstici in nato
napravo.
• Pri računalnikih Apple izberite napravo, nato pa izberite
Datoteka > Izvrzi.
2 Izključite kabel iz računalnika.
Prilagajanje naprave
Prenosljive funkcije Connect IQ
Funkcije Connect IQ družbe Garmin in drugih ponudnikov lahko
v svojo napravo dodate s programom Connect IQ Mobile.
Podatkovna polja: omogoča vam prenos novih podatkovnih
polj za prikaz podatkov o senzorjih, dejavnostih in zgodovini
na nove načine. Podatkovna polja Connect IQ lahko dodate
vdelanim funkcijam in stranem.
Pripomočki: hitro prikaže informacije, vključno s podatki
senzorjev in obvestili.
Programi: napravi lahko dodate interaktivne funkcije, na primer
nove vrste dejavnosti na prostem in vadbe.
Prenašanje funkcij Connect IQ z računalnikom
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
2 Obiščite apps.garmin.com in se prijavite.
3 Izberite funkcijo Connect IQ in jo prenesite.
4 Sledite navodilom na zaslonu.
Profili
Naprava Edge vam omogoča več načinov prilagajanja, vključno
s profili. Profili so zbirke nastavitev, ki optimirajo napravo glede
na to, kako jo uporabljate. Ustvarite lahko na primer drugačne
nastavitve in poglede za vadbo in gorsko kolesarjenje.
Ko uporabljate profil in spremenite nastavitve, kot so
podatkovna polja ali merske enote, se spremembe samodejno
shranijo kot del profila.
Profili dejavnosti: ustvarite lahko profile dejavnosti za vsako
vrsto kolesarjenja. Ustvarite lahko na primer različne profila
dejavnosti za vadbo, tekme in gorsko kolesarjenje. Profil
dejavnosti vključuje prilagojene podatkovne strani, skupne
vrednosti dejavnosti, opozorila, območja vadbe (na primer
srčni utrip in hitrost), nastavitve vadbe (na primer Auto
Pause in Auto Lap ) ter nastavitve navigacije.
®
®
Prilagajanje naprave
Profil uporabnika: posodobite lahko nastavitve spola, starosti,
teže, višine in športnika celo življenje. Naprava uporablja te
informacije za natančen izračun podatkov o vožnji.
Nastavitev uporabniškega profila
Posodobite lahko nastavitve spola, starosti, teže, višine in
športnika celo življenje. Naprava uporablja te informacije za
natančen izračun podatkov o vožnji.
> Moja statistika > Profil uporabnika.
1 Izberite
Izberite
želeno
možnost.
2
O športnikih celo življenje
Športnik celo življenje je posameznik, ki že več let intenzivno
trenira (razen v primeru manjših poškodb) in katerega srčni utrip
med počivanjem znaša 60 utripov na minuto (bpm).
O nastavitvah vadbe
Naslednje možnosti in nastavitve omogočajo prilagajanje
naprave potrebam vadbe. Te nastavitve so shranjene v profil
dejavnosti. Nastavite lahko na primer časovna opozorila za svoj
profil dirkanja in sprožilnik položaja Auto Lap za profil gorskega
kolesarjenja.
Posodabljanje profila dejavnosti
Prilagodite lahko deset profilov dejavnosti. Nastavitve in
podatkovna polja lahko prilagodite določeni dejavnosti ali
potovanju.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite možnost:
• Izberite profil.
• Izberite
> Dodaj.
3 Če želite, spremenite ime in barvo profila.
4 Izberite možnost:
• Izberite Podatkovni zasloni, če želite prilagoditi
podatkovne zaslone in podatkovna polja (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 17).
• Izberite Privzeta vrsta vožnje, če želite nastaviti vrsto
vožnje, ki je značilna za ta profil dejavnosti, kot je na
primer kolesarjenje na delovno mesto.
NAMIG: po vožnji, ki ni značilna, lahko ročno posodobite
vrsto vožnje. Točni podatki o vrsti vožnje so pomembni za
ustvarjanje kolesu prijaznih prog.
• Izberite Način GPS-a, če želite izklopiti GPS (Vadba v
zaprtih prostorih, stran 5) ali spremeniti nastavitev
satelitov (Spreminjanje nastavitve satelitov, stran 17).
• Izberite Navigacija, če želite prilagoditi nastavitve
zemljevida (Nastavitve zemljevida, stran 8) in nastavitve
načrtovanja poti (Nastavitve načrtovane poti, stran 8).
• Izberite Alarmi, če želite prilagoditi opozorila za vadbo
(Opozorila, stran 17).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap, če želite
nastaviti način, na katerega se sprožijo krogi
(Označevanje krogov po položaju, stran 18).
• Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause, če želite
spremeniti nastavitev, kdaj se časovnik samodejno
začasno ustavi (Uporaba funkcije Auto Pause, stran 18).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje,
če želite, da naprava po petih minutah nedejavnosti
samodejno preklopi v način mirovanja (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 18).
• Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje,
če želite prilagoditi prikaz zaslonov s podatki o vadbi, ko
časovnik teče (Uporaba samodejnega pomikanja,
stran 18).
• Izberite Način sprož. časovnika, če želite prilagoditi
način, na katerega naprava zazna začetek vožnje in
Prilagajanje naprave
samodejno zažene časovnik (Samodejni vklop časovnika,
stran 18).
Vse spremembe se shranijo v profil dejavnosti.
Prilagajanje podatkovnih zaslonov
Podatkovne zaslone lahko prilagodite za vsak profil dejavnosti.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Podatkovni zasloni.
4 Izberite podatkovni zaslon.
5 Če je treba, omogočite podatkovni zaslon.
6 Izberite število podatkovnih polj, ki naj bodo prikazana na
zaslonu.
7 Izberite .
8 Izberite podatkovno polje, ki ga želite spremeniti.
9 Izberite .
Spreminjanje nastavitve satelitov
Za boljšo učinkovitost v zahtevnih okoljih in hitrejše določanje
položaja GPS lahko omogočite nastavitev GPS+GLONASS. Pri
nastavitvi GPS+GLONASS se baterija prazni hitreje, kot če
uporabljate le GPS.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Način GPS-a.
4 Izberite želeno možnost.
Opozorila
Opozorila lahko uporabite pri vadbi za dosego določenih ciljev
časa, razdalje, kalorij, srčnega utripa, kadence in moči.
Nastavitve opozorila so shranjene v vašem profilu dejavnosti.
Nastavitev opozoril o obsegu
Če imate izbirni merilnik srčnega utripa, senzor kadence ali
merilnik moči, lahko nastavite opozorila o obsegih. Opozorilo o
obsegu vas obvesti, ko je meritev naprave izven določenega
obsega vrednosti. Napravo lahko na primer nastavite tako, da
vas opozori, ko je vaša kadenca nižja od 40 vrtljajev na minuto
in višja od 90 vrtljajev na minuto. Za opozorilo o obsegu lahko
uporabljate tudi območje vadbe (Območja treninga, stran 6).
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Alarmi.
4 Izberite Opoz. o srčnem utripu, Opozorilo o tempu ali
Opozorilo o moči.
5 Če je treba, vklopite opozorilo.
6 Izberite najmanjšo in največjo vrednost ali izberite območja.
7 Če je treba, izberite .
Sporočilo se prikaže vsakič, ko ste izven določenega obsega.
Če so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop
zvokov naprave, stran 19).
Nastavitev ponavljajočega se opozorila
Ponavljajoče opozorilo vas obvesti vsakič, ko naprava zabeleži
določeno vrednost ali interval. Na primer, napravo lahko
nastavite tako, da vas opozori vsakih 30 minut.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Alarmi.
4 Izberite vrsto opozorila.
5 Vklopite opozorilo.
6 Vnesite vrednost.
7 Izberite .
17
Vsakič ko dosežete vrednost opozorila, se prikaže sporočilo. Če
so vklopljeni zvoki, naprava tudi zapiska (Vklop in izklop zvokov
naprave, stran 19).
Auto Lap
Označevanje krogov po položaju
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določenem mestu. Funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih teka (na primer na dolgem
vzponu ali treningu sprinta). Na progah lahko uporabljate
možnost Po položaju, če želite sprožiti kroge na vseh položajih
kroga, ki so shranjeni v progi.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po položaju > Krog pri.
4 Izberite možnost:
• Izberite Samo tipka Lap, če želite sprožiti števec krogov
vsakokrat, ko izberete
, in vsakokrat, ko se ponovno
peljete mimo teh lokacij.
• Izberite Start in Lap, če želite sprožiti števec krogov na
položaju GPS, kjer izberete , in na kateri koli drugi
lokaciji med vožnjo, kjer izberete
.
• Izberite Na točki in ob prit. Lap, če želite sprožiti števec
krogov na posebnem položaju GPS, označenem pred
vožnjo, in na kateri koli drugi lokaciji med vožnjo, kjer
izberete
.
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 17).
Označevanje krogov po razdalji
Funkcijo Auto Lap lahko uporabite za samodejno označitev
kroga na določeni razdalji. Ta funkcija je priročna pri primerjanju
vaše uspešnosti na različnih delih vožnje (na primer, vsakih 40
kilometrov ali 10 milj).
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Lap > Sprožilnik Auto
Lap > Po razdalji > Krog pri.
4 Vnesite vrednost.
5 Po potrebi prilagodite polja s podatki o krogih (Prilagajanje
podatkovnih zaslonov, stran 17).
Uporaba funkcije Auto Pause
Funkcijo Auto Pause lahko uporabite za samodejni premor
časovnika, ko se nehate premikati ali ko hitrost pade pod
določeno vrednost. Ta funkcija je koristna, če vožnja vključuje
semaforje ali druga mesta, kjer morate upočasniti ali se ustaviti.
OPOMBA: kadar je časovnik izklopljen ali začasno ustavljen, se
zgodovina ne beleži.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Samodejne funkcije > Auto Pause.
4 Izberite možnost:
• Izberite Med postankom za samodejni premor časovnika,
ko se nehate premikati.
• Izberite Hitrost po meri za samodejni premor časovnika,
ko hitrost pade pod določeno vrednost.
Če
je treba, prilagodite izbirna polja s podatki o času
5
(Prilagajanje podatkovnih zaslonov, stran 17).
Uporaba samodejnega mirovanja
S funkcijo Samodejno mirovanje lahko omogočite, da naprava
samodejno vstopi v način mirovanja po 5 minutah nedejavnosti.
V načinu mirovanja je zaslon izklopljen, povezava s senzorji
ANT+, tehnologijo Bluetooth in GPS-om pa je prekinjena.
18
Povezava Wi‑Fi deluje tudi, ko je naprava v mirovanju.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
Izberite
profil.
2
3 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno mirovanje.
Uporaba samodejnega pomikanja
Funkcijo Samodejno pomikanje lahko uporabite za samodejno
kroženje med vsemi zasloni s podatki o vadbi, ko deluje
časovnik.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
Izberite
profil.
2
3 Izberite Samodejne funkcije > Samodejno pomikanje.
4 Izberite hitrost prikaza.
Samodejni vklop časovnika
Ta funkcija samodejno zazna, kdaj je naprava pridobila
satelitske signale in se premika. Vklopi časovnik dejavnosti ali
vas opomni, da ga vklopite, tako da lahko beležite podatke o
vožnji.
> Nastavitve > Profili dejavnosti.
1 Izberite
2 Izberite profil.
3 Izberite Način sprož. časovnika.
4 Izberite možnost:
• Če želite vklopiti časovnik, izberite Ročno in nato , da
zaženete časovnik dejavnosti.
• Če želite, da se prikaže vizualni opomnik, ko dosežete
hitrost začetnega obvestila, izberite Ob pozivu.
• Če želite, da se časovnik dejavnosti samodejno vklopi, ko
dosežete hitrost za začetek, izberite Samodejno.
Nastavitve Bluetooth
Izberite
> Nastavitve > Telefon.
Omogoči: omogoči brezžično tehnologijo Bluetooth.
OPOMBA: druge nastavitve Bluetooth so prikazane le, če je
omogočena brezžična tehnologija Bluetooth.
Enostavno ime: omogoča vam, da vnesete enostavno ime, ki
zagotavlja prepoznavo naprave prek brezžične tehnologije
Bluetooth.
Združi pametni telefon: poveže napravo s pametnim
telefonom, ki je združljiv s tehnologijo Bluetooth. Ta
nastavitev omogoča uporabo povezanih storitev Bluetooth,
vključno s storitvijo LiveTrack in nalaganjem dejavnosti v
storitev Garmin Connect.
Opoz.o klicih in besed.spor.: s to nastavitvijo lahko omogočite
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Zgrešeni klici in besedilna sporočila: prikaže zgrešena
obvestila iz združljivega pametnega telefona.
Nastavitve sistema
Izberite
> Nastavitve > Sistem.
• Nastavitve zaslona (Nastavitve zaslona, stran 18)
• Nastavitve beleženja podatkov (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 19)
• Nastavitve enot (Spreminjanje merskih enot, stran 19)
• Nastavitve zvokov (Vklop in izklop zvokov naprave,
stran 19)
• Nastavitve jezika (Spreminjanje jezika naprave, stran 19)
Nastavitve zaslona
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Zaslon.
Svetlost: nastavi svetlost osvetlitve zaslona.
Čas. om. osv. zasl.: nastavi čas, preden se izklopi osvetlitev
zaslona.
Prilagajanje naprave
Barvni način: nastavi napravo tako, da prikazuje dnevne ali
nočne barve. Izberete lahko možnost Samodejno in tako
omogočite napravi, da samodejno nastavi dnevne ali nočne
barve glede na čas dneva.
Zajem zaslona: omogoča shranjevanje slike na zaslonu
naprave.
Izhod iz načina razširjenega zaslona
Nastavitev beleženja podatkov
Specifikacije
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Snemanje podatkov.
Interval beleženja: nadzira, kako naprava beleži podatke o
dejavnosti. Možnost Pametno beleži ključne točke, na katerih
spremenite smer, hitrost ali srčni utrip. Možnost 1 s zabeleži
točke vsako sekundo. Ustvari zelo podroben zapis dejavnosti
in poveča shranjeno datoteko dejavnosti.
Povprečenje kadence: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o kadenci, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov (Povprečenje podatkov za kadenco ali
moč, stran 13).
Povprečenje moči: nadzira, ali naprava vključuje ničelne
vrednosti za podatke o moči, ki se pojavijo, kadar ne
poganjate pedalov (Povprečenje podatkov za kadenco ali
moč, stran 13).
Spreminjanje merskih enot
Prilagajate lahko merske enote za razdaljo in hitrost, nadmorsko
višino, temperaturo, težo, obliko zapisa položaja in obliko zapisa
časa.
> Nastavitve > Sistem > Enote.
1 Izberite
Izberite
vrsto
meritve.
2
3 Izberite mersko enoto, ki jo želite nastaviti.
Vklop in izklop zvokov naprave
Izberite
Ko je naprava v načinu razširjenega zaslona, tapnite zaslon
in izberite Izhod iz načina razširjenega zaslona > .
Informacije o napravi
Specifikacije naprave Edge
Vrsta baterije
Vgrajena akumulatorska litij-ionska baterija
Avtonomija baterije
12 ur, običajna uporaba
Temperaturni obseg
delovanja
Od –20 do 60 ºC (od –4 do 140 ºF)
Temperaturni obseg
polnjenja naprave
Od 0 do 45 ºC (od 32 do 113 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz protokol brezžične komunikacije
ANT+
Brezžična tehnologija Bluetooth Smart
Brezžična tehnologija Wi‑Fi
Nazivna vodotesnost
IEC 60529 IPX7*
*Naprava zdrži nenamerno največ 30-minutno izpostavljenost
vodi, ki je globoka največ 1 meter. Za več informacij obiščite
www.garmin.com/waterrating.
Specifikacije merilnika srčnega utripa
Vrsta baterije
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik, 3 V
Življenjska doba
baterije
Do 4 leta in pol pri uporabi 1 uro na dan
Vodoodpornost
3 ATM*
OPOMBA: ta izdelek ne prenaša podatkov o
srčnem utripu med plavanjem.
Obseg delovne
temperature
Od -5 do 50 °C (od 23 do 122 °F)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
> Nastavitve > Sistem > Zvoki.
Spreminjanje jezika naprave
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Jezik.
Spreminjanje nastavitev konfiguracije
Spremenite lahko vse nastavitve, ki ste jih konfigurirali v začetni
nastavitvi.
> Nastavitve > Sistem > Ponastavitev naprave
1 Izberite
> Začetna nastavitev.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 30 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Časovni pasovi
Vrsta baterije
Vsakič, ko vklopite napravo in pridobite satelitske signale ali
opravite sinhronizacijo s pametnim telefonom, naprava
samodejno zazna vaš časovni pas in trenutni čas.
CR2032, ki jo lahko zamenja uporabnik,
3V
Življenjska doba baterije
Približno 12 mesecev (1 ura na dan)
Obseg delovne
temperature
Od -20 do 60 ºC (od -4 do 140 ºF)
Radijska frekvenca/
protokol
2,4 GHz ANT+ protokol brezžične komunikacije
Nazivna vodotesnost
1 ATM*
Nastavitev načina razširjenega zaslona
Svojo napravo Edge lahko uporabljate kot razširjen zaslon za
ogled podatkovnih zaslonom prek združljive ure za več športov
Garmin. Lahko na primer združite združljivo napravo
Forerunner za prikaz njenih podatkovnih zaslonov v svoji
napravi Edge med triatlonom.
> Nastavitve > Način
1 V napravi Edge izberite
razširjenega zaslona > Poveži z uro.
2 Na svoji združljivi uri Garmin izberite Nastavitve > Senzorji
in dodatna oprema > Dodaj novo > Razširjeni zaslon.
3 Sledite navodilom na zaslonu naprave Edge in uri Garmin za
dokončanje postopka združevanja.
Podatkovni zasloni vaše združene ure se prikažejo na
napravi Edge , ko sta napravi združeni.
OPOMBA: običajne funkcije naprave Edge so med uporabo
načina razširjenega zaslona onemogočene.
Po združitvi vaše združljive ure Garmin z vašo napravo Edge se
ob naslednji uporabi načina razširjenega zaslona samodejno
povežeta.
®
Informacije o napravi
Specifikacije senzorjev hitrosti in kadence
*Naprava zdrži pritisk, enakovreden tistemu na globini 10 m. Za
več informacij obiščite www.garmin.com/waterrating.
Nega naprave
OBVESTILO
Naprave ne shranjujte na mesta, kjer je lahko izpostavljena
ekstremnim temperaturam, ker lahko povzročijo trajne
poškodbe.
Zaslona na dotik ne upravljajte s trdim ali ostrim predmetom, ker
ga lahko poškodujete.
Ne uporabljajte kemičnih čistil, topil in zaščitnih sredstev proti
mrčesu, ki lahko poškodujejo plastične dele in barvo.
Trdno pritrdite zaščitni pokrovček, da preprečite poškodbe vrat
USB.
19
Čiščenje naprave
1 Napravo obrišite s krpo, navlaženo z raztopino blagega mila.
2 Obrišite jo do suhega.
NAMIG: baterijo lahko iz pokrova odstranite s koščkom traku
 ali magnetom.
Po čiščenju počakajte, da se naprava popolnoma posuši.
Nega merilnika srčnega utripa
OBVESTILO
Trak morate pred umivanjem odpeti in odstraniti.
Če se na traku nabereta pot in sol, lahko to zmanjša zmožnost
merilnika srčnega utripa, da javlja točne podatke.
• Za podrobna navodila o čiščenju obiščite www.garmin.com
/HRMcare.
• Trak splaknite po vsaki uporabi.
• Po vsakih sedmih uporabah trak operite v stroju.
• Traku ne dajajte v sušilnik.
• Trak sušite obešen ali ravno položen.
• Da podaljšate življenjsko dobo merilnika srčnega utripa,
odpnite modul, ko ni v uporabi.
Baterije, ki jih lahko zamenja uporabnik
OPOZORILO
Za opozorila in pomembne informacije o izdelku si oglejte
navodila Pomembne informacije o varnosti in izdelku v škatli
izdelka.
Menjava baterije merilnika srčnega utripa
1 Z majhnim izvijačem Phillips odstranite štiri vijake na hrbtni
strani modula.
2 Odstranite pokrov in baterijo.
4 Počakajte 30 sekund.
5 Vstavite novo baterijo v pokrov, pri čemer upoštevajte
usmerjenost.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
6 Pokrov zavrtite v smeri urinega kazalca, da oznaka kaže na
zaklenjeno.
OPOMBA: dioda LED utripa rdeče in zeleno nekaj sekund po
zamenjavi baterije. Ko dioda LED utripa zeleno in nato
preneha utripati, je naprava aktivna in pripravljena za
pošiljanje podatkov.
Odpravljanje težav
Ponovni zagon naprave
Če se naprava preneha odzivati, jo boste morda morali ponovno
zagnati. S tem ne izbrišete podatkov ali nastavitev.
Držite 10 sekund.
Naprava se ponastavi in vklopi.
Čiščenje uporabnikovih podatkov
Vse nastavitve naprave lahko ponastavite na tovarniške privzete
vrednosti.
OPOMBA: s tem se izbrišejo vse informacije, ki jih je vnesel
uporabnik, ne pa zgodovine.
Izberite
> Nastavitve > Sistem > Ponastavitev naprave
> Ponastavitev na tovarniške vrednosti > .
Podaljševanje življenjske dobe baterije
3 Počakajte 30 sekund.
4 Vstavite novo baterijo s pozitivno stranjo navzgor.
OPOMBA: ne poškodujte ali razrahljajte tesnilnega obročka.
5 Ponovno namestite hrbtni pokrov in štiri vijake.
OPOMBA: ne privijte preveč.
Po zamenjavi baterije merilnika srčnega utripa boste merilnik
morda morali ponovno združiti z napravo.
Zamenjava baterije senzorja hitrosti ali senzorja
kadence
Dioda LED utripa rdeče, s čimer prikazuje nizko raven baterije
po dveh obratih.
1 Poiščite okrogli pokrov baterije À na hrbtni strani senzorja.
2 Pokrov zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da oznaka
kaže na odklenjeno in je pokrov dovolj odvit, da ga lahko
odstranite.
3 Odstranite pokrov in baterijo Á.
20
• Vklopite Način varč. z baterijo (Vklop načina varčevanja z
baterijo, stran 20).
• Zmanjšajte svetlost osvetlitve (Uporaba osvetlitve zaslona,
stran 2) ali skrajšajte časovno omejitev osvetlitve (Nastavitve
zaslona, stran 18).
• Izberite interval beleženja Pametno (Nastavitev beleženja
podatkov, stran 19).
• Vklopite funkcijo Samodejno mirovanje (Uporaba
samodejnega mirovanja, stran 18).
• Izklopite brezžično funkcijo Telefon (Nastavitve Bluetooth,
stran 18).
• Izberite nastavitev GPS (Spreminjanje nastavitve satelitov,
stran 17).
• Odstranite brezžične senzorje, ki jih ne uporabljate več.
Vklop načina varčevanja z baterijo
Način varčevanja z baterijo samodejno prilagodi nastavitve tako,
da se podaljša napajanje z baterijo za daljše vožnje. Med
dejavnostjo se zaslon izklopi. Če ga želite vklopiti, lahko
omogočite samodejna opozorila in ga tapnete. V načinu
varčevanja z baterijo se točke sledi GPS in podatki senzorjev
beležijo manj pogosto. Hitrost, razdalja in podatki o sledi so
manj natančni.
OPOMBA: v načinu varčevanja z baterijo se zgodovina beleži,
ko deluje časovnik.
> Nastavitve > Način varč. z baterijo >
1 Izberite
Omogoči.
Odpravljanje težav
2 Izberite opozorila, pri katerih se med dejavnostjo vklopi
zaslon.
Izboljševanje sprejema satelitskih signalov
GPS
• Pogosto sinhronizirajte napravo z računom Garmin Connect:
◦ Napravo priklopite na računalnik s kablom USB in
programom Garmin Express.
◦ Sinhronizirajte napravo s programom Garmin Connect
Mobile prek pametnega telefona, združljivega s
tehnologijo Bluetooth.
◦ Napravo povežite z računom Garmin Connect prek
brezžičnega omrežja Wi‑Fi.
Ko je naprava povezana z računom Garmin Connect,
prenese podatke o satelitih za več dni, zaradi česar lahko
hitro najde satelitske signale.
• Napravo nesite na prosto, kjer v bližini ni visokih stavb in
dreves.
• Nekaj minut mirujte.
Jezik naprave je napačen
1 Izberite .
2 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
3 Podrsajte navzdol do zadnjega elementa na seznamu in ga
izberite.
4 Podrsajte navzdol do šestega elementa na seznamu in ga
izberite.
5 Podrsajte navzdol do želenega jezika in ga izberite.
1 Napravo z računalnikom povežite s kablom USB.
Ko je na voljo nova programska oprema, jo Garmin Express
pošlje napravi.
2 Sledite navodilom na zaslonu.
3 Med posodabljanjem ne izključujte naprave iz računalnika.
OPOMBA: če ste napravo s programom Garmin Express že
nastavili za uporabo povezav Wi‑Fi, lahko Garmin Connect
samodejno prenese razpoložljive posodobitve programske
opreme, ko vzpostavi povezavo prek omrežja Wi‑Fi.
Posodobitve izdelkov
V računalniku namestite program Garmin Express
(www.garmin.com/express). V pametnem telefonu namestite
program Garmin Connect Mobile.
Tako imajo naprave Garmin preprost dostop do naslednjih
storitev:
• Posodobitve programske opreme
• Posodobitve zemljevidov
• Nalaganje podatkov v storitev Garmin Connect
• Registracija izdelka
Pridobivanje dodatnih informacij
• Dodatni priročniki, članki in posodobitve programske opreme
so na voljo na spletnem naslovu support.garmin.com.
• Obiščite www.garmin.com/intosports.
• Obiščite www.garmin.com/learningcenter.
• Za informacije o izbirni dodatni opremi in nadomestnih delih
obiščite buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca Garmin.
Dodatek
Nastavljanje višine
Če imate točne podatke o višini svoje trenutne lokacije, lahko
ročno umerite višinomer na napravi.
> Nastavitev višine.
1 Izberite Navigacija >
2 Vnesite višino in izberite .
Meritve temperature
Naprava lahko prikaže meritve temperature višje od dejanske
temperature zraka, če jo namestite na neposredno sončno
svetlobo, držite v rokah ali jo polnite z zunanjo baterijo. Naprava
prav tako potrebuje nekaj časa, da se prilagodi večjim
temperaturnim spremembam.
Nadomestni obročki
Na voljo so nadomestni paščki (obročki) za nosilce.
OPOMBA: uporabljajte samo nadomestne pasove iz etilenpropilen-dien monomera (EPDM). Obiščite
http://buy.garmin.com ali se obrnite na prodajalca izdelkov
Garmin.
Ogled informacij o napravi
> Nastavitve > Sistem > O napravi.
1 Izberite
Izberite
želeno
možnost.
2
• Izberite Informacije o predpisih, če si želite ogledati
informacije o predpisih in številko modela.
• Izberite Informacije o avtorskih pravicah, če si želite
ogledati informacije o programski opremi, ID enote in
licenčno pogodbo.
Posodabljanje programske opreme
Preden lahko posodobite programsko opremo naprave, morate
imeti račun Garmin Connect in prenesti program Garmin
Express.
Dodatek
Podatkovna polja
Za prikaz podatkov v nekaterih podatkovnih poljih je potrebna
dodatna oprema ANT+.
Baterija prestav. senzorja: stanje baterije v senzorju položaja
prestave.
Čas: čas na štoparici za trenutno dejavnost.
Čas dneva: čas dneva glede na trenutno lokacijo in nastavitve
časa (oblika zapisa, časovni pas, poletni/zimski čas).
Čas do cilja: predviden preostali čas do cilja. Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas do nasl.: predviden preostali čas do naslednje točke poti.
Za prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Čas – krog: čas na štoparici za trenutni krog.
Čas – povprečni krog: povprečni čas kroga za trenutno
dejavnost.
Čas – pretečeni: zabeležen skupni čas. Na primer, če vklopite
časovnik in tečete 10 minut, nato pa izklopite časovnik za
5 minut, ga znova vklopite in tečete 20 minut, je pretečeni
čas 35 minut.
Čas sedenja: čas sedenja med poganjanjem pedalov pri
trenutni dejavnosti.
Čas sedenja v krogu: čas sedenja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas stanja: čas stanja med poganjanjem pedalov pri trenutni
dejavnosti.
Čas stanja v krogu: čas stanja med poganjanjem pedalov v
trenutnem krogu.
Čas v območju: čas, ki je pretekel v vsakem območju srčnega
utripa ali moči.
Čas – zadnji krog: čas na štoparici za zadnji prepotovani krog.
21
Ciljna moč: ciljna izhodna moč med dejavnostjo.
Enakomernost poganjanja: meritev, kako enakomerno kolesar
pritiska na pedali ob vsakem obratu.
Faza moči - d. kr. najv. m.: povprečni kot faze najvišje moči za
desno nogo v trenutnem krogu.
Faza moči - d. povp. najv.: povprečni kot faze najvišje moči za
desno nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – desni krog: povprečni kot faze moči za desno
nogo v trenutnem krogu.
Faza moči – desni najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za
desno nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na
katerem kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Faza moči – desno: trenutni kot faze moči za desno nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Faza moči – desno povpr.: povprečni kot faze moči za desno
nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči - l. kr. najv. m.: povprečni kot faze najvišje moči za
levo nogo v trenutnem krogu.
Faza moči - l. povp. najv.: povprečni kot faze najvišje moči za
levo nogo pri trenutni dejavnosti.
Faza moči – leva najvišja: trenutni kot faze najvišje moči za
levo nogo. Faza najvišje moči je kotno območje, na katerem
kolesar ustvari največji delež pogonske sile.
Faza moči – levi krog: povprečni kot faze moči za levo nogo v
trenutnem krogu.
Faza moči – levo: trenutni kot faze moči za levo nogo. Faza
moči je območje obrata pedala, na katerem se ustvari
pozitivna moč.
Faza moči – levo povpr.: povprečni kot faze moči za levo nogo
pri trenutni dejavnosti.
Graf. src. utr.: črtni grafikon, ki prikazuje trenutno območje
srčnega utripa (od 1 do 5).
Hitrost: trenutna hitrost potovanja.
Hitrost – krog: povprečna hitrost za trenutni krog.
Hitrost – največja: največja hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – povprečna: povprečna hitrost za trenutno dejavnost.
Hitrost – zadnji krog: povprečna hitrost za zadnji prepotovani
krog.
Kadenca: kolesarjenje. Število obratov gonilke. Če želite, da so
ti podatki prikazani, mora biti naprava povezana z dodatno
opremo za merjenje kadence.
Kadenca – krog: kolesarjenje. Povprečna kadenca za trenutni
krog.
Kadenca – povprečna: kolesarjenje. Povprečna kadenca za
trenutno dejavnost.
Kalorije: količina vseh porabljenih kalorij.
Kombinacija prestav: Trenutna kombinacija prestav iz senzorja
položaja prestave.
Korak vadbe: med vadbo je to trenutni korak od skupnega
števila korakov.
Krogi: število prepotovanih krogov za trenutno dejavnost.
Lokacija na cilju: zadnja točka na načrtovani poti ali progi.
Lokacija na naslednji: naslednja točka na načrtovani poti ali
progi.
Merilnik opravljene poti: trenutni izračun prepotovane razdalje
za vsa potovanja. Ta skupna vrednost se ne izbriše, če
ponastavite podatke o potovanju.
Moč: Trenutna izhodna moč v vatih. Naprava mora biti
povezana z združljivim merilnikom moči.
Moč – % FTP: trenutna izhodna moč kot odstotek
funkcionalnega praga moči.
22
Moč – IF: Intensity Factor™ za trenutno dejavnost.
Moč – kJ: skupno opravljeno delo (moč) v kilojoulih.
Moč – krog: povprečna izhodna moč za trenutni krog.
Moč – najv. v krogu: največja izhodna moč za trenutni krog.
Moč – največja: najvišja izhodna moč za trenutno dejavnost.
Moč – NP: Normalized Power™ za trenutno dejavnost.
Moč – NP zadnjega kroga: povprečna Normalized Power za
zadnji opravljeni krog.
Moč – NP za krog: povprečna Normalized Power za trenutni
krog.
Moč – povpr. 10 sekund: 10-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Moč – povpr. 30 sekund: 30-sekundno premično povprečje
izhodne moči.
Moč – povprečje 3 s: 3-sekundno premično povprečje izhodne
moči.
Moč – povprečna: povprečna izhodna moč za trenutno
dejavnost.
Moč signala GPS: moč satelitskega signala GPS.
Moč – TSS: Training Stress Score™ za trenutno dejavnost.
Moc – W/kg: količina izhodne moči v vatih na kilogram.
Moč – zadnji krog: povprečna izhodna moč za zadnji opravljeni
krog.
Način osvetlitve: način konfiguracije omrežja luči.
Način prestavljanja Di2: trenutni način prestavljanja senzorja
Di2.
Nagib: izračun dviga (nadmorska višina) glede na pot (razdalja).
Če na primer za vsake 3 metre (10 čevljev) vzpona
prepotujete 60 metrov (200 čevljev), je naklon 5 %.
Napolnjenost baterije: preostanek baterije.
Natančnost GPS-a: stopnja napake za natančno določeno
lokacijo. Vaš položaj GPS je na primer natančen do razdalje
+/- 3,65 m (12 čevljev).
Navp. hit. – 30 s pov.: 30-sekundno premično povprečje
navpične hitrosti.
Navpična hitrost: hitrost vzpona ali spusta glede na čas.
Območ. SU: trenutno območje vašega srčnega utripa (od 1 do
5). Privzeta območja temeljijo na uporabniškem profilu in
najvišjem srčnem utripu (220 minus vaša starost).
Območje moči: trenutni razpon izhodne moči (od 1 do 7) na
podlagi FTP-ja ali nastavitev po meri.
Odpornost trenažerja: sila upora na notranjem trenažerju.
OSP – krog: povprečni odmik od sredine platforme v trenutnem
krogu.
OSP – povprečje: povprečni odmik od sredine platforme pri
trenutni dejavnosti.
PCO: odmik od sredine platforme. Odmik od sredine platforme
je mesto na platformi pedala, na katerega deluje sila.
Povezane luči: število povezanih luči.
Pr. č. do n.: predvideni čas, ko boste dosegli naslednjo točko
poti (prilagojen lokalnemu času točke poti). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Prednost – čas: čas prednosti ali zaostanka v primerjavi s
funkcijo Virtual Partner.
Prednost – razdalja: razdalja prednosti ali zaostanka v
primerjavi s funkcijo Virtual Partner.
Predvideni čas na cilju: predvideni čas, ko boste dosegli
končni cilj (prilagojen lokalnemu času cilja). Za prikaz teh
podatkov morate uporabljati navigacijo.
Preost. ponov.: preostale ponovitve med vadbo.
Dodatek
Preostala razdalja: preostala razdalja, če ste si zadali cilj glede
razdalje med vadbo ali progo.
Preostale kalorije: preostale kalorije, če ste si zadali cilj glede
porabe kalorij med vadbo.
Preostali čas: preostali čas, če ste si zadali časovni cilj med
vadbo ali vožnjo.
Preostali srčni utrip: odstotek srčnega utripa med vadbo nad
ali pod ciljnim območjem.
Prestave: sprednja in zadnja prestava kolesa iz senzorja
položaja prestave.
Raven baterije senz. Di2: preostala napolnjenost baterije
senzorja Di2.
Raz. do nasl.: preostala razdalja do naslednje točke poti. Za
prikaz teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. do cilja: preostala razdalja do končnega cilja. Za prikaz
teh podatkov morate uporabljati navigacijo.
Razd. - zadnji krog: prepotovana razdalja za zadnji prepotovani
krog.
Razdalja: prepotovana razdalja za trenutno progo ali dejavnost.
Razdalja do točke proge: preostala razdalja do naslednje točke
na progi.
Razdalja – krog: prepotovana razdalja za trenutni krog.
Razmerje prestav: število zob sprednje in zadnje prestave
kolesa, ki ga zaznava senzor položaja prestave.
Skupni spust: skupna nadmorska višina spusta od zadnje
ponastavitve.
Smer gibanja: smer, v katero se premikate.
Sončni vzhod: čas sončnega vzhoda glede na položaj GPS.
Sončni zahod: čas sončnega zahoda glede na položaj GPS.
Spr. prestava: sprednja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
Srčni utrip: srčni utrip v utripih na minuto (bpm). Naprava mora
biti povezana z združljivim merilnikom srčnega utripa.
Srčni utrip – krog: povprečni srčni utrip za trenutni krog.
Srčni utrip – povprečni: povprečni srčni utrip za trenutno
dejavnost.
Srčni utrip – zadnji krog: povprečni srčni utrip za zadnji
prepotovani krog.
Stanje baterije: preostala napolnjenost baterije kolesarske luči.
Stanje kota snopa: način snopa žarometa.
Stanje zmogljivosti: vrednost stanja zmogljivosti je ocena vaše
zmogljivosti v realnem času.
SU – % najv.: odstotek najvišjega srčnega utripa.
SU – % najv. kroga: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutni krog.
SU – % RSU: odstotek rezerve srčnega utripa (najvišji srčni utrip
minus srčni utrip med počivanjem).
SU – % RSU kroga: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutni krog.
SU – povpr. % najv.: povprečni odstotek najvišjega srčnega
utripa za trenutno dejavnost.
SU – povpr. % RSU: povprečni odstotek rezerve srčnega utripa
(najvišji srčni utrip minus srčni utrip med počivanjem) za
trenutno dejavnost.
Temperatura: temperatura zraka. Telesna temperatura vpliva
na senzor temperature.
Učinkovitost navora: meritev, kako učinkovito kolesar poganja.
Uravn. – povpr. 10 s: 10-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravn. – povpr. 30 s: 30-sekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnotež. – povpr. 3 s: trisekundno premično povprečje
uravnoteženosti moči levo/desno.
Uravnotežen.: trenutna uravnoteženost moči levo/desno.
Uravnoteženost – krog: povprečna uravnoteženost moči levo/
desno za trenutni krog.
Uravnoteženost – povpr.: povprečna uravnoteženost moči
levo/desno za trenutno dejavnost.
Višina: višina trenutne lokacije nad ali pod morsko gladino.
Vzpon skupaj: skupna nadmorska višina vzpona od zadnje
ponastavitve.
Zadnja prestava: zadnja prestava kolesa iz senzorja položaja
prestave.
Ocene FTP
V naslednjih preglednicah so razvrščene ocene funkcionalnega
praga moči (FTP) po spolu.
Moški
Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno
5,05 in več
Odlično
Od 3,93 do 5,04
Dobro
Od 2,79 do 3,92
Zmerno
Od 2,23 do 2,78
Nepripravljen
Manj kot 2,23
Ženske
Vati na kilogram (W/kg)
Izjemno
4,30 in več
Odlično
Od 3,33 do 4,29
Dobro
Od 2,36 do 3,32
Zmerno
Od 1,90 do 2,35
Nepripravljena
Manj kot 1,90
Ocene FTP temeljijo na raziskavi Hunterja Allena in dr. Andrewa
Coggana z naslovom Training and Racing with a Power Meter
(Boulder, CO: VeloPress, 2010).
Izračuni območij srčnega utripa
Območje % najvišjega
Zaznan napor
srčnega utripa
Prednosti
1
50–60 %
Sproščen, lahek
tempo, ritmično
dihanje
Aerobna vadba
začetne ravni,
zmanjšuje stres
2
60–70 %
Udoben tempo,
rahlo poglobljeno
dihanje, pogovor je
mogoč
Osnovna kardiovaskularna vadba,
dober tempo
okrevanja
3
70–80 %
Zmeren tempo,
Izboljšana aerobna
vodenje pogovora je vzdržljivost,
teže
optimalna kardiovaskularna vadba
4
80–90 %
Hiter tempo,
nekoliko neudobno,
silovito dihanje
5
90–100 %
Šprinterski tempo,
Anaerobna in
dolgotrajno
mišična vzdržljivost,
nevzdržen, oteženo povečana moč
dihanje
Izboljšana
anaerobna vzdržljivost in prag,
izboljšana hitrost
Standardne ocene za najvišji VO2
V teh tabelah je približna standardizirana razvrstitev najvišjega VO2 po starosti in spolu.
Dodatek
23
Moški
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
55,4
54
52,5
48,9
45,7
42,1
Odlično
80
51,1
48,3
46,4
43,4
39,5
36,7
Dobro
60
45,4
44
42,4
39,2
35,5
32,3
Zmerno
40
41,7
40,5
38,5
35,6
32,3
29,4
Slabo
0–40
< 41,7
< 40,5
< 38,5
< 35,6
< 32,3
< 29,4
Ženske
Odstotek
20–29
30–39
40–49
50–59
60–69
70–79
Izjemno
95
49,6
47,4
45,3
41,1
37,8
36,7
Odlično
80
43,9
42,4
39,7
36,7
33
30,9
Dobro
60
39,5
37,8
36,3
33
30
28,1
Zmerno
40
36,1
34,4
33
30,1
27,5
25,9
Slabo
0–40
< 36,1
< 34,4
< 33
< 30,1
< 27,5
< 25,9
Podatki so bili znova natisnjeni z dovoljenjem inštituta The Cooper Institute. Za več informacij obiščite www.CooperInstitute.org.
Velikost in premer kolesa
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
Senzor hitrosti samodejno zazna velikost kolesa. Po potrebi
lahko ročno vnesete obseg kolesa v nastavitvah senzorja
hitrosti.
Velikost pnevmatike je navedena na obeh straneh pnevmatike.
To ni izčrpen seznam. Obseg kolesa lahko tudi izmerite ali
uporabite enega od kalkulatorjev, ki so na voljo v spletu.
650 × 35A
2090
650 × 38 B
2105
650 × 38 A
2125
700 × 18C
2070
700 × 19C
2080
Velikost gume
Obseg kolesa (mm)
700 × 20C
2086
20 × 1,75
1515
700 × 23C
2096
20 × 1 3/8
1615
700 × 25C
2105
22 × 1 3/8
1770
700C cevasto
2130
22 × 1 1/2
1785
700 × 28C
2136
24 × 1
1753
700 × 30C
2146
24 × 3/4 cevasto
1785
700 × 32C
2155
24 × 1 1/8
1795
700 × 35C
2168
24 × 1,75
1890
700 × 38C
2180
24 × 1 1/4
1905
700 × 40C
2200
24 × 2,00
1925
700 × 44C
2235
24 × 2,125
1965
700 × 45C
2242
26 × 7/8
1920
700 × 47C
2268
26 × 1–1,0
1913
26 × 1
1952
26 × 1,25
1953
26 × 1 1/8
1970
26 × 1,40
2005
26 × 1,50
2010
26 × 1,75
2023
26 × 1,95
2050
26 × 2,00
2055
26 × 1 3/8
2068
26 × 2,10
2068
26 × 2,125
2070
26 × 2,35
2083
26 × 1 1/2
2100
26 × 3,00
2170
27 × 1
2145
27 × 1 1/8
2155
27 × 1 1/4
2161
27 × 1 3/8
2169
29 x 2,1
2288
29 x 2,2
2298
29 x 2,3
2326
650 × 20C
1938
650 × 23C
1944
24
Izpostavljenost radijskim frekvencam
Ta naprava je mobilni oddajnik in sprejemnik, ki z anteno pošilja
in sprejema nizke ravni radiofrekvenčne energije za glasovne in
podatkovne komunikacije. Ko naprava deluje v načinu z največjo
izhodno močjo in se uporablja z odobreno dodatno opremo
Garmin, oddaja radiofrekvenčno energijo, ki je nižja od
objavljenih mejnih vrednosti. Zaradi izpolnjevanja zahtev
komisije FCC za izpostavljenost radijskim frekvencam napravo
uporabljajte le, če je v združljivem nosilcu ali če je nameščena v
skladu z navodili za namestitev. Ne uporabljajte je v drugačnih
konfiguracijah.
Naprava ne sme biti na istem mestu kot drug oddajnik ali antena
ali delovati v povezavi z drugim oddajnikom ali anteno.
Dodatek
Kazalo
območja 13
opozorila 17
A
N
Auto Lap 18
Auto Pause 18
na začetek 6
načrtovane poti
nastavitve 8
ustvarjanje 7
najvišji VO2 11, 23
namestitev naprave 1
nameščanje 1, 12
naprava
nega 19
ponovni zagon 20
naslovi, iskanje 6
nastavitve 2, 14, 16–19
naprava 19
nastavitve sistema 18
nastavitve zaslona 18
navigacija 6
na začetek 6
ustavljanje 7
B
baterija
menjava 20
podaljševanje 20
polnjenje 1
vrsta 1
zamenjava 20
beleženje podatkov 16
besedilo začetnega sporočila 18
brisanje, vsi uporabniški podatki 16, 20
C
cilj 6
cilji 6
Connect IQ 16
Č
čas, opozorila 17
časovni pasovi 19
časovnik 3, 15
čiščenje naprave 20
O
faza moči 14
območja
čas 19
vklop/izklop 13
obročki. Za več informacij si oglejte paščki
odmik od sredine platforme 14
odpravljanje težav 12, 20, 21
odseki 3, 4
brisanje 4
opozorila 17
osebni rekordi 6
brisanje 6
osvetlitev zaslona 2, 18
G
P
D
datoteke, prenašanje 16
destinacije, iskanje 6
dinamika kolesarjenja 13, 14
dodatna oprema 10, 13, 21
F
Garmin Connect 3–5, 7–10, 15, 16
Garmin Connect Mobile 9
Garmin Express 16
posodabljanje programske opreme 21
Garmin Index 15
GLONASS 17
GPS 5, 17
signal 2, 21
GroupTrack 9
I
ID naprave 21
igrišča 8
ikone 2
intervali, vadbe 5
izmenjava podatkov 19
J
jezik 19, 21
K
kadenca 13
opozorila 17
kalorija, opozorila 17
koledar 5
kolesarjenje 11
koordinate 6
krogi 2
L
LiveTrack 9
lokacije 6
brisanje 7
iskanje z zemljevidom 6
pošiljanje 10
urejanje 7
M
menjava baterije 20
merske enote 19
moč 5, 13
merilniki 11, 13, 14, 23
metrov 13
Kazalo
pametni telefon 2, 8, 16, 18
programi 9
pametno beleženje 16
paščki 21
pedali 13
podatki
beleženje 19
deljenje 19
prenašanje 15, 16
shranjevanje 15
zasloni 17
podatkovna polja 16, 17, 21
pomoč 10
ponovni zagon naprave 20
posodobitve, programska oprema 14, 21
povprečenje podatkov 13
prenašanje, datoteke 10
prilagajanje naprave 17
pripomočki 16
profil uporabnika 2, 17
profili 16, 17
dejavnost 17
uporabnik 17
proge 7, 8
brisanje 8
nalaganje 7
urejanje 8
ustvarjanje 7
programi 8, 15, 16
programska oprema
licenca 21
posodabljanje 14, 21
različica 21
R
satelitski signali 2, 21
senzor hitrosti in kadence 12, 13, 20
senzorji ANT+ 2, 10, 13, 14
oprema za vadbo 5
združevanje 5, 13
shranjevanje dejavnosti 3
shranjevanje podatkov 15, 16
specifikacije 19
srčni utrip
merilnik 10–12, 20
območja 12, 15, 23
opozorila 17
stiki v sili 10
Š
športnik celo življenje 17
T
tehnologija Bluetooth 8–10, 18
tehtnica 15
temperatura 21
tipke 2
tipke na zaslonu 2
točke poti, projekcija 7
U
učinek na telo 11
umerjanje, senzor moči 13
uporabniški podatki, brisanje 16
urjenje 5, 6
načrti 5
strani 3
zasloni 17
USB 21
prekinitev povezave 16
V
vadba v zaprtih prostorih 5
vadbe 4, 5
brisanje 5
nalaganje 4
urejanje 4
ustvarjanje 4
varčevanje z energijo 18
velikosti koles 24
Virtual Partner 3, 6
višina 21
višinomer, umerjanje 21
vklop/izklop, območja 15
W
Wi-Fi 2
Wi‑Fi 16, 21
vzpostavljanje povezave 15, 16
Z
začetna nastavitev 19
zaklepanje, zaslon 2
zaslon 18
zaklepanje 2
zaslon na dotik 2
zaznavanje dogodkov 10
združevanje 2, 9
senzorji ANT+ 5, 13
zemljevidi 6, 8
iskanje lokacij 6
nastavitve 8
orientacija 8
posodabljanje 21
zgodovina 3, 15
brisanje 15
pošiljanje v računalnik 15
zvoki 19
računalnik, vzpostavljanje povezave 16
razdalja, opozorila 17
razširjeni zaslon 19
regeneracija 11
S
samodejno mirovanje 18
samodejno pomikanje 18
25
support.garmin.com
Julij 2018
190-02077-43_0B
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising